دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ابزار بقای موجود زنده از نخستین هماند سازها تا مغز، از مغز تا کرونا قسمت پنجم

ابزار بقای موجود زنده از نخستین همانند سازها تا مغز، از مغز تا ابزارهای دفاعی ویروس کرونا(قسمت پنجم)
در قسمت های قبل، در مورد روش های هجومی عامل بیماری زا از جمله ویروس کرونا و روش های دفاعی سیستم ایمنی میزبان صحبت شد. نزاعی شدید و پایاپای که هر کنش از طرف یکی، واکنشی را از طرف دیگری سبب میشود. در این نزاع، هرگز اندازه کوچک یا قدرت های اندک موجود زنده، سبب نمیشود حتما شکست بخورد؛ حتی ناتوان ترین موجودات، با استفاده از روش های پیچیده ای، می توانند از دست سیستم ایمنی میزبان بگریزند.

در این مبارزه شدید و پیچیده لازم نیست به دنبال عوامل و دست های خیلی مرموز بگردیم زیرا خشن ترین و خودخواهانه ترین عامل پشت پرده، همان ساختمان ژنتیکی است که در ریزترین اجزای دارای حیات، وجود دارد.
سیستم ایمنی قدرتمند، فاکتوری بسیار مهم در مواجهه با عوامل بیماری زا است. اجزای متعدد موجود در سیستم ایمنی بدن- همانطور که در قسمت گذشته بیان شد- سیستمی بسیار دقیق و حساب شده را مانند یک پازل، درست می کند و مانند آبشاری از واکنش ها رخ میدهد.
آیا سیستم ایمنی بدن ما میتواند خودبخود ایجاد شده باشد؟!
پیدایش یک ذره پروتئینی ساده مانند هموگلوبین، به صورت خودبخودی ممکن نیست؛ چه برسد به سیستم گسترده و دقیق ایمنی. پیدایش غیر تصادفی و برنامه ریزی شده نیازمند موثری هدف گذار و قانون مند در پس آن است و این موثر، در حقیقت علت ایجاد اجزای عالم مادی از جمله اجزای سیستم ایمنی است. سلسله علل ایجاد کننده عالم مادی، از کیهان ما فراتر می رود.
(اگر فرض کنیم آغاز پیدایش حیات، با ساده ترین پروتئین های خودنسخه بردار بوده و نیز فرض بگیریم این پروتئین ها بسیار ساده و از زنجیره ای- که حاوی 32 اسید آمینه است- تشکیل شده است، چون ما برای تشکیل این زنجیره، بیست نوع اسید آمینه داریم تعداد حالات ممکن، تقریبا برابر با 4.3*41^10 است یعنی تقریبا چهار و 41 صفر جلوی آن!
این عدد بسیار بزرگ و احتمال تحقق آن، بسیار اندک است. در واقع همین موضوع باعث شده است دکتر داوکینز در نوشتن کتاب ساعت ساز نابینا دست به گریبان فرضیه های غیر واقعی سبک، گردد و در تلاشی نافرجام یک بار تعداد صفرها را کم کند و بار دیگر در طرف دیگر معادله تعداد صفرها را زیاد نماید و به همین ترتیب، بسیاری از ملحدان نیز با روشی غیرعلمی و به صورت تصادفی و بر اساس فرضیه های خیالی ده ها صفر را از این طرف، کم می کنند و ده ها صفر را به طرف دیگر اضافه می کنند تا شاید در نهایت به عددی قابل قبول برسند که تحقق آن در چارچوب زمانی سیاره زمین- که در بهترین حالت حدود یک میلیارد سال، برآورد میشود- امکان پذیر باشد!!
اکنون فرض کنیم اولین معجزه، به وقوع پیوسته است و اسیدهای آمینه ای بر روی زمین در شرایط استثنایی مناسب برای پیدایش یا رسیدن آن تشکیل شده است. به علاوه این اسیدها در موقعیت مناسبی قرار گرفته اند؛ به گونه ای که بر روی زمین در طول یک میلیارد سال در هر ثانیه یک آزمون برای ایجاد پروتئین خود نسخه بردار امکان پذیر باشد.
تعداد آزمون های قابل انجام تقریبا برابر خواهد بود با 31،449،600،000،000،000 یا تقریبا 16^10*3 !
اگر این عدد را از تعداد کل آزمون های قابل انجام کم کنیم می فهمیم که ما به تعداد 41^10*3.9 آزمون دیگر نیاز داریم که رخداد مورد نظر، امکان پذیر شود اگر برای رویداد هر آزمون، یک ثانیه درنظربگیریم در طول یک میلیارد سال، تقریبا روی عدد اولیه، تاثیری ندارد.
اگر بخواهیم مدت زمان لازم برای تحقق این آزمون ها را در نظر بگیریم و هر آزمون در یک ثانیه رخ دهد، مدت زمان لازم برای وقوع این آزمون ها 41^10*4 ثانیه یعنی تقریبا 10 به توان سی و چهار سال خواهد بود. این رقم بسیار بزرگ است و از عمر زمین و حتی از عمر همه کیهان نیز بسیار بیشتر است.
عمر زمین، عددی است که جلوی آن تنها نه صفر قرار میگیرد یعنی حدود 4.6 میلیارد سال. عمر کیهان هم عددی با ده رقم جلوی آن است و حدود 13.7 میلیارد سال برآورد میشود.
اگر به روش دیگری محاسبه کنیم یعنی ببینیم که در هر ثانیه از یک میلیارد سال، چند آزمون، لازم است تا در چهارچوب احتمالات به نتیجه ی قابل قبول برسیم، باید تعداد رویدادهای لازم را بر زمان لازم یعنی یک میلیارد سال تقسیم کنیم نتیجه نزدیک به 25^10 خواهد بود به عبارت دیگر ما نیاز داریم در طی عمر زمین در هر ثانیه به تعداد 25^10 آزمون ممکن بر مواد اولیه، روی داده باشد تا این خواسته، جامه ی عمل بپوشد و به تشکیل اولین سلول زنده برسیم.

این رقم بسیار تخیلی است؛ چه برسد به اینکه بدانیم احتمال وجود اسید آمینه ی کافی روی زمین، بسیار اندک است واینکه بدانیم اسیدهای آمینه، خود دارای دو نوع است: چپ گرد و راست گرد و پروتئین هایی که در ترکیب حیات، مشارکت می کنند فقط از اسید آمینه های چپ گرد، به وجود می آیند!!)(احمد الحسن- کتاب توهم بی خدایی ص 76-77-78)

همچنین اشکالات دانشمندان، روی ثابت کیهانی جهان ما، باعث مطرح شدن نظریه جهان های موازی شد. ( نظریه چند جهانی- همانطور که گذشت- برای پاسخی بر اشکال ثابت کیهانی ثبت شده، به اندازه ای- که اجازه دهد ماده و کیهان ما تشکیل شود- به کار گرفته شد، با این حال وجود تعداد زیادی از کیهان ها تعداد فراوانی از احتمالات را فراهم می سازد و در آن زمان، شگفت انگیز نیست که یکی از این احتمالات، کیهانی باشد که درآن زندگی می کنیم

و ضعف این راه حل را براي اشکال محاسبه ثابت کیهانی بیان کردیم. اگر همه جهان های متعدد، با نوسانات کوانتومی فضا و از ذرات اولیه- مانند آن چیزهایی که کیهان ما از آن آغاز شده است- شروع شده باشد، در آن زمان میتوان گفت در مجموع، برای علت یابی و محاسبه ثابت کیهانی در کیهان ما صلاحیت دارد، اما اگر هر کیهان از کیهان هاي متعدد به صورت مختلفی آغاز شده باشد که با سطح آن کیهان، متناسب است مثلا اینطور به نظر برسد که از چیزی کاملا متفاوت با ذرات نیرو یا ماده، آغاز شده است در آن زمان، این کیهان ها در مجموع، برای تفسیر ثابت کیهانی، شایسته نیست زیرا مجموعه واحد و صادر شده از اصلی مشترک به صورت مستقيم نیست...
📚 كتاب وهم الالحاد- فصل ششم ص 555 )
(ماده تاریک
دردهه سوم قرن بیستم رصدهای ثبت شده کهکشان ها در برخی خوشه های کهشانی حاکی از آن بود که با سرعتی بیشتر از آنچه نیروی جاذبه ی آن خوشه های کیهانی، اجازه می دهند در حرکت می باشند یعنی هر چند این کهکشانها با سرعتی بیش از سرعت گریز حرکت می کنند ولی باز هم در مدار خود، بر جای مانده اند یعنی در آنجا نیروی جاذبه ای در کار است که مانع گریز آنها شده است یا آنها را به حرکت با این سرعت وامیدارد . ... کیهان شناسان از مشاهدات خود به این نتیجه رسیدند که نیروی جاذبه ای در هستی وجود دارد که منشا آن، شناخته شده نیست. برخی ستاره شناسان، آن را ماده تاریک نامیده اند.
این ماده، برهمکنش عادی با ماده معمولی ندارد و یا کنش و واکنش آن به قدری ضعیف است که قابل مشاهده نمی باشد ولی بر ماده ی معمولی، از طریق جاذبه ای که ایجاد میکند اثر میگذارد.)(احمد الحسن- توهم بی خدایی- ص486)
ثبت ثابت کیهانی، به صورت دقیق، با ابهامات زیادی از طرف دانشمندان مواجه شده است و عدم امکان ثبت دقیق این ثابت، سبب شده است نیرو و عاملی فراتر از عالم ماده را به عنوان کششی غیرهمسو با گرانش های رایج کیهان در نظر بگیرند. همچنین مشاهداتی در مورد برهمکنش غیرمعمول ماده ای با ماده مرسوم دنیای ما آنها را به سوی ماده ای ناشناس به نام ماده تاریک کشانده است. این مشاهدات، نهایتا به مطرح شدن نظریه جهان های موازی از طرف دانشمندانی مانند میچیو کاکو(دانشمند آمریکایی-ژاپنی)منجر شده است.

جهانی موازی با جهان کنونی ما، که نقش علت همه جانبه هر ذره در جهان ماست و چون در جهانی متفاوت از جهان مادی ماست، کشف قوانین آن، به سادگی ممکن نیست مگر آنکه به درون آن مجموعه برویم. عبور از جهان مادی به سوی آن جهان ملکوتی، ما را وارد محیطی میکند که به عنوان تجلی بالاتر و نورانی تر عالم مادی- هر آن که از جهان مادی قطع شود- چیزی از ماده، باقی نمی ماند.

یعنی ارتباط جهان های موازی با جهان ما ارتباط دو جهان موجود- که بر هم تاثیر می گذارند و مانند حباب های در حال جوشش درون ظرف آب جوش هستند- نمی باشد بلکه جهان موازی با جهان ما، وجود جهان مادی ما هم هست و جهان مادی ما عدمی است که وجود آن، وابسته به جهان موازی است نه اینکه دو وجود در کنار هم باشند.
(چندجهانی و هستی ازعدم
قبلا دیدیم که محاسبه ثابت کيهاني و تفسیر آن، نیازمند فرض چند جهانی است

ولی تعدد کیهان ها، دری را براي اين استدلال می گشاید که می گوید آن پایه و اساسی که تفسیر هستی از بي چیزی و عدم، بر ضد آن تاکید میکند، نوسانات کمی(کوانتومي) خلأ است

و با فرض چند جهانی و با تاثیراتی که از هستي ها عبور می کند، تفسیر این نوسانات، ممکن شده است و این، منطقی تر و عقلانی تر از بي علتی اي است که مکانيک کوانتومی بنا می سازد.

و به این ترتيب این فرضیه که چیزی از بی چیزی و عدم، ایجاد شود، از اساس، منهدم ميشود و چیزی از بي چیزی و عدم، اصلا وجود ندارد .

علاوه بر این، پیش از هر چیز، فضایی هر چند بسیار کوچک، باید برای آن وجود داشته باشد؛ تا در این فضا نوسانات کوانتومی خلأ، یافت شود.

کسانی- که محاسبه ثابت کيهاني را با مساله چندجهانی تفسیر می کنند- اینطور فرض می کنند که همه این هستی ها در یک سطح هستند و این هستي ها همه اش به اصلی واحد، باز می گردد یا آنطور که همیشه آن را تصور می کنند مانند حباب هايي است كه از دیگ در حال جوشیدن بیرون می زند !

و ما می توانیم تصور کنیم- و این اعتقاد ما هم هست- که هستی ها متعدد است ولي در سطوحی مختلف، متعدد هستند و برخی از این سطوح از برخی سطوح دیگر منشأ می گیرد
بله پائین ترین سطح، از هستی ای با سطح بالاتر از آن منشأ مي گیرد و این هستی ها برخيشان بر برخی دیگر، تاثیر می گذارند.

و بر حسب این فرضیه، می توانیم ظهور نوسانات کوانتومی در خلا را در مورد هستی خودمان، علت یابی کنیم ولی نمی توانیم محاسبه و ثبت ثابت کيهاني را علت یابی کنيم مگر آنکه کسي وجود داشته باشد که برای محاسبه آن، اقدام کند و او هدفش ایجاد هستی باشد و به این ترتیب وجود خدایی- که خواستش ایجاد ماست- مشخص می گردد.

و از نظر علمی چیزی وجود ندارد تا این فرضيه را ترجیح دهد که هستی هاي متعدد در یک سطح واحدی است و علیه نظری باشد که ما فرض کرديم که این هستی ها در سطح واحدی نیستند.

بلکه شايد نوسانات کوانتومی در فضا، این فرض را ارجح بداند که هستی ها در سطوح مختلف هستند زیرا این مقادیر، نمادی از ذرات اولیه ای هستند که هستی ما از آنها صادر شده است.

پس وقتی مقادير و ذرات از تاثیر هستی دیگری باشد، تاکید می شود ناشی از تاثیر هستی ای هست که هستی ما از آن صادر شده است.

و این، تایید می کند که هستی های متعدد در یک سطح و از یک اصل نیستند بلکه در سطوح مختلفی هستند و برخی از آنها از برخی دیگر منشأ مي گيرد و هر هستی، محل صدوري دارد که از هستی های دیگر، متفاوت است و به این ترتیب هر هستی، شؤون آفرینش و وجود و ترکیبی دارد که مختلف است و این، هستی های متعدد را برای علت یابی ثبت ثابت کيهاني ناشايست می کند

و به عنوان نمونه، برای روشن شدن مطلب:

اگر همه هستی های متعدد با نوسانات کوانتومی فضا و ذرات اوليه- مانند آنهایی که هستی ما از آنها آغاز شده است- شروع شده بود در آن زمان می شد گفت هستی های متعدد با همه مجموعه اش برای علت یابی ثبت ثابت کيهاني در هستی ما کافی است اما اگر همه هستی از هستی های متعدد به صورتی متفاوت- که متناسب با سطح آن است- آغاز شده باشد، مانند این که مثلا از چیزی کاملا متفاوت از ذرات نیرو یا ماده تشکیل شده باشد در آن وقت، این هستی ها همه شان برای تفسیر ثبت ثابت کيهاني، مناسب نیست زیرا مجموعه واحدی- که مستقیما از اصلی مشترک تشکیل شده باشد- نیستند
https://www.amazon.com/The-Atheism-Delusion-Arabic-Edition/dp/1494714507
ملاحظه: بین آنچه قايم آل محمد ع احمد الحسن، درباره تعدد هستی ها می گوید و دیگر مطالب درباره آنها، مقایسه کنید! عبدالله محمدی)

این جهان بالاتر، مسلط و نورانی تر و دارای وجود بیشتر نسبت به اجزای کیهان ماست و از این رو می تواند با تجلی در جهان مادی و تحت شرایط و ظرف های عالم مادی، درخشش آن، متفاوت شود. قدرت تاثیر گذاری این جهان موازی و بالاتر بر اجزای عالم ماده به خصوص اجزای بنیادی عالم ماده زنده، مانند ژن ها(حروف زبان حیات) و سیستم ایمنی بدن- که طبق پژوهش های انجام شده، تنظیم کننده حیاتی ترین فعالیت های بدن انسان مانند سیستم خودکار قلب است- قابل انکار نخواهد بود.

در این مورد نقش نگاه و مشاهدات انسان بر رفتار ذرات کوانتومی کیهان، قابل بررسی و بیان است و توسط آزمون های بسیاری در فیزیک کوانتومی مورد پژوهش قرار گرفته و اثبات شده است.(به آزمایش دو شکاف یانگ و جان ویلر یا آزمون ذهنی گربه شرودینگر مراجعه شود.)
تاثیر روح و بعد فرامادی، بر جسم ما قابل انکارنیست.
از نکات مهمی- که امروزه در مورد تقویت سیستم ایمنی مورد تاکید است- آرامش روحی و دوری از استرس ها و تنش هاست. این حالت را در بروز یک تبخال ساده به دنبال استرس روحی، به خوبی میتوان حس کرد: ویروس تبخال در بدن به صورت غیر فعال، باقی میماند یعنی سیستم ایمنی بدن ما مانع از فعال شدن ویروس آرام و ساکت درون بدن میشود ولی ویروس به صورت نهفته یا بگوییم به صورت موجودی مرده می ماند تا وقتی فشار سیستم ایمنی از روی آن، برداشته شود و در این زمان، دوباره می تواند در درون بدن موجود زنده فعال شود و خود را به صورت تبخال نشان دهد.
و در اینجا شاید آنچه بر سیستم ایمنی بدن ما تاثیر می گذارد تاثیر روحانی ای است که از نوع نگاه مثبت ما ناشی میشود. توصیه میشود به مباحث مربوط به تاثیر نگاه بر کیهان تحت عنوان آیا ما جهان را مشاهده می کنیم یا آن را با مشاهده خود می آفرینیم در فصل ششم کتاب توهم بی خدایی نوشته سید احمد الحسن، یمانی موعود و فرستاده امام زمان مراجعه شود.(ص 447 ترجمه فارسی)

با استفاده از تکنیک های تسلط ذهن و تفکر و عبادت و تامل در شگفتی های هستی و مهم تر از همه معرفت و شناخت و ارتقا در نردبان انسانیت، میتوان بر بسیاری از قدرت های مادی تسلط یافت و آنها را زیر قدرت خود گرفت و این نیازمند کاری حکیمانه و عالمانه و معرفتی است و با شعر و شعار و لعن و نفرین، محقق نمی شود
برخی توصیه ها برای تقویت سیستم ایمنی، از زبان استاد و دانشمند گرامی استاد عبدالله محمدی، در اینجا آورده میشود:
(سلامتی تو در دست خود توست.
آیا سلامتی برای ما مهم است؟
چند توصیه قابل تامل در مورد تقویت سیستم ایمنی با برخی توضیحات:
اگر خواستید خودتان را از شر کرونا و عفونت های دیگر، حفظ کنید موارد زیر را رعایت کنید:

از هر چیزی که سیستم ایمنی شما را تضعیف یا ناقص می کند خودداری کنید و بعد ازآن، بکوشید در حد توان، سیستم ایمنی خود را تقویت کنید.
(سیستم ایمنی بدن ما نقش مهمی را در تقویت عملکرد سلول های بدن و زدودن عوامل بیماری زا دارد. نقش حیاتی گلبول های سفید و پیش سازهای آنها در حیاتی ترین فعالیت های قلب یعنی سیستم خودکار قلبی مورد بررسی قرار گرفته است و قبلا طی مقاله ای در کانال و شبکه های دکتر سید سلمان فاطمی به آن پرداخته شد.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10217386627280070&id=1305854544
امروز از روی پیش سازهای سلول های گلبول سفید یعنی سلولهای بنیادی تلاش زیادی در جهات تولید سلول های دیگر بدن و حتی ساخت مغز مصنوعی انجام می شود.( این سلول های پایه ای، سلول‌های غیر تمایز یافته ای هستند که می‌توانند به سلول‌های ديگر تبدیل شوند. این سلول ها دو دسته جنيني و بالغ دارند و در دوران جنيني به عنوان پیش ساز بافت های نو و کامل کاربرد دارند. مثلا می‌توانند به سلول استخوان یا سلول ماهیچه یا پوست یا سلول مغزی تبدیل شوند.

این سلول ها را در بالغين، می‌توان از مغز استخوان یا بافت چربی از طریق ليپوساکشن و یا از خون و از طریق آفرزيز جدا ميشود(در افرزيز خون وارد دستگاهی می‌شود و سلول های بنیادی جدا می‌شود و بقیه سلول ها به خون فرد بر می گردند.

این سلول ها را همچنین می‌توان در هنگام تولد نوزاد از بند ناف گرفت. در ایران هم امروزه این سلولها را در هنگام تولد، از خون بند ناف جدا می‌کنند و آن را در بانک خون بند ناف در درجه حرارت خیلی پایین منجمد می‌کنند.)

تنظیم فعالیت سلول های سیستم ایمنی بسیار مهم است. پر کار شدن تنظیم نشده آن، می تواند سلول های سالم بدن را به اشتباه به عنوان عامل بیماری زا بشناسد و آنها را تخریب کند و از سوی دیگر کم کاری آن می تواند منجر به نشناختن عوامل بیماری زا و یا سلول های سرطانی شود. تنظیم بین پرکاری و کم کاری این سیستم بسیار پیچیده، دارای اهمیت بسیار است.

سلول های ایمنی شامل انواع گلبول های سفید و آنتی بادی های تولید شده از آنهاست و به عنوان پایه قدرتمند سازمان دادن دیگر سلول های بدن و حذف سلول های پیر و عوامل مهاجم بیماری زا و سلول های سرطانی عمل می کند.
در حقیقت این سیتم مانند رفتگری است که می کوشد محیط بدن را پاکیزه نگه دارد و در نبود آن یا عملکرد ضعیف آن، بدن به انباشتی از سلول های پیر و عوامل بیماری زا تبدیل می شود.)
از امور اساسی ای- که سیستم ایمنی را ضعیف می کند- موارد زیر است:
1- اضطراب
2- افسردگی
3- تفکر منفی
4- تحت تاثیر قرار گفتن(دلخوری و اندوه)
5- خشم
این امور پنجگانه نقشی منفی در تضعیف سیستم ایمنی دارد، پس بکوشید در اندازه ای که می توانید از آنها خودداری کنید و از هر چیزی- که منجر به این امور منفی میشود و سیستم ایمنی را تضعیف می کند- خودداری کنید زیرا سیستم ایمنی از مهمترین سیستم های حیاتی در بدن است و در حالت ضعیف بودن یا از میان رفتن آن، بدن نمیتواند در برابر میکروب ها و ویروس ها و از جمله ویروس کشنده کرونا مقاومت کند.
این امور پنجگانه مانند اضطراب و افسردگی و تفکر منفی و تحت تاثیر قرارگرفتن و خشم، منجر به افزایش هورمونی به نام کورتیزول می شود و بر بدن تاثیر می کند و سیستم ایمنی را تضعیف می کند و باید بدانیم خشم و تحت تاثیر قرار گفتن برای یک دقیقه، سیستم ایمنی را برای یک ساعت تضعیف میک ند و به این ترتیب هر چه ساعت های خشمگینی و تحت تاثیر بودن، زیادتر شود سیستم ایمنی هم ضعیفتر می گردد.(تجربه ساده آن، زدن ضایعات شبیه تب خال پس از استرس و نگرانی و فشارهای زندگی است. در این مورد به دنبال تنش روحی و تضعیف سیستم ایمنی، ویروس قبلی- که در گذشته بدن فرد را درگیر کرده و به صورت غیر فعال در بدن باقی مانده است- می تواند خودنمایی کند و خود را به صورت تبخال نشان دهد.)

پس از این پنج مورد اجتناب کنید.

و پنج امر مثبت هست که سیستم ایمنی ما را تقویت میکند و آن را سدی قدرتمند در برابر همه میکروب ها و ویروس های مختلف قرار می دهد و سبب می شود، این ریز ذره ها سریع در بدن منتشر نشوند و سیستم تنفسی را تخریب نکنند و شما را به خطر نیندازند.
این پنج مورد عبارتند از:
1- وضو گرفتن در سختی ها و فشارهای روحی با آب سرد و این سنت، سنتی نبوی است که حضرا محمد- صلی الله علیه و آله- به آن توصیه کرده اند.
2- روزه داری: در سه روز متوالی سیستم ایمنی را تقویت میکند. پس کوشش کنند روزها یا برخی روزها را روزه داری کنید. حداقل دوشنه و پنج شنبه را روزه بگیرید.(نقش گرسنگی متناوب به مدت هشت تا شانزده ساعت در بهبود سیستم ایمنی بدن و زدودن سلول های پیر و بیماری زا اخیرا توسط دانشمند ژاپنی برنده جایزه نوبل زیست شناسی بورشینوری یوزومی مورد مطالعه قرارگرفت و به خوبی تایید شد. به لینک زیر در این مورد، مراجعه کنید.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10217192700392019&id=1305854544
3- خواب درست: این مورد باعث فعالیت بهتر و سلامت عقلی می شود و حافظه را در انسان تقویت می کند. طی خواب سالم، حافظه کوتاه مدت به حافظه رسوخ یافته طولانی مدت تبدیل می شود.

4- خوردن غذای سالم: زیرا در رشد عقل درونی از طریق عقل دوم- که دستگاه گوارش است- دخالت دارد. من وقتی باکتری های موجود در معده و دستگاه گوارش را به شکل فیزیولوژیک تقویت کنم، از دستگاه ایمنی موجود در بدن خود محافظت می کنم.

(سیستم عصبی خودکار دستگاه گوارش که در قالب شبکه های عصبی سمپاتیک و پاراسمپاتیک موجود در قسمت های مختلف دستگاه گوارش و مستقل از مغز عمل می کند، و مشابه سیستم عصبی خودکار قلب است، نقش مهمی در تنظیم حرکات دستگاه گوارش و سیستم انبوه باکتری و ویروس درون آن دارد.

در دستگاه گوارش باکتری ها و ویروس های متعددی وجود دارد که تعداد آن، ده برابر کل سلول های بدن انسان است!! و جالب است بدانیم تعداد ژنهای این باکتری ها 100 تا 200 برابر ژنوم انسان، ژنهای تولید کننده پروتئین دارد. تنظیم تعداد و نقش این باکتری ها تا آنجاست که امروزه دانشمندان ارتباط شگفت انگیزی بین آن و بروز بیماری پارکسنسون پیدا کرده اند.
به لینک زیر مراجعه شود
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10208510705467572&id=1305854544
5- و مهم تفکر آگاهانه و تفکر در امر خدای سبحان است و این از طریق نماز به خصوص نماز شب با یاد و عبادت و خشوع انجام میشود و این امر در انسان بسیار مهم است زیرا سیستم ایمنی را از طریق تمرین روحی ای- که از طریق فعالیت عبادی انجام می دهد- تقویت میکند.
(آرامش در جهان کنونی، در سایه رها شدن از محدودیت های عالم ماده است و این رها شدن جز با پیوند با جهانی- که عامل و سبب جهان مادی ماست و دچار تنگناها و گرفتاری های جهان ما نیست- ممکن نمی باشد.

یاد خدا و عبادت ها در حقیقت، تمرینی برای کم کردن وابستگی به جسم و ماده فانی و کشش به سوی جهانی است که دارای محدودیت های ماده نیست. بنابراین از لوازم رسیدن به آرامش و دوری از ترس و خشم و نفرت، دلبسته شدن به جهان های موازی با قوانین پایدارتر و بی علاقه شدن به جهان مادی است. و اینجاست که سید احمد الحسن، یمانی آل محمد می فرماید: دعا کن خدای سبحان، قلبت را پر از محبت خودش کند زیرا هیچ چیز دیگری، ارزش رنج بردن ندارد.
نقش تقویت روان و بی تاثیر کردن فشارهای جسمانی بر رفتارها و جلوگیری از خشم بی مورد و ممانعت از ترس و اضطراب، برسلامت ما بسیار زیاد است:
لازم است بفهمیم بدن های ما ابزارهای شیمیایی است که با واکنش ها در هم آمیخته است و هر حالت خاص یا رفتار بیرونی، در آن تاثیر گذار است و سبب اضطراب و اختلال آن میشود و آن را به آسانی مورد تحریک قرارمی دهد

و تنها راه مقابله با این اضطراب ها، آن است که همیشه بکوشیم نفس و روان خود را ارتقا دهیم و آن را مسلط بر پریشانی های جسمانی خود، قرار دهیم و به آن، اجازه ندهیم هرجا خواست ما را ببرد.
و اگر نتوانستیم آن را به صورت کلی مهار کنیم حداقل آن را در کمترین حد، مهار کنیم و با کم کردن مشکلات و یا زدودن کلی آن از زندگی خود، بیشترین فایده را به خودمان و کسانی برسانیم که در اطراف ما هستند ...
سید احمد الحسن یمانی)
استاد عبدالله محمدی
برخی توضیحات از دکتر سید سلمان فاطمی
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1220249494844535&id=100005784871418 )
@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
روشی جدید در درمان نابینفناوری هوش مصنوعی نحوه خنقش انتخاب از طرف محیط، نتاثیر گیاه خواری بر رشد والگوبرداری از طبیعتاکوییفلکسچالش هوشیاری و اینکه چرا سلام تا روشناییمنابع انرژی از نفت و گاز تغییرات تکاملی سر انسان شاهکار شش گوشارزش خود را چگونه میشناسهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت نوزدهمبلعیدن ستاره توسط سیاهچاواقعیت و مجازدین، اجباری نیستبخشیدن دیگران یعنی آرامشکتاب، سفری به تاریخمرکز حافظه کجاستدرون آشفته ی تو و ظاهر خنتو تغییر و تحولیآنتی بادی منوکلونال در درژیم غذایی سالم و ضد التهفاصله ها در مکانیک کوانتنقش سجده بر عملکرد مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکامیدی به این سوی قبر نیستابداع دی ان ای بزرگترین دنباید صبر کرد آتش را بعد سوی ما آید نداها را صدامنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان قابل مشاهده بخش کوچشجاعت و ترساز بار خود بکاه تا پرواز هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و سوبه خودت نگاه کنواکسن اسپایکوژن ضد کرونادانشمندان نورون مصنوعی سبرای خودآگاه بودن تو بایگل خاردار، زیباستمرزهای حقیقی یا مرزهای تدرگیری مغز در بیماری کویتومورهای ستون فقراتآیا همه جنایت ها نتیجه بیرحم مصنوعیفرد یا اندیشهنمای موفقیتتاثیر روده بر مغزاندوه در دنیا استابزار بقا از نخستین هماننرمشهای مهم برای تقویت عسیاهچاله ی تولید کنندهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان پیوستهضایعه ی شبکه لومبوساکرالاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی در قضاوت های احسن یوسف باغچه ی منبی سوادی در قرن 21ورزش و میگرنداروهای ضد تشنج با توضیح برخی توجهات در ببمار پارگیرنده باید سازگار با پیمشاهدات آمیخته با اشتباهدست کردن در گوشتوانایی مغز و دیگر اجزای آیا احتمال دارد رویا از آزمان و صبرقلب های سادهنه عدم مطلق بلکه عدم با قسکته ی مغزی در جوانانتاریخ، اصیل نیست و ساخته انسان جدید از چه زمانی پاابزار بقای موجود زنده از چراروياها را به یاد نمی آمنتظر نمان چیزی نور را بهجهش های ژنتیکی غیر تصادفطیف انسفالیت، گیلن باره از تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی قسمت هفتمخواب سالم عامل سلامتیبیماری الزایمریادگیری مهارت های جدید دداروی جدید برای دیابتذهن خالی از شلوغی افکاربزرگ فکر کنگزارش یک مورد جالب لخته ومغز فکر میکند مرگ برای دیتکنولوژی های جدید و حالتآیا راهی برای بهبود وضعیزندگی در سیاهچالهقبل از آغازنوار عصب و عضلهساختار شبکه های مغزی ثابتروس جریان انرژیاولین دارو برای آتاکسی فابزارهای بقای از نخستین نظریه ی تکامل در درمان بیموجودات مقهور ژنها هستندجبران از دست رفته هاعلم بدون توقفخواص عجیب لوبیااز تکامل تا مغز، از مغز تهوشیاری کوانتومیبیندیشکفش و کتابدر میان تاریکی و روشناییرمز گشایی از اتصالات مغزتفکر ترکیبی در هوش مصنوعپیوند قلب خوک، به فرد دچامغز انسان ایا طبیعتا تماتکامل داروینی هنوز در حاآثار باستانی تمدن های قدزیست شناسی باور حقیقت یا لووفلوکساسینترجمه ی فعالیت های عضله بنوروز یا روز پایانیسریع دویدن مهم نیستاحیای بینایی نسبی یک بیمهمه چیز، ثبت می شودمیدان های مغناطیسی قابل حقیقت انسانعامل کلیدی در کنترل کارآخارق العاده و استثنایی بهدف یکسان و مسیرهای مختلبا هوش مصنوعی خودکار روبکمردرد با پوشیدن کفش منادر برابر حقایق جدیدتقلید از طبیعتپیر شدن حتمی نیسترویا حقی از طرف خدامغز بزرگ چالشهای پیش روتا 20 سال آینده مغز شما به آسيب میکروواسکولاریا آسای آنکه نامش درمان و یادشچیزی شبیه نور تو نیستزبان و شناخت حقیقت قسمت سلزوم سازگاری قانون مجازاتشویق خواندن به کودکانسرعت فکر کردن چگونه استاختلالات صحبت کردن در انهمراهی میاستنی با برخی سمانند کودکان باشیدحافظه میتواند بزرگترین داستیفن هاوکینگ در تفسیر هستی ما پس از شروعی چگال عشق درونی به یگانگی خلقتخطر حقیقی، خود انسان استبار بزرگ ایستادن بر دو پاکودک ایرانی که هوش او از ماده، چیزی بیش از یک خلا درمان های علامتی در ام استمایل زیاد به خوردن بستنپروژه ی ژنوم انسانیروزهای سختنقش قهوه در سلامتیتاثیر کپسول نوروهرب بر تافراد آغاز حرکت خودشان راین، فقط راه توستچگونه حافظه را قویتر کنیسفرنامه سفر به بم و جنوب من، خود تو هستمتعویض دارو در تشنجشیر و دوغ بادامارتباط چاقی و کاهش قدرت بهوش مصنوعی می تواند بر اححس چشایی و بویاییاطلاع رسانی اینترنتیویتامین E در چه مواد غذایسایتهای دیگردو ویژگی انتزاع و قدرت تجبحثی در مورد نقش کلسیم و کاهش مرگ و میر ناشی از ابمخچه فراتر از حفظ تعادلدرمان جدید سرطانتنهاییآلودگی هوا چالش قرن جدیدآلودگی هوا و ویروس کروناروشی جدید در درمان سکته مفواید روزه داری متناوبنقش اتصالات بین سلولهای تاثیر گیاهخواری بر رشد و التهاب شریان تمپورالاکسی توسین و تکامل پیش اچالش هوشیاری و اینکه چرا سلاح و راهزنیمنابع انرژی از نفت و گاز تغذیه بر ژنها تاثیر داردشاید گوشی و چشمی، آماده شاز فرد ایستا و متعصب بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هفتمبنی عباس، ننگی بر تاریخواقعیت و انعکاسدیوار همه اش توهم بودبخشش، عقلانی یا غیر عاقلکتابخانهمرکز حافظه کجاستدروغ نگو به خصوص به خودتتو جهانی هستی که خودش را آنتروبات؛ ترکیب سلول زندرژیم غذایی ضد التهابیفاصله ی همیشگی تصویر سازنقش غذاها و موجودات درياتاثیر درجه حرارت بر عملکامیدی تازه در درمان سرطاابزار هوش در حال ارتقا ازنبرو و انرژی مداومسوپاپ ها یا ترانزیستورهامنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان موازی و حجاب هاشرکت نورالینک ویدیویی ازاز بحث های کنونی در ویروسهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیستمبه دنبال رستگاری باشواکسن دیگر کرونا ساخته شدانشمندان یک فرضیه رادیکبرای رشد، باید از مسیر خطگل درون گلدانمزایای شکلات تلخ برای سلدرگیری مغز در بیماران مبتوهم فضای خالیآیا هوش مصنوعی می تواند نرحم مصنوعیفرد حساس از نظر عاطفی و بنمایش تک نفرهتاثیر روزه داری بر سلامت اندوه دردی را دوا نمیکندابزار بقا از نخستین همانچرا ماشین باید نتایج را پسیاهچاله، سیاه خالص یا پمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان پیوستهضایعه ی عروقی مخچهاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی در کامپیوترهاحساسیت روانی متفاوتبی شرمیورزش بهترین درمان بیش فعداروی فامپیریدین یا نورلبرخی توصیه ها برای واکسیگالکانزوماب، دارویی جدیمطالبه ی حق خوددست آسمانتوانایی یک فرد، برای تغیآیا بدون ناظر هوشمند هم بزمان واقعیت است یا توهمقلب و عقلنهایت معرفت و شناخت درک عسکته ی چشمیتازه های اسکیزوفرنی(جنوانسان خطرناکترین موجودابزار بقای موجود زنده از چراروياها را به یاد نمی آمنتظر نتیجه ی کارهایت باجهش های بیماری زا، معمولطبیعت موجی جهاناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی قسمت یازدهخواب سالم عامل سلامتی و یبیماری ای شبیه آلزایمر و یادگیری هوش مصنوعی، عمیقداروی جدید ضد فشار خونذهن سالمبزرگ شدن مغز محدود به دورگشایش دروازه جدیدی از طرمغز قلبتکنولوژی و پیشرفتآیا راهی برای رفع کم آبی زندگی زمینی امروز بیش از قبل از انفجار بزرگنوار عصب و عضلهسادیسم یا لذت از آزار دادتری فلوپرازیناولین دروغابزارهای دفاعی و بقای مونظریه ی تکامل در درمان بیمورد نادر همپوشانی دو بیجدا کردن ناخالصی هاعلم در حال توسعهخود جسم و یا تصویراز تکامل تا مغز، از مغز تهوشیاری سنتی یا هوشیاری بیهوش کردن در جراحی و بیمکفش بد، عامل مهم کمردرددر مانهای کمر دردرمز پیشرفت تواضع است نه طتفکر خلا ق در برابر توهم پیوند مدفوعمغز انسان برای ایجاد تمدتکامل داروینی هنوز در حاآدم عاقل، وقت خودش را هدرزیست، مرز افق رویداد هستلوب فرونتال یا پیشانی مغترجمه ای ابتدایی از اسرانورالژیسریعترین کامپیوتر موجوداحیای بینایی نسبی یک بیمهمه ی سردردها بی خطر نیستمیدان های کوانتومی خلاحقیقت اشیاازدواج های بین گونه ای، رعادت همیشه خوب نیستخبر مهم تلسکوپ هابلبا هر چیزی که نفس می کشد مکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدر جراحی کمر عجله نکنیدتقویت مغز با ورزشپیراستامرویاها از مغز است یا ناخومغز بزرگ و فعال یا مغز کوتا بحر یفعل ما یشاآسیب ها ناشی از آلودگی هوای جان جان بی تن مرونکاتی در مورد تشنجزبان جانسوزلزوم سازگاری قانون مجازاتشخیص ژنتیکی آتروفی های سطح آگاهی، رخدادهای زندگاختلالات عضلانی ژنتیکهمراهی نوعی سردرد میگرنیمانند آب باشحافظه های کاذباستخوان های کشف شده، ممکهشت توصیه برای کاستن از دعشق، شلوغ کردن نیستخطر را بپذیربار سنین ابزار هوشمندی اکودکان مهاجرماست مالیدرمان ژنتیکی برای نوآوریتمایز یا کشف یگانگیپروژه ی علمی پیوند مغز ساروزهای سخت میگذردنقش مهاجرت در توسعه نسل اتاثیر کپسول نوروهرب بر سافراد بی دلیل دوستدار تو اینترنت بدون فیلتر ماهوانگاه من، نگاه تو و یا حقیسفرنامه سفر به بم و جنوب منابع انرژي پاک سرچشمه حتعیین پیش آگهی آسیب به عصشیشه ی بازالتی و سیلیکونارتباط هوش ساختار مغز و ژهوش مصنوعی متصل با مغزحس و ادراک (قسمت اول )اطلاعات حسی ما از جهان، چویتامین کادو بیماری روانی خود بزرگ بحثی در مورد حقیقت فضا و کاهش التهاب ناشی از بیمامخچه ، فراتر از حفظ تعادلدرمان جدید سرطانتنهایی رمز نوآوری استدرمان دارویی سرطان رحم بتنبیه چقدر موثر استآلودگی هوا و پارکینسونريتوکسيمب در درمان ام اسفواید روزه داری متناوبنقش تیروئید در تکامل مغزتاثیر انتخاب از طرف محیط ام آر آی جدید با قدرت شگفاکسکاربازپین در درمان تشچالش هوشیاری و اینکه چرا سلسله مباحث هوش مصنوعیمنابع انرژی از نفت و گاز ثبت و دستکار ی حافظهشاید درست نباشداز مخالفت بشنوهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هفدهمبه قفس های سیاهت ننازواقعیت تقویت شدهدیوار، از ابتدا توهم بودبدون پیر فلککجای مغز مسئول پردازش تجمرکز خنده در کجای مغز استدریا آرام نخواهد شد کشتی تو جدای از کیهان نیستیآنزیم تولید انرژی در سلورژیم غذایی ضد دردفتون های زیستینقش غذاها و موجودات درياتاثیر درجه حرارت بر عملکامگا سه عامل مهم سلامتابزار بقا از نخستین همانچت جی پی تیسوپاپ ها یا ترانزیستورهامنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان ما میتواند به اندازشربت رب اناراز تلسکوپ گالیله تا تلسکهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت دهمبه زودی شبکه مغزی به جای واکسن دیگری ضد کرونا از ددانشمندان ژنی از مغز انسبرای زندگی سالم، یافتن تگل زندگیمسمومیت دانش آموزان بی گدرگیری مغزی در سندرم کووتوهم فضای خالی یا توهم فضآیا هوش مصنوعی زندگی بشررسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرفردا را نمیدانیمچند نرمش مفید برای کمردرتاثیر روزها، ماه ها یا سااندوهگین نباش اگر درب یا ابزار بقا از نخستین همانچرا مردم با زندگی میجنگنسیاره ی ابلهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان پر از چیزهای اسرار آضایعات در عصب زیر زبانیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی در تفکر خلاق اخفاش کور و انسان بینا؟بی عدالتی در توزیع واکسن ورزش در کمر دردداروی لیراگلوتیدبرخی درمان های Spinal Muscular Atگام کوچک ولی تاثیرگذارمطالبی در مورد تشنجدست بالای دستتوازن مهمتر از فعالیت زیآیا برای تولید مثل همیشه زمان پلانکقلب یا مغزنهایت در بی نهایتسال 2025 سال بین المللی علمتازه های بیماری پارکینسوانسان در هستی یا هستی در ابزار بقای موجود زنده از چراغ های متفاوت و نور یکسمنتظر زمان ایده آل نشوجهش تمدنی عجیب و شگفت انسطبیعت بر اساس هماهنگیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی قسمت پنجمخواب عامل دسته بندی و حفطبیماری ای شبیه ام اس مولتیادگرفتن، آغاز حرکت است داروی جدید ضد میگرنذهت را روی چیزهای مفید متبزرگ شدن تقریبا ناگهانی پل جویی اصفهانمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتکنولوژی به طرز وحشتناکیآیاما مقهور قوانین فیزیکزندگی زودگذرقبرستان ها با بوی شجاعتنوار عصب و عضلهسازگاری با محیط بین اجزاتری فلوپرازیناولین سلول مصنوعیابعاد و نیازهای تکاملینظریه ی ریسمانموسیقی نوجدایی خطای حسی استعلم راهی برای اندیشیدن اخودآگاهی و هوشیارياز تکامل تا مغز، از مغز تهوش، ژنتیکی است یا محیطیبیهوشی در بیماران دچار اکل اقیانوس در یک ذرهدر محل کار ارزش خودت را برمز امید، بی نیازی از مردپیوند مدفوع در درمان بیممغز انسان برای شادمانی طتکامل داروینی هنوز در حاآرمانگرای تخیلی نباشزاویه نگاه ها یکسان نیستلوتیراستامترس و آرمان هانورالژی تریژمینالسرکه انگبین عسلی مفید براحتیاط در ورزش زانو در خاهمه جا خیر بکارمیدان بنیادین اطلاعاتحقیقت تنها چیزی است که شااسکلت خارجی در درمان اختعادت کن از بالا نگاه کنیخدا موجود استبا آتش، بازی نکن و بعد از کنگره بین المللی سردرد ددر درمان بیماری مولتیپل تقویت استخوان در گرو تغذپیشینیان انسان از هفت میرویاهای پر رمز و حیرتی درمغز بزرگترین مصرف کننده تاول کف پا و حقیقتآسیب روانی شبکه های اجتمایمونوگلوبولین وریدی IVIgچگونه مولکول های دی ان ایزبان ریشه هایی شناختی اسلزوم عدم وابستگی به گوگل تشخیص آلزایمر سالها قبل سعی کن به حدی محدود نشویاختراع جدید اینترنت کوانهندسه ی پایه ایماه رجبحافظه و اطلاعات در کجاست استروژن مانند سپر زنان دو هر کس تقوای خدا پیشه کنعصب حقوق نورولووخطرات هوش مصنوعیباربر دیگران نباشکودکان میتوانند ناقل بی ماست مالی با هوش انسانیدرمان کارتی سل و تومور مغتمدن قدیمی ای در جنوب ایرپروانه ی آسمانیروش مقابله مغز با محدودینقش میدان مغناطیسی زمین تاثیر کپسول نوروهرب بر سافزایش قدرت ادراکات و حساینترنت، حقیقت جامعه ی فنگاه مادی غیر علمی استسفری به آغاز کیهانمنابع انرژی از نفت و گاز تعامل انسان و هوش مصنوعیشکل های متفاوت پروتئین هارتباط پیوسته ی جهانهوش مصنوعی و کشف زبان هایحس و ادراک (قسمت دوم )اطلاعاتی عمومی در مورد مویتامین کا و استخواندو بار در هفته ماهی مصرف بحثی در مورد عملکرد لوب فکاهش حافظه هرچند فرایندیمخچه ابزاري که وظیفه آن فکاهش دوپامین عامل بیماریمخچه تاثیر گذار بر حافظهدرمان زخم دیابتی با تکنوتهدیدهای هوش مصنوعیآلزایمرریه زغالیفواید زیاد دوچرخه سوارینقش حفاظتی مولکول جدید دتاثیر احتمالی عصاره تغلیام اس و سرطاناگر فقط مردم میفهمیدند کچالش هوشیاری و اینکه چرا سلطان جنگل یا صاحب ملکوتمنابع بی نهایت انرژی در دثبت امواج الکتریکی در عصشایسته نیست در جیب خود قراز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هجدهمبه مغز خزندگان خودت اجازواقعیت تقویت شدهدید تو همیشه محدود به مقدبدون بار گذشتهکرونا چه بر سر مغز می آورمرگ چیستدریافت هورمون امید با ورتو دی ان ای خاص ميتوکندريآواز خواندن در قفس، نشانراه فراری نیستفروتنی معرفتینقش غذاها و موجودات درياتاثیر درجه حرارت بر عملکاما شما از دید خفاش کور هابزار بقا از نخستین همانچت جی پی تیسوپاپ ها یا ترانزیستورهامنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان مادی، تجلی فضا در ذهشربت ضد خلطاز تلسکوپ گالیله تا تلسکهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت دوازدهمبه زیر پای خود نگاه نکن بواکسن سرطاندانشمندان پاسخ کوانتومی برخی ملاحظات در تشنج های گلوله ی ساچمه ایمسمومیت دانش آموزان، قمادرگیری مغزی در سندرم کووتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)آیا هوش ارثی دریافتی از پرساناها و ابر رساناها و عفرزندان زمان خودچند جهانیتاثیر روغن رزماری استنشااندام حسی، درک از بخش هایابزار بقا از نخستین همانچرا مغز انسان سه هزار سالسیاره ابلهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان پر از چیزهای جادویی ضرورت زدودن افکاراز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی در خدمت خلق وحخفاش با شیوع همه گیری جدیبیمار 101 ساله، مبتلا به سوزن حقیقی معرفت و شناختداروی کنترل چربی خونبرخی روش های تربیتی کودکگامی در درمان بیماریهای مطالعه ای بیان میکند اهددست خدا بارها را از دوشت توت زیاد بخوریدآیا بزرگ شدن مغز فقط در دزمان به چه دلیل ایجاد میشقلب دروازه ی ارتباطنهادینه سازی فرهنگ اختلاسال سیزده ماههتازه های درمان ام اسانسان عامل توقف رشد مغزابزار بقای موجود زنده از نزاع ها بیهوده استمنحنی که ارتباط بین معرفجهشهای مفید و ذکاوتی که دطعمه ی شبکه های ارتباط اجاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی قسمت اولخواص فلفل سبزبیماری اسپینال ماسکولار یادآوری خواب و رویاداروی جدید ضد الزایمرذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبزرگترین خطایی که مردم مپل خواجو اصفهانمغز مانند تلفن استتکنولوژی جدید که سلول هاآگاهی فراتر از آگاهیزندگی سلول در بدن، جدای اقدم زدن و حرکت دید را تغینوار عصب و عضلهستم با شعار قانون بدترین ترک امروزاوکرلیزوماب داروی جدید شابعاد اضافه ی کیهاننظریه ی ریسمان و هوشیاریموسیقی هنر مایع استجریان انرژی در سیستم های علم ساختن برج های چرخانخودآگاهی و هوشیارياز تکامل تا مغز، از مغز تهوض مصنوعی زندهبیو الکترونیک؛ ترکیب موجکلمات بلند نه صدای بلنددر چه مرحله ای از خواب ، ررمز بقای جهش ژنتیکیپیوند مغز و سر و چالشهای مغز انسان برای شادمانی طتکامل زبانآرام باشزاوسکا درمان گوشرلوزالمعده(پانکراس)مصنوعترسناک تر از کورینوزاد ناشنوای متولد شده،سرگیجه از شایعترین اختلااحتیاط در تعویض داروهاهمیشه چیزی برای تنهایی دمیدازولام در درمان تشنج حقیقت خواب و رویااسکار، لگوی هوشمندهدف یکسان، در مسیرهای متعادت کن خوب حرف بزنیخدا نور آسمان ها و زمین ابا تعمق در اسرار ابدیت و کنگره بین المللی سردرد ددر دعواها چه میکنی؟تقویت حافظه یا هوش مصنوعپیشرفت های باور نکردنی درویای شفافمغز حریص برای خون، کلید تتابوهای ذهنیآسیب عصب پا به دنبال اعتیایمپلانت مغزیچگونه میتوان با قانون جنزبان شناسی مدرن در سطح سلمقاومت به عوارض فشار خون تشخیص ایدزشلیک فراموشیادامه بحث تکامل چشمهندسه ی رایج کیهانماهیچه ی صبرحافظه و اطلاعات در کجاست اسرار آفرینش در موجوفور و فراوانیعصب سیاتیکدفاع از پیامبربارداری بدون رحمکودکان گذشته به آینده فکماشین های دارای روحدرمان پوکی استخوانتمدن پیشرفته ی پیشینیانپرواز از نیویورک تا لوس آروش های صرفه جویی در ایجانقش محیط زندگی و مهاجرت دتاثیر کتامین در درمان پاافزایش میل جنسی با خوردن ایندرالنگاه محدود و تک جانبه، مشسقوط درون جاذبه ای خاص، چمنابع انرژی از منابع نهفتعامل انسان با هوش مصنوعشکل پنجم مادهارتباط انسانی، محدود به هوش مصنوعی یا حماقت طبیعحس و ادراک قسمت 67اطلاعاتی عمومی در مورد مویتامین کا در سبزیجاتدو برابر شدن خطر مرگ و میبحثی درباره هوش و تفاوتهبحثی درباره هوش و تفاوتهکاهش سن بیولوژیکی، تنها مخاطب قرار دادن مردم، کادرمان ساده ی روماتیسمتو یک معجزه ایآلزایمر در جوانانریواستیگمینفیلم کوتاه هیروشیما از هنقش حیاتی تلومر دی ان آ دتاثیر بینش و انتظارات فرام اس یا تومور؟اگر میدانی مصیبت بزرگتر چالش های ایستادن بر دو پاسم زنبور ، کلیدی برای وارمنابع جدید انرژیجلو رفتن یا عقبگردشادی، پاداش انجام وظیفهاز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هشتمبه نقاش بنگرواقعیت خلا و وجود و درک مدیدن خدا در همه چیزبدون زمان، ماده ای وجود نکریستال هامرگ و میر پنهاندریای خداتو در میانه ی جهان نیستی آینه در اینهراه نجاتفروتنی و غرورنقش غذاها در کاهش دردهای تاثیر درجه حرارت بر عملکامروز دانش ژنتیک هیچ ابهابزار بقا از نخستین هماننتایج نادانی و جهلسوخت هیدروژنی پاکمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان مرئی و نامرئیشش مرحله تکامل چشماز تکنیکی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سومبه سیاهی عادت نکنیمواکسن سرطاندانشمندان اولین سلول مصنبرخی مرزهای اخلاق و علوم گلوئونمسیر دشوار تکامل و ارتقادرگیری اعصاب به علت میتوتوهم چیستآیا هوش سریعی که بدون احسرستگاری محدود به یک راه نفرضیه ای جدید توضیح میدهچند جهانیتاثیر رژیم گیاه خواری بر انرژی بی پایان در درون هرابزار بقا از نخستین همانچرا مغزهای ما ارتقا یافت سیاره ابلهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان دارای برنامهضرب المثل یونانیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی در خدمت خلق وحخلا، حقیقی نیستبیمار مرکز تنفس سلولیوزوز گوشداروی تشنجی دربارداریبرخی سلولهای عصبی در تلاگامی در درمان بیماریهای معمای اخلاقی قطاردستورالعمل مرکز کنترل بیتوسعه هوش مصنوعی قادر اسآیا تکامل و تغییرات ژنتیزمان شگفت انگیزقلب روباتیکچهار میلیارد سال تکامل بسانسور از روی قصد بسیاری تاسف بار است انسان، حق خوانسانیت در هم تنیده و متصابزار بقای موجود زنده از نزاع بین جهل و علم رو به پمنشأ اطلاعات و آموخته ها جهشهای مفید و ذکاوتی که دظهور امواج مغزی در مغز مصاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی قسمت دهمخواص منیزیمبیماری اضطراب عمومییاری خدا نزدیک استداروی سل سپتذره ی معین یا ابری از الکبزرگترین درد از درون است پلاسمای غالبمغز مادران و کودکان در زمتکنولوژی جدید که سلول هاآپومورفین در پارکینسونزندگی، مدیریت انرژیقدرت مردمنوار عصب و عضله مهم در تشستم، بی پاسخ نیستترکیب آمار و ژنتیکايندگان چگونه خواهند دیدابعاد بالاترنظریه تکامل در درمان بیممیلر فیشر نوعی نادر از گیجریان انرژی در سیستم های علیت رو به عقبخودت را از اندیشه هایت حفاز تکامل تا مغز، از مغز تهیچ نقطه ای مرکزی تر از ابیوگرافیکلوزاپین داروی ضد جنوندر ناامیدی بسی امید استتفاوت قند طبیعی با قند و رمز جهانمغز انسان رو به کوچک تر شتکامل زبانآرامش و دانشزبان فرایند تکاملی برای لیروپریم داروی ترکیبی ضدترسان نیستینوسانات کوانتومی منبع ماسرگردانیاحساس گذر سریعتر زمانهمیشه چشمی مراقب و نگهبامکان زمان یا حافظه زمانحقیقت در علم، هرگز نهایی اسارت و پرخوریهدف از تکامل مغزعادت کردن به نعمتخدا بخشنده است پس تو هم ببا خودت نجنگکنترل همجوشی هسته ای با هدر سال حدود 7 میلیون نفر تقویت سیستم ایمنیپیشرفت های جدید علوم اعصروان سالممغز در تنهایی آسیب میبینتاثیر فکر بر سلامتآسانی موفقیتایمپلانت مغزی و کنترل دو چگونه مغز ما، موسیقی را پزبان شناسی نوین نیازمند مقایسه رقابت و همکاریتصویر خورشید یا خود خورششلیک فراموشیاداراوون تنها داروی تاییهندسه بنیادینماپروتیلینحافظه و اطلاعات در کجاستاسرار بازسازی اندام هاوقاحت و تمسخر دیگرانعضلانی که طی سخن گفتن چقددفاع در برابر تغییر ساختبازگشایی مجدد مطب دکتر سکودکان خود را مشابه خود تماشین دانشدرمان پوکی استخوانتمدن بشری و مغز اخلاقیپروتئین های ساده ی ابتداروش های عملی برای رفع کمرنقش مرکز تنفس سلولی در بیتاثیر گیاه خواری بر رشد وافزایش مرگ و میر سندرم کوایپیداکریننگاه کلی نگرسقوط زیگزاگی یا ناگهانیمنابع انرژی از نفت و گاز تعداد کلی ذهن ها در جهان شکرگزار هر چیزی باش که داارتباط از بالا به پایین مهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحس و ادراک قسمت 74اعتقاد اشتباه، نتیجه ی نویتامین بی 12 در درمان درددو برابر شدن خطر مرگ و میبحثی درباره هوش و تفاوتهکایروپاکتیک چیستمدل همه جانبه نگر ژنرالیدرمان سرگیجه بدون نیاز بتو یک جهان در مغز خودت هسآملودیپین داروی ضد فشار ریاضیات یک حس جدید استفیلمی بسیار جالب از تغیینقش خرچنگ های نعل اسبی درتاثیر ترکیبات استاتین (سامواجی که به وسیله ی ماشیاگر نیروی مغناطیس نباشد چالش کمبود اندام برای پیسماگلوتید داروی کاهش دهنمناطق خاص زبان در مغزجلوتر را دیدنشب سیاه سحر شوداز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هشتاد و نبه نقاش بنگروالزارتان داروی ضد فشار دیدگاه نارسای دوگانه ی مبر کسی اعتماد نکن مگر اینکریستال زمان(قسمت اولمرگ و میر بسیار بالای ناشدرک فرد دیگر و رفتارهای اتوقف؛ شکستآیندهراه های جدید برای قضاوت رفرگشت و تکامل تصادفی محض نقشه مغزی هر فرد منحصر بهتاثیر درجه حرارت بر عملکانفجار و توقف تکاملی نشاابزار بقا از نخستین هماننتاران، جذب کنسودمندی موجودات ابزی بر منبع هوشیاری کجاست قسمت جهان مشارکتیششمین کنگره بین المللی ساز تکینگی تا مغز و از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سی و هشتمبه سخن توجه کن نه گویندهواکسن ضد اعتیاددانشمندان تغییر میدان مغبرخی نکات از گاید لاین پرگمان میکنی جرمی کوچکی در مسئول صیانت از عقیده کیسدرب بسته با غیر خود باز متوهم و خیالآیا هشیاری کوانتومی وجودرشته نوروایمونولوژی و نقفساد اقتصادی سیتماتیک درچند جهانی و علمتاثیر رژیم گیاه خواری بر انرژی تاریکابزار بقا از نخستین همانچرا ویروس کرونای دلتا واسیب یکسان و دیدگاه های متمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان در حال نوسان و چرخشضربه مغزی در تصادف راننداز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی درمانگر کامپیخلا، خالی نیستبیماری لبر و نابینایی آنوسواس، بیماری استداروی جدید ALSبرخی سيناپسها طی تکامل و گاهی لازم است برای فهم و معماری، هندسه ی قابل مشادغدغه نتیجه ی نادانی استتوسعه برخی شغل ها با هوش آیا تراشه ها داخل مغز، میزمان طلایی سکته ی مغزی راقلب را نشکنچهار ساعت پس از کشتار خوکسانسور بر بسیاری از حقایتبدیل پلاستیک به کربن و سانسانیت در برابر دیگرانابزار بقای موجود زنده از نزاع بین علم و نادانی رو منشاء کوانتومی هوشیاری اجوانان وطنظرف باید پر شود چه با چرک از تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی قسمت دومخواص میوه ی بهبیماری بیش فعالیژن همه چیز نیستداروی ضد چاقیذرات کوانتومی زیر اتمی قبسیاری از مجرمان، خودشانپمبرولیزوماب در بیماری چمغز چون ابزار هوش است دلیتکینگیآپومورفین در پارکینسونزندگی، مراتب هوشیاری استقدرت و شناخت حقیقتنوار عصب و عضله برای تاییستون فقرات انسان دو پا جلايا اراده آزاد توهم است یاتفاق و تصادفنظریه تکامل در درمان بیممیهمانهای ناخوانده عامل جریان انرژی در سیستم های علایم کمبود ویتامین E را خودروهای هیدروژنیاز تکامل تا مغز، از مغز تهیچ چیز همیشگی نیستبیوگرافیکلید نزدیک و نگاه تو بر فدر هم تنیدگی مرزها و بی متفاوت مغز انسان و میمون هرمز جهان خاصیت فراکتالمغز انسان رو به کوچکتر شدتکامل زبان انسان از پیشیآرامش و سکونزبان متغیرلیس دگرامفتامین یا ویاستزریق قیچی ژنتیکی کریسپرنوشیدن چای برای مغز مفید سربازان ما محققا غلبه می احساسات کاذبهمیشه اطمینان تو بر خدا بمکانیک کوانتومی بی معنی حقیقت راستین انسان علم باساس انسان اندیشه و باور هدف از خلقت رسیدن به ابزاعادت بد را ترک کنخدا تاس نمیریزدبا خدا باشکنترل جاذبهدر عید نوروز مراقب تصادف تلقین اطلاعات و حافظهپیشرفت در عقل است یا ظواهروبات ها قول میدهندمغز را از روی امواج بشناستاثیر مشاهده بر واقعیت بآشنا پنداریایمپلانت مغزی کمک میکند چگونه مغز پیش انسان یا همزبان، نشان دهنده ی سخنگو مقابله ی منطقی با اعتراضتصویر در هم تنیدگی کوانتشنا در ابهای گرم جنوب نیاادب برخورد با دیگرانهندسه در پایه ی همه ی واکماجرای جهل مقدسحافظه ی ما انسان ها چرا ماصفهان زیباوقت نهيب هاي غير علمي گذشغم بی پایاندقیق ترین تصاویر از مغز ابازگشت از آثار به سوی خداکودکان را برای راه آماده مبانی ذهنی سیاه و سفیددرمان آرتروز با ورزش موضتمدن زیر آبپروتز چشمروش هایی برای مقابله با انقش نگاه از پایین یا نگاهتاثیر گیاه خواری بر رشد وافزایش سرعت پیشرفت علوم ایا کوچک شدن مغزانسان النگاه انسان محدود به ادراسلول های مغزی عامل پارکیمنابع انرژی از نفت و گاز تعذیه ی ذهنشکست حتمیارتباط بین هوش طبیعی و هوهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحس و ادراک قسمت 75اعتماد به خودویتامین بی هفدهدو داروی جدید برای میاستدو سوی واقعیتبحثی درباره هوش و تفاوتهکار امروز را به فردا نیندمدل هولوگرافیک ژنرالیزهدرمان سرگیجه بدون نیاز بتو کجای جهانیآموزش نوین زبانریتوکسیمابفیروز نادرینقش داروهاي مختلف معروف تاثیر تغذیه بر سلامت رواامیوتروفیک لترال اسکلرواگر نعمت فراموشی نبود بسچالش دیدگاه های سنتی در بسندرم میلر فیشرمناطق خاصی از مغز در جستججمجمه انسان های اولیهشبیه سازی میلیون ها جهان از نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هشتاد و شبه نادیدنی ایمان بیاورواکنش های ناخودآگاه و تقدیروز و امروزبرلیتیونکریستال زمان(قسمت دوم)مرگ و سوال از قاتلدرک نیازمند شناخت خویش اتولید مولکول جدید توسط هآینده ی انسان در فراتر ازراه های جدید برای قضاوت رفراموش کارها باهوش تر هسنقشه های مغزی جدید با جزیتاثیر درجه حرارت بر عملکانفجار بزرگ پایان بوده اابزار بقا از نخستین هماننجات در اعتماد به خودسی و سه پل اصفهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان معناشعار و عملاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت سی و ششمبهبود حافظه پس از رخدادهواکسن علیه سرطاندانشمندان روش هاي جدیدی برخی نرمش ها برای درد زانگنجینه ای به نام ویتامین مسئولیت جدیددرختان چگونه بر تشکیل ابتوهم وجودآیا واکنش های یاد گرفته ورشد مغز فرایندی پیچیده افشار و قدرتچند روش ساده برای موفقیتتاثیر رژیم گیاه خواری بر انرژی تاریک که ما نمی توابزار بقا از نخستین همانچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک سیر آفرینش از روح تا مغز منبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان در حال ایجاد و ارتقاضررهای مصرف شکر و قند بر از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی درخدمت خلق وحخلاصه ای از مطالب همایش مبیماری میاستنی گراویسوسیله، فقط دعا نیستداروی جدید s3 در درمان ام برداشت مغز ما از گذر زمانگاهی مغز بزرگ چالش استمعنی روزهذهن ما از در هم شکستن منبتوصیه های سازمان بهداشت آیا جنین انسان، هوشمندی زمان، واقعی نیستقوی تر باشنون و القلمسانسور ذهنتبدیل تراکت صوتی مصنوعی انسان، گونه ای پر از تضادابزار بقای موجود زنده از نزاع بین علم و جهل رو به پمهمان ناخواندهجوانان وطنظرفیت مغز چقدر استاز تکینگی تا مغز- از مغز هوش عاطفی قسمت سومخواص هلو برگ هلوبیماری تی تی پیژن همه چیز نیستداروی ضد چاقیذرات کوانتومی زیر اتمی قبسیاری از بیماری های جدیپناه به بیابانمغز چگونه صداها را فیلتر تکامل فردی یا اجتماعیآب زندگی است قسمت چهارمزندان ذهنیقدرت کنترل خودنوار عصب و عضله تعیین محلستارگانی قبل از آغاز کیهايا اراده آزاد توهم است یاتوبان اطلاعات و پلِ بیننظریه تکامل در درمان بیممیوپاتی و نوار عصب و عضلهجراحی هوشیار مغزعلایم کمبود ویتامین E را خورشید مصنوعیاز تکامل تا مغز، از مغز تهیچ چیز، چقدر حقیقی استبیان ژن های اسکیزوفرنی دکلید، در ناشناخته هاستدر هم تنیدگی کوانتومیتفاوت ها و تمایزها کلید بپیوند اندام از حیوانات برنگ کردن، حقیقت نیستمغز ایندگان چگونه استتکامل ساختار رگهای مغزی آرامش عقلزبان مشترک ژنتیکی موجودالا اکراه فی الدینتسلیم ارتباط با من برترنوعی سکته مغزی ، وحشتناک سربرولایزیناخلاق و علوم اعصابهمیشه به آنچه داری، خوشنمکانیزمهای دفاعی در برابحقیقت غیر فیزیکیاستفاده از مغز، وزن را کمهر چیز با هر چیز دیگر در تعادت دادن مغز بر تفکرخدای رنگین کمانبا طبیعت بازی نکنکندن ریشه ی خوددرمان نگهدارنده ی اعتیادتلاش ها برای کشف منابع جدپیشرفت ذهن در خلاقیت استروبات های ریز در درمان بیمغز زنان جوانتر از مغز مرتاثیر نگاه ناظر هوشیار بآشنا پنداریایمپلانت نخاعی میتواند دچگونه هموساپينس بر زمین زبان، وسیله شناسایی محیطمقابله با کرونا با علم استصویر زیبا از سلولشناخت ناشناختهادراک ما درک ارتعاشی است هندسه زبانِ زمان استماجرای عجیب گالیلهحافظه ی ما انسان ها چرا ماصل بازخوردوقتی فهمیدی خطا کردی برگغم بی پایاندل به دریا بزنبازگشت به ریشه های تکاملکوری گذرای ناشی از موبایمباحث مهم حس و ادراکدرمان ام اس(مولتیپل اسکلتمدنی قدیمی در شمال خلیج پروتز عصبی برای تکلمروش هایی برای کم کردن اضطنقش نظام غذایی در تکامل متاثیر گیاه خواری بر رشد وافسردگی و اضطراب در بیماایا این جمله درست است کسینگاه از کنار و یا از روبرسلول های بنیادیمنابع انرژی از نفت و گاز تغییرشکستن مرز دور مغزارتباط شگفت مغز انسان و فهوش مصنوعی الفاگوحس و ادراک قسمت 78اعتماد به خودویتامین دی گنجینه ای بزرویروس مصنوعیدولت یا گروهکبحثی درباره هوش و تفاوتهکار با یگانگی و یکپارچگیمدل هولوگرافیک تعمیم یافدرمان سرگیجه بدون داروتو کز محنت دیگران بی غمیآمارهای ارائه شده در سطح ریسپریدونفیزیک مولکولها و ذرات در نقش درختان در تکاملتاثیر حرکات چشم بر امواج امید نیکو داشته باش تا آناگر نعمت فراموشی نبود بسچاالش ها در تعیین منبع هوسندرم کووید طولانیمنبع نور واقعی و ثابت، حقجنین مصنوعیشبیه سازی سیستم های کواناز نشانه ها و آثار درک شدهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت پنجمبه هلال بنگرواکنش به حس جدیددیسک گردنبرنامه و ساختار پیچیده مکریستال زمان(قسمت سوم)مرگ انتقال است یا نابود شدرک و احساستولید مثل فقط با یک مادر آینده ی حمل و نقل هوایی دراه پیروزی در زندگی چیستفراموشی همیشه هم بد نیستنقشه با واقعیت متفاوت استاثیر درجه حرارت بر عملکانقراض را انتخاب نکنیدابزار بقا از نخستین هماننجات در راستگوییسیلی محکم محیط زیست بر انمنبع هوشیاری کجاست قسمت53جهان معکوسصبور باشاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت سیزدهمبهداشت خوابواکسنی با تاثیر دوگانه ادانشمندان روشی برای تبدیبرخی نرمش ها برای زانوگندم بکاری، جو درو نمیکنمسئولیت در برابر محیط زیدرختان اشعار زمینتوهم وجودآیا یک، وجود داردرشد مغز علت تمایل انسان بفشار روحی، همیشه بد نیست چندین ماده غذایی که ماننتاثیر رژیم گیاهخواری بر انرژی خلا ممکن استابزار بقا از نخستین همانچرا پس از بیدار شدن از خوسیستم تخلیه ی مغز بینشی نمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان ریز و درشتضررهای شکر بر سلامت مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی ساخته هوش طبیخلاصه ای از درمان های جدیبیماری میاستنی گراویسیک پیام منفرد نورون مغزی داروی جدید لنفوم و لوکمیبرداشتت از جهان رو زیاد گاهی جهت را عوض کنمعاینه قبل از نوار عصب و ذهن چند جانبه نیازمند نگتوصیه های غیر دارویی در سآیا جهان ذهن و افکار ما مزمان، اندک استقیچی ژنتیکینوآوری ای شگفت انگیز دانساهچاله ها تبخیر نمیشودتبدیل سلولهای محافط به سانعطاف پذیری مکانیسمی علابزار بقای موجود زنده از نسبیت عام از زبان دکتر برمهندسی ژنتیک در حال تلاش جواب دانشمند سوال کننده عقل مجادله گراز تکینگی تا مغز- از مغز هوش عاطفی قسمت ششمخواص هندوانهبیماری خود ایمن اعصاب محژن هوش و ساختارهای حیاتی داروی ضد تشنج با قابليت تذرات کوانتومی زیر اتمی قبسیاری از بیماری های جدیپنج اکتشاف شگفت آور در مومغز ناتوان از توجیه پیداتکامل مادی تا ابزار هوشمآب زندگی است قسمت هفتمزونیسومایدقدرت انسان در نگاه به ابعترکیب حیوان و انساننوار عصب و عضله در مطب دکسخن نیکو مانند درخت نیکواتوسوکسیمایدنعناعمیوتونیک دیستروفیجراحی گردن همیشه برای دیعلائم عصبی آلزایمر، با اخوش قلبی و مهربانیاز تکامل تا مغز، از مغز تهیچ وقت خودت را محدود به بیان حقیقتکلام و زبان، گنجینه ای بسدر هم تنیدگی کوانتومی و پتفاوت ها را به رسمیت بشناپیوند اندام حیوانات به ارنگین کمانمغز ابزار بقای برتر مادیتکامل شناخت انسان با کشفآرامش(سکوت) stillness و تکاپوزبان چهار حرفی حیات زمینلاموژین داروی ضد اوتیسم؟تسلیم شدن از نورون شروع منیوالینسردرد میگرناخلاق پایه تکامل و فرهنگهمیشه داناتر از ما وجود دما انسانها چه اندازه نزدحقیقت غیر قابل شناختاستفاده از نظریه ی تکامل هر جا که جات میشه، جات نیعارضه جدید ویروس کرونا سخدایی که ساخته ی ذهن بشر بالای هر دستی، دستی هستکندر در بیماریهای التهابدرمان نابینایان آیا ممکنتلاش های جدید در ALSپیشرفتی مستقل از ابزار هروبات کیانمغزهای کوچک بی احساستاثیر نگاه و مشاهده ناظر آشناپنداری چیستایمپلانت استخوانی در آسیچگونه هوشیاری خود را توسزدودن نقص از هوش مصنوعیملاحظه های اخلاقی دربارهتصویر زیبای اصفهانشناخت و معرفت، و نقش آن دادراک، فراتر از آنچه معمهندسه، نمایشی از حقیقتماده ی تاریکحافظه ی هوش مصنوعیاصل در هم تنیدگی و جهانی وقتی ناراحتی چیکار میکنیغیرقابل دیدن کردن مادهدلایلی که نشان میدهد ما ببازخورد یا فیدبککی غایب شدی تا نیازمند دلمبتکران خودشکوفادرمان با سلول های بنیادیتمرکز و مدیتیشنپرورش مغز مینیاتوری انساروش هایی برای جلوگیری از ALS نگاهی کامل بر بیماری ونقش نظریه تکامل در شناساتاثیر گیاه خواری بر رشد وافسردگی و ساختار مغزایا ابزار هوشمندی یا مغز نگاه از بیرون مجموعهسلول های بنیادی منابع و امنابع انرژی از نفت و گاز تغییر الگوی رشد مغزی با زشکستگی لگن یا سکته ی مغزیارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی اکنون می توانحس و ادراک قسمت 82اعتماد بی موردحس و ادراک قسمت 87اعتیاد و تلاش های درمانی ویروس های باستانی، مغز مدونپزیل در بیماران قلبی بحثی درباره احساسات متفاکارهای کوچک، بی ارزش نیسمدل های ریز مغز مینی بریندرمان سرطان با امواج صوتتو پیچیده ترین تکنولوژی آن چیزی که ما جریان زمان ریسدیپلام تنها داروی تایفیزیک هوشیارینقش ذهن و شناخت در حوادث تاثیر دوپامین و سروتونینامید نجاتاگر با مطالعه فیزیک کواننابینایی در نتیجه ی گوشی سندرم گیلن باره به دنبال منبع هوشیاری کجاست قسمت جنگ هفتاد و دو ملت همه را شبکه های مصنوعی مغز به دراز نظر علم اعصاب یا نرووسهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت پنجاهبه کدامین گناه کشته شدندواکسن های شرکت فایزر آمردیستونی قابل درمانبرنامه ی مسلط ژنها در اختکشف مکانیسم عصبی خوانش پمرگ تصادفیدرک کنیم ما همه یکی هستیمتولید مثل اولین ربات های آینده ی علم و فیزیک در60 ثراه انسان شدن، راه رفتن وفراموشی و مسیر روحانینقص های سیستمی ایمنیتاثیر درجه حرارت بر عملکانواع سکته های مغزیابزار بقا از نخستین هماننخاع ما تا پایین ستون فقرسینوریپا داروی ترکیبی ضدمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمجهان هوشمندصبور باشاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت ششمبهداشت خواب، امروز در جهوابسته به دوستی این و آن دانش، قفل ذهن را باز میکنبرخی نرمش های گردنگوهر با نظر دیگران سنگ نممستند جهان متصلدرد و درستوهم بی خداییآیا کیهان می تواند یک شبیرشد در سختی استفضا و ذهن بازچندجهانیتاثیر رژِیم غذایی بر میگانرژِی برای ایجاد اضطرابابزار بقا از نخستین همانچرا ارتعاش بسیار مهم استسیستم تعادلی بدنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان شگفت انگیزضعیف و قویاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی، کیفیت فریب مخم شدن فضا-زمانبیماری های میتوکندرییک پیشنهاد خوب برای آسان داروی جدید میاستنی گراویبررسي علل احتمالي تغيير گاهی در پارکینسون باید پمعادله ها فقط بخش خسته کنذهن هوشیار در پس ماده ی متوصیه هایی در مصرف ماهیآیا جهش های ژنتیکی، ویروزمزمه ات مانده در گوشمقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصنوار مغز مشاهده ی غیر مستسایه ی هوشیاریتبر را برداراهمیت کنترل خشمابزار بقای موجود زنده از چسبیدن به خود، مانع بزرگ مهندسی بدنجواب سنگ اندازیعقل در جهان جدید، عجیب اساز تکینگی تا مغز- از مغزتهوش عاطفی بیشتر در زنانبیماری دویکژن یا نقشه توسعه مغز و نقداروی ضد تشنج با قابليت ترفلکس وتری با توضیح دکتر بشکه ای که ته نداره پر نمپول و شادیمغز و قلب در جنین موش مصنتکامل مداومآب زندگی است قسمت اولزونا به وسیله ویروس ابله قدرت ذهنترازودوننوبت کودکانسخن و سکوتاتصال مغز و کامپیوترهفت چیز که عملکرد مغز تو میگرن و پروتئین مرتبط با جز تو که را دارمعلت خواب آلودگی بعد از خوخوش خیالی و خوش بینیاز خود رها شوهیچ کاری نکردن به معنی چیبیداری معنوی یعنی دوستی کلام، در تحولی شگفت آور بدر هم تنیدگی کوانتومی و دتفاوت های بین زن و مرد فقپیوند سر آیا ممکن استرهبر حقیقیمغز ابزار برتر بقاتکامل، نتیجه ی برنامه ریآرزوها را کم کنزبان نیاز تکاملی استلایو دوم دکتر سید سلمان فتست نوار عصب و عضلهنیکولا تسلاسردرد میگرن در کودکاناختلا ل در خود عضلههمیشه راهی هستما انسانها چه اندازه نزدحقیقت، آن چیزی نیست که جلاستفاده از هوش مصنوعی در هر حرکت خمیده می شود و هر عبارت های مبهم مانند انرخدایا جز تو که را دارمبالاترین هدف از دولتکندر علیه سرطاندرمان های اسرار آمیز در آتلاش های جدید در درمان فرپپوگستروح و آب حیاتمغز، فقط گیرندهتاثیر نگاه انسان بر رفتاآشتی بهتر استایمان به رویاچگونه واکسن کرونا را توزسفر فقط مادی نیستملاحظات بیهوشی قبل از جرتصویربرداری فضاپیمای آمشناخت حقیقت یا آرزوهای گادغام میان گونه های مختلهنر فراموشیحافظه انسان و حافظه ی هوشاصل علت و تاثیروقتی پر از گل شدی خودت را غار افلاطوندنیا فریب و سرگرمیبازسازي مغز و نخاع چالشی کیهان خود را طراحی میکندمتواضع باشدرمان تومورهای مغزی با اتمرکز بر هدفپرکاری تیروئیدروش هایی ساده برای کاهش اNVG 291نقش هورمون های تیروئید دتاثیر گیاه خواری بر رشد واقلیت خلاقایا بیماری ام اس (مولتیپنگاه از دور و نگاه از نزدسلول های بدن تو پیر نیستنمنابع انرژی از نفت و گاز تغییر خود یا تغییر دیگراشگفت نیست من عاشق تو باشمارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک های بهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک قسمت چهلاعتیاد را به دور بیندازویرایش DNA جنین انسان، بردوچرخه در کاهش دردهای کمبحثی درباره احساساتی غیرکارهایی بیش از طراحی و گپمدیون خود ناموجوددرمان ضایعات نخاعیتو آرامش و صلحیآنچه می دانم، آنچه را میخریشه های مشترک همه ی موجوفیزیک و هوشیارینقش روی و منیزیم در سلامتتاثیر دپاکین بر بیماری مامید یا ناامیدی؟اگر تلاش انسان امروز براناتوانی از درمان برخی ویسندرم پیریفورمیسمنبع هوشیاری کجاست قسمت جنگ و تصور از جنگشبکیه های مصنوعیاز نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت پنجاه و یبه امید روزهای بهترواکسن کووید 19 چیزهایی که دژا وو یا اشنا پنداریبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱کشف مکانیسمی پیچیده در بمرگ عاطفه و محبتدرک احساسات و تفکرات دیگتولید یا دریافت علمآینده با ترس جمع نمیشودراه بی شکستفراموشی آرماننقص در تشخیص هیجانات عامتاثیر درجه حرارت بر عملکانیس بی کسانابزار بقا از نخستین هماننخاع درازتر یا کوتاهتر کسیناپس، شگفتی خلقتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان هوشیارصبر لازمه ی پیروزی استاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت شصت و هشتبهداشت خواب، رمز حافظه ی وابستگی یعنی قلادهدانش، یک انسان را ناسازگبرخی یونها و مولکول های مگویید نوزده و ایمنی ساکتمشکل از کجاستدرد باسن و پا به دلیل کاهتوهم تنهاییآیا گذشته، امروز وآینده رشد، رسیدن به یک هدف نیستفضای قلب منبع نبوغ استنه ناامیدی بلکه ارتقاتاثیر سلامت دستگاه گوارشانسولینابزار بقا از نخستین همانچرا به هم اعتماد نمیکنیمسیستم دفاعی بدن علیه مغز منبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان شگفت انگیز و بی زمانطلوع و حقیقتاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی، اتفاقات و تحخونریزی مغز در سندرم کووبیماری های مغز و اعصاب و یک آلل ژنتیکی که از نئاندداروی جدید کنترل قند خونبررسی مغز با امواج مادون گذر زمان کاملا وابسته به معجزه های هر روزهذهن و زندگیتوضیحی ساده در مورد هوش مآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجزنان باهوش ترقانون مندی نقشه ژنتیکی منوار مغز با توضیح دکتر فاسایه را اصالت دادن، جز فرتحریک الکترومغناطیسی مغاهرام مصر از شگفتی های جهابزار بقای موجود زنده از نسبت ها در کیهانمهربانی، شرط موفقیتجوسازی مدرنعقل سالماز تکینگی تا مغز، از مغز هوش عاطفی در زنان بیشتر ابیماری دیستروفی میوتونیژن درمانی در درمان چاقیداروی ضد تشنج توپیراماترفتار مانند بردهبشریت از یک پدر و مادر نیپول و عقیدهمغز و هوش، برترین ابزار بتکامل چشمآب زندگی است قسمت دومزیان غذاهای پرچربقدرت شناختی انسان، محدودترازودوننور از عمق تاریکیسخن پاک و ثابتاثر مضر مصرف طولانی مدت رهفت سین یادگاری از میراث میگرن و خوابجستجوی متن و تصویر به صورعماد الدین نسیمی قربانی خوشبختی چیستاز درخواست ها جدا شوهیچ کس مانند تو نگاه نمیکبیداری و خواب کدام بهتر اکلرال هیدرات برای خواباندر هر سوراخی سر نکنتفاوت های تکاملی در مغز وپیوند سر برای چه بیمارانروی و منیزیم در تقویت استمغز از بسیاری حقایق می گرتکثیر سلول در برابر توقف آزمون تجربی، راهی برای رزبان و کلمه حتی برای کسانلازم است هیچ کاری نکنیدتست کم هزینه ی بزاق برای نیاز به آموزش مجازی دیجیسردرد میگرنی در کودکاناختلاف خانوادگی را حل کنهمیشه عسل با موم بخوریمما اکنون میدانیم فضا خالحقایق ممکن و غیر ممکناستفاده از انرژی خلاهرچیز با یک تاب تبدیل به عجول نباشخرما منبع بسیار خوب آنتی باهوش ترین و با کیفیت تریکو کیو تن coQ10درمان های بیماری آلزایمرتلاش های جدید در درمان سرپایان، یک آغاز استروح در جهانی دیگر استمغز، همه ی واقعیت را نمیبتاثیر نگاه انسان بر رفتاآغاز فرایند دانستناین پیوند نه با مغز بلکه چگونه آن شکری که می خوریمسفر نامه سفر به بم و جنوب ممانتین یا آلزیکسا یا ابتصور ما ازمشکلات و واقعیشناخت درون، شناخت بیرون؛ادغام دو حیطه علوم مغز و هنر حفظ گرهحباب های کیهانی تو در تواصل عدم قطعیت از کوانتوم وقتی تو از یاد گرفتن باز غرور و علمدنیا مکانی بسیار اسرارآمباغچه ی منکیهانِ هوشیارِ در حال یامجموعه های پر سلولی بدن مدرمان تشنجتمرکز بر امروزپراسینزوماب در پارکینسوروش استفاده از بالش طبیفقر داده ها در هوش مصنوعینقش هورمون زنانه استروژنتاثیر گیاه خواری بر رشد واقیانوس نادانیایا بدون زبان میتوانیم تنگاه از درون قفس یا بیرونسلول بنیادی و ای ال اسمنابع انرژی از نفت و گاز تغییر دیگران یا تغییر خوشگفت انگیز بودن کیهانارتباط غیرکلامی بین انساارتروز یا خوردگی و التهاهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک قسمت چهل و هفتاعداد بینهایت در دنیای مویشن پرودوچرخه سواری ورزشی سبک و بحران ذهن فیلمی قابل تامکاربرد روباتهای ريزنانومدیریت اینترنت بر جنگدرمانهای بیماری پارکینستو افق رویداد جهان هستیآنچه ناشناخته است باید شریشه های مشترک حیاتفیزیک آگاهینقش روزه داری در سالم و جتاثیر داروهای ضد التهاب امید جدید بر آسیب نخاعیاگر خواهان پیروزی هستیناتوانی در شناسایی چهره سندرم پیریفورمیسمنبع هوشیاری کجاست قسمت جنگ داده هاشباهت مغز و کیهاناز نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت پنجاه و دبه بالا بر ستارگان نگاه کواکسن کرونا و گشودن پنجردژاوو یا آشناپنداریبرین نت به جای اینترنتکشف ژن جدید، می تواند گستمرگی وجود ندارددرک تصویر و زبان های مخلتتولید پاک و فراوان انرژیآیا فراموشی حتمی استراه طولانی را به سلامت گذفرایند پیچیده ی خونرسانینقطه ی رسیدن به قلهتاثیر درجه حرارت بر عملکانگشت ماشه ایابزار بقا از نخستین هماننخستین تمدن بشریسیگار عامل افزایش مرگ وممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان های بسیار دیگرصبر و واقعیتاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت شصت و دوبوزون هیگز چیستواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدائما بخوانبرخی اثرات مضر ویتامین دگوش دادن بهتر از حرف زدنمشکلات نخاعیدرد زانو همیشه نیاز به جرتوهم جداییآیا پیدایش مغز از روی تصاز گهواره تا گورفضای خالی ای وجود نداردنه به اعدامتاثیر عصاره تغلیظ شده گیانسولین هوشمندابزار بقا از نخستین همانچرا بیماری های تخریبی مغسکوت و نیستیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهانی که نه با یک رخداد و طلای سیاهاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش احساسیخونریزی مغزی کشندهبیماری های ژنرالیزه ی عصیک جهش ممکن است ذهن انسانداروی جدید آلزایمربررسی و اپروچ جدید بر بیمگذشته را دفن کنمعجزه ی چشمذهن و شیمی بدنتوضیحات دکتر فاطمی در موآیا خداباوری محصول تکاملزنجیرها را ما باید پاره کقانون گذاری و تکاملنوار مغز ترجمه رخدادهای ساخت سلول عصبی حتی پس از تحریک عمقی مغزاولویت بندی ها کجاستابزار بقای موجود زنده از نسبت طلایی، نشانه ای به سموفقیت هوش مصنوعی در امتجامعه ی آسمانیعقلانیت بدون تغییرخواص اناراز تکینگی تا مغز، از مغز هوش عاطفی در زنان بیشتر ابیماری سلیاکژن ضد آلزایمرداروی ضد جنون در درمان تیرفتار وابسته به شکلبعد پنجمپوست ساعتی مستقل از مغز دمغز و اخلاقتکامل و ارتقای نگاه تا عمآب زندگی است قسمت سومزیباترین چیز در پیر شدنقدرت عشقتراشه مغز بدون واسطه ی دنور درونسخت ترین حصاراثرات فشار روحی شدیدهم نوع خواری در میان پیشیمیگرن و روزه داریجستجوی هوشیاری در مغز ماعنصر اصلی تعیین واقعیتخوشبختی دور از رنج های ماز دست دادن دم در پیشینیاهیچ کس حقیقت را درون مغز بیرون اصل است یا درونکم کردن کالری روشی سودمندر والنتاین کتاب بدید همتفاوت های زبانی سرمنشا تپیوند سر، یکی از راه حلهارویکردهای جدید ضایعات نخمغز به تنهایی برای فرهنگ تأثیر نیکوتین سیگار بر مآزمون ذهنی گربه ی شرودینزبان و بیان نتیجه ساختمالبخند بزن شاید صبح فردا زتست آر ان اس دز میاستنی گنیروی پنجم در طبیعتسردرد و علتهای آناختلال حرکتی مانند لرزش همیشه، آنطور نیست که هستما از اینجا نخواهیم رفتحل مشکلاستفاده از سلول های بنیاهرگز از زندگی یا امکاناتعدم توقف تکامل در یک انداخسته نباشی باباباور و کیهان شناسیکوچ از محیط نامناسبدرمان های بیماری اس ام ایتلاش های جدید شرکت نورالپاکسازی مغزروح رهاییمغزتان را در جوانی سیم کشتاثیر هوش مصنوعی بر مغزآغاز فصل سرما و دوباره تکاین اندوه چیستچگونه انتظارات بر ادراک سفر به مریخ در 39 روزمن و وجود توهمیتصور از زمان و مکانشناسایی تاریخچه ی تکاملیارتقا و تکامل سنت آفرینش هنر دانستنحباب هایی تو در تواصل، روان و نفس استوقتی خودت را در آینه دیدیغربال در زندگیدنیای شگفت انگیز کوانتومبترس از اینکه کسی، به درگکیست هیداتید مغزمجرم، گاهی قربانی استدرمان جدید ALSتمساح حد واسط میان مغز کوپرتوهای صادر شده از سیاهروش جدید تولید برقفلج نخاعی با الکترودهای نقش ویتامین K در ترمیم استاثیر گیاه خواری بر رشد والکترومغناطیس شنوایی و هایا تکامل هدفمند استنگاه از درون مجموعه با نگسلول بنیادی در درمان ایدمنابع انرژی از نفت و گاز تغییر دادن ژنها آیا روزی شگفت زده و حیران باششگفتی های نقشه ی ژنتیکیارزش های وارونههوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک قسمت چهل و هشتبقا با سازگارترین فرد اسواقعیت فیزیکی، تابعی از دوپامین قابل حل در آببخش فراموش شده ی حافظهکاربرد روباتهای ريز، در مدیریت اضطراب، از مهمتریدرماندگی به دلیل عادت کرتو انسانی و انسان، شایستآنچه واقعیت تصور میکنیم ریشه های اخلاقفیزیکدانان ماشینی برای تنقش رژیم غذایی بر رشد و اتاثیر داروی ضد تشنج سدیم امید درمان کرونا با هماناپل ویژن پرو در تشخیص بیمنادیدنی ها واقعی هستندسندرم پای بی قرارمنبع هوشیاری کجاست قسمت جنبه های موجی واقعیتشباهت مغز با کیهان مادیاز واقعیت امروز تا حقیقتهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت پنجاه و سبه بالاتر از ماده بیندیشواکسن کرونا از حقیقت تاتدگرگونی های نژادی و تغییبرای یک زندگی معمولیکشف ارتباط جدیدی از ارتبمراقب خودتون و خانواده هدرک حقیقت نردبان و مسیری تولید اندام با چاپ سه بعدآیا ممکن است موش کور بی مرابطه تشنج و اوتیسمفرایند تکامل و دشواری هانقطه ای بود و دگر هیچ نبوتاثیر درجه حرارت بر عملکانگشت نگاری مغز نشان میدابزار بقا از نخستین هماننخستین تصویر از سیاهچالهسیاهچاله هامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان هایی در جهان دیگرصبر بسیار بایداز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت شصت و ششبوزون هیگز جهان را از متلوبینار اساتید نورولوژی ددارچینبرخی اختلالات عصبی مثانهگوشه بیماری اتوزومال رسسمشکلات بین دو همسر و برخیدردهای سال گذشته فراموش توهم جدایی و توهم علمآیا آگاهی پس از مرگ از بیزمین در برابر عظمت کیهانقفس دور خود را بشکننه به اعدامتاریک ترین بخش شبانسان قدیم در شبه جزیره عابزار بقا از نخستین همانچرا حیوانات سخن نمی گوینسکوت، پر از صدامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهانی که از یک منبع، تغذیطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز تکینگی تا مغز از مغز تهوش احساسیخونریزی مغزی کشنده ولی قبیماری های روانی با تاثییک رژیم غذایی جدید، می توداروی جدید آلزایمر تاییدبررسی ژنها در تشخیص بیماگر جان به جز تو خواهد از خمعجزه ی علمتیوتیکسن داروی ضد جنونآیا دلفین ها می تواند از زندگی فعال و مثبت روند آلقانون جنگلنوار مغز در فراموشی هاساخت شبکه عصبی مصنوعی با تحریک عمقی مغز در آلزایماولین قدم شناخت نقص های خابزار بقای موجود زنده از نشانه های گذشته در کیهان موفقیت در تفکر استجاودانگی مصنوعیعقیده ی بی عملخواص اردهاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش عاطفی رمز آزادگیبیماری شارکو ماری توثژنها نقشه ایجاد ابزار هودارویی خلط آوررفتار اجتماعی انسان، حاصبعد از کروناپوشاندن خود از نورمغز و اخلاقتکامل و ریشه ی مشترک خلقتآب، زندگی است(قسمت پنجم)زیباترین چیز در افزایش سقسم به فقرتراشه ها روی مغزنوروفیبروماتوزسخت ترین کار، شناخت خود ااثرات مفید قهوههمه چیز موج استمیگرن سردردی ژنتیکی که بحفره در مغزعوامل موثر در پیدایش زباخیالپردازی نکناز روده تا مغزهیچ اندر هیچبیست تمرین ساده برای جلوکمی زاویه ی دیدت را عوض کدر یک فراکتال هر نقطه مرکتفاوت ایستایی و تکاپوپیوندهای پیچیده با تغییررویا و واقعیتمغز بیش از آنچه تصور میشوتأثیر نگاه انسان بر رفتاآزمون ذهنی گربه شرودینگرزبان و بیان، در سایه پیشرلحظات خوش با کودکانتشنچ پانایوتوپولوس تشنج چیز جدید را بپذیرسردرد به دلیل مصرف زیاد ماختلال خواب فرد را مستعد همکاری یا رقابتما اشیا را آنطور که هستندحلقه های اسرارآمیزاستفاده از سلول های بنیاهز ذره، یک دنیاستعدم تعادل دوپامین، فقط بخطا در محاسبات چیزی کاملباید از انسان ترسیدکوچک شدن مغز از نئاندرتادرمان های جدید ALSتلاش هایی در بیماران قطع پارادوکس ها در علمروزه داری متناوب، مغز را مغزتان را در جوانی سیمکشتاثیر ویتامین دی بر بیماآغاز مبهم آفرینشاین ایده که ذرات سیاهچالچگونه به سطح بالایی از هوسفر به درون سفری زیبامن کسی در ناکسی دریافتم تصاویر زیبای رعد و برقشناسایی زبان حیوانات با ارتقا یا بازگشت به قبل ازهنر رها شدن از وابستگیحد و مرزها توهم ذهن ماستاصلاح خطا با رفتن بر مسیروقتی خورشید هست شمع به کامقالاتدنیایی پر از سیاهچاله بحتی علمی درباره تمایل بکیست کلوئید بطن سوممحل درک احساسات روحانیدرمان جدید مولتیپل میلومتنفس هوازی و میتوکندریپرتوزایی از جسم سیاهروش صحبت کردن در حال تکامفلج بل، فلجی ترسناک که آننقش ژنتیک در درمان اختلاتاثیر گیاه خواری بر رشد والکتروتاکسی(گرایش و حرکایجاد احساساتنگاه حقیقی نگاه به درون اسلول بنیادین از مخاط بینمنابع انرژی از نفت و گاز تغییر زودتر اتصالات مغزیمنابع انرژی از نفت و گاز تغییر عمودی سر انسان از پشگفتی های زنبور عسلارزش های حقیقی ارزش های غهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهل و دومبقا در ازای بیماریواقعیت چند سویهدورترین نقطه ی قابل مشاهبخش های تنظیمی ژنومکاش شرف اجباری بود یا حتیمداخله ی زیانبار انساندرها بسته نیستتو با همه چیز در پیوندیآنچه حس می کنیم، نتیجه ی رژیم های غذایی و نقش مهم فال نیکونقش رژیم غذایی در رشد و اتاثیر درجه حرارت بر مغزامیدهای جدید برای بازیاباپی ژنتیکنادیدنی ها بیشتر از دیدنسندرم پس از ضربه به سرمنبع هوشیاری کجاست قسمت جنسیت و تفاوت های بیناییشباهت های ریشه ای چند بیماز کجا آمده ام و به کجا میهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت پنجاه و شبه جای محکوم کردن دیگران واکسن کرونا ساخته شده تودانش قدرت استبرای پیش بینی آینده مغز دکشف جمجمه ای درکوه ایرهومراحل ارتقای پله پله کیهدرک دیگرانتولید سلولهای جنسی از سلآیا ما کالا هستیمرادیوی مغز و تنظیم فرکانفرایند حذف برخی اجزای مغنقطه بی بازگشتتاثیر درجه حرارت بر عملکانتقال ماده و انرژیابزار بقا از نخستین هماننخستین روبات های زنده ی جسیاهچاله های فضایی منابعمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان یکپارچهصد قدح، نفتاده بشکستاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک سی و هفتمبی نهایت در میان مرزهاوجود قبل از ناظر هوشمندداروهای مصرفی در ام اسبرخی اصول سلامت کمرگوشت خواری یا گیاه خواریمشکلات روانپزشکی پس از سدردی که سالهاست درمان نشتوهم جسمآیا امکان بازسازی اندامهزمین زیر خلیج فارس تمدنی قفس ذهننه بدبخت بلکه نادانتاریکی من و تو و گرد و غباانسان میوه ی تکاملابزار بقا از نخستین همانچرا حجم مغز گونه انسان درسکوت، در برابر گزافه گویمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهانی پر از سیاهچاله یا پطوفان بیداریاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش بشری تهدید برای بشریخواندن ، یکی از شستشو دهنبیماری وسواسیکی از علل محدودیت مغز امداروی جدید ای ال اسبررسی بیماری التهابی رودگرفتار محدودیت ها و ابعامعجزه ی علم در کنترل کرونتیک و اختلال حرکتیآیا دلفین ها میتوانند بازندگی هوشمند در خارج از زقانون جنگلنوار مغز در تشخیص بیماری ساخت شبکه عصبی با الفبای تخریب مغز به دلیل کمبود باولین مورد PML به دنبال تکابزارهای پیشرفته ارتباط نشانه های پروردگار در جهمولکول ضد پیریجایی برای یاد گرفتن باقی علم و ادراک فقط مشاهده ی خواص باداماز تکینگی تا مغز، از مغز هوشمندی کیهانبیماری ضعف عضلات نزدیک بژنها ، مغز و ارادهدارویی ضد بیش فعالی سیسترقیبی قدرتمند در برابر مبعد از کروناپیموزایدمغز و سیر تکامل ان دلیلی تکامل ابزار هوش ، راه پر آتاکسیزیر فشار کووید چه باید کرقضاوت ممنوعتراشه ی هوش مصنوعی در مغزنورون هاي مصنوعی می توانسختی ها رفتنی استاثرات مفید روزه داریهمه چیز و هیچ چیزمیگرن شدید قابل درمان اسحق انتخابعوامل ایجاد لغت انسانی و خانه ی تاریکاز سایه نترسهیچگاه از فشار و شکست نتربیش از نیمی از موارد انتقکمالگرایی دشمن پیشرفتدر کمتر از چند ماه سوش جدتفاوت ارباب و رهبر حقیقیپیوندی که فراتر از امکانرویا و کابوسمغز باستانی، هنوز نقش هاتأثیر شیرینی های حاوی لوآزادی در چیستزبان و تکلم برخی بیماریهلرزش ناشی از اسیب به عصبتشنج چیستچیزی منتظر شناخته شدنسردرد تنشناختلال در شناسایی حروف و همانند سازی در انسانما به جهان های متفاوت خودحمله ویروس کرونا به مغزاستفاده از سلول های بنیاهزینه ای که برای اندیشیدعدم درکخطا در محاسبات چیزی کاملبابا زود بیاکوچکی قلبدرمان های جدید میگرنتلاش در تولید انرژی به رنپاسخ گیاهان در زمان خوردروزه داری و التهاب زیانبمغط یک گیرنده استتاثیر ویروس کرونا بر مغز إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَاین ابتدای تناقض هاستچگونه باغبانی باعث کاهش سفر تجهیزات ناسا به مریخ من پر از تلخیمتصادف یا قوانین ناشناختهشناسایی سلول های ایمنی اارتوکين تراپی روشی جديد هنر، پر کردن است نه فحش دحریص نباشاصول انجام برخی نرمش ها دوقتی ریشه ها عمیقند از چیتاثیر ویتامین دی بر بیمادنیا، هیچ استبحث درباره پیدایش و منشا کپسول ژری لاکتمحل درک احساسات روحانی ددرمان جدید میگرن با انتی تنفس هوازی و میتوکندریپرسشروشهای نو در درمان دیسک بفلج خوابنقش گرمایش آب و هوا در همتاثیر گیاه خواری بر رشد والکترودهای کاشتنیایران بزرگنگاه دوبارهسلول عصبی شاهکار انطباق نگاهی بر قدرت بینایی دراسلول عصبی، در محل خاص خودمنابع انرژی از نفت و گاز تغییرات منطقه بویایی مغزشانس یا نتیجه ی تلاشارزش حقیقی زبان قسمت اولهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهل و سومبقای حقیقی در دور ماندن اواقعیت چیستديدن با چشم بسته در خواب بخش بزرگی حس و ادراک ما اکتاب گران و پرهزینه شد ولمدارک ژنتیکی چگونه انساندرهای اسرارآمیز و پوشیدهتو با باورهایت کنترل میشآنها نمیخواهند دیگران رارژیم های غذایی و نقش مهم فاکسیبتنقش زنجبیل در جلوگیری از تاثیر درجه حرارت بر عملکامیدوار باش حتی اگر همه چابتدا سخت ترین استنادانی در قرن بیست و یکم،سندرم جدایی مغزمنبع هوشیاری کجاست قسمت جنسیت و تفاوت های بیناییشباهت کیهان و مغزاز کسی که یک کتاب خوانده هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و چهبه جای تولید، بیشتر گوش کواکسن آلزایمردانش محدود به ابعاد چهاربرای اولین بار دانشمندانکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمرز مرگ و زندگی کجاستدرک درست از خود و هوشیاریتولترودینآیا ما تنها موجودات زنده راز تغییرفراتر از دیوارهای باورنقطه، وجود است یا فاصلهتاثیر درجه حرارت بر عملکانتروپی و هوشیاریابزار بقا از نخستین هماننرمش های مفید برای درد زاسیاهچاله ها، دارای پرتو منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان یکپارچهصداقتاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی به کمک هوش طبیحس و ادراک- قسمت پنجاه و بی نظمی مقدمه شناختوراپامیل در بارداریداروهای ام اسبرخی اطلاعات روانشناسی مگیلگمش باستانی کیستمشکلات روانپزشکی در عقب درد، رمز موفقیتتوهمات و شناخت حقیقتآیا انسان با مغز بزرگش اخزمان چیستقفس را بشکننه جنگ و نه خونریزیتاریکی و نورانسان ها می توانند میدان ابزار بقای موجود زنده از چرا خشونت و تعصبسکته مغزیمنبع هوشیاری در کجاست؟ قجهانی در ذهنطوفان زیباییاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش در طبیعتخواندن، دوست روزهای سختبیماری کروتز فیلد جاکوبیافته های نوین علوم پرده داروی جدید برای میاستنی ذهن پر در برابر آگاهیبررسی سیستم تعادلی بدن اگریه ی ابر، رمز طراوت باغمعجزه در هر لحظه زندگیتیکاگرلور داروی ضد انعقاآیا دست مصنوعی به زودی قازندگی و داراییقانونمندی و محدودیت عالمنوار مغزی روشی مهم در تشخساختن آیندهتداوم مهم است نه سرعتاولین مورد پیوند سر در انابزارهای بقا از نخستین هنشانه های بیداری روحیمولتیپل اسکلروز در زنان جایی خالی نیستعلم و روحخواص بادام زمینیاز تکینگی تا مغز، از مغز هوشمندسازی زندان هابیماریهای تحلیل عضلانی اژنهای مشترک بین انسان و وداستانها و مفاهیمی اشتبارقابتی بی هدف یا رقابتی هبعد از کرونا دلخوشی بیهوپیموزایدمغز کوانتومیتکامل تکنولوژیآتاکسی فریدریشزیرفون داروی ضد ام اسقطار پیشرفتتراشه ی بیولوژِیکنورون های ردیاب حافظهسختی در بلند شدن از روی صاثرات مضر ماری جواناهمه چیز کهنه میشودمیاستنی گراویس بدون آنتیحقیقت قربانی نزاع بین بی عواملی که برای ظهور لغت اخانواده پایداراز سایه بگذرهیپرپاراتیروئیدیسمبیشتر کمردردها نیازی به کمردرددر آرزوهایت مداومت داشتهتفاوتهای جنسیتی راهی براپیوستگی همه ی اجزای جهانرویا و خبر از آیندهمغز برای فراموشی بیشتر کتئوری تکامل امروز در درمآزادی عقیده، آرمانی که تزبان و شناخت حقیقت قسمت چلرزش دست ها و گردن و سر ETتشنج و حرکات شبه تشنجی قاچیزی خارج از مغزهای ما نیسردرد سکه ایاختلال در شناسایی حروف و همجوشی هسته ای، انرژِی بما با کمک مغز خود مختاريمحمایت از طبیعتاستفاده از سلول های بنیاهزینه سنگین انسان در ازاعدالت برای من یا برای همهخطای ادراک کارماباد و موجکوچکترین چیز یک معجزه اسماده ی خالیدرمان های جدید در بیماری تلاشی برای درمان قطع نخاپختگی پس از چهل سالگي به روزه داری و بیمار ی ام اس نفرت، اسیب به خود استتاثیر ژنها بر اختلالات خافت فشار خون ناگهانی در واین بیمار را باید چه کار چگونه تکامل مغزهای کنونیسفر دشوار اکتشافمن بی من، بهتر یاد میگیرمتضادهای علمیشهر زیرزمینی در ژاپن براارتباط میکروب روده و پارهوموارکتوس ها ممکن است دحرکات چشم، ترجمه کننده ی اصول توسعه ی یک ذهن کاملوقتی شروع به بیدار شدن میصفحه اصلیدندان ها را مسواک بزنید تبحثي درباره هوش و تفاوتهکامپیوتر سایبورگمحدودیت چقدر موثر استدرمان جدید کنترل مولتیپلتنفس بدون اکسیژنپرسش و چستجو همیشه باقی اروشهای شناسایی قدرت شنوافلج خواب چیستنقش پیش زمینه ها و اراده تاثیر گیاه خواری بر رشد والگو نداشتیمایرادهای موجود در خلقت بتاثیر گیاه خواری بر رشد والگو و عادت را بشکن و در اایستادن در برابر آزادی بنگاهی بر توانایی اجزاي بسلولهای ایمنی القا کنندهمنابع انرژی از نفت و گاز تغییرات مغز پس از 40 سالگیشانس یا تلاشارزش حقیقی زبان قسمت دومهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت نهمبلندی در ذهن ما درک بلندیواقعیت چیستدی متیل فومارات(زادیوا)(بخش بزرگتر کیهان ناشناختکتاب زیست شناسی باورمروری بر تشنج و درمان هایدرون قفس یا بیرون از آنتو باید نیکان را به دست بآنژیوگرافی از مغزرژیم ضد التهابیفاجعه ی جهل مقدسنقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر درجه حرارت بر عملکامیدواریابتدایی که در ذهن دانشمننازوکلسینسندرم دزدی ساب کلاوینمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهل مقدسشباهت زیاد بین سلول هاي عاز آغاز خلقت تا نگاه انساهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و یکبه خوبی های دیگران فکرکنواکسن ایرانی کرونا تولیددانش بی نهایتبرای بقا به جایی فراتر ازکشیدن مادی روشی برای جلومرز بین انسان و حیوان کجادرک عمیق در حیواناتتومورها و التهاب مغزی عاآیا مصرف مولتی ویتامین هراست دستی و چپ دستیفرار در فرار از میزبان، دنمیتوان با بیرون انداختنتاثیر درجه حرارت بر عملکانتظار گذر تندباد؟ابزار بقا از نخستین هماننرمش های مفید در سرگیجهسیاهچاله و تکینگی ابتدایمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان کنونی و مغز بزرگتریصدای بم با فرکانس پایین، از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی به شناسایی کاحس و ادراک- قسمت بیست و پبی هیچ می ایی و بی هیچ میرورزش هوازی مرتب خیلی به قداروهای تغییر دهنده ی سیبرخی بیماری ها که در آن بگیاه بی عقل به سوی نور میمشاهده گر جدای از شیء مشادرس گرفتن از شکست هاتوکل بر خداآیا انسان در آستانه ی انقزمان و مکان، ابعاد کیهان قله برای دیدن نه برای به نه روش تقویت مغزتاریکی خواهد ترسیدانسان یک کتابخانه استابزار بقای موجود زنده از چرا در مغز انسان، فرورفتمنبع هوشیاری در کجاست؟(قجهان، تصادفی نیستطولانی ترین شباز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی قسمت 11خواب و بیداری نوسانی مغزبیماری گیلن باره و بیماریاد گرفتن مداومداروی جدید برای کاهش وزنذهن تو همیشه به چیزی اعتقبررسی علل کمر درد در میانگربه شرودینگر و تاثیر مشمعرفی مورد نادر بیماری گتیروفیبان موثر در سکته ی آیا رژیم غذایی گیاهی سلازندگی بی دودقارچ بی مغز در خدمت موجودنوار مغز، مفید و بی خطرساختن آینده، بهترین روش تداخل مرزها و صفات با بیناولین هیبرید بین انسان و ابزارهای بقا ازنخستین همنظام مثبت زندگیمواد کوانتومی جدید، ممکنجاذبهعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهخواص شکلات تلخاز تکامل تا مغز از مغز تا هوشیاری و وجودبیماری، رساله ای برای سلژنهای هوش ، کدامنددخالت در ساختار ژنهارموزی از نخستین تمدن بشربعد از کرونا دلخوشی بیهوپیچیدگی های مغزمگسمغز آیندگان چگونه است ؟تکامل جریان همیشگی خلقتآتاکسی مخچه ای خودایمنزیرک ترین مردمقطره قطرهتربیت کودکان وظیفه ای مهنوروپلاستیسیتی چیستسدسازی روش مناسب برای مقاجزای پر سلولی بدن انسان همه چیز در زمان مناسبمیاستنی گراویس در جوانانحقیقت آنطور نیست که به نظعوارض ازدواج و بچه دار شدخاویار گیاهیاز علم جز اندکی به شما داهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیشتر علم، در نادانسته هکمردرد ناشی از تنگی کانادر آسمان هدیه های نادیدنتقلید مرحله ای نسبتا پیشپیام های ناشناخته بر مغز رویا بخشی حقیقی از زندگی مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تئوری تکامل در پیشگیری و آزار حقیقیای نعمت من در زندگیمزبان و شناخت حقیقت قسمت الرزش عضله یا فاسیکولاسیوتشنج به صورت اختلال رفتاسردرد عروقی میگرناختلالات مخچههمدلی و هوش عاطفیما بخشی از این جهان مرتبطحوادث روزگار از جمله ویراستفاده از سلول های بنیاهزاران سال چشم های بینا وعسل طبیعی موثر در کنترل بخطای حسباد غرور و سر پر از نخوت وکووید نوزده و خطر بیماری ماده ای ضد التهابیدرمان های جدید سرطانتلاشی تازه برای گشودن معپدیده خاموش روشن در پارکروزه داری سلول های بنیادنقاشی هایی با بوی گذشته یتاثیر کلام در آیات کلام بافت هوشیاری به دنبال کاهاینکه به خاطرخودت زندگی چگونه جمعیت های بزرگ شکل سفرنامه سفر به بم و جنوب مننژیتتظاهر خوابیده ی مادهشواهدی از نوع جدیدی از حاارتباط ماده و انرژیهورمون شیرساز یا پرولاکتحرکت چرخشی و دائمی کیهاناصول سلامت کمرویتنام نوعی کرونا ویروس سوالات پزشکیده روش موفقیتبحثی جالب درباره محدودیتکانال یوتیوب دکتر سلمان محدودیت های حافظه و حافظدرمان جدید ام استنها مانع در زندگی موارد پرسشگری نامحدودروشی برای بهبود هوش عاطففلج دوطرفه عصب 6 چشمنقش پیشرفته ی سلول های بننقش آتش در رسیدن انسان بهتاثیر گیاه خواری بر رشد والگوی بنیادین و هوشیاریاکنون را با همه ی نقص هاینگاهت را بلند کنسلولهای بنیادی مصنوعی درمنابع انرژی از نفت و گاز تغییرات آب و هوایی که به شاهکار قرنارزش حقیقی زبان قسمت سومهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهارمبلوغ چیستواقعیت های متفاوتدین اجباریبخش دیگری در وجود انسان هکتاب طبیعت در قالب هندسهمرکز هوشیاری، روح یا بدن درون و بیرون، جدای از هم تو برای خزیدن خلق نشده ایآنان که در قله اند هرگز خرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وفارغ التحصیلان، فقیر و دنقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر درجه حرارت بر عملکامیدواری و مغزابتذال با شعار دیننبودن مدرک و شاهد، مدرک سندرم سردرد به دلیل افت فمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان فراکتالشباهت زیاد بین سلول هاي عاز انفجار بزرگ تا انفجار هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و دوبه خودت مغرور نشوواکسن اسپایکوژندانشمندان موفق به بازگردبرای تمدن سازی، باید در بکشتن عقیده ممکن نیستمرز جدید جستجو و اکتشاف، درگیری قلب در بیماری ویرتومورهای نخاعیآیا مغز تا بزرگسالی توسعرجزخوانی هایی که امروز بفرد موفقنمیتوان بر سیاه سیاه نوشتاثیر رو ح و روان بر جسمانحراف و حقیقتابزار بقا از نخستین هماننرمش های موثر در کمردردسیاهچاله ی منفرد یا سیاهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان کاملی در اطراف ما پرصرع و درمان های آناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی تعاملیحس و ادراک- قسمت شصت و چهبی ذهن و بی روحورزش هوازی ، بهترین تمریداروهای ضد بیماری ام اس وبرخی بیماری های خاص که بدگیاه خواری و گوشت خوار کدمشاهده آینده از روی مشاهدست و پا زدن در سایه؟توپیراماتآیا احتمال دارد رویا از آزمان و گذر آن سریع استقله سقوطچه زیاد است بر من که در ایتاریخ همه چیز را ثبت کردهانسان باشابزار بقای موجود زنده از چرا ذرات بنیادی معمولاً منبع خواب و رویاجهش های ژنتیکی مفید در ساطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی قسمت نهمخواب زمستانی سلول های سربیماری آلزایمر، استیل کویاد بگیر فراموش کنیداروی جدید برای ای ال اسذهن خود را مشغول هماهنگیبرطرف کردن خشونت را از خاگزیده ای از وبینار یا کنفمعرفت و شناختتکلم در گیاهانآیا رژیم غذایی گیاهی سلازندگی در جمع مواردی را برقبل و بعد از حقیقتنوار مغز، ترجمه ی فعالیت ساختار فراکتال وجود و ذهترقی واقعی یا شعار ترقیاولین تصویر در تاریخ از سابزارهای بقای موجود زندهنظریه ی تکامل در درمان بیموجود بی مغزی که می تواندجاذبه و نقش آن در شکلگیریعلم به ما کمک میکند تا موخواص شگفت هویجاز تکامل تا مغز، از مغز تهوشیاری و افسردگیبیمارستان هوش مصنوعیژنهای حاکم بر انسان و انسدر موج، راز خلقت نهفته اسرمز و رازهای ارتباط غیر کتفکر قبل از کارپیچیدگی های مغزی در درک زمغز اندامی تشنه ی انرژی اتکامل داروینی هنوز در حاآتش منبع انرژیزیست شناسی کل در جزء فراکلمس کوانتومیترجمه فعالیت های عضله به نوروز مبارکسرنوشتاجزایی ناشناخته در شکل گهمه چیز در زمان کنونی استمیدان مغناطيسي زمین بشر حقیقت افرادعید نوروز مبارکخار و گلهاوکينگ پیش از مرگش رسالبا همه مهربان باشکمردرد و علل آندر آستانه ی موج پنجم کوویتقلید از روی طبیعتپیدایش زبانرویا تخیل یا واقعیتمغز بزرگ چالش است یا منفعتئوری جدید، ویران کردن گآزار دیگری، آزار خود استای همه ی وجود منزبان و شناخت حقیقت قسمت دلزوم گذر انسان از حدها و تشنج عدم توازن بین نورون سرطان کمیت گراییاختلالات حرکتی در انسانهمراه سختی، اسانی هستما تحت کنترل ژنها هستیم یحکمت الهی در پس همه چیزاستیفن هاوکینگ در مورد ههستي مادي ای که ما کوچکترعشق به هفت مرتبه ی شناختیخطر آلودگی هوابار مغز بر دو استخوانکودک هشت ساله لازم است آدماده، چیزی نیستدرمان های رایج ام استلاشی جدید در درمان ام اسپروژه ی ژنوم انسانیروزهای بد باقی نمیماندچقدر به چشم اعتماد کنیمتاثیر کپسول نوروهرب بر نافتخار انساناینکه خانواده ات سالم باچگونه جمعیت های بزرگ شکل سفرنامه سفر به بم و جنوب من، ما یا چی؟تظاهری از ماده است که بیدشواهدی از دنیسوان(شبه نئارتباط متقابل با همه ی حیهوش فوق العاده، هر فرد اسحس متفاوتاضطراب و ترسویتامین E برای فعالیت صحپیامهای کاربراندهن، بزرگترین سرمایهبحثی در مورد نقش ویتامين کاهش میل جنسی در ام اسمحدودیت درک انساندرمان جدید ای ال اس، توفرتنها در برابر جهانپس از اگو یا بعد از نفسروشی جدید در درمان قطع نخفن آوری های جدید علیه شنا