دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

تفاوت های بین زن و مرد فقط محدود به شکل بدن نیست

تفاوت های بین زن و مرد فقط محدود به شکل بدن نیست بلکه در اندازه مغز و ریزترین اجزای مغز هم با یکدیگر متفاوت هستند.

ارتباط دو موجود تا این اندازه متفاوت، برای تشکیل خانواده و تربیت فرزندان، نیازمند شرایط خاصی است. بسیاری از طلاق ها و جدا شدن ها در نتیجه نادیده گرفتن این تفاوت هاست. در حالی که راه حل، آسان است.

با تشکر از دانشکده پژوهش های برتر دینی و لغوی نجف اشرف زیر نظر دکتر علا سالم به خاطر مطلب خوب زیر:

مشکل همه همسران با یکدیگر

مشکلی هست که عموما همه افرادی که با هم ازدواج می‌کنند؛ به خصوص اگر درابتدای زندگی باشند با آن مواجه اند:

اینکه زن و مرد باید بفهمد با انسانی زندگی میکند که در یک جنبه، مشابه اوست و در جنبه دیگری کاملا متفاوت از اوست

سبب مشکل:

هر کدام از زن و مرد ساختار بدنی متفاوت و در زمان های خاص ترشحات هورمونی متفاوتی دارند و در نتیجه تاثیر پذیری و واکنش، متفاوت خواهد بود.

علاوه بر آن، هرکدام در محیط متفاوت و به شکلی متفاوت، تربیت شده است و شاید در معرض شرایطی سخت قرار گرفته که بر وضعیت روانی او تاثیر گذاشته باشد.

ازدواج مانند مخلوط کردن دو ماده متفاوت در یک ظرف است که شاید نیاز به زمان باشد تا بین آنها واکنش و هم جنس شدن رخ دهد.

حل مشکل:

تاکید می‌کنم امور بسیار خوب و مثبتی در همسر مرد، بوده است که سبب شد در ابتدا با او ازدواج کند. از همین نقطه باید دوباره با همسرش شروع کند و در نتیجه به عقب انداختن تصمیم برای طلاق و جدا شدن، تاثیر منفی نخواهد داشت.

زن، عاطفی است و معمولا سخن پاک و زیبا در او به شکل عمیق تاثیر می گذارد پس باید کوشش کند این ارتباط، موفق و نتیجه بخش باشد و اتهامات به طمع ورزی و موارد مشابه را رها کند.
توصیه های بالا گزیده ای از توصیه های امام احمد الحسن.👆👆

https://www.facebook.com/715730038543070/posts/3475137069269006/


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
منبع هوشیاری کجاست؟(قسمشلیک فراموشیابزار بقای موجود زنده از حافظه و اطلاعات در کجاست هوش مصنوعی درخدمت خلق وحعصب سیاتیکاز تکینگی تا مغز، از مغز دفاع از پیامبروسیله، فقط دعا نیستبیماری شارکو ماری توثدرمان پوکی استخوانگاهی مغز بزرگ چالش استتمدن پیشرفته ی پیشینیانمعنی روزهبعد از کروناروش های صرفه جویی در ایجاآیا جنین انسان، هوشمندی قوی تر باشتاثیر کتامین در درمان پانون و القلمسقوط درون جاذبه ای خاص، چانسان، گونه ای پر از تضادتعامل انسان با هوش مصنوعنزاع بین علم و جهل رو به پمهمان ناخواندهشکل پنجم مادهاثرات مفید قهوهحس و ادراک قسمت 67هوش عاطفی قسمت سوماز روده تا مغزدو برابر شدن خطر مرگ و میژن همه چیز نیستبیست تمرین ساده برای جلودرمان زخم دیابتی با تکنوپناه به بیابانتهدیدهای هوش مصنوعیمغز چگونه صداها را فیلتر ریه زغالیآب زندگی است قسمت چهارمقدرت کنترل خودتاثیر احتمالی عصاره تغلینوار عصب و عضله تعیین محلسلطان جنگل یا صاحب ملکوتايا اراده آزاد توهم است یثبت امواج الکتریکی در عصنظریه تکامل در درمان بیممیوپاتی و نوار عصب و عضلهشایسته نیست در جیب خود قراختلال خواب فرد را مستعد استفاده از سلول های بنیاحس و ادراک قسمت هجدهمهیچ چیز، چقدر حقیقی استدید تو همیشه محدود به مقدکلید، در ناشناخته هاستباید از انسان ترسیدپیوند اندام از حیوانات بدریافت هورمون امید با ورتو دی ان ای خاص ميتوکندريمغز ایندگان چگونه استراه فراری نیستآرامش عقللا اکراه فی الدیناین ایده که ذرات سیاهچالتاثیر درجه حرارت بر عملکنوعی سکته مغزی ، وحشتناک سوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان مادی، تجلی فضا در ذههمیشه به آنچه داری، خوشنمکانیزمهای دفاعی در برابشربت ضد خلطارتقا یا بازگشت به قبل ازهر چیز با هر چیز دیگر در تاصلاح خطا با رفتن بر مسیرحس و ادراک قسمت دوازدهمدانشمندان پاسخ کوانتومی کندن ریشه ی خودبحتی علمی درباره تمایل بپیشرفت ذهن در خلاقیت استدرگیری مغزی در سندرم کووتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)مغز زنان جوانتر از مغز مررساناها و ابر رساناها و عآشنا پنداریچگونه هموساپينس بر زمین مقابله با کرونا با علم اسایجاد احساساتتاثیر روغن رزماری استنشاسیاره ابلهانجهان پر از چیزهای جادویی هندسه زبانِ زمان استماجرای عجیب گالیلهضرورت زدودن افکارارزش های وارونهوقتی فهمیدی خطا کردی برگبقا با سازگارترین فرد اسخفاش با شیوع همه گیری جدیداروی کنترل چربی خونکوری گذرای ناشی از موبایمباحث مهم حس و ادراکبخش فراموش شده ی حافظهپروتز عصبی برای تکلمدست خدا بارها را از دوشت توت زیاد بخوریدنقش نظام غذایی در تکامل مزمان به چه دلیل ایجاد میشافسردگی و اضطراب در بیمانگاه از کنار و یا از روبرمنابع انرژی از نفت و گاز سال سیزده ماههاپل ویژن پرو در تشخیص بیمتازه های درمان ام اسجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی الفاگوطعمه ی شبکه های ارتباط اجاز واقعیت امروز تا حقیقتویتامین دی گنجینه ای بزربه بالاتر از ماده بیندیشخواص فلفل سبزداروی جدید ضد الزایمرکار امروز را به فردا نیندمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبرای یک زندگی معمولیذخیره ی شگفت انگیز اطلاعآموزش نوین زبانفیروز نادریتکنولوژی جدید که سلول هانقش داروهاي مختلف معروف زندگی سلول در بدن، جدای اامیوتروفیک لترال اسکلروچالش دیدگاه های سنتی در بمناطق خاصی از مغز در جستجستم با شعار قانون بدترین ابزار بقا از نخستین همانترک امروزجریان انرژی در سیستم های هوش مصنوعی از عروسک بازی علم ساختن برج های چرخاناز تکینگی تا مغز از مغز تخودآگاهی و هوشیاريواکنش های ناخودآگاه و تقبوزون هیگز جهان را از متلدر چه مرحله ای از خواب ، رکریستال زمان(قسمت دوم)مرگ و سوال از قاتلبرخی اختلالات عصبی مثانهرمز بقای جهش ژنتیکیآینده ی انسان در فراتر ازفراموش کارها باهوش تر هستکامل زباننقشه های مغزی جدید با جزیزاوسکا درمان گوشرانفجار بزرگ پایان بوده اترسناک تر از کورینجات در اعتماد به خودمنبع هوشیاری کجاست قسمت سرگیجه از شایعترین اختلاابزار بقا از نخستین همانحقیقت خواب و رویاهوش مصنوعی از عروسک تا کمعادت کن خوب حرف بزنیاز تکینگی تا مغز از مغز تخدا نور آسمان ها و زمین اواکسن علیه سرطانبیماری های روانی با تاثیدر دعواها چه میکنی؟گنجینه ای به نام ویتامین تقویت حافظه یا هوش مصنوعمسئولیت جدیدبررسی ژنها در تشخیص بیمارویای شفافآیا واکنش های یاد گرفته وفشار و قدرتتابوهای ذهنیچند روش ساده برای موفقیتزبان شناسی مدرن در سطح سلانرژی تاریک که ما نمی توتشخیص ایدزچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک انرژی خلا ممکن استتصویر خورشید یا خود خورشچرا پس از بیدار شدن از خومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشلیک فراموشیابزارهای پیشرفته ارتباط حافظه و اطلاعات در کجاستهوش مصنوعی ساخته هوش طبیعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز، از مغز دفاع در برابر تغییر ساختیک پیام منفرد نورون مغزی بیماری ضعف عضلات نزدیک بدرمان پوکی استخوانگاهی جهت را عوض کنتمدن بشری و مغز اخلاقیمعاینه قبل از نوار عصب و بعد از کروناروش های عملی برای رفع کمرآیا جهان ذهن و افکار ما مقیچی ژنتیکیتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوآوری ای شگفت انگیز دانسقوط زیگزاگی یا ناگهانیانعطاف پذیری مکانیسمی علتعداد کلی ذهن ها در جهان نسبیت عام از زبان دکتر برمهندسی ژنتیک در حال تلاش شکرگزار هر چیزی باش که دااثرات مفید روزه داریحس و ادراک قسمت 74هوش عاطفی قسمت ششماز سایه نترسدو برابر شدن خطر مرگ و میژن هوش و ساختارهای حیاتی بیش از نیمی از موارد انتقدرمان ساده ی روماتیسمپنج اکتشاف شگفت آور در موتو یک معجزه ایمغز ناتوان از توجیه پیداریواستیگمینآب زندگی است قسمت هفتمقدرت انسان در نگاه به ابعتاثیر بینش و انتظارات فرنوار عصب و عضله در مطب دکسم زنبور ، کلیدی برای وارجلو رفتن یا عقبگردنعناعمیوتونیک دیستروفیشادی، پاداش انجام وظیفهاختلال در شناسایی حروف و استفاده از سلول های بنیاحس و ادراک قسمت هشتمهیچ وقت خودت را محدود به دیدن خدا در همه چیزکلام و زبان، گنجینه ای بسبابا زود بیاپیوند اندام حیوانات به ادریای خداتو در میانه ی جهان نیستی مغز ابزار بقای برتر مادیراه نجاتآرامش(سکوت) stillness و تکاپولاموژین داروی ضد اوتیسم؟این ابتدای تناقض هاستتاثیر درجه حرارت بر عملکنیوالینسوخت هیدروژنی پاکجهان مرئی و نامرئیهمیشه داناتر از ما وجود دما انسانها چه اندازه نزدشش مرحله تکامل چشمارتوکين تراپی روشی جديد هر جا که جات میشه، جات نیاصول انجام برخی نرمش ها دحس و ادراک قسمت سومدانشمندان اولین سلول مصنکندر در بیماریهای التهاببحث درباره پیدایش و منشا پیشرفتی مستقل از ابزار هدرگیری اعصاب به علت میتوتوهم چیستمغزهای کوچک بی احساسرستگاری محدود به یک راه نآشناپنداری چیستچگونه هوشیاری خود را توسملاحظه های اخلاقی دربارهایران بزرگتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهانجهان دارای برنامههندسه، نمایشی از حقیقتماده ی تاریکضرب المثل یونانیارزش های حقیقی ارزش های غوقتی ناراحتی چیکار میکنیبقا در ازای بیماریخلا، حقیقی نیستداروی تشنجی دربارداریکی غایب شدی تا نیازمند دلمبتکران خودشکوفابخش های تنظیمی ژنومپرورش مغز مینیاتوری انساALS نگاهی کامل بر بیماری ودستورالعمل مرکز کنترل بیتوسعه هوش مصنوعی قادر اسنقش نظریه تکامل در شناسازمان شگفت انگیزافسردگی و ساختار مغزنگاه از بیرون مجموعهمنابع انرژی از نفت و گاز سانسور از روی قصد بسیاری اپی ژنتیکتاسف بار است انسان، حق خوجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی اکنون می توانظهور امواج مغزی در مغز مصاز کجا آمده ام و به کجا میویروس مصنوعیبه جای محکوم کردن دیگران خواص منیزیمداروی سل سپتکار با یگانگی و یکپارچگیمدل هولوگرافیک تعمیم یافبرای پیش بینی آینده مغز دذره ی معین یا ابری از الکآمارهای ارائه شده در سطح فیزیک مولکولها و ذرات در تکنولوژی جدید که سلول هانقش درختان در تکاملزندگی، مدیریت انرژیامید نیکو داشته باش تا آنچاالش ها در تعیین منبع هومنبع نور واقعی و ثابت، حقستم، بی پاسخ نیستابزار بقا از نخستین همانترکیب آمار و ژنتیکجریان انرژی در سیستم های هوش مصنوعی از عروسک بازی علیت رو به عقباز تکینگی تا مغز از مغز تخودت را از اندیشه هایت حفواکنش به حس جدیدبی نهایت در میان مرزهادر ناامیدی بسی امید استکریستال زمان(قسمت سوم)تفاوت قند طبیعی با قند و مرگ انتقال است یا نابود شبرخی اصول سلامت کمررمز جهانآینده ی حمل و نقل هوایی دفراموشی همیشه هم بد نیستتکامل زباننقشه با واقعیت متفاوت اسزبان فرایند تکاملی برای انقراض را انتخاب نکنیدترسان نیستینجات در راستگوییمنبع هوشیاری کجاست قسمت53سرگردانیابزار بقا از نخستین همانحقیقت در علم، هرگز نهایی هوش مصنوعی از عروسک تا کمعادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تخدا بخشنده است پس تو هم بواکسنی با تاثیر دوگانه ابیماری وسواسدر سال حدود 7 میلیون نفر گندم بکاری، جو درو نمیکنتقویت سیستم ایمنیمسئولیت در برابر محیط زیبررسی بیماری التهابی رودروان سالمآیا یک، وجود داردفشار روحی، همیشه بد نیست تاثیر فکر بر سلامتچندین ماده غذایی که ماننزبان شناسی نوین نیازمند زبان، نشان دهنده ی سخنگو انرژِی برای ایجاد اضطرابتصویر در هم تنیدگی کوانتچرا ارتعاش بسیار مهم استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشنا در ابهای گرم جنوب نیاابزارهای بقا از نخستین هحافظه ی ما انسان ها چرا مهوش مصنوعی، کیفیت فریب مغم بی پایاناز تکینگی تا مغز، از مغز دقیق ترین تصاویر از مغز ایک پیشنهاد خوب برای آسان بیماریهای تحلیل عضلانی ادرمان آرتروز با ورزش موضگاهی در پارکینسون باید پتمدن زیر آبمعادله ها فقط بخش خسته کنبعد از کرونا دلخوشی بیهوروش هایی برای مقابله با اآیا جهش های ژنتیکی، ویروقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز مشاهده ی غیر مستسلول های مغزی عامل پارکیاهمیت کنترل خشمتعذیه ی ذهنچسبیدن به خود، مانع بزرگ مهندسی بدنشکست حتمیاثرات مضر ماری جواناحس و ادراک قسمت 75هوش عاطفی بیشتر در زناناز سایه بگذردو داروی جدید برای میاستژن یا نقشه توسعه مغز و نقبیشتر کمردردها نیازی به درمان سرگیجه بدون نیاز بپول و شادیتو یک جهان در مغز خودت هسمغز و قلب در جنین موش مصنریاضیات یک حس جدید استآب زندگی است قسمت اولقدرت ذهنتاثیر ترکیبات استاتین (سنوبت کودکانسماگلوتید داروی کاهش دهنجلوتر را دیدنهفت چیز که عملکرد مغز تو میگرن و پروتئین مرتبط با شب سیاه سحر شوداختلال در شناسایی حروف و استفاده از سلول های بنیاحس و ادراک قسمت هشتاد و نهیچ کاری نکردن به معنی چیدیدگاه نارسای دوگانه ی مکلام، در تحولی شگفت آور بباد و موجپیوند سر آیا ممکن استدرک فرد دیگر و رفتارهای اتوقف؛ شکستمغز ابزار برتر بقاراه های جدید برای قضاوت رآرزوها را کم کنلایو دوم دکتر سید سلمان فاین بیمار را باید چه کار تاثیر درجه حرارت بر عملکنیکولا تسلاسودمندی موجودات ابزی بر جهان مشارکتیهمیشه راهی هستما انسانها چه اندازه نزدششمین کنگره بین المللی سارتباط میکروب روده و پارهر حرکت خمیده می شود و هر اصول توسعه ی یک ذهن کاملحس و ادراک قسمت سی و هشتمدانشمندان تغییر میدان مغکندر علیه سرطانبحثي درباره هوش و تفاوتهپپوگستدرب بسته با غیر خود باز متوهم و خیالمغز، فقط گیرندهرشته نوروایمونولوژی و نقآشتی بهتر استچگونه واکسن کرونا را توزملاحظات بیهوشی قبل از جرایرادهای موجود در خلقت بتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیب یکسان و دیدگاه های متجهان در حال نوسان و چرخشهنر فراموشیضربه مغزی در تصادف رانندارزش حقیقی زبان قسمت اولوقتی پر از گل شدی خودت را بقای حقیقی در دور ماندن اخلا، خالی نیستداروی جدید ALSکیهان خود را طراحی میکندمتواضع باشبخش بزرگی حس و ادراک ما اپرکاری تیروئیدNVG 291دغدغه نتیجه ی نادانی استتوسعه برخی شغل ها با هوش نقش هورمون های تیروئید دزمان طلایی سکته ی مغزی رااقلیت خلاقنگاه از دور و نگاه از نزدمنابع انرژی از نفت و گاز سانسور بر بسیاری از حقایابتدا سخت ترین استتبدیل پلاستیک به کربن و سجوانان وطنهوش مصنوعی از عروسک های بظرف باید پر شود چه با چرک از کسی که یک کتاب خوانده ویروس های باستانی، مغز مبه جای تولید، بیشتر گوش کخواص میوه ی بهداروی ضد چاقیکارهای کوچک، بی ارزش نیسمدل های ریز مغز مینی برینبرای اولین بار دانشمندانذرات کوانتومی زیر اتمی قآن چیزی که ما جریان زمان فیزیک هوشیاریتکینگینقش ذهن و شناخت در حوادث زندگی، مراتب هوشیاری استامید نجاتنابینایی در نتیجه ی گوشی منبع هوشیاری کجاست قسمت ستون فقرات انسان دو پا جلابزار بقا از نخستین همانجریان انرژی در سیستم های هوش مصنوعی از عروسک بازی علایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تخودروهای هیدروژنیواکسن های شرکت فایزر آمربی نظمی مقدمه شناختدر هم تنیدگی مرزها و بی مکشف مکانیسم عصبی خوانش پتفاوت مغز انسان و میمون همرگ تصادفیبرخی اطلاعات روانشناسی مرمز جهان خاصیت فراکتالآینده ی علم و فیزیک در60 ثفراموشی و مسیر روحانیتکامل زبان انسان از پیشینقص های سیستمی ایمنیزبان متغیرانواع سکته های مغزیتزریق قیچی ژنتیکی کریسپرنخاع ما تا پایین ستون فقرمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمسربازان ما محققا غلبه می ابزار بقای موجود زنده از حقیقت راستین انسان علم بهوش مصنوعی از عروسک تا کمعادت بد را ترک کناز تکینگی تا مغز از مغز تخدا تاس نمیریزدوابسته به دوستی این و آن بیماری کروتز فیلد جاکوبدر عید نوروز مراقب تصادف گوهر با نظر دیگران سنگ نمتلقین اطلاعات و حافظهمستند جهان متصلبررسی سیستم تعادلی بدن اروبات ها قول میدهندآیا کیهان می تواند یک شبیفضا و ذهن بازتاثیر مشاهده بر واقعیت بچندجهانیتاثیر نگاه ناظر هوشیار بنه ناامیدی بلکه ارتقازبان، وسیله شناسایی محیطانسولینتصویر زیبا از سلولچرا به هم اعتماد نمیکنیممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشناخت ناشناختهابزارهای بقا ازنخستین همحافظه ی ما انسان ها چرا مهوش مصنوعی، اتفاقات و تحغم بی پایاناز تکامل تا مغز از مغز تا دل به دریا بزنیک آلل ژنتیکی که از نئاندبیماری، رساله ای برای سلدرمان ام اس(مولتیپل اسکلگذر زمان کاملا وابسته به تمدنی قدیمی در شمال خلیج معجزه های هر روزهبعد از کرونا دلخوشی بیهوروش هایی برای کم کردن اضطآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجقانون مندی نقشه ژنتیکی متاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز با توضیح دکتر فاسلول های بنیادیاهرام مصر از شگفتی های جهتغییرنسبت ها در کیهانمهربانی، شرط موفقیتشکستن مرز دور مغزاجزای پر سلولی بدن انسان حس و ادراک قسمت 78هوش عاطفی در زنان بیشتر ااز علم جز اندکی به شما دادو سوی واقعیتژن درمانی در درمان چاقیبیشتر علم، در نادانسته هدرمان سرگیجه بدون نیاز بپول و عقیدهتو کجای جهانیمغز و هوش، برترین ابزار بریتوکسیمابآب زندگی است قسمت دومقدرت شناختی انسان، محدودای نعمت من در زندگیمتاثیر تغذیه بر سلامت روانور از عمق تاریکیسندرم میلر فیشرجمجمه انسان های اولیههفت سین یادگاری از میراث میگرن و خوابشبیه سازی میلیون ها جهان اختلالات مخچهاستفاده از سلول های بنیاحس و ادراک قسمت هشتاد و شهیچ کس مانند تو نگاه نمیکدیروز و امروزکلرال هیدرات برای خوابانباد غرور و سر پر از نخوت وپیوند سر برای چه بیماراندرک نیازمند شناخت خویش اتولید مولکول جدید توسط همغز از بسیاری حقایق می گرراه های جدید برای قضاوت رآزمون تجربی، راهی برای رلازم است هیچ کاری نکنیداینکه به خاطرخودت زندگی تاثیر درجه حرارت بر عملکنیاز به آموزش مجازی دیجیسی و سه پل اصفهانجهان معناهمیشه عسل با موم بخوریمما اکنون میدانیم فضا خالشعار و عملارتباط ماده و انرژیهرچیز با یک تاب تبدیل به اصول سلامت کمرحس و ادراک قسمت سی و ششمدانشمندان روش هاي جدیدی کو کیو تن coQ10بحثی جالب درباره محدودیتپایان، یک آغاز استدرختان چگونه بر تشکیل ابتوهم وجودمغز، همه ی واقعیت را نمیبرشد مغز فرایندی پیچیده اآغاز فرایند دانستنچگونه آن شکری که می خوریمممانتین یا آلزیکسا یا ابایستادن در برابر آزادی بتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیر آفرینش از روح تا مغز جهان در حال ایجاد و ارتقاهنر حفظ گرهضررهای مصرف شکر و قند بر ارزش حقیقی زبان قسمت دوموقتی تو از یاد گرفتن باز بلندی در ذهن ما درک بلندیخلاصه ای از مطالب همایش مداروی جدید s3 در درمان ام کیهانِ هوشیارِ در حال یامجموعه های پر سلولی بدن مبخش بزرگتر کیهان ناشناختپراسینزوماب در پارکینسوفقر داده ها در هوش مصنوعیذهن ما از در هم شکستن منبتوصیه های سازمان بهداشت نقش هورمون زنانه استروژنزمان، واقعی نیستاقیانوس نادانینگاه از درون قفس یا بیرونمنابع انرژی از نفت و گاز سانسور ذهنابتدایی که در ذهن دانشمنتبدیل تراکت صوتی مصنوعی جوانان وطنهوش مصنوعی از عروسک های بظرفیت مغز چقدر استاز آغاز خلقت تا نگاه انساویرایش DNA جنین انسان، بربه خوبی های دیگران فکرکنخواص هلو برگ هلوداروی ضد چاقیکارهایی بیش از طراحی و گپمدیون خود ناموجودبرای بقا به جایی فراتر ازذرات کوانتومی زیر اتمی قآنچه می دانم، آنچه را میخفیزیک و هوشیاریتکامل فردی یا اجتماعینقش روی و منیزیم در سلامتزندان ذهنیامید یا ناامیدی؟ناتوانی از درمان برخی ویمنبع هوشیاری کجاست قسمت ستارگانی قبل از آغاز کیهابزار بقا از نخستین همانجراحی هوشیار مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی علایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تخورشید مصنوعیواکسن کووید 19 چیزهایی که بی هیچ می ایی و بی هیچ میردر هم تنیدگی کوانتومیکشف مکانیسمی پیچیده در بتفاوت ها و تمایزها کلید بمرگ عاطفه و محبتبرخی بیماری ها که در آن برنگ کردن، حقیقت نیستآینده با ترس جمع نمیشودفراموشی آرمانتکامل ساختار رگهای مغزی نقص در تشخیص هیجانات عامزبان مشترک ژنتیکی موجوداانیس بی کسانتسلیم ارتباط با من برترنخاع درازتر یا کوتاهتر کمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسربرولایزینابزار بقای موجود زنده از حقیقت غیر فیزیکیهوش مصنوعی از عروسک تا کمعادت دادن مغز بر تفکراز تکینگی تا مغز از مغز تخدای رنگین کمانوابستگی یعنی قلادهبیماری گیلن باره و بیماردرمان نگهدارنده ی اعتیادگویید نوزده و ایمنی ساکتتلاش ها برای کشف منابع جدمشکل از کجاستبررسی علل کمر درد در میانروبات های ریز در درمان بیآیا گذشته، امروز وآینده فضای قلب منبع نبوغ استفضای خالی ای وجود نداردتاثیر نگاه و مشاهده ناظر نه به اعدامزدودن نقص از هوش مصنوعیانسولین هوشمندتصویر زیبای اصفهانچرا بیماری های تخریبی مغمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشناخت و معرفت، و نقش آن دابزارهای بقای موجود زندهحافظه ی هوش مصنوعیهوش احساسیغیرقابل دیدن کردن مادهاز تکامل تا مغز، از مغز تدلایلی که نشان میدهد ما بیک جهش ممکن است ذهن انسانبیمارستان هوش مصنوعیدرمان با سلول های بنیادیگذشته را دفن کنتمرکز و مدیتیشنمعجزه ی چشمتفکر قبل از کارروش هایی برای جلوگیری از آیا خداباوری محصول تکاملقانون گذاری و تکاملتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز ترجمه رخدادهای سلول های بنیادی منابع و ااولویت بندی ها کجاستتغییر الگوی رشد مغزی با زنسبت طلایی، نشانه ای به سموفقیت هوش مصنوعی در امتشکستگی لگن یا سکته ی مغزیاجزایی ناشناخته در شکل گحس و ادراک قسمت 82هوش عاطفی در زنان بیشتر ادولت یا گروهکژن ضد آلزایمربا همه مهربان باشدرمان سرگیجه بدون داروپوست ساعتی مستقل از مغز دتو کز محنت دیگران بی غمیمغز و اخلاقریسپریدونآب زندگی است قسمت سومقدرت عشقای همه ی وجود منتاثیر حرکات چشم بر امواج نور درونسندرم کووید طولانیجنین مصنوعیهم نوع خواری در میان پیشیمیگرن و روزه داریشبیه سازی سیستم های کواناختلالات حرکتی در انساناستیفن هاوکینگ در مورد هحس و ادراک قسمت پنجمهیچ کس حقیقت را درون مغز دیسک گردنکم کردن کالری روشی سودمنبار مغز بر دو استخوانپیوند سر، یکی از راه حلهادرک و احساستولید مثل فقط با یک مادر مغز به تنهایی برای فرهنگ راه پیروزی در زندگی چیستآزمون ذهنی گربه ی شرودینلبخند بزن شاید صبح فردا زاینکه خانواده ات سالم باتاثیر درجه حرارت بر عملکنیروی پنجم در طبیعتسیلی محکم محیط زیست بر انجهان معکوسهمیشه، آنطور نیست که هستما از اینجا نخواهیم رفتصبور باشارتباط متقابل با همه ی حیهرگز از زندگی یا امکاناتاضطراب و ترسحس و ادراک قسمت سیزدهمدانشمندان روشی برای تبدیکوچ از محیط نامناسببحثی در مورد نقش ویتامين پاکسازی مغزدرختان اشعار زمینتوهم وجودمغزتان را در جوانی سیم کشرشد مغز علت تمایل انسان بآغاز فصل سرما و دوباره تکچگونه انتظارات بر ادراک من و وجود توهمیاکنون را با همه ی نقص هایتاثیر رژیم گیاهخواری بر سیستم تخلیه ی مغز بینشی نجهان ریز و درشتهنر دانستنضررهای شکر بر سلامت مغزارزش حقیقی زبان قسمت سوموقتی خودت را در آینه دیدیبلوغ چیستخلاصه ای از درمان های جدیداروی جدید لنفوم و لوکمیکیست هیداتید مغزمجرم، گاهی قربانی استبخش دیگری در وجود انسان هپرتوهای صادر شده از سیاهفلج نخاعی با الکترودهای ذهن چند جانبه نیازمند نگتوصیه های غیر دارویی در سنقش ویتامین K در ترمیم اسزمان، اندک استالکترومغناطیس شنوایی و هنگاه از درون مجموعه با نگمنابع انرژی از نفت و گاز ساهچاله ها تبخیر نمیشودابتذال با شعار دینتبدیل سلولهای محافط به سجواب دانشمند سوال کننده هوش مصنوعی از عروسک های بعقل مجادله گراز انفجار بزرگ تا انفجار ویشن پروبه خودت مغرور نشوخواص هندوانهداروی ضد تشنج با قابليت تکاربرد روباتهای ريزنانومدیریت اینترنت بر جنگبرای تمدن سازی، باید در بذرات کوانتومی زیر اتمی قآنچه ناشناخته است باید شفیزیک آگاهیتکامل مادی تا ابزار هوشمنقش روزه داری در سالم و جزونیسومایدامید جدید بر آسیب نخاعیترکیب حیوان و انسانناتوانی در شناسایی چهره منبع هوشیاری کجاست قسمت سخن نیکو مانند درخت نیکوابزار بقا از نخستین همانجراحی گردن همیشه برای دیهوش مصنوعی از عروسک بازی علائم عصبی آلزایمر، با ااز تکینگی تا مغز از مغز تخوش قلبی و مهربانیواکسن کرونا و گشودن پنجربی ذهن و بی روحدر هم تنیدگی کوانتومی و پکشف ژن جدید، می تواند گستتفاوت ها را به رسمیت بشنامرگی وجود نداردبرخی بیماری های خاص که بدرنگین کمانآیا فراموشی حتمی استفرایند پیچیده ی خونرسانیتکامل شناخت انسان با کشفنقطه ی رسیدن به قلهزبان چهار حرفی حیات زمینانگشت ماشه ایتسلیم شدن از نورون شروع منخستین تمدن بشریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسردرد میگرنابزار بقای موجود زنده از حقیقت غیر قابل شناختهوش مصنوعی از عروسک تا کمعارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تخدایی که ساخته ی ذهن بشر واسطه ها د رمسیر ایجاد مغبیماری آلزایمر، استیل کودرمان نابینایان آیا ممکنگوش دادن بهتر از حرف زدنتلاش های جدید در ALSمشکلات نخاعیبرطرف کردن خشونت را از خاروبات کیانآیا پیدایش مغز از روی تصاآیا آگاهی پس از مرگ از بیقفس دور خود را بشکنتاثیر نگاه انسان بر رفتانه به اعدامسفر فقط مادی نیستانسان قدیم در شبه جزیره عتصویربرداری فضاپیمای آمچرا حیوانات سخن نمی گوینمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشناخت حقیقت یا آرزوهای گابزارهای بقای از نخستین حافظه انسان و حافظه ی هوشهوش احساسیغار افلاطوناز تکامل تا مغز، از مغز تدنیا فریب و سرگرمییک رژیم غذایی جدید، می توبیندیشدرمان تومورهای مغزی با اگر جان به جز تو خواهد از ختمرکز بر هدفمعجزه ی علمتفکر ترکیبی در هوش مصنوعروش هایی ساده برای کاهش اآیا دلفین ها می تواند از قانون جنگلتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز در فراموشی هاسلول های بدن تو پیر نیستناولین قدم شناخت نقص های ختغییر خود یا تغییر دیگرانشانه های گذشته در کیهان موفقیت در تفکر استشگفت نیست من عاشق تو باشماحیای بینایی نسبی یک بیمحس و ادراک قسمت 87هوش عاطفی رمز آزادگیدونپزیل در بیماران قلبی ژنها نقشه ایجاد ابزار هوبا هوش مصنوعی خودکار روبدرمان سرطان با امواج صوتپوشاندن خود از نورتو پیچیده ترین تکنولوژی مغز و اخلاقریسدیپلام تنها داروی تایآب، زندگی است(قسمت پنجم)قسم به فقرای آنکه نامش درمان و یادشتاثیر دوپامین و سروتونیننوروفیبروماتوزسندرم گیلن باره به دنبال جنگ هفتاد و دو ملت همه را همه چیز موج استمیگرن سردردی ژنتیکی که بشبکه های مصنوعی مغز به دراختلالات صحبت کردن در اناستیفن هاوکینگ در تفسیر حس و ادراک قسمت پنجاههیچ اندر هیچدیستونی قابل درمانکمی زاویه ی دیدت را عوض کبار بزرگ ایستادن بر دو پاپیوندهای پیچیده با تغییردرک کنیم ما همه یکی هستیمتولید مثل اولین ربات های مغز بیش از آنچه تصور میشوراه انسان شدن، راه رفتن وآزمون ذهنی گربه شرودینگرلحظات خوش با کودکاناین، فقط راه توستتاثیر درجه حرارت بر عملکچیز جدید را بپذیرسینوریپا داروی ترکیبی ضدجهان هوشمندهمکاری یا رقابتما اشیا را آنطور که هستندصبور باشارتباط چاقی و کاهش قدرت بهز ذره، یک دنیاستاطلاع رسانی اینترنتیحس و ادراک قسمت ششمدانش، قفل ذهن را باز میکنکوچک شدن مغز از نئاندرتابحثی در مورد نقش کلسیم و پارادوکس ها در علمدرد و درستوهم بی خداییمغزتان را در جوانی سیمکشرشد در سختی استآغاز مبهم آفرینشچگونه به سطح بالایی از هومن کسی در ناکسی دریافتم اکوییفلکستاثیر رژِیم غذایی بر میگسیستم تعادلی بدنجهان شگفت انگیزهنر رها شدن از وابستگیضعیف و قویارزش خود را چگونه میشناسوقتی خورشید هست شمع به کابلعیدن ستاره توسط سیاهچاخم شدن فضا-زمانداروی جدید میاستنی گراویکیست کلوئید بطن سوممحل درک احساسات روحانیبخشیدن دیگران یعنی آرامشپرتوزایی از جسم سیاهفلج بل، فلجی ترسناک که آنذهن هوشیار در پس ماده ی متوصیه هایی در مصرف ماهینقش ژنتیک در درمان اختلازمزمه ات مانده در گوشمالکتروتاکسی(گرایش و حرکنگاه حقیقی نگاه به درون امنابع انرژی از نفت و گاز سایه ی هوشیاریابداع دی ان ای بزرگترین دتبر را بردارجواب سنگ اندازیهوش مصنوعی از عروسک های بعقل در جهان جدید، عجیب اساز بار خود بکاه تا پرواز واقعیت فیزیکی، تابعی از به خودت نگاه کنداروی ضد تشنج با قابليت تکاربرد روباتهای ريز، در مدیریت اضطراب، از مهمتریبرای خودآگاه بودن تو بایرفلکس وتری با توضیح دکتر آنچه واقعیت تصور میکنیم فیزیکدانان ماشینی برای تتکامل مداومنقش رژیم غذایی بر رشد و ازونا به وسیله ویروس ابله امید درمان کرونا با همانترازودوننادیدنی ها واقعی هستندمنبع هوشیاری کجاست قسمت سخن و سکوتابزار بقا از نخستین همانجز تو که را دارمهوش مصنوعی از عروسک بازی علت خواب آلودگی بعد از خواز تکینگی تا مغز از مغز تخوش خیالی و خوش بینیواکسن کرونا از حقیقت تاتبی سوادی در قرن 21در هم تنیدگی کوانتومی و دکشف ارتباط جدیدی از ارتبتفاوت های بین زن و مرد فقمراقب خودتون و خانواده هبرخی توجهات در ببمار پاررهبر حقیقیآیا ممکن است موش کور بی مفرایند تکامل و دشواری هاتکامل، نتیجه ی برنامه رینقطه ای بود و دگر هیچ نبوزبان نیاز تکاملی استانگشت نگاری مغز نشان میدتست نوار عصب و عضلهنخستین تصویر از سیاهچالهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسردرد میگرن در کودکانابزار بقای موجود زنده از حقیقت، آن چیزی نیست که جلهوش مصنوعی از عروسک تا کمعبارت های مبهم مانند انراز تکینگی تا مغز از مغز تخدایا جز تو که را دارموبینار اساتید نورولوژی دبیماری الزایمردرمان های اسرار آمیز در آگوشه بیماری اتوزومال رسستلاش های جدید در درمان فرمشکلات بین دو همسر و برخیبزرگ فکر کنروح و آب حیاتبزرگ شدن مغز محدود به دورروح در جهانی دیگر استآیا امکان بازسازی اندامهقفس ذهنتاثیر نگاه انسان بر رفتانه بدبخت بلکه نادانسفر نامه سفر به بم و جنوب انسان میوه ی تکاملتصور ما ازمشکلات و واقعیچرا حجم مغز گونه انسان درمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشناخت درون، شناخت بیرون؛ابزارهای دفاعی و بقای موحباب های کیهانی تو در توهوش بشری تهدید برای بشریغرور و علماز تکامل تا مغز، از مغز تدنیا مکانی بسیار اسرارآمیکی از علل محدودیت مغز امبیهوش کردن در جراحی و بیمدرمان تشنجگرفتار محدودیت ها و ابعاتمرکز بر امروزمعجزه ی علم در کنترل کرونتفکر خلا ق در برابر توهم روش استفاده از بالش طبیآیا دلفین ها میتوانند باقانون جنگلتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز در تشخیص بیماری سلول بنیادی و ای ال اساولین مورد PML به دنبال تکتغییر دیگران یا تغییر خونشانه های پروردگار در جهمولکول ضد پیریشگفت انگیز بودن کیهاناحیای بینایی نسبی یک بیمازدواج های بین گونه ای، رحس و ادراک قسمت چهلهوشمندی کیهاندوچرخه در کاهش دردهای کمژنها ، مغز و ارادهبا هر چیزی که نفس می کشد مدرمان ضایعات نخاعیپیموزایدتو آرامش و صلحیمغز و سیر تکامل ان دلیلی ریشه های مشترک همه ی موجوآتاکسیقضاوت ممنوعای جان جان بی تن مروتاثیر دپاکین بر بیماری منورون هاي مصنوعی می توانسندرم پیریفورمیسجنگ و تصور از جنگهمه چیز و هیچ چیزمیگرن شدید قابل درمان اسشبکیه های مصنوعیاختلالات عضلانی ژنتیکاستخوان های کشف شده، ممکحس و ادراک قسمت پنجاه و یهیچگاه از فشار و شکست نتردژا وو یا اشنا پنداریکمالگرایی دشمن پیشرفتبار سنین ابزار هوشمندی اپیوندی که فراتر از امکاندرک احساسات و تفکرات دیگتولید یا دریافت علممغز باستانی، هنوز نقش هاراه بی شکستآزادی در چیستلرزش ناشی از اسیب به عصباینترنت بدون فیلتر ماهواتاثیر درجه حرارت بر عملکچیزی منتظر شناخته شدنسیناپس، شگفتی خلقتجهان هوشیارهمانند سازی در انسانما به جهان های متفاوت خودصبر لازمه ی پیروزی استارتباط هوش ساختار مغز و ژهزینه ای که برای اندیشیداطلاعات حسی ما از جهان، چحس و ادراک قسمت شصت و هشتدانش، یک انسان را ناسازگکوچکی قلببحثی در مورد حقیقت فضا و پاسخ گیاهان در زمان خورددرد باسن و پا به دلیل کاهتوهم تنهاییمغط یک گیرنده استرشد، رسیدن به یک هدف نیستإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَچگونه باغبانی باعث کاهش من پر از تلخیماکسی توسین و تکامل پیش اتاثیر سلامت دستگاه گوارشسیستم دفاعی بدن علیه مغز جهان شگفت انگیز و بی زمانهنر، پر کردن است نه فحش دطلوع و حقیقتاز فرد ایستا و متعصب بگذروقتی ریشه ها عمیقند از چیبنی عباس، ننگی بر تاریخخونریزی مغز در سندرم کووداروی جدید کنترل قند خونکپسول ژری لاکتمحل درک احساسات روحانی دبخشش، عقلانی یا غیر عاقلپرسشفلج خوابذهن و زندگیتوضیحی ساده در مورد هوش منقش گرمایش آب و هوا در همزنان باهوش ترالکترودهای کاشتنینگاه دوبارهمنابع انرژی از نفت و گاز سایه را اصالت دادن، جز فرابزار هوش در حال ارتقا ازتحریک الکترومغناطیسی مغجوسازی مدرنهوش مصنوعی از عروسک بازی عقل سالماز بحث های کنونی در ویروسواقعیت چند سویهبه دنبال رستگاری باشداروی ضد تشنج توپیراماتکاش شرف اجباری بود یا حتیمداخله ی زیانبار انسانبرای رشد، باید از مسیر خطرفتار مانند بردهآنچه حس می کنیم، نتیجه ی فال نیکوتکامل چشمنقش رژیم غذایی در رشد و ازیان غذاهای پرچربامیدهای جدید برای بازیابترازودوننادیدنی ها بیشتر از دیدنمنبع هوشیاری کجاست قسمت سخن پاک و ثابتابزار بقا از نخستین همانجستجوی متن و تصویر به صورهوش مصنوعی از عروسک بازی عماد الدین نسیمی قربانی از تکینگی تا مغز از مغز تخوشبختی چیستواکسن کرونا ساخته شده توبی شرمیدر هر سوراخی سر نکنکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتفاوت های تکاملی در مغز ومراحل ارتقای پله پله کیهبرخی توصیه ها برای واکسیروی و منیزیم در تقویت استآیا ما کالا هستیمفرایند حذف برخی اجزای مغتکثیر سلول در برابر توقف نقطه بی بازگشتزبان و کلمه حتی برای کسانانتقال ماده و انرژیتست کم هزینه ی بزاق برای نخستین روبات های زنده ی جمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسردرد میگرنی در کودکانابزار بقای موجود زنده از حقایق ممکن و غیر ممکنهوش مصنوعی از عروسک تا کمعجول نباشاز تکینگی تا مغز از مغز تخرما منبع بسیار خوب آنتی وجود قبل از ناظر هوشمندبیماری ای شبیه آلزایمر و درمان های بیماری آلزایمرگوشت خواری یا گیاه خواریتلاش های جدید در درمان سرمشکلات روانپزشکی پس از سگیلگمش باستانی کیستتلاش های جدید شرکت نورالمشکلات روانپزشکی در عقب بزرگ شدن تقریبا ناگهانی روح رهاییآیا انسان با مغز بزرگش اخقفس را بشکنتاثیر هوش مصنوعی بر مغزنه جنگ و نه خونریزیسفر به مریخ در 39 روزانسان ها می توانند میدان تصور از زمان و مکانچرا خشونت و تعصبمنبع هوشیاری در کجاست؟ قشناسایی تاریخچه ی تکاملیابعاد و نیازهای تکاملیحباب هایی تو در توهوش در طبیعتغربال در زندگیاز تکامل تا مغز، از مغز تدنیای شگفت انگیز کوانتومیافته های نوین علوم پرده بیهوشی در بیماران دچار ادرمان جدید ALSگریه ی ابر، رمز طراوت باغتمساح حد واسط میان مغز کومعجزه در هر لحظه زندگیروش جدید تولید برقآیا دست مصنوعی به زودی قاقانونمندی و محدودیت عالمتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغزی روشی مهم در تشخسلول بنیادی در درمان ایداولین مورد پیوند سر در انتغییر دادن ژنها آیا روزی نشانه های بیداری روحیمولتیپل اسکلروز در زنان شگفت زده و حیران باشاحتیاط در ورزش زانو در خااسکلت خارجی در درمان اختحس و ادراک قسمت چهل و هفتهوشمندسازی زندان هادوچرخه سواری ورزشی سبک و ژنهای مشترک بین انسان و وبا آتش، بازی نکن و بعد از درمانهای بیماری پارکینسپیموزایدتو افق رویداد جهان هستیمغز کوانتومیریشه های مشترک حیاتآتاکسی فریدریشقطار پیشرفتایمونوگلوبولین وریدی IVIgتاثیر داروهای ضد التهاب نورون های ردیاب حافظهسندرم پیریفورمیسجنگ داده هاهمه چیز کهنه میشودمیاستنی گراویس بدون آنتیشباهت مغز و کیهاناختراع جدید اینترنت کواناستروژن مانند سپر زنان دحس و ادراک قسمت پنجاه و دهیپرپاراتیروئیدیسمدژاوو یا آشناپنداریکمردردباربر دیگران نباشپیوستگی همه ی اجزای جهاندرک تصویر و زبان های مخلتتولید پاک و فراوان انرژیمغز برای فراموشی بیشتر کراه طولانی را به سلامت گذآزادی عقیده، آرمانی که تلرزش دست ها و گردن و سر ETاینترنت، حقیقت جامعه ی فتاثیر درجه حرارت بر عملکچیزی خارج از مغزهای ما نیسیگار عامل افزایش مرگ ومجهان های بسیار دیگرهمجوشی هسته ای، انرژِی بما با کمک مغز خود مختاريمصبر و واقعیتارتباط پیوسته ی جهانهزینه سنگین انسان در ازااطلاعاتی عمومی در مورد محس و ادراک قسمت شصت و دودائما بخوانکوچکترین چیز یک معجزه اسماده ی خالیبحثی در مورد عملکرد لوب فپختگی پس از چهل سالگي به درد زانو همیشه نیاز به جرتوهم جدایینفرت، اسیب به خود استز گهواره تا گورافت فشار خون ناگهانی در وچگونه تکامل مغزهای کنونیمن بی من، بهتر یاد میگیرماکسکاربازپین در درمان تشتاثیر عصاره تغلیظ شده گیسکوت و نیستیجهانی که نه با یک رخداد و هوموارکتوس ها ممکن است دطلای سیاهاز مخالفت بشنووقتی شروع به بیدار شدن میبه قفس های سیاهت ننازخونریزی مغزی کشندهداروی جدید آلزایمرکامپیوتر سایبورگمحدودیت چقدر موثر استبدون پیر فلکپرسش و چستجو همیشه باقی افلج خواب چیستذهن و شیمی بدنتوضیحات دکتر فاطمی در مونقش پیش زمینه ها و اراده زنجیرها را ما باید پاره کالگو نداشتیمنگاهی بر قدرت بینایی درامنابع انرژی از نفت و گاز ساخت سلول عصبی حتی پس از ابزار بقا از نخستین همانتحریک عمقی مغزجامعه ی آسمانیهوش مصنوعی از عروسک بازی عقلانیت بدون تغییراز تلسکوپ گالیله تا تلسکخواص انارواقعیت چیستبه زودی شبکه مغزی به جای داروی ضد جنون در درمان تیکتاب گران و پرهزینه شد ولمدارک ژنتیکی چگونه انسانبرای زندگی سالم، یافتن ترفتار وابسته به شکلآنها نمیخواهند دیگران رافاکسیبتتکامل و ارتقای نگاه تا عمنقش زنجبیل در جلوگیری از زیباترین چیز در پیر شدنامیدوار باش حتی اگر همه چتراشه مغز بدون واسطه ی دنادانی در قرن بیست و یکم،منبع هوشیاری کجاست قسمت سخت ترین حصارابزار بقا از نخستین همانجستجوی هوشیاری در مغز ماهوش مصنوعی از عروسک بازی عنصر اصلی تعیین واقعیتاز تکینگی تا مغز از مغز تخوشبختی دور از رنج های مواکسن آلزایمربی عدالتی در توزیع واکسن در والنتاین کتاب بدید همکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتفاوت های زبانی سرمنشا تمرز مرگ و زندگی کجاستبرخی درمان های Spinal Muscular Atرویکردهای جدید ضایعات نخآیا ما تنها موجودات زنده فراتر از دیوارهای باورتأثیر نیکوتین سیگار بر منقطه، وجود است یا فاصلهزبان و بیان نتیجه ساختماانتروپی و هوشیاریتست آر ان اس دز میاستنی گنرمش های مفید برای درد زامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسردرد و علتهای آنابزار بقای موجود زنده از حل مشکلهوش مصنوعی به کمک هوش طبیعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تخسته نباشی باباوراپامیل در بارداریبیماری ای شبیه ام اس مولتدرمان های بیماری اس ام ایدرمان های جدید ALSگیاه بی عقل به سوی نور میتلاش هایی در بیماران قطع مشاهده گر جدای از شیء مشابزرگترین خطایی که مردم مروزه داری متناوب، مغز را آیا انسان در آستانه ی انققله برای دیدن نه برای به تاثیر ویتامین دی بر بیمانه روش تقویت مغزسفر به درون سفری زیباانسان یک کتابخانه استتصاویر زیبای رعد و برقچرا در مغز انسان، فرورفتمنبع هوشیاری در کجاست؟(قشناسایی زبان حیوانات با ابعاد اضافه ی کیهانحد و مرزها توهم ذهن ماستهوش عاطفی قسمت 11مقالاتاز تکامل تا مغز، از مغز تدنیایی پر از سیاهچاله یاد گرفتن مداومبیو الکترونیک؛ ترکیب موجدرمان جدید مولتیپل میلومگربه شرودینگر و تاثیر مشتنفس هوازی و میتوکندریمعرفی مورد نادر بیماری گروش صحبت کردن در حال تکامآیا رژیم غذایی گیاهی سلاقارچ بی مغز در خدمت موجودتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز، مفید و بی خطرسلول بنیادین از مخاط بیناولین هیبرید بین انسان و تغییر زودتر اتصالات مغزینظام مثبت زندگیمواد کوانتومی جدید، ممکنشگفتی های نقشه ی ژنتیکیاحتیاط در تعویض داروهااسکار، لگوی هوشمندحس و ادراک قسمت چهل و هشتهوشیاری و وجوددوپامین قابل حل در آبژنهای هوش ، کدامندبا تعمق در اسرار ابدیت و درماندگی به دلیل عادت کرپیچیدگی های مغزمگستو انسانی و انسان، شایستمغز آیندگان چگونه است ؟ریشه های اخلاقآتاکسی مخچه ای خودایمنقطره قطرهایمپلانت مغزیتاثیر داروی ضد تشنج سدیم نوروپلاستیسیتی چیستسندرم پای بی قرارجنبه های موجی واقعیتهمه چیز در زمان مناسبمیاستنی گراویس در جوانانشباهت مغز با کیهان مادیادامه بحث تکامل چشماسرار آفرینش در موجحس و ادراک قسمت پنجاه و سهاوکينگ پیش از مرگش رسالدگرگونی های نژادی و تغییکمردرد ناشی از تنگی کانابارداری بدون رحمپیام های ناشناخته بر مغز درک حقیقت نردبان و مسیری تولید اندام با چاپ سه بعدمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟رابطه تشنج و اوتیسمآزار حقیقیلرزش عضله یا فاسیکولاسیوایندرالتاثیر درجه حرارت بر عملکسیاهچاله هاجهان هایی در جهان دیگرهمدلی و هوش عاطفیما بخشی از این جهان مرتبطصبر بسیار بایدارتباط انسانی، محدود به هزاران سال چشم های بینا واطلاعاتی عمومی در مورد محس و ادراک قسمت شصت و ششدارچینکووید نوزده و خطر بیماری ماده ای ضد التهابیبحثی درباره هوش و تفاوتهپدیده خاموش روشن در پارکدردهای سال گذشته فراموش توهم جدایی و توهم علمنقاشی هایی با بوی گذشته یزمین در برابر عظمت کیهانافت هوشیاری به دنبال کاهچگونه جمعیت های بزرگ شکل مننژیتاگر فقط مردم میفهمیدند کتاریک ترین بخش شبسکوت، پر از صداجهانی که از یک منبع، تغذیهورمون شیرساز یا پرولاکتطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز نخستین همانند سازها تویتنام نوعی کرونا ویروس به مغز خزندگان خودت اجازخونریزی مغزی کشنده ولی قداروی جدید آلزایمر تاییدکانال یوتیوب دکتر سلمان محدودیت های حافظه و حافظبدون بار گذشتهپرسشگری نامحدودفلج دوطرفه عصب 6 چشمتیوتیکسن داروی ضد جنوننقش پیشرفته ی سلول های بنزندگی فعال و مثبت روند آلالگو و عادت را بشکن و در انگاهی بر توانایی اجزاي بمنابع انرژی از نفت و گاز ساخت شبکه عصبی مصنوعی با ابزار بقا از نخستین همانتحریک عمقی مغز در آلزایمجاودانگی مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی عقیده ی بی عملاز تلسکوپ گالیله تا تلسکخواص اردهواقعیت چیستبه زیر پای خود نگاه نکن بدارویی خلط آورکتاب زیست شناسی باورمروری بر تشنج و درمان هایبرخی ملاحظات در تشنج های رفتار اجتماعی انسان، حاصآنژیوگرافی از مغزفاجعه ی جهل مقدستکامل و ریشه ی مشترک خلقتنقش زبان در سلطه و قدرت ازیباترین چیز در افزایش سامیدواریتراشه ها روی مغزنازوکلسینمنبع هوشیاری کجاست قسمت سخت ترین کار، شناخت خود اابزار بقا از نخستین همانحفره در مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی عوامل موثر در پیدایش زبااز تکینگی تا مغز از مغز تخیالپردازی نکنواکسن ایرانی کرونا تولیدبیمار 101 ساله، مبتلا به سدر یک فراکتال هر نقطه مرککشیدن مادی روشی برای جلوتفاوت ایستایی و تکاپومرز بین انسان و حیوان کجابرخی روش های تربیتی کودکرویا و واقعیتآیا مصرف مولتی ویتامین هفرار در فرار از میزبان، دتأثیر نگاه انسان بر رفتانمیتوان با بیرون انداختنزبان و بیان، در سایه پیشرانتظار گذر تندباد؟تشنچ پانایوتوپولوس تشنج نرمش های مفید در سرگیجهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسردرد به دلیل مصرف زیاد مابزار بقای موجود زنده از حلقه های اسرارآمیزهوش مصنوعی به شناسایی کاعدم تعادل دوپامین، فقط باز تکینگی تا مغز از مغز تخطا در محاسبات چیزی کاملورزش هوازی مرتب خیلی به قبیماری اسپینال ماسکولار درمان های جدید میگرنگیاه خواری و گوشت خوار کدتلاش در تولید انرژی به رنمشاهده آینده از روی مشاهبزرگترین درد از درون است روزه داری و التهاب زیانبآیا احتمال دارد رویا از آقله سقوطتاثیر ویروس کرونا بر مغز چه زیاد است بر من که در ایسفر تجهیزات ناسا به مریخ انسان باشتصادف یا قوانین ناشناختهچرا ذرات بنیادی معمولاً منبع خواب و رویاشناسایی سلول های ایمنی اابعاد بالاترحریص نباشهوش عاطفی قسمت نهمتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکامل تا مغز، از مغز تدنیا، هیچ استیاد بگیر فراموش کنیبیوگرافیدرمان جدید میگرن با انتی گزیده ای از وبینار یا کنفتنفس هوازی و میتوکندریمعرفت و شناختروشهای نو در درمان دیسک بآیا رژیم غذایی گیاهی سلاقبل و بعد از حقیقتتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز، ترجمه ی فعالیت سلول عصبی شاهکار انطباق اولین تصویر در تاریخ از ستغییر عمودی سر انسان از پنظریه ی تکامل در درمان بیموجود بی مغزی که می تواندشگفتی های زنبور عسلاحساس گذر سریعتر زماناسارت و پرخوریحس و ادراک قسمت چهل و دومهوشیاری و افسردگیدورترین نقطه ی قابل مشاهژنهای حاکم بر انسان و انسبا خودت نجنگدرها بسته نیستپیچیدگی های مغزی در درک زتو با همه چیز در پیوندیمغز اندامی تشنه ی انرژی ارژیم های غذایی و نقش مهم آتش منبع انرژیلمس کوانتومیایمپلانت مغزی و کنترل دو تاثیر درجه حرارت بر مغزنوروز مبارکسندرم پس از ضربه به سرجنسیت و تفاوت های بیناییهمه چیز در زمان کنونی استمیدان مغناطيسي زمین بشر شباهت های ریشه ای چند بیماداراوون تنها داروی تاییاسرار بازسازی اندام هاحس و ادراک قسمت پنجاه و شهاوکينگ پیش از مرگش رسالدانش قدرت استکمردرد و علل آنبازگشایی مجدد مطب دکتر سپیدایش زباندرک دیگرانتولید سلولهای جنسی از سلمغز بزرگ چالش است یا منفعرادیوی مغز و تنظیم فرکانآزار دیگری، آزار خود استلزوم گذر انسان از حدها و ایپیداکرینتاثیر درجه حرارت بر عملکسیاهچاله های فضایی منابعجهان یکپارچههمراه سختی، اسانی هستما تحت کنترل ژنها هستیم یصد قدح، نفتاده بشکستارتباط از بالا به پایین مهستي مادي ای که ما کوچکتراعتقاد اشتباه، نتیجه ی نحس و ادراک سی و هفتمداروهای مصرفی در ام اسکودک هشت ساله لازم است آدماده، چیزی نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی ژنوم انسانیدردی که سالهاست درمان نشتوهم جسمچقدر به چشم اعتماد کنیمزمین زیر خلیج فارس تمدنی افتخار انسانچگونه جمعیت های بزرگ شکل من، ما یا چی؟اگر میدانی مصیبت بزرگتر تاریکی من و تو و گرد و غباسکوت، در برابر گزافه گویجهانی پر از سیاهچاله یا پهوش فوق العاده، هر فرد اسطوفان بیداریاز نخستین همانند سازها تویتامین E برای فعالیت صحبه نقاش بنگرخواندن ، یکی از شستشو دهنداروی جدید ای ال اسکاهش میل جنسی در ام اسمحدودیت درک انسانبدون زمان، ماده ای وجود نپس از اگو یا بعد از نفسفن آوری های جدید علیه شناتیک و اختلال حرکتینقش آتش در رسیدن انسان بهزندگی هوشمند در خارج از زالگوی بنیادین و هوشیارینگاهت را بلند کنمنابع انرژی از نفت و گاز ساخت شبکه عصبی با الفبای ابزار بقا از نخستین همانتخریب مغز به دلیل کمبود بجایی برای یاد گرفتن باقی هوش مصنوعی از عروسک بازی علم و ادراک فقط مشاهده ی از تکنیکی تا مغز از مغز تخواص بادامواقعیت های متفاوتبه سیاهی عادت نکنیمدارویی ضد بیش فعالی سیستکتاب طبیعت در قالب هندسهمرکز هوشیاری، روح یا بدن برخی مرزهای اخلاق و علوم رقیبی قدرتمند در برابر مآنان که در قله اند هرگز خفارغ التحصیلان، فقیر و دتکامل ابزار هوش ، راه پر نقش زبان در سلطه و قدرت ازیر فشار کووید چه باید کرامیدواری و مغزتراشه ی هوش مصنوعی در مغزنبودن مدرک و شاهد، مدرک منبع هوشیاری کجاست قسمت سختی ها رفتنی استابزار بقا از نخستین همانحق انتخابهوش مصنوعی از عروسک بازی عوامل ایجاد لغت انسانی و از تکینگی تا مغز از مغز تخانه ی تاریکواکسن اسپایکوژنبیمار مرکز تنفس سلولیدر کمتر از چند ماه سوش جدکشتن عقیده ممکن نیستتفاوت ارباب و رهبر حقیقیمرز جدید جستجو و اکتشاف، برخی سلولهای عصبی در تلارویا و کابوسآیا مغز تا بزرگسالی توسعفرد موفقتأثیر شیرینی های حاوی لونمیتوان بر سیاه سیاه نوشزبان و تکلم برخی بیماریهانحراف و حقیقتتشنج چیستنرمش های موثر در کمردردمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسردرد تنشنابزار بقای موجود زنده از حمله ویروس کرونا به مغزهوش مصنوعی تعاملیعدم درکاز تکینگی تا مغز از مغز تخطا در محاسبات چیزی کاملورزش هوازی ، بهترین تمریبیماری اضطراب عمومیبیماری بیش فعالیدرمان های جدید در بیماری گیرنده باید سازگار با پیتلاشی برای درمان قطع نخامشاهدات آمیخته با اشتباهبسیاری از مجرمان، خودشانروزه داری و بیمار ی ام اس آیا احتمال دارد رویا از آقلب های سادهتاثیر ژنها بر اختلالات خنه عدم مطلق بلکه عدم با قسفر دشوار اکتشافانسان جدید از چه زمانی پاتضادهای علمیچراروياها را به یاد نمی آمنتظر نمان چیزی نور را بهشهر زیرزمینی در ژاپن برااتفاق و تصادفحرکات چشم، ترجمه کننده ی هوش عاطفی قسمت هفتمصفحه اصلیاز تکامل تا مغز، از مغز تدندان ها را مسواک بزنید تیادگیری مهارت های جدید دبیوگرافیدرمان جدید کنترل مولتیپلگزارش یک مورد جالب لخته وتنفس بدون اکسیژنمغز فکر میکند مرگ برای دیروشهای شناسایی قدرت شنواآیا راهی برای بهبود وضعیقبل از آغازتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار عصب و عضلهسلول عصبی، در محل خاص خوداولین دارو برای آتاکسی فتغییرات منطقه بویایی مغزنظریه ی تکامل در درمان بیموجودات مقهور ژنها هستندشانس یا نتیجه ی تلاشاحساسات کاذباساس انسان اندیشه و باور حس و ادراک قسمت چهل و سومهوشیاری کوانتومیديدن با چشم بسته در خواب کفش و کتاببا خدا باشدرهای اسرارآمیز و پوشیدهپیوند قلب خوک، به فرد دچاتو با باورهایت کنترل میشمغز انسان ایا طبیعتا تمارژیم های غذایی و نقش مهم آثار باستانی تمدن های قدلووفلوکساسینایمپلانت مغزی کمک میکند تاثیر درجه حرارت بر عملکنوروز یا روز پایانیسندرم جدایی مغزجنسیت و تفاوت های بیناییهمه چیز، ثبت می شودمیدان های مغناطیسی قابل شباهت کیهان و مغزادب برخورد با دیگراناصفهان زیباحس و ادراک قسمت بیست و چههدف یکسان و مسیرهای مختلدانش محدود به ابعاد چهارکمردرد با پوشیدن کفش منابازگشت از آثار به سوی خداپیر شدن حتمی نیستدرک درست از خود و هوشیاریتولترودینمغز بزرگ چالشهای پیش روراز تغییرآسيب میکروواسکولاریا آسچیزی شبیه نور تو نیستلزوم سازگاری قانون مجازاایا کوچک شدن مغزانسان التاثیر درجه حرارت بر عملکسیاهچاله ها، دارای پرتو جهان یکپارچههمراهی میاستنی با برخی سمانند کودکان باشیدصداقتارتباط بین هوش طبیعی و هوهستی ما پس از شروعی چگال اعتماد به خودحس و ادراک- قسمت پنجاه و داروهای ام اسکودک ایرانی که هوش او از ماده، چیزی بیش از یک خلا بحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی ژنوم انسانیدرد، رمز موفقیتتوهمات و شناخت حقیقتنقش قهوه در سلامتیزمان چیستافراد آغاز حرکت خودشان رچگونه حافظه را قویتر کنیمن، خود تو هستماگر نیروی مغناطیس نباشد تاریکی و نورسکته مغزیجهانی در ذهنهوش مصنوعی می تواند بر احطوفان زیباییاز نخستین همانند سازها تویتامین E در چه مواد غذایبه نقاش بنگرخواندن، دوست روزهای سختداروی جدید برای میاستنی کاهش مرگ و میر ناشی از ابمخچه فراتر از حفظ تعادلبر کسی اعتماد نکن مگر اینذهن پر در برابر آگاهیآلودگی هوا چالش قرن جدیدفناوری هوش مصنوعی نحوه ختیکاگرلور داروی ضد انعقانقش انتخاب از طرف محیط، نزندگی و داراییالگوبرداری از طبیعتچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز ساختن آیندهابزار بقا از نخستین همانتداوم مهم است نه سرعتجایی خالی نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی علم و روحاز تکینگی تا مغز و از مغز خواص بادام زمینیواقعیت و مجازبه سخن توجه کن نه گویندهداستانها و مفاهیمی اشتباکتاب، سفری به تاریخمرکز حافظه کجاستبرخی نکات از گاید لاین پررقابتی بی هدف یا رقابتی هآنتی بادی منوکلونال در دفاصله ها در مکانیک کوانتتکامل تکنولوژینقش سجده بر عملکرد مغززیرفون داروی ضد ام اسامیدی به این سوی قبر نیستتراشه ی بیولوژِیکنباید صبر کرد آتش را بعد منبع هوشیاری کجاست قسمت سختی در بلند شدن از روی صابزار بقا از نخستین همانحقیقت قربانی نزاع بین بی هوش مصنوعی از عروسک بازی عواملی که برای ظهور لغت ااز تکینگی تا مغز از مغز تخانواده پایدارواکسن اسپایکوژن ضد کرونابیماری لبر و نابینایی آندر آرزوهایت مداومت داشتهگل خاردار، زیباستتفاوتهای جنسیتی راهی برامرزهای حقیقی یا مرزهای تبرخی سيناپسها طی تکامل و رویا و خبر از آیندهآیا همه جنایت ها نتیجه بیفرد یا اندیشهتئوری تکامل امروز در درمنمای موفقیتزبان و شناخت حقیقت قسمت چاندوه در دنیا استتشنج و حرکات شبه تشنجی قانرمشهای مهم برای تقویت عمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسردرد سکه ایابزار بقای موجود زنده از حمایت از طبیعتهوش مصنوعی در قضاوت های اعدالت برای من یا برای همهاز تکینگی تا مغز از مغز تخطای ادراک کارماورزش و میگرنورزش بهترین درمان بیش فعبیماری تی تی پیدرمان های جدید سرطانگالکانزوماب، دارویی جدیتلاشی تازه برای گشودن معمطالبه ی حق خودبسیاری از بیماری های جدیروزه داری سلول های بنیادآیا بدون ناظر هوشمند هم بقلب و عقلتاثیر کلام در آیات کلام بنهایت معرفت و شناخت درک عسفرنامه سفر به بم و جنوب انسان خطرناکترین موجودتظاهر خوابیده ی مادهچراروياها را به یاد نمی آمنتظر نتیجه ی کارهایت باشواهدی از نوع جدیدی از حااتوبان اطلاعات و پلِ بینحرکت چرخشی و دائمی کیهانهوش عاطفی قسمت یازدهسوالات پزشکیاز تکامل تا مغز، از مغز تده روش موفقیتیادگیری هوش مصنوعی، عمیقبیان ژن های اسکیزوفرنی ددرمان جدید ام اسگشایش دروازه جدیدی از طرتنها مانع در زندگی موارد مغز قلبروشی برای بهبود هوش عاطفآیا راهی برای رفع کم آبی قبل از انفجار بزرگتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار عصب و عضلهسلولهای ایمنی القا کنندهاولین دروغتغییرات مغز پس از 40 سالگینظریه ی تکامل در درمان بیمورد نادر همپوشانی دو بیشانس یا تلاشاخلاق و علوم اعصاباستفاده از مغز، وزن را کمحس و ادراک قسمت نهمهوشیاری سنتی یا هوشیاری دی متیل فومارات(زادیوا)(کفش بد، عامل مهم کمردردبا طبیعت بازی نکندرون قفس یا بیرون از آنپیوند مدفوعتو باید نیکان را به دست بمغز انسان برای ایجاد تمدرژیم ضد التهابیآدم عاقل، وقت خودش را هدرلوب فرونتال یا پیشانی مغایمپلانت نخاعی میتواند دتاثیر درجه حرارت بر عملکنورالژیسندرم دزدی ساب کلاوینجهل مقدسهمه ی سردردها بی خطر نیستمیدان های کوانتومی خلاشباهت زیاد بین سلول هاي عادراک ما درک ارتعاشی است اصل بازخوردحس و ادراک قسمت بیست و یکدانش بی نهایتکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبازگشت به ریشه های تکاملپیراستامدرک عمیق در حیواناتتومورها و التهاب مغزی عامغز بزرگ و فعال یا مغز کوراست دستی و چپ دستیآسیب ها ناشی از آلودگی هونکاتی در مورد تشنجلزوم سازگاری قانون مجازاایا این جمله درست است کسیتاثیر درجه حرارت بر عملکسیاهچاله و تکینگی ابتدایجهان کنونی و مغز بزرگتریهمراهی نوعی سردرد میگرنیمانند آب باشصدای بم با فرکانس پایین، ارتباط شگفت مغز انسان و فهشت توصیه برای کاستن از داعتماد به خودحس و ادراک- قسمت بیست و پداروهای تغییر دهنده ی سیکودکان مهاجرماست مالیبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی علمی پیوند مغز سادرس گرفتن از شکست هاتوکل بر خدانقش مهاجرت در توسعه نسل ازمان و مکان، ابعاد کیهان افراد بی دلیل دوستدار تو نگاه من، نگاه تو و یا حقیمنابع انرژي پاک سرچشمه حاگر نعمت فراموشی نبود بستاریکی خواهد ترسیدجهان، تصادفی نیستهوش مصنوعی متصل با مغزطولانی ترین شباز نخستین همانند سازها تویتامین کابه نادیدنی ایمان بیاورخواب و بیداری نوسانی مغزداروی جدید برای کاهش وزنکاهش التهاب ناشی از بیمامخچه ، فراتر از حفظ تعادلبرلیتیونذهن تو همیشه به چیزی اعتقآلودگی هوا و ویروس کرونافواید روزه داری متناوبتیروفیبان موثر در سکته ی نقش اتصالات بین سلولهای زندگی بی دودالتهاب شریان تمپورالچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز ساختن آینده، بهترین روش ابزار بقا از نخستین همانتداخل مرزها و صفات با بینجاذبههوش مصنوعی از عروسک بازی علم اپی ژنتیک دریچه ای بهاز تکینگی تا مغز از مغز تخواص شکلات تلخواقعیت و انعکاسبهبود حافظه پس از رخدادهدخالت در ساختار ژنهاکتابخانهمرکز حافظه کجاستبرخی نرمش ها برای درد زانرموزی از نخستین تمدن بشرآنتروبات؛ ترکیب سلول زندفاصله ی همیشگی تصویر سازتکامل جریان همیشگی خلقتنقش غذاها و موجودات دريازیرک ترین مردمامیدی تازه در درمان سرطاتربیت کودکان وظیفه ای مهنبرو و انرژی مداوممنبع هوشیاری کجاست قسمت سدسازی روش مناسب برای مقابزار بقا از نخستین همانحقیقت آنطور نیست که به نظهوش مصنوعی از عروسک بازی عوارض ازدواج و بچه دار شداز تکینگی تا مغز از مغز تخاویار گیاهیواکسن دیگر کرونا ساخته شبیماری میاستنی گراویسدر آسمان هدیه های نادیدنگل درون گلدانتقلید مرحله ای نسبتا پیشمزایای شکلات تلخ برای سلبرداشت مغز ما از گذر زمانرویا بخشی حقیقی از زندگی آیا هوش مصنوعی می تواند نفرد حساس از نظر عاطفی و بتئوری تکامل در پیشگیری و نمایش تک نفرهزبان و شناخت حقیقت قسمت ااندوه دردی را دوا نمیکندتشنج به صورت اختلال رفتاچرا ماشین باید نتایج را پمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسردرد عروقی میگرنابزار بقای موجود زنده از حوادث روزگار از جمله ویرهوش مصنوعی در کامپیوترهاعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز- از مغز خطای حسعشق به هفت مرتبه ی شناختیاز تکینگی تا مغز- از مغز خطر آلودگی هواورزش در کمر دردبیماری خود ایمن اعصاب محدرمان های رایج ام اسگام کوچک ولی تاثیرگذارتلاشی جدید در درمان ام اسمطالبی در مورد تشنجبسیاری از بیماری های جدیروزهای بد باقی نمیماندآیا برای تولید مثل همیشه قلب یا مغزتاثیر کپسول نوروهرب بر ننهایت در بی نهایتسفرنامه سفر به بم و جنوب انسان در هستی یا هستی در تظاهری از ماده است که بیدچراغ های متفاوت و نور یکسمنتظر زمان ایده آل نشوشواهدی از دنیسوان(شبه نئاتوسوکسیمایدحس متفاوتهوش عاطفی قسمت پنجمپیامهای کاربراناز تکامل تا مغز، از مغز تدهن، بزرگترین سرمایهیادگرفتن، آغاز حرکت است بیان حقیقتدرمان جدید ای ال اس، توفرپل جویی اصفهانتنها در برابر جهانمغز ما کوچکتر از نیم نقطهروشی جدید در درمان قطع نخآیاما مقهور قوانین فیزیکقبرستان ها با بوی شجاعتتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار عصب و عضلهسلولهای بنیادی مصنوعی دراولین سلول مصنوعیتغییرات آب و هوایی که به نظریه ی ریسمانموسیقی نوشاهکار قرناخلاق پایه تکامل و فرهنگاستفاده از نظریه ی تکامل حس و ادراک قسمت چهارمهوش، ژنتیکی است یا محیطیدین اجباریکل اقیانوس در یک ذرهبالای هر دستی، دستی هستدرون و بیرون، جدای از هم پیوند مدفوع در درمان بیمتو برای خزیدن خلق نشده ایمغز انسان برای شادمانی طرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وآرمانگرای تخیلی نباشلوتیراستامایمپلانت استخوانی در آسیتاثیر درجه حرارت بر عملکنورالژی تریژمینالسندرم سردرد به دلیل افت فجهان فراکتالهمه جا خیر بکارمیدان بنیادین اطلاعاتشباهت زیاد بین سلول هاي عادراک، فراتر از آنچه معماصل در هم تنیدگی و جهانی حس و ادراک قسمت بیست و دودانشمندان موفق به بازگردکنگره بین المللی سردرد دبازخورد یا فیدبکپیشینیان انسان از هفت میدرگیری قلب در بیماری ویرتومورهای نخاعیمغز بزرگترین مصرف کننده رجزخوانی هایی که امروز بآسیب روانی شبکه های اجتمچگونه مولکول های دی ان ایلزوم عدم وابستگی به گوگل ایا ابزار هوشمندی یا مغز تاثیر رو ح و روان بر جسمسیاهچاله ی منفرد یا سیاهجهان کاملی در اطراف ما پرهندسه ی پایه ایماه رجبصرع و درمان های آنارتباط شگفت انگیز مغز انو هر کس تقوای خدا پیشه کناعتماد بی موردحس و ادراک- قسمت شصت و چهداروهای ضد بیماری ام اس وکودکان میتوانند ناقل بی ماست مالی با هوش انسانیبحثی درباره هوش و تفاوتهپروانه ی آسمانیدست و پا زدن در سایه؟توپیراماتنقش میدان مغناطیسی زمین زمان و گذر آن سریع استافزایش قدرت ادراکات و حسنگاه مادی غیر علمی استمنابع انرژی از نفت و گاز اگر نعمت فراموشی نبود بستاریخ همه چیز را ثبت کردهجهش های ژنتیکی مفید در ساهوش مصنوعی و کشف زبان هایطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز نشانه ها و آثار درک شدویتامین کا و استخوانبه هلال بنگرخواب زمستانی سلول های سرداروی جدید برای ای ال اسکاهش حافظه هرچند فرایندیمخچه ابزاري که وظیفه آن فبرنامه و ساختار پیچیده مذهن خود را مشغول هماهنگیآلودگی هوا و پارکینسونفواید روزه داری متناوبتکلم در گیاهاننقش تیروئید در تکامل مغززندگی در جمع مواردی را برام آر آی جدید با قدرت شگفچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز ساختار فراکتال وجود و ذهابزار بقا از نخستین همانترقی واقعی یا شعار ترقیجاذبه و نقش آن در شکلگیریهوش مصنوعی از عروسک بازی علم به ما کمک میکند تا مواز تکینگی تا مغز از مغز تخواص شگفت هویجواقعیت تقویت شدهبهداشت خوابدر موج، راز خلقت نهفته اسکجای مغز مسئول پردازش تجمرکز خنده در کجای مغز استبرخی نرمش ها برای زانورمز و رازهای ارتباط غیر کآنزیم تولید انرژی در سلوفتون های زیستیتکامل داروینی هنوز در حانقش غذاها و موجودات دريازیست شناسی کل در جزء فراکامگا سه عامل مهم سلامتترجمه فعالیت های عضله به چت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست قسمت سرنوشتابزار بقا از نخستین همانحقیقت افرادهوش مصنوعی از عروسک بازی عید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تخار و گلواکسن دیگری ضد کرونا از دبیماری میاستنی گراویسدر آستانه ی موج پنجم کوویگل زندگیتقلید از روی طبیعتمسمومیت دانش آموزان بی گبرداشتت از جهان رو زیاد رویا تخیل یا واقعیتآیا هوش مصنوعی زندگی بشرفردا را نمیدانیمتئوری جدید، ویران کردن گچند نرمش مفید برای کمردرزبان و شناخت حقیقت قسمت داندوهگین نباش اگر درب یا تشنج عدم توازن بین نورون چرا مردم با زندگی میجنگنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسرطان کمیت گراییابزار بقای موجود زنده از حکمت الهی در پس همه چیزهوش مصنوعی در تفکر خلاق اهوش مصنوعی در خدمت خلق وحعشق درونی به یگانگی خلقتاز تکینگی تا مغز- از مغزتخطر حقیقی، خود انسان استوزن حقیقی معرفت و شناختبیماری دویکدرمان های علامتی در ام اسگامی در درمان بیماریهای تمایل زیاد به خوردن بستنمطالعه ای بیان میکند اهدبشکه ای که ته نداره پر نمروزهای سختآیا بزرگ شدن مغز فقط در دقلب دروازه ی ارتباطتاثیر کپسول نوروهرب بر تنهادینه سازی فرهنگ اختلاسفرنامه سفر به بم و جنوب انسان عامل توقف رشد مغزتعویض دارو در تشنجنزاع ها بیهوده استمنحنی که ارتباط بین معرفشیر و دوغ باداماتصال مغز و کامپیوترحس چشایی و بویاییهوش عاطفی قسمت اولسایتهای دیگراز خود رها شودو ویژگی انتزاع و قدرت تجیادآوری خواب و رویابیداری معنوی یعنی دوستی درمان جدید سرطانپل خواجو اصفهانتنهاییمغز مانند تلفن استروشی جدید در درمان نابینآگاهی فراتر از آگاهیقدم زدن و حرکت دید را تغیتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار عصب و عضلهسلام تا روشناییاوکرلیزوماب داروی جدید شتغییرات تکاملی سر انسان نظریه ی ریسمان و هوشیاریموسیقی هنر مایع استشاهکار شش گوشاختلا ل در خود عضلهاستفاده از هوش مصنوعی در حس و ادراک قسمت نوزدهمهوض مصنوعی زندهدین، اجباری نیستکلمات بلند نه صدای بلندبالاترین هدف از دولتدرون آشفته ی تو و ظاهر خنپیوند مغز و سر و چالشهای تو تغییر و تحولیمغز انسان برای شادمانی طرژیم غذایی سالم و ضد التهآرام باشلوزالمعده(پانکراس)مصنوعایمان به رویاتاثیر درجه حرارت بر عملکنوزاد ناشنوای متولد شده،سوی ما آید نداها را صداجهان قابل مشاهده بخش کوچهمیشه چیزی برای تنهایی دمیدازولام در درمان تشنج شجاعت و ترسادغام میان گونه های مختلهدف یکسان، در مسیرهای متاصل علت و تاثیرحس و ادراک قسمت بیست و سودانشمندان نورون مصنوعی سکنگره بین المللی سردرد دبازسازي مغز و نخاع چالشی پیشرفت های باور نکردنی ددرگیری مغز در بیماری کویتومورهای ستون فقراتمغز حریص برای خون، کلید ترحم مصنوعیآسیب عصب پا به دنبال اعتیچگونه میتوان با قانون جنمقاومت به عوارض فشار خون ایا بیماری ام اس (مولتیپتاثیر روده بر مغزسیاهچاله ی تولید کنندهجهان پیوستههندسه ی رایج کیهانماهیچه ی صبرضایعه ی شبکه لومبوساکرالارتباط شگفت انگیز مغز انوفور و فراوانیاعتیاد و تلاش های درمانی حسن یوسف باغچه ی منداروهای ضد تشنج با توضیح کودکان گذشته به آینده فکماشین های دارای روحبحثی درباره احساسات متفاپرواز از نیویورک تا لوس آدست کردن در گوشتوانایی مغز و دیگر اجزای نقش محیط زندگی و مهاجرت دزمان و صبرافزایش میل جنسی با خوردن نگاه محدود و تک جانبه، مشمنابع انرژی از منابع نهفسکته ی مغزی در جواناناگر با مطالعه فیزیک کوانتاریخ، اصیل نیست و ساخته جهش های ژنتیکی غیر تصادفهوش مصنوعی یا حماقت طبیعطیف انسفالیت، گیلن باره از نظر علم اعصاب یا نرووسویتامین کا در سبزیجاتبه کدامین گناه کشته شدندخواب سالم عامل سلامتیداروی جدید برای دیابتکاهش دوپامین عامل بیماریمخچه تاثیر گذار بر حافظهبرنامه ی مسلط ژنها در اختذهن خالی از شلوغی افکارآلزایمرفواید زیاد دوچرخه سواریتکنولوژی های جدید و حالتنقش حفاظتی مولکول جدید دزندگی در سیاهچالهام اس و سرطانچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع بی نهایت انرژی در دساختار شبکه های مغزی ثابابزار بقا از نخستین همانتروس جریان انرژیجبران از دست رفته هاهوش مصنوعی از عروسک بازی علم بدون توقفاز تکینگی تا مغز از مغز تخواص عجیب لوبیاواقعیت تقویت شدهبهداشت خواب، امروز در جهدر میان تاریکی و روشناییکرونا چه بر سر مغز می آورمرگ چیستبرخی نرمش های گردنرمز گشایی از اتصالات مغزآواز خواندن در قفس، نشانفروتنی معرفتیتکامل داروینی هنوز در حانقش غذاها و موجودات دريازیست شناسی باور حقیقت یا اما شما از دید خفاش کور هترجمه ی فعالیت های عضله بچت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست قسمت سریع دویدن مهم نیستابزار بقا از نخستین همانحقیقت انسانهوش مصنوعی از عروسک بازی عامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز از مغز تخارق العاده و استثنایی بواکسن سرطانبیماری های میتوکندریدر برابر حقایق جدیدگلوله ی ساچمه ایتقلید از طبیعتمسمومیت دانش آموزان، قمابررسي علل احتمالي تغيير رویا حقی از طرف خداآیا هوش ارثی دریافتی از پفرزندان زمان خودتا 20 سال آینده مغز شما به چند جهانیزبان و شناخت حقیقت قسمت ساندام حسی، درک از بخش هایتشویق خواندن به کودکانچرا مغز انسان سه هزار سالمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسرعت فکر کردن چگونه استابزار بقای موجود زنده از حافظه میتواند بزرگترین دحافظه های کاذبهوش مصنوعی در خدمت خلق وحعشق، شلوغ کردن نیستاز تکینگی تا مغز، از مغز خطر را بپذیروزوز گوشبیماری دیستروفی میوتونیدرمان ژنتیکی برای نوآوریگامی در درمان بیماریهای تمایز یا کشف یگانگیمعمای اخلاقی قطاربشریت از یک پدر و مادر نیروزهای سخت میگذردآیا تکامل و تغییرات ژنتیقلب روباتیکتاثیر کپسول نوروهرب بر سچهار میلیارد سال تکامل بسفرنامه سفر به بم و جنوب انسانیت در هم تنیده و متصتعیین پیش آگهی آسیب به عصنزاع بین جهل و علم رو به پمنشأ اطلاعات و آموخته ها شیشه ی بازالتی و سیلیکوناثر مضر مصرف طولانی مدت رحس و ادراک (قسمت اول )هوش عاطفی قسمت دهماز درخواست ها جدا شودو بیماری روانی خود بزرگ یاری خدا نزدیک استبیداری و خواب کدام بهتر ادرمان جدید سرطانپلاسمای غالبتنهایی رمز نوآوری استمغز مادران و کودکان در زمروشی جدید در درمان سکته مآپومورفین در پارکینسونقدرت مردمتاثیر گیاهخواری بر رشد و نوار عصب و عضله مهم در تشسلاح و راهزنیايندگان چگونه خواهند دیدتغذیه بر ژنها تاثیر داردنظریه تکامل در درمان بیممیلر فیشر نوعی نادر از گیشاید گوشی و چشمی، آماده شاختلاف خانوادگی را حل کناستفاده از انرژی خلاحس و ادراک قسمت هفتمهیچ نقطه ای مرکزی تر از ادیوار همه اش توهم بودکلوزاپین داروی ضد جنونباهوش ترین و با کیفیت تریدروغ نگو به خصوص به خودتتو جهانی هستی که خودش را مغز انسان رو به کوچک تر شرژیم غذایی ضد التهابیآرامش و دانشلیروپریم داروی ترکیبی ضداین پیوند نه با مغز بلکه تاثیر درجه حرارت بر عملکنوسانات کوانتومی منبع ماسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان موازی و حجاب هاهمیشه چشمی مراقب و نگهبامکان زمان یا حافظه زمانشرکت نورالینک ویدیویی ازادغام دو حیطه علوم مغز و هدف از تکامل مغزاصل عدم قطعیت از کوانتوم حس و ادراک قسمت بیستمدانشمندان یک فرضیه رادیککنترل همجوشی هسته ای با هباغچه ی منپیشرفت های جدید علوم اعصدرگیری مغز در بیماران مبتوهم فضای خالیمغز در تنهایی آسیب میبینرحم مصنوعیآسانی موفقیتچگونه مغز ما، موسیقی را پمقایسه رقابت و همکاریایا بدون زبان میتوانیم تتاثیر روزه داری بر سلامت سیاهچاله، سیاه خالص یا پجهان پیوستههندسه بنیادینماپروتیلینضایعه ی عروقی مخچهارتباط غیرکلامی بین انساوقاحت و تمسخر دیگراناعتیاد را به دور بیندازحساسیت روانی متفاوتداروی فامپیریدین یا نورلکودکان خود را مشابه خود تماشین دانشبحثی درباره احساساتی غیرپروتئین های ساده ی ابتدادست آسمانتوانایی یک فرد، برای تغینقش مرکز تنفس سلولی در بیزمان واقعیت است یا توهمافزایش مرگ و میر سندرم کونگاه کلی نگرمنابع انرژی از نفت و گاز سکته ی چشمیاگر تلاش انسان امروز براتازه های اسکیزوفرنی(جنوجهش های بیماری زا، معمولهوش مصنوعی گوگل به کمک تشطبیعت موجی جهاناز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین بی 12 در درمان دردبه امید روزهای بهترخواب سالم عامل سلامتی و یداروی جدید ضد فشار خونکاهش سن بیولوژیکی، تنها مخاطب قرار دادن مردم، کابرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱ذهن سالمآلزایمر در جوانانفیلم کوتاه هیروشیما از هتکنولوژی و پیشرفتنقش حیاتی تلومر دی ان آ دزندگی زمینی امروز بیش از ام اس یا تومور؟چالش های ایستادن بر دو پامنابع جدید انرژیسادیسم یا لذت از آزار دادابزار بقا از نخستین همانتری فلوپرازینجدا کردن ناخالصی هاهوش مصنوعی از عروسک بازی علم در حال توسعهاز تکینگی تا مغز از مغز تخود جسم و یا تصویرواقعیت خلا و وجود و درک مبهداشت خواب، رمز حافظه ی در مانهای کمر دردکریستال هامرگ و میر پنهانبرخی یونها و مولکول های مرمز پیشرفت تواضع است نه طآینه در اینهفروتنی و غرورتکامل داروینی هنوز در حانقش غذاها در کاهش دردهای زیست، مرز افق رویداد هستامروز دانش ژنتیک هیچ ابهترجمه ای ابتدایی از اسرانتایج نادانی و جهلمنبع هوشیاری کجاست قسمت سریعترین کامپیوتر موجودابزار بقا از نخستین همانحقیقت اشیاهوش مصنوعی از عروسک بازی عادت همیشه خوب نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تخبر مهم تلسکوپ هابلواکسن سرطانبیماری های مغز و اعصاب و در جراحی کمر عجله نکنیدگلوئونتقویت مغز با ورزشمسیر دشوار تکامل و ارتقابررسی مغز با امواج مادون رویاها از مغز است یا ناخوآیا هوش سریعی که بدون احسفرضیه ای جدید توضیح میدهتا بحر یفعل ما یشاچند جهانیزبان جانسوزانرژی بی پایان در درون هرتشخیص ژنتیکی آتروفی های چرا مغزهای ما ارتقا یافت منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسطح آگاهی، رخدادهای زندگابزار بقای موجود زنده از حافظه و اطلاعات در کجاست هوش مصنوعی درمانگر کامپیعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز، از مغز خطرات هوش مصنوعیوسواس، بیماری استبیماری سلیاکدرمان کارتی سل و تومور مغگاهی لازم است برای فهم و تمدن قدیمی ای در جنوب ایرمعماری، هندسه ی قابل مشابعد پنجمروش مقابله مغز با محدودیآیا تراشه ها داخل مغز، میقلب را نشکنتاثیر کپسول نوروهرب بر سچهار ساعت پس از کشتار خوکسفری به آغاز کیهانانسانیت در برابر دیگرانتعامل انسان و هوش مصنوعینزاع بین علم و نادانی رو منشاء کوانتومی هوشیاری اشکل های متفاوت پروتئین هاثرات فشار روحی شدیدحس و ادراک (قسمت دوم )هوش عاطفی قسمت دوماز دست دادن دم در پیشینیادو بار در هفته ماهی مصرف ژن همه چیز نیستبیرون اصل است یا دروندرمان دارویی سرطان رحم بپمبرولیزوماب در بیماری چتنبیه چقدر موثر استمغز چون ابزار هوش است دلیريتوکسيمب در درمان ام اسآپومورفین در پارکینسونقدرت و شناخت حقیقتتاثیر انتخاب از طرف محیط نوار عصب و عضله برای تاییسلسله مباحث هوش مصنوعیايا اراده آزاد توهم است یثبت و دستکار ی حافظهنظریه تکامل در درمان بیممیهمانهای ناخوانده عامل شاید درست نباشداختلال حرکتی مانند لرزش استفاده از سلول های بنیاحس و ادراک قسمت هفدهمهیچ چیز همیشگی نیستدیوار، از ابتدا توهم بودکلید نزدیک و نگاه تو بر فباور و کیهان شناسیدریا آرام نخواهد شد کشتی تو جدای از کیهان نیستیمغز انسان رو به کوچکتر شدرژیم غذایی ضد دردآرامش و سکونلیس دگرامفتامین یا ویاساین اندوه چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکنوشیدن چای برای مغز مفید سوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان ما میتواند به اندازهمیشه اطمینان تو بر خدا بمکانیک کوانتومی بی معنی شربت رب انارارتقا و تکامل سنت آفرینش هدف از خلقت رسیدن به ابزااصل، روان و نفس استحس و ادراک قسمت دهمدانشمندان ژنی از مغز انسکنترل جاذبهبترس از اینکه کسی، به درگپیشرفت در عقل است یا ظواهدرگیری مغزی در سندرم کووتوهم فضای خالی یا توهم فضمغز را از روی امواج بشناسرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرآشنا پنداریچگونه مغز پیش انسان یا هممقابله ی منطقی با اعتراضایا تکامل هدفمند استتاثیر روزها، ماه ها یا ساسیاره ی ابلهانجهان پر از چیزهای اسرار آهندسه در پایه ی همه ی واکماجرای جهل مقدسضایعات در عصب زیر زبانیارتروز یا خوردگی و التهاوقت نهيب هاي غير علمي گذشاعداد بینهایت در دنیای مخفاش کور و انسان بینا؟داروی لیراگلوتیدکودکان را برای راه آماده مبانی ذهنی سیاه و سفیدبحران ذهن فیلمی قابل تامپروتز چشمدست بالای دستتوازن مهمتر از فعالیت زینقش نگاه از پایین یا نگاهزمان پلانکافزایش سرعت پیشرفت علوم نگاه انسان محدود به ادرامنابع انرژی از نفت و گاز سال 2025 سال بین المللی علماگر خواهان پیروزی هستیتازه های بیماری پارکینسوجهش تمدنی عجیب و شگفت انسهوش مصنوعی گوگل به کمک تشطبیعت بر اساس هماهنگیاز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین بی هفدهبه بالا بر ستارگان نگاه کخواب عامل دسته بندی و حفطداروی جدید ضد میگرنکایروپاکتیک چیستمدل همه جانبه نگر ژنرالیبرین نت به جای اینترنتذهت را روی چیزهای مفید متآملودیپین داروی ضد فشار فیلمی بسیار جالب از تغییتکنولوژی به طرز وحشتناکینقش خرچنگ های نعل اسبی درزندگی زودگذرامواجی که به وسیله ی ماشیچالش کمبود اندام برای پیمناطق خاص زبان در مغزسازگاری با محیط بین اجزاابزار بقا از نخستین همانتری فلوپرازینجدایی خطای حسی استهوش مصنوعی از عروسک بازی علم راهی برای اندیشیدن ااز تکینگی تا مغز از مغز تخودآگاهی و هوشیاريوالزارتان داروی ضد فشار بوزون هیگز چیستدر محل کار ارزش خودت را بکریستال زمان(قسمت اولمرگ و میر بسیار بالای ناشبرخی اثرات مضر ویتامین درمز امید، بی نیازی از مردآیندهفرگشت و تکامل تصادفی محض تکامل داروینی هنوز در حانقشه مغزی هر فرد منحصر بهزاویه نگاه ها یکسان نیستانفجار و توقف تکاملی نشاترس و آرمان هانتاران، جذب کنمنبع هوشیاری کجاست قسمت سرکه انگبین عسلی مفید برابزار بقا از نخستین همانحقیقت تنها چیزی است که شاهوش مصنوعی از عروسک بازی عادت کن از بالا نگاه کنیاز تکینگی تا مغز از مغز تخدا موجود استواکسن ضد اعتیادبیماری های ژنرالیزه ی عصدر درمان بیماری مولتیپل گمان میکنی جرمی کوچکی در تقویت استخوان در گرو تغذمسئول صیانت از عقیده کیسبررسی و اپروچ جدید بر بیمرویاهای پر رمز و حیرتی درآیا هشیاری کوانتومی وجودفساد اقتصادی سیتماتیک درتاول کف پا و حقیقتچند جهانی و علمزبان ریشه هایی شناختی اسانرژی تاریکتشخیص آلزایمر سالها قبل چرا ویروس کرونای دلتا وامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسعی کن به حدی محدود نشویابزار بقای موجود زنده از