دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

سکته مغزی

مغز ما به وسیله خونی که از قلب می آید سیراب میشود . سیستم زه کشی پرباری که سلولهای مغز را سیراب ميکند ، حاوی مواد غذایی هم هست تا نورونهاي مغزی انرژی خود را به دست بياورند. وقتی خون به سلولها غذا و اکسیژن میدهد ، مواد زائد آنها را هم میگیرد .این خون، اکسیژن و مواد غذایی خود را از دست میدهد و مواد زائد را از سلولها دور میکند و این خون دوباره به قلب باز میگردد و پس از گذر از ششها از اکسیژن پر میشود .

تصور کنید سنگی جلوی این زه کشی پربار قرار دهیم . چه اتفاقی می افتد ؟
در هر قسمت زه کشی که سنگی بیفتد ، خونی به آن نمی رسد و اکسیژن نميتواند براي سلولها ، تولید انرژی کند . در اینجا با سلولهای گرسنه ای مواجهيم که از آب و غذا محروم شده اند .بله اگر سریع راه باز نشود این سلولها میميرند .بسته شدن راه شریانها اینگونه است . این انسداد میتواند به وسیله یک لخته خون یا یک تکه جسم خارجی یا ذرات چربی و يا در نتیجه تمرکز چربی در دیواره عروق و یا کلفت شدن جدار عروق در نتیجه فشار خون بالا و .... ایجاد شود.

ولی گاهی ممکن است سنگی جلوی تخلیه خون آلوده بیفتد . در اينجا اکسیژن و مواد غذایی به سلولها رسیده است و مواد زائد هم جمع آوری شده است ولی این خون آلوده تخلیه نمیشود . در اینجا هم به تدریج با تجمعات خون آلوده ، و بالا رفتن فشار در پشت انسداد ، ورودی هم کاهش می یابد و حتی ممکن است با بالا رفتن فشار ، جریان خون برعکس شود .این حالت در لخته سیستم وریدی مغز رخ میدهد .با توجه به خون رسانی قسمتهای مختلف مغز به وسیله سيستمهاي شریانی به خصوص - که با هم فرق دارند ، انسداد هر یک از شریانها و وریدها علائم خاص خود را ایجاد میکند . پس علامتهای موجود در سکته مغزی بسیار متفاوت است .

به طور کلی دو سیستم شریانی مجزا در مغز وجود دارد که به وسیله حلقه ای با هم متصل میشوند .سیستم شریانی جلوی مغز که قسمتهای جلو و وسط و کناره ها را خونرساني میکند و سیستم خونرساني پشتی که به قسمتهای پاييني و پشتی مغز، خون می رساند .با توجه به اینکه قسمتهای پایینی مغز ، اطلاعات را از قسمتهای بالایی دریافت میکنند و به عنوان واسطه ای آن را به دیگر مناطق بدن می رسانند ،به دلیل فشردگی الیاف عصبی در این قسمت تنگ و باریک ، خون رسانی آن هم بسیار فشرده انجام ميشود و یک لخته کوچک در ساقه مغز میتواند حتی به مرگ بیمار یا بیهوشی او منجر شود..سیستم تخلیه وريدي هم متشکل از چند حوضچه وريدي است که انسداد هر قسمت از آنها میتواند علائم خاصی ایجاد کند .

کدام خطرناکتر است ؟ انسداد شریانی یا سیستم وريدی ؟
انسداد شریانی ميتواند سلولها را از غذا و اکسیژن محروم کند و اگر در چند لحظه اول، بیمار درمان نشود میتواند منجر به مرگ سلول شود ولی انسداد سیستم وريدي، با آن سرعت منجر به محرومیت سلولها از اکسیژن و غذا نميشود ولی پس از مدتي ، با تجمع خون در پشت سیستم وريدي میتواند منجر به تورم شدید شود.فرض کنید در محفظه بسته ای مانند جمجمه که در آن ، به صورت متراکم قسمتهای مختلف مغز قرار گرفته است ، بخواهیم مقداری آب اضافی جا بدهیم .خوب مجبوریم آب را با فشار زیاد وارد محفظه کنیم و این سبب فشار بر قسمتهایی از مغز درون جمجمه ميشود.

بله انسداد وريدي ، به سرعت انسداد شریانی سلولهای مغزی را نمی کشد ولی عدم درمان آن میتواند منجر به فشار شدید بر مغز و حتی قسمتهای حساس پایینی مغز و سبب شود تا مغز از پایین که قسمت آزاد مغز است از درون جمجمه بیرون بیاید ..دقیقا مشابه فتقی که به دلیل بالا رفتن فشار داخل شکم ، از جداره شکم بیرون میزند ، بالا رفتن فشار داخل جمجمه هم سبب میشود مغز از قسمت آزاد و تحتانی آن فتق پیدا کند .و این بدترین کابوس برای بیمار هست .انسداد شریانی سبب مرگ قسمتی از مغز در زمانی کوتاه میشود ولی تورم زیاد مغزی ايجاد نمیکند . فرد فلج ميشود ولی احتمال مرگ پایین است ولی در انسداد وريدی ,در زمان کوتاه شاهد مرگ سلولهای مغزی نیستیم پس میتوان در زمانی طولانيتری درمان را شروع کرد ولی دیر درمان کردن بیمار میتواند منجر به مرگ بیمار شود .


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
سخن و سکوتالکترودهای کاشتنینگاه دوبارهجز تو که را دارمفیزیکدانان ماشینی برای تابزار هوش در حال ارتقا ازعلت خواب آلودگی بعد از خوخوش خیالی و خوش بینیهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت از بحث های کنونی در ویروسواقعیت چند سویهدر هم تنیدگی کوانتومی و دبه دنبال رستگاری باشتفاوت های بین زن و مرد فقرهبر حقیقیکاش شرف اجباری بود یا حتیمداخله ی زیانبار انسانبرای رشد، باید از مسیر خطتکامل، نتیجه ی برنامه ریآنچه حس می کنیم، نتیجه ی زبان نیاز تکاملی استتست نوار عصب و عضلهنقش رژیم غذایی در رشد و اسردرد میگرن در کودکانامیدهای جدید برای بازیابنادیدنی ها بیشتر از دیدنحقیقت، آن چیزی نیست که جلفرایند تکامل و دشواری هاابزار بقا از نخستین همانعبارت های مبهم مانند انرخدایا جز تو که را دارمهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده تودرمان های اسرار آمیز در آبی شرمیتلاش های جدید در درمان فرروح و آب حیاتکشف جمجمه ای درکوه ایرهومراحل ارتقای پله پله کیهبرخی توصیه ها برای واکسیتاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا ما کالا هستیمسفر فقط مادی نیستتصویربرداری فضاپیمای آمنقطه بی بازگشتشناخت حقیقت یا آرزوهای گانتقال ماده و انرژینخستین روبات های زنده ی جحافظه انسان و حافظه ی هوشقفس دور خود را بشکنابزار بقای موجود زنده از غار افلاطوندنیا فریب و سرگرمیهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکینگی تا مغز از مغز توجود قبل از ناظر هوشمنددرمان تومورهای مغزی با ابیماری ای شبیه آلزایمر و تمرکز بر هدفروش هایی ساده برای کاهش اگوشت خواری یا گیاه خواریمشکلات روانپزشکی پس از سبزرگ شدن مغز محدود به دورتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا امکان بازسازی اندامهسلول های بدن تو پیر نیستنتغییر خود یا تغییر دیگرانه بدبخت بلکه نادانشگفت نیست من عاشق تو باشمانسان میوه ی تکاملچرا حجم مغز گونه انسان درحس و ادراک قسمت 87قانون جنگلابزارهای دفاعی و بقای مودونپزیل در بیماران قلبی هوش بشری تهدید برای بشریموفقیت در تفکر استاز تکامل تا مغز، از مغز تیکی از علل محدودیت مغز امدرمان سرطان با امواج صوتبیهوش کردن در جراحی و بیمتو پیچیده ترین تکنولوژی ریسدیپلام تنها داروی تایگرفتار محدودیت ها و ابعامعجزه ی علم در کنترل کرونتفکر خلا ق در برابر توهم تاثیر دوپامین و سروتونینآیا دلفین ها میتوانند باسندرم گیلن باره به دنبال جنگ هفتاد و دو ملت همه را نوار مغز در تشخیص بیماری شبکه های مصنوعی مغز به دراولین مورد PML به دنبال تکنشانه های پروردگار در جهحس و ادراک قسمت پنجاهقسم به فقراحیای بینایی نسبی یک بیمدیستونی قابل درمانازدواج های بین گونه ای، رهوشمندی کیهانمیگرن سردردی ژنتیکی که بژنها ، مغز و ارادهدرک کنیم ما همه یکی هستیمبا هر چیزی که نفس می کشد متولید مثل اولین ربات های راه انسان شدن، راه رفتن وپیموزایدمغز و سیر تکامل ان دلیلی تاثیر درجه حرارت بر عملکآتاکسیسینوریپا داروی ترکیبی ضدجهان هوشمندای جان جان بی تن مرونورون هاي مصنوعی می توانصبور باشهمه چیز و هیچ چیزحس و ادراک قسمت ششملحظات خوش با کودکاناختلالات عضلانی ژنتیکدانش، قفل ذهن را باز میکناستخوان های کشف شده، ممکهیچگاه از فشار و شکست نترما اشیا را آنطور که هستندکمالگرایی دشمن پیشرفتدرد و درسبار سنین ابزار هوشمندی اتوهم بی خداییپیوندی که فراتر از امکانرشد در سختی استمغز باستانی، هنوز نقش هاتاثیر رژِیم غذایی بر میگآزادی در چیستسیستم تعادلی بدنجهان شگفت انگیزاینترنت بدون فیلتر ماهواچیزی منتظر شناخته شدنضعیف و قویهمانند سازی در انسانخم شدن فضا-زمانمن کسی در ناکسی دریافتم ارتباط هوش ساختار مغز و ژهزینه ای که برای اندیشیدداروی جدید میاستنی گراویاطلاعات حسی ما از جهان، چکوچکی قلبذهن هوشیار در پس ماده ی مبحثی در مورد حقیقت فضا و توصیه هایی در مصرف ماهیپاسخ گیاهان در زمان خوردزمزمه ات مانده در گوشممغط یک گیرنده استسایه ی هوشیاریتبر را بردارإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَچگونه باغبانی باعث کاهش جواب سنگ اندازیفلج بل، فلجی ترسناک که آناکسی توسین و تکامل پیش اعقل در جهان جدید، عجیب اسهنر، پر کردن است نه فحش دمنابع انرژی از نفت و گاز از فرد ایستا و متعصب بگذروقتی ریشه ها عمیقند از چیداروی ضد تشنج با قابليت تبنی عباس، ننگی بر تاریخرفلکس وتری با توضیح دکتر کپسول ژری لاکتمحل درک احساسات روحانی دبخشش، عقلانی یا غیر عاقلتکامل مداومپرسشزونا به وسیله ویروس ابله ترازودوننقش گرمایش آب و هوا در همنقش پیش زمینه ها و اراده سخن پاک و ثابتالگو نداشتیمنگاهی بر قدرت بینایی دراجستجوی متن و تصویر به صورفال نیکوابزار بقا از نخستین همانعماد الدین نسیمی قربانی خوشبختی چیستهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت از تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چیستدر هر سوراخی سر نکنبه زودی شبکه مغزی به جای تفاوت های تکاملی در مغز وروی و منیزیم در تقویت استکتاب گران و پرهزینه شد ولمدارک ژنتیکی چگونه انسانبرای زندگی سالم، یافتن تتکثیر سلول در برابر توقف آنها نمیخواهند دیگران رازبان و کلمه حتی برای کسانتست کم هزینه ی بزاق برای نقش زنجبیل در جلوگیری از سردرد میگرنی در کودکانامیدوار باش حتی اگر همه چنادانی در قرن بیست و یکم،حقایق ممکن و غیر ممکنفرایند حذف برخی اجزای مغابزار بقا از نخستین همانعجول نباشخرما منبع بسیار خوب آنتی هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمردرمان های بیماری آلزایمربی عدالتی در توزیع واکسن تلاش های جدید در درمان سرروح در جهانی دیگر استکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمرز مرگ و زندگی کجاستبرخی درمان های Spinal Muscular Atتاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا ما تنها موجودات زنده سفر نامه سفر به بم و جنوب تصور ما ازمشکلات و واقعینقطه، وجود است یا فاصلهشناخت درون، شناخت بیرون؛انتروپی و هوشیارینرمش های مفید برای درد زاحباب های کیهانی تو در توقفس ذهنابزار بقای موجود زنده از غرور و علمدنیا مکانی بسیار اسرارآمهوش مصنوعی به کمک هوش طبیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکینگی تا مغز از مغز توراپامیل در بارداریدرمان تشنجبیماری ای شبیه ام اس مولتتمرکز بر امروزروش استفاده از بالش طبیگیلگمش باستانی کیستمشکلات روانپزشکی در عقب بزرگ شدن تقریبا ناگهانی تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا انسان با مغز بزرگش اخسلول بنیادی و ای ال استغییر دیگران یا تغییر خونه جنگ و نه خونریزیشگفت انگیز بودن کیهانانسان ها می توانند میدان چرا خشونت و تعصبحس و ادراک قسمت چهلقانون جنگلابعاد و نیازهای تکاملیدوچرخه در کاهش دردهای کمهوش در طبیعتمولکول ضد پیریاز تکامل تا مغز، از مغز تیافته های نوین علوم پرده درمان ضایعات نخاعیبیهوشی در بیماران دچار اتو آرامش و صلحیریشه های مشترک همه ی موجوگریه ی ابر، رمز طراوت باغمعجزه در هر لحظه زندگیتاثیر دپاکین بر بیماری مآیا دست مصنوعی به زودی قاسندرم پیریفورمیسجنگ و تصور از جنگنوار مغزی روشی مهم در تشخشبکیه های مصنوعیاولین مورد پیوند سر در اننشانه های بیداری روحیحس و ادراک قسمت پنجاه و یقضاوت ممنوعاحتیاط در ورزش زانو در خادژا وو یا اشنا پنداریاسکلت خارجی در درمان اختهوشمندسازی زندان هامیگرن شدید قابل درمان اسژنهای مشترک بین انسان و ودرک احساسات و تفکرات دیگبا آتش، بازی نکن و بعد از تولید یا دریافت علمراه بی شکستپیموزایدمغز کوانتومیتاثیر درجه حرارت بر عملکآتاکسی فریدریشسیناپس، شگفتی خلقتجهان هوشیارایمونوگلوبولین وریدی IVIgنورون های ردیاب حافظهصبر لازمه ی پیروزی استهمه چیز کهنه میشودحس و ادراک قسمت شصت و هشتلرزش ناشی از اسیب به عصباختراع جدید اینترنت کواندانش، یک انسان را ناسازگاستروژن مانند سپر زنان دهیپرپاراتیروئیدیسمما به جهان های متفاوت خودکمردرددرد باسن و پا به دلیل کاهباربر دیگران نباشتوهم تنهاییپیوستگی همه ی اجزای جهانرشد، رسیدن به یک هدف نیستمغز برای فراموشی بیشتر کتاثیر سلامت دستگاه گوارشآزادی عقیده، آرمانی که تسیستم دفاعی بدن علیه مغز جهان شگفت انگیز و بی زماناینترنت، حقیقت جامعه ی فچیزی خارج از مغزهای ما نیطلوع و حقیقتهمجوشی هسته ای، انرژِی بخونریزی مغز در سندرم کوومن پر از تلخیمارتباط پیوسته ی جهانهزینه سنگین انسان در ازاداروی جدید کنترل قند خوناطلاعاتی عمومی در مورد مکوچکترین چیز یک معجزه اسماده ی خالیذهن و زندگیبحثی در مورد عملکرد لوب فتوضیحی ساده در مورد هوش مپختگی پس از چهل سالگي به زنان باهوش ترنفرت، اسیب به خود استسایه را اصالت دادن، جز فرتحریک الکترومغناطیسی مغافت فشار خون ناگهانی در وچگونه تکامل مغزهای کنونیجوسازی مدرنفلج خواباکسکاربازپین در درمان تشعقل سالمهوموارکتوس ها ممکن است دمنابع انرژی از نفت و گاز از مخالفت بشنووقتی شروع به بیدار شدن میداروی ضد تشنج توپیراماتبه قفس های سیاهت ننازرفتار مانند بردهکامپیوتر سایبورگمحدودیت چقدر موثر استبدون پیر فلکتکامل چشمپرسش و چستجو همیشه باقی ازیان غذاهای پرچربترازودونزیباترین چیز در پیر شدنتراشه مغز بدون واسطه ی دنقش پیشرفته ی سلول های بنسخت ترین حصارالگو و عادت را بشکن و در انگاهی بر توانایی اجزاي بجستجوی هوشیاری در مغز مافاکسیبتابزار بقا از نخستین همانعنصر اصلی تعیین واقعیتخوشبختی دور از رنج های مهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت از تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چیستدر والنتاین کتاب بدید همبه زیر پای خود نگاه نکن بتفاوت های زبانی سرمنشا ترویکردهای جدید ضایعات نخکتاب زیست شناسی باورمروری بر تشنج و درمان هایبرخی ملاحظات در تشنج های تأثیر نیکوتین سیگار بر مآنژیوگرافی از مغززبان و بیان نتیجه ساختماتست آر ان اس دز میاستنی گنقش زبان در سلطه و قدرت اسردرد و علتهای آنامیدوارینازوکلسینحل مشکلفراتر از دیوارهای باورابزار بقا از نخستین همانعدم توقف تکامل در یک انداخسته نباشی باباهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیددرمان های بیماری اس ام ایبیمار 101 ساله، مبتلا به ستلاش های جدید شرکت نورالروح رهاییکشیدن مادی روشی برای جلومرز بین انسان و حیوان کجابرخی روش های تربیتی کودکتاثیر هوش مصنوعی بر مغزآیا مصرف مولتی ویتامین هسفر به مریخ در 39 روزتصور از زمان و مکاننمیتوان با بیرون انداختنشناسایی تاریخچه ی تکاملیانتظار گذر تندباد؟نرمش های مفید در سرگیجهحباب هایی تو در توقفس را بشکنابزار بقای موجود زنده از غربال در زندگیدنیای شگفت انگیز کوانتومهوش مصنوعی به شناسایی کامنبع هوشیاری در کجاست؟ قاز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قدرمان جدید ALSبیماری اسپینال ماسکولار تمساح حد واسط میان مغز کوروش جدید تولید برقگیاه بی عقل به سوی نور میمشاهده گر جدای از شیء مشابزرگترین خطایی که مردم متاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا انسان در آستانه ی انقسلول بنیادی در درمان ایدتغییر دادن ژنها آیا روزی نه روش تقویت مغزشگفت زده و حیران باشانسان یک کتابخانه استچرا در مغز انسان، فرورفتحس و ادراک قسمت چهل و هفتقانونمندی و محدودیت عالمابعاد اضافه ی کیهاندوچرخه سواری ورزشی سبک و هوش عاطفی قسمت 11مولتیپل اسکلروز در زنان از تکامل تا مغز، از مغز تیاد گرفتن مداومدرمانهای بیماری پارکینسبیو الکترونیک؛ ترکیب موجتو افق رویداد جهان هستیریشه های مشترک حیاتگربه شرودینگر و تاثیر مشمعرفی مورد نادر بیماری گتاثیر داروهای ضد التهاب آیا رژیم غذایی گیاهی سلاسندرم پیریفورمیسجنگ داده هانوار مغز، مفید و بی خطرشباهت مغز و کیهاناولین هیبرید بین انسان و نظام مثبت زندگیحس و ادراک قسمت پنجاه و دقطار پیشرفتاحتیاط در تعویض داروهادژاوو یا آشناپنداریاسکار، لگوی هوشمندهوشیاری و وجودمیاستنی گراویس بدون آنتیژنهای هوش ، کدامنددرک تصویر و زبان های مخلتبا تعمق در اسرار ابدیت و تولید پاک و فراوان انرژیراه طولانی را به سلامت گذپیچیدگی های مغزمگسمغز آیندگان چگونه است ؟تاثیر درجه حرارت بر عملکآتاکسی مخچه ای خودایمنسیگار عامل افزایش مرگ ومجهان های بسیار دیگرایمپلانت مغزینوروپلاستیسیتی چیستصبر و واقعیتهمه چیز در زمان مناسبحس و ادراک قسمت شصت و دولرزش دست ها و گردن و سر ETادامه بحث تکامل چشمدائما بخواناسرار آفرینش در موجهاوکينگ پیش از مرگش رسالما با کمک مغز خود مختاريمکمردرد ناشی از تنگی کانادرد زانو همیشه نیاز به جربارداری بدون رحمتوهم جداییپیام های ناشناخته بر مغز ز گهواره تا گورمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تاثیر عصاره تغلیظ شده گیآزار حقیقیسکوت و نیستیجهانی که نه با یک رخداد و ایندرالطلای سیاههمدلی و هوش عاطفیخونریزی مغزی کشندهمن بی من، بهتر یاد میگیرمارتباط انسانی، محدود به هزاران سال چشم های بینا وداروی جدید آلزایمراطلاعاتی عمومی در مورد مکووید نوزده و خطر بیماری ماده ای ضد التهابیذهن و شیمی بدنبحثی درباره هوش و تفاوتهتوضیحات دکتر فاطمی در موپدیده خاموش روشن در پارکزنجیرها را ما باید پاره کنقاشی هایی با بوی گذشته یساخت سلول عصبی حتی پس از تحریک عمقی مغزافت هوشیاری به دنبال کاهچگونه جمعیت های بزرگ شکل جامعه ی آسمانیفلج خواب چیستاگر فقط مردم میفهمیدند کعقلانیت بدون تغییرخواص انارهورمون شیرساز یا پرولاکتمنابع انرژی از نفت و گاز از نخستین همانند سازها تویتنام نوعی کرونا ویروس داروی ضد جنون در درمان تیبه مغز خزندگان خودت اجازرفتار وابسته به شکلکانال یوتیوب دکتر سلمان محدودیت های حافظه و حافظبدون بار گذشتهتکامل و ارتقای نگاه تا عمپرسشگری نامحدودپس از اگو یا بعد از نفسزیباترین چیز در افزایش ستراشه ها روی مغزنقش آتش در رسیدن انسان بهسخت ترین کار، شناخت خود االگوی بنیادین و هوشیارینگاهت را بلند کنحفره در مغزفاجعه ی جهل مقدسابزار بقا از نخستین همانعوامل موثر در پیدایش زباخیالپردازی نکنهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت از تکنیکی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتدر یک فراکتال هر نقطه مرکبه سیاهی عادت نکنیمتفاوت ایستایی و تکاپورویا و واقعیتکتاب طبیعت در قالب هندسهمرکز هوشیاری، روح یا بدن برخی مرزهای اخلاق و علوم تأثیر نگاه انسان بر رفتاآنان که در قله اند هرگز خزبان و بیان، در سایه پیشرتشنچ پانایوتوپولوس تشنج نقش زبان در سلطه و قدرت اسردرد به دلیل مصرف زیاد مامیدواری و مغزنبودن مدرک و شاهد، مدرک حلقه های اسرارآمیزفرار در فرار از میزبان، دابزار بقا از نخستین همانعدم تعادل دوپامین، فقط بخطا در محاسبات چیزی کاملهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژندرمان های جدید ALSبیمار مرکز تنفس سلولیتلاش هایی در بیماران قطع روزه داری متناوب، مغز را کشتن عقیده ممکن نیستمرز جدید جستجو و اکتشاف، برخی سلولهای عصبی در تلاتاثیر ویتامین دی بر بیماآیا مغز تا بزرگسالی توسعسفر به درون سفری زیباتصاویر زیبای رعد و برقنمیتوان بر سیاه سیاه نوششناسایی زبان حیوانات با انحراف و حقیقتنرمش های موثر در کمردردحد و مرزها توهم ذهن ماستقله برای دیدن نه برای به ابزار بقای موجود زنده از مقالاتدنیایی پر از سیاهچاله هوش مصنوعی تعاملیمنبع هوشیاری در کجاست؟(قاز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریدرمان جدید مولتیپل میلومبیماری اضطراب عمومیتنفس هوازی و میتوکندریروش صحبت کردن در حال تکامگیاه خواری و گوشت خوار کدمشاهده آینده از روی مشاهبزرگترین درد از درون است تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا احتمال دارد رویا از آسلول بنیادین از مخاط بینتغییر زودتر اتصالات مغزیچه زیاد است بر من که در ایشگفتی های نقشه ی ژنتیکیانسان باشچرا ذرات بنیادی معمولاً حس و ادراک قسمت چهل و هشتقارچ بی مغز در خدمت موجودابعاد بالاتردوپامین قابل حل در آبهوش عاطفی قسمت نهممواد کوانتومی جدید، ممکناز تکامل تا مغز، از مغز تیاد بگیر فراموش کنیدرماندگی به دلیل عادت کربیوگرافیتو انسانی و انسان، شایستریشه های اخلاقگزیده ای از وبینار یا کنفمعرفت و شناختتاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا رژیم غذایی گیاهی سلاسندرم پای بی قرارجنبه های موجی واقعیتنوار مغز، ترجمه ی فعالیت شباهت مغز با کیهان مادیاولین تصویر در تاریخ از سنظریه ی تکامل در درمان بیحس و ادراک قسمت پنجاه و سقطره قطرهاحساس گذر سریعتر زماندگرگونی های نژادی و تغییاسارت و پرخوریهوشیاری و افسردگیمیاستنی گراویس در جوانانژنهای حاکم بر انسان و انسدرک حقیقت نردبان و مسیری با خودت نجنگتولید اندام با چاپ سه بعدرابطه تشنج و اوتیسمپیچیدگی های مغزی در درک زمغز اندامی تشنه ی انرژی اتاثیر درجه حرارت بر عملکآتش منبع انرژیسیاهچاله هاجهان هایی در جهان دیگرایمپلانت مغزی و کنترل دو نوروز مبارکصبر بسیار بایدهمه چیز در زمان کنونی استحس و ادراک قسمت شصت و ششلرزش عضله یا فاسیکولاسیواداراوون تنها داروی تاییدارچیناسرار بازسازی اندام هاهاوکينگ پیش از مرگش رسالما بخشی از این جهان مرتبطکمردرد و علل آندردهای سال گذشته فراموش بازگشایی مجدد مطب دکتر ستوهم جدایی و توهم علمپیدایش زبانزمین در برابر عظمت کیهانمغز بزرگ چالش است یا منفعتاریک ترین بخش شبآزار دیگری، آزار خود استسکوت، پر از صداجهانی که از یک منبع، تغذیایپیداکرینطوفان فقر و گرسنگی و بی سهمراه سختی، اسانی هستخونریزی مغزی کشنده ولی قمننژیتارتباط از بالا به پایین مهستي مادي ای که ما کوچکترداروی جدید آلزایمر تاییداعتقاد اشتباه، نتیجه ی نکودک هشت ساله لازم است آدماده، چیزی نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهتیوتیکسن داروی ضد جنونپروژه ی ژنوم انسانیزندگی فعال و مثبت روند آلچقدر به چشم اعتماد کنیمساخت شبکه عصبی مصنوعی با تحریک عمقی مغز در آلزایمافتخار انسانچگونه جمعیت های بزرگ شکل جاودانگی مصنوعیفلج دوطرفه عصب 6 چشماگر میدانی مصیبت بزرگتر عقیده ی بی عملخواص اردههوش فوق العاده، هر فرد اسمنابع انرژی از نفت و گاز از نخستین همانند سازها تویتامین E برای فعالیت صحدارویی خلط آوربه نقاش بنگررفتار اجتماعی انسان، حاصکاهش میل جنسی در ام اسمحدودیت درک انسانبدون زمان، ماده ای وجود نتکامل و ریشه ی مشترک خلقتبر کسی اعتماد نکن مگر اینتکامل ابزار هوش ، راه پر آلودگی هوا چالش قرن جدیدزیر فشار کووید چه باید کرتراشه ی هوش مصنوعی در مغزنقش انتخاب از طرف محیط، نسختی ها رفتنی استالگوبرداری از طبیعتچالش هوشیاری و اینکه چرا حق انتخابفارغ التحصیلان، فقیر و دابزار بقا از نخستین همانعوامل ایجاد لغت انسانی و خانه ی تاریکهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز و از مغز واقعیت و مجازدر کمتر از چند ماه سوش جدبه سخن توجه کن نه گویندهتفاوت ارباب و رهبر حقیقیرویا و کابوسکتاب، سفری به تاریخمرکز حافظه کجاستبرخی نکات از گاید لاین پرتأثیر شیرینی های حاوی لوآنتی بادی منوکلونال در دزبان و تکلم برخی بیماریهتشنج چیستنقش سجده بر عملکرد مغزسردرد تنشنامیدی به این سوی قبر نیستنباید صبر کرد آتش را بعد حمله ویروس کرونا به مغزفرد موفقابزار بقا از نخستین همانعدم درکخطا در محاسبات چیزی کاملهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژن ضد کرونادرمان های جدید میگرنبیماری لبر و نابینایی آنتلاش در تولید انرژی به رنروزه داری و التهاب زیانبگل خاردار، زیباستمرزهای حقیقی یا مرزهای تبرخی سيناپسها طی تکامل و تاثیر ویروس کرونا بر مغز آیا همه جنایت ها نتیجه بیسفر تجهیزات ناسا به مریخ تصادف یا قوانین ناشناختهنمای موفقیتشناسایی سلول های ایمنی ااندوه در دنیا استنرمشهای مهم برای تقویت عحریص نباشقله سقوطابزار بقای موجود زنده از تاثیر ویتامین دی بر بیمادنیا، هیچ استهوش مصنوعی در قضاوت های امنبع خواب و رویااز تکینگی تا مغز از مغز تورزش و میگرندرمان جدید میگرن با انتی بیماری بیش فعالیتنفس هوازی و میتوکندریروشهای نو در درمان دیسک بگیرنده باید سازگار با پیمشاهدات آمیخته با اشتباهبسیاری از مجرمان، خودشانتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا احتمال دارد رویا از آسلول عصبی شاهکار انطباق تغییر عمودی سر انسان از پنه عدم مطلق بلکه عدم با قشگفتی های زنبور عسلانسان جدید از چه زمانی پاچراروياها را به یاد نمی آحس و ادراک قسمت چهل و دومقبل و بعد از حقیقتاتفاق و تصادفدورترین نقطه ی قابل مشاههوش عاطفی قسمت هفتمموجود بی مغزی که می توانداز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری مهارت های جدید ددرها بسته نیستبیوگرافیتو با همه چیز در پیوندیرژیم های غذایی و نقش مهم گزارش یک مورد جالب لخته ومغز فکر میکند مرگ برای دیتاثیر درجه حرارت بر مغزآیا راهی برای بهبود وضعیسندرم پس از ضربه به سرجنسیت و تفاوت های بینایینوار عصب و عضلهشباهت های ریشه ای چند بیماولین دارو برای آتاکسی فنظریه ی تکامل در درمان بیحس و ادراک قسمت پنجاه و شلمس کوانتومیاحساسات کاذبدانش قدرت استاساس انسان اندیشه و باور هوشیاری کوانتومیمیدان مغناطيسي زمین بشر کفش و کتابدرک دیگرانبا خدا باشتولید سلولهای جنسی از سلرادیوی مغز و تنظیم فرکانپیوند قلب خوک، به فرد دچامغز انسان ایا طبیعتا تماتاثیر درجه حرارت بر عملکآثار باستانی تمدن های قدسیاهچاله های فضایی منابعجهان یکپارچهایمپلانت مغزی کمک میکند نوروز یا روز پایانیصد قدح، نفتاده بشکستهمه چیز، ثبت می شودحس و ادراک سی و هفتملزوم گذر انسان از حدها و ادب برخورد با دیگرانداروهای مصرفی در ام اساصفهان زیباهدف یکسان و مسیرهای مختلما تحت کنترل ژنها هستیم یکمردرد با پوشیدن کفش منادردی که سالهاست درمان نشبازگشت از آثار به سوی خداتوهم جسمپیر شدن حتمی نیستزمین زیر خلیج فارس تمدنی مغز بزرگ چالشهای پیش روتاریکی من و تو و گرد و غباآسيب میکروواسکولاریا آسچیزی شبیه نور تو نیستسکوت، در برابر گزافه گویجهانی پر از سیاهچاله یا پایا کوچک شدن مغزانسان الطوفان بیداریهمراهی میاستنی با برخی سخواندن ، یکی از شستشو دهنمن، ما یا چی؟ارتباط بین هوش طبیعی و هوهستی ما پس از شروعی چگال داروی جدید ای ال اساعتماد به خودکودک ایرانی که هوش او از ماده، چیزی بیش از یک خلا بحثی درباره هوش و تفاوتهتیک و اختلال حرکتیپروژه ی ژنوم انسانیزندگی هوشمند در خارج از زنقش قهوه در سلامتیساخت شبکه عصبی با الفبای تخریب مغز به دلیل کمبود بافراد آغاز حرکت خودشان رچگونه حافظه را قویتر کنیجایی برای یاد گرفتن باقی فن آوری های جدید علیه شنااگر نیروی مغناطیس نباشد علم و ادراک فقط مشاهده ی خواص بادامهوش مصنوعی می تواند بر احمنابع انرژی از نفت و گاز از نخستین همانند سازها تویتامین E در چه مواد غذایدارویی ضد بیش فعالی سیستبه نقاش بنگررقیبی قدرتمند در برابر مکاهش مرگ و میر ناشی از ابمخچه فراتر از حفظ تعادلکاهش التهاب ناشی از بیمامخچه ، فراتر از حفظ تعادلبرلیتیونتکامل تکنولوژیآلودگی هوا و ویروس کرونازیرفون داروی ضد ام استراشه ی بیولوژِیکنقش اتصالات بین سلولهای سختی در بلند شدن از روی صالتهاب شریان تمپورالچالش هوشیاری و اینکه چرا حقیقت قربانی نزاع بین بی فاصله ها در مکانیک کوانتابزار بقا از نخستین همانعواملی که برای ظهور لغت اخانواده پایدارهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسدر آرزوهایت مداومت داشتهبهبود حافظه پس از رخدادهتفاوتهای جنسیتی راهی برارویا و خبر از آیندهکتابخانهمرکز حافظه کجاستبرخی نرمش ها برای درد زانتئوری تکامل امروز در درمآنتروبات؛ ترکیب سلول زندزبان و شناخت حقیقت قسمت چتشنج و حرکات شبه تشنجی قانقش غذاها و موجودات درياسردرد سکه ایامیدی تازه در درمان سرطانبرو و انرژی مداومحمایت از طبیعتفرد یا اندیشهابزار بقا از نخستین همانعدالت برای من یا برای همهخطای ادراک کارماهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگر کرونا ساخته شدرمان های جدید در بیماری بیماری میاستنی گراویستلاشی برای درمان قطع نخاروزه داری و بیمار ی ام اس گل درون گلدانمزایای شکلات تلخ برای سلبرداشت مغز ما از گذر زمانتاثیر ژنها بر اختلالات خآیا هوش مصنوعی می تواند نسفر دشوار اکتشافتضادهای علمینمایش تک نفرهشهر زیرزمینی در ژاپن برااندوه دردی را دوا نمیکندچرا ماشین باید نتایج را پحرکات چشم، ترجمه کننده ی قلب های سادهابزار بقای موجود زنده از صفحه اصلیدندان ها را مسواک بزنید تهوش مصنوعی در کامپیوترهامنتظر نمان چیزی نور را بهاز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش بهترین درمان بیش فعدرمان جدید کنترل مولتیپلبیماری تی تی پیتنفس بدون اکسیژنروشهای شناسایی قدرت شنواگالکانزوماب، دارویی جدیمطالبه ی حق خودبسیاری از بیماری های جدیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا بدون ناظر هوشمند هم بسلول عصبی، در محل خاص خودتغییرات منطقه بویایی مغزنهایت معرفت و شناخت درک عشانس یا نتیجه ی تلاشانسان خطرناکترین موجودچراروياها را به یاد نمی آحس و ادراک قسمت چهل و سومقبل از آغازاتوبان اطلاعات و پلِ بینديدن با چشم بسته در خواب هوش عاطفی قسمت یازدهموجودات مقهور ژنها هستنداز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری هوش مصنوعی، عمیقدرهای اسرارآمیز و پوشیدهبیان ژن های اسکیزوفرنی دتو با باورهایت کنترل میشرژیم های غذایی و نقش مهم گشایش دروازه جدیدی از طرمغز قلبتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا راهی برای رفع کم آبی سندرم جدایی مغزجنسیت و تفاوت های بینایینوار عصب و عضلهشباهت کیهان و مغزاولین دروغنظریه ی تکامل در درمان بیحس و ادراک قسمت بیست و چهلووفلوکساسیناخلاق و علوم اعصابدانش محدود به ابعاد چهاراستفاده از مغز، وزن را کمهوشیاری سنتی یا هوشیاری میدان های مغناطیسی قابل کفش بد، عامل مهم کمردرددرک درست از خود و هوشیاریبا طبیعت بازی نکنتولترودینراز تغییرپیوند مدفوعمغز انسان برای ایجاد تمدتاثیر درجه حرارت بر عملکآدم عاقل، وقت خودش را هدرسیاهچاله ها، دارای پرتو جهان یکپارچهایمپلانت نخاعی میتواند دنورالژیصداقتهمه ی سردردها بی خطر نیستحس و ادراک- قسمت پنجاه و لزوم سازگاری قانون مجازاادراک ما درک ارتعاشی است داروهای ام اساصل بازخوردمانند کودکان باشیدکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدرد، رمز موفقیتبازگشت به ریشه های تکاملتوهمات و شناخت حقیقتپیراستامزمان چیستمغز بزرگ و فعال یا مغز کوتاریکی و نورآسیب ها ناشی از آلودگی هونکاتی در مورد تشنجسکته مغزیجهانی در ذهنایا این جمله درست است کسیطوفان زیباییهمراهی نوعی سردرد میگرنیخواندن، دوست روزهای سختمن، خود تو هستمارتباط شگفت مغز انسان و فهشت توصیه برای کاستن از دداروی جدید برای میاستنی اعتماد به خودذهن پر در برابر آگاهیکودکان مهاجرماست مالیبحثی درباره هوش و تفاوتهتیکاگرلور داروی ضد انعقاپروژه ی علمی پیوند مغز سازندگی و دارایینقش مهاجرت در توسعه نسل اساختن آیندهتداوم مهم است نه سرعتافراد بی دلیل دوستدار تو نگاه من، نگاه تو و یا حقیجایی خالی نیستفناوری هوش مصنوعی نحوه خاگر نعمت فراموشی نبود بسعلم و روحخواص بادام زمینیهوش مصنوعی متصل با مغزمنابع انرژی از نفت و گاز از نخستین همانند سازها تویتامین کاداستانها و مفاهیمی اشتبابه نادیدنی ایمان بیاوررقابتی بی هدف یا رقابتی هرموزی از نخستین تمدن بشرکاهش حافظه هرچند فرایندیمخچه ابزاري که وظیفه آن فبرنامه و ساختار پیچیده متکامل جریان همیشگی خلقتآلودگی هوا و پارکینسونزیرک ترین مردمتربیت کودکان وظیفه ای مهنقش تیروئید در تکامل مغزسدسازی روش مناسب برای مقام آر آی جدید با قدرت شگفچالش هوشیاری و اینکه چرا حقیقت آنطور نیست که به نظفاصله ی همیشگی تصویر سازابزار بقا از نخستین همانعوارض ازدواج و بچه دار شدخاویار گیاهیهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهدر آسمان هدیه های نادیدنبهداشت خوابتقلید مرحله ای نسبتا پیشرویا بخشی حقیقی از زندگی کجای مغز مسئول پردازش تجمرکز خنده در کجای مغز استبرخی نرمش ها برای زانوتئوری تکامل در پیشگیری و آنزیم تولید انرژی در سلوزبان و شناخت حقیقت قسمت اتشنج به صورت اختلال رفتانقش غذاها و موجودات درياسردرد عروقی میگرنامگا سه عامل مهم سلامتچت جی پی تیحوادث روزگار از جمله ویرفرد حساس از نظر عاطفی و بابزار بقا از نخستین همانعسل طبیعی موثر در کنترل بخطای حسهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگری ضد کرونا از ددرمان های جدید سرطانبیماری میاستنی گراویستلاشی تازه برای گشودن معروزه داری سلول های بنیادگل زندگیمسمومیت دانش آموزان بی گبرداشتت از جهان رو زیاد تاثیر کلام در آیات کلام بآیا هوش مصنوعی زندگی بشرسفرنامه سفر به بم و جنوب تظاهر خوابیده ی مادهچند نرمش مفید برای کمردرشواهدی از نوع جدیدی از حااندوهگین نباش اگر درب یا چرا مردم با زندگی میجنگنحرکت چرخشی و دائمی کیهانقلب و عقلابزار بقای موجود زنده از سوالات پزشکیده روش موفقیتهوش مصنوعی در تفکر خلاق امنتظر نتیجه ی کارهایت بااز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش در کمر درددرمان جدید ام اسبیماری خود ایمن اعصاب محتنها مانع در زندگی موارد روشی برای بهبود هوش عاطفگام کوچک ولی تاثیرگذارمطالبی در مورد تشنجبسیاری از بیماری های جدیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا برای تولید مثل همیشه سلولهای ایمنی القا کنندهتغییرات مغز پس از 40 سالگینهایت در بی نهایتشانس یا تلاشانسان در هستی یا هستی در چراغ های متفاوت و نور یکسحس و ادراک قسمت نهمقبل از انفجار بزرگاتوسوکسیمایددی متیل فومارات(زادیوا)(هوش عاطفی قسمت پنجممورد نادر همپوشانی دو بیاز تکامل تا مغز، از مغز تیادگرفتن، آغاز حرکت است درون قفس یا بیرون از آنبیان حقیقتتو باید نیکان را به دست برژیم ضد التهابیپل جویی اصفهانمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتاثیر درجه حرارت بر عملکآیاما مقهور قوانین فیزیکسندرم دزدی ساب کلاوینجهل مقدسنوار عصب و عضلهشباهت زیاد بین سلول هاي عاولین سلول مصنوعینظریه ی ریسمانحس و ادراک قسمت بیست و یکلوب فرونتال یا پیشانی مغاخلاق پایه تکامل و فرهنگدانش بی نهایتاستفاده از نظریه ی تکامل هوش، ژنتیکی است یا محیطیمیدان های کوانتومی خلاکل اقیانوس در یک ذرهدرک عمیق در حیواناتبالای هر دستی، دستی هستتومورها و التهاب مغزی عاراست دستی و چپ دستیپیوند مدفوع در درمان بیممغز انسان برای شادمانی طتاثیر درجه حرارت بر عملکآرمانگرای تخیلی نباشسیاهچاله و تکینگی ابتدایجهان کنونی و مغز بزرگتریایمپلانت استخوانی در آسینورالژی تریژمینالصدای بم با فرکانس پایین، همه جا خیر بکارحس و ادراک- قسمت بیست و پلزوم سازگاری قانون مجازاادراک، فراتر از آنچه معمداروهای تغییر دهنده ی سیاصل در هم تنیدگی و جهانی مانند آب باشکنگره بین المللی سردرد ددرس گرفتن از شکست هابازخورد یا فیدبکتوکل بر خداپیشینیان انسان از هفت میزمان و مکان، ابعاد کیهان مغز بزرگترین مصرف کننده تاریکی خواهد ترسیدآسیب روانی شبکه های اجتمچگونه مولکول های دی ان ایجهان، تصادفی نیستایا ابزار هوشمندی یا مغز طولانی ترین شبهندسه ی پایه ایخواب و بیداری نوسانی مغزمنابع انرژي پاک سرچشمه حارتباط شگفت انگیز مغز انو هر کس تقوای خدا پیشه کنداروی جدید برای کاهش وزناعتماد بی موردذهن تو همیشه به چیزی اعتقکودکان میتوانند ناقل بی ماست مالی با هوش انسانیبحثی درباره هوش و تفاوتهتیروفیبان موثر در سکته ی پروانه ی آسمانیزندگی بی دودنقش میدان مغناطیسی زمین ساختن آینده، بهترین روش تداخل مرزها و صفات با بینافزایش قدرت ادراکات و حسنگاه مادی غیر علمی استجاذبهفواید روزه داری متناوباگر نعمت فراموشی نبود بسعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهخواص شکلات تلخهوش مصنوعی و کشف زبان هایمنابع انرژی از نفت و گاز از نشانه ها و آثار درک شدویتامین کا و استخواندخالت در ساختار ژنهابه هلال بنگررمز و رازهای ارتباط غیر ککاهش دوپامین عامل بیماریمخچه تاثیر گذار بر حافظهبرنامه ی مسلط ژنها در اختتکامل داروینی هنوز در حاآلزایمرزیست شناسی کل در جزء فراکترجمه فعالیت های عضله به نقش حفاظتی مولکول جدید دسرنوشتام اس و سرطانچالش هوشیاری و اینکه چرا حقیقت افرادفتون های زیستیابزار بقا از نخستین همانعید نوروز مبارکخار و گلهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهدر آستانه ی موج پنجم کوویبهداشت خواب، امروز در جهتقلید از روی طبیعترویا تخیل یا واقعیتکرونا چه بر سر مغز می آورمرگ چیستبرخی نرمش های گردنتئوری جدید، ویران کردن گآواز خواندن در قفس، نشانزبان و شناخت حقیقت قسمت دتشنج عدم توازن بین نورون نقش غذاها و موجودات درياسرطان کمیت گراییاما شما از دید خفاش کور هچت جی پی تیحکمت الهی در پس همه چیزفردا را نمیدانیمابزار بقا از نخستین همانعشق به هفت مرتبه ی شناختیخطر آلودگی هواهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطاندرمان های رایج ام اسبیماری های میتوکندریتلاشی جدید در درمان ام اسروزهای بد باقی نمیماندگلوله ی ساچمه ایمسمومیت دانش آموزان، قمابررسي علل احتمالي تغيير تاثیر کپسول نوروهرب بر نآیا هوش ارثی دریافتی از پسفرنامه سفر به بم و جنوب تظاهری از ماده است که بیدچند جهانیشواهدی از دنیسوان(شبه نئاندام حسی، درک از بخش هایچرا مغز انسان سه هزار سالحس متفاوتقلب یا مغزابزار بقای موجود زنده از پیامهای کاربراندهن، بزرگترین سرمایههوش مصنوعی در خدمت خلق وحمنتظر زمان ایده آل نشواز تکینگی تا مغز- از مغزتوزن حقیقی معرفت و شناختدرمان جدید ای ال اس، توفربیماری دویکتنها در برابر جهانروشی جدید در درمان قطع نخگامی در درمان بیماریهای مطالعه ای بیان میکند اهدبشکه ای که ته نداره پر نمتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا بزرگ شدن مغز فقط در دسلولهای بنیادی مصنوعی درتغییرات آب و هوایی که به نهادینه سازی فرهنگ اختلاشاهکار قرنانسان عامل توقف رشد مغزنزاع ها بیهوده استحس و ادراک قسمت چهارمقبرستان ها با بوی شجاعتاتصال مغز و کامپیوتردین اجباریهوش عاطفی قسمت اولموسیقی نواز خود رها شویادآوری خواب و رویادرون و بیرون، جدای از هم بیداری معنوی یعنی دوستی تو برای خزیدن خلق نشده ایرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وپل خواجو اصفهانمغز مانند تلفن استتاثیر درجه حرارت بر عملکآگاهی فراتر از آگاهیسندرم سردرد به دلیل افت فجهان فراکتالنوار عصب و عضلهشباهت زیاد بین سلول هاي عاوکرلیزوماب داروی جدید شنظریه ی ریسمان و هوشیاریحس و ادراک قسمت بیست و دولوتیراستاماختلا ل در خود عضلهدانشمندان موفق به بازگرداستفاده از هوش مصنوعی در هوض مصنوعی زندهمیدان بنیادین اطلاعاتکلمات بلند نه صدای بلنددرگیری قلب در بیماری ویربالاترین هدف از دولتتومورهای نخاعیرجزخوانی هایی که امروز بپیوند مغز و سر و چالشهای مغز انسان برای شادمانی طتاثیر رو ح و روان بر جسمآرام باشسیاهچاله ی منفرد یا سیاهجهان کاملی در اطراف ما پرایمان به رویانوزاد ناشنوای متولد شده،صرع و درمان های آنهمیشه چیزی برای تنهایی دحس و ادراک- قسمت شصت و چهلزوم عدم وابستگی به گوگل ادغام میان گونه های مختلهدف یکسان، در مسیرهای متداروهای ضد بیماری ام اس واصل علت و تاثیرماه رجبکنگره بین المللی سردرد ددست و پا زدن در سایه؟بازسازي مغز و نخاع چالشی توپیراماتپیشرفت های باور نکردنی دزمان و گذر آن سریع استمغز حریص برای خون، کلید تتاریخ همه چیز را ثبت کردهآسیب عصب پا به دنبال اعتیچگونه میتوان با قانون جنجهش های ژنتیکی مفید در ساایا بیماری ام اس (مولتیپطی یکصد هزار سال اخیر هرچهندسه ی رایج کیهانخواب زمستانی سلول های سرمنابع انرژی از نفت و گاز ارتباط شگفت انگیز مغز انوفور و فراوانیداروی جدید برای ای ال اساعتیاد و تلاش های درمانی ذهن خود را مشغول هماهنگیکودکان گذشته به آینده فکماشین های دارای روحبحثی درباره احساسات متفاتکلم در گیاهانپرواز از نیویورک تا لوس آزندگی در جمع مواردی را برنقش محیط زندگی و مهاجرت دساختار فراکتال وجود و ذهترقی واقعی یا شعار ترقیافزایش میل جنسی با خوردن نگاه محدود و تک جانبه، مشجاذبه و نقش آن در شکلگیریفواید روزه داری متناوباگر با مطالعه فیزیک کوانعلم به ما کمک میکند تا موخواص شگفت هویجهوش مصنوعی یا حماقت طبیعمنابع انرژی از نفت و گاز از نظر علم اعصاب یا نرووسویتامین کا در سبزیجاتدر موج، راز خلقت نهفته اسبه کدامین گناه کشته شدنددر میان تاریکی و روشناییبه امید روزهای بهتررمز گشایی از اتصالات مغزکاهش سن بیولوژیکی، تنها مخاطب قرار دادن مردم، کابرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱تکامل داروینی هنوز در حاآلزایمر در جوانانزیست شناسی باور حقیقت یا ترجمه ی فعالیت های عضله بنقش حیاتی تلومر دی ان آ دسریع دویدن مهم نیستام اس یا تومور؟چالش های ایستادن بر دو پاحقیقت انسانفروتنی معرفتیابزار بقا از نخستین همانعامل کلیدی در کنترل کارآخارق العاده و استثنایی بهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مدر برابر حقایق جدیدبهداشت خواب، رمز حافظه ی تقلید از طبیعترویا حقی از طرف خداکریستال هامرگ و میر پنهانبرخی یونها و مولکول های متا 20 سال آینده مغز شما به آینه در اینهزبان و شناخت حقیقت قسمت ستشویق خواندن به کودکاننقش غذاها در کاهش دردهای سرعت فکر کردن چگونه استامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنتایج نادانی و جهلحافظه میتواند بزرگترین دفرزندان زمان خودابزار بقا از نخستین همانعشق درونی به یگانگی خلقتخطر حقیقی، خود انسان استهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطاندرمان های علامتی در ام اسبیماری های مغز و اعصاب و تمایل زیاد به خوردن بستنروزهای سختگلوئونمسیر دشوار تکامل و ارتقابررسی مغز با امواج مادون تاثیر کپسول نوروهرب بر تآیا هوش سریعی که بدون احسسفرنامه سفر به بم و جنوب تعویض دارو در تشنجچند جهانیشیر و دوغ بادامانرژی بی پایان در درون هرچرا مغزهای ما ارتقا یافت حس چشایی و بویاییقلب دروازه ی ارتباطابزار بقای موجود زنده از سایتهای دیگردو ویژگی انتزاع و قدرت تجهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمنحنی که ارتباط بین معرفاز تکینگی تا مغز، از مغز وزوز گوشدرمان جدید سرطانبیماری دیستروفی میوتونیتنهاییروشی جدید در درمان نابینگامی در درمان بیماریهای معمای اخلاقی قطاربشریت از یک پدر و مادر نیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا تکامل و تغییرات ژنتیسلام تا روشناییتغییرات تکاملی سر انسان چهار میلیارد سال تکامل بشاهکار شش گوشانسانیت در هم تنیده و متصنزاع بین جهل و علم رو به پحس و ادراک قسمت نوزدهمقدم زدن و حرکت دید را تغیاثر مضر مصرف طولانی مدت ردین، اجباری نیستهوش عاطفی قسمت دهمموسیقی هنر مایع استاز درخواست ها جدا شویاری خدا نزدیک استدرون آشفته ی تو و ظاهر خنبیداری و خواب کدام بهتر اتو تغییر و تحولیرژیم غذایی سالم و ضد التهپلاسمای غالبمغز مادران و کودکان در زمتاثیر درجه حرارت بر عملکآپومورفین در پارکینسونسوی ما آید نداها را صداجهان قابل مشاهده بخش کوچنوار عصب و عضله مهم در تششجاعت و ترسايندگان چگونه خواهند دیدنظریه تکامل در درمان بیمحس و ادراک قسمت بیست و سولوزالمعده(پانکراس)مصنوعاختلاف خانوادگی را حل کندانشمندان نورون مصنوعی ساستفاده از انرژی خلاهیچ نقطه ای مرکزی تر از امیدازولام در درمان تشنج کلوزاپین داروی ضد جنوندرگیری مغز در بیماری کویباهوش ترین و با کیفیت تریتومورهای ستون فقراترحم مصنوعیمغز انسان رو به کوچک تر شتاثیر روده بر مغزآرامش و دانشسیاهچاله ی تولید کنندهجهان پیوستهاین پیوند نه با مغز بلکه نوسانات کوانتومی منبع ماضایعه ی شبکه لومبوساکرالهمیشه چشمی مراقب و نگهباحسن یوسف باغچه ی منمقاومت به عوارض فشار خون ادغام دو حیطه علوم مغز و هدف از تکامل مغزداروهای ضد تشنج با توضیح اصل عدم قطعیت از کوانتوم ماهیچه ی صبرکنترل همجوشی هسته ای با هدست کردن در گوشباغچه ی منتوانایی مغز و دیگر اجزای پیشرفت های جدید علوم اعصزمان و صبرمغز در تنهایی آسیب میبینسکته ی مغزی در جوانانتاریخ، اصیل نیست و ساخته آسانی موفقیتچگونه مغز ما، موسیقی را پجهش های ژنتیکی غیر تصادفایا بدون زبان میتوانیم تطیف انسفالیت، گیلن باره هندسه بنیادینخواب سالم عامل سلامتیمنابع انرژی از منابع نهفارتباط غیرکلامی بین انساوقاحت و تمسخر دیگرانداروی جدید برای دیابتاعتیاد را به دور بیندازذهن خالی از شلوغی افکارکودکان خود را مشابه خود تماشین دانشبحثی درباره احساساتی غیرتکنولوژی های جدید و حالتپروتئین های ساده ی ابتدازندگی در سیاهچالهنقش مرکز تنفس سلولی در بیساختار شبکه های مغزی ثابتروس جریان انرژیافزایش مرگ و میر سندرم کونگاه کلی نگرجبران از دست رفته هافواید زیاد دوچرخه سواریاگر تلاش انسان امروز براعلم بدون توقفخواص عجیب لوبیاهوش مصنوعی گوگل به کمک تشمنابع بی نهایت انرژی در داز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین بی 12 در درمان دردویتامین بی هفدهدر مانهای کمر دردبه بالا بر ستارگان نگاه کرمز پیشرفت تواضع است نه طکایروپاکتیک چیستمدل همه جانبه نگر ژنرالیبرین نت به جای اینترنتتکامل داروینی هنوز در حاآملودیپین داروی ضد فشار زیست، مرز افق رویداد هستترجمه ای ابتدایی از اسرانقش خرچنگ های نعل اسبی درسریعترین کامپیوتر موجودامواجی که به وسیله ی ماشیچالش کمبود اندام برای پیحقیقت اشیافروتنی و غرورابزار بقا از نخستین همانعادت همیشه خوب نیستخبر مهم تلسکوپ هابلهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار در جراحی کمر عجله نکنیدبوزون هیگز چیستتقویت مغز با ورزشرویاها از مغز است یا ناخوکریستال زمان(قسمت اولمرگ و میر بسیار بالای ناشبرخی اثرات مضر ویتامین دتا بحر یفعل ما یشاآیندهزبان جانسوزتشخیص ژنتیکی آتروفی های نقشه مغزی هر فرد منحصر بهسطح آگاهی، رخدادهای زندگانفجار و توقف تکاملی نشانتاران، جذب کنحافظه های کاذبفرضیه ای جدید توضیح میدهابزار بقا از نخستین همانعشق، شلوغ کردن نیستخطر را بپذیرهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ضد اعتیاددرمان ژنتیکی برای نوآوریبیماری های ژنرالیزه ی عصتمایز یا کشف یگانگیروزهای سخت میگذردگمان میکنی جرمی کوچکی در مسئول صیانت از عقیده کیسبررسی و اپروچ جدید بر بیمتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا هشیاری کوانتومی وجودسفرنامه سفر به بم و جنوب تعیین پیش آگهی آسیب به عصچند جهانی و علمشیشه ی بازالتی و سیلیکونانرژی تاریکچرا ویروس کرونای دلتا واحس و ادراک (قسمت اول )قلب روباتیکابزار بقای موجود زنده از دو بیماری روانی خود بزرگ هوش مصنوعی درمانگر کامپیمنشأ اطلاعات و آموخته ها از تکینگی تا مغز، از مغز وسواس، بیماری استدرمان جدید سرطانبیماری سلیاکتنهایی رمز نوآوری استروشی جدید در درمان سکته مگاهی لازم است برای فهم و معماری، هندسه ی قابل مشابعد پنجمتاثیر گیاهخواری بر رشد و آیا تراشه ها داخل مغز، میسلاح و راهزنیتغذیه بر ژنها تاثیر داردچهار ساعت پس از کشتار خوکشاید گوشی و چشمی، آماده شانسانیت در برابر دیگراننزاع بین علم و نادانی رو حس و ادراک قسمت هفتمقدرت مردماثرات فشار روحی شدیددیوار همه اش توهم بودهوش عاطفی قسمت دوممیلر فیشر نوعی نادر از گیاز دست دادن دم در پیشینیاژن همه چیز نیستدروغ نگو به خصوص به خودتبیرون اصل است یا درونتو جهانی هستی که خودش را رژیم غذایی ضد التهابیپمبرولیزوماب در بیماری چمغز چون ابزار هوش است دلیتاثیر درجه حرارت بر عملکآپومورفین در پارکینسونسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان موازی و حجاب هانوار عصب و عضله برای تاییشرکت نورالینک ویدیویی ازايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیمحس و ادراک قسمت بیستملیروپریم داروی ترکیبی ضداختلال حرکتی مانند لرزش دانشمندان یک فرضیه رادیکاستفاده از سلول های بنیاهیچ چیز همیشگی نیستمکان زمان یا حافظه زمانکلید نزدیک و نگاه تو بر فدرگیری مغز در بیماران مبباور و کیهان شناسیتوهم فضای خالیرحم مصنوعیمغز انسان رو به کوچکتر شدتاثیر روزه داری بر سلامت آرامش و سکونسیاهچاله، سیاه خالص یا پجهان پیوستهاین اندوه چیستنوشیدن چای برای مغز مفید ضایعه ی عروقی مخچههمیشه اطمینان تو بر خدا بحساسیت روانی متفاوتمقایسه رقابت و همکاریارتقا و تکامل سنت آفرینش هدف از خلقت رسیدن به ابزاداروی فامپیریدین یا نورلاصل، روان و نفس استماپروتیلینکنترل جاذبهدست آسمانبترس از اینکه کسی، به درگتوانایی یک فرد، برای تغیپیشرفت در عقل است یا ظواهزمان واقعیت است یا توهممغز را از روی امواج بشناسسکته ی چشمیتازه های اسکیزوفرنی(جنوآشنا پنداریچگونه مغز پیش انسان یا همجهش های بیماری زا، معمولایا تکامل هدفمند استطبیعت موجی جهانهندسه در پایه ی همه ی واکخواب سالم عامل سلامتی و یمنابع انرژی از نفت و گاز ارتروز یا خوردگی و التهاوقت نهيب هاي غير علمي گذشداروی جدید ضد فشار خوناعداد بینهایت در دنیای مذهن سالمکودکان را برای راه آماده مبانی ذهنی سیاه و سفیدبحران ذهن فیلمی قابل تامتکنولوژی و پیشرفتپروتز چشمزندگی زمینی امروز بیش از نقش نگاه از پایین یا نگاهسادیسم یا لذت از آزار دادتری فلوپرازینافزایش سرعت پیشرفت علوم نگاه انسان محدود به ادراجدا کردن ناخالصی هافیلم کوتاه هیروشیما از هاگر خواهان پیروزی هستیعلم در حال توسعهخود جسم و یا تصویرهوش مصنوعی گوگل به کمک تشمنابع جدید انرژیاز نظر علم اعصاب اراده آزمناطق خاص زبان در مغزاز واقعیت امروز تا حقیقتویتامین دی گنجینه ای بزردر محل کار ارزش خودت را ببه بالاتر از ماده بیندیشرمز امید، بی نیازی از مردکار امروز را به فردا نیندمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبرای یک زندگی معمولیتکامل داروینی هنوز در حاآموزش نوین زبانزاویه نگاه ها یکسان نیستترس و آرمان هانقش داروهاي مختلف معروف سرکه انگبین عسلی مفید برامیوتروفیک لترال اسکلروچالش دیدگاه های سنتی در بحقیقت تنها چیزی است که شافرگشت و تکامل تصادفی محض ابزار بقا از نخستین همانعادت کن از بالا نگاه کنیخدا موجود استهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقدر درمان بیماری مولتیپل بوزون هیگز جهان را از متلتقویت استخوان در گرو تغذرویاهای پر رمز و حیرتی درکریستال زمان(قسمت دوم)مرگ و سوال از قاتلبرخی اختلالات عصبی مثانهتاول کف پا و حقیقتآینده ی انسان در فراتر اززبان ریشه هایی شناختی استشخیص آلزایمر سالها قبل نقشه های مغزی جدید با جزیسعی کن به حدی محدود نشویانفجار بزرگ پایان بوده انجات در اعتماد به خودحافظه و اطلاعات در کجاست فساد اقتصادی سیتماتیک درابزار بقا از نخستین همانعصب حقوق نورولووخطرات هوش مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن علیه سرطاندرمان کارتی سل و تومور مغبیماری های روانی با تاثیتمدن قدیمی ای در جنوب ایرروش مقابله مغز با محدودیگنجینه ای به نام ویتامین مسئولیت جدیدبررسی ژنها در تشخیص بیماتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا واکنش های یاد گرفته وسفری به آغاز کیهانتعامل انسان و هوش مصنوعیچند روش ساده برای موفقیتشکل های متفاوت پروتئین هانرژی تاریک که ما نمی توچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک حس و ادراک (قسمت دوم )قلب را نشکنابزار بقای موجود زنده از دو بار در هفته ماهی مصرف هوش مصنوعی درخدمت خلق وحمنشاء کوانتومی هوشیاری ااز تکینگی تا مغز، از مغز وسیله، فقط دعا نیستدرمان دارویی سرطان رحم ببیماری شارکو ماری توثتنبیه چقدر موثر استريتوکسيمب در درمان ام اسگاهی مغز بزرگ چالش استمعنی روزهبعد از کروناتاثیر انتخاب از طرف محیط آیا جنین انسان، هوشمندی سلسله مباحث هوش مصنوعیثبت و دستکار ی حافظهنون و القلمشاید درست نباشدانسان، گونه ای پر از تضادنزاع بین علم و جهل رو به پحس و ادراک قسمت هفدهمقدرت و شناخت حقیقتاثرات مفید قهوهدیوار، از ابتدا توهم بودهوش عاطفی قسمت سوممیهمانهای ناخوانده عامل از روده تا مغزژن همه چیز نیستدریا آرام نخواهد شد کشتی بیست تمرین ساده برای جلوتو جدای از کیهان نیستیرژیم غذایی ضد دردپناه به بیابانمغز چگونه صداها را فیلتر تاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت چهارمسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان ما میتواند به اندازنوار عصب و عضله تعیین محلشربت رب انارايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیمحس و ادراک قسمت دهملیس دگرامفتامین یا ویاساختلال خواب فرد را مستعد دانشمندان ژنی از مغز انساستفاده از سلول های بنیاهیچ چیز، چقدر حقیقی استمکانیک کوانتومی بی معنی کلید، در ناشناخته هاستدرگیری مغزی در سندرم کووباید از انسان ترسیدتوهم فضای خالی یا توهم فضپیوند اندام از حیوانات برسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرمغز ایندگان چگونه استتاثیر روزها، ماه ها یا ساآرامش عقلسیاره ی ابلهانجهان پر از چیزهای اسرار آاین ایده که ذرات سیاهچالنوعی سکته مغزی ، وحشتناک ضایعات در عصب زیر زبانیهمیشه به آنچه داری، خوشنخفاش کور و انسان بینا؟مقابله ی منطقی با اعتراضارتقا یا بازگشت به قبل ازهر چیز با هر چیز دیگر در تداروی لیراگلوتیداصلاح خطا با رفتن بر مسیرماجرای جهل مقدسکندن ریشه ی خوددست بالای دستبحتی علمی درباره تمایل بتوازن مهمتر از فعالیت زیپیشرفت ذهن در خلاقیت استزمان پلانکمغز زنان جوانتر از مغز مرسال 2025 سال بین المللی علمتازه های بیماری پارکینسوآشنا پنداریچگونه هموساپينس بر زمین جهش تمدنی عجیب و شگفت انسایجاد احساساتطبیعت بر اساس هماهنگیهندسه زبانِ زمان استخواب عامل دسته بندی و حفطمنابع انرژی از نفت و گاز ارزش های وارونهوقتی فهمیدی خطا کردی برگداروی جدید ضد میگرنبقا با سازگارترین فرد اسذهت را روی چیزهای مفید متکوری گذرای ناشی از موبایمباحث مهم حس و ادراکبخش فراموش شده ی حافظهتکنولوژی به طرز وحشتناکیپروتز عصبی برای تکلمزندگی زودگذرنقش نظام غذایی در تکامل مسازگاری با محیط بین اجزاتری فلوپرازینافسردگی و اضطراب در بیمانگاه از کنار و یا از روبرجدایی خطای حسی استفیلمی بسیار جالب از تغییاپل ویژن پرو در تشخیص بیمعلم راهی برای اندیشیدن اخودآگاهی و هوشیاريهوش مصنوعی الفاگوهوش مصنوعی اکنون می توانمناطق خاصی از مغز در جستجاز کجا آمده ام و به کجا میویروس مصنوعیدر چه مرحله ای از خواب ، ربه جای محکوم کردن دیگران رمز بقای جهش ژنتیکیکار با یگانگی و یکپارچگیمدل هولوگرافیک تعمیم یافبرای پیش بینی آینده مغز دتکامل زبانآمارهای ارائه شده در سطح زاوسکا درمان گوشرترسناک تر از کورینقش درختان در تکاملسرگیجه از شایعترین اختلاامید نیکو داشته باش تا آنچاالش ها در تعیین منبع هوحقیقت خواب و رویافراموش کارها باهوش تر هسابزار بقا از نخستین همانعادت کن خوب حرف بزنیخدا نور آسمان ها و زمین اهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیددر دعواها چه میکنی؟بی نهایت در میان مرزهاتقویت حافظه یا هوش مصنوعرویای شفافکریستال زمان(قسمت سوم)مرگ انتقال است یا نابود شبرخی اصول سلامت کمرتابوهای ذهنیآینده ی حمل و نقل هوایی دزبان شناسی مدرن در سطح سلتشخیص ایدزنقشه با واقعیت متفاوت اسشلیک فراموشیانقراض را انتخاب نکنیدنجات در راستگوییحافظه و اطلاعات در کجاست فشار و قدرتابزار بقا از نخستین همانعصب سیاتیکدفاع از پیامبرهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسنی با تاثیر دوگانه ادرمان پوکی استخوانبیماری وسواستمدن پیشرفته ی پیشینیانروش های صرفه جویی در ایجاگندم بکاری، جو درو نمیکنمسئولیت در برابر محیط زیبررسی بیماری التهابی رودتاثیر کتامین در درمان پاآیا یک، وجود داردسقوط درون جاذبه ای خاص، چتعامل انسان با هوش مصنوعچندین ماده غذایی که ماننشکل پنجم مادهانرژی خلا ممکن استچرا پس از بیدار شدن از خوحس و ادراک قسمت 67قوی تر باشابزارهای پیشرفته ارتباط دو برابر شدن خطر مرگ و میهوش مصنوعی ساخته هوش طبیمهمان ناخواندهاز تکینگی تا مغز، از مغز یک پیام منفرد نورون مغزی درمان زخم دیابتی با تکنوبیماری ضعف عضلات نزدیک بتهدیدهای هوش مصنوعیریه زغالیگاهی جهت را عوض کنمعاینه قبل از نوار عصب و بعد از کروناتاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا جهان ذهن و افکار ما مسلطان جنگل یا صاحب ملکوتثبت امواج الکتریکی در عصنوآوری ای شگفت انگیز دانشایسته نیست در جیب خود قرانعطاف پذیری مکانیسمی علنسبیت عام از زبان دکتر برحس و ادراک قسمت هجدهمقدرت کنترل خوداثرات مفید روزه داریدید تو همیشه محدود به مقدهوش عاطفی قسمت ششممیوپاتی و نوار عصب و عضلهاز سایه نترسژن هوش و ساختارهای حیاتی دریافت هورمون امید با وربیش از نیمی از موارد انتقتو دی ان ای خاص ميتوکندريراه فراری نیستپنج اکتشاف شگفت آور در مومغز ناتوان از توجیه پیداتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت هفتمسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان مادی، تجلی فضا در ذهنوار عصب و عضله در مطب دکشربت ضد خلطنعناعحس و ادراک قسمت دوازدهملا اکراه فی الدیناختلال در شناسایی حروف و دانشمندان پاسخ کوانتومی استفاده از سلول های بنیاهیچ وقت خودت را محدود به مکانیزمهای دفاعی در برابکلام و زبان، گنجینه ای بسدرگیری مغزی در سندرم کووبابا زود بیاتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)پیوند اندام حیوانات به ارساناها و ابر رساناها و عمغز ابزار بقای برتر مادیتاثیر روغن رزماری استنشاآرامش(سکوت) stillness و تکاپوسیاره ابلهانجهان پر از چیزهای جادویی این ابتدای تناقض هاستنیوالینضرورت زدودن افکارهمیشه داناتر از ما وجود دخفاش با شیوع همه گیری جدیمقابله با کرونا با علم اسارتوکين تراپی روشی جديد هر جا که جات میشه، جات نیداروی کنترل چربی خوناصول انجام برخی نرمش ها دماجرای عجیب گالیلهکندر در بیماریهای التهابدست خدا بارها را از دوشت بحث درباره پیدایش و منشا توت زیاد بخوریدپیشرفتی مستقل از ابزار هزمان به چه دلیل ایجاد میشمغزهای کوچک بی احساسسال سیزده ماههتازه های درمان ام اسآشناپنداری چیستچگونه هوشیاری خود را توسجهشهای مفید و ذکاوتی که دایران بزرگطعمه ی شبکه های ارتباط اجهندسه، نمایشی از حقیقتخواص فلفل سبزمنابع انرژی از نفت و گاز ارزش های حقیقی ارزش های غوقتی ناراحتی چیکار میکنیداروی جدید ضد الزایمربقا در ازای بیماریذخیره ی شگفت انگیز اطلاعکی غایب شدی تا نیازمند دلمبتکران خودشکوفابخش های تنظیمی ژنومتکنولوژی جدید که سلول هاپرورش مغز مینیاتوری انسازندگی سلول در بدن، جدای انقش نظریه تکامل در شناساستم با شعار قانون بدترین ترک امروزافسردگی و ساختار مغزنگاه از بیرون مجموعهجریان انرژی در سیستم های فیروز نادریاپی ژنتیکعلم ساختن برج های چرخانخودآگاهی و هوشیاريخودت را از اندیشه هایت حفهوش مصنوعی از عروسک های بمنبع نور واقعی و ثابت، حقاز کسی که یک کتاب خوانده ویروس های باستانی، مغز مدر ناامیدی بسی امید استبه جای تولید، بیشتر گوش کتفاوت قند طبیعی با قند و رمز جهانکارهای کوچک، بی ارزش نیسمدل های ریز مغز مینی برینبرای اولین بار دانشمندانتکامل زبانآن چیزی که ما جریان زمان زبان فرایند تکاملی برای ترسان نیستینقش ذهن و شناخت در حوادث سرگردانیامید نجاتنابینایی در نتیجه ی گوشی حقیقت در علم، هرگز نهایی فراموشی همیشه هم بد نیستابزار بقا از نخستین همانعادت کردن به نعمتخدا بخشنده است پس تو هم بهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت53از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمردر سال حدود 7 میلیون نفر بی نظمی مقدمه شناختتقویت سیستم ایمنیروان سالمکشف مکانیسم عصبی خوانش پمرگ تصادفیبرخی اطلاعات روانشناسی متاثیر فکر بر سلامتآینده ی علم و فیزیک در60 ثزبان شناسی نوین نیازمند تصویر خورشید یا خود خورشنقص های سیستمی ایمنیشلیک فراموشیانواع سکته های مغزینخاع ما تا پایین ستون فقرحافظه و اطلاعات در کجاستفشار روحی، همیشه بد نیست ابزار بقای موجود زنده از عضلانی که طی سخن گفتن چقددفاع در برابر تغییر ساختهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکینگی تا مغز از مغز توابسته به دوستی این و آن درمان پوکی استخوانبیماری کروتز فیلد جاکوبتمدن بشری و مغز اخلاقیروش های عملی برای رفع کمرگوهر با نظر دیگران سنگ نممستند جهان متصلبررسی سیستم تعادلی بدن اتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا کیهان می تواند یک شبیسقوط زیگزاگی یا ناگهانیتعداد کلی ذهن ها در جهان چندجهانیشکرگزار هر چیزی باش که داانرژِی برای ایجاد اضطرابچرا ارتعاش بسیار مهم استحس و ادراک قسمت 74قیچی ژنتیکیابزارهای بقا از نخستین هدو برابر شدن خطر مرگ و میهوش مصنوعی، کیفیت فریب ممهندسی ژنتیک در حال تلاش از تکینگی تا مغز، از مغز یک پیشنهاد خوب برای آسان درمان ساده ی روماتیسمبیماریهای تحلیل عضلانی اتو یک معجزه ایریواستیگمینگاهی در پارکینسون باید پمعادله ها فقط بخش خسته کنبعد از کرونا دلخوشی بیهوتاثیر بینش و انتظارات فرآیا جهش های ژنتیکی، ویروسم زنبور ، کلیدی برای وارجلو رفتن یا عقبگردنوار مغز مشاهده ی غیر مستشادی، پاداش انجام وظیفهاهمیت کنترل خشمچسبیدن به خود، مانع بزرگ حس و ادراک قسمت هشتمقدرت انسان در نگاه به ابعاثرات مضر ماری جوانادیدن خدا در همه چیزهوش عاطفی بیشتر در زنانمیوتونیک دیستروفیاز سایه بگذرژن یا نقشه توسعه مغز و نقدریای خدابیشتر کمردردها نیازی به تو در میانه ی جهان نیستی راه نجاتپول و شادیمغز و قلب در جنین موش مصنتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت اولسوخت هیدروژنی پاکجهان مرئی و نامرئینوبت کودکانشش مرحله تکامل چشمهفت چیز که عملکرد مغز تو حس و ادراک قسمت سوملاموژین داروی ضد اوتیسم؟اختلال در شناسایی حروف و دانشمندان اولین سلول مصناستفاده از سلول های بنیاهیچ کاری نکردن به معنی چیما انسانها چه اندازه نزدکلام، در تحولی شگفت آور بدرگیری اعصاب به علت میتوباد و موجتوهم چیستپیوند سر آیا ممکن استرستگاری محدود به یک راه نمغز ابزار برتر بقاتاثیر رژیم گیاه خواری بر آرزوها را کم کنسیاره ابلهانجهان دارای برنامهاین بیمار را باید چه کار نیکولا تسلاضرب المثل یونانیهمیشه راهی هستخلا، حقیقی نیستملاحظه های اخلاقی دربارهارتباط میکروب روده و پارهر حرکت خمیده می شود و هر داروی تشنجی دربارداریاصول توسعه ی یک ذهن کاملماده ی تاریککندر علیه سرطاندستورالعمل مرکز کنترل بیبحثي درباره هوش و تفاوتهتوسعه هوش مصنوعی قادر اسپپوگستزمان شگفت انگیزمغز، فقط گیرندهسانسور از روی قصد بسیاری تاسف بار است انسان، حق خوآشتی بهتر استچگونه واکسن کرونا را توزجهشهای مفید و ذکاوتی که دALS نگاهی کامل بر بیماری وایرادهای موجود در خلقت بظهور امواج مغزی در مغز مصهنر فراموشیخواص منیزیممنابع انرژی از نفت و گاز ارزش حقیقی زبان قسمت اولوقتی پر از گل شدی خودت را داروی سل سپتبقای حقیقی در دور ماندن اذره ی معین یا ابری از الککیهان خود را طراحی میکندمتواضع باشبخش بزرگی حس و ادراک ما اتکنولوژی جدید که سلول هاپرکاری تیروئیدزندگی، مدیریت انرژینقش هورمون های تیروئید دستم، بی پاسخ نیستترکیب آمار و ژنتیکاقلیت خلاقنگاه از دور و نگاه از نزدجریان انرژی در سیستم های فیزیک مولکولها و ذرات در ابتدا سخت ترین استعلیت رو به عقبعلایم کمبود ویتامین E را خودروهای هیدروژنیهوش مصنوعی از عروسک های بمنبع هوشیاری کجاست قسمت از آغاز خلقت تا نگاه انساویرایش DNA جنین انسان، بردر هم تنیدگی مرزها و بی مبه خوبی های دیگران فکرکنتفاوت مغز انسان و میمون هرمز جهان خاصیت فراکتالکارهایی بیش از طراحی و گپمدیون خود ناموجودبرای بقا به جایی فراتر ازتکامل زبان انسان از پیشیآنچه می دانم، آنچه را میخزبان متغیرتزریق قیچی ژنتیکی کریسپرنقش روی و منیزیم در سلامتسربازان ما محققا غلبه می امید یا ناامیدی؟ناتوانی از درمان برخی ویحقیقت راستین انسان علم بفراموشی و مسیر روحانیابزار بقا از نخستین همانعادت بد را ترک کنخدا تاس نمیریزدهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ (قسماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که در عید نوروز مراقب تصادف بی هیچ می ایی و بی هیچ میرتلقین اطلاعات و حافظهروبات ها قول میدهندکشف مکانیسمی پیچیده در بمرگ عاطفه و محبتبرخی بیماری ها که در آن بتاثیر مشاهده بر واقعیت بآینده با ترس جمع نمیشودزبان، نشان دهنده ی سخنگو تصویر در هم تنیدگی کوانتنقص در تشخیص هیجانات عامشنا در ابهای گرم جنوب نیاانیس بی کساننخاع درازتر یا کوتاهتر کحافظه ی ما انسان ها چرا مفضا و ذهن بازابزار بقای موجود زنده از غم بی پایاندقیق ترین تصاویر از مغز اهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکینگی تا مغز از مغز توابستگی یعنی قلادهدرمان آرتروز با ورزش موضبیماری گیلن باره و بیمارتمدن زیر آبروش هایی برای مقابله با اگویید نوزده و ایمنی ساکتمشکل از کجاستبررسی علل کمر درد در میانتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا گذشته، امروز وآینده سلول های مغزی عامل پارکیتعذیه ی ذهننه ناامیدی بلکه ارتقاشکست حتمیانسولینچرا به هم اعتماد نمیکنیمحس و ادراک قسمت 75قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصابزارهای بقا ازنخستین همدو داروی جدید برای میاستهوش مصنوعی، اتفاقات و تحمهندسی بدناز تکامل تا مغز از مغز تا یک آلل ژنتیکی که از نئانددرمان سرگیجه بدون نیاز ببیماری، رساله ای برای سلتو یک جهان در مغز خودت هسریاضیات یک حس جدید استگذر زمان کاملا وابسته به معجزه های هر روزهبعد از کرونا دلخوشی بیهوتاثیر ترکیبات استاتین (سآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسماگلوتید داروی کاهش دهنجلوتر را دیدننوار مغز با توضیح دکتر فاشب سیاه سحر شوداهرام مصر از شگفتی های جهنسبت ها در کیهانحس و ادراک قسمت هشتاد و نقدرت ذهناجزای پر سلولی بدن انسان دیدگاه نارسای دوگانه ی مهوش عاطفی در زنان بیشتر امیگرن و پروتئین مرتبط با از علم جز اندکی به شما داژن درمانی در درمان چاقیدرک فرد دیگر و رفتارهای ابیشتر علم، در نادانسته هتوقف؛ شکستراه های جدید برای قضاوت رپول و عقیدهمغز و هوش، برترین ابزار بتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت دومسودمندی موجودات ابزی بر جهان مشارکتیای نعمت من در زندگیمنور از عمق تاریکیششمین کنگره بین المللی سهفت سین یادگاری از میراث حس و ادراک قسمت سی و هشتملایو دوم دکتر سید سلمان فاختلالات مخچهدانشمندان تغییر میدان مغاستفاده از سلول های بنیاهیچ کس مانند تو نگاه نمیکما انسانها چه اندازه نزدکلرال هیدرات برای خواباندرب بسته با غیر خود باز مباد غرور و سر پر از نخوت وتوهم و خیالپیوند سر برای چه بیمارانرشته نوروایمونولوژی و نقمغز از بسیاری حقایق می گرتاثیر رژیم گیاه خواری بر آزمون تجربی، راهی برای رسیب یکسان و دیدگاه های متجهان در حال نوسان و چرخشاینکه به خاطرخودت زندگی نیاز به آموزش مجازی دیجیضربه مغزی در تصادف رانندهمیشه عسل با موم بخوریمخلا، خالی نیستملاحظات بیهوشی قبل از جرارتباط ماده و انرژیهرچیز با یک تاب تبدیل به داروی جدید ALSاصول سلامت کمرکو کیو تن coQ10دغدغه نتیجه ی نادانی استبحثی جالب درباره محدودیتتوسعه برخی شغل ها با هوش پایان، یک آغاز استزمان طلایی سکته ی مغزی رامغز، همه ی واقعیت را نمیبسانسور بر بسیاری از حقایتبدیل پلاستیک به کربن و سآغاز فرایند دانستنچگونه آن شکری که می خوریمجوانان وطنNVG 291ایستادن در برابر آزادی بظرف باید پر شود چه با چرک هنر حفظ گرهخواص میوه ی بهمنابع انرژی از نفت و گاز ارزش حقیقی زبان قسمت دوموقتی تو از یاد گرفتن باز داروی ضد چاقیبلندی در ذهن ما درک بلندیذرات کوانتومی زیر اتمی قکیهانِ هوشیارِ در حال یامجموعه های پر سلولی بدن مبخش بزرگتر کیهان ناشناختتکینگیپراسینزوماب در پارکینسوزندگی، مراتب هوشیاری استنقش هورمون زنانه استروژنستون فقرات انسان دو پا جلاقیانوس نادانینگاه از درون قفس یا بیرونجریان انرژی در سیستم های فیزیک هوشیاریابتدایی که در ذهن دانشمنجراحی هوشیار مغزفیزیک و هوشیاریابتذال با شعار دینعلایم کمبود ویتامین E را خورشید مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک های بمنبع هوشیاری کجاست قسمت از انفجار بزرگ تا انفجار ویشن پرودر هم تنیدگی کوانتومیبه خودت مغرور نشوتفاوت ها و تمایزها کلید برنگ کردن، حقیقت نیستکاربرد روباتهای ريزنانومدیریت اینترنت بر جنگبرای تمدن سازی، باید در بتکامل ساختار رگهای مغزی آنچه ناشناخته است باید شزبان مشترک ژنتیکی موجوداتسلیم ارتباط با من برترنقش روزه داری در سالم و جسربرولایزینامید جدید بر آسیب نخاعیناتوانی در شناسایی چهره حقیقت غیر فیزیکیفراموشی آرمانابزار بقا از نخستین همانعادت دادن مغز بر تفکرخدای رنگین کمانهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجردرمان نگهدارنده ی اعتیادبی ذهن و بی روحتلاش ها برای کشف منابع جدروبات های ریز در درمان بیکشف ژن جدید، می تواند گستمرگی وجود نداردبرخی بیماری های خاص که بدتاثیر نگاه ناظر هوشیار بآیا فراموشی حتمی استزبان، وسیله شناسایی محیطتصویر زیبا از سلولنقطه ی رسیدن به قلهشناخت ناشناختهانگشت ماشه اینخستین تمدن بشریحافظه ی ما انسان ها چرا مفضای قلب منبع نبوغ استابزار بقای موجود زنده از غم بی پایاندل به دریا بزنهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکینگی تا مغز از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدرمان ام اس(مولتیپل اسکلبیماری آلزایمر، استیل کوتمدنی قدیمی در شمال خلیج روش هایی برای کم کردن اضطگوش دادن بهتر از حرف زدنمشکلات نخاعیبرطرف کردن خشونت را از خاتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا پیدایش مغز از روی تصاسلول های بنیادیتغییرنه به اعدامشکستن مرز دور مغزانسولین هوشمندچرا بیماری های تخریبی مغحس و ادراک قسمت 78قانون مندی نقشه ژنتیکی مابزارهای بقای موجود زندهدو سوی واقعیتهوش احساسیمهربانی، شرط موفقیتاز تکامل تا مغز، از مغز تیک جهش ممکن است ذهن انساندرمان سرگیجه بدون نیاز ببیمارستان هوش مصنوعیتو کجای جهانیریتوکسیمابگذشته را دفن کنمعجزه ی چشمتفکر قبل از کارتاثیر تغذیه بر سلامت رواآیا خداباوری محصول تکاملسندرم میلر فیشرجمجمه انسان های اولیهنوار مغز ترجمه رخدادهای شبیه سازی میلیون ها جهان اولویت بندی ها کجاستنسبت طلایی، نشانه ای به سحس و ادراک قسمت هشتاد و شقدرت شناختی انسان، محدوداجزایی ناشناخته در شکل گدیروز و امروزهوش عاطفی در زنان بیشتر امیگرن و خوابژن ضد آلزایمردرک نیازمند شناخت خویش ابا همه مهربان باشتولید مولکول جدید توسط هراه های جدید برای قضاوت رپوست ساعتی مستقل از مغز دمغز و اخلاقتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت سومسی و سه پل اصفهانجهان معناای همه ی وجود مننور درونشعار و عملهم نوع خواری در میان پیشیحس و ادراک قسمت سی و ششملازم است هیچ کاری نکنیداختلالات حرکتی در انساندانشمندان روش هاي جدیدی استیفن هاوکینگ در مورد ههیچ کس حقیقت را درون مغز ما اکنون میدانیم فضا خالکم کردن کالری روشی سودمندرختان چگونه بر تشکیل اببار مغز بر دو استخوانتوهم وجودپیوند سر، یکی از راه حلهارشد مغز فرایندی پیچیده امغز به تنهایی برای فرهنگ تاثیر رژیم گیاه خواری بر آزمون ذهنی گربه ی شرودینسیر آفرینش از روح تا مغز جهان در حال ایجاد و ارتقااینکه خانواده ات سالم بانیروی پنجم در طبیعتضررهای مصرف شکر و قند بر همیشه، آنطور نیست که هستخلاصه ای از مطالب همایش مممانتین یا آلزیکسا یا ابارتباط متقابل با همه ی حیهرگز از زندگی یا امکاناتداروی جدید s3 در درمان ام اضطراب و ترسکوچ از محیط نامناسبذهن ما از در هم شکستن منببحثی در مورد نقش ویتامين توصیه های سازمان بهداشت پاکسازی مغززمان، واقعی نیستمغزتان را در جوانی سیم کشسانسور ذهنتبدیل تراکت صوتی مصنوعی آغاز فصل سرما و دوباره تکچگونه انتظارات بر ادراک جوانان وطنفقر داده ها در هوش مصنوعیاکنون را با همه ی نقص هایظرفیت مغز چقدر استهنر دانستنخواص هلو برگ هلومنابع انرژی از نفت و گاز ارزش حقیقی زبان قسمت سوموقتی خودت را در آینه دیدیداروی ضد چاقیبلوغ چیستذرات کوانتومی زیر اتمی قکیست هیداتید مغزمجرم، گاهی قربانی استبخش دیگری در وجود انسان هتکامل فردی یا اجتماعیپرتوهای صادر شده از سیاهزندان ذهنینقش ویتامین K در ترمیم اسستارگانی قبل از آغاز کیهالکترومغناطیس شنوایی و هنگاه از درون مجموعه با نگنگاه حقیقی نگاه به درون اجراحی گردن همیشه برای دیفیزیک آگاهیابداع دی ان ای بزرگترین دعلائم عصبی آلزایمر، با اخوش قلبی و مهربانیهوش مصنوعی از عروسک های بمنبع هوشیاری کجاست قسمت از بار خود بکاه تا پرواز واقعیت فیزیکی، تابعی از در هم تنیدگی کوانتومی و پبه خودت نگاه کنتفاوت ها را به رسمیت بشنارنگین کمانکاربرد روباتهای ريز، در مدیریت اضطراب، از مهمتریبرای خودآگاه بودن تو بایتکامل شناخت انسان با کشفآنچه واقعیت تصور میکنیم زبان چهار حرفی حیات زمینتسلیم شدن از نورون شروع منقش رژیم غذایی بر رشد و اسردرد میگرنامید درمان کرونا با هماننادیدنی ها واقعی هستندحقیقت غیر قابل شناختفرایند پیچیده ی خونرسانیابزار بقا از نخستین همانعارضه جدید ویروس کرونا سخدایی که ساخته ی ذهن بشر هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتدرمان نابینایان آیا ممکنبی سوادی در قرن 21تلاش های جدید در ALSروبات کیانکشف ارتباط جدیدی از ارتبمراقب خودتون و خانواده هبرخی توجهات در ببمار پارتاثیر نگاه و مشاهده ناظر آیا ممکن است موش کور بی مزدودن نقص از هوش مصنوعیتصویر زیبای اصفهاننقطه ای بود و دگر هیچ نبوشناخت و معرفت، و نقش آن دانگشت نگاری مغز نشان میدنخستین تصویر از سیاهچالهحافظه ی هوش مصنوعیفضای خالی ای وجود نداردابزار بقای موجود زنده از غیرقابل دیدن کردن مادهدلایلی که نشان میدهد ما بهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکینگی تا مغز از مغز توبینار اساتید نورولوژی ددرمان با سلول های بنیادیبیماری الزایمرتمرکز و مدیتیشنروش هایی برای جلوگیری از گوشه بیماری اتوزومال رسسمشکلات بین دو همسر و برخیبزرگ فکر کنتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا آگاهی پس از مرگ از بیسلول های بنیادی منابع و اتغییر الگوی رشد مغزی با زنه به اعدامشکستگی لگن یا سکته ی مغزیانسان قدیم در شبه جزیره عچرا حیوانات سخن نمی گوینحس و ادراک قسمت 82قانون گذاری و تکاملابزارهای بقای از نخستین دولت یا گروهکهوش احساسیموفقیت هوش مصنوعی در امتاز تکامل تا مغز، از مغز تیک رژیم غذایی جدید، می تودرمان سرگیجه بدون داروبیندیشتو کز محنت دیگران بی غمیریسپریدونگر جان به جز تو خواهد از خمعجزه ی علمتفکر ترکیبی در هوش مصنوعتاثیر حرکات چشم بر امواج آیا دلفین ها می تواند از سندرم کووید طولانیجنین مصنوعینوار مغز در فراموشی هاشبیه سازی سیستم های کواناولین قدم شناخت نقص های خنشانه های گذشته در کیهان حس و ادراک قسمت پنجمقدرت عشقاحیای بینایی نسبی یک بیمدیسک گردنهوش عاطفی رمز آزادگیمیگرن و روزه داریژنها نقشه ایجاد ابزار هودرک و احساسبا هوش مصنوعی خودکار روبتولید مثل فقط با یک مادر راه پیروزی در زندگی چیستپوشاندن خود از نورمغز و اخلاقتاثیر درجه حرارت بر عملکآب، زندگی است(قسمت پنجم)سیلی محکم محیط زیست بر انجهان معکوسای آنکه نامش درمان و یادشنوروفیبروماتوزصبور باشهمه چیز موج استحس و ادراک قسمت سیزدهملبخند بزن شاید صبح فردا زاختلالات صحبت کردن در اندانشمندان روشی برای تبدیاستیفن هاوکینگ در تفسیر هیچ اندر هیچما از اینجا نخواهیم رفتکمی زاویه ی دیدت را عوض کدرختان اشعار زمینبار بزرگ ایستادن بر دو پاتوهم وجودپیوندهای پیچیده با تغییررشد مغز علت تمایل انسان بمغز بیش از آنچه تصور میشوتاثیر رژیم گیاهخواری بر آزمون ذهنی گربه شرودینگرسیستم تخلیه ی مغز بینشی نجهان ریز و درشتاین، فقط راه توستچیز جدید را بپذیرضررهای شکر بر سلامت مغزهمکاری یا رقابتخلاصه ای از درمان های جدیمن و وجود توهمیارتباط چاقی و کاهش قدرت بهز ذره، یک دنیاستداروی جدید لنفوم و لوکمیاطلاع رسانی اینترنتیکوچک شدن مغز از نئاندرتاذهن چند جانبه نیازمند نگبحثی در مورد نقش کلسیم و توصیه های غیر دارویی در سپارادوکس ها در علمزمان، اندک استمغزتان را در جوانی سیمکشساهچاله ها تبخیر نمیشودتبدیل سلولهای محافط به سآغاز مبهم آفرینشچگونه به سطح بالایی از هوجواب دانشمند سوال کننده فلج نخاعی با الکترودهای اکوییفلکسعقل مجادله گرهنر رها شدن از وابستگیخواص هندوانهمنابع انرژی از نفت و گاز ارزش خود را چگونه میشناسوقتی خورشید هست شمع به کاداروی ضد تشنج با قابليت تبلعیدن ستاره توسط سیاهچاذرات کوانتومی زیر اتمی قکیست کلوئید بطن سوممحل درک احساسات روحانیبخشیدن دیگران یعنی آرامشتکامل مادی تا ابزار هوشمپرتوزایی از جسم سیاهزونیسومایدترکیب حیوان و انساننقش ژنتیک در درمان اختلاسخن نیکو مانند درخت نیکوالکتروتاکسی(گرایش و حرک