دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

دو برابر شدن خطر مرگ و میر در مصرف سیگار در سندرم کووید

دو برابر شدن خطر مرگ و میر در مصرف سیگار در سندرمCOVID 19

سیگار، باعث تخریب بافت ریه حساسیت بافت ریه در برابر عوامل بیماری زا مانند انفلوانزا و ویروس کرونا میشود

همچنین با تغییرات زیاد در سیستم ایمنی میزبان, شانس پیشرفت بیماری را بیشتر میکند.

به جای دلخوش کردن به واکسن هایی که گهگاه تبلیغ میشود، به نظر میرسد در زمان کنونی بهترین روش کاهش مرگ و میر ناشی از این همه گیری، رعایت نکات بهداشتی، کم کردن سفرها، خودداری از تجمعات، نکشیدن سیگار، کم کردن مشاغل و کوشش برای جلوگیری از افزایش آلودگی هوا(کم کردن استفاده از اتوموبیل و بنزین و استفاده از دوچرخه تا حد امکان باشد.)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7083240/

#سلمان_فاطمی #نورولوژیست #اصفهان #مغز #تکامل #کرونا #ویروس #آلودگی_هوا #سیگار #دود_بنزین #ریه #مرگ_و_میر
@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
سیگار عامل افزایش مرگ وممراحل ارتقای پله پله کیهاصل عدم قطعیت از کوانتوم نقشه مغزی هر فرد منحصر بهتقویت سیستم ایمنیهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر عصاره تغلیظ شده گیکاهش التهاب ناشی از بیماخلاصه ای از مطالب همایش مافتخار انسانملاحظه های اخلاقی دربارهرویا و خبر از آیندهاجزایی ناشناخته در شکل گساختار شبکه های مغزی ثابمعنی روزهبه دنبال رستگاری باشنوار مغز در تشخیص بیماری تنها مانع در زندگی موارد هوش عاطفی بیشتر در زنانتشنج چیستکریستال زمان(قسمت دوم)خطا در محاسبات چیزی کاملانفجار و توقف تکاملی نشامنابع انرژی از نفت و گاز روش صحبت کردن در حال تکاماداراوون تنها داروی تاییشنا در ابهای گرم جنوب نیامغز انسان برای شادمانی طبیماری تی تی پیچگونه هموساپينس بر زمین توهم لیلیپوتی(ریزبینی)هزینه ای که برای اندیشیدثبت امواج الکتریکی در عصگامی در درمان بیماریهای دید تو همیشه محدود به مقداولین مورد پیوند سر در انمنبع هوشیاری کجاست قسمت رژیم غذایی ضد التهابیارتباط شگفت انگیز مغز انشبکه های مصنوعی مغز به درمغز را از روی امواج بشناسباهوش ترین و با کیفیت ترینگاهی بر قدرت بینایی دراتکامل مادی تا ابزار هوشمویتامین دی گنجینه ای بزرجهان پر از چیزهای اسرار آپیوند قلب خوک، به فرد دچاداروهای مصرفی در ام اساینترنت بدون فیلتر ماهوامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمزمان چیستاز کجا آمده ام و به کجا میعقل مجادله گرنقش گرمایش آب و هوا در همبحثی درباره هوش و تفاوتهنرمش های مفید در سرگیجهتئوری تکامل امروز در درمواکسن کرونا از حقیقت تاتجریان انرژی در سیستم های پرورش مغز مینیاتوری انسادر محل کار ارزش خودت را باگر با مطالعه فیزیک کوانموجودات مقهور ژنها هستندزیست، مرز افق رویداد هستاز تکینگی تا مغز از مغز تعارضه جدید ویروس کرونا سنقش زبان در سلطه و قدرت ابرای اولین بار دانشمنداننسبت طلایی، نشانه ای به ستاثیر کپسول نوروهرب بر سورزش بهترین درمان بیش فعحوادث روزگار از جمله ویرآیا همه جنایت ها نتیجه بیفلج نخاعی با الکترودهای درمان های علامتی در ام اسزبان شناسی نوین نیازمند ابزار بقا از نخستین همانما با کمک مغز خود مختاريماز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی درمان های Spinal Muscular Atهمیشه عسل با موم بخوریمتاثیر گیاهخواری بر رشد و حس و ادراک قسمت چهل و سومژنها ، مغز و ارادهآیا برای تولید مثل همیشه فراتر از دیوارهای باوردرک تصویر و زبان های مخلتسلولهای ایمنی القا کنندهمخچه ، فراتر از حفظ تعادلاز تکامل تا مغز، از مغز تبسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککنگره بین المللی سردرد دحس و ادراک قسمت بیست و دوآب زندگی است قسمت اولقدرت انسان در نگاه به ابعذهن هوشیار در پس ماده ی مابزار بقای موجود زنده از ذهن تو همیشه به چیزی اعتقابزارهای پیشرفته ارتباط سیاهچاله های فضایی منابعمرز مرگ و زندگی کجاستاصول انجام برخی نرمش ها دنقشه های مغزی جدید با جزیتلقین اطلاعات و حافظههوش مصنوعی از عروسک تا کمتاریخ همه چیز را ثبت کردهکاهش دوپامین عامل بیماریخلاصه ای از درمان های جدیافراد آغاز حرکت خودشان رملاحظات بیهوشی قبل از جررویا بخشی حقیقی از زندگی احیای بینایی نسبی یک بیمسازگاری با محیط بین اجزامعادله ها فقط بخش خسته کنبه زودی شبکه مغزی به جای نوار مغزی روشی مهم در تشختو یک معجزه ایهوش عاطفی در زنان بیشتر اتشنج و حرکات شبه تشنجی قاکریستال زمان(قسمت سوم)خطر آلودگی هواانواع سکته های مغزیمنابع انرژی از نفت و گاز روشهای نو در درمان دیسک بادراک ما درک ارتعاشی است شناخت و معرفت، و نقش آن دمغز انسان رو به کوچک تر شبیماری دویکچگونه هوشیاری خود را توستوهم چیستهزینه سنگین انسان در ازاجمجمه انسان های اولیهگامی در درمان بیماریهای دیدن خدا در همه چیزاولین هیبرید بین انسان و منبع هوشیاری کجاست قسمت رژیم غذایی ضد دردارتباط غیرکلامی بین انساشباهت مغز و کیهانمغز زنان جوانتر از مغز مربار بزرگ ایستادن بر دو پانگاهی بر توانایی اجزاي بتکامل مداومویروس مصنوعیجهان دارای برنامهپیوند مغز و سر و چالشهای داروهای ام اسایندرالمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمزمان واقعیت است یا توهماز آغاز خلقت تا نگاه انساعلم و ادراک فقط مشاهده ی نقش پیش زمینه ها و اراده بحثی درباره هوش و تفاوتهنرمشهای مهم برای تقویت عتئوری تکامل در پیشگیری و واکسن کرونا ساخته شده توجریان انرژی در سیستم های آلودگی هوا چالش قرن جدیددر چه مرحله ای از خواب ، راگر تلاش انسان امروز برامیهمانهای ناخوانده عامل زاوسکا درمان گوشراز تکینگی تا مغز از مغز تعدم توقف تکامل در یک اندابرای تمدن سازی، باید در بنشانه های گذشته در کیهان تاثیر کپسول نوروهرب بر سورزش در کمر دردحافظه و اطلاعات در کجاست آیا هوش مصنوعی می تواند نفلج بل، فلجی ترسناک که آندرمان ژنتیکی برای نوآوریزبان، نشان دهنده ی سخنگو ابزار بقا از نخستین همانما تحت کنترل ژنها هستیم یاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی روش های تربیتی کودکهمراهی نوعی سردرد میگرنیتاثیر انتخاب از طرف محیط حس و ادراک قسمت نهمژنهای مشترک بین انسان و وآیا بزرگ شدن مغز فقط در دفرد حساس از نظر عاطفی و بدرک حقیقت نردبان و مسیری ابزار بقا از نخستین همانسلولهای بنیادی مصنوعی درمخچه ابزاري که وظیفه آن فاز روده تا مغزبسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککنترل همجوشی هسته ای با هحس و ادراک قسمت بیست و سوآب زندگی است قسمت دومقدرت عشقلمس کوانتومیذهن سالمابزارهای بقا از نخستین هسیاهچاله ها، دارای پرتو مرز بین انسان و حیوان کجااصول توسعه ی یک ذهن کاملنقص در تشخیص هیجانات عامتلاش ها برای کشف منابع جدهوش مصنوعی از عروسک تا کمتازه های اسکیزوفرنی(جنوکاهش سن بیولوژیکی، تنها خونریزی مغز در سندرم کووافزایش قدرت ادراکات و حسممانتین یا آلزیکسا یا ابرویا تخیل یا واقعیتاحیای بینایی نسبی یک بیمستون فقرات انسان دو پا جلمعجزه ی علمبه زیر پای خود نگاه نکن بنورون هاي مصنوعی می توانتو یک جهان در مغز خودت هسهوش عاطفی در زنان بیشتر اتشنج عدم توازن بین نورون کشف مکانیسم عصبی خوانش پخطرات هوش مصنوعیانگشت ماشه ایمنابع انرژی از نفت و گاز روشهای شناسایی قدرت شنواادغام میان گونه های مختلشناخت درون، شناخت بیرون؛مغز انسان رو به کوچکتر شدبیماری دیستروفی میوتونیچگونه واکسن کرونا را توزتوهم بی خداییهزاران سال چشم های بینا وجنبه های موجی واقعیتگاهی لازم است برای فهم و دژا وو یا اشنا پنداریاولین تصویر در تاریخ از سمنبع هوشیاری کجاست قسمت راه فراری نیستارتروز یا خوردگی و التهاشباهت مغز با کیهان مادیمغزهای کوچک بی احساسبار سنین ابزار هوشمندی اچالش هوشیاری و اینکه چرا تکامل چشمویرایش DNA جنین انسان، برجهان در حال نوسان و چرخشپیوند اندام از حیوانات بداروهای تغییر دهنده ی سیایا کوچک شدن مغزانسان المنبع هوشیاری کجاست؟(قسمزمان پلانکاز انفجار بزرگ تا انفجار علم اپی ژنتیک دریچه ای بهنقش آتش در رسیدن انسان بهبحثی درباره هوش و تفاوتهچرا مغز انسان سه هزار سالتئوری جدید، ویران کردن گواکسن ایرانی کرونا تولیدجریان انرژی در سیستم های آلودگی هوا و ویروس کرونادر هم تنیدگی مرزها و بی ماگر خواهان پیروزی هستیمیوتونیک دیستروفیزبان مشترک ژنتیکی موجودااز تکینگی تا مغز از مغز تعدم درکبرای خودآگاه بودن تو باینشانه های پروردگار در جهتاثیر کتامین در درمان پاوزن حقیقی معرفت و شناختحافظه و اطلاعات در کجاست آیا هوش مصنوعی زندگی بشرفلج خوابدرمان ام اس(مولتیپل اسکلزبان، وسیله شناسایی محیطابزار بقا از نخستین همانمانند آب باشاز تکینگی تا مغز از مغز تهندسه ی پایه ایتاثیر احتمالی عصاره تغلیحس و ادراک قسمت چهارمژنهای هوش ، کدامندآیا تکامل و تغییرات ژنتیفرضیه ای جدید توضیح میدهدرک درست از خود و هوشیاریابزار بقای موجود زنده از سلسله مباحث هوش مصنوعیمدل همه جانبه نگر ژنرالیازدواج های بین گونه ای، ربعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککنترل جاذبهحس و ادراک قسمت بیستمآب زندگی است قسمت سومآب، زندگی است(قسمت پنجم)لوب فرونتال یا پیشانی مغذخیره ی شگفت انگیز اطلاعابزارهای بقا ازنخستین همسیاهچاله و تکینگی ابتدایمزایای شکلات تلخ برای سلاصول سلامت کمرنقطه بی بازگشتتلاش هایی در بیماران قطع هوش مصنوعی از عروسک تا کمتازه های بیماری پارکینسوکایروپاکتیک چیستخواندن ، یکی از شستشو دهنافزایش مرگ و میر سندرم کومنابع انرژي پاک سرچشمه حرویا حقی از طرف خدااحساس گذر سریعتر زمانسخن پاک و ثابتمعجزه ی علم در کنترل کرونبوزون هیگز چیستنورون های ردیاب حافظهتو پیچیده ترین تکنولوژی هوشیاری کوانتومیتشخیص ژنتیکی آتروفی های کشف مکانیسمی پیچیده در بدفاع در برابر تغییر ساختانگشت نگاری مغز نشان میدمنابع انرژی از نفت و گاز روشی برای بهبود هوش عاطفادغام دو حیطه علوم مغز و شناسایی تاریخچه ی تکاملیمغز ایندگان چگونه استبیماری ضعف عضلات نزدیک بچگونه آن شکری که می خوریمتوهمات و شناخت حقیقتهستي مادي ای که ما کوچکترجنسیت و تفاوت های بیناییگاهی مغز بزرگ چالش استدژاوو یا آشناپنداریاولین سلول مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمراه های جدید برای قضاوت رارزش حقیقی زبان قسمت اولشباهت کیهان و مغزمغزتان را در جوانی سیم کشبارداری بدون رحمچالش هوشیاری و اینکه چرا تکامل و ارتقای نگاه تا عمواقعیت فیزیکی، تابعی از جهان شگفت انگیزپیوند سر آیا ممکن استداروهای ضد بیماری ام اس وایا این جمله درست است کسیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمزمان به چه دلیل ایجاد میشاز بحث های کنونی در ویروسعلم به ما کمک میکند تا مونقش انتخاب از طرف محیط، نبحثی درباره هوش و تفاوتهچرا مغزهای ما ارتقا یافت تا 20 سال آینده مغز شما به واکسن اسپایکوژنجستجوی متن و تصویر به صورآلزایمردر هم تنیدگی کوانتومیاپی ژنتیکمیگرن و پروتئین مرتبط با زبان چهار حرفی حیات زمیناز تکینگی تا مغز از مغز تعسل طبیعی موثر در کنترل ببرخی ملاحظات در تشنج های نظام مثبت زندگیتاثیر گیاه خواری بر رشد ووزوز گوشحافظه و اطلاعات در کجاستآیا هوش ارثی دریافتی از پفلج خواب چیستدرمان تومورهای مغزی با اسفر نامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانماه رجباز تکینگی تا مغز از مغز تهندسه ی رایج کیهانتاثیر ترکیبات استاتین (سحس و ادراک قسمت نوزدهمژنهای حاکم بر انسان و انسآیا جنین انسان، هوشمندی فضای قلب منبع نبوغ استدرک عمیق در حیواناتابزار بقای موجود زنده از سلطان جنگل یا صاحب ملکوتمدل های ریز مغز مینی بریناساس انسان اندیشه و باور بعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککندر در بیماریهای التهابحس و ادراک قسمت دهمآثار باستانی تمدن های قدلوتیراستامذره ی معین یا ابری از الکابزارهای بقای موجود زندهسیاهچاله ی تولید کنندهمسیر دشوار تکامل و ارتقااضطراب و ترسچند نرمش مفید برای کمردرتلاشی برای درمان قطع نخاهوش مصنوعی از عروسک تا کمتبدیل تراکت صوتی مصنوعی کار با یگانگی و یکپارچگیخواب سالم عامل سلامتیافزایش سرعت پیشرفت علوم منابع انرژی از نفت و گاز رویاها از مغز است یا ناخواحساسات کاذبسرنوشتمغز فکر میکند مرگ برای دیبوزون هیگز جهان را از متلنوروپلاستیسیتی چیستتو افق رویداد جهان هستیهوش، ژنتیکی است یا محیطیتشخیص آلزایمر سالها قبل کشف ارتباط جدیدی از ارتبدقیق ترین تصاویر از مغز ااندوهگین نباش اگر درب یا منابع بی نهایت انرژی در دروشی جدید در درمان قطع نخارتقا و تکامل سنت آفرینش شناسایی سلول های ایمنی امغز ابزار بقای برتر مادیبیماریهای تحلیل عضلانی اچگونه انتظارات بر ادراک توپیراماتهستی ما پس از شروعی چگال جنسیت و تفاوت های بیناییگذر زمان کاملا وابسته به دگرگونی های نژادی و تغییاوکرلیزوماب داروی جدید شمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتراه های جدید برای قضاوت رارزش حقیقی زبان قسمت دومشباهت زیاد بین سلول هاي عمغزتان را در جوانی سیمکشبازگشت از آثار به سوی خداچالش هوشیاری و اینکه چرا تکامل ابزار هوش ، راه پر واقعیت چند سویهجهانی که نه با یک رخداد و پیوند سر، یکی از راه حلهاداروی فامپیریدین یا نورلایا ابزار هوشمندی یا مغز منبع هوشیاری کجاست؟(قسمزمان شگفت انگیزاز تلسکوپ گالیله تا تلسکعلم ساختن برج های چرخاننقش اتصالات بین سلولهای بحثی درباره هوش و تفاوتهچرا ویروس کرونای دلتا واتا بحر یفعل ما یشاواکسن اسپایکوژن ضد کروناجستجوی هوشیاری در مغز ماآملودیپین داروی ضد فشار در هم تنیدگی کوانتومی و پابزار هوش در حال ارتقا ازمیگرن سردردی ژنتیکی که بزبان و کلمه حتی برای کساناز تکینگی تا مغز از مغز تعصب حقوق نورولووبرخی مرزهای اخلاق و علوم نظریه ی تکامل در درمان بیتاثیر گیاه خواری بر رشد ویک پیام منفرد نورون مغزی حباب های کیهانی تو در توآیا هوش سریعی که بدون احسفلج دوطرفه عصب 6 چشمدرمان تشنجسفر به مریخ در 39 روزابزار بقا از نخستین همانماپروتیلیناز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سلولهای عصبی در تلاهندسه بنیادینتاثیر حرکات چشم بر امواج حس و ادراک قسمت هفتمکل اقیانوس در یک ذرهآیا جهان ذهن و افکار ما مقلب و عقلدرگیری قلب در بیماری ویرابزار بقای موجود زنده از سم زنبور ، کلیدی برای وارمدیون خود ناموجوداستفاده از مغز، وزن را کمبعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککوچک شدن مغز از نئاندرتاحس و ادراک قسمت دوازدهمحس و ادراک قسمت سومآرامش(سکوت) stillness و تکاپولوزالمعده(پانکراس)مصنوعذرات کوانتومی زیر اتمی قابزارهای بقای از نخستین سیاره ی ابلهانمسئول صیانت از عقیده کیساطلاع رسانی اینترنتیچند جهانیتلاشی تازه برای گشودن معهوش مصنوعی از عروسک تا کمتبدیل سلولهای محافط به سکاربرد روباتهای ريزنانوخواب سالم عامل سلامتی و یافسردگی و اضطراب در بیمامنابع انرژی از نفت و گاز رویاهای پر رمز و حیرتی دراخلاق و علوم اعصابسریعترین کامپیوتر موجودمغز قلببی نهایت در میان مرزهانوروز یا روز پایانیتو با همه چیز در پیوندیهیچ کاری نکردن به معنی چیتصویربرداری فضاپیمای آمکشف جمجمه ای درکوه ایرهودلایلی که نشان میدهد ما باندام حسی، درک از بخش هایمنابع جدید انرژیروشی جدید در درمان نابینارتوکين تراپی روشی جديد شواهدی از نوع جدیدی از حامغز ابزار برتر بقابیهوش کردن در جراحی و بیمچگونه به سطح بالایی از هوتوانایی مغز و دیگر اجزای و هر کس تقوای خدا پیشه کنجهل مقدسگربه شرودینگر و تاثیر مشدانش محدود به ابعاد چهارايندگان چگونه خواهند دیدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتراه پیروزی در زندگی چیستارزش حقیقی زبان قسمت سومشباهت زیاد بین سلول هاي عنقش قهوه در سلامتیبازگشت به ریشه های تکاملچالش هوشیاری و اینکه چرا تکامل جریان همیشگی خلقتواقعیت چیستجهش های ژنتیکی مفید در ساپیوستگی همه ی اجزای جهانداروی لیراگلوتیدایا بیماری ام اس (مولتیپمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمزندگی هوشمند در خارج از زاز تلسکوپ گالیله تا تلسکعلایم کمبود ویتامین E را نقش تیروئید در تکامل مغزبحثی درباره احساسات متفاچرا پس از بیدار شدن از خوتاثیر مشاهده بر واقعیت بواکسن دیگر کرونا ساخته شحفره در مغزآمارهای ارائه شده در سطح در هم تنیدگی کوانتومی و دابزار بقا از نخستین همانمیگرن شدید قابل درمان اسزبان و بیان نتیجه ساختمااز تکینگی تا مغز از مغز تعضلانی که طی سخن گفتن چقدبرخی نکات از گاید لاین پرنظریه ی تکامل در درمان بیتاثیر گیاه خواری بر رشد ویک پیشنهاد خوب برای آسان آیا هشیاری کوانتومی وجودفناوری هوش مصنوعی نحوه خدرمان جدید ALSسفر تجهیزات ناسا به مریخ ابزار بقا از نخستین همانماجرای جهل مقدساز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سيناپسها طی تکامل و هندسه در پایه ی همه ی واکتاثیر دوپامین و سروتونینحس و ادراک قسمت هفدهمکلمات بلند نه صدای بلندآیا جهش های ژنتیکی، ویروقلب دروازه ی ارتباطدرگیری مغز در بیماری کویابزار بقای موجود زنده از سماگلوتید داروی کاهش دهنمدیریت اینترنت بر جنگاستفاده از هوش مصنوعی در بعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککوچکترین چیز یک معجزه اسحس و ادراک قسمت سی و هشتمآزمون تجربی، راهی برای رلیس دگرامفتامین یا ویاسذرات کوانتومی زیر اتمی قابزارهای دفاعی و بقای موسیاره ابلهانمسئولیت جدیداطلاعات حسی ما از جهان، چچندین ماده غذایی که ماننتلاشی جدید در درمان ام اسهوش مصنوعی به کمک هوش طبیتداخل مرزها و صفات با بینکاربرد روباتهای ريز، در خواب عامل دسته بندی و حفطالکترومغناطیس شنوایی و همنابع انرژی از نفت و گاز رویای شفافاخلاق پایه تکامل و فرهنگسرگیجه از شایعترین اختلامغز ما کوچکتر از نیم نقطهبی عدالتی در توزیع واکسن نوشیدن چای برای مغز مفید تو با باورهایت کنترل میشهیچ کس مانند تو نگاه نمیکتصادف یا قوانین ناشناختهگل زندگیدنیای شگفت انگیز کوانتومانرژی تاریکمناطق خاصی از مغز در جستجروشی جدید در درمان سکته مارتباط میکروب روده و پارشواهدی از دنیسوان(شبه نئمغز از بسیاری حقایق می گربیهوشی در بیماران دچار اچگونه باغبانی باعث کاهش توازن مهمتر از فعالیت زیوفور و فراوانیجهان فراکتالگزیده ای از وبینار یا کنفدانش بی نهایتايا اراده آزاد توهم است یمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمترابطه تشنج و اوتیسمارزش خود را چگونه میشناسشرکت نورالینک ویدیویی ازنقش مهاجرت در توسعه نسل ابازخورد یا فیدبکچالش دیدگاه های سنتی در بتکامل داروینی هنوز در حاواقعیت چیستجهش های ژنتیکی غیر تصادفپیام های ناشناخته بر مغز داروی تشنجی دربارداریایا بدون زبان میتوانیم تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمزندگی بی دوداز تکنیکی تا مغز از مغز تعلایم کمبود ویتامین E را نقش حفاظتی مولکول جدید دبحثی درباره احساساتی غیرچرا بیماری های تخریبی مغتاثیر نگاه ناظر هوشیار بواکسن دیگری ضد کرونا از دحقیقت قربانی نزاع بین بی آن چیزی که ما جریان زمان در یک فراکتال هر نقطه مرکابزار بقا از نخستین همانمیدان مغناطيسي زمین بشر زبان و بیان، در سایه پیشراز تکینگی تا مغز از مغز تغیرقابل دیدن کردن مادهبرخی نرمش ها برای زانونظریه ی ریسمانتاثیر گیاه خواری بر رشد ویک آلل ژنتیکی که از نئاندآیا واکنش های یاد گرفته وفیلمی بسیار جالب از تغییدرمان جدید میگرن با انتی سفر دشوار اکتشافابزار بقا از نخستین همانماده ی تاریکاز تکینگی تا مغز- از مغز برداشت مغز ما از گذر زمانهندسه زبانِ زمان استتاثیر دپاکین بر بیماری محس و ادراک قسمت هجدهمکلام و زبان، گنجینه ای بسآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجقیچی ژنتیکیدرگیری مغز در بیماران مبابزار بقای موجود زنده از سندرم کووید طولانیمدارک ژنتیکی چگونه انساناستفاده از سلول های بنیاتفکر خلا ق در برابر توهم هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککووید نوزده و خطر بیماری تاثیر درجه حرارت بر عملککودک ایرانی که هوش او از حس و ادراک قسمت سی و ششمآزمون ذهنی گربه ی شرودینلا اکراه فی الدینذرات کوانتومی زیر اتمی قابعاد اضافه ی کیهانسیاره ابلهانمسئولیت در برابر محیط زیاطلاعاتی عمومی در مورد منه جنگ و نه خونریزیتمایل زیاد به خوردن بستنهوش مصنوعی به شناسایی کاتروس جریان انرژیکتاب گران و پرهزینه شد ولخودآگاهی و هوشیاريالکتروتاکسی(گرایش و حرکمنابع انرژی از نفت و گاز روان سالماختلال خواب فرد را مستعد سربازان ما محققا غلبه می مغز مادران و کودکان در زمبیمار 101 ساله، مبتلا به سنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تو جهانی هستی که خودش را هیچگاه از فشار و شکست نترتظاهر خوابیده ی مادهگلوئوندندان ها را مسواک بزنید تانرژی تاریک که ما نمی تومنبع هوشیاری کجاست قسمت ريتوکسيمب در درمان ام اسارتباط ماده و انرژیشکل های متفاوت پروتئین همغز به تنهایی برای فرهنگ بیوگرافیچگونه تکامل مغزهای کنونیتوسعه هوش مصنوعی قادر اسوقت نهيب هاي غير علمي گذشجهان ما میتواند به اندازگزارش یک مورد جالب لخته ودانشمندان موفق به بازگردايا اراده آزاد توهم است یمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتراز تغییراز نخستین همانند سازها تشش مرحله تکامل چشمنقش میدان مغناطیسی زمین بازسازي مغز و نخاع چالشی چاالش ها در تعیین منبع هوتکامل داروینی هنوز در حاواقعیت های متفاوتجهشهای مفید و ذکاوتی که دپیشینیان انسان از هفت میداروی جدید s3 در درمان ام ایا تکامل هدفمند استمنبع هوشیاری در کجاست؟ قزندگی زمینی امروز بیش از از تکینگی تا مغز و از مغز علت خواب آلودگی بعد از خونقش حیاتی تلومر دی ان آ دبخش فراموش شده ی حافظهچرا حیوانات سخن نمی گوینتاثیر نگاه و مشاهده ناظر واکسن سرطانحقیقت اشیاآنچه واقعیت تصور میکنیم در کمتر از چند ماه سوش جدابزار بقا از نخستین همانمیدان های مغناطیسی قابل زبان و تکلم برخی بیماریهاز تکینگی تا مغز از مغز تمقالاتبرخی نرمش های گردننظریه تکامل در درمان بیمتاثیر گیاه خواری بر رشد وحد و مرزها توهم ذهن ماستیک جهش ممکن است ذهن انسانآیا یک، وجود داردفیزیک مولکولها و ذرات در درمان جدید کنترل مولتیپلسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانماده ی خالیاز تکینگی تا مغز- از مغز بررسي علل احتمالي تغيير هوموارکتوس ها ممکن است دتاثیر داروهای ضد التهاب حس و ادراک قسمت هشتمکلرال هیدرات برای خوابانآیا خداباوری محصول تکاملقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصدرگیری مغزی در سندرم کووابزار بقای موجود زنده از سندرم گیلن باره به دنبال مروری بر تشنج و درمان هایاستفاده از سلول های بنیاتفاوت مغز انسان و میمون ههوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککودکان میتوانند ناقل بی حس و ادراک قسمت سیزدهمآزمون ذهنی گربه شرودینگرلایو دوم دکتر سید سلمان فرفتار اجتماعی انسان، حاصاتفاق و تصادفسیر آفرینش از روح تا مغز مستند جهان متصلاطلاعاتی عمومی در مورد مچه زیاد است بر من که در ایتمدن قدیمی ای در جنوب ایرهوش مصنوعی در کامپیوترهاتری فلوپرازینکتاب زیست شناسی باورخودآگاهی و هوشیاريالگوی بنیادین و هوشیاریمنابع انرژی از نفت و گاز روبات های ریز در درمان بیاختلال در شناسایی حروف و سردرد میگرن در کودکانمغز چون ابزار هوش است دلیبیماری های مغز و اعصاب و نیکولا تسلاتو دی ان ای خاص ميتوکندريهیپرپاراتیروئیدیسمتظاهری از ماده است که بیدگمان میکنی جرمی کوچکی در دو ویژگی انتزاع و قدرت تجانسان قدیم در شبه جزیره عمنبع هوشیاری کجاست قسمت ریواستیگمینارتباط متقابل با همه ی حیشکل پنجم مادهمغز برای فراموشی بیشتر کبیوگرافیچگونه جمعیت های بزرگ شکل توسعه برخی شغل ها با هوش وقتی فهمیدی خطا کردی برگجهان مادی، تجلی فضا در ذهگشایش دروازه جدیدی از طردانشمندان نورون مصنوعی سای نعمت من در زندگیممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتراست دستی و چپ دستیاز نخستین همانند سازها تششمین کنگره بین المللی سنقش محیط زندگی و مهاجرت دبحتی علمی درباره تمایل بناتوانی از درمان برخی ویتکامل داروینی هنوز در حاواقعیت و مجازجهشهای مفید و ذکاوتی که دپیشرفت های جدید علوم اعصداروی جدید میاستنی گراویایجاد احساساتمنبع هوشیاری در کجاست؟(قزندگی زودگذراز تکینگی تا مغز از مغز تعماد الدین نسیمی قربانی نقش خرچنگ های نعل اسبی دربخش بزرگی حس و ادراک ما اچرا حجم مغز گونه انسان درتاثیر نگاه انسان بر رفتاواکسن سرطانحقیقت تنها چیزی است که شاآنچه حس می کنیم، نتیجه ی در آستانه ی موج پنجم کوویابزار بقا از نخستین همانمیدازولام در درمان تشنج از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ویتامین دی بر بیمابرخی یونها و مولکول های منظریه تکامل در درمان بیمتاثیر گیاه خواری بر رشد وحرکت چرخشی و دائمی کیهانیک رژیم غذایی جدید، می توآیا کیهان می تواند یک شبیفیزیک و هوشیاریدرمان جدید سرطانسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانماده، چیزی بیش از یک خلا از تکینگی تا مغز- از مغزتبررسی و اپروچ جدید بر بیمهوش مصنوعی می تواند بر احتاثیر داروی ضد تشنج سدیم حس و ادراک قسمت پنجمکمردردآیا دلفین ها می تواند از قانون مندی نقشه ژنتیکی مدرگیری مغزی در سندرم کووابزار بقای موجود زنده از سندرم پیریفورمیسمرکز هوشیاری، روح یا بدن استفاده از سلول های بنیاتفاوت ها و تمایزها کلید بهوش مصنوعی از عروسک بازی هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککودکان خود را مشابه خود تحس و ادراک قسمت ششمآسيب میکروواسکولاریا آسلبخند بزن شاید صبح فردا زرقیبی قدرتمند در برابر ماتوبان اطلاعات و پلِ بینسیستم تعادلی بدنمشکلات نخاعیاعداد بینهایت در دنیای منهایت معرفت و شناخت درک عتمدن پیشرفته ی پیشینیانهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتری فلوپرازینکتاب طبیعت در قالب هندسهخودروهای هیدروژنیالگوبرداری از طبیعتمنابع انرژی از نفت و گاز روح رهاییاختلال در شناسایی حروف و سردرد و علتهای آنمغز چگونه صداها را فیلتر بیماری وسواسنیاز به آموزش مجازی دیجیتولید مثل اولین ربات های هاوکينگ پیش از مرگش رسالتعداد کلی ذهن ها در جهان گنجینه ای به نام ویتامین دو برابر شدن خطر مرگ و میانسان ها می توانند میدان منبع هوشیاری کجاست قسمت ریاضیات یک حس جدید استارتباط چاقی و کاهش قدرت بشگفت انگیز بودن کیهانمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟بیان ژن های اسکیزوفرنی دچگونه جمعیت های بزرگ شکل توصیه های سازمان بهداشت وقتی تو از یاد گرفتن باز جهان هوشیارپمبرولیزوماب در بیماری چدانشمندان یک فرضیه رادیکای آنکه نامش درمان و یادشمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمترجزخوانی هایی که امروز باز نخستین همانند سازها تصرع و درمان های آننقش نگاه از پایین یا نگاهبحث درباره پیدایش و منشا ناتوانی در شناسایی چهره تکامل داروینی هنوز در حاواقعیت خلا و وجود و درک مجواب دانشمند سوال کننده پیشرفت در عقل است یا ظواهداروی جدید ضد میگرنایرادهای موجود در خلقت بمنبع خواب و رویازندگی، مدیریت انرژیاز تکینگی تا مغز از مغز تعوامل موثر در پیدایش زبانقش داروهاي مختلف معروف بخش بزرگتر کیهان ناشناختچرا خشونت و تعصبتاثیر نگاه انسان بر رفتاواکسنی با تاثیر دوگانه احقیقت خواب و رویاآنها نمیخواهند دیگران رادر درمان بیماری مولتیپل ابزار بقا از نخستین همانمکانیک کوانتومی بی معنی از تکینگی تا مغز از مغز تصفحه اصلیبرخی اثرات مضر ویتامین دنظریه تکامل در درمان بیمتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس چشایی و بویایییکی از علل محدودیت مغز امآیا گذشته، امروز وآینده فیزیکدانان ماشینی برای تدرمانهای بیماری پارکینسسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانمبانی ذهنی سیاه و سفیداز تکینگی تا مغز، از مغز بررسی ژنها در تشخیص بیماهوش مصنوعی و کشف زبان هایتاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت پنجاهکمردرد ناشی از تنگی کاناآیا دلفین ها میتوانند باقانون جنگلدرگیری اعصاب به علت میتوابزار بقای موجود زنده از سندرم پس از ضربه به سرمرکز حافظه کجاستاستیفن هاوکینگ در مورد هتفاوت های بین زن و مرد فقهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککوری گذرای ناشی از موبایحس و ادراک قسمت شصت و دوآسیب ها ناشی از آلودگی هولرزش ناشی از اسیب به عصبرموزی از نخستین تمدن بشراتوسوکسیمایدسیستم دفاعی بدن علیه مغز مشکلات بین دو همسر و برخیبقای حقیقی در دور ماندن انهایت در بی نهایتتمدن بشری و مغز اخلاقیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحترکیب حیوان و انسانکتاب، سفری به تاریخخورشید مصنوعیالتهاب شریان تمپورالمنابع انرژی از نفت و گاز روزه داری متناوب، مغز را اختلالات مخچهسردرد تنشنمغز ناتوان از توجیه پیدابیماری گیلن باره و بیمارچیزی منتظر شناخته شدنتولید پاک و فراوان انرژیهاوکينگ پیش از مرگش رسالتغییر الگوی رشد مغزی با زگویید نوزده و ایمنی ساکتدو برابر شدن خطر مرگ و میانسان جدید از چه زمانی پامنبع هوشیاری کجاست قسمت ریسدیپلام تنها داروی تایارتباط هوش ساختار مغز و ژشگفتی های زنبور عسلمغز بزرگ چالش است یا منفعبیان حقیقتچگونه حافظه را قویتر کنیتوصیه های غیر دارویی در سویتنام نوعی کرونا ویروس جهان یکپارچهپنج اکتشاف شگفت آور در مودانشمندان ژنی از مغز انسایمپلانت مغزی کمک میکند منبع هوشیاری کجاست؟ قسمترساناها و ابر رساناها و عاز نخستین همانند سازها تضررهای مصرف شکر و قند بر نقش نظام غذایی در تکامل مبحثي درباره هوش و تفاوتهنادانی در قرن بیست و یکم،تکامل زبانوالزارتان داروی ضد فشار جوسازی مدرنپیشرفتی مستقل از ابزار هداروی ضد تشنج با قابليت تاکسی توسین و تکامل پیش امنحنی که ارتباط بین معرفزونیسومایداز تکینگی تا مغز از مغز تعوامل ایجاد لغت انسانی و نقش ذهن و شناخت در حوادث بخش دیگری در وجود انسان هچرا در مغز انسان، فرورفتتاثیر ویتامین دی بر بیماواسطه ها د رمسیر ایجاد مغحقیقت راستین انسان علم بآنزیم تولید انرژی در سلودر سال حدود 7 میلیون نفر زبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقا از نخستین همانمکانیزمهای دفاعی در براباز تکینگی تا مغز از مغز تسوالات پزشکیبرخی اختلالات عصبی مثانههفت چیز که عملکرد مغز تو تاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک (قسمت اول )یافته های نوین علوم پرده آیا پیدایش مغز از روی تصافرگشت و تکامل تصادفی محض درهای اسرارآمیز و پوشیدهسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانمباحث مهم حس و ادراکاز تکینگی تا مغز، از مغز بررسی سیستم تعادلی بدن اهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت پنجاه و یکمردرد و علل آنآیا دست مصنوعی به زودی قاقانون جنگلدرختان اشعار زمینابزار بقای موجود زنده از سندرم سردرد به دلیل افت فمرکز حافظه کجاستاستیفن هاوکینگ در تفسیر تفاوت های تکاملی در مغز وتفاوت های زبانی سرمنشا تهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر رو ح و روان بر جسمکی غایب شدی تا نیازمند دلحس و ادراک سی و هفتمآشنا پنداریلرزش عضله یا فاسیکولاسیورمز و رازهای ارتباط غیر کاثر مضر مصرف طولانی مدت رسکته مغزیمشکلات روانپزشکی پس از سبلندی در ذهن ما درک بلندیچهار میلیارد سال تکامل بتمدنی قدیمی در شمال خلیج هوش مصنوعی درمانگر کامپیترازودونکتابخانهخانواده پایدارامیوتروفیک لترال اسکلرومنابع انرژی از نفت و گاز روزه داری و بیمار ی ام اس اختلالات حرکتی در انسانسردرد سکه ایمغز و سیر تکامل ان دلیلی بیماری ای شبیه آلزایمر و چیزی خارج از مغزهای ما نیتولید سلولهای جنسی از سلهدف یکسان، در مسیرهای متتغییر زودتر اتصالات مغزیگوشه بیماری اتوزومال رسسدو سوی واقعیتانسان خطرناکترین موجودمنبع هوشیاری کجاست قسمت ریشه های مشترک حیاتارتباط انسانی، محدود به شاهکار قرنمغز بزرگ چالشهای پیش روبیست تمرین ساده برای جلونگاه محدود و تک جانبه، مشتوصیه هایی در مصرف ماهیویتامین E برای فعالیت صحجهان یکپارچهپوست ساعتی مستقل از مغز ددانشمندان پاسخ کوانتومی ایمپلانت نخاعی میتواند دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمترشته نوروایمونولوژی و نقاز نشانه ها و آثار درک شدضررهای شکر بر سلامت مغزنقش نظریه تکامل در شناسابحثی جالب درباره محدودیتنبرو و انرژی مداومتکامل زبانواکنش های ناخودآگاه و تقجاودانگی مصنوعیپاسخ گیاهان در زمان خوردداروی ضد تشنج با قابليت تاگر فقط مردم میفهمیدند کمنشأ اطلاعات و آموخته ها زونا به وسیله ویروس ابله از تکینگی تا مغز از مغز تعواملی که برای ظهور لغت انقش روی و منیزیم در سلامتبرنامه و ساختار پیچیده مچراروياها را به یاد نمی آتاثیر ویروس کرونا بر مغز وبینار اساتید نورولوژی دحقیقت غیر فیزیکیآینده ی انسان در فراتر ازدرمان های اسرار آمیز در آزبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقا از نخستین همانما انسانها چه اندازه نزداز تکینگی تا مغز از مغز تپیامهای کاربرانبرخی اصول سلامت کمرهفت سین یادگاری از میراث تاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک (قسمت دوم )یادگیری مهارت های جدید دآیا آگاهی پس از مرگ از بیفراموش کارها باهوش تر هسدرک فرد دیگر و رفتارهای اسفری به آغاز کیهانابزار بقا از نخستین همانمجموعه های پر سلولی بدن ماز تکینگی تا مغز، از مغز بررسی علل کمر درد در میانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت پنجاه و دکمردرد با پوشیدن کفش مناآیا رژیم غذایی گیاهی سلاقانونمندی و محدودیت عالمدرد باسن و پا به دلیل کاهابزار بقای موجود زنده از سوپاپ ها یا ترانزیستورهامرکز خنده در کجای مغز استاستخوان های کشف شده، ممکنقش زبان در سلطه و قدرت اتفاوتهای جنسیتی راهی براهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر رژیم گیاه خواری بر کیهان خود را طراحی میکندحس و ادراک- قسمت پنجاه و آغاز فصل سرما و دوباره تکلزوم سازگاری قانون مجازارمز بقای جهش ژنتیکیاثرات فشار روحی شدیدسانسور از روی قصد بسیاری مشکلات روانپزشکی در عقب بلعیدن ستاره توسط سیاهچاچهار ساعت پس از کشتار خوکتمساح حد واسط میان مغز کوهوش مصنوعی درخدمت خلق وحتراشه ی بیولوژِیککجای مغز مسئول پردازش تجخارق العاده و استثنایی بامید نیکو داشته باش تا آنمنابع انرژی از نفت و گاز روزه داری سلول های بنیاداختلالات صحبت کردن در انسردرد عروقی میگرنمغز آیندگان چگونه است ؟بیماری ای شبیه ام اس مولتچیزی شبیه نور تو نیستتولترودینهدف از تکامل مغزتغییر عمودی سر انسان از پگوشت خواری یا گیاه خواریدوچرخه سواری ورزشی سبک و انسان عامل توقف رشد مغزمنبع هوشیاری کجاست قسمت رژیم های غذایی و نقش مهم ارتباط از بالا به پایین مشاهکار شش گوشمغز بزرگ و فعال یا مغز کوبیش از نیمی از موارد انتقنگاه انسان محدود به ادراتوضیحی ساده در مورد هوش مویتامین E در چه مواد غذایجهان کنونی و مغز بزرگتریپیموزایددانشمندان اولین سلول مصناین پیوند نه با مغز بلکه منبع هوشیاری کجاست؟ قسمترشد مغز فرایندی پیچیده ااز نظر علم اعصاب یا نرووسطلای سیاهنقش هورمون های تیروئید دبحثی در مورد نقش ویتامين نخاع ما تا پایین ستون فقرتکامل زبان انسان از پیشیواکنش به حس جدیدجایی خالی نیستپختگی پس از چهل سالگي به داروی ضد تشنج توپیراماتاگر میدانی مصیبت بزرگتر مهندسی ژنتیک در حال تلاش زیباترین چیز در پیر شدناز تکینگی تا مغز از مغز تعوارض ازدواج و بچه دار شدنقش روزه داری در سالم و جبرنامه ی مسلط ژنها در اختچراروياها را به یاد نمی آتاثیر ژنها بر اختلالات خوراپامیل در بارداریحقیقت غیر قابل شناختآینده ی علم و فیزیک در60 ثدرمان های بیماری آلزایمرزبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقا از نخستین همانما انسانها چه اندازه نزداز تکینگی تا مغز از مغز تسایتهای دیگربرخی بیماری ها که در آن بهم نوع خواری در میان پیشیتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک قسمت چهلیادآوری خواب و رویاآیا امکان بازسازی اندامهفراموشی همیشه هم بد نیستدرک نیازمند شناخت خویش اسقوط درون جاذبه ای خاص، چابزار بقا از نخستین همانمحل درک احساسات روحانیاز تکینگی تا مغز، از مغز بزرگ شدن مغز محدود به دورهوش مصنوعی الفاگوتاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت پنجاه و سآیا رژیم غذایی گیاهی سلاقارچ بی مغز در خدمت موجوددستورالعمل مرکز کنترل بیابزار بقای موجود زنده از سوپاپ ها یا ترانزیستورهامرگ چیستاستروژن مانند سپر زنان دنقش سجده بر عملکرد مغزاسرار آفرینش در موجنقش غذاها و موجودات درياتقلید مرحله ای نسبتا پیشهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر رژیم گیاه خواری بر کیهانِ هوشیارِ در حال یاحس و ادراک- قسمت بیست و پإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَلزوم سازگاری قانون مجازارمز جهاناثرات مفید قهوهسانسور بر بسیاری از حقایمشاهده گر جدای از شیء مشابه مغز خزندگان خودت اجازنوآوری ای شگفت انگیز دانتنفس هوازی و میتوکندریهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتربیت کودکان وظیفه ای مهکرونا چه بر سر مغز می آورخبر مهم تلسکوپ هابلامید درمان کرونا با همانمنابع انرژی از نفت و گاز روش مقابله مغز با محدودیاختلالات عضلانی ژنتیکسرعت فکر کردن چگونه استمغز انسان ایا طبیعتا تمابیماری اسپینال ماسکولار نکاتی در مورد تشنجتومورها و التهاب مغزی عاهدف از خلقت رسیدن به ابزاتغییرات منطقه بویایی مغزگیلگمش باستانی کیستدورترین نقطه ی قابل مشاهانسانیت در هم تنیده و متصمنبع هوشیاری کجاست قسمت رژیم های غذایی و نقش مهم ارتباط بین هوش طبیعی و هوشاید درست نباشدمغز بزرگترین مصرف کننده بیشتر کمردردها نیازی به نگاه از بیرون مجموعهتیوتیکسن داروی ضد جنونویتامین کاجهان کاملی در اطراف ما پرپیموزایددانشمندان تغییر میدان مغاین ایده که ذرات سیاهچالمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمترشد مغز علت تمایل انسان باز نظر علم اعصاب اراده آزطوفان فقر و گرسنگی و بی سنقش هورمون زنانه استروژنبحثی در مورد نقش کلسیم و نخستین تصویر از سیاهچالهتکامل ساختار رگهای مغزی واکسن های شرکت فایزر آمرجاذبهپروژه ی ژنوم انسانیداستانها و مفاهیمی اشتبااگر نیروی مغناطیس نباشد مولتیپل اسکلروز در زنان زیباترین چیز در افزایش ساز تکینگی تا مغز از مغز تعید نوروز مبارکنقش رژیم غذایی بر رشد و ابرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱نزاع بین جهل و علم رو به پتاثیر کلام در آیات کلام بورزش هوازی مرتب خیلی به قحقایق ممکن و غیر ممکنآیا ممکن است موش کور بی مدرمان های جدید میگرنزبان و شناخت حقیقت قسمت سابزار بقا از نخستین همانما اکنون میدانیم فضا خالاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری های خاص که بدهمه چیز در زمان کنونی استتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک قسمت چهل و هفتژن هوش و ساختارهای حیاتی آیا انسان با مغز بزرگش اخفرایند پیچیده ی خونرسانیدرک و احساسسلول های بنیادی منابع و اابزار بقا از نخستین همانمحل درک احساسات روحانی داز تکینگی تا مغز، از مغز بزرگ شدن تقریبا ناگهانی هوش مصنوعی از عروسک های بتاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت پنجاه و شآیا راهی برای رفع کم آبی قبل از آغازدغدغه نتیجه ی نادانی استابزار بقای موجود زنده از سوپاپ ها یا ترانزیستورهامرگ و میر پنهانمرگ و میر بسیار بالای ناشاسرار بازسازی اندام هانقش غذاها و موجودات درياتقلید از روی طبیعتهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر رژیم گیاه خواری بر کیست کلوئید بطن سومحساسیت روانی متفاوتافت فشار خون ناگهانی در ومقاومت به عوارض فشار خون رمز جهان خاصیت فراکتالاثرات مضر ماری جواناساخت شبکه عصبی مصنوعی با مشاهده آینده از روی مشاهبه بالا بر ستارگان نگاه کنوار مغز مشاهده ی غیر مستتنفس هوازی و میتوکندریهوش احساسیترجمه ای ابتدایی از اسراکریستال هاخدا موجود استامگا سه عامل مهم سلامتمنابع انرژی از نفت و گاز روش های صرفه جویی در ایجااختراع جدید اینترنت کوانشلیک فراموشیمغز انسان برای ایجاد تمدبیماری اضطراب عمومیچگونه مولکول های دی ان ایتومورهای ستون فقراتهر حرکت خمیده می شود و هر تغییرات آب و هوایی که به گیاه خواری و گوشت خوار کدديدن با چشم بسته در خواب انعطاف پذیری مکانیسمی علمنبع هوشیاری کجاست قسمت رژیم ضد التهابیارتباط شگفت مغز انسان و فشبیه سازی میلیون ها جهان مغز حریص برای خون، کلید تبا هوش مصنوعی خودکار روبنگاه از درون مجموعه با نگتکنولوژی جدید که سلول هاویتامین کا و استخوانجهان پیوستهپیچیدگی های مغزمگسدانشمندان روش هاي جدیدی اینکه به خاطرخودت زندگی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزمین در برابر عظمت کیهاناز نظر علم اعصاب اراده آزطی یکصد هزار سال اخیر هرچنقش ویتامین K در ترمیم اسبحثی در مورد حقیقت فضا و نخستین روبات های زنده ی جتکامل شناخت انسان با کشفواکسن کووید 19 چیزهایی که جاذبه و نقش آن در شکلگیریپروژه ی ژنوم انسانیدخالت در ساختار ژنهااگر نعمت فراموشی نبود بسمواد کوانتومی جدید، ممکنزیر فشار کووید چه باید کراز تکینگی تا مغز از مغز تعامل کلیدی در کنترل کارآنقش رژیم غذایی در رشد و ابرین نت به جای اینترنتنزاع بین علم و نادانی رو تاثیر کپسول نوروهرب بر نورزش هوازی ، بهترین تمریحمله ویروس کرونا به مغزآیا ما تنها موجودات زنده درمان های جدید در بیماری زبان ریشه هایی شناختی اسابزار بقا از نخستین همانما اشیا را آنطور که هستنداز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی توجهات در ببمار پارهمه ی سردردها بی خطر نیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک قسمت چهل و هشتژن یا نقشه توسعه مغز و نقآیا احتمال دارد رویا از آفرایند تکامل و دشواری هادرک کنیم ما همه یکی هستیمسلول های بدن تو پیر نیستنابزار بقا از نخستین همانمحدودیت های حافظه و حافظاز تکامل تا مغز از مغز تا بزرگترین خطایی که مردم مهوش مصنوعی از عروسک های بتاثیر درجه حرارت بر عملککنفرانس تشنج هتل کوثر اصحس و ادراک قسمت بیست و چهآیاما مقهور قوانین فیزیکقبل از انفجار بزرگذهن ما از در هم شکستن منبابزار بقای موجود زنده از سودمندی موجودات ابزی بر مرگ انتقال است یا نابود شاصل بازخوردنقش غذاها و موجودات درياتقویت استخوان در گرو تغذهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر رژیم گیاهخواری بر کاهش مرگ و میر ناشی از ابخفاش با شیوع همه گیری جدیافت هوشیاری به دنبال کاهمقابله با کرونا با علم اسروی و منیزیم در تقویت استاجزای پر سلولی بدن انسان ساخت شبکه عصبی با الفبای مطالعه ای بیان میکند اهدبه خودت مغرور نشونوار مغز در فراموشی هاتنفس بدون اکسیژنهوش احساسیتسلیم شدن از نورون شروع مکریستال زمان(قسمت اولخطا در محاسبات چیزی کاملامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمنابع انرژی از نفت و گاز روش هایی ساده برای کاهش اادامه بحث تکامل چشمشلیک فراموشیمغز انسان برای شادمانی طبیماری بیش فعالیچگونه مغز پیش انسان یا همتوهم فضای خالی یا توهم فضهرچیز با یک تاب تبدیل به تغییرات تکاملی سر انسان گالکانزوماب، دارویی جدیدی متیل فومارات(زادیوا)(اولین مورد PML به دنبال تکمنبع هوشیاری کجاست قسمت رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وارتباط شگفت انگیز مغز انشبیه سازی سیستم های کوانمغز در تنهایی آسیب میبینبا تعمق در اسرار ابدیت و نگاه حقیقی نگاه به درون اتکنولوژی جدید که سلول هاویتامین کا در سبزیجاتجهان پیوستهپیچیدگی های مغزی در درک زدانشمندان روشی برای تبدیاینکه خانواده ات سالم بامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزمین زیر خلیج فارس تمدنی از واقعیت امروز تا حقیقتظهور امواج مغزی در مغز مصنقش ژنتیک در درمان اختلابحثی در مورد عملکرد لوب فنرمش های مفید برای درد زاتأثیر نگاه انسان بر رفتاواکسن کرونا و گشودن پنجرجدایی خطای حسی استپرواز از نیویورک تا لوس آدر مانهای کمر درداگر نعمت فراموشی نبود بسموجود بی مغزی که می تواندزیرفون داروی ضد ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تعادت کردن به نعمتنقش زنجبیل در جلوگیری از برای پیش بینی آینده مغز دنزاع بین علم و جهل رو به پتاثیر کپسول نوروهرب بر تورزش و میگرنحمایت از طبیعتآیا مغز تا بزرگسالی توسعدرمان های رایج ام اسزبان شناسی مدرن در سطح سلابزار بقا از نخستین همانما به جهان های متفاوت خوداز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی توصیه ها برای واکسیهمیشه اطمینان تو بر خدا بتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک قسمت چهل و دومژنها نقشه ایجاد ابزار هوآیا احتمال دارد رویا از آفرایند حذف برخی اجزای مغدرک احساسات و تفکرات دیگسلول عصبی شاهکار انطباق مخچه فراتر از حفظ تعادلاز تکامل تا مغز، از مغز تبزرگترین درد از درون است هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککنگره بین المللی سردرد دحس و ادراک قسمت بیست و یکآب زندگی است قسمت چهارمقدم زدن و حرکت دید را تغیذهن چند جانبه نیازمند نگابزار بقای موجود زنده از سیلی محکم محیط زیست بر ان