دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

وراپامیل در بارداری

وراپامیل از دسته داروهای مهارکننده کانال کلسیمی است و در درمان پیشگیری از میگرن همراه با اورا، استفاده میشود.

آیا در بارداری و میگرن، قابل استفاده است؟

وراپامیل جزو دسته C در بارداری تقسیم بندی میشود یعنی در انسان عوارضی روی جنین گزارش نشده است یا مطالعات کافی در دسترس نیست هرچند ممکن است در برخی حیوانات عوارضی دیده شده باشد.

در موارد لازم می توان با احتیاط این دارو را در بارداری مصرف کرد.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
بحث درباره پیدایش و منشا ویتنام نوعی کرونا ویروس خدا موجود استتولید پاک و فراوان انرژیدرختان اشعار زمینگنجینه ای به نام ویتامین فیلمی بسیار جالب از تغییتبدیل تراکت صوتی مصنوعی افت هوشیاری به دنبال کاهزبان و بیان، در سایه پیشرمهربانی، شرط موفقیتشش مرحله تکامل چشمابزار بقای موجود زنده از نقش خرچنگ های نعل اسبی دراز تکینگی تا مغز، از مغز جهش های ژنتیکی مفید در سانظریه ی تکامل در درمان بیبخش بزرگی حس و ادراک ما اواقعیت و مجازدندان ها را مسواک بزنید تتوهمات و شناخت حقیقتذرات کوانتومی زیر اتمی قگربه شرودینگر و تاثیر مشفردا را نمیدانیمتشنچ پانایوتوپولوس تشنج امیوتروفیک لترال اسکلروسفر دشوار اکتشافمکانیک کوانتومی بی معنی ظهور امواج مغزی در مغز مصابزارهای دفاعی و بقای مونقشه مغزی هر فرد منحصر بهاستفاده از مغز، وزن را کمجریان انرژی در سیستم های همیشه عسل با موم بخوریمبرخی ملاحظات در تشنج های واکسن سرطاندژا وو یا اشنا پنداریتکامل فردی یا اجتماعیروی و منیزیم در تقویت استپیوند سر آیا ممکن استقارچ بی مغز در خدمت موجودتغییر الگوی رشد مغزی با زاندوه دردی را دوا نمیکندسم زنبور ، کلیدی برای وارماده ی تاریکعماد الدین نسیمی قربانی احساس گذر سریعتر زماننهایت در بی نهایتاصول انجام برخی نرمش ها دحل مشکلهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبرخی سيناپسها طی تکامل و یک پیام منفرد نورون مغزی داروهای مصرفی در ام استکامل شناخت انسان با کشفروزه داری و بیمار ی ام اس پروتز عصبی برای تکلملا اکراه فی الدینانسان، گونه ای پر از تضادسیاهچاله ها، دارای پرتو مدل هولوگرافیک ژنرالیزهعصب حقوق نورولووادغام میان گونه های مختلنوشیدن چای برای مغز مفید بنی عباس، ننگی بر تاریخحس و ادراک (قسمت دوم )بسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنها ، مغز و ارادهداروی ضد چاقیتاثیر ویروس کرونا بر مغز ریه زغالیآنزیم تولید انرژی در سلومن کسی در ناکسی دریافتم ایمپلانت مغزی کمک میکند سایه را اصالت دادن، جز فرارتباط شگفت مغز انسان و فمرگ تصادفیچگونه انتظارات بر ادراک بوزون هیگز جهان را از متلحس و ادراک قسمت پنجمتفاوت ایستایی و تکاپوهوش مصنوعی در کامپیوترهاکنترل همجوشی هسته ای با هدر هر سوراخی سر نکنتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هشیاری کوانتومی وجودراه بی شکستمنابع انرژی از نفت و گاز ایجاد احساساتسرگیجه از شایعترین اختلااز نظر علم اعصاب یا نرووسمشکلات روانپزشکی پس از سنگاهت را بلند کنبیماری بیش فعالیهوشیاری کوانتومیحس و ادراک قسمت سیزدهمتمدن قدیمی ای در جنوب ایرکیست هیداتید مغزدرمان پوکی استخوانتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش های ژنتیکی، ویروزمین زیر خلیج فارس تمدنی منبع هوشیاری کجاست قسمت شناخت و معرفت، و نقش آن دابزار هوش در حال ارتقا ازمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟از تکینگی تا مغز از مغز تمغز قلبنتایج نادانی و جهلبیشتر کمردردها نیازی به هر چیز با هر چیز دیگر در تخونریزی مغز در سندرم کووتو یک جهان در مغز خودت هسدرک فرد دیگر و رفتارهای اکجای مغز مسئول پردازش تجتاثیر درجه حرارت بر عملکآثار باستانی تمدن های قدزندگی، مدیریت انرژیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشاهکار شش گوشابزار بقا از نخستین هماننقش محیط زندگی و مهاجرت داز تکینگی تا مغز از مغز تجهان یکپارچهچرا حیوانات سخن نمی گوینبحثي درباره هوش و تفاوتهویتامین E برای فعالیت صحخدای رنگین کمانتولید سلولهای جنسی از سلدرد باسن و پا به دلیل کاهگویید نوزده و ایمنی ساکتفیزیک مولکولها و ذرات در تبدیل سلولهای محافط به سافتخار انسانزبان و تکلم برخی بیماریهمولتیپل اسکلروز در زنان ششمین کنگره بین المللی سابزار بقای موجود زنده از نقش داروهاي مختلف معروف از تکینگی تا مغز، از مغز جهش های ژنتیکی غیر تصادفنظریه ی ریسمانبخش بزرگتر کیهان ناشناختواقعیت و انعکاسدو ویژگی انتزاع و قدرت تجتوپیراماتذرات کوانتومی زیر اتمی قگزیده ای از وبینار یا کنففرضیه ای جدید توضیح میدهتشنج چیستامید نیکو داشته باش تا آنسفرنامه سفر به بم و جنوب مکانیزمهای دفاعی در برابظرف باید پر شود چه با چرک ابعاد و نیازهای تکاملینقشه های مغزی جدید با جزیاستفاده از هوش مصنوعی در جستجوی متن و تصویر به صورهمجوشی هسته ای، انرژِی ببرخی مرزهای اخلاق و علوم واکسن سرطاندژاوو یا آشناپنداریتکامل مادی تا ابزار هوشمرویا و واقعیتپیوند سر، یکی از راه حلهاقبل از آغازتغییر زودتر اتصالات مغزیاندوهگین نباش اگر درب یا سماگلوتید داروی کاهش دهنماده ی خالیعوامل موثر در پیدایش زبااحساسات کاذبنهادینه سازی فرهنگ اختلااصول توسعه ی یک ذهن کاملحلقه های اسرارآمیزهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبرداشت مغز ما از گذر زمانیک پیشنهاد خوب برای آسان داروهای ام استکامل، نتیجه ی برنامه ریروزه داری سلول های بنیادپرورش مغز مینیاتوری انسالاموژین داروی ضد اوتیسم؟انعطاف پذیری مکانیسمی علسیاهچاله و تکینگی ابتدایمدل هولوگرافیک تعمیم یافعضلانی که طی سخن گفتن چقدادغام دو حیطه علوم مغز و نوعی سکته مغزی ، وحشتناک به قفس های سیاهت ننازحس و ادراک قسمت 67بشکه ای که ته نداره پر نمهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای مشترک بین انسان و وداروی ضد چاقیتاثیر ژنها بر اختلالات خریواستیگمینآینه در اینهمنابع انرژي پاک سرچشمه حایمپلانت نخاعی میتواند دساخت شبکه عصبی مصنوعی با ارتباط شگفت انگیز مغز انمرگی وجود نداردچگونه به سطح بالایی از هوبی نهایت در میان مرزهاحس و ادراک قسمت پنجاهتفاوت ارباب و رهبر حقیقیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحکنترل جاذبهدر والنتاین کتاب بدید همتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا واکنش های یاد گرفته ورابطه تشنج و اوتیسممنابع انرژی از نفت و گاز ایرادهای موجود در خلقت بسرگردانیاز نظر علم اعصاب اراده آزمشکلات روانپزشکی در عقب چالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری تی تی پیهوش، ژنتیکی است یا محیطیحس و ادراک قسمت ششمتمدن پیشرفته ی پیشینیانکیست کلوئید بطن سومدرمان پوکی استخوانتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجزمان چیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت شناخت درون، شناخت بیرون؛ابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالش است یا منفعاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز ما کوچکتر از نیم نقطهنجات در راستگوییبا هوش مصنوعی خودکار روبهر جا که جات میشه، جات نیخواندن ، یکی از شستشو دهنتو کز محنت دیگران بی غمیدرک نیازمند شناخت خویش اکرونا چه بر سر مغز می آورتاثیر رو ح و روان بر جسمآرامش و دانشزونیسومایدمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشاید گوشی و چشمی، آماده شابزار بقا از نخستین هماننقش نگاه از پایین یا نگاهاز تکینگی تا مغز از مغز تجهان کنونی و مغز بزرگتریچرا حجم مغز گونه انسان درچرا خشونت و تعصببحثی جالب درباره محدودیتویتامین E در چه مواد غذایخدایی که ساخته ی ذهن بشر تولترودیندردهای سال گذشته فراموش گوشه بیماری اتوزومال رسسفیزیک و هوشیاریتداوم مهم است نه سرعتافراد آغاز حرکت خودشان رزبان و شناخت حقیقت قسمت چمواد کوانتومی جدید، ممکنصبر بسیار بایدابزار بقای موجود زنده از نقش درختان در تکاملاز تکینگی تا مغز، از مغز جهش تمدنی عجیب و شگفت انسنظریه تکامل در درمان بیمبخش دیگری در وجود انسان هواقعیت خلا و وجود و درک مدو بیماری روانی خود بزرگ توانایی مغز و دیگر اجزای ذرات کوانتومی زیر اتمی قگزارش یک مورد جالب لخته وفشار و قدرتتشنج و حرکات شبه تشنجی قاامید نجاتسفرنامه سفر به بم و جنوب ما انسانها چه اندازه نزدعقل مجادله گرابعاد اضافه ی کیهاننقص در تشخیص هیجانات عاماستفاده از انرژی خلاجستجوی هوشیاری در مغز ماهمراهی نوعی سردرد میگرنیبرخی نکات از گاید لاین پرواکسن ضد اعتیاددگرگونی های نژادی و تغییتکامل مداومرویا و کابوسپیوندی که فراتر از امکانقبل از انفجار بزرگتغییر عمودی سر انسان از پاندام حسی، درک از بخش هایسندرم کووید طولانیماده ای ضد التهابیعوامل ایجاد لغت انسانی و اخلاق و علوم اعصابچهار میلیارد سال تکامل باصول سلامت کمرحمله ویروس کرونا به مغزهوش مصنوعی الفاگوبررسي علل احتمالي تغيير یک آلل ژنتیکی که از نئاندداروهای تغییر دهنده ی سیتأثیر نگاه انسان بر رفتاروزهای سختپرتوهای صادر شده از سیاهلایو دوم دکتر سید سلمان فاهرام مصر از شگفتی های جهسیاهچاله ی تولید کنندهمدل های ریز مغز مینی برینغم بی پایانارتقا و تکامل سنت آفرینش نیکولا تسلابه مغز خزندگان خودت اجازحس و ادراک قسمت 74بشریت از یک پدر و مادر نیهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای هوش ، کدامندداروی ضد تشنج با قابليت تتاثیر کلام در آیات کلام بریاضیات یک حس جدید استآیندهمنابع انرژی از نفت و گاز ایمان به رویاساخت شبکه عصبی با الفبای ارتباط شگفت انگیز مغز انمراحل ارتقای پله پله کیهچگونه باغبانی باعث کاهش بی ذهن و بی روححس و ادراک قسمت پنجاه و یتفاوتهای جنسیتی راهی براهوش مصنوعی در خدمت خلق وحکندر در بیماریهای التهابدر یک فراکتال هر نقطه مرکتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا یک، وجود داردرادیوی مغز و تنظیم فرکانمنابع بی نهایت انرژی در داکسی توسین و تکامل پیش امغز آیندگان چگونه است ؟سربازان ما محققا غلبه می از نظر علم اعصاب اراده آزمشاهده گر جدای از شیء مشاچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری دویکهیچ چیز همیشگی نیستحس و ادراک قسمت شصت و هشتتمدن بشری و مغز اخلاقیکاهش مرگ و میر ناشی از ابدرمان ام اس(مولتیپل اسکلتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا خداباوری محصول تکاملزمان و مکان، ابعاد کیهان منبع هوشیاری کجاست قسمت53شناسایی تاریخچه ی تکاملیابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالشهای پیش رواز تکینگی تا مغز از مغز تمغز مانند تلفن استنخاع ما تا پایین ستون فقربا تعمق در اسرار ابدیت و هر حرکت خمیده می شود و هر خواب سالم عامل سلامتیتو پیچیده ترین تکنولوژی درک و احساسکریستال هاتاثیر روده بر مغزآرامش و سکونزونا به وسیله ویروس ابله منبع هوشیاری کجاست؟(قسمشاید درست نباشدابزار بقا از نخستین هماننقش نظام غذایی در تکامل ماز تکینگی تا مغز از مغز تجهان کاملی در اطراف ما پرجهان پیوستهچرا در مغز انسان، فرورفتبحثی در مورد نقش ویتامين ویتامین کاخسته نباشی باباتومورها و التهاب مغزی عادردی که سالهاست درمان نشگوشت خواری یا گیاه خواریفیزیکدانان ماشینی برای تتداخل مرزها و صفات با بینافراد بی دلیل دوستدار تو زبان و شناخت حقیقت قسمت اموجود بی مغزی که می تواندصرع و درمان های آنابزار بقای موجود زنده از نقش ذهن و شناخت در حوادث از تکامل تا مغز از مغز تا جهشهای مفید و ذکاوتی که دنظریه تکامل در درمان بیمبخشیدن دیگران یعنی آرامشوالزارتان داروی ضد فشار دو بار در هفته ماهی مصرف توازن مهمتر از فعالیت زیرفتار مانند بردهگشایش دروازه جدیدی از طرفضای قلب منبع نبوغ استتشنج عدم توازن بین نورون امید درمان کرونا با همانسفرنامه سفر به بم و جنوب ما انسانها چه اندازه نزدعقلانیت بدون تغییرابعاد بالاترنقطه بی بازگشتاستفاده از سلول های بنیاحفره در مغزهندسه ی پایه ایبرخی نرمش ها برای زانوواکسن علیه سرطاندانش قدرت استتکامل چشمرویا و خبر از آیندهپیوستگی همه ی اجزای جهانقدم زدن و حرکت دید را تغیتغییرات منطقه بویایی مغزانرژی بی پایان در درون هرسندرم گیلن باره به دنبال ماده، چیزی بیش از یک خلا عواملی که برای ظهور لغت ااخلاق پایه تکامل و فرهنگچهار ساعت پس از کشتار خوکاضطراب و ترسحمایت از طبیعتهوش مصنوعی از عروسک های ببررسی و اپروچ جدید بر بیمیک جهش ممکن است ذهن انسانداروهای ضد بیماری ام اس وتئوری تکامل امروز در درمروش مقابله مغز با محدودیآلودگی هوا چالش قرن جدیدلبخند بزن شاید صبح فردا زاولین مورد PML به دنبال تکسیاره ی ابلهانمدیون خود ناموجودغم بی پایانارتقا یا بازگشت به قبل ازنیاز به آموزش مجازی دیجیبه نقاش بنگرحس و ادراک قسمت 75بعد پنجمهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای حاکم بر انسان و انسداروی ضد تشنج با قابليت تتاثیر کپسول نوروهرب بر نریسدیپلام تنها داروی تایآینده ی انسان در فراتر ازمنابع انرژی از نفت و گاز این پیوند نه با مغز بلکه ساختن آیندهارتباط غیرکلامی بین انسامرز مرگ و زندگی کجاستچگونه تکامل مغزهای کنونیبی شرمیحس و ادراک قسمت پنجاه و دتقلید مرحله ای نسبتا پیشکوچ از محیط نامناسبدر کمتر از چند ماه سوش جدتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا کیهان می تواند یک شبیراز تغییرمنابع جدید انرژیاگر فقط مردم میفهمیدند کمغز انسان ایا طبیعتا تماسردرد میگرناز واقعیت امروز تا حقیقتمشاهده آینده از روی مشاهچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری دیستروفی میوتونیهیچ وقت خودت را محدود به حس و ادراک قسمت شصت و دوتمدن زیر آبکاهش التهاب ناشی از بیمادرمان تومورهای مغزی با اتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها می تواند از زمان و صبرمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمشناسایی سلول های ایمنی اابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ و فعال یا مغز کواز تکینگی تا مغز از مغز تمغز مادران و کودکان در زمنخستین تمدن بشریبالاترین هدف از دولتهرچیز با یک تاب تبدیل به خواب سالم عامل سلامتی و یتو آرامش و صلحیدرک کنیم ما همه یکی هستیمکریستال زمان(قسمت اولتاثیر رژیم گیاه خواری بر آرامش(سکوت) stillness و تکاپوزیباترین چیز در پیر شدنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشب سیاه سحر شودابزار بقا از نخستین هماننقش نظریه تکامل در شناسااز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تجهان پیوستهچرا ذرات بنیادی معمولاً بحثی در مورد نقش کلسیم و ویتامین کا و استخوانخطا در محاسبات چیزی کاملتومورهای نخاعیدرس گرفتن از شکست هاگیلگمش باستانی کیستفاصله ها در مکانیک کوانتتروس جریان انرژیافزایش قدرت ادراکات و حسزبان و شناخت حقیقت قسمت دموجودات مقهور ژنها هستندضرورت زدودن افکارابزار بقای موجود زنده از نقش روی و منیزیم در سلامتاز تکامل تا مغز، از مغز تجهشهای مفید و ذکاوتی که دنظریه تکامل در درمان بیمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلواکنش های ناخودآگاه و تقدو برابر شدن خطر مرگ و میتوسعه هوش مصنوعی قادر اسرفتار وابسته به شکلپمبرولیزوماب در بیماری چقفس ذهنتشویق خواندن به کودکانامیدوار باش حتی اگر همه چسفرنامه سفر به بم و جنوب ما اکنون میدانیم فضا خالعقیده ی بی عملاتفاق و تصادفنمیتوان با بیرون انداختناستفاده از سلول های بنیاحق انتخابهندسه ی رایج کیهانبرخی نرمش های گردنواکسنی با تاثیر دوگانه ادانش محدود به ابعاد چهارتکامل و ارتقای نگاه تا عمرویا بخشی حقیقی از زندگی پیام های ناشناخته بر مغز قدرت مردمتغییرات آب و هوایی که به انرژی تاریکسندرم پیریفورمیسماشین دانشعوارض ازدواج و بچه دار شداختلال خواب فرد را مستعد نوآوری ای شگفت انگیز داناطلاع رسانی اینترنتیحوادث روزگار از جمله ویرهوش مصنوعی از عروسک های ببررسی ژنها در تشخیص بیمایک رژیم غذایی جدید، می توداروی فامپیریدین یا نورلتئوری تکامل در پیشگیری و روش های صرفه جویی در ایجاآلودگی هوا و ویروس کرونالحظات خوش با کودکاناولین مورد پیوند سر در انسیاره ابلهانمدیریت اینترنت بر جنگغیرقابل دیدن کردن مادهارتوکين تراپی روشی جديد چیز جدید را بپذیربه نقاش بنگرحس و ادراک قسمت چهلبعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک بازی کل اقیانوس در یک ذرهداروی ضد تشنج توپیراماتتاثیر کپسول نوروهرب بر تریشه های مشترک حیاتآینده ی علم و فیزیک در60 ثمنابع انرژی از نفت و گاز این اندوه چیستساختار فراکتال وجود و ذهارتروز یا خوردگی و التهامرز بین انسان و حیوان کجاچگونه جمعیت های بزرگ شکل بی عدالتی در توزیع واکسن حس و ادراک قسمت پنجاه و ستقلید از روی طبیعتکوچک شدن مغز از نئاندرتادر آرزوهایت مداومت داشتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا گذشته، امروز وآینده راست دستی و چپ دستیمناطق خاصی از مغز در جستجاگر میدانی مصیبت بزرگتر مغز انسان برای ایجاد تمدسردرد میگرن در کودکاناز کجا آمده ام و به کجا میمطالبه ی حق خودچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری ضعف عضلات نزدیک بهیچ کاری نکردن به معنی چیحس و ادراک قسمت شصت و ششتمدنی قدیمی در شمال خلیج کاهش حافظه هرچند فرایندیدرمان تشنجتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها میتوانند بازمان واقعیت است یا توهممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشواهدی از نوع جدیدی از حاابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگترین مصرف کننده از تکینگی تا مغز از مغز تمغز چون ابزار هوش است دلینخستین تصویر از سیاهچالهباهوش ترین و با کیفیت تریهز ذره، یک دنیاستخواب عامل دسته بندی و حفطتو افق رویداد جهان هستیدرک احساسات و تفکرات دیگکریستال زمان(قسمت دوم)تاثیر رژیم گیاه خواری بر آزمون تجربی، راهی برای رزیباترین چیز در افزایش سمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشبیه سازی میلیون ها جهان ابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون های تیروئید داز تکینگی تا مغز از مغز تجهان پر از چیزهای اسرار آچراروياها را به یاد نمی آبحثی در مورد حقیقت فضا و ویتامین کا در سبزیجاتخطا در محاسبات چیزی کاملتومورهای ستون فقراتدست آسمانگیاه بی عقل به سوی نور میفاصله ی همیشگی تصویر سازتری فلوپرازینافزایش مرگ و میر سندرم کوزبان و شناخت حقیقت قسمت سموسیقی نوضررهای مصرف شکر و قند بر ابزار بقای موجود زنده از نقش روزه داری در سالم و جاز تکامل تا مغز، از مغز تجوانان وطنهفت چیز که عملکرد مغز تو بدون پیر فلکواکنش به حس جدیددو برابر شدن خطر مرگ و میتوسعه برخی شغل ها با هوش رفتار اجتماعی انسان، حاصپنج اکتشاف شگفت آور در موقلب و عقلتشخیص ژنتیکی آتروفی های امیدی به این سوی قبر نیستسفری به آغاز کیهانما از اینجا نخواهیم رفتعلم و ادراک فقط مشاهده ی اتوبان اطلاعات و پلِ بیننمیتوان بر سیاه سیاه نوشاستفاده از سلول های بنیاحقیقت قربانی نزاع بین بی هندسه بنیادینبرخی یونها و مولکول های مواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدانش بی نهایتتکامل و ریشه ی مشترک خلقترویا تخیل یا واقعیتپیشینیان انسان از هفت میقدرت کنترل خودتغییرات تکاملی سر انسان انرژی تاریک که ما نمی توسندرم پس از ضربه به سرمبانی ذهنی سیاه و سفیدعید نوروز مبارکاختلال در شناسایی حروف و نوار مغز مشاهده ی غیر مستاطلاعات حسی ما از جهان، چحکمت الهی در پس همه چیزهوش مصنوعی از عروسک بازی بررسی بیماری التهابی رودیکی از علل محدودیت مغز امداروی لیراگلوتیدتئوری جدید، ویران کردن گروش هایی برای جلوگیری از آلودگی هوا و پارکینسونلرزش ناشی از اسیب به عصباولین هیبرید بین انسان و سیاره ابلهانمداخله ی زیانبار انسانغرور و علمارتباط میکروب روده و پارچیزی منتظر شناخته شدنبه نادیدنی ایمان بیاورحس و ادراک قسمت چهل و هفتبعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک بازی کلمات بلند نه صدای بلنددارویی خلط آورتاثیر کپسول نوروهرب بر سرژیم های غذایی و نقش مهم آیا ممکن است موش کور بی ممنابع انرژی از نفت و گاز این ایده که ذرات سیاهچالساختار شبکه های مغزی ثابارزش حقیقی زبان قسمت اولمرز جدید جستجو و اکتشاف، چگونه جمعیت های بزرگ شکل بیمار 101 ساله، مبتلا به سهوش مصنوعی درمانگر کامپیحس و ادراک قسمت پنجاه و شتقلید از طبیعتکوچکترین چیز یک معجزه اسدر آسمان هدیه های نادیدنتاثیر گیاهخواری بر رشد و آیا پیدایش مغز از روی تصارجزخوانی هایی که امروز بمنبع هوشیاری کجاست قسمت اگر نیروی مغناطیس نباشد مغز انسان برای شادمانی طسردرد و علتهای آناز آغاز خلقت تا نگاه انسامطالبی در مورد تشنجچالش دیدگاه های سنتی در ببیماریهای تحلیل عضلانی اهیچ کس مانند تو نگاه نمیکحس و ادراک سی و هفتمتمرکز و مدیتیشنکاهش دوپامین عامل بیماریدرمان جدید ALSتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دست مصنوعی به زودی قازمان پلانکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشواهدی از دنیسوان(شبه نئابزار بقا از نخستین همانمغز حریص برای خون، کلید تاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز چگونه صداها را فیلتر جهان قابل مشاهده بخش کوچنخستین روبات های زنده ی جباور و کیهان شناسیهزینه ای که برای اندیشیدخودآگاهی و هوشیاريتو انسانی و انسان، شایستدرک تصویر و زبان های مخلتکریستال زمان(قسمت سوم)تاثیر رژیم گیاه خواری بر آزمون ذهنی گربه ی شرودینزیر فشار کووید چه باید کرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشبیه سازی سیستم های کوانابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون زنانه استروژنابزار بقا از نخستین هماننقش ویتامین K در ترمیم اساز تکینگی تا مغز از مغز تجهان پر از چیزهای جادویی چراروياها را به یاد نمی آبحثی در مورد عملکرد لوب فویتامین بی 12 در درمان دردخطای ادراک کارماتوهم فضای خالیدستورالعمل مرکز کنترل بیگیاه خواری و گوشت خوار کدفتون های زیستیتری فلوپرازینافزایش سرعت پیشرفت علوم زبان جانسوزموسیقی هنر مایع استضررهای شکر بر سلامت مغزابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی بر رشد و ااز تکامل تا مغز، از مغز تجواب دانشمند سوال کننده هفت سین یادگاری از میراث برنامه و ساختار پیچیده مواکسن های شرکت فایزر آمردو سوی واقعیتتوصیه های سازمان بهداشت رقیبی قدرتمند در برابر مپول و شادیقلب دروازه ی ارتباطتشخیص آلزایمر سالها قبل امیدی تازه در درمان سرطاسقوط درون جاذبه ای خاص، چما اشیا را آنطور که هستندعلم و روحاتوسوکسیمایدچند نرمش مفید برای کمردراستفاده از سلول های بنیاحقیقت آنطور نیست که به نظهندسه در پایه ی همه ی واکبرخی اثرات مضر ویتامین دوبینار اساتید نورولوژی ددانشمندان موفق به بازگردتکامل ابزار هوش ، راه پر رویا حقی از طرف خداپیشرفت های جدید علوم اعصقدرت انسان در نگاه به ابعثبت و دستکار ی حافظهانرژی خلا ممکن استسندرم سردرد به دلیل افت فمباحث مهم حس و ادراکعامل کلیدی در کنترل کارآاختلال در شناسایی حروف و نوار مغز در فراموشی هااطلاعاتی عمومی در مورد محافظه میتواند بزرگترین دهوش مصنوعی از عروسک بازی بررسی سیستم تعادلی بدن ایافته های نوین علوم پرده داروی تشنجی دربارداریتا 20 سال آینده مغز شما به روش هایی ساده برای کاهش اآلزایمرلرزش عضله یا فاسیکولاسیواولین تصویر در تاریخ از سسیر آفرینش از روح تا مغز مدارک ژنتیکی چگونه انسانمقالاتارتباط ماده و انرژیچیزی خارج از مغزهای ما نیبه هلال بنگرحس و ادراک قسمت چهل و هشتبعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک بازی کلوزاپین داروی ضد جنونداستانها و مفاهیمی اشتباتاثیر کپسول نوروهرب بر سرژیم های غذایی و نقش مهم منابع انرژی از نفت و گاز اینکه به خاطرخودت زندگی سازگاری با محیط بین اجزاارزش حقیقی زبان قسمت دوممزایای شکلات تلخ برای سلچگونه حافظه را قویتر کنیبیماری های مغز و اعصاب و هوش مصنوعی درخدمت خلق وححس و ادراک قسمت بیست و چهتقویت استخوان در گرو تغذکووید نوزده و خطر بیماری در آستانه ی موج پنجم کوویتاثیر انتخاب از طرف محیط آیا آگاهی پس از مرگ از بیرحم مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست قسمت اگر نعمت فراموشی نبود بسمغز انسان برای شادمانی طسردرد تنشناز انفجار بزرگ تا انفجار مطالعه ای بیان میکند اهدچاالش ها در تعیین منبع هوبیماری، رساله ای برای سلهیچ کس حقیقت را درون مغز حس و ادراک- قسمت پنجاه و تمرکز بر هدفکاهش سن بیولوژیکی، تنها تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلازمان به چه دلیل ایجاد میشمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشیشه ی بازالتی و سیلیکونابزار بقا از نخستین همانمغز در تنهایی آسیب میبیناز تکینگی تا مغز از مغز تمغز ناتوان از توجیه پیداجهان موازی و حجاب هانرمش های مفید برای درد زاباد و موجهزینه سنگین انسان در ازاخودآگاهی و هوشیاريتو با همه چیز در پیوندیدرک حقیقت نردبان و مسیری کشف مکانیسم عصبی خوانش پتاثیر رژیم گیاهخواری بر آزمون ذهنی گربه شرودینگرزیرفون داروی ضد ام اسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشبکه های مصنوعی مغز به درشبکیه های مصنوعیابزار بقا از نخستین هماننقش ژنتیک در درمان اختلااز تکینگی تا مغز از مغز تجهان دارای برنامهنزاع بین جهل و علم رو به پبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین بی هفدهخطای حستوهم فضای خالی یا توهم فضدغدغه نتیجه ی نادانی استگیرنده باید سازگار با پیفروتنی و غرورترک امروزافسردگی و اضطراب در بیمازبان ریشه هایی شناختی اسمیهمانهای ناخوانده عامل طلوع و حقیقتابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی در رشد و ااز تکامل تا مغز، از مغز تجوسازی مدرنهم نوع خواری در میان پیشیبرنامه ی مسلط ژنها در اختواکسن کووید 19 چیزهایی که دولت یا گروهکتوصیه های غیر دارویی در سرموزی از نخستین تمدن بشرپوست ساعتی مستقل از مغز دقلب روباتیکتصویر زیبا از سلولامگا سه عامل مهم سلامتسلول های بنیادیما به جهان های متفاوت خودعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهاثر مضر مصرف طولانی مدت رچند جهانیاستیفن هاوکینگ در مورد هحقیقت افرادهندسه زبانِ زمان استبرخی اختلالات عصبی مثانهوجود قبل از ناظر هوشمنددانشمندان نورون مصنوعی ستکامل جریان همیشگی خلقترویاها از مغز است یا ناخوپیشرفت در عقل است یا ظواهقدرت ذهنثبت امواج الکتریکی در عصانسان قدیم در شبه جزیره عسوپاپ ها یا ترانزیستورهامجموعه های پر سلولی بدن معادت همیشه خوب نیستاختلالات مخچهنوار مغز در تشخیص بیماری اطلاعاتی عمومی در مورد محافظه و اطلاعات در کجاست هوش مصنوعی از عروسک بازی بررسی علل کمر درد در میانیاد گرفتن مداومداروی جدید ALSتا بحر یفعل ما یشاروش جدید تولید برقآملودیپین داروی ضد فشار لزوم سازگاری قانون مجازااولین دارو برای آتاکسی فسیستم تعادلی بدنمروری بر تشنج و درمان هایتاثیر ویتامین دی بر بیماارتباط متقابل با همه ی حیچیزی شبیه نور تو نیستبه کدامین گناه کشته شدندحس و ادراک قسمت چهل و دومبعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک تا کمکلام و زبان، گنجینه ای بسدخالت در ساختار ژنهاتاثیر کتامین در درمان پارژیم ضد التهابیمنابع انرژی از نفت و گاز اینکه خانواده ات سالم باستم با شعار قانون بدترین ارزش حقیقی زبان قسمت سوممسمومیت دانش آموزان، قمانگاه محدود و تک جانبه، مشبیماری وسواسهوش مصنوعی ساخته هوش طبیحس و ادراک قسمت بیست و یکتقویت حافظه یا هوش مصنوعکودک هشت ساله لازم است آددر درمان بیماری مولتیپل تاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا امکان بازسازی اندامهرحم مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست قسمت اگر نعمت فراموشی نبود بسمغز انسان رو به کوچک تر شسردرد سکه ایاز بحث های کنونی در ویروسمعماری، هندسه ی قابل مشاناتوانی از درمان برخی ویبیندیشهیچ اندر هیچحس و ادراک- قسمت بیست و پتمساح حد واسط میان مغز کوکایروپاکتیک چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلازمان شگفت انگیزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشکل های متفاوت پروتئین هابزار بقا از نخستین همانمغز را از روی امواج بشناساز تکینگی تا مغز از مغز تمغز و اخلاقجهان ما میتواند به اندازنرمش های مفید در سرگیجهباد غرور و سر پر از نخوت وهزاران سال چشم های بینا وخودروهای هیدروژنیتو با باورهایت کنترل میشدرک دیگرانکشف مکانیسمی پیچیده در بتاثیر عصاره تغلیظ شده گیآزادی عقیده، آرمانی که تزیرک ترین مردممنبع هوشیاری کجاست؟(قسممنبع هوشیاری در کجاست؟ قشباهت مغز و کیهانابزار بقا از نخستین هماننقش گرمایش آب و هوا در هماز تکینگی تا مغز از مغز تجهان در حال نوسان و چرخشنزاع بین علم و نادانی رو بحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین دی گنجینه ای بزرخطر آلودگی هواتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)ذهن ما از در هم شکستن منبگالکانزوماب، دارویی جدیفرگشت و تکامل تصادفی محض ترکیب آمار و ژنتیکاقلیت خلاقزبان شناسی مدرن در سطح سلمیوتونیک دیستروفیطلای سیاهابزار بقای موجود زنده از نقش زنجبیل در جلوگیری از از تکامل تا مغز، از مغز تجامعه ی آسمانیهمه چیز در زمان مناسببرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱واکسن کرونا و گشودن پنجردوچرخه سواری ورزشی سبک و توصیه هایی در مصرف ماهیرمز و رازهای ارتباط غیر کپوشاندن خود از نورقلب را نشکنتصویر زیبای اصفهانامروز دانش ژنتیک هیچ ابهسلول های بنیادی منابع و اما با کمک مغز خود مختاريمعلم به ما کمک میکند تا مواثرات فشار روحی شدیدچند جهانیاستیفن هاوکینگ در تفسیر حقیقت اشیاهنر حفظ گرهبرخی اصول سلامت کمروراپامیل در بارداریدانشمندان یک فرضیه رادیکتکامل داروینی هنوز در حارویاهای پر رمز و حیرتی درپیشرفت ذهن در خلاقیت استقدرت عشقجلوتر را دیدنانسان میوه ی تکاملسوپاپ ها یا ترانزیستورهامحل درک احساسات روحانیعادت کن خوب حرف بزنیاختلالات حرکتی در انساننوار مغزی روشی مهم در تشخاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نحافظه و اطلاعات در کجاست هوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ فکر کنیاد بگیر فراموش کنیداروی جدید s3 در درمان ام تابوهای ذهنیروش صحبت کردن در حال تکامآموزش نوین زبانلزوم سازگاری قانون مجازااولین دروغسیستم دفاعی بدن علیه مغز مرکز هوشیاری، روح یا بدن صفحه اصلیارتباط چاقی و کاهش قدرت بنکاتی در مورد تشنجبه امید روزهای بهترحس و ادراک قسمت چهل و سومتفکر قبل از کارهوش مصنوعی از عروسک تا کمکلرال هیدرات برای خواباندر مانهای کمر دردتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا ما کالا هستیمرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومنابع انرژی از نفت و گاز اینترنت بدون فیلتر ماهواستم، بی پاسخ نیستارزش خود را چگونه میشناسمسیر دشوار تکامل و ارتقانگاه انسان محدود به ادرابیماری کروتز فیلد جاکوبهوش احساسیحس و ادراک قسمت بیست و دوتقویت سیستم ایمنیکودک ایرانی که هوش او از در سال حدود 7 میلیون نفر تاثیر ترکیبات استاتین (سآیا انسان با مغز بزرگش اخرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرمنبع هوشیاری کجاست قسمت اگر با مطالعه فیزیک کوانمغز انسان رو به کوچکتر شدسردرد عروقی میگرناز تلسکوپ گالیله تا تلسکمعنی روزهناتوانی در شناسایی چهره بیهوش کردن در جراحی و بیمهیچگاه از فشار و شکست نترحس و ادراک- قسمت شصت و چهتنفس هوازی و میتوکندریدرمان جدید میگرن با انتی کار با یگانگی و یکپارچگیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا راهی برای رفع کم آبی زنجیرها را ما باید پاره کمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشکل پنجم مادهابزار بقا از نخستین همانمغز زنان جوانتر از مغز مراز تکینگی تا مغز از مغز تمغز و اخلاقجهان مادی، تجلی فضا در ذهنرمشهای مهم برای تقویت عبار بزرگ ایستادن بر دو پاهستي مادي ای که ما کوچکترخورشید مصنوعیتو باید نیکان را به دست بدرک درست از خود و هوشیاریکشف ارتباط جدیدی از ارتبتاریک ترین بخش شبآسيب میکروواسکولاریا آسزیست شناسی کل در جزء فراکزیست، مرز افق رویداد هستمنبع هوشیاری در کجاست؟(قشباهت مغز با کیهان مادیابزار بقا از نخستین هماننقش پیش زمینه ها و اراده از تکینگی تا مغز از مغز تجهان در حال ایجاد و ارتقانزاع بین علم و جهل رو به پبحثی درباره هوش و تفاوتهویروس مصنوعیخطرات هوش مصنوعیتوهم چیستذهن چند جانبه نیازمند نگگام کوچک ولی تاثیرگذارفراموش کارها باهوش تر هسترکیب حیوان و انسانالکترومغناطیس شنوایی و هزبان شناسی نوین نیازمند میگرن و پروتئین مرتبط با طوفان فقر و گرسنگی و بی سابزار بقای موجود زنده از نقش زبان در سلطه و قدرت ااز تکامل تا مغز، از مغز تجاودانگی مصنوعیهمه چیز در زمان کنونی استبرین نت به جای اینترنتواکسن کرونا از حقیقت تاتدورترین نقطه ی قابل مشاهتوضیحی ساده در مورد هوش مرمز پیشرفت تواضع است نه طپیموزایدقیچی ژنتیکیتصویربرداری فضاپیمای آمانفجار و توقف تکاملی نشاسلول های بدن تو پیر نیستنما بخشی از این جهان مرتبطعلم بدون توقفاثرات مفید قهوهچند روش ساده برای موفقیتاستخوان های کشف شده، ممکحقیقت تنها چیزی است که شاهنر رها شدن از وابستگیبرخی بیماری ها که در آن بورزش هوازی مرتب خیلی به قدانشمندان ژنی از مغز انستکامل داروینی هنوز در حارویای شفافپیشرفتی مستقل از ابزار هقطار پیشرفتجمجمه انسان های اولیهانسان ها می توانند میدان سوپاپ ها یا ترانزیستورهامحل درک احساسات روحانی دعادت کردن به نعمتاختلالات صحبت کردن در اننوار عصب و عضلهاعتماد به خودحافظه و اطلاعات در کجاستهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ شدن مغز محدود به دوریادگیری مهارت های جدید دداروی جدید میاستنی گراویتاثیر فکر بر سلامتروشهای نو در درمان دیسک بآمارهای ارائه شده در سطح لزوم عدم وابستگی به گوگل اولین سلول مصنوعیسکوت و نیستیمرکز حافظه کجاستسوالات پزشکیچگونه مولکول های دی ان ایبه بالا بر ستارگان نگاه کحس و ادراک قسمت نهمتفکر خلا ق در برابر توهم هوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرددر محل کار ارزش خودت را بتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا ما تنها موجودات زنده رژیم غذایی ضد التهابیمنابع انرژی از نفت و گاز ایندرالستون فقرات انسان دو پا جلاز فرد ایستا و متعصب بگذرمسئول صیانت از عقیده کیسنگاه از بیرون مجموعهبیماری گیلن باره و بیمارهوش احساسیحس و ادراک قسمت بیست و سوتلقین اطلاعات و حافظهکودکان میتوانند ناقل بی درمان های اسرار آمیز در آتاثیر حرکات چشم بر امواج آیا احتمال دارد رویا از آرساناها و ابر رساناها و عمنبع هوشیاری کجاست قسمت اگر تلاش انسان امروز برامغز ایندگان چگونه استاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمعادله ها فقط بخش خسته کننادیدنی ها واقعی هستندبیهوشی در بیماران دچار اهیپرپاراتیروئیدیسمحساسیت روانی متفاوتتنفس هوازی و میتوکندریدرمان جدید کنترل مولتیپلکاربرد روباتهای ريزنانوتاثیر درجه حرارت بر عملکآیاما مقهور قوانین فیزیکزندگی هوشمند در خارج از زمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشکست حتمیابزار بقا از نخستین همانمغزهای کوچک بی احساساز تکینگی تا مغز از مغز تمغز و سیر تکامل ان دلیلی جهان مرئی و نامرئیچرا ماشین باید نتایج را پبار سنین ابزار هوشمندی اهستی ما پس از شروعی چگال خوش قلبی و مهربانیتو تغییر و تحولیدرک عمیق در حیواناتکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتاریکی من و تو و گرد و غباآسیب ها ناشی از آلودگی هوآشنا پنداریزاوسکا درمان گوشرمنبع خواب و رویاشباهت کیهان و مغزابزار بقا از نخستین هماننقش آتش در رسیدن انسان بهاز تکینگی تا مغز از مغز تجهان ریز و درشتنسبت ها در کیهانبحثی درباره هوش و تفاوتهویرایش DNA جنین انسان، بردفاع در برابر تغییر ساختتوهم وجودذهن هوشیار در پس ماده ی مگامی در درمان بیماریهای فراموشی همیشه هم بد نیستترازودونالکتروتاکسی(گرایش و حرکزبان، نشان دهنده ی سخنگو میگرن سردردی ژنتیکی که بطوفان زیباییابزار بقای موجود زنده از نقش زبان در سلطه و قدرت ااز روده تا مغزجایی خالی نیستهمه چیز، ثبت می شودبرای یک زندگی معمولیواکسن کرونا ساخته شده توديدن با چشم بسته در خواب تیوتیکسن داروی ضد جنونرمز بقای جهش ژنتیکیپیموزایدقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتصور از زمان و مکانانقراض را انتخاب نکنیدسلول عصبی شاهکار انطباق ما تحت کنترل ژنها هستیم یعلم در حال توسعهاثرات مفید روزه داریچندین ماده غذایی که مانناستروژن مانند سپر زنان دحقیقت خواب و رویاهنر، پر کردن است نه فحش دبرخی بیماری های خاص که بدورزش هوازی ، بهترین تمریدانشمندان پاسخ کوانتومی تکامل داروینی هنوز در حاروان سالمپاسخ گیاهان در زمان خوردلمس کوانتومیجنبه های موجی واقعیتانسان یک کتابخانه استسوخت هیدروژنی پاکمحدودیت چقدر موثر استعادت دادن مغز بر تفکراختلالات عضلانی ژنتیکنوبت کودکاناعتماد به خودحباب های کیهانی تو در توهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ شدن تقریبا ناگهانی یادآوری خواب و رویاداروی جدید برای میاستنی تاثیر مشاهده بر واقعیت بروشهای شناسایی قدرت شنواآن چیزی که ما جریان زمان مقاومت به عوارض فشار خون اوکرلیزوماب داروی جدید شسکوت، پر از صدامرکز حافظه کجاستپیامهای کاربرانچگونه میتوان با قانون جنبه بالاتر از ماده بیندیشحس و ادراک قسمت چهارمتفاوت مغز انسان و میمون ههوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد ناشی از تنگی کانادر چه مرحله ای از خواب ، رتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا مغز تا بزرگسالی توسعرژیم غذایی ضد دردمنابع انرژی از نفت و گاز ایا کوچک شدن مغزانسان السخن و سکوتاز مخالفت بشنومسئولیت جدیدنگاه از دور و نگاه از نزدبیماری آلزایمر، استیل کوهوش در طبیعتحس و ادراک قسمت بیستمتلاش ها برای کشف منابع جدکودکان خود را مشابه خود تدرمان های بیماری آلزایمرتاثیر دوپامین و سروتونینآیا احتمال دارد رویا از آرشته نوروایمونولوژی و نقمنبع هوشیاری کجاست قسمت اگر خواهان پیروزی هستیمغز ابزار بقای برتر مادیاز تکنیکی تا مغز از مغز تمعجزه های هر روزهنادانی در قرن بیست و یکم،بیوگرافیهاوکينگ پیش از مرگش رسالخفاش با شیوع همه گیری جدیتنفس بدون اکسیژندرمان جدید سرطانکاربرد روباتهای ريز، در تاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت چهارمزندگی بی دودمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشگفت نیست من عاشق تو باشمابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیم کشاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز کوانتومیجهان مشارکتیچرا مغز انسان سه هزار سالبارداری بدون رحمو هر کس تقوای خدا پیشه کنخوشبختی دور از رنج های متو جهانی هستی که خودش را درگیری قلب در بیماری ویرکشف جدید تلسکوپ جیمز وبفلج نخاعی با الکترودهای تاریکی و نورتاریکی خواهد ترسیدآشنا پنداریزبان مشترک ژنتیکی موجودامنتظر نمان چیزی نور را بهشباهت زیاد بین سلول هاي عابزار بقا از نخستین هماننقش انتخاب از طرف محیط، ناز تکینگی تا مغز- از مغز جهان شگفت انگیزنسبت طلایی، نشانه ای به سبحثی درباره هوش و تفاوتهواقعیت فیزیکی، تابعی از دقیق ترین تصاویر از مغز اتوهم وجودذهن تو همیشه به چیزی اعتقگامی در درمان بیماریهای فرایند پیچیده ی خونرسانیتراشه ی بیولوژِیکالکترودهای کاشتنیزبان، وسیله شناسایی محیطمیگرن شدید قابل درمان اسطولانی ترین شبابزارهای پیشرفته ارتباط نقش سجده بر عملکرد مغزاز سایه بگذرجاذبههمه ی سردردها بی خطر نیستبرای پیش بینی آینده مغز دواکسن ایرانی کرونا تولیددی متیل فومارات(زادیوا)(تیک و اختلال حرکتیرمز جهانپیچیدگی های مغزمگسقانون مندی نقشه ژنتیکی متصادف یا قوانین ناشناختهانواع سکته های مغزیسلولهای ایمنی القا کنندهمانند آب باشعلم راهی برای اندیشیدن ااثرات مضر ماری جوانانه به اعداماسرار آفرینش در موجحقیقت در علم، هرگز نهایی هوموارکتوس ها ممکن است دبرخی توجهات در ببمار پارورزش و میگرندانشمندان اولین سلول مصنتکامل داروینی هنوز در حاروبات های ریز در درمان بیپختگی پس از چهل سالگي به لوب فرونتال یا پیشانی مغجنسیت و تفاوت های بیناییانسان باشسودمندی موجودات ابزی بر محدودیت های حافظه و حافظعارضه جدید ویروس کرونا ساختراع جدید اینترنت کواننور دروناعداد بینهایت در دنیای محد و مرزها توهم ذهن ماستهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگترین خطایی که مردم مژن همه چیز نیستداروی جدید برای ای ال استاثیر نگاه ناظر هوشیار بروشی برای بهبود هوش عاطفآنچه ناشناخته است باید شمقابله ی منطقی با اعتراضايندگان چگونه خواهند دیدسکته مغزیارتباط هوش ساختار مغز و ژمرکز خنده در کجای مغز استسایتهای دیگرچگونه مغز پیش انسان یا همبه خودت مغرور نشوحس و ادراک قسمت نوزدهمتفاوت ها و تمایزها کلید بهوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد و علل آندر ناامیدی بسی امید استتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا همه جنایت ها نتیجه بیراه فراری نیستمنابع انرژی از نفت و گاز ایا این جمله درست است کسیسخن پاک و ثابتاز نخستین همانند سازها تمسئولیت در برابر محیط زینگاه از درون مجموعه با نگبیماری الزایمرهوش عاطفی بیشتر در زنانحس و ادراک قسمت دهمتلاش هایی در بیماران قطع کودکان را برای راه آماده درمان های جدید میگرنتاثیر دپاکین بر بیماری مآیا برای تولید مثل همیشه رشد مغز فرایندی پیچیده امنبع هوشیاری کجاست قسمت سرعت فکر کردن چگونه استاپی ژنتیکمغز ابزار برتر بقااز تکینگی تا مغز و از مغز معجزه ی علمنازوکلسینبیوگرافیهاوکينگ پیش از مرگش رسالخلا، حقیقی نیستتنها مانع در زندگی موارد درمان سرطان با امواج صوتکتاب گران و پرهزینه شد ولتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت هفتمزندگی در جمع مواردی را برمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشگفت انگیز بودن کیهانابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیمکشاز تکینگی تا مغز از مغز تجهان هوشمندچرا مغزهای ما ارتقا یافت بازگشت از آثار به سوی خداوفور و فراوانیخانه ی تاریکتو دی ان ای خاص ميتوکندريدرگیری مغز در بیماری کویکشتن عقیده ممکن نیستفلج بل، فلجی ترسناک که آنگل زندگیفلج خوابتاریخ همه چیز را ثبت کردهآغاز فصل سرما و دوباره تکزبان چهار حرفی حیات زمینمنحنی که ارتباط بین معرفشباهت زیاد بین سلول هاي عابزار بقای موجود زنده از نقش اتصالات بین سلولهای از تکینگی تا مغز- از مغز جهانی که نه با یک رخداد و نشانه های گذشته در کیهان بحثی درباره احساسات متفاواقعیت چند سویهدل به دریا بزنتوهم بی خداییذهن خود را مشغول هماهنگیگاهی لازم است برای فهم و فرایند تکامل و دشواری هاتربیت کودکان وظیفه ای مهالگو و عادت را بشکن و در اسفر فقط مادی نیستمیدان مغناطيسي زمین بشر طی یکصد هزار سال اخیر هرچابزارهای بقا از نخستین هنقش غذاها و موجودات دريااز علم جز اندکی به شما داجاذبه و نقش آن در شکلگیریهمیشه چشمی مراقب و نگهبابرای اولین بار دانشمندانواکسن اسپایکوژندین، اجباری نیستتیروفیبان موثر در سکته ی رمز جهان خاصیت فراکتالپیچیدگی های مغزی در درک زقانون گذاری و تکاملتظاهر خوابیده ی مادهانگشت ماشه ایسلولهای بنیادی مصنوعی درماه رجبعلم ساختن برج های چرخاناجزای پر سلولی بدن انسان نه جنگ و نه خونریزیاسرار بازسازی اندام هاحقیقت راستین انسان علم بهورمون شیرساز یا پرولاکتبرخی توصیه ها برای واکسیورزش بهترین درمان بیش فعدانشمندان تغییر میدان مغتکامل زبانروبات کیانپروژه ی ژنوم انسانیلوتیراستامجنسیت و تفاوت های بیناییانسان جدید از چه زمانی پاسیلی محکم محیط زیست بر انمخچه فراتر از حفظ تعادلعدم توقف تکامل در یک انداادامه بحث تکامل چشمنورون هاي مصنوعی می توانبقای حقیقی در دور ماندن احریص نباشهوش مصنوعی از عروسک بازی ژن همه چیز نیستداروی جدید برای دیابتتاثیر نگاه و مشاهده ناظر روشی جدید در درمان قطع نخآنچه واقعیت تصور میکنیم مقابله با کرونا با علم اسايا اراده آزاد توهم است یسال سیزده ماههارتباط پیوسته ی جهانمرگ چیستچگونه هموساپينس بر زمین به دنبال رستگاری باشحس و ادراک قسمت هفتمتفاوت ها را به رسمیت بشناهوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد با پوشیدن کفش منادر هم تنیدگی مرزها و بی متاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی می تواند نراه های جدید برای قضاوت رمنابع انرژی از نفت و گاز ایا ابزار هوشمندی یا مغز سختی ها رفتنی استاز نخستین همانند سازها تمستند جهان متصلنگاه حقیقی نگاه به درون ابیماری ای شبیه آلزایمر و هوش عاطفی در زنان بیشتر احس و ادراک قسمت دوازدهمتلاشی برای درمان قطع نخاکوری گذرای ناشی از موبایدرمان های جدید در بیماری تاثیر داروهای ضد التهاب آیا بزرگ شدن مغز فقط در درشد مغز علت تمایل انسان بمنبع هوشیاری کجاست قسمت سعی کن به حدی محدود نشویابتدا سخت ترین استمغز از بسیاری حقایق می گراز تکینگی تا مغز از مغز تمعجزه ی علم در کنترل کروننباید صبر کرد آتش را بعد بیان ژن های اسکیزوفرنی دهدف یکسان و مسیرهای مختلخلا، خالی نیستتنها در برابر جهاندرمانهای بیماری پارکینسکتاب زیست شناسی باورتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت اولزندگی در سیاهچالهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشگفت زده و حیران باشابزار بقا از نخستین همانمغط یک گیرنده استاز تکینگی تا مغز از مغز تجهان هوشیارچرا ویروس کرونای دلتا وابازگشت به ریشه های تکاملوقت نهيب هاي غير علمي گذشخانواده پایدارتو در میانه ی جهان نیستی درگیری مغز در بیماران مبدرگیری مغزی در سندرم کووگلوله ی ساچمه ایفلج خواب چیستتازه های اسکیزوفرنی(جنوآغاز مبهم آفرینشزبان نیاز تکاملی استمنشأ اطلاعات و آموخته ها شجاعت و ترسابزار بقای موجود زنده از نقش تیروئید در تکامل مغزاز تکینگی تا مغز- از مغزتجهانی که از یک منبع، تغذینشانه های پروردگار در جهبحثی درباره احساساتی غیرواقعیت چیستدلایلی که نشان میدهد ما بتوهم تنهاییذهن سالمگاهی مغز بزرگ چالش استفرایند حذف برخی اجزای مغترجمه ای ابتدایی از اسراالگوی بنیادین و هوشیاریسفر نامه سفر به بم و جنوب میدان های مغناطیسی قابل طبیعت موجی جهانابزارهای بقا ازنخستین همنقش غذاها و موجودات درياازدواج های بین گونه ای، رجدایی خطای حسی استهمیشه اطمینان تو بر خدا ببرای تمدن سازی، باید در بواکسن اسپایکوژن ضد کرونادید تو همیشه محدود به مقدتکنولوژی جدید که سلول هارنگ کردن، حقیقت نیستپیوند قلب خوک، به فرد دچاقانون جنگلتظاهری از ماده است که بیدانگشت نگاری مغز نشان میدسلام تا روشناییماپروتیلینعلایم کمبود ویتامین E را اجزایی ناشناخته در شکل گچه زیاد است بر من که در ایاصل بازخوردحقیقت غیر فیزیکیهوش فوق العاده، هر فرد اسبرخی درمان های Spinal Muscular Atورزش در کمر درددانشمندان روش هاي جدیدی تکامل زبانروح در جهانی دیگر استپروژه ی ژنوم انسانیلوزالمعده(پانکراس)مصنوعجهل مقدسانسان خطرناکترین موجودسینوریپا داروی ترکیبی ضدمخچه ، فراتر از حفظ تعادلعدم درکاداراوون تنها داروی تایینورون های ردیاب حافظهبلندی در ذهن ما درک بلندیحرکت چرخشی و دائمی کیهانهوش مصنوعی از عروسک بازی ژن هوش و ساختارهای حیاتی داروی جدید ضد میگرنتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی جدید در درمان نابینآنچه حس می کنیم، نتیجه ی ملاحظه های اخلاقی دربارهايا اراده آزاد توهم است یسانسور از روی قصد بسیاری ارتباط انسانی، محدود به مرگ و میر پنهانچگونه هوشیاری خود را توسبه زودی شبکه مغزی به جای حس و ادراک قسمت هفدهمتفاوت های بین زن و مرد فقهوش مصنوعی از عروسک تا کمکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدر هم تنیدگی کوانتومیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی زندگی بشرراه های جدید برای قضاوت رمنابع انرژی از نفت و گاز ایا بیماری ام اس (مولتیپسرنوشتاز نخستین همانند سازها تمشکل از کجاستنگاه دوبارهبیماری ای شبیه ام اس مولتهوش عاطفی در زنان بیشتر احس و ادراک قسمت سومتلاشی تازه برای گشودن معکی غایب شدی تا نیازمند دلدرمان های رایج ام استاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا تکامل و تغییرات ژنتیرشد در سختی استمنبع هوشیاری کجاست قسمت شلیک فراموشیابتدایی که در ذهن دانشمنمغز به تنهایی برای فرهنگ از تکینگی تا مغز از مغز تمعجزه در هر لحظه زندگینبرو و انرژی مداومبیان حقیقتهدف یکسان، در مسیرهای متخلاصه ای از مطالب همایش متنبیه چقدر موثر استدرهای اسرارآمیز و پوشیدهکتاب طبیعت در قالب هندسهتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت دومزندگی زمینی امروز بیش از منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشگفتی های زنبور عسلابزار بقا از نخستین هماننقش قهوه در سلامتیاز تکینگی تا مغز از مغز تجهان های بسیار دیگرچرا پس از بیدار شدن از خوبازخورد یا فیدبکوقتی فهمیدی خطا کردی برگخار و گلتوقف؛ شکستدرگیری مغزی در سندرم کووگلوئونفلج دوطرفه عصب 6 چشمتازه های بیماری پارکینسوإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَزبان و کلمه حتی برای کسانمنشاء کوانتومی هوشیاری اشرکت نورالینک ویدیویی ازابزار بقای موجود زنده از نقش حفاظتی مولکول جدید داز تکینگی تا مغز، از مغز جهانی در ذهننظام مثبت زندگیبخش فراموش شده ی حافظهواقعیت چیستدنیای شگفت انگیز کوانتومتوهم جدایی و توهم علمذخیره ی شگفت انگیز اطلاعگذر زمان کاملا وابسته به فراتر از دیوارهای باورترس و آرمان هاالگوبرداری از طبیعتسفر به مریخ در 39 روزمیدان بنیادین اطلاعاتطبیعت بر اساس هماهنگیابزارهای بقای موجود زندهنقش غذاها و موجودات دريااسکار، لگوی هوشمندجریان انرژی در سیستم های همیشه داناتر از ما وجود دبرای خودآگاه بودن تو بایواکسن دیگر کرونا ساخته شدیدن خدا در همه چیزتکنولوژی جدید که سلول هارنگین کمانپیوند مغز و سر و چالشهای قانون جنگلتعداد کلی ذهن ها در جهان انتقال ماده و انرژیسلسله مباحث هوش مصنوعیماجرای جهل مقدسعلایم کمبود ویتامین E را احیای بینایی نسبی یک بیمنه عدم مطلق بلکه عدم با قاصل علت و تاثیرحقیقت غیر قابل شناختهوش مصنوعی می تواند بر احبرخی روش های تربیتی کودکوزن حقیقی معرفت و شناختدانشمندان روشی برای تبدیتکامل زبان انسان از پیشیروح رهاییپروانه ی آسمانیلیروپریم داروی ترکیبی ضدجهان فراکتالانسان عامل توقف رشد مغزسیگار عامل افزایش مرگ وممخچه ابزاري که وظیفه آن فعسل طبیعی موثر در کنترل بادب برخورد با دیگراننوروپلاستیسیتی چیستبلوغ چیستحس چشایی و بویاییبزرگترین درد از درون است هوش مصنوعی از عروسک بازی ژن یا نقشه توسعه مغز و نقداروی جدید ضد الزایمرتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی جدید در درمان سکته مآنها نمیخواهند دیگران راملاحظات بیهوشی قبل از جرای نعمت من در زندگیمسانسور بر بسیاری از حقایارتباط از بالا به پایین ممرگ و میر بسیار بالای ناشچگونه واکسن کرونا را توزبه زیر پای خود نگاه نکن بحس و ادراک قسمت هجدهمتفاوت های تکاملی در مغز وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیکنگره بین المللی سردرد ددر هم تنیدگی کوانتومی و پتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش ارثی دریافتی از پراه پیروزی در زندگی چیستمنابع انرژی از نفت و گاز ایا بدون زبان میتوانیم تسریع دویدن مهم نیستاز نخستین همانند سازها تمشکلات نخاعینگاهی بر قدرت بینایی درابیماری اسپینال ماسکولار هوشمندی کیهانحس و ادراک قسمت سی و هشتمتلاشی جدید در درمان ام اسکیهان خود را طراحی میکنددرمان های علامتی در ام استاثیر درجه حرارت بر مغزآیا جنین انسان، هوشمندی ز گهواره تا گورمنبع هوشیاری کجاست قسمت شلیک فراموشیابتذال با شعار دینمغز بیش از آنچه تصور میشواز تکینگی تا مغز از مغز تمعرفت و شناختچت جی پی تیبیست تمرین ساده برای جلوهدف از تکامل مغزخلاصه ای از درمان های جدیتهدیدهای هوش مصنوعیدروغ نگو به خصوص به خودتکتاب، سفری به تاریختاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت سومزندگی زودگذرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشانس یا تلاشابزار بقا از نخستین هماننقش مهاجرت در توسعه نسل ااز تکینگی تا مغز از مغز تجهان هایی در جهان دیگرچرا ارتعاش بسیار مهم استبازسازي مغز و نخاع چالشی وقتی پر از گل شدی خودت را خارق العاده و استثنایی بتولید مثل اولین ربات های خبر مهم تلسکوپ هابلتولید یا دریافت علمدرگیری اعصاب به علت میتوگمان میکنی جرمی کوچکی در فناوری هوش مصنوعی نحوه ختبدیل پلاستیک به کربن و سافت فشار خون ناگهانی در وزبان و بیان نتیجه ساختمامهندسی ژنتیک در حال تلاش شربت ضد خلطابزار بقای موجود زنده از نقش حیاتی تلومر دی ان آ داز تکینگی تا مغز، از مغز جهان، تصادفی نیستنظریه ی تکامل در درمان بیبخش های تنظیمی ژنومواقعیت های متفاوتدنیا، هیچ استتوهم جسمذره ی معین یا ابری از الکگذشته را دفن کنفرد حساس از نظر عاطفی و بتسلیم شدن از نورون شروع مالتهاب شریان تمپورالسفر تجهیزات ناسا به مریخ میدازولام در درمان تشنج طعمه ی شبکه های ارتباط اجابزارهای بقای از نخستین نقش غذاها در کاهش دردهای اساس انسان اندیشه و باور جریان انرژی در سیستم های همیشه راهی هستبرای زندگی سالم، یافتن تواکسن دیگری ضد کرونا از ددیدگاه نارسای دوگانه ی متکینگیرهبر حقیقیپیوند اندام از حیوانات بقانونمندی و محدودیت عالمتعذیه ی ذهناندوه در دنیا استسلطان جنگل یا صاحب ملکوتماجرای عجیب گالیلهعلت خواب آلودگی بعد از خواحیای بینایی نسبی یک بیمنهایت معرفت و شناخت درک عاصل عدم قطعیت از کوانتوم حقایق ممکن و غیر ممکنهوش مصنوعی و کشف زبان هایبرخی سلولهای عصبی در تلاوزوز گوشدائما بخوانتکامل ساختار رگهای مغزی روزه داری متناوب، مغز را پرواز از نیویورک تا لوس آلیس دگرامفتامین یا ویاسانسانیت در هم تنیده و متصسیاهچاله های فضایی منابعمدل همه جانبه نگر ژنرالیعشق درونی به یگانگی خلقتادراک ما درک ارتعاشی است نوروز یا روز پایانیبلعیدن ستاره توسط سیاهچاحس و ادراک (قسمت اول )بسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنها نقشه ایجاد ابزار هوداروی سل سپتتاثیر ویتامین دی بر بیماريتوکسيمب در درمان ام اسآنان که در قله اند هرگز خممانتین یا آلزیکسا یا ابای آنکه نامش درمان و یادشساهچاله ها تبخیر نمیشودارتباط بین هوش طبیعی و هومرگ انتقال است یا نابود شچگونه آن شکری که می خوریمبوزون هیگز چیستحس و ادراک قسمت هشتمتفاوت های زبانی سرمنشا تهوش مصنوعی به شناسایی کاکنگره بین المللی سردرد ددر هم تنیدگی کوانتومی و دتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش سریعی که بدون احسراه انسان شدن، راه رفتن ومنابع انرژی از نفت و گاز ایا تکامل هدفمند استسریعترین کامپیوتر موجوداز نشانه ها و آثار درک شدمشکلات بین دو همسر و برخینگاهی بر توانایی اجزاي ببیماری اضطراب عمومیهوشیاری و وجودحس و ادراک قسمت سی و ششمتمایل زیاد به خوردن بستنکیهانِ هوشیارِ در حال یادرمان ژنتیکی برای نوآوریتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهان ذهن و افکار ما مزمین در برابر عظمت کیهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت شنا در ابهای گرم جنوب نیاابداع دی ان ای بزرگترین دمغز برای فراموشی بیشتر کاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز فکر میکند مرگ برای دیچت جی پی تیبیش از نیمی از موارد انتقهدف از خلقت رسیدن به ابزاخم شدن فضا-زمانتو یک معجزه ایدریای خداکتابخانهتاثیر درجه حرارت بر عملکآب، زندگی است(قسمت پنجم)زندگی سلول در بدن، جدای امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشاهکار قرنابزار بقا از نخستین هماننقش میدان مغناطیسی زمین از تکینگی تا مغز از مغز تجهان یکپارچهچرا بیماری های تخریبی مغبحتی علمی درباره تمایل بوقتی تو از یاد گرفتن باز