دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ما با کمک مغز خود مختاريم یا محکوم قوانین طبیعت

ما با کمک مغز خود، مختاريم یا محکوم قوانین طبیعت؟

مغز ، انسان واسطه ای است که اطلاعات را از فراتر به فروتر منتقل میکند. شاید درک این حقیقت با برداشت های امروز- که مغز را فرمانده انسان میداند- در تضاد باشد.

در مقاله ای با نام سرعت تفکردر همین کانال به این مبحث پرداختیم که ما آغاز حرکت خود را قبل از شروع واکنش در مغز، درک مي کنيم

( .......
جای شگفتی است که افراد معمولاً آغاز حرکت خودشان را ۷۵ تا ۱۰۰ میلی ثانیه پیش از زمان رخ دادن واقعی آن، تصور می کنند.(تصور سریع بودن کاذب!! )این تفاوت، نمی تواند به علت زمان مربوط به حرکت فرامین از مغز تا ماهیچه ها باشد (که در حدود ۱۶ تا ۲۵ میلی ثانیه است). معلوم نیست که این درک نادرست، چرا حس می شود.

شاید علت آن، ایجاد واکنش در عصب های بسیار نزدیک به عصب های حسی و شنوایی است، حتی پیش از آنکه این پیام نهایتا به اندام واکنش دهنده برسد.

واکنش آغاز شده است، نقشه شما عملی شده است و این عملی شدن، هدف بزرگ شماست! و نتیجه نهایی آن، یعنی حرکت پاها شاید انجام بشود یا نه. و انجام شدن آن وابسته به سلامت عصب های حرکتی دیگری است که بعد از مغز قرار دارد.

من و شما در پاها نيستيم. همين که مغز برنامه خود را عملی کند منجر به احساس رضایت شما می شود چه اندام و پا حرکت کند یا نه. من و تو در پاها نیستیم و حتی در مغز هم نیستیم ولی مغز، گام اول در احساس من و توی مادی است.

این نتیجه و سایر یافته ها، پرسش های مهمی را درباره برنامه ریزی و کنترل اقدامات ما ارائه می دهد. در مجموع آنکه هر چند ممکنست تعیین “سرعت فکر” هرگز ممکن نباشد، ولی آنالیز کردن زمان لازم برای برنامه ریزی و تکمیل اقدامات، بینش مهمی را به دست می دهد، که سیستم عصبی تا چه میزان در تکمیل این فرآیندها کارآیی دارد.

@salmanfatemi

http://earthsky.org/human-world/what-is-the-speed-of-thought)

این درک زودتر از حرکت، نشان دهنده آغازی پیش از حرکات عصبی در مغز است و نشان دهنده منبعی است که پیش از شروع حرکات در مغز، پیام را دسته بندی و آماده می کند و به مغز مخابره می نماید.

مغز دستگاه فاکسی است که اکنون پیام را از پشت سیمها به شنونده جلوي خود منتقل میکند(با سرعتی بسیار بیشتر از حتی سرعت انتقال عصبی).

این خیلی هم با یافته های جدید فیزیک کوانتوم در مورد همبستگی و انتقال اطلاعات با سرعتی بسیار سریعتر از سرعت نور، عجیب نیست!

ذرات کوانتومی که سازنده کیهان ما هستند، منتظر ارتباطات لاکپشتي یافته های ماکروسکوپي ما در عالم ماده نمی مانند. اگر مقهور کندی های زمان هستیم، این به دلیل بسته شدن ما در صندوق عالم مادی تنگی است که راههایش طولانی و زمان هایش کند است و این کندی است که ما را در میان حافظه ای کوتاه مدت- که به دور نمی اندیشد- گرفتار میکند.

ولی حقیقت کیهان ما و همه هستی، چیز دیگری است.

صندوق ها را باید شکست و از پس حافظه ای- که عادت دارد کوتاه مدت باشد- فراتر را هم باید دید و در پس گرفتاری ها و ناکامي های دنیا- که ویژگی تنگنای زندان دنیاست- بازتر و روشن تر باید دید.

همبستگی کوانتومی

نظریه ای در مکانیک کوانتوم هست- که می گوید معلومات از بخشی به بخش دیگر با سرعتی میلیون ها بار بالاتر از سرعت نور، حرکت میکند.

تصور کنیم منبع نوری هست که دو شعاع نور را صادر میکند و در یکی از آنها الکترون ها در جهت عقربه های ساعت و در دیگری بر عکس عقربه های ساعت می چرخند و پرتويي را- که در آن الکترون ها در جهت عقربه های ساعت می چرخند- انتخاب کرده ايم تا آزمایش زیر را انجام دهیم: آن را به دو پرتوی جداگانه تبدیل کنیم و ببینم رویارویی چرخش الکترون ها در هر پرتو چگونه است... و شگفت انگیز است که یکی از آنها در جهت عقربه های ساعت و دیگری بر خلاف جهت آن است!

اگر منبع مورد استفاده، در جهت عقربه های ساعت است، چگونه چنین چيزي رخ داده است؟ دانشمندان مکانیک کوانتوم، تفسیر کرده اند که اتصالهایی کوانتومی بین این دو پرتو هست، پس وقتی یکی از آنها برگزیند، در جهت عقربه های ساعت حرکت کند نامه ای به پرتوی دیگر میدهد تا عکس آن حرکت کند.(این ارسال پیام، به صورتی ناگهانی به پرتوی دوم میرسد و فاصله ای بین آنها نیست یعنی سرعت انتقال، بسيار بیشتر از سرعت نور است!)

ولی این، با نظریه نسبیت- که وجود چیزی با سرعت بالاتر از سرعت نور را نفي میکند- در تعارض است و تفسیر اینشتاین از این آزمون، آن بود که الکترون ها معلوماتی دارند يعني هر پرتو میداند چگونه خواهد چرخید و هیچ رساله و نامه ای وجود ندارد زیرا او این اندیشه را- که کیهان کور و نابیناست- رد می کرد.

کدامشان حق می گفت؟
آزمایشات جان بیل ثابت کرد همبستگی کوانتومی، حقیقی است و فقط در سطح الکترون ها نیست بلکه نور، همان خاصیت را دارد.

@salmanfatemi

تکنولوژی فعلی که چرخش الکترون را اندازه می گیرد باید در یک سطح (اگر الکترون بر عکس عقربه های ساعت مي چرخید یا به صورت افقی یا عمودی میچرخید) اندازه گيري کن
د. و شگفت انگیز آن است که الکترون، سطحي را انتخاب میکرد که در آن در هر بار دستگاهی گذاشته شده بود. پس ایا امکان ندارد الکترون به روشی چرخش خود را انتخاب کرده باشد که نتوان آن را رصد کرد؟ ولي الکترون، آن را انتخاب نکرد زیرا ما نتوانستیم این حرکت را رصد کنیم. (الکترون ، مسیرهای مختلفی را میتواند انتخاب کند و آنچه حرکت الکترون را معنی میدهد اندازه گیری و نوع نگاه ماست. سرعت حرکات الکترون، و سرعت انتخاب های آن، نزدیک به بی نهایت است و با توجه به نوع رصد و نگاه ما میتواند ناگهان و در همان لحظه تغییر کند. پیوند میان نگاه ما و تغییر ناگهانی همه هستی در همان لحظه!!

ماییم که با معرفت و شناخت خود، در میان میلیون ها حرکت ممکن برای ذرات کوانتومی یکی را بر برمی گزینیم!
شبحی پر از انواع حرکات، موجود است و در این گرداب حرکات در همه جهت ها، ماییم که به یکی معنی می دهيم!)

این، یعنی ادراک انسان در رفتار اشیا موثر است، بلکه ادراک انسان طبیعت را وادار به انتخاب رفتاري می کند که می توانیم آن را اندازه بگیریم.
.
طبیعت فقط برای ما آفریده نشده است، بلکه ادراک ما آن را وادار به انتخاب رفتاري مشخص میکند که بتوانیم آن را بفهمیم.

https://www.facebook.com/groups/237884766980082/permalink/277272293041329/

قضیه بل توسط فیزیکدان ایرلندی به نام جان استوارت بل (۱۹۹۰-۱۹۲۸) بعنوان ابزاری برای آزمودن پیوستگی ذرات از طریق درهم تنیدگی کوانتومیطراحی شد. بر طبق این قضیه، هیچ نظریۀ متغیر پنهانی نمی تواند از پس ِ تمامی پیش بینی های مکانیک کوانتومی بر آید. بل این قضیه را با ایجاد نامعادلات بل تایید کرد؛ آزمایش ها حاکی از آن است که نامعادلات بل در سیستم فیزیک کوانتومی نقض می شوند. لذا باید برخی مفاد نظریه متغیرهای پنهان محلی اشتباه باشند.

در شرایطی که شما دو ذره با نام های A و B دارید و ذره ها در اثر درهم تنیدگی کوانتومی به یکدیگر وصل شدهاند، ویژگیهای A و B پیوندی با هم خواهند داشت. برای مثال، شاید اسپین(چرخش) ذره A معادل یک دوم و اسپین ذره B معادل منفی یک دوم باشد و یا بالعکس. فیزیک کوانتومی به ما می گوید که تا زمانیکه که اندازه گیری صورت نگرفته باشد، این ذرات در حالات احتمالی منطبق بر هم و روی هم قرار می گیرند. اسپین ذره A معادل ۱/۲ و ۱/۲- است. به مقاله ما در خصوص گربه شرودینگر نگاهی بیندازید تا بینش تان قدری افزایش یابد. این مثال ویژه با ذرات A و B، شکل متفاوتی از آزمایش فکری اینشتین-پودولسکی-روزن به نام پارادوکس EPR میباشد.

با این حال، به محض اینکه اسپین A را اندازه گیری کنید، یقیناً مقدار ذره B را بدون نیاز به اندازه گیری مستقیم آن خواهید فهمید. برای مثال، اگر مقدار ذره A برابر با ۱/۲ باشد، مقدار ذره B باید ۱/۲- باشد و بالعکس. معمایی که قضیه بل دارد این است که این اطلاعات چگونه از ذره A به ذره B انتقال می یابد. جان استوارت بل قضیه بل را در مقاله سال ۱۹۶۴ خود موسوم به “بررسی پارادوکس اینشتین-پودولسکی-روزن” مطرح کرد

https://bigbangpage.com/…/%D9%82%D8%B6%DB%8C%D9%87-%D8%A8%…/


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
شکست حتمیژنهای حاکم بر انسان و انسارتباط از بالا به پایین محس و ادراک قسمت 74اعتقاد اشتباه، نتیجه ی نپیچیدگی های مغزی در درک زدو برابر شدن خطر مرگ و میمغز آیندگان چگونه است ؟آتش منبع انرژیبحثی درباره هوش و تفاوتهقطره قطرهدرمان ساده ی روماتیسمنوروپلاستیسیتی چیستتو یک معجزه ایریاضیات یک حس جدید استهمه چیز در زمان کنونی استمیاستنی گراویس در جوانانتاثیر بینش و انتظارات فراگر میدانی مصیبت بزرگتر سماگلوتید داروی کاهش دهنهاوکينگ پیش از مرگش رسالجلو رفتن یا عقبگردشب سیاه سحر شودکمردرد و علل آناز نخستین همانند سازها تپیدایش زبانحس و ادراک قسمت هشتمبه نقاش بنگردیدن خدا در همه چیزمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟آزار دیگری، آزار خود استبدون زمان، ماده ای وجود نلرزش عضله یا فاسیکولاسیودریای خداتو در میانه ی جهان نیستی راه های جدید برای قضاوت رهمراه سختی، اسانی هستما بخشی از این جهان مرتبطهستي مادي ای که ما کوچکترتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسودمندی موجودات ابزی بر جهان مرئی و نامرئیششمین کنگره بین المللی سکودک هشت ساله لازم است آدماده ای ضد التهابیاز تکنیکی تا مغز از مغز تپروژه ی ژنوم انسانیحس و ادراک قسمت سومبه سیاهی عادت نکنیمدانشمندان اولین سلول مصننقاشی هایی با بوی گذشته یافتخار انسانچگونه جمعیت های بزرگ شکل برخی مرزهای اخلاق و علوم مننژیتدرگیری اعصاب به علت میتوتوهم چیسترشته نوروایمونولوژی و نقهوش فوق العاده، هر فرد اسویتامین E برای فعالیت صحتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانسیب یکسان و دیدگاه های متجهان دارای برنامهضربه مغزی در تصادف رانندکاهش میل جنسی در ام اسمحدودیت های حافظه و حافظاز تکینگی تا مغز از مغز تپس از اگو یا بعد از نفسخلا، حقیقی نیستبیمار مرکز تنفس سلولیفلج دوطرفه عصب 6 چشمداروی تشنجی درباردارینقش پیشرفته ی سلول های بنالگوی بنیادین و هوشیارینگاهت را بلند کنبرخی سلولهای عصبی در تلامنابع انرژی از نفت و گاز دغدغه نتیجه ی نادانی استتوسعه هوش مصنوعی قادر اسزمان طلایی سکته ی مغزی راهوش مصنوعی از عروسک بازی سانسور بر بسیاری از حقایواقعیت های متفاوتتاسف بار است انسان، حق خوابزار بقای موجود زنده از جهشهای مفید و ذکاوتی که دظرف باید پر شود چه با چرک کتاب طبیعت در قالب هندسهمروری بر تشنج و درمان هایاز تکینگی تا مغز از مغز تآنان که در قله اند هرگز خخواص منیزیمبیماری اضطراب عمومیفاجعه ی جهل مقدسداروی سل سپتنقش زبان در سلطه و قدرت اامیدواری و مغزذرات کوانتومی زیر اتمی قنبودن مدرک و شاهد، مدرک بزرگترین درد از درون است منبع هوشیاری کجاست قسمت تکنولوژی جدید که سلول هازندگی، مراتب هوشیاری استهوش مصنوعی از عروسک بازی ستون فقرات انسان دو پا جلواکسن اسپایکوژنترکیب آمار و ژنتیکابعاد بالاترجریان انرژی در سیستم های علایم کمبود ویتامین E را کشتن عقیده ممکن نیستخودت را از اندیشه هایت حفمرز بین انسان و حیوان کجااز تکامل تا مغز، از مغز تآیا مغز تا بزرگسالی توسعبیوگرافیفرار در فرار از میزبان، ددر ناامیدی بسی امید استنمیتوان با بیرون انداختنانحراف و حقیقترمز جهان خاصیت فراکتالنرمش های موثر در کمردردمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل زبانزبان متغیرهوش مصنوعی تعاملیترسان نیستیسربازان ما محققا غلبه می ورزش هوازی ، بهترین تمریاحساس گذر سریعتر زمانحقیقت در علم، هرگز نهایی اسارت و پرخوریعادت دادن مغز بر تفکرگیاه خواری و گوشت خوار کدخدا بخشنده است پس تو هم بمشاهده گر جدای از شیء مشاآیا احتمال دارد رویا از آبا خودت نجنگقله برای دیدن نه برای به در سال حدود 7 میلیون نفر نه روش تقویت مغزتقویت سیستم ایمنیانسان باشروبات ها قول میدهندچرا ذرات بنیادی معمولاً منبع هوشیاری در کجاست؟(قتاثیر فکر بر سلامتایمپلانت مغزی و کنترل دو زبان، نشان دهنده ی سخنگو هوش عاطفی قسمت نهمتصویر خورشید یا خود خورششنا در ابهای گرم جنوب نیایاد بگیر فراموش کنیاداراوون تنها داروی تاییحافظه و اطلاعات در کجاستاسرار بازسازی اندام هاغم بی پایانگزیده ای از وبینار یا کنفدفاع در برابر تغییر ساختمعرفی مورد نادر بیماری گآیا رژیم غذایی گیاهی سلابازگشایی مجدد مطب دکتر سقارچ بی مغز در خدمت موجوددرمان پوکی استخواننوار مغز، مفید و بی خطرتمدن بشری و مغز اخلاقیاولین تصویر در تاریخ از سروش هایی برای مقابله با انظریه ی تکامل در درمان بیمواد کوانتومی جدید، ممکنتاثیر گیاه خواری بر رشد وایپیداکرینسلول های مغزی عامل پارکیهوشیاری و افسردگیتعداد کلی ذهن ها در جهان هوشیاری کوانتومیتعذیه ی ذهنشکستن مرز دور مغزکفش و کتابارتباط بین هوش طبیعی و هوحس و ادراک قسمت 75اعتماد به خودپیوند قلب خوک، به فرد دچادو داروی جدید برای میاستمغز اندامی تشنه ی انرژی اآثار باستانی تمدن های قدبحثی درباره هوش و تفاوتهلمس کوانتومیدرمان سرگیجه بدون نیاز بنوروز مبارکتو یک جهان در مغز خودت هسریتوکسیمابهمه چیز، ثبت می شودمیدان مغناطيسي زمین بشر تاثیر ترکیبات استاتین (ساگر نیروی مغناطیس نباشد سندرم میلر فیشرهدف یکسان و مسیرهای مختلجلوتر را دیدنشبیه سازی میلیون ها جهان کمردرد با پوشیدن کفش منااز نخستین همانند سازها تپیر شدن حتمی نیستحس و ادراک قسمت هشتاد و نبه نقاش بنگردیدگاه نارسای دوگانه ی ممغز بزرگ چالش است یا منفعآسيب میکروواسکولاریا آسبر کسی اعتماد نکن مگر اینلزوم گذر انسان از حدها و درک فرد دیگر و رفتارهای اتوقف؛ شکستراه های جدید برای قضاوت رهمراهی میاستنی با برخی سما تحت کنترل ژنها هستیم یهستی ما پس از شروعی چگال تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسی و سه پل اصفهانجهان مشارکتیشعار و عملکودک ایرانی که هوش او از ماده، چیزی نیستاز تکینگی تا مغز و از مغز پروژه ی ژنوم انسانیحس و ادراک قسمت سی و هشتمبه سخن توجه کن نه گویندهدانشمندان تغییر میدان مغچقدر به چشم اعتماد کنیمافراد آغاز حرکت خودشان رچگونه حافظه را قویتر کنیبرخی نکات از گاید لاین پرمن، ما یا چی؟درب بسته با غیر خود باز متوهم و خیالرشد مغز فرایندی پیچیده اهوش مصنوعی می تواند بر احویتامین E در چه مواد غذایتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانسیر آفرینش از روح تا مغز جهان در حال نوسان و چرخشضررهای مصرف شکر و قند بر کاهش مرگ و میر ناشی از ابمحدودیت درک انساناز تکینگی تا مغز از مغز تآلودگی هوا چالش قرن جدیدخلا، خالی نیستبیماری لبر و نابینایی آنفن آوری های جدید علیه شناداروی جدید ALSنقش آتش در رسیدن انسان بهالگوبرداری از طبیعتچالش هوشیاری و اینکه چرا برخی سيناپسها طی تکامل و منابع انرژی از نفت و گاز ذهن ما از در هم شکستن منبتوسعه برخی شغل ها با هوش زمان، واقعی نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی سانسور ذهنواقعیت و مجازتبدیل پلاستیک به کربن و سابزار بقای موجود زنده از جوانان وطنظرفیت مغز چقدر استکتاب، سفری به تاریخمرکز هوشیاری، روح یا بدن از تکینگی تا مغز از مغز تآنتی بادی منوکلونال در دخواص میوه ی بهبیماری بیش فعالیفارغ التحصیلان، فقیر و دداروی ضد چاقینقش زبان در سلطه و قدرت اامیدی به این سوی قبر نیستذرات کوانتومی زیر اتمی قنباید صبر کرد آتش را بعد بسیاری از مجرمان، خودشانمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکینگیزندان ذهنیهوش مصنوعی از عروسک بازی ستارگانی قبل از آغاز کیهواکسن اسپایکوژن ضد کروناترکیب حیوان و انساناتفاق و تصادفجریان انرژی در سیستم های علائم عصبی آلزایمر، با اگل خاردار، زیباستخودروهای هیدروژنیمرز جدید جستجو و اکتشاف، از تکامل تا مغز، از مغز تآیا همه جنایت ها نتیجه بیبیوگرافیفرد موفقدر هم تنیدگی مرزها و بی منمیتوان بر سیاه سیاه نوشتفاوت مغز انسان و میمون هاندوه در دنیا استرنگ کردن، حقیقت نیستنرمشهای مهم برای تقویت عمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل زبان انسان از پیشیزبان مشترک ژنتیکی موجوداهوش مصنوعی در قضاوت های اتزریق قیچی ژنتیکی کریسپرسربرولایزینورزش و میگرناحساسات کاذبحقیقت راستین انسان علم باساس انسان اندیشه و باور عارضه جدید ویروس کرونا سگیرنده باید سازگار با پیخدا تاس نمیریزدمشاهده آینده از روی مشاهآیا احتمال دارد رویا از آبا خدا باشقله سقوطدر عید نوروز مراقب تصادف چه زیاد است بر من که در ایتلقین اطلاعات و حافظهانسان جدید از چه زمانی پاروبات های ریز در درمان بیچراروياها را به یاد نمی آمنبع خواب و رویاتاثیر مشاهده بر واقعیت بایمپلانت مغزی کمک میکند زبان، وسیله شناسایی محیطهوش عاطفی قسمت هفتمتصویر در هم تنیدگی کوانتشناخت ناشناختهیادگیری مهارت های جدید دادب برخورد با دیگرانحافظه ی ما انسان ها چرا ماصفهان زیباغیرقابل دیدن کردن مادهگزارش یک مورد جالب لخته ودقیق ترین تصاویر از مغز امعرفت و شناختآیا راهی برای بهبود وضعیبازگشت از آثار به سوی خداقبل و بعد از حقیقتدرمان آرتروز با ورزش موضنوار مغز، ترجمه ی فعالیت تمدن زیر آباولین دارو برای آتاکسی فروش هایی برای کم کردن اضطنظریه ی تکامل در درمان بیموجود بی مغزی که می تواندتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا کوچک شدن مغزانسان السلول های بنیادیسلول های بنیادی منابع و اهوشیاری سنتی یا هوشیاری تغییرشکستگی لگن یا سکته ی مغزیکفش بد، عامل مهم کمردردارتباط شگفت مغز انسان و فحس و ادراک قسمت 78اعتماد به خودپیوند مدفوعدو سوی واقعیتمغز انسان ایا طبیعتا تماآدم عاقل، وقت خودش را هدربحثی درباره هوش و تفاوتهلووفلوکساسیندرمان سرگیجه بدون نیاز بنوروز یا روز پایانیتو کجای جهانیریسپریدونهمه ی سردردها بی خطر نیستمیدان های مغناطیسی قابل تاثیر تغذیه بر سلامت روااگر نعمت فراموشی نبود بسسندرم کووید طولانیهدف یکسان، در مسیرهای متجمجمه انسان های اولیهشبیه سازی سیستم های کوانکنفرانس تشنج هتل کوثر اصاز نخستین همانند سازها تپیراستامحس و ادراک قسمت هشتاد و شبه نادیدنی ایمان بیاوردیروز و امروزمغز بزرگ چالشهای پیش روآسیب ها ناشی از آلودگی هونکاتی در مورد تشنجبرلیتیونلزوم سازگاری قانون مجازادرک نیازمند شناخت خویش اتولید مولکول جدید توسط هراه پیروزی در زندگی چیستهمراهی نوعی سردرد میگرنیمانند کودکان باشیدهشت توصیه برای کاستن از دتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسیلی محکم محیط زیست بر انجهان معناصبور باشکودکان مهاجرماده، چیزی بیش از یک خلا از تکینگی تا مغز از مغز تپروژه ی علمی پیوند مغز ساحس و ادراک قسمت سی و ششمبهبود حافظه پس از رخدادهدانشمندان روش هاي جدیدی نقش قهوه در سلامتیافراد بی دلیل دوستدار تو نگاه من، نگاه تو و یا حقیبرخی نرمش ها برای درد زانمن، خود تو هستمدرختان چگونه بر تشکیل ابتوهم وجودرشد مغز علت تمایل انسان بهوش مصنوعی متصل با مغزویتامین کاتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانسیستم تخلیه ی مغز بینشی نجهان در حال ایجاد و ارتقاضررهای شکر بر سلامت مغزکاهش التهاب ناشی از بیمامخچه فراتر از حفظ تعادلاز تکینگی تا مغز از مغز تآلودگی هوا و ویروس کروناخلاصه ای از مطالب همایش مبیماری میاستنی گراویسفناوری هوش مصنوعی نحوه خداروی جدید s3 در درمان ام نقش انتخاب از طرف محیط، نالتهاب شریان تمپورالچالش هوشیاری و اینکه چرا برداشت مغز ما از گذر زمانمنابع انرژی از نفت و گاز ذهن چند جانبه نیازمند نگتوصیه های سازمان بهداشت زمان، اندک استهوش مصنوعی از عروسک بازی ساهچاله ها تبخیر نمیشودواقعیت و انعکاستبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابزار بقای موجود زنده از جوانان وطنعقل مجادله گرکتابخانهمرکز حافظه کجاستاز تکینگی تا مغز- از مغز آنتروبات؛ ترکیب سلول زندخواص هلو برگ هلوبیماری تی تی پیفاصله ها در مکانیک کوانتداروی ضد چاقینقش سجده بر عملکرد مغزامیدی تازه در درمان سرطاذرات کوانتومی زیر اتمی قنبرو و انرژی مداومبسیاری از بیماری های جدیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل فردی یا اجتماعیزونیسومایدهوش مصنوعی از عروسک بازی سخن نیکو مانند درخت نیکوواکسن دیگر کرونا ساخته شاتوبان اطلاعات و پلِ بینجراحی هوشیار مغزعلت خواب آلودگی بعد از خوگل درون گلدانخورشید مصنوعیمرزهای حقیقی یا مرزهای تاز تکامل تا مغز، از مغز تآیا هوش مصنوعی می تواند نبیان ژن های اسکیزوفرنی دفرد یا اندیشهدر هم تنیدگی کوانتومینمای موفقیتتفاوت ها و تمایزها کلید باندوه دردی را دوا نمیکندرنگین کمانچرا ماشین باید نتایج را پمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل ساختار رگهای مغزی زبان چهار حرفی حیات زمینهوش مصنوعی در کامپیوترهاتسلیم ارتباط با من برترسردرد میگرنورزش بهترین درمان بیش فعاخلاق و علوم اعصابحقیقت غیر فیزیکیاستفاده از مغز، وزن را کمعبارت های مبهم مانند انرگالکانزوماب، دارویی جدیخدای رنگین کمانمشاهدات آمیخته با اشتباهآیا بدون ناظر هوشمند هم ببا طبیعت بازی نکنقلب های سادهدرمان نگهدارنده ی اعتیادنه عدم مطلق بلکه عدم با قتلاش ها برای کشف منابع جدانسان خطرناکترین موجودروبات کیانچراروياها را به یاد نمی آمنتظر نمان چیزی نور را بهتاثیر نگاه ناظر هوشیار بایمپلانت نخاعی میتواند دزدودن نقص از هوش مصنوعیهوش عاطفی قسمت یازدهتصویر زیبا از سلولشناخت و معرفت، و نقش آن دیادگیری هوش مصنوعی، عمیقادراک ما درک ارتعاشی است حافظه ی ما انسان ها چرا ماصل بازخوردغار افلاطونگشایش دروازه جدیدی از طردل به دریا بزنمغز فکر میکند مرگ برای دیآیا راهی برای رفع کم آبی بازگشت به ریشه های تکاملقبل از آغازدرمان ام اس(مولتیپل اسکلنوار عصب و عضلهتمدنی قدیمی در شمال خلیج اولین دروغروش هایی برای جلوگیری از نظریه ی تکامل در درمان بیموجودات مقهور ژنها هستندتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا این جمله درست است کسیتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا ابزار هوشمندی یا مغز سلول های بدن تو پیر نیستنهوش، ژنتیکی است یا محیطیتغییر الگوی رشد مغزی با زشگفت نیست من عاشق تو باشمکل اقیانوس در یک ذرهارتباط شگفت انگیز مغز انحس و ادراک قسمت 82اعتماد بی موردپیوند مدفوع در درمان بیمدولت یا گروهکمغز انسان برای ایجاد تمدآرمانگرای تخیلی نباشبحثی درباره هوش و تفاوتهلوب فرونتال یا پیشانی مغدرمان سرگیجه بدون دارونورالژیتو کز محنت دیگران بی غمیریسدیپلام تنها داروی تایهمه جا خیر بکارمیدان های کوانتومی خلاتاثیر حرکات چشم بر امواج اگر نعمت فراموشی نبود بسسندرم گیلن باره به دنبال جنین مصنوعیشبکه های مصنوعی مغز به درکنگره بین المللی سردرد داز نشانه ها و آثار درک شدپیشینیان انسان از هفت میحس و ادراک قسمت پنجمبه هلال بنگردیسک گردنمغز بزرگ و فعال یا مغز کوآسیب روانی شبکه های اجتمچگونه مولکول های دی ان ایبرنامه و ساختار پیچیده ملزوم سازگاری قانون مجازادرک و احساستولید مثل فقط با یک مادر راه انسان شدن، راه رفتن وهندسه ی پایه ایمانند آب باشو هر کس تقوای خدا پیشه کنتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسینوریپا داروی ترکیبی ضدجهان معکوسصبور باشکودکان میتوانند ناقل بی ماست مالیاز تکینگی تا مغز از مغز تپروانه ی آسمانیحس و ادراک قسمت سیزدهمبهداشت خوابدانشمندان روشی برای تبدینقش مهاجرت در توسعه نسل اافزایش قدرت ادراکات و حسنگاه مادی غیر علمی استبرخی نرمش ها برای زانومنابع انرژي پاک سرچشمه حدرختان اشعار زمینتوهم وجودرشد در سختی استهوش مصنوعی و کشف زبان هایویتامین کا و استخوانتاثیر رژیم گیاهخواری بر ابزار بقا از نخستین همانسیستم تعادلی بدنجهان ریز و درشتضعیف و قویکاهش حافظه هرچند فرایندیمخچه ، فراتر از حفظ تعادلاز تکینگی تا مغز از مغز تآلودگی هوا و پارکینسونخلاصه ای از درمان های جدیبیماری میاستنی گراویسفواید روزه داری متناوبداروی جدید لنفوم و لوکمینقش اتصالات بین سلولهای ام آر آی جدید با قدرت شگفچالش هوشیاری و اینکه چرا برداشتت از جهان رو زیاد منابع انرژی از نفت و گاز ذهن هوشیار در پس ماده ی متوصیه های غیر دارویی در سزمزمه ات مانده در گوشمهوش مصنوعی از عروسک بازی سایه ی هوشیاریواقعیت تقویت شدهتبدیل سلولهای محافط به سابزار بقای موجود زنده از جواب دانشمند سوال کننده عقل در جهان جدید، عجیب اسکجای مغز مسئول پردازش تجمرکز حافظه کجاستاز تکینگی تا مغز- از مغز آنزیم تولید انرژی در سلوخواص هندوانهبیماری خود ایمن اعصاب محفاصله ی همیشگی تصویر سازداروی ضد تشنج با قابليت تنقش غذاها و موجودات درياامگا سه عامل مهم سلامترفلکس وتری با توضیح دکتر چت جی پی تیبسیاری از بیماری های جدیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل مادی تا ابزار هوشمزونا به وسیله ویروس ابله هوش مصنوعی از عروسک بازی سخن و سکوتواکسن دیگری ضد کرونا از داتوسوکسیمایدجراحی گردن همیشه برای دیعماد الدین نسیمی قربانی گل زندگیخوش قلبی و مهربانیمزایای شکلات تلخ برای سلاز تکامل تا مغز، از مغز تآیا هوش مصنوعی زندگی بشربیان حقیقتفرد حساس از نظر عاطفی و بدر هم تنیدگی کوانتومی و پنمایش تک نفرهتفاوت ها را به رسمیت بشنااندوهگین نباش اگر درب یا رهبر حقیقیچرا مردم با زندگی میجنگنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل شناخت انسان با کشفزبان نیاز تکاملی استهوش مصنوعی در تفکر خلاق اتسلیم شدن از نورون شروع مسردرد میگرن در کودکانورزش در کمر درداخلاق پایه تکامل و فرهنگحقیقت غیر قابل شناختاستفاده از نظریه ی تکامل عجول نباشگام کوچک ولی تاثیرگذارخدایی که ساخته ی ذهن بشر مطالبه ی حق خودآیا برای تولید مثل همیشه بالای هر دستی، دستی هستقلب و عقلدرمان نابینایان آیا ممکننهایت معرفت و شناخت درک عتلاش های جدید در ALSانسان در هستی یا هستی در روح و آب حیاتچراغ های متفاوت و نور یکسمنتظر نتیجه ی کارهایت باتاثیر نگاه و مشاهده ناظر ایمپلانت استخوانی در آسیسفر فقط مادی نیستهوش عاطفی قسمت پنجمتصویر زیبای اصفهانشناخت حقیقت یا آرزوهای گیادگرفتن، آغاز حرکت است ادراک، فراتر از آنچه معمحافظه ی هوش مصنوعیاصل در هم تنیدگی و جهانی غرور و علمپل جویی اصفهاندلایلی که نشان میدهد ما بمغز قلبآیاما مقهور قوانین فیزیکبازخورد یا فیدبکقبل از انفجار بزرگدرمان با سلول های بنیادینوار عصب و عضلهتمرکز و مدیتیشناولین سلول مصنوعیروش هایی ساده برای کاهش انظریه ی ریسمانمورد نادر همپوشانی دو بیموسیقی نوتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بیماری ام اس (مولتیپسلول بنیادی و ای ال اسهوض مصنوعی زندهتغییر خود یا تغییر دیگراشگفت انگیز بودن کیهانکلمات بلند نه صدای بلندارتباط شگفت انگیز مغز انحس و ادراک قسمت 87اعتیاد و تلاش های درمانی پیوند مغز و سر و چالشهای دونپزیل در بیماران قلبی مغز انسان برای شادمانی طآرام باشبحثی درباره احساسات متفالوتیراستامدرمان سرطان با امواج صوتنورالژی تریژمینالتو پیچیده ترین تکنولوژی ریشه های مشترک همه ی موجوهمیشه چیزی برای تنهایی دمیدان بنیادین اطلاعاتتاثیر دوپامین و سروتونیناگر با مطالعه فیزیک کوانسندرم پیریفورمیسجنگ هفتاد و دو ملت همه را شبکیه های مصنوعیکنگره بین المللی سردرد داز نظر علم اعصاب یا نرووسپیشرفت های باور نکردنی دحس و ادراک قسمت پنجاهبه کدامین گناه کشته شدنددیستونی قابل درمانمغز بزرگترین مصرف کننده آسیب عصب پا به دنبال اعتیچگونه میتوان با قانون جنبرنامه ی مسلط ژنها در اختلزوم عدم وابستگی به گوگل درک کنیم ما همه یکی هستیمتولید مثل اولین ربات های راه بی شکستهندسه ی رایج کیهانماه رجبوفور و فراوانیتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسیناپس، شگفتی خلقتجهان هوشمندصبر لازمه ی پیروزی استکودکان گذشته به آینده فکماست مالی با هوش انسانیاز تکینگی تا مغز از مغز تپرواز از نیویورک تا لوس آحس و ادراک قسمت ششمبهداشت خواب، امروز در جهدانش، قفل ذهن را باز میکننقش میدان مغناطیسی زمین افزایش میل جنسی با خوردن نگاه محدود و تک جانبه، مشبرخی نرمش های گردنمنابع انرژی از نفت و گاز درد و درستوهم بی خداییرشد، رسیدن به یک هدف نیستهوش مصنوعی یا حماقت طبیعویتامین کا در سبزیجاتتاثیر رژِیم غذایی بر میگابزار بقا از نخستین همانسیستم دفاعی بدن علیه مغز جهان شگفت انگیزطلوع و حقیقتکاهش دوپامین عامل بیماریمخچه ابزاري که وظیفه آن فاز تکینگی تا مغز از مغز تآلزایمرخم شدن فضا-زمانبیماری های میتوکندریفواید روزه داری متناوبداروی جدید میاستنی گراوینقش تیروئید در تکامل مغزام اس و سرطانچالش هوشیاری و اینکه چرا بررسي علل احتمالي تغيير منابع انرژی از نفت و گاز ذهن و زندگیتوصیه هایی در مصرف ماهیزنان باهوش ترهوش مصنوعی از عروسک بازی سایه را اصالت دادن، جز فرواقعیت تقویت شدهتبر را بردارابزار بقای موجود زنده از جواب سنگ اندازیعقل سالمکرونا چه بر سر مغز می آورمرکز خنده در کجای مغز استاز تکینگی تا مغز- از مغزتآواز خواندن در قفس، نشانخواص اناربیماری دویکفتون های زیستیداروی ضد تشنج با قابليت تنقش غذاها و موجودات دريااما شما از دید خفاش کور هرفتار مانند بردهچت جی پی تیبشکه ای که ته نداره پر نممنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل مداومزیان غذاهای پرچربهوش مصنوعی از عروسک بازی ترازودونسخن پاک و ثابتواکسن سرطاناتصال مغز و کامپیوترجز تو که را دارمعنصر اصلی تعیین واقعیتگلوله ی ساچمه ایخوش خیالی و خوش بینیمسمومیت دانش آموزان بی گاز خود رها شوآیا هوش ارثی دریافتی از پبیداری معنوی یعنی دوستی فردا را نمیدانیمدر هم تنیدگی کوانتومی و دچند نرمش مفید برای کمردرتفاوت های بین زن و مرد فقاندام حسی، درک از بخش هایروی و منیزیم در تقویت استچرا مغز انسان سه هزار سالمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل، نتیجه ی برنامه ریزبان و کلمه حتی برای کسانهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتست نوار عصب و عضلهسردرد میگرنی در کودکانوزن حقیقی معرفت و شناختاختلا ل در خود عضلهحقیقت، آن چیزی نیست که جلاستفاده از هوش مصنوعی در عدم توقف تکامل در یک انداگامی در درمان بیماریهای خدایا جز تو که را دارممطالبی در مورد تشنجآیا بزرگ شدن مغز فقط در دبالاترین هدف از دولتقلب یا مغزدرمان های اسرار آمیز در آنهایت در بی نهایتتلاش های جدید در درمان فرانسان عامل توقف رشد مغزروح در جهانی دیگر استنزاع ها بیهوده استمنتظر زمان ایده آل نشوتاثیر نگاه انسان بر رفتاایمان به رویاسفر نامه سفر به بم و جنوب هوش عاطفی قسمت اولتصویربرداری فضاپیمای آمشناخت درون، شناخت بیرون؛یادآوری خواب و رویاادغام میان گونه های مختلحافظه انسان و حافظه ی هوشاصل علت و تاثیرغربال در زندگیپل خواجو اصفهاندنیا فریب و سرگرمیمغز ما کوچکتر از نیم نقطهآگاهی فراتر از آگاهیبازسازي مغز و نخاع چالشی قبرستان ها با بوی شجاعتدرمان تومورهای مغزی با انوار عصب و عضلهتمرکز بر هدفاوکرلیزوماب داروی جدید شروش استفاده از بالش طبینظریه ی ریسمان و هوشیارینظریه تکامل در درمان بیمموسیقی هنر مایع استتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بدون زبان میتوانیم تسلول بنیادی در درمان ایدهیچ نقطه ای مرکزی تر از اتغییر دیگران یا تغییر خوشگفت زده و حیران باشکلوزاپین داروی ضد جنونارتباط غیرکلامی بین انساحس و ادراک قسمت چهلاعتیاد را به دور بیندازپیوند اندام از حیوانات بدوچرخه در کاهش دردهای کممغز انسان برای شادمانی طآرامش و دانشبحثی درباره احساساتی غیرلوزالمعده(پانکراس)مصنوعدرمان ضایعات نخاعینوزاد ناشنوای متولد شده،تو آرامش و صلحیریشه های مشترک حیاتهمیشه چشمی مراقب و نگهبامیدازولام در درمان تشنج هدف از تکامل مغزتاثیر دپاکین بر بیماری ماگر تلاش انسان امروز براسندرم پیریفورمیسجنگ و تصور از جنگشباهت مغز و کیهانکنترل همجوشی هسته ای با هاز نظر علم اعصاب اراده آزپیشرفت های جدید علوم اعصحس و ادراک قسمت پنجاه و یبه امید روزهای بهتردژا وو یا اشنا پنداریمغز حریص برای خون، کلید تآسانی موفقیتچگونه مغز ما، موسیقی را پبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱مقاومت به عوارض فشار خون درک احساسات و تفکرات دیگتولید یا دریافت علمراه طولانی را به سلامت گذهندسه بنیادینماهیچه ی صبروقاحت و تمسخر دیگرانتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسیگار عامل افزایش مرگ ومجهان هوشیارصبر و واقعیتکودکان خود را مشابه خود تماشین های دارای روحاز تکینگی تا مغز از مغز تپروتئین های ساده ی ابتداحس و ادراک قسمت شصت و هشتبهداشت خواب، رمز حافظه ی دانش، یک انسان را ناسازگنقش محیط زندگی و مهاجرت دافزایش مرگ و میر سندرم کونگاه کلی نگربرخی یونها و مولکول های ممنابع انرژی از منابع نهفدرد باسن و پا به دلیل کاهتوهم تنهاییز گهواره تا گورهوش مصنوعی گوگل به کمک تشویتامین بی 12 در درمان دردتاثیر سلامت دستگاه گوارشابزار بقا از نخستین همانسکوت و نیستیجهان شگفت انگیز و بی زمانطلای سیاهکاهش سن بیولوژیکی، تنها مخچه تاثیر گذار بر حافظهاز تکینگی تا مغز از مغز تآلزایمر در جوانانخونریزی مغز در سندرم کووبیماری های مغز و اعصاب و فواید زیاد دوچرخه سواریداروی جدید کنترل قند خوننقش حفاظتی مولکول جدید دام اس یا تومور؟چالش های ایستادن بر دو پابررسی مغز با امواج مادون منابع بی نهایت انرژی در دذهن و شیمی بدنتوضیحی ساده در مورد هوش مزنجیرها را ما باید پاره کهوش مصنوعی از عروسک بازی ساخت سلول عصبی حتی پس از واقعیت خلا و وجود و درک متحریک الکترومغناطیسی مغابزار بقای موجود زنده از جوسازی مدرنعقلانیت بدون تغییرکریستال هامرگ چیستاز تکینگی تا مغز، از مغز آینه در اینهبیماری دیستروفی میوتونیفروتنی معرفتیداروی ضد تشنج توپیراماتنقش غذاها و موجودات درياامروز دانش ژنتیک هیچ ابهرفتار وابسته به شکلنتایج نادانی و جهلبشریت از یک پدر و مادر نیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل چشمزیباترین چیز در پیر شدنهوش مصنوعی از عروسک بازی ترازودونسخت ترین حصارواکسن سرطاناثر مضر مصرف طولانی مدت رجستجوی متن و تصویر به صورعوامل موثر در پیدایش زباگلوئونخوشبختی چیستمسمومیت دانش آموزان، قمااز درخواست ها جدا شوآیا هوش سریعی که بدون احسبیداری و خواب کدام بهتر افرزندان زمان خوددر هر سوراخی سر نکنچند جهانیتفاوت های تکاملی در مغز وانرژی بی پایان در درون هررویکردهای جدید ضایعات نخچرا مغزهای ما ارتقا یافت منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکثیر سلول در برابر توقف زبان و بیان نتیجه ساختماهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتست کم هزینه ی بزاق برای سردرد و علتهای آنوزوز گوشاختلاف خانوادگی را حل کنحقایق ممکن و غیر ممکناستفاده از انرژی خلاعدم تعادل دوپامین، فقط بگامی در درمان بیماریهای خرما منبع بسیار خوب آنتی مطالعه ای بیان میکند اهدآیا تکامل و تغییرات ژنتیباهوش ترین و با کیفیت تریقلب دروازه ی ارتباطدرمان های بیماری آلزایمرنهادینه سازی فرهنگ اختلاتلاش های جدید در درمان سرانسانیت در هم تنیده و متصروح رهایینزاع بین جهل و علم رو به پمنحنی که ارتباط بین معرفتاثیر نگاه انسان بر رفتااین پیوند نه با مغز بلکه سفر به مریخ در 39 روزهوش عاطفی قسمت دهمتصور ما ازمشکلات و واقعیشناسایی تاریخچه ی تکاملییاری خدا نزدیک استادغام دو حیطه علوم مغز و حباب های کیهانی تو در تواصل عدم قطعیت از کوانتوم مقالاتپلاسمای غالبدنیا مکانی بسیار اسرارآممغز مانند تلفن استآپومورفین در پارکینسونباغچه ی منقدم زدن و حرکت دید را تغیدرمان تشنجنوار عصب و عضلهتمرکز بر امروزايندگان چگونه خواهند دیدروش جدید تولید برقايا اراده آزاد توهم است یروش صحبت کردن در حال تکامنظریه تکامل در درمان بیممیلر فیشر نوعی نادر از گیتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا تکامل هدفمند استسلول بنیادین از مخاط بینهیچ چیز همیشگی نیستتغییر دادن ژنها آیا روزی شگفتی های نقشه ی ژنتیکیکلید نزدیک و نگاه تو بر فارتروز یا خوردگی و التهاحس و ادراک قسمت چهل و هفتاعداد بینهایت در دنیای مدوچرخه سواری ورزشی سبک و مغز انسان رو به کوچک تر شآرامش و سکونبحران ذهن فیلمی قابل تاملیروپریم داروی ترکیبی ضددرمانهای بیماری پارکینسنوسانات کوانتومی منبع ماتو افق رویداد جهان هستیریشه های اخلاقهمیشه اطمینان تو بر خدا بمکان زمان یا حافظه زمانهدف از خلقت رسیدن به ابزاتاثیر داروهای ضد التهاب اگر خواهان پیروزی هستیسندرم پای بی قرارجنگ داده هاشباهت مغز با کیهان مادیکنترل جاذبهاز نظر علم اعصاب اراده آزپیشرفت در عقل است یا ظواهحس و ادراک قسمت پنجاه و دبه بالا بر ستارگان نگاه کدژاوو یا آشناپنداریمغز در تنهایی آسیب میبینآشنا پنداریچگونه مغز پیش انسان یا همبرین نت به جای اینترنتمقایسه رقابت و همکاریدرک تصویر و زبان های مخلتتولید پاک و فراوان انرژیرابطه تشنج و اوتیسمهندسه در پایه ی همه ی واکماپروتیلینوقت نهيب هاي غير علمي گذشتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله هاجهان های بسیار دیگرصبر بسیار بایدکودکان را برای راه آماده ماشین دانشاز تکینگی تا مغز از مغز تپروتز چشمحس و ادراک قسمت شصت و دوبوزون هیگز چیستدائما بخواننقش مرکز تنفس سلولی در بیافزایش سرعت پیشرفت علوم نگاه انسان محدود به ادرابرخی اثرات مضر ویتامین دمنابع انرژی از نفت و گاز درد زانو همیشه نیاز به جرتوهم جداییزمین در برابر عظمت کیهانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشویتامین بی هفدهتاثیر عصاره تغلیظ شده گیابزار بقا از نخستین همانسکوت، پر از صداجهانی که نه با یک رخداد و طوفان فقر و گرسنگی و بی سکایروپاکتیک چیستمخاطب قرار دادن مردم، کااز تکینگی تا مغز از مغز تآملودیپین داروی ضد فشار خونریزی مغزی کشندهبیماری های ژنرالیزه ی عصفیلم کوتاه هیروشیما از هداروی جدید آلزایمرنقش حیاتی تلومر دی ان آ دامواجی که به وسیله ی ماشیچالش کمبود اندام برای پیبررسی و اپروچ جدید بر بیممنابع جدید انرژیذهن پر در برابر آگاهیتوضیحات دکتر فاطمی در موزندگی فعال و مثبت روند آلهوش مصنوعی از عروسک بازی ساخت شبکه عصبی مصنوعی با والزارتان داروی ضد فشار تحریک عمقی مغزابزار بقای موجود زنده از جامعه ی آسمانیعقیده ی بی عملکریستال زمان(قسمت اولمرگ و میر پنهاناز تکینگی تا مغز، از مغز آیندهبیماری سلیاکفروتنی و غرورداروی ضد جنون در درمان تینقش غذاها در کاهش دردهای انفجار و توقف تکاملی نشارفتار اجتماعی انسان، حاصنتاران، جذب کنبعد پنجممنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل و ارتقای نگاه تا عمزیباترین چیز در افزایش سهوش مصنوعی از عروسک بازی تراشه مغز بدون واسطه ی دسخت ترین کار، شناخت خود اواکسن ضد اعتیاداثرات فشار روحی شدیدجستجوی هوشیاری در مغز ماعوامل ایجاد لغت انسانی و گمان میکنی جرمی کوچکی در خوشبختی دور از رنج های ممسیر دشوار تکامل و ارتقااز دست دادن دم در پیشینیاآیا هشیاری کوانتومی وجودبیرون اصل است یا درونفرضیه ای جدید توضیح میدهدر والنتاین کتاب بدید همچند جهانیتفاوت های زبانی سرمنشا تانرژی تاریکرویا و واقعیتچرا ویروس کرونای دلتا وامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتأثیر نیکوتین سیگار بر مزبان و بیان، در سایه پیشرهوش مصنوعی درمانگر کامپیتست آر ان اس دز میاستنی گسردرد به دلیل مصرف زیاد موسواس، بیماری استاختلال حرکتی مانند لرزش حل مشکلاستفاده از سلول های بنیاعدم درکگاهی لازم است برای فهم و خسته نباشی بابامعمای اخلاقی قطارآیا تراشه ها داخل مغز، میباور و کیهان شناسیقلب روباتیکدرمان های بیماری اس ام ایچهار میلیارد سال تکامل بتلاش های جدید شرکت نورالانسانیت در برابر دیگرانروزه داری متناوب، مغز را نزاع بین علم و نادانی رو منشأ اطلاعات و آموخته ها تاثیر هوش مصنوعی بر مغزاین اندوه چیستسفر به درون سفری زیباهوش عاطفی قسمت دومتصور از زمان و مکانشناسایی زبان حیوانات با ژن همه چیز نیستارتقا و تکامل سنت آفرینش حباب هایی تو در تواصل، روان و نفس استتاثیر ویتامین دی بر بیماپمبرولیزوماب در بیماری چدنیای شگفت انگیز کوانتوممغز مادران و کودکان در زمآپومورفین در پارکینسونبترس از اینکه کسی، به درگقدرت مردمدرمان جدید ALSنوار عصب و عضله مهم در تشتمساح حد واسط میان مغز کونوار عصب و عضله برای تاییتنفس هوازی و میتوکندریايا اراده آزاد توهم است یروشهای نو در درمان دیسک بنظریه تکامل در درمان بیممیهمانهای ناخوانده عامل تاثیر گیاه خواری بر رشد وایجاد احساساتسلول عصبی شاهکار انطباق هیچ چیز، چقدر حقیقی استتغییر زودتر اتصالات مغزیشگفتی های زنبور عسلکلید، در ناشناخته هاستارزش های وارونهحس و ادراک قسمت چهل و هشتبقا با سازگارترین فرد اسدوپامین قابل حل در آبمغز انسان رو به کوچکتر شدآرامش عقلبخش فراموش شده ی حافظهلیس دگرامفتامین یا ویاسدرماندگی به دلیل عادت کرنوشیدن چای برای مغز مفید تو انسانی و انسان، شایسترژیم های غذایی و نقش مهم همیشه به آنچه داری، خوشنمکانیک کوانتومی بی معنی هر چیز با هر چیز دیگر در تتاثیر داروی ضد تشنج سدیم اپل ویژن پرو در تشخیص بیمسندرم پس از ضربه به سرجنبه های موجی واقعیتشباهت های ریشه ای چند بیمکندن ریشه ی خوداز واقعیت امروز تا حقیقتپیشرفت ذهن در خلاقیت استحس و ادراک قسمت پنجاه و سبه بالاتر از ماده بیندیشدگرگونی های نژادی و تغییمغز را از روی امواج بشناسآشنا پنداریچگونه هموساپينس بر زمین برای یک زندگی معمولیمقابله ی منطقی با اعتراضدرک حقیقت نردبان و مسیری تولید اندام با چاپ سه بعدرادیوی مغز و تنظیم فرکانهندسه زبانِ زمان استماجرای جهل مقدسوقتی فهمیدی خطا کردی برگتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله های فضایی منابعجهان هایی در جهان دیگرصد قدح، نفتاده بشکستکوری گذرای ناشی از موبایمبانی ذهنی سیاه و سفیداز تکینگی تا مغز از مغز تپروتز عصبی برای تکلمحس و ادراک قسمت شصت و ششبوزون هیگز جهان را از متلدارچیننقش نگاه از پایین یا نگاهافسردگی و اضطراب در بیمانگاه از کنار و یا از روبربرخی اختلالات عصبی مثانهمنابع انرژی از نفت و گاز دردهای سال گذشته فراموش توهم جدایی و توهم علمزمین زیر خلیج فارس تمدنی هوش مصنوعی الفاگوویتامین دی گنجینه ای بزرتاریک ترین بخش شبابزار بقا از نخستین همانسکوت، در برابر گزافه گویجهانی که از یک منبع، تغذیطوفان بیداریکار امروز را به فردا نیندمدل همه جانبه نگر ژنرالیاز تکینگی تا مغز از مغز تآموزش نوین زبانخونریزی مغزی کشنده ولی قبیماری های روانی با تاثیفیلمی بسیار جالب از تغییداروی جدید آلزایمر تاییدنقش خرچنگ های نعل اسبی درامیوتروفیک لترال اسکلروچالش دیدگاه های سنتی در ببررسی ژنها در تشخیص بیمامناطق خاص زبان در مغزذهن تو همیشه به چیزی اعتقتیوتیکسن داروی ضد جنونزندگی هوشمند در خارج از زهوش مصنوعی از عروسک بازی ساخت شبکه عصبی با الفبای واکنش های ناخودآگاه و تقتحریک عمقی مغز در آلزایمابزار بقای موجود زنده از جاودانگی مصنوعیعلم و ادراک فقط مشاهده ی کریستال زمان(قسمت دوم)خواص اردهمرگ و میر بسیار بالای ناشاز تکینگی تا مغز، از مغز آینده ی انسان در فراتر ازبیماری شارکو ماری توثفرگشت و تکامل تصادفی محض دارویی خلط آورنقشه مغزی هر فرد منحصر بهانفجار بزرگ پایان بوده ارقیبی قدرتمند در برابر منجات در اعتماد به خودبعد از کرونامنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل و ریشه ی مشترک خلقتزیر فشار کووید چه باید کرهوش مصنوعی از عروسک تا کمتراشه ها روی مغزسختی ها رفتنی استواکسن علیه سرطاناثرات مفید قهوهحفره در مغزعواملی که برای ظهور لغت اگنجینه ای به نام ویتامین خیالپردازی نکنمسئول صیانت از عقیده کیساز روده تا مغزآیا واکنش های یاد گرفته وبیست تمرین ساده برای جلوفساد اقتصادی سیتماتیک دردر یک فراکتال هر نقطه مرکچند جهانی و علمتفاوت ایستایی و تکاپوانرژی تاریک که ما نمی تورویا و کابوسچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتأثیر نگاه انسان بر رفتازبان و تکلم برخی بیماریههوش مصنوعی درخدمت خلق وحتشنچ پانایوتوپولوس تشنج سردرد تنشنوسیله، فقط دعا نیستاختلال خواب فرد را مستعد حلقه های اسرارآمیزاستفاده از سلول های بنیاعدالت برای من یا برای همهگاهی مغز بزرگ چالش استخطا در محاسبات چیزی کاملمعماری، هندسه ی قابل مشاآیا جنین انسان، هوشمندی باید از انسان ترسیدقلب را نشکندرمان های جدید ALSچهار ساعت پس از کشتار خوکتلاش هایی در بیماران قطع انسان، گونه ای پر از تضادروزه داری و التهاب زیانبنزاع بین علم و جهل رو به پمنشاء کوانتومی هوشیاری اتاثیر ویتامین دی بر بیمااین ایده که ذرات سیاهچالسفر تجهیزات ناسا به مریخ هوش عاطفی قسمت سومتصاویر زیبای رعد و برقشناسایی سلول های ایمنی اژن همه چیز نیستارتقا یا بازگشت به قبل ازحد و مرزها توهم ذهن ماستاصلاح خطا با رفتن بر مسیرصفحه اصلیپناه به بیاباندنیایی پر از سیاهچاله مغز چون ابزار هوش است دلیآب زندگی است قسمت چهارمبحتی علمی درباره تمایل بقدرت و شناخت حقیقتدرمان جدید مولتیپل میلومقدرت کنترل خوددرمان جدید میگرن با انتی نوار عصب و عضله تعیین محلتنفس هوازی و میتوکندریای نعمت من در زندگیمروشهای شناسایی قدرت شنوانعناعمیوپاتی و نوار عصب و عضلهتاثیر گیاه خواری بر رشد وایران بزرگسلول عصبی، در محل خاص خودهیچ وقت خودت را محدود به تغییر عمودی سر انسان از پشانس یا نتیجه ی تلاشکلام و زبان، گنجینه ای بسارزش های حقیقی ارزش های غپیوند اندام حیوانات به احس و ادراک قسمت چهل و دومبقا در ازای بیماریدورترین نقطه ی قابل مشاهمغز ایندگان چگونه استآرامش(سکوت) stillness و تکاپوبخش های تنظیمی ژنوملا اکراه فی الدیندرها بسته نیستنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تو با همه چیز در پیوندیرژیم های غذایی و نقش مهم همیشه داناتر از ما وجود دمکانیزمهای دفاعی در برابهر جا که جات میشه، جات نیتاثیر درجه حرارت بر مغزاپی ژنتیکسندرم جدایی مغزجنسیت و تفاوت های بیناییشباهت کیهان و مغزکندر در بیماریهای التهاباز کجا آمده ام و به کجا میپیشرفتی مستقل از ابزار هحس و ادراک قسمت پنجاه و شبه جای محکوم کردن دیگران دانش قدرت استمغز زنان جوانتر از مغز مرآشناپنداری چیستچگونه هوشیاری خود را توسبرای پیش بینی آینده مغز دمقابله با کرونا با علم اسدرک دیگرانتولید سلولهای جنسی از سلراز تغییرهندسه، نمایشی از حقیقتماجرای عجیب گالیلهوقتی ناراحتی چیکار میکنیتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله ها، دارای پرتو جهان یکپارچهصداقتکی غایب شدی تا نیازمند دلمباحث مهم حس و ادراکاز تکینگی تا مغز از مغز تپرورش مغز مینیاتوری انساحس و ادراک سی و هفتمبی نهایت در میان مرزهاداروهای مصرفی در ام اسنقش نظام غذایی در تکامل مافسردگی و ساختار مغزنگاه از بیرون مجموعهبرخی اصول سلامت کمرمنابع انرژی از نفت و گاز دردی که سالهاست درمان نشتوهم جسمزمان چیستهوش مصنوعی اکنون می توانویروس مصنوعیتاریکی من و تو و گرد و غباابزار بقا از نخستین همانسکته مغزیجهانی پر از سیاهچاله یا پطوفان زیباییکار با یگانگی و یکپارچگیمدل هولوگرافیک ژنرالیزهاز تکینگی تا مغز از مغز تآمارهای ارائه شده در سطح خواندن ، یکی از شستشو دهنبیماری وسواسفیروز نادریداروی جدید ای ال اسنقش داروهاي مختلف معروف امید نیکو داشته باش تا آنچاالش ها در تعیین منبع هوبررسی بیماری التهابی رودمناطق خاصی از مغز در جستجتیک و اختلال حرکتیزندگی و داراییهوش مصنوعی از عروسک بازی ساختن آیندهواکنش به حس جدیدتخریب مغز به دلیل کمبود بابزارهای پیشرفته ارتباط جایی برای یاد گرفتن باقی علم و روحکریستال زمان(قسمت سوم)خواص باداممرگ و سوال از قاتلاز تکینگی تا مغز، از مغز آینده ی حمل و نقل هوایی دبیماری ضعف عضلات نزدیک بفراموش کارها باهوش تر هسدارویی ضد بیش فعالی سیستنقشه های مغزی جدید با جزیانقراض را انتخاب نکنیدرقابتی بی هدف یا رقابتی هنجات در راستگوییبعد از کرونامنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل ابزار هوش ، راه پر زیرفون داروی ضد ام اسهوش مصنوعی از عروسک تا کمتراشه ی هوش مصنوعی در مغزسختی در بلند شدن از روی صواکسنی با تاثیر دوگانه ااثرات مفید روزه داریحق انتخابعوارض ازدواج و بچه دار شدگندم بکاری، جو درو نمیکنخانه ی تاریکمسئولیت جدیداز سایه نترسآیا یک، وجود داردبیش از نیمی از موارد انتقفشار و قدرتدر کمتر از چند ماه سوش جدچند روش ساده برای موفقیتتفاوت ارباب و رهبر حقیقیانرژی خلا ممکن استرویا و خبر از آیندهچرا پس از بیدار شدن از خومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتأثیر شیرینی های حاوی لوزبان و شناخت حقیقت قسمت چهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتشنج چیستسردرد سکه اییک پیام منفرد نورون مغزی اختلال در شناسایی حروف و حمله ویروس کرونا به مغزاستفاده از سلول های بنیاعسل طبیعی موثر در کنترل بگاهی جهت را عوض کنخطا در محاسبات چیزی کاملمعنی روزهآیا جهان ذهن و افکار ما مبابا زود بیاقوی تر باشدرمان های جدید میگرننون و القلمتلاش در تولید انرژی به رنانعطاف پذیری مکانیسمی علروزه داری و بیمار ی ام اس نسبیت عام از زبان دکتر برمهمان ناخواندهتاثیر ویروس کرونا بر مغز این ابتدای تناقض هاستسفر دشوار اکتشافهوش عاطفی قسمت ششمتصادف یا قوانین ناشناختهشهر زیرزمینی در ژاپن براژن هوش و ساختارهای حیاتی ارتوکين تراپی روشی جديد حریص نباشاصول انجام برخی نرمش ها دسوالات پزشکیپنج اکتشاف شگفت آور در مودنیا، هیچ استمغز چگونه صداها را فیلتر آب زندگی است قسمت هفتمبحث درباره پیدایش و منشا بحثي درباره هوش و تفاوتهقدرت انسان در نگاه به ابعدرمان جدید کنترل مولتیپلنوار عصب و عضله در مطب دکتنفس بدون اکسیژنروشی برای بهبود هوش عاطفهفت چیز که عملکرد مغز تو میوتونیک دیستروفیتاثیر گیاه خواری بر رشد وایرادهای موجود در خلقت بسلولهای ایمنی القا کنندههیچ کاری نکردن به معنی چیتغییرات منطقه بویایی مغزشانس یا تلاشکلام، در تحولی شگفت آور بارزش حقیقی زبان قسمت اولپیوند سر آیا ممکن استحس و ادراک قسمت چهل و سومبقای حقیقی در دور ماندن اديدن با چشم بسته در خواب مغز ابزار بقای برتر مادیآرزوها را کم کنبخش بزرگی حس و ادراک ما الاموژین داروی ضد اوتیسم؟درهای اسرارآمیز و پوشیدهنیوالینتو با باورهایت کنترل میشرژیم ضد التهابیهمیشه راهی هستما انسانها چه اندازه نزدهر حرکت خمیده می شود و هر تاثیر درجه حرارت بر عملکابتدا سخت ترین استسندرم دزدی ساب کلاوینجنسیت و تفاوت های بیناییشباهت زیاد بین سلول هاي عکندر علیه سرطاناز کسی که یک کتاب خوانده پپوگستحس و ادراک قسمت بیست و چهبه جای تولید، بیشتر گوش کدانش محدود به ابعاد چهارمغزهای کوچک بی احساسآشتی بهتر استچگونه واکسن کرونا را توزبرای اولین بار دانشمندانملاحظه های اخلاقی دربارهدرک درست از خود و هوشیاریتولترودینراست دستی و چپ دستیهنر فراموشیماده ی تاریکوقتی پر از گل شدی خودت را تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله و تکینگی ابتدایجهان یکپارچهصدای بم با فرکانس پایین، کیهان خود را طراحی میکندمبتکران خودشکوفااز تکینگی تا مغز از مغز تپرکاری تیروئیدحس و ادراک- قسمت پنجاه و بی نظمی مقدمه شناختALS نگاهی کامل بر بیماری وداروهای ام اسنقش نظریه تکامل در شناسااقلیت خلاقنگاه از دور و نگاه از نزدبرخی اطلاعات روانشناسی ممنابع انرژی از نفت و گاز درد، رمز موفقیتتوهمات و شناخت حقیقتزمان و مکان، ابعاد کیهان هوش مصنوعی از عروسک های بویروس های باستانی، مغز متاریکی و نورابزار بقای موجود زنده از سکته ی مغزی در جوانانجهانی در ذهنطولانی ترین شبکارهای کوچک، بی ارزش نیسمدل هولوگرافیک تعمیم یافاز تکینگی تا مغز از مغز تآن چیزی که ما جریان زمان خواندن، دوست روزهای سختبیماری کروتز فیلد جاکوبفیزیک مولکولها و ذرات در داروی جدید برای میاستنی نقش درختان در تکاملامید نجاتنابینایی در نتیجه ی گوشی بررسی سیستم تعادلی بدن امنبع نور واقعی و ثابت، حقتیکاگرلور داروی ضد انعقازندگی بی دودهوش مصنوعی از عروسک بازی ساختن آینده، بهترین روش واکسن های شرکت فایزر آمرتداوم مهم است نه سرعتابزارهای بقا از نخستین هجایی خالی نیستعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهکشف مکانیسم عصبی خوانش پخواص بادام زمینیمرگ انتقال است یا نابود شاز تکینگی تا مغز، از مغز آینده ی علم و فیزیک در60 ثبیماریهای تحلیل عضلانی افراموشی همیشه هم بد نیستداستانها و مفاهیمی اشتبانقشه با واقعیت متفاوت اسانواع سکته های مغزیرموزی از نخستین تمدن بشرنخاع ما تا پایین ستون فقربعد از کرونا دلخوشی بیهومنبع هوشیاری کجاست قسمت53تکامل تکنولوژیزیرک ترین مردمهوش مصنوعی از عروسک تا کمتراشه ی بیولوژِیکسدسازی روش مناسب برای مقوابسته به دوستی این و آن اثرات مضر ماری جواناحقیقت قربانی نزاع بین بی عید نوروز مبارکگوهر با نظر دیگران سنگ نمخانواده پایدارمسئولیت در برابر محیط زیاز سایه بگذرآیا کیهان می تواند یک شبیبیشتر کمردردها نیازی به فشار روحی، همیشه بد نیست در آرزوهایت مداومت داشتهچندین ماده غذایی که ماننتفاوتهای جنسیتی راهی براانرژِی برای ایجاد اضطرابرویا بخشی حقیقی از زندگی چرا ارتعاش بسیار مهم استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتئوری تکامل امروز در درمزبان و شناخت حقیقت قسمت اهوش مصنوعی، کیفیت فریب متشنج و حرکات شبه تشنجی قاسردرد عروقی میگرنیک پیشنهاد خوب برای آسان اختلال در شناسایی حروف و حمایت از طبیعتاستفاده از سلول های بنیاعشق به هفت مرتبه ی شناختیگاهی در پارکینسون باید پخطای ادراک کارمامعاینه قبل از نوار عصب و آیا جهش های ژنتیکی، ویروباد و موجقیچی ژنتیکیدرمان های جدید در بیماری نوآوری ای شگفت انگیز دانتلاشی برای درمان قطع نخااهمیت کنترل خشمروزه داری سلول های بنیادچسبیدن به خود، مانع بزرگ مهندسی ژنتیک در حال تلاش تاثیر ژنها بر اختلالات خاین بیمار را باید چه کار سفرنامه سفر به بم و جنوب هوش عاطفی بیشتر در زنانتضادهای علمیشواهدی از نوع جدیدی از حاژن یا نقشه توسعه مغز و نقارتباط میکروب روده و پارحرکات چشم، ترجمه کننده ی اصول توسعه ی یک ذهن کاملپیامهای کاربرانپول و شادیدندان ها را مسواک بزنید تمغز ناتوان از توجیه پیداآب زندگی است قسمت اولآب زندگی است قسمت دومبحثی جالب درباره محدودیتقدرت ذهندرمان جدید ام اسنوبت کودکانتنها مانع در زندگی موارد روشی جدید در درمان قطع نخهفت سین یادگاری از میراث میگرن و پروتئین مرتبط با تاثیر گیاه خواری بر رشد وایستادن در برابر آزادی بسلولهای بنیادی مصنوعی درهیچ کس مانند تو نگاه نمیکتغییرات مغز پس از 40 سالگیشاهکار قرنکلرال هیدرات برای خوابانارزش حقیقی زبان قسمت دومپیوند سر برای چه بیمارانحس و ادراک قسمت نهمبلندی در ذهن ما درک بلندیدی متیل فومارات(زادیوا)(مغز ابزار برتر بقاآزمون تجربی، راهی برای ربخش بزرگتر کیهان ناشناختلایو دوم دکتر سید سلمان فدرون قفس یا بیرون از آننیکولا تسلاتو باید نیکان را به دست برژیم غذایی حاوی تخم مرغ وهمیشه عسل با موم بخوریمما انسانها چه اندازه نزدهرچیز با یک تاب تبدیل به تاثیر درجه حرارت بر عملکابتدایی که در ذهن دانشمنسندرم سردرد به دلیل افت فجهل مقدسشباهت زیاد بین سلول هاي عکو کیو تن coQ10از آغاز خلقت تا نگاه انساپایان، یک آغاز استحس و ادراک قسمت بیست و یکبه خوبی های دیگران فکرکندانش بی نهایتمغز، فقط گیرندهآغاز فرایند دانستنچگونه آن شکری که می خوریمبرای بقا به جایی فراتر ازملاحظات بیهوشی قبل از جردرک عمیق در حیواناتتومورها و التهاب مغزی عارجزخوانی هایی که امروز بهنر حفظ گرهوقتی تو از یاد گرفتن باز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله ی منفرد یا سیاهجهان کنونی و مغز بزرگتریصرع و درمان های آنکیهانِ هوشیارِ در حال یامتواضع باشاز تکینگی تا مغز از مغز تپراسینزوماب در پارکینسوحس و ادراک- قسمت بیست و پبی هیچ می ایی و بی هیچ میرNVG 291داروهای تغییر دهنده ی سینقش هورمون های تیروئید داقیانوس نادانینگاه از درون قفس یا بیرونبرخی بیماری ها که در آن بمنابع انرژی از نفت و گاز درس گرفتن از شکست هاتوکل بر خدازمان و گذر آن سریع استهوش مصنوعی از عروسک های بویرایش DNA جنین انسان، برتاریکی خواهد ترسیدابزار بقای موجود زنده از سکته ی چشمیجهان، تصادفی نیستطی یکصد هزار سال اخیر هرچکارهایی بیش از طراحی و گپمدل های ریز مغز مینی بریناز تکینگی تا مغز از مغز تآنچه می دانم، آنچه را میخخواب و بیداری نوسانی مغزبیماری گیلن باره و بیمارفیزیک هوشیاریداروی جدید برای کاهش وزننقش ذهن و شناخت در حوادث امید یا ناامیدی؟ذهن خود را مشغول هماهنگیناتوانی از درمان برخی ویبررسی علل کمر درد در میانمنبع هوشیاری کجاست قسمت تیروفیبان موثر در سکته ی زندگی در جمع مواردی را برهوش مصنوعی از عروسک بازی ساختار فراکتال وجود و ذهواکسن کووید 19 چیزهایی که تداخل مرزها و صفات با بینابزارهای بقا ازنخستین همجاذبهعلم به ما کمک میکند تا موکشف مکانیسمی پیچیده در بخواص شکلات تلخمرگ تصادفیاز تکامل تا مغز از مغز تا آینده با ترس جمع نمیشودبیماری، رساله ای برای سلفراموشی و مسیر روحانیدخالت در ساختار ژنهانقص های سیستمی ایمنیانیس بی کسانرمز و رازهای ارتباط غیر کنخاع درازتر یا کوتاهتر کبعد از کرونا دلخوشی بیهومنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتکامل جریان همیشگی خلقتزیست شناسی کل در جزء فراکهوش مصنوعی از عروسک تا کمتربیت کودکان وظیفه ای مهسرنوشتوابستگی یعنی قلادهاجزای پر سلولی بدن انسان حقیقت آنطور نیست که به نظعامل کلیدی در کنترل کارآگویید نوزده و ایمنی ساکتخاویار گیاهیمستند جهان متصلاز علم جز اندکی به شما داآیا گذشته، امروز وآینده بیشتر علم، در نادانسته هفضا و ذهن بازدر آسمان هدیه های نادیدنچندجهانیتقلید مرحله ای نسبتا پیشانسولینرویا تخیل یا واقعیتچرا به هم اعتماد نمیکنیممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتئوری تکامل در پیشگیری و زبان و شناخت حقیقت قسمت دهوش مصنوعی، اتفاقات و تحتشنج به صورت اختلال رفتاسرطان کمیت گرایییک آلل ژنتیکی که از نئانداختلالات مخچهحوادث روزگار از جمله ویراستفاده از سلول های بنیاعشق درونی به یگانگی خلقتگذر زمان کاملا وابسته به خطای حسمعادله ها فقط بخش خسته کنآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجباد غرور و سر پر از نخوت وقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصدرمان های جدید سرطاننوار مغز مشاهده ی غیر مستتلاشی تازه برای گشودن معاهرام مصر از شگفتی های جهروزهای بد باقی نمیماندنسبت ها در کیهانمهندسی بدنتاثیر کلام در آیات کلام باینکه به خاطرخودت زندگی سفرنامه سفر به بم و جنوب هوش عاطفی در زنان بیشتر اتظاهر خوابیده ی مادهشواهدی از دنیسوان(شبه نئژن درمانی در درمان چاقیارتباط ماده و انرژیحرکت چرخشی و دائمی کیهاناصول سلامت کمرسایتهای دیگرپول و عقیدهده روش موفقیتمغز و قلب در جنین موش مصنمغز و هوش، برترین ابزار بآب زندگی است قسمت سومبحثی در مورد نقش ویتامين قدرت شناختی انسان، محدوددرمان جدید ای ال اس، توفرنور از عمق تاریکیتنها در برابر جهانروشی جدید در درمان نابینهم نوع خواری در میان پیشیمیگرن و خوابتاثیر گیاه خواری بر رشد واکنون را با همه ی نقص هایسلام تا روشناییهیچ کس حقیقت را درون مغز تغییرات آب و هوایی که به شاهکار شش گوشکم کردن کالری روشی سودمنارزش حقیقی زبان قسمت سومپیوند سر، یکی از راه حلهاحس و ادراک قسمت چهارمبلوغ چیستدین اجباریمغز از بسیاری حقایق می گرآزمون ذهنی گربه ی شرودینبخش دیگری در وجود انسان هلازم است هیچ کاری نکنیددرون و بیرون، جدای از هم نیاز به آموزش مجازی دیجیتو برای خزیدن خلق نشده ایرژیم غذایی سالم و ضد التههمیشه، آنطور نیست که هستما اکنون میدانیم فضا خالهرگز از زندگی یا امکاناتتاثیر درجه حرارت بر عملکابتذال با شعار دینسوی ما آید نداها را صداجهان فراکتالشجاعت و ترسکوچ از محیط نامناسباز انفجار بزرگ تا انفجار پاکسازی مغزحس و ادراک قسمت بیست و دوبه خودت مغرور نشودانشمندان موفق به بازگردمغز، همه ی واقعیت را نمیبآغاز فصل سرما و دوباره تکچگونه انتظارات بر ادراک برای تمدن سازی، باید در بممانتین یا آلزیکسا یا ابدرگیری قلب در بیماری ویرتومورهای نخاعیرحم مصنوعیهنر دانستنوقتی خودت را در آینه دیدیتاثیر رو ح و روان بر جسمابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله ی تولید کنندهجهان کاملی در اطراف ما پرضایعه ی شبکه لومبوساکرالکیست هیداتید مغزمجموعه های پر سلولی بدن ماز تکینگی تا مغز از مغز تپرتوهای صادر شده از سیاهحس و ادراک- قسمت شصت و چهبی ذهن و بی روحفقر داده ها در هوش مصنوعیداروهای ضد بیماری ام اس ونقش هورمون زنانه استروژنالکترومغناطیس شنوایی و هنگاه از درون مجموعه با نگبرخی بیماری های خاص که بدمنابع انرژی از نفت و گاز دست و پا زدن در سایه؟توپیراماتزمان و صبرهوش مصنوعی از عروسک های بویشن پروتاریخ همه چیز را ثبت کردهابزار بقای موجود زنده از جهش های ژنتیکی مفید در ساطیف انسفالیت، گیلن باره کاربرد روباتهای ريزنانومدیون خود ناموجوداز تکینگی تا مغز از مغز تآنچه ناشناخته است باید شخواب زمستانی سلول های سربیماری آلزایمر، استیل کوفیزیک و هوشیاریداروی جدید برای ای ال اسنقش روی و منیزیم در سلامتامید جدید بر آسیب نخاعیذهن خالی از شلوغی افکارناتوانی در شناسایی چهره برطرف کردن خشونت را از خامنبع هوشیاری کجاست قسمت تکلم در گیاهانزندگی در سیاهچالههوش مصنوعی از عروسک بازی ساختار شبکه های مغزی ثابواکسن کرونا و گشودن پنجرترقی واقعی یا شعار ترقیابزارهای بقای موجود زندهجاذبه و نقش آن در شکلگیریعلم بدون توقفکشف ژن جدید، می تواند گستخواص شگفت هویجمرگ عاطفه و محبتاز تکامل تا مغز، از مغز تآیا فراموشی حتمی استبیمارستان هوش مصنوعیفراموشی آرماندر موج، راز خلقت نهفته اسنقص در تشخیص هیجانات عامانگشت ماشه ایرمز گشایی از اتصالات مغزنخستین تمدن بشریتفکر قبل از کارمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل داروینی هنوز در حازیست شناسی باور حقیقت یا هوش مصنوعی از عروسک تا کمترجمه فعالیت های عضله به سریع دویدن مهم نیستواسطه ها د رمسیر ایجاد مغاجزایی ناشناخته در شکل گحقیقت افرادعادت همیشه خوب نیستگوش دادن بهتر از حرف زدنخار و گلمشکل از کجاستازدواج های بین گونه ای، رآیا پیدایش مغز از روی تصابا همه مهربان باشفضای قلب منبع نبوغ استدر آستانه ی موج پنجم کووینه ناامیدی بلکه ارتقاتقلید از روی طبیعتانسولین هوشمندرویا حقی از طرف خداچرا بیماری های تخریبی مغمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتئوری جدید، ویران کردن گای همه ی وجود منزبان و شناخت حقیقت قسمت سهوش احساسیتشنج عدم توازن بین نورون سرعت فکر کردن چگونه استیک جهش ممکن است ذهن انساناختلالات حرکتی در انسانحکمت الهی در پس همه چیزاستیفن هاوکینگ در مورد هعشق، شلوغ کردن نیستگذشته را دفن کنخطر آلودگی هوامعجزه های هر روزهآیا خداباوری محصول تکاملبار مغز بر دو استخوانقانون مندی نقشه ژنتیکی مدرمان های رایج ام اسنوار مغز با توضیح دکتر فاتلاشی جدید در درمان ام اساولویت بندی ها کجاستروزهای سختنسبت طلایی، نشانه ای به سمهربانی، شرط موفقیتتاثیر کپسول نوروهرب بر ناینکه خانواده ات سالم باسفرنامه سفر به بم و جنوب هوش عاطفی در زنان بیشتر اتظاهری از ماده است که بیدشیر و دوغ بادامژن ضد آلزایمرارتباط متقابل با همه ی حیحس متفاوتاضطراب و ترسپوست ساعتی مستقل از مغز ددهن، بزرگترین سرمایهپوشاندن خود از نوردو ویژگی انتزاع و قدرت تجمغز و اخلاقآب، زندگی است(قسمت پنجم)بحثی در مورد نقش کلسیم و قدرت عشقدرمان جدید سرطاننور درونتنهاییروشی جدید در درمان سکته مهمه چیز موج استمیگرن و روزه داریتاثیر گیاه خواری بر رشد واکوییفلکسسلاح و راهزنیهیچ اندر هیچتغییرات تکاملی سر انسان شاید گوشی و چشمی، آماده شکمی زاویه ی دیدت را عوض کارزش خود را چگونه میشناسپیوندهای پیچیده با تغییرحس و ادراک قسمت نوزدهمبلعیدن ستاره توسط سیاهچادین، اجباری نیستمغز به تنهایی برای فرهنگ آزمون ذهنی گربه شرودینگربخشیدن دیگران یعنی آرامشلبخند بزن شاید صبح فردا زدرون آشفته ی تو و ظاهر خنچیز جدید را بپذیرتو تغییر و تحولیرژیم غذایی ضد التهابیهمکاری یا رقابتما از اینجا نخواهیم رفتهز ذره، یک دنیاستتاثیر درجه حرارت بر عملکابداع دی ان ای بزرگترین دسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان قابل مشاهده بخش کوچشرکت نورالینک ویدیویی ازکوچک شدن مغز از نئاندرتااز بار خود بکاه تا پرواز پارادوکس ها در علمحس و ادراک قسمت بیست و سوبه خودت نگاه کندانشمندان نورون مصنوعی سمغزتان را در جوانی سیم کشآغاز مبهم آفرینشچگونه به سطح بالایی از هوبرای خودآگاه بودن تو بایمن و وجود توهمیدرگیری مغز در بیماری کویتومورهای ستون فقراترحم مصنوعیهنر رها شدن از وابستگیوقتی خورشید هست شمع به کاتاثیر روده بر مغزابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله، سیاه خالص یا پجهان پیوستهضایعه ی عروقی مخچهکیست کلوئید بطن سوممجرم، گاهی قربانی استاز تکینگی تا مغز از مغز تپرتوزایی از جسم سیاهحسن یوسف باغچه ی منبی سوادی در قرن 21فلج نخاعی با الکترودهای داروهای ضد تشنج با توضیح نقش ویتامین K در ترمیم اسالکتروتاکسی(گرایش و حرکنگاه حقیقی نگاه به درون ابرخی توجهات در ببمار پارمنابع انرژی از نفت و گاز دست کردن در گوشتوانایی مغز و دیگر اجزای زمان واقعیت است یا توهمهوش مصنوعی از عروسک های بواقعیت فیزیکی، تابعی از تاریخ، اصیل نیست و ساخته ابزار بقای موجود زنده از جهش های ژنتیکی غیر تصادفطبیعت موجی جهانکاربرد روباتهای ريز، در مدیریت اینترنت بر جنگاز تکینگی تا مغز از مغز تآنچه واقعیت تصور میکنیم خواب سالم عامل سلامتیبیماری الزایمرفیزیک آگاهیداروی جدید برای دیابتنقش روزه داری در سالم و جامید درمان کرونا با همانذهن سالمنادیدنی ها واقعی هستندبزرگ فکر کنمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکنولوژی های جدید و حالتزندگی زمینی امروز بیش از هوش مصنوعی از عروسک بازی سادیسم یا لذت از آزار دادواکسن کرونا از حقیقت تاتتروس جریان انرژیابزارهای بقای از نخستین جبران از دست رفته هاعلم در حال توسعهکشف ارتباط جدیدی از ارتبخواص عجیب لوبیامرگی وجود ندارداز تکامل تا مغز، از مغز تآیا ممکن است موش کور بی مبیندیشفرایند پیچیده ی خونرسانیدر میان تاریکی و روشنایینقطه ی رسیدن به قلهانگشت نگاری مغز نشان میدرمز پیشرفت تواضع است نه طنخستین تصویر از سیاهچالهتفکر ترکیبی در هوش مصنوعمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل داروینی هنوز در حازیست، مرز افق رویداد هستهوش مصنوعی از عروسک تا کمترجمه ی فعالیت های عضله بسریعترین کامپیوتر موجودوبینار اساتید نورولوژی داحیای بینایی نسبی یک بیمحقیقت انسانعادت کن از بالا نگاه کنیگوشه بیماری اتوزومال رسسخارق العاده و استثنایی بمشکلات نخاعیآیا آگاهی پس از مرگ از بیبا هوش مصنوعی خودکار روبفضای خالی ای وجود ندارددر برابر حقایق جدیدنه به اعدامتقلید از طبیعتانسان قدیم در شبه جزیره عرویاها از مغز است یا ناخوچرا حیوانات سخن نمی گوینمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتا 20 سال آینده مغز شما به ای آنکه نامش درمان و یادشزبان جانسوزهوش احساسیتشویق خواندن به کودکانسطح آگاهی، رخدادهای زندگیک رژیم غذایی جدید، می تواختلالات صحبت کردن در انحافظه میتواند بزرگترین داستیفن هاوکینگ در تفسیر عصب حقوق نورولووگر جان به جز تو خواهد از خخطر حقیقی، خود انسان استمعجزه ی چشمآیا دلفین ها می تواند از بار بزرگ ایستادن بر دو پاقانون گذاری و تکاملدرمان های علامتی در ام اسنوار مغز ترجمه رخدادهای تمایل زیاد به خوردن بستناولین قدم شناخت نقص های خروزهای سخت میگذردنشانه های گذشته در کیهان موفقیت هوش مصنوعی در امتتاثیر کپسول نوروهرب بر تاین، فقط راه توستسفرنامه سفر به بم و جنوب هوش عاطفی رمز آزادگیتعویض دارو در تشنجشیشه ی بازالتی و سیلیکونژنها نقشه ایجاد ابزار هوارتباط چاقی و کاهش قدرت بحس چشایی و بویاییاطلاع رسانی اینترنتیاطلاعات حسی ما از جهان، چپیموزایددو بیماری روانی خود بزرگ مغز و اخلاقآتاکسیبحثی در مورد حقیقت فضا و قسم به فقردرمان جدید سرطاننوروفیبروماتوزتنهایی رمز نوآوری استريتوکسيمب در درمان ام اسهمه چیز و هیچ چیزمیگرن سردردی ژنتیکی که بتاثیر گیاهخواری بر رشد و اکسی توسین و تکامل پیش اسلسله مباحث هوش مصنوعیهیچگاه از فشار و شکست نترتغذیه بر ژنها تاثیر داردشاید درست نباشدکمالگرایی دشمن پیشرفتاز فرد ایستا و متعصب بگذرپیوندی که فراتر از امکانحس و ادراک قسمت هفتمبنی عباس، ننگی بر تاریخدیوار همه اش توهم بودمغز بیش از آنچه تصور میشوآزادی در چیستبخشش، عقلانی یا غیر عاقللحظات خوش با کودکاندروغ نگو به خصوص به خودتچیزی منتظر شناخته شدنتو جهانی هستی که خودش را رژیم غذایی ضد دردهمانند سازی در انسانما اشیا را آنطور که هستندهزینه ای که برای اندیشیدتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار هوش در حال ارتقا ازسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان موازی و حجاب هاشربت رب انارکوچکی قلباز بحث های کنونی در ویروسپاسخ گیاهان در زمان خوردحس و ادراک قسمت بیستمبه دنبال رستگاری باشدانشمندان یک فرضیه رادیکمغزتان را در جوانی سیمکشإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَچگونه باغبانی باعث کاهش برای رشد، باید از مسیر خطمن کسی در ناکسی دریافتم درگیری مغز در بیماران مبتوهم فضای خالیرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرهنر، پر کردن است نه فحش دوقتی ریشه ها عمیقند از چیتاثیر روزه داری بر سلامت ابزار بقا از نخستین همانسیاره ی ابلهانجهان پیوستهضایعات در عصب زیر زبانیکپسول ژری لاکتمحل درک احساسات روحانیاز تکینگی تا مغز از مغز تپرسشحساسیت روانی متفاوتبی شرمیفلج بل، فلجی ترسناک که آنداروی فامپیریدین یا نورلنقش ژنتیک در درمان اختلاالکترودهای کاشتنینگاه دوبارهبرخی توصیه ها برای واکسیمنابع انرژی از نفت و گاز دست آسمانتوانایی یک فرد، برای تغیزمان پلانکهوش مصنوعی از عروسک بازی سال 2025 سال بین المللی علمواقعیت چند سویهتازه های اسکیزوفرنی(جنوابزار بقای موجود زنده از جهش های بیماری زا، معمولطبیعت بر اساس هماهنگیکاش شرف اجباری بود یا حتیمدیریت اضطراب، از مهمتریاز تکینگی تا مغز از مغز تآنچه حس می کنیم، نتیجه ی خواب سالم عامل سلامتی و یبیماری ای شبیه آلزایمر و فیزیکدانان ماشینی برای تداروی جدید ضد فشار خوننقش رژیم غذایی بر رشد و اامیدهای جدید برای بازیابذهت را روی چیزهای مفید متنادیدنی ها بیشتر از دیدنبزرگ شدن مغز محدود به دورمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکنولوژی و پیشرفتزندگی زودگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی سازگاری با محیط بین اجزاواکسن کرونا ساخته شده توتری فلوپرازینابزارهای دفاعی و بقای موجدا کردن ناخالصی هاعلم راهی برای اندیشیدن اکشف جمجمه ای درکوه ایرهوخود جسم و یا تصویرمراقب خودتون و خانواده هاز تکامل تا مغز، از مغز تآیا ما کالا هستیمبیهوش کردن در جراحی و بیمفرایند تکامل و دشواری هادر مانهای کمر دردنقطه ای بود و دگر هیچ نبوانتقال ماده و انرژیرمز امید، بی نیازی از مردنخستین روبات های زنده ی جتفکر خلا ق در برابر توهم منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل داروینی هنوز در حازاویه نگاه ها یکسان نیستهوش مصنوعی از عروسک تا کمترجمه ای ابتدایی از اسراسرکه انگبین عسلی مفید بروجود قبل از ناظر هوشمنداحیای بینایی نسبی یک بیمحقیقت اشیاعادت کن خوب حرف بزنیگوشت خواری یا گیاه خواریخبر مهم تلسکوپ هابلمشکلات بین دو همسر و برخیآیا امکان بازسازی اندامهبا هر چیزی که نفس می کشد مقفس دور خود را بشکندر جراحی کمر عجله نکنیدنه به اعدامتقویت مغز با ورزشانسان میوه ی تکاملرویاهای پر رمز و حیرتی درچرا حجم مغز گونه انسان درمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتا بحر یفعل ما یشاای جان جان بی تن مروزبان ریشه هایی شناختی اسهوش بشری تهدید برای بشریتشخیص ژنتیکی آتروفی های سعی کن به حدی محدود نشوییکی از علل محدودیت مغز اماختلالات عضلانی ژنتیکحافظه های کاذباستخوان های کشف شده، ممکعصب سیاتیکگرفتار محدودیت ها و ابعاخطر را بپذیرمعجزه ی علمآیا دلفین ها میتوانند بابار سنین ابزار هوشمندی اقانون جنگلدرمان ژنتیکی برای نوآورینوار مغز در فراموشی هاتمایز یا کشف یگانگیاولین مورد PML به دنبال تکروش مقابله مغز با محدودینشانه های پروردگار در جهموفقیت در تفکر استتاثیر کپسول نوروهرب بر ساینترنت بدون فیلتر ماهواسفری به آغاز کیهانهوشمندی کیهانتعیین پیش آگهی آسیب به عصشکل های متفاوت پروتئین هژنها ، مغز و ارادهارتباط هوش ساختار مغز و ژحس و ادراک (قسمت اول )حس و ادراک (قسمت دوم )اطلاعاتی عمومی در مورد مپیموزایددو بار در هفته ماهی مصرف مغز و سیر تکامل ان دلیلی آتاکسی فریدریشبحثی در مورد عملکرد لوب فقضاوت ممنوعدرمان دارویی سرطان رحم بنورون هاي مصنوعی می توانتنبیه چقدر موثر استریه زغالیهمه چیز کهنه میشودمیگرن شدید قابل درمان استاثیر انتخاب از طرف محیط اکسکاربازپین در درمان تشسلطان جنگل یا صاحب ملکوتهیپرپاراتیروئیدیسمثبت و دستکار ی حافظهشایسته نیست در جیب خود قرکمردرداز مخالفت بشنوپیوستگی همه ی اجزای جهانحس و ادراک قسمت هفدهمبه قفس های سیاهت ننازدیوار، از ابتدا توهم بودمغز باستانی، هنوز نقش هاآزادی عقیده، آرمانی که تبدون پیر فلکلرزش ناشی از اسیب به عصبدریا آرام نخواهد شد کشتی چیزی خارج از مغزهای ما نیتو جدای از کیهان نیستیراه فراری نیستهمجوشی هسته ای، انرژِی بما به جهان های متفاوت خودهزینه سنگین انسان در ازاتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان ما میتواند به اندازشربت ضد خلطکوچکترین چیز یک معجزه اساز تلسکوپ گالیله تا تلسکپختگی پس از چهل سالگي به حس و ادراک قسمت دهمبه زودی شبکه مغزی به جای دانشمندان ژنی از مغز انسمغط یک گیرنده استافت فشار خون ناگهانی در وچگونه تکامل مغزهای کنونیبرای زندگی سالم، یافتن تمن پر از تلخیمدرگیری مغزی در سندرم کووتوهم فضای خالی یا توهم فضرساناها و ابر رساناها و عهوموارکتوس ها ممکن است دوقتی شروع به بیدار شدن میتاثیر روزها، ماه ها یا ساابزار بقا از نخستین همانسیاره ابلهانجهان پر از چیزهای اسرار آضرورت زدودن افکارکامپیوتر سایبورگمحل درک احساسات روحانی داز تکینگی تا مغز از مغز تپرسش و چستجو همیشه باقی اخفاش کور و انسان بینا؟بی عدالتی در توزیع واکسن فلج خوابداروی لیراگلوتیدنقش گرمایش آب و هوا در همالگو نداشتیمنگاهی بر قدرت بینایی درابرخی درمان های Spinal Muscular Atمنابع انرژی از نفت و گاز دست بالای دستتوازن مهمتر از فعالیت زیزمان به چه دلیل ایجاد میشهوش مصنوعی از عروسک بازی سال سیزده ماههواقعیت چیستتازه های بیماری پارکینسوابزار بقای موجود زنده از جهش تمدنی عجیب و شگفت انسطعمه ی شبکه های ارتباط اجکتاب گران و پرهزینه شد ولمداخله ی زیانبار انساناز تکینگی تا مغز از مغز تآنها نمیخواهند دیگران راخواب عامل دسته بندی و حفطبیماری ای شبیه ام اس مولتفال نیکوداروی جدید ضد میگرننقش رژیم غذایی در رشد و اامیدوار باش حتی اگر همه چذخیره ی شگفت انگیز اطلاعنادانی در قرن بیست و یکم،بزرگ شدن تقریبا ناگهانی منبع هوشیاری کجاست قسمت تکنولوژی به طرز وحشتناکیزندگی سلول در بدن، جدای اهوش مصنوعی از عروسک بازی ستم با شعار قانون بدترین واکسن آلزایمرتری فلوپرازینابعاد و نیازهای تکاملیجدایی خطای حسی استعلم ساختن برج های چرخانکشف جدید تلسکوپ جیمز وبخودآگاهی و هوشیاريمراحل ارتقای پله پله کیهاز تکامل تا مغز، از مغز تآیا ما تنها موجودات زنده بیهوشی در بیماران دچار افرایند حذف برخی اجزای مغدر محل کار ارزش خودت را بنقطه بی بازگشتانتروپی و هوشیاریرمز بقای جهش ژنتیکینرمش های مفید برای درد زاتفاوت قند طبیعی با قند و منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل داروینی هنوز در حازاوسکا درمان گوشرهوش مصنوعی به کمک هوش طبیترس و آرمان هاسرگیجه از شایعترین اختلاوراپامیل در بارداریاحتیاط در ورزش زانو در خاحقیقت تنها چیزی است که شااسکلت خارجی در درمان اختعادت کردن به نعمتگیلگمش باستانی کیستخدا موجود استمشکلات روانپزشکی پس از سآیا انسان با مغز بزرگش اخبا آتش، بازی نکن و بعد از قفس ذهندر درمان بیماری مولتیپل نه بدبخت بلکه نادانتقویت استخوان در گرو تغذانسان ها می توانند میدان رویای شفافچرا خشونت و تعصبمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاول کف پا و حقیقتایمونوگلوبولین وریدی IVIgزبان شناسی مدرن در سطح سلهوش در طبیعتتشخیص آلزایمر سالها قبل شلیک فراموشییافته های نوین علوم پرده اختراع جدید اینترنت کوانحافظه و اطلاعات در کجاست استروژن مانند سپر زنان دعضلانی که طی سخن گفتن چقدگریه ی ابر، رمز طراوت باغخطرات هوش مصنوعیمعجزه ی علم در کنترل کرونآیا دست مصنوعی به زودی قاباربر دیگران نباشقانون جنگلدرمان کارتی سل و تومور مغنوار مغز در تشخیص بیماری تمدن قدیمی ای در جنوب ایراولین مورد پیوند سر در انروش های صرفه جویی در ایجانشانه های بیداری روحیمولکول ضد پیریتاثیر کپسول نوروهرب بر ساینترنت، حقیقت جامعه ی فسقوط درون جاذبه ای خاص، چهوشمندسازی زندان هاتعامل انسان و هوش مصنوعیشکل پنجم مادهژنهای مشترک بین انسان و وارتباط پیوسته ی جهانارتباط انسانی، محدود به حس و ادراک قسمت 67اطلاعاتی عمومی در مورد مپیچیدگی های مغزمگسدو برابر شدن خطر مرگ و میمغز کوانتومیآتاکسی مخچه ای خودایمنبحثی درباره هوش و تفاوتهقطار پیشرفتدرمان زخم دیابتی با تکنونورون های ردیاب حافظهتهدیدهای هوش مصنوعیریواستیگمینهمه چیز در زمان مناسبمیاستنی گراویس بدون آنتیتاثیر احتمالی عصاره تغلیاگر فقط مردم میفهمیدند کسم زنبور ، کلیدی برای وارهاوکينگ پیش از مرگش رسالثبت امواج الکتریکی در عصشادی، پاداش انجام وظیفهکمردرد ناشی از تنگی کانااز نخستین همانند سازها تپیام های ناشناخته بر مغز حس و ادراک قسمت هجدهمبه مغز خزندگان خودت اجازدید تو همیشه محدود به مقدمغز برای فراموشی بیشتر کآزار حقیقیبدون بار گذشتهلرزش دست ها و گردن و سر ETدریافت هورمون امید با ورچیزی شبیه نور تو نیستتو دی ان ای خاص ميتوکندريراه نجاتهمدلی و هوش عاطفیما با کمک مغز خود مختاريمهزاران سال چشم های بینا وتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسوخت هیدروژنی پاکجهان مادی، تجلی فضا در ذهشش مرحله تکامل چشمکووید نوزده و خطر بیماری ماده ی خالیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکپدیده خاموش روشن در پارکحس و ادراک قسمت دوازدهمبه زیر پای خود نگاه نکن بدانشمندان پاسخ کوانتومی نفرت، اسیب به خود استافت هوشیاری به دنبال کاهچگونه جمعیت های بزرگ شکل برخی ملاحظات در تشنج های من بی من، بهتر یاد میگیرمدرگیری مغزی در سندرم کووتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)رستگاری محدود به یک راه نهورمون شیرساز یا پرولاکتویتنام نوعی کرونا ویروس تاثیر روغن رزماری استنشاابزار بقا از نخستین همانسیاره ابلهانجهان پر از چیزهای جادویی ضرب المثل یونانیکانال یوتیوب دکتر سلمان محدودیت چقدر موثر استاز تکینگی تا مغز از مغز تپرسشگری نامحدودخفاش با شیوع همه گیری جدیبیمار 101 ساله، مبتلا به سفلج خواب چیستداروی کنترل چربی خوننقش پیش زمینه ها و اراده الگو و عادت را بشکن و در انگاهی بر توانایی اجزاي ببرخی روش های تربیتی کودکمنابع انرژی از نفت و گاز دستورالعمل مرکز کنترل بیتوت زیاد بخوریدزمان شگفت انگیزهوش مصنوعی از عروسک بازی سانسور از روی قصد بسیاری واقعیت چیستتازه های درمان ام اسابزار بقای موجود زنده از جهشهای مفید و ذکاوتی که دظهور امواج مغزی در مغز مصکتاب زیست شناسی باورمدارک ژنتیکی چگونه انساناز تکینگی تا مغز از مغز تآنژیوگرافی از مغزخواص فلفل سبزبیماری اسپینال ماسکولار فاکسیبتداروی جدید ضد الزایمرنقش زنجبیل در جلوگیری از امیدواریذره ی معین یا ابری از الکنازوکلسینبزرگترین خطایی که مردم ممنبع هوشیاری کجاست قسمت تکنولوژی جدید که سلول هازندگی، مدیریت انرژیهوش مصنوعی از عروسک بازی ستم، بی پاسخ نیستواکسن ایرانی کرونا تولیدترک امروزابعاد اضافه ی کیهانجریان انرژی در سیستم های علایم کمبود ویتامین E را کشیدن مادی روشی برای جلوخودآگاهی و هوشیاريمرز مرگ و زندگی کجاستاز تکامل تا مغز، از مغز تآیا مصرف مولتی ویتامین هبیو الکترونیک؛ ترکیب موجفراتر از دیوارهای باوردر چه مرحله ای از خواب ، رنقطه، وجود است یا فاصلهانتظار گذر تندباد؟رمز جهاننرمش های مفید در سرگیجهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل زبانزبان فرایند تکاملی برای هوش مصنوعی به شناسایی کاترسناک تر از کوریسرگردانیورزش هوازی مرتب خیلی به قاحتیاط در تعویض داروهاحقیقت خواب و رویااسکار، لگوی هوشمندعادت بد را ترک کنگیاه بی عقل به سوی نور میخدا نور آسمان ها و زمین امشکلات روانپزشکی در عقب آیا انسان در آستانه ی انقبا تعمق در اسرار ابدیت و قفس را بشکندر دعواها چه میکنی؟نه جنگ و نه خونریزیتقویت حافظه یا هوش مصنوعانسان یک کتابخانه استروان سالمچرا در مغز انسان، فرورفتمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتابوهای ذهنیایمپلانت مغزیزبان شناسی نوین نیازمند هوش عاطفی قسمت 11تشخیص ایدزشلیک فراموشییاد گرفتن مداومادامه بحث تکامل چشمحافظه و اطلاعات در کجاست اسرار آفرینش در موجغم بی پایانگربه شرودینگر و تاثیر مشدفاع از پیامبرمعجزه در هر لحظه زندگیآیا رژیم غذایی گیاهی سلابارداری بدون رحمقانونمندی و محدودیت عالمدرمان پوکی استخواننوار مغزی روشی مهم در تشختمدن پیشرفته ی پیشینیاناولین هیبرید بین انسان و روش های عملی برای رفع کمرنظام مثبت زندگیمولتیپل اسکلروز در زنان تاثیر کتامین در درمان پاایندرالسقوط زیگزاگی یا ناگهانیهوشیاری و وجودتعامل انسان با هوش مصنوعشکرگزار هر چیزی باش که داژنهای هوش ، کدامند