دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ارتباط شگفت انگیز مغز انسان و فیزیک کوانتوم

ارتباط شگفت انگیز مغز انسان و فیزیک کوانتوم

کسی نمی داند هوشیاری چیست و چگونه عمل می کند! کسی مکانیک کوانتوم را هم نمی فهمد. آیا ممکن است اینها همه تصادفی باشد؟ نمی توانم مشکل حقیقی را مشخص کنم زیرا تصور میکنم معماي حقیقی ای وجود ندارد ولی من تاکید نمیکنم که معمای حقیقی ای وجود ندارد این چیزی است که ریچارد فاینمان درباره معماها و تفاوت ها در مکانیک کوانتوم- که دانشمندان فیزیک برای توصیف کوچکترین چیزها در کیهان به کار می برند- بیان می کند ولی او شاید درباره معمای بی حاصل و مشابه هم سخن میگوید و آن معماي هوشیاری است!

برخی دانشمندان، اعتقاد دارند که ما در عمل می فهمیم هوشیاری و خودآگاهی چیست یا فقط توهم است، ولی ديگر دانشمندانی هستند که احساس می کنند ما اساسا درک نمی کنیم هوشیاری از کجا آمد.

معمای هوشیاری ابدی، برخی پژوهشگران را به اینجا کشانده است تا از فیزیک کوانتوم بخواهند آن را تشریح کند ولی این اندیشه، همیشه با شک پاسخ داده می شود و این شگفت انگیز نیست؛ زیرا حکیمانه نیست که یکی از معماها با معمای دیگر حل شود!

ولی واضح است که اين افکار، ابلهانه و از روي دلخواه نیست. یکی از دلایلی که عقل را شگفت ترین چیز براي فیزیک دان ها می کند، آن است که در نظریه کوانتوم ابتدایی اسیر می شود. فقط این، نیست بلکه مورد انتظار است که کامپیوترهای کوانتومی بتوانند چیزهایی را ایجاد کنند که برای کامپیوترهای عادی انجام آن ممکن نیست و این ما را تذکر می دهد که مغزهای ما می توانند چیزهایی را انجام دهند که از قدرت هوش مصنوعی، بسیار فراتر می رود.

مکانیک کوانتوم برترین نظریه برای توصیف عام هستي در سطح اتم و ذرات کوچک تر از اتم است و شاید خصوصیت مشهورتر در ابهام آن، این حقیقت باشد که در آزمایش کوانتومی، بر اساس انتخاب ما یا عدم انتخاب ما در روشهاي اندازه گیری، ممکن است برخی خصوصیت های اتم های مربوطه تغییر کند. وقتی نخستین پرچمداران مکانیک کوانتوم، تاثیر فرد جستجو کننده یا مراقب را بر نتایج آزمایشات دیدند بسیار شگفت زده شدند و به نظر رسید که فرض اساسی موجود در پیدایش جهان را از بین می برد که بدون توجه به نگاه ما جهانی در بیرون وجود دارد و وقتی روشي که جهان رفتار میکند، متوقف به کیفیت نگاه ما به آن است پس واقعیت دقیقا به چه معنی است؟

و برخی از این پژوهشگران احساس کردند، مجبورند این نتیجه را بگیرند که قرارداد جهان، فقط توهم است و باید هوشیاری، نقشی فعال را در نظریه کوانتوم داشته باشد. اما از نظر دیگران این مطلب، معنی خاصی ندارد.

بدون شک اینشتاین یک بار احتجاج کرد و آن زمانی بود که گفت من تا وقتی به یک ماه نگاه نکنم نتيجه نمی گیرم، قمری وجود دارد. و امروز برخی فیزیک دان ها شک می کنند که آیا هوشیاری بر مکانیک کوانتوم، تاثیر دارد یا نه.

در حقیقت احتمال دارد هوشیاری به دلیل فیزیک کوانتوم ایجاد شده باشد. تا جایی که اعتقاد دارند نظریه کوانتوم برای فهم کیفیت عمل مغز به صورت کامل، ضروری است و مشابه اجسام کوانتومی ای است که میتواند یک لحظه در دو مکان وجود داشته باشد، پس مغز کوانتومی می تواند همزمان دو نوع از افکار تبادلی را حمل کند. این افکار، تخمینی است و روشن شده است که فیزیک کوانتوم، نقشی اساسي در سطح عمل مغز و بر عمل آن، ندارد.

پس چیز دیگری وجود ندارد و این احتمالات، نشان میدهد چگونه نظریه شگفت انگیز کوانتوم ما را وادار میکند، فکر کنیم.

مشهورترین تاثیر عقل بر مکانیک کوانتوم در آزمایش دوشکاف، نمایان می شود: تصور کن بخشی از شعاع نورانی، بر پرده ای بتابد که دو شکاف نزدیک به هم و موازی دارد. بخشی از نور از دو شکاف می گذرد و بر پرده دیگر، برخورد می کند. میتوان نور را به عنوان نوعی از موج تصور کرد و وقتی موج ها از دو شکاف می گذرند، می توانند با هم تداخل کند. وقتی قله های موج همزمان باشند همدیگر را تقویت می کنند در حالي که اگر قله با کف موج نور، همزمان باشد همدیگر را محو می کنند و به این در هم رفتن موجی، پراش یا انکسار می گویند(diffraction)و سلسله ای متناوب از نوارهای تاریک و روشن بر پرده پشتی شکل می گيرد . واین، در زمانی است که موج های نور یا همدیگر را تقویت کنند یا همدیگر را محو بسازند. و قابل فهم است که این خصوصیت از خصوصیت های رفتار موج، از دویست سال قبل یعنی قبل از پیدایش نظریه کوانتوم بوده است. و میتوان این آزمایش دوشکاف را همچنین بر ذرات کوانتومی دیگر مانند الکترون ها اجرا کرد که ذراتی کوچک و باردار و از اجزای تشکیل دهنده اتم هستند. آنچه باعث جدال می شوند اینکه این ذرات میتوانند رفتاری مانند موج نشان دهند و این یعنی میتوانند وقتی دسته ای از الکترون ها از طریق دو شکاف بگذرد و تولید الگوی تداخل کند، در معرض انکسار یا پراش قرار گیرد.

اکنون، تصور کن ذرات کوانتومی از طریق شکاف ها یکی پس از دیگری میگذرد و نیز یکی پس از دیگری بر

پ

رده، نمایش داده می شود و چیز ديگري هم در مسیر، وجود ندارد تا با هر ذره در طول مسیر خود تداخل کند. با اين همه، الگوی ذراتی که در گذر زمان با هم تراکم می کنند از تداخل، پرده برمی دارد. به نظر می رسد هر ذره از هر دو شکاف به صورت همزمان می گذرد و با خودش تداخل میکند و این حالت انباشته شدن بر هم(superposition)نامیده می شود.

این حقیقتا چیزی شگفت انگیز است.

اگر کسی را درون یا بیرون از یکی از شکاف ها قرار دهیم می توانیم کشف کنیم آیا ذره ای معین، از طریق شکاف می گذرد یا نه ولی در این حالت، تداخل و در هم رفتن، از بین می رود!

خیلی ساده! در زمان بررسی مسیر ذرات- حتی اگر این مراقبت، فشاری بر حرکت ذرات وارد نکند- ما نتیجه را تغییر می دهیم!

فیزيک دانی به نام پاسکال جوردن که با استاد کوانتوم نیلز بور در کپنهاگ در دهه بیستم قرن گذشته، کار میکرد، میگوید: توجه ما- بر اساس آنچه میتوان اندازه گیری کرد- فشاری را بر ذره وارد نمی کند و آن را به سمتی نمی راند. بلکه آن را تولید می کند! ما ذرات کوانتومی را وادار میکنیم موضعی مشخص بگیرند!

به عبارت دیگر ما نتایج اندازه گیری ها را خودمان تولید می کنیم.

اگر امر اینگونه است، به نظر می رسد واقعیت وضع شده، فقط یک سراب است و وقتی طبیعت، بر اساس اینکه آن را نگاه کنیم یا نکنیم، رفتار خود را تغییر می دهد شگفت انگیزتر هم می شود.

می توانیم بکوشيم طبیعت را در کشف قصد نیت آن، بفريبيم! برای این کار میتوانیم مشخص کنیم ذرات، در زمان گذر از طریق این دو شکاف چه مسیری دارند ولی به مجرد اينکه بخواهد از شکاف عبور میکنند، لازم است تصمیم بگیرد از یکی از شکاف ها یا هر دوی آنها بگذرد.

آزمایش در سال 1960، از طرف فیزیک دان آمریکایی جان ویلر مطرح شد و به آن، آزمایش انتخاب تاخیری گفته شد و در دوره هاي بعدی تکرار شد و تکنیک های هوشمند براي اندازه گيری، بر مسیر ذرات کوانتومی، به صورت عام و ذرات نور به نام فتون ها به طور خاص، به کار گرفته شد و این پس از آن بود که انتخاب می شد مسیری واحد یا ترکیبی از هر دو را انتخاب کند. بور به صورت قابل اعتمادی پیشگویی کرد و بیان نمود، تفاوتی بین تاخیر اندازه گیری یا عدم تاخیر، وجود ندارد.

تا زمانی که ما مسیر فتون را پیش از ثبت آن، به شکل نهایی در زمان رسیدن آن به بیننده مشخص کنیم ما پدیده انکسار یا پراش را از دست می دهیم! گویا طبیعت می فهمید ما فقط نگاه نکرده ایم بلکه حتی برای نگاه کردن، نقشه هم ریخته ایم!

در این آزمایش هرگاه مسیر ذره کوانتومی را کشف کنیم مجموعه مسیرهای ممکن به یک حالت شناخته شده، فرو میریزد.

بیشتر از این، آزمایش انتخاب زود و سریع و نه تاخيري است یعنی انجام توجه- که از اندازه گیری شروع و نتیجه می شود- می تواند بیشتر از هر جنبش فیزیکی، باعث فروریختن شود.

ولی آیا این،يعني فروریختن حقیقی رخ نمي دهد، مگر در زمانی- که نتیجه اندازه گیری به هوشیاری ما برسد؟

فیزیک دان مجارستانی یگین وینگر در دهه سی، به اين احتمال اعتراف کرده است و می گوید: بیان می شود، توصیف کوانتومی اشیا، تحت تاثیر کپی هایی است که وارد هوشیاری می شود و ایمان به خود، به صورت منطقی همراه با مکانیک کوانتوم کنونی است. ویلر اعتقاد دارد که وجود موجودات زنده توانا برای مشاهده، - آنچه را در گذشته بوده- تغییر داده است و حوادث کوانتومی قبلی را به یک تاریخ قابل لمس، تبدیل کرده است. او می گوید: ما در تکامل کیهان از زمان ابتدای آن، شریک بوده ایم و این، یعنی ما در کیهانی مشارکتي، زندگی می کنیم تا امروز فیزیک دان ها بر روشی بهتر برای تفسیر این آزمون های کوانتومی توافق نکرده اند ولی دشوار است از آنچه بر آن مترتب است یعنی نوعی ارتباط بین هوشیاری با مکانیک کوانوم، دوری کنیم.

در ابتدای دهه هشتاد، فیزیک دان انگلیسی روگر پنروز مطرح کرد که ارتباط، در جهت دیگری عمل کرده است. شاید مکانیک کوانتوم مشارکتی در خوآگاهی و هوشیاری ما داشته باشد؛ چه هوشیاری بر مکانیک کوانتوم تاثیر بگذارد یا نه. و پنروز می پرسد اگر ساختارهایی مولکولی، در مغزهای ما باشد و بتواند حالت خود را در پاسخ به یک حادثه کوانتومی تغییر دهد، چه می شود؟ و آیا این ترکیبات می تواند حالت بر هم فرو رفتن کوانتومی را کاملا مانند رفتار ذرات در آزمایش دوشکاف، بنا سازد؟ و آیا در روش هایی- که تحریک سلول های عصبی برای ارتباط، از طریق پيام های الکتریکی انجام می شود- در هم رفتن کوانتومی (quantum superimposition) رخ میدهد؟ پنروز می گوید توانایی ما برای حمل حالات ذهنی ناموافق از نظر ظاهری، خطای در ادراک، نيست و این، تاثیر حقیقی فیزیک کوانتوم است.

در نتیجه به نظر میرسد، مغز انسان می تواند با فرایند های معرفتی ای تعامل کند- که همچنان بسیار فراتر از قدرت های تجهیزات کامپیوتری عددی است. شاید بتوانیم حتی وظیفه محاسبه ای را انجام دهیم- که از

طریق تجهیزات کامپیوترهای عادی و بر اساس منطق عددی کلاسیک، اجرای آن ممکن نیست. پنروز برای اولین بار، در کتاب خود در سال 1989 با عنوان عقل جدید امپراتور “the emperor’s new mind” فرض کرد که مکانیک کوانتوم بر ادراک بشری تاثیر می گذارد به گونه ای که پنروز تصور میکند فروریختن تداخل کوانتومی و محو در هم فرورفتن کوانتومی فرایندی حقیقی و فرایندی فیزیکی مانند انفجار شديد باشد و این پدیده را (orch-or)(orchestrated objective reduction) کاهش واقعي هماهنگ شده نامید.اندیشه
orch-or)
سبب شد پنروز بفهمد جاذبه مسؤول عدم آشکار شدن تاثیر مکانیک کوانتوم بر موارد روزانه مانند ستارگان و سیارات است. او اعتقاد دارد که در هم رفتن کوانتومی (quantum superimposition)، در اشيايي که حجم آن، بزرگتر از ذرات است امکان ندارد.

زیرا تاثیر جاذبه آن، لازم ميکند دو حالت زمان-مکان با هم در جایی نباشند.پنروز این تفکر را در همراهی با پزشک آمریکایی استوارت هامروف، پیشرفت و توسعه داد به گونه ای که در کتاب خودسایه های عقلدر سال 1994، مطرح کرد ساختارهایی که در درک کوانتومی شرکت دارد، از پروتيين هایی به نام ميکروتوبول تشکیل مي شود و این ميکروتوبول ها در بیشتر سلول های ما از جمله سلول های عصبی مغزی وجود دارد و پنروز و هامروف، استدلال کردند جنبش های این ميکروتوبول ها ممکن است بر اساس اصل در هم رفتن کوانتومی (quantum superimposition)، باشد ولی دلیلی بر آن نیست.

اشاره شده است که اندیشه در هم رفتن کوانتومی (quantum superimposition) ميکروتوبول ها، بر اساس آزمونهایی در سال 2013 تایید شده است ولی در واقع این پژوهش ها به آثار کوانتومی اشاره نکرده است. علاوه بر آن، بیشتر پژوهشگران اعتقاد دارند اندیشه orch-or بر اساس پژوهشی- که در سال 2000 انجام شد- از نظرها دور شد.

فیزیک دانی به نام مارک تيگمارک بیان کرد، در هم رفتن کوانتومی (quantum superimposition) مولکول های دخیل در ارسال پیام های عصبي، امکان ندارد حتی در بخشی از زمان لازم بر رسیدن این پیام ها به مکان خاصی ادامه یابد. تاثیر های کوانتومی مانند در هم رفتن کوانتومی (quantum superimposition)، با اصلی به نام جداسازی ارتباط کوانتومی(decoherence) به سادگی از بین ميرود و این، به واکنش ذرات کوانتومی با منطقه اطراف- که از طریق آن، خصوصیات کوانتومی از مجموعه محو میشود- باز می گردد. انتظار می رود جدا شدن ارتباط کوانتومی در محیط های مرطوب و گرم، مانند سلول زنده بسیار سریع شود. پیام های عصبی، پالس هاي الکتریکی است که از عبور ذرات باردار از غشای سلولهای عصبی ایجاد می شود. اگر یکی از این ذرات در، در هم رفتن کوانتومی (quantum superimposition)، باشد و با سلول های عصبی برخورد کند، لازم است آنطور کهتيگمارکمي گويد در کمتر از میلیارد ميليارد صدم ثانیه از بین برود و این کار، حداقل ده هزار تریلیون بار تکرار میشود تا زمانی که سلول های عصبی پیام را خالی کند. نتیجه آنکه شک وابهام زیادی در مورد اندیشه تاثیر مکانیک کوانتومی بر مغز وجود دارد، ولی پنروز به این دلایل توجهی نمیکند و فرضیه(orch-or) را مطرح میسازد. به رغم بیان تيگمارکدر مورد جداکردن بسیار سریع ارتباط کوانتومی در سلول ها، محققان دیگری آثار کوانتومی را در سلول های زنده دیده اند.

دلایلی اشاره میکند نظام بیولوژیک، در جوانب مختلفی از اصول مکانيک کوانتوم بهره میبرد. به عنوان نمونه، فرایند ساختن با نور است و تاثیرات کوانتومی در تبدیل اشعه خورشید به کربوهيدرات ها در فرایند فتوسنتز نقش دارد. دانشمندان همچنین دیدند پرندگان مهاجر، قطب نمای کوانتومی مخصوصی دارند که به آنها اجازه استفاده از ميدان مغناطيسي زمين و هوانوردي را میدهد و احساس بویایی در انسان هم بر اساس یکی از مهمترین خصوصیات فیزیک کوانتوم انجام می شود.

علاوه براینها، به ناچار باید پذیرفت مغز از حیله های کوانتومی استفاده میکند و برهانهایی کاملا متفاوت وجود دارد.

فیزیک دانی به نام ماتيو فیشر از دانشگاه کالیفرنیا مقاله ای را در سال 2015 منتشر کرد و مطرح کرد مغز مولکولهايي دارد که میتواند، در هم رفتن کوانتومی (quantum superimposition) را به شکلی درست، حفظ کند و به شکل مشخص، هسته های ذرات فسفر این توانایی را دارد. ذرات فسفر در همه جا درون سلول ها هستند و معمولا شکل يونی آن، با چهار مولکول اکسیژن ترکیب می شود. این یون ها واحد اساسی نیرو درون سلول ها هستند. بخش بزرگی ازنیروی سلول، در مولکول هایی به نام ATP ، ذخیره می شود که زنجیره هایی تشکیل شده از سه مجموعه از فسفات است و مرتبط با مولکول ساختاری است و در زمان قطع شدن یکی از مجموعه های فسفات، نیروی سلول آزاد میشود تا استفاده شود. سلول ها مکانیسم هایی مولکولی برای جمع کردن یون های فسفات در مجموعه دارد و بار دیگر، آن را می شکنند. فیشر نقشه ای را طرح کرد که میشد در آن، دو بخش از یون های فسفات را در نوع خاصی از در هم رفتن کوانتومی، به نام همبستگي كوانتومي (entangled state) قرار داد. هسته هاي فسفر خاصيت كوانتومي دارد که چرخش دوکی کوانتومی (spin) خوانده می شود و آن را تا حدی مشابه مغناطیس کوچک با قطب هایی میکند که به جهت های معینی اشاره دارد.

در حالت در هم فرورفتن؛ لرزش دوکی یا اسپین یکی از هسته های فسفر بر اساس دیگر هسته ها است به عبارت دیگر حالت های همبستگی حقیقتا حالت های در هم فرورفتن کوانتومی است که بیشتر از یک ذره کوانتومی واحد را در بر می گیرد.

فیشر می گوید رفتار مکانیکی کوانتومی چرخش دوکی این هسته ها می تواند در دوره های طولانی ای- که توسط بشر قابل ملاحظه است- به شکل معقولی در برابر جداسازی ارتباط، مقاومت کند. او با تیگمارک، اتفاق نظر دارد که جنبش های کوانتومی به شدت ازمحیط، تاثیر می پذیرد همانطور که پنروز و هامیروف تصور کردند و جداسازی همبستگی، تقریبا به صورت فوری حاصل می شود ولی چرخش دوکی کوانتومی هسته ها به شدت با محیط خود واکنش نشان نمی دهد. به رغم اینها رفتار کوانتومی، در چرخش دوکی کوانتومی هسته های فسفر، مصون از جداسازي همبستگی است.

فیشر می گوید وقتی ذرات فسفر در ساختاری بزرگتر به بنام مولکول های پوسنر قرار داده شود، چنین چیزی رخ می دهد. و اینها مجموعه ای تشکیل شده از شش یون فسفات است که با نه یون کلسیم ارتباط دارد و نشانه هایی بر امکان پذیر بودن وجود این مولکول ها در سلول های زنده هست به رغم آنکه اکنون دلیل قاطعی ندارد.

فیشر می گوید چرخش دوکی کوانتومی فسفر در برابر جدا شدن همبستگی یک روز یا تقریبا یک روز حتی در سلول های زنده مقاومت می کند و این، یعنی میتواند بر چگونگی عمل مغز تاثیر بگذارد. این نظر مطرح است که مولکول های پوسنر میتواند از طرف سلول های عصبی، بلعیده شود. و مولوکول های پوسنر هر طور در داخل باشند، می توانند سلول های عصبی را تحریک کنند تا پیامی را از طریق جدا سازی و آزاد کردن یون های کلسیم، به سلول دیگر برساند. و به دلیل همبستگی در مولکول های پوسنر دو تا از این پیام ها به نوبه خود به عنوان نوعی از همبستگی کوانتومی افکار با هم مرتبط میشود. فیشر می گوید: پس پردازش های کوانتومی دارای چرخش دوکی کوانتومی هسته ای، در عمل در مغز وجود دارد و اين امری بسیار شایع خواهد بود و در هر زمان رخ میدهد.

فیشر اولا وقتی شروع به تفکر در بیماران عقلی میکند، به اين نتیجه ميرسد زیرا می گوید: وقتی پیش از سه تا چهار سال قبل تصمیم گرفتم کشف کنم چگونه یون لیتیم میتواند مانند این تاثیر بزرگ را در درمان بیماران عقلی داشته باشد در شیمی زیستی مغز وارد شدم.

چون دوای لیتیم به مقدار وسیع در درمان اختلال دو قطبی استفاده میشود. این دارو عمل میکند ولی کسی نمی داند دقیقا چگونه عمل می کند. فیشر درباره تفسیر کوانتومی بحث نمیکند ولی پس از آن، مقاله ای پژوهشی را ارائه کرد که نشان میداد داروی لیتیوم تاثیرات مختلفی بر رفتار موش ها دارد که بر اساس لیتیوم مورد استفاده است. در نگاه اول این از ناحیه شیمیایی، شگفت انگیز است که نظیرهای مختلف واجب است به صورت تقریبا مطابق با هم، رفتار کنند پس وقتی لیتیوم به عنوان درمانی سنتی استفاده شده است باید روی موارد مشابه، همان تاثیر را داشته باشد ولی فیشر فهمید هسته ذرات مشابه لیتیوم، متفاوت است و ممکن است نقشی مختلف داشته باشد و این خاصیت کوانتومی به روش عمل دوای لیتیوم تاثیر می گذارد. برای نمونه اگر لیتیوم به جای کلسیم در مولکول های پوستر جایگزین شود چرخش دوکی کوانتومی لیتیوم بر چرخش دوکی کوانتومی ذرات فسفر تاثیر می گذارد و در نتیجه در همراهی با همبستگی کوانتومی آن وارد می شود.

اگر این مطلب درست باشد به تفسیر آنچه لیتیوم در درمان بیماری دو قطبی به کار میبرد، کمک میکند.

در این مرحله طرح فیشر بیشتر از نظری قابل توجه، نیست ولی راه های بسیاری هست که میتوان درستی آن را آزمود و از این فکر شروع میشود که چرخش دوکی کوانتومی فسفر در مولکل های پوسنر، میتواند همبستگی کوانتومی را در دوره های طولانی حفظ کند و این چیزی است که فیشر بعدا به آن می پردازد.

به رغم اینها او در این بیان محتاط است و افکار قبلی درباره هوشیاری و ادراک کوانتومی، در بهترین حالات با هم برخورد دارد.

فیزیک دان ها، بیشتر آرزوی آنها این است که هوشیاری و مغز بتواند دور از نظریه کوانتوم باقی بماند و شاید بر عکس هم باشد و بعد از همه اینها حتی نمی دانیم هوشیاری چیست و نظریه ای برای توصف آن هم نیست. نتیجه اینکه فیزیک دان ها غالبا همین که عبارت کوانتوم و هوشیاری در یک جمله بیان میشود، احساس ناتوانی می کنند.

این اندیشه تاریخی طولانی دارد و این از زمانی است که تاثیر ناظر و عقل در مکانیک کوانتوم در نخستین روزها مطرح شد و انکار ارتباط بین هوشیاری و مکانیک کوانوم بسیار سخت است. در سال 2016 آدریان کینت از دانشگاه کمبریج که یکي از محترم ترین فیلسوفان کوانتومی است، پیشگویی کرد هوشیاری، رفتار نظام کوانتومی را به روشی پیچیده تغییر داده است ولی میتوان آن را کشف کرد. کینت در مورد این اندیشه بسیار هشدار داد و اعتراف کرد: در اصول، دلیلی قانع کننده براي اعتقاد به اینکه نظریه کوانتوم، نظریه درستی است- که می خواهد براي نظریه هوشیاری دستورسازی کند- وجود ندارد و نمي تواند کامل بيان کند ارتباطی مشترک بین معماهاي نظریه کوانتوم، با معماهاي هوشیاری هست. ولی او می گوید تفسیر همه خصوصیاتی- که هوشیاری، بر اساس فیزیک کلاسیک و قبل از نظریه کوانتوم دارد- دشوار است.

یکی از سوالات حیرت انگیز به صورت خاص، آن است که چگونه عقل های هوشیار ما می تواند احساسات یگانه ای در نوع خود مانند رنگ قرمز یا بوی گوشت ترد و سرخ شده خوک را تجربه کند؟ با چشم پوشی از افرادی- که از ناتوانی های چشمی رنج می برند- همه رنگ قرمز را می شناسیم ولی وسیله ای برای رساندن احساس نداریم و هیچ چیزی در فیزیک نیست که به ما بگوید چه چیزی، بر اساس آن، وجود دارد. احساسات از این نوع، کوالیا یا کیفیت های قابل حس (qualia)نامیده می شود. ما آنها را اینگونه تصور می کنیم که از خصوصیات یگانه در همه جای جهان هستند ولی در حقیقت اینها فقط نتایج هوشیاری ما هستند و این امر، تفسیرش دشوار است.

کینت می گوید هر زنجیره از افکار درباره ارتباط هوشیاری با فیزیک منجر به معمایی بی نتیجه می شود و این، چیزی است که او را وادار کرد، این اندیشه را مطرح کند که ما میتوانیم پیشرفت در فهم معمای تکامل هوشیاری را به دست بیاوریم و این، در صورتی است که فرض کنیم هوشیاری، احتمالات کوانتومی را تغییر مي
میدهد هرچند بسیار اندک باشد.

به عبات دیگر، عقل ممکن است به شکل حقیقی بر نتایج اندازه گیری، تاثیر بگذارد. دقیقا مشخص نیست چه چیزی حقیقی است ولی این فرصت هست که همه حقایق ممکن و قابل به دست آوردن از طرف مکانیک کوانتوم، همان مراقبتی باشد که در واقعیت به روشی انجام می دهیم؛ به گونه ای که میتوان آن را پیشگویی کرد.

کینت می گوید: 15% ایمان دارم که چیزی در هوشیاری، به صورت مشخص سبب انحرافات در نظریه کوانتوم میشود و شاید از طریق تجربی، طی 50 سال آینده کشف شود و اگر چنین چیزی رخ دهد، این نظر ما را درباره همه فیزیک و عقل، تغییر خواهد داد و این فرصت، باید کشف شود.

http://www.bbc.com/…/20170215-the-strange-link-between-the-…

http://ibelieveinsci.com/?p=38339


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
حس و ادراک- قسمت پنجاه و ارتباط شگفت مغز انسان و فدرمان های علامتی در ام اسمعجزه ی علمبه بالاتر از ماده بیندیشهاوکينگ پیش از مرگش رساللا اکراه فی الدینرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربعد پنجمچگونه هوشیاری خود را توسسخن پاک و ثابتکار با یگانگی و یکپارچگیمحل درک احساسات روحانیتاثیر ویتامین دی بر بیماآیا بزرگ شدن مغز فقط در دجهان هوشیارایرادهای موجود در خلقت بخودآگاهی و هوشیارياز نظر علم اعصاب یا نرووسدرمان سرطان با امواج صوتمغز آیندگان چگونه است ؟زمان به چه دلیل ایجاد میشبیماری های مغز و اعصاب و و هر کس تقوای خدا پیشه کنمن کسی در ناکسی دریافتم تقلید مرحله ای نسبتا پیشنگاه دوبارهسعی کن به حدی محدود نشویکشف ارتباط جدیدی از ارتبمروری بر تشنج و درمان هایتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت اولجهانی که نه با یک رخداد و خدایی که ساخته ی ذهن بشر ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغز در بیماری کویمغز بزرگ چالشهای پیش روزیر فشار کووید چه باید کربیماری، رساله ای برای سلویرایش DNA جنین انسان، برمنابع انرژی از نفت و گاز تمدن زیر آبنبرو و انرژی مداومشگفت انگیز بودن کیهانتاثیر داروهای ضد التهاب گیرنده باید سازگار با پیمسمومیت دانش آموزان بی گآشنا پنداریجاذبهابزار بقا از نخستین هماندهن، بزرگترین سرمایهاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن هوشیار در پس ماده ی مبا طبیعت بازی نکننقش نگاه از پایین یا نگاهزبان و شناخت حقیقت قسمت دواکسن کرونا ساخته شده تومنبع هوشیاری کجاست قسمت تو پیچیده ترین تکنولوژی پل خواجو اصفهانچرا پس از بیدار شدن از خوشباهت کیهان و مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکمطالعه ای بیان میکند اهدالکتروتاکسی(گرایش و حرکحقیقت خواب و رویاابزار بقای موجود زنده از دیدگاه نارسای دوگانه ی ماز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رمز پیشرفت تواضع است نه طبحثی جالب درباره محدودیتنقش داروهاي مختلف معروف سفرنامه سفر به بم و جنوب ورزش هوازی ، بهترین تمریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتولترودینپیوند سر، یکی از راه حلهانشانه های گذشته در کیهان طوفان زیباییتاریخ همه چیز را ثبت کردهامیدی تازه در درمان سرطاحافظه و اطلاعات در کجاستابزارهای بقای از نخستین دانش، قفل ذهن را باز میکناز علم جز اندکی به شما داهوش مصنوعی از عروسک بازی فرگشت و تکامل تصادفی محض رویای شفافبخش دیگری در وجود انسان هنقشه های مغزی جدید با جزیسندرم کووید طولانییادآوری خواب و رویامنشاء کوانتومی هوشیاری اتوانایی مغز و دیگر اجزای پرواز از نیویورک تا لوس آهمه چیز، ثبت می شودعلم در حال توسعهترکیب حیوان و انسانانرژی خلا ممکن استحس و ادراک قسمت چهل و هشتاحیای بینایی نسبی یک بیمداروی جدید ضد الزایمراسرار بازسازی اندام هاهوش مصنوعی در خدمت خلق وحفضای قلب منبع نبوغ استروش صحبت کردن در حال تکامبرخی نکات از گاید لاین پرنهایت معرفت و شناخت درک عسیاهچاله های فضایی منابعکلرال هیدرات برای خوابانمیدان های مغناطیسی قابل تکامل مداومآنچه ناشناخته است باید شهنر فراموشیعادت دادن مغز بر تفکرتصویر زیبای اصفهاناولین مورد پیوند سر در انحس و ادراک قسمت بیست و چهادب برخورد با دیگراندر هم تنیدگی کوانتومی و پاعتماد به خودهوش عاطفی بیشتر در زنانقبل از انفجار بزرگرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبررسي علل احتمالي تغيير نورون های ردیاب حافظهسانسور بر بسیاری از حقایکودک ایرانی که هوش او از مانند آب باشتکامل، نتیجه ی برنامه ریآیا هوش مصنوعی می تواند نسوالات پزشکیثبت امواج الکتریکی در عصایمان به رویااین پیوند نه با مغز بلکه حس و ادراک- قسمت بیست و پارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان ژنتیکی برای نوآوریمعجزه ی علم در کنترل کرونبه جای محکوم کردن دیگران هاوکينگ پیش از مرگش رساللاموژین داروی ضد اوتیسم؟رساناها و ابر رساناها و عبعد از کروناچگونه واکسن کرونا را توزسختی ها رفتنی استکاربرد روباتهای ريزنانومحل درک احساسات روحانی دتاثیر ویروس کرونا بر مغز آیا تکامل و تغییرات ژنتیجهان های بسیار دیگراکسی توسین و تکامل پیش اخودت را از اندیشه هایت حفاز نظر علم اعصاب اراده آزدرمانهای بیماری پارکینسمغز انسان ایا طبیعتا تمازمان شگفت انگیزبیماری وسواسوفور و فراوانیمن پر از تلخیمتقلید از روی طبیعتنگاهی بر قدرت بینایی دراشلیک فراموشیکشف جمجمه ای درکوه ایرهومرکز هوشیاری، روح یا بدن تاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت دومجهانی که از یک منبع، تغذیخسته نباشی باباابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغز در بیماران مبمغز بزرگ و فعال یا مغز کوزیرفون داروی ضد ام اسواقعیت فیزیکی، تابعی از منابع انرژی از نفت و گاز تمدنی قدیمی در شمال خلیج چت جی پی تیشگفت زده و حیران باشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم گالکانزوماب، دارویی جدیمسمومیت دانش آموزان، قماآشنا پنداریجاذبه و نقش آن در شکلگیریابزار بقا از نخستین هماندو ویژگی انتزاع و قدرت تجاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن تو همیشه به چیزی اعتقبالاترین هدف از دولتنقش نظام غذایی در تکامل مزبان و شناخت حقیقت قسمت سواکسن ایرانی کرونا تولیدمنبع هوشیاری کجاست قسمت تو آرامش و صلحیپلاسمای غالبچرا ارتعاش بسیار مهم استشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکمعماری، هندسه ی قابل مشاالکترودهای کاشتنیحقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقای موجود زنده از دژا وو یا اشنا پنداریاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی فلج نخاعی با الکترودهای رمز بقای جهش ژنتیکیبحثی در مورد نقش ویتامين نقش درختان در تکاملسفری به آغاز کیهانورزش و میگرنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتومورها و التهاب مغزی عاپیوندی که فراتر از امکاننشانه های پروردگار در جهطولانی ترین شبتازه های اسکیزوفرنی(جنوامگا سه عامل مهم سلامتحباب های کیهانی تو در توابزارهای دفاعی و بقای مودائما بخوانازدواج های بین گونه ای، رهوش مصنوعی از عروسک بازی فراموش کارها باهوش تر هسروان سالمبخشیدن دیگران یعنی آرامشنقص در تشخیص هیجانات عامسندرم گیلن باره به دنبال یاری خدا نزدیک استمهندسی ژنتیک در حال تلاش توازن مهمتر از فعالیت زیپروتئین های ساده ی ابتداهمه ی سردردها بی خطر نیستعلم راهی برای اندیشیدن اترازودونانسان قدیم در شبه جزیره عحس و ادراک قسمت چهل و دوماحیای بینایی نسبی یک بیمداروی سل سپتاصل بازخوردهوش مصنوعی درمانگر کامپیقفس ذهنروشهای نو در درمان دیسک ببرخی نرمش ها برای زانونهایت در بی نهایتسیاهچاله ها، دارای پرتو کمردردمیدان های کوانتومی خلاتکامل چشمآنچه واقعیت تصور میکنیم هنر حفظ گرهعارضه جدید ویروس کرونا ستصویربرداری فضاپیمای آماولین هیبرید بین انسان و حس و ادراک قسمت بیست و یکادراک ما درک ارتعاشی است در هم تنیدگی کوانتومی و داعداد بینهایت در دنیای مهوش عاطفی در زنان بیشتر اقبرستان ها با بوی شجاعترژیم غذایی ضد التهابیبررسی و اپروچ جدید بر بیمنوروپلاستیسیتی چیستساهچاله ها تبخیر نمیشودکودکان میتوانند ناقل بی ماه رجبتکثیر سلول در برابر توقف آیا هوش مصنوعی زندگی بشرپیامهای کاربرانجلو رفتن یا عقبگرداین اندوه چیستحس و ادراک- قسمت شصت و چهارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان پوکی استخوانمعجزه در هر لحظه زندگیبه خودت مغرور نشوهدف یکسان و مسیرهای مختللایو دوم دکتر سید سلمان فرشته نوروایمونولوژی و نقبعد از کروناچگونه آن شکری که می خوریمسرنوشتکاربرد روباتهای ريز، در محدودیت چقدر موثر استتاثیر ژنها بر اختلالات خآیا جنین انسان، هوشمندی جهان هایی در جهان دیگراگر فقط مردم میفهمیدند کخودروهای هیدروژنیاز نظر علم اعصاب اراده آزدرهای اسرارآمیز و پوشیدهمغز انسان برای ایجاد تمدزنان باهوش تربیماری کروتز فیلد جاکوبوقت نهيب هاي غير علمي گذشمنابع انرژي پاک سرچشمه حتقلید از طبیعتنگاهی بر توانایی اجزاي بشلیک فراموشیکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمرکز حافظه کجاستتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت سومجهانی در ذهنخطا در محاسبات چیزی کاملابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کوومغز بزرگترین مصرف کننده زیرک ترین مردمواقعیت چند سویهمنابع انرژی از نفت و گاز تمرکز و مدیتیشنچت جی پی تیشگفتی های نقشه ی ژنتیکیتاثیر درجه حرارت بر مغزگام کوچک ولی تاثیرگذارمسیر دشوار تکامل و ارتقاآغاز فصل سرما و دوباره تکجدا کردن ناخالصی هاابزار بقا از نخستین هماندو بیماری روانی خود بزرگ از تکینگی تا مغز از مغز تذهن خود را مشغول هماهنگیباهوش ترین و با کیفیت ترینقش نظریه تکامل در شناسازبان جانسوزواکسن اسپایکوژنمنبع هوشیاری کجاست قسمت تو افق رویداد جهان هستیپمبرولیزوماب در بیماری چچرا بیماری های تخریبی مغشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکالگو نداشتیمحقیقت راستین انسان علم بابزار بقای موجود زنده از دژاوو یا آشناپنداریاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی فلج بل، فلجی ترسناک که آنرمز جهانبحثی در مورد نقش کلسیم و نقش ذهن و شناخت در حوادث سقوط درون جاذبه ای خاص، چورزش بهترین درمان بیش فعمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتومورهای نخاعیپیوستگی همه ی اجزای جهاننظام مثبت زندگیطی یکصد هزار سال اخیر هرچتازه های بیماری پارکینسوامروز دانش ژنتیک هیچ ابهحد و مرزها توهم ذهن ماستابعاد و نیازهای تکاملیداروهای مصرفی در ام اساسکار، لگوی هوشمندهوش مصنوعی از عروسک بازی فراموشی همیشه هم بد نیستروبات های ریز در درمان بیبخشش، عقلانی یا غیر عاقلنقطه بی بازگشتسندرم پیریفورمیسژن همه چیز نیستمهربانی، شرط موفقیتتوسعه هوش مصنوعی قادر اسپروتز چشمهمیشه چشمی مراقب و نگهباعلم ساختن برج های چرخانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزانسان میوه ی تکاملحس و ادراک قسمت چهل و سوماحساس گذر سریعتر زمانداروی ضد چاقیاصل در هم تنیدگی و جهانی هوش مصنوعی درخدمت خلق وحقفس را بشکنروشهای شناسایی قدرت شنوابرخی نرمش های گردننهادینه سازی فرهنگ اختلاسیاهچاله و تکینگی ابتدایکمردرد ناشی از تنگی کانامیدان بنیادین اطلاعاتتکامل و ارتقای نگاه تا عمآنچه حس می کنیم، نتیجه ی هنر رها شدن از وابستگیعدم توقف تکامل در یک انداتصور از زمان و مکاناولین تصویر در تاریخ از سحس و ادراک قسمت بیست و دوادغام میان گونه های مختلدر هر سوراخی سر نکنبقای حقیقی در دور ماندن اهوش عاطفی در زنان بیشتر اقدم زدن و حرکت دید را تغیرژیم غذایی ضد دردبررسی ژنها در تشخیص بیمانوروز یا روز پایانیسایه را اصالت دادن، جز فرکودکان خود را مشابه خود تماپروتیلینتأثیر نگاه انسان بر رفتاآیا هوش ارثی دریافتی از پسایتهای دیگرجلوتر را دیدنجمجمه انسان های اولیهاین ایده که ذرات سیاهچالحساسیت روانی متفاوتارتباط غیرکلامی بین انسادرمان پوکی استخوانمعرفت و شناختبه دنبال رستگاری باشهدف یکسان، در مسیرهای متلبخند بزن شاید صبح فردا زرشد مغز فرایندی پیچیده ابعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه انتظارات بر ادراک سریع دویدن مهم نیستکتاب گران و پرهزینه شد ولمحدودیت های حافظه و حافظتاثیر کلام در آیات کلام بآیا جهان ذهن و افکار ما مجهان یکپارچهاگر میدانی مصیبت بزرگتر خورشید مصنوعیاز واقعیت امروز تا حقیقتدروغ نگو به خصوص به خودتمغز انسان برای شادمانی طزنجیرها را ما باید پاره کبیماری گیلن باره و بیماروقتی فهمیدی خطا کردی برگمنابع انرژی از نفت و گاز تقویت استخوان در گرو تغذنگاهت را بلند کنشنا در ابهای گرم جنوب نیاکشتن عقیده ممکن نیستمرکز حافظه کجاستتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب، زندگی است(قسمت پنجم)جهان، تصادفی نیستخطا در محاسبات چیزی کاملابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کووبیندیشمغز حریص برای خون، کلید تزیست شناسی کل در جزء فراکواقعیت چیستمنابع بی نهایت انرژی در دتمرکز بر هدفنتایج نادانی و جهلشگفتی های زنبور عسلتاثیر درجه حرارت بر عملکگامی در درمان بیماریهای مسئول صیانت از عقیده کیسآغاز مبهم آفرینشجدایی خطای حسی استابزار بقا از نخستین هماندو بار در هفته ماهی مصرف از تکینگی تا مغز از مغز تذهن سالمباور و کیهان شناسینقش هورمون های تیروئید دزبان ریشه هایی شناختی اسواکسن اسپایکوژن ضد کرونامنبع هوشیاری کجاست قسمت تو انسانی و انسان، شایستپنج اکتشاف شگفت آور در موچرا حیوانات سخن نمی گوینشجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکالگو و عادت را بشکن و در احقیقت غیر فیزیکیابزار بقای موجود زنده از دگرگونی های نژادی و تغییاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی فلج خوابرمز جهان خاصیت فراکتالبحثی در مورد حقیقت فضا و نقش روی و منیزیم در سلامتسلول های مغزی عامل پارکیورزش در کمر دردمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتومورهای ستون فقراتپیام های ناشناخته بر مغز نظریه ی تکامل در درمان بیطبیعت موجی جهانتبدیل پلاستیک به کربن و سانفجار و توقف تکاملی نشاحریص نباشابعاد اضافه ی کیهانداروهای ام اساساس انسان اندیشه و باور هوش مصنوعی از عروسک بازی فراموشی و مسیر روحانیروبات کیانبدون پیر فلکنمیتوان با بیرون انداختنسندرم پس از ضربه به سرژن همه چیز نیستموفقیت هوش مصنوعی در امتتوسعه برخی شغل ها با هوش پروتز عصبی برای تکلمهمیشه اطمینان تو بر خدا بعلایم کمبود ویتامین E را تراشه ی بیولوژِیکانسان ها می توانند میدان حس و ادراک قسمت نهماحساسات کاذبداروی ضد چاقیاصل علت و تاثیرهوش مصنوعی ساخته هوش طبیقلب و عقلروشی برای بهبود هوش عاطفبرخی یونها و مولکول های مچهار میلیارد سال تکامل بسیاهچاله ی منفرد یا سیاهکمردرد و علل آنمیدازولام در درمان تشنج تکامل و ریشه ی مشترک خلقتآنها نمیخواهند دیگران راهنر، پر کردن است نه فحش دعدم درکتصادف یا قوانین ناشناختهاولین دارو برای آتاکسی فحس و ادراک قسمت بیست و سوادغام دو حیطه علوم مغز و در والنتاین کتاب بدید همبلندی در ذهن ما درک بلندیهوشمندی کیهانقدرت مردمراه فراری نیستبررسی بیماری التهابی رودنوشیدن چای برای مغز مفید ساخت شبکه عصبی مصنوعی با کودکان را برای راه آماده ماجرای جهل مقدستئوری تکامل امروز در درمآیا هوش سریعی که بدون احسجنبه های موجی واقعیتاینکه به خاطرخودت زندگی خفاش با شیوع همه گیری جدیارتروز یا خوردگی و التهادرمان ام اس(مولتیپل اسکلمغز فکر میکند مرگ برای دیبه زودی شبکه مغزی به جای هدف از تکامل مغزلحظات خوش با کودکانرشد مغز علت تمایل انسان ببعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه به سطح بالایی از هوسریعترین کامپیوتر موجودکتاب زیست شناسی باورمخچه فراتر از حفظ تعادلتاثیر کپسول نوروهرب بر نآیا جهش های ژنتیکی، ویروجهان یکپارچهاگر نیروی مغناطیس نباشد خوش قلبی و مهربانیاز کجا آمده ام و به کجا میدریای خدامغز انسان برای شادمانی طزندگی هوشمند در خارج از زبیماری آلزایمر، استیل کووقتی پر از گل شدی خودت را منابع انرژی از نفت و گاز تقویت حافظه یا هوش مصنوعچالش هوشیاری و اینکه چرا شناخت و معرفت، و نقش آن دگل خاردار، زیباستمرکز خنده در کجای مغز استآتش منبع انرژیجهش های ژنتیکی مفید در ساخطای ادراک کارماابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری اعصاب به علت میتوبیهوش کردن در جراحی و بیممغز در تنهایی آسیب میبینزیست شناسی باور حقیقت یا واقعیت چیستمنابع جدید انرژیتمساح حد واسط میان مغز کونجات در راستگوییشانس یا تلاشتاثیر درجه حرارت بر عملکگامی در درمان بیماریهای مسئولیت جدیدإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندو برابر شدن خطر مرگ و میاز تکینگی تا مغز از مغز تذهت را روی چیزهای مفید متباد و موجنقش هورمون زنانه استروژنزبان شناسی مدرن در سطح سلواکسن دیگر کرونا ساخته شمنبع هوشیاری کجاست قسمت53تو با همه چیز در پیوندیپول و شادیچرا حجم مغز گونه انسان درشرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملکالگوی بنیادین و هوشیاریحقیقت غیر قابل شناختابزار بقای موجود زنده از دانش قدرت استاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی فلج خواب چیسترنگ کردن، حقیقت نیستبحثی در مورد عملکرد لوب فنقش روزه داری در سالم و جسلول های بنیادیوزن حقیقی معرفت و شناختمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتوهم فضای خالیپیدایش زباننظریه ی تکامل در درمان بیطبیعت بر اساس هماهنگیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی انقراض را انتخاب نکنیدحرکت چرخشی و دائمی کیهانابعاد بالاترداروهای تغییر دهنده ی سیاستفاده از مغز، وزن را کمهوش مصنوعی از عروسک بازی فرایند پیچیده ی خونرسانیروح در جهانی دیگر استبرنامه و ساختار پیچیده منمیتوان بر سیاه سیاه نوشسندرم دزدی ساب کلاوینژن هوش و ساختارهای حیاتی مولتیپل اسکلروز در زنان توصیه های سازمان بهداشت پرورش مغز مینیاتوری انساهمیشه داناتر از ما وجود دعلایم کمبود ویتامین E را تربیت کودکان وظیفه ای مهانسان یک کتابخانه استحس و ادراک قسمت چهارماخلاق و علوم اعصابداروی ضد تشنج با قابليت تاصل عدم قطعیت از کوانتوم هوش احساسیقلب دروازه ی ارتباطروشی جدید در درمان قطع نخبرخی اثرات مضر ویتامین دچهار ساعت پس از کشتار خوکسیاهچاله ی تولید کنندهکمردرد با پوشیدن کفش منامکان زمان یا حافظه زمانتکامل ابزار هوش ، راه پر آنان که در قله اند هرگز خهوموارکتوس ها ممکن است دعسل طبیعی موثر در کنترل بتظاهر خوابیده ی مادهاولین دروغحس و ادراک قسمت بیستمارتقا و تکامل سنت آفرینش در یک فراکتال هر نقطه مرکبلوغ چیستهوشیاری و وجودقدرت کنترل خودراه های جدید برای قضاوت ربررسی سیستم تعادلی بدن انوعی سکته مغزی ، وحشتناک ساخت شبکه عصبی با الفبای کوری گذرای ناشی از موبایماجرای عجیب گالیلهتئوری تکامل در پیشگیری و آیا هشیاری کوانتومی وجودتئوری جدید، ویران کردن گآیا واکنش های یاد گرفته وجنسیت و تفاوت های بیناییاینکه خانواده ات سالم باخلا، حقیقی نیستارزش حقیقی زبان قسمت اولدرمان تومورهای مغزی با امغز قلببه زیر پای خود نگاه نکن بهدف از خلقت رسیدن به ابزالرزش ناشی از اسیب به عصبرشد در سختی استتفکر قبل از کارچگونه باغبانی باعث کاهش سرگیجه از شایعترین اختلاکتاب طبیعت در قالب هندسهمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتاثیر کپسول نوروهرب بر تآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اججهان کنونی و مغز بزرگتریاگر نعمت فراموشی نبود بسخوشبختی دور از رنج های ماز کسی که یک کتاب خوانده درک فرد دیگر و رفتارهای امغز انسان رو به کوچک تر شزندگی بی دودبیماری الزایمروقتی تو از یاد گرفتن باز منابع انرژی از نفت و گاز تقویت سیستم ایمنیچالش هوشیاری و اینکه چرا شناخت حقیقت یا آرزوهای گگل زندگیمرگ چیستآثار باستانی تمدن های قدجهش های ژنتیکی غیر تصادفخطای حسابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدرختان اشعار زمینبیهوشی در بیماران دچار امغز را از روی امواج بشناسزیست، مرز افق رویداد هستواقعیت های متفاوتمناطق خاصی از مغز در جستجتنفس هوازی و میتوکندرینخاع ما تا پایین ستون فقرشاهکار قرنتاثیر درجه حرارت بر عملکگاهی لازم است برای فهم و مسئولیت در برابر محیط زیافت فشار خون ناگهانی در وجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندو برابر شدن خطر مرگ و میاز تکینگی تا مغز از مغز تذخیره ی شگفت انگیز اطلاعباد غرور و سر پر از نخوت ونقش ویتامین K در ترمیم اسزبان شناسی نوین نیازمند واکسن دیگری ضد کرونا از دمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتو با باورهایت کنترل میشپول و عقیدهچرا خشونت و تعصبشربت ضد خلطتاثیر رو ح و روان بر جسمالگوبرداری از طبیعتحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقای موجود زنده از دانش محدود به ابعاد چهاراز تکامل تا مغز از مغز تا هوش مصنوعی از عروسک بازی فلج دوطرفه عصب 6 چشمرنگین کمانبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش رژیم غذایی بر رشد و اسلول های بنیادی منابع و اوزوز گوشمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتوهم فضای خالی یا توهم فضپیر شدن حتمی نیستنظریه ی تکامل در درمان بیطعمه ی شبکه های ارتباط اجتبدیل سلولهای محافط به سانواع سکته های مغزیحس متفاوتاتفاق و تصادفداروهای ضد بیماری ام اس واستفاده از هوش مصنوعی در هوش مصنوعی از عروسک تا کمفرایند تکامل و دشواری هاروح رهاییبرنامه ی مسلط ژنها در اختنمایش تک نفرهسندرم سردرد به دلیل افت فژن یا نقشه توسعه مغز و نقمواد کوانتومی جدید، ممکنتوصیه های غیر دارویی در سپرتوهای صادر شده از سیاههمیشه راهی هستعلت خواب آلودگی بعد از خوترجمه ای ابتدایی از اسراانسان باشحس و ادراک قسمت نوزدهماخلاق پایه تکامل و فرهنگداروی ضد تشنج با قابليت تاصلاح خطا با رفتن بر مسیرهوش احساسیقلب روباتیکروشی جدید در درمان نابینبرخی اختلالات عصبی مثانهنوآوری ای شگفت انگیز دانسیاره ی ابلهانکنفرانس تشنج هتل کوثر اصمکانیک کوانتومی بی معنی تکامل تکنولوژیآنزیم تولید انرژی در سلوهورمون شیرساز یا پرولاکتعشق درونی به یگانگی خلقتتظاهری از ماده است که بیداولین سلول مصنوعیحس و ادراک قسمت دهمارتقا یا بازگشت به قبل ازدر کمتر از چند ماه سوش جدبلعیدن ستاره توسط سیاهچاهوشیاری و افسردگیقدرت انسان در نگاه به ابعراه های جدید برای قضاوت ربررسی علل کمر درد در میاننیکولا تسلاساختن آیندهکی غایب شدی تا نیازمند دلماده ی تاریکماده ی خالیتا 20 سال آینده مغز شما به آیا یک، وجود داردجنسیت و تفاوت های بیناییاینترنت بدون فیلتر ماهواخلا، خالی نیستارزش حقیقی زبان قسمت دومدرمان تشنجمغز ما کوچکتر از نیم نقطهبه سخن توجه کن نه گویندههر چیز با هر چیز دیگر در تلرزش عضله یا فاسیکولاسیوز گهواره تا گورتفکر خلا ق در برابر توهم چگونه تکامل مغزهای کنونیسرگردانیکتاب، سفری به تاریخمخچه ابزاري که وظیفه آن فتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا خداباوری محصول تکاملجهان کاملی در اطراف ما پراگر نعمت فراموشی نبود بسخانه ی تاریکاز آغاز خلقت تا نگاه انسادرک نیازمند شناخت خویش امغز انسان رو به کوچکتر شدزندگی در جمع مواردی را بربیماری ای شبیه آلزایمر و ویتنام نوعی کرونا ویروس منابع انرژی از نفت و گاز تلقین اطلاعات و حافظهچالش هوشیاری و اینکه چرا شناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر گیاه خواری بر رشد وگلوله ی ساچمه ایمرگ و میر پنهانآرامش و دانشجهش تمدنی عجیب و شگفت انسخطر آلودگی هواابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدرد باسن و پا به دلیل کاهبیوگرافیمغز زنان جوانتر از مغز مرزاوسکا درمان گوشرواقعیت و مجازمنبع هوشیاری کجاست قسمت تنفس هوازی و میتوکندرینخستین تمدن بشریشاهکار شش گوشتاثیر درجه حرارت بر عملکگاهی مغز بزرگ چالش استمستند جهان متصلافت هوشیاری به دنبال کاهجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندو سوی واقعیتاز تکینگی تا مغز از مغز تذره ی معین یا ابری از الکبار بزرگ ایستادن بر دو پانقش ژنتیک در درمان اختلازبان، نشان دهنده ی سخنگو واکسن سرطانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتو باید نیکان را به دست بپوست ساعتی مستقل از مغز دچرا در مغز انسان، فرورفتشش مرحله تکامل چشمتاثیر روده بر مغزالتهاب شریان تمپورالحل مشکلابزار بقای موجود زنده از دانش بی نهایتاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی فناوری هوش مصنوعی نحوه خرهبر حقیقیبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش رژیم غذایی در رشد و اسلول های بدن تو پیر نیستنیک پیام منفرد نورون مغزی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)پیشینیان انسان از هفت مینظریه ی ریسمانظهور امواج مغزی در مغز مصتبر را بردارانگشت ماشه ایحس چشایی و بویاییاتوبان اطلاعات و پلِ بینداروی فامپیریدین یا نورلاستفاده از انرژی خلاهوش مصنوعی از عروسک تا کمفرایند حذف برخی اجزای مغروزه داری متناوب، مغز را برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱چند نرمش مفید برای کمردرسوپاپ ها یا ترانزیستورهاژن ضد آلزایمرموجود بی مغزی که می تواندتوصیه هایی در مصرف ماهیپرسش و چستجو همیشه باقی اهمیشه عسل با موم بخوریمعماد الدین نسیمی قربانی ترس و آرمان هاانسان جدید از چه زمانی پاحس و ادراک قسمت هفتماختلال خواب فرد را مستعد داروی ضد تشنج توپیراماتاصول انجام برخی نرمش ها دهوش در طبیعتقلب را نشکنروشی جدید در درمان سکته مبرخی اصول سلامت کمرنوار مغز مشاهده ی غیر مستسیاره ابلهانکنگره بین المللی سردرد دمکانیزمهای دفاعی در برابتکامل جریان همیشگی خلقتآینه در اینههوش فوق العاده، هر فرد اسعصب حقوق نورولووتعداد کلی ذهن ها در جهان اوکرلیزوماب داروی جدید شحس و ادراک قسمت دوازدهمارتوکين تراپی روشی جديد در آرزوهایت مداومت داشتهبنی عباس، ننگی بر تاریخهوشیاری کوانتومیقدرت ذهنراه پیروزی در زندگی چیستبزرگ فکر کننیاز به آموزش مجازی دیجیساختار فراکتال وجود و ذهکیهان خود را طراحی میکندکیهانِ هوشیارِ در حال یاماده ای ضد التهابیتا بحر یفعل ما یشاآیا کیهان می تواند یک شبیجهل مقدسایندرالخلاصه ای از مطالب همایش مارزش حقیقی زبان قسمت سومدرمان جدید ALSمغز مانند تلفن استبوزون هیگز چیستهر جا که جات میشه، جات نیلزوم سازگاری قانون مجازازمین در برابر عظمت کیهانتفاوت مغز انسان و میمون هچگونه جمعیت های بزرگ شکل سربازان ما محققا غلبه می کتابخانهمخچه تاثیر گذار بر حافظهتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا دلفین ها می تواند از جهان پیوستهاگر با مطالعه فیزیک کواناز انفجار بزرگ تا انفجار درک و احساسمغز ایندگان چگونه استزندگی در سیاهچالهبیماری ای شبیه ام اس مولتویتامین E برای فعالیت صحمنابع انرژی از نفت و گاز تلاش ها برای کشف منابع جدچالش هوشیاری و اینکه چرا شناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر گیاه خواری بر رشد وگلوئونمرگ و میر بسیار بالای ناشآرامش و سکونجهشهای مفید و ذکاوتی که دخطرات هوش مصنوعیابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدردهای سال گذشته فراموش بیوگرافیمغزهای کوچک بی احساسزبان مشترک ژنتیکی موجوداواقعیت و انعکاسمنبع هوشیاری کجاست قسمت تنفس بدون اکسیژننخستین تصویر از سیاهچالهشاید گوشی و چشمی، آماده شتاثیر درجه حرارت بر عملکگذر زمان کاملا وابسته به مشکل از کجاستافتخار انسانجستجوی متن و تصویر به صورابزار بقا از نخستین هماندولت یا گروهکاز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قبار سنین ابزار هوشمندی انقش گرمایش آب و هوا در همزبان، وسیله شناسایی محیطواکسن سرطانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتو تغییر و تحولیپوشاندن خود از نورچرا ذرات بنیادی معمولاً ششمین کنگره بین المللی ستاثیر رژیم گیاه خواری بر امواجی که به وسیله ی ماشیحلقه های اسرارآمیزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان موفق به بازگرداز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی فیلمی بسیار جالب از تغییروی و منیزیم در تقویت استبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش زنجبیل در جلوگیری از سلول عصبی شاهکار انطباق یک پیشنهاد خوب برای آسان منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتوهم چیستپیشرفت های جدید علوم اعصنظریه تکامل در درمان بیمظرف باید پر شود چه با چرک تحریک عمقی مغزانگشت نگاری مغز نشان میدحس و ادراک (قسمت اول )اتوسوکسیمایدداروی لیراگلوتیداستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمفراتر از دیوارهای باورروزه داری و بیمار ی ام اس برین نت به جای اینترنتچند جهانیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاژنها نقشه ایجاد ابزار هوموجودات مقهور ژنها هستندتوضیحی ساده در مورد هوش مپرسشگری نامحدودهمجوشی هسته ای، انرژِی بعوامل موثر در پیدایش زباتسلیم شدن از نورون شروع مانسان خطرناکترین موجودحس و ادراک قسمت هفدهماختلال در شناسایی حروف و دارویی خلط آوراصول توسعه ی یک ذهن کاملهوش عاطفی قسمت 11قیچی ژنتیکیريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی بیماری ها که در آن بنوار مغز ترجمه رخدادهای سیاره ابلهانکنگره بین المللی سردرد دما انسانها چه اندازه نزدتکامل داروینی هنوز در حاآیندههوش مصنوعی می تواند بر احعضلانی که طی سخن گفتن چقدتعذیه ی ذهنايندگان چگونه خواهند دیدحس و ادراک قسمت سومارتباط میکروب روده و پاردر آسمان هدیه های نادیدنبه قفس های سیاهت ننازهوش، ژنتیکی است یا محیطیقدرت عشقراه انسان شدن، راه رفتن وبزرگ شدن مغز محدود به دورچیز جدید را بپذیرساختار شبکه های مغزی ثابچیزی منتظر شناخته شدنسادیسم یا لذت از آزار دادکیست هیداتید مغزماده، چیزی نیستتاول کف پا و حقیقتآیا گذشته، امروز وآینده جهان فراکتالایا کوچک شدن مغزانسان الخلاصه ای از درمان های جدیارزش خود را چگونه میشناسدرمان جدید میگرن با انتی مغز مادران و کودکان در زمبوزون هیگز جهان را از متلهر حرکت خمیده می شود و هر لزوم سازگاری قانون مجازازمین زیر خلیج فارس تمدنی تفاوت ها و تمایزها کلید بچگونه جمعیت های بزرگ شکل سردرد میگرنکجای مغز مسئول پردازش تجمدل همه جانبه نگر ژنرالیتاثیر کتامین در درمان پاآیا دلفین ها میتوانند باجهان پیوستهاگر تلاش انسان امروز برااز بحث های کنونی در ویروسدرک کنیم ما همه یکی هستیممغز ابزار بقای برتر مادیزندگی زمینی امروز بیش از بیماری اسپینال ماسکولار ویتامین E در چه مواد غذایمنابع انرژی از نفت و گاز تلاش هایی در بیماران قطع چالش دیدگاه های سنتی در بشناسایی سلول های ایمنی اتاثیر گیاهخواری بر رشد و گمان میکنی جرمی کوچکی در مرگ انتقال است یا نابود شآرامش(سکوت) stillness و تکاپوجهشهای مفید و ذکاوتی که ددفاع از پیامبرابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدردی که سالهاست درمان نشبیان ژن های اسکیزوفرنی دمغز، فقط گیرندهزبان چهار حرفی حیات زمینواقعیت خلا و وجود و درک ممنبع هوشیاری کجاست قسمت تنها مانع در زندگی موارد نخستین روبات های زنده ی جشاید درست نباشدتاثیر درجه حرارت بر عملکگذشته را دفن کنمشکلات نخاعیافراد آغاز حرکت خودشان رجستجوی هوشیاری در مغز ماابزار بقا از نخستین هماندوچرخه سواری ورزشی سبک و از تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قبارداری بدون رحمنقش پیش زمینه ها و اراده سفر فقط مادی نیستواکسن ضد اعتیادمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتو جهانی هستی که خودش را پیموزایدچراروياها را به یاد نمی آصبر بسیار بایدتاثیر رژیم گیاه خواری بر امیوتروفیک لترال اسکلروحمله ویروس کرونا به مغزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان نورون مصنوعی ساز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی فیزیک مولکولها و ذرات در رویا و واقعیتبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش زبان در سلطه و قدرت اسلولهای ایمنی القا کنندهیک آلل ژنتیکی که از نئاندمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتوهم وجودپیشرفت در عقل است یا ظواهنظریه تکامل در درمان بیمعقل مجادله گرتحریک عمقی مغز در آلزایمانتقال ماده و انرژیحس و ادراک (قسمت دوم )اتصال مغز و کامپیوترداروی تشنجی دربارداریاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمفرد موفقروزه داری سلول های بنیادبرای یک زندگی معمولیچند جهانیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاژنها ، مغز و ارادهموسیقی نوتیوتیکسن داروی ضد جنونآلودگی هوا چالش قرن جدیدهمراه سختی، اسانی هستعوامل ایجاد لغت انسانی و تشنچ پانایوتوپولوس تشنج انسان عامل توقف رشد مغزحس و ادراک قسمت هجدهماختلال در شناسایی حروف و داستانها و مفاهیمی اشتبااصول سلامت کمرهوش عاطفی قسمت نهمقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصریه زغالیبرخی بیماری های خاص که بدنوار مغز در فراموشی هاسیر آفرینش از روح تا مغز کنترل همجوشی هسته ای با هما انسانها چه اندازه نزدتکامل داروینی هنوز در حاآینده ی انسان در فراتر ازهوش مصنوعی و کشف زبان هایغم بی پایانتغییر الگوی رشد مغزی با زايا اراده آزاد توهم است یحس و ادراک قسمت سی و هشتمارتباط ماده و انرژیدر آستانه ی موج پنجم کوویبه مغز خزندگان خودت اجازهیچ چیز همیشگی نیستقضاوت ممنوعراه بی شکستبزرگ شدن تقریبا ناگهانی بزرگترین خطایی که مردم مچیزی خارج از مغزهای ما نیسازگاری با محیط بین اجزاکیست کلوئید بطن سومماده، چیزی بیش از یک خلا تابوهای ذهنیآیا پیدایش مغز از روی تصاجهان قابل مشاهده بخش کوچایا این جمله درست است کسیخم شدن فضا-زماناز فرد ایستا و متعصب بگذردرمان جدید کنترل مولتیپلمغز چون ابزار هوش است دلیبی نهایت در میان مرزهاهرچیز با یک تاب تبدیل به لزوم عدم وابستگی به گوگل زمان چیستتفاوت ها را به رسمیت بشناچگونه حافظه را قویتر کنیسردرد میگرن در کودکانکرونا چه بر سر مغز می آورمدل هولوگرافیک ژنرالیزهتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا دست مصنوعی به زودی قاجهان پر از چیزهای اسرار آخانواده پایداراگر خواهان پیروزی هستیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرک احساسات و تفکرات دیگمغز ابزار برتر بقازندگی زودگذربیماری اضطراب عمومیویتامین کامنابع انرژی از نفت و گاز تلاشی برای درمان قطع نخاچاالش ها در تعیین منبع هوشواهدی از نوع جدیدی از حاتاثیر انتخاب از طرف محیط گنجینه ای به نام ویتامین مرگ تصادفیآزمون تجربی، راهی برای رجوانان وطندفاع در برابر تغییر ساختابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدرس گرفتن از شکست هابیان حقیقتمغزتان را در جوانی سیم کشزبان نیاز تکاملی استوالزارتان داروی ضد فشار منبع هوشیاری کجاست قسمت تنها در برابر جهاننرمش های مفید برای درد زاشب سیاه سحر شودتاثیر درجه حرارت بر عملکگربه شرودینگر و تاثیر مشمشکلات بین دو همسر و برخیافراد بی دلیل دوستدار تو حفره در مغزابزار بقا از نخستین هماندورترین نقطه ی قابل مشاهاز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت از آثار به سوی خدانقش آتش در رسیدن انسان بهسفر نامه سفر به بم و جنوب واکسن علیه سرطانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتو دی ان ای خاص ميتوکندريپیموزایدچراروياها را به یاد نمی آصرع و درمان های آنتاثیر رژیم گیاه خواری بر امید نیکو داشته باش تا آنحمایت از طبیعتابزار بقای موجود زنده از دانشمندان یک فرضیه رادیکاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی فیزیک و هوشیاریرویا و کابوسبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش زبان در سلطه و قدرت اسلولهای بنیادی مصنوعی دریک جهش ممکن است ذهن انسانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتوهم وجودپیشرفت ذهن در خلاقیت استنظریه تکامل در درمان بیمعقلانیت بدون تغییرتداوم مهم است نه سرعتاندوه در دنیا استحس و ادراک قسمت 67اثر مضر مصرف طولانی مدت رداروی جدید ALSاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمفرد یا اندیشهروزهای بد باقی نمیماندبرای پیش بینی آینده مغز دچند جهانی و علمسوخت هیدروژنی پاکژنهای مشترک بین انسان و وموسیقی هنر مایع استتیک و اختلال حرکتیآلودگی هوا و ویروس کروناهمراهی نوعی سردرد میگرنیعواملی که برای ظهور لغت اتشنج چیستانسانیت در هم تنیده و متصحس و ادراک قسمت هشتماختلالات مخچهدخالت در ساختار ژنهااضطراب و ترسهوش عاطفی قسمت هفتمقانون مندی نقشه ژنتیکی مریواستیگمینبرخی توجهات در ببمار پارنوار مغز در تشخیص بیماری سیستم تعادلی بدنکنترل جاذبهما اکنون میدانیم فضا خالتکامل داروینی هنوز در حاآینده ی علم و فیزیک در60 ثهوش مصنوعی یا حماقت طبیعغم بی پایانتغییر زودتر اتصالات مغزیايا اراده آزاد توهم است یحس و ادراک قسمت سی و ششمارتباط متقابل با همه ی حیدر درمان بیماری مولتیپل به نقاش بنگرهیچ وقت خودت را محدود به قطار پیشرفترابطه تشنج و اوتیسملمس کوانتومیرادیوی مغز و تنظیم فرکانبزرگترین درد از درون است چیزی شبیه نور تو نیستستم با شعار قانون بدترین کاهش مرگ و میر ناشی از ابماست مالیتاثیر فکر بر سلامتآیا آگاهی پس از مرگ از بیجهان موازی و حجاب هاایا ابزار هوشمندی یا مغز خونریزی مغز در سندرم کوواز مخالفت بشنودرمان جدید ای ال اس، توفرمغز چگونه صداها را فیلتر بی ذهن و بی روحهز ذره، یک دنیاستمقاومت به عوارض فشار خون تفاوت های بین زن و مرد فقنگاه محدود و تک جانبه، مشسردرد و علتهای آنکریستال هامدل هولوگرافیک تعمیم یافتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجهان پر از چیزهای جادویی خار و گلاپی ژنتیکاز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرک تصویر و زبان های مخلتمغز از بسیاری حقایق می گرزندگی سلول در بدن، جدای ابیماری بیش فعالیویتامین کا و استخوانمنابع انرژی از نفت و گاز تلاشی تازه برای گشودن معناتوانی از درمان برخی ویشواهدی از دنیسوان(شبه نئتاثیر احتمالی عصاره تغلیگویید نوزده و ایمنی ساکتمرگی وجود نداردآزمون ذهنی گربه ی شرودینجوانان وطندقیق ترین تصاویر از مغز اابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدست کردن در گوشبیست تمرین ساده برای جلومغزتان را در جوانی سیمکشزبان و کلمه حتی برای کسانواکنش های ناخودآگاه و تقمنبع هوشیاری کجاست قسمت تنهایی رمز نوآوری استنرمش های مفید در سرگیجهشبیه سازی میلیون ها جهان تاثیر درجه حرارت بر عملکگزیده ای از وبینار یا کنفمشکلات روانپزشکی پس از سافزایش قدرت ادراکات و حسحق انتخابابزار بقا از نخستین همانديدن با چشم بسته در خواب از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های برفتار مانند بردهبازگشت به ریشه های تکاملنقش انتخاب از طرف محیط، نسفر به مریخ در 39 روزواکسنی با تاثیر دوگانه امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتو در میانه ی جهان نیستی پیچیدگی های مغزمگسنزاع بین جهل و علم رو به پضرورت زدودن افکارتاثیر رژیم گیاهخواری بر امید نجاتحوادث روزگار از جمله ویرابزار بقای موجود زنده از دانشمندان ژنی از مغز انساز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی فیزیکدانان ماشینی برای ترویا و خبر از آیندهبحثی درباره احساسات متفانقش سجده بر عملکرد مغزسلام تا روشنایییک رژیم غذایی جدید، می تومنبع هوشیاری در کجاست؟ قتوهم بی خداییپیشرفتی مستقل از ابزار ههفت چیز که عملکرد مغز تو عقیده ی بی عملتداخل مرزها و صفات با بیناندوه دردی را دوا نمیکندحس و ادراک قسمت 74اثرات فشار روحی شدیدداروی جدید s3 در درمان ام استفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمفرد حساس از نظر عاطفی و بروزهای سختبرای اولین بار دانشمندانچند روش ساده برای موفقیتسودمندی موجودات ابزی بر ژنهای هوش ، کدامندمیهمانهای ناخوانده عامل تیروفیبان موثر در سکته ی آلودگی هوا و پارکینسونهندسه ی پایه ایعوارض ازدواج و بچه دار شدتشنج و حرکات شبه تشنجی قاانسانیت در برابر دیگرانحس و ادراک قسمت پنجماختلالات حرکتی در انساندر مانهای کمر درداطلاع رسانی اینترنتیهوش عاطفی قسمت پنجمقانون گذاری و تکاملریاضیات یک حس جدید استبرخی توصیه ها برای واکسینوار مغزی روشی مهم در تشخسیستم دفاعی بدن علیه مغز کندر در بیماریهای التهابما از اینجا نخواهیم رفتتکامل داروینی هنوز در حاآیا فراموشی حتمی استهوش مصنوعی گوگل به کمک تشغیرقابل دیدن کردن مادهتغییر عمودی سر انسان از پای نعمت من در زندگیمحس و ادراک قسمت سیزدهمارتباط چاقی و کاهش قدرت بدر سال حدود 7 میلیون نفر به نقاش بنگرهیچ کاری نکردن به معنی چیبه نادیدنی ایمان بیاورهیچ کس مانند تو نگاه نمیکلوب فرونتال یا پیشانی مغراز تغییربسیاری از مجرمان، خودشاننکاتی در مورد تشنجستم، بی پاسخ نیستکاهش التهاب ناشی از بیماماست مالی با هوش انسانیتاثیر مشاهده بر واقعیت بآیا امکان بازسازی اندامهجهان ما میتواند به اندازایا بیماری ام اس (مولتیپخواندن ، یکی از شستشو دهناز نخستین همانند سازها تدرمان جدید سرطانمغز ناتوان از توجیه پیدابی شرمیهزینه ای که برای اندیشیدمقابله ی منطقی با اعتراضتفاوت های تکاملی در مغز ونگاه انسان محدود به ادراسردرد تنشنکریستال زمان(قسمت اولمدل های ریز مغز مینی برینتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجهان دارای برنامهخارق العاده و استثنایی بابتدا سخت ترین استاز تکنیکی تا مغز از مغز تدرک حقیقت نردبان و مسیری مغز به تنهایی برای فرهنگ زندگی، مدیریت انرژیبیماری تی تی پیویتامین کا در سبزیجاتمنابع انرژی از نفت و گاز تلاشی جدید در درمان ام اسناتوانی در شناسایی چهره شیشه ی بازالتی و سیلیکونتاثیر ترکیبات استاتین (سگوشه بیماری اتوزومال رسسمراحل ارتقای پله پله کیهآزمون ذهنی گربه شرودینگرجواب دانشمند سوال کننده دل به دریا بزنابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدست آسمانبیش از نیمی از موارد انتقمغط یک گیرنده استزبان و بیان نتیجه ساختماواکنش به حس جدیدمنبع هوشیاری کجاست قسمت تنبیه چقدر موثر استنرمشهای مهم برای تقویت عشبیه سازی سیستم های کوانتاثیر درجه حرارت بر عملکمشکلات روانپزشکی در عقب افزایش مرگ و میر سندرم کوحقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقا از نخستین هماندی متیل فومارات(زادیوا)(از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های برفتار وابسته به شکلبازخورد یا فیدبکنقش اتصالات بین سلولهای سفر تجهیزات ناسا به مریخ واسطه ها د رمسیر ایجاد مغمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوقف؛ شکستپیچیدگی های مغزی در درک زنزاع بین علم و نادانی رو ضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر عصاره تغلیظ شده گیامید جدید بر آسیب نخاعیحکمت الهی در پس همه چیزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان پاسخ کوانتومی از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی فاجعه ی جهل مقدسرویا بخشی حقیقی از زندگی بحثی درباره احساساتی غیرنقش غذاها و موجودات درياسلاح و راهزنییکی از علل محدودیت مغز اممنبع هوشیاری در کجاست؟(قتوهم تنهاییپاسخ گیاهان در زمان خوردهفت سین یادگاری از میراث علم و ادراک فقط مشاهده ی تروس جریان انرژیاندوهگین نباش اگر درب یا حس و ادراک قسمت 75اثرات مفید قهوهداروی جدید میاستنی گراویاستیفن هاوکینگ در مورد ههوش مصنوعی از عروسک تا کمفردا را نمیدانیمروش مقابله مغز با محدودیبرای تمدن سازی، باید در بچندین ماده غذایی که ماننسی و سه پل اصفهانژنهای حاکم بر انسان و انسمیوتونیک دیستروفیتکنولوژی جدید که سلول هاآلزایمرهندسه ی رایج کیهانعید نوروز مبارکتشنج عدم توازن بین نورون انسان، گونه ای پر از تضادحس و ادراک قسمت پنجاهاختلالات صحبت کردن در اندر محل کار ارزش خودت را باطلاعات حسی ما از جهان، چهوش عاطفی قسمت اولقانون جنگلریسدیپلام تنها داروی تایبرخی درمان های Spinal Muscular Atنوار عصب و عضلهسکوت و نیستیکوچ از محیط نامناسبما اشیا را آنطور که هستندتکامل زبانآیا ممکن است موش کور بی مهوش مصنوعی گوگل به کمک تشغرور و علمتغییرات منطقه بویایی مغزای همه ی وجود منحس و ادراک قسمت ششمارتباط هوش ساختار مغز و ژدرمان های اسرار آمیز در آمعنی روزهبه هلال بنگرهیچ کس حقیقت را درون مغز لوتیراستامراست دستی و چپ دستیبسیاری از بیماری های جدیچگونه مولکول های دی ان ایستون فقرات انسان دو پا جلکاهش حافظه هرچند فرایندیماشین دانشتاثیر نگاه ناظر هوشیار بآیا انسان با مغز بزرگش اخجهان مادی، تجلی فضا در ذهایا بدون زبان میتوانیم تخواب سالم عامل سلامتیاز نخستین همانند سازها تدرمان دارویی سرطان رحم بمغز و اخلاقزمان و مکان، ابعاد کیهان بی عدالتی در توزیع واکسن هزینه سنگین انسان در ازامقابله با کرونا با علم استفاوت های زبانی سرمنشا تنگاه از بیرون مجموعهسردرد سکه ایکریستال زمان(قسمت دوم)مدیون خود ناموجودتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا راهی برای رفع کم آبی جهان در حال نوسان و چرخشخبر مهم تلسکوپ هابلابتدایی که در ذهن دانشمناز تکینگی تا مغز و از مغز درک دیگرانمغز بیش از آنچه تصور میشوزونیسومایدبیماری دویکویتامین بی 12 در درمان دردمنابع انرژی از نفت و گاز تمایل زیاد به خوردن بستننادیدنی ها واقعی هستندشکل های متفاوت پروتئین هتاثیر تغذیه بر سلامت رواگوشت خواری یا گیاه خواریمرز مرگ و زندگی کجاستآزادی عقیده، آرمانی که تجوسازی مدرندلایلی که نشان میدهد ما بابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدستورالعمل مرکز کنترل بیبیشتر کمردردها نیازی به نقش قهوه در سلامتیزبان و بیان، در سایه پیشرواکسن های شرکت فایزر آمرمنبع هوشیاری کجاست قسمت تهدیدهای هوش مصنوعیچرا ماشین باید نتایج را پشبکه های مصنوعی مغز به درتاثیر درجه حرارت بر عملکمشاهده گر جدای از شیء مشاافزایش سرعت پیشرفت علوم حقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقا از نخستین هماندین اجباریاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رفتار اجتماعی انسان، حاصبازسازي مغز و نخاع چالشی نقش تیروئید در تکامل مغزسفر دشوار اکتشافوبینار اساتید نورولوژی دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتولید مثل اولین ربات های پیوند قلب خوک، به فرد دچانزاع بین علم و جهل رو به پضررهای شکر بر سلامت مغزتاریک ترین بخش شبامید درمان کرونا با همانحافظه میتواند بزرگترین دابزارهای پیشرفته ارتباط دانشمندان اولین سلول مصناز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی فاصله ها در مکانیک کوانترویا تخیل یا واقعیتبخش فراموش شده ی حافظهنقش غذاها و موجودات درياسلسله مباحث هوش مصنوعییافته های نوین علوم پرده منبع خواب و رویاتوهم جدایی و توهم علمپختگی پس از چهل سالگي به هم نوع خواری در میان پیشیعلم و روحتری فلوپرازیناندام حسی، درک از بخش هایحس و ادراک قسمت 78اثرات مفید روزه داریداروی جدید برای میاستنی استیفن هاوکینگ در تفسیر هوش مصنوعی به کمک هوش طبیفرزندان زمان خودروش های صرفه جویی در ایجابرای خودآگاه بودن تو باینه به اعدامسیلی محکم محیط زیست بر انکل اقیانوس در یک ذرهمیگرن و پروتئین مرتبط با تکنولوژی جدید که سلول هاآملودیپین داروی ضد فشار هندسه بنیادینعامل کلیدی در کنترل کارآتشویق خواندن به کودکانانعطاف پذیری مکانیسمی علحس و ادراک قسمت پنجاه و یاختلالات عضلانی ژنتیکدر چه مرحله ای از خواب ، راطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی قسمت دهمقانون جنگلریشه های مشترک حیاتبرخی روش های تربیتی کودکنوار عصب و عضلهسکوت، پر از صداکوچک شدن مغز از نئاندرتاما به جهان های متفاوت خودتکامل زبانآیا ما کالا هستیمهوش مصنوعی الفاگوغربال در زندگیتغییرات آب و هوایی که به ای آنکه نامش درمان و یادشحس و ادراک قسمت شصت و هشتارتباط پیوسته ی جهاندرمان های بیماری آلزایمرمعادله ها فقط بخش خسته کنبه کدامین گناه کشته شدندهیچ اندر هیچلوزالمعده(پانکراس)مصنوعرجزخوانی هایی که امروز ببسیاری از بیماری های جدیچگونه میتوان با قانون جنستارگانی قبل از آغاز کیهکاهش دوپامین عامل بیماریمبانی ذهنی سیاه و سفیدتاثیر نگاه و مشاهده ناظر آیا احتمال دارد رویا از آجهان مرئی و نامرئیایا تکامل هدفمند استخواب سالم عامل سلامتی و یاز نخستین همانند سازها تدرمان سرگیجه بدون نیاز بمغز و اخلاقزمان و صبربیمار 101 ساله، مبتلا به سهزاران سال چشم های بینا وملاحظه های اخلاقی دربارهتفاوت ایستایی و تکاپونگاه از دور و نگاه از نزدسردرد عروقی میگرنکریستال زمان(قسمت سوم)مدیریت اینترنت بر جنگتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیاما مقهور قوانین فیزیکجهان در حال ایجاد و ارتقاخدا موجود استابتذال با شعار دیناز تکینگی تا مغز از مغز تدرک درست از خود و هوشیاریمغز برای فراموشی بیشتر کزونا به وسیله ویروس ابله بیماری دیستروفی میوتونیویتامین بی هفدهمنابع انرژی از نفت و گاز تمدن قدیمی ای در جنوب ایرنادانی در قرن بیست و یکم،شکل پنجم مادهتاثیر حرکات چشم بر امواج گیلگمش باستانی کیستمرز بین انسان و حیوان کجاآزار دیگری، آزار خود استجامعه ی آسمانیدنیای شگفت انگیز کوانتومابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدغدغه نتیجه ی نادانی استبا هوش مصنوعی خودکار روبنقش مهاجرت در توسعه نسل ازبان و تکلم برخی بیماریهواکسن کووید 19 چیزهایی که منبع هوشیاری کجاست قسمت تو یک معجزه ایگزارش یک مورد جالب لخته وچرا مغز انسان سه هزار سالشبکیه های مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکمشاهده آینده از روی مشاهافسردگی و اضطراب در بیماحقیقت افرادابزار بقای موجود زنده از دین، اجباری نیستاز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رقیبی قدرتمند در برابر مبحتی علمی درباره تمایل بنقش حفاظتی مولکول جدید دسفرنامه سفر به بم و جنوب وجود قبل از ناظر هوشمندمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتولید یا دریافت علمپیوند مغز و سر و چالشهای نسبیت عام از زبان دکتر برطلوع و حقیقتتاریکی من و تو و گرد و غباامیدوار باش حتی اگر همه چحافظه های کاذبابزارهای بقا از نخستین هدانشمندان تغییر میدان مغاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی فاصله ی همیشگی تصویر سازرویا حقی از طرف خدابخش های تنظیمی ژنومنقش غذاها و موجودات درياسلطان جنگل یا صاحب ملکوتیاد گرفتن مداوممنتظر نمان چیزی نور را بهتوهم جسمپروژه ی ژنوم انسانیهمه چیز موج استعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتری فلوپرازینانرژی بی پایان در درون هرحس و ادراک قسمت 82اثرات مضر ماری جواناداروی جدید برای ای ال اساستخوان های کشف شده، ممکهوش مصنوعی به شناسایی کافرضیه ای جدید توضیح میدهروش هایی برای جلوگیری از برای زندگی سالم، یافتن تنه جنگ و نه خونریزیسینوریپا داروی ترکیبی ضدکلمات بلند نه صدای بلندمیگرن سردردی ژنتیکی که بتکینگیآموزش نوین زبانهندسه در پایه ی همه ی واکعادت همیشه خوب نیستتشخیص ژنتیکی آتروفی های اهرام مصر از شگفتی های جهحس و ادراک قسمت پنجاه و داختراع جدید اینترنت کواندر ناامیدی بسی امید استاطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی قسمت دومقانونمندی و محدودیت عالمرژیم های غذایی و نقش مهم برخی سلولهای عصبی در تلانوبت کودکانسکته مغزیکوچکترین چیز یک معجزه اسما با کمک مغز خود مختاريمتکامل زبان انسان از پیشیآیا ما تنها موجودات زنده مقالاتتغییرات تکاملی سر انسان ایمپلانت مغزیحس و ادراک قسمت شصت و دوارتباط انسانی، محدود به درمان های جدید میگرندرمان های جدید در بیماری معجزه های هر روزهبه امید روزهای بهترهیچگاه از فشار و شکست نترلیروپریم داروی ترکیبی ضدرحم مصنوعیبشکه ای که ته نداره پر نمچگونه مغز پیش انسان یا همسخن نیکو مانند درخت نیکوکاهش سن بیولوژیکی، تنها مباحث مهم حس و ادراکتاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا احتمال دارد رویا از آجهان مشارکتیایجاد احساساتخواب عامل دسته بندی و حفطاز نخستین همانند سازها تدرمان سرگیجه بدون نیاز بمغز و سیر تکامل ان دلیلی زمان واقعیت است یا توهمبیماری لبر و نابینایی آنهستي مادي ای که ما کوچکترملاحظات بیهوشی قبل از جرتفاوت ارباب و رهبر حقیقینگاه از درون مجموعه با نگسرطان کمیت گراییکشف مکانیسم عصبی خوانش پمداخله ی زیانبار انسانتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت چهارمجهان ریز و درشتخدا بخشنده است پس تو هم بابداع دی ان ای بزرگترین داز تکینگی تا مغز از مغز تدرک عمیق در حیواناتمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟زیباترین چیز در پیر شدنبیماری ضعف عضلات نزدیک بویتامین دی گنجینه ای بزرمنابع انرژی از نفت و گاز تمدن پیشرفته ی پیشینیاننازوکلسینشکست حتمیتاثیر دوپامین و سروتونینگیاه بی عقل به سوی نور میمرز جدید جستجو و اکتشاف، آسيب میکروواسکولاریا آسجاودانگی مصنوعیدنیا، هیچ استاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن ما از در هم شکستن منببا تعمق در اسرار ابدیت و نقش میدان مغناطیسی زمین زبان و شناخت حقیقت قسمت چواکسن کرونا و گشودن پنجرمنبع هوشیاری کجاست قسمت تو یک جهان در مغز خودت هسگشایش دروازه جدیدی از طرچرا مغزهای ما ارتقا یافت شباهت مغز و کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکمطالبه ی حق خوداقلیت خلاقحقیقت اشیاابزار بقای موجود زنده از دید تو همیشه محدود به مقداز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی رموزی از نخستین تمدن بشربحث درباره پیدایش و منشا نقش حیاتی تلومر دی ان آ دسفرنامه سفر به بم و جنوب وراپامیل در بارداریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتولید پاک و فراوان انرژیپیوند اندام از حیوانات بنسبت ها در کیهانطلای سیاهتاریکی و نورامیدواری و مغزحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای بقا ازنخستین همدانشمندان روش هاي جدیدی از روده تا مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی فتون های زیستیرویاها از مغز است یا ناخوبخش بزرگی حس و ادراک ما انقش غذاها در کاهش دردهای سم زنبور ، کلیدی برای واریاد بگیر فراموش کنیمنحنی که ارتباط بین معرفتوهمات و شناخت حقیقتپروژه ی ژنوم انسانیهمه چیز در زمان مناسبعلم به ما کمک میکند تا موترک امروزانرژی تاریکحس و ادراک قسمت چهلاجزای پر سلولی بدن انسان داروی جدید برای دیابتاستروژن مانند سپر زنان دهوش مصنوعی در کامپیوترهافساد اقتصادی سیتماتیک درروش هایی ساده برای کاهش ابرخی ملاحظات در تشنج های چه زیاد است بر من که در ایسیگار عامل افزایش مرگ ومکلوزاپین داروی ضد جنونمیگرن شدید قابل درمان استکامل فردی یا اجتماعیآمارهای ارائه شده در سطح هندسه زبانِ زمان استعادت کن خوب حرف بزنیتشخیص آلزایمر سالها قبل اولویت بندی ها کجاستحس و ادراک قسمت پنجاه و سادامه بحث تکامل چشمدر هم تنیدگی مرزها و بی ماعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهوش عاطفی قسمت سومقارچ بی مغز در خدمت موجودرژیم های غذایی و نقش مهم برخی سيناپسها طی تکامل و نور درونسال سیزده ماههکووید نوزده و خطر بیماری ما بخشی از این جهان مرتبطتکامل ساختار رگهای مغزی آیا مغز تا بزرگسالی توسعتاثیر ویتامین دی بر بیماتغذیه بر ژنها تاثیر داردایمپلانت مغزی کمک میکند حس و ادراک قسمت شصت و ششارتباط از بالا به پایین مارتباط بین هوش طبیعی و هودرمان های رایج ام اسمعجزه ی چشمبه بالا بر ستارگان نگاه کهیپرپاراتیروئیدیسملیس دگرامفتامین یا ویاسرحم مصنوعیبشریت از یک پدر و مادر نیچگونه هموساپينس بر زمین سخن و سکوتکایروپاکتیک چیستمجموعه های پر سلولی بدن متاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا برای تولید مثل همیشه جهان هوشمندایران بزرگخودآگاهی و هوشیارياز نشانه ها و آثار درک شددرمان سرگیجه بدون دارومغز کوانتومیزمان پلانکبیماری های میتوکندریهستی ما پس از شروعی چگال ممانتین یا آلزیکسا یا ابتفاوتهای جنسیتی راهی برانگاه حقیقی نگاه به درون اسرعت فکر کردن چگونه استکشف مکانیسمی پیچیده در بمدارک ژنتیکی چگونه انسانتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت هفتمجهان شگفت انگیزخدای رنگین کمانابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری قلب در بیماری ویرمغز بزرگ چالش است یا منفعزیباترین چیز در افزایش سبیماریهای تحلیل عضلانی اویروس مصنوعیمنابع انرژی از نفت و گاز تمدن بشری و مغز اخلاقینباید صبر کرد آتش را بعد شگفت نیست من عاشق تو باشمتاثیر دپاکین بر بیماری مگیاه خواری و گوشت خوار کدمزایای شکلات تلخ برای سلآسیب ها ناشی از آلودگی هوجایی خالی نیستدندان ها را مسواک بزنید تاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن چند جانبه نیازمند نگبا خدا باشنقش محیط زندگی و مهاجرت دزبان و شناخت حقیقت قسمت اواکسن کرونا از حقیقت تاتمنبع هوشیاری کجاست قسمت تو کز محنت دیگران بی غمیپل جویی اصفهانچرا ویروس کرونای دلتا واشباهت مغز با کیهان مادیتاثیر درجه حرارت بر عملکمطالبی در مورد تشنجالکترومغناطیس شنوایی و هحقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقای موجود زنده از دیدن خدا در همه چیزاز تکینگی تا مغز- از مغزتهوش مصنوعی از عروسک بازی رمز و رازهای ارتباط غیر کبحثي درباره هوش و تفاوتهنقش خرچنگ های نعل اسبی درسفرنامه سفر به بم و جنوب ورزش هوازی مرتب خیلی به قمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتولید سلولهای جنسی از سلپیوند سر آیا ممکن استنسبت طلایی، نشانه ای به سطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاریکی خواهد ترسیدامیدی به این سوی قبر نیستحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای بقای موجود زندهدانشمندان روشی برای تبدیاز سایه بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی فروتنی و غروررویاهای پر رمز و حیرتی دربخش بزرگتر کیهان ناشناختنقشه مغزی هر فرد منحصر بهسماگلوتید داروی کاهش دهنیادگیری مهارت های جدید دمنشأ اطلاعات و آموخته ها توپیراماتپروانه ی آسمانیهمه چیز در زمان کنونی استعلم بدون توقفترکیب آمار و ژنتیکانرژی تاریک که ما نمی توحس و ادراک قسمت چهل و هفتاجزایی ناشناخته در شکل گداروی جدید ضد میگرناسرار آفرینش در موجهوش مصنوعی در خدمت خلق وحفشار و قدرتروش جدید تولید برقبرخی مرزهای اخلاق و علوم نه عدم مطلق بلکه عدم با قسیاهچاله هاکلام و زبان، گنجینه ای بسمیدان مغناطيسي زمین بشر تکامل مادی تا ابزار هوشمآن چیزی که ما جریان زمان هندسه، نمایشی از حقیقتعادت کردن به نعمتتصویر زیبا از سلولاولین مورد PML به دنبال تکحس و ادراک قسمت پنجاه و شاداراوون تنها داروی تاییدر هم تنیدگی کوانتومیاعتماد به خودهوش عاطفی قسمت ششمقبل از آغازرژیم ضد التهابیبرداشت مغز ما از گذر زماننورون هاي مصنوعی می توانسانسور از روی قصد بسیاری کودک هشت ساله لازم است آدما تحت کنترل ژنها هستیم یتکامل شناخت انسان با کشفآیا همه جنایت ها نتیجه بیصفحه اصلیثبت و دستکار ی حافظهایمپلانت نخاعی میتواند دحس و ادراک سی و هفتم