دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

مراحل ارتقای پله پله کیهان از انفجار بزرگ تا برترین ابزار بقا یعنی ابزار هوشمندی

مراحل ارتقای پله پله کیهان از انفجار بزرگ تا برترین ابزار بقا یعنی ابزار هوشمندی در فیلم زبر👇👇

ما با مغز کنونی در میانه راهیم. پایان این مسیر کجاست؟

https://youtu.be/zqlg5J6jKgA

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
تو دی ان ای خاص ميتوکندريانگشت نگاری مغز نشان میدتازه های اسکیزوفرنی(جنوحس و ادراک قسمت نهماحساسات کاذبفضای قلب منبع نبوغ استنقش ذهن و شناخت در حوادث در هر سوراخی سر نکنما با کمک مغز خود مختاريمهمیشه اطمینان تو بر خدا برشته نوروایمونولوژی و نقوبینار اساتید نورولوژی دبحثی در مورد نقش ویتامين شکل پنجم مادهتوهم وجودپیشرفت در عقل است یا ظواهانسانیت در هم تنیده و متصتسلیم شدن از نورون شروع محس و ادراک قسمت بیست و سوادغام دو حیطه علوم مغز و قدم زدن و حرکت دید را تغینمیتوان با بیرون انداختندرمان تومورهای مغزی با ااز تکینگی تا مغز از مغز تمحل درک احساسات روحانی دهوش مصنوعی و کشف زبان هایزندگی در جمع مواردی را بریافته های نوین علوم پرده بخشیدن دیگران یعنی آرامششباهت زیاد بین سلول هاي عتیک و اختلال حرکتیآموزش نوین زبانایمپلانت مغزی کمک میکند تغییر الگوی رشد مغزی با زحساسیت روانی متفاوتارتروز یا خوردگی و التهالزوم سازگاری قانون مجازانوار مغز در فراموشی هادرک حقیقت نردبان و مسیری از سایه بگذرمرکز حافظه کجاستهوش مصنوعی از عروسک بازی زبان چهار حرفی حیات زمینکلام و زبان، گنجینه ای بسبرخی نرمش ها برای زانوطی یکصد هزار سال اخیر هرچتکامل زبانآیا هوش مصنوعی می تواند نایجاد احساساتجهان موازی و حجاب هاخوش قلبی و مهربانیاز کجا آمده ام و به کجا میمنابع انرژی از نفت و گاز چیزی خارج از مغزهای ما نیذهن ما از در هم شکستن منباصل بازخوردمسئولیت در برابر محیط زیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحسفر فقط مادی نیستکودک هشت ساله لازم است آدبررسی و اپروچ جدید بر بیمعلایم کمبود ویتامین E را تاثیر نگاه و مشاهده ناظر آیا بزرگ شدن مغز فقط در دابزار هوش در حال ارتقا ازجهان در حال نوسان و چرخشدفاع در برابر تغییر ساختاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت چگونه حافظه را قویتر کنیرمز پیشرفت تواضع است نه طبلوغ چیستمعجزه در هر لحظه زندگیهیچ کاری نکردن به معنی چیسلام تا روشناییکایروپاکتیک چیستبعد از کرونا دلخوشی بیهوعضلانی که طی سخن گفتن چقدتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت دومابزار بقا از نخستین همانجایی خالی نیستدید تو همیشه محدود به مقدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتناتوانی از درمان برخی ویرویای شفافبوزون هیگز جهان را از متلمغز انسان برای شادمانی طسیگار عامل افزایش مرگ ومکشف مکانیسمی پیچیده در بتقویت حافظه یا هوش مصنوعآغاز فصل سرما و دوباره تکتاثیر داروهای ضد التهاب ابزار بقای موجود زنده از مغز بزرگ چالشهای پیش روحقیقت در علم، هرگز نهایی دانشمندان روشی برای تبدیمنبع هوشیاری در کجاست؟ قچرا ویروس کرونای دلتا واویتامین کا در سبزیجاتروشی برای بهبود هوش عاطفبیماری تی تی پیساخت شبکه عصبی مصنوعی با گیرنده باید سازگار با پیتنفس هوازی و میتوکندریالگوی بنیادین و هوشیاریتاثیر درجه حرارت بر عملکابزارهای دفاعی و بقای موفیزیک مولکولها و ذرات در نقش نظریه تکامل در شناساحد و مرزها توهم ذهن ماستداروی سل سپتمیوتونیک دیستروفینشانه های گذشته در کیهان رژیم غذایی ضد التهابیواکنش به حس جدیدبا هوش مصنوعی خودکار روبسردرد و علتهای آنپوست ساعتی مستقل از مغز دپوشاندن خود از نورتو در میانه ی جهان نیستی انتقال ماده و انرژیتازه های بیماری پارکینسوحس و ادراک قسمت چهارماخلاق و علوم اعصابقفس ذهننقش روی و منیزیم در سلامتدر یک فراکتال هر نقطه مرکما بخشی از این جهان مرتبطهمیشه راهی هسترشد مغز فرایندی پیچیده اوجود قبل از ناظر هوشمندبحثی در مورد نقش کلسیم و شگفت انگیز بودن کیهانتوهم بی خداییپیشرفت ذهن در خلاقیت استانسان، گونه ای پر از تضادتشنج چیستحس و ادراک قسمت بیستمارتقا و تکامل سنت آفرینش قدرت کنترل خودنمیتوان بر سیاه سیاه نوشدرمان تشنجاز تکینگی تا مغز از مغز تمحدودیت چقدر موثر استهوش مصنوعی گوگل به کمک تشزندگی در سیاهچالهیاد بگیر فراموش کنیبخشش، عقلانی یا غیر عاقلشباهت زیاد بین سلول هاي عتکنولوژی جدید که سلول هاآمارهای ارائه شده در سطح ایمپلانت نخاعی میتواند دتغییر زودتر اتصالات مغزیخفاش با شیوع همه گیری جدیارزش حقیقی زبان قسمت اوللزوم عدم وابستگی به گوگل نوار مغز در تشخیص بیماری درک دیگراناز علم جز اندکی به شما دامرکز خنده در کجای مغز استهوش مصنوعی از عروسک بازی زبان نیاز تکاملی استکلرال هیدرات برای خوابانبرخی نرمش های گردنطبیعت موجی جهانتکامل زبانآیا هوش مصنوعی زندگی بشرایرادهای موجود در خلقت بجهان ما میتواند به اندازخوشبختی دور از رنج های ماز آغاز خلقت تا نگاه انسامنابع انرژی از نفت و گاز چیزی شبیه نور تو نیستذهن چند جانبه نیازمند نگاصل علت و تاثیرمستند جهان متصلهوش مصنوعی در خدمت خلق وحسفر نامه سفر به بم و جنوب کودک ایرانی که هوش او از بررسی ژنها در تشخیص بیماعلت خواب آلودگی بعد از خوتاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا تکامل و تغییرات ژنتیابزار بقا از نخستین همانجهان ریز و درشتدقیق ترین تصاویر از مغز ااز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت نگاه محدود و تک جانبه، مشرمز بقای جهش ژنتیکیبلعیدن ستاره توسط سیاهچامغز فکر میکند مرگ برای دیهیچ کس مانند تو نگاه نمیکسلسله مباحث هوش مصنوعیکار با یگانگی و یکپارچگیبعد از کرونا دلخوشی بیهوغم بی پایانتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت سومابزار بقا از نخستین همانجاذبهدیدن خدا در همه چیزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتناتوانی در شناسایی چهره روان سالمبی نهایت در میان مرزهامغز انسان رو به کوچک تر شسیاهچاله های فضایی منابعکشف ارتباط جدیدی از ارتبتقویت سیستم ایمنیآغاز مبهم آفرینشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم ابزار بقای موجود زنده از مغز بزرگ و فعال یا مغز کوحقیقت راستین انسان علم بدائما بخوانمنبع هوشیاری در کجاست؟(قچرا پس از بیدار شدن از خوویتامین بی 12 در درمان دردروشی جدید در درمان قطع نخبیماری دویکساخت شبکه عصبی با الفبای گالکانزوماب، دارویی جدیتنفس بدون اکسیژنالگوبرداری از طبیعتتاثیر درجه حرارت بر عملکابعاد و نیازهای تکاملیفیزیک و هوشیارینقش هورمون های تیروئید دحریص نباشداروی ضد چاقیمیگرن و پروتئین مرتبط با نشانه های پروردگار در جهرژیم غذایی ضد دردواکسن های شرکت فایزر آمربا تعمق در اسرار ابدیت و سردرد تنشنپیموزایدتوقف؛ شکستاندوه دردی را دوا نمیکندتبدیل تراکت صوتی مصنوعی حس و ادراک قسمت نوزدهماخلاق پایه تکامل و فرهنگقلب و عقلنقش روزه داری در سالم و جدر کمتر از چند ماه سوش جداز تکینگی تا مغز از مغز تما تحت کنترل ژنها هستیم یهمیشه عسل با موم بخوریمرشد مغز علت تمایل انسان بوراپامیل در بارداریبحثی در مورد حقیقت فضا و شگفت زده و حیران باشتوهم تنهاییپیشرفتی مستقل از ابزار هانعطاف پذیری مکانیسمی علتشنج و حرکات شبه تشنجی قاحس و ادراک قسمت دهمارتوکين تراپی روشی جديد قدرت انسان در نگاه به ابعچند نرمش مفید برای کمردردرمان جدید ALSاز تکینگی تا مغز از مغز تمحدودیت های حافظه و حافظهوش مصنوعی گوگل به کمک تشزندگی زمینی امروز بیش از یادگیری مهارت های جدید دبدون پیر فلکشجاعت و ترستکنولوژی جدید که سلول هاآن چیزی که ما جریان زمان ایمان به رویاتغییر عمودی سر انسان از پخلا، حقیقی نیستارزش حقیقی زبان قسمت دوممقاومت به عوارض فشار خون نوار مغزی روشی مهم در تشخدرک درست از خود و هوشیاریازدواج های بین گونه ای، رمرگ چیستهوش مصنوعی از عروسک بازی زبان و کلمه حتی برای کسانکمردردبرخی یونها و مولکول های مطبیعت بر اساس هماهنگیتکامل زبان انسان از پیشیآیا هوش ارثی دریافتی از پاکسی توسین و تکامل پیش اجهان مادی، تجلی فضا در ذهخانه ی تاریکاز انفجار بزرگ تا انفجار منابع انرژی از نفت و گاز نکاتی در مورد تشنجذهن هوشیار در پس ماده ی ماصل عدم قطعیت از کوانتوم مشکلات نخاعیهوش مصنوعی درمانگر کامپیسفر به مریخ در 39 روزکودکان میتوانند ناقل بی بررسی بیماری التهابی رودعماد الدین نسیمی قربانی تاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا جنین انسان، هوشمندی ابزار بقا از نخستین همانجهان شگفت انگیزدل به دریا بزناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت نگاه انسان محدود به ادرارمز جهانبه قفس های سیاهت ننازمغز قلبهیچ کس حقیقت را درون مغز سلطان جنگل یا صاحب ملکوتکاربرد روباتهای ريزنانوتفکر قبل از کارغم بی پایانتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب، زندگی است(قسمت پنجم)ابزار بقا از نخستین همانجاذبه و نقش آن در شکلگیریدژا وو یا اشنا پنداریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنادیدنی ها واقعی هستندهزینه سنگین انسان در ازاروبات های ریز در درمان بیبی شرمیمغز انسان رو به کوچکتر شدسیاهچاله ها، دارای پرتو کشف جمجمه ای درکوه ایرهوتلقین اطلاعات و حافظهإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقای موجود زنده از مغز بزرگترین مصرف کننده حقیقت غیر فیزیکیداروهای مصرفی در ام اسمنبع خواب و رویاچرا ارتعاش بسیار مهم استویتامین بی هفدهروشی جدید در درمان نابینبیماری دیستروفی میوتونیساختن آیندهگام کوچک ولی تاثیرگذارتنها مانع در زندگی موارد التهاب شریان تمپورالتاثیر درجه حرارت بر عملکابعاد اضافه ی کیهانفیزیکدانان ماشینی برای تنقش هورمون زنانه استروژنحرکت چرخشی و دائمی کیهانداروی ضد چاقیمیگرن سردردی ژنتیکی که بنظام مثبت زندگیراه فراری نیستواکسن کووید 19 چیزهایی که باهوش ترین و با کیفیت تریسردرد سکه ایسردرد عروقی میگرنپیموزایداندوهگین نباش اگر درب یا تبدیل سلولهای محافط به سحس و ادراک قسمت هفتماختلال خواب فرد را مستعد قلب دروازه ی ارتباطنقش رژیم غذایی بر رشد و ادر آسمان هدیه های نادیدناز تکینگی تا مغز از مغز تمانند آب باشهمجوشی هسته ای، انرژِی برشد در سختی استورزش هوازی مرتب خیلی به قبحثی در مورد عملکرد لوب فشگفتی های زنبور عسلتوهم جدایی و توهم علمپاسخ گیاهان در زمان خورداهرام مصر از شگفتی های جهتشنج عدم توازن بین نورون حس و ادراک قسمت دوازدهمارتباط میکروب روده و پارقدرت عشقچند جهانیدرمان جدید میگرن با انتی از تکینگی تا مغز- از مغز مخچه فراتر از حفظ تعادلهوش مصنوعی الفاگوزندگی زودگذریادآوری خواب و رویابرنامه و ساختار پیچیده مشرکت نورالینک ویدیویی ازتکینگیآنچه واقعیت تصور میکنیم این پیوند نه با مغز بلکه تغییرات منطقه بویایی مغزخلا، خالی نیستارزش حقیقی زبان قسمت سوممقابله ی منطقی با اعتراضنوار عصب و عضلهدرک عمیق در حیواناتاساس انسان اندیشه و باور مرگ و میر پنهانهوش مصنوعی از عروسک بازی زبان و بیان نتیجه ساختماکمردرد ناشی از تنگی کانابرخی اثرات مضر ویتامین دطعمه ی شبکه های ارتباط اجتکامل ساختار رگهای مغزی آیا هوش سریعی که بدون احساگر فقط مردم میفهمیدند کجهان مرئی و نامرئیخانواده پایداراز بحث های کنونی در ویروسمنابع انرژی از نفت و گاز چگونه مولکول های دی ان ایذهن تو همیشه به چیزی اعتقاصول انجام برخی نرمش ها دمشکلات بین دو همسر و برخیهوش مصنوعی درخدمت خلق وحسفر تجهیزات ناسا به مریخ کودکان خود را مشابه خود تبررسی سیستم تعادلی بدن اعوامل موثر در پیدایش زباتاثیر ویتامین دی بر بیماآیا جهان ذهن و افکار ما مابزار بقا از نخستین همانجهانی که نه با یک رخداد و دلایلی که نشان میدهد ما باز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت نگاه از بیرون مجموعهرمز جهان خاصیت فراکتالبه مغز خزندگان خودت اجازمغز ما کوچکتر از نیم نقطههیچگاه از فشار و شکست نترسم زنبور ، کلیدی برای وارکاربرد روباتهای ريز، در تفکر خلا ق در برابر توهم غیرقابل دیدن کردن مادهتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقا از نخستین همانجدایی خطای حسی استدژاوو یا آشناپنداریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنادانی در قرن بیست و یکم،هزاران سال چشم های بینا وروبات کیانبی عدالتی در توزیع واکسن مغز ایندگان چگونه استسیاهچاله و تکینگی ابتدایکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتلاش ها برای کشف منابع جدافت فشار خون ناگهانی در وتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقای موجود زنده از مغز حریص برای خون، کلید تحقیقت غیر قابل شناختداروهای ام اسمنتظر نمان چیزی نور را بهچرا بیماری های تخریبی مغویتامین دی گنجینه ای بزرروشی جدید در درمان سکته مبیماری ضعف عضلات نزدیک بساختار فراکتال وجود و ذهگامی در درمان بیماریهای تنها در برابر جهانامیوتروفیک لترال اسکلروتاثیر درجه حرارت بر عملکابعاد بالاترفاصله ها در مکانیک کوانتنقش ویتامین K در ترمیم اسحس چشایی و بویاییداروی ضد تشنج با قابليت تمیگرن شدید قابل درمان اسنظریه ی تکامل در درمان بیراه های جدید برای قضاوت رواکسن کرونا و گشودن پنجرباور و کیهان شناسیباد غرور و سر پر از نخوت وسرعت فکر کردن چگونه استپیچیدگی های مغزمگساندام حسی، درک از بخش هایتداوم مهم است نه سرعتحس و ادراک قسمت هفدهماختلال در شناسایی حروف و قلب روباتیکنقش رژیم غذایی در رشد و ادر آستانه ی موج پنجم کوویاز تکینگی تا مغز از مغز تماه رجبهمراهی نوعی سردرد میگرنیز گهواره تا گورورزش هوازی ، بهترین تمریبحثی درباره هوش و تفاوتهشانس یا تلاشتوهم جسمپختگی پس از چهل سالگي به اولین مورد PML به دنبال تکتشویق خواندن به کودکانحس و ادراک قسمت سومارتباط ماده و انرژیلمس کوانتومیچند روش ساده برای موفقیتدرمان جدید کنترل مولتیپلاز تکینگی تا مغز- از مغز مخچه ، فراتر از حفظ تعادلهوش مصنوعی از عروسک های بزندگی، مدیریت انرژیژن همه چیز نیستبرنامه ی مسلط ژنها در اختشربت ضد خلطتکامل فردی یا اجتماعیآنچه حس می کنیم، نتیجه ی این اندوه چیستتغییرات آب و هوایی که به خلاصه ای از مطالب همایش مارزش خود را چگونه میشناسمقابله با کرونا با علم اسنوبت کودکاندرگیری قلب در بیماری ویراستفاده از مغز، وزن را کممرگ و میر بسیار بالای ناشهوش مصنوعی از عروسک بازی زبان و بیان، در سایه پیشرکمردرد و علل آنبرخی اختلالات عصبی مثانهظهور امواج مغزی در مغز مصتکامل شناخت انسان با کشفآیا هشیاری کوانتومی وجوداگر میدانی مصیبت بزرگتر جهان هوشیارخار و گلاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمنابع انرژی از نفت و گاز چگونه میتوان با قانون جنذهن خود را مشغول هماهنگیاصول توسعه ی یک ذهن کاملمشکلات روانپزشکی پس از سهوش مصنوعی ساخته هوش طبیسفر دشوار اکتشافکودکان را برای راه آماده بررسی علل کمر درد در میانعوامل ایجاد لغت انسانی و تاثیر ویروس کرونا بر مغز آیا جهش های ژنتیکی، ویروابزار بقا از نخستین همانجهانی که از یک منبع، تغذیدنیای شگفت انگیز کوانتوماز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت نگاه از دور و نگاه از نزدرنگ کردن، حقیقت نیستبه نقاش بنگرمغز مانند تلفن استهیپرپاراتیروئیدیسمسماگلوتید داروی کاهش دهنکتاب گران و پرهزینه شد ولتفاوت مغز انسان و میمون هغرور و علمتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقا از نخستین همانجریان انرژی در سیستم های دگرگونی های نژادی و تغییمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنازوکلسینهستي مادي ای که ما کوچکترروح رهاییبیمار 101 ساله، مبتلا به سمغز ابزار بقای برتر مادیسیاهچاله ی تولید کنندهکشتن عقیده ممکن نیستتلاش هایی در بیماران قطع افت هوشیاری به دنبال کاهتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقای موجود زنده از مغز در تنهایی آسیب میبینحقایق ممکن و غیر ممکنداروهای تغییر دهنده ی سیمنحنی که ارتباط بین معرفچرا حیوانات سخن نمی گوینویروس مصنوعیريتوکسيمب در درمان ام اسبیماریهای تحلیل عضلانی اساختار شبکه های مغزی ثابگامی در درمان بیماریهای تنبیه چقدر موثر استامید نیکو داشته باش تا آنتاثیر رو ح و روان بر جسماتفاق و تصادففاصله ی همیشگی تصویر سازنقش ژنتیک در درمان اختلاحس و ادراک (قسمت اول )داروی ضد تشنج با قابليت تمیدان مغناطيسي زمین بشر نظریه ی تکامل در درمان بیراه های جدید برای قضاوت رواکسن کرونا از حقیقت تاتواکسن کرونا ساخته شده توبار بزرگ ایستادن بر دو پاسعی کن به حدی محدود نشویتولید مثل اولین ربات های پیچیدگی های مغزی در درک زانرژی بی پایان در درون هرتداخل مرزها و صفات با بینحس و ادراک قسمت هجدهماختلال در شناسایی حروف و قلب را نشکننقش زنجبیل در جلوگیری از در درمان بیماری مولتیپل از تکینگی تا مغز از مغز تماپروتیلینهندسه ی پایه ایزمین در برابر عظمت کیهانورزش و میگرنبحثی درباره هوش و تفاوتهشاهکار قرنتوهمات و شناخت حقیقتپروژه ی ژنوم انسانیاولین مورد پیوند سر در انتشخیص ژنتیکی آتروفی های حس و ادراک قسمت سی و هشتمارتباط متقابل با همه ی حیلوب فرونتال یا پیشانی مغچندین ماده غذایی که مانندرمان جدید سرطاناز تکینگی تا مغز- از مغزتمخچه ابزاري که وظیفه آن فهوش مصنوعی از عروسک های بزونیسومایدژن همه چیز نیستبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱شش مرحله تکامل چشمتکامل مادی تا ابزار هوشمآنها نمیخواهند دیگران رااین ایده که ذرات سیاهچالتغییرات تکاملی سر انسان خلاصه ای از درمان های جدیاز فرد ایستا و متعصب بگذرملاحظه های اخلاقی دربارهنور دروندرگیری مغز در بیماری کویاستفاده از هوش مصنوعی در مرگ انتقال است یا نابود شهوش مصنوعی از عروسک بازی زبان و تکلم برخی بیماریهکمردرد با پوشیدن کفش منابرخی اصول سلامت کمرعقل مجادله گرتکامل، نتیجه ی برنامه ریآیا واکنش های یاد گرفته واگر نیروی مغناطیس نباشد جهان های بسیار دیگرخارق العاده و استثنایی باز تلسکوپ گالیله تا تلسکمنابع انرژی از نفت و گاز چگونه مغز پیش انسان یا همذهن سالماصول سلامت کمرمشکلات روانپزشکی در عقب هوش احساسیسفرنامه سفر به بم و جنوب کوری گذرای ناشی از موبایبزرگ فکر کنعواملی که برای ظهور لغت اتاثیر ژنها بر اختلالات خآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجابزار بقا از نخستین همانجهانی در ذهندندان ها را مسواک بزنید تاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت نگاه از درون مجموعه با نگرنگین کمانبه نقاش بنگرمغز مادران و کودکان در زمهاوکينگ پیش از مرگش رسالسندرم کووید طولانیکتاب زیست شناسی باورتفاوت ها و تمایزها کلید بآثار باستانی تمدن های قدمقالاتتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقا از نخستین همانجریان انرژی در سیستم های دانش قدرت استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنبرو و انرژی مداومهستی ما پس از شروعی چگال روزه داری متناوب، مغز را بیماری های مغز و اعصاب و مغز ابزار برتر بقاسیاره ی ابلهانگل زندگیتلاشی برای درمان قطع نخاافتخار انسانتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقای موجود زنده از مغز را از روی امواج بشناسحل مشکلداروهای ضد بیماری ام اس ومنشأ اطلاعات و آموخته ها چرا حجم مغز گونه انسان درویرایش DNA جنین انسان، برریه زغالیبیماری، رساله ای برای سلسازگاری با محیط بین اجزاگاهی لازم است برای فهم و تو یک معجزه ایامید نجاتتاثیر روده بر مغزاتوبان اطلاعات و پلِ بینفروتنی و غرورنقش گرمایش آب و هوا در همحس و ادراک (قسمت دوم )داروی ضد تشنج توپیراماتمیدان های مغناطیسی قابل نظریه ی ریسمانراه پیروزی در زندگی چیستواکسن ایرانی کرونا تولیدبار سنین ابزار هوشمندی اشلیک فراموشیتولید یا دریافت علمپیوند قلب خوک، به فرد دچاانرژی تاریکتروس جریان انرژیحس و ادراک قسمت هشتماختلالات مخچهقیچی ژنتیکینقش زبان در سلطه و قدرت ادر سال حدود 7 میلیون نفر از تکینگی تا مغز از مغز تماجرای جهل مقدسهندسه ی رایج کیهانزمین زیر خلیج فارس تمدنی ورزش بهترین درمان بیش فعبحثی درباره هوش و تفاوتهشاهکار شش گوشتوپیراماتپروژه ی ژنوم انسانیاولین هیبرید بین انسان و تشخیص آلزایمر سالها قبل حس و ادراک قسمت سی و ششمارتباط چاقی و کاهش قدرت بلوتیراستامنه به اعدامدرمان سرطان با امواج صوتاز تکینگی تا مغز، از مغز مدل همه جانبه نگر ژنرالیهوش مصنوعی از عروسک بازی زونا به وسیله ویروس ابله ژن هوش و ساختارهای حیاتی برین نت به جای اینترنتششمین کنگره بین المللی ستکامل مداومآنان که در قله اند هرگز خاینکه به خاطرخودت زندگی ثبت و دستکار ی حافظهخم شدن فضا-زماناز مخالفت بشنوملاحظات بیهوشی قبل از جرنورون هاي مصنوعی می تواندرگیری مغز در بیماران مباستفاده از انرژی خلامرگ تصادفیهوش مصنوعی از عروسک تا کمزبان و شناخت حقیقت قسمت چکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبرخی بیماری ها که در آن بعقلانیت بدون تغییرتأثیر نگاه انسان بر رفتاآیا یک، وجود دارداگر نعمت فراموشی نبود بسجهان هایی در جهان دیگرخبر مهم تلسکوپ هابلاز تکنیکی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز چگونه هموساپينس بر زمین ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعاضطراب و ترسمشاهده گر جدای از شیء مشاهوش احساسیسفرنامه سفر به بم و جنوب کی غایب شدی تا نیازمند دلبزرگ شدن مغز محدود به دورعوارض ازدواج و بچه دار شدتاثیر کلام در آیات کلام بآیا خداباوری محصول تکاملابزار بقا از نخستین همانجهان، تصادفی نیستدو ویژگی انتزاع و قدرت تجمنبع هوشیاری کجاست قسمت نگاه حقیقی نگاه به درون ارهبر حقیقیبه هلال بنگرمغز چون ابزار هوش است دلیهاوکينگ پیش از مرگش رسالسندرم گیلن باره به دنبال کتاب طبیعت در قالب هندسهتفاوت ها را به رسمیت بشناآرامش و دانشتاثیر ویتامین دی بر بیماتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقا از نخستین همانجریان انرژی در سیستم های دانش محدود به ابعاد چهارمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنتایج نادانی و جهلو هر کس تقوای خدا پیشه کنروزه داری و بیمار ی ام اس بیماری وسواسمغز از بسیاری حقایق می گرسیاره ابلهانگلوله ی ساچمه ایتلاشی تازه برای گشودن معافراد آغاز حرکت خودشان رتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقای موجود زنده از مغز زنان جوانتر از مغز مرحلقه های اسرارآمیزداروی فامپیریدین یا نورلمنشاء کوانتومی هوشیاری اچرا خشونت و تعصبواقعیت فیزیکی، تابعی از ریواستیگمینبیندیشستون فقرات انسان دو پا جلگاهی مغز بزرگ چالش استتو یک جهان در مغز خودت هسامید درمان کرونا با همانتاثیر رژیم گیاه خواری بر اتوسوکسیمایدفرگشت و تکامل تصادفی محض نقش پیش زمینه ها و اراده دارویی خلط آورمیدان بنیادین اطلاعاتنظریه تکامل در درمان بیمراه انسان شدن، راه رفتن ومیدازولام در درمان تشنج نظریه تکامل در درمان بیمراه بی شکستواکسن اسپایکوژنبارداری بدون رحمشلیک فراموشیتولید پاک و فراوان انرژیپیوند مغز و سر و چالشهای انرژی تاریک که ما نمی توتری فلوپرازینحس و ادراک قسمت پنجماختلالات حرکتی در انسانقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصنقش زبان در سلطه و قدرت ادرمان های اسرار آمیز در آاز تکینگی تا مغز از مغز تماده ی تاریکهندسه بنیادینزمان چیستورزش در کمر دردبحثی درباره هوش و تفاوتهشاید گوشی و چشمی، آماده شتوانایی مغز و دیگر اجزای پروانه ی آسمانیاولین تصویر در تاریخ از ستصویر زیبا از سلولحس و ادراک قسمت سیزدهمارتباط هوش ساختار مغز و ژلوزالمعده(پانکراس)مصنوعنه جنگ و نه خونریزیدرمانهای بیماری پارکینساز تکینگی تا مغز، از مغز مدل هولوگرافیک ژنرالیزههوش مصنوعی از عروسک بازی زیباترین چیز در پیر شدنژن یا نقشه توسعه مغز و نقبرای یک زندگی معمولیصبر بسیار بایدتکامل چشمآنزیم تولید انرژی در سلواینکه خانواده ات سالم باثبت امواج الکتریکی در عصخونریزی مغز در سندرم کوواز نخستین همانند سازها تممانتین یا آلزیکسا یا ابنورون های ردیاب حافظهدرگیری مغزی در سندرم کوواستفاده از سلول های بنیامرگی وجود نداردهوش مصنوعی از عروسک تا کمزبان و شناخت حقیقت قسمت اکنگره بین المللی سردرد دبرخی بیماری های خاص که بدعقیده ی بی عملتئوری تکامل امروز در درمآیا کیهان می تواند یک شبیاگر نعمت فراموشی نبود بسجهان یکپارچهخدا موجود استاز تکینگی تا مغز و از مغز منابع انرژی از نفت و گاز چگونه هوشیاری خود را توسذره ی معین یا ابری از الکاطلاع رسانی اینترنتیمشاهده آینده از روی مشاههوش در طبیعتسفرنامه سفر به بم و جنوب کیهان خود را طراحی میکندبزرگ شدن تقریبا ناگهانی عید نوروز مبارکتاثیر کپسول نوروهرب بر نآیا دلفین ها می تواند از ابزار بقا از نخستین همانجهش های ژنتیکی مفید در سادو برابر شدن خطر مرگ و میمنبع هوشیاری کجاست قسمت نگاه دوبارهروی و منیزیم در تقویت استبه کدامین گناه کشته شدندمغز چگونه صداها را فیلتر هدف یکسان، در مسیرهای متسندرم پیریفورمیسکتاب، سفری به تاریختفاوت های بین زن و مرد فقآرامش و سکونصفحه اصلیتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقا از نخستین همانجستجوی متن و تصویر به صوردانش بی نهایتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنجات در راستگوییوفور و فراوانیروزه داری سلول های بنیادبیماری کروتز فیلد جاکوبمغز به تنهایی برای فرهنگ سیاره ابلهانگلوئونتلاشی جدید در درمان ام اسافراد بی دلیل دوستدار تو تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقای موجود زنده از مغزهای کوچک بی احساسحمله ویروس کرونا به مغزداروی لیراگلوتیدمهندسی ژنتیک در حال تلاش چرا در مغز انسان، فرورفتواقعیت چند سویهریاضیات یک حس جدید استبیهوش کردن در جراحی و بیمسخن و سکوتگذر زمان کاملا وابسته به تو کز محنت دیگران بی غمیامیدوار باش حتی اگر همه چتاثیر رژیم گیاه خواری بر اثر مضر مصرف طولانی مدت رفراموش کارها باهوش تر هسنقش آتش در رسیدن انسان بهداستانها و مفاهیمی اشتبامکانیک کوانتومی بی معنی نظریه تکامل در درمان بیمرابطه تشنج و اوتیسمواکسن اسپایکوژن ضد کرونابازگشت از آثار به سوی خداشنا در ابهای گرم جنوب نیاتولید سلولهای جنسی از سلپیوند اندام از حیوانات بانرژی خلا ممکن استتری فلوپرازینحس و ادراک قسمت پنجاهاختلالات صحبت کردن در انقانون مندی نقشه ژنتیکی منقش سجده بر عملکرد مغزدرمان های بیماری آلزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تماده ی خالیهندسه در پایه ی همه ی واکزمان و مکان، ابعاد کیهان وزن حقیقی معرفت و شناختبحثی درباره هوش و تفاوتهشاید درست نباشدتوازن مهمتر از فعالیت زیپرواز از نیویورک تا لوس آاولین دروغتصویر زیبای اصفهانحس و ادراک قسمت ششمارتباط پیوسته ی جهانلیس دگرامفتامین یا ویاسچه زیاد است بر من که در ایدرهای اسرارآمیز و پوشیدهاز تکینگی تا مغز، از مغز مدل هولوگرافیک تعمیم یافهوش مصنوعی از عروسک بازی زیباترین چیز در افزایش سژنها نقشه ایجاد ابزار هوبرای پیش بینی آینده مغز دصرع و درمان های آنتکامل و ارتقای نگاه تا عمآیندهاینترنت بدون فیلتر ماهواجلوتر را دیدنخواندن ، یکی از شستشو دهناز نخستین همانند سازها تمن کسی در ناکسی دریافتم نوروپلاستیسیتی چیستدرگیری مغزی در سندرم کوواستفاده از سلول های بنیامراحل ارتقای پله پله کیههوش مصنوعی از عروسک تا کمزبان و شناخت حقیقت قسمت دکنگره بین المللی سردرد دبرخی توجهات در ببمار پارعلم و ادراک فقط مشاهده ی تئوری تکامل در پیشگیری و آیا گذشته، امروز وآینده اگر با مطالعه فیزیک کوانجهان یکپارچهخدای رنگین کماناز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز چگونه واکسن کرونا را توزذرات کوانتومی زیر اتمی قاطلاعات حسی ما از جهان، چمطالبه ی حق خودهوش عاطفی بیشتر در زنانسفرنامه سفر به بم و جنوب کیهانِ هوشیارِ در حال یابزرگترین خطایی که مردم معامل کلیدی در کنترل کارآتاثیر کپسول نوروهرب بر تآیا دلفین ها میتوانند باابزار بقا از نخستین همانجهش های ژنتیکی غیر تصادفدو برابر شدن خطر مرگ و میمنبع هوشیاری کجاست قسمت نگاهی بر قدرت بینایی درارویا و واقعیتبه امید روزهای بهترمغز ناتوان از توجیه پیداهدف از تکامل مغزسندرم پس از ضربه به سرکتابخانهتفاوت های تکاملی در مغز وآرامش(سکوت) stillness و تکاپوسوالات پزشکیتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقا از نخستین همانجستجوی هوشیاری در مغز مادانشمندان موفق به بازگردمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنخاع ما تا پایین ستون فقروقت نهيب هاي غير علمي گذشروش مقابله مغز با محدودیبیماری گیلن باره و بیمارمغز برای فراموشی بیشتر کسیر آفرینش از روح تا مغز گمان میکنی جرمی کوچکی در تمایل زیاد به خوردن بستنافزایش قدرت ادراکات و حستاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقای موجود زنده از مغزتان را در جوانی سیم کشحمایت از طبیعتداروی تشنجی دربارداریمهربانی، شرط موفقیتچرا ذرات بنیادی معمولاً واقعیت چیستریسدیپلام تنها داروی تایبیهوشی در بیماران دچار اسخن پاک و ثابتگذشته را دفن کنتو پیچیده ترین تکنولوژی امیدی به این سوی قبر نیستتاثیر رژیم گیاه خواری بر حس و ادراک قسمت 67اثرات فشار روحی شدیدفراموشی همیشه هم بد نیستنقش انتخاب از طرف محیط، ندخالت در ساختار ژنهادر مانهای کمر دردمکانیزمهای دفاعی در برابهفت چیز که عملکرد مغز تو رادیوی مغز و تنظیم فرکانواکسن دیگر کرونا ساخته شبازگشت به ریشه های تکاملشناخت و معرفت، و نقش آن دتولترودینپیوند سر آیا ممکن استانسان قدیم در شبه جزیره عترک امروزحس و ادراک قسمت پنجاه و یاختلالات عضلانی ژنتیکقانون گذاری و تکاملنقش غذاها و موجودات دريادرمان های جدید میگرناز تکینگی تا مغز از مغز تماده ای ضد التهابیهندسه زبانِ زمان استزمان و صبروزوز گوشبحثی درباره احساسات متفاشب سیاه سحر شودتوسعه هوش مصنوعی قادر اسپروتز عصبی برای تکلماولین سلول مصنوعیتصویربرداری فضاپیمای آمحس و ادراک قسمت شصت و هشتارتباط انسانی، محدود به لا اکراه فی الدیننه عدم مطلق بلکه عدم با قدریای خدااز تکینگی تا مغز، از مغز مدل های ریز مغز مینی برینهوش مصنوعی از عروسک بازی زیر فشار کووید چه باید کرژنها ، مغز و ارادهبرای اولین بار دانشمندانضرورت زدودن افکارتکامل و ریشه ی مشترک خلقتآینده ی انسان در فراتر ازایندرالجمجمه انسان های اولیهخواب سالم عامل سلامتیاز نخستین همانند سازها تمنابع انرژي پاک سرچشمه حنوروز یا روز پایانیدرگیری اعصاب به علت میتواستفاده از سلول های بنیامرز مرگ و زندگی کجاستهوش مصنوعی از عروسک تا کمزبان و شناخت حقیقت قسمت سکنترل همجوشی هسته ای با هبرخی توصیه ها برای واکسیعلم و روحتئوری جدید، ویران کردن گآیا پیدایش مغز از روی تصااگر تلاش انسان امروز براجهان کنونی و مغز بزرگتریخسته نباشی بابااز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز چگونه آن شکری که می خوریمذرات کوانتومی زیر اتمی قاطلاعاتی عمومی در مورد ممطالبی در مورد تشنجهوش عاطفی در زنان بیشتر اسفری به آغاز کیهانکیست هیداتید مغزبزرگترین درد از درون است عادت کردن به نعمتتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا دست مصنوعی به زودی قاابزار بقا از نخستین همانجهش تمدنی عجیب و شگفت انسدو سوی واقعیتمنبع هوشیاری کجاست قسمت نگاهی بر توانایی اجزاي برویا و کابوسبه بالا بر ستارگان نگاه کمغز و اخلاقهدف از خلقت رسیدن به ابزاسندرم سردرد به دلیل افت فکجای مغز مسئول پردازش تجتفاوت های زبانی سرمنشا تآزمون تجربی، راهی برای رپیامهای کاربرانتاثیر گیاهخواری بر رشد و ابزار بقا از نخستین همانحفره در مغزدانشمندان نورون مصنوعی سمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنخستین تصویر از سیاهچالهوقتی فهمیدی خطا کردی برگروش های صرفه جویی در ایجابیماری آلزایمر، استیل کومغز بزرگ چقدر مفید هست ؟سیستم تعادلی بدنگنجینه ای به نام ویتامین تمدن قدیمی ای در جنوب ایرافزایش مرگ و میر سندرم کوتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقای موجود زنده از فلج نخاعی با الکترودهای مغزتان را در جوانی سیمکشحوادث روزگار از جمله ویرداروی جدید ALSمولتیپل اسکلروز در زنان چراروياها را به یاد نمی آواقعیت چیستبیوگرافیسختی ها رفتنی استگربه شرودینگر و تاثیر مشتو افق رویداد جهان هستیامیدی تازه در درمان سرطاتاثیر رژیم گیاهخواری بر حس و ادراک قسمت 74اثرات مفید قهوهفرایند پیچیده ی خونرسانینقش اتصالات بین سلولهای در محل کار ارزش خودت را بما انسانها چه اندازه نزدهفت سین یادگاری از میراث راز تغییرواکسن دیگری ضد کرونا از دبازخورد یا فیدبکشناخت درون، شناخت بیرون؛تومورها و التهاب مغزی عاپیوند سر، یکی از راه حلهاانسان میوه ی تکاملترکیب حیوان و انسانحس و ادراک قسمت پنجاه و داختراع جدید اینترنت کوانقانون جنگلنقش غذاها و موجودات دريادرمان های جدید در بیماری از تکینگی تا مغز از مغز تماده، چیزی بیش از یک خلا هنر حفظ گرهزمان واقعیت است یا توهمیک پیام منفرد نورون مغزی بحثی درباره احساساتی غیرشبیه سازی میلیون ها جهان توسعه برخی شغل ها با هوش پرورش مغز مینیاتوری انسااوکرلیزوماب داروی جدید شتصور از زمان و مکانحس و ادراک قسمت شصت و دوارتباط از بالا به پایین ملایو دوم دکتر سید سلمان فنهایت معرفت و شناخت درک عدرک فرد دیگر و رفتارهای ااز تکینگی تا مغز، از مغز مدیون خود ناموجودهوش مصنوعی از عروسک بازی زیرفون داروی ضد ام اسژنهای مشترک بین انسان و وبرای تمدن سازی، باید در بضررهای مصرف شکر و قند بر تکامل ابزار هوش ، راه پر آینده ی علم و فیزیک در60 ثایا کوچک شدن مغزانسان الجنبه های موجی واقعیتخواب سالم عامل سلامتی و یاز نخستین همانند سازها تمنابع انرژی از نفت و گاز نوشیدن چای برای مغز مفید درختان اشعار زمیناستیفن هاوکینگ در مورد همرز بین انسان و حیوان کجاهوش مصنوعی از عروسک تا کمزبان جانسوزکنترل جاذبهبرخی درمان های Spinal Muscular Atعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتا 20 سال آینده مغز شما به آیا آگاهی پس از مرگ از بیاگر خواهان پیروزی هستیجهان کاملی در اطراف ما پرخطا در محاسبات چیزی کاملاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع بی نهایت انرژی در دچگونه انتظارات بر ادراک ذرات کوانتومی زیر اتمی قاطلاعاتی عمومی در مورد ممطالعه ای بیان میکند اهدهوش عاطفی در زنان بیشتر اسقوط درون جاذبه ای خاص، چکیست کلوئید بطن سومبسیاری از بیماری های جدیعارضه جدید ویروس کرونا ستاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا رژیم غذایی گیاهی سلاابزار بقا از نخستین همانجهشهای مفید و ذکاوتی که ددولت یا گروهکمنبع هوشیاری کجاست قسمت53چالش هوشیاری و اینکه چرا رویا و خبر از آیندهبه بالاتر از ماده بیندیشمغز و سیر تکامل ان دلیلی هر چیز با هر چیز دیگر در تسوپاپ ها یا ترانزیستورهاکرونا چه بر سر مغز می آورتفاوت ایستایی و تکاپوآزمون ذهنی گربه ی شرودینسایتهای دیگرتاثیر انتخاب از طرف محیط ابزار بقا از نخستین همانحقیقت قربانی نزاع بین بی دانشمندان یک فرضیه رادیکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنخستین روبات های زنده ی جوقتی تو از یاد گرفتن باز روش هایی برای جلوگیری از بیماری الزایمرسیستم دفاعی بدن علیه مغز گویید نوزده و ایمنی ساکتتمدن پیشرفته ی پیشینیانافزایش سرعت پیشرفت علوم تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقای موجود زنده از فلج بل، فلجی ترسناک که آننقش قهوه در سلامتیحکمت الهی در پس همه چیزداروی جدید s3 در درمان ام مواد کوانتومی جدید، ممکنچراروياها را به یاد نمی آواقعیت های متفاوتبیوگرافیسرنوشتگزیده ای از وبینار یا کنفتو انسانی و انسان، شایستامگا سه عامل مهم سلامتتاثیر عصاره تغلیظ شده گیحس و ادراک قسمت 75اثرات مضر ماری جوانافرایند تکامل و دشواری هانقش تیروئید در تکامل مغزاجزای پر سلولی بدن انسان فرایند حذف برخی اجزای مغنقش حفاظتی مولکول جدید ددر چه مرحله ای از خواب ، رما انسانها چه اندازه نزدهم نوع خواری در میان پیشیراست دستی و چپ دستیواکسن سرطانبازسازي مغز و نخاع چالشی شناسایی تاریخچه ی تکاملیتومورهای ستون فقراتپیوندی که فراتر از امکانانسان ها می توانند میدان ترازودونحس و ادراک قسمت پنجاه و سادامه بحث تکامل چشمقانون جنگلنقش غذاها و موجودات دريادرمان های رایج ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تماشین دانشهنر رها شدن از وابستگیزمان پلانکیک پیشنهاد خوب برای آسان بخش فراموش شده ی حافظهشبیه سازی سیستم های کوانتوصیه های سازمان بهداشت پرتوهای صادر شده از سیاهايندگان چگونه خواهند دیدتصادف یا قوانین ناشناختهحس و ادراک قسمت شصت و ششارتباط بین هوش طبیعی و هولبخند بزن شاید صبح فردا زنهایت در بی نهایتدرک نیازمند شناخت خویش ااز تکامل تا مغز از مغز تا مدیریت اینترنت بر جنگهوش مصنوعی از عروسک بازی زیرک ترین مردمژنهای هوش ، کدامندبرای خودآگاه بودن تو بایضررهای شکر بر سلامت مغزتکامل جریان همیشگی خلقتآیا ممکن است موش کور بی مایا این جمله درست است کسیجنسیت و تفاوت های بیناییخواب عامل دسته بندی و حفطاز نشانه ها و آثار درک شدمنابع انرژی از نفت و گاز نوعی سکته مغزی ، وحشتناک درد باسن و پا به دلیل کاهاستیفن هاوکینگ در تفسیر مرز جدید جستجو و اکتشاف، هوش مصنوعی از عروسک تا کمزبان ریشه هایی شناختی اسکندر در بیماریهای التهاببرخی روش های تربیتی کودکعلم به ما کمک میکند تا موتا بحر یفعل ما یشاآیا امکان بازسازی اندامهاپی ژنتیکجهان پیوستهخطا در محاسبات چیزی کاملاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع جدید انرژیچگونه به سطح بالایی از هورفتار مانند بردهاعتماد به خودمعماری، هندسه ی قابل مشاهوشمندی کیهانسلول های بنیادی منابع و اکاهش مرگ و میر ناشی از اببسیاری از بیماری های جدیعدم توقف تکامل در یک انداتاثیر کتامین در درمان پاآیا رژیم غذایی گیاهی سلاابزار بقا از نخستین همانجهشهای مفید و ذکاوتی که ددوچرخه سواری ورزشی سبک و منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمچالش هوشیاری و اینکه چرا رویا بخشی حقیقی از زندگی به خودت مغرور نشومغز کوانتومیهر جا که جات میشه، جات نیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاکریستال هاتفاوت ارباب و رهبر حقیقیآزمون ذهنی گربه شرودینگرتاثیر احتمالی عصاره تغلیابزار بقا از نخستین همانحقیقت آنطور نیست که به نظدانشمندان ژنی از مغز انسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنرمش های مفید برای درد زاویتنام نوعی کرونا ویروس روش هایی ساده برای کاهش ابیماری ای شبیه آلزایمر و سکوت و نیستیگوشه بیماری اتوزومال رسستمدن بشری و مغز اخلاقیافسردگی و اضطراب در بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکابزارهای پیشرفته ارتباط فلج خوابنقش مهاجرت در توسعه نسل احافظه میتواند بزرگترین دداروی جدید میاستنی گراویموجود بی مغزی که می تواندنزاع بین جهل و علم رو به پریشه های مشترک حیاتواقعیت و مجازبیان ژن های اسکیزوفرنی دسریعترین کامپیوتر موجودگزارش یک مورد جالب لخته وتو با همه چیز در پیوندیامروز دانش ژنتیک هیچ ابهتاریک ترین بخش شبحس و ادراک قسمت چهلاجزایی ناشناخته در شکل گفراتر از دیوارهای باورنقش حیاتی تلومر دی ان آ ددر هم تنیدگی مرزها و بی مما اکنون میدانیم فضا خالهمه چیز در زمان مناسبرجزخوانی هایی که امروز بواکسن سرطانبحتی علمی درباره تمایل بشناسایی سلول های ایمنی اتوهم فضای خالیپیوستگی همه ی اجزای جهانانسان یک کتابخانه استتراشه ی بیولوژِیکحس و ادراک قسمت پنجاه و شاداراوون تنها داروی تاییقانونمندی و محدودیت عالمنقشه مغزی هر فرد منحصر بهدرمان های علامتی در ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تمبانی ذهنی سیاه و سفیدهنر، پر کردن است نه فحش دزمان به چه دلیل ایجاد میشیک آلل ژنتیکی که از نئاندبخش های تنظیمی ژنومشبکه های مصنوعی مغز به درتوصیه های غیر دارویی در سآلودگی هوا چالش قرن جدیدايا اراده آزاد توهم است یتظاهر خوابیده ی مادهحس و ادراک سی و هفتمارتباط شگفت مغز انسان و فلحظات خوش با کودکانچهار میلیارد سال تکامل بدرک و احساساز تکامل تا مغز، از مغز تمدارک ژنتیکی چگونه انسانهوش مصنوعی از عروسک بازی زیست شناسی کل در جزء فراکژنهای حاکم بر انسان و انسبرای زندگی سالم، یافتن تطلای سیاهتکامل داروینی هنوز در حاآیا ما کالا هستیمایا ابزار هوشمندی یا مغز جنسیت و تفاوت های بیناییخودآگاهی و هوشیارياز نظر علم اعصاب یا نرووسمنابع انرژی از نفت و گاز نیکولا تسلادردی که سالهاست درمان نشاستخوان های کشف شده، ممکمزایای شکلات تلخ برای سلهوش مصنوعی از عروسک تا کمزبان شناسی مدرن در سطح سلکوچ از محیط نامناسببرخی سلولهای عصبی در تلاعلم در حال توسعهتابوهای ذهنیآیا انسان با مغز بزرگش اخابتدا سخت ترین استجهان پیوستهخطای ادراک کارمااز تکینگی تا مغز از مغز تمناطق خاصی از مغز در جستجچگونه باغبانی باعث کاهش رفتار اجتماعی انسان، حاصاعتماد به خودمعنی روزههوشیاری کوانتومیسلول های بدن تو پیر نیستنکاهش التهاب ناشی از بیمابشکه ای که ته نداره پر نمعدم درکتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا راهی برای رفع کم آبی ابزار بقا از نخستین همانجواب دانشمند سوال کننده دورترین نقطه ی قابل مشاهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچالش هوشیاری و اینکه چرا رویا تخیل یا واقعیتبه دنبال رستگاری باشمغز آیندگان چگونه است ؟هر حرکت خمیده می شود و هر سوپاپ ها یا ترانزیستورهاکریستال زمان(قسمت اولتفاوتهای جنسیتی راهی براآسيب میکروواسکولاریا آستاثیر ترکیبات استاتین (سابزار بقای موجود زنده از حقیقت افراددانشمندان پاسخ کوانتومی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمنرمش های مفید در سرگیجهویتامین E برای فعالیت صحروش جدید تولید برقبیماری ای شبیه ام اس مولتسکته مغزیگوشت خواری یا گیاه خواریتمدنی قدیمی در شمال خلیج اقلیت خلاقتاثیر درجه حرارت بر عملکابزارهای بقا از نخستین هفلج خواب چیستنقش میدان مغناطیسی زمین حافظه و اطلاعات در کجاست داروی جدید برای ای ال اسموجودات مقهور ژنها هستندنزاع بین علم و نادانی رو رژیم های غذایی و نقش مهم واقعیت و انعکاسبیان حقیقتسرگیجه از شایعترین اختلاگشایش دروازه جدیدی از طرتو با باورهایت کنترل میشانفجار و توقف تکاملی نشاتاریکی من و تو و گرد و غباحس و ادراک قسمت چهل و هفتحس و ادراک قسمت چهل و هشتاحیای بینایی نسبی یک بیمفرد حساس از نظر عاطفی و بنقش خرچنگ های نعل اسبی دردر هم تنیدگی کوانتومیما از اینجا نخواهیم رفتهمه چیز در زمان کنونی استرحم مصنوعیواکسن ضد اعتیادبحث درباره پیدایش و منشا شواهدی از نوع جدیدی از حاتوهم فضای خالی یا توهم فضپیام های ناشناخته بر مغز انسان جدید از چه زمانی پاتربیت کودکان وظیفه ای مهحس و ادراک قسمت بیست و چهادب برخورد با دیگرانقارچ بی مغز در خدمت موجودنقشه های مغزی جدید با جزیدرمان ژنتیکی برای نوآوریاز تکینگی تا مغز از مغز تمباحث مهم حس و ادراکهوموارکتوس ها ممکن است دزمان شگفت انگیزیک جهش ممکن است ذهن انسانبخش بزرگی حس و ادراک ما اشباهت مغز و کیهانتوصیه هایی در مصرف ماهیآلودگی هوا و ویروس کروناايا اراده آزاد توهم است یتظاهری از ماده است که بیدحس و ادراک- قسمت پنجاه و ارتباط شگفت انگیز مغز انلرزش ناشی از اسیب به عصبچهار ساعت پس از کشتار خوکدرک کنیم ما همه یکی هستیماز تکامل تا مغز، از مغز تمروری بر تشنج و درمان هایهوش مصنوعی از عروسک بازی زیست، مرز افق رویداد هستکل اقیانوس در یک ذرهبرخی ملاحظات در تشنج های طوفان فقر و گرسنگی و بی ستکامل داروینی هنوز در حاآیا ما تنها موجودات زنده ایا بیماری ام اس (مولتیپجهل مقدسخودآگاهی و هوشیارياز نظر علم اعصاب اراده آزمنابع انرژی از نفت و گاز نیاز به آموزش مجازی دیجیدست آسماناستروژن مانند سپر زنان دمسیر دشوار تکامل و ارتقاهوش مصنوعی به کمک هوش طبیزبان شناسی نوین نیازمند کوچک شدن مغز از نئاندرتابرخی سيناپسها طی تکامل و علم راهی برای اندیشیدن اتاثیر فکر بر سلامتآیا احتمال دارد رویا از آابتدایی که در ذهن دانشمنجهان پر از چیزهای اسرار آخطای حساز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت چگونه تکامل مغزهای کنونیرقیبی قدرتمند در برابر ماعداد بینهایت در دنیای ممعادله ها فقط بخش خسته کنهوش، ژنتیکی است یا محیطیسلول عصبی شاهکار انطباق کاهش حافظه هرچند فرایندیبشریت از یک پدر و مادر نیعسل طبیعی موثر در کنترل بتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیاما مقهور قوانین فیزیکابزار بقا از نخستین همانجوسازی مدرنديدن با چشم بسته در خواب منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچالش هوشیاری و اینکه چرا رویا حقی از طرف خدابه زودی شبکه مغزی به جای مغز انسان ایا طبیعتا تماهرچیز با یک تاب تبدیل به سوخت هیدروژنی پاککریستال زمان(قسمت دوم)تقلید مرحله ای نسبتا پیشآسیب ها ناشی از آلودگی هوتاثیر حرکات چشم بر امواج ابزار بقای موجود زنده از حقیقت اشیادانشمندان اولین سلول مصنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنرمشهای مهم برای تقویت عویتامین E در چه مواد غذایروش صحبت کردن در حال تکامبیماری اسپینال ماسکولار سانسور از روی قصد بسیاری گیلگمش باستانی کیستتمرکز و مدیتیشنالکترومغناطیس شنوایی و هتاثیر درجه حرارت بر عملکابزارهای بقا ازنخستین همفلج دوطرفه عصب 6 چشمنقش محیط زندگی و مهاجرت دحافظه و اطلاعات در کجاست داروی جدید برای دیابتموسیقی نونزاع بین علم و جهل رو به پرژیم های غذایی و نقش مهم واقعیت خلا و وجود و درک مبیست تمرین ساده برای جلوسرگردانیپمبرولیزوماب در بیماری چتو باید نیکان را به دست بانقراض را انتخاب نکنیدتاریکی و نورحس و ادراک قسمت چهل و دوماحیای بینایی نسبی یک بیمفرضیه ای جدید توضیح میدهنقش داروهاي مختلف معروف در هم تنیدگی کوانتومی و پما اشیا را آنطور که هستندهمه ی سردردها بی خطر نیسترسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرواکسنی با تاثیر دوگانه ابحثي درباره هوش و تفاوتهشواهدی از دنیسوان(شبه نئتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)پیشینیان انسان از هفت میانسان خطرناکترین موجودترجمه ای ابتدایی از اسراحس و ادراک قسمت بیست و یکادراک ما درک ارتعاشی است قبل از آغازنقص در تشخیص هیجانات عامدرمان پوکی استخواناز تکینگی تا مغز از مغز تمجموعه های پر سلولی بدن مهوش فوق العاده، هر فرد اسزندگی هوشمند در خارج از زیک رژیم غذایی جدید، می توبخش بزرگتر کیهان ناشناختشباهت مغز با کیهان مادیتوضیحی ساده در مورد هوش مآلزایمرای نعمت من در زندگیمتعداد کلی ذهن ها در جهان حس و ادراک- قسمت بیست و پارتباط شگفت انگیز مغز انلرزش عضله یا فاسیکولاسیونوآوری ای شگفت انگیز داندرک احساسات و تفکرات دیگاز تکامل تا مغز، از مغز تمرکز هوشیاری، روح یا بدن هوش مصنوعی از عروسک بازی زاوسکا درمان گوشرکلمات بلند نه صدای بلندبرخی مرزهای اخلاق و علوم طوفان زیباییتکامل داروینی هنوز در حاآیا مغز تا بزرگسالی توسعایا بدون زبان میتوانیم تجهان فراکتالخودروهای هیدروژنیاز نظر علم اعصاب اراده آزمنابع انرژی از نفت و گاز چیز جدید را بپذیردستورالعمل مرکز کنترل بیاسرار آفرینش در موجمسئول صیانت از عقیده کیسهوش مصنوعی به شناسایی کازبان، نشان دهنده ی سخنگو کوچکترین چیز یک معجزه اسبرداشت مغز ما از گذر زمانعلم ساختن برج های چرخانتاثیر مشاهده بر واقعیت بآیا احتمال دارد رویا از آابتذال با شعار دینجهان پر از چیزهای جادویی خطر آلودگی هوااز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت چگونه جمعیت های بزرگ شکل رموزی از نخستین تمدن بشربقای حقیقی در دور ماندن امعجزه ی علمهیچ چیز همیشگی نیستسلولهای ایمنی القا کنندهکاهش دوپامین عامل بیماریبعد از کروناعشق درونی به یگانگی خلقتتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت چهارمابزار بقا از نخستین همانجامعه ی آسمانیدی متیل فومارات(زادیوا)(منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچالش دیدگاه های سنتی در برویاها از مغز است یا ناخوبه زیر پای خود نگاه نکن بمغز انسان برای ایجاد تمدهز ذره، یک دنیاستسودمندی موجودات ابزی بر کریستال زمان(قسمت سوم)تقلید از روی طبیعتآشنا پنداریتاثیر دوپامین و سروتونینابزار بقای موجود زنده از حقیقت تنها چیزی است که شادانشمندان تغییر میدان مغمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمچرا مغز انسان سه هزار سالویتامین کاروشهای نو در درمان دیسک ببیماری اضطراب عمومیسانسور بر بسیاری از حقایگیاه بی عقل به سوی نور میتمساح حد واسط میان مغز کوالکتروتاکسی(گرایش و حرکتاثیر درجه حرارت بر عملکابزارهای بقای موجود زندهفناوری هوش مصنوعی نحوه خنقش نگاه از پایین یا نگاهحافظه و اطلاعات در کجاستداروی جدید ضد میگرنموسیقی هنر مایع استنسبت ها در کیهانرژیم ضد التهابیوالزارتان داروی ضد فشار بیش از نیمی از موارد انتقسربازان ما محققا غلبه می پنج اکتشاف شگفت آور در موتو تغییر و تحولیانواع سکته های مغزیتاریکی خواهد ترسیدانگشت ماشه ایتاریخ همه چیز را ثبت کردهحس و ادراک قسمت چهل و سوماحساس گذر سریعتر زمانفشار و قدرتنقش درختان در تکاملدر هم تنیدگی کوانتومی و دما به جهان های متفاوت خودهمیشه چشمی مراقب و نگهبارساناها و ابر رساناها و عواسطه ها د رمسیر ایجاد مغبحثی جالب درباره محدودیتشکل های متفاوت پروتئین هتوهم چیستپیشرفت های جدید علوم اعصانسان عامل توقف رشد مغزترس و آرمان هاحس و ادراک قسمت بیست و دوادغام میان گونه های مختلقبل از انفجار بزرگنقطه بی بازگشتدرمان ام اس(مولتیپل اسکلاز تکینگی تا مغز از مغز تمحل درک احساسات روحانیهوش مصنوعی می تواند بر احزندگی بی دودیکی از علل محدودیت مغز امبخش دیگری در وجود انسان هشباهت کیهان و مغزتیوتیکسن داروی ضد جنونآملودیپین داروی ضد فشار ای آنکه نامش درمان و یادشتعذیه ی ذهنحس و ادراک- قسمت شصت و چهارتباط غیرکلامی بین انسالزوم سازگاری قانون مجازانوار مغز مشاهده ی غیر مستدرک تصویر و زبان های مخلتاز روده تا مغزمرکز حافظه کجاستهوش مصنوعی از عروسک بازی زبان مشترک ژنتیکی موجوداکلوزاپین داروی ضد جنونبرخی نکات از گاید لاین پرطولانی ترین شبتکامل داروینی هنوز در حاآیا همه جنایت ها نتیجه بیایا تکامل هدفمند استجهان قابل مشاهده بخش کوچخورشید مصنوعیاز واقعیت امروز تا حقیقتمنابع انرژی از نفت و گاز چیزی منتظر شناخته شدندغدغه نتیجه ی نادانی استاسرار بازسازی اندام هامسئولیت جدیدهوش مصنوعی در کامپیوترهازبان، وسیله شناسایی محیطکووید نوزده و خطر بیماری بررسي علل احتمالي تغيير علایم کمبود ویتامین E را تاثیر نگاه ناظر هوشیار بآیا برای تولید مثل همیشه ابداع دی ان ای بزرگترین دجهان دارای برنامهخطرات هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت چگونه جمعیت های بزرگ شکل رمز و رازهای ارتباط غیر کبلندی در ذهن ما درک بلندیمعجزه ی علم در کنترل کرونهیچ وقت خودت را محدود به سلولهای بنیادی مصنوعی درکاهش سن بیولوژیکی، تنها بعد از کروناعصب حقوق نورولووتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت اولابزار بقا از نخستین همانجاودانگی مصنوعیدین، اجباری نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچاالش ها در تعیین منبع هورویاهای پر رمز و حیرتی دربوزون هیگز چیستمغز انسان برای شادمانی طهزینه ای که برای اندیشیدسیلی محکم محیط زیست بر انکشف مکانیسم عصبی خوانش پتقویت استخوان در گرو تغذآشنا پنداریتاثیر دپاکین بر بیماری مابزار بقای موجود زنده از مغز بزرگ چالش است یا منفعحقیقت خواب و رویادانشمندان روش هاي جدیدی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمچرا مغزهای ما ارتقا یافت ویتامین کا و استخوانروشهای شناسایی قدرت شنوابیماری بیش فعالیسایه را اصالت دادن، جز فرگیاه خواری و گوشت خوار کدتنفس هوازی و میتوکندریالگو و عادت را بشکن و در اتاثیر درجه حرارت بر عملکابزارهای بقای از نخستین فیلمی بسیار جالب از تغیینقش نظام غذایی در تکامل محباب های کیهانی تو در توداروی جدید ضد الزایمرمیهمانهای ناخوانده عامل نسبت طلایی، نشانه ای به سرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وواکنش های ناخودآگاه و تقبیشتر کمردردها نیازی به سردرد میگرن در کودکانپول و شادیتو جهانی هستی که خودش را