دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

تغییر عمودی سر انسان از پیشینیان تا امروز

تغییر عمودی سر پیشینیان انسان تا امروز

بسیاری از اختلافات شکلی و مورفولوژیکی مهم موجود بین انسان و میمون های نخستی آفریقایی، در بالای گردن آنهاست.(بالای گردن همه قسمت های مغز را در بر می گیرد از قسمت پیشانی مغز گرفته- که در تفکر و انتزاع و کنترل رفتار نقش دارد- تا قسمت های پشتی مغز که در بینایی و حفظ تعادل استفاده میشود)
و مشخصات انسانی متمایز کننده به صورت مشخص، در مغز بزرگ و دندان های جلویی کوچک و بینی، مشخص است و تغییر تکاملی در سر، برجسته است و بسیاری از آن، به سطوح بالای انتخاب طبیعی، اشاره دارد.(پیشانی عمودی تر، یکی از نتایج این فرایند های فعال تکاملی است. افقی شدن طبقات بینی و در توازی قرار گرفتن آنها در انسان جدید ، و کوچک شدن دندان های جلویی- همانطور که در شکل مشخص است- به این ساختار عمودی در جمجمه کمک کرده است.

در حال حاضر هم در میان نژاد های مختلف این عمودی بودن با توجه به شرایط محیط متفاوت، با هم فرق دارد. در برخی عمودی تر و در برخی مایل تر است. به سلسله مباحث تفاوت های هوش واندازه مغز در نژادها و گون