دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

علایم کمبود ویتامین E را بشناسیم

علایم کمبود ویتامین E را بشناسیم

ممانعت از تخریب سلولها با عملکرد بهموقع در سیستم ایمنی بدن در کنار داشتن پوست و چشم سالم بخشی از دانش ما نسبت به ویتامین E است.

این ویتامین، محلول در چربی است که قبل از وارد شدن به جریان خون در کبد ذخیره میشود و کمبود آن هرچند کمتر گزارششده است اما ثابتشده است که اغلب کودکان نارس ویتامین ای کمتری داشتهاند.

...

ویتامین ای، هشت فرم شیمیایی دارد که با گرفتن آزمایش خون و آگاهی نسبت به زیادبودن alpha-tocopherol، کمبود ویتامین ای در بدن مشخص میشود. اندازه نرمال آن بین 5.5 تا 17 میلیگرم در لیتر است و اگر فرد بالغی کمتر از 4 میلیگرم داشته باشد، پزشک برای وی دارو تجویز میکند.

اما علائم اصلی کمبود ویتامین «ای» در بدن به شرح زیر است:

ضعف عضلانی: وجود ویتامین ای برای سیستم عصبی مرکزی ضروری است و بهعنوان یکی از آنتیاکسیدانهای اصلی بدن، تعریفشده که کمبود آن باعث «استرس اکسیداتیو»، تولید اثر سمی و آسیب به ساختارهای درونسلولی میشود که درنهایت احساس ضعف در ماهیچهها به انسان دست میدهد.

ناموزون راه رفتن: کمبود ویتامین ای باعث ایجاد اختلال در نورونهای خاصی به نام Purkinje شده و روند سیگنال رسانی به سیستم عصبی را مختل میکند.

خستگی و سوزن سوزن شدن بدن: آسیب دیدن فیبرهای عصبی، مانع از انتقال سیگنال بهدرستی شده و عامل ایجاد نوروپاتی محیطی میشود.

کاهش وضوح دید: کمبود ویتامین ای باعث ضعیف شدن گیرندههای نور در شبکیه شده و سلولهای چشم تضعیف میشوند. این پدیده میتواند منجر به از بین رفتن دید در درازمدت شود.

اختلال در سیستم ایمنی بدن: برخی تحقیقات نشان میدهد کمبود ویتامین ای میتواند مانع فعالیت سلولهای ایمنی بدن شود که این امر در بزرگسالان خطرآفرین میشود.

https://www.medicalnewstoday.com/articles/321800.php


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
گیرنده باید سازگار با پیمشاهدات آمیخته با اشتباهعشق به هفت مرتبه ی شناختیخطر آلودگی هوابسیاری از مجرمان، خودشانآیا احتمال دارد رویا از آتکینگینه عدم مطلق بلکه عدم با قفراموشی و مسیر روحانیدرمان های رایج ام اسانسان جدید از چه زمانی پاچراروياها را به یاد نمی آروزهای بد باقی نمیمانداتفاق و تصادفمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمهوش عاطفی قسمت هفتمسفرنامه سفر به بم و جنوب تظاهری از ماده است که بیداز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری مهارت های جدید دشواهدی از دنیسوان(شبه نئبیوگرافیحس متفاوتتفاوت مغز انسان و میمون هگزارش یک مورد جالب لخته ومغز فکر میکند مرگ برای دیپیامهای کاربراندهن، بزرگترین سرمایهآیا راهی برای بهبود وضعیتکامل زبان انسان از پیشینوار عصب و عضلهفضا و ذهن بازدرمان جدید ای ال اس، توفراولین دارو برای آتاکسی فنظریه ی تکامل در درمان بیروشی جدید در درمان قطع نخاحساسات کاذبمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماساس انسان اندیشه و باور هوشیاری کوانتومیسلولهای بنیادی مصنوعی درتغییرات آب و هوایی که به کفش و کتابشاهکار قرنبا خدا باشحس و ادراک قسمت چهارمتلقین اطلاعات و حافظهپیوند قلب خوک، به فرد دچامغز انسان ایا طبیعتا تمادین اجباریآثار باستانی تمدن های قدتاثیر مشاهده بر واقعیت بایمپلانت مغزی کمک میکند نوروز یا روز پایانیقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصدرون و بیرون، جدای از هم همه چیز، ثبت می شودرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وادب برخورد با دیگرانمهندسی بدناصفهان زیباهدف یکسان و مسیرهای مختلسندرم سردرد به دلیل افت فجهان فراکتالکمردرد با پوشیدن کفش مناشباهت زیاد بین سلول هاي عبازگشت از آثار به سوی خداپیر شدن حتمی نیستحس و ادراک قسمت بیست و دوتمدن زیر آبمغز بزرگ چالشهای پیش رودانشمندان موفق به بازگردآسيب میکروواسکولاریا آسچیزی شبیه نور تو نیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا کوچک شدن مغزانسان القدرت ذهندرگیری قلب در بیماری ویرهمراهی میاستنی با برخی سرجزخوانی هایی که امروز بارتباط بین هوش طبیعی و هوهستی ما پس از شروعی چگال میگرن و پروتئین مرتبط با اعتماد به خودسیاهچاله ی منفرد یا سیاهجهان کاملی در اطراف ما پرکودک ایرانی که هوش او از ماده، چیزی بیش از یک خلا صرع و درمان های آنبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی ژنوم انسانیحس و ادراک- قسمت شصت و چهتو یک جهان در مغز خودت هسنقش قهوه در سلامتیداروهای ضد بیماری ام اس وافراد آغاز حرکت خودشان رچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر ترکیبات استاتین (ساگر نیروی مغناطیس نباشد لایو دوم دکتر سید سلمان فدست و پا زدن در سایه؟هوش مصنوعی می تواند بر احزمان و گذر آن سریع استاز نخستین همانند سازها تویتامین E در چه مواد غذایما انسانها چه اندازه نزدبه نقاش بنگرجهش های ژنتیکی مفید در ساکاهش مرگ و میر ناشی از ابمخچه فراتر از حفظ تعادلطی یکصد هزار سال اخیر هرچبر کسی اعتماد نکن مگر اینآلودگی هوا چالش قرن جدیدخواب زمستانی سلول های سرتوقف؛ شکستنقش انتخاب از طرف محیط، نداروی جدید برای ای ال اسالگوبرداری از طبیعتچالش هوشیاری و اینکه چرا ذهن خود را مشغول هماهنگیتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانملاحظات بیهوشی قبل از جرهوش مصنوعی از عروسک بازی زندگی در جمع مواردی را براز تکینگی تا مغز و از مغز واقعیت و مجازساختار فراکتال وجود و ذهبه سخن توجه کن نه گویندهجاذبه و نقش آن در شکلگیریکتاب، سفری به تاریخمرکز حافظه کجاستعلم به ما کمک میکند تا موخواص شگفت هویجبرخی نکات از گاید لاین پرآنتی بادی منوکلونال در دتوهم و خیالنقش سجده بر عملکرد مغزNVG 291در موج، راز خلقت نهفته اسامیدی به این سوی قبر نیستنباید صبر کرد آتش را بعد رمز و رازهای ارتباط غیر کتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی زیست شناسی کل در جزء فراکترجمه فعالیت های عضله به از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژن ضد کروناسرنوشتبیماری لبر و نابینایی آنحقیقت افرادگل خاردار، زیباستمرزهای حقیقی یا مرزهای تعید نوروز مبارکخار و گلبرخی سيناپسها طی تکامل و آیا همه جنایت ها نتیجه بیتوسعه برخی شغل ها با هوش نمای موفقیتفیزیک هوشیاریدر آستانه ی موج پنجم کوویاندوه در دنیا استنرمشهای مهم برای تقویت عرویا تخیل یا واقعیتتبدیل پلاستیک به کربن و سابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی در قضاوت های ازبان و شناخت حقیقت قسمت دتشنج عدم توازن بین نورون از تکینگی تا مغز از مغز تورزش و میگرنسرطان کمیت گراییبیماری بیش فعالیحکمت الهی در پس همه چیزحافظه میتواند بزرگترین دگالکانزوماب، دارویی جدیمطالبه ی حق خودعشق درونی به یگانگی خلقتخطر حقیقی، خود انسان استبسیاری از بیماری های جدیآیا بدون ناظر هوشمند هم بتکامل فردی یا اجتماعینهایت معرفت و شناخت درک عفراموشی آرماندرمان های علامتی در ام اسانسان خطرناکترین موجودچراروياها را به یاد نمی آروزهای سختاتوبان اطلاعات و پلِ بینمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش عاطفی قسمت یازدهسفرنامه سفر به بم و جنوب تعویض دارو در تشنجاز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری هوش مصنوعی، عمیقشیر و دوغ بادامبیان ژن های اسکیزوفرنی دحس چشایی و بویاییتفاوت ها و تمایزها کلید بگشایش دروازه جدیدی از طرمغز قلبسایتهای دیگردو ویژگی انتزاع و قدرت تجآیا راهی برای رفع کم آبی تکامل ساختار رگهای مغزی نوار عصب و عضلهفضای قلب منبع نبوغ استدرمان جدید سرطاناولین دروغنظریه ی تکامل در درمان بیروشی جدید در درمان نابیناخلاق و علوم اعصابمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماستفاده از مغز، وزن را کمهوشیاری سنتی یا هوشیاری سلام تا روشناییتغییرات تکاملی سر انسان کفش بد، عامل مهم کمردردشاهکار شش گوشبا طبیعت بازی نکنحس و ادراک قسمت نوزدهمتلاش ها برای کشف منابع جدپیوند مدفوعمغز انسان برای ایجاد تمددین، اجباری نیستآدم عاقل، وقت خودش را هدرتاثیر نگاه ناظر هوشیار بایمپلانت نخاعی میتواند دنورالژیقانون مندی نقشه ژنتیکی مدرون آشفته ی تو و ظاهر خنهمه ی سردردها بی خطر نیسترژیم غذایی سالم و ضد التهادراک ما درک ارتعاشی است مهربانی، شرط موفقیتاصل بازخوردسوی ما آید نداها را صداجهان قابل مشاهده بخش کوچکنفرانس تشنج هتل کوثر اصشجاعت و ترسبازگشت به ریشه های تکاملپیراستامحس و ادراک قسمت بیست و سوتمدنی قدیمی در شمال خلیج مغز بزرگ و فعال یا مغز کودانشمندان نورون مصنوعی سآسیب ها ناشی از آلودگی هونکاتی در مورد تشنجتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا این جمله درست است کسیقدرت شناختی انسان، محدوددرگیری مغز در بیماری کویهمراهی نوعی سردرد میگرنیرحم مصنوعیارتباط شگفت مغز انسان و فهشت توصیه برای کاستن از دمیگرن و خواباعتماد به خودسیاهچاله ی تولید کنندهجهان پیوستهکودکان مهاجرماست مالیضایعه ی شبکه لومبوساکرالبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی علمی پیوند مغز ساحسن یوسف باغچه ی منتو کجای جهانینقش مهاجرت در توسعه نسل اداروهای ضد تشنج با توضیح افراد بی دلیل دوستدار تو نگاه من، نگاه تو و یا حقیتاثیر تغذیه بر سلامت روااگر نعمت فراموشی نبود بسلازم است هیچ کاری نکنیددست کردن در گوشهوش مصنوعی متصل با مغززمان و صبراز نخستین همانند سازها تویتامین کاما اکنون میدانیم فضا خالسکته ی مغزی در جوانانبه نادیدنی ایمان بیاورجهش های ژنتیکی غیر تصادفکاهش التهاب ناشی از بیمامخچه ، فراتر از حفظ تعادلطیف انسفالیت، گیلن باره برلیتیونآلودگی هوا و ویروس کروناخواب سالم عامل سلامتیتولید مولکول جدید توسط هنقش اتصالات بین سلولهای داروی جدید برای دیابتالتهاب شریان تمپورالچالش هوشیاری و اینکه چرا ذهن خالی از شلوغی افکارتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانممانتین یا آلزیکسا یا ابهوش مصنوعی از عروسک بازی زندگی در سیاهچالهاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسساختار شبکه های مغزی ثاببهبود حافظه پس از رخدادهجبران از دست رفته هاکتابخانهمرکز حافظه کجاستعلم بدون توقفخواص عجیب لوبیابرخی نرمش ها برای درد زانآنتروبات؛ ترکیب سلول زندتوهم وجودنقش غذاها و موجودات دريافقر داده ها در هوش مصنوعیدر میان تاریکی و روشناییامیدی تازه در درمان سرطانبرو و انرژی مداومرمز گشایی از اتصالات مغزتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی زیست شناسی باور حقیقت یا ترجمه ی فعالیت های عضله باز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگر کرونا ساخته شسریع دویدن مهم نیستبیماری میاستنی گراویسحقیقت انسانگل درون گلدانمزایای شکلات تلخ برای سلعامل کلیدی در کنترل کارآخارق العاده و استثنایی ببرداشت مغز ما از گذر زمانآیا هوش مصنوعی می تواند نتوصیه های سازمان بهداشت نمایش تک نفرهفیزیک و هوشیاریدر برابر حقایق جدیداندوه دردی را دوا نمیکندچرا ماشین باید نتایج را پرویا حقی از طرف خداتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی در کامپیوترهازبان و شناخت حقیقت قسمت ستشویق خواندن به کودکاناز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش بهترین درمان بیش فعسرعت فکر کردن چگونه استبیماری تی تی پیحافظه های کاذبگام کوچک ولی تاثیرگذارمطالبی در مورد تشنجعشق، شلوغ کردن نیستخطر را بپذیربسیاری از بیماری های جدیآیا برای تولید مثل همیشه تکامل مادی تا ابزار هوشمنهایت در بی نهایتفرایند پیچیده ی خونرسانیدرمان ژنتیکی برای نوآوریانسان در هستی یا هستی در چراغ های متفاوت و نور یکسروزهای سخت میگذرداتوسوکسیمایدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش عاطفی قسمت پنجمسفرنامه سفر به بم و جنوب تعیین پیش آگهی آسیب به عصاز تکامل تا مغز، از مغز تیادگرفتن، آغاز حرکت است شیشه ی بازالتی و سیلیکونبیان حقیقتحس و ادراک (قسمت اول )تفاوت ها را به رسمیت بشناپل جویی اصفهانمغز ما کوچکتر از نیم نقطهدو بیماری روانی خود بزرگ آیاما مقهور قوانین فیزیکتکامل شناخت انسان با کشفنوار عصب و عضلهفضای خالی ای وجود ندارددرمان جدید سرطاناولین سلول مصنوعینظریه ی ریسمانروشی جدید در درمان سکته ماخلاق پایه تکامل و فرهنگمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماستفاده از نظریه ی تکامل هوش، ژنتیکی است یا محیطیسلاح و راهزنیتغذیه بر ژنها تاثیر داردکل اقیانوس در یک ذرهشاید گوشی و چشمی، آماده شبالای هر دستی، دستی هستحس و ادراک قسمت هفتمتلاش های جدید در ALSپیوند مدفوع در درمان بیممغز انسان برای شادمانی طدیوار همه اش توهم بودآرمانگرای تخیلی نباشتاثیر نگاه و مشاهده ناظر ایمپلانت استخوانی در آسینورالژی تریژمینالقانون گذاری و تکاملدروغ نگو به خصوص به خودتهمه جا خیر بکاررژیم غذایی ضد التهابیادراک، فراتر از آنچه معمموفقیت هوش مصنوعی در امتاصل در هم تنیدگی و جهانی سوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان موازی و حجاب هاکنگره بین المللی سردرد دشرکت نورالینک ویدیویی ازبازخورد یا فیدبکپیشینیان انسان از هفت میحس و ادراک قسمت بیستمتمرکز و مدیتیشنمغز بزرگترین مصرف کننده دانشمندان یک فرضیه رادیکآسیب روانی شبکه های اجتمچگونه مولکول های دی ان ایتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا ابزار هوشمندی یا مغز قدرت عشقدرگیری مغز در بیماران مبهندسه ی پایه ایرحم مصنوعیارتباط شگفت انگیز مغز انو هر کس تقوای خدا پیشه کنمیگرن و روزه داریاعتماد بی موردسیاهچاله، سیاه خالص یا پجهان پیوستهکودکان میتوانند ناقل بی ماست مالی با هوش انسانیضایعه ی عروقی مخچهبحثی درباره هوش و تفاوتهپروانه ی آسمانیحساسیت روانی متفاوتتو کز محنت دیگران بی غمینقش میدان مغناطیسی زمین داروی فامپیریدین یا نورلافزایش قدرت ادراکات و حسنگاه مادی غیر علمی استتاثیر حرکات چشم بر امواج اگر نعمت فراموشی نبود بسلبخند بزن شاید صبح فردا زدست آسمانهوش مصنوعی و کشف زبان هایزمان واقعیت است یا توهماز نشانه ها و آثار درک شدویتامین کا و استخوانما از اینجا نخواهیم رفتسکته ی چشمیبه هلال بنگرجهش های بیماری زا، معمولکاهش حافظه هرچند فرایندیمخچه ابزاري که وظیفه آن فطبیعت موجی جهانبرنامه و ساختار پیچیده مآلودگی هوا و پارکینسونخواب سالم عامل سلامتی و یتولید مثل فقط با یک مادر نقش تیروئید در تکامل مغزداروی جدید ضد فشار خونام آر آی جدید با قدرت شگفچالش هوشیاری و اینکه چرا ذهن سالمتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانمن و وجود توهمیهوش مصنوعی از عروسک بازی زندگی زمینی امروز بیش از از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهسادیسم یا لذت از آزار دادبهداشت خوابجدا کردن ناخالصی هاکجای مغز مسئول پردازش تجمرکز خنده در کجای مغز استعلم در حال توسعهخود جسم و یا تصویربرخی نرمش ها برای زانوآنزیم تولید انرژی در سلوتوهم وجودنقش غذاها و موجودات دريافلج نخاعی با الکترودهای در مانهای کمر دردامگا سه عامل مهم سلامتچت جی پی تیرمز پیشرفت تواضع است نه طتاثیر رژیم گیاهخواری بر ابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی زیست، مرز افق رویداد هستترجمه ای ابتدایی از اسرااز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگری ضد کرونا از دسریعترین کامپیوتر موجودبیماری میاستنی گراویسحقیقت اشیاگل زندگیمسمومیت دانش آموزان بی گعادت همیشه خوب نیستخبر مهم تلسکوپ هابلبرداشتت از جهان رو زیاد آیا هوش مصنوعی زندگی بشرتوصیه های غیر دارویی در سچند نرمش مفید برای کمردرفیزیک آگاهیدر جراحی کمر عجله نکنیداندوهگین نباش اگر درب یا چرا مردم با زندگی میجنگنرویاها از مغز است یا ناخوتبدیل سلولهای محافط به سابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی در تفکر خلاق ازبان جانسوزتشخیص ژنتیکی آتروفی های از تکینگی تا مغز- از مغز ورزش در کمر دردسطح آگاهی، رخدادهای زندگبیماری خود ایمن اعصاب محبیماری دویکحافظه و اطلاعات در کجاست گامی در درمان بیماریهای مطالعه ای بیان میکند اهدعصب حقوق نورولووخطرات هوش مصنوعیبشکه ای که ته نداره پر نمآیا بزرگ شدن مغز فقط در دتکامل مداومنهادینه سازی فرهنگ اختلافرایند تکامل و دشواری هادرمان کارتی سل و تومور مغانسان عامل توقف رشد مغزنزاع ها بیهوده استروش مقابله مغز با محدودیاتصال مغز و کامپیوترمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش عاطفی قسمت اولسفری به آغاز کیهانتعامل انسان و هوش مصنوعیاز خود رها شویادآوری خواب و رویاشکل های متفاوت پروتئین هبیداری معنوی یعنی دوستی حس و ادراک (قسمت دوم )تفاوت های بین زن و مرد فقپل خواجو اصفهانمغز مانند تلفن استدو بار در هفته ماهی مصرف آگاهی فراتر از آگاهیتکامل، نتیجه ی برنامه رینوار عصب و عضلهقفس دور خود را بشکندرمان دارویی سرطان رحم باوکرلیزوماب داروی جدید شنظریه ی ریسمان و هوشیاریريتوکسيمب در درمان ام اساختلا ل در خود عضلهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماستفاده از هوش مصنوعی در هوض مصنوعی زندهسلسله مباحث هوش مصنوعیثبت و دستکار ی حافظهکلمات بلند نه صدای بلندشاید درست نباشدبالاترین هدف از دولتحس و ادراک قسمت هفدهمتلاش های جدید در درمان فرپیوند مغز و سر و چالشهای مغز انسان برای شادمانی طدیوار، از ابتدا توهم بودآرام باشتاثیر نگاه انسان بر رفتاایمان به رویانوزاد ناشنوای متولد شده،قانون جنگلدریا آرام نخواهد شد کشتی همیشه چیزی برای تنهایی درژیم غذایی ضد دردادغام میان گونه های مختلهدف یکسان، در مسیرهای متموفقیت در تفکر استاصل علت و تاثیرسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان ما میتواند به اندازکنگره بین المللی سردرد دشربت رب اناربازسازي مغز و نخاع چالشی پیشرفت های باور نکردنی دحس و ادراک قسمت دهمتمرکز بر هدفمغز حریص برای خون، کلید تدانشمندان ژنی از مغز انسآسیب عصب پا به دنبال اعتیچگونه میتوان با قانون جنتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بیماری ام اس (مولتیپقسم به فقردرگیری مغزی در سندرم کووهندسه ی رایج کیهانرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرارتباط شگفت انگیز مغز انوفور و فراوانیمیگرن سردردی ژنتیکی که باعتیاد و تلاش های درمانی سیاره ی ابلهانجهان پر از چیزهای اسرار آکودکان گذشته به آینده فکماشین های دارای روحضایعات در عصب زیر زبانیبحثی درباره احساسات متفاپرواز از نیویورک تا لوس آخفاش کور و انسان بینا؟تو پیچیده ترین تکنولوژی نقش محیط زندگی و مهاجرت دداروی لیراگلوتیدافزایش میل جنسی با خوردن نگاه محدود و تک جانبه، مشتاثیر دوپامین و سروتونیناگر با مطالعه فیزیک کوانلحظات خوش با کودکاندست بالای دستهوش مصنوعی یا حماقت طبیعزمان پلانکاز نظر علم اعصاب یا نرووسویتامین کا در سبزیجاتما اشیا را آنطور که هستندسال 2025 سال بین المللی علمبه کدامین گناه کشته شدندجهش تمدنی عجیب و شگفت انسکاهش دوپامین عامل بیماریمخچه تاثیر گذار بر حافظهطبیعت بر اساس هماهنگیبرنامه ی مسلط ژنها در اختآلزایمرخواب عامل دسته بندی و حفطتولید مثل اولین ربات های نقش حفاظتی مولکول جدید دداروی جدید ضد میگرنام اس و سرطانچالش هوشیاری و اینکه چرا ذهت را روی چیزهای مفید متتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانمن کسی در ناکسی دریافتم هوش مصنوعی از عروسک بازی زندگی زودگذراز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهسازگاری با محیط بین اجزابهداشت خواب، امروز در جهجدایی خطای حسی استکرونا چه بر سر مغز می آورمرگ چیستعلم راهی برای اندیشیدن اخودآگاهی و هوشیاريبرخی نرمش های گردنآواز خواندن در قفس، نشانتوهم بی خدایینقش غذاها و موجودات دريافلج بل، فلجی ترسناک که آندر محل کار ارزش خودت را باما شما از دید خفاش کور هچت جی پی تیرمز امید، بی نیازی از مردتاثیر رژِیم غذایی بر میگابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی زاویه نگاه ها یکسان نیستترس و آرمان هااز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانسرکه انگبین عسلی مفید بربیماری های میتوکندریحقیقت تنها چیزی است که شاگلوله ی ساچمه ایمسمومیت دانش آموزان، قماعادت کن از بالا نگاه کنیخدا موجود استبررسي علل احتمالي تغيير آیا هوش ارثی دریافتی از پتوصیه هایی در مصرف ماهیچند جهانیفیزیکدانان ماشینی برای تدر درمان بیماری مولتیپل اندام حسی، درک از بخش هایچرا مغز انسان سه هزار سالرویاهای پر رمز و حیرتی درتبر را بردارابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی در خدمت خلق وحزبان ریشه هایی شناختی استشخیص آلزایمر سالها قبل از تکینگی تا مغز- از مغزتوزن حقیقی معرفت و شناختسعی کن به حدی محدود نشویوزوز گوششلیک فراموشیبیماری دیستروفی میوتونیحافظه و اطلاعات در کجاست گامی در درمان بیماریهای معمای اخلاقی قطارعصب سیاتیکدفاع از پیامبربشریت از یک پدر و مادر نیآیا تکامل و تغییرات ژنتیتکامل چشمچهار میلیارد سال تکامل بفرایند حذف برخی اجزای مغدرمان پوکی استخوانانسانیت در هم تنیده و متصنزاع بین جهل و علم رو به پروش های صرفه جویی در ایجااثر مضر مصرف طولانی مدت رمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش عاطفی قسمت دهمسقوط درون جاذبه ای خاص، چتعامل انسان با هوش مصنوعاز درخواست ها جدا شویاری خدا نزدیک استشکل پنجم مادهبیداری و خواب کدام بهتر احس و ادراک قسمت 67تفاوت های تکاملی در مغز وپلاسمای غالبمغز مادران و کودکان در زمدو برابر شدن خطر مرگ و میآپومورفین در پارکینسونتکثیر سلول در برابر توقف نوار عصب و عضله مهم در تشقفس ذهندرمان زخم دیابتی با تکنوايندگان چگونه خواهند دیدنظریه تکامل در درمان بیمریه زغالیاختلاف خانوادگی را حل کنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماستفاده از انرژی خلاهیچ نقطه ای مرکزی تر از اسلطان جنگل یا صاحب ملکوتثبت امواج الکتریکی در عصکلوزاپین داروی ضد جنونشایسته نیست در جیب خود قرباهوش ترین و با کیفیت تریحس و ادراک قسمت هجدهمتلاش های جدید در درمان سرمغز انسان رو به کوچک تر شدید تو همیشه محدود به مقدآرامش و دانشتاثیر نگاه انسان بر رفتااین پیوند نه با مغز بلکه نوسانات کوانتومی منبع ماقانون جنگلدریافت هورمون امید با ورهمیشه چشمی مراقب و نگهباراه فراری نیستادغام دو حیطه علوم مغز و هدف از تکامل مغزمولکول ضد پیریاصل عدم قطعیت از کوانتوم سوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان مادی، تجلی فضا در ذهکنترل همجوشی هسته ای با هشربت ضد خلطباغچه ی منپیشرفت های جدید علوم اعصحس و ادراک قسمت دوازدهمتمرکز بر امروزمغز در تنهایی آسیب میبیندانشمندان پاسخ کوانتومی آسانی موفقیتچگونه مغز ما، موسیقی را پتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بدون زبان میتوانیم تقضاوت ممنوعدرگیری مغزی در سندرم کووهندسه بنیادینرساناها و ابر رساناها و عارتباط غیرکلامی بین انساوقاحت و تمسخر دیگرانمیگرن شدید قابل درمان اساعتیاد را به دور بیندازسیاره ابلهانجهان پر از چیزهای جادویی کودکان خود را مشابه خود تماشین دانشضرورت زدودن افکاربحثی درباره احساساتی غیرپروتئین های ساده ی ابتداخفاش با شیوع همه گیری جدیتو آرامش و صلحینقش مرکز تنفس سلولی در بیداروی کنترل چربی خونافزایش مرگ و میر سندرم کونگاه کلی نگرتاثیر دپاکین بر بیماری ماگر تلاش انسان امروز برالرزش ناشی از اسیب به عصبدست خدا بارها را از دوشت هوش مصنوعی گوگل به کمک تشزمان به چه دلیل ایجاد میشاز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین بی 12 در درمان دردما به جهان های متفاوت خودسال سیزده ماههبه امید روزهای بهترجهشهای مفید و ذکاوتی که دکاهش سن بیولوژیکی، تنها مخاطب قرار دادن مردم، کاطعمه ی شبکه های ارتباط اجبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱آلزایمر در جوانانخواص فلفل سبزتولید یا دریافت علمنقش حیاتی تلومر دی ان آ دداروی جدید ضد الزایمرام اس یا تومور؟چالش های ایستادن بر دو پاذخیره ی شگفت انگیز اطلاعتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانمن پر از تلخیمهوش مصنوعی از عروسک بازی زندگی سلول در بدن، جدای ااز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مستم با شعار قانون بدترین بهداشت خواب، رمز حافظه ی جریان انرژی در سیستم های کریستال هامرگ و میر پنهانعلم ساختن برج های چرخانخودآگاهی و هوشیاريبرخی یونها و مولکول های مآینه در اینهتوهم تنهایینقش غذاها در کاهش دردهای فلج خوابدر چه مرحله ای از خواب ، رامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنتایج نادانی و جهلرمز بقای جهش ژنتیکیتاثیر سلامت دستگاه گوارشابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی زاوسکا درمان گوشرترسناک تر از کوریاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانسرگیجه از شایعترین اختلابیماری های مغز و اعصاب و حقیقت خواب و رویاگلوئونمسیر دشوار تکامل و ارتقاعادت کن خوب حرف بزنیخدا نور آسمان ها و زمین ابررسی مغز با امواج مادون آیا هوش سریعی که بدون احستوضیحی ساده در مورد هوش مچند جهانیفال نیکودر دعواها چه میکنی؟انرژی بی پایان در درون هرچرا مغزهای ما ارتقا یافت رویای شفافتحریک الکترومغناطیسی مغابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی در خدمت خلق وحزبان شناسی مدرن در سطح سلتشخیص ایدزاز تکینگی تا مغز، از مغز تصویر خورشید یا خود خورشاز تکینگی تا مغز، از مغز وسواس، بیماری استشلیک فراموشیبیماری سلیاکحافظه و اطلاعات در کجاستگاهی لازم است برای فهم و معماری، هندسه ی قابل مشاعضلانی که طی سخن گفتن چقددفاع در برابر تغییر ساختبعد پنجمآیا تراشه ها داخل مغز، میتکامل و ارتقای نگاه تا عمچهار ساعت پس از کشتار خوکفراتر از دیوارهای باوردرمان پوکی استخوانانسانیت در برابر دیگراننزاع بین علم و نادانی رو روش های عملی برای رفع کمراثرات فشار روحی شدیدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش عاطفی قسمت دومسقوط زیگزاگی یا ناگهانیتعداد کلی ذهن ها در جهان از دست دادن دم در پیشینیاژن همه چیز نیستشکرگزار هر چیزی باش که دابیرون اصل است یا درونحس و ادراک قسمت 74تفاوت های زبانی سرمنشا تپمبرولیزوماب در بیماری چمغز چون ابزار هوش است دلیدو برابر شدن خطر مرگ و میآپومورفین در پارکینسونتأثیر نیکوتین سیگار بر منوار عصب و عضله برای تاییقفس را بشکندرمان ساده ی روماتیسمايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیمریواستیگمیناختلال حرکتی مانند لرزش منبع هوشیاری در کجاست؟ قاستفاده از سلول های بنیاهیچ چیز همیشگی نیستسم زنبور ، کلیدی برای وارجلو رفتن یا عقبگردکلید نزدیک و نگاه تو بر فشادی، پاداش انجام وظیفهباور و کیهان شناسیحس و ادراک قسمت هشتمتلاش های جدید شرکت نورالمغز انسان رو به کوچکتر شددیدن خدا در همه چیزآرامش و سکونتاثیر هوش مصنوعی بر مغزاین اندوه چیستنوشیدن چای برای مغز مفید قانونمندی و محدودیت عالمدریای خداهمیشه اطمینان تو بر خدا براه نجاتارتقا و تکامل سنت آفرینش هدف از خلقت رسیدن به ابزامولتیپل اسکلروز در زنان اصل، روان و نفس استسوخت هیدروژنی پاکجهان مرئی و نامرئیکنترل جاذبهشش مرحله تکامل چشمبترس از اینکه کسی، به درگپیشرفت در عقل است یا ظواهحس و ادراک قسمت سومتمساح حد واسط میان مغز کومغز را از روی امواج بشناسدانشمندان اولین سلول مصنآشنا پنداریچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا تکامل هدفمند استقطار پیشرفتدرگیری اعصاب به علت میتوهندسه در پایه ی همه ی واکرستگاری محدود به یک راه نارتروز یا خوردگی و التهاوقت نهيب هاي غير علمي گذشمیاستنی گراویس بدون آنتیاعداد بینهایت در دنیای مسیاره ابلهانجهان دارای برنامهکودکان را برای راه آماده مبانی ذهنی سیاه و سفیدضرب المثل یونانیبحران ذهن فیلمی قابل تامپروتز چشمخلا، حقیقی نیستتو افق رویداد جهان هستینقش نگاه از پایین یا نگاهداروی تشنجی دربارداریافزایش سرعت پیشرفت علوم نگاه انسان محدود به ادراتاثیر داروهای ضد التهاب اگر خواهان پیروزی هستیلرزش دست ها و گردن و سر ETدستورالعمل مرکز کنترل بیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشزمان شگفت انگیزاز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین بی هفدهما با کمک مغز خود مختاريمسانسور از روی قصد بسیاری به بالا بر ستارگان نگاه کجهشهای مفید و ذکاوتی که دکایروپاکتیک چیستمدل همه جانبه نگر ژنرالیظهور امواج مغزی در مغز مصبرین نت به جای اینترنتآملودیپین داروی ضد فشار خواص منیزیمتولید پاک و فراوان انرژینقش خرچنگ های نعل اسبی درداروی سل سپتامواجی که به وسیله ی ماشیچالش کمبود اندام برای پیذره ی معین یا ابری از الکتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانمن بی من، بهتر یاد میگیرمهوش مصنوعی از عروسک بازی زندگی، مدیریت انرژیاز تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار ستم، بی پاسخ نیستبوزون هیگز چیستجریان انرژی در سیستم های کریستال زمان(قسمت اولمرگ و میر بسیار بالای ناشعلیت رو به عقبخودت را از اندیشه هایت حفبرخی اثرات مضر ویتامین دآیندهتوهم جدایینقشه مغزی هر فرد منحصر بهفلج خواب چیستدر ناامیدی بسی امید استانفجار و توقف تکاملی نشانتاران، جذب کنرمز جهانتاثیر عصاره تغلیظ شده گیابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی زبان فرایند تکاملی برای ترسان نیستیاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ضد اعتیادسرگردانیبیماری های ژنرالیزه ی عصحقیقت در علم، هرگز نهایی گمان میکنی جرمی کوچکی در مسئول صیانت از عقیده کیسعادت کردن به نعمتخدا بخشنده است پس تو هم ببررسی و اپروچ جدید بر بیمآیا هشیاری کوانتومی وجودتوضیحات دکتر فاطمی در موچند جهانی و علمفاکسیبتدر سال حدود 7 میلیون نفر انرژی تاریکچرا ویروس کرونای دلتا واروان سالمتحریک عمقی مغزابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی درمانگر کامپیزبان شناسی نوین نیازمند هوش مصنوعی درخدمت خلق وحزبان، نشان دهنده ی سخنگو تصویر در هم تنیدگی کوانتاز تکینگی تا مغز، از مغز وسیله، فقط دعا نیستشنا در ابهای گرم جنوب نیابیماری شارکو ماری توثحافظه ی ما انسان ها چرا مگاهی مغز بزرگ چالش استمعنی روزهغم بی پایاندقیق ترین تصاویر از مغز ابعد از کروناآیا جنین انسان، هوشمندی تکامل و ریشه ی مشترک خلقتنون و القلمفرار در فرار از میزبان، ددرمان آرتروز با ورزش موضانسان، گونه ای پر از تضادنزاع بین علم و جهل رو به پروش هایی برای مقابله با ااثرات مفید قهوهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش عاطفی قسمت سومسلول های مغزی عامل پارکیتعذیه ی ذهناز روده تا مغزژن همه چیز نیستشکست حتمیبیست تمرین ساده برای جلوحس و ادراک قسمت 75تفاوت ایستایی و تکاپوپناه به بیابانمغز چگونه صداها را فیلتر دو داروی جدید برای میاستآب زندگی است قسمت چهارمتأثیر نگاه انسان بر رفتانوار عصب و عضله تعیین محلقله برای دیدن نه برای به درمان سرگیجه بدون نیاز بايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیمریاضیات یک حس جدید استاختلال خواب فرد را مستعد منبع هوشیاری در کجاست؟(قاستفاده از سلول های بنیاهیچ چیز، چقدر حقیقی استسماگلوتید داروی کاهش دهنجلوتر را دیدنکلید، در ناشناخته هاستشب سیاه سحر شودباید از انسان ترسیدپیوند اندام از حیوانات بحس و ادراک قسمت هشتاد و نتلاش هایی در بیماران قطع مغز ایندگان چگونه استدیدگاه نارسای دوگانه ی مآرامش عقلتاثیر ویتامین دی بر بیمااین ایده که ذرات سیاهچالنوعی سکته مغزی ، وحشتناک قارچ بی مغز در خدمت موجوددرک فرد دیگر و رفتارهای اهمیشه به آنچه داری، خوشنراه های جدید برای قضاوت رارتقا یا بازگشت به قبل ازهر چیز با هر چیز دیگر در تمواد کوانتومی جدید، ممکناصلاح خطا با رفتن بر مسیرسودمندی موجودات ابزی بر جهان مشارکتیکندن ریشه ی خودششمین کنگره بین المللی سبحتی علمی درباره تمایل بپیشرفت ذهن در خلاقیت استحس و ادراک قسمت سی و هشتمتنفس هوازی و میتوکندریمغز زنان جوانتر از مغز مردانشمندان تغییر میدان مغآشنا پنداریچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر گیاه خواری بر رشد وایجاد احساساتقطره قطرهدرب بسته با غیر خود باز مهندسه زبانِ زمان استرشته نوروایمونولوژی و نقارزش های وارونهوقتی فهمیدی خطا کردی برگمیاستنی گراویس در جوانانبقا با سازگارترین فرد اسسیب یکسان و دیدگاه های متجهان در حال نوسان و چرخشکوری گذرای ناشی از موبایمباحث مهم حس و ادراکضربه مغزی در تصادف رانندبخش فراموش شده ی حافظهپروتز عصبی برای تکلمخلا، خالی نیستتو انسانی و انسان، شایستنقش نظام غذایی در تکامل مداروی جدید ALSافسردگی و اضطراب در بیمانگاه از کنار و یا از روبرتاثیر داروی ضد تشنج سدیم اپل ویژن پرو در تشخیص بیملرزش عضله یا فاسیکولاسیودغدغه نتیجه ی نادانی استهوش مصنوعی الفاگوزمان طلایی سکته ی مغزی رااز واقعیت امروز تا حقیقتویتامین دی گنجینه ای بزرما بخشی از این جهان مرتبطسانسور بر بسیاری از حقایبه بالاتر از ماده بیندیشجوانان وطنکار امروز را به فردا نیندمدل هولوگرافیک ژنرالیزهظرف باید پر شود چه با چرک برای یک زندگی معمولیآموزش نوین زبانخواص میوه ی بهتولید اندام با چاپ سه بعدنقش داروهاي مختلف معروف داروی ضد چاقیامیوتروفیک لترال اسکلروچالش دیدگاه های سنتی در بذرات کوانتومی زیر اتمی قتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانمننژیتهوش مصنوعی از عروسک بازی زندگی، مراتب هوشیاری استاز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقستون فقرات انسان دو پا جلبوزون هیگز جهان را از متلجریان انرژی در سیستم های کریستال زمان(قسمت دوم)مرگ و سوال از قاتلعلایم کمبود ویتامین E را خودروهای هیدروژنیبرخی اختلالات عصبی مثانهآینده ی انسان در فراتر ازتوهم جدایی و توهم علمنقشه های مغزی جدید با جزیفلج دوطرفه عصب 6 چشمدر هم تنیدگی مرزها و بی مانفجار بزرگ پایان بوده انجات در اعتماد به خودرمز جهان خاصیت فراکتالتاریک ترین بخش شبابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک تا کمزبان متغیرتزریق قیچی ژنتیکی کریسپراز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن علیه سرطانسربازان ما محققا غلبه می بیماری های روانی با تاثیحقیقت راستین انسان علم بگنجینه ای به نام ویتامین مسئولیت جدیدعادت بد را ترک کنخدا تاس نمیریزدبررسی ژنها در تشخیص بیماآیا واکنش های یاد گرفته وتیوتیکسن داروی ضد جنونچند روش ساده برای موفقیتفاجعه ی جهل مقدسدر عید نوروز مراقب تصادف انرژی تاریک که ما نمی توچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک روبات ها قول میدهندتحریک عمقی مغز در آلزایمابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی ساخته هوش طبیزبان، وسیله شناسایی محیطتصویر زیبا از سلولاز تکینگی تا مغز، از مغز یک پیام منفرد نورون مغزی شناخت ناشناختهبیماری ضعف عضلات نزدیک بحافظه ی ما انسان ها چرا مگاهی جهت را عوض کنمعاینه قبل از نوار عصب و غم بی پایاندل به دریا بزنبعد از کروناآیا جهان ذهن و افکار ما متکامل ابزار هوش ، راه پر نوآوری ای شگفت انگیز دانفرد موفقدرمان ام اس(مولتیپل اسکلانعطاف پذیری مکانیسمی علنسبیت عام از زبان دکتر برروش هایی برای کم کردن اضطاثرات مفید روزه داریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش عاطفی قسمت ششمسلول های بنیادیتغییراز سایه نترسژن هوش و ساختارهای حیاتی شکستن مرز دور مغزبیش از نیمی از موارد انتقحس و ادراک قسمت 78تفاوت ارباب و رهبر حقیقیپنج اکتشاف شگفت آور در مومغز ناتوان از توجیه پیدادو سوی واقعیتآب زندگی است قسمت هفتمتأثیر شیرینی های حاوی لونوار عصب و عضله در مطب دکقله سقوطدرمان سرگیجه بدون نیاز بنعناعریتوکسیماباختلال در شناسایی حروف و منبع خواب و رویااستفاده از سلول های بنیاهیچ وقت خودت را محدود به سندرم میلر فیشرجمجمه انسان های اولیهکلام و زبان، گنجینه ای بسشبیه سازی میلیون ها جهان بابا زود بیاپیوند اندام حیوانات به احس و ادراک قسمت هشتاد و شتلاش در تولید انرژی به رنمغز ابزار بقای برتر مادیدیروز و امروزآرامش(سکوت) stillness و تکاپوتاثیر ویروس کرونا بر مغز این ابتدای تناقض هاستنیوالینقبل و بعد از حقیقتدرک نیازمند شناخت خویش اهمیشه داناتر از ما وجود دراه های جدید برای قضاوت رارتوکين تراپی روشی جديد هر جا که جات میشه، جات نیموجود بی مغزی که می توانداصول انجام برخی نرمش ها دسی و سه پل اصفهانجهان معناکندر در بیماریهای التهابشعار و عملبحث درباره پیدایش و منشا پیشرفتی مستقل از ابزار هحس و ادراک قسمت سی و ششمتنفس هوازی و میتوکندریمغزهای کوچک بی احساسدانشمندان روش هاي جدیدی آشناپنداری چیستچگونه هوشیاری خود را توستاثیر گیاه خواری بر رشد وایران بزرگلمس کوانتومیدرختان چگونه بر تشکیل ابهندسه، نمایشی از حقیقترشد مغز فرایندی پیچیده اارزش های حقیقی ارزش های غوقتی ناراحتی چیکار میکنیمیدان مغناطيسي زمین بشر بقا در ازای بیماریسیر آفرینش از روح تا مغز جهان در حال ایجاد و ارتقاکی غایب شدی تا نیازمند دلمبتکران خودشکوفاضررهای مصرف شکر و قند بر بخش های تنظیمی ژنومپرورش مغز مینیاتوری انساخلاصه ای از مطالب همایش متو با همه چیز در پیوندینقش نظریه تکامل در شناساداروی جدید s3 در درمان ام افسردگی و ساختار مغزنگاه از بیرون مجموعهتاثیر درجه حرارت بر مغزاپی ژنتیکلزوم گذر انسان از حدها و ذهن ما از در هم شکستن منبهوش مصنوعی اکنون می توانزمان، واقعی نیستاز کجا آمده ام و به کجا میویروس مصنوعیما تحت کنترل ژنها هستیم یسانسور ذهنبه جای محکوم کردن دیگران جوانان وطنکار با یگانگی و یکپارچگیمدل هولوگرافیک تعمیم یافظرفیت مغز چقدر استبرای پیش بینی آینده مغز دآمارهای ارائه شده در سطح خواص هلو برگ هلوتولید سلولهای جنسی از سلنقش درختان در تکاملداروی ضد چاقیامید نیکو داشته باش تا آنچاالش ها در تعیین منبع هوذرات کوانتومی زیر اتمی قتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانمن، ما یا چی؟هوش مصنوعی از عروسک بازی زندان ذهنیاز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیدستارگانی قبل از آغاز کیهبی نهایت در میان مرزهاجراحی هوشیار مغزکریستال زمان(قسمت سوم)مرگ انتقال است یا نابود شعلایم کمبود ویتامین E را خورشید مصنوعیبرخی اصول سلامت کمرآینده ی حمل و نقل هوایی دتوهم جسمنقشه با واقعیت متفاوت اسفن آوری های جدید علیه شنادر هم تنیدگی کوانتومیانقراض را انتخاب نکنیدنجات در راستگوییرنگ کردن، حقیقت نیستتاریکی من و تو و گرد و غباابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک تا کمزبان مشترک ژنتیکی موجوداتسلیم ارتباط با من برتراز تکینگی تا مغز از مغز تواکسنی با تاثیر دوگانه اسربرولایزینبیماری وسواسحقیقت غیر فیزیکیگندم بکاری، جو درو نمیکنمسئولیت در برابر محیط زیعادت دادن مغز بر تفکرخدای رنگین کمانبررسی بیماری التهابی رودآیا یک، وجود داردتیک و اختلال حرکتیچندین ماده غذایی که ماننفارغ التحصیلان، فقیر و ددرمان نگهدارنده ی اعتیادانرژی خلا ممکن استچرا پس از بیدار شدن از خوروبات های ریز در درمان بیتخریب مغز به دلیل کمبود بابزارهای پیشرفته ارتباط منبع هوشیاری کجاست قسمت منبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی، کیفیت فریب مزدودن نقص از هوش مصنوعیتصویر زیبای اصفهاناز تکینگی تا مغز، از مغز یک پیشنهاد خوب برای آسان شناخت و معرفت، و نقش آن دبیماریهای تحلیل عضلانی احافظه ی هوش مصنوعیگاهی در پارکینسون باید پمعادله ها فقط بخش خسته کنغیرقابل دیدن کردن مادهدلایلی که نشان میدهد ما ببعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا جهش های ژنتیکی، ویروتکامل تکنولوژینوار مغز مشاهده ی غیر مستفرد یا اندیشهدرمان با سلول های بنیادیاهمیت کنترل خشمچسبیدن به خود، مانع بزرگ روش هایی برای جلوگیری از اثرات مضر ماری جوانامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش عاطفی بیشتر در زنانسلول های بنیادی منابع و اتغییر الگوی رشد مغزی با زاز سایه بگذرژن یا نقشه توسعه مغز و نقشکستگی لگن یا سکته ی مغزیبیشتر کمردردها نیازی به حس و ادراک قسمت 82تفاوتهای جنسیتی راهی براپول و شادیمغز و قلب در جنین موش مصندولت یا گروهکآب زندگی است قسمت اولتئوری تکامل امروز در درمنوبت کودکانقلب های سادهدرمان سرگیجه بدون داروهفت چیز که عملکرد مغز تو ریسپریدوناختلال در شناسایی حروف و منتظر نمان چیزی نور را بهاستفاده از سلول های بنیاهیچ کاری نکردن به معنی چیسندرم کووید طولانیجنین مصنوعیکلام، در تحولی شگفت آور بشبیه سازی سیستم های کوانباد و موجپیوند سر آیا ممکن استحس و ادراک قسمت پنجمتلاشی برای درمان قطع نخامغز ابزار برتر بقادیسک گردنآرزوها را کم کنتاثیر ژنها بر اختلالات خاین بیمار را باید چه کار نیکولا تسلاقبل از آغازدرک و احساسهمیشه راهی هستراه پیروزی در زندگی چیستارتباط میکروب روده و پارهر حرکت خمیده می شود و هر موجودات مقهور ژنها هستنداصول توسعه ی یک ذهن کاملسیلی محکم محیط زیست بر انجهان معکوسکندر علیه سرطانصبور باشبحثي درباره هوش و تفاوتهپپوگستحس و ادراک قسمت سیزدهمتنفس بدون اکسیژنمغز، فقط گیرندهدانشمندان روشی برای تبدیآشتی بهتر استچگونه واکسن کرونا را توزتاثیر گیاه خواری بر رشد وایرادهای موجود در خلقت بلووفلوکساسیندرختان اشعار زمینهنر فراموشیرشد مغز علت تمایل انسان بارزش حقیقی زبان قسمت اولوقتی پر از گل شدی خودت را میدان های مغناطیسی قابل بقای حقیقی در دور ماندن اسیستم تخلیه ی مغز بینشی نجهان ریز و درشتکیهان خود را طراحی میکندمتواضع باشضررهای شکر بر سلامت مغزبخش بزرگی حس و ادراک ما اپرکاری تیروئیدخلاصه ای از درمان های جدیتو با باورهایت کنترل میشنقش هورمون های تیروئید دداروی جدید لنفوم و لوکمیاقلیت خلاقنگاه از دور و نگاه از نزدتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدا سخت ترین استلزوم سازگاری قانون مجازاذهن چند جانبه نیازمند نگهوش مصنوعی از عروسک های بزمان، اندک استاز کسی که یک کتاب خوانده ویروس های باستانی، مغز ممانند کودکان باشیدساهچاله ها تبخیر نمیشودبه جای تولید، بیشتر گوش کجواب دانشمند سوال کننده کارهای کوچک، بی ارزش نیسمدل های ریز مغز مینی برینعقل مجادله گربرای اولین بار دانشمندانآن چیزی که ما جریان زمان خواص هندوانهتولترودیننقش ذهن و شناخت در حوادث داروی ضد تشنج با قابليت تامید نجاتنابینایی در نتیجه ی گوشی ذرات کوانتومی زیر اتمی قتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانمن، خود تو هستمهوش مصنوعی از عروسک بازی زونیسومایدترکیب حیوان و انساناز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمرسخن نیکو مانند درخت نیکوبی نظمی مقدمه شناختجراحی گردن همیشه برای دیکشف مکانیسم عصبی خوانش پمرگ تصادفیعلائم عصبی آلزایمر، با اخوش قلبی و مهربانیبرخی اطلاعات روانشناسی مآینده ی علم و فیزیک در60 ثتوهمات و شناخت حقیقتنقص های سیستمی ایمنیفناوری هوش مصنوعی نحوه خدر هم تنیدگی کوانتومی و پانواع سکته های مغزینخاع ما تا پایین ستون فقررنگین کمانتاریکی و نورابزار بقای موجود زنده از منابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک تا کمزبان چهار حرفی حیات زمینتسلیم شدن از نورون شروع ماز تکینگی تا مغز از مغز توابسته به دوستی این و آن سردرد میگرنبیماری کروتز فیلد جاکوبحقیقت غیر قابل شناختگوهر با نظر دیگران سنگ نممستند جهان متصلعارضه جدید ویروس کرونا سخدایی که ساخته ی ذهن بشر بررسی سیستم تعادلی بدن اآیا کیهان می تواند یک شبیتیکاگرلور داروی ضد انعقاچندجهانیفاصله ها در مکانیک کوانتدرمان نابینایان آیا ممکنانرژِی برای ایجاد اضطرابچرا ارتعاش بسیار مهم استروبات کیانتداوم مهم است نه سرعتابزارهای بقا از نخستین هتداخل مرزها و صفات با بینابزارهای بقا ازنخستین هممنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی، اتفاقات و تحسفر فقط مادی نیستتصویربرداری فضاپیمای آماز تکامل تا مغز از مغز تا یک آلل ژنتیکی که از نئاندشناخت حقیقت یا آرزوهای گبیماری، رساله ای برای سلحافظه انسان و حافظه ی هوشگذر زمان کاملا وابسته به معجزه های هر روزهغار افلاطوندنیا فریب و سرگرمیبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجتکامل جریان همیشگی خلقتنوار مغز با توضیح دکتر فافرد حساس از نظر عاطفی و بدرمان تومورهای مغزی با ااهرام مصر از شگفتی های جهنسبت ها در کیهانروش هایی ساده برای کاهش ااجزای پر سلولی بدن انسان منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش عاطفی در زنان بیشتر اسلول های بدن تو پیر نیستنتغییر خود یا تغییر دیگرااز علم جز اندکی به شما داژن درمانی در درمان چاقیشگفت نیست من عاشق تو باشمبیشتر علم، در نادانسته هحس و ادراک قسمت 87تقلید مرحله ای نسبتا پیشپول و عقیدهمغز و هوش، برترین ابزار بدونپزیل در بیماران قلبی آب زندگی است قسمت دومتئوری تکامل در پیشگیری و ای نعمت من در زندگیمنور از عمق تاریکیقلب و عقلدرمان سرطان با امواج صوتهفت سین یادگاری از میراث ریسدیپلام تنها داروی تایاختلالات مخچهمنتظر نتیجه ی کارهایت بااستفاده از سلول های بنیاهیچ کس مانند تو نگاه نمیکسندرم گیلن باره به دنبال جنگ هفتاد و دو ملت همه را کلرال هیدرات برای خوابانشبکه های مصنوعی مغز به درباد غرور و سر پر از نخوت وپیوند سر برای چه بیمارانحس و ادراک قسمت پنجاهتلاشی تازه برای گشودن معمغز از بسیاری حقایق می گردیستونی قابل درمانآزمون تجربی، راهی برای رتاثیر کلام در آیات کلام باینکه به خاطرخودت زندگی نیاز به آموزش مجازی دیجیقبل از انفجار بزرگدرک کنیم ما همه یکی هستیمهمیشه عسل با موم بخوریمراه انسان شدن، راه رفتن وارتباط ماده و انرژیهرچیز با یک تاب تبدیل به مورد نادر همپوشانی دو بیاصول سلامت کمرسینوریپا داروی ترکیبی ضدجهان هوشمندکو کیو تن coQ10صبور باشبحثی جالب درباره محدودیتپایان، یک آغاز استحس و ادراک قسمت ششمتنها مانع در زندگی موارد مغز، همه ی واقعیت را نمیبدانش، قفل ذهن را باز میکنآغاز فرایند دانستنچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر گیاه خواری بر رشد وایستادن در برابر آزادی بلوب فرونتال یا پیشانی مغدرد و درسهنر حفظ گرهرشد در سختی استارزش حقیقی زبان قسمت دوموقتی تو از یاد گرفتن باز میدان های کوانتومی خلابلندی در ذهن ما درک بلندیسیستم تعادلی بدنجهان شگفت انگیزکیهانِ هوشیارِ در حال یامجموعه های پر سلولی بدن مضعیف و قویبخش بزرگتر کیهان ناشناختپراسینزوماب در پارکینسوخم شدن فضا-زمانتو باید نیکان را به دست بنقش هورمون زنانه استروژنداروی جدید میاستنی گراویاقیانوس نادانینگاه از درون قفس یا بیرونتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدایی که در ذهن دانشمنلزوم سازگاری قانون مجازاذهن هوشیار در پس ماده ی مهوش مصنوعی از عروسک های بزمزمه ات مانده در گوشماز آغاز خلقت تا نگاه انساویرایش DNA جنین انسان، برمانند آب باشسایه ی هوشیاریبه خوبی های دیگران فکرکنجواب سنگ اندازیکارهایی بیش از طراحی و گپمدیون خود ناموجودعقل در جهان جدید، عجیب اسبرای بقا به جایی فراتر ازآنچه می دانم، آنچه را میختومورها و التهاب مغزی عانقش روی و منیزیم در سلامتداروی ضد تشنج با قابليت تامید یا ناامیدی؟ناتوانی از درمان برخی ویرفلکس وتری با توضیح دکتر تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژي پاک سرچشمه حهوش مصنوعی از عروسک بازی زونا به وسیله ویروس ابله ترازودوناز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که سخن و سکوتبی هیچ می ایی و بی هیچ میرجز تو که را دارمکشف مکانیسمی پیچیده در بمرگ عاطفه و محبتعلت خواب آلودگی بعد از خوخوش خیالی و خوش بینیبرخی بیماری ها که در آن بآینده با ترس جمع نمیشودتوکل بر خدانقص در تشخیص هیجانات عامفواید روزه داری متناوبدر هم تنیدگی کوانتومی و دانیس بی کساننخاع درازتر یا کوتاهتر کرهبر حقیقیتاریکی خواهد ترسیدابزار بقای موجود زنده از منابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک تا کمزبان نیاز تکاملی استتست نوار عصب و عضلهاز تکینگی تا مغز از مغز توابستگی یعنی قلادهسردرد میگرن در کودکانبیماری گیلن باره و بیمارحقیقت، آن چیزی نیست که جلگویید نوزده و ایمنی ساکتمشکل از کجاستعبارت های مبهم مانند انرخدایا جز تو که را دارمبررسی علل کمر درد در میانآیا گذشته، امروز وآینده تیروفیبان موثر در سکته ی نه ناامیدی بلکه ارتقافاصله ی همیشگی تصویر سازدرمان های اسرار آمیز در آانسولینچرا به هم اعتماد نمیکنیمروح و آب حیاتچرا بیماری های تخریبی مغروح در جهانی دیگر استترقی واقعی یا شعار ترقیابزارهای بقای موجود زندهمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش احساسیسفر نامه سفر به بم و جنوب تصور ما ازمشکلات و واقعیاز تکامل تا مغز، از مغز تیک جهش ممکن است ذهن انسانشناخت درون، شناخت بیرون؛بیمارستان هوش مصنوعیحباب های کیهانی تو در توگذشته را دفن کنمعجزه ی چشمغرور و علمدنیا مکانی بسیار اسرارآمتفکر قبل از کارآیا خداباوری محصول تکاملتکامل داروینی هنوز در حانوار مغز ترجمه رخدادهای فردا را نمیدانیمدرمان تشنجاولویت بندی ها کجاستنسبت طلایی، نشانه ای به سروش استفاده از بالش طبیاجزایی ناشناخته در شکل گمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش عاطفی در زنان بیشتر اسلول بنیادی و ای ال استغییر دیگران یا تغییر خوژن ضد آلزایمرشگفت انگیز بودن کیهانبا همه مهربان باشحس و ادراک قسمت چهلتقلید از روی طبیعتپوست ساعتی مستقل از مغز دمغز و اخلاقدوچرخه در کاهش دردهای کمآب زندگی است قسمت سومتئوری جدید، ویران کردن گای همه ی وجود مننور درونقلب یا مغزدرمان ضایعات نخاعیهم نوع خواری در میان پیشیریشه های مشترک همه ی موجواختلالات حرکتی در انسانمنتظر زمان ایده آل نشواستیفن هاوکینگ در مورد ههیچ کس حقیقت را درون مغز سندرم پیریفورمیسجنگ و تصور از جنگکم کردن کالری روشی سودمنشبکیه های مصنوعیبار مغز بر دو استخوانپیوند سر، یکی از راه حلهاحس و ادراک قسمت پنجاه و یتلاشی جدید در درمان ام اسمغز به تنهایی برای فرهنگ دژا وو یا اشنا پنداریآزمون ذهنی گربه ی شرودینتاثیر کپسول نوروهرب بر ناینکه خانواده ات سالم بانیروی پنجم در طبیعتقبرستان ها با بوی شجاعتدرک احساسات و تفکرات دیگهمیشه، آنطور نیست که هستراه بی شکستارتباط متقابل با همه ی حیهرگز از زندگی یا امکاناتموسیقی نواضطراب و ترسسیناپس، شگفتی خلقتجهان هوشیارکوچ از محیط نامناسبصبر لازمه ی پیروزی استبحثی در مورد نقش ویتامين پاکسازی مغزحس و ادراک قسمت شصت و هشتتنها در برابر جهانمغزتان را در جوانی سیم کشدانش، یک انسان را ناسازگآغاز فصل سرما و دوباره تکچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر گیاه خواری بر رشد واکنون را با همه ی نقص هایلوتیراستامدرد باسن و پا به دلیل کاههنر دانستنرشد، رسیدن به یک هدف نیستارزش حقیقی زبان قسمت سوموقتی خودت را در آینه دیدیمیدان بنیادین اطلاعاتبلوغ چیستسیستم دفاعی بدن علیه مغز جهان شگفت انگیز و بی زمانکیست هیداتید مغزمجرم، گاهی قربانی استطلوع و حقیقتبخش دیگری در وجود انسان هپرتوهای صادر شده از سیاهخونریزی مغز در سندرم کووتو برای خزیدن خلق نشده اینقش ویتامین K در ترمیم اسداروی جدید کنترل قند خونالکترومغناطیس شنوایی و هنگاه از درون مجموعه با نگتاثیر درجه حرارت بر عملکابتذال با شعار دینلزوم عدم وابستگی به گوگل ذهن و زندگیهوش مصنوعی از عروسک های بزنان باهوش تراز انفجار بزرگ تا انفجار ویشن پروماه رجبسایه را اصالت دادن، جز فربه خودت مغرور نشوجوسازی مدرنکاربرد روباتهای ريزنانومدیریت اینترنت بر جنگعقل سالمبرای تمدن سازی، باید در بآنچه ناشناخته است باید شتومورهای نخاعینقش روزه داری در سالم و جداروی ضد تشنج توپیراماتامید جدید بر آسیب نخاعیناتوانی در شناسایی چهره رفتار مانند بردهتاثیر رو ح و روان بر جسمابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی زیان غذاهای پرچربترازودوناز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجرسخن پاک و ثابتبی ذهن و بی روحجستجوی متن و تصویر به صورکشف ژن جدید، می تواند گستمرگی وجود نداردعماد الدین نسیمی قربانی خوشبختی چیستبرخی بیماری های خاص که بدآیا فراموشی حتمی استتوپیراماتنقطه ی رسیدن به قلهفواید روزه داری متناوبدر هر سوراخی سر نکنانگشت ماشه اینخستین تمدن بشریروی و منیزیم در تقویت استتاریخ همه چیز را ثبت کردهابزار بقای موجود زنده از منابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک تا کمزبان و کلمه حتی برای کسانتست کم هزینه ی بزاق برای از تکینگی تا مغز از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغسردرد میگرنی در کودکانبیماری آلزایمر، استیل کوحقایق ممکن و غیر ممکنگوش دادن بهتر از حرف زدنمشکلات نخاعیعجول نباشخرما منبع بسیار خوب آنتی برطرف کردن خشونت را از خاآیا پیدایش مغز از روی تصاتکلم در گیاهاننه به اعدامفتون های زیستیدرمان های بیماری آلزایمرانسولین هوشمندانسان قدیم در شبه جزیره عچرا حیوانات سخن نمی گوینروح رهاییتروس جریان انرژیابزارهای بقای از نخستین منبع هوشیاری کجاست قسمت هوش احساسیسفر به مریخ در 39 روزتصور از زمان و مکاناز تکامل تا مغز، از مغز تیک رژیم غذایی جدید، می توشناسایی تاریخچه ی تکاملیبیندیشحباب هایی تو در توگر جان به جز تو خواهد از خمعجزه ی علمغربال در زندگیدنیای شگفت انگیز کوانتومتفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا دلفین ها می تواند از تکامل داروینی هنوز در حانوار مغز در فراموشی هافرزندان زمان خوددرمان جدید ALSاولین قدم شناخت نقص های خنشانه های گذشته در کیهان روش جدید تولید برقاحیای بینایی نسبی یک بیممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش عاطفی رمز آزادگیسلول بنیادی در درمان ایدتغییر دادن ژنها آیا روزی ژنها نقشه ایجاد ابزار هوشگفت زده و حیران باشبا هوش مصنوعی خودکار روبحس و ادراک قسمت چهل و هفتتقلید از طبیعتپوشاندن خود از نورمغز و اخلاقدوچرخه سواری ورزشی سبک و آب، زندگی است(قسمت پنجم)تا 20 سال آینده مغز شما به ای آنکه نامش درمان و یادشنوروفیبروماتوزقلب دروازه ی ارتباطدرمانهای بیماری پارکینسهمه چیز موج استریشه های مشترک حیاتاختلالات صحبت کردن در انمنحنی که ارتباط بین معرفاستیفن هاوکینگ در تفسیر هیچ اندر هیچسندرم پیریفورمیسجنگ داده هاکمی زاویه ی دیدت را عوض کشباهت مغز و کیهانبار بزرگ ایستادن بر دو پاپیوندهای پیچیده با تغییرحس و ادراک قسمت پنجاه و دتمایل زیاد به خوردن بستنمغز بیش از آنچه تصور میشودژاوو یا آشناپنداریآزمون ذهنی گربه شرودینگرتاثیر کپسول نوروهرب بر تاین، فقط راه توستچیز جدید را بپذیرقدم زدن و حرکت دید را تغیدرک تصویر و زبان های مخلتهمکاری یا رقابتراه طولانی را به سلامت گذارتباط چاقی و کاهش قدرت بهز ذره، یک دنیاستموسیقی هنر مایع استاطلاع رسانی اینترنتیسیگار عامل افزایش مرگ ومجهان های بسیار دیگرکوچک شدن مغز از نئاندرتاصبر و واقعیتبحثی در مورد نقش کلسیم و پارادوکس ها در علمحس و ادراک قسمت شصت و دوتنهاییمغزتان را در جوانی سیمکشدائما بخوانآغاز مبهم آفرینشچگونه به سطح بالایی از هوتاثیر گیاه خواری بر رشد واکوییفلکسلوزالمعده(پانکراس)مصنوعدرد زانو همیشه نیاز به جرهنر رها شدن از وابستگیز گهواره تا گورارزش خود را چگونه میشناسوقتی خورشید هست شمع به کامیدازولام در درمان تشنج بلعیدن ستاره توسط سیاهچاسکوت و نیستیجهانی که نه با یک رخداد و کیست کلوئید بطن سوممحل درک احساسات روحانیطلای سیاهبخشیدن دیگران یعنی آرامشپرتوزایی از جسم سیاهخونریزی مغزی کشندهتو تغییر و تحولینقش ژنتیک در درمان اختلاداروی جدید آلزایمرالکتروتاکسی(گرایش و حرکنگاه حقیقی نگاه به درون اتاثیر درجه حرارت بر عملکابداع دی ان ای بزرگترین دمقاومت به عوارض فشار خون ذهن و شیمی بدنهوش مصنوعی از عروسک های بزنجیرها را ما باید پاره کاز بار خود بکاه تا پرواز واقعیت فیزیکی، تابعی از ماهیچه ی صبرساخت سلول عصبی حتی پس از به خودت نگاه کنجامعه ی آسمانیکاربرد روباتهای ريز، در مدیریت اضطراب، از مهمتریعقلانیت بدون تغییرخواص اناربرای خودآگاه بودن تو بایآنچه واقعیت تصور میکنیم تومورهای ستون فقراتنقش رژیم غذایی بر رشد و اداروی ضد جنون در درمان تیامید درمان کرونا با هماننادیدنی ها واقعی هستندرفتار وابسته به شکلتاثیر روده بر مغزابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از منابع نهفهوش مصنوعی از عروسک بازی زیباترین چیز در پیر شدنتراشه مغز بدون واسطه ی داز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتسخت ترین حصاربی سوادی در قرن 21جستجوی هوشیاری در مغز ماکشف ارتباط جدیدی از ارتبمراقب خودتون و خانواده هعنصر اصلی تعیین واقعیتخوشبختی دور از رنج های مبرخی توجهات در ببمار پارآیا ممکن است موش کور بی متوانایی مغز و دیگر اجزای نقطه ای بود و دگر هیچ نبوفواید زیاد دوچرخه سواریدر والنتاین کتاب بدید همانگشت نگاری مغز نشان میدنخستین تصویر از سیاهچالهرویکردهای جدید ضایعات نختاریخ، اصیل نیست و ساخته ابزار بقای موجود زنده از منابع بی نهایت انرژی در دهوش مصنوعی از عروسک تا کمزبان و بیان نتیجه ساختماتست آر ان اس دز میاستنی گاز تکینگی تا مغز از مغز توبینار اساتید نورولوژی دسردرد و علتهای آنبیماری الزایمرحل مشکلگوشه بیماری اتوزومال رسسمشکلات بین دو همسر و برخیعدم توقف تکامل در یک انداخسته نباشی بابابزرگ فکر کنآیا آگاهی پس از مرگ از بیتکنولوژی های جدید و حالتنه به اعدامفروتنی معرفتیدرمان های بیماری اس ام اینه بدبخت بلکه نادانفروتنی و غروردرمان های جدید ALSانسان میوه ی تکاملچرا حجم مغز گونه انسان درروزه داری متناوب، مغز را تری فلوپرازینابزارهای دفاعی و بقای مومنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش بشری تهدید برای بشریسفر به درون سفری زیباتصاویر زیبای رعد و برقاز تکامل تا مغز، از مغز تیکی از علل محدودیت مغز امشناسایی زبان حیوانات با بیهوش کردن در جراحی و بیمحد و مرزها توهم ذهن ماستگرفتار محدودیت ها و ابعامعجزه ی علم در کنترل کرونمقالاتدنیایی پر از سیاهچاله تفکر خلا ق در برابر توهم آیا دلفین ها میتوانند باتکامل داروینی هنوز در حانوار مغز در تشخیص بیماری فرضیه ای جدید توضیح میدهدرمان جدید مولتیپل میلوماولین مورد PML به دنبال تکنشانه های پروردگار در جهروش صحبت کردن در حال تکاماحیای بینایی نسبی یک بیممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتازدواج های بین گونه ای، رهوشمندی کیهانسلول بنیادین از مخاط بینتغییر زودتر اتصالات مغزیژنها ، مغز و ارادهشگفتی های نقشه ی ژنتیکیبا هر چیزی که نفس می کشد محس و ادراک قسمت چهل و هشتتقویت مغز با ورزشپیموزایدمغز و سیر تکامل ان دلیلی دوپامین قابل حل در آبآتاکسیتا بحر یفعل ما یشاای جان جان بی تن مرونورون هاي مصنوعی می توانقلب روباتیکدرماندگی به دلیل عادت کرهمه چیز و هیچ چیزریشه های اخلاقاختلالات عضلانی ژنتیکمنشأ اطلاعات و آموخته ها استخوان های کشف شده، ممکهیچگاه از فشار و شکست نترسندرم پای بی قرارجنبه های موجی واقعیتکمالگرایی دشمن پیشرفتشباهت مغز با کیهان مادیبار سنین ابزار هوشمندی اپیوندی که فراتر از امکانحس و ادراک قسمت پنجاه و ستمایز یا کشف یگانگیمغز باستانی، هنوز نقش هادگرگونی های نژادی و تغییآزادی در چیستتاثیر کپسول نوروهرب بر ساینترنت بدون فیلتر ماهواچیزی منتظر شناخته شدنقدرت مردمدرک حقیقت نردبان و مسیری همانند سازی در انسانرابطه تشنج و اوتیسمارتباط هوش ساختار مغز و ژهزینه ای که برای اندیشیدمیلر فیشر نوعی نادر از گیاطلاعات حسی ما از جهان، چسیاهچاله هاجهان هایی در جهان دیگرکوچکی قلبصبر بسیار بایدبحثی در مورد حقیقت فضا و پاسخ گیاهان در زمان خوردحس و ادراک قسمت شصت و ششتنهایی رمز نوآوری استمغط یک گیرنده استدارچینإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَچگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر گیاهخواری بر رشد و اکسی توسین و تکامل پیش الیروپریم داروی ترکیبی ضددردهای سال گذشته فراموش هنر، پر کردن است نه فحش دزمین در برابر عظمت کیهاناز فرد ایستا و متعصب بگذروقتی ریشه ها عمیقند از چیمکان زمان یا حافظه زمانبنی عباس، ننگی بر تاریخسکوت، پر از صداجهانی که از یک منبع، تغذیکپسول ژری لاکتمحل درک احساسات روحانی دطوفان فقر و گرسنگی و بی سبخشش، عقلانی یا غیر عاقلپرسشخونریزی مغزی کشنده ولی قتو جهانی هستی که خودش را نقش گرمایش آب و هوا در همداروی جدید آلزایمر تاییدالکترودهای کاشتنینگاه دوبارهتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار هوش در حال ارتقا ازمقایسه رقابت و همکاریهوش مصنوعی از عروسک بازی زندگی فعال و مثبت روند آلاز بحث های کنونی در ویروسواقعیت چند سویهماپروتیلینساخت شبکه عصبی مصنوعی با به دنبال رستگاری باشجاودانگی مصنوعیکاش شرف اجباری بود یا حتیمداخله ی زیانبار انسانعقیده ی بی عملخواص اردهبرای رشد، باید از مسیر خطآنچه حس می کنیم، نتیجه ی توهم فضای خالینقش رژیم غذایی در رشد و ادارویی خلط آورامیدهای جدید برای بازیابنادیدنی ها بیشتر از دیدنرفتار اجتماعی انسان، حاصتاثیر روزه داری بر سلامت ابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی زیباترین چیز در افزایش ستراشه ها روی مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده توسخت ترین کار، شناخت خود ابی شرمیحفره در مغزکشف جمجمه ای درکوه ایرهومراحل ارتقای پله پله کیهعوامل موثر در پیدایش زباخیالپردازی نکنبرخی توصیه ها برای واکسیآیا ما کالا هستیمتوانایی یک فرد، برای تغینقطه بی بازگشتفیلم کوتاه هیروشیما از هدر یک فراکتال هر نقطه مرکانتقال ماده و انرژینخستین روبات های زنده ی جرویا و واقعیتتازه های اسکیزوفرنی(جنوابزار بقای موجود زنده از منابع جدید انرژیهوش مصنوعی از عروسک تا کمزبان و بیان، در سایه پیشرتشنچ پانایوتوپولوس تشنج از تکینگی تا مغز از مغز توجود قبل از ناظر هوشمندسردرد به دلیل مصرف زیاد مبیماری ای شبیه آلزایمر و حلقه های اسرارآمیزگوشت خواری یا گیاه خواریمشکلات روانپزشکی پس از سعدم تعادل دوپامین، فقط بخطا در محاسبات چیزی کاملبزرگ شدن مغز محدود به دورآیا امکان بازسازی اندامهتکنولوژی و پیشرفتتکنولوژی به طرز وحشتناکینه جنگ و نه خونریزیفرگشت و تکامل تصادفی محض درمان های جدید میگرنانسان ها می توانند میدان چرا خشونت و تعصبروزه داری و التهاب زیانبتری فلوپرازینابعاد و نیازهای تکاملیمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش در طبیعتسفر تجهیزات ناسا به مریخ تصادف یا قوانین ناشناختهاز تکامل تا مغز، از مغز تیافته های نوین علوم پرده شناسایی سلول های ایمنی ابیهوشی در بیماران دچار احریص نباشگریه ی ابر، رمز طراوت باغمعجزه در هر لحظه زندگیتاثیر ویتامین دی بر بیمادنیا، هیچ استآیا دست مصنوعی به زودی قاتکامل داروینی هنوز در حانوار مغزی روشی مهم در تشخفساد اقتصادی سیتماتیک دردرمان جدید میگرن با انتی اولین مورد پیوند سر در اننشانه های بیداری روحیروشهای نو در درمان دیسک باحتیاط در ورزش زانو در خامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاسکلت خارجی در درمان اختهوشمندسازی زندان هاسلول عصبی شاهکار انطباق تغییر عمودی سر انسان از پژنهای مشترک بین انسان و وشگفتی های زنبور عسلبا آتش، بازی نکن و بعد از حس و ادراک قسمت چهل و دومتقویت استخوان در گرو تغذپیموزایدمغز کوانتومیدورترین نقطه ی قابل مشاهآتاکسی فریدریشتاول کف پا و حقیقتایمونوگلوبولین وریدی IVIgنورون های ردیاب حافظهقلب را نشکندرها بسته نیستهمه چیز کهنه میشودرژیم های غذایی و نقش مهم اختراع جدید اینترنت کوانمنشاء کوانتومی هوشیاری ااستروژن مانند سپر زنان دهیپرپاراتیروئیدیسمسندرم پس از ضربه به سرجنسیت و تفاوت های بیناییکمردردشباهت های ریشه ای چند بیمباربر دیگران نباشپیوستگی همه ی اجزای جهانحس و ادراک قسمت پنجاه و شتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمغز برای فراموشی بیشتر کدانش قدرت استآزادی عقیده، آرمانی که تتاثیر کپسول نوروهرب بر ساینترنت، حقیقت جامعه ی فچیزی خارج از مغزهای ما نیقدرت و شناخت حقیقتدرک دیگرانهمجوشی هسته ای، انرژِی برادیوی مغز و تنظیم فرکانارتباط پیوسته ی جهانهزینه سنگین انسان در ازامیهمانهای ناخوانده عامل اطلاعاتی عمومی در مورد مسیاهچاله های فضایی منابعجهان یکپارچهکوچکترین چیز یک معجزه اسماده ی خالیصد قدح، نفتاده بشکستبحثی در مورد عملکرد لوب فپختگی پس از چهل سالگي به حس و ادراک سی و هفتمتنبیه چقدر موثر استنفرت، اسیب به خود استداروهای مصرفی در ام اسافت فشار خون ناگهانی در وچگونه تکامل مغزهای کنونیتاثیر انتخاب از طرف محیط اکسکاربازپین در درمان تشلیس دگرامفتامین یا ویاسدردی که سالهاست درمان نشهوموارکتوس ها ممکن است دزمین زیر خلیج فارس تمدنی از مخالفت بشنووقتی شروع به بیدار شدن میمکانیک کوانتومی بی معنی به قفس های سیاهت ننازسکوت، در برابر گزافه گویجهانی پر از سیاهچاله یا پکامپیوتر سایبورگمحدودیت چقدر موثر استطوفان بیداریبدون پیر فلکپرسش و چستجو همیشه باقی اخواندن ، یکی از شستشو دهنتو جدای از کیهان نیستینقش پیش زمینه ها و اراده داروی جدید ای ال اسالگو نداشتیمنگاهی بر قدرت بینایی دراتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانمقابله ی منطقی با اعتراضهوش مصنوعی از عروسک بازی زندگی هوشمند در خارج از زاز تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چیستماجرای جهل مقدسساخت شبکه عصبی با الفبای به زودی شبکه مغزی به جای جایی برای یاد گرفتن باقی کتاب گران و پرهزینه شد ولمدارک ژنتیکی چگونه انسانعلم و ادراک فقط مشاهده ی خواص بادامبرای زندگی سالم، یافتن تآنها نمیخواهند دیگران راتوهم فضای خالی یا توهم فضنقش زنجبیل در جلوگیری از دارویی ضد بیش فعالی سیستامیدوار باش حتی اگر همه چنادانی در قرن بیست و یکم،رقیبی قدرتمند در برابر متاثیر روزها، ماه ها یا ساابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی زیر فشار کووید چه باید کرتراشه ی هوش مصنوعی در مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمرسختی ها رفتنی استبی عدالتی در توزیع واکسن حق انتخابکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمرز مرگ و زندگی کجاستعوامل ایجاد لغت انسانی و خانه ی تاریکبرخی درمان های Spinal Muscular Atآیا ما تنها موجودات زنده توازن مهمتر از فعالیت زینقطه، وجود است یا فاصلهفیلمی بسیار جالب از تغییدر کمتر از چند ماه سوش جدانتروپی و هوشیارینرمش های مفید برای درد زارویا و کابوستازه های بیماری پارکینسوابزار بقای موجود زنده از مناطق خاص زبان در مغزهوش مصنوعی به کمک هوش طبیزبان و تکلم برخی بیماریهتشنج چیستاز تکینگی تا مغز از مغز توراپامیل در بارداریسردرد تنشنبیماری ای شبیه ام اس مولتحمله ویروس کرونا به مغزگیلگمش باستانی کیستمشکلات روانپزشکی در عقب عدم درکخطا در محاسبات چیزی کاملبزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا انسان با مغز بزرگش اختکنولوژی جدید که سلول هانه روش تقویت مغزفراموش کارها باهوش تر هسدرمان های جدید در بیماری انسان یک کتابخانه استچرا در مغز انسان، فرورفتروزه داری و بیمار ی ام اس ترک امروزابعاد اضافه ی کیهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش عاطفی قسمت 11سفر دشوار اکتشافتضادهای علمیاز تکامل تا مغز، از مغز تیاد گرفتن مداومشهر زیرزمینی در ژاپن برابیو الکترونیک؛ ترکیب موجحرکات چشم، ترجمه کننده ی گربه شرودینگر و تاثیر مشمعرفی مورد نادر بیماری گصفحه اصلیدندان ها را مسواک بزنید تآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتکامل زباننوار مغز، مفید و بی خطرفشار و قدرتدرمان جدید کنترل مولتیپلاولین هیبرید بین انسان و نظام مثبت زندگیروشهای شناسایی قدرت شنوااحتیاط در تعویض داروهامنبع هوشیاری کجاست؟(قسماسکار، لگوی هوشمندهوشیاری و وجودسلول عصبی، در محل خاص خودتغییرات منطقه بویایی مغزژنهای هوش ، کدامندشانس یا نتیجه ی تلاشبا تعمق در اسرار ابدیت و حس و ادراک قسمت چهل و سومتقویت حافظه یا هوش مصنوعپیچیدگی های مغزمگسمغز آیندگان چگونه است ؟ديدن با چشم بسته در خواب آتاکسی مخچه ای خودایمنتابوهای ذهنیایمپلانت مغزینوروپلاستیسیتی چیستقوی تر باشدرهای اسرارآمیز و پوشیدههمه چیز در زمان مناسبرژیم های غذایی و نقش مهم ادامه بحث تکامل چشممهمان ناخواندهاسرار آفرینش در موجهاوکينگ پیش از مرگش رسالسندرم جدایی مغزجنسیت و تفاوت های بیناییکمردرد ناشی از تنگی کاناشباهت کیهان و مغزبارداری بدون رحمپیام های ناشناخته بر مغز حس و ادراک قسمت بیست و چهتمدن پیشرفته ی پیشینیانمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟دانش محدود به ابعاد چهارآزار حقیقیتاثیر کتامین در درمان پاایندرالقدرت کنترل خوددرک درست از خود و هوشیاریهمدلی و هوش عاطفیراز تغییرارتباط انسانی، محدود به هزاران سال چشم های بینا ومیوپاتی و نوار عصب و عضلهاطلاعاتی عمومی در مورد مسیاهچاله ها، دارای پرتو جهان یکپارچهکووید نوزده و خطر بیماری ماده ای ضد التهابیصداقتبحثی درباره هوش و تفاوتهپدیده خاموش روشن در پارکحس و ادراک- قسمت پنجاه و تهدیدهای هوش مصنوعینقاشی هایی با بوی گذشته یداروهای ام اسافت هوشیاری به دنبال کاهچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر احتمالی عصاره تغلیاگر فقط مردم میفهمیدند کلا اکراه فی الدیندرد، رمز موفقیتهورمون شیرساز یا پرولاکتزمان چیستاز نخستین همانند سازها تویتنام نوعی کرونا ویروس مکانیزمهای دفاعی در براببه مغز خزندگان خودت اجازسکته مغزیجهانی در ذهنکانال یوتیوب دکتر سلمان محدودیت های حافظه و حافظطوفان زیباییبدون بار گذشتهپرسشگری نامحدودخواندن، دوست روزهای سختتو دی ان ای خاص ميتوکندرينقش پیشرفته ی سلول های بنداروی جدید برای میاستنی الگو و عادت را بشکن و در انگاهی بر توانایی اجزاي بذهن پر در برابر آگاهیتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانمقابله با کرونا با علم اسهوش مصنوعی از عروسک بازی زندگی و داراییاز تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چیستماجرای عجیب گالیلهساختن آیندهبه زیر پای خود نگاه نکن بجایی خالی نیستکتاب زیست شناسی باورمروری بر تشنج و درمان هایعلم و روحخواص بادام زمینیبرخی ملاحظات در تشنج های آنژیوگرافی از مغزتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)نقش زبان در سلطه و قدرت اداستانها و مفاهیمی اشتباامیدوارینازوکلسینرقابتی بی هدف یا رقابتی هتاثیر روغن رزماری استنشاابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی زیرفون داروی ضد ام استراشه ی بیولوژِیکاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیدسختی در بلند شدن از روی صبیمار 101 ساله، مبتلا به سحقیقت قربانی نزاع بین بی کشیدن مادی روشی برای جلومرز بین انسان و حیوان کجاعواملی که برای ظهور لغت اخانواده پایداربرخی روش های تربیتی کودکآیا مصرف مولتی ویتامین هتوت زیاد بخوریدنمیتوان با بیرون انداختنفیروز نادریدر آرزوهایت مداومت داشتهانتظار گذر تندباد؟نرمش های مفید در سرگیجهرویا و خبر از آیندهتازه های درمان ام اسابزار بقای موجود زنده از مناطق خاصی از مغز در جستجهوش مصنوعی به شناسایی کازبان و شناخت حقیقت قسمت چتشنج و حرکات شبه تشنجی قااز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قسردرد سکه ایبیماری اسپینال ماسکولار حمایت از طبیعتگیاه بی عقل به سوی نور میمشاهده گر جدای از شیء مشاعدالت برای من یا برای همهخطای ادراک کارمابزرگترین خطایی که مردم مآیا انسان در آستانه ی انقبزرگترین درد از درون است آیا احتمال دارد رویا از آتکنولوژی جدید که سلول هاچه زیاد است بر من که در ایفراموشی همیشه هم بد نیستدرمان های جدید سرطانانسان باشچرا ذرات بنیادی معمولاً روزه داری سلول های بنیادترکیب آمار و ژنتیکابعاد بالاترمنبع هوشیاری کجاست قسمت53هوش عاطفی قسمت نهمسفرنامه سفر به بم و جنوب تظاهر خوابیده ی مادهاز تکامل تا مغز، از مغز تیاد بگیر فراموش کنیشواهدی از نوع جدیدی از حابیوگرافیحرکت چرخشی و دائمی کیهانتفاوت قند طبیعی با قند و گزیده ای از وبینار یا کنفمعرفت و شناختسوالات پزشکیده روش موفقیتآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتکامل زباننوار مغز، ترجمه ی فعالیت فشار روحی، همیشه بد نیست درمان جدید ام اساولین تصویر در تاریخ از سنظریه ی تکامل در درمان بیروشی برای بهبود هوش عاطفاحساس گذر سریعتر زمانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماسارت و پرخوریهوشیاری و افسردگیسلولهای ایمنی القا کنندهتغییرات مغز پس از 40 سالگیژنهای حاکم بر انسان و انسشانس یا تلاشبا خودت نجنگحس و ادراک قسمت نهمتقویت سیستم ایمنیپیچیدگی های مغزی در درک زمغز اندامی تشنه ی انرژی ادی متیل فومارات(زادیوا)(آتش منبع انرژیتاثیر فکر بر سلامتایمپلانت مغزی و کنترل دو نوروز مبارکقیچی ژنتیکیدرون قفس یا بیرون از آنهمه چیز در زمان کنونی استرژیم ضد التهابیاداراوون تنها داروی تاییمهندسی ژنتیک در حال تلاش اسرار بازسازی اندام هاهاوکينگ پیش از مرگش رسالسندرم دزدی ساب کلاوینجهل مقدسکمردرد و علل آنشباهت زیاد بین سلول هاي عبازگشایی مجدد مطب دکتر سپیدایش زبانحس و ادراک قسمت بیست و یکتمدن بشری و مغز اخلاقیمغز بزرگ چالش است یا منفعدانش بی نهایتآزار دیگری، آزار خود استتاثیر گیاه خواری بر رشد وایپیداکرینقدرت انسان در نگاه به ابعدرک عمیق در حیواناتهمراه سختی، اسانی هستراست دستی و چپ دستیارتباط از بالا به پایین مهستي مادي ای که ما کوچکترمیوتونیک دیستروفیاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نسیاهچاله و تکینگی ابتدایجهان کنونی و مغز بزرگتریکودک هشت ساله لازم است آدماده، چیزی نیستصدای بم با فرکانس پایین، بحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی ژنوم انسانیحس و ادراک- قسمت بیست و پتو یک معجزه ایچقدر به چشم اعتماد کنیمداروهای تغییر دهنده ی سیافتخار انسانچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر بینش و انتظارات فراگر میدانی مصیبت بزرگتر لاموژین داروی ضد اوتیسم؟درس گرفتن از شکست هاهوش فوق العاده، هر فرد اسزمان و مکان، ابعاد کیهان از نخستین همانند سازها تویتامین E برای فعالیت صحما انسانها چه اندازه نزدبه نقاش بنگرجهان، تصادفی نیستکاهش میل جنسی در ام اسمحدودیت درک انسانطولانی ترین شببدون زمان، ماده ای وجود نپس از اگو یا بعد از نفسخواب و بیداری نوسانی مغزتو در میانه ی جهان نیستی نقش آتش در رسیدن انسان بهداروی جدید برای کاهش وزنالگوی بنیادین و هوشیارینگاهت را بلند کنذهن تو همیشه به چیزی اعتقتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانملاحظه های اخلاقی دربارههوش مصنوعی از عروسک بازی زندگی بی دوداز تکنیکی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتماده ی تاریکساختن آینده، بهترین روش به سیاهی عادت نکنیمجاذبهکتاب طبیعت در قالب هندسهمرکز هوشیاری، روح یا بدن علم اپی ژنتیک دریچه ای بهخواص شکلات تلخبرخی مرزهای اخلاق و علوم آنان که در قله اند هرگز ختوهم چیستنقش زبان در سلطه و قدرت اALS نگاهی کامل بر بیماری ودخالت در ساختار ژنهاامیدواری و مغزنبودن مدرک و شاهد، مدرک رموزی از نخستین تمدن بشرتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی زیرک ترین مردمتربیت کودکان وظیفه ای مهاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژنسدسازی روش مناسب برای مقبیمار مرکز تنفس سلولیحقیقت آنطور نیست که به نظکشتن عقیده ممکن نیستمرز جدید جستجو و اکتشاف، عوارض ازدواج و بچه دار شدخاویار گیاهیبرخی سلولهای عصبی در تلاآیا مغز تا بزرگسالی توسعتوسعه هوش مصنوعی قادر اسنمیتوان بر سیاه سیاه نوشفیزیک مولکولها و ذرات در در آسمان هدیه های نادیدنانحراف و حقیقتنرمش های موثر در کمردردرویا بخشی حقیقی از زندگی تاسف بار است انسان، حق خوابزار بقای موجود زنده از منبع نور واقعی و ثابت، حقهوش مصنوعی تعاملیزبان و شناخت حقیقت قسمت اتشنج به صورت اختلال رفتااز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریسردرد عروقی میگرنبیماری اضطراب عمومیحوادث روزگار از جمله ویرگیاه خواری و گوشت خوار کدمشاهده آینده از روی مشاهعسل طبیعی موثر در کنترل بخطای حس