دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

پیچیدگی های مغزمگس

سطح مقطع نوری از مغز یک مگس
رنگآمیزی سبز، توزیع پروتئین ماتریکسی خارج سلولی به نام ترول را نشان میدهد- که به وسیله ی سلول های گلیال احاطه کننده، ایجاد شده است. بخش بخش شدن مغز به فضاهای عملکردی و اختصاصی، مشخص است.
تصویر توسط نیکول پوگودالا و کریستیان کلامب تهیه شده است
از نورون ها با قابلیت داشتن زائده ها ی متفاوتدندریت و آکسون- که هر زائده، قدرت پیوندی خاص خود را با دیگر نورون ها خواهد داشت و میتواند در شرایط خاص ترشحات خود را به نورون بعدی کم و زیاد کند- تا سیناپس ها(محل های اتصال نورون ها به هم)- که قابلیتی شگفت انگیز از ترانزیستورهای زیستی است- تا دسته های نورنی- که فعالیت های اختصاصی خود را انجام میدهد و هر بخش یک ساختار خاص و مشخص را ایجاد میکند- بستری بسیار کارآمد از تمایزها را ایجاد میشود که قدرت بسیار گسترده ای در تکامل مادی و انتخاب طبیعی خواهد داشت.
این قابلیت شگفت انگیز سازگار شدن با محیط های متفاوت، از مغز ابزاری قدرتمند برای بقا ساخته است که سبب شده است امروز هفت میلیارد انسان بر روی کره ی زمین باقی بمانند و این، با وجود همه ی خطرات ناشی از ویروس ها و باکتری ها و نتایج قانون خودخواه جنگل در جنگ ها و درگیری های رقابتی و تلاش در نابود کردن کره ی زمین و آلوده کردن آن است.
هرچند تهدید های بسیاری ابزار هوشمندی انسان را در معرض خطر قرار داده است، قدرت زیاد مغز برای سازگار شدن در شرایط متفاوت، توانسته است با وجود همه ی این رقابت ها و نزاع ها و کوچک شدن اندازه ی مغز طی یکصد هزار سال اخیر، همچنان به عنوان ابزار برتر بقا باقی بماند. آنچه میتوانست امروز وجود داشته باشد، در سایه ی رقابت ها و خودخواهی های ناشی از ژنهای خودخواه، دردسترس نیست و این جنگ ها و نزاع ها صدمه ی شدیدی را بر ابزار هوشمندی انسان وارد کرده است ولی هنور فرصتی برای جبران گذشته ی سیاه بشریت باقی است
بکوشیم قدر این محصول تکاملی- که به عنوان هدیه ی بزرگ طبیعت به ما داده شده است- بدانیم و با استفاده از آن، آنچه را که پیشینیان در مورد مغز هدر دادند، دوباره احیا کنیم.👆🏿


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
مهندسی ژنتیک در حال تلاش اصل، روان و نفس استکنترل جاذبهدر عید نوروز مراقب تصادف تلقین اطلاعات و حافظهبترس از اینکه کسی، به درگپیشرفت در عقل است یا ظواهروبات ها قول میدهندمغز را از روی امواج بشناستاثیر مشاهده بر واقعیت بآشنا پنداریچگونه مغز پیش انسان یا همزبان، نشان دهنده ی سخنگو تصویر در هم تنیدگی کوانتایا تکامل هدفمند استشنا در ابهای گرم جنوب نیاقدرت انسان در نگاه به ابعهندسه در پایه ی همه ی واکحافظه ی ما انسان ها چرا مارتروز یا خوردگی و التهاوقت نهيب هاي غير علمي گذشغم بی پایاندقیق ترین تصاویر از مغز امیوتونیک دیستروفیاعداد بینهایت در دنیای مکودکان را برای راه آماده مبانی ذهنی سیاه و سفیددرمان آرتروز با ورزش موضتمدن زیر آببحران ذهن فیلمی قابل تامپروتز چشمروش هایی برای مقابله با انقش نگاه از پایین یا نگاهتاثیر گیاه خواری بر رشد وافزایش سرعت پیشرفت علوم نگاه انسان محدود به ادراسلول های مغزی عامل پارکیتعذیه ی ذهناگر خواهان پیروزی هستیشکست حتمیلاموژین داروی ضد اوتیسم؟هوش مصنوعی گوگل به کمک تشحس و ادراک قسمت 75از نظر علم اعصاب اراده آزویتامین بی هفدهدو داروی جدید برای میاستما انسانها چه اندازه نزدبه بالا بر ستارگان نگاه ککایروپاکتیک چیستمدل همه جانبه نگر ژنرالیدرمان سرگیجه بدون نیاز بتو یک جهان در مغز خودت هسبرین نت به جای اینترنتآملودیپین داروی ضد فشار ریاضیات یک حس جدید استنقش خرچنگ های نعل اسبی درتاثیر ترکیبات استاتین (سامواجی که به وسیله ی ماشیچالش کمبود اندام برای پیسماگلوتید داروی کاهش دهنجلوتر را دیدنابزار بقا از نخستین همانشب سیاه سحر شودملاحظه های اخلاقی دربارههوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هشتاد و ناز تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار دیدگاه نارسای دوگانه ی مماده ی تاریکبوزون هیگز چیستکریستال زمان(قسمت اولمرگ و میر بسیار بالای ناشدرک فرد دیگر و رفتارهای اتوقف؛ شکستبرخی اثرات مضر ویتامین دآیندهراه های جدید برای قضاوت رنقشه مغزی هر فرد منحصر بهتاثیر درجه حرارت بر عملکALS نگاهی کامل بر بیماری وانفجار و توقف تکاملی نشانتاران، جذب کنسودمندی موجودات ابزی بر جهان مشارکتیابزار بقا از نخستین همانششمین کنگره بین المللی سمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سی و هشتماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ضد اعتیاددانشمندان تغییر میدان مغبیماری های ژنرالیزه ی عصگمان میکنی جرمی کوچکی در مسئول صیانت از عقیده کیسدرب بسته با غیر خود باز متوهم و خیالبررسی و اپروچ جدید بر بیمآیا هشیاری کوانتومی وجودرشته نوروایمونولوژی و نقچند جهانی و علمتاثیر رژیم گیاه خواری بر فیزیک مولکولها و ذرات در انرژی تاریکچرا ویروس کرونای دلتا واسیب یکسان و دیدگاه های متجهان در حال نوسان و چرخشابزار بقای موجود زنده از ضربه مغزی در تصادف رانندمنبع نور واقعی و ثابت، حقهوش مصنوعی درمانگر کامپیخلا، خالی نیستاز تکینگی تا مغز، از مغز وسواس، بیماری استداروی جدید ALSبیماری سلیاکگاهی لازم است برای فهم و معماری، هندسه ی قابل مشادغدغه نتیجه ی نادانی استتوسعه برخی شغل ها با هوش بعد پنجمآیا تراشه ها داخل مغز، میزمان طلایی سکته ی مغزی راچهار ساعت پس از کشتار خوکسانسور بر بسیاری از حقایتبدیل پلاستیک به کربن و سفراموشی همیشه هم بد نیستانسانیت در برابر دیگراننزاع بین علم و نادانی رو جوانان وطناثرات فشار روحی شدیدظرف باید پر شود چه با چرک منبع هوشیاری کجاست قسمت53هوش عاطفی قسمت دومخواص میوه ی بهاز دست دادن دم در پیشینیاژن همه چیز نیستداروی ضد چاقیبیرون اصل است یا درونذرات کوانتومی زیر اتمی قپمبرولیزوماب در بیماری چمغز چون ابزار هوش است دلیتکینگیآپومورفین در پارکینسونزندگی، مراتب هوشیاری استنوار عصب و عضله برای تاییستون فقرات انسان دو پا جلفشار روحی، همیشه بد نیست ايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیمجریان انرژی در سیستم های اختلال حرکتی مانند لرزش علایم کمبود ویتامین E را خودروهای هیدروژنیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماستفاده از سلول های بنیاهیچ چیز همیشگی نیستکلید نزدیک و نگاه تو بر فدر هم تنیدگی مرزها و بی متفاوت مغز انسان و میمون هباور و کیهان شناسیرمز جهان خاصیت فراکتالمغز انسان رو به کوچکتر شدتکامل زبان انسان از پیشیآرامش و سکونزبان متغیرتزریق قیچی ژنتیکی کریسپراین اندوه چیستنوشیدن چای برای مغز مفید سربازان ما محققا غلبه می قیچی ژنتیکیهمیشه اطمینان تو بر خدا بحقیقت راستین انسان علم بارتقا و تکامل سنت آفرینش هدف از خلقت رسیدن به ابزاعادت بد را ترک کنخدا تاس نمیریزدهر چیز با هر چیز دیگر در تعادت دادن مغز بر تفکرخدای رنگین کمانمهندسی بدناصلاح خطا با رفتن بر مسیرکندن ریشه ی خوددرمان نگهدارنده ی اعتیادتلاش ها برای کشف منابع جدبحتی علمی درباره تمایل بپیشرفت ذهن در خلاقیت استروبات های ریز در درمان بیمغز زنان جوانتر از مغز مرتاثیر نگاه ناظر هوشیار بآشنا پنداریچگونه هموساپينس بر زمین زبان، وسیله شناسایی محیطتصویر زیبا از سلولایجاد احساساتشناخت ناشناختهقدرت ذهنهندسه زبانِ زمان استحافظه ی ما انسان ها چرا مارزش های وارونهوقتی فهمیدی خطا کردی برگغم بی پایاندل به دریا بزنمیگرن و پروتئین مرتبط با بقا با سازگارترین فرد اسکوری گذرای ناشی از موبایمباحث مهم حس و ادراکدرمان ام اس(مولتیپل اسکلتمدنی قدیمی در شمال خلیج بخش فراموش شده ی حافظهپروتز عصبی برای تکلمروش هایی برای کم کردن اضطنقش نظام غذایی در تکامل متاثیر گیاه خواری بر رشد وافسردگی و اضطراب در بیمانگاه از کنار و یا از روبرسلول های بنیادیتغییراپل ویژن پرو در تشخیص بیمشکستن مرز دور مغزلایو دوم دکتر سید سلمان فهوش مصنوعی الفاگوحس و ادراک قسمت 78از واقعیت امروز تا حقیقتویتامین دی گنجینه ای بزردو سوی واقعیتما انسانها چه اندازه نزدبه بالاتر از ماده بیندیشکار امروز را به فردا نیندمدل هولوگرافیک ژنرالیزهدرمان سرگیجه بدون نیاز بتو کجای جهانیبرای یک زندگی معمولیآموزش نوین زبانریتوکسیمابنقش داروهاي مختلف معروف تاثیر تغذیه بر سلامت رواامیوتروفیک لترال اسکلروچالش دیدگاه های سنتی در بسندرم میلر فیشرجمجمه انسان های اولیهابزار بقا از نخستین همانشبیه سازی میلیون ها جهان ملاحظات بیهوشی قبل از جرهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هشتاد و شاز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقدیروز و امروزبوزون هیگز جهان را از متلکریستال زمان(قسمت دوم)مرگ و سوال از قاتلدرک نیازمند شناخت خویش اتولید مولکول جدید توسط هبرخی اختلالات عصبی مثانهآینده ی انسان در فراتر ازراه های جدید برای قضاوت رنقشه های مغزی جدید با جزیتاثیر درجه حرارت بر عملکNVG 291انفجار بزرگ پایان بوده انجات در اعتماد به خودسی و سه پل اصفهانجهان معناابزار بقا از نخستین همانشعار و عملمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت سی و ششماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن علیه سرطاندانشمندان روش هاي جدیدی بیماری های روانی با تاثیگنجینه ای به نام ویتامین مسئولیت جدیددرختان چگونه بر تشکیل ابتوهم وجودبررسی ژنها در تشخیص بیماآیا واکنش های یاد گرفته ورشد مغز فرایندی پیچیده اچند روش ساده برای موفقیتتاثیر رژیم گیاه خواری بر فیزیک هوشیاریانرژی تاریک که ما نمی توچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک سیر آفرینش از روح تا مغز جهان در حال ایجاد و ارتقاابزار بقای موجود زنده از ضررهای مصرف شکر و قند بر منبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی درخدمت خلق وحخلاصه ای از مطالب همایش ماز تکینگی تا مغز، از مغز وسیله، فقط دعا نیستداروی جدید s3 در درمان ام بیماری شارکو ماری توثگاهی مغز بزرگ چالش استمعنی روزهذهن ما از در هم شکستن منبتوصیه های سازمان بهداشت بعد از کروناآیا جنین انسان، هوشمندی زمان، واقعی نیستنون و القلمسانسور ذهنتبدیل تراکت صوتی مصنوعی فراموشی و مسیر روحانیانسان، گونه ای پر از تضادنزاع بین علم و جهل رو به پجوانان وطناثرات مفید قهوهظرفیت مغز چقدر استمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمهوش عاطفی قسمت سومخواص هلو برگ هلواز روده تا مغزژن همه چیز نیستداروی ضد چاقیبیست تمرین ساده برای جلوذرات کوانتومی زیر اتمی قپناه به بیابانمغز چگونه صداها را فیلتر تکامل فردی یا اجتماعیآب زندگی است قسمت چهارمزندان ذهنینوار عصب و عضله تعیین محلستارگانی قبل از آغاز کیهفضا و ذهن بازايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیمجراحی هوشیار مغزاختلال خواب فرد را مستعد علایم کمبود ویتامین E را خورشید مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماستفاده از سلول های بنیاهیچ چیز، چقدر حقیقی استکلید، در ناشناخته هاستدر هم تنیدگی کوانتومیتفاوت ها و تمایزها کلید بباید از انسان ترسیدپیوند اندام از حیوانات برنگ کردن، حقیقت نیستمغز ایندگان چگونه استتکامل ساختار رگهای مغزی آرامش عقلزبان مشترک ژنتیکی موجوداتسلیم ارتباط با من برتراین ایده که ذرات سیاهچالنوعی سکته مغزی ، وحشتناک سربرولایزینقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصهمیشه به آنچه داری، خوشنحقیقت غیر فیزیکیارتقا یا بازگشت به قبل ازارتوکين تراپی روشی جديد هر جا که جات میشه، جات نیعارضه جدید ویروس کرونا سخدایی که ساخته ی ذهن بشر مهربانی، شرط موفقیتاصول انجام برخی نرمش ها دکندر در بیماریهای التهابدرمان نابینایان آیا ممکنتلاش های جدید در ALSبحث درباره پیدایش و منشا پیشرفتی مستقل از ابزار هروبات کیانمغزهای کوچک بی احساستاثیر نگاه و مشاهده ناظر آشناپنداری چیستچگونه هوشیاری خود را توسزدودن نقص از هوش مصنوعیتصویر زیبای اصفهانایران بزرگشناخت و معرفت، و نقش آن دقدرت شناختی انسان، محدودهندسه، نمایشی از حقیقتحافظه ی هوش مصنوعیارزش های حقیقی ارزش های غوقتی ناراحتی چیکار میکنیغیرقابل دیدن کردن مادهدلایلی که نشان میدهد ما بمیگرن و خواببقا در ازای بیماریکی غایب شدی تا نیازمند دلمبتکران خودشکوفادرمان با سلول های بنیادیتمرکز و مدیتیشنبخش های تنظیمی ژنومپرورش مغز مینیاتوری انساروش هایی برای جلوگیری از نقش نظریه تکامل در شناساتاثیر گیاه خواری بر رشد وافسردگی و ساختار مغزنگاه از بیرون مجموعهسلول های بنیادی منابع و اتغییر الگوی رشد مغزی با زاپی ژنتیکشکستگی لگن یا سکته ی مغزیلازم است هیچ کاری نکنیدهوش مصنوعی اکنون می توانحس و ادراک قسمت 82از کجا آمده ام و به کجا میویروس مصنوعیدولت یا گروهکما اکنون میدانیم فضا خالبه جای محکوم کردن دیگران کار با یگانگی و یکپارچگیمدل هولوگرافیک تعمیم یافدرمان سرگیجه بدون داروتو کز محنت دیگران بی غمیبرای پیش بینی آینده مغز دآمارهای ارائه شده در سطح ریسپریدوننقش درختان در تکاملتاثیر حرکات چشم بر امواج امید نیکو داشته باش تا آنچاالش ها در تعیین منبع هوسندرم کووید طولانیجنین مصنوعیابزار بقا از نخستین همانشبیه سازی سیستم های کوانممانتین یا آلزیکسا یا ابهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت پنجماز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیددیسک گردنبی نهایت در میان مرزهاکریستال زمان(قسمت سوم)مرگ انتقال است یا نابود شدرک و احساستولید مثل فقط با یک مادر برخی اصول سلامت کمرآینده ی حمل و نقل هوایی دراه پیروزی در زندگی چیستنقشه با واقعیت متفاوت استاثیر درجه حرارت بر عملکفقر داده ها در هوش مصنوعیانقراض را انتخاب نکنیدنجات در راستگوییسیلی محکم محیط زیست بر انجهان معکوسابزار بقا از نخستین همانصبور باشمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت سیزدهماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسنی با تاثیر دوگانه ادانشمندان روشی برای تبدیبیماری وسواسگندم بکاری، جو درو نمیکنمسئولیت در برابر محیط زیدرختان اشعار زمینتوهم وجودبررسی بیماری التهابی رودآیا یک، وجود داردرشد مغز علت تمایل انسان بچندین ماده غذایی که ماننتاثیر رژیم گیاهخواری بر فیزیک و هوشیاریانرژی خلا ممکن استچرا پس از بیدار شدن از خوسیستم تخلیه ی مغز بینشی نجهان ریز و درشتابزارهای پیشرفته ارتباط ضررهای شکر بر سلامت مغزمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی ساخته هوش طبیخلاصه ای از درمان های جدیاز تکینگی تا مغز، از مغز یک پیام منفرد نورون مغزی داروی جدید لنفوم و لوکمیبیماری ضعف عضلات نزدیک بگاهی جهت را عوض کنمعاینه قبل از نوار عصب و ذهن چند جانبه نیازمند نگتوصیه های غیر دارویی در سبعد از کروناآیا جهان ذهن و افکار ما مزمان، اندک استنوآوری ای شگفت انگیز دانساهچاله ها تبخیر نمیشودتبدیل سلولهای محافط به سفراموشی آرمانانعطاف پذیری مکانیسمی علنسبیت عام از زبان دکتر برجواب دانشمند سوال کننده اثرات مفید روزه داریعقل مجادله گرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش عاطفی قسمت ششمخواص هندوانهاز سایه نترسژن هوش و ساختارهای حیاتی داروی ضد تشنج با قابليت تبیش از نیمی از موارد انتقذرات کوانتومی زیر اتمی قپنج اکتشاف شگفت آور در مومغز ناتوان از توجیه پیداتکامل مادی تا ابزار هوشمآب زندگی است قسمت هفتمزونیسومایدترکیب حیوان و انساننوار عصب و عضله در مطب دکسخن نیکو مانند درخت نیکوفضای قلب منبع نبوغ استنعناعجراحی گردن همیشه برای دیاختلال در شناسایی حروف و علائم عصبی آلزایمر، با اخوش قلبی و مهربانیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماستفاده از سلول های بنیاهیچ وقت خودت را محدود به کلام و زبان، گنجینه ای بسدر هم تنیدگی کوانتومی و پتفاوت ها را به رسمیت بشنابابا زود بیاپیوند اندام حیوانات به ارنگین کمانمغز ابزار بقای برتر مادیتکامل شناخت انسان با کشفآرامش(سکوت) stillness و تکاپوزبان چهار حرفی حیات زمینتسلیم شدن از نورون شروع ماین ابتدای تناقض هاستنیوالینسردرد میگرنقانون مندی نقشه ژنتیکی مهمیشه داناتر از ما وجود دحقیقت غیر قابل شناختهمیشه راهی هستحقیقت، آن چیزی نیست که جلارتباط میکروب روده و پارهر حرکت خمیده می شود و هر عبارت های مبهم مانند انرخدایا جز تو که را دارمموفقیت هوش مصنوعی در امتاصول توسعه ی یک ذهن کاملکندر علیه سرطاندرمان های اسرار آمیز در آتلاش های جدید در درمان فربحثي درباره هوش و تفاوتهپپوگستروح و آب حیاتمغز، فقط گیرندهتاثیر نگاه انسان بر رفتاآشتی بهتر استچگونه واکسن کرونا را توزسفر فقط مادی نیستتصویربرداری فضاپیمای آمایرادهای موجود در خلقت بشناخت حقیقت یا آرزوهای گقدرت عشقهنر فراموشیحافظه انسان و حافظه ی هوشارزش حقیقی زبان قسمت اولوقتی پر از گل شدی خودت را غار افلاطوندنیا فریب و سرگرمیمیگرن و روزه داریبقای حقیقی در دور ماندن اکیهان خود را طراحی میکندمتواضع باشدرمان تومورهای مغزی با اتمرکز بر هدفبخش بزرگی حس و ادراک ما اپرکاری تیروئیدروش هایی ساده برای کاهش انقش هورمون های تیروئید دتاثیر گیاه خواری بر رشد واقلیت خلاقنگاه از دور و نگاه از نزدسلول های بدن تو پیر نیستنتغییر خود یا تغییر دیگراابتدا سخت ترین استشگفت نیست من عاشق تو باشملبخند بزن شاید صبح فردا زهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک قسمت 87از کسی که یک کتاب خوانده ویروس های باستانی، مغز مدونپزیل در بیماران قلبی ما از اینجا نخواهیم رفتبه جای تولید، بیشتر گوش ککارهای کوچک، بی ارزش نیسمدل های ریز مغز مینی بریندرمان سرطان با امواج صوتتو پیچیده ترین تکنولوژی برای اولین بار دانشمندانآن چیزی که ما جریان زمان ریسدیپلام تنها داروی تاینقش ذهن و شناخت در حوادث تاثیر دوپامین و سروتونینامید نجاتنابینایی در نتیجه ی گوشی سندرم گیلن باره به دنبال جنگ هفتاد و دو ملت همه را ابزار بقا از نخستین همانشبکه های مصنوعی مغز به درمن و وجود توهمیهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت پنجاهاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمردیستونی قابل درمانبی نظمی مقدمه شناختکشف مکانیسم عصبی خوانش پمرگ تصادفیدرک کنیم ما همه یکی هستیمتولید مثل اولین ربات های برخی اطلاعات روانشناسی مآینده ی علم و فیزیک در60 ثراه انسان شدن، راه رفتن ونقص های سیستمی ایمنیتاثیر درجه حرارت بر عملکفلج نخاعی با الکترودهای انواع سکته های مغزینخاع ما تا پایین ستون فقرسینوریپا داروی ترکیبی ضدجهان هوشمندابزار بقای موجود زنده از صبور باشمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت ششماز تکینگی تا مغز از مغز توابسته به دوستی این و آن دانش، قفل ذهن را باز میکنبیماری کروتز فیلد جاکوبگوهر با نظر دیگران سنگ نممستند جهان متصلدرد و درستوهم بی خداییبررسی سیستم تعادلی بدن اآیا کیهان می تواند یک شبیرشد در سختی استچندجهانیتاثیر رژِیم غذایی بر میگفیزیک آگاهیانرژِی برای ایجاد اضطرابچرا ارتعاش بسیار مهم استسیستم تعادلی بدنجهان شگفت انگیزابزارهای بقا از نخستین هضعیف و قویمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی، کیفیت فریب مخم شدن فضا-زماناز تکینگی تا مغز، از مغز یک پیشنهاد خوب برای آسان داروی جدید میاستنی گراویبیماریهای تحلیل عضلانی اگاهی در پارکینسون باید پمعادله ها فقط بخش خسته کنذهن هوشیار در پس ماده ی متوصیه هایی در مصرف ماهیبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا جهش های ژنتیکی، ویروزمزمه ات مانده در گوشمنوار مغز مشاهده ی غیر مستسایه ی هوشیاریتبر را بردارفرایند پیچیده ی خونرسانیاهمیت کنترل خشمچسبیدن به خود، مانع بزرگ جواب سنگ اندازیاثرات مضر ماری جواناعقل در جهان جدید، عجیب اسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش عاطفی بیشتر در زناناز سایه بگذرژن یا نقشه توسعه مغز و نقداروی ضد تشنج با قابليت تبیشتر کمردردها نیازی به رفلکس وتری با توضیح دکتر پول و شادیمغز و قلب در جنین موش مصنتکامل مداومآب زندگی است قسمت اولزونا به وسیله ویروس ابله ترازودوننوبت کودکانسخن و سکوتفضای خالی ای وجود نداردهفت چیز که عملکرد مغز تو جز تو که را دارماختلال در شناسایی حروف و علت خواب آلودگی بعد از خوخوش خیالی و خوش بینیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماستفاده از سلول های بنیاهیچ کاری نکردن به معنی چیکلام، در تحولی شگفت آور بدر هم تنیدگی کوانتومی و دتفاوت های بین زن و مرد فقباد و موجپیوند سر آیا ممکن استرهبر حقیقیمغز ابزار برتر بقاتکامل، نتیجه ی برنامه ریآرزوها را کم کنزبان نیاز تکاملی استتست نوار عصب و عضلهاین بیمار را باید چه کار نیکولا تسلاسردرد میگرن در کودکانقانون گذاری و تکاملقانون جنگلهمیشه عسل با موم بخوریمحقایق ممکن و غیر ممکنارتباط ماده و انرژیهرچیز با یک تاب تبدیل به عجول نباشخرما منبع بسیار خوب آنتی موفقیت در تفکر استاصول سلامت کمرکو کیو تن coQ10درمان های بیماری آلزایمرتلاش های جدید در درمان سربحثی جالب درباره محدودیتپایان، یک آغاز استروح در جهانی دیگر استمغز، همه ی واقعیت را نمیبتاثیر نگاه انسان بر رفتاآغاز فرایند دانستنچگونه آن شکری که می خوریمسفر نامه سفر به بم و جنوب تصور ما ازمشکلات و واقعیایستادن در برابر آزادی بشناخت درون، شناخت بیرون؛قسم به فقرهنر حفظ گرهحباب های کیهانی تو در توارزش حقیقی زبان قسمت دوموقتی تو از یاد گرفتن باز غرور و علمدنیا مکانی بسیار اسرارآممیگرن سردردی ژنتیکی که ببلندی در ذهن ما درک بلندیکیهانِ هوشیارِ در حال یامجموعه های پر سلولی بدن مدرمان تشنجتمرکز بر امروزبخش بزرگتر کیهان ناشناختپراسینزوماب در پارکینسوروش استفاده از بالش طبینقش هورمون زنانه استروژنتاثیر گیاه خواری بر رشد واقیانوس نادانینگاه از درون قفس یا بیرونسلول بنیادی و ای ال استغییر دیگران یا تغییر خوابتدایی که در ذهن دانشمنشگفت انگیز بودن کیهانلحظات خوش با کودکانهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک قسمت چهلاز آغاز خلقت تا نگاه انساویرایش DNA جنین انسان، بردوچرخه در کاهش دردهای کمما اشیا را آنطور که هستندبه خوبی های دیگران فکرکنکارهایی بیش از طراحی و گپمدیون خود ناموجوددرمان ضایعات نخاعیتو آرامش و صلحیبرای بقا به جایی فراتر ازآنچه می دانم، آنچه را میخریشه های مشترک همه ی موجونقش روی و منیزیم در سلامتتاثیر دپاکین بر بیماری مامید یا ناامیدی؟ناتوانی از درمان برخی ویسندرم پیریفورمیسجنگ و تصور از جنگابزار بقا از نخستین همانشبکیه های مصنوعیمن کسی در ناکسی دریافتم هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت پنجاه و یاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که دژا وو یا اشنا پنداریبی هیچ می ایی و بی هیچ میرکشف مکانیسمی پیچیده در بمرگ عاطفه و محبتدرک احساسات و تفکرات دیگتولید یا دریافت علمبرخی بیماری ها که در آن بآینده با ترس جمع نمیشودراه بی شکستنقص در تشخیص هیجانات عامتاثیر درجه حرارت بر عملکفلج بل، فلجی ترسناک که آنانیس بی کساننخاع درازتر یا کوتاهتر کسیناپس، شگفتی خلقتجهان هوشیارابزار بقای موجود زنده از صبر لازمه ی پیروزی استمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت شصت و هشتاز تکینگی تا مغز از مغز توابستگی یعنی قلادهدانش، یک انسان را ناسازگبیماری گیلن باره و بیمارگویید نوزده و ایمنی ساکتمشکل از کجاستدرد باسن و پا به دلیل کاهتوهم تنهاییبررسی علل کمر درد در میانآیا گذشته، امروز وآینده رشد، رسیدن به یک هدف نیستنه ناامیدی بلکه ارتقاتاثیر سلامت دستگاه گوارشفیزیکدانان ماشینی برای تانسولینچرا به هم اعتماد نمیکنیمسیستم دفاعی بدن علیه مغز جهان شگفت انگیز و بی زمانابزارهای بقا ازنخستین همطلوع و حقیقتمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی، اتفاقات و تحخونریزی مغز در سندرم کوواز تکامل تا مغز از مغز تا یک آلل ژنتیکی که از نئاندداروی جدید کنترل قند خونبیماری، رساله ای برای سلگذر زمان کاملا وابسته به معجزه های هر روزهذهن و زندگیتوضیحی ساده در مورد هوش مبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجزنان باهوش ترنوار مغز با توضیح دکتر فاسایه را اصالت دادن، جز فرتحریک الکترومغناطیسی مغفرایند تکامل و دشواری هااهرام مصر از شگفتی های جهنسبت ها در کیهانجوسازی مدرناجزای پر سلولی بدن انسان عقل سالممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش عاطفی در زنان بیشتر ااز علم جز اندکی به شما داژن درمانی در درمان چاقیداروی ضد تشنج توپیراماتبیشتر علم، در نادانسته هرفتار مانند بردهپول و عقیدهمغز و هوش، برترین ابزار بتکامل چشمآب زندگی است قسمت دومزیان غذاهای پرچربترازودونای نعمت من در زندگیمنور از عمق تاریکیسخن پاک و ثابتقفس دور خود را بشکنهفت سین یادگاری از میراث جستجوی متن و تصویر به صوراختلالات مخچهعماد الدین نسیمی قربانی خوشبختی چیستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماستفاده از سلول های بنیاهیچ کس مانند تو نگاه نمیککلرال هیدرات برای خواباندر هر سوراخی سر نکنتفاوت های تکاملی در مغز وباد غرور و سر پر از نخوت وپیوند سر برای چه بیمارانروی و منیزیم در تقویت استمغز از بسیاری حقایق می گرتکثیر سلول در برابر توقف آزمون تجربی، راهی برای رزبان و کلمه حتی برای کسانتست کم هزینه ی بزاق برای اینکه به خاطرخودت زندگی نیاز به آموزش مجازی دیجیسردرد میگرنی در کودکاننیروی پنجم در طبیعتسردرد و علتهای آنقانون جنگلهمیشه، آنطور نیست که هستحل مشکلارتباط متقابل با همه ی حیهرگز از زندگی یا امکاناتعدم توقف تکامل در یک انداخسته نباشی بابامولکول ضد پیریاضطراب و ترسکوچ از محیط نامناسبدرمان های بیماری اس ام ایتلاش های جدید شرکت نورالبحثی در مورد نقش ویتامين پاکسازی مغزروح رهاییمغزتان را در جوانی سیم کشتاثیر هوش مصنوعی بر مغزآغاز فصل سرما و دوباره تکچگونه انتظارات بر ادراک سفر به مریخ در 39 روزتصور از زمان و مکاناکنون را با همه ی نقص هایشناسایی تاریخچه ی تکاملیقضاوت ممنوعهنر دانستنحباب هایی تو در توارزش حقیقی زبان قسمت سوموقتی خودت را در آینه دیدیغربال در زندگیدنیای شگفت انگیز کوانتوممیگرن شدید قابل درمان اسبلوغ چیستکیست هیداتید مغزمجرم، گاهی قربانی استدرمان جدید ALSتمساح حد واسط میان مغز کوبخش دیگری در وجود انسان هپرتوهای صادر شده از سیاهروش جدید تولید برقنقش ویتامین K در ترمیم استاثیر گیاه خواری بر رشد والکترومغناطیس شنوایی و هنگاه از درون مجموعه با نگسلول بنیادی در درمان ایدتغییر دادن ژنها آیا روزی ابتذال با شعار دینشگفت زده و حیران باشلرزش ناشی از اسیب به عصبهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک قسمت چهل و هفتاز انفجار بزرگ تا انفجار ویشن پرودوچرخه سواری ورزشی سبک و ما به جهان های متفاوت خودبه خودت مغرور نشوکاربرد روباتهای ريزنانومدیریت اینترنت بر جنگدرمانهای بیماری پارکینستو افق رویداد جهان هستیبرای تمدن سازی، باید در بآنچه ناشناخته است باید شریشه های مشترک حیاتنقش روزه داری در سالم و جتاثیر داروهای ضد التهاب امید جدید بر آسیب نخاعیناتوانی در شناسایی چهره سندرم پیریفورمیسجنگ داده هاابزار بقا از نخستین همانشباهت مغز و کیهانمن پر از تلخیمهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت پنجاه و داز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجردژاوو یا آشناپنداریبی ذهن و بی روحکشف ژن جدید، می تواند گستمرگی وجود ندارددرک تصویر و زبان های مخلتتولید پاک و فراوان انرژیبرخی بیماری های خاص که بدآیا فراموشی حتمی استراه طولانی را به سلامت گذنقطه ی رسیدن به قلهتاثیر درجه حرارت بر عملکفلج خوابانگشت ماشه اینخستین تمدن بشریسیگار عامل افزایش مرگ ومجهان های بسیار دیگرابزار بقای موجود زنده از صبر و واقعیتمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت شصت و دواز تکینگی تا مغز از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدائما بخوانبیماری آلزایمر، استیل کوگوش دادن بهتر از حرف زدنمشکلات نخاعیدرد زانو همیشه نیاز به جرتوهم جداییبرطرف کردن خشونت را از خاآیا پیدایش مغز از روی تصاز گهواره تا گورنه به اعدامتاثیر عصاره تغلیظ شده گیفال نیکوانسولین هوشمندچرا بیماری های تخریبی مغسکوت و نیستیجهانی که نه با یک رخداد و ابزارهای بقای موجود زندهطلای سیاهمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش احساسیخونریزی مغزی کشندهاز تکامل تا مغز، از مغز تیک جهش ممکن است ذهن انسانداروی جدید آلزایمربیمارستان هوش مصنوعیگذشته را دفن کنمعجزه ی چشمذهن و شیمی بدنتوضیحات دکتر فاطمی در موتفکر قبل از کارآیا خداباوری محصول تکاملزنجیرها را ما باید پاره کنوار مغز ترجمه رخدادهای ساخت سلول عصبی حتی پس از تحریک عمقی مغزفرایند حذف برخی اجزای مغاولویت بندی ها کجاستنسبت طلایی، نشانه ای به سجامعه ی آسمانیاجزایی ناشناخته در شکل گعقلانیت بدون تغییرخواص انارمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش عاطفی در زنان بیشتر اژن ضد آلزایمرداروی ضد جنون در درمان تیبا همه مهربان باشرفتار وابسته به شکلپوست ساعتی مستقل از مغز دمغز و اخلاقتکامل و ارتقای نگاه تا عمآب زندگی است قسمت سومزیباترین چیز در پیر شدنتراشه مغز بدون واسطه ی دای همه ی وجود مننور درونسخت ترین حصارقفس ذهنهم نوع خواری در میان پیشیجستجوی هوشیاری در مغز مااختلالات حرکتی در انسانعنصر اصلی تعیین واقعیتخوشبختی دور از رنج های ممنبع هوشیاری کجاست؟(قسماستیفن هاوکینگ در مورد ههیچ کس حقیقت را درون مغز کم کردن کالری روشی سودمندر والنتاین کتاب بدید همتفاوت های زبانی سرمنشا تبار مغز بر دو استخوانپیوند سر، یکی از راه حلهارویکردهای جدید ضایعات نخمغز به تنهایی برای فرهنگ تأثیر نیکوتین سیگار بر مآزمون ذهنی گربه ی شرودینزبان و بیان نتیجه ساختماتست آر ان اس دز میاستنی گاینکه خانواده ات سالم بااین، فقط راه توستچیز جدید را بپذیرسردرد به دلیل مصرف زیاد مقانونمندی و محدودیت عالمهمکاری یا رقابتحلقه های اسرارآمیزارتباط چاقی و کاهش قدرت بهز ذره، یک دنیاستعدم تعادل دوپامین، فقط بخطا در محاسبات چیزی کاملمولتیپل اسکلروز در زنان اطلاع رسانی اینترنتیکوچک شدن مغز از نئاندرتادرمان های جدید ALSتلاش هایی در بیماران قطع بحثی در مورد نقش کلسیم و پارادوکس ها در علمروزه داری متناوب، مغز را مغزتان را در جوانی سیمکشتاثیر ویتامین دی بر بیماآغاز مبهم آفرینشچگونه به سطح بالایی از هوسفر به درون سفری زیباتصاویر زیبای رعد و برقاکوییفلکسشناسایی زبان حیوانات با قطار پیشرفتهنر رها شدن از وابستگیحد و مرزها توهم ذهن ماستارزش خود را چگونه میشناسوقتی خورشید هست شمع به کامقالاتدنیایی پر از سیاهچاله میاستنی گراویس بدون آنتیبلعیدن ستاره توسط سیاهچاکیست کلوئید بطن سوممحل درک احساسات روحانیدرمان جدید مولتیپل میلومتنفس هوازی و میتوکندریبخشیدن دیگران یعنی آرامشپرتوزایی از جسم سیاهروش صحبت کردن در حال تکامنقش ژنتیک در درمان اختلاتاثیر گیاه خواری بر رشد والکتروتاکسی(گرایش و حرکنگاه حقیقی نگاه به درون اسلول بنیادین از مخاط بینتغییر زودتر اتصالات مغزیابداع دی ان ای بزرگترین دشگفتی های نقشه ی ژنتیکیلرزش دست ها و گردن و سر ETهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک قسمت چهل و هشتاز بار خود بکاه تا پرواز واقعیت فیزیکی، تابعی از دوپامین قابل حل در آبما با کمک مغز خود مختاريمبه خودت نگاه کنکاربرد روباتهای ريز، در مدیریت اضطراب، از مهمتریدرماندگی به دلیل عادت کرتو انسانی و انسان، شایستبرای خودآگاه بودن تو بایآنچه واقعیت تصور میکنیم ریشه های اخلاقنقش رژیم غذایی بر رشد و اتاثیر داروی ضد تشنج سدیم امید درمان کرونا با هماننادیدنی ها واقعی هستندسندرم پای بی قرارجنبه های موجی واقعیتابزار بقا از نخستین همانشباهت مغز با کیهان مادیمن بی من، بهتر یاد میگیرمهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت پنجاه و ساز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتدگرگونی های نژادی و تغییبی سوادی در قرن 21کشف ارتباط جدیدی از ارتبمراقب خودتون و خانواده هدرک حقیقت نردبان و مسیری تولید اندام با چاپ سه بعدبرخی توجهات در ببمار پارآیا ممکن است موش کور بی مرابطه تشنج و اوتیسمنقطه ای بود و دگر هیچ نبوتاثیر درجه حرارت بر عملکفلج خواب چیستانگشت نگاری مغز نشان میدنخستین تصویر از سیاهچالهسیاهچاله هاجهان هایی در جهان دیگرابزار بقای موجود زنده از صبر بسیار بایدمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت شصت و ششاز تکینگی تا مغز از مغز توبینار اساتید نورولوژی ددارچینبیماری الزایمرگوشه بیماری اتوزومال رسسمشکلات بین دو همسر و برخیدردهای سال گذشته فراموش توهم جدایی و توهم علمبزرگ فکر کنآیا آگاهی پس از مرگ از بیزمین در برابر عظمت کیهاننه به اعدامتاریک ترین بخش شبفاکسیبتانسان قدیم در شبه جزیره عچرا حیوانات سخن نمی گوینسکوت، پر از صداجهانی که از یک منبع، تغذیابزارهای بقای از نخستین طوفان فقر و گرسنگی و بی سمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش احساسیخونریزی مغزی کشنده ولی قاز تکامل تا مغز، از مغز تیک رژیم غذایی جدید، می توداروی جدید آلزایمر تاییدبیندیشگر جان به جز تو خواهد از خمعجزه ی علمتیوتیکسن داروی ضد جنونتفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا دلفین ها می تواند از زندگی فعال و مثبت روند آلنوار مغز در فراموشی هاساخت شبکه عصبی مصنوعی با تحریک عمقی مغز در آلزایمفراتر از دیوارهای باوراولین قدم شناخت نقص های خنشانه های گذشته در کیهان جاودانگی مصنوعیاحیای بینایی نسبی یک بیمعقیده ی بی عملخواص اردهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش عاطفی رمز آزادگیژنها نقشه ایجاد ابزار هودارویی خلط آوربا هوش مصنوعی خودکار روبرفتار اجتماعی انسان، حاصپوشاندن خود از نورمغز و اخلاقتکامل و ریشه ی مشترک خلقتآب، زندگی است(قسمت پنجم)زیباترین چیز در افزایش ستراشه ها روی مغزای آنکه نامش درمان و یادشنوروفیبروماتوزسخت ترین کار، شناخت خود اقفس را بشکنهمه چیز موج استحفره در مغزاختلالات صحبت کردن در انعوامل موثر در پیدایش زباخیالپردازی نکنمنبع هوشیاری در کجاست؟ قاستیفن هاوکینگ در تفسیر هیچ اندر هیچکمی زاویه ی دیدت را عوض کدر یک فراکتال هر نقطه مرکتفاوت ایستایی و تکاپوبار بزرگ ایستادن بر دو پاپیوندهای پیچیده با تغییررویا و واقعیتمغز بیش از آنچه تصور میشوتأثیر نگاه انسان بر رفتاآزمون ذهنی گربه شرودینگرزبان و بیان، در سایه پیشرتشنچ پانایوتوپولوس تشنج زبان و تکلم برخی بیماریهتشنج چیستاینترنت بدون فیلتر ماهواچیزی منتظر شناخته شدنسردرد تنشنقارچ بی مغز در خدمت موجودهمانند سازی در انسانحمله ویروس کرونا به مغزارتباط هوش ساختار مغز و ژهزینه ای که برای اندیشیدعدم درکخطا در محاسبات چیزی کاملمواد کوانتومی جدید، ممکناطلاعات حسی ما از جهان، چکوچکی قلبدرمان های جدید میگرنتلاش در تولید انرژی به رنبحثی در مورد حقیقت فضا و پاسخ گیاهان در زمان خوردروزه داری و التهاب زیانبمغط یک گیرنده استتاثیر ویروس کرونا بر مغز إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَچگونه باغبانی باعث کاهش سفر تجهیزات ناسا به مریخ تصادف یا قوانین ناشناختهاکسی توسین و تکامل پیش اشناسایی سلول های ایمنی اقطره قطرههنر، پر کردن است نه فحش دحریص نباشاز فرد ایستا و متعصب بگذروقتی ریشه ها عمیقند از چیتاثیر ویتامین دی بر بیمادنیا، هیچ استمیاستنی گراویس در جوانانبنی عباس، ننگی بر تاریخکپسول ژری لاکتمحل درک احساسات روحانی ددرمان جدید میگرن با انتی تنفس هوازی و میتوکندریبخشش، عقلانی یا غیر عاقلپرسشروشهای نو در درمان دیسک بنقش گرمایش آب و هوا در همتاثیر گیاه خواری بر رشد والکترودهای کاشتنینگاه دوبارهسلول عصبی شاهکار انطباق تغییر عمودی سر انسان از پابزار هوش در حال ارتقا ازشگفتی های زنبور عسللرزش عضله یا فاسیکولاسیوهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهل و دوماز بحث های کنونی در ویروسواقعیت چند سویهدورترین نقطه ی قابل مشاهما بخشی از این جهان مرتبطبه دنبال رستگاری باشکاش شرف اجباری بود یا حتیمداخله ی زیانبار انساندرها بسته نیستتو با همه چیز در پیوندیبرای رشد، باید از مسیر خطآنچه حس می کنیم، نتیجه ی رژیم های غذایی و نقش مهم نقش رژیم غذایی در رشد و اتاثیر درجه حرارت بر مغزامیدهای جدید برای بازیابنادیدنی ها بیشتر از دیدنسندرم پس از ضربه به سرجنسیت و تفاوت های بیناییابزار بقا از نخستین همانشباهت های ریشه ای چند بیممننژیتهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت پنجاه و شاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده تودانش قدرت استبی شرمیکشف جمجمه ای درکوه ایرهومراحل ارتقای پله پله کیهدرک دیگرانتولید سلولهای جنسی از سلبرخی توصیه ها برای واکسیآیا ما کالا هستیمرادیوی مغز و تنظیم فرکاننقطه بی بازگشتتاثیر درجه حرارت بر عملکفلج دوطرفه عصب 6 چشمانتقال ماده و انرژینخستین روبات های زنده ی جسیاهچاله های فضایی منابعجهان یکپارچهابزار بقای موجود زنده از صد قدح، نفتاده بشکستمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک سی و هفتماز تکینگی تا مغز از مغز توجود قبل از ناظر هوشمندداروهای مصرفی در ام اسبیماری ای شبیه آلزایمر و گوشت خواری یا گیاه خواریمشکلات روانپزشکی پس از سدردی که سالهاست درمان نشتوهم جسمبزرگ شدن مغز محدود به دورآیا امکان بازسازی اندامهزمین زیر خلیج فارس تمدنی نه بدبخت بلکه نادانتاریکی من و تو و گرد و غبافاجعه ی جهل مقدسانسان میوه ی تکاملچرا حجم مغز گونه انسان درسکوت، در برابر گزافه گویجهانی پر از سیاهچاله یا پابزارهای دفاعی و بقای موطوفان بیداریمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش بشری تهدید برای بشریخواندن ، یکی از شستشو دهناز تکامل تا مغز، از مغز تیکی از علل محدودیت مغز امداروی جدید ای ال اسبیهوش کردن در جراحی و بیمگرفتار محدودیت ها و ابعامعجزه ی علم در کنترل کرونتیک و اختلال حرکتیتفکر خلا ق در برابر توهم آیا دلفین ها میتوانند بازندگی هوشمند در خارج از زنوار مغز در تشخیص بیماری ساخت شبکه عصبی با الفبای تخریب مغز به دلیل کمبود بفرار در فرار از میزبان، داولین مورد PML به دنبال تکنشانه های پروردگار در جهجایی برای یاد گرفتن باقی احیای بینایی نسبی یک بیمعلم و ادراک فقط مشاهده ی خواص باداممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتازدواج های بین گونه ای، رهوشمندی کیهانژنها ، مغز و ارادهدارویی ضد بیش فعالی سیستبا هر چیزی که نفس می کشد مرقیبی قدرتمند در برابر مپیموزایدمغز و سیر تکامل ان دلیلی تکامل ابزار هوش ، راه پر آتاکسیزیر فشار کووید چه باید کرتراشه ی هوش مصنوعی در مغزای جان جان بی تن مرونورون هاي مصنوعی می توانسختی ها رفتنی استقله برای دیدن نه برای به همه چیز و هیچ چیزحق انتخاباختلالات عضلانی ژنتیکعوامل ایجاد لغت انسانی و خانه ی تاریکمنبع هوشیاری در کجاست؟(قاستخوان های کشف شده، ممکهیچگاه از فشار و شکست نترکمالگرایی دشمن پیشرفتدر کمتر از چند ماه سوش جدتفاوت ارباب و رهبر حقیقیبار سنین ابزار هوشمندی اپیوندی که فراتر از امکانرویا و کابوسمغز باستانی، هنوز نقش هاتأثیر شیرینی های حاوی لوآزادی در چیستآزادی عقیده، آرمانی که تزبان و شناخت حقیقت قسمت چتشنج و حرکات شبه تشنجی قااینترنت، حقیقت جامعه ی فچیزی خارج از مغزهای ما نیسردرد سکه ایقبل و بعد از حقیقتهمجوشی هسته ای، انرژِی بحمایت از طبیعتارتباط پیوسته ی جهانهزینه سنگین انسان در ازاعدالت برای من یا برای همهخطای ادراک کارماموجود بی مغزی که می توانداطلاعاتی عمومی در مورد مکوچکترین چیز یک معجزه اسماده ی خالیدرمان های جدید در بیماری تلاشی برای درمان قطع نخابحثی در مورد عملکرد لوب فپختگی پس از چهل سالگي به روزه داری و بیمار ی ام اس نفرت، اسیب به خود استتاثیر ژنها بر اختلالات خافت فشار خون ناگهانی در وچگونه تکامل مغزهای کنونیسفر دشوار اکتشافتضادهای علمیاکسکاربازپین در درمان تششهر زیرزمینی در ژاپن برالمس کوانتومیهوموارکتوس ها ممکن است دحرکات چشم، ترجمه کننده ی از مخالفت بشنووقتی شروع به بیدار شدن میصفحه اصلیدندان ها را مسواک بزنید تمیدان مغناطيسي زمین بشر به قفس های سیاهت ننازکامپیوتر سایبورگمحدودیت چقدر موثر استدرمان جدید کنترل مولتیپلتنفس بدون اکسیژنبدون پیر فلکپرسش و چستجو همیشه باقی اروشهای شناسایی قدرت شنوانقش پیش زمینه ها و اراده تاثیر گیاه خواری بر رشد والگو نداشتیمنگاهی بر قدرت بینایی دراسلول عصبی، در محل خاص خودتغییرات منطقه بویایی مغزابزار بقا از نخستین همانشانس یا نتیجه ی تلاشلزوم گذر انسان از حدها و هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهل و سوماز تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چیستديدن با چشم بسته در خواب ما تحت کنترل ژنها هستیم یبه زودی شبکه مغزی به جای کتاب گران و پرهزینه شد ولمدارک ژنتیکی چگونه انساندرهای اسرارآمیز و پوشیدهتو با باورهایت کنترل میشبرای زندگی سالم، یافتن تآنها نمیخواهند دیگران رارژیم های غذایی و نقش مهم نقش زنجبیل در جلوگیری از تاثیر درجه حرارت بر عملکامیدوار باش حتی اگر همه چنادانی در قرن بیست و یکم،سندرم جدایی مغزجنسیت و تفاوت های بیناییابزار بقا از نخستین همانشباهت کیهان و مغزمن، ما یا چی؟هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و چهاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمردانش محدود به ابعاد چهاربی عدالتی در توزیع واکسن کشف جدید تلسکوپ جیمز وبمرز مرگ و زندگی کجاستدرک درست از خود و هوشیاریتولترودینبرخی درمان های Spinal Muscular Atآیا ما تنها موجودات زنده راز تغییرنقطه، وجود است یا فاصلهتاثیر درجه حرارت بر عملکفن آوری های جدید علیه شناانتروپی و هوشیارینرمش های مفید برای درد زاسیاهچاله ها، دارای پرتو جهان یکپارچهابزار بقای موجود زنده از صداقتمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی به کمک هوش طبیحس و ادراک- قسمت پنجاه و از تکینگی تا مغز از مغز توراپامیل در بارداریداروهای ام اسبیماری ای شبیه ام اس مولتگیلگمش باستانی کیستمشکلات روانپزشکی در عقب درد، رمز موفقیتتوهمات و شناخت حقیقتبزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا انسان با مغز بزرگش اخزمان چیستنه جنگ و نه خونریزیتاریکی و نورفارغ التحصیلان، فقیر و دانسان ها می توانند میدان چرا خشونت و تعصبسکته مغزیجهانی در ذهنابعاد و نیازهای تکاملیطوفان زیباییمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش در طبیعتخواندن، دوست روزهای سختاز تکامل تا مغز، از مغز تیافته های نوین علوم پرده داروی جدید برای میاستنی بیهوشی در بیماران دچار اذهن پر در برابر آگاهیگریه ی ابر، رمز طراوت باغمعجزه در هر لحظه زندگیتیکاگرلور داروی ضد انعقاآیا دست مصنوعی به زودی قازندگی و دارایینوار مغزی روشی مهم در تشخساختن آیندهتداوم مهم است نه سرعتفرد موفقاولین مورد پیوند سر در اننشانه های بیداری روحیجایی خالی نیستاحتیاط در ورزش زانو در خاعلم و روحخواص بادام زمینیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاسکلت خارجی در درمان اختهوشمندسازی زندان هاژنهای مشترک بین انسان و وداستانها و مفاهیمی اشتبابا آتش، بازی نکن و بعد از رقابتی بی هدف یا رقابتی هپیموزایدمغز کوانتومیتکامل تکنولوژیآتاکسی فریدریشزیرفون داروی ضد ام استراشه ی بیولوژِیکایمونوگلوبولین وریدی IVIgنورون های ردیاب حافظهسختی در بلند شدن از روی صقله سقوطهمه چیز کهنه میشودحقیقت قربانی نزاع بین بی اختراع جدید اینترنت کوانعواملی که برای ظهور لغت اخانواده پایدارمنبع خواب و رویااستروژن مانند سپر زنان دهیپرپاراتیروئیدیسمکمردرددر آرزوهایت مداومت داشتهتفاوتهای جنسیتی راهی براباربر دیگران نباشپیوستگی همه ی اجزای جهانرویا و خبر از آیندهمغز برای فراموشی بیشتر کتئوری تکامل امروز در درممغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تئوری تکامل در پیشگیری و آزار حقیقیزبان و شناخت حقیقت قسمت اتشنج به صورت اختلال رفتاایندرالسردرد عروقی میگرنقبل از آغازهمدلی و هوش عاطفیحوادث روزگار از جمله ویرارتباط انسانی، محدود به هزاران سال چشم های بینا وعسل طبیعی موثر در کنترل بخطای حسموجودات مقهور ژنها هستنداطلاعاتی عمومی در مورد مکووید نوزده و خطر بیماری ماده ای ضد التهابیدرمان های جدید سرطانتلاشی تازه برای گشودن معبحثی درباره هوش و تفاوتهپدیده خاموش روشن در پارکروزه داری سلول های بنیادنقاشی هایی با بوی گذشته یتاثیر کلام در آیات کلام بافت هوشیاری به دنبال کاهچگونه جمعیت های بزرگ شکل سفرنامه سفر به بم و جنوب تظاهر خوابیده ی مادهاگر فقط مردم میفهمیدند کشواهدی از نوع جدیدی از حالووفلوکساسینهورمون شیرساز یا پرولاکتحرکت چرخشی و دائمی کیهاناز نخستین همانند سازها تویتنام نوعی کرونا ویروس سوالات پزشکیده روش موفقیتمیدان های مغناطیسی قابل به مغز خزندگان خودت اجازکانال یوتیوب دکتر سلمان محدودیت های حافظه و حافظدرمان جدید ام استنها مانع در زندگی موارد بدون بار گذشتهپرسشگری نامحدودروشی برای بهبود هوش عاطفنقش پیشرفته ی سلول های بنتاثیر گیاه خواری بر رشد والگو و عادت را بشکن و در انگاهی بر توانایی اجزاي بسلولهای ایمنی القا کنندهتغییرات مغز پس از 40 سالگیابزار بقا از نخستین همانشانس یا تلاشلزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت نهماز تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چیستدی متیل فومارات(زادیوا)(مانند کودکان باشیدبه زیر پای خود نگاه نکن بکتاب زیست شناسی باورمروری بر تشنج و درمان هایدرون قفس یا بیرون از آنتو باید نیکان را به دست ببرخی ملاحظات در تشنج های آنژیوگرافی از مغزرژیم ضد التهابینقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر درجه حرارت بر عملکامیدوارینازوکلسینسندرم دزدی ساب کلاوینجهل مقدسابزار بقا از نخستین همانشباهت زیاد بین سلول هاي عمن، خود تو هستمهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و یکاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیددانش بی نهایتبیمار 101 ساله، مبتلا به سکشیدن مادی روشی برای جلومرز بین انسان و حیوان کجادرک عمیق در حیواناتتومورها و التهاب مغزی عابرخی روش های تربیتی کودکآیا مصرف مولتی ویتامین هراست دستی و چپ دستینمیتوان با بیرون انداختنتاثیر درجه حرارت بر عملکفناوری هوش مصنوعی نحوه خانتظار گذر تندباد؟نرمش های مفید در سرگیجهسیاهچاله و تکینگی ابتدایجهان کنونی و مغز بزرگتریابزار بقای موجود زنده از صدای بم با فرکانس پایین، منابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی به شناسایی کاحس و ادراک- قسمت بیست و پاز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قداروهای تغییر دهنده ی سیبیماری اسپینال ماسکولار گیاه بی عقل به سوی نور میمشاهده گر جدای از شیء مشادرس گرفتن از شکست هاتوکل بر خدابزرگترین خطایی که مردم مآیا انسان در آستانه ی انقزمان و مکان، ابعاد کیهان نه روش تقویت مغزتاریکی خواهد ترسیدفاصله ها در مکانیک کوانتانسان یک کتابخانه استچرا در مغز انسان، فرورفتجهان، تصادفی نیستابعاد اضافه ی کیهانطولانی ترین شبمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش عاطفی قسمت 11خواب و بیداری نوسانی مغزاز تکامل تا مغز، از مغز تیاد گرفتن مداومداروی جدید برای کاهش وزنبیو الکترونیک؛ ترکیب موجذهن تو همیشه به چیزی اعتقگربه شرودینگر و تاثیر مشمعرفی مورد نادر بیماری گتیروفیبان موثر در سکته ی آیا رژیم غذایی گیاهی سلازندگی بی دودنوار مغز، مفید و بی خطرساختن آینده، بهترین روش تداخل مرزها و صفات با بینفرد یا اندیشهاولین هیبرید بین انسان و نظام مثبت زندگیجاذبهاحتیاط در تعویض داروهاعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهخواص شکلات تلخمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاسکار، لگوی هوشمندهوشیاری و وجودژنهای هوش ، کدامنددخالت در ساختار ژنهابا تعمق در اسرار ابدیت و رموزی از نخستین تمدن بشرپیچیدگی های مغزمگسمغز آیندگان چگونه است ؟تکامل جریان همیشگی خلقتآتاکسی مخچه ای خودایمنزیرک ترین مردمتربیت کودکان وظیفه ای مهایمپلانت مغزینوروپلاستیسیتی چیستسدسازی روش مناسب برای مققلب های سادههمه چیز در زمان مناسبحقیقت آنطور نیست که به نظادامه بحث تکامل چشمعوارض ازدواج و بچه دار شدخاویار گیاهیمنتظر نمان چیزی نور را بهاسرار آفرینش در موجهاوکينگ پیش از مرگش رسالکمردرد ناشی از تنگی کانادر آسمان هدیه های نادیدنتقلید مرحله ای نسبتا پیشبارداری بدون رحمپیام های ناشناخته بر مغز رویا بخشی حقیقی از زندگی مغز بزرگ چالش است یا منفعتئوری جدید، ویران کردن گآزار دیگری، آزار خود استزبان و شناخت حقیقت قسمت دتشنج عدم توازن بین نورون ایپیداکرینسرطان کمیت گراییقبل از انفجار بزرگهمراه سختی، اسانی هستحکمت الهی در پس همه چیزارتباط از بالا به پایین مهستي مادي ای که ما کوچکترعشق به هفت مرتبه ی شناختیخطر آلودگی هوامورد نادر همپوشانی دو بیاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نکودک هشت ساله لازم است آدماده، چیزی نیستدرمان های رایج ام استلاشی جدید در درمان ام اسبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی ژنوم انسانیروزهای بد باقی نمیماندچقدر به چشم اعتماد کنیمتاثیر کپسول نوروهرب بر نافتخار انسانچگونه جمعیت های بزرگ شکل سفرنامه سفر به بم و جنوب تظاهری از ماده است که بیداگر میدانی مصیبت بزرگتر شواهدی از دنیسوان(شبه نئلوب فرونتال یا پیشانی مغهوش فوق العاده، هر فرد اسحس متفاوتاز نخستین همانند سازها تویتامین E برای فعالیت صحپیامهای کاربراندهن، بزرگترین سرمایهمیدان های کوانتومی خلابه نقاش بنگرکاهش میل جنسی در ام اسمحدودیت درک انساندرمان جدید ای ال اس، توفرتنها در برابر جهانبدون زمان، ماده ای وجود نپس از اگو یا بعد از نفسروشی جدید در درمان قطع نخنقش آتش در رسیدن انسان بهتاثیر گیاه خواری بر رشد والگوی بنیادین و هوشیارینگاهت را بلند کنسلولهای بنیادی مصنوعی درتغییرات آب و هوایی که به ابزار بقا از نخستین همانشاهکار قرنلزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهارماز تکنیکی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتدین اجباریمانند آب باشبه سیاهی عادت نکنیمکتاب طبیعت در قالب هندسهمرکز هوشیاری، روح یا بدن درون و بیرون، جدای از هم تو برای خزیدن خلق نشده ایبرخی مرزهای اخلاق و علوم آنان که در قله اند هرگز خرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ونقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر درجه حرارت بر عملکامیدواری و مغزنبودن مدرک و شاهد، مدرک سندرم سردرد به دلیل افت فجهان فراکتالابزار بقا از نخستین همانشباهت زیاد بین سلول هاي عمنابع انرژي پاک سرچشمه حهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و دواز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژندانشمندان موفق به بازگردبیمار مرکز تنفس سلولیکشتن عقیده ممکن نیستمرز جدید جستجو و اکتشاف، درگیری قلب در بیماری ویرتومورهای نخاعیبرخی سلولهای عصبی در تلاآیا مغز تا بزرگسالی توسعرجزخوانی هایی که امروز بنمیتوان بر سیاه سیاه نوشتاثیر رو ح و روان بر جسمفواید روزه داری متناوبانحراف و حقیقتنرمش های موثر در کمردردسیاهچاله ی منفرد یا سیاهجهان کاملی در اطراف ما پرابزار بقای موجود زنده از صرع و درمان های آنمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی تعاملیحس و ادراک- قسمت شصت و چهاز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریداروهای ضد بیماری ام اس وبیماری اضطراب عمومیگیاه خواری و گوشت خوار کدمشاهده آینده از روی مشاهدست و پا زدن در سایه؟توپیراماتبزرگترین درد از درون است آیا احتمال دارد رویا از آزمان و گذر آن سریع استچه زیاد است بر من که در ایتاریخ همه چیز را ثبت کردهفاصله ی همیشگی تصویر سازانسان باشچرا ذرات بنیادی معمولاً جهش های ژنتیکی مفید در ساابعاد بالاترطی یکصد هزار سال اخیر هرچمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش عاطفی قسمت نهمخواب زمستانی سلول های سراز تکامل تا مغز، از مغز تیاد بگیر فراموش کنیداروی جدید برای ای ال اسبیوگرافیذهن خود را مشغول هماهنگیگزیده ای از وبینار یا کنفمعرفت و شناختتکلم در گیاهانآیا رژیم غذایی گیاهی سلازندگی در جمع مواردی را برنوار مغز، ترجمه ی فعالیت ساختار فراکتال وجود و ذهترقی واقعی یا شعار ترقیفرد حساس از نظر عاطفی و باولین تصویر در تاریخ از سنظریه ی تکامل در درمان بیجاذبه و نقش آن در شکلگیریاحساس گذر سریعتر زمانعلم به ما کمک میکند تا موخواص شگفت هویجمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاسارت و پرخوریهوشیاری و افسردگیژنهای حاکم بر انسان و انسدر موج، راز خلقت نهفته اسبا خودت نجنگرمز و رازهای ارتباط غیر کپیچیدگی های مغزی در درک زمغز اندامی تشنه ی انرژی اتکامل داروینی هنوز در حاآتش منبع انرژیزیست شناسی کل در جزء فراکترجمه فعالیت های عضله به ایمپلانت مغزی و کنترل دو نوروز مبارکسرنوشتقلب و عقلهمه چیز در زمان کنونی استحقیقت افراداداراوون تنها داروی تاییعید نوروز مبارکخار و گلمنتظر نتیجه ی کارهایت بااسرار بازسازی اندام هاهاوکينگ پیش از مرگش رسالکمردرد و علل آندر آستانه ی موج پنجم کوویتقلید از روی طبیعتبازگشایی مجدد مطب دکتر سپیدایش زبانرویا تخیل یا واقعیترویا حقی از طرف خدامغز بزرگ چالشهای پیش روتا 20 سال آینده مغز شما به آسيب میکروواسکولاریا آسچیزی شبیه نور تو نیستزبان و شناخت حقیقت قسمت ستشویق خواندن به کودکانایا کوچک شدن مغزانسان السرعت فکر کردن چگونه استقبرستان ها با بوی شجاعتهمراهی میاستنی با برخی سحافظه میتواند بزرگترین دارتباط بین هوش طبیعی و هوهستی ما پس از شروعی چگال عشق درونی به یگانگی خلقتخطر حقیقی، خود انسان استموسیقی نواعتماد به خودکودک ایرانی که هوش او از ماده، چیزی بیش از یک خلا درمان های علامتی در ام استمایل زیاد به خوردن بستنبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی ژنوم انسانیروزهای سختنقش قهوه در سلامتیتاثیر کپسول نوروهرب بر تافراد آغاز حرکت خودشان رچگونه حافظه را قویتر کنیسفرنامه سفر به بم و جنوب تعویض دارو در تشنجاگر نیروی مغناطیس نباشد شیر و دوغ باداملوتیراستامهوش مصنوعی می تواند بر اححس چشایی و بویاییاز نخستین همانند سازها تویتامین E در چه مواد غذایسایتهای دیگردو ویژگی انتزاع و قدرت تجمیدان بنیادین اطلاعاتبه نقاش بنگرکاهش مرگ و میر ناشی از ابمخچه فراتر از حفظ تعادلدرمان جدید سرطانتنهاییبر کسی اعتماد نکن مگر اینآلودگی هوا چالش قرن جدیدروشی جدید در درمان نابیننقش انتخاب از طرف محیط، نتاثیر گیاه خواری بر رشد والگوبرداری از طبیعتچالش هوشیاری و اینکه چرا سلام تا روشناییتغییرات تکاملی سر انسان ابزار بقا از نخستین همانشاهکار شش گوشلزوم عدم وابستگی به گوگل هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت نوزدهماز تکینگی تا مغز و از مغز واقعیت و مجازدین، اجباری نیستماه رجببه سخن توجه کن نه گویندهکتاب، سفری به تاریخمرکز حافظه کجاستدرون آشفته ی تو و ظاهر خنتو تغییر و تحولیبرخی نکات از گاید لاین پرآنتی بادی منوکلونال در درژیم غذایی سالم و ضد التهنقش سجده بر عملکرد مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکامیدی به این سوی قبر نیستنباید صبر کرد آتش را بعد سوی ما آید نداها را صداجهان قابل مشاهده بخش کوچابزار بقا از نخستین همانشجاعت و ترسمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و سواز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژن ضد کرونادانشمندان نورون مصنوعی سبیماری لبر و نابینایی آنگل خاردار، زیباستمرزهای حقیقی یا مرزهای تدرگیری مغز در بیماری کویتومورهای ستون فقراتبرخی سيناپسها طی تکامل و آیا همه جنایت ها نتیجه بیرحم مصنوعینمای موفقیتتاثیر روده بر مغزفواید روزه داری متناوباندوه در دنیا استنرمشهای مهم برای تقویت عسیاهچاله ی تولید کنندهجهان پیوستهابزار بقای موجود زنده از ضایعه ی شبکه لومبوساکرالمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی در قضاوت های احسن یوسف باغچه ی مناز تکینگی تا مغز از مغز تورزش و میگرنداروهای ضد تشنج با توضیح بیماری بیش فعالیگیرنده باید سازگار با پیمشاهدات آمیخته با اشتباهدست کردن در گوشتوانایی مغز و دیگر اجزای بسیاری از مجرمان، خودشانآیا احتمال دارد رویا از آزمان و صبرنه عدم مطلق بلکه عدم با قسکته ی مغزی در جوانانتاریخ، اصیل نیست و ساخته فتون های زیستیانسان جدید از چه زمانی پاچراروياها را به یاد نمی آجهش های ژنتیکی غیر تصادفاتفاق و تصادفطیف انسفالیت، گیلن باره منبع هوشیاری کجاست قسمت هوش عاطفی قسمت هفتمخواب سالم عامل سلامتیاز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری مهارت های جدید دداروی جدید برای دیابتبیوگرافیذهن خالی از شلوغی افکارگزارش یک مورد جالب لخته ومغز فکر میکند مرگ برای دیتکنولوژی های جدید و حالتآیا راهی برای بهبود وضعیزندگی در سیاهچالهنوار عصب و عضلهساختار شبکه های مغزی ثابتروس جریان انرژیفردا را نمیدانیماولین دارو برای آتاکسی فنظریه ی تکامل در درمان بیجبران از دست رفته هااحساسات کاذبعلم بدون توقفخواص عجیب لوبیامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاساس انسان اندیشه و باور هوشیاری کوانتومیکفش و کتابدر میان تاریکی و روشناییبا خدا باشرمز گشایی از اتصالات مغزپیوند قلب خوک، به فرد دچامغز انسان ایا طبیعتا تماتکامل داروینی هنوز در حاآثار باستانی تمدن های قدزیست شناسی باور حقیقت یا ترجمه ی فعالیت های عضله بایمپلانت مغزی کمک میکند نوروز یا روز پایانیسریع دویدن مهم نیستقلب یا مغزهمه چیز، ثبت می شودحقیقت انسانادب برخورد با دیگرانعامل کلیدی در کنترل کارآخارق العاده و استثنایی بمنتظر زمان ایده آل نشواصفهان زیباهدف یکسان و مسیرهای مختلکمردرد با پوشیدن کفش منادر برابر حقایق جدیدتقلید از طبیعتبازگشت از آثار به سوی خداپیر شدن حتمی نیستبازگشت به ریشه های تکاملپیراستامرویاها از مغز است یا ناخومغز بزرگ و فعال یا مغز کوتا بحر یفعل ما یشاآسیب ها ناشی از آلودگی هونکاتی در مورد تشنجزبان جانسوزتشخیص ژنتیکی آتروفی های ایا این جمله درست است کسیسطح آگاهی، رخدادهای زندگقدم زدن و حرکت دید را تغیهمراهی نوعی سردرد میگرنیحافظه های کاذبارتباط شگفت مغز انسان و فهشت توصیه برای کاستن از دعشق، شلوغ کردن نیستخطر را بپذیرموسیقی هنر مایع استاعتماد به خودکودکان مهاجرماست مالیدرمان ژنتیکی برای نوآوریتمایز یا کشف یگانگیبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی علمی پیوند مغز ساروزهای سخت میگذردنقش مهاجرت در توسعه نسل اتاثیر کپسول نوروهرب بر سافراد بی دلیل دوستدار تو نگاه من، نگاه تو و یا حقیسفرنامه سفر به بم و جنوب تعیین پیش آگهی آسیب به عصاگر نعمت فراموشی نبود بسشیشه ی بازالتی و سیلیکونلوزالمعده(پانکراس)مصنوعهوش مصنوعی متصل با مغزحس و ادراک (قسمت اول )از نخستین همانند سازها تویتامین کادو بیماری روانی خود بزرگ میدازولام در درمان تشنج به نادیدنی ایمان بیاورکاهش التهاب ناشی از بیمامخچه ، فراتر از حفظ تعادلدرمان جدید سرطانتنهایی رمز نوآوری استبرلیتیونآلودگی هوا و ویروس کروناروشی جدید در درمان سکته منقش اتصالات بین سلولهای تاثیر گیاهخواری بر رشد و التهاب شریان تمپورالچالش هوشیاری و اینکه چرا سلاح و راهزنیتغذیه بر ژنها تاثیر داردابزار بقا از نخستین همانشاید گوشی و چشمی، آماده شمقاومت به عوارض فشار خون هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هفتماز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسدیوار همه اش توهم بودماهیچه ی صبربهبود حافظه پس از رخدادهکتابخانهمرکز حافظه کجاستدروغ نگو به خصوص به خودتتو جهانی هستی که خودش را برخی نرمش ها برای درد زانآنتروبات؛ ترکیب سلول زندرژیم غذایی ضد التهابینقش غذاها و موجودات درياتاثیر درجه حرارت بر عملکامیدی تازه در درمان سرطانبرو و انرژی مداومسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان موازی و حجاب هاابزار بقا از نخستین همانشرکت نورالینک ویدیویی ازمنابع انرژی از منابع نهفهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیستماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگر کرونا ساخته شدانشمندان یک فرضیه رادیکبیماری میاستنی گراویسگل درون گلدانمزایای شکلات تلخ برای سلدرگیری مغز در بیماران مبتوهم فضای خالیبرداشت مغز ما از گذر زمانآیا هوش مصنوعی می تواند نرحم مصنوعینمایش تک نفرهتاثیر روزه داری بر سلامت فواید زیاد دوچرخه سواریاندوه دردی را دوا نمیکندچرا ماشین باید نتایج را پسیاهچاله، سیاه خالص یا پجهان پیوستهابزار بقای موجود زنده از ضایعه ی عروقی مخچهمنابع بی نهایت انرژی در دهوش مصنوعی در کامپیوترهاحساسیت روانی متفاوتاز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش بهترین درمان بیش فعداروی فامپیریدین یا نورلبیماری تی تی پیگالکانزوماب، دارویی جدیمطالبه ی حق خوددست آسمانتوانایی یک فرد، برای تغیبسیاری از بیماری های جدیآیا بدون ناظر هوشمند هم بزمان واقعیت است یا توهمنهایت معرفت و شناخت درک عسکته ی چشمیتازه های اسکیزوفرنی(جنوفروتنی معرفتیانسان خطرناکترین موجودچراروياها را به یاد نمی آجهش های بیماری زا، معمولاتوبان اطلاعات و پلِ بینطبیعت موجی جهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش عاطفی قسمت یازدهخواب سالم عامل سلامتی و یاز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری هوش مصنوعی، عمیقداروی جدید ضد فشار خونبیان ژن های اسکیزوفرنی دذهن سالمگشایش دروازه جدیدی از طرمغز قلبتکنولوژی و پیشرفتآیا راهی برای رفع کم آبی زندگی زمینی امروز بیش از نوار عصب و عضلهسادیسم یا لذت از آزار دادتری فلوپرازینفرزندان زمان خوداولین دروغنظریه ی تکامل در درمان بیجدا کردن ناخالصی هااخلاق و علوم اعصابعلم در حال توسعهخود جسم و یا تصویرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاستفاده از مغز، وزن را کمهوشیاری سنتی یا هوشیاری کفش بد، عامل مهم کمردرددر مانهای کمر دردبا طبیعت بازی نکنرمز پیشرفت تواضع است نه طپیوند مدفوعمغز انسان برای ایجاد تمدتکامل داروینی هنوز در حاآدم عاقل، وقت خودش را هدرزیست، مرز افق رویداد هستترجمه ای ابتدایی از اسراایمپلانت نخاعی میتواند دنورالژیسریعترین کامپیوتر موجودقلب دروازه ی ارتباطهمه ی سردردها بی خطر نیستحقیقت اشیاادراک ما درک ارتعاشی است عادت همیشه خوب نیستخبر مهم تلسکوپ هابلمنحنی که ارتباط بین معرفاصل بازخوردکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدر جراحی کمر عجله نکنیدتقویت مغز با ورزشدر درمان بیماری مولتیپل تقویت استخوان در گرو تغذبازخورد یا فیدبکپیشینیان انسان از هفت میرویاهای پر رمز و حیرتی درمغز بزرگترین مصرف کننده تاول کف پا و حقیقتآسیب روانی شبکه های اجتمچگونه مولکول های دی ان ایزبان ریشه هایی شناختی استشخیص آلزایمر سالها قبل ایا ابزار هوشمندی یا مغز سعی کن به حدی محدود نشویقدرت مردمهندسه ی پایه ایحافظه و اطلاعات در کجاست ارتباط شگفت انگیز مغز انو هر کس تقوای خدا پیشه کنعصب حقوق نورولووخطرات هوش مصنوعیمیلر فیشر نوعی نادر از گیاعتماد بی موردکودکان میتوانند ناقل بی ماست مالی با هوش انسانیدرمان کارتی سل و تومور مغتمدن قدیمی ای در جنوب ایربحثی درباره هوش و تفاوتهپروانه ی آسمانیروش مقابله مغز با محدودینقش میدان مغناطیسی زمین تاثیر کپسول نوروهرب بر سافزایش قدرت ادراکات و حسنگاه مادی غیر علمی استسفری به آغاز کیهانتعامل انسان و هوش مصنوعیاگر نعمت فراموشی نبود بسشکل های متفاوت پروتئین هلیروپریم داروی ترکیبی ضدهوش مصنوعی و کشف زبان هایحس و ادراک (قسمت دوم )از نشانه ها و آثار درک شدویتامین کا و استخواندو بار در هفته ماهی مصرف مکان زمان یا حافظه زمانبه هلال بنگرکاهش حافظه هرچند فرایندیمخچه ابزاري که وظیفه آن فدرمان دارویی سرطان رحم بتنبیه چقدر موثر استبرنامه و ساختار پیچیده مآلودگی هوا و پارکینسونريتوکسيمب در درمان ام اسنقش تیروئید در تکامل مغزتاثیر انتخاب از طرف محیط ام آر آی جدید با قدرت شگفچالش هوشیاری و اینکه چرا سلسله مباحث هوش مصنوعیثبت و دستکار ی حافظهابزار بقا از نخستین همانشاید درست نباشدمقایسه رقابت و همکاریهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هفدهماز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهدیوار، از ابتدا توهم بودماپروتیلینبهداشت خوابکجای مغز مسئول پردازش تجمرکز خنده در کجای مغز استدریا آرام نخواهد شد کشتی تو جدای از کیهان نیستیبرخی نرمش ها برای زانوآنزیم تولید انرژی در سلورژیم غذایی ضد دردنقش غذاها و موجودات درياتاثیر درجه حرارت بر عملکامگا سه عامل مهم سلامتچت جی پی تیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان ما میتواند به اندازابزار بقا از نخستین همانشربت رب انارمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت دهماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگری ضد کرونا از ددانشمندان ژنی از مغز انسبیماری میاستنی گراویسگل زندگیمسمومیت دانش آموزان بی گدرگیری مغزی در سندرم کووتوهم فضای خالی یا توهم فضبرداشتت از جهان رو زیاد آیا هوش مصنوعی زندگی بشررسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرچند نرمش مفید برای کمردرتاثیر روزها، ماه ها یا سافیلم کوتاه هیروشیما از هاندوهگین نباش اگر درب یا چرا مردم با زندگی میجنگنسیاره ی ابلهانجهان پر از چیزهای اسرار آابزار بقای موجود زنده از ضایعات در عصب زیر زبانیمنابع جدید انرژیهوش مصنوعی در تفکر خلاق اخفاش کور و انسان بینا؟از تکینگی تا مغز- از مغز ورزش در کمر دردداروی لیراگلوتیدبیماری خود ایمن اعصاب محگام کوچک ولی تاثیرگذارمطالبی در مورد تشنجدست بالای دستتوازن مهمتر از فعالیت زیبسیاری از بیماری های جدیآیا برای تولید مثل همیشه زمان پلانکنهایت در بی نهایتسال 2025 سال بین المللی علمتازه های بیماری پارکینسوفروتنی و غرورانسان در هستی یا هستی در چراغ های متفاوت و نور یکسجهش تمدنی عجیب و شگفت انساتوسوکسیمایدطبیعت بر اساس هماهنگیمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش عاطفی قسمت پنجمخواب عامل دسته بندی و حفطاز تکامل تا مغز، از مغز تیادگرفتن، آغاز حرکت است داروی جدید ضد میگرنبیان حقیقتذهت را روی چیزهای مفید متپل جویی اصفهانمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتکنولوژی به طرز وحشتناکیآیاما مقهور قوانین فیزیکزندگی زودگذرنوار عصب و عضلهسازگاری با محیط بین اجزاتری فلوپرازینفرضیه ای جدید توضیح میدهاولین سلول مصنوعینظریه ی ریسمانجدایی خطای حسی استاخلاق پایه تکامل و فرهنگعلم راهی برای اندیشیدن اخودآگاهی و هوشیاريمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاستفاده از نظریه ی تکامل هوش، ژنتیکی است یا محیطیکل اقیانوس در یک ذرهدر محل کار ارزش خودت را ببالای هر دستی، دستی هسترمز امید، بی نیازی از مردپیوند مدفوع در درمان بیممغز انسان برای شادمانی طتکامل داروینی هنوز در حاآرمانگرای تخیلی نباشزاویه نگاه ها یکسان نیستترس و آرمان هاایمپلانت استخوانی در آسینورالژی تریژمینالسرکه انگبین عسلی مفید برقلب روباتیکهمه جا خیر بکارحقیقت تنها چیزی است که شاادراک، فراتر از آنچه معمعادت کن از بالا نگاه کنیخدا موجود استمنشأ اطلاعات و آموخته ها اصل در هم تنیدگی و جهانی کنگره بین المللی سردرد دکنگره بین المللی سردرد ددر دعواها چه میکنی؟تقویت حافظه یا هوش مصنوعبازسازي مغز و نخاع چالشی پیشرفت های باور نکردنی درویای شفافمغز حریص برای خون، کلید تتابوهای ذهنیآسیب عصب پا به دنبال اعتیچگونه میتوان با قانون جنزبان شناسی مدرن در سطح سلتشخیص ایدزایا بیماری ام اس (مولتیپشلیک فراموشیقدرت و شناخت حقیقتهندسه ی رایج کیهانحافظه و اطلاعات در کجاست ارتباط شگفت انگیز مغز انوفور و فراوانیعصب سیاتیکدفاع از پیامبرمیهمانهای ناخوانده عامل اعتیاد و تلاش های درمانی کودکان گذشته به آینده فکماشین های دارای روحدرمان پوکی استخوانتمدن پیشرفته ی پیشینیانبحثی درباره احساسات متفاپرواز از نیویورک تا لوس آروش های صرفه جویی در ایجانقش محیط زندگی و مهاجرت دتاثیر کتامین در درمان پاافزایش میل جنسی با خوردن نگاه محدود و تک جانبه، مشسقوط درون جاذبه ای خاص، چتعامل انسان با هوش مصنوعاگر با مطالعه فیزیک کوانشکل پنجم مادهلیس دگرامفتامین یا ویاسهوش مصنوعی یا حماقت طبیعحس و ادراک قسمت 67از نظر علم اعصاب یا نرووسویتامین کا در سبزیجاتدو برابر شدن خطر مرگ و میمکانیک کوانتومی بی معنی به کدامین گناه کشته شدندکاهش دوپامین عامل بیماریمخچه تاثیر گذار بر حافظهدرمان زخم دیابتی با تکنوتهدیدهای هوش مصنوعیبرنامه ی مسلط ژنها در اختآلزایمرریه زغالینقش حفاظتی مولکول جدید دتاثیر احتمالی عصاره تغلیام اس و سرطانچالش هوشیاری و اینکه چرا سلطان جنگل یا صاحب ملکوتثبت امواج الکتریکی در عصابزار بقا از نخستین همانشایسته نیست در جیب خود قرمقابله ی منطقی با اعتراضهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هجدهماز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهدید تو همیشه محدود به مقدماجرای جهل مقدسبهداشت خواب، امروز در جهکرونا چه بر سر مغز می آورمرگ چیستدریافت هورمون امید با ورتو دی ان ای خاص ميتوکندريبرخی نرمش های گردنآواز خواندن در قفس، نشانراه فراری نیستنقش غذاها و موجودات درياتاثیر درجه حرارت بر عملکاما شما از دید خفاش کور هچت جی پی تیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان مادی، تجلی فضا در ذهابزار بقا از نخستین همانشربت ضد خلطمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت دوازدهماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطاندانشمندان پاسخ کوانتومی بیماری های میتوکندریگلوله ی ساچمه ایمسمومیت دانش آموزان، قمادرگیری مغزی در سندرم کووتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)بررسي علل احتمالي تغيير آیا هوش ارثی دریافتی از پرساناها و ابر رساناها و عچند جهانیتاثیر روغن رزماری استنشافیلمی بسیار جالب از تغییاندام حسی، درک از بخش هایچرا مغز انسان سه هزار سالسیاره ابلهانجهان پر از چیزهای جادویی ابزار بقای موجود زنده از ضرورت زدودن افکارمناطق خاص زبان در مغزهوش مصنوعی در خدمت خلق وحخفاش با شیوع همه گیری جدیاز تکینگی تا مغز- از مغزتوزن حقیقی معرفت و شناختداروی کنترل چربی خونبیماری دویکگامی در درمان بیماریهای مطالعه ای بیان میکند اهددست خدا بارها را از دوشت توت زیاد بخوریدبشکه ای که ته نداره پر نمآیا بزرگ شدن مغز فقط در دزمان به چه دلیل ایجاد میشنهادینه سازی فرهنگ اختلاسال سیزده ماههتازه های درمان ام اسفرگشت و تکامل تصادفی محض انسان عامل توقف رشد مغزنزاع ها بیهوده استجهشهای مفید و ذکاوتی که داتصال مغز و کامپیوترطعمه ی شبکه های ارتباط اجمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش عاطفی قسمت اولخواص فلفل سبزاز خود رها شویادآوری خواب و رویاداروی جدید ضد الزایمربیداری معنوی یعنی دوستی ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعپل خواجو اصفهانمغز مانند تلفن استتکنولوژی جدید که سلول هاآگاهی فراتر از آگاهیزندگی سلول در بدن، جدای انوار عصب و عضلهستم با شعار قانون بدترین ترک امروزفساد اقتصادی سیتماتیک دراوکرلیزوماب داروی جدید شنظریه ی ریسمان و هوشیاریجریان انرژی در سیستم های اختلا ل در خود عضلهعلم ساختن برج های چرخانخودآگاهی و هوشیاريمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاستفاده از هوش مصنوعی در هوض مصنوعی زندهکلمات بلند نه صدای بلنددر چه مرحله ای از خواب ، ربالاترین هدف از دولترمز بقای جهش ژنتیکیپیوند مغز و سر و چالشهای مغز انسان برای شادمانی طتکامل زبانآرام باشزاوسکا درمان گوشرترسناک تر از کوریایمان به رویانوزاد ناشنوای متولد شده،سرگیجه از شایعترین اختلاقلب را نشکنهمیشه چیزی برای تنهایی دحقیقت خواب و رویاادغام میان گونه های مختلهدف یکسان، در مسیرهای متعادت کن خوب حرف بزنیخدا نور آسمان ها و زمین امنشاء کوانتومی هوشیاری ااصل علت و تاثیرکنترل همجوشی هسته ای با هدر سال حدود 7 میلیون نفر تقویت سیستم ایمنیباغچه ی منپیشرفت های جدید علوم اعصروان سالممغز در تنهایی آسیب میبینتاثیر فکر بر سلامتآسانی موفقیتچگونه مغز ما، موسیقی را پزبان شناسی نوین نیازمند تصویر خورشید یا خود خورشایا بدون زبان میتوانیم تشلیک فراموشیقدرت کنترل خودهندسه بنیادینحافظه و اطلاعات در کجاستارتباط غیرکلامی بین انساوقاحت و تمسخر دیگرانعضلانی که طی سخن گفتن چقددفاع در برابر تغییر ساختمیوپاتی و نوار عصب و عضلهاعتیاد را به دور بیندازکودکان خود را مشابه خود تماشین دانشدرمان پوکی استخوانتمدن بشری و مغز اخلاقیبحثی درباره احساساتی غیرپروتئین های ساده ی ابتداروش های عملی برای رفع کمرنقش مرکز تنفس سلولی در بیتاثیر گیاه خواری بر رشد وافزایش مرگ و میر سندرم کونگاه کلی نگرسقوط زیگزاگی یا ناگهانیتعداد کلی ذهن ها در جهان اگر تلاش انسان امروز براشکرگزار هر چیزی باش که دالا اکراه فی الدینهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحس و ادراک قسمت 74از نظر علم اعصاب اراده آزویتامین بی 12 در درمان درددو برابر شدن خطر مرگ و میمکانیزمهای دفاعی در براببه امید روزهای بهترکاهش سن بیولوژیکی، تنها مخاطب قرار دادن مردم، کادرمان ساده ی روماتیسمتو یک معجزه ایبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱آلزایمر در جوانانریواستیگمیننقش حیاتی تلومر دی ان آ دتاثیر بینش و انتظارات فرام اس یا تومور؟چالش های ایستادن بر دو پاسم زنبور ، کلیدی برای وارجلو رفتن یا عقبگردابزار بقا از نخستین همانشادی، پاداش انجام وظیفهمقابله با کرونا با علم اسهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هشتماز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مدیدن خدا در همه چیزماجرای عجیب گالیلهبهداشت خواب، رمز حافظه ی کریستال هامرگ و میر پنهاندریای خداتو در میانه ی جهان نیستی برخی یونها و مولکول های مآینه در اینهراه نجاتنقش غذاها در کاهش دردهای تاثیر درجه حرارت بر عملکامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنتایج نادانی و جهلسوخت هیدروژنی پاکجهان مرئی و نامرئیابزار بقا از نخستین همانشش مرحله تکامل چشممنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سوماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطاندانشمندان اولین سلول مصنبیماری های مغز و اعصاب و گلوئونمسیر دشوار تکامل و ارتقادرگیری اعصاب به علت میتوتوهم چیستبررسی مغز با امواج مادون آیا هوش سریعی که بدون احسرستگاری محدود به یک راه نچند جهانیتاثیر رژیم گیاه خواری بر فیروز نادریانرژی بی پایان در درون هرچرا مغزهای ما ارتقا یافت سیاره ابلهانجهان دارای برنامهابزار بقای موجود زنده از ضرب المثل یونانیمناطق خاصی از مغز در جستجهوش مصنوعی در خدمت خلق وحخلا، حقیقی نیستاز تکینگی تا مغز، از مغز وزوز گوشداروی تشنجی دربارداریبیماری دیستروفی میوتونیگامی در درمان بیماریهای معمای اخلاقی قطاردستورالعمل مرکز کنترل بیتوسعه هوش مصنوعی قادر اسبشریت از یک پدر و مادر نیآیا تکامل و تغییرات ژنتیزمان شگفت انگیزچهار میلیارد سال تکامل بسانسور از روی قصد بسیاری تاسف بار است انسان، حق خوفراموش کارها باهوش تر هسانسانیت در هم تنیده و متصنزاع بین جهل و علم رو به پجهشهای مفید و ذکاوتی که داثر مضر مصرف طولانی مدت رظهور امواج مغزی در مغز مصمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش عاطفی قسمت دهمخواص منیزیماز درخواست ها جدا شویاری خدا نزدیک استداروی سل سپتبیداری و خواب کدام بهتر اذره ی معین یا ابری از الکپلاسمای غالبمغز مادران و کودکان در زمتکنولوژی جدید که سلول هاآپومورفین در پارکینسونزندگی، مدیریت انرژینوار عصب و عضله مهم در تشستم، بی پاسخ نیستترکیب آمار و ژنتیکفشار و قدرتايندگان چگونه خواهند دیدنظریه تکامل در درمان بیمجریان انرژی در سیستم های اختلاف خانوادگی را حل کنعلیت رو به عقبخودت را از اندیشه هایت حفمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماستفاده از انرژی خلاهیچ نقطه ای مرکزی تر از اکلوزاپین داروی ضد جنوندر ناامیدی بسی امید استتفاوت قند طبیعی با قند و باهوش ترین و با کیفیت تریرمز جهانمغز انسان رو به کوچک تر شتکامل زبانآرامش و دانشزبان فرایند تکاملی برای ترسان نیستیاین پیوند نه با مغز بلکه نوسانات کوانتومی منبع ماسرگردانیقوی تر باشهمیشه چشمی مراقب و نگهباحقیقت در علم، هرگز نهایی ادغام دو حیطه علوم مغز و هدف از تکامل مغزعادت کردن به نعمتخدا بخشنده است پس تو هم بمهمان ناخواندهاصل عدم قطعیت از کوانتوم