دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

بحثي درباره هوش و تفاوتهای آن بین گونه ها و نژادهای مختلف قسمت ششم

بحثي درباره هوش و تفاوتهای آن بین گونه ها و نژادهای مختلف (قسمت ششم)

تاثیر آب و هوا و محیط، بر بدن و مغز

آب و هوا حجم بدن ما و تا حدی مغز ما را تغییر داده است.

حجم بدن انسان طی چند میلیون سال گذشته تا حد زیادی تغییر کرده است و این، به تاثیر قدرتمند درجه حرارت برمیگردد. آب و هوای سرد و خشن، باعث شده است بدن ما پرحجم شود در حالی که آب و هوای گرم، باعث تحلیل بدن و کوچکتر شدن آن شده است. همچنین حجم مغز خیلی تغییر کرده است ولی همراه و همگام با بدن، بزرگ یا کوچک، نشده است.

گروه های زیادی از متخصصان و پژوهشگران با مدیریت دو دانشگاه کامبریج و توبنگن حجم بدن و مغز را در بیش از 300 فسیل گونه ی انسانی در سرتاسر جهان بررسی کرده اند. با ادغام این یافته ها با ساختار آب و هوا در جهان در طول چند میلیون سال گذشته، آنها توانستند آب و هوایی را مشخص کنند- که هر فسیل در زمانی که انسانی زنده بود- در آن، زندگی میکرد. نتایج پژوهشی- که در مجله ی Nature communications منتشر شد- به میانگین دگرگونی های بدن انسان طی چند میلیون سال گذشته، پی برده است و این تغییر در مناطق سرسیر به سوی بدن های بزرگ، بوده است.

تصور می‌شود حجم بزرگ بدن به عنوان سدی در برابر سرما عمل کند زیرا حرارت از دست رفته از بدن را کاهش میدهد. در بدن های بزرگ، حجم بدن، در مقایسه با مساحت سطح آن بیشتر میشود.(گرما از سطح بدن دفع می شود. گرمای حجم بزرگی از بدن در نتیجه ی متابولیسم، باید به سطح برسد و دفع شود. وقتی سطح بدن محدود باشد از دست دادن این گرما هم محدود خواهد بود.)

گونه ی ما(انسان عاقل یا هموساپینس حدود 300 هزار سال قبل در آفریقا به وجود آمد ولی گونه ی بشری، خیلی قبل از آن، ایجاد شد و شامل انسان نئاندرتال و گونه های دیگری است که منقرض شدند و ارتباطی قرابتی با انسان ماهر یا هموهابیلیس و انسان راست قامت یا هموارکتوس داشتند. آب و هوا طی چند میلیون سال گذشته تا حد زیادی، حجم میانگین بدن ها و تا حدی مغزهای ما را تغییر داده است. گرایش در زیاد شدن حجم بدن و مغز، مشخصه ی متمایزی در تکامل گونه ی ماست.

وزن انسان عاقل در مقایسه با گونه های قبلی مانند انسان ماهر در حدود 50 % افزایش پیدا کرده است و مغزهای ما در حدود 3 برابر مغزهای آنها شده است ولی محرک هایی که باعث این تغییر شده، هنوز مورد بحث و مناقشه است.

مدیر پژوهش پروفسور آندریا مانیکا پژوهشگر بخش علم زیست شناسی در دانشگاه کمریج میگوید: پژوهش ما نشان میدهد آب و هوا به خصوص درجه حرارت، محرک اصلی در تغییرات حجم انسان طی چند میلیون سال قبل بوده است. میتوانیم ملاحظه کنیم انسان معاصر که در مناطق گرم تر، ساکن شدند به سمت حجم کوچکتر رفته اند اما بخشی از آنها- که در مناطق سردتر ساکن شدند- به این سمت رفتند که حجم بدنشان بزرگتر باشد. اکنون می دانیم تاثیر آب و هوا، در طول چند میلیون سال گذشته خودش برای این تغییرات شایسته و مناسب بوده است.

پژوهشگران همچنین تاثیر عوامل محیطی را در حجم مغز گونه ی بشری، بررسی کرده اند ولی ارتباط، عموما واضح و روشن نیست. وقتی انسان در مناطق با پوشش گیاهی کمتر مانند بیابان های باز و مناطق علفی یا در مناطق با آب و هوا و اقلیم پایدار ساکن شده باشد، حجم مغز معمولا بزرگتر شده است.

با مقایسه ی یافته های باستان شناسی، نتایج نشان می‌دهد انسان هایی که در این مناطق زندگی کرده اند حیوانات بزرگتر را برای تهیه ی غذا شکار کرده اند و سختی محیط و این وظیفه ی پیچیده بوده است که مغزهای بزرگتر را ارتقا داده است.

تالیف کننده ی مقاله دکتر مانوییل ویل می‌گوید: عوامل زیادی هست که حجم بدن و مغز را تعیین میکند ولی این دو، تحت فشارهای تکاملی یکسانی نیستند زیرا محیط بر حجم بدن، بیشتر از حجم مغز، تاثیر می گذارد.... محیط در مناطق پایدار و باز، تاثیری غیرمستقیم بر حجم مغز، دارد و ضروری است منابع عذایی به دست آمده از محیط برای نیازهای زیاد مغز به انرژی برای انجام مستمر وظایف آن و امکان بزرگتر شدن آن، کافی باشد.

پژوهش به اهمیت عوامل غیرمحیطی اشاره میکند که موثرتر از نقش آب هوا در تکامل مغز با حجم بزرگ بوده است و در مقدمه ی آن، رقابت های ادراکی همراه با زندگی اجتماعی پیچیده تر و تنوع نظام های غذایی و تکامل تکنولوژی است.

(مغز، به دلیل متابولیسم بالای سلول های عصبی در آن و بسته بودن محیط آن در میان استخوان جمجمه، حرارت زیادی تولید میکند که به سادگی قابل دفع شدن، نیست. سیستم گردش خون پیچیده و فراوان مغز، تا حد زیادی امکان خروج این حرارت بالا را فراهم می‌کند. با وجود ارتقا و پیچیده بودن سیستم دفع حرارت از مغز، متابولیسم بالای سلول های عصبی، به عنوان باری تکاملی و هزینه بالای اندیشیدن، بر بدن ما اعمال می‌شود. هرچقدر انسان بیشتر از قدرت مغزی خود برای حل مشکلات استفاده کند این انرژی بالاتر و دفع آن، پرهزینه تر خواهد بود. (توصیه می‌شود به مقاله ی بحثی درباره هوش و تفاوت‌های آن بین گونه ها و نژادهای مختلف (قسمت چهارم) در همین کانال مراجعه شود.)

آب و هوای سردتر در حضور گردش خون بالا در مغز، می‌تواند به دفع بهتر این گرما کمک کند ولی از سوی دیگر با سرد کردن محیط بدن، باعث کاهش کارکرد سلول های عصبی میحطی و کند شدن هدایت عصبی در آنها می شود. از سوی دیگر آب و هوای گرم، می تواند دفع گرمای تولیدی در مغز را تا حدی کاهش دهد ولی از سوی دیگر با گرم کردن سلول های عصبی محیطی، باعث افزایش هدایت عصبی در نورون های محیطی میشود.(توصیه میشود به سلسله مباحث تاثیر درجه حرارت بر عملکرد مغز و رشد و تکثیر سلولهای مغز چگونه است؟درهمین کانال مراجعه شود.)

منابع غذایی در مناطق جنوبی ساده تر در اختیار انسان ابتدایی بوده است. فشار تکاملی آب و هوای سردتر، دسترسی به منابع غذایی را کاهش میدهد ولی در عوض، طی باعث نوعی رقابت برای تفکر بیشتر و چاره جویی در رسیدن به منابع غذایی محدود، میشود. در عین حال آنچه در این مناطق، بسیار مهم است صرفه جویی در منابع انرژی در عین دسترسی به منابع محدود غذایی است. کشف روش های جدید برای صرفه جویی در انرژی در این مناطق مانند شکار حیوانات و استفاده از چربی با انرژی بالا و استفاده از آتش برای کاستن از انرژی جویدن گوشت و حتی کاستن از حجم مغز، برای جلوگیری از صرف انرژی در سلول های مغزی و ممانعت از محروم شدن اندام های حیاتی مانند قلب و ریه از انرژی رویکری در این جهت بوده است.

سیر رو به عقب اندازه ی مغز انسان طی چند هزار سال اخیر، ممکن است تلاشی برای کاستن از انرژی در شرایطی بوده باشد که انسان، گرفتار تغییرات شدید آب و هوایی و بالاتر از آن گرفتار استثمارها و برده گرفتن ها و ستم های سیاست رایج است.(توصیه میشود به قسمت های قبلی این سلسله مباحث در همین کانال مراجعه شود.)

بزرگ شدن مغز، مانند بزرگ شدن بدن نیست. سلول های پرخور مغزی در صورتی که زیادتر شوند، اندام های حیاتی بدن مانند قلب و ریه را از انرژی محروم می‌کنند به خصوص اگر بازده کافی و مناسبی در تولید انرژی و جلوگیری از تغییرات آب و هوایی و نابودی محیط زیست، نداشته باشند.

مغز بزرگ به شرطی در میدان رقابت تکامل جهان ما باقی میماند که بتواند پایه های حیات خود یعنی انرژی را در دسترس داشته باشد وگرنه مغزی که منابع انرژی و علم حقیقی را در اختیار نداشته باشد، میتواند تبدیل به مزاحم حیات و زندگی، شود.)

پژوهشگران به دلایلی مناسب و شایسته بر استمرار تکامل حجم بدن انسان و عقل او اشاره می‌کنند. بدن انسان تا امروز با درجه حرارت های متفاوتی، سازگار شده است و این در افرادی که در مناطق سردسیر زندگی میکنند و حجم بدن بزرگتری دارند مشخص است. واضح است حجم مغزهای ما از ابتدای دوره ی هولوسین یعنی تقریبا 11650 سال قبل رو به کوچکتر شدن رفته است. شاید وابستگی به کامپیوتر و دیگر تکنولوژی ها برای انجام وظایف پیچیده ی مغز در طول هزاران سال، عامل این کوچک شدن بوده باشد.

ادریا می گوید: سودمند است توجه کنیم در آینده برای بدن و مغز ما چه اتفاقی خواهد افتاد ولی لازم است خیلی آن چیزی مورد توجه قرار نگیرد که در چند میلیون سال اخیر رخ داده است زیرا بسیاری از عوامل در حال تغییر و دگرگونی است.

https://www.cam.ac.uk/.../climate-changed-the-size-of-our...


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ايندگان چگونه خواهند دیدنظریه تکامل در درمان بیممیلر فیشر نوعی نادر از گیاختلاف خانوادگی را حل کنحقایق ممکن و غیر ممکناستفاده از انرژی خلاداروی ضد چاقیهیچ نقطه ای مرکزی تر از اذرات کوانتومی زیر اتمی قکلوزاپین داروی ضد جنونباهوش ترین و با کیفیت تریتلاش های جدید در درمان سرزندگی، مراتب هوشیاری استمغز انسان رو به کوچک تر شستون فقرات انسان دو پا جلآرامش و دانشلیروپریم داروی ترکیبی ضدتاثیر نگاه انسان بر رفتااین پیوند نه با مغز بلکه نوسانات کوانتومی منبع ماتصور ما ازمشکلات و واقعیعلایم کمبود ویتامین E را خودروهای هیدروژنیهمیشه چشمی مراقب و نگهبامکان زمان یا حافظه زمانادغام دو حیطه علوم مغز و هدف از تکامل مغزحباب های کیهانی تو در تواصل عدم قطعیت از کوانتوم در هم تنیدگی مرزها و بی مرمز جهان خاصیت فراکتالکنترل همجوشی هسته ای با هباغچه ی منپیشرفت های جدید علوم اعصتمرکز بر امروززبان متغیرمغز در تنهایی آسیب میبینسربازان ما محققا غلبه می آسانی موفقیتچگونه مغز ما، موسیقی را پمقایسه رقابت و همکاریتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بدون زبان میتوانیم تتغییر دیگران یا تغییر خوعادت بد را ترک کنخدا تاس نمیریزدهندسه بنیادینماپروتیلینارتباط غیرکلامی بین انساوقاحت و تمسخر دیگرانحس و ادراک قسمت چهلاعتیاد را به دور بیندازدر عید نوروز مراقب تصادف روبات ها قول میدهندکودکان خود را مشابه خود تماشین دانشبحثی درباره احساساتی غیرپروتئین های ساده ی ابتداتو آرامش و صلحیزبان، نشان دهنده ی سخنگو نقش مرکز تنفس سلولی در بیشنا در ابهای گرم جنوب نیاافزایش مرگ و میر سندرم کونگاه کلی نگرمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر دپاکین بر بیماری ماگر تلاش انسان امروز براجنگ و تصور از جنگغم بی پایاندقیق ترین تصاویر از مغز اهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین بی 12 در درمان دردحس و ادراک قسمت پنجاه و یبه امید روزهای بهتردرمان آرتروز با ورزش موضروش هایی برای مقابله با اکاهش سن بیولوژیکی، تنها مخاطب قرار دادن مردم، کابرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱آلزایمر در جوانانفیلم کوتاه هیروشیما از هتولید یا دریافت علمسلول های مغزی عامل پارکینقش حیاتی تلومر دی ان آ دشکست حتمیام اس یا تومور؟چالش های ایستادن بر دو پامنابع جدید انرژیتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان هوشیاردو داروی جدید برای میاستهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک محس و ادراک قسمت شصت و هشتبهداشت خواب، رمز حافظه ی درمان سرگیجه بدون نیاز بریاضیات یک حس جدید استکریستال هامرگ و میر پنهانبرخی یونها و مولکول های مآینه در اینهفروتنی و غرورتوهم تنهاییسماگلوتید داروی کاهش دهننقش غذاها در کاهش دردهای شب سیاه سحر شودامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنتایج نادانی و جهلمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر سلامت دستگاه گوارشابزار بقا از نخستین همانجهان شگفت انگیز و بی زماندیدگاه نارسای دوگانه ی مهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانخونریزی مغز در سندرم کووبیماری های مغز و اعصاب و درک فرد دیگر و رفتارهای اراه های جدید برای قضاوت رگلوئونمسیر دشوار تکامل و ارتقابررسی مغز با امواج مادون آیا هوش سریعی که بدون احسفرضیه ای جدید توضیح میدهتوضیحی ساده در مورد هوش مسودمندی موجودات ابزی بر چند جهانیششمین کنگره بین المللی سانرژی بی پایان در درون هرچرا مغزهای ما ارتقا یافت منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتحریک الکترومغناطیسی مغابزار بقای موجود زنده از جوسازی مدرندانشمندان تغییر میدان مغهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز، از مغز وزوز گوشبیماری دیستروفی میوتونیدرب بسته با غیر خود باز مرشته نوروایمونولوژی و نقگامی در درمان بیماریهای معمای اخلاقی قطاربشریت از یک پدر و مادر نیآیا تکامل و تغییرات ژنتیقلب روباتیکتکامل چشمسیب یکسان و دیدگاه های متچهار میلیارد سال تکامل بترازودونضربه مغزی در تصادف رانندانسانیت در هم تنیده و متصنزاع بین جهل و علم رو به پمنشأ اطلاعات و آموخته ها اثر مضر مصرف طولانی مدت رجستجوی متن و تصویر به صورداروی جدید ALSهوش عاطفی قسمت دهماز درخواست ها جدا شویاری خدا نزدیک استبیداری و خواب کدام بهتر ادغدغه نتیجه ی نادانی استتفاوت های تکاملی در مغز وزمان طلایی سکته ی مغزی راپلاسمای غالبمغز مادران و کودکان در زمسانسور بر بسیاری از حقایآپومورفین در پارکینسونقدرت مردمتکثیر سلول در برابر توقف نوار عصب و عضله مهم در تشتست کم هزینه ی بزاق برای ظرف باید پر شود چه با چرک تست آر ان اس دز میاستنی گظرفیت مغز چقدر استايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیممیهمانهای ناخوانده عامل اختلال حرکتی مانند لرزش حل مشکلاستفاده از سلول های بنیاداروی ضد چاقیهیچ چیز همیشگی نیستذرات کوانتومی زیر اتمی قکلید نزدیک و نگاه تو بر فباور و کیهان شناسیتلاش های جدید شرکت نورالزندان ذهنیمغز انسان رو به کوچکتر شدستارگانی قبل از آغاز کیهآرامش و سکونلیس دگرامفتامین یا ویاستاثیر هوش مصنوعی بر مغزاین اندوه چیستنوشیدن چای برای مغز مفید تصور از زمان و مکانعلایم کمبود ویتامین E را خورشید مصنوعیهمیشه اطمینان تو بر خدا بمکانیک کوانتومی بی معنی ارتقا و تکامل سنت آفرینش هدف از خلقت رسیدن به ابزاحباب هایی تو در تواصل، روان و نفس استدر هم تنیدگی کوانتومیرنگ کردن، حقیقت نیستکنترل جاذبهبترس از اینکه کسی، به درگپیشرفت در عقل است یا ظواهتمساح حد واسط میان مغز کوزبان مشترک ژنتیکی موجودامغز را از روی امواج بشناسسربرولایزینآشنا پنداریچگونه مغز پیش انسان یا هممقابله ی منطقی با اعتراضتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا تکامل هدفمند استتغییر دادن ژنها آیا روزی عادت دادن مغز بر تفکرخدای رنگین کمانهندسه در پایه ی همه ی واکماجرای جهل مقدسارتروز یا خوردگی و التهاوقت نهيب هاي غير علمي گذشحس و ادراک قسمت چهل و هفتاعداد بینهایت در دنیای مدرمان نگهدارنده ی اعتیادروبات های ریز در درمان بیکودکان را برای راه آماده مبانی ذهنی سیاه و سفیدبحران ذهن فیلمی قابل تامپروتز چشمتو افق رویداد جهان هستیزبان، وسیله شناسایی محیطنقش نگاه از پایین یا نگاهشناخت ناشناختهافزایش سرعت پیشرفت علوم نگاه انسان محدود به ادرامنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر داروهای ضد التهاب اگر خواهان پیروزی هستیجنگ داده هاغم بی پایاندل به دریا بزنهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین بی هفدهحس و ادراک قسمت پنجاه و دبه بالا بر ستارگان نگاه کدرمان ام اس(مولتیپل اسکلروش هایی برای کم کردن اضطکایروپاکتیک چیستمدل همه جانبه نگر ژنرالیبرین نت به جای اینترنتآملودیپین داروی ضد فشار فیلمی بسیار جالب از تغییتولید پاک و فراوان انرژیسلول های بنیادینقش خرچنگ های نعل اسبی درشکستن مرز دور مغزامواجی که به وسیله ی ماشیچالش کمبود اندام برای پیمناطق خاص زبان در مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان های بسیار دیگردو سوی واقعیتهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار حس و ادراک قسمت شصت و دوبوزون هیگز چیستدرمان سرگیجه بدون نیاز بریتوکسیمابکریستال زمان(قسمت اولمرگ و میر بسیار بالای ناشبرخی اثرات مضر ویتامین دآیندهفرگشت و تکامل تصادفی محض توهم جداییسندرم میلر فیشرنقشه مغزی هر فرد منحصر بهشبیه سازی میلیون ها جهان انفجار و توقف تکاملی نشانتاران، جذب کنمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر عصاره تغلیظ شده گیابزار بقا از نخستین همانجهانی که نه با یک رخداد و دیروز و امروزهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ضد اعتیادخونریزی مغزی کشندهبیماری های ژنرالیزه ی عصدرک نیازمند شناخت خویش اراه های جدید برای قضاوت رگمان میکنی جرمی کوچکی در مسئول صیانت از عقیده کیسبررسی و اپروچ جدید بر بیمآیا هشیاری کوانتومی وجودفساد اقتصادی سیتماتیک درتوضیحات دکتر فاطمی در موسی و سه پل اصفهانچند جهانی و علمشعار و عملانرژی تاریکچرا ویروس کرونای دلتا وامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتحریک عمقی مغزابزار بقای موجود زنده از جامعه ی آسمانیدانشمندان روش هاي جدیدی هوش مصنوعی درمانگر کامپیاز تکینگی تا مغز، از مغز وسواس، بیماری استبیماری سلیاکدرختان چگونه بر تشکیل ابرشد مغز فرایندی پیچیده اگاهی لازم است برای فهم و معماری، هندسه ی قابل مشابعد پنجمآیا تراشه ها داخل مغز، میقلب را نشکنتکامل و ارتقای نگاه تا عمسیر آفرینش از روح تا مغز چهار ساعت پس از کشتار خوکتراشه مغز بدون واسطه ی دضررهای مصرف شکر و قند بر انسانیت در برابر دیگراننزاع بین علم و نادانی رو منشاء کوانتومی هوشیاری ااثرات فشار روحی شدیدجستجوی هوشیاری در مغز ماداروی جدید s3 در درمان ام هوش عاطفی قسمت دوماز دست دادن دم در پیشینیاژن همه چیز نیستبیرون اصل است یا درونذهن ما از در هم شکستن منبتفاوت های زبانی سرمنشا تزمان، واقعی نیستپمبرولیزوماب در بیماری چمغز چون ابزار هوش است دلیسانسور ذهنآپومورفین در پارکینسونقدرت و شناخت حقیقتتأثیر نیکوتین سیگار بر منوار عصب و عضله برای تایینوار عصب و عضله تعیین محلتشنچ پانایوتوپولوس تشنج عقل مجادله گرايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیممیوپاتی و نوار عصب و عضلهاختلال خواب فرد را مستعد حلقه های اسرارآمیزاستفاده از سلول های بنیاداروی ضد تشنج با قابليت تهیچ چیز، چقدر حقیقی استذرات کوانتومی زیر اتمی قکلید، در ناشناخته هاستباید از انسان ترسیدپیوند اندام از حیوانات بتلاش هایی در بیماران قطع زونیسومایدمغز ایندگان چگونه استسخن نیکو مانند درخت نیکوآرامش عقللا اکراه فی الدینتاثیر ویتامین دی بر بیمااین ایده که ذرات سیاهچالنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تصاویر زیبای رعد و برقعلائم عصبی آلزایمر، با اخوش قلبی و مهربانیهمیشه به آنچه داری، خوشنمکانیزمهای دفاعی در برابارتقا یا بازگشت به قبل ازهر چیز با هر چیز دیگر در تحد و مرزها توهم ذهن ماستاصلاح خطا با رفتن بر مسیردر هم تنیدگی کوانتومی و پرنگین کمانکندن ریشه ی خودبحتی علمی درباره تمایل بپیشرفت ذهن در خلاقیت استتنفس هوازی و میتوکندریزبان چهار حرفی حیات زمینمغز زنان جوانتر از مغز مرسردرد میگرنآشنا پنداریچگونه هموساپينس بر زمین مقابله با کرونا با علم استاثیر گیاه خواری بر رشد وایجاد احساساتتغییر زودتر اتصالات مغزیعارضه جدید ویروس کرونا سخدایی که ساخته ی ذهن بشر هندسه زبانِ زمان استماجرای عجیب گالیلهارزش های وارونهوقتی فهمیدی خطا کردی برگحس و ادراک قسمت چهل و هشتبقا با سازگارترین فرد اسدرمان نابینایان آیا ممکنروبات کیانکوری گذرای ناشی از موبایمباحث مهم حس و ادراکبخش فراموش شده ی حافظهپروتز عصبی برای تکلمتو انسانی و انسان، شایستزدودن نقص از هوش مصنوعینقش نظام غذایی در تکامل مشناخت و معرفت، و نقش آن دافسردگی و اضطراب در بیمانگاه از کنار و یا از روبرمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر داروی ضد تشنج سدیم اپل ویژن پرو در تشخیص بیمجنبه های موجی واقعیتغیرقابل دیدن کردن مادهدلایلی که نشان میدهد ما بهوش مصنوعی الفاگواز واقعیت امروز تا حقیقتویتامین دی گنجینه ای بزرحس و ادراک قسمت پنجاه و سبه بالاتر از ماده بیندیشدرمان با سلول های بنیادیروش هایی برای جلوگیری از کار امروز را به فردا نیندمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبرای یک زندگی معمولیآموزش نوین زبانفیروز نادریتولید اندام با چاپ سه بعدسلول های بنیادی منابع و انقش داروهاي مختلف معروف شکستگی لگن یا سکته ی مغزیامیوتروفیک لترال اسکلروچالش دیدگاه های سنتی در بمناطق خاصی از مغز در جستجتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان هایی در جهان دیگردولت یا گروهکهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقحس و ادراک قسمت شصت و ششبوزون هیگز جهان را از متلدرمان سرگیجه بدون داروریسپریدونکریستال زمان(قسمت دوم)مرگ و سوال از قاتلبرخی اختلالات عصبی مثانهآینده ی انسان در فراتر ازفراموش کارها باهوش تر هستوهم جدایی و توهم علمسندرم کووید طولانینقشه های مغزی جدید با جزیشبیه سازی سیستم های کوانانفجار بزرگ پایان بوده انجات در اعتماد به خودمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاریک ترین بخش شبابزار بقا از نخستین همانجهانی که از یک منبع، تغذیدیسک گردنهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن علیه سرطانخونریزی مغزی کشنده ولی قبیماری های روانی با تاثیدرک و احساسراه پیروزی در زندگی چیستگنجینه ای به نام ویتامین مسئولیت جدیدبررسی ژنها در تشخیص بیماآیا واکنش های یاد گرفته وفشار و قدرتتیوتیکسن داروی ضد جنونسیلی محکم محیط زیست بر انچند روش ساده برای موفقیتصبور باشانرژی تاریک که ما نمی توچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتحریک عمقی مغز در آلزایمابزار بقای موجود زنده از جاودانگی مصنوعیدانشمندان روشی برای تبدیهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز، از مغز وسیله، فقط دعا نیستبیماری شارکو ماری توثدرختان اشعار زمینرشد مغز علت تمایل انسان بگاهی مغز بزرگ چالش استمعنی روزهبعد از کروناآیا جنین انسان، هوشمندی قوی تر باشتکامل و ریشه ی مشترک خلقتسیستم تخلیه ی مغز بینشی ننون و القلمتراشه ها روی مغزضررهای شکر بر سلامت مغزانسان، گونه ای پر از تضادنزاع بین علم و جهل رو به پمهمان ناخواندهاثرات مفید قهوهحفره در مغزداروی جدید لنفوم و لوکمیهوش عاطفی قسمت سوماز روده تا مغزژن همه چیز نیستبیست تمرین ساده برای جلوذهن چند جانبه نیازمند نگتفاوت ایستایی و تکاپوزمان، اندک استپناه به بیابانمغز چگونه صداها را فیلتر ساهچاله ها تبخیر نمیشودآب زندگی است قسمت چهارمقدرت کنترل خودتأثیر نگاه انسان بر رفتاقدرت انسان در نگاه به ابعتأثیر شیرینی های حاوی لونوار عصب و عضله در مطب دکتشنج چیستعقل در جهان جدید، عجیب اسنعناعمیوتونیک دیستروفیاختلال در شناسایی حروف و حمله ویروس کرونا به مغزاستفاده از سلول های بنیاداروی ضد تشنج با قابليت تهیچ وقت خودت را محدود به رفلکس وتری با توضیح دکتر کلام و زبان، گنجینه ای بسبابا زود بیاپیوند اندام حیوانات به اتلاش در تولید انرژی به رنزونا به وسیله ویروس ابله مغز ابزار بقای برتر مادیسخن و سکوتآرامش(سکوت) stillness و تکاپولاموژین داروی ضد اوتیسم؟تاثیر ویروس کرونا بر مغز این ابتدای تناقض هاستنیوالینتصادف یا قوانین ناشناختهعلت خواب آلودگی بعد از خوخوش خیالی و خوش بینیهمیشه داناتر از ما وجود دما انسانها چه اندازه نزدارتوکين تراپی روشی جديد هر جا که جات میشه، جات نیحریص نباشاصول انجام برخی نرمش ها ددر هم تنیدگی کوانتومی و درهبر حقیقیکندر در بیماریهای التهاببحث درباره پیدایش و منشا پیشرفتی مستقل از ابزار هتنفس هوازی و میتوکندریزبان نیاز تکاملی استمغزهای کوچک بی احساسسردرد میگرن در کودکانآشناپنداری چیستچگونه هوشیاری خود را توسملاحظه های اخلاقی دربارهتاثیر گیاه خواری بر رشد وایران بزرگتغییر عمودی سر انسان از پعبارت های مبهم مانند انرخدایا جز تو که را دارمهندسه، نمایشی از حقیقتماده ی تاریکارزش های حقیقی ارزش های غوقتی ناراحتی چیکار میکنیحس و ادراک قسمت چهل و دومبقا در ازای بیماریدرمان های اسرار آمیز در آروح و آب حیاتکی غایب شدی تا نیازمند دلمبتکران خودشکوفابخش های تنظیمی ژنومپرورش مغز مینیاتوری انساALS نگاهی کامل بر بیماری وتو با همه چیز در پیوندیسفر فقط مادی نیستنقش نظریه تکامل در شناساشناخت حقیقت یا آرزوهای گافسردگی و ساختار مغزنگاه از بیرون مجموعهمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر مغزاپی ژنتیکجنسیت و تفاوت های بیناییغار افلاطوندنیا فریب و سرگرمیهوش مصنوعی اکنون می تواناز کجا آمده ام و به کجا میویروس مصنوعیحس و ادراک قسمت پنجاه و شبه جای محکوم کردن دیگران درمان تومورهای مغزی با اروش هایی ساده برای کاهش اکار با یگانگی و یکپارچگیمدل هولوگرافیک تعمیم یافبرای پیش بینی آینده مغز دآمارهای ارائه شده در سطح فیزیک مولکولها و ذرات در تولید سلولهای جنسی از سلسلول های بدن تو پیر نیستننقش درختان در تکاملشگفت نیست من عاشق تو باشمامید نیکو داشته باش تا آنچاالش ها در تعیین منبع هومنبع نور واقعی و ثابت، حقتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان یکپارچهدونپزیل در بیماران قلبی هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیدحس و ادراک سی و هفتمبی نهایت در میان مرزهادرمان سرطان با امواج صوتریسدیپلام تنها داروی تایکریستال زمان(قسمت سوم)مرگ انتقال است یا نابود شبرخی اصول سلامت کمرآینده ی حمل و نقل هوایی دفراموشی همیشه هم بد نیستتوهم جسمسندرم گیلن باره به دنبال نقشه با واقعیت متفاوت اسشبکه های مصنوعی مغز به درانقراض را انتخاب نکنیدنجات در راستگوییمنبع هوشیاری کجاست قسمت53تاریکی من و تو و گرد و غباابزار بقا از نخستین همانجهانی پر از سیاهچاله یا پدیستونی قابل درمانهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسنی با تاثیر دوگانه اخواندن ، یکی از شستشو دهنبیماری وسواسدرک کنیم ما همه یکی هستیمراه انسان شدن، راه رفتن وگندم بکاری، جو درو نمیکنمسئولیت در برابر محیط زیبررسی بیماری التهابی رودآیا یک، وجود داردفشار روحی، همیشه بد نیست تیک و اختلال حرکتیسینوریپا داروی ترکیبی ضدچندین ماده غذایی که ماننصبور باشانرژی خلا ممکن استچرا پس از بیدار شدن از خومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتخریب مغز به دلیل کمبود بابزارهای پیشرفته ارتباط جایی برای یاد گرفتن باقی دانش، قفل ذهن را باز میکنهوش مصنوعی ساخته هوش طبیاز تکینگی تا مغز، از مغز یک پیام منفرد نورون مغزی بیماری ضعف عضلات نزدیک بدرد و درسرشد در سختی استگاهی جهت را عوض کنمعاینه قبل از نوار عصب و بعد از کروناآیا جهان ذهن و افکار ما مقیچی ژنتیکیتکامل ابزار هوش ، راه پر سیستم تعادلی بدننوآوری ای شگفت انگیز دانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزضعیف و قویانعطاف پذیری مکانیسمی علنسبیت عام از زبان دکتر برمهندسی ژنتیک در حال تلاش اثرات مفید روزه داریحق انتخابداروی جدید میاستنی گراویهوش عاطفی قسمت ششماز سایه نترسژن هوش و ساختارهای حیاتی بیش از نیمی از موارد انتقذهن هوشیار در پس ماده ی متفاوت ارباب و رهبر حقیقیزمزمه ات مانده در گوشمپنج اکتشاف شگفت آور در مومغز ناتوان از توجیه پیداسایه ی هوشیاریآب زندگی است قسمت هفتمآب زندگی است قسمت اولقدرت ذهنتئوری تکامل امروز در درمنوبت کودکانتشنج و حرکات شبه تشنجی قاعقل سالمهفت چیز که عملکرد مغز تو میگرن و پروتئین مرتبط با اختلال در شناسایی حروف و حمایت از طبیعتاستفاده از سلول های بنیاداروی ضد تشنج توپیراماتهیچ کاری نکردن به معنی چیرفتار مانند بردهکلام، در تحولی شگفت آور بباد و موجپیوند سر آیا ممکن استتلاشی برای درمان قطع نخازیان غذاهای پرچربمغز ابزار برتر بقاسخن پاک و ثابتآرزوها را کم کنلایو دوم دکتر سید سلمان فتاثیر ژنها بر اختلالات خاین بیمار را باید چه کار نیکولا تسلاتضادهای علمیعماد الدین نسیمی قربانی خوشبختی چیستهمیشه راهی هستما انسانها چه اندازه نزدارتباط میکروب روده و پارهر حرکت خمیده می شود و هر حرکات چشم، ترجمه کننده ی اصول توسعه ی یک ذهن کاملدر هر سوراخی سر نکنروی و منیزیم در تقویت استکندر علیه سرطانبحثي درباره هوش و تفاوتهپپوگستتنفس بدون اکسیژنزبان و کلمه حتی برای کسانمغز، فقط گیرندهسردرد میگرنی در کودکانآشتی بهتر استچگونه واکسن کرونا را توزملاحظات بیهوشی قبل از جرتاثیر گیاه خواری بر رشد وایرادهای موجود در خلقت بتغییرات منطقه بویایی مغزعجول نباشخرما منبع بسیار خوب آنتی هنر فراموشیارزش حقیقی زبان قسمت اولوقتی پر از گل شدی خودت را حس و ادراک قسمت چهل و سومبقای حقیقی در دور ماندن ادرمان های بیماری آلزایمرروح در جهانی دیگر استکیهان خود را طراحی میکندمتواضع باشبخش بزرگی حس و ادراک ما اپرکاری تیروئیدNVG 291تو با باورهایت کنترل میشسفر نامه سفر به بم و جنوب نقش هورمون های تیروئید دشناخت درون، شناخت بیرون؛اقلیت خلاقنگاه از دور و نگاه از نزدمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابتدا سخت ترین استجنسیت و تفاوت های بیناییغرور و علمدنیا مکانی بسیار اسرارآمهوش مصنوعی از عروسک های باز کسی که یک کتاب خوانده ویروس های باستانی، مغز محس و ادراک قسمت بیست و چهبه جای تولید، بیشتر گوش کدرمان تشنجروش استفاده از بالش طبیکارهای کوچک، بی ارزش نیسمدل های ریز مغز مینی برینبرای اولین بار دانشمندانآن چیزی که ما جریان زمان فیزیک هوشیاریتولترودینسلول بنیادی و ای ال اسنقش ذهن و شناخت در حوادث شگفت انگیز بودن کیهانامید نجاتنابینایی در نتیجه ی گوشی منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان یکپارچهدوچرخه در کاهش دردهای کمهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمرحس و ادراک- قسمت پنجاه و بی نظمی مقدمه شناختدرمان ضایعات نخاعیریشه های مشترک همه ی موجوکشف مکانیسم عصبی خوانش پمرگ تصادفیبرخی اطلاعات روانشناسی مآینده ی علم و فیزیک در60 ثفراموشی و مسیر روحانیتوهمات و شناخت حقیقتسندرم پیریفورمیسنقص های سیستمی ایمنیشبکیه های مصنوعیانواع سکته های مغزینخاع ما تا پایین ستون فقرمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتاریکی و نورابزار بقای موجود زنده از جهانی در ذهندژا وو یا اشنا پنداریهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز توابسته به دوستی این و آن خواندن، دوست روزهای سختبیماری کروتز فیلد جاکوبدرک احساسات و تفکرات دیگراه بی شکستگوهر با نظر دیگران سنگ نممستند جهان متصلبررسی سیستم تعادلی بدن اآیا کیهان می تواند یک شبیفضا و ذهن بازتیکاگرلور داروی ضد انعقاسیناپس، شگفتی خلقتچندجهانیصبر لازمه ی پیروزی استانرژِی برای ایجاد اضطرابچرا ارتعاش بسیار مهم استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتداوم مهم است نه سرعتابزارهای بقا از نخستین هجایی خالی نیستدانش، یک انسان را ناسازگهوش مصنوعی، کیفیت فریب ماز تکینگی تا مغز، از مغز یک پیشنهاد خوب برای آسان بیماریهای تحلیل عضلانی ادرد باسن و پا به دلیل کاهرشد، رسیدن به یک هدف نیستگاهی در پارکینسون باید پمعادله ها فقط بخش خسته کنبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا جهش های ژنتیکی، ویروقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتکامل تکنولوژیسیستم دفاعی بدن علیه مغز نوار مغز مشاهده ی غیر مستتراشه ی بیولوژِیکطلوع و حقیقتاهمیت کنترل خشمچسبیدن به خود، مانع بزرگ مهندسی بدناثرات مضر ماری جواناحقیقت قربانی نزاع بین بی داروی جدید کنترل قند خونهوش عاطفی بیشتر در زناناز سایه بگذرژن یا نقشه توسعه مغز و نقبیشتر کمردردها نیازی به ذهن و زندگیتفاوتهای جنسیتی راهی برازنان باهوش ترپول و شادیمغز و قلب در جنین موش مصنسایه را اصالت دادن، جز فرساخت سلول عصبی حتی پس از آب زندگی است قسمت دومقدرت شناختی انسان، محدودتئوری تکامل در پیشگیری و ای نعمت من در زندگیمنور از عمق تاریکیتشنج به صورت اختلال رفتاعقلانیت بدون تغییرخواص انارهفت سین یادگاری از میراث میگرن و خواباختلالات مخچهحوادث روزگار از جمله ویراستفاده از سلول های بنیاداروی ضد جنون در درمان تیهیچ کس مانند تو نگاه نمیکرفتار وابسته به شکلکلرال هیدرات برای خوابانباد غرور و سر پر از نخوت وپیوند سر برای چه بیمارانتلاشی تازه برای گشودن معزیباترین چیز در پیر شدنمغز از بسیاری حقایق می گرسخت ترین حصارآزمون تجربی، راهی برای رلازم است هیچ کاری نکنیدتاثیر کلام در آیات کلام باینکه به خاطرخودت زندگی نیاز به آموزش مجازی دیجیتظاهر خوابیده ی مادهعنصر اصلی تعیین واقعیتخوشبختی دور از رنج های مهمیشه عسل با موم بخوریمما اکنون میدانیم فضا خالارتباط ماده و انرژیهرچیز با یک تاب تبدیل به حرکت چرخشی و دائمی کیهاناصول سلامت کمردر والنتاین کتاب بدید همرویکردهای جدید ضایعات نخکو کیو تن coQ10بحثی جالب درباره محدودیتپایان، یک آغاز استتنها مانع در زندگی موارد زبان و بیان نتیجه ساختمامغز، همه ی واقعیت را نمیبسردرد و علتهای آنآغاز فرایند دانستنچگونه آن شکری که می خوریمممانتین یا آلزیکسا یا ابتاثیر گیاه خواری بر رشد وایستادن در برابر آزادی بتغییرات مغز پس از 40 سالگیعدم توقف تکامل در یک انداخسته نباشی باباهنر حفظ گرهارزش حقیقی زبان قسمت دوموقتی تو از یاد گرفتن باز حس و ادراک قسمت نهمبلندی در ذهن ما درک بلندیدرمان های بیماری اس ام ایروح رهاییکیهانِ هوشیارِ در حال یامجموعه های پر سلولی بدن مبخش بزرگتر کیهان ناشناختپراسینزوماب در پارکینسوفقر داده ها در هوش مصنوعیتو باید نیکان را به دست بسفر به مریخ در 39 روزنقش هورمون زنانه استروژنشناسایی تاریخچه ی تکاملیاقیانوس نادانینگاه از درون قفس یا بیرونمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابتدایی که در ذهن دانشمنجهل مقدسغربال در زندگیدنیای شگفت انگیز کوانتومهوش مصنوعی از عروسک های باز آغاز خلقت تا نگاه انساویرایش DNA جنین انسان، برحس و ادراک قسمت بیست و یکبه خوبی های دیگران فکرکندرمان جدید ALSروش جدید تولید برقکارهایی بیش از طراحی و گپمدیون خود ناموجودبرای بقا به جایی فراتر ازآنچه می دانم، آنچه را میخفیزیک و هوشیاریتومورها و التهاب مغزی عاسلول بنیادی در درمان ایدنقش روی و منیزیم در سلامتشگفت زده و حیران باشامید یا ناامیدی؟ناتوانی از درمان برخی ویمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان کنونی و مغز بزرگتریدوچرخه سواری ورزشی سبک و هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که حس و ادراک- قسمت بیست و پبی هیچ می ایی و بی هیچ میردرمانهای بیماری پارکینسریشه های مشترک حیاتکشف مکانیسمی پیچیده در بمرگ عاطفه و محبتبرخی بیماری ها که در آن بآینده با ترس جمع نمیشودفراموشی آرمانتوکل بر خداسندرم پیریفورمیسنقص در تشخیص هیجانات عامشباهت مغز و کیهانانیس بی کساننخاع درازتر یا کوتاهتر کمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاریکی خواهد ترسیدابزار بقای موجود زنده از جهان، تصادفی نیستدژاوو یا آشناپنداریهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز توابستگی یعنی قلادهخواب و بیداری نوسانی مغزبیماری گیلن باره و بیماردرک تصویر و زبان های مخلتراه طولانی را به سلامت گذگویید نوزده و ایمنی ساکتمشکل از کجاستبررسی علل کمر درد در میانآیا گذشته، امروز وآینده فضای قلب منبع نبوغ استتیروفیبان موثر در سکته ی سیگار عامل افزایش مرگ ومنه ناامیدی بلکه ارتقاصبر و واقعیتانسولینچرا به هم اعتماد نمیکنیممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتداخل مرزها و صفات با بینابزارهای بقا ازنخستین همجاذبهدائما بخوانهوش مصنوعی، اتفاقات و تحاز تکامل تا مغز از مغز تا یک آلل ژنتیکی که از نئاندبیماری، رساله ای برای سلدرد زانو همیشه نیاز به جرز گهواره تا گورگذر زمان کاملا وابسته به معجزه های هر روزهبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجقانون مندی نقشه ژنتیکی متکامل جریان همیشگی خلقتسکوت و نیستینوار مغز با توضیح دکتر فاتربیت کودکان وظیفه ای مهطلای سیاهاهرام مصر از شگفتی های جهنسبت ها در کیهانمهربانی، شرط موفقیتاجزای پر سلولی بدن انسان حقیقت آنطور نیست که به نظداروی جدید آلزایمرهوش عاطفی در زنان بیشتر ااز علم جز اندکی به شما داژن درمانی در درمان چاقیبیشتر علم، در نادانسته هذهن و شیمی بدنتقلید مرحله ای نسبتا پیشزنجیرها را ما باید پاره کپول و عقیدهمغز و هوش، برترین ابزار بپوست ساعتی مستقل از مغز دمغز و اخلاقساخت شبکه عصبی مصنوعی با آب زندگی است قسمت سومقدرت عشقتئوری جدید، ویران کردن گای همه ی وجود مننور درونتشنج عدم توازن بین نورون عقیده ی بی عملخواص اردههم نوع خواری در میان پیشیمیگرن و روزه داریاختلالات حرکتی در انسانحکمت الهی در پس همه چیزاستیفن هاوکینگ در مورد هدارویی خلط آورهیچ کس حقیقت را درون مغز رفتار اجتماعی انسان، حاصکم کردن کالری روشی سودمنبار مغز بر دو استخوانپیوند سر، یکی از راه حلهاتلاشی جدید در درمان ام اسزیباترین چیز در افزایش سمغز به تنهایی برای فرهنگ سخت ترین کار، شناخت خود اآزمون ذهنی گربه ی شرودینلبخند بزن شاید صبح فردا زتاثیر کپسول نوروهرب بر ناینکه خانواده ات سالم بانیروی پنجم در طبیعتتظاهری از ماده است که بیدعوامل موثر در پیدایش زباخیالپردازی نکنهمیشه، آنطور نیست که هستما از اینجا نخواهیم رفتارتباط متقابل با همه ی حیهرگز از زندگی یا امکاناتحس متفاوتاضطراب و ترسدر یک فراکتال هر نقطه مرکرویا و واقعیتکوچ از محیط نامناسببحثی در مورد نقش ویتامين پاکسازی مغزتنها در برابر جهانزبان و بیان، در سایه پیشرمغزتان را در جوانی سیم کشسردرد به دلیل مصرف زیاد مآغاز فصل سرما و دوباره تکچگونه انتظارات بر ادراک من و وجود توهمیتاثیر گیاه خواری بر رشد واکنون را با همه ی نقص هایتغییرات آب و هوایی که به عدم تعادل دوپامین، فقط بخطا در محاسبات چیزی کاملهنر دانستنارزش حقیقی زبان قسمت سوموقتی خودت را در آینه دیدیحس و ادراک قسمت چهارمبلوغ چیستدرمان های جدید ALSروزه داری متناوب، مغز را کیست هیداتید مغزمجرم، گاهی قربانی استبخش دیگری در وجود انسان هپرتوهای صادر شده از سیاهفلج نخاعی با الکترودهای تو برای خزیدن خلق نشده ایسفر به درون سفری زیبانقش ویتامین K در ترمیم اسشناسایی زبان حیوانات با الکترومغناطیس شنوایی و هنگاه از درون مجموعه با نگمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابتذال با شعار دینجهان فراکتالمقالاتدنیایی پر از سیاهچاله هوش مصنوعی از عروسک های باز انفجار بزرگ تا انفجار ویشن پروحس و ادراک قسمت بیست و دوبه خودت مغرور نشودرمان جدید مولتیپل میلومروش صحبت کردن در حال تکامکاربرد روباتهای ريزنانومدیریت اینترنت بر جنگبرای تمدن سازی، باید در بآنچه ناشناخته است باید شفیزیک آگاهیتومورهای نخاعیسلول بنیادین از مخاط بیننقش روزه داری در سالم و جشگفتی های نقشه ی ژنتیکیامید جدید بر آسیب نخاعیناتوانی در شناسایی چهره منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رو ح و روان بر جسمابزار بقا از نخستین همانجهان کاملی در اطراف ما پردوپامین قابل حل در آبهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجرحس و ادراک- قسمت شصت و چهبی ذهن و بی روحدرماندگی به دلیل عادت کرریشه های اخلاقکشف ژن جدید، می تواند گستمرگی وجود نداردبرخی بیماری های خاص که بدآیا فراموشی حتمی استفرایند پیچیده ی خونرسانیتوپیراماتسندرم پای بی قرارنقطه ی رسیدن به قلهشباهت مغز با کیهان مادیانگشت ماشه اینخستین تمدن بشریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاریخ همه چیز را ثبت کردهابزار بقای موجود زنده از جهش های ژنتیکی مفید در سادگرگونی های نژادی و تغییهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغخواب زمستانی سلول های سربیماری آلزایمر، استیل کودرک حقیقت نردبان و مسیری رابطه تشنج و اوتیسمگوش دادن بهتر از حرف زدنمشکلات نخاعیبرطرف کردن خشونت را از خاآیا پیدایش مغز از روی تصافضای خالی ای وجود نداردتکلم در گیاهانسیاهچاله هانه به اعدامصبر بسیار بایدانسولین هوشمندچرا بیماری های تخریبی مغمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترقی واقعی یا شعار ترقیابزارهای بقای موجود زندهجاذبه و نقش آن در شکلگیریدارچینهوش احساسیاز تکامل تا مغز، از مغز تیک جهش ممکن است ذهن انسانبیمارستان هوش مصنوعیدردهای سال گذشته فراموش زمین در برابر عظمت کیهانگذشته را دفن کنمعجزه ی چشمتفکر قبل از کارآیا خداباوری محصول تکاملقانون گذاری و تکاملتکامل داروینی هنوز در حاسکوت، پر از صدانوار مغز ترجمه رخدادهای ترجمه فعالیت های عضله به طوفان فقر و گرسنگی و بی ساولویت بندی ها کجاستنسبت طلایی، نشانه ای به سموفقیت هوش مصنوعی در امتاجزایی ناشناخته در شکل گحقیقت افرادداروی جدید آلزایمر تاییدهوش عاطفی در زنان بیشتر اژن ضد آلزایمربا همه مهربان باشتقلید از روی طبیعتزندگی فعال و مثبت روند آلتقلید از طبیعتزندگی هوشمند در خارج از زپوشاندن خود از نورمغز و اخلاقساخت شبکه عصبی با الفبای آب، زندگی است(قسمت پنجم)قسم به فقرتا 20 سال آینده مغز شما به ای آنکه نامش درمان و یادشنوروفیبروماتوزتشویق خواندن به کودکانعلم و ادراک فقط مشاهده ی خواص بادامهمه چیز موج استمیگرن سردردی ژنتیکی که باختلالات صحبت کردن در انحافظه میتواند بزرگترین داستیفن هاوکینگ در تفسیر دارویی ضد بیش فعالی سیستهیچ اندر هیچرقیبی قدرتمند در برابر مکمی زاویه ی دیدت را عوض کبار بزرگ ایستادن بر دو پاپیوندهای پیچیده با تغییرتمایل زیاد به خوردن بستنزیر فشار کووید چه باید کرمغز بیش از آنچه تصور میشوسختی ها رفتنی استآزمون ذهنی گربه شرودینگرلحظات خوش با کودکانتاثیر کپسول نوروهرب بر تاین، فقط راه توستچیز جدید را بپذیرتعویض دارو در تشنجعوامل ایجاد لغت انسانی و خانه ی تاریکهمکاری یا رقابتما اشیا را آنطور که هستندارتباط چاقی و کاهش قدرت بهز ذره، یک دنیاستحس چشایی و بویاییاطلاع رسانی اینترنتیدر کمتر از چند ماه سوش جدرویا و کابوسکوچک شدن مغز از نئاندرتابحثی در مورد نقش کلسیم و پارادوکس ها در علمتنهاییزبان و تکلم برخی بیماریهمغزتان را در جوانی سیمکشسردرد تنشنآغاز مبهم آفرینشچگونه به سطح بالایی از هومن کسی در ناکسی دریافتم تاثیر گیاه خواری بر رشد واکوییفلکستغییرات تکاملی سر انسان عدم درکخطا در محاسبات چیزی کاملهنر رها شدن از وابستگیارزش خود را چگونه میشناسوقتی خورشید هست شمع به کاحس و ادراک قسمت نوزدهمبلعیدن ستاره توسط سیاهچادرمان های جدید میگرنروزه داری و التهاب زیانبکیست کلوئید بطن سوممحل درک احساسات روحانیبخشیدن دیگران یعنی آرامشپرتوزایی از جسم سیاهفلج بل، فلجی ترسناک که آنتو تغییر و تحولیسفر تجهیزات ناسا به مریخ نقش ژنتیک در درمان اختلاشناسایی سلول های ایمنی االکتروتاکسی(گرایش و حرکنگاه حقیقی نگاه به درون امنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابداع دی ان ای بزرگترین دجهان قابل مشاهده بخش کوچتاثیر ویتامین دی بر بیمادنیا، هیچ استهوش مصنوعی از عروسک های باز بار خود بکاه تا پرواز واقعیت فیزیکی، تابعی از حس و ادراک قسمت بیست و سوبه خودت نگاه کندرمان جدید میگرن با انتی روشهای نو در درمان دیسک بکاربرد روباتهای ريز، در مدیریت اضطراب، از مهمتریبرای خودآگاه بودن تو بایآنچه واقعیت تصور میکنیم فیزیکدانان ماشینی برای تتومورهای ستون فقراتسلول عصبی شاهکار انطباق نقش رژیم غذایی بر رشد و اشگفتی های زنبور عسلامید درمان کرونا با هماننادیدنی ها واقعی هستندمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روده بر مغزابزار بقا از نخستین همانجهان پیوستهدورترین نقطه ی قابل مشاههوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتحسن یوسف باغچه ی منبی سوادی در قرن 21درها بسته نیسترژیم های غذایی و نقش مهم کشف ارتباط جدیدی از ارتبمراقب خودتون و خانواده هبرخی توجهات در ببمار پارآیا ممکن است موش کور بی مفرایند تکامل و دشواری هاتوانایی مغز و دیگر اجزای سندرم پس از ضربه به سرنقطه ای بود و دگر هیچ نبوشباهت های ریشه ای چند بیمانگشت نگاری مغز نشان میدنخستین تصویر از سیاهچالهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاریخ، اصیل نیست و ساخته ابزار بقای موجود زنده از جهش های ژنتیکی غیر تصادفدانش قدرت استهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز توبینار اساتید نورولوژی دخواب سالم عامل سلامتیبیماری الزایمردرک دیگرانرادیوی مغز و تنظیم فرکانگوشه بیماری اتوزومال رسسمشکلات بین دو همسر و برخیبزرگ فکر کنآیا آگاهی پس از مرگ از بیقفس دور خود را بشکنتکنولوژی های جدید و حالتسیاهچاله های فضایی منابعنه به اعدامصد قدح، نفتاده بشکستانسان قدیم در شبه جزیره عچرا حیوانات سخن نمی گوینمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتروس جریان انرژیابزارهای بقای از نخستین جبران از دست رفته هاداروهای مصرفی در ام اسهوش احساسیاز تکامل تا مغز، از مغز تیک رژیم غذایی جدید، می توبیندیشدردی که سالهاست درمان نشزمین زیر خلیج فارس تمدنی گر جان به جز تو خواهد از خمعجزه ی علمتفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا دلفین ها می تواند از قانون جنگلتکامل داروینی هنوز در حاسکوت، در برابر گزافه گوینوار مغز در فراموشی هاترجمه ی فعالیت های عضله بطوفان بیداریاولین قدم شناخت نقص های خنشانه های گذشته در کیهان موفقیت در تفکر استاحیای بینایی نسبی یک بیمحقیقت انسانداروی جدید ای ال اسهوش عاطفی رمز آزادگیژنها نقشه ایجاد ابزار هوبا هوش مصنوعی خودکار روبتقویت مغز با ورزشزندگی و داراییپیموزایدمغز و سیر تکامل ان دلیلی ساختن آیندهآتاکسیقضاوت ممنوعتا بحر یفعل ما یشاای جان جان بی تن مرونورون هاي مصنوعی می توانتشخیص ژنتیکی آتروفی های علم و روحخواص بادام زمینیهمه چیز و هیچ چیزمیگرن شدید قابل درمان اساختلالات عضلانی ژنتیکحافظه های کاذباستخوان های کشف شده، ممکداستانها و مفاهیمی اشتباهیچگاه از فشار و شکست نتررقابتی بی هدف یا رقابتی هکمالگرایی دشمن پیشرفتبار سنین ابزار هوشمندی اپیوندی که فراتر از امکانتمایز یا کشف یگانگیزیرفون داروی ضد ام اسمغز باستانی، هنوز نقش هاسختی در بلند شدن از روی صآزادی در چیستلرزش ناشی از اسیب به عصبتاثیر کپسول نوروهرب بر ساینترنت بدون فیلتر ماهواچیزی منتظر شناخته شدنتعیین پیش آگهی آسیب به عصعواملی که برای ظهور لغت اخانواده پایدارهمانند سازی در انسانما به جهان های متفاوت خودارتباط هوش ساختار مغز و ژهزینه ای که برای اندیشیدحس و ادراک (قسمت اول )اطلاعات حسی ما از جهان، چدر آرزوهایت مداومت داشتهرویا و خبر از آیندهکوچکی قلببحثی در مورد حقیقت فضا و پاسخ گیاهان در زمان خوردتنهایی رمز نوآوری استزبان و شناخت حقیقت قسمت چمغط یک گیرنده استسردرد سکه ایإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَچگونه باغبانی باعث کاهش من پر از تلخیمتاثیر گیاهخواری بر رشد و اکسی توسین و تکامل پیش اتغذیه بر ژنها تاثیر داردعدالت برای من یا برای همهخطای ادراک کارماهنر، پر کردن است نه فحش داز فرد ایستا و متعصب بگذروقتی ریشه ها عمیقند از چیحس و ادراک قسمت هفتمبنی عباس، ننگی بر تاریخدرمان های جدید در بیماری روزه داری و بیمار ی ام اس کپسول ژری لاکتمحل درک احساسات روحانی دبخشش، عقلانی یا غیر عاقلپرسشفلج خوابتو جهانی هستی که خودش را سفر دشوار اکتشافنقش گرمایش آب و هوا در همشهر زیرزمینی در ژاپن براالکترودهای کاشتنینگاه دوبارهمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار هوش در حال ارتقا ازجهان موازی و حجاب هاصفحه اصلیدندان ها را مسواک بزنید تهوش مصنوعی از عروسک بازی از بحث های کنونی در ویروسواقعیت چند سویهحس و ادراک قسمت بیستمبه دنبال رستگاری باشدرمان جدید کنترل مولتیپلروشهای شناسایی قدرت شنواکاش شرف اجباری بود یا حتیمداخله ی زیانبار انسانبرای رشد، باید از مسیر خطآنچه حس می کنیم، نتیجه ی فال نیکوتوهم فضای خالیسلول عصبی، در محل خاص خودنقش رژیم غذایی در رشد و اشانس یا نتیجه ی تلاشامیدهای جدید برای بازیابنادیدنی ها بیشتر از دیدنمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روزه داری بر سلامت ابزار بقا از نخستین همانجهان پیوستهديدن با چشم بسته در خواب هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده توحساسیت روانی متفاوتبی شرمیدرهای اسرارآمیز و پوشیدهرژیم های غذایی و نقش مهم کشف جمجمه ای درکوه ایرهومراحل ارتقای پله پله کیهبرخی توصیه ها برای واکسیآیا ما کالا هستیمفرایند حذف برخی اجزای مغتوانایی یک فرد، برای تغیسندرم جدایی مغزنقطه بی بازگشتشباهت کیهان و مغزانتقال ماده و انرژینخستین روبات های زنده ی جمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتازه های اسکیزوفرنی(جنوابزار بقای موجود زنده از جهش های بیماری زا، معمولدانش محدود به ابعاد چهارهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز توجود قبل از ناظر هوشمندخواب سالم عامل سلامتی و یبیماری ای شبیه آلزایمر و درک درست از خود و هوشیاریراز تغییرگوشت خواری یا گیاه خواریمشکلات روانپزشکی پس از سبزرگ شدن مغز محدود به دورآیا امکان بازسازی اندامهقفس ذهنتکنولوژی و پیشرفتسیاهچاله ها، دارای پرتو نه بدبخت بلکه نادانصداقتانسان میوه ی تکاملچرا حجم مغز گونه انسان درمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتری فلوپرازینابزارهای دفاعی و بقای موجدا کردن ناخالصی هاداروهای ام اسهوش بشری تهدید برای بشریاز تکامل تا مغز، از مغز تیکی از علل محدودیت مغز امبیهوش کردن در جراحی و بیمدرد، رمز موفقیتزمان چیستگرفتار محدودیت ها و ابعامعجزه ی علم در کنترل کرونتفکر خلا ق در برابر توهم آیا دلفین ها میتوانند باقانون جنگلتکامل داروینی هنوز در حاسکته مغزینوار مغز در تشخیص بیماری ترجمه ای ابتدایی از اسراطوفان زیباییاولین مورد PML به دنبال تکنشانه های پروردگار در جهمولکول ضد پیریاحیای بینایی نسبی یک بیمحقیقت اشیاازدواج های بین گونه ای، رداروی جدید برای میاستنی هوشمندی کیهانذهن پر در برابر آگاهیژنها ، مغز و ارادهبا هر چیزی که نفس می کشد مبا آتش، بازی نکن و بعد از تقویت استخوان در گرو تغذزندگی بی دودپیموزایدمغز کوانتومیساختن آینده، بهترین روش آتاکسی فریدریشقطار پیشرفتتاول کف پا و حقیقتایمونوگلوبولین وریدی IVIgنورون های ردیاب حافظهتشخیص آلزایمر سالها قبل علم اپی ژنتیک دریچه ای بهخواص شکلات تلخهمه چیز کهنه میشودمیاستنی گراویس بدون آنتیاختراع جدید اینترنت کوانحافظه و اطلاعات در کجاست استروژن مانند سپر زنان ددخالت در ساختار ژنهاهیپرپاراتیروئیدیسمرموزی از نخستین تمدن بشرکمردردباربر دیگران نباشپیوستگی همه ی اجزای جهانتمدن قدیمی ای در جنوب ایرزیرک ترین مردممغز برای فراموشی بیشتر کسدسازی روش مناسب برای مقآزادی عقیده، آرمانی که تلرزش دست ها و گردن و سر ETتاثیر کپسول نوروهرب بر ساینترنت، حقیقت جامعه ی فچیزی خارج از مغزهای ما نیتعامل انسان و هوش مصنوعیعوارض ازدواج و بچه دار شدخاویار گیاهیهمجوشی هسته ای، انرژِی بما با کمک مغز خود مختاريمارتباط پیوسته ی جهانهزینه سنگین انسان در ازاحس و ادراک (قسمت دوم )اطلاعاتی عمومی در مورد مدر آسمان هدیه های نادیدنرویا بخشی حقیقی از زندگی کوچکترین چیز یک معجزه اسماده ی خالیبحثی در مورد عملکرد لوب فپختگی پس از چهل سالگي به تنبیه چقدر موثر استزبان و شناخت حقیقت قسمت انفرت، اسیب به خود استسردرد عروقی میگرنافت فشار خون ناگهانی در وچگونه تکامل مغزهای کنونیمن بی من، بهتر یاد میگیرمتاثیر انتخاب از طرف محیط اکسکاربازپین در درمان تشثبت و دستکار ی حافظهعسل طبیعی موثر در کنترل بخطای حسهوموارکتوس ها ممکن است داز مخالفت بشنووقتی شروع به بیدار شدن میحس و ادراک قسمت هفدهمبه قفس های سیاهت ننازدرمان های جدید سرطانروزه داری سلول های بنیادکامپیوتر سایبورگمحدودیت چقدر موثر استبدون پیر فلکپرسش و چستجو همیشه باقی افلج خواب چیستتو جدای از کیهان نیستیسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش پیش زمینه ها و اراده شواهدی از نوع جدیدی از حاالگو نداشتیمنگاهی بر قدرت بینایی درامنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان ما میتواند به اندازسوالات پزشکیده روش موفقیتهوش مصنوعی از عروسک بازی از تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چیستحس و ادراک قسمت دهمبه زودی شبکه مغزی به جای درمان جدید ام اسروشی برای بهبود هوش عاطفکتاب گران و پرهزینه شد ولمدارک ژنتیکی چگونه انسانبرای زندگی سالم، یافتن تآنها نمیخواهند دیگران رافاکسیبتتوهم فضای خالی یا توهم فضسلولهای ایمنی القا کنندهنقش زنجبیل در جلوگیری از شانس یا تلاشامیدوار باش حتی اگر همه چنادانی در قرن بیست و یکم،منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روزها، ماه ها یا ساابزار بقا از نخستین همانجهان پر از چیزهای اسرار آدی متیل فومارات(زادیوا)(هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمرخفاش کور و انسان بینا؟بی عدالتی در توزیع واکسن درون قفس یا بیرون از آنرژیم ضد التهابیکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمرز مرگ و زندگی کجاستبرخی درمان های Spinal Muscular Atآیا ما تنها موجودات زنده فراتر از دیوارهای باورتوازن مهمتر از فعالیت زیسندرم دزدی ساب کلاویننقطه، وجود است یا فاصلهشباهت زیاد بین سلول هاي عانتروپی و هوشیارینرمش های مفید برای درد زامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتازه های بیماری پارکینسوابزار بقای موجود زنده از جهش تمدنی عجیب و شگفت انسدانش بی نهایتهوش مصنوعی به کمک هوش طبیاز تکینگی تا مغز از مغز توراپامیل در بارداریخواب عامل دسته بندی و حفطبیماری ای شبیه ام اس مولتدرک عمیق در حیواناتراست دستی و چپ دستیگیلگمش باستانی کیستمشکلات روانپزشکی در عقب بزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا انسان با مغز بزرگش اخقفس را بشکنتکنولوژی به طرز وحشتناکیسیاهچاله و تکینگی ابتداینه جنگ و نه خونریزیصدای بم با فرکانس پایین، انسان ها می توانند میدان چرا خشونت و تعصبمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتری فلوپرازینابعاد و نیازهای تکاملیجدایی خطای حسی استداروهای تغییر دهنده ی سیهوش در طبیعتاز تکامل تا مغز، از مغز تیافته های نوین علوم پرده بیهوشی در بیماران دچار ادرس گرفتن از شکست هازمان و مکان، ابعاد کیهان گریه ی ابر، رمز طراوت باغمعجزه در هر لحظه زندگیآیا دست مصنوعی به زودی قاقانونمندی و محدودیت عالمتکامل داروینی هنوز در حانوار مغزی روشی مهم در تشخترس و آرمان هاطولانی ترین شباولین مورد پیوند سر در اننشانه های بیداری روحیمولتیپل اسکلروز در زنان احتیاط در ورزش زانو در خاحقیقت تنها چیزی است که شااسکلت خارجی در درمان اختداروی جدید برای کاهش وزنهوشمندسازی زندان هاذهن تو همیشه به چیزی اعتقژنهای مشترک بین انسان و وژنهای هوش ، کدامندبا تعمق در اسرار ابدیت و تقویت حافظه یا هوش مصنوعزندگی در جمع مواردی را برپیچیدگی های مغزمگسمغز آیندگان چگونه است ؟ساختار فراکتال وجود و ذهآتاکسی مخچه ای خودایمنقطره قطرهتابوهای ذهنیایمپلانت مغزینوروپلاستیسیتی چیستتشخیص ایدزعلم به ما کمک میکند تا موخواص شگفت هویجهمه چیز در زمان مناسبمیاستنی گراویس در جوانانادامه بحث تکامل چشمحافظه و اطلاعات در کجاست اسرار آفرینش در موجدر موج، راز خلقت نهفته اسهاوکينگ پیش از مرگش رسالرمز و رازهای ارتباط غیر ککمردرد ناشی از تنگی کانابارداری بدون رحمپیام های ناشناخته بر مغز تمدن پیشرفته ی پیشینیانزیست شناسی کل در جزء فراکمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟سرنوشتآزار حقیقیلرزش عضله یا فاسیکولاسیوتاثیر کتامین در درمان پاایندرالتعامل انسان با هوش مصنوععید نوروز مبارکخار و گلهمدلی و هوش عاطفیما بخشی از این جهان مرتبطارتباط انسانی، محدود به هزاران سال چشم های بینا وحس و ادراک قسمت 67اطلاعاتی عمومی در مورد مدر آستانه ی موج پنجم کوویرویا تخیل یا واقعیتکووید نوزده و خطر بیماری ماده ای ضد التهابیبحثی درباره هوش و تفاوتهپدیده خاموش روشن در پارکتهدیدهای هوش مصنوعیزبان و شناخت حقیقت قسمت دنقاشی هایی با بوی گذشته یسرطان کمیت گراییافت هوشیاری به دنبال کاهچگونه جمعیت های بزرگ شکل مننژیتتاثیر احتمالی عصاره تغلیاگر فقط مردم میفهمیدند کثبت امواج الکتریکی در عصعشق به هفت مرتبه ی شناختیخطر آلودگی هواهورمون شیرساز یا پرولاکتاز نخستین همانند سازها تویتنام نوعی کرونا ویروس حس و ادراک قسمت هجدهمبه مغز خزندگان خودت اجازدرمان های رایج ام اسروزهای بد باقی نمیماندکانال یوتیوب دکتر سلمان محدودیت های حافظه و حافظبدون بار گذشتهپرسشگری نامحدودفلج دوطرفه عصب 6 چشمتو دی ان ای خاص ميتوکندريسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش پیشرفته ی سلول های بنشواهدی از دنیسوان(شبه نئالگو و عادت را بشکن و در انگاهی بر توانایی اجزاي بمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان مادی، تجلی فضا در ذهپیامهای کاربراندهن، بزرگترین سرمایههوش مصنوعی از عروسک بازی از تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چیستحس و ادراک قسمت دوازدهمبه زیر پای خود نگاه نکن بدرمان جدید ای ال اس، توفرروشی جدید در درمان قطع نخکتاب زیست شناسی باورمروری بر تشنج و درمان هایبرخی ملاحظات در تشنج های آنژیوگرافی از مغزفاجعه ی جهل مقدستوهم لیلیپوتی(ریزبینی)سلولهای بنیادی مصنوعی درنقش زبان در سلطه و قدرت اشاهکار قرنامیدوارینازوکلسینمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روغن رزماری استنشاابزار بقا از نخستین همانجهان پر از چیزهای جادویی دین اجباریهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیدخفاش با شیوع همه گیری جدیبیمار 101 ساله، مبتلا به سدرون و بیرون، جدای از هم رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وکشیدن مادی روشی برای جلومرز بین انسان و حیوان کجابرخی روش های تربیتی کودکآیا مصرف مولتی ویتامین هفرار در فرار از میزبان، دتوت زیاد بخوریدسندرم سردرد به دلیل افت فنمیتوان با بیرون انداختنشباهت زیاد بین سلول هاي عانتظار گذر تندباد؟نرمش های مفید در سرگیجهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتازه های درمان ام اسابزار بقای موجود زنده از جهشهای مفید و ذکاوتی که ددانشمندان موفق به بازگردهوش مصنوعی به شناسایی کااز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قخواص فلفل سبزبیماری اسپینال ماسکولار درگیری قلب در بیماری ویررجزخوانی هایی که امروز بگیاه بی عقل به سوی نور میمشاهده گر جدای از شیء مشابزرگترین خطایی که مردم مآیا انسان در آستانه ی انققله برای دیدن نه برای به تکنولوژی جدید که سلول هاسیاهچاله ی منفرد یا سیاهنه روش تقویت مغزصرع و درمان های آنانسان یک کتابخانه استچرا در مغز انسان، فرورفتمنبع هوشیاری در کجاست؟(قترک امروزابعاد اضافه ی کیهانجریان انرژی در سیستم های داروهای ضد بیماری ام اس وهوش عاطفی قسمت 11از تکامل تا مغز، از مغز تیاد گرفتن مداومبیو الکترونیک؛ ترکیب موجدست و پا زدن در سایه؟زمان و گذر آن سریع استگربه شرودینگر و تاثیر مشمعرفی مورد نادر بیماری گآیا رژیم غذایی گیاهی سلاقارچ بی مغز در خدمت موجودتکامل زباننوار مغز، مفید و بی خطرترسناک تر از کوریطی یکصد هزار سال اخیر هرچاولین هیبرید بین انسان و نظام مثبت زندگیمواد کوانتومی جدید، ممکناحتیاط در تعویض داروهاحقیقت خواب و رویااسکار، لگوی هوشمندداروی جدید برای ای ال اسهوشیاری و وجودذهن خود را مشغول هماهنگیذهن خالی از شلوغی افکارژنهای حاکم بر انسان و انسبا خودت نجنگتقویت سیستم ایمنیزندگی در سیاهچالهپیچیدگی های مغزی در درک زمغز اندامی تشنه ی انرژی اساختار شبکه های مغزی ثابآتش منبع انرژیلمس کوانتومیتاثیر فکر بر سلامتایمپلانت مغزی و کنترل دو نوروز مبارکتصویر خورشید یا خود خورشعلم بدون توقفخواص عجیب لوبیاهمه چیز در زمان کنونی استمیدان مغناطيسي زمین بشر اداراوون تنها داروی تاییحافظه و اطلاعات در کجاستاسرار بازسازی اندام هادر میان تاریکی و روشناییهاوکينگ پیش از مرگش رسالرمز گشایی از اتصالات مغزکمردرد و علل آنبازگشایی مجدد مطب دکتر سپیدایش زبانتمدن بشری و مغز اخلاقیزیست شناسی باور حقیقت یا مغز بزرگ چالش است یا منفعسریع دویدن مهم نیستآزار دیگری، آزار خود استلزوم گذر انسان از حدها و تاثیر گیاه خواری بر رشد وایپیداکرینتعداد کلی ذهن ها در جهان عامل کلیدی در کنترل کارآخارق العاده و استثنایی بهمراه سختی، اسانی هستما تحت کنترل ژنها هستیم یارتباط از بالا به پایین مهستي مادي ای که ما کوچکترحس و ادراک قسمت 74اعتقاد اشتباه، نتیجه ی ندر برابر حقایق جدیدرویا حقی از طرف خداکودک هشت ساله لازم است آدماده، چیزی نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی ژنوم انسانیتو یک معجزه ایزبان و شناخت حقیقت قسمت سچقدر به چشم اعتماد کنیمسرعت فکر کردن چگونه استافتخار انسانچگونه جمعیت های بزرگ شکل من، ما یا چی؟تاثیر بینش و انتظارات فراگر میدانی مصیبت بزرگتر جلو رفتن یا عقبگردعشق درونی به یگانگی خلقتخطر حقیقی، خود انسان استهوش فوق العاده، هر فرد اساز نخستین همانند سازها تویتامین E برای فعالیت صححس و ادراک قسمت هشتمبه نقاش بنگردرمان های علامتی در ام اسروزهای سختکاهش میل جنسی در ام اسمحدودیت درک انسانبدون زمان، ماده ای وجود نپس از اگو یا بعد از نفسفن آوری های جدید علیه شناتو در میانه ی جهان نیستی سفرنامه سفر به بم و جنوب نقش آتش در رسیدن انسان بهشیر و دوغ بادامالگوی بنیادین و هوشیارینگاهت را بلند کنمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان مرئی و نامرئیسایتهای دیگردو ویژگی انتزاع و قدرت تجهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکنیکی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتحس و ادراک قسمت سومبه سیاهی عادت نکنیمدرمان جدید سرطانروشی جدید در درمان نابینکتاب طبیعت در قالب هندسهمرکز هوشیاری، روح یا بدن برخی مرزهای اخلاق و علوم آنان که در قله اند هرگز خفارغ التحصیلان، فقیر و دتوهم چیستسلام تا روشنایینقش زبان در سلطه و قدرت اشاهکار شش گوشامیدواری و مغزنبودن مدرک و شاهد، مدرک منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانجهان دارای برنامهدین، اجباری نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژنخلا، حقیقی نیستبیمار مرکز تنفس سلولیدرون آشفته ی تو و ظاهر خنرژیم غذایی سالم و ضد التهکشتن عقیده ممکن نیستمرز جدید جستجو و اکتشاف، برخی سلولهای عصبی در تلاآیا مغز تا بزرگسالی توسعفرد موفقتوسعه هوش مصنوعی قادر اسسوی ما آید نداها را صدانمیتوان بر سیاه سیاه نوششجاعت و ترسانحراف و حقیقتنرمش های موثر در کمردردمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاسف بار است انسان، حق خوابزار بقای موجود زنده از جهشهای مفید و ذکاوتی که ددانشمندان نورون مصنوعی سهوش مصنوعی تعاملیاز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریخواص منیزیمبیماری اضطراب عمومیدرگیری مغز در بیماری کویرحم مصنوعیگیاه خواری و گوشت خوار کدمشاهده آینده از روی مشاهبزرگترین درد از درون است آیا احتمال دارد رویا از آقله سقوطتکنولوژی جدید که سلول هاسیاهچاله ی تولید کنندهچه زیاد است بر من که در ایضایعه ی شبکه لومبوساکرالانسان باشچرا ذرات بنیادی معمولاً منبع خواب و رویاترکیب آمار و ژنتیکابعاد بالاترجریان انرژی در سیستم های داروهای ضد تشنج با توضیح هوش عاطفی قسمت نهماز تکامل تا مغز، از مغز تیاد بگیر فراموش کنیبیوگرافیدست کردن در گوشتفاوت قند طبیعی با قند و زمان و صبرگزیده ای از وبینار یا کنفمعرفت و شناختسکته ی مغزی در جوانانآیا رژیم غذایی گیاهی سلاقبل و بعد از حقیقتتکامل زباننوار مغز، ترجمه ی فعالیت ترسان نیستیطیف انسفالیت، گیلن باره اولین تصویر در تاریخ از سنظریه ی تکامل در درمان بیموجود بی مغزی که می توانداحساس گذر سریعتر زمانحقیقت در علم، هرگز نهایی اسارت و پرخوریداروی جدید برای دیابتهوشیاری و افسردگیهوشیاری کوانتومیذهن سالمکفش و کتاببا خدا باشتلقین اطلاعات و حافظهزندگی زمینی امروز بیش از پیوند قلب خوک، به فرد دچامغز انسان ایا طبیعتا تماسادیسم یا لذت از آزار دادآثار باستانی تمدن های قدلووفلوکساسینتاثیر مشاهده بر واقعیت بایمپلانت مغزی کمک میکند نوروز یا روز پایانیتصویر در هم تنیدگی کوانتعلم در حال توسعهخود جسم و یا تصویرهمه چیز، ثبت می شودمیدان های مغناطیسی قابل ادب برخورد با دیگرانحافظه ی ما انسان ها چرا ماصفهان زیبادر مانهای کمر دردهدف یکسان و مسیرهای مختلرمز پیشرفت تواضع است نه طکمردرد با پوشیدن کفش منابازگشت از آثار به سوی خداپیر شدن حتمی نیستتمدن زیر آبزیست، مرز افق رویداد هستمغز بزرگ چالشهای پیش روسریعترین کامپیوتر موجودآسيب میکروواسکولاریا آسچیزی شبیه نور تو نیستلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا کوچک شدن مغزانسان التعذیه ی ذهنعادت همیشه خوب نیستخبر مهم تلسکوپ هابلهمراهی میاستنی با برخی سمانند کودکان باشیدارتباط بین هوش طبیعی و هوهستی ما پس از شروعی چگال حس و ادراک قسمت 75اعتماد به خوددر جراحی کمر عجله نکنیدرویاها از مغز است یا ناخوکودک ایرانی که هوش او از ماده، چیزی بیش از یک خلا بحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی ژنوم انسانیتو یک جهان در مغز خودت هسزبان جانسوزنقش قهوه در سلامتیسطح آگاهی، رخدادهای زندگافراد آغاز حرکت خودشان رچگونه حافظه را قویتر کنیمن، خود تو هستمتاثیر ترکیبات استاتین (ساگر نیروی مغناطیس نباشد جلوتر را دیدنعشق، شلوغ کردن نیستخطر را بپذیرهوش مصنوعی می تواند بر احاز نخستین همانند سازها تویتامین E در چه مواد غذایحس و ادراک قسمت هشتاد و نبه نقاش بنگردرمان ژنتیکی برای نوآوریروزهای سخت میگذردکاهش مرگ و میر ناشی از ابمخچه فراتر از حفظ تعادلبر کسی اعتماد نکن مگر اینآلودگی هوا چالش قرن جدیدفناوری هوش مصنوعی نحوه ختوقف؛ شکستسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش انتخاب از طرف محیط، نشیشه ی بازالتی و سیلیکونالگوبرداری از طبیعتچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان مشارکتیدو بیماری روانی خود بزرگ هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز و از مغز واقعیت و مجازحس و ادراک قسمت سی و هشتمبه سخن توجه کن نه گویندهدرمان جدید سرطانروشی جدید در درمان سکته مکتاب، سفری به تاریخمرکز حافظه کجاستبرخی نکات از گاید لاین پرآنتی بادی منوکلونال در دفاصله ها در مکانیک کوانتتوهم و خیالسلاح و راهزنینقش سجده بر عملکرد مغزشاید گوشی و چشمی، آماده شامیدی به این سوی قبر نیستنباید صبر کرد آتش را بعد منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانجهان در حال نوسان و چرخشدیوار همه اش توهم بودهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژن ضد کروناخلا، خالی نیستبیماری لبر و نابینایی آندروغ نگو به خصوص به خودترژیم غذایی ضد التهابیگل خاردار، زیباستمرزهای حقیقی یا مرزهای تبرخی سيناپسها طی تکامل و آیا همه جنایت ها نتیجه بیفرد یا اندیشهتوسعه برخی شغل ها با هوش سوپاپ ها یا ترانزیستورهانمای موفقیتشرکت نورالینک ویدیویی ازاندوه در دنیا استنرمشهای مهم برای تقویت عمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبدیل پلاستیک به کربن و سابزار بقای موجود زنده از جوانان وطندانشمندان یک فرضیه رادیکهوش مصنوعی در قضاوت های ااز تکینگی تا مغز از مغز تورزش و میگرنخواص میوه ی بهبیماری بیش فعالیدرگیری مغز در بیماران مبرحم مصنوعیگیرنده باید سازگار با پیمشاهدات آمیخته با اشتباهبسیاری از مجرمان، خودشانآیا احتمال دارد رویا از آقلب های سادهتکینگیسیاهچاله، سیاه خالص یا پنه عدم مطلق بلکه عدم با قضایعه ی عروقی مخچهانسان جدید از چه زمانی پاچراروياها را به یاد نمی آمنتظر نمان چیزی نور را بهاتفاق و تصادفجریان انرژی در سیستم های داروی فامپیریدین یا نورلهوش عاطفی قسمت هفتماز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری مهارت های جدید دبیوگرافیدست آسمانتفاوت مغز انسان و میمون هزمان واقعیت است یا توهمگزارش یک مورد جالب لخته ومغز فکر میکند مرگ برای دیسکته ی چشمیآیا راهی برای بهبود وضعیقبل از آغازتکامل زبان انسان از پیشینوار عصب و عضلهتزریق قیچی ژنتیکی کریسپرطبیعت موجی جهاناولین دارو برای آتاکسی فنظریه ی تکامل در درمان بیموجودات مقهور ژنها هستنداحساسات کاذبحقیقت راستین انسان علم باساس انسان اندیشه و باور داروی جدید ضد فشار خونحقیقت غیر فیزیکیاستفاده از مغز، وزن را کمداروی جدید ضد میگرنهوشیاری سنتی یا هوشیاری ذهت را روی چیزهای مفید متکفش بد، عامل مهم کمردردبا طبیعت بازی نکنتلاش ها برای کشف منابع جدزندگی زودگذرپیوند مدفوعمغز انسان برای ایجاد تمدسازگاری با محیط بین اجزاآدم عاقل، وقت خودش را هدرلوب فرونتال یا پیشانی مغتاثیر نگاه ناظر هوشیار بایمپلانت نخاعی میتواند دنورالژیتصویر زیبا از سلولعلم راهی برای اندیشیدن اخودآگاهی و هوشیاريهمه ی سردردها بی خطر نیستمیدان های کوانتومی خلاادراک ما درک ارتعاشی است حافظه ی ما انسان ها چرا ماصل بازخورددر محل کار ارزش خودت را برمز امید، بی نیازی از مردکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبازگشت به ریشه های تکاملپیراستامتمدنی قدیمی در شمال خلیج زاویه نگاه ها یکسان نیستمغز بزرگ و فعال یا مغز کوسرکه انگبین عسلی مفید برآسیب ها ناشی از آلودگی هونکاتی در مورد تشنجلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا این جمله درست است کسیتغییرعادت کن از بالا نگاه کنیخدا موجود استهمراهی نوعی سردرد میگرنیمانند آب باشارتباط شگفت مغز انسان و فهشت توصیه برای کاستن از دحس و ادراک قسمت 78اعتماد به خوددر درمان بیماری مولتیپل رویاهای پر رمز و حیرتی درکودکان مهاجرماست مالیبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی علمی پیوند مغز ساتو کجای جهانیزبان ریشه هایی شناختی اسنقش مهاجرت در توسعه نسل اسعی کن به حدی محدود نشویافراد بی دلیل دوستدار تو نگاه من، نگاه تو و یا حقیمنابع انرژي پاک سرچشمه حتاثیر تغذیه بر سلامت روااگر نعمت فراموشی نبود بسجمجمه انسان های اولیهعصب حقوق نورولووخطرات هوش مصنوعیهوش مصنوعی متصل با مغزاز نخستین همانند سازها تویتامین کاحس و ادراک قسمت هشتاد و شبه نادیدنی ایمان بیاوردرمان کارتی سل و تومور مغروش مقابله مغز با محدودیکاهش التهاب ناشی از بیمامخچه ، فراتر از حفظ تعادلبرلیتیونآلودگی هوا و ویروس کرونافواید روزه داری متناوبتولید مولکول جدید توسط هسفری به آغاز کیهاننقش اتصالات بین سلولهای شکل های متفاوت پروتئین هالتهاب شریان تمپورالچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان معنادو بار در هفته ماهی مصرف هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسحس و ادراک قسمت سی و ششمبهبود حافظه پس از رخدادهدرمان دارویی سرطان رحم بريتوکسيمب در درمان ام اسکتابخانهمرکز حافظه کجاستبرخی نرمش ها برای درد زانآنتروبات؛ ترکیب سلول زندفاصله ی همیشگی تصویر سازتوهم وجودسلسله مباحث هوش مصنوعینقش غذاها و موجودات درياشاید درست نباشدامیدی تازه در درمان سرطانبرو و انرژی مداوممنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانجهان در حال ایجاد و ارتقادیوار، از ابتدا توهم بودهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگر کرونا ساخته شخلاصه ای از مطالب همایش مبیماری میاستنی گراویسدریا آرام نخواهد شد کشتی رژیم غذایی ضد دردگل درون گلدانمزایای شکلات تلخ برای سلبرداشت مغز ما از گذر زمانآیا هوش مصنوعی می تواند نفرد حساس از نظر عاطفی و بتوصیه های سازمان بهداشت سوپاپ ها یا ترانزیستورهانمایش تک نفرهشربت رب اناراندوه دردی را دوا نمیکندچرا ماشین باید نتایج را پمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابزار بقای موجود زنده از جوانان وطندانشمندان ژنی از مغز انسهوش مصنوعی در کامپیوترهااز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش بهترین درمان بیش فعخواص هلو برگ هلوبیماری تی تی پیدرگیری مغزی در سندرم کوورسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرگالکانزوماب، دارویی جدیمطالبه ی حق خودبسیاری از بیماری های جدیآیا بدون ناظر هوشمند هم بقلب و عقلتکامل فردی یا اجتماعیسیاره ی ابلهاننهایت معرفت و شناخت درک عضایعات در عصب زیر زبانیانسان خطرناکترین موجودچراروياها را به یاد نمی آمنتظر نتیجه ی کارهایت بااتوبان اطلاعات و پلِ بینجراحی هوشیار مغزداروی لیراگلوتیدهوش عاطفی قسمت یازدهاز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری هوش مصنوعی، عمیقبیان ژن های اسکیزوفرنی ددست بالای دستتفاوت ها و تمایزها کلید بزمان پلانکگشایش دروازه جدیدی از طرمغز قلبسال 2025 سال بین المللی علمآیا راهی برای رفع کم آبی قبل از انفجار بزرگتکامل ساختار رگهای مغزی نوار عصب و عضلهتسلیم ارتباط با من برترطبیعت بر اساس هماهنگیاولین دروغنظریه ی تکامل در درمان بیمورد نادر همپوشانی دو بیاخلاق و علوم اعصابحقیقت غیر قابل شناختاستفاده از نظریه ی تکامل داروی جدید ضد الزایمرهوش، ژنتیکی است یا محیطیذخیره ی شگفت انگیز اطلاعکل اقیانوس در یک ذرهبالای هر دستی، دستی هستتلاش های جدید در ALSزندگی سلول در بدن، جدای اپیوند مدفوع در درمان بیممغز انسان برای شادمانی طستم با شعار قانون بدترین آرمانگرای تخیلی نباشلوتیراستامتاثیر نگاه و مشاهده ناظر ایمپلانت استخوانی در آسینورالژی تریژمینالتصویر زیبای اصفهانعلم ساختن برج های چرخانخودآگاهی و هوشیاريهمه جا خیر بکارمیدان بنیادین اطلاعاتادراک، فراتر از آنچه معمحافظه ی هوش مصنوعیاصل در هم تنیدگی و جهانی در چه مرحله ای از خواب ، ررمز بقای جهش ژنتیکیکنگره بین المللی سردرد دبازخورد یا فیدبکپیشینیان انسان از هفت میتمرکز و مدیتیشنزاوسکا درمان گوشرمغز بزرگترین مصرف کننده سرگیجه از شایعترین اختلاآسیب روانی شبکه های اجتمچگونه مولکول های دی ان ایلزوم عدم وابستگی به گوگل تاثیر گیاه خواری بر رشد وایا ابزار هوشمندی یا مغز تغییر الگوی رشد مغزی با زعادت کن خوب حرف بزنیخدا نور آسمان ها و زمین اهندسه ی پایه ایماه رجبارتباط شگفت انگیز مغز انو هر کس تقوای خدا پیشه کنحس و ادراک قسمت 82اعتماد بی مورددر دعواها چه میکنی؟رویای شفافکودکان میتوانند ناقل بی ماست مالی با هوش انسانیبحثی درباره هوش و تفاوتهپروانه ی آسمانیتو کز محنت دیگران بی غمیزبان شناسی مدرن در سطح سلنقش میدان مغناطیسی زمین شلیک فراموشیافزایش قدرت ادراکات و حسنگاه مادی غیر علمی استمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر حرکات چشم بر امواج اگر نعمت فراموشی نبود بسجنین مصنوعیعصب سیاتیکدفاع از پیامبرهوش مصنوعی و کشف زبان هایاز نشانه ها و آثار درک شدویتامین کا و استخوانحس و ادراک قسمت پنجمبه هلال بنگردرمان پوکی استخوانروش های صرفه جویی در ایجاکاهش حافظه هرچند فرایندیمخچه ابزاري که وظیفه آن فبرنامه و ساختار پیچیده مآلودگی هوا و پارکینسونفواید روزه داری متناوبتولید مثل فقط با یک مادر سقوط درون جاذبه ای خاص، چنقش تیروئید در تکامل مغزشکل پنجم مادهام آر آی جدید با قدرت شگفچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان معکوسدو برابر شدن خطر مرگ و میهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهحس و ادراک قسمت سیزدهمبهداشت خوابدرمان زخم دیابتی با تکنوریه زغالیکجای مغز مسئول پردازش تجمرکز خنده در کجای مغز استبرخی نرمش ها برای زانوآنزیم تولید انرژی در سلوفتون های زیستیتوهم وجودسلطان جنگل یا صاحب ملکوتنقش غذاها و موجودات درياشایسته نیست در جیب خود قرامگا سه عامل مهم سلامتچت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاهخواری بر ابزار بقا از نخستین همانجهان ریز و درشتدید تو همیشه محدود به مقدهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگری ضد کرونا از دخلاصه ای از درمان های جدیبیماری میاستنی گراویسدریافت هورمون امید با ورراه فراری نیستگل زندگیمسمومیت دانش آموزان بی گبرداشتت از جهان رو زیاد آیا هوش مصنوعی زندگی بشرفردا را نمیدانیمتوصیه های غیر دارویی در سسوپاپ ها یا ترانزیستورهاچند نرمش مفید برای کمردرشربت ضد خلطاندوهگین نباش اگر درب یا چرا مردم با زندگی میجنگنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبدیل سلولهای محافط به سابزار بقای موجود زنده از جواب دانشمند سوال کننده دانشمندان پاسخ کوانتومی هوش مصنوعی در تفکر خلاق ااز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش در کمر دردخواص هندوانهبیماری خود ایمن اعصاب محدرگیری مغزی در سندرم کوورساناها و ابر رساناها و عگام کوچک ولی تاثیرگذارمطالبی در مورد تشنجبسیاری از بیماری های جدیآیا برای تولید مثل همیشه قلب یا مغزتکامل مادی تا ابزار هوشمسیاره ابلهاننهایت در بی نهایتترکیب حیوان و انسانضرورت زدودن افکارانسان در هستی یا هستی در چراغ های متفاوت و نور یکسمنتظر زمان ایده آل نشواتوسوکسیمایدجراحی گردن همیشه برای دیداروی کنترل چربی خونهوش عاطفی قسمت پنجماز تکامل تا مغز، از مغز تیادگرفتن، آغاز حرکت است بیان حقیقتدست خدا بارها را از دوشت تفاوت ها را به رسمیت بشنازمان به چه دلیل ایجاد میشپل جویی اصفهانمغز ما کوچکتر از نیم نقطهسال سیزده ماههآیاما مقهور قوانین فیزیکقبرستان ها با بوی شجاعتتکامل شناخت انسان با کشفنوار عصب و عضلهتسلیم شدن از نورون شروع مطعمه ی شبکه های ارتباط اجاولین سلول مصنوعینظریه ی ریسمانموسیقی نواخلاق پایه تکامل و فرهنگموسیقی هنر مایع استاختلا ل در خود عضلهحقیقت، آن چیزی نیست که جلاستفاده از هوش مصنوعی در داروی سل سپتهوض مصنوعی زندهذره ی معین یا ابری از الککلمات بلند نه صدای بلندبالاترین هدف از دولتتلاش های جدید در درمان فرزندگی، مدیریت انرژیپیوند مغز و سر و چالشهای مغز انسان برای شادمانی طستم، بی پاسخ نیستآرام باشلوزالمعده(پانکراس)مصنوعتاثیر نگاه انسان بر رفتاایمان به رویانوزاد ناشنوای متولد شده،تصویربرداری فضاپیمای آمعلیت رو به عقبخودت را از اندیشه هایت حفهمیشه چیزی برای تنهایی دمیدازولام در درمان تشنج ادغام میان گونه های مختلهدف یکسان، در مسیرهای متحافظه انسان و حافظه ی هوشاصل علت و تاثیردر ناامیدی بسی امید استرمز جهانکنگره بین المللی سردرد دبازسازي مغز و نخاع چالشی پیشرفت های باور نکردنی دتمرکز بر هدفزبان فرایند تکاملی برای مغز حریص برای خون، کلید تسرگردانیآسیب عصب پا به دنبال اعتیچگونه میتوان با قانون جنمقاومت به عوارض فشار خون تاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بیماری ام اس (مولتیپتغییر خود یا تغییر دیگراعادت کردن به نعمتخدا بخشنده است پس تو هم بهندسه ی رایج کیهانماهیچه ی صبرارتباط شگفت انگیز مغز انوفور و فراوانیحس و ادراک قسمت 87اعتیاد و تلاش های درمانی در سال حدود 7 میلیون نفر روان سالمکودکان گذشته به آینده فکماشین های دارای روحبحثی درباره احساسات متفاپرواز از نیویورک تا لوس آتو پیچیده ترین تکنولوژی زبان شناسی نوین نیازمند نقش محیط زندگی و مهاجرت دشلیک فراموشیافزایش میل جنسی با خوردن نگاه محدود و تک جانبه، مشمنابع انرژی از منابع نهفتاثیر دوپامین و سروتونیناگر با مطالعه فیزیک کوانجنگ هفتاد و دو ملت همه را عضلانی که طی سخن گفتن چقددفاع در برابر تغییر ساختهوش مصنوعی یا حماقت طبیعاز نظر علم اعصاب یا نرووسویتامین کا در سبزیجاتحس و ادراک قسمت پنجاهبه کدامین گناه کشته شدنددرمان پوکی استخوانروش های عملی برای رفع کمرکاهش دوپامین عامل بیماریمخچه تاثیر گذار بر حافظهبرنامه ی مسلط ژنها در اختآلزایمرفواید زیاد دوچرخه سواریتولید مثل اولین ربات های سقوط زیگزاگی یا ناگهانینقش حفاظتی مولکول جدید دشکرگزار هر چیزی باش که داام اس و سرطانچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع بی نهایت انرژی در دتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانجهان هوشمنددو برابر شدن خطر مرگ و میهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهحس و ادراک قسمت ششمبهداشت خواب، امروز در جهدرمان ساده ی روماتیسمریواستیگمینکرونا چه بر سر مغز می آورمرگ چیستبرخی نرمش های گردنآواز خواندن در قفس، نشانفروتنی معرفتیتوهم بی خداییسم زنبور ، کلیدی برای وارنقش غذاها و موجودات درياشادی، پاداش انجام وظیفهاما شما از دید خفاش کور هچت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژِیم غذایی بر میگابزار بقا از نخستین همانجهان شگفت انگیزدیدن خدا در همه چیزهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانخم شدن فضا-زمانبیماری های میتوکندریدریای خداراه نجاتگلوله ی ساچمه ایمسمومیت دانش آموزان، قمابررسي علل احتمالي تغيير آیا هوش ارثی دریافتی از پفرزندان زمان خودتوصیه هایی در مصرف ماهیسوخت هیدروژنی پاکچند جهانیشش مرحله تکامل چشماندام حسی، درک از بخش هایچرا مغز انسان سه هزار سالمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبر را بردارابزار بقای موجود زنده از جواب سنگ اندازیدانشمندان اولین سلول مصنهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز- از مغزتوزن حقیقی معرفت و شناختبیماری دویکدرگیری اعصاب به علت میتورستگاری محدود به یک راه نگامی در درمان بیماریهای مطالعه ای بیان میکند اهدبشکه ای که ته نداره پر نمآیا بزرگ شدن مغز فقط در دقلب دروازه ی ارتباطتکامل مداومسیاره ابلهاننهادینه سازی فرهنگ اختلاترازودونضرب المثل یونانیانسان عامل توقف رشد مغزنزاع ها بیهوده استمنحنی که ارتباط بین معرفاتصال مغز و کامپیوترجز تو که را دارمداروی تشنجی دربارداریهوش عاطفی قسمت اولاز خود رها شویادآوری خواب و رویابیداری معنوی یعنی دوستی دستورالعمل مرکز کنترل بیتفاوت های بین زن و مرد فقزمان شگفت انگیزپل خواجو اصفهانمغز مانند تلفن استسانسور از روی قصد بسیاری آگاهی فراتر از آگاهیقدم زدن و حرکت دید را تغیتکامل، نتیجه ی برنامه رینوار عصب و عضلهتست نوار عصب و عضلهظهور امواج مغزی در مغز مصاوکرلیزوماب داروی جدید شنظریه ی ریسمان و هوشیاری