دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

علایم کمبود ویتامین E را بشناسیم

علایم کمبود ویتامین E را بشناسیم

ممانعت از تخریب سلولها با عملکرد بهموقع در سیستم ایمنی بدن در کنار داشتن پوست و چشم سالم بخشی از دانش ما نسبت به ویتامین E است.

این ویتامین، محلول در چربی است که قبل از وارد شدن به جریان خون در کبد ذخیره میشود و کمبود آن هرچند کمتر گزارششده است اما ثابتشده است که اغلب کودکان نارس ویتامین ای کمتری داشتهاند.

...

ویتامین ای، هشت فرم شیمیایی دارد که با گرفتن آزمایش خون و آگاهی نسبت به زیادبودن alpha-tocopherol، کمبود ویتامین ای در بدن مشخص میشود. اندازه نرمال آن بین 5.5 تا 17 میلیگرم در لیتر است و اگر فرد بالغی کمتر از 4 میلیگرم داشته باشد، پزشک برای وی دارو تجویز میکند.

اما علائم اصلی کمبود ویتامین «ای» در بدن به شرح زیر است:

ضعف عضلانی: وجود ویتامین ای برای سیستم عصبی مرکزی ضروری است و بهعنوان یکی از آنتیاکسیدانهای اصلی بدن، تعریفشده که کمبود آن باعث «استرس اکسیداتیو»، تولید اثر سمی و آسیب به ساختارهای درونسلولی میشود که درنهایت احساس ضعف در ماهیچهها به انسان دست میدهد.

ناموزون راه رفتن: کمبود ویتامین ای باعث ایجاد اختلال در نورونهای خاصی به نام Purkinje شده و روند سیگنال رسانی به سیستم عصبی را مختل میکند.

خستگی و سوزن سوزن شدن بدن: آسیب دیدن فیبرهای عصبی، مانع از انتقال سیگنال بهدرستی شده و عامل ایجاد نوروپاتی محیطی میشود.

کاهش وضوح دید: کمبود ویتامین ای باعث ضعیف شدن گیرندههای نور در شبکیه شده و سلولهای چشم تضعیف میشوند. این پدیده میتواند منجر به از بین رفتن دید در درازمدت شود.

اختلال در سیستم ایمنی بدن: برخی تحقیقات نشان میدهد کمبود ویتامین ای میتواند مانع فعالیت سلولهای ایمنی بدن شود که این امر در بزرگسالان خطرآفرین میشود.

https://www.medicalnewstoday.com/articles/321800.php


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
بیوگرافیمرگ انتقال است یا نابود شچگونه تکامل مغزهای کنونیتوسعه هوش مصنوعی قادر اسحس و ادراک قسمت سی و ششموقت نهيب هاي غير علمي گذشجهان ما میتواند به اندازذرات کوانتومی زیر اتمی قگزارش یک مورد جالب لخته وسیر آفرینش از روح تا مغز ايا اراده آزاد توهم است یاز نخستین همانند سازها تمقابله با کرونا با علم اسبازسازي مغز و نخاع چالشی مطالعه ای بیان میکند اهدچاالش ها در تعیین منبع هوتکامل داروینی هنوز در حاخودآگاهی و هوشیاريواقعیت های متفاوتجهشهای مفید و ذکاوتی که دروان سالمپیشینیان انسان از هفت میسردرد میگرن در کودکانایا تکامل هدفمند استاز تکینگی تا مغز و از مغز منابع انرژی از نفت و گاز بخش فراموش شده ی حافظهمغز انسان برای شادمانی طچرا حیوانات سخن نمی گوینتاثیر نگاه و مشاهده ناظر دندان ها را مسواک بزنید تواکسن سرطانحقیقت اشیاريتوکسيمب در درمان ام اسآنچه واقعیت تصور میکنیم شکل پنجم مادهابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت برخی نرمش های گردنمغز در تنهایی آسیب میبیننظریه تکامل در درمان بیمتاثیر گیاه خواری بر رشد ودانشمندان موفق به بازگردیک جهش ممکن است ذهن انسانراز تغییرآیا یک، وجود داردششمین کنگره بین المللی سابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبررسي علل احتمالي تغيير نقش ژنتیک در درمان اختلاهوموارکتوس ها ممکن است دتاثیر داروهای ضد التهاب داروی جدید s3 در درمان ام کلرال هیدرات برای خوابانزندگی زمینی امروز بیش از آیا خداباوری محصول تکاملابزار بقای موجود زنده از عماد الدین نسیمی قربانی استفاده از سلول های بنیاموجود بی مغزی که می تواندتفاوت مغز انسان و میمون هنقش زنجبیل در جلوگیری از هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکدر کمتر از چند ماه سوش جدکودک ایرانی که هوش او از زبان و تکلم برخی بیماریهآزمون ذهنی گربه ی شرودینابعاد اضافه ی کیهانتاثیر ویتامین دی بر بیمااطلاعاتی عمومی در مورد مما به جهان های متفاوت خودنه جنگ و نه خونریزیتمایل زیاد به خوردن بستنحد و مرزها توهم ذهن ماستهوش مصنوعی به شناسایی کاتروس جریان انرژیدرمان جدید کنترل مولتیپلکتاب گران و پرهزینه شد ولسفرنامه سفر به بم و جنوب الکتروتاکسی(گرایش و حرکاختلال خواب فرد را مستعد فرایند حذف برخی اجزای مغبیمار 101 ساله، مبتلا به سمخچه فراتر از حفظ تعادلنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تو جهانی هستی که خودش را حس و ادراک قسمت هشتمهیچگاه از فشار و شکست نترتظاهر خوابیده ی مادهدرگیری مغزی در سندرم کووگلوئونسندرم پیریفورمیسانرژی تاریک که ما نمی توارتباط ماده و انرژیقدم زدن و حرکت دید را تغیبیوگرافیمراحل ارتقای پله پله کیهچگونه جمعیت های بزرگ شکل توسعه برخی شغل ها با هوش حس و ادراک قسمت سیزدهموقتی فهمیدی خطا کردی برگجهان مادی، تجلی فضا در ذهرفتار اجتماعی انسان، حاصگشایش دروازه جدیدی از طرسیستم تعادلی بدنای نعمت من در زندگیماز نخستین همانند سازها تملاحظه های اخلاقی دربارهبحتی علمی درباره تمایل بمعنی روزهناتوانی از درمان برخی ویتکامل داروینی هنوز در حاخودآگاهی و هوشیاريواقعیت و مجازجهشهای مفید و ذکاوتی که دروبات های ریز در درمان بیپیشرفت های جدید علوم اعصسردرد و علتهای آنایجاد احساساتاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز بخش بزرگی حس و ادراک ما امغز انسان برای شادمانی طچرا حجم مغز گونه انسان درتاثیر نگاه انسان بر رفتادو ویژگی انتزاع و قدرت تجواکسن سرطانحقیقت تنها چیزی است که شاریواستیگمینآنچه حس می کنیم، نتیجه ی شگفت انگیز بودن کیهانابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت برخی یونها و مولکول های ممغز را از روی امواج بشناسنظریه تکامل در درمان بیمتاثیر گیاه خواری بر رشد ودانشمندان نورون مصنوعی سیک رژیم غذایی جدید، می توراست دستی و چپ دستیآیا کیهان می تواند یک شبیصرع و درمان های آنابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغزتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبررسی و اپروچ جدید بر بیمنقش گرمایش آب و هوا در همهوش مصنوعی می تواند بر احتاثیر داروی ضد تشنج سدیم داروی جدید میاستنی گراویکمردردزندگی زودگذرآیا دلفین ها می تواند از ابزار بقای موجود زنده از عوامل موثر در پیدایش زبااستفاده از سلول های بنیاموجودات مقهور ژنها هستندتفاوت ها و تمایزها کلید بنقش زبان در سلطه و قدرت اهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکدر آستانه ی موج پنجم کوویکودکان میتوانند ناقل بی آزمون ذهنی گربه شرودینگراتفاق و تصادففلج نخاعی با الکترودهای صفحه اصلیاطلاعاتی عمومی در مورد مما با کمک مغز خود مختاريمچه زیاد است بر من که در ایتمدن قدیمی ای در جنوب ایرحرکت چرخشی و دائمی کیهانهوش مصنوعی در کامپیوترهاتری فلوپرازیندرمان جدید سرطانکتاب زیست شناسی باورسفرنامه سفر به بم و جنوب الگوی بنیادین و هوشیاریاختلال در شناسایی حروف و فراتر از دیوارهای باوربیماری های مغز و اعصاب و مخچه ، فراتر از حفظ تعادلنیکولا تسلاتو دی ان ای خاص ميتوکندريحس و ادراک قسمت پنجمهیپرپاراتیروئیدیسمتظاهری از ماده است که بیددرگیری مغزی در سندرم کووگمان میکنی جرمی کوچکی در سندرم پس از ضربه به سرانسان قدیم در شبه جزیره عارتباط متقابل با همه ی حیقدرت انسان در نگاه به ابعبیان ژن های اسکیزوفرنی دمرز مرگ و زندگی کجاستچگونه جمعیت های بزرگ شکل توصیه های سازمان بهداشت حس و ادراک قسمت ششموقتی تو از یاد گرفتن باز جهان هوشیاررقیبی قدرتمند در برابر مپمبرولیزوماب در بیماری چسیستم دفاعی بدن علیه مغز ای آنکه نامش درمان و یادشاز نخستین همانند سازها تملاحظات بیهوشی قبل از جربحث درباره پیدایش و منشا معادله ها فقط بخش خسته کنناتوانی در شناسایی چهره تکامل داروینی هنوز در حاخودروهای هیدروژنیواقعیت خلا و وجود و درک مجواب دانشمند سوال کننده روح رهاییپیشرفت در عقل است یا ظواهسردرد تنشنایرادهای موجود در خلقت باز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز بخش بزرگتر کیهان ناشناختمغز انسان رو به کوچک تر شچرا خشونت و تعصبتاثیر نگاه انسان بر رفتادو برابر شدن خطر مرگ و میواکسنی با تاثیر دوگانه احقیقت خواب و رویاریاضیات یک حس جدید استآنها نمیخواهند دیگران راشگفتی های زنبور عسلابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت برخی اثرات مضر ویتامین دمغز زنان جوانتر از مغز مرنظریه تکامل در درمان بیمتاثیر گیاه خواری بر رشد ودانشمندان یک فرضیه رادیکیکی از علل محدودیت مغز امرجزخوانی هایی که امروز بآیا گذشته، امروز وآینده ضررهای مصرف شکر و قند بر ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست؟(قسمبررسی ژنها در تشخیص بیمانقش پیش زمینه ها و اراده هوش مصنوعی و کشف زبان هایتاثیر درجه حرارت بر عملکداروی جدید ضد میگرنکمردرد ناشی از تنگی کانازندگی، مدیریت انرژیآیا دلفین ها میتوانند باابزار بقای موجود زنده از عوامل ایجاد لغت انسانی و استیفن هاوکینگ در مورد همیهمانهای ناخوانده عامل تفاوت های بین زن و مرد فقهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکدر درمان بیماری مولتیپل کودکان خود را مشابه خود تزبان و شناخت حقیقت قسمت چآسيب میکروواسکولاریا آساتوبان اطلاعات و پلِ بینفلج بل، فلجی ترسناک که آنسوالات پزشکیاعداد بینهایت در دنیای مما تحت کنترل ژنها هستیم ینهایت معرفت و شناخت درک عتمدن پیشرفته ی پیشینیانحس چشایی و بویاییهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتری فلوپرازیندرمانهای بیماری پارکینسکتاب طبیعت در قالب هندسهسفرنامه سفر به بم و جنوب الگوبرداری از طبیعتاختلال در شناسایی حروف و فرد حساس از نظر عاطفی و ببیماری وسواسمخچه ابزاري که وظیفه آن فنیاز به آموزش مجازی دیجیتولید مثل اولین ربات های حس و ادراک قسمت پنجاههاوکينگ پیش از مرگش رسالتعداد کلی ذهن ها در جهان درگیری اعصاب به علت میتوگنجینه ای به نام ویتامین سندرم سردرد به دلیل افت فانسان ها می توانند میدان ارتباط چاقی و کاهش قدرت بقدرت عشقلمس کوانتومیبیان حقیقتمرز بین انسان و حیوان کجاچگونه حافظه را قویتر کنیتوصیه های غیر دارویی در سحس و ادراک قسمت شصت و دوویتنام نوعی کرونا ویروس جهان یکپارچهرموزی از نخستین تمدن بشرپنج اکتشاف شگفت آور در موسکته مغزیایمپلانت مغزی کمک میکند از نخستین همانند سازها تممانتین یا آلزیکسا یا اببحثي درباره هوش و تفاوتهمعجزه ی علمنادانی در قرن بیست و یکم،تکامل زبانخورشید مصنوعیوالزارتان داروی ضد فشار جوسازی مدرنروزه داری متناوب، مغز را پیشرفتی مستقل از ابزار هسردرد سکه ایاکسی توسین و تکامل پیش ااز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز بخش دیگری در وجود انسان همغز انسان رو به کوچکتر شدچرا در مغز انسان، فرورفتتاثیر ویتامین دی بر بیمادو برابر شدن خطر مرگ و میواسطه ها د رمسیر ایجاد مغحقیقت راستین انسان علم بریسدیپلام تنها داروی تایآنزیم تولید انرژی در سلوشاهکار قرنابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت برخی اختلالات عصبی مثانهمغزهای کوچک بی احساسهفت چیز که عملکرد مغز تو تاثیر گیاه خواری بر رشد ودانشمندان ژنی از مغز انسیافته های نوین علوم پرده رساناها و ابر رساناها و عآیا پیدایش مغز از روی تصاضررهای شکر بر سلامت مغزابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست؟(قسمبررسی سیستم تعادلی بدن انقش آتش در رسیدن انسان بههوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر درجه حرارت بر عملکداروی ضد تشنج با قابليت تکمردرد و علل آنزونیسومایدآیا دست مصنوعی به زودی قاابزار بقای موجود زنده از عواملی که برای ظهور لغت ااستیفن هاوکینگ در تفسیر میوتونیک دیستروفیتفاوت های تکاملی در مغز وهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکدر سال حدود 7 میلیون نفر کوری گذرای ناشی از موبایزبان و شناخت حقیقت قسمت اآسیب ها ناشی از آلودگی هواتوسوکسیمایدفلج خوابپیامهای کاربرانبقای حقیقی در دور ماندن امانند آب باشنهایت در بی نهایتتمدن بشری و مغز اخلاقیحس و ادراک (قسمت اول )هوش مصنوعی در خدمت خلق وحترکیب حیوان و انساندرهای اسرارآمیز و پوشیدهکتاب، سفری به تاریخسفری به آغاز کیهانالتهاب شریان تمپورالاختلالات مخچهفرضیه ای جدید توضیح میدهبیماری گیلن باره و بیمارمدل همه جانبه نگر ژنرالیچیزی منتظر شناخته شدنتولید پاک و فراوان انرژیحس و ادراک قسمت پنجاه و یهاوکينگ پیش از مرگش رسالتغییر الگوی رشد مغزی با زدرختان اشعار زمینگویید نوزده و ایمنی ساکتسوپاپ ها یا ترانزیستورهاانسان جدید از چه زمانی پاارتباط هوش ساختار مغز و ژارتباط انسانی، محدود به لوب فرونتال یا پیشانی مغبیست تمرین ساده برای جلومزایای شکلات تلخ برای سلنگاه محدود و تک جانبه، مشتوصیه هایی در مصرف ماهیحس و ادراک سی و هفتمویتامین E برای فعالیت صحجهان یکپارچهرمز و رازهای ارتباط غیر کپوست ساعتی مستقل از مغز دسانسور از روی قصد بسیاری ایمپلانت نخاعی میتواند داز نشانه ها و آثار درک شدمنابع انرژي پاک سرچشمه حبحثی جالب درباره محدودیتمعجزه ی علم در کنترل کروننبرو و انرژی مداومتکامل زبانخانواده پایدارواکنش های ناخودآگاه و تقجاودانگی مصنوعیروزه داری و بیمار ی ام اس پاسخ گیاهان در زمان خوردسردرد عروقی میگرناگر فقط مردم میفهمیدند کاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز برنامه و ساختار پیچیده ممغز ایندگان چگونه استچراروياها را به یاد نمی آتاثیر ویروس کرونا بر مغز دو سوی واقعیتوبینار اساتید نورولوژی دحقیقت غیر فیزیکیریشه های مشترک حیاتآینده ی انسان در فراتر ازشاهکار شش گوشابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمبرخی اصول سلامت کمرمغزتان را در جوانی سیم کشهفت سین یادگاری از میراث تاثیر گیاه خواری بر رشد ودانشمندان پاسخ کوانتومی یادگیری مهارت های جدید درشته نوروایمونولوژی و نقآیا آگاهی پس از مرگ از بیطلای سیاهابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست؟(قسمبررسی علل کمر درد در میاننقش انتخاب از طرف محیط، نهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر درجه حرارت بر عملکداروی ضد تشنج با قابليت تکمردرد با پوشیدن کفش منازونا به وسیله ویروس ابله آیا رژیم غذایی گیاهی سلاابزار بقای موجود زنده از عوارض ازدواج و بچه دار شداستخوان های کشف شده، ممکمیگرن و پروتئین مرتبط با نقش زبان در سلطه و قدرت اتفاوت های زبانی سرمنشا تهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر رو ح و روان بر جسمدرمان های اسرار آمیز در آکی غایب شدی تا نیازمند دلزبان و شناخت حقیقت قسمت دآشنا پنداریاثر مضر مصرف طولانی مدت رفلج خواب چیستسایتهای دیگربلندی در ذهن ما درک بلندیماه رجبچهار میلیارد سال تکامل بتمدنی قدیمی در شمال خلیج حس و ادراک (قسمت دوم )هوش مصنوعی درمانگر کامپیترازودوندرک فرد دیگر و رفتارهای اکتابخانهسقوط درون جاذبه ای خاص، چامیوتروفیک لترال اسکلرواختلالات حرکتی در انسانفضای قلب منبع نبوغ استبیماری ای شبیه آلزایمر و مدل های ریز مغز مینی برینچیزی خارج از مغزهای ما نیتولید سلولهای جنسی از سلحس و ادراک قسمت پنجاه و دهدف یکسان، در مسیرهای متتغییر زودتر اتصالات مغزیدرد باسن و پا به دلیل کاهگوشه بیماری اتوزومال رسسسوپاپ ها یا ترانزیستورهاانسان خطرناکترین موجودارتباط از بالا به پایین ملوتیراستامبیش از نیمی از موارد انتقمسیر دشوار تکامل و ارتقانگاه انسان محدود به ادراتوضیحی ساده در مورد هوش محس و ادراک- قسمت پنجاه و ویتامین E در چه مواد غذایجهان کنونی و مغز بزرگتریرمز بقای جهش ژنتیکیپیموزایدسانسور بر بسیاری از حقایاین پیوند نه با مغز بلکه از نظر علم اعصاب یا نرووسمنابع انرژی از نفت و گاز بحثی در مورد نقش ویتامين مغز فکر میکند مرگ برای دینخاع ما تا پایین ستون فقرتکامل زبان انسان از پیشیخارق العاده و استثنایی بواکنش به حس جدیدجایی خالی نیستروزه داری سلول های بنیادپختگی پس از چهل سالگي به سرعت فکر کردن چگونه استاگر میدانی مصیبت بزرگتر از تکینگی تا مغز از مغز تمنابع بی نهایت انرژی در دبرنامه ی مسلط ژنها در اختمغز ابزار بقای برتر مادیچراروياها را به یاد نمی آتاثیر ژنها بر اختلالات خدوچرخه سواری ورزشی سبک و وراپامیل در بارداریحقیقت غیر قابل شناخترژیم های غذایی و نقش مهم آینده ی علم و فیزیک در60 ثشاید درست نباشدابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبرخی بیماری ها که در آن بمغزتان را در جوانی سیمکشهم نوع خواری در میان پیشیتاثیر گیاه خواری بر رشد ودانشمندان اولین سلول مصنیادآوری خواب و رویارشد مغز فرایندی پیچیده اآیا امکان بازسازی اندامهطوفان فقر و گرسنگی و بی سابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست؟(قسمبزرگ شدن مغز محدود به دورنقش اتصالات بین سلولهای هوش مصنوعی الفاگوتاثیر درجه حرارت بر عملکداروی ضد تشنج توپیراماتزیباترین چیز در پیر شدنآیا رژیم غذایی گیاهی سلاابزار بقای موجود زنده از عید نوروز مبارکاستروژن مانند سپر زنان دمیگرن سردردی ژنتیکی که بنقش سجده بر عملکرد مغزتفاوتهای جنسیتی راهی براهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر رژیم گیاه خواری بر درمان های بیماری آلزایمرکیهان خود را طراحی میکندزبان و شناخت حقیقت قسمت سآغاز فصل سرما و دوباره تکاثرات فشار روحی شدیدفلج دوطرفه عصب 6 چشمبلعیدن ستاره توسط سیاهچاماپروتیلینچهار ساعت پس از کشتار خوکتمساح حد واسط میان مغز کوحس و ادراک قسمت چهلهوش مصنوعی درخدمت خلق وحتراشه ی بیولوژِیکدرک نیازمند شناخت خویش اکجای مغز مسئول پردازش تجسلول های بنیادی منابع و اامید نیکو داشته باش تا آناختلالات صحبت کردن در انقلب و عقلبیماری ای شبیه ام اس مولتمدیون خود ناموجودچیزی شبیه نور تو نیستتولترودینحس و ادراک قسمت پنجاه و سهدف از تکامل مغزتغییر عمودی سر انسان از پدستورالعمل مرکز کنترل بیگوشت خواری یا گیاه خواریسوپاپ ها یا ترانزیستورهاانسان عامل توقف رشد مغزانسانیت در هم تنیده و متصارتباط بین هوش طبیعی و هولوزالمعده(پانکراس)مصنوعبیشتر کمردردها نیازی به مسئول صیانت از عقیده کیسنگاه از بیرون مجموعهتیوتیکسن داروی ضد جنونحس و ادراک- قسمت بیست و پویتامین کاجهان کاملی در اطراف ما پررمز جهانپیموزایدساخت شبکه عصبی مصنوعی با این ایده که ذرات سیاهچالاز نظر علم اعصاب اراده آزمنابع انرژی از نفت و گاز بحثی در مورد نقش کلسیم و مغز قلبنخستین تصویر از سیاهچالهتکامل ساختار رگهای مغزی خبر مهم تلسکوپ هابلواکسن های شرکت فایزر آمرجاذبهروش مقابله مغز با محدودیپروژه ی ژنوم انسانیشلیک فراموشیاگر نیروی مغناطیس نباشد از تکینگی تا مغز از مغز تمنابع جدید انرژیبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱مغز ابزار برتر بقانزاع بین جهل و علم رو به پتاثیر کلام در آیات کلام بدورترین نقطه ی قابل مشاهورزش هوازی مرتب خیلی به قحقایق ممکن و غیر ممکنرژیم های غذایی و نقش مهم آیا ممکن است موش کور بی مشبیه سازی میلیون ها جهان ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبرخی بیماری های خاص که بدنقش قهوه در سلامتیهمه چیز در زمان کنونی استتاثیر گیاه خواری بر رشد ودانشمندان تغییر میدان مغژن هوش و ساختارهای حیاتی رشد مغز علت تمایل انسان بآیا انسان با مغز بزرگش اخطی یکصد هزار سال اخیر هرچابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست؟(قسمبزرگ شدن تقریبا ناگهانی نقش تیروئید در تکامل مغزهوش مصنوعی از عروسک های بتاثیر درجه حرارت بر عملکداستانها و مفاهیمی اشتبازیباترین چیز در افزایش سآیا راهی برای رفع کم آبی ابزار بقای موجود زنده از عامل کلیدی در کنترل کارآاسرار آفرینش در موجمیگرن شدید قابل درمان اسنقش غذاها و موجودات درياتقلید مرحله ای نسبتا پیشهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر رژیم گیاه خواری بر درمان های جدید میگرنکیهانِ هوشیارِ در حال یازبان ریشه هایی شناختی اسإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَاثرات مفید قهوهفناوری هوش مصنوعی نحوه خبه مغز خزندگان خودت اجازماجرای جهل مقدسنوآوری ای شگفت انگیز دانتنفس هوازی و میتوکندریحس و ادراک قسمت چهل و هفتهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتربیت کودکان وظیفه ای مهدرک و احساسکرونا چه بر سر مغز می آورسلول های بدن تو پیر نیستنامید درمان کرونا با هماناختلالات عضلانی ژنتیکقلب دروازه ی ارتباطبیماری اسپینال ماسکولار مدیریت اینترنت بر جنگنکاتی در مورد تشنجتومورها و التهاب مغزی عاحس و ادراک قسمت پنجاه و شهدف از خلقت رسیدن به ابزاتغییرات منطقه بویایی مغزدغدغه نتیجه ی نادانی استگیلگمش باستانی کیستسودمندی موجودات ابزی بر سیلی محکم محیط زیست بر انانعطاف پذیری مکانیسمی علارتباط شگفت مغز انسان و فلیس دگرامفتامین یا ویاسبا هوش مصنوعی خودکار روبمسئولیت جدیدنگاه از درون مجموعه با نگتکنولوژی جدید که سلول هاحساسیت روانی متفاوتویتامین کا و استخوانجهان پیوستهرمز جهان خاصیت فراکتالپیچیدگی های مغزمگسساخت شبکه عصبی با الفبای اینکه به خاطرخودت زندگی از نظر علم اعصاب اراده آزمنابع انرژی از نفت و گاز بحثی در مورد حقیقت فضا و مغز ما کوچکتر از نیم نقطهنخستین روبات های زنده ی جتکامل شناخت انسان با کشفخدا موجود استواکسن کووید 19 چیزهایی که جاذبه و نقش آن در شکلگیریروش های صرفه جویی در ایجاپروژه ی ژنوم انسانیشلیک فراموشیاگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز از مغز تمناطق خاصی از مغز در جستجبرین نت به جای اینترنتمغز از بسیاری حقایق می گرنزاع بین علم و نادانی رو تاثیر کپسول نوروهرب بر نديدن با چشم بسته در خواب ورزش هوازی ، بهترین تمریحمله ویروس کرونا به مغزرژیم ضد التهابیآیا ما تنها موجودات زنده شبیه سازی سیستم های کوانابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبرخی توجهات در ببمار پارنقش مهاجرت در توسعه نسل اهمه ی سردردها بی خطر نیستتاثیر گیاه خواری بر رشد ودانشمندان روش هاي جدیدی ژن یا نقشه توسعه مغز و نقزمین در برابر عظمت کیهانآیا احتمال دارد رویا از آظهور امواج مغزی در مغز مصابزار بقا از نخستین هماناز تکامل تا مغز از مغز تا منبع هوشیاری کجاست؟(قسمبزرگترین خطایی که مردم منقش حفاظتی مولکول جدید دهوش مصنوعی از عروسک های بتاثیر درجه حرارت بر عملکدخالت در ساختار ژنهاکنفرانس تشنج هتل کوثر اصزیر فشار کووید چه باید کرآیاما مقهور قوانین فیزیکابزار بقای موجود زنده از عادت کردن به نعمتاسرار بازسازی اندام هامیدان مغناطيسي زمین بشر نقش غذاها و موجودات درياتقلید از روی طبیعتهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر رژیم گیاه خواری بر درمان های جدید در بیماری کیست کلوئید بطن سومزبان شناسی مدرن در سطح سلافت فشار خون ناگهانی در واثرات مضر ماری جوانافیلمی بسیار جالب از تغییبه بالا بر ستارگان نگاه کماده ی تاریکنوار مغز مشاهده ی غیر مستتنفس هوازی و میتوکندریحس و ادراک قسمت چهل و هشتهوش احساسیترجمه ای ابتدایی از اسرادرک کنیم ما همه یکی هستیمکریستال هاسلول عصبی شاهکار انطباق امگا سه عامل مهم سلامتاختراع جدید اینترنت کوانقیچی ژنتیکیبیماری اضطراب عمومیمدارک ژنتیکی چگونه انسانچگونه مولکول های دی ان ایتومورهای ستون فقراتحس و ادراک قسمت بیست و چههر حرکت خمیده می شود و هر تغییرات آب و هوایی که به ذهن ما از در هم شکستن منبگیاه خواری و گوشت خوار کدسیگار عامل افزایش مرگ وماولین مورد PML به دنبال تکارتباط شگفت انگیز مغز انلا اکراه فی الدینبا تعمق در اسرار ابدیت و مسئولیت در برابر محیط زینگاه حقیقی نگاه به درون اتکنولوژی جدید که سلول هاخفاش با شیوع همه گیری جدیویتامین کا در سبزیجاتجهان پیوستهروی و منیزیم در تقویت استپیچیدگی های مغزی در درک زساختار شبکه های مغزی ثاباینکه خانواده ات سالم بااز واقعیت امروز تا حقیقتمنابع انرژی از نفت و گاز بحثی در مورد عملکرد لوب فمغز مادران و کودکان در زمنرمش های مفید برای درد زاتأثیر نگاه انسان بر رفتاخطا در محاسبات چیزی کاملواکسن کرونا و گشودن پنجرجدایی خطای حسی استروش هایی ساده برای کاهش اپرواز از نیویورک تا لوس آشنا در ابهای گرم جنوب نیااگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت برای پیش بینی آینده مغز دمغز به تنهایی برای فرهنگ نزاع بین علم و جهل رو به پتاثیر کپسول نوروهرب بر تدی متیل فومارات(زادیوا)(ورزش و میگرنحمایت از طبیعترژیم غذایی حاوی تخم مرغ وآیا مغز تا بزرگسالی توسعشبکه های مصنوعی مغز به درابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبرخی توصیه ها برای واکسینقش میدان مغناطیسی زمین همیشه اطمینان تو بر خدا بتاثیر گیاه خواری بر رشد ودانشمندان روشی برای تبدیژنها نقشه ایجاد ابزار هوزمین زیر خلیج فارس تمدنی آیا احتمال دارد رویا از آعقل مجادله گراز تکامل تا مغز، از مغز تمنبع هوشیاری در کجاست؟ قبزرگترین درد از درون است نقش حیاتی تلومر دی ان آ دهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکدر مانهای کمر دردکنگره بین المللی سردرد دزیرفون داروی ضد ام اسآب زندگی است قسمت چهارمابزار بقای موجود زنده از عارضه جدید ویروس کرونا ساصل بازخوردمیدان های مغناطیسی قابل نقش غذاها و موجودات درياتقویت استخوان در گرو تغذهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر رژیم گیاهخواری بر درمان های رایج ام اسکاهش مرگ و میر ناشی از ابزبان شناسی نوین نیازمند افت هوشیاری به دنبال کاهاجزای پر سلولی بدن انسان فیزیک مولکولها و ذرات در به خودت مغرور نشوماده ی خالینوار مغز در فراموشی هاتنفس بدون اکسیژنحس و ادراک قسمت چهل و دومهوش احساسیتسلیم شدن از نورون شروع مدرک احساسات و تفکرات دیگکریستال زمان(قسمت اولسلولهای ایمنی القا کنندهامروز دانش ژنتیک هیچ ابهادامه بحث تکامل چشمقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصبیماری بیش فعالیمروری بر تشنج و درمان هایچگونه مغز پیش انسان یا همتوهم فضای خالی یا توهم فضحس و ادراک قسمت بیست و یکهرچیز با یک تاب تبدیل به تغییرات تکاملی سر انسان ذهن چند جانبه نیازمند نگگالکانزوماب، دارویی جدیسیاهچاله های فضایی منابعاولین مورد پیوند سر در انارتباط شگفت انگیز مغز انلایو دوم دکتر سید سلمان فباهوش ترین و با کیفیت تریمستند جهان متصلنگاهی بر قدرت بینایی دراتکامل مادی تا ابزار هوشمخلاصه ای از مطالب همایش مویتامین دی گنجینه ای بزرجهان پر از چیزهای اسرار آرویا و خبر از آیندهپیوند قلب خوک، به فرد دچاسازگاری با محیط بین اجزااینترنت بدون فیلتر ماهوااز کجا آمده ام و به کجا میمنابع انرژی از نفت و گاز بحثی درباره هوش و تفاوتهمغز چون ابزار هوش است دلینرمش های مفید در سرگیجهتئوری تکامل امروز در درمخطا در محاسبات چیزی کاملواکسن کرونا از حقیقت تاتجریان انرژی در سیستم های روش صحبت کردن در حال تکامپرورش مغز مینیاتوری انساشناخت و معرفت، و نقش آن داگر با مطالعه فیزیک کواناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت برای اولین بار دانشمندانمغز برای فراموشی بیشتر کنسبت طلایی، نشانه ای به ستاثیر کپسول نوروهرب بر سدید تو همیشه محدود به مقدورزش بهترین درمان بیش فعحوادث روزگار از جمله ویررژیم غذایی ضد التهابیآیا همه جنایت ها نتیجه بیشباهت مغز و کیهانابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبرخی درمان های Spinal Muscular Atنقش محیط زندگی و مهاجرت دهمیشه عسل با موم بخوریمتاثیر گیاهخواری بر رشد و داروهای مصرفی در ام اسژنها ، مغز و ارادهزمان چیستآیا برای تولید مثل همیشه علم و ادراک فقط مشاهده ی از تکامل تا مغز، از مغز تمنبع هوشیاری در کجاست؟(قبسیاری از بیماری های جدینقش خرچنگ های نعل اسبی درهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکدر محل کار ارزش خودت را بکنگره بین المللی سردرد دزیست، مرز افق رویداد هستآب زندگی است قسمت اولابزار بقای موجود زنده از عدم توقف تکامل در یک اندااصل عدم قطعیت از کوانتوم میدازولام در درمان تشنج نقشه مغزی هر فرد منحصر بهتقویت سیستم ایمنیهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر عصاره تغلیظ شده گیدرمان های علامتی در ام اسکاهش التهاب ناشی از بیمازبان، نشان دهنده ی سخنگو افتخار انساناجزایی ناشناخته در شکل گفیزیک و هوشیاریبه دنبال رستگاری باشماده، چیزی بیش از یک خلا نوار مغز در تشخیص بیماری تنها مانع در زندگی موارد حس و ادراک قسمت چهل و سومهوش عاطفی بیشتر در زنانتشنج چیستدرک تصویر و زبان های مخلتکریستال زمان(قسمت دوم)سلولهای بنیادی مصنوعی درانفجار و توقف تکاملی نشااداراوون تنها داروی تاییقانون مندی نقشه ژنتیکی مبیماری تی تی پیمرکز هوشیاری، روح یا بدن چگونه هموساپينس بر زمین توهم لیلیپوتی(ریزبینی)حس و ادراک قسمت بیست و دوهزینه ای که برای اندیشیدثبت امواج الکتریکی در عصذهن هوشیار در پس ماده ی مگامی در درمان بیماریهای جمجمه انسان های اولیهذهن تو همیشه به چیزی اعتقگامی در درمان بیماریهای سیاهچاله ها، دارای پرتو اولین هیبرید بین انسان و ارتباط غیرکلامی بین انسالبخند بزن شاید صبح فردا زبار بزرگ ایستادن بر دو پامشکلات نخاعینگاهی بر توانایی اجزاي بتکامل مداومخلاصه ای از درمان های جدیویروس مصنوعیجهان دارای برنامهرویا بخشی حقیقی از زندگی پیوند مغز و سر و چالشهای ستون فقرات انسان دو پا جلایندرالاز آغاز خلقت تا نگاه انسامنابع انرژی از نفت و گاز بحثی درباره هوش و تفاوتهمغز چگونه صداها را فیلتر نرمشهای مهم برای تقویت عتئوری تکامل در پیشگیری و خطر آلودگی هواواکسن کرونا ساخته شده توجریان انرژی در سیستم های روشهای نو در درمان دیسک بآلودگی هوا چالش قرن جدیدشناخت درون، شناخت بیرون؛اگر تلاش انسان امروز برااز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت برای تمدن سازی، باید در بمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟نشانه های گذشته در کیهان تاثیر کپسول نوروهرب بر سدیدن خدا در همه چیزورزش در کمر دردحافظه و اطلاعات در کجاست رژیم غذایی ضد دردآیا هوش مصنوعی می تواند نشباهت مغز با کیهان مادیابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبرخی روش های تربیتی کودکنقش نگاه از پایین یا نگاههمراهی نوعی سردرد میگرنیتاثیر انتخاب از طرف محیط داروهای ام اسژنهای مشترک بین انسان و وزمان واقعیت است یا توهمآیا بزرگ شدن مغز فقط در دابزار بقا از نخستین همانعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهاز روده تا مغزمنبع خواب و رویابسیاری از بیماری های جدینقش داروهاي مختلف معروف هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکدر چه مرحله ای از خواب ، رکنترل همجوشی هسته ای با هزاوسکا درمان گوشرآب زندگی است قسمت دومابزارهای پیشرفته ارتباط عدم درکاصول انجام برخی نرمش ها دمکانیک کوانتومی بی معنی نقشه های مغزی جدید با جزیتلقین اطلاعات و حافظههوش مصنوعی از عروسک تا کمتاریخ همه چیز را ثبت کردهدرمان ژنتیکی برای نوآوریکاهش دوپامین عامل بیماریزبان، وسیله شناسایی محیطافراد آغاز حرکت خودشان راحیای بینایی نسبی یک بیمفیزیکدانان ماشینی برای تبه زودی شبکه مغزی به جای مبانی ذهنی سیاه و سفیدنوار مغزی روشی مهم در تشختو یک معجزه ایحس و ادراک قسمت نهمهوش عاطفی در زنان بیشتر اتشنج و حرکات شبه تشنجی قادرک حقیقت نردبان و مسیری کریستال زمان(قسمت سوم)سلسله مباحث هوش مصنوعیانواع سکته های مغزیادراک ما درک ارتعاشی است قانون جنگلبیماری دویکمرکز حافظه کجاستچگونه هوشیاری خود را توستوهم چیستحس و ادراک قسمت بیست و سوهزینه سنگین انسان در ازاجنبه های موجی واقعیتذهن سالمگاهی لازم است برای فهم و سیاهچاله و تکینگی ابتدایاولین تصویر در تاریخ از سارتروز یا خوردگی و التهالرزش ناشی از اسیب به عصببار سنین ابزار هوشمندی امشکلات بین دو همسر و برخیچالش هوشیاری و اینکه چرا تکامل چشمخونریزی مغز در سندرم کووویرایش DNA جنین انسان، برجهان در حال نوسان و چرخشرویا تخیل یا واقعیتپیوند اندام از حیوانات بسخن پاک و ثابتایا کوچک شدن مغزانسان الاز انفجار بزرگ تا انفجار منابع انرژی از نفت و گاز بحثی درباره هوش و تفاوتهمغز ناتوان از توجیه پیداچرا مغز انسان سه هزار سالتئوری جدید، ویران کردن گخطرات هوش مصنوعیواکسن ایرانی کرونا تولیدجریان انرژی در سیستم های روشهای شناسایی قدرت شنواآلودگی هوا و ویروس کروناشناسایی تاریخچه ی تکاملیاگر خواهان پیروزی هستیاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت برای خودآگاه بودن تو بایمغز بزرگ چالش است یا منفعنشانه های پروردگار در جهتاثیر کتامین در درمان پادژا وو یا اشنا پنداریوزن حقیقی معرفت و شناختحافظه و اطلاعات در کجاست راه فراری نیستآیا هوش مصنوعی زندگی بشرشباهت کیهان و مغزابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنقش نظام غذایی در تکامل مهندسه ی پایه ایتاثیر احتمالی عصاره تغلیداروهای تغییر دهنده ی سیژنهای هوش ، کدامندزمان پلانکآیا تکامل و تغییرات ژنتیابزار بقای موجود زنده از علم به ما کمک میکند تا موازدواج های بین گونه ای، رمنحنی که ارتباط بین معرفبعد از کرونانقش ذهن و شناخت در حوادث هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکدر هم تنیدگی مرزها و بی مکنترل جاذبهزبان مشترک ژنتیکی موجوداآب زندگی است قسمت سومابزارهای بقا از نخستین هعسل طبیعی موثر در کنترل باصول توسعه ی یک ذهن کاملمکانیزمهای دفاعی در برابنقص در تشخیص هیجانات عامتلاش ها برای کشف منابع جدهوش مصنوعی از عروسک تا کمتازه های اسکیزوفرنی(جنودرمان ام اس(مولتیپل اسکلکاهش سن بیولوژیکی، تنها سفر نامه سفر به بم و جنوب افزایش قدرت ادراکات و حساحیای بینایی نسبی یک بیمفرگشت و تکامل تصادفی محض به زیر پای خود نگاه نکن بمباحث مهم حس و ادراکنورون هاي مصنوعی می توانتو یک جهان در مغز خودت هسحس و ادراک قسمت چهارمهوش عاطفی در زنان بیشتر اتشنج عدم توازن بین نورون درک درست از خود و هوشیاریکشف مکانیسم عصبی خوانش پسلطان جنگل یا صاحب ملکوتانگشت ماشه ایادغام میان گونه های مختلقانون جنگلبیماری دیستروفی میوتونیمرکز حافظه کجاستچگونه واکسن کرونا را توزتوهم بی خداییحس و ادراک قسمت بیستمهزاران سال چشم های بینا وهستي مادي ای که ما کوچکترجنسیت و تفاوت های بیناییذخیره ی شگفت انگیز اطلاعگاهی مغز بزرگ چالش استسیاهچاله ی تولید کنندهاولین سلول مصنوعیارزش حقیقی زبان قسمت اوللرزش عضله یا فاسیکولاسیوبارداری بدون رحممشکلات روانپزشکی پس از سچالش هوشیاری و اینکه چرا تکامل و ارتقای نگاه تا عمخواندن ، یکی از شستشو دهنواقعیت فیزیکی، تابعی از جهان شگفت انگیزرویا حقی از طرف خداپیوند سر آیا ممکن استسرنوشتایا این جمله درست است کسیاز بحث های کنونی در ویروسمنابع انرژی از نفت و گاز بحثی درباره هوش و تفاوتهمغز و سیر تکامل ان دلیلی چرا مغزهای ما ارتقا یافت تا 20 سال آینده مغز شما به دفاع در برابر تغییر ساختواکسن اسپایکوژنجستجوی متن و تصویر به صورروشی برای بهبود هوش عاطفآلزایمرشناسایی سلول های ایمنی ااپی ژنتیکاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت برخی ملاحظات در تشنج های مغز بزرگ چالشهای پیش رونظام مثبت زندگیتاثیر گیاه خواری بر رشد ودژاوو یا آشناپنداریوزوز گوشحافظه و اطلاعات در کجاستراه های جدید برای قضاوت رآیا هوش ارثی دریافتی از پشباهت زیاد بین سلول هاي عابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنقش نظریه تکامل در شناساهندسه ی رایج کیهانتاثیر ترکیبات استاتین (سداروهای ضد بیماری ام اس وژنهای حاکم بر انسان و انسزمان به چه دلیل ایجاد میشآیا جنین انسان، هوشمندی ابزار بقای موجود زنده از علم ساختن برج های چرخاناساس انسان اندیشه و باور منشأ اطلاعات و آموخته ها بعد از کرونانقش روی و منیزیم در سلامتهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکدر هم تنیدگی کوانتومیکندر در بیماریهای التهابزبان چهار حرفی حیات زمینآب، زندگی است(قسمت پنجم)ابزارهای بقا ازنخستین همعصب حقوق نورولوواصول سلامت کمرما انسانها چه اندازه نزدنقطه بی بازگشتتلاش هایی در بیماران قطع هوش مصنوعی از عروسک تا کمتازه های بیماری پارکینسودرمان تومورهای مغزی با اکایروپاکتیک چیستسفر به مریخ در 39 روزافزایش مرگ و میر سندرم کواحساس گذر سریعتر زمانفراموش کارها باهوش تر هسبوزون هیگز چیستمجموعه های پر سلولی بدن منورون های ردیاب حافظهتو پیچیده ترین تکنولوژی حس و ادراک قسمت نوزدهمهوشیاری کوانتومیتشخیص ژنتیکی آتروفی های درک عمیق در حیواناتکشف مکانیسمی پیچیده در بسم زنبور ، کلیدی برای وارانگشت نگاری مغز نشان میدادغام دو حیطه علوم مغز و قانونمندی و محدودیت عالمبیماری ضعف عضلات نزدیک بمرکز خنده در کجای مغز استچگونه آن شکری که می خوریمتوهمات و شناخت حقیقتحس و ادراک قسمت دهمهستی ما پس از شروعی چگال جنسیت و تفاوت های بیناییذره ی معین یا ابری از الکگذر زمان کاملا وابسته به سیاره ی ابلهاناوکرلیزوماب داروی جدید شارزش حقیقی زبان قسمت دوملزوم سازگاری قانون مجازابازگشت از آثار به سوی خدامشکلات روانپزشکی در عقب چالش هوشیاری و اینکه چرا تکامل ابزار هوش ، راه پر خواب سالم عامل سلامتیواقعیت چند سویهجهانی که نه با یک رخداد و رویاها از مغز است یا ناخوپیوند سر، یکی از راه حلهاسریعترین کامپیوتر موجودایا ابزار هوشمندی یا مغز از تلسکوپ گالیله تا تلسکمنابع انرژی از نفت و گاز بحثی درباره هوش و تفاوتهمغز آیندگان چگونه است ؟چرا ویروس کرونای دلتا واتا بحر یفعل ما یشادقیق ترین تصاویر از مغز اواکسن اسپایکوژن ضد کروناجستجوی هوشیاری در مغز ماروشی جدید در درمان قطع نخآملودیپین داروی ضد فشار شواهدی از نوع جدیدی از حاابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت برخی مرزهای اخلاق و علوم مغز بزرگ و فعال یا مغز کونظریه ی تکامل در درمان بیتاثیر گیاه خواری بر رشد ودگرگونی های نژادی و تغیییک پیام منفرد نورون مغزی حباب های کیهانی تو در توراه های جدید برای قضاوت رآیا هوش سریعی که بدون احسشباهت زیاد بین سلول هاي عابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبرخی سلولهای عصبی در تلانقش هورمون های تیروئید دهندسه بنیادینتاثیر حرکات چشم بر امواج داروی فامپیریدین یا نورلکل اقیانوس در یک ذرهزمان شگفت انگیزآیا جهان ذهن و افکار ما مابزار بقای موجود زنده از علایم کمبود ویتامین E را استفاده از مغز، وزن را کممهندسی ژنتیک در حال تلاش بعد از کرونا دلخوشی بیهونقش روزه داری در سالم و جهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکدر هم تنیدگی کوانتومی و پکوچک شدن مغز از نئاندرتازبان و کلمه حتی برای کسانآثار باستانی تمدن های قدابزارهای بقای موجود زندهعضلانی که طی سخن گفتن چقداضطراب و ترسما انسانها چه اندازه نزدچند نرمش مفید برای کمردرتلاشی برای درمان قطع نخاهوش مصنوعی از عروسک تا کمتبدیل تراکت صوتی مصنوعی درمان تشنجکار با یگانگی و یکپارچگیسفر تجهیزات ناسا به مریخ افزایش سرعت پیشرفت علوم احساسات کاذبفراموشی همیشه هم بد نیستبوزون هیگز جهان را از متلمحل درک احساسات روحانینوروپلاستیسیتی چیستتو افق رویداد جهان هستیحس و ادراک قسمت هفتمهوش، ژنتیکی است یا محیطیتشخیص آلزایمر سالها قبل درگیری قلب در بیماری ویرکشف ارتباط جدیدی از ارتبسماگلوتید داروی کاهش دهناندوهگین نباش اگر درب یا ارتقا و تکامل سنت آفرینش قارچ بی مغز در خدمت موجودبیماریهای تحلیل عضلانی امرگ چیستچگونه انتظارات بر ادراک توپیراماتحس و ادراک قسمت دوازدهمتوانایی مغز و دیگر اجزای حس و ادراک قسمت سومو هر کس تقوای خدا پیشه کنجهل مقدسذرات کوانتومی زیر اتمی قگربه شرودینگر و تاثیر مشسیاره ابلهانايندگان چگونه خواهند دیدارزش حقیقی زبان قسمت سوملزوم سازگاری قانون مجازابازگشت به ریشه های تکاملمشاهده گر جدای از شیء مشاچالش هوشیاری و اینکه چرا تکامل جریان همیشگی خلقتخواب سالم عامل سلامتی و یواقعیت چیستجهش های ژنتیکی مفید در سارویاهای پر رمز و حیرتی درپیوستگی همه ی اجزای جهانسرگیجه از شایعترین اختلاایا بیماری ام اس (مولتیپاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمنابع انرژی از نفت و گاز بحثی درباره احساسات متفامغز انسان ایا طبیعتا تماچرا پس از بیدار شدن از خوتاثیر مشاهده بر واقعیت بدلایلی که نشان میدهد ما بواکسن دیگر کرونا ساخته شحفره در مغزروشی جدید در درمان نابینآمارهای ارائه شده در سطح شواهدی از دنیسوان(شبه نئابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت برخی نکات از گاید لاین پرمغز بزرگترین مصرف کننده نظریه ی تکامل در درمان بیتاثیر گیاه خواری بر رشد ودانش محدود به ابعاد چهاریک پیشنهاد خوب برای آسان راه پیروزی در زندگی چیستآیا هشیاری کوانتومی وجودشرکت نورالینک ویدیویی ازابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبرخی سيناپسها طی تکامل و نقش هورمون زنانه استروژنهندسه در پایه ی همه ی واکتاثیر دوپامین و سروتونینداروی لیراگلوتیدکلمات بلند نه صدای بلندزندگی هوشمند در خارج از زآیا جهش های ژنتیکی، ویروابزار بقای موجود زنده از علایم کمبود ویتامین E را استفاده از هوش مصنوعی در مولتیپل اسکلروز در زنان بعد از کرونا دلخوشی بیهونقش رژیم غذایی بر رشد و اهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکدر هم تنیدگی کوانتومی و دکوچکترین چیز یک معجزه اسزبان و بیان نتیجه ساختماآرامش(سکوت) stillness و تکاپوابزارهای بقای از نخستین غیرقابل دیدن کردن مادهاطلاع رسانی اینترنتیما اکنون میدانیم فضا خالچند جهانیتلاشی تازه برای گشودن معهوش مصنوعی از عروسک تا کمتبدیل سلولهای محافط به سدرمان جدید ALSکاربرد روباتهای ريزنانوسفر دشوار اکتشافافسردگی و اضطراب در بیمااخلاق و علوم اعصابفرایند پیچیده ی خونرسانیبی نهایت در میان مرزهامحل درک احساسات روحانی دنوروز یا روز پایانیتو با همه چیز در پیوندیحس و ادراک قسمت هفدهمهیچ کاری نکردن به معنی چیتصویربرداری فضاپیمای آمدرگیری مغز در بیماری کویکشف جمجمه ای درکوه ایرهوسندرم کووید طولانیاندام حسی، درک از بخش هایارتوکين تراپی روشی جديد قبل از آغازبیهوش کردن در جراحی و بیممرگ و میر پنهانچگونه به سطح بالایی از هوتوازن مهمتر از فعالیت زیحس و ادراک قسمت سی و هشتموفور و فراوانیجهان فراکتالذرات کوانتومی زیر اتمی قگزیده ای از وبینار یا کنفسیاره ابلهانايا اراده آزاد توهم است یارزش خود را چگونه میشناسمقاومت به عوارض فشار خون بازخورد یا فیدبکمشاهده آینده از روی مشاهچالش دیدگاه های سنتی در بتکامل داروینی هنوز در حاخواب عامل دسته بندی و حفطواقعیت چیستجهش های ژنتیکی غیر تصادفرویای شفافپیام های ناشناخته بر مغز سربازان ما محققا غلبه می ایا بدون زبان میتوانیم تاز تکنیکی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز بحثی درباره احساساتی غیرمغز انسان برای ایجاد تمدچرا بیماری های تخریبی مغتاثیر نگاه ناظر هوشیار بدنیای شگفت انگیز کوانتومواکسن دیگری ضد کرونا از دحقیقت قربانی نزاع بین بی روشی جدید در درمان سکته مآن چیزی که ما جریان زمان شکل های متفاوت پروتئین هابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت برخی نرمش ها برای زانومغز حریص برای خون، کلید تنظریه ی ریسمانتاثیر گیاه خواری بر رشد ودانش بی نهایتیک آلل ژنتیکی که از نئاندرابطه تشنج و اوتیسمآیا واکنش های یاد گرفته وشش مرحله تکامل چشمابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبرداشت مغز ما از گذر زماننقش ویتامین K در ترمیم اسهندسه زبانِ زمان استتاثیر دپاکین بر بیماری مداروی تشنجی دربارداریکلام و زبان، گنجینه ای بسزندگی بی دودآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجابزار بقای موجود زنده از علت خواب آلودگی بعد از خواستفاده از سلول های بنیامواد کوانتومی جدید، ممکنتفکر خلا ق در برابر توهم نقش رژیم غذایی در رشد و اهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکدر یک فراکتال هر نقطه مرککووید نوزده و خطر بیماری زبان و بیان، در سایه پیشرآزمون تجربی، راهی برای رابزارهای دفاعی و بقای مومقالاتاطلاعات حسی ما از جهان، چما اشیا را آنطور که هستندچندین ماده غذایی که ماننتلاشی جدید در درمان ام اسهوش مصنوعی به کمک هوش طبیتداخل مرزها و صفات با بیندرمان جدید میگرن با انتی کاربرد روباتهای ريز، در سفرنامه سفر به بم و جنوب الکترومغناطیس شنوایی و هاخلاق پایه تکامل و فرهنگفرایند تکامل و دشواری هابی عدالتی در توزیع واکسن محدودیت های حافظه و حافظنوشیدن چای برای مغز مفید تو با باورهایت کنترل میشحس و ادراک قسمت هجدهمهیچ کس مانند تو نگاه نمیکتصادف یا قوانین ناشناختهدرگیری مغز در بیماران مبگل زندگیسندرم گیلن باره به دنبال انرژی تاریکارتباط میکروب روده و پارقبل از انفجار بزرگبیهوشی در بیماران دچار امرگ و میر بسیار بالای ناشچگونه باغبانی باعث کاهش