دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

تاثیر درجه حرارت بر عملکرد مغز و رشد و تکثیر سلولهای عصبی چگونه است قسمت دوم

تاثیر درجه حرارت بر عملکرد مغز و رشد و تکثیر سلولهای عصبی چگونه است؟( قسمت دوم)

در قسمت اول، مختصر درباره نحوه واکنش مغز در برابر تغییرات دما نوشتيم. در ادامه، تاثیر بالا رفتن حرارت را بر عملکرد سلولهاي مغزی و بافت مغز بررسی می کنيم.

حرارت، نتیجه و محصول واکنشهای متابوليک در قسمتهای مختلف مغز است. همه واکنشهای فیزیکی و شيميايی در مغز وابسته به حرارت هستند. واکنشهای فیزیکی و شیمیایی بر اساس معادله Van’t Hoff coefficient Q10=2.3 انجام میشود (یعنی افزایش ده درجه سانتیگراد منجر به دو برابر شدن واکنشهای شيميایي و فيزيکي مي گردد)

افزایش درجه حرارت، تاثیرات زیادی بر انتقال در غشای سلولی و تحریکات الکتریکی دارد. انتقال سيناپسي بین نوورنها بیشتر از ايجاد خود پتانسیل الکتریکی در عصب،وابسته به حرارت است. این مطلب مهمی است زیرا میلیاردها سلول مغزی- که با همین ارتباطات سلولی با هم مرتبط هستند- قطعا با افزایش این ارتباطات و افزایش ترشح نوروترانسميترهاي بین سلولی، بسیار تحت تاثیر قرار می گیرد.

محل اصلی حساسیت به حرارت در مغز در preoptic/anterior hypothalamus است ولي دیگر سلولهای مغزی هم به حرارت واکنش زیاد نشان میدهند. حدود 22% نورونها در مغز در پاسخ به افزایش یک درجه سلسیوس حرارت، افزایش ایمپالسهاي عصبی را دارند و بیش از هفتاد درصد سلولهای مغزی در واکنش به سرمای زیاد بين 25℃ تا 37℃، کاهش شدید فعالیت الکتريکي را نشان می دهند.

نورونهاي موجود در جسم سیاه مغز در درجه حرارت 3439 واکنشي طبق معادله Q10=3.7 دارند که بی بار برجسته است یعنی هر ده درجه افزایش درجه حرارت منجر به سه برابر شدن فعالیت عصبها می گردد( Guatteo E, Chung KK, Bowala TK, Bernardi G, Mercuri ND, Lipski J J. Temperature sensitivity of dopaminergic neurons of the substantia nigra pars compacta: involvement of transient receptor potential channels. J Neurophysiol.2005;94:30693080. [PubMed])

و طی سرد شدن مطابق با معادله Q10=8.5 عمل می کند، یعنی در اثر کاهش ده درجه حرارت، فعالیت عصب، حدود هشت برابر کاهش می یابد.

کاهش سرعت هدایت عصبی را در سلولهای عصبی طی سرد شدن اندام داریم و این اثر برای کسانی- که نوار عصب و عضله می گيرند آشناست. اگر فردی در هوای سرد زمستانی وارد مطب شود و شما بدون گرم کردن اندامهای او، نوار بگیرید سرعت هدایت عصبی به شدت کاهش می یابد.

میزان ترشح نوروترانسميترها هم با کاهش يا افزایش درجه حرارت به ترتیب کاهش و افزایش می یابد.

افزايش فعالیت نورونها در آزمایشگاه به صوت منفرد انجام می شود و تاثیر ارتباطات بین نوروني در آزمایشگاه، بررسی نمی شود پس با توجه به افزايش ترشح مواد بین نورونها در شبکه های نوروني مغز، در یک مغز کامل، تاثیر افزایش درجه حرارت بسیار بیشتر از بررسی فعالیت نورون واحد، در آزمایشگاه می باشد.

تاثیر افزایش درجه حرارت بر سد بین خون و مغز و الکتروليتها و آب در مغز چگونه است؟

بیان شد که افزایش درجه حرارت در حد متعادل، منجر به بهبود عملکرد سلولهای مغزی می شود ولی افزايش درجه حرارت درون مغز از به بالای چهل درجه، تاثیر برعکس دارد و این تاثیر مضر، به خصوص روی سلولهایی است که فعالیت بیشتری دارند.

مسمومیت با امفتامين با هیپرترمي شدیدی- که در مغز ایجاد می کند- منجر به تخریب سلولهای مغزی می شود.

ورزش شدید در هوای گرم منجر به آسیب دیدن سد بین خون و مغز می گردد. در حالت سرد شدن مغز میزان البوميني که از سد تخریب شده به داخل مغز نفوذ می کند به حدود دو برابر می رسد ولی در وضعیت هيپرترميک و گرم شدن شديد یعنی حدود 41 درجه، این نفوذ به 26 برابر می رسد.

این آسیب به سد بین خون و مغز در کورتکس پيريفورميس به حداکثر میرسد. ( Thompson SM, Musakawa LM, Rince DA. Temperature dependence of intrinsic membrane properties and synaptic potentials in hippocampal CA1 neurons in vitro. J. Neurosci.1985;5:817824. [PubMed])

نفوذ آلبومن به داخل سلولهای مغزی منجر به افزایش آب و تورم و آسیب شدید آنها می شود. در کاهش درجه حرارت مغز هرچند سد بین خون و مغز آسیب می بیند ولی مغز در مقایسه با حالت نرمال، میزان آب کمتری دارد و ادم آن کمتر است.

نکته مهم آنکه درجه حرارت مغز در موجود زنده بدون انستزي، هرگز به زیر 34-35 ℃ نمی رسد.

برخلاف تصور عموم مردم که درجه حرارت مغز در حدود ثابتی باقی می ماند مطالعات نشان میدهد، درجه حرارت مغز در موش حین فعالیت و استراحت حدود 3℃ تغییر میکند . در انسان، سيستم دفع گرمای بسیار مجهزی از طریق تعريق پوستی وجود دارد @salmanfatemi

و این مکانیسم کمک می کند تغییرات درجه حرارت مغز در انسان به حداقل برسد.

تاثیر برخی داروها و شرایط محیطی، می تواند مکانیسم دفع گرما را کاهش دهد مثلا مصرف امفتامين و یا مواد مخدر میتواند درجه حرارت درونی م

غز را به طور برجسته ای بالا ببرد و مکانیسمهای سرد کننده مغز را مختل کند .

Xie T, McGann UD, Kim S, Yuan J, Ricaurte GA. Effect of temperature on dopamine transporter function and intracellular accumulation of methamphetamine: Implications for methamphetamine-induced dopaminergic neurotoxicity. J. Neurosci. 2000;20:78387845.[PubMed]

پس با سیستم پیچیده ای مواجهيم . سرما عملکرد نورونها را کم می کند ولی گرم کردن بیش از حد، آسیب بیشتری را به سلولها وارد می سازد. افزایش درجه حرارت در حد متعادل، عملکرد سلولهای مغزی را بیشتر می کند.

نترسیم!

شاید پس از خواندن این مقاله کسی داخل گرما یا سرما نرود چون بترسد سلولهای مغزی عملکردشان مختل شد ولی بیان شد سیستم پيشرفته تنظیم درجه حرارت در انسان، مانع از تغییرات گسترده دمای داخل مغز می شود. این سیستمهای تنظیم پیچیده ای که خالق سبحان در وجود ما قرار داده است تا حد زیادی جلوی شرایط بحرانی را در انسان می گیرد. قطعا در آینده هم با افزايش يا کاهش درجه حرارت و با وجود تمایزهای ژنتیکی بین انسانها و زاد و ولد آنها، ژن قویتر و مقاومتر در انسان به وجود خواهد آمد و مغز انسان را از آسیب در برابر گرما یا سرمای بیشتر محافظت خواهد کرد و مغز انسان حفظ می شود

و یا حتی ممکن است، بدن انسان بهبود عملکرد و حفاظت بیشتر از سلولها مغزی را در درجه حرارتهای بالا یا پایین بباموزد. در هر صورت باید توجه کنیم درجه حرارت ایده آل برای مغز در حدود 37 تا38 درجه سانتيگراد است، بنابراین فرار ما از آفتاب و گرمایی که معمولا از چهل درجه بالاتر نمی رود و استفاده زیاد از سرد کننده ها در فصل تابستان و حفظ درجه حرارت اتاق در حد 25 درجه، بدن را وادار میکند برای حفظ عملکرد سلولهای مغزی در سرما از مکانیسمهای دفاعی استفاده کند و این خود فشار اضافی ای را بر بدن تحمیل میکند.

به خصوص وقتی بفهميم همه هستی کنونی روی کره زمين محصول تابش خورشید و انرژی موجود در آن است، کمتر از گرما و تابش خورشید خواهیم ترسید

شاید کسانی بگویند باید تابش خورشید، کاهش یابد و سرما را ترجیح دهند ولی شاید بتوان در برابر تابشهاي شدید خورشید هم مکانیسم پربار و سودمندی را ابداع کرد که نه تنها مانع از تابش خورشید نشود بلکه بتواند این انرژی بیشتر را صرف ساخت و ساز سلولی و فعال کردن سلول ها کند.

هرگز چنین چیزی بعید نیست!!

روزگاری طبیعت، برای فرار از تابش زیان بار خورشید لایه های ملانين را در پوست افراد نزدیک به خط استوا وارد کرد که علاوه بر آنکه در برابر امواج فرابنفش و مضر خورشید، سد محافظتی ایجاد میکند ، میتواند در همان حال تاثیرات خوبی در جذب انرژی گرمایی خورشید داشته باشد

و این گرم شدن محيط پوست به نوبه خود میتواند باعث تسهیل انتقال عصبی شود. جهت بررسی تاثیرات مثبت ملانین، به سلسله بحثهای موجود در این کانال تحت عنوان تفاوتهای هوش و اندازه مغز در گونه ها و نژادهای مختلف، قسمت چهارم مراجعه شود.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
کودکان خود را مشابه خود تدانشمندان اولین سلول مصنانفجار و توقف تکاملی نشازمان شگفت انگیزادغام دو حیطه علوم مغز و عماد الدین نسیمی قربانی بیهوشی در بیماران دچار اتوصیه هایی در مصرف ماهیلمس کوانتومیهوش مصنوعی از عروسک تا کمجهشهای مفید و ذکاوتی که دگل زندگیمسئولیت در برابر محیط زیداروی ضد تشنج توپیراماتاولین هیبرید بین انسان و زبان و بیان نتیجه ساختماارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر ویتامین دی بر بیمانوار مغز مشاهده ی غیر مستبازسازي مغز و نخاع چالشی تکامل زبانممانتین یا آلزیکسا یا ابهوشیاری کوانتومیحقیقت تنها چیزی است که شاگزیده ای از وبینار یا کنفمغز مادران و کودکان در زمدرمان های بیماری آلزایمرایا کوچک شدن مغزانسان السفرنامه سفر به بم و جنوب از تلسکوپ گالیله تا تلسکچگونه مغز پیش انسان یا همبخش فراموش شده ی حافظهتاثیر ژنها بر اختلالات خمنابع انرژی از نفت و گاز هستي مادي ای که ما کوچکترحس و ادراک (قسمت دوم )پیشینیان انسان از هفت میمغز به تنهایی برای فرهنگ درک و احساساپی ژنتیکسندرم گیلن باره به دنبال از تکینگی تا مغز از مغز تنگاهی بر قدرت بینایی درابرخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتواقعیت فیزیکی، تابعی از حس و ادراک قسمت پنجاه و دآینده ی انسان در فراتر ازنقش میدان مغناطیسی زمین ذهن چند جانبه نیازمند نگابزار بقا از نخستین همانسیستم دفاعی بدن علیه مغز از تکینگی تا مغز از مغز تنرمشهای مهم برای تقویت عبررسی علل کمر درد در میانتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمواکسن اسپایکوژن ضد کروناحس و ادراک- قسمت بیست و پآیا آگاهی پس از مرگ از بینقش حیاتی تلومر دی ان آ دروی و منیزیم در تقویت استابزار بقای موجود زنده از سردرد تنشناستفاده از سلول های بنیانشانه های گذشته در کیهان تفاوت های زبانی سرمنشا تتاثیر رژیم گیاه خواری بر میگرن شدید قابل درمان اسیک پیام منفرد نورون مغزی آیا رژیم غذایی گیاهی سلانقشه های مغزی جدید با جزیروش هایی ساده برای کاهش اشکل پنجم مادهابزارهای بقای از نخستین اطلاعات حسی ما از جهان، چتمدن پیشرفته ی پیشینیانفلج نخاعی با الکترودهای هندسه ی پایه ایتشنج و حرکات شبه تشنجی قاماده ی تاریککل اقیانوس در یک ذرهدو سوی واقعیتافت فشار خون ناگهانی در ورژیم غذایی حاوی تخم مرغ واحساس گذر سریعتر زمانششمین کنگره بین المللی سبی عدالتی در توزیع واکسن تولید مثل اولین ربات های فرد حساس از نظر عاطفی و بهوش مصنوعی از عروسک بازی جنبه های موجی واقعیتکاربرد روباتهای ريزنانومروری بر تشنج و درمان هایکاربرد روباتهای ريز، در مرکز هوشیاری، روح یا بدن کوری گذرای ناشی از موبایدانشمندان تغییر میدان مغانواع سکته های مغزیزندگی هوشمند در خارج از زارتقا و تکامل سنت آفرینش عوامل موثر در پیدایش زبابیوگرافیتوضیحی ساده در مورد هوش ملوب فرونتال یا پیشانی مغهوش مصنوعی از عروسک تا کمجهشهای مفید و ذکاوتی که دگلوئونمستند جهان متصلداستانها و مفاهیمی اشتبااولین تصویر در تاریخ از سزبان و بیان، در سایه پیشرارزش حقیقی زبان قسمت دومصفحه اصلینوار مغز در فراموشی هابحتی علمی درباره تمایل بتکامل زبان انسان از پیشیمنابع انرژي پاک سرچشمه حهوش، ژنتیکی است یا محیطیحقیقت خواب و رویاگزارش یک مورد جالب لخته ومغز چون ابزار هوش است دلیدرمان های جدید میگرنایا این جمله درست است کسیسفرنامه سفر به بم و جنوب از تلسکوپ گالیله تا تلسکچگونه هموساپينس بر زمین بخش بزرگی حس و ادراک ما اتاثیر کلام در آیات کلام بمنابع انرژی از نفت و گاز هستی ما پس از شروعی چگال حس و ادراک قسمت چهلپیشرفت های جدید علوم اعصمغز برای فراموشی بیشتر کدرک کنیم ما همه یکی هستیمابزار هوش در حال ارتقا ازسندرم پیریفورمیساز تکینگی تا مغز از مغز تنگاهی بر توانایی اجزاي ببرخی اختلالات عصبی مثانهتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتواقعیت چند سویهحس و ادراک قسمت پنجاه و سآینده ی علم و فیزیک در60 ثنقش محیط زندگی و مهاجرت دذهن هوشیار در پس ماده ی مابزار بقا از نخستین همانسکته مغزیاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا مغز انسان سه هزار سالبزرگ شدن مغز محدود به دورتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمواکسن دیگر کرونا ساخته شحساسیت روانی متفاوتآیا امکان بازسازی اندامهنقش خرچنگ های نعل اسبی دررویا و خبر از آیندهابزار بقای موجود زنده از سردرد سکه ایاستفاده از سلول های بنیانشانه های پروردگار در جهتفاوتهای جنسیتی راهی براتاثیر رژیم گیاه خواری بر میدان مغناطيسي زمین بشر یک پیشنهاد خوب برای آسان آیا رژیم غذایی گیاهی سلاروش صحبت کردن در حال تکامشگفت انگیز بودن کیهانابزارهای دفاعی و بقای مواطلاعاتی عمومی در مورد متمدن بشری و مغز اخلاقیفلج بل، فلجی ترسناک که آنهندسه ی رایج کیهانتشنج عدم توازن بین نورون ماده ی خالیکلام و زبان، گنجینه ای بسدوچرخه سواری ورزشی سبک و افت هوشیاری به دنبال کاهرژیم غذایی ضد التهابیاحساسات کاذبصرع و درمان های آنبیمار 101 ساله، مبتلا به ستولید پاک و فراوان انرژیفرضیه ای جدید توضیح میدههوش مصنوعی از عروسک بازی جنسیت و تفاوت های بیناییجنسیت و تفاوت های بیناییکتاب گران و پرهزینه شد ولمرکز حافظه کجاستکی غایب شدی تا نیازمند دلدانشمندان روش هاي جدیدی انگشت ماشه ایزندگی بی دودارتوکين تراپی روشی جديد عوامل ایجاد لغت انسانی و بیوگرافیتیوتیکسن داروی ضد جنونلوتیراستامهوش مصنوعی از عروسک تا کمجواب دانشمند سوال کننده گمان میکنی جرمی کوچکی در مشکلات نخاعیدخالت در ساختار ژنهااولین سلول مصنوعیزبان و تکلم برخی بیماریهارزش حقیقی زبان قسمت سومسوالات پزشکینوار مغز در تشخیص بیماری بحث درباره پیدایش و منشا تکامل ساختار رگهای مغزی منابع انرژی از نفت و گاز هیچ کاری نکردن به معنی چیحقیقت راستین انسان علم بگشایش دروازه جدیدی از طرمغز چگونه صداها را فیلتر درمان های جدید در بیماری ایا ابزار هوشمندی یا مغز سفرنامه سفر به بم و جنوب از تکنیکی تا مغز از مغز تچگونه هوشیاری خود را توسبخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر کپسول نوروهرب بر نمنابع بی نهایت انرژی در دو هر کس تقوای خدا پیشه کنحس و ادراک قسمت چهل و هفتپیشرفتی مستقل از ابزار همغز بزرگ چقدر مفید هست ؟درک احساسات و تفکرات دیگابزار بقا از نخستین همانسوپاپ ها یا ترانزیستورهااز تکینگی تا مغز از مغز تچالش هوشیاری و اینکه چرا برخی اصول سلامت کمرتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتواقعیت چیستحس و ادراک قسمت پنجاه و شآیا ممکن است موش کور بی منقش نگاه از پایین یا نگاهذهن تو همیشه به چیزی اعتقابزار بقا از نخستین همانسانسور از روی قصد بسیاری از تکینگی تا مغز- از مغز چرا مغزهای ما ارتقا یافت بزرگ شدن تقریبا ناگهانی تاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمواکسن دیگری ضد کرونا از دخفاش با شیوع همه گیری جدیآیا انسان با مغز بزرگش اخنقش داروهاي مختلف معروف رویا بخشی حقیقی از زندگی ابزار بقای موجود زنده از سردرد عروقی میگرناستفاده از سلول های بنیانظام مثبت زندگیتقلید مرحله ای نسبتا پیشتاثیر رژیم گیاه خواری بر میدان های مغناطیسی قابل یک آلل ژنتیکی که از نئاندخبر مهم تلسکوپ هابلآیا راهی برای رفع کم آبی روشهای نو در درمان دیسک بشگفتی های زنبور عسلابعاد اضافه ی کیهاناطلاعاتی عمومی در مورد متمدنی قدیمی در شمال خلیج فلج خوابهندسه بنیادینتشخیص ژنتیکی آتروفی های مبانی ذهنی سیاه و سفیدکلرال هیدرات برای خوابانديدن با چشم بسته در خواب افتخار انسانراه فراری نیستاخلاق و علوم اعصابضررهای مصرف شکر و قند بر بیماری های مغز و اعصاب و تولید سلولهای جنسی از سلفضای قلب منبع نبوغ استهوش مصنوعی از عروسک بازی جهل مقدسکتاب زیست شناسی باورمرکز حافظه کجاستکیهان خود را طراحی میکنددانشمندان روشی برای تبدیانگشت نگاری مغز نشان میدزندگی زمینی امروز بیش از ارتباط میکروب روده و پارعواملی که برای ظهور لغت ابیان ژن های اسکیزوفرنی دتکنولوژی جدید که سلول هالوزالمعده(پانکراس)مصنوعهوش مصنوعی به کمک هوش طبیجوسازی مدرنگنجینه ای به نام ویتامین مشکلات بین دو همسر و برخیدر مانهای کمر درداوکرلیزوماب داروی جدید شزبان و شناخت حقیقت قسمت چارزش خود را چگونه میشناسپیامهای کاربراننوار مغزی روشی مهم در تشخبحثي درباره هوش و تفاوتهتکامل شناخت انسان با کشفمنابع انرژی از نفت و گاز هیچ کس مانند تو نگاه نمیکحقیقت غیر فیزیکیپمبرولیزوماب در بیماری چمغز ناتوان از توجیه پیدادرمان های رایج ام اسایا بیماری ام اس (مولتیپسفرنامه سفر به بم و جنوب از تکینگی تا مغز و از مغز چگونه واکسن کرونا را توزبخش دیگری در وجود انسان هتاثیر کپسول نوروهرب بر تمنابع جدید انرژیوفور و فراوانیحس و ادراک قسمت چهل و هشتپاسخ گیاهان در زمان خوردمغز بزرگ چالش است یا منفعدرک تصویر و زبان های مخلتابزار بقا از نخستین همانسوپاپ ها یا ترانزیستورهااز تکینگی تا مغز از مغز تچالش هوشیاری و اینکه چرا برخی بیماری ها که در آن بتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتواقعیت چیستحس و ادراک قسمت بیست و چهآیا ما تنها موجودات زنده نقش نظام غذایی در تکامل مذهن سالمابزار بقا از نخستین همانسانسور بر بسیاری از حقایاز تکینگی تا مغز- از مغز چرا ویروس کرونای دلتا وابزرگترین خطایی که مردم متاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری در کجاست؟ قواکسن سرطانخلاصه ای از مطالب همایش مآیا احتمال دارد رویا از آنقش ذهن و شناخت در حوادث رویا تخیل یا واقعیتابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در مورد هنظریه ی تکامل در درمان بیتقلید از روی طبیعتتاثیر رژیم گیاهخواری بر میدازولام در درمان تشنج یک جهش ممکن است ذهن انسانخدا موجود استآیاما مقهور قوانین فیزیکروشهای شناسایی قدرت شنواشاهکار قرناتفاق و تصادفاعداد بینهایت در دنیای متمساح حد واسط میان مغز کوفلج خواب چیستهندسه در پایه ی همه ی واکتصویربرداری فضاپیمای آممباحث مهم حس و ادراککمردرددی متیل فومارات(زادیوا)(افراد آغاز حرکت خودشان رراه های جدید برای قضاوت راخلاق پایه تکامل و فرهنگضررهای شکر بر سلامت مغزبیماری وسواستومورها و التهاب مغزی عاقلب و عقلهوش مصنوعی از عروسک بازی هوش مصنوعی از عروسک بازی جهان فراکتالکتاب، سفری به تاریخمرکز خنده در کجای مغز استکیهانِ هوشیارِ در حال یاداروهای مصرفی در ام اساندوهگین نباش اگر درب یا زندگی زودگذرارتباط ماده و انرژیعوارض ازدواج و بچه دار شدنقص در تشخیص هیجانات عامبیست تمرین ساده برای جلوتکنولوژی جدید که سلول هالیس دگرامفتامین یا ویاسهوش مصنوعی به شناسایی کاجاودانگی مصنوعیگویید نوزده و ایمنی ساکتمشکلات روانپزشکی پس از سدر محل کار ارزش خودت را بايندگان چگونه خواهند دیدزبان و شناخت حقیقت قسمت ااز نخستین همانند سازها تسایتهای دیگرنورون هاي مصنوعی می توانبحثی جالب درباره محدودیتتأثیر نگاه انسان بر رفتامنابع انرژی از نفت و گاز هیچگاه از فشار و شکست نترحقیقت غیر قابل شناختپنج اکتشاف شگفت آور در مومغز و سیر تکامل ان دلیلی درمان های علامتی در ام اسایا بدون زبان میتوانیم تسفری به آغاز کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه آن شکری که می خوریمبرنامه و ساختار پیچیده متاثیر کپسول نوروهرب بر سمناطق خاصی از مغز در جستجوقت نهيب هاي غير علمي گذشحس و ادراک قسمت چهل و دومپختگی پس از چهل سالگي به مغز بزرگ چالشهای پیش رودرک حقیقت نردبان و مسیری ابزار بقا از نخستین همانسوپاپ ها یا ترانزیستورهااز تکینگی تا مغز از مغز تچالش هوشیاری و اینکه چرا برخی بیماری های خاص که بدتاثیر گیاهخواری بر رشد و منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتواقعیت های متفاوتحس و ادراک قسمت بیست و یکآیا مغز تا بزرگسالی توسعنقش نظریه تکامل در شناساذخیره ی شگفت انگیز اطلاعابزار بقا از نخستین همانساخت شبکه عصبی مصنوعی با از تکینگی تا مغز- از مغزتچرا پس از بیدار شدن از خوبزرگترین درد از درون است تاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری در کجاست؟(قواکسن سرطانخلاصه ای از درمان های جدیآیا احتمال دارد رویا از آنقش روی و منیزیم در سلامترویا حقی از طرف خداابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در تفسیر نظریه ی تکامل در درمان بیتقویت استخوان در گرو تغذتاثیر عصاره تغلیظ شده گیمکانیک کوانتومی بی معنی یک رژیم غذایی جدید، می توخطا در محاسبات چیزی کاملآب زندگی است قسمت چهارمروشی برای بهبود هوش عاطفشاهکار شش گوشاتوبان اطلاعات و پلِ بینبقای حقیقی در دور ماندن اتنفس هوازی و میتوکندریفلج دوطرفه عصب 6 چشمهوموارکتوس ها ممکن است دتصادف یا قوانین ناشناختهمجموعه های پر سلولی بدن مکمردرد ناشی از تنگی کانادید تو همیشه محدود به مقدافزایش قدرت ادراکات و حسراه های جدید برای قضاوت راختلال خواب فرد را مستعد طلای سیاهبیماری گیلن باره و بیمارتوهم فضای خالی یا توهم فضقیچی ژنتیکیقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصهوش مصنوعی از عروسک بازی جهان هوشیارکتابخانهمرگ چیستداروهای ام اساندام حسی، درک از بخش هایزونیسومایدارتباط متقابل با همه ی حیعید نوروز مبارکنقطه بی بازگشتبیش از نیمی از موارد انتقتکامل مادی تا ابزار هوشملا اکراه فی الدینهوش مصنوعی در کامپیوترهاجاذبهگوشه بیماری اتوزومال رسسمشکلات روانپزشکی در عقب در چه مرحله ای از خواب ، رايا اراده آزاد توهم است یزبان و شناخت حقیقت قسمت داز نخستین همانند سازها تنورون های ردیاب حافظهبحثی در مورد نقش ویتامين تئوری تکامل امروز در درممنابع انرژی از نفت و گاز هیپرپاراتیروئیدیسمحقایق ممکن و غیر ممکنپوست ساعتی مستقل از مغز دمغز آیندگان چگونه است ؟درمان ژنتیکی برای نوآوریایا تکامل هدفمند استسقوط درون جاذبه ای خاص، چاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه انتظارات بر ادراک برنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر کپسول نوروهرب بر سمنبع هوشیاری کجاست قسمت وقتی فهمیدی خطا کردی برگحس و ادراک قسمت چهل و سومپروژه ی ژنوم انسانیمغز بزرگ و فعال یا مغز کودرک عمیق در حیواناتابزار بقا از نخستین همانسودمندی موجودات ابزی بر از تکینگی تا مغز از مغز تچالش هوشیاری و اینکه چرا برخی توجهات در ببمار پارتاثیر انتخاب از طرف محیط منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتواقعیت و مجازحس و ادراک قسمت بیست و دوآیا همه جنایت ها نتیجه بینقش هورمون های تیروئید دذره ی معین یا ابری از الکابزار بقا از نخستین همانساخت شبکه عصبی با الفبای از تکینگی تا مغز، از مغز چرا بیماری های تخریبی مغبسیاری از بیماری های جدیتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع خواب و رویاواکسنی با تاثیر دوگانه اخونریزی مغز در سندرم کووآیا برای تولید مثل همیشه نقش روزه داری در سالم و جرویاها از مغز است یا ناخوسرعت فکر کردن چگونه استابزار بقای موجود زنده از استخوان های کشف شده، ممکنظریه ی ریسمانتقویت سیستم ایمنیتاریخ همه چیز را ثبت کردهمکانیزمهای دفاعی در برابیکی از علل محدودیت مغز امخطا در محاسبات چیزی کاملآب زندگی است قسمت اولروشی جدید در درمان قطع نخشاید درست نباشداتوسوکسیمایدبلندی در ذهن ما درک بلندیتنفس هوازی و میتوکندریفناوری هوش مصنوعی نحوه خهوش مصنوعی می تواند بر احتظاهر خوابیده ی مادهمحل درک احساسات روحانیکمردرد و علل آندیدن خدا در همه چیزافزایش مرگ و میر سندرم کوراه پیروزی در زندگی چیستاختلال در شناسایی حروف و طوفان فقر و گرسنگی و بی سبیماری ای شبیه آلزایمر و توهم لیلیپوتی(ریزبینی)توهم چیستقانون مندی نقشه ژنتیکی مهوش مصنوعی از عروسک بازی جهان یکپارچهکجای مغز مسئول پردازش تجمرگ و میر پنهانداروهای تغییر دهنده ی سیانرژی تاریکزونا به وسیله ویروس ابله ارتباط چاقی و کاهش قدرت بعامل کلیدی در کنترل کارآچند نرمش مفید برای کمردربیشتر کمردردها نیازی به تکامل مداوملایو دوم دکتر سید سلمان فهوش مصنوعی در خدمت خلق وحجاذبه و نقش آن در شکلگیریگوشت خواری یا گیاه خواریمشاهده گر جدای از شیء مشادر هم تنیدگی مرزها و بی مايا اراده آزاد توهم است یزبان و شناخت حقیقت قسمت ساز نخستین همانند سازها تنوروپلاستیسیتی چیستبحثی در مورد نقش کلسیم و تئوری تکامل در پیشگیری و منابع انرژی از نفت و گاز هاوکينگ پیش از مرگش رسالحمله ویروس کرونا به مغزپیموزایدمغز انسان ایا طبیعتا تمادرمان ام اس(مولتیپل اسکلایجاد احساساتسلول های بنیادی منابع و ااز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه به سطح بالایی از هوبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱تاثیر کتامین در درمان پامنبع هوشیاری کجاست قسمت وقتی تو از یاد گرفتن باز حس و ادراک قسمت نهمپروژه ی ژنوم انسانیمغز بزرگترین مصرف کننده درگیری قلب در بیماری ویرابزار بقا از نخستین همانسیلی محکم محیط زیست بر اناز تکینگی تا مغز از مغز تچالش دیدگاه های سنتی در ببرخی توصیه ها برای واکسیتاثیر احتمالی عصاره تغلیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتواقعیت خلا و وجود و درک محس و ادراک قسمت بیست و سوآیا هوش مصنوعی می تواند ننقش هورمون زنانه استروژنذرات کوانتومی زیر اتمی قابزار بقا از نخستین همانساختار شبکه های مغزی ثاباز تکینگی تا مغز، از مغز چرا حیوانات سخن نمی گوینبسیاری از بیماری های جدیتاثیر درجه حرارت بر عملکمنحنی که ارتباط بین معرفواسطه ها د رمسیر ایجاد مغخواندن ، یکی از شستشو دهنآیا بزرگ شدن مغز فقط در دنقش رژیم غذایی بر رشد و ارویاهای پر رمز و حیرتی درشلیک فراموشیابزار بقای موجود زنده از استروژن مانند سپر زنان دنظریه تکامل در درمان بیمتلقین اطلاعات و حافظهتازه های اسکیزوفرنی(جنوما انسانها چه اندازه نزدیافته های نوین علوم پرده خطر آلودگی هواآب زندگی است قسمت دومروشی جدید در درمان نابینشبیه سازی میلیون ها جهان اثر مضر مصرف طولانی مدت ربلعیدن ستاره توسط سیاهچاتنفس بدون اکسیژنفیلمی بسیار جالب از تغییهوش مصنوعی و کشف زبان هایتظاهری از ماده است که بیدمحل درک احساسات روحانی دکمردرد با پوشیدن کفش منادژا وو یا اشنا پنداریافزایش سرعت پیشرفت علوم رابطه تشنج و اوتیسماختلال در شناسایی حروف و طی یکصد هزار سال اخیر هرچبیماری ای شبیه ام اس مولتتوهم بی خداییقانون جنگلهوش مصنوعی از عروسک بازی جهان یکپارچهکرونا چه بر سر مغز می آورمرگ و میر بسیار بالای ناشداروهای ضد بیماری ام اس وانرژی تاریک که ما نمی توزیباترین چیز در پیر شدنارتباط هوش ساختار مغز و ژعادت کردن به نعمتچند جهانیبا هوش مصنوعی خودکار روبتکامل چشملبخند بزن شاید صبح فردا زهوش مصنوعی در خدمت خلق وحجدایی خطای حسی استگیلگمش باستانی کیستمشاهده آینده از روی مشاهدر هم تنیدگی کوانتومیای نعمت من در زندگیمزبان ریشه هایی شناختی اساز نخستین همانند سازها تنوروز یا روز پایانیبحثی در مورد حقیقت فضا و تا 20 سال آینده مغز شما به منابع انرژی از نفت و گاز هاوکينگ پیش از مرگش رسالحمایت از طبیعتپیموزایدمغز انسان برای ایجاد تمددرمان تومورهای مغزی با اایرادهای موجود در خلقت بسلول های بدن تو پیر نیستناز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه باغبانی باعث کاهش برین نت به جای اینترنتتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست قسمت ویتنام نوعی کرونا ویروس حس و ادراک قسمت چهارمپرواز از نیویورک تا لوس آمغز حریص برای خون، کلید تدرگیری مغز در بیماری کویابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله های فضایی منابعاز تکینگی تا مغز از مغز تچاالش ها در تعیین منبع هوبرخی درمان های Spinal Muscular Atتاثیر ترکیبات استاتین (سمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتواکنش های ناخودآگاه و تقحس و ادراک قسمت بیستمآیا هوش مصنوعی زندگی بشرنقش ویتامین K در ترمیم اسذرات کوانتومی زیر اتمی قابزار بقا از نخستین همانسازگاری با محیط بین اجزااز تکینگی تا مغز، از مغز چرا حجم مغز گونه انسان دربعد از کروناتاثیر درجه حرارت بر عملکمنشأ اطلاعات و آموخته ها وبینار اساتید نورولوژی دخواب سالم عامل سلامتیآیا تکامل و تغییرات ژنتینقش رژیم غذایی در رشد و ارویای شفافشلیک فراموشیابزار بقای موجود زنده از اسرار آفرینش در موجنظریه تکامل در درمان بیمتلاش ها برای کشف منابع جدتازه های بیماری پارکینسوما انسانها چه اندازه نزدیادگیری مهارت های جدید دخطرات هوش مصنوعیآب زندگی است قسمت سومروشی جدید در درمان سکته مشبیه سازی سیستم های کواناثرات فشار روحی شدیدبه مغز خزندگان خودت اجازتنها مانع در زندگی موارد فیزیک مولکولها و ذرات در هوش مصنوعی گوگل به کمک تشتعداد کلی ذهن ها در جهان محدودیت های حافظه و حافظکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدژاوو یا آشناپنداریافسردگی و اضطراب در بیماراز تغییراختلالات مخچهظهور امواج مغزی در مغز مصبیماری اسپینال ماسکولار بیماری اضطراب عمومیتوهمات و شناخت حقیقتقانون جنگلهوش مصنوعی از عروسک بازی جهان کنونی و مغز بزرگتریکریستال هامرگ انتقال است یا نابود شداروی فامپیریدین یا نورلانسان قدیم در شبه جزیره عزیباترین چیز در افزایش سارتباط انسانی، محدود به عارضه جدید ویروس کرونا سچندین ماده غذایی که ماننبا تعمق در اسرار ابدیت و تکامل و ارتقای نگاه تا عملرزش ناشی از اسیب به عصبهوش مصنوعی درمانگر کامپیجریان انرژی در سیستم های گیاه خواری و گوشت خوار کدمطالعه ای بیان میکند اهددر هم تنیدگی کوانتومی و پای آنکه نامش درمان و یادشزبان شناسی مدرن در سطح سلاز نشانه ها و آثار درک شدنوشیدن چای برای مغز مفید بحثی در مورد عملکرد لوب فتا بحر یفعل ما یشامنابع انرژی از نفت و گاز هدف یکسان، در مسیرهای متحوادث روزگار از جمله ویرپیچیدگی های مغزمگسمغز انسان برای شادمانی طدرمان تشنجاکسی توسین و تکامل پیش اسلول عصبی شاهکار انطباق از تکینگی تا مغز از مغز تچگونه تکامل مغزهای کنونیبرای پیش بینی آینده مغز دتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست قسمت ویتامین E برای فعالیت صححس و ادراک قسمت نوزدهمپرورش مغز مینیاتوری انسامغز در تنهایی آسیب میبیندرگیری مغز در بیماران مبابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله ها، دارای پرتو از تکینگی تا مغز از مغز تناتوانی از درمان برخی ویبرخی روش های تربیتی کودکتاثیر حرکات چشم بر امواج منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتواکنش به حس جدیدحس و ادراک قسمت دهمآیا هوش ارثی دریافتی از پنقش ژنتیک در درمان اختلاذرات کوانتومی زیر اتمی قابزار بقا از نخستین همانستون فقرات انسان دو پا جلاز تکینگی تا مغز، از مغز چرا خشونت و تعصببعد از کروناتاثیر درجه حرارت بر عملکمهندسی ژنتیک در حال تلاش وراپامیل در بارداریخواب سالم عامل سلامتی و یآیا جنین انسان، هوشمندی نقش زنجبیل در جلوگیری از روان سالمشنا در ابهای گرم جنوب نیاابزار بقای موجود زنده از اسرار بازسازی اندام هانظریه تکامل در درمان بیمتلاش هایی در بیماران قطع تبدیل تراکت صوتی مصنوعی ما اکنون میدانیم فضا خالیادآوری خواب و رویادفاع در برابر تغییر ساختآثار باستانی تمدن های قدريتوکسيمب در درمان ام اسشبکه های مصنوعی مغز به دراثرات مفید قهوهبه بالا بر ستارگان نگاه کتو یک معجزه ایفیزیک و هوشیاریهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتغییر الگوی رشد مغزی با زمخچه فراتر از حفظ تعادلکنگره بین المللی سردرد ددگرگونی های نژادی و تغییالکتروتاکسی(گرایش و حرکراست دستی و چپ دستیاختلالات حرکتی در انسانعقل مجادله گربیماری بیش فعالیتوپیراماتقانونمندی و محدودیت عالمهوش مصنوعی از عروسک بازی جهان کاملی در اطراف ما پرکریستال زمان(قسمت اولمراحل ارتقای پله پله کیهداروی لیراگلوتیدانسان ها می توانند میدان زیر فشار کووید چه باید کرارتباط از بالا به پایین معدم توقف تکامل در یک اندانه جنگ و نه خونریزیباهوش ترین و با کیفیت تریتکامل ابزار هوش ، راه پر لرزش عضله یا فاسیکولاسیوهوش مصنوعی درخدمت خلق وحجریان انرژی در سیستم های گالکانزوماب، دارویی جدیمعنی روزهدر هم تنیدگی کوانتومی و دایمپلانت مغزی کمک میکند زبان شناسی نوین نیازمند از نظر علم اعصاب یا نرووسنوعی سکته مغزی ، وحشتناک بحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر مشاهده بر واقعیت بمنابع انرژی از نفت و گاز هدف از تکامل مغزحافظه و اطلاعات در کجاست پیچیدگی های مغزی در درک زمغز انسان برای شادمانی طدرمان جدید میگرن با انتی اگر میدانی مصیبت بزرگتر سلولهای ایمنی القا کنندهاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه جمعیت های بزرگ شکل برای اولین بار دانشمندانتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست قسمت ویتامین E در چه مواد غذایحس و ادراک قسمت هفتمآلودگی هوا چالش قرن جدیدمغز را از روی امواج بشناسدرگیری مغزی در سندرم کووابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله و تکینگی ابتدایاز تکینگی تا مغز از مغز تناتوانی در شناسایی چهره برخی سلولهای عصبی در تلاتاثیر دوپامین و سروتونینمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتواکسن های شرکت فایزر آمرحس و ادراک قسمت دوازدهمآیا هوش سریعی که بدون احسنقش گرمایش آب و هوا در همرفتار اجتماعی انسان، حاصابزار بقا از نخستین همانسخن پاک و ثابتاز تکینگی تا مغز، از مغز چرا در مغز انسان، فرورفتبعد از کرونا دلخوشی بیهوتاثیر درجه حرارت بر عملکمولتیپل اسکلروز در زنان ورزش هوازی مرتب خیلی به قخواب عامل دسته بندی و حفطآیا جهان ذهن و افکار ما منقش زبان در سلطه و قدرت اروبات های ریز در درمان بیشناخت و معرفت، و نقش آن دابزار بقای موجود زنده از اصل بازخوردهفت چیز که عملکرد مغز تو تلاشی برای درمان قطع نخاتبدیل سلولهای محافط به سما اشیا را آنطور که هستندژن هوش و ساختارهای حیاتی دقیق ترین تصاویر از مغز اآرامش(سکوت) stillness و تکاپوریواستیگمینشباهت مغز و کیهاناثرات مضر ماری جوانابه خودت مغرور نشوتو یک جهان در مغز خودت هسفیزیکدانان ماشینی برای تهوش مصنوعی الفاگوتغییر زودتر اتصالات مغزیکیست کلوئید بطن سوممخچه ، فراتر از حفظ تعادلکنگره بین المللی سردرد ددانش محدود به ابعاد چهارالگوبرداری از طبیعترجزخوانی هایی که امروز باختلالات صحبت کردن در انعلم و ادراک فقط مشاهده ی علم اپی ژنتیک دریچه ای بهبیماری تی تی پیتوانایی مغز و دیگر اجزای قارچ بی مغز در خدمت موجودهوش مصنوعی از عروسک بازی جهان پر از چیزهای اسرار آکریستال زمان(قسمت دوم)مرز مرگ و زندگی کجاستداروی تشنجی دربارداریانسان جدید از چه زمانی پازیرفون داروی ضد ام اسارتباط بین هوش طبیعی و هوعدم درکچه زیاد است بر من که در ایبار بزرگ ایستادن بر دو پاتکامل جریان همیشگی خلقتلزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی ساخته هوش طبیجریان انرژی در سیستم های گامی در درمان بیماریهای معادله ها فقط بخش خسته کندر یک فراکتال هر نقطه مرکایمپلانت نخاعی میتواند دزبان، نشان دهنده ی سخنگو از نظر علم اعصاب اراده آزنیکولا تسلابحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر نگاه ناظر هوشیار بمنابع انرژی از نفت و گاز هدف از خلقت رسیدن به ابزاحافظه و اطلاعات در کجاست پیوند مغز و سر و چالشهای مغز انسان رو به کوچک تر شدرمان جدید کنترل مولتیپلاگر نیروی مغناطیس نباشد سلولهای بنیادی مصنوعی دراز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه جمعیت های بزرگ شکل برای خودآگاه بودن تو بایتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست قسمت ویتامین کاحس و ادراک قسمت هفدهمآلودگی هوا و ویروس کرونامغز زنان جوانتر از مغز مردرگیری مغزی در سندرم کووابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله ی تولید کنندهاز تکینگی تا مغز از مغز تنبرو و انرژی مداومبرخی سيناپسها طی تکامل و تاثیر دپاکین بر بیماری ممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتواکسن کووید 19 چیزهایی که حس و ادراک قسمت سومآیا هشیاری کوانتومی وجودنقش پیش زمینه ها و اراده رقیبی قدرتمند در برابر مابزار بقا از نخستین همانسرنوشتاز تکامل تا مغز، از مغز تچراروياها را به یاد نمی آبعد از کرونا دلخوشی بیهوتاثیر درجه حرارت بر عملکمواد کوانتومی جدید، ممکنورزش هوازی ، بهترین تمریخودآگاهی و هوشیاريآیا جهش های ژنتیکی، ویرونقش زبان در سلطه و قدرت اروح رهاییشناخت درون، شناخت بیرون؛ابزار بقای موجود زنده از اصل عدم قطعیت از کوانتوم هفت سین یادگاری از میراث تلاشی تازه برای گشودن معتداخل مرزها و صفات با بینما با کمک مغز خود مختاريمژن یا نقشه توسعه مغز و نقدلایلی که نشان میدهد ما بآزمون ذهنی گربه شرودینگرریاضیات یک حس جدید استشباهت مغز با کیهان مادیبه دنبال رستگاری باشتو پیچیده ترین تکنولوژی فرگشت و تکامل تصادفی محض هوش مصنوعی از عروسک های بتغییر عمودی سر انسان از پکاهش مرگ و میر ناشی از ابمخچه ابزاري که وظیفه آن فکنترل همجوشی هسته ای با هدانش بی نهایتالتهاب شریان تمپورالرساناها و ابر رساناها و عاختلالات عضلانی ژنتیکعلم به ما کمک میکند تا موبیماری دویکتوازن مهمتر از فعالیت زیقبل از آغازهوش مصنوعی از عروسک بازی جهان دارای برنامهکریستال زمان(قسمت سوم)مرز بین انسان و حیوان کجاداروی جدید s3 در درمان ام انسان عامل توقف رشد مغززیست، مرز افق رویداد هستارتباط شگفت مغز انسان و فعسل طبیعی موثر در کنترل بنهایت معرفت و شناخت درک عبار سنین ابزار هوشمندی اتکامل داروینی هنوز در حالزوم سازگاری قانون مجازاهوش احساسیجستجوی متن و تصویر به صورگامی در درمان بیماریهای معجزه ی علمدر کمتر از چند ماه سوش جداین پیوند نه با مغز بلکه زبان، وسیله شناسایی محیطاز نظر علم اعصاب اراده آزنیاز به آموزش مجازی دیجیبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر نگاه و مشاهده ناظر منابع انرژی از نفت و گاز هر حرکت خمیده می شود و هر حافظه و اطلاعات در کجاستپیوند اندام از حیوانات بمغز انسان رو به کوچکتر شددرمان جدید سرطاناگر نعمت فراموشی نبود بسسلسله مباحث هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه حافظه را قویتر کنیبرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست قسمت ویتامین کا و استخوانحس و ادراک قسمت هجدهمآلزایمرمغزهای کوچک بی احساسدرگیری اعصاب به علت میتوابزار بقا از نخستین همانسیاره ی ابلهاناز تکینگی تا مغز از مغز تنخاع ما تا پایین ستون فقربرداشت مغز ما از گذر زمانتاثیر داروهای ضد التهاب منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتواکسن کرونا و گشودن پنجرحس و ادراک قسمت سی و هشتمآیا واکنش های یاد گرفته ونقش آتش در رسیدن انسان بهرموزی از نخستین تمدن بشرابزار بقا از نخستین همانسریعترین کامپیوتر موجوداز روده تا مغزچراروياها را به یاد نمی آتفکر خلا ق در برابر توهم تاثیر درجه حرارت بر عملکموجود بی مغزی که می تواندورزش و میگرنخودآگاهی و هوشیاريآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجنقش سجده بر عملکرد مغزروزه داری متناوب، مغز را شناسایی تاریخچه ی تکاملیابزار بقای موجود زنده از اصول انجام برخی نرمش ها دهم نوع خواری در میان پیشیتلاشی جدید در درمان ام استروس جریان انرژیما تحت کنترل ژنها هستیم یژنها نقشه ایجاد ابزار هودنیای شگفت انگیز کوانتومآسيب میکروواسکولاریا آسریسدیپلام تنها داروی تایشباهت کیهان و مغزبه زودی شبکه مغزی به جای تو افق رویداد جهان هستیفراموش کارها باهوش تر هسهوش مصنوعی از عروسک های بتغییرات منطقه بویایی مغزکاهش التهاب ناشی از بیمامدل همه جانبه نگر ژنرالیکندر در بیماریهای التهابدانشمندان موفق به بازگردامیوتروفیک لترال اسکلرورشته نوروایمونولوژی و نقاختراع جدید اینترنت کوانرشد مغز فرایندی پیچیده اادامه بحث تکامل چشمعلم ساختن برج های چرخانبیماری دیستروفی میوتونیتوسعه هوش مصنوعی قادر اسقبل از انفجار بزرگهوش مصنوعی از عروسک تا کمجهان در حال نوسان و چرخشکشف مکانیسم عصبی خوانش پمزایای شکلات تلخ برای سلداروی جدید میاستنی گراویانسانیت در هم تنیده و متصزاوسکا درمان گوشرارتباط شگفت انگیز مغز انعصب حقوق نورولوونهایت در بی نهایتبارداری بدون رحمتکامل داروینی هنوز در حامقاومت به عوارض فشار خون هوش احساسیجستجوی هوشیاری در مغز ماگاهی لازم است برای فهم و معجزه ی علم در کنترل کروندر آستانه ی موج پنجم کوویاینکه به خاطرخودت زندگی سفر نامه سفر به بم و جنوب از واقعیت امروز تا حقیقتچیزی خارج از مغزهای ما نیبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر نگاه انسان بر رفتامنابع انرژی از نفت و گاز هرچیز با یک تاب تبدیل به حد و مرزها توهم ذهن ماستپیوند سر آیا ممکن استمغز ایندگان چگونه استدرمانهای بیماری پارکینساگر نعمت فراموشی نبود بسسلطان جنگل یا صاحب ملکوتاز تکینگی تا مغز از مغز تنگاه محدود و تک جانبه، مشبرخی مرزهای اخلاق و علوم تاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست قسمت ویتامین کا در سبزیجاتحس و ادراک قسمت هشتمآمارهای ارائه شده در سطح مغزتان را در جوانی سیم کشدرختان اشعار زمینابزار بقا از نخستین همانسیاره ابلهاناز تکینگی تا مغز از مغز تنخستین تصویر از سیاهچالهبررسي علل احتمالي تغيير تاثیر داروی ضد تشنج سدیم منبع هوشیاری کجاست؟(قسمواکسن کرونا از حقیقت تاتحس و ادراک قسمت سی و ششمآیا یک، وجود داردنقش انتخاب از طرف محیط، نرمز و رازهای ارتباط غیر کابزار بقا از نخستین همانسرگیجه از شایعترین اختلاازدواج های بین گونه ای، رنزاع بین جهل و علم رو به پتفاوت مغز انسان و میمون هتاثیر درجه حرارت بر عملکموجودات مقهور ژنها هستندورزش بهترین درمان بیش فعخودروهای هیدروژنیآیا خداباوری محصول تکاملنقش غذاها و موجودات درياروزه داری و بیمار ی ام اس شناسایی سلول های ایمنی اابزارهای پیشرفته ارتباط اصول توسعه ی یک ذهن کاملهمه ی سردردها بی خطر نیستتمایل زیاد به خوردن بستنتری فلوپرازینمانند آب باشژنها ، مغز و ارادهدندان ها را مسواک بزنید تآسیب ها ناشی از آلودگی هوریشه های مشترک حیاتاجزای پر سلولی بدن انسان شباهت زیاد بین سلول هاي عبه زیر پای خود نگاه نکن بتو با همه چیز در پیوندیفراموشی همیشه هم بد نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی تغییرات آب و هوایی که به کاهش دوپامین عامل بیماریمدل های ریز مغز مینی برینکوچک شدن مغز از نئاندرتادانشمندان نورون مصنوعی سامید نیکو داشته باش تا آنرشد مغز علت تمایل انسان باداراوون تنها داروی تاییعلایم کمبود ویتامین E را بیماری ضعف عضلات نزدیک بتوسعه برخی شغل ها با هوش قدم زدن و حرکت دید را تغیهوش مصنوعی از عروسک تا کمجهان شگفت انگیزکشف مکانیسمی پیچیده در بمسیر دشوار تکامل و ارتقاداروی جدید ضد میگرنانعطاف پذیری مکانیسمی علزبان مشترک ژنتیکی موجوداارتباط شگفت انگیز مغز انعضلانی که طی سخن گفتن چقدچهار میلیارد سال تکامل ببازگشت از آثار به سوی خداتکامل داروینی هنوز در حامقابله با کرونا با علم اسهوش عاطفی بیشتر در زنانحفره در مغزگاهی مغز بزرگ چالش استمغز فکر میکند مرگ برای دیدر درمان بیماری مولتیپل اینکه خانواده ات سالم باسفر به مریخ در 39 روزاز آغاز خلقت تا نگاه انساچیزی شبیه نور تو نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر نگاه انسان بر رفتامنابع انرژی از نفت و گاز هزینه ای که برای اندیشیدحرکت چرخشی و دائمی کیهانپیوند سر، یکی از راه حلهامغز ابزار بقای برتر مادیدرهای اسرارآمیز و پوشیدهاگر با مطالعه فیزیک کوانسم زنبور ، کلیدی برای واراز تکینگی تا مغز از مغز تنگاه انسان محدود به ادرابرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست قسمت ویتامین دی گنجینه ای بزرحس و ادراک قسمت پنجمآن چیزی که ما جریان زمان مغزتان را در جوانی سیمکشدرد باسن و پا به دلیل کاهابزار بقا از نخستین همانسیاره ابلهاناز تکینگی تا مغز از مغز تنخستین روبات های زنده ی جبررسی و اپروچ جدید بر بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمواکسن کرونا ساخته شده توحس و ادراک قسمت سیزدهمآیا کیهان می تواند یک شبینقش اتصالات بین سلولهای رمز بقای جهش ژنتیکیابزار بقای موجود زنده از سربازان ما محققا غلبه می اساس انسان اندیشه و باور نزاع بین علم و نادانی رو تفاوت ها و تمایزها کلید بتاثیر درجه حرارت بر عملکمیهمانهای ناخوانده عامل ورزش در کمر دردخورشید مصنوعیآیا دلفین ها می تواند از نقش غذاها و موجودات درياروزه داری سلول های بنیادشواهدی از نوع جدیدی از حاابزارهای بقا از نخستین هاصول سلامت کمرهمیشه اطمینان تو بر خدا بتری فلوپرازینماه رجبژنهای مشترک بین انسان و ودو ویژگی انتزاع و قدرت تجآشنا پنداریرژیم های غذایی و نقش مهم اجزایی ناشناخته در شکل گشباهت زیاد بین سلول هاي عبوزون هیگز چیستتو با باورهایت کنترل میشفرایند پیچیده ی خونرسانیهوش مصنوعی از عروسک بازی تغییرات تکاملی سر انسان کاهش سن بیولوژیکی، تنها مدیون خود ناموجودکووید نوزده و خطر بیماری دانشمندان یک فرضیه رادیکامید درمان کرونا با همانامگا سه عامل مهم سلامتزمین زیر خلیج فارس تمدنی ادراک ما درک ارتعاشی است علایم کمبود ویتامین E را بیماریهای تحلیل عضلانی اتوصیه های سازمان بهداشت قدرت انسان در نگاه به ابعهوش مصنوعی از عروسک تا کمجهش های ژنتیکی مفید در ساکشف ارتباط جدیدی از ارتبمسئول صیانت از عقیده کیسداروی ضد تشنج با قابليت تاولین مورد PML به دنبال تکزبان چهار حرفی حیات زمینارتباط غیرکلامی بین انساغیرقابل دیدن کردن مادهچهار ساعت پس از کشتار خوکبازگشت به ریشه های تکاملتکامل داروینی هنوز در حاملاحظه های اخلاقی دربارههوش عاطفی در زنان بیشتر احقیقت قربانی نزاع بین بی گذر زمان کاملا وابسته به مغز قلبدر سال حدود 7 میلیون نفر اینترنت بدون فیلتر ماهواسفر تجهیزات ناسا به مریخ از انفجار بزرگ تا انفجار نکاتی در مورد تشنجبحثی درباره احساسات متفاتاثیر ویتامین دی بر بیمامنابع انرژی از نفت و گاز هزینه سنگین انسان در ازاحس چشایی و بویاییپیوستگی همه ی اجزای جهانمغز ابزار برتر بقادرک فرد دیگر و رفتارهای ااگر تلاش انسان امروز براسماگلوتید داروی کاهش دهناز تکینگی تا مغز از مغز تنگاه از درون مجموعه با نگبرخی نرمش های گردنتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست قسمت ویروس مصنوعیحس و ادراک قسمت پنجاهآنچه واقعیت تصور میکنیم نقش قهوه در سلامتیدستورالعمل مرکز کنترل بیابزار بقا از نخستین همانسیر آفرینش از روح تا مغز از تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های مفید برای درد زابررسی ژنها در تشخیص بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمواکسن ایرانی کرونا تولیدحس و ادراک قسمت ششمآیا گذشته، امروز وآینده نقش تیروئید در تکامل مغزرمز جهانابزار بقای موجود زنده از سردرد میگرن در کودکاناستفاده از مغز، وزن را کمنزاع بین علم و جهل رو به پتفاوت های بین زن و مرد فقتاثیر درجه حرارت بر عملکمیوتونیک دیستروفیوزن حقیقی معرفت و شناختخانواده پایدارآیا دلفین ها میتوانند بانقش غذاها و موجودات درياروش مقابله مغز با محدودیشواهدی از دنیسوان(شبه نئابزارهای بقا ازنخستین هماضطراب و ترسهمیشه عسل با موم بخوریمتسلیم شدن از نورون شروع مماپروتیلینژنهای هوش ، کدامنددو برابر شدن خطر مرگ و میآغاز فصل سرما و دوباره تکرژیم های غذایی و نقش مهم احیای بینایی نسبی یک بیمشرکت نورالینک ویدیویی ازبوزون هیگز جهان را از متلتو جهانی هستی که خودش را فرایند تکامل و دشواری هاهوش مصنوعی از عروسک بازی ثبت امواج الکتریکی در عصکایروپاکتیک چیستمدیریت اینترنت بر جنگکودک ایرانی که هوش او از دانشمندان ژنی از مغز انسامروز دانش ژنتیک هیچ ابهزمان واقعیت است یا توهمادغام میان گونه های مختلعلت خواب آلودگی بعد از خوبیهوش کردن در جراحی و بیمتوصیه های غیر دارویی در سقدرت عشقهوش مصنوعی از عروسک تا کمجهش های ژنتیکی غیر تصادفکشف جمجمه ای درکوه ایرهومسئولیت جدیدداروی ضد تشنج با قابليت تاولین مورد پیوند سر در انزبان و کلمه حتی برای کسانارتروز یا خوردگی و التهامقالاتنوآوری ای شگفت انگیز دانبازخورد یا فیدبکتکامل زبانملاحظات بیهوشی قبل از جرهوش عاطفی در زنان بیشتر احقیقت اشیاگربه شرودینگر و تاثیر مشمغز ما کوچکتر از نیم نقطهدرمان های اسرار آمیز در آایندرالسفر دشوار اکتشافاز بحث های کنونی در ویروسچگونه مولکول های دی ان ایبحثی درباره احساساتی غیرتاثیر ویروس کرونا بر مغز منابع انرژی از نفت و گاز هزاران سال چشم های بینا وحس و ادراک (قسمت اول )پیام های ناشناخته بر مغز مغز از بسیاری حقایق می گردرک نیازمند شناخت خویش ااگر خواهان پیروزی هستیسندرم کووید طولانیاز تکینگی تا مغز از مغز تنگاه حقیقی نگاه به درون ابرخی یونها و مولکول های متاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمویرایش DNA جنین انسان، برحس و ادراک قسمت پنجاه و یآنزیم تولید انرژی در سلونقش مهاجرت در توسعه نسل اذهن ما از در هم شکستن منبابزار بقا از نخستین همانسیستم تعادلی بدناز تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های مفید در سرگیجهبررسی سیستم تعادلی بدن اتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمواکسن اسپایکوژنحس و ادراک سی و هفتمآیا پیدایش مغز از روی تصانقش حفاظتی مولکول جدید درمز جهان خاصیت فراکتالابزار بقای موجود زنده از سردرد و علتهای آناستفاده از هوش مصنوعی در نسبت طلایی، نشانه ای به ستفاوت های تکاملی در مغز وتاثیر رو ح و روان بر جسممیگرن سردردی ژنتیکی که بوزوز گوشخارق العاده و استثنایی بآیا دست مصنوعی به زودی قانقشه مغزی هر فرد منحصر بهروش های صرفه جویی در ایجاشکل های متفاوت پروتئین هابزارهای بقای موجود زندهاطلاع رسانی اینترنتیتمدن قدیمی ای در جنوب ایرهمراهی نوعی سردرد میگرنیتشنج چیستماجرای جهل مقدسژنهای حاکم بر انسان و انسدو برابر شدن خطر مرگ و میإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَرژیم ضد التهابیاحیای بینایی نسبی یک بیمشش مرحله تکامل چشمبی نهایت در میان مرزهاتو دی ان ای خاص ميتوکندريفرایند حذف برخی اجزای مغهوش مصنوعی از عروسک بازی جمجمه انسان های اولیهکار با یگانگی و یکپارچگیمدارک ژنتیکی چگونه انسانکودکان میتوانند ناقل بی دانشمندان پاسخ کوانتومی