دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

نوار مغز مشاهده ی غیر مستقیم یا ترجمه ای از زبان فعالیت مغز است

نوار مغز، مشاهده ی غیر مستقیم یا ترجمه ای از زبان فعالیت مغز است.
حس و ادراک قسمت بیست و هشتم
حس و ادراک همیشه مستقیم نیست. هرگاه به دلیل محدودیت ابزارهای حسی و ادراکی، مشاهده ی مستقیم ممکن نباشد، ابزارهوشمندی ما میتواند روش های جایگزینی را به جای مشاهده ی مستقیم، به کار ببرد.
مغز انسان در درون جمجمه، دور از دسترس محرک های محیطی است. به همین ترتیب به دلیل محصور بودن، از دید ناظرانی- که خیلی ساده بر فرد مینگرند- قابل مشاهده نیست. فعالیت های مغزی به صورت امواج الکتریکی در طول نورون ها هم جز از طریق نتایج آن یعنی فعالیت های فرد و سطح هوشیاری او و یا ثبت امواج الکتریکی و یا ارزیابی مولکول های ساختاری حین فعالیت، قابل مشاهده نیست.
مشاهده ی مغز به صورت مستقیم فقط در بخش کوچکی از مغز- که به وسیله ی دستگاه مشاهده ی ته چشم قابل دیدن است- ممکن میباشد ولی مشاهده ی غیرمستفیم مغز، از طریق میزان جذب یا عبور اشعه ی ایکس از اجزای مختلف مغز در سی تی اسکن و یا خصوصیات الکترو مغناطیس بخش های مختلف مغز و میزان جذب و انعکاس و یا عبور این پرتوها در MRI ممکن است.

مشاهده ی فعالیت های مغزی، یپیچیده تر از مشاهده ی خود مغز هم هست زیرا در اینجا از روش های تصویر برداری مانند سی تی و یا MRI معمولی نمیتوان استفاده کرد در اینجا لازم است فعالیت الکتریکی سلول های عصبی در هر بخش مغز با نوار مغؤ و یا سطح مولکول های ساختاری مختلف در بخش های متفاوت مغز در نتیجه ی فعالیت ها به وسیله ي MRI عملكردي سنجش شود.
تغییر امواج مغزی، طی فعالیت های فرد نشانه ای فعالیت یا reactivity نوار مغز است. نوار مغز تغییر عملکرد الکتریکی سلول های مغزی را نشان میدهد.https://www.youtube.com/watch?v=oszzP93eojM

Electroencephalography - Wikipedia


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
داروی جدید ALSکلمات بلند نه صدای بلندمرکز هوشیاری، روح یا بدن از واقعیت امروز تا حقیقتآیا مغز تا بزرگسالی توسعبیوگرافیسختی ها رفتنی استتو افق رویداد جهان هستیتاثیر رژیم گیاهخواری بر چیز جدید را بپذیرحس و ادراک قسمت 74منابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی به شناسایی کاابداع دی ان ای بزرگترین ددر مانهای کمر دردکوچکترین چیز یک معجزه اسمسئول صیانت از عقیده کیسرادیوی مغز و تنظیم فرکاناز تکینگی تا مغز از مغز تآیا احتمال دارد رویا از آبازگشت به ریشه های تکاملشناخت و معرفت، و نقش آن دتولترودینترک امروزچگونه جمعیت های بزرگ شکل حس و ادراک قسمت پنجاه و یمنبع هوشیاری کجاست قسمت هیچ چیز همیشگی نیستابزار بقا از نخستین هماندرمان های جدید میگرنکاهش دوپامین عامل بیماریاز تکینگی تا مغز از مغز تمعجزه ی علمزمان و صبرآب زندگی است قسمت چهارمبحثی درباره احساسات متفاشب سیاه سحر شودتوسعه هوش مصنوعی قادر استصویربرداری فضاپیمای آمچالش دیدگاه های سنتی در بآشنا پنداریحس و ادراک قسمت شصت و هشتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهز ذره، یک دنیاستابزار بقای موجود زنده از دریای خداکریستال زمان(قسمت سوم)از تکینگی تا مغز، از مغز مغز انسان برای ایجاد تمدزیر فشار کووید چه باید کربرای اولین بار دانشمندانضرورت زدودن افکارتکامل و ریشه ی مشترک خلقتجمجمه انسان های اولیهچرا مغز انسان سه هزار سالالگو و عادت را بشکن و در اخواب سالم عامل سلامتیویتامین کامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزارهای بقای از نخستین درگیری اعصاب به علت میتوگیاه بی عقل به سوی نور میاستفاده از سلول های بنیازبان و شناخت حقیقت قسمت سبرخی توصیه ها برای واکسیعلم و روحتئوری جدید، ویران کردن گنقش نگاه از پایین یا نگاهفناوری هوش مصنوعی نحوه خجهان کنونی و مغز بزرگترینسبت ها در کیهانانگشت ماشه ایخسته نباشی باباوالزارتان داروی ضد فشار موسیقی هنر مایع استاحساس گذر سریعتر زمانذرات کوانتومی زیر اتمی قپنج اکتشاف شگفت آور در مواطلاعاتی عمومی در مورد مسفری به آغاز کیهانبزرگترین درد از درون است عادت کردن به نعمتتاثیر کپسول نوروهرب بر سنقش داروهاي مختلف معروف فرضیه ای جدید توضیح میدهجهش تمدنی عجیب و شگفت انسهمه ی سردردها بی خطر نیستانسان عامل توقف رشد مغزدو سوی واقعیتواکسنی با تاثیر دوگانه اما اشیا را آنطور که هستندادغام میان گونه های مختلرویا و کابوسپیشینیان انسان از هفت میبه بالا بر ستارگان نگاه کسندرم سردرد به دلیل افت فتفاوت های زبانی سرمنشا تپیامهای کاربرانتاثیر گیاهخواری بر رشد و نقص در تشخیص هیجانات عامقبل از آغازحفره در مغزهوش فوق العاده، هر فرد اسای آنکه نامش درمان و یادشدانشمندان نورون مصنوعی سیک رژیم غذایی جدید، می تومجموعه های پر سلولی بدن مارتباط غیرکلامی بین انساروش های صرفه جویی در ایجاآلزایمربیماری آلزایمر، استیل کوسیستم تعادلی بدنتمدن قدیمی ای در جنوب ایرتاثیر درجه حرارت بر عملکنوآوری ای شگفت انگیز دانلرزش عضله یا فاسیکولاسیوحوادث روزگار از جمله ویرهوش مصنوعی از عروسک بازی ایا تکامل هدفمند استحکمت الهی در پس همه چیزهوش مصنوعی از عروسک بازی ایجاد احساساتداروی جدید s3 در درمان ام کلوزاپین داروی ضد جنونمرکز حافظه کجاستاز کجا آمده ام و به کجا میآیا همه جنایت ها نتیجه بیبیوگرافیسرنوشتتو انسانی و انسان، شایستتاثیر عصاره تغلیظ شده گیچیزی منتظر شناخته شدنحس و ادراک قسمت 75منابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی در کامپیوترهاابزار هوش در حال ارتقا ازدر محل کار ارزش خودت را بکووید نوزده و خطر بیماری مسئولیت جدیدراز تغییراز تکینگی تا مغز از مغز تآیا برای تولید مثل همیشه بازخورد یا فیدبکشناخت درون، شناخت بیرون؛تومورها و التهاب مغزی عاترکیب حیوان و انسانچگونه جمعیت های بزرگ شکل حس و ادراک قسمت پنجاه و دمنبع هوشیاری کجاست قسمت هیچ وقت خودت را محدود به ابزار بقا از نخستین هماندرمان های جدید در بیماری کاهش سن بیولوژیکی، تنها از تکینگی تا مغز از مغز تمعجزه ی علم در کنترل کرونزمان واقعیت است یا توهمآب زندگی است قسمت اولبحثی درباره احساساتی غیرشبیه سازی میلیون ها جهان توسعه برخی شغل ها با هوش تصور از زمان و مکانچاالش ها در تعیین منبع هوآغاز فصل سرما و دوباره تکحس و ادراک قسمت شصت و دومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهزینه ای که برای اندیشیدابزار بقای موجود زنده از درک فرد دیگر و رفتارهای اکشف مکانیسم عصبی خوانش پاز تکینگی تا مغز، از مغز مغز انسان برای شادمانی طزیرفون داروی ضد ام اسبرای تمدن سازی، باید در بضررهای مصرف شکر و قند بر تکامل ابزار هوش ، راه پر مغز بزرگ چالش است یا منفعجنبه های موجی واقعیتچرا مغزهای ما ارتقا یافت الگوی بنیادین و هوشیاریخواب سالم عامل سلامتی و یویتامین کا و استخوانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزارهای دفاعی و بقای مودرختان اشعار زمینگیاه خواری و گوشت خوار کداستیفن هاوکینگ در مورد هزبان جانسوزبرخی درمان های Spinal Muscular Atعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتا 20 سال آینده مغز شما به نقش نظام غذایی در تکامل مفیلمی بسیار جالب از تغییجهان کاملی در اطراف ما پرنسبت طلایی، نشانه ای به سانگشت نگاری مغز نشان میدخطا در محاسبات چیزی کاملواکنش های ناخودآگاه و تقمیهمانهای ناخوانده عامل احساسات کاذبذرات کوانتومی زیر اتمی قپول و شادیاطلاعاتی عمومی در مورد مسقوط درون جاذبه ای خاص، چبسیاری از بیماری های جدیعارضه جدید ویروس کرونا ستاثیر کپسول نوروهرب بر سنقش درختان در تکاملفشار و قدرتجهشهای مفید و ذکاوتی که دهمیشه چشمی مراقب و نگهباانسانیت در هم تنیده و متصدولت یا گروهکواسطه ها د رمسیر ایجاد مغما به جهان های متفاوت خودادغام دو حیطه علوم مغز و رویا و خبر از آیندهپیشرفت های جدید علوم اعصبه بالاتر از ماده بیندیشسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتفاوت ایستایی و تکاپوسایتهای دیگرتاثیر انتخاب از طرف محیط نقطه بی بازگشتقبل از انفجار بزرگحقیقت قربانی نزاع بین بی هوش مصنوعی می تواند بر احایمپلانت مغزی کمک میکند دانشمندان یک فرضیه رادیکیکی از علل محدودیت مغز اممحل درک احساسات روحانیارتروز یا خوردگی و التهاروش هایی برای جلوگیری از آملودیپین داروی ضد فشار بیماری الزایمرسیستم دفاعی بدن علیه مغز تمدن پیشرفته ی پیشینیانتاثیر درجه حرارت بر عملکنوار مغز مشاهده ی غیر مستلزوم سازگاری قانون مجازالزوم سازگاری قانون مجازاحافظه میتواند بزرگترین دهوش مصنوعی از عروسک بازی ایرادهای موجود در خلقت بداروی جدید میاستنی گراویکلام و زبان، گنجینه ای بسمرکز حافظه کجاستریشه های مشترک حیاتاز آغاز خلقت تا نگاه انساآیا هوش مصنوعی می تواند نبیان ژن های اسکیزوفرنی دسریعترین کامپیوتر موجودتو با همه چیز در پیوندیتاریک ترین بخش شبچیزی خارج از مغزهای ما نیحس و ادراک قسمت چهلمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی در خدمت خلق وحابزار بقا از نخستین هماندر چه مرحله ای از خواب ، رکودک هشت ساله لازم است آدمسئولیت در برابر محیط زیراست دستی و چپ دستیاز تکینگی تا مغز از مغز تآیا بزرگ شدن مغز فقط در دبازسازي مغز و نخاع چالشی شناسایی تاریخچه ی تکاملیتومورهای ستون فقراتترازودونچگونه حافظه را قویتر کنیحس و ادراک قسمت پنجاه و سمنبع هوشیاری کجاست قسمت هیچ کاری نکردن به معنی چیابزار بقا از نخستین هماندرمان های رایج ام اسکایروپاکتیک چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تمعجزه در هر لحظه زندگیزمان پلانکآب زندگی است قسمت دومبخش فراموش شده ی حافظهشبیه سازی سیستم های کوانتوصیه های سازمان بهداشت تصادف یا قوانین ناشناختهناتوانی از درمان برخی ویآغاز مبهم آفرینشحس و ادراک قسمت شصت و ششمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از درک نیازمند شناخت خویش اکشف مکانیسمی پیچیده در باز تکامل تا مغز از مغز تا مغز انسان برای شادمانی طزیرک ترین مردمبرای خودآگاه بودن تو بایضررهای شکر بر سلامت مغزتکامل جریان همیشگی خلقتمغز بزرگ چالشهای پیش روجنسیت و تفاوت های بیناییچرا ویروس کرونای دلتا واالگوبرداری از طبیعتخواب عامل دسته بندی و حفطویتامین کا در سبزیجاتمنبع هوشیاری در کجاست؟ قابعاد و نیازهای تکاملیدرد باسن و پا به دلیل کاهگیرنده باید سازگار با پیاستیفن هاوکینگ در تفسیر زبان ریشه هایی شناختی اسبرخی روش های تربیتی کودکعلم به ما کمک میکند تا موتا بحر یفعل ما یشانقش نظریه تکامل در شناسافیزیک مولکولها و ذرات در جهان پیوستهنشانه های گذشته در کیهان انتقال ماده و انرژیخطا در محاسبات چیزی کاملواکنش به حس جدیدمیوتونیک دیستروفیاخلاق و علوم اعصابرفتار مانند بردهپوست ساعتی مستقل از مغز داعتماد به خودسلول های بنیادی منابع و ابسیاری از بیماری های جدیعدم توقف تکامل در یک انداتاثیر کتامین در درمان پانقش ذهن و شناخت در حوادث فضای قلب منبع نبوغ استجهشهای مفید و ذکاوتی که دهمیشه اطمینان تو بر خدا بانسان، گونه ای پر از تضاددوچرخه سواری ورزشی سبک و وبینار اساتید نورولوژی دما با کمک مغز خود مختاريمارتقا و تکامل سنت آفرینش رویا بخشی حقیقی از زندگی پیشرفت در عقل است یا ظواهبه خودت مغرور نشوسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتفاوت ارباب و رهبر حقیقیتاثیر احتمالی عصاره تغلینمیتوان با بیرون انداختنقدم زدن و حرکت دید را تغیحقیقت آنطور نیست که به نظهوش مصنوعی و کشف زبان هایایمپلانت نخاعی میتواند ددانشمندان ژنی از مغز انسیافته های نوین علوم پرده محل درک احساسات روحانی دارزش حقیقی زبان قسمت اولروش هایی ساده برای کاهش اآموزش نوین زبانبیماری ای شبیه آلزایمر و سکوت و نیستیتمدن بشری و مغز اخلاقیتاثیر درجه حرارت بر عملکنوار مغز در فراموشی هالزوم عدم وابستگی به گوگل حافظه و اطلاعات در کجاست هوش مصنوعی از عروسک بازی اکسی توسین و تکامل پیش اداروی جدید برای ای ال اسکلرال هیدرات برای خوابانمرکز خنده در کجای مغز استرژیم های غذایی و نقش مهم از انفجار بزرگ تا انفجار آیا هوش مصنوعی زندگی بشربیان حقیقتسرگیجه از شایعترین اختلاتو با باورهایت کنترل میشتاریکی من و تو و گرد و غباچیزی شبیه نور تو نیستحس و ادراک قسمت چهل و هفتمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی در خدمت خلق وحابزار بقا از نخستین هماندر هم تنیدگی مرزها و بی مکودک ایرانی که هوش او از مستند جهان متصلرجزخوانی هایی که امروز باز تکینگی تا مغز از مغز تآیا تکامل و تغییرات ژنتیبحتی علمی درباره تمایل بشناسایی سلول های ایمنی اتوهم فضای خالیتراشه ی بیولوژِیکنگاه محدود و تک جانبه، مشحس و ادراک قسمت پنجاه و شمنبع هوشیاری کجاست قسمت هیچ کس مانند تو نگاه نمیکابزار بقا از نخستین هماندرمان های علامتی در ام اسکار با یگانگی و یکپارچگیاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز فکر میکند مرگ برای دیزمان به چه دلیل ایجاد میشآب زندگی است قسمت سومبخش های تنظیمی ژنومشبکه های مصنوعی مغز به درتوصیه های غیر دارویی در ستظاهر خوابیده ی مادهناتوانی در شناسایی چهره إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَحس و ادراک سی و هفتممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از درک و احساسکشف ارتباط جدیدی از ارتباز تکامل تا مغز، از مغز تمغز انسان رو به کوچک تر شزیست شناسی کل در جزء فراکبرای زندگی سالم، یافتن تطلای سیاهتکامل داروینی هنوز در حامغز بزرگ و فعال یا مغز کوجنسیت و تفاوت های بیناییچرا پس از بیدار شدن از خوالتهاب شریان تمپورالخودآگاهی و هوشیاريویتامین بی 12 در درمان دردمنبع هوشیاری در کجاست؟(قابعاد اضافه ی کیهاندردی که سالهاست درمان نشگالکانزوماب، دارویی جدیاستخوان های کشف شده، ممکزبان شناسی مدرن در سطح سلبرخی سلولهای عصبی در تلاعلم در حال توسعهتابوهای ذهنینقش هورمون های تیروئید دفیزیک و هوشیاریجهان پیوستهنشانه های پروردگار در جهاندوه دردی را دوا نمیکندخطای ادراک کارماواکسن های شرکت فایزر آمرمیگرن و پروتئین مرتبط با اخلاق پایه تکامل و فرهنگرفتار اجتماعی انسان، حاصپوشاندن خود از نوراعتماد به خودسلول های بدن تو پیر نیستنبشکه ای که ته نداره پر نمعدم درکتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش روی و منیزیم در سلامتقفس ذهنجواب دانشمند سوال کننده همیشه راهی هستانعطاف پذیری مکانیسمی علدورترین نقطه ی قابل مشاهوجود قبل از ناظر هوشمندما بخشی از این جهان مرتبطارتوکين تراپی روشی جديد رویا تخیل یا واقعیتپیشرفت ذهن در خلاقیت استبه دنبال رستگاری باشسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتفاوتهای جنسیتی راهی براتاثیر ترکیبات استاتین (سنمیتوان بر سیاه سیاه نوشقدرت کنترل خودحقیقت افرادهوش مصنوعی گوگل به کمک تشایمان به رویادانشمندان پاسخ کوانتومی یاد بگیر فراموش کنیمحدودیت چقدر موثر استارزش حقیقی زبان قسمت دومروش جدید تولید برقآمارهای ارائه شده در سطح بیماری ای شبیه ام اس مولتسکته مغزیتمدنی قدیمی در شمال خلیج تاثیر درجه حرارت بر عملکنوار مغز در تشخیص بیماری مقاومت به عوارض فشار خون حافظه و اطلاعات در کجاست هوش مصنوعی از عروسک بازی اگر فقط مردم میفهمیدند کداروی جدید برای دیابتکمردردمرگ چیسترژیم های غذایی و نقش مهم از بحث های کنونی در ویروسآیا هوش ارثی دریافتی از پبیست تمرین ساده برای جلوسرگردانیتو باید نیکان را به دست بتاریکی و نورنکاتی در مورد تشنجحس و ادراک قسمت چهل و هشتمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی درمانگر کامپیابزار بقا از نخستین هماندر هم تنیدگی کوانتومیکودکان میتوانند ناقل بی مشکلات نخاعیرحم مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تآیا جنین انسان، هوشمندی بحث درباره پیدایش و منشا شواهدی از نوع جدیدی از حاتوهم فضای خالی یا توهم فضتربیت کودکان وظیفه ای مهنگاه انسان محدود به ادراحس و ادراک قسمت بیست و چهمنبع هوشیاری کجاست قسمت هیچ کس حقیقت را درون مغز ابزار بقا از نخستین هماندرمان ژنتیکی برای نوآوریکاربرد روباتهای ريزنانواز تکینگی تا مغز از مغز تمغز قلبزمان شگفت انگیزآب، زندگی است(قسمت پنجم)بخش بزرگی حس و ادراک ما اشباهت مغز و کیهانتوصیه هایی در مصرف ماهیتظاهری از ماده است که بیدنادیدنی ها واقعی هستندافت فشار خون ناگهانی در وحس و ادراک- قسمت پنجاه و هزینه سنگین انسان در ازامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از درک کنیم ما همه یکی هستیمکشف جمجمه ای درکوه ایرهواز تکامل تا مغز، از مغز تمغز انسان رو به کوچکتر شدزیست، مرز افق رویداد هستبرخی ملاحظات در تشنج های طوفان فقر و گرسنگی و بی ستکامل داروینی هنوز در حامغز بزرگترین مصرف کننده جهل مقدسچرا ارتعاش بسیار مهم استامیوتروفیک لترال اسکلروخودآگاهی و هوشیاريویتامین بی هفدهمنبع خواب و رویاابعاد بالاتردست آسمانگام کوچک ولی تاثیرگذاراستروژن مانند سپر زنان دزبان شناسی نوین نیازمند برخی سيناپسها طی تکامل و علم راهی برای اندیشیدن اتاثیر فکر بر سلامتنقش هورمون زنانه استروژنفیزیکدانان ماشینی برای تجهان پر از چیزهای اسرار آنظام مثبت زندگیاندوهگین نباش اگر درب یا خطای حسواکسن کووید 19 چیزهایی که میگرن سردردی ژنتیکی که باختلال خواب فرد را مستعد رقیبی قدرتمند در برابر مپیموزایداعداد بینهایت در دنیای مسلول عصبی شاهکار انطباق بشریت از یک پدر و مادر نیعسل طبیعی موثر در کنترل بتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش روزه داری در سالم و جقلب و عقلجوسازی مدرنهمیشه عسل با موم بخوریماهرام مصر از شگفتی های جهديدن با چشم بسته در خواب وراپامیل در بارداریما تحت کنترل ژنها هستیم یارتباط میکروب روده و پاررویا حقی از طرف خداپیشرفتی مستقل از ابزار هبه زودی شبکه مغزی به جای سوخت هیدروژنی پاکتقلید مرحله ای نسبتا پیشتاثیر حرکات چشم بر امواج چند نرمش مفید برای کمردرقدرت انسان در نگاه به ابعحقیقت اشیاهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاین پیوند نه با مغز بلکه دانشمندان اولین سلول مصنیادگیری مهارت های جدید دمحدودیت های حافظه و حافظارزش حقیقی زبان قسمت سومروش صحبت کردن در حال تکامآن چیزی که ما جریان زمان بیماری اسپینال ماسکولار سانسور از روی قصد بسیاری تمرکز و مدیتیشنتاثیر درجه حرارت بر عملکنوار مغزی روشی مهم در تشختاثیر درجه حرارت بر عملکنوار عصب و عضلهمقابله ی منطقی با اعتراضحافظه و اطلاعات در کجاستهوش مصنوعی از عروسک بازی اگر میدانی مصیبت بزرگتر داروی جدید ضد میگرنکمردرد ناشی از تنگی کانامرگ و میر پنهانرژیم ضد التهابیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکآیا هوش سریعی که بدون احسبیش از نیمی از موارد انتقسربازان ما محققا غلبه می تو تغییر و تحولیتاریکی خواهد ترسیدچگونه مولکول های دی ان ایحس و ادراک قسمت چهل و دوممنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی درخدمت خلق وحابزار بقا از نخستین هماندر هم تنیدگی کوانتومی و پکودکان خود را مشابه خود تمشکلات بین دو همسر و برخیرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهراز تکینگی تا مغز از مغز تآیا جهان ذهن و افکار ما مبحثي درباره هوش و تفاوتهشواهدی از دنیسوان(شبه نئتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)ترجمه ای ابتدایی از اسرانگاه از بیرون مجموعهحس و ادراک قسمت بیست و یکمنبع هوشیاری کجاست قسمت هیچگاه از فشار و شکست نترابزار بقا از نخستین هماندرمان پوکی استخوانکاربرد روباتهای ريز، در از تکینگی تا مغز از مغز تمغز ما کوچکتر از نیم نقطهزندگی هوشمند در خارج از زبخش بزرگتر کیهان ناشناختشباهت مغز با کیهان مادیتوضیحی ساده در مورد هوش متعداد کلی ذهن ها در جهان نادانی در قرن بیست و یکم،افت هوشیاری به دنبال کاهحس و ادراک- قسمت بیست و پهزاران سال چشم های بینا ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از درک احساسات و تفکرات دیگکشف جدید تلسکوپ جیمز وباز تکامل تا مغز، از مغز تمغز ایندگان چگونه استزاوسکا درمان گوشربرخی مرزهای اخلاق و علوم طوفان زیباییتکامل داروینی هنوز در حامغز حریص برای خون، کلید تجهان فراکتالچرا بیماری های تخریبی مغامید نیکو داشته باش تا آنخودروهای هیدروژنیویتامین دی گنجینه ای بزرمنتظر نمان چیزی نور را بهاتفاق و تصادفدستورالعمل مرکز کنترل بیگامی در درمان بیماریهای اسرار آفرینش در موجزبان، نشان دهنده ی سخنگو برداشت مغز ما از گذر زمانعلم ساختن برج های چرخانتاثیر مشاهده بر واقعیت بنقش ویتامین K در ترمیم اسفاصله ها در مکانیک کوانتجهان پر از چیزهای جادویی نظریه ی تکامل در درمان بیاندام حسی، درک از بخش هایخطر آلودگی هواواکسن کرونا و گشودن پنجرمیگرن شدید قابل درمان اساختلال در شناسایی حروف و رموزی از نخستین تمدن بشرپیموزایدبقای حقیقی در دور ماندن اسلولهای ایمنی القا کنندهبعد از کروناعشق درونی به یگانگی خلقتتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش رژیم غذایی بر رشد و اقلب دروازه ی ارتباطجامعه ی آسمانیهمجوشی هسته ای، انرژِی باولین مورد PML به دنبال تکدی متیل فومارات(زادیوا)(ورزش هوازی مرتب خیلی به قمانند آب باشارتباط ماده و انرژیرویاها از مغز است یا ناخوپاسخ گیاهان در زمان خوردبه زیر پای خود نگاه نکن بسودمندی موجودات ابزی بر تقلید از روی طبیعتتاثیر دوپامین و سروتونینچند جهانیقدرت عشقحقیقت تنها چیزی است که شاهوش مصنوعی الفاگواین اندوه چیستدانشمندان تغییر میدان مغیادآوری خواب و رویامخچه فراتر از حفظ تعادلارزش خود را چگونه میشناسروشهای نو در درمان دیسک بآنچه واقعیت تصور میکنیم بیماری اضطراب عمومیسانسور بر بسیاری از حقایتمساح حد واسط میان مغز کوتاثیر درجه حرارت بر عملکنوبت کودکانمقابله با کرونا با علم اسحباب های کیهانی تو در توهوش مصنوعی از عروسک بازی اگر نیروی مغناطیس نباشد داروی جدید ضد الزایمرکمردرد و علل آنمرگ و میر بسیار بالای ناشرژیم غذایی حاوی تخم مرغ واز تلسکوپ گالیله تا تلسکآیا هشیاری کوانتومی وجودبیشتر کمردردها نیازی به سردرد میگرن در کودکانتو جهانی هستی که خودش را تاریخ همه چیز را ثبت کردهچگونه میتوان با قانون جنحس و ادراک قسمت چهل و سوممنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی ساخته هوش طبیابزار بقا از نخستین هماندر هم تنیدگی کوانتومی و دکودکان را برای راه آماده مشکلات روانپزشکی پس از سرساناها و ابر رساناها و عاز تکینگی تا مغز از مغز تآیا جهش های ژنتیکی، ویروبحثی جالب درباره محدودیتشکل های متفاوت پروتئین هتوهم چیستترس و آرمان هانگاه از دور و نگاه از نزدآثار باستانی تمدن های قدحس و ادراک قسمت بیست و دومنبع هوشیاری کجاست قسمت هیپرپاراتیروئیدیسمابزار بقا از نخستین هماندرمان ام اس(مولتیپل اسکلکتاب گران و پرهزینه شد ولاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز مانند تلفن استزندگی بی دودبخش دیگری در وجود انسان هشباهت کیهان و مغزتیوتیکسن داروی ضد جنونتعذیه ی ذهننازوکلسینافتخار انسانحس و ادراک- قسمت شصت و چههستي مادي ای که ما کوچکترمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از درک تصویر و زبان های مخلتکشتن عقیده ممکن نیستاز روده تا مغزمغز ابزار بقای برتر مادیزبان مشترک ژنتیکی موجودابرخی نکات از گاید لاین پرطولانی ترین شبتکامل داروینی هنوز در حامغز در تنهایی آسیب میبینجهان قابل مشاهده بخش کوچچرا حیوانات سخن نمی گوینامید نجاتخورشید مصنوعیویروس مصنوعیمنحنی که ارتباط بین معرفاتوبان اطلاعات و پلِ بیندغدغه نتیجه ی نادانی استگامی در درمان بیماریهای اسرار بازسازی اندام هازبان، وسیله شناسایی محیطبررسي علل احتمالي تغيير علایم کمبود ویتامین E را تاثیر نگاه ناظر هوشیار بنقش ژنتیک در درمان اختلافاصله ی همیشگی تصویر سازجهان دارای برنامهنظریه ی تکامل در درمان بیانرژی بی پایان در درون هرخطرات هوش مصنوعیواکسن کرونا از حقیقت تاتمیدان مغناطيسي زمین بشر اختلال در شناسایی حروف و رمز و رازهای ارتباط غیر کپیچیدگی های مغزمگسبلندی در ذهن ما درک بلندیسلولهای بنیادی مصنوعی دربعد از کروناعصب حقوق نورولووتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش رژیم غذایی در رشد و اقلب روباتیکجاودانگی مصنوعیهمراهی نوعی سردرد میگرنیاولین مورد پیوند سر در اندین، اجباری نیستورزش هوازی ، بهترین تمریماه رجبارتباط متقابل با همه ی حیرویاهای پر رمز و حیرتی درپختگی پس از چهل سالگي به بوزون هیگز چیستسیلی محکم محیط زیست بر انتقویت استخوان در گرو تغذتاثیر دپاکین بر بیماری مچند روش ساده برای موفقیتلمس کوانتومیحقیقت خواب و رویاهوش مصنوعی از عروسک های باین ایده که ذرات سیاهچالدانشمندان روش هاي جدیدی ژن همه چیز نیستمخچه ، فراتر از حفظ تعادلاز فرد ایستا و متعصب بگذرروشهای شناسایی قدرت شنواآنچه حس می کنیم، نتیجه ی بیماری بیش فعالیسایه را اصالت دادن، جز فرتنفس هوازی و میتوکندریتنفس هوازی و میتوکندریتاثیر درجه حرارت بر عملکنور درونملاحظه های اخلاقی دربارهحد و مرزها توهم ذهن ماستهوش مصنوعی از عروسک بازی اگر نعمت فراموشی نبود بسداروی سل سپتکمردرد با پوشیدن کفش منامرگ انتقال است یا نابود شرژیم غذایی ضد التهابیاز تکنیکی تا مغز از مغز تآیا واکنش های یاد گرفته وبا هوش مصنوعی خودکار روبسردرد و علتهای آنتو دی ان ای خاص ميتوکندريتازه های اسکیزوفرنی(جنوچگونه مغز پیش انسان یا همحس و ادراک قسمت نهممنابع انرژی از نفت و گاز هوش احساسیابزار بقا از نخستین هماندر هر سوراخی سر نکنکوری گذرای ناشی از موبایمشکلات روانپزشکی در عقب رشته نوروایمونولوژی و نقآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجبحثی در مورد نقش ویتامين شکل پنجم مادهتوهم وجودتسلیم شدن از نورون شروع منگاه از درون مجموعه با نگآرامش و دانشحس و ادراک قسمت بیست و سومنبع هوشیاری کجاست قسمت هاوکينگ پیش از مرگش رسالابزار بقا از نخستین هماندرمان تومورهای مغزی با اکتاب زیست شناسی باوراز تکینگی تا مغز از مغز تمغز مادران و کودکان در زمزندگی در جمع مواردی را بربخشیدن دیگران یعنی آرامششباهت زیاد بین سلول هاي عتیک و اختلال حرکتیتغییر الگوی رشد مغزی با زنبرو و انرژی مداومافراد آغاز حرکت خودشان رحساسیت روانی متفاوتهستی ما پس از شروعی چگال منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از درک حقیقت نردبان و مسیری گل زندگیاز سایه بگذرمغز ابزار برتر بقازبان چهار حرفی حیات زمینبرخی نرمش ها برای زانوطی یکصد هزار سال اخیر هرچتکامل زبانمغز را از روی امواج بشناسجهان موازی و حجاب هاچرا حجم مغز گونه انسان درامید درمان کرونا با همانخوش قلبی و مهربانیویرایش DNA جنین انسان، برمنشأ اطلاعات و آموخته ها اتوسوکسیمایدذهن ما از در هم شکستن منبگاهی لازم است برای فهم و اصل بازخوردسفر فقط مادی نیستبررسی و اپروچ جدید بر بیمعلایم کمبود ویتامین E را تاثیر نگاه و مشاهده ناظر نقش گرمایش آب و هوا در همفروتنی و غرورجهان در حال نوسان و چرخشنظریه ی ریسمانانرژی تاریکدفاع در برابر تغییر ساختواکسن کرونا ساخته شده تومیدان های مغناطیسی قابل اختلالات مخچهرمز پیشرفت تواضع است نه طپیچیدگی های مغزی در درک زبلوغ چیستسلام تا روشناییبعد از کرونا دلخوشی بیهوعضلانی که طی سخن گفتن چقدتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش زنجبیل در جلوگیری از قلب را نشکنجایی خالی نیستهندسه ی پایه ایاولین هیبرید بین انسان و دید تو همیشه محدود به مقدورزش و میگرنماپروتیلینارتباط چاقی و کاهش قدرت برویای شفافپروژه ی ژنوم انسانیبوزون هیگز جهان را از متلسیگار عامل افزایش مرگ ومتقویت حافظه یا هوش مصنوعتاثیر داروهای ضد التهاب چندین ماده غذایی که ماننلوب فرونتال یا پیشانی مغحقیقت در علم، هرگز نهایی هوش مصنوعی از عروسک های باینکه به خاطرخودت زندگی دانشمندان روشی برای تبدیژن همه چیز نیستمخچه ابزاري که وظیفه آن فاز مخالفت بشنوروشی برای بهبود هوش عاطفآنها نمیخواهند دیگران رابیماری تی تی پیساخت شبکه عصبی مصنوعی با تنفس بدون اکسیژنتاثیر درجه حرارت بر عملکنورون هاي مصنوعی می توانملاحظات بیهوشی قبل از جرحریص نباشهوش مصنوعی از عروسک تا کماگر نعمت فراموشی نبود بسداروی ضد چاقیکنفرانس تشنج هتل کوثر اصمرگ تصادفیرژیم غذایی ضد درداز تکینگی تا مغز و از مغز آیا یک، وجود داردبا تعمق در اسرار ابدیت و سردرد تنشنتو در میانه ی جهان نیستی تازه های بیماری پارکینسوچگونه هموساپينس بر زمین حس و ادراک قسمت چهارممنابع انرژی از نفت و گاز هوش احساسیابزار بقا از نخستین هماندر یک فراکتال هر نقطه مرککی غایب شدی تا نیازمند دلمشاهده گر جدای از شیء مشارشد مغز فرایندی پیچیده اآیا خداباوری محصول تکاملبحثی در مورد نقش کلسیم و شگفت انگیز بودن کیهانتوهم بی خداییتشنج چیستنگاه حقیقی نگاه به درون اآرامش و سکونحس و ادراک قسمت بیستممنبع هوشیاری کجاست قسمت هاوکينگ پیش از مرگش رسالابزار بقا از نخستین هماندرمان تشنجکتاب طبیعت در قالب هندسهاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز چون ابزار هوش است دلیزندگی در سیاهچالهبخشش، عقلانی یا غیر عاقلشباهت زیاد بین سلول هاي عتکنولوژی جدید که سلول هاتغییر زودتر اتصالات مغزینتایج نادانی و جهلافراد بی دلیل دوستدار تو خفاش با شیوع همه گیری جدیو هر کس تقوای خدا پیشه کنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از درک دیگرانگلوله ی ساچمه ایاز علم جز اندکی به شما دامغز از بسیاری حقایق می گرزبان نیاز تکاملی استبرخی نرمش های گردنطبیعت موجی جهانتکامل زبانمغز زنان جوانتر از مغز مرجهان ما میتواند به اندازچرا خشونت و تعصبامیدوار باش حتی اگر همه چخوشبختی دور از رنج های مواقعیت فیزیکی، تابعی از منشاء کوانتومی هوشیاری ااثر مضر مصرف طولانی مدت رذهن چند جانبه نیازمند نگگاهی مغز بزرگ چالش استاصل علت و تاثیرسفر نامه سفر به بم و جنوب بررسی ژنها در تشخیص بیماعلت خواب آلودگی بعد از خوتاثیر نگاه انسان بر رفتانقش پیش زمینه ها و اراده فرگشت و تکامل تصادفی محض جهان ریز و درشتنظریه تکامل در درمان بیمانرژی تاریک که ما نمی تودقیق ترین تصاویر از مغز اواکسن ایرانی کرونا تولیدمیدان بنیادین اطلاعاتاختلالات حرکتی در انسانرمز بقای جهش ژنتیکیپیوند قلب خوک، به فرد دچابلعیدن ستاره توسط سیاهچاسلسله مباحث هوش مصنوعیبعد از کرونا دلخوشی بیهوغم بی پایانتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش زبان در سلطه و قدرت اقیچی ژنتیکیجاذبههندسه ی رایج کیهاناولین تصویر در تاریخ از سدیدن خدا در همه چیزورزش بهترین درمان بیش فعماجرای جهل مقدسارتباط هوش ساختار مغز و ژروان سالمپروژه ی ژنوم انسانیبی نهایت در میان مرزهاسیاهچاله های فضایی منابعتقویت سیستم ایمنیتاثیر داروی ضد تشنج سدیم نه به اعداملوتیراستامحقیقت راستین انسان علم بهوش مصنوعی از عروسک بازی اینکه خانواده ات سالم بادائما بخوانژن هوش و ساختارهای حیاتی مدل همه جانبه نگر ژنرالیاز نخستین همانند سازها تروشی جدید در درمان قطع نخآنان که در قله اند هرگز خبیماری دویکساخت شبکه عصبی با الفبای تنها مانع در زندگی موارد تاثیر درجه حرارت بر عملکنورون های ردیاب حافظهممانتین یا آلزیکسا یا ابحرکت چرخشی و دائمی کیهانهوش مصنوعی از عروسک تا کماگر با مطالعه فیزیک کوانداروی ضد چاقیکنگره بین المللی سردرد دمرگی وجود نداردراه فراری نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تآیا کیهان می تواند یک شبیباهوش ترین و با کیفیت تریسردرد سکه ایتوقف؛ شکستتبدیل تراکت صوتی مصنوعی چگونه هوشیاری خود را توسحس و ادراک قسمت نوزدهممنابع انرژی از نفت و گاز هوش در طبیعتابزار بقا از نخستین هماندر کمتر از چند ماه سوش جدکیهان خود را طراحی میکنداز تکینگی تا مغز از مغز تمشاهده آینده از روی مشاهرشد مغز علت تمایل انسان بآیا دلفین ها می تواند از بحثی در مورد حقیقت فضا و شگفت زده و حیران باشتوهم تنهاییتشنج و حرکات شبه تشنجی قانگاه دوبارهآرامش(سکوت) stillness و تکاپوحس و ادراک قسمت دهممنبع هوشیاری کجاست قسمت هدف یکسان، در مسیرهای متابزار بقا از نخستین هماندرمان جدید ALSکتاب، سفری به تاریخاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز چگونه صداها را فیلتر زندگی زمینی امروز بیش از بدون پیر فلکشجاعت و ترستکنولوژی جدید که سلول هاتغییر عمودی سر انسان از پنجات در راستگوییافزایش قدرت ادراکات و حسخلا، حقیقی نیستوفور و فراوانیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از درک درست از خود و هوشیاریگلوئونازدواج های بین گونه ای، رمغز به تنهایی برای فرهنگ زبان و کلمه حتی برای کسانبرخی یونها و مولکول های مطبیعت بر اساس هماهنگیتکامل زبان انسان از پیشیمغزهای کوچک بی احساسجهان مادی، تجلی فضا در ذهچرا در مغز انسان، فرورفتامیدی به این سوی قبر نیستخانه ی تاریکواقعیت چند سویهمهندسی ژنتیک در حال تلاش اثرات فشار روحی شدیدذهن هوشیار در پس ماده ی مگذر زمان کاملا وابسته به اصل عدم قطعیت از کوانتوم سفر به مریخ در 39 روزبررسی بیماری التهابی رودعماد الدین نسیمی قربانی تاثیر نگاه انسان بر رفتانقش آتش در رسیدن انسان بهفراموش کارها باهوش تر هسجهان شگفت انگیزنظریه تکامل در درمان بیمانرژی خلا ممکن استدل به دریا بزنواکسن اسپایکوژنمیدازولام در درمان تشنج اختلالات صحبت کردن در انرمز جهانپیوند مغز و سر و چالشهای به قفس های سیاهت ننازسلطان جنگل یا صاحب ملکوتتفکر قبل از کارغم بی پایانتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش زبان در سلطه و قدرت اقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصجاذبه و نقش آن در شکلگیریهندسه بنیادیناولین دروغدژا وو یا اشنا پنداریورزش در کمر دردماده ی تاریکارتباط پیوسته ی جهانروبات های ریز در درمان بیپروانه ی آسمانیبی شرمیسیاهچاله ها، دارای پرتو تلقین اطلاعات و حافظهتاثیر درجه حرارت بر عملکنه جنگ و نه خونریزیلوزالمعده(پانکراس)مصنوعحقیقت غیر فیزیکیهوش مصنوعی از عروسک بازی اینترنت بدون فیلتر ماهواداروهای مصرفی در ام اسژن یا نقشه توسعه مغز و نقمدل هولوگرافیک ژنرالیزهاز نخستین همانند سازها تروشی جدید در درمان نابینآنزیم تولید انرژی در سلوبیماری دیستروفی میوتونیساختن آیندهساختار فراکتال وجود و ذهتنها در برابر جهانتاثیر درجه حرارت بر عملکنوروپلاستیسیتی چیستمن کسی در ناکسی دریافتم حس چشایی و بویاییهوش مصنوعی از عروسک تا کماگر تلاش انسان امروز براداروی ضد تشنج با قابليت تکنگره بین المللی سردرد دمراحل ارتقای پله پله کیهراه های جدید برای قضاوت راز تکینگی تا مغز از مغز تآیا گذشته، امروز وآینده باور و کیهان شناسیسردرد عروقی میگرنتبدیل سلولهای محافط به سچگونه واکسن کرونا را توزحس و ادراک قسمت هفتممنابع انرژی از نفت و گاز هوش عاطفی بیشتر در زنانابزار بقا از نخستین هماندر آسمان هدیه های نادیدنکیهانِ هوشیارِ در حال یااز تکینگی تا مغز از مغز تمطالبه ی حق خودرشد در سختی استآیا دلفین ها میتوانند بابحثی در مورد عملکرد لوب فشگفتی های زنبور عسلتوهم جدایی و توهم علمتشنج عدم توازن بین نورون نگاهی بر قدرت بینایی دراآزمون تجربی، راهی برای رحس و ادراک قسمت دوازدهممنبع هوشیاری کجاست قسمت هدف از تکامل مغزابزار بقا از نخستین هماندرمان جدید میگرن با انتی کتابخانهاز تکینگی تا مغز- از مغز مغز ناتوان از توجیه پیدازندگی زودگذربرنامه و ساختار پیچیده مشرکت نورالینک ویدیویی ازتکینگیتغییرات منطقه بویایی مغزنخاع ما تا پایین ستون فقرافزایش مرگ و میر سندرم کوخلا، خالی نیستوقت نهيب هاي غير علمي گذشمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از درک عمیق در حیواناتگمان میکنی جرمی کوچکی در اساس انسان اندیشه و باور مغز برای فراموشی بیشتر کزبان و بیان نتیجه ساختمابرخی اثرات مضر ویتامین دطعمه ی شبکه های ارتباط اجتکامل ساختار رگهای مغزی مغزتان را در جوانی سیم کشجهان مرئی و نامرئیچرا ذرات بنیادی معمولاً امیدی تازه در درمان سرطاخانواده پایدارواقعیت چیستمهربانی، شرط موفقیتاثرات مفید قهوهذهن تو همیشه به چیزی اعتقگذشته را دفن کناصول انجام برخی نرمش ها دسفر تجهیزات ناسا به مریخ بررسی سیستم تعادلی بدن اعوامل موثر در پیدایش زباتاثیر ویتامین دی بر بیمانقش انتخاب از طرف محیط، نفراموشی همیشه هم بد نیستجهانی که نه با یک رخداد و نظریه تکامل در درمان بیمانسان قدیم در شبه جزیره عدلایلی که نشان میدهد ما بواکسن اسپایکوژن ضد کرونامکانیک کوانتومی بی معنی اختلالات عضلانی ژنتیکرمز جهان خاصیت فراکتالپیوند اندام از حیوانات ببه مغز خزندگان خودت اجازسم زنبور ، کلیدی برای وارتفکر خلا ق در برابر توهم غیرقابل دیدن کردن مادهتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش سجده بر عملکرد مغزقانون مندی نقشه ژنتیکی مجدایی خطای حسی استهندسه در پایه ی همه ی واکاولین سلول مصنوعیدژاوو یا آشناپنداریوزن حقیقی معرفت و شناختماده ی خالیارتباط انسانی، محدود به روبات کیانپرواز از نیویورک تا لوس آبی عدالتی در توزیع واکسن سیاهچاله و تکینگی ابتدایتلاش ها برای کشف منابع جدتاثیر درجه حرارت بر عملکچه زیاد است بر من که در ایلیس دگرامفتامین یا ویاسحقیقت غیر قابل شناختهوش مصنوعی از عروسک بازی ایندرالداروهای ام اسژنها نقشه ایجاد ابزار هومدل هولوگرافیک تعمیم یافاز نخستین همانند سازها تروشی جدید در درمان سکته مآیندهبیماری ضعف عضلات نزدیک بآینده ی انسان در فراتر ازبیماریهای تحلیل عضلانی اساختار شبکه های مغزی ثابتنبیه چقدر موثر استتاثیر رو ح و روان بر جسمنوروز یا روز پایانیمنابع انرژي پاک سرچشمه ححس و ادراک (قسمت اول )هوش مصنوعی از عروسک تا کماگر خواهان پیروزی هستیداروی ضد تشنج با قابليت تکنترل همجوشی هسته ای با همرز مرگ و زندگی کجاستراه های جدید برای قضاوت راز تکینگی تا مغز از مغز تآیا پیدایش مغز از روی تصاباد غرور و سر پر از نخوت وسرعت فکر کردن چگونه استتداوم مهم است نه سرعتچگونه آن شکری که می خوریمحس و ادراک قسمت هفدهممنابع انرژی از نفت و گاز هوش عاطفی در زنان بیشتر اابزار بقا از نخستین هماندر آستانه ی موج پنجم کوویکیست هیداتید مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تمطالبی در مورد تشنجز گهواره تا گورآیا دست مصنوعی به زودی قابحثی درباره هوش و تفاوتهشانس یا تلاشتوهم جسمتشویق خواندن به کودکاننگاهی بر توانایی اجزاي بآزمون ذهنی گربه ی شرودینحس و ادراک قسمت سوممنبع هوشیاری کجاست قسمت هدف از خلقت رسیدن به ابزاابزار بقا از نخستین هماندرمان جدید کنترل مولتیپلکجای مغز مسئول پردازش تجاز تکینگی تا مغز- از مغز مغز و اخلاقزندگی، مدیریت انرژیبرنامه ی مسلط ژنها در اختشربت ضد خلطتکامل فردی یا اجتماعیتغییرات آب و هوایی که به نخستین تصویر از سیاهچالهافزایش سرعت پیشرفت علوم خلاصه ای از مطالب همایش موقتی فهمیدی خطا کردی برگمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقای موجود زنده از درگیری قلب در بیماری ویرگنجینه ای به نام ویتامین استفاده از مغز، وزن را کممغز بزرگ چقدر مفید هست ؟زبان و بیان، در سایه پیشربرخی اختلالات عصبی مثانهظهور امواج مغزی در مغز مصتکامل شناخت انسان با کشفمغزتان را در جوانی سیمکشفلج نخاعی با الکترودهای جهان هوشیارچراروياها را به یاد نمی آامگا سه عامل مهم سلامتخار و گلواقعیت چیستمولتیپل اسکلروز در زنان اثرات مضر ماری جواناذهن خود را مشغول هماهنگیگربه شرودینگر و تاثیر مشاصول توسعه ی یک ذهن کاملسفر دشوار اکتشافبررسی علل کمر درد در میانعوامل ایجاد لغت انسانی و تاثیر ویروس کرونا بر مغز نقش اتصالات بین سلولهای فرایند پیچیده ی خونرسانیجهانی که از یک منبع، تغذیهفت چیز که عملکرد مغز تو انسان میوه ی تکاملدنیای شگفت انگیز کوانتومواکسن دیگر کرونا ساخته شمکانیزمهای دفاعی در براباختراع جدید اینترنت کوانرنگ کردن، حقیقت نیستپیوند سر آیا ممکن استبه نقاش بنگرسماگلوتید داروی کاهش دهنتفاوت مغز انسان و میمون هغرور و علمتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش غذاها و موجودات درياقانون گذاری و تکاملجریان انرژی در سیستم های هندسه زبانِ زمان استاوکرلیزوماب داروی جدید شدگرگونی های نژادی و تغییوزوز گوشماده ای ضد التهابیارتباط از بالا به پایین مروح رهاییپروتز عصبی برای تکلمبیمار 101 ساله، مبتلا به سسیاهچاله ی تولید کنندهتلاش هایی در بیماران قطع تاثیر درجه حرارت بر عملکنه عدم مطلق بلکه عدم با قلا اکراه فی الدینحقایق ممکن و غیر ممکنهوش مصنوعی از عروسک بازی ایا کوچک شدن مغزانسان الداروهای تغییر دهنده ی سیژنها ، مغز و ارادهمدل های ریز مغز مینی بریناز نخستین همانند سازها تريتوکسيمب در درمان ام اسریه زغالیآینده ی علم و فیزیک در60 ثبیماری، رساله ای برای سلسازگاری با محیط بین اجزاتو یک معجزه ایتاثیر روده بر مغزنوشیدن چای برای مغز مفید منابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک (قسمت دوم )هوش مصنوعی از عروسک تا کماپی ژنتیکداروی ضد تشنج توپیراماتکنترل جاذبهمرز بین انسان و حیوان کجاراه پیروزی در زندگی چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تآیا آگاهی پس از مرگ از بیبار بزرگ ایستادن بر دو پاسعی کن به حدی محدود نشویتولید مثل اولین ربات های تداخل مرزها و صفات با بینچگونه انتظارات بر ادراک حس و ادراک قسمت هجدهممنابع بی نهایت انرژی در دهوش عاطفی در زنان بیشتر اابزار بقا از نخستین هماندر درمان بیماری مولتیپل کیست کلوئید بطن سوماز تکینگی تا مغز از مغز تمطالعه ای بیان میکند اهدزمین در برابر عظمت کیهانآیا رژیم غذایی گیاهی سلابحثی درباره هوش و تفاوتهشاهکار قرنتوهمات و شناخت حقیقتتشخیص ژنتیکی آتروفی های چالش هوشیاری و اینکه چرا آزمون ذهنی گربه شرودینگرحس و ادراک قسمت سی و هشتممنبع هوشیاری کجاست قسمت53هر چیز با هر چیز دیگر در تابزار بقا از نخستین هماندرمان جدید سرطانکرونا چه بر سر مغز می آوراز تکینگی تا مغز- از مغزتمغز و سیر تکامل ان دلیلی زونیسومایدبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱شش مرحله تکامل چشمتکامل مادی تا ابزار هوشمتغییرات تکاملی سر انسان نخستین روبات های زنده ی جافسردگی و اضطراب در بیماخلاصه ای از درمان های جدیوقتی تو از یاد گرفتن باز منبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزارهای پیشرفته ارتباط درگیری مغز در بیماری کویگویید نوزده و ایمنی ساکتاستفاده از هوش مصنوعی در زبان و تکلم برخی بیماریهبرخی اصول سلامت کمرعقل مجادله گرتکامل، نتیجه ی برنامه رینقش قهوه در سلامتیفلج بل، فلجی ترسناک که آنجهان های بسیار دیگرچراروياها را به یاد نمی آامروز دانش ژنتیک هیچ ابهخارق العاده و استثنایی بواقعیت های متفاوتمواد کوانتومی جدید، ممکناجزای پر سلولی بدن انسان ذهن سالمگزیده ای از وبینار یا کنفاصول سلامت کمرسفرنامه سفر به بم و جنوب بزرگ فکر کنعواملی که برای ظهور لغت اتاثیر ژنها بر اختلالات خنقش تیروئید در تکامل مغزفرایند تکامل و دشواری هاجهانی در ذهنهفت سین یادگاری از میراث انسان ها می توانند میدان دندان ها را مسواک بزنید تواکسن دیگری ضد کرونا از دما انسانها چه اندازه نزدادامه بحث تکامل چشمرنگین کمانپیوند سر، یکی از راه حلهابه نقاش بنگرسندرم کووید طولانیتفاوت ها و تمایزها کلید بمقالاتتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش غذاها و موجودات درياقانون جنگلجریان انرژی در سیستم های هنر حفظ گرهايندگان چگونه خواهند دیددانش قدرت استیک پیام منفرد نورون مغزی ماده، چیزی بیش از یک خلا ارتباط بین هوش طبیعی و هوروزه داری متناوب، مغز را پرورش مغز مینیاتوری انسابیماری های مغز و اعصاب و سیاره ی ابلهانتلاشی برای درمان قطع نخاتاثیر درجه حرارت بر عملکنهایت معرفت و شناخت درک علایو دوم دکتر سید سلمان فحل مشکلهوش مصنوعی از عروسک بازی ایا این جمله درست است کسیداروهای ضد بیماری ام اس وژنهای مشترک بین انسان و ومدیون خود ناموجوداز نشانه ها و آثار درک شداز نظر علم اعصاب یا نرووسریواستیگمینآیا ممکن است موش کور بی مبیندیشستون فقرات انسان دو پا جلتو یک جهان در مغز خودت هستاثیر رژیم گیاه خواری بر نوعی سکته مغزی ، وحشتناک منابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک تا کمابتدا سخت ترین استدارویی خلط آورکندر در بیماریهای التهابمرز جدید جستجو و اکتشاف، راه انسان شدن، راه رفتن واز تکینگی تا مغز از مغز تآیا امکان بازسازی اندامهبار سنین ابزار هوشمندی اشلیک فراموشیتولید یا دریافت علمتروس جریان انرژیچگونه به سطح بالایی از هوحس و ادراک قسمت هشتممنابع جدید انرژیهوشمندی کیهانابزار بقا از نخستین هماندر سال حدود 7 میلیون نفر کاهش مرگ و میر ناشی از اباز تکینگی تا مغز از مغز تمعماری، هندسه ی قابل مشازمین زیر خلیج فارس تمدنی آیا رژیم غذایی گیاهی سلابحثی درباره هوش و تفاوتهشاهکار شش گوشتوپیراماتتشخیص آلزایمر سالها قبل چالش هوشیاری و اینکه چرا آسيب میکروواسکولاریا آسحس و ادراک قسمت سی و ششممنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمهر جا که جات میشه، جات نیابزار بقای موجود زنده از درمان سرطان با امواج صوتکریستال هااز تکینگی تا مغز، از مغز مغز کوانتومیزونا به وسیله ویروس ابله برین نت به جای اینترنتششمین کنگره بین المللی ستکامل مداومثبت و دستکار ی حافظهنرمش های مفید برای درد زااقلیت خلاقخم شدن فضا-زمانویتنام نوعی کرونا ویروس منبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزارهای بقا از نخستین هدرگیری مغز در بیماران مبگوشه بیماری اتوزومال رسساستفاده از انرژی خلازبان و شناخت حقیقت قسمت چبرخی بیماری ها که در آن بعقلانیت بدون تغییرتأثیر نگاه انسان بر رفتانقش مهاجرت در توسعه نسل افلج خوابجهان هایی در جهان دیگرنزاع بین جهل و علم رو به پانفجار و توقف تکاملی نشاخبر مهم تلسکوپ هابلواقعیت و مجازموجود بی مغزی که می توانداجزایی ناشناخته در شکل گذخیره ی شگفت انگیز اطلاعگزارش یک مورد جالب لخته واضطراب و ترسسفرنامه سفر به بم و جنوب بزرگ شدن مغز محدود به دورعوارض ازدواج و بچه دار شدتاثیر کلام در آیات کلام بنقش حفاظتی مولکول جدید دفرایند حذف برخی اجزای مغجهان، تصادفی نیستهم نوع خواری در میان پیشیانسان یک کتابخانه استدو ویژگی انتزاع و قدرت تجواکسن سرطانما انسانها چه اندازه نزداداراوون تنها داروی تاییرهبر حقیقیپیوندی که فراتر از امکانبه هلال بنگرسندرم گیلن باره به دنبال تفاوت ها را به رسمیت بشناتاثیر ویتامین دی بر بیماتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش غذاها و موجودات درياقانون جنگلجریان انرژی در سیستم های هنر رها شدن از وابستگیايا اراده آزاد توهم است یدانش محدود به ابعاد چهاریک پیشنهاد خوب برای آسان ماشین دانشارتباط شگفت مغز انسان و فروزه داری و بیمار ی ام اس پرتوهای صادر شده از سیاهبیماری وسواسسیاره ابلهانتلاشی تازه برای گشودن معتاثیر درجه حرارت بر عملکنهایت در بی نهایتلبخند بزن شاید صبح فردا زحلقه های اسرارآمیزهوش مصنوعی از عروسک بازی ایا ابزار هوشمندی یا مغز داروی فامپیریدین یا نورلژنهای هوش ، کدامندمدیریت اینترنت بر جنگمدارک ژنتیکی چگونه انساناز نظر علم اعصاب اراده آزریاضیات یک حس جدید استآیا ما کالا هستیمبیهوش کردن در جراحی و بیمسخن و سکوتتو کز محنت دیگران بی غمیتاثیر رژیم گیاه خواری بر نیکولا تسلامنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک تا کمابتدایی که در ذهن دانشمنداستانها و مفاهیمی اشتباکوچ از محیط نامناسبمزایای شکلات تلخ برای سلراه بی شکستاز تکینگی تا مغز از مغز تآیا انسان با مغز بزرگش اخبارداری بدون رحمشلیک فراموشیتولید پاک و فراوان انرژیتری فلوپرازینچگونه باغبانی باعث کاهش حس و ادراک قسمت پنجممناطق خاصی از مغز در جستجهوشیاری کوانتومیابزار بقا از نخستین هماندرمان های اسرار آمیز در آکاهش التهاب ناشی از بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تمعنی روزهزمان چیستآیا راهی برای رفع کم آبی بحثی درباره هوش و تفاوتهشاید گوشی و چشمی، آماده شتوانایی مغز و دیگر اجزای تصویر زیبا از سلولچالش هوشیاری و اینکه چرا آسیب ها ناشی از آلودگی هوحس و ادراک قسمت سیزدهممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهر حرکت خمیده می شود و هر ابزار بقای موجود زنده از درمانهای بیماری پارکینسکریستال زمان(قسمت اولاز تکینگی تا مغز، از مغز مغز آیندگان چگونه است ؟زیباترین چیز در پیر شدنبرای یک زندگی معمولیصبر بسیار بایدتکامل چشمثبت امواج الکتریکی در عصنرمش های مفید در سرگیجهالکترومغناطیس شنوایی و هخونریزی مغز در سندرم کووویتامین E برای فعالیت صحمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزارهای بقا ازنخستین همدرگیری مغزی در سندرم کووگوشت خواری یا گیاه خواریاستفاده از سلول های بنیازبان و شناخت حقیقت قسمت ابرخی بیماری های خاص که بدعقیده ی بی عملتئوری تکامل امروز در درمنقش میدان مغناطیسی زمین فلج خواب چیستجهان یکپارچهنزاع بین علم و نادانی رو انقراض را انتخاب نکنیدخدا موجود استواقعیت و انعکاسموجودات مقهور ژنها هستنداحیای بینایی نسبی یک بیمذره ی معین یا ابری از الکگشایش دروازه جدیدی از طراطلاع رسانی اینترنتیسفرنامه سفر به بم و جنوب بزرگ شدن تقریبا ناگهانی عید نوروز مبارکتاثیر کپسول نوروهرب بر ننقش حیاتی تلومر دی ان آ دفراتر از دیوارهای باورجهش های ژنتیکی مفید در ساهمه چیز در زمان مناسبانسان جدید از چه زمانی پادو برابر شدن خطر مرگ و میواکسن سرطانما اکنون میدانیم فضا خالادب برخورد با دیگرانروی و منیزیم در تقویت استپیوستگی همه ی اجزای جهانبه کدامین گناه کشته شدندسندرم پیریفورمیستفاوت های بین زن و مرد فقصفحه اصلیتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقشه مغزی هر فرد منحصر بهقانونمندی و محدودیت عالمجستجوی متن و تصویر به صورهنر، پر کردن است نه فحش دايا اراده آزاد توهم است یدانش بی نهایتیک آلل ژنتیکی که از نئاندمبانی ذهنی سیاه و سفیدارتباط شگفت انگیز مغز انروزه داری سلول های بنیادآلودگی هوا چالش قرن جدیدبیماری کروتز فیلد جاکوبسیاره ابلهانتلاشی جدید در درمان ام استاثیر درجه حرارت بر عملکچهار میلیارد سال تکامل بلحظات خوش با کودکانحمله ویروس کرونا به مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی ایا بیماری ام اس (مولتیپداروی لیراگلوتیدژنهای حاکم بر انسان و انسکل اقیانوس در یک ذرهمروری بر تشنج و درمان هایاز نظر علم اعصاب اراده آزریسدیپلام تنها داروی تایآیا ما تنها موجودات زنده بیهوشی در بیماران دچار اسخن پاک و ثابتتو پیچیده ترین تکنولوژی تاثیر رژیم گیاه خواری بر نیاز به آموزش مجازی دیجیحس و ادراک قسمت 67منابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی به کمک هوش طبیابتذال با شعار دیندخالت در ساختار ژنهاکوچک شدن مغز از نئاندرتامسیر دشوار تکامل و ارتقارابطه تشنج و اوتیسماز تکینگی تا مغز از مغز تآیا احتمال دارد رویا از آبازگشت از آثار به سوی خداشنا در ابهای گرم جنوب نیاتولید سلولهای جنسی از سلتری فلوپرازینچگونه تکامل مغزهای کنونیحس و ادراک قسمت پنجاهمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش، ژنتیکی است یا محیطیابزار بقا از نخستین هماندرمان های بیماری آلزایمرکاهش حافظه هرچند فرایندیاز تکینگی تا مغز از مغز تمعادله ها فقط بخش خسته کنزمان و مکان، ابعاد کیهان آیاما مقهور قوانین فیزیکبحثی درباره هوش و تفاوتهشاید درست نباشدتوازن مهمتر از فعالیت زیتصویر زیبای اصفهانچالش هوشیاری و اینکه چرا آشنا پنداریحس و ادراک قسمت ششممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهرچیز با یک تاب تبدیل به ابزار بقای موجود زنده از درهای اسرارآمیز و پوشیدهکریستال زمان(قسمت دوم)از تکینگی تا مغز، از مغز مغز انسان ایا طبیعتا تمازیباترین چیز در افزایش سبرای پیش بینی آینده مغز دصرع و درمان های آنتکامل و ارتقای نگاه تا عمجلوتر را دیدننرمشهای مهم برای تقویت عالکتروتاکسی(گرایش و حرکخواندن ، یکی از شستشو دهنویتامین E در چه مواد غذایمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزارهای بقای موجود زندهدرگیری مغزی در سندرم کووگیلگمش باستانی کیستاستفاده از سلول های بنیازبان و شناخت حقیقت قسمت دبرخی توجهات در ببمار پارعلم و ادراک فقط مشاهده ی تئوری تکامل در پیشگیری و نقش محیط زندگی و مهاجرت دفلج دوطرفه عصب 6 چشمجهان یکپارچهنزاع بین علم و جهل رو به پانواع سکته های مغزیخدای رنگین کمانواقعیت خلا و وجود و درک مموسیقی نواحیای بینایی نسبی یک بیمذرات کوانتومی زیر اتمی قپمبرولیزوماب در بیماری چاطلاعات حسی ما از جهان، چسفرنامه سفر به بم و جنوب بزرگترین خطایی که مردم معامل کلیدی در کنترل کارآتاثیر کپسول نوروهرب بر تنقش خرچنگ های نعل اسبی درفرد حساس از نظر عاطفی و بجهش های ژنتیکی غیر تصادفهمه چیز در زمان کنونی استانسان خطرناکترین موجوددو برابر شدن خطر مرگ و میواکسن ضد اعتیادما از اینجا نخواهیم رفتادراک ما درک ارتعاشی است رویا و واقعیتپیام های ناشناخته بر مغز به امید روزهای بهترسندرم پس از ضربه به سرتفاوت های تکاملی در مغز وسوالات پزشکیتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقشه های مغزی جدید با جزیقارچ بی مغز در خدمت موجودجستجوی هوشیاری در مغز ماهوموارکتوس ها ممکن است دای نعمت من در زندگیمدانشمندان موفق به بازگردیک جهش ممکن است ذهن انسانمباحث مهم حس و ادراکارتباط شگفت انگیز مغز انروش مقابله مغز با محدودیآلودگی هوا و ویروس کرونابیماری گیلن باره و بیمارسیر آفرینش از روح تا مغز تمایل زیاد به خوردن بستنتاثیر درجه حرارت بر عملکچهار ساعت پس از کشتار خوکلرزش ناشی از اسیب به عصبحمایت از طبیعتهوش مصنوعی از عروسک بازی ایا بدون زبان میتوانیم تداروی تشنجی دربارداری