دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ارتباط متقابل با همه ی حیات

تصور کن وقتی #انسانیت ارتباط متقابل خود را با همه ی #حیات بفمد و همه با هم کوشش کنند #سلامتی و خوب زندگی کردن را بازگردانند #زندگی چگونه تغییر خواهد کرد.نسیم هرمیان(موسس بنیاد Resonance Science Foundation متولد ژنو از پدری ایرانی و مادری ایتالیایی، پژوهشگر فیزیک، ریاضی، زمین شناسی، کیهان شناسی و باستان شناسی، زیست شناسی که میکوشد با تحول در فهم علم فیزیک در کنار علوم بیان شده در بالا، به توسعه ی تکنولوزی های مترقی و پیشرفته و برطرف کردن بسیاری از چالش های امروز کمک کند . مقاله ی علمی او تحت عنوان“Quantum Gravity and the Holographic Mass” برای انتشار در مجله یjournal Physical Review & Research International تایید شده است.)
#محیط_زیست #آلودگی #سلامت #آب #آلودگی_هوا #سوخت_فسیلی #نفت #بنزین #مرگ #کووید #کرونا_ویروس #سوخت_پاک
“Imagine how the world will change when humanity realizes its interconnectedness with all life and works together to restore the health and well being of the whole.” — Nassim Haramein, Resonance Science Foundation Director of Research
Support our mission to unify physics and science as


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
هزینه سنگین انسان در ازامعنی روزهجمجمه انسان های اولیهگامی در درمان بیماریهای دیدن خدا در همه چیزاولین هیبرید بین انسان و رژیم غذایی ضد دردارتباط غیرکلامی بین انساسردرد تنشنبار بزرگ ایستادن بر دو پانگاهی بر توانایی اجزاي بمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل مداومویروس مصنوعیمغز انسان برای شادمانی طجهان دارای برنامهپیوند مغز و سر و چالشهای داروهای ام اسایندرالزمان واقعیت است یا توهماز آغاز خلقت تا نگاه انساشگفتی های زنبور عسلبحثی درباره هوش و تفاوتهنرمشهای مهم برای تقویت عمنبع هوشیاری کجاست قسمت تئوری تکامل در پیشگیری و واکسن کرونا ساخته شده تومغز را از روی امواج بشناسجریان انرژی در سیستم های آلودگی هوا چالش قرن جدیددر چه مرحله ای از خواب ، راگر تلاش انسان امروز برازاوسکا درمان گوشراز تکینگی تا مغز از مغز تضررهای مصرف شکر و قند بر برای تمدن سازی، باید در بنشانه های گذشته در کیهان منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر کپسول نوروهرب بر سورزش در کمر دردنقش گرمایش آب و هوا در همحافظه و اطلاعات در کجاست آیا هوش مصنوعی می تواند ندرمان ژنتیکی برای نوآوریابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تعوامل ایجاد لغت انسانی و برخی روش های تربیتی کودکهمراهی نوعی سردرد میگرنیموجودات مقهور ژنها هستندتاثیر انتخاب از طرف محیط حس و ادراک قسمت نهمژنهای مشترک بین انسان و ونقش زبان در سلطه و قدرت اآیا بزرگ شدن مغز فقط در ددرک حقیقت نردبان و مسیری ابزار بقا از نخستین همانزبان و شناخت حقیقت قسمت چاز روده تا مغزسوالات پزشکیفلج نخاعی با الکترودهای بسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی ما با کمک مغز خود مختاريمتاثیر درجه حرارت بر عملککنترل همجوشی هسته ای با هحس و ادراک قسمت بیست و سوآب زندگی است قسمت دومذهن تو همیشه به چیزی اعتقابزارهای پیشرفته ارتباط سفرنامه سفر به بم و جنوب اصول انجام برخی نرمش ها دنقشه های مغزی جدید با جزیفراتر از دیوارهای باورتلقین اطلاعات و حافظههوش مصنوعی از عروسک تا کممخچه ، فراتر از حفظ تعادلتاریخ همه چیز را ثبت کردهکاهش دوپامین عامل بیماریخلاصه ای از درمان های جدیافراد آغاز حرکت خودشان ررویا بخشی حقیقی از زندگی احیای بینایی نسبی یک بیمسندرم سردرد به دلیل افت فبه زودی شبکه مغزی به جای نوار مغزی روشی مهم در تشخقدرت انسان در نگاه به ابعتو یک معجزه ایهوش عاطفی در زنان بیشتر امراحل ارتقای پله پله کیهتشنج و حرکات شبه تشنجی قاکریستال زمان(قسمت سوم)خطر آلودگی هواانواع سکته های مغزیروشهای نو در درمان دیسک بادراک ما درک ارتعاشی است سیستم دفاعی بدن علیه مغز بیماری دویکچگونه هوشیاری خود را توسملاحظه های اخلاقی دربارهتوهم چیستملاحظات بیهوشی قبل از جرتوهم بی خداییهزاران سال چشم های بینا ومعادله ها فقط بخش خسته کنجنبه های موجی واقعیتگاهی لازم است برای فهم و دژا وو یا اشنا پنداریاولین تصویر در تاریخ از سراه فراری نیستارتروز یا خوردگی و التهاسردرد سکه ایبار سنین ابزار هوشمندی اچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تکامل چشمویرایش DNA جنین انسان، برمغز انسان رو به کوچک تر شجهان در حال نوسان و چرخشپیوند اندام از حیوانات بداروهای تغییر دهنده ی سیایا کوچک شدن مغزانسان الزمان پلانکاز انفجار بزرگ تا انفجار شاهکار قرنبحثی درباره هوش و تفاوتهچرا مغز انسان سه هزار سالمنبع هوشیاری کجاست قسمت تئوری جدید، ویران کردن گواکسن ایرانی کرونا تولیدمغز زنان جوانتر از مغز مرجریان انرژی در سیستم های آلودگی هوا و ویروس کرونادر هم تنیدگی مرزها و بی ماگر خواهان پیروزی هستیزبان مشترک ژنتیکی موجودااز تکینگی تا مغز از مغز تضررهای شکر بر سلامت مغزبرای خودآگاه بودن تو باینشانه های پروردگار در جهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر کتامین در درمان پاوزن حقیقی معرفت و شناختنقش پیش زمینه ها و اراده حافظه و اطلاعات در کجاست آیا هوش مصنوعی زندگی بشردرمان ام اس(مولتیپل اسکلابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تعواملی که برای ظهور لغت اهندسه ی پایه ایمیهمانهای ناخوانده عامل تاثیر احتمالی عصاره تغلیحس و ادراک قسمت چهارمژنهای هوش ، کدامندآیا تکامل و تغییرات ژنتیدرک درست از خود و هوشیاریابزار بقای موجود زنده از زبان و شناخت حقیقت قسمت اازدواج های بین گونه ای، رپیامهای کاربرانفلج بل، فلجی ترسناک که آنبعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک بازی ما تحت کنترل ژنها هستیم یتاثیر درجه حرارت بر عملککنترل جاذبهحس و ادراک قسمت بیستمآب زندگی است قسمت سومذهن سالمابزارهای بقا از نخستین هسفری به آغاز کیهاناصول توسعه ی یک ذهن کاملنقص در تشخیص هیجانات عامفرد حساس از نظر عاطفی و بتلاش ها برای کشف منابع جدهوش مصنوعی از عروسک تا کممخچه ابزاري که وظیفه آن فتازه های اسکیزوفرنی(جنوکاهش سن بیولوژیکی، تنها خونریزی مغز در سندرم کووافزایش قدرت ادراکات و حسرویا تخیل یا واقعیتاحیای بینایی نسبی یک بیمسوپاپ ها یا ترانزیستورهابه زیر پای خود نگاه نکن بنورون هاي مصنوعی می توانقدرت عشقتو یک جهان در مغز خودت هسهوش عاطفی در زنان بیشتر امرز مرگ و زندگی کجاستتشنج عدم توازن بین نورون کشف مکانیسم عصبی خوانش پخطرات هوش مصنوعیانگشت ماشه ایروشهای شناسایی قدرت شنواادغام میان گونه های مختلسکته مغزیبیماری دیستروفی میوتونیچگونه واکسن کرونا را توزممانتین یا آلزیکسا یا ابتوهمات و شناخت حقیقتهستي مادي ای که ما کوچکترمعجزه ی علمجنسیت و تفاوت های بیناییگاهی مغز بزرگ چالش استدژاوو یا آشناپنداریاولین سلول مصنوعیراه های جدید برای قضاوت رارزش حقیقی زبان قسمت اولسردرد عروقی میگرنبارداری بدون رحمچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تکامل و ارتقای نگاه تا عمواقعیت فیزیکی، تابعی از مغز انسان رو به کوچکتر شدجهان شگفت انگیزپیوند سر آیا ممکن استداروهای ضد بیماری ام اس وایا این جمله درست است کسیزمان به چه دلیل ایجاد میشاز بحث های کنونی در ویروسشاهکار شش گوشبحثی درباره هوش و تفاوتهچرا مغزهای ما ارتقا یافت منبع هوشیاری کجاست قسمت تا 20 سال آینده مغز شما به واکسن اسپایکوژنمغزهای کوچک بی احساسجستجوی متن و تصویر به صورآلزایمردر هم تنیدگی کوانتومیاپی ژنتیکزبان چهار حرفی حیات زمیناز تکینگی تا مغز از مغز تطلای سیاهبرخی ملاحظات در تشنج های نظام مثبت زندگیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر گیاه خواری بر رشد ووزوز گوشنقش آتش در رسیدن انسان بهحافظه و اطلاعات در کجاستآیا هوش ارثی دریافتی از پدرمان تومورهای مغزی با اابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تعوارض ازدواج و بچه دار شدهندسه ی رایج کیهانمیوتونیک دیستروفیتاثیر ترکیبات استاتین (سحس و ادراک قسمت نوزدهمژنهای حاکم بر انسان و انسآیا جنین انسان، هوشمندی درک عمیق در حیواناتابزار بقای موجود زنده از زبان و شناخت حقیقت قسمت داساس انسان اندیشه و باور سایتهای دیگرفلج خواببعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک بازی مانند آب باشتاثیر درجه حرارت بر عملککندر در بیماریهای التهابحس و ادراک قسمت دهمآب، زندگی است(قسمت پنجم)ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعابزارهای بقا ازنخستین همسقوط درون جاذبه ای خاص، چاصول سلامت کمرنقطه بی بازگشتفرضیه ای جدید توضیح میدهتلاش هایی در بیماران قطع هوش مصنوعی از عروسک تا کممدل همه جانبه نگر ژنرالیتازه های بیماری پارکینسوکایروپاکتیک چیستخواندن ، یکی از شستشو دهنافزایش مرگ و میر سندرم کورویا حقی از طرف خدااحساس گذر سریعتر زمانسوپاپ ها یا ترانزیستورهابوزون هیگز چیستنورون های ردیاب حافظهلمس کوانتومیتو پیچیده ترین تکنولوژی هوشیاری کوانتومیمرز بین انسان و حیوان کجاتشخیص ژنتیکی آتروفی های کشف مکانیسمی پیچیده در بدفاع در برابر تغییر ساختانگشت نگاری مغز نشان میدروشی برای بهبود هوش عاطفادغام دو حیطه علوم مغز و سانسور از روی قصد بسیاری بیماری ضعف عضلات نزدیک بچگونه آن شکری که می خوریمبیماریهای تحلیل عضلانی اچگونه انتظارات بر ادراک منابع انرژي پاک سرچشمه حتوپیراماتهستی ما پس از شروعی چگال معجزه ی علم در کنترل کرونجنسیت و تفاوت های بیناییگذر زمان کاملا وابسته به دگرگونی های نژادی و تغییاوکرلیزوماب داروی جدید شراه های جدید برای قضاوت رارزش حقیقی زبان قسمت دومسرعت فکر کردن چگونه استبازگشت از آثار به سوی خداچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تکامل ابزار هوش ، راه پر واقعیت چند سویهمغز ایندگان چگونه استجهانی که نه با یک رخداد و پیوند سر، یکی از راه حلهاداروی فامپیریدین یا نورلایا ابزار هوشمندی یا مغز زمان شگفت انگیزاز تلسکوپ گالیله تا تلسکشاید درست نباشدبحثی درباره هوش و تفاوتهچرا ویروس کرونای دلتا وامنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتا بحر یفعل ما یشاواکسن اسپایکوژن ضد کرونامغزتان را در جوانی سیم کشجستجوی هوشیاری در مغز ماآملودیپین داروی ضد فشار در هم تنیدگی کوانتومی و پابزار هوش در حال ارتقا اززبان و کلمه حتی برای کساناز تکینگی تا مغز از مغز تطوفان فقر و گرسنگی و بی سبرخی مرزهای اخلاق و علوم نظریه ی تکامل در درمان بیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر گیاه خواری بر رشد ویک پیام منفرد نورون مغزی نقش انتخاب از طرف محیط، نحباب های کیهانی تو در توآیا هوش سریعی که بدون احسدرمان تشنجابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تعید نوروز مبارکبرخی سلولهای عصبی در تلاهندسه بنیادینمیگرن و پروتئین مرتبط با تاثیر حرکات چشم بر امواج حس و ادراک قسمت هفتمکل اقیانوس در یک ذرهآیا جهان ذهن و افکار ما مدرگیری قلب در بیماری ویرابزار بقای موجود زنده از زبان و شناخت حقیقت قسمت ساستفاده از مغز، وزن را کمفلج خواب چیستبعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک بازی ماه رجبتاثیر درجه حرارت بر عملککوچک شدن مغز از نئاندرتاحس و ادراک قسمت دوازدهمآثار باستانی تمدن های قدذره ی معین یا ابری از الکابزارهای بقای موجود زندهسلول های بنیادی منابع و ااضطراب و ترسچند نرمش مفید برای کمردرفضای قلب منبع نبوغ استتلاشی برای درمان قطع نخاهوش مصنوعی از عروسک تا کممدل های ریز مغز مینی برینتبدیل تراکت صوتی مصنوعی کار با یگانگی و یکپارچگیخواب سالم عامل سلامتیافزایش سرعت پیشرفت علوم رویاها از مغز است یا ناخواحساسات کاذبسوپاپ ها یا ترانزیستورهابوزون هیگز جهان را از متلنوروپلاستیسیتی چیستلوب فرونتال یا پیشانی مغتو افق رویداد جهان هستیهوش، ژنتیکی است یا محیطیمزایای شکلات تلخ برای سلتشخیص آلزایمر سالها قبل کشف ارتباط جدیدی از ارتبدقیق ترین تصاویر از مغز ااندوهگین نباش اگر درب یا روشی جدید در درمان قطع نخارتقا و تکامل سنت آفرینش سانسور بر بسیاری از حقایبیهوش کردن در جراحی و بیمچگونه به سطح بالایی از هومنابع انرژی از نفت و گاز توانایی مغز و دیگر اجزای و هر کس تقوای خدا پیشه کنمغز فکر میکند مرگ برای دیجهل مقدسگربه شرودینگر و تاثیر مشدانش محدود به ابعاد چهارايندگان چگونه خواهند دیدراه پیروزی در زندگی چیستارزش حقیقی زبان قسمت سومشلیک فراموشیبازگشت به ریشه های تکاملچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع بی نهایت انرژی در دتکامل جریان همیشگی خلقتواقعیت چیستمغز ابزار بقای برتر مادیجهش های ژنتیکی مفید در ساپیوستگی همه ی اجزای جهانداروی لیراگلوتیدایا بیماری ام اس (مولتیپزندگی هوشمند در خارج از زاز تلسکوپ گالیله تا تلسکشبیه سازی میلیون ها جهان بحثی درباره احساسات متفاچرا پس از بیدار شدن از خومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر مشاهده بر واقعیت بواکسن دیگر کرونا ساخته شمغزتان را در جوانی سیمکشحفره در مغزآمارهای ارائه شده در سطح در هم تنیدگی کوانتومی و دابزار بقا از نخستین همانزبان و بیان نتیجه ساختمااز تکینگی تا مغز از مغز تطی یکصد هزار سال اخیر هرچبرخی نکات از گاید لاین پرنظریه ی تکامل در درمان بیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر گیاه خواری بر رشد ویک پیشنهاد خوب برای آسان نقش اتصالات بین سلولهای آیا هشیاری کوانتومی وجوددرمان جدید ALSابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تعامل کلیدی در کنترل کارآبرخی سيناپسها طی تکامل و هندسه در پایه ی همه ی واکمیگرن سردردی ژنتیکی که بتاثیر دوپامین و سروتونینحس و ادراک قسمت هفدهمکلمات بلند نه صدای بلندآیا جهش های ژنتیکی، ویرودرگیری مغز در بیماری کویابزار بقای موجود زنده از زبان ریشه هایی شناختی اساستفاده از هوش مصنوعی در فلج دوطرفه عصب 6 چشمبعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک بازی ماپروتیلینتاثیر درجه حرارت بر عملککوچکترین چیز یک معجزه اسحس و ادراک قسمت سومآرامش(سکوت) stillness و تکاپوذرات کوانتومی زیر اتمی قابزارهای بقای از نخستین سلول های بدن تو پیر نیستناطلاع رسانی اینترنتیچند جهانیقلب و عقلتلاشی تازه برای گشودن معهوش مصنوعی از عروسک تا کممدیون خود ناموجودتبدیل سلولهای محافط به سکاربرد روباتهای ريزنانوخواب سالم عامل سلامتی و یافسردگی و اضطراب در بیمارویاهای پر رمز و حیرتی دراخلاق و علوم اعصابسودمندی موجودات ابزی بر بی نهایت در میان مرزهانوروز یا روز پایانیلوتیراستامتو با همه چیز در پیوندیهیچ کاری نکردن به معنی چیمسیر دشوار تکامل و ارتقاتصویربرداری فضاپیمای آمکشف جمجمه ای درکوه ایرهودلایلی که نشان میدهد ما باندام حسی، درک از بخش هایروشی جدید در درمان نابینارتوکين تراپی روشی جديد ساخت شبکه عصبی مصنوعی با بیهوشی در بیماران دچار اچگونه باغبانی باعث کاهش منابع انرژی از نفت و گاز توازن مهمتر از فعالیت زیوفور و فراوانیمغز قلبجهان فراکتالگزیده ای از وبینار یا کنفدانش بی نهایتايا اراده آزاد توهم است یرابطه تشنج و اوتیسمارزش خود را چگونه میشناسشلیک فراموشیبازخورد یا فیدبکچالش دیدگاه های سنتی در بمنابع جدید انرژیتکامل داروینی هنوز در حاواقعیت چیستمغز ابزار برتر بقاجهش های ژنتیکی غیر تصادفپیام های ناشناخته بر مغز داروی تشنجی دربارداریایا بدون زبان میتوانیم تزندگی بی دوداز تکنیکی تا مغز از مغز تشبیه سازی سیستم های کوانبحثی درباره احساساتی غیرچرا بیماری های تخریبی مغمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر نگاه ناظر هوشیار بواکسن دیگری ضد کرونا از دنقش قهوه در سلامتیحقیقت قربانی نزاع بین بی آن چیزی که ما جریان زمان در یک فراکتال هر نقطه مرکابزار بقا از نخستین همانزبان و بیان، در سایه پیشراز تکینگی تا مغز از مغز تظهور امواج مغزی در مغز مصبرخی نرمش ها برای زانونظریه ی ریسمانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر گیاه خواری بر رشد ویک آلل ژنتیکی که از نئاندنقش تیروئید در تکامل مغزآیا واکنش های یاد گرفته ودرمان جدید میگرن با انتی ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز عادت کردن به نعمتبرداشت مغز ما از گذر زمانهندسه زبانِ زمان استمیگرن شدید قابل درمان استاثیر دپاکین بر بیماری محس و ادراک قسمت هجدهمکلام و زبان، گنجینه ای بسآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجدرگیری مغز در بیماران مبابزار بقای موجود زنده از زبان شناسی مدرن در سطح سلاستفاده از سلول های بنیافناوری هوش مصنوعی نحوه ختفکر خلا ق در برابر توهم هوش مصنوعی از عروسک بازی ماجرای جهل مقدستاثیر درجه حرارت بر عملککووید نوزده و خطر بیماری حس و ادراک قسمت سی و هشتمآزمون تجربی، راهی برای رذرات کوانتومی زیر اتمی قابزارهای دفاعی و بقای موسلول عصبی شاهکار انطباق اطلاعات حسی ما از جهان، چچندین ماده غذایی که ماننقلب دروازه ی ارتباطتلاشی جدید در درمان ام اسهوش مصنوعی به کمک هوش طبیمدیریت اینترنت بر جنگتداخل مرزها و صفات با بینکاربرد روباتهای ريز، در خواب عامل دسته بندی و حفطالکترومغناطیس شنوایی و هرویای شفافاخلاق پایه تکامل و فرهنگسیلی محکم محیط زیست بر انبی عدالتی در توزیع واکسن نوشیدن چای برای مغز مفید لوزالمعده(پانکراس)مصنوعتو با باورهایت کنترل میشهیچ کس مانند تو نگاه نمیکمسئول صیانت از عقیده کیستصادف یا قوانین ناشناختهگل زندگیدنیای شگفت انگیز کوانتومانرژی تاریکروشی جدید در درمان سکته مارتباط میکروب روده و پارساخت شبکه عصبی با الفبای بیوگرافیچگونه تکامل مغزهای کنونیمنابع انرژی از نفت و گاز توسعه هوش مصنوعی قادر اسوقت نهيب هاي غير علمي گذشمغز ما کوچکتر از نیم نقطهجهان ما میتواند به اندازگزارش یک مورد جالب لخته ودانشمندان موفق به بازگردايا اراده آزاد توهم است یراز تغییراز نخستین همانند سازها تشنا در ابهای گرم جنوب نیابازسازي مغز و نخاع چالشی چاالش ها در تعیین منبع هومناطق خاصی از مغز در جستجتکامل داروینی هنوز در حاواقعیت های متفاوتمغز از بسیاری حقایق می گرجهشهای مفید و ذکاوتی که دپیشینیان انسان از هفت میداروی جدید s3 در درمان ام ایا تکامل هدفمند استزندگی زمینی امروز بیش از از تکینگی تا مغز و از مغز شبکه های مصنوعی مغز به دربخش فراموش شده ی حافظهچرا حیوانات سخن نمی گوینمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر نگاه و مشاهده ناظر واکسن سرطاننقش مهاجرت در توسعه نسل احقیقت اشیاآنچه واقعیت تصور میکنیم در کمتر از چند ماه سوش جدابزار بقا از نخستین همانزبان و تکلم برخی بیماریهاز تکینگی تا مغز از مغز تعقل مجادله گربرخی نرمش های گردننظریه تکامل در درمان بیممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر گیاه خواری بر رشد وحد و مرزها توهم ذهن ماستیک جهش ممکن است ذهن انساننقش حفاظتی مولکول جدید دآیا یک، وجود دارددرمان جدید کنترل مولتیپلابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز عارضه جدید ویروس کرونا سبررسي علل احتمالي تغيير هوموارکتوس ها ممکن است دمیدان مغناطيسي زمین بشر تاثیر داروهای ضد التهاب حس و ادراک قسمت هشتمکلرال هیدرات برای خوابانآیا خداباوری محصول تکاملدرگیری مغزی در سندرم کووابزار بقای موجود زنده از زبان شناسی نوین نیازمند استفاده از سلول های بنیافیلمی بسیار جالب از تغییتفاوت مغز انسان و میمون ههوش مصنوعی از عروسک بازی ماده ی تاریکتاثیر درجه حرارت بر عملککودک ایرانی که هوش او از حس و ادراک قسمت سی و ششمآزمون ذهنی گربه ی شرودینذرات کوانتومی زیر اتمی قابعاد اضافه ی کیهانسلولهای ایمنی القا کنندهاطلاعاتی عمومی در مورد منه جنگ و نه خونریزیقیچی ژنتیکیتمایل زیاد به خوردن بستنهوش مصنوعی به شناسایی کامدارک ژنتیکی چگونه انسانتروس جریان انرژیکتاب گران و پرهزینه شد ولخودآگاهی و هوشیاريالکتروتاکسی(گرایش و حرکروان سالماختلال خواب فرد را مستعد سیگار عامل افزایش مرگ ومبیمار 101 ساله، مبتلا به سنوعی سکته مغزی ، وحشتناک لیس دگرامفتامین یا ویاستو جهانی هستی که خودش را هیچگاه از فشار و شکست نترمسئولیت جدیدتظاهر خوابیده ی مادهگلوئوندندان ها را مسواک بزنید تانرژی تاریک که ما نمی توريتوکسيمب در درمان ام اسارتباط ماده و انرژیساختار شبکه های مغزی ثابارتباط متقابل با همه ی حیسازگاری با محیط بین اجزابیوگرافیچگونه جمعیت های بزرگ شکل منابع انرژی از نفت و گاز توسعه برخی شغل ها با هوش وقتی فهمیدی خطا کردی برگمغز مادران و کودکان در زمجهان مادی، تجلی فضا در ذهگشایش دروازه جدیدی از طردانشمندان نورون مصنوعی سای نعمت من در زندگیمراست دستی و چپ دستیاز نخستین همانند سازها تشناخت و معرفت، و نقش آن دبحتی علمی درباره تمایل بناتوانی از درمان برخی ویمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل داروینی هنوز در حاواقعیت و مجازمغز به تنهایی برای فرهنگ جهشهای مفید و ذکاوتی که دپیشرفت های جدید علوم اعصداروی جدید میاستنی گراویایجاد احساساتزندگی زودگذراز تکینگی تا مغز از مغز تشباهت مغز و کیهانبخش بزرگی حس و ادراک ما اچرا حجم مغز گونه انسان درمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر نگاه انسان بر رفتاواکسن سرطاننقش میدان مغناطیسی زمین حقیقت تنها چیزی است که شاآنچه حس می کنیم، نتیجه ی در آستانه ی موج پنجم کوویابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تعلم و ادراک فقط مشاهده ی برخی یونها و مولکول های منظریه تکامل در درمان بیممنبع هوشیاری در کجاست؟ قتاثیر گیاه خواری بر رشد وحرکت چرخشی و دائمی کیهانیک رژیم غذایی جدید، می تونقش حیاتی تلومر دی ان آ دآیا کیهان می تواند یک شبیدرمان جدید سرطانابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغزتعدم توقف تکامل در یک اندابررسی و اپروچ جدید بر بیمهوش مصنوعی می تواند بر احمیدان های مغناطیسی قابل تاثیر داروی ضد تشنج سدیم حس و ادراک قسمت پنجمکمردردآیا دلفین ها می تواند از درگیری مغزی در سندرم کووابزار بقای موجود زنده از زبان، نشان دهنده ی سخنگو استفاده از سلول های بنیافیزیک مولکولها و ذرات در تفاوت ها و تمایزها کلید بهوش مصنوعی از عروسک بازی ماده ی خالیتاثیر درجه حرارت بر عملککودکان میتوانند ناقل بی حس و ادراک قسمت سیزدهمآزمون ذهنی گربه شرودینگررفتار اجتماعی انسان، حاصاتفاق و تصادفسلولهای بنیادی مصنوعی دراطلاعاتی عمومی در مورد مچه زیاد است بر من که در ایقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتمدن قدیمی ای در جنوب ایرهوش مصنوعی در کامپیوترهامروری بر تشنج و درمان هایتری فلوپرازینکتاب زیست شناسی باورخودآگاهی و هوشیاريالگوی بنیادین و هوشیاریروبات های ریز در درمان بیاختلال در شناسایی حروف و سیاهچاله های فضایی منابعبیماری های مغز و اعصاب و نیکولا تسلالا اکراه فی الدینتو دی ان ای خاص ميتوکندريهیپرپاراتیروئیدیسممسئولیت در برابر محیط زیتظاهری از ماده است که بیدگمان میکنی جرمی کوچکی در دو ویژگی انتزاع و قدرت تجانسان قدیم در شبه جزیره عریواستیگمینریاضیات یک حس جدید استارتباط چاقی و کاهش قدرت بستون فقرات انسان دو پا جلبیان ژن های اسکیزوفرنی دچگونه جمعیت های بزرگ شکل منابع انرژی از نفت و گاز توصیه های سازمان بهداشت وقتی تو از یاد گرفتن باز مغز چون ابزار هوش است دلیجهان هوشیارپمبرولیزوماب در بیماری چدانشمندان یک فرضیه رادیکای آنکه نامش درمان و یادشرجزخوانی هایی که امروز باز نخستین همانند سازها تشناخت درون، شناخت بیرون؛بحث درباره پیدایش و منشا ناتوانی در شناسایی چهره منبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل داروینی هنوز در حاواقعیت خلا و وجود و درک ممغز برای فراموشی بیشتر کجواب دانشمند سوال کننده پیشرفت در عقل است یا ظواهداروی جدید ضد میگرنایرادهای موجود در خلقت بزندگی، مدیریت انرژیاز تکینگی تا مغز از مغز تشباهت مغز با کیهان مادیبخش بزرگتر کیهان ناشناختچرا خشونت و تعصبمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر نگاه انسان بر رفتاواکسنی با تاثیر دوگانه انقش محیط زندگی و مهاجرت دحقیقت خواب و رویاآنها نمیخواهند دیگران رادر درمان بیماری مولتیپل ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهبرخی اثرات مضر ویتامین دنظریه تکامل در درمان بیممنبع هوشیاری در کجاست؟(قتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس چشایی و بویایییکی از علل محدودیت مغز امنقش خرچنگ های نعل اسبی درآیا گذشته، امروز وآینده درمانهای بیماری پارکینسابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز عدم درکبررسی ژنها در تشخیص بیماهوش مصنوعی و کشف زبان هایمیدازولام در درمان تشنج تاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت پنجاهکمردرد ناشی از تنگی کاناآیا دلفین ها میتوانند بادرگیری اعصاب به علت میتوابزار بقای موجود زنده از زبان، وسیله شناسایی محیطاستیفن هاوکینگ در مورد هفیزیک و هوشیاریتفاوت های بین زن و مرد فقهوش مصنوعی از عروسک بازی ماده، چیزی بیش از یک خلا تاثیر درجه حرارت بر عملککودکان خود را مشابه خود تحس و ادراک قسمت ششمآسيب میکروواسکولاریا آسرقیبی قدرتمند در برابر ماتوبان اطلاعات و پلِ بینسلسله مباحث هوش مصنوعیاعداد بینهایت در دنیای منهایت معرفت و شناخت درک عقانون مندی نقشه ژنتیکی متمدن پیشرفته ی پیشینیانهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمرکز هوشیاری، روح یا بدن تری فلوپرازینکتاب طبیعت در قالب هندسهخودروهای هیدروژنیالگوبرداری از طبیعتروح رهاییاختلال در شناسایی حروف و سیاهچاله ها، دارای پرتو بیماری وسواسنیاز به آموزش مجازی دیجیلایو دوم دکتر سید سلمان فتولید مثل اولین ربات های هاوکينگ پیش از مرگش رسالمستند جهان متصلتعداد کلی ذهن ها در جهان گنجینه ای به نام ویتامین دو برابر شدن خطر مرگ و میانسان ها می توانند میدان انسان جدید از چه زمانی پاریسدیپلام تنها داروی تایارتباط هوش ساختار مغز و ژسخن پاک و ثابتبیان حقیقتچگونه حافظه را قویتر کنیمنابع انرژی از نفت و گاز توصیه های غیر دارویی در سویتنام نوعی کرونا ویروس مغز چگونه صداها را فیلتر جهان یکپارچهپنج اکتشاف شگفت آور در مودانشمندان ژنی از مغز انسایمپلانت مغزی کمک میکند رساناها و ابر رساناها و عاز نخستین همانند سازها تشناسایی تاریخچه ی تکاملیبحثي درباره هوش و تفاوتهنادانی در قرن بیست و یکم،منبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل زبانوالزارتان داروی ضد فشار مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟جوسازی مدرنپیشرفتی مستقل از ابزار هداروی ضد تشنج با قابليت تاکسی توسین و تکامل پیش ازونیسومایداز تکینگی تا مغز از مغز تشباهت کیهان و مغزبخش دیگری در وجود انسان هچرا در مغز انسان، فرورفتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر ویتامین دی بر بیماواسطه ها د رمسیر ایجاد مغنقش نگاه از پایین یا نگاهحقیقت راستین انسان علم بآنزیم تولید انرژی در سلودر سال حدود 7 میلیون نفر ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تعلم به ما کمک میکند تا موبرخی اختلالات عصبی مثانههفت چیز که عملکرد مغز تو منبع خواب و رویاتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک (قسمت اول )یافته های نوین علوم پرده نقش داروهاي مختلف معروف آیا پیدایش مغز از روی تصادرهای اسرارآمیز و پوشیدهابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز عسل طبیعی موثر در کنترل ببررسی سیستم تعادلی بدن اهوش مصنوعی گوگل به کمک تشمکانیک کوانتومی بی معنی تاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت پنجاه و یکمردرد و علل آنآیا دست مصنوعی به زودی قادرختان اشعار زمینابزار بقای موجود زنده از سفر نامه سفر به بم و جنوب استیفن هاوکینگ در تفسیر فیزیکدانان ماشینی برای تتفاوت های تکاملی در مغز وهوش مصنوعی از عروسک بازی مبانی ذهنی سیاه و سفیدتاثیر درجه حرارت بر عملککوری گذرای ناشی از موبایحس و ادراک قسمت شصت و دوآسیب ها ناشی از آلودگی هورموزی از نخستین تمدن بشراتوسوکسیمایدسلطان جنگل یا صاحب ملکوتبقای حقیقی در دور ماندن انهایت در بی نهایتقانون جنگلتمدن بشری و مغز اخلاقیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمرکز حافظه کجاستترکیب حیوان و انسانکتاب، سفری به تاریخخورشید مصنوعیالتهاب شریان تمپورالروزه داری متناوب، مغز را اختلالات مخچهسیاهچاله و تکینگی ابتدایبیماری گیلن باره و بیمارچیزی منتظر شناخته شدنلبخند بزن شاید صبح فردا زتولید پاک و فراوان انرژیهاوکينگ پیش از مرگش رسالمشکلات نخاعیتغییر الگوی رشد مغزی با زگویید نوزده و ایمنی ساکتدو برابر شدن خطر مرگ و میانسان خطرناکترین موجودریشه های مشترک حیاتارتباط انسانی، محدود به سرنوشتبیست تمرین ساده برای جلونگاه محدود و تک جانبه، مشمنابع انرژی از نفت و گاز توصیه هایی در مصرف ماهیویتامین E برای فعالیت صحمغز ناتوان از توجیه پیداجهان یکپارچهپوست ساعتی مستقل از مغز ددانشمندان پاسخ کوانتومی ایمپلانت نخاعی میتواند درشته نوروایمونولوژی و نقاز نشانه ها و آثار درک شدشناسایی سلول های ایمنی ابحثی جالب درباره محدودیتنبرو و انرژی مداوممنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل زبانواکنش های ناخودآگاه و تقمغز بزرگ چالش است یا منفعجاودانگی مصنوعیپاسخ گیاهان در زمان خوردداروی ضد تشنج با قابليت تاگر فقط مردم میفهمیدند کزونا به وسیله ویروس ابله از تکینگی تا مغز از مغز تشباهت زیاد بین سلول هاي عبرنامه و ساختار پیچیده مچراروياها را به یاد نمی آمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر ویروس کرونا بر مغز وبینار اساتید نورولوژی دنقش نظام غذایی در تکامل محقیقت غیر فیزیکیآینده ی انسان در فراتر ازدرمان های اسرار آمیز در آابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تعلم ساختن برج های چرخانبرخی اصول سلامت کمرهفت سین یادگاری از میراث منحنی که ارتباط بین معرفتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک (قسمت دوم )یادگیری مهارت های جدید دنقش ذهن و شناخت در حوادث آیا آگاهی پس از مرگ از بیدرک فرد دیگر و رفتارهای اابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز عصب حقوق نورولووبررسی علل کمر درد در میانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشمکانیزمهای دفاعی در برابتاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت پنجاه و دکمردرد با پوشیدن کفش مناآیا رژیم غذایی گیاهی سلادرد باسن و پا به دلیل کاهابزار بقای موجود زنده از سفر به مریخ در 39 روزاستخوان های کشف شده، ممکنقش زبان در سلطه و قدرت افرگشت و تکامل تصادفی محض تفاوت های زبانی سرمنشا تهوش مصنوعی از عروسک بازی مباحث مهم حس و ادراکتاثیر رو ح و روان بر جسمکی غایب شدی تا نیازمند دلحس و ادراک سی و هفتمآشنا پنداریرمز و رازهای ارتباط غیر کاثر مضر مصرف طولانی مدت رسم زنبور ، کلیدی برای واربلندی در ذهن ما درک بلندیچهار میلیارد سال تکامل بقانون جنگلتمدنی قدیمی در شمال خلیج هوش مصنوعی درمانگر کامپیمرکز حافظه کجاستترازودونکتابخانهخانواده پایدارامیوتروفیک لترال اسکلروروزه داری و بیمار ی ام اس اختلالات حرکتی در انسانسیاهچاله ی تولید کنندهبیماری ای شبیه آلزایمر و چیزی خارج از مغزهای ما نیلرزش ناشی از اسیب به عصبتولید سلولهای جنسی از سلهدف یکسان، در مسیرهای متمشکلات بین دو همسر و برخیتغییر زودتر اتصالات مغزیگوشه بیماری اتوزومال رسسدو سوی واقعیتانسان عامل توقف رشد مغزرژیم های غذایی و نقش مهم ارتباط از بالا به پایین مسریعترین کامپیوتر موجودبیش از نیمی از موارد انتقنگاه انسان محدود به ادرامنابع انرژی از نفت و گاز توضیحی ساده در مورد هوش مویتامین E در چه مواد غذایمغز و سیر تکامل ان دلیلی جهان کنونی و مغز بزرگتریپیموزایددانشمندان اولین سلول مصناین پیوند نه با مغز بلکه رشد مغز فرایندی پیچیده ااز نظر علم اعصاب یا نرووسشواهدی از نوع جدیدی از حابحثی در مورد نقش ویتامين نخاع ما تا پایین ستون فقرمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل زبان انسان از پیشیواکنش به حس جدیدمغز بزرگ چالشهای پیش روجایی خالی نیستپختگی پس از چهل سالگي به داروی ضد تشنج توپیراماتاگر میدانی مصیبت بزرگتر زیباترین چیز در پیر شدناز تکینگی تا مغز از مغز تشباهت زیاد بین سلول هاي عبرنامه ی مسلط ژنها در اختچراروياها را به یاد نمی آمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر ژنها بر اختلالات خوراپامیل در باردارینقش نظریه تکامل در شناساحقیقت غیر قابل شناختآینده ی علم و فیزیک در60 ثدرمان های بیماری آلزایمرابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تعلایم کمبود ویتامین E را برخی بیماری ها که در آن بهم نوع خواری در میان پیشیمنشأ اطلاعات و آموخته ها تاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک قسمت چهلیادآوری خواب و رویانقش روی و منیزیم در سلامتآیا امکان بازسازی اندامهدرک نیازمند شناخت خویش اابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز عضلانی که طی سخن گفتن چقدبزرگ شدن مغز محدود به دورهوش مصنوعی الفاگوما انسانها چه اندازه نزدتاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت پنجاه و سآیا رژیم غذایی گیاهی سلادستورالعمل مرکز کنترل بیابزار بقای موجود زنده از سفر تجهیزات ناسا به مریخ استروژن مانند سپر زنان دنقش سجده بر عملکرد مغزفراموش کارها باهوش تر هستفاوتهای جنسیتی راهی براهوش مصنوعی از عروسک بازی مجموعه های پر سلولی بدن متاثیر رژیم گیاه خواری بر کیهان خود را طراحی میکندحس و ادراک- قسمت پنجاه و آغاز فصل سرما و دوباره تکرمز بقای جهش ژنتیکیاثرات فشار روحی شدیدسماگلوتید داروی کاهش دهنبلعیدن ستاره توسط سیاهچاچهار ساعت پس از کشتار خوکقانونمندی و محدودیت عالمتمساح حد واسط میان مغز کوهوش مصنوعی درخدمت خلق وحمرکز خنده در کجای مغز استتراشه ی بیولوژِیککجای مغز مسئول پردازش تجخارق العاده و استثنایی بامید نیکو داشته باش تا آنروزه داری سلول های بنیاداختلالات صحبت کردن در انسیاره ی ابلهانبیماری ای شبیه ام اس مولتچیزی شبیه نور تو نیستلرزش عضله یا فاسیکولاسیوتولترودینهدف از تکامل مغزمشکلات روانپزشکی پس از ستغییر عمودی سر انسان از پگوشت خواری یا گیاه خواریدوچرخه سواری ورزشی سبک و دورترین نقطه ی قابل مشاهانسانیت در هم تنیده و متصرژیم های غذایی و نقش مهم ارتباط بین هوش طبیعی و هوسرگیجه از شایعترین اختلابیشتر کمردردها نیازی به نگاه از بیرون مجموعهمنابع انرژی از نفت و گاز تیوتیکسن داروی ضد جنونویتامین کامغز آیندگان چگونه است ؟جهان کاملی در اطراف ما پرپیموزایددانشمندان تغییر میدان مغاین ایده که ذرات سیاهچالرشد مغز علت تمایل انسان باز نظر علم اعصاب اراده آزشواهدی از دنیسوان(شبه نئبحثی در مورد نقش کلسیم و نخستین تصویر از سیاهچالهمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل ساختار رگهای مغزی واکسن های شرکت فایزر آمرمغز بزرگ و فعال یا مغز کوجاذبهپروژه ی ژنوم انسانیداستانها و مفاهیمی اشتبااگر نیروی مغناطیس نباشد زیباترین چیز در افزایش ساز تکینگی تا مغز از مغز تشرکت نورالینک ویدیویی ازبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱نزاع بین جهل و علم رو به پمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر کلام در آیات کلام بورزش هوازی مرتب خیلی به قنقش هورمون های تیروئید دحقایق ممکن و غیر ممکنآیا ممکن است موش کور بی مدرمان های جدید میگرنابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تعلایم کمبود ویتامین E را برخی بیماری های خاص که بدهمه چیز در زمان کنونی استمهندسی ژنتیک در حال تلاش تاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک قسمت چهل و هفتژن هوش و ساختارهای حیاتی نقش روزه داری در سالم و جآیا انسان با مغز بزرگش اخدرک و احساسابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز غیرقابل دیدن کردن مادهبزرگ شدن تقریبا ناگهانی هوش مصنوعی از عروسک های بما انسانها چه اندازه نزدتاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت پنجاه و شآیا راهی برای رفع کم آبی دغدغه نتیجه ی نادانی استابزار بقای موجود زنده از سفر دشوار اکتشافاسرار آفرینش در موجنقش غذاها و موجودات دريافراموشی همیشه هم بد نیستتقلید مرحله ای نسبتا پیشهوش مصنوعی از عروسک بازی محل درک احساسات روحانیتاثیر رژیم گیاه خواری بر کیهانِ هوشیارِ در حال یاحس و ادراک- قسمت بیست و پإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَرمز جهاناثرات مفید قهوهسندرم کووید طولانیبه مغز خزندگان خودت اجازنوآوری ای شگفت انگیز دانقارچ بی مغز در خدمت موجودتنفس هوازی و میتوکندریهوش مصنوعی ساخته هوش طبیمرگ چیستتربیت کودکان وظیفه ای مهکرونا چه بر سر مغز می آورخبر مهم تلسکوپ هابلامید درمان کرونا با همانروش مقابله مغز با محدودیاختلالات عضلانی ژنتیکسیاره ابلهانبیماری اسپینال ماسکولار نکاتی در مورد تشنجلزوم سازگاری قانون مجازاتومورها و التهاب مغزی عاهدف از خلقت رسیدن به ابزامشکلات روانپزشکی در عقب تغییرات منطقه بویایی مغزگیلگمش باستانی کیستگیاه خواری و گوشت خوار کدديدن با چشم بسته در خواب انعطاف پذیری مکانیسمی علرژیم ضد التهابیارتباط شگفت مغز انسان و فسربازان ما محققا غلبه می با هوش مصنوعی خودکار روبنگاه از درون مجموعه با نگمنابع انرژی از نفت و گاز تکنولوژی جدید که سلول هاویتامین کا و استخوانمغز انسان ایا طبیعتا تماجهان پیوستهپیچیدگی های مغزمگسدانشمندان روش هاي جدیدی اینکه به خاطرخودت زندگی زمین در برابر عظمت کیهاناز نظر علم اعصاب اراده آزشکل های متفاوت پروتئین هبحثی در مورد حقیقت فضا و نخستین روبات های زنده ی جمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل شناخت انسان با کشفواکسن کووید 19 چیزهایی که مغز بزرگترین مصرف کننده جاذبه و نقش آن در شکلگیریپروژه ی ژنوم انسانیدخالت در ساختار ژنهااگر نعمت فراموشی نبود بسزیر فشار کووید چه باید کراز تکینگی تا مغز از مغز تشش مرحله تکامل چشمبرین نت به جای اینترنتنزاع بین علم و نادانی رو منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر کپسول نوروهرب بر نورزش هوازی ، بهترین تمرینقش هورمون زنانه استروژنحمله ویروس کرونا به مغزآیا ما تنها موجودات زنده درمان های جدید در بیماری ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تعلت خواب آلودگی بعد از خوبرخی توجهات در ببمار پارهمه ی سردردها بی خطر نیستمولتیپل اسکلروز در زنان تاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک قسمت چهل و هشتژن یا نقشه توسعه مغز و نقنقش رژیم غذایی بر رشد و اآیا احتمال دارد رویا از آدرک کنیم ما همه یکی هستیمابزار بقا از نخستین هماناز تکامل تا مغز از مغز تا مقالاتبزرگترین خطایی که مردم مهوش مصنوعی از عروسک های بما اکنون میدانیم فضا خالتاثیر درجه حرارت بر عملککنفرانس تشنج هتل کوثر اصحس و ادراک قسمت بیست و چهآیاما مقهور قوانین فیزیکذهن ما از در هم شکستن منبابزار بقای موجود زنده از سفرنامه سفر به بم و جنوب اسرار بازسازی اندام هانقش غذاها و موجودات دريافرایند پیچیده ی خونرسانیتقلید از روی طبیعتهوش مصنوعی از عروسک بازی محل درک احساسات روحانی دتاثیر رژیم گیاه خواری بر کیست کلوئید بطن سومحساسیت روانی متفاوتافت فشار خون ناگهانی در ورمز جهان خاصیت فراکتالاثرات مضر ماری جواناسندرم گیلن باره به دنبال به بالا بر ستارگان نگاه کنوار مغز مشاهده ی غیر مستقبل از آغازتنفس هوازی و میتوکندریهوش احساسیمرگ و میر پنهانترجمه ای ابتدایی از اسراکریستال هاخدا موجود استامگا سه عامل مهم سلامتروش های صرفه جویی در ایجااختراع جدید اینترنت کوانسیاره ابلهانبیماری اضطراب عمومیچگونه مولکول های دی ان ایلزوم سازگاری قانون مجازاتومورهای ستون فقراتهر حرکت خمیده می شود و هر مشاهده گر جدای از شیء مشاتغییرات آب و هوایی که به مشاهده آینده از روی مشاهتغییرات تکاملی سر انسان گالکانزوماب، دارویی جدیدی متیل فومارات(زادیوا)(اولین مورد PML به دنبال تکرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وارتباط شگفت انگیز مغز انسردرد میگرن در کودکانبا تعمق در اسرار ابدیت و نگاه حقیقی نگاه به درون امنابع انرژی از نفت و گاز تکنولوژی جدید که سلول هاویتامین کا در سبزیجاتمغز انسان برای ایجاد تمدجهان پیوستهپیچیدگی های مغزی در درک زدانشمندان روشی برای تبدیاینکه خانواده ات سالم بازمین زیر خلیج فارس تمدنی از واقعیت امروز تا حقیقتشکل پنجم مادهبحثی در مورد عملکرد لوب فنرمش های مفید برای درد زامنبع هوشیاری کجاست قسمت تأثیر نگاه انسان بر رفتاواکسن کرونا و گشودن پنجرمغز حریص برای خون، کلید تجدایی خطای حسی استپرواز از نیویورک تا لوس آدر مانهای کمر درداگر نعمت فراموشی نبود بسزیرفون داروی ضد ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تششمین کنگره بین المللی سبرای پیش بینی آینده مغز دنزاع بین علم و جهل رو به پمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر کپسول نوروهرب بر تورزش و میگرننقش ویتامین K در ترمیم اسحمایت از طبیعتآیا مغز تا بزرگسالی توسعدرمان های رایج ام اسابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تعماد الدین نسیمی قربانی برخی توصیه ها برای واکسیهمیشه اطمینان تو بر خدا بمواد کوانتومی جدید، ممکنتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک قسمت چهل و دومژنها نقشه ایجاد ابزار هونقش رژیم غذایی در رشد و اآیا احتمال دارد رویا از آدرک احساسات و تفکرات دیگاز تکامل تا مغز، از مغز تتاثیر ویتامین دی بر بیمابزرگترین درد از درون است هوش مصنوعی از عروسک بازی ما اشیا را آنطور که هستندتاثیر درجه حرارت بر عملککنگره بین المللی سردرد دحس و ادراک قسمت بیست و یکآب زندگی است قسمت چهارمذهن چند جانبه نیازمند نگابزار بقای موجود زنده از سفرنامه سفر به بم و جنوب اصل بازخوردنقش غذاها و موجودات دريافرایند تکامل و دشواری هاتقویت استخوان در گرو تغذهوش مصنوعی از عروسک تا کممحدودیت های حافظه و حافظتاثیر رژیم گیاهخواری بر کاهش مرگ و میر ناشی از ابخفاش با شیوع همه گیری جدیافت هوشیاری به دنبال کاهروی و منیزیم در تقویت استاجزای پر سلولی بدن انسان سندرم پیریفورمیسبه خودت مغرور نشونوار مغز در فراموشی هاقبل از انفجار بزرگتنفس بدون اکسیژنهوش احساسیمرگ و میر بسیار بالای ناشتسلیم شدن از نورون شروع مکریستال زمان(قسمت اولخطا در محاسبات چیزی کاملامروز دانش ژنتیک هیچ ابهروش هایی ساده برای کاهش اادامه بحث تکامل چشمسیر آفرینش از روح تا مغز بیماری بیش فعالیچگونه مغز پیش انسان یا هممقاومت به عوارض فشار خون توهم فضای خالی یا توهم فضهرچیز با یک تاب تبدیل به هزینه ای که برای اندیشیدمطالعه ای بیان میکند اهدثبت امواج الکتریکی در عصگامی در درمان بیماریهای دید تو همیشه محدود به مقداولین مورد پیوند سر در انرژیم غذایی ضد التهابیارتباط شگفت انگیز مغز انسردرد و علتهای آنباهوش ترین و با کیفیت ترینگاهی بر قدرت بینایی درامنابع انرژی از نفت و گاز تکامل مادی تا ابزار هوشمویتامین دی گنجینه ای بزرمغز انسان برای شادمانی طجهان پر از چیزهای اسرار آپیوند قلب خوک، به فرد دچاداروهای مصرفی در ام اساینترنت بدون فیلتر ماهوازمان چیستاز کجا آمده ام و به کجا میشگفت انگیز بودن کیهانبحثی درباره هوش و تفاوتهنرمش های مفید در سرگیجهمنبع هوشیاری کجاست قسمت تئوری تکامل امروز در درمواکسن کرونا از حقیقت تاتمغز در تنهایی آسیب میبینجریان انرژی در سیستم های پرورش مغز مینیاتوری انسادر محل کار ارزش خودت را باگر با مطالعه فیزیک کوانزیست، مرز افق رویداد هستاز تکینگی تا مغز از مغز تصرع و درمان های آنبرای اولین بار دانشمنداننسبت طلایی، نشانه ای به سمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر کپسول نوروهرب بر سورزش بهترین درمان بیش فعنقش ژنتیک در درمان اختلاحوادث روزگار از جمله ویرآیا همه جنایت ها نتیجه بیدرمان های علامتی در ام اسابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تعوامل موثر در پیدایش زبابرخی درمان های Spinal Muscular Atهمیشه عسل با موم بخوریمموجود بی مغزی که می تواندتاثیر گیاهخواری بر رشد و حس و ادراک قسمت چهل و سومژنها ، مغز و ارادهنقش زنجبیل در جلوگیری از آیا برای تولید مثل همیشه درک تصویر و زبان های مخلتاز تکامل تا مغز، از مغز تصفحه اصلیبسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی ما به جهان های متفاوت خودتاثیر درجه حرارت بر عملککنگره بین المللی سردرد دحس و ادراک قسمت بیست و دوآب زندگی است قسمت اولذهن هوشیار در پس ماده ی مابزار بقای موجود زنده از سفرنامه سفر به بم و جنوب اصل عدم قطعیت از کوانتوم نقشه مغزی هر فرد منحصر بهفرایند حذف برخی اجزای مغتقویت سیستم ایمنیهوش مصنوعی از عروسک تا کممخچه فراتر از حفظ تعادلتاثیر عصاره تغلیظ شده گیکاهش التهاب ناشی از بیماخلاصه ای از مطالب همایش مافتخار انسانرویا و خبر از آیندهاجزایی ناشناخته در شکل گسندرم پس از ضربه به سربه دنبال رستگاری باشنوار مغز در تشخیص بیماری قدم زدن و حرکت دید را تغیتنها مانع در زندگی موارد هوش عاطفی بیشتر در زنانمرگ انتقال است یا نابود شتشنج چیستکریستال زمان(قسمت دوم)خطا در محاسبات چیزی کاملانفجار و توقف تکاملی نشاروش صحبت کردن در حال تکاماداراوون تنها داروی تاییسیستم تعادلی بدنبیماری تی تی پیچگونه هموساپينس بر زمین مقابله با کرونا با علم استوهم لیلیپوتی(ریزبینی)