دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

از تکینگی تا مغز از مغز تا سیاهچاله فضایی قسمت پانزدهم

از تکینگی تا مغز، از مغز تا سیاه چاله فضایی- قسمت پانزدهم
https://www.youtube.com/watch?v=RNEfl2QJNUo

سیر تکاملی از تکینگی تا مغز امروز ما- که به عنوان ابزار هوش فعلی، هدفی میانه در راه رسیدن به ابزارهای هوش بهتر و کاراتر است- این سیر تکاملی، بدون آنکه شناخته شود، بی ارزش است و در اینجاست که اهمیت مغز فعلی و مشاهده فعلی ما مشخص می گردد. مغز فعلی ما ایجاد شده است تا بخشی از میلیاردها سال تکامل و ارتقا و هدف میانی آن، یعنی مغز فعلی را بشناسیم.
از مغز به سوی گذشته کیهان، بر خلاف سیر ابتدای کیهان تا مغز، راهی بسیار طولانی نبوده است و این اهمیت معرفت و شناخت و سرعت های نجومی حرکت در مسیر معرفت و شناخت را نشان می دهد. امروز ما با اندام های حسی و مغزهای خود، شاهد حساسترین لحظات در گذشته و ابتدای تاریخ کیهان هستیم.
فیزیک کوانتوم به ما می گوید واقعیت، یکی نیست و آنچه ما می بینیم انتخاب یکی از واقعیت های موجود است. در حقیقت، فیزیک کوانتوم به ما می گوید تا مشاهده نکنیم، یک واقعیت وجود ندارد و آنچه واقعیت را از میان احتمالات چند گانه، خارج می کند، مشاهده ماست.
جالب آنکه حتی گذشته، تحت تاثیر مشاهده ماست و ما می توانیم بر گذشته هم تاثیر گذار باشیم. نگاه ما قادر است فراتر از زمان و مکان، بسیاری از امور را دگرگون کند!. به دو ویدیو در مورد آزمون های دو شکافیانگ و جان ویلرمراجعه شود.
https://www.youtube.com/watch?v=ra1zYiWGBpc
https://www.youtube.com/watch?v=xxvCSxK97_o

(علی ع: گمان می کنی جرمی کوچکی، در حالی که بزرگترین جهان، درون توست!)

این سیر کاملا هدفمند- که با ایجاد نخستین پاره های حیات یعنی ژنها و کروموزوم ها و بعدها ادغام این اجزا با هم و ایجاد تک سلولی و اجتماع تک سلولی ها با هم و ایجاد اندام ها و ایجاد نخستین سلول عصبی با قابلیت های بسیار منعطف زیستی و ایجاد نخستین مغز با چندین سلول عصبی و وظیفه بندی کاملا تخصصی در قسمت های مختلف مغز، سیر سریعتر و سریعتری به خود گرفت- در سایه وجود مغز فعلی، ما را تا علل ایجاد کننده کیهان و علل غیرمادی تنظیم کننده رفتارهای کوانتومی در سطح خودآگاهی و هوشیاری می برد.
شاید برخی تصور کنند، دیدن نخستین سیاه چاله فضایی، گامی مهم در این مسیر است. شاید بتوان اینطور تصور کرد اگر به خردی و سادگی این مشاهده اول اعتراف کنیم!
بله آن زمانی که نخستین اجزای حیات یعنی اولین همانند سازها ایجاد شد، این تحول، تحولی بسیار اساسی و مهم بود ولی امروز که میلیاردها سلول عصبی با پیچیده ترین فرایند های زیستی در مغز ما وجود دارد، دیگر آن نخستین همانند ساز، به چشم نمی آید.
کشفیات و مشاهدات امروز هم مشابه همان نخستین همانند ساز است که هر چند شاید امروز به عنوان تحولی اساسی در فرایند شناخت ما محسوب شود، صدها سال دیگر، جز نقطه ای بسیار کوچک در دفتر معرفت و شناخت ما نیست.

کتی بومن آمریکایی، نخستین سیاه چاله را دید و کار بزرگی هم کرد ولی باید دانست این نخستین سیاه چاله فضایی قابل مشاهده، در میان میلیاردها سیاه چاله فضایی دیگر، چیز کوچکی است و همه این سیاه چاله های فضایی در برابر تکینگی پرچگال و پرحرارتی- که جهان های موازی از آن آمده است- چیز بسیار اندکی است.
آنچه می آموزیم، حجابی در برابر آن معرفت هایی است که نشناختیم و اوج معرفت، شناخت نادانی و جهل ما نسبت به حقیقت است و اگر معرفت، سبب شود انسان چون کرم ابریشم در میان حجاب اطراف خود، اسیر شود خیری دراین معرفت نیست تا آن روز که این پیله خودتنیده را باز کند.
ارتباط مکانیک کوانتوم و پرتوهای پس زمینه کیهانی
به این قسمت برنامه قهوه من خوش آمدید من زینب شمری هستم این کانال یوتیوب من است. از شما به خاطر مشارکتتان تشکر می کنم. امروز در مورد پرتوهای پس زمینه کیهانی سخن می گوییم و اینکه چگونه می شود از روی آن ابتدای خلقت را متوجه شد. بیایید با هم برویم!!
آیا می دانی پرتوهای میکروویو کیهانی(cosmic microwave radiation)، از همه جهات، کیهان ما را در بر گرفته است؟ بله این امواج میکروویو مانند یک دستگاه میکروویو برای پخت و پز است. ولی قدرت آنها خیلی کمتر است. این امواج، غذاهای پس مانده ما را تا درجه -270.4 سلسیوس گرم می کند. این برای آب کردن یخ، مناسب نیست چه برسد برای گرم کردن مناسب باشد!
تومی توانی خودت این میکروویو ها را ببینی. اگر تلویزیون آنالوگ را به یاد بیاوری- که کنترل راه دور ندارد- اگر تو تلویزیون را روی یک کانال خالی بیاوری صفحه برفی را می بینی که اندکی از آن به خاطر همین پس زمینه های میکروویو است.
این پس زمینه، از پرتوهای یک جهان بسیار داغ و پرچگال در 13.8 میلیارد سال قبل ایجاد شده است. در ابتدای کیهان پرتوها بسیار داغ و چگال بود.
دانشمندان درجه حرارت آن را به وسیله ترمومتر کیهانی با نام سیانوژن اندازه گیری کردند. این وسلیه اشعه های پس زمینه کیهانی را در کهکشان های دور اندازه گری می کند و این به معنی درجه حرارت پرتوهای پس زمینه کیهانی یا انرژی فتون در زمان گذشته است. یعنی می توانیم درجه حرارت گذشته را اندازه گیری کنیم.

منبع پرتوهای پس زمینه کیهانی چیست؟
دانشمندان نتیچه گیری کرده اند این اشعه ها یا فتون ها رد پایی از جهانی بسیار داغ و چگال است. وقتی جهان شروع به گسترش و توسعه کرد، این پرتوها به تدریج سرد شد تا به ردپاهای اندک کنونی رسید که ما امروز مشاهده می کنیم. و درجه حرارت آن 2.73 کلوین است و ما امروز رد پای این پرتوها را در سال های گذشته کیهان می بینیم. درجه حرارت این فتون ها و پرتوها ثابت می کند این پرتوها از ابتدای جهان آمده اند و در آن زمان، جهان کوچکتر، گرمتر و پر از اشعه ها و فتون ها بود.
جهان هر چه بزرگتر شود، طول موج فتون ها بیشتر می شود و فرکانس و درجه حرارت آن کاهش می یابد و این، در طیف الکترومغناطیس مشخص است و وقتی جهان توسعه می یابد این پرتوها در زمانی- که به میکروویو می رسد- به سمت رنگ قرمز می رود، ولی چگونه ما از طریق (cosmic microwave radiation می فهمیم فتون ها و پرتوها در گذشته انرژی بالایی داشته اند و چگونه نشان می دهد جهان بسیار کوچک و داغ بوده است؟
این کار با اندازه گیری انرژی این فتون ها یا درجه حرارت(cosmic (microwave radiation در گذشته به دست می آید. یعنی در حالی- که ما در زمان حاضر زندگی می کنیم- می توانیم مشخص کنیم، در گذشته چه اتفاقی افتاده است. این ممکن است زیرا ما می دانیم فتون ها با سرعت نور حرکت می کنند. و فتون هایی که به ما رسیده است در زمانی دیرتر به ما رسیده است. اگر ما تصور کنیم به کهکشانی نگاه می کنیم- که یک میلیون سال نوری از ما فاصله دارد- یعنی ما وقایع و حوادثی را شاهدیم- که یک میلیون سال قبل رخ داده است. زیرا نوری که به ما رسیده است، یک میلیون سال قبل، از آن کهکشان آزاد شده است و آنچه به ما رسیده است حادثه ای بسیار قدیمی است.
اگر ما بین این مشاهده و مکانیک کوانتوم ربط دهیم، به یک نتیجه بسیار عجیب می رسیم: ما با اینکه در زمان حاضر زندگی می کنیم ولی می توانیم حوادث گذشته را ثبت و مشاهده کنیم یعنی با اینکه ما در زمان حاضر زندگی می کنیم می توانیم گذشته را کنترل و تنظیم کنیم!!این یک تخیل علمی است ولی واقعا امروز به یک یک حقیقت علمی و فیزیکی تبدیل شده است.
پس ما چگونه بین فیزیک کوانتوم و مشاهده امواج پس زمینه کیهانی ارتباط برقرار می کنیم؟ من از کتاب توهم بی خدایی بیان می کنم:

محور مکانیک کوانتوم، حول این مساله میچرخد که واقعیت، آن چیزی است که با مشاهده ثبت می کنیم یا بگوئیم واقعیت، وقتی به عنوان واقعیت مشخص میشود که آن را مشاهده کنیم؛ یعنی مشاهده ماست که آن را به عنوان واقعیت، مشخص میکند و آن را از دایره احتمال خارج می نماید.

این مساله بر اساس مدارک انسانی و ساده ما در این کیهان، عجیب می نماید زیرا به آن معنی است که ما حتی گذشته را وقتی تشخیص میدهیم که آن را مشاهده کنیم.
برای این سخن، در محدوده زندگی روزمره ما معنایی متصور نیست زیرا ما آنطور که اعتقاد داریم فقط زمان حاضر را مشاهده میکنیم ولی در سطح مشاهدات کیهانی، ما شعاع های پس زمینه کیهانی را رصد میکنیم و آنها پرتوها یا فتون هایی است که از انفجار بزرگ با درجه حرارت 2.73 کلوین جدا شده اند و عمر این پرتوها تقریبا 13.7 میلیارد سال است یعنی ما فقط گذشته را مشاهده نمیکنیم بلکه ابتدای زمان را هم در کیهان خود مشاهده میکنیم و ما دورترین نقطه را در محور زمان، شاهد هستیم.
هرچند ما می دانیم جهان ابتدایی دارد که بسیار داغ بوده است و بعدا توسعه یافت، این ابتدا شناخته شده نیست و تحت بررسی می باشد. این ابتدا چگونه شروع شد و این شروع به چه معنی است؟ آیا این شروعی مشابه یک نقطه است، مانند تکینیگ که جهان از آن شروع شده است؟ و آیا این، یک شروع مبهم است؟

اگر این موضوع را دوست داری و می خواهی بیشتر بدانی من در ویدیوهای بعدی مطالب بیشتری در مورد شروع کیهان خواهم گفت.
در کانال من ثبت نام کنید و علامت زنگ را فشار دهید. اگر عدد افراد مشترک در کانال به هزار برسد، ویدیویی را به شما نشان می دهم و بیشترین تعداد سوالات ممکن را در آن پاسخ خواهم داد. اگر سوالی دارید در کامنت بیان کنید امیدواریم سوالات، علمی و آگاهانه باشد. و اگر سوالات خیلی خوب باشد من تشویق می شوم به سوالات پاسخ دهم و ویدیویی تهیه میکنم و سوالات شما را در آن پاسخ خواهم داد. از توجه شما متشکرم به امید دیدار هفته آینده.
https://www.youtube.com/watch?v=RNEfl2QJNUo


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
زمان به چه دلیل ایجاد میشسال سیزده ماهههوش فوق العاده، هر فرد استازه های بیماری پارکینسوابزار بقای موجود زنده از ویتامین E برای فعالیت صحجهش تمدنی عجیب و شگفت انسطعمه ی شبکه های ارتباط اجاز تکینگی تا مغز از مغز تکاهش میل جنسی در ام اسخواب عامل دسته بندی و حفطمحدودیت های حافظه و حافظبیماری ای شبیه ام اس مولتپس از اگو یا بعد از نفسداروی جدید ضد میگرنفلج دوطرفه عصب 6 چشمذخیره ی شگفت انگیز اطلاعنقش پیشرفته ی سلول های بنبزرگ شدن تقریبا ناگهانی الگوی بنیادین و هوشیارینگاهت را بلند کنتکنولوژی به طرز وحشتناکیمنابع انرژی از نفت و گاز زندگی سلول در بدن، جدای استم با شعار قانون بدترین هوش مصنوعی از عروسک بازی تری فلوپرازینابعاد و نیازهای تکاملیواقعیت های متفاوتجدایی خطای حسی استعلم ساختن برج های چرخانخودآگاهی و هوشیارياز تکامل تا مغز، از مغز تکتاب طبیعت در قالب هندسهمروری بر تشنج و درمان هایبیهوشی در بیماران دچار اآنان که در قله اند هرگز خدر محل کار ارزش خودت را بفاجعه ی جهل مقدسرمز بقای جهش ژنتیکینقش زبان در سلطه و قدرت اتفاوت قند طبیعی با قند و امیدواری و مغزنبودن مدرک و شاهد، مدرک تکامل داروینی هنوز در حامنبع هوشیاری کجاست قسمت زاوسکا درمان گوشرترس و آرمان هاسرگیجه از شایعترین اختلاهوش مصنوعی از عروسک بازی احتیاط در ورزش زانو در خاواکسن اسپایکوژنحقیقت تنها چیزی است که شااسکلت خارجی در درمان اختعادت کردن به نعمتخدا موجود استکشتن عقیده ممکن نیستمرز بین انسان و حیوان کجابا آتش، بازی نکن و بعد از آیا مغز تا بزرگسالی توسعدر درمان بیماری مولتیپل تقویت استخوان در گرو تغذفرار در فرار از میزبان، درویای شفافنمیتوان با بیرون انداختنانحراف و حقیقتنرمش های موثر در کمردردتاول کف پا و حقیقتایمونوگلوبولین وریدی IVIgمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزبان شناسی مدرن در سطح سلتشخیص آلزایمر سالها قبل شلیک فراموشیهوش مصنوعی تعاملیاختراع جدید اینترنت کوانورزش هوازی ، بهترین تمریحافظه و اطلاعات در کجاست استروژن مانند سپر زنان دعضلانی که طی سخن گفتن چقدخطرات هوش مصنوعیگیاه خواری و گوشت خوار کدمشاهده گر جدای از شیء مشاباربر دیگران نباشآیا احتمال دارد رویا از آدرمان کارتی سل و تومور مغتمدن قدیمی ای در جنوب ایرقله برای دیدن نه برای به روش های صرفه جویی در ایجانه روش تقویت مغزانسان باشچرا ذرات بنیادی معمولاً تاثیر کپسول نوروهرب بر ساینترنت، حقیقت جامعه ی فمنبع هوشیاری در کجاست؟(قسقوط درون جاذبه ای خاص، چتعامل انسان و هوش مصنوعیشکل پنجم مادههوش عاطفی قسمت نهمارتباط پیوسته ی جهانیاد بگیر فراموش کنیحس و ادراک (قسمت دوم )اطلاعاتی عمومی در مورد مدو بار در هفته ماهی مصرف گزیده ای از وبینار یا کنفمعرفی مورد نادر بیماری گبحثی در مورد عملکرد لوب فآیا رژیم غذایی گیاهی سلادرمان دارویی سرطان رحم بتنبیه چقدر موثر استقارچ بی مغز در خدمت موجودریه زغالینوار مغز، مفید و بی خطراولین تصویر در تاریخ از سنظریه ی تکامل در درمان بیتاثیر انتخاب از طرف محیط اکسکاربازپین در درمان تشمواد کوانتومی جدید، ممکنسلطان جنگل یا صاحب ملکوتثبت و دستکار ی حافظهشایسته نیست در جیب خود قرهوشیاری و افسردگیاز مخالفت بشنوژنهای حاکم بر انسان و انسحس و ادراک قسمت هفدهمبه قفس های سیاهت ننازدیوار، از ابتدا توهم بودپیچیدگی های مغزی در درک زمغز آیندگان چگونه است ؟بدون پیر فلکآتش منبع انرژیدریا آرام نخواهد شد کشتی تو جدای از کیهان نیستیقطره قطرهراه فراری نیستنوروپلاستیسیتی چیستهمه چیز در زمان کنونی استتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانمیاستنی گراویس در جوانانسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان ما میتواند به اندازشربت ضد خلطهاوکينگ پیش از مرگش رسالاز تلسکوپ گالیله تا تلسککمردرد و علل آنحس و ادراک قسمت دهمبه زودی شبکه مغزی به جای پیدایش زباندانشمندان ژنی از مغز انسمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟برای زندگی سالم، یافتن تآزار دیگری، آزار خود استدرگیری مغزی در سندرم کووتوهم فضای خالی یا توهم فضلرزش عضله یا فاسیکولاسیورساناها و ابر رساناها و عهمراه سختی، اسانی هستتاثیر روزها، ماه ها یا ساابزار بقا از نخستین همانما بخشی از این جهان مرتبطسیاره ابلهانهستي مادي ای که ما کوچکترجهان پر از چیزهای اسرار آضرورت زدودن افکاراز تکینگی تا مغز از مغز تکودک هشت ساله لازم است آدخفاش کور و انسان بینا؟ماده ای ضد التهابیبی عدالتی در توزیع واکسن پروژه ی ژنوم انسانیداروی لیراگلوتیدنقاشی هایی با بوی گذشته یبرخی درمان های Spinal Muscular Atافتخار انساندست بالای دستچگونه جمعیت های بزرگ شکل توازن مهمتر از فعالیت زیمننژیتمن، ما یا چی؟زمان شگفت انگیزسانسور از روی قصد بسیاری هوش مصنوعی می تواند بر احتازه های درمان ام اسابزار بقای موجود زنده از ویتامین E در چه مواد غذایجهشهای مفید و ذکاوتی که دظهور امواج مغزی در مغز مصاز تکینگی تا مغز از مغز تکاهش مرگ و میر ناشی از ابخواص فلفل سبزمحدودیت درک انسانبیماری اسپینال ماسکولار آلودگی هوا چالش قرن جدیدداروی جدید ضد الزایمرفن آوری های جدید علیه شناذره ی معین یا ابری از الکنقش آتش در رسیدن انسان بهبزرگترین خطایی که مردم مالگوبرداری از طبیعتچالش هوشیاری و اینکه چرا تکنولوژی جدید که سلول هامنابع انرژی از نفت و گاز زندگی، مدیریت انرژیستم، بی پاسخ نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی ترک امروزابعاد اضافه ی کیهانواقعیت و مجازجریان انرژی در سیستم های علایم کمبود ویتامین E را خودآگاهی و هوشیارياز تکامل تا مغز، از مغز تکتاب، سفری به تاریخمرکز هوشیاری، روح یا بدن بیو الکترونیک؛ ترکیب موجآنتی بادی منوکلونال در ددر چه مرحله ای از خواب ، رفارغ التحصیلان، فقیر و درمز جهاننقش زبان در سلطه و قدرت اامیدی به این سوی قبر نیستنباید صبر کرد آتش را بعد تکامل زبانمنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان فرایند تکاملی برای ترسناک تر از کوریسرگردانیهوش مصنوعی از عروسک بازی احتیاط در تعویض داروهاواکسن اسپایکوژن ضد کروناحقیقت خواب و رویااسکار، لگوی هوشمندعادت بد را ترک کنخدا نور آسمان ها و زمین اگل خاردار، زیباستمرز جدید جستجو و اکتشاف، با تعمق در اسرار ابدیت و آیا همه جنایت ها نتیجه بیدر دعواها چه میکنی؟تقویت حافظه یا هوش مصنوعفرد موفقروان سالمنمیتوان بر سیاه سیاه نوشاندوه در دنیا استنرمشهای مهم برای تقویت عتابوهای ذهنیایمپلانت مغزیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزبان شناسی نوین نیازمند تشخیص ایدزشلیک فراموشیهوش مصنوعی در قضاوت های اادامه بحث تکامل چشمورزش و میگرنحافظه و اطلاعات در کجاست اسرار آفرینش در موجغم بی پایاندفاع از پیامبرگیرنده باید سازگار با پیمشاهده آینده از روی مشاهبارداری بدون رحمآیا احتمال دارد رویا از آدرمان پوکی استخوانتمدن پیشرفته ی پیشینیانقله سقوطروش های عملی برای رفع کمرچه زیاد است بر من که در ایانسان جدید از چه زمانی پاچراروياها را به یاد نمی آتاثیر کتامین در درمان پاایندرالمنبع خواب و رویاسقوط زیگزاگی یا ناگهانیتعامل انسان با هوش مصنوعشکرگزار هر چیزی باش که داهوش عاطفی قسمت هفتمارتباط انسانی، محدود به یادگیری مهارت های جدید دحس و ادراک قسمت 67اطلاعاتی عمومی در مورد مدو برابر شدن خطر مرگ و میگزارش یک مورد جالب لخته ومعرفت و شناختبحثی درباره هوش و تفاوتهآیا راهی برای بهبود وضعیدرمان زخم دیابتی با تکنوتهدیدهای هوش مصنوعیقبل و بعد از حقیقتریواستیگمیننوار مغز، ترجمه ی فعالیت اولین دارو برای آتاکسی فنظریه ی تکامل در درمان بیتاثیر احتمالی عصاره تغلیاگر فقط مردم میفهمیدند کموجود بی مغزی که می تواندسم زنبور ، کلیدی برای وارثبت امواج الکتریکی در عصشادی، پاداش انجام وظیفههوشیاری کوانتومیاز نخستین همانند سازها تکفش و کتابحس و ادراک قسمت هجدهمبه مغز خزندگان خودت اجازدید تو همیشه محدود به مقدپیوند قلب خوک، به فرد دچامغز اندامی تشنه ی انرژی ابدون بار گذشتهآثار باستانی تمدن های قددریافت هورمون امید با ورتو دی ان ای خاص ميتوکندريلمس کوانتومیراه نجاتنوروز مبارکهمه چیز، ثبت می شودتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانمیدان مغناطيسي زمین بشر سوخت هیدروژنی پاکجهان مادی، تجلی فضا در ذهشش مرحله تکامل چشمهدف یکسان و مسیرهای مختلاز تلسکوپ گالیله تا تلسککمردرد با پوشیدن کفش مناحس و ادراک قسمت دوازدهمبه زیر پای خود نگاه نکن بپیر شدن حتمی نیستدانشمندان پاسخ کوانتومی مغز بزرگ چالش است یا منفعبرخی ملاحظات در تشنج های آسيب میکروواسکولاریا آسدرگیری مغزی در سندرم کووتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)لزوم گذر انسان از حدها و رستگاری محدود به یک راه نهمراهی میاستنی با برخی ستاثیر روغن رزماری استنشاابزار بقا از نخستین همانما تحت کنترل ژنها هستیم یسیاره ابلهانهستی ما پس از شروعی چگال جهان پر از چیزهای جادویی ضرب المثل یونانیاز تکینگی تا مغز از مغز تکودک ایرانی که هوش او از خفاش با شیوع همه گیری جدیماده، چیزی نیستبیمار 101 ساله، مبتلا به سپروژه ی ژنوم انسانیداروی کنترل چربی خونچقدر به چشم اعتماد کنیمبرخی روش های تربیتی کودکافراد آغاز حرکت خودشان ردستورالعمل مرکز کنترل بیچگونه حافظه را قویتر کنیتوت زیاد بخوریدافراد بی دلیل دوستدار تو دغدغه نتیجه ی نادانی استنگاه من، نگاه تو و یا حقیتوسعه هوش مصنوعی قادر اسمن، خود تو هستمزمان طلایی سکته ی مغزی راسانسور بر بسیاری از حقایهوش مصنوعی متصل با مغزتاسف بار است انسان، حق خوابزار بقای موجود زنده از ویتامین کاجهشهای مفید و ذکاوتی که دظرف باید پر شود چه با چرک از تکینگی تا مغز از مغز تکاهش التهاب ناشی از بیماخواص منیزیممخچه فراتر از حفظ تعادلبیماری اضطراب عمومیآلودگی هوا و ویروس کروناداروی سل سپتفناوری هوش مصنوعی نحوه خذرات کوانتومی زیر اتمی قنقش انتخاب از طرف محیط، نبزرگترین درد از درون است التهاب شریان تمپورالچالش هوشیاری و اینکه چرا تکنولوژی جدید که سلول هامنابع انرژی از نفت و گاز زندگی، مراتب هوشیاری استستون فقرات انسان دو پا جلهوش مصنوعی از عروسک بازی ترکیب آمار و ژنتیکابعاد بالاترواقعیت و انعکاسجریان انرژی در سیستم های علایم کمبود ویتامین E را خودت را از اندیشه هایت حفاز تکامل تا مغز، از مغز تکتابخانهمرکز حافظه کجاستبیوگرافیآنتروبات؛ ترکیب سلول زنددر ناامیدی بسی امید استفاصله ها در مکانیک کوانترمز جهان خاصیت فراکتالنقش سجده بر عملکرد مغزامیدی تازه در درمان سرطانبرو و انرژی مداومتکامل زبانمنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان متغیرترسان نیستیسربازان ما محققا غلبه می هوش مصنوعی از عروسک بازی احساس گذر سریعتر زمانواکسن دیگر کرونا ساخته شحقیقت در علم، هرگز نهایی اسارت و پرخوریعادت دادن مغز بر تفکرخدا بخشنده است پس تو هم بگل درون گلدانمرزهای حقیقی یا مرزهای تبا خودت نجنگآیا هوش مصنوعی می تواند ندر سال حدود 7 میلیون نفر تقویت سیستم ایمنیفرد یا اندیشهروبات ها قول میدهندنمای موفقیتاندوه دردی را دوا نمیکندچرا ماشین باید نتایج را پتاثیر فکر بر سلامتایمپلانت مغزی و کنترل دو منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزبان، نشان دهنده ی سخنگو تصویر خورشید یا خود خورششنا در ابهای گرم جنوب نیاهوش مصنوعی در کامپیوترهااداراوون تنها داروی تاییورزش بهترین درمان بیش فعحافظه و اطلاعات در کجاستاسرار بازسازی اندام هاغم بی پایاندفاع در برابر تغییر ساختگالکانزوماب، دارویی جدیمشاهدات آمیخته با اشتباهبازگشایی مجدد مطب دکتر سآیا بدون ناظر هوشمند هم بدرمان پوکی استخوانتمدن بشری و مغز اخلاقیقلب های سادهروش هایی برای مقابله با انه عدم مطلق بلکه عدم با قانسان خطرناکترین موجودچراروياها را به یاد نمی آتاثیر گیاه خواری بر رشد وایپیداکرینمنتظر نمان چیزی نور را بهسلول های مغزی عامل پارکیتعداد کلی ذهن ها در جهان شکست حتمیهوش عاطفی قسمت یازدهارتباط از بالا به پایین میادگیری هوش مصنوعی، عمیقحس و ادراک قسمت 74اعتقاد اشتباه، نتیجه ی ندو برابر شدن خطر مرگ و میگشایش دروازه جدیدی از طرمغز فکر میکند مرگ برای دیبحثی درباره هوش و تفاوتهآیا راهی برای رفع کم آبی درمان ساده ی روماتیسمتو یک معجزه ایقبل از آغازریاضیات یک حس جدید استنوار عصب و عضلهاولین دروغنظریه ی تکامل در درمان بیتاثیر بینش و انتظارات فراگر میدانی مصیبت بزرگتر موجودات مقهور ژنها هستندسماگلوتید داروی کاهش دهنجلو رفتن یا عقبگردشب سیاه سحر شودهوشیاری سنتی یا هوشیاری از نخستین همانند سازها تکفش بد، عامل مهم کمردردحس و ادراک قسمت هشتمبه نقاش بنگردیدن خدا در همه چیزپیوند مدفوعمغز انسان ایا طبیعتا تمابدون زمان، ماده ای وجود نآدم عاقل، وقت خودش را هدردریای خداتو در میانه ی جهان نیستی لووفلوکساسینراه های جدید برای قضاوت رنوروز یا روز پایانیهمه ی سردردها بی خطر نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانمیدان های مغناطیسی قابل سودمندی موجودات ابزی بر جهان مرئی و نامرئیششمین کنگره بین المللی سهدف یکسان، در مسیرهای متاز تکنیکی تا مغز از مغز تکنفرانس تشنج هتل کوثر اصحس و ادراک قسمت سومبه سیاهی عادت نکنیمپیراستامدانشمندان اولین سلول مصنمغز بزرگ چالشهای پیش روبرخی مرزهای اخلاق و علوم آسیب ها ناشی از آلودگی هودرگیری اعصاب به علت میتونکاتی در مورد تشنجتوهم چیستلزوم سازگاری قانون مجازارشته نوروایمونولوژی و نقهمراهی نوعی سردرد میگرنیتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانمانند کودکان باشیدسیب یکسان و دیدگاه های متهشت توصیه برای کاستن از دجهان دارای برنامهضربه مغزی در تصادف راننداز تکینگی تا مغز از مغز تکودکان مهاجرخلا، حقیقی نیستماده، چیزی بیش از یک خلا بیمار مرکز تنفس سلولیپروژه ی علمی پیوند مغز ساداروی تشنجی درباردارینقش قهوه در سلامتیبرخی سلولهای عصبی در تلاافزایش قدرت ادراکات و حسذهن ما از در هم شکستن منبنگاه مادی غیر علمی استتوسعه برخی شغل ها با هوش منابع انرژي پاک سرچشمه حزمان، واقعی نیستسانسور ذهنهوش مصنوعی و کشف زبان هایتبدیل پلاستیک به کربن و سابزار بقای موجود زنده از ویتامین کا و استخوانجوانان وطنظرفیت مغز چقدر استاز تکینگی تا مغز از مغز تکاهش حافظه هرچند فرایندیخواص میوه ی بهمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبیماری بیش فعالیآلودگی هوا و پارکینسونداروی ضد چاقیفواید روزه داری متناوبذرات کوانتومی زیر اتمی قنقش اتصالات بین سلولهای بسیاری از مجرمان، خودشانام آر آی جدید با قدرت شگفچالش هوشیاری و اینکه چرا تکینگیمنابع انرژی از نفت و گاز زندان ذهنیستارگانی قبل از آغاز کیههوش مصنوعی از عروسک بازی ترکیب حیوان و انساناتفاق و تصادفواقعیت تقویت شدهجریان انرژی در سیستم های علائم عصبی آلزایمر، با اخودروهای هیدروژنیاز تکامل تا مغز، از مغز تکجای مغز مسئول پردازش تجمرکز حافظه کجاستبیوگرافیآنزیم تولید انرژی در سلودر هم تنیدگی مرزها و بی متفاوت مغز انسان و میمون هفاصله ی همیشگی تصویر سازرنگ کردن، حقیقت نیستنقش غذاها و موجودات درياامگا سه عامل مهم سلامتچت جی پی تیتکامل زبان انسان از پیشیمنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان مشترک ژنتیکی موجوداتزریق قیچی ژنتیکی کریسپرسربرولایزینهوش مصنوعی از عروسک بازی احساسات کاذبواکسن دیگری ضد کرونا از دحقیقت راستین انسان علم باساس انسان اندیشه و باور عارضه جدید ویروس کرونا سخدا تاس نمیریزدگل زندگیمزایای شکلات تلخ برای سلبا خدا باشآیا هوش مصنوعی زندگی بشردر عید نوروز مراقب تصادف تلقین اطلاعات و حافظهفرد حساس از نظر عاطفی و بروبات های ریز در درمان بینمایش تک نفرهاندوهگین نباش اگر درب یا چرا مردم با زندگی میجنگنتاثیر مشاهده بر واقعیت بایمپلانت مغزی کمک میکند منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزبان، وسیله شناسایی محیطتصویر در هم تنیدگی کوانتشناخت ناشناختههوش مصنوعی در تفکر خلاق اادب برخورد با دیگرانورزش در کمر دردحافظه ی ما انسان ها چرا ماصفهان زیباغیرقابل دیدن کردن مادهدقیق ترین تصاویر از مغز اگام کوچک ولی تاثیرگذارمطالبه ی حق خودبازگشت از آثار به سوی خداآیا برای تولید مثل همیشه درمان آرتروز با ورزش موضتمدن زیر آبقلب و عقلروش هایی برای کم کردن اضطنهایت معرفت و شناخت درک عانسان در هستی یا هستی در چراغ های متفاوت و نور یکستاثیر گیاه خواری بر رشد وایا کوچک شدن مغزانسان المنتظر نتیجه ی کارهایت باسلول های بنیادیتعذیه ی ذهنشکستن مرز دور مغزهوش عاطفی قسمت پنجمارتباط بین هوش طبیعی و هویادگرفتن، آغاز حرکت است حس و ادراک قسمت 75اعتماد به خوددو داروی جدید برای میاستپل جویی اصفهانمغز قلببحثی درباره هوش و تفاوتهآیاما مقهور قوانین فیزیکدرمان سرگیجه بدون نیاز بتو یک جهان در مغز خودت هسقبل از انفجار بزرگریتوکسیمابنوار عصب و عضلهاولین سلول مصنوعینظریه ی ریسمانتاثیر ترکیبات استاتین (ساگر نیروی مغناطیس نباشد مورد نادر همپوشانی دو بیسندرم میلر فیشرجلوتر را دیدنشبیه سازی میلیون ها جهان هوش، ژنتیکی است یا محیطیاز نخستین همانند سازها تکل اقیانوس در یک ذرهحس و ادراک قسمت هشتاد و نبه نقاش بنگردیدگاه نارسای دوگانه ی مپیوند مدفوع در درمان بیممغز انسان برای ایجاد تمدبر کسی اعتماد نکن مگر اینآرمانگرای تخیلی نباشدرک فرد دیگر و رفتارهای اتوقف؛ شکستلوب فرونتال یا پیشانی مغراه های جدید برای قضاوت رنورالژیهمه جا خیر بکارتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانمیدان های کوانتومی خلاسی و سه پل اصفهانجهان مشارکتیشعار و عملاز تکینگی تا مغز و از مغز کنگره بین المللی سردرد دحس و ادراک قسمت سی و هشتمبه سخن توجه کن نه گویندهپیشینیان انسان از هفت میدانشمندان تغییر میدان مغمغز بزرگ و فعال یا مغز کوبرخی نکات از گاید لاین پرآسیب روانی شبکه های اجتمدرب بسته با غیر خود باز مچگونه مولکول های دی ان ایتوهم و خیاللزوم سازگاری قانون مجازارشد مغز فرایندی پیچیده اهندسه ی پایه ایتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانمانند آب باشسیر آفرینش از روح تا مغز و هر کس تقوای خدا پیشه کنجهان در حال نوسان و چرخشضررهای مصرف شکر و قند بر از تکینگی تا مغز از مغز تکودکان میتوانند ناقل بی خلا، خالی نیستماست مالیبیماری لبر و نابینایی آنپروانه ی آسمانیداروی جدید ALSنقش مهاجرت در توسعه نسل ابرخی سيناپسها طی تکامل و نقش میدان مغناطیسی زمین برداشت مغز ما از گذر زمانافزایش میل جنسی با خوردن ذهن چند جانبه نیازمند نگنگاه محدود و تک جانبه، مشتوصیه های سازمان بهداشت منابع انرژی از نفت و گاز زمان، اندک استساهچاله ها تبخیر نمیشودهوش مصنوعی یا حماقت طبیعتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابزار بقای موجود زنده از ویتامین کا در سبزیجاتجوانان وطنعقل مجادله گراز تکینگی تا مغز- از مغز کاهش دوپامین عامل بیماریخواص هلو برگ هلومخچه ابزاري که وظیفه آن فبیماری تی تی پیآلزایمرداروی ضد چاقیفواید روزه داری متناوبذرات کوانتومی زیر اتمی قنقش تیروئید در تکامل مغزبسیاری از بیماری های جدیام اس و سرطانچالش هوشیاری و اینکه چرا تکامل فردی یا اجتماعیمنابع انرژی از نفت و گاز زونیسومایدسخن نیکو مانند درخت نیکوهوش مصنوعی از عروسک بازی اتوبان اطلاعات و پلِ بینواقعیت تقویت شدهجراحی هوشیار مغزعلت خواب آلودگی بعد از خوخورشید مصنوعیاز تکامل تا مغز، از مغز تکرونا چه بر سر مغز می آورمرکز خنده در کجای مغز استبیان ژن های اسکیزوفرنی دآواز خواندن در قفس، نشاندر هم تنیدگی کوانتومیتفاوت ها و تمایزها کلید بفتون های زیستیرنگین کماننقش غذاها و موجودات دريااما شما از دید خفاش کور هچت جی پی تیتکامل ساختار رگهای مغزی منبع هوشیاری کجاست قسمت زبان چهار حرفی حیات زمینتسلیم ارتباط با من برترسردرد میگرنهوش مصنوعی از عروسک بازی اخلاق و علوم اعصابواکسن سرطانحقیقت غیر فیزیکیاستفاده از مغز، وزن را کمعبارت های مبهم مانند انرخدای رنگین کمانگلوله ی ساچمه ایمسمومیت دانش آموزان بی گبا طبیعت بازی نکنآیا هوش ارثی دریافتی از پدرمان نگهدارنده ی اعتیادتلاش ها برای کشف منابع جدفردا را نمیدانیمروبات کیانچند نرمش مفید برای کمردراندام حسی، درک از بخش هایچرا مغز انسان سه هزار سالتاثیر نگاه ناظر هوشیار بایمپلانت نخاعی میتواند دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزدودن نقص از هوش مصنوعیتصویر زیبا از سلولشناخت و معرفت، و نقش آن دهوش مصنوعی در خدمت خلق وحادراک ما درک ارتعاشی است وزن حقیقی معرفت و شناختحافظه ی ما انسان ها چرا ماصل بازخوردغار افلاطوندل به دریا بزنگامی در درمان بیماریهای مطالبی در مورد تشنجبازگشت به ریشه های تکاملآیا بزرگ شدن مغز فقط در ددرمان ام اس(مولتیپل اسکلتمدنی قدیمی در شمال خلیج قلب یا مغزروش هایی برای جلوگیری از نهایت در بی نهایتانسان عامل توقف رشد مغزنزاع ها بیهوده استتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا این جمله درست است کسیمنتظر زمان ایده آل نشوسلول های بنیادی منابع و اتغییرشکستگی لگن یا سکته ی مغزیهوش عاطفی قسمت اولارتباط شگفت مغز انسان و فیادآوری خواب و رویاحس و ادراک قسمت 78اعتماد به خوددو سوی واقعیتپل خواجو اصفهانمغز ما کوچکتر از نیم نقطهبحثی درباره هوش و تفاوتهآگاهی فراتر از آگاهیدرمان سرگیجه بدون نیاز بتو کجای جهانیقبرستان ها با بوی شجاعتریسپریدوننوار عصب و عضلهاوکرلیزوماب داروی جدید شنظریه ی ریسمان و هوشیاریتاثیر تغذیه بر سلامت روااگر نعمت فراموشی نبود بسموسیقی نوسندرم کووید طولانیجمجمه انسان های اولیهشبیه سازی سیستم های کوانهوض مصنوعی زندهاز نخستین همانند سازها تکلمات بلند نه صدای بلندحس و ادراک قسمت هشتاد و شبه نادیدنی ایمان بیاوردیروز و امروزپیوند مغز و سر و چالشهای مغز انسان برای شادمانی طبرلیتیونآرام باشدرک نیازمند شناخت خویش اتولید مولکول جدید توسط هلوتیراستامراه پیروزی در زندگی چیستنورالژی تریژمینالهمیشه چیزی برای تنهایی دتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانمیدان بنیادین اطلاعاتسیلی محکم محیط زیست بر انجهان معناصبور باشاز تکینگی تا مغز از مغز تکنگره بین المللی سردرد دحس و ادراک قسمت سی و ششمبهبود حافظه پس از رخدادهپیشرفت های باور نکردنی ددانشمندان روش هاي جدیدی مغز بزرگترین مصرف کننده برخی نرمش ها برای درد زانآسیب عصب پا به دنبال اعتیدرختان چگونه بر تشکیل ابچگونه میتوان با قانون جنتوهم وجودلزوم عدم وابستگی به گوگل رشد مغز علت تمایل انسان بهندسه ی رایج کیهانتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانماه رجبسیستم تخلیه ی مغز بینشی نوفور و فراوانیجهان در حال ایجاد و ارتقاضررهای شکر بر سلامت مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تکودکان گذشته به آینده فکخلاصه ای از مطالب همایش مماست مالی با هوش انسانیبیماری میاستنی گراویسپرواز از نیویورک تا لوس آداروی جدید s3 در درمان ام نقش محیط زندگی و مهاجرت دبرداشتت از جهان رو زیاد افزایش مرگ و میر سندرم کوذهن هوشیار در پس ماده ی منگاه کلی نگرتوصیه های غیر دارویی در سمنابع انرژی از منابع نهفزمزمه ات مانده در گوشمسایه ی هوشیاریهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتبدیل سلولهای محافط به سابزار بقای موجود زنده از ویتامین بی 12 در درمان دردجواب دانشمند سوال کننده عقل در جهان جدید، عجیب اساز تکینگی تا مغز- از مغز کاهش سن بیولوژیکی، تنها خواص هندوانهمخچه تاثیر گذار بر حافظهبیماری خود ایمن اعصاب محآلزایمر در جوانانداروی ضد تشنج با قابليت تفواید زیاد دوچرخه سواریرفلکس وتری با توضیح دکتر نقش حفاظتی مولکول جدید دبسیاری از بیماری های جدیام اس یا تومور؟چالش های ایستادن بر دو پاتکامل مادی تا ابزار هوشممنابع بی نهایت انرژی در دزونا به وسیله ویروس ابله سخن و سکوتهوش مصنوعی از عروسک بازی اتوسوکسیمایدواقعیت خلا و وجود و درک مجراحی گردن همیشه برای دیعماد الدین نسیمی قربانی خوش قلبی و مهربانیاز تکامل تا مغز، از مغز تکریستال هامرگ چیستبیان حقیقتآینه در اینهدر هم تنیدگی کوانتومی و پتفاوت ها را به رسمیت بشنافروتنی معرفتیرهبر حقیقینقش غذاها و موجودات درياامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنتایج نادانی و جهلتکامل شناخت انسان با کشفمنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان نیاز تکاملی استتسلیم شدن از نورون شروع مسردرد میگرن در کودکانهوش مصنوعی از عروسک بازی اخلاق پایه تکامل و فرهنگواکسن سرطانحقیقت غیر قابل شناختاستفاده از نظریه ی تکامل عجول نباشخدایی که ساخته ی ذهن بشر گلوئونمسمومیت دانش آموزان، قمابالای هر دستی، دستی هستآیا هوش سریعی که بدون احسدرمان نابینایان آیا ممکنتلاش های جدید در ALSفرزندان زمان خودروح و آب حیاتچند جهانیانرژی بی پایان در درون هرچرا مغزهای ما ارتقا یافت تاثیر نگاه و مشاهده ناظر ایمپلانت استخوانی در آسیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسفر فقط مادی نیستتصویر زیبای اصفهانشناخت حقیقت یا آرزوهای گهوش مصنوعی در خدمت خلق وحادراک، فراتر از آنچه معموزوز گوشحافظه ی هوش مصنوعیاصل در هم تنیدگی و جهانی غرور و علمدلایلی که نشان میدهد ما بگامی در درمان بیماریهای مطالعه ای بیان میکند اهدبازخورد یا فیدبکآیا تکامل و تغییرات ژنتیدرمان با سلول های بنیادیتمرکز و مدیتیشنقلب دروازه ی ارتباطروش هایی ساده برای کاهش انهادینه سازی فرهنگ اختلاانسانیت در هم تنیده و متصنزاع بین جهل و علم رو به پتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا ابزار هوشمندی یا مغز منحنی که ارتباط بین معرفسلول های بدن تو پیر نیستنتغییر الگوی رشد مغزی با زشگفت نیست من عاشق تو باشمهوش عاطفی قسمت دهمارتباط شگفت انگیز مغز انیاری خدا نزدیک استحس و ادراک قسمت 82اعتماد بی مورددولت یا گروهکپلاسمای غالبمغز مانند تلفن استبحثی درباره هوش و تفاوتهآپومورفین در پارکینسوندرمان سرگیجه بدون داروتو کز محنت دیگران بی غمیقدم زدن و حرکت دید را تغیریسدیپلام تنها داروی تاینوار عصب و عضلهايندگان چگونه خواهند دیدنظریه تکامل در درمان بیمتاثیر حرکات چشم بر امواج اگر نعمت فراموشی نبود بسموسیقی هنر مایع استسندرم گیلن باره به دنبال جنین مصنوعیشبکه های مصنوعی مغز به درهیچ نقطه ای مرکزی تر از ااز نشانه ها و آثار درک شدکلوزاپین داروی ضد جنونحس و ادراک قسمت پنجمبه هلال بنگردیسک گردنپیوند اندام از حیوانات بمغز انسان برای شادمانی طبرنامه و ساختار پیچیده مآرامش و دانشدرک و احساستولید مثل فقط با یک مادر لوزالمعده(پانکراس)مصنوعراه انسان شدن، راه رفتن ونوزاد ناشنوای متولد شده،همیشه چشمی مراقب و نگهباتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانمیدازولام در درمان تشنج سینوریپا داروی ترکیبی ضدهدف از تکامل مغزجهان معکوسصبور باشاز تکینگی تا مغز از مغز تکنترل همجوشی هسته ای با هحس و ادراک قسمت سیزدهمبهداشت خوابپیشرفت های جدید علوم اعصدانشمندان روشی برای تبدیمغز حریص برای خون، کلید تبرخی نرمش ها برای زانوآسانی موفقیتدرختان اشعار زمینچگونه مغز ما، موسیقی را پتوهم وجودمقاومت به عوارض فشار خون رشد در سختی استهندسه بنیادینتاثیر رژیم گیاهخواری بر ابزار بقا از نخستین همانماهیچه ی صبرسیستم تعادلی بدنوقاحت و تمسخر دیگرانجهان ریز و درشتضعیف و قویاز تکینگی تا مغز از مغز تکودکان خود را مشابه خود تخلاصه ای از درمان های جدیماشین های دارای روحبیماری میاستنی گراویسپروتئین های ساده ی ابتداداروی جدید لنفوم و لوکمیپروتز چشمداروی جدید میاستنی گراوینقش مرکز تنفس سلولی در بیبررسي علل احتمالي تغيير افزایش سرعت پیشرفت علوم ذهن و زندگینگاه انسان محدود به ادراتوصیه هایی در مصرف ماهیمنابع انرژی از نفت و گاز زنان باهوش ترسایه را اصالت دادن، جز فرهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتبر را بردارابزار بقای موجود زنده از ویتامین بی هفدهجواب سنگ اندازیعقل سالماز تکینگی تا مغز- از مغزتکایروپاکتیک چیستخواص انارمخاطب قرار دادن مردم، کابیماری دویکآملودیپین داروی ضد فشار داروی ضد تشنج با قابليت تفیلم کوتاه هیروشیما از هرفتار مانند بردهنقش حیاتی تلومر دی ان آ دبشکه ای که ته نداره پر نمامواجی که به وسیله ی ماشیچالش کمبود اندام برای پیتکامل مداوممنابع جدید انرژیزیان غذاهای پرچربترازودونسخن پاک و ثابتهوش مصنوعی از عروسک بازی اتصال مغز و کامپیوتروالزارتان داروی ضد فشار جز تو که را دارمعنصر اصلی تعیین واقعیتخوش خیالی و خوش بینیاز خود رها شوکریستال زمان(قسمت اولمرگ و میر پنهانبیداری معنوی یعنی دوستی آیندهدر هم تنیدگی کوانتومی و دتفاوت های بین زن و مرد فقفروتنی و غرورروی و منیزیم در تقویت استنقش غذاها در کاهش دردهای انفجار و توقف تکاملی نشانتاران، جذب کنتکامل، نتیجه ی برنامه ریمنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان و کلمه حتی برای کسانتست نوار عصب و عضلهسردرد میگرنی در کودکانهوش مصنوعی از عروسک بازی اختلا ل در خود عضلهواکسن ضد اعتیادحقیقت، آن چیزی نیست که جلاستفاده از هوش مصنوعی در عدم توقف تکامل در یک انداخدایا جز تو که را دارمگمان میکنی جرمی کوچکی در مسیر دشوار تکامل و ارتقابالاترین هدف از دولتآیا هشیاری کوانتومی وجوددرمان های اسرار آمیز در آتلاش های جدید در درمان فرفرضیه ای جدید توضیح میدهروح در جهانی دیگر استچند جهانیانرژی تاریکچرا ویروس کرونای دلتا واتاثیر نگاه انسان بر رفتاایمان به رویامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسفر نامه سفر به بم و جنوب تصویربرداری فضاپیمای آمشناخت درون، شناخت بیرون؛هوش مصنوعی درمانگر کامپیادغام میان گونه های مختلوسواس، بیماری استحافظه انسان و حافظه ی هوشاصل علت و تاثیرغربال در زندگیدنیا فریب و سرگرمیگاهی لازم است برای فهم و معمای اخلاقی قطاربازسازي مغز و نخاع چالشی آیا تراشه ها داخل مغز، میدرمان تومورهای مغزی با اتمرکز بر هدفقلب روباتیکروش استفاده از بالش طبیچهار میلیارد سال تکامل بانسانیت در برابر دیگراننزاع بین علم و نادانی رو تاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بیماری ام اس (مولتیپمنشأ اطلاعات و آموخته ها سلول بنیادی و ای ال استغییر خود یا تغییر دیگراشگفت انگیز بودن کیهانهوش عاطفی قسمت دومارتباط شگفت انگیز مغز انژن همه چیز نیستحس و ادراک قسمت 87اعتیاد و تلاش های درمانی دونپزیل در بیماران قلبی پمبرولیزوماب در بیماری چمغز مادران و کودکان در زمبحثی درباره احساسات متفاآپومورفین در پارکینسوندرمان سرطان با امواج صوتتو پیچیده ترین تکنولوژی قدرت مردمریشه های مشترک همه ی موجونوار عصب و عضله مهم در تشايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیمتاثیر دوپامین و سروتونیناگر با مطالعه فیزیک کوانمیلر فیشر نوعی نادر از گیسندرم پیریفورمیسجنگ هفتاد و دو ملت همه را شبکیه های مصنوعیهیچ چیز همیشگی نیستاز نظر علم اعصاب یا نرووسکلید نزدیک و نگاه تو بر فحس و ادراک قسمت پنجاهبه کدامین گناه کشته شدنددیستونی قابل درمانمغز انسان رو به کوچک تر شبرنامه ی مسلط ژنها در اختآرامش و سکوندرک کنیم ما همه یکی هستیمتولید مثل اولین ربات های لیروپریم داروی ترکیبی ضدراه بی شکستنوسانات کوانتومی منبع ماهمیشه اطمینان تو بر خدا بتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانمکان زمان یا حافظه زمانسیناپس، شگفتی خلقتهدف از خلقت رسیدن به ابزاجهان هوشمندصبر لازمه ی پیروزی استاز تکینگی تا مغز از مغز تکنترل جاذبهحس و ادراک قسمت ششمبهداشت خواب، امروز در جهپیشرفت در عقل است یا ظواهدانش، قفل ذهن را باز میکنمغز در تنهایی آسیب میبینبرخی نرمش های گردنآشنا پنداریدرد و درسچگونه مغز پیش انسان یا همتوهم بی خداییمقایسه رقابت و همکاریرشد، رسیدن به یک هدف نیستهندسه در پایه ی همه ی واکتاثیر رژِیم غذایی بر میگابزار بقا از نخستین همانماپروتیلینسیستم دفاعی بدن علیه مغز وقت نهيب هاي غير علمي گذشجهان شگفت انگیزطلوع و حقیقتاز تکینگی تا مغز از مغز تکودکان را برای راه آماده خم شدن فضا-زمانماشین دانشبیماری های میتوکندریپروتز عصبی برای تکلمداروی جدید کنترل قند خوننقش نگاه از پایین یا نگاهبررسی مغز با امواج مادون افسردگی و اضطراب در بیماذهن و شیمی بدننگاه از کنار و یا از روبرتوضیحی ساده در مورد هوش ممنابع انرژی از نفت و گاز زنجیرها را ما باید پاره کساخت سلول عصبی حتی پس از هوش مصنوعی الفاگوتحریک الکترومغناطیسی مغابزار بقای موجود زنده از ویتامین دی گنجینه ای بزرجوسازی مدرنعقلانیت بدون تغییراز تکینگی تا مغز، از مغز کار امروز را به فردا نیندمدل همه جانبه نگر ژنرالیبیماری دیستروفی میوتونیآموزش نوین زبانداروی ضد تشنج توپیراماتفیلمی بسیار جالب از تغییرفتار وابسته به شکلنقش خرچنگ های نعل اسبی دربشریت از یک پدر و مادر نیامیوتروفیک لترال اسکلروچالش دیدگاه های سنتی در بتکامل چشممناطق خاص زبان در مغززیباترین چیز در پیر شدنترازودونسخت ترین حصارهوش مصنوعی از عروسک بازی اثر مضر مصرف طولانی مدت رواکنش های ناخودآگاه و تقجستجوی متن و تصویر به صورعوامل موثر در پیدایش زباخوشبختی چیستاز درخواست ها جدا شوکریستال زمان(قسمت دوم)مرگ و میر بسیار بالای ناشبیداری و خواب کدام بهتر اآینده ی انسان در فراتر ازدر هر سوراخی سر نکنتفاوت های تکاملی در مغز وفرگشت و تکامل تصادفی محض رویکردهای جدید ضایعات نخنقشه مغزی هر فرد منحصر بهانفجار بزرگ پایان بوده انجات در اعتماد به خودتکثیر سلول در برابر توقف منبع هوشیاری کجاست قسمت زبان و بیان نتیجه ساختماتست کم هزینه ی بزاق برای سردرد و علتهای آنهوش مصنوعی از عروسک تا کماختلاف خانوادگی را حل کنواکسن علیه سرطانحقایق ممکن و غیر ممکناستفاده از انرژی خلاعدم تعادل دوپامین، فقط بخرما منبع بسیار خوب آنتی گنجینه ای به نام ویتامین مسئول صیانت از عقیده کیسباهوش ترین و با کیفیت تریآیا واکنش های یاد گرفته ودرمان های بیماری آلزایمرتلاش های جدید در درمان سرفساد اقتصادی سیتماتیک درروح رهاییچند جهانی و علمانرژی تاریک که ما نمی توچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک تاثیر نگاه انسان بر رفتااین پیوند نه با مغز بلکه منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسفر به مریخ در 39 روزتصور ما ازمشکلات و واقعیشناسایی تاریخچه ی تکاملیهوش مصنوعی درخدمت خلق وحادغام دو حیطه علوم مغز و وسیله، فقط دعا نیستحباب های کیهانی تو در تواصل عدم قطعیت از کوانتوم مقالاتدنیا مکانی بسیار اسرارآمگاهی مغز بزرگ چالش استمعماری، هندسه ی قابل مشاباغچه ی منآیا جنین انسان، هوشمندی درمان تشنجتمرکز بر امروزقلب را نشکنروش جدید تولید برقچهار ساعت پس از کشتار خوکانسان، گونه ای پر از تضادنزاع بین علم و جهل رو به پتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بدون زبان میتوانیم تمنشاء کوانتومی هوشیاری اسلول بنیادی در درمان ایدتغییر دیگران یا تغییر خوشگفت زده و حیران باشهوش عاطفی قسمت سومارتباط غیرکلامی بین انساژن همه چیز نیستحس و ادراک قسمت چهلاعتیاد را به دور بیندازدوچرخه در کاهش دردهای کمپناه به بیابانمغز چون ابزار هوش است دلیبحثی درباره احساساتی غیرآب زندگی است قسمت چهارمدرمان ضایعات نخاعیتو آرامش و صلحیقدرت و شناخت حقیقتریشه های مشترک حیاتنوار عصب و عضله برای تاییايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیمتاثیر دپاکین بر بیماری ماگر تلاش انسان امروز برامیهمانهای ناخوانده عامل سندرم پیریفورمیسجنگ و تصور از جنگشباهت مغز و کیهانهیچ چیز، چقدر حقیقی استاز نظر علم اعصاب اراده آزکلید، در ناشناخته هاستحس و ادراک قسمت پنجاه و یبه امید روزهای بهتردژا وو یا اشنا پنداریمغز انسان رو به کوچکتر شدبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱آرامش عقلدرک احساسات و تفکرات دیگتولید یا دریافت علملیس دگرامفتامین یا ویاسراه طولانی را به سلامت گذنوشیدن چای برای مغز مفید همیشه به آنچه داری، خوشنتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانمکانیک کوانتومی بی معنی سیگار عامل افزایش مرگ ومهر چیز با هر چیز دیگر در تجهان هوشیارصبر و واقعیتاز تکینگی تا مغز از مغز تکندن ریشه ی خودحس و ادراک قسمت شصت و هشتبهداشت خواب، رمز حافظه ی پیشرفت ذهن در خلاقیت استدانش، یک انسان را ناسازگمغز را از روی امواج بشناسبرخی یونها و مولکول های مآشنا پنداریدرد باسن و پا به دلیل کاهچگونه هموساپينس بر زمین توهم تنهاییمقابله ی منطقی با اعتراضز گهواره تا گورهندسه زبانِ زمان استتاثیر سلامت دستگاه گوارشابزار بقا از نخستین همانماجرای جهل مقدسسکوت و نیستیوقتی فهمیدی خطا کردی برگجهان شگفت انگیز و بی زمانطلای سیاهاز تکینگی تا مغز از مغز تکوری گذرای ناشی از موبایخونریزی مغز در سندرم کوومبانی ذهنی سیاه و سفیدبیماری های مغز و اعصاب و کی غایب شدی تا نیازمند دلخونریزی مغزی کشندهمباحث مهم حس و ادراکبیماری های ژنرالیزه ی عصپرورش مغز مینیاتوری انساداروی جدید آلزایمرنقش نظام غذایی در تکامل مبررسی و اپروچ جدید بر بیمافسردگی و ساختار مغزذهن پر در برابر آگاهینگاه از بیرون مجموعهتوضیحات دکتر فاطمی در مومنابع انرژی از نفت و گاز زندگی فعال و مثبت روند آلساخت شبکه عصبی مصنوعی با هوش مصنوعی اکنون می توانتحریک عمقی مغزابزار بقای موجود زنده از ویروس مصنوعیجامعه ی آسمانیعقیده ی بی عملاز تکینگی تا مغز، از مغز کار با یگانگی و یکپارچگیمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبیماری سلیاکآمارهای ارائه شده در سطح داروی ضد جنون در درمان تیفیروز نادریرفتار اجتماعی انسان، حاصنقش داروهاي مختلف معروف بعد پنجمامید نیکو داشته باش تا آنچاالش ها در تعیین منبع هوتکامل و ارتقای نگاه تا عممناطق خاصی از مغز در جستجزیباترین چیز در افزایش ستراشه مغز بدون واسطه ی دسخت ترین کار، شناخت خود اهوش مصنوعی از عروسک بازی اثرات فشار روحی شدیدواکنش به حس جدیدجستجوی هوشیاری در مغز ماعوامل ایجاد لغت انسانی و خوشبختی دور از رنج های ماز دست دادن دم در پیشینیاکریستال زمان(قسمت سوم)مرگ و سوال از قاتلبیرون اصل است یا درونآینده ی حمل و نقل هوایی ددر والنتاین کتاب بدید همتفاوت های زبانی سرمنشا تفراموش کارها باهوش تر هسرویا و واقعیتنقشه های مغزی جدید با جزیانقراض را انتخاب نکنیدنجات در راستگوییتأثیر نیکوتین سیگار بر ممنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان و بیان، در سایه پیشرتست آر ان اس دز میاستنی گسردرد به دلیل مصرف زیاد مهوش مصنوعی از عروسک تا کماختلال حرکتی مانند لرزش واکسنی با تاثیر دوگانه احل مشکلاستفاده از سلول های بنیاعدم درکخسته نباشی باباگندم بکاری، جو درو نمیکنمسئولیت جدیدباور و کیهان شناسیآیا یک، وجود دارددرمان های بیماری اس ام ایتلاش های جدید شرکت نورالفشار و قدرتروزه داری متناوب، مغز را چند روش ساده برای موفقیتانرژی خلا ممکن استچرا پس از بیدار شدن از خوتاثیر هوش مصنوعی بر مغزاین اندوه چیستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسفر به درون سفری زیباتصور از زمان و مکانشناسایی زبان حیوانات با هوش مصنوعی ساخته هوش طبیارتقا و تکامل سنت آفرینش یک پیام منفرد نورون مغزی حباب هایی تو در تواصل، روان و نفس استتاثیر ویتامین دی بر بیمادنیای شگفت انگیز کوانتومگاهی جهت را عوض کنمعنی روزهبترس از اینکه کسی، به درگآیا جهان ذهن و افکار ما مدرمان جدید ALSتمساح حد واسط میان مغز کوقوی تر باشروش صحبت کردن در حال تکامنون و القلمانعطاف پذیری مکانیسمی علنسبیت عام از زبان دکتر برتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا تکامل هدفمند استمهمان ناخواندهسلول بنیادین از مخاط بینتغییر دادن ژنها آیا روزی شگفتی های نقشه ی ژنتیکیهوش عاطفی قسمت ششمارتروز یا خوردگی و التهاژن هوش و ساختارهای حیاتی حس و ادراک قسمت چهل و هفتاعداد بینهایت در دنیای مدوچرخه سواری ورزشی سبک و پنج اکتشاف شگفت آور در مومغز چگونه صداها را فیلتر بحران ذهن فیلمی قابل تامآب زندگی است قسمت هفتمدرمانهای بیماری پارکینستو افق رویداد جهان هستیقدرت کنترل خودریشه های اخلاقنوار عصب و عضله تعیین محلای نعمت من در زندگیمنعناعتاثیر داروهای ضد التهاب اگر خواهان پیروزی هستیمیوپاتی و نوار عصب و عضلهسندرم پای بی قرارجنگ داده هاشباهت مغز با کیهان مادیهیچ وقت خودت را محدود به از نظر علم اعصاب اراده آزکلام و زبان، گنجینه ای بسحس و ادراک قسمت پنجاه و دبه بالا بر ستارگان نگاه کپیوند اندام حیوانات به ادژاوو یا آشناپنداریمغز ایندگان چگونه استبرین نت به جای اینترنتآرامش(سکوت) stillness و تکاپودرک تصویر و زبان های مخلتتولید پاک و فراوان انرژیلا اکراه فی الدینرابطه تشنج و اوتیسمنوعی سکته مغزی ، وحشتناک همیشه داناتر از ما وجود دتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانمکانیزمهای دفاعی در برابسیاهچاله هاهر جا که جات میشه، جات نیجهان های بسیار دیگرصبر بسیار بایداز تکینگی تا مغز از مغز تکندر در بیماریهای التهابحس و ادراک قسمت شصت و دوبوزون هیگز چیستپیشرفتی مستقل از ابزار هدائما بخوانمغز زنان جوانتر از مغز مربرخی اثرات مضر ویتامین دآشناپنداری چیستدرد زانو همیشه نیاز به جرچگونه هوشیاری خود را توستوهم جداییمقابله با کرونا با علم اسزمین در برابر عظمت کیهانهندسه، نمایشی از حقیقتتاثیر عصاره تغلیظ شده گیابزار بقا از نخستین همانماجرای عجیب گالیلهسکوت، پر از صداوقتی ناراحتی چیکار میکنیجهانی که نه با یک رخداد و طوفان فقر و گرسنگی و بی ساز تکینگی تا مغز از مغز تکیهان خود را طراحی میکندخونریزی مغزی کشنده ولی قمبتکران خودشکوفابیماری های روانی با تاثیپرکاری تیروئیدداروی جدید آلزایمر تاییدALS نگاهی کامل بر بیماری ونقش نظریه تکامل در شناسابررسی ژنها در تشخیص بیمااقلیت خلاقذهن تو همیشه به چیزی اعتقنگاه از دور و نگاه از نزدتیوتیکسن داروی ضد جنونمنابع انرژی از نفت و گاز زندگی هوشمند در خارج از زساخت شبکه عصبی با الفبای هوش مصنوعی از عروسک های بتحریک عمقی مغز در آلزایمابزار بقای موجود زنده از ویروس های باستانی، مغز مجاودانگی مصنوعیعلم و ادراک فقط مشاهده ی خواص اردهاز تکینگی تا مغز، از مغز کارهای کوچک، بی ارزش نیسمدل هولوگرافیک تعمیم یافبیماری شارکو ماری توثآن چیزی که ما جریان زمان دارویی خلط آورفیزیک مولکولها و ذرات در رقیبی قدرتمند در برابر منقش درختان در تکاملبعد از کروناامید نجاتنابینایی در نتیجه ی گوشی تکامل و ریشه ی مشترک خلقتمنبع نور واقعی و ثابت، حقزیر فشار کووید چه باید کرتراشه ها روی مغزسختی ها رفتنی استهوش مصنوعی از عروسک بازی اثرات مفید قهوهواکسن های شرکت فایزر آمرحفره در مغزعواملی که برای ظهور لغت اخیالپردازی نکناز روده تا مغزکشف مکانیسم عصبی خوانش پمرگ انتقال است یا نابود شبیست تمرین ساده برای جلوآینده ی علم و فیزیک در60 ثدر یک فراکتال هر نقطه مرکتفاوت ایستایی و تکاپوفراموشی همیشه هم بد نیسترویا و کابوسنقشه با واقعیت متفاوت اسانواع سکته های مغزینخاع ما تا پایین ستون فقرتأثیر نگاه انسان بر رفتامنبع هوشیاری کجاست قسمت53زبان و تکلم برخی بیماریهتشنچ پانایوتوپولوس تشنج سردرد تنشنهوش مصنوعی از عروسک تا کماختلال خواب فرد را مستعد وابسته به دوستی این و آن حلقه های اسرارآمیزاستفاده از سلول های بنیاعدالت برای من یا برای همهخطا در محاسبات چیزی کاملگوهر با نظر دیگران سنگ نممسئولیت در برابر محیط زیباید از انسان ترسیدآیا کیهان می تواند یک شبیدرمان های جدید ALSتلاش هایی در بیماران قطع فشار روحی، همیشه بد نیست روزه داری و التهاب زیانبچندین ماده غذایی که ماننانرژِی برای ایجاد اضطرابچرا ارتعاش بسیار مهم استتاثیر ویتامین دی بر بیمااین ایده که ذرات سیاهچالمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسفر تجهیزات ناسا به مریخ تصاویر زیبای رعد و برقشناسایی سلول های ایمنی اهوش مصنوعی، کیفیت فریب مارتقا یا بازگشت به قبل ازیک پیشنهاد خوب برای آسان حد و مرزها توهم ذهن ماستاصلاح خطا با رفتن بر مسیرصفحه اصلیدنیایی پر از سیاهچاله گاهی در پارکینسون باید پمعاینه قبل از نوار عصب و بحتی علمی درباره تمایل بآیا جهش های ژنتیکی، ویرودرمان جدید مولتیپل میلومتنفس هوازی و میتوکندریقیچی ژنتیکیروشهای نو در درمان دیسک بنوآوری ای شگفت انگیز داناهمیت کنترل خشمچسبیدن به خود، مانع بزرگ تاثیر گیاه خواری بر رشد وایجاد احساساتمهندسی ژنتیک در حال تلاش سلول عصبی شاهکار انطباق تغییر زودتر اتصالات مغزیشگفتی های زنبور عسلهوش عاطفی بیشتر در زنانارزش های وارونهژن یا نقشه توسعه مغز و نقحس و ادراک قسمت چهل و هشتبقا با سازگارترین فرد اسدوپامین قابل حل در آبپول و شادیمغز ناتوان از توجیه پیدابخش فراموش شده ی حافظهآب زندگی است قسمت اولدرماندگی به دلیل عادت کرتو انسانی و انسان، شایستقدرت انسان در نگاه به ابعرژیم های غذایی و نقش مهم نوار عصب و عضله در مطب دکهفت چیز که عملکرد مغز تو تاثیر داروی ضد تشنج سدیم اپل ویژن پرو در تشخیص بیممیوتونیک دیستروفیسندرم پس از ضربه به سرجنبه های موجی واقعیتشباهت های ریشه ای چند بیمهیچ کاری نکردن به معنی چیاز واقعیت امروز تا حقیقتکلام، در تحولی شگفت آور بحس و ادراک قسمت پنجاه و سبه بالاتر از ماده بیندیشپیوند سر آیا ممکن استدگرگونی های نژادی و تغییمغز ابزار بقای برتر مادیبرای یک زندگی معمولیآرزوها را کم کندرک حقیقت نردبان و مسیری تولید اندام با چاپ سه بعدلاموژین داروی ضد اوتیسم؟رادیوی مغز و تنظیم فرکاننیوالینهمیشه راهی هستتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانما انسانها چه اندازه نزدسیاهچاله های فضایی منابعهر حرکت خمیده می شود و هر جهان هایی در جهان دیگرصد قدح، نفتاده بشکستاز تکینگی تا مغز از مغز تکندر علیه سرطانحس و ادراک قسمت شصت و ششبوزون هیگز جهان را از متلپپوگستدارچینمغزهای کوچک بی احساسبرخی اختلالات عصبی مثانهآشتی بهتر استدردهای سال گذشته فراموش چگونه واکسن کرونا را توزتوهم جدایی و توهم علمملاحظه های اخلاقی دربارهزمین زیر خلیج فارس تمدنی هنر فراموشیتاریک ترین بخش شبابزار بقا از نخستین همانماده ی تاریکسکوت، در برابر گزافه گویوقتی پر از گل شدی خودت را جهانی که از یک منبع، تغذیطوفان بیداریاز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تکیهانِ هوشیارِ در حال یاخواندن ، یکی از شستشو دهنمتواضع باشبیماری وسواسپراسینزوماب در پارکینسوداروی جدید ای ال اسNVG 291نقش هورمون های تیروئید دبررسی بیماری التهابی روداقیانوس نادانینگاه از درون قفس یا بیرونتیک و اختلال حرکتیمنابع انرژی از نفت و گاز زندگی و داراییساختن آیندههوش مصنوعی از عروسک های بتخریب مغز به دلیل کمبود بابزارهای پیشرفته ارتباط ویرایش DNA جنین انسان، برجایی برای یاد گرفتن باقی علم و روحخواص باداماز تکینگی تا مغز، از مغز کارهایی بیش از طراحی و گپمدل های ریز مغز مینی برینبیماری ضعف عضلات نزدیک بآنچه می دانم، آنچه را میخدارویی ضد بیش فعالی سیستفیزیک هوشیاریرقابتی بی هدف یا رقابتی هنقش ذهن و شناخت در حوادث بعد از کروناامید یا ناامیدی؟ناتوانی از درمان برخی ویتکامل ابزار هوش ، راه پر منبع هوشیاری کجاست قسمت زیرفون داروی ضد ام استراشه ی هوش مصنوعی در مغزسختی در بلند شدن از روی صهوش مصنوعی از عروسک بازی اثرات مفید روزه داریواکسن کووید 19 چیزهایی که حق انتخابعوارض ازدواج و بچه دار شدخانه ی تاریکاز سایه نترسکشف مکانیسمی پیچیده در بمرگ تصادفیبیش از نیمی از موارد انتقآینده با ترس جمع نمیشوددر کمتر از چند ماه سوش جدتفاوت ارباب و رهبر حقیقیفراموشی و مسیر روحانیرویا و خبر از آیندهنقص های سیستمی ایمنیانیس بی کساننخاع درازتر یا کوتاهتر کتأثیر شیرینی های حاوی لومنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمزبان و شناخت حقیقت قسمت چتشنج چیستسردرد سکه ایهوش مصنوعی از عروسک تا کماختلال در شناسایی حروف و وابستگی یعنی قلادهحمله ویروس کرونا به مغزاستفاده از سلول های بنیاعسل طبیعی موثر در کنترل بخطا در محاسبات چیزی کاملگویید نوزده و ایمنی ساکتمستند جهان متصلبابا زود بیاآیا گذشته، امروز وآینده درمان های جدید میگرنتلاش در تولید انرژی به رنفضا و ذهن بازروزه داری و بیمار ی ام اس چندجهانیانسولینچرا به هم اعتماد نمیکنیمتاثیر ویروس کرونا بر مغز این ابتدای تناقض هاستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسفر دشوار اکتشافتصادف یا قوانین ناشناختهشهر زیرزمینی در ژاپن براهوش مصنوعی، اتفاقات و تحارتوکين تراپی روشی جديد یک آلل ژنتیکی که از نئاندحریص نباشاصول انجام برخی نرمش ها دسوالات پزشکیدنیا، هیچ استگذر زمان کاملا وابسته به معادله ها فقط بخش خسته کنبحث درباره پیدایش و منشا آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجدرمان جدید میگرن با انتی تنفس هوازی و میتوکندریقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصروشهای شناسایی قدرت شنوانوار مغز مشاهده ی غیر مستاهرام مصر از شگفتی های جهنسبت ها در کیهانتاثیر گیاه خواری بر رشد وایران بزرگمهندسی بدنسلول عصبی، در محل خاص خودتغییر عمودی سر انسان از پشانس یا نتیجه ی تلاشهوش عاطفی در زنان بیشتر اارزش های حقیقی ارزش های غژن درمانی در درمان چاقیحس و ادراک قسمت چهل و دومبقا در ازای بیماریدورترین نقطه ی قابل مشاهپول و عقیدهمغز و قلب در جنین موش مصنبخش های تنظیمی ژنومآب زندگی است قسمت دومدرها بسته نیستتو با همه چیز در پیوندیقدرت ذهنرژیم های غذایی و نقش مهم نوبت کودکانهفت سین یادگاری از میراث تاثیر درجه حرارت بر مغزاپی ژنتیکمیگرن و پروتئین مرتبط با سندرم جدایی مغزجنسیت و تفاوت های بیناییشباهت کیهان و مغزهیچ کس مانند تو نگاه نمیکاز کجا آمده ام و به کجا میکلرال هیدرات برای خوابانحس و ادراک قسمت پنجاه و شبه جای محکوم کردن دیگران پیوند سر برای چه بیماراندانش قدرت استمغز ابزار برتر بقابرای پیش بینی آینده مغز دآزمون تجربی، راهی برای ردرک دیگرانتولید سلولهای جنسی از سللایو دوم دکتر سید سلمان فراز تغییرنیکولا تسلاهمیشه عسل با موم بخوریمتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانما انسانها چه اندازه نزدسیاهچاله ها، دارای پرتو هرچیز با یک تاب تبدیل به جهان یکپارچهصداقتاز تکینگی تا مغز از مغز تکو کیو تن coQ10حس و ادراک سی و هفتمبی نهایت در میان مرزهاپایان، یک آغاز استداروهای مصرفی در ام اسمغز، فقط گیرندهبرخی اصول سلامت کمرآغاز فرایند دانستندردی که سالهاست درمان نشچگونه آن شکری که می خوریمتوهم جسمملاحظات بیهوشی قبل از جرزمان چیستهنر حفظ گرهتاریکی من و تو و گرد و غباابزار بقا از نخستین همانسکته مغزیوقتی تو از یاد گرفتن باز جهانی پر از سیاهچاله یا پطوفان زیباییطولانی ترین شباز تکینگی تا مغز از مغز تکیست هیداتید مغزخواندن، دوست روزهای سختمجموعه های پر سلولی بدن مبیماری کروتز فیلد جاکوبپرتوهای صادر شده از سیاهداروی جدید برای میاستنی فقر داده ها در هوش مصنوعینقش هورمون زنانه استروژنبررسی سیستم تعادلی بدن االکترومغناطیس شنوایی و هنگاه از درون مجموعه با نگتیکاگرلور داروی ضد انعقامنابع انرژی از نفت و گاز زندگی بی دودساختن آینده، بهترین روش هوش مصنوعی از عروسک های بتداوم مهم است نه سرعتابزارهای بقا از نخستین هویشن پروجایی خالی نیستعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهخواص بادام زمینیاز تکینگی تا مغز، از مغز کاربرد روباتهای ريزنانومدیون خود ناموجودبیماریهای تحلیل عضلانی اآنچه ناشناخته است باید شداستانها و مفاهیمی اشتبافیزیک و هوشیاریرموزی از نخستین تمدن بشرنقش روی و منیزیم در سلامتبعد از کرونا دلخوشی بیهوامید جدید بر آسیب نخاعیناتوانی در شناسایی چهره تکامل تکنولوژیمنبع هوشیاری کجاست قسمت زیرک ترین مردمتراشه ی بیولوژِیکسدسازی روش مناسب برای مقهوش مصنوعی از عروسک بازی اثرات مضر ماری جواناواکسن کرونا و گشودن پنجرحقیقت قربانی نزاع بین بی عید نوروز مبارکخانواده پایداراز سایه بگذرکشف ژن جدید، می تواند گستمرگ عاطفه و محبتبیشتر کمردردها نیازی به آیا فراموشی حتمی استدر آرزوهایت مداومت داشتهتفاوتهای جنسیتی راهی برافراموشی آرمانرویا بخشی حقیقی از زندگی نقص در تشخیص هیجانات عامانگشت ماشه اینخستین تمدن بشریتئوری تکامل امروز در درممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزبان و شناخت حقیقت قسمت اتشنج و حرکات شبه تشنجی قاسردرد عروقی میگرنهوش مصنوعی از عروسک تا کماختلال در شناسایی حروف و واسطه ها د رمسیر ایجاد مغحمایت از طبیعتاستفاده از سلول های بنیاعشق به هفت مرتبه ی شناختیخطای ادراک کارماگوش دادن بهتر از حرف زدنمشکل از کجاستباد و موجآیا پیدایش مغز از روی تصادرمان های جدید در بیماری تلاشی برای درمان قطع نخافضای قلب منبع نبوغ استروزه داری سلول های بنیادنه ناامیدی بلکه ارتقاانسولین هوشمندچرا بیماری های تخریبی مغتاثیر ژنها بر اختلالات خاین بیمار را باید چه کار منبع هوشیاری کجاست؟(قسمسفرنامه سفر به بم و جنوب تضادهای علمیشواهدی از نوع جدیدی از حاهوش احساسیارتباط میکروب روده و پاریک جهش ممکن است ذهن انسانحرکات چشم، ترجمه کننده ی اصول توسعه ی یک ذهن کاملپیامهای کاربراندندان ها را مسواک بزنید تگذشته را دفن کنمعجزه های هر روزهبحثي درباره هوش و تفاوتهآیا خداباوری محصول تکاملدرمان جدید کنترل مولتیپلتنفس بدون اکسیژنقانون مندی نقشه ژنتیکی مروشی برای بهبود هوش عاطفنوار مغز با توضیح دکتر فااولویت بندی ها کجاستنسبت طلایی، نشانه ای به ستاثیر گیاه خواری بر رشد وایرادهای موجود در خلقت بمهربانی، شرط موفقیتسلولهای ایمنی القا کنندهتغییرات منطقه بویایی مغزشانس یا تلاشهوش عاطفی در زنان بیشتر اارزش حقیقی زبان قسمت اولژن ضد آلزایمرحس و ادراک قسمت چهل و سومبقای حقیقی در دور ماندن اديدن با چشم بسته در خواب پوست ساعتی مستقل از مغز دمغز و هوش، برترین ابزار ببخش بزرگی حس و ادراک ما اآب زندگی است قسمت سومدرهای اسرارآمیز و پوشیدهتو با باورهایت کنترل میشقدرت شناختی انسان، محدودرژیم ضد التهابینور از عمق تاریکیهم نوع خواری در میان پیشیتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدا سخت ترین استمیگرن و خوابسندرم دزدی ساب کلاوینجنسیت و تفاوت های بیناییشباهت زیاد بین سلول هاي عهیچ کس حقیقت را درون مغز از کسی که یک کتاب خوانده کم کردن کالری روشی سودمنحس و ادراک قسمت بیست و چهبه جای تولید، بیشتر گوش کپیوند سر، یکی از راه حلهادانش محدود به ابعاد چهارمغز از بسیاری حقایق می گربرای اولین بار دانشمندانآزمون ذهنی گربه ی شرودیندرک درست از خود و هوشیاریتولترودینلازم است هیچ کاری نکنیدراست دستی و چپ دستینیاز به آموزش مجازی دیجیهمیشه، آنطور نیست که هستتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانما اکنون میدانیم فضا خالسیاهچاله و تکینگی ابتدایهرگز از زندگی یا امکاناتجهان یکپارچهصدای بم با فرکانس پایین، از تکینگی تا مغز از مغز تکوچ از محیط نامناسبحس و ادراک- قسمت پنجاه و بی نظمی مقدمه شناختپاکسازی مغزداروهای ام اسمغز، همه ی واقعیت را نمیببرخی اطلاعات روانشناسی مآغاز فصل سرما و دوباره تکدرد، رمز موفقیتچگونه انتظارات بر ادراک توهمات و شناخت حقیقتممانتین یا آلزیکسا یا ابزمان و مکان، ابعاد کیهان هنر دانستنتاریکی و نورابزار بقای موجود زنده از سکته ی مغزی در جوانانوقتی خودت را در آینه دیدیجهانی در ذهنوقتی خورشید هست شمع به کاجهان، تصادفی نیستطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز تکینگی تا مغز از مغز تکیست کلوئید بطن سومخواب و بیداری نوسانی مغزمجرم، گاهی قربانی استبیماری گیلن باره و بیمارپرتوزایی از جسم سیاهداروی جدید برای کاهش وزنفلج نخاعی با الکترودهای ذهن خود را مشغول هماهنگینقش ویتامین K در ترمیم اسبررسی علل کمر درد در میانالکتروتاکسی(گرایش و حرکنگاه حقیقی نگاه به درون اتیروفیبان موثر در سکته ی منابع انرژی از نفت و گاز زندگی در جمع مواردی را برساختار فراکتال وجود و ذههوش مصنوعی از عروسک های بتداخل مرزها و صفات با بینابزارهای بقا ازنخستین همواقعیت فیزیکی، تابعی از جاذبهعلم به ما کمک میکند تا موخواص شکلات تلخاز تکامل تا مغز از مغز تا کاربرد روباتهای ريز، در مدیریت اینترنت بر جنگبیماری، رساله ای برای سلآنچه واقعیت تصور میکنیم دخالت در ساختار ژنهافیزیک آگاهیرمز و رازهای ارتباط غیر کنقش روزه داری در سالم و جبعد از کرونا دلخوشی بیهوامید درمان کرونا با هماننادیدنی ها واقعی هستندتکامل جریان همیشگی خلقتمنبع هوشیاری کجاست قسمت زیست شناسی کل در جزء فراکتربیت کودکان وظیفه ای مهسرنوشتهوش مصنوعی از عروسک بازی اجزای پر سلولی بدن انسان واکسن کرونا از حقیقت تاتحقیقت آنطور نیست که به نظعامل کلیدی در کنترل کارآخاویار گیاهیاز علم جز اندکی به شما داکشف ارتباط جدیدی از ارتبمرگی وجود نداردبیشتر علم، در نادانسته هآیا ممکن است موش کور بی مدر آسمان هدیه های نادیدنتقلید مرحله ای نسبتا پیشفرایند پیچیده ی خونرسانیرویا تخیل یا واقعیتنقطه ی رسیدن به قلهانگشت نگاری مغز نشان میدنخستین تصویر از سیاهچالهتئوری تکامل در پیشگیری و منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزبان و شناخت حقیقت قسمت دتشنج به صورت اختلال رفتاسرطان کمیت گراییهوش مصنوعی از عروسک تا کماختلالات مخچهوبینار اساتید نورولوژی دحوادث روزگار از جمله ویراستفاده از سلول های بنیاعشق درونی به یگانگی خلقتخطای حسگوشه بیماری اتوزومال رسسمشکلات نخاعیباد غرور و سر پر از نخوت وآیا آگاهی پس از مرگ از بیدرمان های جدید سرطانتلاشی تازه برای گشودن معفضای خالی ای وجود نداردروزهای بد باقی نمیماندنه به اعدامانسان قدیم در شبه جزیره عچرا حیوانات سخن نمی گوینتاثیر کلام در آیات کلام باینکه به خاطرخودت زندگی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمسفرنامه سفر به بم و جنوب تظاهر خوابیده ی مادهشواهدی از دنیسوان(شبه نئهوش احساسیارتباط ماده و انرژییک رژیم غذایی جدید، می توحرکت چرخشی و دائمی کیهاناصول سلامت کمرسایتهای دیگرده روش موفقیتگر جان به جز تو خواهد از خمعجزه ی چشمبحثی جالب درباره محدودیتآیا دلفین ها می تواند از درمان جدید ام استنها مانع در زندگی موارد قانون گذاری و تکاملروشی جدید در درمان قطع نخنوار مغز ترجمه رخدادهای اولین قدم شناخت نقص های خنشانه های گذشته در کیهان تاثیر گیاه خواری بر رشد وایستادن در برابر آزادی بموفقیت هوش مصنوعی در امتسلولهای بنیادی مصنوعی درتغییرات مغز پس از 40 سالگیشاهکار قرنهوش عاطفی رمز آزادگیارزش حقیقی زبان قسمت دومژنها نقشه ایجاد ابزار هوحس و ادراک قسمت نهمبلندی در ذهن ما درک بلندیدی متیل فومارات(زادیوا)(پوشاندن خود از نورمغز و اخلاقبخش بزرگتر کیهان ناشناختآب، زندگی است(قسمت پنجم)درون قفس یا بیرون از آنتو باید نیکان را به دست بقدرت عشقرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ونور درونهمه چیز موج استتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدایی که در ذهن دانشمنمیگرن و روزه داریسندرم سردرد به دلیل افت فجهل مقدسشباهت زیاد بین سلول هاي عهیچ اندر هیچاز آغاز خلقت تا نگاه انساکمی زاویه ی دیدت را عوض کحس و ادراک قسمت بیست و یکبه خوبی های دیگران فکرکنپیوندهای پیچیده با تغییردانش بی نهایتمغز به تنهایی برای فرهنگ برای بقا به جایی فراتر ازآزمون ذهنی گربه شرودینگردرک عمیق در حیواناتتومورها و التهاب مغزی عالبخند بزن شاید صبح فردا زرجزخوانی هایی که امروز بچیز جدید را بپذیرهمکاری یا رقابتتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانما از اینجا نخواهیم رفتسیاهچاله ی منفرد یا سیاههز ذره، یک دنیاستجهان کنونی و مغز بزرگتریصرع و درمان های آناز تکینگی تا مغز از مغز تکوچک شدن مغز از نئاندرتاحس و ادراک- قسمت بیست و پبی هیچ می ایی و بی هیچ میرپارادوکس ها در علمداروهای تغییر دهنده ی سیمغزتان را در جوانی سیم کشبرخی بیماری ها که در آن بآغاز مبهم آفرینشدرس گرفتن از شکست هاچگونه به سطح بالایی از هوتوکل بر خدامن و وجود توهمیزمان و گذر آن سریع استهنر رها شدن از وابستگیتاریکی خواهد ترسیدابزار بقای موجود زنده از سکته ی چشمیوقتی ریشه ها عمیقند از چیجهش های ژنتیکی مفید در ساطیف انسفالیت، گیلن باره از تکینگی تا مغز از مغز تکپسول ژری لاکتخواب زمستانی سلول های سرمحل درک احساسات روحانیبیماری آلزایمر، استیل کوپرسشداروی جدید برای ای ال اسفلج بل، فلجی ترسناک که آنذهن خالی از شلوغی افکارنقش ژنتیک در درمان اختلابرطرف کردن خشونت را از خاالکترودهای کاشتنینگاه دوبارهتکلم در گیاهانمنابع انرژی از نفت و گاز زندگی در سیاهچالهساختار شبکه های مغزی ثابهوش مصنوعی از عروسک بازی ترقی واقعی یا شعار ترقیابزارهای بقای موجود زندهواقعیت چند سویهجاذبه و نقش آن در شکلگیریعلم بدون توقفخواص شگفت هویجاز تکامل تا مغز، از مغز تکاش شرف اجباری بود یا حتیمدیریت اضطراب، از مهمتریبیمارستان هوش مصنوعیآنچه حس می کنیم، نتیجه ی در موج، راز خلقت نهفته اسفیزیکدانان ماشینی برای ترمز گشایی از اتصالات مغزنقش رژیم غذایی بر رشد و اتفکر قبل از کارامیدهای جدید برای بازیابنادیدنی ها بیشتر از دیدنتکامل داروینی هنوز در حامنبع هوشیاری کجاست قسمت زیست شناسی باور حقیقت یا ترجمه فعالیت های عضله به سریع دویدن مهم نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی اجزایی ناشناخته در شکل گواکسن کرونا ساخته شده توحقیقت افرادعادت همیشه خوب نیستخار و گلازدواج های بین گونه ای، رکشف جمجمه ای درکوه ایرهومراقب خودتون و خانواده هبا همه مهربان باشآیا ما کالا هستیمدر آستانه ی موج پنجم کوویتقلید از روی طبیعتفرایند تکامل و دشواری هارویا حقی از طرف خدانقطه ای بود و دگر هیچ نبوانتقال ماده و انرژینخستین روبات های زنده ی جتئوری جدید، ویران کردن گای همه ی وجود منمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزبان و شناخت حقیقت قسمت ستشنج عدم توازن بین نورون سرعت فکر کردن چگونه استهوش مصنوعی از عروسک تا کماختلالات حرکتی در انسانوجود قبل از ناظر هوشمندحکمت الهی در پس همه چیزاستیفن هاوکینگ در مورد هعشق، شلوغ کردن نیستخطر آلودگی هواگوشت خواری یا گیاه خواریمشکلات بین دو همسر و برخیبار مغز بر دو استخوانآیا امکان بازسازی اندامهدرمان های رایج ام استلاشی جدید در درمان ام اسقفس دور خود را بشکنروزهای سختنه به اعدامانسان میوه ی تکاملچرا حجم مغز گونه انسان درتاثیر کپسول نوروهرب بر ناینکه خانواده ات سالم بامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسفرنامه سفر به بم و جنوب تظاهری از ماده است که بیدشیر و دوغ بادامهوش بشری تهدید برای بشریارتباط متقابل با همه ی حییکی از علل محدودیت مغز امحس متفاوتاضطراب و ترسدهن، بزرگترین سرمایهگرفتار محدودیت ها و ابعامعجزه ی علمبحثی در مورد نقش ویتامين آیا دلفین ها میتوانند بادرمان جدید ای ال اس، توفرتنها در برابر جهانقانون جنگلروشی جدید در درمان نابیننوار مغز در فراموشی هااولین مورد PML به دنبال تکنشانه های پروردگار در جهتاثیر گیاه خواری بر رشد واکنون را با همه ی نقص هایموفقیت در تفکر استسلام تا روشناییتغییرات آب و هوایی که به شاهکار شش گوشهوشمندی کیهانارزش حقیقی زبان قسمت سومژنها ، مغز و ارادهحس و ادراک قسمت چهارمبلوغ چیستدین اجباریپیموزایدمغز و اخلاقبخش دیگری در وجود انسان هآتاکسیدرون و بیرون، جدای از هم تو برای خزیدن خلق نشده ایقسم به فقررژیم غذایی سالم و ضد التهنوروفیبروماتوزهمه چیز و هیچ چیزتاثیر درجه حرارت بر عملکابتذال با شعار دینمیگرن سردردی ژنتیکی که بسوی ما آید نداها را صداجهان فراکتالشجاعت و ترسهیچگاه از فشار و شکست نتراز انفجار بزرگ تا انفجار کمالگرایی دشمن پیشرفتحس و ادراک قسمت بیست و دوبه خودت مغرور نشوپیوندی که فراتر از امکاندانشمندان موفق به بازگردمغز بیش از آنچه تصور میشوبرای تمدن سازی، باید در بآزادی در چیستدرگیری قلب در بیماری ویرتومورهای نخاعیلحظات خوش با کودکانرحم مصنوعیچیزی منتظر شناخته شدنهمانند سازی در انسانتاثیر رو ح و روان بر جسمابزار بقا از نخستین همانما اشیا را آنطور که هستندسیاهچاله ی تولید کنندههزینه ای که برای اندیشیدجهان کاملی در اطراف ما پرضایعه ی شبکه لومبوساکرالاز تکینگی تا مغز از مغز تکوچکی قلبحس و ادراک- قسمت شصت و چهبی ذهن و بی روحپاسخ گیاهان در زمان خوردداروهای ضد بیماری ام اس ومغزتان را در جوانی سیمکشبرخی بیماری های خاص که بدإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَدست و پا زدن در سایه؟چگونه باغبانی باعث کاهش توپیراماتمن کسی در ناکسی دریافتم زمان و صبرهنر، پر کردن است نه فحش دتاریخ همه چیز را ثبت کردهابزار بقای موجود زنده از هوموارکتوس ها ممکن است دتاریخ، اصیل نیست و ساخته ابزار بقای موجود زنده از وقتی شروع به بیدار شدن میجهش های ژنتیکی غیر تصادفطبیعت موجی جهاناز تکینگی تا مغز از مغز تکامپیوتر سایبورگخواب سالم عامل سلامتیمحل درک احساسات روحانی دبیماری الزایمرپرسش و چستجو همیشه باقی اداروی جدید برای دیابتفلج خوابذهن سالمنقش گرمایش آب و هوا در همبزرگ فکر کنالگو نداشتیمنگاهی بر قدرت بینایی دراتکنولوژی های جدید و حالتمنابع انرژی از نفت و گاز زندگی زمینی امروز بیش از سادیسم یا لذت از آزار دادهوش مصنوعی از عروسک بازی تروس جریان انرژیابزارهای بقای از نخستین واقعیت چیستجبران از دست رفته هاعلم در حال توسعهخواص عجیب لوبیااز تکامل تا مغز، از مغز تکتاب گران و پرهزینه شد ولمداخله ی زیانبار انسانبیندیشآنها نمیخواهند دیگران رادر میان تاریکی و روشناییفال نیکورمز پیشرفت تواضع است نه طنقش رژیم غذایی در رشد و اتفکر ترکیبی در هوش مصنوعامیدوار باش حتی اگر همه چنادانی در قرن بیست و یکم،تکامل داروینی هنوز در حامنبع هوشیاری کجاست قسمت زیست، مرز افق رویداد هستترجمه ی فعالیت های عضله بسریعترین کامپیوتر موجودهوش مصنوعی از عروسک بازی احیای بینایی نسبی یک بیمواکسن آلزایمرحقیقت انسانعادت کن از بالا نگاه کنیخارق العاده و استثنایی بکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمراحل ارتقای پله پله کیهبا هوش مصنوعی خودکار روبآیا ما تنها موجودات زنده در برابر حقایق جدیدتقلید از طبیعتفرایند حذف برخی اجزای مغرویاها از مغز است یا ناخونقطه بی بازگشتانتروپی و هوشیارینرمش های مفید برای درد زاتا 20 سال آینده مغز شما به ای آنکه نامش درمان و یادشمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزبان جانسوزتشویق خواندن به کودکانسطح آگاهی، رخدادهای زندگهوش مصنوعی به کمک هوش طبیاختلالات صحبت کردن در انوراپامیل در بارداریحافظه میتواند بزرگترین داستیفن هاوکینگ در تفسیر عصب حقوق نورولووخطر حقیقی، خود انسان استگیلگمش باستانی کیستمشکلات روانپزشکی پس از سبار بزرگ ایستادن بر دو پاآیا انسان با مغز بزرگش اخدرمان های علامتی در ام استمایل زیاد به خوردن بستنقفس ذهنروزهای سخت میگذردنه بدبخت بلکه نادانانسان ها می توانند میدان چرا خشونت و تعصبتاثیر کپسول نوروهرب بر تاین، فقط راه توستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسفرنامه سفر به بم و جنوب تعویض دارو در تشنجشیشه ی بازالتی و سیلیکونهوش در طبیعتارتباط چاقی و کاهش قدرت بیافته های نوین علوم پرده حس چشایی و بویاییاطلاع رسانی اینترنتیدو ویژگی انتزاع و قدرت تجگریه ی ابر، رمز طراوت باغمعجزه ی علم در کنترل کرونبحثی در مورد نقش کلسیم و آیا دست مصنوعی به زودی قادرمان جدید سرطانتنهاییقانون جنگلروشی جدید در درمان سکته منوار مغز در تشخیص بیماری اولین مورد پیوند سر در اننشانه های بیداری روحیتاثیر گیاه خواری بر رشد واکوییفلکسمولکول ضد پیریسلاح و راهزنیتغییرات تکاملی سر انسان شاید گوشی و چشمی، آماده شهوشمندسازی زندان هاارزش خود را چگونه میشناسژنهای مشترک بین انسان و وحس و ادراک قسمت نوزدهمبلعیدن ستاره توسط سیاهچادین، اجباری نیستپیموزایدمغز و سیر تکامل ان دلیلی بخشیدن دیگران یعنی آرامشآتاکسی فریدریشدرون آشفته ی تو و ظاهر خنتو تغییر و تحولیقضاوت ممنوعرژیم غذایی ضد التهابینورون هاي مصنوعی می توانهمه چیز کهنه میشودتاثیر درجه حرارت بر عملکابداع دی ان ای بزرگترین دمیگرن شدید قابل درمان اسسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان قابل مشاهده بخش کوچشرکت نورالینک ویدیویی ازهیپرپاراتیروئیدیسماز بار خود بکاه تا پرواز کمردردحس و ادراک قسمت بیست و سوبه خودت نگاه کنپیوستگی همه ی اجزای جهاندانشمندان نورون مصنوعی سمغز باستانی، هنوز نقش هابرای خودآگاه بودن تو بایآزادی عقیده، آرمانی که تدرگیری مغز در بیماری کویتومورهای ستون فقراتلرزش ناشی از اسیب به عصبرحم مصنوعیچیزی خارج از مغزهای ما نیهمجوشی هسته ای، انرژِی بتاثیر روده بر مغزابزار بقا از نخستین همانما به جهان های متفاوت خودسیاهچاله، سیاه خالص یا پهزینه سنگین انسان در ازاجهان پیوستهضایعه ی عروقی مخچهاز تکینگی تا مغز از مغز تکوچکترین چیز یک معجزه اسحسن یوسف باغچه ی منبی سوادی در قرن 21پختگی پس از چهل سالگي به داروهای ضد تشنج با توضیح مغط یک گیرنده استبرخی توجهات در ببمار پارافت فشار خون ناگهانی در ودست کردن در گوشچگونه تکامل مغزهای کنونیتوانایی مغز و دیگر اجزای من پر از تلخیمزمان واقعیت است یا توهمسال 2025 سال بین المللی علمهورمون شیرساز یا پرولاکتتازه های اسکیزوفرنی(جنوابزار بقای موجود زنده از ویتنام نوعی کرونا ویروس جهش های بیماری زا، معمولطبیعت بر اساس هماهنگیاز تکینگی تا مغز از مغز تکانال یوتیوب دکتر سلمان خواب سالم عامل سلامتی و یمحدودیت چقدر موثر استبیماری ای شبیه آلزایمر و پرسشگری نامحدودداروی جدید ضد فشار خونفلج خواب چیستذهت را روی چیزهای مفید متنقش پیش زمینه ها و اراده بزرگ شدن مغز محدود به دورالگو و عادت را بشکن و در انگاهی بر توانایی اجزاي بتکنولوژی و پیشرفتمنابع انرژی از نفت و گاز زندگی زودگذرسازگاری با محیط بین اجزاهوش مصنوعی از عروسک بازی تری فلوپرازینابزارهای دفاعی و بقای موواقعیت چیستجدا کردن ناخالصی هاعلم راهی برای اندیشیدن اخود جسم و یا تصویراز تکامل تا مغز، از مغز تکتاب زیست شناسی باورمدارک ژنتیکی چگونه انسانبیهوش کردن در جراحی و بیمآنژیوگرافی از مغزدر مانهای کمر دردفاکسیبترمز امید، بی نیازی از مردنقش زنجبیل در جلوگیری از تفکر خلا ق در برابر توهم امیدوارینازوکلسینتکامل داروینی هنوز در حامنبع هوشیاری کجاست قسمت زاویه نگاه ها یکسان نیستترجمه ای ابتدایی از اسراسرکه انگبین عسلی مفید برهوش مصنوعی از عروسک بازی احیای بینایی نسبی یک بیمواکسن ایرانی کرونا تولیدحقیقت اشیاعادت کن خوب حرف بزنیخبر مهم تلسکوپ هابلکشیدن مادی روشی برای جلومرز مرگ و زندگی کجاستبا هر چیزی که نفس می کشد مآیا مصرف مولتی ویتامین هدر جراحی کمر عجله نکنیدتقویت مغز با ورزشفراتر از دیوارهای باوررویاهای پر رمز و حیرتی درنقطه، وجود است یا فاصلهانتظار گذر تندباد؟نرمش های مفید در سرگیجهتا بحر یفعل ما یشاای جان جان بی تن مرومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزبان ریشه هایی شناختی استشخیص ژنتیکی آتروفی های سعی کن به حدی محدود نشویهوش مصنوعی به شناسایی کااختلالات عضلانی ژنتیکورزش هوازی مرتب خیلی به قحافظه های کاذباستخوان های کشف شده، ممکعصب سیاتیکخطر را بپذیرگیاه بی عقل به سوی نور میمشکلات روانپزشکی در عقب بار سنین ابزار هوشمندی اآیا انسان در آستانه ی انقدرمان ژنتیکی برای نوآوریتمایز یا کشف یگانگیقفس را بشکنروش مقابله مغز با محدودینه جنگ و نه خونریزیانسان یک کتابخانه استچرا در مغز انسان، فرورفتتاثیر کپسول نوروهرب بر ساینترنت بدون فیلتر ماهوامنبع هوشیاری در کجاست؟ قسفری به آغاز کیهانتعیین پیش آگهی آسیب به عصشکل های متفاوت پروتئین ههوش عاطفی قسمت 11ارتباط هوش ساختار مغز و ژیاد گرفتن مداومحس و ادراک (قسمت اول )اطلاعات حسی ما از جهان، چدو بیماری روانی خود بزرگ گربه شرودینگر و تاثیر مشمعجزه در هر لحظه زندگیبحثی در مورد حقیقت فضا و آیا رژیم غذایی گیاهی سلادرمان جدید سرطانتنهایی رمز نوآوری استقانونمندی و محدودیت عالمريتوکسيمب در درمان ام اسنوار مغزی روشی مهم در تشخاولین هیبرید بین انسان و نظام مثبت زندگیتاثیر گیاهخواری بر رشد و اکسی توسین و تکامل پیش امولتیپل اسکلروز در زنان سلسله مباحث هوش مصنوعیتغذیه بر ژنها تاثیر داردشاید درست نباشدهوشیاری و وجوداز فرد ایستا و متعصب بگذرژنهای هوش ، کدامندحس و ادراک قسمت هفتمبنی عباس، ننگی بر تاریخدیوار همه اش توهم بودپیچیدگی های مغزمگسمغز کوانتومیبخشش، عقلانی یا غیر عاقلآتاکسی مخچه ای خودایمندروغ نگو به خصوص به خودتتو جهانی هستی که خودش را قطار پیشرفترژیم غذایی ضد دردنورون های ردیاب حافظههمه چیز در زمان مناسبتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار هوش در حال ارتقا ازمیاستنی گراویس بدون آنتیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان موازی و حجاب هاشربت رب انارهاوکينگ پیش از مرگش رسالاز بحث های کنونی در ویروسکمردرد ناشی از تنگی کاناحس و ادراک قسمت بیستمبه دنبال رستگاری باشپیام های ناشناخته بر مغز دانشمندان یک فرضیه رادیکمغز برای فراموشی بیشتر کبرای رشد، باید از مسیر خطآزار حقیقیدرگیری مغز در بیماران مبتوهم فضای خالیلرزش دست ها و گردن و سر ETرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرچیزی شبیه نور تو نیستهمدلی و هوش عاطفیتاثیر روزه داری بر سلامت ابزار بقا از نخستین همانما با کمک مغز خود مختاريمسیاره ی ابلهانهزاران سال چشم های بینا وجهان پیوستهضایعات در عصب زیر زبانیاز تکینگی تا مغز از مغز تکووید نوزده و خطر بیماری حساسیت روانی متفاوتماده ی خالیبی شرمیپدیده خاموش روشن در پارکداروی فامپیریدین یا نورلنفرت، اسیب به خود استبرخی توصیه ها برای واکسیافت هوشیاری به دنبال کاهدست آسمانچگونه جمعیت های بزرگ شکل توانایی یک فرد، برای تغیمن بی من، بهتر یاد میگیرمزمان پلانک