دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

هدف از خلقت رسیدن به ابزار هوشمندی معرفت یا مغز است

هدف از خلقت، رسیدن به ابزار هوشمندی(معرفت) یا مغز است و ندیدن این هدف از طرف ملحدان به دلیل محدود شدن در زمان یا هر علت دیگر، هرگز کیهان را از رسیدن به آن باز نمی‌دارد.

ریچارد داوکینز: ما ماشین های خوش شانس و روبات هایی با برنامه ریزی کور هستیم که به مولکول هایی خودخواه یعنی ژن ها خدمت می کند. این حقیقتی است که مرا از شگفتی دور نمی کند.

داوکینز! تو دانشمندی بلند مرتبه هستی ولی در این نقطه، خودت را کورکرده ای. بله عاقلی نیست تصور کند تصادف، چیزی غیر تصادفی درست کند

و سید احمد الحسن با آوردن داستان قبیله ای- که بر کناره دریا زندگی میکند و خرافاتی را به خاطر ترتیب منظم سنگ ها به دلیل امواج دریا می آورد- بر استدلال تو پاسخ داده است.

لازم است دانشمندی مانند تو در این اشتباه بزرگ نیفتد ولی متاسفانه کینه و حسادت، تو را از این حقایق که هر فرد دارای کوچکترین معلومات، آن را میشناسد کور می کند.
سحر عطایی

به این پاسخ از سید احمد الحسن بر مغالطه داوکینز می‌پردازیم: (داوکینز می گوید: اگر شما در ساحلی پر از سنگ ریزه قدم بزنید متوجه می‌شوید سنگ ریزه ها به صورت یکنواخت پخش نشده اند. سنگ ریزه های کوچکتر بیشتر در امتداد ساحل هستند و درشت تر ها در جاها و باریکه های دیگر قرار دارند. به نظر می رسد سنگریزه ها تنظیم و گزینش شده اند. ممکن است افرادی که نزدیک ساحل زندگی می‌کنند از این دسته بندی و نظم، شگفت زده شوند و شاید برای توجیه آن، از افسانه ای کمک بگیرند مثلا آن را به اشباحی هولناک، نسبت دهند.

این حرف های خرافاتی ممکن است برای ما خنده دار باشد زیرا ما توضیح آن را نظم قوانین طبیعت و در این مورد کنش امواج می‌دانیم. موج ها قصد و غرض خاصی ندارند و از ذهن منظم یا اصلا ذهن، خبری نیست.

موج ها فقط سنگ ریزه ها را با شدت به این طرف و آن طرف پرتاب می‌کنند ولی سنگ ریزه های کوچک و بزرگ هر یک به طرزی متفاوت به این کنش پاسخ می دهند و در نتیجه توده های متفاوتی در ساحل پدیدار می‌شود.

اندک نظمی که از میان بی نظمی ها پیدا می شود زاییده هیچ ذهنی نیست. موج و سنگ ریزه نمونه ای ساده از نظامی است که به طور خودکار موجودی غیر تصادفی و نظم دار به وجود می آورد. دنیا پر از چنین نظام هایی است. ساده ترین سیستمی که به نظرم می‌رسد یک چاله است که فقط اشیای کوچکتر از دهنه ی آن به درونش می افتند یعنی اگر شما به طور تصادفی چیزهایی را به طرف چاله بیندازید نیرویی آن چیزهایی را جدا کرده و بنا به معیاری دسته بندی می‌کند.

پس از مدتی چیزهای درون چاله همه کوچکتر از اندازه ی دهانه ی آن هستند و در فضای بیرون چاله اکثرا چیزهای بزرگتری قرار دارند. البته دیرزمانی است که انسان با الگو برداری از این اصل ساده ی دسته بندی از وسیله های مفیدی به نام غربال استفاده میکند(ریچارد داوکینز- ساعت ساز نابینا)

در مورد مثال سنگ ریزه و امواج واقعا نمی دانم چگونه دکتر داوکینز از این موضوع غفلت کرده که چنین پدیده ای، قانونمند است و تصادفی نیست و نیز نتیجه ای غیر تصادفی به بار میاورده است. یکی از دلایل حرکت امواج، تاثیر قانون جاذبه بین ماه و زمین است که به دلیل نزدیک بودن ماه به زمین رخ می دهد پس این قضیه از پایه بر مبنای قانون ضابطه مند جاذبه استوار است یعنی حرکت امواج، زاییده ی تصادف نیست بلکه از نظام و قانون جاذبه منشا گرفته است.

سنگ ریزه ها نیز در سیطره قانون جاذبه قرار دارند پس هر یک بر اساس وزنی که دارند در جایی می افتند و در ساحل به صورت دور و نزدیک، دسته بندی می‌شوند. قانون جاذبه تصادفی نیست و به صورت تصادفی نیز پدید نیامده است. به خواست خدا این قانون را در زمان پرداختن به تئوری انفجار بزرگ بررسی خواهیم کرد.

نه فضایی که انحنا دارد از تصادف یا عدم مطلق پدید آمده و نه ذرات گراویتون از عدم مطلق سرچشمه گرفته است. بنابراین دکتر داوکینز حق ندارد بگوید ضابطه مندی از بی ضابطه گی پدیدار گشته چون این فقط یک سفسطه است.

ممکن است دکتر داوکینز بپرسد قانون جاذبه غیرتصادفی از چیدن سنگ ریزه ها بر ساحل چه هدفی دارد؟ پاسخ آن، بسیار ساده است ضرورتی ندارد هدف مشخصی داشته باشد؛ مهم این است که جاذبه قاعده مند، سازمان یافته و غیر تصادفی است و از عدم مطلق ناشی نشده است، پس قطعا هدفی دارد. این سخن ما کفایت میکند که این هدف قانون جاذبه است که سبب به وجود آمدن ستارگان و کهکشان ها و خوشه های کهکشانی و به دنبال آن، حتی وجود خود ما شده است بنابراین قانونمند و هدفدار است.

ضرورتی ندارد ما همه اهداف جاذبه را بدانیم در حالی که خود ما ذره ای ناچیز از این هستی ای هستیم که قانون جاذبه را پدید آورده است اگر ما در مکانی خاص، در زمانی خاص و به دلیلی خاص، هدف جاذبه را ندانیم، به معنی بی هدف بودن جاذبه نیست مثل آنکه فرض کنیم هدف جاذبه، کاری باشد که یک میلیون سال ادامه داشته است، همین ما را کفایت می کند که ا

ثبات کنیم جاذبه، قانونمند است و نه بی ضابطه و این خود ثابت می کند که جاذبه هدفدار بوده و قانونگذاری دارد که می‌خواهد با آن به مقصود برسد.(در فصل چهارم کتاب توهم بی خدایی، احمد الحسن توضیح میدهند که هدف از همه خلقت از جمله جاذبه، معرفت و رسیدن به ابزار هوشمندی است.)

به نظر من اکنون مشخص شد قبیله ی بدوی صاحب ماجرای اشباح هولناک، منطقی تر از دکتر داوکینز هستند زیرا آنها حداقل این موضوع بدیهی را می دانند که نظام و ضابطه مندی، از بی قاعدگی بر نمی خیزد زیرا فاقد یک چیز نمی تواند اعطا کننده ی آن چیز باشد

بی ضابطگی کجا می تواند یک نظام تولید کند؟ ماجرای چاله و چیزهایی که در آن غربال میشود هم واضح تر از جریان سنگ ریزه ها و امواج است.

اگر چیزهایی را بالای چاله بگذاریم در واقع آن را در معرض قانون جاذبه قرار داده ایم. به علاوه قانون جاذبه، حکم به سقوط اشیا می کند پس اینجا هم با قانون و ضابطه و ترتیب، مواجهیم نه یک بی قانونی که از بی ضابطگی پدیدار شده باشد پس این غربال هم هدفدار است.)
کتاب توهم بی خدایی ص 240-241 ترجمه فارسی)
هر کس بخواهد بیشتر پاسخ سید احمد الحسن را بداند کتاب توهم بی خدایی را بخواند که مناظره ای علمی با بزرگترین دانشمندان الحاد مانند داوکینز و هاوکینگ است.

(متن داوکینز را دوباره تکرار می کنیم: ما ماشین های خوش شانس و روبات هایی با برنامه ریزی کور هستیم که به مولکول هایی خودخواه یعنی ژن ها خدمت می کند. این حقیقتی است که مرا از شگفتی دور نمی کند. جدای از جواب کامل بالا، بخش دیگری از سخنان داوکینز هم قابل نقد است. ما در خدمت ژنهای خودخواه نیستیم و این مطلبی است که خود ریچارد داوکینز هم به آن معترف است. (در ما این توان هست که در برابر ژن‌های خودخواهی که با آنها به دنیا آمده ایم و در صورت لزوم در مقال میم های خودخواهی که مغز ما را شست و شو می دهند بایستیم. حتی می توانیم در مورد راه پروراندن ایثار گری ناب و بی غرض یعنی چیری که در طبیعت جایی ندارد؛ چیزی که هرگز در تمام جهان وجود نداشته است، صحبت کنیم.

ما همچون ماشین ژن، ساخته شده و مانند ماشین میم، فرهنگی شده ایم اما این توان در ما وجود دارد که در برابر سازندگان خود قیام کنیم. درتمام زمین تنها ما هستیم که می توانیم در مقابل خودکامگی این همتاسازان خودخواه بایستیم)(داوکینز- ژن خودخواه- ص323)

یعنی به اعتراف خود داوکینز ما می توانیم علیه خودخواهی ژن ها قیام کنیم پس می‌توانیم در خدمت خودخواهی آنها نباشیم. و این اعتراف، خودش نیازمند انصافی است که شاید فصل پنجم کتاب توهم بی خدایی مشوقی بر آن باشد.
دانلود کتاب توهم بی خدایی سایت زیر
www.almahdyoon.co

#سلمان_فاطمی #نورولوژیست #اصفهان #مغز #تکامل #هدف #ابزار_هوش #معرفت #شناخت #عدم_تولید_کننده_نیست #احمد_الحسن #آخرالزمان #توهم_بی_خدایی


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
توهم فضای خالی یا توهم فضمستند جهان متصلهوشیاری کوانتومیتشخیص آلزایمر سالها قبل کاربرد روباتهای ريز، در خودآگاهی و هوشیاريایجاد احساساتآشنا پنداریرفتار اجتماعی انسان، حاصاز تکنیکی تا مغز از مغز تسیاهچاله های فضایی منابعبازخورد یا فیدبکمنابع بی نهایت انرژی در دنگاه محدود و تک جانبه، مشتیوتیکسن داروی ضد جنونمغز ما کوچکتر از نیم نقطههزینه ای که برای اندیشیدجنسیت و تفاوت های بیناییکشف جدید تلسکوپ جیمز وبدلایلی که نشان میدهد ما بابزار بقا از نخستین همانالگوبرداری از طبیعتروان سالماز تکینگی تا مغز از مغز تساخت شبکه عصبی با الفبای بحثی درباره احساساتی غیرمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمنبرو و انرژی مداومتکامل زبان انسان از پیشیمغز ابزار برتر بقاویتامین بی 12 در درمان دردجهان در حال نوسان و چرخشگاهی مغز بزرگ چالش استدگرگونی های نژادی و تغییابزار بقا از نخستین همانانرژی تاریکريتوکسيمب در درمان ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تسردرد تنشنبرخی مرزهای اخلاق و علوم منبع هوشیاری کجاست؟(قسمچرا در مغز انسان، فرورفتتاثیر ویتامین دی بر بیمانقش قهوه در سلامتیواکسن کووید 19 چیزهایی که جدایی خطای حسی استپیوند اندام از حیوانات بداروهای تغییر دهنده ی سیابزار بقای موجود زنده از راه بی شکستاستفاده از مغز، وزن را کمشگفت انگیز بودن کیهانبرداشت مغز ما از گذر زمانموسیقی هنر مایع استنظریه تکامل در درمان بیموجود قبل از ناظر هوشمندتاثیر گیاه خواری بر رشد وحقیقت غیر قابل شناختپرتوهای صادر شده از سیاهدر محل کار ارزش خودت را باتوبان اطلاعات و پلِ بینزمان به چه دلیل ایجاد میشفرگشت و تکامل تصادفی محض نقش تیروئید در تکامل مغزشباهت زیاد بین سلول هاي عاصول توسعه ی یک ذهن کاملبعد از کرونا دلخوشی بیهوما اشیا را آنطور که هستندهنر رها شدن از وابستگییاد بگیر فراموش کنیتاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت چهلآیا ممکن است موش کور بی مدرمان های جدید میگرناختلال در شناسایی حروف و زیست، مرز افق رویداد هستقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصنقش غذاها و موجودات درياعلم و ادراک فقط مشاهده ی تلاشی برای درمان قطع نخامحل درک احساسات روحانی دهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککمردردحس و ادراک قسمت پنجاه و سانسان خطرناکترین موجودآیا امکان بازسازی اندامهدرک فرد دیگر و رفتارهای اارتباط متقابل با همه ی حیزبان، نشان دهنده ی سخنگو بیماری وسواسلیس دگرامفتامین یا ویاسنوآوری ای شگفت انگیز دانعارضه جدید ویروس کرونا ستو پیچیده ترین تکنولوژی مرکز حافظه کجاستهوش مصنوعی از عروسک تا کمتداوم مهم است نه سرعتکودکان میتوانند ناقل بی حس و ادراک قسمت شصت و ششای آنکه نامش درمان و یادشآیا رژیم غذایی گیاهی سلادرختان اشعار زمیناز فرد ایستا و متعصب بگذرسلولهای بنیادی مصنوعی دربیوگرافیمنابع انرژی از نفت و گاز چیزی خارج از مغزهای ما نیتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)مشکلات نخاعیهوش، ژنتیکی است یا محیطیتصویربرداری فضاپیمای آمکتاب گران و پرهزینه شد ولخودروهای هیدروژنیایرادهای موجود در خلقت بآغاز فصل سرما و دوباره تکرقیبی قدرتمند در برابر ماز تکینگی تا مغز و از مغز سیاهچاله ها، دارای پرتو بازسازي مغز و نخاع چالشی منابع جدید انرژینگاه انسان محدود به ادراتکنولوژی جدید که سلول هامغز مادران و کودکان در زمهزینه سنگین انسان در ازاجنسیت و تفاوت های بیناییگل زندگیدنیای شگفت انگیز کوانتومابزار بقا از نخستین همانالتهاب شریان تمپورالروبات های ریز در درمان بیاز تکینگی تا مغز از مغز تساختن آیندهبخش فراموش شده ی حافظهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنتایج نادانی و جهلتکامل ساختار رگهای مغزی مغز از بسیاری حقایق می گرویتامین بی هفدهجهان شگفت انگیزگذر زمان کاملا وابسته به دانش قدرت استابزار بقا از نخستین همانانرژی تاریک که ما نمی توریواستیگمیناز تکینگی تا مغز- از مغز سردرد سکه ایبرخی نکات از گاید لاین پرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمچرا ذرات بنیادی معمولاً تاثیر ویروس کرونا بر مغز نقش مهاجرت در توسعه نسل اواکسن کرونا و گشودن پنجرجریان انرژی در سیستم های پیوند سر آیا ممکن استداروهای ضد بیماری ام اس وابزار بقای موجود زنده از رابطه تشنج و اوتیسمفلج نخاعی با الکترودهای استفاده از هوش مصنوعی در شگفت زده و حیران باشبررسي علل احتمالي تغيير میهمانهای ناخوانده عامل نظریه تکامل در درمان بیموراپامیل در بارداریتاثیر گیاه خواری بر رشد وحقایق ممکن و غیر ممکنآلودگی هوا چالش قرن جدیددر چه مرحله ای از خواب ، راتوسوکسیمایدزمان شگفت انگیزفراموش کارها باهوش تر هسنقش حفاظتی مولکول جدید دشباهت زیاد بین سلول هاي عاصول سلامت کمربعد از کرونا دلخوشی بیهوما به جهان های متفاوت خودهوموارکتوس ها ممکن است دیادگیری مهارت های جدید دتاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت چهل و هفتآیا ما کالا هستیمدرمان های جدید در بیماری اختلالات مخچهزاوسکا درمان گوشرقانون مندی نقشه ژنتیکی منقشه مغزی هر فرد منحصر بهعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتلاشی تازه برای گشودن معمحدودیت چقدر موثر استهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککمردرد ناشی از تنگی کاناحس و ادراک قسمت پنجاه و شانسان عامل توقف رشد مغزآیا انسان با مغز بزرگش اخدرک نیازمند شناخت خویش اارتباط چاقی و کاهش قدرت بزبان، وسیله شناسایی محیطبیماری گیلن باره و بیمارلا اکراه فی الدیننوار مغز مشاهده ی غیر مستعدم توقف تکامل در یک انداتو افق رویداد جهان هستیمرکز خنده در کجای مغز استهوش مصنوعی به کمک هوش طبیتداخل مرزها و صفات با بینکودکان خود را مشابه خود تحس و ادراک سی و هفتمایمپلانت مغزی کمک میکند آیا راهی برای رفع کم آبی درد باسن و پا به دلیل کاهاز نخستین همانند سازها تسلسله مباحث هوش مصنوعیبیوگرافیمنابع انرژی از نفت و گاز چیزی شبیه نور تو نیستمنابع انرژی از نفت و گاز نکاتی در مورد تشنجتوهم چیستمشکلات بین دو همسر و برخیهیچ وقت خودت را محدود به تصادف یا قوانین ناشناختهکتاب زیست شناسی باورخورشید مصنوعیاکسی توسین و تکامل پیش اإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَرموزی از نخستین تمدن بشراز تکینگی تا مغز از مغز تسیاهچاله و تکینگی ابتدایبحتی علمی درباره تمایل بمناطق خاصی از مغز در جستجنگاه از بیرون مجموعهتکنولوژی جدید که سلول هامغز چون ابزار هوش است دلیهزاران سال چشم های بینا وجهل مقدسگلوئوندندان ها را مسواک بزنید تابزار بقا از نخستین همانامیوتروفیک لترال اسکلروروح رهاییاز تکینگی تا مغز از مغز تساختار فراکتال وجود و ذهبخش های تنظیمی ژنوممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنخاع ما تا پایین ستون فقرتکامل شناخت انسان با کشفمغز به تنهایی برای فرهنگ ویتامین دی گنجینه ای بزرجهانی که نه با یک رخداد و گربه شرودینگر و تاثیر مشدانش محدود به ابعاد چهارابزار بقا از نخستین همانانرژی خلا ممکن استریاضیات یک حس جدید استاز تکینگی تا مغز- از مغز سردرد عروقی میگرنبرخی نرمش ها برای زانومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمچراروياها را به یاد نمی آتاثیر ژنها بر اختلالات خواکسن کرونا از حقیقت تاتجریان انرژی در سیستم های پیوند سر، یکی از راه حلهاداروی فامپیریدین یا نورلابزار بقای موجود زنده از راز تغییرفلج بل، فلجی ترسناک که آننقش میدان مغناطیسی زمین استفاده از انرژی خلاشگفتی های زنبور عسلبررسی و اپروچ جدید بر بیممیوتونیک دیستروفیهفت چیز که عملکرد مغز تو ورزش هوازی مرتب خیلی به قتاثیر گیاه خواری بر رشد وحلقه های اسرارآمیزآلودگی هوا و ویروس کرونادر هم تنیدگی مرزها و بی ماثر مضر مصرف طولانی مدت رزندگی هوشمند در خارج از زفراموشی همیشه هم بد نیستنقش حیاتی تلومر دی ان آ دشرکت نورالینک ویدیویی ازاضطراب و ترستفکر خلا ق در برابر توهم ما با کمک مغز خود مختاريمهوش فوق العاده، هر فرد اسیادآوری خواب و رویاتاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت چهل و هشتآیا ما تنها موجودات زنده درمان های رایج ام اساختلالات حرکتی در انسانزبان مشترک ژنتیکی موجودابه هلال بنگرقانون جنگلنقشه های مغزی جدید با جزیعلم به ما کمک میکند تا موتلاشی جدید در درمان ام اسمحدودیت های حافظه و حافظهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککمردرد و علل آنحس و ادراک قسمت بیست و چهانسانیت در هم تنیده و متصآیا احتمال دارد رویا از آدرک و احساسارتباط هوش ساختار مغز و ژسفر نامه سفر به بم و جنوب بیماری آلزایمر، استیل کولایو دوم دکتر سید سلمان فنوار مغز در فراموشی هاعدم درکتو انسانی و انسان، شایستمرگ چیستهوش مصنوعی به شناسایی کاتروس جریان انرژیکودکان را برای راه آماده حس و ادراک- قسمت پنجاه و ایمپلانت نخاعی میتواند دآیاما مقهور قوانین فیزیکدست آسماناز نخستین همانند سازها تسلطان جنگل یا صاحب ملکوتبیان ژن های اسکیزوفرنی دبیان حقیقتمنابع انرژی از نفت و گاز چگونه مولکول های دی ان ایتوهم وجودمشکلات روانپزشکی پس از سهیچ کاری نکردن به معنی چیتظاهر خوابیده ی مادهکتاب طبیعت در قالب هندسهخوشبختی دور از رنج های ماگر فقط مردم میفهمیدند کافت فشار خون ناگهانی در ورمز و رازهای ارتباط غیر کاز تکینگی تا مغز از مغز تسیاهچاله ی تولید کنندهبحث درباره پیدایش و منشا منبع هوشیاری کجاست قسمت نگاه از درون مجموعه با نگتکینگیمغز چگونه صداها را فیلتر هستي مادي ای که ما کوچکترجهان فراکتالگمان میکنی جرمی کوچکی در دو ویژگی انتزاع و قدرت تجابزار بقا از نخستین همانامید نیکو داشته باش تا آنروزه داری متناوب، مغز را از تکینگی تا مغز از مغز تساختار شبکه های مغزی ثاببخش بزرگی حس و ادراک ما امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنخستین تصویر از سیاهچالهتکامل، نتیجه ی برنامه ریمغز برای فراموشی بیشتر کویروس مصنوعیجهانی که از یک منبع، تغذیگزیده ای از وبینار یا کنفدانش بی نهایتابزار بقا از نخستین همانانسان قدیم در شبه جزیره عریسدیپلام تنها داروی تایاز تکینگی تا مغز- از مغزتسرعت فکر کردن چگونه استبرخی نرمش های گردنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمچراروياها را به یاد نمی آتاثیر کلام در آیات کلام بجریان انرژی در سیستم های پیوندی که فراتر از امکانداروی لیراگلوتیدابزار بقای موجود زنده از راست دستی و چپ دستیفلج خوابنقش محیط زندگی و مهاجرت داستفاده از سلول های بنیاشاهکار قرنبررسی ژنها در تشخیص بیمامیگرن و پروتئین مرتبط با هفت سین یادگاری از میراث ورزش هوازی ، بهترین تمریتاثیر گیاه خواری بر رشد وحمله ویروس کرونا به مغزآلزایمردر هم تنیدگی کوانتومیاثرات فشار روحی شدیدزندگی بی دودفرایند پیچیده ی خونرسانینقش خرچنگ های نعل اسبی درشربت ضد خلطاطلاع رسانی اینترنتیتفاوت مغز انسان و میمون هما بخشی از این جهان مرتبطهوش مصنوعی می تواند بر احژن همه چیز نیستحس و ادراک قسمت چهل و دومآیا مغز تا بزرگسالی توسعدرمان های علامتی در ام اساختلالات صحبت کردن در انزبان چهار حرفی حیات زمینبه کدامین گناه کشته شدندقانون جنگلنقص در تشخیص هیجانات عامعلم راهی برای اندیشیدن اتمایل زیاد به خوردن بستنمخچه فراتر از حفظ تعادلهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر رو ح و روان بر جسمکمردرد با پوشیدن کفش مناحس و ادراک قسمت بیست و یکانعطاف پذیری مکانیسمی علآیا احتمال دارد رویا از آدرک کنیم ما همه یکی هستیمارتباط پیوسته ی جهانسفر به مریخ در 39 روزبیماری الزایمرلبخند بزن شاید صبح فردا زنوار مغز در تشخیص بیماری عسل طبیعی موثر در کنترل بتو با همه چیز در پیوندیمرگ و میر پنهانهوش مصنوعی در کامپیوترهاتری فلوپرازینکوری گذرای ناشی از موبایحس و ادراک- قسمت بیست و پاین پیوند نه با مغز بلکه آب زندگی است قسمت چهارمدستورالعمل مرکز کنترل بیاز نخستین همانند سازها تسم زنبور ، کلیدی برای وارسماگلوتید داروی کاهش دهنبیست تمرین ساده برای جلومنابع انرژی از نفت و گاز چگونه مغز پیش انسان یا همتوهم بی خداییمشکلات روانپزشکی در عقب هیچ کس مانند تو نگاه نمیکتظاهری از ماده است که بیدکتاب، سفری به تاریخخانواده پایداراگر میدانی مصیبت بزرگتر افت هوشیاری به دنبال کاهرمز بقای جهش ژنتیکیاز تکینگی تا مغز از مغز تسیاره ی ابلهانبحثي درباره هوش و تفاوتهمنبع هوشیاری کجاست قسمت نگاه حقیقی نگاه به درون اتکامل مادی تا ابزار هوشممغز ناتوان از توجیه پیداهستی ما پس از شروعی چگال جهان ما میتواند به اندازگنجینه ای به نام ویتامین دو برابر شدن خطر مرگ و میابزار بقا از نخستین همانامید درمان کرونا با همانروزه داری و بیمار ی ام اس از تکینگی تا مغز از مغز تسازگاری با محیط بین اجزابخش بزرگتر کیهان ناشناختمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنخستین روبات های زنده ی جتأثیر نگاه انسان بر رفتامغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ویرایش DNA جنین انسان، برجهانی در ذهنگزارش یک مورد جالب لخته ودانشمندان موفق به بازگردابزار بقا از نخستین همانانسان ها می توانند میدان ریشه های مشترک حیاتاز تکینگی تا مغز، از مغز سعی کن به حدی محدود نشویبرخی یونها و مولکول های ممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنزاع بین جهل و علم رو به پتاثیر کپسول نوروهرب بر نجستجوی متن و تصویر به صورپیوستگی همه ی اجزای جهانداروی تشنجی دربارداریابزار بقای موجود زنده از رجزخوانی هایی که امروز بفلج خواب چیستنقش نگاه از پایین یا نگاهاستفاده از سلول های بنیاشاهکار شش گوشبررسی بیماری التهابی رودمیگرن سردردی ژنتیکی که بهم نوع خواری در میان پیشیورزش و میگرنتاثیر گیاه خواری بر رشد وحمایت از طبیعتآملودیپین داروی ضد فشار در هم تنیدگی کوانتومی و پاثرات مفید قهوهزندگی در جمع مواردی را برفرایند تکامل و دشواری هانقش داروهاي مختلف معروف شش مرحله تکامل چشماطلاعات حسی ما از جهان، چتفاوت ها و تمایزها کلید بما تحت کنترل ژنها هستیم یهوش مصنوعی و کشف زبان هایژن همه چیز نیستحس و ادراک قسمت چهل و سومآیا همه جنایت ها نتیجه بیدرمان ژنتیکی برای نوآوریاختلالات عضلانی ژنتیکزبان و کلمه حتی برای کسانبه امید روزهای بهترقانونمندی و محدودیت عالمنقطه بی بازگشتعلم ساختن برج های چرخانتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمخچه ، فراتر از حفظ تعادلهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر رژیم گیاه خواری بر کنفرانس تشنج هتل کوثر اصحس و ادراک قسمت بیست و دواهرام مصر از شگفتی های جهآیا برای تولید مثل همیشه درک احساسات و تفکرات دیگارتباط انسانی، محدود به سفر تجهیزات ناسا به مریخ بیماری ای شبیه آلزایمر و لرزش ناشی از اسیب به عصبنوار مغزی روشی مهم در تشخعصب حقوق نورولووتو با باورهایت کنترل میشمرگ و میر بسیار بالای ناشهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتری فلوپرازینکی غایب شدی تا نیازمند دلحس و ادراک- قسمت شصت و چهاین اندوه چیستآب زندگی است قسمت اولدغدغه نتیجه ی نادانی استاز نخستین همانند سازها تاز نشانه ها و آثار درک شدسندرم کووید طولانیبیش از نیمی از موارد انتقمنابع انرژی از نفت و گاز چگونه هموساپينس بر زمین توهم جدایی و توهم علممشاهده گر جدای از شیء مشاهیچ کس حقیقت را درون مغز تعداد کلی ذهن ها در جهان کتابخانهخارق العاده و استثنایی باگر نیروی مغناطیس نباشد افتخار انسانرمز جهاناز تکینگی تا مغز از مغز تسیاره ابلهانبحثی جالب درباره محدودیتمنبع هوشیاری کجاست قسمت نگاهی بر قدرت بینایی دراتکامل مداوممغز و سیر تکامل ان دلیلی و هر کس تقوای خدا پیشه کنجهان مادی، تجلی فضا در ذهگویید نوزده و ایمنی ساکتدو برابر شدن خطر مرگ و میابزار بقا از نخستین همانامیدوار باش حتی اگر همه چروزه داری سلول های بنیاداز تکینگی تا مغز از مغز تستون فقرات انسان دو پا جلبخش دیگری در وجود انسان همنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنرمش های مفید برای درد زاتئوری تکامل امروز در درممغز بزرگ چالش است یا منفعواقعیت فیزیکی، تابعی از جهش های ژنتیکی مفید در ساگشایش دروازه جدیدی از طردانشمندان نورون مصنوعی سابزار بقا از نخستین همانانسان یک کتابخانه استرژیم های غذایی و نقش مهم از تکینگی تا مغز، از مغز شلیک فراموشیبرخی اثرات مضر ویتامین دمنبع هوشیاری در کجاست؟ قنزاع بین علم و نادانی رو واکسن کرونا ساخته شده توتاثیر کپسول نوروهرب بر تجستجوی هوشیاری در مغز ماپیام های ناشناخته بر مغز داروی جدید s3 در درمان ام ابزار بقای موجود زنده از رسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرفلج دوطرفه عصب 6 چشمنقش نظام غذایی در تکامل ماستفاده از سلول های بنیاشاید گوشی و چشمی، آماده شبررسی سیستم تعادلی بدن امیگرن شدید قابل درمان اسهمه چیز در زمان کنونی استورزش بهترین درمان بیش فعتاثیر گیاه خواری بر رشد وحوادث روزگار از جمله ویرآموزش نوین زباندر هم تنیدگی کوانتومی و داثرات مضر ماری جوانازندگی در سیاهچالهفرایند حذف برخی اجزای مغنقش ذهن و شناخت در حوادث ششمین کنگره بین المللی ساطلاعاتی عمومی در مورد متفاوت های بین زن و مرد فقمانند آب باشهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر درجه حرارت بر عملکژن هوش و ساختارهای حیاتی حس و ادراک قسمت نهمآیا هوش مصنوعی می تواند ندرمان ام اس(مولتیپل اسکلاختراع جدید اینترنت کوانزبان و بیان نتیجه ساختمابه بالا بر ستارگان نگاه کقارچ بی مغز در خدمت موجودچند نرمش مفید برای کمردرعلایم کمبود ویتامین E را تمدن پیشرفته ی پیشینیانمخچه ابزاري که وظیفه آن فهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر رژیم گیاه خواری بر کنگره بین المللی سردرد دحس و ادراک قسمت بیست و سواولین مورد PML به دنبال تکآیا بزرگ شدن مغز فقط در ددرک تصویر و زبان های مخلتارتباط از بالا به پایین مسفر دشوار اکتشافبیماری ای شبیه ام اس مولتلرزش عضله یا فاسیکولاسیونوبت کودکانعضلانی که طی سخن گفتن چقدتو باید نیکان را به دست بمرگ انتقال است یا نابود شهوش مصنوعی در خدمت خلق وحترک امروزکیهان خود را طراحی میکندحساسیت روانی متفاوتاین ایده که ذرات سیاهچالآب زندگی است قسمت دومذهن ما از در هم شکستن منباز نظر علم اعصاب یا نرووسسندرم گیلن باره به دنبال بیشتر کمردردها نیازی به منابع انرژی از نفت و گاز چگونه هوشیاری خود را توستوهمات و شناخت حقیقتمشاهده آینده از روی مشاههیچگاه از فشار و شکست نترتغییر الگوی رشد مغزی با زکجای مغز مسئول پردازش تجخبر مهم تلسکوپ هابلاگر نعمت فراموشی نبود بسافراد آغاز حرکت خودشان ررمز جهان خاصیت فراکتالاز تکینگی تا مغز از مغز تسیاره ابلهانبحثی در مورد نقش ویتامين منبع هوشیاری کجاست قسمت نگاهی بر توانایی اجزاي بتکامل چشممغز کوانتومیوفور و فراوانیجهان مرئی و نامرئیگوشه بیماری اتوزومال رسسدو سوی واقعیتابزار بقا از نخستین همانامیدی تازه در درمان سرطاروش مقابله مغز با محدودیاز تکینگی تا مغز از مغز تسخن پاک و ثابتبرنامه و ساختار پیچیده ممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنرمش های مفید در سرگیجهتئوری تکامل در پیشگیری و مغز بزرگ چالشهای پیش روواقعیت چند سویهجهش های ژنتیکی غیر تصادفپمبرولیزوماب در بیماری چدانشمندان یک فرضیه رادیکابزار بقا از نخستین همانرژیم های غذایی و نقش مهم از تکینگی تا مغز، از مغز شلیک فراموشیبرخی اختلالات عصبی مثانهمنبع هوشیاری در کجاست؟(قنزاع بین علم و جهل رو به پواکسن ایرانی کرونا تولیدتاثیر کپسول نوروهرب بر سحفره در مغزپیشینیان انسان از هفت میداروی جدید میاستنی گراویابزار بقای موجود زنده از رساناها و ابر رساناها و عفناوری هوش مصنوعی نحوه خنقش نظریه تکامل در شناسااستیفن هاوکینگ در مورد هشاید درست نباشدبررسی علل کمر درد در میانمیدان مغناطيسي زمین بشر همه ی سردردها بی خطر نیستورزش در کمر دردتاثیر گیاهخواری بر رشد و حافظه و اطلاعات در کجاست آمارهای ارائه شده در سطح اجزای پر سلولی بدن انسان زندگی زمینی امروز بیش از فراتر از دیوارهای باورنقش روی و منیزیم در سلامتصرع و درمان های آناطلاعاتی عمومی در مورد متفاوت های تکاملی در مغز وماه رجبهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر درجه حرارت بر عملکژن یا نقشه توسعه مغز و نقحس و ادراک قسمت چهارمآیا هوش مصنوعی زندگی بشردرمان تومورهای مغزی با اادامه بحث تکامل چشمزبان و بیان، در سایه پیشربه خودت مغرور نشوقبل از آغازچند جهانیعلایم کمبود ویتامین E را تمدن بشری و مغز اخلاقیمدل همه جانبه نگر ژنرالیهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر رژیم گیاه خواری بر کنگره بین المللی سردرد دحس و ادراک قسمت بیستماولین مورد پیوند سر در انآیا تکامل و تغییرات ژنتیدرک حقیقت نردبان و مسیری ارتباط بین هوش طبیعی و هوسفرنامه سفر به بم و جنوب بیماری اسپینال ماسکولار لزوم سازگاری قانون مجازانور درونغیرقابل دیدن کردن مادهتو جهانی هستی که خودش را مرگ تصادفیهوش مصنوعی درمانگر کامپیترکیب حیوان و انسانکیهانِ هوشیارِ در حال یاخفاش با شیوع همه گیری جدیاینکه به خاطرخودت زندگی آب زندگی است قسمت سومذهن چند جانبه نیازمند نگاز نظر علم اعصاب اراده آزسندرم پیریفورمیسبا هوش مصنوعی خودکار روبمنابع انرژی از نفت و گاز چگونه واکسن کرونا را توزتوپیراماتمطالبی در مورد تشنجهیپرپاراتیروئیدیسمتغییر زودتر اتصالات مغزیکرونا چه بر سر مغز می آورخدا موجود استاگر نعمت فراموشی نبود بسافزایش قدرت ادراکات و حسرنگ کردن، حقیقت نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تسیر آفرینش از روح تا مغز بحثی در مورد نقش کلسیم و منبع هوشیاری کجاست قسمت چالش هوشیاری و اینکه چرا تکامل و ارتقای نگاه تا عممغز آیندگان چگونه است ؟وقت نهيب هاي غير علمي گذشجهان هوشیارگوشت خواری یا گیاه خواریدوچرخه سواری ورزشی سبک و ابزار بقا از نخستین همانامگا سه عامل مهم سلامتروش های صرفه جویی در ایجااز تکینگی تا مغز از مغز تسختی ها رفتنی استبرنامه ی مسلط ژنها در اختمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنرمشهای مهم برای تقویت عتئوری جدید، ویران کردن گمغز بزرگ و فعال یا مغز کوواقعیت چیستجهشهای مفید و ذکاوتی که دپنج اکتشاف شگفت آور در مودانشمندان ژنی از مغز انسابزار بقا از نخستین همانرژیم ضد التهابیاز تکینگی تا مغز، از مغز شنا در ابهای گرم جنوب نیابرخی اصول سلامت کمرمنبع خواب و رویانسبت ها در کیهانواکسن اسپایکوژنتاثیر کپسول نوروهرب بر سحقیقت قربانی نزاع بین بی پیشرفت های جدید علوم اعصداروی جدید برای ای ال اسابزار بقای موجود زنده از رشته نوروایمونولوژی و نقفیلمی بسیار جالب از تغیینقش هورمون های تیروئید داستیفن هاوکینگ در تفسیر شب سیاه سحر شودبزرگ فکر کنمیدان های مغناطیسی قابل همیشه اطمینان تو بر خدا بوزن حقیقی معرفت و شناختتاثیر انتخاب از طرف محیط حافظه و اطلاعات در کجاست آن چیزی که ما جریان زمان اجزایی ناشناخته در شکل گزندگی زودگذرفرد حساس از نظر عاطفی و بنقش روزه داری در سالم و جضررهای مصرف شکر و قند بر اعتماد به خودتفاوت های زبانی سرمنشا تماپروتیلینهوش مصنوعی الفاگوتاثیر درجه حرارت بر عملکژنها نقشه ایجاد ابزار هوحس و ادراک قسمت نوزدهمآیا هوش ارثی دریافتی از پدرمان تشنجاداراوون تنها داروی تاییزبان و تکلم برخی بیماریهبه دنبال رستگاری باشقبل از انفجار بزرگچند روش ساده برای موفقیتعلت خواب آلودگی بعد از خوتمدنی قدیمی در شمال خلیج مدل هولوگرافیک ژنرالیزههوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر رژیم گیاهخواری بر کنترل همجوشی هسته ای با هحس و ادراک قسمت دهماولین هیبرید بین انسان و آیا جنین انسان، هوشمندی درک دیگرانارتباط شگفت مغز انسان و فسفرنامه سفر به بم و جنوب بیماری اضطراب عمومیلزوم سازگاری قانون مجازانورون هاي مصنوعی می توانمقالاتتو دی ان ای خاص ميتوکندريمراحل ارتقای پله پله کیههوش مصنوعی درخدمت خلق وحترازودونکیست کلوئید بطن سومخلاصه ای از مطالب همایش ماینکه خانواده ات سالم باآب، زندگی است(قسمت پنجم)ذهن هوشیار در پس ماده ی مذهن تو همیشه به چیزی اعتقاز نظر علم اعصاب اراده آزسندرم پس از ضربه به سربا تعمق در اسرار ابدیت و منابع انرژی از نفت و گاز چگونه آن شکری که می خوریمتوانایی مغز و دیگر اجزای مطالعه ای بیان میکند اهدهاوکينگ پیش از مرگش رسالتغییر عمودی سر انسان از پکریستال هاخطا در محاسبات چیزی کاملاگر با مطالعه فیزیک کوانافزایش مرگ و میر سندرم کوروی و منیزیم در تقویت استاز تکینگی تا مغز از مغز تسیستم تعادلی بدنبحثی در مورد حقیقت فضا و منبع هوشیاری کجاست قسمت چالش هوشیاری و اینکه چرا تکامل ابزار هوش ، راه پر مغز انسان ایا طبیعتا تماوقتی فهمیدی خطا کردی برگجهان یکپارچهگیلگمش باستانی کیستدورترین نقطه ی قابل مشاهابزار بقا از نخستین همانامروز دانش ژنتیک هیچ ابهروش هایی ساده برای کاهش ااز تکینگی تا مغز از مغز تسرنوشتبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچرا مغز انسان سه هزار سالتا 20 سال آینده مغز شما به مغز بزرگترین مصرف کننده واقعیت چیستجهشهای مفید و ذکاوتی که دپوست ساعتی مستقل از مغز ددانشمندان پاسخ کوانتومی ابزار بقا از نخستین همانرژیم غذایی حاوی تخم مرغ واز تکینگی تا مغز، از مغز شناخت و معرفت، و نقش آن دبرخی بیماری ها که در آن بمنحنی که ارتباط بین معرفنسبت طلایی، نشانه ای به سواکسن اسپایکوژن ضد کروناتاثیر کتامین در درمان پاحقیقت آنطور نیست که به نظپیشرفت در عقل است یا ظواهداروی جدید ضد میگرنابزارهای پیشرفته ارتباط رشد مغز فرایندی پیچیده افیزیک مولکولها و ذرات در نقش هورمون زنانه استروژناستخوان های کشف شده، ممکشبیه سازی میلیون ها جهان بزرگ شدن مغز محدود به دورمیدان بنیادین اطلاعاتهمیشه عسل با موم بخوریموزوز گوشتاثیر احتمالی عصاره تغلیحافظه و اطلاعات در کجاستآنچه واقعیت تصور میکنیم در یک فراکتال هر نقطه مرکاحیای بینایی نسبی یک بیمزندگی، مدیریت انرژیفرضیه ای جدید توضیح میدهنقش رژیم غذایی بر رشد و اضررهای شکر بر سلامت مغزاعداد بینهایت در دنیای متفاوتهای جنسیتی راهی براماجرای جهل مقدسهوش مصنوعی از عروسک های بتاثیر درجه حرارت بر عملکژنها ، مغز و ارادهحس و ادراک قسمت هفتمآیا هوش سریعی که بدون احسدرمان جدید ALSادب برخورد با دیگرانزبان و شناخت حقیقت قسمت چبه زودی شبکه مغزی به جای قدم زدن و حرکت دید را تغیچندین ماده غذایی که ماننعماد الدین نسیمی قربانی تمساح حد واسط میان مغز کومدل هولوگرافیک تعمیم یافهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر عصاره تغلیظ شده گیکنترل جاذبهحس و ادراک قسمت دوازدهماولین تصویر در تاریخ از سآیا جهان ذهن و افکار ما مدرک درست از خود و هوشیاریارتباط شگفت انگیز مغز انسفرنامه سفر به بم و جنوب بیماری بیش فعالیمقاومت به عوارض فشار خون نورون های ردیاب حافظهتاثیر ویتامین دی بر بیماتولید مثل اولین ربات های مرز مرگ و زندگی کجاستهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتراشه ی بیولوژِیککاهش مرگ و میر ناشی از ابخلاصه ای از درمان های جدیاینترنت بدون فیلتر ماهواآثار باستانی تمدن های قدایندرالآرامش(سکوت) stillness و تکاپوذهن خود را مشغول هماهنگیاز واقعیت امروز تا حقیقتسندرم سردرد به دلیل افت فباهوش ترین و با کیفیت تریمنابع انرژی از نفت و گاز چگونه انتظارات بر ادراک توازن مهمتر از فعالیت زیمعنی روزههاوکينگ پیش از مرگش رسالتغییرات منطقه بویایی مغزکریستال زمان(قسمت اولخطا در محاسبات چیزی کاملاگر تلاش انسان امروز براافزایش سرعت پیشرفت علوم رویا و خبر از آیندهاز تکینگی تا مغز از مغز تسیستم دفاعی بدن علیه مغز بحثی در مورد عملکرد لوب فمنبع هوشیاری کجاست قسمت چالش هوشیاری و اینکه چرا تکامل جریان همیشگی خلقتمغز انسان برای ایجاد تمدوقتی تو از یاد گرفتن باز جهان یکپارچهگیاه بی عقل به سوی نور میديدن با چشم بسته در خواب ابزار بقا از نخستین همانانفجار و توقف تکاملی نشاروش صحبت کردن در حال تکاماز تکینگی تا مغز از مغز تسریعترین کامپیوتر موجودبرین نت به جای اینترنتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچرا مغزهای ما ارتقا یافت تا بحر یفعل ما یشامغز حریص برای خون، کلید تواقعیت های متفاوتجواب دانشمند سوال کننده پوشاندن خود از نوردانشمندان اولین سلول مصنابزار بقای موجود زنده از رژیم غذایی ضد التهابیاز تکامل تا مغز از مغز تا شناخت درون، شناخت بیرون؛برخی بیماری های خاص که بدمنشأ اطلاعات و آموخته ها نشانه های گذشته در کیهان واکسن دیگر کرونا ساخته شتاثیر گیاه خواری بر رشد وحقیقت افرادپیشرفتی مستقل از ابزار هداروی ضد تشنج با قابليت تابزارهای بقا از نخستین هرشد مغز علت تمایل انسان بفیزیک و هوشیارینقش ویتامین K در ترمیم اساستروژن مانند سپر زنان دبزرگ شدن تقریبا ناگهانی میدازولام در درمان تشنج همراهی نوعی سردرد میگرنییک پیام منفرد نورون مغزی تاثیر ترکیبات استاتین (سحباب های کیهانی تو در توآنچه حس می کنیم، نتیجه ی در کمتر از چند ماه سوش جداحیای بینایی نسبی یک بیمزونیسومایدفضای قلب منبع نبوغ استنقش رژیم غذایی در رشد و اطلای سیاهبقای حقیقی در دور ماندن اتقلید مرحله ای نسبتا پیشماده ی تاریکهوش مصنوعی از عروسک های بتاثیر درجه حرارت بر عملکژنهای مشترک بین انسان و وحس و ادراک قسمت هفدهمآیا هشیاری کوانتومی وجوددرمان جدید میگرن با انتی ادراک ما درک ارتعاشی است زبان و شناخت حقیقت قسمت ابه زیر پای خود نگاه نکن بقدرت کنترل خودنه جنگ و نه خونریزیعوامل موثر در پیدایش زباتنفس هوازی و میتوکندریمدل های ریز مغز مینی برینهوش مصنوعی از عروسک بازی تاریکی من و تو و گرد و غباکندر در بیماریهای التهابحس و ادراک قسمت سوماولین دروغآیا جهش های ژنتیکی، ویرودرک عمیق در حیواناتارتباط شگفت انگیز مغز انسفرنامه سفر به بم و جنوب بیماری تی تی پیمقابله ی منطقی با اعتراضنوروپلاستیسیتی چیستصفحه اصلیتولید یا دریافت علممرز بین انسان و حیوان کجاهوش احساسیتربیت کودکان وظیفه ای مهکاهش التهاب ناشی از بیماخم شدن فضا-زمانخونریزی مغز در سندرم کووایا کوچک شدن مغزانسان الآزمون تجربی، راهی برای رذهن سالماز کجا آمده ام و به کجا میسوپاپ ها یا ترانزیستورهاباد غرور و سر پر از نخوت ومنابع انرژی از نفت و گاز چگونه به سطح بالایی از هوتوسعه هوش مصنوعی قادر اسمعادله ها فقط بخش خسته کنهدف یکسان، در مسیرهای متتغییرات آب و هوایی که به کریستال زمان(قسمت دوم)خطای ادراک کارمااگر خواهان پیروزی هستیافسردگی و اضطراب در بیمارویا بخشی حقیقی از زندگی از تکینگی تا مغز از مغز تسکوت و نیستیبحثی درباره هوش و تفاوتهمنبع هوشیاری کجاست قسمت چالش هوشیاری و اینکه چرا تکامل داروینی هنوز در حامغز انسان برای شادمانی طویتنام نوعی کرونا ویروس جهان کنونی و مغز بزرگتریگیاه خواری و گوشت خوار کددی متیل فومارات(زادیوا)(ابزار بقا از نخستین همانانواع سکته های مغزیروشهای نو در درمان دیسک باز تکینگی تا مغز از مغز تسرگیجه از شایعترین اختلابرای پیش بینی آینده مغز دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچرا ویروس کرونای دلتا واتاثیر فکر بر سلامتمغز در تنهایی آسیب میبینواقعیت و مجازجوسازی مدرنپیموزایددانشمندان تغییر میدان مغابزار بقای موجود زنده از رژیم غذایی ضد درداز تکامل تا مغز، از مغز تشناسایی تاریخچه ی تکاملیبرخی توجهات در ببمار پارمنشاء کوانتومی هوشیاری انشانه های پروردگار در جهواکسن دیگری ضد کرونا از دتاثیر گیاه خواری بر رشد وحقیقت اشیاپاسخ گیاهان در زمان خوردداروی ضد تشنج با قابليت تابزارهای بقا ازنخستین همزمین در برابر عظمت کیهانفیزیکدانان ماشینی برای تنقش ژنتیک در درمان اختلااسرار آفرینش در موجبزرگترین خطایی که مردم ممکانیک کوانتومی بی معنی هندسه ی پایه اییک پیشنهاد خوب برای آسان تاثیر حرکات چشم بر امواج حد و مرزها توهم ذهن ماستآنها نمیخواهند دیگران رادر آسمان هدیه های نادیدناحساس گذر سریعتر زمانزونا به وسیله ویروس ابله قفس ذهننقش زنجبیل در جلوگیری از طوفان فقر و گرسنگی و بی سبلندی در ذهن ما درک بلندیتقلید از روی طبیعتماده ی خالیهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکژنهای هوش ، کدامندحس و ادراک قسمت هجدهمآیا واکنش های یاد گرفته ودرمان جدید کنترل مولتیپلادغام میان گونه های مختلزبان و شناخت حقیقت قسمت دبوزون هیگز چیستقدرت انسان در نگاه به ابعچه زیاد است بر من که در ایعوامل ایجاد لغت انسانی و تنفس هوازی و میتوکندریمدیون خود ناموجودهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاریکی خواهد ترسیدکوچ از محیط نامناسبحس و ادراک قسمت سی و هشتماولین سلول مصنوعیآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجدرگیری قلب در بیماری ویرارتباط غیرکلامی بین انساسفری به آغاز کیهانبیماری دویکمقابله با کرونا با علم اسنوروز یا روز پایانیسوالات پزشکیتولید پاک و فراوان انرژیمرز جدید جستجو و اکتشاف، هوش احساسیترجمه ای ابتدایی از اسراکاهش حافظه هرچند فرایندیخواندن ، یکی از شستشو دهنایا این جمله درست است کسیآزمون ذهنی گربه ی شرودینذخیره ی شگفت انگیز اطلاعاز آغاز خلقت تا نگاه انساسوپاپ ها یا ترانزیستورهابار بزرگ ایستادن بر دو پامنابع انرژی از نفت و گاز چگونه باغبانی باعث کاهش توسعه برخی شغل ها با هوش معجزه ی علمهدف از تکامل مغزتغییرات تکاملی سر انسان کریستال زمان(قسمت سوم)خطای حساپی ژنتیکاقلیت خلاقرویا تخیل یا واقعیتاز تکینگی تا مغز از مغز تسکته مغزیبحثی درباره هوش و تفاوتهمنبع هوشیاری کجاست قسمت چالش دیدگاه های سنتی در بتکامل داروینی هنوز در حامغز انسان برای شادمانی طویتامین E برای فعالیت صحجهان کاملی در اطراف ما پرگیرنده باید سازگار با پیدین، اجباری نیستابزار بقا از نخستین همانانگشت ماشه ایروشهای شناسایی قدرت شنوااز تکینگی تا مغز از مغز تسرگردانیبرای اولین بار دانشمندانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچرا پس از بیدار شدن از خوتاثیر مشاهده بر واقعیت بمغز را از روی امواج بشناسواقعیت خلا و وجود و درک مجامعه ی آسمانیپیموزایددانشمندان روش هاي جدیدی ابزار بقای موجود زنده از راه فراری نیستاز تکامل تا مغز، از مغز تشناسایی سلول های ایمنی ابرخی توصیه ها برای واکسیمهندسی ژنتیک در حال تلاش نظام مثبت زندگیواکسن سرطانتاثیر گیاه خواری بر رشد وحقیقت تنها چیزی است که شاپختگی پس از چهل سالگي به داروی ضد تشنج توپیراماتابزارهای بقای موجود زندهزمین زیر خلیج فارس تمدنی فاصله ها در مکانیک کوانتنقش گرمایش آب و هوا در همشبیه سازی سیستم های کواناسرار بازسازی اندام هابزرگترین درد از درون است مکانیزمهای دفاعی در برابهندسه ی رایج کیهانیک آلل ژنتیکی که از نئاندتاثیر دوپامین و سروتونینحرکت چرخشی و دائمی کیهانآنان که در قله اند هرگز خدر آستانه ی موج پنجم کوویاحساسات کاذبزیباترین چیز در پیر شدنقلب و عقلنقش زبان در سلطه و قدرت اطوفان زیباییبلعیدن ستاره توسط سیاهچاتقویت استخوان در گرو تغذماده، چیزی بیش از یک خلا هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکژنهای حاکم بر انسان و انسحس و ادراک قسمت هشتمآیا یک، وجود دارددرمان جدید سرطانادغام دو حیطه علوم مغز و زبان و شناخت حقیقت قسمت سبوزون هیگز جهان را از متلقدرت عشقنه عدم مطلق بلکه عدم با قعواملی که برای ظهور لغت اتنفس بدون اکسیژنمدیریت اینترنت بر جنگهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاریخ همه چیز را ثبت کردهکوچک شدن مغز از نئاندرتاحس و ادراک قسمت سی و ششماوکرلیزوماب داروی جدید شآیا خداباوری محصول تکاملدرگیری مغز در بیماری کویارتروز یا خوردگی و التهاسقوط درون جاذبه ای خاص، چبیماری دیستروفی میوتونیملاحظه های اخلاقی دربارهنوشیدن چای برای مغز مفید پیامهای کاربرانتولید سلولهای جنسی از سلمزایای شکلات تلخ برای سلهوش در طبیعتتسلیم شدن از نورون شروع مکاهش دوپامین عامل بیماریخواب سالم عامل سلامتیایا ابزار هوشمندی یا مغز آزمون ذهنی گربه شرودینگرذره ی معین یا ابری از الکاز انفجار بزرگ تا انفجار سوپاپ ها یا ترانزیستورهابار سنین ابزار هوشمندی امنابع انرژی از نفت و گاز چگونه تکامل مغزهای کنونیتوصیه های سازمان بهداشت معجزه ی علم در کنترل کرونهدف از خلقت رسیدن به ابزاثبت امواج الکتریکی در عصکشف مکانیسم عصبی خوانش پخطر آلودگی هواابتدایی که در ذهن دانشمنالکترومغناطیس شنوایی و هرویا حقی از طرف خدااز تکینگی تا مغز از مغز تسانسور از روی قصد بسیاری بحثی درباره هوش و تفاوتهمنبع هوشیاری کجاست قسمت چاالش ها در تعیین منبع هوتکامل داروینی هنوز در حامغز انسان رو به کوچک تر شویتامین E در چه مواد غذایجهان پیوستهگالکانزوماب، دارویی جدیدید تو همیشه محدود به مقدابزار بقا از نخستین همانانگشت نگاری مغز نشان میدروشی برای بهبود هوش عاطفاز تکینگی تا مغز از مغز تسرگردانیبرای تمدن سازی، باید در بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچرا بیماری های تخریبی مغتاثیر نگاه ناظر هوشیار بمغز زنان جوانتر از مغز مروالزارتان داروی ضد فشار جاودانگی مصنوعیپیچیدگی های مغزمگسدانشمندان روشی برای تبدیابزار بقای موجود زنده از راه های جدید برای قضاوت راز روده تا مغزشواهدی از نوع جدیدی از حابرخی درمان های Spinal Muscular Atمولتیپل اسکلروز در زنان نظریه ی تکامل در درمان بیواکسن سرطانتاثیر گیاه خواری بر رشد وحقیقت خواب و رویاپروژه ی ژنوم انسانیدارویی خلط آورابزارهای بقای از نخستین زمان چیستفاصله ی همیشگی تصویر سازنقش پیش زمینه ها و اراده شبکه های مصنوعی مغز به دراصل بازخوردبسیاری از بیماری های جدیما انسانها چه اندازه نزدهندسه بنیادینیک جهش ممکن است ذهن انسانتاثیر دپاکین بر بیماری محس چشایی و بویاییآنزیم تولید انرژی در سلودر درمان بیماری مولتیپل اخلاق و علوم اعصابزیباترین چیز در افزایش سقلب دروازه ی ارتباطنقش زبان در سلطه و قدرت اطی یکصد هزار سال اخیر هرچبه قفس های سیاهت ننازتقویت سیستم ایمنیمبانی ذهنی سیاه و سفیدهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککل اقیانوس در یک ذرهحس و ادراک قسمت پنجمآیا کیهان می تواند یک شبیدرمان سرطان با امواج صوتارتقا و تکامل سنت آفرینش زبان جانسوزبی نهایت در میان مرزهالمس کوانتومینهایت معرفت و شناخت درک ععوارض ازدواج و بچه دار شدتنها مانع در زندگی موارد مدارک ژنتیکی چگونه انسانهوش مصنوعی از عروسک تا کمتازه های اسکیزوفرنی(جنوکوچکترین چیز یک معجزه اسحس و ادراک قسمت سیزدهمايندگان چگونه خواهند دیدآیا دلفین ها می تواند از درگیری مغز در بیماران مبارزش حقیقی زبان قسمت اولسلول های بنیادی منابع و ابیماری ضعف عضلات نزدیک بملاحظات بیهوشی قبل از جرنوعی سکته مغزی ، وحشتناک سایتهای دیگرتولترودینمسیر دشوار تکامل و ارتقاهوش عاطفی بیشتر در زنانتشنج چیستکاهش سن بیولوژیکی، تنها کایروپاکتیک چیستخواب سالم عامل سلامتی و یایا بیماری ام اس (مولتیپآسيب میکروواسکولاریا آسذرات کوانتومی زیر اتمی قاز بحث های کنونی در ویروسسودمندی موجودات ابزی بر بارداری بدون رحممنابع انرژی از نفت و گاز چگونه جمعیت های بزرگ شکل توصیه های غیر دارویی در سمعجزه در هر لحظه زندگیهر چیز با هر چیز دیگر در تجلوتر را دیدنکشف مکانیسمی پیچیده در بخطرات هوش مصنوعیابزار هوش در حال ارتقا ازالکتروتاکسی(گرایش و حرکرویاها از مغز است یا ناخواز تکینگی تا مغز از مغز تسانسور بر بسیاری از حقایبحثی درباره هوش و تفاوتهمنبع هوشیاری کجاست قسمت ناتوانی از درمان برخی ویتکامل داروینی هنوز در حامغز انسان رو به کوچکتر شدویتامین کاجهان پیوستهگامی در درمان بیماریهای دیدن خدا در همه چیزابزار بقا از نخستین هماناندوهگین نباش اگر درب یا روشی جدید در درمان قطع نخاز تکینگی تا مغز از مغز تسربازان ما محققا غلبه می برای خودآگاه بودن تو بایمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچرا حیوانات سخن نمی گوینتاثیر نگاه و مشاهده ناظر مغزهای کوچک بی احساسواکنش های ناخودآگاه و تقجایی خالی نیستپیچیدگی های مغزی در درک زدائما بخوانابزار بقای موجود زنده از راه های جدید برای قضاوت راز علم جز اندکی به شما داشواهدی از دنیسوان(شبه نئبرخی روش های تربیتی کودکمواد کوانتومی جدید، ممکننظریه ی تکامل در درمان بیواکسنی با تاثیر دوگانه اتاثیر گیاه خواری بر رشد وحقیقت در علم، هرگز نهایی پروژه ی ژنوم انسانیداستانها و مفاهیمی اشتباابزارهای دفاعی و بقای موزمان و مکان، ابعاد کیهان فاصله ی همیشگی تصویر سازنقش آتش در رسیدن انسان بهشباهت مغز و کیهاناصل علت و تاثیربسیاری از بیماری های جدیما انسانها چه اندازه نزدهندسه در پایه ی همه ی واکیک رژیم غذایی جدید، می توتاثیر داروهای ضد التهاب حس و ادراک (قسمت اول )آیندهدر سال حدود 7 میلیون نفر اخلاق پایه تکامل و فرهنگزیر فشار کووید چه باید کرقلب روباتیکنقش سجده بر عملکرد مغزظهور امواج مغزی در مغز مصبه مغز خزندگان خودت اجازتلقین اطلاعات و حافظهمباحث مهم حس و ادراکهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککلمات بلند نه صدای بلندحس و ادراک قسمت پنجاهآیا گذشته، امروز وآینده درمانهای بیماری پارکینسارتوکين تراپی روشی جديد زبان ریشه هایی شناختی اسبی عدالتی در توزیع واکسن لوب فرونتال یا پیشانی مغنهایت در بی نهایتعید نوروز مبارکتنبیه چقدر موثر استمروری بر تشنج و درمان هایهوش مصنوعی از عروسک تا کمتازه های بیماری پارکینسوکووید نوزده و خطر بیماری حس و ادراک قسمت ششمايا اراده آزاد توهم است یآیا دلفین ها میتوانند بادرگیری مغزی در سندرم کووارزش حقیقی زبان قسمت دومسلول های بدن تو پیر نیستنبیماریهای تحلیل عضلانی اممانتین یا آلزیکسا یا ابنیکولا تسلاتومورها و التهاب مغزی عامسئول صیانت از عقیده کیسهوش عاطفی در زنان بیشتر اتشنج و حرکات شبه تشنجی قاتشنج عدم توازن بین نورون کار با یگانگی و یکپارچگیخواب عامل دسته بندی و حفطایا بدون زبان میتوانیم تآسیب ها ناشی از آلودگی هوذرات کوانتومی زیر اتمی قاز تلسکوپ گالیله تا تلسکسیلی محکم محیط زیست بر انبازگشت از آثار به سوی خدامنابع انرژی از نفت و گاز چگونه جمعیت های بزرگ شکل توصیه هایی در مصرف ماهیمغز فکر میکند مرگ برای دیهر حرکت خمیده می شود و هر جمجمه انسان های اولیهکشف ارتباط جدیدی از ارتبدفاع در برابر تغییر ساختابزار بقا از نخستین همانالگو و عادت را بشکن و در ارویاهای پر رمز و حیرتی دراز تکینگی تا مغز از مغز تسایه را اصالت دادن، جز فربحثی درباره هوش و تفاوتهمنبع هوشیاری کجاست قسمت ناتوانی در شناسایی چهره تکامل زبانمغز ایندگان چگونه استویتامین کا و استخوانجهان پر از چیزهای اسرار آگامی در درمان بیماریهای دژا وو یا اشنا پنداریابزار بقا از نخستین هماناندام حسی، درک از بخش هایروشی جدید در درمان نابیناز تکینگی تا مغز از مغز تسردرد میگرن در کودکانبرای زندگی سالم، یافتن تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمچرا حجم مغز گونه انسان درتاثیر نگاه انسان بر رفتامغزتان را در جوانی سیم کشواکنش به حس جدیدجاذبهپیوند قلب خوک، به فرد دچاداروهای مصرفی در ام اسابزار بقای موجود زنده از راه پیروزی در زندگی چیستازدواج های بین گونه ای، رشکل های متفاوت پروتئین هبرخی سلولهای عصبی در تلاموجود بی مغزی که می تواندنظریه ی ریسمانواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتاثیر گیاه خواری بر رشد وحقیقت راستین انسان علم بپرواز از نیویورک تا لوس آدخالت در ساختار ژنهاابعاد اضافه ی کیهانزمان واقعیت است یا توهمفاصله ی همیشگی تصویر سازنقش انتخاب از طرف محیط، نشباهت مغز با کیهان مادیاصل عدم قطعیت از کوانتوم بعد از کروناما اکنون میدانیم فضا خالهندسه زبانِ زمان استیکی از علل محدودیت مغز امتاثیر داروی ضد تشنج سدیم حس و ادراک (قسمت دوم )آینده ی انسان در فراتر ازدرمان های اسرار آمیز در آاختلال خواب فرد را مستعد زیرفون داروی ضد ام اسقلب را نشکننقش غذاها و موجودات درياعقل مجادله گربه نقاش بنگرتلاش ها برای کشف منابع جدمجموعه های پر سلولی بدن مهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککلام و زبان، گنجینه ای بسحس و ادراک قسمت پنجاه و یآیا پیدایش مغز از روی تصادرهای اسرارآمیز و پوشیدهارتباط میکروب روده و پارزبان شناسی مدرن در سطح سلبیمار 101 ساله، مبتلا به سلوتیراستامچهار میلیارد سال تکامل بعامل کلیدی در کنترل کارآتو یک معجزه ایمرکز هوشیاری، روح یا بدن هوش مصنوعی از عروسک تا کمتبدیل تراکت صوتی مصنوعی کودک هشت ساله لازم است آدحس و ادراک قسمت شصت و هشتايا اراده آزاد توهم است یآیا دست مصنوعی به زودی قادرگیری مغزی در سندرم کووارزش حقیقی زبان قسمت سومسلول عصبی شاهکار انطباق بیهوش کردن در جراحی و بیممن کسی در ناکسی دریافتم نیاز به آموزش مجازی دیجیتومورهای ستون فقراتمسئولیت جدیدهوش عاطفی در زنان بیشتر امسئولیت در برابر محیط زیهوشمندی کیهانتشخیص ژنتیکی آتروفی های کاربرد روباتهای ريزنانوخودآگاهی و هوشیاريایا تکامل هدفمند استآشنا پنداریذرات کوانتومی زیر اتمی قاز تلسکوپ گالیله تا تلسکسیگار عامل افزایش مرگ ومبازگشت به ریشه های تکاملمنابع انرژی از نفت و گاز چگونه حافظه را قویتر کنیتوضیحی ساده در مورد هوش ممغز قلبهرچیز با یک تاب تبدیل به جنبه های موجی واقعیتکشف جمجمه ای درکوه ایرهودقیق ترین تصاویر از مغز اابزار بقا از نخستین همانالگوی بنیادین و هوشیاریرویای شفافاز تکینگی تا مغز از مغز تساخت شبکه عصبی مصنوعی با بحثی درباره احساسات متفامنبع هوشیاری کجاست قسمت نادانی در قرن بیست و یکم،تکامل زبانمغز ابزار بقای برتر مادیویتامین کا در سبزیجاتجهان دارای برنامهگاهی لازم است برای فهم و دژاوو یا آشناپنداریابزار بقا از نخستین همانانرژی بی پایان در درون هرروشی جدید در درمان سکته ماز تکینگی تا مغز از مغز تسردرد و علتهای آنبرخی ملاحظات در تشنج های منبع هوشیاری کجاست؟(قسمچرا خشونت و تعصبتاثیر نگاه انسان بر رفتامغزتان را در جوانی سیمکشواکسن های شرکت فایزر آمرجاذبه و نقش آن در شکلگیریپیوند مغز و سر و چالشهای داروهای ام اسابزار بقای موجود زنده از راه انسان شدن، راه رفتن واساس انسان اندیشه و باور شکل پنجم مادهبرخی سيناپسها طی تکامل و موجودات مقهور ژنها هستندنظریه تکامل در درمان بیموبینار اساتید نورولوژی دتاثیر گیاه خواری بر رشد وحقیقت غیر فیزیکیپرورش مغز مینیاتوری انسادر مانهای کمر درداتفاق و تصادفزمان پلانکفاصله ی همیشگی تصویر سازنقش اتصالات بین سلولهای شباهت کیهان و مغزاصول انجام برخی نرمش ها دبعد از کروناما از اینجا نخواهیم رفتهنر حفظ گرهیافته های نوین علوم پرده تاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت 67آینده ی علم و فیزیک در60 ثدرمان های بیماری آلزایمراختلال در شناسایی حروف و زیرک ترین مردمقیچی ژنتیکینقش غذاها و موجودات درياعقلانیت بدون تغییربه نقاش بنگرتلاش هایی در بیماران قطع محل درک احساسات روحانیهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککلرال هیدرات برای خوابانحس و ادراک قسمت پنجاه و دانسان جدید از چه زمانی پاآیا آگاهی پس از مرگ از بیدریای خداارتباط ماده و انرژیزبان شناسی نوین نیازمند بیماری های مغز و اعصاب و لوزالمعده(پانکراس)مصنوعچهار ساعت پس از کشتار خوکعادت کردن به نعمتتو یک جهان در مغز خودت هسمرکز حافظه کجاستهوش مصنوعی از عروسک تا کمتبدیل سلولهای محافط به سکودک ایرانی که هوش او از حس و ادراک قسمت شصت و دوای نعمت من در زندگیمآیا رژیم غذایی گیاهی سلادرگیری اعصاب به علت میتوارزش خود را چگونه میشناسسلولهای ایمنی القا کنندهبیهوشی در بیماران دچار امنابع انرژي پاک سرچشمه حچیزی منتظر شناخته شدنتوهم فضای خالی