دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

تاثیر درجه حرارت بر عملکرد مغز و رشد و تکثیر سلولهای عصبی چگونه است قسمت دوم

در قسمت اول، مختصر درباره نحوه واکنش مغز در برابر تغییرات دما نوشتيم. در ادامه، تاثیر بالا رفتن حرارت را بر عملکرد سلولهاي مغزی و بافت مغز بررسی می کنيم.حرارت، نتیجه و محصول واکنشهای متابوليک در قسمتهای مختلف مغز است. همه واکنشهای فیزیکی و شيميايی در مغز وابسته به حرارت هستند. واکنشهای فیزیکی و شیمیایی بر اساس معادله Van’t Hoff coefficient Q10=2.3 انجام میشود (یعنی افزایش ده درجه سانتیگراد منجر به دو برابر شدن واکنشهای شيميایي و فيزيکي مي گردد)

افزایش درجه حرارت، تاثیرات زیادی بر انتقال در غشای سلولی و تحریکات الکتریکی دارد. انتقال سيناپسي بین نوورنها بیشتر از ايجاد خود پتانسیل الکتریکی در عصب،وابسته به حرارت است. این مطلب مهمی است زیرا میلیاردها سلول مغزی- که با همین ارتباطات سلولی با هم مرتبط هستند- قطعا با افزایش این ارتباطات و افزایش ترشح نوروترانسميترهاي بین سلولی، بسیار تحت تاثیر قرار می گیرد.

محل اصلی حساسیت به حرارت در مغز در preoptic/anterior hypothalamus است ولي دیگر سلولهای مغزی هم به حرارت واکنش زیاد نشان میدهند. حدود 22% نورونها در مغز در پاسخ به افزایش یک درجه سلسیوس حرارت، افزایش ایمپالسهاي عصبی را دارند و بیش از هفتاد درصد سلولهای مغزی در واکنش به سرمای زیاد بين 25℃ تا 37℃، کاهش شدید فعالیت الکتريکي را نشان می دهند.

نورونهاي موجود در جسم سیاه مغز در درجه حرارت 3439 واکنشي طبق معادله Q10=3.7 دارند که بی بار برجسته است یعنی هر ده درجه افزایش درجه حرارت منجر به سه برابر شدن فعالیت عصبها می گردد و طی سرد شدن مطابق با معادله Q10=8.5 عمل می کند، یعنی در اثر کاهش ده درجه حرارت، فعالیت عصب، حدود هشت برابر کاهش می یابد.کاهش سرعت هدایت عصبی را در سلولهای عصبی طی سرد شدن اندام داریم و این اثر برای کسانی- که نوار عصب و عضله می گيرند آشناست. اگر فردی در هوای سرد زمستانی وارد مطب شود و شما بدون گرم کردن اندامهای او، نوار بگیرید سرعت هدایت عصبی به شدت کاهش می یابد.

میزان ترشح نوروترانسميترها هم با کاهش يا افزایش درجه حرارت به ترتیب کاهش و افزایش می یابد.افزايش فعالیت نورونها در آزمایشگاه به صوت منفرد انجام می شود و تاثیر ارتباطات بین نوروني در آزمایشگاه، بررسی نمی شود پس با توجه به افزايش ترشح مواد بین نورونها در شبکه های نوروني مغز، در یک مغز کامل، تاثیر افزایش درجه حرارت بسیار بیشتر از بررسی فعالیت نورون واحد، در آزمایشگاه می باشد.

تاثیر افزایش درجه حرارت بر سد بین خون و مغز و الکتروليتها و آب در مغز چگونه است ؟
بیان شد که افزایش درجه حرارت در حد متعادل، منجر به بهبود عملکرد سلولهای مغزی می شود ولی افزايش درجه حرارت درون مغز از به بالای چهل درجه، تاثیر برعکس دارد و این تاثیر مضر، به خصوص روی سلولهایی است که فعالیت بیشتری دارند.مسمومیت با امفتامين با هیپرترمي شدیدی- که در مغز ایجاد می کند- منجر به تخریب سلولهای مغزی می شود.ورزش شدید در هوای گرم منجر به آسیب دیدن سد بین خون و مغز می گردد. در حالت سرد شدن مغز میزان البوميني که از سد تخریب شده به داخل مغز نفوذ می کند به حدود دو برابر می رسد ولی در وضعیت هيپرترميک و گرم شدن شديد یعنی حدود 41 درجه، این نفوذ به 26 برابر می رسد.این آسیب به سد بین خون و مغز در کورتکس پيريفورميس به حداکثر میرسد.

نفوذ آلبومن به داخل سلولهای مغزی منجر به افزایش آب و تورم و آسیب شدید آنها می شود. در کاهش درجه حرارت مغز هرچند سد بین خون و مغز آسیب می بیند ولی مغز در مقایسه با حالت نرمال، میزان آب کمتری دارد و ادم آن کمتر است. نکته مهم آنکه درجه حرارت مغز در موجود زنده بدون انستزي، هرگز به زیر 34-35 ℃ نمی رسد.برخلاف تصور عموم مردم که درجه حرارت مغز در حدود ثابتی باقی می ماند مطالعات نشان میدهد، درجه حرارت مغز در موش حین فعالیت و استراحت حدود 3℃ تغییر میکند . در انسان، سيستم دفع گرمای بسیار مجهزی از طریق تعريق پوستی وجود دارد

و این مکانیسم کمک می کند تغییرات درجه حرارت مغز در انسان به حداقل برسد.تاثیر برخی داروها و شرایط محیطی، می تواند مکانیسم دفع گرما را کاهش دهد مثلا مصرف امفتامين و یا مواد مخدر میتواند درجه حرارت درونی مغز را به طور برجسته ای بالا ببرد و مکانیسمهای سرد کننده مغز را مختل کند .پس با سیستم پیچیده ای مواجهيم . سرما عملکرد نورونها را کم می کند ولی گرم کردن بیش از حد، آسیب بیشتری را به سلولها وارد می سازد. افزایش درجه حرارت در حد متعادل، عملکرد سلولهای مغزی را بیشتر می کند.

نترسیم !
شاید پس از خواندن این مقاله کسی داخل گرما یا سرما نرود چون بترسد سلولهای مغزی عملکردشان مختل شد ولی بیان شد سیستم پيشرفته تنظیم درجه حرارت در انسان، مانع از تغییرات گسترده دمای داخل مغز می شود. این سیستمهای تنظیم پیچیده ای که خالق سبحان در وجود ما قرار داده است تا حد زیادی جلوی شرایط بحرانی را در انسان می گیرد. قطعا در آینده هم با افزايش يا کاهش درجه حرارت و با وجود تمایزهای ژنتیکی بین انسانها و زاد و ولد آنها، ژن قویتر و مقاومتر در انسان به وجود خواهد آمد و مغز انسان را از آسیب در برابر گرما یا سرمای بیشتر محافظت خواهد کرد و مغز انسان حفظ می شود

و یا حتی ممکن است، بدن انسان بهبود عملکرد و حفاظت بیشتر از سلولها مغزی را در درجه حرارتهای بالا یا پایین بباموزد. در هر صورت باید توجه کنیم درجه حرارت ایده آل برای مغز در حدود 37 تا38 درجه سانتيگراد است، بنابراین فرار ما از آفتاب و گرمایی که معمولا از چهل درجه بالاتر نمی رود و استفاده زیاد از سرد کننده ها در فصل تابستان و حفظ درجه حرارت اتاق در حد 25 درجه، بدن را وادار میکند برای حفظ عملکرد سلولهای مغزی در سرما از مکانیسمهای دفاعی استفاده کند و این خود فشار اضافی ای را بر بدن تحمیل میکند.

به خصوص وقتی بفهميم همه هستی کنونی روی کره زمين محصول تابش خورشید و انرژی موجود در آن است، کمتر از گرما و تابش خورشید خواهیم ترسید . شاید کسانی بگویند باید تابش خورشید، کاهش یابد و سرما را ترجیح دهند ولی شاید بتوان در برابر تابشهاي شدید خورشید هم مکانیسم پربار و سودمندی را ابداع کرد که نه تنها مانع از تابش خورشید نشود بلکه بتواند این انرژی بیشتر را صرف ساخت و ساز سلولی و فعال کردن سلول ها کند.

هرگز چنین چیزی بعید نیست !!
روزگاری طبیعت، برای فرار از تابش زیان بار خورشید لایه های ملانين را در پوست افراد نزدیک به خط استوا وارد کرد که علاوه بر آنکه در برابر امواج فرابنفش و مضر خورشید، سد محافظتی ایجاد میکند ، میتواند در همان حال تاثیرات خوبی در جذب انرژی گرمایی خورشید داشته باشد . و این گرم شدن محيط پوست به نوبه خود میتواند باعث تسهیل انتقال عصبی شود. جهت بررسی تاثیرات مثبت ملانین، به سلسله بحثهای موجود در این کانال تحت عنوان تفاوتهای هوش و اندازه مغز در گونه ها و نژادهای مختلف، قسمت چهارم مراجعه شود.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وقیچی ژنتیکیرویا بخشی حقیقی از زندگی نگاهی بر قدرت بینایی دراآیا برای تولید مثل همیشه از تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر درجه حرارت بر عملکمولتیپل اسکلروز در زنان روشی جدید در درمان سکته منزاع بین جهل و علم رو به پافسردگی و اضطراب در بیمابیماری گیلن باره و بیمارتاریخ همه چیز را ثبت کردهمجموعه های پر سلولی بدن مزیرفون داروی ضد ام اسهوش مصنوعی از عروسک تا کاولین مورد پیوند سر در انبازگشت از آثار به سوی خداجنسیت و تفاوت های بیناییمشکلات نخاعیسفرنامه سفر به بم و جنوب هوش، ژنتیکی است یا محیطیاگر نعمت فراموشی نبود بسبرنامه و ساختار پیچیده محس و ادراک (قسمت اول )مغز انسان برای شادمانی طساخت شبکه عصبی مصنوعی با ویتامین دی گنجینه ای بزرابزارهای پیشرفته ارتباط بزرگ شدن مغز محدود به دورخطا در محاسبات چیزی کاملمغزتان را در جوانی سیمکششاهکار قرنیادگیری مهارت های جدید دکاربرد روباتهای ريز، در اختلالات حرکتی در انسانتنفس هوازی و میتوکندریداروی فامپیریدین یا نورلنقش رژیم غذایی بر رشد و اعلت خواب آلودگی بعد از خوکووید نوزده و خطر بیماریگاهی مغز بزرگ چالش استارتروز یا خوردگی و التهاتا 20 سال آینده مغز شما به درمان جدید میگرن با انتی نورون هاي مصنوعی می توانپیامهای کاربرانپختگی پس از چهل سالگي به از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وقانون مندی نقشه ژنتیکی مرویا تخیل یا واقعیتنگاهی بر توانایی اجزاي بآیا بزرگ شدن مغز فقط در داز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر درجه حرارت بر عملکمواد کوانتومی جدید، ممکنريتوکسيمب در درمان ام اسنزاع بین علم و نادانی رو الکتروتاکسی(گرایش و حرکبیماری ای شبیه آلزایمر و تبدیل تراکت صوتی مصنوعی محل درک احساسات روحانیزبان مشترک ژنتیکی موجوداهوش مصنوعی از عروسک تا کاولین تصویر در تاریخ از سبازسازي مغز و نخاع چالشی جنسیت و تفاوت های بیناییمشکلات بین دو همسر و برخیسفری به آغاز کیهانهیچگاه از فشار و شکست نتراگر تلاش انسان امروز برابرین نت به جای اینترنتحس و ادراک (قسمت دوم )مغز انسان برای شادمانی طساختار شبکه های مغزی ثابواکنش های ناخودآگاه و تقابزارهای بقا از نخستین هبزرگ شدن تقریبا ناگهانی خطرات هوش مصنوعینقش قهوه در سلامتیشبیه سازی میلیون ها جهان یادآوری خواب و رویاکجای مغز مسئول پردازش تجاختلالات صحبت کردن در انتو دی ان ای خاص ميتوکندريداروی تشنجی درباردارینقش رژیم غذایی در رشد و اعوامل موثر در پیدایش زباکودک ایرانی که هوش او از گذر زمان کاملا وابسته به ارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر مشاهده بر واقعیت بدرمانهای بیماری پارکینسنورون های ردیاب حافظهسایتهای دیگرپرورش مغز مینیاتوری انسااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وقانونمندی و محدودیت عالمرویاها از مغز است یا ناخوناتوانی از درمان برخی ویآیا تکامل و تغییرات ژنتیاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر درجه حرارت بر عملکموجود بی مغزی که می تواندریواستیگمیننزاع بین علم و جهل رو به پالتهاب شریان تمپورالبیماری ای شبیه ام اس مولتتبدیل سلولهای محافط به سمحل درک احساسات روحانی دزبان چهار حرفی حیات زمینهوش مصنوعی از عروسک تا کماولین سلول مصنوعیبحتی علمی درباره تمایل بجهش های ژنتیکی مفید در سامشکلات روانپزشکی پس از سسلولهای بنیادی مصنوعی درهاوکينگ پیش از مرگش رسالابزار هوش در حال ارتقا ازبرای پیش بینی آینده مغز دحس و ادراک قسمت چهارممغز انسان رو به کوچک تر شسازگاری با محیط بین اجزاواکسن کرونا از حقیقت تاتابزارهای بقا ازنخستین همبسیاری از بیماری های جدیدفاع در برابر تغییر ساختنقش مهاجرت در توسعه نسل اشبیه سازی سیستم های کوانژن هوش و ساختارهای حیاتی کرونا چه بر سر مغز می آورادامه بحث تکامل چشمتولید سلولهای جنسی از سلداروی جدید s3 در درمان ام نقش زبان در سلطه و قدرت اعوامل ایجاد لغت انسانی و کودکان میتوانند ناقل بی گربه شرودینگر و تاثیر مشارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر نگاه ناظر هوشیار بدرک فرد دیگر و رفتارهای انوروپلاستیسیتی چیستآلزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وقارچ بی مغز در خدمت موجودرویاهای پر رمز و حیرتی درناتوانی در شناسایی چهره آیا جهش های ژنتیکی، ویروازدواج های بین گونه ای، رتاثیر درجه حرارت بر عملکموجودات مقهور ژنها هستندریسدیپلام تنها داروی تاینظام مثبت زندگیامیوتروفیک لترال اسکلروبیماری بیش فعالیتری فلوپرازینمحدودیت های حافظه و حافظزبان و کلمه حتی برای کسانهوش مصنوعی از عروسک تا کماوکرلیزوماب داروی جدید شبحث درباره پیدایش و منشاجهش های ژنتیکی غیر تصادفمشکلات روانپزشکی در عقب سلسله مباحث هوش مصنوعیهاوکينگ پیش از مرگش رسالابزار بقای موجود زنده از برخی نکات از گاید لاین پرحس و ادراک قسمت پنجممغز انسان رو به کوچکتر شدسخن پاک و ثابتواکسن سرطانابزارهای بقای از نخستین تفاوت مغز انسان و میمون هدقیق ترین تصاویر از مغز انقش محیط زندگی و مهاجرت دشباهت زیاد بین سلول هاي عژن یا نقشه توسعه مغز و نقکشف مکانیسم عصبی خوانش پاداراوون تنها داروی تاییتوانایی مغز و دیگر اجزای داروی جدید ضد میگرننقش زبان در سلطه و قدرت اعواملی که برای ظهور لغت اکودکان خود را مشابه خود تگزیده ای از وبینار یا کنفارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر نگاه انسان بر رفتادرک و احساسنوشیدن چای برای مغز مفید آیا ممکن است موش کور بی مآیا ما تنها موجودات زنده از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وقبل از انفجار بزرگرویای شفافنخاع ما تا پایین ستون فقرآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجاستفاده از هوش مصنوعی در تاثیر درجه حرارت بر عملکمیهمانهای ناخوانده عامل رژیم های غذایی و نقش مهم نظریه تکامل در درمان بیمامید درمان کرونا با همانبیماری تی تی پیتری فلوپرازینمخچه فراتر از حفظ تعادلزبان و بیان نتیجه ساختماهوش مصنوعی در کامپیوترهاايندگان چگونه خواهند دیدبحثی در مورد نقش ویتامينجهشهای مفید و ذکاوتی که دمشاهده آینده از روی مشاهسم زنبور ، کلیدی برای وارهدف یکسان، در مسیرهای متابزار بقای موجود زنده از برخی اثرات مضر ویتامین دحس و ادراک قسمت سوممغز ایندگان چگونه استسریعترین کامپیوتر موجودواکسنی با تاثیر دوگانه اابزارهای دفاعی و بقای موتفاوتهای جنسیتی راهی برادلایلی که نشان میدهد ما بنقش نظام غذایی در تکامل مشباهت زیاد بین سلول هاي عژنها نقشه ایجاد ابزار هوکشف مکانیسمی پیچیده در بادغام میان گونه های مختلتوازن مهمتر از فعالیت زیداروی ضد تشنج با قابليت تنقش سجده بر عملکرد مغزعوارض ازدواج و بچه دار شدکوری گذرای ناشی از موبایگزارش یک مورد جالب لخته واز نشانه ها و آثار درک شدتاثیر نگاه انسان بر رفتادرک احساسات و تفکرات دیگنوعی سکته مغزی ، وحشتناک آیا مغز تا بزرگسالی توسعاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وقدم زدن و حرکت دید را تغیروبات های ریز در درمان بینخستین تصویر از سیاهچالهآیا خداباوری محصول تکاملاستیفن هاوکینگ در مورد هتاثیر درجه حرارت بر عملکمیگرن سردردی ژنتیکی که برژیم غذایی حاوی تخم مرغ وهفت چیز که عملکرد مغز تو امگا سه عامل مهم سلامتبیماری ضعف عضلات نزدیک بتسلیم شدن از نورون شروع ممخچه ، فراتر از حفظ تعادلزبان و بیان، در سایه پیشرهوش مصنوعی در خدمت خلق وحايا اراده آزاد توهم است یبحثی جالب درباره محدودیتجهشهای مفید و ذکاوتی که دمعنی روزهسودمندی موجودات ابزی بر هدف از تکامل مغزابزار بقای موجود زنده از برخی اختلالات عصبی مثانهحساسیت روانی متفاوتمغز ابزار برتر بقاسرگیجه از شایعترین اختلاواسطه ها د رمسیر ایجاد مغاثر مضر مصرف طولانی مدت رتقلید مرحله ای نسبتا پیشدندان ها را مسواک بزنید تنقش هورمون های تیروئید دشش مرحله تکامل چشمژنها ، مغز و ارادهکشف ارتباط جدیدی از ارتبادغام دو حیطه علوم مغز و توسعه برخی شغل ها با هوش داروی ضد تشنج با قابليت تنقش غذاها و موجودات درياعید نوروز مبارککی غایب شدی تا نیازمند دلگشایش دروازه جدیدی از طراز نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر ویتامین دی بر بیمافلج بل، فلجی ترسناک که آندرک تصویر و زبان های مخلتچیزی خارج از مغزهای ما نیآیا همه جنایت ها نتیجه بیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وقدرت انسان در نگاه به ابعروح رهایینرمش های مفید در سرگیجهآیا دلفین ها می تواند از استیفن هاوکینگ در تفسیر تاثیر درجه حرارت بر عملکمیگرن شدید قابل درمان اسراه های جدید برای قضاوت رهفت سین یادگاری از میراث امروز دانش ژنتیک هیچ ابهبیماریهای تحلیل عضلانی اتشنج چیستمخچه ابزاري که وظیفه آن فزبان و تکلم برخی بیماریههوش مصنوعی در خدمت خلق وحايا اراده آزاد توهم است یبحثی در مورد نقش کلسیم و جاذبه و نقش آن در شکلگیریمغز فکر میکند مرگ برای دیسیاهچاله و تکینگی ابتدایهدف از خلقت رسیدن به ابزاابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری ها که در آن بخلاصه ای از مطالب همایش ممغز از بسیاری حقایق می گرسردرد میگرن در کودکانوراپامیل در بارداریاثرات فشار روحی شدیدتلقین اطلاعات و حافظهدو ویژگی انتزاع و قدرت تجنقش هورمون زنانه استروژنششمین کنگره بین المللی سژنهای مشترک بین انسان و وکشف جمجمه ای درکوه ایرهوارتقا و تکامل سنت آفرینش توصیه های غیر دارویی در سداستانها و مفاهیمی اشتبانقش غذاها و موجودات درياعامل کلیدی در کنترل کارآپمبرولیزوماب در بیماری چاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر ویروس کرونا بر مغز فلج خوابدرک عمیق در حیواناتچگونه مغز پیش انسان یا همآیا هوش ارثی دریافتی از پاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ولوب فرونتال یا پیشانی مغروزه داری و بیمار ی ام اس نرمشهای مهم برای تقویت عآیا دست مصنوعی به زودی قااستخوان های کشف شده، ممکتاثیر درجه حرارت بر عملکمیدان مغناطيسي زمین بشر راه های جدید برای قضاوت رهمیشه عسل با موم بخوریمانفجار و توقف تکاملی نشابیهوش کردن در جراحی و بیمتشنج و حرکات شبه تشنجی قامدارک ژنتیکی چگونه انسانزبان و شناخت حقیقت قسمت چهوش مصنوعی درمانگر کامپیای آنکه نامش درمان و یادشبحثی در مورد عملکرد لوب فحقیقت قربانی نزاع بین بی مغز ما کوچکتر از نیم نقطهسیاره ابلهانهزینه ای که برای اندیشیدابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری های خاص که بدخواندن ، یکی از شستشو دهنمغز به تنهایی برای فرهنگ سردرد و علتهای آنورزش هوازی مرتب خیلی به قاثرات مفید قهوهتلاش هایی در بیماران قطع ديدن با چشم بسته در خواب نقش ژنتیک در درمان اختلاصرع و درمان های آنژنهای هوش ، کدامندگنجینه ای به نام ویتامین ارتوکين تراپی روشی جديد توصیه هایی در مصرف ماهیدر مانهای کمر دردنقش غذاها و موجودات درياعارضه جدید ویروس کرونا سپنج اکتشاف شگفت آور در مواز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر ژنها بر اختلالات خفلج خواب چیستدرگیری قلب در بیماری ویرچگونه هموساپينس بر زمین چگونه آن شکری که می خوریمآیا هوش سریعی که بدون احساز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ولبخند بزن شاید صبح فردا زروش مقابله مغز با محدودیچرا مغزهای ما ارتقا یافت آیا رژیم غذایی گیاهی سلااصول سلامت کمرتاثیر درجه حرارت بر عملکمکانیزمهای دفاعی در برابراه پیروزی در زندگی چیستهوموارکتوس ها ممکن است دانواع سکته های مغزیبیوگرافیتشنج عدم توازن بین نورون مروری بر تشنج و درمان هایزبان و شناخت حقیقت قسمت اهوش مصنوعی درخدمت خلق وحایندرالبحثی درباره هوش و تفاوتهحقیقت خواب و رویامغز مادران و کودکان در زمسیاره ابلهانهزینه سنگین انسان در ازاابزار بقای موجود زنده از برخی توجهات در ببمار پارخواب سالم عامل سلامتیمغز برای فراموشی بیشتر کسردرد تنشنورزش هوازی ، بهترین تمریاثرات مضر ماری جواناتلاشی برای درمان قطع نخادی متیل فومارات(زادیوا)(نقش آتش در رسیدن انسان بهضررهای مصرف شکر و قند بر کلرال هیدرات برای خوابانگویید نوزده و ایمنی ساکتارتباط میکروب روده و پارتوضیحی ساده در مورد هوش مدر چه مرحله ای از خواب ، رنقشه مغزی هر فرد منحصر بهعدم توقف تکامل در یک انداپوست ساعتی مستقل از مغز داز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر کلام در آیات کلام بفیلمی بسیار جالب از تغییدرگیری مغز در بیماری کویچگونه انتظارات بر ادراک آیا هشیاری کوانتومی وجوداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ولرزش ناشی از اسیب به عصبروش های صرفه جویی در ایجاچرا پس از بیدار شدن از خوآیا رژیم غذایی گیاهی سلااضطراب و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکما انسانها چه اندازه نزدراست دستی و چپ دستیهوش مصنوعی می تواند بر احانگشت نگاری مغز نشان میدبیوگرافیتغییر الگوی رشد مغزی با زمرکز هوشیاری، روح یا بدن زبان و شناخت حقیقت قسمت دهوش مصنوعی ساخته هوش طبیایا کوچک شدن مغزانسان البحثی درباره هوش و تفاوتهحقیقت راستین انسان علم بمغز چون ابزار هوش است دلیسیر آفرینش از روح تا مغز هستي مادي ای که ما کوچکترابزار بقای موجود زنده از برخی سلولهای عصبی در تلاخواب سالم عامل سلامتی و یمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟سردرد سکه ایورزش و میگرناجزای پر سلولی بدن انسان تلاشی تازه برای گشودن معدژا وو یا اشنا پندارینقش انتخاب از طرف محیط، نضررهای شکر بر سلامت مغزکمردرد و علل آنگوشه بیماری اتوزومال رسسارتباط چاقی و کاهش قدرت بتکامل چشمدر هم تنیدگی کوانتومی و پنقص در تشخیص هیجانات عامعسل طبیعی موثر در کنترل بپیموزایداز انفجار بزرگ تا انفجار تاثیر کپسول نوروهرب بر نفیزیکدانان ماشینی برای تدرگیری مغز در بیماران مبدرگیری اعصاب به علت میتوچگونه باغبانی باعث کاهش آیا واکنش های یاد گرفته واز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاهخواری بر رشد و لزوم سازگاری قانون مجازاروش هایی ساده برای کاهش اچرا بیماری های تخریبی مغآیا راهی برای رفع کم آبی اطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر رو ح و روان بر جسمما انسانها چه اندازه نزدرشته نوروایمونولوژی و نقهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاندوهگین نباش اگر درب یا بیان ژن های اسکیزوفرنی دتغییر زودتر اتصالات مغزیمرکز حافظه کجاستزبان و شناخت حقیقت قسمت سهوش احساسیایا ابزار هوشمندی یا مغز بحثی درباره هوش و تفاوتهحمله ویروس کرونا به مغزمغز چگونه صداها را فیلتر سیستم تعادلی بدنهستی ما پس از شروعی چگال ابزار بقای موجود زنده از برخی سيناپسها طی تکامل و خواب عامل دسته بندی و حفطمغز بزرگ چالش است یا منفعسرعت فکر کردن چگونه استورزش بهترین درمان بیش فعاجزایی ناشناخته در شکل گتلاشی جدید در درمان ام اسدژاوو یا آشناپندارینقش اتصالات بین سلولهای طوفان فقر و گرسنگی و بی سکمردرد با پوشیدن کفش مناگوشت خواری یا گیاه خواریارتباط هوش ساختار مغز و ژتکامل ابزار هوش ، راه پر درمان های بیماری آلزایمرچند جهانیعصب حقوق نورولووپیچیدگی های مغزی در درک زاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر کپسول نوروهرب بر تفرگشت و تکامل تصادفی محض ذهن چند جانبه نیازمند نگچگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا آگاهی پس از مرگ از بیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر انتخاب از طرف محیط لزوم سازگاری قانون مجازاروش صحبت کردن در حال تکامچرا حیوانات سخن نمی گوینآیاما مقهور قوانین فیزیکاطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر رژیم گیاه خواری بر ما با کمک مغز خود مختاريمرشد مغز علت تمایل انسان بهوش مصنوعی گوگل به کمک تشانسان قدیم در شبه جزیره عبیست تمرین ساده برای جلوتغییر عمودی سر انسان از پمرکز خنده در کجای مغز استزبان، وسیله شناسایی محیطهوش احساسیایا بیماری ام اس (مولتیپبحثی درباره هوش و تفاوتهحوادث روزگار از جمله ویرمغز ناتوان از توجیه پیداسیستم دفاعی بدن علیه مغز و هر کس تقوای خدا پیشه کنابزار بقای موجود زنده از بررسي علل احتمالي تغيير خودآگاهی و هوشیاريمغز بزرگ چالشهای پیش روشلیک فراموشیورزش در کمر درداحساس گذر سریعتر زمانتمایل زیاد به خوردن بستندانشمندان ژنی از مغز انسنقش حفاظتی مولکول جدید دطی یکصد هزار سال اخیر هرچکنفرانس تشنج هتل کوثر اصگیاه خواری و گوشت خوار کدارتباط انسانی، محدود به تکامل زباندرمان های جدید میگرنچندین ماده غذایی که ماننعضلانی که طی سخن گفتن چقدپیوند مغز و سر و چالشهای از تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر کپسول نوروهرب بر سفراموش کارها باهوش تر هسفراموشی همیشه هم بد نیسترقیبی قدرتمند در برابر مچگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا امکان بازسازی اندامهاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ترکیبات استاتین (سممانتین یا آلزیکسا یا ابروشهای نو در درمان دیسک بچرا حجم مغز گونه انسان درآزمون ذهنی گربه شرودینگربلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر رژیم گیاه خواری بر ما تحت کنترل ژنها هستیم یزمین زیر خلیج فارس تمدنی هوش مصنوعی الفاگوانسان جدید از چه زمانی پابیشتر کمردردها نیازی به تغییرات منطقه بویایی مغزمرگ انتقال است یا نابود شسفر نامه سفر به بم و جنوب هوش عاطفی بیشتر در زنانایا بدون زبان میتوانیم تبحثی درباره هوش و تفاوتهحافظه و اطلاعات در کجاست مغز و سیر تکامل ان دلیلی سکته مغزیوقت نهيب هاي غير علمي گذشابزار بقای موجود زنده از بررسی و اپروچ جدید بر بیمخودآگاهی و هوشیاريمغز بزرگ و فعال یا مغز کوشنا در ابهای گرم جنوب نیوزوز گوشکاهش التهاب ناشی از بیمااخلاق و علوم اعصابتمدن قدیمی ای در جنوب ایردانشمندان روش هاي جدیدی نقش حیاتی تلومر دی ان آ دظهور امواج مغزی در مغز مصکنگره بین المللی سردرد دگالکانزوماب، دارویی جدیارتباط شگفت مغز انسان و فتکامل ساختار رگهای مغزی درمان های جدید در بیماری چه زیاد است بر من که در ایمقالاتپیوند سر، یکی از راه حلهااز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سفرایند تکامل و دشواری هارموزی از نخستین تمدن بشرچگونه حافظه را قویتر کنیآیا انسان با مغز بزرگش اخاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر دپاکین بر بیماری ممنابع انرژي پاک سرچشمه حروشهای شناسایی قدرت شنواچرا در مغز انسان، فرورفتإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَبه زودی شبکه مغزی به جای تاثیر رژیم گیاه خواری بر ماه رجبزندگی هوشمند در خارج از زهوش مصنوعی از عروسک تا کانسان عامل توقف رشد مغزبا هوش مصنوعی خودکار روبتغییرات تکاملی سر انسان مراحل ارتقای پله پله کیهسفرنامه سفر به بم و جنوب هوش عاطفی در زنان بیشتر اایا تکامل هدفمند استبحثی درباره احساسات متفاحافظه و اطلاعات در کجاست مغز آیندگان چگونه است ؟سانسور از روی قصد بسیاری وقتی فهمیدی خطا کردی برگابزار بقای موجود زنده از خانواده پایدارمغز حریص برای خون، کلید تشناخت و معرفت، و نقش آن دیک پیشنهاد خوب برای آسان کاهش دوپامین عامل بیماریاخلاق پایه تکامل و فرهنگتمدن بشری و مغز اخلاقیدانشمندان روشی برای تبدینقش خرچنگ های نعل اسبی درعلم به ما کمک میکند تا موکنگره بین المللی سردرد دگامی در درمان بیماریهای ارتباط شگفت انگیز مغز انتکامل شناخت انسان با کشفدرمان های رایج ام اسچهار میلیارد سال تکامل بتاثیر ویتامین دی بر بیماپیشینیان انسان از هفت میاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وتاثیر گیاه خواری بر رشد وفرایند حذف برخی اجزای مغرمز و رازهای ارتباط غیر کنگاه محدود و تک جانبه، مشآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروهای ضد التهاب منبع خواب و رویاروشی برای بهبود هوش عاطفچراروياها را به یاد نمی آافراد آغاز حرکت خودشان ربوزون هیگز چیستتاثیر رژیم گیاهخواری بر ماپروتیلینزونا به وسیله ویروس ابله هوش مصنوعی از عروسک تا کانعطاف پذیری مکانیسمی علبار سنین ابزار هوشمندی اثبت امواج الکتریکی در عصمزایای شکلات تلخ برای سلسفرنامه سفر به بم و جنوب هوش عاطفی در زنان بیشتر اایرادهای موجود در خلقت ببحثی درباره احساساتی غیرحافظه و اطلاعات در کجاستمغز انسان ایا طبیعتا تماساخت شبکه عصبی با الفبایویتامین E برای فعالیت صحابزار بقای موجود زنده از بررسی سیستم تعادلی بدن اخدا موجود استمغز زنان جوانتر از مغز مرشناسایی سلول های ایمنی ایکی از علل محدودیت مغز امکایروپاکتیک چیستاختلال در شناسایی حروف و تمساح حد واسط میان مغز کوداروهای مصرفی در ام اسنقش داروهاي مختلف معروف علایم کمبود ویتامین E را کندر در بیماریهای التهابگامی در درمان بیماریهای ارتباط شگفت انگیز مغز انتئوری تکامل امروز در درمدرمان های علامتی در ام اسچهار ساعت پس از کشتار خوکصفحه اصلیپیشرفتی مستقل از ابزار هاز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد وفرد حساس از نظر عاطفی و برویا و خبر از آیندهنگاه انسان محدود به ادراآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر داروی ضد تشنج سدیم منشأ اطلاعات و آموخته ها روشی جدید در درمان قطع نخچراروياها را به یاد نمی آافزایش قدرت ادراکات و حسبیماری های مغز و اعصاب و تاثیر عصاره تغلیظ شده گیمبانی ذهنی سیاه و سفیدزیباترین چیز در افزایش سهوش مصنوعی از عروسک تا کاولین هیبرید بین انسان وبارداری بدون رحمجمجمه انسان های اولیهمسیر دشوار تکامل و ارتقاسفرنامه سفر به بم و جنوب هوشیاری کوانتومیاگر نعمت فراموشی نبود بسبخش دیگری در وجود انسان هحس چشایی و بویاییمغز انسان برای ایجاد تمدویتامین E در چه مواد غذایابزارهای بقای موجود زندبررسی علل کمر درد در میانخطا در محاسبات چیزی کاملمغزهای کوچک بی احساسشواهدی از دنیسوان(شبه نئیافته های نوین علوم پرده کاربرد روباتهای ريزنانواختلالات مخچهتنفس هوازی و میتوکندریداروهای ضد بیماری ام اس ونقش روزه داری در سالم و جعلایم کمبود ویتامین E را کوچک شدن مغز از نئاندرتاگاهی لازم است برای فهم و ارتباط غیرکلامی بین انساتئوری تکامل در پیشگیری و درمان ژنتیکی برای نوآورینوار مغزی روشی مهم در تشخسوالات پزشکیپاسخ گیاهان در زمان خورداز تکینگی تا مغز از مغز ت