دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

بیان ژن های اسکیزوفرنی در زن و مرد

1:
بیان ژنهای اسکیزوفرنی، در زن و مرد متفاوت است!

این ژنها ژنهای شرطی شده(conditioned gene) نام دارند به این معنی که در شرایط خاصی می تواند بیان شود یا میزان بیان آن، متفاوت شود. نمونه این ژن ها قبلا در مطلبی درباره ژنهای هوش و تفاوت بیان آن با توجه به انتقال ژن، از مادر یا پدر مورد بحث قرار گرفت.

در اینجا هم بیان ژن بیماری اسکیزوفرنی، در دو جنسیت زن و مرد متفاوت است.

ژنهای شرطی شده نمایشی از تفاوت بروز ژن با توجه به شرایط محیطی است- که در اینجا محیطی که بر بروز ژن تاثیر میگذارد- ژنهای جنسی و هورمون های جنسی موجود در بدن است. ولی این مطلب محدود به ژنهای هوش یا اسکیزوفرنی و یا تاثیر جنسیت، بر هوش و اسکیزوفرنی نیست. میلیون ها ژن موجود در بدن جانداران زنده، تحت تاثیر عوامل محیطی و انتخاب های طبیعی یا مصنوعی هستند و با پیشرفت تکنولوژی مهندسی ژنتیک، بیش از قبل تحت تاثیر محیط و دخالت انسان قرار میگیرند و این تاثیر پذیری از محیط یا دخالت انسان، فقط محدود به حذف یا همانند سازی ژن نیست؛ بلکه بروز ژن در شرایط خاص و یا گماشتن ژن در محل فرماندهی ژن ها به عنوان ژن پروموتور را هم در بر میگیرد.
نمونه ای از تاثیر محیط اطراف ژن ها بر بروز و بیان آنها:

(ژن ساختن ابزار هوش هرجا یافت شود و وارد مجموعه ژنهایی شود- که موجودات زنده را می سازد- امکان ندارد از مجموعه ژنهای عامل- که موجودات زنده را می سازد- خارج گردد بلکه پیش خواهد رفت و همراه با زمان، با سرعتی زیاد و قابل ملاحظه، زیاد می شود زیرا تفاوت بين آن و ژنهای دیگر، در رقابت برای بقا یا پیشرفت و به دست آوردن جایگاه فرماندهی و صدور، بسیار است.

و رقابت بین ژنها در رقابت برای بقا متوقف نمی شود بلکه رقابتی بین ژن ها بر سر جايگاه فرمان دهي و صدور در مجموعه ژن هایی- که جسم موجودات زنده را می سازد- وجود دارد و این ژن ها می کوشد از نظر عددی بیشتر باشد حتی اگر رقابت آن به صورتی نامحسوس و غیر قابل درک باشد بلکه رقابتی است- که از طریق قانون تکامل عام و در تبعیت از آن، در گذر است.)(پرسش و پاسخ در صفحه فیسبوک احمد الحسن
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/)

رقابتی- که فقط محدود به حذف رقیب نیست- بلکه رقابت برای جای گرفتن در جایگاه رهبری و فرماندهی مجموعه ژنهاست. یعنی آنچه برای ابراز ژن مهم است فقط وجود یا عدم وجود آن نیست بلکه ژنها تحت تاثیر محیط- که در این مثال، محیط، ژنهای اطراف آنهاست- و رقابتی است- که بین آنها برای در دست گرفتن مقام فرماندهی در بروز ژنها وجود دارد- با هم می جنگند.

برای نمونه رن هوشمندی هرکجا در مجموعه ژنتیکی یافت شود، این توانایی را دارد که ژن دیگر ابزار های بقا را تحت کنترل و سیطره خود در بیاورد.

ژن هوشمندی از جهش ژن دیگری حاصل میشود که این جهش تحت تاثیر شرایط محیطی و اشعه های محیط است.

در اینجا محیط، دو نقش را در پیشبرد ابزار هوش، بر عهده میگیرد:
1- تحت تاثیر جهش های ناشی از محیط، ژن ابزار هوش ایجاد میشود.
2- در رقابت با محیط اطراف یعنی ژنهای دیگری- که دورتادور ژن هوش را فراگرفته اند- ژن هوش می تواند نقش فرماندهی و سازماندهی ژنهای دیگر را بر عهده بگیرد و حتی برخی از آنها در این رقابت، خاموش و آرام شوند.

یعنی نقش محیط نه فقط در ایجاد جهش برای ساختن ژن مطلوب است بلکه محیط، رقابتی را ایجاد میکند- که در این رقابت، ژن برتر می تواند نقش فرماندهی را بر عهده بگیرد(ژن پروموتور)

کار جدیدی- که در پژوهش های فعلی انجام میشود- تاثیر محیط ژنتیکی و هورمونی بر بروز ژنهاست این، درک ژنهای شرطی شده را- که به شرط شرایط خاصی بروز دارد- آسان تر میکند.

نوروسافاری |اسکیزوفرنی یا جنون بیماری ای است که در دوره هایی، ارتباط فرد با واقعیت خارجی قطع میشود و فرد، با اندامهای حسی خود تجربیاتی دارد- که با آنچه اکثریت مردم تجربه میکنند- متفاوت است.

شاید گفته شود بسیاری از مردمان نابغه و تاریخ ساز هم هستند که تجربیات خاصی دارند و تجربیات آنها با بیشتر مردم متفاوت است پس به چه وسیله ای جنون از این موارد استثنایی جدا میشود؟

بازده اجتماعی و عملکرد خوب- که حالت ضد اجتماعی نداشته باشد- می تواند به عنوان یک عامل مهم در این تفاوت گذاشتن بین جنون و نبوغ استفاده شود.

بیماری جنون، به تغییرات در مسیرهای مرتبط با گلیکوزآمینوگلیکان، متابولیسم انتقال دهنده عصبی و سیناپسهای گاباارژیک و میزان دوانیدن، مرتبط است.

درصد زیادی از بیان ژنهای مرتبط با اسکیزوفرنی، بین زن و مرد متفاوت است. نتایج، حاکی از آن است که مکانیسم های درگیر در ایجاد اسکیزوفرنی، تا اندازه ای در مردان و زنان متفاوت است.(بروز و بیان ژنها، تحت تاثیر محیط و ژنهای جنسی و هورمون های بدن)

دانشگاه فنلاند شرقی میگوید، براساس یک مطالعه جدید، پاتوفیزیولوژی عصب شناختی اسکیزوفرنی، بین زن و مرد تفاوت معناداری دا

رد.

یافته ها حاکی از نیاز احتمالی به درمان های خاص تر وابسته به جنسیت، برای اسکیزوفرنی است.

این مطالعه برای اولین بار، تعدادی از ژنهای وابسته به جنس مرتبط با اسکیزوفرنی را آزمود و این کار، با استفاده از نورون های حاصل شده از سلولهای بنیادی پرتوان القایی، بود.

نتایج در Nature Communications منتشر شد.

این مطالعه با هماهنگی دانشگاه فنلاند شرقی، دانشگاه هلسینکی و مؤسسه کارولینسکا، تفاوت در بیان ژن و پروتئین در نورون ها را در دوقلوهای یکسان دراسکیزوفرنی و فرد سالم و همچنین بین مردان و زنان بررسی کرده است. پژوهشگران، از فن آوری سلول های بنیادی پرتوان القایی استفاده کردند، نورون ها از سلول های بنیادی پرتوان مشتق از سلول های پوستی شرکت کنندگان در مطالعه ایجاد شده بودند.

بیان متفاوت ژن ها وابسته به جنس

اسکیزوفرنی به طور معمول پس از بلوغ ظاهر میشود. صدها ژن، شناخته شده است که در خطر ابتلا به اسکیزوفرنی نقش دارند، اما مکانیسم های عصبی- که منجر به شروع بیماری می شوند- خیلی کم شناخته شده اند. در مطالعه کنونی، محققان توانستند با مقایسه سلولهای حاصل از جفت های دوقلوی مونوزیگوتی و یکسان ژنتیکی- که یکی از آنها از اسکیزوفرنی رنج می برد و دیگری سالم بود- تغییرات خاص بیماری را در سلولهای عصبی، شناسایی کنند.

اسکیزوفرنی در چندین مسیر مانند تغییرات مرتبط با گلیکوزآمینوگلیکان و متابولیسم انتقال دهنده عصبی و سیناپس گاباارژیک و میزان دوپامین، با تغییراتی همراه بود. با این وجود بخش بزرگی از ژنهای مرتبط با اسکیزوفرنی در سلولهای نر و ماده، متفاوت بیان شده بود.

به گفته محققان، نتایج حاکی از آن است- که سازوکارهای درگیر در ایجاد اسکیزوفرنی حداقل تا حدی بین مردان و زنان تفاوت دارد و این اختلافات ممکن است در انتخاب درمان مهم باشد. این واقعیت- که بسیاری از ژن های مرتبط با اسکیزوفرنی وابسته به جنسیت هستند- ممکن است توضیح دهد که چرا علائم این بیماری پس از بلوغ ظاهر میشود. بلوغ، زمانی است که بیان بسیاری از ژن های وابسته به جنسیت تغییر می کند.

با اینحال، سلولهای عصبی حاصل از سلولهای بنیادی پرتوان، مربوط به مرحله تکوین سه ماهه دوم بارداری هستند. بنابراین، نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که تغییرات مغزی مربوط به اسکیزوفرنی، ممکن است اول در رحم اتفاق بیافتد، و اختلافات بین دوقلوهای مونوزیگوتی در این مرحله نیز می تواند مشاهده شود.

ترجمه از سایت اصلی: رویا ورمزیار وبسایت نوروسافاری

همراه با پاره ای تغییرات و توضیحات توسط دکتر سید سلمان فاطمی

https://www.neurosafari.com/%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86-%da%98%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%da%a9%db%8c%d8%b2%d9%88%d9%81%d8%b1%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88/

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
کوچک شدن مغز از نئاندرتاجز تو که را دارمپارادوکس ها در علمعنصر اصلی تعیین واقعیتخوش خیالی و خوش بینیمغزتان را در جوانی سیم کشبیداری معنوی یعنی دوستی آغاز مبهم آفرینشچگونه به سطح بالایی از هودر هم تنیدگی کوانتومی و دتفاوت های بین زن و مرد فقاکوییفلکسروی و منیزیم در تقویت استمنابع انرژی از منابع نهفهنر رها شدن از وابستگیتکامل، نتیجه ی برنامه ریارزش خود را چگونه میشناسوقتی خورشید هست شمع به کازبان و کلمه حتی برای کسانتست نوار عصب و عضلهسردرد میگرنی در کودکانکیست کلوئید بطن سوممجرم، گاهی قربانی استحقیقت، آن چیزی نیست که جلاستفاده از هوش مصنوعی در پرتوزایی از جسم سیاهعدم توقف تکامل در یک انداخدایا جز تو که را دارمنقش ویتامین K در ترمیم اسفواید زیاد دوچرخه سواریبالاترین هدف از دولتالکتروتاکسی(گرایش و حرکنگاه حقیقی نگاه به درون ادرمان های اسرار آمیز در آتلاش های جدید در درمان فرابداع دی ان ای بزرگترین دروح در جهانی دیگر استمنابع بی نهایت انرژی در دهوش مصنوعی از عروسک های بتاثیر نگاه انسان بر رفتااز بار خود بکاه تا پرواز واقعیت فیزیکی، تابعی از سفر نامه سفر به بم و جنوب تصویربرداری فضاپیمای آمشناخت درون، شناخت بیرون؛کاربرد روباتهای ريز، در مدیریت اینترنت بر جنگحافظه انسان و حافظه ی هوشاصل علت و تاثیرآنچه واقعیت تصور میکنیم غربال در زندگیدنیا فریب و سرگرمینقش روزه داری در سالم و جفروتنی معرفتیبازسازي مغز و نخاع چالشی امید درمان کرونا با هماننادیدنی ها واقعی هستنددرمان تومورهای مغزی با اتمرکز بر هدفابزار بقا از نخستین همانروش استفاده از بالش طبیمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد واز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتسلول بنیادی و ای ال استغییر خود یا تغییر دیگراشگفت انگیز بودن کیهانکشف ارتباط جدیدی از ارتبمرگی وجود نداردحس و ادراک قسمت 87اعتیاد و تلاش های درمانی آیا ممکن است موش کور بی مدونپزیل در بیماران قلبی نقطه ی رسیدن به قلهفرزندان زمان خودبحثی درباره احساسات متفاانگشت نگاری مغز نشان میدنخستین تصویر از سیاهچالهدرمان سرطان با امواج صوتتو پیچیده ترین تکنولوژی ابزار بقای موجود زنده از ریشه های مشترک همه ی موجومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر دوپامین و سروتونیناز تکینگی تا مغز از مغز توبینار اساتید نورولوژی دسندرم پیریفورمیسجنگ هفتاد و دو ملت همه را شبکیه های مصنوعیگوشه بیماری اتوزومال رسسمشکلات نخاعیحس و ادراک قسمت پنجاهبه کدامین گناه کشته شدندآیا آگاهی پس از مرگ از بیدیستونی قابل درماننه به اعدامقلب دروازه ی ارتباطبرنامه ی مسلط ژنها در اختانسان قدیم در شبه جزیره عچرا حیوانات سخن نمی گویندرک کنیم ما همه یکی هستیمتولید مثل اولین ربات های ابزارهای بقای از نخستین راه بی شکستمنحنی که ارتباط بین معرفهوش احساسیتاثیر درجه حرارت بر عملکاز تکامل تا مغز، از مغز تیک رژیم غذایی جدید، می توسیناپس، شگفتی خلقتجهان هوشمندصبر لازمه ی پیروزی استگر جان به جز تو خواهد از خمعجزه ی چشمحس و ادراک قسمت ششمبهداشت خواب، امروز در جهآیا دلفین ها می تواند از دانش، قفل ذهن را باز میکننوار مغز ترجمه رخدادهای قدم زدن و حرکت دید را تغیبرخی نرمش های گردناولین قدم شناخت نقص های خنشانه های گذشته در کیهان درد و درستوهم بی خداییاحیای بینایی نسبی یک بیمرشد، رسیدن به یک هدف نیستموسیقی هنر مایع استهوش عاطفی رمز آزادگیتاثیر رژِیم غذایی بر میگژنها نقشه ایجاد ابزار هوسیستم دفاعی بدن علیه مغز جهان شگفت انگیزطلوع و حقیقتپوشاندن خود از نورمغز و اخلاقخم شدن فضا-زمانبیماری های میتوکندریآب، زندگی است(قسمت پنجم)داروی جدید میاستنی گراویای آنکه نامش درمان و یادشنور درونلوزالمعده(پانکراس)مصنوعبررسي علل احتمالي تغيير همه چیز موج استذهن و زندگیتوصیه هایی در مصرف ماهیاختلالات صحبت کردن در انزنان باهوش ترمیدازولام در درمان تشنج هیچ اندر هیچسایه را اصالت دادن، جز فرتبر را بردارکمی زاویه ی دیدت را عوض کجواب سنگ اندازیپیوندهای پیچیده با تغییرعقل سالممغز به تنهایی برای فرهنگ خواص اناربیماری دویکآزمون ذهنی گربه شرودینگرداروی ضد تشنج با قابليت تاین، فقط راه توستچیز جدید را بپذیررفتار مانند بردهمقاومت به عوارض فشار خون بشکه ای که ته نداره پر نمهمکاری یا رقابتتکامل مداومارتباط چاقی و کاهش قدرت بهز ذره، یک دنیاستزیان غذاهای پرچربماهیچه ی صبرترازودونسخن پاک و ثابتکوچکی قلبجستجوی متن و تصویر به صورپاسخ گیاهان در زمان خوردعوامل موثر در پیدایش زباخوشبختی چیستمغزتان را در جوانی سیمکشبیداری و خواب کدام بهتر اإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَچگونه باغبانی باعث کاهش در هر سوراخی سر نکنتفاوت های تکاملی در مغز واکسی توسین و تکامل پیش ارویکردهای جدید ضایعات نخمنابع انرژی از نفت و گاز هنر، پر کردن است نه فحش دتکثیر سلول در برابر توقف از فرد ایستا و متعصب بگذروقتی ریشه ها عمیقند از چیزبان و بیان نتیجه ساختماتست کم هزینه ی بزاق برای سردرد و علتهای آنکپسول ژری لاکتمحل درک احساسات روحانیحقایق ممکن و غیر ممکناستفاده از انرژی خلاپرسشعدم تعادل دوپامین، فقط بخرما منبع بسیار خوب آنتی نقش ژنتیک در درمان اختلافیلم کوتاه هیروشیما از هباهوش ترین و با کیفیت تریالکترودهای کاشتنینگاه دوبارهدرمان های بیماری آلزایمرتلاش های جدید در درمان سرابزار هوش در حال ارتقا ازروح رهاییمنابع جدید انرژیهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر نگاه انسان بر رفتااز بحث های کنونی در ویروسواقعیت چند سویهسفر به مریخ در 39 روزتصور ما ازمشکلات و واقعیشناسایی تاریخچه ی تکاملیکاش شرف اجباری بود یا حتیمدیریت اضطراب، از مهمتریحباب های کیهانی تو در تواصل عدم قطعیت از کوانتوم آنچه حس می کنیم، نتیجه ی مقالاتدنیا مکانی بسیار اسرارآمنقش رژیم غذایی بر رشد و افروتنی و غرورباغچه ی منامیدهای جدید برای بازیابنادیدنی ها بیشتر از دیدندرمان تشنجتمرکز بر امروزابزار بقا از نخستین همانروش جدید تولید برقمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد واز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده توسلول بنیادی در درمان ایدتغییر دیگران یا تغییر خوشگفت زده و حیران باشکشف جمجمه ای درکوه ایرهومراقب خودتون و خانواده هحس و ادراک قسمت چهلاعتیاد را به دور بیندازآیا ما کالا هستیمدوچرخه در کاهش دردهای کمنقطه ای بود و دگر هیچ نبوفرضیه ای جدید توضیح میدهبحثی درباره احساساتی غیرانتقال ماده و انرژینخستین روبات های زنده ی جدرمان ضایعات نخاعیتو آرامش و صلحیابزار بقای موجود زنده از ریشه های مشترک حیاتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر دپاکین بر بیماری ماز تکینگی تا مغز از مغز توجود قبل از ناظر هوشمندسندرم پیریفورمیسجنگ و تصور از جنگشباهت مغز و کیهانگوشت خواری یا گیاه خواریمشکلات بین دو همسر و برخیحس و ادراک قسمت پنجاه و یبه امید روزهای بهترآیا امکان بازسازی اندامهدژا وو یا اشنا پندارینه به اعدامقلب روباتیکبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱انسان میوه ی تکاملچرا حجم مغز گونه انسان دردرک احساسات و تفکرات دیگتولید یا دریافت علمابزارهای دفاعی و بقای موراه طولانی را به سلامت گذمنشأ اطلاعات و آموخته ها هوش بشری تهدید برای بشریتاثیر درجه حرارت بر عملکاز تکامل تا مغز، از مغز تیکی از علل محدودیت مغز امسیگار عامل افزایش مرگ ومجهان هوشیارصبر و واقعیتگرفتار محدودیت ها و ابعامعجزه ی علمحس و ادراک قسمت شصت و هشتبهداشت خواب، رمز حافظه ی آیا دلفین ها میتوانند بادانش، یک انسان را ناسازگنوار مغز در فراموشی هاقدرت مردمبرخی یونها و مولکول های ماولین مورد PML به دنبال تکنشانه های پروردگار در جهدرد باسن و پا به دلیل کاهتوهم تنهاییاحیای بینایی نسبی یک بیمز گهواره تا گورمیلر فیشر نوعی نادر از گیهوشمندی کیهانتاثیر سلامت دستگاه گوارشژنها ، مغز و ارادهسکوت و نیستیجهان شگفت انگیز و بی زمانطلای سیاهپیموزایدمغز و اخلاقخونریزی مغز در سندرم کووبیماری های مغز و اعصاب و آتاکسیداروی جدید کنترل قند خونای جان جان بی تن مرونوروفیبروماتوزلیروپریم داروی ترکیبی ضدبررسی مغز با امواج مادون همه چیز و هیچ چیزذهن و شیمی بدنتوضیحی ساده در مورد هوش ماختلالات عضلانی ژنتیکزنجیرها را ما باید پاره کمکان زمان یا حافظه زمانهیچگاه از فشار و شکست نترساخت سلول عصبی حتی پس از تحریک الکترومغناطیسی مغکمالگرایی دشمن پیشرفتجوسازی مدرنپیوندی که فراتر از امکانعقلانیت بدون تغییرمغز بیش از آنچه تصور میشوبیماری دیستروفی میوتونیآزادی در چیستداروی ضد تشنج توپیراماتاینترنت بدون فیلتر ماهواچیزی منتظر شناخته شدنرفتار وابسته به شکلمقایسه رقابت و همکاریبشریت از یک پدر و مادر نیهمانند سازی در انسانتکامل چشمارتباط هوش ساختار مغز و ژهزینه ای که برای اندیشیدزیباترین چیز در پیر شدنماپروتیلینترازودونسخت ترین حصارسخت ترین کار، شناخت خود اکوچکترین چیز یک معجزه اسجستجوی هوشیاری در مغز ماپختگی پس از چهل سالگي به عوامل ایجاد لغت انسانی و خوشبختی دور از رنج های ممغط یک گیرنده استبیرون اصل است یا درونافت فشار خون ناگهانی در وچگونه تکامل مغزهای کنونیدر والنتاین کتاب بدید همتفاوت های زبانی سرمنشا تاکسکاربازپین در درمان تشرویا و واقعیتمنابع انرژی از نفت و گاز هوموارکتوس ها ممکن است دتأثیر نیکوتین سیگار بر ماز مخالفت بشنووقتی شروع به بیدار شدن میزبان و بیان، در سایه پیشرتست آر ان اس دز میاستنی گسردرد به دلیل مصرف زیاد مکامپیوتر سایبورگمحل درک احساسات روحانی دحل مشکلاستفاده از سلول های بنیاپرسش و چستجو همیشه باقی اعدم درکخسته نباشی بابانقش گرمایش آب و هوا در همفیلمی بسیار جالب از تغییباور و کیهان شناسیالگو نداشتیمنگاهی بر قدرت بینایی درادرمان های بیماری اس ام ایتلاش های جدید شرکت نورالابزار بقا از نخستین همانروزه داری متناوب، مغز را مناطق خاص زبان در مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر هوش مصنوعی بر مغزاز تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چیستسفر به درون سفری زیباتصور از زمان و مکانشناسایی زبان حیوانات با کتاب گران و پرهزینه شد ولمداخله ی زیانبار انسانحباب هایی تو در تواصل، روان و نفس استآنها نمیخواهند دیگران راتاثیر ویتامین دی بر بیمادنیای شگفت انگیز کوانتومنقش رژیم غذایی در رشد و افرگشت و تکامل تصادفی محض بترس از اینکه کسی، به درگامیدوار باش حتی اگر همه چنادانی در قرن بیست و یکم،درمان جدید ALSتمساح حد واسط میان مغز کوابزار بقا از نخستین همانروش صحبت کردن در حال تکاممنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد واز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمرسلول بنیادین از مخاط بینتغییر دادن ژنها آیا روزی شگفتی های نقشه ی ژنتیکیکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمراحل ارتقای پله پله کیهحس و ادراک قسمت چهل و هفتاعداد بینهایت در دنیای مآیا ما تنها موجودات زنده دوچرخه سواری ورزشی سبک و نقطه بی بازگشتفساد اقتصادی سیتماتیک دربحران ذهن فیلمی قابل تامانتروپی و هوشیارینرمش های مفید برای درد زادرمانهای بیماری پارکینستو افق رویداد جهان هستیابزار بقای موجود زنده از ریشه های اخلاقمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی به کمک هوش طبیتاثیر داروهای ضد التهاب از تکینگی تا مغز از مغز توراپامیل در بارداریسندرم پای بی قرارجنگ داده هاشباهت مغز با کیهان مادیگیلگمش باستانی کیستمشکلات روانپزشکی پس از سحس و ادراک قسمت پنجاه و دبه بالا بر ستارگان نگاه کآیا انسان با مغز بزرگش اخدژاوو یا آشناپندارینه بدبخت بلکه نادانقلب را نشکنبرین نت به جای اینترنتانسان ها می توانند میدان چرا خشونت و تعصبدرک تصویر و زبان های مخلتتولید پاک و فراوان انرژیابعاد و نیازهای تکاملیرابطه تشنج و اوتیسممنشاء کوانتومی هوشیاری اهوش در طبیعتتاثیر درجه حرارت بر عملکاز تکامل تا مغز، از مغز تیافته های نوین علوم پرده سیاهچاله هاجهان های بسیار دیگرصبر بسیار بایدگریه ی ابر، رمز طراوت باغمعجزه ی علم در کنترل کرونحس و ادراک قسمت شصت و دوبوزون هیگز چیستآیا دست مصنوعی به زودی قادائما بخواننوار مغز در تشخیص بیماری قدرت و شناخت حقیقتبرخی اثرات مضر ویتامین داولین مورد پیوند سر در اننشانه های بیداری روحیدرد زانو همیشه نیاز به جرتوهم جداییاحتیاط در ورزش زانو در خازمین در برابر عظمت کیهانمیهمانهای ناخوانده عامل هوشمندسازی زندان هاتاثیر عصاره تغلیظ شده گیژنهای مشترک بین انسان و وسکوت، پر از صداجهانی که نه با یک رخداد و طوفان فقر و گرسنگی و بی سپیموزایدمغز و سیر تکامل ان دلیلی خونریزی مغزی کشندهبیماری های ژنرالیزه ی عصآتاکسی فریدریشداروی جدید آلزایمرایمونوگلوبولین وریدی IVIgنورون هاي مصنوعی می توانلیس دگرامفتامین یا ویاسبررسی و اپروچ جدید بر بیمهمه چیز کهنه میشودذهن پر در برابر آگاهیتوضیحات دکتر فاطمی در مواختراع جدید اینترنت کوانزندگی فعال و مثبت روند آلمکانیک کوانتومی بی معنی هیپرپاراتیروئیدیسمساخت شبکه عصبی مصنوعی با تحریک عمقی مغزکمردردجامعه ی آسمانیپیوستگی همه ی اجزای جهانعقیده ی بی عملمغز باستانی، هنوز نقش هابیماری سلیاکآزادی عقیده، آرمانی که تداروی ضد جنون در درمان تیاینترنت، حقیقت جامعه ی فچیزی خارج از مغزهای ما نیرفتار اجتماعی انسان، حاصمقابله ی منطقی با اعتراضبعد پنجمهمجوشی هسته ای، انرژِی بتکامل و ارتقای نگاه تا عمارتباط پیوسته ی جهانهزینه سنگین انسان در ازازیباترین چیز در افزایش سماجرای جهل مقدستراشه مغز بدون واسطه ی دماجرای عجیب گالیلهتراشه ها روی مغزسختی ها رفتنی استکووید نوزده و خطر بیماری ماده ی خالیحفره در مغزپدیده خاموش روشن در پارکعواملی که برای ظهور لغت اخیالپردازی نکننفرت، اسیب به خود استبیست تمرین ساده برای جلوافت هوشیاری به دنبال کاهچگونه جمعیت های بزرگ شکل در یک فراکتال هر نقطه مرکتفاوت ایستایی و تکاپواگر فقط مردم میفهمیدند کرویا و کابوسمنابع انرژی از نفت و گاز هورمون شیرساز یا پرولاکتتأثیر نگاه انسان بر رفتااز نخستین همانند سازها تویتنام نوعی کرونا ویروس زبان و تکلم برخی بیماریهتشنچ پانایوتوپولوس تشنج سردرد تنشنکانال یوتیوب دکتر سلمان محدودیت چقدر موثر استحلقه های اسرارآمیزاستفاده از سلول های بنیاپرسشگری نامحدودعدالت برای من یا برای همهخطا در محاسبات چیزی کاملنقش پیش زمینه ها و اراده فیروز نادریباید از انسان ترسیدالگو و عادت را بشکن و در انگاهی بر توانایی اجزاي بدرمان های جدید ALSتلاش هایی در بیماران قطع ابزار بقا از نخستین همانروزه داری و التهاب زیانبمناطق خاصی از مغز در جستجهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر ویتامین دی بر بیمااز تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چیستسفر تجهیزات ناسا به مریخ تصاویر زیبای رعد و برقشناسایی سلول های ایمنی اکتاب زیست شناسی باورمدارک ژنتیکی چگونه انسانحد و مرزها توهم ذهن ماستاصلاح خطا با رفتن بر مسیرآنژیوگرافی از مغزصفحه اصلیدنیایی پر از سیاهچاله نقش زنجبیل در جلوگیری از فراموش کارها باهوش تر هسبحتی علمی درباره تمایل بامیدوارینازوکلسیندرمان جدید مولتیپل میلومتنفس هوازی و میتوکندریابزار بقا از نخستین همانروشهای نو در درمان دیسک بمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد واز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیدسلول عصبی شاهکار انطباق تغییر زودتر اتصالات مغزیشگفتی های زنبور عسلکشیدن مادی روشی برای جلومرز مرگ و زندگی کجاستحس و ادراک قسمت چهل و هشتبقا با سازگارترین فرد اسآیا مصرف مولتی ویتامین هدوپامین قابل حل در آبنقطه، وجود است یا فاصلهفشار و قدرتبخش فراموش شده ی حافظهانتظار گذر تندباد؟نرمش های مفید در سرگیجهدرماندگی به دلیل عادت کرتو انسانی و انسان، شایستابزار بقای موجود زنده از رژیم های غذایی و نقش مهم منبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش مصنوعی به شناسایی کاتاثیر داروی ضد تشنج سدیم از تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قسندرم پس از ضربه به سرجنبه های موجی واقعیتشباهت های ریشه ای چند بیمگیاه بی عقل به سوی نور میمشکلات روانپزشکی در عقب حس و ادراک قسمت پنجاه و سبه بالاتر از ماده بیندیشآیا انسان در آستانه ی انقدگرگونی های نژادی و تغیینه جنگ و نه خونریزیقوی تر باشبرای یک زندگی معمولیانسان یک کتابخانه استچرا در مغز انسان، فرورفتدرک حقیقت نردبان و مسیری تولید اندام با چاپ سه بعدابعاد اضافه ی کیهانرادیوی مغز و تنظیم فرکانمهمان ناخواندههوش عاطفی قسمت 11تاثیر درجه حرارت بر عملکاز تکامل تا مغز، از مغز تیاد گرفتن مداومسیاهچاله های فضایی منابعجهان هایی در جهان دیگرصد قدح، نفتاده بشکستگربه شرودینگر و تاثیر مشمعجزه در هر لحظه زندگیحس و ادراک قسمت شصت و ششبوزون هیگز جهان را از متلآیا رژیم غذایی گیاهی سلادارچیننوار مغزی روشی مهم در تشخقدرت کنترل خودبرخی اختلالات عصبی مثانهاولین هیبرید بین انسان و نظام مثبت زندگیدردهای سال گذشته فراموش توهم جدایی و توهم علماحتیاط در تعویض داروهازمین زیر خلیج فارس تمدنی میوپاتی و نوار عصب و عضلههوشیاری و وجودتاریک ترین بخش شبژنهای هوش ، کدامندسکوت، در برابر گزافه گویجهانی که از یک منبع، تغذیطوفان بیداریپیچیدگی های مغزمگسمغز کوانتومیخونریزی مغزی کشنده ولی قبیماری های روانی با تاثیآتاکسی مخچه ای خودایمنداروی جدید آلزایمر تاییدایمپلانت مغزینورون های ردیاب حافظهلا اکراه فی الدینبررسی ژنها در تشخیص بیماهمه چیز در زمان مناسبذهن تو همیشه به چیزی اعتقتیوتیکسن داروی ضد جنونادامه بحث تکامل چشمزندگی هوشمند در خارج از زمکانیزمهای دفاعی در برابهاوکينگ پیش از مرگش رسالساخت شبکه عصبی با الفبای تحریک عمقی مغز در آلزایمکمردرد ناشی از تنگی کاناجاودانگی مصنوعیپیام های ناشناخته بر مغز علم و ادراک فقط مشاهده ی خواص اردهمغز برای فراموشی بیشتر کبیماری شارکو ماری توثآزار حقیقیدارویی خلط آورایندرالچیزی شبیه نور تو نیسترقیبی قدرتمند در برابر ممقابله با کرونا با علم اسبعد از کروناهمدلی و هوش عاطفیتکامل و ریشه ی مشترک خلقتارتباط انسانی، محدود به هزاران سال چشم های بینا وزیر فشار کووید چه باید کرارتباط از بالا به پایین مهستي مادي ای که ما کوچکترزیرفون داروی ضد ام اسماده ی تاریکتراشه ی هوش مصنوعی در مغزسختی در بلند شدن از روی صکودک هشت ساله لازم است آدماده ای ضد التهابیحق انتخابپروژه ی ژنوم انسانیعوارض ازدواج و بچه دار شدخانه ی تاریکنقاشی هایی با بوی گذشته یALS نگاهی کامل بر بیماری وبیش از نیمی از موارد انتقافتخار انسانچگونه جمعیت های بزرگ شکل در کمتر از چند ماه سوش جدتفاوت ارباب و رهبر حقیقیاگر میدانی مصیبت بزرگتر رویا و خبر از آیندهمنابع انرژی از نفت و گاز هوش فوق العاده، هر فرد استأثیر شیرینی های حاوی لواز نخستین همانند سازها تویتامین E برای فعالیت صحزبان و شناخت حقیقت قسمت چتشنج چیستسردرد سکه ایکاهش میل جنسی در ام اسمحدودیت های حافظه و حافظحمله ویروس کرونا به مغزاستفاده از سلول های بنیاپس از اگو یا بعد از نفسعسل طبیعی موثر در کنترل بخطا در محاسبات چیزی کاملنقش پیشرفته ی سلول های بنفیزیک مولکولها و ذرات در بابا زود بیاالگوی بنیادین و هوشیارینگاهت را بلند کندرمان های جدید میگرنتلاش در تولید انرژی به رنابزار بقا از نخستین همانروزه داری و بیمار ی ام اس منبع نور واقعی و ثابت، حقهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر ویروس کرونا بر مغز از تکنیکی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتسفر دشوار اکتشافتصادف یا قوانین ناشناختهشهر زیرزمینی در ژاپن براکتاب طبیعت در قالب هندسهمروری بر تشنج و درمان هایحریص نباشاصول انجام برخی نرمش ها دآنان که در قله اند هرگز خسوالات پزشکیدنیا، هیچ استنقش زبان در سلطه و قدرت افراموشی همیشه هم بد نیستبحث درباره پیدایش و منشا امیدواری و مغزنبودن مدرک و شاهد، مدرک درمان جدید میگرن با انتی تنفس هوازی و میتوکندریابزار بقا از نخستین همانروشهای شناسایی قدرت شنوامنبع هوشیاری کجاست قسمت53هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد واز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژنسلول عصبی، در محل خاص خودتغییر عمودی سر انسان از پشانس یا نتیجه ی تلاشکشتن عقیده ممکن نیستمرز بین انسان و حیوان کجاحس و ادراک قسمت چهل و دومبقا در ازای بیماریآیا مغز تا بزرگسالی توسعدورترین نقطه ی قابل مشاهنمیتوان با بیرون انداختنفشار روحی، همیشه بد نیست بخش های تنظیمی ژنومانحراف و حقیقتنرمش های موثر در کمردرددرها بسته نیستتو با همه چیز در پیوندیابزار بقای موجود زنده از رژیم های غذایی و نقش مهم منبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش مصنوعی تعاملیتاثیر درجه حرارت بر مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریسندرم جدایی مغزجنسیت و تفاوت های بیناییشباهت کیهان و مغزگیاه خواری و گوشت خوار کدمشاهده گر جدای از شیء مشاحس و ادراک قسمت پنجاه و شبه جای محکوم کردن دیگران آیا احتمال دارد رویا از آدانش قدرت استنه روش تقویت مغزقیچی ژنتیکیبرای پیش بینی آینده مغز دانسان باشچرا ذرات بنیادی معمولاً درک دیگرانتولید سلولهای جنسی از سلابعاد بالاترراز تغییرمهندسی ژنتیک در حال تلاش هوش عاطفی قسمت نهمتاثیر درجه حرارت بر عملکاز تکامل تا مغز، از مغز تیاد بگیر فراموش کنیسیاهچاله ها، دارای پرتو جهان یکپارچهصداقتگزیده ای از وبینار یا کنفمعرفی مورد نادر بیماری گحس و ادراک سی و هفتمبی نهایت در میان مرزهاآیا رژیم غذایی گیاهی سلاداروهای مصرفی در ام اسنوار مغز، مفید و بی خطرقدرت انسان در نگاه به ابعبرخی اصول سلامت کمراولین تصویر در تاریخ از سنظریه ی تکامل در درمان بیدردی که سالهاست درمان نشتوهم جسماحساس گذر سریعتر زمانزمان چیستمیوتونیک دیستروفیهوشیاری و افسردگیتاریکی من و تو و گرد و غباژنهای حاکم بر انسان و انسسکته مغزیجهانی پر از سیاهچاله یا پطوفان زیباییپیچیدگی های مغزی در درک زمغز آیندگان چگونه است ؟خواندن ، یکی از شستشو دهنبیماری وسواسآتش منبع انرژیداروی جدید ای ال اسایمپلانت مغزی و کنترل دو نوروپلاستیسیتی چیستلاموژین داروی ضد اوتیسم؟بررسی بیماری التهابی رودهمه چیز در زمان کنونی استتیک و اختلال حرکتیاداراوون تنها داروی تاییزندگی و داراییما انسانها چه اندازه نزدهاوکينگ پیش از مرگش رسالساختن آیندهتخریب مغز به دلیل کمبود بکمردرد و علل آنجایی برای یاد گرفتن باقی پیدایش زبانعلم و روحخواص باداممغز بزرگ چقدر مفید هست ؟بیماری ضعف عضلات نزدیک بآزار دیگری، آزار خود استدارویی ضد بیش فعالی سیستایپیداکرینرقابتی بی هدف یا رقابتی هملاحظه های اخلاقی دربارهبعد از کروناهمراه سختی، اسانی هستتکامل ابزار هوش ، راه پر تکامل تکنولوژیارتباط بین هوش طبیعی و هوهستی ما پس از شروعی چگال زیرک ترین مردمتراشه ی بیولوژِیکسدسازی روش مناسب برای مقکودک ایرانی که هوش او از ماده، چیزی نیستحقیقت قربانی نزاع بین بی پروژه ی ژنوم انسانیعید نوروز مبارکخانواده پایدارچقدر به چشم اعتماد کنیمNVG 291بیشتر کمردردها نیازی به افراد آغاز حرکت خودشان رچگونه حافظه را قویتر کنیدر آرزوهایت مداومت داشتهتفاوتهای جنسیتی راهی برااگر نیروی مغناطیس نباشد رویا بخشی حقیقی از زندگی منابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی می تواند بر احتئوری تکامل امروز در درماز نخستین همانند سازها تویتامین E در چه مواد غذایزبان و شناخت حقیقت قسمت اتشنج و حرکات شبه تشنجی قاسردرد عروقی میگرنکاهش مرگ و میر ناشی از ابمحدودیت درک انسانحمایت از طبیعتاستفاده از سلول های بنیاآلودگی هوا چالش قرن جدیدعشق به هفت مرتبه ی شناختیخطای ادراک کارمانقش آتش در رسیدن انسان بهفیزیک هوشیاریباد و موجالگوبرداری از طبیعتچالش هوشیاری و اینکه چرا درمان های جدید در بیماری تلاشی برای درمان قطع نخاابزار بقا از نخستین همانروزه داری سلول های بنیادمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر ژنها بر اختلالات خاز تکینگی تا مغز و از مغز واقعیت و مجازسفرنامه سفر به بم و جنوب تضادهای علمیشواهدی از نوع جدیدی از حاکتاب، سفری به تاریخمرکز هوشیاری، روح یا بدن حرکات چشم، ترجمه کننده ی اصول توسعه ی یک ذهن کاملآنتی بادی منوکلونال در دپیامهای کاربراندندان ها را مسواک بزنید تنقش زبان در سلطه و قدرت افراموشی و مسیر روحانیبحثي درباره هوش و تفاوتهامیدی به این سوی قبر نیستنباید صبر کرد آتش را بعد درمان جدید کنترل مولتیپلتنفس بدون اکسیژنابزار بقا از نخستین همانروشی برای بهبود هوش عاطفمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد واز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژن ضد کروناسلولهای ایمنی القا کنندهتغییرات منطقه بویایی مغزشانس یا تلاشگل خاردار، زیباستمرز جدید جستجو و اکتشاف، حس و ادراک قسمت چهل و سومبقای حقیقی در دور ماندن اآیا همه جنایت ها نتیجه بیديدن با چشم بسته در خواب نمیتوان بر سیاه سیاه نوشفضا و ذهن بازبخش بزرگی حس و ادراک ما ااندوه در دنیا استنرمشهای مهم برای تقویت عدرهای اسرارآمیز و پوشیدهتو با باورهایت کنترل میشابزار بقای موجود زنده از رژیم ضد التهابیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش مصنوعی در قضاوت های اتاثیر درجه حرارت بر عملکاز تکینگی تا مغز از مغز تورزش و میگرنسندرم دزدی ساب کلاوینجنسیت و تفاوت های بیناییشباهت زیاد بین سلول هاي عگیرنده باید سازگار با پیمشاهده آینده از روی مشاهحس و ادراک قسمت بیست و چهبه جای تولید، بیشتر گوش کآیا احتمال دارد رویا از آدانش محدود به ابعاد چهارچه زیاد است بر من که در ایقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصبرای اولین بار دانشمندانانسان جدید از چه زمانی پاچراروياها را به یاد نمی آدرک درست از خود و هوشیاریتولترودیناتفاق و تصادفراست دستی و چپ دستیمهندسی بدنهوش عاطفی قسمت هفتمتاثیر درجه حرارت بر عملکاز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری مهارت های جدید دسیاهچاله و تکینگی ابتدایجهان یکپارچهصدای بم با فرکانس پایین، گزارش یک مورد جالب لخته ومعرفت و شناختحس و ادراک- قسمت پنجاه و بی نظمی مقدمه شناختآیا راهی برای بهبود وضعیداروهای ام اسنوار مغز، ترجمه ی فعالیت قدرت ذهنبرخی اطلاعات روانشناسی ماولین دارو برای آتاکسی فنظریه ی تکامل در درمان بیدرد، رمز موفقیتتوهمات و شناخت حقیقتاحساسات کاذبزمان و مکان، ابعاد کیهان میگرن و پروتئین مرتبط با هوشیاری کوانتومیتاریکی و نورکفش و کتابسکته ی مغزی در جوانانجهانی در ذهنطولانی ترین شبپیوند قلب خوک، به فرد دچامغز اندامی تشنه ی انرژی اخواندن، دوست روزهای سختبیماری کروتز فیلد جاکوبآثار باستانی تمدن های قدداروی جدید برای میاستنی ایمپلانت مغزی کمک میکند نوروز مبارکلایو دوم دکتر سید سلمان فبررسی سیستم تعادلی بدن اهمه چیز، ثبت می شودتیکاگرلور داروی ضد انعقاادب برخورد با دیگرانزندگی بی دودما انسانها چه اندازه نزدهدف یکسان و مسیرهای مختلساختن آینده، بهترین روش تداوم مهم است نه سرعتکمردرد با پوشیدن کفش مناجایی خالی نیستپیر شدن حتمی نیستعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهخواص بادام زمینیمغز بزرگ چالش است یا منفعبیماریهای تحلیل عضلانی اآسيب میکروواسکولاریا آسداستانها و مفاهیمی اشتباایا کوچک شدن مغزانسان الرموزی از نخستین تمدن بشرملاحظات بیهوشی قبل از جربعد از کرونا دلخوشی بیهوهمراهی میاستنی با برخی سهمراهی نوعی سردرد میگرنیتکامل جریان همیشگی خلقتارتباط شگفت مغز انسان و فهشت توصیه برای کاستن از دزیست شناسی کل در جزء فراکتربیت کودکان وظیفه ای مهسرنوشتکودکان مهاجرماده، چیزی بیش از یک خلا حقیقت آنطور نیست که به نظپروژه ی علمی پیوند مغز ساعامل کلیدی در کنترل کارآخاویار گیاهینقش قهوه در سلامتیفقر داده ها در هوش مصنوعیبیشتر علم، در نادانسته هافراد بی دلیل دوستدار تو نگاه من، نگاه تو و یا حقیدر آسمان هدیه های نادیدنتقلید مرحله ای نسبتا پیشاگر نعمت فراموشی نبود بسرویا تخیل یا واقعیتمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی متصل با مغزتئوری تکامل در پیشگیری و از نخستین همانند سازها تویتامین کازبان و شناخت حقیقت قسمت دتشنج به صورت اختلال رفتاسرطان کمیت گراییکاهش التهاب ناشی از بیمامخچه فراتر از حفظ تعادلحوادث روزگار از جمله ویراستفاده از سلول های بنیاآلودگی هوا و ویروس کروناعشق درونی به یگانگی خلقتخطای حسنقش انتخاب از طرف محیط، نفیزیک و هوشیاریباد غرور و سر پر از نخوت والتهاب شریان تمپورالچالش هوشیاری و اینکه چرا درمان های جدید سرطانتلاشی تازه برای گشودن معابزار بقا از نخستین همانروزهای بد باقی نمیماندمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر کلام در آیات کلام باز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسسفرنامه سفر به بم و جنوب تظاهر خوابیده ی مادهشواهدی از دنیسوان(شبه نئکتابخانهمرکز حافظه کجاستحرکت چرخشی و دائمی کیهاناصول سلامت کمرآنتروبات؛ ترکیب سلول زندسایتهای دیگرده روش موفقیتنقش سجده بر عملکرد مغزفراموشی آرمانبحثی جالب درباره محدودیتامیدی تازه در درمان سرطانبرو و انرژی مداومدرمان جدید ام استنها مانع در زندگی موارد ابزار بقا از نخستین همانروشی جدید در درمان قطع نخمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد واز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگر کرونا ساخته شسلولهای بنیادی مصنوعی درتغییرات مغز پس از 40 سالگیشاهکار قرنگل درون گلدانمرزهای حقیقی یا مرزهای تحس و ادراک قسمت نهمبلندی در ذهن ما درک بلندیآیا هوش مصنوعی می تواند ندی متیل فومارات(زادیوا)(نمای موفقیتفضای قلب منبع نبوغ استبخش بزرگتر کیهان ناشناختاندوه دردی را دوا نمیکندچرا ماشین باید نتایج را پدرون قفس یا بیرون از آنتو باید نیکان را به دست بابزار بقای موجود زنده از رژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش مصنوعی در کامپیوترهاتاثیر درجه حرارت بر عملکاز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش بهترین درمان بیش فعسندرم سردرد به دلیل افت فجهل مقدسشباهت زیاد بین سلول هاي عگالکانزوماب، دارویی جدیمشاهدات آمیخته با اشتباهحس و ادراک قسمت بیست و یکبه خوبی های دیگران فکرکنآیا بدون ناظر هوشمند هم بدانش بی نهایتنه عدم مطلق بلکه عدم با ققانون مندی نقشه ژنتیکی مبرای بقا به جایی فراتر ازانسان خطرناکترین موجودچراروياها را به یاد نمی آدرک عمیق در حیواناتتومورها و التهاب مغزی عااتوبان اطلاعات و پلِ بینرجزخوانی هایی که امروز بمهربانی، شرط موفقیتهوش عاطفی قسمت یازدهتاثیر درجه حرارت بر عملکاز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری هوش مصنوعی، عمیقسیاهچاله ی منفرد یا سیاهجهان کنونی و مغز بزرگتریصرع و درمان های آنگشایش دروازه جدیدی از طرمغز فکر میکند مرگ برای دیحس و ادراک- قسمت بیست و پبی هیچ می ایی و بی هیچ میرآیا راهی برای رفع کم آبی داروهای تغییر دهنده ی سینوار عصب و عضلهقدرت شناختی انسان، محدودبرخی بیماری ها که در آن باولین دروغنظریه ی تکامل در درمان بیدرس گرفتن از شکست هاتوکل بر خدااخلاق و علوم اعصابزمان و گذر آن سریع استمیگرن و خوابهوشیاری سنتی یا هوشیاری تاریکی خواهد ترسیدکفش بد، عامل مهم کمردردسکته ی چشمیجهان، تصادفی نیستطی یکصد هزار سال اخیر هرچپیوند مدفوعمغز انسان ایا طبیعتا تماخواب و بیداری نوسانی مغزبیماری گیلن باره و بیمارآدم عاقل، وقت خودش را هدرداروی جدید برای کاهش وزنایمپلانت نخاعی میتواند دنوروز یا روز پایانیذهن خود را مشغول هماهنگیلازم است هیچ کاری نکنیدبررسی علل کمر درد در میانهمه ی سردردها بی خطر نیستتیروفیبان موثر در سکته ی ادراک ما درک ارتعاشی است زندگی در جمع مواردی را برما اکنون میدانیم فضا خالهدف یکسان، در مسیرهای متساختار فراکتال وجود و ذهتداخل مرزها و صفات با بینکنفرانس تشنج هتل کوثر اصجاذبهپیراستامعلم به ما کمک میکند تا موخواص شکلات تلخمغز بزرگ چالشهای پیش روبیماری، رساله ای برای سلآسیب ها ناشی از آلودگی هونکاتی در مورد تشنجدخالت در ساختار ژنهاایا این جمله درست است کسیرمز و رازهای ارتباط غیر کممانتین یا آلزیکسا یا اببعد از کرونا دلخوشی بیهومن و وجود توهمیتفکر قبل از کارهندسه ی پایه ایتکامل داروینی هنوز در حاارتباط شگفت انگیز مغز انو هر کس تقوای خدا پیشه کنزیست شناسی باور حقیقت یا ترجمه فعالیت های عضله به سریع دویدن مهم نیستکودکان میتوانند ناقل بی ماست مالیحقیقت افرادپروانه ی آسمانیعادت همیشه خوب نیستخار و گلنقش مهاجرت در توسعه نسل افلج نخاعی با الکترودهای با همه مهربان باشافزایش قدرت ادراکات و حسنگاه مادی غیر علمی استدر آستانه ی موج پنجم کوویتقلید از روی طبیعتاگر نعمت فراموشی نبود بسرویا حقی از طرف خدامنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی و کشف زبان هایتئوری جدید، ویران کردن گاز نشانه ها و آثار درک شدویتامین کا و استخوانزبان و شناخت حقیقت قسمت ستشنج عدم توازن بین نورون سرعت فکر کردن چگونه استکاهش حافظه هرچند فرایندیمخچه ، فراتر از حفظ تعادلحکمت الهی در پس همه چیزاستیفن هاوکینگ در مورد هآلودگی هوا و پارکینسونعشق، شلوغ کردن نیستخطر آلودگی هوانقش اتصالات بین سلولهای فیزیک آگاهیبار مغز بر دو استخوانام آر آی جدید با قدرت شگفچالش هوشیاری و اینکه چرا درمان های رایج ام استلاشی جدید در درمان ام اسابزار بقا از نخستین همانروزهای سختمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر کپسول نوروهرب بر ناز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهسفرنامه سفر به بم و جنوب تظاهری از ماده است که بیدشیر و دوغ بادامکجای مغز مسئول پردازش تجمرکز حافظه کجاستحس متفاوتاضطراب و ترسآنزیم تولید انرژی در سلودهن، بزرگترین سرمایهنقش غذاها و موجودات دريافرایند پیچیده ی خونرسانیبحثی در مورد نقش ویتامين امگا سه عامل مهم سلامتچت جی پی تیدرمان جدید ای ال اس، توفرتنها در برابر جهانابزار بقا از نخستین همانروشی جدید در درمان نابینمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد واز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگری ضد کرونا از دسلام تا روشناییتغییرات آب و هوایی که به شاهکار شش گوشگل زندگیمزایای شکلات تلخ برای سلحس و ادراک قسمت چهارمبلوغ چیستآیا هوش مصنوعی زندگی بشردین اجبارینمایش تک نفرهفضای خالی ای وجود نداردبخش دیگری در وجود انسان هاندوهگین نباش اگر درب یا چرا مردم با زندگی میجنگندرون و بیرون، جدای از هم تو برای خزیدن خلق نشده ایابزار بقای موجود زنده از رژیم غذایی سالم و ضد التهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش مصنوعی در تفکر خلاق اتاثیر درجه حرارت بر عملکاز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش در کمر دردسوی ما آید نداها را صداجهان فراکتالشجاعت و ترسگام کوچک ولی تاثیرگذارمطالبه ی حق خودحس و ادراک قسمت بیست و دوبه خودت مغرور نشوآیا برای تولید مثل همیشه دانشمندان موفق به بازگردنهایت معرفت و شناخت درک عقانون گذاری و تکاملبرای تمدن سازی، باید در بانسان در هستی یا هستی در چراغ های متفاوت و نور یکسدرگیری قلب در بیماری ویرتومورهای نخاعیاتوسوکسیمایدرحم مصنوعیموفقیت هوش مصنوعی در امتهوش عاطفی قسمت پنجمتاثیر رو ح و روان بر جسماز تکامل تا مغز، از مغز تیادگرفتن، آغاز حرکت است سیاهچاله ی تولید کنندهجهان کاملی در اطراف ما پرضایعه ی شبکه لومبوساکرالپل جویی اصفهانمغز قلبحس و ادراک- قسمت شصت و چهبی ذهن و بی روحآیاما مقهور قوانین فیزیکداروهای ضد بیماری ام اس ونوار عصب و عضلهقدرت عشقبرخی بیماری های خاص که بداولین سلول مصنوعینظریه ی ریسماندست و پا زدن در سایه؟توپیراماتاخلاق پایه تکامل و فرهنگزمان و صبرمیگرن و روزه داریهوش، ژنتیکی است یا محیطیتاریخ همه چیز را ثبت کردهکل اقیانوس در یک ذرهجهش های ژنتیکی مفید در ساطیف انسفالیت، گیلن باره پیوند مدفوع در درمان بیممغز انسان برای ایجاد تمدخواب زمستانی سلول های سربیماری آلزایمر، استیل کوآرمانگرای تخیلی نباشداروی جدید برای ای ال اسایمپلانت استخوانی در آسینورالژیذهن خالی از شلوغی افکارلبخند بزن شاید صبح فردا زبرطرف کردن خشونت را از خاهمه جا خیر بکارتکلم در گیاهانادراک، فراتر از آنچه معمزندگی در سیاهچالهما از اینجا نخواهیم رفتساختار شبکه های مغزی ثابترقی واقعی یا شعار ترقیکنگره بین المللی سردرد دجاذبه و نقش آن در شکلگیریپیشینیان انسان از هفت میعلم بدون توقفخواص شگفت هویجمغز بزرگ و فعال یا مغز کوبیمارستان هوش مصنوعیآسیب روانی شبکه های اجتمچگونه مولکول های دی ان ایدر موج، راز خلقت نهفته اسایا ابزار هوشمندی یا مغز رمز گشایی از اتصالات مغزایا بیماری ام اس (مولتیپرمز پیشرفت تواضع است نه طمن کسی در ناکسی دریافتم تفکر ترکیبی در هوش مصنوعهندسه ی رایج کیهانتکامل داروینی هنوز در حاارتباط شگفت انگیز مغز انوفور و فراوانیزیست، مرز افق رویداد هستترجمه ی فعالیت های عضله بسریعترین کامپیوتر موجودکودکان گذشته به آینده فکماست مالی با هوش انسانیحقیقت انسانپرواز از نیویورک تا لوس آعادت کن از بالا نگاه کنیخارق العاده و استثنایی بنقش میدان مغناطیسی زمین فلج بل، فلجی ترسناک که آنبا هوش مصنوعی خودکار روبافزایش میل جنسی با خوردن نگاه محدود و تک جانبه، مشدر برابر حقایق جدیدتقلید از طبیعتاگر با مطالعه فیزیک کوانرویاها از مغز است یا ناخومنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی یا حماقت طبیعتا 20 سال آینده مغز شما به از نظر علم اعصاب یا نرووسویتامین کا در سبزیجاتزبان جانسوزتشویق خواندن به کودکانسطح آگاهی، رخدادهای زندگکاهش دوپامین عامل بیماریمخچه ابزاري که وظیفه آن فحافظه میتواند بزرگترین داستیفن هاوکینگ در تفسیر آلزایمرعصب حقوق نورولووخطر حقیقی، خود انسان استنقش تیروئید در تکامل مغزفیزیکدانان ماشینی برای تبار بزرگ ایستادن بر دو پاام اس و سرطانچالش هوشیاری و اینکه چرا درمان های علامتی در ام استمایل زیاد به خوردن بستنابزار بقا از نخستین همانروزهای سخت میگذردمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر کپسول نوروهرب بر تاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهسفرنامه سفر به بم و جنوب تعویض دارو در تشنجشیشه ی بازالتی و سیلیکونکرونا چه بر سر مغز می آورمرکز خنده در کجای مغز استحس چشایی و بویاییاطلاع رسانی اینترنتیآواز خواندن در قفس، نشاندو ویژگی انتزاع و قدرت تجنقش غذاها و موجودات دريافرایند تکامل و دشواری هابحثی در مورد نقش کلسیم و اما شما از دید خفاش کور هچت جی پی تیدرمان جدید سرطانتنهاییابزار بقا از نخستین همانروشی جدید در درمان سکته ممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد واز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانسلاح و راهزنیتغییرات تکاملی سر انسان شاید گوشی و چشمی، آماده شگلوله ی ساچمه ایمسمومیت دانش آموزان بی گحس و ادراک قسمت نوزدهمبلعیدن ستاره توسط سیاهچاآیا هوش ارثی دریافتی از پدین، اجباری نیستچند نرمش مفید برای کمردرقفس دور خود را بشکنبخشیدن دیگران یعنی آرامشاندام حسی، درک از بخش هایچرا مغز انسان سه هزار سالدرون آشفته ی تو و ظاهر خنتو تغییر و تحولیابزار بقای موجود زنده از رژیم غذایی ضد التهابیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر درجه حرارت بر عملکاز تکینگی تا مغز- از مغزتوزن حقیقی معرفت و شناختسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان قابل مشاهده بخش کوچشرکت نورالینک ویدیویی ازگامی در درمان بیماریهای مطالبی در مورد تشنجحس و ادراک قسمت بیست و سوبه خودت نگاه کنآیا بزرگ شدن مغز فقط در ددانشمندان نورون مصنوعی سنهایت در بی نهایتقانون جنگلبرای خودآگاه بودن تو بایانسان عامل توقف رشد مغزنزاع ها بیهوده استدرگیری مغز در بیماری کویتومورهای ستون فقراتاتصال مغز و کامپیوتررحم مصنوعیموفقیت در تفکر استهوش عاطفی قسمت اولتاثیر روده بر مغزاز خود رها شویادآوری خواب و رویاسیاهچاله، سیاه خالص یا پجهان پیوستهضایعه ی عروقی مخچهپل خواجو اصفهانمغز ما کوچکتر از نیم نقطهحسن یوسف باغچه ی منبی سوادی در قرن 21آگاهی فراتر از آگاهیداروهای ضد تشنج با توضیح نوار عصب و عضلهقسم به فقربرخی توجهات در ببمار پاراوکرلیزوماب داروی جدید شنظریه ی ریسمان و هوشیاریدست کردن در گوشتوانایی مغز و دیگر اجزای اختلا ل در خود عضلهزمان واقعیت است یا توهممیگرن سردردی ژنتیکی که بهوض مصنوعی زندهتاریخ، اصیل نیست و ساخته کلمات بلند نه صدای بلندجهش های ژنتیکی غیر تصادفطبیعت موجی جهانپیوند مغز و سر و چالشهای مغز انسان برای شادمانی طخواب سالم عامل سلامتیبیماری الزایمرآرام باشداروی جدید برای دیابتایمان به رویانورالژی تریژمینالذهن سالملحظات خوش با کودکانبزرگ فکر کنهمیشه چیزی برای تنهایی دتکنولوژی های جدید و حالتادغام میان گونه های مختلزندگی زمینی امروز بیش از ما اشیا را آنطور که هستندسادیسم یا لذت از آزار دادتروس جریان انرژیکنگره بین المللی سردرد دجبران از دست رفته هاپیشرفت های باور نکردنی دعلم در حال توسعهخواص عجیب لوبیامغز بزرگترین مصرف کننده بیندیشآسیب عصب پا به دنبال اعتیچگونه میتوان با قانون جندر میان تاریکی و روشناییایا بدون زبان میتوانیم ترمز امید، بی نیازی از مردمن پر از تلخیمتفکر خلا ق در برابر توهم هندسه بنیادینتکامل داروینی هنوز در حاارتباط غیرکلامی بین انساوقاحت و تمسخر دیگرانزاویه نگاه ها یکسان نیستترجمه ای ابتدایی از اسراسرکه انگبین عسلی مفید برکودکان خود را مشابه خود تماشین های دارای روححقیقت اشیاپروتئین های ساده ی ابتداعادت کن خوب حرف بزنیخبر مهم تلسکوپ هابلنقش محیط زندگی و مهاجرت دفلج خواببا هر چیزی که نفس می کشد مافزایش مرگ و میر سندرم کونگاه کلی نگردر جراحی کمر عجله نکنیدتقویت مغز با ورزشاگر تلاش انسان امروز برارویاهای پر رمز و حیرتی درمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی گوگل به کمک تشتا بحر یفعل ما یشااز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین بی 12 در درمان دردزبان ریشه هایی شناختی استشخیص ژنتیکی آتروفی های سعی کن به حدی محدود نشویکاهش سن بیولوژیکی، تنها مخچه تاثیر گذار بر حافظهحافظه های کاذباستخوان های کشف شده، ممکآلزایمر در جوانانعصب سیاتیکخطر را بپذیرنقش حفاظتی مولکول جدید دفال نیکوبار سنین ابزار هوشمندی اام اس یا تومور؟چالش های ایستادن بر دو پادرمان ژنتیکی برای نوآوریتمایز یا کشف یگانگیابزار بقا از نخستین همانروش مقابله مغز با محدودیمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر کپسول نوروهرب بر ساز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مسفری به آغاز کیهانتعیین پیش آگهی آسیب به عصشکل های متفاوت پروتئین هکریستال هامرگ چیستحس و ادراک (قسمت اول )اطلاعات حسی ما از جهان، چآینه در اینهدو بیماری روانی خود بزرگ نقش غذاها و موجودات دريافرایند حذف برخی اجزای مغبحثی در مورد حقیقت فضا و امروز دانش ژنتیک هیچ ابهنتایج نادانی و جهلدرمان جدید سرطانتنهایی رمز نوآوری استابزار بقا از نخستین همانريتوکسيمب در درمان ام اسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاهخواری بر رشد و از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانسلسله مباحث هوش مصنوعیتغذیه بر ژنها تاثیر داردشاید درست نباشدگلوئونمسمومیت دانش آموزان، قماحس و ادراک قسمت هفتمبنی عباس، ننگی بر تاریخآیا هوش سریعی که بدون احسدیوار همه اش توهم بودچند جهانیقفس ذهنبخشش، عقلانی یا غیر عاقلانرژی بی پایان در درون هرچرا مغزهای ما ارتقا یافت دروغ نگو به خصوص به خودتتو جهانی هستی که خودش را ابزار بقای موجود زنده از رژیم غذایی ضد دردمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر درجه حرارت بر عملکاز تکینگی تا مغز، از مغز وزوز گوشسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان موازی و حجاب هاشربت رب انارگامی در درمان بیماریهای مطالعه ای بیان میکند اهدحس و ادراک قسمت بیستمبه دنبال رستگاری باشآیا تکامل و تغییرات ژنتیدانشمندان یک فرضیه رادیکنهادینه سازی فرهنگ اختلاقانون جنگلبرای رشد، باید از مسیر خطانسانیت در هم تنیده و متصنزاع بین جهل و علم رو به پدرگیری مغز در بیماران مبتوهم فضای خالیاثر مضر مصرف طولانی مدت ررسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرمولکول ضد پیریهوش عاطفی قسمت دهمتاثیر روزه داری بر سلامت از درخواست ها جدا شویاری خدا نزدیک استسیاره ی ابلهانجهان پیوستهضایعات در عصب زیر زبانیپلاسمای غالبمغز مانند تلفن استحساسیت روانی متفاوتبی شرمیآپومورفین در پارکینسونداروی فامپیریدین یا نورلنوار عصب و عضلهقضاوت ممنوعبرخی توصیه ها برای واکسیايندگان چگونه خواهند دیدنظریه تکامل در درمان بیمدست آسمانتوانایی یک فرد، برای تغیاختلاف خانوادگی را حل کنزمان پلانکمیگرن شدید قابل درمان اسهیچ نقطه ای مرکزی تر از اسال 2025 سال بین المللی علمتازه های اسکیزوفرنی(جنوکلوزاپین داروی ضد جنونجهش های بیماری زا، معمولطبیعت بر اساس هماهنگیپیوند اندام از حیوانات بمغز انسان برای شادمانی طخواب سالم عامل سلامتی و یبیماری ای شبیه آلزایمر و آرامش و دانشداروی جدید ضد فشار خوناین پیوند نه با مغز بلکه نوزاد ناشنوای متولد شده،ذهت را روی چیزهای مفید متلرزش ناشی از اسیب به عصببزرگ شدن مغز محدود به دورهمیشه چشمی مراقب و نگهباتکنولوژی و پیشرفتادغام دو حیطه علوم مغز و هدف از تکامل مغززندگی زودگذرما به جهان های متفاوت خودسازگاری با محیط بین اجزاتری فلوپرازینکنترل همجوشی هسته ای با هجدا کردن ناخالصی هاپیشرفت های جدید علوم اعصعلم راهی برای اندیشیدن اخود جسم و یا تصویرمغز حریص برای خون، کلید تبیهوش کردن در جراحی و بیمآسانی موفقیتچگونه مغز ما، موسیقی را پدر مانهای کمر دردآشنا پنداریچگونه مغز پیش انسان یا همدر محل کار ارزش خودت را بایا تکامل هدفمند استرمز بقای جهش ژنتیکیمن بی من، بهتر یاد میگیرمتفاوت قند طبیعی با قند و هندسه در پایه ی همه ی واکتکامل داروینی هنوز در حاارتروز یا خوردگی و التهاوقت نهيب هاي غير علمي گذشزاوسکا درمان گوشرترس و آرمان هاسرگیجه از شایعترین اختلاکودکان را برای راه آماده ماشین دانشحقیقت تنها چیزی است که شااسکلت خارجی در درمان اختپروتز چشمعادت کردن به نعمتخدا موجود استنقش مرکز تنفس سلولی در بیفلج خواب چیستبا آتش، بازی نکن و بعد از افزایش سرعت پیشرفت علوم نگاه انسان محدود به ادرادر درمان بیماری مولتیپل تقویت استخوان در گرو تغذاگر خواهان پیروزی هستیرویای شفافمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاول کف پا و حقیقتاز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین بی هفدهزبان شناسی مدرن در سطح سلتشخیص آلزایمر سالها قبل شلیک فراموشیکایروپاکتیک چیستمخاطب قرار دادن مردم، کاحافظه و اطلاعات در کجاست استروژن مانند سپر زنان دآملودیپین داروی ضد فشار عضلانی که طی سخن گفتن چقدخطرات هوش مصنوعینقش حیاتی تلومر دی ان آ دفاکسیبتباربر دیگران نباشامواجی که به وسیله ی ماشیچالش کمبود اندام برای پیدرمان کارتی سل و تومور مغتمدن قدیمی ای در جنوب ایرابزار بقا از نخستین همانروش های صرفه جویی در ایجامنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر کپسول نوروهرب بر ساز تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار سقوط درون جاذبه ای خاص، چتعامل انسان و هوش مصنوعیشکل پنجم مادهکریستال زمان(قسمت اولمرگ و میر پنهانحس و ادراک (قسمت دوم )اطلاعاتی عمومی در مورد مآیندهدو بار در هفته ماهی مصرف نقش غذاها در کاهش دردهای فراتر از دیوارهای باوربحثی در مورد عملکرد لوب فانفجار و توقف تکاملی نشانتاران، جذب کندرمان دارویی سرطان رحم بتنبیه چقدر موثر استابزار بقا از نخستین همانریه زغالیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر انتخاب از طرف محیط از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ضد اعتیادسلطان جنگل یا صاحب ملکوتثبت و دستکار ی حافظهشایسته نیست در جیب خود قرگمان میکنی جرمی کوچکی در مسیر دشوار تکامل و ارتقاحس و ادراک قسمت هفدهمبه قفس های سیاهت ننازآیا هشیاری کوانتومی وجوددیوار، از ابتدا توهم بودچند جهانیقفس را بشکنبدون پیر فلکانرژی تاریکچرا ویروس کرونای دلتا وادریا آرام نخواهد شد کشتی تو جدای از کیهان نیستیابزار بقای موجود زنده از راه فراری نیستمنبع هوشیاری در کجاست؟ قهوش مصنوعی درمانگر کامپیتاثیر درجه حرارت بر عملکاز تکینگی تا مغز، از مغز وسواس، بیماری استسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان ما میتواند به اندازشربت ضد خلطگاهی لازم است برای فهم و معمای اخلاقی قطارحس و ادراک قسمت دهمبه زودی شبکه مغزی به جای آیا تراشه ها داخل مغز، میدانشمندان ژنی از مغز انسچهار میلیارد سال تکامل بقانونمندی و محدودیت عالمبرای زندگی سالم، یافتن تانسانیت در برابر دیگراننزاع بین علم و نادانی رو درگیری مغزی در سندرم کووتوهم فضای خالی یا توهم فضاثرات فشار روحی شدیدرساناها و ابر رساناها و عمولتیپل اسکلروز در زنان هوش عاطفی قسمت دومتاثیر روزها، ماه ها یا سااز دست دادن دم در پیشینیاژن همه چیز نیستسیاره ابلهانجهان پر از چیزهای اسرار آضرورت زدودن افکارپمبرولیزوماب در بیماری چمغز مادران و کودکان در زمخفاش کور و انسان بینا؟بی عدالتی در توزیع واکسن آپومورفین در پارکینسونداروی لیراگلوتیدنوار عصب و عضله مهم در تشقطار پیشرفتبرخی درمان های Spinal Muscular Atايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیمدست بالای دستتوازن مهمتر از فعالیت زیاختلال حرکتی مانند لرزش زمان به چه دلیل ایجاد میشمیاستنی گراویس بدون آنتیهیچ چیز همیشگی نیستسال سیزده ماههتازه های بیماری پارکینسوکلید نزدیک و نگاه تو بر فجهش تمدنی عجیب و شگفت انسطعمه ی شبکه های ارتباط اجمغز انسان رو به کوچک تر شخواب عامل دسته بندی و حفطبیماری ای شبیه ام اس مولتآرامش و سکونداروی جدید ضد میگرناین اندوه چیستنوسانات کوانتومی منبع ماذخیره ی شگفت انگیز اطلاعلرزش دست ها و گردن و سر ETبزرگ شدن تقریبا ناگهانی همیشه اطمینان تو بر خدا بتکنولوژی به طرز وحشتناکیارتقا و تکامل سنت آفرینش هدف از خلقت رسیدن به ابزازندگی سلول در بدن، جدای اما با کمک مغز خود مختاريمستم با شعار قانون بدترین تری فلوپرازینکنترل جاذبهجدایی خطای حسی استپیشرفت در عقل است یا ظواهعلم ساختن برج های چرخانخودآگاهی و هوشیاريمغز در تنهایی آسیب میبینبیهوشی در بیماران دچار ابیو الکترونیک؛ ترکیب موجآشنا پنداریچگونه هموساپينس بر زمین در چه مرحله ای از خواب ، رایجاد احساساترمز جهانمننژیتهندسه زبانِ زمان استتکامل زبانارزش های وارونهوقتی فهمیدی خطا کردی برگزبان فرایند تکاملی برای ترسناک تر از کوریسرگردانیکوری گذرای ناشی از موبایمبانی ذهنی سیاه و سفیدحقیقت خواب و رویااسکار، لگوی هوشمندپروتز عصبی برای تکلمعادت بد را ترک کنخدا نور آسمان ها و زمین انقش نگاه از پایین یا نگاهفلج دوطرفه عصب 6 چشمبا تعمق در اسرار ابدیت و افسردگی و اضطراب در بیمانگاه از کنار و یا از روبردر دعواها چه میکنی؟تقویت حافظه یا هوش مصنوعاپل ویژن پرو در تشخیص بیمروان سالممنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی الفاگوتابوهای ذهنیاز واقعیت امروز تا حقیقتویتامین دی گنجینه ای بزرزبان شناسی نوین نیازمند تشخیص ایدزشلیک فراموشیکار امروز را به فردا نیندمدل همه جانبه نگر ژنرالیحافظه و اطلاعات در کجاست اسرار آفرینش در موجآموزش نوین زبانغم بی پایاندفاع از پیامبرنقش خرچنگ های نعل اسبی درفاجعه ی جهل مقدسبارداری بدون رحمامیوتروفیک لترال اسکلروچالش دیدگاه های سنتی در بدرمان پوکی استخوانتمدن پیشرفته ی پیشینیانابزار بقا از نخستین همانروش های عملی برای رفع کمرمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر کتامین در درمان پااز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقسقوط زیگزاگی یا ناگهانیتعامل انسان با هوش مصنوعشکرگزار هر چیزی باش که داکریستال زمان(قسمت دوم)مرگ و میر بسیار بالای ناشحس و ادراک قسمت 67اطلاعاتی عمومی در مورد مآینده ی انسان در فراتر ازدو برابر شدن خطر مرگ و مینقشه مغزی هر فرد منحصر بهفرار در فرار از میزبان، دبحثی درباره هوش و تفاوتهانفجار بزرگ پایان بوده انجات در اعتماد به خوددرمان زخم دیابتی با تکنوتهدیدهای هوش مصنوعیابزار بقا از نخستین همانریواستیگمینمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر احتمالی عصاره تغلیاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن علیه سرطانسم زنبور ، کلیدی برای وارثبت امواج الکتریکی در عصشادی، پاداش انجام وظیفهگنجینه ای به نام ویتامین مسئول صیانت از عقیده کیسحس و ادراک قسمت هجدهمبه مغز خزندگان خودت اجازآیا واکنش های یاد گرفته ودید تو همیشه محدود به مقدچند جهانی و علمقله برای دیدن نه برای به بدون بار گذشتهانرژی تاریک که ما نمی توچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک دریافت هورمون امید با ورتو دی ان ای خاص ميتوکندريابزار بقای موجود زنده از راه نجاتمنبع هوشیاری در کجاست؟(قهوش مصنوعی درخدمت خلق وحتاثیر درجه حرارت بر عملکاز تکینگی تا مغز، از مغز وسیله، فقط دعا نیستسوخت هیدروژنی پاکجهان مادی، تجلی فضا در ذهشش مرحله تکامل چشمگاهی مغز بزرگ چالش استمعماری، هندسه ی قابل مشاحس و ادراک قسمت دوازدهمبه زیر پای خود نگاه نکن بآیا جنین انسان، هوشمندی دانشمندان پاسخ کوانتومی چهار ساعت پس از کشتار خوکقارچ بی مغز در خدمت موجودبرخی ملاحظات در تشنج های انسان، گونه ای پر از تضادنزاع بین علم و جهل رو به پدرگیری مغزی در سندرم کووتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)اثرات مفید قهوهرستگاری محدود به یک راه نمواد کوانتومی جدید، ممکنهوش عاطفی قسمت سومتاثیر روغن رزماری استنشااز روده تا مغزژن همه چیز نیستسیاره ابلهانجهان پر از چیزهای جادویی ضرب المثل یونانیپناه به بیابانمغز چون ابزار هوش است دلیخفاش با شیوع همه گیری جدیبیمار 101 ساله، مبتلا به سآب زندگی است قسمت چهارمداروی کنترل چربی خوننوار عصب و عضله برای تاییقطره قطرهبرخی روش های تربیتی کودکايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیمدستورالعمل مرکز کنترل بیتوت زیاد بخوریداختلال خواب فرد را مستعد زمان شگفت انگیزمیاستنی گراویس در جوانانهیچ چیز، چقدر حقیقی استسانسور از روی قصد بسیاری تازه های درمان ام اسکلید، در ناشناخته هاستجهشهای مفید و ذکاوتی که دظهور امواج مغزی در مغز مصمغز انسان رو به کوچکتر شدخواص فلفل سبزبیماری اسپینال ماسکولار آرامش عقلداروی جدید ضد الزایمراین ایده که ذرات سیاهچالنوشیدن چای برای مغز مفید ذره ی معین یا ابری از الکلرزش عضله یا فاسیکولاسیوبزرگترین خطایی که مردم مهمیشه به آنچه داری، خوشنتکنولوژی جدید که سلول هاارتقا یا بازگشت به قبل ازهر چیز با هر چیز دیگر در تزندگی، مدیریت انرژیما بخشی از این جهان مرتبطستم، بی پاسخ نیستترک امروزکندن ریشه ی خودجریان انرژی در سیستم های پیشرفت ذهن در خلاقیت استعلایم کمبود ویتامین E را خودآگاهی و هوشیاريمغز را از روی امواج بشناسمغز زنان جوانتر از مغز مربیوگرافیآشناپنداری چیستچگونه هوشیاری خود را توسدر ناامیدی بسی امید استایران بزرگرمز جهان خاصیت فراکتالمن، ما یا چی؟هندسه، نمایشی از حقیقتتکامل زبانارزش های حقیقی ارزش های غوقتی ناراحتی چیکار میکنیزبان متغیرترسان نیستیسربازان ما محققا غلبه می کی غایب شدی تا نیازمند دلمباحث مهم حس و ادراکحقیقت در علم، هرگز نهایی اسارت و پرخوریپرورش مغز مینیاتوری انساعادت دادن مغز بر تفکرخدا بخشنده است پس تو هم بنقش نظام غذایی در تکامل مفن آوری های جدید علیه شنابا خودت نجنگافسردگی و ساختار مغزنگاه از بیرون مجموعهدر سال حدود 7 میلیون نفر تقویت سیستم ایمنیاپی ژنتیکروبات ها قول میدهندمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی اکنون می توانتاثیر فکر بر سلامتاز کجا آمده ام و به کجا میویروس مصنوعیزبان، نشان دهنده ی سخنگو تصویر خورشید یا خود خورششنا در ابهای گرم جنوب نیاکار با یگانگی و یکپارچگیمدل هولوگرافیک ژنرالیزهحافظه و اطلاعات در کجاستاسرار بازسازی اندام هاآمارهای ارائه شده در سطح غم بی پایاندفاع در برابر تغییر ساختنقش داروهاي مختلف معروف فارغ التحصیلان، فقیر و دبازگشایی مجدد مطب دکتر سامید نیکو داشته باش تا آنچاالش ها در تعیین منبع هودرمان پوکی استخوانتمدن بشری و مغز اخلاقیابزار بقا از نخستین همانروش هایی برای مقابله با امنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد واز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیدسلول های مغزی عامل پارکیتعداد کلی ذهن ها در جهان شکست حتمیکریستال زمان(قسمت سوم)مرگ و سوال از قاتلحس و ادراک قسمت 74اعتقاد اشتباه، نتیجه ی نآینده ی حمل و نقل هوایی ددو برابر شدن خطر مرگ و مینقشه های مغزی جدید با جزیفرد موفقبحثی درباره هوش و تفاوتهانقراض را انتخاب نکنیدنجات در راستگوییدرمان ساده ی روماتیسمتو یک معجزه ایابزار بقا از نخستین همانریاضیات یک حس جدید استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر بینش و انتظارات فراز تکینگی تا مغز از مغز تواکسنی با تاثیر دوگانه اسماگلوتید داروی کاهش دهنجلو رفتن یا عقبگردشب سیاه سحر شودگندم بکاری، جو درو نمیکنمسئولیت جدیدحس و ادراک قسمت هشتمبه نقاش بنگرآیا یک، وجود دارددیدن خدا در همه چیزچند روش ساده برای موفقیتقله سقوطبدون زمان، ماده ای وجود نانرژی خلا ممکن استچرا پس از بیدار شدن از خودریای خداتو در میانه ی جهان نیستی ابزارهای پیشرفته ارتباط راه های جدید برای قضاوت رمنبع خواب و رویاهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتاثیر درجه حرارت بر عملکاز تکینگی تا مغز، از مغز یک پیام منفرد نورون مغزی سودمندی موجودات ابزی بر جهان مرئی و نامرئیششمین کنگره بین المللی سگاهی جهت را عوض کنمعنی روزهحس و ادراک قسمت سومبه سیاهی عادت نکنیمآیا جهان ذهن و افکار ما مدانشمندان اولین سلول مصننون و القلمقبل و بعد از حقیقتبرخی مرزهای اخلاق و علوم انعطاف پذیری مکانیسمی علنسبیت عام از زبان دکتر بردرگیری اعصاب به علت میتوتوهم چیستاثرات مفید روزه داریرشته نوروایمونولوژی و نقموجود بی مغزی که می تواندهوش عاطفی قسمت ششمتاثیر رژیم گیاه خواری بر از سایه نترسژن هوش و ساختارهای حیاتی سیب یکسان و دیدگاه های متجهان دارای برنامهضربه مغزی در تصادف رانندپنج اکتشاف شگفت آور در مومغز چگونه صداها را فیلتر خلا، حقیقی نیستبیمار مرکز تنفس سلولیآب زندگی است قسمت هفتمداروی تشنجی درباردارینوار عصب و عضله تعیین محللمس کوانتومیبرخی سلولهای عصبی در تلاای نعمت من در زندگیمنعناعدغدغه نتیجه ی نادانی استتوسعه هوش مصنوعی قادر اساختلال در شناسایی حروف و زمان طلایی سکته ی مغزی رامیدان مغناطيسي زمین بشر هیچ وقت خودت را محدود به سانسور بر بسیاری از حقایتاسف بار است انسان، حق خوکلام و زبان، گنجینه ای بسجهشهای مفید و ذکاوتی که دپیوند اندام حیوانات به اظرف باید پر شود چه با چرک مغز ایندگان چگونه استخواص منیزیمبیماری اضطراب عمومیآرامش(سکوت) stillness و تکاپوداروی سل سپتاین ابتدای تناقض هاستنوعی سکته مغزی ، وحشتناک ذرات کوانتومی زیر اتمی قلزوم گذر انسان از حدها و بزرگترین درد از درون است همیشه داناتر از ما وجود دتکنولوژی جدید که سلول هاارتوکين تراپی روشی جديد هر جا که جات میشه، جات نیزندگی، مراتب هوشیاری استما تحت کنترل ژنها هستیم یستون فقرات انسان دو پا جلترکیب آمار و ژنتیککندر در بیماریهای التهابجریان انرژی در سیستم های پیشرفتی مستقل از ابزار هعلایم کمبود ویتامین E را خودت را از اندیشه هایت حفمغزهای کوچک بی احساسبیوگرافیآشتی بهتر استچگونه واکسن کرونا را توزدر هم تنیدگی مرزها و بی متفاوت مغز انسان و میمون هایرادهای موجود در خلقت برنگ کردن، حقیقت نیستمن، خود تو هستمهنر فراموشیتکامل زبان انسان از پیشیارزش حقیقی زبان قسمت اولوقتی پر از گل شدی خودت را زبان مشترک ژنتیکی موجوداتزریق قیچی ژنتیکی کریسپرسربرولایزینکیهان خود را طراحی میکندمبتکران خودشکوفاحقیقت راستین انسان علم باساس انسان اندیشه و باور پرکاری تیروئیدعارضه جدید ویروس کرونا سخدا تاس نمیریزدنقش نظریه تکامل در شناسافناوری هوش مصنوعی نحوه خبا خدا باشاقلیت خلاقنگاه از دور و نگاه از نزددر عید نوروز مراقب تصادف تلقین اطلاعات و حافظهابتدا سخت ترین استروبات های ریز در درمان بیمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک های بتاثیر مشاهده بر واقعیت باز کسی که یک کتاب خوانده ویروس های باستانی، مغز مزبان، وسیله شناسایی محیطتصویر در هم تنیدگی کوانتشناخت ناشناختهکارهای کوچک، بی ارزش نیسمدل هولوگرافیک تعمیم یافحافظه ی ما انسان ها چرا ماصفهان زیباآن چیزی که ما جریان زمان غیرقابل دیدن کردن مادهدقیق ترین تصاویر از مغز انقش درختان در تکاملفاصله ها در مکانیک کوانتبازگشت از آثار به سوی خداامید نجاتنابینایی در نتیجه ی گوشی درمان آرتروز با ورزش موضتمدن زیر آبابزار بقا از نخستین همانروش هایی برای کم کردن اضطمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد واز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمرسلول های بنیادیتعذیه ی ذهنشکستن مرز دور مغزکشف مکانیسم عصبی خوانش پمرگ انتقال است یا نابود شحس و ادراک قسمت 75اعتماد به خودآینده ی علم و فیزیک در60 ثدو داروی جدید برای میاستنقشه با واقعیت متفاوت اسفرد یا اندیشهبحثی درباره هوش و تفاوتهانواع سکته های مغزینخاع ما تا پایین ستون فقردرمان سرگیجه بدون نیاز بتو یک جهان در مغز خودت هسابزار بقای موجود زنده از ریتوکسیمابمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر ترکیبات استاتین (ساز تکینگی تا مغز از مغز توابسته به دوستی این و آن سندرم میلر فیشرجلوتر را دیدنشبیه سازی میلیون ها جهان گوهر با نظر دیگران سنگ نممسئولیت در برابر محیط زیحس و ادراک قسمت هشتاد و نبه نقاش بنگرآیا کیهان می تواند یک شبیدیدگاه نارسای دوگانه ی مچندین ماده غذایی که ماننقلب های سادهبر کسی اعتماد نکن مگر اینانرژِی برای ایجاد اضطرابچرا ارتعاش بسیار مهم استدرک فرد دیگر و رفتارهای اتوقف؛ شکستابزارهای بقا از نخستین هراه های جدید برای قضاوت رمنتظر نمان چیزی نور را بههوش مصنوعی، کیفیت فریب متاثیر درجه حرارت بر عملکاز تکینگی تا مغز، از مغز یک پیشنهاد خوب برای آسان سی و سه پل اصفهانجهان مشارکتیشعار و عملگاهی در پارکینسون باید پمعاینه قبل از نوار عصب و حس و ادراک قسمت سی و هشتمبه سخن توجه کن نه گویندهآیا جهش های ژنتیکی، ویرودانشمندان تغییر میدان مغنوآوری ای شگفت انگیز دانقبل از آغازبرخی نکات از گاید لاین پراهمیت کنترل خشمچسبیدن به خود، مانع بزرگ درب بسته با غیر خود باز متوهم و خیالاثرات مضر ماری جوانارشد مغز فرایندی پیچیده اموجودات مقهور ژنها هستندهوش عاطفی بیشتر در زنانتاثیر رژیم گیاه خواری بر از سایه بگذرژن یا نقشه توسعه مغز و نقسیر آفرینش از روح تا مغز جهان در حال نوسان و چرخشضررهای مصرف شکر و قند بر پول و شادیمغز ناتوان از توجیه پیداخلا، خالی نیستبیماری لبر و نابینایی آنآب زندگی است قسمت اولداروی جدید ALSنوار عصب و عضله در مطب دکلووفلوکساسینبرخی سيناپسها طی تکامل و هفت چیز که عملکرد مغز تو ذهن ما از در هم شکستن منبتوسعه برخی شغل ها با هوش اختلال در شناسایی حروف و زمان، واقعی نیستمیدان های مغناطیسی قابل هیچ کاری نکردن به معنی چیسانسور ذهنتبدیل پلاستیک به کربن و سکلام، در تحولی شگفت آور بجوانان وطنپیوند سر آیا ممکن استظرفیت مغز چقدر استمغز ابزار بقای برتر مادیخواص میوه ی بهبیماری بیش فعالیآرزوها را کم کنداروی ضد چاقیاین بیمار را باید چه کار نیوالینذرات کوانتومی زیر اتمی قلزوم سازگاری قانون مجازابسیاری از مجرمان، خودشانهمیشه راهی هستتکینگیارتباط میکروب روده و پارهر حرکت خمیده می شود و هر زندان ذهنیمانند کودکان باشیدستارگانی قبل از آغاز کیهترکیب حیوان و انسانکندر علیه سرطانجریان انرژی در سیستم های پپوگستعلائم عصبی آلزایمر، با اخودروهای هیدروژنیپایان، یک آغاز استعلت خواب آلودگی بعد از خوخورشید مصنوعیمغز، فقط گیرندهبیان ژن های اسکیزوفرنی دآغاز فرایند دانستنچگونه آن شکری که می خوریمدر هم تنیدگی کوانتومیتفاوت ها و تمایزها کلید بایستادن در برابر آزادی برنگین کمانمنابع انرژي پاک سرچشمه حهنر حفظ گرهتکامل ساختار رگهای مغزی ارزش حقیقی زبان قسمت دوموقتی تو از یاد گرفتن باز زبان چهار حرفی حیات زمینتسلیم ارتباط با من برترسردرد میگرنکیهانِ هوشیارِ در حال یامتواضع باشحقیقت غیر فیزیکیاستفاده از مغز، وزن را کمپراسینزوماب در پارکینسوعبارت های مبهم مانند انرخدای رنگین کماننقش هورمون های تیروئید دفواید روزه داری متناوببا طبیعت بازی نکناقیانوس نادانینگاه از درون قفس یا بیروندرمان نگهدارنده ی اعتیادتلاش ها برای کشف منابع جدابتدایی که در ذهن دانشمنروبات کیانمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک های بتاثیر نگاه ناظر هوشیار باز آغاز خلقت تا نگاه انساویرایش DNA جنین انسان، برزدودن نقص از هوش مصنوعیتصویر زیبا از سلولشناخت و معرفت، و نقش آن دکارهایی بیش از طراحی و گپمدل های ریز مغز مینی برینحافظه ی ما انسان ها چرا ماصل بازخوردآنچه می دانم، آنچه را میخغار افلاطوندل به دریا بزننقش ذهن و شناخت در حوادث فاصله ی همیشگی تصویر سازبازگشت به ریشه های تکاملامید یا ناامیدی؟ناتوانی از درمان برخی ویدرمان ام اس(مولتیپل اسکلتمدنی قدیمی در شمال خلیج ابزار بقا از نخستین همانروش هایی برای جلوگیری از منبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد واز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که سلول های بنیادی منابع و اتغییرشکستگی لگن یا سکته ی مغزیکشف مکانیسمی پیچیده در بمرگ تصادفیحس و ادراک قسمت 78اعتماد به خودآینده با ترس جمع نمیشوددو سوی واقعیتنقص های سیستمی ایمنیفرد حساس از نظر عاطفی و ببحثی درباره هوش و تفاوتهانیس بی کساننخاع درازتر یا کوتاهتر کدرمان سرگیجه بدون نیاز بتو کجای جهانیابزار بقای موجود زنده از ریسپریدونمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر تغذیه بر سلامت روااز تکینگی تا مغز از مغز توابستگی یعنی قلادهسندرم کووید طولانیجمجمه انسان های اولیهشبیه سازی سیستم های کوانگویید نوزده و ایمنی ساکتمستند جهان متصلحس و ادراک قسمت هشتاد و شبه نادیدنی ایمان بیاورآیا گذشته، امروز وآینده دیروز و امروزچندجهانیقلب و عقلبرلیتیونانسولینچرا به هم اعتماد نمیکنیمدرک نیازمند شناخت خویش اتولید مولکول جدید توسط هابزارهای بقا ازنخستین همراه پیروزی در زندگی چیستمنتظر نتیجه ی کارهایت باهوش مصنوعی، اتفاقات و تحتاثیر درجه حرارت بر عملکاز تکامل تا مغز از مغز تا یک آلل ژنتیکی که از نئاندسیلی محکم محیط زیست بر انجهان معناصبور باشگذر زمان کاملا وابسته به معادله ها فقط بخش خسته کنحس و ادراک قسمت سی و ششمبهبود حافظه پس از رخدادهآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجدانشمندان روش هاي جدیدی نوار مغز مشاهده ی غیر مستقبل از انفجار بزرگبرخی نرمش ها برای درد زاناهرام مصر از شگفتی های جهنسبت ها در کیهاندرختان چگونه بر تشکیل ابتوهم وجوداجزای پر سلولی بدن انسان رشد مغز علت تمایل انسان بمورد نادر همپوشانی دو بیهوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر رژیم گیاه خواری بر از علم جز اندکی به شما داژن درمانی در درمان چاقیسیستم تخلیه ی مغز بینشی نجهان در حال ایجاد و ارتقاضررهای شکر بر سلامت مغزپول و عقیدهمغز و قلب در جنین موش مصنخلاصه ای از مطالب همایش مبیماری میاستنی گراویسآب زندگی است قسمت دومداروی جدید s3 در درمان ام نوبت کودکانلوب فرونتال یا پیشانی مغبرداشت مغز ما از گذر زمانهفت سین یادگاری از میراث ذهن چند جانبه نیازمند نگتوصیه های سازمان بهداشت اختلالات مخچهزمان، اندک استمیدان های کوانتومی خلاهیچ کس مانند تو نگاه نمیکساهچاله ها تبخیر نمیشودتبدیل تراکت صوتی مصنوعی کلرال هیدرات برای خوابانجوانان وطنپیوند سر برای چه بیمارانعقل مجادله گرمغز ابزار برتر بقاخواص هلو برگ هلوبیماری تی تی پیآزمون تجربی، راهی برای رداروی ضد چاقیاینکه به خاطرخودت زندگی نیکولا تسلاذرات کوانتومی زیر اتمی قلزوم سازگاری قانون مجازابسیاری از بیماری های جدیهمیشه عسل با موم بخوریمتکامل فردی یا اجتماعیارتباط ماده و انرژیهرچیز با یک تاب تبدیل به زونیسومایدمانند آب باشسخن نیکو مانند درخت نیکوکو کیو تن coQ10جراحی هوشیار مغزپاکسازی مغزعماد الدین نسیمی قربانی خوش قلبی و مهربانیمغز، همه ی واقعیت را نمیببیان حقیقتآغاز فصل سرما و دوباره تکچگونه انتظارات بر ادراک در هم تنیدگی کوانتومی و پتفاوت ها را به رسمیت بشنااکنون را با همه ی نقص هایرهبر حقیقیمنابع انرژی از نفت و گاز هنر دانستنتکامل شناخت انسان با کشفارزش حقیقی زبان قسمت سوموقتی خودت را در آینه دیدیزبان نیاز تکاملی استتسلیم شدن از نورون شروع مسردرد میگرن در کودکانکیست هیداتید مغزمجموعه های پر سلولی بدن محقیقت غیر قابل شناختاستفاده از نظریه ی تکامل پرتوهای صادر شده از سیاهعجول نباشخدایی که ساخته ی ذهن بشر نقش هورمون زنانه استروژنفواید روزه داری متناوببالای هر دستی، دستی هستالکترومغناطیس شنوایی و هنگاه از درون مجموعه با نگدرمان نابینایان آیا ممکنتلاش های جدید در ALSابتذال با شعار دینروح و آب حیاتمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک های بتاثیر نگاه و مشاهده ناظر از انفجار بزرگ تا انفجار ویشن پروسفر فقط مادی نیستتصویر زیبای اصفهانشناخت حقیقت یا آرزوهای گکاربرد روباتهای ريزنانومدیون خود ناموجودحافظه ی هوش مصنوعیاصل در هم تنیدگی و جهانی آنچه ناشناخته است باید شغرور و علمدلایلی که نشان میدهد ما بنقش روی و منیزیم در سلامتفتون های زیستیبازخورد یا فیدبکامید جدید بر آسیب نخاعیناتوانی در شناسایی چهره درمان با سلول های بنیادیتمرکز و مدیتیشنابزار بقا از نخستین همانروش هایی ساده برای کاهش امنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد واز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجرسلول های بدن تو پیر نیستنتغییر الگوی رشد مغزی با زشگفت نیست من عاشق تو باشمکشف ژن جدید، می تواند گستمرگ عاطفه و محبتحس و ادراک قسمت 82اعتماد بی موردآیا فراموشی حتمی استدولت یا گروهکنقص در تشخیص هیجانات عامفردا را نمیدانیمبحثی درباره هوش و تفاوتهانگشت ماشه اینخستین تمدن بشریدرمان سرگیجه بدون داروتو کز محنت دیگران بی غمیابزار بقای موجود زنده از ریسدیپلام تنها داروی تایمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر حرکات چشم بر امواج از تکینگی تا مغز از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغسندرم گیلن باره به دنبال جنین مصنوعیشبکه های مصنوعی مغز به درگوش دادن بهتر از حرف زدنمشکل از کجاستحس و ادراک قسمت پنجمبه هلال بنگرآیا پیدایش مغز از روی تصادیسک گردننه ناامیدی بلکه ارتقاقلب یا مغزبرنامه و ساختار پیچیده مانسولین هوشمندچرا بیماری های تخریبی مغدرک و احساستولید مثل فقط با یک مادر ابزارهای بقای موجود زندهراه انسان شدن، راه رفتن ومنتظر زمان ایده آل نشوهوش احساسیتاثیر درجه حرارت بر عملکاز تکامل تا مغز، از مغز تیک جهش ممکن است ذهن انسانسینوریپا داروی ترکیبی ضدجهان معکوسصبور باشگذشته را دفن کنمعجزه های هر روزهحس و ادراک قسمت سیزدهمبهداشت خوابآیا خداباوری محصول تکاملدانشمندان روشی برای تبدینوار مغز با توضیح دکتر فاقبرستان ها با بوی شجاعتبرخی نرمش ها برای زانواولویت بندی ها کجاستنسبت طلایی، نشانه ای به سدرختان اشعار زمینتوهم وجوداجزایی ناشناخته در شکل گرشد در سختی استموسیقی نوهوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر رژیم گیاهخواری بر ازدواج های بین گونه ای، رژن ضد آلزایمرسیستم تعادلی بدنجهان ریز و درشتضعیف و قویپوست ساعتی مستقل از مغز دمغز و هوش، برترین ابزار بخلاصه ای از درمان های جدیبیماری میاستنی گراویسآب زندگی است قسمت سومداروی جدید لنفوم و لوکمیای همه ی وجود مننور از عمق تاریکیلوتیراستامبرداشتت از جهان رو زیاد هم نوع خواری در میان پیشیذهن هوشیار در پس ماده ی متوصیه های غیر دارویی در ساختلالات حرکتی در انسانزمزمه ات مانده در گوشممیدان بنیادین اطلاعاتهیچ کس حقیقت را درون مغز سایه ی هوشیاریتبدیل سلولهای محافط به سکم کردن کالری روشی سودمنجواب دانشمند سوال کننده پیوند سر، یکی از راه حلهاعقل در جهان جدید، عجیب اسمغز از بسیاری حقایق می گرخواص هندوانهبیماری خود ایمن اعصاب محآزمون ذهنی گربه ی شرودینداروی ضد تشنج با قابليت تاینکه خانواده ات سالم بانیاز به آموزش مجازی دیجیرفلکس وتری با توضیح دکتر لزوم عدم وابستگی به گوگل بسیاری از بیماری های جدیهمیشه، آنطور نیست که هستتکامل مادی تا ابزار هوشمارتباط متقابل با همه ی حیهرگز از زندگی یا امکاناتزونا به وسیله ویروس ابله ماه رجبسخن و سکوتکوچ از محیط نامناسبجراحی گردن همیشه برای دی