دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

تئوری تکامل در پیشگیری و درمان بسیاری از بیماری ها قسمت دوم

تئوری تکامل در پیشگیری و درمان بسیاری از بیماری ها(قسمت دوم)
در قسمت گذشته بیان شد که تئوری تکامل فراتراز تعصباتی که در مورد آن وجود دارد و بی توجه به تنگ نظری های امروز، به داد بسیاری از بیماران رسیده است و نمونه آن، تولید واکسن و تولید پروتئین های جدیدی است که اخیرا جایزه نوبل را نصیب گروهی ازدانشمندان کرده است.

اکنون این بحث را ادامه میدهیم.
انتی بادی های تولید شده به وسیله سیستم ایمنی ما، فقط علیه باکتری ها و میکروب ها عمل نمی کنند. این پروتئین های خاص گاهی علیه خود بدن انسان واکنش نشان می دهند و نمونه ان در بیماری های مغز و اعصاب، بیماری مشهور ام اس(مولتیپل اسکلروز)است. در این شرایط، آنتی بادی بدن به اشتباه بدن فرد را به عنوان بدن غریبه می شناسد و علیه بدن خودی، سیستم دفاعی را فعال میکند. در اینجا میتوان برای درمان، ازسرکوب کننده های سیستم ایمنی مانند کورتون استفاده کرد ولی راه دیگری هم هست و آن استفاده از خود همین انتی بادی ها علیه سیستم ایمنی فرد و سلول های ایمنی مزاحم و یا حتی آنتی بادی های مزاحم است یعنی آنتی بادی علیه آنتی بادی و آنتی بادی علیه سلول های تولید کننده انتی بادی!

یعنی هوش انسان امروز، از حمله بر بدن خودش، ابزاری می سازد تا سلامت او را حفظ کند و دشمن خود را اجیر می کند تا دشمنان دیگر را متلاشی کند و این، پیشرفت کمی نیست و بهترین راه برای از میان برداشتن مزاحمان در پیش راه انسان است و کمترین هزینه را برای انسان خواهد داشت.

سیستم ایمنی بدن ما در مواجهه با عامل خارجی مانند یک میکروب، میتواند به گونه ای باز تنظیم شود که فرد را تا پایان عمر از شر آن میکروب خلاص کند ولی میتواند گاهی به اشتباه، بازتنظیم شود و فرد را تا پایان عمر گرفتار انتی بادی های مزاحمی کند که با نادانی بسیار، خودی را دشمن می دانند.

پایه تکامل یا evolotion، امروز نبرد بین شیر و اهو و یا دشمن دارای توپ و تانک و با ملتی محروم نیست. پایه تکامل یا evolution، همین سلول های ریزی است که جنگی سهمگین را در درون خود فرد راه می اندازند و حتی پایه تکامل، خود این سلول های ریزهم نیست بلکه ژنهای بسیار ریزتری است که به رغم از میان رفتن سلول ها و حتی خود فرد، میتوانند به سادگی از طریق زاد و ولد باقی بمانند و از میان نروند و حتی فراتر از ژنها، پایه تکامل یا evolution در عالم مادی ما برنامه ای درون این ژن هاست که آنها را سامان میدهد.

این برنامه دقیق است که ژنهای انسان را به سوی ژنهای تولید ابزار هوش کشانده است و می بینیم امروز از خود دشمن، دشمنی علیه دشمن می سازد و دشمن و انتی بادی مزاحم را با دشمنی دیگر و انتی بادی دیگری از میان میبرد!!

بله فرد و سلول های او میمیرد ولی ژنهای او میتواند در نسل های بعد باقی بماند.
امروز از این سیستم دفاعی- که جنگ های درونی بدن را علیه دشمنان و گاهی به اشتباه علیه خودی بر پا میکند- استفاده شده است تا بسیاری از نبردها به وسیله تکولوژی های نوی انسان کنترل شود. و ما امروز شاهد پیشرفت های وسیع در این زمینه هستیم. و نمونه آن آنتی بادی های منوکونال است که در درمان بسیاری از بیماری های خودایمنی مانند بیماری ام اس استفاده می شود و قبلا درهمین کانال مطلب مفصلی درمورد انتی بادی های منوکلونال در درمان بیماری ام اس و به خصوص داروی زیتاکس یا ریتوکسیماب بیان شد.

چكيده:
تكنولوژي تهيه مقادير زياد آنتي بادي خاص يك شاخص انتی ژنی، موجب دگرگوني و تحول عظيم در علوم پزشكي گرديد. آنتي بادي هاي منوكلونال اختصاصاً به يك اپيتوپ خاص متصل مي گردند و به همين خاطر از نظر ژنتيكي و متابوليسم سلولي همگـن هسـتند و همـه از يـك كـلاس معـين ايمونوگلوبيني با خصوصيات شيميايي و فيزيكي يكسان و با جزئيات كامل شبيه به هم هسـتند .

امروزه با توليد نسل جديد آنتي بادي هاي منوكلونال نوتركيب با استفاده از روش هـاي مهندسـي ژنتيك و بيوتكنولوژي سلولي مولكولي اميدهاي بسياري در درمان انواع بيماريها و سرطانها وعفونتهاي نويافته بوجود آمده است.

مقدمه:
در سـرم خــون هــر فـرد بــين ۱۰ به توان 7 تا 10 به توان 9 مولكــول مختلــف آنتي بادي وجـود دارد و بـا ايـن و جـود تعيـين دقيـق سـاختمان مولكولهاي آنتي بـادي امكـانپـذير نيسـت زيـرا سـرم حـاوي مخلوطي از آنتي بـاديهاسـت كـه توسـط كلـونهـاي مختلـف لنفوسـيتي B توليـد مـيشـود كـه اصـطلاحاً آنتـي بـاديهـاي پليكلونال (Antibody Polycolonal)ناميده ميشوند.

دو كشف بزرگ علمي سبب دسترسي به آنتي بادي هايي شد كه امكان تعيين ساختمان آنها وجود داشت. اولين اكتشاف درخون و ادرار بيماران مبتلا به ميلوم مولتيپل يا تومور منوكلونال پلاسماسل هاي توليدكننده آنتيبادي با ساختمان بيوشيميايي يكسان بود و ايمونولوژيستها توانستند اين آنتي بادي ها را به ميزان زيادي جدا نموده و مطالعه نمايند.

كشف دوم كه مهمترنيز بود ابداع تكنيكي براي توليد آنتي باديهاي منوكلونال بود كه
در سال ١٩٧٥ توسط جورجزكوهلر و سزار ميلشتاين پايه گذاري شد و اين دو دانشمند، روشي را براي ناميرا كردن (immortal) سلولهاي ترشح كننده آنتيبادي مشتق از حيوانات ايمن شده، ابداع كردند و اساس روش آنها توليد سلولهاي هيبريدوما
بود.
http://ebnesina.ajaums.ac.ir/article-1-105-fa.pdf


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
دائما بخواناندام حسی، درک از بخش هایروشی جدید در درمان قطع نخاختلال در شناسایی حروف و نقش رژیم غذایی در رشد و املاحظات بیهوشی قبل از جرساخت شبکه عصبی با الفبای بقای حقیقی در دور ماندن اهمراهی نوعی سردرد میگرنیمرگ تصادفیبعد از کروناتاثیر درجه حرارت بر عملکورزش هوازی ، بهترین تمریحریص نباشپختگی پس از چهل سالگي به داروی ضد چاقیاولین مورد PML به دنبال تکرژیم غذایی ضد دردارتباط ماده و انرژیچند روش ساده برای موفقیتمنابع انرژی از نفت و گاز سردرد تنشنبه زیر پای خود نگاه نکن بهوش مصنوعی از عروسک های بمشاهده گر جدای از شیء مشاتقلید از روی طبیعتتازه های بیماری پارکینسوژن همه چیز نیستحس و ادراک قسمت چهارمآنچه حس می کنیم، نتیجه ی در یک فراکتال هر نقطه مرکاین اندوه چیسترشد مغز فرایندی پیچیده اارزش خود را چگونه میشناسنوبت کودکانمنبع هوشیاری کجاست قسمت شگفت انگیز بودن کیهانبیماری اضطراب عمومیتوهم بی خداییهوش مصنوعی از عروسک بازی مغز چون ابزار هوش است دلیتمساح حد واسط میان مغز کوتشنج چیستکمردرد و علل آنحس و ادراک قسمت بیستمآیا هشیاری کوانتومی وجوددرمان تشنجاگر میدانی مصیبت بزرگتر زندگی در سیاهچالهاز تلسکوپ گالیله تا تلسکچگونه میتوان با قانون جنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشباهت زیاد بین سلول هاي عبیش از نیمی از موارد انتقتکنولوژی جدید که سلول هاهوش مصنوعی ساخته هوش طبیمغز از بسیاری حقایق می گرتو تغییر و تحولیتغییر زودتر اتصالات مغزیکودکان را برای راه آماده خفاش با شیوع همه گیری جدیآیا جهش های ژنتیکی، ویرودرک دیگرانابزار بقا از نخستین همانزبان نیاز تکاملی استاز تکینگی تا مغز از مغز تنگاه از دور و نگاه از نزدمنشاء کوانتومی هوشیاری اطبیعت موجی جهانبحثي درباره هوش و تفاوتهتکامل زبانهیپرپاراتیروئیدیسمجهان ما میتواند به اندازکتاب گران و پرهزینه شد ولخوشبختی دور از رنج های مذهن چند جانبه نیازمند نگابزار بقا از نخستین همانفرگشت و تکامل تصادفی محض سفر نامه سفر به بم و جنوب از تکینگی تا مغز از مغز تنازوکلسینمیدان بنیادین اطلاعاتعلت خواب آلودگی بعد از خوبخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر نگاه انسان بر رفتاهستي مادي ای که ما کوچکترجهان ریز و درشتکشتن عقیده ممکن نیستدقیق ترین تصاویر از مغز اافت هوشیاری به دنبال کاهرمز بقای جهش ژنتیکیابزار بقای موجود زنده از مغز در تنهایی آسیب میبینقیچی ژنتیکیسلسله مباحث هوش مصنوعیاز تکامل تا مغز، از مغز تچرا حیوانات سخن نمی گوینماجرای جهل مقدسغم بی پایانبرخی مرزهای اخلاق و علوم تاثیر گیاه خواری بر رشد وویروس مصنوعیجاذبهگامی در درمان بیماریهای دیدن خدا در همه چیزامید نیکو داشته باش تا آنروان سالماتفاق و تصادفنقش ژنتیک در درمان اختلالوتیراستامسیاهچاله های فضایی منابعاسرار آفرینش در موجنظریه ی تکامل در درمان بیمدل همه جانبه نگر ژنرالیبرداشت مغز ما از گذر زمانتاثیر داروی ضد تشنج سدیم واکسن کرونا از حقیقت تاتحقیقت راستین انسان علم بپیچیدگی های مغزمگسحقیقت غیر فیزیکیپیچیدگی های مغزی در درک زداروهای مصرفی در ام اسانرژی بی پایان در درون هرروشی جدید در درمان نابیناختلال در شناسایی حروف و نقش زنجبیل در جلوگیری از ممانتین یا آلزیکسا یا ابساختن آیندهبلندی در ذهن ما درک بلندیهندسه ی پایه ایمرگی وجود نداردبعد از کروناتاثیر درجه حرارت بر عملکورزش و میگرنحرکت چرخشی و دائمی کیهانپروژه ی ژنوم انسانیداروی ضد چاقیاولین مورد پیوند سر در انراه فراری نیستارتباط متقابل با همه ی حیچندین ماده غذایی که ماننمنابع انرژی از نفت و گاز سردرد سکه ایبوزون هیگز چیستهوش مصنوعی از عروسک های بمشاهده آینده از روی مشاهتقویت استخوان در گرو تغذتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ژن همه چیز نیستحس و ادراک قسمت نوزدهمآنها نمیخواهند دیگران رادر کمتر از چند ماه سوش جداین ایده که ذرات سیاهچالرشد مغز علت تمایل انسان باز فرد ایستا و متعصب بگذرنور درونمنبع هوشیاری کجاست قسمت شگفت زده و حیران باشبیماری بیش فعالیتوهم تنهاییهوش مصنوعی از عروسک بازی مغز چگونه صداها را فیلتر تنفس هوازی و میتوکندریتشنج و حرکات شبه تشنجی قاکمردرد با پوشیدن کفش مناحس و ادراک قسمت دهمآیا واکنش های یاد گرفته ودرمان جدید ALSاگر نیروی مغناطیس نباشد زندگی زمینی امروز بیش از از تلسکوپ گالیله تا تلسکچگونه مغز پیش انسان یا هممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشجاعت و ترسبیشتر کمردردها نیازی به تکنولوژی جدید که سلول هاهوش احساسیمغز به تنهایی برای فرهنگ تو جهانی هستی که خودش را تغییر عمودی سر انسان از پکوری گذرای ناشی از موبایخلا، حقیقی نیستآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجدرک درست از خود و هوشیاریابزار بقا از نخستین همانزبان و کلمه حتی برای کساناز تکینگی تا مغز از مغز تنگاه از درون مجموعه با نگمهندسی ژنتیک در حال تلاش طبیعت بر اساس هماهنگیبحثی جالب درباره محدودیتتکامل زبان انسان از پیشیهاوکينگ پیش از مرگش رسالجهان مادی، تجلی فضا در ذهکتاب زیست شناسی باورخانه ی تاریکآثار باستانی تمدن های قدذهن هوشیار در پس ماده ی مابزار بقا از نخستین همانفراموش کارها باهوش تر هسسفر به مریخ در 39 روزاز تکینگی تا مغز از مغز تنبرو و انرژی مداوممیدازولام در درمان تشنج عماد الدین نسیمی قربانی بخش دیگری در وجود انسان هتاثیر نگاه انسان بر رفتاهستی ما پس از شروعی چگال جهان شگفت انگیزگل زندگیدل به دریا بزنافتخار انسانرمز جهانابزار بقای موجود زنده از مغز را از روی امواج بشناسقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصسلطان جنگل یا صاحب ملکوتاز روده تا مغزچرا حجم مغز گونه انسان درماده ی تاریکغم بی پایانبرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر گیاه خواری بر رشد وویرایش DNA جنین انسان، برجاذبه و نقش آن در شکلگیریگاهی لازم است برای فهم و دژا وو یا اشنا پنداریامید نجاتروبات های ریز در درمان بیاتوبان اطلاعات و پلِ بیننقش گرمایش آب و هوا در هملوزالمعده(پانکراس)مصنوعسیاهچاله ها، دارای پرتو اسرار بازسازی اندام هانظریه ی ریسمانمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبررسي علل احتمالي تغيير تاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کرونا ساخته شده توحقیقت غیر قابل شناختپیوند قلب خوک، به فرد دچاداروهای ام اسانرژی تاریکروشی جدید در درمان سکته ماختلالات مخچهنقش زبان در سلطه و قدرت امن کسی در ناکسی دریافتم ساختار فراکتال وجود و ذهبلوغ چیستهندسه ی رایج کیهانمراحل ارتقای پله پله کیهبعد از کرونا دلخوشی بیهوتاثیر درجه حرارت بر عملکورزش بهترین درمان بیش فعحس چشایی و بویاییپروژه ی ژنوم انسانیداروی ضد تشنج با قابليت تاولین هیبرید بین انسان و راه های جدید برای قضاوت رارتباط چاقی و کاهش قدرت بنه به اعداممنابع انرژی از نفت و گاز سردرد عروقی میگرنبوزون هیگز جهان را از متلهوش مصنوعی از عروسک بازی مطالبه ی حق خودتقویت حافظه یا هوش مصنوعتبدیل سلولهای محافط به سژن هوش و ساختارهای حیاتی حس و ادراک قسمت هفتمآنان که در قله اند هرگز خدر آسمان هدیه های نادیدناینکه به خاطرخودت زندگی رشد در سختی استاز مخالفت بشنونورون هاي مصنوعی می توانمنبع هوشیاری کجاست قسمت شگفتی های زنبور عسلبیماری تی تی پیتوهم جدایی و توهم علمهوش مصنوعی از عروسک تا کممغز ناتوان از توجیه پیداتنفس هوازی و میتوکندریتشنج عدم توازن بین نورون کنفرانس تشنج هتل کوثر اصحس و ادراک قسمت دوازدهمآیا یک، وجود دارددرمان جدید میگرن با انتی اگر نعمت فراموشی نبود بسزندگی زودگذراز تکنیکی تا مغز از مغز تچگونه هموساپينس بر زمین منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشرکت نورالینک ویدیویی ازبا هوش مصنوعی خودکار روبتکینگیهوش احساسیمغز برای فراموشی بیشتر کتو دی ان ای خاص ميتوکندريتغییرات منطقه بویایی مغزکی غایب شدی تا نیازمند دلخلا، خالی نیستآیا خداباوری محصول تکاملدرک عمیق در حیواناتابزار بقا از نخستین همانزبان و بیان نتیجه ساختمانگاه حقیقی نگاه به درون امهربانی، شرط موفقیتطعمه ی شبکه های ارتباط اجبحثی در مورد نقش ویتامين تکامل ساختار رگهای مغزی هاوکينگ پیش از مرگش رسالجهان مرئی و نامرئیکتاب طبیعت در قالب هندسهخانواده پایدارآرامش و دانشذهن تو همیشه به چیزی اعتقابزار بقا از نخستین همانفراموشی همیشه هم بد نیستسفر تجهیزات ناسا به مریخ از تکینگی تا مغز از مغز تنتایج نادانی و جهلمکانیک کوانتومی بی معنی عوامل موثر در پیدایش زبابخشیدن دیگران یعنی آرامشتاثیر ویتامین دی بر بیماو هر کس تقوای خدا پیشه کنجهانی که نه با یک رخداد و گلوله ی ساچمه ایدلایلی که نشان میدهد ما بافراد آغاز حرکت خودشان ررمز جهان خاصیت فراکتالابزار بقای موجود زنده از مغز زنان جوانتر از مغز مرقانون مندی نقشه ژنتیکی مسم زنبور ، کلیدی برای واراز سایه بگذرچرا خشونت و تعصبماده ی خالیغیرقابل دیدن کردن مادهبرخی نرمش ها برای زانوتاثیر گیاه خواری بر رشد وواقعیت فیزیکی، تابعی از جدایی خطای حسی استگاهی مغز بزرگ چالش استدژاوو یا آشناپنداریامید درمان کرونا با همانروبات کیاناتوسوکسیمایدنقش پیش زمینه ها و اراده لیس دگرامفتامین یا ویاسسیاهچاله و تکینگی ابتدایاصل بازخوردنظریه تکامل در درمان بیممدل هولوگرافیک تعمیم یافبررسی و اپروچ جدید بر بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن ایرانی کرونا تولیدحقایق ممکن و غیر ممکنپیوند مغز و سر و چالشهای داروهای تغییر دهنده ی سیانرژی تاریک که ما نمی توريتوکسيمب در درمان ام اساختلالات حرکتی در انساننقش زبان در سلطه و قدرت امنابع انرژي پاک سرچشمه حساختار شبکه های مغزی ثاببلعیدن ستاره توسط سیاهچاهندسه بنیادینمرز مرگ و زندگی کجاستبعد از کرونا دلخوشی بیهوتاثیر رو ح و روان بر جسمورزش در کمر دردحس و ادراک (قسمت اول )پروانه ی آسمانیداروی ضد تشنج با قابليت تاولین تصویر در تاریخ از سراه های جدید برای قضاوت رارتباط هوش ساختار مغز و ژنه جنگ و نه خونریزیمنابع انرژی از نفت و گاز سرعت فکر کردن چگونه استبی نهایت در میان مرزهاهوش مصنوعی از عروسک بازی مطالبی در مورد تشنجتقویت سیستم ایمنیتداوم مهم است نه سرعتژن یا نقشه توسعه مغز و نقحس و ادراک قسمت هفدهمآنزیم تولید انرژی در سلودر آستانه ی موج پنجم کوویاینکه خانواده ات سالم باز گهواره تا گوراز نخستین همانند سازها تنورون های ردیاب حافظهمنبع هوشیاری کجاست قسمت شانس یا تلاشبیماری دویکتوهم جسمهوش مصنوعی از عروسک تا کممغز و اخلاقتنفس بدون اکسیژنتشویق خواندن به کودکانکنگره بین المللی سردرد دحس و ادراک قسمت سومآیا کیهان می تواند یک شبیدرمان جدید کنترل مولتیپلاگر نعمت فراموشی نبود بسزندگی، مدیریت انرژیاز تکینگی تا مغز و از مغز چگونه هوشیاری خود را توسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشربت ضد خلطبا تعمق در اسرار ابدیت و تکامل فردی یا اجتماعیهوش در طبیعتمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تو در میانه ی جهان نیستی تغییرات آب و هوایی که به کیهان خود را طراحی میکندخلاصه ای از مطالب همایش مآیا دلفین ها می تواند از درگیری قلب در بیماری ویرابزار بقا از نخستین همانفلج نخاعی با الکترودهای زبان و بیان، در سایه پیشرنگاه دوبارهمولتیپل اسکلروز در زنان ظهور امواج مغزی در مغز مصبحثی در مورد نقش کلسیم و تکامل شناخت انسان با کشفهدف یکسان، در مسیرهای متجهان هوشیارکتاب، سفری به تاریخخار و گلآرامش و سکونذهن خود را مشغول هماهنگیابزار بقا از نخستین همانفرایند پیچیده ی خونرسانیسفر دشوار اکتشافاز تکینگی تا مغز از مغز تنجات در راستگوییمکانیزمهای دفاعی در برابعوامل ایجاد لغت انسانی و بخشش، عقلانی یا غیر عاقلتاثیر ویروس کرونا بر مغز وفور و فراوانیجهانی که از یک منبع، تغذیگلوئوندنیای شگفت انگیز کوانتومافراد بی دلیل دوستدار تو رنگ کردن، حقیقت نیستابزار بقای موجود زنده از مغزهای کوچک بی احساسقانون گذاری و تکاملسماگلوتید داروی کاهش دهناز علم جز اندکی به شما داچرا در مغز انسان، فرورفتماده ای ضد التهابیغرور و علمبرخی نرمش های گردنتاثیر گیاه خواری بر رشد وواقعیت چند سویهجریان انرژی در سیستم های گذر زمان کاملا وابسته به دگرگونی های نژادی و تغییامیدوار باش حتی اگر همه چروح رهاییاثر مضر مصرف طولانی مدت رنقش آتش در رسیدن انسان بهلا اکراه فی الدینسیاهچاله ی تولید کنندهاصل علت و تاثیرنظریه تکامل در درمان بیممدل های ریز مغز مینی برینبررسی ژنها در تشخیص بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن اسپایکوژنحل مشکلپیوند اندام از حیوانات بداروهای ضد بیماری ام اس وانرژی خلا ممکن استریه زغالیاختلالات صحبت کردن در اننقش سجده بر عملکرد مغزمنابع انرژی از نفت و گاز سازگاری با محیط بین اجزابه قفس های سیاهت ننازهندسه در پایه ی همه ی واکمرز بین انسان و حیوان کجاتفکر قبل از کارتاثیر روده بر مغزوزن حقیقی معرفت و شناختحس و ادراک (قسمت دوم )پرواز از نیویورک تا لوس آداروی ضد تشنج توپیراماتاولین دروغراه پیروزی در زندگی چیستارتباط پیوسته ی جهانچه زیاد است بر من که در ایمنابع بی نهایت انرژی در دسعی کن به حدی محدود نشویبی شرمیتولید مثل اولین ربات های هوش مصنوعی از عروسک بازی مطالعه ای بیان میکند اهدتلقین اطلاعات و حافظهتداخل مرزها و صفات با بینژنها نقشه ایجاد ابزار هوحس و ادراک قسمت هجدهمآیندهدر درمان بیماری مولتیپل اینترنت بدون فیلتر ماهوازمین در برابر عظمت کیهاناز نخستین همانند سازها تنوروپلاستیسیتی چیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت53شاهکار قرنبیماری دیستروفی میوتونیتوهمات و شناخت حقیقتهوش مصنوعی از عروسک تا کممغز و سیر تکامل ان دلیلی تنها مانع در زندگی موارد تشخیص ژنتیکی آتروفی های کنگره بین المللی سردرد دحس و ادراک قسمت سی و هشتمآیا گذشته، امروز وآینده درمان جدید سرطاناگر با مطالعه فیزیک کوانزونیسومایداز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه واکسن کرونا را توزمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشش مرحله تکامل چشمباهوش ترین و با کیفیت تریتکامل مادی تا ابزار هوشمهوش عاطفی بیشتر در زنانتوقف؛ شکستتغییرات تکاملی سر انسان کیهانِ هوشیارِ در حال یاخلاصه ای از درمان های جدیآیا دلفین ها میتوانند بادرگیری مغز در بیماری کویابزار بقا از نخستین همانفلج بل، فلجی ترسناک که آنزبان و تکلم برخی بیماریهاز تکینگی تا مغز از مغز تنگاهی بر قدرت بینایی درامواد کوانتومی جدید، ممکنعقل مجادله گربحثی در مورد حقیقت فضا و تکامل، نتیجه ی برنامه ریهدف از تکامل مغزجهان های بسیار دیگرکتابخانهخارق العاده و استثنایی بآرامش(سکوت) stillness و تکاپوذهن سالمابزار بقا از نخستین همانفرایند تکامل و دشواری هاسفرنامه سفر به بم و جنوب از تکینگی تا مغز از مغز تنخاع ما تا پایین ستون فقرما انسانها چه اندازه نزدعواملی که برای ظهور لغت ابدون پیر فلکتاثیر ژنها بر اختلالات خوقت نهيب هاي غير علمي گذشجهانی در ذهنگمان میکنی جرمی کوچکی در دندان ها را مسواک بزنید تافزایش قدرت ادراکات و حسرنگین کمانابزار بقای موجود زنده از مغزتان را در جوانی سیم کشقانون جنگلسندرم کووید طولانیازدواج های بین گونه ای، رچرا ذرات بنیادی معمولاً ماده، چیزی بیش از یک خلا مقالاتبرخی یونها و مولکول های متاثیر گیاه خواری بر رشد وواقعیت چیستجریان انرژی در سیستم های گذشته را دفن کندانش قدرت استامیدی به این سوی قبر نیستروزه داری متناوب، مغز را اثرات فشار روحی شدیدنقش انتخاب از طرف محیط، نلایو دوم دکتر سید سلمان فسیاره ی ابلهاناصل عدم قطعیت از کوانتوم نظریه تکامل در درمان بیممدیون خود ناموجودبررسی بیماری التهابی رودتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن اسپایکوژن ضد کرونابررسی سیستم تعادلی بدن اتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن دیگر کرونا ساخته شحلقه های اسرارآمیزپیوند سر آیا ممکن استداروی فامپیریدین یا نورلانسان قدیم در شبه جزیره عریواستیگمیناختلالات عضلانی ژنتیکنقش غذاها و موجودات دريامنابع انرژی از نفت و گاز ستون فقرات انسان دو پا جلبه مغز خزندگان خودت اجازهندسه زبانِ زمان استمرز جدید جستجو و اکتشاف، تفکر خلا ق در برابر توهم تاثیر رژیم گیاه خواری بر وزوز گوشپروتز عصبی برای تکلمدارویی خلط آوراولین سلول مصنوعیراه انسان شدن، راه رفتن وارتباط انسانی، محدود به نه عدم مطلق بلکه عدم با قمنابع جدید انرژیشلیک فراموشیبی عدالتی در توزیع واکسن تولید یا دریافت علمهوش مصنوعی از عروسک بازی معماری، هندسه ی قابل مشاتلاش ها برای کشف منابع جدتروس جریان انرژیژنها ، مغز و ارادهحس و ادراک قسمت هشتمآینده ی انسان در فراتر ازدر سال حدود 7 میلیون نفر ایندرالزمین زیر خلیج فارس تمدنی از نخستین همانند سازها تنوروز یا روز پایانیمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمشاهکار شش گوشبیماری ضعف عضلات نزدیک بتوپیراماتهوش مصنوعی از عروسک تا کممغز کوانتومیتنها در برابر جهانتشخیص آلزایمر سالها قبل کنترل همجوشی هسته ای با هحس و ادراک قسمت سی و ششمآیا پیدایش مغز از روی تصادرمان سرطان با امواج صوتاگر تلاش انسان امروز برازونا به وسیله ویروس ابله از تکینگی تا مغز از مغز تچگونه آن شکری که می خوریممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمششمین کنگره بین المللی سباور و کیهان شناسیتکامل مداومهوش عاطفی در زنان بیشتر اثبت و دستکار ی حافظهکیست هیداتید مغزخم شدن فضا-زمانآیا دست مصنوعی به زودی قادرگیری مغز در بیماران مبابزار بقا از نخستین همانفلج خوابزبان و شناخت حقیقت قسمت چاز تکینگی تا مغز از مغز تنگاهی بر توانایی اجزاي بموجود بی مغزی که می تواندعقلانیت بدون تغییربحثی در مورد عملکرد لوب فتأثیر نگاه انسان بر رفتاهدف از خلقت رسیدن به ابزاجهان هایی در جهان دیگرکجای مغز مسئول پردازش تجخبر مهم تلسکوپ هابلآزمون تجربی، راهی برای رذخیره ی شگفت انگیز اطلاعابزار بقا از نخستین همانفرایند حذف برخی اجزای مغسفرنامه سفر به بم و جنوب از تکینگی تا مغز- از مغز نخستین تصویر از سیاهچالهما انسانها چه اندازه نزدعوارض ازدواج و بچه دار شدبرنامه و ساختار پیچیده متاثیر کلام در آیات کلام بوقتی فهمیدی خطا کردی برگجهان، تصادفی نیستگنجینه ای به نام ویتامین دو ویژگی انتزاع و قدرت تجافزایش مرگ و میر سندرم کورهبر حقیقیابزار بقای موجود زنده از مغزتان را در جوانی سیمکشقانون جنگلسندرم گیلن باره به دنبال اساس انسان اندیشه و باور چراروياها را به یاد نمی آماشین دانشتاثیر ویتامین دی بر بیمابرخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر گیاه خواری بر رشد وواقعیت چیستجریان انرژی در سیستم های گربه شرودینگر و تاثیر مشدانش محدود به ابعاد چهارامیدی تازه در درمان سرطاروزه داری و بیمار ی ام اس اثرات مفید قهوهنقش اتصالات بین سلولهای لبخند بزن شاید صبح فردا زسیاره ابلهاناصول انجام برخی نرمش ها دهفت چیز که عملکرد مغز تو مدیریت اینترنت بر جنگمدارک ژنتیکی چگونه انسانبررسی علل کمر درد در میانتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن دیگری ضد کرونا از دحمله ویروس کرونا به مغزپیوند سر، یکی از راه حلهاداروی لیراگلوتیدانسان میوه ی تکاملریاضیات یک حس جدید استاختراع جدید اینترنت کواننقش غذاها و موجودات دريامنابع انرژی از نفت و گاز سخن و سکوتبه نقاش بنگرهنر حفظ گرهمزایای شکلات تلخ برای سلتفاوت مغز انسان و میمون هتاثیر رژیم گیاه خواری بر یک پیام منفرد نورون مغزی پرورش مغز مینیاتوری انساداستانها و مفاهیمی اشتبااوکرلیزوماب داروی جدید شراه بی شکستارتباط از بالا به پایین منهایت معرفت و شناخت درک عمناطق خاصی از مغز در جستجشلیک فراموشیبیمار 101 ساله، مبتلا به ستولید پاک و فراوان انرژیهوش مصنوعی از عروسک بازی معنی روزهتلاش هایی در بیماران قطع تری فلوپرازینژنهای مشترک بین انسان و وحس و ادراک قسمت پنجمآینده ی علم و فیزیک در60 ثدرمان های اسرار آمیز در آایا کوچک شدن مغزانسان الزمان چیستاز نخستین همانند سازها تنوشیدن چای برای مغز مفید منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشاید گوشی و چشمی، آماده شبیماریهای تحلیل عضلانی اتوانایی مغز و دیگر اجزای هوش مصنوعی از عروسک تا کممغز آیندگان چگونه است ؟تنبیه چقدر موثر استتصویر زیبا از سلولکنترل جاذبهحس و ادراک قسمت سیزدهمآیا آگاهی پس از مرگ از بیدرمانهای بیماری پارکینساگر خواهان پیروزی هستیزیباترین چیز در پیر شدناز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه انتظارات بر ادراک منبع هوشیاری کجاست؟(قسمصبر بسیار بایدباد غرور و سر پر از نخوت وتکامل چشمهوش عاطفی در زنان بیشتر اثبت امواج الکتریکی در عصکیست کلوئید بطن سومخونریزی مغز در سندرم کووآیا رژیم غذایی گیاهی سلادرگیری مغزی در سندرم کووابزار بقا از نخستین همانفلج خواب چیستزبان و شناخت حقیقت قسمت ااز تکینگی تا مغز از مغز تچالش هوشیاری و اینکه چرا موجودات مقهور ژنها هستندعقیده ی بی عملبحثی درباره هوش و تفاوتهتئوری تکامل امروز در درمهر چیز با هر چیز دیگر در تجهان یکپارچهکرونا چه بر سر مغز می آورخدا موجود استآزمون ذهنی گربه ی شرودینذره ی معین یا ابری از الکابزار بقا از نخستین همانفراتر از دیوارهای باورسفرنامه سفر به بم و جنوب از تکینگی تا مغز- از مغز نخستین روبات های زنده ی جما اکنون میدانیم فضا خالعید نوروز مبارکبرنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر کپسول نوروهرب بر نوقتی تو از یاد گرفتن باز جهش های ژنتیکی مفید در ساگویید نوزده و ایمنی ساکتدو برابر شدن خطر مرگ و میافزایش سرعت پیشرفت علوم روی و منیزیم در تقویت استابزار بقای موجود زنده از نقش قهوه در سلامتیقانونمندی و محدودیت عالمسندرم پیریفورمیساستفاده از مغز، وزن را کمچراروياها را به یاد نمی آمبانی ذهنی سیاه و سفیدصفحه اصلیبرخی اختلالات عصبی مثانهتاثیر گیاه خواری بر رشد وواقعیت های متفاوتجستجوی متن و تصویر به صورگزیده ای از وبینار یا کنفدانش بی نهایتامگا سه عامل مهم سلامتروزه داری سلول های بنیاداثرات مضر ماری جوانانقش تیروئید در تکامل مغزلحظات خوش با کودکانسیاره ابلهاناصول توسعه ی یک ذهن کاملهفت سین یادگاری از میراث هم نوع خواری در میان پیشیمروری بر تشنج و درمان هایبزرگ فکر کنتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن سرطانحمایت از طبیعتپیوندی که فراتر از امکانداروی تشنجی دربارداریانسان ها می توانند میدان ریسدیپلام تنها داروی تایادامه بحث تکامل چشمنقش غذاها و موجودات دريامنابع انرژی از نفت و گاز سخن پاک و ثابتبه نقاش بنگرهنر رها شدن از وابستگیمسیر دشوار تکامل و ارتقاتفاوت ها و تمایزها کلید بتاثیر رژیم گیاه خواری بر یک پیشنهاد خوب برای آسان حس و ادراک قسمت 67پرتوهای صادر شده از سیاهدخالت در ساختار ژنهاايندگان چگونه خواهند دیدرابطه تشنج و اوتیسمارتباط بین هوش طبیعی و هونهایت در بی نهایتمنبع هوشیاری کجاست قسمت شنا در ابهای گرم جنوب نیابیماری های مغز و اعصاب و تولید سلولهای جنسی از سلهوش مصنوعی از عروسک بازی معادله ها فقط بخش خسته کنتلاشی برای درمان قطع نخاتری فلوپرازینژنهای هوش ، کدامندحس و ادراک قسمت پنجاهآیا ممکن است موش کور بی مدرمان های بیماری آلزایمرایا این جمله درست است کسیزمان و مکان، ابعاد کیهان از نشانه ها و آثار درک شدنوعی سکته مغزی ، وحشتناک منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشاید درست نباشدبیماری، رساله ای برای سلتوازن مهمتر از فعالیت زیهوش مصنوعی از عروسک تا کممغز انسان ایا طبیعتا تماتو یک معجزه ایتصویر زیبای اصفهانکندر در بیماریهای التهابحس و ادراک قسمت ششمآیا امکان بازسازی اندامهدرهای اسرارآمیز و پوشیدهاپی ژنتیکزیباترین چیز در افزایش ساز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه به سطح بالایی از هومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمصرع و درمان های آنبار بزرگ ایستادن بر دو پاتکامل و ارتقای نگاه تا عمهوشمندی کیهانجلوتر را دیدنکاهش مرگ و میر ناشی از ابخواندن ، یکی از شستشو دهنآیا رژیم غذایی گیاهی سلادرگیری مغزی در سندرم کووابزار بقا از نخستین همانفلج دوطرفه عصب 6 چشمزبان و شناخت حقیقت قسمت داز تکینگی تا مغز از مغز تچالش هوشیاری و اینکه چرا موسیقی نوعلم و ادراک فقط مشاهده ی بحثی درباره هوش و تفاوتهتئوری تکامل در پیشگیری و هر جا که جات میشه، جات نیجهان یکپارچهکریستال هاخدای رنگین کمانآزمون ذهنی گربه شرودینگرذرات کوانتومی زیر اتمی قابزار بقا از نخستین همانفرد حساس از نظر عاطفی و بسفرنامه سفر به بم و جنوب از تکینگی تا مغز- از مغزتنرمش های مفید برای درد زاما از اینجا نخواهیم رفتعامل کلیدی در کنترل کارآبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱تاثیر کپسول نوروهرب بر تویتنام نوعی کرونا ویروس جهش های ژنتیکی غیر تصادفگوشه بیماری اتوزومال رسسدو برابر شدن خطر مرگ و میافسردگی و اضطراب در بیمارویا و واقعیتابزارهای پیشرفته ارتباط نقش مهاجرت در توسعه نسل اقارچ بی مغز در خدمت موجودسندرم پس از ضربه به سراستفاده از هوش مصنوعی در نزاع بین جهل و علم رو به پمباحث مهم حس و ادراکسوالات پزشکیبرخی اصول سلامت کمرتاثیر گیاه خواری بر رشد وواقعیت و مجازجستجوی هوشیاری در مغز ماگزارش یک مورد جالب لخته ودانشمندان موفق به بازگردامروز دانش ژنتیک هیچ ابهروش مقابله مغز با محدودیاجزای پر سلولی بدن انسان نقش حفاظتی مولکول جدید دلرزش ناشی از اسیب به عصبسیر آفرینش از روح تا مغز اصول سلامت کمرهمه چیز در زمان مناسبمرکز هوشیاری، روح یا بدن بزرگ شدن مغز محدود به دورتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن سرطانحوادث روزگار از جمله ویرپیوستگی همه ی اجزای جهانداروی جدید ALSانسان یک کتابخانه استاداراوون تنها داروی تایینقشه مغزی هر فرد منحصر بهمنابع انرژی از نفت و گاز سختی ها رفتنی استبه هلال بنگرهنر، پر کردن است نه فحش دمسئول صیانت از عقیده کیستفاوت ها را به رسمیت بشناتاثیر رژیم گیاهخواری بر یک آلل ژنتیکی که از نئاندحس و ادراک قسمت 74آلودگی هوا چالش قرن جدیددر مانهای کمر دردايا اراده آزاد توهم است یرادیوی مغز و تنظیم فرکانارتباط شگفت مغز انسان و فچهار میلیارد سال تکامل بمنبع هوشیاری کجاست قسمت شناخت و معرفت، و نقش آن دبیماری وسواستولترودینهوش مصنوعی از عروسک بازی معجزه ی علمتلاشی تازه برای گشودن معترک امروزژنهای حاکم بر انسان و انسحس و ادراک قسمت پنجاه و یآیا ما کالا هستیمدرمان های جدید میگرنایا ابزار هوشمندی یا مغز زمان و صبراز نظر علم اعصاب یا نرووسنیکولا تسلامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشب سیاه سحر شودبیندیشتوسعه هوش مصنوعی قادر اسهوش مصنوعی از عروسک تا کممغز انسان برای ایجاد تمدتو یک جهان در مغز خودت هستصویربرداری فضاپیمای آمکوچ از محیط نامناسبحس و ادراک قسمت شصت و هشتآیا انسان با مغز بزرگش اخدریای خداابتدا سخت ترین استزیر فشار کووید چه باید کراز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه باغبانی باعث کاهش منبع هوشیاری کجاست؟(قسمضرورت زدودن افکاربار سنین ابزار هوشمندی اتکامل و ریشه ی مشترک خلقتهوشیاری کوانتومیجمجمه انسان های اولیهکاهش التهاب ناشی از بیماخواب سالم عامل سلامتیآیا راهی برای رفع کم آبی درگیری اعصاب به علت میتوابزار بقا از نخستین همانفناوری هوش مصنوعی نحوه خزبان و شناخت حقیقت قسمت ساز تکینگی تا مغز از مغز تچالش هوشیاری و اینکه چرا موسیقی هنر مایع استعلم و روحبحثی درباره هوش و تفاوتهتئوری جدید، ویران کردن گهر حرکت خمیده می شود و هر جهان کنونی و مغز بزرگتریکریستال زمان(قسمت اولخسته نباشی باباآسيب میکروواسکولاریا آسذرات کوانتومی زیر اتمی قابزار بقای موجود زنده از فرضیه ای جدید توضیح میدهسفری به آغاز کیهاناز تکینگی تا مغز، از مغز نرمش های مفید در سرگیجهما اشیا را آنطور که هستندعادت کردن به نعمتبرین نت به جای اینترنتتاثیر کپسول نوروهرب بر سویتامین E برای فعالیت صحجهش تمدنی عجیب و شگفت انسگوشت خواری یا گیاه خواریدو سوی واقعیتاقلیت خلاقرویا و کابوسابزارهای بقا از نخستین هنقش میدان مغناطیسی زمین قبل از آغازسندرم سردرد به دلیل افت فاستفاده از انرژی خلانزاع بین علم و نادانی رو مجموعه های پر سلولی بدن مپیامهای کاربرانبرخی بیماری ها که در آن بتاثیر گیاهخواری بر رشد و واقعیت و انعکاسحفره در مغزگشایش دروازه جدیدی از طردانشمندان نورون مصنوعی سانفجار و توقف تکاملی نشاروش های صرفه جویی در ایجااجزایی ناشناخته در شکل گنقش حیاتی تلومر دی ان آ دلرزش عضله یا فاسیکولاسیوسیستم تعادلی بدناضطراب و ترساطلاع رسانی اینترنتیهمه چیز در زمان کنونی استمرکز حافظه کجاستبزرگ شدن تقریبا ناگهانی تاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن ضد اعتیادحکمت الهی در پس همه چیزپیام های ناشناخته بر مغز داروی جدید s3 در درمان ام انسان جدید از چه زمانی پاادب برخورد با دیگراننقشه های مغزی جدید با جزیمنابع انرژی از نفت و گاز سرنوشتبه کدامین گناه کشته شدندهوموارکتوس ها ممکن است دمسئولیت جدیدتفاوت های بین زن و مرد فقتاثیر عصاره تغلیظ شده گییک جهش ممکن است ذهن انسانحس و ادراک قسمت 75آلودگی هوا و ویروس کرونادر محل کار ارزش خودت را بايا اراده آزاد توهم است یراز تغییرارتباط شگفت انگیز مغز انچهار ساعت پس از کشتار خوکمنبع هوشیاری کجاست قسمت شناخت درون، شناخت بیرون؛بیماری کروتز فیلد جاکوبتومورها و التهاب مغزی عاهوش مصنوعی از عروسک بازی معجزه ی علم در کنترل کرونتلاشی جدید در درمان ام استرکیب حیوان و انسانکل اقیانوس در یک ذرهحس و ادراک قسمت پنجاه و دآیا ما تنها موجودات زنده درمان های جدید در بیماری ایا بیماری ام اس (مولتیپزمان واقعیت است یا توهماز نظر علم اعصاب اراده آزنیاز به آموزش مجازی دیجیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشبیه سازی میلیون ها جهان بیهوش کردن در جراحی و بیمتوسعه برخی شغل ها با هوش هوش مصنوعی به کمک هوش طبیمغز انسان برای شادمانی طتو کز محنت دیگران بی غمیتصور از زمان و مکانکوچک شدن مغز از نئاندرتاحس و ادراک قسمت شصت و دوآیا احتمال دارد رویا از آدرک فرد دیگر و رفتارهای اابتدایی که در ذهن دانشمنزیرفون داروی ضد ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه تکامل مغزهای کنونیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمضررهای مصرف شکر و قند بر بارداری بدون رحمتکامل ابزار هوش ، راه پر هوش، ژنتیکی است یا محیطیجنبه های موجی واقعیتکاهش حافظه هرچند فرایندیخواب سالم عامل سلامتی و یآیاما مقهور قوانین فیزیکدرختان اشعار زمینابزار بقا از نخستین همانفیلمی بسیار جالب از تغییزبان جانسوزاز تکینگی تا مغز از مغز تچالش هوشیاری و اینکه چرا میهمانهای ناخوانده عامل علم اپی ژنتیک دریچه ای بهبحثی درباره هوش و تفاوتهتا 20 سال آینده مغز شما به هرچیز با یک تاب تبدیل به جهان کاملی در اطراف ما پرکریستال زمان(قسمت دوم)خطا در محاسبات چیزی کاملآسیب ها ناشی از آلودگی هوذرات کوانتومی زیر اتمی قابزار بقای موجود زنده از فشار و قدرتسقوط درون جاذبه ای خاص، چاز تکینگی تا مغز، از مغز نرمشهای مهم برای تقویت عما به جهان های متفاوت خودعارضه جدید ویروس کرونا سبرای یک زندگی معمولیتاثیر کپسول نوروهرب بر سویتامین E در چه مواد غذایجهشهای مفید و ذکاوتی که دگیلگمش باستانی کیستدولت یا گروهکالکترومغناطیس شنوایی و هرویا و خبر از آیندهابزارهای بقا ازنخستین همنقش محیط زندگی و مهاجرت دقبل از انفجار بزرگسوپاپ ها یا ترانزیستورهااستفاده از سلول های بنیانزاع بین علم و جهل رو به پمحل درک احساسات روحانیسایتهای دیگربرخی بیماری های خاص که بدتاثیر انتخاب از طرف محیط واقعیت خلا و وجود و درک محقیقت قربانی نزاع بین بی پمبرولیزوماب در بیماری چدانشمندان یک فرضیه رادیکانقراض را انتخاب نکنیدروش هایی برای جلوگیری از احیای بینایی نسبی یک بیمنقش خرچنگ های نعل اسبی درلزوم سازگاری قانون مجازاسیستم دفاعی بدن علیه مغز لزوم سازگاری قانون مجازاسکوت و نیستیاطلاعات حسی ما از جهان، چهمه ی سردردها بی خطر نیستمرکز حافظه کجاستبزرگترین خطایی که مردم متاثیر درجه حرارت بر عملکواکسنی با تاثیر دوگانه احافظه میتواند بزرگترین دپیشینیان انسان از هفت میداروی جدید میاستنی گراویانسان خطرناکترین موجودریشه های مشترک حیاتادراک ما درک ارتعاشی است نقص در تشخیص هیجانات عاممنابع انرژی از نفت و گاز سریعترین کامپیوتر موجودبه امید روزهای بهترهوش فوق العاده، هر فرد اسمسئولیت در برابر محیط زیتفاوت های تکاملی در مغز وتاریک ترین بخش شبیک رژیم غذایی جدید، می توحس و ادراک قسمت چهلآلزایمردر چه مرحله ای از خواب ، رای نعمت من در زندگیمراست دستی و چپ دستیارتباط شگفت انگیز مغز اننوآوری ای شگفت انگیز دانمنبع هوشیاری کجاست قسمت شناسایی تاریخچه ی تکاملیبیماری گیلن باره و بیمارتومورهای ستون فقراتهوش مصنوعی از عروسک بازی معجزه در هر لحظه زندگیتمایل زیاد به خوردن بستنترازودونکلمات بلند نه صدای بلندحس و ادراک قسمت پنجاه و سآیا مغز تا بزرگسالی توسعدرمان های رایج ام اسایا بدون زبان میتوانیم تزمان پلانکاز نظر علم اعصاب اراده آزچیز جدید را بپذیرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشبیه سازی سیستم های کوانبیهوشی در بیماران دچار اتوصیه های سازمان بهداشت هوش مصنوعی به شناسایی کامغز انسان برای شادمانی طتو پیچیده ترین تکنولوژی تصادف یا قوانین ناشناختهکوچکترین چیز یک معجزه اسحس و ادراک قسمت شصت و ششآیا احتمال دارد رویا از آدرک نیازمند شناخت خویش اابتذال با شعار دینزیرک ترین مردماز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه جمعیت های بزرگ شکل منبع هوشیاری در کجاست؟ قضررهای شکر بر سلامت مغزبازگشت از آثار به سوی خداتکامل جریان همیشگی خلقتهیچ چیز همیشگی نیستجنسیت و تفاوت های بیناییکاهش دوپامین عامل بیماریخواب عامل دسته بندی و حفطآب زندگی است قسمت چهارمدرد باسن و پا به دلیل کاهابزار بقا از نخستین همانفیزیک مولکولها و ذرات در زبان ریشه هایی شناختی اساز تکینگی تا مغز از مغز تچالش دیدگاه های سنتی در بمیوتونیک دیستروفیعلم به ما کمک میکند تا موبحثی درباره هوش و تفاوتهتا بحر یفعل ما یشاهز ذره، یک دنیاستجهان پیوستهکریستال زمان(قسمت سوم)خطا در محاسبات چیزی کاملآشنا پنداریرفتار مانند بردهابزار بقای موجود زنده از فضای قلب منبع نبوغ استسلول های بنیادی منابع و ااز تکینگی تا مغز، از مغز چرا مغز انسان سه هزار سالما با کمک مغز خود مختاريمعدم توقف تکامل در یک اندابرای پیش بینی آینده مغز دتاثیر کتامین در درمان پاویتامین کاجهشهای مفید و ذکاوتی که دگیاه بی عقل به سوی نور میدوچرخه سواری ورزشی سبک و الکتروتاکسی(گرایش و حرکرویا بخشی حقیقی از زندگی ابزارهای بقای موجود زندهنقش نگاه از پایین یا نگاهقدم زدن و حرکت دید را تغیسوپاپ ها یا ترانزیستورهااستفاده از سلول های بنیانسبت ها در کیهانمحل درک احساسات روحانی دبرخی توجهات در ببمار پارتاثیر احتمالی عصاره تغلیوالزارتان داروی ضد فشار حقیقت آنطور نیست که به نظپنج اکتشاف شگفت آور در مودانشمندان ژنی از مغز انسانواع سکته های مغزیروش هایی ساده برای کاهش ااحیای بینایی نسبی یک بیمنقش داروهاي مختلف معروف احساس گذر سریعتر زماننقش درختان در تکامللزوم عدم وابستگی به گوگل سکته مغزیاطلاعاتی عمومی در مورد مهمیشه چشمی مراقب و نگهبامرکز خنده در کجای مغز استبزرگترین درد از درون است تاثیر درجه حرارت بر عملکواسطه ها د رمسیر ایجاد مغحافظه و اطلاعات در کجاست پیشرفت های جدید علوم اعصداروی جدید برای ای ال اسانسان عامل توقف رشد مغزرژیم های غذایی و نقش مهم ادغام میان گونه های مختلنقطه بی بازگشتمنابع انرژی از نفت و گاز سرگیجه از شایعترین اختلابه بالا بر ستارگان نگاه کهوش مصنوعی می تواند بر احمستند جهان متصلتفاوت های زبانی سرمنشا تتاریکی من و تو و گرد و غبایکی از علل محدودیت مغز امحس و ادراک قسمت چهل و هفتآملودیپین داروی ضد فشار در هم تنیدگی مرزها و بی مای آنکه نامش درمان و یادشرجزخوانی هایی که امروز بارتباط غیرکلامی بین انسانوار مغز مشاهده ی غیر مستمنبع هوشیاری کجاست قسمت شناسایی سلول های ایمنی ابیماری آلزایمر، استیل کوتوهم فضای خالیهوش مصنوعی از عروسک بازی مغز فکر میکند مرگ برای دیتمدن قدیمی ای در جنوب ایرتراشه ی بیولوژِیککلوزاپین داروی ضد جنونحس و ادراک قسمت پنجاه و شآیا همه جنایت ها نتیجه بیدرمان های علامتی در ام اسایا تکامل هدفمند استزمان به چه دلیل ایجاد میشاز واقعیت امروز تا حقیقتچیزی منتظر شناخته شدنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشبکه های مصنوعی مغز به دربیوگرافیتوصیه های غیر دارویی در سهوش مصنوعی در کامپیوترهامغز انسان رو به کوچک تر شتو افق رویداد جهان هستیتظاهر خوابیده ی مادهکووید نوزده و خطر بیماری حس و ادراک سی و هفتمآیا برای تولید مثل همیشه درک و احساسابداع دی ان ای بزرگترین دزیست شناسی کل در جزء فراکاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه جمعیت های بزرگ شکل منبع هوشیاری در کجاست؟(قطلای سیاهبازگشت به ریشه های تکاملتکامل داروینی هنوز در حاهیچ وقت خودت را محدود به جنسیت و تفاوت های بیناییکاهش سن بیولوژیکی، تنها خودآگاهی و هوشیاريآب زندگی است قسمت اولدردی که سالهاست درمان نشابزار بقا از نخستین همانفیزیک و هوشیاریزبان شناسی مدرن در سطح سلاز تکینگی تا مغز از مغز تچاالش ها در تعیین منبع هومیگرن و پروتئین مرتبط با علم در حال توسعهبحثی درباره احساسات متفاتابوهای ذهنیهزینه ای که برای اندیشیدجهان پیوستهکشف مکانیسم عصبی خوانش پخطای ادراک کارماآشنا پنداریرفتار اجتماعی انسان، حاصابزار بقای موجود زنده از مغز بزرگ چالش است یا منفعقفس ذهنسلول های بدن تو پیر نیستناز تکینگی تا مغز، از مغز چرا مغزهای ما ارتقا یافت ما بخشی از این جهان مرتبطعدم درکبرای اولین بار دانشمندانتاثیر گیاه خواری بر رشد وویتامین کا و استخوانجواب دانشمند سوال کننده گیاه خواری و گوشت خوار کددورترین نقطه ی قابل مشاهالگو و عادت را بشکن و در ارویا تخیل یا واقعیتابزارهای بقای از نخستین نقش نظام غذایی در تکامل مقدرت کنترل خودسوپاپ ها یا ترانزیستورهااستفاده از سلول های بنیانسبت طلایی، نشانه ای به سمحدودیت چقدر موثر استبرخی توصیه ها برای واکسیتاثیر ترکیبات استاتین (سواکنش های ناخودآگاه و تقحقیقت افرادپول و شادیدانشمندان پاسخ کوانتومی انگشت ماشه ایروش جدید تولید برقروش صحبت کردن در حال تکاماحساسات کاذبنقش ذهن و شناخت در حوادث مقاومت به عوارض فشار خون سانسور از روی قصد بسیاری اطلاعاتی عمومی در مورد مهمیشه اطمینان تو بر خدا بمرگ چیستبسیاری از بیماری های جدیتاثیر درجه حرارت بر عملکوبینار اساتید نورولوژی دحافظه و اطلاعات در کجاست پیشرفت در عقل است یا ظواهداروی جدید برای دیابتانسانیت در هم تنیده و متصرژیم های غذایی و نقش مهم ادغام دو حیطه علوم مغز و نمیتوان با بیرون انداختنمنابع انرژی از نفت و گاز سرگردانیبه بالاتر از ماده بیندیشهوش مصنوعی و کشف زبان هایمشکلات نخاعیتفاوت ایستایی و تکاپوتاریکی و نوریافته های نوین علوم پرده حس و ادراک قسمت چهل و هشتآموزش نوین زباندر هم تنیدگی کوانتومیایمپلانت مغزی کمک میکند رحم مصنوعیارتروز یا خوردگی و التهانوار مغز در فراموشی هامنبع هوشیاری کجاست قسمت شواهدی از نوع جدیدی از حابیماری الزایمرتوهم فضای خالی یا توهم فضهوش مصنوعی از عروسک بازی مغز قلبتمدن پیشرفته ی پیشینیانتربیت کودکان وظیفه ای مهکلام و زبان، گنجینه ای بسحس و ادراک قسمت بیست و چهآیا هوش مصنوعی می تواند ندرمان ژنتیکی برای نوآوریایجاد احساساتزمان شگفت انگیزاز کجا آمده ام و به کجا میچیزی خارج از مغزهای ما نیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشباهت مغز و کیهانبیوگرافیتوصیه هایی در مصرف ماهیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمغز انسان رو به کوچکتر شدتو انسانی و انسان، شایستتظاهری از ماده است که بیدکودک هشت ساله لازم است آدحس و ادراک- قسمت پنجاه و آیا بزرگ شدن مغز فقط در ددرک کنیم ما همه یکی هستیمابزار هوش در حال ارتقا اززیست، مرز افق رویداد هستاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه حافظه را قویتر کنیمنبع خواب و رویاطوفان فقر و گرسنگی و بی سبازخورد یا فیدبکتکامل داروینی هنوز در حاهیچ کاری نکردن به معنی چیجهل مقدسکایروپاکتیک چیستخودآگاهی و هوشیاريآب زندگی است قسمت دومدست آسمانابزار بقا از نخستین همانفیزیکدانان ماشینی برای تزبان شناسی نوین نیازمند از تکینگی تا مغز از مغز تناتوانی از درمان برخی ویمیگرن سردردی ژنتیکی که بعلم راهی برای اندیشیدن ابحثی درباره احساساتی غیرتاثیر فکر بر سلامتجهان پر از چیزهای اسرار آکشف مکانیسمی پیچیده در بخطای حسآغاز فصل سرما و دوباره تکرقیبی قدرتمند در برابر مابزار بقای موجود زنده از مغز بزرگ چالشهای پیش روقلب و عقلسلول عصبی شاهکار انطباق از تکینگی تا مغز، از مغز چرا ویروس کرونای دلتا واما تحت کنترل ژنها هستیم یعسل طبیعی موثر در کنترل ببرای تمدن سازی، باید در بتاثیر گیاه خواری بر رشد وویتامین کا در سبزیجاتجوسازی مدرنگیرنده باید سازگار با پیديدن با چشم بسته در خواب الگوی بنیادین و هوشیاریرویا حقی از طرف خداابزارهای دفاعی و بقای مونقش نظریه تکامل در شناساقدرت انسان در نگاه به ابعسوخت هیدروژنی پاکاستیفن هاوکینگ در مورد هنشانه های گذشته در کیهان محدودیت های حافظه و حافظبرخی درمان های Spinal Muscular Atتاثیر حرکات چشم بر امواج واکنش به حس جدیدحقیقت اشیاپوست ساعتی مستقل از مغز ددانشمندان اولین سلول مصنانگشت نگاری مغز نشان میدروشهای نو در درمان دیسک باخلاق و علوم اعصابنقش روی و منیزیم در سلامتمقابله ی منطقی با اعتراضسانسور بر بسیاری از حقایاعتماد به خودهمیشه راهی هستمرگ و میر پنهانبسیاری از بیماری های جدیتاثیر درجه حرارت بر عملکوجود قبل از ناظر هوشمندحافظه و اطلاعات در کجاستپیشرفت ذهن در خلاقیت استداروی جدید ضد میگرنانسان، گونه ای پر از تضادرژیم ضد التهابیارتقا و تکامل سنت آفرینش نمیتوان بر سیاه سیاه نوشمنابع انرژی از نفت و گاز سربازان ما محققا غلبه می به خودت مغرور نشوهوش مصنوعی گوگل به کمک تشمشکلات بین دو همسر و برخیتفاوت ارباب و رهبر حقیقیتاریکی خواهد ترسیدیاد بگیر فراموش کنیحس و ادراک قسمت چهل و دومآمارهای ارائه شده در سطح در هم تنیدگی کوانتومی و پایمپلانت نخاعی میتواند درسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرارزش حقیقی زبان قسمت اولنوار مغز در تشخیص بیماری منبع هوشیاری کجاست قسمت شواهدی از دنیسوان(شبه نئبیماری ای شبیه آلزایمر و توهم لیلیپوتی(ریزبینی)هوش مصنوعی از عروسک بازی مغز ما کوچکتر از نیم نقطهتمدن بشری و مغز اخلاقیترجمه ای ابتدایی از اسراکلرال هیدرات برای خوابانحس و ادراک قسمت بیست و یکآیا هوش مصنوعی زندگی بشردرمان پوکی استخوانایرادهای موجود در خلقت بزندگی هوشمند در خارج از زاز آغاز خلقت تا نگاه انساچیزی شبیه نور تو نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشباهت مغز با کیهان مادیبیان ژن های اسکیزوفرنی دتوضیحی ساده در مورد هوش مهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمغز ایندگان چگونه استتو با همه چیز در پیوندیتعداد کلی ذهن ها در جهان کودک ایرانی که هوش او از حس و ادراک- قسمت بیست و پآیا تکامل و تغییرات ژنتیدرک احساسات و تفکرات دیگابزار بقا از نخستین همانزاوسکا درمان گوشراز تکینگی تا مغز از مغز تنگاه محدود و تک جانبه، مشمنتظر نمان چیزی نور را بهطوفان زیباییبازسازي مغز و نخاع چالشی تکامل داروینی هنوز در حاهیچ کس مانند تو نگاه نمیکجهان فراکتالکار با یگانگی و یکپارچگیخودروهای هیدروژنیآب زندگی است قسمت سومدستورالعمل مرکز کنترل بیابزار بقا از نخستین همانفاصله ها در مکانیک کوانتزبان، نشان دهنده ی سخنگو از تکینگی تا مغز از مغز تناتوانی در شناسایی چهره میگرن شدید قابل درمان اسعلم ساختن برج های چرخانبخش فراموش شده ی حافظهتاثیر مشاهده بر واقعیت بجهان پر از چیزهای جادویی کشف ارتباط جدیدی از ارتبخطر آلودگی هواآغاز مبهم آفرینشرموزی از نخستین تمدن بشرابزار بقای موجود زنده از مغز بزرگ و فعال یا مغز کوقلب دروازه ی ارتباطسلولهای ایمنی القا کنندهاز تکامل تا مغز از مغز تا چرا پس از بیدار شدن از خومانند آب باشعشق درونی به یگانگی خلقتبرای خودآگاه بودن تو بایتاثیر گیاه خواری بر رشد وویتامین بی 12 در درمان دردجامعه ی آسمانیگالکانزوماب، دارویی جدیدی متیل فومارات(زادیوا)(الگوبرداری از طبیعترویاها از مغز است یا ناخوابعاد و نیازهای تکاملینقش هورمون های تیروئید دقدرت عشقسودمندی موجودات ابزی بر استیفن هاوکینگ در تفسیر نشانه های پروردگار در جهمخچه فراتر از حفظ تعادلبرخی روش های تربیتی کودکتاثیر دوپامین و سروتونینواکسن های شرکت فایزر آمرحقیقت تنها چیزی است که شاپوشاندن خود از نوردانشمندان تغییر میدان مغانتقال ماده و انرژیروشهای شناسایی قدرت شنوااخلاق پایه تکامل و فرهنگنقش روزه داری در سالم و جمقابله با کرونا با علم اسسایه را اصالت دادن، جز فراعتماد به خودهمیشه عسل با موم بخوریممرگ و میر بسیار بالای ناشبشکه ای که ته نداره پر نمتاثیر درجه حرارت بر عملکوراپامیل در بارداریحباب های کیهانی تو در توپیشرفتی مستقل از ابزار هداروی جدید ضد الزایمرانعطاف پذیری مکانیسمی علرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وارتوکين تراپی روشی جديد چند نرمش مفید برای کمردرمنابع انرژی از نفت و گاز سردرد میگرن در کودکانبه دنبال رستگاری باشهوش مصنوعی گوگل به کمک تشمشکلات روانپزشکی پس از ستفاوتهای جنسیتی راهی براتاریخ همه چیز را ثبت کردهیادگیری مهارت های جدید دحس و ادراک قسمت چهل و سومآن چیزی که ما جریان زمان در هم تنیدگی کوانتومی و دایمان به رویارساناها و ابر رساناها و عارزش حقیقی زبان قسمت دومنوار مغزی روشی مهم در تشخمنبع هوشیاری کجاست قسمت شکل های متفاوت پروتئین هبیماری ای شبیه ام اس مولتتوهم چیستهوش مصنوعی از عروسک بازی مغز مانند تلفن استتمدنی قدیمی در شمال خلیج ترس و آرمان هاکمردردحس و ادراک قسمت بیست و دوآیا هوش ارثی دریافتی از پدرمان ام اس(مولتیپل اسکلاکسی توسین و تکامل پیش ازندگی بی دوداز انفجار بزرگ تا انفجار نکاتی در مورد تشنجمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشباهت کیهان و مغزبیان حقیقتتیوتیکسن داروی ضد جنونهوش مصنوعی درمانگر کامپیمغز ابزار بقای برتر مادیتو با باورهایت کنترل میشتعذیه ی ذهنکودکان میتوانند ناقل بی حس و ادراک- قسمت شصت و چهآیا جنین انسان، هوشمندی درک تصویر و زبان های مخلتابزار بقا از نخستین همانزبان مشترک ژنتیکی موجودااز تکینگی تا مغز از مغز تنگاه انسان محدود به ادرامنحنی که ارتباط بین معرفطولانی ترین شببحتی علمی درباره تمایل بتکامل داروینی هنوز در حاهیچ کس حقیقت را درون مغز جهان قابل مشاهده بخش کوچکاربرد روباتهای ريزنانوخورشید مصنوعیآب، زندگی است(قسمت پنجم)دغدغه نتیجه ی نادانی استابزار بقا از نخستین همانفاصله ی همیشگی تصویر ساززبان، وسیله شناسایی محیطاز تکینگی تا مغز از مغز تنادیدنی ها واقعی هستندمیدان مغناطيسي زمین بشر علایم کمبود ویتامین E را بخش های تنظیمی ژنومتاثیر نگاه ناظر هوشیار بهزینه سنگین انسان در ازاجهان دارای برنامهکشف جمجمه ای درکوه ایرهوخطرات هوش مصنوعیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَرمز و رازهای ارتباط غیر کابزار بقای موجود زنده از مغز بزرگترین مصرف کننده قلب روباتیکسلولهای بنیادی مصنوعی دراز تکامل تا مغز، از مغز تچرا ارتعاش بسیار مهم استماه رجبعصب حقوق نورولووبرای زندگی سالم، یافتن تتاثیر گیاه خواری بر رشد وویتامین بی هفدهجاودانگی مصنوعیگام کوچک ولی تاثیرگذاردین، اجباری نیستالتهاب شریان تمپورالرویاهای پر رمز و حیرتی درابعاد اضافه ی کیهاننقش هورمون زنانه استروژنلمس کوانتومیسیلی محکم محیط زیست بر اناستخوان های کشف شده، ممکنظام مثبت زندگیمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبرخی سلولهای عصبی در تلاتاثیر دپاکین بر بیماری مواکسن کووید 19 چیزهایی که حقیقت خواب و رویاپیموزایددانشمندان روش هاي جدیدی اندوه دردی را دوا نمیکنداندوهگین نباش اگر درب یا روشی برای بهبود هوش عاطفاختلال خواب فرد را مستعد نقش رژیم غذایی بر رشد و املاحظه های اخلاقی دربارهساخت شبکه عصبی مصنوعی با اعداد بینهایت در دنیای مهمجوشی هسته ای، انرژِی بمرگ انتقال است یا نابود شبشریت از یک پدر و مادر نیتاثیر درجه حرارت بر عملکورزش هوازی مرتب خیلی به قحد و مرزها توهم ذهن ماستپاسخ گیاهان در زمان خوردداروی سل سپتاهرام مصر از شگفتی های جهرژیم غذایی ضد التهابیارتباط میکروب روده و پارچند جهانیمنابع انرژی از نفت و گاز سردرد و علتهای آنبه زودی شبکه مغزی به جای هوش مصنوعی الفاگومشکلات روانپزشکی در عقب تقلید مرحله ای نسبتا پیشتازه های اسکیزوفرنی(جنویادآوری خواب و رویاحس و ادراک قسمت نهمآنچه واقعیت تصور میکنیم در هر سوراخی سر نکناین پیوند نه با مغز بلکه رشته نوروایمونولوژی و نقارزش حقیقی زبان قسمت سومنوار عصب و عضلهمنبع هوشیاری کجاست قسمت شکل پنجم مادهبیماری اسپینال ماسکولار توهم وجودهوش مصنوعی از عروسک بازی مغز مادران و کودکان در زمتمرکز و مدیتیشنتسلیم شدن از نورون شروع مکمردرد ناشی از تنگی کاناحس و ادراک قسمت بیست و سوآیا هوش سریعی که بدون احسدرمان تومورهای مغزی با ااگر فقط مردم میفهمیدند کزندگی در جمع مواردی را براز بحث های کنونی در ویروسچگونه مولکول های دی ان ایمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشباهت زیاد بین سلول هاي عبیست تمرین ساده برای جلوتیک و اختلال حرکتیهوش مصنوعی درخدمت خلق وحمغز ابزار برتر بقاتو باید نیکان را به دست بتغییر الگوی رشد مغزی با زکودکان خود را مشابه خود تحساسیت روانی متفاوتآیا جهان ذهن و افکار ما مدرک حقیقت نردبان و مسیری ابزار بقا از نخستین همانزبان چهار حرفی حیات زمیناز تکینگی تا مغز از مغز تنگاه از بیرون مجموعهمنشأ اطلاعات و آموخته ها طی یکصد هزار سال اخیر هرچبحث درباره پیدایش و منشا تکامل زبانهیچگاه از فشار و شکست نترجهان موازی و حجاب هاکاربرد روباتهای ريز، در خوش قلبی و مهربانیذهن ما از در هم شکستن منبابزار بقا از نخستین همانفروتنی و غرورسفر فقط مادی نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تنادانی در قرن بیست و یکم،میدان های مغناطیسی قابل علایم کمبود ویتامین E را بخش بزرگی حس و ادراک ما اتاثیر نگاه و مشاهده ناظر هزاران سال چشم های بینا وجهان در حال نوسان و چرخشکشف جدید تلسکوپ جیمز وبدفاع در برابر تغییر ساختافت فشار خون ناگهانی در ورمز پیشرفت تواضع است نه طابزار بقای موجود زنده از مغز حریص برای خون، کلید تقلب را نشکنسلام تا روشناییاز تکامل تا مغز، از مغز تچرا بیماری های تخریبی مغماپروتیلینعضلانی که طی سخن گفتن چقدبرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر گیاه خواری بر رشد وویتامین دی گنجینه ای بزرجایی خالی نیستگامی در درمان بیماریهای دید تو همیشه محدود به مقدامیوتروفیک لترال اسکلرورویای شفافابعاد بالاترنقش ویتامین K در ترمیم اسلوب فرونتال یا پیشانی مغسیگار عامل افزایش مرگ وماستروژن مانند سپر زنان دنظریه ی تکامل در درمان بیمخچه ابزاري که وظیفه آن فبرخی سيناپسها طی تکامل و تاثیر داروهای ضد التهاب واکسن کرونا و گشودن پنجرحقیقت در علم، هرگز نهایی پیموزایددانشمندان روشی برای تبدی