دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

بیان ژن های اسکیزوفرنی در زن و مرد

1:
بیان ژنهای اسکیزوفرنی، در زن و مرد متفاوت است!

این ژنها ژنهای شرطی شده(conditioned gene) نام دارند به این معنی که در شرایط خاصی می تواند بیان شود یا میزان بیان آن، متفاوت شود. نمونه این ژن ها قبلا در مطلبی درباره ژنهای هوش و تفاوت بیان آن با توجه به انتقال ژن، از مادر یا پدر مورد بحث قرار گرفت.

در اینجا هم بیان ژن بیماری اسکیزوفرنی، در دو جنسیت زن و مرد متفاوت است.

ژنهای شرطی شده نمایشی از تفاوت بروز ژن با توجه به شرایط محیطی است- که در اینجا محیطی که بر بروز ژن تاثیر میگذارد- ژنهای جنسی و هورمون های جنسی موجود در بدن است. ولی این مطلب محدود به ژنهای هوش یا اسکیزوفرنی و یا تاثیر جنسیت، بر هوش و اسکیزوفرنی نیست. میلیون ها ژن موجود در بدن جانداران زنده، تحت تاثیر عوامل محیطی و انتخاب های طبیعی یا مصنوعی هستند و با پیشرفت تکنولوژی مهندسی ژنتیک، بیش از قبل تحت تاثیر محیط و دخالت انسان قرار میگیرند و این تاثیر پذیری از محیط یا دخالت انسان، فقط محدود به حذف یا همانند سازی ژن نیست؛ بلکه بروز ژن در شرایط خاص و یا گماشتن ژن در محل فرماندهی ژن ها به عنوان ژن پروموتور را هم در بر میگیرد.
نمونه ای از تاثیر محیط اطراف ژن ها بر بروز و بیان آنها:

(ژن ساختن ابزار هوش هرجا یافت شود و وارد مجموعه ژنهایی شود- که موجودات زنده را می سازد- امکان ندارد از مجموعه ژنهای عامل- که موجودات زنده را می سازد- خارج گردد بلکه پیش خواهد رفت و همراه با زمان، با سرعتی زیاد و قابل ملاحظه، زیاد می شود زیرا تفاوت بين آن و ژنهای دیگر، در رقابت برای بقا یا پیشرفت و به دست آوردن جایگاه فرماندهی و صدور، بسیار است.

و رقابت بین ژنها در رقابت برای بقا متوقف نمی شود بلکه رقابتی بین ژن ها بر سر جايگاه فرمان دهي و صدور در مجموعه ژن هایی- که جسم موجودات زنده را می سازد- وجود دارد و این ژن ها می کوشد از نظر عددی بیشتر باشد حتی اگر رقابت آن به صورتی نامحسوس و غیر قابل درک باشد بلکه رقابتی است- که از طریق قانون تکامل عام و در تبعیت از آن، در گذر است.)(پرسش و پاسخ در صفحه فیسبوک احمد الحسن
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/)

رقابتی- که فقط محدود به حذف رقیب نیست- بلکه رقابت برای جای گرفتن در جایگاه رهبری و فرماندهی مجموعه ژنهاست. یعنی آنچه برای ابراز ژن مهم است فقط وجود یا عدم وجود آن نیست بلکه ژنها تحت تاثیر محیط- که در این مثال، محیط، ژنهای اطراف آنهاست- و رقابتی است- که بین آنها برای در دست گرفتن مقام فرماندهی در بروز ژنها وجود دارد- با هم می جنگند.

برای نمونه رن هوشمندی هرکجا در مجموعه ژنتیکی یافت شود، این توانایی را دارد که ژن دیگر ابزار های بقا را تحت کنترل و سیطره خود در بیاورد.

ژن هوشمندی از جهش ژن دیگری حاصل میشود که این جهش تحت تاثیر شرایط محیطی و اشعه های محیط است.

در اینجا محیط، دو نقش را در پیشبرد ابزار هوش، بر عهده میگیرد:
1- تحت تاثیر جهش های ناشی از محیط، ژن ابزار هوش ایجاد میشود.
2- در رقابت با محیط اطراف یعنی ژنهای دیگری- که دورتادور ژن هوش را فراگرفته اند- ژن هوش می تواند نقش فرماندهی و سازماندهی ژنهای دیگر را بر عهده بگیرد و حتی برخی از آنها در این رقابت، خاموش و آرام شوند.

یعنی نقش محیط نه فقط در ایجاد جهش برای ساختن ژن مطلوب است بلکه محیط، رقابتی را ایجاد میکند- که در این رقابت، ژن برتر می تواند نقش فرماندهی را بر عهده بگیرد(ژن پروموتور)

کار جدیدی- که در پژوهش های فعلی انجام میشود- تاثیر محیط ژنتیکی و هورمونی بر بروز ژنهاست این، درک ژنهای شرطی شده را- که به شرط شرایط خاصی بروز دارد- آسان تر میکند.

نوروسافاری |اسکیزوفرنی یا جنون بیماری ای است که در دوره هایی، ارتباط فرد با واقعیت خارجی قطع میشود و فرد، با اندامهای حسی خود تجربیاتی دارد- که با آنچه اکثریت مردم تجربه میکنند- متفاوت است.

شاید گفته شود بسیاری از مردمان نابغه و تاریخ ساز هم هستند که تجربیات خاصی دارند و تجربیات آنها با بیشتر مردم متفاوت است پس به چه وسیله ای جنون از این موارد استثنایی جدا میشود؟

بازده اجتماعی و عملکرد خوب- که حالت ضد اجتماعی نداشته باشد- می تواند به عنوان یک عامل مهم در این تفاوت گذاشتن بین جنون و نبوغ استفاده شود.

بیماری جنون، به تغییرات در مسیرهای مرتبط با گلیکوزآمینوگلیکان، متابولیسم انتقال دهنده عصبی و سیناپسهای گاباارژیک و میزان دوانیدن، مرتبط است.

درصد زیادی از بیان ژنهای مرتبط با اسکیزوفرنی، بین زن و مرد متفاوت است. نتایج، حاکی از آن است که مکانیسم های درگیر در ایجاد اسکیزوفرنی، تا اندازه ای در مردان و زنان متفاوت است.(بروز و بیان ژنها، تحت تاثیر محیط و ژنهای جنسی و هورمون های بدن)

دانشگاه فنلاند شرقی میگوید، براساس یک مطالعه جدید، پاتوفیزیولوژی عصب شناختی اسکیزوفرنی، بین زن و مرد تفاوت معناداری دا

رد.

یافته ها حاکی از نیاز احتمالی به درمان های خاص تر وابسته به جنسیت، برای اسکیزوفرنی است.

این مطالعه برای اولین بار، تعدادی از ژنهای وابسته به جنس مرتبط با اسکیزوفرنی را آزمود و این کار، با استفاده از نورون های حاصل شده از سلولهای بنیادی پرتوان القایی، بود.

نتایج در Nature Communications منتشر شد.

این مطالعه با هماهنگی دانشگاه فنلاند شرقی، دانشگاه هلسینکی و مؤسسه کارولینسکا، تفاوت در بیان ژن و پروتئین در نورون ها را در دوقلوهای یکسان دراسکیزوفرنی و فرد سالم و همچنین بین مردان و زنان بررسی کرده است. پژوهشگران، از فن آوری سلول های بنیادی پرتوان القایی استفاده کردند، نورون ها از سلول های بنیادی پرتوان مشتق از سلول های پوستی شرکت کنندگان در مطالعه ایجاد شده بودند.

بیان متفاوت ژن ها وابسته به جنس

اسکیزوفرنی به طور معمول پس از بلوغ ظاهر میشود. صدها ژن، شناخته شده است که در خطر ابتلا به اسکیزوفرنی نقش دارند، اما مکانیسم های عصبی- که منجر به شروع بیماری می شوند- خیلی کم شناخته شده اند. در مطالعه کنونی، محققان توانستند با مقایسه سلولهای حاصل از جفت های دوقلوی مونوزیگوتی و یکسان ژنتیکی- که یکی از آنها از اسکیزوفرنی رنج می برد و دیگری سالم بود- تغییرات خاص بیماری را در سلولهای عصبی، شناسایی کنند.

اسکیزوفرنی در چندین مسیر مانند تغییرات مرتبط با گلیکوزآمینوگلیکان و متابولیسم انتقال دهنده عصبی و سیناپس گاباارژیک و میزان دوپامین، با تغییراتی همراه بود. با این وجود بخش بزرگی از ژنهای مرتبط با اسکیزوفرنی در سلولهای نر و ماده، متفاوت بیان شده بود.

به گفته محققان، نتایج حاکی از آن است- که سازوکارهای درگیر در ایجاد اسکیزوفرنی حداقل تا حدی بین مردان و زنان تفاوت دارد و این اختلافات ممکن است در انتخاب درمان مهم باشد. این واقعیت- که بسیاری از ژن های مرتبط با اسکیزوفرنی وابسته به جنسیت هستند- ممکن است توضیح دهد که چرا علائم این بیماری پس از بلوغ ظاهر میشود. بلوغ، زمانی است که بیان بسیاری از ژن های وابسته به جنسیت تغییر می کند.

با اینحال، سلولهای عصبی حاصل از سلولهای بنیادی پرتوان، مربوط به مرحله تکوین سه ماهه دوم بارداری هستند. بنابراین، نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که تغییرات مغزی مربوط به اسکیزوفرنی، ممکن است اول در رحم اتفاق بیافتد، و اختلافات بین دوقلوهای مونوزیگوتی در این مرحله نیز می تواند مشاهده شود.

ترجمه از سایت اصلی: رویا ورمزیار وبسایت نوروسافاری

همراه با پاره ای تغییرات و توضیحات توسط دکتر سید سلمان فاطمی

https://www.neurosafari.com/%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86-%da%98%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%da%a9%db%8c%d8%b2%d9%88%d9%81%d8%b1%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88/

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
هیچ کاری نکردن به معنی چیتاثیر رژیم گیاه خواری بر مغز بزرگترین مصرف کننده کریستال زمان(قسمت دوم)حس و ادراک قسمت دهمامید درمان کرونا با همانذهن چند جانبه نیازمند نگاختلالات مخچهسندرم پس از ضربه به سربه زیر پای خود نگاه نکن بچگونه جمعیت های بزرگ شکل تنفس هوازی و میتوکندریمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهستی ما پس از شروعی چگال ترکیب حیوان و انساننقش هورمون زنانه استروژنگامی در درمان بیماریهای خلاصه ای از درمان های جدیانسان خطرناکترین موجودرمز جهان خاصیت فراکتالارتباط چاقی و کاهش قدرت بسیستم تعادلی بدنبیماری تی تی پیناتوانی در شناسایی چهره تومورها و التهاب مغزی عاموجود بی مغزی که می تواندواقعیت فیزیکی، تابعی از تغییر الگوی رشد مغزی با زپیچیدگی های مغزی در درک زخطا در محاسبات چیزی کاملایمپلانت نخاعی میتواند دروش مقابله مغز با محدودیاز نخستین همانند سازها تسردرد و علتهای آنفناوری هوش مصنوعی نحوه خباهوش ترین و با کیفیت تریچرا خشونت و تعصبتوضیحی ساده در مورد هوش مما به جهان های متفاوت خودواکسن اسپایکوژنجهان هوشیارپرواز از نیویورک تا لوس آدین، اجباری نیستریشه های مشترک حیاتاگر فقط مردم میفهمیدند کاز تکینگی تا مغز از مغز تشکل پنجم مادهقلب و عقلنظریه تکامل در درمان بیمتکامل زبان انسان از پیشیمحدودیت های حافظه و حافظجهش های ژنتیکی مفید در ساوزوز گوشآیا ما تنها موجودات زنده دانشمندان روشی برای تبدیابزار بقا از نخستین همانرجزخوانی هایی که امروز باز تکینگی تا مغز از مغز تشش مرحله تکامل چشمبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱لوب فرونتال یا پیشانی مغهنر رها شدن از وابستگیتاثیر ژنها بر اختلالات خمرگ و میر بسیار بالای ناشژنها نقشه ایجاد ابزار هوحفره در مغزآیا احتمال دارد رویا از آدر مانهای کمر دردابزار بقا از نخستین همانزندگی زمینی امروز بیش از از تکینگی تا مغز- از مغزتنقش زبان در سلطه و قدرت اعلت خواب آلودگی بعد از خوبرخی بیماری ها که در آن بمن کسی در ناکسی دریافتم هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد ومشاهده گر جدای از شیء مشاکنترل همجوشی هسته ای با هحافظه و اطلاعات در کجاست آیاما مقهور قوانین فیزیکدرمان های رایج ام اسابزار بقای موجود زنده از زبان و تکلم برخی بیماریهاستفاده از سلول های بنیانهایت معرفت و شناخت درک عمقالاتبزرگترین خطایی که مردم ممنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی به کمک هوش طبیتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز انسان ایا طبیعتا تماکاهش حافظه هرچند فرایندیحس و ادراک قسمت نوزدهمافت فشار خون ناگهانی در ودرک احساسات و تفکرات دیگاتوسوکسیمایدسفرنامه سفر به بم و جنوب اطلاع رسانی اینترنتینیاز به آموزش مجازی دیجیتقلید از روی طبیعتمنبع هوشیاری کجاست قسمت هیچ کس مانند تو نگاه نمیکتاثیر رژیم گیاه خواری بر مغز حریص برای خون، کلید تکریستال زمان(قسمت سوم)حس و ادراک قسمت دوازدهمامیدی تازه در درمان سرطاذهن هوشیار در پس ماده ی ماختلالات حرکتی در انسانسندرم سردرد به دلیل افت فبوزون هیگز چیستچگونه حافظه را قویتر کنیتنفس بدون اکسیژنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمو هر کس تقوای خدا پیشه کنترازودوننقش ویتامین K در ترمیم اسگامی در درمان بیماریهای خم شدن فضا-زمانانسان عامل توقف رشد مغزرنگ کردن، حقیقت نیستارتباط هوش ساختار مغز و ژسیستم دفاعی بدن علیه مغز بیماری دویکنادانی در قرن بیست و یکم،تومورهای ستون فقراتموجودات مقهور ژنها هستندواقعیت چند سویهتغییر زودتر اتصالات مغزیپیوند قلب خوک، به فرد دچاخطر آلودگی هوااین پیوند نه با مغز بلکه روش های صرفه جویی در ایجااز نخستین همانند سازها تسردرد تنشنفیلمی بسیار جالب از تغییباد غرور و سر پر از نخوت وچرا در مغز انسان، فرورفتتیوتیکسن داروی ضد جنونما با کمک مغز خود مختاريمواکسن اسپایکوژن ضد کروناجهان یکپارچهپرورش مغز مینیاتوری انسادید تو همیشه محدود به مقدرژیم های غذایی و نقش مهم اگر میدانی مصیبت بزرگتر از تکینگی تا مغز از مغز تشگفت انگیز بودن کیهانبحثی در مورد حقیقت فضا و قلب دروازه ی ارتباطنظریه تکامل در درمان بیمتکامل ساختار رگهای مغزی مخچه فراتر از حفظ تعادلجهش های ژنتیکی غیر تصادفیک پیام منفرد نورون مغزی آیا مغز تا بزرگسالی توسعداروهای مصرفی در ام اسابزار بقا از نخستین همانرساناها و ابر رساناها و عاز تکینگی تا مغز از مغز تششمین کنگره بین المللی سبرین نت به جای اینترنتلوتیراستامهوموارکتوس ها ممکن است دتاثیر کلام در آیات کلام بمرگ انتقال است یا نابود شژنها ، مغز و ارادهحقیقت قربانی نزاع بین بی آیا احتمال دارد رویا از آدر محل کار ارزش خودت را بابزار بقا از نخستین همانزندگی زودگذراز تکینگی تا مغز، از مغز نقش سجده بر عملکرد مغزعماد الدین نسیمی قربانی برخی بیماری های خاص که بدمنابع انرژي پاک سرچشمه حهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد ومشاهده آینده از روی مشاهکنترل جاذبهحافظه و اطلاعات در کجاستآب زندگی است قسمت چهارمدرمان های علامتی در ام اسابزار بقای موجود زنده از زبان و شناخت حقیقت قسمت چاستفاده از سلول های بنیانهایت در بی نهایتتاثیر ویتامین دی بر بیمابزرگترین درد از درون است منابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی به شناسایی کاتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز انسان برای ایجاد تمدکاهش دوپامین عامل بیماریحس و ادراک قسمت هفتمافت هوشیاری به دنبال کاهدرک تصویر و زبان های مخلتاثر مضر مصرف طولانی مدت رسفرنامه سفر به بم و جنوب اطلاعات حسی ما از جهان، چچیزی منتظر شناخته شدنتقویت استخوان در گرو تغذمنبع هوشیاری کجاست قسمت تقویت سیستم ایمنیمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمهیچگاه از فشار و شکست نترتاثیر رژیم گیاه خواری بر مغز در تنهایی آسیب میبینکشف مکانیسم عصبی خوانش پحس و ادراک قسمت سومامگا سه عامل مهم سلامتذهن تو همیشه به چیزی اعتقاختلالات صحبت کردن در انسوپاپ ها یا ترانزیستورهابوزون هیگز جهان را از متلنگاه محدود و تک جانبه، مشتنها مانع در زندگی موارد منبع هوشیاری کجاست؟(قسموفور و فراوانیتراشه ی بیولوژِیکنقش ژنتیک در درمان اختلاگاهی لازم است برای فهم و خونریزی مغز در سندرم کووانسانیت در هم تنیده و متصروی و منیزیم در تقویت استارتباط انسانی، محدود به سکته مغزیبیماری دیستروفی میوتونینبرو و انرژی مداومتوهم فضای خالی یا توهم فضمیهمانهای ناخوانده عامل واقعیت چیستتغییر عمودی سر انسان از پپیوند مغز و سر و چالشهای خطرات هوش مصنوعیاین ایده که ذرات سیاهچالروش هایی ساده برای کاهش ااز نشانه ها و آثار درک شدسردرد سکه ایفیزیک مولکولها و ذرات در بار بزرگ ایستادن بر دو پاچرا ذرات بنیادی معمولاً تکنولوژی جدید که سلول هاما بخشی از این جهان مرتبطواکسن دیگر کرونا ساخته شپرتوهای صادر شده از سیاهدیدن خدا در همه چیزرژیم های غذایی و نقش مهم اگر نیروی مغناطیس نباشد از تکینگی تا مغز از مغز تشگفت زده و حیران باشبحثی در مورد عملکرد لوب فقلب را نشکنهفت چیز که عملکرد مغز تو تکامل شناخت انسان با کشفمخچه ، فراتر از حفظ تعادلجهشهای مفید و ذکاوتی که دیک پیشنهاد خوب برای آسان آیا همه جنایت ها نتیجه بیداروهای ام اسابزار بقا از نخستین همانرشته نوروایمونولوژی و نقاز تکینگی تا مغز از مغز تصرع و درمان های آنبرای پیش بینی آینده مغز دلوزالمعده(پانکراس)مصنوعهوش مصنوعی می تواند بر احتاثیر کپسول نوروهرب بر نمراحل ارتقای پله پله کیهژنهای مشترک بین انسان و وحقیقت آنطور نیست که به نظآیا برای تولید مثل همیشه در چه مرحله ای از خواب ، رابزار بقا از نخستین همانزندگی، مدیریت انرژیاز تکینگی تا مغز، از مغز نقش غذاها و موجودات درياعوامل موثر در پیدایش زبابرخی توجهات در ببمار پارمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد ومطالعه ای بیان میکند اهدکندر در بیماریهای التهابحباب های کیهانی تو در توآب زندگی است قسمت اولدرمان ژنتیکی برای نوآوریابزار بقای موجود زنده از زبان و شناخت حقیقت قسمت ااستفاده از سلول های بنیاچهار میلیارد سال تکامل بصفحه اصلیبسیاری از بیماری های جدیمنابع بی نهایت انرژی در دهوش مصنوعی در کامپیوترهاتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز انسان برای شادمانی طکاهش سن بیولوژیکی، تنها حس و ادراک قسمت هفدهمافتخار انساندرک حقیقت نردبان و مسیری اثرات فشار روحی شدیدسفری به آغاز کیهاناطلاعاتی عمومی در مورد مچیزی خارج از مغزهای ما نیتلقین اطلاعات و حافظهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهیپرپاراتیروئیدیسمتاثیر رژیم گیاهخواری بر مغز را از روی امواج بشناسکشف مکانیسمی پیچیده در بحس و ادراک قسمت سی و هشتمامروز دانش ژنتیک هیچ ابهذهن خود را مشغول هماهنگیاختلالات عضلانی ژنتیکسوپاپ ها یا ترانزیستورهابی نهایت در میان مرزهانگاه انسان محدود به ادراتو یک معجزه ایمنبع هوشیاری کجاست؟(قسموقت نهيب هاي غير علمي گذشتربیت کودکان وظیفه ای مهنقش گرمایش آب و هوا در همگاهی مغز بزرگ چالش استخواندن ، یکی از شستشو دهنانعطاف پذیری مکانیسمی علرویا و خبر از آیندهارتباط از بالا به پایین مسانسور از روی قصد بسیاری بیماری ضعف عضلات نزدیک بنخاع ما تا پایین ستون فقرتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)میوتونیک دیستروفیواقعیت چیستتغییرات منطقه بویایی مغزپیوند اندام از حیوانات بدفاع در برابر تغییر ساختاینکه به خاطرخودت زندگی روش صحبت کردن در حال تکاماز نظر علم اعصاب یا نرووسسردرد عروقی میگرنفیزیک و هوشیاریبار سنین ابزار هوشمندی اچراروياها را به یاد نمی آتکنولوژی جدید که سلول هاما تحت کنترل ژنها هستیم یواکسن دیگری ضد کرونا از دآلودگی هوا چالش قرن جدیددژا وو یا اشنا پنداریرژیم ضد التهابیاگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز از مغز تشگفتی های زنبور عسلبحثی درباره هوش و تفاوتهقیچی ژنتیکیهفت سین یادگاری از میراث تأثیر نگاه انسان بر رفتامخچه ابزاري که وظیفه آن فجهشهای مفید و ذکاوتی که دیک آلل ژنتیکی که از نئاندآیا هوش مصنوعی می تواند نداروهای تغییر دهنده ی سیابزار بقا از نخستین همانرشد مغز فرایندی پیچیده ااز تکینگی تا مغز از مغز تضررهای مصرف شکر و قند بر برای اولین بار دانشمندانلیس دگرامفتامین یا ویاسهوش مصنوعی و کشف زبان هایتاثیر کپسول نوروهرب بر تمرز مرگ و زندگی کجاستژنهای هوش ، کدامندحقیقت اشیاآیا بزرگ شدن مغز فقط در ددر هم تنیدگی مرزها و بی مابزار بقا از نخستین همانزونیسومایداز تکینگی تا مغز، از مغز نقش غذاها و موجودات درياعوامل ایجاد لغت انسانی و برخی توصیه ها برای واکسیمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد ومعنی روزهکوچک شدن مغز از نئاندرتاحد و مرزها توهم ذهن ماستآب زندگی است قسمت دومدرمان ام اس(مولتیپل اسکلابزار بقای موجود زنده از زبان و شناخت حقیقت قسمت داستیفن هاوکینگ در مورد هچهار ساعت پس از کشتار خوکسوالات پزشکیبسیاری از بیماری های جدیمنابع جدید انرژیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز انسان برای شادمانی طکایروپاکتیک چیستحس و ادراک قسمت هجدهمافراد آغاز حرکت خودشان ردرک درست از خود و هوشیاریاثرات مفید قهوهسقوط درون جاذبه ای خاص، چاطلاعاتی عمومی در مورد مچیزی شبیه نور تو نیستاعداد بینهایت در دنیای منکاتی در مورد تشنجتلاش ها برای کشف منابع جدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر عصاره تغلیظ شده گیمغز زنان جوانتر از مغز مرکشف ارتباط جدیدی از ارتبحس و ادراک قسمت سی و ششمانفجار و توقف تکاملی نشاذهن سالماختراع جدید اینترنت کوانسوپاپ ها یا ترانزیستورهابی عدالتی در توزیع واکسن نگاه از بیرون مجموعهتو یک جهان در مغز خودت هسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسموقتی فهمیدی خطا کردی برگترجمه ای ابتدایی از اسرانقش پیش زمینه ها و اراده گذر زمان کاملا وابسته به خواب سالم عامل سلامتیاولین مورد PML به دنبال تکرویا بخشی حقیقی از زندگی ارتباط بین هوش طبیعی و هوسانسور بر بسیاری از حقایبیماریهای تحلیل عضلانی انخستین تصویر از سیاهچالهتوهم چیستمیگرن و پروتئین مرتبط با واقعیت های متفاوتتغییرات آب و هوایی که به پیوند سر آیا ممکن استدقیق ترین تصاویر از مغز ااینکه خانواده ات سالم باروشهای نو در درمان دیسک باز نظر علم اعصاب اراده آزسرعت فکر کردن چگونه استفیزیکدانان ماشینی برای تبارداری بدون رحمچراروياها را به یاد نمی آتکامل مادی تا ابزار هوشممانند آب باشجهان یکپارچهواکسن سرطانآلودگی هوا و ویروس کرونادژاوو یا آشناپنداریرژیم غذایی حاوی تخم مرغ واگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز از مغز تشاهکار قرنبحثی درباره هوش و تفاوتهقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصهم نوع خواری در میان پیشیتئوری تکامل امروز در درممدل همه جانبه نگر ژنرالیجواب دانشمند سوال کننده یک جهش ممکن است ذهن انسانآیا هوش مصنوعی زندگی بشرداروهای ضد بیماری ام اس وابزار بقا از نخستین همانرشد مغز علت تمایل انسان باز تکینگی تا مغز از مغز تضررهای شکر بر سلامت مغزبرای تمدن سازی، باید در بلا اکراه فی الدینهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر کپسول نوروهرب بر سمرز بین انسان و حیوان کجاژنهای حاکم بر انسان و انسحقیقت تنها چیزی است که شاآیا تکامل و تغییرات ژنتیدر هم تنیدگی کوانتومیابزار بقا از نخستین همانزونا به وسیله ویروس ابله از تکینگی تا مغز، از مغز نقش غذاها و موجودات درياعواملی که برای ظهور لغت ابرخی درمان های Spinal Muscular Atمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاهخواری بر رشد و معادله ها فقط بخش خسته کنکوچکترین چیز یک معجزه اسحرکت چرخشی و دائمی کیهانآب زندگی است قسمت سومدرمان تومورهای مغزی با اابزار بقای موجود زنده از زبان و شناخت حقیقت قسمت ساستیفن هاوکینگ در تفسیر نوآوری ای شگفت انگیز دانپیامهای کاربرانبعد از کرونامناطق خاصی از مغز در جستجهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز انسان رو به کوچک تر شکار با یگانگی و یکپارچگیحس و ادراک قسمت هشتمافزایش قدرت ادراکات و حسدرک عمیق در حیواناتاثرات مضر ماری جواناسلول های بنیادی منابع و ابقای حقیقی در دور ماندن اچگونه مولکول های دی ان ایتلاش هایی در بیماران قطع منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهاوکينگ پیش از مرگش رسالتاریکی من و تو و گرد و غبامغزهای کوچک بی احساسکشف جمجمه ای درکوه ایرهوحس و ادراک قسمت سیزدهمانواع سکته های مغزیذخیره ی شگفت انگیز اطلاعادامه بحث تکامل چشمسودمندی موجودات ابزی بر بیمار 101 ساله، مبتلا به سنگاه از درون مجموعه با نگتو پیچیده ترین تکنولوژی منبع هوشیاری کجاست؟(قسموقتی تو از یاد گرفتن باز تسلیم شدن از نورون شروع منقش آتش در رسیدن انسان بهگربه شرودینگر و تاثیر مشخواب سالم عامل سلامتی و یاولین مورد پیوند سر در انرویا تخیل یا واقعیتارتباط شگفت مغز انسان و فساخت شبکه عصبی مصنوعی با بیهوش کردن در جراحی و بیمنخستین روبات های زنده ی جتوهم بی خداییمیگرن سردردی ژنتیکی که بواقعیت و مجازتغییرات تکاملی سر انسان پیوند سر، یکی از راه حلهادلایلی که نشان میدهد ما باینترنت بدون فیلتر ماهوااز نظر علم اعصاب اراده آزسعی کن به حدی محدود نشویفاصله ها در مکانیک کوانتبازگشت از آثار به سوی خدانزاع بین جهل و علم رو به پتکامل مداومماه رجبجهان کنونی و مغز بزرگتریواکسن سرطانآلزایمردگرگونی های نژادی و تغییرژیم غذایی ضد التهابیاگر با مطالعه فیزیک کواناز تکینگی تا مغز از مغز تشاهکار شش گوشبحثی درباره هوش و تفاوتهقانون مندی نقشه ژنتیکی مهمه چیز در زمان کنونی استتئوری تکامل در پیشگیری و مدل های ریز مغز مینی برینجوسازی مدرنیک رژیم غذایی جدید، می توآیا هوش ارثی دریافتی از پداروی فامپیریدین یا نورلابزار بقا از نخستین همانزمین در برابر عظمت کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تطلای سیاهبرای خودآگاه بودن تو بایلایو دوم دکتر سید سلمان فهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر کپسول نوروهرب بر سمرز جدید جستجو و اکتشاف، کل اقیانوس در یک ذرهحقیقت خواب و رویاآیا جنین انسان، هوشمندی در هم تنیدگی کوانتومی و پابزار بقا از نخستین همانزیباترین چیز در پیر شدناز تکینگی تا مغز، از مغز نقشه مغزی هر فرد منحصر بهعوارض ازدواج و بچه دار شدبرخی روش های تربیتی کودکمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر انتخاب از طرف محیط معجزه ی علمکووید نوزده و خطر بیماری حس چشایی و بویاییآب، زندگی است(قسمت پنجم)درمان تشنجابزار بقای موجود زنده از زبان ریشه هایی شناختی اساستخوان های کشف شده، ممکنوار مغز مشاهده ی غیر مستسایتهای دیگربعد از کرونامنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی درمانگر کامپیتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز انسان رو به کوچکتر شدکاربرد روباتهای ريزنانوحس و ادراک قسمت پنجمافزایش مرگ و میر سندرم کودرگیری قلب در بیماری ویراجزای پر سلولی بدن انسان سلول های بدن تو پیر نیستنبلندی در ذهن ما درک بلندیچگونه مغز پیش انسان یا همتلاشی برای درمان قطع نخامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهدف یکسان، در مسیرهای متتاریخ همه چیز را ثبت کردهمغزتان را در جوانی سیم کشگل زندگیحس و ادراک قسمت ششمانگشت ماشه ایذره ی معین یا ابری از الکاداراوون تنها داروی تاییسیلی محکم محیط زیست بر انبیماری های مغز و اعصاب و نگاه حقیقی نگاه به درون اتو افق رویداد جهان هستیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمویتنام نوعی کرونا ویروس تشنج چیستنقش انتخاب از طرف محیط، نگزیده ای از وبینار یا کنفخواب عامل دسته بندی و حفطاولین هیبرید بین انسان و رویا حقی از طرف خداارتباط شگفت انگیز مغز انساخت شبکه عصبی با الفبای بیهوشی در بیماران دچار انرمش های مفید برای درد زاتوهم جدایی و توهم علممیگرن شدید قابل درمان اسواقعیت خلا و وجود و درک مثبت امواج الکتریکی در عصپیوستگی همه ی اجزای جهاندنیای شگفت انگیز کوانتومایندرالاز واقعیت امروز تا حقیقتشلیک فراموشیفرگشت و تکامل تصادفی محض بازگشت به ریشه های تکاملنزاع بین علم و نادانی رو تکامل چشمماپروتیلینجهان کاملی در اطراف ما پرواکسنی با تاثیر دوگانه اآملودیپین داروی ضد فشار دانش محدود به ابعاد چهاررژیم غذایی ضد درداگر تلاش انسان امروز برااز تکینگی تا مغز از مغز تشاید درست نباشدبحثی درباره هوش و تفاوتهقانون جنگلهمه ی سردردها بی خطر نیستتئوری جدید، ویران کردن گمدیون خود ناموجودجاودانگی مصنوعییکی از علل محدودیت مغز امآیا هوش سریعی که بدون احسداروی لیراگلوتیدابزار بقا از نخستین همانزمین زیر خلیج فارس تمدنی از تکینگی تا مغز از مغز تطوفان فقر و گرسنگی و بی سبرای زندگی سالم، یافتن تلبخند بزن شاید صبح فردا زهوش مصنوعی الفاگوتاثیر کتامین در درمان پامزایای شکلات تلخ برای سلکلمات بلند نه صدای بلندحقیقت در علم، هرگز نهایی آیا جهان ذهن و افکار ما مدر هم تنیدگی کوانتومی و دابزار بقا از نخستین همانزیباترین چیز در افزایش ساز تکامل تا مغز از مغز تا نقشه های مغزی جدید با جزیعید نوروز مبارکبرخی سلولهای عصبی در تلامنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر احتمالی عصاره تغلیمعجزه ی علم در کنترل کرونکودک ایرانی که هوش او از حس و ادراک (قسمت اول )آثار باستانی تمدن های قددرمان جدید ALSابزار بقای موجود زنده از زبان شناسی مدرن در سطح سلاستروژن مانند سپر زنان دنوار مغز در فراموشی هابعد از کرونا دلخوشی بیهومنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی درخدمت خلق وحتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز ایندگان چگونه استکاربرد روباتهای ريز، در حس و ادراک قسمت پنجاهافزایش سرعت پیشرفت علوم درگیری مغز در بیماری کویاجزایی ناشناخته در شکل گسلول عصبی شاهکار انطباق سلولهای ایمنی القا کنندهبلعیدن ستاره توسط سیاهچاچگونه هموساپينس بر زمین تلاشی تازه برای گشودن معمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهدف از تکامل مغزتازه های اسکیزوفرنی(جنومغزتان را در جوانی سیمکشگلوئونحس و ادراک قسمت شصت و دوانگشت نگاری مغز نشان میدذرات کوانتومی زیر اتمی قادب برخورد با دیگرانسیگار عامل افزایش مرگ ومبیماری وسواسنگاهی بر قدرت بینایی دراتو انسانی و انسان، شایستمنبع هوشیاری در کجاست؟ قویتامین E برای فعالیت صحتشنج و حرکات شبه تشنجی قانقش اتصالات بین سلولهای گزارش یک مورد جالب لخته وخودآگاهی و هوشیارياولین تصویر در تاریخ از سرویاها از مغز است یا ناخوارتباط شگفت انگیز مغز انساختار شبکه های مغزی ثاببیوگرافینرمش های مفید در سرگیجهتوهمات و شناخت حقیقتمیدان مغناطيسي زمین بشر والزارتان داروی ضد فشار جلوتر را دیدنپیام های ناشناخته بر مغز دندان ها را مسواک بزنید تروشهای شناسایی قدرت شنواایا کوچک شدن مغزانسان الاز کجا آمده ام و به کجا میشلیک فراموشیفراموش کارها باهوش تر هسبازخورد یا فیدبکنزاع بین علم و جهل رو به پتکامل و ارتقای نگاه تا عمماجرای جهل مقدسجهان پیوستهواسطه ها د رمسیر ایجاد مغآمارهای ارائه شده در سطح دانش بی نهایتراه فراری نیستاگر خواهان پیروزی هستیاز تکینگی تا مغز از مغز تشبیه سازی میلیون ها جهان بحثی درباره هوش و تفاوتهقانون جنگلهمیشه اطمینان تو بر خدا بتا 20 سال آینده مغز شما به مدیریت اینترنت بر جنگجایی خالی نیستیافته های نوین علوم پرده آیا هشیاری کوانتومی وجودداروی تشنجی دربارداریابزار بقا از نخستین همانزمان چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تطی یکصد هزار سال اخیر هرچبرخی ملاحظات در تشنج های لرزش ناشی از اسیب به عصبهوش مصنوعی از عروسک های بتاثیر گیاه خواری بر رشد ومسیر دشوار تکامل و ارتقاکلام و زبان، گنجینه ای بسحقیقت راستین انسان علم بآیا جهش های ژنتیکی، ویرودر یک فراکتال هر نقطه مرکابزار بقا از نخستین همانزیر فشار کووید چه باید کراز تکامل تا مغز، از مغز تنقص در تشخیص هیجانات عامعامل کلیدی در کنترل کارآبرخی سيناپسها طی تکامل و منابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر ترکیبات استاتین (سمغز فکر میکند مرگ برای دیکودکان میتوانند ناقل بی حس و ادراک (قسمت دوم )آرامش(سکوت) stillness و تکاپودرمان جدید میگرن با انتی ابزارهای پیشرفته ارتباط زبان شناسی نوین نیازمند اسرار آفرینش در موجنوار مغز در تشخیص بیماری بعد از کرونا دلخوشی بیهومنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی ساخته هوش طبیتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز ابزار بقای برتر مادیکتاب گران و پرهزینه شد ولحس و ادراک قسمت پنجاه و یافسردگی و اضطراب در بیمادرگیری مغز در بیماران مباحیای بینایی نسبی یک بیماحیای بینایی نسبی یک بیمسلولهای بنیادی مصنوعی دربه قفس های سیاهت ننازچگونه هوشیاری خود را توستلاشی جدید در درمان ام اسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهدف از خلقت رسیدن به ابزاتازه های بیماری پارکینسونقش قهوه در سلامتیگمان میکنی جرمی کوچکی در حس و ادراک قسمت شصت و ششاندوهگین نباش اگر درب یا ذرات کوانتومی زیر اتمی قادراک ما درک ارتعاشی است سیاهچاله های فضایی منابعبیماری گیلن باره و بیمارنگاهی بر توانایی اجزاي بتو با همه چیز در پیوندیمنبع هوشیاری در کجاست؟(قویتامین E در چه مواد غذایتشنج عدم توازن بین نورون نقش تیروئید در تکامل مغزگشایش دروازه جدیدی از طرخودآگاهی و هوشیارياولین سلول مصنوعیرویاهای پر رمز و حیرتی درارتباط غیرکلامی بین انساسازگاری با محیط بین اجزابیوگرافینرمشهای مهم برای تقویت عتوپیراماتمیدان های مغناطیسی قابل واکنش های ناخودآگاه و تقجمجمه انسان های اولیهپیشینیان انسان از هفت میدو ویژگی انتزاع و قدرت تجروشی برای بهبود هوش عاطفایا این جمله درست است کسیاز آغاز خلقت تا نگاه انساشنا در ابهای گرم جنوب نیافراموشی همیشه هم بد نیستبازسازي مغز و نخاع چالشی نسبت طلایی، نشانه ای به ستکامل ابزار هوش ، راه پر ماده ی تاریکجهان پیوستهوبینار اساتید نورولوژی دآن چیزی که ما جریان زمان دانشمندان موفق به بازگردراه های جدید برای قضاوت راپی ژنتیکاز تکینگی تا مغز از مغز تشبیه سازی سیستم های کوانبحثی درباره احساسات متفاقانونمندی و محدودیت عالمهمیشه عسل با موم بخوریمتا بحر یفعل ما یشامدارک ژنتیکی چگونه انسانجاذبهیادگیری مهارت های جدید دآیا واکنش های یاد گرفته وداروی جدید s3 در درمان ام ابزار بقا از نخستین همانزمان و مکان، ابعاد کیهان از تکینگی تا مغز از مغز تنقش داروهاي مختلف معروف ظهور امواج مغزی در مغز مصبرخی مرزهای اخلاق و علوم لرزش عضله یا فاسیکولاسیوهوش مصنوعی از عروسک های بتاثیر گیاه خواری بر رشد ومسئول صیانت از عقیده کیسکلرال هیدرات برای خوابانحقیقت غیر فیزیکیآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجدر کمتر از چند ماه سوش جدابزار بقای موجود زنده از زیرفون داروی ضد ام اساز تکامل تا مغز، از مغز تنقطه بی بازگشتعادت کردن به نعمتبرداشت مغز ما از گذر زمانمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر حرکات چشم بر امواج مغز قلبکودکان خود را مشابه خود تحس و ادراک قسمت 67آزمون تجربی، راهی برای ردرمان جدید کنترل مولتیپلابزارهای بقا از نخستین هزبان، نشان دهنده ی سخنگو اسرار بازسازی اندام هانوار مغزی روشی مهم در تشختفکر خلا ق در برابر توهم منبع هوشیاری کجاست قسمت هوش احساسیتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز ابزار برتر بقاکتاب زیست شناسی باورحس و ادراک قسمت پنجاه و دالکترومغناطیس شنوایی و هدرگیری مغزی در سندرم کوودرگیری مغزی در سندرم کوواحساس گذر سریعتر زمانسلسله مباحث هوش مصنوعیبه مغز خزندگان خودت اجازچگونه واکسن کرونا را توزتمایل زیاد به خوردن بستنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهر چیز با هر چیز دیگر در تتبدیل تراکت صوتی مصنوعی نقش مهاجرت در توسعه نسل اگنجینه ای به نام ویتامین حس و ادراک سی و هفتماندام حسی، درک از بخش هایذرات کوانتومی زیر اتمی قادغام میان گونه های مختلسیاهچاله ها، دارای پرتو بیماری آلزایمر، استیل کوچالش هوشیاری و اینکه چرا تو با باورهایت کنترل میشمنبع خواب و رویاویتامین کاتشخیص ژنتیکی آتروفی های نقش حفاظتی مولکول جدید دپمبرولیزوماب در بیماری چخودروهای هیدروژنیاوکرلیزوماب داروی جدید شرویای شفافارتروز یا خوردگی و التهاستون فقرات انسان دو پا جلبیان ژن های اسکیزوفرنی دچرا مغز انسان سه هزار سالتوانایی مغز و دیگر اجزای میدازولام در درمان تشنج واکنش به حس جدیدجنبه های موجی واقعیتپیشرفت های جدید علوم اعصدو برابر شدن خطر مرگ و میروشی جدید در درمان قطع نخایا ابزار هوشمندی یا مغز از انفجار بزرگ تا انفجار شناخت و معرفت، و نقش آن دفرایند پیچیده ی خونرسانیبحتی علمی درباره تمایل بنشانه های گذشته در کیهان تکامل جریان همیشگی خلقتماده ی خالیجهان پر از چیزهای اسرار آوراپامیل در بارداریآنچه واقعیت تصور میکنیم دانشمندان نورون مصنوعی سراه های جدید برای قضاوت رابتدایی که در ذهن دانشمناز تکینگی تا مغز از مغز تشبکه های مصنوعی مغز به دربحثی درباره احساساتی غیرقارچ بی مغز در خدمت موجودهمراهی نوعی سردرد میگرنیتاثیر مشاهده بر واقعیت بمروری بر تشنج و درمان هایجاذبه و نقش آن در شکلگیریآیا یک، وجود داردداروی جدید میاستنی گراویابزار بقا از نخستین همانزمان واقعیت است یا توهماز تکینگی تا مغز از مغز تنقش ذهن و شناخت در حوادث عقل مجادله گربرخی نکات از گاید لاین پرلزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد ومسئولیت جدیدکمردردحقیقت غیر قابل شناختآیا خداباوری محصول تکاملدر آستانه ی موج پنجم کوویابزار بقای موجود زنده از زیست، مرز افق رویداد هستاز روده تا مغزچند نرمش مفید برای کمردرعارضه جدید ویروس کرونا سبررسي علل احتمالي تغيير منابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر دوپامین و سروتونینمغز ما کوچکتر از نیم نقطهکوری گذرای ناشی از موبایحس و ادراک قسمت چهلآزمون ذهنی گربه ی شرودیندرمان جدید سرطانابزارهای بقا ازنخستین همزبان، وسیله شناسایی محیطاصل بازخوردنورون هاي مصنوعی می توانتفاوت مغز انسان و میمون همنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش احساسیتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز از بسیاری حقایق می گرکتاب طبیعت در قالب هندسهحس و ادراک قسمت پنجاه و سالکتروتاکسی(گرایش و حرکالگو و عادت را بشکن و در ادرگیری اعصاب به علت میتواحساسات کاذبسلطان جنگل یا صاحب ملکوتبه هلال بنگرچگونه آن شکری که می خوریمتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهر حرکت خمیده می شود و هر تبدیل سلولهای محافط به سنقش میدان مغناطیسی زمین گویید نوزده و ایمنی ساکتحس و ادراک- قسمت پنجاه و انرژی تاریکرفتار اجتماعی انسان، حاصادغام دو حیطه علوم مغز و سیاهچاله و تکینگی ابتدایبیماری الزایمرچالش هوشیاری و اینکه چرا تو جهانی هستی که خودش را منحنی که ارتباط بین معرفویتامین کا و استخوانتشخیص آلزایمر سالها قبل نقش حیاتی تلومر دی ان آ دپنج اکتشاف شگفت آور در موخورشید مصنوعیايندگان چگونه خواهند دیدروان سالمارزش حقیقی زبان قسمت اولسخن پاک و ثابتبیان حقیقتچرا مغزهای ما ارتقا یافت توازن مهمتر از فعالیت زیمکانیک کوانتومی بی معنی واکسن های شرکت فایزر آمرجنسیت و تفاوت های بیناییپیشرفت در عقل است یا ظواهدو برابر شدن خطر مرگ و میروشی جدید در درمان نابینایا بیماری ام اس (مولتیپاز بحث های کنونی در ویروسشناخت درون، شناخت بیرون؛فرایند تکامل و دشواری هابحث درباره پیدایش و منشا نشانه های پروردگار در جهتکامل داروینی هنوز در حاماده، چیزی بیش از یک خلا جهان دارای برنامهورزش هوازی مرتب خیلی به قآنچه حس می کنیم، نتیجه ی دانشمندان یک فرضیه رادیکراه پیروزی در زندگی چیستابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز از مغز تشباهت مغز و کیهانبخش فراموش شده ی حافظهقبل از آغازهندسه ی پایه ایتاثیر نگاه ناظر هوشیار بمرکز هوشیاری، روح یا بدن جدایی خطای حسی استآیا کیهان می تواند یک شبیداروی جدید ضد میگرنابزار بقا از نخستین همانزمان پلانکاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش روی و منیزیم در سلامتعلم و ادراک فقط مشاهده ی برخی نرمش ها برای زانولزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد ومسئولیت در برابر محیط زیکمردرد ناشی از تنگی کاناحقایق ممکن و غیر ممکنآیا دلفین ها می تواند از در درمان بیماری مولتیپل ابزار بقای موجود زنده از زاوسکا درمان گوشراز علم جز اندکی به شما داچند جهانیعدم توقف تکامل در یک اندابررسی و اپروچ جدید بر بیممنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر دپاکین بر بیماری ممغز مادران و کودکان در زمکی غایب شدی تا نیازمند دلحس و ادراک قسمت چهل و هفتآزمون ذهنی گربه شرودینگردرمانهای بیماری پارکینسابزارهای بقای موجود زندهسفر نامه سفر به بم و جنوب اصل علت و تاثیرنورون های ردیاب حافظهتفاوت ها و تمایزها کلید بمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش عاطفی بیشتر در زنانتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز به تنهایی برای فرهنگ کتاب، سفری به تاریخحس و ادراک قسمت پنجاه و شالگوی بنیادین و هوشیاریدرختان اشعار زمیناخلاق و علوم اعصابسم زنبور ، کلیدی برای واربه کدامین گناه کشته شدندچگونه انتظارات بر ادراک تمدن پیشرفته ی پیشینیانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهرچیز با یک تاب تبدیل به تداوم مهم است نه سرعتنقش محیط زندگی و مهاجرت دگوشه بیماری اتوزومال رسسحس و ادراک- قسمت بیست و پانرژی تاریک که ما نمی تورقیبی قدرتمند در برابر مارتقا و تکامل سنت آفرینش سیاهچاله ی تولید کنندهبیماری ای شبیه آلزایمر و چالش هوشیاری و اینکه چرا تو دی ان ای خاص ميتوکندريمنشأ اطلاعات و آموخته ها ویتامین کا در سبزیجاتتصویربرداری فضاپیمای آمنقش خرچنگ های نعل اسبی درپوست ساعتی مستقل از مغز دخانواده پایدارايا اراده آزاد توهم است یروبات های ریز در درمان بیارزش حقیقی زبان قسمت دومسرنوشتفلج نخاعی با الکترودهای بیست تمرین ساده برای جلوچرا ویروس کرونای دلتا واتوسعه هوش مصنوعی قادر اسمکانیزمهای دفاعی در برابواکسن کووید 19 چیزهایی که جنسیت و تفاوت های بیناییپیشرفتی مستقل از ابزار هدو سوی واقعیتروشی جدید در درمان سکته مایا بدون زبان میتوانیم تاز تلسکوپ گالیله تا تلسکشناسایی تاریخچه ی تکاملیفرایند حذف برخی اجزای مغبحثي درباره هوش و تفاوتهنظام مثبت زندگیتکامل داروینی هنوز در حامبانی ذهنی سیاه و سفیدجهان در حال نوسان و چرخشورزش هوازی ، بهترین تمریآنها نمیخواهند دیگران رادانشمندان ژنی از مغز انسراه انسان شدن، راه رفتن وابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تشباهت مغز با کیهان مادیبخش بزرگی حس و ادراک ما اقبل از انفجار بزرگهندسه ی رایج کیهانتاثیر نگاه و مشاهده ناظر مرکز حافظه کجاستیادآوری خواب و رویاجریان انرژی در سیستم های آیا گذشته، امروز وآینده داروی ضد تشنج با قابليت تابزار بقا از نخستین همانزمان به چه دلیل ایجاد میشاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش روزه داری در سالم و جعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهبرخی نرمش های گردنمقاومت به عوارض فشار خون هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد ومستند جهان متصلکمردرد و علل آنحلقه های اسرارآمیزآیا دلفین ها میتوانند بادر سال حدود 7 میلیون نفر ابزار بقای موجود زنده از زبان مشترک ژنتیکی موجوداازدواج های بین گونه ای، رچند روش ساده برای موفقیتعدم درکبررسی ژنها در تشخیص بیمامنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر داروهای ضد التهاب مغز چون ابزار هوش است دلیکیهان خود را طراحی میکندحس و ادراک قسمت چهل و هشتآسيب میکروواسکولاریا آسدرهای اسرارآمیز و پوشیدهابزارهای بقای از نخستین سفر به مریخ در 39 روزاصل عدم قطعیت از کوانتوم نوروپلاستیسیتی چیستتفاوت های بین زن و مرد فقمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز برای فراموشی بیشتر ککتابخانهحس و ادراک قسمت بیست و چهالگوبرداری از طبیعتدرد باسن و پا به دلیل کاهاخلاق پایه تکامل و فرهنگسماگلوتید داروی کاهش دهنبه بالا بر ستارگان نگاه کچگونه به سطح بالایی از هوتمدن بشری و مغز اخلاقیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهزینه ای که برای اندیشیدتداخل مرزها و صفات با بیننقش نگاه از پایین یا نگاهگوشت خواری یا گیاه خواریحس و ادراک- قسمت شصت و چهانسان قدیم در شبه جزیره عرموزی از نخستین تمدن بشرارتوکين تراپی روشی جديد سیاره ی ابلهانبیماری ای شبیه ام اس مولتچالش هوشیاری و اینکه چرا تولید مثل اولین ربات های منشاء کوانتومی هوشیاری اویتامین بی 12 در درمان دردتصادف یا قوانین ناشناختهپوشاندن خود از نورخارق العاده و استثنایی بايا اراده آزاد توهم است یروح رهاییارزش حقیقی زبان قسمت سومسریعترین کامپیوتر موجودفلج بل، فلجی ترسناک که آنبیش از نیمی از موارد انتقچرا پس از بیدار شدن از خوتوسعه برخی شغل ها با هوش ما انسانها چه اندازه نزدواکسن کرونا و گشودن پنجرجهل مقدسپاسخ گیاهان در زمان خورددوچرخه سواری ورزشی سبک و ريتوکسيمب در درمان ام اسایا تکامل هدفمند استاز تلسکوپ گالیله تا تلسکشناسایی سلول های ایمنی افراتر از دیوارهای باوربحثی جالب درباره محدودیتنظریه ی تکامل در درمان بیتکامل داروینی هنوز در حامباحث مهم حس و ادراکجهان شگفت انگیزورزش و میگرنآنزیم تولید انرژی در سلودانشمندان پاسخ کوانتومی راه بی شکستاز تکینگی تا مغز از مغز تشباهت کیهان و مغزبخش بزرگتر کیهان ناشناختقدم زدن و حرکت دید را تغیهندسه بنیادینتاثیر نگاه انسان بر رفتامرکز حافظه کجاستژن همه چیز نیستجریان انرژی در سیستم های آیا پیدایش مغز از روی تصاداروی ضد تشنج با قابليت تابزار بقا از نخستین همانزمان شگفت انگیزاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش رژیم غذایی بر رشد و اعلم به ما کمک میکند تا موبرخی یونها و مولکول های ممقابله با کرونا با علم اسهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد ومشکلات نخاعیکمردرد با پوشیدن کفش مناحمله ویروس کرونا به مغزآیا دست مصنوعی به زودی قادرمان های اسرار آمیز در آابزار بقای موجود زنده از زبان چهار حرفی حیات زمیناساس انسان اندیشه و باور چندین ماده غذایی که ماننعسل طبیعی موثر در کنترل ببررسی سیستم تعادلی بدن امنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر داروی ضد تشنج سدیم مغز چگونه صداها را فیلتر کیهانِ هوشیارِ در حال یاحس و ادراک قسمت چهل و دومآسیب ها ناشی از آلودگی هودرک فرد دیگر و رفتارهای اابزارهای دفاعی و بقای موسفر تجهیزات ناسا به مریخ اصول انجام برخی نرمش ها دنوروز یا روز پایانیتفاوت های تکاملی در مغز ومنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟کجای مغز مسئول پردازش تجحس و ادراک قسمت بیست و یکحس و ادراک قسمت بیست و دوالتهاب شریان تمپورالدستورالعمل مرکز کنترل بیاختلال خواب فرد را مستعد سندرم کووید طولانیبه خودت مغرور نشوچگونه باغبانی باعث کاهش تمدنی قدیمی در شمال خلیج منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهزینه سنگین انسان در ازاتروس جریان انرژینقش نظام غذایی در تکامل مگیلگمش باستانی کیستحساسیت روانی متفاوتانسان ها می توانند میدان رمز و رازهای ارتباط غیر کارتباط میکروب روده و پارسیاره ابلهانبیماری اسپینال ماسکولار چالش دیدگاه های سنتی در بتولید پاک و فراوان انرژیمهندسی ژنتیک در حال تلاش ویتامین دی گنجینه ای بزرتظاهر خوابیده ی مادهپیموزایدخبر مهم تلسکوپ هابلای نعمت من در زندگیمروزه داری متناوب، مغز را ارزش خود را چگونه میشناسسرگیجه از شایعترین اختلافلج خواببیشتر کمردردها نیازی به چرا بیماری های تخریبی مغتوصیه های سازمان بهداشت ما انسانها چه اندازه نزدواکسن کرونا از حقیقت تاتجهان فراکتالپختگی پس از چهل سالگي به دورترین نقطه ی قابل مشاهریواستیگمینایجاد احساساتاز تکنیکی تا مغز از مغز تشواهدی از نوع جدیدی از حافرد حساس از نظر عاطفی و ببحثی در مورد نقش ویتامين نظریه ی تکامل در درمان بیتکامل داروینی هنوز در حامجموعه های پر سلولی بدن مجهانی که نه با یک رخداد و ورزش بهترین درمان بیش فعآینده ی انسان در فراتر ازدانشمندان اولین سلول مصنرابطه تشنج و اوتیسماز تکینگی تا مغز از مغز تشباهت زیاد بین سلول هاي عبخش دیگری در وجود انسان هقدرت انسان در نگاه به ابعهندسه در پایه ی همه ی واکتاثیر نگاه انسان بر رفتامرکز خنده در کجای مغز استژن همه چیز نیستجریان انرژی در سیستم های آیا آگاهی پس از مرگ از بیداروی ضد تشنج توپیراماتابزار بقا از نخستین همانزندگی هوشمند در خارج از زاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش رژیم غذایی در رشد و اعلم ساختن برج های چرخانبرخی اثرات مضر ویتامین دملاحظه های اخلاقی دربارههوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد ومشکلات بین دو همسر و برخیکنفرانس تشنج هتل کوثر اصحمایت از طبیعتآیا رژیم غذایی گیاهی سلادرمان های بیماری آلزایمرابزار بقای موجود زنده از زبان و کلمه حتی برای کساناستفاده از مغز، وزن را کمنه جنگ و نه خونریزیعصب حقوق نورولووبررسی علل کمر درد در میانمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز ناتوان از توجیه پیداکیست کلوئید بطن سومحس و ادراک قسمت چهل و سومآشنا پنداریدرک نیازمند شناخت خویش اابعاد اضافه ی کیهانسفر دشوار اکتشافاصول توسعه ی یک ذهن کاملنوشیدن چای برای مغز مفید تفاوت های زبانی سرمنشا تمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوشمندی کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز بزرگ چالش است یا منفعکرونا چه بر سر مغز می آورمغز بزرگ چالشهای پیش روکریستال هاحس و ادراک قسمت بیست و سوامیوتروفیک لترال اسکلرودغدغه نتیجه ی نادانی استاختلال در شناسایی حروف و سندرم گیلن باره به دنبال به دنبال رستگاری باشچگونه تکامل مغزهای کنونیتمساح حد واسط میان مغز کومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهزاران سال چشم های بینا وتری فلوپرازیننقش نظریه تکامل در شناساگیاه خواری و گوشت خوار کدخفاش با شیوع همه گیری جدیانسان یک کتابخانه استرمز بقای جهش ژنتیکیارتباط ماده و انرژیسیاره ابلهانبیماری اضطراب عمومیچاالش ها در تعیین منبع هوتولید سلولهای جنسی از سلمولتیپل اسکلروز در زنان ویروس مصنوعیتظاهری از ماده است که بیدپیموزایدخدا موجود استای آنکه نامش درمان و یادشروزه داری و بیمار ی ام اس از نخستین همانند سازها تسربازان ما محققا غلبه می فلج خواب چیستبا هوش مصنوعی خودکار روبچرا حیوانات سخن نمی گوینتوصیه های غیر دارویی در سما اکنون میدانیم فضا خالواکسن کرونا ساخته شده توجهان ما میتواند به اندازپروژه ی ژنوم انسانیديدن با چشم بسته در خواب ریاضیات یک حس جدید استایرادهای موجود در خلقت باز تکینگی تا مغز و از مغز شواهدی از دنیسوان(شبه نئفرضیه ای جدید توضیح میدهبحثی در مورد نقش کلسیم و نظریه ی ریسمانتکامل زبانمحل درک احساسات روحانیجهانی که از یک منبع، تغذیورزش در کمر دردآینده ی علم و فیزیک در60 ثدانشمندان تغییر میدان مغابزار بقا از نخستین همانراز تغییراز تکینگی تا مغز از مغز تشباهت زیاد بین سلول هاي عبرنامه و ساختار پیچیده مقدرت عشقهندسه زبانِ زمان استتاثیر ویتامین دی بر بیمامرگ چیستژن هوش و ساختارهای حیاتی جستجوی متن و تصویر به صورآیا امکان بازسازی اندامهداستانها و مفاهیمی اشتباابزار بقا از نخستین همانزندگی بی دوداز تکینگی تا مغز- از مغز نقش زنجبیل در جلوگیری از علایم کمبود ویتامین E را برخی اختلالات عصبی مثانهملاحظات بیهوشی قبل از جرهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد ومشکلات روانپزشکی پس از سکنگره بین المللی سردرد دحوادث روزگار از جمله ویرآیا رژیم غذایی گیاهی سلادرمان های جدید میگرنابزار بقای موجود زنده از زبان و بیان نتیجه ساختمااستفاده از هوش مصنوعی در چه زیاد است بر من که در ایعضلانی که طی سخن گفتن چقدبزرگ شدن مغز محدود به دورمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز و سیر تکامل ان دلیلی کاهش مرگ و میر ناشی از ابحس و ادراک قسمت نهمآغاز فصل سرما و دوباره تکدرک و احساساتفاق و تصادفسفرنامه سفر به بم و جنوب اصول سلامت کمرنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تفاوتهای جنسیتی راهی برامنبع هوشیاری کجاست قسمت هوشیاری کوانتومیتاثیر درجه حرارت بر عملکتاثیر رو ح و روان بر جسممغز بزرگ و فعال یا مغز کوکریستال زمان(قسمت اولحس و ادراک قسمت بیستمامید نیکو داشته باش تا آنذهن ما از در هم شکستن منباختلال در شناسایی حروف و سندرم پیریفورمیسبه زودی شبکه مغزی به جای چگونه جمعیت های بزرگ شکل تنفس هوازی و میتوکندریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهستي مادي ای که ما کوچکترتری فلوپرازیننقش هورمون های تیروئید دگالکانزوماب، دارویی جدیخلاصه ای از مطالب همایش مانسان جدید از چه زمانی پارمز جهانارتباط متقابل با همه ی حیسیر آفرینش از روح تا مغز بیماری بیش فعالیناتوانی از درمان برخی ویتولترودینمواد کوانتومی جدید، ممکنویرایش DNA جنین انسان، برتعداد کلی ذهن ها در جهان پیچیدگی های مغزمگسخطا در محاسبات چیزی کاملایمپلانت مغزی کمک میکند روزه داری سلول های بنیاداز نخستین همانند سازها تسردرد میگرن در کودکانفلج دوطرفه عصب 6 چشمبا تعمق در اسرار ابدیت و چرا حجم مغز گونه انسان درتوصیه هایی در مصرف ماهیما اشیا را آنطور که هستندواکسن ایرانی کرونا تولیدجهان مادی، تجلی فضا در ذهپروژه ی ژنوم انسانیدی متیل فومارات(زادیوا)(ریسدیپلام تنها داروی تایاکسی توسین و تکامل پیش ااز تکینگی تا مغز از مغز تشکل های متفاوت پروتئین هفضای قلب منبع نبوغ استنظریه تکامل در درمان بیمتکامل زبانمحل درک احساسات روحانی دجهانی در ذهنوزن حقیقی معرفت و شناختآیا ممکن است موش کور بی مدانشمندان روش هاي جدیدی ابزار بقا از نخستین همانراست دستی و چپ دستیاز تکینگی تا مغز از مغز تشرکت نورالینک ویدیویی ازبرنامه ی مسلط ژنها در اختلمس کوانتومیهنر حفظ گرهتاثیر ویروس کرونا بر مغز مرگ و میر پنهانژن یا نقشه توسعه مغز و نقجستجوی هوشیاری در مغز ماآیا انسان با مغز بزرگش اخدخالت در ساختار ژنهاابزار بقا از نخستین همانزندگی در جمع مواردی را براز تکینگی تا مغز- از مغز نقش زبان در سلطه و قدرت اعلایم کمبود ویتامین E را برخی اصول سلامت کمرممانتین یا آلزیکسا یا ابهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد ومشکلات روانپزشکی در عقب کنگره بین المللی سردرد دحافظه و اطلاعات در کجاست آیا راهی برای رفع کم آبی درمان های جدید در بیماری ابزار بقای موجود زنده از زبان و بیان، در سایه پیشراستفاده از انرژی خلانه عدم مطلق بلکه عدم با قغیرقابل دیدن کردن مادهبزرگ شدن تقریبا ناگهانی منابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز آیندگان چگونه است ؟کاهش التهاب ناشی از بیماحس و ادراک قسمت چهارمإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَدرک کنیم ما همه یکی هستیماتوبان اطلاعات و پلِ بینسفرنامه سفر به بم و جنوب اضطراب و ترسنیکولا تسلاتقلید مرحله ای نسبتا پیشمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش، ژنتیکی است یا محیطی