دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

شباهت کیهان و مغز

شباهت کیهان با ابزار هوش
کیهان ما سلسله ای از ابزارهای هوشمندی است که در طول تاریخ آن، باقی مانده
از تکینگی تا مغز از مغز تا سیاه چاله ی فضایی قسمت چهلم
یک اختر- فیزیکدان و یک دانشمند علوم اعصاب، شباهت هایی مهم را بین مغز و کیهان کشف کرده اند. دو دانشمند نیروها را با هم پیوند دادند تا از نظر عددی، پیچیدگی شبکه ی نورونی در مغز انسان را با پیچیدگی شبکه ی کیهانی کهکشان ها مقایسه کنند.

هر دوی آنها، از نتایج اولیه ی این مقایسه شگفت زده شدند. آنها دیدند هم پیچیدگی و هم ساختارهای مغز و شبکه ی کیهانی واقعا شبیه هم هستند. در تحلیل آنها مشاهده شد فرایندهای فیزیکی متعدد، می تواند ساختارهایی را بسازد که با سطوح پیچیدگی و قابلیت خودبازآوری مشخص میشود. این، با وجود تفاوت بسیار زیاد مقیاس بین دو شبکه، از نظر آماری ارزشمند بود.

عملکردهای مغز انسان، مدیون شبکه ی نورونی وسیع آن است و به نظر میرسد تقریبا 69 میلیارد نورون داشته باشد. از سوی دیگر کیهان قابل مشاهده، می تواند شبکه ی کیهان را با حداقل 100 میلیارد کهکشان، پیشبینی کند.
1- در هر دو سیستم فقط 30درصد توده ی آن از کهکشان ها و نورون ها تشکیل شده است.
2- در هر دو سیستم کهکشان ها و نورون ها خود را در رشته های طولانی یا گره های بین این رشته ها سازمان می دهند.
3- در پایان در هر دو سیستم، 70 درصد توزیع توده یا انرژی از اجزایی تشکیل شده است که یک نقش خنثی و پاسیو را بازی میکند.

این اجزا: آب در مغز و انرژی تاریک در جهانِ قابلِ مشاهده است.
پژوهشگران شبیه سازی شبکه ی کهکشان ها را با قطعاتی از قشرمغز و مخچه مقایسه کردند. هدف مشاهده ی چگونگی نوسانات ماده بود که در چنین مقیاس های متنوعی پخش میشود. آنها سپس چگالی طیفی هر دو سیستم را محاسبه کردند. تحلیل آنها نشان داد که توزیع نوسان در شبکه ی نورونی مخچه از امتداد توزیع مشابه ماده در شبکه کیهانی پیروی میکند.
پژوهشگران همچنین پارامترهایی را محاسبه کردند که هر دو شبکه را مشخص میکند. اینها تعداد متوسط ارتباطات در هر گره و تمایل خوشه سازی ارتباط های متعدد در گره های مرکزی مرتبط است.

آنها دیدند ارتباط و اتصال بین دو شبکه با تبعیت از قوانین فیزیکی مشابه، تکامل و ارتقا پیدا میکند. این دو شبکه ی پیچیده عموما بیش از یک شبکه ی کیهانی و یک کهکشان یا یک شبکه ی نورونی دارند. (توصیه میشود برای بررسی بیشتر شباهت های کیهان و سیستم عصبی در مغز به مقاله یشباهت مغز با کیهان مادیدرهمین کانال مراجعه شود.)
(شباهت بین ابزار هوشمندی و کیهانی- که در تلاشی برای رقابت موثرتر با دیگر موجودات، هدف از آفرینش آن، رسیدن به ابزار هوشمندی است- هرچند در ابتدا جالب به نظر میرسد ولی خیلی شگفت نیست. جریان تکامل مادی، در جهت رسیدن به ابزار هوشمندی است و طبیعی است این جریان، در مسیر رسیدن به مغز کنونی، از ابزارهای هوشمند متعدد دیگری گذشته باشد.
به همین ترتیب مغز کنونی انسان، پایان این مسیر نیست و کیهان در رقابتی در جهت بقا، کوشش میکند ابزار بقای قدرتمندتری در مقایسه با مغز کنونی ایجاد کند تا بتواند در این مسابقه برای بقا پیروز شود. طبیعتا وقتی آیندگان به مقایسه ی کیهان گذشته با مغز آینده بپردازند، آثار به جای مانده در کیهان را مشاهده خواهند کرد و بخشی از این آثار به جا مانده، ابزارهای هوشمندی واسطه ای گذشته است که در گذر زمان به تاریخ سپرده شده.دانشمندان از شباهت شگفت‌انگیز بین ساختار جهان هستی و مغز انسان می‌گویند

کیهان مادی ما از ابتدای خلقت و آغاز تکامل، هدفش رسیدن به ابزار هوشمندی در رقابتی برای بقای بیشتر بوده است زیرا ابزار هوشمندی در مقایسه با چنگال و درفش و شمشیر و در مقایسه با ابزار دفاع یوز و پلنگ و شیر، قدرتمندتر عمل میکند ولی این فرایند، فرایندی ایستا نیست بلکه در طول زمان، ارتقا و تکامل می یابد تا در رقابت ابزار قدرتمندتر هوشمندی بتواند موجود زنده را حفظ کند.

سلسله و زنجیره ای از ابزارهای هوشمند، در طول تاریخ کیهان ما باقی مانده است و اینها در ابتدا به شکل مغز کنونی حیوانات و انسان نبوده؛ بلکه شاید محدود به قدرت حس و ادراک کیهان به صورت خام و واکنش به آن بوده باشد؛ مشابه واکنش یک جسم مادی به گرما و سرما که به ترتیب باعث انقباض و انبساط آن می شود.
کیهان ما سلسله ای از ابزارهای هوشمندی است که در طول تاریخ آن، باقی مانده است. شباهت بازر هوشمندی کنونی با ابزارهای هوش به جا مانده در طول تاریخ، شباهت کامپیوترهای پیشرفته ی کنونی با کامپیوترهای سنتی قدیمی است.
این شباهت، خیلی واقعی است هرچند تفاوت ها هم بسیار دیدنی است.)(توصیه می شود به سلسله مباحث حس و ادراک در کانال تلگرام دکتر سلمان فاطمی نورولوژیست t.me/salmanfatemi مراجعه شود.)
https://www.youtube.com/watch?v=SYQPei50ueg

شباهت شگفت‌انگیز بین ساختار جهان هستی و مغز انسان - www.oipf.ir


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
هوش مصنوعی از عروسک بازی حباب های کیهانی تو در توتکامل داروینی هنوز در حاکنگره بین المللی سردرد ددر کمتر از چند ماه سوش جدلوب فرونتال یا پیشانی مغآیا تکامل و تغییرات ژنتیزونیسومایدابزار بقا از نخستین همانمروری بر تشنج و درمان هایطلای سیاهاز تکینگی تا مغز از مغز تنور درونتاثیر درجه حرارت بر عملکبرای خودآگاه بودن تو بایهوش مصنوعی درمانگر کامپیحس و ادراک قسمت هفدهمتاثیر نگاه و مشاهده ناظر کیهانِ هوشیارِ در حال یادرمان جدید میگرن با انتی ممانتین یا آلزیکسا یا ابآب زندگی است قسمت سومزبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقای موجود زنده از مسئول صیانت از عقیده کیسعوامل موثر در پیدایش زبااز علم جز اندکی به شما داچگونه هوشیاری خود را توستاریکی من و تو و گرد و غبابرخی روش های تربیتی کودکهیچگاه از فشار و شکست نترحس و ادراک قسمت سومتاثیر گیاه خواری بر رشد وکجای مغز مسئول پردازش تجدرک عمیق در حیواناتمنابع انرژی از نفت و گاز افراد آغاز حرکت خودشان رسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزارهای دفاعی و بقای مومعجزه در هر لحظه زندگیصفحه اصلیاصل علت و تاثیرنگاهی بر توانایی اجزاي بتربیت کودکان وظیفه ای مهبسیاری از بیماری های جدیوفور و فراوانیخم شدن فضا-زمانتاثیر داروهای ضد التهاب گوشه بیماری اتوزومال رسسذهن خود را مشغول هماهنگیمنبع هوشیاری کجاست قسمت امیدی تازه در درمان سرطاسندرم سردرد به دلیل افت فاخلاق پایه تکامل و فرهنگمغز انسان رو به کوچکتر شدبه مغز خزندگان خودت اجازنرمش های مفید در سرگیجهتغییرات منطقه بویایی مغزتلقین اطلاعات و حافظهواقعیت چند سویهخطا در محاسبات چیزی کاملپمبرولیزوماب در بیماری چرویا و خبر از آیندهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسیستم دفاعی بدن علیه مغز ارتوکين تراپی روشی جديد مغزهای کوچک بی احساسبی عدالتی در توزیع واکسن نزاع بین علم و جهل رو به پجهان یکپارچهتنبیه چقدر موثر استواکسن ایرانی کرونا تولیدديدن با چشم بسته در خواب پیشینیان انسان از هفت میروش صحبت کردن در حال تکامايا اراده آزاد توهم است یمواد کوانتومی جدید، ممکنسریعترین کامپیوتر موجودارزش حقیقی زبان قسمت دومنقش نظریه تکامل در شناسابیماریهای تحلیل عضلانی اهمه ی سردردها بی خطر نیستجواب دانشمند سوال کننده تومورها و التهاب مغزی عاورزش در کمر دردفاصله ی همیشگی تصویر سازدانشمندان اولین سلول مصنآمارهای ارائه شده در سطح رژیم غذایی ضد التهابیایا بیماری ام اس (مولتیپما انسانها چه اندازه نزدشناخت درون، شناخت بیرون؛از بحث های کنونی در ویروسنقش روی و منیزیم در سلامتبارداری بدون رحمهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحقیقت افرادتوصیه های غیر دارویی در سژن یا نقشه توسعه مغز و نققلب روباتیکداروی ضد تشنج با قابليت تآیا هوش مصنوعی زندگی بشررشد مغز علت تمایل انسان بابزار هوش در حال ارتقا ازمباحث مهم حس و ادراکاز تکینگی تا مغز از مغز تچند جهانیبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی از عروسک بازی حد و مرزها توهم ذهن ماستتکامل زبانکنترل همجوشی هسته ای با هدر آسمان هدیه های نادیدنلوتیراستامآیا جنین انسان، هوشمندی زونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقا از نخستین همانمرکز هوشیاری، روح یا بدن طوفان فقر و گرسنگی و بی ساز تکینگی تا مغز از مغز تنورون هاي مصنوعی می توانتاثیر درجه حرارت بر عملکبرای زندگی سالم، یافتن تهوش مصنوعی درخدمت خلق وححس و ادراک قسمت هجدهمتاثیر نگاه انسان بر رفتاکیست کلوئید بطن سومدرمان جدید کنترل مولتیپلمن کسی در ناکسی دریافتم آب، زندگی است(قسمت پنجم)زبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقای موجود زنده از مسئولیت جدیدعوامل ایجاد لغت انسانی و ازدواج های بین گونه ای، رچگونه واکسن کرونا را توزتاریکی خواهد ترسیدبرخی سلولهای عصبی در تلاهیپرپاراتیروئیدیسمحس و ادراک قسمت سی و هشتمتاثیر گیاه خواری بر رشد وکرونا چه بر سر مغز می آوردرگیری قلب در بیماری ویرمنابع انرژی از نفت و گاز افزایش قدرت ادراکات و حسسفری به آغاز کیهانابعاد اضافه ی کیهانمغز فکر میکند مرگ برای دیسوالات پزشکیاصل عدم قطعیت از کوانتوم چالش هوشیاری و اینکه چرا ترجمه ای ابتدایی از اسرابعد از کروناوقت نهيب هاي غير علمي گذشخونریزی مغز در سندرم کووتاثیر داروی ضد تشنج سدیم گوشت خواری یا گیاه خواریذهن سالممنبع هوشیاری کجاست قسمت امگا سه عامل مهم سلامتسوپاپ ها یا ترانزیستورهااختلال خواب فرد را مستعد مغز ایندگان چگونه استبه نقاش بنگرنرمشهای مهم برای تقویت عتغییرات آب و هوایی که به تلاش ها برای کشف منابع جدواقعیت چیستخطای ادراک کارماپنج اکتشاف شگفت آور در مورویا بخشی حقیقی از زندگی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمسکوت و نیستیارتباط میکروب روده و پارمغزتان را در جوانی سیم کشبیمار 101 ساله، مبتلا به سنسبت ها در کیهانجهان کنونی و مغز بزرگتریتو یک معجزه ایواکسن اسپایکوژندی متیل فومارات(زادیوا)(پیشرفت های جدید علوم اعصروشهای نو در درمان دیسک بايا اراده آزاد توهم است یموجود بی مغزی که می تواندسرگیجه از شایعترین اختلاارزش حقیقی زبان قسمت سومنقش هورمون های تیروئید دبیهوش کردن در جراحی و بیمهمیشه اطمینان تو بر خدا بجوسازی مدرنتومورهای ستون فقراتوزن حقیقی معرفت و شناختفاصله ی همیشگی تصویر سازدانشمندان تغییر میدان مغآن چیزی که ما جریان زمان رژیم غذایی ضد دردایا بدون زبان میتوانیم تما اکنون میدانیم فضا خالشناسایی تاریخچه ی تکاملیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنقش روزه داری در سالم و جبازگشت از آثار به سوی خداهوش مصنوعی الفاگوحقیقت اشیاتوصیه هایی در مصرف ماهیژنها نقشه ایجاد ابزار هوقلب را نشکنداروی ضد تشنج با قابليت تآیا هوش ارثی دریافتی از پزمین در برابر عظمت کیهانابزار بقا از نخستین همانمجموعه های پر سلولی بدن ماز تکینگی تا مغز از مغز تچند روش ساده برای موفقیتبحثی درباره هوش و تفاوتهبحثی درباره احساسات متفاهوش مصنوعی از عروسک بازی حرکت چرخشی و دائمی کیهانتکامل زبانکنترل جاذبهدر آستانه ی موج پنجم کوویلوزالمعده(پانکراس)مصنوعآیا جهان ذهن و افکار ما مزیباترین چیز در پیر شدنابزار بقا از نخستین همانمرکز حافظه کجاستطوفان زیباییاز تکینگی تا مغز از مغز تنورون های ردیاب حافظهتاثیر درجه حرارت بر عملکبرخی ملاحظات در تشنج های هوش مصنوعی ساخته هوش طبیحس و ادراک قسمت هشتمتاثیر نگاه انسان بر رفتاکاهش مرگ و میر ناشی از ابدرمان جدید سرطانمنابع انرژي پاک سرچشمه حآثار باستانی تمدن های قدزبان و شناخت حقیقت قسمت سابزار بقای موجود زنده از مسئولیت در برابر محیط زیعواملی که برای ظهور لغت ااساس انسان اندیشه و باور چگونه آن شکری که می خوریمتاریخ همه چیز را ثبت کردهبرخی سيناپسها طی تکامل و هاوکينگ پیش از مرگش رسالحس و ادراک قسمت سی و ششمتاثیر گیاه خواری بر رشد وکریستال هادرگیری مغز در بیماری کویمنابع انرژی از نفت و گاز افزایش مرگ و میر سندرم کوسقوط درون جاذبه ای خاص، چاتفاق و تصادفمغز قلبپیامهای کاربراناصول انجام برخی نرمش ها دچالش هوشیاری و اینکه چرا تسلیم شدن از نورون شروع مبعد از کروناوقتی فهمیدی خطا کردی برگخواندن ، یکی از شستشو دهنتاثیر درجه حرارت بر عملکگیلگمش باستانی کیستذخیره ی شگفت انگیز اطلاعمنبع هوشیاری کجاست قسمت امروز دانش ژنتیک هیچ ابهسوپاپ ها یا ترانزیستورهااختلال در شناسایی حروف و مغز ابزار بقای برتر مادیبه نقاش بنگرچرا مغز انسان سه هزار سالتغییرات تکاملی سر انسان تلاش هایی در بیماران قطع واقعیت چیستخطای حسپوست ساعتی مستقل از مغز درویا تخیل یا واقعیتانسان جدید از چه زمانی پامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسکته مغزیارتباط ماده و انرژیمغزتان را در جوانی سیمکشبیماری های مغز و اعصاب و نسبت طلایی، نشانه ای به سجهان کاملی در اطراف ما پرتو یک جهان در مغز خودت هسواکسن اسپایکوژن ضد کرونادین، اجباری نیستپیشرفت در عقل است یا ظواهروشهای شناسایی قدرت شنواای نعمت من در زندگیمموجودات مقهور ژنها هستندسرگردانیارزش خود را چگونه میشناسنقش هورمون زنانه استروژنبیهوشی در بیماران دچار اهمیشه عسل با موم بخوریمجامعه ی آسمانیتوهم فضای خالیوزوز گوشفاصله ی همیشگی تصویر سازدانشمندان روش هاي جدیدی آنچه واقعیت تصور میکنیم راه فراری نیستایا تکامل هدفمند استما از اینجا نخواهیم رفتشناسایی سلول های ایمنی ااز تلسکوپ گالیله تا تلسکنقش رژیم غذایی بر رشد و ابازگشت به ریشه های تکاملهوش مصنوعی از عروسک های بحقیقت تنها چیزی است که شاتوضیحی ساده در مورد هوش مژنها ، مغز و ارادهقیچی ژنتیکیداروی ضد تشنج توپیراماتآیا هوش سریعی که بدون احسزمین زیر خلیج فارس تمدنی ابزار بقا از نخستین همانمحل درک احساسات روحانیشبیه سازی سیستم های کواناز تکینگی تا مغز از مغز تچندین ماده غذایی که مانننه جنگ و نه خونریزیبحثی درباره احساساتی غیرهوش مصنوعی از عروسک بازی حس چشایی و بویاییتکامل زبان انسان از پیشیکندر در بیماریهای التهابدر درمان بیماری مولتیپل لیس دگرامفتامین یا ویاسآیا جهش های ژنتیکی، ویروزیباترین چیز در افزایش سابزار بقا از نخستین همانمرکز حافظه کجاستطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز تکینگی تا مغز از مغز تنوروپلاستیسیتی چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکبرخی مرزهای اخلاق و علوم هوش احساسیحس و ادراک قسمت پنجمتاثیر ویتامین دی بر بیماکاهش التهاب ناشی از بیمادرمان سرطان با امواج صوتمنابع انرژی از نفت و گاز آرامش(سکوت) stillness و تکاپوزبان جانسوزابزار بقای موجود زنده از مستند جهان متصلعوارض ازدواج و بچه دار شداستفاده از مغز، وزن را کمچگونه انتظارات بر ادراک تازه های اسکیزوفرنی(جنوبرداشت مغز ما از گذر زمانهاوکينگ پیش از مرگش رسالحس و ادراک قسمت سیزدهمتاثیر گیاه خواری بر رشد وکریستال زمان(قسمت اولدرگیری مغز در بیماران مبمنابع بی نهایت انرژی در دافزایش سرعت پیشرفت علوم سلول های بنیادی منابع و ااتوبان اطلاعات و پلِ بینمغز ما کوچکتر از نیم نقطهسایتهای دیگراصول توسعه ی یک ذهن کاملچالش هوشیاری و اینکه چرا تشنج چیستبعد از کرونا دلخوشی بیهووقتی تو از یاد گرفتن باز خواب سالم عامل سلامتیتاثیر درجه حرارت بر عملکگیاه بی عقل به سوی نور میذره ی معین یا ابری از الکمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمانفجار و توقف تکاملی نشاسوپاپ ها یا ترانزیستورهااختلال در شناسایی حروف و مغز ابزار برتر بقاچرا مغزهای ما ارتقا یافت ثبت امواج الکتریکی در عصتلاشی برای درمان قطع نخاواقعیت های متفاوتخطر آلودگی هواپوشاندن خود از نوررویا حقی از طرف خداانسان خطرناکترین موجودمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسانسور از روی قصد بسیاری ارتباط متقابل با همه ی حینقش قهوه در سلامتیبیماری وسواسنشانه های گذشته در کیهان جهان پیوستهتو پیچیده ترین تکنولوژی واکسن دیگر کرونا ساخته شدید تو همیشه محدود به مقدپیشرفتی مستقل از ابزار هروشی برای بهبود هوش عاطفای آنکه نامش درمان و یادشموسیقی هنر مایع استسرگردانیاز فرد ایستا و متعصب بگذرنقش ویتامین K در ترمیم اسبیوگرافیهمراهی نوعی سردرد میگرنیجاودانگی مصنوعیتوهم فضای خالی یا توهم فضیک پیام منفرد نورون مغزی فرگشت و تکامل تصادفی محض دانشمندان روشی برای تبدیآنچه حس می کنیم، نتیجه ی راه های جدید برای قضاوت رایجاد احساساتما اشیا را آنطور که هستندشواهدی از نوع جدیدی از حااز تکنیکی تا مغز از مغز تنقش رژیم غذایی در رشد و ابازخورد یا فیدبکهوش مصنوعی از عروسک های بحقیقت خواب و رویاتیوتیکسن داروی ضد جنونژنهای مشترک بین انسان و وقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصدارویی خلط آورآیا هشیاری کوانتومی وجودزمان چیستابزار بقا از نخستین همانمحل درک احساسات روحانی دشبکه های مصنوعی مغز به دراز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تچه زیاد است بر من که در ایبخش فراموش شده ی حافظههوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک (قسمت اول )تکامل ساختار رگهای مغزی کوچ از محیط نامناسبدر سال حدود 7 میلیون نفر لا اکراه فی الدینآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجزیر فشار کووید چه باید کرابزار بقا از نخستین همانمرکز خنده در کجای مغز استظهور امواج مغزی در مغز مصاز تکینگی تا مغز- از مغز نوروز یا روز پایانیتاثیر درجه حرارت بر عملکبرخی نکات از گاید لاین پرهوش احساسیحس و ادراک قسمت پنجاهتاثیر ویروس کرونا بر مغز کاهش حافظه هرچند فرایندیدرمانهای بیماری پارکینسمنابع انرژی از نفت و گاز آزمون تجربی، راهی برای رزبان ریشه هایی شناختی اسابزار بقای موجود زنده از مشکلات نخاعیعید نوروز مبارکاستفاده از هوش مصنوعی در چگونه به سطح بالایی از هوتازه های بیماری پارکینسوبررسي علل احتمالي تغيير هدف یکسان، در مسیرهای متحس و ادراک قسمت ششمتاثیر گیاه خواری بر رشد وکریستال زمان(قسمت دوم)درگیری مغزی در سندرم کوومنابع جدید انرژیافسردگی و اضطراب در بیماسلول های بدن تو پیر نیستناتوسوکسیمایدمغز مادران و کودکان در زماصول سلامت کمرچالش هوشیاری و اینکه چرا تشنج و حرکات شبه تشنجی قابعد از کرونا دلخوشی بیهوویتنام نوعی کرونا ویروس خواب سالم عامل سلامتی و یتاثیر درجه حرارت بر عملکگیاه خواری و گوشت خوار کدذرات کوانتومی زیر اتمی قمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانواع سکته های مغزیسودمندی موجودات ابزی بر اختلالات مخچهمغز از بسیاری حقایق می گرچرا ویروس کرونای دلتا واجلوتر را دیدنتلاشی تازه برای گشودن معواقعیت و مجازخطرات هوش مصنوعیپیموزایدرویاها از مغز است یا ناخوانسان عامل توقف رشد مغزمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسانسور بر بسیاری از حقایارتباط چاقی و کاهش قدرت بنقش مهاجرت در توسعه نسل ابیماری گیلن باره و بیمارنشانه های پروردگار در جهجهان پیوستهتو افق رویداد جهان هستیواکسن دیگری ضد کرونا از دفلج نخاعی با الکترودهای دیدن خدا در همه چیزپاسخ گیاهان در زمان خوردروشی جدید در درمان قطع نخایمپلانت مغزی کمک میکند میهمانهای ناخوانده عامل سربازان ما محققا غلبه می از نخستین همانند سازها تنقش ژنتیک در درمان اختلابیوگرافیهندسه ی پایه ایجایی خالی نیستتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)یک پیشنهاد خوب برای آسان فراموش کارها باهوش تر هسدائما بخوانآنها نمیخواهند دیگران راراه های جدید برای قضاوت رایرادهای موجود در خلقت بما به جهان های متفاوت خودشواهدی از دنیسوان(شبه نئاز تکینگی تا مغز و از مغز نقش زنجبیل در جلوگیری از بازسازي مغز و نخاع چالشی هوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت در علم، هرگز نهایی تکنولوژی جدید که سلول هاژنهای هوش ، کدامندقانون مندی نقشه ژنتیکی مداستانها و مفاهیمی اشتباآیا واکنش های یاد گرفته وزمان و مکان، ابعاد کیهان ابزار بقا از نخستین همانمحدودیت چقدر موثر استشباهت مغز و کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تنه عدم مطلق بلکه عدم با قبخش های تنظیمی ژنومهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک (قسمت دوم )تکامل شناخت انسان با کشفکوچک شدن مغز از نئاندرتادرمان های اسرار آمیز در آلایو دوم دکتر سید سلمان فآیا خداباوری محصول تکاملزیرفون داروی ضد ام اسابزار بقا از نخستین همانمرگ چیستعقل مجادله گراز تکینگی تا مغز- از مغز نوشیدن چای برای مغز مفید تاثیر درجه حرارت بر عملکبرخی نرمش ها برای زانوهوش در طبیعتحس و ادراک قسمت پنجاه و یتاثیر ژنها بر اختلالات خکاهش دوپامین عامل بیماریدرهای اسرارآمیز و پوشیدهمنابع انرژی از نفت و گاز آزمون ذهنی گربه ی شرودینزبان شناسی مدرن در سطح سلابزار بقای موجود زنده از مشکلات بین دو همسر و برخیعامل کلیدی در کنترل کارآاستفاده از انرژی خلاچگونه باغبانی باعث کاهش تبدیل تراکت صوتی مصنوعی بررسی و اپروچ جدید بر بیمهدف از تکامل مغزحس و ادراک قسمت شصت و هشتتاثیر گیاه خواری بر رشد وکریستال زمان(قسمت سوم)درگیری مغزی در سندرم کوومناطق خاصی از مغز در جستجاقلیت خلاقسلول عصبی شاهکار انطباق اثر مضر مصرف طولانی مدت رمغز چون ابزار هوش است دلیاضطراب و ترسچالش دیدگاه های سنتی در بتشنج عدم توازن بین نورون تفکر خلا ق در برابر توهم ویتامین E برای فعالیت صحخواب عامل دسته بندی و حفطتاثیر درجه حرارت بر عملکگیرنده باید سازگار با پیذرات کوانتومی زیر اتمی قمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانگشت ماشه ایسیلی محکم محیط زیست بر اناختلالات حرکتی در انسانمغز به تنهایی برای فرهنگ به هلال بنگرچرا پس از بیدار شدن از خوجمجمه انسان های اولیهتلاشی جدید در درمان ام اسواقعیت خلا و وجود و درک مدفاع در برابر تغییر ساختپیموزایدرویاهای پر رمز و حیرتی درانسانیت در هم تنیده و متصمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسایه را اصالت دادن، جز فرارتباط هوش ساختار مغز و ژبیماری آلزایمر، استیل کونظام مثبت زندگیجهان پر از چیزهای اسرار آتو انسانی و انسان، شایستواکسن سرطانفلج بل، فلجی ترسناک که آندژا وو یا اشنا پنداریپختگی پس از چهل سالگي به روشی جدید در درمان نابینایمپلانت نخاعی میتواند دمیوتونیک دیستروفیسردرد میگرن در کودکاناز نخستین همانند سازها تنقش گرمایش آب و هوا در همبیان ژن های اسکیزوفرنی دهندسه ی رایج کیهانجاذبهتوهم چیستیک آلل ژنتیکی که از نئاندفراموشی همیشه هم بد نیستداروهای مصرفی در ام اسآنان که در قله اند هرگز خراه پیروزی در زندگی چیستاکسی توسین و تکامل پیش اما با کمک مغز خود مختاريمشکل های متفاوت پروتئین هاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش زبان در سلطه و قدرت ابحتی علمی درباره تمایل بهوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت راستین انسان علم بتکنولوژی جدید که سلول هاژنهای حاکم بر انسان و انسقانون جنگلدخالت در ساختار ژنهاآیا یک، وجود داردزمان واقعیت است یا توهمابزار بقا از نخستین همانمحدودیت های حافظه و حافظشباهت مغز با کیهان مادیاز تکینگی تا مغز از مغز تنهایت معرفت و شناخت درک عبخش بزرگی حس و ادراک ما اهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت 67تکامل، نتیجه ی برنامه ریکوچکترین چیز یک معجزه اسدرمان های بیماری آلزایمرلبخند بزن شاید صبح فردا زآیا دلفین ها می تواند از زیرک ترین مردمابزار بقا از نخستین همانمرگ و میر پنهانعقلانیت بدون تغییراز تکینگی تا مغز- از مغزتنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تاثیر درجه حرارت بر عملکبرخی نرمش های گردنهوش عاطفی بیشتر در زنانحس و ادراک قسمت پنجاه و دتاثیر کلام در آیات کلام بکاهش سن بیولوژیکی، تنها دریای خدامنابع انرژی از نفت و گاز آزمون ذهنی گربه شرودینگرزبان شناسی نوین نیازمند ابزار بقای موجود زنده از مشکلات روانپزشکی پس از سعادت کردن به نعمتاستفاده از سلول های بنیاچگونه تکامل مغزهای کنونیتبدیل سلولهای محافط به سبررسی ژنها در تشخیص بیماهدف از خلقت رسیدن به ابزاحس و ادراک قسمت شصت و دوتاثیر گیاه خواری بر رشد وکشف مکانیسم عصبی خوانش پدرگیری اعصاب به علت میتومنبع هوشیاری کجاست قسمت الکترومغناطیس شنوایی و هسلولهای ایمنی القا کنندهاثرات فشار روحی شدیدمغز چگونه صداها را فیلتر اطلاع رسانی اینترنتیچاالش ها در تعیین منبع هوتشخیص ژنتیکی آتروفی های تفاوت مغز انسان و میمون هویتامین E در چه مواد غذایخودآگاهی و هوشیاريگالکانزوماب، دارویی جدیذرات کوانتومی زیر اتمی قمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانگشت نگاری مغز نشان میدسیگار عامل افزایش مرگ وماختلالات صحبت کردن در انمغز برای فراموشی بیشتر کبه کدامین گناه کشته شدندچرا بیماری های تخریبی مغجنبه های موجی واقعیتتمایل زیاد به خوردن بستنوالزارتان داروی ضد فشار دقیق ترین تصاویر از مغز اپیچیدگی های مغزمگسرویای شفافانعطاف پذیری مکانیسمی علمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمساخت شبکه عصبی مصنوعی با ارتباط پیوسته ی جهانبیماری الزایمرنظریه ی تکامل در درمان بیجهان دارای برنامهتو با همه چیز در پیوندیواکسن سرطانفلج خوابدژاوو یا آشناپنداریپروژه ی ژنوم انسانیروشی جدید در درمان سکته ماین پیوند نه با مغز بلکه میگرن و پروتئین مرتبط با سردرد و علتهای آناز نخستین همانند سازها تنقش پیش زمینه ها و اراده بیان حقیقتهندسه بنیادینجاذبه و نقش آن در شکلگیریتوهم وجودیک جهش ممکن است ذهن انسانفرایند پیچیده ی خونرسانیداروهای ام اسآنزیم تولید انرژی در سلوراه انسان شدن، راه رفتن واگر فقط مردم میفهمیدند کما بخشی از این جهان مرتبطشکل پنجم مادهاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش زبان در سلطه و قدرت ابحث درباره پیدایش و منشا هوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت غیر فیزیکیتکینگیکل اقیانوس در یک ذرهقانون جنگلدر مانهای کمر دردآیا کیهان می تواند یک شبیزمان پلانکابزار بقا از نخستین همانمخچه فراتر از حفظ تعادلشباهت کیهان و مغزمخچه ، فراتر از حفظ تعادلشباهت زیاد بین سلول هاي عاز تکینگی تا مغز از مغز تنهایت در بی نهایتبخش بزرگتر کیهان ناشناختهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت چهلتأثیر نگاه انسان بر رفتاکووید نوزده و خطر بیماری درمان های جدید میگرنلرزش ناشی از اسیب به عصبآیا دلفین ها میتوانند بازیست، مرز افق رویداد هستابزار بقا از نخستین همانمرگ و میر بسیار بالای ناشعلم و ادراک فقط مشاهده ی از تکینگی تا مغز، از مغز نیکولا تسلاتاثیر درجه حرارت بر عملکبرخی یونها و مولکول های مهوش عاطفی در زنان بیشتر احس و ادراک قسمت پنجاه و ستاثیر کپسول نوروهرب بر نکایروپاکتیک چیستدرک فرد دیگر و رفتارهای امنابع انرژی از نفت و گاز آسيب میکروواسکولاریا آسزبان، نشان دهنده ی سخنگو ابزار بقای موجود زنده از مشکلات روانپزشکی در عقب عارضه جدید ویروس کرونا ساستفاده از سلول های بنیاچگونه جمعیت های بزرگ شکل تداوم مهم است نه سرعتبررسی بیماری التهابی رودهر چیز با هر چیز دیگر در تحس و ادراک قسمت شصت و ششتاثیر گیاه خواری بر رشد وکشف مکانیسمی پیچیده در بدرختان اشعار زمینمنبع هوشیاری کجاست قسمت الکتروتاکسی(گرایش و حرکسلولهای بنیادی مصنوعی دراثرات مفید قهوهمغز ناتوان از توجیه پیدااطلاعات حسی ما از جهان، چناتوانی از درمان برخی ویتشخیص آلزایمر سالها قبل تفاوت ها و تمایزها کلید بویتامین کاخودآگاهی و هوشیاريگامی در درمان بیماریهای رفتار اجتماعی انسان، حاصمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاندوهگین نباش اگر درب یا سیاهچاله های فضایی منابعاختلالات عضلانی ژنتیکمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟به امید روزهای بهترچرا حیوانات سخن نمی گوینجنسیت و تفاوت های بیناییتمدن قدیمی ای در جنوب ایرواکنش های ناخودآگاه و تقدلایلی که نشان میدهد ما بپیچیدگی های مغزی در درک زروان سالماهرام مصر از شگفتی های جهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمساخت شبکه عصبی با الفبای ارتباط انسانی، محدود به بیماری ای شبیه آلزایمر و نظریه ی تکامل در درمان بیجهان در حال نوسان و چرخشتو با باورهایت کنترل میشواکسنی با تاثیر دوگانه افلج خواب چیستدگرگونی های نژادی و تغییپروژه ی ژنوم انسانیريتوکسيمب در درمان ام اساین اندوه چیستمیگرن سردردی ژنتیکی که بسردرد تنشناز نخستین همانند سازها تنقش آتش در رسیدن انسان بهبیست تمرین ساده برای جلوهندسه در پایه ی همه ی واکجدایی خطای حسی استتوهم بی خدایییک رژیم غذایی جدید، می توفرایند تکامل و دشواری هاداروهای تغییر دهنده ی سیآیندهراه بی شکستاگر میدانی مصیبت بزرگتر ما تحت کنترل ژنها هستیم یشگفت انگیز بودن کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تنقش سجده بر عملکرد مغزبحثي درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت غیر قابل شناختتکامل مادی تا ابزار هوشمکلمات بلند نه صدای بلندقانونمندی و محدودیت عالمدر محل کار ارزش خودت را بآیا گذشته، امروز وآینده زمان به چه دلیل ایجاد میشابزار بقا از نخستین همانابزار بقا از نخستین همانمخچه ابزاري که وظیفه آن فشباهت زیاد بین سلول هاي عاز تکینگی تا مغز از مغز تچهار میلیارد سال تکامل ببخش دیگری در وجود انسان ههوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت چهل و هفتتئوری تکامل امروز در درمکودک هشت ساله لازم است آددرمان های جدید در بیماری لرزش عضله یا فاسیکولاسیوآیا دست مصنوعی به زودی قازاوسکا درمان گوشرابزار بقا از نخستین همانمرگ انتقال است یا نابود شعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهاز تکینگی تا مغز، از مغز نیاز به آموزش مجازی دیجیتاثیر درجه حرارت بر عملکبرخی اثرات مضر ویتامین دهوش عاطفی در زنان بیشتر احس و ادراک قسمت پنجاه و شتاثیر کپسول نوروهرب بر تکار با یگانگی و یکپارچگیدرک نیازمند شناخت خویش امنابع انرژی از نفت و گاز آسیب ها ناشی از آلودگی هوزبان، وسیله شناسایی محیطابزار بقای موجود زنده از مشاهده گر جدای از شیء مشاعدم توقف تکامل در یک اندااستفاده از سلول های بنیاچگونه جمعیت های بزرگ شکل تداخل مرزها و صفات با بینبررسی سیستم تعادلی بدن اهر حرکت خمیده می شود و هر حس و ادراک سی و هفتمتاثیر گیاه خواری بر رشد وکشف ارتباط جدیدی از ارتبدرد باسن و پا به دلیل کاهمنبع هوشیاری کجاست قسمت الگو و عادت را بشکن و در اسلسله مباحث هوش مصنوعیاثرات مضر ماری جوانامغز و سیر تکامل ان دلیلی اطلاعاتی عمومی در مورد مناتوانی در شناسایی چهره تصویربرداری فضاپیمای آمتفاوت های بین زن و مرد فقویتامین کا و استخوانخودروهای هیدروژنیگامی در درمان بیماریهای رقیبی قدرتمند در برابر ممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاندام حسی، درک از بخش هایسیاهچاله ها، دارای پرتو اختراع جدید اینترنت کوانمغز بزرگ چالش است یا منفعبه بالا بر ستارگان نگاه کچرا حجم مغز گونه انسان درجنسیت و تفاوت های بیناییتمدن پیشرفته ی پیشینیانواکنش به حس جدیددنیای شگفت انگیز کوانتومپیوند قلب خوک، به فرد دچاروبات های ریز در درمان بیاولین مورد PML به دنبال تکمنبع هوشیاری در کجاست؟ قساختن آیندهارتباط از بالا به پایین مبیماری ای شبیه ام اس مولتنظریه ی ریسمانجهان شگفت انگیزتو باید نیکان را به دست بواسطه ها د رمسیر ایجاد مغفلج دوطرفه عصب 6 چشمدانش قدرت استپرواز از نیویورک تا لوس آریواستیگمیناین ایده که ذرات سیاهچالمیگرن شدید قابل درمان اسسردرد سکه ایاز نشانه ها و آثار درک شدنقش انتخاب از طرف محیط، نبیش از نیمی از موارد انتقهندسه زبانِ زمان استجریان انرژی در سیستم های توهم جدایی و توهم علمیکی از علل محدودیت مغز امفرایند حذف برخی اجزای مغداروهای ضد بیماری ام اس وآینده ی انسان در فراتر ازرابطه تشنج و اوتیسماگر نیروی مغناطیس نباشد مانند آب باششگفت زده و حیران باشاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش غذاها و موجودات دريابحثی جالب درباره محدودیتهوش مصنوعی از عروسک بازی حقایق ممکن و غیر ممکنتکامل مداومکلام و زبان، گنجینه ای بسقارچ بی مغز در خدمت موجوددر چه مرحله ای از خواب ، رآیا پیدایش مغز از روی تصازمان شگفت انگیززندگی هوشمند در خارج از زابزار بقا از نخستین همانمدل همه جانبه نگر ژنرالیشرکت نورالینک ویدیویی ازاز تکینگی تا مغز از مغز تچهار ساعت پس از کشتار خوکبرنامه و ساختار پیچیده مهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت چهل و هشتتئوری تکامل در پیشگیری و کودک ایرانی که هوش او از درمان های رایج ام اسلزوم سازگاری قانون مجازاآیا رژیم غذایی گیاهی سلازبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقا از نخستین همانمرگ تصادفیعلم به ما کمک میکند تا مواز تکینگی تا مغز، از مغز چیزی منتظر شناخته شدنتاثیر درجه حرارت بر عملکبرخی اختلالات عصبی مثانههوشمندی کیهانحس و ادراک قسمت بیست و چهتاثیر کپسول نوروهرب بر سکاربرد روباتهای ريزنانودرک و احساسمنابع انرژی از نفت و گاز آشنا پنداریسفر نامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از مشاهده آینده از روی مشاهعدم درکاستیفن هاوکینگ در مورد هچگونه حافظه را قویتر کنیتروس جریان انرژیبررسی علل کمر درد در میانهرچیز با یک تاب تبدیل به حس و ادراک- قسمت پنجاه و تاثیر گیاهخواری بر رشد و کشف جمجمه ای درکوه ایرهودست آسمانمنبع هوشیاری کجاست قسمت الگوی بنیادین و هوشیاریسلطان جنگل یا صاحب ملکوتاجزای پر سلولی بدن انسان مغز کوانتومیاطلاعاتی عمومی در مورد منادانی در قرن بیست و یکم،تصادف یا قوانین ناشناختهتفاوت های تکاملی در مغز وویتامین کا در سبزیجاتخورشید مصنوعیگاهی لازم است برای فهم و رموزی از نخستین تمدن بشرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانرژی بی پایان در درون هرسیاهچاله و تکینگی ابتدایادامه بحث تکامل چشممغز بزرگ چالشهای پیش روبه خودت مغرور نشوچرا خشونت و تعصبجهل مقدستمدن بشری و مغز اخلاقیواکسن های شرکت فایزر آمردندان ها را مسواک بزنید تپیوند مغز و سر و چالشهای روح رهاییاولین مورد پیوند سر در انمنبع هوشیاری در کجاست؟(قساختار فراکتال وجود و ذهارتباط بین هوش طبیعی و هوبیماری اسپینال ماسکولار نظریه تکامل در درمان بیمجهانی که نه با یک رخداد و تو جهانی هستی که خودش را وبینار اساتید نورولوژی دفناوری هوش مصنوعی نحوه خدانش محدود به ابعاد چهارپرورش مغز مینیاتوری انساریاضیات یک حس جدید استاینکه به خاطرخودت زندگی میدان مغناطيسي زمین بشر سردرد عروقی میگرناز نظر علم اعصاب یا نرووسنقش اتصالات بین سلولهای بیشتر کمردردها نیازی به هنر حفظ گرهجریان انرژی در سیستم های توهمات و شناخت حقیقتیافته های نوین علوم پرده فراتر از دیوارهای باورداروی فامپیریدین یا نورلآینده ی علم و فیزیک در60 ثراز تغییراگر نعمت فراموشی نبود بسماه رجبشگفتی های زنبور عسلاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش غذاها و موجودات دريابحثی در مورد نقش ویتامين هوش مصنوعی از عروسک بازی حلقه های اسرارآمیزتکامل چشمکلرال هیدرات برای خوابانقبل از آغازدر هم تنیدگی مرزها و بی مآیا آگاهی پس از مرگ از بیآیا امکان بازسازی اندامهزندگی بی دودابزار بقا از نخستین همانمدل هولوگرافیک ژنرالیزهشربت ضد خلطاز تکینگی تا مغز از مغز تنوآوری ای شگفت انگیز دانبرنامه ی مسلط ژنها در اختهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت چهل و دومتئوری جدید، ویران کردن گکودکان میتوانند ناقل بی درمان های علامتی در ام اسلزوم سازگاری قانون مجازاآیا رژیم غذایی گیاهی سلازبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقا از نخستین همانمراحل ارتقای پله پله کیهعلم راهی برای اندیشیدن ااز تکینگی تا مغز، از مغز چیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر رو ح و روان بر جسمبرخی اصول سلامت کمرهوشیاری کوانتومیحس و ادراک قسمت بیست و یکتاثیر کپسول نوروهرب بر سکاربرد روباتهای ريز، در درک کنیم ما همه یکی هستیممنابع انرژی از نفت و گاز آشنا پنداریسفر به مریخ در 39 روزابزار بقای موجود زنده از مطالبی در مورد تشنجعسل طبیعی موثر در کنترل باستیفن هاوکینگ در تفسیر نگاه محدود و تک جانبه، مشتری فلوپرازینبزرگ فکر کنهزینه ای که برای اندیشیدحس و ادراک- قسمت بیست و پتاثیر انتخاب از طرف محیط کشف جدید تلسکوپ جیمز وبدستورالعمل مرکز کنترل بیمنبع هوشیاری کجاست قسمت الگوبرداری از طبیعتسم زنبور ، کلیدی برای واراجزایی ناشناخته در شکل گمغز آیندگان چگونه است ؟اعتماد به خودنبرو و انرژی مداومتظاهر خوابیده ی مادهتفاوت های زبانی سرمنشا تویتامین بی 12 در درمان دردخوشبختی دور از رنج های مگاهی مغز بزرگ چالش استرمز و رازهای ارتباط غیر کمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانرژی تاریکسیاهچاله ی تولید کنندهاداراوون تنها داروی تاییمغز بزرگ و فعال یا مغز کوبه دنبال رستگاری باشچرا در مغز انسان، فرورفتجهان فراکتالتمدنی قدیمی در شمال خلیج واکسن کووید 19 چیزهایی که دو ویژگی انتزاع و قدرت تجپیوند اندام از حیوانات بروزه داری متناوب، مغز را اولین هیبرید بین انسان و منبع خواب و رویاساختار شبکه های مغزی ثابارتباط شگفت مغز انسان و فبیماری اضطراب عمومینظریه تکامل در درمان بیمجهانی که از یک منبع، تغذیتو دی ان ای خاص ميتوکندريوجود قبل از ناظر هوشمندفیلمی بسیار جالب از تغییدانش بی نهایتپرتوهای صادر شده از سیاهریسدیپلام تنها داروی تایاینکه خانواده ات سالم بامیدان های مغناطیسی قابل سرعت فکر کردن چگونه استاز نظر علم اعصاب اراده آزنقش تیروئید در تکامل مغزبا هوش مصنوعی خودکار روبهنر رها شدن از وابستگیجریان انرژی در سیستم های توپیراماتیاد بگیر فراموش کنیفرد حساس از نظر عاطفی و بداروی لیراگلوتیدآیا ممکن است موش کور بی مراست دستی و چپ دستیاگر نعمت فراموشی نبود بسماپروتیلینشاهکار قرناز تکینگی تا مغز از مغز تنقش غذاها و موجودات دريابحثی در مورد نقش کلسیم و هوش مصنوعی از عروسک بازی حمله ویروس کرونا به مغزتکامل و ارتقای نگاه تا عمکمردردقبل از انفجار بزرگدر هم تنیدگی کوانتومیقدم زدن و حرکت دید را تغیدر هم تنیدگی کوانتومی و پآیا انسان با مغز بزرگش اخزندگی در جمع مواردی را برابزار بقا از نخستین همانمدل هولوگرافیک تعمیم یافشش مرحله تکامل چشماز تکینگی تا مغز از مغز تنوار مغز مشاهده ی غیر مستبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱هوش مصنوعی به کمک هوش طبیحس و ادراک قسمت چهل و سومتا 20 سال آینده مغز شما به کودکان خود را مشابه خود تدرمان ژنتیکی برای نوآوریمقاومت به عوارض فشار خون آیا راهی برای رفع کم آبی زبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقا از نخستین همانمرز مرگ و زندگی کجاستعلم ساختن برج های چرخاناز تکینگی تا مغز، از مغز چیزی شبیه نور تو نیستتاثیر رژیم گیاه خواری بر برخی بیماری ها که در آن بهوش، ژنتیکی است یا محیطیحس و ادراک قسمت بیست و دوتاثیر کتامین در درمان پاکتاب گران و پرهزینه شد ولدرک احساسات و تفکرات دیگمنابع انرژی از نفت و گاز آغاز فصل سرما و دوباره تکسفر تجهیزات ناسا به مریخ ابزارهای پیشرفته ارتباط مطالعه ای بیان میکند اهدعصب حقوق نورولوواستخوان های کشف شده، ممکنگاه انسان محدود به ادراتری فلوپرازینبزرگ شدن مغز محدود به دورهزینه سنگین انسان در ازاحس و ادراک- قسمت شصت و چهتاثیر احتمالی عصاره تغلیگل زندگیدغدغه نتیجه ی نادانی استمنبع هوشیاری کجاست قسمت التهاب شریان تمپورالسماگلوتید داروی کاهش دهناحیای بینایی نسبی یک بیممغز انسان ایا طبیعتا تمااعداد بینهایت در دنیای منتایج نادانی و جهلتظاهری از ماده است که بیدتفاوتهای جنسیتی راهی براویتامین بی هفدهخانواده پایدارگذر زمان کاملا وابسته به رمز بقای جهش ژنتیکیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانرژی تاریک که ما نمی توسیاره ی ابلهانادب برخورد با دیگرانمغز بزرگترین مصرف کننده به زودی شبکه مغزی به جای چرا ذرات بنیادی معمولاً جهان ما میتواند به اندازتمساح حد واسط میان مغز کوواکسن کرونا و گشودن پنجردو برابر شدن خطر مرگ و میپیوند سر آیا ممکن استروزه داری و بیمار ی ام اس اولین تصویر در تاریخ از سمنحنی که ارتباط بین معرفسازگاری با محیط بین اجزاارتباط شگفت انگیز مغز انبیماری بیش فعالینظریه تکامل در درمان بیمجهانی در ذهنتولید مثل اولین ربات های وراپامیل در بارداریفیزیک مولکولها و ذرات در دانشمندان موفق به بازگردآلودگی هوا چالش قرن جدیدریشه های مشترک حیاتاینترنت بدون فیلتر ماهوامیدان بنیادین اطلاعاتسعی کن به حدی محدود نشویاز نظر علم اعصاب اراده آزنقش حفاظتی مولکول جدید دبا تعمق در اسرار ابدیت و هوموارکتوس ها ممکن است دجستجوی متن و تصویر به صورتوانایی مغز و دیگر اجزای یادگیری مهارت های جدید دفرضیه ای جدید توضیح میدهداروی تشنجی دربارداریآیا ما کالا هستیمرجزخوانی هایی که امروز باگر با مطالعه فیزیک کوانماجرای جهل مقدسشاهکار شش گوشاز تکینگی تا مغز از مغز تنقشه مغزی هر فرد منحصر بهبحثی در مورد حقیقت فضا و هوش مصنوعی از عروسک بازی حمایت از طبیعتتکامل ابزار هوش ، راه پر کمردرد ناشی از تنگی کاناقدرت کنترل خوددر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا احتمال دارد رویا از آزندگی در سیاهچالهابزار بقا از نخستین همانمدل های ریز مغز مینی برینششمین کنگره بین المللی ساز تکینگی تا مغز از مغز تنوار مغز در فراموشی هاتاثیر درجه حرارت بر عملکبرین نت به جای اینترنتهوش مصنوعی به شناسایی کاحس و ادراک قسمت نهمتا بحر یفعل ما یشاکودکان را برای راه آماده درمان ام اس(مولتیپل اسکلمقابله ی منطقی با اعتراضآیاما مقهور قوانین فیزیکزبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقای موجود زنده از مرز بین انسان و حیوان کجاعلایم کمبود ویتامین E را از تکامل تا مغز از مغز تا نکاتی در مورد تشنجتاثیر رژیم گیاه خواری بر برخی بیماری های خاص که بدهیچ وقت خودت را محدود به حس و ادراک قسمت بیست و سوتاثیر گیاه خواری بر رشد وکتاب زیست شناسی باوردرک تصویر و زبان های مخلتمنابع انرژی از نفت و گاز إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسفر دشوار اکتشافابزارهای بقا از نخستین همعنی روزهعضلانی که طی سخن گفتن چقداستروژن مانند سپر زنان دنگاه از بیرون مجموعهترک امروزبزرگ شدن تقریبا ناگهانی هزاران سال چشم های بینا وحساسیت روانی متفاوتتاثیر ترکیبات استاتین (سگلوئونذهن ما از در هم شکستن منبمنبع هوشیاری کجاست قسمت امیوتروفیک لترال اسکلروسندرم کووید طولانیاحیای بینایی نسبی یک بیممغز انسان برای ایجاد تمدبقای حقیقی در دور ماندن انخاع ما تا پایین ستون فقرتعداد کلی ذهن ها در جهان تقلید مرحله ای نسبتا پیشویتامین دی گنجینه ای بزرخارق العاده و استثنایی بگربه شرودینگر و تاثیر مشرمز جهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانرژی خلا ممکن استسیاره ابلهانادراک ما درک ارتعاشی است مغز حریص برای خون، کلید تبه زیر پای خود نگاه نکن بچراروياها را به یاد نمی آجهان مادی، تجلی فضا در ذهتنفس هوازی و میتوکندریواکسن کرونا از حقیقت تاتدو برابر شدن خطر مرگ و میپیوند سر، یکی از راه حلهاروزه داری سلول های بنیاداولین دروغمنشأ اطلاعات و آموخته ها ستون فقرات انسان دو پا جلارتباط شگفت انگیز مغز اننقش میدان مغناطیسی زمین بیماری تی تی پیهفت چیز که عملکرد مغز تو جهش های ژنتیکی مفید در ساتولید یا دریافت علمورزش هوازی مرتب خیلی به قفیزیک و هوشیاریدانشمندان نورون مصنوعی سآلودگی هوا و ویروس کرونارژیم های غذایی و نقش مهم ایندرالمیدازولام در درمان تشنج شلیک فراموشیاز واقعیت امروز تا حقیقتنقش حیاتی تلومر دی ان آ دباهوش ترین و با کیفیت تریهوش فوق العاده، هر فرد اسجستجوی هوشیاری در مغز ماتوازن مهمتر از فعالیت زییادآوری خواب و رویافضای قلب منبع نبوغ استداروی جدید s3 در درمان ام آیا ما تنها موجودات زنده رسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهراگر تلاش انسان امروز براماده ی تاریکشاید گوشی و چشمی، آماده شاز تکینگی تا مغز از مغز تنقشه های مغزی جدید با جزیبحثی در مورد عملکرد لوب فهوش مصنوعی از عروسک بازی حوادث روزگار از جمله ویرتکامل جریان همیشگی خلقتکمردرد و علل آنقدرت انسان در نگاه به ابعآیا احتمال دارد رویا از آزندگی زمینی امروز بیش از ابزار بقا از نخستین همانمدیون خود ناموجودصرع و درمان های آناز تکینگی تا مغز از مغز تنوار مغز در تشخیص بیماری تاثیر درجه حرارت بر عملکبرای پیش بینی آینده مغز دهوش مصنوعی در کامپیوترهاحس و ادراک قسمت چهارمتاثیر فکر بر سلامتکوری گذرای ناشی از موبایدرمان تومورهای مغزی با امقابله با کرونا با علم اسآب زندگی است قسمت چهارمزبان و بیان، در سایه پیشرابزار بقای موجود زنده از مرز جدید جستجو و اکتشاف، علایم کمبود ویتامین E را از تکامل تا مغز، از مغز تچگونه مولکول های دی ان ایتاثیر رژیم گیاه خواری بر برخی توجهات در ببمار پارهیچ کاری نکردن به معنی چیحس و ادراک قسمت بیستمتاثیر گیاه خواری بر رشد وکتاب طبیعت در قالب هندسهدرک حقیقت نردبان و مسیری منابع انرژی از نفت و گاز افت فشار خون ناگهانی در وسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزارهای بقا ازنخستین هممعادله ها فقط بخش خسته کنغیرقابل دیدن کردن مادهاسرار آفرینش در موجنگاه از درون مجموعه با نگترکیب حیوان و انسانبزرگترین خطایی که مردم مهستي مادي ای که ما کوچکترخفاش با شیوع همه گیری جدیتاثیر حرکات چشم بر امواج گمان میکنی جرمی کوچکی در ذهن چند جانبه نیازمند نگمنبع هوشیاری کجاست قسمت امید نیکو داشته باش تا آنسندرم گیلن باره به دنبال احساس گذر سریعتر زمانمغز انسان برای شادمانی طبلندی در ذهن ما درک بلندینخستین تصویر از سیاهچالهتغییر الگوی رشد مغزی با زتقلید از روی طبیعتویروس مصنوعیخبر مهم تلسکوپ هابلگزیده ای از وبینار یا کنفرمز جهان خاصیت فراکتالمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانسان قدیم در شبه جزیره عسیاره ابلهانادغام میان گونه های مختلمغز در تنهایی آسیب میبینبوزون هیگز چیستچراروياها را به یاد نمی آجهان مرئی و نامرئیتنفس هوازی و میتوکندریدو سوی واقعیتپیوندی که فراتر از امکانروش مقابله مغز با محدودیاولین سلول مصنوعیمنشاء کوانتومی هوشیاری اسخن پاک و ثابتارتباط غیرکلامی بین انسانقش محیط زندگی و مهاجرت دبیماری دویکهفت سین یادگاری از میراث جهش های ژنتیکی غیر تصادفتولید پاک و فراوان انرژیورزش هوازی ، بهترین تمریفیزیکدانان ماشینی برای تدانشمندان یک فرضیه رادیکآلزایمررژیم های غذایی و نقش مهم ایا کوچک شدن مغزانسان المکانیک کوانتومی بی معنی شلیک فراموشیاز کجا آمده ام و به کجا مینقش خرچنگ های نعل اسبی درباد غرور و سر پر از نخوت وهوش مصنوعی می تواند بر اححفره در مغزتوسعه هوش مصنوعی قادر اسژن همه چیز نیستقفس ذهنداروی جدید میاستنی گراویآیا مغز تا بزرگسالی توسعرساناها و ابر رساناها و عاگر خواهان پیروزی هستیماده ی خالیشاید درست نباشداز تکینگی تا مغز از مغز تنقص در تشخیص هیجانات عامبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاست تکامل داروینی هنوز در حاکمردرد با پوشیدن کفش مناتکامل داروینی هنوز در حاکنفرانس تشنج هتل کوثر اصقدرت عشقآیا برای تولید مثل همیشه زندگی زودگذرابزار بقا از نخستین همانمدیریت اینترنت بر جنگضررهای مصرف شکر و قند بر از تکینگی تا مغز از مغز تنوار مغزی روشی مهم در تشختاثیر درجه حرارت بر عملکبرای اولین بار دانشمندانهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک قسمت نوزدهمتاثیر مشاهده بر واقعیت بکی غایب شدی تا نیازمند دلدرمان تشنجملاحظه های اخلاقی دربارهآب زندگی است قسمت اولزبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقای موجود زنده از مزایای شکلات تلخ برای سلعلت خواب آلودگی بعد از خواز تکامل تا مغز، از مغز تچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر رژیم گیاهخواری بر برخی توصیه ها برای واکسیهیچ کس مانند تو نگاه نمیکحس و ادراک قسمت دهمتاثیر گیاه خواری بر رشد وکتاب، سفری به تاریخدرک دیگرانمنابع انرژی از نفت و گاز افت هوشیاری به دنبال کاهسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزارهای بقای موجود زندهمعجزه ی علممقالاتاسرار بازسازی اندام هانگاه حقیقی نگاه به درون اترازودونبزرگترین درد از درون است هستی ما پس از شروعی چگال خلاصه ای از مطالب همایش متاثیر دوپامین و سروتونینگنجینه ای به نام ویتامین ذهن هوشیار در پس ماده ی ممنبع هوشیاری کجاست قسمت امید درمان کرونا با همانسندرم پیریفورمیساحساسات کاذبمغز انسان برای شادمانی طبلعیدن ستاره توسط سیاهچانخستین روبات های زنده ی جتغییر زودتر اتصالات مغزیتقویت استخوان در گرو تغذویرایش DNA جنین انسان، برخدا موجود استگزارش یک مورد جالب لخته ورنگ کردن، حقیقت نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانسان ها می توانند میدان سیر آفرینش از روح تا مغز ادغام دو حیطه علوم مغز و مغز را از روی امواج بشناسبوزون هیگز جهان را از متلنزاع بین جهل و علم رو به پجهان هوشیارتنفس بدون اکسیژندوچرخه سواری ورزشی سبک و پیوستگی همه ی اجزای جهانروش های صرفه جویی در ایجااوکرلیزوماب داروی جدید شمهندسی ژنتیک در حال تلاش سختی ها رفتنی استارتروز یا خوردگی و التهانقش نگاه از پایین یا نگاهبیماری دیستروفی میوتونیهم نوع خواری در میان پیشیجهشهای مفید و ذکاوتی که دتولید سلولهای جنسی از سلورزش و میگرنفاصله ها در مکانیک کوانتدانشمندان ژنی از مغز انسآملودیپین داروی ضد فشار رژیم ضد التهابیایا این جمله درست است کسیمکانیزمهای دفاعی در برابشنا در ابهای گرم جنوب نیااز آغاز خلقت تا نگاه انسانقش داروهاي مختلف معروف بار بزرگ ایستادن بر دو پاهوش مصنوعی و کشف زبان هایحقیقت قربانی نزاع بین بی توسعه برخی شغل ها با هوش ژن همه چیز نیستقلب و عقلداروی جدید برای ای ال اسآیا همه جنایت ها نتیجه بیرشته نوروایمونولوژی و نقاپی ژنتیکماده، چیزی بیش از یک خلا شب سیاه سحر شوداز تکینگی تا مغز از مغز تنقطه بی بازگشتبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاست حافظه و اطلاعات در کجاستتکامل داروینی هنوز در حاکنگره بین المللی سردرد ددر یک فراکتال هر نقطه مرکلمس کوانتومیآیا بزرگ شدن مغز فقط در دزندگی، مدیریت انرژیابزار بقا از نخستین همانمدارک ژنتیکی چگونه انسانضررهای شکر بر سلامت مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تنوبت کودکانتاثیر درجه حرارت بر عملکبرای تمدن سازی، باید در بهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک قسمت هفتمتاثیر نگاه ناظر هوشیار بکیهان خود را طراحی میکنددرمان جدید ALSملاحظات بیهوشی قبل از جرآب زندگی است قسمت دومزبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقای موجود زنده از مسیر دشوار تکامل و ارتقاعماد الدین نسیمی قربانی از روده تا مغزچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر عصاره تغلیظ شده گیبرخی درمان های Spinal Muscular Atهیچ کس حقیقت را درون مغز حس و ادراک قسمت دوازدهمتاثیر گیاه خواری بر رشد وکتابخانهدرک درست از خود و هوشیاریمنابع انرژی از نفت و گاز افتخار انسانسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزارهای بقای از نخستین معجزه ی علم در کنترل کرونتاثیر ویتامین دی بر بیمااصل بازخوردنگاهی بر قدرت بینایی دراتراشه ی بیولوژِیکبسیاری از بیماری های جدیو هر کس تقوای خدا پیشه کنخلاصه ای از درمان های جدیتاثیر دپاکین بر بیماری مگویید نوزده و ایمنی ساکتذهن تو همیشه به چیزی اعتقمنبع هوشیاری کجاست قسمت امیدوار باش حتی اگر همه چسندرم پس از ضربه به سراخلاق و علوم اعصابمغز انسان رو به کوچک تر شبه قفس های سیاهت ننازنرمش های مفید برای درد زاتغییر عمودی سر انسان از پتقویت سیستم ایمنیواقعیت فیزیکی، تابعی از خطا در محاسبات چیزی کاملگشایش دروازه جدیدی از طرروی و منیزیم در تقویت استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانسان یک کتابخانه استسیستم تعادلی بدنارتقا و تکامل سنت آفرینش مغز زنان جوانتر از مغز مربی نهایت در میان مرزهانزاع بین علم و نادانی رو جهان یکپارچهتنها مانع در زندگی موارد واکسن کرونا ساخته شده تودورترین نقطه ی قابل مشاهپیام های ناشناخته بر مغز روش هایی ساده برای کاهش اايندگان چگونه خواهند دیدمولتیپل اسکلروز در زنان سرنوشتارزش حقیقی زبان قسمت اولنقش نظام غذایی در تکامل مبیماری ضعف عضلات نزدیک بهمه چیز در زمان کنونی استجهشهای مفید و ذکاوتی که دتولترودینورزش بهترین درمان بیش فعفاصله ی همیشگی تصویر سازدانشمندان پاسخ کوانتومی آموزش نوین زبانرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وایا ابزار هوشمندی یا مغز ما انسانها چه اندازه نزدشناخت و معرفت، و نقش آن داز انفجار بزرگ تا انفجار نقش ذهن و شناخت در حوادث بار سنین ابزار هوشمندی اهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحقیقت آنطور نیست که به نظتوصیه های سازمان بهداشت ژن هوش و ساختارهای حیاتی قلب دروازه ی ارتباطداروی جدید ضد میگرنآیا هوش مصنوعی می تواند نرشد مغز فرایندی پیچیده اابتدایی که در ذهن دانشمنمبانی ذهنی سیاه و سفیدشبیه سازی میلیون ها جهان از تکینگی تا مغز از مغز تچند نرمش مفید برای کمردربحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی از عروسک بازی