دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ابزار بقا از نخستین همانند سازها تا مغز، از مغز تا ویروس کرونا قسمت بیست و یکم

ابزار بقای موجود زنده از نخستین همانند سازها تا مغز، از مغز تا ابزارهای بقای ویروس کرونا(قسمت بیست و یکم)
پژوهش جدید روی واکسن بیماری ایدز که از روی mRNA ساخته شده است
واکسن های جدید با ام آر ان ای گامی جدید در عرصه ی وسیعی از پزشکی است. افزایش تولید پروتئین های ایمنی(آنتی بادی ها)با فعال سازی گروهی از لنفوسیت های خامB، دستاورد بزرگی است که میتواند میانبر بسیاری از ویروس های دارای RNA و جهش های مداوم آنها را بی اثر کند.

ویروس بیماری ایدز، سالهاست بدون واکسن سودمند، مانده است و علت این ناتوانی در تولید واکسن، قدرت ویروس برای جهش نو و فرار از سیستم ایمنی میزبان است. فرار از سیستم ایمنی میزبان فقط محدود به ویروس ایدز نیست. اکنون با ویروس مشابهی مواجهیم که هدف آن حساس ترین اندام بدن یعنی دستگاه تنفسی است. این ویروس- که باعث سندرم کووید 19 و مرگ و میر بالا می شود- میتواند در برابر تلاش های سیستم ایمنی به سرعت اقدام کند و با جهش های نوین در سیستم ژنتیکی خود، از آن بگریزد.

واکسن سازی سنتی، هرچند میتواند تا حدی موثر باشد ولی پاسخی کامل در برابر این رقابت خودخواه ژنتیکی نیست.(واکسن سازی سنتی، هرچند در برخی کشورها، علیه این ویروس تا حدی موثر بوده است ولی به نظر میرسد اندکی پس از سودمندی اولیه، باعث ایجاد گونه های جدید ویروس می شود. نمونه ی این حالت ایجاد گونه های جدید ویروس کرونا در کشورهای با واکسیناسیون نسبتا بالا مانند کشور انگلستان، هند، شیلی یا برزیل است که به دنبال واکسیناسیون تقریبا وسیع، شاهد بروز سویه های جدید ویروس با قدرت تهاجم بیشتر، بوده ایم.)

استفاده از واکسن سازی نوین که درقالب واکسن های دارای mRNA صورت می گیرد تلاشی کاملا ارزشمند در جهت موفقیت در این رقابت تنگ است.
تغییر در ایجاد ایمنی
mRNAبیرونی، تحریک کننده ایمنی است زیرا به وسیله بسیاری از سطوح سلولی گیرنده های ایمنی ذاتی سیتوزولی و آندوزومی، شناساسی می شود و وابسته به کاربرد درمانی، این شکل mRNA میتواند سودمند باشد.(برای بررسی بیشتر تکنولوژی جدید تولید واکسن های دارای mRNA به مقاله ی مجله ی علمی و معتبر نیچر تحت عنوان واکسن های دارای ماده ژنتیکی که واسطه تولید پرونئین در بدن هستند(mRNA) که ترجمه ی آن در همین کانال موجود است مراجعه کنید.

عرصه جدید در تولید واکسن و واکسن شناسی برای واکسیناسیون سودمند است زیرا در برخی موارد میتواند فعالیت اضافی ای برای تحریک سلول های دنتریتی داشته باشد و به این ترتیب باعث پاسخ سلول ایمنی بی و تی(B, T Cells) شود.
واکسن دارای mRNA وارد کارآزمایی اول روی انسان می شود. این واکسن باعث فعالیت بخشی از سیستم ایمنی میشود که برای از میان بردن ویروس ضروری است. نخستین کارآزمایی انسانی برای واکسن ویروس بیماری ایدز HIVنتایج ارزشمندی داشته است و دروازه ای را به سوی واکسیناسیون علیه دشمنان آزاردهنده ی دیگر می گشاید.

نتایج همچنین یک قالب جدید برای رهایی از دیگر ویروس ها مانند دانگ،هپاتیت سی و آنفلوانزا را نشان میدهد. این درمان شامل واکسن ابتدایی است که یک سلول ایمنی خاص با نام لنفوسیت خام B را فعال میکند و به آنها این امکان را میدهد تا به نظر موسسه ی اسکریپس آنتی بادی های با قابلیت خنثی سازی وسیعی تولید کند.

پس از دریافت درمان، 97% داوطلبان این سلول های خام B را به صورت فعال شده داشتند. ویلیام شیف ایمونولوژیست موسسه ی پژوهشی اسکریپس و رهبر اجرایی طراحی واکسن در مرکز آنتی بادی های خنثی کننده IAVI می گوید: این مطالعه اصول طرح واکسن جدید برای ویروس ایدز را نشان می دهد؛ دیدگاهی که می تواند برای عوامل دیگر بیماری زا استفاده شود. آزمون هنوز واکسن حقیقی ایدز را نیازموده است ولی نشان میدهد چگونه ما ممکن است در نهایت بتوانیم کسی را توانمند کنیم که چنین کند. در مرحله ی بعدی موسسه ی اسکریپس با شرکت مدرنا همکاری میکند تا واکسنی با mRNA بسازد که بهتر عمل کند.

آنتی بادی های با قابلیت خنثی سازی وسیع Broadly neutralizing antibodies (bnAb)مفید ولی اندک هستند و برای دهه ها به عنوان یک جام مقدس برای جلوگیری از ایدز پیگیری شده اند. همانطور که نام آنها بیان میکند bnAbs فقط برای یک شکل خاص از ویروس ایدز HIV-1 مناسب نیستند؛ بلکه آنها می توانند شکل های مختلفی از ویروس را تخریب کنند؛ با اینکه این ویروس ها دچار جهش می شوند. بر اساس نظر AVAC چهار آنتی بادی نادر با قدرت خنثی سازی وسیع bnAbs در سال 1990 کشف شدند و اینها از زمان کشف، مشخص شده است که به اهداف بسیاری روی سطح ویروس حمله می کنند.

تاثیر گسترده و وسیع در اینجا کلیدی است زیرا واکسیناسیون علیه ویروس اچ آی وی بسیار دشوار به نظر می رسد. بسیار دشوار است آنتی بادی های ضد یک تکرار به سرعت بیاید زیرا ویروس این توان را دارد که جهش پیدا کند. این سبب میشود ویروس حشود آنفلونزا! بیاید و دائما پوشش پروتئینی خود را تغییر دهد تا از دست سیستم ایمنی ای- که به آن حمله میکند- رهایی یابد.

وقتی درمان های ضد رتروویروس سبب شده است ویروس از شکل کشنده، به بیماری مزمن تغییر حالت دهد و حتی میتواند آن را تا حدی مهار نماید و از انتقال جلوگیری کند درمان های گفته شده نیاز دارد روزانه استفاده شود و تغییر کند و اگر به ویروس ها اجازه ی فعالیت داده شود، دوباره غرش می کنند!

موج اول پژوهش ها تلاش می کند داروهای بهتری را برای پیشگیری از HIV بسازد یا در امید برای درمانی با نتایج امیدوارانه علیه ویروس مشابه در میمون SIV به سمت مکانیسم CRISPR میرود ولی واکسن درست، هنوز وجود ندارد. با وجود قدرت آنها در اتصال به اهداف متعدد در شکل های مختلف ویروس کاهنده ایمنی انسان HIV، آنتی بادی های با قدرت خنثی سازی وسیع، شاید کلیدی برای شلیک نهایی باشد، ولی برای رسیدن به آنها سیستم ایمنی نیاز دارد سلول های لنفوسیتی خام B تولید کند تا به طور پی در پی این آنتی بادی ها را بسازد.

سیستم ایمنی یک تجمع پیچیده از پروتئین ها و سلول هایی مانند انواع T cells, B cells و آنتی بادی ها و اینترفرون ها است که پیچیده ترین کارها را میکند تا تهدیداتی را که بر آن وارد میشود خنثی کند. سلول های بی، در میان دیگر سلول ها آنتی بادی تولید میکند. این آنتی بادی ها سپس خودشان به ویروس متصل می شوند و آن را آماده می کتند تا به وسیله ی بقیه اجزای سیستم ایمنی از میان برده یا خنثی شود؛ ولی فقط برخی انواع B cells ها انواع ویژه ای از آنتی بادی ها را تولید میکنند.

این کارآزمایی هنوز واکسن واقعی ویروس ایدز را تست نکرده ولی شناخته است چگونه ما ممکن است درنهایت بتوانیم واکسنی بسازیم که چنین کند. شیف میگوید: ما و دیگران سال ها قبل فرض کردیم برای ایجاد آنتی بادی های با قدرت خنثی سازی وسیع، لازم استB cell های درست یعنی سلول هایی که خصوصیات ویژه ای دارند که به آنها پتانسیل ارتقا به سلول های ترشح کننده ی bnAb می دهد، هدف قرار داده شوند.

به طور خاص هدف تیم Scripps/IAVI هدف قرار دادن لنفوسیت های خام بی(naive B cells است که به وسیله ی عامل مهاجم مورد هدف قرار نگرفته است و بعد تمایز پیدا میکند. گروه پژوهش لازم بود انواعی از بی سل را پیدا کند که خصوصیات ویژه ای دارد که به آنها اجازه میدهد آنتی بادی های با قابلیت خنثی سازی وسیع بسازند.

شیف گفت: برای به دست آوردن پاسخ های درست آنتی بادی ها ما در ابتدا لازم بود سلول های بی درست naive B cells را آماده سازی کنیم. در این کارآزمایی، سلول های هدف قرار گرفته، یک در میلیون سلول های خام بی هستند. پیدا کردن این سلول های بی خام فرایندی است که به عنوان هدف قرار دادن ژرم لاین خوانده می شود، زیرا آنتی بادی های لنفوسیت های B به وسیله ی ژن های موجود در سلول های زایا- که جهش پیدا نکرده اند- تولید می شود.

کارآزمایی آنها 48 فرد بالغ را بررسی کرد که نیمی از آنها پلاسبو گرفتند و نیمی دیگر دو دوره ترکیب واکسن و یک ادجوانت که از GSK ساخته شده بود دریافت کردند تا سلول های خام بی naive B cells را هدف قرار دهد. تقریبا همه گروه درمان لنفوسیت های خام B را وادار به فعالیت نمودند. اطلاعات از این کارآزمایی، توانایی ایمنی زایی واکسن را برای این کار تایید نمود.

آنتی بادی های با قابلیت خنثی سازی وسیع الزاما راه حل ایده آل نیست. کارآزمایی bnAb علیه ویروس ضعف ایمنی انسانی در ژانویه، حتی خنثی سازی وسیع به معنی پوشش دادن بیشتر گونه های HIV نیست و یک bnAb خاص(VCR01) تاثیری علیه بیشتر گونه های HIV ندارد. مدیر پژوهشلورانس کوری گفت: این نخستین مطالعه است که نشان می دهد bnAbs میتواند از عفونی شدن جلوگیری کند. و این یعنی ما باید مجموعه ای از آنتی بادی ها را داشته باشیم.

ممکن است این شگفت انگیز نباشد همانطور که ما از کوکتل داروها هم استفاده میکنیم. جولی مک الارت از بخش بیماری های عفونی و واکسیناسیون در هاچینسون و مدیر کارآزمایی بالینی گفت: جالب اینکه لنفوسیت های خام بی، یک نقشه ی راه را فراهم می کند تا ما را به سوی واکسن ویروس ایدز ببرد .... ما اعتقاد داریم این شکل از مهندسی واکسن خیلی وسیع تر میتواند استفاده شود و یک روز کاملا نوین را در واکسن شناسی ایجاد کند.

موسسه اسکریپس همچنین بیان میکند: در مرحله ی بعد یاوا و اسکریپس با شرکت مدرنا همکاری میکند تا واکسنی با پایه ی mRNA را توسعه دهد که پژوهش را به سوی تولید سلول های ایمنی سودمند ببرد.

چون mRNA میتواند به سادگی برنامه ریزی مجدد شود آنها اعتقاد دارند سودمندی پژوهش را سرعت میدهد و نمونه های جدید به سادگی برای تست در آزمایشگاه تولید میشود. این امید هست که این تکنیک علیه بقیه ویروس ها و عوامل بیماری زا شامل آنفلانزا، دانگ، هپاتیت سی و مالاریا- که یک رویای داغ برای تولید کنندگان واکسن است- سودمند باشد.
دنیس بورتون میگوید: کارآزامایی بالینی نشان داده است ما می توانیم پاسخ های ایمنی را به روش هایی قابل پیشگویی تحریک کنیم تا واکسن های جدید و بهتری را نه فقط علیه ویروس ایدز بلکه دیگر ویروس های شدیدا بیماری زا ایجاد کنیم. ما اعتقاد داریم این روش مهندسی واکسن میتواند به صورت وسیع تر استفاده شود و روز نوینی را در تولید واکسن بیاورد.
https://www.freethink.com/articles/naive-b-cells?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=big-think&fbclid=IwAR3yHDa7yNNoqCV6-IsG2wrPAn6C-tBhZrYcyhur-wvcKVwbD8e8PHk51OI
@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
بیداری و خواب کدام بهتر اکلرال هیدرات برای خواباندر هر سوراخی سر نکنتفاوت های تکاملی در مغز وپیوند سر برای چه بیمارانروی و منیزیم در تقویت استمغز از بسیاری حقایق می گرتکثیر سلول در برابر توقف آزمون تجربی، راهی برای رزبان و کلمه حتی برای کسانتست کم هزینه ی بزاق برای لازم است هیچ کاری نکنیداینکه به خاطرخودت زندگی نیاز به آموزش مجازی دیجیسردرد میگرنی در کودکانهمیشه عسل با موم بخوریمحقایق ممکن و غیر ممکنما اکنون میدانیم فضا خالاستفاده از انرژی خلاارتباط ماده و انرژیهرچیز با یک تاب تبدیل به عجول نباشخرما منبع بسیار خوب آنتی باهوش ترین و با کیفیت تریکو کیو تن coQ10درمان های بیماری آلزایمرتلاش های جدید در درمان سرپایان، یک آغاز استروح در جهانی دیگر استمغز، همه ی واقعیت را نمیبتاثیر نگاه انسان بر رفتاآغاز فرایند دانستنچگونه آن شکری که می خوریمسفر نامه سفر به بم و جنوب تصور ما ازمشکلات و واقعیممانتین یا آلزیکسا یا ابایستادن در برابر آزادی بشناخت درون، شناخت بیرون؛هنر حفظ گرهحباب های کیهانی تو در تواصل عدم قطعیت از کوانتوم ارزش حقیقی زبان قسمت دوموقتی تو از یاد گرفتن باز غرور و علمدنیا مکانی بسیار اسرارآمباغچه ی منکیهانِ هوشیارِ در حال یامجموعه های پر سلولی بدن مدرمان تشنجتمرکز بر امروزپراسینزوماب در پارکینسوروش استفاده از بالش طبیفقر داده ها در هوش مصنوعینقش هورمون زنانه استروژنتاثیر گیاه خواری بر رشد واقیانوس نادانینگاه از درون قفس یا بیرونسلول بنیادی و ای ال استغییر دیگران یا تغییر خومنابع انرژی از نفت و گاز ابتدایی که در ذهن دانشمنشگفت انگیز بودن کیهانهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک قسمت چهلاعتیاد را به دور بیندازاز آغاز خلقت تا نگاه انساویرایش DNA جنین انسان، بردوچرخه در کاهش دردهای کمبحثی درباره احساساتی غیرکارهایی بیش از طراحی و گپمدیون خود ناموجوددرمان ضایعات نخاعیتو آرامش و صلحیآنچه می دانم، آنچه را میخریشه های مشترک همه ی موجوفیزیک و هوشیارینقش روی و منیزیم در سلامتتاثیر دپاکین بر بیماری مامید یا ناامیدی؟ناتوانی از درمان برخی ویسندرم پیریفورمیسجنگ و تصور از جنگمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانشبکیه های مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت پنجاه و یبه امید روزهای بهتراز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که دژا وو یا اشنا پنداریبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱کشف مکانیسمی پیچیده در بمرگ عاطفه و محبتدرک احساسات و تفکرات دیگتولید یا دریافت علمآینده با ترس جمع نمیشودراه بی شکستفراموشی آرماننقص در تشخیص هیجانات عامتاثیر درجه حرارت بر عملکانیس بی کساننخاع درازتر یا کوتاهتر کسیناپس، شگفتی خلقتجهان هوشیارمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از صبر لازمه ی پیروزی استهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت شصت و هشتبهداشت خواب، رمز حافظه ی از تکینگی تا مغز از مغز توابستگی یعنی قلادهدانش، یک انسان را ناسازگبرخی یونها و مولکول های مگویید نوزده و ایمنی ساکتمشکل از کجاستدرد باسن و پا به دلیل کاهتوهم تنهاییآیا گذشته، امروز وآینده رشد، رسیدن به یک هدف نیستفضای قلب منبع نبوغ استنه ناامیدی بلکه ارتقاتاثیر سلامت دستگاه گوارشانسولینچرا به هم اعتماد نمیکنیمسیستم دفاعی بدن علیه مغز جهان شگفت انگیز و بی زمانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزارهای بقا ازنخستین همطلوع و حقیقتهوش مصنوعی، اتفاقات و تحخونریزی مغز در سندرم کووبیماری های مغز و اعصاب و از تکامل تا مغز از مغز تا یک آلل ژنتیکی که از نئاندداروی جدید کنترل قند خونبررسی مغز با امواج مادون گذر زمان کاملا وابسته به معجزه های هر روزهذهن و زندگیتوضیحی ساده در مورد هوش مآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجزنان باهوش ترقانون مندی نقشه ژنتیکی منوار مغز با توضیح دکتر فاسایه را اصالت دادن، جز فرتحریک الکترومغناطیسی مغاهرام مصر از شگفتی های جهنسبت ها در کیهانجوسازی مدرنمهربانی، شرط موفقیتاجزای پر سلولی بدن انسان عقل سالمهوش عاطفی در زنان بیشتر ابیماری دیستروفی میوتونیاز علم جز اندکی به شما داژن درمانی در درمان چاقیداروی ضد تشنج توپیراماترفتار مانند بردهبشریت از یک پدر و مادر نیپول و عقیدهمغز و هوش، برترین ابزار بتکامل چشمآب زندگی است قسمت دومزیان غذاهای پرچربترازودونقدرت شناختی انسان، محدودای نعمت من در زندگیمنور از عمق تاریکیسخن پاک و ثابتهفت سین یادگاری از میراث جستجوی متن و تصویر به صورمیگرن و خواباختلالات مخچهعماد الدین نسیمی قربانی خوشبختی چیستهیچ کس مانند تو نگاه نمیکهیچ کس حقیقت را درون مغز بیرون اصل است یا درونکم کردن کالری روشی سودمندر والنتاین کتاب بدید همتفاوت های زبانی سرمنشا تپیوند سر، یکی از راه حلهارویکردهای جدید ضایعات نخمغز به تنهایی برای فرهنگ تأثیر نیکوتین سیگار بر مآزمون ذهنی گربه ی شرودینزبان و بیان نتیجه ساختماتست آر ان اس دز میاستنی گلبخند بزن شاید صبح فردا زاینکه خانواده ات سالم بانیروی پنجم در طبیعتسردرد و علتهای آنهمیشه، آنطور نیست که هستحل مشکلما از اینجا نخواهیم رفتاستفاده از سلول های بنیاارتباط متقابل با همه ی حیهرگز از زندگی یا امکاناتعدم توقف تکامل در یک انداخسته نباشی باباباور و کیهان شناسیکوچ از محیط نامناسبدرمان های بیماری اس ام ایتلاش های جدید شرکت نورالپاکسازی مغزروح رهاییمغزتان را در جوانی سیم کشتاثیر هوش مصنوعی بر مغزآغاز فصل سرما و دوباره تکچگونه انتظارات بر ادراک سفر به مریخ در 39 روزتصور از زمان و مکانمن و وجود توهمیاکنون را با همه ی نقص هایشناسایی تاریخچه ی تکاملیهنر دانستنحباب هایی تو در تواصل، روان و نفس استارزش حقیقی زبان قسمت سوموقتی خودت را در آینه دیدیغربال در زندگیدنیای شگفت انگیز کوانتومبترس از اینکه کسی، به درگکیست هیداتید مغزمجرم، گاهی قربانی استدرمان جدید ALSتمساح حد واسط میان مغز کوپرتوهای صادر شده از سیاهروش جدید تولید برقفلج نخاعی با الکترودهای نقش ویتامین K در ترمیم استاثیر گیاه خواری بر رشد والکترومغناطیس شنوایی و هنگاه از درون مجموعه با نگسلول بنیادی در درمان ایدتغییر دادن ژنها آیا روزی منابع انرژی از نفت و گاز ابتذال با شعار دینشگفت زده و حیران باشهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک قسمت چهل و هفتاعداد بینهایت در دنیای ماز انفجار بزرگ تا انفجار ویشن پرودوچرخه سواری ورزشی سبک و بحران ذهن فیلمی قابل تامکاربرد روباتهای ريزنانومدیریت اینترنت بر جنگدرمانهای بیماری پارکینستو افق رویداد جهان هستیآنچه ناشناخته است باید شریشه های مشترک حیاتفیزیک آگاهینقش روزه داری در سالم و جتاثیر داروهای ضد التهاب امید جدید بر آسیب نخاعیناتوانی در شناسایی چهره سندرم پیریفورمیسجنگ داده هامنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانشباهت مغز و کیهانهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت پنجاه و دبه بالا بر ستارگان نگاه کاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجردژاوو یا آشناپنداریبرین نت به جای اینترنتکشف ژن جدید، می تواند گستمرگی وجود ندارددرک تصویر و زبان های مخلتتولید پاک و فراوان انرژیآیا فراموشی حتمی استراه طولانی را به سلامت گذفرایند پیچیده ی خونرسانینقطه ی رسیدن به قلهتاثیر درجه حرارت بر عملکانگشت ماشه اینخستین تمدن بشریسیگار عامل افزایش مرگ ومجهان های بسیار دیگرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از صبر و واقعیتهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت شصت و دوبوزون هیگز چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدائما بخوانبرخی اثرات مضر ویتامین دگوش دادن بهتر از حرف زدنمشکلات نخاعیدرد زانو همیشه نیاز به جرتوهم جداییآیا پیدایش مغز از روی تصاز گهواره تا گورفضای خالی ای وجود نداردنه به اعدامتاثیر عصاره تغلیظ شده گیانسولین هوشمندچرا بیماری های تخریبی مغسکوت و نیستیجهانی که نه با یک رخداد و منبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزارهای بقای موجود زندهطلای سیاههوش احساسیخونریزی مغزی کشندهبیماری های ژنرالیزه ی عصاز تکامل تا مغز، از مغز تیک جهش ممکن است ذهن انسانداروی جدید آلزایمربررسی و اپروچ جدید بر بیمگذشته را دفن کنمعجزه ی چشمذهن و شیمی بدنتوضیحات دکتر فاطمی در موآیا خداباوری محصول تکاملزنجیرها را ما باید پاره کقانون گذاری و تکاملنوار مغز ترجمه رخدادهای ساخت سلول عصبی حتی پس از تحریک عمقی مغزاولویت بندی ها کجاستنسبت طلایی، نشانه ای به سجامعه ی آسمانیموفقیت هوش مصنوعی در امتاجزایی ناشناخته در شکل گعقلانیت بدون تغییرخواص انارهوش عاطفی در زنان بیشتر ابیماری سلیاکژن ضد آلزایمرداروی ضد جنون در درمان تیرفتار وابسته به شکلبعد پنجمپوست ساعتی مستقل از مغز دمغز و اخلاقتکامل و ارتقای نگاه تا عمآب زندگی است قسمت سومزیباترین چیز در پیر شدنتراشه مغز بدون واسطه ی دقدرت عشقای همه ی وجود مننور درونسخت ترین حصارهم نوع خواری در میان پیشیجستجوی هوشیاری در مغز مامیگرن و روزه داریاختلالات حرکتی در انسانعنصر اصلی تعیین واقعیتخوشبختی دور از رنج های مخیالپردازی نکنهیچ اندر هیچبیست تمرین ساده برای جلوکمی زاویه ی دیدت را عوض کدر یک فراکتال هر نقطه مرکتفاوت ایستایی و تکاپوپیوندهای پیچیده با تغییررویا و واقعیتمغز بیش از آنچه تصور میشوتأثیر نگاه انسان بر رفتاآزمون ذهنی گربه شرودینگرزبان و بیان، در سایه پیشرتشنچ پانایوتوپولوس تشنج لحظات خوش با کودکاناین، فقط راه توستچیز جدید را بپذیرسردرد به دلیل مصرف زیاد مهمکاری یا رقابتحلقه های اسرارآمیزما اشیا را آنطور که هستنداستفاده از سلول های بنیاارتباط چاقی و کاهش قدرت بهز ذره، یک دنیاستعدم تعادل دوپامین، فقط بخطا در محاسبات چیزی کاملباید از انسان ترسیدکوچک شدن مغز از نئاندرتادرمان های جدید ALSتلاش هایی در بیماران قطع پارادوکس ها در علمروزه داری متناوب، مغز را مغزتان را در جوانی سیمکشتاثیر ویتامین دی بر بیماآغاز مبهم آفرینشچگونه به سطح بالایی از هوسفر به درون سفری زیباتصاویر زیبای رعد و برقمن کسی در ناکسی دریافتم اکوییفلکسشناسایی زبان حیوانات با هنر رها شدن از وابستگیحد و مرزها توهم ذهن ماستاصلاح خطا با رفتن بر مسیرارزش خود را چگونه میشناسوقتی خورشید هست شمع به کامقالاتدنیایی پر از سیاهچاله بحتی علمی درباره تمایل بکیست کلوئید بطن سوممحل درک احساسات روحانیدرمان جدید مولتیپل میلومتنفس هوازی و میتوکندریپرتوزایی از جسم سیاهروش صحبت کردن در حال تکامفلج بل، فلجی ترسناک که آننقش ژنتیک در درمان اختلاتاثیر گیاه خواری بر رشد والکتروتاکسی(گرایش و حرکنگاه حقیقی نگاه به درون اسلول بنیادین از مخاط بینتغییر زودتر اتصالات مغزیمنابع انرژی از نفت و گاز ابداع دی ان ای بزرگترین دشگفتی های نقشه ی ژنتیکیهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک قسمت چهل و هشتبقا با سازگارترین فرد اساز بار خود بکاه تا پرواز واقعیت فیزیکی، تابعی از دوپامین قابل حل در آببخش فراموش شده ی حافظهکاربرد روباتهای ريز، در مدیریت اضطراب، از مهمتریدرماندگی به دلیل عادت کرتو انسانی و انسان، شایستآنچه واقعیت تصور میکنیم ریشه های اخلاقفیزیکدانان ماشینی برای تنقش رژیم غذایی بر رشد و اتاثیر داروی ضد تشنج سدیم امید درمان کرونا با هماننادیدنی ها واقعی هستندسندرم پای بی قرارجنبه های موجی واقعیتمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانشباهت مغز با کیهان مادیهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت پنجاه و سبه بالاتر از ماده بیندیشاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتدگرگونی های نژادی و تغییبرای یک زندگی معمولیکشف ارتباط جدیدی از ارتبمراقب خودتون و خانواده هدرک حقیقت نردبان و مسیری تولید اندام با چاپ سه بعدآیا ممکن است موش کور بی مرابطه تشنج و اوتیسمفرایند تکامل و دشواری هانقطه ای بود و دگر هیچ نبوتاثیر درجه حرارت بر عملکانگشت نگاری مغز نشان میدنخستین تصویر از سیاهچالهسیاهچاله هاجهان هایی در جهان دیگرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از صبر بسیار بایدهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت شصت و ششبوزون هیگز جهان را از متلاز تکینگی تا مغز از مغز توبینار اساتید نورولوژی ددارچینبرخی اختلالات عصبی مثانهگوشه بیماری اتوزومال رسسمشکلات بین دو همسر و برخیدردهای سال گذشته فراموش توهم جدایی و توهم علمآیا آگاهی پس از مرگ از بیزمین در برابر عظمت کیهانقفس دور خود را بشکننه به اعدامتاریک ترین بخش شبانسان قدیم در شبه جزیره عچرا حیوانات سخن نمی گوینسکوت، پر از صداجهانی که از یک منبع، تغذیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزارهای بقای از نخستین طوفان فقر و گرسنگی و بی سهوش احساسیخونریزی مغزی کشنده ولی قبیماری های روانی با تاثیاز تکامل تا مغز، از مغز تیک رژیم غذایی جدید، می توداروی جدید آلزایمر تاییدبررسی ژنها در تشخیص بیماگر جان به جز تو خواهد از خمعجزه ی علمتیوتیکسن داروی ضد جنونآیا دلفین ها می تواند از زندگی فعال و مثبت روند آلقانون جنگلنوار مغز در فراموشی هاساخت شبکه عصبی مصنوعی با تحریک عمقی مغز در آلزایماولین قدم شناخت نقص های خنشانه های گذشته در کیهان جاودانگی مصنوعیموفقیت در تفکر استاحیای بینایی نسبی یک بیمعقیده ی بی عملخواص اردههوش عاطفی رمز آزادگیبیماری شارکو ماری توثژنها نقشه ایجاد ابزار هودارویی خلط آوررفتار اجتماعی انسان، حاصبعد از کروناپوشاندن خود از نورمغز و اخلاقتکامل و ریشه ی مشترک خلقتآب، زندگی است(قسمت پنجم)زیباترین چیز در افزایش ستراشه ها روی مغزقسم به فقرای آنکه نامش درمان و یادشنوروفیبروماتوزسخت ترین کار، شناخت خود اهمه چیز موج استحفره در مغزمیگرن سردردی ژنتیکی که باختلالات صحبت کردن در انعوامل موثر در پیدایش زبااختلالات عضلانی ژنتیکعوامل ایجاد لغت انسانی و خانه ی تاریکهیچگاه از فشار و شکست نتربیش از نیمی از موارد انتقکمالگرایی دشمن پیشرفتدر کمتر از چند ماه سوش جدتفاوت ارباب و رهبر حقیقیپیوندی که فراتر از امکانرویا و کابوسمغز باستانی، هنوز نقش هاتأثیر شیرینی های حاوی لوآزادی در چیستزبان و تکلم برخی بیماریهتشنج چیستلرزش ناشی از اسیب به عصباینترنت بدون فیلتر ماهواچیزی منتظر شناخته شدنسردرد تنشنهمانند سازی در انسانحمله ویروس کرونا به مغزما به جهان های متفاوت خوداستفاده از سلول های بنیاارتباط هوش ساختار مغز و ژهزینه ای که برای اندیشیدعدم درکخطا در محاسبات چیزی کاملبابا زود بیاکوچکی قلبدرمان های جدید میگرنتلاش در تولید انرژی به رنپاسخ گیاهان در زمان خوردروزه داری و التهاب زیانبمغط یک گیرنده استتاثیر ویروس کرونا بر مغز إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَچگونه باغبانی باعث کاهش سفر تجهیزات ناسا به مریخ تصادف یا قوانین ناشناختهمن پر از تلخیماکسی توسین و تکامل پیش اشناسایی سلول های ایمنی اهنر، پر کردن است نه فحش دحریص نباشاصول انجام برخی نرمش ها داز فرد ایستا و متعصب بگذروقتی ریشه ها عمیقند از چیتاثیر ویتامین دی بر بیمادنیا، هیچ استبحث درباره پیدایش و منشا کپسول ژری لاکتمحل درک احساسات روحانی ددرمان جدید میگرن با انتی تنفس هوازی و میتوکندریپرسشروشهای نو در درمان دیسک بفلج خوابنقش گرمایش آب و هوا در همتاثیر گیاه خواری بر رشد والکترودهای کاشتنینگاه دوبارهسلول عصبی شاهکار انطباق تغییر عمودی سر انسان از پمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار هوش در حال ارتقا ازشگفتی های زنبور عسلهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهل و دومبقا در ازای بیماریاز بحث های کنونی در ویروسواقعیت چند سویهدورترین نقطه ی قابل مشاهبخش های تنظیمی ژنومکاش شرف اجباری بود یا حتیمداخله ی زیانبار انساندرها بسته نیستتو با همه چیز در پیوندیآنچه حس می کنیم، نتیجه ی رژیم های غذایی و نقش مهم فال نیکونقش رژیم غذایی در رشد و اتاثیر درجه حرارت بر مغزامیدهای جدید برای بازیابنادیدنی ها بیشتر از دیدنسندرم پس از ضربه به سرجنسیت و تفاوت های بیناییمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانشباهت های ریشه ای چند بیمهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت پنجاه و شبه جای محکوم کردن دیگران از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده تودانش قدرت استبرای پیش بینی آینده مغز دکشف جمجمه ای درکوه ایرهومراحل ارتقای پله پله کیهدرک دیگرانتولید سلولهای جنسی از سلآیا ما کالا هستیمرادیوی مغز و تنظیم فرکانفرایند حذف برخی اجزای مغنقطه بی بازگشتتاثیر درجه حرارت بر عملکانتقال ماده و انرژینخستین روبات های زنده ی جسیاهچاله های فضایی منابعجهان یکپارچهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از صد قدح، نفتاده بشکستهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک سی و هفتمبی نهایت در میان مرزهااز تکینگی تا مغز از مغز توجود قبل از ناظر هوشمندداروهای مصرفی در ام اسبرخی اصول سلامت کمرگوشت خواری یا گیاه خواریمشکلات روانپزشکی پس از سدردی که سالهاست درمان نشتوهم جسمآیا امکان بازسازی اندامهزمین زیر خلیج فارس تمدنی قفس ذهننه بدبخت بلکه نادانتاریکی من و تو و گرد و غباانسان میوه ی تکاملچرا حجم مغز گونه انسان درسکوت، در برابر گزافه گویجهانی پر از سیاهچاله یا پمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزارهای دفاعی و بقای موطوفان بیداریهوش بشری تهدید برای بشریخواندن ، یکی از شستشو دهنبیماری وسواساز تکامل تا مغز، از مغز تیکی از علل محدودیت مغز امداروی جدید ای ال اسبررسی بیماری التهابی رودگرفتار محدودیت ها و ابعامعجزه ی علم در کنترل کرونتیک و اختلال حرکتیآیا دلفین ها میتوانند بازندگی هوشمند در خارج از زقانون جنگلنوار مغز در تشخیص بیماری ساخت شبکه عصبی با الفبای تخریب مغز به دلیل کمبود باولین مورد PML به دنبال تکنشانه های پروردگار در جهجایی برای یاد گرفتن باقی مولکول ضد پیریاحیای بینایی نسبی یک بیمعلم و ادراک فقط مشاهده ی خواص بادامهوشمندی کیهانبیماری ضعف عضلات نزدیک بژنها ، مغز و ارادهدارویی ضد بیش فعالی سیسترقیبی قدرتمند در برابر مبعد از کروناپیموزایدمغز و سیر تکامل ان دلیلی تکامل ابزار هوش ، راه پر آتاکسیزیر فشار کووید چه باید کرتراشه ی هوش مصنوعی در مغزقضاوت ممنوعای جان جان بی تن مرونورون هاي مصنوعی می توانسختی ها رفتنی استهمه چیز و هیچ چیزحق انتخابمیگرن شدید قابل درمان اسحقیقت قربانی نزاع بین بی میاستنی گراویس بدون آنتیاختراع جدید اینترنت کوانعواملی که برای ظهور لغت اخانواده پایدارهیپرپاراتیروئیدیسمبیشتر کمردردها نیازی به کمردرددر آرزوهایت مداومت داشتهتفاوتهای جنسیتی راهی براپیوستگی همه ی اجزای جهانرویا و خبر از آیندهمغز برای فراموشی بیشتر کتئوری تکامل امروز در درمآزادی عقیده، آرمانی که تزبان و شناخت حقیقت قسمت چتشنج و حرکات شبه تشنجی قالرزش دست ها و گردن و سر ETاینترنت، حقیقت جامعه ی فچیزی خارج از مغزهای ما نیسردرد سکه ایهمجوشی هسته ای، انرژِی بحمایت از طبیعتما با کمک مغز خود مختاريماستفاده از سلول های بنیاارتباط پیوسته ی جهانهزینه سنگین انسان در ازاعدالت برای من یا برای همهخطای ادراک کارماباد و موجکوچکترین چیز یک معجزه اسماده ی خالیدرمان های جدید در بیماری تلاشی برای درمان قطع نخاپختگی پس از چهل سالگي به روزه داری و بیمار ی ام اس نفرت، اسیب به خود استتاثیر ژنها بر اختلالات خافت فشار خون ناگهانی در وچگونه تکامل مغزهای کنونیسفر دشوار اکتشافتضادهای علمیمن بی من، بهتر یاد میگیرماکسکاربازپین در درمان تششهر زیرزمینی در ژاپن براهوموارکتوس ها ممکن است دحرکات چشم، ترجمه کننده ی اصول توسعه ی یک ذهن کاملاز مخالفت بشنووقتی شروع به بیدار شدن میصفحه اصلیدندان ها را مسواک بزنید تبحثي درباره هوش و تفاوتهکامپیوتر سایبورگمحدودیت چقدر موثر استدرمان جدید کنترل مولتیپلتنفس بدون اکسیژنپرسش و چستجو همیشه باقی اروشهای شناسایی قدرت شنوافلج خواب چیستنقش پیش زمینه ها و اراده تاثیر گیاه خواری بر رشد والگو نداشتیمنگاهی بر قدرت بینایی دراسلول عصبی، در محل خاص خودتغییرات منطقه بویایی مغزمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانشانس یا نتیجه ی تلاشهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهل و سومبقای حقیقی در دور ماندن ااز تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چیستديدن با چشم بسته در خواب بخش بزرگی حس و ادراک ما اکتاب گران و پرهزینه شد ولمدارک ژنتیکی چگونه انساندرهای اسرارآمیز و پوشیدهتو با باورهایت کنترل میشآنها نمیخواهند دیگران رارژیم های غذایی و نقش مهم فاکسیبتنقش زنجبیل در جلوگیری از تاثیر درجه حرارت بر عملکامیدوار باش حتی اگر همه چنادانی در قرن بیست و یکم،سندرم جدایی مغزجنسیت و تفاوت های بیناییمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانشباهت کیهان و مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و چهبه جای تولید، بیشتر گوش کاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمردانش محدود به ابعاد چهاربرای اولین بار دانشمندانکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمرز مرگ و زندگی کجاستدرک درست از خود و هوشیاریتولترودینآیا ما تنها موجودات زنده راز تغییرفراتر از دیوارهای باورنقطه، وجود است یا فاصلهتاثیر درجه حرارت بر عملکانتروپی و هوشیارینرمش های مفید برای درد زاسیاهچاله ها، دارای پرتو جهان یکپارچهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از صداقتهوش مصنوعی به کمک هوش طبیحس و ادراک- قسمت پنجاه و بی نظمی مقدمه شناختاز تکینگی تا مغز از مغز توراپامیل در بارداریداروهای ام اسبرخی اطلاعات روانشناسی مگیلگمش باستانی کیستمشکلات روانپزشکی در عقب درد، رمز موفقیتتوهمات و شناخت حقیقتآیا انسان با مغز بزرگش اخزمان چیستقفس را بشکننه جنگ و نه خونریزیتاریکی و نورانسان ها می توانند میدان چرا خشونت و تعصبسکته مغزیجهانی در ذهنمنبع هوشیاری در کجاست؟ قابعاد و نیازهای تکاملیطوفان زیباییهوش در طبیعتخواندن، دوست روزهای سختبیماری کروتز فیلد جاکوباز تکامل تا مغز، از مغز تیافته های نوین علوم پرده داروی جدید برای میاستنی ذهن پر در برابر آگاهیبررسی سیستم تعادلی بدن اگریه ی ابر، رمز طراوت باغمعجزه در هر لحظه زندگیتیکاگرلور داروی ضد انعقاآیا دست مصنوعی به زودی قازندگی و داراییقانونمندی و محدودیت عالمنوار مغزی روشی مهم در تشخساختن آیندهتداوم مهم است نه سرعتاولین مورد پیوند سر در اننشانه های بیداری روحیجایی خالی نیستمولتیپل اسکلروز در زنان احتیاط در ورزش زانو در خاعلم و روحخواص بادام زمینیهوشمندسازی زندان هابیماریهای تحلیل عضلانی اژنهای مشترک بین انسان و وداستانها و مفاهیمی اشتبارقابتی بی هدف یا رقابتی هبعد از کرونا دلخوشی بیهوپیموزایدمغز کوانتومیتکامل تکنولوژیآتاکسی فریدریشزیرفون داروی ضد ام استراشه ی بیولوژِیکقطار پیشرفتایمونوگلوبولین وریدی IVIgنورون های ردیاب حافظهسختی در بلند شدن از روی صهمه چیز کهنه میشودهمه چیز در زمان مناسبحقیقت آنطور نیست که به نظمیاستنی گراویس در جوانانادامه بحث تکامل چشمعوارض ازدواج و بچه دار شدخاویار گیاهیهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیشتر علم، در نادانسته هکمردرد ناشی از تنگی کانادر آسمان هدیه های نادیدنتقلید مرحله ای نسبتا پیشپیام های ناشناخته بر مغز رویا بخشی حقیقی از زندگی مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تئوری تکامل در پیشگیری و آزار حقیقیزبان و شناخت حقیقت قسمت اتشنج به صورت اختلال رفتالرزش عضله یا فاسیکولاسیوایندرالسردرد عروقی میگرنهمدلی و هوش عاطفیحوادث روزگار از جمله ویرما بخشی از این جهان مرتبطاستفاده از سلول های بنیاارتباط انسانی، محدود به هزاران سال چشم های بینا وعسل طبیعی موثر در کنترل بخطای حسباد غرور و سر پر از نخوت وکووید نوزده و خطر بیماری ماده ای ضد التهابیدرمان های جدید سرطانتلاشی تازه برای گشودن معپدیده خاموش روشن در پارکروزه داری سلول های بنیادنقاشی هایی با بوی گذشته یتاثیر کلام در آیات کلام بافت هوشیاری به دنبال کاهچگونه جمعیت های بزرگ شکل سفرنامه سفر به بم و جنوب تظاهر خوابیده ی مادهمننژیتاگر فقط مردم میفهمیدند کشواهدی از نوع جدیدی از حاهورمون شیرساز یا پرولاکتحرکت چرخشی و دائمی کیهاناصول سلامت کمراز نخستین همانند سازها تویتنام نوعی کرونا ویروس سوالات پزشکیده روش موفقیتبحثی جالب درباره محدودیتکانال یوتیوب دکتر سلمان محدودیت های حافظه و حافظدرمان جدید ام استنها مانع در زندگی موارد پرسشگری نامحدودروشی برای بهبود هوش عاطففلج دوطرفه عصب 6 چشمنقش پیشرفته ی سلول های بنتاثیر گیاه خواری بر رشد والگو و عادت را بشکن و در انگاهی بر توانایی اجزاي بسلولهای ایمنی القا کنندهتغییرات مغز پس از 40 سالگیمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانشانس یا تلاشهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت نهمبلندی در ذهن ما درک بلندیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چیستدی متیل فومارات(زادیوا)(بخش بزرگتر کیهان ناشناختکتاب زیست شناسی باورمروری بر تشنج و درمان هایدرون قفس یا بیرون از آنتو باید نیکان را به دست بآنژیوگرافی از مغزرژیم ضد التهابیفاجعه ی جهل مقدسنقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر درجه حرارت بر عملکامیدوارینازوکلسینسندرم دزدی ساب کلاوینجهل مقدسمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانشباهت زیاد بین سلول هاي عهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و یکبه خوبی های دیگران فکرکناز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیددانش بی نهایتبرای بقا به جایی فراتر ازکشیدن مادی روشی برای جلومرز بین انسان و حیوان کجادرک عمیق در حیواناتتومورها و التهاب مغزی عاآیا مصرف مولتی ویتامین هراست دستی و چپ دستیفرار در فرار از میزبان، دنمیتوان با بیرون انداختنتاثیر درجه حرارت بر عملکانتظار گذر تندباد؟نرمش های مفید در سرگیجهسیاهچاله و تکینگی ابتدایجهان کنونی و مغز بزرگتریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از صدای بم با فرکانس پایین، هوش مصنوعی به شناسایی کاحس و ادراک- قسمت بیست و پبی هیچ می ایی و بی هیچ میراز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قداروهای تغییر دهنده ی سیبرخی بیماری ها که در آن بگیاه بی عقل به سوی نور میمشاهده گر جدای از شیء مشادرس گرفتن از شکست هاتوکل بر خداآیا انسان در آستانه ی انقزمان و مکان، ابعاد کیهان قله برای دیدن نه برای به نه روش تقویت مغزتاریکی خواهد ترسیدانسان یک کتابخانه استچرا در مغز انسان، فرورفتجهان، تصادفی نیستمنبع هوشیاری در کجاست؟(قابعاد اضافه ی کیهانطولانی ترین شبهوش عاطفی قسمت 11خواب و بیداری نوسانی مغزبیماری گیلن باره و بیماراز تکامل تا مغز، از مغز تیاد گرفتن مداومداروی جدید برای کاهش وزنذهن تو همیشه به چیزی اعتقبررسی علل کمر درد در میانگربه شرودینگر و تاثیر مشمعرفی مورد نادر بیماری گتیروفیبان موثر در سکته ی آیا رژیم غذایی گیاهی سلازندگی بی دودقارچ بی مغز در خدمت موجودنوار مغز، مفید و بی خطرساختن آینده، بهترین روش تداخل مرزها و صفات با بیناولین هیبرید بین انسان و نظام مثبت زندگیجاذبهمواد کوانتومی جدید، ممکناحتیاط در تعویض داروهاعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهخواص شکلات تلخهوشیاری و وجودبیماری، رساله ای برای سلژنهای هوش ، کدامنددخالت در ساختار ژنهارموزی از نخستین تمدن بشربعد از کرونا دلخوشی بیهوپیچیدگی های مغزمگسمغز آیندگان چگونه است ؟تکامل جریان همیشگی خلقتآتاکسی مخچه ای خودایمنزیرک ترین مردمتربیت کودکان وظیفه ای مهقطره قطرهایمپلانت مغزینوروپلاستیسیتی چیستسدسازی روش مناسب برای مقهمه چیز در زمان کنونی استحقیقت افرادمیدان مغناطيسي زمین بشر اداراوون تنها داروی تاییعید نوروز مبارکخار و گلهاوکينگ پیش از مرگش رسالبا همه مهربان باشکمردرد و علل آندر آستانه ی موج پنجم کوویتقلید از روی طبیعتپیدایش زبانرویا تخیل یا واقعیتمغز بزرگ چالش است یا منفعتئوری جدید، ویران کردن گآزار دیگری، آزار خود استزبان و شناخت حقیقت قسمت دتشنج عدم توازن بین نورون لزوم گذر انسان از حدها و ایپیداکرینسرطان کمیت گراییهمراه سختی، اسانی هستحکمت الهی در پس همه چیزما تحت کنترل ژنها هستیم یاستیفن هاوکینگ در مورد هارتباط از بالا به پایین مهستي مادي ای که ما کوچکترعشق به هفت مرتبه ی شناختیخطر آلودگی هوابار مغز بر دو استخوانکودک هشت ساله لازم است آدماده، چیزی نیستدرمان های رایج ام استلاشی جدید در درمان ام اسپروژه ی ژنوم انسانیروزهای بد باقی نمیماندچقدر به چشم اعتماد کنیمتاثیر کپسول نوروهرب بر نافتخار انسانچگونه جمعیت های بزرگ شکل سفرنامه سفر به بم و جنوب تظاهری از ماده است که بیدمن، ما یا چی؟اگر میدانی مصیبت بزرگتر شواهدی از دنیسوان(شبه نئهوش فوق العاده، هر فرد اسحس متفاوتاضطراب و ترساز نخستین همانند سازها تویتامین E برای فعالیت صحپیامهای کاربراندهن، بزرگترین سرمایهبحثی در مورد نقش ویتامين کاهش میل جنسی در ام اسمحدودیت درک انساندرمان جدید ای ال اس، توفرتنها در برابر جهانپس از اگو یا بعد از نفسروشی جدید در درمان قطع نخفن آوری های جدید علیه شنانقش آتش در رسیدن انسان بهتاثیر گیاه خواری بر رشد والگوی بنیادین و هوشیارینگاهت را بلند کنسلولهای بنیادی مصنوعی درتغییرات آب و هوایی که به منابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانشاهکار قرنهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهارمبلوغ چیستاز تکنیکی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتدین اجباریبخش دیگری در وجود انسان هکتاب طبیعت در قالب هندسهمرکز هوشیاری، روح یا بدن درون و بیرون، جدای از هم تو برای خزیدن خلق نشده ایآنان که در قله اند هرگز خرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وفارغ التحصیلان، فقیر و دنقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر درجه حرارت بر عملکامیدواری و مغزنبودن مدرک و شاهد، مدرک سندرم سردرد به دلیل افت فجهان فراکتالمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانشباهت زیاد بین سلول هاي عهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و دوبه خودت مغرور نشواز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژندانشمندان موفق به بازگردبرای تمدن سازی، باید در بکشتن عقیده ممکن نیستمرز جدید جستجو و اکتشاف، درگیری قلب در بیماری ویرتومورهای نخاعیآیا مغز تا بزرگسالی توسعرجزخوانی هایی که امروز بفرد موفقنمیتوان بر سیاه سیاه نوشتاثیر رو ح و روان بر جسمانحراف و حقیقتنرمش های موثر در کمردردسیاهچاله ی منفرد یا سیاهجهان کاملی در اطراف ما پرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از صرع و درمان های آنهوش مصنوعی تعاملیحس و ادراک- قسمت شصت و چهبی ذهن و بی روحاز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریداروهای ضد بیماری ام اس وبرخی بیماری های خاص که بدگیاه خواری و گوشت خوار کدمشاهده آینده از روی مشاهدست و پا زدن در سایه؟توپیراماتآیا احتمال دارد رویا از آزمان و گذر آن سریع استقله سقوطچه زیاد است بر من که در ایتاریخ همه چیز را ثبت کردهانسان باشچرا ذرات بنیادی معمولاً جهش های ژنتیکی مفید در سامنبع خواب و رویاابعاد بالاترطی یکصد هزار سال اخیر هرچهوش عاطفی قسمت نهمخواب زمستانی سلول های سربیماری آلزایمر، استیل کواز تکامل تا مغز، از مغز تیاد بگیر فراموش کنیداروی جدید برای ای ال اسذهن خود را مشغول هماهنگیبرطرف کردن خشونت را از خاگزیده ای از وبینار یا کنفمعرفت و شناختتکلم در گیاهانآیا رژیم غذایی گیاهی سلازندگی در جمع مواردی را برقبل و بعد از حقیقتنوار مغز، ترجمه ی فعالیت ساختار فراکتال وجود و ذهترقی واقعی یا شعار ترقیاولین تصویر در تاریخ از سنظریه ی تکامل در درمان بیجاذبه و نقش آن در شکلگیریموجود بی مغزی که می توانداحساس گذر سریعتر زمانعلم به ما کمک میکند تا موخواص شگفت هویجهوشیاری و افسردگیبیمارستان هوش مصنوعیژنهای حاکم بر انسان و انسدر موج، راز خلقت نهفته اسرمز و رازهای ارتباط غیر کتفکر قبل از کارپیچیدگی های مغزی در درک زمغز اندامی تشنه ی انرژی اتکامل داروینی هنوز در حاآتش منبع انرژیزیست شناسی کل در جزء فراکترجمه فعالیت های عضله به لمس کوانتومیایمپلانت مغزی و کنترل دو نوروز مبارکسرنوشتایمپلانت مغزی کمک میکند نوروز یا روز پایانیسریع دویدن مهم نیستهمه چیز، ثبت می شودحقیقت انسانمیدان های مغناطیسی قابل ادب برخورد با دیگرانعامل کلیدی در کنترل کارآخارق العاده و استثنایی بهدف یکسان و مسیرهای مختلبا هوش مصنوعی خودکار روبکمردرد با پوشیدن کفش منادر برابر حقایق جدیدتقلید از طبیعتپیر شدن حتمی نیسترویا حقی از طرف خدامغز بزرگ چالشهای پیش روتا 20 سال آینده مغز شما به آسيب میکروواسکولاریا آسچیزی شبیه نور تو نیستزبان و شناخت حقیقت قسمت ستشویق خواندن به کودکانلزوم سازگاری قانون مجازاایا کوچک شدن مغزانسان السرعت فکر کردن چگونه استهمراهی میاستنی با برخی سحافظه میتواند بزرگترین دمانند کودکان باشیداستیفن هاوکینگ در تفسیر ارتباط بین هوش طبیعی و هوهستی ما پس از شروعی چگال عشق درونی به یگانگی خلقتخطر حقیقی، خود انسان استبار بزرگ ایستادن بر دو پاکودک ایرانی که هوش او از ماده، چیزی بیش از یک خلا درمان های علامتی در ام استمایل زیاد به خوردن بستنپروژه ی ژنوم انسانیروزهای سختنقش قهوه در سلامتیتاثیر کپسول نوروهرب بر تافراد آغاز حرکت خودشان رچگونه حافظه را قویتر کنیسفرنامه سفر به بم و جنوب تعویض دارو در تشنجمن، خود تو هستماگر نیروی مغناطیس نباشد شیر و دوغ بادامهوش مصنوعی می تواند بر اححس چشایی و بویاییاطلاع رسانی اینترنتیاز نخستین همانند سازها تویتامین E در چه مواد غذایسایتهای دیگردو ویژگی انتزاع و قدرت تجبحثی در مورد نقش کلسیم و کاهش مرگ و میر ناشی از ابمخچه فراتر از حفظ تعادلدرمان جدید سرطانتنهاییآلودگی هوا چالش قرن جدیدروشی جدید در درمان نابینفناوری هوش مصنوعی نحوه خنقش انتخاب از طرف محیط، نتاثیر گیاه خواری بر رشد والگوبرداری از طبیعتچالش هوشیاری و اینکه چرا سلام تا روشناییتغییرات تکاملی سر انسان منابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانشاهکار شش گوشهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت نوزدهمبلعیدن ستاره توسط سیاهچااز تکینگی تا مغز و از مغز واقعیت و مجازدین، اجباری نیستبخشیدن دیگران یعنی آرامشکتاب، سفری به تاریخمرکز حافظه کجاستدرون آشفته ی تو و ظاهر خنتو تغییر و تحولیآنتی بادی منوکلونال در درژیم غذایی سالم و ضد التهفاصله ها در مکانیک کوانتنقش سجده بر عملکرد مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکامیدی به این سوی قبر نیستنباید صبر کرد آتش را بعد سوی ما آید نداها را صداجهان قابل مشاهده بخش کوچمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانشجاعت و ترسهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و سوبه خودت نگاه کناز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژن ضد کرونادانشمندان نورون مصنوعی سبرای خودآگاه بودن تو بایگل خاردار، زیباستمرزهای حقیقی یا مرزهای تدرگیری مغز در بیماری کویتومورهای ستون فقراتآیا همه جنایت ها نتیجه بیرحم مصنوعیفرد یا اندیشهنمای موفقیتتاثیر روده بر مغزاندوه در دنیا استنرمشهای مهم برای تقویت عسیاهچاله ی تولید کنندهجهان پیوستهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از ضایعه ی شبکه لومبوساکرالهوش مصنوعی در قضاوت های احسن یوسف باغچه ی منبی سوادی در قرن 21از تکینگی تا مغز از مغز تورزش و میگرنداروهای ضد تشنج با توضیح برخی توجهات در ببمار پارگیرنده باید سازگار با پیمشاهدات آمیخته با اشتباهدست کردن در گوشتوانایی مغز و دیگر اجزای آیا احتمال دارد رویا از آزمان و صبرقلب های سادهنه عدم مطلق بلکه عدم با قسکته ی مغزی در جوانانتاریخ، اصیل نیست و ساخته انسان جدید از چه زمانی پاچراروياها را به یاد نمی آجهش های ژنتیکی غیر تصادفمنتظر نمان چیزی نور را بهاتفاق و تصادفطیف انسفالیت، گیلن باره هوش عاطفی قسمت هفتمخواب سالم عامل سلامتیبیماری الزایمراز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری مهارت های جدید دداروی جدید برای دیابتذهن خالی از شلوغی افکاربزرگ فکر کنگزارش یک مورد جالب لخته ومغز فکر میکند مرگ برای دیتکنولوژی های جدید و حالتآیا راهی برای بهبود وضعیزندگی در سیاهچالهقبل از آغازنوار عصب و عضلهساختار شبکه های مغزی ثابتروس جریان انرژیاولین دارو برای آتاکسی فنظریه ی تکامل در درمان بیجبران از دست رفته هاموجودات مقهور ژنها هستنداحساسات کاذبعلم بدون توقفخواص عجیب لوبیاهوشیاری کوانتومیبیندیشکفش و کتابدر میان تاریکی و روشناییرمز گشایی از اتصالات مغزتفکر ترکیبی در هوش مصنوعپیوند قلب خوک، به فرد دچامغز انسان ایا طبیعتا تماتکامل داروینی هنوز در حاآثار باستانی تمدن های قدزیست شناسی باور حقیقت یا ترجمه ی فعالیت های عضله بلووفلوکساسینترجمه ای ابتدایی از اسرالوب فرونتال یا پیشانی مغایمپلانت نخاعی میتواند دنورالژیسریعترین کامپیوتر موجودهمه ی سردردها بی خطر نیستحقیقت اشیامیدان های کوانتومی خلاازدواج های بین گونه ای، رادراک ما درک ارتعاشی است عادت همیشه خوب نیستخبر مهم تلسکوپ هابلبا هر چیزی که نفس می کشد مکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدر جراحی کمر عجله نکنیدتقویت مغز با ورزشپیراستامرویاها از مغز است یا ناخومغز بزرگ و فعال یا مغز کوتا بحر یفعل ما یشاآسیب ها ناشی از آلودگی هونکاتی در مورد تشنجزبان جانسوزتشخیص ژنتیکی آتروفی های لزوم سازگاری قانون مجازاایا این جمله درست است کسیسطح آگاهی، رخدادهای زندگهمراهی نوعی سردرد میگرنیحافظه های کاذبمانند آب باشاستخوان های کشف شده، ممکارتباط شگفت مغز انسان و فهشت توصیه برای کاستن از دعشق، شلوغ کردن نیستخطر را بپذیربار سنین ابزار هوشمندی اکودکان مهاجرماست مالیدرمان ژنتیکی برای نوآوریتمایز یا کشف یگانگیپروژه ی علمی پیوند مغز ساروزهای سخت میگذردنقش مهاجرت در توسعه نسل اتاثیر کپسول نوروهرب بر سافراد بی دلیل دوستدار تو نگاه من، نگاه تو و یا حقیسفرنامه سفر به بم و جنوب تعیین پیش آگهی آسیب به عصمنابع انرژي پاک سرچشمه حاگر نعمت فراموشی نبود بسشیشه ی بازالتی و سیلیکونهوش مصنوعی متصل با مغزحس و ادراک (قسمت اول )اطلاعات حسی ما از جهان، چاز نخستین همانند سازها تویتامین کادو بیماری روانی خود بزرگ بحثی در مورد حقیقت فضا و کاهش التهاب ناشی از بیمامخچه ، فراتر از حفظ تعادلدرمان جدید سرطانتنهایی رمز نوآوری استآلودگی هوا و ویروس کروناروشی جدید در درمان سکته مفواید روزه داری متناوبنقش اتصالات بین سلولهای تاثیر گیاهخواری بر رشد و التهاب شریان تمپورالچالش هوشیاری و اینکه چرا سلاح و راهزنیتغذیه بر ژنها تاثیر داردمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانشاید گوشی و چشمی، آماده شهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هفتمبنی عباس، ننگی بر تاریخاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسدیوار همه اش توهم بودبخشش، عقلانی یا غیر عاقلکتابخانهمرکز حافظه کجاستدروغ نگو به خصوص به خودتتو جهانی هستی که خودش را آنتروبات؛ ترکیب سلول زندرژیم غذایی ضد التهابیفاصله ی همیشگی تصویر سازنقش غذاها و موجودات درياتاثیر درجه حرارت بر عملکامیدی تازه در درمان سرطانبرو و انرژی مداومسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان موازی و حجاب هامنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانشرکت نورالینک ویدیویی ازهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیستمبه دنبال رستگاری باشاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگر کرونا ساخته شدانشمندان یک فرضیه رادیکبرای رشد، باید از مسیر خطگل درون گلدانمزایای شکلات تلخ برای سلدرگیری مغز در بیماران مبتوهم فضای خالیآیا هوش مصنوعی می تواند نرحم مصنوعیفرد حساس از نظر عاطفی و بنمایش تک نفرهتاثیر روزه داری بر سلامت اندوه دردی را دوا نمیکندچرا ماشین باید نتایج را پسیاهچاله، سیاه خالص یا پجهان پیوستهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از ضایعه ی عروقی مخچههوش مصنوعی در کامپیوترهاحساسیت روانی متفاوتبی شرمیاز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش بهترین درمان بیش فعداروی فامپیریدین یا نورلبرخی توصیه ها برای واکسیگالکانزوماب، دارویی جدیمطالبه ی حق خوددست آسمانتوانایی یک فرد، برای تغیآیا بدون ناظر هوشمند هم بزمان واقعیت است یا توهمقلب و عقلنهایت معرفت و شناخت درک عسکته ی چشمیتازه های اسکیزوفرنی(جنوانسان خطرناکترین موجودچراروياها را به یاد نمی آجهش های بیماری زا، معمولمنتظر نتیجه ی کارهایت بااتوبان اطلاعات و پلِ بینطبیعت موجی جهانهوش عاطفی قسمت یازدهخواب سالم عامل سلامتی و یبیماری ای شبیه آلزایمر و از تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری هوش مصنوعی، عمیقداروی جدید ضد فشار خونذهن سالمبزرگ شدن مغز محدود به دورگشایش دروازه جدیدی از طرمغز قلبتکنولوژی و پیشرفتآیا راهی برای رفع کم آبی زندگی زمینی امروز بیش از قبل از انفجار بزرگنوار عصب و عضلهسادیسم یا لذت از آزار دادتری فلوپرازیناولین دروغنظریه ی تکامل در درمان بیجدا کردن ناخالصی هامورد نادر همپوشانی دو بیاخلاق و علوم اعصابعلم در حال توسعهخود جسم و یا تصویرهوشیاری سنتی یا هوشیاری بیهوش کردن در جراحی و بیمکفش بد، عامل مهم کمردرددر مانهای کمر دردرمز پیشرفت تواضع است نه طتفکر خلا ق در برابر توهم پیوند مدفوعمغز انسان برای ایجاد تمدتکامل داروینی هنوز در حاآدم عاقل، وقت خودش را هدرزیست، مرز افق رویداد هستآرمانگرای تخیلی نباشزاویه نگاه ها یکسان نیستترس و آرمان هالوتیراستامایمپلانت استخوانی در آسینورالژی تریژمینالسرکه انگبین عسلی مفید برهمه جا خیر بکارحقیقت تنها چیزی است که شامیدان بنیادین اطلاعاتاسکلت خارجی در درمان اختادراک، فراتر از آنچه معمعادت کن از بالا نگاه کنیخدا موجود استبا آتش، بازی نکن و بعد از کنگره بین المللی سردرد ددر درمان بیماری مولتیپل تقویت استخوان در گرو تغذپیشینیان انسان از هفت میرویاهای پر رمز و حیرتی درمغز بزرگترین مصرف کننده تاول کف پا و حقیقتآسیب روانی شبکه های اجتمچگونه مولکول های دی ان ایزبان ریشه هایی شناختی استشخیص آلزایمر سالها قبل لزوم عدم وابستگی به گوگل ایا ابزار هوشمندی یا مغز سعی کن به حدی محدود نشویهندسه ی پایه ایحافظه و اطلاعات در کجاست ماه رجباستروژن مانند سپر زنان دارتباط شگفت انگیز مغز انو هر کس تقوای خدا پیشه کنعصب حقوق نورولووخطرات هوش مصنوعیباربر دیگران نباشکودکان میتوانند ناقل بی ماست مالی با هوش انسانیدرمان کارتی سل و تومور مغتمدن قدیمی ای در جنوب ایرپروانه ی آسمانیروش مقابله مغز با محدودینقش میدان مغناطیسی زمین تاثیر کپسول نوروهرب بر سافزایش قدرت ادراکات و حسنگاه مادی غیر علمی استسفری به آغاز کیهانتعامل انسان و هوش مصنوعیمنابع انرژی از نفت و گاز اگر نعمت فراموشی نبود بسشکل های متفاوت پروتئین ههوش مصنوعی و کشف زبان هایحس و ادراک (قسمت دوم )اطلاعاتی عمومی در مورد ماز نشانه ها و آثار درک شدویتامین کا و استخواندو بار در هفته ماهی مصرف بحثی در مورد عملکرد لوب فکاهش حافظه هرچند فرایندیمخچه ابزاري که وظیفه آن فدرمان دارویی سرطان رحم بتنبیه چقدر موثر استآلودگی هوا و پارکینسونريتوکسيمب در درمان ام اسفواید روزه داری متناوبنقش تیروئید در تکامل مغزتاثیر انتخاب از طرف محیط ام آر آی جدید با قدرت شگفچالش هوشیاری و اینکه چرا سلسله مباحث هوش مصنوعیثبت و دستکار ی حافظهمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانشاید درست نباشدهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هفدهمبه قفس های سیاهت ننازاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهدیوار، از ابتدا توهم بودبدون پیر فلککجای مغز مسئول پردازش تجمرکز خنده در کجای مغز استدریا آرام نخواهد شد کشتی تو جدای از کیهان نیستیآنزیم تولید انرژی در سلورژیم غذایی ضد دردفتون های زیستینقش غذاها و موجودات درياتاثیر درجه حرارت بر عملکامگا سه عامل مهم سلامتچت جی پی تیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان ما میتواند به اندازمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانشربت رب انارهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت دهمبه زودی شبکه مغزی به جای از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگری ضد کرونا از ددانشمندان ژنی از مغز انسبرای زندگی سالم، یافتن تگل زندگیمسمومیت دانش آموزان بی گدرگیری مغزی در سندرم کووتوهم فضای خالی یا توهم فضآیا هوش مصنوعی زندگی بشررسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرفردا را نمیدانیمچند نرمش مفید برای کمردرتاثیر روزها، ماه ها یا سااندوهگین نباش اگر درب یا چرا مردم با زندگی میجنگنسیاره ی ابلهانجهان پر از چیزهای اسرار آمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از ضایعات در عصب زیر زبانیهوش مصنوعی در تفکر خلاق اخفاش کور و انسان بینا؟بی عدالتی در توزیع واکسن از تکینگی تا مغز- از مغز ورزش در کمر دردداروی لیراگلوتیدبرخی درمان های Spinal Muscular Atگام کوچک ولی تاثیرگذارمطالبی در مورد تشنجدست بالای دستتوازن مهمتر از فعالیت زیآیا برای تولید مثل همیشه زمان پلانکقلب یا مغزنهایت در بی نهایتسال 2025 سال بین المللی علمتازه های بیماری پارکینسوانسان در هستی یا هستی در چراغ های متفاوت و نور یکسجهش تمدنی عجیب و شگفت انسمنتظر زمان ایده آل نشواتوسوکسیمایدطبیعت بر اساس هماهنگیهوش عاطفی قسمت پنجمخواب عامل دسته بندی و حفطبیماری ای شبیه ام اس مولتاز تکامل تا مغز، از مغز تیادگرفتن، آغاز حرکت است داروی جدید ضد میگرنذهت را روی چیزهای مفید متبزرگ شدن تقریبا ناگهانی پل جویی اصفهانمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتکنولوژی به طرز وحشتناکیآیاما مقهور قوانین فیزیکزندگی زودگذرقبرستان ها با بوی شجاعتنوار عصب و عضلهسازگاری با محیط بین اجزاتری فلوپرازیناولین سلول مصنوعینظریه ی ریسمانجدایی خطای حسی استموسیقی نواخلاق پایه تکامل و فرهنگعلم راهی برای اندیشیدن اخودآگاهی و هوشیاريهوش، ژنتیکی است یا محیطیبیهوشی در بیماران دچار اکل اقیانوس در یک ذرهدر محل کار ارزش خودت را برمز امید، بی نیازی از مردپیوند مدفوع در درمان بیممغز انسان برای شادمانی طتکامل داروینی هنوز در حاتکامل زبانآرام باشزاوسکا درمان گوشرترسناک تر از کوریلوزالمعده(پانکراس)مصنوعایمان به رویانوزاد ناشنوای متولد شده،سرگیجه از شایعترین اختلاهمیشه چیزی برای تنهایی دحقیقت خواب و رویامیدازولام در درمان تشنج اسکار، لگوی هوشمندادغام میان گونه های مختلهدف یکسان، در مسیرهای متعادت کن خوب حرف بزنیخدا نور آسمان ها و زمین ابا تعمق در اسرار ابدیت و کنگره بین المللی سردرد ددر دعواها چه میکنی؟تقویت حافظه یا هوش مصنوعپیشرفت های باور نکردنی درویای شفافمغز حریص برای خون، کلید تتابوهای ذهنیآسیب عصب پا به دنبال اعتیچگونه میتوان با قانون جنزبان شناسی مدرن در سطح سلتشخیص ایدزمقاومت به عوارض فشار خون ایا بیماری ام اس (مولتیپشلیک فراموشیهندسه ی رایج کیهانحافظه و اطلاعات در کجاست ماهیچه ی صبراسرار آفرینش در موجارتباط شگفت انگیز مغز انوفور و فراوانیعصب سیاتیکدفاع از پیامبربارداری بدون رحمکودکان گذشته به آینده فکماشین های دارای روحدرمان پوکی استخوانتمدن پیشرفته ی پیشینیانپرواز از نیویورک تا لوس آروش های صرفه جویی در ایجانقش محیط زندگی و مهاجرت دتاثیر کتامین در درمان پاافزایش میل جنسی با خوردن نگاه محدود و تک جانبه، مشسقوط درون جاذبه ای خاص، چتعامل انسان با هوش مصنوعمنابع انرژی از منابع نهفاگر با مطالعه فیزیک کوانشکل پنجم مادههوش مصنوعی یا حماقت طبیعحس و ادراک قسمت 67اطلاعاتی عمومی در مورد ماز نظر علم اعصاب یا نرووسویتامین کا در سبزیجاتدو برابر شدن خطر مرگ و میبحثی درباره هوش و تفاوتهکاهش دوپامین عامل بیماریمخچه تاثیر گذار بر حافظهدرمان زخم دیابتی با تکنوتهدیدهای هوش مصنوعیآلزایمرریه زغالیفواید زیاد دوچرخه سوارینقش حفاظتی مولکول جدید دتاثیر احتمالی عصاره تغلیام اس و سرطانچالش هوشیاری و اینکه چرا سلطان جنگل یا صاحب ملکوتثبت امواج الکتریکی در عصمنابع بی نهایت انرژی در دابزار بقا از نخستین همانشایسته نیست در جیب خود قرهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هجدهمبه مغز خزندگان خودت اجازاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهدید تو همیشه محدود به مقدبدون بار گذشتهکرونا چه بر سر مغز می آورمرگ چیستدریافت هورمون امید با ورتو دی ان ای خاص ميتوکندريآواز خواندن در قفس، نشانراه فراری نیستفروتنی معرفتینقش غذاها و موجودات درياتاثیر درجه حرارت بر عملکاما شما از دید خفاش کور هچت جی پی تیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان مادی، تجلی فضا در ذهمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانشربت ضد خلطهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت دوازدهمبه زیر پای خود نگاه نکن باز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطاندانشمندان پاسخ کوانتومی برخی ملاحظات در تشنج های گلوله ی ساچمه ایمسمومیت دانش آموزان، قمادرگیری مغزی در سندرم کووتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)آیا هوش ارثی دریافتی از پرساناها و ابر رساناها و عفرزندان زمان خودچند جهانیتاثیر روغن رزماری استنشااندام حسی، درک از بخش هایچرا مغز انسان سه هزار سالسیاره ابلهانجهان پر از چیزهای جادویی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از ضرورت زدودن افکارهوش مصنوعی در خدمت خلق وحخفاش با شیوع همه گیری جدیبیمار 101 ساله، مبتلا به ساز تکینگی تا مغز- از مغزتوزن حقیقی معرفت و شناختداروی کنترل چربی خونبرخی روش های تربیتی کودکگامی در درمان بیماریهای مطالعه ای بیان میکند اهددست خدا بارها را از دوشت توت زیاد بخوریدآیا بزرگ شدن مغز فقط در دزمان به چه دلیل ایجاد میشقلب دروازه ی ارتباطنهادینه سازی فرهنگ اختلاسال سیزده ماههتازه های درمان ام اسانسان عامل توقف رشد مغزنزاع ها بیهوده استجهشهای مفید و ذکاوتی که دمنحنی که ارتباط بین معرفاتصال مغز و کامپیوترطعمه ی شبکه های ارتباط اجهوش عاطفی قسمت اولخواص فلفل سبزبیماری اسپینال ماسکولار از خود رها شویادآوری خواب و رویاداروی جدید ضد الزایمرذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبزرگترین خطایی که مردم مپل خواجو اصفهانمغز مانند تلفن استتکنولوژی جدید که سلول هاآگاهی فراتر از آگاهیزندگی سلول در بدن، جدای اقدم زدن و حرکت دید را تغینوار عصب و عضلهستم با شعار قانون بدترین ترک امروزاوکرلیزوماب داروی جدید شنظریه ی ریسمان و هوشیاریجریان انرژی در سیستم های موسیقی هنر مایع استاختلا ل در خود عضلهعلم ساختن برج های چرخانخودآگاهی و هوشیاريهوض مصنوعی زندهبیو الکترونیک؛ ترکیب موجکلمات بلند نه صدای بلنددر چه مرحله ای از خواب ، ررمز بقای جهش ژنتیکیپیوند مغز و سر و چالشهای مغز انسان برای شادمانی طمغز انسان رو به کوچک تر شتکامل زبانآرامش و دانشزبان فرایند تکاملی برای ترسان نیستیلیروپریم داروی ترکیبی ضداین پیوند نه با مغز بلکه نوسانات کوانتومی منبع ماسرگردانیهمیشه چشمی مراقب و نگهباحقیقت در علم، هرگز نهایی مکان زمان یا حافظه زماناسارت و پرخوریادغام دو حیطه علوم مغز و هدف از تکامل مغزعادت کردن به نعمتخدا بخشنده است پس تو هم ببا خودت نجنگکنترل همجوشی هسته ای با هدر سال حدود 7 میلیون نفر تقویت سیستم ایمنیپیشرفت های جدید علوم اعصروان سالممغز در تنهایی آسیب میبینتاثیر فکر بر سلامتآسانی موفقیتچگونه مغز ما، موسیقی را پزبان شناسی نوین نیازمند تصویر خورشید یا خود خورشمقایسه رقابت و همکاریایا بدون زبان میتوانیم تشلیک فراموشیهندسه بنیادینحافظه و اطلاعات در کجاستماپروتیلیناسرار بازسازی اندام هاارتباط غیرکلامی بین انساوقاحت و تمسخر دیگرانعضلانی که طی سخن گفتن چقددفاع در برابر تغییر ساختبازگشایی مجدد مطب دکتر سکودکان خود را مشابه خود تماشین دانشدرمان پوکی استخوانتمدن بشری و مغز اخلاقیپروتئین های ساده ی ابتداروش های عملی برای رفع کمرنقش مرکز تنفس سلولی در بیتاثیر گیاه خواری بر رشد وافزایش مرگ و میر سندرم کونگاه کلی نگرسقوط زیگزاگی یا ناگهانیتعداد کلی ذهن ها در جهان منابع انرژی از نفت و گاز اگر تلاش انسان امروز براشکرگزار هر چیزی باش که داهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحس و ادراک قسمت 74اعتقاد اشتباه، نتیجه ی ناز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین بی 12 در درمان درددو برابر شدن خطر مرگ و میبحثی درباره هوش و تفاوتهکاهش سن بیولوژیکی، تنها مخاطب قرار دادن مردم، کادرمان ساده ی روماتیسمتو یک معجزه ایآلزایمر در جوانانریواستیگمینفیلم کوتاه هیروشیما از هنقش حیاتی تلومر دی ان آ دتاثیر بینش و انتظارات فرام اس یا تومور؟چالش های ایستادن بر دو پاسم زنبور ، کلیدی برای وارجلو رفتن یا عقبگردمنابع جدید انرژیابزار بقا از نخستین همانشادی، پاداش انجام وظیفههوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هشتمبه نقاش بنگراز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مدیدن خدا در همه چیزبدون زمان، ماده ای وجود نکریستال هامرگ و میر پنهاندریای خداتو در میانه ی جهان نیستی آینه در اینهراه نجاتفروتنی و غرورنقش غذاها در کاهش دردهای تاثیر درجه حرارت بر عملکامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنتایج نادانی و جهلسوخت هیدروژنی پاکجهان مرئی و نامرئیمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانشش مرحله تکامل چشمهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سومبه سیاهی عادت نکنیماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطاندانشمندان اولین سلول مصنبرخی مرزهای اخلاق و علوم گلوئونمسیر دشوار تکامل و ارتقادرگیری اعصاب به علت میتوتوهم چیستآیا هوش سریعی که بدون احسرستگاری محدود به یک راه نفرضیه ای جدید توضیح میدهچند جهانیتاثیر رژیم گیاه خواری بر انرژی بی پایان در درون هرچرا مغزهای ما ارتقا یافت سیاره ابلهانجهان دارای برنامهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از ضرب المثل یونانیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحخلا، حقیقی نیستبیمار مرکز تنفس سلولیاز تکینگی تا مغز، از مغز وزوز گوشداروی تشنجی دربارداریبرخی سلولهای عصبی در تلاگامی در درمان بیماریهای معمای اخلاقی قطاردستورالعمل مرکز کنترل بیتوسعه هوش مصنوعی قادر اسآیا تکامل و تغییرات ژنتیزمان شگفت انگیزقلب روباتیکچهار میلیارد سال تکامل بسانسور از روی قصد بسیاری تاسف بار است انسان، حق خوانسانیت در هم تنیده و متصنزاع بین جهل و علم رو به پجهشهای مفید و ذکاوتی که دمنشأ اطلاعات و آموخته ها اثر مضر مصرف طولانی مدت رظهور امواج مغزی در مغز مصهوش عاطفی قسمت دهمخواص منیزیمبیماری اضطراب عمومیاز درخواست ها جدا شویاری خدا نزدیک استداروی سل سپتذره ی معین یا ابری از الکبزرگترین درد از درون است پلاسمای غالبمغز مادران و کودکان در زمتکنولوژی جدید که سلول هاآپومورفین در پارکینسونزندگی، مدیریت انرژیقدرت مردمنوار عصب و عضله مهم در تشستم، بی پاسخ نیستترکیب آمار و ژنتیکايندگان چگونه خواهند دیدنظریه تکامل در درمان بیمجریان انرژی در سیستم های میلر فیشر نوعی نادر از گیاختلاف خانوادگی را حل کنعلیت رو به عقبخودت را از اندیشه هایت حفهیچ نقطه ای مرکزی تر از ابیوگرافیکلوزاپین داروی ضد جنوندر ناامیدی بسی امید استتفاوت قند طبیعی با قند و رمز جهانمغز انسان رو به کوچکتر شدتکامل زبان انسان از پیشیآرامش و سکونزبان متغیرتزریق قیچی ژنتیکی کریسپرلیس دگرامفتامین یا ویاساین اندوه چیستنوشیدن چای برای مغز مفید سربازان ما محققا غلبه می همیشه اطمینان تو بر خدا بحقیقت راستین انسان علم بمکانیک کوانتومی بی معنی اساس انسان اندیشه و باور ارتقا و تکامل سنت آفرینش هدف از خلقت رسیدن به ابزاعادت بد را ترک کنخدا تاس نمیریزدبا خدا باشکنترل جاذبهدر عید نوروز مراقب تصادف تلقین اطلاعات و حافظهپیشرفت در عقل است یا ظواهروبات ها قول میدهندمغز را از روی امواج بشناستاثیر مشاهده بر واقعیت بآشنا پنداریچگونه مغز پیش انسان یا همزبان، نشان دهنده ی سخنگو تصویر در هم تنیدگی کوانتمقابله ی منطقی با اعتراضایا تکامل هدفمند استشنا در ابهای گرم جنوب نیاهندسه در پایه ی همه ی واکحافظه ی ما انسان ها چرا مماجرای جهل مقدساصفهان زیباارتروز یا خوردگی و التهاوقت نهيب هاي غير علمي گذشغم بی پایاندقیق ترین تصاویر از مغز ابازگشت از آثار به سوی خداکودکان را برای راه آماده مبانی ذهنی سیاه و سفیددرمان آرتروز با ورزش موضتمدن زیر آبپروتز چشمروش هایی برای مقابله با انقش نگاه از پایین یا نگاهتاثیر گیاه خواری بر رشد وافزایش سرعت پیشرفت علوم نگاه انسان محدود به ادراسلول های مغزی عامل پارکیتعذیه ی ذهنمنابع انرژی از نفت و گاز اگر خواهان پیروزی هستیشکست حتمیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحس و ادراک قسمت 75اعتماد به خوداز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین بی هفدهدو داروی جدید برای میاستبحثی درباره هوش و تفاوتهکایروپاکتیک چیستمدل همه جانبه نگر ژنرالیدرمان سرگیجه بدون نیاز بتو یک جهان در مغز خودت هسآملودیپین داروی ضد فشار ریاضیات یک حس جدید استفیلمی بسیار جالب از تغیینقش خرچنگ های نعل اسبی درتاثیر ترکیبات استاتین (سامواجی که به وسیله ی ماشیچالش کمبود اندام برای پیسماگلوتید داروی کاهش دهنجلوتر را دیدنمناطق خاص زبان در مغزابزار بقا از نخستین همانشب سیاه سحر شودهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هشتاد و نبه نقاش بنگراز تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار دیدگاه نارسای دوگانه ی مبر کسی اعتماد نکن مگر اینکریستال زمان(قسمت اولمرگ و میر بسیار بالای ناشدرک فرد دیگر و رفتارهای اتوقف؛ شکستآیندهراه های جدید برای قضاوت رفرگشت و تکامل تصادفی محض نقشه مغزی هر فرد منحصر بهتاثیر درجه حرارت بر عملکانفجار و توقف تکاملی نشانتاران، جذب کنسودمندی موجودات ابزی بر جهان مشارکتیمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانششمین کنگره بین المللی سهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سی و هشتمبه سخن توجه کن نه گویندهاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ضد اعتیاددانشمندان تغییر میدان مغبرخی نکات از گاید لاین پرگمان میکنی جرمی کوچکی در مسئول صیانت از عقیده کیسدرب بسته با غیر خود باز متوهم و خیالآیا هشیاری کوانتومی وجودرشته نوروایمونولوژی و نقفساد اقتصادی سیتماتیک درچند جهانی و علمتاثیر رژیم گیاه خواری بر انرژی تاریکچرا ویروس کرونای دلتا واسیب یکسان و دیدگاه های متجهان در حال نوسان و چرخشمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از ضربه مغزی در تصادف رانندهوش مصنوعی درمانگر کامپیخلا، خالی نیستبیماری لبر و نابینایی آناز تکینگی تا مغز، از مغز وسواس، بیماری استداروی جدید ALSبرخی سيناپسها طی تکامل و گاهی لازم است برای فهم و معماری، هندسه ی قابل مشادغدغه نتیجه ی نادانی استتوسعه برخی شغل ها با هوش آیا تراشه ها داخل مغز، میزمان طلایی سکته ی مغزی راقلب را نشکنچهار ساعت پس از کشتار خوکسانسور بر بسیاری از حقایتبدیل پلاستیک به کربن و سانسانیت در برابر دیگراننزاع بین علم و نادانی رو جوانان وطنمنشاء کوانتومی هوشیاری ااثرات فشار روحی شدیدظرف باید پر شود چه با چرک هوش عاطفی قسمت دومخواص میوه ی بهبیماری بیش فعالیاز دست دادن دم در پیشینیاژن همه چیز نیستداروی ضد چاقیذرات کوانتومی زیر اتمی قبسیاری از مجرمان، خودشانپمبرولیزوماب در بیماری چمغز چون ابزار هوش است دلیتکینگیآپومورفین در پارکینسونزندگی، مراتب هوشیاری استقدرت و شناخت حقیقتنوار عصب و عضله برای تاییستون فقرات انسان دو پا جلايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیمجریان انرژی در سیستم های میهمانهای ناخوانده عامل اختلال حرکتی مانند لرزش علایم کمبود ویتامین E را خودروهای هیدروژنیهیچ چیز همیشگی نیستبیوگرافیکلید نزدیک و نگاه تو بر فدر هم تنیدگی مرزها و بی متفاوت مغز انسان و میمون هرمز جهان خاصیت فراکتالپیوند اندام از حیوانات برنگ کردن، حقیقت نیستمغز ایندگان چگونه استتکامل ساختار رگهای مغزی آرامش عقلزبان مشترک ژنتیکی موجوداتسلیم ارتباط با من برترلا اکراه فی الدیناین ایده که ذرات سیاهچالنوعی سکته مغزی ، وحشتناک سربرولایزینهمیشه به آنچه داری، خوشنحقیقت غیر فیزیکیمکانیزمهای دفاعی در براباستفاده از مغز، وزن را کمارتقا یا بازگشت به قبل ازهر چیز با هر چیز دیگر در تعادت دادن مغز بر تفکرخدای رنگین کمانبا طبیعت بازی نکنکندن ریشه ی خوددرمان نگهدارنده ی اعتیادتلاش ها برای کشف منابع جدپیشرفت ذهن در خلاقیت استروبات های ریز در درمان بیمغز زنان جوانتر از مغز مرتاثیر نگاه ناظر هوشیار بآشنا پنداریچگونه هموساپينس بر زمین زبان، وسیله شناسایی محیطتصویر زیبا از سلولمقابله با کرونا با علم اسایجاد احساساتشناخت ناشناختههندسه زبانِ زمان استحافظه ی ما انسان ها چرا مماجرای عجیب گالیلهاصل بازخوردارزش های وارونهوقتی فهمیدی خطا کردی برگغم بی پایاندل به دریا بزنبازگشت به ریشه های تکاملکوری گذرای ناشی از موبایمباحث مهم حس و ادراکدرمان ام اس(مولتیپل اسکلتمدنی قدیمی در شمال خلیج پروتز عصبی برای تکلمروش هایی برای کم کردن اضطنقش نظام غذایی در تکامل متاثیر گیاه خواری بر رشد وافسردگی و اضطراب در بیمانگاه از کنار و یا از روبرسلول های بنیادیتغییرمنابع انرژی از نفت و گاز اپل ویژن پرو در تشخیص بیمشکستن مرز دور مغزهوش مصنوعی الفاگوحس و ادراک قسمت 78اعتماد به خوداز واقعیت امروز تا حقیقتویتامین دی گنجینه ای بزردو سوی واقعیتبحثی درباره هوش و تفاوتهکار امروز را به فردا نیندمدل هولوگرافیک ژنرالیزهدرمان سرگیجه بدون نیاز بتو کجای جهانیآموزش نوین زبانریتوکسیمابفیروز نادرینقش داروهاي مختلف معروف تاثیر تغذیه بر سلامت رواامیوتروفیک لترال اسکلروچالش دیدگاه های سنتی در بسندرم میلر فیشرجمجمه انسان های اولیهمناطق خاصی از مغز در جستجابزار بقا از نخستین همانشبیه سازی میلیون ها جهان هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هشتاد و شبه نادیدنی ایمان بیاوراز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقدیروز و امروزبرلیتیونکریستال زمان(قسمت دوم)مرگ و سوال از قاتلدرک نیازمند شناخت خویش اتولید مولکول جدید توسط هآینده ی انسان در فراتر ازراه های جدید برای قضاوت رفراموش کارها باهوش تر هسنقشه های مغزی جدید با جزیتاثیر درجه حرارت بر عملکانفجار بزرگ پایان بوده انجات در اعتماد به خودسی و سه پل اصفهانجهان معنامنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانشعار و عملهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت سی و ششمبهبود حافظه پس از رخدادهاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن علیه سرطاندانشمندان روش هاي جدیدی برخی نرمش ها برای درد زانگنجینه ای به نام ویتامین مسئولیت جدیددرختان چگونه بر تشکیل ابتوهم وجودآیا واکنش های یاد گرفته ورشد مغز فرایندی پیچیده افشار و قدرتچند روش ساده برای موفقیتتاثیر رژیم گیاه خواری بر انرژی تاریک که ما نمی توچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک سیر آفرینش از روح تا مغز جهان در حال ایجاد و ارتقامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقای موجود زنده از ضررهای مصرف شکر و قند بر هوش مصنوعی درخدمت خلق وحخلاصه ای از مطالب همایش مبیماری میاستنی گراویساز تکینگی تا مغز، از مغز وسیله، فقط دعا نیستداروی جدید s3 در درمان ام برداشت مغز ما از گذر زمانگاهی مغز بزرگ چالش استمعنی روزهذهن ما از در هم شکستن منبتوصیه های سازمان بهداشت آیا جنین انسان، هوشمندی زمان، واقعی نیستقوی تر باشنون و القلمسانسور ذهنتبدیل تراکت صوتی مصنوعی انسان، گونه ای پر از تضادنزاع بین علم و جهل رو به پجوانان وطنمهمان ناخواندهاثرات مفید قهوهظرفیت مغز چقدر استهوش عاطفی قسمت سومخواص هلو برگ هلوبیماری تی تی پیاز روده تا مغزژن همه چیز نیستداروی ضد چاقیذرات کوانتومی زیر اتمی قبسیاری از بیماری های جدیپناه به بیابانمغز چگونه صداها را فیلتر تکامل فردی یا اجتماعیآب زندگی است قسمت چهارمزندان ذهنیقدرت کنترل خودنوار عصب و عضله تعیین محلستارگانی قبل از آغاز کیهايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیمجراحی هوشیار مغزمیوپاتی و نوار عصب و عضلهاختلال خواب فرد را مستعد علایم کمبود ویتامین E را خورشید مصنوعیهیچ چیز، چقدر حقیقی استبیان ژن های اسکیزوفرنی دکلید، در ناشناخته هاستدر هم تنیدگی کوانتومیتفاوت ها و تمایزها کلید بتفاوت ها را به رسمیت بشناپیوند اندام حیوانات به ارنگین کمانمغز ابزار بقای برتر مادیتکامل شناخت انسان با کشفآرامش(سکوت) stillness و تکاپوزبان چهار حرفی حیات زمینتسلیم شدن از نورون شروع ملاموژین داروی ضد اوتیسم؟این ابتدای تناقض هاستنیوالینسردرد میگرنهمیشه داناتر از ما وجود دحقیقت غیر قابل شناختما انسانها چه اندازه نزداستفاده از نظریه ی تکامل ارتوکين تراپی روشی جديد هر جا که جات میشه، جات نیعارضه جدید ویروس کرونا سخدایی که ساخته ی ذهن بشر بالای هر دستی، دستی هستکندر در بیماریهای التهابدرمان نابینایان آیا ممکنتلاش های جدید در ALSپیشرفتی مستقل از ابزار هروبات کیانمغزهای کوچک بی احساستاثیر نگاه و مشاهده ناظر آشناپنداری چیستچگونه هوشیاری خود را توسزدودن نقص از هوش مصنوعیتصویر زیبای اصفهانملاحظه های اخلاقی دربارهایران بزرگشناخت و معرفت، و نقش آن دهندسه، نمایشی از حقیقتحافظه ی هوش مصنوعیماده ی تاریکاصل در هم تنیدگی و جهانی ارزش های حقیقی ارزش های غوقتی ناراحتی چیکار میکنیغیرقابل دیدن کردن مادهدلایلی که نشان میدهد ما ببازخورد یا فیدبککی غایب شدی تا نیازمند دلمبتکران خودشکوفادرمان با سلول های بنیادیتمرکز و مدیتیشنپرورش مغز مینیاتوری انساروش هایی برای جلوگیری از ALS نگاهی کامل بر بیماری ونقش نظریه تکامل در شناساتاثیر گیاه خواری بر رشد وافسردگی و ساختار مغزنگاه از بیرون مجموعهسلول های بنیادی منابع و اتغییر الگوی رشد مغزی با زمنابع انرژی از نفت و گاز اپی ژنتیکشکستگی لگن یا سکته ی مغزیهوش مصنوعی اکنون می توانحس و ادراک قسمت 82اعتماد بی مورداز کجا آمده ام و به کجا میویروس مصنوعیدولت یا گروهکبحثی درباره هوش و تفاوتهکار با یگانگی و یکپارچگیمدل هولوگرافیک تعمیم یافدرمان سرگیجه بدون داروتو کز محنت دیگران بی غمیآمارهای ارائه شده در سطح ریسپریدونفیزیک مولکولها و ذرات در نقش درختان در تکاملتاثیر حرکات چشم بر امواج امید نیکو داشته باش تا آنچاالش ها در تعیین منبع هوسندرم کووید طولانیجنین مصنوعیمنبع نور واقعی و ثابت، حقابزار بقا از نخستین همانشبیه سازی سیستم های کوانهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت پنجمبه هلال بنگراز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیددیسک گردنبرنامه و ساختار پیچیده مکریستال زمان(قسمت سوم)مرگ انتقال است یا نابود شدرک و احساستولید مثل فقط با یک مادر آینده ی حمل و نقل هوایی دراه پیروزی در زندگی چیستفراموشی همیشه هم بد نیستنقشه با واقعیت متفاوت استاثیر درجه حرارت بر عملکانقراض را انتخاب نکنیدنجات در راستگوییسیلی محکم محیط زیست بر انجهان معکوسمنبع هوشیاری کجاست قسمت53ابزار بقا از نخستین همانصبور باشهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت سیزدهمبهداشت خواباز تکینگی تا مغز از مغز تواکسنی با تاثیر دوگانه ادانشمندان روشی برای تبدیبرخی نرمش ها برای زانوگندم بکاری، جو درو نمیکنمسئولیت در برابر محیط زیدرختان اشعار زمینتوهم وجودآیا یک، وجود داردرشد مغز علت تمایل انسان بفشار روحی، همیشه بد نیست چندین ماده غذایی که ماننتاثیر رژیم گیاهخواری بر انرژی خلا ممکن استچرا پس از بیدار شدن از خوسیستم تخلیه ی مغز بینشی نجهان ریز و درشتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزارهای پیشرفته ارتباط ضررهای شکر بر سلامت مغزهوش مصنوعی ساخته هوش طبیخلاصه ای از درمان های جدیبیماری میاستنی گراویساز تکینگی تا مغز، از مغز یک پیام منفرد نورون مغزی داروی جدید لنفوم و لوکمیبرداشتت از جهان رو زیاد گاهی جهت را عوض کنمعاینه قبل از نوار عصب و ذهن چند جانبه نیازمند نگتوصیه های غیر دارویی در سآیا جهان ذهن و افکار ما مزمان، اندک استقیچی ژنتیکینوآوری ای شگفت انگیز دانساهچاله ها تبخیر نمیشودتبدیل سلولهای محافط به سانعطاف پذیری مکانیسمی علنسبیت عام از زبان دکتر برجواب دانشمند سوال کننده مهندسی ژنتیک در حال تلاش اثرات مفید روزه داریعقل مجادله گرهوش عاطفی قسمت ششمخواص هندوانهبیماری خود ایمن اعصاب محاز سایه نترسژن هوش و ساختارهای حیاتی داروی ضد تشنج با قابليت تذرات کوانتومی زیر اتمی قبسیاری از بیماری های جدیپنج اکتشاف شگفت آور در مومغز ناتوان از توجیه پیداتکامل مادی تا ابزار هوشمآب زندگی است قسمت هفتمزونیسومایدترکیب حیوان و انسانقدرت انسان در نگاه به ابعنوار عصب و عضله در مطب دکسخن نیکو مانند درخت نیکونعناعجراحی گردن همیشه برای دیمیوتونیک دیستروفیاختلال در شناسایی حروف و علائم عصبی آلزایمر، با اخوش قلبی و مهربانیهیچ وقت خودت را محدود به بیان حقیقتکلام و زبان، گنجینه ای بسدر هم تنیدگی کوانتومی و پکلام، در تحولی شگفت آور بدر هم تنیدگی کوانتومی و دتفاوت های بین زن و مرد فقپیوند سر آیا ممکن استرهبر حقیقیمغز ابزار برتر بقاتکامل، نتیجه ی برنامه ریآرزوها را کم کنزبان نیاز تکاملی استتست نوار عصب و عضلهلایو دوم دکتر سید سلمان فاین بیمار را باید چه کار نیکولا تسلاسردرد میگرن در کودکانهمیشه راهی هستحقیقت، آن چیزی نیست که جلما انسانها چه اندازه نزداستفاده از هوش مصنوعی در ارتباط میکروب روده و پارهر حرکت خمیده می شود و هر عبارت های مبهم مانند انرخدایا جز تو که را دارمبالاترین هدف از دولتکندر علیه سرطاندرمان های اسرار آمیز در آتلاش های جدید در درمان فرپپوگستروح و آب حیاتمغز، فقط گیرندهتاثیر نگاه انسان بر رفتاآشتی بهتر استچگونه واکسن کرونا را توزسفر فقط مادی نیستتصویربرداری فضاپیمای آمملاحظات بیهوشی قبل از جرایرادهای موجود در خلقت بشناخت حقیقت یا آرزوهای گهنر فراموشیحافظه انسان و حافظه ی هوشاصل علت و تاثیرارزش حقیقی زبان قسمت اولوقتی پر از گل شدی خودت را غار افلاطوندنیا فریب و سرگرمیبازسازي مغز و نخاع چالشی کیهان خود را طراحی میکندمتواضع باشدرمان تومورهای مغزی با اتمرکز بر هدفپرکاری تیروئیدروش هایی ساده برای کاهش اNVG 291نقش هورمون های تیروئید دتاثیر گیاه خواری بر رشد واقلیت خلاقنگاه از دور و نگاه از نزدسلول های بدن تو پیر نیستنتغییر خود یا تغییر دیگرامنابع انرژی از نفت و گاز ابتدا سخت ترین استشگفت نیست من عاشق تو باشمهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک قسمت 87اعتیاد و تلاش های درمانی از کسی که یک کتاب خوانده ویروس های باستانی، مغز مدونپزیل در بیماران قلبی بحثی درباره احساسات متفاکارهای کوچک، بی ارزش نیسمدل های ریز مغز مینی بریندرمان سرطان با امواج صوتتو پیچیده ترین تکنولوژی آن چیزی که ما جریان زمان ریسدیپلام تنها داروی تایفیزیک هوشیارینقش ذهن و شناخت در حوادث تاثیر دوپامین و سروتونینامید نجاتنابینایی در نتیجه ی گوشی سندرم گیلن باره به دنبال جنگ هفتاد و دو ملت همه را منبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانشبکه های مصنوعی مغز به درهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت پنجاهبه کدامین گناه کشته شدنداز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمردیستونی قابل درمانبرنامه ی مسلط ژنها در اختکشف مکانیسم عصبی خوانش پمرگ تصادفیدرک کنیم ما همه یکی هستیمتولید مثل اولین ربات های آینده ی علم و فیزیک در60 ثراه انسان شدن، راه رفتن وفراموشی و مسیر روحانینقص های سیستمی ایمنیتاثیر درجه حرارت بر عملکانواع سکته های مغزینخاع ما تا پایین ستون فقرسینوریپا داروی ترکیبی ضدجهان هوشمندمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمابزار بقای موجود زنده از صبور باشهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت ششمبهداشت خواب، امروز در جهاز تکینگی تا مغز از مغز توابسته به دوستی این و آن دانش، قفل ذهن را باز میکنبرخی نرمش های گردنگوهر با نظر دیگران سنگ نممستند جهان متصلدرد و درستوهم بی خداییآیا کیهان می تواند یک شبیرشد در سختی استفضا و ذهن بازچندجهانیتاثیر رژِیم غذایی بر میگانرژِی برای ایجاد اضطرابچرا ارتعاش بسیار مهم استسیستم تعادلی بدنجهان شگفت انگیزمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزارهای بقا از نخستین هضعیف و قویهوش مصنوعی، کیفیت فریب مخم شدن فضا-زمانبیماری های میتوکندریاز تکینگی تا مغز، از مغز یک پیشنهاد خوب برای آسان داروی جدید میاستنی گراویبررسي علل احتمالي تغيير گاهی در پارکینسون باید پمعادله ها فقط بخش خسته کنذهن هوشیار در پس ماده ی متوصیه هایی در مصرف ماهیآیا جهش های ژنتیکی، ویروزمزمه ات مانده در گوشمقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصنوار مغز مشاهده ی غیر مستسایه ی هوشیاریتبر را برداراهمیت کنترل خشمچسبیدن به خود، مانع بزرگ جواب سنگ اندازیمهندسی بدناثرات مضر ماری جواناعقل در جهان جدید، عجیب اسهوش عاطفی بیشتر در زنانبیماری دویکاز سایه بگذرژن یا نقشه توسعه مغز و نقداروی ضد تشنج با قابليت ترفلکس وتری با توضیح دکتر بشکه ای که ته نداره پر نمپول و شادیمغز و قلب در جنین موش مصنتکامل مداومآب زندگی است قسمت اولزونا به وسیله ویروس ابله ترازودونقدرت ذهننوبت کودکانسخن و سکوتهفت چیز که عملکرد مغز تو جز تو که را دارممیگرن و پروتئین مرتبط با اختلال در شناسایی حروف و علت خواب آلودگی بعد از خوخوش خیالی و خوش بینیهیچ کاری نکردن به معنی چیبیداری معنوی یعنی دوستی