دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

هستی ما پس از شروعی چگال و سنگین به کجا می رود

هستی ما پس از اغازي سنگین و پر چگال ، به سوی کجا میرود ؟

از زمان انفجار بزرگ پیش از حدود 13.7 میلیارد سال قبل ، هستی از مراحل مختلفی گذشته است و نتيجه شرايط سخت و دشواری است که هستی در مراحل بسیار جوان خود شاهد آن بوده است .

فعالیت شدیدی که هستی طی اولین ثانیه های تشکیل، شاهد آن بوده است، مساوی با سختی و شدتی است که هستی در همه ميليارها سال بعد با آن مواجه بوده است ..!!

از درک کنونی خود درباره کیفیت حوادث و تکامل انفجار بزرگ و با نگاه دقیق بر نظریات دانشمندان در مورد چگال شدن و تکينگي بزرگ و آنچه به آن می رساند ، ميتوانيم نقشه اي زمانی را برای نخستین ثانیه های ایجاد هستی رسم کنيم سپس به سرعت به آن چیزی بپردازیم که در سالهاي بعد تا امروز رخ داده است.

نخستین ثانیه ایجاد هستی

عصر پلانک

منظور از آن مدت زمانی است که از صفر تا 10 به توان منفي 43 ثانیه ادامه دارد و به آن رقم واحد زمان پلانک میگویند.

این زمان ، نزدیکترین زماني است که علم فیزیک جدید ، میتواند به مرحله عدم پیش از انفجار بزرگ ، نزدیک شود.

ما در مورد این زمان بی نهایت کوچک خیلی کم میدانيم .

نسبیت عام، ایجاد تکينگي پر چگال را مطرح میکند و منظور از آن نقطه ای در فضا است که چگالی ماده یا انحنای زمان مکان در آن بی نهایت است و در این لحظه ،مفهوم زمان مکان از بین میرود و این دو ، دیگر معنایی ندارند و بافت زمان مکان به طور کامل منهدم ميشود و همه قوانین نسبیت و فیزیک عموما از میان میرود .

این دقیقا مثل این است که وسيله محاسبه ، وقتی بخواهد رقمی را بر صفر تقسیم کند ،نشانه خطا به شما بدهد!

و نسبیت همچنین فرض میکند که نيروهاي چهارگانه اساسی یعنی الکترمغناطيس و نیروی کوچک هسته ای و نیروی بزرگ هسته ای و جاذبه، همه شان همان مقدار نیرو را دارند بلکه شاید این نیروها در شکل نیروی يگانه و اصلی، یکي باشند

در این مرحله طول هستی حدود 10 به توان 35_ متر است و این اندازه طول پلانک است و درجه حرارت هستی در این لحظه بیش از 10 به توان 32 درجه سانتیگراد است و به آن درجه حرارت پلانک گفته ميشود .

عصر تکينگي بزرگ

و منظور از آن زمانی است که از زمان 10 به توان منفی 43 تا 10 به توان منفی 36 ادامه دارد و این زمانی است که در آن نیروی جاذبه از نیروهای اساسی دیگر که بر تکينگي احاطه دارد جدا ميشود . همچنین اولین ذرات و ذرات متضاد در هستی تشکیل میشود .

عصر وسعت يافتن

و این زمان از زمان 10 به توان منفی 36 تا زمان ده به توان 32- ادامه دارد و این زمان با جدا شدن نیروی هسته ای بزرگ تشخيص داده میشود و هستی به صورت برجسته و با سرعتی زیاد شروع به بزرگ شدن میکند و به آن زمان توسعه هستی گفته ميشود ..

در این زمان ، ابعاد خطی هستی جوان، زیاد ميشود تا به ده سانتیمتر برسد و این یعنی طول آن 10 به توان 26 برابر آن چیزی است که هستی در مرحله قبلی داشت و هستی دراین لحظه به حجم یک هسته گريپ فروت و نه بزرگتر میرسد .

ذرات اولیه ای که از عصر تکينگي بزرگ، باقی مانده اند یعنی پلاسمای کوارک-گلوئون داغ و پر چگال و آنکه گاهی سوپ کوارکی خوانده ميشود، به صورتی ظریف در گوشه های این هستی بسیار کوچک ، توزیع ميشوند.

تاریخ هستی

عصر الکتریسیته ضعیف

و این زمان از زمان 10 به توان _36 تا زمان ده ب توان منفی دوازده ثانیه ادامه دارد و همانطور که نیروی هسته ای بزرگ از دو نیروی دیگر جدا ميشود واکنشهای ذرات در ایجاد تعداد زیادی از ذرات شگفت و عجیب آغاز ميگردد و در ميان آنها بوزونهاي W و بوزونهاي Z و بوزونهاي هیگز هستند ( بوزون هیگز سبب کند شدن ذرات میشود و به صورت تدریجی به آن چگالي میدهد تا به هستی ای که به طور کامل از اشعه ها تشکیل شده است اجازه تبدیل شدن به هستي ای را بدهد که از اجسام دارای چگالي، پشتیبانی و حمایت ميکند. )

توزیع کهکشانها در هستی

عصر کوارک

از زمان بین 10 به توان منفی 12 تا 10 به توان منفی شش ادامه می یابد . در این عصر کوارکها و الکترونها و نوترونها در مقادیر زیاد شکل میگیرند و در این زمان ، هستی تا کمتر از ده کوادريليون درجه سرد ميشود (کوادريليون برابر با10 به توان پانزده) است و نیروهای فعلی چهارگانه، به شکل فعلی خود در می آید .

در این عصر ، کوارکها و کوارکهاي متضاد ،همینکه با هم تماس می یابند همدیگر را از میان میبرند ولی در فرایندی به نام باريون زايي، یکی از میلیارد زوج کوارکها در قید حیات باقی میماند و اين کوارکها در نهایت برای تشکیل ماده هستی با هم تجمع می يابند.

عصر هادرون

و منظور از آن زمانی است که از زمان 10 به توان منفی شش تا یک ثانیه ادامه می یابد و در این زمان درجه حرارت هستی تا حدود تریلیون درجه سانتی گراد سرد میشود و این درجه انقدر سرد است که به کوارکها اجازه تشکیل هادرون ها را مانند پروتونها و نوترونها میدهد.

و الکترونها با پروتونها در شرایط دشوار در عصر هادرون برخورد میکنند تا نوترونها تشکیل شود

و با آن ، نوترينو بدون چگالی تشکیل ميشود و این مورد ،مسافرتی آزادانه را در فضا آغاز میکند و با سرعتی مساوی یا نزدیک به سرعت نور تا عصر ما ادامه دارد .( نوترینو (به انگلیسی: neutrino) یک ذره بنیادیاست که از نظر الکتریکی خنثی بوده و به ندرت وارد برهمکنش میشود.[۱] نوترینو به معنی «کوچک خنثی»، معمولاً با سرعتی نزدیک بهسرعت نور حرکت میکند، از نظر الکتریکی خنثی بوده و قادر است از درون مواد تقریباً بدون هیچ برهمکنشی عبور نماید. نوترینوها دارای جرم بسیار کوچک، اما غیر صفر هستند. نوترینو با حرف یونانی ν (نو) نمایش داده میشود.

از آنجایی که نوترینوها بار الکتریکی ندارند، تحت تأثیر نیروهای الکترومغناطیس قرار نمیگیرند[۲]. نوترینوها تنها تحت تأثیر نیروی هستهای ضعیفکه در مقایسه دارای بُرد بسیار کوتاهتری از نیروی الکترومغناطیس است، قرار میگیرند؛ لذا قادر هستند مسافتهای بسیار طولانی را درون مواد بدون برهمکنش طی نمایند.)

برخی نوترونها و نوترينو برای اتصال بر می گردند و ساختاری از زوج پروتون - الکترون را تشکیل میدهد

و قوانین یگانه ای که در مورد همه این مسيرهاي واضحا کور در فرایندهای خلقت و بازگشت خلقت حکم میکند با قانون حفظ نیرو و بار التريکي نشان داده میشود.

پس از نخستين ثانیه ها چه رخ داد ؟

عصر لپتون

از نخستین ثانیه تا سه دقیقه امتداد دارد. پس از آنکه اکثریت مطلق و نه همه هادرون ها و هادرونهاي متضاد شکل گرفت و در انتهای عصر هادرون برخی از آنها برخی دیگر را از میان برد، لپتونها مانند الکترونها

و لپتونهاي متضاد مانند پوزيترونها بر ماده هستی غلبه يافت .( در فیزیک ذرات ، هادرون (گرفته شده از زبان یونانی به معنای محکم، سخت) به ذرات ترکیبی که از دو یا سه کوارک تشکیل شده باشند، گفته میشود. نیروی هسته ای قوی این کوارکها را در کنار هم قرار میدهد. دو زیرمجموعه از هادرونها وجود دارد: باریونها و مزونها. باریونها از سه کوارک و مزونها از دو کوارک تشکیل شدهاند. از میان معروفترین باریونها، میتوان به پروتونها ونوترونها اشاره کرد.)

در این عصر فوتونها در نتیجه برخورد الکترونها و پوزيترونها و از میان رفتن برخی از آنها، به تدریج ایجاد شد تا نیرو به شکل فوتون آزاد گردد .

برخورد فوتون ها به نوبه خود منجر به ایجاد زوجهای بیشتری از الکترون و پوزيترون شد .
عصر آفرینش هسته ای

این عصر بین سه دقیقه تا بیست دقیقه امتداد دارد و درجه حرارت هستی به حدود میلیارد درجه سانتیگراد کاهش می یابد و این حرارت، به هسته ذرات اجازه تشکیل میدهد و این زمانی است که نوترونها با پروتونها از طریق ترکیب هسته ای ،متصل میشوند تا هسته عناصر ساده مانند هیدروژن و ليتيوم و هلیوم تشکیل شود و پس از بیست دقیقه، درجه حرارت و جرم هستی به درجه ای بازميگردد که در آن پیوند هسته ای امکان ندارد ادامه یابد .

عصر فوتون یا عصر تسلط اشعه ها

از سه دقیقه تا 240 هزار سال امتداد می یابد و در طی این زمان طولاني سرد شدن تدریجی ، کیهان پر از پلاسما ميشود و پلاسما شبیه سوپی داغ و پر از هسته های ذرات و الکترونهاست . و پس از آنکه بیشتر لپتونها و لپتونهای متضاد همدیگر را در انتهای عصر لپتون از بین بردند ، فوتون ها بر نیروی کیهان تسلط می یابند و این فوتون ها بسیار با پروتونها و الکترونها و هسته های باردار واکنش نشان میدهند.

عصر بازگشت ترکیب یا عصر رهايی از ارتباط

از 240 هزار سال تا 300 هزار سال ادامه دارد درجه حرارت کیهان تا حدود 3000 درجه سانتیگراد پایین می آید و این ، تقریبا درجه حرارت روی سطح خورشید است و در این زمان چگالی هستی رو به کم شدن است . در این زمان ذرات هیدروژن و ذرات هلیوم باردار در فرایندی که بازگرداندن ترکیب نامیده میشود به تدریج ایجاد ميشود و به این ترتیب ذرات در پایان به ذراتی متعادل از نظر الکتریکی تبدیل ميشود .

کیهان در آخر برای نور شفاف میگردد و این چیزی است که امروز در هستی خود، شاهد آن هستيم ..

و ذرات تشکیل شده، شروع به آزاد کردن فوتون ها در کیهان میکنند این فوتون ها تا امروز با الکترونها و پروتونها در مایعی پر از باریون فوتون واکنش نشان داده اند و این فرایندی شناخته شده به نام جدا شدن ارتباط ، است و این فوتون ها که امروز آنها را در اشعه های به جا مانده در کيهان ميبينیم ميتواند با آزادی کامل ،مسافرت و حرکت کنند .

و با رسیدن به انتهای این عصر ،هستی از ابری تشکیل ميشود که 75% آن هیدروژن و 25% آن هلیوم است و فقط نشانه های اندکي از ليتيوم وجود دارد .

عصر تاریکی

از 300 هزار سال تا 150 میلیون سال ادامه دارد

و این دوره ای است که بین دوره پس از تشکيل نخستین ذرات و دوره پیش از ایجاد نخستین ستارگان ، محصور است و گاهی به آن عصر تاریکی گفته ميشود .

و به رغم آنکه فوتون ها موجودند ، کیهان در این زمان تاریک است و ستاره ای ندارد تا نوری بدهد و کیهان را روشن کند .

و همراه با بقای ماده پر سوراخ و قابل نفوذ ، فقط همین ماده قابل نفوذ بوده که در آن زمان در کیهان انتشار می یافته است و این ماده ، فعالیت را در هستی به شکل برجسته ای کم میکند .

سطوح انرژی بسیار پایین و جدولهای زمانی این دوره ، بسیار بلند است ..

در این عصر، چیز قابل ذکری در هستی ای که ماده تاریک بر آن احاطه دارد رخ نميدهد.

فرضیه ایجاد هستی

عصر بازگرداندن يونها

در دوره ای بین 150 میلیون سال تا میلیارد سال امتداد دارد . در اين عصر نخستین شبه ستارگان با از میان رفتن جاذبه ، شکل میگیرد و امواج چگال آزاد شده از این ستارگان سبب بازگرداندن بارهاي هستی اطراف آن ميشود .

و دانشمندان معتقدند یکی از خانواده های ستارگان در بازگرداندن يونهای هیدروژن نقش داشته است . در این نقطه ،بیشتر کیهان با هستی ای با بار الکتریکی متعادل و برابر به هستی ای با پلاسمای باردار تبديل ميشود ..

در دوره 300 تا 500 میلیون سال پس از انفجار بزرگ ، جاذبه در بالا بردن چگالی برخی رشته هاي گازی ابتدایی نقش داشت تا ابرهاي گازی جدا از هم تشکیل شود و کیهان در این زمان به طور مداوم در حال توسعه و گسترش سریع بوده است . این ابرهای چگال و کوچک به تدریج به واسطه جاذبه خاص آن رو به انهدام گذاشت تا آنقدر داغ و سوزان شود که بتواند واکنشهای ادغام هسته ای را بین ذرات هیدروژن انجام دهد و نخستین ستارگان تشکیل شوند

نخستین ستارگان ، ستارگانی وحشتناک بودند ولی زیاد دوام نیاوردند و تقریبا صد برابر خورشيد ما وزن داشتند

و انها معروف به جهان سوم هستند و آنها ستارگانی بدون معدن بودند.

در نهایت ستارگان عالم دوم و عالم اول از موادي که از بقایای ستارگان قبلی بود تشکیل شدند

ستارگان بزرگ به سرعت سوختند و به عنوان ابرنواختران بزرگی منفجر شدند تاخاکسترهاي آنها سبب ایجاد نسلهای بعدی ستارگان شود . مقادیر فراوانی از ماده در هستی از میان رفتند تا کهکشان های دیگر تشکیل شود

و در آن زمان ،جاذبه، ابرهای کهکشانها را برای تشکیل مجموعه ها و مجموعه های خوشه ای وسیعی به سوی برخی دیگر میکشید.

ایجاد مجموعه خورشیدی

از 8.5 تا نه میلیارد سال طول کشید . خورشید ما از ستارگان نسل جدید است و از ستارگان ابتدایی نیست و خورشید باز مانده های فراوانی از نسلهاي گذشته ستارگان را در خود میگیرد .

اکنون پس از گذر 13.7 میلیارد سال از انفجار بزرگ ، هستی همچنان گسترش می یابد و فرآیند بازگرداندن نقشهاي ستارگان بدون وقفه ادامه دارد .

http://www.all4syria.info/Archive/326099


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
از تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد وموجودات مقهور ژنها هستندزمین زیر خلیج فارس تمدنی هوش مصنوعی درخدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمخچه ، فراتر از حفظ تعادلسفرنامه سفر به بم و جنوب ویتامین E برای فعالیت صحآیا احتمال دارد رویا از آاطلاعاتی عمومی در مورد متشنج چیستمغز چگونه صداها را فیلتر سخن پاک و ثابتیادآوری خواب و رویاالکتروتاکسی(گرایش و حرکبیشتر کمردردها نیازی به حافظه و اطلاعات در کجاستمغز زنان جوانتر از مغز مرشباهت زیاد بین سلول هاي عکوری گذرای ناشی از موبایاوکرلیزوماب داروی جدید شبحثی درباره احساسات متفاخطا در محاسبات چیزی کاملنقش سجده بر عملکرد مغزعصب حقوق نورولووگاهی مغز بزرگ چالش استابزار بقای موجود زنده از بررسی سیستم تعادلی بدن اداروی فامپیریدین یا نورلنوعی سکته مغزی ، وحشتناک پختگی پس از چهل سالگي به اثرات مفید قهوهتنفس هوازی و میتوکندریدرک فرد دیگر و رفتارهای انرمش های مفید در سرگیجهارتباط چاقی و کاهش قدرت بتا 20 سال آینده مغز شما به فرایند حذف برخی اجزای مغروش هایی ساده برای کاهش اهوموارکتوس ها ممکن است داز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومیهمانهای ناخوانده عامل زندگی هوشمند در خارج از زهوش مصنوعی ساخته هوش طبیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمخچه ابزاري که وظیفه آن فسفری به آغاز کیهانویتامین E در چه مواد غذایآیا احتمال دارد رویا از آبلندی در ذهن ما درک بلندیتغییر الگوی رشد مغزی با زمغز آیندگان چگونه است ؟سریعترین کامپیوتر موجودژن هوش و ساختارهای حیاتی التهاب شریان تمپورالبا هوش مصنوعی خودکار روبحس چشایی و بویاییمغزهای کوچک بی احساسشش مرحله تکامل چشمکی غایب شدی تا نیازمند دلايندگان چگونه خواهند دیدبحثی درباره احساساتی غیرخطا در محاسبات چیزی کاملنقش غذاها و موجودات درياعضلانی که طی سخن گفتن چقدگذر زمان کاملا وابسته به ابزار بقای موجود زنده از بررسی علل کمر درد در میانداروی تشنجی دربارداریچیزی خارج از مغزهای ما نیپرورش مغز مینیاتوری انسااثرات مضر ماری جواناتو دی ان ای خاص ميتوکندريدرک و احساسنرمشهای مهم برای تقویت عارتباط هوش ساختار مغز و ژتاثیر مشاهده بر واقعیت بفرد حساس از نظر عاطفی و بروش صحبت کردن در حال تکامهوش مصنوعی می تواند بر احاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومیگرن سردردی ژنتیکی که بزیباترین چیز در افزایش سهوش احساسیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمدارک ژنتیکی چگونه انسانسلولهای بنیادی مصنوعی درویتامین دی گنجینه ای بزرآیا برای تولید مثل همیشه به زودی شبکه مغزی به جای تغییر زودتر اتصالات مغزیمغز انسان ایا طبیعتا تماسرگیجه از شایعترین اختلاژن یا نقشه توسعه مغز و نقامیوتروفیک لترال اسکلروبارداری بدون رحمحس و ادراک (قسمت اول )مغزتان را در جوانی سیمکشششمین کنگره بین المللی سکاهش التهاب ناشی از بیماايا اراده آزاد توهم است یبخش دیگری در وجود انسان هدفاع در برابر تغییر ساختنقش غذاها و موجودات دريامقالاتگربه شرودینگر و تاثیر مشابزار بقای موجود زنده از بزرگ شدن مغز محدود به دورداروی جدید s3 در درمان ام چگونه مغز پیش انسان یا همآلزایمراجزای پر سلولی بدن انسان تولید سلولهای جنسی از سلدرک احساسات و تفکرات دیگچرا مغزهای ما ارتقا یافت ارتباط انسانی، محدود به تاثیر نگاه ناظر هوشیار بقانون مندی نقشه ژنتیکی مروشهای نو در درمان دیسک بهوش مصنوعی گوگل به کمک تشهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد ومیدان مغناطيسي زمین بشر زیرفون داروی ضد ام اسهوش احساسیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمروری بر تشنج و درمان هایسلسله مباحث هوش مصنوعیواکنش های ناخودآگاه و تقآیا بزرگ شدن مغز فقط در دبوزون هیگز چیستتغییر عمودی سر انسان از پمغز انسان برای ایجاد تمدسردرد و علتهای آنژنها نقشه ایجاد ابزار هوامگا سه عامل مهم سلامتبازگشت از آثار به سوی خداحس و ادراک (قسمت دوم )نقش قهوه در سلامتیصرع و درمان های آنکایروپاکتیک چیستايا اراده آزاد توهم است یبرنامه و ساختار پیچیده مدقیق ترین تصاویر از مغز انقش غذاها و موجودات درياتاثیر ویتامین دی بر بیماگزیده ای از وبینار یا کنفابزار بقای موجود زنده از بسیاری از بیماری های جدیداروی جدید ضد میگرنچگونه هموساپينس بر زمین آیا ما تنها موجودات زنده اجزایی ناشناخته در شکل گتوانایی مغز و دیگر اجزای درک تصویر و زبان های مخلتچرا حیوانات سخن نمی گوینارتباط شگفت مغز انسان و فتاثیر نگاه انسان بر رفتاقارچ بی مغز در خدمت موجودروشهای شناسایی قدرت شنواهوش مصنوعی الفاگواز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر انتخاب از طرف محیط مکانیزمهای دفاعی در برابزبان چهار حرفی حیات زمینهوش عاطفی بیشتر در زناناز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رو ح و روان بر جسممرکز خنده در کجای مغز استسم زنبور ، کلیدی برای وارواکسن سرطانآیا تکامل و تغییرات ژنتیبیماری گیلن باره و بیمارثبت امواج الکتریکی در عصمغز انسان برای شادمانی طسردرد تنشنژنها ، مغز و ارادهامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبازسازي مغز و نخاع چالشی حس و ادراک قسمت چهارمنقش مهاجرت در توسعه نسل اضررهای مصرف شکر و قند بر کاربرد روباتهای ريزنانوای آنکه نامش درمان و یادشبرین نت به جای اینترنتدلایلی که نشان میدهد ما بنقشه مغزی هر فرد منحصر بهصفحه اصلیگزارش یک مورد جالب لخته وابزار بقای موجود زنده از تفاوت مغز انسان و میمون هداروی ضد تشنج با قابليت تچگونه آن شکری که می خوریمآیا مغز تا بزرگسالی توسعاحساس گذر سریعتر زمانتوازن مهمتر از فعالیت زیدرک عمیق در حیواناتچرا حجم مغز گونه انسان درارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر نگاه انسان بر رفتاقدم زدن و حرکت دید را تغیروشی برای بهبود هوش عاطفهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ترکیبات استاتین (سما انسانها چه اندازه نزدزبان و بیان، در سایه پیشرهوش عاطفی در زنان بیشتر ااز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر مرگ انتقال است یا نابود شسودمندی موجودات ابزی بر واسطه ها د رمسیر ایجاد مغآیا خداباوری محصول تکاملبیماری ای شبیه آلزایمر و جمجمه انسان های اولیهمغز انسان برای شادمانی طسردرد سکه ایژنهای هوش ، کدامندانفجار و توقف تکاملی نشابحتی علمی درباره تمایل بحس و ادراک قسمت پنجمنقش هورمون های تیروئید دضررهای شکر بر سلامت مغزکاربرد روباتهای ريز، در ایندرالبرای پیش بینی آینده مغز ددندان ها را مسواک بزنید تنقص در تشخیص هیجانات عامسوالات پزشکیگشایش دروازه جدیدی از طرابزار بقای موجود زنده از تفاوتهای جنسیتی راهی براداروی ضد تشنج با قابليت تچگونه انتظارات بر ادراک آیا همه جنایت ها نتیجه بیاخلاق و علوم اعصابتوسعه برخی شغل ها با هوش درگیری قلب در بیماری ویرچرا در مغز انسان، فرورفتارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ویتامین دی بر بیماقدرت انسان در نگاه به ابعروشی جدید در درمان قطع نخهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر دپاکین بر بیماری مما انسانها چه اندازه نزدزبان و تکلم برخی بیماریههوشیاری کوانتومیاز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر رژیم گیاه خواری بر مراحل ارتقای پله پله کیهسیاهچاله و تکینگی ابتدایوراپامیل در بارداریآیا دلفین ها می تواند از بیماری ای شبیه ام اس مولتجنسیت و تفاوت های بیناییمغز انسان رو به کوچک تر شسرعت فکر کردن چگونه استکلرال هیدرات برای خوابانانگشت نگاری مغز نشان میدبحث درباره پیدایش و منشاحس و ادراک قسمت سومنقش ژنتیک در درمان اختلاطی یکصد هزار سال اخیر هرچکجای مغز مسئول پردازش تجایا کوچک شدن مغزانسان البرخی نکات از گاید لاین پردو ویژگی انتزاع و قدرت تجچند جهانیپیامهای کاربرانپمبرولیزوماب در بیماری چابزار بقای موجود زنده از تقلید مرحله ای نسبتا پیشداستانها و مفاهیمی اشتباچگونه باغبانی باعث کاهش آیا هوش ارثی دریافتی از پاختلال در شناسایی حروف و توصیه های غیر دارویی در سدرگیری اعصاب به علت میتوچراروياها را به یاد نمی آارتباط غیرکلامی بین انساتاثیر ژنها بر اختلالات خلوب فرونتال یا پیشانی مغروشی جدید در درمان سکته ملبخند بزن شاید صبح فردا زريتوکسيمب در درمان ام اسهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروهای ضد التهاب ما با کمک مغز خود مختاريمزبان و شناخت حقیقت قسمت چهوش، ژنتیکی است یا محیطیاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر مزایای شکلات تلخ برای سلسیاره ابلهانورزش هوازی مرتب خیلی به قآیا دست مصنوعی به زودی قابیماری بیش فعالیجنسیت و تفاوت های بیناییمغز انسان رو به کوچکتر شدشلیک فراموشیکمردرد و علل آناندوهگین نباش اگر درب یا بحثی در مورد نقش ویتامينحساسیت روانی متفاوتنقش انتخاب از طرف محیط، نظهور امواج مغزی در مغز مصکشف مکانیسم عصبی خوانش پایا ابزار هوشمندی یا مغز برخی اثرات مضر ویتامین دديدن با چشم بسته در خواب چندین ماده غذایی که ماننسایتهای دیگرپنج اکتشاف شگفت آور در موابزار بقای موجود زنده از تلقین اطلاعات و حافظهدر مانهای کمر دردچگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا هوش سریعی که بدون احساختلالات مخچهتوصیه هایی در مصرف ماهیرقیبی قدرتمند در برابر مچراروياها را به یاد نمی آارتروز یا خوردگی و التهاتاثیر کپسول نوروهرب بر نلرزش ناشی از اسیب به عصبریواستیگمینهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروی ضد تشنج سدیم ما تحت کنترل ژنها هستیم یزبان و شناخت حقیقت قسمت اهیچگاه از فشار و شکست نترازدواج های بین گونه ای، رتاثیر رژیم گیاهخواری بر مسیر دشوار تکامل و ارتقاسیاره ابلهانورزش هوازی ، بهترین تمریآیا رژیم غذایی گیاهی سلابیماری تی تی پیجهش های ژنتیکی مفید در سامغز ایندگان چگونه استشنا در ابهای گرم جنوب نیکمردرد با پوشیدن کفش مناانسان قدیم در شبه جزیره عبحثی جالب درباره محدودیتخلاصه ای از مطالب همایش منقش اتصالات بین سلولهای علم به ما کمک میکند تا موکشف مکانیسمی پیچیده در بایا بیماری ام اس (مولتیپبرخی اختلالات عصبی مثانهدی متیل فومارات(زادیوا)(چه زیاد است بر من که در ایپوست ساعتی مستقل از مغز دابزار بقای موجود زنده از تلاش هایی در بیماران قطع در چه مرحله ای از خواب ، رچگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا هشیاری کوانتومی وجوداختلالات حرکتی در انسانتوضیحی ساده در مورد هوش مفلج بل، فلجی ترسناک که آنرموزی از نخستین تمدن بشرنزاع بین جهل و علم رو به پارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر کپسول نوروهرب بر تلزوم سازگاری قانون مجازارژیم های غذایی و نقش مهم هوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکماه رجبزبان و شناخت حقیقت قسمت دهاوکينگ پیش از مرگش رسالاستفاده از هوش مصنوعی در تاثیر عصاره تغلیظ شده گیمشکلات نخاعیسیر آفرینش از روح تا مغز ورزش و میگرنآیا راهی برای رفع کم آبی بیماری ضعف عضلات نزدیک بجهش های ژنتیکی غیر تصادفمغز ابزار برتر بقاشناخت و معرفت، و نقش آن دکنفرانس تشنج هتل کوثر اصانسان جدید از چه زمانی پابحثی در مورد نقش کلسیم و خواندن ، یکی از شستشو دهننقش حفاظتی مولکول جدید دعلایم کمبود ویتامین E را کشف ارتباط جدیدی از ارتبایا بدون زبان میتوانیم تبرخی بیماری ها که در آن بدژا وو یا اشنا پنداریچهار میلیارد سال تکامل بپیموزایدابزار بقای موجود زنده از تلاشی برای درمان قطع نخادر هم تنیدگی کوانتومی و پچگونه حافظه را قویتر کنیاختلالات صحبت کردن در انتکامل چشمفلج خوابرمز و رازهای ارتباط غیر کنزاع بین علم و نادانی رو ارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر کپسول نوروهرب بر ستاثیر کپسول نوروهرب بر سلزوم سازگاری قانون مجازارژیم غذایی حاوی تخم مرغ وهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکماپروتیلینزبان و شناخت حقیقت قسمت سهاوکينگ پیش از مرگش رسالاستیفن هاوکینگ در مورد هتاریخ همه چیز را ثبت کردهمشاهده آینده از روی مشاهسیستم تعادلی بدنورزش بهترین درمان بیش فعآیاما مقهور قوانین فیزیکبیماریهای تحلیل عضلانی اجهشهای مفید و ذکاوتی که دمغز از بسیاری حقایق می گرشناسایی سلول های ایمنی اکنگره بین المللی سردرد دانسان عامل توقف رشد مغزبحثی در مورد عملکرد لوب فخواب سالم عامل سلامتینقش حیاتی تلومر دی ان آ دعلایم کمبود ویتامین E را کشف جمجمه ای درکوه ایرهوایا تکامل هدفمند استبرخی بیماری های خاص که بددژاوو یا آشناپنداریچهار ساعت پس از کشتار خوکپیچیدگی های مغزی در درک زابزار بقای موجود زنده از تلاشی جدید در درمان ام اسدرمان های بیماری آلزایمرنگاهی بر قدرت بینایی دراادامه بحث تکامل چشمتکامل ابزار هوش ، راه پر فلج خواب چیسترویای شفافنزاع بین علم و جهل رو به پارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر گیاه خواری بر رشد وممانتین یا آلزیکسا یا ابراه های جدید برای قضاوت رهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمبانی ذهنی سیاه و سفیدزبان، وسیله شناسایی محیطهدف از تکامل مغزاستیفن هاوکینگ در تفسیر تبدیل تراکت صوتی مصنوعی معنی روزهسیستم دفاعی بدن علیه مغز ورزش در کمر دردآزمون ذهنی گربه شرودینگربیهوش کردن در جراحی و بیمجهشهای مفید و ذکاوتی که دمغز برای فراموشی بیشتر کشواهدی از دنیسوان(شبه نئکنگره بین المللی سردرد دانعطاف پذیری مکانیسمی علبحثی درباره هوش و تفاوتهخواب سالم عامل سلامتی و ینقش داروهاي مختلف معروف علت خواب آلودگی بعد از خوگنجینه ای به نام ویتامین ایرادهای موجود در خلقت ببرخی توجهات در ببمار پاردانشمندان ژنی از مغز انسنوار مغزی روشی مهم در تشخپیوند مغز و سر و چالشهای ابزار بقای موجود زنده از تمایل زیاد به خوردن بستندرمان های جدید میگرننگاهی بر توانایی اجزاي بادغام میان گونه های مختلتکامل زبانفیلمی بسیار جالب از تغییروبات های ریز در درمان بینظام مثبت زندگیاز نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع انرژي پاک سرچشمه حراه های جدید برای قضاوت رهوش مصنوعی در کامپیوترهااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمجموعه های پر سلولی بدن مسفر نامه سفر به بم و جنوب هزینه ای که برای اندیشیدآیا واکنش های یاد گرفته واستخوان های کشف شده، ممکتبدیل سلولهای محافط به سمغز فکر میکند مرگ برای دیسکته مغزیوزوز گوشإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَبیوگرافیجاذبه و نقش آن در شکلگیریمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟شاهکار قرنکندر در بیماریهای التهاباولین هیبرید بین انسان وبحثی درباره هوش و تفاوتهخواب عامل دسته بندی و حفطنقش روزه داری در سالم و جعوارض ازدواج و بچه دار شدگیاه خواری و گوشت خوار کداگر نعمت فراموشی نبود بسبرخی سلولهای عصبی در تلادانشمندان روش هاي جدیدی نورون هاي مصنوعی می توانپیوند سر، یکی از راه حلهاابزارهای بقای موجود زندتمدن قدیمی ای در جنوب ایردرمان های رایج ام اسناتوانی از درمان برخی ویادغام دو حیطه علوم مغز و تکامل ساختار رگهای مغزی فیزیکدانان ماشینی برای تروح رهایینظریه تکامل در درمان بیماز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد ومولتیپل اسکلروز در زنان راه پیروزی در زندگی چیستهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز از مغز تمحل درک احساسات روحانیسفرنامه سفر به بم و جنوب هستي مادي ای که ما کوچکترآیا آگاهی پس از مرگ از بیاصول سلامت کمرتری فلوپرازینمغز ما کوچکتر از نیم نقطهساخت شبکه عصبی با الفباییک پیشنهاد خوب برای آسان افراد آغاز حرکت خودشان ربیوگرافیحقیقت راستین انسان علم بمغز بزرگ چالش است یا منفعشبیه سازی میلیون ها جهان کوچک شدن مغز از نئاندرتااولین مورد پیوند سر در انبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیارينقش رژیم غذایی در رشد و اعید نوروز مبارکگالکانزوماب، دارویی جدیاگر نعمت فراموشی نبود بسبرخی سيناپسها طی تکامل و دانشمندان روشی برای تبدینورون های ردیاب حافظهپیشینیان انسان از هفت میابزارهای پیشرفته ارتباط تمدن بشری و مغز اخلاقیدرمان ژنتیکی برای نوآوریناتوانی در شناسایی چهره ارتقا و تکامل سنت آفرینش تکامل شناخت انسان با کشففرگشت و تکامل تصادفی محض روزه داری و بیمار ی ام اس هفت چیز که عملکرد مغز تو از نظر علم اعصاب اراده آزاز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر گیاه خواری بر رشد ومواد کوانتومی جدید، ممکنرشته نوروایمونولوژی و نقهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمحل درک احساسات روحانی دسفرنامه سفر به بم و جنوب هستی ما پس از شروعی چگال آیا امکان بازسازی اندامهاضطراب و ترستری فلوپرازینمغز مادران و کودکان در زمساخت شبکه عصبی مصنوعی با یکی از علل محدودیت مغز امافزایش قدرت ادراکات و حسبیان ژن های اسکیزوفرنی دحافظه و اطلاعات در کجاست مغز بزرگ چالشهای پیش روشبیه سازی سیستم های کوانکودک ایرانی که هوش او از اولین تصویر در تاریخ از سبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیارينقش زبان در سلطه و قدرت اعامل کلیدی در کنترل کارآگامی در درمان بیماریهای اگر تلاش انسان امروز برابررسي علل احتمالي تغيير داروهای مصرفی در ام اسنوروپلاستیسیتی چیستپیشرفتی مستقل از ابزار هابزارهای دفاعی و بقای موتمساح حد واسط میان مغز کودرمان جدید میگرن با انتی نخاع ما تا پایین ستون فقرارتوکين تراپی روشی جديد تئوری تکامل امروز در درمفراموش کارها باهوش تر هسروش مقابله مغز با محدودیهفت سین یادگاری از میراث از تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد وموجود بی مغزی که می تواندرشد مغز علت تمایل انسان بهوش مصنوعی درمانگر کامپیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمحدودیت های حافظه و حافظسفرنامه سفر به بم و جنوب و هر کس تقوای خدا پیشه کنآیا انسان با مغز بزرگش اخاطلاعاتی عمومی در مورد متسلیم شدن از نورون شروع ممغز چون ابزار هوش است دلیساختار شبکه های مغزی ثابیادگیری مهارت های جدید دافسردگی و اضطراب در بیمابیست تمرین ساده برای جلوحافظه و اطلاعات در کجاست مغز حریص برای خون، کلید تشباهت زیاد بین سلول هاي عکودکان خود را مشابه خود تاولین سلول مصنوعیبحثی درباره هوش و تفاوتهخانواده پایدارنقش زبان در سلطه و قدرت اعسل طبیعی موثر در کنترل بگاهی لازم است برای فهم و ابزار هوش در حال ارتقا ازبررسی و اپروچ جدید بر بیمداروهای ضد بیماری ام اس ونوشیدن چای برای مغز مفید پاسخ گیاهان در زمان خورداثر مضر مصرف طولانی مدت رتنفس هوازی و میتوکندریدرمانهای بیماری پارکینسنخستین تصویر از سیاهچالهارتباط میکروب روده و پارتئوری تکامل در پیشگیری و فراموشی همیشه هم بد نیستروش های صرفه جویی در ایجاهمیشه عسل با موم بخوریم