دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

بررسی ژنها در تشخیص بیماری

تشخیص ژنتیکی آتروفی های عضلانی نخاعی

تشخیص ژنتیکی آتروفی های عضلانی نخاعی: تشخیص ژنتیکی مولکولی به وسیله پروب DNA در نمونه خون یا بیوپسی عضله یا پرزهای کوریونیک، برای تشخیص در موارد مشکوک و نیز تشخیص قبل از تولد در دسترس می باشد. اکثر موارد بیماری به صورت اتوزوم مغلوب به ارث می رسند. میزان بروز SMA، ۱۰-۱۵ مورد از هر ۰۰۰, ۱۰۰ تولد زنده بوده و تمام گروه های نژادی را درگیر می کند. این بیماری دومین بیماری نوروماسکولار شایع بعد از دیستروفی عضلانی دوشن می باشد. میزان بروز هتروزیگوتی در SMA اتوزومال مغلوب 50: 1 می باشد.

لوکوس ژنتیکی | تشخیص ژنتیکی آتروفی های عضلانی نخاعی

برای هر سه فرم شایع SMA روی کروموزوم ۵ و حذفی در لوکوس 13q-q11 5می باشد و نشان می دهد که آنها بیش از آنکه بیماریهای مختلفی با واریانت های یک بیماری هستند. ژن درگیر SMINT وزن مولکولی KDa ۳۸داشته و دارای ۸ اگزون می باشد که ۲۰ کیلوباز بوده و دارای اگزون های تلومریک و سنترومریک می باشد که فقط bp 5با هم تفاوت داشته و یک نسخه دارای ۲۹۴ اسید آمینه راکد میکنند. ژن SMN1 در یک نسخه ژنی کاملا مشابه که SMN2 نامیده می شود تکثیر می شود و از روی هر دو ژن نسخه برداری صورت می پذیرد.

تشخیص ژنتیکی آتروفی های عضلانی نخاعی | مشاوره ژنتیک اصفهان

SMN2 در تمام بیماران مبتلا به SMA وجود دارد،ولی نمی تواند به طور کامل نقص SMN1 را جبران نماید. از آنجاکه SMN2 توانایی کد کردن تعداد کمی پروتئین مشابه را دارد، ارتباط بین تعداد کپی SMN2 و شدت بالینی SMA توجیه می شود. تفاوت مهم بین ژن SMNI و SMN2 عبارت است از انتقال سیتوزین (C) به تیمین (T) در اگزون V ژن .SMN2 ژن دیگر، ژن مهارکننده آپوپتوز نورونی (NAIP)، درمجاورت ژن SMN قرار داشته و در بسیاری از موارد، دوبلیکاسیون معکوس با دو کپی، تلومریک و سانترومریک از هر دو ژن وجود دارد.

موتاسیون های مجزا یا حذفهای NAIP | تشخیص ژنتیکی آتروفی های عضلانی نخاعی

علائم بالینی SMA را ایجاد نکرده و یک ایزوفرم بدون عملکرد را تولید میکنند که فاقد آمینواسیدهای کربوکسی ترمینوس کدشده توسط اگزون ۷ می باشد. فرمهای خفیفتر SMA، بیش از دو کپی از SMN2 دارند، و در بیماران دارای حذف هموزیگوس در ژن SMN1 که مبتلا به بیماری با شروع دیررس هستند، ۴ کپی از SMN2 وجود دارد. ژن دیگری در محل 13-21 q وq11 در SMA ممکن است توجیه کننده نارسایی تنفسی زودرس در بعضی بیماران باشد. گسترش نوکلئوتید (۳) فقط در ۱۰-۵٪ موارد SMA دیده میشود و مکانیسم ژنتیکی بیماری در اکثریت بیماران حذفها یا splicing out در اگزون ۷ و ۸ می باشد.

یک جفت ژن دیگر در مجاورت ژن های SMN1 و SMN2 به نامهای SERF1 و SERF2 نیز ممکن است. نقش ثانویه ای داشته باشند. پروتئین های سنتز شده توسل SMN، رشد أكسونال و الوكاليزاسيون بتااكتین در mRNA را در مخروط رشدی (cone) نورونهای حرکتی تنظیم می نماید. موارد کمی از خانواده های با توارث اتوزوم غالب مشخص شده اند و یک فرم نادر وابسته به X مغلوب هم وجود دارد. بررسی موارد ناقل به کمک dose analysis در دسترس می باشد.

https://geneazma.ir/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9%DB%8C/


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
تفاوت های زبانی سرمنشا تقانون جنگلوقت نهيب هاي غير علمي گذشتاثیر درجه حرارت بر عملکمدیون خود ناموجودکرونا چه بر سر مغز می آورحس و ادراک قسمت بیست و دوالتهاب شریان تمپورالدستورالعمل مرکز کنترل بیاختلال خواب فرد را مستعد زمین در برابر عظمت کیهانبه خودت مغرور نشوطلای سیاهنخاع ما تا پایین ستون فقرتمدنی قدیمی در شمال خلیج لبخند بزن شاید صبح فردا زواقعیت چیستتروس جریان انرژیمزایای شکلات تلخ برای سلگیلگمش باستانی کیستحساسیت روانی متفاوتانسان ها می توانند میدان رمز و رازهای ارتباط غیر کارتباط میکروب روده و پارزیباترین چیز در پیر شدنبیماری اسپینال ماسکولار عوارض ازدواج و بچه دار شدچراروياها را به یاد نمی آتولید پاک و فراوان انرژیمنابع انرژی از نفت و گاز واکسن دیگری ضد کرونا از دتظاهر خوابیده ی مادهمعجزه ی علم در کنترل کرونپیموزایدخبر مهم تلسکوپ هابلای نعمت من در زندگیمروزه داری متناوب، مغز را ارزش خود را چگونه میشناسزبان ریشه هایی شناختی اسبیشتر کمردردها نیازی به سایتهای دیگرهفت سین یادگاری از میراث توصیه های سازمان بهداشت منبع هوشیاری کجاست قسمت یک آلل ژنتیکی که از نئاندجهان فراکتالمغز ایندگان چگونه استپختگی پس از چهل سالگي به دورترین نقطه ی قابل مشاهایجاد احساساتاز تکنیکی تا مغز از مغز تسلول های بدن تو پیر نیستنبحثی در مورد نقش ویتامين هوش مصنوعی و کشف زبان هایتکامل داروینی هنوز در حامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهانی که نه با یک رخداد و مغزتان را در جوانی سیم کشآینده ی انسان در فراتر ازدانشمندان اولین سلول مصناز تکینگی تا مغز از مغز تسودمندی موجودات ابزی بر نقش غذاها و موجودات دريابخش دیگری در وجود انسان ههوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر نگاه انسان بر رفتامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمژن همه چیز نیستجریان انرژی در سیستم های نقش انتخاب از طرف محیط، نآیا آگاهی پس از مرگ از بیداروی ضد تشنج توپیراماتابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تساخت شبکه عصبی مصنوعی با چهار ساعت پس از کشتار خوکبرخی اثرات مضر ویتامین دهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر گیاه خواری بر رشد ومیگرن شدید قابل درمان اسکنفرانس تشنج هتل کوثر اصحمایت از طبیعتآیا رژیم غذایی گیاهی سلادرمان های بیماری آلزایمرابزار بقای موجود زنده از استفاده از مغز، وزن را کمسعی کن به حدی محدود نشویچیزی شبیه نور تو نیستبررسی علل کمر درد در میانفرگشت و تکامل تصادفی محض هیپرپاراتیروئیدیسمتاثیر درجه حرارت بر عملکماپروتیلینکیست کلوئید بطن سومحس و ادراک قسمت چهل و سومآشنا پنداریدرک نیازمند شناخت خویش اابعاد اضافه ی کیهانرژیم غذایی ضد التهابیاصول توسعه ی یک ذهن کاملشاهکار شش گوشنگاه انسان محدود به ادرانگاه از بیرون مجموعهتفاوتهای جنسیتی راهی براقانون جنگلوقتی فهمیدی خطا کردی برگتاثیر درجه حرارت بر عملکمدیریت اینترنت بر جنگکریستال هاحس و ادراک قسمت بیست و سوامیوتروفیک لترال اسکلرودغدغه نتیجه ی نادانی استاختلال در شناسایی حروف و زمین زیر خلیج فارس تمدنی به دنبال رستگاری باشطوفان فقر و گرسنگی و بی سنخستین تصویر از سیاهچالهتمساح حد واسط میان مغز کولرزش ناشی از اسیب به عصبواقعیت های متفاوتتری فلوپرازینمسیر دشوار تکامل و ارتقاگیاه خواری و گوشت خوار کدخفاش با شیوع همه گیری جدیانسان یک کتابخانه استرمز بقای جهش ژنتیکیارتباط ماده و انرژیزیباترین چیز در افزایش سبیماری اضطراب عمومیعید نوروز مبارکچراروياها را به یاد نمی آتولید سلولهای جنسی از سلمنابع انرژی از نفت و گاز واکسن سرطانتظاهری از ماده است که بیدمغز فکر میکند مرگ برای دیپیموزایدخدا موجود استای آنکه نامش درمان و یادشروزه داری و بیمار ی ام اس از نخستین همانند سازها تزبان شناسی مدرن در سطح سلبا هوش مصنوعی خودکار روبهم نوع خواری در میان پیشیتوصیه های غیر دارویی در سمنبع هوشیاری کجاست قسمت یک جهش ممکن است ذهن انسانجهان ما میتواند به اندازمغز ابزار بقای برتر مادیپروژه ی ژنوم انسانیديدن با چشم بسته در خواب ایرادهای موجود در خلقت باز تکینگی تا مغز و از مغز سلول عصبی شاهکار انطباق بحثی در مورد نقش کلسیم و هوش مصنوعی گوگل به کمک تشتکامل زبانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهانی که از یک منبع، تغذیمغزتان را در جوانی سیمکشآینده ی علم و فیزیک در60 ثدانشمندان تغییر میدان مغابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تسیلی محکم محیط زیست بر اننقش غذاها و موجودات دريابرنامه و ساختار پیچیده مهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر ویتامین دی بر بیمامنبع هوشیاری در کجاست؟ قژن هوش و ساختارهای حیاتی جستجوی متن و تصویر به صورنقش اتصالات بین سلولهای آیا امکان بازسازی اندامهداستانها و مفاهیمی اشتباابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز ساخت شبکه عصبی با الفبای نوآوری ای شگفت انگیز دانبرخی اختلالات عصبی مثانههوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر گیاه خواری بر رشد ومیدان مغناطيسي زمین بشر کنگره بین المللی سردرد دحوادث روزگار از جمله ویرآیا رژیم غذایی گیاهی سلادرمان های جدید میگرنابزار بقای موجود زنده از استفاده از هوش مصنوعی در شلیک فراموشینکاتی در مورد تشنجبزرگ شدن مغز محدود به دورفراموش کارها باهوش تر هسهاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر درجه حرارت بر عملکماجرای جهل مقدسکاهش مرگ و میر ناشی از ابحس و ادراک قسمت نهمآغاز فصل سرما و دوباره تکدرک و احساساتفاق و تصادفرژیم غذایی ضد درداصول سلامت کمرشاید درست نباشداضطراب و ترسشبیه سازی میلیون ها جهان نگاه از درون مجموعه با نگتقلید مرحله ای نسبتا پیشقانونمندی و محدودیت عالموقتی تو از یاد گرفتن باز تاثیر رو ح و روان بر جسممدارک ژنتیکی چگونه انسانکریستال زمان(قسمت اولحس و ادراک قسمت بیستمامید نیکو داشته باش تا آنذهن ما از در هم شکستن منباختلال در شناسایی حروف و زمان چیستبه زودی شبکه مغزی به جای طی یکصد هزار سال اخیر هرچنخستین روبات های زنده ی جتنفس هوازی و میتوکندریلرزش عضله یا فاسیکولاسیوواقعیت و مجازتری فلوپرازینمسئول صیانت از عقیده کیسگالکانزوماب، دارویی جدیخلاصه ای از مطالب همایش مانسان جدید از چه زمانی پارمز جهانارتباط متقابل با همه ی حیزیر فشار کووید چه باید کربیماری بیش فعالیعامل کلیدی در کنترل کارآنزاع بین جهل و علم رو به پتولترودینمنابع انرژی از نفت و گاز واکسن سرطانتعداد کلی ذهن ها در جهان مغز قلبپیچیدگی های مغزمگسخطا در محاسبات چیزی کاملایمپلانت مغزی کمک میکند روزه داری سلول های بنیاداز نخستین همانند سازها تزبان شناسی نوین نیازمند با تعمق در اسرار ابدیت و همه چیز در زمان کنونی استتوصیه هایی در مصرف ماهیمنبع هوشیاری کجاست قسمت یک رژیم غذایی جدید، می توجهان مادی، تجلی فضا در ذهمغز ابزار برتر بقاپروژه ی ژنوم انسانیدی متیل فومارات(زادیوا)(اکسی توسین و تکامل پیش ااز تکینگی تا مغز از مغز تسلولهای ایمنی القا کنندههوش مصنوعی گوگل به کمک تشتکامل زبانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهانی در ذهننقش قهوه در سلامتیآیا ممکن است موش کور بی مدانشمندان روش هاي جدیدی ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تسیگار عامل افزایش مرگ ومنقشه مغزی هر فرد منحصر بهبرنامه ی مسلط ژنها در اختهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر ویروس کرونا بر مغز منبع هوشیاری در کجاست؟(قژن یا نقشه توسعه مغز و نقجستجوی هوشیاری در مغز مانقش تیروئید در تکامل مغزآیا انسان با مغز بزرگش اخدخالت در ساختار ژنهاابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز ساختار شبکه های مغزی ثابنوار مغز مشاهده ی غیر مستبرخی اصول سلامت کمرهوش مصنوعی درمانگر کامپیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومیدان های مغناطیسی قابل کنگره بین المللی سردرد دحافظه و اطلاعات در کجاست آیا راهی برای رفع کم آبی درمان های جدید در بیماری ابزار بقای موجود زنده از روشهای شناسایی قدرت شنوااستفاده از انرژی خلاشلیک فراموشیچگونه مولکول های دی ان ایبزرگ شدن تقریبا ناگهانی فراموشی همیشه هم بد نیستهاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر درجه حرارت بر عملکماده ی تاریککاهش التهاب ناشی از بیماحس و ادراک قسمت چهارمإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَدرک کنیم ما همه یکی هستیماتوبان اطلاعات و پلِ بینراه فراری نیستاطلاع رسانی اینترنتیشبیه سازی سیستم های کواننگاه حقیقی نگاه به درون اتقلید از روی طبیعتقارچ بی مغز در خدمت موجودویتنام نوعی کرونا ویروس تاثیر رژیم گیاه خواری بر مروری بر تشنج و درمان هایکریستال زمان(قسمت دوم)حس و ادراک قسمت دهمامید درمان کرونا با همانذهن چند جانبه نیازمند نگاختلالات مخچهزمان و مکان، ابعاد کیهان به زیر پای خود نگاه نکن بظهور امواج مغزی در مغز مصنرمش های مفید برای درد زاتنفس هوازی و میتوکندریلزوم سازگاری قانون مجازاواقعیت خلا و وجود و درک مترکیب حیوان و انسانمسئولیت جدیدگامی در درمان بیماریهای خلاصه ای از درمان های جدیانسان خطرناکترین موجودرمز جهان خاصیت فراکتالارتباط چاقی و کاهش قدرت بزیرفون داروی ضد ام اسبیماری تی تی پیعادت کردن به نعمتنزاع بین علم و نادانی رو تومورها و التهاب مغزی عامنابع انرژی از نفت و گاز واکسنی با تاثیر دوگانه اتغییر الگوی رشد مغزی با زمغز ما کوچکتر از نیم نقطهپیچیدگی های مغزی در درک زخطا در محاسبات چیزی کاملایمپلانت نخاعی میتواند دروش مقابله مغز با محدودیاز نخستین همانند سازها تزبان، نشان دهنده ی سخنگو باهوش ترین و با کیفیت تریهمه ی سردردها بی خطر نیستتوضیحی ساده در مورد هوش ممنبع هوشیاری کجاست قسمت یکی از علل محدودیت مغز امجهان هوشیارمغز از بسیاری حقایق می گرپرواز از نیویورک تا لوس آدین، اجباری نیستاگر فقط مردم میفهمیدند کاز تکینگی تا مغز از مغز تسلولهای بنیادی مصنوعی درهوش مصنوعی الفاگوتکامل زبان انسان از پیشیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهش های ژنتیکی مفید در سانقش مهاجرت در توسعه نسل اآیا ما تنها موجودات زنده دانشمندان روشی برای تبدیابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تسیاهچاله های فضایی منابعنقشه های مغزی جدید با جزیبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر ژنها بر اختلالات خمنبع خواب و رویاژنها نقشه ایجاد ابزار هوحفره در مغزنقش حفاظتی مولکول جدید دآیا احتمال دارد رویا از آدر مانهای کمر دردابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغزتسازگاری با محیط بین اجزانوار مغز در فراموشی هابرخی بیماری ها که در آن بهوش مصنوعی درخدمت خلق وحتاثیر گیاه خواری بر رشد ومیدازولام در درمان تشنج کنترل همجوشی هسته ای با هحافظه و اطلاعات در کجاست آیاما مقهور قوانین فیزیکدرمان های رایج ام اسابزار بقای موجود زنده از روشی برای بهبود هوش عاطفاستفاده از سلول های بنیاشنا در ابهای گرم جنوب نیاچگونه مغز پیش انسان یا همبزرگترین خطایی که مردم مفرایند پیچیده ی خونرسانیهدف یکسان، در مسیرهای متتاثیر درجه حرارت بر عملکماده ی خالیکاهش حافظه هرچند فرایندیحس و ادراک قسمت نوزدهمافت فشار خون ناگهانی در ودرک احساسات و تفکرات دیگاتوسوکسیمایدراه های جدید برای قضاوت راطلاعات حسی ما از جهان، چشبکه های مصنوعی مغز به درنگاهی بر قدرت بینایی دراتقویت استخوان در گرو تغذقبل از آغازویتامین E برای فعالیت صحتاثیر رژیم گیاه خواری بر مرکز هوشیاری، روح یا بدن کریستال زمان(قسمت سوم)حس و ادراک قسمت دوازدهمامیدی تازه در درمان سرطاذهن هوشیار در پس ماده ی ماختلالات حرکتی در انسانزمان واقعیت است یا توهمبوزون هیگز چیستعقل مجادله گرنرمش های مفید در سرگیجهتنفس بدون اکسیژنلزوم سازگاری قانون مجازاوالزارتان داروی ضد فشار ترازودونمسئولیت در برابر محیط زیگامی در درمان بیماریهای خم شدن فضا-زمانانسان عامل توقف رشد مغزرنگ کردن، حقیقت نیستارتباط هوش ساختار مغز و ژزیست، مرز افق رویداد هستبیماری دویکعارضه جدید ویروس کرونا سنزاع بین علم و جهل رو به پتومورهای ستون فقراتمنابع انرژی از نفت و گاز واسطه ها د رمسیر ایجاد مغتغییر زودتر اتصالات مغزیمغز مادران و کودکان در زمپیوند قلب خوک، به فرد دچاخطر آلودگی هوااین پیوند نه با مغز بلکه روش های صرفه جویی در ایجااز نخستین همانند سازها تزبان، وسیله شناسایی محیطباد غرور و سر پر از نخوت وهمیشه اطمینان تو بر خدا بتیوتیکسن داروی ضد جنونمنبع هوشیاری کجاست قسمت یافته های نوین علوم پرده جهان یکپارچهمغز به تنهایی برای فرهنگ پرورش مغز مینیاتوری انسادید تو همیشه محدود به مقداگر میدانی مصیبت بزرگتر از تکینگی تا مغز از مغز تسلسله مباحث هوش مصنوعیبحثی در مورد حقیقت فضا و هوش مصنوعی از عروسک های بتکامل ساختار رگهای مغزی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهش های ژنتیکی غیر تصادفنقش میدان مغناطیسی زمین آیا مغز تا بزرگسالی توسعداروهای مصرفی در ام اسابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تسیاهچاله ها، دارای پرتو نقص در تشخیص هیجانات عامبرین نت به جای اینترنتهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر کلام در آیات کلام بمنحنی که ارتباط بین معرفژنها ، مغز و ارادهحقیقت قربانی نزاع بین بی نقش حیاتی تلومر دی ان آ دآیا احتمال دارد رویا از آدر محل کار ارزش خودت را بابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز ستون فقرات انسان دو پا جلنوار مغز در تشخیص بیماری برخی بیماری های خاص که بدهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومکانیک کوانتومی بی معنی کنترل جاذبهحافظه و اطلاعات در کجاستآب زندگی است قسمت چهارمدرمان های علامتی در ام اسابزار بقای موجود زنده از روشی جدید در درمان قطع نخاستفاده از سلول های بنیاشناخت و معرفت، و نقش آن دچگونه هموساپينس بر زمین بزرگترین درد از درون است فرایند تکامل و دشواری هاهدف از تکامل مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکماده، چیزی بیش از یک خلا کاهش دوپامین عامل بیماریحس و ادراک قسمت هفتمافت هوشیاری به دنبال کاهدرک تصویر و زبان های مخلتاثر مضر مصرف طولانی مدت رراه های جدید برای قضاوت راطلاعاتی عمومی در مورد مشباهت مغز و کیهاننگاهی بر توانایی اجزاي بتقویت سیستم ایمنیقبل از انفجار بزرگویتامین E در چه مواد غذایتاثیر رژیم گیاه خواری بر مرکز حافظه کجاستکشف مکانیسم عصبی خوانش پحس و ادراک قسمت سومامگا سه عامل مهم سلامتذهن تو همیشه به چیزی اعتقاختلالات صحبت کردن در انزمان پلانکبوزون هیگز جهان را از متلعلم و ادراک فقط مشاهده ی نرمشهای مهم برای تقویت عتنها مانع در زندگی موارد مقاومت به عوارض فشار خون واکنش های ناخودآگاه و تقتراشه ی بیولوژِیکمستند جهان متصلگاهی لازم است برای فهم و خونریزی مغز در سندرم کووانسانیت در هم تنیده و متصروی و منیزیم در تقویت استارتباط انسانی، محدود به زاوسکا درمان گوشربیماری دیستروفی میوتونیعدم توقف تکامل در یک اندانسبت طلایی، نشانه ای به ستوهم فضای خالی یا توهم فضمنابع انرژی از نفت و گاز وبینار اساتید نورولوژی دتغییر عمودی سر انسان از پمغز چون ابزار هوش است دلیپیوند مغز و سر و چالشهای خطرات هوش مصنوعیاین ایده که ذرات سیاهچالروش هایی ساده برای کاهش ااز نشانه ها و آثار درک شدسفر نامه سفر به بم و جنوب بار بزرگ ایستادن بر دو پاهمیشه عسل با موم بخوریمتکنولوژی جدید که سلول هامنبع هوشیاری کجاست قسمت یادگیری مهارت های جدید دمغز برای فراموشی بیشتر کپرتوهای صادر شده از سیاهدیدن خدا در همه چیزاگر نیروی مغناطیس نباشد از تکینگی تا مغز از مغز تسلطان جنگل یا صاحب ملکوتنقش داروهاي مختلف معروف بحثی در مورد عملکرد لوب فهوش مصنوعی از عروسک های بتکامل شناخت انسان با کشفمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهشهای مفید و ذکاوتی که دنقش محیط زندگی و مهاجرت دآیا همه جنایت ها نتیجه بیداروهای ام اسابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تسیاهچاله و تکینگی ابتداینقطه بی بازگشتبرای پیش بینی آینده مغز دهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر کپسول نوروهرب بر نمنشأ اطلاعات و آموخته ها ژنهای مشترک بین انسان و وحقیقت آنطور نیست که به نظنقش خرچنگ های نعل اسبی درآیا برای تولید مثل همیشه در چه مرحله ای از خواب ، رابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز سخن پاک و ثابتنوار مغزی روشی مهم در تشخبرخی توجهات در ببمار پارفلج نخاعی با الکترودهای هوش احساسیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومکانیزمهای دفاعی در برابکندر در بیماریهای التهابحباب های کیهانی تو در توآب زندگی است قسمت اولدرمان ژنتیکی برای نوآوریابزار بقای موجود زنده از روشی جدید در درمان نابیناستفاده از سلول های بنیاشناخت درون، شناخت بیرون؛چگونه هوشیاری خود را توسبسیاری از بیماری های جدیفرایند حذف برخی اجزای مغهدف از خلقت رسیدن به ابزاتاثیر درجه حرارت بر عملکمبانی ذهنی سیاه و سفیدکاهش سن بیولوژیکی، تنها حس و ادراک قسمت هفدهمافتخار انساندرک حقیقت نردبان و مسیری اثرات فشار روحی شدیدراه پیروزی در زندگی چیستاثرات مفید قهوهراه انسان شدن، راه رفتن واطلاعاتی عمومی در مورد مشباهت مغز با کیهان مادیچالش هوشیاری و اینکه چرا تلقین اطلاعات و حافظهقدم زدن و حرکت دید را تغیویتامین کاتاثیر رژیم گیاهخواری بر مرکز حافظه کجاستکشف مکانیسمی پیچیده در بحس و ادراک قسمت سی و هشتمامروز دانش ژنتیک هیچ ابهذهن خود را مشغول هماهنگیاختلالات عضلانی ژنتیکزمان به چه دلیل ایجاد میشبی نهایت در میان مرزهاعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهچرا مغز انسان سه هزار سالتو یک معجزه ایمقابله با کرونا با علم اسواکنش به حس جدیدتربیت کودکان وظیفه ای مهمشکلات نخاعیگاهی مغز بزرگ چالش استخواندن ، یکی از شستشو دهنانعطاف پذیری مکانیسمی علرویا و خبر از آیندهارتباط از بالا به پایین مزبان مشترک ژنتیکی موجودابیماری ضعف عضلات نزدیک بعدم درکنشانه های گذشته در کیهان توهم لیلیپوتی(ریزبینی)منابع انرژی از نفت و گاز وراپامیل در بارداریتغییرات منطقه بویایی مغزمغز چگونه صداها را فیلتر پیوند اندام از حیوانات بدفاع در برابر تغییر ساختاینکه به خاطرخودت زندگی روش صحبت کردن در حال تکاماز نظر علم اعصاب یا نرووسسفر به مریخ در 39 روزبار سنین ابزار هوشمندی اهمراهی نوعی سردرد میگرنیتکنولوژی جدید که سلول هامنبع هوشیاری کجاست قسمت مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟آلودگی هوا چالش قرن جدیددژا وو یا اشنا پنداریاگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز از مغز تسم زنبور ، کلیدی برای وارنقش ذهن و شناخت در حوادث بحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی از عروسک بازی تأثیر نگاه انسان بر رفتامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهشهای مفید و ذکاوتی که دنقش نگاه از پایین یا نگاهآیا هوش مصنوعی می تواند نداروهای تغییر دهنده ی سیابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تسیاهچاله ی تولید کنندهچند نرمش مفید برای کمردربرای اولین بار دانشمندانهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر کپسول نوروهرب بر تمنشاء کوانتومی هوشیاری اژنهای هوش ، کدامندحقیقت اشیاآیا بزرگ شدن مغز فقط در ددر هم تنیدگی مرزها و بی مابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز سرنوشتنورون هاي مصنوعی می توانبرخی توصیه ها برای واکسیفلج بل، فلجی ترسناک که آنهوش احساسیتاثیر گیاه خواری بر رشد وما انسانها چه اندازه نزدکوچک شدن مغز از نئاندرتاحد و مرزها توهم ذهن ماستآب زندگی است قسمت دومدرمان ام اس(مولتیپل اسکلابزار بقای موجود زنده از روشی جدید در درمان سکته ماستیفن هاوکینگ در مورد هشناسایی تاریخچه ی تکاملیچگونه واکسن کرونا را توزبسیاری از بیماری های جدیفراتر از دیوارهای باورهر چیز با هر چیز دیگر در تتاثیر درجه حرارت بر عملکمباحث مهم حس و ادراککایروپاکتیک چیستحس و ادراک قسمت هجدهمافراد آغاز حرکت خودشان ردرک درست از خود و هوشیاریدرک عمیق در حیواناتاثرات مضر ماری جواناراه بی شکستاعداد بینهایت در دنیای مشباهت کیهان و مغزچالش هوشیاری و اینکه چرا تلاش ها برای کشف منابع جدقدرت انسان در نگاه به ابعویتامین کا و استخوانتاثیر عصاره تغلیظ شده گیمرکز خنده در کجای مغز استکشف ارتباط جدیدی از ارتبحس و ادراک قسمت سی و ششمانفجار و توقف تکاملی نشاذهن سالماختراع جدید اینترنت کوانزمان شگفت انگیزبی عدالتی در توزیع واکسن علم به ما کمک میکند تا موچرا مغزهای ما ارتقا یافت تو یک جهان در مغز خودت هسملاحظه های اخلاقی دربارهواکسن های شرکت فایزر آمرترجمه ای ابتدایی از اسرامشکلات بین دو همسر و برخیگذر زمان کاملا وابسته به خواب سالم عامل سلامتیاولین مورد PML به دنبال تکرویا بخشی حقیقی از زندگی ارتباط بین هوش طبیعی و هوزبان چهار حرفی حیات زمینبیماریهای تحلیل عضلانی اعسل طبیعی موثر در کنترل بنشانه های پروردگار در جهتوهم چیستمنابع انرژی از نفت و گاز ورزش هوازی مرتب خیلی به قتغییرات آب و هوایی که به مغز ناتوان از توجیه پیداپیوند سر آیا ممکن استدقیق ترین تصاویر از مغز ااینکه خانواده ات سالم باروشهای نو در درمان دیسک باز نظر علم اعصاب اراده آزسفر تجهیزات ناسا به مریخ بارداری بدون رحمهندسه ی پایه ایتکامل مادی تا ابزار هوشممنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان یکپارچهمغز بزرگ چالش است یا منفعآلودگی هوا و ویروس کرونادژاوو یا آشناپنداریاگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز از مغز تسماگلوتید داروی کاهش دهننقش روی و منیزیم در سلامتبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی از عروسک بازی تئوری تکامل امروز در درممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجواب دانشمند سوال کننده نقش نظام غذایی در تکامل مآیا هوش مصنوعی زندگی بشرداروهای ضد بیماری ام اس وابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تسیاره ی ابلهانچند جهانیبرای تمدن سازی، باید در بهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر کپسول نوروهرب بر سمهندسی ژنتیک در حال تلاش ژنهای حاکم بر انسان و انسحقیقت تنها چیزی است که شاآیا تکامل و تغییرات ژنتیدر هم تنیدگی کوانتومیابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز سریعترین کامپیوتر موجودنورون های ردیاب حافظهبرخی درمان های Spinal Muscular Atفلج خوابهوش عاطفی بیشتر در زنانتاثیر گیاهخواری بر رشد و ما انسانها چه اندازه نزدکوچکترین چیز یک معجزه اسحرکت چرخشی و دائمی کیهانآب زندگی است قسمت سومدرمان تومورهای مغزی با اابزار بقای موجود زنده از ريتوکسيمب در درمان ام اساستیفن هاوکینگ در تفسیر شناسایی سلول های ایمنی اچگونه آن شکری که می خوریمبعد از کرونافرد حساس از نظر عاطفی و بهر حرکت خمیده می شود و هر تاثیر درجه حرارت بر عملکمجموعه های پر سلولی بدن مکار با یگانگی و یکپارچگیحس و ادراک قسمت هشتمافزایش قدرت ادراکات و حسافزایش مرگ و میر سندرم کودرگیری قلب در بیماری ویراجزای پر سلولی بدن انسان رابطه تشنج و اوتیسمبقای حقیقی در دور ماندن اشباهت زیاد بین سلول هاي عچالش هوشیاری و اینکه چرا تلاش هایی در بیماران قطع قدرت عشقویتامین کا در سبزیجاتتاریکی من و تو و گرد و غبامرگ چیستکشف جمجمه ای درکوه ایرهوحس و ادراک قسمت سیزدهمانواع سکته های مغزیذخیره ی شگفت انگیز اطلاعادامه بحث تکامل چشمزندگی هوشمند در خارج از زبیمار 101 ساله، مبتلا به سعلم ساختن برج های چرخانچرا ویروس کرونای دلتا واتو پیچیده ترین تکنولوژی ملاحظات بیهوشی قبل از جرواکسن کووید 19 چیزهایی که تسلیم شدن از نورون شروع ممشکلات روانپزشکی پس از سگربه شرودینگر و تاثیر مشخواب سالم عامل سلامتی و یاولین مورد پیوند سر در انرویا تخیل یا واقعیتارتباط شگفت مغز انسان و فزبان و کلمه حتی برای کسانبیهوش کردن در جراحی و بیمعصب حقوق نورولوونظام مثبت زندگیتوهم بی خداییمنابع انرژی از نفت و گاز ورزش هوازی ، بهترین تمریتغییرات تکاملی سر انسان مغز و سیر تکامل ان دلیلی پیوند سر، یکی از راه حلهادلایلی که نشان میدهد ما باینترنت بدون فیلتر ماهوااز نظر علم اعصاب اراده آزسفر دشوار اکتشافبازگشت از آثار به سوی خداهندسه ی رایج کیهانتکامل مداوممنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان کنونی و مغز بزرگتریمغز بزرگ چالشهای پیش روآلزایمردگرگونی های نژادی و تغییاگر با مطالعه فیزیک کواناز تکینگی تا مغز از مغز تسندرم کووید طولانینقش روزه داری در سالم و جبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی از عروسک بازی تئوری تکامل در پیشگیری و منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجوسازی مدرننقش نظریه تکامل در شناساآیا هوش ارثی دریافتی از پداروی فامپیریدین یا نورلابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تسیاره ابلهانچند روش ساده برای موفقیتبرای خودآگاه بودن تو بایهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر کپسول نوروهرب بر سمولتیپل اسکلروز در زنان کل اقیانوس در یک ذرهحقیقت خواب و رویاآیا جنین انسان، هوشمندی در هم تنیدگی کوانتومی و پابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز سرگیجه از شایعترین اختلانوروپلاستیسیتی چیستبرخی روش های تربیتی کودکفلج خواب چیستهوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر انتخاب از طرف محیط ما اکنون میدانیم فضا خالکووید نوزده و خطر بیماری حس چشایی و بویاییآب، زندگی است(قسمت پنجم)درمان تشنجابزار بقای موجود زنده از ریواستیگمیناستخوان های کشف شده، ممکشواهدی از نوع جدیدی از حاچگونه انتظارات بر ادراک بعد از کرونافرضیه ای جدید توضیح میدههرچیز با یک تاب تبدیل به تاثیر درجه حرارت بر عملکمحل درک احساسات روحانیکاربرد روباتهای ريزنانوحس و ادراک قسمت پنجمافزایش سرعت پیشرفت علوم درگیری مغز در بیماری کویاجزایی ناشناخته در شکل گراز تغییربلندی در ذهن ما درک بلندیشباهت زیاد بین سلول هاي عچالش هوشیاری و اینکه چرا تلاشی برای درمان قطع نخالمس کوانتومیویتامین بی 12 در درمان دردتاریخ همه چیز را ثبت کردهمرگ و میر پنهانگل زندگیحس و ادراک قسمت ششمانگشت ماشه ایذره ی معین یا ابری از الکاداراوون تنها داروی تاییزندگی بی دودبیماری های مغز و اعصاب و علایم کمبود ویتامین E را چرا پس از بیدار شدن از خوتو افق رویداد جهان هستیممانتین یا آلزیکسا یا ابواکسن کرونا و گشودن پنجرتشنج چیستمشکلات روانپزشکی در عقب گزیده ای از وبینار یا کنفخواب عامل دسته بندی و حفطاولین هیبرید بین انسان و رویا حقی از طرف خداارتباط شگفت انگیز مغز انزبان و بیان نتیجه ساختمابیهوشی در بیماران دچار اعضلانی که طی سخن گفتن چقدنظریه ی تکامل در درمان بیتوهم جدایی و توهم علممنابع انرژی از نفت و گاز ورزش و میگرنثبت امواج الکتریکی در عصمغز آیندگان چگونه است ؟پیوستگی همه ی اجزای جهاندنیای شگفت انگیز کوانتومایندرالاز واقعیت امروز تا حقیقتسفرنامه سفر به بم و جنوب بازگشت به ریشه های تکاملهندسه بنیادینتکامل چشممنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان کاملی در اطراف ما پرمغز بزرگ و فعال یا مغز کوآملودیپین داروی ضد فشار دانش محدود به ابعاد چهاراگر تلاش انسان امروز برااز تکینگی تا مغز از مغز تسندرم گیلن باره به دنبال نقش رژیم غذایی بر رشد و ابحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی از عروسک بازی تئوری جدید، ویران کردن گمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجاودانگی مصنوعینقش هورمون های تیروئید دآیا هوش سریعی که بدون احسداروی لیراگلوتیدابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تسیاره ابلهانچندین ماده غذایی که ماننبرای زندگی سالم، یافتن تهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر کتامین در درمان پامواد کوانتومی جدید، ممکنکلمات بلند نه صدای بلندحقیقت در علم، هرگز نهایی آیا جهان ذهن و افکار ما مدر هم تنیدگی کوانتومی و دابزار بقا از نخستین هماناز تکامل تا مغز از مغز تا سربازان ما محققا غلبه می نوروز یا روز پایانیبرخی سلولهای عصبی در تلافلج دوطرفه عصب 6 چشمهوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر احتمالی عصاره تغلیما اشیا را آنطور که هستندکودک ایرانی که هوش او از حس و ادراک (قسمت اول )آثار باستانی تمدن های قددرمان جدید ALSابزار بقای موجود زنده از ریاضیات یک حس جدید استاستروژن مانند سپر زنان دشواهدی از دنیسوان(شبه نئچگونه به سطح بالایی از هوبعد از کرونا دلخوشی بیهوفضای قلب منبع نبوغ استهزینه ای که برای اندیشیدتاثیر درجه حرارت بر عملکمحل درک احساسات روحانی دکاربرد روباتهای ريز، در حس و ادراک قسمت پنجاهافسردگی و اضطراب در بیمادرگیری مغز در بیماران مباحیای بینایی نسبی یک بیمراست دستی و چپ دستیبلعیدن ستاره توسط سیاهچاشرکت نورالینک ویدیویی ازچالش دیدگاه های سنتی در بتلاشی تازه برای گشودن معلوب فرونتال یا پیشانی مغویتامین دی گنجینه ای بزرتازه های اسکیزوفرنی(جنومرگ و میر بسیار بالای ناشگلوئونحس و ادراک قسمت شصت و دوانگشت نگاری مغز نشان میدذرات کوانتومی زیر اتمی قادب برخورد با دیگرانزندگی در جمع مواردی را بربیماری وسواسعلایم کمبود ویتامین E را چرا بیماری های تخریبی مغتو انسانی و انسان، شایستمن کسی در ناکسی دریافتم واکسن کرونا از حقیقت تاتتشنج و حرکات شبه تشنجی قامشاهده گر جدای از شیء مشاگزارش یک مورد جالب لخته وخودآگاهی و هوشیارياولین تصویر در تاریخ از سرویاها از مغز است یا ناخوارتباط شگفت انگیز مغز انزبان و بیان، در سایه پیشربیوگرافیغیرقابل دیدن کردن مادهنظریه ی تکامل در درمان بیتوهمات و شناخت حقیقتمنابع انرژی از نفت و گاز ورزش بهترین درمان بیش فعجلوتر را دیدنمغز انسان ایا طبیعتا تماپیام های ناشناخته بر مغز دندان ها را مسواک بزنید تایا کوچک شدن مغزانسان الاز کجا آمده ام و به کجا میسفرنامه سفر به بم و جنوب بازخورد یا فیدبکهندسه در پایه ی همه ی واکتکامل و ارتقای نگاه تا عممنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان پیوستهمغز بزرگترین مصرف کننده آمارهای ارائه شده در سطح دانش بی نهایتاگر خواهان پیروزی هستیاز تکینگی تا مغز از مغز تسندرم پیریفورمیسنقش رژیم غذایی در رشد و ابحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی از عروسک بازی تا 20 سال آینده مغز شما به منبع هوشیاری کجاست؟(قسمجایی خالی نیستنقش هورمون زنانه استروژنآیا هشیاری کوانتومی وجودداروی تشنجی دربارداریابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تسیر آفرینش از روح تا مغز نه جنگ و نه خونریزیبرخی ملاحظات در تشنج های هوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر گیاه خواری بر رشد وموجود بی مغزی که می تواندکلام و زبان، گنجینه ای بسحقیقت راستین انسان علم بآیا جهش های ژنتیکی، ویرودر یک فراکتال هر نقطه مرکابزار بقا از نخستین هماناز تکامل تا مغز، از مغز تسردرد میگرن در کودکاننوشیدن چای برای مغز مفید برخی سيناپسها طی تکامل و فناوری هوش مصنوعی نحوه خهوشمندی کیهانتاثیر ترکیبات استاتین (سما به جهان های متفاوت خودکودکان میتوانند ناقل بی حس و ادراک (قسمت دوم )آرامش(سکوت) stillness و تکاپودرمان جدید میگرن با انتی ابزارهای پیشرفته ارتباط ریسدیپلام تنها داروی تایاسرار آفرینش در موجشکل های متفاوت پروتئین هچگونه باغبانی باعث کاهش بعد از کرونا دلخوشی بیهوقلب و عقلهزینه سنگین انسان در ازاتاثیر درجه حرارت بر عملکمحدودیت های حافظه و حافظکتاب گران و پرهزینه شد ولحس و ادراک قسمت پنجاه و یحس و ادراک قسمت پنجاه و دالکترومغناطیس شنوایی و هدرگیری مغزی در سندرم کوواحیای بینایی نسبی یک بیمرجزخوانی هایی که امروز ببه قفس های سیاهت ننازشش مرحله تکامل چشمچاالش ها در تعیین منبع هوتلاشی جدید در درمان ام اسلوتیراستامویروس مصنوعیتازه های بیماری پارکینسومرگ انتقال است یا نابود شگمان میکنی جرمی کوچکی در حس و ادراک قسمت شصت و ششاندوهگین نباش اگر درب یا ذرات کوانتومی زیر اتمی قادراک ما درک ارتعاشی است زندگی زمینی امروز بیش از بیماری گیلن باره و بیمارعلت خواب آلودگی بعد از خوچرا حیوانات سخن نمی گوینتو با همه چیز در پیوندیمنابع انرژي پاک سرچشمه حواکسن کرونا ساخته شده توتشنج عدم توازن بین نورون مشاهده آینده از روی مشاهگشایش دروازه جدیدی از طرخودآگاهی و هوشیارياولین سلول مصنوعیرویاهای پر رمز و حیرتی درارتباط غیرکلامی بین انسازبان و تکلم برخی بیماریهبیوگرافیمقالاتنظریه ی ریسمانتوپیراماتمنابع انرژی از نفت و گاز ورزش در کمر دردجمجمه انسان های اولیهمغز انسان برای ایجاد تمدپیشینیان انسان از هفت میدو ویژگی انتزاع و قدرت تجایا این جمله درست است کسیاز آغاز خلقت تا نگاه انساسفرنامه سفر به بم و جنوب بازسازي مغز و نخاع چالشی هندسه زبانِ زمان استتکامل ابزار هوش ، راه پر منبع هوشیاری کجاست قسمت جهان پیوستهمغز حریص برای خون، کلید تآن چیزی که ما جریان زمان دانشمندان موفق به بازگرداپی ژنتیکاز تکینگی تا مغز از مغز تسندرم پس از ضربه به سرنقش زنجبیل در جلوگیری از بحثی درباره احساسات متفاهوش مصنوعی از عروسک بازی تا بحر یفعل ما یشامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجاذبهنقش ویتامین K در ترمیم اسآیا واکنش های یاد گرفته وداروی جدید s3 در درمان ام ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تسیستم تعادلی بدنچه زیاد است بر من که در ایبرخی مرزهای اخلاق و علوم هوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر گیاه خواری بر رشد وموجودات مقهور ژنها هستندکلرال هیدرات برای خوابانحقیقت غیر فیزیکیآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجدر کمتر از چند ماه سوش جدابزار بقای موجود زنده از از تکامل تا مغز، از مغز تسردرد و علتهای آننوعی سکته مغزی ، وحشتناک برداشت مغز ما از گذر زمانفیلمی بسیار جالب از تغییهوشیاری کوانتومیتاثیر حرکات چشم بر امواج ما با کمک مغز خود مختاريمکودکان خود را مشابه خود تحس و ادراک قسمت 67آزمون تجربی، راهی برای ردرمان جدید کنترل مولتیپلابزارهای بقا از نخستین هریشه های مشترک حیاتاسرار بازسازی اندام هاشکل پنجم مادهچگونه تکامل مغزهای کنونیتفکر خلا ق در برابر توهم قلب دروازه ی ارتباطهزاران سال چشم های بینا وتاثیر درجه حرارت بر عملکمخچه فراتر از حفظ تعادلکتاب زیست شناسی باورکتاب طبیعت در قالب هندسهحس و ادراک قسمت پنجاه و سالکتروتاکسی(گرایش و حرکدرگیری مغزی در سندرم کوواحساس گذر سریعتر زمانرساناها و ابر رساناها و عبه مغز خزندگان خودت اجازششمین کنگره بین المللی سناتوانی از درمان برخی ویتمایل زیاد به خوردن بستنلوزالمعده(پانکراس)مصنوعویرایش DNA جنین انسان، برتبدیل تراکت صوتی مصنوعی مراحل ارتقای پله پله کیهگنجینه ای به نام ویتامین حس و ادراک سی و هفتماندام حسی، درک از بخش هایذرات کوانتومی زیر اتمی قادغام میان گونه های مختلزندگی زودگذربیماری آلزایمر، استیل کوعماد الدین نسیمی قربانی چرا حجم مغز گونه انسان درتو با باورهایت کنترل میشمنابع انرژی از نفت و گاز واکسن ایرانی کرونا تولیدتشخیص ژنتیکی آتروفی های مطالعه ای بیان میکند اهدپمبرولیزوماب در بیماری چخودروهای هیدروژنیاوکرلیزوماب داروی جدید شرویای شفافارتروز یا خوردگی و التهازبان و شناخت حقیقت قسمت چبیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر ویتامین دی بر بیمانظریه تکامل در درمان بیمتوانایی مغز و دیگر اجزای منابع بی نهایت انرژی در دوزن حقیقی معرفت و شناختجنبه های موجی واقعیتمغز انسان برای شادمانی طپیشرفت های جدید علوم اعصدو برابر شدن خطر مرگ و میایا ابزار هوشمندی یا مغز از انفجار بزرگ تا انفجار سفرنامه سفر به بم و جنوب بحتی علمی درباره تمایل بهنر حفظ گرهتکامل جریان همیشگی خلقتمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمجهان پر از چیزهای اسرار آمغز در تنهایی آسیب میبینآنچه واقعیت تصور میکنیم دانشمندان نورون مصنوعی سابتدایی که در ذهن دانشمناز تکینگی تا مغز از مغز تسندرم سردرد به دلیل افت فنقش زبان در سلطه و قدرت ابحثی درباره احساساتی غیرهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر مشاهده بر واقعیت بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجاذبه و نقش آن در شکلگیرینقش ژنتیک در درمان اختلاآیا یک، وجود داردداروی جدید میاستنی گراویابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تسیستم دفاعی بدن علیه مغز نه عدم مطلق بلکه عدم با قبرخی نکات از گاید لاین پرهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر گیاه خواری بر رشد ومیهمانهای ناخوانده عامل کمردردحقیقت غیر قابل شناختآیا خداباوری محصول تکاملدر آستانه ی موج پنجم کوویابزار بقای موجود زنده از از روده تا مغزسردرد تنشننیکولا تسلابررسي علل احتمالي تغيير فیزیک مولکولها و ذرات در هوش، ژنتیکی است یا محیطیتاثیر دوپامین و سروتونینما بخشی از این جهان مرتبطکوری گذرای ناشی از موبایحس و ادراک قسمت چهلآزمون ذهنی گربه ی شرودیندرمان جدید سرطانابزارهای بقا ازنخستین همرژیم های غذایی و نقش مهم اصل بازخوردشگفت انگیز بودن کیهانچگونه جمعیت های بزرگ شکل تفاوت مغز انسان و میمون هقلب را نشکنهستي مادي ای که ما کوچکترتاثیر درجه حرارت بر عملکمخچه ، فراتر از حفظ تعادلهستی ما پس از شروعی چگال تاثیر درجه حرارت بر عملکمخچه ابزاري که وظیفه آن فکتاب، سفری به تاریخحس و ادراک قسمت پنجاه و شالگو و عادت را بشکن و در ادرگیری اعصاب به علت میتواحساسات کاذبرشته نوروایمونولوژی و نقبه هلال بنگرصرع و درمان های آنناتوانی در شناسایی چهره تمدن قدیمی ای در جنوب ایرلیس دگرامفتامین یا ویاسواقعیت فیزیکی، تابعی از تبدیل سلولهای محافط به سمرز مرگ و زندگی کجاستگویید نوزده و ایمنی ساکتحس و ادراک- قسمت پنجاه و انرژی تاریکرفتار اجتماعی انسان، حاصادغام دو حیطه علوم مغز و زندگی، مدیریت انرژیبیماری الزایمرعوامل موثر در پیدایش زباچرا خشونت و تعصبتو جهانی هستی که خودش را منابع انرژی از نفت و گاز واکسن اسپایکوژنتشخیص آلزایمر سالها قبل معنی روزهپنج اکتشاف شگفت آور در موخورشید مصنوعیايندگان چگونه خواهند دیدروان سالمارزش حقیقی زبان قسمت اولزبان و شناخت حقیقت قسمت ابیان حقیقتصفحه اصلینظریه تکامل در درمان بیمتوازن مهمتر از فعالیت زیمنابع جدید انرژیوزوز گوشجنسیت و تفاوت های بیناییمغز انسان برای شادمانی طپیشرفت در عقل است یا ظواهدو برابر شدن خطر مرگ و میایا بیماری ام اس (مولتیپاز بحث های کنونی در ویروسسفری به آغاز کیهانبحث درباره پیدایش و منشا هنر رها شدن از وابستگیتکامل داروینی هنوز در حامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان دارای برنامهمغز را از روی امواج بشناسآنچه حس می کنیم، نتیجه ی دانشمندان یک فرضیه رادیکابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز از مغز تسوپاپ ها یا ترانزیستورهانقش زبان در سلطه و قدرت ابخش فراموش شده ی حافظههوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر نگاه ناظر هوشیار بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجدایی خطای حسی استنقش گرمایش آب و هوا در همآیا کیهان می تواند یک شبیداروی جدید ضد میگرنابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تسکته مغزینهایت معرفت و شناخت درک عبرخی نرمش ها برای زانوهوش مصنوعی به کمک هوش طبیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومیوتونیک دیستروفیکمردرد ناشی از تنگی کاناحقایق ممکن و غیر ممکنآیا دلفین ها می تواند از در درمان بیماری مولتیپل ابزار بقای موجود زنده از از علم جز اندکی به شما داسردرد سکه اینیاز به آموزش مجازی دیجیبررسی و اپروچ جدید بر بیمفیزیک و هوشیاریهیچ کاری نکردن به معنی چیتاثیر دپاکین بر بیماری مما تحت کنترل ژنها هستیم یکی غایب شدی تا نیازمند دلحس و ادراک قسمت چهل و هفتآزمون ذهنی گربه شرودینگردرمانهای بیماری پارکینسابزارهای بقای موجود زندهرژیم های غذایی و نقش مهم اصل علت و تاثیرشگفت زده و حیران باشچگونه جمعیت های بزرگ شکل تفاوت ها و تمایزها کلید بقیچی ژنتیکیو هر کس تقوای خدا پیشه کنتاثیر درجه حرارت بر عملکمدل همه جانبه نگر ژنرالیکتابخانهحس و ادراک قسمت بیست و چهالگوی بنیادین و هوشیاریدرختان اشعار زمیناخلاق و علوم اعصابرشد مغز فرایندی پیچیده ابه کدامین گناه کشته شدندضررهای مصرف شکر و قند بر نادانی در قرن بیست و یکم،تمدن پیشرفته ی پیشینیانلا اکراه فی الدینواقعیت چند سویهتداوم مهم است نه سرعتمرز بین انسان و حیوان کجاگوشه بیماری اتوزومال رسسحس و ادراک- قسمت بیست و پانرژی تاریک که ما نمی تورقیبی قدرتمند در برابر مارتقا و تکامل سنت آفرینش زونیسومایدبیماری ای شبیه آلزایمر و عوامل ایجاد لغت انسانی و چرا در مغز انسان، فرورفتتو دی ان ای خاص ميتوکندريمنابع انرژی از نفت و گاز واکسن اسپایکوژن ضد کروناتصویربرداری فضاپیمای آممعادله ها فقط بخش خسته کنپوست ساعتی مستقل از مغز دخانواده پایدارايا اراده آزاد توهم است یروبات های ریز در درمان بیارزش حقیقی زبان قسمت دومزبان و شناخت حقیقت قسمت دبیست تمرین ساده برای جلوسوالات پزشکینظریه تکامل در درمان بیمتوسعه هوش مصنوعی قادر اسمناطق خاصی از مغز در جستجیک پیام منفرد نورون مغزی جنسیت و تفاوت های بیناییمغز انسان رو به کوچک تر شپیشرفتی مستقل از ابزار هدو سوی واقعیتایا بدون زبان میتوانیم تاز تلسکوپ گالیله تا تلسکسقوط درون جاذبه ای خاص، چبحثي درباره هوش و تفاوتههوموارکتوس ها ممکن است دتکامل داروینی هنوز در حامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان در حال نوسان و چرخشمغز زنان جوانتر از مغز مرآنها نمیخواهند دیگران رادانشمندان ژنی از مغز انسابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تسوپاپ ها یا ترانزیستورهانقش سجده بر عملکرد مغزبخش بزرگی حس و ادراک ما اهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر نگاه و مشاهده ناظر منبع هوشیاری کجاست؟(قسمیادآوری خواب و رویاجریان انرژی در سیستم های نقش پیش زمینه ها و اراده آیا گذشته، امروز وآینده داروی ضد تشنج با قابليت تابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تسانسور از روی قصد بسیاری نهایت در بی نهایتبرخی نرمش های گردنهوش مصنوعی به شناسایی کاتاثیر گیاه خواری بر رشد ومیگرن و پروتئین مرتبط با کمردرد و علل آنحلقه های اسرارآمیزآیا دلفین ها میتوانند بادر سال حدود 7 میلیون نفر ابزار بقای موجود زنده از ازدواج های بین گونه ای، رسردرد عروقی میگرنچیزی منتظر شناخته شدنبررسی ژنها در تشخیص بیمافیزیکدانان ماشینی برای تهیچ کس مانند تو نگاه نمیکتاثیر داروهای ضد التهاب مانند آب باشکیهان خود را طراحی میکندحس و ادراک قسمت چهل و هشتآسيب میکروواسکولاریا آسدرهای اسرارآمیز و پوشیدهابزارهای بقای از نخستین رژیم ضد التهابیاصل عدم قطعیت از کوانتوم شگفتی های زنبور عسلچگونه حافظه را قویتر کنیتفاوت های بین زن و مرد فققیچی ژنتیکی تهدید یا فرصوفور و فراوانیتاثیر درجه حرارت بر عملکمدل های ریز مغز مینی برینکجای مغز مسئول پردازش تجحس و ادراک قسمت بیست و یکالگوبرداری از طبیعتدرد باسن و پا به دلیل کاهاخلاق پایه تکامل و فرهنگرشد مغز علت تمایل انسان ببه بالا بر ستارگان نگاه کضررهای شکر بر سلامت مغزنبرو و انرژی مداومتمدن بشری و مغز اخلاقیلایو دوم دکتر سید سلمان فواقعیت چیستتداخل مرزها و صفات با بینمرز جدید جستجو و اکتشاف، گوشت خواری یا گیاه خواریحس و ادراک- قسمت شصت و چهانسان قدیم در شبه جزیره عرموزی از نخستین تمدن بشرارتوکين تراپی روشی جديد زونا به وسیله ویروس ابله بیماری ای شبیه ام اس مولتعواملی که برای ظهور لغت اچرا ذرات بنیادی معمولاً تولید مثل اولین ربات های منابع انرژی از نفت و گاز واکسن دیگر کرونا ساخته شتصادف یا قوانین ناشناختهمعجزه ی علمپوشاندن خود از نورخارق العاده و استثنایی بايا اراده آزاد توهم است یروح رهاییارزش حقیقی زبان قسمت سومزبان و شناخت حقیقت قسمت سبیش از نیمی از موارد انتقپیامهای کاربرانهفت چیز که عملکرد مغز تو توسعه برخی شغل ها با هوش منبع هوشیاری کجاست قسمت یک پیشنهاد خوب برای آسان جهل مقدسمغز انسان رو به کوچکتر شدپاسخ گیاهان در زمان خورددوچرخه سواری ورزشی سبک و ایا تکامل هدفمند استاز تلسکوپ گالیله تا تلسکسلول های بنیادی منابع و ابحثی جالب درباره محدودیتهوش مصنوعی می تواند بر احتکامل داروینی هنوز در حامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان شگفت انگیزمغزهای کوچک بی احساسآنزیم تولید انرژی در سلودانشمندان پاسخ کوانتومی از تکینگی تا مغز از مغز تسوپاپ ها یا ترانزیستورهانقش غذاها و موجودات دريابخش بزرگتر کیهان ناشناختهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر نگاه انسان بر رفتامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمژن همه چیز نیستجریان انرژی در سیستم های نقش آتش در رسیدن انسان بهآیا پیدایش مغز از روی تصاداروی ضد تشنج با قابليت تابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تسانسور بر بسیاری از حقایچهار میلیارد سال تکامل ببرخی یونها و مولکول های مهوش مصنوعی در کامپیوترهاتاثیر گیاه خواری بر رشد ومیگرن سردردی ژنتیکی که بکمردرد با پوشیدن کفش مناحمله ویروس کرونا به مغزآیا دست مصنوعی به زودی قادرمان های اسرار آمیز در آابزار بقای موجود زنده از اساس انسان اندیشه و باور سرعت فکر کردن چگونه استچیزی خارج از مغزهای ما نیبررسی سیستم تعادلی بدن افاصله ها در مکانیک کوانتهیچگاه از فشار و شکست نترتاثیر داروی ضد تشنج سدیم ماه رجبکیهانِ هوشیارِ در حال یاحس و ادراک قسمت چهل و دومآسیب ها ناشی از آلودگی هودرک فرد دیگر و رفتارهای اابزارهای دفاعی و بقای مورژیم غذایی حاوی تخم مرغ واصول انجام برخی نرمش ها دشاهکار قرننگاه محدود و تک جانبه، مشتفاوت های تکاملی در مغز وقانون مندی نقشه ژنتیکی م