دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

مغز زنان جوانتر از مغز مردان است

مغز زنان جوانتر از مغز مردان است

این مقاله بیان میکند تفاوت های بین مغز مرد و زن، فقط در اندازه بزرگتر مغز مرد خلاصه نمیشود.

اندازه مغز انسان مدرن نسبت به پیشینیان انسان، متفاوت است. سیر ارتقای اندازه مغز طی دو میلیون سال اخیر سریع و برجسته بودهاست ولی این سیر دایما رو به پیشرفت نبوده و به خصوص در چند صد هزار سال اخیر رو به کوچکتر شدن هم بوده است. در میان انسان های کنونی هم، اندازه مغز مشابه نیست. تغییر اندازه مغز با توجه به شرایط زندگی و میزان نور خورشید و فراهم بودن امکانات و منابع انرژی، متفاوت است.(به سلسله مباحث تفاوت های هوش و اندازه مغز در نژادها و گونه های مختلف در همین کانال، مراجعه شود)

تفاوت در کروموزم ها و ژنتیک نقش مهمی را در تعیین فنوتیپ و شکل ظاهری دارد ولی بعدها تاثیر عوامل محیطی هم میتواند در تعیین اندازه مغز موثر باشد و در حقیقت، اتفاقی که می افتد تغییرات ژنی، در نتیجه عوامل محیطی است.ژنهای فرد تحت تاثیر محیط طبیعی دچار تغییرات میشود و میتواند به صورت برجستهای باعث تغییر در ساختار بدنی و از جمله ساختار مغز شود.

ولی به رغم نقش مهم طبیعت در تعیین ساختارهای بدنی هنوز ژنها نقش اولیه و مهم خود را دارند. از جمله این تاثیرها تاثیر ژنها در تعیین جنسیت و تفاوت های ساختاری موجود در دو جنس است. هر چند در این مورد هم تاثیر محیط وگیرنده های موجود روی سلول های هدف میتواند در تعیین جنسیت موثر باشد مثلا در سندرم عدم حساسیت به اندروڑن هر چند فرد دارای کروموزم های XY است ساختار ظاهری او، مشابه زنان میشود و زن، به حساب می آید. پس میبینیم حتی در تعیین جنسیت هم ژنها به تنهایی، تعیین کننده نیستند و نقش محیط حتی در تعیین جنسیت هم وجود دارد.

یکی از تفاوتهای ساختاری زن و مرد اندازه و ساختار مغز است. متوسط اندازه مغز زنان از مردان کوچکتر است. و این کوچکتر بودن شاید برتری ای تکاملی در سیر تحولات انسان های نخستین داشته است مثلا شاید به دلیل کم کردن انرژی مصرفی در زنان، توانسته باشد به ذخیره انرژی به خصوص در دوره های خاص زندگی زنان مانند دوره عادت ماهانه و به خصوص دوره بارداری که گاهی در بارداری چند قلو، انرژی هنگفتی را از زن میگیرد کمک کند. در این مقاله مطلب جدیدی در مورد تفاوت های مغز زن و مرد بیان میشود.

نوروسافاری | پژوهشگران دانشگاه واشنگتن در بررسی جدیدی دریافتند که مغز زنان نسبت به مغز مردان، دیرتر پیر میشود.

تأثیر زمان، بر مغز زنان و مردان متفاوت است. با افزایش سن، مغز کوچک میشود اما این فرآیند در مردان سریعتر از زنان اتفاق میافتد. متابولیسم مغز با بالا رفتن سن، کاهش مییابد اما این موضوع در مردان و زنان متفاوت است.

به گزارش نوروسافاری از دانشگاه واشنگتن، پژوهش جدیدی که در دانشکده پزشکی “دانشگاه واشنگتن”(Washington University) صورت گرفته نشان میدهد مغز زنان از نظر متابولیکی، حدود سه سال جوانتر از مردان هم سال آنان است.

“مانو گویال”(Manu Goyal)، استادیار رادیولوژی دانشگاه واشنگتن و از نویسندگان این پژوهش گفت:

ما کار خود را با درک نحوه تأثیر عوامل مربوط به جنسیت بر آسیبپذیری مغز در بیماریهای نوروژنیک آغاز کردیم. شاید متابولیسم مغز بتواند به درک برخی تفاوتهای ناشی از افزایش سن میان زنان و مردان کمک کند.

قندکافت هوازی

مغز، مواد قندی را مورد استفاده قرار میدهد اما نحوه استفاده مغز از مواد قندی با افزایش سن، تغییر میکند. نوزادان و کودکان، مقداری از سوخت مغز را طی فرآیندی موسوم به “قندکافت هوازی”(aerobic glycolysis) مورد استفاده قرار میدهد که در رشد و بلوغ مغز مؤثر است. بقایای مواد قندی برای انجام کارهای روازنه مورد استفاده قرار میگیرند. در نوجوانان و بزرگسالان جوان، بخش قابل توجهی از مواد قندی، صرف فرآیند قندکافت بیهوازی میشود اما با افزایش سن این مقدار کاهش مییابد و با رسیدن فرد به ۶۰ سالگی، به سطح بسیار پایینی میرسد.

درک پژوهشگران از تفاوت متابولیسم مغز میان زنان و مردان متفاوت بود؛ در نتیجه ۲۰۵ نفر را مورد بررسی قرار دادند تا بفهمند که مغز چگونه از مواد قندی استفاده میکند.

۱۲۱ نفر از شرکتکنندگان این پژوهش، زن و ۸۴ نفر مرد بودند که در سنین ۲۰ تا ۸۲ قرار داشتند. پژوهشگران برای سنجش جریان اکسیژن و گلوکز در مغز شرکتکنندگان، پتاسکن آنها را مورد بررسی قرار دادند.

آنها برای هر شخص، میزان مواد قندی موجود در فرآیند قندکافت بیهوازی را در نواحی گوناگون مغز بررسی کردند.

رابطه میان سن و متابولیسم مغز

پژوهشگران برای درک رابطه میان سن و متابولیسم مغز، یک الگوریتم یادگیری ماشینی را آموزش دادند و دادههای مربوط به سن و متابولیسم مغز مردان را به آن منتقل کردند. سپس، دادههای مربوط به متابولیسم مغز زنان را به الگوریتم وارد کردند تا سن مغز آنها با توجه به متابولیسم محاسبه شود. الگوریتم، سن

مغز زنان را حدود ۳.۸ سال جوانتر از سن شناسنامهای آنها تشخیص داد.

پژوهشگران، تحلیلها را به صورت وارونه نیز انجام دادند. آنها دادههای مربوط به زنان را به الگوریتم آموزش دادند و آنها را برای مردان به کار بردند. این بار الگوریتم نشان داد که مغز مردان، ۲.۴ سال پیرتر از سن واقعی آنان است.

گویال افزود:

تفاوت محاسبه شده میان سن مغز مردان و زنان، قابل توجه است اما این تنها بخشی از تفاوت میان آنها به شمار میرود. تفاوتی که ما مشاهده کردیم، قویتر از بسیاری تفاوتهای جنسیتی دیگر است که تاکنون گزارش شدهاند.

زنان مسن، آزمایشهای مربوط به حافظه و حل مشکل را بهتر از مردان پشت سر میگذارند. جوانی مغز زنان، حتی میان جوانترین شرکتکنندگان که در ۲۰ سالگی قرار داشتند، مشخص بود.

گویال ادامه داد:

نتایج بررسی به این معنا نیست که مغز مردان، زودتر پیر میشود؛ بلکه نشان میدهد که آنها از نظر متابولیکی سه سال زودتر از زنان به دوره بزرگسالی وارد میشوند. من فکر میکنم که زنان به دلیل جوان بودن مغزشان، کاهش شناختی زیادی را در سالهای آخر زندگی تجربه نمیکنند. ما در حال حاضر، در حال بررسی این موضوع برای تأیید آن هستیم.

این پژوهش، در مجله “Proceedings of the National Academy of Sciences” به چاپ رسید:

https://medicine.wustl.edu/…/womens-brains-appear-three-ye…/

https://www.neurosafari.com/مغز-زنان-جوانتر-از-مغز-مردان-…/

توضیح: سیر تکاملی سبب شده است مغز زنان، کوچکتر از مردان شود و نیز مکانیسم های تکاملی، ساختار مغز زنان را در وضعیتی قرار میدهد که کوچک تر بودن مغز آنها باعث اختلال در پردازش و کارکرد آنها نشود.

کوچکتر بودن اندازه مغز کمک میکند زنان در سن دیرتر دچار اختلال شناختی یا آلزایمر شود و مغز جمع تر و منظم تری ایجاد شود که یکی از معیارهای هوش امروز یعنی (emotional intelligence)در آنها بالاتر باش(در مطلب بعدی، با یاری خدا به هوش عاطفی بیشتر در زنان به طور مفصل با استناد به مقالات علمی، خواهم پرداخت)

و این شگفت انگیز است و بار دیگر ما را با تضادهای ظاهری موجود در جهان، مواجه میکند، عقلانیت در برابر کمتر اندیشیدن و جدی بودن در برابر سالمتر و عاطفیتر زندگی کردن!

هوش مفید، آن هوشی نیست که الزاما قدرت تفکر و عقلانیت ما، تعیین میکند.

هوش بهتر، هوش سازگارتر با محیط و درک دیگران است هر چند عقلانیت و زرنگی های مرسوم و یافتن صدها راه حل در مغز بزرگتر و انتخابی از میان این صدها راه محتمل- که وارد مغز بزرگ میشود- در آن نباشد.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
انسان عامل توقف رشد مغزرنگ کردن، حقیقت نیستارتباط هوش ساختار مغز و ژمنحنی که ارتباط بین معرفسیستم دفاعی بدن علیه مغز بیماری دویکنقش حیاتی تلومر دی ان آ دهم نوع خواری در میان پیشیتومورهای ستون فقراتیک جهش ممکن است ذهن انسانتغییر زودتر اتصالات مغزیپیوند قلب خوک، به فرد دچاخطر آلودگی هوااین پیوند نه با مغز بلکه روش های صرفه جویی در ایجااز نخستین همانند سازها تمکانیک کوانتومی بی معنی سردرد تنشنباد غرور و سر پر از نخوت وهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتیوتیکسن داروی ضد جنونجهان یکپارچهپرورش مغز مینیاتوری انسادید تو همیشه محدود به مقدفرایند تکامل و دشواری هارژیم های غذایی و نقش مهم اگر میدانی مصیبت بزرگتر از تکینگی تا مغز از مغز تماده، چیزی بیش از یک خلا نقش غذاها و موجودات درياشگفت انگیز بودن کیهانبحثی در مورد حقیقت فضا و هوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل ساختار رگهای مغزی جهش های ژنتیکی غیر تصادفآیا مغز تا بزرگسالی توسعداروهای مصرفی در ام اسابزار بقا از نخستین همانقبل از آغازرساناها و ابر رساناها و عاز تکینگی تا مغز از مغز تمرکز هوشیاری، روح یا بدن نوآوری ای شگفت انگیز دانششمین کنگره بین المللی سبرین نت به جای اینترنتهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر کلام در آیات کلام بژنها ، مغز و ارادهحقیقت قربانی نزاع بین بی آیا احتمال دارد رویا از آدر محل کار ارزش خودت را بابزار بقا از نخستین همانلزوم سازگاری قانون مجازازندگی زودگذراز تکینگی تا مغز، از مغز مسئولیت در برابر محیط زینکاتی در مورد تشنجعماد الدین نسیمی قربانی برخی بیماری های خاص که بدهاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر گیاه خواری بر رشد وکنترل جاذبهحافظه و اطلاعات در کجاستآب زندگی است قسمت چهارمدرمان های علامتی در ام اسابزار بقای موجود زنده از منابع انرژی از نفت و گاز زبان و شناخت حقیقت قسمت چاستفاده از سلول های بنیامغز مادران و کودکان در زمنگاه از بیرون مجموعهتاثیر ویتامین دی بر بیمابزرگترین درد از درون است وقتی فهمیدی خطا کردی برگتاثیر درجه حرارت بر عملککاهش دوپامین عامل بیماریحس و ادراک قسمت هفتمافت هوشیاری به دنبال کاهدرک تصویر و زبان های مخلتاثر مضر مصرف طولانی مدت رمنبع هوشیاری کجاست قسمت سفرنامه سفر به بم و جنوب اطلاعات حسی ما از جهان، چمغز به تنهایی برای فرهنگ نخستین تصویر از سیاهچالهتقویت استخوان در گرو تغذواقعیت های متفاوتتاثیر رژیم گیاه خواری بر کریستال زمان(قسمت سوم)حس و ادراک قسمت دوازدهمامیدی تازه در درمان سرطاذهن هوشیار در پس ماده ی ماختلالات حرکتی در انسانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسندرم سردرد به دلیل افت فبوزون هیگز چیستنقش میدان مغناطیسی زمین چراروياها را به یاد نمی آتنفس بدون اکسیژنواکسن سرطانترازودونگامی در درمان بیماریهای خم شدن فضا-زمانخونریزی مغز در سندرم کووانسانیت در هم تنیده و متصروی و منیزیم در تقویت استارتباط انسانی، محدود به منشأ اطلاعات و آموخته ها سکته مغزیبیماری دیستروفی میوتونینقش خرچنگ های نعل اسبی درهمه چیز در زمان کنونی استتوهم فضای خالی یا توهم فضیک رژیم غذایی جدید، می توتغییر عمودی سر انسان از پپیوند مغز و سر و چالشهای خطرات هوش مصنوعیفلج نخاعی با الکترودهای این ایده که ذرات سیاهچالروش هایی ساده برای کاهش ااز نشانه ها و آثار درک شدمکانیزمهای دفاعی در برابسردرد سکه ایبار بزرگ ایستادن بر دو پاهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتکنولوژی جدید که سلول هاپرتوهای صادر شده از سیاهدیدن خدا در همه چیزفرایند حذف برخی اجزای مغرژیم های غذایی و نقش مهم اگر نیروی مغناطیس نباشد از تکینگی تا مغز از مغز تمبانی ذهنی سیاه و سفیدنقشه مغزی هر فرد منحصر بهشگفت زده و حیران باشبحثی در مورد عملکرد لوب فهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل شناخت انسان با کشفجهشهای مفید و ذکاوتی که دآیا همه جنایت ها نتیجه بیداروهای ام اسابزار بقا از نخستین همانقبل از انفجار بزرگرشته نوروایمونولوژی و نقاز تکینگی تا مغز از مغز تمرکز حافظه کجاستنوار مغز مشاهده ی غیر مستصرع و درمان های آنبرای پیش بینی آینده مغز دهوش مصنوعی درمانگر کامپیتاثیر کپسول نوروهرب بر نژنهای مشترک بین انسان و وحقیقت آنطور نیست که به نظآیا برای تولید مثل همیشه در چه مرحله ای از خواب ، رابزار بقا از نخستین همانمقاومت به عوارض فشار خون زندگی، مدیریت انرژیاز تکینگی تا مغز، از مغز مستند جهان متصلچگونه مولکول های دی ان ایعوامل موثر در پیدایش زبابرخی توجهات در ببمار پارهاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر گیاه خواری بر رشد وکندر در بیماریهای التهابحباب های کیهانی تو در توآب زندگی است قسمت اولدرمان ژنتیکی برای نوآوریابزار بقای موجود زنده از منابع انرژی از نفت و گاز زبان و شناخت حقیقت قسمت ااستفاده از سلول های بنیامغز چون ابزار هوش است دلینگاه از درون مجموعه با نگصفحه اصلیبسیاری از بیماری های جدیوقتی تو از یاد گرفتن باز تاثیر درجه حرارت بر عملککاهش سن بیولوژیکی، تنها حس و ادراک قسمت هفدهمافتخار انساندرک حقیقت نردبان و مسیری اثرات فشار روحی شدیدمنبع هوشیاری کجاست قسمت سفری به آغاز کیهاناطلاعاتی عمومی در مورد ممغز برای فراموشی بیشتر کنخستین روبات های زنده ی جتقویت سیستم ایمنیواقعیت و مجازتاثیر رژیم گیاه خواری بر کشف مکانیسم عصبی خوانش پحس و ادراک قسمت سومامگا سه عامل مهم سلامتذهن تو همیشه به چیزی اعتقاختلالات صحبت کردن در انمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسوپاپ ها یا ترانزیستورهابوزون هیگز جهان را از متلنقش محیط زندگی و مهاجرت دنزاع بین جهل و علم رو به پتنها مانع در زندگی موارد واکسن سرطانتراشه ی بیولوژِیکگاهی لازم است برای فهم و خواندن ، یکی از شستشو دهنانعطاف پذیری مکانیسمی علرویا و خبر از آیندهارتباط از بالا به پایین ممنشاء کوانتومی هوشیاری اسانسور از روی قصد بسیاری بیماری ضعف عضلات نزدیک بهمه ی سردردها بی خطر نیستتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)یکی از علل محدودیت مغز امتغییرات منطقه بویایی مغزپیوند اندام از حیوانات بدفاع در برابر تغییر ساختفلج بل، فلجی ترسناک که آناینکه به خاطرخودت زندگی روش صحبت کردن در حال تکاماز نظر علم اعصاب یا نرووسما انسانها چه اندازه نزدسردرد عروقی میگرنبار سنین ابزار هوشمندی اهوش مصنوعی الفاگوتکنولوژی جدید که سلول هاآلودگی هوا چالش قرن جدیددژا وو یا اشنا پنداریفراتر از دیوارهای باوررژیم ضد التهابیاگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز از مغز تمباحث مهم حس و ادراکنقشه های مغزی جدید با جزیشگفتی های زنبور عسلبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی از عروسک بازی تأثیر نگاه انسان بر رفتاجهشهای مفید و ذکاوتی که دآیا هوش مصنوعی می تواند نداروهای تغییر دهنده ی سیابزار بقا از نخستین همانقدم زدن و حرکت دید را تغیرشد مغز فرایندی پیچیده ااز تکینگی تا مغز از مغز تمرکز حافظه کجاستنوار مغز در فراموشی هاضررهای مصرف شکر و قند بر برای اولین بار دانشمندانهوش مصنوعی درخدمت خلق وحتاثیر کپسول نوروهرب بر تژنهای هوش ، کدامندحقیقت اشیاآیا بزرگ شدن مغز فقط در ددر هم تنیدگی مرزها و بی مابزار بقا از نخستین همانمقابله با کرونا با علم اسزونیسومایداز تکینگی تا مغز، از مغز مشکلات نخاعیچگونه مغز پیش انسان یا همعوامل ایجاد لغت انسانی و برخی توصیه ها برای واکسیهدف یکسان، در مسیرهای متتاثیر گیاه خواری بر رشد وکوچک شدن مغز از نئاندرتاحد و مرزها توهم ذهن ماستآب زندگی است قسمت دومدرمان ام اس(مولتیپل اسکلابزار بقای موجود زنده از منابع انرژی از نفت و گاز زبان و شناخت حقیقت قسمت داستیفن هاوکینگ در مورد همغز چگونه صداها را فیلتر نگاه حقیقی نگاه به درون اسوالات پزشکیبسیاری از بیماری های جدیویتنام نوعی کرونا ویروس تاثیر درجه حرارت بر عملککایروپاکتیک چیستحس و ادراک قسمت هجدهمافراد آغاز حرکت خودشان ردرک درست از خود و هوشیاریاثرات مفید قهوهمنبع هوشیاری کجاست قسمت سقوط درون جاذبه ای خاص، چاطلاعاتی عمومی در مورد ممغز بزرگ چقدر مفید هست ؟نرمش های مفید برای درد زاتلقین اطلاعات و حافظهواقعیت خلا و وجود و درک متاثیر رژیم گیاهخواری بر کشف مکانیسمی پیچیده در بحس و ادراک قسمت سی و هشتمامروز دانش ژنتیک هیچ ابهذهن خود را مشغول هماهنگیاختلالات عضلانی ژنتیکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسوپاپ ها یا ترانزیستورهابی نهایت در میان مرزهانقش نگاه از پایین یا نگاهنزاع بین علم و نادانی رو تو یک معجزه ایواکسنی با تاثیر دوگانه اتربیت کودکان وظیفه ای مهگاهی مغز بزرگ چالش استترجمه ای ابتدایی از اسراگذر زمان کاملا وابسته به خواب سالم عامل سلامتیاولین مورد PML به دنبال تکرویا بخشی حقیقی از زندگی ارتباط بین هوش طبیعی و هومهندسی ژنتیک در حال تلاش سانسور بر بسیاری از حقایبیماریهای تحلیل عضلانی اهمیشه اطمینان تو بر خدا بتوهم چیستیافته های نوین علوم پرده تغییرات آب و هوایی که به پیوند سر آیا ممکن استدقیق ترین تصاویر از مغز افلج خواباینکه خانواده ات سالم باروشهای نو در درمان دیسک باز نظر علم اعصاب اراده آزما انسانها چه اندازه نزدسرعت فکر کردن چگونه استبارداری بدون رحمهوش مصنوعی از عروسک های بتکامل مادی تا ابزار هوشمجهان یکپارچهآلودگی هوا و ویروس کرونادژاوو یا آشناپنداریفرد حساس از نظر عاطفی و برژیم غذایی حاوی تخم مرغ واگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز از مغز تمجموعه های پر سلولی بدن منقص در تشخیص هیجانات عامشاهکار قرنبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی از عروسک بازی تئوری تکامل امروز در درمجواب دانشمند سوال کننده آیا هوش مصنوعی زندگی بشرداروهای ضد بیماری ام اس وابزار بقا از نخستین همانقدرت انسان در نگاه به ابعرشد مغز علت تمایل انسان باز تکینگی تا مغز از مغز تمرکز خنده در کجای مغز استنوار مغز در تشخیص بیماری ضررهای شکر بر سلامت مغزبرای تمدن سازی، باید در بهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتاثیر کپسول نوروهرب بر سژنهای حاکم بر انسان و انسحقیقت تنها چیزی است که شاآیا تکامل و تغییرات ژنتیدر هم تنیدگی کوانتومیابزار بقا از نخستین همانملاحظه های اخلاقی دربارهزونا به وسیله ویروس ابله از تکینگی تا مغز، از مغز مشکلات بین دو همسر و برخیچگونه هموساپينس بر زمین عواملی که برای ظهور لغت ابرخی درمان های Spinal Muscular Atهدف از تکامل مغزتاثیر گیاهخواری بر رشد و کوچکترین چیز یک معجزه اسحرکت چرخشی و دائمی کیهانآب زندگی است قسمت سومدرمان تومورهای مغزی با اابزار بقای موجود زنده از منابع انرژی از نفت و گاز زبان و شناخت حقیقت قسمت ساستیفن هاوکینگ در تفسیر مغز ناتوان از توجیه پیدانگاهی بر قدرت بینایی دراپیامهای کاربرانبعد از کروناویتامین E برای فعالیت صحتاثیر درجه حرارت بر عملککار با یگانگی و یکپارچگیحس و ادراک قسمت هشتمافزایش قدرت ادراکات و حسدرک عمیق در حیواناتاثرات مضر ماری جوانامنبع هوشیاری کجاست قسمت سلول های بنیادی منابع و ااعداد بینهایت در دنیای ممغز بزرگ چالش است یا منفعنرمش های مفید در سرگیجهتلاش ها برای کشف منابع جدوالزارتان داروی ضد فشار تاثیر عصاره تغلیظ شده گیکشف ارتباط جدیدی از ارتبحس و ادراک قسمت سی و ششمانفجار و توقف تکاملی نشاذهن سالماختراع جدید اینترنت کوانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسوپاپ ها یا ترانزیستورهابی عدالتی در توزیع واکسن نقش نظام غذایی در تکامل منزاع بین علم و جهل رو به پتو یک جهان در مغز خودت هسواسطه ها د رمسیر ایجاد مغوبینار اساتید نورولوژی دتسلیم شدن از نورون شروع مگربه شرودینگر و تاثیر مشخواب سالم عامل سلامتی و یاولین مورد پیوند سر در انرویا تخیل یا واقعیتارتباط شگفت مغز انسان و فمولتیپل اسکلروز در زنان ساخت شبکه عصبی مصنوعی با بیهوش کردن در جراحی و بیمهمیشه عسل با موم بخوریمتوهم بی خدایییادگیری مهارت های جدید دتغییرات تکاملی سر انسان پیوند سر، یکی از راه حلهادلایلی که نشان میدهد ما بفلج خواب چیستاینترنت بدون فیلتر ماهوااز نظر علم اعصاب اراده آزما اکنون میدانیم فضا خالنقش داروهاي مختلف معروف سعی کن به حدی محدود نشویبازگشت از آثار به سوی خداهوش مصنوعی از عروسک های بتکامل مداومجهان کنونی و مغز بزرگتریآلزایمردگرگونی های نژادی و تغییفرضیه ای جدید توضیح میدهرژیم غذایی ضد التهابیاگر با مطالعه فیزیک کواناز تکینگی تا مغز از مغز تمحل درک احساسات روحانینقطه بی بازگشتشاهکار شش گوشبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی از عروسک بازی تئوری تکامل در پیشگیری و جوسازی مدرنآیا هوش ارثی دریافتی از پداروی فامپیریدین یا نورلابزار بقا از نخستین همانقدرت عشقزمین در برابر عظمت کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تمرگ چیستنوار مغزی روشی مهم در تشخطلای سیاهبرای خودآگاه بودن تو بایهوش احساسیتاثیر کپسول نوروهرب بر سکل اقیانوس در یک ذرهحقیقت خواب و رویاآیا جنین انسان، هوشمندی در هم تنیدگی کوانتومی و پابزار بقا از نخستین همانملاحظات بیهوشی قبل از جرزیباترین چیز در پیر شدناز تکینگی تا مغز، از مغز مشکلات روانپزشکی پس از سچگونه هوشیاری خود را توسعوارض ازدواج و بچه دار شدبرخی روش های تربیتی کودکهدف از خلقت رسیدن به ابزاتاثیر انتخاب از طرف محیط کووید نوزده و خطر بیماری حس چشایی و بویاییآب، زندگی است(قسمت پنجم)درمان تشنجابزار بقای موجود زنده از منابع انرژی از نفت و گاز زبان ریشه هایی شناختی اساستخوان های کشف شده، ممکمغز و سیر تکامل ان دلیلی نگاهی بر توانایی اجزاي بسایتهای دیگربعد از کروناویتامین E در چه مواد غذایتاثیر درجه حرارت بر عملککاربرد روباتهای ريزنانوحس و ادراک قسمت پنجمافزایش مرگ و میر سندرم کودرگیری قلب در بیماری ویراجزای پر سلولی بدن انسان منبع هوشیاری کجاست قسمت سلول های بدن تو پیر نیستنبقای حقیقی در دور ماندن امغز بزرگ چالشهای پیش رونرمشهای مهم برای تقویت عتلاش هایی در بیماران قطع واکنش های ناخودآگاه و تقتاریکی من و تو و گرد و غباکشف جمجمه ای درکوه ایرهوحس و ادراک قسمت سیزدهمانواع سکته های مغزیذخیره ی شگفت انگیز اطلاعادامه بحث تکامل چشممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسودمندی موجودات ابزی بر بیمار 101 ساله، مبتلا به سنقش نظریه تکامل در شناسانسبت طلایی، نشانه ای به ستو پیچیده ترین تکنولوژی وراپامیل در بارداریتشنج چیستگزیده ای از وبینار یا کنفخواب عامل دسته بندی و حفطاولین هیبرید بین انسان و رویا حقی از طرف خداارتباط شگفت انگیز مغز انمواد کوانتومی جدید، ممکنساخت شبکه عصبی با الفبای بیهوشی در بیماران دچار اهمراهی نوعی سردرد میگرنیتوهم جدایی و توهم علمثبت امواج الکتریکی در عصپیوستگی همه ی اجزای جهاندنیای شگفت انگیز کوانتومفلج دوطرفه عصب 6 چشمایندرالاز واقعیت امروز تا حقیقتما اشیا را آنطور که هستندنقش ذهن و شناخت در حوادث شلیک فراموشیبازگشت به ریشه های تکاملهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل چشمجهان کاملی در اطراف ما پرآملودیپین داروی ضد فشار دانش محدود به ابعاد چهارفضای قلب منبع نبوغ استرژیم غذایی ضد درداگر تلاش انسان امروز برااز تکینگی تا مغز از مغز تمحل درک احساسات روحانی دچند نرمش مفید برای کمردرشاید درست نباشدبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی از عروسک تا کمتئوری جدید، ویران کردن گجاودانگی مصنوعیآیا هوش سریعی که بدون احسداروی لیراگلوتیدابزار بقا از نخستین همانلمس کوانتومیزمین زیر خلیج فارس تمدنی از تکینگی تا مغز از مغز تمرگ و میر پنهاننورون هاي مصنوعی می توانطوفان فقر و گرسنگی و بی سبرای زندگی سالم، یافتن تهوش احساسیتاثیر کتامین در درمان پاکلمات بلند نه صدای بلندحقیقت در علم، هرگز نهایی آیا جهان ذهن و افکار ما مدر هم تنیدگی کوانتومی و دابزار بقا از نخستین همانممانتین یا آلزیکسا یا ابزیباترین چیز در افزایش ساز تکامل تا مغز از مغز تا مشکلات روانپزشکی در عقب چگونه واکسن کرونا را توزعید نوروز مبارکبرخی سلولهای عصبی در تلاهر چیز با هر چیز دیگر در تتاثیر احتمالی عصاره تغلیکودک ایرانی که هوش او از حس و ادراک (قسمت اول )آثار باستانی تمدن های قددرمان جدید ALSابزار بقای موجود زنده از منابع انرژی از نفت و گاز زبان شناسی مدرن در سطح سلاستروژن مانند سپر زنان دمغز آیندگان چگونه است ؟چالش هوشیاری و اینکه چرا بعد از کرونا دلخوشی بیهوویتامین کاتاثیر درجه حرارت بر عملککاربرد روباتهای ريز، در حس و ادراک قسمت پنجاهافزایش سرعت پیشرفت علوم درگیری مغز در بیماری کویاجزایی ناشناخته در شکل گمنبع هوشیاری کجاست قسمت سلول عصبی شاهکار انطباق بلندی در ذهن ما درک بلندیمغز بزرگ و فعال یا مغز کوچرا مغز انسان سه هزار سالتلاشی برای درمان قطع نخاواکنش به حس جدیدتاریخ همه چیز را ثبت کردهگل زندگیحس و ادراک قسمت ششمانگشت ماشه ایذره ی معین یا ابری از الکاداراوون تنها داروی تاییمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسیلی محکم محیط زیست بر انبیماری های مغز و اعصاب و نقش هورمون های تیروئید دنشانه های گذشته در کیهان تو افق رویداد جهان هستیورزش هوازی مرتب خیلی به قتشنج و حرکات شبه تشنجی قاگزارش یک مورد جالب لخته وخودآگاهی و هوشیارياولین تصویر در تاریخ از سرویاها از مغز است یا ناخوارتباط شگفت انگیز مغز انموجود بی مغزی که می تواندساختار شبکه های مغزی ثاببیوگرافیهندسه ی پایه ایتوهمات و شناخت حقیقتجلوتر را دیدنپیام های ناشناخته بر مغز دندان ها را مسواک بزنید تفناوری هوش مصنوعی نحوه خروشهای شناسایی قدرت شنواایا کوچک شدن مغزانسان الاز کجا آمده ام و به کجا میما به جهان های متفاوت خودنقش روی و منیزیم در سلامتشلیک فراموشیبازخورد یا فیدبکهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل و ارتقای نگاه تا عمجهان پیوستهآمارهای ارائه شده در سطح دانش بی نهایتقلب و عقلراه فراری نیستاگر خواهان پیروزی هستیاز تکینگی تا مغز از مغز تمحدودیت های حافظه و حافظچند جهانیشبیه سازی میلیون ها جهان بحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی از عروسک تا کمتا 20 سال آینده مغز شما به جایی خالی نیستآیا هشیاری کوانتومی وجودداروی تشنجی دربارداریابزار بقا از نخستین همانلوب فرونتال یا پیشانی مغزمان چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تمرگ و میر بسیار بالای ناشنورون های ردیاب حافظهطی یکصد هزار سال اخیر هرچبرخی ملاحظات در تشنج های هوش عاطفی بیشتر در زنانتاثیر گیاه خواری بر رشد وکلام و زبان، گنجینه ای بسحقیقت راستین انسان علم بآیا جهش های ژنتیکی، ویرودر یک فراکتال هر نقطه مرکابزار بقا از نخستین همانمن کسی در ناکسی دریافتم زیر فشار کووید چه باید کراز تکامل تا مغز، از مغز تمشاهده گر جدای از شیء مشاچگونه آن شکری که می خوریمعامل کلیدی در کنترل کارآبرخی سيناپسها طی تکامل و هر حرکت خمیده می شود و هر تاثیر ترکیبات استاتین (سکودکان میتوانند ناقل بی حس و ادراک (قسمت دوم )آرامش(سکوت) stillness و تکاپودرمان جدید میگرن با انتی ابزارهای پیشرفته ارتباط منابع انرژی از نفت و گاز زبان شناسی نوین نیازمند اسرار آفرینش در موجمغز انسان ایا طبیعتا تماچالش هوشیاری و اینکه چرا بعد از کرونا دلخوشی بیهوویتامین کا و استخوانتاثیر درجه حرارت بر عملککتاب گران و پرهزینه شد ولحس و ادراک قسمت پنجاه و یافسردگی و اضطراب در بیمادرگیری مغز در بیماران مباحیای بینایی نسبی یک بیممنبع هوشیاری کجاست قسمت سلولهای ایمنی القا کنندهبلعیدن ستاره توسط سیاهچامغز بزرگترین مصرف کننده چرا مغزهای ما ارتقا یافت تلاشی تازه برای گشودن معواکسن های شرکت فایزر آمرتازه های اسکیزوفرنی(جنوگلوئونحس و ادراک قسمت شصت و دوانگشت نگاری مغز نشان میدذرات کوانتومی زیر اتمی قادب برخورد با دیگرانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسیگار عامل افزایش مرگ ومبیماری وسواسنقش هورمون زنانه استروژننشانه های پروردگار در جهتو انسانی و انسان، شایستتو با همه چیز در پیوندیورزش هوازی ، بهترین تمریتشنج عدم توازن بین نورون گشایش دروازه جدیدی از طرخودآگاهی و هوشیارياولین سلول مصنوعیرویاهای پر رمز و حیرتی درارتباط غیرکلامی بین انساموجودات مقهور ژنها هستندسازگاری با محیط بین اجزابیوگرافیهندسه ی رایج کیهانتوپیراماتجمجمه انسان های اولیهپیشینیان انسان از هفت میدو ویژگی انتزاع و قدرت تجفیلمی بسیار جالب از تغییروشی برای بهبود هوش عاطفایا این جمله درست است کسیاز آغاز خلقت تا نگاه انساما با کمک مغز خود مختاريمنقش روزه داری در سالم و جشنا در ابهای گرم جنوب نیابازسازي مغز و نخاع چالشی هوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل ابزار هوش ، راه پر جهان پیوستهآن چیزی که ما جریان زمان دانشمندان موفق به بازگردقلب دروازه ی ارتباطراه های جدید برای قضاوت راپی ژنتیکاز تکینگی تا مغز از مغز تمخچه فراتر از حفظ تعادلچند روش ساده برای موفقیتشبیه سازی سیستم های کوانبحثی درباره احساسات متفاهوش مصنوعی از عروسک تا کمتا بحر یفعل ما یشاجاذبهآیا واکنش های یاد گرفته وداروی جدید s3 در درمان ام ابزار بقا از نخستین همانلوتیراستامزمان و مکان، ابعاد کیهان از تکینگی تا مغز از مغز تمرگ انتقال است یا نابود شنوروپلاستیسیتی چیستظهور امواج مغزی در مغز مصبرخی مرزهای اخلاق و علوم هوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر گیاه خواری بر رشد وکلرال هیدرات برای خوابانحقیقت غیر فیزیکیآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجدر کمتر از چند ماه سوش جدابزار بقای موجود زنده از منابع انرژي پاک سرچشمه حزیرفون داروی ضد ام اساز تکامل تا مغز، از مغز تمشاهده آینده از روی مشاهچگونه انتظارات بر ادراک عادت کردن به نعمتبرداشت مغز ما از گذر زمانهرچیز با یک تاب تبدیل به تاثیر حرکات چشم بر امواج کودکان خود را مشابه خود تحس و ادراک قسمت 67آزمون تجربی، راهی برای ردرمان جدید کنترل مولتیپلابزارهای بقا از نخستین همنابع انرژی از نفت و گاز زبان، نشان دهنده ی سخنگو اسرار بازسازی اندام هامغز انسان برای ایجاد تمدچالش هوشیاری و اینکه چرا تفکر خلا ق در برابر توهم ویتامین کا در سبزیجاتتاثیر درجه حرارت بر عملککتاب زیست شناسی باورحس و ادراک قسمت پنجاه و دالکترومغناطیس شنوایی و هدرگیری مغزی در سندرم کوواحیای بینایی نسبی یک بیممنبع هوشیاری کجاست قسمت سلولهای بنیادی مصنوعی دربه قفس های سیاهت ننازمغز حریص برای خون، کلید تچرا ویروس کرونای دلتا واتلاشی جدید در درمان ام اسواکسن کووید 19 چیزهایی که تازه های بیماری پارکینسوگمان میکنی جرمی کوچکی در حس و ادراک قسمت شصت و ششاندوهگین نباش اگر درب یا ذرات کوانتومی زیر اتمی قادراک ما درک ارتعاشی است منبع هوشیاری کجاست؟(قسمسیاهچاله های فضایی منابعبیماری گیلن باره و بیمارنقش ویتامین K در ترمیم اسنظام مثبت زندگینقش ژنتیک در درمان اختلانظریه ی تکامل در درمان بیتو با باورهایت کنترل میشورزش و میگرنتشخیص ژنتیکی آتروفی های پمبرولیزوماب در بیماری چخودروهای هیدروژنیاوکرلیزوماب داروی جدید شرویای شفافارتروز یا خوردگی و التهامیهمانهای ناخوانده عامل ستون فقرات انسان دو پا جلبیان ژن های اسکیزوفرنی دهندسه بنیادینتوانایی مغز و دیگر اجزای جنبه های موجی واقعیتپیشرفت های جدید علوم اعصدو برابر شدن خطر مرگ و میفیزیک مولکولها و ذرات در روشی جدید در درمان قطع نخایا ابزار هوشمندی یا مغز از انفجار بزرگ تا انفجار ما بخشی از این جهان مرتبطنقش رژیم غذایی بر رشد و اشناخت و معرفت، و نقش آن دبحتی علمی درباره تمایل بهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل جریان همیشگی خلقتجهان پر از چیزهای اسرار آآنچه واقعیت تصور میکنیم دانشمندان نورون مصنوعی سقلب را نشکنراه های جدید برای قضاوت رابتدایی که در ذهن دانشمناز تکینگی تا مغز از مغز تمخچه ، فراتر از حفظ تعادلچندین ماده غذایی که ماننشبکه های مصنوعی مغز به دربحثی درباره احساساتی غیرهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر مشاهده بر واقعیت بجاذبه و نقش آن در شکلگیریآیا یک، وجود داردداروی جدید میاستنی گراویابزار بقا از نخستین همانلوزالمعده(پانکراس)مصنوعزمان واقعیت است یا توهماز تکینگی تا مغز از مغز تمراحل ارتقای پله پله کیهنوروز یا روز پایانیعقل مجادله گربرخی نکات از گاید لاین پرهوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر گیاه خواری بر رشد وکمردردحقیقت غیر قابل شناختآیا خداباوری محصول تکاملدر آستانه ی موج پنجم کوویابزار بقای موجود زنده از منابع انرژی از نفت و گاز زیست، مرز افق رویداد هستاز روده تا مغزمطالعه ای بیان میکند اهدچگونه به سطح بالایی از هوعارضه جدید ویروس کرونا سبررسي علل احتمالي تغيير هزینه ای که برای اندیشیدتاثیر دوپامین و سروتونینکوری گذرای ناشی از موبایحس و ادراک قسمت چهلآزمون ذهنی گربه ی شرودیندرمان جدید سرطانابزارهای بقا ازنخستین هممنابع بی نهایت انرژی در دزبان، وسیله شناسایی محیطاصل بازخوردمغز انسان برای شادمانی طچالش هوشیاری و اینکه چرا تفاوت مغز انسان و میمون هویتامین بی 12 در درمان دردتاثیر درجه حرارت بر عملککتاب طبیعت در قالب هندسهحس و ادراک قسمت پنجاه و سالکتروتاکسی(گرایش و حرکدرگیری مغزی در سندرم کوواحساس گذر سریعتر زمانمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمسلسله مباحث هوش مصنوعیبه مغز خزندگان خودت اجازمغز در تنهایی آسیب میبینچرا پس از بیدار شدن از خوتمایل زیاد به خوردن بستنواکسن کرونا و گشودن پنجرتبدیل تراکت صوتی مصنوعی گنجینه ای به نام ویتامین حس و ادراک سی و هفتماندام حسی، درک از بخش هایذرات کوانتومی زیر اتمی قادغام میان گونه های مختلمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسیاهچاله ها، دارای پرتو بیماری آلزایمر، استیل کوبیماری الزایمرنقش گرمایش آب و هوا در همنظریه ی تکامل در درمان بیتو جهانی هستی که خودش را ورزش بهترین درمان بیش فعتشخیص آلزایمر سالها قبل پنج اکتشاف شگفت آور در موخورشید مصنوعیايندگان چگونه خواهند دیدروان سالمارزش حقیقی زبان قسمت اولمیوتونیک دیستروفیسخن پاک و ثابتبیان حقیقتهندسه در پایه ی همه ی واکتوازن مهمتر از فعالیت زیجنسیت و تفاوت های بیناییپیشرفت در عقل است یا ظواهدو برابر شدن خطر مرگ و میفیزیک و هوشیاریروشی جدید در درمان نابینایا بیماری ام اس (مولتیپاز بحث های کنونی در ویروسما تحت کنترل ژنها هستیم ینقش رژیم غذایی در رشد و اشناخت درون، شناخت بیرون؛بحث درباره پیدایش و منشا هوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل داروینی هنوز در حاجهان دارای برنامهآنچه حس می کنیم، نتیجه ی دانشمندان یک فرضیه رادیکقیچی ژنتیکیراه پیروزی در زندگی چیستابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز از مغز تمخچه ابزاري که وظیفه آن فنه جنگ و نه خونریزیشباهت مغز و کیهانبخش فراموش شده ی حافظههوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر نگاه ناظر هوشیار بجدایی خطای حسی استآیا کیهان می تواند یک شبیداروی جدید ضد میگرنابزار بقا از نخستین همانلیس دگرامفتامین یا ویاسزمان پلانکاز تکینگی تا مغز از مغز تمرز مرگ و زندگی کجاستنوشیدن چای برای مغز مفید علم و ادراک فقط مشاهده ی برخی نرمش ها برای زانوهوشمندی کیهانتاثیر گیاه خواری بر رشد وکمردرد ناشی از تنگی کاناحقایق ممکن و غیر ممکنآیا دلفین ها می تواند از در درمان بیماری مولتیپل ابزار بقای موجود زنده از منابع انرژی از نفت و گاز زاوسکا درمان گوشراز علم جز اندکی به شما دامعنی روزهچگونه باغبانی باعث کاهش عدم توقف تکامل در یک اندابررسی و اپروچ جدید بر بیمهزینه سنگین انسان در ازاتاثیر دپاکین بر بیماری مکی غایب شدی تا نیازمند دلحس و ادراک قسمت چهل و هفتآزمون ذهنی گربه شرودینگردرمانهای بیماری پارکینسابزارهای بقای موجود زندهمنابع جدید انرژیسفر نامه سفر به بم و جنوب اصل علت و تاثیرمغز انسان برای شادمانی طچالش دیدگاه های سنتی در بتفاوت ها و تمایزها کلید بویتامین دی گنجینه ای بزرتاثیر درجه حرارت بر عملککتاب، سفری به تاریخحس و ادراک قسمت پنجاه و شالگو و عادت را بشکن و در ادرگیری اعصاب به علت میتواحساسات کاذبمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسلطان جنگل یا صاحب ملکوتبه هلال بنگرمغز را از روی امواج بشناسچرا بیماری های تخریبی مغتمدن قدیمی ای در جنوب ایرواکسن کرونا از حقیقت تاتتبدیل سلولهای محافط به سگویید نوزده و ایمنی ساکتحس و ادراک- قسمت پنجاه و انرژی تاریکرفتار اجتماعی انسان، حاصادغام دو حیطه علوم مغز و منبع هوشیاری کجاست؟(قسمسیاهچاله و تکینگی ابتدایبیماری ای شبیه آلزایمر و نقش پیش زمینه ها و اراده نظریه ی ریسمانتو دی ان ای خاص ميتوکندريورزش در کمر دردتصویربرداری فضاپیمای آمپوست ساعتی مستقل از مغز دخانواده پایدارايا اراده آزاد توهم است یروبات های ریز در درمان بیارزش حقیقی زبان قسمت دوممیگرن و پروتئین مرتبط با سرنوشتبیست تمرین ساده برای جلوهندسه زبانِ زمان استتوسعه هوش مصنوعی قادر اسجنسیت و تفاوت های بیناییپیشرفتی مستقل از ابزار هدو سوی واقعیتفیزیکدانان ماشینی برای تروشی جدید در درمان سکته مایا بدون زبان میتوانیم تاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمانند آب باشنقش زنجبیل در جلوگیری از شناسایی تاریخچه ی تکاملیبحثي درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل داروینی هنوز در حاجهان در حال نوسان و چرخشآنها نمیخواهند دیگران رادانشمندان ژنی از مغز انسقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصراه انسان شدن، راه رفتن وابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمدل همه جانبه نگر ژنرالیچه زیاد است بر من که در ایشباهت مغز با کیهان مادیبخش بزرگی حس و ادراک ما اهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر نگاه و مشاهده ناظر یادآوری خواب و رویاجریان انرژی در سیستم های آیا گذشته، امروز وآینده داروی ضد تشنج با قابليت تابزار بقا از نخستین همانلا اکراه فی الدینزمان به چه دلیل ایجاد میشاز تکینگی تا مغز از مغز تمرز بین انسان و حیوان کجانوعی سکته مغزی ، وحشتناک علم اپی ژنتیک دریچه ای بهبرخی نرمش های گردنهوشیاری کوانتومیتاثیر گیاه خواری بر رشد وکمردرد و علل آنحلقه های اسرارآمیزآیا دلفین ها میتوانند بادر سال حدود 7 میلیون نفر ابزار بقای موجود زنده از منابع انرژی از نفت و گاز زبان مشترک ژنتیکی موجوداازدواج های بین گونه ای، رمعادله ها فقط بخش خسته کنچگونه تکامل مغزهای کنونیعدم درکبررسی ژنها در تشخیص بیماهزاران سال چشم های بینا وتاثیر داروهای ضد التهاب کیهان خود را طراحی میکندحس و ادراک قسمت چهل و هشتآسيب میکروواسکولاریا آسدرهای اسرارآمیز و پوشیدهابزارهای بقای از نخستین مناطق خاصی از مغز در جستجسفر به مریخ در 39 روزاصل عدم قطعیت از کوانتوم مغز انسان رو به کوچک تر شچاالش ها در تعیین منبع هوتفاوت های بین زن و مرد فقویروس مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملککتابخانهحس و ادراک قسمت بیست و چهالگوی بنیادین و هوشیاریدرختان اشعار زمیناخلاق و علوم اعصابمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسم زنبور ، کلیدی برای واربه کدامین گناه کشته شدندمغز زنان جوانتر از مغز مرچرا حیوانات سخن نمی گوینتمدن پیشرفته ی پیشینیانواکسن کرونا ساخته شده توتداوم مهم است نه سرعتگوشه بیماری اتوزومال رسسحس و ادراک- قسمت بیست و پانرژی تاریک که ما نمی تورقیبی قدرتمند در برابر مارتقا و تکامل سنت آفرینش منبع هوشیاری کجاست؟(قسمسیاهچاله ی تولید کنندهبیماری ای شبیه ام اس مولتنقش آتش در رسیدن انسان بهنظریه تکامل در درمان بیمتولید مثل اولین ربات های وزن حقیقی معرفت و شناختتصادف یا قوانین ناشناختهپوشاندن خود از نورخارق العاده و استثنایی بايا اراده آزاد توهم است یروح رهاییارزش حقیقی زبان قسمت سوممیگرن سردردی ژنتیکی که بسریعترین کامپیوتر موجودبیش از نیمی از موارد انتقهنر حفظ گرهتوسعه برخی شغل ها با هوش جهل مقدسپاسخ گیاهان در زمان خورددوچرخه سواری ورزشی سبک و فاصله ها در مکانیک کوانتريتوکسيمب در درمان ام اسایا تکامل هدفمند استاز تلسکوپ گالیله تا تلسکماه رجبنقش زبان در سلطه و قدرت اشناسایی سلول های ایمنی ابحثی جالب درباره محدودیتهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل داروینی هنوز در حاجهان شگفت انگیزآنزیم تولید انرژی در سلودانشمندان پاسخ کوانتومی قانون مندی نقشه ژنتیکی مراه بی شکستاز تکینگی تا مغز از مغز تمدل های ریز مغز مینی بریننه عدم مطلق بلکه عدم با قشباهت کیهان و مغزبخش بزرگتر کیهان ناشناختهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر نگاه انسان بر رفتاژن همه چیز نیستجریان انرژی در سیستم های آیا پیدایش مغز از روی تصاداروی ضد تشنج با قابليت تابزار بقا از نخستین همانلایو دوم دکتر سید سلمان فزمان شگفت انگیزاز تکینگی تا مغز از مغز تمرز جدید جستجو و اکتشاف، نیکولا تسلاعلم به ما کمک میکند تا موبرخی یونها و مولکول های مهوش، ژنتیکی است یا محیطیتاثیر گیاه خواری بر رشد وکمردرد با پوشیدن کفش مناحمله ویروس کرونا به مغزآیا دست مصنوعی به زودی قادرمان های اسرار آمیز در آابزار بقای موجود زنده از منابع انرژی از نفت و گاز زبان چهار حرفی حیات زمیناساس انسان اندیشه و باور معجزه ی علمچگونه جمعیت های بزرگ شکل عسل طبیعی موثر در کنترل ببررسی سیستم تعادلی بدن اهستي مادي ای که ما کوچکترتاثیر داروی ضد تشنج سدیم کیهانِ هوشیارِ در حال یاحس و ادراک قسمت چهل و دومآسیب ها ناشی از آلودگی هودرک فرد دیگر و رفتارهای اابزارهای دفاعی و بقای مومنبع هوشیاری کجاست قسمت سفر تجهیزات ناسا به مریخ اصول انجام برخی نرمش ها دمغز انسان رو به کوچکتر شدناتوانی از درمان برخی ویتفاوت های تکاملی در مغز وویرایش DNA جنین انسان، برتاثیر درجه حرارت بر عملککجای مغز مسئول پردازش تجحس و ادراک قسمت بیست و یکالگوبرداری از طبیعتدرد باسن و پا به دلیل کاهاخلاق پایه تکامل و فرهنگمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسماگلوتید داروی کاهش دهنبه بالا بر ستارگان نگاه کمغزهای کوچک بی احساسچرا حجم مغز گونه انسان درتمدن بشری و مغز اخلاقیواکسن ایرانی کرونا تولیدتداخل مرزها و صفات با بینگوشت خواری یا گیاه خواریحس و ادراک- قسمت شصت و چهانسان قدیم در شبه جزیره عرموزی از نخستین تمدن بشرارتوکين تراپی روشی جديد منبع هوشیاری کجاست؟(قسمسیاره ی ابلهانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسیاره ابلهانبیماری اسپینال ماسکولار نقش انتخاب از طرف محیط، ننظریه تکامل در درمان بیمتولید پاک و فراوان انرژیوزوز گوشتظاهر خوابیده ی مادهپیموزایدخبر مهم تلسکوپ هابلای نعمت من در زندگیمروزه داری متناوب، مغز را ارزش خود را چگونه میشناسمیگرن شدید قابل درمان اسسرگیجه از شایعترین اختلابیشتر کمردردها نیازی به هنر رها شدن از وابستگیتوصیه های سازمان بهداشت جهان فراکتالپختگی پس از چهل سالگي به دورترین نقطه ی قابل مشاهفرگشت و تکامل تصادفی محض ریواستیگمینایجاد احساساتاز تکنیکی تا مغز از مغز تماپروتیلیننقش زبان در سلطه و قدرت اشواهدی از نوع جدیدی از حابحثی در مورد نقش ویتامين هوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل داروینی هنوز در حاجهانی که نه با یک رخداد و آینده ی انسان در فراتر ازدانشمندان اولین سلول مصنقانون جنگلرابطه تشنج و اوتیسماز تکینگی تا مغز از مغز تمدیون خود ناموجودنهایت معرفت و شناخت درک عشباهت زیاد بین سلول هاي عبخش دیگری در وجود انسان ههوش مصنوعی به کمک هوش طبیتاثیر نگاه انسان بر رفتاژن همه چیز نیستجریان انرژی در سیستم های آیا آگاهی پس از مرگ از بیداروی ضد تشنج توپیراماتابزار بقا از نخستین همانلبخند بزن شاید صبح فردا ززندگی هوشمند در خارج از زاز تکینگی تا مغز از مغز تمزایای شکلات تلخ برای سلنیاز به آموزش مجازی دیجیعلم ساختن برج های چرخانبرخی اثرات مضر ویتامین دهیچ کاری نکردن به معنی چیتاثیر گیاه خواری بر رشد وکنفرانس تشنج هتل کوثر اصحمایت از طبیعتآیا رژیم غذایی گیاهی سلادرمان های بیماری آلزایمرابزار بقای موجود زنده از منابع انرژی از نفت و گاز زبان و کلمه حتی برای کساناستفاده از مغز، وزن را کممعجزه ی علم در کنترل کرونچگونه جمعیت های بزرگ شکل عصب حقوق نورولووبررسی علل کمر درد در میانهستی ما پس از شروعی چگال تاثیر درجه حرارت بر عملککیست کلوئید بطن سومحس و ادراک قسمت چهل و سومآشنا پنداریدرک نیازمند شناخت خویش اابعاد اضافه ی کیهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت سفر دشوار اکتشافاصول توسعه ی یک ذهن کاملمغز ایندگان چگونه استناتوانی در شناسایی چهره تفاوت های زبانی سرمنشا تواقعیت فیزیکی، تابعی از تاثیر درجه حرارت بر عملککرونا چه بر سر مغز می آورحس و ادراک قسمت بیست و دوالتهاب شریان تمپورالدستورالعمل مرکز کنترل بیاختلال خواب فرد را مستعد منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسندرم کووید طولانیبه خودت مغرور نشومغزتان را در جوانی سیم کشچرا خشونت و تعصبتمدنی قدیمی در شمال خلیج واکسن اسپایکوژنتروس جریان انرژیگیلگمش باستانی کیستحساسیت روانی متفاوتانسان ها می توانند میدان رمز و رازهای ارتباط غیر کارتباط میکروب روده و پارارتباط ماده و انرژیمنبع هوشیاری در کجاست؟ قسیاره ابلهانبیماری اضطراب عمومینقش اتصالات بین سلولهای نظریه تکامل در درمان بیمتولید سلولهای جنسی از سلیک پیام منفرد نورون مغزی تظاهری از ماده است که بیدپیموزایدخدا موجود استای آنکه نامش درمان و یادشروزه داری و بیمار ی ام اس از نخستین همانند سازها تمیدان مغناطيسي زمین بشر سربازان ما محققا غلبه می با هوش مصنوعی خودکار روبهوموارکتوس ها ممکن است دتوصیه های غیر دارویی در سجهان ما میتواند به اندازپروژه ی ژنوم انسانیديدن با چشم بسته در خواب فراموش کارها باهوش تر هسریاضیات یک حس جدید استایرادهای موجود در خلقت باز تکینگی تا مغز و از مغز ماجرای جهل مقدسنقش سجده بر عملکرد مغزشواهدی از دنیسوان(شبه نئبحثی در مورد نقش کلسیم و هوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل زبانجهانی که از یک منبع، تغذیآینده ی علم و فیزیک در60 ثدانشمندان تغییر میدان مغابزار بقا از نخستین همانقانون جنگلراز تغییراز تکینگی تا مغز از مغز تمدیریت اینترنت بر جنگنهایت در بی نهایتشباهت زیاد بین سلول هاي عبرنامه و ساختار پیچیده مهوش مصنوعی به شناسایی کاتاثیر ویتامین دی بر بیماژن هوش و ساختارهای حیاتی جستجوی متن و تصویر به صورآیا امکان بازسازی اندامهداستانها و مفاهیمی اشتباابزار بقا از نخستین همانلرزش ناشی از اسیب به عصبزندگی بی دوداز تکینگی تا مغز- از مغز مسیر دشوار تکامل و ارتقاچیزی منتظر شناخته شدنعلایم کمبود ویتامین E را برخی اختلالات عصبی مثانههیچ کس مانند تو نگاه نمیکتاثیر گیاه خواری بر رشد وکنگره بین المللی سردرد دحوادث روزگار از جمله ویرآیا رژیم غذایی گیاهی سلادرمان های جدید میگرنابزار بقای موجود زنده از منابع انرژی از نفت و گاز زبان و بیان نتیجه ساختمااستفاده از هوش مصنوعی در مغز فکر میکند مرگ برای دیچگونه حافظه را قویتر کنیعضلانی که طی سخن گفتن چقدبزرگ شدن مغز محدود به دورو هر کس تقوای خدا پیشه کنتاثیر درجه حرارت بر عملککاهش مرگ و میر ناشی از ابحس و ادراک قسمت نهمآغاز فصل سرما و دوباره تکدرک و احساساتفاق و تصادفمنبع هوشیاری کجاست قسمت سفرنامه سفر به بم و جنوب اصول سلامت کمرمغز ابزار بقای برتر مادینادانی در قرن بیست و یکم،تفاوتهای جنسیتی راهی براواقعیت چند سویهتاثیر درجه حرارت بر عملککریستال هاحس و ادراک قسمت بیست و سوامیوتروفیک لترال اسکلرودغدغه نتیجه ی نادانی استاختلال در شناسایی حروف و منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسندرم گیلن باره به دنبال به دنبال رستگاری باشمغزتان را در جوانی سیمکشچرا در مغز انسان، فرورفتتمساح حد واسط میان مغز کوواکسن اسپایکوژن ضد کروناتری فلوپرازینگیاه خواری و گوشت خوار کدخفاش با شیوع همه گیری جدیانسان یک کتابخانه استرمز بقای جهش ژنتیکیرمز جهانارتباط متقابل با همه ی حیمنبع هوشیاری در کجاست؟(قسیر آفرینش از روح تا مغز بیماری بیش فعالینقش تیروئید در تکامل مغزهفت چیز که عملکرد مغز تو تولترودینیک پیشنهاد خوب برای آسان تعداد کلی ذهن ها در جهان پیچیدگی های مغزمگسخطا در محاسبات چیزی کاملایمپلانت مغزی کمک میکند روزه داری سلول های بنیاداز نخستین همانند سازها تمیدان های مغناطیسی قابل سردرد میگرن در کودکانبا تعمق در اسرار ابدیت و هوش مصنوعی می تواند بر احتوصیه هایی در مصرف ماهیجهان مادی، تجلی فضا در ذهپروژه ی ژنوم انسانیدی متیل فومارات(زادیوا)(فراموشی همیشه هم بد نیستریسدیپلام تنها داروی تایاکسی توسین و تکامل پیش ااز تکینگی تا مغز از مغز تماده ی تاریکنقش غذاها و موجودات درياشکل های متفاوت پروتئین ههوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل زبانجهانی در ذهنآیا ممکن است موش کور بی مدانشمندان روش هاي جدیدی ابزار بقا از نخستین همانقانونمندی و محدودیت عالمراست دستی و چپ دستیاز تکینگی تا مغز از مغز تمدارک ژنتیکی چگونه انسانچهار میلیارد سال تکامل بشرکت نورالینک ویدیویی ازبرنامه ی مسلط ژنها در اختهوش مصنوعی در کامپیوترهاتاثیر ویروس کرونا بر مغز ژن یا نقشه توسعه مغز و نقجستجوی هوشیاری در مغز ماآیا انسان با مغز بزرگش اخدخالت در ساختار ژنهاابزار بقا از نخستین همانلرزش عضله یا فاسیکولاسیوزندگی در جمع مواردی را براز تکینگی تا مغز- از مغز مسئول صیانت از عقیده کیسچیزی خارج از مغزهای ما نیعلایم کمبود ویتامین E را برخی اصول سلامت کمرهیچگاه از فشار و شکست نترتاثیر گیاه خواری بر رشد وکنگره بین المللی سردرد دحافظه و اطلاعات در کجاست آیا راهی برای رفع کم آبی درمان های جدید در بیماری ابزار بقای موجود زنده از منابع انرژی از نفت و گاز زبان و بیان، در سایه پیشراستفاده از انرژی خلامغز قلبنگاه محدود و تک جانبه، مشغیرقابل دیدن کردن مادهبزرگ شدن تقریبا ناگهانی وفور و فراوانیتاثیر درجه حرارت بر عملککاهش التهاب ناشی از بیماحس و ادراک قسمت چهارمإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَدرک کنیم ما همه یکی هستیماتوبان اطلاعات و پلِ بینمنبع هوشیاری کجاست قسمت سفرنامه سفر به بم و جنوب اضطراب و ترسمغز ابزار برتر بقانبرو و انرژی مداومتقلید مرحله ای نسبتا پیشواقعیت چیستتاثیر رو ح و روان بر جسمکریستال زمان(قسمت اولحس و ادراک قسمت بیستمامید نیکو داشته باش تا آنذهن ما از در هم شکستن منباختلال در شناسایی حروف و منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسندرم پیریفورمیسبه زودی شبکه مغزی به جای نقش قهوه در سلامتیچرا ذرات بنیادی معمولاً تنفس هوازی و میتوکندریواکسن دیگر کرونا ساخته شتری فلوپرازینگالکانزوماب، دارویی جدیخلاصه ای از مطالب همایش مانسان جدید از چه زمانی پاانسان خطرناکترین موجودرمز جهان خاصیت فراکتالارتباط چاقی و کاهش قدرت بمنبع خواب و رویاسیستم تعادلی بدنبیماری تی تی پینقش حفاظتی مولکول جدید دهفت سین یادگاری از میراث تومورها و التهاب مغزی عایک آلل ژنتیکی که از نئاندتغییر الگوی رشد مغزی با زپیچیدگی های مغزی در درک زخطا در محاسبات چیزی کاملایمپلانت نخاعی میتواند دروش مقابله مغز با محدودیاز نخستین همانند سازها تمیدازولام در درمان تشنج سردرد و علتهای آنباهوش ترین و با کیفیت تریهوش مصنوعی و کشف زبان هایتوضیحی ساده در مورد هوش مجهان هوشیارپرواز از نیویورک تا لوس آدین، اجباری نیستفرایند پیچیده ی خونرسانیریشه های مشترک حیاتاگر فقط مردم میفهمیدند کاز تکینگی تا مغز از مغز تماده ی خالینقش غذاها و موجودات درياشکل پنجم مادههوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل زبان انسان از پیشیجهش های ژنتیکی مفید در ساآیا ما تنها موجودات زنده دانشمندان روشی برای تبدیابزار بقا از نخستین همانقارچ بی مغز در خدمت موجودرجزخوانی هایی که امروز باز تکینگی تا مغز از مغز تمروری بر تشنج و درمان هایچهار ساعت پس از کشتار خوکشش مرحله تکامل چشمبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱هوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر ژنها بر اختلالات خژنها نقشه ایجاد ابزار هوحفره در مغزآیا احتمال دارد رویا از آدر مانهای کمر دردابزار بقا از نخستین همانلزوم سازگاری قانون مجازازندگی زمینی امروز بیش از از تکینگی تا مغز- از مغزتمسئولیت جدیدچیزی شبیه نور تو نیستعلت خواب آلودگی بعد از خوبرخی بیماری ها که در آن بهیپرپاراتیروئیدیسمتاثیر گیاه خواری بر رشد وکنترل همجوشی هسته ای با هحافظه و اطلاعات در کجاست آیاما مقهور قوانین فیزیکدرمان های رایج ام اسابزار بقای موجود زنده از منابع انرژی از نفت و گاز زبان و تکلم برخی بیماریهاستفاده از سلول های بنیامغز ما کوچکتر از نیم نقطهنگاه انسان محدود به ادرامقالاتبزرگترین خطایی که مردم موقت نهيب هاي غير علمي گذشتاثیر درجه حرارت بر عملککاهش حافظه هرچند فرایندیحس و ادراک قسمت نوزدهمافت فشار خون ناگهانی در ودرک احساسات و تفکرات دیگاتوسوکسیمایدمنبع هوشیاری کجاست قسمت سفرنامه سفر به بم و جنوب اطلاع رسانی اینترنتیمغز از بسیاری حقایق می گرنخاع ما تا پایین ستون فقرتقلید از روی طبیعتواقعیت چیستتاثیر رژیم گیاه خواری بر کریستال زمان(قسمت دوم)حس و ادراک قسمت دهمامید درمان کرونا با همانذهن چند جانبه نیازمند نگاختلالات مخچهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسندرم پس از ضربه به سربه زیر پای خود نگاه نکن بنقش مهاجرت در توسعه نسل اچراروياها را به یاد نمی آتنفس هوازی و میتوکندریواکسن دیگری ضد کرونا از دترکیب حیوان و انسانگامی در درمان بیماریهای خلاصه ای از درمان های جدی