دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

هستی ما پس از شروعی چگال و سنگین به کجا می رود

هستی ما پس از اغازي سنگین و پر چگال ، به سوی کجا میرود ؟

از زمان انفجار بزرگ پیش از حدود 13.7 میلیارد سال قبل ، هستی از مراحل مختلفی گذشته است و نتيجه شرايط سخت و دشواری است که هستی در مراحل بسیار جوان خود شاهد آن بوده است .

فعالیت شدیدی که هستی طی اولین ثانیه های تشکیل، شاهد آن بوده است، مساوی با سختی و شدتی است که هستی در همه ميليارها سال بعد با آن مواجه بوده است ..!!

از درک کنونی خود درباره کیفیت حوادث و تکامل انفجار بزرگ و با نگاه دقیق بر نظریات دانشمندان در مورد چگال شدن و تکينگي بزرگ و آنچه به آن می رساند ، ميتوانيم نقشه اي زمانی را برای نخستین ثانیه های ایجاد هستی رسم کنيم سپس به سرعت به آن چیزی بپردازیم که در سالهاي بعد تا امروز رخ داده است.

نخستین ثانیه ایجاد هستی

عصر پلانک

منظور از آن مدت زمانی است که از صفر تا 10 به توان منفي 43 ثانیه ادامه دارد و به آن رقم واحد زمان پلانک میگویند.

این زمان ، نزدیکترین زماني است که علم فیزیک جدید ، میتواند به مرحله عدم پیش از انفجار بزرگ ، نزدیک شود.

ما در مورد این زمان بی نهایت کوچک خیلی کم میدانيم .

نسبیت عام، ایجاد تکينگي پر چگال را مطرح میکند و منظور از آن نقطه ای در فضا است که چگالی ماده یا انحنای زمان مکان در آن بی نهایت است و در این لحظه ،مفهوم زمان مکان از بین میرود و این دو ، دیگر معنایی ندارند و بافت زمان مکان به طور کامل منهدم ميشود و همه قوانین نسبیت و فیزیک عموما از میان میرود .

این دقیقا مثل این است که وسيله محاسبه ، وقتی بخواهد رقمی را بر صفر تقسیم کند ،نشانه خطا به شما بدهد!

و نسبیت همچنین فرض میکند که نيروهاي چهارگانه اساسی یعنی الکترمغناطيس و نیروی کوچک هسته ای و نیروی بزرگ هسته ای و جاذبه، همه شان همان مقدار نیرو را دارند بلکه شاید این نیروها در شکل نیروی يگانه و اصلی، یکي باشند

در این مرحله طول هستی حدود 10 به توان 35_ متر است و این اندازه طول پلانک است و درجه حرارت هستی در این لحظه بیش از 10 به توان 32 درجه سانتیگراد است و به آن درجه حرارت پلانک گفته ميشود .

عصر تکينگي بزرگ

و منظور از آن زمانی است که از زمان 10 به توان منفی 43 تا 10 به توان منفی 36 ادامه دارد و این زمانی است که در آن نیروی جاذبه از نیروهای اساسی دیگر که بر تکينگي احاطه دارد جدا ميشود . همچنین اولین ذرات و ذرات متضاد در هستی تشکیل میشود .

عصر وسعت يافتن

و این زمان از زمان 10 به توان منفی 36 تا زمان ده به توان 32- ادامه دارد و این زمان با جدا شدن نیروی هسته ای بزرگ تشخيص داده میشود و هستی به صورت برجسته و با سرعتی زیاد شروع به بزرگ شدن میکند و به آن زمان توسعه هستی گفته ميشود ..

در این زمان ، ابعاد خطی هستی جوان، زیاد ميشود تا به ده سانتیمتر برسد و این یعنی طول آن 10 به توان 26 برابر آن چیزی است که هستی در مرحله قبلی داشت و هستی دراین لحظه به حجم یک هسته گريپ فروت و نه بزرگتر میرسد .

ذرات اولیه ای که از عصر تکينگي بزرگ، باقی مانده اند یعنی پلاسمای کوارک-گلوئون داغ و پر چگال و آنکه گاهی سوپ کوارکی خوانده ميشود، به صورتی ظریف در گوشه های این هستی بسیار کوچک ، توزیع ميشوند.

تاریخ هستی

عصر الکتریسیته ضعیف

و این زمان از زمان 10 به توان _36 تا زمان ده ب توان منفی دوازده ثانیه ادامه دارد و همانطور که نیروی هسته ای بزرگ از دو نیروی دیگر جدا ميشود واکنشهای ذرات در ایجاد تعداد زیادی از ذرات شگفت و عجیب آغاز ميگردد و در ميان آنها بوزونهاي W و بوزونهاي Z و بوزونهاي هیگز هستند ( بوزون هیگز سبب کند شدن ذرات میشود و به صورت تدریجی به آن چگالي میدهد تا به هستی ای که به طور کامل از اشعه ها تشکیل شده است اجازه تبدیل شدن به هستي ای را بدهد که از اجسام دارای چگالي، پشتیبانی و حمایت ميکند. )

توزیع کهکشانها در هستی

عصر کوارک

از زمان بین 10 به توان منفی 12 تا 10 به توان منفی شش ادامه می یابد . در این عصر کوارکها و الکترونها و نوترونها در مقادیر زیاد شکل میگیرند و در این زمان ، هستی تا کمتر از ده کوادريليون درجه سرد ميشود (کوادريليون برابر با10 به توان پانزده) است و نیروهای فعلی چهارگانه، به شکل فعلی خود در می آید .

در این عصر ، کوارکها و کوارکهاي متضاد ،همینکه با هم تماس می یابند همدیگر را از میان میبرند ولی در فرایندی به نام باريون زايي، یکی از میلیارد زوج کوارکها در قید حیات باقی میماند و اين کوارکها در نهایت برای تشکیل ماده هستی با هم تجمع می يابند.

عصر هادرون

و منظور از آن زمانی است که از زمان 10 به توان منفی شش تا یک ثانیه ادامه می یابد و در این زمان درجه حرارت هستی تا حدود تریلیون درجه سانتی گراد سرد میشود و این درجه انقدر سرد است که به کوارکها اجازه تشکیل هادرون ها را مانند پروتونها و نوترونها میدهد.

و الکترونها با پروتونها در شرایط دشوار در عصر هادرون برخورد میکنند تا نوترونها تشکیل شود

و با آن ، نوترينو بدون چگالی تشکیل ميشود و این مورد ،مسافرتی آزادانه را در فضا آغاز میکند و با سرعتی مساوی یا نزدیک به سرعت نور تا عصر ما ادامه دارد .( نوترینو (به انگلیسی: neutrino) یک ذره بنیادیاست که از نظر الکتریکی خنثی بوده و به ندرت وارد برهمکنش میشود.[۱] نوترینو به معنی «کوچک خنثی»، معمولاً با سرعتی نزدیک بهسرعت نور حرکت میکند، از نظر الکتریکی خنثی بوده و قادر است از درون مواد تقریباً بدون هیچ برهمکنشی عبور نماید. نوترینوها دارای جرم بسیار کوچک، اما غیر صفر هستند. نوترینو با حرف یونانی ν (نو) نمایش داده میشود.

از آنجایی که نوترینوها بار الکتریکی ندارند، تحت تأثیر نیروهای الکترومغناطیس قرار نمیگیرند[۲]. نوترینوها تنها تحت تأثیر نیروی هستهای ضعیفکه در مقایسه دارای بُرد بسیار کوتاهتری از نیروی الکترومغناطیس است، قرار میگیرند؛ لذا قادر هستند مسافتهای بسیار طولانی را درون مواد بدون برهمکنش طی نمایند.)

برخی نوترونها و نوترينو برای اتصال بر می گردند و ساختاری از زوج پروتون - الکترون را تشکیل میدهد

و قوانین یگانه ای که در مورد همه این مسيرهاي واضحا کور در فرایندهای خلقت و بازگشت خلقت حکم میکند با قانون حفظ نیرو و بار التريکي نشان داده میشود.

پس از نخستين ثانیه ها چه رخ داد ؟

عصر لپتون

از نخستین ثانیه تا سه دقیقه امتداد دارد. پس از آنکه اکثریت مطلق و نه همه هادرون ها و هادرونهاي متضاد شکل گرفت و در انتهای عصر هادرون برخی از آنها برخی دیگر را از میان برد، لپتونها مانند الکترونها

و لپتونهاي متضاد مانند پوزيترونها بر ماده هستی غلبه يافت .( در فیزیک ذرات ، هادرون (گرفته شده از زبان یونانی به معنای محکم، سخت) به ذرات ترکیبی که از دو یا سه کوارک تشکیل شده باشند، گفته میشود. نیروی هسته ای قوی این کوارکها را در کنار هم قرار میدهد. دو زیرمجموعه از هادرونها وجود دارد: باریونها و مزونها. باریونها از سه کوارک و مزونها از دو کوارک تشکیل شدهاند. از میان معروفترین باریونها، میتوان به پروتونها ونوترونها اشاره کرد.)

در این عصر فوتونها در نتیجه برخورد الکترونها و پوزيترونها و از میان رفتن برخی از آنها، به تدریج ایجاد شد تا نیرو به شکل فوتون آزاد گردد .

برخورد فوتون ها به نوبه خود منجر به ایجاد زوجهای بیشتری از الکترون و پوزيترون شد .
عصر آفرینش هسته ای

این عصر بین سه دقیقه تا بیست دقیقه امتداد دارد و درجه حرارت هستی به حدود میلیارد درجه سانتیگراد کاهش می یابد و این حرارت، به هسته ذرات اجازه تشکیل میدهد و این زمانی است که نوترونها با پروتونها از طریق ترکیب هسته ای ،متصل میشوند تا هسته عناصر ساده مانند هیدروژن و ليتيوم و هلیوم تشکیل شود و پس از بیست دقیقه، درجه حرارت و جرم هستی به درجه ای بازميگردد که در آن پیوند هسته ای امکان ندارد ادامه یابد .

عصر فوتون یا عصر تسلط اشعه ها

از سه دقیقه تا 240 هزار سال امتداد می یابد و در طی این زمان طولاني سرد شدن تدریجی ، کیهان پر از پلاسما ميشود و پلاسما شبیه سوپی داغ و پر از هسته های ذرات و الکترونهاست . و پس از آنکه بیشتر لپتونها و لپتونهای متضاد همدیگر را در انتهای عصر لپتون از بین بردند ، فوتون ها بر نیروی کیهان تسلط می یابند و این فوتون ها بسیار با پروتونها و الکترونها و هسته های باردار واکنش نشان میدهند.

عصر بازگشت ترکیب یا عصر رهايی از ارتباط

از 240 هزار سال تا 300 هزار سال ادامه دارد درجه حرارت کیهان تا حدود 3000 درجه سانتیگراد پایین می آید و این ، تقریبا درجه حرارت روی سطح خورشید است و در این زمان چگالی هستی رو به کم شدن است . در این زمان ذرات هیدروژن و ذرات هلیوم باردار در فرایندی که بازگرداندن ترکیب نامیده میشود به تدریج ایجاد ميشود و به این ترتیب ذرات در پایان به ذراتی متعادل از نظر الکتریکی تبدیل ميشود .

کیهان در آخر برای نور شفاف میگردد و این چیزی است که امروز در هستی خود، شاهد آن هستيم ..

و ذرات تشکیل شده، شروع به آزاد کردن فوتون ها در کیهان میکنند این فوتون ها تا امروز با الکترونها و پروتونها در مایعی پر از باریون فوتون واکنش نشان داده اند و این فرایندی شناخته شده به نام جدا شدن ارتباط ، است و این فوتون ها که امروز آنها را در اشعه های به جا مانده در کيهان ميبينیم ميتواند با آزادی کامل ،مسافرت و حرکت کنند .

و با رسیدن به انتهای این عصر ،هستی از ابری تشکیل ميشود که 75% آن هیدروژن و 25% آن هلیوم است و فقط نشانه های اندکي از ليتيوم وجود دارد .

عصر تاریکی

از 300 هزار سال تا 150 میلیون سال ادامه دارد

و این دوره ای است که بین دوره پس از تشکيل نخستین ذرات و دوره پیش از ایجاد نخستین ستارگان ، محصور است و گاهی به آن عصر تاریکی گفته ميشود .

و به رغم آنکه فوتون ها موجودند ، کیهان در این زمان تاریک است و ستاره ای ندارد تا نوری بدهد و کیهان را روشن کند .

و همراه با بقای ماده پر سوراخ و قابل نفوذ ، فقط همین ماده قابل نفوذ بوده که در آن زمان در کیهان انتشار می یافته است و این ماده ، فعالیت را در هستی به شکل برجسته ای کم میکند .

سطوح انرژی بسیار پایین و جدولهای زمانی این دوره ، بسیار بلند است ..

در این عصر، چیز قابل ذکری در هستی ای که ماده تاریک بر آن احاطه دارد رخ نميدهد.

فرضیه ایجاد هستی

عصر بازگرداندن يونها

در دوره ای بین 150 میلیون سال تا میلیارد سال امتداد دارد . در اين عصر نخستین شبه ستارگان با از میان رفتن جاذبه ، شکل میگیرد و امواج چگال آزاد شده از این ستارگان سبب بازگرداندن بارهاي هستی اطراف آن ميشود .

و دانشمندان معتقدند یکی از خانواده های ستارگان در بازگرداندن يونهای هیدروژن نقش داشته است . در این نقطه ،بیشتر کیهان با هستی ای با بار الکتریکی متعادل و برابر به هستی ای با پلاسمای باردار تبديل ميشود ..

در دوره 300 تا 500 میلیون سال پس از انفجار بزرگ ، جاذبه در بالا بردن چگالی برخی رشته هاي گازی ابتدایی نقش داشت تا ابرهاي گازی جدا از هم تشکیل شود و کیهان در این زمان به طور مداوم در حال توسعه و گسترش سریع بوده است . این ابرهای چگال و کوچک به تدریج به واسطه جاذبه خاص آن رو به انهدام گذاشت تا آنقدر داغ و سوزان شود که بتواند واکنشهای ادغام هسته ای را بین ذرات هیدروژن انجام دهد و نخستین ستارگان تشکیل شوند

نخستین ستارگان ، ستارگانی وحشتناک بودند ولی زیاد دوام نیاوردند و تقریبا صد برابر خورشيد ما وزن داشتند

و انها معروف به جهان سوم هستند و آنها ستارگانی بدون معدن بودند.

در نهایت ستارگان عالم دوم و عالم اول از موادي که از بقایای ستارگان قبلی بود تشکیل شدند

ستارگان بزرگ به سرعت سوختند و به عنوان ابرنواختران بزرگی منفجر شدند تاخاکسترهاي آنها سبب ایجاد نسلهای بعدی ستارگان شود . مقادیر فراوانی از ماده در هستی از میان رفتند تا کهکشان های دیگر تشکیل شود

و در آن زمان ،جاذبه، ابرهای کهکشانها را برای تشکیل مجموعه ها و مجموعه های خوشه ای وسیعی به سوی برخی دیگر میکشید.

ایجاد مجموعه خورشیدی

از 8.5 تا نه میلیارد سال طول کشید . خورشید ما از ستارگان نسل جدید است و از ستارگان ابتدایی نیست و خورشید باز مانده های فراوانی از نسلهاي گذشته ستارگان را در خود میگیرد .

اکنون پس از گذر 13.7 میلیارد سال از انفجار بزرگ ، هستی همچنان گسترش می یابد و فرآیند بازگرداندن نقشهاي ستارگان بدون وقفه ادامه دارد .

http://www.all4syria.info/Archive/326099


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ابتدا سخت ترین استبخش های تنظیمی ژنومشبکه های مصنوعی مغز به درتوصیه های غیر دارویی در سما اشیا را آنطور که هستنداز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه باغبانی باعث کاهش تظاهر خوابیده ی مادهحس و ادراک سی و هفتمهوشیاری کوانتومیکاهش التهاب ناشی از بیمادرک و احساساز تکامل تا مغز، از مغز تزیست شناسی کل در جزء فراکآیا راهی برای رفع کم آبی قبل از آغازابزار بقا از نخستین همانبرای زندگی سالم، یافتن تطلای سیاهتکامل داروینی هنوز در حامجموعه های پر سلولی بدن مچالش هوشیاری و اینکه چرا جنسیت و تفاوت های بیناییخودآگاهی و هوشیاريهر حرکت خمیده می شود و هر کریستال زمان(قسمت اولدردی که سالهاست درمان نشآسيب میکروواسکولاریا آساستخوان های کشف شده، ممکزبان شناسی مدرن در سطح سللرزش عضله یا فاسیکولاسیوابزار بقای موجود زنده از برخی سلولهای عصبی در تلاعلم در حال توسعهتابوهای ذهنیمرکز هوشیاری، روح یا بدن نرمش های مفید در سرگیجهجهان پیوستهویتامین E برای فعالیت صحخطای ادراک کارماگوشت خواری یا گیاه خواریرفتار اجتماعی انسان، حاصاقلیت خلاقاعتماد به خودسلول های بدن تو پیر نیستنمنابع انرژی از نفت و گاز ابزارهای بقا از نخستین هبشکه ای که ته نداره پر نمنقش میدان مغناطیسی زمین عدم درکتاثیر گیاه خواری بر رشد ومسئول صیانت از عقیده کیسنزاع بین علم و نادانی رو جواب دانشمند سوال کننده واقعیت و انعکاسدورترین نقطه ی قابل مشاهگشایش دروازه جدیدی از طررویا تخیل یا واقعیتانفجار و توقف تکاملی نشابه دنبال رستگاری باشسوپاپ ها یا ترانزیستورهامنبع هوشیاری کجاست قسمت اجزایی ناشناخته در شکل گتفاوتهای جنسیتی راهی برانقش حیاتی تلومر دی ان آ دتاثیر ترکیبات استاتین (سمعجزه ی علمهمه چیز در زمان مناسبحقیقت افرادواکسن سرطاندانشمندان پاسخ کوانتومی پیوستگی همه ی اجزای جهانروش جدید تولید برقانسان یک کتابخانه استبیماری ای شبیه ام اس مولتسکته مغزیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاداراوون تنها داروی تاییتمدنی قدیمی در شمال خلیج نقشه مغزی هر فرد منحصر بهتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز انسان برای ایجاد تمدهنر، پر کردن است نه فحش دحافظه و اطلاعات در کجاست یک آلل ژنتیکی که از نئاندداروی جدید برای ای ال اسرژیم های غذایی و نقش مهم آلودگی هوا چالش قرن جدیدايا اراده آزاد توهم است یبیان حقیقتسرگیجه از شایعترین اختلامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمارتباط شگفت مغز انسان و فتو با باورهایت کنترل میشچهار میلیارد سال تکامل بتاریکی من و تو و گرد و غباحس و ادراک قسمت چهل و هفتهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای حاکم بر انسان و انسدر هم تنیدگی مرزها و بی مرجزخوانی هایی که امروز بآیا ما کالا هستیمفناوری هوش مصنوعی نحوه خایا ابزار هوشمندی یا مغز بحتی علمی درباره تمایل بشناسایی سلول های ایمنی اتوهم فضای خالیموسیقی هنر مایع استاز نظر علم اعصاب یا نرووسنیکولا تسلاتراشه ی بیولوژِیکحس و ادراک قسمت پنجاه و شهوش مصنوعی از عروسک تا کمکوچ از محیط نامناسبدرمان های علامتی در ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تزمان به چه دلیل ایجاد میشآیا انسان با مغز بزرگش اخفرضیه ای جدید توضیح میدهفشار و قدرتابتدایی که در ذهن دانشمنبخش بزرگی حس و ادراک ما اشباهت مغز و کیهانتوصیه هایی در مصرف ماهیما به جهان های متفاوت خوداز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه تکامل مغزهای کنونیتظاهری از ماده است که بیدحس و ادراک- قسمت پنجاه و هوش، ژنتیکی است یا محیطیکاهش حافظه هرچند فرایندیدرک کنیم ما همه یکی هستیماز تکامل تا مغز، از مغز تزیست، مرز افق رویداد هستآیاما مقهور قوانین فیزیکقبل از انفجار بزرگابزار بقا از نخستین همانبرخی ملاحظات در تشنج های طوفان فقر و گرسنگی و بی ستکامل داروینی هنوز در حامحل درک احساسات روحانیچالش هوشیاری و اینکه چرا جهل مقدسخودآگاهی و هوشیاريهرچیز با یک تاب تبدیل به کریستال زمان(قسمت دوم)دست آسمانآسیب ها ناشی از آلودگی هواستروژن مانند سپر زنان دزبان شناسی نوین نیازمند لزوم سازگاری قانون مجازاابزار بقای موجود زنده از برخی سيناپسها طی تکامل و علم راهی برای اندیشیدن اتاثیر فکر بر سلامتمرکز حافظه کجاستنرمشهای مهم برای تقویت عجهان پر از چیزهای اسرار آویتامین E در چه مواد غذایخطای حسگیلگمش باستانی کیسترقیبی قدرتمند در برابر مالکترومغناطیس شنوایی و هاعداد بینهایت در دنیای مسلول عصبی شاهکار انطباق منابع انرژی از نفت و گاز ابزارهای بقا ازنخستین همبشریت از یک پدر و مادر نینقش محیط زندگی و مهاجرت دعسل طبیعی موثر در کنترل بتاثیر گیاه خواری بر رشد ومسئولیت جدیدنزاع بین علم و جهل رو به پجوسازی مدرنواقعیت خلا و وجود و درک مديدن با چشم بسته در خواب پمبرولیزوماب در بیماری چرویا حقی از طرف خداانقراض را انتخاب نکنیدبه زودی شبکه مغزی به جای سوخت هیدروژنی پاکمنبع هوشیاری کجاست قسمت احیای بینایی نسبی یک بیمتقلید مرحله ای نسبتا پیشنقش خرچنگ های نعل اسبی درتاثیر حرکات چشم بر امواج معجزه ی علم در کنترل کرونهمه چیز در زمان کنونی استحقیقت اشیاواکسن ضد اعتیاددانشمندان اولین سلول مصنپیام های ناشناخته بر مغز روش صحبت کردن در حال تکامانسان جدید از چه زمانی پابیماری اسپینال ماسکولار سانسور از روی قصد بسیاری منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتادب برخورد با دیگرانتمرکز و مدیتیشننقشه های مغزی جدید با جزیتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز انسان برای شادمانی طهوموارکتوس ها ممکن است دحافظه و اطلاعات در کجاست یک جهش ممکن است ذهن انسانداروی جدید برای دیابترژیم های غذایی و نقش مهم آلودگی هوا و ویروس کروناايا اراده آزاد توهم است یبیست تمرین ساده برای جلوسرگردانیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمارتباط شگفت انگیز مغز انتو باید نیکان را به دست بچهار ساعت پس از کشتار خوکتاریکی و نورحس و ادراک قسمت چهل و هشتهوش مصنوعی از عروسک بازی کل اقیانوس در یک ذرهدر هم تنیدگی کوانتومیرحم مصنوعیآیا ما تنها موجودات زنده فیلمی بسیار جالب از تغییایا بیماری ام اس (مولتیپبحث درباره پیدایش و منشا شواهدی از نوع جدیدی از حاتوهم فضای خالی یا توهم فضمیهمانهای ناخوانده عامل از نظر علم اعصاب اراده آزنیاز به آموزش مجازی دیجیتربیت کودکان وظیفه ای مهحس و ادراک قسمت بیست و چههوش مصنوعی به کمک هوش طبیکوچک شدن مغز از نئاندرتادرمان ژنتیکی برای نوآوریاز تکینگی تا مغز از مغز تزمان شگفت انگیزآیا احتمال دارد رویا از آآیا احتمال دارد رویا از آفضای قلب منبع نبوغ استابتذال با شعار دینبخش بزرگتر کیهان ناشناختشباهت مغز با کیهان مادیتوضیحی ساده در مورد هوش مما با کمک مغز خود مختاريماز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه جمعیت های بزرگ شکل تعداد کلی ذهن ها در جهان حس و ادراک- قسمت بیست و پهیچ چیز همیشگی نیستکاهش دوپامین عامل بیماریدرک احساسات و تفکرات دیگاز تکامل تا مغز، از مغز تزاوسکا درمان گوشرآب زندگی است قسمت چهارمقدم زدن و حرکت دید را تغیابزار بقا از نخستین همانبرخی مرزهای اخلاق و علوم طوفان زیباییتکامل داروینی هنوز در حامحل درک احساسات روحانی دچالش دیدگاه های سنتی در بجهان فراکتالخودروهای هیدروژنیهز ذره، یک دنیاستکریستال زمان(قسمت سوم)دستورالعمل مرکز کنترل بیآشنا پنداریاسرار آفرینش در موجزبان، نشان دهنده ی سخنگو لزوم سازگاری قانون مجازاابزار بقای موجود زنده از برداشت مغز ما از گذر زمانعلم ساختن برج های چرخانتاثیر مشاهده بر واقعیت بمرکز حافظه کجاستچرا مغز انسان سه هزار سالجهان پر از چیزهای جادویی ویتامین کاخطر آلودگی هواگیاه بی عقل به سوی نور میرموزی از نخستین تمدن بشرالکتروتاکسی(گرایش و حرکبقای حقیقی در دور ماندن اسلولهای ایمنی القا کنندهمنابع انرژی از نفت و گاز ابزارهای بقای موجود زندهبعد از کرونانقش نگاه از پایین یا نگاهعشق درونی به یگانگی خلقتتاثیر گیاه خواری بر رشد ومسئولیت در برابر محیط زینسبت ها در کیهانجامعه ی آسمانیوالزارتان داروی ضد فشار دی متیل فومارات(زادیوا)(پنج اکتشاف شگفت آور در مورویاها از مغز است یا ناخوانواع سکته های مغزیبه زیر پای خود نگاه نکن بسودمندی موجودات ابزی بر منبع هوشیاری کجاست قسمت احیای بینایی نسبی یک بیمتقلید از روی طبیعتنقش داروهاي مختلف معروف تاثیر دوپامین و سروتونینمعجزه در هر لحظه زندگیهمه ی سردردها بی خطر نیستحقیقت تنها چیزی است که شاواکسنی با تاثیر دوگانه ادانشمندان تغییر میدان مغپیشینیان انسان از هفت میروشهای نو در درمان دیسک بانسان خطرناکترین موجودبیماری اضطراب عمومیسانسور بر بسیاری از حقایمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتادراک ما درک ارتعاشی است تمساح حد واسط میان مغز کونقص در تشخیص هیجانات عامتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز انسان برای شادمانی طهوش فوق العاده، هر فرد اسحافظه و اطلاعات در کجاستیک رژیم غذایی جدید، می توداروی جدید ضد میگرنرژیم ضد التهابیآلزایمرای نعمت من در زندگیمبیش از نیمی از موارد انتقسربازان ما محققا غلبه می منبع هوشیاری در کجاست؟ قارتباط شگفت انگیز مغز انتو تغییر و تحولینوآوری ای شگفت انگیز دانتاریکی خواهد ترسیدحس و ادراک قسمت چهل و دومهوش مصنوعی از عروسک بازی کلمات بلند نه صدای بلنددر هم تنیدگی کوانتومی و پرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرآیا مغز تا بزرگسالی توسعفیزیک مولکولها و ذرات در ایا بدون زبان میتوانیم تبحثي درباره هوش و تفاوتهشواهدی از دنیسوان(شبه نئتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)میوتونیک دیستروفیاز نظر علم اعصاب اراده آزچیز جدید را بپذیرترجمه ای ابتدایی از اسراحس و ادراک قسمت بیست و یکهوش مصنوعی به شناسایی کاکوچکترین چیز یک معجزه اسدرمان پوکی استخواناز تکینگی تا مغز از مغز تزندگی هوشمند در خارج از ززندگی بی دودآیا برای تولید مثل همیشه قفس ذهنابداع دی ان ای بزرگترین دبخش دیگری در وجود انسان هشباهت کیهان و مغزتیوتیکسن داروی ضد جنونما بخشی از این جهان مرتبطاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه جمعیت های بزرگ شکل تعذیه ی ذهنحس و ادراک- قسمت شصت و چههیچ وقت خودت را محدود به کاهش سن بیولوژیکی، تنها درک تصویر و زبان های مخلتاز روده تا مغززبان مشترک ژنتیکی موجوداآب زندگی است قسمت اولقدرت کنترل خودابزار بقا از نخستین همانبرخی نکات از گاید لاین پرطولانی ترین شبتکامل داروینی هنوز در حامحدودیت چقدر موثر استچاالش ها در تعیین منبع هوجهان قابل مشاهده بخش کوچخورشید مصنوعیهزینه ای که برای اندیشیدکشف مکانیسم عصبی خوانش پدغدغه نتیجه ی نادانی استآشنا پنداریاسرار بازسازی اندام هازبان، وسیله شناسایی محیطلزوم عدم وابستگی به گوگل ابزار بقای موجود زنده از بررسي علل احتمالي تغيير مغز بزرگ چالش است یا منفععلایم کمبود ویتامین E را تاثیر نگاه ناظر هوشیار بمرکز خنده در کجای مغز استچرا مغزهای ما ارتقا یافت جهان دارای برنامهویتامین کا و استخوانخطرات هوش مصنوعیگیاه خواری و گوشت خوار کدرمز و رازهای ارتباط غیر کالگو و عادت را بشکن و در ابلندی در ذهن ما درک بلندیسلولهای بنیادی مصنوعی درمنابع انرژی از نفت و گاز ابزارهای بقای از نخستین بعد از کرونانقش نظام غذایی در تکامل معصب حقوق نورولووتاثیر گیاه خواری بر رشد ومستند جهان متصلنسبت طلایی، نشانه ای به سجاودانگی مصنوعیواکنش های ناخودآگاه و تقدین، اجباری نیستپول و شادیرویاهای پر رمز و حیرتی درانگشت ماشه ایبوزون هیگز چیستسیلی محکم محیط زیست بر انمنبع هوشیاری کجاست قسمت احساس گذر سریعتر زمانتقویت استخوان در گرو تغذنقش درختان در تکاملتاثیر دپاکین بر بیماری ممغز فکر میکند مرگ برای دیهمیشه چشمی مراقب و نگهباحقیقت خواب و رویاواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدانشمندان روش هاي جدیدی پیشرفت های جدید علوم اعصروشهای شناسایی قدرت شنواانسان عامل توقف رشد مغزبیماری بیش فعالیسایه را اصالت دادن، جز فرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتادغام میان گونه های مختلتنفس هوازی و میتوکندرینقطه بی بازگشتتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز انسان رو به کوچک تر شهوش مصنوعی می تواند بر اححباب های کیهانی تو در تویکی از علل محدودیت مغز امداروی جدید ضد الزایمررژیم غذایی حاوی تخم مرغ وآملودیپین داروی ضد فشار ای آنکه نامش درمان و یادشبیشتر کمردردها نیازی به سردرد میگرن در کودکانمنبع هوشیاری در کجاست؟(قارتباط غیرکلامی بین انساتو جهانی هستی که خودش را نوار مغز مشاهده ی غیر مستتاریخ همه چیز را ثبت کردهحس و ادراک قسمت چهل و سومهوش مصنوعی از عروسک بازی کلوزاپین داروی ضد جنوندر هم تنیدگی کوانتومی و درساناها و ابر رساناها و عآیا همه جنایت ها نتیجه بیفیزیک و هوشیاریایا تکامل هدفمند استبحثی جالب درباره محدودیتشکل های متفاوت پروتئین هتوهم چیستمیگرن و پروتئین مرتبط با از واقعیت امروز تا حقیقتچیزی منتظر شناخته شدنترس و آرمان هاحس و ادراک قسمت بیست و دوهوش مصنوعی در کامپیوترهاکووید نوزده و خطر بیماری درمان ام اس(مولتیپل اسکلاز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تزندگی در جمع مواردی را برآیا بزرگ شدن مغز فقط در دقلب و عقلابزار هوش در حال ارتقا ازبخشیدن دیگران یعنی آرامششباهت زیاد بین سلول هاي عتیک و اختلال حرکتیما تحت کنترل ژنها هستیم یاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه حافظه را قویتر کنیتغییر الگوی رشد مغزی با زحساسیت روانی متفاوتهیچ کاری نکردن به معنی چیکایروپاکتیک چیستدرک حقیقت نردبان و مسیری از سایه بگذرزبان چهار حرفی حیات زمینآب زندگی است قسمت دومقدرت انسان در نگاه به ابعابزار بقا از نخستین همانبرخی نرمش ها برای زانوطی یکصد هزار سال اخیر هرچتکامل زبانمحدودیت های حافظه و حافظناتوانی از درمان برخی ویجهان موازی و حجاب هاخوش قلبی و مهربانیکشف مکانیسمی پیچیده در بذهن ما از در هم شکستن منبآغاز فصل سرما و دوباره تکاصل بازخوردسفر فقط مادی نیستمقاومت به عوارض فشار خون ابزار بقای موجود زنده از بررسی و اپروچ جدید بر بیممغز بزرگ چالشهای پیش روعلایم کمبود ویتامین E را تاثیر نگاه و مشاهده ناظر مرگ چیستچرا ویروس کرونای دلتا واجهان در حال نوسان و چرخشویتامین کا در سبزیجاتدفاع در برابر تغییر ساختگیرنده باید سازگار با پیرمز پیشرفت تواضع است نه طالگوی بنیادین و هوشیاریبلوغ چیستسلام تا روشناییمنابع انرژی از نفت و گاز ابزارهای دفاعی و بقای موبعد از کرونا دلخوشی بیهونقش نظریه تکامل در شناساعضلانی که طی سخن گفتن چقدتاثیر گیاه خواری بر رشد ومشکلات نخاعینشانه های گذشته در کیهان جایی خالی نیستواکنش به حس جدیددید تو همیشه محدود به مقدپوست ساعتی مستقل از مغز درویای شفافانگشت نگاری مغز نشان میدبوزون هیگز جهان را از متلسیگار عامل افزایش مرگ وممنبع هوشیاری کجاست قسمت احساسات کاذبتقویت حافظه یا هوش مصنوعنقش ذهن و شناخت در حوادث تاثیر داروهای ضد التهاب مغز قلبهمیشه اطمینان تو بر خدا بحقیقت در علم، هرگز نهایی وبینار اساتید نورولوژی ددانشمندان روشی برای تبدیپیشرفت در عقل است یا ظواهروشی برای بهبود هوش عاطفانسانیت در هم تنیده و متصبیماری تی تی پیساخت شبکه عصبی مصنوعی با منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتادغام دو حیطه علوم مغز و تنفس هوازی و میتوکندرینمیتوان با بیرون انداختنتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز انسان رو به کوچکتر شدهوش مصنوعی و کشف زبان هایحد و مرزها توهم ذهن ماستیافته های نوین علوم پرده داروی سل سپترژیم غذایی ضد التهابیآموزش نوین زبانایمپلانت مغزی کمک میکند با هوش مصنوعی خودکار روبسردرد و علتهای آنمنبع خواب و رویاارتروز یا خوردگی و التهاتو دی ان ای خاص ميتوکندرينوار مغز در فراموشی هاتازه های اسکیزوفرنی(جنوحس و ادراک قسمت نهمهوش مصنوعی از عروسک بازی کلام و زبان، گنجینه ای بسدر هر سوراخی سر نکنرشته نوروایمونولوژی و نقآیا هوش مصنوعی می تواند نفیزیکدانان ماشینی برای تایجاد احساساتبحثی در مورد نقش ویتامين شکل پنجم مادهتوهم وجودمیگرن سردردی ژنتیکی که باز کجا آمده ام و به کجا میچیزی خارج از مغزهای ما نیتسلیم شدن از نورون شروع محس و ادراک قسمت بیست و سوهوش مصنوعی در خدمت خلق وحکودک هشت ساله لازم است آددرمان تومورهای مغزی با ادرمان تشنجاز تکینگی تا مغز از مغز تزندگی در سیاهچالهآیا تکامل و تغییرات ژنتیقلب دروازه ی ارتباطابزار بقا از نخستین همانبخشش، عقلانی یا غیر عاقلشباهت زیاد بین سلول هاي عتکنولوژی جدید که سلول هامانند آب باشاز تکینگی تا مغز از مغز تنگاه محدود و تک جانبه، مشتغییر زودتر اتصالات مغزیخفاش با شیوع همه گیری جدیهیچ کس مانند تو نگاه نمیککار با یگانگی و یکپارچگیدرک دیگراناز علم جز اندکی به شما دازبان نیاز تکاملی استآب زندگی است قسمت سومقدرت عشقابزار بقا از نخستین همانبرخی نرمش های گردنطبیعت موجی جهانتکامل زبانمخچه فراتر از حفظ تعادلناتوانی در شناسایی چهره جهان ما میتواند به اندازخوشبختی دور از رنج های مکشف ارتباط جدیدی از ارتبذهن چند جانبه نیازمند نگآغاز مبهم آفرینشاصل علت و تاثیرسفر نامه سفر به بم و جنوب مقابله ی منطقی با اعتراضابزار بقای موجود زنده از بررسی ژنها در تشخیص بیمامغز بزرگ و فعال یا مغز کوعلت خواب آلودگی بعد از خوتاثیر نگاه انسان بر رفتامرگ و میر پنهانچرا پس از بیدار شدن از خوجهان ریز و درشتویتامین بی 12 در درمان درددقیق ترین تصاویر از مغز اگالکانزوماب، دارویی جدیرمز بقای جهش ژنتیکیالگوبرداری از طبیعتبلعیدن ستاره توسط سیاهچاسلسله مباحث هوش مصنوعیمنابع انرژی از نفت و گاز ابعاد و نیازهای تکاملیبعد از کرونا دلخوشی بیهونقش هورمون های تیروئید دغم بی پایانتاثیر گیاه خواری بر رشد ومشکلات بین دو همسر و برخینشانه های پروردگار در جهجاذبهواکسن های شرکت فایزر آمردیدن خدا در همه چیزپوشاندن خود از نورروان سالمانتقال ماده و انرژیبی نهایت در میان مرزهاسیاهچاله های فضایی منابعمنبع هوشیاری کجاست قسمت اخلاق و علوم اعصابتقویت سیستم ایمنینقش روی و منیزیم در سلامتتاثیر داروی ضد تشنج سدیم مغز ما کوچکتر از نیم نقطههمیشه راهی هستحقیقت راستین انسان علم بوجود قبل از ناظر هوشمنددائما بخوانپیشرفت ذهن در خلاقیت استروشی جدید در درمان قطع نخانسان، گونه ای پر از تضادبیماری دویکساخت شبکه عصبی با الفبای منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارتقا و تکامل سنت آفرینش تنفس بدون اکسیژننمیتوان بر سیاه سیاه نوشتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز ایندگان چگونه استهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحریص نباشیاد بگیر فراموش کنیداروی ضد چاقیرژیم غذایی ضد دردآمارهای ارائه شده در سطح ایمپلانت نخاعی میتواند دبا تعمق در اسرار ابدیت و سردرد تنشنمنتظر نمان چیزی نور را بهارزش حقیقی زبان قسمت اولتو در میانه ی جهان نیستی نوار مغز در تشخیص بیماری تازه های بیماری پارکینسوحس و ادراک قسمت چهارمهوش مصنوعی از عروسک بازی کلرال هیدرات برای خواباندر یک فراکتال هر نقطه مرکرشد مغز فرایندی پیچیده اآیا هوش مصنوعی زندگی بشرفاصله ها در مکانیک کوانتایرادهای موجود در خلقت ببحثی در مورد نقش کلسیم و شگفت انگیز بودن کیهانتوهم بی خداییمیگرن شدید قابل درمان اساز آغاز خلقت تا نگاه انساچیزی شبیه نور تو نیستتشنج چیستحس و ادراک قسمت بیستمهوش مصنوعی در خدمت خلق وحکودک ایرانی که هوش او از کودکان میتوانند ناقل بی درمان جدید ALSاز تکینگی تا مغز از مغز تزندگی زمینی امروز بیش از آیا جنین انسان، هوشمندی قلب روباتیکابزار بقا از نخستین همانبدون پیر فلکشجاعت و ترستکنولوژی جدید که سلول هاماه رجباز تکینگی تا مغز از مغز تنگاه انسان محدود به ادراتغییر عمودی سر انسان از پخلا، حقیقی نیستهیچ کس حقیقت را درون مغز کاربرد روباتهای ريزنانودرک درست از خود و هوشیاریازدواج های بین گونه ای، رزبان و کلمه حتی برای کسانآب، زندگی است(قسمت پنجم)لمس کوانتومیابزار بقا از نخستین همانبرخی یونها و مولکول های مطبیعت بر اساس هماهنگیتکامل زبان انسان از پیشیمخچه ، فراتر از حفظ تعادلنادیدنی ها واقعی هستندجهان مادی، تجلی فضا در ذههزینه سنگین انسان در ازاخانه ی تاریککشف جمجمه ای درکوه ایرهوذهن هوشیار در پس ماده ی مإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَاصل عدم قطعیت از کوانتوم سفر به مریخ در 39 روزمقابله با کرونا با علم اسابزار بقای موجود زنده از بررسی بیماری التهابی رودمغز بزرگترین مصرف کننده عماد الدین نسیمی قربانی تاثیر نگاه انسان بر رفتامرگ و میر بسیار بالای ناشچرا ارتعاش بسیار مهم استجهان شگفت انگیزویتامین بی هفدهدل به دریا بزنگام کوچک ولی تاثیرگذاررمز جهانالتهاب شریان تمپورالبه قفس های سیاهت ننازسلطان جنگل یا صاحب ملکوتمنابع انرژی از نفت و گاز ابعاد اضافه ی کیهانتفکر قبل از کارنقش هورمون زنانه استروژنغم بی پایانتاثیر گیاه خواری بر رشد ومشکلات روانپزشکی پس از سنظام مثبت زندگیجاذبه و نقش آن در شکلگیریواکسن کووید 19 چیزهایی که دژا وو یا اشنا پنداریپیموزایدروبات های ریز در درمان بیاندوه دردی را دوا نمیکندبی شرمیسیاهچاله ها، دارای پرتو منبع هوشیاری کجاست قسمت اخلاق پایه تکامل و فرهنگتلقین اطلاعات و حافظهنقش روزه داری در سالم و جتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز مانند تلفن استهمیشه عسل با موم بخوریمحقیقت غیر فیزیکیوراپامیل در بارداریداروهای مصرفی در ام اسپیشرفتی مستقل از ابزار هروشی جدید در درمان نابینانعطاف پذیری مکانیسمی علبیماری دیستروفی میوتونیساختن آیندهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارتوکين تراپی روشی جديد تنها مانع در زندگی موارد چند نرمش مفید برای کمردرتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز ابزار بقای برتر مادیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحرکت چرخشی و دائمی کیهانیادگیری مهارت های جدید دداروی ضد چاقیراه فراری نیستآن چیزی که ما جریان زمان ایمان به رویاباهوش ترین و با کیفیت تریسردرد سکه ایمنحنی که ارتباط بین معرفارزش حقیقی زبان قسمت دومتوقف؛ شکستنوار مغزی روشی مهم در تشختبدیل تراکت صوتی مصنوعی حس و ادراک قسمت نوزدهمهوش مصنوعی از عروسک بازی کمردرددر کمتر از چند ماه سوش جداز تکینگی تا مغز از مغز ترشد مغز علت تمایل انسان بآیا هوش ارثی دریافتی از پفاصله ی همیشگی تصویر سازاکسی توسین و تکامل پیش ابحثی در مورد حقیقت فضا و شگفت زده و حیران باشتوهم تنهاییمیدان مغناطيسي زمین بشر از انفجار بزرگ تا انفجار نکاتی در مورد تشنجتشنج و حرکات شبه تشنجی قاحس و ادراک قسمت دهمهوش مصنوعی درمانگر کامپیکودکان خود را مشابه خود تدرمان جدید میگرن با انتی از تکینگی تا مغز- از مغز زندگی زودگذرآیا جهان ذهن و افکار ما مقلب را نشکنابزار بقا از نخستین همانبرنامه و ساختار پیچیده مشرکت نورالینک ویدیویی ازتکینگیماپروتیلیناز تکینگی تا مغز از مغز تنگاه از بیرون مجموعهتغییرات منطقه بویایی مغزخلا، خالی نیستهیچگاه از فشار و شکست نترکاربرد روباتهای ريز، در درک عمیق در حیواناتاساس انسان اندیشه و باور زبان و بیان نتیجه ساختمالوب فرونتال یا پیشانی مغابزار بقا از نخستین همانبرخی اثرات مضر ویتامین دطعمه ی شبکه های ارتباط اجتکامل ساختار رگهای مغزی مخچه ابزاري که وظیفه آن فنادانی در قرن بیست و یکم،جهان مرئی و نامرئیهزاران سال چشم های بینا وخانواده پایدارکشف جدید تلسکوپ جیمز وبذهن تو همیشه به چیزی اعتقافت فشار خون ناگهانی در واصول انجام برخی نرمش ها دسفر تجهیزات ناسا به مریخ ملاحظه های اخلاقی دربارهابزار بقای موجود زنده از بررسی سیستم تعادلی بدن امغز حریص برای خون، کلید تعوامل موثر در پیدایش زباتاثیر ویتامین دی بر بیمامرگ انتقال است یا نابود شچرا بیماری های تخریبی مغجهانی که نه با یک رخداد و ویتامین دی گنجینه ای بزردلایلی که نشان میدهد ما بگامی در درمان بیماریهای رمز جهان خاصیت فراکتالامیوتروفیک لترال اسکلروبه مغز خزندگان خودت اجازسم زنبور ، کلیدی برای وارمنابع انرژی از نفت و گاز ابعاد بالاترتفکر خلا ق در برابر توهم نقش ویتامین K در ترمیم اسغیرقابل دیدن کردن مادهتاثیر گیاه خواری بر رشد ومشکلات روانپزشکی در عقب نظریه ی تکامل در درمان بیجدایی خطای حسی استواکسن کرونا و گشودن پنجردژاوو یا آشناپنداریپیموزایدروبات کیاناندوهگین نباش اگر درب یا بی عدالتی در توزیع واکسن سیاهچاله و تکینگی ابتدایمنبع هوشیاری کجاست قسمت اختلال خواب فرد را مستعد تلاش ها برای کشف منابع جدنقش رژیم غذایی بر رشد و اتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز مادران و کودکان در زمهمجوشی هسته ای، انرژِی بحقیقت غیر قابل شناختورزش هوازی مرتب خیلی به قداروهای ام اسپاسخ گیاهان در زمان خوردروشی جدید در درمان سکته ماهرام مصر از شگفتی های جهبیماری ضعف عضلات نزدیک بساختار فراکتال وجود و ذهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارتباط میکروب روده و پارتنها در برابر جهانچند جهانیتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز ابزار برتر بقاهوش مصنوعی الفاگوحس چشایی و بویایییادآوری خواب و رویاداروی ضد تشنج با قابليت تراه های جدید برای قضاوت رآنچه واقعیت تصور میکنیم این پیوند نه با مغز بلکه باور و کیهان شناسیسردرد عروقی میگرنمنشأ اطلاعات و آموخته ها ارزش حقیقی زبان قسمت سومنوار عصب و عضلهتبدیل سلولهای محافط به سحس و ادراک قسمت هفتمهوش مصنوعی از عروسک بازی کمردرد ناشی از تنگی کانادر آسمان هدیه های نادیدناز تکینگی تا مغز از مغز ترشد در سختی استآیا هوش سریعی که بدون احسفروتنی و غروراگر فقط مردم میفهمیدند کبحثی در مورد عملکرد لوب فشگفتی های زنبور عسلتوهم جدایی و توهم علممیدان های مغناطیسی قابل از بحث های کنونی در ویروسچگونه مولکول های دی ان ایتشنج عدم توازن بین نورون حس و ادراک قسمت دوازدهمهوش مصنوعی درخدمت خلق وحهوش مصنوعی ساخته هوش طبیکودکان را برای راه آماده درمان جدید کنترل مولتیپلاز تکینگی تا مغز- از مغز زندگی، مدیریت انرژیآیا جهش های ژنتیکی، ویروقیچی ژنتیکیابزار بقا از نخستین همانبرنامه ی مسلط ژنها در اختشربت ضد خلطتکامل فردی یا اجتماعیماجرای جهل مقدساز تکینگی تا مغز از مغز تنگاه از دور و نگاه از نزدتغییرات آب و هوایی که به خلاصه ای از مطالب همایش مهیپرپاراتیروئیدیسمکتاب گران و پرهزینه شد ولدرگیری قلب در بیماری ویراستفاده از مغز، وزن را کمزبان و بیان، در سایه پیشرلوتیراستامابزار بقا از نخستین همانبرخی اختلالات عصبی مثانهظهور امواج مغزی در مغز مصتکامل شناخت انسان با کشفمدل همه جانبه نگر ژنرالینازوکلسینجهان هوشیارهستي مادي ای که ما کوچکترخار و گلکشتن عقیده ممکن نیستذهن خود را مشغول هماهنگیافت هوشیاری به دنبال کاهاصول توسعه ی یک ذهن کاملسفر دشوار اکتشافملاحظات بیهوشی قبل از جرابزار بقای موجود زنده از بررسی علل کمر درد در میانمغز در تنهایی آسیب میبینعوامل ایجاد لغت انسانی و تاثیر ویروس کرونا بر مغز مرگ تصادفیچرا حیوانات سخن نمی گوینجهانی که از یک منبع، تغذیویروس مصنوعیدنیای شگفت انگیز کوانتومگامی در درمان بیماریهای رنگ کردن، حقیقت نیستامید نیکو داشته باش تا آنبه نقاش بنگرسماگلوتید داروی کاهش دهنمنابع انرژی از نفت و گاز اتفاق و تصادفتفاوت مغز انسان و میمون هنقش ژنتیک در درمان اختلاغرور و علمتاثیر گیاه خواری بر رشد ومشاهده گر جدای از شیء مشانظریه ی تکامل در درمان بیجریان انرژی در سیستم های واکسن کرونا از حقیقت تاتدگرگونی های نژادی و تغییپیچیدگی های مغزمگسروح رهاییاندام حسی، درک از بخش هایبیمار 101 ساله، مبتلا به سسیاهچاله ی تولید کنندهمنبع هوشیاری کجاست قسمت اختلال در شناسایی حروف و تلاش هایی در بیماران قطع نقش رژیم غذایی در رشد و اتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز چون ابزار هوش است دلیهمراهی نوعی سردرد میگرنیحقایق ممکن و غیر ممکنورزش هوازی ، بهترین تمریداروهای تغییر دهنده ی سیپختگی پس از چهل سالگي به ريتوکسيمب در درمان ام اساولین مورد PML به دنبال تکبیماریهای تحلیل عضلانی اساختار شبکه های مغزی ثابمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارتباط ماده و انرژیتنبیه چقدر موثر استچند روش ساده برای موفقیتتاثیر رو ح و روان بر جسممغز از بسیاری حقایق می گرهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک (قسمت اول )ژن همه چیز نیستداروی ضد تشنج با قابليت تراه های جدید برای قضاوت رآنچه حس می کنیم، نتیجه ی این اندوه چیستباد غرور و سر پر از نخوت وسرعت فکر کردن چگونه استمنشاء کوانتومی هوشیاری اارزش خود را چگونه میشناسنوبت کودکانتداوم مهم است نه سرعتحس و ادراک قسمت هفدهمهوش مصنوعی از عروسک بازی کمردرد و علل آندر آستانه ی موج پنجم کوویاز تکینگی تا مغز از مغز تز گهواره تا گورآیا هشیاری کوانتومی وجودفرگشت و تکامل تصادفی محض اگر میدانی مصیبت بزرگتر بحثی درباره هوش و تفاوتهشانس یا تلاشتوهم جسممیدان بنیادین اطلاعاتاز تلسکوپ گالیله تا تلسکچگونه میتوان با قانون جنتشویق خواندن به کودکانحس و ادراک قسمت سومحس و ادراک قسمت سی و هشتمهوش احساسیکوری گذرای ناشی از موبایدرمان جدید سرطاناز تکینگی تا مغز- از مغزتزونیسومایدآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصابزار بقا از نخستین همانبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱شش مرحله تکامل چشمتکامل مادی تا ابزار هوشمماده ی تاریکاز تکینگی تا مغز از مغز تنگاه از درون مجموعه با نگتغییرات تکاملی سر انسان خلاصه ای از درمان های جدیهاوکينگ پیش از مرگش رسالکتاب زیست شناسی باوردرگیری مغز در بیماری کویآثار باستانی تمدن های قداستفاده از هوش مصنوعی در زبان و تکلم برخی بیماریهلوزالمعده(پانکراس)مصنوعابزار بقا از نخستین همانبرخی اصول سلامت کمرعقل مجادله گرتکامل، نتیجه ی برنامه ریمدل هولوگرافیک ژنرالیزهنبرو و انرژی مداومجهان های بسیار دیگرهستی ما پس از شروعی چگال خارق العاده و استثنایی بگل زندگیذهن سالمافتخار انساناصول سلامت کمرسفرنامه سفر به بم و جنوب ممانتین یا آلزیکسا یا ابابزار بقای موجود زنده از بزرگ فکر کنمغز را از روی امواج بشناسعواملی که برای ظهور لغت اتاثیر ژنها بر اختلالات خمرگی وجود نداردچرا حجم مغز گونه انسان درجهانی در ذهنویرایش DNA جنین انسان، بردندان ها را مسواک بزنید تگاهی لازم است برای فهم و رنگین کمانامید نجاتبه نقاش بنگرسندرم کووید طولانیمنابع انرژی از نفت و گاز اتوبان اطلاعات و پلِ بینتفاوت ها و تمایزها کلید بنقش گرمایش آب و هوا در هممقالاتتاثیر گیاه خواری بر رشد ومشاهده آینده از روی مشاهنظریه ی ریسمانجریان انرژی در سیستم های واکسن کرونا ساخته شده تودانش قدرت استپیچیدگی های مغزی در درک زروزه داری متناوب، مغز را انرژی بی پایان در درون هربیماری های مغز و اعصاب و سیاره ی ابلهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت اختلال در شناسایی حروف و تلاشی برای درمان قطع نخانقش زنجبیل در جلوگیری از تاثیر درجه حرارت بر عملکمغز چگونه صداها را فیلتر هندسه ی پایه ایحل مشکلورزش و میگرنداروهای ضد بیماری ام اس وپروژه ی ژنوم انسانیریه زغالیاولین مورد پیوند سر در انبیماری، رساله ای برای سلسازگاری با محیط بین اجزامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارتباط متقابل با همه ی حیتو یک معجزه ایچندین ماده غذایی که ماننتاثیر روده بر مغزمغز به تنهایی برای فرهنگ هوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک (قسمت دوم )ژن همه چیز نیستداروی ضد تشنج توپیراماتراه پیروزی در زندگی چیستآنها نمیخواهند دیگران رااین ایده که ذرات سیاهچالبار بزرگ ایستادن بر دو پاسعی کن به حدی محدود نشویتولید مثل اولین ربات های مهندسی ژنتیک در حال تلاش از فرد ایستا و متعصب بگذرنور درونتداخل مرزها و صفات با بینحس و ادراک قسمت هجدهمهوش مصنوعی از عروسک بازی کمردرد با پوشیدن کفش منادر درمان بیماری مولتیپل از تکینگی تا مغز از مغز تزمین در برابر عظمت کیهانآیا واکنش های یاد گرفته وفراموش کارها باهوش تر هساگر نیروی مغناطیس نباشد بحثی درباره هوش و تفاوتهشاهکار قرنتوهمات و شناخت حقیقتمیدازولام در درمان تشنج از تلسکوپ گالیله تا تلسکچگونه مغز پیش انسان یا همتشخیص ژنتیکی آتروفی های حس و ادراک قسمت سی و ششمهوش احساسیکی غایب شدی تا نیازمند دلدرمان سرطان با امواج صوتاز تکینگی تا مغز، از مغز زونا به وسیله ویروس ابله آیا خداباوری محصول تکاملقانون مندی نقشه ژنتیکی مابزار بقا از نخستین همانبرین نت به جای اینترنتششمین کنگره بین المللی ستکامل مداومماده ی خالینگاه حقیقی نگاه به درون اثبت و دستکار ی حافظهخم شدن فضا-زمانهاوکينگ پیش از مرگش رسالکتاب طبیعت در قالب هندسهدرگیری مغز در بیماران مبآرامش و دانشاستفاده از انرژی خلازبان و شناخت حقیقت قسمت چلیس دگرامفتامین یا ویاسابزار بقا از نخستین همانبرخی بیماری ها که در آن بعقلانیت بدون تغییرتأثیر نگاه انسان بر رفتامدل هولوگرافیک تعمیم یافنتایج نادانی و جهلجهان هایی در جهان دیگرو هر کس تقوای خدا پیشه کنخبر مهم تلسکوپ هابلگلوله ی ساچمه ایذخیره ی شگفت انگیز اطلاعافراد آغاز حرکت خودشان راضطراب و ترسسفرنامه سفر به بم و جنوب من کسی در ناکسی دریافتم ابزار بقای موجود زنده از بزرگ شدن مغز محدود به دورمغز زنان جوانتر از مغز مرعوارض ازدواج و بچه دار شدتاثیر کلام در آیات کلام بمراحل ارتقای پله پله کیهچرا خشونت و تعصبجهان، تصادفی نیستواقعیت فیزیکی، تابعی از دو ویژگی انتزاع و قدرت تجگاهی مغز بزرگ چالش استرهبر حقیقیامید درمان کرونا با همانبه هلال بنگرسندرم گیلن باره به دنبال منابع انرژی از نفت و گاز اتوسوکسیمایدتفاوت ها را به رسمیت بشنانقش پیش زمینه ها و اراده تاثیر ویتامین دی بر بیماتاثیر گیاه خواری بر رشد ومطالبه ی حق خودنظریه تکامل در درمان بیمجریان انرژی در سیستم های واکسن ایرانی کرونا تولیددانش محدود به ابعاد چهارپیوند قلب خوک، به فرد دچاروزه داری و بیمار ی ام اس انرژی تاریکبیماری وسواسسیاره ابلهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت اختلالات مخچهتلاشی تازه برای گشودن معنقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز ناتوان از توجیه پیداهندسه ی رایج کیهانحلقه های اسرارآمیزورزش بهترین درمان بیش فعداروی فامپیریدین یا نورلپروژه ی ژنوم انسانیریواستیگمیناولین هیبرید بین انسان و بیندیشستون فقرات انسان دو پا جلمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتارتباط چاقی و کاهش قدرت بتو یک جهان در مغز خودت هسنه به اعدامتاثیر رژیم گیاه خواری بر مغز برای فراموشی بیشتر کهوش مصنوعی از عروسک بازی ژن هوش و ساختارهای حیاتی دارویی خلط آورراه انسان شدن، راه رفتن وآنان که در قله اند هرگز خاینکه به خاطرخودت زندگی بار سنین ابزار هوشمندی اشلیک فراموشیتولید یا دریافت علممهربانی، شرط موفقیتاز مخالفت بشنونورون هاي مصنوعی می توانتروس جریان انرژیحس و ادراک قسمت هشتمهوش مصنوعی از عروسک تا کمکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدر سال حدود 7 میلیون نفر از تکینگی تا مغز از مغز تزمین زیر خلیج فارس تمدنی آیا یک، وجود داردفراموشی همیشه هم بد نیستاگر نعمت فراموشی نبود بسبحثی درباره هوش و تفاوتهشاهکار شش گوشتوپیراماتمکانیک کوانتومی بی معنی از تکنیکی تا مغز از مغز تچگونه هموساپينس بر زمین تشخیص آلزایمر سالها قبل تصویر زیبا از سلولحس و ادراک قسمت سیزدهمهوش در طبیعتکیهان خود را طراحی میکنددرمانهای بیماری پارکینساز تکینگی تا مغز، از مغز زیباترین چیز در پیر شدنآیا دلفین ها می تواند از قانون گذاری و تکاملابزار بقا از نخستین همانبرای یک زندگی معمولیصبر بسیار بایدتکامل چشمماده ای ضد التهابینگاه دوبارهثبت امواج الکتریکی در عصخونریزی مغز در سندرم کووهدف یکسان، در مسیرهای متکتاب، سفری به تاریخدرگیری مغزی در سندرم کووآرامش و سکوناستفاده از سلول های بنیازبان و شناخت حقیقت قسمت الا اکراه فی الدینابزار بقا از نخستین همانبرخی بیماری های خاص که بدعقیده ی بی عملتئوری تکامل امروز در درممدل های ریز مغز مینی بریننجات در راستگوییجهان یکپارچهوفور و فراوانیخدا موجود استگلوئونذره ی معین یا ابری از الکافراد بی دلیل دوستدار تو اطلاع رسانی اینترنتیسفرنامه سفر به بم و جنوب منابع انرژي پاک سرچشمه حابزار بقای موجود زنده از بزرگ شدن تقریبا ناگهانی مغزهای کوچک بی احساسعید نوروز مبارکتاثیر کپسول نوروهرب بر نمرز مرگ و زندگی کجاستچرا در مغز انسان، فرورفتجهش های ژنتیکی مفید در ساواقعیت چند سویهدو برابر شدن خطر مرگ و میگذر زمان کاملا وابسته به روی و منیزیم در تقویت استامیدوار باش حتی اگر همه چبه کدامین گناه کشته شدندسندرم پیریفورمیسمنابع انرژی از نفت و گاز اثر مضر مصرف طولانی مدت رتفاوت های بین زن و مرد فقنقش آتش در رسیدن انسان بهصفحه اصلیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومطالبی در مورد تشنجنظریه تکامل در درمان بیمجستجوی متن و تصویر به صورواکسن اسپایکوژندانش بی نهایتپیوند مغز و سر و چالشهای روزه داری سلول های بنیادانرژی تاریک که ما نمی توبیماری کروتز فیلد جاکوبسیاره ابلهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت اختلالات حرکتی در انسانتلاشی جدید در درمان ام اسنقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز و اخلاقهندسه بنیادینحمله ویروس کرونا به مغزورزش در کمر دردداروی لیراگلوتیدپروانه ی آسمانیریاضیات یک حس جدید استاولین تصویر در تاریخ از سبیهوش کردن در جراحی و بیمسخن و سکوتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمارتباط هوش ساختار مغز و ژتو کز محنت دیگران بی غمینه جنگ و نه خونریزیتاثیر رژیم گیاه خواری بر مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟هوش مصنوعی از عروسک بازی ژن یا نقشه توسعه مغز و نقداستانها و مفاهیمی اشتباراه بی شکستآنزیم تولید انرژی در سلوفلج نخاعی با الکترودهای اینکه خانواده ات سالم بابارداری بدون رحمشلیک فراموشیتولید پاک و فراوان انرژیمولتیپل اسکلروز در زنان از نخستین همانند سازها تنورون های ردیاب حافظهتری فلوپرازینحس و ادراک قسمت پنجمهوش مصنوعی از عروسک تا کمکنگره بین المللی سردرد ددرمان های اسرار آمیز در آاز تکینگی تا مغز از مغز تزمان چیستآیا کیهان می تواند یک شبیفرایند پیچیده ی خونرسانیاگر نعمت فراموشی نبود بسبحثی درباره هوش و تفاوتهشاید گوشی و چشمی، آماده شتوانایی مغز و دیگر اجزای مکانیزمهای دفاعی در براباز تکینگی تا مغز و از مغز چگونه هوشیاری خود را توسچگونه واکسن کرونا را توزتصویر زیبای اصفهانحس و ادراک قسمت ششمهوش عاطفی بیشتر در زنانکیهانِ هوشیارِ در حال یادرهای اسرارآمیز و پوشیدهاز تکینگی تا مغز، از مغز زیباترین چیز در افزایش سآیا دلفین ها میتوانند باقانون جنگلابزار بقا از نخستین همانبرای پیش بینی آینده مغز دصرع و درمان های آنتکامل و ارتقای نگاه تا عمماده، چیزی بیش از یک خلا نگاهی بر قدرت بینایی دراجلوتر را دیدنخواندن ، یکی از شستشو دهنهدف از تکامل مغزکتابخانهدرگیری مغزی در سندرم کووآرامش(سکوت) stillness و تکاپواستفاده از سلول های بنیازبان و شناخت حقیقت قسمت دلایو دوم دکتر سید سلمان فابزار بقا از نخستین همانبرخی توجهات در ببمار پارعلم و ادراک فقط مشاهده ی تئوری تکامل در پیشگیری و مدیون خود ناموجودنخاع ما تا پایین ستون فقرجهان یکپارچهوقت نهيب هاي غير علمي گذشخدای رنگین کمانگمان میکنی جرمی کوچکی در ذرات کوانتومی زیر اتمی قافزایش قدرت ادراکات و حساطلاعات حسی ما از جهان، چسفرنامه سفر به بم و جنوب منابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از بزرگترین خطایی که مردم ممغزتان را در جوانی سیم کشعامل کلیدی در کنترل کارآتاثیر کپسول نوروهرب بر تمرز بین انسان و حیوان کجاچرا ذرات بنیادی معمولاً جهش های ژنتیکی غیر تصادفواقعیت چیستدو برابر شدن خطر مرگ و میگذشته را دفن کنرویا و واقعیتامیدی به این سوی قبر نیستبه امید روزهای بهترسندرم پس از ضربه به سرمنابع بی نهایت انرژی در داثرات فشار روحی شدیدتفاوت های تکاملی در مغز ونقش انتخاب از طرف محیط، نسوالات پزشکیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومطالعه ای بیان میکند اهدنظریه تکامل در درمان بیمجستجوی هوشیاری در مغز ماواکسن اسپایکوژن ضد کرونادانشمندان موفق به بازگردپیوند اندام از حیوانات بروش مقابله مغز با محدودیانرژی خلا ممکن استبیماری گیلن باره و بیمارسیر آفرینش از روح تا مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت53اختلالات صحبت کردن در انتمایل زیاد به خوردن بستننقش سجده بر عملکرد مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز و سیر تکامل ان دلیلی هندسه در پایه ی همه ی واکحمایت از طبیعتوزن حقیقی معرفت و شناختداروی تشنجی دربارداریپرواز از نیویورک تا لوس آریسدیپلام تنها داروی تایاولین دروغبیهوشی در بیماران دچار اسخن پاک و ثابتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمارتباط پیوسته ی جهانتو پیچیده ترین تکنولوژی چه زیاد است بر من که در ایتاثیر رژیم گیاه خواری بر حس و ادراک قسمت 67هوش مصنوعی از عروسک بازی ژنها نقشه ایجاد ابزار هودخالت در ساختار ژنهارابطه تشنج و اوتیسمآیندهفلج بل، فلجی ترسناک که آناینترنت بدون فیلتر ماهوابازگشت از آثار به سوی خداشنا در ابهای گرم جنوب نیاتولید سلولهای جنسی از سلمواد کوانتومی جدید، ممکناز نخستین همانند سازها تنوروپلاستیسیتی چیستتری فلوپرازینحس و ادراک قسمت پنجاههوش مصنوعی از عروسک تا کمکنگره بین المللی سردرد ددرمان های بیماری آلزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تزمان و مکان، ابعاد کیهان آیا گذشته، امروز وآینده فرایند تکامل و دشواری هااگر با مطالعه فیزیک کوانبحثی درباره هوش و تفاوتهشاید درست نباشدتوازن مهمتر از فعالیت زیما انسانها چه اندازه نزداز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه آن شکری که می خوریمتصویربرداری فضاپیمای آمحس و ادراک قسمت شصت و هشتهوش عاطفی در زنان بیشتر اکیست هیداتید مغزدریای خدااز تکینگی تا مغز، از مغز زیر فشار کووید چه باید کرآیا دست مصنوعی به زودی قاقانون جنگلابزار بقا از نخستین همانبرای اولین بار دانشمندانضرورت زدودن افکارتکامل و ریشه ی مشترک خلقتماشین دانشنگاهی بر توانایی اجزاي بجمجمه انسان های اولیهخواب سالم عامل سلامتیهدف از خلقت رسیدن به ابزاکجای مغز مسئول پردازش تجدرگیری اعصاب به علت میتوآزمون تجربی، راهی برای راستفاده از سلول های بنیازبان و شناخت حقیقت قسمت سلبخند بزن شاید صبح فردا زابزار بقا از نخستین همانبرخی توصیه ها برای واکسیعلم و روحتئوری جدید، ویران کردن گمدیریت اینترنت بر جنگنخستین تصویر از سیاهچالهجهان کنونی و مغز بزرگتریوقتی فهمیدی خطا کردی برگخسته نباشی باباگنجینه ای به نام ویتامین ذرات کوانتومی زیر اتمی قافزایش مرگ و میر سندرم کواطلاعاتی عمومی در مورد مسفری به آغاز کیهانمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از بزرگترین درد از درون است مغزتان را در جوانی سیمکشعادت کردن به نعمتتاثیر کپسول نوروهرب بر سمرز جدید جستجو و اکتشاف، چراروياها را به یاد نمی آجهش تمدنی عجیب و شگفت انسواقعیت چیستدو سوی واقعیتگربه شرودینگر و تاثیر مشرویا و کابوسامیدی تازه در درمان سرطابه بالا بر ستارگان نگاه کسندرم سردرد به دلیل افت فمنابع جدید انرژیاثرات مفید قهوهتفاوت های زبانی سرمنشا تنقش اتصالات بین سلولهای پیامهای کاربرانتاثیر گیاهخواری بر رشد و معماری، هندسه ی قابل مشاهفت چیز که عملکرد مغز تو حفره در مغزواکسن دیگر کرونا ساخته شدانشمندان نورون مصنوعی سپیوند سر آیا ممکن استروش های صرفه جویی در ایجاانسان قدیم در شبه جزیره عبیماری آلزایمر، استیل کوسیستم تعادلی بدنمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسماختلالات عضلانی ژنتیکتمدن قدیمی ای در جنوب ایرنقش غذاها و موجودات درياتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز کوانتومیهندسه زبانِ زمان استحوادث روزگار از جمله ویروزوز گوشداروی جدید ALSپروتز عصبی برای تکلماولین سلول مصنوعیبیوگرافیسختی ها رفتنی استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمارتباط انسانی، محدود به تو افق رویداد جهان هستینه عدم مطلق بلکه عدم با قتاثیر رژیم گیاهخواری بر حس و ادراک قسمت 74هوش مصنوعی از عروسک بازی ژنها ، مغز و ارادهدر مانهای کمر دردرادیوی مغز و تنظیم فرکانآینده ی انسان در فراتر ازفلج خوابایندرالبازگشت به ریشه های تکاملشناخت و معرفت، و نقش آن دتولترودینموجود بی مغزی که می توانداز نخستین همانند سازها تنوروز یا روز پایانیترک امروزحس و ادراک قسمت پنجاه و یهوش مصنوعی از عروسک تا کمکنترل همجوشی هسته ای با هدرمان های جدید میگرناز تکینگی تا مغز از مغز تزمان و صبرآیا پیدایش مغز از روی تصافرایند حذف برخی اجزای مغاگر تلاش انسان امروز برابحثی درباره احساسات متفاشب سیاه سحر شودتوسعه هوش مصنوعی قادر اسما انسانها چه اندازه نزدما اکنون میدانیم فضا خالاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه انتظارات بر ادراک تصور از زمان و مکانحس و ادراک قسمت شصت و دوهوش عاطفی در زنان بیشتر اکیست کلوئید بطن سومدرک فرد دیگر و رفتارهای ااز تکینگی تا مغز، از مغز زیرفون داروی ضد ام اسآیا رژیم غذایی گیاهی سلاقانونمندی و محدودیت عالمابزار بقا از نخستین همانبرای تمدن سازی، باید در بضررهای مصرف شکر و قند بر تکامل ابزار هوش ، راه پر مبانی ذهنی سیاه و سفیدچالش هوشیاری و اینکه چرا جنبه های موجی واقعیتخواب سالم عامل سلامتی و یهر چیز با هر چیز دیگر در تکرونا چه بر سر مغز می آوردرختان اشعار زمینآزمون ذهنی گربه ی شرودیناستیفن هاوکینگ در مورد هزبان جانسوزلحظات خوش با کودکانابزار بقا از نخستین همانبرخی درمان های Spinal Muscular Atعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتا 20 سال آینده مغز شما به مدارک ژنتیکی چگونه انساننخستین روبات های زنده ی ججهان کاملی در اطراف ما پروقتی تو از یاد گرفتن باز خطا در محاسبات چیزی کاملگویید نوزده و ایمنی ساکتذرات کوانتومی زیر اتمی قافزایش سرعت پیشرفت علوم اطلاعاتی عمومی در مورد مسقوط درون جاذبه ای خاص، چمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از بسیاری از بیماری های جدینقش قهوه در سلامتیعارضه جدید ویروس کرونا ستاثیر کپسول نوروهرب بر سمزایای شکلات تلخ برای سلچراروياها را به یاد نمی آجهشهای مفید و ذکاوتی که دواقعیت های متفاوتدولت یا گروهکگزیده ای از وبینار یا کنفرویا و خبر از آیندهامگا سه عامل مهم سلامتبه بالاتر از ماده بیندیشسوپاپ ها یا ترانزیستورهامناطق خاصی از مغز در جستجاثرات مضر ماری جواناتفاوت ایستایی و تکاپونقش تیروئید در تکامل مغزسایتهای دیگرتاثیر انتخاب از طرف محیط معنی روزههفت سین یادگاری از میراث حقیقت قربانی نزاع بین بی واکسن دیگری ضد کرونا از ددانشمندان یک فرضیه رادیکپیوند سر، یکی از راه حلهاروش هایی برای جلوگیری از انسان میوه ی تکاملبیماری الزایمرسیستم دفاعی بدن علیه مغز منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاختراع جدید اینترنت کوانتمدن پیشرفته ی پیشینیاننقش غذاها و موجودات درياتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز آیندگان چگونه است ؟هنر حفظ گرهحکمت الهی در پس همه چیزیک پیام منفرد نورون مغزی داروی جدید s3 در درمان ام پرورش مغز مینیاتوری انسااوکرلیزوماب داروی جدید شبیوگرافیسرنوشتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمارتباط از بالا به پایین متو انسانی و انسان، شایستنهایت معرفت و شناخت درک عتاثیر عصاره تغلیظ شده گیحس و ادراک قسمت 75هوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای مشترک بین انسان و ودر محل کار ارزش خودت را براز تغییرآینده ی علم و فیزیک در60 ثفلج خواب چیستایا کوچک شدن مغزانسان البازخورد یا فیدبکشناخت درون، شناخت بیرون؛تومورها و التهاب مغزی عاموجودات مقهور ژنها هستنداز نخستین همانند سازها تنوشیدن چای برای مغز مفید ترکیب حیوان و انسانحس و ادراک قسمت پنجاه و دهوش مصنوعی از عروسک تا کمکنترل جاذبهدرمان های جدید در بیماری از تکینگی تا مغز از مغز تزمان واقعیت است یا توهمآیا آگاهی پس از مرگ از بیفراتر از دیوارهای باوراگر خواهان پیروزی هستیبحثی درباره احساساتی غیرشبیه سازی میلیون ها جهان توسعه برخی شغل ها با هوش شبیه سازی سیستم های کوانتوصیه های سازمان بهداشت ما از اینجا نخواهیم رفتاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه به سطح بالایی از هوتصادف یا قوانین ناشناختهحس و ادراک قسمت شصت و ششهوشمندی کیهانکاهش مرگ و میر ناشی از ابدرک نیازمند شناخت خویش ااز تکامل تا مغز از مغز تا زیرک ترین مردمآیا رژیم غذایی گیاهی سلاقارچ بی مغز در خدمت موجودابزار بقا از نخستین همانبرای خودآگاه بودن تو بایضررهای شکر بر سلامت مغزتکامل جریان همیشگی خلقتمباحث مهم حس و ادراکچالش هوشیاری و اینکه چرا جنسیت و تفاوت های بیناییخواب عامل دسته بندی و حفطهر جا که جات میشه، جات نیکریستال هادرد باسن و پا به دلیل کاهآزمون ذهنی گربه شرودینگراستیفن هاوکینگ در تفسیر زبان ریشه هایی شناختی اسلرزش ناشی از اسیب به عصبابزار بقا از نخستین همانبرخی روش های تربیتی کودکعلم به ما کمک میکند تا موتا بحر یفعل ما یشامروری بر تشنج و درمان هاینرمش های مفید برای درد زاجهان پیوستهویتنام نوعی کرونا ویروس خطا در محاسبات چیزی کاملگوشه بیماری اتوزومال رسسرفتار مانند بردهافسردگی و اضطراب در بیمااعتماد به خودسلول های بنیادی منابع و امنابع انرژی از نفت و گاز ابزارهای پیشرفته ارتباط بسیاری از بیماری های جدینقش مهاجرت در توسعه نسل اعدم توقف تکامل در یک انداتاثیر کتامین در درمان پامسیر دشوار تکامل و ارتقانزاع بین جهل و علم رو به پجهشهای مفید و ذکاوتی که دواقعیت و مجازدوچرخه سواری ورزشی سبک و گزارش یک مورد جالب لخته ورویا بخشی حقیقی از زندگی امروز دانش ژنتیک هیچ ابهبه خودت مغرور نشوسوپاپ ها یا ترانزیستورهامنبع هوشیاری کجاست قسمت اجزای پر سلولی بدن انسان تفاوت ارباب و رهبر حقیقینقش حفاظتی مولکول جدید دتاثیر احتمالی عصاره تغلیمعادله ها فقط بخش خسته کنهم نوع خواری در میان پیشیحقیقت آنطور نیست که به نظواکسن سرطاندانشمندان ژنی از مغز انسپیوندی که فراتر از امکانروش هایی ساده برای کاهش اانسان ها می توانند میدان بیماری ای شبیه آلزایمر و سکوت و نیستیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتادامه بحث تکامل چشمتمدن بشری و مغز اخلاقینقش غذاها و موجودات درياتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز انسان ایا طبیعتا تماهنر رها شدن از وابستگیحافظه میتواند بزرگترین دیک پیشنهاد خوب برای آسان داروی جدید میاستنی گراویریشه های مشترک حیاتپرتوهای صادر شده از سیاهايندگان چگونه خواهند دیدبیان ژن های اسکیزوفرنی دسریعترین کامپیوتر موجودمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمارتباط بین هوش طبیعی و هوتو با همه چیز در پیوندینهایت در بی نهایتتاریک ترین بخش شبحس و ادراک قسمت چهلهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای هوش ، کدامنددر چه مرحله ای از خواب ، رراست دستی و چپ دستیآیا ممکن است موش کور بی مفلج دوطرفه عصب 6 چشمایا این جمله درست است کسیبازسازي مغز و نخاع چالشی شناسایی تاریخچه ی تکاملیتومورهای ستون فقراتموسیقی نواز نشانه ها و آثار درک شدنوعی سکته مغزی ، وحشتناک ترازودونحس و ادراک قسمت پنجاه و سهوش مصنوعی از عروسک تا کمکندر در بیماریهای التهابدرمان های رایج ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تزمان پلانکآیا امکان بازسازی اندامهفرد حساس از نظر عاطفی و باپی ژنتیکبخش فراموش شده ی حافظه