دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

مدل های ریز مغز مینی برین که در درمان آلزایمر استفاده میشود

آزمون های پزشکی بر روی اندام های مصنوعی ساخته شده از سلول های بنیادی
مدل های ریز مغز(مینی برین) که در درمان آلزایمر استفاده میشود!
آزمون داروها و ژن درمانی و ... بر روی مدل های حیوانی، هرچند ما را به کشف تاثیر این داروها و درمان ها در انسان، نزدیک میکند، به دلیل محیط زندگی و تغذیه ی متفاوت در انسان و حیوان، دارای محدودیت های بسیاری است. به علاوه آزمودن داروها و تجربیات پزشکی بر روی حیواناتی مانند نخستی ها(شامپانزه و میمون) که شباهت بیشتری به انسان دارند،از طرف گروه های حامی حیوانات، اخلاقی نیست. تکنولوژی استفاده از سلول های بنیادی در ساختن اندام های مصنوعی میتواند تا حد زیادی این محدودیت ها را بر طرف کند.
فراهم شدن امکان ساختن اندام مصنوعی، کمک بزرگی به این پژوهش ها در سطح وسیع است.
اورگانوئیدهای مغزی می توانند برای مطالعه ی مکانیسم های مولکولی ای استفاده شوند که پیری مغز و بیماری های تخریبی مغز را تحریک میکند. مغزهای کوچک(ریز مغز)اجازه میدهد، مولکول هایی تست شود که میتواند درمان احتمالی و انتخابی برای بیماری های تخریبی مغز، باشد.
مطالعه ی مدل های زنده و ریز مغز انسان، به پژوهشگران کمک کرده است پیری مغز را بفهمند و کلیدی را برای درمان های احتمالی بیماری آلزایمر و دیگر بیماری های تخریبی مغز پیدا کنند. دانشمندان دانشگاه کوینسلندمکانیسم های سلولی متفاوتی را پیدا کرده اند که میتواند تخریب سلول های مغزی را کم یا زیاد کند.

پروفسورارنست ولوتانگ،اورگانوئیدها را در موسسه ی مهندسی زیستی و نانوتکنولوژی مطالعه کرده است. اورگانوئیها مدل هایی هستند که خیلی شبیه مغز انسان می باشند. او می گوید: ما فهمیده ایم اورگانوئیدهای مغز انسان می تواند برای مطالعه ی مکانیسم های مولکولی ای استفاده شود که فرایدهای پیری مغز انسان را تحریک میکند. این راهی را برای آزمودن بسیاری از مولکول ها می گشاید که میتواند داروهای درمانی محتمل برای گروهی از بیماری های تخریبی مغز باشد.

پروفسور ولوتانگ و دکتر جولیو آگوادو، با استفاده از اورگانوئید، دیدند، ترشح و نشت DNA، پیری را در بیماری تخریبی و نادر مغز به نام آتاکسیا تلانژکتازیا Ataxia-Telangiectasia (A-T) تشدید کرده است. پروفسورولوتانگ و دکترمحمد شیکر در پروژه ی تحقیقی دیگری فهمیدند سطوح افزایش یافته ی پروتئین ضد پیری کلوتو klotho ، تخریب را در سلول های مغزی در ارتباط با پیری و دمانس، کاهش داده است. دکتر محمد شیکر، از تکنولوژی سلول های بنیادی استفاده کرد تا اورگانوئیدهایی را رشد دهد که ساختار و هندسه ی مغز در حال رشد انسان را داشته باشد. آنها خواستند کلوتو را بیازمایند.

او می گوید: ما از نظر ژنتیکی سطوح کلوتو را کاهش دادیم تا تاثیراتی را مطالعه کنیم که افزایش در پروتئین بر سلول های مغزی اورگانوئید خواهد داشت و دیدیم فرایندهای پیری را تا 89% کاهش میدهد... مطالعه ی ما به روشنی نشان داد این پروتئین، تاثیری مستقیم و قدرتمند بر کاهش تاثیر پیری در مغز دارد.
اگر ما بتوانیم روشی را برای افزایش کلوتو در سلول های مغزی انسان پیدا کنیم این میتواند در بهبود یا کم کردن شدت بیماری آلزایمر موثر باشد.
کلوتو پیری و غیر فعال شدن سلول های عصبی را در اورگانوئیدهای مغز انسان مهار میکند
خلاصه: پیری یک عامل خطر مهم برای بسیاری از بیماری های تخریبی مغز است. کلوتویک پروتئین گلیکوزیله شده در عرض غشا است- که در شبکه ی کوروئید و سلول های عصی مغز عرضه می شود. کلوتو تاثیرات ضد پیری قدرتمند بر بسیاری از سلول ها در بدن دارد ولی نقش آن در سلول های مغزی انسان تا حد زیادی نامشخص است. کلوتو KL تاثیرات ضد پیری قوی بر بسیاری از سلول های بدن دارد ولی نقش آن بر سلول های مغزی انسان تا حد زیادی نامشخص مانده است.
در اینجا ما نشان می دهیم سلول های عصبی قشر مغز انسان- که در بافت های دو بعدی یا در اورگانویدهای قشری از سلول های بنیادی با قابلیت های زیاد در انسان ایجاد می شود- مشخصه ی تیپیک سلول های پیر را- در زمانی که برای دوره ی طولانی در آزمایشگاه نگه داشته شود- ایجاد میکند و آن، تنظیم افزایشی یا کم شدن تظاهر کلوتوی درونی را در اورگانوئیدهای قشر مغز مدیریت میکند و پیری سلولی را به ترتیب مهار یا فعال میکند.
ما بیشتر نشان می دهیم تظاهر کلوتو، تظاهر ژن های مرتبط با پیر شدن سلول را از نظر تقسیم و فعالیتی- که شامل ژن های ماتریکس و پرتئوگلیکان ها است- تغییر میدهد و میتواند در الگوی پاراکرین، در مهار پیری و غیرفعال شدن نورونی عمل کند. به طور خلاصه نتایج ما نقش مهمی را برای کلوتو، در تنظیم پیری و غیر فعال شدن نورونی انسان مطرح میکند و نگاهی جدید و مکانیسمی را بر نقش آن در پیری مغز انسان نشان میدهد.
https://neurosciencenews.com/alzheimers-organoids-19583/?fbclid=IwAR1qaaj1fREhhJ8TmqkhnQVcB8M0JSGWLfNTe0LEL2gpm3AhPkCBV-gCv68


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
سکته مغزیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتحریک عمقی مغزابزار بقای موجود زنده از طوفان زیباییجامعه ی آسمانیهوش مصنوعی درمانگر کامپیاز تکینگی تا مغز، از مغز وسواس، بیماری استداروی جدید ای ال اسبیماری سلیاکگاهی لازم است برای فهم و معمای اخلاقی قطاربعد پنجمآیا تراشه ها داخل مغز، میزندگی و داراییقلب روباتیکتکامل و ارتقای نگاه تا عمچهار میلیارد سال تکامل بساختن آیندهتراشه مغز بدون واسطه ی دانسانیت در برابر دیگراننزاع بین علم و نادانی رو منشأ اطلاعات و آموخته ها اثرات فشار روحی شدیدعلم و روحجستجوی هوشیاری در مغز ماخواص بادامهوش عاطفی قسمت دوماز دست دادن دم در پیشینیاژن همه چیز نیستدارویی ضد بیش فعالی سیستبیرون اصل است یا درونرقابتی بی هدف یا رقابتی هتفاوت های زبانی سرمنشا تپمبرولیزوماب در بیماری چمغز مادران و کودکان در زمآپومورفین در پارکینسونزیرفون داروی ضد ام اسقدرت مردمتأثیر نیکوتین سیگار بر منوار عصب و عضله مهم در تشسختی در بلند شدن از روی صتست آر ان اس دز میاستنی گايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیممیلر فیشر نوعی نادر از گیاختلال حرکتی مانند لرزش عوارض ازدواج و بچه دار شدحل مشکلخانه ی تاریکاستفاده از سلول های بنیاهیچ چیز همیشگی نیستکلید نزدیک و نگاه تو بر فدر کمتر از چند ماه سوش جدباور و کیهان شناسیرویا و خبر از آیندهتلاش های جدید شرکت نورالمغز انسان رو به کوچک تر شآرامش و سکونزبان و شناخت حقیقت قسمت چلیروپریم داروی ترکیبی ضدتاثیر هوش مصنوعی بر مغزاین اندوه چیستنوسانات کوانتومی منبع ماسردرد سکه ایتصور از زمان و مکانهمیشه اطمینان تو بر خدا بمکان زمان یا حافظه زمانارتقا و تکامل سنت آفرینش هدف از خلقت رسیدن به ابزاعسل طبیعی موثر در کنترل بحباب هایی تو در توخطا در محاسبات چیزی کاملاصل، روان و نفس استکنترل جاذبهدرمان های جدید میگرنبترس از اینکه کسی، به درگپیشرفت در عقل است یا ظواهروزه داری و بیمار ی ام اس تمساح حد واسط میان مغز کومغز در تنهایی آسیب میبینآشنا پنداریچگونه مغز پیش انسان یا همسفر دشوار اکتشافمقایسه رقابت و همکاریتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا تکامل هدفمند استشهر زیرزمینی در ژاپن براتغییر دادن ژنها آیا روزی هندسه در پایه ی همه ی واکماپروتیلینارتروز یا خوردگی و التهاوقت نهيب هاي غير علمي گذشسوالات پزشکیحس و ادراک قسمت چهل و هفتدنیا، هیچ استاعداد بینهایت در دنیای مکودکان را برای راه آماده ماشین دانشدرمان جدید میگرن با انتی بحران ذهن فیلمی قابل تامپروتز چشمروشهای شناسایی قدرت شنواتو افق رویداد جهان هستینقش مرکز تنفس سلولی در بیافزایش سرعت پیشرفت علوم نگاه انسان محدود به ادراسلول عصبی، در محل خاص خودمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر داروهای ضد التهاب اگر خواهان پیروزی هستیشانس یا نتیجه ی تلاشجنگ داده هاهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین بی هفدهحس و ادراک قسمت پنجاه و ددورترین نقطه ی قابل مشاهبه بالا بر ستارگان نگاه ککایروپاکتیک چیستمخاطب قرار دادن مردم، کادرها بسته نیستبرین نت به جای اینترنتآملودیپین داروی ضد فشار رژیم های غذایی و نقش مهم فیلم کوتاه هیروشیما از هتولید پاک و فراوان انرژینقش حیاتی تلومر دی ان آ دامواجی که به وسیله ی ماشیچالش کمبود اندام برای پیسندرم جدایی مغزمنابع جدید انرژیتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانشباهت کیهان و مغزجهان های بسیار دیگرهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار حس و ادراک قسمت شصت و دودانش قدرت استبوزون هیگز چیستکریستال زمان(قسمت اولمرگ و میر پنهاندرک دیگرانبرخی اثرات مضر ویتامین دآیندهراز تغییرفروتنی و غرورتوهم جدایینقش غذاها در کاهش دردهای انفجار و توقف تکاملی نشانتاران، جذب کنسیاهچاله ها، دارای پرتو منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر عصاره تغلیظ شده گیابزار بقا از نخستین همانصداقتجهانی که نه با یک رخداد و هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ضد اعتیادخونریزی مغزی کشندهداروهای مصرفی در ام اسبیماری های ژنرالیزه ی عصگمان میکنی جرمی کوچکی در مسیر دشوار تکامل و ارتقادردی که سالهاست درمان نشبررسی و اپروچ جدید بر بیمآیا هشیاری کوانتومی وجودزمان چیستفرضیه ای جدید توضیح میدهتوضیحات دکتر فاطمی در موچند جهانیانرژی تاریکچرا ویروس کرونای دلتا واانرژی تاریک که ما نمی توچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک سکته ی مغزی در جوانانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتحریک عمقی مغز در آلزایمابزار بقای موجود زنده از طولانی ترین شبجاودانگی مصنوعیهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز، از مغز وسیله، فقط دعا نیستداروی جدید برای میاستنی بیماری شارکو ماری توثگاهی مغز بزرگ چالش استمعماری، هندسه ی قابل مشابعد از کروناآیا جنین انسان، هوشمندی زندگی بی دودقلب را نشکنتکامل و ریشه ی مشترک خلقتچهار ساعت پس از کشتار خوکساختن آینده، بهترین روش تراشه ها روی مغزانسان، گونه ای پر از تضادنزاع بین علم و جهل رو به پمنشاء کوانتومی هوشیاری ااثرات مفید قهوهعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهحفره در مغزخواص بادام زمینیهوش عاطفی قسمت سوماز روده تا مغزژن همه چیز نیستداستانها و مفاهیمی اشتبابیست تمرین ساده برای جلورموزی از نخستین تمدن بشرتفاوت ایستایی و تکاپوپناه به بیابانمغز چون ابزار هوش است دلیآب زندگی است قسمت چهارمزیرک ترین مردمقدرت و شناخت حقیقتتأثیر نگاه انسان بر رفتانوار عصب و عضله برای تاییسدسازی روش مناسب برای مقتشنچ پانایوتوپولوس تشنج ايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیممیهمانهای ناخوانده عامل اختلال خواب فرد را مستعد عید نوروز مبارکحلقه های اسرارآمیزخانواده پایداراستفاده از سلول های بنیاهیچ چیز، چقدر حقیقی استکلید، در ناشناخته هاستدر آرزوهایت مداومت داشتهباید از انسان ترسیدرویا بخشی حقیقی از زندگی تلاش هایی در بیماران قطع مغز انسان رو به کوچکتر شدآرامش عقلزبان و شناخت حقیقت قسمت الیس دگرامفتامین یا ویاستاثیر ویتامین دی بر بیمااین ایده که ذرات سیاهچالنوشیدن چای برای مغز مفید سردرد عروقی میگرنتصاویر زیبای رعد و برقهمیشه به آنچه داری، خوشنمکانیک کوانتومی بی معنی ارتقا یا بازگشت به قبل ازهر چیز با هر چیز دیگر در تعشق به هفت مرتبه ی شناختیحد و مرزها توهم ذهن ماستخطای ادراک کارمااصلاح خطا با رفتن بر مسیرکندن ریشه ی خوددرمان های جدید در بیماری بحتی علمی درباره تمایل بپیشرفت ذهن در خلاقیت استروزه داری سلول های بنیادتنفس هوازی و میتوکندریمغز را از روی امواج بشناسآشنا پنداریچگونه هموساپينس بر زمین سفرنامه سفر به بم و جنوب مقابله ی منطقی با اعتراضتاثیر گیاه خواری بر رشد وایجاد احساساتشواهدی از نوع جدیدی از حاتغییر زودتر اتصالات مغزیهندسه زبانِ زمان استماجرای جهل مقدسارزش های وارونهوقتی فهمیدی خطا کردی برگپیامهای کاربرانحس و ادراک قسمت چهل و هشتدندان ها را مسواک بزنید تبقا با سازگارترین فرد اسکوری گذرای ناشی از موبایمبانی ذهنی سیاه و سفیددرمان جدید کنترل مولتیپلبخش فراموش شده ی حافظهپروتز عصبی برای تکلمروشی برای بهبود هوش عاطفتو انسانی و انسان، شایستنقش نگاه از پایین یا نگاهافسردگی و اضطراب در بیمانگاه از کنار و یا از روبرسلولهای ایمنی القا کنندهمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر داروی ضد تشنج سدیم اپل ویژن پرو در تشخیص بیمشانس یا تلاشجنبه های موجی واقعیتهوش مصنوعی الفاگواز واقعیت امروز تا حقیقتویتامین دی گنجینه ای بزرحس و ادراک قسمت پنجاه و سديدن با چشم بسته در خواب به بالاتر از ماده بیندیشکار امروز را به فردا نیندمدل همه جانبه نگر ژنرالیدرهای اسرارآمیز و پوشیدهبرای یک زندگی معمولیآموزش نوین زبانرژیم ضد التهابیفیلمی بسیار جالب از تغییتولید اندام با چاپ سه بعدنقش خرچنگ های نعل اسبی درامیوتروفیک لترال اسکلروچالش دیدگاه های سنتی در بسندرم دزدی ساب کلاوینمناطق خاص زبان در مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانشباهت زیاد بین سلول هاي عجهان هایی در جهان دیگرهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقحس و ادراک قسمت شصت و ششدانش محدود به ابعاد چهاربوزون هیگز جهان را از متلکریستال زمان(قسمت دوم)مرگ و میر بسیار بالای ناشدرک درست از خود و هوشیاریبرخی اختلالات عصبی مثانهآینده ی انسان در فراتر ازراست دستی و چپ دستیفرگشت و تکامل تصادفی محض توهم جدایی و توهم علمنقشه مغزی هر فرد منحصر بهانفجار بزرگ پایان بوده انجات در اعتماد به خودسیاهچاله و تکینگی ابتدایمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاریک ترین بخش شبابزار بقا از نخستین همانصدای بم با فرکانس پایین، جهانی که از یک منبع، تغذیهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن علیه سرطانخونریزی مغزی کشنده ولی قداروهای ام اسبیماری های روانی با تاثیگنجینه ای به نام ویتامین مسئول صیانت از عقیده کیسدرد، رمز موفقیتبررسی ژنها در تشخیص بیماآیا واکنش های یاد گرفته وزمان و مکان، ابعاد کیهان فساد اقتصادی سیتماتیک درتیوتیکسن داروی ضد جنونچند جهانی و علمانرژی خلا ممکن استچرا پس از بیدار شدن از خوسکته ی چشمیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتخریب مغز به دلیل کمبود بابزارهای پیشرفته ارتباط طی یکصد هزار سال اخیر هرچجایی برای یاد گرفتن باقی هوش مصنوعی ساخته هوش طبیاز تکینگی تا مغز، از مغز یک پیام منفرد نورون مغزی داروی جدید برای کاهش وزنبیماری ضعف عضلات نزدیک بذهن خود را مشغول هماهنگیگاهی جهت را عوض کنمعنی روزهبعد از کروناآیا جهان ذهن و افکار ما مزندگی در جمع مواردی را برقوی تر باشتکامل ابزار هوش ، راه پر نون و القلمساختار فراکتال وجود و ذهتراشه ی هوش مصنوعی در مغزانعطاف پذیری مکانیسمی علنسبیت عام از زبان دکتر برمهمان ناخواندهاثرات مفید روزه داریعلم به ما کمک میکند تا موحق انتخابخواص شکلات تلخهوش عاطفی قسمت ششماز سایه نترسژن هوش و ساختارهای حیاتی دخالت در ساختار ژنهابیش از نیمی از موارد انتقرمز و رازهای ارتباط غیر کتفاوت ارباب و رهبر حقیقیپنج اکتشاف شگفت آور در مومغز چگونه صداها را فیلتر آب زندگی است قسمت هفتمزیست شناسی کل در جزء فراکقدرت کنترل خودتأثیر شیرینی های حاوی لونوار عصب و عضله تعیین محلسرنوشتتشنج چیستای نعمت من در زندگیمنعناعمیوپاتی و نوار عصب و عضلهاختلال در شناسایی حروف و عامل کلیدی در کنترل کارآحمله ویروس کرونا به مغزخاویار گیاهیاستفاده از سلول های بنیاهیچ وقت خودت را محدود به کلام و زبان، گنجینه ای بسدر آسمان هدیه های نادیدنبابا زود بیاپیوند اندام حیوانات به ارویا تخیل یا واقعیتتلاش در تولید انرژی به رنمغز ایندگان چگونه استآرامش(سکوت) stillness و تکاپوزبان و شناخت حقیقت قسمت دلا اکراه فی الدینتاثیر ویروس کرونا بر مغز این ابتدای تناقض هاستنوعی سکته مغزی ، وحشتناک سرطان کمیت گراییتصادف یا قوانین ناشناختههمیشه داناتر از ما وجود دمکانیزمهای دفاعی در برابارتوکين تراپی روشی جديد هر جا که جات میشه، جات نیعشق درونی به یگانگی خلقتحریص نباشخطای حساصول انجام برخی نرمش ها دکندر در بیماریهای التهابدرمان های جدید سرطانبحث درباره پیدایش و منشا پیشرفتی مستقل از ابزار هروزهای بد باقی نمیماندتنفس هوازی و میتوکندریمغز زنان جوانتر از مغز مرآشناپنداری چیستچگونه هوشیاری خود را توسسفرنامه سفر به بم و جنوب مقابله با کرونا با علم استاثیر گیاه خواری بر رشد وایران بزرگشواهدی از دنیسوان(شبه نئتغییر عمودی سر انسان از پهندسه، نمایشی از حقیقتماجرای عجیب گالیلهارزش های حقیقی ارزش های غوقتی ناراحتی چیکار میکنیسایتهای دیگرحس و ادراک قسمت چهل و دومده روش موفقیتبقا در ازای بیماریکی غایب شدی تا نیازمند دلمباحث مهم حس و ادراکدرمان جدید ام اسبخش های تنظیمی ژنومپرورش مغز مینیاتوری انساروشی جدید در درمان قطع نختو با همه چیز در پیوندینقش نظام غذایی در تکامل مافسردگی و ساختار مغزنگاه از بیرون مجموعهسلولهای بنیادی مصنوعی درمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر مغزاپی ژنتیکشاهکار قرنجنسیت و تفاوت های بیناییهوش مصنوعی اکنون می تواناز کجا آمده ام و به کجا میویروس مصنوعیحس و ادراک قسمت پنجاه و شدی متیل فومارات(زادیوا)(به جای محکوم کردن دیگران کار با یگانگی و یکپارچگیمدل هولوگرافیک ژنرالیزهدرون قفس یا بیرون از آنبرای پیش بینی آینده مغز دآمارهای ارائه شده در سطح رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وفیروز نادریتولید سلولهای جنسی از سلنقش داروهاي مختلف معروف امید نیکو داشته باش تا آنچاالش ها در تعیین منبع هوسندرم سردرد به دلیل افت فمناطق خاصی از مغز در جستجتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانشباهت زیاد بین سلول هاي عجهان یکپارچههوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیدحس و ادراک سی و هفتمدانش بی نهایتبی نهایت در میان مرزهاکریستال زمان(قسمت سوم)مرگ و سوال از قاتلدرک عمیق در حیواناتبرخی اصول سلامت کمرآینده ی حمل و نقل هوایی درجزخوانی هایی که امروز بفراموش کارها باهوش تر هستوهم جسمنقشه های مغزی جدید با جزیانقراض را انتخاب نکنیدنجات در راستگوییسیاهچاله ی منفرد یا سیاهمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاریکی من و تو و گرد و غباابزار بقا از نخستین همانصرع و درمان های آنجهانی پر از سیاهچاله یا پهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسنی با تاثیر دوگانه اخواندن ، یکی از شستشو دهنداروهای تغییر دهنده ی سیبیماری وسواسگندم بکاری، جو درو نمیکنمسئولیت جدیددرس گرفتن از شکست هابررسی بیماری التهابی رودآیا یک، وجود داردزمان و گذر آن سریع استفشار و قدرتتیک و اختلال حرکتیچند روش ساده برای موفقیتچندین ماده غذایی که ماننانرژِی برای ایجاد اضطرابچرا ارتعاش بسیار مهم استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتداوم مهم است نه سرعتابزارهای بقا از نخستین هطیف انسفالیت، گیلن باره جایی خالی نیستهوش مصنوعی، کیفیت فریب ماز تکینگی تا مغز، از مغز یک پیشنهاد خوب برای آسان داروی جدید برای ای ال اسبیماریهای تحلیل عضلانی اذهن خالی از شلوغی افکارگاهی در پارکینسون باید پمعاینه قبل از نوار عصب و بعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا جهش های ژنتیکی، ویروزندگی در سیاهچالهقیچی ژنتیکیتکامل تکنولوژینوآوری ای شگفت انگیز دانساختار شبکه های مغزی ثابتراشه ی بیولوژِیکاهمیت کنترل خشمچسبیدن به خود، مانع بزرگ مهندسی ژنتیک در حال تلاش اثرات مضر ماری جواناعلم بدون توقفحقیقت قربانی نزاع بین بی خواص شگفت هویجهوش عاطفی بیشتر در زناناز سایه بگذرژن یا نقشه توسعه مغز و نقدر موج، راز خلقت نهفته اسبیشتر کمردردها نیازی به رمز گشایی از اتصالات مغزتفاوتهای جنسیتی راهی براپول و شادیمغز ناتوان از توجیه پیداآب زندگی است قسمت اولزیست شناسی باور حقیقت یا قدرت انسان در نگاه به ابعتئوری تکامل امروز در درمنوار عصب و عضله در مطب دکسریع دویدن مهم نیستتشنج و حرکات شبه تشنجی قاهفت چیز که عملکرد مغز تو میوتونیک دیستروفیاختلال در شناسایی حروف و عادت همیشه خوب نیستحمایت از طبیعتخار و گلاستفاده از سلول های بنیاهیچ کاری نکردن به معنی چیکلام، در تحولی شگفت آور بدر آستانه ی موج پنجم کوویباد و موجپیوند سر آیا ممکن استرویا حقی از طرف خداتلاشی برای درمان قطع نخامغز ابزار بقای برتر مادیآرزوها را کم کنزبان و شناخت حقیقت قسمت سلاموژین داروی ضد اوتیسم؟تاثیر ژنها بر اختلالات خاین بیمار را باید چه کار نیوالینسرعت فکر کردن چگونه استتضادهای علمیهمیشه راهی هستما انسانها چه اندازه نزدارتباط میکروب روده و پارهر حرکت خمیده می شود و هر عشق، شلوغ کردن نیستحرکات چشم، ترجمه کننده ی خطر آلودگی هوااصول توسعه ی یک ذهن کاملکندر علیه سرطاندرمان های رایج ام اسبحثي درباره هوش و تفاوتهپپوگستروزهای سختتنفس بدون اکسیژنمغزهای کوچک بی احساسآشتی بهتر استچگونه واکسن کرونا را توزسفرنامه سفر به بم و جنوب ملاحظه های اخلاقی دربارهتاثیر گیاه خواری بر رشد وایرادهای موجود در خلقت بشیر و دوغ بادامتغییرات منطقه بویایی مغزهنر فراموشیماده ی تاریکارزش حقیقی زبان قسمت اولوقتی پر از گل شدی خودت را حس و ادراک قسمت چهل و سومدهن، بزرگترین سرمایهبقای حقیقی در دور ماندن اکیهان خود را طراحی میکندمبتکران خودشکوفادرمان جدید ای ال اس، توفربخش بزرگی حس و ادراک ما اپرکاری تیروئیدروشی جدید در درمان نابینALS نگاهی کامل بر بیماری وتو با باورهایت کنترل میشنقش نظریه تکامل در شناسااقلیت خلاقنگاه از دور و نگاه از نزدسلام تا روشناییمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابتدا سخت ترین استشاهکار شش گوشجنسیت و تفاوت های بیناییهوش مصنوعی از عروسک های باز کسی که یک کتاب خوانده ویروس های باستانی، مغز محس و ادراک قسمت بیست و چهدین اجباریبه جای تولید، بیشتر گوش ککارهای کوچک، بی ارزش نیسمدل هولوگرافیک تعمیم یافدرون و بیرون، جدای از هم برای اولین بار دانشمندانآن چیزی که ما جریان زمان رژیم غذایی سالم و ضد التهفیزیک مولکولها و ذرات در تولترودیننقش درختان در تکاملامید نجاتنابینایی در نتیجه ی گوشی سوی ما آید نداها را صدامنبع نور واقعی و ثابت، حقتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانشجاعت و ترسجهان یکپارچههوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمرحس و ادراک- قسمت پنجاه و دانشمندان موفق به بازگردبی نظمی مقدمه شناختکشف مکانیسم عصبی خوانش پمرگ انتقال است یا نابود شدرگیری قلب در بیماری ویربرخی اطلاعات روانشناسی مآینده ی علم و فیزیک در60 ثرحم مصنوعیفراموشی همیشه هم بد نیستتوهمات و شناخت حقیقتنقشه با واقعیت متفاوت اسانواع سکته های مغزینخاع ما تا پایین ستون فقرسیاهچاله ی تولید کنندهمنبع هوشیاری کجاست قسمت53تاریکی و نورابزار بقای موجود زنده از ضایعه ی شبکه لومبوساکرالجهانی در ذهنهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز توابسته به دوستی این و آن خواندن، دوست روزهای سختداروهای ضد بیماری ام اس وبیماری کروتز فیلد جاکوبگوهر با نظر دیگران سنگ نممسئولیت در برابر محیط زیدست و پا زدن در سایه؟بررسی سیستم تعادلی بدن اآیا کیهان می تواند یک شبیزمان و صبرفشار روحی، همیشه بد نیست تیکاگرلور داروی ضد انعقازمان واقعیت است یا توهمفضا و ذهن بازتیروفیبان موثر در سکته ی چندجهانیانسولینچرا به هم اعتماد نمیکنیممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتداخل مرزها و صفات با بینابزارهای بقا ازنخستین همطبیعت موجی جهانجاذبههوش مصنوعی، اتفاقات و تحاز تکامل تا مغز از مغز تا یک آلل ژنتیکی که از نئاندداروی جدید برای دیابتبیماری، رساله ای برای سلذهن سالمگذر زمان کاملا وابسته به معادله ها فقط بخش خسته کنبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجزندگی زمینی امروز بیش از قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتکامل جریان همیشگی خلقتنوار مغز مشاهده ی غیر مستسادیسم یا لذت از آزار دادتربیت کودکان وظیفه ای مهاهرام مصر از شگفتی های جهنسبت ها در کیهانمهندسی بدناجزای پر سلولی بدن انسان علم در حال توسعهحقیقت آنطور نیست که به نظخواص عجیب لوبیاهوش عاطفی در زنان بیشتر ااز علم جز اندکی به شما داژن درمانی در درمان چاقیدر میان تاریکی و روشناییبیشتر علم، در نادانسته هرمز پیشرفت تواضع است نه طتقلید مرحله ای نسبتا پیشپول و عقیدهمغز و قلب در جنین موش مصنآب زندگی است قسمت دومزیست، مرز افق رویداد هستقدرت ذهنتئوری تکامل در پیشگیری و نوبت کودکانسریعترین کامپیوتر موجودتشنج به صورت اختلال رفتاهفت سین یادگاری از میراث میگرن و پروتئین مرتبط با اختلالات مخچهعادت کن از بالا نگاه کنیحوادث روزگار از جمله ویرخارق العاده و استثنایی باستفاده از سلول های بنیاهیچ کس مانند تو نگاه نمیککلرال هیدرات برای خواباندر برابر حقایق جدیدباد غرور و سر پر از نخوت وپیوند سر برای چه بیمارانرویاها از مغز است یا ناخوتلاشی تازه برای گشودن معمغز ابزار برتر بقاآزمون تجربی، راهی برای رزبان جانسوزلایو دوم دکتر سید سلمان فتاثیر کلام در آیات کلام باینکه به خاطرخودت زندگی نیکولا تسلاسطح آگاهی، رخدادهای زندگتظاهر خوابیده ی مادههمیشه عسل با موم بخوریمما انسانها چه اندازه نزدارتباط ماده و انرژیهرچیز با یک تاب تبدیل به عصب حقوق نورولووحرکت چرخشی و دائمی کیهانخطر حقیقی، خود انسان استاصول سلامت کمرکو کیو تن coQ10درمان های علامتی در ام اسبحثی جالب درباره محدودیتپایان، یک آغاز استروزهای سخت میگذردتنها مانع در زندگی موارد مغز، فقط گیرندهآغاز فرایند دانستنچگونه آن شکری که می خوریمسفرنامه سفر به بم و جنوب ملاحظات بیهوشی قبل از جرتاثیر گیاه خواری بر رشد وایستادن در برابر آزادی بشیشه ی بازالتی و سیلیکونتغییرات مغز پس از 40 سالگیهنر حفظ گرهارزش حقیقی زبان قسمت دوموقتی تو از یاد گرفتن باز حس و ادراک قسمت نهمدو ویژگی انتزاع و قدرت تجبلندی در ذهن ما درک بلندیکیهانِ هوشیارِ در حال یامتواضع باشدرمان جدید سرطانبخش بزرگتر کیهان ناشناختپراسینزوماب در پارکینسوروشی جدید در درمان سکته مNVG 291تو باید نیکان را به دست بنقش هورمون های تیروئید داقیانوس نادانینگاه از درون قفس یا بیرونسلاح و راهزنیمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابتدایی که در ذهن دانشمنشاید گوشی و چشمی، آماده شجهل مقدسهوش مصنوعی از عروسک های باز آغاز خلقت تا نگاه انساویرایش DNA جنین انسان، برحس و ادراک قسمت بیست و یکدین، اجباری نیستبه خوبی های دیگران فکرکنکارهایی بیش از طراحی و گپمدل های ریز مغز مینی بریندرون آشفته ی تو و ظاهر خنبرای بقا به جایی فراتر ازآنچه می دانم، آنچه را میخرژیم غذایی ضد التهابیفیزیک هوشیاریتومورها و التهاب مغزی عانقش ذهن و شناخت در حوادث امید یا ناامیدی؟ناتوانی از درمان برخی ویسوپاپ ها یا ترانزیستورهامنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانشرکت نورالینک ویدیویی ازجهان کنونی و مغز بزرگتریهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که حس و ادراک- قسمت بیست و پدانشمندان نورون مصنوعی سبی هیچ می ایی و بی هیچ میرکشف مکانیسمی پیچیده در بمرگ تصادفیدرگیری مغز در بیماری کویبرخی بیماری ها که در آن بآینده با ترس جمع نمیشودرحم مصنوعیفراموشی و مسیر روحانیتوکل بر خدانقص های سیستمی ایمنیانیس بی کساننخاع درازتر یا کوتاهتر کسیاهچاله، سیاه خالص یا پمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتاریکی خواهد ترسیدابزار بقای موجود زنده از ضایعه ی عروقی مخچهجهان، تصادفی نیستهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز توابستگی یعنی قلادهخواب و بیداری نوسانی مغزداروهای ضد تشنج با توضیح بیماری گیلن باره و بیمارگویید نوزده و ایمنی ساکتمستند جهان متصلدست کردن در گوشبررسی علل کمر درد در میانآیا گذشته، امروز وآینده آیا پیدایش مغز از روی تصازمان پلانکفضای قلب منبع نبوغ استتکلم در گیاهاننه ناامیدی بلکه ارتقاسال 2025 سال بین المللی علمانسولین هوشمندچرا بیماری های تخریبی مغمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترقی واقعی یا شعار ترقیابزارهای بقای موجود زندهطبیعت بر اساس هماهنگیجاذبه و نقش آن در شکلگیریهوش احساسیاز تکامل تا مغز، از مغز تیک جهش ممکن است ذهن انسانداروی جدید ضد فشار خونبیمارستان هوش مصنوعیذهت را روی چیزهای مفید متگذشته را دفن کنمعجزه های هر روزهتفکر قبل از کارآیا خداباوری محصول تکاملزندگی زودگذرقانون مندی نقشه ژنتیکی متکامل داروینی هنوز در حانوار مغز با توضیح دکتر فاسازگاری با محیط بین اجزاترجمه فعالیت های عضله به اولویت بندی ها کجاستنسبت طلایی، نشانه ای به سمهربانی، شرط موفقیتاجزایی ناشناخته در شکل گعلم راهی برای اندیشیدن احقیقت افرادخود جسم و یا تصویرهوش عاطفی در زنان بیشتر اازدواج های بین گونه ای، رژن ضد آلزایمردر مانهای کمر دردبا همه مهربان باشرمز امید، بی نیازی از مردتقلید از روی طبیعتپوست ساعتی مستقل از مغز دمغز و هوش، برترین ابزار بآب زندگی است قسمت سومزاویه نگاه ها یکسان نیستقدرت شناختی انسان، محدودتئوری جدید، ویران کردن گای همه ی وجود مننور از عمق تاریکیسرکه انگبین عسلی مفید برتشنج عدم توازن بین نورون هم نوع خواری در میان پیشیمیگرن و خواباختلالات حرکتی در انسانعادت کن خوب حرف بزنیحکمت الهی در پس همه چیزخبر مهم تلسکوپ هابلاستیفن هاوکینگ در مورد ههیچ کس حقیقت را درون مغز کم کردن کالری روشی سودمندر جراحی کمر عجله نکنیدبار مغز بر دو استخوانپیوند سر، یکی از راه حلهارویاهای پر رمز و حیرتی درتلاشی جدید در درمان ام اسمغز از بسیاری حقایق می گرآزمون ذهنی گربه ی شرودینزبان ریشه هایی شناختی اسلازم است هیچ کاری نکنیدتاثیر کپسول نوروهرب بر ناینکه خانواده ات سالم بانیاز به آموزش مجازی دیجیسعی کن به حدی محدود نشویتظاهری از ماده است که بیدهمیشه، آنطور نیست که هستما اکنون میدانیم فضا خالارتباط متقابل با همه ی حیهرگز از زندگی یا امکاناتعصب سیاتیکحس متفاوتخطر را بپذیراضطراب و ترسکوچ از محیط نامناسبدرمان ژنتیکی برای نوآوریبحثی در مورد نقش ویتامين پاکسازی مغزروش مقابله مغز با محدودیتنها در برابر جهانمغز، همه ی واقعیت را نمیبآغاز فصل سرما و دوباره تکچگونه انتظارات بر ادراک سفری به آغاز کیهانممانتین یا آلزیکسا یا ابتاثیر گیاه خواری بر رشد واکنون را با همه ی نقص هایشکل های متفاوت پروتئین هتغییرات آب و هوایی که به هنر دانستنارزش حقیقی زبان قسمت سوموقتی خودت را در آینه دیدیحس و ادراک قسمت چهارمدو بیماری روانی خود بزرگ بلوغ چیستکیست هیداتید مغزمجموعه های پر سلولی بدن مدرمان جدید سرطانبخش دیگری در وجود انسان هپرتوهای صادر شده از سیاهريتوکسيمب در درمان ام اسفقر داده ها در هوش مصنوعیتو برای خزیدن خلق نشده اینقش هورمون زنانه استروژنالکترومغناطیس شنوایی و هنگاه از درون مجموعه با نگسلسله مباحث هوش مصنوعیمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابتذال با شعار دینشاید درست نباشدجهان فراکتالهوش مصنوعی از عروسک های باز انفجار بزرگ تا انفجار ویشن پروحس و ادراک قسمت بیست و دودیوار همه اش توهم بودبه خودت مغرور نشوکاربرد روباتهای ريزنانومدیون خود ناموجوددروغ نگو به خصوص به خودتبرای تمدن سازی، باید در بآنچه ناشناخته است باید شرژیم غذایی ضد دردفیزیک و هوشیاریتومورهای نخاعینقش روی و منیزیم در سلامتامید جدید بر آسیب نخاعیناتوانی در شناسایی چهره سوپاپ ها یا ترانزیستورهامنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رو ح و روان بر جسمابزار بقا از نخستین همانشربت رب انارجهان کاملی در اطراف ما پرهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجرحس و ادراک- قسمت شصت و چهدانشمندان یک فرضیه رادیکبی ذهن و بی روحکشف ژن جدید، می تواند گستمرگ عاطفه و محبتدرگیری مغز در بیماران مببرخی بیماری های خاص که بدآیا فراموشی حتمی استرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرفراموشی آرمانتوپیراماتنقص در تشخیص هیجانات عامانگشت ماشه اینخستین تمدن بشریسیاره ی ابلهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاریخ همه چیز را ثبت کردهابزار بقای موجود زنده از ضایعات در عصب زیر زبانیجهش های ژنتیکی مفید در ساهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغخواب زمستانی سلول های سرداروی فامپیریدین یا نورلبیماری آلزایمر، استیل کوگوش دادن بهتر از حرف زدنمشکل از کجاستدست آسمانبرطرف کردن خشونت را از خادست بالای دستبزرگ فکر کنآیا آگاهی پس از مرگ از بیزمان به چه دلیل ایجاد میشفضای خالی ای وجود نداردتکنولوژی های جدید و حالتنه به اعدامسال سیزده ماههانسان قدیم در شبه جزیره عچرا حیوانات سخن نمی گوینمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتروس جریان انرژیابزارهای بقای از نخستین طعمه ی شبکه های ارتباط اججبران از دست رفته هاهوش احساسیاز تکامل تا مغز، از مغز تیک رژیم غذایی جدید، می توداروی جدید ضد میگرنبیندیشذخیره ی شگفت انگیز اطلاعگر جان به جز تو خواهد از خمعجزه ی چشمتفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا دلفین ها می تواند از زندگی سلول در بدن، جدای اقانون گذاری و تکاملتکامل داروینی هنوز در حانوار مغز ترجمه رخدادهای ستم با شعار قانون بدترین ترجمه ی فعالیت های عضله باولین قدم شناخت نقص های خنشانه های گذشته در کیهان موفقیت هوش مصنوعی در امتاحیای بینایی نسبی یک بیمعلم ساختن برج های چرخانحقیقت انسانخودآگاهی و هوشیاريهوش عاطفی رمز آزادگیژنها نقشه ایجاد ابزار هودر محل کار ارزش خودت را ببا هوش مصنوعی خودکار روبرمز بقای جهش ژنتیکیتقلید از طبیعتپوشاندن خود از نورمغز و اخلاقآب، زندگی است(قسمت پنجم)زاوسکا درمان گوشرقدرت عشقتا 20 سال آینده مغز شما به ای آنکه نامش درمان و یادشنور درونسرگیجه از شایعترین اختلاتشویق خواندن به کودکانهمه چیز موج استمیگرن و روزه داریاختلالات صحبت کردن در انعادت کردن به نعمتحافظه میتواند بزرگترین دخدا موجود استاستیفن هاوکینگ در تفسیر هیچ اندر هیچکمی زاویه ی دیدت را عوض کدر درمان بیماری مولتیپل بار بزرگ ایستادن بر دو پاپیوندهای پیچیده با تغییررویای شفافتمایل زیاد به خوردن بستنمغز به تنهایی برای فرهنگ آزمون ذهنی گربه شرودینگرزبان شناسی مدرن در سطح سللبخند بزن شاید صبح فردا زتاثیر کپسول نوروهرب بر تاین، فقط راه توستچیز جدید را بپذیرشلیک فراموشیتعویض دارو در تشنجهمکاری یا رقابتما از اینجا نخواهیم رفتارتباط چاقی و کاهش قدرت بهز ذره، یک دنیاستعضلانی که طی سخن گفتن چقدحس چشایی و بویاییخطرات هوش مصنوعیاطلاع رسانی اینترنتیکوچک شدن مغز از نئاندرتادرمان کارتی سل و تومور مغبحثی در مورد نقش کلسیم و پارادوکس ها در علمروش های صرفه جویی در ایجاتنهاییمغزتان را در جوانی سیم کشآغاز مبهم آفرینشچگونه به سطح بالایی از هوسقوط درون جاذبه ای خاص، چمن و وجود توهمیتاثیر گیاه خواری بر رشد واکوییفلکسشکل پنجم مادهتغییرات تکاملی سر انسان هنر رها شدن از وابستگیارزش خود را چگونه میشناسوقتی خورشید هست شمع به کاحس و ادراک قسمت نوزدهمدو بار در هفته ماهی مصرف بلعیدن ستاره توسط سیاهچاکیست کلوئید بطن سوممجرم، گاهی قربانی استدرمان دارویی سرطان رحم ببخشیدن دیگران یعنی آرامشپرتوزایی از جسم سیاهریه زغالیفلج نخاعی با الکترودهای تو تغییر و تحولینقش ویتامین K در ترمیم اسالکتروتاکسی(گرایش و حرکنگاه حقیقی نگاه به درون اسلطان جنگل یا صاحب ملکوتمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابداع دی ان ای بزرگترین دشایسته نیست در جیب خود قرجهان قابل مشاهده بخش کوچهوش مصنوعی از عروسک های باز بار خود بکاه تا پرواز واقعیت فیزیکی، تابعی از حس و ادراک قسمت بیست و سودیوار، از ابتدا توهم بودبه خودت نگاه کنکاربرد روباتهای ريز، در مدیریت اینترنت بر جنگدریا آرام نخواهد شد کشتی برای خودآگاه بودن تو بایآنچه واقعیت تصور میکنیم راه فراری نیستفیزیک آگاهیتومورهای ستون فقراتنقش روزه داری در سالم و جامید درمان کرونا با هماننادیدنی ها واقعی هستندسوپاپ ها یا ترانزیستورهامنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روده بر مغزابزار بقا از نخستین همانشربت ضد خلطجهان پیوستههوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتحسن یوسف باغچه ی مندانشمندان ژنی از مغز انسبی سوادی در قرن 21کشف ارتباط جدیدی از ارتبمرگی وجود ندارددرگیری مغزی در سندرم کووبرخی توجهات در ببمار پارآیا ممکن است موش کور بی مرساناها و ابر رساناها و عفرایند پیچیده ی خونرسانیتوانایی مغز و دیگر اجزای نقطه ی رسیدن به قلهانگشت نگاری مغز نشان میدنخستین تصویر از سیاهچالهسیاره ابلهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاریخ، اصیل نیست و ساخته ابزار بقای موجود زنده از ضرورت زدودن افکارجهش های ژنتیکی غیر تصادفهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز توبینار اساتید نورولوژی دخواب سالم عامل سلامتیداروی لیراگلوتیدبیماری الزایمرگوشه بیماری اتوزومال رسسمشکلات نخاعیگوشت خواری یا گیاه خواریمشکلات بین دو همسر و برخیدستورالعمل مرکز کنترل بیبزرگ شدن مغز محدود به دورآیا امکان بازسازی اندامهزمان شگفت انگیزقفس دور خود را بشکنتکنولوژی و پیشرفتنه به اعدامسانسور از روی قصد بسیاری انسان میوه ی تکاملچرا حجم مغز گونه انسان درمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتری فلوپرازینابزارهای دفاعی و بقای موظهور امواج مغزی در مغز مصجدا کردن ناخالصی هاهوش بشری تهدید برای بشریاز تکامل تا مغز، از مغز تیکی از علل محدودیت مغز امداروی جدید ضد الزایمربیهوش کردن در جراحی و بیمذره ی معین یا ابری از الکگرفتار محدودیت ها و ابعامعجزه ی علمتفکر خلا ق در برابر توهم آیا دلفین ها میتوانند بازندگی، مدیریت انرژیقانون جنگلتکامل داروینی هنوز در حانوار مغز در فراموشی هاستم، بی پاسخ نیستترجمه ای ابتدایی از اسرااولین مورد PML به دنبال تکنشانه های پروردگار در جهموفقیت در تفکر استاحیای بینایی نسبی یک بیمعلایم کمبود ویتامین E را حقیقت اشیاخودآگاهی و هوشیاريهوشمندی کیهانژنها ، مغز و ارادهدر چه مرحله ای از خواب ، ربا هر چیزی که نفس می کشد مرمز جهانتقویت مغز با ورزشپیموزایدمغز و اخلاقآتاکسیزبان فرایند تکاملی برای قسم به فقرتا بحر یفعل ما یشاای جان جان بی تن مرونوروفیبروماتوزسرگردانیتشخیص ژنتیکی آتروفی های همه چیز و هیچ چیزمیگرن سردردی ژنتیکی که باختلالات عضلانی ژنتیکعادت بد را ترک کنحافظه های کاذبخدا نور آسمان ها و زمین ااستخوان های کشف شده، ممکهیچگاه از فشار و شکست نترکمالگرایی دشمن پیشرفتدر دعواها چه میکنی؟بار سنین ابزار هوشمندی اپیوندی که فراتر از امکانروان سالمتمایز یا کشف یگانگیمغز بیش از آنچه تصور میشوآزادی در چیستزبان شناسی نوین نیازمند لحظات خوش با کودکانتاثیر کپسول نوروهرب بر ساینترنت بدون فیلتر ماهواچیزی منتظر شناخته شدنشلیک فراموشیتعیین پیش آگهی آسیب به عصهمانند سازی در انسانما اشیا را آنطور که هستندارتباط هوش ساختار مغز و ژهزینه ای که برای اندیشیدغم بی پایانحس و ادراک (قسمت اول )دفاع از پیامبراطلاعات حسی ما از جهان، چکوچکی قلبدرمان پوکی استخوانبحثی در مورد حقیقت فضا و پاسخ گیاهان در زمان خوردروش های عملی برای رفع کمرتنهایی رمز نوآوری استمغزتان را در جوانی سیمکشإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَچگونه باغبانی باعث کاهش سقوط زیگزاگی یا ناگهانیمن کسی در ناکسی دریافتم تاثیر گیاهخواری بر رشد و اکسی توسین و تکامل پیش اشکرگزار هر چیزی باش که داتغذیه بر ژنها تاثیر داردهنر، پر کردن است نه فحش داز فرد ایستا و متعصب بگذروقتی ریشه ها عمیقند از چیحس و ادراک قسمت هفتمدو برابر شدن خطر مرگ و میبنی عباس، ننگی بر تاریخکپسول ژری لاکتمحل درک احساسات روحانیدرمان زخم دیابتی با تکنوبخشش، عقلانی یا غیر عاقلپرسشریواستیگمینفلج بل، فلجی ترسناک که آنتو جهانی هستی که خودش را نقش ژنتیک در درمان اختلاالکترودهای کاشتنینگاه دوبارهسم زنبور ، کلیدی برای وارمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار هوش در حال ارتقا ازشادی، پاداش انجام وظیفهجهان موازی و حجاب هاهوش مصنوعی از عروسک بازی از بحث های کنونی در ویروسواقعیت چند سویهحس و ادراک قسمت بیستمدید تو همیشه محدود به مقدبه دنبال رستگاری باشکاش شرف اجباری بود یا حتیمدیریت اضطراب، از مهمتریدریافت هورمون امید با وربرای رشد، باید از مسیر خطآنچه حس می کنیم، نتیجه ی راه نجاتفیزیکدانان ماشینی برای تتوهم فضای خالینقش رژیم غذایی بر رشد و اامیدهای جدید برای بازیابنادیدنی ها بیشتر از دیدنسوخت هیدروژنی پاکمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روزه داری بر سلامت ابزار بقا از نخستین همانشش مرحله تکامل چشمجهان پیوستههوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده توحساسیت روانی متفاوتدانشمندان پاسخ کوانتومی بی شرمیکشف جمجمه ای درکوه ایرهومراقب خودتون و خانواده هدرگیری مغزی در سندرم کووبرخی توصیه ها برای واکسیآیا ما کالا هستیمرستگاری محدود به یک راه نفرایند تکامل و دشواری هاتوانایی یک فرد، برای تغینقطه ای بود و دگر هیچ نبوانتقال ماده و انرژینخستین روبات های زنده ی جسیاره ابلهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتازه های اسکیزوفرنی(جنوابزار بقای موجود زنده از ضرب المثل یونانیجهش های بیماری زا، معمولهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز توجود قبل از ناظر هوشمندخواب سالم عامل سلامتی و یداروی کنترل چربی خونبیماری ای شبیه آلزایمر و گیلگمش باستانی کیستمشکلات روانپزشکی پس از سدغدغه نتیجه ی نادانی استبزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا انسان با مغز بزرگش اخزمان طلایی سکته ی مغزی راقفس ذهنتکنولوژی به طرز وحشتناکینه بدبخت بلکه نادانسانسور بر بسیاری از حقایانسان ها می توانند میدان چرا خشونت و تعصبمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتری فلوپرازینابعاد و نیازهای تکاملیظرف باید پر شود چه با چرک جدایی خطای حسی استهوش در طبیعتاز تکامل تا مغز، از مغز تیافته های نوین علوم پرده داروی سل سپتبیهوشی در بیماران دچار اذرات کوانتومی زیر اتمی قگریه ی ابر، رمز طراوت باغمعجزه ی علم در کنترل کرونتفاوت قند طبیعی با قند و آیا دست مصنوعی به زودی قازندگی، مراتب هوشیاری استقانون جنگلتکامل داروینی هنوز در حانوار مغز در تشخیص بیماری ستون فقرات انسان دو پا جلترس و آرمان هااولین مورد پیوند سر در اننشانه های بیداری روحیمولکول ضد پیریاحتیاط در ورزش زانو در خاعلایم کمبود ویتامین E را حقیقت تنها چیزی است که شاخودت را از اندیشه هایت حفاسکلت خارجی در درمان اختهوشمندسازی زندان هاژنهای مشترک بین انسان و ودر ناامیدی بسی امید استبا آتش، بازی نکن و بعد از رمز جهان خاصیت فراکتالتقویت استخوان در گرو تغذپیموزایدمغز و سیر تکامل ان دلیلی آتاکسی فریدریشزبان متغیرقضاوت ممنوعتاول کف پا و حقیقتایمونوگلوبولین وریدی IVIgنورون هاي مصنوعی می توانسربازان ما محققا غلبه می تشخیص آلزایمر سالها قبل همه چیز کهنه میشودمیگرن شدید قابل درمان اساختراع جدید اینترنت کوانعادت دادن مغز بر تفکرحافظه و اطلاعات در کجاست خدا بخشنده است پس تو هم باستروژن مانند سپر زنان دهیپرپاراتیروئیدیسمکمردرددر سال حدود 7 میلیون نفر باربر دیگران نباشپیوستگی همه ی اجزای جهانروبات ها قول میدهندتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمغز باستانی، هنوز نقش هاآزادی عقیده، آرمانی که تزبان، نشان دهنده ی سخنگو لرزش ناشی از اسیب به عصبتاثیر کپسول نوروهرب بر ساینترنت، حقیقت جامعه ی فچیزی خارج از مغزهای ما نیشنا در ابهای گرم جنوب نیاتعامل انسان و هوش مصنوعیهمجوشی هسته ای، انرژِی بما به جهان های متفاوت خودارتباط پیوسته ی جهانهزینه سنگین انسان در ازاغم بی پایانحس و ادراک (قسمت دوم )دفاع در برابر تغییر ساختاطلاعاتی عمومی در مورد مکوچکترین چیز یک معجزه اسدرمان پوکی استخوانبحثی در مورد عملکرد لوب فپختگی پس از چهل سالگي به روش هایی برای مقابله با اتنبیه چقدر موثر استمغط یک گیرنده استافت فشار خون ناگهانی در وچگونه تکامل مغزهای کنونیسلول های مغزی عامل پارکیمن پر از تلخیمتاثیر انتخاب از طرف محیط اکسکاربازپین در درمان تششکست حتمیثبت و دستکار ی حافظههوموارکتوس ها ممکن است داز مخالفت بشنووقتی شروع به بیدار شدن میحس و ادراک قسمت هفدهمدو برابر شدن خطر مرگ و میبه قفس های سیاهت ننازکامپیوتر سایبورگمحل درک احساسات روحانی ددرمان ساده ی روماتیسمبدون پیر فلکپرسش و چستجو همیشه باقی اریاضیات یک حس جدید استفلج خوابتو جدای از کیهان نیستینقش گرمایش آب و هوا در همالگو نداشتیمنگاهی بر قدرت بینایی دراسماگلوتید داروی کاهش دهنمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانشب سیاه سحر شودجهان ما میتواند به اندازهوش مصنوعی از عروسک بازی از تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چیستحس و ادراک قسمت دهمدیدن خدا در همه چیزبه زودی شبکه مغزی به جای کتاب گران و پرهزینه شد ولمداخله ی زیانبار انساندریای خدابرای زندگی سالم، یافتن تآنها نمیخواهند دیگران راراه های جدید برای قضاوت رفال نیکوتوهم فضای خالی یا توهم فضنقش رژیم غذایی در رشد و اامیدوار باش حتی اگر همه چنادانی در قرن بیست و یکم،سودمندی موجودات ابزی بر منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روزها، ماه ها یا ساابزار بقا از نخستین همانششمین کنگره بین المللی سجهان پر از چیزهای اسرار آهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمرخفاش کور و انسان بینا؟دانشمندان اولین سلول مصنبی عدالتی در توزیع واکسن کشف جدید تلسکوپ جیمز وبمراحل ارتقای پله پله کیهدرگیری اعصاب به علت میتوبرخی درمان های Spinal Muscular Atآیا ما تنها موجودات زنده رشته نوروایمونولوژی و نقفرایند حذف برخی اجزای مغتوازن مهمتر از فعالیت زینقطه بی بازگشتانتروپی و هوشیارینرمش های مفید برای درد زاسیب یکسان و دیدگاه های متمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتازه های بیماری پارکینسوابزار بقای موجود زنده از ضربه مغزی در تصادف رانندجهش تمدنی عجیب و شگفت انسهوش مصنوعی به کمک هوش طبیاز تکینگی تا مغز از مغز توراپامیل در بارداریخواب عامل دسته بندی و حفطداروی تشنجی دربارداریبیماری ای شبیه ام اس مولتگیاه بی عقل به سوی نور میمشکلات روانپزشکی در عقب ذهن ما از در هم شکستن منببزرگترین خطایی که مردم مآیا انسان در آستانه ی انقزمان، واقعی نیستقفس را بشکنتکنولوژی جدید که سلول هانه جنگ و نه خونریزیسانسور ذهنانسان یک کتابخانه استچرا در مغز انسان، فرورفتمنبع هوشیاری در کجاست؟ قترک امروزابعاد اضافه ی کیهانظرفیت مغز چقدر استجریان انرژی در سیستم های هوش عاطفی قسمت 11از تکامل تا مغز، از مغز تیاد گرفتن مداومداروی ضد چاقیبیو الکترونیک؛ ترکیب موجذرات کوانتومی زیر اتمی قگربه شرودینگر و تاثیر مشمعجزه در هر لحظه زندگیآیا رژیم غذایی گیاهی سلازندان ذهنیقانونمندی و محدودیت عالمتکامل زباننوار مغزی روشی مهم در تشخستارگانی قبل از آغاز کیهترسناک تر از کوریاولین هیبرید بین انسان و نظام مثبت زندگیمولتیپل اسکلروز در زنان احتیاط در تعویض داروهاعلائم عصبی آلزایمر، با احقیقت خواب و رویاخودروهای هیدروژنیاسکار، لگوی هوشمندهوشیاری و وجودژنهای هوش ، کدامنددر هم تنیدگی مرزها و بی مبا تعمق در اسرار ابدیت و رنگ کردن، حقیقت نیستتقویت حافظه یا هوش مصنوعپیچیدگی های مغزمگسمغز کوانتومیآتاکسی مخچه ای خودایمنزبان مشترک ژنتیکی موجوداقطار پیشرفتتابوهای ذهنیایمپلانت مغزینورون های ردیاب حافظهسربرولایزینتشخیص ایدزهمه چیز در زمان مناسبمیاستنی گراویس بدون آنتیادامه بحث تکامل چشمعارضه جدید ویروس کرونا سحافظه و اطلاعات در کجاست خدا تاس نمیریزداسرار آفرینش در موجهاوکينگ پیش از مرگش رسالکمردرد ناشی از تنگی کانادر عید نوروز مراقب تصادف بارداری بدون رحمپیام های ناشناخته بر مغز روبات های ریز در درمان بیتمدن پیشرفته ی پیشینیانمغز برای فراموشی بیشتر کآزار حقیقیزبان، وسیله شناسایی محیطلرزش دست ها و گردن و سر ETتاثیر کتامین در درمان پاایندرالچیزی شبیه نور تو نیستشناخت ناشناختهتعامل انسان با هوش مصنوعهمدلی و هوش عاطفیما با کمک مغز خود مختاريمارتباط انسانی، محدود به هزاران سال چشم های بینا وغیرقابل دیدن کردن مادهحس و ادراک قسمت 67دقیق ترین تصاویر از مغز ااطلاعاتی عمومی در مورد مکووید نوزده و خطر بیماری ماده ی خالیدرمان آرتروز با ورزش موضبحثی درباره هوش و تفاوتهپدیده خاموش روشن در پارکروش هایی برای کم کردن اضطتهدیدهای هوش مصنوعینفرت، اسیب به خود استافت هوشیاری به دنبال کاهچگونه جمعیت های بزرگ شکل سلول های بنیادیمن بی من، بهتر یاد میگیرمتاثیر احتمالی عصاره تغلیاگر فقط مردم میفهمیدند کشکستن مرز دور مغزثبت امواج الکتریکی در عصهورمون شیرساز یا پرولاکتاز نخستین همانند سازها تویتنام نوعی کرونا ویروس حس و ادراک قسمت هجدهمدو داروی جدید برای میاستبه مغز خزندگان خودت اجازکانال یوتیوب دکتر سلمان محدودیت چقدر موثر استدرمان سرگیجه بدون نیاز ببدون بار گذشتهپرسشگری نامحدودریتوکسیمابفلج خواب چیستتو دی ان ای خاص ميتوکندرينقش پیش زمینه ها و اراده الگو و عادت را بشکن و در انگاهی بر توانایی اجزاي بسندرم میلر فیشرمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانشبیه سازی میلیون ها جهان جهان مادی، تجلی فضا در ذههوش مصنوعی از عروسک بازی از تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چیستحس و ادراک قسمت دوازدهمدیدگاه نارسای دوگانه ی مبه زیر پای خود نگاه نکن بکتاب زیست شناسی باورمدارک ژنتیکی چگونه انساندرک فرد دیگر و رفتارهای ابرخی ملاحظات در تشنج های آنژیوگرافی از مغزراه های جدید برای قضاوت رفاکسیبتتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)نقش زنجبیل در جلوگیری از امیدوارینازوکلسینسی و سه پل اصفهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روغن رزماری استنشاابزار بقا از نخستین همانشعار و عملجهان پر از چیزهای جادویی هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیدخفاش با شیوع همه گیری جدیدانشمندان تغییر میدان مغبیمار 101 ساله، مبتلا به سکشیدن مادی روشی برای جلومرز مرگ و زندگی کجاستدرب بسته با غیر خود باز مبرخی روش های تربیتی کودکآیا مصرف مولتی ویتامین هرشد مغز فرایندی پیچیده افراتر از دیوارهای باورتوت زیاد بخوریدنقطه، وجود است یا فاصلهانتظار گذر تندباد؟نرمش های مفید در سرگیجهسیر آفرینش از روح تا مغز منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتازه های درمان ام اسابزار بقای موجود زنده از ضررهای مصرف شکر و قند بر جهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی به شناسایی کااز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قخواص فلفل سبزداروی جدید ALSبیماری اسپینال ماسکولار خواص منیزیمداروی جدید s3 در درمان ام بیماری اضطراب عمومیگیاه خواری و گوشت خوار کدمشاهده گر جدای از شیء مشاذهن چند جانبه نیازمند نگبزرگترین درد از درون است آیا احتمال دارد رویا از آزمان، اندک استقله برای دیدن نه برای به تکنولوژی جدید که سلول هانه روش تقویت مغزساهچاله ها تبخیر نمیشودانسان باشچرا ذرات بنیادی معمولاً منبع هوشیاری در کجاست؟(قترکیب آمار و ژنتیکابعاد بالاترعقل مجادله گرجریان انرژی در سیستم های هوش عاطفی قسمت نهماز تکامل تا مغز، از مغز تیاد بگیر فراموش کنیداروی ضد چاقیبیوگرافیذرات کوانتومی زیر اتمی قگزیده ای از وبینار یا کنفمعرفی مورد نادر بیماری گآیا رژیم غذایی گیاهی سلازونیسومایدقارچ بی مغز در خدمت موجودتکامل زباننوار مغز، مفید و بی خطرسخن نیکو مانند درخت نیکوترسان نیستیاولین تصویر در تاریخ از سنظریه ی تکامل در درمان بیمواد کوانتومی جدید، ممکناحساس گذر سریعتر زمانعلت خواب آلودگی بعد از خوحقیقت در علم، هرگز نهایی خورشید مصنوعیاسارت و پرخوریهوشیاری و افسردگیژنهای حاکم بر انسان و انسدر هم تنیدگی کوانتومیبا خودت نجنگرنگین کمانتقویت سیستم ایمنیپیچیدگی های مغزی در درک زمغز آیندگان چگونه است ؟آتش منبع انرژیزبان چهار حرفی حیات زمینقطره قطرهتاثیر فکر بر سلامتایمپلانت مغزی و کنترل دو نوروپلاستیسیتی چیستسردرد میگرنتصویر خورشید یا خود خورشهمه چیز در زمان کنونی استمیاستنی گراویس در جواناناداراوون تنها داروی تاییعبارت های مبهم مانند انرحافظه و اطلاعات در کجاستخدای رنگین کماناسرار بازسازی اندام هاهاوکينگ پیش از مرگش رسالکمردرد و علل آندرمان نگهدارنده ی اعتیادبازگشایی مجدد مطب دکتر سپیدایش زبانروبات کیانتمدن بشری و مغز اخلاقیمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟آزار دیگری، آزار خود استزدودن نقص از هوش مصنوعیلرزش عضله یا فاسیکولاسیوتاثیر گیاه خواری بر رشد وایپیداکرینشناخت و معرفت، و نقش آن دتعداد کلی ذهن ها در جهان همراه سختی، اسانی هستما بخشی از این جهان مرتبطارتباط از بالا به پایین مهستي مادي ای که ما کوچکترغار افلاطونحس و ادراک قسمت 74دل به دریا بزناعتقاد اشتباه، نتیجه ی نکودک هشت ساله لازم است آدماده ای ضد التهابیدرمان ام اس(مولتیپل اسکلبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی ژنوم انسانیروش هایی برای جلوگیری از تو یک معجزه اینقاشی هایی با بوی گذشته یافتخار انسانچگونه جمعیت های بزرگ شکل سلول های بنیادی منابع و امننژیتتاثیر بینش و انتظارات فراگر میدانی مصیبت بزرگتر شکستگی لگن یا سکته ی مغزیجلو رفتن یا عقبگردهوش فوق العاده، هر فرد اساز نخستین همانند سازها تویتامین E برای فعالیت صححس و ادراک قسمت هشتمدو سوی واقعیتبه نقاش بنگرکاهش میل جنسی در ام اسمحدودیت های حافظه و حافظدرمان سرگیجه بدون نیاز ببدون زمان، ماده ای وجود نپس از اگو یا بعد از نفسریسپریدونفلج دوطرفه عصب 6 چشمتو در میانه ی جهان نیستی نقش پیشرفته ی سلول های بنالگوی بنیادین و هوشیارینگاهت را بلند کنسندرم کووید طولانیمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانشبیه سازی سیستم های کوانجهان مرئی و نامرئیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکنیکی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتحس و ادراک قسمت سومدیروز و امروزبه سیاهی عادت نکنیمکتاب طبیعت در قالب هندسهمروری بر تشنج و درمان هایدرک نیازمند شناخت خویش ابرخی مرزهای اخلاق و علوم آنان که در قله اند هرگز خراه پیروزی در زندگی چیستفاجعه ی جهل مقدستوهم چیستنقش زبان در سلطه و قدرت اامیدواری و مغزنبودن مدرک و شاهد، مدرک سیلی محکم محیط زیست بر انمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانصبور باشجهان دارای برنامههوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژنخلا، حقیقی نیستدانشمندان روش هاي جدیدی بیمار مرکز تنفس سلولیکشتن عقیده ممکن نیستمرز بین انسان و حیوان کجادرختان چگونه بر تشکیل اببرخی سلولهای عصبی در تلاآیا مغز تا بزرگسالی توسعرشد مغز علت تمایل انسان بفرار در فرار از میزبان، دتوسعه هوش مصنوعی قادر اسنمیتوان با بیرون انداختنانحراف و حقیقتنرمش های موثر در کمردردسیستم تخلیه ی مغز بینشی نمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاسف بار است انسان، حق خوابزار بقای موجود زنده از ضررهای شکر بر سلامت مغزجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی تعاملیاز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریورزش و میگرنخواص میوه ی بهداروی جدید لنفوم و لوکمیبیماری بیش فعالیگیرنده باید سازگار با پیمشاهده آینده از روی مشاهذهن هوشیار در پس ماده ی مبسیاری از مجرمان، خودشانآیا احتمال دارد رویا از آزمزمه ات مانده در گوشمقله سقوطتکینگیچه زیاد است بر من که در ایسایه ی هوشیاریانسان جدید از چه زمانی پاچراروياها را به یاد نمی آمنبع خواب و رویاترکیب حیوان و انساناتفاق و تصادفعقل در جهان جدید، عجیب اسجریان انرژی در سیستم های هوش عاطفی قسمت هفتماز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری مهارت های جدید دداروی ضد تشنج با قابليت تبیوگرافیرفلکس وتری با توضیح دکتر تفاوت مغز انسان و میمون هگزارش یک مورد جالب لخته ومعرفت و شناختآیا راهی برای بهبود وضعیزونا به وسیله ویروس ابله قبل و بعد از حقیقتتکامل زبان انسان از پیشینوار مغز، ترجمه ی فعالیت سخن و سکوتتزریق قیچی ژنتیکی کریسپراولین دارو برای آتاکسی فنظریه ی تکامل در درمان بیموجود بی مغزی که می توانداحساسات کاذبعماد الدین نسیمی قربانی حقیقت راستین انسان علم بخوش قلبی و مهربانیاساس انسان اندیشه و باور هوشیاری کوانتومیکفش و کتابدر هم تنیدگی کوانتومی و پبا خدا باشرهبر حقیقیتلقین اطلاعات و حافظهپیوند قلب خوک، به فرد دچامغز اندامی تشنه ی انرژی اآثار باستانی تمدن های قدزبان نیاز تکاملی استلمس کوانتومیتاثیر مشاهده بر واقعیت بایمپلانت مغزی کمک میکند نوروز مبارکسردرد میگرن در کودکانتصویر در هم تنیدگی کوانتهمه چیز، ثبت می شودمیدان مغناطيسي زمین بشر ادب برخورد با دیگرانعجول نباشحافظه ی ما انسان ها چرا مخدایی که ساخته ی ذهن بشر اصفهان زیباهدف یکسان و مسیرهای مختلکمردرد با پوشیدن کفش منادرمان نابینایان آیا ممکنبازگشت از آثار به سوی خداپیر شدن حتمی نیستروح و آب حیاتتمدن زیر آبمغز بزرگ چالش است یا منفعآسيب میکروواسکولاریا آسسفر فقط مادی نیستلزوم گذر انسان از حدها و تاثیر گیاه خواری بر رشد وایا کوچک شدن مغزانسان الشناخت حقیقت یا آرزوهای گتعذیه ی ذهنهمراهی میاستنی با برخی سما تحت کنترل ژنها هستیم یارتباط بین هوش طبیعی و هوهستی ما پس از شروعی چگال غرور و علمحس و ادراک قسمت 75دلایلی که نشان میدهد ما باعتماد به خودکودک ایرانی که هوش او از ماده، چیزی نیستدرمان با سلول های بنیادیبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی ژنوم انسانیروش هایی ساده برای کاهش اتو یک جهان در مغز خودت هسچقدر به چشم اعتماد کنیمافراد آغاز حرکت خودشان رچگونه حافظه را قویتر کنیسلول های بدن تو پیر نیستنمن، ما یا چی؟تاثیر ترکیبات استاتین (ساگر نیروی مغناطیس نباشد شگفت نیست من عاشق تو باشمجلوتر را دیدنهوش مصنوعی می تواند بر احاز نخستین همانند سازها تویتامین E در چه مواد غذایحس و ادراک قسمت هشتاد و ندولت یا گروهکبه نقاش بنگرکاهش مرگ و میر ناشی از ابمحدودیت درک انساندرمان سرگیجه بدون داروبر کسی اعتماد نکن مگر اینآلودگی هوا چالش قرن جدیدریسدیپلام تنها داروی تایفن آوری های جدید علیه شناتوقف؛ شکستنقش آتش در رسیدن انسان بهالگوبرداری از طبیعتچالش هوشیاری و اینکه چرا سندرم گیلن باره به دنبال منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانشبکه های مصنوعی مغز به درجهان مشارکتیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز و از مغز واقعیت و مجازحس و ادراک قسمت سی و هشتمدیسک گردنبه سخن توجه کن نه گویندهکتاب، سفری به تاریخمرکز هوشیاری، روح یا بدن درک و احساسبرخی نکات از گاید لاین پرآنتی بادی منوکلونال در دراه انسان شدن، راه رفتن وفارغ التحصیلان، فقیر و دتوهم و خیالنقش زبان در سلطه و قدرت اامیدی به این سوی قبر نیستنباید صبر کرد آتش را بعد سینوریپا داروی ترکیبی ضدمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانصبور باشجهان در حال نوسان و چرخشهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژن ضد کروناخلا، خالی نیستدانشمندان روشی برای تبدیبیماری لبر و نابینایی آنگل خاردار، زیباستمرز جدید جستجو و اکتشاف، درختان اشعار زمینبرخی سيناپسها طی تکامل و آیا همه جنایت ها نتیجه بیرشد در سختی استفرد موفقتوسعه برخی شغل ها با هوش نمیتوان بر سیاه سیاه نوشاندوه در دنیا استنرمشهای مهم برای تقویت عسیستم تعادلی بدنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبدیل پلاستیک به کربن و سابزار بقای موجود زنده از ضعیف و قویجوانان وطنهوش مصنوعی در قضاوت های ااز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش بهترین درمان بیش فعخواص هلو برگ هلوداروی جدید میاستنی گراویبیماری تی تی پیگالکانزوماب، دارویی جدیمشاهدات آمیخته با اشتباهذهن و زندگیبسیاری از بیماری های جدیآیا بدون ناظر هوشمند هم بزنان باهوش ترقلب های سادهتکامل فردی یا اجتماعینه عدم مطلق بلکه عدم با قسایه را اصالت دادن، جز فرانسان خطرناکترین موجودچراروياها را به یاد نمی آمنتظر نمان چیزی نور را بهاتوبان اطلاعات و پلِ بینعقل سالمجراحی هوشیار مغزهوش عاطفی قسمت یازدهاز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری هوش مصنوعی، عمیقداروی ضد تشنج با قابليت تبیان ژن های اسکیزوفرنی درفتار مانند بردهتفاوت ها و تمایزها کلید بگشایش دروازه جدیدی از طرمغز فکر میکند مرگ برای دیآیا راهی برای رفع کم آبی زیان غذاهای پرچربقبل از آغازتکامل ساختار رگهای مغزی نوار عصب و عضلهسخن پاک و ثابتتسلیم ارتباط با من برتراولین دروغنظریه ی تکامل در درمان بیموجودات مقهور ژنها هستنداخلاق و علوم اعصابعنصر اصلی تعیین واقعیتحقیقت غیر فیزیکیخوش خیالی و خوش بینیاستفاده از مغز، وزن را کمهوشیاری سنتی یا هوشیاری کفش بد، عامل مهم کمردرددر هم تنیدگی کوانتومی و دبا طبیعت بازی نکنروی و منیزیم در تقویت استتلاش ها برای کشف منابع جدپیوند مدفوعمغز انسان ایا طبیعتا تماآدم عاقل، وقت خودش را هدرزبان و کلمه حتی برای کسانلووفلوکساسینتاثیر نگاه ناظر هوشیار بایمپلانت نخاعی میتواند دنوروز یا روز پایانیسردرد میگرنی در کودکانتصویر زیبا از سلولهمه ی سردردها بی خطر نیستمیدان های مغناطیسی قابل ادراک ما درک ارتعاشی است عدم توقف تکامل در یک انداحافظه ی ما انسان ها چرا مخدایا جز تو که را دارماصل بازخوردهدف یکسان، در مسیرهای متکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدرمان های اسرار آمیز در آبازگشت به ریشه های تکاملپیراستامروح در جهانی دیگر استتمدنی قدیمی در شمال خلیج مغز بزرگ چالشهای پیش روآسیب ها ناشی از آلودگی هونکاتی در مورد تشنجسفر نامه سفر به بم و جنوب لزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا این جمله درست است کسیشناخت درون، شناخت بیرون؛تغییرهمراهی نوعی سردرد میگرنیمانند کودکان باشیدارتباط شگفت مغز انسان و فهشت توصیه برای کاستن از دغربال در زندگیحس و ادراک قسمت 78دنیا فریب و سرگرمیاعتماد به خودکودکان مهاجرماده، چیزی بیش از یک خلا درمان تومورهای مغزی با ابحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی علمی پیوند مغز ساروش استفاده از بالش طبیتو کجای جهانینقش قهوه در سلامتیافراد بی دلیل دوستدار تو نگاه من، نگاه تو و یا حقیسلول بنیادی و ای ال اسمن، خود تو هستمتاثیر تغذیه بر سلامت روااگر نعمت فراموشی نبود بسشگفت انگیز بودن کیهانجمجمه انسان های اولیههوش مصنوعی متصل با مغزاز نخستین همانند سازها تویتامین کاحس و ادراک قسمت هشتاد و شدونپزیل در بیماران قلبی به نادیدنی ایمان بیاورکاهش التهاب ناشی از بیمامخچه فراتر از حفظ تعادلدرمان سرطان با امواج صوتبرلیتیونآلودگی هوا و ویروس کروناریشه های مشترک همه ی موجوفناوری هوش مصنوعی نحوه ختولید مولکول جدید توسط هنقش انتخاب از طرف محیط، نالتهاب شریان تمپورالچالش هوشیاری و اینکه چرا سندرم پیریفورمیسمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانشبکیه های مصنوعیجهان معناهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسحس و ادراک قسمت سی و ششمدیستونی قابل درمانبهبود حافظه پس از رخدادهکتابخانهمرکز حافظه کجاستدرک کنیم ما همه یکی هستیمبرخی نرمش ها برای درد زانآنتروبات؛ ترکیب سلول زندراه بی شکستفاصله ها در مکانیک کوانتتوهم وجودنقش سجده بر عملکرد مغزامیدی تازه در درمان سرطانبرو و انرژی مداومسیناپس، شگفتی خلقتمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانصبر لازمه ی پیروزی استجهان در حال ایجاد و ارتقاهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگر کرونا ساخته شخلاصه ای از مطالب همایش مدانش، قفل ذهن را باز میکنبیماری میاستنی گراویسگل درون گلدانمرزهای حقیقی یا مرزهای تدرد و درسبرداشت مغز ما از گذر زمانآیا هوش مصنوعی می تواند نرشد، رسیدن به یک هدف نیستفرد یا اندیشهتوصیه های سازمان بهداشت نمای موفقیتاندوه دردی را دوا نمیکندچرا ماشین باید نتایج را پسیستم دفاعی بدن علیه مغز منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابزار بقای موجود زنده از طلوع و حقیقتجوانان وطنهوش مصنوعی در کامپیوترهاهوش مصنوعی در تفکر خلاق ااز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش در کمر دردخواص هندوانهداروی جدید کنترل قند خونبیماری خود ایمن اعصاب محگام کوچک ولی تاثیرگذارمطالبه ی حق خودذهن و شیمی بدنبسیاری از بیماری های جدیآیا برای تولید مثل همیشه زنجیرها را ما باید پاره کقلب و عقلتکامل مادی تا ابزار هوشمنهایت معرفت و شناخت درک عساخت سلول عصبی حتی پس از انسان در هستی یا هستی در چراغ های متفاوت و نور یکسمنتظر نتیجه ی کارهایت بااتوسوکسیمایدعقلانیت بدون تغییرجراحی گردن همیشه برای دیهوش عاطفی قسمت پنجماز تکامل تا مغز، از مغز تیادگرفتن، آغاز حرکت است داروی ضد تشنج توپیراماتبیان حقیقترفتار وابسته به شکلتفاوت ها را به رسمیت بشناپل جویی اصفهانمغز قلبآیاما مقهور قوانین فیزیکزیباترین چیز در پیر شدنقبل از انفجار بزرگتکامل شناخت انسان با کشفنوار عصب و عضلهسخت ترین حصارتسلیم شدن از نورون شروع ماولین سلول مصنوعینظریه ی ریسمانمورد نادر همپوشانی دو بیاخلاق پایه تکامل و فرهنگعوامل موثر در پیدایش زباحقیقت غیر قابل شناختخوشبختی چیستاستفاده از نظریه ی تکامل هوش، ژنتیکی است یا محیطیکل اقیانوس در یک ذرهدر هر سوراخی سر نکنبالای هر دستی، دستی هسترویکردهای جدید ضایعات نختلاش های جدید در ALSپیوند مدفوع در درمان بیممغز انسان برای ایجاد تمدآرمانگرای تخیلی نباشزبان و بیان نتیجه ساختمالوب فرونتال یا پیشانی مغتاثیر نگاه و مشاهده ناظر ایمپلانت استخوانی در آسینورالژیسردرد و علتهای آنتصویر زیبای اصفهانهمه جا خیر بکارمیدان های کوانتومی خلاادراک، فراتر از آنچه معمعدم تعادل دوپامین، فقط بحافظه ی هوش مصنوعیخرما منبع بسیار خوب آنتی اصل در هم تنیدگی و جهانی کنگره بین المللی سردرد ددرمان های بیماری آلزایمربازخورد یا فیدبکپیشینیان انسان از هفت میروح رهاییتمرکز و مدیتیشنمغز بزرگ و فعال یا مغز کوآسیب روانی شبکه های اجتمچگونه مولکول های دی ان ایسفر به مریخ در 39 روزلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا ابزار هوشمندی یا مغز شناسایی تاریخچه ی تکاملیتغییر الگوی رشد مغزی با زهندسه ی پایه ایمانند آب باشارتباط شگفت انگیز مغز انو هر کس تقوای خدا پیشه کنمقالاتحس و ادراک قسمت 82دنیا مکانی بسیار اسرارآماعتماد بی موردکودکان میتوانند ناقل بی ماست مالیدرمان تشنجبحثی درباره هوش و تفاوتهپروانه ی آسمانیروش جدید تولید برقتو کز محنت دیگران بی غمینقش مهاجرت در توسعه نسل اافزایش قدرت ادراکات و حسنگاه مادی غیر علمی استسلول بنیادی در درمان ایدمنابع انرژي پاک سرچشمه حتاثیر حرکات چشم بر امواج اگر نعمت فراموشی نبود بسشگفت زده و حیران باشجنین مصنوعیهوش مصنوعی و کشف زبان هایاز نشانه ها و آثار درک شدویتامین کا و استخوانحس و ادراک قسمت پنجمدوچرخه در کاهش دردهای کمبه هلال بنگرکاهش حافظه هرچند فرایندیمخچه ، فراتر از حفظ تعادلدرمان ضایعات نخاعیبرنامه و ساختار پیچیده مآلودگی هوا و پارکینسونریشه های مشترک حیاتفواید روزه داری متناوبتولید مثل فقط با یک مادر نقش اتصالات بین سلولهای ام آر آی جدید با قدرت شگفچالش هوشیاری و اینکه چرا سندرم پیریفورمیسمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانشباهت مغز و کیهانجهان معکوسهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهحس و ادراک قسمت سیزدهمدژا وو یا اشنا پنداریبهداشت خوابکجای مغز مسئول پردازش تجمرکز حافظه کجاستدرک احساسات و تفکرات دیگبرخی نرمش ها برای زانوآنزیم تولید انرژی در سلوراه طولانی را به سلامت گذفاصله ی همیشگی تصویر سازتوهم وجودنقش غذاها و موجودات درياامگا سه عامل مهم سلامتچت جی پی تیسیگار عامل افزایش مرگ وممنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاهخواری بر ابزار بقا از نخستین همانصبر و واقعیتجهان ریز و درشتهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگری ضد کرونا از دخلاصه ای از درمان های جدیدانش، یک انسان را ناسازگبیماری میاستنی گراویسگل زندگیمزایای شکلات تلخ برای سلدرد باسن و پا به دلیل کاهبرداشتت از جهان رو زیاد آیا هوش مصنوعی زندگی بشرز گهواره تا گورفرد حساس از نظر عاطفی و بتوصیه های غیر دارویی در سنمایش تک نفرهاندوهگین نباش اگر درب یا چرا مردم با زندگی میجنگنسکوت و نیستیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبدیل سلولهای محافط به سابزار بقای موجود زنده از طلای سیاهجواب دانشمند سوال کننده جواب سنگ اندازیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز- از مغزتوزن حقیقی معرفت و شناختخواص انارداروی جدید آلزایمربیماری دویکگامی در درمان بیماریهای مطالبی در مورد تشنجذهن پر در برابر آگاهیبشکه ای که ته نداره پر نمآیا بزرگ شدن مغز فقط در دزندگی فعال و مثبت روند آلقلب یا مغزتکامل مداومنهایت در بی نهایتساخت شبکه عصبی مصنوعی با ترازودونانسان عامل توقف رشد مغزنزاع ها بیهوده استمنتظر زمان ایده آل نشواتصال مغز و کامپیوترعقیده ی بی عملجز تو که را دارمهوش عاطفی قسمت اولاز خود رها شویادآوری خواب و رویاداروی ضد جنون در درمان تیبیداری معنوی یعنی دوستی رفتار اجتماعی انسان، حاصتفاوت های بین زن و مرد فقپل خواجو اصفهانمغز ما کوچکتر از نیم نقطهآگاهی فراتر از آگاهیزیباترین چیز در افزایش سقبرستان ها با بوی شجاعتتکامل، نتیجه ی برنامه رینوار عصب و عضلهسخت ترین کار، شناخت خود اتست نوار عصب و عضلهاوکرلیزوماب داروی جدید شنظریه ی ریسمان و هوشیاریموسیقی نواختلا ل در خود عضلهعوامل ایجاد لغت انسانی و حقیقت، آن چیزی نیست که جلخوشبختی دور از رنج های ماستفاده از هوش مصنوعی در هوض مصنوعی زندهکلمات بلند نه صدای بلنددر والنتاین کتاب بدید همبالاترین هدف از دولترویا و واقعیتتلاش های جدید در درمان فرپیوند مغز و سر و چالشهای مغز انسان برای شادمانی طآرام باشزبان و بیان، در سایه پیشرلوتیراستامتاثیر نگاه انسان بر رفتاایمان به رویانورالژی تریژمینالسردرد به دلیل مصرف زیاد متصویربرداری فضاپیمای آمهمیشه چیزی برای تنهایی دمیدان بنیادین اطلاعاتادغام میان گونه های مختلعدم درکحافظه انسان و حافظه ی هوشخسته نباشی بابااصل علت و تاثیرکنگره بین المللی سردرد ددرمان های بیماری اس ام ایبازسازي مغز و نخاع چالشی پیشرفت های باور نکردنی دروزه داری متناوب، مغز را تمرکز بر هدفمغز بزرگترین مصرف کننده آسیب عصب پا به دنبال اعتیچگونه میتوان با قانون جنسفر به درون سفری زیبالزوم عدم وابستگی به گوگل تاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بیماری ام اس (مولتیپشناسایی زبان حیوانات با تغییر خود یا تغییر دیگراهندسه ی رایج کیهانماه رجبارتباط شگفت انگیز مغز انوفور و فراوانیتاثیر ویتامین دی بر بیماحس و ادراک قسمت 87دنیای شگفت انگیز کوانتوماعتیاد و تلاش های درمانی کودکان گذشته به آینده فکماست مالی با هوش انسانیدرمان جدید ALSبحثی درباره احساسات متفاپرواز از نیویورک تا لوس آروش صحبت کردن در حال تکامتو پیچیده ترین تکنولوژی نقش میدان مغناطیسی زمین افزایش میل جنسی با خوردن نگاه محدود و تک جانبه، مشسلول بنیادین از مخاط بینمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر دوپامین و سروتونیناگر با مطالعه فیزیک کوانشگفتی های نقشه ی ژنتیکیجنگ هفتاد و دو ملت همه را هوش مصنوعی یا حماقت طبیعاز نظر علم اعصاب یا نرووسویتامین کا در سبزیجاتحس و ادراک قسمت پنجاهدوچرخه سواری ورزشی سبک و به کدامین گناه کشته شدندکاهش دوپامین عامل بیماریمخچه ابزاري که وظیفه آن فدرمانهای بیماری پارکینسبرنامه ی مسلط ژنها در اختآلزایمرریشه های اخلاقفواید روزه داری متناوبتولید مثل اولین ربات های نقش تیروئید در تکامل مغزام اس و سرطانچالش هوشیاری و اینکه چرا سندرم پای بی قرارمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانشباهت مغز با کیهان مادیجهان هوشمندهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهحس و ادراک قسمت ششمدژاوو یا آشناپنداریبهداشت خواب، امروز در جهکرونا چه بر سر مغز می آورمرکز خنده در کجای مغز استدرک تصویر و زبان های مخلتبرخی نرمش های گردنآواز خواندن در قفس، نشانرابطه تشنج و اوتیسمفتون های زیستیتوهم بی خدایینقش غذاها و موجودات دريااما شما از دید خفاش کور هچت جی پی تیسیاهچاله هامنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژِیم غذایی بر میگابزار بقا از نخستین همانصبر بسیار بایدجهان شگفت انگیزهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانخم شدن فضا-زماندائما بخوانبیماری های میتوکندریگلوله ی ساچمه ایمسمومیت دانش آموزان بی گدرد زانو همیشه نیاز به جربررسي علل احتمالي تغيير آیا هوش ارثی دریافتی از پزمین در برابر عظمت کیهانفردا را نمیدانیمتوصیه هایی در مصرف ماهیچند نرمش مفید برای کمردراندام حسی، درک از بخش هایچرا مغز انسان سه هزار سالسکوت، پر از صدامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبر را بردارابزار بقای موجود زنده از طوفان فقر و گرسنگی و بی سطوفان بیداریجوسازی مدرنهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز، از مغز وزوز گوشداروی جدید آلزایمر تاییدبیماری دیستروفی میوتونیگامی در درمان بیماریهای مطالعه ای بیان میکند اهدذهن تو همیشه به چیزی اعتقبشریت از یک پدر و مادر نیآیا تکامل و تغییرات ژنتیزندگی هوشمند در خارج از زقلب دروازه ی ارتباطتکامل چشمنهادینه سازی فرهنگ اختلاساخت شبکه عصبی با الفبای ترازودونانسانیت در هم تنیده و متصنزاع بین جهل و علم رو به پمنحنی که ارتباط بین معرفاثر مضر مصرف طولانی مدت رعلم و ادراک فقط مشاهده ی جستجوی متن و تصویر به صورخواص اردههوش عاطفی قسمت دهماز درخواست ها جدا شویاری خدا نزدیک استدارویی خلط آوربیداری و خواب کدام بهتر ارقیبی قدرتمند در برابر متفاوت های تکاملی در مغز وپلاسمای غالبمغز مانند تلفن استآپومورفین در پارکینسونزیر فشار کووید چه باید کرقدم زدن و حرکت دید را تغیتکثیر سلول در برابر توقف نوار عصب و عضلهسختی ها رفتنی استتست کم هزینه ی بزاق برای ايندگان چگونه خواهند دیدنظریه تکامل در درمان بیمموسیقی هنر مایع استاختلاف خانوادگی را حل کنعواملی که برای ظهور لغت احقایق ممکن و غیر ممکنخیالپردازی نکناستفاده از انرژی خلاهیچ نقطه ای مرکزی تر از اکلوزاپین داروی ضد جنوندر یک فراکتال هر نقطه مرکباهوش ترین و با کیفیت تریرویا و کابوستلاش های جدید در درمان سرپیوند اندام از حیوانات بمغز انسان برای شادمانی طآرامش و دانشزبان و تکلم برخی بیماریهلوزالمعده(پانکراس)مصنوعتاثیر نگاه انسان بر رفتااین پیوند نه با مغز بلکه نوزاد ناشنوای متولد شده،سردرد تنشنتصور ما ازمشکلات و واقعیهمیشه چشمی مراقب و نگهبامیدازولام در درمان تشنج ادغام دو حیطه علوم مغز و هدف از تکامل مغزعدالت برای من یا برای همهحباب های کیهانی تو در توخطا در محاسبات چیزی کاملاصل عدم قطعیت از کوانتوم کنترل همجوشی هسته ای با هدرمان های جدید ALSباغچه ی منپیشرفت های جدید علوم اعصروزه داری و التهاب زیانبتمرکز بر امروزمغز حریص برای خون، کلید تآسانی موفقیتچگونه مغز ما، موسیقی را پسفر تجهیزات ناسا به مریخ مقاومت به عوارض فشار خون تاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بدون زبان میتوانیم تشناسایی سلول های ایمنی اتغییر دیگران یا تغییر خوهندسه بنیادینماهیچه ی صبرارتباط غیرکلامی بین انساوقاحت و تمسخر دیگرانصفحه اصلیحس و ادراک قسمت چهلدنیایی پر از سیاهچاله اعتیاد را به دور بیندازکودکان خود را مشابه خود تماشین های دارای روحدرمان جدید مولتیپل میلومبحثی درباره احساساتی غیرپروتئین های ساده ی ابتداروشهای نو در درمان دیسک بتو آرامش و صلحینقش محیط زندگی و مهاجرت دافزایش مرگ و میر سندرم کونگاه کلی نگرسلول عصبی شاهکار انطباق منابع انرژی از منابع نهفتاثیر دپاکین بر بیماری ماگر تلاش انسان امروز براشگفتی های زنبور عسلجنگ و تصور از جنگهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین بی 12 در درمان دردحس و ادراک قسمت پنجاه و یدوپامین قابل حل در آببه امید روزهای بهترکاهش سن بیولوژیکی، تنها مخچه تاثیر گذار بر حافظهدرماندگی به دلیل عادت کربرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱آلزایمر در جوانانرژیم های غذایی و نقش مهم فواید زیاد دوچرخه سواریتولید یا دریافت علمنقش حفاظتی مولکول جدید دام اس یا تومور؟چالش های ایستادن بر دو پاسندرم پس از ضربه به سرمنابع بی نهایت انرژی در دتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانشباهت های ریشه ای چند بیمجهان هوشیارهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک محس و ادراک قسمت شصت و هشتدگرگونی های نژادی و تغییبهداشت خواب، رمز حافظه ی کریستال هامرگ چیستدرک حقیقت نردبان و مسیری برخی یونها و مولکول های مآینه در اینهرادیوی مغز و تنظیم فرکانفروتنی معرفتیتوهم تنهایینقش غذاها و موجودات درياامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنتایج نادانی و جهلسیاهچاله های فضایی منابعمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر سلامت دستگاه گوارشابزار بقا از نخستین همانصد قدح، نفتاده بشکستجهان شگفت انگیز و بی زمانهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانخونریزی مغز در سندرم کوودارچینبیماری های مغز و اعصاب و گلوئونمسمومیت دانش آموزان، قمادردهای سال گذشته فراموش بررسی مغز با امواج مادون آیا هوش سریعی که بدون احسزمین زیر خلیج فارس تمدنی فرزندان زمان خودتوضیحی ساده در مورد هوش مچند جهانیانرژی بی پایان در درون هرچرا مغزهای ما ارتقا یافت سکوت، در برابر گزافه گویمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتحریک الکترومغناطیسی مغابزار بقای موجود زنده از