دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

تکامل چشم

تکامل چشم فیلمی ازنیل تایسون لینک ویدیو

https://www.youtube.com/watch?v=4SXHMm5I-68&fbclid=IwAR2B6ibEJ5PeZa1ScuYpyzkZUdscL9fjouO4BoyOiujlSbbRLeLiCUeW91w


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
کنترل جاذبهجدایی خطای حسی استبترس از اینکه کسی، به درگپیشرفت در عقل است یا ظواهعلم راهی برای اندیشیدن اخودآگاهی و هوشیاريمغز را از روی امواج بشناسآشنا پنداریچگونه مغز پیش انسان یا همدر محل کار ارزش خودت را بمقابله ی منطقی با اعتراضایا تکامل هدفمند استرمز امید، بی نیازی از مردهندسه در پایه ی همه ی واکماجرای جهل مقدستکامل داروینی هنوز در حاارتروز یا خوردگی و التهاوقت نهيب هاي غير علمي گذشزاویه نگاه ها یکسان نیستترس و آرمان هااعداد بینهایت در دنیای مسرکه انگبین عسلی مفید برکودکان را برای راه آماده مبانی ذهنی سیاه و سفیدحقیقت تنها چیزی است که شابحران ذهن فیلمی قابل تامپروتز چشمعادت کن از بالا نگاه کنیخدا موجود استنقش نگاه از پایین یا نگاهافزایش سرعت پیشرفت علوم نگاه انسان محدود به ادرادر درمان بیماری مولتیپل منابع انرژی از نفت و گاز تقویت استخوان در گرو تغذاگر خواهان پیروزی هستیرویاهای پر رمز و حیرتی درهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاول کف پا و حقیقتاز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین بی هفدهزبان ریشه هایی شناختی استشخیص آلزایمر سالها قبل به بالا بر ستارگان نگاه کسعی کن به حدی محدود نشویکایروپاکتیک چیستمدل همه جانبه نگر ژنرالیحافظه و اطلاعات در کجاست برین نت به جای اینترنتآملودیپین داروی ضد فشار عصب حقوق نورولووخطرات هوش مصنوعیفیلمی بسیار جالب از تغیینقش خرچنگ های نعل اسبی درامواجی که به وسیله ی ماشیچالش کمبود اندام برای پیدرمان کارتی سل و تومور مغمناطق خاص زبان در مغزتمدن قدیمی ای در جنوب ایرابزار بقا از نخستین همانروش مقابله مغز با محدودیهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر کپسول نوروهرب بر ساز تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار سفری به آغاز کیهانتعامل انسان و هوش مصنوعیبوزون هیگز چیستشکل های متفاوت پروتئین هکریستال زمان(قسمت اولمرگ و میر بسیار بالای ناشحس و ادراک (قسمت دوم )برخی اثرات مضر ویتامین دآیندهدو بار در هفته ماهی مصرف فرگشت و تکامل تصادفی محض نقشه مغزی هر فرد منحصر بهانفجار و توقف تکاملی نشانتاران، جذب کندرمان دارویی سرطان رحم بمنبع هوشیاری کجاست قسمت تنبیه چقدر موثر استابزار بقا از نخستین همانريتوکسيمب در درمان ام اسهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر انتخاب از طرف محیط از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ضد اعتیادسلسله مباحث هوش مصنوعیثبت و دستکار ی حافظهبیماری های ژنرالیزه ی عصشاید درست نباشدگمان میکنی جرمی کوچکی در مسئول صیانت از عقیده کیسحس و ادراک قسمت هفدهمبررسی و اپروچ جدید بر بیمآیا هشیاری کوانتومی وجوددیوار، از ابتدا توهم بودفساد اقتصادی سیتماتیک درچند جهانی و علمانرژی تاریکچرا ویروس کرونای دلتا وادریا آرام نخواهد شد کشتی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتو جدای از کیهان نیستیابزار بقای موجود زنده از رژیم غذایی ضد دردهوش مصنوعی درمانگر کامپیتاثیر درجه حرارت بر عملکاز تکینگی تا مغز، از مغز وسواس، بیماری استسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان ما میتواند به اندازبیماری سلیاکشربت رب انارگاهی لازم است برای فهم و معماری، هندسه ی قابل مشاحس و ادراک قسمت دهمبعد پنجمآیا تراشه ها داخل مغز، میدانشمندان ژنی از مغز انسقلب را نشکنچهار ساعت پس از کشتار خوکانسانیت در برابر دیگراننزاع بین علم و نادانی رو درگیری مغزی در سندرم کوومنشاء کوانتومی هوشیاری اتوهم فضای خالی یا توهم فضاثرات فشار روحی شدیدرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرهوش عاطفی قسمت دومتاثیر روزها، ماه ها یا سااز دست دادن دم در پیشینیاژن همه چیز نیستسیاره ی ابلهانجهان پر از چیزهای اسرار آبیرون اصل است یا درونضایعات در عصب زیر زبانیپمبرولیزوماب در بیماری چمغز چون ابزار هوش است دلیخفاش کور و انسان بینا؟آپومورفین در پارکینسونداروی لیراگلوتیدقدرت و شناخت حقیقتنوار عصب و عضله برای تاییايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیمدست بالای دستمیهمانهای ناخوانده عامل توازن مهمتر از فعالیت زیاختلال حرکتی مانند لرزش زمان پلانکاستفاده از سلول های بنیاهیچ چیز همیشگی نیستسال 2025 سال بین المللی علمتازه های بیماری پارکینسوکلید نزدیک و نگاه تو بر فجهش تمدنی عجیب و شگفت انسباور و کیهان شناسیطبیعت بر اساس هماهنگیمغز انسان رو به کوچکتر شدخواب عامل دسته بندی و حفطآرامش و سکونداروی جدید ضد میگرنلیس دگرامفتامین یا ویاساین اندوه چیستنوشیدن چای برای مغز مفید ذهت را روی چیزهای مفید متهمیشه اطمینان تو بر خدا بمکانیک کوانتومی بی معنی تکنولوژی به طرز وحشتناکیارتقا و تکامل سنت آفرینش هدف از خلقت رسیدن به ابزازندگی زودگذراصل، روان و نفس استسازگاری با محیط بین اجزاتری فلوپرازینترک امروزکندن ریشه ی خودجریان انرژی در سیستم های بحتی علمی درباره تمایل بپیشرفت ذهن در خلاقیت استعلم ساختن برج های چرخانخودآگاهی و هوشیاريمغز زنان جوانتر از مغز مرآشنا پنداریچگونه هموساپينس بر زمین در چه مرحله ای از خواب ، رمقابله با کرونا با علم اسایجاد احساساترمز بقای جهش ژنتیکیهندسه زبانِ زمان استماجرای عجیب گالیلهتکامل زبانارزش های وارونهوقتی فهمیدی خطا کردی برگزاوسکا درمان گوشرترسناک تر از کوریبقا با سازگارترین فرد اسسرگیجه از شایعترین اختلاکوری گذرای ناشی از موبایمباحث مهم حس و ادراکحقیقت خواب و رویابخش فراموش شده ی حافظهپروتز عصبی برای تکلمعادت کن خوب حرف بزنیخدا نور آسمان ها و زمین انقش نظام غذایی در تکامل مافسردگی و اضطراب در بیمانگاه از کنار و یا از روبردر دعواها چه میکنی؟منابع انرژی از نفت و گاز تقویت حافظه یا هوش مصنوعاپل ویژن پرو در تشخیص بیمرویای شفافهوش مصنوعی الفاگوتابوهای ذهنیاز واقعیت امروز تا حقیقتویتامین دی گنجینه ای بزرزبان شناسی مدرن در سطح سلتشخیص ایدزبه بالاتر از ماده بیندیششلیک فراموشیکار امروز را به فردا نیندمدل هولوگرافیک ژنرالیزهحافظه و اطلاعات در کجاست برای یک زندگی معمولیآموزش نوین زبانعصب سیاتیکدفاع از پیامبرفیروز نادرینقش داروهاي مختلف معروف امیوتروفیک لترال اسکلروچالش دیدگاه های سنتی در بدرمان پوکی استخوانمناطق خاصی از مغز در جستجتمدن پیشرفته ی پیشینیانابزار بقا از نخستین همانروش های صرفه جویی در ایجاهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر کتامین در درمان پااز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقسقوط درون جاذبه ای خاص، چتعامل انسان با هوش مصنوعبوزون هیگز جهان را از متلشکل پنجم مادهکریستال زمان(قسمت دوم)مرگ و سوال از قاتلحس و ادراک قسمت 67برخی اختلالات عصبی مثانهآینده ی انسان در فراتر ازدو برابر شدن خطر مرگ و میفراموش کارها باهوش تر هسنقشه های مغزی جدید با جزیانفجار بزرگ پایان بوده انجات در اعتماد به خوددرمان زخم دیابتی با تکنومنبع هوشیاری کجاست قسمت تهدیدهای هوش مصنوعیابزار بقا از نخستین همانریه زغالیهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر احتمالی عصاره تغلیاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن علیه سرطانسلطان جنگل یا صاحب ملکوتثبت امواج الکتریکی در عصبیماری های روانی با تاثیشایسته نیست در جیب خود قرگنجینه ای به نام ویتامین مسئولیت جدیدحس و ادراک قسمت هجدهمبررسی ژنها در تشخیص بیماآیا واکنش های یاد گرفته ودید تو همیشه محدود به مقدفشار و قدرتچند روش ساده برای موفقیتانرژی تاریک که ما نمی توچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک دریافت هورمون امید با ورمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتو دی ان ای خاص ميتوکندريابزار بقای موجود زنده از راه فراری نیستهوش مصنوعی درخدمت خلق وحتاثیر درجه حرارت بر عملکاز تکینگی تا مغز، از مغز وسیله، فقط دعا نیستسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان مادی، تجلی فضا در ذهبیماری شارکو ماری توثشربت ضد خلطگاهی مغز بزرگ چالش استمعنی روزهحس و ادراک قسمت دوازدهمبعد از کروناآیا جنین انسان، هوشمندی دانشمندان پاسخ کوانتومی قوی تر باشنون و القلمانسان، گونه ای پر از تضادنزاع بین علم و جهل رو به پدرگیری مغزی در سندرم کوومهمان ناخواندهتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)اثرات مفید قهوهرساناها و ابر رساناها و عهوش عاطفی قسمت سومتاثیر روغن رزماری استنشااز روده تا مغزژن همه چیز نیستسیاره ابلهانجهان پر از چیزهای جادویی بیست تمرین ساده برای جلوضرورت زدودن افکارپناه به بیابانمغز چگونه صداها را فیلتر خفاش با شیوع همه گیری جدیآب زندگی است قسمت چهارمداروی کنترل چربی خونقدرت کنترل خودنوار عصب و عضله تعیین محلايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیمدست خدا بارها را از دوشت میوپاتی و نوار عصب و عضلهتوت زیاد بخوریداختلال خواب فرد را مستعد زمان به چه دلیل ایجاد میشاستفاده از سلول های بنیاهیچ چیز، چقدر حقیقی استسال سیزده ماههتازه های درمان ام اسکلید، در ناشناخته هاستجهشهای مفید و ذکاوتی که دباید از انسان ترسیدپیوند اندام از حیوانات بطعمه ی شبکه های ارتباط اجمغز ایندگان چگونه استخواص فلفل سبزآرامش عقلداروی جدید ضد الزایمرلا اکراه فی الدیناین ایده که ذرات سیاهچالنوعی سکته مغزی ، وحشتناک ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعهمیشه به آنچه داری، خوشنمکانیزمهای دفاعی در برابتکنولوژی جدید که سلول هاارتقا یا بازگشت به قبل ازهر چیز با هر چیز دیگر در تزندگی سلول در بدن، جدای ااصلاح خطا با رفتن بر مسیرستم با شعار قانون بدترین ستم، بی پاسخ نیستترکیب آمار و ژنتیککندر در بیماریهای التهابجریان انرژی در سیستم های بحث درباره پیدایش و منشا پیشرفتی مستقل از ابزار هعلیت رو به عقبخودت را از اندیشه هایت حفمغزهای کوچک بی احساسآشناپنداری چیستچگونه هوشیاری خود را توسدر ناامیدی بسی امید استملاحظه های اخلاقی دربارهتفاوت قند طبیعی با قند و ایران بزرگرمز جهانهندسه، نمایشی از حقیقتماده ی تاریکتکامل زبانارزش های حقیقی ارزش های غوقتی ناراحتی چیکار میکنیزبان فرایند تکاملی برای ترسان نیستیبقا در ازای بیماریسرگردانیکی غایب شدی تا نیازمند دلمبتکران خودشکوفاحقیقت در علم، هرگز نهایی بخش های تنظیمی ژنومپرورش مغز مینیاتوری انساعادت کردن به نعمتخدا بخشنده است پس تو هم بALS نگاهی کامل بر بیماری ونقش نظریه تکامل در شناساافسردگی و ساختار مغزنگاه از بیرون مجموعهدر سال حدود 7 میلیون نفر منابع انرژی از نفت و گاز تقویت سیستم ایمنیاپی ژنتیکروان سالمهوش مصنوعی اکنون می توانتاثیر فکر بر سلامتاز کجا آمده ام و به کجا میویروس مصنوعیزبان شناسی نوین نیازمند تصویر خورشید یا خود خورشبه جای محکوم کردن دیگران شلیک فراموشیکار با یگانگی و یکپارچگیمدل هولوگرافیک تعمیم یافحافظه و اطلاعات در کجاستبرای پیش بینی آینده مغز دآمارهای ارائه شده در سطح عضلانی که طی سخن گفتن چقددفاع در برابر تغییر ساختفیزیک مولکولها و ذرات در نقش درختان در تکاملامید نیکو داشته باش تا آنچاالش ها در تعیین منبع هودرمان پوکی استخوانمنبع نور واقعی و ثابت، حقتمدن بشری و مغز اخلاقیابزار بقا از نخستین همانروش های عملی برای رفع کمرهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد واز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیدسقوط زیگزاگی یا ناگهانیتعداد کلی ذهن ها در جهان بی نهایت در میان مرزهاشکرگزار هر چیزی باش که داکریستال زمان(قسمت سوم)مرگ انتقال است یا نابود شحس و ادراک قسمت 74برخی اصول سلامت کمرآینده ی حمل و نقل هوایی ددو برابر شدن خطر مرگ و میفراموشی همیشه هم بد نیستنقشه با واقعیت متفاوت اسانقراض را انتخاب نکنیدنجات در راستگوییدرمان ساده ی روماتیسممنبع هوشیاری کجاست قسمت53تو یک معجزه ایابزار بقا از نخستین همانریواستیگمینهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر بینش و انتظارات فراز تکینگی تا مغز از مغز تواکسنی با تاثیر دوگانه اسم زنبور ، کلیدی برای وارجلو رفتن یا عقبگردبیماری وسواسشادی، پاداش انجام وظیفهگندم بکاری، جو درو نمیکنمسئولیت در برابر محیط زیحس و ادراک قسمت هشتمبررسی بیماری التهابی رودآیا یک، وجود دارددیدن خدا در همه چیزفشار روحی، همیشه بد نیست چندین ماده غذایی که ماننانرژی خلا ممکن استچرا پس از بیدار شدن از خودریای خدامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتو در میانه ی جهان نیستی ابزارهای پیشرفته ارتباط راه نجاتهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتاثیر درجه حرارت بر عملکاز تکینگی تا مغز، از مغز یک پیام منفرد نورون مغزی سوخت هیدروژنی پاکجهان مرئی و نامرئیبیماری ضعف عضلات نزدیک بشش مرحله تکامل چشمگاهی جهت را عوض کنمعاینه قبل از نوار عصب و حس و ادراک قسمت سومبعد از کروناآیا جهان ذهن و افکار ما مدانشمندان اولین سلول مصنقیچی ژنتیکینوآوری ای شگفت انگیز دانانعطاف پذیری مکانیسمی علنسبیت عام از زبان دکتر بردرگیری اعصاب به علت میتومهندسی ژنتیک در حال تلاش توهم چیستاثرات مفید روزه داریرستگاری محدود به یک راه نهوش عاطفی قسمت ششمتاثیر رژیم گیاه خواری بر از سایه نترسژن هوش و ساختارهای حیاتی سیاره ابلهانجهان دارای برنامهبیش از نیمی از موارد انتقضرب المثل یونانیپنج اکتشاف شگفت آور در مومغز ناتوان از توجیه پیداخلا، حقیقی نیستآب زندگی است قسمت هفتمداروی تشنجی دربارداریقدرت انسان در نگاه به ابعنوار عصب و عضله در مطب دکنعناعدستورالعمل مرکز کنترل بیمیوتونیک دیستروفیتوسعه هوش مصنوعی قادر اساختلال در شناسایی حروف و زمان شگفت انگیزاستفاده از سلول های بنیاهیچ وقت خودت را محدود به سانسور از روی قصد بسیاری تاسف بار است انسان، حق خوکلام و زبان، گنجینه ای بسجهشهای مفید و ذکاوتی که دبابا زود بیاپیوند اندام حیوانات به اظهور امواج مغزی در مغز مصمغز ابزار بقای برتر مادیخواص منیزیمآرامش(سکوت) stillness و تکاپوداروی سل سپتلاموژین داروی ضد اوتیسم؟این ابتدای تناقض هاستنیوالینذره ی معین یا ابری از الکهمیشه داناتر از ما وجود دما انسانها چه اندازه نزدتکنولوژی جدید که سلول هاارتوکين تراپی روشی جديد هر جا که جات میشه، جات نیزندگی، مدیریت انرژیاصول انجام برخی نرمش ها داصول توسعه ی یک ذهن کاملستون فقرات انسان دو پا جلکندر علیه سرطانجریان انرژی در سیستم های بحثي درباره هوش و تفاوتهپپوگستعلایم کمبود ویتامین E را خودروهای هیدروژنیمغز، فقط گیرندهآشتی بهتر استچگونه واکسن کرونا را توزدر هم تنیدگی مرزها و بی مملاحظات بیهوشی قبل از جرتفاوت مغز انسان و میمون هایرادهای موجود در خلقت برمز جهان خاصیت فراکتالهنر فراموشیتکامل زبان انسان از پیشیارزش حقیقی زبان قسمت اولوقتی پر از گل شدی خودت را زبان متغیرتزریق قیچی ژنتیکی کریسپربقای حقیقی در دور ماندن اسربازان ما محققا غلبه می کیهان خود را طراحی میکندمتواضع باشحقیقت راستین انسان علم ببخش بزرگی حس و ادراک ما اپرکاری تیروئیدعادت بد را ترک کنخدا تاس نمیریزدNVG 291نقش هورمون های تیروئید داقلیت خلاقنگاه از دور و نگاه از نزددر عید نوروز مراقب تصادف منابع انرژی از نفت و گاز تلقین اطلاعات و حافظهابتدا سخت ترین استروبات ها قول میدهندهوش مصنوعی از عروسک های بتاثیر مشاهده بر واقعیت باز کسی که یک کتاب خوانده ویروس های باستانی، مغز مزبان، نشان دهنده ی سخنگو تصویر در هم تنیدگی کوانتبه جای تولید، بیشتر گوش کشنا در ابهای گرم جنوب نیاکارهای کوچک، بی ارزش نیسمدل های ریز مغز مینی برینحافظه ی ما انسان ها چرا مبرای اولین بار دانشمندانآن چیزی که ما جریان زمان غم بی پایاندقیق ترین تصاویر از مغز افیزیک هوشیارینقش ذهن و شناخت در حوادث امید نجاتنابینایی در نتیجه ی گوشی درمان آرتروز با ورزش موضمنبع هوشیاری کجاست قسمت تمدن زیر آبابزار بقا از نخستین همانروش هایی برای مقابله با اهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد واز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمرسلول های مغزی عامل پارکیتعذیه ی ذهنبی نظمی مقدمه شناختشکست حتمیکشف مکانیسم عصبی خوانش پمرگ تصادفیحس و ادراک قسمت 75برخی اطلاعات روانشناسی مآینده ی علم و فیزیک در60 ثدو داروی جدید برای میاستفراموشی و مسیر روحانینقص های سیستمی ایمنیانواع سکته های مغزینخاع ما تا پایین ستون فقردرمان سرگیجه بدون نیاز بمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتو یک جهان در مغز خودت هسابزار بقای موجود زنده از ریاضیات یک حس جدید استهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر ترکیبات استاتین (ساز تکینگی تا مغز از مغز توابسته به دوستی این و آن سماگلوتید داروی کاهش دهنجلوتر را دیدنبیماری کروتز فیلد جاکوبشب سیاه سحر شودگوهر با نظر دیگران سنگ نممستند جهان متصلحس و ادراک قسمت هشتاد و نبررسی سیستم تعادلی بدن اآیا کیهان می تواند یک شبیدیدگاه نارسای دوگانه ی مفضا و ذهن بازچندجهانیانرژِی برای ایجاد اضطرابچرا ارتعاش بسیار مهم استدرک فرد دیگر و رفتارهای امنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتوقف؛ شکستابزارهای بقا از نخستین هراه های جدید برای قضاوت رهوش مصنوعی، کیفیت فریب متاثیر درجه حرارت بر عملکاز تکینگی تا مغز، از مغز یک پیشنهاد خوب برای آسان سودمندی موجودات ابزی بر جهان مشارکتیبیماریهای تحلیل عضلانی اششمین کنگره بین المللی سگاهی در پارکینسون باید پمعادله ها فقط بخش خسته کنحس و ادراک قسمت سی و هشتمبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا جهش های ژنتیکی، ویرودانشمندان تغییر میدان مغقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصنوار مغز مشاهده ی غیر مستاهمیت کنترل خشمچسبیدن به خود، مانع بزرگ درب بسته با غیر خود باز ممهندسی بدنتوهم و خیالاثرات مضر ماری جوانارشته نوروایمونولوژی و نقهوش عاطفی بیشتر در زنانتاثیر رژیم گیاه خواری بر از سایه بگذرژن یا نقشه توسعه مغز و نقسیب یکسان و دیدگاه های متجهان در حال نوسان و چرخشبیشتر کمردردها نیازی به ضربه مغزی در تصادف رانندپول و شادیمغز و قلب در جنین موش مصنخلا، خالی نیستآب زندگی است قسمت اولداروی جدید ALSقدرت ذهننوبت کودکانهفت چیز که عملکرد مغز تو دغدغه نتیجه ی نادانی استمیگرن و پروتئین مرتبط با توسعه برخی شغل ها با هوش اختلال در شناسایی حروف و زمان طلایی سکته ی مغزی رااستفاده از سلول های بنیاهیچ کاری نکردن به معنی چیسانسور بر بسیاری از حقایتبدیل پلاستیک به کربن و سکلام، در تحولی شگفت آور بجوانان وطنباد و موجپیوند سر آیا ممکن استظرف باید پر شود چه با چرک مغز ابزار برتر بقاخواص میوه ی بهآرزوها را کم کنداروی ضد چاقیلایو دوم دکتر سید سلمان فاین بیمار را باید چه کار نیکولا تسلاذرات کوانتومی زیر اتمی قهمیشه راهی هستما انسانها چه اندازه نزدتکینگیارتباط میکروب روده و پارهر حرکت خمیده می شود و هر زندگی، مراتب هوشیاری استهرچیز با یک تاب تبدیل به زندان ذهنیاصول سلامت کمرستارگانی قبل از آغاز کیهکو کیو تن coQ10جراحی هوشیار مغزبحثی جالب درباره محدودیتپایان، یک آغاز استعلایم کمبود ویتامین E را خورشید مصنوعیمغز، همه ی واقعیت را نمیبآغاز فرایند دانستنچگونه آن شکری که می خوریمدر هم تنیدگی کوانتومیممانتین یا آلزیکسا یا ابتفاوت ها و تمایزها کلید بایستادن در برابر آزادی برنگ کردن، حقیقت نیستهنر حفظ گرهتکامل ساختار رگهای مغزی ارزش حقیقی زبان قسمت دوموقتی تو از یاد گرفتن باز زبان مشترک ژنتیکی موجوداتسلیم ارتباط با من برتربلندی در ذهن ما درک بلندیسربرولایزینکیهانِ هوشیارِ در حال یامجموعه های پر سلولی بدن محقیقت غیر فیزیکیبخش بزرگتر کیهان ناشناختپراسینزوماب در پارکینسوعادت دادن مغز بر تفکرخدای رنگین کمانفقر داده ها در هوش مصنوعینقش هورمون زنانه استروژناقیانوس نادانینگاه از درون قفس یا بیروندرمان نگهدارنده ی اعتیادمنابع انرژی از نفت و گاز تلاش ها برای کشف منابع جدابتدایی که در ذهن دانشمنروبات های ریز در درمان بیهوش مصنوعی از عروسک های بتاثیر نگاه ناظر هوشیار باز آغاز خلقت تا نگاه انساویرایش DNA جنین انسان، برزبان، وسیله شناسایی محیطتصویر زیبا از سلولبه خوبی های دیگران فکرکنشناخت ناشناختهکارهایی بیش از طراحی و گپمدیون خود ناموجودحافظه ی ما انسان ها چرا مبرای بقا به جایی فراتر ازآنچه می دانم، آنچه را میخغم بی پایاندل به دریا بزنفیزیک و هوشیارینقش روی و منیزیم در سلامتامید یا ناامیدی؟ناتوانی از درمان برخی ویدرمان ام اس(مولتیپل اسکلمنبع هوشیاری کجاست قسمت تمدنی قدیمی در شمال خلیج ابزار بقا از نخستین همانروش هایی برای کم کردن اضطهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد واز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که سلول های بنیادیتغییربی هیچ می ایی و بی هیچ میرشکستن مرز دور مغزکشف مکانیسمی پیچیده در بمرگ عاطفه و محبتحس و ادراک قسمت 78برخی بیماری ها که در آن بآینده با ترس جمع نمیشوددو سوی واقعیتفراموشی آرماننقص در تشخیص هیجانات عامانیس بی کساننخاع درازتر یا کوتاهتر کدرمان سرگیجه بدون نیاز بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتو کجای جهانیابزار بقای موجود زنده از ریتوکسیمابهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر تغذیه بر سلامت روااز تکینگی تا مغز از مغز توابستگی یعنی قلادهسندرم میلر فیشرجمجمه انسان های اولیهبیماری گیلن باره و بیمارشبیه سازی میلیون ها جهان گویید نوزده و ایمنی ساکتمشکل از کجاستحس و ادراک قسمت هشتاد و شبررسی علل کمر درد در میانآیا گذشته، امروز وآینده دیروز و امروزفضای قلب منبع نبوغ استنه ناامیدی بلکه ارتقاانسولینچرا به هم اعتماد نمیکنیمدرک نیازمند شناخت خویش امنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتولید مولکول جدید توسط هابزارهای بقا ازنخستین همراه های جدید برای قضاوت رهوش مصنوعی، اتفاقات و تحتاثیر درجه حرارت بر عملکاز تکامل تا مغز از مغز تا یک آلل ژنتیکی که از نئاندسی و سه پل اصفهانجهان معنابیماری، رساله ای برای سلشعار و عملگذر زمان کاملا وابسته به معجزه های هر روزهحس و ادراک قسمت سی و ششمبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجدانشمندان روش هاي جدیدی قانون مندی نقشه ژنتیکی منوار مغز با توضیح دکتر فااهرام مصر از شگفتی های جهنسبت ها در کیهاندرختان چگونه بر تشکیل ابمهربانی، شرط موفقیتتوهم وجوداجزای پر سلولی بدن انسان رشد مغز فرایندی پیچیده اهوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر رژیم گیاه خواری بر از علم جز اندکی به شما داژن درمانی در درمان چاقیسیر آفرینش از روح تا مغز جهان در حال ایجاد و ارتقابیشتر علم، در نادانسته هضررهای مصرف شکر و قند بر پول و عقیدهمغز و هوش، برترین ابزار بخلاصه ای از مطالب همایش مآب زندگی است قسمت دومداروی جدید s3 در درمان ام قدرت شناختی انسان، محدودای نعمت من در زندگیمنور از عمق تاریکیهفت سین یادگاری از میراث ذهن ما از در هم شکستن منبمیگرن و خوابتوصیه های سازمان بهداشت اختلالات مخچهزمان، واقعی نیستاستفاده از سلول های بنیاهیچ کس مانند تو نگاه نمیکسانسور ذهنتبدیل تراکت صوتی مصنوعی کلرال هیدرات برای خوابانجوانان وطنباد غرور و سر پر از نخوت وپیوند سر برای چه بیمارانظرفیت مغز چقدر استمغز از بسیاری حقایق می گرخواص هلو برگ هلوآزمون تجربی، راهی برای رداروی ضد چاقیلازم است هیچ کاری نکنیداینکه به خاطرخودت زندگی نیاز به آموزش مجازی دیجیذرات کوانتومی زیر اتمی قهمیشه عسل با موم بخوریمما اکنون میدانیم فضا خالتکامل فردی یا اجتماعیارتباط ماده و انرژیما از اینجا نخواهیم رفتتکامل مادی تا ابزار هوشمارتباط متقابل با همه ی حیهرگز از زندگی یا امکاناتزونیسومایدترکیب حیوان و انساناضطراب و ترسسخن نیکو مانند درخت نیکوکوچ از محیط نامناسبجراحی گردن همیشه برای دیبحثی در مورد نقش ویتامين پاکسازی مغزعلائم عصبی آلزایمر، با اخوش قلبی و مهربانیمغزتان را در جوانی سیم کشآغاز فصل سرما و دوباره تکچگونه انتظارات بر ادراک در هم تنیدگی کوانتومی و پمن و وجود توهمیتفاوت ها را به رسمیت بشنااکنون را با همه ی نقص هایرنگین کمانهنر دانستنتکامل شناخت انسان با کشفارزش حقیقی زبان قسمت سوموقتی خودت را در آینه دیدیزبان چهار حرفی حیات زمینتسلیم شدن از نورون شروع مبلوغ چیستسردرد میگرنکیست هیداتید مغزمجرم، گاهی قربانی استحقیقت غیر قابل شناختبخش دیگری در وجود انسان هپرتوهای صادر شده از سیاهعارضه جدید ویروس کرونا سخدایی که ساخته ی ذهن بشر فلج نخاعی با الکترودهای نقش ویتامین K در ترمیم اسالکترومغناطیس شنوایی و هنگاه از درون مجموعه با نگدرمان نابینایان آیا ممکنمنابع انرژی از نفت و گاز تلاش های جدید در ALSابتذال با شعار دینروبات کیانهوش مصنوعی از عروسک های بتاثیر نگاه و مشاهده ناظر از انفجار بزرگ تا انفجار ویشن پروزدودن نقص از هوش مصنوعیتصویر زیبای اصفهانبه خودت مغرور نشوشناخت و معرفت، و نقش آن دکاربرد روباتهای ريزنانومدیریت اینترنت بر جنگحافظه ی هوش مصنوعیبرای تمدن سازی، باید در بآنچه ناشناخته است باید شغیرقابل دیدن کردن مادهدلایلی که نشان میدهد ما بفیزیک آگاهینقش روزه داری در سالم و جامید جدید بر آسیب نخاعیناتوانی در شناسایی چهره درمان با سلول های بنیادیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تمرکز و مدیتیشنابزار بقا از نخستین همانروش هایی برای جلوگیری از هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد واز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجرسلول های بنیادی منابع و اتغییر الگوی رشد مغزی با زبی ذهن و بی روحشکستگی لگن یا سکته ی مغزیکشف ژن جدید، می تواند گستمرگی وجود نداردحس و ادراک قسمت 82برخی بیماری های خاص که بدآیا فراموشی حتمی استدولت یا گروهکفرایند پیچیده ی خونرسانینقطه ی رسیدن به قلهانگشت ماشه اینخستین تمدن بشریدرمان سرگیجه بدون دارومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتو کز محنت دیگران بی غمیابزار بقای موجود زنده از ریسپریدونهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر حرکات چشم بر امواج از تکینگی تا مغز از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغسندرم کووید طولانیجنین مصنوعیبیماری آلزایمر، استیل کوشبیه سازی سیستم های کوانگوش دادن بهتر از حرف زدنمشکلات نخاعیحس و ادراک قسمت پنجمبرطرف کردن خشونت را از خاآیا پیدایش مغز از روی تصادیسک گردنفضای خالی ای وجود نداردنه به اعدامانسولین هوشمندچرا بیماری های تخریبی مغدرک و احساسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتولید مثل فقط با یک مادر ابزارهای بقای موجود زندهراه پیروزی در زندگی چیستهوش احساسیتاثیر درجه حرارت بر عملکاز تکامل تا مغز، از مغز تیک جهش ممکن است ذهن انسانسیلی محکم محیط زیست بر انجهان معکوسبیمارستان هوش مصنوعیصبور باشگذشته را دفن کنمعجزه ی چشمحس و ادراک قسمت سیزدهمتفکر قبل از کارآیا خداباوری محصول تکاملدانشمندان روشی برای تبدیقانون گذاری و تکاملنوار مغز ترجمه رخدادهای اولویت بندی ها کجاستنسبت طلایی، نشانه ای به سدرختان اشعار زمینموفقیت هوش مصنوعی در امتتوهم وجوداجزایی ناشناخته در شکل گرشد مغز علت تمایل انسان بهوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر رژیم گیاهخواری بر ژن ضد آلزایمرسیستم تخلیه ی مغز بینشی نجهان ریز و درشتبا همه مهربان باشضررهای شکر بر سلامت مغزپوست ساعتی مستقل از مغز دمغز و اخلاقخلاصه ای از درمان های جدیآب زندگی است قسمت سومداروی جدید لنفوم و لوکمیقدرت عشقای همه ی وجود مننور درونهم نوع خواری در میان پیشیذهن چند جانبه نیازمند نگمیگرن و روزه داریتوصیه های غیر دارویی در ساختلالات حرکتی در انسانزمان، اندک استاستیفن هاوکینگ در مورد ههیچ کس حقیقت را درون مغز ساهچاله ها تبخیر نمیشودتبدیل سلولهای محافط به سکم کردن کالری روشی سودمنجواب دانشمند سوال کننده بار مغز بر دو استخوانپیوند سر، یکی از راه حلهاعقل مجادله گرمغز به تنهایی برای فرهنگ خواص هندوانهآزمون ذهنی گربه ی شرودینداروی ضد تشنج با قابليت تلبخند بزن شاید صبح فردا زاینکه خانواده ات سالم بانیروی پنجم در طبیعتذرات کوانتومی زیر اتمی قهمیشه، آنطور نیست که هستهمکاری یا رقابتما اشیا را آنطور که هستندتکامل مداومارتباط چاقی و کاهش قدرت بهز ذره، یک دنیاستزونا به وسیله ویروس ابله ترازودوناطلاع رسانی اینترنتیسخن و سکوتکوچک شدن مغز از نئاندرتاجز تو که را دارمبحثی در مورد نقش کلسیم و پارادوکس ها در علمعلت خواب آلودگی بعد از خوخوش خیالی و خوش بینیمغزتان را در جوانی سیمکشآغاز مبهم آفرینشچگونه به سطح بالایی از هودر هم تنیدگی کوانتومی و دمن کسی در ناکسی دریافتم تفاوت های بین زن و مرد فقاکوییفلکسرهبر حقیقیهنر رها شدن از وابستگیتکامل، نتیجه ی برنامه ریارزش خود را چگونه میشناسوقتی خورشید هست شمع به کازبان نیاز تکاملی استتست نوار عصب و عضلهبلعیدن ستاره توسط سیاهچاسردرد میگرن در کودکانکیست کلوئید بطن سوممحل درک احساسات روحانیحقیقت، آن چیزی نیست که جلبخشیدن دیگران یعنی آرامشپرتوزایی از جسم سیاهعبارت های مبهم مانند انرخدایا جز تو که را دارمفلج بل، فلجی ترسناک که آننقش ژنتیک در درمان اختلاالکتروتاکسی(گرایش و حرکنگاه حقیقی نگاه به درون ادرمان های اسرار آمیز در آمنابع انرژی از نفت و گاز تلاش های جدید در درمان فرابداع دی ان ای بزرگترین دروح و آب حیاتهوش مصنوعی از عروسک های بتاثیر نگاه انسان بر رفتااز بار خود بکاه تا پرواز واقعیت فیزیکی، تابعی از سفر فقط مادی نیستتصویربرداری فضاپیمای آمبه خودت نگاه کنشناخت حقیقت یا آرزوهای گکاربرد روباتهای ريز، در مدیریت اضطراب، از مهمتریحافظه انسان و حافظه ی هوشبرای خودآگاه بودن تو بایآنچه واقعیت تصور میکنیم غار افلاطوندنیا فریب و سرگرمیفیزیکدانان ماشینی برای تنقش رژیم غذایی بر رشد و اامید درمان کرونا با هماننادیدنی ها واقعی هستنددرمان تومورهای مغزی با امنبع هوشیاری کجاست قسمت تمرکز بر هدفابزار بقا از نخستین همانروش هایی ساده برای کاهش اهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد واز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتسلول های بدن تو پیر نیستنتغییر خود یا تغییر دیگرابی سوادی در قرن 21شگفت نیست من عاشق تو باشمکشف ارتباط جدیدی از ارتبمراقب خودتون و خانواده هحس و ادراک قسمت 87برخی توجهات در ببمار پارآیا ممکن است موش کور بی مدونپزیل در بیماران قلبی فرایند تکامل و دشواری هانقطه ای بود و دگر هیچ نبوانگشت نگاری مغز نشان میدنخستین تصویر از سیاهچالهدرمان سرطان با امواج صوتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتو پیچیده ترین تکنولوژی ابزار بقای موجود زنده از ریسدیپلام تنها داروی تایهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر دوپامین و سروتونیناز تکینگی تا مغز از مغز توبینار اساتید نورولوژی دسندرم گیلن باره به دنبال جنگ هفتاد و دو ملت همه را بیماری الزایمرشبکه های مصنوعی مغز به درگوشه بیماری اتوزومال رسسمشکلات بین دو همسر و برخیحس و ادراک قسمت پنجاهبزرگ فکر کنآیا آگاهی پس از مرگ از بیدیستونی قابل درمانقفس دور خود را بشکننه به اعدامانسان قدیم در شبه جزیره عچرا حیوانات سخن نمی گویندرک کنیم ما همه یکی هستیممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتولید مثل اولین ربات های ابزارهای بقای از نخستین راه انسان شدن، راه رفتن وهوش احساسیتاثیر درجه حرارت بر عملکاز تکامل تا مغز، از مغز تیک رژیم غذایی جدید، می توسینوریپا داروی ترکیبی ضدجهان هوشمندبیندیشصبور باشگر جان به جز تو خواهد از خمعجزه ی علمحس و ادراک قسمت ششمتفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا دلفین ها می تواند از دانش، قفل ذهن را باز میکنقانون جنگلنوار مغز در فراموشی هااولین قدم شناخت نقص های خنشانه های گذشته در کیهان درد و درسموفقیت در تفکر استتوهم بی خداییاحیای بینایی نسبی یک بیمرشد در سختی استهوش عاطفی رمز آزادگیتاثیر رژِیم غذایی بر میگژنها نقشه ایجاد ابزار هوسیستم تعادلی بدنجهان شگفت انگیزبا هوش مصنوعی خودکار روبضعیف و قویپوشاندن خود از نورمغز و اخلاقخم شدن فضا-زمانآب، زندگی است(قسمت پنجم)داروی جدید میاستنی گراویقسم به فقرای آنکه نامش درمان و یادشنوروفیبروماتوزهمه چیز موج استذهن هوشیار در پس ماده ی ممیگرن سردردی ژنتیکی که بتوصیه هایی در مصرف ماهیاختلالات صحبت کردن در انزمزمه ات مانده در گوشماستیفن هاوکینگ در تفسیر هیچ اندر هیچسایه ی هوشیاریتبر را بردارکمی زاویه ی دیدت را عوض کجواب سنگ اندازیبار بزرگ ایستادن بر دو پاپیوندهای پیچیده با تغییرعقل در جهان جدید، عجیب اسمغز بیش از آنچه تصور میشوآزمون ذهنی گربه شرودینگرداروی ضد تشنج با قابليت تلحظات خوش با کودکاناین، فقط راه توستچیز جدید را بپذیررفلکس وتری با توضیح دکتر همانند سازی در انسانما به جهان های متفاوت خودتکامل چشمارتباط هوش ساختار مغز و ژهزینه ای که برای اندیشیدزیان غذاهای پرچربترازودوناطلاعات حسی ما از جهان، چسخن پاک و ثابتکوچکی قلبجستجوی متن و تصویر به صوربحثی در مورد حقیقت فضا و پاسخ گیاهان در زمان خوردعماد الدین نسیمی قربانی خوشبختی چیستمغط یک گیرنده استإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَچگونه باغبانی باعث کاهش در هر سوراخی سر نکنمن پر از تلخیمتفاوت های تکاملی در مغز واکسی توسین و تکامل پیش اروی و منیزیم در تقویت استهنر، پر کردن است نه فحش دتکثیر سلول در برابر توقف از فرد ایستا و متعصب بگذروقتی ریشه ها عمیقند از چیزبان و کلمه حتی برای کسانتست کم هزینه ی بزاق برای بنی عباس، ننگی بر تاریخسردرد میگرنی در کودکانکپسول ژری لاکتمحل درک احساسات روحانی دحقایق ممکن و غیر ممکنبخشش، عقلانی یا غیر عاقلپرسشعجول نباشخرما منبع بسیار خوب آنتی فلج خوابنقش گرمایش آب و هوا در همالکترودهای کاشتنینگاه دوبارهدرمان های بیماری آلزایمرمنابع انرژی از نفت و گاز تلاش های جدید در درمان سرابزار هوش در حال ارتقا ازروح در جهانی دیگر استهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر نگاه انسان بر رفتااز بحث های کنونی در ویروسواقعیت چند سویهسفر نامه سفر به بم و جنوب تصور ما ازمشکلات و واقعیبه دنبال رستگاری باششناخت درون، شناخت بیرون؛کاش شرف اجباری بود یا حتیمداخله ی زیانبار انسانحباب های کیهانی تو در توبرای رشد، باید از مسیر خطآنچه حس می کنیم، نتیجه ی غرور و علمدنیا مکانی بسیار اسرارآمفال نیکونقش رژیم غذایی در رشد و اامیدهای جدید برای بازیابنادیدنی ها بیشتر از دیدندرمان تشنجمنبع هوشیاری کجاست قسمت تمرکز بر امروزابزار بقا از نخستین همانروش استفاده از بالش طبیهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد واز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده توسلول بنیادی و ای ال استغییر دیگران یا تغییر خوبی شرمیشگفت انگیز بودن کیهانکشف جمجمه ای درکوه ایرهومراحل ارتقای پله پله کیهحس و ادراک قسمت چهلبرخی توصیه ها برای واکسیآیا ما کالا هستیمدوچرخه در کاهش دردهای کمفرایند حذف برخی اجزای مغنقطه بی بازگشتانتقال ماده و انرژینخستین روبات های زنده ی جدرمان ضایعات نخاعیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتو آرامش و صلحیابزار بقای موجود زنده از ریشه های مشترک همه ی موجوهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر دپاکین بر بیماری ماز تکینگی تا مغز از مغز توجود قبل از ناظر هوشمندسندرم پیریفورمیسجنگ و تصور از جنگبیماری ای شبیه آلزایمر و شبکیه های مصنوعیگوشت خواری یا گیاه خواریمشکلات روانپزشکی پس از سحس و ادراک قسمت پنجاه و یبزرگ شدن مغز محدود به دورآیا امکان بازسازی اندامهدژا وو یا اشنا پنداریقفس ذهننه بدبخت بلکه نادانانسان میوه ی تکاملچرا حجم مغز گونه انسان دردرک احساسات و تفکرات دیگمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتولید یا دریافت علمابزارهای دفاعی و بقای موراه بی شکستهوش بشری تهدید برای بشریتاثیر درجه حرارت بر عملکاز تکامل تا مغز، از مغز تیکی از علل محدودیت مغز امسیناپس، شگفتی خلقتجهان هوشیاربیهوش کردن در جراحی و بیمصبر لازمه ی پیروزی استگرفتار محدودیت ها و ابعامعجزه ی علم در کنترل کرونحس و ادراک قسمت شصت و هشتتفکر خلا ق در برابر توهم آیا دلفین ها میتوانند بادانش، یک انسان را ناسازگقانون جنگلنوار مغز در تشخیص بیماری اولین مورد PML به دنبال تکنشانه های پروردگار در جهدرد باسن و پا به دلیل کاهمولکول ضد پیریتوهم تنهاییاحیای بینایی نسبی یک بیمرشد، رسیدن به یک هدف نیستازدواج های بین گونه ای، رهوشمندی کیهانتاثیر سلامت دستگاه گوارشژنها ، مغز و ارادهسیستم دفاعی بدن علیه مغز جهان شگفت انگیز و بی زمانبا هر چیزی که نفس می کشد مطلوع و حقیقتپیموزایدمغز و سیر تکامل ان دلیلی خونریزی مغز در سندرم کووآتاکسیداروی جدید کنترل قند خونقضاوت ممنوعای جان جان بی تن مرونورون هاي مصنوعی می توانهمه چیز و هیچ چیزذهن و زندگیمیگرن شدید قابل درمان استوضیحی ساده در مورد هوش ماختلالات عضلانی ژنتیکزنان باهوش تراستخوان های کشف شده، ممکهیچگاه از فشار و شکست نترسایه را اصالت دادن، جز فرتحریک الکترومغناطیسی مغکمالگرایی دشمن پیشرفتجوسازی مدرنبار سنین ابزار هوشمندی اپیوندی که فراتر از امکانعقل سالممغز باستانی، هنوز نقش هاآزادی در چیستداروی ضد تشنج توپیراماتلرزش ناشی از اسیب به عصباینترنت بدون فیلتر ماهواچیزی منتظر شناخته شدنرفتار مانند بردهچیزی خارج از مغزهای ما نیرفتار وابسته به شکلهمجوشی هسته ای، انرژِی بما با کمک مغز خود مختاريمتکامل و ارتقای نگاه تا عمارتباط پیوسته ی جهانهزینه سنگین انسان در ازازیباترین چیز در پیر شدنتراشه مغز بدون واسطه ی داطلاعاتی عمومی در مورد مسخت ترین حصارکوچکترین چیز یک معجزه اسماده ی خالیجستجوی هوشیاری در مغز مابحثی در مورد عملکرد لوب فپختگی پس از چهل سالگي به عنصر اصلی تعیین واقعیتخوشبختی دور از رنج های منفرت، اسیب به خود استافت فشار خون ناگهانی در وچگونه تکامل مغزهای کنونیدر والنتاین کتاب بدید هممن بی من، بهتر یاد میگیرمتفاوت های زبانی سرمنشا تاکسکاربازپین در درمان تشرویکردهای جدید ضایعات نخهوموارکتوس ها ممکن است دتأثیر نیکوتین سیگار بر ماز مخالفت بشنووقتی شروع به بیدار شدن میزبان و بیان نتیجه ساختماتست آر ان اس دز میاستنی گبه قفس های سیاهت ننازسردرد و علتهای آنکامپیوتر سایبورگمحدودیت چقدر موثر استحل مشکلبدون پیر فلکپرسش و چستجو همیشه باقی اعدم توقف تکامل در یک انداخسته نباشی بابافلج خواب چیستنقش پیش زمینه ها و اراده الگو نداشتیمنگاهی بر قدرت بینایی درادرمان های بیماری اس ام ایمنابع انرژی از نفت و گاز تلاش های جدید شرکت نورالابزار بقا از نخستین همانروح رهاییهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر هوش مصنوعی بر مغزاز تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چیستسفر به مریخ در 39 روزتصور از زمان و مکانبه زودی شبکه مغزی به جای شناسایی تاریخچه ی تکاملیکتاب گران و پرهزینه شد ولمدارک ژنتیکی چگونه انسانحباب هایی تو در توبرای زندگی سالم، یافتن تآنها نمیخواهند دیگران راغربال در زندگیدنیای شگفت انگیز کوانتومفاکسیبتنقش زنجبیل در جلوگیری از امیدوار باش حتی اگر همه چنادانی در قرن بیست و یکم،درمان جدید ALSمنبع هوشیاری کجاست قسمت تمساح حد واسط میان مغز کوابزار بقا از نخستین همانروش جدید تولید برقهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد واز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمرسلول بنیادی در درمان ایدتغییر دادن ژنها آیا روزی بی عدالتی در توزیع واکسن شگفت زده و حیران باشکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمرز مرگ و زندگی کجاستحس و ادراک قسمت چهل و هفتبرخی درمان های Spinal Muscular Atآیا ما تنها موجودات زنده دوچرخه سواری ورزشی سبک و فراتر از دیوارهای باورنقطه، وجود است یا فاصلهانتروپی و هوشیارینرمش های مفید برای درد زادرمانهای بیماری پارکینسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتو افق رویداد جهان هستیابزار بقای موجود زنده از ریشه های مشترک حیاتهوش مصنوعی به کمک هوش طبیتاثیر داروهای ضد التهاب از تکینگی تا مغز از مغز توراپامیل در بارداریسندرم پیریفورمیسجنگ داده هابیماری ای شبیه ام اس مولتشباهت مغز و کیهانگیلگمش باستانی کیستمشکلات روانپزشکی در عقب حس و ادراک قسمت پنجاه و دبزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا انسان با مغز بزرگش اخدژاوو یا آشناپنداریقفس را بشکننه جنگ و نه خونریزیانسان ها می توانند میدان چرا خشونت و تعصبدرک تصویر و زبان های مخلتمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتولید پاک و فراوان انرژیابعاد و نیازهای تکاملیراه طولانی را به سلامت گذهوش در طبیعتتاثیر درجه حرارت بر عملکاز تکامل تا مغز، از مغز تیافته های نوین علوم پرده سیگار عامل افزایش مرگ ومجهان های بسیار دیگربیهوشی در بیماران دچار اصبر و واقعیتگریه ی ابر، رمز طراوت باغمعجزه در هر لحظه زندگیحس و ادراک قسمت شصت و دوآیا دست مصنوعی به زودی قادائما بخوانقانونمندی و محدودیت عالمنوار مغزی روشی مهم در تشخاولین مورد پیوند سر در اننشانه های بیداری روحیدرد زانو همیشه نیاز به جرمولتیپل اسکلروز در زنان توهم جداییاحتیاط در ورزش زانو در خاز گهواره تا گوراسکلت خارجی در درمان اختهوشمندسازی زندان هاتاثیر عصاره تغلیظ شده گیژنهای مشترک بین انسان و وسکوت و نیستیجهانی که نه با یک رخداد و با آتش، بازی نکن و بعد از طلای سیاهپیموزایدمغز کوانتومیخونریزی مغزی کشندهآتاکسی فریدریشداروی جدید آلزایمرقطار پیشرفتایمونوگلوبولین وریدی IVIgنورون های ردیاب حافظههمه چیز کهنه میشودذهن و شیمی بدنمیاستنی گراویس بدون آنتیتوضیحات دکتر فاطمی در مواختراع جدید اینترنت کوانزنجیرها را ما باید پاره کاستروژن مانند سپر زنان دهیپرپاراتیروئیدیسمساخت سلول عصبی حتی پس از تحریک عمقی مغزکمردردجامعه ی آسمانیباربر دیگران نباشپیوستگی همه ی اجزای جهانعقلانیت بدون تغییرخواص انارمغز برای فراموشی بیشتر کآزادی عقیده، آرمانی که تداروی ضد جنون در درمان تیلرزش دست ها و گردن و سر ETاینترنت، حقیقت جامعه ی فلرزش عضله یا فاسیکولاسیوایندرالرفتار اجتماعی انسان، حاصهمدلی و هوش عاطفیما بخشی از این جهان مرتبطتکامل و ریشه ی مشترک خلقتارتباط انسانی، محدود به هزاران سال چشم های بینا وزیباترین چیز در افزایش ستراشه ها روی مغزاطلاعاتی عمومی در مورد مسخت ترین کار، شناخت خود اکووید نوزده و خطر بیماری ماده ای ضد التهابیحفره در مغزبحثی درباره هوش و تفاوتهپدیده خاموش روشن در پارکعوامل موثر در پیدایش زباخیالپردازی نکننقاشی هایی با بوی گذشته یافت هوشیاری به دنبال کاهچگونه جمعیت های بزرگ شکل در یک فراکتال هر نقطه مرکمننژیتتفاوت ایستایی و تکاپواگر فقط مردم میفهمیدند کرویا و واقعیتهورمون شیرساز یا پرولاکتتأثیر نگاه انسان بر رفتااز نخستین همانند سازها تویتنام نوعی کرونا ویروس زبان و بیان، در سایه پیشرتشنچ پانایوتوپولوس تشنج به مغز خزندگان خودت اجازسردرد به دلیل مصرف زیاد مکانال یوتیوب دکتر سلمان محدودیت های حافظه و حافظحلقه های اسرارآمیزبدون بار گذشتهپرسشگری نامحدودعدم تعادل دوپامین، فقط بخطا در محاسبات چیزی کاملفلج دوطرفه عصب 6 چشمنقش پیشرفته ی سلول های بنالگو و عادت را بشکن و در انگاهی بر توانایی اجزاي بدرمان های جدید ALSمنابع انرژی از نفت و گاز تلاش هایی در بیماران قطع ابزار بقا از نخستین همانروزه داری متناوب، مغز را هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر ویتامین دی بر بیمااز تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چیستسفر به درون سفری زیباتصاویر زیبای رعد و برقبه زیر پای خود نگاه نکن بشناسایی زبان حیوانات با کتاب زیست شناسی باورمروری بر تشنج و درمان هایحد و مرزها توهم ذهن ماستبرخی ملاحظات در تشنج های آنژیوگرافی از مغزمقالاتدنیایی پر از سیاهچاله فاجعه ی جهل مقدسنقش زبان در سلطه و قدرت اامیدوارینازوکلسیندرمان جدید مولتیپل میلوممنبع هوشیاری کجاست قسمت تنفس هوازی و میتوکندریابزار بقا از نخستین همانروش صحبت کردن در حال تکامهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد واز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیدسلول بنیادین از مخاط بینتغییر زودتر اتصالات مغزیبیمار 101 ساله، مبتلا به سشگفتی های نقشه ی ژنتیکیکشیدن مادی روشی برای جلومرز بین انسان و حیوان کجاحس و ادراک قسمت چهل و هشتبرخی روش های تربیتی کودکآیا مصرف مولتی ویتامین هدوپامین قابل حل در آبفرار در فرار از میزبان، دنمیتوان با بیرون انداختنانتظار گذر تندباد؟نرمش های مفید در سرگیجهدرماندگی به دلیل عادت کرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتو انسانی و انسان، شایستابزار بقای موجود زنده از ریشه های اخلاقهوش مصنوعی به شناسایی کاتاثیر داروی ضد تشنج سدیم از تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قسندرم پای بی قرارجنبه های موجی واقعیتبیماری اسپینال ماسکولار شباهت مغز با کیهان مادیگیاه بی عقل به سوی نور میمشاهده گر جدای از شیء مشاحس و ادراک قسمت پنجاه و سبزرگترین خطایی که مردم مآیا انسان در آستانه ی انقدگرگونی های نژادی و تغییقله برای دیدن نه برای به نه روش تقویت مغزانسان یک کتابخانه استچرا در مغز انسان، فرورفتدرک حقیقت نردبان و مسیری منبع هوشیاری در کجاست؟(قتولید اندام با چاپ سه بعدابعاد اضافه ی کیهانرابطه تشنج و اوتیسمهوش عاطفی قسمت 11تاثیر درجه حرارت بر عملکاز تکامل تا مغز، از مغز تیاد گرفتن مداومسیاهچاله هاجهان هایی در جهان دیگربیو الکترونیک؛ ترکیب موجصبر بسیار بایدگربه شرودینگر و تاثیر مشمعرفی مورد نادر بیماری گحس و ادراک قسمت شصت و ششآیا رژیم غذایی گیاهی سلادارچینقارچ بی مغز در خدمت موجودنوار مغز، مفید و بی خطراولین هیبرید بین انسان و نظام مثبت زندگیدردهای سال گذشته فراموش مواد کوانتومی جدید، ممکنتوهم جدایی و توهم علماحتیاط در تعویض داروهازمین در برابر عظمت کیهاناسکار، لگوی هوشمندهوشیاری و وجودتاریک ترین بخش شبژنهای هوش ، کدامندسکوت، پر از صداجهانی که از یک منبع، تغذیبا تعمق در اسرار ابدیت و طوفان فقر و گرسنگی و بی سپیچیدگی های مغزمگسمغز آیندگان چگونه است ؟خونریزی مغزی کشنده ولی قآتاکسی مخچه ای خودایمنداروی جدید آلزایمر تاییدقطره قطرهایمپلانت مغزینوروپلاستیسیتی چیستهمه چیز در زمان مناسبمیاستنی گراویس در جوانانتیوتیکسن داروی ضد جنونادامه بحث تکامل چشمزندگی فعال و مثبت روند آلاسرار آفرینش در موجهاوکينگ پیش از مرگش رسالساخت شبکه عصبی مصنوعی با تحریک عمقی مغز در آلزایمکمردرد ناشی از تنگی کاناجاودانگی مصنوعیبارداری بدون رحمپیام های ناشناخته بر مغز عقیده ی بی عملخواص اردهمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟آزار حقیقیدارویی خلط آوردارویی ضد بیش فعالی سیستلزوم گذر انسان از حدها و ایپیداکرینرقیبی قدرتمند در برابر مهمراه سختی، اسانی هستما تحت کنترل ژنها هستیم یتکامل ابزار هوش ، راه پر ارتباط از بالا به پایین مهستي مادي ای که ما کوچکترزیر فشار کووید چه باید کرتراشه ی هوش مصنوعی در مغزاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نسختی ها رفتنی استکودک هشت ساله لازم است آدماده، چیزی نیستحق انتخاببحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی ژنوم انسانیعوامل ایجاد لغت انسانی و خانه ی تاریکچقدر به چشم اعتماد کنیمافتخار انسانچگونه جمعیت های بزرگ شکل در کمتر از چند ماه سوش جدمن، ما یا چی؟تفاوت ارباب و رهبر حقیقیاگر میدانی مصیبت بزرگتر رویا و کابوسهوش فوق العاده، هر فرد استأثیر شیرینی های حاوی لواز نخستین همانند سازها تویتامین E برای فعالیت صحزبان و تکلم برخی بیماریهتشنج چیستبه نقاش بنگرسردرد تنشنکاهش میل جنسی در ام اسمحدودیت درک انسانحمله ویروس کرونا به مغزبدون زمان، ماده ای وجود نپس از اگو یا بعد از نفسعدم درکخطا در محاسبات چیزی کاملفن آوری های جدید علیه شنانقش آتش در رسیدن انسان بهالگوی بنیادین و هوشیارینگاهت را بلند کندرمان های جدید میگرنمنابع انرژی از نفت و گاز تلاش در تولید انرژی به رنابزار بقا از نخستین همانروزه داری و التهاب زیانبهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر ویروس کرونا بر مغز از تکنیکی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتسفر تجهیزات ناسا به مریخ تصادف یا قوانین ناشناختهبه سیاهی عادت نکنیمشناسایی سلول های ایمنی اکتاب طبیعت در قالب هندسهمرکز هوشیاری، روح یا بدن حریص نباشبرخی مرزهای اخلاق و علوم آنان که در قله اند هرگز ختاثیر ویتامین دی بر بیمادنیا، هیچ استفارغ التحصیلان، فقیر و دنقش زبان در سلطه و قدرت اامیدواری و مغزنبودن مدرک و شاهد، مدرک درمان جدید میگرن با انتی منبع هوشیاری کجاست قسمت تنفس هوازی و میتوکندریابزار بقا از نخستین همانروشهای نو در درمان دیسک بهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد واز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژنسلول عصبی شاهکار انطباق تغییر عمودی سر انسان از پبیمار مرکز تنفس سلولیشگفتی های زنبور عسلکشتن عقیده ممکن نیستمرز جدید جستجو و اکتشاف، حس و ادراک قسمت چهل و دومبرخی سلولهای عصبی در تلاآیا مغز تا بزرگسالی توسعدورترین نقطه ی قابل مشاهفرد موفقنمیتوان بر سیاه سیاه نوشانحراف و حقیقتنرمش های موثر در کمردرددرها بسته نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتو با همه چیز در پیوندیابزار بقای موجود زنده از رژیم های غذایی و نقش مهم هوش مصنوعی تعاملیتاثیر درجه حرارت بر مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریسندرم پس از ضربه به سرجنسیت و تفاوت های بیناییبیماری اضطراب عمومیشباهت های ریشه ای چند بیمگیاه خواری و گوشت خوار کدمشاهده آینده از روی مشاهحس و ادراک قسمت پنجاه و شبزرگترین درد از درون است آیا احتمال دارد رویا از آدانش قدرت استقله سقوطچه زیاد است بر من که در ایانسان باشچرا ذرات بنیادی معمولاً درک دیگرانمنبع خواب و رویاتولید سلولهای جنسی از سلابعاد بالاتررادیوی مغز و تنظیم فرکانهوش عاطفی قسمت نهمتاثیر درجه حرارت بر عملکاز تکامل تا مغز، از مغز تیاد بگیر فراموش کنیسیاهچاله های فضایی منابعجهان یکپارچهبیوگرافیصد قدح، نفتاده بشکستگزیده ای از وبینار یا کنفمعرفت و شناختحس و ادراک سی و هفتمآیا رژیم غذایی گیاهی سلاداروهای مصرفی در ام اسقبل و بعد از حقیقتنوار مغز، ترجمه ی فعالیت اولین تصویر در تاریخ از سنظریه ی تکامل در درمان بیدردی که سالهاست درمان نشموجود بی مغزی که می تواندتوهم جسماحساس گذر سریعتر زمانزمین زیر خلیج فارس تمدنی اسارت و پرخوریهوشیاری و افسردگیتاریکی من و تو و گرد و غباژنهای حاکم بر انسان و انسسکوت، در برابر گزافه گویجهانی پر از سیاهچاله یا پبا خودت نجنگطوفان بیداریپیچیدگی های مغزی در درک زمغز اندامی تشنه ی انرژی اخواندن ، یکی از شستشو دهنآتش منبع انرژیداروی جدید ای ال اسلمس کوانتومیایمپلانت مغزی و کنترل دو نوروز مبارکهمه چیز در زمان کنونی استمیدان مغناطيسي زمین بشر تیک و اختلال حرکتیاداراوون تنها داروی تاییزندگی هوشمند در خارج از زاسرار بازسازی اندام هاهاوکينگ پیش از مرگش رسالساخت شبکه عصبی با الفبای تخریب مغز به دلیل کمبود بکمردرد و علل آنجایی برای یاد گرفتن باقی بازگشایی مجدد مطب دکتر سپیدایش زبانعلم و ادراک فقط مشاهده ی خواص باداممغز بزرگ چالش است یا منفعآزار دیگری، آزار خود استآسيب میکروواسکولاریا آسچیزی شبیه نور تو نیستداستانها و مفاهیمی اشتبالزوم سازگاری قانون مجازاایا کوچک شدن مغزانسان الرقابتی بی هدف یا رقابتی ههمراهی میاستنی با برخی سمانند کودکان باشیدتکامل تکنولوژیارتباط بین هوش طبیعی و هوهستی ما پس از شروعی چگال زیرفون داروی ضد ام استراشه ی بیولوژِیکاعتماد به خودسختی در بلند شدن از روی صکودک ایرانی که هوش او از ماده، چیزی بیش از یک خلا حقیقت قربانی نزاع بین بی بحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی ژنوم انسانیعواملی که برای ظهور لغت اخانواده پایدارنقش قهوه در سلامتیافراد آغاز حرکت خودشان رچگونه حافظه را قویتر کنیدر آرزوهایت مداومت داشتهمن، خود تو هستمتفاوتهای جنسیتی راهی برااگر نیروی مغناطیس نباشد رویا و خبر از آیندههوش مصنوعی می تواند بر احتئوری تکامل امروز در درماز نخستین همانند سازها تویتامین E در چه مواد غذایزبان و شناخت حقیقت قسمت چتشنج و حرکات شبه تشنجی قابه نقاش بنگرسردرد سکه ایکاهش مرگ و میر ناشی از ابمخچه فراتر از حفظ تعادلحمایت از طبیعتبر کسی اعتماد نکن مگر اینآلودگی هوا چالش قرن جدیدعدالت برای من یا برای همهخطای ادراک کارمافناوری هوش مصنوعی نحوه خنقش انتخاب از طرف محیط، نالگوبرداری از طبیعتچالش هوشیاری و اینکه چرا درمان های جدید در بیماری منابع انرژی از نفت و گاز تلاشی برای درمان قطع نخاابزار بقا از نخستین همانروزه داری و بیمار ی ام اس هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر ژنها بر اختلالات خاز تکینگی تا مغز و از مغز واقعیت و مجازسفر دشوار اکتشافتضادهای علمیبه سخن توجه کن نه گویندهشهر زیرزمینی در ژاپن براکتاب، سفری به تاریخمرکز حافظه کجاستحرکات چشم، ترجمه کننده ی برخی نکات از گاید لاین پرآنتی بادی منوکلونال در دصفحه اصلیدندان ها را مسواک بزنید تفاصله ها در مکانیک کوانتنقش سجده بر عملکرد مغزامیدی به این سوی قبر نیستنباید صبر کرد آتش را بعد درمان جدید کنترل مولتیپلمنبع هوشیاری کجاست قسمت تنفس بدون اکسیژنابزار بقا از نخستین همانروشهای شناسایی قدرت شنواهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد واز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژن ضد کروناسلول عصبی، در محل خاص خودتغییرات منطقه بویایی مغزبیماری لبر و نابینایی آنشانس یا نتیجه ی تلاشگل خاردار، زیباستمرزهای حقیقی یا مرزهای تحس و ادراک قسمت چهل و سومبرخی سيناپسها طی تکامل و آیا همه جنایت ها نتیجه بیديدن با چشم بسته در خواب فرد یا اندیشهنمای موفقیتاندوه در دنیا استنرمشهای مهم برای تقویت عدرهای اسرارآمیز و پوشیدهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتو با باورهایت کنترل میشابزار بقای موجود زنده از رژیم های غذایی و نقش مهم هوش مصنوعی در قضاوت های اتاثیر درجه حرارت بر عملکاز تکینگی تا مغز از مغز تورزش و میگرنسندرم جدایی مغزجنسیت و تفاوت های بیناییبیماری بیش فعالیشباهت کیهان و مغزگیرنده باید سازگار با پیمشاهدات آمیخته با اشتباهحس و ادراک قسمت بیست و چهبسیاری از مجرمان، خودشانآیا احتمال دارد رویا از آدانش محدود به ابعاد چهارقلب های سادهنه عدم مطلق بلکه عدم با قانسان جدید از چه زمانی پاچراروياها را به یاد نمی آدرک درست از خود و هوشیاریمنتظر نمان چیزی نور را بهتولترودیناتفاق و تصادفراز تغییرهوش عاطفی قسمت هفتمتاثیر درجه حرارت بر عملکاز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری مهارت های جدید دسیاهچاله ها، دارای پرتو جهان یکپارچهبیوگرافیصداقتگزارش یک مورد جالب لخته ومغز فکر میکند مرگ برای دیحس و ادراک- قسمت پنجاه و آیا راهی برای بهبود وضعیداروهای ام اسقبل از آغازنوار عصب و عضلهاولین دارو برای آتاکسی فنظریه ی تکامل در درمان بیدرد، رمز موفقیتموجودات مقهور ژنها هستندتوهمات و شناخت حقیقتاحساسات کاذبزمان چیستاساس انسان اندیشه و باور هوشیاری کوانتومیتاریکی و نورکفش و کتابسکته مغزیجهانی در ذهنبا خدا باشطوفان زیباییپیوند قلب خوک، به فرد دچامغز انسان ایا طبیعتا تماخواندن، دوست روزهای سختآثار باستانی تمدن های قدداروی جدید برای میاستنی لووفلوکساسینایمپلانت مغزی کمک میکند نوروز یا روز پایانیذهن پر در برابر آگاهیهمه چیز، ثبت می شودمیدان های مغناطیسی قابل تیکاگرلور داروی ضد انعقاادب برخورد با دیگرانزندگی و داراییاصفهان زیباهدف یکسان و مسیرهای مختلساختن آیندهتداوم مهم است نه سرعتکمردرد با پوشیدن کفش مناجایی خالی نیستبازگشت از آثار به سوی خداپیر شدن حتمی نیستعلم و روحخواص بادام زمینیمغز بزرگ چالشهای پیش رومغز بزرگ و فعال یا مغز کوآسیب ها ناشی از آلودگی هونکاتی در مورد تشنجدخالت در ساختار ژنهالزوم سازگاری قانون مجازاایا این جمله درست است کسیرموزی از نخستین تمدن بشرهمراهی نوعی سردرد میگرنیمانند آب باشتکامل جریان همیشگی خلقتارتباط شگفت مغز انسان و فهشت توصیه برای کاستن از دزیرک ترین مردمتربیت کودکان وظیفه ای مهاعتماد به خودسدسازی روش مناسب برای مقکودکان مهاجرماست مالیحقیقت آنطور نیست که به نظبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی علمی پیوند مغز ساعوارض ازدواج و بچه دار شدخاویار گیاهینقش مهاجرت در توسعه نسل اافراد بی دلیل دوستدار تو نگاه من، نگاه تو و یا حقیدر آسمان هدیه های نادیدنمنابع انرژي پاک سرچشمه حتقلید مرحله ای نسبتا پیشاگر نعمت فراموشی نبود بسرویا بخشی حقیقی از زندگی هوش مصنوعی متصل با مغزتئوری تکامل در پیشگیری و از نخستین همانند سازها تویتامین کازبان و شناخت حقیقت قسمت اتشنج به صورت اختلال رفتابه نادیدنی ایمان بیاورسردرد عروقی میگرنکاهش التهاب ناشی از بیمامخچه ، فراتر از حفظ تعادلحوادث روزگار از جمله ویربرلیتیونآلودگی هوا و ویروس کروناعسل طبیعی موثر در کنترل بخطای حسفواید روزه داری متناوبنقش اتصالات بین سلولهای التهاب شریان تمپورالچالش هوشیاری و اینکه چرا درمان های جدید سرطانمنابع انرژی از نفت و گاز تلاشی تازه برای گشودن معابزار بقا از نخستین همانروزه داری سلول های بنیادهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر کلام در آیات کلام باز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسسفرنامه سفر به بم و جنوب تظاهر خوابیده ی مادهبهبود حافظه پس از رخدادهشواهدی از نوع جدیدی از حاکتابخانهمرکز حافظه کجاستحرکت چرخشی و دائمی کیهانبرخی نرمش ها برای درد زانآنتروبات؛ ترکیب سلول زندسوالات پزشکیده روش موفقیتفاصله ی همیشگی تصویر سازنقش غذاها و موجودات درياامیدی تازه در درمان سرطانبرو و انرژی مداومدرمان جدید ام اسمنبع هوشیاری کجاست قسمت تنها مانع در زندگی موارد ابزار بقا از نخستین همانروشی برای بهبود هوش عاطفهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد واز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگر کرونا ساخته شسلولهای ایمنی القا کنندهتغییرات مغز پس از 40 سالگیبیماری میاستنی گراویسشانس یا تلاشگل درون گلدانمزایای شکلات تلخ برای سلحس و ادراک قسمت نهمبرداشت مغز ما از گذر زمانآیا هوش مصنوعی می تواند ندی متیل فومارات(زادیوا)(فرد حساس از نظر عاطفی و بنمایش تک نفرهاندوه دردی را دوا نمیکندچرا ماشین باید نتایج را پدرون قفس یا بیرون از آنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتو باید نیکان را به دست بابزار بقای موجود زنده از رژیم ضد التهابیهوش مصنوعی در کامپیوترهاتاثیر درجه حرارت بر عملکاز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش بهترین درمان بیش فعسندرم دزدی ساب کلاوینجهل مقدسبیماری تی تی پیشباهت زیاد بین سلول هاي عگالکانزوماب، دارویی جدیمطالبه ی حق خودحس و ادراک قسمت بیست و یکبسیاری از بیماری های جدیآیا بدون ناظر هوشمند هم بدانش بی نهایتقلب و عقلنهایت معرفت و شناخت درک عانسان خطرناکترین موجودچراروياها را به یاد نمی آدرک عمیق در حیواناتمنتظر نتیجه ی کارهایت باتومورها و التهاب مغزی عااتوبان اطلاعات و پلِ بینراست دستی و چپ دستیهوش عاطفی قسمت یازدهتاثیر درجه حرارت بر عملکاز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری هوش مصنوعی، عمیقسیاهچاله و تکینگی ابتدایجهان کنونی و مغز بزرگتریبیان ژن های اسکیزوفرنی دصدای بم با فرکانس پایین، گشایش دروازه جدیدی از طرمغز قلبحس و ادراک- قسمت بیست و پآیا راهی برای رفع کم آبی داروهای تغییر دهنده ی سیقبل از انفجار بزرگنوار عصب و عضلهاولین دروغنظریه ی تکامل در درمان بیدرس گرفتن از شکست هامورد نادر همپوشانی دو بیتوکل بر خدااخلاق و علوم اعصابزمان و مکان، ابعاد کیهان استفاده از مغز، وزن را کمهوشیاری سنتی یا هوشیاری تاریکی خواهد ترسیدکفش بد، عامل مهم کمردردجهان، تصادفی نیستبا طبیعت بازی نکنطولانی ترین شبپیوند مدفوعمغز انسان برای ایجاد تمدخواب و بیداری نوسانی مغزآدم عاقل، وقت خودش را هدرداروی جدید برای کاهش وزنلوب فرونتال یا پیشانی مغایمپلانت نخاعی میتواند دنورالژیذهن تو همیشه به چیزی اعتقهمه ی سردردها بی خطر نیستمیدان های کوانتومی خلاتیروفیبان موثر در سکته ی ادراک ما درک ارتعاشی است زندگی بی دوداصل بازخوردساختن آینده، بهترین روش تداخل مرزها و صفات با بینکنفرانس تشنج هتل کوثر اصجاذبهبازگشت به ریشه های تکاملپیراستامعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهخواص شکلات تلخمغز بزرگترین مصرف کننده آسیب روانی شبکه های اجتمچگونه مولکول های دی ان ایدر موج، راز خلقت نهفته اسلزوم عدم وابستگی به گوگل ایا ابزار هوشمندی یا مغز رمز و رازهای ارتباط غیر کهندسه ی پایه ایماه رجبتکامل داروینی هنوز در حاارتباط شگفت انگیز مغز انو هر کس تقوای خدا پیشه کنزیست شناسی کل در جزء فراکترجمه فعالیت های عضله به اعتماد بی موردسرنوشتکودکان میتوانند ناقل بی ماست مالی با هوش انسانیحقیقت افرادبحثی درباره هوش و تفاوتهپروانه ی آسمانیعید نوروز مبارکخار و گلنقش میدان مغناطیسی زمین افزایش قدرت ادراکات و حسنگاه مادی غیر علمی استدر آستانه ی موج پنجم کوویمنابع انرژی از نفت و گاز تقلید از روی طبیعتاگر نعمت فراموشی نبود بسرویا تخیل یا واقعیتهوش مصنوعی و کشف زبان هایتئوری جدید، ویران کردن گاز نشانه ها و آثار درک شدویتامین کا و استخوانزبان و شناخت حقیقت قسمت دتشنج عدم توازن بین نورون به هلال بنگرسرطان کمیت گراییکاهش حافظه هرچند فرایندیمخچه ابزاري که وظیفه آن فحکمت الهی در پس همه چیزبرنامه و ساختار پیچیده مآلودگی هوا و پارکینسونعشق به هفت مرتبه ی شناختیخطر آلودگی هوافواید روزه داری متناوبنقش تیروئید در تکامل مغزام آر آی جدید با قدرت شگفچالش هوشیاری و اینکه چرا درمان های رایج ام اسمنابع انرژی از نفت و گاز تلاشی جدید در درمان ام اسابزار بقا از نخستین همانروزهای بد باقی نمیماندهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر کپسول نوروهرب بر ناز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهسفرنامه سفر به بم و جنوب تظاهری از ماده است که بیدبهداشت خوابشواهدی از دنیسوان(شبه نئکجای مغز مسئول پردازش تجمرکز خنده در کجای مغز استحس متفاوتبرخی نرمش ها برای زانوآنزیم تولید انرژی در سلوپیامهای کاربراندهن، بزرگترین سرمایهفتون های زیستینقش غذاها و موجودات درياامگا سه عامل مهم سلامتچت جی پی تیدرمان جدید ای ال اس، توفرمنبع هوشیاری کجاست قسمت تنها در برابر جهانابزار بقا از نخستین همانروشی جدید در درمان قطع نخهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد واز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگری ضد کرونا از دسلولهای بنیادی مصنوعی درتغییرات آب و هوایی که به بیماری میاستنی گراویسشاهکار قرنگل زندگیمسمومیت دانش آموزان بی گحس و ادراک قسمت چهارمبرداشتت از جهان رو زیاد آیا هوش مصنوعی زندگی بشردین اجباریفردا را نمیدانیمچند نرمش مفید برای کمردراندوهگین نباش اگر درب یا چرا مردم با زندگی میجنگندرون و بیرون، جدای از هم منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتو برای خزیدن خلق نشده ایابزار بقای موجود زنده از رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وهوش مصنوعی در تفکر خلاق اتاثیر درجه حرارت بر عملکاز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش در کمر دردسندرم سردرد به دلیل افت فجهان فراکتالبیماری خود ایمن اعصاب محشباهت زیاد بین سلول هاي عگام کوچک ولی تاثیرگذارمطالبی در مورد تشنجحس و ادراک قسمت بیست و دوبسیاری از بیماری های جدیآیا برای تولید مثل همیشه دانشمندان موفق به بازگردقلب یا مغزنهایت در بی نهایتانسان در هستی یا هستی در چراغ های متفاوت و نور یکسدرگیری قلب در بیماری ویرمنتظر زمان ایده آل نشوتومورهای نخاعیاتوسوکسیمایدرجزخوانی هایی که امروز بهوش عاطفی قسمت پنجمتاثیر رو ح و روان بر جسماز تکامل تا مغز، از مغز تیادگرفتن، آغاز حرکت است سیاهچاله ی منفرد یا سیاهجهان کاملی در اطراف ما پربیان حقیقتصرع و درمان های آنپل جویی اصفهانمغز ما کوچکتر از نیم نقطهحس و ادراک- قسمت شصت و چهآیاما مقهور قوانین فیزیکداروهای ضد بیماری ام اس وقبرستان ها با بوی شجاعتنوار عصب و عضلهاولین سلول مصنوعینظریه ی ریسماندست و پا زدن در سایه؟موسیقی نوتوپیراماتاخلاق پایه تکامل و فرهنگزمان و گذر آن سریع استاستفاده از نظریه ی تکامل هوش، ژنتیکی است یا محیطیتاریخ همه چیز را ثبت کردهکل اقیانوس در یک ذرهجهش های ژنتیکی مفید در سابالای هر دستی، دستی هستطی یکصد هزار سال اخیر هرچپیوند مدفوع در درمان بیممغز انسان برای شادمانی طخواب زمستانی سلول های سرآرمانگرای تخیلی نباشداروی جدید برای ای ال اسلوتیراستامایمپلانت استخوانی در آسینورالژی تریژمینالذهن خود را مشغول هماهنگیهمه جا خیر بکارمیدان بنیادین اطلاعاتتکلم در گیاهانادراک، فراتر از آنچه معمزندگی در جمع مواردی را براصل در هم تنیدگی و جهانی ساختار فراکتال وجود و ذهترقی واقعی یا شعار ترقیکنگره بین المللی سردرد دجاذبه و نقش آن در شکلگیریبازخورد یا فیدبکپیشینیان انسان از هفت میعلم به ما کمک میکند تا موخواص شگفت هویجعلم بدون توقفخواص عجیب لوبیامغز حریص برای خون، کلید تآسیب عصب پا به دنبال اعتیچگونه میتوان با قانون جندر میان تاریکی و روشناییمقاومت به عوارض فشار خون ایا بیماری ام اس (مولتیپرمز گشایی از اتصالات مغزهندسه ی رایج کیهانماهیچه ی صبرتکامل داروینی هنوز در حاارتباط شگفت انگیز مغز انوفور و فراوانیزیست شناسی باور حقیقت یا ترجمه ی فعالیت های عضله باعتیاد و تلاش های درمانی سریع دویدن مهم نیستکودکان گذشته به آینده فکماشین های دارای روححقیقت انسانبحثی درباره احساسات متفاپرواز از نیویورک تا لوس آعامل کلیدی در کنترل کارآخارق العاده و استثنایی بنقش محیط زندگی و مهاجرت دافزایش میل جنسی با خوردن نگاه محدود و تک جانبه، مشدر برابر حقایق جدیدمنابع انرژی از منابع نهفتقلید از طبیعتاگر با مطالعه فیزیک کوانرویا حقی از طرف خداهوش مصنوعی یا حماقت طبیعتا 20 سال آینده مغز شما به از نظر علم اعصاب یا نرووسویتامین کا در سبزیجاتزبان و شناخت حقیقت قسمت ستشویق خواندن به کودکانبه کدامین گناه کشته شدندسرعت فکر کردن چگونه استکاهش دوپامین عامل بیماریمخچه تاثیر گذار بر حافظهحافظه میتواند بزرگترین دبرنامه ی مسلط ژنها در اختآلزایمرعشق درونی به یگانگی خلقتخطر حقیقی، خود انسان استفواید زیاد دوچرخه سوارینقش حفاظتی مولکول جدید دام اس و سرطانچالش هوشیاری و اینکه چرا درمان های علامتی در ام اسمنابع بی نهایت انرژی در دتمایل زیاد به خوردن بستنابزار بقا از نخستین همانروزهای سختهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر کپسول نوروهرب بر تاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهسفرنامه سفر به بم و جنوب تعویض دارو در تشنجبهداشت خواب، امروز در جهشیر و دوغ بادامکرونا چه بر سر مغز می آورمرگ چیستحس چشایی و بویاییبرخی نرمش های گردنآواز خواندن در قفس، نشانسایتهای دیگردو ویژگی انتزاع و قدرت تجفروتنی معرفتینقش غذاها و موجودات دريااما شما از دید خفاش کور هچت جی پی تیدرمان جدید سرطانمنبع هوشیاری کجاست قسمت تنهاییابزار بقا از نخستین همانروشی جدید در درمان نابینهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد واز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانسلام تا روشناییتغییرات تکاملی سر انسان بیماری های میتوکندریشاهکار شش گوشگلوله ی ساچمه ایمسمومیت دانش آموزان، قماحس و ادراک قسمت نوزدهمبررسي علل احتمالي تغيير آیا هوش ارثی دریافتی از پدین، اجباری نیستفرزندان زمان خودچند جهانیاندام حسی، درک از بخش هایچرا مغز انسان سه هزار سالدرون آشفته ی تو و ظاهر خنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتو تغییر و تحولیابزار بقای موجود زنده از رژیم غذایی سالم و ضد التههوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر درجه حرارت بر عملکاز تکینگی تا مغز- از مغزتوزن حقیقی معرفت و شناختسوی ما آید نداها را صداجهان قابل مشاهده بخش کوچبیماری دویکشجاعت و ترسگامی در درمان بیماریهای مطالعه ای بیان میکند اهدحس و ادراک قسمت بیست و سوبشکه ای که ته نداره پر نمآیا بزرگ شدن مغز فقط در ددانشمندان نورون مصنوعی سقلب دروازه ی ارتباطنهادینه سازی فرهنگ اختلاانسان عامل توقف رشد مغزنزاع ها بیهوده استدرگیری مغز در بیماری کویمنحنی که ارتباط بین معرفتومورهای ستون فقراتاتصال مغز و کامپیوتررحم مصنوعیهوش عاطفی قسمت اولتاثیر روده بر مغزاز خود رها شویادآوری خواب و رویاسیاهچاله ی تولید کنندهجهان پیوستهبیداری معنوی یعنی دوستی ضایعه ی شبکه لومبوساکرالپل خواجو اصفهانمغز مانند تلفن استحسن یوسف باغچه ی منآگاهی فراتر از آگاهیداروهای ضد تشنج با توضیح قدم زدن و حرکت دید را تغینوار عصب و عضلهاوکرلیزوماب داروی جدید شنظریه ی ریسمان و هوشیاریدست کردن در گوشموسیقی هنر مایع استتوانایی مغز و دیگر اجزای اختلا ل در خود عضلهزمان و صبراستفاده از هوش مصنوعی در هوض مصنوعی زندهسکته ی مغزی در جوانانتاریخ، اصیل نیست و ساخته کلمات بلند نه صدای بلندجهش های ژنتیکی غیر تصادفبالاترین هدف از دولتطیف انسفالیت، گیلن باره پیوند مغز و سر و چالشهای مغز انسان برای شادمانی طخواب سالم عامل سلامتیآرام باشداروی جدید برای دیابتلوزالمعده(پانکراس)مصنوعایمان به رویانوزاد ناشنوای متولد شده،ذهن خالی از شلوغی افکارهمیشه چیزی برای تنهایی دمیدازولام در درمان تشنج تکنولوژی های جدید و حالتادغام میان گونه های مختلهدف یکسان، در مسیرهای متزندگی در سیاهچالهاصل علت و تاثیرساختار شبکه های مغزی ثابتروس جریان انرژیکنگره بین المللی سردرد دجبران از دست رفته هابازسازي مغز و نخاع چالشی پیشرفت های باور نکردنی دباغچه ی منپیشرفت های جدید علوم اعصعلم در حال توسعهخود جسم و یا تصویرمغز در تنهایی آسیب میبینآسانی موفقیتچگونه مغز ما، موسیقی را پدر مانهای کمر دردمقایسه رقابت و همکاریایا بدون زبان میتوانیم ترمز پیشرفت تواضع است نه طهندسه بنیادینماپروتیلینتکامل داروینی هنوز در حاارتباط غیرکلامی بین انساوقاحت و تمسخر دیگرانزیست، مرز افق رویداد هستترجمه ای ابتدایی از اسرااعتیاد را به دور بیندازسریعترین کامپیوتر موجودکودکان خود را مشابه خود تماشین دانشحقیقت اشیابحثی درباره احساساتی غیرپروتئین های ساده ی ابتداعادت همیشه خوب نیستخبر مهم تلسکوپ هابلنقش مرکز تنفس سلولی در بیافزایش مرگ و میر سندرم کونگاه کلی نگردر جراحی کمر عجله نکنیدمنابع انرژی از نفت و گاز تقویت مغز با ورزشاگر تلاش انسان امروز برارویاها از مغز است یا ناخوهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتا بحر یفعل ما یشااز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین بی 12 در درمان دردزبان جانسوزتشخیص ژنتیکی آتروفی های به امید روزهای بهترسطح آگاهی، رخدادهای زندگکاهش سن بیولوژیکی، تنها مخاطب قرار دادن مردم، کاحافظه های کاذببرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱آلزایمر در جوانانعشق، شلوغ کردن نیستخطر را بپذیرفیلم کوتاه هیروشیما از هنقش حیاتی تلومر دی ان آ دام اس یا تومور؟چالش های ایستادن بر دو پادرمان ژنتیکی برای نوآوریمنابع جدید انرژیتمایز یا کشف یگانگیابزار بقا از نخستین همانروزهای سخت میگذردهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر کپسول نوروهرب بر ساز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مسفرنامه سفر به بم و جنوب تعیین پیش آگهی آسیب به عصبهداشت خواب، رمز حافظه ی شیشه ی بازالتی و سیلیکونکریستال هامرگ و میر پنهانحس و ادراک (قسمت اول )برخی یونها و مولکول های مآینه در اینهدو بیماری روانی خود بزرگ فروتنی و غرورنقش غذاها در کاهش دردهای امروز دانش ژنتیک هیچ ابهنتایج نادانی و جهلدرمان جدید سرطانمنبع هوشیاری کجاست قسمت تنهایی رمز نوآوری استابزار بقا از نخستین همانروشی جدید در درمان سکته مهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاهخواری بر رشد و از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانسلاح و راهزنیتغذیه بر ژنها تاثیر داردبیماری های مغز و اعصاب و شاید گوشی و چشمی، آماده شگلوئونمسیر دشوار تکامل و ارتقاحس و ادراک قسمت هفتمبررسی مغز با امواج مادون آیا هوش سریعی که بدون احسدیوار همه اش توهم بودفرضیه ای جدید توضیح میدهچند جهانیانرژی بی پایان در درون هرچرا مغزهای ما ارتقا یافت دروغ نگو به خصوص به خودتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتو جهانی هستی که خودش را ابزار بقای موجود زنده از رژیم غذایی ضد التهابیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر درجه حرارت بر عملکاز تکینگی تا مغز، از مغز وزوز گوشسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان موازی و حجاب هابیماری دیستروفی میوتونیشرکت نورالینک ویدیویی ازگامی در درمان بیماریهای معمای اخلاقی قطارحس و ادراک قسمت بیستمبشریت از یک پدر و مادر نیآیا تکامل و تغییرات ژنتیدانشمندان یک فرضیه رادیکقلب روباتیکچهار میلیارد سال تکامل بانسانیت در هم تنیده و متصنزاع بین جهل و علم رو به پدرگیری مغز در بیماران مبمنشأ اطلاعات و آموخته ها توهم فضای خالیاثر مضر مصرف طولانی مدت ررحم مصنوعیهوش عاطفی قسمت دهمتاثیر روزه داری بر سلامت از درخواست ها جدا شویاری خدا نزدیک استسیاهچاله، سیاه خالص یا پجهان پیوستهبیداری و خواب کدام بهتر اضایعه ی عروقی مخچهپلاسمای غالبمغز مادران و کودکان در زمحساسیت روانی متفاوتآپومورفین در پارکینسونداروی فامپیریدین یا نورلقدرت مردمنوار عصب و عضله مهم در تشايندگان چگونه خواهند دیدنظریه تکامل در درمان بیمدست آسمانمیلر فیشر نوعی نادر از گیتوانایی یک فرد، برای تغیاختلاف خانوادگی را حل کنزمان واقعیت است یا توهماستفاده از انرژی خلاهیچ نقطه ای مرکزی تر از اسکته ی چشمیتازه های اسکیزوفرنی(جنوکلوزاپین داروی ضد جنونجهش های بیماری زا، معمولباهوش ترین و با کیفیت تریطبیعت موجی جهانمغز انسان رو به کوچک تر شخواب سالم عامل سلامتی و یآرامش و دانشداروی جدید ضد فشار خونلیروپریم داروی ترکیبی ضداین پیوند نه با مغز بلکه نوسانات کوانتومی منبع ماذهن سالمهمیشه چشمی مراقب و نگهبامکان زمان یا حافظه زمانتکنولوژی و پیشرفتادغام دو حیطه علوم مغز و هدف از تکامل مغززندگی زمینی امروز بیش از اصل عدم قطعیت از کوانتوم سادیسم یا لذت از آزار دادتری فلوپرازینکنترل همجوشی هسته ای با هجدا کردن ناخالصی ها