دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ما با کمک مغز خود مختاريم یا محکوم قوانین طبیعت

ما با کمک مغز خود، مختاريم یا محکوم قوانین طبیعت؟

مغز ، انسان واسطه ای است که اطلاعات را از فراتر به فروتر منتقل میکند. شاید درک این حقیقت با برداشت های امروز- که مغز را فرمانده انسان میداند- در تضاد باشد.

در مقاله ای با نام سرعت تفکردر همین کانال به این مبحث پرداختیم که ما آغاز حرکت خود را قبل از شروع واکنش در مغز، درک مي کنيم

( .......
جای شگفتی است که افراد معمولاً آغاز حرکت خودشان را ۷۵ تا ۱۰۰ میلی ثانیه پیش از زمان رخ دادن واقعی آن، تصور می کنند.(تصور سریع بودن کاذب!! )این تفاوت، نمی تواند به علت زمان مربوط به حرکت فرامین از مغز تا ماهیچه ها باشد (که در حدود ۱۶ تا ۲۵ میلی ثانیه است). معلوم نیست که این درک نادرست، چرا حس می شود.

شاید علت آن، ایجاد واکنش در عصب های بسیار نزدیک به عصب های حسی و شنوایی است، حتی پیش از آنکه این پیام نهایتا به اندام واکنش دهنده برسد.

واکنش آغاز شده است، نقشه شما عملی شده است و این عملی شدن، هدف بزرگ شماست! و نتیجه نهایی آن، یعنی حرکت پاها شاید انجام بشود یا نه. و انجام شدن آن وابسته به سلامت عصب های حرکتی دیگری است که بعد از مغز قرار دارد.

من و شما در پاها نيستيم. همين که مغز برنامه خود را عملی کند منجر به احساس رضایت شما می شود چه اندام و پا حرکت کند یا نه. من و تو در پاها نیستیم و حتی در مغز هم نیستیم ولی مغز، گام اول در احساس من و توی مادی است.

این نتیجه و سایر یافته ها، پرسش های مهمی را درباره برنامه ریزی و کنترل اقدامات ما ارائه می دهد. در مجموع آنکه هر چند ممکنست تعیین “سرعت فکر” هرگز ممکن نباشد، ولی آنالیز کردن زمان لازم برای برنامه ریزی و تکمیل اقدامات، بینش مهمی را به دست می دهد، که سیستم عصبی تا چه میزان در تکمیل این فرآیندها کارآیی دارد.

@salmanfatemi

http://earthsky.org/human-world/what-is-the-speed-of-thought)

این درک زودتر از حرکت، نشان دهنده آغازی پیش از حرکات عصبی در مغز است و نشان دهنده منبعی است که پیش از شروع حرکات در مغز، پیام را دسته بندی و آماده می کند و به مغز مخابره می نماید.

مغز دستگاه فاکسی است که اکنون پیام را از پشت سیمها به شنونده جلوي خود منتقل میکند(با سرعتی بسیار بیشتر از حتی سرعت انتقال عصبی).

این خیلی هم با یافته های جدید فیزیک کوانتوم در مورد همبستگی و انتقال اطلاعات با سرعتی بسیار سریعتر از سرعت نور، عجیب نیست!

ذرات کوانتومی که سازنده کیهان ما هستند، منتظر ارتباطات لاکپشتي یافته های ماکروسکوپي ما در عالم ماده نمی مانند. اگر مقهور کندی های زمان هستیم، این به دلیل بسته شدن ما در صندوق عالم مادی تنگی است که راههایش طولانی و زمان هایش کند است و این کندی است که ما را در میان حافظه ای کوتاه مدت- که به دور نمی اندیشد- گرفتار میکند.

ولی حقیقت کیهان ما و همه هستی، چیز دیگری است.

صندوق ها را باید شکست و از پس حافظه ای- که عادت دارد کوتاه مدت باشد- فراتر را هم باید دید و در پس گرفتاری ها و ناکامي های دنیا- که ویژگی تنگنای زندان دنیاست- بازتر و روشن تر باید دید.

همبستگی کوانتومی

نظریه ای در مکانیک کوانتوم هست- که می گوید معلومات از بخشی به بخش دیگر با سرعتی میلیون ها بار بالاتر از سرعت نور، حرکت میکند.

تصور کنیم منبع نوری هست که دو شعاع نور را صادر میکند و در یکی از آنها الکترون ها در جهت عقربه های ساعت و در دیگری بر عکس عقربه های ساعت می چرخند و پرتويي را- که در آن الکترون ها در جهت عقربه های ساعت می چرخند- انتخاب کرده ايم تا آزمایش زیر را انجام دهیم: آن را به دو پرتوی جداگانه تبدیل کنیم و ببینم رویارویی چرخش الکترون ها در هر پرتو چگونه است... و شگفت انگیز است که یکی از آنها در جهت عقربه های ساعت و دیگری بر خلاف جهت آن است!

اگر منبع مورد استفاده، در جهت عقربه های ساعت است، چگونه چنین چيزي رخ داده است؟ دانشمندان مکانیک کوانتوم، تفسیر کرده اند که اتصالهایی کوانتومی بین این دو پرتو هست، پس وقتی یکی از آنها برگزیند، در جهت عقربه های ساعت حرکت کند نامه ای به پرتوی دیگر میدهد تا عکس آن حرکت کند.(این ارسال پیام، به صورتی ناگهانی به پرتوی دوم میرسد و فاصله ای بین آنها نیست یعنی سرعت انتقال، بسيار بیشتر از سرعت نور است!)

ولی این، با نظریه نسبیت- که وجود چیزی با سرعت بالاتر از سرعت نور را نفي میکند- در تعارض است و تفسیر اینشتاین از این آزمون، آن بود که الکترون ها معلوماتی دارند يعني هر پرتو میداند چگونه خواهد چرخید و هیچ رساله و نامه ای وجود ندارد زیرا او این اندیشه را- که کیهان کور و نابیناست- رد می کرد.

کدامشان حق می گفت؟
آزمایشات جان بیل ثابت کرد همبستگی کوانتومی، حقیقی است و فقط در سطح الکترون ها نیست بلکه نور، همان خاصیت را دارد.

@salmanfatemi

تکنولوژی فعلی که چرخش الکترون را اندازه می گیرد باید در یک سطح (اگر الکترون بر عکس عقربه های ساعت مي چرخید یا به صورت افقی یا عمودی میچرخید) اندازه گيري کن
د. و شگفت انگیز آن است که الکترون، سطحي را انتخاب میکرد که در آن در هر بار دستگاهی گذاشته شده بود. پس ایا امکان ندارد الکترون به روشی چرخش خود را انتخاب کرده باشد که نتوان آن را رصد کرد؟ ولي الکترون، آن را انتخاب نکرد زیرا ما نتوانستیم این حرکت را رصد کنیم. (الکترون ، مسیرهای مختلفی را میتواند انتخاب کند و آنچه حرکت الکترون را معنی میدهد اندازه گیری و نوع نگاه ماست. سرعت حرکات الکترون، و سرعت انتخاب های آن، نزدیک به بی نهایت است و با توجه به نوع رصد و نگاه ما میتواند ناگهان و در همان لحظه تغییر کند. پیوند میان نگاه ما و تغییر ناگهانی همه هستی در همان لحظه!!

ماییم که با معرفت و شناخت خود، در میان میلیون ها حرکت ممکن برای ذرات کوانتومی یکی را بر برمی گزینیم!
شبحی پر از انواع حرکات، موجود است و در این گرداب حرکات در همه جهت ها، ماییم که به یکی معنی می دهيم!)

این، یعنی ادراک انسان در رفتار اشیا موثر است، بلکه ادراک انسان طبیعت را وادار به انتخاب رفتاري می کند که می توانیم آن را اندازه بگیریم.
.
طبیعت فقط برای ما آفریده نشده است، بلکه ادراک ما آن را وادار به انتخاب رفتاري مشخص میکند که بتوانیم آن را بفهمیم.

https://www.facebook.com/groups/237884766980082/permalink/277272293041329/

قضیه بل توسط فیزیکدان ایرلندی به نام جان استوارت بل (۱۹۹۰-۱۹۲۸) بعنوان ابزاری برای آزمودن پیوستگی ذرات از طریق درهم تنیدگی کوانتومیطراحی شد. بر طبق این قضیه، هیچ نظریۀ متغیر پنهانی نمی تواند از پس ِ تمامی پیش بینی های مکانیک کوانتومی بر آید. بل این قضیه را با ایجاد نامعادلات بل تایید کرد؛ آزمایش ها حاکی از آن است که نامعادلات بل در سیستم فیزیک کوانتومی نقض می شوند. لذا باید برخی مفاد نظریه متغیرهای پنهان محلی اشتباه باشند.

در شرایطی که شما دو ذره با نام های A و B دارید و ذره ها در اثر درهم تنیدگی کوانتومی به یکدیگر وصل شدهاند، ویژگیهای A و B پیوندی با هم خواهند داشت. برای مثال، شاید اسپین(چرخش) ذره A معادل یک دوم و اسپین ذره B معادل منفی یک دوم باشد و یا بالعکس. فیزیک کوانتومی به ما می گوید که تا زمانیکه که اندازه گیری صورت نگرفته باشد، این ذرات در حالات احتمالی منطبق بر هم و روی هم قرار می گیرند. اسپین ذره A معادل ۱/۲ و ۱/۲- است. به مقاله ما در خصوص گربه شرودینگر نگاهی بیندازید تا بینش تان قدری افزایش یابد. این مثال ویژه با ذرات A و B، شکل متفاوتی از آزمایش فکری اینشتین-پودولسکی-روزن به نام پارادوکس EPR میباشد.

با این حال، به محض اینکه اسپین A را اندازه گیری کنید، یقیناً مقدار ذره B را بدون نیاز به اندازه گیری مستقیم آن خواهید فهمید. برای مثال، اگر مقدار ذره A برابر با ۱/۲ باشد، مقدار ذره B باید ۱/۲- باشد و بالعکس. معمایی که قضیه بل دارد این است که این اطلاعات چگونه از ذره A به ذره B انتقال می یابد. جان استوارت بل قضیه بل را در مقاله سال ۱۹۶۴ خود موسوم به “بررسی پارادوکس اینشتین-پودولسکی-روزن” مطرح کرد

https://bigbangpage.com/…/%D9%82%D8%B6%DB%8C%D9%87-%D8%A8%…/


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
از سایه بگذرتاثیر درجه حرارت بر عملکچرا خشونت و تعصبفاصله ها در مکانیک کوانتبرخی نرمش ها برای زانوحافظه و اطلاعات در کجاست واقعیت فیزیکی، تابعی از داروی جدید برای ای ال اسمیگرن شدید قابل درمان اسرژیم های غذایی و نقش مهم گاهی مغز بزرگ چالش استامید درمان کرونا با همانسرگیجه از شایعترین اختلااتوسوکسیمایدنقش پیش زمینه ها و اراده اصل بازخوردتاریکی من و تو و گرد و غباحس و ادراک قسمت چهل و هفتنظریه تکامل در درمان بیمقلب دروازه ی ارتباطبررسی و اپروچ جدید بر بیمواکسن ایرانی کرونا تولیددر هم تنیدگی مرزها و بی ممانند آب باشرجزخوانی هایی که امروز بپیوند قلب خوک، به فرد دچاانرژی تاریکشناسایی سلول های ایمنی اتوهم فضای خالیاختلالات مخچهنقش زبان در سلطه و قدرت ابلوغ چیستتراشه ی بیولوژِیکحس و ادراک قسمت پنجاه و شهندسه ی رایج کیهانقدرت عشقبعد از کرونا دلخوشی بیهوورزش بهترین درمان بیش فعدرمان های علامتی در ام اسمخچه فراتر از حفظ تعادلزمان به چه دلیل ایجاد میشپروژه ی ژنوم انسانیاولین هیبرید بین انسان و شبکه های مصنوعی مغز به درتوصیه های غیر دارویی در سارتباط چاقی و کاهش قدرت بنه به اعدامبوزون هیگز جهان را از متلتظاهر خوابیده ی مادهحس و ادراک سی و هفتمهوش مصنوعی از عروسک بازی مقابله ی منطقی با اعتراضتقویت حافظه یا هوش مصنوعژن هوش و ساختارهای حیاتی درک و احساسمرگ و میر پنهانزیست شناسی کل در جزء فراکآنان که در قله اند هرگز خاینکه به خاطرخودت زندگی طلای سیاهتکامل داروینی هنوز در حااز مخالفت بشنونورون هاي مصنوعی می توانبیماری تی تی پیجنسیت و تفاوت های بیناییخودآگاهی و هوشیاريهوش مصنوعی از عروسک تا کممنابع انرژی از نفت و گاز تنفس هوازی و میتوکندریکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدردی که سالهاست درمان نشمشکلات بین دو همسر و برخیزبان شناسی مدرن در سطح سلآیا یک، وجود دارداگر نعمت فراموشی نبود بسعلم در حال توسعهتابوهای ذهنیاز تکنیکی تا مغز از مغز تچگونه هموساپينس بر زمین با هوش مصنوعی خودکار روبجهان پیوستهخطای ادراک کارماهوش احساسیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تو دی ان ای خاص ميتوکندريکی غایب شدی تا نیازمند دلرفتار اجتماعی انسان، حاصمغز ما کوچکتر از نیم نقطهسلول های بدن تو پیر نیستنآیا خداباوری محصول تکاملابزار بقا از نخستین همانعدم درکتاثیر گیاه خواری بر رشد ونگاه حقیقی نگاه به درون ابحثی در مورد نقش ویتامين جواب دانشمند سوال کننده دورترین نقطه ی قابل مشاههاوکينگ پیش از مرگش رسالمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکتاب طبیعت در قالب هندسهرویا تخیل یا واقعیتآرامش و دانشمغز ایندگان چگونه استسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ترکیبات استاتین (سنتایج نادانی و جهلبخشیدن دیگران یعنی آرامشحقیقت افرادو هر کس تقوای خدا پیشه کندانشمندان پاسخ کوانتومی منتظر نمان چیزی نور را بهگلوله ی ساچمه ایروش جدید تولید برقافراد آغاز حرکت خودشان رسکته مغزیابزار بقای موجود زنده از مغز زنان جوانتر از مغز مرمغزهای کوچک بی احساساز علم جز اندکی به شما داتاثیر درجه حرارت بر عملکچرا در مغز انسان، فرورفتفاصله ی همیشگی تصویر سازبرخی نرمش های گردنحافظه و اطلاعات در کجاست واقعیت چند سویهداروی جدید برای دیابتمیدان مغناطيسي زمین بشر رژیم های غذایی و نقش مهم گذر زمان کاملا وابسته به امیدوار باش حتی اگر همه چسرگردانیاثر مضر مصرف طولانی مدت رنقش آتش در رسیدن انسان بهاصل علت و تاثیرتاریکی و نورحس و ادراک قسمت چهل و هشتنظریه تکامل در درمان بیمقلب روباتیکبررسی ژنها در تشخیص بیماواکسن اسپایکوژندر هم تنیدگی کوانتومیماه رجبرحم مصنوعیپیوند مغز و سر و چالشهای انرژی تاریک که ما نمی توشواهدی از نوع جدیدی از حاتوهم فضای خالی یا توهم فضاختلالات حرکتی در انساننقش زبان در سلطه و قدرت ابلعیدن ستاره توسط سیاهچاتربیت کودکان وظیفه ای مهحس و ادراک قسمت بیست و چههندسه بنیادینلمس کوانتومیبعد از کرونا دلخوشی بیهوورزش در کمر درددرمان ژنتیکی برای نوآوریمخچه ، فراتر از حفظ تعادلزمان شگفت انگیزپروانه ی آسمانیاولین تصویر در تاریخ از سشباهت مغز و کیهانتوصیه هایی در مصرف ماهیارتباط هوش ساختار مغز و ژنه جنگ و نه خونریزیبی نهایت در میان مرزهاتظاهری از ماده است که بیدحس و ادراک- قسمت پنجاه و هوش مصنوعی از عروسک بازی مقابله با کرونا با علم استقویت سیستم ایمنیژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرک کنیم ما همه یکی هستیممرگ و میر بسیار بالای ناشزیست، مرز افق رویداد هستآنزیم تولید انرژی در سلواینکه خانواده ات سالم باطوفان فقر و گرسنگی و بی ستکامل داروینی هنوز در حااز نخستین همانند سازها تنورون های ردیاب حافظهبیماری دویکجهل مقدسخودآگاهی و هوشیاريهوش مصنوعی از عروسک تا کممنابع انرژی از نفت و گاز تنفس بدون اکسیژنکنگره بین المللی سردرد ددست آسمانمشکلات روانپزشکی پس از سزبان شناسی نوین نیازمند آیا کیهان می تواند یک شبیاگر نعمت فراموشی نبود بسعلم راهی برای اندیشیدن اتاثیر فکر بر سلامتاز تکینگی تا مغز و از مغز چگونه هوشیاری خود را توسبا تعمق در اسرار ابدیت و جهان پر از چیزهای اسرار آخطای حسهوش در طبیعتمنبع هوشیاری کجاست قسمت تو در میانه ی جهان نیستی کیهان خود را طراحی میکندرقیبی قدرتمند در برابر ممغز مانند تلفن استسلول عصبی شاهکار انطباق آیا دلفین ها می تواند از ابزار بقا از نخستین همانعسل طبیعی موثر در کنترل بتاثیر گیاه خواری بر رشد ونگاه دوبارهبحثی در مورد نقش کلسیم و جوسازی مدرنديدن با چشم بسته در خواب هدف یکسان، در مسیرهای متمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکتاب، سفری به تاریخرویا حقی از طرف خداآرامش و سکونمغز ابزار بقای برتر مادیسوخت هیدروژنی پاکابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر حرکات چشم بر امواج نجات در راستگوییبخشش، عقلانی یا غیر عاقلحقیقت اشیاوفور و فراوانیدانشمندان اولین سلول مصنمنحنی که ارتباط بین معرفگلوئونروش صحبت کردن در حال تکامافراد بی دلیل دوستدار تو سانسور از روی قصد بسیاری ابزار بقای موجود زنده از ابزار بقای موجود زنده از مغزتان را در جوانی سیم کشازدواج های بین گونه ای، رتاثیر درجه حرارت بر عملکچرا ذرات بنیادی معمولاً فروتنی و غروربرخی یونها و مولکول های محافظه و اطلاعات در کجاستواقعیت چیستداروی جدید ضد میگرنمیدان های مغناطیسی قابل رژیم ضد التهابیگذشته را دفن کنامیدی به این سوی قبر نیستسربازان ما محققا غلبه می اثرات فشار روحی شدیدنقش انتخاب از طرف محیط، ناصل عدم قطعیت از کوانتوم تاریکی خواهد ترسیدحس و ادراک قسمت چهل و دومنظریه تکامل در درمان بیمقلب را نشکنبررسی بیماری التهابی رودواکسن اسپایکوژن ضد کرونادر هم تنیدگی کوانتومی و پماپروتیلینرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرپیوند اندام از حیوانات بانرژی خلا ممکن استشواهدی از دنیسوان(شبه نئتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)اختلالات صحبت کردن در اننقش سجده بر عملکرد مغزبه قفس های سیاهت ننازترجمه ای ابتدایی از اسراحس و ادراک قسمت بیست و یکهندسه در پایه ی همه ی واکلوب فرونتال یا پیشانی مغتفکر قبل از کاروزن حقیقی معرفت و شناختدرمان پوکی استخوانمخچه ابزاري که وظیفه آن فزندگی هوشمند در خارج از زپرواز از نیویورک تا لوس آاولین دروغشباهت مغز با کیهان مادیتوضیحی ساده در مورد هوش مارتباط پیوسته ی جهانچه زیاد است بر من که در ایبی شرمیتعداد کلی ذهن ها در جهان حس و ادراک- قسمت بیست و پهوش مصنوعی از عروسک بازی ملاحظه های اخلاقی دربارهتلقین اطلاعات و حافظهژنها نقشه ایجاد ابزار هودرک احساسات و تفکرات دیگمرگ انتقال است یا نابود شزاوسکا درمان گوشرآیندهاینترنت بدون فیلتر ماهواطوفان زیباییتکامل داروینی هنوز در حااز نخستین همانند سازها تنوروپلاستیسیتی چیستبیماری دیستروفی میوتونیجهان فراکتالخودروهای هیدروژنیهوش مصنوعی از عروسک تا کممنابع انرژی از نفت و گاز تنها مانع در زندگی موارد کنگره بین المللی سردرد ددستورالعمل مرکز کنترل بیمشکلات روانپزشکی در عقب زبان، نشان دهنده ی سخنگو آیا گذشته، امروز وآینده اگر با مطالعه فیزیک کوانعلم ساختن برج های چرخانتاثیر مشاهده بر واقعیت باز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه واکسن کرونا را توزباهوش ترین و با کیفیت تریجهان پر از چیزهای جادویی خطر آلودگی هواهوش عاطفی بیشتر در زنانمنبع هوشیاری کجاست قسمت توقف؛ شکستکیهانِ هوشیارِ در حال یارموزی از نخستین تمدن بشرمغز مادران و کودکان در زمسلولهای ایمنی القا کنندهآیا دلفین ها میتوانند باابزار بقا از نخستین همانعشق درونی به یگانگی خلقتاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ونگاهی بر قدرت بینایی درابحثی در مورد حقیقت فضا و جامعه ی آسمانیدی متیل فومارات(زادیوا)(هدف از تکامل مغزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکتابخانهرویاها از مغز است یا ناخوآرامش(سکوت) stillness و تکاپومغز ابزار برتر بقاسودمندی موجودات ابزی بر ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر دوپامین و سروتونیننخاع ما تا پایین ستون فقربدون پیر فلکحقیقت تنها چیزی است که شاوقت نهيب هاي غير علمي گذشدانشمندان تغییر میدان مغمنشأ اطلاعات و آموخته ها گمان میکنی جرمی کوچکی در روشهای نو در درمان دیسک بافزایش قدرت ادراکات و حسسانسور بر بسیاری از حقایابزار بقای موجود زنده از مغزتان را در جوانی سیمکشاساس انسان اندیشه و باور تاثیر درجه حرارت بر عملکچراروياها را به یاد نمی آفرگشت و تکامل تصادفی محض برخی اثرات مضر ویتامین دحباب های کیهانی تو در توواقعیت چیستداروی جدید ضد الزایمرمیدان بنیادین اطلاعاترژیم غذایی حاوی تخم مرغ وگربه شرودینگر و تاثیر مشامیدی تازه در درمان سرطاسردرد میگرن در کودکاناثرات مفید قهوهنقش اتصالات بین سلولهای اصول انجام برخی نرمش ها دتاریخ همه چیز را ثبت کردهحس و ادراک قسمت چهل و سومهفت چیز که عملکرد مغز تو قیچی ژنتیکیبررسی سیستم تعادلی بدن اواکسن دیگر کرونا ساخته شدر هم تنیدگی کوانتومی و دماجرای جهل مقدسرساناها و ابر رساناها و عپیوند سر آیا ممکن استانسان قدیم در شبه جزیره عشکل های متفاوت پروتئین هتوهم چیستاختلالات عضلانی ژنتیکنقش غذاها و موجودات دريابه مغز خزندگان خودت اجازترس و آرمان هاحس و ادراک قسمت بیست و دوهندسه زبانِ زمان استلوتیراستامتفکر خلا ق در برابر توهم وزوز گوشدرمان ام اس(مولتیپل اسکلمدل همه جانبه نگر ژنرالیزندگی بی دودپروتز عصبی برای تکلماولین سلول مصنوعیشباهت کیهان و مغزتیوتیکسن داروی ضد جنونارتباط انسانی، محدود به نه عدم مطلق بلکه عدم با قبی عدالتی در توزیع واکسن تعذیه ی ذهنحس و ادراک- قسمت شصت و چههوش مصنوعی از عروسک بازی ملاحظات بیهوشی قبل از جرتلاش ها برای کشف منابع جدژنها ، مغز و ارادهدرک تصویر و زبان های مخلتمرگ تصادفیزبان مشترک ژنتیکی موجوداآینده ی انسان در فراتر ازایندرالطولانی ترین شبتکامل داروینی هنوز در حااز نخستین همانند سازها تنوروز یا روز پایانیبیماری ضعف عضلات نزدیک بجهان قابل مشاهده بخش کوچخورشید مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک تا کممنابع انرژی از نفت و گاز تنها در برابر جهانکنترل همجوشی هسته ای با هدغدغه نتیجه ی نادانی استمشاهده گر جدای از شیء مشازبان، وسیله شناسایی محیطآیا پیدایش مغز از روی تصااگر تلاش انسان امروز براعلایم کمبود ویتامین E را تاثیر نگاه ناظر هوشیار باز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه آن شکری که می خوریمباور و کیهان شناسیجهان دارای برنامهخطرات هوش مصنوعیهوش عاطفی در زنان بیشتر امنبع هوشیاری کجاست قسمت کیست هیداتید مغزرمز و رازهای ارتباط غیر کمغز چون ابزار هوش است دلیسلولهای بنیادی مصنوعی درآیا دست مصنوعی به زودی قاابزار بقا از نخستین همانعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ونگاهی بر توانایی اجزاي ببحثی در مورد عملکرد لوب فجاودانگی مصنوعیدین، اجباری نیستهدف از خلقت رسیدن به ابزامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکجای مغز مسئول پردازش تجرویاهای پر رمز و حیرتی درآزمون تجربی، راهی برای رمغز از بسیاری حقایق می گرسیلی محکم محیط زیست بر انابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر دپاکین بر بیماری منخستین تصویر از سیاهچالهبرنامه و ساختار پیچیده محقیقت خواب و رویاوقتی فهمیدی خطا کردی برگدانشمندان روش هاي جدیدی منشاء کوانتومی هوشیاری اگنجینه ای به نام ویتامین روشهای شناسایی قدرت شنواافزایش مرگ و میر سندرم کوسایه را اصالت دادن، جز فرساخت شبکه عصبی مصنوعی با ابزار بقای موجود زنده از نقش قهوه در سلامتیاستفاده از مغز، وزن را کمتاثیر درجه حرارت بر عملکچراروياها را به یاد نمی آفراموش کارها باهوش تر هسبرخی اختلالات عصبی مثانهحد و مرزها توهم ذهن ماستواقعیت های متفاوتداروی سل سپتمیدازولام در درمان تشنج رژیم غذایی ضد التهابیگزیده ای از وبینار یا کنفامگا سه عامل مهم سلامتسردرد و علتهای آناثرات مضر ماری جوانانقش تیروئید در تکامل مغزاصول توسعه ی یک ذهن کاملتازه های اسکیزوفرنی(جنوحس و ادراک قسمت نهمهفت سین یادگاری از میراث قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصبررسی علل کمر درد در میانواکسن دیگری ضد کرونا از ددر هر سوراخی سر نکنماده ی تاریکرشته نوروایمونولوژی و نقپیوند سر، یکی از راه حلهاانسان میوه ی تکاملشکل پنجم مادهتوهم وجوداختراع جدید اینترنت کواننقش غذاها و موجودات دريابه نقاش بنگرتسلیم شدن از نورون شروع محس و ادراک قسمت بیست و سوهنر حفظ گرهلوزالمعده(پانکراس)مصنوعتفاوت مغز انسان و میمون هیک پیام منفرد نورون مغزی درمان تومورهای مغزی با امدل هولوگرافیک ژنرالیزهزندگی در جمع مواردی را برپرورش مغز مینیاتوری انسااوکرلیزوماب داروی جدید ششباهت زیاد بین سلول هاي عتیک و اختلال حرکتیارتباط از بالا به پایین منهایت معرفت و شناخت درک عبیمار 101 ساله، مبتلا به ستغییر الگوی رشد مغزی با زحساسیت روانی متفاوتهوش مصنوعی از عروسک بازی ممانتین یا آلزیکسا یا ابتلاش هایی در بیماران قطع ژنهای مشترک بین انسان و ودرک حقیقت نردبان و مسیری مرگی وجود نداردزبان چهار حرفی حیات زمینآینده ی علم و فیزیک در60 ثایا کوچک شدن مغزانسان الطی یکصد هزار سال اخیر هرچتکامل زباناز نخستین همانند سازها تنوشیدن چای برای مغز مفید بیماریهای تحلیل عضلانی اجهان موازی و حجاب هاخوش قلبی و مهربانیهوش مصنوعی از عروسک تا کممنابع انرژی از نفت و گاز تنبیه چقدر موثر استکنترل جاذبهذهن ما از در هم شکستن منبمشاهده آینده از روی مشاهسفر فقط مادی نیستآیا آگاهی پس از مرگ از بیاگر خواهان پیروزی هستیعلایم کمبود ویتامین E را تاثیر نگاه و مشاهده ناظر از تکینگی تا مغز از مغز تچگونه انتظارات بر ادراک باد غرور و سر پر از نخوت وجهان در حال نوسان و چرخشدفاع در برابر تغییر ساختهوش عاطفی در زنان بیشتر امنبع هوشیاری کجاست قسمت کیست کلوئید بطن سومرمز پیشرفت تواضع است نه طمغز چگونه صداها را فیلتر سلام تا روشناییآیا رژیم غذایی گیاهی سلاابزار بقا از نخستین همانعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وچالش هوشیاری و اینکه چرا بحثی درباره هوش و تفاوتهجایی خالی نیستدید تو همیشه محدود به مقدهر چیز با هر چیز دیگر در تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکرونا چه بر سر مغز می آوررویای شفافآزمون ذهنی گربه ی شرودینمغز به تنهایی برای فرهنگ سیگار عامل افزایش مرگ ومابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر داروهای ضد التهاب نخستین روبات های زنده ی جبرنامه ی مسلط ژنها در اختحقیقت در علم، هرگز نهایی وقتی تو از یاد گرفتن باز دانشمندان روشی برای تبدیمهندسی ژنتیک در حال تلاش گویید نوزده و ایمنی ساکتروشی برای بهبود هوش عاطفافزایش سرعت پیشرفت علوم ساخت شبکه عصبی با الفبای ابزارهای پیشرفته ارتباط نقش مهاجرت در توسعه نسل ااستفاده از هوش مصنوعی در تاثیر درجه حرارت بر عملکنزاع بین جهل و علم رو به پفراموشی همیشه هم بد نیستبرخی اصول سلامت کمرحریص نباشواقعیت و مجازداروی ضد چاقیمکانیک کوانتومی بی معنی رژیم غذایی ضد دردگزارش یک مورد جالب لخته وامروز دانش ژنتیک هیچ ابهسردرد تنشناجزای پر سلولی بدن انسان نقش حفاظتی مولکول جدید داصول سلامت کمرتازه های بیماری پارکینسوحس و ادراک قسمت چهارمهم نوع خواری در میان پیشیقانون مندی نقشه ژنتیکی مبزرگ فکر کنواکسن سرطاندر یک فراکتال هر نقطه مرکماده ی خالیرشد مغز فرایندی پیچیده اپیوندی که فراتر از امکانانسان ها می توانند میدان شگفت انگیز بودن کیهانتوهم بی خداییادامه بحث تکامل چشمنقش غذاها و موجودات دريابه نقاش بنگرتشنج چیستحس و ادراک قسمت بیستمهنر رها شدن از وابستگیلیس دگرامفتامین یا ویاستفاوت ها و تمایزها کلید بیک پیشنهاد خوب برای آسان درمان تشنجمدل هولوگرافیک تعمیم یافزندگی در سیاهچالهپرتوهای صادر شده از سیاهايندگان چگونه خواهند دیدشباهت زیاد بین سلول هاي عتکنولوژی جدید که سلول هاارتباط بین هوش طبیعی و هونهایت در بی نهایتبیماری های مغز و اعصاب و تغییر زودتر اتصالات مغزیخفاش با شیوع همه گیری جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی من کسی در ناکسی دریافتم تلاشی برای درمان قطع نخاژنهای هوش ، کدامنددرک دیگرانمراحل ارتقای پله پله کیهزبان نیاز تکاملی استآیا ممکن است موش کور بی مایا این جمله درست است کسیطبیعت موجی جهانتکامل زباناز نشانه ها و آثار درک شدنوعی سکته مغزی ، وحشتناک بیماری، رساله ای برای سلجهان ما میتواند به اندازخوشبختی دور از رنج های مهوش مصنوعی از عروسک تا کممنابع انرژی از نفت و گاز تو یک معجزه ایکندر در بیماریهای التهابذهن چند جانبه نیازمند نگمطالبه ی حق خودسفر نامه سفر به بم و جنوب آیا امکان بازسازی اندامهاپی ژنتیکعلت خواب آلودگی بعد از خوتاثیر نگاه انسان بر رفتااز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه به سطح بالایی از هوبار بزرگ ایستادن بر دو پاجهان ریز و درشتدقیق ترین تصاویر از مغز اهوشمندی کیهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت کاهش مرگ و میر ناشی از ابرمز بقای جهش ژنتیکیمغز ناتوان از توجیه پیداسلسله مباحث هوش مصنوعیآیا رژیم غذایی گیاهی سلاابزار بقا از نخستین همانغم بی پایاناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وچالش هوشیاری و اینکه چرا بحثی درباره هوش و تفاوتهجاذبهدیدن خدا در همه چیزهر جا که جات میشه، جات نیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکریستال هاروان سالمآزمون ذهنی گربه شرودینگرمغز برای فراموشی بیشتر کسیاهچاله های فضایی منابعابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر داروی ضد تشنج سدیم نرمش های مفید برای درد زابرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱حقیقت راستین انسان علم بویتنام نوعی کرونا ویروس دائما بخوانمهربانی، شرط موفقیتگوشه بیماری اتوزومال رسسروشی جدید در درمان قطع نخافسردگی و اضطراب در بیماروشی جدید در درمان نابیناقلیت خلاقساختن آیندهابزارهای بقا از نخستین هنقش میدان مغناطیسی زمین استفاده از انرژی خلاتاثیر درجه حرارت بر عملکنزاع بین علم و نادانی رو فرایند پیچیده ی خونرسانیبرخی بیماری ها که در آن بحرکت چرخشی و دائمی کیهانواقعیت و انعکاسداروی ضد چاقیمکانیزمهای دفاعی در برابراه فراری نیستگشایش دروازه جدیدی از طرانفجار و توقف تکاملی نشاسردرد سکه ایاجزایی ناشناخته در شکل گنقش حیاتی تلومر دی ان آ داضطراب و ترستبدیل تراکت صوتی مصنوعی حس و ادراک قسمت نوزدهمهمه چیز در زمان مناسبقانون گذاری و تکاملبزرگ شدن مغز محدود به دورواکسن سرطاندر کمتر از چند ماه سوش جدماده ای ضد التهابیرشد مغز علت تمایل انسان بپیوستگی همه ی اجزای جهانانسان یک کتابخانه استشگفت زده و حیران باشتوهم تنهاییاداراوون تنها داروی تایینقشه مغزی هر فرد منحصر بهبه هلال بنگرتشنج و حرکات شبه تشنجی قاحس و ادراک قسمت دهمهنر، پر کردن است نه فحش دلا اکراه فی الدینتفاوت ها را به رسمیت بشنایک آلل ژنتیکی که از نئانددرمان جدید ALSمدل های ریز مغز مینی برینزندگی زمینی امروز بیش از آلودگی هوا چالش قرن جدیدايا اراده آزاد توهم است یشجاعت و ترستکنولوژی جدید که سلول هاارتباط شگفت مغز انسان و فچهار میلیارد سال تکامل ببیماری وسواستغییر عمودی سر انسان از پخلا، حقیقی نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژي پاک سرچشمه حتلاشی تازه برای گشودن معژنهای حاکم بر انسان و انسدرک درست از خود و هوشیاریمرز مرگ و زندگی کجاستزبان و کلمه حتی برای کسانآیا ما کالا هستیمایا ابزار هوشمندی یا مغز طبیعت بر اساس هماهنگیتکامل زبان انسان از پیشیاز نظر علم اعصاب یا نرووسنیکولا تسلابیندیشجهان مادی، تجلی فضا در ذهخانه ی تاریکهوش مصنوعی از عروسک تا کممنابع انرژی از نفت و گاز تو یک جهان در مغز خودت هسکوچ از محیط نامناسبذهن هوشیار در پس ماده ی ممطالبی در مورد تشنجسفر به مریخ در 39 روزآیا انسان با مغز بزرگش اخابتدا سخت ترین استعماد الدین نسیمی قربانی تاثیر نگاه انسان بر رفتااز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه باغبانی باعث کاهش بار سنین ابزار هوشمندی اجهان شگفت انگیزدل به دریا بزنهوشیاری کوانتومیمنبع هوشیاری کجاست قسمت کاهش التهاب ناشی از بیمارمز جهانمغز و اخلاقسلطان جنگل یا صاحب ملکوتآیا راهی برای رفع کم آبی ابزار بقا از نخستین همانغم بی پایاناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وچالش هوشیاری و اینکه چرا بحثی درباره هوش و تفاوتهجاذبه و نقش آن در شکلگیریدژا وو یا اشنا پنداریهر حرکت خمیده می شود و هر منبع هوشیاری کجاست؟(قسمکریستال زمان(قسمت اولروبات های ریز در درمان بیآسيب میکروواسکولاریا آسمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟سیاهچاله ها، دارای پرتو ابزار بقای موجود زنده از از تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر درجه حرارت بر عملکنرمش های مفید در سرگیجهفلج نخاعی با الکترودهای برین نت به جای اینترنتحقیقت غیر فیزیکیویتامین E برای فعالیت صحداروهای مصرفی در ام اسمولتیپل اسکلروز در زنان گوشت خواری یا گیاه خواریروشی جدید در درمان سکته مالکترومغناطیس شنوایی و هساختار فراکتال وجود و ذهابزارهای بقا ازنخستین همنقش محیط زندگی و مهاجرت داستفاده از سلول های بنیاتاثیر درجه حرارت بر عملکنزاع بین علم و جهل رو به پفرایند تکامل و دشواری هابرخی بیماری های خاص که بدحس چشایی و بویاییواقعیت خلا و وجود و درک مداروی ضد تشنج با قابليت تما انسانها چه اندازه نزدراه های جدید برای قضاوت رپمبرولیزوماب در بیماری چانقراض را انتخاب نکنیدسردرد عروقی میگرناحیای بینایی نسبی یک بیمنقش خرچنگ های نعل اسبی دراطلاع رسانی اینترنتیتبدیل سلولهای محافط به سحس و ادراک قسمت هفتمهمه چیز در زمان کنونی استقانون جنگلبزرگ شدن تقریبا ناگهانی واکسن ضد اعتیاددر آسمان هدیه های نادیدنماده، چیزی بیش از یک خلا رشد در سختی استپیام های ناشناخته بر مغز انسان جدید از چه زمانی پاشگفتی های زنبور عسلتوهم جدایی و توهم علمادب برخورد با دیگراننقشه های مغزی جدید با جزیبه کدامین گناه کشته شدندتشنج عدم توازن بین نورون حس و ادراک قسمت دوازدهمهوموارکتوس ها ممکن است دلایو دوم دکتر سید سلمان فتفاوت های بین زن و مرد فقیک جهش ممکن است ذهن انساندرمان جدید میگرن با انتی مدیون خود ناموجودزندگی زودگذرآلودگی هوا و ویروس کروناايا اراده آزاد توهم است یشرکت نورالینک ویدیویی ازتکینگیارتباط شگفت انگیز مغز انچهار ساعت پس از کشتار خوکبیماری کروتز فیلد جاکوبتغییرات منطقه بویایی مغزخلا، خالی نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز تلاشی جدید در درمان ام اسکل اقیانوس در یک ذرهدرک عمیق در حیواناتمرز بین انسان و حیوان کجازبان و بیان نتیجه ساختماآیا ما تنها موجودات زنده ایا بیماری ام اس (مولتیپطعمه ی شبکه های ارتباط اجتکامل ساختار رگهای مغزی از نظر علم اعصاب اراده آزنیاز به آموزش مجازی دیجیبیهوش کردن در جراحی و بیمجهان مرئی و نامرئیخانواده پایدارهوش مصنوعی به کمک هوش طبیمنابع بی نهایت انرژی در دتو کز محنت دیگران بی غمیکوچک شدن مغز از نئاندرتاذهن تو همیشه به چیزی اعتقمطالعه ای بیان میکند اهدسفر تجهیزات ناسا به مریخ آیا احتمال دارد رویا از آابتدایی که در ذهن دانشمنعوامل موثر در پیدایش زباتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه تکامل مغزهای کنونیبارداری بدون رحمجهانی که نه با یک رخداد و دلایلی که نشان میدهد ما بهوش، ژنتیکی است یا محیطیمنبع هوشیاری کجاست قسمت53کاهش حافظه هرچند فرایندیرمز جهان خاصیت فراکتالمغز و سیر تکامل ان دلیلی سم زنبور ، کلیدی برای وارآیاما مقهور قوانین فیزیکابزار بقا از نخستین همانغیرقابل دیدن کردن مادهاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وچالش هوشیاری و اینکه چرا بحثی درباره هوش و تفاوتهجدایی خطای حسی استدژاوو یا آشناپنداریهرچیز با یک تاب تبدیل به منبع هوشیاری کجاست؟(قسمکریستال زمان(قسمت دوم)روبات کیانآسیب ها ناشی از آلودگی هوسیاهچاله و تکینگی ابتدایابزار بقای موجود زنده از از تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر درجه حرارت بر عملکنرمشهای مهم برای تقویت عفلج بل، فلجی ترسناک که آنبرای یک زندگی معمولیحقیقت غیر قابل شناختویتامین E در چه مواد غذایداروهای ام اسمواد کوانتومی جدید، ممکنگیلگمش باستانی کیستموجود بی مغزی که می تواندگیاه بی عقل به سوی نور میريتوکسيمب در درمان ام اسالکتروتاکسی(گرایش و حرکساختار شبکه های مغزی ثابابزارهای بقای موجود زندهنقش نگاه از پایین یا نگاهاستفاده از سلول های بنیاتاثیر رو ح و روان بر جسمنسبت ها در کیهانفرایند حذف برخی اجزای مغبرخی توجهات در ببمار پارحس و ادراک (قسمت اول )والزارتان داروی ضد فشار داروی ضد تشنج با قابليت تما انسانها چه اندازه نزدراه های جدید برای قضاوت رپنج اکتشاف شگفت آور در موانواع سکته های مغزیسرعت فکر کردن چگونه استاحیای بینایی نسبی یک بیمنقش داروهاي مختلف معروف اطلاعات حسی ما از جهان، چتداوم مهم است نه سرعتحس و ادراک قسمت هفدهمهمه ی سردردها بی خطر نیستقانون جنگلبزرگترین خطایی که مردم مواکسنی با تاثیر دوگانه ادر آستانه ی موج پنجم کوویماشین دانشز گهواره تا گورپیشینیان انسان از هفت میانسان خطرناکترین موجودشانس یا تلاشتوهم جسمادراک ما درک ارتعاشی است نقص در تشخیص هیجانات عامبه امید روزهای بهترتشویق خواندن به کودکانحس و ادراک قسمت سومهوش فوق العاده، هر فرد اسلبخند بزن شاید صبح فردا زتفاوت های تکاملی در مغز ویک رژیم غذایی جدید، می تودرمان جدید کنترل مولتیپلمدیریت اینترنت بر جنگزندگی، مدیریت انرژیآلزایمرای نعمت من در زندگیمشربت ضد خلطتکامل فردی یا اجتماعیارتباط شگفت انگیز مغز اننوآوری ای شگفت انگیز دانبیماری گیلن باره و بیمارتغییرات آب و هوایی که به خلاصه ای از مطالب همایش مهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز تمایل زیاد به خوردن بستنکلمات بلند نه صدای بلنددرگیری قلب در بیماری ویرمرز جدید جستجو و اکتشاف، زبان و بیان، در سایه پیشرآیا مغز تا بزرگسالی توسعایا بدون زبان میتوانیم تظهور امواج مغزی در مغز مصتکامل شناخت انسان با کشفاز نظر علم اعصاب اراده آزچیز جدید را بپذیربیهوشی در بیماران دچار اجهان هوشیارخار و گلهوش مصنوعی به شناسایی کامنابع جدید انرژیتو پیچیده ترین تکنولوژی کوچکترین چیز یک معجزه اسذهن خود را مشغول هماهنگیمعماری، هندسه ی قابل مشاسفر دشوار اکتشافآیا احتمال دارد رویا از آابتذال با شعار دینعوامل ایجاد لغت انسانی و تاثیر ویروس کرونا بر مغز از تکینگی تا مغز از مغز تچگونه جمعیت های بزرگ شکل بازگشت از آثار به سوی خداجهانی که از یک منبع، تغذیدنیای شگفت انگیز کوانتومهیچ چیز همیشگی نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمکاهش دوپامین عامل بیماریرنگ کردن، حقیقت نیستمغز کوانتومیسماگلوتید داروی کاهش دهنآب زندگی است قسمت چهارمابزار بقا از نخستین همانغرور و علماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وچالش دیدگاه های سنتی در ببحثی درباره هوش و تفاوتهجریان انرژی در سیستم های دگرگونی های نژادی و تغییهز ذره، یک دنیاستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکریستال زمان(قسمت سوم)روح رهاییآشنا پنداریسیاهچاله ی تولید کنندهابزار بقای موجود زنده از از تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر درجه حرارت بر عملکچرا مغز انسان سه هزار سالفلج خواببرای پیش بینی آینده مغز دحقایق ممکن و غیر ممکنویتامین کاداروهای تغییر دهنده ی سیموجودات مقهور ژنها هستندگیاه خواری و گوشت خوار کدریه زغالیالگو و عادت را بشکن و در اسازگاری با محیط بین اجزاابزارهای بقای از نخستین نقش نظام غذایی در تکامل ماستفاده از سلول های بنیاتاثیر روده بر مغزنسبت طلایی، نشانه ای به سفراتر از دیوارهای باوربرخی توصیه ها برای واکسیحس و ادراک (قسمت دوم )واکنش های ناخودآگاه و تقداروی ضد تشنج توپیراماتما اکنون میدانیم فضا خالراه پیروزی در زندگی چیستپول و شادیانگشت ماشه ایسعی کن به حدی محدود نشویتولید مثل اولین ربات های احساس گذر سریعتر زماننقش درختان در تکاملاطلاعاتی عمومی در مورد متداخل مرزها و صفات با بینحس و ادراک قسمت هجدهمهمیشه چشمی مراقب و نگهباقانونمندی و محدودیت عالمبزرگترین درد از درون است واسطه ها د رمسیر ایجاد مغدر درمان بیماری مولتیپل مبانی ذهنی سیاه و سفیدزمین در برابر عظمت کیهانپیشرفت های جدید علوم اعصانسان عامل توقف رشد مغزشاهکار قرنتوهمات و شناخت حقیقتادغام میان گونه های مختلنقطه بی بازگشتبه بالا بر ستارگان نگاه کتشخیص ژنتیکی آتروفی های حس و ادراک قسمت سی و هشتمهوش مصنوعی می تواند بر احلحظات خوش با کودکانتفاوت های زبانی سرمنشا تیکی از علل محدودیت مغز امدرمان جدید سرطانمدارک ژنتیکی چگونه انسانزونیسومایدآملودیپین داروی ضد فشار ای آنکه نامش درمان و یادششش مرحله تکامل چشمتکامل مادی تا ابزار هوشمارتباط غیرکلامی بین انسانوار مغز مشاهده ی غیر مستبیماری آلزایمر، استیل کوتغییرات تکاملی سر انسان خلاصه ای از درمان های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز تمدن قدیمی ای در جنوب ایرکلوزاپین داروی ضد جنوندرگیری مغز در بیماری کویمزایای شکلات تلخ برای سلزبان و تکلم برخی بیماریهآیا همه جنایت ها نتیجه بیایا تکامل هدفمند استعقل مجادله گرتکامل، نتیجه ی برنامه ریاز واقعیت امروز تا حقیقتچیزی منتظر شناخته شدنبیوگرافیجهان های بسیار دیگرخارق العاده و استثنایی بهوش مصنوعی در کامپیوترهامناطق خاصی از مغز در جستجتو افق رویداد جهان هستیکووید نوزده و خطر بیماری ذهن سالممعنی روزهسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا برای تولید مثل همیشه ابداع دی ان ای بزرگترین دعواملی که برای ظهور لغت اتاثیر ژنها بر اختلالات خاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه جمعیت های بزرگ شکل بازگشت به ریشه های تکاملجهانی در ذهندندان ها را مسواک بزنید تهیچ وقت خودت را محدود به منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکاهش سن بیولوژیکی، تنها رنگین کمانمغز آیندگان چگونه است ؟سندرم کووید طولانیآب زندگی است قسمت اولابزار بقا از نخستین همانمقالاتاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وچاالش ها در تعیین منبع هوبحثی درباره احساسات متفاجریان انرژی در سیستم های دانش قدرت استهزینه ای که برای اندیشیدمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکشف مکانیسم عصبی خوانش پروزه داری متناوب، مغز را آشنا پنداریسیاره ی ابلهانابزار بقای موجود زنده از مغز بزرگ چالش است یا منفعاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر درجه حرارت بر عملکچرا مغزهای ما ارتقا یافت فلج خواب چیستبرای اولین بار دانشمندانحل مشکلویتامین کا و استخوانداروهای ضد بیماری ام اس وداروی فامپیریدین یا نورلموسیقی نوگیرنده باید سازگار با پیریواستیگمینالگوی بنیادین و هوشیاریستون فقرات انسان دو پا جلابزارهای دفاعی و بقای مونقش نظریه تکامل در شناسااستیفن هاوکینگ در مورد هتاثیر رژیم گیاه خواری بر نشانه های گذشته در کیهان فرد حساس از نظر عاطفی و ببرخی درمان های Spinal Muscular Atواکنش به حس جدیددارویی خلط آورما از اینجا نخواهیم رفتراه انسان شدن، راه رفتن وپوست ساعتی مستقل از مغز دانگشت نگاری مغز نشان میدشلیک فراموشیتولید یا دریافت علماحساسات کاذبنقش ذهن و شناخت در حوادث اطلاعاتی عمومی در مورد متروس جریان انرژیحس و ادراک قسمت هشتمهمیشه اطمینان تو بر خدا بقارچ بی مغز در خدمت موجودبسیاری از بیماری های جدیوبینار اساتید نورولوژی ددر سال حدود 7 میلیون نفر مباحث مهم حس و ادراکزمین زیر خلیج فارس تمدنی پیشرفت در عقل است یا ظواهانسانیت در هم تنیده و متصشاهکار شش گوشتوپیراماتادغام دو حیطه علوم مغز و نمیتوان با بیرون انداختنبه بالاتر از ماده بیندیشتشخیص آلزایمر سالها قبل حس و ادراک قسمت سی و ششمهوش مصنوعی و کشف زبان هایلرزش ناشی از اسیب به عصبتفاوت ایستایی و تکاپویافته های نوین علوم پرده درمان سرطان با امواج صوتمروری بر تشنج و درمان هایزونا به وسیله ویروس ابله آموزش نوین زبانایمپلانت مغزی کمک میکند ششمین کنگره بین المللی ستکامل مداومارتروز یا خوردگی و التهانوار مغز در فراموشی هابیماری الزایمرثبت و دستکار ی حافظهخم شدن فضا-زمانهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز تمدن پیشرفته ی پیشینیانکلام و زبان، گنجینه ای بسدرگیری مغز در بیماران مبمسیر دشوار تکامل و ارتقازبان و شناخت حقیقت قسمت چآیا هوش مصنوعی می تواند نایجاد احساساتعقلانیت بدون تغییرتأثیر نگاه انسان بر رفتااز کجا آمده ام و به کجا میچیزی خارج از مغزهای ما نیبیوگرافیجهان هایی در جهان دیگرخبر مهم تلسکوپ هابلهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمنبع هوشیاری کجاست قسمت تو انسانی و انسان، شایستکودک هشت ساله لازم است آدذخیره ی شگفت انگیز اطلاعمعادله ها فقط بخش خسته کنسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا بزرگ شدن مغز فقط در دابزار هوش در حال ارتقا ازعوارض ازدواج و بچه دار شدتاثیر کلام در آیات کلام باز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه حافظه را قویتر کنیبازخورد یا فیدبکجهان، تصادفی نیستدو ویژگی انتزاع و قدرت تجهیچ کاری نکردن به معنی چیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکایروپاکتیک چیسترهبر حقیقیمغز انسان ایا طبیعتا تماسندرم گیلن باره به دنبال آب زندگی است قسمت دومابزار بقا از نخستین همانتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وناتوانی از درمان برخی ویبحثی درباره احساساتی غیرجریان انرژی در سیستم های دانش محدود به ابعاد چهارمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکشف مکانیسمی پیچیده در بروزه داری و بیمار ی ام اس آغاز فصل سرما و دوباره تکسیاره ابلهانابزار بقای موجود زنده از مغز بزرگ چالشهای پیش رواز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر درجه حرارت بر عملکچرا ویروس کرونای دلتا وافلج دوطرفه عصب 6 چشمبرای تمدن سازی، باید در بحلقه های اسرارآمیزویتامین کا در سبزیجاتداروی لیراگلوتیدموسیقی هنر مایع استگالکانزوماب، دارویی جدیریاضیات یک حس جدید استالگوبرداری از طبیعتسخن و سکوتابعاد و نیازهای تکاملینقش هورمون های تیروئید داستیفن هاوکینگ در تفسیر تاثیر رژیم گیاه خواری بر نشانه های پروردگار در جهفرضیه ای جدید توضیح میدهبرخی روش های تربیتی کودکواکسن های شرکت فایزر آمرداستانها و مفاهیمی اشتباما اشیا را آنطور که هستندراه بی شکستپوشاندن خود از نورانتقال ماده و انرژیشلیک فراموشیتولید پاک و فراوان انرژیاخلاق و علوم اعصابنقش روی و منیزیم در سلامتاعتماد به خودتری فلوپرازینحس و ادراک قسمت پنجمهمیشه راهی هستقبل از آغازبسیاری از بیماری های جدیوجود قبل از ناظر هوشمنددرمان های اسرار آمیز در آمجموعه های پر سلولی بدن مزمان چیستپیشرفت ذهن در خلاقیت استانسان، گونه ای پر از تضادشاید گوشی و چشمی، آماده شتوانایی مغز و دیگر اجزای ارتقا و تکامل سنت آفرینش نمیتوان بر سیاه سیاه نوشبه خودت مغرور نشوتصویر زیبا از سلولحس و ادراک قسمت سیزدهمهوش مصنوعی گوگل به کمک تشلرزش عضله یا فاسیکولاسیوتفاوت ارباب و رهبر حقیقییاد بگیر فراموش کنیدرمانهای بیماری پارکینسمرکز هوشیاری، روح یا بدن زیباترین چیز در پیر شدنآمارهای ارائه شده در سطح ایمپلانت نخاعی میتواند دصبر بسیار بایدتکامل چشمارزش حقیقی زبان قسمت اولنوار مغز در تشخیص بیماری بیماری ای شبیه آلزایمر و ثبت امواج الکتریکی در عصخونریزی مغز در سندرم کووهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز تمدن بشری و مغز اخلاقیکلرال هیدرات برای خواباندرگیری مغزی در سندرم کوومسئول صیانت از عقیده کیسزبان و شناخت حقیقت قسمت اآیا هوش مصنوعی زندگی بشرایرادهای موجود در خلقت بعقیده ی بی عملتئوری تکامل امروز در درماز آغاز خلقت تا نگاه انساچیزی شبیه نور تو نیستبیان ژن های اسکیزوفرنی دجهان یکپارچهخدا موجود استهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمنبع هوشیاری کجاست قسمت تو با همه چیز در پیوندیکودک ایرانی که هوش او از ذره ی معین یا ابری از الکمعجزه ی علمسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا تکامل و تغییرات ژنتیابزار بقا از نخستین همانعید نوروز مبارکتاثیر کپسول نوروهرب بر ناز تکینگی تا مغز از مغز تنگاه محدود و تک جانبه، مشبازسازي مغز و نخاع چالشی جهش های ژنتیکی مفید در سادو برابر شدن خطر مرگ و میهیچ کس مانند تو نگاه نمیکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکار با یگانگی و یکپارچگیروی و منیزیم در تقویت استمغز انسان برای ایجاد تمدسندرم پیریفورمیسآب زندگی است قسمت سومابزار بقا از نخستین همانصفحه اصلیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وناتوانی در شناسایی چهره بخش فراموش شده ی حافظهجستجوی متن و تصویر به صوردانش بی نهایتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکشف ارتباط جدیدی از ارتبروزه داری سلول های بنیادآغاز مبهم آفرینشسیاره ابلهانابزار بقای موجود زنده از مغز بزرگ و فعال یا مغز کواز تکامل تا مغز از مغز تا تاثیر درجه حرارت بر عملکچرا پس از بیدار شدن از خوفناوری هوش مصنوعی نحوه خبرای خودآگاه بودن تو بایحمله ویروس کرونا به مغزویتامین بی 12 در درمان دردفیلمی بسیار جالب از تغییبرای زندگی سالم، یافتن تحمایت از طبیعتویتامین بی هفدهداروی تشنجی دربارداریمیهمانهای ناخوانده عامل گام کوچک ولی تاثیرگذارریسدیپلام تنها داروی تایالتهاب شریان تمپورالسخن پاک و ثابتابعاد اضافه ی کیهاننقش هورمون زنانه استروژناستخوان های کشف شده، ممکتاثیر رژیم گیاه خواری بر حس و ادراک قسمت 67نظام مثبت زندگیفشار و قدرتبرخی سلولهای عصبی در تلاواکسن کووید 19 چیزهایی که دخالت در ساختار ژنهاما به جهان های متفاوت خودرابطه تشنج و اوتیسمپیموزایداندوه دردی را دوا نمیکندشنا در ابهای گرم جنوب نیاتولید سلولهای جنسی از سلاخلاق پایه تکامل و فرهنگنقش روزه داری در سالم و جاعتماد به خودتری فلوپرازینحس و ادراک قسمت پنجاههمیشه عسل با موم بخوریمقبل از انفجار بزرگبشکه ای که ته نداره پر نموراپامیل در بارداریدرمان های بیماری آلزایمرمحل درک احساسات روحانیزمان و مکان، ابعاد کیهان پیشرفتی مستقل از ابزار هانعطاف پذیری مکانیسمی علشاید درست نباشدتوازن مهمتر از فعالیت زیارتوکين تراپی روشی جديد چند نرمش مفید برای کمردربه دنبال رستگاری باشتصویر زیبای اصفهانحس و ادراک قسمت ششمهوش مصنوعی گوگل به کمک تشلزوم سازگاری قانون مجازاتفاوتهای جنسیتی راهی برایادگیری مهارت های جدید ددرهای اسرارآمیز و پوشیدهمرکز حافظه کجاستزیباترین چیز در افزایش سآن چیزی که ما جریان زمان ایمان به رویاصرع و درمان های آنتکامل و ارتقای نگاه تا عمارزش حقیقی زبان قسمت دومنوار مغزی روشی مهم در تشخبیماری ای شبیه ام اس مولتجلوتر را دیدنخواندن ، یکی از شستشو دهنهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز تمدنی قدیمی در شمال خلیج کمردرددرگیری مغزی در سندرم کوومسئولیت جدیدزبان و شناخت حقیقت قسمت دآیا هوش ارثی دریافتی از پاکسی توسین و تکامل پیش اعلم و ادراک فقط مشاهده ی تئوری تکامل در پیشگیری و از انفجار بزرگ تا انفجار نکاتی در مورد تشنجبیان حقیقتجهان یکپارچهخدای رنگین کمانهوش مصنوعی درمانگر کامپیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تو با باورهایت کنترل میشکودکان میتوانند ناقل بی ذرات کوانتومی زیر اتمی قمعجزه ی علم در کنترل کرونسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا جنین انسان، هوشمندی ابزار بقا از نخستین همانعامل کلیدی در کنترل کارآتاثیر کپسول نوروهرب بر تاز تکینگی تا مغز از مغز تنگاه انسان محدود به ادرابحتی علمی درباره تمایل بجهش های ژنتیکی غیر تصادفدو برابر شدن خطر مرگ و میهیچ کس حقیقت را درون مغز منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکاربرد روباتهای ريزنانورویا و واقعیتمغز انسان برای شادمانی طسندرم پس از ضربه به سرآب، زندگی است(قسمت پنجم)ابزار بقا از نخستین همانسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ونادیدنی ها واقعی هستندبخش های تنظیمی ژنومجستجوی هوشیاری در مغز ماهزینه سنگین انسان در ازادانشمندان موفق به بازگردمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکشف جمجمه ای درکوه ایرهوروش مقابله مغز با محدودیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسیر آفرینش از روح تا مغز ابزار بقای موجود زنده از مغز بزرگترین مصرف کننده از تکامل تا مغز، از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکچرا ارتعاش بسیار مهم استفیزیک مولکولها و ذرات در برخی ملاحظات در تشنج های حوادث روزگار از جمله ویرویتامین دی گنجینه ای بزرداروی جدید ALSمیوتونیک دیستروفیگامی در درمان بیماریهای امیوتروفیک لترال اسکلروسختی ها رفتنی استابعاد بالاترنقش ویتامین K در ترمیم اساستروژن مانند سپر زنان دتاثیر رژیم گیاهخواری بر حس و ادراک قسمت 74نظریه ی تکامل در درمان بیفضای قلب منبع نبوغ استبرخی سيناپسها طی تکامل و واکسن کرونا و گشودن پنجردر مانهای کمر دردما با کمک مغز خود مختاريمرادیوی مغز و تنظیم فرکانپیموزایداندوهگین نباش اگر درب یا شناخت و معرفت، و نقش آن دتولترودیناختلال خواب فرد را مستعد نقش رژیم غذایی بر رشد و ااعداد بینهایت در دنیای مترک امروزحس و ادراک قسمت پنجاه و یهمجوشی هسته ای، انرژِی بقدم زدن و حرکت دید را تغیبشریت از یک پدر و مادر نیورزش هوازی مرتب خیلی به قدرمان های جدید میگرنمحل درک احساسات روحانی دزمان و صبرپاسخ گیاهان در زمان خورداهرام مصر از شگفتی های جهشب سیاه سحر شودتوسعه هوش مصنوعی قادر اسارتباط میکروب روده و پارچند جهانیبه زودی شبکه مغزی به جای تصویربرداری فضاپیمای آمحس و ادراک قسمت شصت و هشتهوش مصنوعی الفاگولزوم سازگاری قانون مجازاتقلید مرحله ای نسبتا پیشیادآوری خواب و رویادریای خدامرکز حافظه کجاستزیر فشار کووید چه باید کرآنچه واقعیت تصور میکنیم این پیوند نه با مغز بلکه ضرورت زدودن افکارتکامل و ریشه ی مشترک خلقتارزش حقیقی زبان قسمت سومنوار عصب و عضلهبیماری اسپینال ماسکولار جمجمه انسان های اولیهخواب سالم عامل سلامتیهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز تمرکز و مدیتیشنکمردرد ناشی از تنگی کانادرگیری اعصاب به علت میتومسئولیت در برابر محیط زیزبان و شناخت حقیقت قسمت سآیا هوش سریعی که بدون احساگر فقط مردم میفهمیدند کعلم و روحتئوری جدید، ویران کردن گاز بحث های کنونی در ویروسچگونه مولکول های دی ان ایبیست تمرین ساده برای جلوجهان کنونی و مغز بزرگتریخسته نباشی باباهوش مصنوعی درخدمت خلق وحمنبع هوشیاری کجاست قسمت تو باید نیکان را به دست بکودکان خود را مشابه خود تذرات کوانتومی زیر اتمی قمعجزه در هر لحظه زندگیسفری به آغاز کیهانآیا جهان ذهن و افکار ما مابزار بقا از نخستین همانعادت کردن به نعمتتاثیر کپسول نوروهرب بر ساز تکینگی تا مغز از مغز تنگاه از بیرون مجموعهبحث درباره پیدایش و منشا جهش تمدنی عجیب و شگفت انسدو سوی واقعیتهیچگاه از فشار و شکست نترمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکاربرد روباتهای ريز، در رویا و کابوسمغز انسان برای شادمانی طسندرم سردرد به دلیل افت فابزار بقا از نخستین همانپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاهخواری بر رشد و نادانی در قرن بیست و یکم،بخش بزرگی حس و ادراک ما احفره در مغزهزاران سال چشم های بینا ودانشمندان نورون مصنوعی سمنبع هوشیاری در کجاست؟ قکشف جدید تلسکوپ جیمز وبروش های صرفه جویی در ایجاافت فشار خون ناگهانی در وسیستم تعادلی بدنابزار بقای موجود زنده از مغز حریص برای خون، کلید تاز تکامل تا مغز، از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکچرا بیماری های تخریبی مغچرا حیوانات سخن نمی گوینفیزیک و هوشیاریبرخی مرزهای اخلاق و علوم حکمت الهی در پس همه چیزویروس مصنوعیداروی جدید s3 در درمان ام میگرن و پروتئین مرتبط با گامی در درمان بیماریهای امید نیکو داشته باش تا آنسرنوشتاتفاق و تصادفنقش ژنتیک در درمان اختلااسرار آفرینش در موجتاثیر عصاره تغلیظ شده گیحس و ادراک قسمت 75نظریه ی تکامل در درمان بیقفس ذهنبرداشت مغز ما از گذر زمانواکسن کرونا از حقیقت تاتدر محل کار ارزش خودت را بما بخشی از این جهان مرتبطراز تغییرپیچیدگی های مغزمگساندام حسی، درک از بخش هایشناخت درون، شناخت بیرون؛تومورها و التهاب مغزی عااختلال در شناسایی حروف و نقش رژیم غذایی در رشد و ابقای حقیقی در دور ماندن اترکیب حیوان و انسانحس و ادراک قسمت پنجاه و دهمراهی نوعی سردرد میگرنیقدرت کنترل خودبعد از کروناورزش هوازی ، بهترین تمریدرمان های جدید در بیماری محدودیت چقدر موثر استزمان واقعیت است یا توهمپختگی پس از چهل سالگي به اولین مورد PML به دنبال تکشبیه سازی میلیون ها جهان توسعه برخی شغل ها با هوش ارتباط ماده و انرژیچند روش ساده برای موفقیتبه زیر پای خود نگاه نکن بتصور از زمان و مکانحس و ادراک قسمت شصت و دوهوش مصنوعی از عروسک های بلزوم عدم وابستگی به گوگل تقلید از روی طبیعتژن همه چیز نیستدرک فرد دیگر و رفتارهای امرکز خنده در کجای مغز استزیرفون داروی ضد ام اسآنچه حس می کنیم، نتیجه ی این اندوه چیستضررهای مصرف شکر و قند بر تکامل ابزار هوش ، راه پر ارزش خود را چگونه میشناسنوبت کودکانبیماری اضطراب عمومیجنبه های موجی واقعیتخواب سالم عامل سلامتی و یهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز تمساح حد واسط میان مغز کوکمردرد و علل آندرختان اشعار زمینمستند جهان متصلزبان جانسوزآیا هشیاری کوانتومی وجوداگر میدانی مصیبت بزرگتر علم اپی ژنتیک دریچه ای بهتا 20 سال آینده مغز شما به از تلسکوپ گالیله تا تلسکچگونه میتوان با قانون جنبیش از نیمی از موارد انتقجهان کاملی در اطراف ما پرخطا در محاسبات چیزی کاملهوش مصنوعی ساخته هوش طبیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تو تغییر و تحولیکودکان را برای راه آماده ذرات کوانتومی زیر اتمی قمغز فکر میکند مرگ برای دیسقوط درون جاذبه ای خاص، چآیا جهش های ژنتیکی، ویروابزار بقا از نخستین همانعارضه جدید ویروس کرونا ستاثیر کپسول نوروهرب بر ساز تکینگی تا مغز از مغز تنگاه از دور و نگاه از نزدبحثي درباره هوش و تفاوتهجهشهای مفید و ذکاوتی که ددولت یا گروهکهیپرپاراتیروئیدیسممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکتاب گران و پرهزینه شد ولرویا و خبر از آیندهمغز انسان رو به کوچک تر شسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقا از نخستین همانسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر انتخاب از طرف محیط نازوکلسینبخش بزرگتر کیهان ناشناختحقیقت قربانی نزاع بین بی هستي مادي ای که ما کوچکتردانشمندان یک فرضیه رادیکمنبع هوشیاری در کجاست؟(قکشتن عقیده ممکن نیستروش هایی برای جلوگیری از افت هوشیاری به دنبال کاهسیستم دفاعی بدن علیه مغز ابزار بقای موجود زنده از مغز در تنهایی آسیب میبیناز تکامل تا مغز، از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکچرا حجم مغز گونه انسان درفیزیکدانان ماشینی برای تبرخی نکات از گاید لاین پرحافظه میتواند بزرگترین دویرایش DNA جنین انسان، برداروی جدید میاستنی گراویمیگرن سردردی ژنتیکی که بریشه های مشترک حیاتگاهی لازم است برای فهم و امید نجاتسریعترین کامپیوتر موجوداتوبان اطلاعات و پلِ بیننقش گرمایش آب و هوا در هماسرار بازسازی اندام هاتاریک ترین بخش شبحس و ادراک قسمت چهلنظریه ی ریسمانقلب و عقلبررسي علل احتمالي تغيير واکسن کرونا ساخته شده تودر چه مرحله ای از خواب ، رما تحت کنترل ژنها هستیم یراست دستی و چپ دستیپیچیدگی های مغزی در درک زانرژی بی پایان در درون هرشناسایی تاریخچه ی تکاملیتومورهای ستون فقراتاختلال در شناسایی حروف و نقش زنجبیل در جلوگیری از بلندی در ذهن ما درک بلندیترازودونحس و ادراک قسمت پنجاه و سهندسه ی پایه ایقدرت انسان در نگاه به ابعبعد از کروناورزش و میگرندرمان های رایج ام اسمحدودیت های حافظه و حافظزمان پلانکپروژه ی ژنوم انسانیاولین مورد پیوند سر در انشبیه سازی سیستم های کوانتوصیه های سازمان بهداشت ارتباط متقابل با همه ی حیچندین ماده غذایی که ماننبوزون هیگز چیستتصادف یا قوانین ناشناختهحس و ادراک قسمت شصت و ششهوش مصنوعی از عروسک های بمقاومت به عوارض فشار خون تقویت استخوان در گرو تغذژن همه چیز نیستدرک نیازمند شناخت خویش امرگ چیستزیرک ترین مردمآنها نمیخواهند دیگران رااین ایده که ذرات سیاهچالضررهای شکر بر سلامت مغزتکامل جریان همیشگی خلقتاز فرد ایستا و متعصب بگذرنور درونبیماری بیش فعالیجنسیت و تفاوت های بیناییخواب عامل دسته بندی و حفطهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز تنفس هوازی و میتوکندریکمردرد با پوشیدن کفش منادرد باسن و پا به دلیل کاهمشکلات نخاعیزبان ریشه هایی شناختی اسآیا واکنش های یاد گرفته واگر نیروی مغناطیس نباشد علم به ما کمک میکند تا موتا بحر یفعل ما یشااز تلسکوپ گالیله تا تلسکچگونه مغز پیش انسان یا همبیشتر کمردردها نیازی به جهان پیوستهخطا در محاسبات چیزی کاملهوش احساسیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تو جهانی هستی که خودش را کوری گذرای ناشی از موبایرفتار مانند بردهمغز قلبسلول های بنیادی منابع و اآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجابزار بقا از نخستین همانعدم توقف تکامل در یک انداتاثیر کتامین در درمان پااز تکینگی تا مغز از مغز تنگاه از درون مجموعه با نگبحثی جالب درباره محدودیتجهشهای مفید و ذکاوتی که ددوچرخه سواری ورزشی سبک و هاوکينگ پیش از مرگش رسالمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکتاب زیست شناسی باوررویا بخشی حقیقی از زندگی آثار باستانی تمدن های قدمغز انسان رو به کوچکتر شدسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر احتمالی عصاره تغلینبرو و انرژی مداومبخش دیگری در وجود انسان هحقیقت آنطور نیست که به نظهستی ما پس از شروعی چگال دانشمندان ژنی از مغز انسمنبع خواب و رویاگل زندگیروش هایی ساده برای کاهش اافتخار انسانسکوت و نیستیابزار بقای موجود زنده از مغز را از روی امواج بشناساز روده تا مغزتاثیر درجه حرارت بر عملک