دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

چرا ویروس کرونای دلتا واگیر شدید دارد

چرا ویروس کرونای دلتا، واگیر شدید دارد؟
ابزار بقای موجود زنده از نخستین همانند سازها تا مغز، از مغز تا ابزارهای بقای ویروس کرونا(قسمت پنجاه و یکم)
چرا ویروس کرونای دلتا، واگیر شدید دارد؟ روش جدید آزمایشگاهی، ژنهایی را مشخص میکند که در این ویروس دچار جهش شده اند.

از زمانی که جهان دچار این همه گیری شده‌است گونه ی دلتای ویروس کرونا به نظر میرسد بیش از دو برابر دیگر گونه های قبلی واگیر داشته باشد. (در برخی مطالعات تا 1000 برابر گونه های قبلی هم بیان شده است.)علت اینکه این گونه، اینقدر سریع توسعه پیدا میکند کاملا مشخص نیست.

با این همه یک استراتژی آزمایشگاهی جدید که کمک میکند به شکل سریع و مطمئن تاثیرات جهش های گونه های SARS-CoV-2 مطالعه شود، یک پاسخ را پیدا کرده است: یک جهش کوچک در دلتا وجود دارد که به ویروس اجازه میدهد مقدار بیشتری از رمزهای ژنتیکی خود را به سلول های میزبان منتقل کند و این، احتمال انتقال ویروس را از سلول آلوده به دیگر سلول ها بالا میبرد.

این کشف- که در مجله ی ساینس منتشر شده‌است، یک