دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

حس و ادراک قسمت نوزدهم

حس و ادراک قسمت نوزدهم
واقعیت، فقط آن چیزی نیست که به چشم می آید.
منبع هوشیاری کجاست؟ قسمت بیست و ششم
اگرکامپیوترهای کوانتومی ساخته شود ما باید به طور جدی در مورد نظریه ی چند جهانی هیو اورت فکر کنیم.
(کامپیوترهای کوانتومی، نه فقط اطلاعات را بر اساس صفر و یک بلکه بر اساس میلیون ها عدد بین صفر و یک، ذخیره میکند. در این سیستم های پیچیده، شکل های متفاوتی از واقعیت، قابل پردازش است. در این کامپیوترها فقط با تاریک-روشن مواجه نیستیم بلکه میلیون ها طیف مختلف از روشنی کامل تا تاریکی کامل وجود دارد.)
در این صورت، در این سیستم های قدرتمند، در آخر با یک حیله ی زیرکانه، جواب را بیرون میکشی(یکی از واقعیت ها را انتخاب میکنی.)
محاسبات در جهان های موازی به صورت همزمان رخ میدهد... یک نسخه از تو، یک واقعیت را حس میکنه و نسخه دیگری از تو واقعیت دیگری را حس میکنه و تو فقط در کسر خیلی کوچکی از تمام واقعیت؛ آگاه هستی
هوشیاری و آگاهی وارد این مساله میشود وقتی به جهان آگاهی پیدا میکنی، تابع موج فرو می ریزد.(آگاهی و هوشیاری سطوح متفاوتی دارد، هوشیاری در هر سطح، منجر به فرو ریختن تابع موج یا به عبارتی گزینش واقعیتی از میان واقعیت های موجود در همان سطح هوشیاری می شود. یعنی نگاه ما بر واقعیت در هر سطح هوشیاری، به طور کامل وابسته ی به خود هوشیاری است. بدون هوشیاری و بدون آگاهی، واقعیت، بی معنی است)
خودکشی کوانتومی!!!زندگی فقط با چشم قابل دیدن نیست - ایسنا
گربه ی شرودینگر که در آن، خودت گربه ای!(به مقاله ی مرکز اطلاعات(اطلاعات حقیقی و نه تصورات و توهمات زاییده از ادراکات حسی وحافظه ها و خاطره ها یا بیماری های روانی)، در مغز است یا در جای دیگر؟ در همین کانال مراجعه شود.)
کاری که باید بکنی اینکه یک دستگاه خودکشی آماده کنی یک تپانچه ی خودکار را می گیری به سرت نشانه میروی و وصلش میکنی به یک ماشه ی کواتومی!!
تپانچه یا شلیک میکنه یا نمیکنه نتیجه چه میشود؟ اگر اورت درست گفته باشه تمام سرانجام ها اتفاق می افته. همیشه یک شاخه از جهان هست که در آن زنده ای ولی تنها شاخه ای است که از آن آگاهی(در اینجا می بینیم آنچه واقعیت را از نگاه ما میسازد، هوشیاری است. شلیک تپانچه ممکن است هوشیاری سطح پایین دنیوی ما را به پایان ببرد ولی بر هوشیاری در سطح بالاتر وجود ما تاثیری نداره. به همین ترتیب ناظر دیگر در دنیایی- که شلیک تپانچه را میبیند شاهد مرگ من است. در چند جهانی- تا زمانی که ناظری از فضای بالاتر از بسته ی وجود ما نباشد- مرده وزنده در درون کیهان، بی معنی است. تا زمانی که درب کیهان ما یا بسته ی گربه حاوی گربه ی شرودینگر، باز نشود و ناظری از بیرون نگاه نکند، نمی توان فهمید در درون جعبه، موجودی مرده است یا زنده.)
در مجموعه ی جهان های متعدد فقط در آنهایی صاحب ادراکی که در آن، زنده هستی.
واقعیت، فقط آن چیزی نیست که به چشم می آید.
برخی توضیحات دکتر سلمان فاطمی نورولوژیستhttps://www.youtube.com/watch?v=wKFbtRbVDAMمرز‌های محدودیت بینایی ما کجا هستند؟ • دیجی‌کالا مگ


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
وقت نهيب هاي غير علمي گذشسیاهچاله ی تولید کنندهاعداد بینهایت در دنیای مجهان کاملی در اطراف ما پرضایعه ی شبکه لومبوساکرالکودکان را برای راه آماده ماشین دانشبحران ذهن فیلمی قابل تامحس و ادراک- قسمت شصت و چهپروتز چشمتو افق رویداد جهان هستیداروهای ضد بیماری ام اس ونقش مرکز تنفس سلولی در بیافزایش سرعت پیشرفت علوم نگاه انسان محدود به ادرامنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر داروهای ضد التهاب دست و پا زدن در سایه؟اگر خواهان پیروزی هستیزمان و صبرهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین بی هفدهبه بالا بر ستارگان نگاه کجهش های ژنتیکی مفید در ساطیف انسفالیت، گیلن باره کایروپاکتیک چیستمخاطب قرار دادن مردم، کابرین نت به جای اینترنتخواب زمستانی سلول های سرآملودیپین داروی ضد فشار فیلم کوتاه هیروشیما از هتولید پاک و فراوان انرژیداروی جدید برای ای ال اسنقش حیاتی تلومر دی ان آ دذهن خالی از شلوغی افکارامواجی که به وسیله ی ماشیچالش کمبود اندام برای پیمنابع جدید انرژیتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانزندگی در سیاهچالههوش مصنوعی از عروسک بازی ساختار شبکه های مغزی ثاباز تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار بوزون هیگز چیستجاذبه و نقش آن در شکلگیریعلم بدون توقفخواص شگفت هویجکریستال زمان(قسمت اولمرگ و میر پنهانبرخی اثرات مضر ویتامین دآیندهفروتنی و غرورتوهم جداییدر موج، راز خلقت نهفته اسنقش غذاها در کاهش دردهای رمز گشایی از اتصالات مغزانفجار و توقف تکاملی نشانتاران، جذب کنمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر عصاره تغلیظ شده گیابزار بقا از نخستین همانزیست شناسی باور حقیقت یا ترجمه فعالیت های عضله به هوش مصنوعی از عروسک بازی سریع دویدن مهم نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ضد اعتیادبیماری های ژنرالیزه ی عصحقیقت افرادعادت همیشه خوب نیستخار و گلگمان میکنی جرمی کوچکی در مسیر دشوار تکامل و ارتقابررسی و اپروچ جدید بر بیمآیا هشیاری کوانتومی وجودفرضیه ای جدید توضیح میدهتوضیحات دکتر فاطمی در مودر آستانه ی موج پنجم کوویچند جهانیرویا حقی از طرف خداانرژی تاریکچرا ویروس کرونای دلتا وامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتحریک عمقی مغزابزار بقای موجود زنده از زبان و شناخت حقیقت قسمت ستشنج عدم توازن بین نورون هوش مصنوعی درمانگر کامپیسرعت فکر کردن چگونه استاز تکینگی تا مغز، از مغز وسواس، بیماری استبیماری سلیاکحکمت الهی در پس همه چیزعشق، شلوغ کردن نیستخطر آلودگی هواگاهی لازم است برای فهم و معمای اخلاقی قطاربعد پنجمآیا تراشه ها داخل مغز، میقلب روباتیکتکامل و ارتقای نگاه تا عمدرمان های رایج ام اسچهار میلیارد سال تکامل بروزهای سختانسانیت در برابر دیگراننزاع بین علم و نادانی رو منشأ اطلاعات و آموخته ها اثرات فشار روحی شدیدسفرنامه سفر به بم و جنوب تظاهری از ماده است که بیدهوش عاطفی قسمت دومشیر و دوغ باداماز دست دادن دم در پیشینیاژن همه چیز نیستبیرون اصل است یا درونحس متفاوتتفاوت های زبانی سرمنشا تدهن، بزرگترین سرمایهپمبرولیزوماب در بیماری چمغز مادران و کودکان در زمآپومورفین در پارکینسونقدرت مردمتأثیر نیکوتین سیگار بر مدرمان جدید ای ال اس، توفرنوار عصب و عضله مهم در تشروشی جدید در درمان نابینايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیممیلر فیشر نوعی نادر از گیاختلال حرکتی مانند لرزش سلام تا روشناییاستفاده از سلول های بنیاتغییرات آب و هوایی که به هیچ چیز همیشگی نیستشاهکار شش گوشکلید نزدیک و نگاه تو بر فباور و کیهان شناسیحس و ادراک قسمت چهارمتلاش های جدید شرکت نورالدین اجباریمغز انسان رو به کوچک تر شآرامش و سکونلیروپریم داروی ترکیبی ضدتاثیر هوش مصنوعی بر مغزدرون و بیرون، جدای از هم این اندوه چیستنوسانات کوانتومی منبع مارژیم غذایی سالم و ضد التههمیشه اطمینان تو بر خدا بمکان زمان یا حافظه زمانارتقا و تکامل سنت آفرینش هدف از خلقت رسیدن به ابزاسوی ما آید نداها را صدااصل، روان و نفس استجهان فراکتالشجاعت و ترسکنترل جاذبهبترس از اینکه کسی، به درگحس و ادراک قسمت بیست و دوپیشرفت در عقل است یا ظواهتمساح حد واسط میان مغز کودانشمندان موفق به بازگردمغز در تنهایی آسیب میبینآشنا پنداریچگونه مغز پیش انسان یا هممقایسه رقابت و همکاریتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری قلب در بیماری ویرایا تکامل هدفمند استرحم مصنوعیهندسه در پایه ی همه ی واکماپروتیلینارتروز یا خوردگی و التهاماجرای جهل مقدسارزش های وارونهوقتی فهمیدی خطا کردی برگسیاهچاله، سیاه خالص یا پبقا با سازگارترین فرد اسجهان پیوستهضایعه ی عروقی مخچهکوری گذرای ناشی از موبایمبانی ذهنی سیاه و سفیدبخش فراموش شده ی حافظهحسن یوسف باغچه ی منپروتز عصبی برای تکلمتو انسانی و انسان، شایستداروهای ضد تشنج با توضیح نقش نگاه از پایین یا نگاهافسردگی و اضطراب در بیمانگاه از کنار و یا از روبرمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر داروی ضد تشنج سدیم دست کردن در گوشاپل ویژن پرو در تشخیص بیمزمان واقعیت است یا توهمهوش مصنوعی الفاگواز واقعیت امروز تا حقیقتویتامین دی گنجینه ای بزربه بالاتر از ماده بیندیشجهش های ژنتیکی غیر تصادفطبیعت موجی جهانکار امروز را به فردا نیندمدل همه جانبه نگر ژنرالیبرای یک زندگی معمولیخواب سالم عامل سلامتیآموزش نوین زبانفیلمی بسیار جالب از تغییتولید اندام با چاپ سه بعدداروی جدید برای دیابتنقش خرچنگ های نعل اسبی درذهن سالمامیوتروفیک لترال اسکلروچالش دیدگاه های سنتی در بمناطق خاص زبان در مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانزندگی زمینی امروز بیش از هوش مصنوعی از عروسک بازی سادیسم یا لذت از آزار داداز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقبوزون هیگز جهان را از متلجبران از دست رفته هاعلم در حال توسعهخواص عجیب لوبیاکریستال زمان(قسمت دوم)مرگ و میر بسیار بالای ناشبرخی اختلالات عصبی مثانهآینده ی انسان در فراتر ازفرگشت و تکامل تصادفی محض توهم جدایی و توهم علمدر میان تاریکی و روشنایینقشه مغزی هر فرد منحصر بهرمز پیشرفت تواضع است نه طانفجار بزرگ پایان بوده انجات در اعتماد به خودمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاریک ترین بخش شبابزار بقا از نخستین همانزیست، مرز افق رویداد هستترجمه ی فعالیت های عضله بهوش مصنوعی از عروسک تا کمسریعترین کامپیوتر موجوداز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن علیه سرطانبیماری های روانی با تاثیحقیقت انسانعادت کن از بالا نگاه کنیخارق العاده و استثنایی بگنجینه ای به نام ویتامین مسئول صیانت از عقیده کیسبررسی ژنها در تشخیص بیماآیا واکنش های یاد گرفته وفساد اقتصادی سیتماتیک درتیوتیکسن داروی ضد جنوندر برابر حقایق جدیدچند جهانی و علمرویاها از مغز است یا ناخوانرژی تاریک که ما نمی توچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتحریک عمقی مغز در آلزایمابزار بقای موجود زنده از زبان جانسوزتشویق خواندن به کودکانهوش مصنوعی درخدمت خلق وحسطح آگاهی، رخدادهای زندگاز تکینگی تا مغز، از مغز وسیله، فقط دعا نیستبیماری شارکو ماری توثحافظه میتواند بزرگترین دعصب حقوق نورولووخطر حقیقی، خود انسان استگاهی مغز بزرگ چالش استمعماری، هندسه ی قابل مشابعد از کروناآیا جنین انسان، هوشمندی قلب را نشکنتکامل و ریشه ی مشترک خلقتدرمان های علامتی در ام اسچهار ساعت پس از کشتار خوکروزهای سخت میگذردانسان، گونه ای پر از تضادنزاع بین علم و جهل رو به پمنشاء کوانتومی هوشیاری ااثرات مفید قهوهسفرنامه سفر به بم و جنوب تعویض دارو در تشنجهوش عاطفی قسمت سومشیشه ی بازالتی و سیلیکوناز روده تا مغزژن همه چیز نیستبیست تمرین ساده برای جلوحس چشایی و بویاییتفاوت ایستایی و تکاپودو ویژگی انتزاع و قدرت تجپناه به بیابانمغز چون ابزار هوش است دلیآب زندگی است قسمت چهارمقدرت و شناخت حقیقتتأثیر نگاه انسان بر رفتادرمان جدید سرطاننوار عصب و عضله برای تاییروشی جدید در درمان سکته مايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیممیهمانهای ناخوانده عامل اختلال خواب فرد را مستعد سلاح و راهزنیاستفاده از سلول های بنیاتغییرات تکاملی سر انسان هیچ چیز، چقدر حقیقی استشاید گوشی و چشمی، آماده شکلید، در ناشناخته هاستباید از انسان ترسیدحس و ادراک قسمت نوزدهمتلاش هایی در بیماران قطع دین، اجباری نیستمغز انسان رو به کوچکتر شدآرامش عقللیس دگرامفتامین یا ویاستاثیر ویتامین دی بر بیمادرون آشفته ی تو و ظاهر خناین ایده که ذرات سیاهچالنوشیدن چای برای مغز مفید رژیم غذایی ضد التهابیهمیشه به آنچه داری، خوشنمکانیک کوانتومی بی معنی ارتقا یا بازگشت به قبل ازهر چیز با هر چیز دیگر در تسوپاپ ها یا ترانزیستورهااصلاح خطا با رفتن بر مسیرجهان قابل مشاهده بخش کوچشرکت نورالینک ویدیویی ازکندن ریشه ی خودبحتی علمی درباره تمایل بحس و ادراک قسمت بیست و سوپیشرفت ذهن در خلاقیت استتنفس هوازی و میتوکندریدانشمندان نورون مصنوعی سمغز را از روی امواج بشناسآشنا پنداریچگونه هموساپينس بر زمین مقابله ی منطقی با اعتراضتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغز در بیماری کویایجاد احساساترحم مصنوعیهندسه زبانِ زمان استهندسه، نمایشی از حقیقتماجرای عجیب گالیلهارزش های حقیقی ارزش های غوقتی ناراحتی چیکار میکنیسیاره ی ابلهانبقا در ازای بیماریجهان پیوستهضایعات در عصب زیر زبانیکی غایب شدی تا نیازمند دلمباحث مهم حس و ادراکبخش های تنظیمی ژنومحساسیت روانی متفاوتپرورش مغز مینیاتوری انساتو با همه چیز در پیوندیداروی فامپیریدین یا نورلنقش نظام غذایی در تکامل مافسردگی و ساختار مغزنگاه از بیرون مجموعهمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر مغزدست آسماناپی ژنتیکزمان پلانکهوش مصنوعی اکنون می توانسال 2025 سال بین المللی علماز کجا آمده ام و به کجا میویروس مصنوعیبه جای محکوم کردن دیگران جهش های بیماری زا، معمولطبیعت بر اساس هماهنگیکار با یگانگی و یکپارچگیمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبرای پیش بینی آینده مغز دخواب سالم عامل سلامتی و یآمارهای ارائه شده در سطح فیروز نادریتولید سلولهای جنسی از سلداروی جدید ضد فشار خوننقش داروهاي مختلف معروف ذهت را روی چیزهای مفید متامید نیکو داشته باش تا آنچاالش ها در تعیین منبع هومناطق خاصی از مغز در جستجتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانزندگی زودگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی سازگاری با محیط بین اجزااز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیدبی نهایت در میان مرزهاجدا کردن ناخالصی هاعلم راهی برای اندیشیدن اخود جسم و یا تصویرکریستال زمان(قسمت سوم)مرگ و سوال از قاتلبرخی اصول سلامت کمرآینده ی حمل و نقل هوایی دفراموش کارها باهوش تر هستوهم جسمدر مانهای کمر دردنقشه های مغزی جدید با جزیرمز امید، بی نیازی از مردانقراض را انتخاب نکنیدنجات در راستگوییمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاریکی من و تو و گرد و غباابزار بقا از نخستین همانزاویه نگاه ها یکسان نیستترجمه ای ابتدایی از اسراهوش مصنوعی از عروسک تا کمسرکه انگبین عسلی مفید براز تکینگی تا مغز از مغز تواکسنی با تاثیر دوگانه ابیماری وسواسحقیقت اشیاعادت کن خوب حرف بزنیخبر مهم تلسکوپ هابلگندم بکاری، جو درو نمیکنمسئولیت جدیدبررسی بیماری التهابی رودآیا یک، وجود داردفشار و قدرتتیک و اختلال حرکتیدر جراحی کمر عجله نکنیدچند روش ساده برای موفقیترویاهای پر رمز و حیرتی درانرژی خلا ممکن استچرا پس از بیدار شدن از خومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتخریب مغز به دلیل کمبود بابزارهای پیشرفته ارتباط زبان ریشه هایی شناختی استشخیص ژنتیکی آتروفی های هوش مصنوعی ساخته هوش طبیسعی کن به حدی محدود نشویاز تکینگی تا مغز، از مغز یک پیام منفرد نورون مغزی بیماری ضعف عضلات نزدیک بحافظه های کاذبعصب سیاتیکخطر را بپذیرگاهی جهت را عوض کنمعنی روزهبعد از کروناآیا جهان ذهن و افکار ما مقوی تر باشتکامل ابزار هوش ، راه پر درمان ژنتیکی برای نوآورینون و القلمروش مقابله مغز با محدودیانعطاف پذیری مکانیسمی علنسبیت عام از زبان دکتر برمهمان ناخواندهاثرات مفید روزه داریسفری به آغاز کیهانتعیین پیش آگهی آسیب به عصهوش عاطفی قسمت ششمشکل های متفاوت پروتئین هاز سایه نترسژن هوش و ساختارهای حیاتی بیش از نیمی از موارد انتقحس و ادراک (قسمت اول )تفاوت ارباب و رهبر حقیقیدو بیماری روانی خود بزرگ پنج اکتشاف شگفت آور در مومغز چگونه صداها را فیلتر آب زندگی است قسمت هفتمقدرت کنترل خودتأثیر شیرینی های حاوی لودرمان جدید سرطاننوار عصب و عضله تعیین محلريتوکسيمب در درمان ام اسای نعمت من در زندگیمنعناعمیوپاتی و نوار عصب و عضلهاختلال در شناسایی حروف و سلسله مباحث هوش مصنوعیاستفاده از سلول های بنیاتغذیه بر ژنها تاثیر داردهیچ وقت خودت را محدود به شاید درست نباشدکلام و زبان، گنجینه ای بسبابا زود بیاحس و ادراک قسمت هفتمپیوند اندام حیوانات به اتلاش در تولید انرژی به رندیوار همه اش توهم بودمغز ایندگان چگونه استآرامش(سکوت) stillness و تکاپولا اکراه فی الدینتاثیر ویروس کرونا بر مغز دروغ نگو به خصوص به خودتاین ابتدای تناقض هاستنوعی سکته مغزی ، وحشتناک رژیم غذایی ضد دردهمیشه داناتر از ما وجود دمکانیزمهای دفاعی در برابارتوکين تراپی روشی جديد هر جا که جات میشه، جات نیسوپاپ ها یا ترانزیستورهااصول انجام برخی نرمش ها دجهان موازی و حجاب هاشربت رب انارکندر در بیماریهای التهاببحث درباره پیدایش و منشا حس و ادراک قسمت بیستمپیشرفتی مستقل از ابزار هتنفس هوازی و میتوکندریدانشمندان یک فرضیه رادیکمغز زنان جوانتر از مغز مرآشناپنداری چیستچگونه هوشیاری خود را توسمقابله با کرونا با علم استاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغز در بیماران مبایران بزرگرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهررساناها و ابر رساناها و عهنر فراموشیماده ی تاریکارزش حقیقی زبان قسمت اولوقتی پر از گل شدی خودت را سیاره ابلهانبقای حقیقی در دور ماندن اجهان پر از چیزهای اسرار آضرورت زدودن افکارکیهان خود را طراحی میکندمبتکران خودشکوفابخش بزرگی حس و ادراک ما اخفاش کور و انسان بینا؟پرکاری تیروئیدALS نگاهی کامل بر بیماری وتو با باورهایت کنترل میشداروی لیراگلوتیدنقش نظریه تکامل در شناسااقلیت خلاقنگاه از دور و نگاه از نزدمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکدست بالای دستابتدا سخت ترین استزمان به چه دلیل ایجاد میشهوش مصنوعی از عروسک های بسال سیزده ماههاز کسی که یک کتاب خوانده ویروس های باستانی، مغز مبه جای تولید، بیشتر گوش کجهش تمدنی عجیب و شگفت انسطعمه ی شبکه های ارتباط اجکارهای کوچک، بی ارزش نیسمدل هولوگرافیک تعمیم یافبرای اولین بار دانشمندانخواب عامل دسته بندی و حفطآن چیزی که ما جریان زمان فیزیک مولکولها و ذرات در تولترودینداروی جدید ضد میگرننقش درختان در تکاملذخیره ی شگفت انگیز اطلاعامید نجاتنابینایی در نتیجه ی گوشی منبع نور واقعی و ثابت، حقتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانزندگی سلول در بدن، جدای اهوش مصنوعی از عروسک بازی ستم با شعار قانون بدترین از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمربی نظمی مقدمه شناختجدایی خطای حسی استعلم ساختن برج های چرخانخودآگاهی و هوشیاريکشف مکانیسم عصبی خوانش پمرگ انتقال است یا نابود شبرخی اطلاعات روانشناسی مآینده ی علم و فیزیک در60 ثفراموشی همیشه هم بد نیستتوهمات و شناخت حقیقتدر محل کار ارزش خودت را بنقشه با واقعیت متفاوت اسرمز بقای جهش ژنتیکیانواع سکته های مغزینخاع ما تا پایین ستون فقرمنبع هوشیاری کجاست قسمت53تاریکی و نورابزار بقای موجود زنده از زاوسکا درمان گوشرترس و آرمان هاهوش مصنوعی از عروسک تا کمسرگیجه از شایعترین اختلااز تکینگی تا مغز از مغز توابسته به دوستی این و آن بیماری کروتز فیلد جاکوبحقیقت تنها چیزی است که شاعادت کردن به نعمتخدا موجود استگوهر با نظر دیگران سنگ نممسئولیت در برابر محیط زیبررسی سیستم تعادلی بدن اآیا کیهان می تواند یک شبیفشار روحی، همیشه بد نیست تیکاگرلور داروی ضد انعقادر درمان بیماری مولتیپل چندین ماده غذایی که ماننرویای شفافانرژِی برای ایجاد اضطرابچرا ارتعاش بسیار مهم استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتداوم مهم است نه سرعتابزارهای بقا از نخستین هزبان شناسی مدرن در سطح سلتشخیص آلزایمر سالها قبل هوش مصنوعی، کیفیت فریب مشلیک فراموشیاز تکینگی تا مغز، از مغز یک پیشنهاد خوب برای آسان بیماریهای تحلیل عضلانی احافظه و اطلاعات در کجاست عضلانی که طی سخن گفتن چقدخطرات هوش مصنوعیگاهی در پارکینسون باید پمعاینه قبل از نوار عصب و بعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا جهش های ژنتیکی، ویروقیچی ژنتیکیتکامل تکنولوژیدرمان کارتی سل و تومور مغنوآوری ای شگفت انگیز دانروش های صرفه جویی در ایجااهمیت کنترل خشمچسبیدن به خود، مانع بزرگ مهندسی ژنتیک در حال تلاش اثرات مضر ماری جواناسقوط درون جاذبه ای خاص، چتعامل انسان و هوش مصنوعیهوش عاطفی بیشتر در زنانشکل پنجم مادهاز سایه بگذرژن یا نقشه توسعه مغز و نقبیشتر کمردردها نیازی به حس و ادراک (قسمت دوم )تفاوتهای جنسیتی راهی برادو بار در هفته ماهی مصرف پول و شادیمغز ناتوان از توجیه پیداآب زندگی است قسمت اولقدرت انسان در نگاه به ابعتئوری تکامل امروز در درمدرمان دارویی سرطان رحم بنوار عصب و عضله در مطب دکریه زغالیهفت چیز که عملکرد مغز تو میوتونیک دیستروفیاختلال در شناسایی حروف و سلطان جنگل یا صاحب ملکوتاستفاده از سلول های بنیاثبت و دستکار ی حافظههیچ کاری نکردن به معنی چیشایسته نیست در جیب خود قرکلام، در تحولی شگفت آور بباد و موجحس و ادراک قسمت هفدهمپیوند سر آیا ممکن استتلاشی برای درمان قطع نخادیوار، از ابتدا توهم بودمغز ابزار بقای برتر مادیآرزوها را کم کنلاموژین داروی ضد اوتیسم؟تاثیر ژنها بر اختلالات خدریا آرام نخواهد شد کشتی این بیمار را باید چه کار نیوالینراه فراری نیستهمیشه راهی هستما انسانها چه اندازه نزدارتباط میکروب روده و پارهر حرکت خمیده می شود و هر سوپاپ ها یا ترانزیستورهااصول توسعه ی یک ذهن کاملجهان ما میتواند به اندازشربت ضد خلطکندر علیه سرطانبحثي درباره هوش و تفاوتهحس و ادراک قسمت دهمپپوگستتنفس بدون اکسیژندانشمندان ژنی از مغز انسمغزهای کوچک بی احساسآشتی بهتر استچگونه واکسن کرونا را توزملاحظه های اخلاقی دربارهتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغزی در سندرم کووایرادهای موجود در خلقت برستگاری محدود به یک راه نهنر حفظ گرهارزش حقیقی زبان قسمت دوموقتی تو از یاد گرفتن باز سیاره ابلهانبلندی در ذهن ما درک بلندیجهان پر از چیزهای جادویی ضرب المثل یونانیکیهانِ هوشیارِ در حال یامتواضع باشبخش بزرگتر کیهان ناشناختخفاش با شیوع همه گیری جدیپراسینزوماب در پارکینسوNVG 291تو باید نیکان را به دست بداروی کنترل چربی خوننقش هورمون های تیروئید داقیانوس نادانینگاه از درون قفس یا بیرونمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکدستورالعمل مرکز کنترل بیابتدایی که در ذهن دانشمنزمان شگفت انگیزهوش مصنوعی از عروسک های بسانسور از روی قصد بسیاری از آغاز خلقت تا نگاه انساویرایش DNA جنین انسان، بربه خوبی های دیگران فکرکنجهشهای مفید و ذکاوتی که دظهور امواج مغزی در مغز مصکارهایی بیش از طراحی و گپمدل های ریز مغز مینی برینبرای بقا به جایی فراتر ازخواص فلفل سبزآنچه می دانم، آنچه را میخفیزیک هوشیاریتومورها و التهاب مغزی عاداروی جدید ضد الزایمرنقش ذهن و شناخت در حوادث ذره ی معین یا ابری از الکامید یا ناامیدی؟ناتوانی از درمان برخی ویمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانزندگی، مدیریت انرژیهوش مصنوعی از عروسک بازی ستم، بی پاسخ نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که بی هیچ می ایی و بی هیچ میرجریان انرژی در سیستم های علایم کمبود ویتامین E را خودآگاهی و هوشیاريکشف مکانیسمی پیچیده در بمرگ تصادفیبرخی بیماری ها که در آن بآینده با ترس جمع نمیشودفراموشی و مسیر روحانیتوکل بر خدادر چه مرحله ای از خواب ، رنقص های سیستمی ایمنیرمز جهانانیس بی کساننخاع درازتر یا کوتاهتر کمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتاریکی خواهد ترسیدابزار بقای موجود زنده از زبان فرایند تکاملی برای ترسناک تر از کوریهوش مصنوعی از عروسک تا کمسرگردانیاز تکینگی تا مغز از مغز توابستگی یعنی قلادهبیماری گیلن باره و بیمارحقیقت خواب و رویاعادت بد را ترک کنخدا نور آسمان ها و زمین اگویید نوزده و ایمنی ساکتمستند جهان متصلبررسی علل کمر درد در میانآیا گذشته، امروز وآینده فضا و ذهن بازتیروفیبان موثر در سکته ی در دعواها چه میکنی؟چندجهانیروان سالمانسولینچرا به هم اعتماد نمیکنیممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتداخل مرزها و صفات با بینابزارهای بقا ازنخستین همزبان شناسی نوین نیازمند تشخیص ایدزهوش مصنوعی، اتفاقات و تحشلیک فراموشیاز تکامل تا مغز از مغز تا یک آلل ژنتیکی که از نئاندبیماری، رساله ای برای سلحافظه و اطلاعات در کجاست غم بی پایاندفاع از پیامبرگذر زمان کاملا وابسته به معادله ها فقط بخش خسته کنبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتکامل جریان همیشگی خلقتدرمان پوکی استخواننوار مغز مشاهده ی غیر مستروش های عملی برای رفع کمراهرام مصر از شگفتی های جهنسبت ها در کیهانمهندسی بدناجزای پر سلولی بدن انسان سقوط زیگزاگی یا ناگهانیتعامل انسان با هوش مصنوعهوش عاطفی در زنان بیشتر اشکرگزار هر چیزی باش که دااز علم جز اندکی به شما داژن درمانی در درمان چاقیبیشتر علم، در نادانسته هحس و ادراک قسمت 67تقلید مرحله ای نسبتا پیشدو برابر شدن خطر مرگ و میپول و عقیدهمغز و قلب در جنین موش مصنآب زندگی است قسمت دومقدرت ذهنتئوری تکامل در پیشگیری و درمان زخم دیابتی با تکنونوبت کودکانریواستیگمینهفت سین یادگاری از میراث میگرن و پروتئین مرتبط با اختلالات مخچهسم زنبور ، کلیدی برای واراستفاده از سلول های بنیاثبت امواج الکتریکی در عصهیچ کس مانند تو نگاه نمیکشادی، پاداش انجام وظیفهکلرال هیدرات برای خوابانباد غرور و سر پر از نخوت وحس و ادراک قسمت هجدهمپیوند سر برای چه بیمارانتلاشی تازه برای گشودن معدید تو همیشه محدود به مقدمغز ابزار برتر بقاآزمون تجربی، راهی برای رلایو دوم دکتر سید سلمان فتاثیر کلام در آیات کلام بدریافت هورمون امید با وراینکه به خاطرخودت زندگی نیکولا تسلاراه نجاتهمیشه عسل با موم بخوریمما انسانها چه اندازه نزدارتباط ماده و انرژیهرچیز با یک تاب تبدیل به سوخت هیدروژنی پاکاصول سلامت کمرجهان مادی، تجلی فضا در ذهشش مرحله تکامل چشمکو کیو تن coQ10بحثی جالب درباره محدودیتحس و ادراک قسمت دوازدهمپایان، یک آغاز استتنها مانع در زندگی موارد دانشمندان پاسخ کوانتومی مغز، فقط گیرندهآغاز فرایند دانستنچگونه آن شکری که می خوریمملاحظات بیهوشی قبل از جرتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغزی در سندرم کووایستادن در برابر آزادی بممانتین یا آلزیکسا یا ابتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری اعصاب به علت میتواکنون را با همه ی نقص هایرشته نوروایمونولوژی و نقهنر دانستنارزش حقیقی زبان قسمت سوموقتی خودت را در آینه دیدیسیب یکسان و دیدگاه های متبلوغ چیستجهان دارای برنامهضربه مغزی در تصادف رانندکیست هیداتید مغزمجموعه های پر سلولی بدن مبخش دیگری در وجود انسان هخلا، حقیقی نیستپرتوهای صادر شده از سیاهفقر داده ها در هوش مصنوعیتو برای خزیدن خلق نشده ایداروی تشنجی درباردارینقش هورمون زنانه استروژنالکترومغناطیس شنوایی و هنگاه از درون مجموعه با نگمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکدغدغه نتیجه ی نادانی استابتذال با شعار دینزمان طلایی سکته ی مغزی راهوش مصنوعی از عروسک های بسانسور بر بسیاری از حقایاز انفجار بزرگ تا انفجار ویشن پروبه خودت مغرور نشوجهشهای مفید و ذکاوتی که دظرف باید پر شود چه با چرک کاربرد روباتهای ريزنانومدیون خود ناموجودبرای تمدن سازی، باید در بخواص منیزیمآنچه ناشناخته است باید شفیزیک و هوشیاریتومورهای نخاعیداروی سل سپتنقش روی و منیزیم در سلامتذرات کوانتومی زیر اتمی قامید جدید بر آسیب نخاعیناتوانی در شناسایی چهره منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رو ح و روان بر جسمابزار بقا از نخستین همانزندگی، مراتب هوشیاری استهوش مصنوعی از عروسک بازی ستون فقرات انسان دو پا جلاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجربی ذهن و بی روحجریان انرژی در سیستم های علایم کمبود ویتامین E را خودت را از اندیشه هایت حفکشف ژن جدید، می تواند گستمرگ عاطفه و محبتبرخی بیماری های خاص که بدآیا فراموشی حتمی استفراموشی آرمانتوپیراماتدر ناامیدی بسی امید استنقص در تشخیص هیجانات عامرمز جهان خاصیت فراکتالانگشت ماشه اینخستین تمدن بشریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاریخ همه چیز را ثبت کردهابزار بقای موجود زنده از زبان متغیرترسان نیستیهوش مصنوعی از عروسک تا کمسربازان ما محققا غلبه می از تکینگی تا مغز از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغبیماری آلزایمر، استیل کوحقیقت در علم، هرگز نهایی عادت دادن مغز بر تفکرخدا بخشنده است پس تو هم بگوش دادن بهتر از حرف زدنمشکل از کجاستبرطرف کردن خشونت را از خاآیا پیدایش مغز از روی تصافضای قلب منبع نبوغ استتکلم در گیاهاندر سال حدود 7 میلیون نفر نه ناامیدی بلکه ارتقاروبات ها قول میدهندانسولین هوشمندچرا بیماری های تخریبی مغمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترقی واقعی یا شعار ترقیابزارهای بقای موجود زندهزبان، نشان دهنده ی سخنگو تصویر خورشید یا خود خورشهوش احساسیشنا در ابهای گرم جنوب نیااز تکامل تا مغز، از مغز تیک جهش ممکن است ذهن انسانبیمارستان هوش مصنوعیحافظه و اطلاعات در کجاستغم بی پایاندفاع در برابر تغییر ساختگذشته را دفن کنمعجزه های هر روزهتفکر قبل از کارآیا خداباوری محصول تکاملقانون مندی نقشه ژنتیکی متکامل داروینی هنوز در حادرمان پوکی استخواننوار مغز با توضیح دکتر فاروش هایی برای مقابله با ااولویت بندی ها کجاستنسبت طلایی، نشانه ای به سمهربانی، شرط موفقیتاجزایی ناشناخته در شکل گسلول های مغزی عامل پارکیتعداد کلی ذهن ها در جهان هوش عاطفی در زنان بیشتر اشکست حتمیازدواج های بین گونه ای، رژن ضد آلزایمربا همه مهربان باشحس و ادراک قسمت 74تقلید از روی طبیعتدو برابر شدن خطر مرگ و میپوست ساعتی مستقل از مغز دمغز و هوش، برترین ابزار بآب زندگی است قسمت سومقدرت شناختی انسان، محدودتئوری جدید، ویران کردن گدرمان ساده ی روماتیسمای همه ی وجود مننور از عمق تاریکیریاضیات یک حس جدید استهم نوع خواری در میان پیشیمیگرن و خواباختلالات حرکتی در انسانسماگلوتید داروی کاهش دهناستیفن هاوکینگ در مورد هجلو رفتن یا عقبگردهیچ کس حقیقت را درون مغز شب سیاه سحر شودکم کردن کالری روشی سودمنبار مغز بر دو استخوانحس و ادراک قسمت هشتمپیوند سر، یکی از راه حلهاتلاشی جدید در درمان ام اسدیدن خدا در همه چیزمغز از بسیاری حقایق می گرآزمون ذهنی گربه ی شرودینلازم است هیچ کاری نکنیدتاثیر کپسول نوروهرب بر ندریای خدااینکه خانواده ات سالم بانیاز به آموزش مجازی دیجیراه های جدید برای قضاوت رهمیشه، آنطور نیست که هستما اکنون میدانیم فضا خالارتباط متقابل با همه ی حیهرگز از زندگی یا امکاناتسودمندی موجودات ابزی بر اضطراب و ترسجهان مرئی و نامرئیششمین کنگره بین المللی سکوچ از محیط نامناسببحثی در مورد نقش ویتامين حس و ادراک قسمت سومپاکسازی مغزتنها در برابر جهاندانشمندان اولین سلول مصنمغز، همه ی واقعیت را نمیبآغاز فصل سرما و دوباره تکچگونه انتظارات بر ادراک چگونه به سطح بالایی از هومن و وجود توهمیتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرب بسته با غیر خود باز ماکوییفلکسرشد مغز فرایندی پیچیده اهنر رها شدن از وابستگیارزش خود را چگونه میشناسوقتی خورشید هست شمع به کاسیر آفرینش از روح تا مغز بلعیدن ستاره توسط سیاهچاجهان در حال نوسان و چرخشضررهای مصرف شکر و قند بر کیست کلوئید بطن سوممجرم، گاهی قربانی استبخشیدن دیگران یعنی آرامشخلا، خالی نیستپرتوزایی از جسم سیاهفلج نخاعی با الکترودهای تو تغییر و تحولیداروی جدید ALSنقش ویتامین K در ترمیم اسالکتروتاکسی(گرایش و حرکنگاه حقیقی نگاه به درون امنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکذهن ما از در هم شکستن منبابداع دی ان ای بزرگترین دزمان، واقعی نیستهوش مصنوعی از عروسک های بسانسور ذهناز بار خود بکاه تا پرواز واقعیت فیزیکی، تابعی از به خودت نگاه کنجوانان وطنظرفیت مغز چقدر استکاربرد روباتهای ريز، در مدیریت اینترنت بر جنگبرای خودآگاه بودن تو بایخواص میوه ی بهآنچه واقعیت تصور میکنیم فیزیک آگاهیتومورهای ستون فقراتداروی ضد چاقینقش روزه داری در سالم و جذرات کوانتومی زیر اتمی قامید درمان کرونا با هماننادیدنی ها واقعی هستندمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روده بر مغزابزار بقا از نخستین همانزندان ذهنیهوش مصنوعی از عروسک بازی ستارگانی قبل از آغاز کیهاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتبی سوادی در قرن 21جریان انرژی در سیستم های علائم عصبی آلزایمر، با اخودروهای هیدروژنیکشف ارتباط جدیدی از ارتبمرگی وجود نداردبرخی توجهات در ببمار پارآیا ممکن است موش کور بی مفرایند پیچیده ی خونرسانیتوانایی مغز و دیگر اجزای در هم تنیدگی مرزها و بی منقطه ی رسیدن به قلهرنگ کردن، حقیقت نیستانگشت نگاری مغز نشان میدنخستین تصویر از سیاهچالهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاریخ، اصیل نیست و ساخته ابزار بقای موجود زنده از زبان مشترک ژنتیکی موجوداتزریق قیچی ژنتیکی کریسپرهوش مصنوعی از عروسک تا کمسربرولایزیناز تکینگی تا مغز از مغز توبینار اساتید نورولوژی دبیماری الزایمرحقیقت راستین انسان علم بعارضه جدید ویروس کرونا سخدا تاس نمیریزدگوشه بیماری اتوزومال رسسمشکلات نخاعیبزرگ فکر کنآیا آگاهی پس از مرگ از بیفضای خالی ای وجود نداردتکنولوژی های جدید و حالتدر عید نوروز مراقب تصادف نه به اعدامروبات های ریز در درمان بیانسان قدیم در شبه جزیره عچرا حیوانات سخن نمی گوینمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتروس جریان انرژیابزارهای بقای از نخستین زبان، وسیله شناسایی محیطتصویر در هم تنیدگی کوانتهوش احساسیشناخت ناشناختهاز تکامل تا مغز، از مغز تیک رژیم غذایی جدید، می توبیندیشحافظه ی ما انسان ها چرا مغیرقابل دیدن کردن مادهدقیق ترین تصاویر از مغز اگر جان به جز تو خواهد از خمعجزه ی چشمتفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا دلفین ها می تواند از قانون گذاری و تکاملتکامل داروینی هنوز در حادرمان آرتروز با ورزش موضنوار مغز ترجمه رخدادهای روش هایی برای کم کردن اضطاولین قدم شناخت نقص های خنشانه های گذشته در کیهان موفقیت هوش مصنوعی در امتاحیای بینایی نسبی یک بیمسلول های بنیادیتعذیه ی ذهنهوش عاطفی رمز آزادگیشکستن مرز دور مغزژنها نقشه ایجاد ابزار هوبا هوش مصنوعی خودکار روبحس و ادراک قسمت 75تقلید از طبیعتدو داروی جدید برای میاستپوشاندن خود از نورمغز و اخلاقآب، زندگی است(قسمت پنجم)قدرت عشقتا 20 سال آینده مغز شما به درمان سرگیجه بدون نیاز بای آنکه نامش درمان و یادشنور درونریتوکسیمابهمه چیز موج استمیگرن و روزه داریاختلالات صحبت کردن در انسندرم میلر فیشراستیفن هاوکینگ در تفسیر جلوتر را دیدنهیچ اندر هیچشبیه سازی میلیون ها جهان کمی زاویه ی دیدت را عوض کبار بزرگ ایستادن بر دو پاحس و ادراک قسمت هشتاد و نپیوندهای پیچیده با تغییرتمایل زیاد به خوردن بستندیدگاه نارسای دوگانه ی ممغز به تنهایی برای فرهنگ آزمون ذهنی گربه شرودینگرلبخند بزن شاید صبح فردا زتاثیر کپسول نوروهرب بر تدرک فرد دیگر و رفتارهای ااین، فقط راه توستچیز جدید را بپذیرراه های جدید برای قضاوت رهمکاری یا رقابتما از اینجا نخواهیم رفتارتباط چاقی و کاهش قدرت بهز ذره، یک دنیاستسی و سه پل اصفهاناطلاع رسانی اینترنتیجهان مشارکتیشعار و عملکوچک شدن مغز از نئاندرتابحثی در مورد نقش کلسیم و حس و ادراک قسمت سی و هشتمپارادوکس ها در علمتنهاییدانشمندان تغییر میدان مغمغزتان را در جوانی سیم کشآغاز مبهم آفرینشإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَچگونه باغبانی باعث کاهش من کسی در ناکسی دریافتم تاثیر گیاهخواری بر رشد و درختان چگونه بر تشکیل اباکسی توسین و تکامل پیش ارشد مغز علت تمایل انسان بهنر، پر کردن است نه فحش داز فرد ایستا و متعصب بگذروقتی ریشه ها عمیقند از چیسیستم تخلیه ی مغز بینشی نبنی عباس، ننگی بر تاریخجهان در حال ایجاد و ارتقاضررهای شکر بر سلامت مغزکپسول ژری لاکتمحل درک احساسات روحانیبخشش، عقلانی یا غیر عاقلخلاصه ای از مطالب همایش مپرسشفلج بل، فلجی ترسناک که آنتو جهانی هستی که خودش را داروی جدید s3 در درمان ام نقش ژنتیک در درمان اختلاالکترودهای کاشتنینگاه دوبارهمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکذهن چند جانبه نیازمند نگابزار هوش در حال ارتقا اززمان، اندک استهوش مصنوعی از عروسک بازی ساهچاله ها تبخیر نمیشوداز بحث های کنونی در ویروسواقعیت چند سویهبه دنبال رستگاری باشجوانان وطنعقل مجادله گرکاش شرف اجباری بود یا حتیمدیریت اضطراب، از مهمتریبرای رشد، باید از مسیر خطخواص هلو برگ هلوآنچه حس می کنیم، نتیجه ی فیزیکدانان ماشینی برای تتوهم فضای خالیداروی ضد چاقینقش رژیم غذایی بر رشد و اذرات کوانتومی زیر اتمی قامیدهای جدید برای بازیابنادیدنی ها بیشتر از دیدنمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روزه داری بر سلامت ابزار بقا از نخستین همانزونیسومایدهوش مصنوعی از عروسک بازی سخن نیکو مانند درخت نیکواز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده توبی شرمیجراحی هوشیار مغزعلت خواب آلودگی بعد از خوخورشید مصنوعیکشف جمجمه ای درکوه ایرهومراقب خودتون و خانواده هبرخی توصیه ها برای واکسیآیا ما کالا هستیمفرایند تکامل و دشواری هاتوانایی یک فرد، برای تغیدر هم تنیدگی کوانتومینقطه ای بود و دگر هیچ نبورنگین کمانانتقال ماده و انرژینخستین روبات های زنده ی جمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتازه های اسکیزوفرنی(جنوابزار بقای موجود زنده از زبان چهار حرفی حیات زمینتسلیم ارتباط با من برترهوش مصنوعی از عروسک تا کمسردرد میگرناز تکینگی تا مغز از مغز توجود قبل از ناظر هوشمندبیماری ای شبیه آلزایمر و حقیقت غیر فیزیکیعبارت های مبهم مانند انرخدای رنگین کمانگوشت خواری یا گیاه خواریمشکلات بین دو همسر و برخیبزرگ شدن مغز محدود به دورآیا امکان بازسازی اندامهقفس دور خود را بشکنتکنولوژی و پیشرفتدرمان نگهدارنده ی اعتیادنه به اعدامروبات کیانانسان میوه ی تکاملچرا حجم مغز گونه انسان درمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتری فلوپرازینابزارهای دفاعی و بقای موزدودن نقص از هوش مصنوعیتصویر زیبا از سلولهوش بشری تهدید برای بشریشناخت و معرفت، و نقش آن داز تکامل تا مغز، از مغز تیکی از علل محدودیت مغز امبیهوش کردن در جراحی و بیمحافظه ی ما انسان ها چرا مغار افلاطوندل به دریا بزنگرفتار محدودیت ها و ابعامعجزه ی علمتفکر خلا ق در برابر توهم آیا دلفین ها میتوانند باقانون جنگلتکامل داروینی هنوز در حادرمان ام اس(مولتیپل اسکلنوار مغز در فراموشی هاروش هایی برای جلوگیری از اولین مورد PML به دنبال تکنشانه های پروردگار در جهموفقیت در تفکر استاحیای بینایی نسبی یک بیمسلول های بنیادی منابع و اتغییرهوشمندی کیهانشکستگی لگن یا سکته ی مغزیژنها ، مغز و ارادهبا هر چیزی که نفس می کشد محس و ادراک قسمت 78تقویت مغز با ورزشدو سوی واقعیتپیموزایدمغز و اخلاقآتاکسیقسم به فقرتا بحر یفعل ما یشادرمان سرگیجه بدون نیاز بای جان جان بی تن مرونوروفیبروماتوزریسپریدونهمه چیز و هیچ چیزمیگرن سردردی ژنتیکی که باختلالات عضلانی ژنتیکسندرم کووید طولانیاستخوان های کشف شده، ممکجمجمه انسان های اولیههیچگاه از فشار و شکست نترشبیه سازی سیستم های کوانکمالگرایی دشمن پیشرفتبار سنین ابزار هوشمندی احس و ادراک قسمت هشتاد و شپیوندی که فراتر از امکانتمایز یا کشف یگانگیدیروز و امروزمغز بیش از آنچه تصور میشوآزادی در چیستلحظات خوش با کودکانتاثیر کپسول نوروهرب بر سدرک نیازمند شناخت خویش ااینترنت بدون فیلتر ماهواچیزی منتظر شناخته شدنراه پیروزی در زندگی چیستهمانند سازی در انسانما اشیا را آنطور که هستندارتباط هوش ساختار مغز و ژهزینه ای که برای اندیشیدسیلی محکم محیط زیست بر اناطلاعات حسی ما از جهان، چجهان معناصبور باشکوچکی قلببحثی در مورد حقیقت فضا و حس و ادراک قسمت سی و ششمپاسخ گیاهان در زمان خوردتنهایی رمز نوآوری استدانشمندان روش هاي جدیدی مغزتان را در جوانی سیمکشمغط یک گیرنده استافت فشار خون ناگهانی در وچگونه تکامل مغزهای کنونیمن پر از تلخیمتاثیر انتخاب از طرف محیط درختان اشعار زمیناکسکاربازپین در درمان تشرشد در سختی استهوموارکتوس ها ممکن است داز مخالفت بشنووقتی شروع به بیدار شدن میسیستم تعادلی بدنبه قفس های سیاهت ننازجهان ریز و درشتضعیف و قویکامپیوتر سایبورگمحل درک احساسات روحانی دبدون پیر فلکخلاصه ای از درمان های جدیپرسش و چستجو همیشه باقی افلج خوابتو جدای از کیهان نیستیداروی جدید لنفوم و لوکمینقش گرمایش آب و هوا در همالگو نداشتیمنگاهی بر قدرت بینایی درامنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکذهن هوشیار در پس ماده ی مابزار بقا از نخستین همانزمزمه ات مانده در گوشمهوش مصنوعی از عروسک بازی سایه ی هوشیاریاز تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چیستبه زودی شبکه مغزی به جای جواب دانشمند سوال کننده عقل در جهان جدید، عجیب اسکتاب گران و پرهزینه شد ولمداخله ی زیانبار انسانبرای زندگی سالم، یافتن تخواص هندوانهآنها نمیخواهند دیگران رافال نیکوتوهم فضای خالی یا توهم فضداروی ضد تشنج با قابليت تنقش رژیم غذایی در رشد و ارفلکس وتری با توضیح دکتر امیدوار باش حتی اگر همه چنادانی در قرن بیست و یکم،منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روزها، ماه ها یا ساابزار بقا از نخستین همانزونا به وسیله ویروس ابله هوش مصنوعی از عروسک بازی سخن و سکوتاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمربی عدالتی در توزیع واکسن جراحی گردن همیشه برای دیعماد الدین نسیمی قربانی خوش قلبی و مهربانیکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمراحل ارتقای پله پله کیهبرخی درمان های Spinal Muscular Atآیا ما تنها موجودات زنده فرایند حذف برخی اجزای مغتوازن مهمتر از فعالیت زیدر هم تنیدگی کوانتومی و پنقطه بی بازگشترهبر حقیقیانتروپی و هوشیارینرمش های مفید برای درد زامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتازه های بیماری پارکینسوابزار بقای موجود زنده از زبان نیاز تکاملی استتسلیم شدن از نورون شروع مهوش مصنوعی به کمک هوش طبیسردرد میگرن در کودکاناز تکینگی تا مغز از مغز توراپامیل در بارداریبیماری ای شبیه ام اس مولتحقیقت غیر قابل شناختعجول نباشخدایی که ساخته ی ذهن بشر گیلگمش باستانی کیستمشکلات روانپزشکی پس از سبزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا انسان با مغز بزرگش اخقفس ذهنتکنولوژی به طرز وحشتناکیدرمان نابینایان آیا ممکننه بدبخت بلکه نادانروح و آب حیاتانسان ها می توانند میدان چرا خشونت و تعصبمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتری فلوپرازینابعاد و نیازهای تکاملیسفر فقط مادی نیستتصویر زیبای اصفهانهوش در طبیعتشناخت حقیقت یا آرزوهای گاز تکامل تا مغز، از مغز تیافته های نوین علوم پرده بیهوشی در بیماران دچار احافظه ی هوش مصنوعیغرور و علمدلایلی که نشان میدهد ما بگریه ی ابر، رمز طراوت باغمعجزه ی علم در کنترل کرونتفاوت قند طبیعی با قند و آیا دست مصنوعی به زودی قاقانون جنگلتکامل داروینی هنوز در حادرمان با سلول های بنیادینوار مغز در تشخیص بیماری روش هایی ساده برای کاهش ااولین مورد پیوند سر در اننشانه های بیداری روحیمولکول ضد پیریاحتیاط در ورزش زانو در خاسلول های بدن تو پیر نیستناسکلت خارجی در درمان اختتغییر الگوی رشد مغزی با زهوشمندسازی زندان هاشگفت نیست من عاشق تو باشمژنهای مشترک بین انسان و وبا آتش، بازی نکن و بعد از حس و ادراک قسمت 82تقویت استخوان در گرو تغذدولت یا گروهکپیموزایدمغز و سیر تکامل ان دلیلی آتاکسی فریدریشقضاوت ممنوعتاول کف پا و حقیقتدرمان سرگیجه بدون داروایمونوگلوبولین وریدی IVIgنورون هاي مصنوعی می توانریسدیپلام تنها داروی تایهمه چیز کهنه میشودمیگرن شدید قابل درمان اساختراع جدید اینترنت کوانسندرم گیلن باره به دنبال استروژن مانند سپر زنان دجنین مصنوعیهیپرپاراتیروئیدیسمشبکه های مصنوعی مغز به درکمردردباربر دیگران نباشحس و ادراک قسمت پنجمپیوستگی همه ی اجزای جهانتمدن قدیمی ای در جنوب ایردیسک گردنمغز باستانی، هنوز نقش هاآزادی عقیده، آرمانی که تلرزش ناشی از اسیب به عصبتاثیر کپسول نوروهرب بر سدرک و احساساینترنت، حقیقت جامعه ی فچیزی خارج از مغزهای ما نیراه انسان شدن، راه رفتن وهمجوشی هسته ای، انرژِی بما به جهان های متفاوت خودارتباط پیوسته ی جهانهزینه سنگین انسان در ازاسینوریپا داروی ترکیبی ضداطلاعاتی عمومی در مورد مجهان معکوسصبور باشکوچکترین چیز یک معجزه اسبحثی در مورد عملکرد لوب فحس و ادراک قسمت سیزدهمپختگی پس از چهل سالگي به تنبیه چقدر موثر استدانشمندان روشی برای تبدیتهدیدهای هوش مصنوعیدانش، قفل ذهن را باز میکننفرت، اسیب به خود استافت هوشیاری به دنبال کاهچگونه جمعیت های بزرگ شکل من بی من، بهتر یاد میگیرمتاثیر احتمالی عصاره تغلیدرد و درساگر فقط مردم میفهمیدند کرشد، رسیدن به یک هدف نیستهورمون شیرساز یا پرولاکتاز نخستین همانند سازها تویتنام نوعی کرونا ویروس سیستم دفاعی بدن علیه مغز به مغز خزندگان خودت اجازجهان شگفت انگیزطلوع و حقیقتکانال یوتیوب دکتر سلمان محدودیت چقدر موثر استبدون بار گذشتهخم شدن فضا-زمانپرسشگری نامحدودفلج خواب چیستتو دی ان ای خاص ميتوکندريداروی جدید میاستنی گراوینقش پیش زمینه ها و اراده الگو و عادت را بشکن و در انگاهی بر توانایی اجزاي بمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکذهن و زندگیابزار بقا از نخستین همانزنان باهوش ترهوش مصنوعی از عروسک بازی سایه را اصالت دادن، جز فراز تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چیستبه زیر پای خود نگاه نکن بجواب سنگ اندازیعقل سالمکتاب زیست شناسی باورمدارک ژنتیکی چگونه انسانبرخی ملاحظات در تشنج های خواص انارآنژیوگرافی از مغزفاکسیبتتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)داروی ضد تشنج با قابليت تنقش زنجبیل در جلوگیری از رفتار مانند بردهامیدوارینازوکلسینمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روغن رزماری استنشاابزار بقا از نخستین همانزیان غذاهای پرچربترازودونهوش مصنوعی از عروسک بازی سخن پاک و ثابتاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیدبیمار 101 ساله، مبتلا به سجز تو که را دارمعنصر اصلی تعیین واقعیتخوش خیالی و خوش بینیکشیدن مادی روشی برای جلومرز مرگ و زندگی کجاستبرخی روش های تربیتی کودکآیا مصرف مولتی ویتامین هفراتر از دیوارهای باورتوت زیاد بخوریددر هم تنیدگی کوانتومی و دنقطه، وجود است یا فاصلهروی و منیزیم در تقویت استانتظار گذر تندباد؟نرمش های مفید در سرگیجهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتازه های درمان ام اسابزار بقای موجود زنده از زبان و کلمه حتی برای کسانتست نوار عصب و عضلههوش مصنوعی به شناسایی کاسردرد میگرنی در کودکاناز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قبیماری اسپینال ماسکولار حقیقت، آن چیزی نیست که جلعدم توقف تکامل در یک انداخدایا جز تو که را دارمگیاه بی عقل به سوی نور میمشکلات روانپزشکی در عقب بزرگترین خطایی که مردم مآیا انسان در آستانه ی انققفس را بشکنتکنولوژی جدید که سلول هادرمان های اسرار آمیز در آنه جنگ و نه خونریزیروح در جهانی دیگر استانسان یک کتابخانه استچرا در مغز انسان، فرورفتمنبع هوشیاری در کجاست؟ قترک امروزابعاد اضافه ی کیهانسفر نامه سفر به بم و جنوب تصویربرداری فضاپیمای آمهوش عاطفی قسمت 11شناخت درون، شناخت بیرون؛از تکامل تا مغز، از مغز تیاد گرفتن مداومبیو الکترونیک؛ ترکیب موجحافظه انسان و حافظه ی هوشغربال در زندگیدنیا فریب و سرگرمیگربه شرودینگر و تاثیر مشمعجزه در هر لحظه زندگیآیا رژیم غذایی گیاهی سلاقانونمندی و محدودیت عالمتکامل زباندرمان تومورهای مغزی با انوار مغزی روشی مهم در تشخروش استفاده از بالش طبیاولین هیبرید بین انسان و نظام مثبت زندگیمولتیپل اسکلروز در زنان احتیاط در تعویض داروهاسلول بنیادی و ای ال اساسکار، لگوی هوشمندتغییر خود یا تغییر دیگراهوشیاری و وجودشگفت انگیز بودن کیهانژنهای هوش ، کدامندبا تعمق در اسرار ابدیت و حس و ادراک قسمت 87تقویت حافظه یا هوش مصنوعدونپزیل در بیماران قلبی پیچیدگی های مغزمگسمغز کوانتومیآتاکسی مخچه ای خودایمنقطار پیشرفتتابوهای ذهنیدرمان سرطان با امواج صوتایمپلانت مغزینورون های ردیاب حافظهریشه های مشترک همه ی موجوهمه چیز در زمان مناسبمیاستنی گراویس بدون آنتیادامه بحث تکامل چشمسندرم پیریفورمیساسرار آفرینش در موججنگ هفتاد و دو ملت همه را هاوکينگ پیش از مرگش رسالشبکیه های مصنوعیکمردرد ناشی از تنگی کانابارداری بدون رحمحس و ادراک قسمت پنجاهپیام های ناشناخته بر مغز تمدن پیشرفته ی پیشینیاندیستونی قابل درمانمغز برای فراموشی بیشتر کآزار حقیقیلرزش دست ها و گردن و سر ETتاثیر کتامین در درمان پادرک کنیم ما همه یکی هستیمایندرالچیزی شبیه نور تو نیستراه بی شکستهمدلی و هوش عاطفیما با کمک مغز خود مختاريمارتباط انسانی، محدود به هزاران سال چشم های بینا وسیناپس، شگفتی خلقتاطلاعاتی عمومی در مورد مجهان هوشمندصبر لازمه ی پیروزی استکووید نوزده و خطر بیماری ماده ی خالیبحثی درباره هوش و تفاوتهحس و ادراک قسمت ششمپدیده خاموش روشن در پارکتو یک معجزه ایدانش، یک انسان را ناسازگنقاشی هایی با بوی گذشته یافتخار انسانچگونه جمعیت های بزرگ شکل مننژیتتاثیر بینش و انتظارات فردرد باسن و پا به دلیل کاهاگر میدانی مصیبت بزرگتر ز گهواره تا گورهوش فوق العاده، هر فرد اساز نخستین همانند سازها تویتامین E برای فعالیت صحسکوت و نیستیبه نقاش بنگرجهان شگفت انگیز و بی زمانطلای سیاهکاهش میل جنسی در ام اسمحدودیت های حافظه و حافظبدون زمان، ماده ای وجود نخونریزی مغز در سندرم کووپس از اگو یا بعد از نفسفلج دوطرفه عصب 6 چشمتو در میانه ی جهان نیستی داروی جدید کنترل قند خوننقش پیشرفته ی سلول های بنالگوی بنیادین و هوشیارینگاهت را بلند کنمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکذهن و شیمی بدنابزار بقا از نخستین همانزنجیرها را ما باید پاره کهوش مصنوعی از عروسک بازی ساخت سلول عصبی حتی پس از از تکنیکی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتبه سیاهی عادت نکنیمجوسازی مدرنعقلانیت بدون تغییرکتاب طبیعت در قالب هندسهمروری بر تشنج و درمان هایبرخی مرزهای اخلاق و علوم آنان که در قله اند هرگز خفاجعه ی جهل مقدستوهم چیستداروی ضد تشنج توپیراماتنقش زبان در سلطه و قدرت ارفتار وابسته به شکلامیدواری و مغزنبودن مدرک و شاهد، مدرک منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانزیباترین چیز در پیر شدنترازودونهوش مصنوعی از عروسک بازی سخت ترین حصاراز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژنبیمار مرکز تنفس سلولیجستجوی متن و تصویر به صورعوامل موثر در پیدایش زباخوشبختی چیستکشتن عقیده ممکن نیستمرز بین انسان و حیوان کجابرخی سلولهای عصبی در تلاآیا مغز تا بزرگسالی توسعفرار در فرار از میزبان، دتوسعه هوش مصنوعی قادر اسدر هر سوراخی سر نکننمیتوان با بیرون انداختنرویکردهای جدید ضایعات نخانحراف و حقیقتنرمش های موثر در کمردردمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاسف بار است انسان، حق خوابزار بقای موجود زنده از زبان و بیان نتیجه ساختماتست کم هزینه ی بزاق برای هوش مصنوعی تعاملیسردرد و علتهای آناز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریبیماری اضطراب عمومیحقایق ممکن و غیر ممکنعدم تعادل دوپامین، فقط بخرما منبع بسیار خوب آنتی گیاه خواری و گوشت خوار کدمشاهده گر جدای از شیء مشابزرگترین درد از درون است آیا احتمال دارد رویا از آقله برای دیدن نه برای به تکنولوژی جدید که سلول هادرمان های بیماری آلزایمرنه روش تقویت مغزروح رهاییانسان باشچرا ذرات بنیادی معمولاً منبع هوشیاری در کجاست؟(قترکیب آمار و ژنتیکابعاد بالاترسفر به مریخ در 39 روزتصور ما ازمشکلات و واقعیهوش عاطفی قسمت نهمشناسایی تاریخچه ی تکاملیاز تکامل تا مغز، از مغز تیاد بگیر فراموش کنیبیوگرافیحباب های کیهانی تو در تومقالاتدنیا مکانی بسیار اسرارآمگزیده ای از وبینار یا کنفمعرفی مورد نادر بیماری گآیا رژیم غذایی گیاهی سلاقارچ بی مغز در خدمت موجودتکامل زباندرمان تشنجنوار مغز، مفید و بی خطرروش جدید تولید برقاولین تصویر در تاریخ از سنظریه ی تکامل در درمان بیمواد کوانتومی جدید، ممکناحساس گذر سریعتر زمانسلول بنیادی در درمان ایداسارت و پرخوریتغییر دیگران یا تغییر خوهوشیاری و افسردگیشگفت زده و حیران باشژنهای حاکم بر انسان و انسبا خودت نجنگحس و ادراک قسمت چهلتقویت سیستم ایمنیدوچرخه در کاهش دردهای کمپیچیدگی های مغزی در درک زمغز آیندگان چگونه است ؟آتش منبع انرژیقطره قطرهتاثیر فکر بر سلامتدرمان ضایعات نخاعیایمپلانت مغزی و کنترل دو نوروپلاستیسیتی چیستریشه های مشترک حیاتهمه چیز در زمان کنونی استمیاستنی گراویس در جواناناداراوون تنها داروی تاییسندرم پیریفورمیساسرار بازسازی اندام هاجنگ و تصور از جنگهاوکينگ پیش از مرگش رسالشباهت مغز و کیهانکمردرد و علل آنبازگشایی مجدد مطب دکتر سحس و ادراک قسمت پنجاه و یپیدایش زبانتمدن بشری و مغز اخلاقیدژا وو یا اشنا پنداریمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟آزار دیگری، آزار خود استلرزش عضله یا فاسیکولاسیوتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک احساسات و تفکرات دیگایپیداکرینراه طولانی را به سلامت گذهمراه سختی، اسانی هستما بخشی از این جهان مرتبطارتباط از بالا به پایین مهستي مادي ای که ما کوچکترسیگار عامل افزایش مرگ وماعتقاد اشتباه، نتیجه ی نجهان هوشیارصبر و واقعیتکودک هشت ساله لازم است آدماده ای ضد التهابیبحثی درباره هوش و تفاوتهحس و ادراک قسمت شصت و هشتپروژه ی ژنوم انسانیبحثی درباره هوش و تفاوتهحس و ادراک قسمت شصت و دوپروژه ی ژنوم انسانیتو یک جهان در مغز خودت هسدائما بخوانچقدر به چشم اعتماد کنیمافراد آغاز حرکت خودشان رچگونه حافظه را قویتر کنیمن، ما یا چی؟تاثیر ترکیبات استاتین (سدرد زانو همیشه نیاز به جراگر نیروی مغناطیس نباشد زمین در برابر عظمت کیهانهوش مصنوعی می تواند بر احاز نخستین همانند سازها تویتامین E در چه مواد غذایسکوت، پر از صدابه نقاش بنگرجهانی که نه با یک رخداد و طوفان فقر و گرسنگی و بی سکاهش مرگ و میر ناشی از ابمحدودیت درک انسانبر کسی اعتماد نکن مگر اینخونریزی مغزی کشندهآلودگی هوا چالش قرن جدیدفن آوری های جدید علیه شناتوقف؛ شکستداروی جدید آلزایمرنقش آتش در رسیدن انسان بهالگوبرداری از طبیعتچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکذهن پر در برابر آگاهیابزار بقا از نخستین همانزندگی فعال و مثبت روند آلهوش مصنوعی از عروسک بازی ساخت شبکه عصبی مصنوعی با از تکینگی تا مغز و از مغز واقعیت و مجازبه سخن توجه کن نه گویندهجامعه ی آسمانیعقیده ی بی عملکتاب، سفری به تاریخمرکز هوشیاری، روح یا بدن برخی نکات از گاید لاین پرآنتی بادی منوکلونال در دفارغ التحصیلان، فقیر و دتوهم و خیالداروی ضد جنون در درمان تینقش زبان در سلطه و قدرت ارفتار اجتماعی انسان، حاصامیدی به این سوی قبر نیستنباید صبر کرد آتش را بعد منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانزیباترین چیز در افزایش ستراشه مغز بدون واسطه ی دهوش مصنوعی از عروسک بازی سخت ترین کار، شناخت خود ااز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژن ضد کرونابیماری لبر و نابینایی آنجستجوی هوشیاری در مغز ماعوامل ایجاد لغت انسانی و خوشبختی دور از رنج های مگل خاردار، زیباستمرز جدید جستجو و اکتشاف، برخی سيناپسها طی تکامل و آیا همه جنایت ها نتیجه بیفرد موفقتوسعه برخی شغل ها با هوش در والنتاین کتاب بدید همنمیتوان بر سیاه سیاه نوشرویا و واقعیتاندوه در دنیا استنرمشهای مهم برای تقویت عمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبدیل پلاستیک به کربن و سابزار بقای موجود زنده از زبان و بیان، در سایه پیشرتست آر ان اس دز میاستنی گهوش مصنوعی در قضاوت های اسردرد به دلیل مصرف زیاد ماز تکینگی تا مغز از مغز تورزش و میگرنبیماری بیش فعالیحل مشکلعدم درکخسته نباشی باباگیرنده باید سازگار با پیمشاهده آینده از روی مشاهبسیاری از مجرمان، خودشانآیا احتمال دارد رویا از آقله سقوطتکینگیدرمان های بیماری اس ام ایچه زیاد است بر من که در ایروزه داری متناوب، مغز را انسان جدید از چه زمانی پاچراروياها را به یاد نمی آمنبع خواب و رویاترکیب حیوان و انساناتفاق و تصادفسفر به درون سفری زیباتصور از زمان و مکانهوش عاطفی قسمت هفتمشناسایی زبان حیوانات با از تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری مهارت های جدید دبیوگرافیحباب هایی تو در توتاثیر ویتامین دی بر بیماتفاوت مغز انسان و میمون هدنیای شگفت انگیز کوانتومگزارش یک مورد جالب لخته ومعرفت و شناختآیا راهی برای بهبود وضعیقبل و بعد از حقیقتتکامل زبان انسان از پیشیدرمان جدید ALSنوار مغز، ترجمه ی فعالیت روش صحبت کردن در حال تکاماولین دارو برای آتاکسی فنظریه ی تکامل در درمان بیموجود بی مغزی که می توانداحساسات کاذبسلول بنیادین از مخاط بیناساس انسان اندیشه و باور تغییر دادن ژنها آیا روزی هوشیاری کوانتومیشگفتی های نقشه ی ژنتیکیکفش و کتاببا خدا باشحس و ادراک قسمت چهل و هفتتلقین اطلاعات و حافظهدوچرخه سواری ورزشی سبک و پیوند قلب خوک، به فرد دچامغز اندامی تشنه ی انرژی اآثار باستانی تمدن های قدلمس کوانتومیتاثیر مشاهده بر واقعیت بدرمانهای بیماری پارکینسایمپلانت مغزی کمک میکند نوروز مبارکریشه های اخلاقهمه چیز، ثبت می شودمیدان مغناطيسي زمین بشر ادب برخورد با دیگرانسندرم پای بی قراراصفهان زیباجنگ داده هاهدف یکسان و مسیرهای مختلشباهت مغز با کیهان مادیکمردرد با پوشیدن کفش منابازگشت از آثار به سوی خداحس و ادراک قسمت پنجاه و دپیر شدن حتمی نیستتمدن زیر آبدژاوو یا آشناپنداریمغز بزرگ چالش است یا منفعآسيب میکروواسکولاریا آسلزوم گذر انسان از حدها و تاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک تصویر و زبان های مخلتایا کوچک شدن مغزانسان الرابطه تشنج و اوتیسمهمراهی میاستنی با برخی سما تحت کنترل ژنها هستیم یارتباط بین هوش طبیعی و هوهستی ما پس از شروعی چگال سیاهچاله هااعتماد به خودجهان های بسیار دیگرصبر بسیار بایدکودک ایرانی که هوش او از ماده، چیزی نیستماده، چیزی بیش از یک خلا بحثی درباره هوش و تفاوتهحس و ادراک قسمت شصت و ششپروژه ی علمی پیوند مغز ساتو کجای جهانیدارچیننقش قهوه در سلامتیافراد بی دلیل دوستدار تو نگاه من، نگاه تو و یا حقیمن، خود تو هستمتاثیر تغذیه بر سلامت روادردهای سال گذشته فراموش اگر نعمت فراموشی نبود بسزمین زیر خلیج فارس تمدنی هوش مصنوعی متصل با مغزاز نخستین همانند سازها تویتامین کاسکوت، در برابر گزافه گویبه نادیدنی ایمان بیاورجهانی که از یک منبع، تغذیطوفان بیداریکاهش التهاب ناشی از بیمامخچه فراتر از حفظ تعادلبرلیتیونخونریزی مغزی کشنده ولی قآلودگی هوا و ویروس کرونافناوری هوش مصنوعی نحوه ختولید مولکول جدید توسط هداروی جدید آلزایمر تاییدنقش انتخاب از طرف محیط، نالتهاب شریان تمپورالچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکذهن تو همیشه به چیزی اعتقابزار بقا از نخستین همانزندگی هوشمند در خارج از زهوش مصنوعی از عروسک بازی ساخت شبکه عصبی با الفبای از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسبهبود حافظه پس از رخدادهجاودانگی مصنوعیعلم و ادراک فقط مشاهده ی خواص اردهکتابخانهمرکز حافظه کجاستبرخی نرمش ها برای درد زانآنتروبات؛ ترکیب سلول زندفاصله ها در مکانیک کوانتتوهم وجوددارویی خلط آورنقش سجده بر عملکرد مغزرقیبی قدرتمند در برابر مامیدی تازه در درمان سرطانبرو و انرژی مداوممنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانزیر فشار کووید چه باید کرتراشه ها روی مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی سختی ها رفتنی استاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگر کرونا ساخته شبیماری میاستنی گراویسحفره در مغزعواملی که برای ظهور لغت اخیالپردازی نکنگل درون گلدانمرزهای حقیقی یا مرزهای تبرداشت مغز ما از گذر زمانآیا هوش مصنوعی می تواند نفرد یا اندیشهتوصیه های سازمان بهداشت در یک فراکتال هر نقطه مرکنمای موفقیترویا و کابوساندوه دردی را دوا نمیکندچرا ماشین باید نتایج را پمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابزار بقای موجود زنده از زبان و تکلم برخی بیماریهتشنچ پانایوتوپولوس تشنج هوش مصنوعی در کامپیوترهاسردرد تنشناز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش بهترین درمان بیش فعبیماری تی تی پیحلقه های اسرارآمیزعدالت برای من یا برای همهخطا در محاسبات چیزی کاملگالکانزوماب، دارویی جدیمشاهدات آمیخته با اشتباهبسیاری از بیماری های جدیآیا بدون ناظر هوشمند هم بقلب های سادهتکامل فردی یا اجتماعیدرمان های جدید ALSنه عدم مطلق بلکه عدم با قروزه داری و التهاب زیانبانسان خطرناکترین موجودچراروياها را به یاد نمی آمنتظر نمان چیزی نور را بهاتوبان اطلاعات و پلِ بینسفر تجهیزات ناسا به مریخ تصاویر زیبای رعد و برقهوش عاطفی قسمت یازدهشناسایی سلول های ایمنی ااز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری هوش مصنوعی، عمیقبیان ژن های اسکیزوفرنی دحد و مرزها توهم ذهن ماستصفحه اصلیتفاوت ها و تمایزها کلید بدنیایی پر از سیاهچاله گشایش دروازه جدیدی از طرمغز فکر میکند مرگ برای دیآیا راهی برای رفع کم آبی قبل از آغازتکامل ساختار رگهای مغزی درمان جدید مولتیپل میلومنوار عصب و عضلهروشهای نو در درمان دیسک باولین دروغنظریه ی تکامل در درمان بیموجودات مقهور ژنها هستنداخلاق و علوم اعصابسلول عصبی شاهکار انطباق استفاده از مغز، وزن را کمتغییر زودتر اتصالات مغزیهوشیاری سنتی یا هوشیاری شگفتی های زنبور عسلکفش بد، عامل مهم کمردردبا طبیعت بازی نکنحس و ادراک قسمت چهل و هشتتلاش ها برای کشف منابع جددوپامین قابل حل در آبپیوند مدفوعمغز انسان ایا طبیعتا تماآدم عاقل، وقت خودش را هدرلووفلوکساسینتاثیر نگاه ناظر هوشیار بدرماندگی به دلیل عادت کرایمپلانت نخاعی میتواند دنوروز یا روز پایانیرژیم های غذایی و نقش مهم همه ی سردردها بی خطر نیستمیدان های مغناطیسی قابل ادراک ما درک ارتعاشی است سندرم پس از ضربه به سراصل بازخوردجنبه های موجی واقعیتهدف یکسان، در مسیرهای متشباهت های ریشه ای چند بیمکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبازگشت به ریشه های تکاملحس و ادراک قسمت پنجاه و سپیراستامتمدنی قدیمی در شمال خلیج دگرگونی های نژادی و تغییمغز بزرگ چالشهای پیش روآسیب ها ناشی از آلودگی هونکاتی در مورد تشنجلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک حقیقت نردبان و مسیری ایا این جمله درست است کسیرادیوی مغز و تنظیم فرکانهمراهی نوعی سردرد میگرنیمانند کودکان باشیدارتباط شگفت مغز انسان و فهشت توصیه برای کاستن از دسیاهچاله های فضایی منابعاعتماد به خودجهان هایی در جهان دیگرصد قدح، نفتاده بشکستکودکان مهاجرکودکان میتوانند ناقل بی ماست مالیبحثی درباره هوش و تفاوتهحس و ادراک سی و هفتمپروانه ی آسمانیتو کز محنت دیگران بی غمیداروهای مصرفی در ام اسنقش مهاجرت در توسعه نسل اافزایش قدرت ادراکات و حسنگاه مادی غیر علمی استمنابع انرژي پاک سرچشمه حتاثیر حرکات چشم بر امواج دردی که سالهاست درمان نشاگر نعمت فراموشی نبود بسزمان چیستهوش مصنوعی و کشف زبان هایاز نشانه ها و آثار درک شدویتامین کا و استخوانسکته مغزیبه هلال بنگرجهانی پر از سیاهچاله یا پطوفان زیباییکاهش حافظه هرچند فرایندیمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبرنامه و ساختار پیچیده مخواندن ، یکی از شستشو دهنآلودگی هوا و پارکینسونفواید روزه داری متناوبتولید مثل فقط با یک مادر داروی جدید ای ال اسنقش اتصالات بین سلولهای ام آر آی جدید با قدرت شگفچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانزندگی و داراییهوش مصنوعی از عروسک بازی ساختن آیندهاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهبهداشت خوابجایی برای یاد گرفتن باقی علم و روحخواص بادامکجای مغز مسئول پردازش تجمرکز حافظه کجاستبرخی نرمش ها برای زانوآنزیم تولید انرژی در سلوفاصله ی همیشگی تصویر سازتوهم وجوددارویی ضد بیش فعالی سیستنقش غذاها و موجودات دريارقابتی بی هدف یا رقابتی هامگا سه عامل مهم سلامتچت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاهخواری بر ابزار بقا از نخستین همانزیرفون داروی ضد ام استراشه ی هوش مصنوعی در مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی سختی در بلند شدن از روی صاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگری ضد کرونا از دبیماری میاستنی گراویسحق انتخابعوارض ازدواج و بچه دار شدخانه ی تاریکگل زندگیمزایای شکلات تلخ برای سلبرداشتت از جهان رو زیاد آیا هوش مصنوعی زندگی بشرفرد حساس از نظر عاطفی و بتوصیه های غیر دارویی در سدر کمتر از چند ماه سوش جدنمایش تک نفرهرویا و خبر از آیندهاندوهگین نباش اگر درب یا چرا مردم با زندگی میجنگنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبدیل سلولهای محافط به سابزار بقای موجود زنده از زبان و شناخت حقیقت قسمت چتشنج چیستهوش مصنوعی در تفکر خلاق اسردرد سکه ایاز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش در کمر دردبیماری خود ایمن اعصاب مححمله ویروس کرونا به مغزعسل طبیعی موثر در کنترل بخطا در محاسبات چیزی کاملگام کوچک ولی تاثیرگذارمطالبه ی حق خودبسیاری از بیماری های جدیآیا برای تولید مثل همیشه قلب و عقلتکامل مادی تا ابزار هوشمدرمان های جدید میگرننهایت معرفت و شناخت درک عروزه داری و بیمار ی ام اس انسان در هستی یا هستی در چراغ های متفاوت و نور یکسمنتظر نتیجه ی کارهایت بااتوسوکسیمایدسفر دشوار اکتشافتصادف یا قوانین ناشناختههوش عاطفی قسمت پنجمشهر زیرزمینی در ژاپن برااز تکامل تا مغز، از مغز تیادگرفتن، آغاز حرکت است بیان حقیقتحریص نباشسوالات پزشکیتفاوت ها را به رسمیت بشنادنیا، هیچ استپل جویی اصفهانمغز قلبآیاما مقهور قوانین فیزیکقبل از انفجار بزرگتکامل شناخت انسان با کشفدرمان جدید میگرن با انتی نوار عصب و عضلهروشهای شناسایی قدرت شنوااولین سلول مصنوعینظریه ی ریسمانمورد نادر همپوشانی دو بیاخلاق پایه تکامل و فرهنگسلول عصبی، در محل خاص خوداستفاده از نظریه ی تکامل تغییر عمودی سر انسان از پهوش، ژنتیکی است یا محیطیشانس یا نتیجه ی تلاشکل اقیانوس در یک ذرهبالای هر دستی، دستی هستحس و ادراک قسمت چهل و دومتلاش های جدید در ALSدورترین نقطه ی قابل مشاهپیوند مدفوع در درمان بیممغز انسان برای ایجاد تمدآرمانگرای تخیلی نباشلوب فرونتال یا پیشانی مغتاثیر نگاه و مشاهده ناظر درها بسته نیستایمپلانت استخوانی در آسینورالژیرژیم های غذایی و نقش مهم همه جا خیر بکارمیدان های کوانتومی خلاادراک، فراتر از آنچه معمسندرم جدایی مغزاصل در هم تنیدگی و جهانی جنسیت و تفاوت های بیناییشباهت کیهان و مغزکنگره بین المللی سردرد دبازخورد یا فیدبکحس و ادراک قسمت پنجاه و شپیشینیان انسان از هفت میتمرکز و مدیتیشندانش قدرت استمغز بزرگ و فعال یا مغز کوآسیب روانی شبکه های اجتمچگونه مولکول های دی ان ایلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک دیگرانایا ابزار هوشمندی یا مغز راز تغییرهندسه ی پایه ایمانند آب باشارتباط شگفت انگیز مغز انو هر کس تقوای خدا پیشه کنسیاهچاله ها، دارای پرتو اعتماد بی موردجهان یکپارچهصداقتصدای بم با فرکانس پایین، کودکان گذشته به آینده فکماست مالی با هوش انسانیبحثی درباره احساسات متفاحس و ادراک- قسمت پنجاه و پرواز از نیویورک تا لوس آتو پیچیده ترین تکنولوژی داروهای ام اسنقش میدان مغناطیسی زمین افزایش میل جنسی با خوردن نگاه محدود و تک جانبه، مشمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر دوپامین و سروتونیندرد، رمز موفقیتاگر با مطالعه فیزیک کوانزمان و مکان، ابعاد کیهان هوش مصنوعی یا حماقت طبیعاز نظر علم اعصاب یا نرووسویتامین کا در سبزیجاتسکته ی مغزی در جوانانبه کدامین گناه کشته شدندجهانی در ذهنطولانی ترین شبکاهش دوپامین عامل بیماریمخچه ابزاري که وظیفه آن فبرنامه ی مسلط ژنها در اختخواندن، دوست روزهای سختآلزایمرفواید روزه داری متناوبتولید مثل اولین ربات های داروی جدید برای میاستنی نقش تیروئید در تکامل مغزام اس و سرطانچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانزندگی بی دودهوش مصنوعی از عروسک بازی ساختن آینده، بهترین روش از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهبهداشت خواب، امروز در جهجایی خالی نیستعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهخواص بادام زمینیکرونا چه بر سر مغز می آورمرکز خنده در کجای مغز استبرخی نرمش های گردنآواز خواندن در قفس، نشانفتون های زیستیتوهم بی خداییداستانها و مفاهیمی اشتبانقش غذاها و موجودات دريارموزی از نخستین تمدن بشراما شما از دید خفاش کور هچت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژِیم غذایی بر میگابزار بقا از نخستین همانزیرک ترین مردمتراشه ی بیولوژِیکهوش مصنوعی از عروسک بازی سدسازی روش مناسب برای مقاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانبیماری های میتوکندریحقیقت قربانی نزاع بین بی عید نوروز مبارکخانواده پایدارگلوله ی ساچمه ایمسمومیت دانش آموزان بی گبررسي علل احتمالي تغيير آیا هوش ارثی دریافتی از پفردا را نمیدانیمتوصیه هایی در مصرف ماهیدر آرزوهایت مداومت داشتهچند نرمش مفید برای کمردررویا بخشی حقیقی از زندگی اندام حسی، درک از بخش هایچرا مغز انسان سه هزار سالمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبر را بردارابزار بقای موجود زنده از زبان و شناخت حقیقت قسمت اتشنج و حرکات شبه تشنجی قاهوش مصنوعی در خدمت خلق وحسردرد عروقی میگرناز تکینگی تا مغز- از مغزتوزن حقیقی معرفت و شناختبیماری دویکحمایت از طبیعتعشق به هفت مرتبه ی شناختیخطای ادراک کارماگامی در درمان بیماریهای مطالبی در مورد تشنجبشکه ای که ته نداره پر نمآیا بزرگ شدن مغز فقط در دقلب یا مغزتکامل مداومدرمان های جدید در بیماری نهایت در بی نهایتروزه داری سلول های بنیادانسان عامل توقف رشد مغزنزاع ها بیهوده استمنتظر زمان ایده آل نشواتصال مغز و کامپیوترسفرنامه سفر به بم و جنوب تضادهای علمیهوش عاطفی قسمت اولشواهدی از نوع جدیدی از حااز خود رها شویادآوری خواب و رویابیداری معنوی یعنی دوستی حرکات چشم، ترجمه کننده ی پیامهای کاربرانتفاوت های بین زن و مرد فقدندان ها را مسواک بزنید تپل خواجو اصفهانمغز ما کوچکتر از نیم نقطهآگاهی فراتر از آگاهیقبرستان ها با بوی شجاعتتکامل، نتیجه ی برنامه ریدرمان جدید کنترل مولتیپلنوار عصب و عضلهروشی برای بهبود هوش عاطفاوکرلیزوماب داروی جدید شنظریه ی ریسمان و هوشیاریموسیقی نواختلا ل در خود عضلهسلولهای ایمنی القا کنندهاستفاده از هوش مصنوعی در تغییرات منطقه بویایی مغزهوض مصنوعی زندهشانس یا تلاشکلمات بلند نه صدای بلندبالاترین هدف از دولتحس و ادراک قسمت چهل و سومتلاش های جدید در درمان فرديدن با چشم بسته در خواب پیوند مغز و سر و چالشهای مغز انسان برای شادمانی طآرام باشلوتیراستامتاثیر نگاه انسان بر رفتادرهای اسرارآمیز و پوشیدهایمان به رویانورالژی تریژمینالرژیم ضد التهابیهمیشه چیزی برای تنهایی دمیدان بنیادین اطلاعاتادغام میان گونه های مختلسندرم دزدی ساب کلاویناصل علت و تاثیرجنسیت و تفاوت های بیناییشباهت زیاد بین سلول هاي عکنگره بین المللی سردرد دبازسازي مغز و نخاع چالشی حس و ادراک قسمت بیست و چهپیشرفت های باور نکردنی دتمرکز بر هدفدانش محدود به ابعاد چهارمغز بزرگترین مصرف کننده آسیب عصب پا به دنبال اعتیچگونه میتوان با قانون جنلزوم عدم وابستگی به گوگل تاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک درست از خود و هوشیاریایا بیماری ام اس (مولتیپراست دستی و چپ دستیهندسه ی رایج کیهانماه رجبارتباط شگفت انگیز مغز انوفور و فراوانیسیاهچاله و تکینگی ابتدایاعتیاد و تلاش های درمانی جهان یکپارچهاعتیاد را به دور بیندازجهان کنونی و مغز بزرگتریصرع و درمان های آنکودکان خود را مشابه خود تماشین های دارای روحبحثی درباره احساساتی غیرحس و ادراک- قسمت بیست و پپروتئین های ساده ی ابتداتو آرامش و صلحیداروهای تغییر دهنده ی سینقش محیط زندگی و مهاجرت دافزایش مرگ و میر سندرم کونگاه کلی نگرمنابع انرژی از منابع نهفتاثیر دپاکین بر بیماری مدرس گرفتن از شکست هااگر تلاش انسان امروز برازمان و گذر آن سریع استهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین بی 12 در درمان دردسکته ی چشمیبه امید روزهای بهترجهان، تصادفی نیستطی یکصد هزار سال اخیر هرچکاهش سن بیولوژیکی، تنها مخچه تاثیر گذار بر حافظهبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱خواب و بیداری نوسانی مغزآلزایمر در جوانانفواید زیاد دوچرخه سواریتولید یا دریافت علمداروی جدید برای کاهش وزننقش حفاظتی مولکول جدید دذهن خود را مشغول هماهنگیام اس یا تومور؟چالش های ایستادن بر دو پامنابع بی نهایت انرژی در دتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانزندگی در جمع مواردی را برهوش مصنوعی از عروسک بازی ساختار فراکتال وجود و ذهاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مبهداشت خواب، رمز حافظه ی جاذبهعلم به ما کمک میکند تا موخواص شکلات تلخکریستال هامرگ چیستبرخی یونها و مولکول های مآینه در اینهفروتنی معرفتیتوهم تنهاییدخالت در ساختار ژنهانقش غذاها و موجودات دريارمز و رازهای ارتباط غیر کامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنتایج نادانی و جهلمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر سلامت دستگاه گوارشابزار بقا از نخستین همانزیست شناسی کل در جزء فراکتربیت کودکان وظیفه ای مههوش مصنوعی از عروسک بازی سرنوشتاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانبیماری های مغز و اعصاب و حقیقت آنطور نیست که به نظعامل کلیدی در کنترل کارآخاویار گیاهیگلوئونمسمومیت دانش آموزان، قمابررسی مغز با امواج مادون آیا هوش سریعی که بدون احسفرزندان زمان خودتوضیحی ساده در مورد هوش مدر آسمان هدیه های نادیدنچند جهانیرویا تخیل یا واقعیتانرژی بی پایان در درون هرچرا مغزهای ما ارتقا یافت منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتحریک الکترومغناطیسی مغابزار بقای موجود زنده از زبان و شناخت حقیقت قسمت دتشنج به صورت اختلال رفتاهوش مصنوعی در خدمت خلق وحسرطان کمیت گراییاز تکینگی تا مغز، از مغز وزوز گوشبیماری دیستروفی میوتونیحوادث روزگار از جمله ویرعشق درونی به یگانگی خلقتخطای حسگامی در درمان بیماریهای مطالعه ای بیان میکند اهدبشریت از یک پدر و مادر نیآیا تکامل و تغییرات ژنتیقلب دروازه ی ارتباطتکامل چشمدرمان های جدید سرطاننهادینه سازی فرهنگ اختلاروزهای بد باقی نمیماندانسانیت در هم تنیده و متصنزاع بین جهل و علم رو به پمنحنی که ارتباط بین معرفاثر مضر مصرف طولانی مدت رسفرنامه سفر به بم و جنوب تظاهر خوابیده ی مادههوش عاطفی قسمت دهمشواهدی از دنیسوان(شبه نئاز درخواست ها جدا شویاری خدا نزدیک استبیداری و خواب کدام بهتر احرکت چرخشی و دائمی کیهانسایتهای دیگرتفاوت های تکاملی در مغز وده روش موفقیتپلاسمای غالبمغز مانند تلفن استآپومورفین در پارکینسونقدم زدن و حرکت دید را تغیتکثیر سلول در برابر توقف درمان جدید ام اسنوار عصب و عضلهروشی جدید در درمان قطع نخايندگان چگونه خواهند دیدنظریه تکامل در درمان بیمموسیقی هنر مایع استاختلاف خانوادگی را حل کنسلولهای بنیادی مصنوعی دراستفاده از انرژی خلاتغییرات مغز پس از 40 سالگیهیچ نقطه ای مرکزی تر از اشاهکار قرنکلوزاپین داروی ضد جنونباهوش ترین و با کیفیت تریحس و ادراک قسمت نهمتلاش های جدید در درمان سردی متیل فومارات(زادیوا)(پیوند اندام از حیوانات بمغز انسان برای شادمانی طآرامش و دانشلوزالمعده(پانکراس)مصنوعتاثیر نگاه انسان بر رفتادرون قفس یا بیرون از آناین پیوند نه با مغز بلکه نوزاد ناشنوای متولد شده،رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وهمیشه چشمی مراقب و نگهبامیدازولام در درمان تشنج ادغام دو حیطه علوم مغز و هدف از تکامل مغزسندرم سردرد به دلیل افت فاصل عدم قطعیت از کوانتوم جهل مقدسشباهت زیاد بین سلول هاي عکنترل همجوشی هسته ای با هباغچه ی منحس و ادراک قسمت بیست و یکپیشرفت های جدید علوم اعصتمرکز بر امروزدانش بی نهایتمغز حریص برای خون، کلید تآسانی موفقیتچگونه مغز ما، موسیقی را پمقاومت به عوارض فشار خون تاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک عمیق در حیواناتایا بدون زبان میتوانیم ترجزخوانی هایی که امروز بهندسه بنیادینماهیچه ی صبرارتباط غیرکلامی بین انساوقاحت و تمسخر دیگرانسیاهچاله ی منفرد یا سیاه