دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

از تکینگی تا مغز- از مغزتا سیاه چاله فضایی، قسمت نهم

از تکینگی تا مغز- از مغزتا سیاه چاله فضایی، قسمت نهم
ابتدای ساده و پرچگال خلقت، آرام آرام پیچیده تر و فزون تر شد تا پس از میلیاردها سال، به نخستین سلول عصبی برسد و پس از آن، نخستین سلول عصبی توسعه و تکثیر یافت و بخش های تخصصی را در درون مغز ایجاد کرد و این فرایند تا امروز ادامه داشته است.
توسعه قدرت دیدن، دانشمندان را تا مشاهده مستقیم چرخش زمین به دور خورشید و امروز به مشاهده ریزترین اجزای نقشه حیات یعنی ژنهای درون هسته، رسانده است
و امروز هم در سایه توسعه قدرت های ادراکی، تلسکوپ های دانشمند آمریکاییکتی بومن تا نخستین الگو از ابتدای کیهان ما یعنی سیاه چاله پیش رفته است و بعید نیست به زودی از سیاه چاله هم فراتر برود!
از ابتدای ساده هستی تا مغز ما و از مغز ما تا ابتدای هستی، راهی طولانی است که اولی(از ابتدای ساده هستی تا مغز)به میلیادرها سال، زمان نیاز داشت ولی دومی(ازمغز تا ابتدای هستی) یعنی سیر بازگشت از مغز تا سیاهچاله و پس از آن تا تکینگی و قبل از تکینگی، به زمان زیادی نیاز نداشته است. آنگاه که معرفت و شناخت بیاید، طی مسافت های دور و دراز، کوتاه می نماید و رفتن به هزاران کیلومتر دورتر در چشم بر هم زدنی ممکن است.
گمان میکنی ذره ای کوچکی در حالی که جهانی بزرگتر، وجود انسان دارای مغز و روح را در بر گرفته است!!
سیا ه چاله ها برنامه قهوه من- از دکتر زینب الشمری

ما از نسبیت عام استفاده می کنیم تا چیزهای بزرگی مانند کهکشان ها و ستارگان را مورد آزمون قرار دهیم و ما از فیزیک کوانتوم استفاده می کنیم تا چیزهای ریز مانند الکترون ها و کوارک ها را بررسی کنیم. ولی ما وقتی بخواهیم چیزهای بزرگ و ریز را با هم بررسی کنیم، چه باید انجام دهیم؟
برای نمونه، انفجار بزرگ زمانی است که چیزهای بسیار ریز، بزرگ و حجیم شود و به جهان پیرامون ما تبدیل شود و توسعه یابد و اگر برعکس این، رخ دهد و یک ستاره بزرگ تحت تاثیر جاذبه، بر خودش منقبض و جمع شود، این ستاره تا حد یک تکینگی به نام سیاهچاله، بر خودش جمع می شود.(ابتدای کیهان تا جهان پیرامون ما و جهان پیرامون ما تا سیاهچاله)
امروز من درمورد سیاهچاله سخن می گویم:

آیا راهی هست نسبیت عام و مکانیک کوانتوم را هر چند به صورت نسبی، در نقطه تکینگی با هم ترکیب کرد؟ در دهم آپریل 2019 نخستین تصویر ترکیبی، به وسیله تلسکوپ های متفاوت از سیاه چاله گرفته شد ولی اجازه بدهید به سال 1916 بازگردیم. دراین سال فیزیک دانی به نام شوارز چایلد بر اساس نسبیت عام پیشنهاد داد، اجسام یا ستارگانی- که به اندازه کافی، توده ای بزرگ ونیروهای جاذبه دارند- باعث قوس در فضا میشوند و فضای اطراف خود را به طور کامل، کج می کنند. پس آنها مانند حفره هایی در فضا یا در بافت زمان-مکان هستند. این به چه معناست؟
برای فهم اینکه سیاهچاله ها چگونه تشکیل می شوند، ما در درجه اول نیاز داریم چرخه زندگی یک ستاره را بشناسیم. از یک بالون استفاده می کنم. وقتی من در یک بالن بدمم، من فشار درون آن را زیاد می کنم و سبب می شوم، بالن بزرگ شود، در برابر کشش دیواره بالن، می کوشد، بالن را بر خودش جمع کند.
ستارگان درخشان آسمان، در زمانی تشکیل می شوند که مقادیر زیاد گاز به خصوص هیدروژن تحت تاثیر نیروهای جاذبه، شروع به تجمع کند و در زمانی- که منقبض و جمع می شود- اتم های هیدروژن با هم پیوند می خورد تا هلیوم را تشکیل دهد.
پرتویی- که بر اثر این واکنش های هسته ای ایجاد می شود- سبب درخشندگی ستارگان می گردد.این تولید اشعه همچنین باعث توازن کشش های جاذبه ای می گردد و توازنی بین دو نیرو، یعنی کشش(جاذبه)و رانش(تولید اشعه) وجود دارد.
جاذبه باعث در هم رفتگی و کولاپس و رانش، باعث توسعه یافتگی و وسعت می شود.
ولی وقتی سوخت هسته ای ستاره به پایان برسد چه اتفاقی می افتد؟ اگر توده ستاره، از یک ونیم برابر توده خورشید کمتر شود این ستاره نهایتا از انقباض باز می ایستد و در وضعیت نهایی، کوتوله سفید نامیده می شود. تعداد زیادی از این کوتوله های سفید در فضا وجود دارد. از نخستین چیزهایی- که کشف شد- ستاره ای است که به دور سیریوس یعنی درخشانترین ستاه در آسمان شب میچرخد!!

اگر توده ستاره، از یک و نیم برابر توده خورشید بیشتر شود، تولید اشعه از ستاره قادر نخواهد بود از خودش در برابر جاذبه ستاره حمایت کند، پس ستاره با سرعت زیاد بر خودش منقبض می شود و به سوی تکینگی می رود.

یعنی ستاره پر حجم به یک چیز خیلی ریز تبدیل می شود. این، سیاهچاله نام دارد وقتی تو سیاهچاله را ببینی، حقیقتا به درون چاله، نگاه نمی کنی. بلکه تو به افق رویداد نگاه میکنی.
سرعت گریز از افق رویداد، از سرعت نور بالاتر است پس هیچ چیزی نمی تواند از افق رویداد بگریزد. حتی نور- که سریعترین چیز در جهان ما است- نمی تواند بگریزد و به همین دلیل سیاهچاله، تاریک است. با این همه پروفسور استیفن هاوکینگ این فرضیه را مطرح کرد که سیاهچاله هم اشعه تولید می کند. ما چگونه می گوییم سیاهچاله، اشعه ای تولید میکند در حالی که هیچ چیز نمی تواند از افق رویداد بگریزد؟
این به نظر میرسد آنچه را بیان کردم، نقض میکند!

نور از افق رویداد سیاهچاله نمی گریزد پس چگونه می گوییم سیاهچاله از خود اشعه ای می تاباند؟ این نظریه از طرف دانشمند فیزیک نظری استیفن هاوکینگ نسبیت عام و نظریه کوانتوم را تا حدی با هم ترکیب می کند.
استیفن هاوکینگ چه گفت؟

با استفاده از قانون عدم قطعیت در مکانیک کوانتوم ما می توانیم به این نتیجه برسیم که سیاهچاله ها کاملا سیاه نیستند. زیرا پرتوهایی هست که وقتی از سیاهچاله صادر می شود، ناظر خارجی آن را مشاهده می کند و علت آن، تفاوت های کوانتومی در خلا است. خلا امکان ندارد کاملا از تفاوت های کوانتومی تهی باشد، بلکه جفت هایی از اجزای حقیقی در خلا وجود دارد که ظاهر می شود، به هم می پیوندد و بعد از هم جدا میشود مانند یک جزء و ضد آن جزء- که آشکار میشود و به دلیل تصادم و برخورد با هم، یکدیگر را از هم دور می کند.

هیچ فضایی خالی نیست اگر شکلگیری آنها در منطقه افق رویداد سیاهچاله یا در منطقه تکینگی رخ دهد، ، یکی از آنها به نظر می رسد به خاطر هل دادن تحت تاثیر جاذبه- به جای آنکه با هم برخورد کنند و از هم دور شوند- به داخل سیاه چاله می افتد و جزء دیگر می تواند آزاد شود و تا منطقه دوری از سیاهچاله فرار کند.
فرد رصد کننده بیرونی آن را به عنوان پرتویی- که از سیاه چاله صادر میشود- می بیند. این، پرتوزایی سیاه چاله نامیده می شود. برخی آن را پرتوهای هاوکینگ هم می نامند و پس از کشف این پرتوها از طرف او، با این نام خوانده شد. سیاهچاله هنوز از طرف دانشمندان، مورد مطالعه است تا بفهمند سیاهچاله چگونه تشکیل شده است و درون آن چیست. آنها هنوز چیزهای جدیدی کشف میکنند.
اگر این مطلب را دوست داشتی فراموش نکن آن را برای دوستانت به مشارکت بگذاری. هفته دیگر شما را ببینم سلامت باشد.
https://www.youtube.com/watch…


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
روش صحبت کردن در حال تکامبیماری اسپینال ماسکولار مسئول صیانت از عقیده کیسسانسور از روی قصد بسیاری نوبت کودکانتمرکز و مدیتیشنکمردرد ناشی از تنگی کاناتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی آیا هوش سریعی که بدون احسحافظه و اطلاعات در کجاست اگر فقط مردم میفهمیدند کداروی جدید برای دیابتمنبع هوشیاری کجاست قسمت رژیم های غذایی و نقش مهم از بحث های کنونی در ویروسبیست تمرین ساده برای جلومعجزه ی علمسرگردانیچگونه میتوان با قانون جنتو باید نیکان را به دست بکودکان خود را مشابه خود تتاریکی و نورهوش مصنوعی ساخته هوش طبیحس و ادراک قسمت چهل و هشتآیا جهان ذهن و افکار ما مابزار بقا از نخستین هماندر هم تنیدگی کوانتومیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمترحم مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تبحث درباره پیدایش و منشا مغز انسان برای ایجاد تمدشواهدی از نوع جدیدی از حاتوهم فضای خالی یا توهم فضنگاه از دور و نگاه از نزدکاربرد روباتهای ريز، در تربیت کودکان وظیفه ای مههیپرپاراتیروئیدیسمحس و ادراک قسمت بیست و چهابزار بقا از نخستین هماندرمان ژنتیکی برای نوآوریاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمزمان شگفت انگیزبخش بزرگی حس و ادراک ما اهزاران سال چشم های بینا وشباهت مغز و کیهانتوصیه هایی در مصرف ماهینازوکلسینکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتظاهری از ماده است که بیدافت فشار خون ناگهانی در وحس و ادراک- قسمت پنجاه و فناوری هوش مصنوعی نحوه خابزار بقای موجود زنده از درک کنیم ما همه یکی هستیماز تکامل تا مغز، از مغز تموسیقی هنر مایع استزیست، مرز افق رویداد هستمغز در تنهایی آسیب میبینبرخی ملاحظات در تشنج های ویتامین دی گنجینه ای بزرطوفان فقر و گرسنگی و بی ستکامل داروینی هنوز در حاچرا حیوانات سخن نمی گوینگامی در درمان بیماریهای جهل مقدسامیوتروفیک لترال اسکلروخودآگاهی و هوشیاريفرضیه ای جدید توضیح میدهابعاد بالاتردست آسماناستروژن مانند سپر زنان دما اشیا را آنطور که هستندزبان شناسی نوین نیازمند نقش ژنتیک در درمان اختلابرخی سيناپسها طی تکامل و واکسن کرونا و گشودن پنجرعلم راهی برای اندیشیدن اتاثیر فکر بر سلامتنظریه ی تکامل در درمان بیپیموزایدجهان پر از چیزهای اسرار آاندوهگین نباش اگر درب یا خطای حسقبل از آغازاختلال خواب فرد را مستعد رقیبی قدرتمند در برابر ماعداد بینهایت در دنیای ممجموعه های پر سلولی بدن مسلول عصبی شاهکار انطباق نقش رژیم غذایی در رشد و ابشریت از یک پدر و مادر نیورزش هوازی مرتب خیلی به قعسل طبیعی موثر در کنترل بتاثیر گیاه خواری بر رشد وهمراهی نوعی سردرد میگرنیپاسخ گیاهان در زمان خوردجوسازی مدرناهرام مصر از شگفتی های جهديدن با چشم بسته در خواب لرزش عضله یا فاسیکولاسیوارتباط میکروب روده و پاررویا حقی از طرف خدابه زودی شبکه مغزی به جای مرکز هوشیاری، روح یا بدن سوخت هیدروژنی پاکچند روش ساده برای موفقیتتقلید مرحله ای نسبتا پیشیادآوری خواب و رویاتاثیر حرکات چشم بر امواج هوش مصنوعی از عروسک های بآنچه واقعیت تصور میکنیم حقیقت اشیااین پیوند نه با مغز بلکه دانشمندان اولین سلول مصنمنابع انرژی از نفت و گاز ارزش حقیقی زبان قسمت سومروشهای نو در درمان دیسک ببیماری اضطراب عمومیمسئولیت جدیدسانسور بر بسیاری از حقاینور درونتمساح حد واسط میان مغز کوکمردرد و علل آنتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی آیا هشیاری کوانتومی وجودحافظه و اطلاعات در کجاستاگر میدانی مصیبت بزرگتر داروی جدید ضد میگرنمنبع هوشیاری کجاست قسمت رژیم ضد التهابیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکبیش از نیمی از موارد انتقمعجزه ی علم در کنترل کرونسربازان ما محققا غلبه می چگونه مغز پیش انسان یا همتو تغییر و تحولیکودکان را برای راه آماده تاریکی خواهد ترسیدهوش احساسیحس و ادراک قسمت چهل و دومآیا جهش های ژنتیکی، ویروابزار بقا از نخستین هماندر هم تنیدگی کوانتومی و پمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمترسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهراز تکینگی تا مغز از مغز تبحثي درباره هوش و تفاوتهمغز انسان برای شادمانی طشواهدی از دنیسوان(شبه نئتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)نگاه از درون مجموعه با نگکتاب گران و پرهزینه شد ولترجمه ای ابتدایی از اسراهاوکينگ پیش از مرگش رسالحس و ادراک قسمت بیست و یکابزار بقا از نخستین هماندرمان پوکی استخواناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمزندگی هوشمند در خارج از زبخش بزرگتر کیهان ناشناختهستي مادي ای که ما کوچکترشباهت مغز با کیهان مادیتوضیحی ساده در مورد هوش منبرو و انرژی مداومکشتن عقیده ممکن نیستتعداد کلی ذهن ها در جهان افت هوشیاری به دنبال کاهحس و ادراک- قسمت بیست و پفیلمی بسیار جالب از تغییابزار بقای موجود زنده از درک احساسات و تفکرات دیگاز تکامل تا مغز، از مغز تمیهمانهای ناخوانده عامل زاوسکا درمان گوشرمغز را از روی امواج بشناسبرخی مرزهای اخلاق و علوم ویروس مصنوعیطوفان زیباییتکامل داروینی هنوز در حاچرا حجم مغز گونه انسان درگامی در درمان بیماریهای جهان فراکتالامید نیکو داشته باش تا آنخودروهای هیدروژنیفشار و قدرتاتفاق و تصادفدستورالعمل مرکز کنترل بیاسرار آفرینش در موجما به جهان های متفاوت خودزبان، نشان دهنده ی سخنگو نقش گرمایش آب و هوا در همبرداشت مغز ما از گذر زمانواکسن کرونا از حقیقت تاتعلم ساختن برج های چرخانتاثیر مشاهده بر واقعیت بنظریه ی ریسمانپیچیدگی های مغزمگسجهان پر از چیزهای جادویی اندام حسی، درک از بخش هایخطر آلودگی هواقبل از انفجار بزرگاختلال در شناسایی حروف و رموزی از نخستین تمدن بشربقای حقیقی در دور ماندن امحل درک احساسات روحانیسلولهای ایمنی القا کنندهنقش زنجبیل در جلوگیری از بعد از کروناورزش هوازی ، بهترین تمریعشق درونی به یگانگی خلقتتاثیر گیاه خواری بر رشد وهندسه ی پایه ایپختگی پس از چهل سالگي به جامعه ی آسمانیاولین مورد PML به دنبال تکدی متیل فومارات(زادیوا)(لزوم سازگاری قانون مجازاارتباط ماده و انرژیرویاها از مغز است یا ناخوبه زیر پای خود نگاه نکن بمرکز حافظه کجاستسودمندی موجودات ابزی بر چندین ماده غذایی که ماننتقلید از روی طبیعتژن همه چیز نیستتاثیر دوپامین و سروتونینهوش مصنوعی از عروسک های بآنچه حس می کنیم، نتیجه ی حقیقت تنها چیزی است که شااین اندوه چیستدانشمندان تغییر میدان مغمنابع انرژی از نفت و گاز ارزش خود را چگونه میشناسمنابع انرژی از نفت و گاز از فرد ایستا و متعصب بگذرروشهای شناسایی قدرت شنوابیماری بیش فعالیمسئولیت در برابر محیط زیسایه را اصالت دادن، جز فرنورون هاي مصنوعی می توانتنفس هوازی و میتوکندریکمردرد با پوشیدن کفش مناتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک تا کمآیا واکنش های یاد گرفته وحباب های کیهانی تو در تواگر نیروی مغناطیس نباشد داروی جدید ضد الزایمرمنبع هوشیاری کجاست قسمت رژیم غذایی حاوی تخم مرغ واز تلسکوپ گالیله تا تلسکبیشتر کمردردها نیازی به معجزه در هر لحظه زندگیسردرد میگرن در کودکانچگونه هموساپينس بر زمین تو جهانی هستی که خودش را کوری گذرای ناشی از موبایتاریخ همه چیز را ثبت کردههوش احساسیحس و ادراک قسمت چهل و سومآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجابزار بقا از نخستین هماندر هم تنیدگی کوانتومی و دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمترساناها و ابر رساناها و عاز تکینگی تا مغز از مغز تبحثی جالب درباره محدودیتمغز انسان برای شادمانی طشکل های متفاوت پروتئین هتوهم چیستنگاه حقیقی نگاه به درون اکتاب زیست شناسی باورترس و آرمان هاآثار باستانی تمدن های قدهاوکينگ پیش از مرگش رسالحس و ادراک قسمت بیست و دوابزار بقا از نخستین هماندرمان ام اس(مولتیپل اسکلاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری در کجاست؟ قزندگی بی دودبخش دیگری در وجود انسان ههستی ما پس از شروعی چگال شباهت کیهان و مغزتیوتیکسن داروی ضد جنوننتایج نادانی و جهلگل زندگیتعذیه ی ذهنافتخار انسانحس و ادراک- قسمت شصت و چهفیزیک مولکولها و ذرات در ابزار بقای موجود زنده از درک تصویر و زبان های مخلتاز روده تا مغزمیوتونیک دیستروفیزبان مشترک ژنتیکی موجودامغز زنان جوانتر از مغز مربرخی نکات از گاید لاین پرویرایش DNA جنین انسان، برطولانی ترین شبتکامل داروینی هنوز در حاچرا خشونت و تعصبگاهی لازم است برای فهم و جهان قابل مشاهده بخش کوچامید نجاتخورشید مصنوعیفضای قلب منبع نبوغ استاتوبان اطلاعات و پلِ بیندغدغه نتیجه ی نادانی استاسرار بازسازی اندام هاما با کمک مغز خود مختاريمزبان، وسیله شناسایی محیطنقش پیش زمینه ها و اراده بررسي علل احتمالي تغيير واکسن کرونا ساخته شده توعلایم کمبود ویتامین E را تاثیر نگاه ناظر هوشیار بنظریه تکامل در درمان بیمپیچیدگی های مغزی در درک زجهان دارای برنامهانرژی بی پایان در درون هرخطرات هوش مصنوعیقدم زدن و حرکت دید را تغیاختلال در شناسایی حروف و رمز و رازهای ارتباط غیر کبلندی در ذهن ما درک بلندیمحل درک احساسات روحانی دسلولهای بنیادی مصنوعی درنقش زبان در سلطه و قدرت ابعد از کروناورزش و میگرنعصب حقوق نورولووتاثیر گیاه خواری بر رشد وهندسه ی رایج کیهانپروژه ی ژنوم انسانیجاودانگی مصنوعیاولین مورد پیوند سر در اندین، اجباری نیستلزوم سازگاری قانون مجازاارتباط متقابل با همه ی حیرویاهای پر رمز و حیرتی دربوزون هیگز چیستمرکز حافظه کجاستسیلی محکم محیط زیست بر اننه به اعدامتقویت استخوان در گرو تغذژن همه چیز نیستتاثیر دپاکین بر بیماری مهوش مصنوعی از عروسک بازی آنها نمیخواهند دیگران راحقیقت خواب و رویااین ایده که ذرات سیاهچالدانشمندان روش هاي جدیدی منابع انرژی از نفت و گاز از مخالفت بشنوروشی برای بهبود هوش عاطفبیماری تی تی پیمستند جهان متصلساخت شبکه عصبی مصنوعی با نورون های ردیاب حافظهتنفس هوازی و میتوکندریکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک تا کمآیا یک، وجود داردحد و مرزها توهم ذهن ماستاگر نعمت فراموشی نبود بسداروی سل سپتمنبع هوشیاری کجاست قسمت رژیم غذایی ضد التهابیاز تکنیکی تا مغز از مغز تبا هوش مصنوعی خودکار روبمغز فکر میکند مرگ برای دیسردرد و علتهای آنچگونه هوشیاری خود را توستو دی ان ای خاص ميتوکندريکی غایب شدی تا نیازمند دلتازه های اسکیزوفرنی(جنوهوش در طبیعتحس و ادراک قسمت نهمآیا خداباوری محصول تکاملابزار بقا از نخستین هماندر هر سوراخی سر نکنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمترشته نوروایمونولوژی و نقبحثی در مورد نقش ویتامين مغز انسان رو به کوچک تر ششکل پنجم مادهتوهم وجودنگاه دوبارهکتاب طبیعت در قالب هندسهتسلیم شدن از نورون شروع مآرامش و دانشهدف یکسان، در مسیرهای متحس و ادراک قسمت بیست و سوابزار بقا از نخستین هماندرمان تومورهای مغزی با ااز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری در کجاست؟(قزندگی در جمع مواردی را بربخشیدن دیگران یعنی آرامشو هر کس تقوای خدا پیشه کنشباهت زیاد بین سلول هاي عتیک و اختلال حرکتینجات در راستگوییگلوله ی ساچمه ایتغییر الگوی رشد مغزی با زافراد آغاز حرکت خودشان رحساسیت روانی متفاوتفیزیک و هوشیاریابزار بقای موجود زنده از درک حقیقت نردبان و مسیری از سایه بگذرمیگرن و پروتئین مرتبط با زبان چهار حرفی حیات زمینمغزهای کوچک بی احساسبرخی نرمش ها برای زانوواقعیت فیزیکی، تابعی از طی یکصد هزار سال اخیر هرچتکامل زبانچرا در مغز انسان، فرورفتگاهی مغز بزرگ چالش استجهان موازی و حجاب هاامید درمان کرونا با همانخوش قلبی و مهربانیقفس ذهناتوسوکسیمایدذهن ما از در هم شکستن منباصل بازخوردما بخشی از این جهان مرتبطسفر فقط مادی نیستنقش آتش در رسیدن انسان بهبررسی و اپروچ جدید بر بیمواکسن ایرانی کرونا تولیدعلایم کمبود ویتامین E را تاثیر نگاه و مشاهده ناظر نظریه تکامل در درمان بیمپیوند قلب خوک، به فرد دچاجهان در حال نوسان و چرخشانرژی تاریکدفاع در برابر تغییر ساختقدرت کنترل خوداختلالات مخچهرمز پیشرفت تواضع است نه طبلوغ چیستمحدودیت چقدر موثر استسلام تا روشنایینقش زبان در سلطه و قدرت ابعد از کرونا دلخوشی بیهوورزش بهترین درمان بیش فععضلانی که طی سخن گفتن چقدتاثیر گیاه خواری بر رشد وهندسه بنیادینپروژه ی ژنوم انسانیجایی خالی نیستاولین هیبرید بین انسان و دید تو همیشه محدود به مقدلزوم عدم وابستگی به گوگل ارتباط چاقی و کاهش قدرت برویای شفافبوزون هیگز جهان را از متلمرکز خنده در کجای مغز استسیگار عامل افزایش مرگ ومنه جنگ و نه خونریزیتقویت حافظه یا هوش مصنوعژن هوش و ساختارهای حیاتی تاثیر داروهای ضد التهاب هوش مصنوعی از عروسک بازی آنان که در قله اند هرگز خحقیقت در علم، هرگز نهایی اینکه به خاطرخودت زندگی دانشمندان روشی برای تبدیدائما بخوانمنابع انرژی از نفت و گاز از نخستین همانند سازها تروشی جدید در درمان قطع نخبیماری دویکمشکلات نخاعیساخت شبکه عصبی با الفبای نوروپلاستیسیتی چیستتنفس بدون اکسیژنکنگره بین المللی سردرد دتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک تا کمآیا کیهان می تواند یک شبیحریص نباشاگر نعمت فراموشی نبود بسداروی ضد چاقیمنبع هوشیاری کجاست قسمت رژیم غذایی ضد درداز تکینگی تا مغز و از مغز با تعمق در اسرار ابدیت و مغز قلبسردرد تنشنچگونه واکسن کرونا را توزتو در میانه ی جهان نیستی کیهان خود را طراحی میکندتازه های بیماری پارکینسوهوش عاطفی بیشتر در زنانحس و ادراک قسمت چهارمآیا دلفین ها می تواند از ابزار بقا از نخستین هماندر یک فراکتال هر نقطه مرکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمترشد مغز فرایندی پیچیده ابحثی در مورد نقش کلسیم و مغز انسان رو به کوچکتر شدشگفت انگیز بودن کیهانتوهم بی خدایینگاهی بر قدرت بینایی دراکتاب، سفری به تاریختشنج چیستآرامش و سکونهدف از تکامل مغزحس و ادراک قسمت بیستمابزار بقا از نخستین هماندرمان تشنجاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع خواب و رویازندگی در سیاهچالهبخشش، عقلانی یا غیر عاقلوفور و فراوانیشباهت زیاد بین سلول هاي عتکنولوژی جدید که سلول هانخاع ما تا پایین ستون فقرگلوئونتغییر زودتر اتصالات مغزیافراد بی دلیل دوستدار تو خفاش با شیوع همه گیری جدیفیزیکدانان ماشینی برای تابزار بقای موجود زنده از درک دیگراناز علم جز اندکی به شما دامیگرن سردردی ژنتیکی که بزبان نیاز تکاملی استمغزتان را در جوانی سیم کشبرخی نرمش های گردنواقعیت چند سویهطبیعت موجی جهانتکامل زبانچرا ذرات بنیادی معمولاً گذر زمان کاملا وابسته به جهان ما میتواند به اندازامیدوار باش حتی اگر همه چخوشبختی دور از رنج های مقلب و عقلاثر مضر مصرف طولانی مدت رذهن چند جانبه نیازمند نگاصل علت و تاثیرما تحت کنترل ژنها هستیم یسفر نامه سفر به بم و جنوب نقش انتخاب از طرف محیط، نبررسی ژنها در تشخیص بیماواکسن اسپایکوژنعلت خواب آلودگی بعد از خوتاثیر نگاه انسان بر رفتانظریه تکامل در درمان بیمپیوند مغز و سر و چالشهای جهان ریز و درشتانرژی تاریک که ما نمی تودقیق ترین تصاویر از مغز اقدرت انسان در نگاه به ابعاختلالات حرکتی در انسانرمز بقای جهش ژنتیکیبلعیدن ستاره توسط سیاهچامحدودیت های حافظه و حافظسلسله مباحث هوش مصنوعینقش سجده بر عملکرد مغزبعد از کرونا دلخوشی بیهوورزش در کمر دردغم بی پایانتاثیر گیاه خواری بر رشد وهندسه در پایه ی همه ی واکپروانه ی آسمانیجاذبهاولین تصویر در تاریخ از سدیدن خدا در همه چیزمقاومت به عوارض فشار خون ارتباط هوش ساختار مغز و ژروان سالمبی نهایت در میان مرزهامرگ چیستسیاهچاله های فضایی منابعچه زیاد است بر من که در ایتقویت سیستم ایمنیژن یا نقشه توسعه مغز و نقتاثیر داروی ضد تشنج سدیم هوش مصنوعی از عروسک بازی آنزیم تولید انرژی در سلوحقیقت راستین انسان علم باینکه خانواده ات سالم باداروهای مصرفی در ام اسمنابع انرژی از نفت و گاز از نخستین همانند سازها تروشی جدید در درمان نابینبیماری دیستروفی میوتونیمشکلات بین دو همسر و برخیساختن آیندهنوروز یا روز پایانیتنها مانع در زندگی موارد کنگره بین المللی سردرد دتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک تا کمآیا گذشته، امروز وآینده حرکت چرخشی و دائمی کیهاناگر با مطالعه فیزیک کوانداروی ضد چاقیمنبع هوشیاری کجاست قسمت راه فراری نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تباهوش ترین و با کیفیت تریمغز ما کوچکتر از نیم نقطهسردرد سکه ایچگونه آن شکری که می خوریمتوقف؛ شکستکیهانِ هوشیارِ در حال یاتبدیل تراکت صوتی مصنوعی هوش عاطفی در زنان بیشتر احس و ادراک قسمت نوزدهمآیا دلفین ها میتوانند باابزار بقا از نخستین هماندر کمتر از چند ماه سوش جداز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمترشد مغز علت تمایل انسان ببحثی در مورد حقیقت فضا و مغز ایندگان چگونه استشگفت زده و حیران باشتوهم تنهایینگاهی بر توانایی اجزاي بکتابخانهتشنج و حرکات شبه تشنجی قاآرامش(سکوت) stillness و تکاپوهدف از خلقت رسیدن به ابزاحس و ادراک قسمت دهمابزار بقا از نخستین هماندرمان جدید ALSاز تکینگی تا مغز از مغز تمنتظر نمان چیزی نور را بهزندگی زمینی امروز بیش از بدون پیر فلکوقت نهيب هاي غير علمي گذششجاعت و ترستکنولوژی جدید که سلول هانخستین تصویر از سیاهچالهگمان میکنی جرمی کوچکی در تغییر عمودی سر انسان از پافزایش قدرت ادراکات و حسخلا، حقیقی نیستفاصله ها در مکانیک کوانتابزار بقای موجود زنده از درک درست از خود و هوشیاریازدواج های بین گونه ای، رمیگرن شدید قابل درمان اسزبان و کلمه حتی برای کسانمغزتان را در جوانی سیمکشبرخی یونها و مولکول های مواقعیت چیستطبیعت بر اساس هماهنگیتکامل زبان انسان از پیشیچراروياها را به یاد نمی آگذشته را دفن کنجهان مادی، تجلی فضا در ذهامیدی به این سوی قبر نیستخانه ی تاریکقلب دروازه ی ارتباطاثرات فشار روحی شدیدذهن هوشیار در پس ماده ی ماصل عدم قطعیت از کوانتوم مانند آب باشسفر به مریخ در 39 روزنقش اتصالات بین سلولهای بررسی بیماری التهابی رودواکسن اسپایکوژن ضد کروناعماد الدین نسیمی قربانی تاثیر نگاه انسان بر رفتاهفت چیز که عملکرد مغز تو پیوند اندام از حیوانات بجهان شگفت انگیزانرژی خلا ممکن استدل به دریا بزنقدرت عشقاختلالات صحبت کردن در انرمز جهانبه قفس های سیاهت ننازمخچه فراتر از حفظ تعادلسلطان جنگل یا صاحب ملکوتنقش غذاها و موجودات درياتفکر قبل از کاروزن حقیقی معرفت و شناختغم بی پایانتاثیر گیاه خواری بر رشد وهندسه زبانِ زمان استپرواز از نیویورک تا لوس آجاذبه و نقش آن در شکلگیریاولین دروغدژا وو یا اشنا پنداریمقابله ی منطقی با اعتراضارتباط پیوسته ی جهانروبات های ریز در درمان بیبی شرمیمرگ و میر پنهانسیاهچاله ها، دارای پرتو نه عدم مطلق بلکه عدم با قتلقین اطلاعات و حافظهژنها نقشه ایجاد ابزار هوتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی آیندهحقیقت غیر فیزیکیاینترنت بدون فیلتر ماهواحقیقت غیر قابل شناختایندرالداروهای ام اسمنابع انرژی از نفت و گاز از نخستین همانند سازها تروشی جدید در درمان سکته مبیماری ضعف عضلات نزدیک بمشکلات روانپزشکی پس از سساختار فراکتال وجود و ذهنوشیدن چای برای مغز مفید تنها در برابر جهانکنترل همجوشی هسته ای با هتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک تا کمآیا پیدایش مغز از روی تصاحس چشایی و بویاییاگر تلاش انسان امروز براداروی ضد تشنج با قابليت تمنبع هوشیاری کجاست قسمت راه های جدید برای قضاوت راز تکینگی تا مغز از مغز تباور و کیهان شناسیمغز مانند تلفن استسردرد عروقی میگرنچگونه انتظارات بر ادراک کیست هیداتید مغزتبدیل سلولهای محافط به سهوش عاطفی در زنان بیشتر احس و ادراک قسمت هفتمآیا دست مصنوعی به زودی قاابزار بقا از نخستین هماندر آسمان هدیه های نادیدناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمترشد در سختی استبحثی در مورد عملکرد لوب فمغز ابزار بقای برتر مادیشگفتی های زنبور عسلتوهم جدایی و توهم علمچالش هوشیاری و اینکه چرا کجای مغز مسئول پردازش تجتشنج عدم توازن بین نورون آزمون تجربی، راهی برای رهر چیز با هر چیز دیگر در تحس و ادراک قسمت دوازدهمابزار بقا از نخستین هماندرمان جدید میگرن با انتی از تکینگی تا مغز- از مغز منحنی که ارتباط بین معرفزندگی زودگذربرنامه و ساختار پیچیده موقتی فهمیدی خطا کردی برگشرکت نورالینک ویدیویی ازتکینگینخستین روبات های زنده ی جگنجینه ای به نام ویتامین تغییرات منطقه بویایی مغزافزایش مرگ و میر سندرم کوخلا، خالی نیستفاصله ی همیشگی تصویر سازابزار بقای موجود زنده از درک عمیق در حیواناتاساس انسان اندیشه و باور میدان مغناطيسي زمین بشر زبان و بیان نتیجه ساختمانقش قهوه در سلامتیبرخی اثرات مضر ویتامین دواقعیت چیستطعمه ی شبکه های ارتباط اجتکامل ساختار رگهای مغزی چراروياها را به یاد نمی آگربه شرودینگر و تاثیر مشجهان مرئی و نامرئیامیدی تازه در درمان سرطاخانواده پایدارقلب روباتیکاثرات مفید قهوهذهن تو همیشه به چیزی اعتقاصول انجام برخی نرمش ها دماه رجبسفر تجهیزات ناسا به مریخ نقش تیروئید در تکامل مغزبررسی سیستم تعادلی بدن اواکسن دیگر کرونا ساخته شعوامل موثر در پیدایش زباتاثیر ویتامین دی بر بیماهفت سین یادگاری از میراث پیوند سر آیا ممکن استجهانی که نه با یک رخداد و انسان قدیم در شبه جزیره عدلایلی که نشان میدهد ما بلمس کوانتومیاختلالات عضلانی ژنتیکرمز جهان خاصیت فراکتالبه مغز خزندگان خودت اجازمخچه ، فراتر از حفظ تعادلسم زنبور ، کلیدی برای وارنقش غذاها و موجودات درياتفکر خلا ق در برابر توهم وزوز گوشغیرقابل دیدن کردن مادهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهنر حفظ گرهپروتز عصبی برای تکلمجدایی خطای حسی استاولین سلول مصنوعیدژاوو یا آشناپنداریمقابله با کرونا با علم اسارتباط انسانی، محدود به روبات کیانبی عدالتی در توزیع واکسن مرگ و میر بسیار بالای ناشسیاهچاله و تکینگی ابتداینهایت معرفت و شناخت درک عتلاش ها برای کشف منابع جدژنها ، مغز و ارادهتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی آینده ی انسان در فراتر ازحقایق ممکن و غیر ممکنایا کوچک شدن مغزانسان الداروهای تغییر دهنده ی سیمنابع انرژی از نفت و گاز از نخستین همانند سازها تريتوکسيمب در درمان ام اسبیماریهای تحلیل عضلانی امشکلات روانپزشکی در عقب ساختار شبکه های مغزی ثابنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تنبیه چقدر موثر استکنترل جاذبهتاثیر رو ح و روان بر جسمهوش مصنوعی از عروسک تا کمآیا آگاهی پس از مرگ از بیحس و ادراک (قسمت اول )اگر خواهان پیروزی هستیداروی ضد تشنج با قابليت تمنبع هوشیاری کجاست قسمت راه های جدید برای قضاوت راز تکینگی تا مغز از مغز تباد غرور و سر پر از نخوت ومغز مادران و کودکان در زمسرعت فکر کردن چگونه استچگونه به سطح بالایی از هوکیست کلوئید بطن سومتداوم مهم است نه سرعتهوشمندی کیهانحس و ادراک قسمت هفدهمآیا رژیم غذایی گیاهی سلاابزار بقا از نخستین هماندر آستانه ی موج پنجم کوویاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتز گهواره تا گوربحثی درباره هوش و تفاوتهمغز ابزار برتر بقاشانس یا تلاشتوهم جسمچالش هوشیاری و اینکه چرا کرونا چه بر سر مغز می آورتشویق خواندن به کودکانآزمون ذهنی گربه ی شرودینهر جا که جات میشه، جات نیحس و ادراک قسمت سومابزار بقا از نخستین هماندرمان جدید کنترل مولتیپلاز تکینگی تا مغز- از مغز منشأ اطلاعات و آموخته ها زندگی، مدیریت انرژیبرنامه ی مسلط ژنها در اختوقتی تو از یاد گرفتن باز شربت ضد خلطتکامل فردی یا اجتماعینرمش های مفید برای درد زاگویید نوزده و ایمنی ساکتتغییرات آب و هوایی که به افزایش سرعت پیشرفت علوم خلاصه ای از مطالب همایش مفروتنی و غرورابزار بقای موجود زنده از درگیری قلب در بیماری ویراستفاده از مغز، وزن را کممیدان های مغناطیسی قابل زبان و بیان، در سایه پیشرنقش مهاجرت در توسعه نسل ابرخی اختلالات عصبی مثانهواقعیت های متفاوتظهور امواج مغزی در مغز مصتکامل شناخت انسان با کشفنزاع بین جهل و علم رو به پگزیده ای از وبینار یا کنفجهان هوشیارامگا سه عامل مهم سلامتخار و گلقلب را نشکناثرات مضر ماری جواناذهن خود را مشغول هماهنگیاصول توسعه ی یک ذهن کاملماپروتیلینسفر دشوار اکتشافنقش حفاظتی مولکول جدید دبررسی علل کمر درد در میانواکسن دیگری ضد کرونا از دعوامل ایجاد لغت انسانی و تاثیر ویروس کرونا بر مغز هم نوع خواری در میان پیشیپیوند سر، یکی از راه حلهاجهانی که از یک منبع، تغذیانسان میوه ی تکاملدنیای شگفت انگیز کوانتوملوب فرونتال یا پیشانی مغاختراع جدید اینترنت کوانرنگ کردن، حقیقت نیستبه نقاش بنگرمخچه ابزاري که وظیفه آن فسماگلوتید داروی کاهش دهننقش غذاها و موجودات درياتفاوت مغز انسان و میمون هیک پیام منفرد نورون مغزی غرور و علمتاثیر گیاه خواری بر رشد وهنر رها شدن از وابستگیپرورش مغز مینیاتوری انساجریان انرژی در سیستم های اوکرلیزوماب داروی جدید شدگرگونی های نژادی و تغییملاحظه های اخلاقی دربارهارتباط از بالا به پایین مروح رهاییبیمار 101 ساله، مبتلا به سمرگ انتقال است یا نابود شسیاهچاله ی تولید کنندهنهایت در بی نهایتتلاش هایی در بیماران قطع ژنهای مشترک بین انسان و وتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی آینده ی علم و فیزیک در60 ثآیا ممکن است موش کور بی محل مشکلایا این جمله درست است کسیداروهای ضد بیماری ام اس ومنابع انرژی از نفت و گاز از نشانه ها و آثار درک شدریه زغالیبیماری، رساله ای برای سلمشاهده گر جدای از شیء مشاسازگاری با محیط بین اجزانیکولا تسلاتو یک معجزه ایکندر در بیماریهای التهابتاثیر روده بر مغزهوش مصنوعی از عروسک تا کمآیا امکان بازسازی اندامهحس و ادراک (قسمت دوم )اپی ژنتیکداروی ضد تشنج توپیراماتمنبع هوشیاری کجاست قسمت راه پیروزی در زندگی چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تبار بزرگ ایستادن بر دو پامغز چون ابزار هوش است دلیسعی کن به حدی محدود نشویتولید مثل اولین ربات های چگونه باغبانی باعث کاهش کاهش مرگ و میر ناشی از ابتداخل مرزها و صفات با بینهوشیاری کوانتومیحس و ادراک قسمت هجدهمآیا رژیم غذایی گیاهی سلاابزار بقا از نخستین هماندر درمان بیماری مولتیپل از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزمین در برابر عظمت کیهانبحثی درباره هوش و تفاوتهمغز از بسیاری حقایق می گرشاهکار قرنتوهمات و شناخت حقیقتچالش هوشیاری و اینکه چرا کریستال هاتشخیص ژنتیکی آتروفی های آزمون ذهنی گربه شرودینگرهر حرکت خمیده می شود و هر حس و ادراک قسمت سی و هشتمابزار بقا از نخستین هماندرمان جدید سرطاناز تکینگی تا مغز- از مغزتمنشاء کوانتومی هوشیاری ازونیسومایدبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱ویتنام نوعی کرونا ویروس شش مرحله تکامل چشمتکامل مادی تا ابزار هوشمنرمش های مفید در سرگیجهگوشه بیماری اتوزومال رسستغییرات تکاملی سر انسان افسردگی و اضطراب در بیماخلاصه ای از درمان های جدیفرگشت و تکامل تصادفی محض ابزارهای پیشرفته ارتباط درگیری مغز در بیماری کویاستفاده از هوش مصنوعی در میدان بنیادین اطلاعاتزبان و تکلم برخی بیماریهنقش میدان مغناطیسی زمین برخی اصول سلامت کمرواقعیت و مجازعقل مجادله گرتکامل، نتیجه ی برنامه رینزاع بین علم و نادانی رو گزارش یک مورد جالب لخته وجهان های بسیار دیگرامروز دانش ژنتیک هیچ ابهخارق العاده و استثنایی بقیچی ژنتیکیاجزای پر سلولی بدن انسان ذهن سالماصول سلامت کمرماجرای جهل مقدسسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش حیاتی تلومر دی ان آ دبزرگ فکر کنواکسن سرطانعواملی که برای ظهور لغت اتاثیر ژنها بر اختلالات خهمه چیز در زمان مناسبپیوندی که فراتر از امکانجهانی در ذهنانسان ها می توانند میدان دندان ها را مسواک بزنید تلوتیراستامادامه بحث تکامل چشمرنگین کمانبه نقاش بنگرمدل همه جانبه نگر ژنرالیسندرم کووید طولانینقشه مغزی هر فرد منحصر بهتفاوت ها و تمایزها کلید بیک پیشنهاد خوب برای آسان مقالاتتاثیر گیاه خواری بر رشد وهنر، پر کردن است نه فحش دپرتوهای صادر شده از سیاهجریان انرژی در سیستم های ايندگان چگونه خواهند دیددانش قدرت استملاحظات بیهوشی قبل از جرارتباط بین هوش طبیعی و هوروزه داری متناوب، مغز را بیماری های مغز و اعصاب و مرگ تصادفیسیاره ی ابلهانچهار میلیارد سال تکامل بتلاشی برای درمان قطع نخاژنهای هوش ، کدامندتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی هوش مصنوعی از عروسک بازی آیا ما کالا هستیمحلقه های اسرارآمیزایا ابزار هوشمندی یا مغز داروی فامپیریدین یا نورلمنابع انرژی از نفت و گاز از نظر علم اعصاب یا نرووسریواستیگمینبیندیشمشاهده آینده از روی مشاهستون فقرات انسان دو پا جلنیاز به آموزش مجازی دیجیتو یک جهان در مغز خودت هسکوچ از محیط نامناسبتاثیر رژیم گیاه خواری بر هوش مصنوعی به کمک هوش طبیآیا انسان با مغز بزرگش اخابتدا سخت ترین استدارویی خلط آورمنبع هوشیاری کجاست قسمت راه انسان شدن، راه رفتن واز تکینگی تا مغز از مغز تبار سنین ابزار هوشمندی امغز چگونه صداها را فیلتر شلیک فراموشیتولید یا دریافت علمچگونه تکامل مغزهای کنونیکاهش التهاب ناشی از بیماتروس جریان انرژیهوش، ژنتیکی است یا محیطیحس و ادراک قسمت هشتمآیا راهی برای رفع کم آبی ابزار بقا از نخستین هماندر سال حدود 7 میلیون نفر از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزمین زیر خلیج فارس تمدنی بحثی درباره هوش و تفاوتهمغز به تنهایی برای فرهنگ شاهکار شش گوشتوپیراماتچالش هوشیاری و اینکه چرا کریستال زمان(قسمت اولتشخیص آلزایمر سالها قبل آسيب میکروواسکولاریا آسهرچیز با یک تاب تبدیل به حس و ادراک قسمت سی و ششمابزار بقای موجود زنده از درمان سرطان با امواج صوتاز تکینگی تا مغز، از مغز مهندسی ژنتیک در حال تلاش زونا به وسیله ویروس ابله برین نت به جای اینترنتویتامین E برای فعالیت صحششمین کنگره بین المللی ستکامل مداومنرمشهای مهم برای تقویت عگوشت خواری یا گیاه خواریثبت و دستکار ی حافظهاقلیت خلاقخم شدن فضا-زمانفراموش کارها باهوش تر هسابزارهای بقا از نخستین هدرگیری مغز در بیماران مباستفاده از انرژی خلامیدازولام در درمان تشنج زبان و شناخت حقیقت قسمت چنقش محیط زندگی و مهاجرت دبرخی بیماری ها که در آن بواقعیت و انعکاسعقلانیت بدون تغییرتأثیر نگاه انسان بر رفتانزاع بین علم و جهل رو به پگشایش دروازه جدیدی از طرجهان هایی در جهان دیگرانفجار و توقف تکاملی نشاخبر مهم تلسکوپ هابلقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصاجزایی ناشناخته در شکل گذخیره ی شگفت انگیز اطلاعاضطراب و ترسماده ی تاریکسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش خرچنگ های نعل اسبی دربزرگ شدن مغز محدود به دورواکسن سرطانعوارض ازدواج و بچه دار شدتاثیر کلام در آیات کلام بهمه چیز در زمان کنونی استپیوستگی همه ی اجزای جهانجهان، تصادفی نیستانسان یک کتابخانه استدو ویژگی انتزاع و قدرت تجلوزالمعده(پانکراس)مصنوعاداراوون تنها داروی تاییرهبر حقیقیبه هلال بنگرمدل هولوگرافیک ژنرالیزهسندرم گیلن باره به دنبال نقشه های مغزی جدید با جزیتفاوت ها را به رسمیت بشنایک آلل ژنتیکی که از نئاندتاثیر ویتامین دی بر بیماتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوموارکتوس ها ممکن است دآلودگی هوا چالش قرن جدیدجریان انرژی در سیستم های ايا اراده آزاد توهم است یدانش محدود به ابعاد چهارممانتین یا آلزیکسا یا ابارتباط شگفت مغز انسان و فروزه داری و بیمار ی ام اس بیماری وسواسمرگی وجود نداردسیاره ابلهانچهار ساعت پس از کشتار خوکتلاشی تازه برای گشودن معژنهای حاکم بر انسان و انستاثیر درجه حرارت بر عملکتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی آیا ما تنها موجودات زنده حمله ویروس کرونا به مغزایا بیماری ام اس (مولتیپداروی لیراگلوتیدمنابع انرژی از نفت و گاز از نظر علم اعصاب اراده آزریاضیات یک حس جدید استبیهوش کردن در جراحی و بیممطالبه ی حق خودسخن و سکوتچیز جدید را بپذیرتو کز محنت دیگران بی غمیکوچک شدن مغز از نئاندرتاتاثیر رژیم گیاه خواری بر هوش مصنوعی به شناسایی کاآیا احتمال دارد رویا از آابتدایی که در ذهن دانشمنداستانها و مفاهیمی اشتبامنبع هوشیاری کجاست قسمت راه بی شکستاز تکینگی تا مغز از مغز تبارداری بدون رحممغز ناتوان از توجیه پیداشلیک فراموشیتولید پاک و فراوان انرژیچگونه جمعیت های بزرگ شکل کاهش حافظه هرچند فرایندیتری فلوپرازینهیچ چیز همیشگی نیستحس و ادراک قسمت پنجمآیاما مقهور قوانین فیزیکابزار بقا از نخستین هماندرمان های اسرار آمیز در آاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزمان چیستبحثی درباره هوش و تفاوتهمغز برای فراموشی بیشتر کشاید گوشی و چشمی، آماده شتوانایی مغز و دیگر اجزای چالش دیدگاه های سنتی در بکریستال زمان(قسمت دوم)تصویر زیبا از سلولآسیب ها ناشی از آلودگی هوهز ذره، یک دنیاستحس و ادراک قسمت سیزدهمابزار بقای موجود زنده از درمانهای بیماری پارکینساز تکینگی تا مغز، از مغز مهربانی، شرط موفقیتزیباترین چیز در پیر شدنبرای یک زندگی معمولیویتامین E در چه مواد غذایصبر بسیار بایدتکامل چشمچرا مغز انسان سه هزار سالگیلگمش باستانی کیستثبت امواج الکتریکی در عصالکترومغناطیس شنوایی و هخونریزی مغز در سندرم کووفراموشی همیشه هم بد نیستابزارهای بقا ازنخستین همدرگیری مغزی در سندرم کوواستفاده از سلول های بنیامکانیک کوانتومی بی معنی زبان و شناخت حقیقت قسمت انقش نگاه از پایین یا نگاهبرخی بیماری های خاص که بدواقعیت خلا و وجود و درک معقیده ی بی عملتئوری تکامل امروز در درمنسبت ها در کیهانپمبرولیزوماب در بیماری چجهان یکپارچهانقراض را انتخاب نکنیدخدا موجود استقانون مندی نقشه ژنتیکی ماحیای بینایی نسبی یک بیمذره ی معین یا ابری از الکاطلاع رسانی اینترنتیماده ی خالیسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش داروهاي مختلف معروف بزرگ شدن تقریبا ناگهانی واکسن ضد اعتیادعید نوروز مبارکتاثیر کپسول نوروهرب بر نهمه ی سردردها بی خطر نیستپیام های ناشناخته بر مغز جهش های ژنتیکی مفید در ساانسان جدید از چه زمانی پادو برابر شدن خطر مرگ و میلیس دگرامفتامین یا ویاسادب برخورد با دیگرانروی و منیزیم در تقویت استبه کدامین گناه کشته شدندمدل هولوگرافیک تعمیم یافسندرم پیریفورمیسنقص در تشخیص هیجانات عامتفاوت های بین زن و مرد فقیک جهش ممکن است ذهن انسانصفحه اصلیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش فوق العاده، هر فرد اسآلودگی هوا و ویروس کروناجستجوی متن و تصویر به صورايا اراده آزاد توهم است یدانش بی نهایتمن کسی در ناکسی دریافتم ارتباط شگفت انگیز مغز انروزه داری سلول های بنیادبیماری کروتز فیلد جاکوبمراحل ارتقای پله پله کیهسیاره ابلهاننوآوری ای شگفت انگیز دانتلاشی جدید در درمان ام اسکل اقیانوس در یک ذرهتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی آیا مغز تا بزرگسالی توسعحمایت از طبیعتایا بدون زبان میتوانیم تداروی تشنجی دربارداریمنابع انرژی از نفت و گاز از نظر علم اعصاب اراده آزریسدیپلام تنها داروی تایبیهوشی در بیماران دچار امطالبی در مورد تشنجسخن پاک و ثابتچیزی منتظر شناخته شدنتو پیچیده ترین تکنولوژی کوچکترین چیز یک معجزه استاثیر رژیم گیاه خواری بر هوش مصنوعی در کامپیوترهاحس و ادراک قسمت 67آیا احتمال دارد رویا از آابتذال با شعار دیندخالت در ساختار ژنهامنبع هوشیاری کجاست قسمت رابطه تشنج و اوتیسماز تکینگی تا مغز از مغز تبازگشت از آثار به سوی خدامغز و اخلاقشنا در ابهای گرم جنوب نیاتولید سلولهای جنسی از سلچگونه جمعیت های بزرگ شکل کاهش دوپامین عامل بیماریتری فلوپرازینهیچ وقت خودت را محدود به حس و ادراک قسمت پنجاهآب زندگی است قسمت چهارمابزار بقا از نخستین هماندرمان های بیماری آلزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمزمان و مکان، ابعاد کیهان بحثی درباره هوش و تفاوتهمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟شاید درست نباشدتوازن مهمتر از فعالیت زیچاالش ها در تعیین منبع هوکریستال زمان(قسمت سوم)تصویر زیبای اصفهانآشنا پنداریهزینه ای که برای اندیشیدحس و ادراک قسمت ششمفلج نخاعی با الکترودهای ابزار بقای موجود زنده از درهای اسرارآمیز و پوشیدهاز تکینگی تا مغز، از مغز مولتیپل اسکلروز در زنان زیباترین چیز در افزایش سمغز بزرگ چالش است یا منفعبرای پیش بینی آینده مغز دویتامین کاصرع و درمان های آنتکامل و ارتقای نگاه تا عمچرا مغزهای ما ارتقا یافت گیاه بی عقل به سوی نور میجلوتر را دیدنالکتروتاکسی(گرایش و حرکخواندن ، یکی از شستشو دهنفرایند پیچیده ی خونرسانیابزارهای بقای موجود زندهدرگیری مغزی در سندرم کوواستفاده از سلول های بنیامکانیزمهای دفاعی در برابزبان و شناخت حقیقت قسمت دنقش نظام غذایی در تکامل مبرخی توجهات در ببمار پاروالزارتان داروی ضد فشار علم و ادراک فقط مشاهده ی تئوری تکامل در پیشگیری و نسبت طلایی، نشانه ای به سپنج اکتشاف شگفت آور در موجهان یکپارچهانواع سکته های مغزیخدای رنگین کمانقانون گذاری و تکاملاحیای بینایی نسبی یک بیمذرات کوانتومی زیر اتمی قاطلاعات حسی ما از جهان، چماده ای ضد التهابیسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش درختان در تکاملبزرگترین خطایی که مردم مواکسنی با تاثیر دوگانه اعامل کلیدی در کنترل کارآتاثیر کپسول نوروهرب بر تهمیشه چشمی مراقب و نگهباپیشینیان انسان از هفت میجهش های ژنتیکی غیر تصادفانسان خطرناکترین موجوددو برابر شدن خطر مرگ و میلا اکراه فی الدینادراک ما درک ارتعاشی است رویا و واقعیتبه امید روزهای بهترمدل های ریز مغز مینی برینسندرم پس از ضربه به سرنقطه بی بازگشتتفاوت های تکاملی در مغز ویک رژیم غذایی جدید، می توسوالات پزشکیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی می تواند بر احآلزایمرجستجوی هوشیاری در مغز ماای نعمت من در زندگیمدانشمندان موفق به بازگردمنابع انرژي پاک سرچشمه حارتباط شگفت انگیز مغز انروش مقابله مغز با محدودیبیماری گیلن باره و بیمارمرز مرگ و زندگی کجاستسیر آفرینش از روح تا مغز نوار مغز مشاهده ی غیر مستتمایل زیاد به خوردن بستنکلمات بلند نه صدای بلندتمدن قدیمی ای در جنوب ایرکلوزاپین داروی ضد جنونتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی آیا همه جنایت ها نتیجه بیحوادث روزگار از جمله ویرایا تکامل هدفمند استداروی جدید ALSمنابع بی نهایت انرژی در داز واقعیت امروز تا حقیقتبیوگرافیمطالعه ای بیان میکند اهدسختی ها رفتنی استچیزی خارج از مغزهای ما نیتو افق رویداد جهان هستیکووید نوزده و خطر بیماری تاثیر رژیم گیاهخواری بر هوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک قسمت 74آیا برای تولید مثل همیشه ابداع دی ان ای بزرگترین ددر مانهای کمر دردمنبع هوشیاری کجاست قسمت53رادیوی مغز و تنظیم فرکاناز تکینگی تا مغز از مغز تبازگشت به ریشه های تکاملمغز و سیر تکامل ان دلیلی شناخت و معرفت، و نقش آن دتولترودینچگونه حافظه را قویتر کنیکاهش سن بیولوژیکی، تنها ترک امروزهیچ کاری نکردن به معنی چیحس و ادراک قسمت پنجاه و یآب زندگی است قسمت اولابزار بقا از نخستین هماندرمان های جدید میگرناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمزمان و صبربحثی درباره احساسات متفاشب سیاه سحر شودتوسعه هوش مصنوعی قادر اسناتوانی از درمان برخی ویکشف مکانیسم عصبی خوانش پتصویربرداری فضاپیمای آمآشنا پنداریحس و ادراک قسمت شصت و هشتفلج بل، فلجی ترسناک که آنابزار بقای موجود زنده از دریای خدااز تکینگی تا مغز، از مغز مواد کوانتومی جدید، ممکنزیر فشار کووید چه باید کرمغز بزرگ چالشهای پیش روبرای اولین بار دانشمندانویتامین کا و استخوانضرورت زدودن افکارتکامل و ریشه ی مشترک خلقتچرا ویروس کرونای دلتا واگیاه خواری و گوشت خوار کدجمجمه انسان های اولیهالگو و عادت را بشکن و در اخواب سالم عامل سلامتیفرایند تکامل و دشواری هاابزارهای بقای از نخستین درگیری اعصاب به علت میتواستفاده از سلول های بنیاما انسانها چه اندازه نزدزبان و شناخت حقیقت قسمت سنقش نظریه تکامل در شناسابرخی توصیه ها برای واکسیواکنش های ناخودآگاه و تقعلم و روحتئوری جدید، ویران کردن گنشانه های گذشته در کیهان پول و شادیجهان کنونی و مغز بزرگتریانگشت ماشه ایخسته نباشی باباقانون جنگلاحساس گذر سریعتر زمانذرات کوانتومی زیر اتمی قاطلاعاتی عمومی در مورد مماده، چیزی بیش از یک خلا سفری به آغاز کیهاننقش ذهن و شناخت در حوادث بزرگترین درد از درون است واسطه ها د رمسیر ایجاد مغعادت کردن به نعمتتاثیر کپسول نوروهرب بر سهمیشه اطمینان تو بر خدا بپیشرفت های جدید علوم اعصجهش تمدنی عجیب و شگفت انسانسان عامل توقف رشد مغزدو سوی واقعیتلایو دوم دکتر سید سلمان فادغام میان گونه های مختلرویا و کابوسبه بالا بر ستارگان نگاه کمدیون خود ناموجودسندرم سردرد به دلیل افت فنمیتوان با بیرون انداختنتفاوت های زبانی سرمنشا تیکی از علل محدودیت مغز امپیامهای کاربرانتاثیر گیاهخواری بر رشد و هوش مصنوعی و کشف زبان هایآملودیپین داروی ضد فشار حفره در مغزای آنکه نامش درمان و یادشدانشمندان نورون مصنوعی سمنابع انرژی از نفت و گاز ارتباط غیرکلامی بین انساروش های صرفه جویی در ایجابیماری آلزایمر، استیل کومرز بین انسان و حیوان کجاسیستم تعادلی بدننوار مغز در فراموشی هانوار مغز در تشخیص بیماری تمدن پیشرفته ی پیشینیانکلام و زبان، گنجینه ای بستاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی آیا هوش مصنوعی می تواند نحکمت الهی در پس همه چیزایجاد احساساتداروی جدید s3 در درمان ام منابع جدید انرژیاز کجا آمده ام و به کجا میبیوگرافیمعماری، هندسه ی قابل مشاسرنوشتچیزی شبیه نور تو نیستتو انسانی و انسان، شایستکودک هشت ساله لازم است آدتاثیر عصاره تغلیظ شده گیهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک قسمت 75آیا بزرگ شدن مغز فقط در دابزار هوش در حال ارتقا ازدر محل کار ارزش خودت را بمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمراز تغییراز تکینگی تا مغز از مغز تبازخورد یا فیدبکمغز کوانتومیشناخت درون، شناخت بیرون؛تومورها و التهاب مغزی عانگاه محدود و تک جانبه، مشکایروپاکتیک چیستترکیب حیوان و انسانهیچ کس مانند تو نگاه نمیکحس و ادراک قسمت پنجاه و دآب زندگی است قسمت دومابزار بقا از نخستین هماندرمان های جدید در بیماری از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمزمان واقعیت است یا توهمبحثی درباره احساساتی غیرشبیه سازی میلیون ها جهان توسعه برخی شغل ها با هوش ناتوانی در شناسایی چهره کشف مکانیسمی پیچیده در بتصور از زمان و مکانآغاز فصل سرما و دوباره تکحس و ادراک قسمت شصت و دوفلج خوابابزار بقای موجود زنده از درک فرد دیگر و رفتارهای ااز تکینگی تا مغز، از مغز موجود بی مغزی که می تواندزیرفون داروی ضد ام اسمغز بزرگ و فعال یا مغز کوبرای تمدن سازی، باید در بویتامین کا در سبزیجاتضررهای مصرف شکر و قند بر تکامل ابزار هوش ، راه پر چرا پس از بیدار شدن از خوگیرنده باید سازگار با پیجنبه های موجی واقعیتالگوی بنیادین و هوشیاریخواب سالم عامل سلامتی و یفرایند حذف برخی اجزای مغابزارهای دفاعی و بقای مودرختان اشعار زمیناستیفن هاوکینگ در مورد هما انسانها چه اندازه نزدزبان جانسوزنقش هورمون های تیروئید دبرخی درمان های Spinal Muscular Atواکنش به حس جدیدعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتا 20 سال آینده مغز شما به نشانه های پروردگار در جهپوست ساعتی مستقل از مغز دجهان کاملی در اطراف ما پرانگشت نگاری مغز نشان میدخطا در محاسبات چیزی کاملقانون جنگلاحساسات کاذبذرات کوانتومی زیر اتمی قاطلاعاتی عمومی در مورد مماشین دانشسقوط درون جاذبه ای خاص، چنقش روی و منیزیم در سلامتبسیاری از بیماری های جدیوبینار اساتید نورولوژی دعارضه جدید ویروس کرونا ستاثیر کپسول نوروهرب بر سهمیشه راهی هستپیشرفت در عقل است یا ظواهجهشهای مفید و ذکاوتی که دانسانیت در هم تنیده و متصدولت یا گروهکلبخند بزن شاید صبح فردا زادغام دو حیطه علوم مغز و رویا و خبر از آیندهبه بالاتر از ماده بیندیشمدیریت اینترنت بر جنگسوپاپ ها یا ترانزیستورهانمیتوان بر سیاه سیاه نوشتفاوت ایستایی و تکاپویافته های نوین علوم پرده سایتهای دیگرتاثیر انتخاب از طرف محیط هوش مصنوعی گوگل به کمک تشآموزش نوین زبانحقیقت قربانی نزاع بین بی ایمپلانت مغزی کمک میکند دانشمندان یک فرضیه رادیکمنابع انرژی از نفت و گاز ارتروز یا خوردگی و التهاروش هایی برای جلوگیری از بیماری الزایمرمرز جدید جستجو و اکتشاف، سیستم دفاعی بدن علیه مغز نوار مغزی روشی مهم در تشختمدن بشری و مغز اخلاقیکلرال هیدرات برای خوابانتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی آیا هوش مصنوعی زندگی بشرحافظه میتواند بزرگترین دایرادهای موجود در خلقت بداروی جدید میاستنی گراویمناطق خاصی از مغز در جستجریشه های مشترک حیاتاز آغاز خلقت تا نگاه انسابیان ژن های اسکیزوفرنی دمعنی روزهسریعترین کامپیوتر موجودنکاتی در مورد تشنجتو با همه چیز در پیوندیکودک ایرانی که هوش او از تاریک ترین بخش شبهوش مصنوعی درمانگر کامپیحس و ادراک قسمت چهلآیا تکامل و تغییرات ژنتیابزار بقا از نخستین هماندر چه مرحله ای از خواب ، رمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتراست دستی و چپ دستیاز تکینگی تا مغز از مغز تبازسازي مغز و نخاع چالشی مغز آیندگان چگونه است ؟شناسایی تاریخچه ی تکاملیتومورهای ستون فقراتنگاه انسان محدود به ادراکار با یگانگی و یکپارچگیترازودونهیچ کس حقیقت را درون مغز حس و ادراک قسمت پنجاه و سآب زندگی است قسمت سومابزار بقا از نخستین هماندرمان های رایج ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمزمان پلانکبخش فراموش شده ی حافظهشبیه سازی سیستم های کوانتوصیه های سازمان بهداشت نادیدنی ها واقعی هستندکشف ارتباط جدیدی از ارتبتصادف یا قوانین ناشناختهآغاز مبهم آفرینشحس و ادراک قسمت شصت و ششفلج خواب چیستابزار بقای موجود زنده از درک نیازمند شناخت خویش ااز تکامل تا مغز از مغز تا موجودات مقهور ژنها هستندزیرک ترین مردممغز بزرگترین مصرف کننده برای خودآگاه بودن تو بایویتامین بی 12 در درمان دردضررهای شکر بر سلامت مغزتکامل جریان همیشگی خلقتچرا ارتعاش بسیار مهم استگالکانزوماب، دارویی جدیجنسیت و تفاوت های بیناییالگوبرداری از طبیعتخواب عامل دسته بندی و حفطفراتر از دیوارهای باورابعاد و نیازهای تکاملیدرد باسن و پا به دلیل کاهاستیفن هاوکینگ در تفسیر ما اکنون میدانیم فضا خالزبان ریشه هایی شناختی اسنقش هورمون زنانه استروژنبرخی روش های تربیتی کودکواکسن های شرکت فایزر آمرعلم به ما کمک میکند تا موتا بحر یفعل ما یشانظام مثبت زندگیپوشاندن خود از نورجهان پیوستهانتقال ماده و انرژیخطا در محاسبات چیزی کاملقانونمندی و محدودیت عالماخلاق و علوم اعصابرفتار مانند بردهاعتماد به خودمبانی ذهنی سیاه و سفیدسلول های بنیادی منابع و انقش روزه داری در سالم و جبسیاری از بیماری های جدیوجود قبل از ناظر هوشمندعدم توقف تکامل در یک انداتاثیر کتامین در درمان پاهمیشه عسل با موم بخوریمپیشرفت ذهن در خلاقیت استجهشهای مفید و ذکاوتی که دانسان، گونه ای پر از تضاددوچرخه سواری ورزشی سبک و لحظات خوش با کودکانارتقا و تکامل سنت آفرینش رویا بخشی حقیقی از زندگی به خودت مغرور نشومدارک ژنتیکی چگونه انسانسوپاپ ها یا ترانزیستورهاچند نرمش مفید برای کمردرتفاوت ارباب و رهبر حقیقییاد بگیر فراموش کنیتاثیر احتمالی عصاره تغلیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشآمارهای ارائه شده در سطح حقیقت آنطور نیست که به نظایمپلانت نخاعی میتواند ددانشمندان ژنی از مغز انسمنابع انرژی از نفت و گاز ارزش حقیقی زبان قسمت اولروش هایی ساده برای کاهش ابیماری ای شبیه آلزایمر و مزایای شکلات تلخ برای سلسکوت و نیستیمسیر دشوار تکامل و ارتقاسکته مغزینوار عصب و عضلهتمدنی قدیمی در شمال خلیج کمردردتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی آیا هوش ارثی دریافتی از پحافظه و اطلاعات در کجاست اکسی توسین و تکامل پیش اداروی جدید برای ای ال اسمنبع هوشیاری کجاست قسمت رژیم های غذایی و نقش مهم از انفجار بزرگ تا انفجار بیان حقیقتمعادله ها فقط بخش خسته کنسرگیجه از شایعترین اختلاچگونه مولکول های دی ان ایتو با باورهایت کنترل میشکودکان میتوانند ناقل بی تاریکی من و تو و گرد و غباهوش مصنوعی درخدمت خلق وححس و ادراک قسمت چهل و هفتآیا جنین انسان، هوشمندی ابزار بقا از نخستین هماندر هم تنیدگی مرزها و بی ممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمترجزخوانی هایی که امروز باز تکینگی تا مغز از مغز تبحتی علمی درباره تمایل بمغز انسان ایا طبیعتا تماشناسایی سلول های ایمنی اتوهم فضای خالینگاه از بیرون مجموعهکاربرد روباتهای ريزنانوتراشه ی بیولوژِیکهیچگاه از فشار و شکست نترحس و ادراک قسمت پنجاه و شآب، زندگی است(قسمت پنجم)ابزار بقا از نخستین هماندرمان های علامتی در ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمزمان به چه دلیل ایجاد میشبخش های تنظیمی ژنومهزینه سنگین انسان در ازاشبکه های مصنوعی مغز به درتوصیه های غیر دارویی در سنادانی در قرن بیست و یکم،کشف جمجمه ای درکوه ایرهوتظاهر خوابیده ی مادهإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَحس و ادراک سی و هفتمفلج دوطرفه عصب 6 چشمابزار بقای موجود زنده از درک و احساساز تکامل تا مغز، از مغز تموسیقی نوزیست شناسی کل در جزء فراکمغز حریص برای خون، کلید تبرای زندگی سالم، یافتن تویتامین بی هفدهطلای سیاهتکامل داروینی هنوز در حاچرا بیماری های تخریبی مغگام کوچک ولی تاثیرگذارجنسیت و تفاوت های بیناییالتهاب شریان تمپورالخودآگاهی و هوشیاريفرد حساس از نظر عاطفی و بابعاد اضافه ی کیهاندردی که سالهاست درمان نشاستخوان های کشف شده، ممکما از اینجا نخواهیم رفتزبان شناسی مدرن در سطح سلنقش ویتامین K در ترمیم اسبرخی سلولهای عصبی در تلاواکسن کووید 19 چیزهایی که علم در حال توسعهتابوهای ذهنینظریه ی تکامل در درمان بیپیموزایدجهان پیوستهاندوه دردی را دوا نمیکندخطای ادراک کارماقارچ بی مغز در خدمت موجوداخلاق پایه تکامل و فرهنگرفتار اجتماعی انسان، حاصاعتماد به خودمباحث مهم حس و ادراکسلول های بدن تو پیر نیستننقش رژیم غذایی بر رشد و ابشکه ای که ته نداره پر نموراپامیل در بارداریعدم درکتاثیر گیاه خواری بر رشد وهمجوشی هسته ای، انرژِی بپیشرفتی مستقل از ابزار هجواب دانشمند سوال کننده انعطاف پذیری مکانیسمی علدورترین نقطه ی قابل مشاهلرزش ناشی از اسیب به عصبارتوکين تراپی روشی جديد رویا تخیل یا واقعیتبه دنبال رستگاری باشمروری بر تشنج و درمان هایسوپاپ ها یا ترانزیستورهاچند جهانیتفاوتهای جنسیتی راهی برایادگیری مهارت های جدید دتاثیر ترکیبات استاتین (سهوش مصنوعی الفاگوآن چیزی که ما جریان زمان حقیقت افرادایمان به رویادانشمندان پاسخ کوانتومی منابع انرژی از نفت و گاز ارزش حقیقی زبان قسمت دومروش جدید تولید برقبیماری ای شبیه ام اس مولت