دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

جدایی خطای حسی است

(جدایی ما از یکدیگر، خطای دید هوشیاری است!)
آلبرت اینشتین
Our separation from each other is an optical illusion of consciousness. Albert Einstein
ما به این ابعاد و تمایزهای ناشی از آن، در قالب گذشته امروز و فردا و فتون های متمایزی که از اشیای متفاوت به چشم ما میرسد عادت کرده ایم ولی عادت ما پرده بر حقیقتی است که بی توجه به عادت ها و سنت های ما پیش میرود و منتظر است چشمانی هوشیار و دور از عادت، از آن پرده گشایی کند.

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [1/18/2022 9:59 AM]
(جدایی ما از یکدیگر، خطای دید هوشیاری است!)
آلبرت اینشتین
Our separation from each other is an optical illusion of consciousness. Albert Einstein
ما به این ابعاد و تمایزهای ناشی از آن، در قالب گذشته امروز و فردا و فتون های متمایزی که از اشیای متفاوت به چشم ما میرسد عادت کرده ایم ولی عادت ما پرده بر حقیقتی است که بی توجه به عادت ها و سنت های ما پیش میرود و منتظر است چشمانی هوشیار و دور از عادت، از آن پرده گشایی کند.

حس و ادراک- قسمت بیست و ششم
منبع هوشیاری کجاست؟ قسمت سی و یکم
درک جدایی ها و فواصل در ابعاد کیهان مادی یعنی ابعاد زمانی و مکانی، ادراکی برای بقا و درکی بر نیازهای موجود زنده برای حفظ خود و بقای بیشتر است. درک جدایی ها و تفاوت ها در حقیقت، فرایندی برای حفظ ژنهای خود در رقابت برای بقا است. اگر موجود زنده تمایزها و تفاوت های خود و مرزهای حریم خود را در برابر دیگران تشخیص ندهد، به دلیل محدودیت های کیهان مادی، در رقابت برای بقا، شکست می خورد زیرا جهان ما گنجایش اندکی دارد.
بر این اساس موجود زنده بین خود و دیگران، مرزهایی برگرفته از تمایل نقشه ی حیات یا ژنوم، تصور می کند تا در گنجایش محدود عالم مادی، جایی برای خود پیدا کند.
ولی آیا این تفاوت ها و تمایزها واقعی است و یا فقط نتیجه ی محدودیت هایی است که ابعاد مادی بر ما تحمیل میکند؟
یعنی آیا این ابعاد تنگ، وجودی اصیل و واقعی دارند و یا اصیل نیستند و در ابتدای خلقت وجود نداشته اند و بعد ایجاد شده اند؟!
درک بخش بزرگی از مکان، به دلیل تمایز در فتون های نوری است که از دو نقطه ی متفاوت، به چشم هوشیار، میرسد یعنی در نبود این فتون های نوری، بحش بزرگی از ادراک ما نسبت به مکان، محو میشود. به همین ترتیب زمان، طبق آنچه بیشتر ما درک می کنیم- و آن، گذر ساعت ها ی روز است و آن را از روی عقربه های ساعت و یا ساعت های دیجیتال، میبینیم- چیزی جز تمایز در تابش نوری- که از ساعت به چشم ما میرسد- نیست.
گذشته و امروز و فردا، قرارداد ما از پرتوهای کیهانی است که از موجوداتی متفاوت در بعد زمانی به چشم ما میرسد(البته مفهوم علت و معلول و اینکه علت، قبل از معلول می آید و معلول نسبت به علت، در بستر زمانی در آینده تعریف میشود، میتواند بخشی از تعریف زمان را در بر بگیرد ولی آنچه بیشتر برای ما ملموس هست، گذر زمان از نظر پرتوهای نورانی است که به وسیله ی چشمان ما از دو بستر متفاوت- که با هم فاصله دارند ولی این فاصله در بعد مکانی نیست بلک در بعد زمانی است- درک می شود.)
این ابعاد و کاربرد آن در نشان دادن فاصله ی میان دو جسم، در فواصل کوتاه به دلیل سرعت بسیار زیاد نور، شاید جلب توجه نکند ولی در فاصله های بسیار زیاد مانند فاصله ی میان سیارات و ستارگان، این فاصله با تعبیر زمانی بیان مشود مثلا به جای چندین میلیون کیلومتر میتوان از اصطلاح سال نوری استفاده کرد که عبارت های کمتری را در بر میگیرد.
همه ی این ها وابسته به ثابت فرض کردن سرعت نور است.
سرعت ثابت نور از دو مکان متمایز، میتواند آن دو را در ابعاد زمان و مکان از هم جدا کند و درک فاصله ی آنها را ممکن کند ولی در صورتی که سرعت نور ثابت نباشد، مثلا از یک شیء، نور با سرعتی بیشتر و از جسم دیگر با سرعتی کمتر، به چشم بیننده برسد مفهوم جلو و عقب و پیش و پس و گذشته و آینده متفاوت می شود؛ مثلا جسمی که فتون با سرعت بیشتری از آن، به چشم میرسد، زودتر دیده میشود و فتون کندتر، بعدا به چشم بیننده میرسد؛ به این ترتیب مفهوم قبل و بعد میتواند تغییر کند و فاصله های مکانی هم در هم بشکند.
چرا فاصله های مکانی هم متفاوت میشود؟
زیرا پرتوی نور در بستر زمانی متفاوتی به چشم بیننده می رسد و این حالت، سبب میشود درک تمایز دو نقطه، وابسته به قدرت حافظه ی فرد در نگه داشتن تصویر نقطه ی اول باشد و با توجه به قدرت های حافظه ی متفاوت افراد- که وابسته به متغیرهای بسیار زیادی است- همه ی فاصله های موجود میتواند در هم بشکند .
ولی فرض ثابت بودن سرعت نور توانسته است تا حدی از این نسبی شدن جلوگیری کند.
ولی با شواهد جدیدی فیزیک، چه باید کرد؟
در هم تنیدگی کوانتومی میگوید: هر تحول در کیهان، بر همه ی اجزای کیهان به صورت همزمان و بدون توجه به فاصله ی آن، تاثیر می گذارد. برای توجیه این درهم تنیدگی چند فرض مطرح میشود:
1- خمیدگی بستر کیهان یا نسبیت عام(در این حالت به دلیل کوتاه شدن فاصله ی بین دو نقطه، با وجود ثابت بودن سرعت نور، سرعت انتقال افزایش می یابد)
2- وجود پرتوهایی سریعتر از نور در بستر کیهان که باعث این تاثیر ناگهانی می شودو
3- میتوانیم بگوییم محرک و موثر بالاتری نسبت به کیهان مادی در جهانی موازی وجود دارد که تاثیر آن، باعث وقوع و جلوه گر شدن دو معلول متمایز، به صورت همزمان در کیهان میشود.

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [1/18/2022 9:59 AM]
آیا قبل از ایجاد فتون در ابتدای کیهان پس از انفجار بزرگ، مفهومی به نام زمان و مکان وجود داشته است؟
آنچه بین فیزیکدان ها مرسوم است اینکه قبل از زمان پلانک، ابعاد کیهان ما از جمله زمان و مکان در هم میشکند ولی با توجه به درک رابج ما نسبت به زمان و مکان- که از روی پرتوهای نورانی است- اساسا قبل از پیدایش فتون و نه فقط زمان پلانک، محدودیتی در درک این مفاهیم وجود داشته است؛ به خصوص آنکه ابتدای کیهان اساسا جز از طریق فتون هایی- که از آن، باقی مانده است و در زمان فعلی به وسیله ی انسانی که نزدیک به 13 میلیارد سال بعد میخواهد بر ابتدای کیهان بنگرد- قابل لمس نیست.
شاید روزی پرتوهای دیگری سریع تر از نور، کشف شود که بررسی آن از طریق ابزارهای حسی دقیقتر، ما را تا لحظاتِ نخستینِ انفجار بزرگ ببرد ولی در حال حاضر، آنچه آخرین تلسکوپ ارسالی به کیهان- یعنی تلسکوپ جیمز وب- میخواهد ببنید، نخستین پرتوهای نوری است که از لحظات نخستین کیهان باقی مانده است و این پرتوها هزاران سال بعد از انفجار بزرگ به وجود آمده اند.
(در جهان اولیه، هیچ جایی وجود نداشته است که این فوتون های اولیه ی به آنجا بروند. در واقع همه ی جای جهان بسیار داغ و متراکم بوده است. جهان در حال گسترش بوده است و سرانجام، تنها چند هزار سال پس از بیگ بنگ، جهان به اندازه کافی سرد شده بود و اتم های هیدروژن و هلیوم توانستند الکترون های آزاد را به خود جذب کنند و آنها را به اتم های خنثی تبدیل کنند.
این همان، زمان ِ اولین تابش پرتو نور در جهان بوده است، بین ۲۴۰ الی ۳۰۰ هزار سال بعد از بیگ بنگ که به عنوان عصر نو ترکیبیRecombination شناخته می شود. نخستین باری که فوتون ها توانستند برای لحظه ای استراحت کنند زمانی بود که به عنوان الکترون به اتم ها متصل شدند. در این نقطه، جهان از حالت کاملا مات به شفاف تغییر پیدا کرد.

عصر فوتون یا عصر تسلط اشعه ها
از سه دقیقه تا 240 هزار سال امتداد می یابد و در طی این زمان طولاني سرد شدن تدریجی ، کیهان پر از پلاسما ميشود و پلاسما شبیه سوپی داغ و پر از هسته های ذرات و الکترونهاست . و پس از آنکه بیشتر لپتونها و لپتونهای متضاد همدیگر را در انتهای عصر لپتون از بین بردند ، فوتون ها بر نیروی کیهان تسلط می یابند و این فوتون ها بسیار با پروتونها و الکترونها و هسته های باردار واکنش نشان میدهند.

یعنی فتون تا هزاران سال بعد از انفجار بزرگ، حاصل نشده است.
قبل از دوره ی پیدایش فتون را با امکانات کنونی چگونه میتوان شناخت؟!
ایا حدس پرتوهایی که سریع تر از نور حرکت می کند، بدون آنکه هویت این پرتوها بیان شود، میتواند توجیه کننده ی پدیده های شگفتی مانند در هم تنیدگی کوانتومی باشد؟ شاید بتوان چنین پرتوهایی را فرض کرد ولی در زمان حاضر دلیل قطعی بر آن، وجود ندارد هرچند شاید با امکانات بیشتر در آینده از آن پرده برداری شود.

به جای این فرض غیر قطعی، با امکانات کنونی بهتر است برای توجیه این پدیده ها بگوییم: وجود علت و محرکی فراتر از کیهان مادی وجود دارد- که معلول هایی همرمان تولید میکند.
به تعبیر دیگر هر نوسان و حرکت یا خمیدگی در ذره ای از بستر کیهان ما، نه از طریق خود نیروهای درون کیهان مادی بلکه از طریق علت ها و محرک هایی فراتر است که به طور همزمان بر همه ی اجزای درون کیهان ما به دلیل پیوندش با آن محرک، تاثیر میگذارد.Inspirational Quotes For Separation. QuotesGram

و امروز انسانی موجود است که بیش از سیزده میلیارد سال بعد از آن دوران، آمده و چیزی جز پرتوهای باقیمانده از آن دوران، نمی بیند و تصور میکند بر همه ی ظرافت ها و قوانین کیهان مادی، مسلط است و غرور سنگینی که لازم است شکسته شود!

ابتدای کیهان در تسلط فتون های نوری نبوده است و امروز میدانیم چیزی به نام مکان و زمان و تمایزهای ناشی از این ابعاد برای آن دوره ی ابتدایی قابل تصور نیست؛ ابتدایی که در آن ابعاد کیهان مادی کار نمیکند و تمایزهای مرسوم آن موجود نیست.

فراتر از این، پیش از انفجار بزرگ، علت ها و محرک هایی وجود داشته که انفجار بزرگ چیزی جز تاثیر آن محرک ها و علت ها نیست و هر لحظه که این ارتباط بریده شود، چیزی از انفجار بزرگ و کیهان مادی و انسانی- که پا بر کیهان می گذارد تا آن انفجار نخستین را مشاهده کند- باقی نمی ماند و همه ی اینها مدیون آن انسان و چشم هوشیاری است که میلیاردها سال بعد، شکل گرفته است تا در سازماندهی ای ناشی از تکامل و ارتقای مداوم، بر چیزهایی بنگرد که برای او لازم است و چه بسیار پرتوها و علت هایی که به وسیله ی این چشم و هوشیاری، قابل مشاهده نیست.

تصور جهان بدون مکان و زمان- که ابعاد اصلی آن است- هرچند واقعی است ولی دشوار و دور از ذهن هوشیار ماست. ما به این ابعاد و تمایزهای ناشی از آن، در قالب گذشته امروز و فردا و فتون های متمایزی که از اشیای متفاوت به چشم ما میرسد عادت کرده ایم ولی عادت ما پرده بر حقیقتی است که بی توجه به عادت ها و سنت های ما پیش میرود و منتظر است چشمانی دور از عادت، از آن پرده گشایی کند.

https://twitter.com/ggaumerd

برخی توضیحات از دکتر سلمان فاطمی، نورولوژیستAlbert Einstein quote: Our separation from each other is an optical illusion .


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
تکامل داروینی هنوز در حامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنوار مغز در تشخیص بیماری داروی تشنجی دربارداریترجمه ای ابتدایی از اسرااولین مورد PML به دنبال تکنشانه های پروردگار در جهاحیای بینایی نسبی یک بیمدستورالعمل مرکز کنترل بیحقیقت اشیاازدواج های بین گونه ای، رهوشمندی کیهانزمان شگفت انگیزژنها ، مغز و ارادهسانسور از روی قصد بسیاری با هر چیزی که نفس می کشد متقویت مغز با ورزشپیموزایدظهور امواج مغزی در مغز مصقلب را نشکنمغز و سیر تکامل ان دلیلی آتاکسیتا بحر یفعل ما یشاای جان جان بی تن مرومنشاء کوانتومی هوشیاری انورون هاي مصنوعی می توانداروی سل سپتتشخیص ژنتیکی آتروفی های همه چیز و هیچ چیزذره ی معین یا ابری از الکاختلالات عضلانی ژنتیکحافظه های کاذباستخوان های کشف شده، ممکهیچگاه از فشار و شکست نترزندگی، مدیریت انرژیکمالگرایی دشمن پیشرفتستم، بی پاسخ نیستبار سنین ابزار هوشمندی اپیوندی که فراتر از امکانتمایز یا کشف یگانگیعلیت رو به عقبقدرت و شناخت حقیقتمغز باستانی، هنوز نقش هاخودت را از اندیشه هایت حفآزادی در چیستتاثیر کپسول نوروهرب بر ساینترنت بدون فیلتر ماهوامیهمانهای ناخوانده عامل چیزی منتظر شناخته شدندر ناامیدی بسی امید استتعیین پیش آگهی آسیب به عصهمانند سازی در انسانرمز جهانارتباط هوش ساختار مغز و ژهزینه ای که برای اندیشیدحس و ادراک (قسمت اول )اطلاعات حسی ما از جهان، چزبان فرایند تکاملی برای کوچکی قلبسرگردانیبحثی در مورد حقیقت فضا و پاسخ گیاهان در زمان خوردتنهایی رمز نوآوری استعادت کردن به نعمتلیس دگرامفتامین یا ویاسمغط یک گیرنده استخدا بخشنده است پس تو هم بإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَچگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر گیاهخواری بر رشد و اکسی توسین و تکامل پیش امکانیک کوانتومی بی معنی در سال حدود 7 میلیون نفر تغذیه بر ژنها تاثیر داردهنر، پر کردن است نه فحش دروان سالماز فرد ایستا و متعصب بگذروقتی ریشه ها عمیقند از چیحس و ادراک قسمت هفتمبنی عباس، ننگی بر تاریخزبان شناسی نوین نیازمند کپسول ژری لاکتشلیک فراموشیمحل درک احساسات روحانی دبخشش، عقلانی یا غیر عاقلپرسشتو جهانی هستی که خودش را عضلانی که طی سخن گفتن چقدمقابله ی منطقی با اعتراضنقش گرمایش آب و هوا در همدفاع در برابر تغییر ساختالکترودهای کاشتنینگاه دوبارهتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار هوش در حال ارتقا ازماجرای جهل مقدسدرمان پوکی استخوانجهان موازی و حجاب هاهوش مصنوعی از عروسک بازی روش های عملی برای رفع کمراز بحث های کنونی در ویروسواقعیت چند سویهحس و ادراک قسمت بیستمبه دنبال رستگاری باشسقوط زیگزاگی یا ناگهانیکاش شرف اجباری بود یا حتیشکرگزار هر چیزی باش که دامداخله ی زیانبار انسانبرای رشد، باید از مسیر خطآنچه حس می کنیم، نتیجه ی توهم فضای خالیمنابع انرژی از نفت و گاز نقش رژیم غذایی در رشد و ادو برابر شدن خطر مرگ و میامیدهای جدید برای بازیابنادیدنی ها بیشتر از دیدنتاثیر روزه داری بر سلامت ابزار بقا از نخستین هماندرمان ساده ی روماتیسمجهان پیوستههوش مصنوعی از عروسک بازی ریواستیگمیناز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده توحساسیت روانی متفاوتبی شرمیسم زنبور ، کلیدی برای وارکشف جمجمه ای درکوه ایرهوشادی، پاداش انجام وظیفهفیلمی بسیار جالب از تغییمراحل ارتقای پله پله کیهبرخی توصیه ها برای واکسیآیا ما کالا هستیمتوانایی یک فرد، برای تغیمناطق خاص زبان در مغزنقطه بی بازگشتدیدن خدا در همه چیزانتقال ماده و انرژینخستین روبات های زنده ی جتازه های اسکیزوفرنی(جنوابزار بقای موجود زنده از دریای خداجهش های بیماری زا، معمولهوش مصنوعی از عروسک تا کمراه نجاتاز تکینگی تا مغز از مغز توجود قبل از ناظر هوشمندخواب سالم عامل سلامتی و یبیماری ای شبیه آلزایمر و سوخت هیدروژنی پاکگوشت خواری یا گیاه خواریشش مرحله تکامل چشمفرگشت و تکامل تصادفی محض مشکلات روانپزشکی پس از سبزرگ شدن مغز محدود به دورآیا امکان بازسازی اندامهتکنولوژی و پیشرفتمنبع هوشیاری کجاست قسمت نه بدبخت بلکه ناداندانشمندان اولین سلول مصنانسان میوه ی تکاملچرا حجم مغز گونه انسان درتری فلوپرازینابزارهای دفاعی و بقای مودرگیری اعصاب به علت میتوجدا کردن ناخالصی هاهوش بشری تهدید برای بشریرستگاری محدود به یک راه ناز تکامل تا مغز، از مغز تیکی از علل محدودیت مغز امبیهوش کردن در جراحی و بیمسیاره ابلهانگرفتار محدودیت ها و ابعاضرب المثل یونانیفساد اقتصادی سیتماتیک درمعجزه ی علم در کنترل کرونتفکر خلا ق در برابر توهم آیا دلفین ها میتوانند باتکامل داروینی هنوز در حامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنوار مغزی روشی مهم در تشخداروی جدید ALSترس و آرمان هااولین مورد پیوند سر در اننشانه های بیداری روحیاحتیاط در ورزش زانو در خادغدغه نتیجه ی نادانی استحقیقت تنها چیزی است که شااسکلت خارجی در درمان اختهوشمندسازی زندان هازمان طلایی سکته ی مغزی راژنهای مشترک بین انسان و وسانسور بر بسیاری از حقایبا آتش، بازی نکن و بعد از تقویت استخوان در گرو تغذپیموزایدظرف باید پر شود چه با چرک قوی تر باشمغز کوانتومیآتاکسی فریدریشتاول کف پا و حقیقتایمونوگلوبولین وریدی IVIgمهمان ناخواندهنورون های ردیاب حافظهداروی ضد چاقیتشخیص آلزایمر سالها قبل همه چیز کهنه میشودذرات کوانتومی زیر اتمی قاختراع جدید اینترنت کوانحافظه و اطلاعات در کجاست استروژن مانند سپر زنان دهیپرپاراتیروئیدیسمزندگی، مراتب هوشیاری استکمردردستون فقرات انسان دو پا جلباربر دیگران نباشپیوستگی همه ی اجزای جهانتمدن قدیمی ای در جنوب ایرعلایم کمبود ویتامین E را قدرت کنترل خودمغز برای فراموشی بیشتر کخودروهای هیدروژنیآزادی عقیده، آرمانی که تتاثیر کپسول نوروهرب بر ساینترنت، حقیقت جامعه ی فمیوپاتی و نوار عصب و عضلهچیزی خارج از مغزهای ما نیدر هم تنیدگی مرزها و بی متعامل انسان و هوش مصنوعیهمجوشی هسته ای، انرژِی برمز جهان خاصیت فراکتالارتباط پیوسته ی جهانهزینه سنگین انسان در ازاحس و ادراک (قسمت دوم )اطلاعاتی عمومی در مورد مزبان متغیرکوچکترین چیز یک معجزه اسسربازان ما محققا غلبه می ماده ی خالیبحثی در مورد عملکرد لوب فپختگی پس از چهل سالگي به تنبیه چقدر موثر استعادت بد را ترک کنلا اکراه فی الدیننفرت، اسیب به خود استخدا تاس نمیریزدافت فشار خون ناگهانی در وچگونه تکامل مغزهای کنونیتاثیر انتخاب از طرف محیط اکسکاربازپین در درمان تشمکانیزمهای دفاعی در برابدر عید نوروز مراقب تصادف ثبت و دستکار ی حافظههوموارکتوس ها ممکن است دروبات ها قول میدهنداز مخالفت بشنووقتی شروع به بیدار شدن میحس و ادراک قسمت هفدهمبه قفس های سیاهت نناززبان، نشان دهنده ی سخنگو کامپیوتر سایبورگشنا در ابهای گرم جنوب نیامحدودیت چقدر موثر استبدون پیر فلکپرسش و چستجو همیشه باقی اتو جدای از کیهان نیستیغم بی پایانمقابله با کرونا با علم اسنقش پیش زمینه ها و اراده دقیق ترین تصاویر از مغز االگو نداشتیمنگاهی بر قدرت بینایی دراتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانماجرای عجیب گالیلهدرمان آرتروز با ورزش موضجهان ما میتواند به اندازهوش مصنوعی از عروسک بازی روش هایی برای مقابله با ااز تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چیستحس و ادراک قسمت دهمبه زودی شبکه مغزی به جای سلول های مغزی عامل پارکیکتاب گران و پرهزینه شد ولشکست حتمیمدارک ژنتیکی چگونه انسانبرای زندگی سالم، یافتن تآنها نمیخواهند دیگران راتوهم فضای خالی یا توهم فضمنابع انرژی از نفت و گاز نقش زنجبیل در جلوگیری از دو داروی جدید برای میاستامیدوار باش حتی اگر همه چنادانی در قرن بیست و یکم،تاثیر روزها، ماه ها یا ساابزار بقا از نخستین هماندرمان سرگیجه بدون نیاز بجهان پر از چیزهای اسرار آهوش مصنوعی از عروسک بازی ریاضیات یک حس جدید استاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمرخفاش کور و انسان بینا؟بی عدالتی در توزیع واکسن سماگلوتید داروی کاهش دهنکشف جدید تلسکوپ جیمز وبشب سیاه سحر شودفیروز نادریمرز مرگ و زندگی کجاستبرخی درمان های Spinal Muscular Atآیا ما تنها موجودات زنده توازن مهمتر از فعالیت زیمناطق خاصی از مغز در جستجنقطه، وجود است یا فاصلهدیدگاه نارسای دوگانه ی مانتروپی و هوشیارینرمش های مفید برای درد زاتازه های بیماری پارکینسوابزار بقای موجود زنده از درک فرد دیگر و رفتارهای اجهش تمدنی عجیب و شگفت انسهوش مصنوعی به کمک هوش طبیراه های جدید برای قضاوت راز تکینگی تا مغز از مغز توراپامیل در بارداریخواب عامل دسته بندی و حفطبیماری ای شبیه ام اس مولتسودمندی موجودات ابزی بر گیلگمش باستانی کیستششمین کنگره بین المللی سفراموش کارها باهوش تر هسمشکلات روانپزشکی در عقب بزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا انسان با مغز بزرگش اختکنولوژی به طرز وحشتناکیمنبع هوشیاری کجاست قسمت نه جنگ و نه خونریزیدانشمندان تغییر میدان مغانسان ها می توانند میدان چرا خشونت و تعصبتری فلوپرازینابعاد و نیازهای تکاملیدرب بسته با غیر خود باز مجدایی خطای حسی استهوش در طبیعترشته نوروایمونولوژی و نقاز تکامل تا مغز، از مغز تیافته های نوین علوم پرده بیهوشی در بیماران دچار اسیب یکسان و دیدگاه های متگریه ی ابر، رمز طراوت باغضربه مغزی در تصادف رانندفشار و قدرتمعجزه در هر لحظه زندگیآیا دست مصنوعی به زودی قاآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتکامل زبانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنوار مغز، مفید و بی خطرداروی جدید s3 در درمان ام ترسناک تر از کوریاولین هیبرید بین انسان و نظام مثبت زندگیاحتیاط در تعویض داروهاذهن ما از در هم شکستن منبحقیقت خواب و رویااسکار، لگوی هوشمندهوشیاری و وجودزمان، واقعی نیستژنهای هوش ، کدامندسانسور ذهنبا تعمق در اسرار ابدیت و تقویت حافظه یا هوش مصنوعپیچیدگی های مغزمگسظرفیت مغز چقدر استقیچی ژنتیکیمغز آیندگان چگونه است ؟آتاکسی مخچه ای خودایمنتابوهای ذهنیایمپلانت مغزیمهندسی ژنتیک در حال تلاش نوروپلاستیسیتی چیستداروی ضد چاقیتشخیص ایدزهمه چیز در زمان مناسبذرات کوانتومی زیر اتمی قادامه بحث تکامل چشمحافظه و اطلاعات در کجاست اسرار آفرینش در موجهاوکينگ پیش از مرگش رسالزندان ذهنیکمردرد ناشی از تنگی کاناستارگانی قبل از آغاز کیهبارداری بدون رحمپیام های ناشناخته بر مغز تمدن پیشرفته ی پیشینیانعلایم کمبود ویتامین E را قدرت انسان در نگاه به ابعمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟خورشید مصنوعیآزار حقیقیتاثیر کتامین در درمان پاایندرالمیوتونیک دیستروفیدر هم تنیدگی کوانتومیتعامل انسان با هوش مصنوعهمدلی و هوش عاطفیرنگ کردن، حقیقت نیستارتباط انسانی، محدود به هزاران سال چشم های بینا وحس و ادراک قسمت 67اطلاعاتی عمومی در مورد مزبان مشترک ژنتیکی موجوداکووید نوزده و خطر بیماری سربرولایزینماده ای ضد التهابیبحثی درباره هوش و تفاوتهپدیده خاموش روشن در پارکتهدیدهای هوش مصنوعیعادت دادن مغز بر تفکرلاموژین داروی ضد اوتیسم؟نقاشی هایی با بوی گذشته یخدای رنگین کمانافت هوشیاری به دنبال کاهچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر احتمالی عصاره تغلیاگر فقط مردم میفهمیدند کما انسانها چه اندازه نزددرمان نگهدارنده ی اعتیادثبت امواج الکتریکی در عصهورمون شیرساز یا پرولاکتروبات های ریز در درمان بیاز نخستین همانند سازها تویتنام نوعی کرونا ویروس حس و ادراک قسمت هجدهمبه مغز خزندگان خودت اجاززبان، وسیله شناسایی محیطکانال یوتیوب دکتر سلمان شناخت ناشناختهمحدودیت های حافظه و حافظبدون بار گذشتهپرسشگری نامحدودتو دی ان ای خاص ميتوکندريغم بی پایانملاحظه های اخلاقی دربارهنقش پیشرفته ی سلول های بندل به دریا بزنالگو و عادت را بشکن و در انگاهی بر توانایی اجزاي بتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانماده ی تاریکدرمان ام اس(مولتیپل اسکلجهان مادی، تجلی فضا در ذههوش مصنوعی از عروسک بازی روش هایی برای کم کردن اضطاز تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چیستحس و ادراک قسمت دوازدهمبه زیر پای خود نگاه نکن بسلول های بنیادیکتاب زیست شناسی باورشکستن مرز دور مغزALS نگاهی کامل بر بیماری ومروری بر تشنج و درمان هایبرخی ملاحظات در تشنج های آنژیوگرافی از مغزتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)منابع انرژی از نفت و گاز نقش زبان در سلطه و قدرت ادو سوی واقعیتامیدوارینازوکلسینتاثیر روغن رزماری استنشاابزار بقا از نخستین هماندرمان سرگیجه بدون نیاز بجهان پر از چیزهای جادویی هوش مصنوعی از عروسک بازی ریتوکسیماباز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیدخفاش با شیوع همه گیری جدیبیمار 101 ساله، مبتلا به سسندرم میلر فیشرکشیدن مادی روشی برای جلوشبیه سازی میلیون ها جهان فیزیک مولکولها و ذرات در مرز بین انسان و حیوان کجابرخی روش های تربیتی کودکآیا مصرف مولتی ویتامین هتوت زیاد بخوریدمنبع نور واقعی و ثابت، حقنمیتوان با بیرون انداختندیروز و امروزانتظار گذر تندباد؟نرمش های مفید در سرگیجهتازه های درمان ام اسابزار بقای موجود زنده از درک نیازمند شناخت خویش اجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی به شناسایی کاراه های جدید برای قضاوت راز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قخواص فلفل سبزبیماری اسپینال ماسکولار سی و سه پل اصفهانگیاه بی عقل به سوی نور میشعار و عملفراموشی همیشه هم بد نیستمشاهده گر جدای از شیء مشابزرگترین خطایی که مردم مآیا انسان در آستانه ی انقتکنولوژی جدید که سلول هامنبع هوشیاری کجاست قسمت53نه روش تقویت مغزدانشمندان روش هاي جدیدی انسان یک کتابخانه استچرا در مغز انسان، فرورفتترک امروزابعاد اضافه ی کیهاندرختان چگونه بر تشکیل ابجریان انرژی در سیستم های هوش عاطفی قسمت 11رشد مغز فرایندی پیچیده ااز تکامل تا مغز، از مغز تیاد گرفتن مداومبیو الکترونیک؛ ترکیب موجسیر آفرینش از روح تا مغز گربه شرودینگر و تاثیر مشضررهای مصرف شکر و قند بر فشار روحی، همیشه بد نیست معرفی مورد نادر بیماری گفضا و ذهن بازمعرفت و شناختآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتکامل زبانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنوار مغز، ترجمه ی فعالیت داروی جدید لنفوم و لوکمیترسان نیستیاولین تصویر در تاریخ از سنظریه ی تکامل در درمان بیاحساس گذر سریعتر زمانذهن چند جانبه نیازمند نگحقیقت در علم، هرگز نهایی اسارت و پرخوریهوشیاری و افسردگیزمان، اندک استژنهای حاکم بر انسان و انسساهچاله ها تبخیر نمیشودبا خودت نجنگتقویت سیستم ایمنیپیچیدگی های مغزی در درک زعقل مجادله گرقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصمغز اندامی تشنه ی انرژی اآتش منبع انرژیتاثیر فکر بر سلامتایمپلانت مغزی و کنترل دو مهندسی بدننوروز مبارکداروی ضد تشنج با قابليت تتصویر خورشید یا خود خورشهمه چیز در زمان کنونی استذرات کوانتومی زیر اتمی قاداراوون تنها داروی تاییحافظه و اطلاعات در کجاستاسرار بازسازی اندام هاهاوکينگ پیش از مرگش رسالزونیسومایدکمردرد و علل آنسخن نیکو مانند درخت نیکوبازگشایی مجدد مطب دکتر سپیدایش زبانتمدن بشری و مغز اخلاقیعلائم عصبی آلزایمر، با اقدرت ذهنمغز بزرگ چالش است یا منفعخوش قلبی و مهربانیآزار دیگری، آزار خود استتاثیر گیاه خواری بر رشد وایپیداکرینمیگرن و پروتئین مرتبط با در هم تنیدگی کوانتومی و پتعداد کلی ذهن ها در جهان همراه سختی، اسانی هسترنگین کمانارتباط از بالا به پایین مهستي مادي ای که ما کوچکترحس و ادراک قسمت 74اعتقاد اشتباه، نتیجه ی نزبان چهار حرفی حیات زمینکودک هشت ساله لازم است آدسردرد میگرنماده، چیزی نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی ژنوم انسانیتو یک معجزه ایعارضه جدید ویروس کرونا سلایو دوم دکتر سید سلمان فچقدر به چشم اعتماد کنیمخدایی که ساخته ی ذهن بشر افتخار انسانچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر بینش و انتظارات فراگر میدانی مصیبت بزرگتر ما انسانها چه اندازه نزددرمان نابینایان آیا ممکنجلو رفتن یا عقبگردهوش فوق العاده، هر فرد اسروبات کیاناز نخستین همانند سازها تویتامین E برای فعالیت صححس و ادراک قسمت هشتمبه نقاش بنگرزدودن نقص از هوش مصنوعیکاهش میل جنسی در ام اسشناخت و معرفت، و نقش آن دمحدودیت درک انسانبدون زمان، ماده ای وجود نپس از اگو یا بعد از نفستو در میانه ی جهان نیستی غیرقابل دیدن کردن مادهملاحظات بیهوشی قبل از جرنقش آتش در رسیدن انسان بهدلایلی که نشان میدهد ما بالگوی بنیادین و هوشیارینگاهت را بلند کنتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماندرمان با سلول های بنیادیجهان مرئی و نامرئیهوش مصنوعی از عروسک بازی روش هایی برای جلوگیری از از تکنیکی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتحس و ادراک قسمت سومبه سیاهی عادت نکنیمسلول های بنیادی منابع و اکتاب طبیعت در قالب هندسهشکستگی لگن یا سکته ی مغزیNVG 291مرکز هوشیاری، روح یا بدن برخی مرزهای اخلاق و علوم آنان که در قله اند هرگز ختوهم چیستمنابع انرژی از نفت و گاز نقش زبان در سلطه و قدرت ادولت یا گروهکامیدواری و مغزنبودن مدرک و شاهد، مدرک تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین هماندرمان سرگیجه بدون داروجهان دارای برنامههوش مصنوعی از عروسک بازی ریسپریدوناز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژنخلا، حقیقی نیستبیمار مرکز تنفس سلولیسندرم کووید طولانیکشتن عقیده ممکن نیستشبیه سازی سیستم های کوانفیزیک هوشیاریمرز جدید جستجو و اکتشاف، برخی سلولهای عصبی در تلاآیا مغز تا بزرگسالی توسعتوسعه هوش مصنوعی قادر اسمنبع هوشیاری کجاست قسمت نمیتوان بر سیاه سیاه نوشدیسک گردنانحراف و حقیقتنرمش های موثر در کمردردتاسف بار است انسان، حق خوابزار بقای موجود زنده از درک و احساسجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی تعاملیراه پیروزی در زندگی چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریخواص منیزیمبیماری اضطراب عمومیسیلی محکم محیط زیست بر انگیاه خواری و گوشت خوار کدصبور باشفراموشی و مسیر روحانیمشاهده آینده از روی مشاهبزرگترین درد از درون است آیا احتمال دارد رویا از آتکنولوژی جدید که سلول هامنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمچه زیاد است بر من که در ایدانشمندان روشی برای تبدیانسان باشچرا ذرات بنیادی معمولاً ترکیب آمار و ژنتیکابعاد بالاتردرختان اشعار زمینجریان انرژی در سیستم های هوش عاطفی قسمت نهمرشد مغز علت تمایل انسان باز تکامل تا مغز، از مغز تیاد بگیر فراموش کنیبیوگرافیسیستم تخلیه ی مغز بینشی نتفاوت قند طبیعی با قند و گزیده ای از وبینار یا کنفضررهای شکر بر سلامت مغزتفاوت مغز انسان و میمون هگزارش یک مورد جالب لخته وضعیف و قویفضای قلب منبع نبوغ استمغز فکر میکند مرگ برای دیآیا راهی برای بهبود وضعیتکامل زبان انسان از پیشیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنوار عصب و عضلهداروی جدید میاستنی گراویتزریق قیچی ژنتیکی کریسپراولین دارو برای آتاکسی فنظریه ی تکامل در درمان بیاحساسات کاذبذهن هوشیار در پس ماده ی محقیقت راستین انسان علم باساس انسان اندیشه و باور هوشیاری کوانتومیزمزمه ات مانده در گوشمکفش و کتابسایه ی هوشیاریبا خدا باشتلقین اطلاعات و حافظهپیوند قلب خوک، به فرد دچاعقل در جهان جدید، عجیب اسقانون مندی نقشه ژنتیکی ممغز انسان ایا طبیعتا تماآثار باستانی تمدن های قدتاثیر مشاهده بر واقعیت بایمپلانت مغزی کمک میکند مهربانی، شرط موفقیتنوروز یا روز پایانیداروی ضد تشنج با قابليت تتصویر در هم تنیدگی کوانتهمه چیز، ثبت می شودرفلکس وتری با توضیح دکتر ادب برخورد با دیگرانحافظه ی ما انسان ها چرا ماصفهان زیباهدف یکسان و مسیرهای مختلزونا به وسیله ویروس ابله کمردرد با پوشیدن کفش مناسخن و سکوتبازگشت از آثار به سوی خداپیر شدن حتمی نیستتمدن زیر آبعلت خواب آلودگی بعد از خوقدرت شناختی انسان، محدودمغز بزرگ چالشهای پیش روخوش خیالی و خوش بینیآسيب میکروواسکولاریا آسچیزی شبیه نور تو نیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا کوچک شدن مغزانسان المیگرن و خوابدر هم تنیدگی کوانتومی و دتعذیه ی ذهنهمراهی میاستنی با برخی سرهبر حقیقیارتباط بین هوش طبیعی و هوهستی ما پس از شروعی چگال حس و ادراک قسمت 75اعتماد به خودزبان نیاز تکاملی استکودک ایرانی که هوش او از سردرد میگرن در کودکانماده، چیزی بیش از یک خلا بحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی ژنوم انسانیتو یک جهان در مغز خودت هسعبارت های مبهم مانند انرلازم است هیچ کاری نکنیدنقش قهوه در سلامتیخدایا جز تو که را دارمافراد آغاز حرکت خودشان رچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر ترکیبات استاتین (ساگر نیروی مغناطیس نباشد ما اکنون میدانیم فضا خالدرمان های اسرار آمیز در آجلوتر را دیدنهوش مصنوعی می تواند بر احروح و آب حیاتاز نخستین همانند سازها تویتامین E در چه مواد غذایحس و ادراک قسمت هشتاد و نبه نقاش بنگرسفر فقط مادی نیستکاهش مرگ و میر ناشی از ابشناخت حقیقت یا آرزوهای گمخچه فراتر از حفظ تعادلبر کسی اعتماد نکن مگر اینآلودگی هوا چالش قرن جدیدتوقف؛ شکستغار افلاطونممانتین یا آلزیکسا یا ابنقش انتخاب از طرف محیط، ندنیا فریب و سرگرمیالگوبرداری از طبیعتچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماندرمان تومورهای مغزی با اجهان مشارکتیهوش مصنوعی از عروسک بازی روش هایی ساده برای کاهش ااز تکینگی تا مغز و از مغز واقعیت و مجازحس و ادراک قسمت سی و هشتمبه سخن توجه کن نه گویندهسلول های بدن تو پیر نیستنکتاب، سفری به تاریخشگفت نیست من عاشق تو باشمفقر داده ها در هوش مصنوعیمرکز حافظه کجاستبرخی نکات از گاید لاین پرآنتی بادی منوکلونال در دتوهم و خیالمنابع انرژی از نفت و گاز نقش سجده بر عملکرد مغزدونپزیل در بیماران قلبی امیدی به این سوی قبر نیستنباید صبر کرد آتش را بعد تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین هماندرمان سرطان با امواج صوتجهان در حال نوسان و چرخشهوش مصنوعی از عروسک بازی ریسدیپلام تنها داروی تایاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژن ضد کروناخلا، خالی نیستبیماری لبر و نابینایی آنسندرم گیلن باره به دنبال گل خاردار، زیباستشبکه های مصنوعی مغز به درفیزیک و هوشیاریمرزهای حقیقی یا مرزهای تبرخی سيناپسها طی تکامل و آیا همه جنایت ها نتیجه بیتوسعه برخی شغل ها با هوش منبع هوشیاری کجاست قسمت نمای موفقیتدیستونی قابل درماناندوه در دنیا استنرمشهای مهم برای تقویت عتبدیل پلاستیک به کربن و سابزار بقای موجود زنده از درک کنیم ما همه یکی هستیمجوانان وطنهوش مصنوعی در قضاوت های اراه انسان شدن، راه رفتن واز تکینگی تا مغز از مغز تورزش و میگرنخواص میوه ی بهبیماری بیش فعالیسینوریپا داروی ترکیبی ضدگیرنده باید سازگار با پیصبور باشفراموشی آرمانمشاهدات آمیخته با اشتباهبسیاری از مجرمان، خودشانآیا احتمال دارد رویا از آتکینگیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنه عدم مطلق بلکه عدم با قدانش، قفل ذهن را باز میکنانسان جدید از چه زمانی پاچراروياها را به یاد نمی آاتفاق و تصادفدرد و درسجریان انرژی در سیستم های هوش عاطفی قسمت هفتمرشد در سختی استاز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری مهارت های جدید دبیوگرافیسیستم تعادلی بدنتفاوت ها و تمایزها کلید بگشایش دروازه جدیدی از طرطلوع و حقیقتفضای خالی ای وجود نداردمغز قلبآیا راهی برای رفع کم آبی تکامل ساختار رگهای مغزی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمنوار عصب و عضلهداروی جدید کنترل قند خونتسلیم ارتباط با من برتراولین دروغنظریه ی تکامل در درمان بیاخلاق و علوم اعصابذهن و زندگیحقیقت غیر فیزیکیاستفاده از مغز، وزن را کمهوشیاری سنتی یا هوشیاری زنان باهوش ترکفش بد، عامل مهم کمردردسایه را اصالت دادن، جز فربا طبیعت بازی نکنتلاش ها برای کشف منابع جدپیوند مدفوععقل سالمقانون گذاری و تکاملمغز انسان برای ایجاد تمدآدم عاقل، وقت خودش را هدرتاثیر نگاه ناظر هوشیار بایمپلانت نخاعی میتواند دموفقیت هوش مصنوعی در امتنورالژیداروی ضد تشنج توپیراماتتصویر زیبا از سلولهمه ی سردردها بی خطر نیسترفتار مانند بردهادراک ما درک ارتعاشی است حافظه ی ما انسان ها چرا ماصل بازخوردزیان غذاهای پرچربکنفرانس تشنج هتل کوثر اصسخن پاک و ثابتبازگشت به ریشه های تکاملپیراستامتمدنی قدیمی در شمال خلیج عماد الدین نسیمی قربانی قدرت عشقمغز بزرگ و فعال یا مغز کوخوشبختی چیستآسیب ها ناشی از آلودگی هونکاتی در مورد تشنجتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا این جمله درست است کسیمیگرن و روزه داریدر هر سوراخی سر نکنتغییرهمراهی نوعی سردرد میگرنیروی و منیزیم در تقویت استارتباط شگفت مغز انسان و فهشت توصیه برای کاستن از دحس و ادراک قسمت 78اعتماد به خودزبان و کلمه حتی برای کسانکودکان مهاجرسردرد میگرنی در کودکانماست مالیبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی علمی پیوند مغز ساتو کجای جهانیعجول نباشلبخند بزن شاید صبح فردا زنقش مهاجرت در توسعه نسل اخرما منبع بسیار خوب آنتی افراد بی دلیل دوستدار تو نگاه من، نگاه تو و یا حقیتاثیر تغذیه بر سلامت روااگر نعمت فراموشی نبود بسما از اینجا نخواهیم رفتدرمان های بیماری آلزایمرجمجمه انسان های اولیههوش مصنوعی متصل با مغزروح در جهانی دیگر استاز نخستین همانند سازها تویتامین کاحس و ادراک قسمت هشتاد و شبه نادیدنی ایمان بیاورسفر نامه سفر به بم و جنوب کاهش التهاب ناشی از بیماشناخت درون، شناخت بیرون؛مخچه ، فراتر از حفظ تعادلبرلیتیونآلودگی هوا و ویروس کروناتولید مولکول جدید توسط هغرور و علممن و وجود توهمینقش اتصالات بین سلولهای دنیا مکانی بسیار اسرارآمالتهاب شریان تمپورالچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماندرمان تشنججهان معناهوش مصنوعی از عروسک بازی روش استفاده از بالش طبیاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسحس و ادراک قسمت سی و ششمبهبود حافظه پس از رخدادهسلول بنیادی و ای ال اسکتابخانهشگفت انگیز بودن کیهانفلج نخاعی با الکترودهای مرکز حافظه کجاستبرخی نرمش ها برای درد زانآنتروبات؛ ترکیب سلول زندتوهم وجودمنابع انرژی از نفت و گاز نقش غذاها و موجودات دريادوچرخه در کاهش دردهای کمامیدی تازه در درمان سرطانبرو و انرژی مداومتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین هماندرمان ضایعات نخاعیجهان در حال ایجاد و ارتقاهوش مصنوعی از عروسک بازی ریشه های مشترک همه ی موجواز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگر کرونا ساخته شخلاصه ای از مطالب همایش مبیماری میاستنی گراویسسندرم پیریفورمیسگل درون گلدانشبکیه های مصنوعیفیزیک آگاهیمزایای شکلات تلخ برای سلبرداشت مغز ما از گذر زمانآیا هوش مصنوعی می تواند نتوصیه های سازمان بهداشت منبع هوشیاری کجاست قسمت نمایش تک نفرهدژا وو یا اشنا پنداریاندوه دردی را دوا نمیکندچرا ماشین باید نتایج را پتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابزار بقای موجود زنده از درک احساسات و تفکرات دیگجوانان وطنهوش مصنوعی در کامپیوترهاراه بی شکستاز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش بهترین درمان بیش فعخواص هلو برگ هلوبیماری تی تی پیسیناپس، شگفتی خلقتگالکانزوماب، دارویی جدیصبر لازمه ی پیروزی استفرایند پیچیده ی خونرسانیمطالبه ی حق خودبسیاری از بیماری های جدیآیا بدون ناظر هوشمند هم بتکامل فردی یا اجتماعیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنهایت معرفت و شناخت درک عدانش، یک انسان را ناسازگانسان خطرناکترین موجودچراروياها را به یاد نمی آاتوبان اطلاعات و پلِ بیندرد باسن و پا به دلیل کاهجراحی هوشیار مغزهوش عاطفی قسمت یازدهرشد، رسیدن به یک هدف نیستاز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری هوش مصنوعی، عمیقبیان ژن های اسکیزوفرنی دسیستم دفاعی بدن علیه مغز بیان حقیقتسکوت و نیستیتفاوت ها را به رسمیت بشناپل جویی اصفهانطلای سیاهقفس دور خود را بشکنمغز ما کوچکتر از نیم نقطهآیاما مقهور قوانین فیزیکتکامل شناخت انسان با کشفمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنوار عصب و عضلهداروی جدید آلزایمرتسلیم شدن از نورون شروع ماولین سلول مصنوعینظریه ی ریسماناخلاق پایه تکامل و فرهنگذهن و شیمی بدنحقیقت غیر قابل شناختاستفاده از نظریه ی تکامل هوش، ژنتیکی است یا محیطیزنجیرها را ما باید پاره ککل اقیانوس در یک ذرهساخت سلول عصبی حتی پس از بالای هر دستی، دستی هستتلاش های جدید در ALSپیوند مدفوع در درمان بیمعقلانیت بدون تغییرقانون جنگلمغز انسان برای شادمانی طخواص انارآرمانگرای تخیلی نباشتاثیر نگاه و مشاهده ناظر ایمپلانت استخوانی در آسیموفقیت در تفکر استنورالژی تریژمینالداروی ضد جنون در درمان تیتصویر زیبای اصفهانهمه جا خیر بکاررفتار وابسته به شکلادراک، فراتر از آنچه معمحافظه ی هوش مصنوعیاصل در هم تنیدگی و جهانی زیباترین چیز در پیر شدنکنگره بین المللی سردرد دسخت ترین حصاربازخورد یا فیدبکپیشینیان انسان از هفت میتمرکز و مدیتیشنعنصر اصلی تعیین واقعیتقسم به فقرمغز بزرگترین مصرف کننده خوشبختی دور از رنج های مآسیب روانی شبکه های اجتمچگونه مولکول های دی ان ایتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا ابزار هوشمندی یا مغز میگرن سردردی ژنتیکی که بدر والنتاین کتاب بدید همتغییر الگوی رشد مغزی با زهندسه ی پایه ایرویکردهای جدید ضایعات نخارتباط شگفت انگیز مغز انو هر کس تقوای خدا پیشه کنحس و ادراک قسمت 82اعتماد بی موردزبان و بیان نتیجه ساختماکودکان میتوانند ناقل بی سردرد و علتهای آنماست مالی با هوش انسانیبحثی درباره هوش و تفاوتهپروانه ی آسمانیتو کز محنت دیگران بی غمیعدم توقف تکامل در یک اندالحظات خوش با کودکاننقش میدان مغناطیسی زمین خسته نباشی باباافزایش قدرت ادراکات و حسنگاه مادی غیر علمی استتاثیر حرکات چشم بر امواج اگر نعمت فراموشی نبود بسما اشیا را آنطور که هستنددرمان های بیماری اس ام ایجنین مصنوعیهوش مصنوعی و کشف زبان هایروح رهاییاز نشانه ها و آثار درک شدویتامین کا و استخوانحس و ادراک قسمت پنجمبه هلال بنگرسفر به مریخ در 39 روزکاهش حافظه هرچند فرایندیشناسایی تاریخچه ی تکاملیمخچه ابزاري که وظیفه آن فبرنامه و ساختار پیچیده مآلودگی هوا و پارکینسونتولید مثل فقط با یک مادر غربال در زندگیمن کسی در ناکسی دریافتم نقش تیروئید در تکامل مغزدنیای شگفت انگیز کوانتومام آر آی جدید با قدرت شگفچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماندرمان جدید ALSجهان معکوسهوش مصنوعی از عروسک بازی روش جدید تولید برقاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهحس و ادراک قسمت سیزدهمبهداشت خوابسلول بنیادی در درمان ایدکجای مغز مسئول پردازش تجشگفت زده و حیران باشفلج بل، فلجی ترسناک که آنمرکز خنده در کجای مغز استبرخی نرمش ها برای زانوآنزیم تولید انرژی در سلوتوهم وجودمنابع انرژی از نفت و گاز نقش غذاها و موجودات دريادوچرخه سواری ورزشی سبک و امگا سه عامل مهم سلامتچت جی پی تیتاثیر رژیم گیاهخواری بر ابزار بقا از نخستین هماندرمانهای بیماری پارکینسجهان ریز و درشتهوش مصنوعی از عروسک بازی ریشه های مشترک حیاتاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگری ضد کرونا از دخلاصه ای از درمان های جدیبیماری میاستنی گراویسسندرم پیریفورمیسگل زندگیشباهت مغز و کیهانفیزیکدانان ماشینی برای تمسمومیت دانش آموزان بی گبرداشتت از جهان رو زیاد آیا هوش مصنوعی زندگی بشرتوصیه های غیر دارویی در سمنبع هوشیاری کجاست قسمت چند نرمش مفید برای کمردردژاوو یا آشناپنداریاندوهگین نباش اگر درب یا چرا مردم با زندگی میجنگنتبدیل سلولهای محافط به سابزار بقای موجود زنده از درک تصویر و زبان های مخلتجواب دانشمند سوال کننده هوش مصنوعی در تفکر خلاق اراه طولانی را به سلامت گذاز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش در کمر دردخواص هندوانهبیماری خود ایمن اعصاب محسیگار عامل افزایش مرگ ومگام کوچک ولی تاثیرگذارصبر و واقعیتفرایند تکامل و دشواری هامطالبی در مورد تشنجبسیاری از بیماری های جدیآیا برای تولید مثل همیشه تکامل مادی تا ابزار هوشممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنهایت در بی نهایتدائما بخوانترکیب حیوان و انسانانسان در هستی یا هستی در چراغ های متفاوت و نور یکساتوسوکسیمایددرد زانو همیشه نیاز به جرجراحی گردن همیشه برای دیهوش عاطفی قسمت پنجمز گهواره تا گوراز تکامل تا مغز، از مغز تیادگرفتن، آغاز حرکت است بیداری معنوی یعنی دوستی سکوت، پر از صداتفاوت های بین زن و مرد فقپل خواجو اصفهانطوفان فقر و گرسنگی و بی سقفس ذهنمغز مانند تلفن استآگاهی فراتر از آگاهیتکامل، نتیجه ی برنامه ریمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنوار عصب و عضلهداروی جدید آلزایمر تاییدتست نوار عصب و عضلهاوکرلیزوماب داروی جدید شنظریه ی ریسمان و هوشیاریاختلا ل در خود عضلهحقیقت، آن چیزی نیست که جلاستفاده از هوش مصنوعی در هوض مصنوعی زندهزندگی فعال و مثبت روند آلکلمات بلند نه صدای بلندساخت شبکه عصبی مصنوعی با بالاترین هدف از دولتتلاش های جدید در درمان فرپیوند مغز و سر و چالشهای عقیده ی بی عملقانون جنگلمغز انسان برای شادمانی طخواص اردهآرام باشتاثیر نگاه انسان بر رفتاایمان به رویامولکول ضد پیرینوزاد ناشنوای متولد شده،دارویی خلط آورتصویربرداری فضاپیمای آمهمیشه چیزی برای تنهایی درفتار اجتماعی انسان، حاصادغام میان گونه های مختلهدف یکسان، در مسیرهای متحافظه انسان و حافظه ی هوشاصل علت و تاثیرزیباترین چیز در افزایش سکنگره بین المللی سردرد دسخت ترین کار، شناخت خود ابازسازي مغز و نخاع چالشی پیشرفت های باور نکردنی دتمرکز بر هدفعوامل موثر در پیدایش زباقضاوت ممنوعمغز حریص برای خون، کلید تخیالپردازی نکنآسیب عصب پا به دنبال اعتیچگونه میتوان با قانون جنتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بیماری ام اس (مولتیپمیگرن شدید قابل درمان اسدر یک فراکتال هر نقطه مرکتغییر خود یا تغییر دیگراهندسه ی رایج کیهانرویا و واقعیتارتباط شگفت انگیز مغز انوفور و فراوانیحس و ادراک قسمت 87اعتیاد و تلاش های درمانی زبان و بیان، در سایه پیشرکودکان گذشته به آینده فکسردرد به دلیل مصرف زیاد مماشین های دارای روحبحثی درباره احساسات متفاپرواز از نیویورک تا لوس آتو پیچیده ترین تکنولوژی عدم تعادل دوپامین، فقط بلرزش ناشی از اسیب به عصبنقش محیط زندگی و مهاجرت دخطا در محاسبات چیزی کاملافزایش میل جنسی با خوردن نگاه محدود و تک جانبه، مشتاثیر دوپامین و سروتونیناگر با مطالعه فیزیک کوانما به جهان های متفاوت خوددرمان های جدید ALSجنگ هفتاد و دو ملت همه را هوش مصنوعی یا حماقت طبیعروزه داری متناوب، مغز را از نظر علم اعصاب یا نرووسویتامین کا در سبزیجاتحس و ادراک قسمت پنجاهبه کدامین گناه کشته شدندسفر به درون سفری زیباکاهش دوپامین عامل بیماریشناسایی زبان حیوانات با مخچه تاثیر گذار بر حافظهبرنامه ی مسلط ژنها در اختآلزایمرتولید مثل اولین ربات های مقالاتمن پر از تلخیمنقش حفاظتی مولکول جدید ددنیایی پر از سیاهچاله ام اس و سرطانچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماندرمان جدید مولتیپل میلومجهان هوشمندهوش مصنوعی از عروسک بازی روش صحبت کردن در حال تکاماز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهحس و ادراک قسمت ششمبهداشت خواب، امروز در جهسلول بنیادین از مخاط بینکرونا چه بر سر مغز می آورشگفتی های نقشه ی ژنتیکیفلج خوابمرگ چیستبرخی نرمش های گردنآواز خواندن در قفس، نشانتوهم بی خداییمنابع انرژی از نفت و گاز نقش غذاها و موجودات دريادوپامین قابل حل در آباما شما از دید خفاش کور هچت جی پی تیتاثیر رژِیم غذایی بر میگابزار بقا از نخستین هماندرماندگی به دلیل عادت کرجهان شگفت انگیزهوش مصنوعی از عروسک بازی ریشه های اخلاقاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانخم شدن فضا-زمانبیماری های میتوکندریسندرم پای بی قرارگلوله ی ساچمه ایشباهت مغز با کیهان مادیفال نیکومسمومیت دانش آموزان، قمابررسي علل احتمالي تغيير آیا هوش ارثی دریافتی از پتوصیه هایی در مصرف ماهیمنبع هوشیاری کجاست قسمت چند جهانیدگرگونی های نژادی و تغییاندام حسی، درک از بخش هایچرا مغز انسان سه هزار سالتبر را بردارابزار بقای موجود زنده از درک حقیقت نردبان و مسیری جواب سنگ اندازیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحرابطه تشنج و اوتیسماز تکینگی تا مغز- از مغزتوزن حقیقی معرفت و شناختبیماری دویکسیاهچاله هاگامی در درمان بیماریهای صبر بسیار بایدفرایند حذف برخی اجزای مغمطالعه ای بیان میکند اهدبشکه ای که ته نداره پر نمآیا بزرگ شدن مغز فقط در دتکامل مداوممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنهادینه سازی فرهنگ اختلادارچینترازودونانسان عامل توقف رشد مغزنزاع ها بیهوده استاتصال مغز و کامپیوتردردهای سال گذشته فراموش جز تو که را دارمهوش عاطفی قسمت اولزمین در برابر عظمت کیهاناز خود رها شویادآوری خواب و رویااز درخواست ها جدا شویاری خدا نزدیک استبیداری و خواب کدام بهتر اسکوت، در برابر گزافه گویتفاوت های تکاملی در مغز وپلاسمای غالبطوفان بیداریقفس را بشکنمغز مادران و کودکان در زمآپومورفین در پارکینسونتکثیر سلول در برابر توقف منبع هوشیاری در کجاست؟ قنوار عصب و عضله مهم در تشداروی جدید ای ال استست کم هزینه ی بزاق برای ايندگان چگونه خواهند دیدنظریه تکامل در درمان بیماختلاف خانوادگی را حل کنحقایق ممکن و غیر ممکناستفاده از انرژی خلاهیچ نقطه ای مرکزی تر از ازندگی هوشمند در خارج از زکلوزاپین داروی ضد جنونساخت شبکه عصبی با الفبای باهوش ترین و با کیفیت تریتلاش های جدید در درمان سرعلم و ادراک فقط مشاهده ی قانونمندی و محدودیت عالممغز انسان رو به کوچک تر شخواص بادامآرامش و دانشتاثیر نگاه انسان بر رفتااین پیوند نه با مغز بلکه مولتیپل اسکلروز در زنان نوسانات کوانتومی منبع مادارویی ضد بیش فعالی سیستتصور ما ازمشکلات و واقعیهمیشه چشمی مراقب و نگهبارقیبی قدرتمند در برابر مادغام دو حیطه علوم مغز و هدف از تکامل مغزحباب های کیهانی تو در تواصل عدم قطعیت از کوانتوم زیر فشار کووید چه باید کرکنترل همجوشی هسته ای با هسختی ها رفتنی استباغچه ی منپیشرفت های جدید علوم اعصتمرکز بر امروزعوامل ایجاد لغت انسانی و قطار پیشرفتمغز در تنهایی آسیب میبینخانه ی تاریکآسانی موفقیتچگونه مغز ما، موسیقی را پتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بدون زبان میتوانیم تمیاستنی گراویس بدون آنتیدر کمتر از چند ماه سوش جدتغییر دیگران یا تغییر خوهندسه بنیادینرویا و کابوسارتباط غیرکلامی بین انساوقاحت و تمسخر دیگرانحس و ادراک قسمت چهلاعتیاد را به دور بینداززبان و تکلم برخی بیماریهکودکان خود را مشابه خود تسردرد تنشنماشین دانشبحثی درباره احساساتی غیرپروتئین های ساده ی ابتداتو آرامش و صلحیعدم درکلرزش دست ها و گردن و سر ETنقش مرکز تنفس سلولی در بیخطا در محاسبات چیزی کاملافزایش مرگ و میر سندرم کونگاه کلی نگرتاثیر دپاکین بر بیماری ماگر تلاش انسان امروز براما با کمک مغز خود مختاريمدرمان های جدید میگرنجنگ و تصور از جنگهوش مصنوعی گوگل به کمک تشروزه داری و التهاب زیانباز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین بی 12 در درمان دردحس و ادراک قسمت پنجاه و یبه امید روزهای بهترسفر تجهیزات ناسا به مریخ کاهش سن بیولوژیکی، تنها شناسایی سلول های ایمنی امخاطب قرار دادن مردم، کابرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱آلزایمر در جوانانتولید یا دریافت علمتاثیر ویتامین دی بر بیمامن بی من، بهتر یاد میگیرمنقش حیاتی تلومر دی ان آ ددنیا، هیچ استام اس یا تومور؟چالش های ایستادن بر دو پاتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماندرمان جدید میگرن با انتی جهان هوشیارهوش مصنوعی از عروسک بازی روشهای نو در درمان دیسک باز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک محس و ادراک قسمت شصت و هشتبهداشت خواب، رمز حافظه ی سلول عصبی شاهکار انطباق کریستال هاشگفتی های زنبور عسلفلج خواب چیستمرگ و میر پنهانبرخی یونها و مولکول های مآینه در اینهتوهم تنهاییمنابع انرژی از نفت و گاز نقش غذاها در کاهش دردهای دورترین نقطه ی قابل مشاهامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنتایج نادانی و جهلتاثیر سلامت دستگاه گوارشابزار بقا از نخستین هماندرها بسته نیستجهان شگفت انگیز و بی زمانهوش مصنوعی از عروسک بازی رژیم های غذایی و نقش مهم از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانخونریزی مغز در سندرم کووبیماری های مغز و اعصاب و سندرم پس از ضربه به سرگلوئونشباهت های ریشه ای چند بیمفاکسیبتمسیر دشوار تکامل و ارتقابررسی مغز با امواج مادون آیا هوش سریعی که بدون احستوضیحی ساده در مورد هوش ممنبع هوشیاری کجاست قسمت چند جهانیدانش قدرت استانرژی بی پایان در درون هرچرا مغزهای ما ارتقا یافت تحریک الکترومغناطیسی مغابزار بقای موجود زنده از درک دیگرانجوسازی مدرنهوش مصنوعی در خدمت خلق وحرادیوی مغز و تنظیم فرکاناز تکینگی تا مغز، از مغز وزوز گوشبیماری دیستروفی میوتونیسیاهچاله های فضایی منابعگامی در درمان بیماریهای صد قدح، نفتاده بشکستفراتر از دیوارهای باورمعمای اخلاقی قطاربشریت از یک پدر و مادر نیآیا تکامل و تغییرات ژنتیتکامل چشممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچهار میلیارد سال تکامل بداروهای مصرفی در ام استرازودونانسانیت در هم تنیده و متصنزاع بین جهل و علم رو به پاثر مضر مصرف طولانی مدت ردردی که سالهاست درمان نشجستجوی متن و تصویر به صورهوش عاطفی قسمت دهمزمین زیر خلیج فارس تمدنی از دست دادن دم در پیشینیاژن همه چیز نیستبیرون اصل است یا درونسکته مغزیتفاوت های زبانی سرمنشا تپمبرولیزوماب در بیماری چطوفان زیباییقله برای دیدن نه برای به مغز چون ابزار هوش است دلیآپومورفین در پارکینسونتأثیر نیکوتین سیگار بر ممنبع هوشیاری در کجاست؟(قنوار عصب و عضله برای تاییداروی جدید برای میاستنی تست آر ان اس دز میاستنی گايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیمذهن پر در برابر آگاهیاختلال حرکتی مانند لرزش حل مشکلاستفاده از سلول های بنیاهیچ چیز همیشگی نیستزندگی و داراییکلید نزدیک و نگاه تو بر فساختن آیندهباور و کیهان شناسیتلاش های جدید شرکت نورالعلم و روحقارچ بی مغز در خدمت موجودمغز انسان رو به کوچکتر شدخواص بادام زمینیآرامش و سکونتاثیر هوش مصنوعی بر مغزاین اندوه چیستمواد کوانتومی جدید، ممکننوشیدن چای برای مغز مفید داستانها و مفاهیمی اشتباتصور از زمان و مکانهمیشه اطمینان تو بر خدا برقابتی بی هدف یا رقابتی هارتقا و تکامل سنت آفرینش هدف از خلقت رسیدن به ابزاحباب هایی تو در تواصل، روان و نفس استزیرفون داروی ضد ام اسکنترل جاذبهسختی در بلند شدن از روی صبترس از اینکه کسی، به درگپیشرفت در عقل است یا ظواهتمساح حد واسط میان مغز کوعواملی که برای ظهور لغت اقطره قطرهمغز را از روی امواج بشناسخانواده پایدارآشنا پنداریچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا تکامل هدفمند استمیاستنی گراویس در جواناندر آرزوهایت مداومت داشتهتغییر دادن ژنها آیا روزی هندسه در پایه ی همه ی واکرویا و خبر از آیندهارتروز یا خوردگی و التهاوقت نهيب هاي غير علمي گذشحس و ادراک قسمت چهل و هفتاعداد بینهایت در دنیای مزبان و شناخت حقیقت قسمت چکودکان را برای راه آماده سردرد سکه ایمبانی ذهنی سیاه و سفیدبحران ذهن فیلمی قابل تامپروتز چشمتو افق رویداد جهان هستیعدالت برای من یا برای همهلرزش عضله یا فاسیکولاسیونقش نگاه از پایین یا نگاهخطای ادراک کارماافزایش سرعت پیشرفت علوم نگاه انسان محدود به ادراتاثیر داروهای ضد التهاب اگر خواهان پیروزی هستیما بخشی از این جهان مرتبطدرمان های جدید در بیماری جنگ داده هاهوش مصنوعی گوگل به کمک تشروزه داری و بیمار ی ام اس از نظر علم اعصاب اراده آزویتامین بی هفدهحس و ادراک قسمت پنجاه و دبه بالا بر ستارگان نگاه کسفر دشوار اکتشافکایروپاکتیک چیستشهر زیرزمینی در ژاپن برامدل همه جانبه نگر ژنرالیبرین نت به جای اینترنتآملودیپین داروی ضد فشار تولید پاک و فراوان انرژیصفحه اصلیمننژیتنقش خرچنگ های نعل اسبی دردندان ها را مسواک بزنید تامواجی که به وسیله ی ماشیچالش کمبود اندام برای پیتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماندرمان جدید کنترل مولتیپلجهان های بسیار دیگرهوش مصنوعی از عروسک بازی روشهای شناسایی قدرت شنوااز تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار حس و ادراک قسمت شصت و دوبوزون هیگز چیستسلول عصبی، در محل خاص خودکریستال زمان(قسمت اولشانس یا نتیجه ی تلاشفلج دوطرفه عصب 6 چشممرگ و میر بسیار بالای ناشبرخی اثرات مضر ویتامین دآیندهتوهم جداییمنابع انرژی از نفت و گاز نقشه مغزی هر فرد منحصر بهديدن با چشم بسته در خواب انفجار و توقف تکاملی نشانتاران، جذب کنتاثیر عصاره تغلیظ شده گیابزار بقا از نخستین هماندرهای اسرارآمیز و پوشیدهجهانی که نه با یک رخداد و هوش مصنوعی از عروسک بازی رژیم های غذایی و نقش مهم از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ضد اعتیادخونریزی مغزی کشندهبیماری های ژنرالیزه ی عصسندرم جدایی مغزگمان میکنی جرمی کوچکی در شباهت کیهان و مغزفاجعه ی جهل مقدسمسئول صیانت از عقیده کیسبررسی و اپروچ جدید بر بیمآیا هشیاری کوانتومی وجودتوضیحات دکتر فاطمی در مومنبع هوشیاری کجاست قسمت چند جهانی و علمدانش محدود به ابعاد چهارانرژی تاریکچرا ویروس کرونای دلتا واتحریک عمقی مغزابزار بقای موجود زنده از درک درست از خود و هوشیاریجامعه ی آسمانیهوش مصنوعی درمانگر کامپیراز تغییراز تکینگی تا مغز، از مغز وسواس، بیماری استبیماری سلیاکسیاهچاله ها، دارای پرتو گاهی لازم است برای فهم و صداقتفرار در فرار از میزبان، دمعماری، هندسه ی قابل مشابعد پنجمآیا تراشه ها داخل مغز، میتکامل و ارتقای نگاه تا عممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچهار ساعت پس از کشتار خوکداروهای ام استراشه مغز بدون واسطه ی دانسانیت در برابر دیگراننزاع بین علم و نادانی رو اثرات فشار روحی شدیددرد، رمز موفقیتجستجوی هوشیاری در مغز ماهوش عاطفی قسمت دومزمان چیستهوش عاطفی قسمت سومزمان و مکان، ابعاد کیهان از روده تا مغزژن همه چیز نیستبیست تمرین ساده برای جلوتفاوت ایستایی و تکاپوپناه به بیابانطولانی ترین شبقله سقوطمغز چگونه صداها را فیلتر آب زندگی است قسمت چهارمتأثیر نگاه انسان بر رفتامنبع خواب و رویانوار عصب و عضله تعیین محلداروی جدید برای کاهش وزنتشنچ پانایوتوپولوس تشنج ايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیمذهن تو همیشه به چیزی اعتقاختلال خواب فرد را مستعد حلقه های اسرارآمیزاستفاده از سلول های بنیاهیچ چیز، چقدر حقیقی استزندگی بی دودکلید، در ناشناخته هاستساختن آینده، بهترین روش باید از انسان ترسیدپیوند اندام از حیوانات بتلاش هایی در بیماران قطع علم اپی ژنتیک دریچه ای بهقبل و بعد از حقیقتمغز ایندگان چگونه استخواص شکلات تلخآرامش عقلتاثیر ویتامین دی بر بیمااین ایده که ذرات سیاهچالموجود بی مغزی که می تواندنوعی سکته مغزی ، وحشتناک دخالت در ساختار ژنهاتصاویر زیبای رعد و برقهمیشه به آنچه داری، خوشنرموزی از نخستین تمدن بشرارتقا یا بازگشت به قبل ازهر چیز با هر چیز دیگر در تحد و مرزها توهم ذهن ماستاصلاح خطا با رفتن بر مسیرزیرک ترین مردمکندن ریشه ی خودسدسازی روش مناسب برای مقبحتی علمی درباره تمایل بپیشرفت ذهن در خلاقیت استتنفس هوازی و میتوکندریعوارض ازدواج و بچه دار شدلمس کوانتومیمغز زنان جوانتر از مغز مرخاویار گیاهیآشنا پنداریچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر گیاه خواری بر رشد وایجاد احساساتمیدان مغناطيسي زمین بشر در آسمان هدیه های نادیدنتغییر زودتر اتصالات مغزیهندسه زبانِ زمان استرویا بخشی حقیقی از زندگی ارزش های وارونهوقتی فهمیدی خطا کردی برگحس و ادراک قسمت چهل و هشتبقا با سازگارترین فرد اسزبان و شناخت حقیقت قسمت اکوری گذرای ناشی از موبایسردرد عروقی میگرنمباحث مهم حس و ادراکبخش فراموش شده ی حافظهپروتز عصبی برای تکلمتو انسانی و انسان، شایستعسل طبیعی موثر در کنترل بلزوم گذر انسان از حدها و نقش نظام غذایی در تکامل مخطای حسافسردگی و اضطراب در بیمانگاه از کنار و یا از روبرتاثیر داروی ضد تشنج سدیم اپل ویژن پرو در تشخیص بیمما تحت کنترل ژنها هستیم یدرمان های جدید سرطانجنبه های موجی واقعیتهوش مصنوعی الفاگوروزه داری سلول های بنیاداز واقعیت امروز تا حقیقتویتامین دی گنجینه ای بزرحس و ادراک قسمت پنجاه و سبه بالاتر از ماده بیندیشسفرنامه سفر به بم و جنوب کار امروز را به فردا نیندشواهدی از نوع جدیدی از حامدل هولوگرافیک ژنرالیزهبرای یک زندگی معمولیآموزش نوین زبانتولید اندام با چاپ سه بعدسوالات پزشکیمن، ما یا چی؟نقش داروهاي مختلف معروف ده روش موفقیتامیوتروفیک لترال اسکلروچالش دیدگاه های سنتی در بتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماندرمان جدید ام اسجهان هایی در جهان دیگرهوش مصنوعی از عروسک بازی روشی برای بهبود هوش عاطفاز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقحس و ادراک قسمت شصت و ششبوزون هیگز جهان را از متلسلولهای ایمنی القا کنندهکریستال زمان(قسمت دوم)شانس یا تلاشفن آوری های جدید علیه شنامرگ و سوال از قاتلبرخی اختلالات عصبی مثانهآینده ی انسان در فراتر ازتوهم جدایی و توهم علممنابع انرژی از نفت و گاز نقشه های مغزی جدید با جزیدی متیل فومارات(زادیوا)(انفجار بزرگ پایان بوده انجات در اعتماد به خودتاریک ترین بخش شبابزار بقا از نخستین هماندرون قفس یا بیرون از آنجهانی که از یک منبع، تغذیهوش مصنوعی از عروسک تا کمرژیم ضد التهابیاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن علیه سرطانخونریزی مغزی کشنده ولی قبیماری های روانی با تاثیسندرم دزدی ساب کلاوینگنجینه ای به نام ویتامین شباهت زیاد بین سلول هاي عفارغ التحصیلان، فقیر و دمسئولیت جدیدبررسی ژنها در تشخیص بیماآیا واکنش های یاد گرفته وتیوتیکسن داروی ضد جنونمنبع هوشیاری کجاست قسمت چند روش ساده برای موفقیتدانش بی نهایتانرژی تاریک که ما نمی توچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک تحریک عمقی مغز در آلزایمابزار بقای موجود زنده از درک عمیق در حیواناتجاودانگی مصنوعیهوش مصنوعی درخدمت خلق وحراست دستی و چپ دستیاز تکینگی تا مغز، از مغز وسیله، فقط دعا نیستبیماری شارکو ماری توثسیاهچاله و تکینگی ابتدایگاهی مغز بزرگ چالش استصدای بم با فرکانس پایین، فرد موفقمعنی روزهبعد از کروناآیا جنین انسان، هوشمندی تکامل و ریشه ی مشترک خلقتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنون و القلمداروهای تغییر دهنده ی سیتراشه ها روی مغزانسان، گونه ای پر از تضادنزاع بین علم و جهل رو به پاثرات مفید قهوهدرس گرفتن از شکست هاحفره در مغزحق انتخابهوش عاطفی قسمت ششمزمان و گذر آن سریع استاز سایه نترسژن هوش و ساختارهای حیاتی بیش از نیمی از موارد انتقتفاوت ارباب و رهبر حقیقیپنج اکتشاف شگفت آور در موطی یکصد هزار سال اخیر هرچقلب های سادهمغز ناتوان از توجیه پیداآب زندگی است قسمت هفتمتأثیر شیرینی های حاوی لومنتظر نمان چیزی نور را بهنوار عصب و عضله در مطب دکداروی جدید برای ای ال استشنج چیستنعناعذهن خود را مشغول هماهنگیاختلال در شناسایی حروف و حمله ویروس کرونا به مغزاستفاده از سلول های بنیاهیچ وقت خودت را محدود به زندگی در جمع مواردی را برکلام و زبان، گنجینه ای بسساختار فراکتال وجود و ذهبابا زود بیاپیوند اندام حیوانات به اتلاش در تولید انرژی به رنعلم به ما کمک میکند تا موقبل از آغازمغز ابزار بقای برتر مادیخواص شگفت هویجآرامش(سکوت) stillness و تکاپوتاثیر ویروس کرونا بر مغز این ابتدای تناقض هاستموجودات مقهور ژنها هستندنیوالیندر موج، راز خلقت نهفته استصادف یا قوانین ناشناختههمیشه داناتر از ما وجود درمز و رازهای ارتباط غیر کارتوکين تراپی روشی جديد هر جا که جات میشه، جات نیحریص نباشاصول انجام برخی نرمش ها دزیست شناسی کل در جزء فراککندر در بیماریهای التهابسرنوشتبحث درباره پیدایش و منشا پیشرفتی مستقل از ابزار هتنفس هوازی و میتوکندریعید نوروز مبارکلووفلوکساسینمغزهای کوچک بی احساسخار و گلآشناپنداری چیستچگونه هوشیاری خود را توستاثیر گیاه خواری بر رشد وایران بزرگمیدان های مغناطیسی قابل در آستانه ی موج پنجم کوویتغییر عمودی سر انسان از پهندسه، نمایشی از حقیقترویا تخیل یا واقعیتارزش های حقیقی ارزش های غوقتی ناراحتی چیکار میکنیحس و ادراک قسمت چهل و دومبقا در ازای بیماریزبان و شناخت حقیقت قسمت دکی غایب شدی تا نیازمند دلسرطان کمیت گراییمبتکران خودشکوفابخش های تنظیمی ژنومپرورش مغز مینیاتوری انساتو با همه چیز در پیوندیعشق به هفت مرتبه ی شناختیلزوم سازگاری قانون مجازانقش نظریه تکامل در شناساخطر آلودگی هواافسردگی و ساختار مغزنگاه از بیرون مجموعهتاثیر درجه حرارت بر مغزاپی ژنتیکمانند کودکان باشیددرمان های رایج ام اسجنسیت و تفاوت های بیناییهوش مصنوعی اکنون می توانروزهای بد باقی نمیمانداز کجا آمده ام و به کجا میویروس مصنوعیحس و ادراک قسمت پنجاه و شبه جای محکوم کردن دیگران سفرنامه سفر به بم و جنوب کار با یگانگی و یکپارچگیشواهدی از دنیسوان(شبه نئمدل هولوگرافیک تعمیم یافبرای پیش بینی آینده مغز دآمارهای ارائه شده در سطح تولید سلولهای جنسی از سلپیامهای کاربرانمن، خود تو هستمنقش درختان در تکاملدهن، بزرگترین سرمایهامید نیکو داشته باش تا آنچاالش ها در تعیین منبع هوتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماندرمان جدید ای ال اس، توفرجهان یکپارچههوش مصنوعی از عروسک بازی روشی جدید در درمان قطع نخاز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیدحس و ادراک سی و هفتمبی نهایت در میان مرزهاسلولهای بنیادی مصنوعی درکریستال زمان(قسمت سوم)شاهکار قرنفناوری هوش مصنوعی نحوه خمرگ انتقال است یا نابود شبرخی اصول سلامت کمرآینده ی حمل و نقل هوایی دتوهم جسممنابع انرژی از نفت و گاز نقشه با واقعیت متفاوت اسدین اجباریانقراض را انتخاب نکنیدنجات در راستگوییتاریکی من و تو و گرد و غباابزار بقا از نخستین هماندرون و بیرون، جدای از هم جهانی پر از سیاهچاله یا پهوش مصنوعی از عروسک تا کمرژیم غذایی حاوی تخم مرغ واز تکینگی تا مغز از مغز تواکسنی با تاثیر دوگانه اخواندن ، یکی از شستشو دهنبیماری وسواسسندرم سردرد به دلیل افت فگندم بکاری، جو درو نمیکنشباهت زیاد بین سلول هاي عفاصله ها در مکانیک کوانتمسئولیت در برابر محیط زیبررسی بیماری التهابی رودآیا یک، وجود داردتیک و اختلال حرکتیمنبع هوشیاری کجاست قسمت چندین ماده غذایی که مانندانشمندان موفق به بازگردانرژی خلا ممکن استچرا پس از بیدار شدن از خوتخریب مغز به دلیل کمبود بابزارهای پیشرفته ارتباط درگیری قلب در بیماری ویرجایی برای یاد گرفتن باقی هوش مصنوعی ساخته هوش طبیرجزخوانی هایی که امروز باز تکینگی تا مغز، از مغز یک پیام منفرد نورون مغزی بیماری ضعف عضلات نزدیک بسیاهچاله ی منفرد یا سیاهگاهی جهت را عوض کنصرع و درمان های آنفرد یا اندیشهمعاینه قبل از نوار عصب و بعد از کروناآیا جهان ذهن و افکار ما متکامل ابزار هوش ، راه پر منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنوآوری ای شگفت انگیز دانداروهای ضد بیماری ام اس وتراشه ی هوش مصنوعی در مغزانعطاف پذیری مکانیسمی علنسبیت عام از زبان دکتر براثرات مفید روزه داریدست و پا زدن در سایه؟اثرات مضر ماری جوانادست کردن در گوشحقیقت قربانی نزاع بین بی هوش عاطفی بیشتر در زنانزمان و صبراز سایه بگذرژن یا نقشه توسعه مغز و نقسکته ی مغزی در جوانانبیشتر کمردردها نیازی به تفاوتهای جنسیتی راهی براپول و شادیطیف انسفالیت، گیلن باره قلب و عقلمغز و قلب در جنین موش مصنآب زندگی است قسمت اولتئوری تکامل امروز در درممنتظر نتیجه ی کارهایت بانوبت کودکانداروی جدید برای دیابتتشنج و حرکات شبه تشنجی قاهفت چیز که عملکرد مغز تو ذهن خالی از شلوغی افکاراختلال در شناسایی حروف و حمایت از طبیعتاستفاده از سلول های بنیاهیچ کاری نکردن به معنی چیزندگی در سیاهچالهکلام، در تحولی شگفت آور بساختار شبکه های مغزی ثابباد و موجپیوند سر آیا ممکن استتلاشی برای درمان قطع نخاعلم بدون توقفقبل از انفجار بزرگمغز ابزار برتر بقاخواص عجیب لوبیاآرزوها را کم کنتاثیر ژنها بر اختلالات خاین بیمار را باید چه کار مورد نادر همپوشانی دو بینیکولا تسلادر میان تاریکی و روشناییتضادهای علمیهمیشه راهی هسترمز گشایی از اتصالات مغزارتباط میکروب روده و پارهر حرکت خمیده می شود و هر حرکات چشم، ترجمه کننده ی اصول توسعه ی یک ذهن کاملزیست شناسی باور حقیقت یا کندر علیه سرطانسریع دویدن مهم نیستبحثي درباره هوش و تفاوتهپپوگستتنفس بدون اکسیژنعامل کلیدی در کنترل کارآلوب فرونتال یا پیشانی مغمغز، فقط گیرندهخارق العاده و استثنایی بآشتی بهتر استچگونه واکسن کرونا را توزتاثیر گیاه خواری بر رشد وایرادهای موجود در خلقت بمیدان های کوانتومی خلادر برابر حقایق جدیدتغییرات منطقه بویایی مغزهنر فراموشیرویا حقی از طرف خداارزش حقیقی زبان قسمت اولوقتی پر از گل شدی خودت را حس و ادراک قسمت چهل و سومبقای حقیقی در دور ماندن ازبان و شناخت حقیقت قسمت سکیهان خود را طراحی میکندسرعت فکر کردن چگونه استمتواضع باشبخش بزرگی حس و ادراک ما اپرکاری تیروئیدتو با باورهایت کنترل میشعشق درونی به یگانگی خلقتلزوم سازگاری قانون مجازانقش هورمون های تیروئید دخطر حقیقی، خود انسان استاقلیت خلاقنگاه از دور و نگاه از نزدتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدا سخت ترین استمانند آب باشدرمان های علامتی در ام اسجنسیت و تفاوت های بیناییهوش مصنوعی از عروسک های بروزهای سختاز کسی که یک کتاب خوانده ویروس های باستانی، مغز محس و ادراک قسمت بیست و چهبه جای تولید، بیشتر گوش کسفرنامه سفر به بم و جنوب کارهای کوچک، بی ارزش نیسشیر و دوغ باداممدل های ریز مغز مینی برینبرای اولین بار دانشمندانآن چیزی که ما جریان زمان تولترودینسایتهای دیگرمنابع انرژي پاک سرچشمه حنقش ذهن و شناخت در حوادث دو ویژگی انتزاع و قدرت تجامید نجاتنابینایی در نتیجه ی گوشی تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماندرمان جدید سرطانجهان یکپارچههوش مصنوعی از عروسک بازی روشی جدید در درمان نابیناز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمرحس و ادراک- قسمت پنجاه و بی نظمی مقدمه شناختسلام تا روشناییکشف مکانیسم عصبی خوانش پشاهکار شش گوشفواید روزه داری متناوبمرگ تصادفیبرخی اطلاعات روانشناسی مآینده ی علم و فیزیک در60 ثتوهمات و شناخت حقیقتمنابع انرژی از نفت و گاز نقص های سیستمی ایمنیدین، اجباری نیستانواع سکته های مغزینخاع ما تا پایین ستون فقرتاریکی و نورابزار بقای موجود زنده از درون آشفته ی تو و ظاهر خنجهانی در ذهنهوش مصنوعی از عروسک تا کمرژیم غذایی سالم و ضد التهاز تکینگی تا مغز از مغز توابسته به دوستی این و آن خواندن، دوست روزهای سختبیماری کروتز فیلد جاکوبسوی ما آید نداها را صداگوهر با نظر دیگران سنگ نمشجاعت و ترسفاصله ی همیشگی تصویر سازمستند جهان متصلبررسی سیستم تعادلی بدن اآیا کیهان می تواند یک شبیتیکاگرلور داروی ضد انعقامنبع هوشیاری کجاست قسمت چندجهانیدانشمندان نورون مصنوعی سانرژِی برای ایجاد اضطرابچرا ارتعاش بسیار مهم استتداوم مهم است نه سرعتابزارهای بقا از نخستین هدرگیری مغز در بیماری کویجایی خالی نیستهوش مصنوعی، کیفیت فریب مرحم مصنوعیاز تکینگی تا مغز، از مغز یک پیشنهاد خوب برای آسان بیماریهای تحلیل عضلانی اسیاهچاله ی تولید کنندهگاهی در پارکینسون باید پضایعه ی شبکه لومبوساکرالفرد حساس از نظر عاطفی و بمعادله ها فقط بخش خسته کنبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا جهش های ژنتیکی، ویروتکامل تکنولوژیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنوار مغز مشاهده ی غیر مستداروهای ضد تشنج با توضیح تراشه ی بیولوژِیکاهمیت کنترل خشمچسبیدن به خود، مانع بزرگ اجزای پر سلولی بدن انسان دست آسمانحقیقت آنطور نیست که به نظهوش عاطفی در زنان بیشتر ازمان واقعیت است یا توهماز علم جز اندکی به شما داژن درمانی در درمان چاقیسکته ی چشمیبیشتر علم، در نادانسته هتقلید مرحله ای نسبتا پیشپول و عقیدهطبیعت موجی جهانقلب یا مغزمغز و هوش، برترین ابزار بآب زندگی است قسمت دومتئوری تکامل در پیشگیری و ای نعمت من در زندگیممنتظر زمان ایده آل نشونور از عمق تاریکیداروی جدید ضد فشار خونتشنج به صورت اختلال رفتاهفت سین یادگاری از میراث ذهن سالماختلالات مخچهحوادث روزگار از جمله ویراستفاده از سلول های بنیاهیچ کس مانند تو نگاه نمیکزندگی زمینی امروز بیش از کلرال هیدرات برای خوابانسادیسم یا لذت از آزار دادباد غرور و سر پر از نخوت وپیوند سر برای چه بیمارانتلاشی تازه برای گشودن مععلم در حال توسعهقبرستان ها با بوی شجاعتمغز از بسیاری حقایق می گرخود جسم و یا تصویرآزمون تجربی، راهی برای رتاثیر کلام در آیات کلام باینکه به خاطرخودت زندگی موسیقی نونیاز به آموزش مجازی دیجیدر مانهای کمر دردتظاهر خوابیده ی مادههمیشه عسل با موم بخوریمرمز پیشرفت تواضع است نه طارتباط ماده و انرژیهرچیز با یک تاب تبدیل به حرکت چرخشی و دائمی کیهاناصول سلامت کمرزیست، مرز افق رویداد هستکو کیو تن coQ10سریعترین کامپیوتر موجودبحثی جالب درباره محدودیتپایان، یک آغاز استتنها مانع در زندگی موارد عادت همیشه خوب نیستلوتیراستاممغز، همه ی واقعیت را نمیبخبر مهم تلسکوپ هابلآغاز فرایند دانستنچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر گیاه خواری بر رشد وایستادن در برابر آزادی بمیدان بنیادین اطلاعاتدر جراحی کمر عجله نکنیدتغییرات مغز پس از 40 سالگیهنر حفظ گرهرویاها از مغز است یا ناخوارزش حقیقی زبان قسمت دوموقتی تو از یاد گرفتن باز حس و ادراک قسمت نهمبلندی در ذهن ما درک بلندیزبان جانسوزکیهانِ هوشیارِ در حال یاسطح آگاهی، رخدادهای زندگمجموعه های پر سلولی بدن مبخش بزرگتر کیهان ناشناختپراسینزوماب در پارکینسوتو باید نیکان را به دست بعشق، شلوغ کردن نیستلزوم عدم وابستگی به گوگل نقش هورمون زنانه استروژنخطر را بپذیراقیانوس نادانینگاه از درون قفس یا بیرونتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدایی که در ذهن دانشمنماه رجبدرمان ژنتیکی برای نوآوریجهل مقدسهوش مصنوعی از عروسک های بروزهای سخت میگذرداز آغاز خلقت تا نگاه انساویرایش DNA جنین انسان، برحس و ادراک قسمت بیست و یکبه خوبی های دیگران فکرکنسفرنامه سفر به بم و جنوب کارهایی بیش از طراحی و گپشیشه ی بازالتی و سیلیکونمدیون خود ناموجودبرای بقا به جایی فراتر ازآنچه می دانم، آنچه را میختومورها و التهاب مغزی عامنابع انرژی از نفت و گاز نقش روی و منیزیم در سلامتدو بیماری روانی خود بزرگ امید یا ناامیدی؟ناتوانی از درمان برخی ویتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماندرمان جدید سرطانجهان کنونی و مغز بزرگتریهوش مصنوعی از عروسک بازی روشی جدید در درمان سکته ماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که حس و ادراک- قسمت بیست و پبی هیچ می ایی و بی هیچ میرسلاح و راهزنیکشف مکانیسمی پیچیده در بشاید گوشی و چشمی، آماده شفواید روزه داری متناوبمرگ عاطفه و محبتبرخی بیماری ها که در آن بآینده با ترس جمع نمیشودتوکل بر خدامنابع انرژی از نفت و گاز نقص در تشخیص هیجانات عامدیوار همه اش توهم بودانیس بی کساننخاع درازتر یا کوتاهتر کتاریکی خواهد ترسیدابزار بقای موجود زنده از دروغ نگو به خصوص به خودتجهان، تصادفی نیستهوش مصنوعی از عروسک تا کمرژیم غذایی ضد التهابیاز تکینگی تا مغز از مغز توابستگی یعنی قلادهخواب و بیداری نوسانی مغزبیماری گیلن باره و بیمارسوپاپ ها یا ترانزیستورهاگویید نوزده و ایمنی ساکتشرکت نورالینک ویدیویی ازفتون های زیستیمشکل از کجاستبررسی علل کمر درد در میانآیا گذشته، امروز وآینده تیروفیبان موثر در سکته ی منبع هوشیاری کجاست قسمت نه ناامیدی بلکه ارتقادانشمندان یک فرضیه رادیکانسولینچرا به هم اعتماد نمیکنیمتداخل مرزها و صفات با بینابزارهای بقا ازنخستین همدرگیری مغز در بیماران مبجاذبههوش مصنوعی، اتفاقات و تحرحم مصنوعیاز تکامل تا مغز از مغز تا یک آلل ژنتیکی که از نئاندبیماری، رساله ای برای سلسیاهچاله، سیاه خالص یا پگذر زمان کاملا وابسته به ضایعه ی عروقی مخچهفردا را نمیدانیممعجزه های هر روزهبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجتکامل جریان همیشگی خلقتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنوار مغز با توضیح دکتر فاداروی فامپیریدین یا نورلتربیت کودکان وظیفه ای مهاهرام مصر از شگفتی های جهنسبت ها در کیهاناولویت بندی ها کجاستنسبت طلایی، نشانه ای به ساجزایی ناشناخته در شکل گدست بالای دستحقیقت افرادهوش عاطفی در زنان بیشتر ازمان پلانکژن ضد آلزایمرسال 2025 سال بین المللی علمبا همه مهربان باشتقلید از روی طبیعتپوست ساعتی مستقل از مغز دطبیعت بر اساس هماهنگیقلب دروازه ی ارتباطمغز و اخلاقآب زندگی است قسمت سومتئوری جدید، ویران کردن گای همه ی وجود منمنحنی که ارتباط بین معرفنور درونداروی جدید ضد میگرنتشنج عدم توازن بین نورون هم نوع خواری در میان پیشیذهت را روی چیزهای مفید متاختلالات حرکتی در انسانحکمت الهی در پس همه چیزاستیفن هاوکینگ در مورد ههیچ کس حقیقت را درون مغز زندگی زودگذرکم کردن کالری روشی سودمنسازگاری با محیط بین اجزابار مغز بر دو استخوانپیوند سر، یکی از راه حلهاتلاشی جدید در درمان ام اسعلم راهی برای اندیشیدن اقدم زدن و حرکت دید را تغیمغز به تنهایی برای فرهنگ خودآگاهی و هوشیاريآزمون ذهنی گربه ی شرودینتاثیر کپسول نوروهرب بر ناینکه خانواده ات سالم باموسیقی هنر مایع استنیروی پنجم در طبیعتدر محل کار ارزش خودت را بتظاهری از ماده است که بیدهمیشه، آنطور نیست که هسترمز امید، بی نیازی از مردارتباط متقابل با همه ی حیهرگز از زندگی یا امکاناتحس متفاوتاضطراب و ترسزاویه نگاه ها یکسان نیستکوچ از محیط نامناسبسرکه انگبین عسلی مفید بربحثی در مورد نقش ویتامين پاکسازی مغزتنها در برابر جهانعادت کن از بالا نگاه کنیلوزالمعده(پانکراس)مصنوعمغزتان را در جوانی سیم کشخدا موجود استآغاز فصل سرما و دوباره تکچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر گیاه خواری بر رشد واکنون را با همه ی نقص هایمیدازولام در درمان تشنج در درمان بیماری مولتیپل تغییرات آب و هوایی که به هنر دانستنرویاهای پر رمز و حیرتی درارزش حقیقی زبان قسمت سوموقتی خودت را در آینه دیدیحس و ادراک قسمت چهارمبلوغ چیستزبان ریشه هایی شناختی اسکیست هیداتید مغزسعی کن به حدی محدود نشویمجرم، گاهی قربانی استبخش دیگری در وجود انسان هپرتوهای صادر شده از سیاهتو برای خزیدن خلق نشده ایعصب حقوق نورولوومقاومت به عوارض فشار خون نقش ویتامین K در ترمیم اسخطرات هوش مصنوعیالکترومغناطیس شنوایی و هنگاه از درون مجموعه با نگتاثیر درجه حرارت بر عملکابتذال با شعار دینماهیچه ی صبردرمان کارتی سل و تومور مغجهان فراکتالهوش مصنوعی از عروسک های بروش مقابله مغز با محدودیاز انفجار بزرگ تا انفجار ویشن پروحس و ادراک قسمت بیست و دوبه خودت مغرور نشوسفری به آغاز کیهانکاربرد روباتهای ريزنانوشکل های متفاوت پروتئین همدیریت اینترنت بر جنگبرای تمدن سازی، باید در بآنچه ناشناخته است باید شتومورهای نخاعیمنابع انرژی از منابع نهفنقش روزه داری در سالم و جدو بار در هفته ماهی مصرف امید جدید بر آسیب نخاعیناتوانی در شناسایی چهره تاثیر رو ح و روان بر جسمابزار بقا از نخستین هماندرمان دارویی سرطان رحم بجهان کاملی در اطراف ما پرهوش مصنوعی از عروسک بازی ريتوکسيمب در درمان ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجرحس و ادراک- قسمت شصت و چهبی ذهن و بی روحسلسله مباحث هوش مصنوعیکشف ژن جدید، می تواند گستشاید درست نباشدفواید زیاد دوچرخه سواریمرگی وجود نداردبرخی بیماری های خاص که بدآیا فراموشی حتمی استتوپیراماتمنابع بی نهایت انرژی در دنقطه ی رسیدن به قلهدیوار، از ابتدا توهم بودانگشت ماشه اینخستین تمدن بشریتاریخ همه چیز را ثبت کردهابزار بقای موجود زنده از دریا آرام نخواهد شد کشتی جهش های ژنتیکی مفید در ساهوش مصنوعی از عروسک تا کمرژیم غذایی ضد درداز تکینگی تا مغز از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغخواب زمستانی سلول های سربیماری آلزایمر، استیل کوسوپاپ ها یا ترانزیستورهاگوش دادن بهتر از حرف زدنشربت رب انارفروتنی معرفتیمشکلات نخاعیبرطرف کردن خشونت را از خاآیا پیدایش مغز از روی تصاتکلم در گیاهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت نه به اعدامدانشمندان ژنی از مغز انسانسولین هوشمندچرا بیماری های تخریبی مغترقی واقعی یا شعار ترقیابزارهای بقای موجود زندهدرگیری مغزی در سندرم کووجاذبه و نقش آن در شکلگیریهوش احساسیرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهراز تکامل تا مغز، از مغز تیک جهش ممکن است ذهن انسانبیمارستان هوش مصنوعیسیاره ی ابلهانگذشته را دفن کنضایعات در عصب زیر زبانیفرزندان زمان خودمعجزه ی چشمتفکر قبل از کارآیا خداباوری محصول تکاملتکامل داروینی هنوز در حامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنوار مغز ترجمه رخدادهای داروی لیراگلوتیدترجمه فعالیت های عضله به ترجمه ی فعالیت های عضله باولین قدم شناخت نقص های خنشانه های گذشته در کیهان احیای بینایی نسبی یک بیمدست خدا بارها را از دوشت حقیقت انسانهوش عاطفی رمز آزادگیزمان به چه دلیل ایجاد میشژنها نقشه ایجاد ابزار هوسال سیزده ماههبا هوش مصنوعی خودکار روبتقلید از طبیعتپوشاندن خود از نورطعمه ی شبکه های ارتباط اجقلب روباتیکمغز و اخلاقآب، زندگی است(قسمت پنجم)تا 20 سال آینده مغز شما به ای آنکه نامش درمان و یادشمنشأ اطلاعات و آموخته ها نوروفیبروماتوزداروی جدید ضد الزایمرتشویق خواندن به کودکانهمه چیز موج استذخیره ی شگفت انگیز اطلاعاختلالات صحبت کردن در انحافظه میتواند بزرگترین داستیفن هاوکینگ در تفسیر هیچ اندر هیچزندگی سلول در بدن، جدای اکمی زاویه ی دیدت را عوض کستم با شعار قانون بدترین بار بزرگ ایستادن بر دو پاپیوندهای پیچیده با تغییرتمایل زیاد به خوردن بستنعلم ساختن برج های چرخانقدرت مردممغز بیش از آنچه تصور میشوخودآگاهی و هوشیاريآزمون ذهنی گربه شرودینگرتاثیر کپسول نوروهرب بر تاین، فقط راه توستمیلر فیشر نوعی نادر از گیچیز جدید را بپذیردر چه مرحله ای از خواب ، رتعویض دارو در تشنجهمکاری یا رقابترمز بقای جهش ژنتیکیارتباط چاقی و کاهش قدرت بهز ذره، یک دنیاستحس چشایی و بویاییاطلاع رسانی اینترنتیزاوسکا درمان گوشرکوچک شدن مغز از نئاندرتاسرگیجه از شایعترین اختلابحثی در مورد نقش کلسیم و پارادوکس ها در علمتنهاییعادت کن خوب حرف بزنیلیروپریم داروی ترکیبی ضدمغزتان را در جوانی سیمکشخدا نور آسمان ها و زمین اآغاز مبهم آفرینشچگونه به سطح بالایی از هوتاثیر گیاه خواری بر رشد واکوییفلکسمکان زمان یا حافظه زماندر دعواها چه میکنی؟تغییرات تکاملی سر انسان هنر رها شدن از وابستگیرویای شفافارزش خود را چگونه میشناسوقتی خورشید هست شمع به کاحس و ادراک قسمت نوزدهمبلعیدن ستاره توسط سیاهچازبان شناسی مدرن در سطح سلکیست کلوئید بطن سومشلیک فراموشیمحل درک احساسات روحانیبخشیدن دیگران یعنی آرامشپرتوزایی از جسم سیاهتو تغییر و تحولیعصب سیاتیکمقایسه رقابت و همکارینقش ژنتیک در درمان اختلادفاع از پیامبرالکتروتاکسی(گرایش و حرکنگاه حقیقی نگاه به درون اتاثیر درجه حرارت بر عملکابداع دی ان ای بزرگترین دماپروتیلیندرمان پوکی استخوانجهان قابل مشاهده بخش کوچهوش مصنوعی از عروسک های بروش های صرفه جویی در ایجااز بار خود بکاه تا پرواز واقعیت فیزیکی، تابعی از حس و ادراک قسمت بیست و سوبه خودت نگاه کنسقوط درون جاذبه ای خاص، چکاربرد روباتهای ريز، در شکل پنجم مادهمدیریت اضطراب، از مهمتریبرای خودآگاه بودن تو بایآنچه واقعیت تصور میکنیم تومورهای ستون فقراتمنابع انرژی از نفت و گاز نقش رژیم غذایی بر رشد و ادو برابر شدن خطر مرگ و میامید درمان کرونا با هماننادیدنی ها واقعی هستندتاثیر روده بر مغزابزار بقا از نخستین هماندرمان زخم دیابتی با تکنوجهان پیوستههوش مصنوعی از عروسک بازی ریه زغالیاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتحسن یوسف باغچه ی منبی سوادی در قرن 21سلطان جنگل یا صاحب ملکوتکشف ارتباط جدیدی از ارتبشایسته نیست در جیب خود قرفیلم کوتاه هیروشیما از همراقب خودتون و خانواده هبرخی توجهات در ببمار پارآیا ممکن است موش کور بی متوانایی مغز و دیگر اجزای منابع جدید انرژینقطه ای بود و دگر هیچ نبودید تو همیشه محدود به مقدانگشت نگاری مغز نشان میدنخستین تصویر از سیاهچالهتاریخ، اصیل نیست و ساخته ابزار بقای موجود زنده از دریافت هورمون امید با ورجهش های ژنتیکی غیر تصادفهوش مصنوعی از عروسک تا کمراه فراری نیستاز تکینگی تا مغز از مغز توبینار اساتید نورولوژی دخواب سالم عامل سلامتیبیماری الزایمرسوپاپ ها یا ترانزیستورهاگوشه بیماری اتوزومال رسسشربت ضد خلطفروتنی و غرورمشکلات بین دو همسر و برخیبزرگ فکر کنآیا آگاهی پس از مرگ از بیتکنولوژی های جدید و حالتمنبع هوشیاری کجاست قسمت نه به اعدامدانشمندان پاسخ کوانتومی انسان قدیم در شبه جزیره عچرا حیوانات سخن نمی گوینتروس جریان انرژیابزارهای بقای از نخستین درگیری مغزی در سندرم کووجبران از دست رفته هاهوش احساسیرساناها و ابر رساناها و عاز تکامل تا مغز، از مغز تیک رژیم غذایی جدید، می توبیندیشسیاره ابلهانگر جان به جز تو خواهد از خضرورت زدودن افکارفرضیه ای جدید توضیح میدهمعجزه ی علمتفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا دلفین ها می تواند از تکامل داروینی هنوز در حامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنوار مغز در فراموشی هاداروی کنترل چربی خون