دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

دانشمندان یک فرضیه رادیکال و غیر منتظره را در مورد این که چرا جهان سه بعد دارد

دانشمندان یک فرضیه رادیکال و غیر منتظره را در مورد این- که چرا جهان سه بعد دارد- ارائه کردند.
دانشمندان یک فرضیه غیر عادی را پیشنهاد می‌دهند در مورد اینکه چرا جهان ما بیش از سه بعد ندارد. در زمانی که احتمال شگفت انگیزی در مورد ابعاد چندگانه پیشنهادی نظریه ریسمان ها وجود دارد، جهان محل زندگی ما به نظر می‌رسد سه بعد فضایی دارد ولی چرا بیشتر نیست؟
گروهی از دانشمندان، فرضیه عجیبی را ارائه داده اند که چرا به به نظر ما می‌رسد، سه بعد داریم و چرا کیهان بعد از انفجار بزرگ، رو به مسطح شدن گذاشته است.(دقت به عبارتبه نظر می‌رسدداشته باشید. آنچه ما می‌بینیم سه بعدی به نظر میرسد. در تاریخ تکاملی موجودات زنده در زمانی که دو چشم در کنار هم نبود مثلا دو چشم در دو طرف سر و دور از هم قرار داشت، دید سه بعد معنی نداشت و نیز اگر یکی از چشمان ما نابینا شود، دید، دو بعدی می‌شود. به همین ترتیب آنچه امروز سه بعدی دیده میشود ممکن است با افزایش قدرت دید، چهار یا پنج یا ...بعدی شود!)
آنها فکر می‌کنند اندکی بعد از آنکه جهان در حدود 13.8 میلیارد سال قبل به وجود آمد، دارای گره هایی بود که از لوله های شار(لوله هایی که دارای خاصیت مغناطیسی است)ساخته شده بود و این لوله ها جریان های قابل انعطاف انرژی است که ذرات بنیادین را به هم وصل میکند.
دید آنها از اجزای متصل به هم می آید که با تئوری ریاضی، گره می خورد.
سوپ ابتدایی اولیه که پلاسمای کوارک-گلوئون خوانده میشود، دارای عناصر بنیادین به نام کوارک و گلوئون بود.
کوارک ها نوترون ها و پروتون ها را تشکیل می‌دهد و گلوئون ها اجزایی است که کوارک ها را به هم وصل می‌کند. گلوئون ها از طریق لوله های شار، کوارک ها را به ضد کوارک مربوطه، وصل می‌کند.(پیوند اجزای مثبت و منفی ماده و ضد ماده: لوله شار، واسطه پیوند دو جزء مخالف هم یعنی ماده و ضد ماده میشود. یعنی نوسان بین وجود و ناوجود یا نوسان بین بودن و نبودن از طریق این لوله های شار یا فاصله، انجام میشود)
آنچه دانشمندان فرض می‌کنند این که سوپ ابتدایی جهان اولیه، لوله های شار بی شماری داشت. در زمانی که کوارک و ضد کوارک با هم برخورد می‌کنند لوله های جریان و سیلان(لوله های شار)به طور معمول ناپدید میشود ولی اگر لوله ها در هم تنیده شود و گره ای تشکیل دهد، آنها می‌توانند به زندگی و بقا ادامه دهند.(یعنی فرار از برخورد ماده و ضد ماده و فرار برای بودن و گریز از نبودن.
و چون این لوله ها چیزی جز واسطه پیوند بین ریزترین اجزای کیهان نیست، خود این لوله ها جز تصوری از لوله نیست. بلکه می‌توانیم بگوییم تصوری در قالب ذهن ما برای پیوند زدن ریزترین اجزای کوانتومی کیهان است. این پیوند را میتوان به هر صورت دیگری جز لوله هم تصور کرد. فاصله یا تفاوت یا ممیزه یا سرعت تحول یا ... و یا حتی با نگاه از مجموعه فیزیکی فراتر، ممکن است تغییر در این تفاوت ها رخ دهد یا اساسا این تفاوت ها و فاصله- که به لوله تعبیر میشود- دیده نشود.
لوله شار واسطه دو جزء متفاوت است ولی این تفاوت شدید بین ماده و ضد ماده و فاصله زیاد میان آنها و سرعت ادغام آنها با هم در نگاه از مجموعه ی فیزیکی دیگر، میتواند تغییر کند یا به خاطر قوانین متفاوت مجموعه فیزیکی دیگر، اساسا دیده نشود. آنچه لوله شار را موجودیت می‌دهد و لوله ای شکل میکند نگاه ما از کنار مجموعه ذرات کوارک و ضد کوارک است. این در حالی است که رفتار ذرات کوانتومی تحت تاثیر شاهد یا ناظر، می‌تواند دگرگون شود؛ در نبود شاهد و ناظر، ذره کوانتومی باشد و در نبود آن شاهد، تبدیل به موجی یا شبحی از ذرات شود. این در حالی است که نگاه خود این ناظر میتواند از بیرون یا درون مجموعه باشد و هر کدام باعث دگرگونی ابعاد ذره مورد مشاهده شود!
مکان کوارک و ضد کوارک و مکان و فاصله بین آن دو یا لوله شار، کجاست؟!
بر اساس اصل عدم قطعیت، در هر زمان، تعیین دقیق مکان و سرعت یک ذره ممکن نیست پس تعریف هایی مانند لوله که دو ذره را به هم وصل میکند برای تقریب ذهن و نه بیشتر است)
این چیزی است که در محیط پر انرژی بعد از انفجار بزرگ، رخ داد.(پدیدار شدن یا ناپدید شدن، یعنی چیزی در میدان دید ما هست یا نیست. ناپدید شدن به معنی نیست شدننیست بلکه به معنی ناتوانی ما در درک و شناسایی عنصری است که ناپدید شده است. به خصوص وقتی بدانیم نگاه ما بر رفتار موجی کوانتومی تاثیری محدود کننده و شکل دهنده در قالب فروریختن تابع موج دارد.)
در ابتدای جهان، همه کیهان احتمالا از شبکه ای از لوله های جریان و سیلان(شار) تشکیل میشد که در هم گره خورده بودند. این شبکه، انرژی درونی ای داشت که به آن توان توسعه و تورم کیهانی را میداد.

توماس کبهارت از دانشگاه واندربیلتمیگوید:
نه فقط شبکه لوله های شار ما انرژی ای را که برای ایجاد توسعه کیهان(inflation)مورد نیاز است مهیا میکند، بلکه توضیح میدهد چرا با این سرعت به پایان رسیده‌است ... همین که جهان شروع به توسعه کرد شبکه لوله ای شار، شروع به زوال کرد و نهایتا از هم شکافته شد و منبع انرژی را- که نیروی تورم را میدهد- از میان ‌برد.
آنچه دانشمندان فکر می‌کنند اینکه ساختار نهایی، فقط یکی باید باشد که پایدار است و این، توضیح می‌دهد چرا نمی تواند ابعاد بیشتری داشته باشد.(پایداری، در محدوده قابل ادراک به وسیله ما! ولی همین پایداری ممکن است از دید کسی که با سرعت در حال حرکت است، یا از مجموعه دیگری نگاه میکند ناپایدار شود و برعکس این هم ممکن است یعنی ممکن است برای نگاهی که همراه و همگام با ناپایداری هاست اساسا ناپایداری، مفهومی نداشته باشد.)
اگر موارد بیشتری اضافه شود، پایداری پروسه محو میشود. این گروه نوشت: از همه احتمالات ممکن فضا، پروسه ما سه تا را به عنوان تنها ابعاد ممکن برمی گزیند که می‌تواند متورم و بزرگ شود... این مدل، ممکن است توضیح دهد چرا ما در سه بعد فضایی بزرگ زندگی می‌کنیم زیرا لوله های گره خورده و متصل به هم از نظر نقشه ای در زمان فضای دارای ابعاد بیشتر، ناپایدار می‌شود.
علاوه بر کپهارت، این گروه بین المللی شامل چهار پروفسور فیزیک دانآرجون بررا در دانشگاه ادینبرگ رومان بونیی در دانشگاه چاپ من هنریش پاس در دانشگاه دورتموند و جوائو روزا در دانشگاه آویرو هستند این مقاله تحت عنوان تورم گره ای و فضا زمان دارای بعد در مجله یوروپیان فیزیکال جورنال منتشر شده است.
https://bigthink.com/paul-ratner/why-the-world-has-three-dimensions
برخی مطالب اضافی داخل پرانتز از دکتر سید سلمان فاطمی


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
دل به دریا بزنمنبع هوشیاری کجاست قسمت53تاریکی و نورابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک تا کمدرمان ام اس(مولتیپل اسکلاز تکینگی تا مغز از مغز توابسته به دوستی این و آن روش هایی برای جلوگیری از بیماری کروتز فیلد جاکوبگوهر با نظر دیگران سنگ نممسئولیت در برابر محیط زیسلول های بنیادی منابع و اتغییربررسی سیستم تعادلی بدن اآیا کیهان می تواند یک شبیشکستگی لگن یا سکته ی مغزیفشار روحی، همیشه بد نیست تیکاگرلور داروی ضد انعقاچندین ماده غذایی که ماننحس و ادراک قسمت 78انرژِی برای ایجاد اضطرابچرا ارتعاش بسیار مهم استدو سوی واقعیتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتداوم مهم است نه سرعتابزارهای بقا از نخستین ههوش مصنوعی، کیفیت فریب مدرمان سرگیجه بدون نیاز باز تکینگی تا مغز، از مغز یک پیشنهاد خوب برای آسان ریسپریدونبیماریهای تحلیل عضلانی اگاهی در پارکینسون باید پمعاینه قبل از نوار عصب و سندرم کووید طولانیجمجمه انسان های اولیهبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا جهش های ژنتیکی، ویروشبیه سازی سیستم های کوانقیچی ژنتیکیتکامل تکنولوژینوآوری ای شگفت انگیز دانحس و ادراک قسمت هشتاد و شاهمیت کنترل خشمچسبیدن به خود، مانع بزرگ دیروز و امروزمهندسی ژنتیک در حال تلاش اثرات مضر ماری جواناهوش عاطفی بیشتر در زناندرک نیازمند شناخت خویش ااز سایه بگذرژن یا نقشه توسعه مغز و نقراه پیروزی در زندگی چیستبیشتر کمردردها نیازی به تفاوتهای جنسیتی راهی براپول و شادیمغز ناتوان از توجیه پیداسیلی محکم محیط زیست بر انجهان معناآب زندگی است قسمت اولصبور باشقدرت انسان در نگاه به ابعتئوری تکامل امروز در درمنوار عصب و عضله در مطب دکحس و ادراک قسمت سی و ششمهفت چیز که عملکرد مغز تو دانشمندان روش هاي جدیدی میوتونیک دیستروفیاختلال در شناسایی حروف و استفاده از سلول های بنیاهیچ کاری نکردن به معنی چیدرختان چگونه بر تشکیل ابکلام، در تحولی شگفت آور برشد مغز علت تمایل انسان بباد و موجپیوند سر آیا ممکن استتلاشی برای درمان قطع نخامغز ابزار بقای برتر مادیسیستم تخلیه ی مغز بینشی نجهان در حال ایجاد و ارتقاآرزوها را کم کنضررهای شکر بر سلامت مغزلاموژین داروی ضد اوتیسم؟تاثیر ژنها بر اختلالات خاین بیمار را باید چه کار نیوالینخلاصه ای از مطالب همایش مهمیشه راهی هستداروی جدید s3 در درمان ام ما انسانها چه اندازه نزدارتباط میکروب روده و پارهر حرکت خمیده می شود و هر اصول توسعه ی یک ذهن کاملذهن چند جانبه نیازمند نگکندر علیه سرطانزمان، اندک استبحثي درباره هوش و تفاوتهپپوگستساهچاله ها تبخیر نمیشودتنفس بدون اکسیژنمغزهای کوچک بی احساسجوانان وطنآشتی بهتر استچگونه واکسن کرونا را توزعقل مجادله گرملاحظه های اخلاقی دربارهتاثیر گیاه خواری بر رشد وایرادهای موجود در خلقت بخواص هلو برگ هلوهنر فراموشیداروی ضد چاقیماده ی تاریکارزش حقیقی زبان قسمت اولوقتی پر از گل شدی خودت را ذرات کوانتومی زیر اتمی قبقای حقیقی در دور ماندن اکیهان خود را طراحی میکندمبتکران خودشکوفازونیسومایدبخش بزرگی حس و ادراک ما اپرکاری تیروئیدسخن نیکو مانند درخت نیکوALS نگاهی کامل بر بیماری وتو با باورهایت کنترل میشنقش نظریه تکامل در شناساجراحی هوشیار مغزاقلیت خلاقنگاه از دور و نگاه از نزدعلت خواب آلودگی بعد از خوخورشید مصنوعیمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابتدا سخت ترین استهوش مصنوعی از عروسک های بدر هم تنیدگی کوانتومیاز کسی که یک کتاب خوانده ویروس های باستانی، مغز مرنگین کمانبه جای تولید، بیشتر گوش ککارهای کوچک، بی ارزش نیسمدل هولوگرافیک تعمیم یافزبان چهار حرفی حیات زمینتسلیم ارتباط با من برتربرای اولین بار دانشمندانآن چیزی که ما جریان زمان سردرد میگرنفیزیک مولکولها و ذرات در تولترودیننقش درختان در تکاملحقیقت غیر فیزیکیامید نجاتنابینایی در نتیجه ی گوشی عبارت های مبهم مانند انرخدای رنگین کمانمنبع نور واقعی و ثابت، حقتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان نگهدارنده ی اعتیاداز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمرروبات کیانبی نظمی مقدمه شناختکشف مکانیسم عصبی خوانش پمرگ انتقال است یا نابود شزدودن نقص از هوش مصنوعیتصویر زیبا از سلولبرخی اطلاعات روانشناسی مآینده ی علم و فیزیک در60 ثشناخت و معرفت، و نقش آن دفراموشی همیشه هم بد نیستتوهمات و شناخت حقیقتنقشه با واقعیت متفاوت اسحافظه ی ما انسان ها چرا مانواع سکته های مغزینخاع ما تا پایین ستون فقرغار افلاطونانیس بی کساننخاع درازتر یا کوتاهتر کغرور و علمدلایلی که نشان میدهد ما بمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتاریکی خواهد ترسیدابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک تا کمدرمان با سلول های بنیادیاز تکینگی تا مغز از مغز توابستگی یعنی قلادهروش هایی ساده برای کاهش ابیماری گیلن باره و بیمارگویید نوزده و ایمنی ساکتمستند جهان متصلسلول های بدن تو پیر نیستنتغییر الگوی رشد مغزی با زبررسی علل کمر درد در میانآیا گذشته، امروز وآینده شگفت نیست من عاشق تو باشمفضا و ذهن بازتیروفیبان موثر در سکته ی چندجهانیحس و ادراک قسمت 82انسولینچرا به هم اعتماد نمیکنیمدولت یا گروهکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتداخل مرزها و صفات با بینابزارهای بقا ازنخستین همهوش مصنوعی، اتفاقات و تحدرمان سرگیجه بدون دارواز تکامل تا مغز از مغز تا یک آلل ژنتیکی که از نئاندریسدیپلام تنها داروی تایبیماری، رساله ای برای سلگذر زمان کاملا وابسته به معادله ها فقط بخش خسته کنسندرم گیلن باره به دنبال جنین مصنوعیبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجشبکه های مصنوعی مغز به درقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتکامل جریان همیشگی خلقتنوار مغز مشاهده ی غیر مستحس و ادراک قسمت پنجماهرام مصر از شگفتی های جهنسبت ها در کیهاندیسک گردنمهندسی بدناجزای پر سلولی بدن انسان هوش عاطفی در زنان بیشتر ادرک و احساساز علم جز اندکی به شما داژن درمانی در درمان چاقیراه انسان شدن، راه رفتن وبیشتر علم، در نادانسته هتقلید مرحله ای نسبتا پیشپول و عقیدهمغز و قلب در جنین موش مصنسینوریپا داروی ترکیبی ضدجهان معکوسآب زندگی است قسمت دومصبور باشقدرت ذهنتئوری تکامل در پیشگیری و نوبت کودکانحس و ادراک قسمت سیزدهمهفت سین یادگاری از میراث دانشمندان روشی برای تبدیمیگرن و پروتئین مرتبط با اختلالات مخچهاستفاده از سلول های بنیاهیچ کس مانند تو نگاه نمیکدرختان اشعار زمینکلرال هیدرات برای خوابانرشد در سختی استباد غرور و سر پر از نخوت وپیوند سر برای چه بیمارانتلاشی تازه برای گشودن معمغز ابزار برتر بقاسیستم تعادلی بدنجهان ریز و درشتآزمون تجربی، راهی برای رضعیف و قویلایو دوم دکتر سید سلمان فتاثیر کلام در آیات کلام باینکه به خاطرخودت زندگی نیکولا تسلاخلاصه ای از درمان های جدیهمیشه عسل با موم بخوریمداروی جدید لنفوم و لوکمیما انسانها چه اندازه نزدارتباط ماده و انرژیهرچیز با یک تاب تبدیل به اصول سلامت کمرذهن هوشیار در پس ماده ی مکو کیو تن coQ10زمزمه ات مانده در گوشمبحثی جالب درباره محدودیتپایان، یک آغاز استسایه ی هوشیاریتنها مانع در زندگی موارد مغز، فقط گیرندهجواب دانشمند سوال کننده آغاز فرایند دانستنچگونه آن شکری که می خوریمعقل در جهان جدید، عجیب اسملاحظات بیهوشی قبل از جرتاثیر گیاه خواری بر رشد وایستادن در برابر آزادی بخواص هندوانههنر حفظ گرهداروی ضد تشنج با قابليت تارزش حقیقی زبان قسمت دوموقتی تو از یاد گرفتن باز رفلکس وتری با توضیح دکتر بلندی در ذهن ما درک بلندیکیهانِ هوشیارِ در حال یامتواضع باشزونا به وسیله ویروس ابله بخش بزرگتر کیهان ناشناختپراسینزوماب در پارکینسوسخن و سکوتNVG 291تو باید نیکان را به دست بنقش هورمون های تیروئید دجراحی گردن همیشه برای دیاقیانوس نادانینگاه از درون قفس یا بیرونعماد الدین نسیمی قربانی خوش قلبی و مهربانیمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابتدایی که در ذهن دانشمنهوش مصنوعی از عروسک های بدر هم تنیدگی کوانتومی و پاز آغاز خلقت تا نگاه انساویرایش DNA جنین انسان، بررهبر حقیقیبه خوبی های دیگران فکرکنکارهایی بیش از طراحی و گپمدل های ریز مغز مینی برینزبان نیاز تکاملی استتسلیم شدن از نورون شروع مبرای بقا به جایی فراتر ازآنچه می دانم، آنچه را میخسردرد میگرن در کودکانفیزیک هوشیاریتومورها و التهاب مغزی عانقش ذهن و شناخت در حوادث حقیقت غیر قابل شناختامید یا ناامیدی؟ناتوانی از درمان برخی ویعجول نباشخدایی که ساخته ی ذهن بشر منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان نابینایان آیا ممکناز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که روح و آب حیاتبی هیچ می ایی و بی هیچ میرکشف مکانیسمی پیچیده در بمرگ تصادفیسفر فقط مادی نیستتصویر زیبای اصفهانبرخی بیماری ها که در آن بآینده با ترس جمع نمیشودشناخت حقیقت یا آرزوهای گفراموشی و مسیر روحانیتوکل بر خدانقص های سیستمی ایمنیحافظه ی هوش مصنوعیحافظه انسان و حافظه ی هوشانگشت ماشه اینخستین تمدن بشریغربال در زندگیدنیا فریب و سرگرمیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاریخ همه چیز را ثبت کردهابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک تا کمدرمان تومورهای مغزی با ااز تکینگی تا مغز از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغروش استفاده از بالش طبیبیماری آلزایمر، استیل کوگوش دادن بهتر از حرف زدنمشکل از کجاستسلول بنیادی و ای ال استغییر خود یا تغییر دیگرابرطرف کردن خشونت را از خاآیا پیدایش مغز از روی تصاشگفت انگیز بودن کیهانفضای قلب منبع نبوغ استتکلم در گیاهاننه ناامیدی بلکه ارتقاحس و ادراک قسمت 87انسولین هوشمندچرا بیماری های تخریبی مغدونپزیل در بیماران قلبی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمترقی واقعی یا شعار ترقیابزارهای بقای موجود زندههوش احساسیدرمان سرطان با امواج صوتاز تکامل تا مغز، از مغز تیک جهش ممکن است ذهن انسانریشه های مشترک همه ی موجوبیمارستان هوش مصنوعیگذشته را دفن کنمعجزه های هر روزهسندرم پیریفورمیسجنگ هفتاد و دو ملت همه را تفکر قبل از کارآیا خداباوری محصول تکاملشبکیه های مصنوعیقانون مندی نقشه ژنتیکی متکامل داروینی هنوز در حانوار مغز با توضیح دکتر فاحس و ادراک قسمت پنجاهاولویت بندی ها کجاستنسبت طلایی، نشانه ای به سدیستونی قابل درمانمهربانی، شرط موفقیتاجزایی ناشناخته در شکل گهوش عاطفی در زنان بیشتر ادرک کنیم ما همه یکی هستیمازدواج های بین گونه ای، رژن ضد آلزایمرراه بی شکستبا همه مهربان باشتقلید از روی طبیعتپوست ساعتی مستقل از مغز دمغز و هوش، برترین ابزار بسیناپس، شگفتی خلقتجهان هوشمندآب زندگی است قسمت سومصبر لازمه ی پیروزی استقدرت شناختی انسان، محدودتئوری جدید، ویران کردن گای همه ی وجود مننور از عمق تاریکیحس و ادراک قسمت ششمهم نوع خواری در میان پیشیدانش، قفل ذهن را باز میکنمیگرن و خواباختلالات حرکتی در انساناستیفن هاوکینگ در مورد ههیچ کس حقیقت را درون مغز درد و درسکم کردن کالری روشی سودمنرشد، رسیدن به یک هدف نیستبار مغز بر دو استخوانپیوند سر، یکی از راه حلهاتلاشی جدید در درمان ام اسمغز از بسیاری حقایق می گرسیستم دفاعی بدن علیه مغز جهان شگفت انگیزآزمون ذهنی گربه ی شرودینطلوع و حقیقتلازم است هیچ کاری نکنیدتاثیر کپسول نوروهرب بر ناینکه خانواده ات سالم بانیاز به آموزش مجازی دیجیخم شدن فضا-زمانهمیشه، آنطور نیست که هستداروی جدید میاستنی گراویما اکنون میدانیم فضا خالارتباط متقابل با همه ی حیهرگز از زندگی یا امکاناتاضطراب و ترسذهن و زندگیکوچ از محیط نامناسبزنان باهوش تربحثی در مورد نقش ویتامين پاکسازی مغزسایه را اصالت دادن، جز فرتنها در برابر جهانمغز، همه ی واقعیت را نمیبجواب سنگ اندازیآغاز فصل سرما و دوباره تکچگونه انتظارات بر ادراک عقل سالمممانتین یا آلزیکسا یا ابتاثیر گیاه خواری بر رشد واکنون را با همه ی نقص هایخواص انارهنر دانستنداروی ضد تشنج با قابليت تارزش حقیقی زبان قسمت سوموقتی خودت را در آینه دیدیرفتار مانند بردهبلوغ چیستکیست هیداتید مغزمجموعه های پر سلولی بدن مزیان غذاهای پرچربترازودونبخش دیگری در وجود انسان هپرتوهای صادر شده از سیاهسخن پاک و ثابتفقر داده ها در هوش مصنوعیتو برای خزیدن خلق نشده اینقش هورمون زنانه استروژنجز تو که را دارمالکترومغناطیس شنوایی و هنگاه از درون مجموعه با نگعنصر اصلی تعیین واقعیتخوش خیالی و خوش بینیمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابتذال با شعار دینهوش مصنوعی از عروسک های بدر هم تنیدگی کوانتومی و داز انفجار بزرگ تا انفجار ویشن پروروی و منیزیم در تقویت استبه خودت مغرور نشوکاربرد روباتهای ريزنانومدیون خود ناموجودزبان و کلمه حتی برای کسانتست نوار عصب و عضلهبرای تمدن سازی، باید در بآنچه ناشناخته است باید شسردرد میگرنی در کودکانفیزیک و هوشیاریتومورهای نخاعینقش روی و منیزیم در سلامتحقیقت، آن چیزی نیست که جلامید جدید بر آسیب نخاعیناتوانی در شناسایی چهره عدم توقف تکامل در یک انداخدایا جز تو که را دارممنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رو ح و روان بر جسمابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان های اسرار آمیز در آاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجرروح در جهانی دیگر استبی ذهن و بی روحکشف ژن جدید، می تواند گستمرگ عاطفه و محبتسفر نامه سفر به بم و جنوب تصویربرداری فضاپیمای آمبرخی بیماری های خاص که بدآیا فراموشی حتمی استشناخت درون، شناخت بیرون؛فراموشی آرمانتوپیراماتنقص در تشخیص هیجانات عامنقطه ی رسیدن به قلهحباب های کیهانی تو در توانگشت نگاری مغز نشان میدنخستین تصویر از سیاهچالهمقالاتدنیا مکانی بسیار اسرارآممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاریخ، اصیل نیست و ساخته ابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک تا کمدرمان تشنجاز تکینگی تا مغز از مغز توبینار اساتید نورولوژی دروش جدید تولید برقبیماری الزایمرگوشه بیماری اتوزومال رسسمشکلات نخاعیسلول بنیادی در درمان ایدتغییر دیگران یا تغییر خوبزرگ فکر کنآیا آگاهی پس از مرگ از بیشگفت زده و حیران باشفضای خالی ای وجود نداردتکنولوژی های جدید و حالتنه به اعدامحس و ادراک قسمت چهلانسان قدیم در شبه جزیره عچرا حیوانات سخن نمی گویندوچرخه در کاهش دردهای کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتروس جریان انرژیابزارهای بقای از نخستین هوش احساسیدرمان ضایعات نخاعیاز تکامل تا مغز، از مغز تیک رژیم غذایی جدید، می توریشه های مشترک حیاتبیندیشگر جان به جز تو خواهد از خمعجزه ی چشمسندرم پیریفورمیسجنگ و تصور از جنگتفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا دلفین ها می تواند از شباهت مغز و کیهانقانون گذاری و تکاملتکامل داروینی هنوز در حانوار مغز ترجمه رخدادهای حس و ادراک قسمت پنجاه و یاولین قدم شناخت نقص های خنشانه های گذشته در کیهان دژا وو یا اشنا پنداریموفقیت هوش مصنوعی در امتاحیای بینایی نسبی یک بیمهوش عاطفی رمز آزادگیدرک احساسات و تفکرات دیگژنها نقشه ایجاد ابزار هوراه طولانی را به سلامت گذبا هوش مصنوعی خودکار روبتقلید از طبیعتپوشاندن خود از نورمغز و اخلاقسیگار عامل افزایش مرگ ومجهان هوشیارآب، زندگی است(قسمت پنجم)صبر و واقعیتقدرت عشقتا 20 سال آینده مغز شما به ای آنکه نامش درمان و یادشنور درونحس و ادراک قسمت شصت و هشتهمه چیز موج استدانش، یک انسان را ناسازگمیگرن و روزه داریاختلالات صحبت کردن در اناستیفن هاوکینگ در تفسیر هیچ اندر هیچدرد باسن و پا به دلیل کاهکمی زاویه ی دیدت را عوض کز گهواره تا گوربار بزرگ ایستادن بر دو پاپیوندهای پیچیده با تغییرتمایل زیاد به خوردن بستنمغز به تنهایی برای فرهنگ سکوت و نیستیجهان شگفت انگیز و بی زمانآزمون ذهنی گربه شرودینگرطلای سیاهلبخند بزن شاید صبح فردا زتاثیر کپسول نوروهرب بر تاین، فقط راه توستچیز جدید را بپذیرخونریزی مغز در سندرم کووهمکاری یا رقابتداروی جدید کنترل قند خونما از اینجا نخواهیم رفتارتباط چاقی و کاهش قدرت بهز ذره، یک دنیاستاطلاع رسانی اینترنتیذهن و شیمی بدنکوچک شدن مغز از نئاندرتازنجیرها را ما باید پاره کبحثی در مورد نقش کلسیم و پارادوکس ها در علمساخت سلول عصبی حتی پس از تنهاییمغزتان را در جوانی سیم کشجوسازی مدرنآغاز مبهم آفرینشچگونه به سطح بالایی از هوعقلانیت بدون تغییرمن و وجود توهمیتاثیر گیاه خواری بر رشد واکوییفلکسهنر رها شدن از وابستگیداروی ضد تشنج توپیراماتارزش خود را چگونه میشناسوقتی خورشید هست شمع به کارفتار وابسته به شکلبلعیدن ستاره توسط سیاهچاکیست کلوئید بطن سوممجرم، گاهی قربانی استزیباترین چیز در پیر شدنترازودونبخشیدن دیگران یعنی آرامشپرتوزایی از جسم سیاهسخت ترین حصارفلج نخاعی با الکترودهای تو تغییر و تحولینقش ویتامین K در ترمیم اسجستجوی متن و تصویر به صورالکتروتاکسی(گرایش و حرکنگاه حقیقی نگاه به درون اعوامل موثر در پیدایش زباخوشبختی چیستمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابداع دی ان ای بزرگترین دهوش مصنوعی از عروسک های بدر هر سوراخی سر نکناز بار خود بکاه تا پرواز واقعیت فیزیکی، تابعی از رویکردهای جدید ضایعات نخبه خودت نگاه کنکاربرد روباتهای ريز، در مدیریت اینترنت بر جنگزبان و بیان نتیجه ساختماتست کم هزینه ی بزاق برای برای خودآگاه بودن تو بایآنچه واقعیت تصور میکنیم سردرد و علتهای آنفیزیک آگاهیتومورهای ستون فقراتنقش روزه داری در سالم و جحقایق ممکن و غیر ممکنامید درمان کرونا با هماننادیدنی ها واقعی هستندعدم تعادل دوپامین، فقط بخرما منبع بسیار خوب آنتی منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روده بر مغزابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان های بیماری آلزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتروح رهاییبی سوادی در قرن 21کشف ارتباط جدیدی از ارتبمرگی وجود نداردسفر به مریخ در 39 روزتصور ما ازمشکلات و واقعیبرخی توجهات در ببمار پارآیا ممکن است موش کور بی مشناسایی تاریخچه ی تکاملیفرایند پیچیده ی خونرسانیتوانایی مغز و دیگر اجزای فرایند تکامل و دشواری هاتوانایی یک فرد، برای تغینقطه ای بود و دگر هیچ نبوحباب هایی تو در توانتقال ماده و انرژینخستین روبات های زنده ی جتاثیر ویتامین دی بر بیمادنیای شگفت انگیز کوانتوممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتازه های اسکیزوفرنی(جنوابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک تا کمدرمان جدید ALSاز تکینگی تا مغز از مغز توجود قبل از ناظر هوشمندروش صحبت کردن در حال تکامبیماری ای شبیه آلزایمر و گوشت خواری یا گیاه خواریمشکلات بین دو همسر و برخیسلول بنیادین از مخاط بینتغییر دادن ژنها آیا روزی بزرگ شدن مغز محدود به دورآیا امکان بازسازی اندامهشگفتی های نقشه ی ژنتیکیقفس دور خود را بشکنتکنولوژی و پیشرفتنه به اعدامحس و ادراک قسمت چهل و هفتانسان میوه ی تکاملچرا حجم مغز گونه انسان دردوچرخه سواری ورزشی سبک و منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتری فلوپرازینابزارهای دفاعی و بقای موهوش بشری تهدید برای بشریدرمانهای بیماری پارکینساز تکامل تا مغز، از مغز تیکی از علل محدودیت مغز امریشه های اخلاقبیهوش کردن در جراحی و بیمگرفتار محدودیت ها و ابعامعجزه ی علمسندرم پای بی قرارجنگ داده هاتفکر خلا ق در برابر توهم آیا دلفین ها میتوانند باشباهت مغز با کیهان مادیقانون جنگلتکامل داروینی هنوز در حانوار مغز در فراموشی هاحس و ادراک قسمت پنجاه و داولین مورد PML به دنبال تکنشانه های پروردگار در جهدژاوو یا آشناپنداریموفقیت در تفکر استاحیای بینایی نسبی یک بیمهوشمندی کیهاندرک تصویر و زبان های مخلتژنها ، مغز و ارادهرابطه تشنج و اوتیسمبا هر چیزی که نفس می کشد متقویت مغز با ورزشپیموزایدمغز و اخلاقسیاهچاله هاجهان های بسیار دیگرآتاکسیصبر بسیار بایدقسم به فقرتا بحر یفعل ما یشاای جان جان بی تن مرونوروفیبروماتوزحس و ادراک قسمت شصت و دوهمه چیز و هیچ چیزدائما بخوانمیگرن سردردی ژنتیکی که باختلالات عضلانی ژنتیکاستخوان های کشف شده، ممکهیچگاه از فشار و شکست نتردرد زانو همیشه نیاز به جرکمالگرایی دشمن پیشرفتزمین در برابر عظمت کیهانبار سنین ابزار هوشمندی اپیوندی که فراتر از امکانتمایز یا کشف یگانگیمغز بیش از آنچه تصور میشوسکوت، پر از صداجهانی که نه با یک رخداد و آزادی در چیستطوفان فقر و گرسنگی و بی سلحظات خوش با کودکانتاثیر کپسول نوروهرب بر ساینترنت بدون فیلتر ماهواچیزی منتظر شناخته شدنخونریزی مغزی کشندههمانند سازی در انسانداروی جدید آلزایمرما اشیا را آنطور که هستندارتباط هوش ساختار مغز و ژهزینه ای که برای اندیشیداطلاعات حسی ما از جهان، چذهن پر در برابر آگاهیکوچکی قلبزندگی فعال و مثبت روند آلبحثی در مورد حقیقت فضا و پاسخ گیاهان در زمان خوردساخت شبکه عصبی مصنوعی با تنهایی رمز نوآوری استمغزتان را در جوانی سیمکشجامعه ی آسمانیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَچگونه باغبانی باعث کاهش عقیده ی بی عملمن کسی در ناکسی دریافتم تاثیر گیاهخواری بر رشد و اکسی توسین و تکامل پیش اهنر، پر کردن است نه فحش دداروی ضد جنون در درمان تیاز فرد ایستا و متعصب بگذروقتی ریشه ها عمیقند از چیرفتار اجتماعی انسان، حاصبنی عباس، ننگی بر تاریخکپسول ژری لاکتمحل درک احساسات روحانیزیباترین چیز در افزایش ستراشه مغز بدون واسطه ی دبخشش، عقلانی یا غیر عاقلپرسشسخت ترین کار، شناخت خود افلج بل، فلجی ترسناک که آنتو جهانی هستی که خودش را نقش ژنتیک در درمان اختلاجستجوی هوشیاری در مغز ماالکترودهای کاشتنینگاه دوبارهعوامل ایجاد لغت انسانی و خوشبختی دور از رنج های ممنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار هوش در حال ارتقا ازهوش مصنوعی از عروسک بازی در والنتاین کتاب بدید هماز بحث های کنونی در ویروسواقعیت چند سویهرویا و واقعیتبه دنبال رستگاری باشکاش شرف اجباری بود یا حتیمدیریت اضطراب، از مهمتریزبان و بیان، در سایه پیشرتست آر ان اس دز میاستنی گبرای رشد، باید از مسیر خطآنچه حس می کنیم، نتیجه ی سردرد به دلیل مصرف زیاد مفیزیکدانان ماشینی برای تتوهم فضای خالینقش رژیم غذایی بر رشد و احل مشکلامیدهای جدید برای بازیابنادیدنی ها بیشتر از دیدنعدم درکخسته نباشی بابامنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روزه داری بر سلامت ابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان های بیماری اس ام ایاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده توروزه داری متناوب، مغز را بی شرمیکشف جمجمه ای درکوه ایرهومراقب خودتون و خانواده هسفر به درون سفری زیباتصور از زمان و مکانبرخی توصیه ها برای واکسیآیا ما کالا هستیمشناسایی زبان حیوانات با آیا ما تنها موجودات زنده شناسایی سلول های ایمنی افرایند حذف برخی اجزای مغتوازن مهمتر از فعالیت زینقطه بی بازگشتحد و مرزها توهم ذهن ماستانتروپی و هوشیارینرمش های مفید برای درد زاصفحه اصلیدنیایی پر از سیاهچاله منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتازه های بیماری پارکینسوابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی به کمک هوش طبیدرمان جدید مولتیپل میلوماز تکینگی تا مغز از مغز توراپامیل در بارداریروشهای نو در درمان دیسک ببیماری ای شبیه ام اس مولتگیلگمش باستانی کیستمشکلات روانپزشکی پس از سسلول عصبی شاهکار انطباق تغییر زودتر اتصالات مغزیبزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا انسان با مغز بزرگش اخشگفتی های زنبور عسلقفس ذهنتکنولوژی به طرز وحشتناکینه بدبخت بلکه نادانحس و ادراک قسمت چهل و هشتانسان ها می توانند میدان چرا خشونت و تعصبدوپامین قابل حل در آبمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتری فلوپرازینابعاد و نیازهای تکاملیهوش در طبیعتدرماندگی به دلیل عادت کراز تکامل تا مغز، از مغز تیافته های نوین علوم پرده رژیم های غذایی و نقش مهم بیهوشی در بیماران دچار اگریه ی ابر، رمز طراوت باغمعجزه ی علم در کنترل کرونسندرم پس از ضربه به سرجنبه های موجی واقعیتتفاوت قند طبیعی با قند و آیا دست مصنوعی به زودی قاشباهت های ریشه ای چند بیمقانون جنگلتکامل داروینی هنوز در حانوار مغز در تشخیص بیماری حس و ادراک قسمت پنجاه و ساولین مورد پیوند سر در اننشانه های بیداری روحیدگرگونی های نژادی و تغییمولکول ضد پیریاحتیاط در ورزش زانو در خااسکلت خارجی در درمان اختهوشمندسازی زندان هادرک حقیقت نردبان و مسیری ژنهای مشترک بین انسان و ورادیوی مغز و تنظیم فرکانبا آتش، بازی نکن و بعد از تقویت استخوان در گرو تغذپیموزایدمغز و سیر تکامل ان دلیلی سیاهچاله های فضایی منابعجهان هایی در جهان دیگرآتاکسی فریدریشصد قدح، نفتاده بشکستقضاوت ممنوعتاول کف پا و حقیقتایمونوگلوبولین وریدی IVIgنورون هاي مصنوعی می توانحس و ادراک قسمت شصت و ششهمه چیز کهنه میشوددارچینمیگرن شدید قابل درمان اساختراع جدید اینترنت کواناستروژن مانند سپر زنان دهیپرپاراتیروئیدیسمدردهای سال گذشته فراموش کمردردزمین زیر خلیج فارس تمدنی باربر دیگران نباشپیوستگی همه ی اجزای جهانتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمغز باستانی، هنوز نقش هاسکوت، در برابر گزافه گویجهانی که از یک منبع، تغذیآزادی عقیده، آرمانی که تطوفان بیداریلرزش ناشی از اسیب به عصبتاثیر کپسول نوروهرب بر ساینترنت، حقیقت جامعه ی فچیزی خارج از مغزهای ما نیخونریزی مغزی کشنده ولی قهمجوشی هسته ای، انرژِی بداروی جدید آلزایمر تاییدما به جهان های متفاوت خودارتباط پیوسته ی جهانهزینه سنگین انسان در ازااطلاعاتی عمومی در مورد مذهن تو همیشه به چیزی اعتقکوچکترین چیز یک معجزه اسزندگی هوشمند در خارج از زبحثی در مورد عملکرد لوب فپختگی پس از چهل سالگي به ساخت شبکه عصبی با الفبای تنبیه چقدر موثر استمغط یک گیرنده استجاودانگی مصنوعیافت فشار خون ناگهانی در وچگونه تکامل مغزهای کنونیعلم و ادراک فقط مشاهده ی خواص اردهمن پر از تلخیمتاثیر انتخاب از طرف محیط اکسکاربازپین در درمان تشهوموارکتوس ها ممکن است ددارویی خلط آوراز مخالفت بشنووقتی شروع به بیدار شدن میرقیبی قدرتمند در برابر مبه قفس های سیاهت ننازکامپیوتر سایبورگمحل درک احساسات روحانی دزیر فشار کووید چه باید کرتراشه ها روی مغزبدون پیر فلکپرسش و چستجو همیشه باقی اسختی ها رفتنی استفلج خوابتو جدای از کیهان نیستینقش گرمایش آب و هوا در همحفره در مغزالگو نداشتیمنگاهی بر قدرت بینایی دراعواملی که برای ظهور لغت اخیالپردازی نکنمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی در یک فراکتال هر نقطه مرکاز تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چیسترویا و کابوسبه زودی شبکه مغزی به جای کتاب گران و پرهزینه شد ولمداخله ی زیانبار انسانزبان و تکلم برخی بیماریهتشنچ پانایوتوپولوس تشنج برای زندگی سالم، یافتن تآنها نمیخواهند دیگران راسردرد تنشنفال نیکوتوهم فضای خالی یا توهم فضنقش رژیم غذایی در رشد و احلقه های اسرارآمیزامیدوار باش حتی اگر همه چنادانی در قرن بیست و یکم،عدالت برای من یا برای همهخطا در محاسبات چیزی کاملمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روزها، ماه ها یا ساابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان های جدید ALSاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمرروزه داری و التهاب زیانببی عدالتی در توزیع واکسن کشف جدید تلسکوپ جیمز وبمراحل ارتقای پله پله کیهسفر تجهیزات ناسا به مریخ تصاویر زیبای رعد و برقبرخی درمان های Spinal Muscular Atتصادف یا قوانین ناشناختهبرخی روش های تربیتی کودکآیا مصرف مولتی ویتامین هشهر زیرزمینی در ژاپن برافراتر از دیوارهای باورتوت زیاد بخوریدنقطه، وجود است یا فاصلهحریص نباشانتظار گذر تندباد؟نرمش های مفید در سرگیجهسوالات پزشکیدنیا، هیچ استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتازه های درمان ام اسابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی به شناسایی کادرمان جدید میگرن با انتی از تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قروشهای شناسایی قدرت شنوابیماری اسپینال ماسکولار گیاه بی عقل به سوی نور میمشکلات روانپزشکی در عقب سلول عصبی، در محل خاص خودتغییر عمودی سر انسان از پبزرگترین خطایی که مردم مآیا انسان در آستانه ی انقشانس یا نتیجه ی تلاشقفس را بشکنتکنولوژی جدید که سلول هانه جنگ و نه خونریزیحس و ادراک قسمت چهل و دومانسان یک کتابخانه استچرا در مغز انسان، فرورفتدورترین نقطه ی قابل مشاهمنبع هوشیاری در کجاست؟ قترک امروزابعاد اضافه ی کیهانهوش عاطفی قسمت 11درها بسته نیستاز تکامل تا مغز، از مغز تیاد گرفتن مداومرژیم های غذایی و نقش مهم بیو الکترونیک؛ ترکیب موجگربه شرودینگر و تاثیر مشمعجزه در هر لحظه زندگیسندرم جدایی مغزجنسیت و تفاوت های بیناییآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشباهت کیهان و مغزقانونمندی و محدودیت عالمتکامل زباننوار مغزی روشی مهم در تشخحس و ادراک قسمت پنجاه و شاولین هیبرید بین انسان و نظام مثبت زندگیدانش قدرت استمولتیپل اسکلروز در زنان احتیاط در تعویض داروهااسکار، لگوی هوشمندهوشیاری و وجوددرک دیگرانژنهای هوش ، کدامندراز تغییربا تعمق در اسرار ابدیت و تقویت حافظه یا هوش مصنوعپیچیدگی های مغزمگسمغز کوانتومیسیاهچاله ها، دارای پرتو جهان یکپارچهآتاکسی مخچه ای خودایمنصداقتقطار پیشرفتتابوهای ذهنیایمپلانت مغزینورون های ردیاب حافظهحس و ادراک سی و هفتمهمه چیز در زمان مناسبداروهای مصرفی در ام اسمیاستنی گراویس بدون آنتیادامه بحث تکامل چشماسرار آفرینش در موجهاوکينگ پیش از مرگش رسالدردی که سالهاست درمان نشکمردرد ناشی از تنگی کانازمان چیستبارداری بدون رحمپیام های ناشناخته بر مغز تمدن پیشرفته ی پیشینیانمغز برای فراموشی بیشتر کسکته مغزیجهانی پر از سیاهچاله یا پآزار حقیقیطوفان زیباییلرزش دست ها و گردن و سر ETتاثیر کتامین در درمان پاایندرالچیزی شبیه نور تو نیستخواندن ، یکی از شستشو دهنهمدلی و هوش عاطفیداروی جدید ای ال اسما با کمک مغز خود مختاريمارتباط انسانی، محدود به هزاران سال چشم های بینا واطلاعاتی عمومی در مورد مکووید نوزده و خطر بیماری ماده ی خالیزندگی و داراییبحثی درباره هوش و تفاوتهپدیده خاموش روشن در پارکساختن آیندهتهدیدهای هوش مصنوعینفرت، اسیب به خود استجایی برای یاد گرفتن باقی افت هوشیاری به دنبال کاهچگونه جمعیت های بزرگ شکل علم و روحخواص باداممن بی من، بهتر یاد میگیرمتاثیر احتمالی عصاره تغلیاگر فقط مردم میفهمیدند کهورمون شیرساز یا پرولاکتدارویی ضد بیش فعالی سیستاز نخستین همانند سازها تویتنام نوعی کرونا ویروس رقابتی بی هدف یا رقابتی هبه مغز خزندگان خودت اجازکانال یوتیوب دکتر سلمان محدودیت چقدر موثر استزیرفون داروی ضد ام استراشه ی هوش مصنوعی در مغزبدون بار گذشتهپرسشگری نامحدودسختی در بلند شدن از روی صفلج خواب چیستتو دی ان ای خاص ميتوکندرينقش پیش زمینه ها و اراده حق انتخابالگو و عادت را بشکن و در انگاهی بر توانایی اجزاي بعوارض ازدواج و بچه دار شدخانه ی تاریکمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی در کمتر از چند ماه سوش جداز تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چیسترویا و خبر از آیندهبه زیر پای خود نگاه نکن بکتاب زیست شناسی باورمدارک ژنتیکی چگونه انسانزبان و شناخت حقیقت قسمت چتشنج چیستبرخی ملاحظات در تشنج های آنژیوگرافی از مغزسردرد سکه ایفاکسیبتتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)نقش زنجبیل در جلوگیری از حمله ویروس کرونا به مغزامیدوارینازوکلسینعسل طبیعی موثر در کنترل بخطا در محاسبات چیزی کاملمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روغن رزماری استنشاابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان های جدید میگرناز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیدروزه داری و بیمار ی ام اس بیمار 101 ساله، مبتلا به سکشیدن مادی روشی برای جلومرز مرگ و زندگی کجاستسفر دشوار اکتشافکشتن عقیده ممکن نیستمرز بین انسان و حیوان کجاسفرنامه سفر به بم و جنوب تضادهای علمیبرخی سلولهای عصبی در تلاآیا مغز تا بزرگسالی توسعشواهدی از نوع جدیدی از حافرار در فرار از میزبان، دتوسعه هوش مصنوعی قادر اسنمیتوان با بیرون انداختنحرکات چشم، ترجمه کننده ی انحراف و حقیقتنرمش های موثر در کمردردپیامهای کاربراندندان ها را مسواک بزنید تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاسف بار است انسان، حق خوابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی تعاملیدرمان جدید کنترل مولتیپلاز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریروشی برای بهبود هوش عاطفبیماری اضطراب عمومیگیاه خواری و گوشت خوار کدمشاهده گر جدای از شیء مشاسلولهای ایمنی القا کنندهتغییرات منطقه بویایی مغزبزرگترین درد از درون است آیا احتمال دارد رویا از آشانس یا تلاشقله برای دیدن نه برای به تکنولوژی جدید که سلول هانه روش تقویت مغزحس و ادراک قسمت چهل و سومانسان باشچرا ذرات بنیادی معمولاً ديدن با چشم بسته در خواب منبع هوشیاری در کجاست؟(قترکیب آمار و ژنتیکابعاد بالاترهوش عاطفی قسمت نهمدرهای اسرارآمیز و پوشیدهاز تکامل تا مغز، از مغز تیاد بگیر فراموش کنیرژیم ضد التهابیبیوگرافیگزیده ای از وبینار یا کنفمعرفی مورد نادر بیماری گسندرم دزدی ساب کلاوینجنسیت و تفاوت های بیناییآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشباهت زیاد بین سلول هاي عقارچ بی مغز در خدمت موجودتکامل زباننوار مغز، مفید و بی خطرحس و ادراک قسمت بیست و چهاولین تصویر در تاریخ از سنظریه ی تکامل در درمان بیدانش محدود به ابعاد چهارمواد کوانتومی جدید، ممکناحساس گذر سریعتر زماناسارت و پرخوریهوشیاری و افسردگیدرک درست از خود و هوشیاریژنهای حاکم بر انسان و انسراست دستی و چپ دستیبا خودت نجنگتقویت سیستم ایمنیپیچیدگی های مغزی در درک زمغز آیندگان چگونه است ؟سیاهچاله و تکینگی ابتدایجهان یکپارچهآتش منبع انرژیصدای بم با فرکانس پایین، قطره قطرهتاثیر فکر بر سلامتایمپلانت مغزی و کنترل دو نوروپلاستیسیتی چیستحس و ادراک- قسمت پنجاه و همه چیز در زمان کنونی استداروهای ام اسمیاستنی گراویس در جواناناداراوون تنها داروی تاییاسرار بازسازی اندام هاهاوکينگ پیش از مرگش رسالدرد، رمز موفقیتکمردرد و علل آنزمان و مکان، ابعاد کیهان بازگشایی مجدد مطب دکتر سپیدایش زبانتمدن بشری و مغز اخلاقیمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟سکته ی مغزی در جوانانجهانی در ذهنآزار دیگری، آزار خود استطولانی ترین شبلرزش عضله یا فاسیکولاسیوتاثیر گیاه خواری بر رشد وایپیداکرینخواندن، دوست روزهای سختهمراه سختی، اسانی هستداروی جدید برای میاستنی ما بخشی از این جهان مرتبطارتباط از بالا به پایین مهستي مادي ای که ما کوچکتراعتقاد اشتباه، نتیجه ی نکودک هشت ساله لازم است آدماده ای ضد التهابیزندگی بی دودبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی ژنوم انسانیساختن آینده، بهترین روش تو یک معجزه اینقاشی هایی با بوی گذشته یجایی خالی نیستافتخار انسانچگونه جمعیت های بزرگ شکل علم اپی ژنتیک دریچه ای بهخواص بادام زمینیمننژیتتاثیر بینش و انتظارات فراگر میدانی مصیبت بزرگتر هوش فوق العاده، هر فرد اسداستانها و مفاهیمی اشتبااز نخستین همانند سازها تویتامین E برای فعالیت صحرموزی از نخستین تمدن بشربه نقاش بنگرکاهش میل جنسی در ام اسمحدودیت های حافظه و حافظزیرک ترین مردمتراشه ی بیولوژِیکبدون زمان، ماده ای وجود نپس از اگو یا بعد از نفسسدسازی روش مناسب برای مقفلج دوطرفه عصب 6 چشمتو در میانه ی جهان نیستی نقش پیشرفته ی سلول های بنحقیقت قربانی نزاع بین بی الگوی بنیادین و هوشیارینگاهت را بلند کنعید نوروز مبارکخانواده پایدارمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی در آرزوهایت مداومت داشتهاز تکنیکی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوترویا بخشی حقیقی از زندگی به سیاهی عادت نکنیمکتاب طبیعت در قالب هندسهمروری بر تشنج و درمان هایزبان و شناخت حقیقت قسمت اتشنج و حرکات شبه تشنجی قابرخی مرزهای اخلاق و علوم آنان که در قله اند هرگز خسردرد عروقی میگرنفاجعه ی جهل مقدستوهم چیستنقش زبان در سلطه و قدرت احمایت از طبیعتامیدواری و مغزنبودن مدرک و شاهد، مدرک عشق به هفت مرتبه ی شناختیخطای ادراک کارمامنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان های جدید در بیماری از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژنروزه داری سلول های بنیادبیمار مرکز تنفس سلولیگل خاردار، زیباستمرز جدید جستجو و اکتشاف، سفرنامه سفر به بم و جنوب تظاهر خوابیده ی مادهبرخی سيناپسها طی تکامل و آیا همه جنایت ها نتیجه بیشواهدی از دنیسوان(شبه نئفرد موفقتوسعه برخی شغل ها با هوش نمیتوان بر سیاه سیاه نوشحرکت چرخشی و دائمی کیهاناندوه در دنیا استنرمشهای مهم برای تقویت عسایتهای دیگرده روش موفقیتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبدیل پلاستیک به کربن و سابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی در قضاوت های ادرمان جدید ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تورزش و میگرنروشی جدید در درمان قطع نخبیماری بیش فعالیگیرنده باید سازگار با پیمشاهده آینده از روی مشاهسلولهای بنیادی مصنوعی درتغییرات مغز پس از 40 سالگیبسیاری از مجرمان، خودشانآیا احتمال دارد رویا از آشاهکار قرنقله سقوطتکینگیچه زیاد است بر من که در ایحس و ادراک قسمت نهمانسان جدید از چه زمانی پاچراروياها را به یاد نمی آدی متیل فومارات(زادیوا)(منبع خواب و رویاترکیب حیوان و انساناتفاق و تصادفهوش عاطفی قسمت هفتمدرون قفس یا بیرون از آناز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری مهارت های جدید درژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبیوگرافیتفاوت مغز انسان و میمون هگزارش یک مورد جالب لخته ومعرفت و شناختسندرم سردرد به دلیل افت فجهل مقدسآیا راهی برای بهبود وضعیشباهت زیاد بین سلول هاي عقبل و بعد از حقیقتتکامل زبان انسان از پیشینوار مغز، ترجمه ی فعالیت حس و ادراک قسمت بیست و یکاولین دارو برای آتاکسی فنظریه ی تکامل در درمان بیدانش بی نهایتموجود بی مغزی که می توانداحساسات کاذباساس انسان اندیشه و باور هوشیاری کوانتومیدرک عمیق در حیواناتکفش و کتابرجزخوانی هایی که امروز ببا خدا باشتلقین اطلاعات و حافظهپیوند قلب خوک، به فرد دچامغز اندامی تشنه ی انرژی اسیاهچاله ی منفرد یا سیاهجهان کنونی و مغز بزرگتریآثار باستانی تمدن های قدصرع و درمان های آنلمس کوانتومیتاثیر مشاهده بر واقعیت بایمپلانت مغزی کمک میکند نوروز مبارکحس و ادراک- قسمت بیست و پهمه چیز، ثبت می شودداروهای تغییر دهنده ی سیمیدان مغناطيسي زمین بشر ادب برخورد با دیگراناصفهان زیباهدف یکسان و مسیرهای مختلدرس گرفتن از شکست هاکمردرد با پوشیدن کفش منازمان و گذر آن سریع استبازگشت از آثار به سوی خداپیر شدن حتمی نیستتمدن زیر آبمغز بزرگ چالش است یا منفعسکته ی چشمیجهان، تصادفی نیستآسيب میکروواسکولاریا آسطی یکصد هزار سال اخیر هرچلزوم گذر انسان از حدها و تاثیر گیاه خواری بر رشد وایا کوچک شدن مغزانسان الخواب و بیداری نوسانی مغزهمراهی میاستنی با برخی سداروی جدید برای کاهش وزنما تحت کنترل ژنها هستیم یارتباط بین هوش طبیعی و هوهستی ما پس از شروعی چگال ذهن خود را مشغول هماهنگیاعتماد به خودکودک ایرانی که هوش او از ماده، چیزی نیستزندگی در جمع مواردی را بربحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی ژنوم انسانیساختار فراکتال وجود و ذهتو یک جهان در مغز خودت هسچقدر به چشم اعتماد کنیمجاذبهافراد آغاز حرکت خودشان رچگونه حافظه را قویتر کنیعلم به ما کمک میکند تا موخواص شکلات تلخمن، ما یا چی؟تاثیر ترکیبات استاتین (ساگر نیروی مغناطیس نباشد هوش مصنوعی می تواند بر احدخالت در ساختار ژنهااز نخستین همانند سازها تویتامین E در چه مواد غذایرمز و رازهای ارتباط غیر کبه نقاش بنگرکاهش مرگ و میر ناشی از ابمحدودیت درک انسانزیست شناسی کل در جزء فراکتربیت کودکان وظیفه ای مهبر کسی اعتماد نکن مگر اینآلودگی هوا چالش قرن جدیدسرنوشتفن آوری های جدید علیه شناتوقف؛ شکستنقش آتش در رسیدن انسان بهحقیقت آنطور نیست که به نظالگوبرداری از طبیعتچالش هوشیاری و اینکه چرا عامل کلیدی در کنترل کارآخاویار گیاهیمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی در آسمان هدیه های نادیدناز تکینگی تا مغز و از مغز واقعیت و مجازرویا تخیل یا واقعیتبه سخن توجه کن نه گویندهکتاب، سفری به تاریخمرکز هوشیاری، روح یا بدن زبان و شناخت حقیقت قسمت دتشنج به صورت اختلال رفتابرخی نکات از گاید لاین پرآنتی بادی منوکلونال در دسرطان کمیت گراییفارغ التحصیلان، فقیر و دتوهم و خیالنقش زبان در سلطه و قدرت احوادث روزگار از جمله ویرامیدی به این سوی قبر نیستنباید صبر کرد آتش را بعد عشق درونی به یگانگی خلقتخطای حسمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان های جدید سرطاناز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژن ضد کروناروزهای بد باقی نمیماندبیماری لبر و نابینایی آنگل درون گلدانمرزهای حقیقی یا مرزهای تسفرنامه سفر به بم و جنوب تظاهری از ماده است که بیدبرداشت مغز ما از گذر زمانآیا هوش مصنوعی می تواند نشیر و دوغ بادامفرد یا اندیشهتوصیه های سازمان بهداشت نمای موفقیتحس متفاوتاندوه دردی را دوا نمیکندچرا ماشین باید نتایج را پدهن، بزرگترین سرمایهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی در کامپیوترهادرمان جدید ای ال اس، توفراز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش بهترین درمان بیش فعروشی جدید در درمان نابینبیماری تی تی پیگالکانزوماب، دارویی جدیمشاهدات آمیخته با اشتباهسلام تا روشناییتغییرات آب و هوایی که به بسیاری از بیماری های جدیآیا بدون ناظر هوشمند هم بشاهکار شش گوشقلب های سادهتکامل فردی یا اجتماعینه عدم مطلق بلکه عدم با قحس و ادراک قسمت چهارمانسان خطرناکترین موجودچراروياها را به یاد نمی آدین اجباریمنتظر نمان چیزی نور را بهاتوبان اطلاعات و پلِ بینهوش عاطفی قسمت یازدهدرون و بیرون، جدای از هم از تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری هوش مصنوعی، عمیقرژیم غذایی سالم و ضد التهبیان ژن های اسکیزوفرنی دتفاوت ها و تمایزها کلید بگشایش دروازه جدیدی از طرمغز فکر میکند مرگ برای دیسوی ما آید نداها را صداجهان فراکتالآیا راهی برای رفع کم آبی شجاعت و ترسقبل از آغازتکامل ساختار رگهای مغزی نوار عصب و عضلهحس و ادراک قسمت بیست و دواولین دروغنظریه ی تکامل در درمان بیدانشمندان موفق به بازگردموجودات مقهور ژنها هستنداخلاق و علوم اعصاباستفاده از مغز، وزن را کمهوشیاری سنتی یا هوشیاری درگیری قلب در بیماری ویرکفش بد، عامل مهم کمردردرحم مصنوعیبا طبیعت بازی نکنتلاش ها برای کشف منابع جدپیوند مدفوعمغز انسان ایا طبیعتا تماسیاهچاله ی تولید کنندهجهان کاملی در اطراف ما پرآدم عاقل، وقت خودش را هدرضایعه ی شبکه لومبوساکراللووفلوکساسینتاثیر نگاه ناظر هوشیار بایمپلانت نخاعی میتواند دنوروز یا روز پایانیحس و ادراک- قسمت شصت و چههمه ی سردردها بی خطر نیستداروهای ضد بیماری ام اس ومیدان های مغناطیسی قابل ادراک ما درک ارتعاشی است اصل بازخوردهدف یکسان، در مسیرهای متدست و پا زدن در سایه؟کنفرانس تشنج هتل کوثر اصزمان و صبربازگشت به ریشه های تکاملپیراستامتمدنی قدیمی در شمال خلیج مغز بزرگ چالشهای پیش روجهش های ژنتیکی مفید در ساآسیب ها ناشی از آلودگی هونکاتی در مورد تشنجطیف انسفالیت، گیلن باره لزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا این جمله درست است کسیخواب زمستانی سلول های سرهمراهی نوعی سردرد میگرنیداروی جدید برای ای ال اسمانند کودکان باشیدارتباط شگفت مغز انسان و فهشت توصیه برای کاستن از دذهن خالی از شلوغی افکاراعتماد به خودکودکان مهاجرماده، چیزی بیش از یک خلا زندگی در سیاهچالهبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی علمی پیوند مغز ساساختار شبکه های مغزی ثابتو کجای جهانینقش قهوه در سلامتیجاذبه و نقش آن در شکلگیریافراد بی دلیل دوستدار تو نگاه من، نگاه تو و یا حقیعلم بدون توقفخواص شگفت هویجمن، خود تو هستمتاثیر تغذیه بر سلامت روااگر نعمت فراموشی نبود بسهوش مصنوعی متصل با مغزدر موج، راز خلقت نهفته اساز نخستین همانند سازها تویتامین کارمز گشایی از اتصالات مغزبه نادیدنی ایمان بیاورکاهش التهاب ناشی از بیمامخچه فراتر از حفظ تعادلزیست شناسی باور حقیقت یا ترجمه فعالیت های عضله به برلیتیونآلودگی هوا و ویروس کروناسریع دویدن مهم نیستفناوری هوش مصنوعی نحوه ختولید مولکول جدید توسط هنقش انتخاب از طرف محیط، نحقیقت افرادالتهاب شریان تمپورالچالش هوشیاری و اینکه چرا عادت همیشه خوب نیستخار و گلمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی در آستانه ی موج پنجم کوویاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسرویا حقی از طرف خدابهبود حافظه پس از رخدادهکتابخانهمرکز حافظه کجاستزبان و شناخت حقیقت قسمت ستشنج عدم توازن بین نورون برخی نرمش ها برای درد زانآنتروبات؛ ترکیب سلول زندسرعت فکر کردن چگونه استفاصله ها در مکانیک کوانتتوهم وجودنقش سجده بر عملکرد مغزحکمت الهی در پس همه چیزامیدی تازه در درمان سرطانبرو و انرژی مداومعشق، شلوغ کردن نیستخطر آلودگی هوامنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان های رایج ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگر کرونا ساخته شروزهای سختبیماری میاستنی گراویسبیماری میاستنی گراویسگل زندگیمزایای شکلات تلخ برای سلسفرنامه سفر به بم و جنوب تعویض دارو در تشنجبرداشتت از جهان رو زیاد آیا هوش مصنوعی زندگی بشرشیشه ی بازالتی و سیلیکونفرد حساس از نظر عاطفی و بتوصیه های غیر دارویی در سنمایش تک نفرهحس چشایی و بویاییاندوهگین نباش اگر درب یا چرا مردم با زندگی میجنگندو ویژگی انتزاع و قدرت تجمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبدیل سلولهای محافط به سابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی در تفکر خلاق ادرمان جدید سرطاناز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش در کمر دردروشی جدید در درمان سکته مبیماری خود ایمن اعصاب محگام کوچک ولی تاثیرگذارمطالبه ی حق خودسلاح و راهزنیتغییرات تکاملی سر انسان بسیاری از بیماری های جدیآیا برای تولید مثل همیشه شاید گوشی و چشمی، آماده شقلب و عقلتکامل مادی تا ابزار هوشمنهایت معرفت و شناخت درک عحس و ادراک قسمت نوزدهمانسان در هستی یا هستی در چراغ های متفاوت و نور یکسدین، اجباری نیستمنتظر نتیجه ی کارهایت بااتوسوکسیمایدهوش عاطفی قسمت پنجمدرون آشفته ی تو و ظاهر خناز تکامل تا مغز، از مغز تیادگرفتن، آغاز حرکت است رژیم غذایی ضد التهابیبیان حقیقتتفاوت ها را به رسمیت بشناپل جویی اصفهانمغز قلبسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان قابل مشاهده بخش کوچآیاما مقهور قوانین فیزیکشرکت نورالینک ویدیویی ازقبل از انفجار بزرگتکامل شناخت انسان با کشفنوار عصب و عضلهحس و ادراک قسمت بیست و سواولین سلول مصنوعینظریه ی ریسماندانشمندان نورون مصنوعی سمورد نادر همپوشانی دو بیاخلاق پایه تکامل و فرهنگاستفاده از نظریه ی تکامل هوش، ژنتیکی است یا محیطیدرگیری مغز در بیماری کویکل اقیانوس در یک ذرهرحم مصنوعیبالای هر دستی، دستی هستتلاش های جدید در ALSپیوند مدفوع در درمان بیممغز انسان برای ایجاد تمدسیاهچاله، سیاه خالص یا پجهان پیوستهآرمانگرای تخیلی نباشضایعه ی عروقی مخچهلوب فرونتال یا پیشانی مغتاثیر نگاه و مشاهده ناظر ایمپلانت استخوانی در آسینورالژیحسن یوسف باغچه ی منهمه جا خیر بکارداروهای ضد تشنج با توضیح میدان های کوانتومی خلاادراک، فراتر از آنچه معماصل در هم تنیدگی و جهانی دست کردن در گوشکنگره بین المللی سردرد دزمان واقعیت است یا توهمبازخورد یا فیدبکپیشینیان انسان از هفت میتمرکز و مدیتیشنمغز بزرگ و فعال یا مغز کوجهش های ژنتیکی غیر تصادفآسیب روانی شبکه های اجتمچگونه مولکول های دی ان ایطبیعت موجی جهانلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا ابزار هوشمندی یا مغز خواب سالم عامل سلامتیهندسه ی پایه ایداروی جدید برای دیابتمانند آب باشارتباط شگفت انگیز مغز انو هر کس تقوای خدا پیشه کنذهن سالماعتماد بی موردکودکان میتوانند ناقل بی ماست مالیزندگی زمینی امروز بیش از بحثی درباره هوش و تفاوتهپروانه ی آسمانیسادیسم یا لذت از آزار دادتو کز محنت دیگران بی غمینقش مهاجرت در توسعه نسل اجبران از دست رفته هاافزایش قدرت ادراکات و حسنگاه مادی غیر علمی استعلم در حال توسعهخواص عجیب لوبیامنابع انرژي پاک سرچشمه حتاثیر حرکات چشم بر امواج اگر نعمت فراموشی نبود بسهوش مصنوعی و کشف زبان هایدر میان تاریکی و روشناییاز نشانه ها و آثار درک شدویتامین کا و استخوانرمز پیشرفت تواضع است نه طبه هلال بنگرکاهش حافظه هرچند فرایندیمخچه ، فراتر از حفظ تعادلزیست، مرز افق رویداد هستترجمه ی فعالیت های عضله ببرنامه و ساختار پیچیده مآلودگی هوا و پارکینسونسریعترین کامپیوتر موجودفواید روزه داری متناوبتولید مثل فقط با یک مادر نقش اتصالات بین سلولهای حقیقت انسانام آر آی جدید با قدرت شگفچالش هوشیاری و اینکه چرا عادت کن از بالا نگاه کنیخارق العاده و استثنایی بمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی در برابر حقایق جدیداز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهرویاها از مغز است یا ناخوبهداشت خوابکجای مغز مسئول پردازش تجمرکز حافظه کجاستزبان جانسوزتشویق خواندن به کودکانبرخی نرمش ها برای زانوآنزیم تولید انرژی در سلوسطح آگاهی، رخدادهای زندگفاصله ی همیشگی تصویر سازتوهم وجودنقش غذاها و موجودات درياحافظه میتواند بزرگترین دامگا سه عامل مهم سلامتچت جی پی تیعصب حقوق نورولووخطر حقیقی، خود انسان استمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاهخواری بر ابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان های علامتی در ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگری ضد کرونا از دروزهای سخت میگذردواکسن سرطانروش مقابله مغز با محدودیبیماری های میتوکندریگلوله ی ساچمه ایمسمومیت دانش آموزان بی گسفری به آغاز کیهانتعیین پیش آگهی آسیب به عصبررسي علل احتمالي تغيير آیا هوش ارثی دریافتی از پشکل های متفاوت پروتئین هفردا را نمیدانیمتوصیه هایی در مصرف ماهیچند نرمش مفید برای کمردرحس و ادراک (قسمت اول )اندام حسی، درک از بخش هایچرا مغز انسان سه هزار سالدو بیماری روانی خود بزرگ منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبر را بردارابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی در خدمت خلق وحدرمان جدید سرطاناز تکینگی تا مغز- از مغزتوزن حقیقی معرفت و شناختريتوکسيمب در درمان ام اسبیماری دویکگامی در درمان بیماریهای مطالبی در مورد تشنجسلسله مباحث هوش مصنوعیتغذیه بر ژنها تاثیر داردبشکه ای که ته نداره پر نمآیا بزرگ شدن مغز فقط در دشاید درست نباشدقلب یا مغزتکامل مداومنهایت در بی نهایتحس و ادراک قسمت هفتمانسان عامل توقف رشد مغزنزاع ها بیهوده استدیوار همه اش توهم بودمنتظر زمان ایده آل نشواتصال مغز و کامپیوترهوش عاطفی قسمت اولدروغ نگو به خصوص به خودتاز خود رها شویادآوری خواب و رویارژیم غذایی ضد دردبیداری معنوی یعنی دوستی تفاوت های بین زن و مرد فقپل خواجو اصفهانمغز ما کوچکتر از نیم نقطهسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان موازی و حجاب هاآگاهی فراتر از آگاهیشربت رب انارقبرستان ها با بوی شجاعتتکامل، نتیجه ی برنامه رینوار عصب و عضلهحس و ادراک قسمت بیستماوکرلیزوماب داروی جدید شنظریه ی ریسمان و هوشیاریدانشمندان یک فرضیه رادیکموسیقی نواختلا ل در خود عضلهاستفاده از هوش مصنوعی در هوض مصنوعی زندهدرگیری مغز در بیماران مبکلمات بلند نه صدای بلندرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربالاترین هدف از دولتتلاش های جدید در درمان فرپیوند مغز و سر و چالشهای مغز انسان برای شادمانی طسیاره ی ابلهانجهان پیوستهآرام باشضایعات در عصب زیر زبانیلوتیراستامتاثیر نگاه انسان بر رفتاایمان به رویانورالژی تریژمینالحساسیت روانی متفاوتهمیشه چیزی برای تنهایی دداروی فامپیریدین یا نورلمیدان بنیادین اطلاعاتادغام میان گونه های مختلاصل علت و تاثیردست آسمانکنگره بین المللی سردرد دزمان پلانکبازسازي مغز و نخاع چالشی پیشرفت های باور نکردنی دسال 2025 سال بین المللی علمتمرکز بر هدفمغز بزرگترین مصرف کننده جهش های بیماری زا، معمولآسیب عصب پا به دنبال اعتیچگونه میتوان با قانون جنطبیعت بر اساس هماهنگیلزوم عدم وابستگی به گوگل تاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بیماری ام اس (مولتیپخواب سالم عامل سلامتی و یهندسه ی رایج کیهانداروی جدید ضد فشار خونماه رجبارتباط شگفت انگیز مغز انوفور و فراوانیذهت را روی چیزهای مفید متاعتیاد و تلاش های درمانی کودکان گذشته به آینده فکماست مالی با هوش انسانیزندگی زودگذربحثی درباره احساسات متفاپرواز از نیویورک تا لوس آسازگاری با محیط بین اجزاتو پیچیده ترین تکنولوژی نقش میدان مغناطیسی زمین جدا کردن ناخالصی هاافزایش میل جنسی با خوردن نگاه محدود و تک جانبه، مشعلم راهی برای اندیشیدن اخود جسم و یا تصویرمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر دوپامین و سروتونیناگر با مطالعه فیزیک کوانهوش مصنوعی یا حماقت طبیعدر مانهای کمر درداز نظر علم اعصاب یا نرووسویتامین کا در سبزیجاترمز امید، بی نیازی از مردبه کدامین گناه کشته شدندکاهش دوپامین عامل بیماریمخچه ابزاري که وظیفه آن فزاویه نگاه ها یکسان نیستترجمه ای ابتدایی از اسرابرنامه ی مسلط ژنها در اختآلزایمرسرکه انگبین عسلی مفید برفواید روزه داری متناوبتولید مثل اولین ربات های نقش تیروئید در تکامل مغزحقیقت اشیاام اس و سرطانچالش هوشیاری و اینکه چرا عادت کن خوب حرف بزنیخبر مهم تلسکوپ هابلمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی در جراحی کمر عجله نکنیداز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهرویاهای پر رمز و حیرتی دربهداشت خواب، امروز در جهکرونا چه بر سر مغز می آورمرکز خنده در کجای مغز استزبان ریشه هایی شناختی استشخیص ژنتیکی آتروفی های برخی نرمش های گردنآواز خواندن در قفس، نشانسعی کن به حدی محدود نشویفتون های زیستیتوهم بی خدایینقش غذاها و موجودات درياحافظه های کاذباما شما از دید خفاش کور هچت جی پی تیعصب سیاتیکخطر را بپذیرمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژِیم غذایی بر میگابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان ژنتیکی برای نوآوریاز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانروش های صرفه جویی در ایجابیماری های مغز و اعصاب و گلوئونمسمومیت دانش آموزان، قماسقوط درون جاذبه ای خاص، چتعامل انسان و هوش مصنوعیبررسی مغز با امواج مادون آیا هوش سریعی که بدون احسشکل پنجم مادهفرزندان زمان خودتوضیحی ساده در مورد هوش مچند جهانیحس و ادراک (قسمت دوم )انرژی بی پایان در درون هرچرا مغزهای ما ارتقا یافت دو بار در هفته ماهی مصرف منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتحریک الکترومغناطیسی مغابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی در خدمت خلق وحدرمان دارویی سرطان رحم باز تکینگی تا مغز، از مغز وزوز گوشریه زغالیبیماری دیستروفی میوتونیگامی در درمان بیماریهای مطالعه ای بیان میکند اهدسلطان جنگل یا صاحب ملکوتثبت و دستکار ی حافظهبشریت از یک پدر و مادر نیآیا تکامل و تغییرات ژنتیشایسته نیست در جیب خود قرقلب دروازه ی ارتباطتکامل چشمنهادینه سازی فرهنگ اختلاحس و ادراک قسمت هفدهمانسانیت در هم تنیده و متصنزاع بین جهل و علم رو به پدیوار، از ابتدا توهم بودمنحنی که ارتباط بین معرفاثر مضر مصرف طولانی مدت رهوش عاطفی قسمت دهمدریا آرام نخواهد شد کشتی از درخواست ها جدا شویاری خدا نزدیک استراه فراری نیستبیداری و خواب کدام بهتر اتفاوت های تکاملی در مغز وپلاسمای غالبمغز مانند تلفن استسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان ما میتواند به اندازآپومورفین در پارکینسونشربت ضد خلطقدم زدن و حرکت دید را تغیتکثیر سلول در برابر توقف نوار عصب و عضلهحس و ادراک قسمت دهمايندگان چگونه خواهند دیدنظریه تکامل در درمان بیمدانشمندان ژنی از مغز انسموسیقی هنر مایع استاختلاف خانوادگی را حل کناستفاده از انرژی خلاهیچ نقطه ای مرکزی تر از ادرگیری مغزی در سندرم کووکلوزاپین داروی ضد جنونرساناها و ابر رساناها و عباهوش ترین و با کیفیت تریتلاش های جدید در درمان سرپیوند اندام از حیوانات بمغز انسان برای شادمانی طسیاره ابلهانجهان پر از چیزهای اسرار آآرامش و دانشضرورت زدودن افکارلوزالمعده(پانکراس)مصنوعتاثیر نگاه انسان بر رفتااین پیوند نه با مغز بلکه نوزاد ناشنوای متولد شده،خفاش کور و انسان بینا؟همیشه چشمی مراقب و نگهباداروی لیراگلوتیدمیدازولام در درمان تشنج ادغام دو حیطه علوم مغز و هدف از تکامل مغزاصل عدم قطعیت از کوانتوم دست بالای دستکنترل همجوشی هسته ای با هزمان به چه دلیل ایجاد میشباغچه ی منپیشرفت های جدید علوم اعصسال سیزده ماههتمرکز بر امروزمغز حریص برای خون، کلید تجهش تمدنی عجیب و شگفت انسآسانی موفقیتچگونه مغز ما، موسیقی را پطعمه ی شبکه های ارتباط اجمقاومت به عوارض فشار خون تاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بدون زبان میتوانیم تخواب عامل دسته بندی و حفطهندسه بنیادینداروی جدید ضد میگرنماهیچه ی صبرارتباط غیرکلامی بین انساوقاحت و تمسخر دیگرانذخیره ی شگفت انگیز اطلاعاعتیاد را به دور بیندازکودکان خود را مشابه خود تماشین های دارای روحزندگی سلول در بدن، جدای ابحثی درباره احساساتی غیرپروتئین های ساده ی ابتداستم با شعار قانون بدترین تو آرامش و صلحینقش محیط زندگی و مهاجرت دجدایی خطای حسی استافزایش مرگ و میر سندرم کونگاه کلی نگرعلم ساختن برج های چرخانخودآگاهی و هوشیاريمنابع انرژی از منابع نهفتاثیر دپاکین بر بیماری ماگر تلاش انسان امروز براهوش مصنوعی گوگل به کمک تشدر محل کار ارزش خودت را باز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین بی 12 در درمان دردرمز بقای جهش ژنتیکیبه امید روزهای بهترکاهش سن بیولوژیکی، تنها مخچه تاثیر گذار بر حافظهزاوسکا درمان گوشرترس و آرمان هابرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱آلزایمر در جوانانسرگیجه از شایعترین اختلافواید زیاد دوچرخه سواریتولید یا دریافت علمنقش حفاظتی مولکول جدید دحقیقت تنها چیزی است که شاام اس یا تومور؟چالش های ایستادن بر دو پاعادت کردن به نعمتخدا موجود استمنابع بی نهایت انرژی در دتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی در درمان بیماری مولتیپل از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مرویای شفافبهداشت خواب، رمز حافظه ی کریستال هامرگ چیستزبان شناسی مدرن در سطح سلتشخیص آلزایمر سالها قبل برخی یونها و مولکول های مآینه در اینهشلیک فراموشیفروتنی معرفتیتوهم تنهایینقش غذاها و موجودات درياحافظه و اطلاعات در کجاست امروز دانش ژنتیک هیچ ابهنتایج نادانی و جهلعضلانی که طی سخن گفتن چقدخطرات هوش مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر سلامت دستگاه گوارشابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان کارتی سل و تومور مغهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان پوکی استخواناز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ضد اعتیادروش های عملی برای رفع کمربیماری های ژنرالیزه ی عصگمان میکنی جرمی کوچکی در مسیر دشوار تکامل و ارتقاسقوط زیگزاگی یا ناگهانیتعامل انسان با هوش مصنوعبررسی و اپروچ جدید بر بیمآیا هشیاری کوانتومی وجودشکرگزار هر چیزی باش که دافرضیه ای جدید توضیح میدهتوضیحات دکتر فاطمی در موچند جهانیحس و ادراک قسمت 67انرژی تاریکچرا ویروس کرونای دلتا وادو برابر شدن خطر مرگ و میمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتحریک عمقی مغزابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی درمانگر کامپیدرمان زخم دیابتی با تکنواز تکینگی تا مغز، از مغز وسواس، بیماری استریواستیگمینبیماری سلیاکگاهی لازم است برای فهم و معمای اخلاقی قطارسم زنبور ، کلیدی برای وارثبت امواج الکتریکی در عصبعد پنجمآیا تراشه ها داخل مغز، میشادی، پاداش انجام وظیفهقلب روباتیکتکامل و ارتقای نگاه تا عمچهار میلیارد سال تکامل بحس و ادراک قسمت هجدهمانسانیت در برابر دیگراننزاع بین علم و نادانی رو دید تو همیشه محدود به مقدمنشأ اطلاعات و آموخته ها اثرات فشار روحی شدیدهوش عاطفی قسمت دومدریافت هورمون امید با وراز دست دادن دم در پیشینیاژن همه چیز نیستراه نجاتبیرون اصل است یا درونتفاوت های زبانی سرمنشا تپمبرولیزوماب در بیماری چمغز مادران و کودکان در زمسوخت هیدروژنی پاکجهان مادی، تجلی فضا در ذهآپومورفین در پارکینسونشش مرحله تکامل چشمقدرت مردمتأثیر نیکوتین سیگار بر منوار عصب و عضله مهم در تشحس و ادراک قسمت دوازدهمايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیمدانشمندان پاسخ کوانتومی میلر فیشر نوعی نادر از گیاختلال حرکتی مانند لرزش استفاده از سلول های بنیاهیچ چیز همیشگی نیستدرگیری مغزی در سندرم کووکلید نزدیک و نگاه تو بر فرستگاری محدود به یک راه نباور و کیهان شناسیتلاش های جدید شرکت نورالمغز انسان رو به کوچک تر شسیاره ابلهانجهان پر از چیزهای جادویی آرامش و سکونضرب المثل یونانیلیروپریم داروی ترکیبی ضدتاثیر هوش مصنوعی بر مغزاین اندوه چیستنوسانات کوانتومی منبع ماخفاش با شیوع همه گیری جدیهمیشه اطمینان تو بر خدا بداروی کنترل چربی خونمکان زمان یا حافظه زمانارتقا و تکامل سنت آفرینش هدف از خلقت رسیدن به ابزااصل، روان و نفس استدستورالعمل مرکز کنترل بیکنترل جاذبهزمان شگفت انگیزبترس از اینکه کسی، به درگپیشرفت در عقل است یا ظواهسانسور از روی قصد بسیاری تمساح حد واسط میان مغز کومغز در تنهایی آسیب میبینجهشهای مفید و ذکاوتی که دآشنا پنداریچگونه مغز پیش انسان یا همظهور امواج مغزی در مغز مصمقایسه رقابت و همکاریتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا تکامل هدفمند استخواص فلفل سبزهندسه در پایه ی همه ی واکداروی جدید ضد الزایمرماپروتیلینارتروز یا خوردگی و التهاوقت نهيب هاي غير علمي گذشذره ی معین یا ابری از الکاعداد بینهایت در دنیای مکودکان را برای راه آماده ماشین دانشزندگی، مدیریت انرژیبحران ذهن فیلمی قابل تامپروتز چشمستم، بی پاسخ نیستتو افق رویداد جهان هستینقش مرکز تنفس سلولی در بیجریان انرژی در سیستم های افزایش سرعت پیشرفت علوم نگاه انسان محدود به ادراعلایم کمبود ویتامین E را خودآگاهی و هوشیاريمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر داروهای ضد التهاب اگر خواهان پیروزی هستیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشدر چه مرحله ای از خواب ، راز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین بی هفدهرمز جهانبه بالا بر ستارگان نگاه ککایروپاکتیک چیستمخاطب قرار دادن مردم، کازبان فرایند تکاملی برای ترسناک تر از کوریبرین نت به جای اینترنتآملودیپین داروی ضد فشار سرگردانیفیلم کوتاه هیروشیما از هتولید پاک و فراوان انرژینقش حیاتی تلومر دی ان آ دحقیقت خواب و رویاامواجی که به وسیله ی ماشیچالش کمبود اندام برای پیعادت بد را ترک کنخدا نور آسمان ها و زمین امنابع جدید انرژیتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی در دعواها چه میکنی؟از تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار روان سالمبوزون هیگز چیستکریستال زمان(قسمت اولمرگ و میر پنهانزبان شناسی نوین نیازمند تشخیص ایدزبرخی اثرات مضر ویتامین دآیندهشلیک فراموشیفروتنی و غرورتوهم جدایینقش غذاها در کاهش دردهای حافظه و اطلاعات در کجاست انفجار و توقف تکاملی نشانتاران، جذب کنغم بی پایاندفاع از پیامبرمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر عصاره تغلیظ شده گیابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک تا کمدرمان پوکی استخواناز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن علیه سرطانروش هایی برای مقابله با ابیماری های روانی با تاثیگنجینه ای به نام ویتامین مسئول صیانت از عقیده کیسسلول های مغزی عامل پارکیتعداد کلی ذهن ها در جهان بررسی ژنها در تشخیص بیماآیا واکنش های یاد گرفته وشکست حتمیفساد اقتصادی سیتماتیک درتیوتیکسن داروی ضد جنونچند جهانی و علمحس و ادراک قسمت 74انرژی تاریک که ما نمی توچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک دو برابر شدن خطر مرگ و میمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتحریک عمقی مغز در آلزایمابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی درخدمت خلق وحدرمان ساده ی روماتیسماز تکینگی تا مغز، از مغز وسیله، فقط دعا نیستریاضیات یک حس جدید استبیماری شارکو ماری توثگاهی مغز بزرگ چالش استمعماری، هندسه ی قابل مشاسماگلوتید داروی کاهش دهنجلو رفتن یا عقبگردبعد از کروناآیا جنین انسان، هوشمندی شب سیاه سحر شودقلب را نشکنتکامل و ریشه ی مشترک خلقتچهار ساعت پس از کشتار خوکحس و ادراک قسمت هشتمانسان، گونه ای پر از تضادنزاع بین علم و جهل رو به پدیدن خدا در همه چیزمنشاء کوانتومی هوشیاری ااثرات مفید قهوههوش عاطفی قسمت سومدریای خدااز روده تا مغزژن همه چیز نیستراه های جدید برای قضاوت ربیست تمرین ساده برای جلوتفاوت ایستایی و تکاپوپناه به بیابانمغز چون ابزار هوش است دلیسودمندی موجودات ابزی بر جهان مرئی و نامرئیآب زندگی است قسمت چهارمششمین کنگره بین المللی سقدرت و شناخت حقیقتتأثیر نگاه انسان بر رفتانوار عصب و عضله برای تاییحس و ادراک قسمت سومايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیمدانشمندان اولین سلول مصنمیهمانهای ناخوانده عامل اختلال خواب فرد را مستعد استفاده از سلول های بنیاهیچ چیز، چقدر حقیقی استدرگیری اعصاب به علت میتوکلید، در ناشناخته هاسترشته نوروایمونولوژی و نقباید از انسان ترسیدتلاش هایی در بیماران قطع مغز انسان رو به کوچکتر شدسیب یکسان و دیدگاه های متجهان دارای برنامهآرامش عقلضربه مغزی در تصادف رانندلیس دگرامفتامین یا ویاستاثیر ویتامین دی بر بیمااین ایده که ذرات سیاهچالنوشیدن چای برای مغز مفید خلا، حقیقی نیستهمیشه به آنچه داری، خوشنداروی تشنجی دربارداریمکانیک کوانتومی بی معنی ارتقا یا بازگشت به قبل ازهر چیز با هر چیز دیگر در تاصلاح خطا با رفتن بر مسیردغدغه نتیجه ی نادانی استکندن ریشه ی خودزمان طلایی سکته ی مغزی رابحتی علمی درباره تمایل بپیشرفت ذهن در خلاقیت استسانسور بر بسیاری از حقایتنفس هوازی و میتوکندریمغز را از روی امواج بشناسجهشهای مفید و ذکاوتی که دآشنا پنداریچگونه هموساپينس بر زمین ظرف باید پر شود چه با چرک مقابله ی منطقی با اعتراضتاثیر گیاه خواری بر رشد وایجاد احساساتخواص منیزیمهندسه زبانِ زمان استداروی سل سپتماجرای جهل مقدسارزش های وارونهوقتی فهمیدی خطا کردی برگذرات کوانتومی زیر اتمی قبقا با سازگارترین فرد اسکوری گذرای ناشی از موبایمبانی ذهنی سیاه و سفیدزندگی، مراتب هوشیاری استبخش فراموش شده ی حافظهپروتز عصبی برای تکلمستون فقرات انسان دو پا جلتو انسانی و انسان، شایستنقش نگاه از پایین یا نگاهجریان انرژی در سیستم های افسردگی و اضطراب در بیمانگاه از کنار و یا از روبرعلایم کمبود ویتامین E را خودت را از اندیشه هایت حفمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر داروی ضد تشنج سدیم اپل ویژن پرو در تشخیص بیمهوش مصنوعی الفاگودر ناامیدی بسی امید استاز واقعیت امروز تا حقیقتویتامین دی گنجینه ای بزررمز جهان خاصیت فراکتالبه بالاتر از ماده بیندیشکار امروز را به فردا نیندمدل همه جانبه نگر ژنرالیزبان متغیرترسان نیستیبرای یک زندگی معمولیآموزش نوین زبانسربازان ما محققا غلبه می فیلمی بسیار جالب از تغییتولید اندام با چاپ سه بعدنقش خرچنگ های نعل اسبی درحقیقت در علم، هرگز نهایی امیوتروفیک لترال اسکلروچالش دیدگاه های سنتی در بعادت دادن مغز بر تفکرخدا بخشنده است پس تو هم بمناطق خاص زبان در مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی در سال حدود 7 میلیون نفر از تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقروبات ها قول میدهندبوزون هیگز جهان را از متلکریستال زمان(قسمت دوم)مرگ و میر بسیار بالای ناشزبان، نشان دهنده ی سخنگو تصویر خورشید یا خود خورشبرخی اختلالات عصبی مثانهآینده ی انسان در فراتر ازشنا در ابهای گرم جنوب نیافرگشت و تکامل تصادفی محض توهم جدایی و توهم علمنقشه مغزی هر فرد منحصر بهحافظه و اطلاعات در کجاستانفجار بزرگ پایان بوده انجات در اعتماد به خودغم بی پایاندفاع در برابر تغییر ساختمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاریک ترین بخش شبابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک تا کمدرمان آرتروز با ورزش موضاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسنی با تاثیر دوگانه اروش هایی برای کم کردن اضطبیماری وسواسگندم بکاری، جو درو نمیکنمسئولیت جدیدسلول های بنیادیتعذیه ی ذهنبررسی بیماری التهابی رودآیا یک، وجود داردشکستن مرز دور مغزفشار و قدرتتیک و اختلال حرکتیچند روش ساده برای موفقیتحس و ادراک قسمت 75انرژی خلا ممکن استچرا پس از بیدار شدن از خودو داروی جدید برای میاستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتخریب مغز به دلیل کمبود بابزارهای پیشرفته ارتباط هوش مصنوعی ساخته هوش طبیدرمان سرگیجه بدون نیاز باز تکینگی تا مغز، از مغز یک پیام منفرد نورون مغزی ریتوکسیماببیماری ضعف عضلات نزدیک بگاهی جهت را عوض کنمعنی روزهسندرم میلر فیشرجلوتر را دیدنبعد از کروناآیا جهان ذهن و افکار ما مشبیه سازی میلیون ها جهان قوی تر باشتکامل ابزار هوش ، راه پر نون و القلمحس و ادراک قسمت هشتاد و نانعطاف پذیری مکانیسمی علنسبیت عام از زبان دکتر بردیدگاه نارسای دوگانه ی ممهمان ناخواندهاثرات مفید روزه داریهوش عاطفی قسمت ششمدرک فرد دیگر و رفتارهای ااز سایه نترسژن هوش و ساختارهای حیاتی راه های جدید برای قضاوت ربیش از نیمی از موارد انتقتفاوت ارباب و رهبر حقیقیپنج اکتشاف شگفت آور در مومغز چگونه صداها را فیلتر سی و سه پل اصفهانجهان مشارکتیآب زندگی است قسمت هفتمشعار و عملقدرت کنترل خودتأثیر شیرینی های حاوی لونوار عصب و عضله تعیین محلحس و ادراک قسمت سی و هشتمای نعمت من در زندگیمنعناعدانشمندان تغییر میدان مغمیوپاتی و نوار عصب و عضلهاختلال در شناسایی حروف و استفاده از سلول های بنیاهیچ وقت خودت را محدود به درب بسته با غیر خود باز مکلام و زبان، گنجینه ای بسرشد مغز فرایندی پیچیده ابابا زود بیاپیوند اندام حیوانات به اتلاش در تولید انرژی به رنمغز ایندگان چگونه استسیر آفرینش از روح تا مغز جهان در حال نوسان و چرخشآرامش(سکوت) stillness و تکاپوضررهای مصرف شکر و قند بر لا اکراه فی الدینتاثیر ویروس کرونا بر مغز این ابتدای تناقض هاستنوعی سکته مغزی ، وحشتناک خلا، خالی نیستهمیشه داناتر از ما وجود دداروی جدید ALSمکانیزمهای دفاعی در برابارتوکين تراپی روشی جديد هر جا که جات میشه، جات نیاصول انجام برخی نرمش ها دذهن ما از در هم شکستن منبکندر در بیماریهای التهابزمان، واقعی نیستبحث درباره پیدایش و منشا پیشرفتی مستقل از ابزار هسانسور ذهنتنفس هوازی و میتوکندریمغز زنان جوانتر از مغز مرجوانان وطنآشناپنداری چیستچگونه هوشیاری خود را توسظرفیت مغز چقدر استمقابله با کرونا با علم استاثیر گیاه خواری بر رشد وایران بزرگخواص میوه ی بههندسه، نمایشی از حقیقتداروی ضد چاقیماجرای عجیب گالیلهارزش های حقیقی ارزش های غوقتی ناراحتی چیکار میکنیذرات کوانتومی زیر اتمی قبقا در ازای بیماریکی غایب شدی تا نیازمند دلمباحث مهم حس و ادراکزندان ذهنیبخش های تنظیمی ژنومپرورش مغز مینیاتوری انساستارگانی قبل از آغاز کیهتو با همه چیز در پیوندینقش نظام غذایی در تکامل مجریان انرژی در سیستم های افسردگی و ساختار مغزنگاه از بیرون مجموعهعلائم عصبی آلزایمر، با اخودروهای هیدروژنیمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر مغزاپی ژنتیکهوش مصنوعی اکنون می تواندر هم تنیدگی مرزها و بی ماز کجا آمده ام و به کجا میویروس مصنوعیرنگ کردن، حقیقت نیستبه جای محکوم کردن دیگران کار با یگانگی و یکپارچگیمدل هولوگرافیک ژنرالیزهزبان مشترک ژنتیکی موجوداتزریق قیچی ژنتیکی کریسپربرای پیش بینی آینده مغز دآمارهای ارائه شده در سطح سربرولایزینفیروز نادریتولید سلولهای جنسی از سلنقش داروهاي مختلف معروف حقیقت راستین انسان علم بامید نیکو داشته باش تا آنچاالش ها در تعیین منبع هوعارضه جدید ویروس کرونا سخدا تاس نمیریزدمناطق خاصی از مغز در جستجتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی در عید نوروز مراقب تصادف از تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیدروبات های ریز در درمان بیبی نهایت در میان مرزهاکریستال زمان(قسمت سوم)مرگ و سوال از قاتلزبان، وسیله شناسایی محیطتصویر در هم تنیدگی کوانتبرخی اصول سلامت کمرآینده ی حمل و نقل هوایی دشناخت ناشناختهفراموش کارها باهوش تر هستوهم جسمنقشه های مغزی جدید با جزیحافظه ی ما انسان ها چرا مانقراض را انتخاب نکنیدنجات در راستگوییغیرقابل دیدن کردن مادهدقیق ترین تصاویر از مغز امنبع هوشیاری کجاست قسمت تاریکی من و تو و گرد و غباابزار بقا از نخستین همان