دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

شلیک فراموشی

شلیک فراموشی!!

حذف عمدی اطلاعات جدید در رویا!!

دکتر توماس کیلداف، مدیر مرکز علوم اعصابِ اس آر آی اینترنشنال، منلوپارک- کالیفرنیا و نویسنده ی ارشد این مطالعه- که در مجله ی ساینس به چاپ رسیده است- می گوید:

آیا تاکنون از این- که چرا ما بسیاری از رویاهایمان را فراموش می کنیم- تعجب کرده اید؟ نتایج ما پیشنهاد می کنند که شلیک گروه خاصی از نورون ها در طول خواب REM،تنظیم کننده ی [این مسئله است که] آیا مغز اطلاعات جدید را بعد از یک خواب خوب شبانه، به یاد بیاورد [یا خیر].

REM(rapid eye movement)
یکی از چندین مرحله ی خواب است که هر شب، بدن از آن به طور متناوب عبور می کند. این [مرحله از خواب]، برای اولین بار ۹۰ دقیقه پس از به خواب فرو رفتن، ظاهر می شود و با حرکات سریع چشم، ضربان قلب افزایش یافته، اندام های فلج شده، امواج مغزی [مشابه با زمان] هوشیاری و رویابینی، مشخص می شود.

بیشتر از یک قرن است که دانشمندان، نقش خواب را در ذخیره سازی خاطرات کشف کرده اند. هم زمان با آن که بسیاری نشان داده اند خواب به ذخیره سازی خاطرات جدید کمک می کند دیگران من جمله فرانسیس کریک، یکی از کاشفان مارپیچ DNA، این احتمال را مطرح کرده اند که خواب، مخصوصا مرحله ی REM آن، ممکن است محدوده زمانی ای باشد که در آن، مغز به صورت فعال، اطلاعات اضافی را فراموش کرده یا حذف می کند.

(دسته بندی اطلاعات، میتواند با حذف اطلاعات مزاحم، همراه باشد. پس حذف بسیاری از حافظه های مزاحم؛ به خصوص حافظه کوتاه مدت بی ارزشی- که ممکن است پس از یک روز کاری سنگین مانند خوره به جان مغز ما بیفتد و خاطرات غم بار طی روز را دائما به یاد ما بیاورد- کاملا برای شروع یک روز کاری بانشاط، لازم است.

معمولا حافظه انسان، عادت دارد کوتاه مدت باشد و بر این اساس به جای ذخیره سازی اطلاعات مفید- که در گذشته نسبتا دور اتفاق افتاده است- و به جای خاطرات مثبت از گذشته، حافظه انسان عادت دارد اطلاعات غم بار و حزن آلود اخیر را- که هیچ سودمندی ای برای انسان ندارد- ذخیره کند.

بنابراین فرایندی که بتواند این اطلاعات مزاحم را از ذهن بزداید و فرایندی- که بتواند حافظه انسان را به جای پر شدن از انبوهی از زباله ها، طی روز پاکسازی کند- نتیجه بسیار سودمندی بر زندگی خواهد داشت.

وقتی اطلاعات انباشته شده در ذهن، به حداقل اطلاعات مفید در برابر انبوه اطلاعات بی ارزش خلاصه شود، بازآوری اطلاعات و استفاده از آن در پردازش تصاویر و صورت های ذهنی، بسیار آسان تر می شود.)

هرس سیناپسی

مطالعات اخیر نشان داده اند که در طول خواب- ازجمله خواب REM مغز به صورت گزینشی ارتباطات سیناپسی را که بین نورون های دخیل در نوع خاصی از یادگیری ایجاد شده، هرس می کند.(قطع ارتباط برخی سیناپسها و ایجاد ارتباطات در جاهایی دیگر).

گرچه تا قبل از این مطالعه کسی نشان نداده بود که چگونه این [پدیده]، ممکن است اتفاق بیفتد.

دکتر جانت هی، مدیر برنامه در NINDS می گوید:

فهمیدن نقش خواب در فراموشی ممکن است به محققان کمک کند، گستره ی وسیع بیماری های مرتبط با حافظه را بهتر درک کنند، بیماری هایی همچون اختلال استرس پس از سانحه(PTSD) و آلزایمر. ممکن است خواب REM در نحوه ی انتخاب و ذخیره سازی خاطرات، توسط مغز نقش داشته باشد [و برای اثبات این قضیه] این مطالعه، شواهدی مستقیم فراهم می کند.

به گزارش نوروسافاری از ان آی اچ، آزمایشگاه دکتر کیلداف و همکارش دکتر آکیهیرو یاماناکا در دانشگاه ناگویا در ژاپن، برای آزمودن نقش هورمونی موسوم به هیپوکرتین/اورکسین، در تنظیم خواب و نارکولپسی، سالها [وقت] صرف کرده اند.

نارکولپسی، اختلالی است که باعث می شود در طول روز افراد به شکلی افراطی احساس خواب آلودگی کنند و گاهی تغییراتی را تجربه می کنند که یادآور مرحله ی REM خواب است، مثل از دست دادن تون عضلات دست و پا و [تجربه ی] توهمات.

این آزمایشگاه، به نشان دادن نحوه ی ارتباط نارکولپسی با از دست دادن نورون های سازنده ی هیپوکرتین/اورکسین در هیپوتالاموس کمک کرده اند- هیپوتالاموس ناحیه ای است در ابعاد بادام زمینی که در اعماق مغز قرار دارد.

شلیک فراموشی

در این مطالعه، دکتر کیلداف با آزمایشگاه های دکتر یاماناکا و دکتر آکیرا ترائو در دانشگاه هوکایدو، ساپورو- ژاپن، برای بررسی سلول های هم جواری- که هورمون تغلیظ ملانین یا MCH را تولید می کنند- همکاری می کرد. این مولکول برای دخالتش در تنظیم خواب و اشتها شناخته شده است.

در هماهنگی با تحقیقات قبلی، این محققان دریافتند که اکثریت سلولهای MCH هیپوتالاموس (٪۵۲.۸) زمانی شلیک می کردند که موش در خواب REM بود؛ در حالی که حدود ٪۳۵ فقط زمانی شلیک می کردند که موش، هوشیار بود و حدود ٪۱۲ در هر دو زمان شلیک می کردند.

آنها همچنین سرنخ هایی را کشف کردند که امکان ایفای نقش این سلول ها را در یادگیری و حافظه متذکر می شود. ثبت

های الکتریکی و آزمایش های ردیابی عصبی نشان دادند که بسیاری از سلول های MCH هیپوتالاموس، از طریق آکسون های منشعب و بلند [خود] به هیپوکامپ مرکز حافظه ی مغز- پیام های بازدارنده می فرستند.

دکتر کیلداف می گوید:

ما بر اساس مطالعات قبلی در آزمایشگاه های دیگر، از قبل می دانستیم که سلول های MCH در طول خواب REM،فعال اند. بعد از کشف این مدار جدید، ما فکر می کردیم این سلول ها ممکن است برای ذخیره ی خاطرات به مغز کمک کنند.

برای آزمودن این ایده محققان در طی آزمون های حافظه، از ابزارهای ژنتیکی متنوعی، برای خاموش و روشن کردن نورون های MCH استفاده کردند. مخصوصا آنها نقشی را- که سلول های MCH در یادداری بازی می کنند- بررسی کردند، یادداری دوره ای است بعد از آموختن موضوعی جدید، قبل از این که همین دانش جدید در حافظه ی بلند مدت ذخیره یا تحکیم شود.

دانشمندان از چندین آزمون حافظه استفاده کردند از جمله آزمونی که توانایی موش ها را در افتراق دادن بین اشیاء جدید و آشنا می سنجد. در کمال تعجب، آنها فهمیدند که روشن کردن سلول های MCH، در طی مدت یادداری، حافظه را بدتر می کرد در حالی که خاموش کردنشان، حافظه را بهبود می بخشید. برای مثال فعال سازی سلولهای مذکور، زمانی را- که موش برای بوکشیدن اطرافِ اشیاء جدید صرف می کرد- در مقایسه با اشیاء آشنا، کاهش می داد اما خاموش کردن سلول ها اثر معکوس داشت.

آزمایش های پس از آن، نشان دادند که نورون های MCH،این نقش را منحصرا طی مرحله ی REM بازی می کنند. موش ها زمانی- که نورون های MCH در طی خواب REM، خاموش می شدند در آزمونهای حافظه، عملکرد بهتری داشتند و در نقطه ی مقابل خاموش کردن این نورونها زمانی- که موشها بیدار بودند یا در سایر مراحل خواب قرار داشتند- هیچ اثری بر حافظه نداشت.

(فعال بودن این سلول ها طی خواب، باعث از یاد بردن اطلاعات میشود و این فراموشی اطلاعات بی ارزش و مزاحم و یا حتی سودمند ولی بیان کننده چیزی- که به عنوان موجودات خودخواه مادی دوست نداریم- برای مغز و زندگی مادی ما چیز بدی نیست و مانند خالی کردن انباری از کالاهای تاریخ گذشته و یا انباری پر از داروهای تلخ است.

نقش خواب خوب، فقط دسته بندی اطلاعات نیست بلکه طی خواب بسیاری از اطلاعات، زدوده میشود. نقش و فعالیت این نورون ها در زدودن اطلاعات در مرحله دیدن رویا(REM)، بحث دیگری را می گشاید و آن، لازم بودن زدودن بسیاری از رویاها از ذهن مادی انسان است.

ما حدود یک سوم عمر خود را در خواب می گذرانیم و طی خواب چندین مرحله خواب دارای رویا را تجربه میکنیم و این حجم انبوه اطلاعات و تجارب- که گاهی تاثیر آن بر جسم و روح، قابل توجه است- میتواند بسیاری از اعتقادات و گرایش ها و حتی آموخته های روزانه ما را تحت تاثیر بگذارد.

یکی از نعمت ها در زندگی مادی ما سپرها و پوشش هایی است که بنابر طبیعت عالم مادی و در سیر تکامل مادی، بر بسیاری از ادراکات کشیده شده است و اگر این پرده ها و سپرها نبود و بسیاری از حقایق، برای ما آشکار میشد، تحمل فشارهای عالم مادی- که پایین ترین جهان هاست- غیر ممکن میشد.

در دنیای مادی کنونی گاهی ندیدن و نشنیدن نعمت بزرگی است و بر همین اساس، اندام های حسی ما قادر به درک همه امواج و فرکانس ها نیستند و یا دستگاه های تنظیمی خاصی مانند دستگاه تعادل هست که سبب میشود بسیاری از حقایق عالم مانند شتاب گرفتن ها و حرکت زمین و ... درک نشود.

به همین ترتیب، دستگاهی برای فراموش کردن اطلاعات در مغز ما هست که مغز ما را آماده آموخته های جدید میکند.

یعنی فراموشی هم فقط نتیجه ناتوانی مغز در انباشت اطلاعات نیست بلکه بخشی از فراموشی، فرایندی فعال و پیشرفته و برنامه ریزی شده در مغز ماست و نمونه آن، سلول های MCH در بالاست.

آنچه مغز محدود ما را در عالم مادی محدود، قدرت میبخشد، به دوش کشیدن بارهای بسیار سنگین نیست بلکه بر دوش کشیدن حداقل بار ممکنی است که قابل استفاده در زندگی مادی باشد.

مغز ما ابزاری ساخته ژنهای خودخواه و برای حفظ و بقای مادی ماست و در این راه، گاهی از زدودن اطلاعات ارزشمندی- که برای انسان شدن ما لازم است- کوتاهی نخواهد کرد و نمونه آن، زدودن اطلاعات ارزشمندی است که انسان، فارغ از زمان و مکان عالم مادی، در عالم رؤیا دریافت میکند.

از روش هایی که میتوانیم با این مکانیسم خود سرکوب اطلاعات، مقابله کنیم تلاش برای بیدار شدن در زمان خواب REM است. در این زمان، پیش از آنکه مغز انسان، اطلاعات دیده شده در رویا را بزداید فرد میتواند رویایی را- که دیده است- کاملا به صورت رویایی شفاف به یاد بیاورد.

این، روش سودمندی برای کسانی است که علاقه مند به اطلاعات بسیار زیاد هستند ولی عیب آن، به یاد ماندن اطلاعات و دستوراتی است که شاید هرگز جسم ما و تمایلات مادی ما علاقه مند به آن نباشد!!)

دکتر کیلداف می گوید:

این نتایج پیشنهاد می دهند که نورون

های MCH،مغز را کمک می کنند اطلاعات جدید و احتمالا بی اهمیت را فراموش کند.(البته بی اهمیت در زندگی مادی و تمایلات مادی)

از آنجا که تصور می شود رؤیاها مقدمتاً در مرحله ی خواب REM رخ بدهند- [همان] مرحله ای که سلول های MCH فعال می شوند- فعالیت این سلول ها ممکن است از ذخیره سازی محتوای رویا در هیپوکامپ جلوگیری کند- در نتیجه رویا به سرعت فراموش شود.

در آینده، این محققان میخواهند کشف کنند آیا این مدار در اختلالات خواب و حافظه نقشی بازی می کند [یا خیر].

ترجمه: فاطمه جواهری وبسایت نوروسافاری

برخی توضیحات توسط دکتر سید سلمان فاطمی
@salmanfatemi

https://t.ly/VrV8Z


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
هوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر داروهای ضد التهاب کیهان خود را طراحی میکندحس و ادراک قسمت چهل و هشتآسيب میکروواسکولاریا آسدرهای اسرارآمیز و پوشیدهابزارهای بقای از نخستین فرایند تکامل و دشواری هاسفر به مریخ در 39 روزاصل عدم قطعیت از کوانتوم نوروپلاستیسیتی چیستماده، چیزی بیش از یک خلا تفاوت های بین زن و مرد فقهوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر درجه حرارت بر عملککتابخانهحس و ادراک قسمت بیست و چهالگوی بنیادین و هوشیاریدرختان اشعار زمیناخلاق و علوم اعصابقبل از آغازسم زنبور ، کلیدی برای واربه کدامین گناه کشته شدندچگونه انتظارات بر ادراک مرکز هوشیاری، روح یا بدن تمدن پیشرفته ی پیشینیانهرچیز با یک تاب تبدیل به تداوم مهم است نه سرعتگوشه بیماری اتوزومال رسسحس و ادراک- قسمت بیست و پانرژی تاریک که ما نمی تورقیبی قدرتمند در برابر مارتقا و تکامل سنت آفرینش لزوم سازگاری قانون مجازاسیاهچاله ی تولید کنندهبیماری ای شبیه آلزایمر و چالش هوشیاری و اینکه چرا مسئولیت در برابر محیط زیتو دی ان ای خاص ميتوکندريویتامین کا در سبزیجاتتصویربرداری فضاپیمای آمپوست ساعتی مستقل از مغز دخانواده پایدارايا اراده آزاد توهم است یروبات های ریز در درمان بیارزش حقیقی زبان قسمت دوممنابع انرژی از نفت و گاز سرنوشتبیست تمرین ساده برای جلوچرا ویروس کرونای دلتا وامغز مادران و کودکان در زمتوسعه هوش مصنوعی قادر اسواکسن کووید 19 چیزهایی که جنسیت و تفاوت های بیناییپیشرفتی مستقل از ابزار هدو سوی واقعیتروشی جدید در درمان سکته مایا بدون زبان میتوانیم تاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمنبع هوشیاری کجاست قسمت شناسایی تاریخچه ی تکاملیبحثي درباره هوش و تفاوتهنظام مثبت زندگیمغز به تنهایی برای فرهنگ تکامل داروینی هنوز در حاجهان در حال نوسان و چرخشورزش هوازی ، بهترین تمریآنها نمیخواهند دیگران رادانشمندان ژنی از مغز انسراه انسان شدن، راه رفتن وابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشباهت مغز با کیهان مادیبخش بزرگی حس و ادراک ما اهندسه ی رایج کیهاننقش میدان مغناطیسی زمین تاثیر نگاه و مشاهده ناظر یادآوری خواب و رویاجریان انرژی در سیستم های آیا گذشته، امروز وآینده داروی ضد تشنج با قابليت تابزار بقا از نخستین همانزمان به چه دلیل ایجاد میشاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش روزه داری در سالم و جمنحنی که ارتباط بین معرفعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهبرخی نرمش های گردنهوش مصنوعی از عروسک بازی نقش حیاتی تلومر دی ان آ دتاثیر گیاه خواری بر رشد وکمردرد و علل آنحلقه های اسرارآمیزآیا دلفین ها میتوانند بادر سال حدود 7 میلیون نفر ابزار بقای موجود زنده از زبان مشترک ژنتیکی موجوداازدواج های بین گونه ای، رچند روش ساده برای موفقیتمکانیک کوانتومی بی معنی عدم درکبررسی ژنها در تشخیص بیماعسل طبیعی موثر در کنترل ببررسی سیستم تعادلی بدن اهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر داروی ضد تشنج سدیم کیهانِ هوشیارِ در حال یاحس و ادراک قسمت چهل و دومآسیب ها ناشی از آلودگی هودرک فرد دیگر و رفتارهای اابزارهای دفاعی و بقای موفرایند حذف برخی اجزای مغسفر تجهیزات ناسا به مریخ اصول انجام برخی نرمش ها دنوروز یا روز پایانیمبانی ذهنی سیاه و سفیدتفاوت های تکاملی در مغز وهوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر درجه حرارت بر عملککجای مغز مسئول پردازش تجحس و ادراک قسمت بیست و یکالگوبرداری از طبیعتدرد باسن و پا به دلیل کاهاخلاق پایه تکامل و فرهنگقبل از انفجار بزرگسماگلوتید داروی کاهش دهنبه بالا بر ستارگان نگاه کچگونه به سطح بالایی از هومرکز حافظه کجاستتمدن بشری و مغز اخلاقیهزینه ای که برای اندیشیدتداخل مرزها و صفات با بینگوشت خواری یا گیاه خواریحس و ادراک- قسمت شصت و چهانسان قدیم در شبه جزیره عرموزی از نخستین تمدن بشرارتوکين تراپی روشی جديد مقاومت به عوارض فشار خون سیاره ی ابلهانبیماری ای شبیه ام اس مولتچالش هوشیاری و اینکه چرا مستند جهان متصلتولید مثل اولین ربات های ویتامین بی 12 در درمان دردتصادف یا قوانین ناشناختهپوشاندن خود از نورخارق العاده و استثنایی بايا اراده آزاد توهم است یروح رهاییارزش حقیقی زبان قسمت سوممنابع انرژی از نفت و گاز سریعترین کامپیوتر موجودبیش از نیمی از موارد انتقچرا پس از بیدار شدن از خومغز چون ابزار هوش است دلیتوسعه برخی شغل ها با هوش واکسن کرونا و گشودن پنجرجهل مقدسپاسخ گیاهان در زمان خورددوچرخه سواری ورزشی سبک و ريتوکسيمب در درمان ام اسایا تکامل هدفمند استاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمنبع هوشیاری کجاست قسمت شناسایی سلول های ایمنی ابحثی جالب درباره محدودیتنظریه ی تکامل در درمان بیمغز برای فراموشی بیشتر کتکامل داروینی هنوز در حاجهان شگفت انگیزورزش و میگرنآنزیم تولید انرژی در سلودانشمندان پاسخ کوانتومی راه بی شکستاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشباهت کیهان و مغزبخش بزرگتر کیهان ناشناختهندسه بنیادیننقش محیط زندگی و مهاجرت دتاثیر نگاه انسان بر رفتاژن همه چیز نیستجریان انرژی در سیستم های آیا پیدایش مغز از روی تصاداروی ضد تشنج با قابليت تابزار بقا از نخستین همانزمان شگفت انگیزاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش رژیم غذایی بر رشد و امنشأ اطلاعات و آموخته ها علم به ما کمک میکند تا موبرخی یونها و مولکول های مهوش مصنوعی از عروسک بازی نقش خرچنگ های نعل اسبی درتاثیر گیاه خواری بر رشد وکمردرد با پوشیدن کفش مناحمله ویروس کرونا به مغزآیا دست مصنوعی به زودی قادرمان های اسرار آمیز در آابزار بقای موجود زنده از فلج نخاعی با الکترودهای زبان چهار حرفی حیات زمیناساس انسان اندیشه و باور چندین ماده غذایی که ماننمکانیزمهای دفاعی در برابنه جنگ و نه خونریزیما انسانها چه اندازه نزدعصب حقوق نورولووبررسی علل کمر درد در میانهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر درجه حرارت بر عملککیست کلوئید بطن سومحس و ادراک قسمت چهل و سومآشنا پنداریدرک نیازمند شناخت خویش اابعاد اضافه ی کیهانفراتر از دیوارهای باورسفر دشوار اکتشافاصول توسعه ی یک ذهن کاملنوشیدن چای برای مغز مفید مباحث مهم حس و ادراکتفاوت های زبانی سرمنشا تهوشمندی کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملککرونا چه بر سر مغز می آورحس و ادراک قسمت بیست و دوالتهاب شریان تمپورالدستورالعمل مرکز کنترل بیاختلال خواب فرد را مستعد قدم زدن و حرکت دید را تغیسندرم کووید طولانیبه خودت مغرور نشوچگونه باغبانی باعث کاهش مرکز حافظه کجاستتمدنی قدیمی در شمال خلیج هزینه سنگین انسان در ازاتروس جریان انرژیگیلگمش باستانی کیستحساسیت روانی متفاوتانسان ها می توانند میدان رمز و رازهای ارتباط غیر کارتباط میکروب روده و پارمقابله با کرونا با علم اسسیاره ابلهانبیماری اسپینال ماسکولار چالش دیدگاه های سنتی در بمشکلات نخاعیتولید پاک و فراوان انرژیویتامین دی گنجینه ای بزرتظاهر خوابیده ی مادهپیموزایدخبر مهم تلسکوپ هابلای نعمت من در زندگیمروزه داری متناوب، مغز را ارزش خود را چگونه میشناسمنابع انرژی از نفت و گاز سرگیجه از شایعترین اختلابیشتر کمردردها نیازی به چرا بیماری های تخریبی مغمغز چگونه صداها را فیلتر توصیه های سازمان بهداشت واکسن کرونا از حقیقت تاتجهان فراکتالپختگی پس از چهل سالگي به دورترین نقطه ی قابل مشاهریواستیگمینایجاد احساساتاز تکنیکی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت شواهدی از نوع جدیدی از حابحثی در مورد نقش ویتامين نظریه ی تکامل در درمان بیمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تکامل داروینی هنوز در حاجهانی که نه با یک رخداد و ورزش بهترین درمان بیش فعآینده ی انسان در فراتر ازدانشمندان اولین سلول مصنرابطه تشنج و اوتیسماز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشباهت زیاد بین سلول هاي عبخش دیگری در وجود انسان ههندسه در پایه ی همه ی واکنقش نگاه از پایین یا نگاهتاثیر نگاه انسان بر رفتاژن همه چیز نیستجریان انرژی در سیستم های آیا آگاهی پس از مرگ از بیداروی ضد تشنج توپیراماتابزار بقا از نخستین همانزندگی هوشمند در خارج از زاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش رژیم غذایی در رشد و امنشاء کوانتومی هوشیاری اعلم ساختن برج های چرخانبرخی اثرات مضر ویتامین دهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد وکنفرانس تشنج هتل کوثر اصحمایت از طبیعتآیا رژیم غذایی گیاهی سلادرمان های بیماری آلزایمرابزار بقای موجود زنده از فلج بل، فلجی ترسناک که آنزبان و کلمه حتی برای کساناستفاده از مغز، وزن را کماستفاده از هوش مصنوعی در چه زیاد است بر من که در ایما انسانها چه اندازه نزدعضلانی که طی سخن گفتن چقدبزرگ شدن مغز محدود به دورهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر درجه حرارت بر عملککاهش مرگ و میر ناشی از ابحس و ادراک قسمت نهمآغاز فصل سرما و دوباره تکدرک و احساساتفاق و تصادففرد حساس از نظر عاطفی و بسفرنامه سفر به بم و جنوب اصول سلامت کمرنوعی سکته مغزی ، وحشتناک مجموعه های پر سلولی بدن متفاوتهای جنسیتی راهی براهوشیاری کوانتومیتاثیر درجه حرارت بر عملککریستال هاحس و ادراک قسمت بیست و سوامیوتروفیک لترال اسکلرودغدغه نتیجه ی نادانی استاختلال در شناسایی حروف و قدرت انسان در نگاه به ابعسندرم گیلن باره به دنبال به دنبال رستگاری باشچگونه تکامل مغزهای کنونیمرکز خنده در کجای مغز استتمساح حد واسط میان مغز کوهزاران سال چشم های بینا وتری فلوپرازینگیاه خواری و گوشت خوار کدخفاش با شیوع همه گیری جدیانسان یک کتابخانه استرمز بقای جهش ژنتیکیارتباط ماده و انرژیملاحظه های اخلاقی دربارهسیاره ابلهانبیماری اضطراب عمومیچاالش ها در تعیین منبع هومشکلات بین دو همسر و برخیتولید سلولهای جنسی از سلویروس مصنوعیتظاهری از ماده است که بیدپیموزایدخدا موجود استای آنکه نامش درمان و یادشروزه داری و بیمار ی ام اس از نخستین همانند سازها تمنابع انرژی از نفت و گاز سربازان ما محققا غلبه می با هوش مصنوعی خودکار روبچرا حیوانات سخن نمی گوینمغز ناتوان از توجیه پیداتوصیه های غیر دارویی در سواکسن کرونا ساخته شده توجهان ما میتواند به اندازپروژه ی ژنوم انسانیديدن با چشم بسته در خواب ریاضیات یک حس جدید استایرادهای موجود در خلقت باز تکینگی تا مغز و از مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت شواهدی از دنیسوان(شبه نئبحثی در مورد نقش کلسیم و نظریه ی ریسمانمغز بزرگ چالش است یا منفعتکامل زبانجهانی که از یک منبع، تغذیورزش در کمر دردآینده ی علم و فیزیک در60 ثدانشمندان تغییر میدان مغابزار بقا از نخستین همانراز تغییراز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشباهت زیاد بین سلول هاي عبرنامه و ساختار پیچیده مهندسه زبانِ زمان استنقش نظام غذایی در تکامل متاثیر ویتامین دی بر بیماژن هوش و ساختارهای حیاتی جستجوی متن و تصویر به صورآیا امکان بازسازی اندامهداستانها و مفاهیمی اشتباابزار بقا از نخستین همانزندگی بی دوداز تکینگی تا مغز- از مغز نقش زنجبیل در جلوگیری از مهندسی ژنتیک در حال تلاش علایم کمبود ویتامین E را برخی اختلالات عصبی مثانههوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد وکنگره بین المللی سردرد دحوادث روزگار از جمله ویرآیا رژیم غذایی گیاهی سلادرمان های جدید میگرنابزار بقای موجود زنده از فلج خوابزبان و بیان نتیجه ساختمااستفاده از انرژی خلانه عدم مطلق بلکه عدم با قما اکنون میدانیم فضا خالغیرقابل دیدن کردن مادهبزرگ شدن تقریبا ناگهانی هوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر درجه حرارت بر عملککاهش التهاب ناشی از بیماحس و ادراک قسمت چهارمإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَدرک کنیم ما همه یکی هستیماتوبان اطلاعات و پلِ بینفرضیه ای جدید توضیح میدهسفرنامه سفر به بم و جنوب اضطراب و ترسنیکولا تسلامحل درک احساسات روحانیتقلید مرحله ای نسبتا پیشهوش، ژنتیکی است یا محیطیتاثیر رو ح و روان بر جسمکریستال زمان(قسمت اولحس و ادراک قسمت بیستمامید نیکو داشته باش تا آنذهن ما از در هم شکستن منباختلال در شناسایی حروف و قدرت عشقسندرم پیریفورمیسبه زودی شبکه مغزی به جای چگونه جمعیت های بزرگ شکل مرگ چیستتنفس هوازی و میتوکندریهستي مادي ای که ما کوچکترتری فلوپرازینگالکانزوماب، دارویی جدیخلاصه ای از مطالب همایش مانسان جدید از چه زمانی پارمز جهانارتباط متقابل با همه ی حیملاحظات بیهوشی قبل از جرسیر آفرینش از روح تا مغز بیماری بیش فعالیناتوانی از درمان برخی ویمشکلات روانپزشکی پس از ستولترودینویرایش DNA جنین انسان، برتعداد کلی ذهن ها در جهان پیچیدگی های مغزمگسخطا در محاسبات چیزی کاملایمپلانت مغزی کمک میکند روزه داری سلول های بنیاداز نخستین همانند سازها تمنابع انرژی از نفت و گاز سردرد میگرن در کودکانبا تعمق در اسرار ابدیت و چرا حجم مغز گونه انسان درمغز و سیر تکامل ان دلیلی توصیه هایی در مصرف ماهیواکسن ایرانی کرونا تولیدجهان مادی، تجلی فضا در ذهپروژه ی ژنوم انسانیدی متیل فومارات(زادیوا)(ریسدیپلام تنها داروی تایاکسی توسین و تکامل پیش ااز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت شکل های متفاوت پروتئین هنظریه تکامل در درمان بیممغز بزرگ چالشهای پیش روتکامل زبانجهانی در ذهنوزن حقیقی معرفت و شناختآیا ممکن است موش کور بی مدانشمندان روش هاي جدیدی ابزار بقا از نخستین همانراست دستی و چپ دستیاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشرکت نورالینک ویدیویی ازبرنامه ی مسلط ژنها در اختهنر حفظ گرهنقش نظریه تکامل در شناساتاثیر ویروس کرونا بر مغز ژن یا نقشه توسعه مغز و نقجستجوی هوشیاری در مغز ماآیا انسان با مغز بزرگش اخدخالت در ساختار ژنهاابزار بقا از نخستین همانزندگی در جمع مواردی را براز تکینگی تا مغز- از مغز نقش زبان در سلطه و قدرت امولتیپل اسکلروز در زنان علایم کمبود ویتامین E را برخی اصول سلامت کمرهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد وکنگره بین المللی سردرد دحافظه و اطلاعات در کجاست آیا راهی برای رفع کم آبی درمان های جدید در بیماری ابزار بقای موجود زنده از فلج خواب چیستزبان و بیان، در سایه پیشرزبان و تکلم برخی بیماریهاستفاده از سلول های بنیانهایت معرفت و شناخت درک عما اشیا را آنطور که هستندمقالاتبزرگترین خطایی که مردم مهوش مصنوعی به کمک هوش طبیتاثیر درجه حرارت بر عملککاهش حافظه هرچند فرایندیحس و ادراک قسمت نوزدهمافت فشار خون ناگهانی در ودرک احساسات و تفکرات دیگاتوسوکسیمایدفضای قلب منبع نبوغ استسفرنامه سفر به بم و جنوب اطلاع رسانی اینترنتینیاز به آموزش مجازی دیجیمحل درک احساسات روحانی دتقلید از روی طبیعتهیچ کاری نکردن به معنی چیتاثیر رژیم گیاه خواری بر کریستال زمان(قسمت دوم)حس و ادراک قسمت دهمامید درمان کرونا با همانذهن چند جانبه نیازمند نگاختلالات مخچهلمس کوانتومیسندرم پس از ضربه به سربه زیر پای خود نگاه نکن بچگونه جمعیت های بزرگ شکل مرگ و میر پنهانتنفس هوازی و میتوکندریهستی ما پس از شروعی چگال ترکیب حیوان و انسانگامی در درمان بیماریهای خلاصه ای از درمان های جدیانسان خطرناکترین موجودرمز جهان خاصیت فراکتالارتباط چاقی و کاهش قدرت بممانتین یا آلزیکسا یا ابسیستم تعادلی بدنبیماری تی تی پیناتوانی در شناسایی چهره مشکلات روانپزشکی در عقب تومورها و التهاب مغزی عاواقعیت فیزیکی، تابعی از تغییر الگوی رشد مغزی با زپیچیدگی های مغزی در درک زخطا در محاسبات چیزی کاملایمپلانت نخاعی میتواند دروش مقابله مغز با محدودیاز نخستین همانند سازها تمنابع انرژی از نفت و گاز سردرد و علتهای آنباهوش ترین و با کیفیت تریچرا خشونت و تعصبمغز آیندگان چگونه است ؟توضیحی ساده در مورد هوش مواکسن اسپایکوژنجهان هوشیارپرواز از نیویورک تا لوس آدین، اجباری نیستریشه های مشترک حیاتاگر فقط مردم میفهمیدند کاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت شکل پنجم مادهنظریه تکامل در درمان بیممغز بزرگ و فعال یا مغز کوتکامل زبان انسان از پیشیجهش های ژنتیکی مفید در ساوزوز گوشآیا ما تنها موجودات زنده دانشمندان روشی برای تبدیابزار بقا از نخستین همانرجزخوانی هایی که امروز باز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشش مرحله تکامل چشمبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱هنر رها شدن از وابستگینقش هورمون های تیروئید دتاثیر ژنها بر اختلالات خژنها نقشه ایجاد ابزار هوحفره در مغزآیا احتمال دارد رویا از آدر مانهای کمر دردابزار بقا از نخستین همانزندگی زمینی امروز بیش از از تکینگی تا مغز- از مغزتنقش زبان در سلطه و قدرت امواد کوانتومی جدید، ممکنعلت خواب آلودگی بعد از خوبرخی بیماری ها که در آن بهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد وکنترل همجوشی هسته ای با هحافظه و اطلاعات در کجاست آیاما مقهور قوانین فیزیکدرمان های رایج ام اسابزار بقای موجود زنده از فلج دوطرفه عصب 6 چشمفناوری هوش مصنوعی نحوه خزبان و شناخت حقیقت قسمت چاستفاده از سلول های بنیانهایت در بی نهایتما به جهان های متفاوت خودتاثیر ویتامین دی بر بیمابزرگترین درد از درون است هوش مصنوعی به شناسایی کاتاثیر درجه حرارت بر عملککاهش دوپامین عامل بیماریحس و ادراک قسمت هفتمافت هوشیاری به دنبال کاهدرک تصویر و زبان های مخلتاثر مضر مصرف طولانی مدت رقلب و عقلسفرنامه سفر به بم و جنوب اطلاعات حسی ما از جهان، چچیزی منتظر شناخته شدنمحدودیت های حافظه و حافظتقویت استخوان در گرو تغذهیچ کس مانند تو نگاه نمیکتاثیر رژیم گیاه خواری بر کریستال زمان(قسمت سوم)حس و ادراک قسمت دوازدهمامیدی تازه در درمان سرطاذهن هوشیار در پس ماده ی ماختلالات حرکتی در انسانلوب فرونتال یا پیشانی مغسندرم سردرد به دلیل افت فبوزون هیگز چیستچگونه حافظه را قویتر کنیمرگ و میر بسیار بالای ناشتنفس بدون اکسیژنو هر کس تقوای خدا پیشه کنترازودونگامی در درمان بیماریهای خم شدن فضا-زمانانسان عامل توقف رشد مغزرنگ کردن، حقیقت نیستارتباط هوش ساختار مغز و ژمن کسی در ناکسی دریافتم سیستم دفاعی بدن علیه مغز بیماری دویکنادانی در قرن بیست و یکم،مشاهده گر جدای از شیء مشاتومورهای ستون فقراتواقعیت چند سویهتغییر زودتر اتصالات مغزیپیوند قلب خوک، به فرد دچاخطر آلودگی هوااین پیوند نه با مغز بلکه روش های صرفه جویی در ایجااز نخستین همانند سازها تمنابع انرژی از نفت و گاز سردرد تنشنباد غرور و سر پر از نخوت وچرا در مغز انسان، فرورفتمغز انسان ایا طبیعتا تماتیوتیکسن داروی ضد جنونواکسن اسپایکوژن ضد کروناجهان یکپارچهپرورش مغز مینیاتوری انسادید تو همیشه محدود به مقدرژیم های غذایی و نقش مهم اگر میدانی مصیبت بزرگتر از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت شگفت انگیز بودن کیهانبحثی در مورد حقیقت فضا و نظریه تکامل در درمان بیممغز بزرگترین مصرف کننده تکامل ساختار رگهای مغزی جهش های ژنتیکی غیر تصادفیک پیام منفرد نورون مغزی آیا مغز تا بزرگسالی توسعداروهای مصرفی در ام اسابزار بقا از نخستین همانرساناها و ابر رساناها و عاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمششمین کنگره بین المللی سبرین نت به جای اینترنتهوموارکتوس ها ممکن است دنقش هورمون زنانه استروژنتاثیر کلام در آیات کلام بژنها ، مغز و ارادهحقیقت قربانی نزاع بین بی آیا احتمال دارد رویا از آدر محل کار ارزش خودت را بابزار بقا از نخستین همانزندگی زودگذراز تکینگی تا مغز، از مغز نقش سجده بر عملکرد مغزموجود بی مغزی که می تواندعماد الدین نسیمی قربانی برخی بیماری های خاص که بدهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد وکنترل جاذبهحافظه و اطلاعات در کجاستآب زندگی است قسمت چهارمدرمان های علامتی در ام اسابزار بقای موجود زنده از درمان ژنتیکی برای نوآوریابزار بقای موجود زنده از فیلمی بسیار جالب از تغییزبان و شناخت حقیقت قسمت ااستفاده از سلول های بنیاچهار میلیارد سال تکامل بما با کمک مغز خود مختاريمصفحه اصلیبسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی در کامپیوترهاتاثیر درجه حرارت بر عملککاهش سن بیولوژیکی، تنها حس و ادراک قسمت هفدهمافتخار انساندرک حقیقت نردبان و مسیری اثرات فشار روحی شدیدقلب دروازه ی ارتباطسفری به آغاز کیهاناطلاعاتی عمومی در مورد مچیزی خارج از مغزهای ما نیمخچه فراتر از حفظ تعادلتقویت سیستم ایمنیهیچگاه از فشار و شکست نترتاثیر رژیم گیاه خواری بر کشف مکانیسم عصبی خوانش پحس و ادراک قسمت سومامگا سه عامل مهم سلامتذهن تو همیشه به چیزی اعتقاختلالات صحبت کردن در انلوتیراستامسوپاپ ها یا ترانزیستورهابوزون هیگز جهان را از متلنگاه محدود و تک جانبه، مشمرگ انتقال است یا نابود شتنها مانع در زندگی موارد وفور و فراوانیتراشه ی بیولوژِیکگاهی لازم است برای فهم و خونریزی مغز در سندرم کووانسانیت در هم تنیده و متصروی و منیزیم در تقویت استارتباط انسانی، محدود به منابع انرژي پاک سرچشمه حسکته مغزیبیماری دیستروفی میوتونینبرو و انرژی مداوممشاهده آینده از روی مشاهتوهم فضای خالی یا توهم فضواقعیت چیستتغییر عمودی سر انسان از پپیوند مغز و سر و چالشهای خطرات هوش مصنوعیاین ایده که ذرات سیاهچالروش هایی ساده برای کاهش ااز نشانه ها و آثار درک شدمنابع انرژی از نفت و گاز سردرد سکه ایبار بزرگ ایستادن بر دو پاچرا ذرات بنیادی معمولاً مغز انسان برای ایجاد تمدتکنولوژی جدید که سلول هاواکسن دیگر کرونا ساخته شپرتوهای صادر شده از سیاهدیدن خدا در همه چیزرژیم های غذایی و نقش مهم اگر نیروی مغناطیس نباشد از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت شگفت زده و حیران باشبحثی در مورد عملکرد لوب فهفت چیز که عملکرد مغز تو مغز حریص برای خون، کلید تتکامل شناخت انسان با کشفجهشهای مفید و ذکاوتی که دیک پیشنهاد خوب برای آسان آیا همه جنایت ها نتیجه بیداروهای ام اسابزار بقا از نخستین همانرشته نوروایمونولوژی و نقاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمصرع و درمان های آنبرای پیش بینی آینده مغز دهوش مصنوعی می تواند بر احنقش ویتامین K در ترمیم استاثیر کپسول نوروهرب بر نژنهای مشترک بین انسان و وحقیقت آنطور نیست که به نظآیا برای تولید مثل همیشه در چه مرحله ای از خواب ، رابزار بقا از نخستین همانزندگی، مدیریت انرژیاز تکینگی تا مغز، از مغز نقش غذاها و موجودات درياموجودات مقهور ژنها هستندعوامل موثر در پیدایش زبابرخی توجهات در ببمار پارهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد وکندر در بیماریهای التهابحباب های کیهانی تو در توآب زندگی است قسمت اولدرمان ام اس(مولتیپل اسکلابزار بقای موجود زنده از فیزیک مولکولها و ذرات در زبان و شناخت حقیقت قسمت داستیفن هاوکینگ در مورد هچهار ساعت پس از کشتار خوکما بخشی از این جهان مرتبطسوالات پزشکیبسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر درجه حرارت بر عملککایروپاکتیک چیستحس و ادراک قسمت هجدهمافراد آغاز حرکت خودشان ردرک درست از خود و هوشیاریاثرات مفید قهوهقلب را نشکنسقوط درون جاذبه ای خاص، چاطلاعاتی عمومی در مورد مچیزی شبیه نور تو نیستمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتلقین اطلاعات و حافظههیپرپاراتیروئیدیسمتاثیر رژیم گیاهخواری بر کشف مکانیسمی پیچیده در بحس و ادراک قسمت سی و هشتمامروز دانش ژنتیک هیچ ابهذهن خود را مشغول هماهنگیاختلالات عضلانی ژنتیکلوزالمعده(پانکراس)مصنوعسوپاپ ها یا ترانزیستورهابی نهایت در میان مرزهانگاه انسان محدود به ادرامراحل ارتقای پله پله کیهتو یک معجزه ایوقت نهيب هاي غير علمي گذشتربیت کودکان وظیفه ای مهگاهی مغز بزرگ چالش استخواندن ، یکی از شستشو دهنانعطاف پذیری مکانیسمی علرویا و خبر از آیندهارتباط از بالا به پایین ممنابع انرژی از نفت و گاز سانسور از روی قصد بسیاری بیماری ضعف عضلات نزدیک بنخاع ما تا پایین ستون فقرمطالعه ای بیان میکند اهدتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)واقعیت چیستتغییرات منطقه بویایی مغزپیوند اندام از حیوانات بدفاع در برابر تغییر ساختاینکه به خاطرخودت زندگی روش صحبت کردن در حال تکاماز نظر علم اعصاب یا نرووسمنابع بی نهایت انرژی در دسردرد عروقی میگرنبار سنین ابزار هوشمندی اچراروياها را به یاد نمی آمغز انسان برای شادمانی طتکنولوژی جدید که سلول هاواکسن دیگری ضد کرونا از دآلودگی هوا چالش قرن جدیددژا وو یا اشنا پنداریرژیم ضد التهابیاگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمشگفتی های زنبور عسلبحثی درباره هوش و تفاوتههفت سین یادگاری از میراث مغز در تنهایی آسیب میبینتأثیر نگاه انسان بر رفتاجهشهای مفید و ذکاوتی که دیک آلل ژنتیکی که از نئاندآیا هوش مصنوعی می تواند نداروهای تغییر دهنده ی سیابزار بقا از نخستین همانرشد مغز فرایندی پیچیده ااز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمضررهای مصرف شکر و قند بر برای اولین بار دانشمندانهوش مصنوعی و کشف زبان هاینقش ژنتیک در درمان اختلاتاثیر کپسول نوروهرب بر تژنهای هوش ، کدامندحقیقت اشیاآیا بزرگ شدن مغز فقط در ددر هم تنیدگی مرزها و بی مابزار بقا از نخستین همانزونیسومایداز تکینگی تا مغز، از مغز نقش غذاها و موجودات دريامیهمانهای ناخوانده عامل عوامل ایجاد لغت انسانی و برخی توصیه ها برای واکسیهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد وکوچک شدن مغز از نئاندرتاحد و مرزها توهم ذهن ماستآب زندگی است قسمت دومآب زندگی است قسمت سومدرمان تومورهای مغزی با اابزار بقای موجود زنده از فیزیک و هوشیاریزبان و شناخت حقیقت قسمت ساستیفن هاوکینگ در تفسیر نوآوری ای شگفت انگیز دانما تحت کنترل ژنها هستیم یپیامهای کاربرانبعد از کروناهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر درجه حرارت بر عملککار با یگانگی و یکپارچگیحس و ادراک قسمت هشتمافزایش قدرت ادراکات و حسدرک عمیق در حیواناتاثرات مضر ماری جواناقیچی ژنتیکیسلول های بنیادی منابع و ااعداد بینهایت در دنیای منکاتی در مورد تشنجمخچه ابزاري که وظیفه آن فتلاش ها برای کشف منابع جدهاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر عصاره تغلیظ شده گیکشف ارتباط جدیدی از ارتبحس و ادراک قسمت سی و ششمانفجار و توقف تکاملی نشاذهن سالماختراع جدید اینترنت کوانلیس دگرامفتامین یا ویاسسوپاپ ها یا ترانزیستورهابی عدالتی در توزیع واکسن نگاه از بیرون مجموعهمرز مرگ و زندگی کجاستتو یک جهان در مغز خودت هسوقتی فهمیدی خطا کردی برگترجمه ای ابتدایی از اسراگذر زمان کاملا وابسته به خواب سالم عامل سلامتیاولین مورد PML به دنبال تکرویا بخشی حقیقی از زندگی ارتباط بین هوش طبیعی و هومنابع انرژی از نفت و گاز سانسور بر بسیاری از حقایبیماریهای تحلیل عضلانی انخستین تصویر از سیاهچالهمعنی روزهتوهم چیستواقعیت های متفاوتتغییرات آب و هوایی که به پیوند سر آیا ممکن استدقیق ترین تصاویر از مغز ااینکه خانواده ات سالم باروشهای نو در درمان دیسک باز نظر علم اعصاب اراده آزمنابع جدید انرژیسرعت فکر کردن چگونه استبارداری بدون رحمچراروياها را به یاد نمی آمغز انسان برای شادمانی طتکامل مادی تا ابزار هوشمجهان یکپارچهواکسن سرطانآلودگی هوا و ویروس کرونادژاوو یا آشناپنداریرژیم غذایی حاوی تخم مرغ واگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشاهکار قرنبحثی درباره هوش و تفاوتههم نوع خواری در میان پیشیمغز را از روی امواج بشناستئوری تکامل امروز در درمجواب دانشمند سوال کننده یک جهش ممکن است ذهن انسانآیا هوش مصنوعی زندگی بشرداروهای ضد بیماری ام اس وابزار بقا از نخستین همانرشد مغز علت تمایل انسان باز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمضررهای شکر بر سلامت مغزبرای تمدن سازی، باید در بهوش مصنوعی گوگل به کمک تشنقش گرمایش آب و هوا در همتاثیر کپسول نوروهرب بر سژنهای حاکم بر انسان و انسحقیقت تنها چیزی است که شاآیا تکامل و تغییرات ژنتیدر هم تنیدگی کوانتومیابزار بقا از نخستین همانزونا به وسیله ویروس ابله از تکینگی تا مغز، از مغز نقش غذاها و موجودات دريامیوتونیک دیستروفیعواملی که برای ظهور لغت ابرخی درمان های Spinal Muscular Atهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاهخواری بر رشد و کوچکترین چیز یک معجزه اسحرکت چرخشی و دائمی کیهانآب، زندگی است(قسمت پنجم)درمان تشنجابزار بقای موجود زنده از فیزیکدانان ماشینی برای تزبان ریشه هایی شناختی اساستخوان های کشف شده، ممکنوار مغز مشاهده ی غیر مستمانند آب باشسایتهای دیگربعد از کروناهوش مصنوعی درمانگر کامپیتاثیر درجه حرارت بر عملککاربرد روباتهای ريزنانوحس و ادراک قسمت پنجمافزایش مرگ و میر سندرم کودرگیری قلب در بیماری ویراجزای پر سلولی بدن انسان قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصسلول های بدن تو پیر نیستنبقای حقیقی در دور ماندن اچگونه مولکول های دی ان ایمدل همه جانبه نگر ژنرالیتلاش هایی در بیماران قطع هاوکينگ پیش از مرگش رسالتاریکی من و تو و گرد و غباکشف جمجمه ای درکوه ایرهوحس و ادراک قسمت سیزدهمانواع سکته های مغزیذخیره ی شگفت انگیز اطلاعادامه بحث تکامل چشملا اکراه فی الدینسودمندی موجودات ابزی بر بیمار 101 ساله، مبتلا به سنگاه از درون مجموعه با نگمرز بین انسان و حیوان کجاتو پیچیده ترین تکنولوژی وقتی تو از یاد گرفتن باز تسلیم شدن از نورون شروع مگربه شرودینگر و تاثیر مشخواب سالم عامل سلامتی و یاولین مورد پیوند سر در انرویا تخیل یا واقعیتارتباط شگفت مغز انسان و فمنابع انرژی از نفت و گاز ساخت شبکه عصبی مصنوعی با بیهوش کردن در جراحی و بیمنخستین روبات های زنده ی جمعادله ها فقط بخش خسته کنتوهم بی خداییواقعیت و مجازتغییرات تکاملی سر انسان پیوند سر، یکی از راه حلهادلایلی که نشان میدهد ما باینترنت بدون فیلتر ماهوااز نظر علم اعصاب اراده آزمناطق خاصی از مغز در جستجسعی کن به حدی محدود نشویبازگشت از آثار به سوی خدانزاع بین جهل و علم رو به پمغز انسان رو به کوچک تر شتکامل مداومجهان کنونی و مغز بزرگتریواکسن سرطانآلزایمردگرگونی های نژادی و تغییرژیم غذایی ضد التهابیاگر با مطالعه فیزیک کواناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشاهکار شش گوشبحثی درباره هوش و تفاوتههمه چیز در زمان کنونی استمغز زنان جوانتر از مغز مرتئوری تکامل در پیشگیری و جوسازی مدرنیک رژیم غذایی جدید، می توآیا هوش ارثی دریافتی از پداروی فامپیریدین یا نورلابزار بقا از نخستین همانزمین در برابر عظمت کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمطلای سیاهبرای خودآگاه بودن تو بایهوش مصنوعی گوگل به کمک تشنقش پیش زمینه ها و اراده تاثیر کپسول نوروهرب بر سکل اقیانوس در یک ذرهحقیقت خواب و رویاآیا جنین انسان، هوشمندی در هم تنیدگی کوانتومی و پابزار بقا از نخستین همانزیباترین چیز در پیر شدناز تکینگی تا مغز، از مغز نقشه مغزی هر فرد منحصر بهمیگرن و پروتئین مرتبط با عوارض ازدواج و بچه دار شدبرخی روش های تربیتی کودکهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر انتخاب از طرف محیط کووید نوزده و خطر بیماری حس چشایی و بویاییحس و ادراک (قسمت اول )آثار باستانی تمدن های قددرمان جدید ALSابزار بقای موجود زنده از فاصله ها در مکانیک کوانتزبان شناسی مدرن در سطح سلاستروژن مانند سپر زنان دنوار مغز در فراموشی هاماه رجببعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی درخدمت خلق وحتاثیر درجه حرارت بر عملککاربرد روباتهای ريز، در حس و ادراک قسمت پنجاهافزایش سرعت پیشرفت علوم درگیری مغز در بیماری کویاجزایی ناشناخته در شکل گقانون مندی نقشه ژنتیکی مسلول عصبی شاهکار انطباق بلندی در ذهن ما درک بلندیچگونه مغز پیش انسان یا هممدل های ریز مغز مینی برینتلاشی برای درمان قطع نخاهدف یکسان، در مسیرهای متتاریخ همه چیز را ثبت کردهگل زندگیحس و ادراک قسمت ششمانگشت ماشه ایذره ی معین یا ابری از الکاداراوون تنها داروی تاییلایو دوم دکتر سید سلمان فسیلی محکم محیط زیست بر انبیماری های مغز و اعصاب و نگاه حقیقی نگاه به درون امرز جدید جستجو و اکتشاف، تو افق رویداد جهان هستیویتنام نوعی کرونا ویروس تشنج چیستگزیده ای از وبینار یا کنفخواب عامل دسته بندی و حفطاولین هیبرید بین انسان و رویا حقی از طرف خداارتباط شگفت انگیز مغز انمنابع انرژی از نفت و گاز ساخت شبکه عصبی با الفبای بیهوشی در بیماران دچار انرمش های مفید برای درد زامعجزه ی علمتوهم جدایی و توهم علمواقعیت خلا و وجود و درک مثبت امواج الکتریکی در عصپیوستگی همه ی اجزای جهاندنیای شگفت انگیز کوانتومایندرالاز واقعیت امروز تا حقیقتمنبع هوشیاری کجاست قسمت شلیک فراموشیبازگشت به ریشه های تکاملنزاع بین علم و نادانی رو مغز انسان رو به کوچکتر شدتکامل چشمجهان کاملی در اطراف ما پرواکسنی با تاثیر دوگانه اآملودیپین داروی ضد فشار دانش محدود به ابعاد چهاررژیم غذایی ضد درداگر تلاش انسان امروز برااز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشاید درست نباشدبحثی درباره هوش و تفاوتههمه ی سردردها بی خطر نیستمغزهای کوچک بی احساستئوری جدید، ویران کردن گجاودانگی مصنوعییکی از علل محدودیت مغز امآیا هوش سریعی که بدون احسداروی لیراگلوتیدابزار بقا از نخستین همانزمین زیر خلیج فارس تمدنی از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمطوفان فقر و گرسنگی و بی سبرای زندگی سالم، یافتن تهوش مصنوعی الفاگونقش آتش در رسیدن انسان بهتاثیر کتامین در درمان پاکلمات بلند نه صدای بلندحقیقت در علم، هرگز نهایی آیا جهان ذهن و افکار ما مدر هم تنیدگی کوانتومی و دابزار بقا از نخستین همانزیباترین چیز در افزایش ساز تکامل تا مغز از مغز تا نقشه های مغزی جدید با جزیمیگرن سردردی ژنتیکی که بعید نوروز مبارکبرخی سلولهای عصبی در تلاهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر احتمالی عصاره تغلیکودک ایرانی که هوش او از حس و ادراک (قسمت دوم )آرامش(سکوت) stillness و تکاپودرمان جدید میگرن با انتی ابزارهای پیشرفته ارتباط فرگشت و تکامل تصادفی محض زبان شناسی نوین نیازمند اسرار آفرینش در موجنوار مغز در تشخیص بیماری ماپروتیلینبعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتاثیر درجه حرارت بر عملککتاب گران و پرهزینه شد ولحس و ادراک قسمت پنجاه و یافسردگی و اضطراب در بیمادرگیری مغز در بیماران مباحیای بینایی نسبی یک بیمقانون جنگلسلولهای ایمنی القا کنندهبلعیدن ستاره توسط سیاهچاچگونه هموساپينس بر زمین مدیون خود ناموجودتلاشی تازه برای گشودن معهدف از تکامل مغزتازه های اسکیزوفرنی(جنوگلوئونحس و ادراک قسمت شصت و دوانگشت نگاری مغز نشان میدذرات کوانتومی زیر اتمی قادب برخورد با دیگرانلبخند بزن شاید صبح فردا زسیگار عامل افزایش مرگ ومبیماری وسواسنگاهی بر قدرت بینایی درامزایای شکلات تلخ برای سلتو انسانی و انسان، شایستویتامین E برای فعالیت صحتشنج و حرکات شبه تشنجی قاگزارش یک مورد جالب لخته وخودآگاهی و هوشیارياولین تصویر در تاریخ از سرویاها از مغز است یا ناخوارتباط شگفت انگیز مغز انمنابع انرژی از نفت و گاز ساختار شبکه های مغزی ثاببیوگرافینرمش های مفید در سرگیجهمعجزه ی علم در کنترل کرونتوهمات و شناخت حقیقتوالزارتان داروی ضد فشار جلوتر را دیدنپیام های ناشناخته بر مغز دندان ها را مسواک بزنید تروشهای شناسایی قدرت شنواایا کوچک شدن مغزانسان الاز کجا آمده ام و به کجا میمنبع هوشیاری کجاست قسمت شلیک فراموشیبازخورد یا فیدبکنزاع بین علم و جهل رو به پمغز ایندگان چگونه استتکامل و ارتقای نگاه تا عمجهان پیوستهواسطه ها د رمسیر ایجاد مغآمارهای ارائه شده در سطح دانش بی نهایتراه فراری نیستاگر خواهان پیروزی هستیاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشبیه سازی میلیون ها جهان بحثی درباره هوش و تفاوتههمیشه اطمینان تو بر خدا بمغزتان را در جوانی سیم کشتا 20 سال آینده مغز شما به جایی خالی نیستیافته های نوین علوم پرده آیا هشیاری کوانتومی وجودداروی تشنجی دربارداریابزار بقا از نخستین همانزمان چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمطی یکصد هزار سال اخیر هرچبرخی ملاحظات در تشنج های هوش مصنوعی از عروسک های بنقش انتخاب از طرف محیط، نتاثیر گیاه خواری بر رشد وکلام و زبان، گنجینه ای بسحقیقت راستین انسان علم بآیا جهش های ژنتیکی، ویرودر یک فراکتال هر نقطه مرکابزار بقا از نخستین همانزیر فشار کووید چه باید کراز تکامل تا مغز، از مغز تنقص در تشخیص هیجانات عاممیگرن شدید قابل درمان اسعامل کلیدی در کنترل کارآبرخی سيناپسها طی تکامل و هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر ترکیبات استاتین (سکودکان میتوانند ناقل بی تاثیر حرکات چشم بر امواج کودکان خود را مشابه خود تحس و ادراک قسمت 67آزمون تجربی، راهی برای ردرمان جدید کنترل مولتیپلابزارهای بقا از نخستین هفراموش کارها باهوش تر هسزبان، نشان دهنده ی سخنگو اسرار بازسازی اندام هانوار مغزی روشی مهم در تشخماجرای جهل مقدستفکر خلا ق در برابر توهم هوش احساسیتاثیر درجه حرارت بر عملککتاب زیست شناسی باورحس و ادراک قسمت پنجاه و دالکترومغناطیس شنوایی و هدرگیری مغزی در سندرم کوواحیای بینایی نسبی یک بیمقانون جنگلسلولهای بنیادی مصنوعی دربه قفس های سیاهت ننازچگونه هوشیاری خود را توسمدیریت اینترنت بر جنگتلاشی جدید در درمان ام اسهدف از خلقت رسیدن به ابزاتازه های بیماری پارکینسوگمان میکنی جرمی کوچکی در حس و ادراک قسمت شصت و ششاندوهگین نباش اگر درب یا ذرات کوانتومی زیر اتمی قادراک ما درک ارتعاشی است لرزش ناشی از اسیب به عصبسیاهچاله های فضایی منابعبیماری گیلن باره و بیمارنگاهی بر توانایی اجزاي بمسیر دشوار تکامل و ارتقاتو با همه چیز در پیوندیویتامین E در چه مواد غذایتشنج عدم توازن بین نورون گشایش دروازه جدیدی از طرخودآگاهی و هوشیارياولین سلول مصنوعیرویاهای پر رمز و حیرتی درارتباط غیرکلامی بین انسامنابع انرژی از نفت و گاز سازگاری با محیط بین اجزابیوگرافینرمشهای مهم برای تقویت عمغز فکر میکند مرگ برای دیتوپیراماتواکنش های ناخودآگاه و تقجمجمه انسان های اولیهپیشینیان انسان از هفت میدو ویژگی انتزاع و قدرت تجروشی برای بهبود هوش عاطفایا این جمله درست است کسیاز آغاز خلقت تا نگاه انسامنبع هوشیاری کجاست قسمت شنا در ابهای گرم جنوب نیابازسازي مغز و نخاع چالشی نسبت طلایی، نشانه ای به سمغز ابزار بقای برتر مادیتکامل ابزار هوش ، راه پر جهان پیوستهوبینار اساتید نورولوژی دآن چیزی که ما جریان زمان دانشمندان موفق به بازگردراه های جدید برای قضاوت راپی ژنتیکاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشبیه سازی سیستم های کوانبحثی درباره احساسات متفاهمیشه عسل با موم بخوریممغزتان را در جوانی سیمکشتا بحر یفعل ما یشاجاذبهیادگیری مهارت های جدید دآیا واکنش های یاد گرفته وداروی جدید s3 در درمان ام ابزار بقا از نخستین همانزمان و مکان، ابعاد کیهان از تکینگی تا مغز از مغز تنقش داروهاي مختلف معروف منبع هوشیاری در کجاست؟ قظهور امواج مغزی در مغز مصبرخی مرزهای اخلاق و علوم هوش مصنوعی از عروسک های بنقش اتصالات بین سلولهای تاثیر گیاه خواری بر رشد وکلرال هیدرات برای خوابانحقیقت غیر فیزیکیآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجدر کمتر از چند ماه سوش جدابزار بقای موجود زنده از زیرفون داروی ضد ام اساز تکامل تا مغز، از مغز تنقطه بی بازگشتمیدان مغناطيسي زمین بشر عادت کردن به نعمتبرداشت مغز ما از گذر زمانهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر دوپامین و سروتونینکوری گذرای ناشی از موبایحس و ادراک قسمت چهلآزمون ذهنی گربه ی شرودیندرمان جدید سرطانابزارهای بقا ازنخستین همفراموشی همیشه هم بد نیستزبان، وسیله شناسایی محیطاصل بازخوردنورون هاي مصنوعی می توانماده ی تاریکتفاوت مغز انسان و میمون ههوش احساسیتاثیر درجه حرارت بر عملککتاب طبیعت در قالب هندسهحس و ادراک قسمت پنجاه و سالکتروتاکسی(گرایش و حرکدرگیری مغزی در سندرم کوواحساس گذر سریعتر زمانقانونمندی و محدودیت عالمسلسله مباحث هوش مصنوعیبه مغز خزندگان خودت اجازچگونه واکسن کرونا را توزمدارک ژنتیکی چگونه انسانتمایل زیاد به خوردن بستنهر چیز با هر چیز دیگر در تتبدیل تراکت صوتی مصنوعی گنجینه ای به نام ویتامین حس و ادراک سی و هفتماندام حسی، درک از بخش هایذرات کوانتومی زیر اتمی قادغام میان گونه های مختللرزش عضله یا فاسیکولاسیوسیاهچاله ها، دارای پرتو بیماری آلزایمر، استیل کوچالش هوشیاری و اینکه چرا مسئول صیانت از عقیده کیستو با باورهایت کنترل میشویتامین کاتشخیص ژنتیکی آتروفی های پمبرولیزوماب در بیماری چخودروهای هیدروژنیاوکرلیزوماب داروی جدید شرویای شفافارتروز یا خوردگی و التهامنابع انرژی از نفت و گاز ستون فقرات انسان دو پا جلبیان ژن های اسکیزوفرنی دچرا مغز انسان سه هزار سالمغز قلبتوانایی مغز و دیگر اجزای واکنش به حس جدیدجنبه های موجی واقعیتپیشرفت های جدید علوم اعصدو برابر شدن خطر مرگ و میروشی جدید در درمان قطع نخایا ابزار هوشمندی یا مغز از انفجار بزرگ تا انفجار منبع هوشیاری کجاست قسمت شناخت و معرفت، و نقش آن دبحتی علمی درباره تمایل بنشانه های گذشته در کیهان مغز ابزار برتر بقاتکامل جریان همیشگی خلقتجهان پر از چیزهای اسرار آوراپامیل در بارداریآنچه واقعیت تصور میکنیم دانشمندان نورون مصنوعی سراه های جدید برای قضاوت رابتدایی که در ذهن دانشمناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشبکه های مصنوعی مغز به دربحثی درباره احساساتی غیرهمراهی نوعی سردرد میگرنینقش قهوه در سلامتیتاثیر مشاهده بر واقعیت بجاذبه و نقش آن در شکلگیریآیا یک، وجود داردداروی جدید میاستنی گراویابزار بقا از نخستین همانزمان واقعیت است یا توهماز تکینگی تا مغز از مغز تنقش ذهن و شناخت در حوادث منبع هوشیاری در کجاست؟(قعقل مجادله گربرخی نکات از گاید لاین پرهوش مصنوعی از عروسک بازی نقش تیروئید در تکامل مغزتاثیر گیاه خواری بر رشد وکمردردحقیقت غیر قابل شناختآیا خداباوری محصول تکاملدر آستانه ی موج پنجم کوویابزار بقای موجود زنده از زیست، مرز افق رویداد هستاز روده تا مغزچند نرمش مفید برای کمردرمیدان های مغناطیسی قابل عارضه جدید ویروس کرونا سبررسي علل احتمالي تغيير هوش مصنوعی از عروسک تا کمهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر دپاکین بر بیماری مکی غایب شدی تا نیازمند دلحس و ادراک قسمت چهل و هفتآزمون ذهنی گربه شرودینگردرمانهای بیماری پارکینسابزارهای بقای موجود زندهفرایند پیچیده ی خونرسانیسفر نامه سفر به بم و جنوب اصل علت و تاثیرنورون های ردیاب حافظهماده ی خالیتفاوت ها و تمایزها کلید بهوش عاطفی بیشتر در زنانتاثیر درجه حرارت بر عملککتاب، سفری به تاریخحس و ادراک قسمت پنجاه و شالگو و عادت را بشکن و در ادرگیری اعصاب به علت میتواحساسات کاذبقارچ بی مغز در خدمت موجودسلطان جنگل یا صاحب ملکوتبه هلال بنگرچگونه آن شکری که می خوریممروری بر تشنج و درمان هایتمدن قدیمی ای در جنوب ایرهر حرکت خمیده می شود و هر تبدیل سلولهای محافط به سگویید نوزده و ایمنی ساکتحس و ادراک- قسمت پنجاه و انرژی تاریکرفتار اجتماعی انسان، حاصادغام دو حیطه علوم مغز و لزوم سازگاری قانون مجازاسیاهچاله و تکینگی ابتدایبیماری الزایمرچالش هوشیاری و اینکه چرا مسئولیت جدیدتو جهانی هستی که خودش را ویتامین کا و استخوانتشخیص آلزایمر سالها قبل پنج اکتشاف شگفت آور در موخورشید مصنوعیايندگان چگونه خواهند دیدروان سالمارزش حقیقی زبان قسمت اولمنابع انرژی از نفت و گاز سخن پاک و ثابتبیان حقیقتچرا مغزهای ما ارتقا یافت مغز ما کوچکتر از نیم نقطهتوازن مهمتر از فعالیت زیواکسن های شرکت فایزر آمرجنسیت و تفاوت های بیناییپیشرفت در عقل است یا ظواهدو برابر شدن خطر مرگ و میروشی جدید در درمان نابینایا بیماری ام اس (مولتیپاز بحث های کنونی در ویروسمنبع هوشیاری کجاست قسمت شناخت درون، شناخت بیرون؛بحث درباره پیدایش و منشا نشانه های پروردگار در جهمغز از بسیاری حقایق می گرتکامل داروینی هنوز در حاجهان دارای برنامهورزش هوازی مرتب خیلی به قآنچه حس می کنیم، نتیجه ی دانشمندان یک فرضیه رادیکراه پیروزی در زندگی چیستابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتشباهت مغز و کیهانبخش فراموش شده ی حافظههندسه ی پایه اینقش مهاجرت در توسعه نسل اتاثیر نگاه ناظر هوشیار بجدایی خطای حسی استآیا کیهان می تواند یک شبیداروی جدید ضد میگرنابزار بقا از نخستین همانزمان پلانکاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش روی و منیزیم در سلامتمنبع خواب و رویاعلم و ادراک فقط مشاهده ی برخی نرمش ها برای زانوهوش مصنوعی از عروسک بازی نقش حفاظتی مولکول جدید دتاثیر گیاه خواری بر رشد وکمردرد ناشی از تنگی کاناحقایق ممکن و غیر ممکنآیا دلفین ها می تواند از در درمان بیماری مولتیپل ابزار بقای موجود زنده از زاوسکا درمان گوشراز علم جز اندکی به شما داچند جهانیمیدازولام در درمان تشنج عدم توقف تکامل در یک اندابررسی و اپروچ جدید بر بیم