دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

تاثیر درجه حرارت بر عملکرد مغز و رشد و تکثیر سلولهای مغز چگونه است قسمت پنجم

تاثیر درجه حرارت بر عملکرد مغز و رشد و تکثیر سلولهای مغز چگونه است ؟( قسمت پنجم)

در قسمتهای قبلی بیان شد که گرما در حد قابل قبول، عامل حرکت و حیات سلول زنده است و افزایش درجه حرارت، نقش مهمی در حیات دارد.

برای تاثیر حرارت در افزایش واکنشهای شیمیایی و فیزیکی، ثابت وانت هوف بیان شد ولی باز بيان شد که افزایش بیش از حد حرارت، تاثیر بدتری را بر سلولهای زنده دارد.برخی مطالب در قسمتهای قبل تکرار میشود (افزایش درجه حرارت در حد متعادل، منجر به بهبود عملکرد سلولهای مغزی می شود ولی افزايش درجه حرارت درون مغز به بالای چهل درجه، تاثیر برعکس دارد و این تاثیر مضر، به خصوص روی سلولهایی است که فعالیت بیشتری دارند.

ورزش شدید در هوای گرم منجر به آسیب دیدن سد بین خون و مغز می گردد. در حالت سرد شدن مغز میزان البوميني که از سد تخریب شده به داخل مغز نفوذ می کند به حدود دو برابر می رسد ولی در وضعیت هيپرترميک و گرم شدن شديد یعنی حدود 41 درجه، این نفوذ به 26 برابر می رسد.

این آسیب به سد بین خون و مغز در کورتکس پيريفورميس به حداکثر میرسد. ( Thompson SM, Musakawa LM, Rince DA. Temperature dependence of intrinsic membrane properties and synaptic potentials in hippocampal CA1 neurons in vitro. J. Neurosci.1985;5:817824. [PubMed]))

بار دیگر با یک تضاد مواجهيم و با یک نیرویی که بر این تضاد فائق می آید تا حیات جریان یابد . گرمایی که حیات بخش به مغز است و گرمای سوزاني که کشنده حیات برای مغز است و همین که امروز مغز انسان باقی مانده است نشان دهنده قدرت بی مانندی است که سوپاپهاي بین حرارت و حیات و سوختن و مرگ را به صورت متعادل، نگه داشته است. اینکه بگوئیم جهان امروز از هیچ به وجود آمده است و نیاز به قدرتی برای ساختن آن نیست، قطعا عاقلان را قانع نخواهد کرد . ایجاد هماهنگیهای عمیق بین اجزای مختلف و متضاد که مانند پیشرفته ترین دستگاهها بین فشار زیاد و کم ، انتخاب طبیعی و انتخاب جنسی و گرما و سرما توازن ایجاد میکند، لازمه حیات زمینی است و قطعا عقلی در پس این هماهنگیها هست.(جهت مطالعه بیشتر در مورد این سوپاپهای حیاتی به قسمت چهارم این بحث مراجعه شود)

پیش از پایان بحث درباره تاثیر حرارت بر مغز ، نگاهی سطحی بر تاثیر حرارت بر حیات به صورتي کلی می اندازيم.

در این قسمت گامی فراتر به سوی ریشه های حیات زميني یعنی هوا و آب برداشته میشود و به بخش مهمی از حيات يعني جریانهای همرفتی در هوا و دریا میپردازیم که نقش بسیار مهمی را در ایجاد باد و امواج دريا دارد. با گرم شدن اکثر گازها و مایعات، چگالی گاز و مایع کمتر میشود و مایع یا گاز گرمتر به روي قسمت سردتر می آید. این تغییر چگالی در نتیجه حرارت، یکی از شگفتی های خلقت است. و مانع از ايستايي آبها میشود.

این عدم ايستايي آبها به خصوص در مورد آبهای جاری شیرین، مهمتر است. این آبها اگر ساکن باشند به مرور زمان دچار فساد میشوند زیرا نمک آب دریاها را ندارند و عدم وجود نمک، محیط مناسبی را برای رشد باکتریها و ویروسها فراهم مي کند. جاری بودن این آبها از فساد جلوگیری میکند.

به نظر میرسد با شیوع سد سازیهای گسترده و تجمع آبهای شیرین در پشت این سدها این جریان طبیعی مختل شده است. ولی در واقع اینطور نیست.

نکته مهم در تاثیرات درجه حرارت بر حرکات همرفتی آب این دریاچه هاست. همانطور که میدانیم آب تازه وارد شده به این دریاچه ها معمولا از چشمه ها و رودخانه هاست و درجه حرارت آن پایین است بنابراین با ورود آب سرد به دریاچه های سد یا دریاچه های طبیعی معمولا به دلیل چگالی بالاتر به قسمت پایین دریاچه ميرود و آب قدیمی تر و گرمتر به سطح می آید و چون معمولا تخلیه این دریاچه ها از کف آن صورت نمی گيرد بلکه بیشتر از قسمتهای سطحی تخلیه ميشوند، پس آبهای قدیمی تر که شاید اگر جاری نشوند فاسد گردند، سریعتر تخلیه میشوند و آبهای جدید و سرد در قسمت تحتانی دریاچه قرار می گیرد و باز با گرم شدن این آبها، آب گرمتر به سطح آب می آید و آبهای سرد رودخانه یا چشمه به قسمت پائینتر میرود.

دریاها که سطح آنها بسیار پایین است و تخلیه اي ندارند برای جلوگیری از فسادشان لازم است شور باشند ولی در همین دریاها هم وجود جریانات آبهای گرم سطحی و سرد عمقی وجود دارد و در کل، حرکات امواج آب بر اثر بادهایی که میوزد باعث جنبش سطح آب و حل شدن مقدار زیادی اکسیژن در آب ميشود.

@salmanfatemi

افزایش جریانهای اعماق دریا از اختلاف در دما و میزان نمک حاصل میشوند. جریانهای سطحی نیز از اصطکاک موجهای تولید شده در اثر وزش باد و جزر و مد پدیدار میشوند.

Gordon, Arnold. Ocean Circulation in The Climate System. Columbia University (New York), 2004. Accessed 6 July 2013.)

( Stewart, Robert H. Introduction To Physical Oceanography, pp. 23. Texas A & M University, 2008. Accessed 15 Sept. 2013.)

دمای دریا عمدتاً بر میزان تابش خورشیدی جذب شده وابسته است. در استوا، جایی که نور خورشید به طور مستقیم میتابد، دمای لایههای سطح میتواند تا ۳۰ درجه سانتیگراد افزایش یابد؛ در اطراف قطبها، دما در نقطه ذوب با یخ دریا در تعادل دمایی است. شوری آب دمای ذوب را کمتر از دمای ذوب آب شیرین کرده است (معمولا -۱٫۸). این اختلاف دما به گردش مداوم آب در دریا کمک میکند. جریانهای سطحی گرم با دور شدن از استوا سرد میشوند و با متراکمتر شدن، در آب فرومیرود. آب سرد در اعماق دریا، پیش از بالا آمدن سطح، به سمت استوا بازمیگردد. در سراسر جهان آب دریای در اعماق، دمایی بین -۲ تا ۵ درجه سانتیگراد دارد.
( Russell, F.S. & al. The Seas, pp. 225227. Frederick Warne, 1928.)

جریانهای دریایی وابسته به حرارت را در اینجا میبینم يعنی اگر گرمای خورشید عالم تاب نبود، آب دریاها ایستا میشد و در نتیجه عدم وجود موج ، میزان اکسیژن آن بسیار کاهش می یافت. پس می بینیم حرارت خورشید چه نقش برجسته ای در ایجاد حیات بر کره زمین دارد. البته نکته مهم تفاوتهای حرارتی و گرمایشی و اختلاف فشار هوا و آب در قسمتهای مختلف زمین است. و این تفاوتها سبب ایجاد باد و موج در آب و هوا میشود. (باز تضادی بین سرما و گرما که اگر توازنی در این تضادها ایجاد نشود ،حیاتی شکل نميگيرد). در دریاهای منجمد، کریستالهای یخ در سطح دریا شروع به شکل گیری میکنند و جریانات زیر یخ ها باز باقی ميماند. خود این تشکیل یخ در سطح آب، نقش بسیار مهمی در ادامه حیات دارد و از شگفتترين پدیده هاست . آب سرد معمولا سنگینتر است و پایین میرود که نقش مهم آن را در تخلیه آبهای شیرین مانده و قدیمی و جایگزین شدن آن با آب سرد و تازه چشمه ها دیدیم. ولی با ادامه سرد شدن آب، و رسیدن به دمای انجماد ، چگالی یخ کاهش می یابد و یخ روی آب میماند و تشکیل یخ روی آب سبب میشود به عنوان عايقي ، آب روان زیر ، گرمتر بماند و موجودات آبزی در آب زیر لایه های یخی باقی بمانند .

اگر دوره های یخ بنداني را که زمین با آن مواجه بوده است در نظر بگیریم خواهیم فهمید، این سیستم شگفت انگیز یخ زدن آب است که امکان ادامه حیات را در زیر لایه های یخی فراهم کرده است. اگر مایعی غیر از آب روی زمین وجود داشت، امکان ادامه حیات در دور های یخ بندان نبود.

میزان نور خورشیدی که به داخل دریا نفوذ میکند، به زاویه خورشید، آبوهوای محلی، و کدری دریا بستگی دارد. از نوری که به سطح دریا میرسد، بیشتر آن از سطح دریا بازتاب میشود، و طول موج قرمز در چند متر بالایی مشاهده میگردد. زرد و سبز تا اعماق بیشتر نفوذ میکند، و طول موجهای آبی و بنفش تا حدود ۱۰۰۰ متر نفوذ مینماید.( ↑ Russell, F.S. & al. The Seas, pp. 225227. Frederick Warne, 1928.)

میزان اکسیژن موجود در آب دریا در درجه اول به دما و موجودات زنده فتوسنتز کننده مانند جلبک، فیتوپلانکتون، و گیاهانی مانند علف دریایی بستگی دارد که در آن زندگی میکنند. در طول روز، فعالیت فتوسنتزی آنها اکسیژن تولید میکند، این اکسیژن در آب دریا حل میشود و حیوانات دریایی از آن استفاده میکنند. اشباع آب از اکسیژن در طول شب و در اعماق زیاد کمتر روی میدهد. باز در اینجا نقش مهم گرما و نور خورشید را در ادامه حیات می بینیم و وقتي بدانيم ابتداي سیر تکامل موجودات که نهایتا به مغز امروزی رسیده است، در آبها بوده است نقش حرارت و نور خورشید را در ادامه حیات در می یابیم.

( ↑ Jeffries, Martin. Sea ice in the Encyclopædia Britannica Online. Britannica Online, 2012. Accessed 21 April 2013.)

گفته میشود که گرمشدن زمین اکسیژن سطح و عمق دریا را کاهش خواهد داد. باز متوجه نقش مهم تنظیمات درجه حرارت میشویم.

حرارت نقش مهمی را در ایجاد و حفظ حیات داشته است ولی افزایش بیش از حد درجه حرارت میتواند میزان اکسیژن محلول در آب را کاهش دهد. این میزان کم شدن اکسیژن محلول اینگونه است
15 mg/L at 0ºC to 8 mg/L at 30ºC
ولی مانع دیگری با سرد شدن بیشتر حاصل میشود تشکیل یخ روی آب به عنوان عايق از میزان اکسیژن زیر آب می کاهد
http://www.ramp-alberta.org/…/temperature+and+dissolved+oxy…

@salmanfatemi

باید توجه شود که نقش اکسیژن در عملکرد سلولهای معزی بسيار بالاست و سلولهاي مغزی بیش از همه سلولهای ديگر بدن، اکسیژن میسوزانند و در سیر تکاملی موجودات، لازمه بزرگ شدن مغز میزان بالای اکسیژن محیط است به طوری که در سیر تکاملی خلقت، موجودات آبزی ابتدایی برای رشد بیشتر مغزشان مجبور شدند از آب بیرون بیاید تا از اکسیژن بیشتر هوای آزاد استفاده کنند.افزایش حرارت آبها میتواند با افزایش رشد گیاهان فتوسنتز کنند میزان اکسیژن آب را بیشتر کند ولی با افزایش بيشتردرجه حرارت آب میزان اکسیژن محلول درآب کاهش می یابد که به نوبه خود میتواند از اکسیژن محلول در آب بکاهد و میزان اکسیژن موجود درهوا را بیشتر کند. باز توازن برقرار کردن بین گرما و سرما بسیار حساس است. زندگی آبزیان و هوازيان و میزان اکسیژن در دسترس آنها در گرما و سرما، و در نتیجه رشد مغز آنها در طول قرون آینده با شرایط پارادوکس بسیاری مواجه است که لازم است توازنی بین آنها قرار شود.

در همین جا مبحث تاثیر دما بر حیات و رشد سلولهای مغزی به پایان میرسد . امید است نقدهای سازنده اي روی این بحث از طرف همراهان گرامی انجام شود.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ابزار بقا از نخستین همانتربیت کودکان وظیفه ای مهاز تکینگی تا مغز از مغز تچندین ماده غذایی که ماننخم شدن فضا-زمانبحثی درباره احساسات متفاذهن خود را مشغول هماهنگیقلب روباتیکهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل زبانکنترل جاذبهسندرم سردرد به دلیل افت فمباحث مهم حس و ادراکآیا جهان ذهن و افکار ما مابزار بقا از نخستین همانتغییرات منطقه بویایی مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تنورون های ردیاب حافظهخطا در محاسبات چیزی کاملبرخی ملاحظات در تشنج های رویا و خبر از آیندهلوب فرونتال یا پیشانی مغهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتاثیر نگاه انسان بر رفتاکاهش مرگ و میر ناشی از ابسیستم دفاعی بدن علیه مغز مروری بر تشنج و درمان هایآثار باستانی تمدن های قدابزار بقای موجود زنده از جهان یکپارچهاساس انسان اندیشه و باور چگونه آن شکری که می خوریمديدن با چشم بسته در خواب برخی سيناپسها طی تکامل و روش صحبت کردن در حال تکامممانتین یا آلزیکسا یا ابهاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر گیاه خواری بر رشد وکریستال هاسریعترین کامپیوتر موجودمسئول صیانت از عقیده کیسافزایش مرگ و میر سندرم کواتفاق و تصادفجواب دانشمند سوال کننده اصول انجام برخی نرمش ها دچالش هوشیاری و اینکه چرا دانشمندان اولین سلول مصنبعد از کرونارژیم غذایی ضد التهابیمنابع انرژی از نفت و گاز وقتی فهمیدی خطا کردی برگتاثیر درجه حرارت بر عملکگیلگمش باستانی کیستشناخت درون، شناخت بیرون؛معجزه در هر لحظه زندگیامروز دانش ژنتیک هیچ ابهاختلال در شناسایی حروف و حقیقت افرادبه نقاش بنگرچرا مغز انسان سه هزار سالداروی ضد تشنج با قابليت تتلاش هایی در بیماران قطع رشد مغز علت تمایل انسان بمنبع هوشیاری کجاست قسمت واقعیت چیستپوست ساعتی مستقل از مغز دمغز انسان رو به کوچکتر شدانسان جدید از چه زمانی پاارتباط ماده و انرژیحباب های کیهانی تو در توبیماری های مغز و اعصاب و در کمتر از چند ماه سوش جدنسبت طلایی، نشانه ای به ستو یک جهان در مغز خودت هسواکسن اسپایکوژن ضد کرونازونیسومایدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتطلای سیاهپیشرفت در عقل است یا ظواهمغزهای کوچک بی احساسای نعمت من در زندگیمتاثیر درجه حرارت بر عملکارزش خود را چگونه میشناسنقش هورمون زنانه استروژنحس و ادراک قسمت هفدهمبیهوشی در بیماران دچار ادرمان جدید میگرن با انتی همیشه عسل با موم بخوریمتوهم فضای خالیوزوز گوشزبان و شناخت حقیقت قسمت امواد کوانتومی جدید، ممکنعوامل موثر در پیدایش زباآنچه واقعیت تصور میکنیم ایا تکامل هدفمند استتاریکی من و تو و گرد و غبااز تلسکوپ گالیله تا تلسکنقش رژیم غذایی بر رشد و احس و ادراک قسمت سومبازگشت به ریشه های تکاملدرک عمیق در حیواناتفاصله ی همیشگی تصویر سازهوش مصنوعی از عروسک های بتوضیحی ساده در مورد هوش مژنها ، مغز و ارادهسفرنامه سفر به بم و جنوب ما انسانها چه اندازه نزدصفحه اصلیآیا هوش سریعی که بدون احسآیا هشیاری کوانتومی وجودابزار بقا از نخستین همانترجمه ای ابتدایی از اسرااز تکینگی تا مغز از مغز تنه جنگ و نه خونریزیخونریزی مغز در سندرم کووبحثی درباره احساساتی غیرذهن سالمقلب را نشکنهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل زبان انسان از پیشیکندر در بیماریهای التهابسوپاپ ها یا ترانزیستورهامجموعه های پر سلولی بدن مآیا جهش های ژنتیکی، ویروابزار بقا از نخستین همانتغییرات آب و هوایی که به از تکینگی تا مغز از مغز تنوروپلاستیسیتی چیستخطای ادراک کارمابرخی مرزهای اخلاق و علوم رویا بخشی حقیقی از زندگی لوتیراستامهوش احساسیتاثیر ویتامین دی بر بیماکاهش التهاب ناشی از بیماسکوت و نیستیمرکز هوشیاری، روح یا بدن آرامش(سکوت) stillness و تکاپوابزار بقای موجود زنده از جهان کنونی و مغز بزرگتریاستفاده از مغز، وزن را کمچگونه انتظارات بر ادراک دی متیل فومارات(زادیوا)(برداشت مغز ما از گذر زمانروشهای نو در درمان دیسک بمن کسی در ناکسی دریافتم هاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر گیاه خواری بر رشد وکریستال زمان(قسمت اولسرگیجه از شایعترین اختلامسئولیت جدیدافزایش سرعت پیشرفت علوم اتوبان اطلاعات و پلِ بینجوسازی مدرناصول توسعه ی یک ذهن کاملچالش هوشیاری و اینکه چرا دانشمندان تغییر میدان مغبعد از کرونا دلخوشی بیهورژیم غذایی ضد دردمنابع انرژی از نفت و گاز وقتی تو از یاد گرفتن باز تاثیر درجه حرارت بر عملکگیاه بی عقل به سوی نور میشناسایی تاریخچه ی تکاملیمغز فکر میکند مرگ برای دیانفجار و توقف تکاملی نشااختلال در شناسایی حروف و حقیقت اشیاچرا مغزهای ما ارتقا یافت داروی ضد تشنج با قابليت تتلاشی برای درمان قطع نخازمین در برابر عظمت کیهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت واقعیت های متفاوتپوشاندن خود از نورمغز ایندگان چگونه استانسان خطرناکترین موجودارتباط متقابل با همه ی حیحد و مرزها توهم ذهن ماستبیماری وسواسدر آسمان هدیه های نادیدننشانه های گذشته در کیهان تو پیچیده ترین تکنولوژی واکسن دیگر کرونا ساخته شزونا به وسیله ویروس ابله منبع هوشیاری کجاست؟(قسمطوفان فقر و گرسنگی و بی سپیشرفتی مستقل از ابزار همغزتان را در جوانی سیم کشای آنکه نامش درمان و یادشتاثیر درجه حرارت بر عملکاز فرد ایستا و متعصب بگذرنقش ویتامین K در ترمیم اسحس و ادراک قسمت هجدهمبیوگرافیدرمان جدید کنترل مولتیپلهمراهی نوعی سردرد میگرنیتوهم فضای خالی یا توهم فضیک پیام منفرد نورون مغزی زبان و شناخت حقیقت قسمت دموجود بی مغزی که می تواندعوامل ایجاد لغت انسانی و آنچه حس می کنیم، نتیجه ی ایجاد احساساتتاریکی خواهد ترسیداز تکنیکی تا مغز از مغز تنقش رژیم غذایی در رشد و احس و ادراک قسمت سی و هشتمبازخورد یا فیدبکدرگیری قلب در بیماری ویرفاصله ی همیشگی تصویر سازهوش مصنوعی از عروسک های بتیوتیکسن داروی ضد جنونژنهای مشترک بین انسان و وسفری به آغاز کیهانما اکنون میدانیم فضا خالسوالات پزشکیآیا واکنش های یاد گرفته وابزار بقا از نخستین همانتسلیم شدن از نورون شروع ماز تکینگی تا مغز از مغز تچه زیاد است بر من که در ایخواندن ، یکی از شستشو دهنبخش فراموش شده ی حافظهذخیره ی شگفت انگیز اطلاعقیچی ژنتیکیهوش مصنوعی از عروسک تا کمتکامل ساختار رگهای مغزی کوچ از محیط نامناسبسوپاپ ها یا ترانزیستورهامحل درک احساسات روحانیآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجابزار بقا از نخستین همانتغییرات تکاملی سر انسان از تکینگی تا مغز- از مغز نوروز یا روز پایانیخطای حسبرخی نکات از گاید لاین پررویا تخیل یا واقعیتلوزالمعده(پانکراس)مصنوعهوش احساسیتاثیر ویروس کرونا بر مغز کاهش حافظه هرچند فرایندیسکته مغزیمرکز حافظه کجاستآزمون تجربی، راهی برای رابزار بقای موجود زنده از جهان کاملی در اطراف ما پراستفاده از هوش مصنوعی در چگونه به سطح بالایی از هودین، اجباری نیستبررسي علل احتمالي تغيير روشهای شناسایی قدرت شنوامنابع انرژي پاک سرچشمه حهدف یکسان، در مسیرهای متتاثیر گیاه خواری بر رشد وکریستال زمان(قسمت دوم)سرگردانیمسئولیت در برابر محیط زیافسردگی و اضطراب در بیمااتوسوکسیمایدجامعه ی آسمانیاصول سلامت کمرچالش هوشیاری و اینکه چرا دانشمندان روش هاي جدیدی بعد از کرونا دلخوشی بیهوراه فراری نیستمنابع انرژی از نفت و گاز ویتنام نوعی کرونا ویروس تاثیر درجه حرارت بر عملکگیاه خواری و گوشت خوار کدشناسایی سلول های ایمنی امغز قلبانواع سکته های مغزیاختلالات مخچهحقیقت تنها چیزی است که شاچرا ویروس کرونای دلتا واداروی ضد تشنج توپیراماتتلاشی تازه برای گشودن معزمین زیر خلیج فارس تمدنی منبع هوشیاری کجاست قسمت واقعیت و مجازشبیه سازی سیستم های کوانپیموزایدمغز ابزار بقای برتر مادیانسان عامل توقف رشد مغزارتباط چاقی و کاهش قدرت بحرکت چرخشی و دائمی کیهانبیماری گیلن باره و بیماردر آستانه ی موج پنجم کووینشانه های پروردگار در جهتو افق رویداد جهان هستیواکسن دیگری ضد کرونا از دزیباترین چیز در پیر شدنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمطوفان زیباییپاسخ گیاهان در زمان خوردمغزتان را در جوانی سیمکشایمپلانت مغزی کمک میکند تاثیر درجه حرارت بر عملکاز نخستین همانند سازها تنقش ژنتیک در درمان اختلاحس و ادراک قسمت هشتمبیوگرافیدرمان جدید سرطانهندسه ی پایه ایتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)یک پیشنهاد خوب برای آسان زبان و شناخت حقیقت قسمت سموجودات مقهور ژنها هستندعواملی که برای ظهور لغت اآنها نمیخواهند دیگران راایرادهای موجود در خلقت بتاریخ همه چیز را ثبت کردهاز تکینگی تا مغز و از مغز نقش زنجبیل در جلوگیری از حس و ادراک قسمت سی و ششمبازسازي مغز و نخاع چالشی درگیری مغز در بیماری کویفاصله ی همیشگی تصویر سازهوش مصنوعی از عروسک بازی تکنولوژی جدید که سلول هاژنهای هوش ، کدامندسقوط درون جاذبه ای خاص، چما از اینجا نخواهیم رفتپیامهای کاربرانسایتهای دیگرآیا یک، وجود داردابزار بقا از نخستین همانتشنج چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تنه عدم مطلق بلکه عدم با قخواب سالم عامل سلامتیبخش های تنظیمی ژنومذره ی معین یا ابری از الکقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصهوش مصنوعی از عروسک تا کمتکامل شناخت انسان با کشفکوچک شدن مغز از نئاندرتاسوپاپ ها یا ترانزیستورهامحل درک احساسات روحانی دآیا خداباوری محصول تکاملابزار بقا از نخستین همانثبت امواج الکتریکی در عصاز تکینگی تا مغز- از مغز نوشیدن چای برای مغز مفید خطر آلودگی هوابرخی نرمش ها برای زانورویا حقی از طرف خدالیس دگرامفتامین یا ویاسهوش در طبیعتتاثیر ژنها بر اختلالات خکاهش دوپامین عامل بیماریسانسور از روی قصد بسیاری مرکز حافظه کجاستآزمون ذهنی گربه ی شرودینابزار بقای موجود زنده از جهان پیوستهاستفاده از انرژی خلاچگونه باغبانی باعث کاهش دید تو همیشه محدود به مقدبررسی و اپروچ جدید بر بیمروشی برای بهبود هوش عاطفمنابع انرژی از نفت و گاز هدف از تکامل مغزتاثیر گیاه خواری بر رشد وکریستال زمان(قسمت سوم)سرگردانیمستند جهان متصلاقلیت خلاقاثر مضر مصرف طولانی مدت رجاودانگی مصنوعیاضطراب و ترسچالش دیدگاه های سنتی در بدانشمندان روشی برای تبدیتفکر خلا ق در برابر توهم راه های جدید برای قضاوت رمنابع بی نهایت انرژی در دویتامین E برای فعالیت صحتاثیر درجه حرارت بر عملکگیرنده باید سازگار با پیشواهدی از نوع جدیدی از حامغز ما کوچکتر از نیم نقطهانگشت ماشه ایاختلالات حرکتی در انسانحقیقت خواب و رویابه هلال بنگرچرا پس از بیدار شدن از خودارویی خلط آورتلاشی جدید در درمان ام اسزمان چیستمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمواقعیت خلا و وجود و درک مشبکه های مصنوعی مغز به درپیموزایدمغز ابزار برتر بقاانسانیت در هم تنیده و متصارتباط هوش ساختار مغز و ژحس چشایی و بویاییبیماری آلزایمر، استیل کودر درمان بیماری مولتیپل نظام مثبت زندگیتو انسانی و انسان، شایستواکسن سرطانزیباترین چیز در افزایش سمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمطی یکصد هزار سال اخیر هرچپختگی پس از چهل سالگي به نقش قهوه در سلامتیایمپلانت نخاعی میتواند دتاثیر درجه حرارت بر عملکاز نخستین همانند سازها تنقش گرمایش آب و هوا در همحس و ادراک قسمت پنجمبیان ژن های اسکیزوفرنی ددرمان سرطان با امواج صوتهندسه ی رایج کیهانتوهم چیستیک آلل ژنتیکی که از نئاندزبان جانسوزموسیقی هنر مایع استعوارض ازدواج و بچه دار شدآنان که در قله اند هرگز خاکسی توسین و تکامل پیش اتازه های اسکیزوفرنی(جنواز تکینگی تا مغز از مغز تنقش زبان در سلطه و قدرت احس و ادراک قسمت سیزدهمبحتی علمی درباره تمایل بدرگیری مغز در بیماران مبفرگشت و تکامل تصادفی محض هوش مصنوعی از عروسک بازی تکنولوژی جدید که سلول هاژنهای حاکم بر انسان و انسسلول های بنیادی منابع و اما اشیا را آنطور که هستندما به جهان های متفاوت خودآیا کیهان می تواند یک شبیابزار بقا از نخستین همانتشنج و حرکات شبه تشنجی قااز تکینگی تا مغز از مغز تنهایت معرفت و شناخت درک عخواب سالم عامل سلامتی و یبخش بزرگی حس و ادراک ما اذرات کوانتومی زیر اتمی ققانون مندی نقشه ژنتیکی مهوش مصنوعی از عروسک تا کمتکامل، نتیجه ی برنامه ریکوچکترین چیز یک معجزه اسسودمندی موجودات ابزی بر محدودیت چقدر موثر استآیا دلفین ها می تواند از ابزار بقا از نخستین همانجلوتر را دیدناز تکینگی تا مغز- از مغزتنوعی سکته مغزی ، وحشتناک خطرات هوش مصنوعیبرخی نرمش های گردنرویاها از مغز است یا ناخولا اکراه فی الدینهوش عاطفی بیشتر در زنانتاثیر کلام در آیات کلام بکاهش سن بیولوژیکی، تنها سانسور بر بسیاری از حقایمرکز خنده در کجای مغز استآزمون ذهنی گربه شرودینگرابزار بقای موجود زنده از جهان پیوستهاستفاده از سلول های بنیاچگونه تکامل مغزهای کنونیدیدن خدا در همه چیزبررسی ژنها در تشخیص بیماروشی جدید در درمان قطع نخمنابع انرژی از نفت و گاز هدف از خلقت رسیدن به ابزاتاثیر گیاه خواری بر رشد وکشف مکانیسم عصبی خوانش پسربازان ما محققا غلبه می مشکلات نخاعیالکترومغناطیس شنوایی و هاثرات فشار روحی شدیدجایی خالی نیستاطلاع رسانی اینترنتیچاالش ها در تعیین منبع هودائما بخوانتفاوت مغز انسان و میمون هراه های جدید برای قضاوت رمنابع جدید انرژیویتامین E در چه مواد غذایگالکانزوماب، دارویی جدیشواهدی از دنیسوان(شبه نئمغز مادران و کودکان در زمانگشت نگاری مغز نشان میداختلالات صحبت کردن در انحقیقت در علم، هرگز نهایی به کدامین گناه کشته شدندچرا بیماری های تخریبی مغداستانها و مفاهیمی اشتباتمایل زیاد به خوردن بستنزمان و مکان، ابعاد کیهان منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتوالزارتان داروی ضد فشار شباهت مغز و کیهانپیچیدگی های مغزمگسمغز از بسیاری حقایق می گرانعطاف پذیری مکانیسمی علارتباط پیوسته ی جهانحس و ادراک (قسمت اول )بیماری الزایمردر سال حدود 7 میلیون نفر نظریه ی تکامل در درمان بیتو با همه چیز در پیوندیواکسن سرطانزیر فشار کووید چه باید کرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمظهور امواج مغزی در مغز مصپروژه ی ژنوم انسانینقش مهاجرت در توسعه نسل ااین پیوند نه با مغز بلکه تاثیر درجه حرارت بر عملکاز نخستین همانند سازها تنقش پیش زمینه ها و اراده حس و ادراک قسمت پنجاهبیان حقیقتدرمانهای بیماری پارکینسفلج نخاعی با الکترودهای هندسه بنیادینتوهم وجودیک جهش ممکن است ذهن انسانزبان ریشه هایی شناختی اسمیهمانهای ناخوانده عامل عید نوروز مبارکآنزیم تولید انرژی در سلواگر فقط مردم میفهمیدند کتازه های بیماری پارکینسواز تکینگی تا مغز از مغز تنقش زبان در سلطه و قدرت احس و ادراک قسمت ششمبحث درباره پیدایش و منشا درگیری مغزی در سندرم کووفراموش کارها باهوش تر هسهوش مصنوعی از عروسک بازی تکینگیکل اقیانوس در یک ذرهسلول های بدن تو پیر نیستنکلمات بلند نه صدای بلندسلول عصبی شاهکار انطباق ما با کمک مغز خود مختاريمآیا گذشته، امروز وآینده ابزار بقا از نخستین همانتشنج عدم توازن بین نورون از تکینگی تا مغز از مغز تنهایت در بی نهایتخواب عامل دسته بندی و حفطبخش بزرگتر کیهان ناشناختذرات کوانتومی زیر اتمی ققانون جنگلهوش مصنوعی از عروسک تا کمتأثیر نگاه انسان بر رفتاکووید نوزده و خطر بیماری سیلی محکم محیط زیست بر انمحدودیت های حافظه و حافظآیا دلفین ها میتوانند باابزار بقا از نخستین همانجمجمه انسان های اولیهاز تکینگی تا مغز، از مغز نیکولا تسلادفاع در برابر تغییر ساختبرخی یونها و مولکول های مرویاهای پر رمز و حیرتی درلایو دوم دکتر سید سلمان فهوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر کپسول نوروهرب بر نکایروپاکتیک چیستسایه را اصالت دادن، جز فرمرگ چیستآسيب میکروواسکولاریا آسابزار بقای موجود زنده از جهان پر از چیزهای اسرار آاستفاده از سلول های بنیاچگونه جمعیت های بزرگ شکل دژا وو یا اشنا پنداریبررسی بیماری التهابی رودروشی جدید در درمان نابینمنابع انرژی از نفت و گاز هر چیز با هر چیز دیگر در تتاثیر گیاه خواری بر رشد وکشف مکانیسمی پیچیده در بسردرد میگرن در کودکانمشکلات بین دو همسر و برخیالکتروتاکسی(گرایش و حرکاثرات مفید قهوهجاذبهاطلاعات حسی ما از جهان، چناتوانی از درمان برخی ویداروهای مصرفی در ام استفاوت ها و تمایزها کلید براه پیروزی در زندگی چیستمناطق خاصی از مغز در جستجویتامین کاگامی در درمان بیماریهای شکل های متفاوت پروتئین همغز چون ابزار هوش است دلیاندوهگین نباش اگر درب یا اختلالات عضلانی ژنتیکحقیقت راستین انسان علم ببه امید روزهای بهترچرا حیوانات سخن نمی گویندخالت در ساختار ژنهاتمدن قدیمی ای در جنوب ایرزمان واقعیت است یا توهممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتواکنش های ناخودآگاه و تقشباهت مغز با کیهان مادیپیچیدگی های مغزی در درک زمغز به تنهایی برای فرهنگ اهرام مصر از شگفتی های جهارتباط انسانی، محدود به حس و ادراک (قسمت دوم )بیماری ای شبیه آلزایمر و درمان های اسرار آمیز در آنظریه ی تکامل در درمان بیتو با باورهایت کنترل میشواکسنی با تاثیر دوگانه ازیرفون داروی ضد ام اسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمعقل مجادله گرپروژه ی ژنوم انسانیاین اندوه چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکاز نخستین همانند سازها تنقش آتش در رسیدن انسان بهحس و ادراک قسمت پنجاه و یبیست تمرین ساده برای جلودرهای اسرارآمیز و پوشیدهفلج بل، فلجی ترسناک که آنهندسه در پایه ی همه ی واکتوهم بی خدایییک رژیم غذایی جدید، می توزبان شناسی مدرن در سطح سلمیوتونیک دیستروفیعامل کلیدی در کنترل کارآآیندهاگر میدانی مصیبت بزرگتر تبدیل تراکت صوتی مصنوعی از تکینگی تا مغز از مغز تنقش سجده بر عملکرد مغزحس و ادراک قسمت شصت و هشتبحثي درباره هوش و تفاوتهدرگیری مغزی در سندرم کووفراموشی همیشه هم بد نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل مادی تا ابزار هوشمتکامل مداومکلام و زبان، گنجینه ای بسسلولهای ایمنی القا کنندهما بخشی از این جهان مرتبطآیا پیدایش مغز از روی تصاابزار بقا از نخستین همانتشخیص ژنتیکی آتروفی های از تکینگی تا مغز از مغز تچهار میلیارد سال تکامل بخودآگاهی و هوشیاريبخش دیگری در وجود انسان هذرات کوانتومی زیر اتمی ققانون جنگلهوش مصنوعی از عروسک تا کمتئوری تکامل امروز در درمکودک هشت ساله لازم است آدسیگار عامل افزایش مرگ وممخچه فراتر از حفظ تعادلآیا دست مصنوعی به زودی قاابزار بقا از نخستین همانجنبه های موجی واقعیتاز تکینگی تا مغز، از مغز نیاز به آموزش مجازی دیجیدقیق ترین تصاویر از مغز ابرخی اثرات مضر ویتامین درویای شفافلبخند بزن شاید صبح فردا زهوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر کپسول نوروهرب بر تکار با یگانگی و یکپارچگیساخت شبکه عصبی مصنوعی با مرگ و میر پنهانآسیب ها ناشی از آلودگی هوابزار بقای موجود زنده از جهان دارای برنامهاستفاده از سلول های بنیاچگونه جمعیت های بزرگ شکل دژاوو یا آشناپنداریبررسی سیستم تعادلی بدن اروشی جدید در درمان سکته ممنابع انرژی از نفت و گاز هر حرکت خمیده می شود و هر تاثیر گیاه خواری بر رشد وکشف ارتباط جدیدی از ارتبسردرد و علتهای آنمشکلات روانپزشکی پس از سالگو و عادت را بشکن و در ااثرات مضر ماری جواناجاذبه و نقش آن در شکلگیریاطلاعاتی عمومی در مورد مناتوانی در شناسایی چهره داروهای ام استفاوت های بین زن و مرد فقراه انسان شدن، راه رفتن ومنبع هوشیاری کجاست قسمت ویتامین کا و استخوانگامی در درمان بیماریهای شکل پنجم مادهمغز چگونه صداها را فیلتر اندام حسی، درک از بخش هایاختراع جدید اینترنت کوانحقیقت غیر فیزیکیبه بالا بر ستارگان نگاه کچرا حجم مغز گونه انسان دردر مانهای کمر دردتمدن پیشرفته ی پیشینیانزمان پلانکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتواکنش به حس جدیدشباهت کیهان و مغزپیوند قلب خوک، به فرد دچامغز برای فراموشی بیشتر کاولین مورد PML به دنبال تکارتباط از بالا به پایین محس و ادراک قسمت 67بیماری ای شبیه ام اس مولتدرمان های بیماری آلزایمرنظریه ی ریسمانتو باید نیکان را به دست بواسطه ها د رمسیر ایجاد مغزیرک ترین مردممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمعقلانیت بدون تغییرپرواز از نیویورک تا لوس آاین ایده که ذرات سیاهچالتاثیر درجه حرارت بر عملکاز نشانه ها و آثار درک شدنقش انتخاب از طرف محیط، نحس و ادراک قسمت پنجاه و دبیش از نیمی از موارد انتقدریای خدافلج خوابهندسه زبانِ زمان استتوهم جدایی و توهم علمیکی از علل محدودیت مغز امزبان شناسی نوین نیازمند میگرن و پروتئین مرتبط با عادت کردن به نعمتآینده ی انسان در فراتر ازاگر نیروی مغناطیس نباشد تبدیل سلولهای محافط به ساز تکینگی تا مغز از مغز تنقش غذاها و موجودات درياحس و ادراک قسمت شصت و دوبحثی جالب درباره محدودیتدرگیری اعصاب به علت میتوفرایند پیچیده ی خونرسانیهوش مصنوعی از عروسک بازی هوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل چشمکلرال هیدرات برای خوابانسلولهای بنیادی مصنوعی درما تحت کنترل ژنها هستیم یآیا آگاهی پس از مرگ از بیابزار بقا از نخستین همانتشخیص آلزایمر سالها قبل از تکینگی تا مغز از مغز تچهار ساعت پس از کشتار خوکخودآگاهی و هوشیاريبرنامه و ساختار پیچیده مرفتار اجتماعی انسان، حاصقانونمندی و محدودیت عالمهوش مصنوعی از عروسک تا کمتئوری تکامل در پیشگیری و کودک ایرانی که هوش او از سیاهچاله های فضایی منابعمخچه ، فراتر از حفظ تعادلآیا رژیم غذایی گیاهی سلاابزار بقا از نخستین همانجنسیت و تفاوت های بیناییاز تکینگی تا مغز، از مغز چیزی منتظر شناخته شدندلایلی که نشان میدهد ما ببرخی اختلالات عصبی مثانهروان سالملرزش ناشی از اسیب به عصبهوشمندی کیهانتاثیر کپسول نوروهرب بر سکاربرد روباتهای ريزنانوساخت شبکه عصبی با الفبای مرگ و میر بسیار بالای ناشآشنا پنداریابزار بقای موجود زنده از جهان در حال نوسان و چرخشاستیفن هاوکینگ در مورد هچگونه حافظه را قویتر کنیدگرگونی های نژادی و تغییبررسی علل کمر درد در میانريتوکسيمب در درمان ام اسمنابع انرژی از نفت و گاز هرچیز با یک تاب تبدیل به تاثیر گیاهخواری بر رشد و کشف جمجمه ای درکوه ایرهوسردرد تنشنمشکلات روانپزشکی در عقب الگوی بنیادین و هوشیاریاجزای پر سلولی بدن انسان جدایی خطای حسی استاطلاعاتی عمومی در مورد منادانی در قرن بیست و یکم،داروهای تغییر دهنده ی سیتفاوت های تکاملی در مغز وراه بی شکستمنبع هوشیاری کجاست قسمت ویتامین کا در سبزیجاتگاهی لازم است برای فهم و شگفت انگیز بودن کیهانمغز ناتوان از توجیه پیداانرژی بی پایان در درون هرادامه بحث تکامل چشمحقیقت غیر قابل شناختبه خودت مغرور نشوچرا خشونت و تعصبدر محل کار ارزش خودت را بتمدن بشری و مغز اخلاقیزمان به چه دلیل ایجاد میشمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتواکسن های شرکت فایزر آمرشباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند مغز و سر و چالشهای مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟اولین مورد پیوند سر در انارتباط بین هوش طبیعی و هوحس و ادراک قسمت چهلبیماری اسپینال ماسکولار درمان های جدید میگرننظریه تکامل در درمان بیمتو جهانی هستی که خودش را وبینار اساتید نورولوژی دزیست، مرز افق رویداد هستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمعلم و ادراک فقط مشاهده ی پرورش مغز مینیاتوری انسااینکه به خاطرخودت زندگی تاثیر درجه حرارت بر عملکاز نظر علم اعصاب یا نرووسنقش اتصالات بین سلولهای حس و ادراک قسمت پنجاه و سبیشتر کمردردها نیازی به درک فرد دیگر و رفتارهای افلج خواب چیستهنر حفظ گرهتوهمات و شناخت حقیقتیافته های نوین علوم پرده زبان، نشان دهنده ی سخنگو میگرن سردردی ژنتیکی که بعارضه جدید ویروس کرونا سآینده ی علم و فیزیک در60 ثاگر نعمت فراموشی نبود بستداوم مهم است نه سرعتاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش غذاها و موجودات درياحس و ادراک قسمت شصت و ششبحثی در مورد نقش ویتامين درختان اشعار زمینفرایند تکامل و دشواری هافرایند حذف برخی اجزای مغهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل و ارتقای نگاه تا عمکمردردسلسله مباحث هوش مصنوعیمانند آب باشآیا امکان بازسازی اندامهابزار بقا از نخستین همانتصویربرداری فضاپیمای آماز تکینگی تا مغز از مغز تنوآوری ای شگفت انگیز دانخودروهای هیدروژنیبرنامه ی مسلط ژنها در اخترقیبی قدرتمند در برابر مقارچ بی مغز در خدمت موجودهوش مصنوعی از عروسک تا کمتئوری جدید، ویران کردن گکودکان میتوانند ناقل بی سیاهچاله ها، دارای پرتو مخچه ابزاري که وظیفه آن فآیا رژیم غذایی گیاهی سلاابزار بقا از نخستین همانجنسیت و تفاوت های بیناییاز تکینگی تا مغز، از مغز چیزی خارج از مغزهای ما نیدنیای شگفت انگیز کوانتومبرخی اصول سلامت کمرروبات های ریز در درمان بیلرزش عضله یا فاسیکولاسیوهوشیاری کوانتومیتاثیر کپسول نوروهرب بر سکاربرد روباتهای ريز، در ساختن آیندهمرگ انتقال است یا نابود شآشنا پنداریابزار بقای موجود زنده از جهان شگفت انگیزاستیفن هاوکینگ در تفسیر نگاه محدود و تک جانبه، مشدانش قدرت استبزرگ فکر کنریواستیگمینمنابع انرژی از نفت و گاز هزینه ای که برای اندیشیدتاثیر انتخاب از طرف محیط کشف جدید تلسکوپ جیمز وبسردرد سکه ایمشاهده گر جدای از شیء مشاالگوبرداری از طبیعتاجزایی ناشناخته در شکل گجریان انرژی در سیستم های اعتماد به خودنبرو و انرژی مداومداروهای ضد بیماری ام اس وتفاوت های زبانی سرمنشا ترابطه تشنج و اوتیسممنبع هوشیاری کجاست قسمت ویتامین بی 12 در درمان دردگاهی مغز بزرگ چالش استشگفت زده و حیران باشمغز و سیر تکامل ان دلیلی انرژی تاریکاداراوون تنها داروی تاییحقایق ممکن و غیر ممکنبه دنبال رستگاری باشچرا در مغز انسان، فرورفتدر چه مرحله ای از خواب ، رتمدنی قدیمی در شمال خلیج زمان شگفت انگیزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتواکسن کووید 19 چیزهایی که شباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند اندام از حیوانات بمغز بزرگ چالش است یا منفعاولین هیبرید بین انسان و ارتباط شگفت مغز انسان و فحس و ادراک قسمت چهل و هفتبیماری اضطراب عمومیدرمان های جدید در بیماری نظریه تکامل در درمان بیمتو دی ان ای خاص ميتوکندريوجود قبل از ناظر هوشمندزاوسکا درمان گوشرمنبع هوشیاری در کجاست؟ قعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهپرتوهای صادر شده از سیاهاینکه خانواده ات سالم باتاثیر درجه حرارت بر عملکاز نظر علم اعصاب اراده آزنقش تیروئید در تکامل مغزحس و ادراک قسمت پنجاه و شبا هوش مصنوعی خودکار روبدرک نیازمند شناخت خویش افلج دوطرفه عصب 6 چشمهنر رها شدن از وابستگیتوپیراماتیاد بگیر فراموش کنیزبان، وسیله شناسایی محیطمیگرن شدید قابل درمان اسعدم توقف تکامل در یک انداآیا ممکن است موش کور بی ماگر نعمت فراموشی نبود بستداخل مرزها و صفات با بیناز تکینگی تا مغز از مغز تنقش غذاها و موجودات درياحس و ادراک سی و هفتمبحثی در مورد نقش کلسیم و درد باسن و پا به دلیل کاهدست آسمانفراتر از دیوارهای باورهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل ابزار هوش ، راه پر کمردرد ناشی از تنگی کاناسلطان جنگل یا صاحب ملکوتماه رجبآیا انسان با مغز بزرگش اخابزار بقا از نخستین همانتصادف یا قوانین ناشناختهاز تکینگی تا مغز از مغز تنوار مغز مشاهده ی غیر مستخورشید مصنوعیبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱رموزی از نخستین تمدن بشرقبل از آغازهوش مصنوعی به کمک هوش طبیتا 20 سال آینده مغز شما به کودکان خود را مشابه خود تسیاهچاله و تکینگی ابتدایمدل همه جانبه نگر ژنرالیآیا راهی برای رفع کم آبی ابزار بقا از نخستین همانجهل مقدساز تکینگی تا مغز، از مغز چیزی شبیه نور تو نیستدندان ها را مسواک بزنید تبرخی بیماری ها که در آن بروح رهاییلزوم سازگاری قانون مجازاهوش، ژنتیکی است یا محیطیتاثیر کتامین در درمان پاکتاب گران و پرهزینه شد ولساختار فراکتال وجود و ذهمرگ تصادفیآغاز فصل سرما و دوباره تکابزارهای پیشرفته ارتباط جهانی که نه با یک رخداد و استخوان های کشف شده، ممکنگاه انسان محدود به ادرادانش محدود به ابعاد چهاربزرگ شدن مغز محدود به دورریاضیات یک حس جدید استمنابع انرژی از نفت و گاز هزینه سنگین انسان در ازاتاثیر احتمالی عصاره تغلیگل زندگیسردرد عروقی میگرنمشاهده آینده از روی مشاهالتهاب شریان تمپورالاحیای بینایی نسبی یک بیمجریان انرژی در سیستم های اعداد بینهایت در دنیای منتایج نادانی و جهلداروی فامپیریدین یا نورلتفاوتهای جنسیتی راهی براراز تغییرمنبع هوشیاری کجاست قسمت ویتامین بی هفدهگذر زمان کاملا وابسته به شگفتی های زنبور عسلمغز کوانتومیانرژی تاریک که ما نمی توادب برخورد با دیگرانحلقه های اسرارآمیزبه زودی شبکه مغزی به جای چرا ذرات بنیادی معمولاً در هم تنیدگی مرزها و بی متمساح حد واسط میان مغز کوزندگی هوشمند در خارج از زمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتواکسن کرونا و گشودن پنجرشرکت نورالینک ویدیویی ازپیوند سر آیا ممکن استمغز بزرگ چالشهای پیش رواولین تصویر در تاریخ از سارتباط شگفت انگیز مغز انحس و ادراک قسمت چهل و هشتبیماری بیش فعالیدرمان های رایج ام اسنظریه تکامل در درمان بیمتولید مثل اولین ربات های وراپامیل در بارداریزبان مشترک ژنتیکی موجودامنبع هوشیاری در کجاست؟(قعلم به ما کمک میکند تا موآلودگی هوا چالش قرن جدیداینترنت بدون فیلتر ماهواتاثیر درجه حرارت بر عملکاز نظر علم اعصاب اراده آزنقش حفاظتی مولکول جدید دحس و ادراک قسمت بیست و چهبا تعمق در اسرار ابدیت و درک و احساسفناوری هوش مصنوعی نحوه خهوموارکتوس ها ممکن است دتوانایی مغز و دیگر اجزای یادگیری مهارت های جدید دسفر نامه سفر به بم و جنوب میدان مغناطيسي زمین بشر عدم درکآیا ما کالا هستیماگر با مطالعه فیزیک کوانتروس جریان انرژیاز تکینگی تا مغز از مغز تنقشه مغزی هر فرد منحصر بهحس و ادراک- قسمت پنجاه و بحثی در مورد حقیقت فضا و بحثی در مورد عملکرد لوب فدستورالعمل مرکز کنترل بیفرد حساس از نظر عاطفی و بهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل جریان همیشگی خلقتکمردرد و علل آنسم زنبور ، کلیدی برای وارماپروتیلینآیا احتمال دارد رویا از آابزار بقا از نخستین همانتظاهر خوابیده ی مادهاز تکینگی تا مغز از مغز تنوار مغز در فراموشی هاخوشبختی دور از رنج های مبرین نت به جای اینترنترمز و رازهای ارتباط غیر کقبل از انفجار بزرگهوش مصنوعی به شناسایی کاتا بحر یفعل ما یشاکودکان را برای راه آماده سیاهچاله ی تولید کنندهمدل هولوگرافیک ژنرالیزهآیاما مقهور قوانین فیزیکابزار بقای موجود زنده از جهان فراکتالاز تکامل تا مغز از مغز تا نکاتی در مورد تشنجدو ویژگی انتزاع و قدرت تجبرخی بیماری های خاص که بدروزه داری متناوب، مغز را لزوم سازگاری قانون مجازاهیچ وقت خودت را محدود به تاثیر گیاه خواری بر رشد وکتاب زیست شناسی باورساختار شبکه های مغزی ثابمراحل ارتقای پله پله کیهإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَابزارهای بقا از نخستین هجهانی که از یک منبع، تغذیاستروژن مانند سپر زنان دنگاه از بیرون مجموعهدانش بی نهایتبزرگ شدن تقریبا ناگهانی ریسدیپلام تنها داروی تایمنابع انرژی از نفت و گاز هزاران سال چشم های بینا وتاثیر ترکیبات استاتین (سگلوئونسرعت فکر کردن چگونه استمطالبی در مورد تشنجامیوتروفیک لترال اسکلرواحیای بینایی نسبی یک بیمجریان انرژی در سیستم های بقای حقیقی در دور ماندن انخاع ما تا پایین ستون فقرداروی لیراگلوتیدتقلید مرحله ای نسبتا پیشراست دستی و چپ دستیمنبع هوشیاری کجاست قسمت ویتامین دی گنجینه ای بزرگربه شرودینگر و تاثیر مششاهکار قرنمغز آیندگان چگونه است ؟انرژی خلا ممکن استادراک ما درک ارتعاشی است حمله ویروس کرونا به مغزبه زیر پای خود نگاه نکن بچراروياها را به یاد نمی آدر هم تنیدگی کوانتومیتنفس هوازی و میتوکندریزندگی بی دودمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتواکسن کرونا از حقیقت تاتشربت ضد خلطپیوند سر، یکی از راه حلهامغز بزرگ و فعال یا مغز کواولین دروغارتباط شگفت انگیز مغز اننقش میدان مغناطیسی زمین حس و ادراک قسمت چهل و دومبیماری تی تی پیدرمان های علامتی در ام اسهفت چیز که عملکرد مغز تو تولید یا دریافت علمورزش هوازی مرتب خیلی به قزبان چهار حرفی حیات زمینمنبع خواب و رویاعلم راهی برای اندیشیدن اآلودگی هوا و ویروس کروناایندرالتاثیر رو ح و روان بر جسماز واقعیت امروز تا حقیقتنقش حیاتی تلومر دی ان آ دحس و ادراک قسمت بیست و یکباهوش ترین و با کیفیت تریدرک کنیم ما همه یکی هستیمفیلمی بسیار جالب از تغییهوش فوق العاده، هر فرد استوازن مهمتر از فعالیت زییادآوری خواب و رویاسفر به مریخ در 39 روزمیدان های مغناطیسی قابل عسل طبیعی موثر در کنترل بآیا ما تنها موجودات زنده اگر تلاش انسان امروز براتری فلوپرازیناز تکینگی تا مغز از مغز تنقشه های مغزی جدید با جزیحس و ادراک- قسمت بیست و پنقص در تشخیص هیجانات عامحس و ادراک- قسمت شصت و چهبحثی درباره هوش و تفاوتهدغدغه نتیجه ی نادانی استفرضیه ای جدید توضیح میدههوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل داروینی هنوز در حاکمردرد با پوشیدن کفش مناسماگلوتید داروی کاهش دهنماجرای جهل مقدسآیا احتمال دارد رویا از آابزار بقا از نخستین همانتظاهری از ماده است که بیداز تکینگی تا مغز از مغز تنوار مغز در تشخیص بیماری خانواده پایداربرای پیش بینی آینده مغز درمز بقای جهش ژنتیکیقدم زدن و حرکت دید را تغیهوش مصنوعی در کامپیوترهاتاثیر فکر بر سلامتکوری گذرای ناشی از موبایسیاره ی ابلهانمدل هولوگرافیک تعمیم یافآب زندگی است قسمت چهارمابزار بقای موجود زنده از جهان ما میتواند به اندازاز تکامل تا مغز، از مغز تچگونه مولکول های دی ان ایدو برابر شدن خطر مرگ و میبرخی توجهات در ببمار پارروزه داری و بیمار ی ام اس مقاومت به عوارض فشار خون هیچ کاری نکردن به معنی چیتاثیر گیاه خواری بر رشد وکتاب طبیعت در قالب هندسهسازگاری با محیط بین اجزامرز مرگ و زندگی کجاستافت فشار خون ناگهانی در وابزارهای بقا ازنخستین همجهانی در ذهناسرار آفرینش در موجنگاه از درون مجموعه با نگدانشمندان موفق به بازگردبزرگترین خطایی که مردم مریشه های مشترک حیاتمنابع انرژی از نفت و گاز هستي مادي ای که ما کوچکترتاثیر حرکات چشم بر امواج گمان میکنی جرمی کوچکی در سعی کن به حدی محدود نشویمطالعه ای بیان میکند اهدامید نیکو داشته باش تا آناحساس گذر سریعتر زمانجستجوی متن و تصویر به صوربلندی در ذهن ما درک بلندینخستین تصویر از سیاهچالهداروی تشنجی دربارداریتقلید از روی طبیعترجزخوانی هایی که امروز بمنبع هوشیاری کجاست قسمت ویروس مصنوعیگزیده ای از وبینار یا کنفشاهکار شش گوشمغز انسان ایا طبیعتا تماانسان قدیم در شبه جزیره عادغام میان گونه های مختلحمایت از طبیعتبوزون هیگز چیستچراروياها را به یاد نمی آدر هم تنیدگی کوانتومی و پتنفس هوازی و میتوکندریزندگی در جمع مواردی را برمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشش مرحله تکامل چشمپیوندی که فراتر از امکانمغز بزرگترین مصرف کننده اولین سلول مصنوعیارتباط غیرکلامی بین انسانقش محیط زندگی و مهاجرت دحس و ادراک قسمت چهل و سومبیماری دویکدرمان ژنتیکی برای نوآوریهفت سین یادگاری از میراث تولید پاک و فراوان انرژیورزش هوازی ، بهترین تمریزبان و کلمه حتی برای کسانمنحنی که ارتباط بین معرفعلم ساختن برج های چرخانآلزایمرایا کوچک شدن مغزانسان التاثیر رژیم گیاه خواری بر از کجا آمده ام و به کجا مینقش خرچنگ های نعل اسبی درحس و ادراک قسمت بیست و دوباد غرور و سر پر از نخوت ودرک احساسات و تفکرات دیگفیزیک مولکولها و ذرات در هوش مصنوعی می تواند بر احتوسعه هوش مصنوعی قادر اسژن همه چیز نیستسفر تجهیزات ناسا به مریخ میدان بنیادین اطلاعاتعصب حقوق نورولووآیا مغز تا بزرگسالی توسعاگر خواهان پیروزی هستیتری فلوپرازیناز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تنقطه بی بازگشتحساسیت روانی متفاوتبحثی درباره هوش و تفاوتهذهن ما از در هم شکستن منبفضای قلب منبع نبوغ استهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل داروینی هنوز در حاکنفرانس تشنج هتل کوثر اصسندرم کووید طولانیماده ی تاریکآیا برای تولید مثل همیشه ابزار بقا از نخستین همانتعداد کلی ذهن ها در جهان از تکینگی تا مغز از مغز تنوار مغزی روشی مهم در تشخخارق العاده و استثنایی ببرای اولین بار دانشمندانرمز جهانقدرت کنترل خودهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر مشاهده بر واقعیت بکی غایب شدی تا نیازمند دلسیاره ابلهانمدل های ریز مغز مینی برینآب زندگی است قسمت اولابزار بقای موجود زنده از جهان مادی، تجلی فضا در ذهاز تکامل تا مغز، از مغز تچگونه مغز پیش انسان یا همدو برابر شدن خطر مرگ و میبرخی توصیه ها برای واکسیروزه داری سلول های بنیادمقابله ی منطقی با اعتراضهیچ کس مانند تو نگاه نمیکتاثیر گیاه خواری بر رشد وکتاب، سفری به تاریخستون فقرات انسان دو پا جلمرز بین انسان و حیوان کجاافت هوشیاری به دنبال کاهابزارهای بقای موجود زندهجهش های ژنتیکی مفید در سااسرار بازسازی اندام هانگاه حقیقی نگاه به درون ادانشمندان نورون مصنوعی سبزرگترین درد از درون است رژیم های غذایی و نقش مهم منابع انرژی از نفت و گاز هستی ما پس از شروعی چگال تاثیر دوپامین و سروتونینگنجینه ای به نام ویتامین شلیک فراموشیمعنی روزهامید درمان کرونا با هماناحساسات کاذبجستجوی هوشیاری در مغز مابلعیدن ستاره توسط سیاهچانخستین روبات های زنده ی جداروی جدید s3 در درمان ام تقویت استخوان در گرو تغذرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرمنبع هوشیاری کجاست قسمت ویرایش DNA جنین انسان، برگزارش یک مورد جالب لخته وشاید گوشی و چشمی، آماده شمغز انسان برای ایجاد تمدانسان ها می توانند میدان ادغام دو حیطه علوم مغز و حوادث روزگار از جمله ویربوزون هیگز جهان را از متلنزاع بین جهل و علم رو به پدر هم تنیدگی کوانتومی و دتنفس بدون اکسیژنزندگی در سیاهچالهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتششمین کنگره بین المللی سپیوستگی همه ی اجزای جهانمغز حریص برای خون، کلید تاوکرلیزوماب داروی جدید شتاثیر درجه حرارت بر عملکارتروز یا خوردگی و التهانقش نگاه از پایین یا نگاهحس و ادراک قسمت نهمبیماری دیستروفی میوتونیدرمان ام اس(مولتیپل اسکلهم نوع خواری در میان پیشیتولید سلولهای جنسی از سلورزش و میگرنزبان و بیان نتیجه ساختمامنشأ اطلاعات و آموخته ها علایم کمبود ویتامین E را آملودیپین داروی ضد فشار ایا این جمله درست است کسیتاثیر رژیم گیاه خواری بر از آغاز خلقت تا نگاه انسانقش داروهاي مختلف معروف حس و ادراک قسمت بیست و سوبار بزرگ ایستادن بر دو پادرک تصویر و زبان های مخلتفیزیک و هوشیاریهوش مصنوعی و کشف زبان هایتوسعه برخی شغل ها با هوش ژن همه چیز نیستسفر دشوار اکتشافمیدازولام در درمان تشنج عضلانی که طی سخن گفتن چقدآیا همه جنایت ها نتیجه بیاپی ژنتیکترک امروزاز تکینگی تا مغز از مغز تچند نرمش مفید برای کمردرخفاش با شیوع همه گیری جدیبحثی درباره هوش و تفاوتهذهن چند جانبه نیازمند نگقفس ذهنهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل داروینی هنوز در حاکنگره بین المللی سردرد دسندرم گیلن باره به دنبال ماده ی خالیآیا بزرگ شدن مغز فقط در دابزار بقا از نخستین همانتغییر الگوی رشد مغزی با زاز تکینگی تا مغز از مغز تنوبت کودکانخبر مهم تلسکوپ هابلبرای تمدن سازی، باید در برمز جهان خاصیت فراکتالقدرت انسان در نگاه به ابعهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر نگاه ناظر هوشیار بکیهان خود را طراحی میکندسیاره ابلهانمدیون خود ناموجودآب زندگی است قسمت دومابزار بقای موجود زنده از جهان مرئی و نامرئیاز روده تا مغزچگونه هموساپينس بر زمین دو سوی واقعیتبرخی درمان های Spinal Muscular Atروش مقابله مغز با محدودیمقابله با کرونا با علم اسهیچ کس حقیقت را درون مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد وکتابخانهسخن پاک و ثابتمرز جدید جستجو و اکتشاف، افتخار انسانابزارهای بقای از نخستین جهش های ژنتیکی غیر تصادفاصل بازخوردنگاهی بر قدرت بینایی درادانشمندان یک فرضیه رادیکبسیاری از بیماری های جدیرژیم های غذایی و نقش مهم منابع انرژی از نفت و گاز و هر کس تقوای خدا پیشه کنتاثیر دپاکین بر بیماری مگویید نوزده و ایمنی ساکتشلیک فراموشیمعادله ها فقط بخش خسته کنامیدوار باش حتی اگر همه چاخلاق و علوم اعصابحفره در مغزبه قفس های سیاهت ننازنرمش های مفید برای درد زاداروی جدید میاستنی گراویتقویت سیستم ایمنیرساناها و ابر رساناها و عمنبع هوشیاری کجاست قسمت واقعیت فیزیکی، تابعی از گشایش دروازه جدیدی از طرشاید درست نباشدمغز انسان برای شادمانی طانسان یک کتابخانه استارتقا و تکامل سنت آفرینش حافظه و اطلاعات در کجاست بی نهایت در میان مرزهانزاع بین علم و نادانی رو تنها مانع در زندگی موارد واکسن کرونا ساخته شده توزندگی زمینی امروز بیش از منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتصرع و درمان های آنپیام های ناشناخته بر مغز مغز در تنهایی آسیب میبینايندگان چگونه خواهند دیدتاثیر درجه حرارت بر عملکارزش حقیقی زبان قسمت اولنقش نظام غذایی در تکامل محس و ادراک قسمت چهارمبیماری ضعف عضلات نزدیک بدرمان تومورهای مغزی با اهمه چیز در زمان کنونی استتولترودینورزش بهترین درمان بیش فعزبان و بیان، در سایه پیشرمنشاء کوانتومی هوشیاری اعلایم کمبود ویتامین E را آموزش نوین زبانایا ابزار هوشمندی یا مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر از انفجار بزرگ تا انفجار نقش ذهن و شناخت در حوادث حس و ادراک قسمت بیستمبار سنین ابزار هوشمندی ادرک حقیقت نردبان و مسیری فیزیکدانان ماشینی برای تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتوصیه های سازمان بهداشت ژن هوش و ساختارهای حیاتی سفرنامه سفر به بم و جنوب مکانیک کوانتومی بی معنی غیرقابل دیدن کردن مادهآیا هوش مصنوعی می تواند نابتدایی که در ذهن دانشمنترکیب حیوان و انساناز تکینگی تا مغز از مغز تچند جهانیخلاصه ای از مطالب همایش مبحثی درباره هوش و تفاوتهذهن هوشیار در پس ماده ی مقلب و عقلهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل داروینی هنوز در حاکنگره بین المللی سردرد دسندرم پیریفورمیسماده، چیزی بیش از یک خلا آیا تکامل و تغییرات ژنتیابزار بقا از نخستین همانتغییر زودتر اتصالات مغزیاز تکینگی تا مغز از مغز تنور درونخدا موجود استبرای خودآگاه بودن تو بایرنگ کردن، حقیقت نیستقدرت عشقهوش مصنوعی درمانگر کامپیتاثیر نگاه و مشاهده ناظر کیهانِ هوشیارِ در حال یاسیر آفرینش از روح تا مغز مدیریت اینترنت بر جنگآب زندگی است قسمت سومابزار بقای موجود زنده از جهان هوشیاراز علم جز اندکی به شما داچگونه هوشیاری خود را توسدوچرخه سواری ورزشی سبک و برخی روش های تربیتی کودکروش های صرفه جویی در ایجاملاحظه های اخلاقی دربارههیچگاه از فشار و شکست نترتاثیر گیاه خواری بر رشد وکجای مغز مسئول پردازش تجسختی ها رفتنی استمزایای شکلات تلخ برای سلافراد آغاز حرکت خودشان رابزارهای دفاعی و بقای موجهشهای مفید و ذکاوتی که داصل علت و تاثیرنگاهی بر توانایی اجزاي بدانشمندان ژنی از مغز انسبسیاری از بیماری های جدیرژیم ضد التهابیمنابع انرژی از نفت و گاز وفور و فراوانیتاثیر داروهای ضد التهاب گوشه بیماری اتوزومال رسسشنا در ابهای گرم جنوب نیامعجزه ی علمامیدی تازه در درمان سرطااخلاق پایه تکامل و فرهنگحقیقت قربانی نزاع بین بی به مغز خزندگان خودت اجازنرمش های مفید در سرگیجهداروی جدید برای ای ال استلقین اطلاعات و حافظهرشته نوروایمونولوژی و نقمنبع هوشیاری کجاست قسمت واقعیت چند سویهپمبرولیزوماب در بیماری چشب سیاه سحر شودمغز انسان برای شادمانی طارتوکين تراپی روشی جديد حافظه و اطلاعات در کجاست بی عدالتی در توزیع واکسن نزاع بین علم و جهل رو به پتنبیه چقدر موثر استواکسن ایرانی کرونا تولیدزندگی زودگذرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتضررهای مصرف شکر و قند بر پیشینیان انسان از هفت میمغز را از روی امواج بشناسايا اراده آزاد توهم است یتاثیر درجه حرارت بر عملکارزش حقیقی زبان قسمت دومنقش نظریه تکامل در شناساحس و ادراک قسمت نوزدهمبیماریهای تحلیل عضلانی ادرمان تشنجهمه ی سردردها بی خطر نیستتومورها و التهاب مغزی عاورزش در کمر دردزبان و تکلم برخی بیماریهمهندسی ژنتیک در حال تلاش علت خواب آلودگی بعد از خوآمارهای ارائه شده در سطح ایا بیماری ام اس (مولتیپتاثیر رژیم گیاهخواری بر از بحث های کنونی در ویروسنقش روی و منیزیم در سلامتحس و ادراک قسمت دهمبارداری بدون رحمدرک دیگرانفاصله ها در مکانیک کوانتهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتوصیه های غیر دارویی در سژن یا نقشه توسعه مغز و نقسفرنامه سفر به بم و جنوب مکانیزمهای دفاعی در برابمقالاتآیا هوش مصنوعی زندگی بشرابزار هوش در حال ارتقا ازترازودونتراشه ی بیولوژِیکاز تکینگی تا مغز از مغز تچند روش ساده برای موفقیتخلاصه ای از درمان های جدیبحثی درباره هوش و تفاوتهذهن تو همیشه به چیزی اعتققلب دروازه ی ارتباطهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل زبانکنترل همجوشی هسته ای با هسندرم پس از ضربه به سرمبانی ذهنی سیاه و سفیدآیا جنین انسان، هوشمندی ابزار بقا از نخستین همانتغییر عمودی سر انسان از پاز تکینگی تا مغز از مغز تنورون هاي مصنوعی می توانخطا در محاسبات چیزی کاملبرای زندگی سالم، یافتن تروی و منیزیم در تقویت استلمس کوانتومیهوش مصنوعی درخدمت خلق وحتاثیر نگاه انسان بر رفتاکیست کلوئید بطن سومسیستم تعادلی بدنمدارک ژنتیکی چگونه انسانآب، زندگی است(قسمت پنجم)ابزار بقای موجود زنده از جهان یکپارچهازدواج های بین گونه ای، رچگونه واکسن کرونا را توزدورترین نقطه ی قابل مشاهبرخی سلولهای عصبی در تلاروش هایی ساده برای کاهش املاحظات بیهوشی قبل از جرهیپرپاراتیروئیدیسمتاثیر گیاه خواری بر رشد وکرونا چه بر سر مغز می آورسرنوشتمسیر دشوار تکامل و ارتقاافزایش قدرت ادراکات و حسابعاد اضافه ی کیهانجهشهای مفید و ذکاوتی که داصل عدم قطعیت از کوانتوم چالش هوشیاری و اینکه چرا دانشمندان پاسخ کوانتومی بعد از کرونارژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومنابع انرژی از نفت و گاز وقت نهيب هاي غير علمي گذشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم گوشت خواری یا گیاه خواریشناخت و معرفت، و نقش آن دمعجزه ی علم در کنترل کرونامگا سه عامل مهم سلامتاختلال خواب فرد را مستعد حقیقت آنطور نیست که به نظبه نقاش بنگرنرمشهای مهم برای تقویت عداروی جدید ضد میگرنتلاش ها برای کشف منابع جدرشد مغز فرایندی پیچیده امنبع هوشیاری کجاست قسمت واقعیت چیستپنج اکتشاف شگفت آور در موشبیه سازی میلیون ها جهان مغز انسان رو به کوچک تر شارتباط میکروب روده و پارحافظه و اطلاعات در کجاستبیمار 101 ساله، مبتلا به سدر یک فراکتال هر نقطه مرکنسبت ها در کیهانتو یک معجزه ایواکسن اسپایکوژنزندگی، مدیریت انرژیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتضررهای شکر بر سلامت مغزپیشرفت های جدید علوم اعصمغز زنان جوانتر از مغز مرايا اراده آزاد توهم است یتاثیر درجه حرارت بر عملکارزش حقیقی زبان قسمت سومنقش هورمون های تیروئید دحس و ادراک قسمت هفتمبیهوش کردن در جراحی و بیمدرمان جدید ALSهمیشه اطمینان تو بر خدا بتومورهای ستون فقراتوزن حقیقی معرفت و شناختزبان و شناخت حقیقت قسمت چمولتیپل اسکلروز در زنان عماد الدین نسیمی قربانی آن چیزی که ما جریان زمان ایا بدون زبان میتوانیم تتاثیر عصاره تغلیظ شده گیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنقش روزه داری در سالم و جحس و ادراک قسمت دوازدهمبازگشت از آثار به سوی خدادرک درست از خود و هوشیاریفاصله ی همیشگی تصویر سازهوش مصنوعی الفاگوتوصیه هایی در مصرف ماهیژنها نقشه ایجاد ابزار هوسفرنامه سفر به بم و جنوب ما انسانها چه اندازه نزدتاثیر ویتامین دی بر بیماآیا هوش ارثی دریافتی از پابزار بقا از نخستین همان