دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

به زیر پای خود نگاه نکن به ستارگان بنگر و کنجکاو باش

رنج هایی که استیفن هاوکینگ دانشمند انگلیسی مبتلا به بیماری بدون درمان سیستم عصبی ALS برد- 50 سال بیش از آنچه انتظار میرفت- ادامه یافت. این بیماری معمولا باعث مرگ طی شش ماه تا یک سال میشود ولی هاوکینگ 50 سال با این بیماری زندگی کرد. برخی تئوری های او مانند تابش سیاهچاله و چند جهانی، الگوی دانشمندان بعدی خواهد بود. (توماس هیرتوگ که با او مشارکت داشته است خبر داد که آخرین مقاله ی هاوکینگ تحت عنوانیک خروج آرام از تورم درونی(A Smooth Exit from Eternal Inflation)، فرمولي ریاضی بر وجود هستی های متعدد، ارائه می دهد.)
از جملات معروف او: به زیر پای خود نگاه نکن، به ستارگان بنگر و کنجکاو باش
صدایی که در ویدیو شنیده میشود شبیه سازی صدای او به وسیله ی سیستم هوش مصنوعی است. او به دلیل بیماریش دهها سال قادر به سخن گفتن نبوده است.https://www.youtube.com/watch?v=smfnKbKVOlo

استیون هاوکینگ برای سفر به فضا دعوت شد | سایت علمی بیگ بنگ


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
بیماری های مغز و اعصاب و قفس ذهنزمان به چه دلیل ایجاد میشنسبت طلایی، نشانه ای به سشباهت زیاد بین سلول هاي عتو یک جهان در مغز خودت هسواکسن اسپایکوژن ضد کروناماده ی خالیتبدیل سلولهای محافط به سپیشرفت در عقل است یا ظواهحس و ادراک قسمت شصت و دوای نعمت من در زندگیمدرمان های جدید میگرنارزش خود را چگونه میشناسنقش هورمون زنانه استروژنبیهوشی در بیماران دچار اقدرت انسان در نگاه به ابعزیست، مرز افق رویداد هستهمیشه عسل با موم بخوریمعلم و ادراک فقط مشاهده ی توهم فضای خالیوزوز گوشمدیون خود ناموجودتشخیص ژنتیکی آتروفی های آنچه واقعیت تصور میکنیم خودآگاهی و هوشیاريایا تکامل هدفمند استدرک فرد دیگر و رفتارهای ااز تلسکوپ گالیله تا تلسکنقش رژیم غذایی بر رشد و ابازگشت به ریشه های تکاملمقابله با کرونا با علم اسزبان، نشان دهنده ی سخنگو هوش مصنوعی از عروسک های بعارضه جدید ویروس کرونا ستوضیحی ساده در مورد هوش مژنها ، مغز و ارادهمرز جدید جستجو و اکتشاف، جنبه های موجی واقعیتآیا هوش سریعی که بدون احسدقیق ترین تصاویر از مغز اابزار بقا از نخستین هماندرختان اشعار زمیناز تکینگی تا مغز از مغز تچندین ماده غذایی که ماننبحثی درباره احساسات متفامنابع انرژی از نفت و گاز سلولهای بنیادی مصنوعی درهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل زبانکنترل جاذبهمعادله ها فقط بخش خسته کنجهان دارای برنامهآیا جهان ذهن و افکار ما مدژاوو یا آشناپنداریابزار بقا از نخستین همانرفتار اجتماعی انسان، حاصاز تکینگی تا مغز از مغز تنورون های ردیاب حافظهبرخی ملاحظات در تشنج های منبع هوشیاری کجاست قسمت سیاهچاله های فضایی منابعهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتاثیر نگاه انسان بر رفتاکاهش مرگ و میر ناشی از ابمغز انسان برای شادمانی طجاذبه و نقش آن در شکلگیریآثار باستانی تمدن های قدداروهای ام اسابزار بقای موجود زنده از روان سالماساس انسان اندیشه و باور چگونه آن شکری که می خوریمبرخی سيناپسها طی تکامل و منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتساخت شبکه عصبی با الفبای هاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر گیاه خواری بر رشد وکریستال هامغز در تنهایی آسیب میبینحقیقت غیر فیزیکیافزایش مرگ و میر سندرم کودر مانهای کمر درداتفاق و تصادفريتوکسيمب در درمان ام اساصول انجام برخی نرمش ها دچالش هوشیاری و اینکه چرا بعد از کرونامنشاء کوانتومی هوشیاری اسردرد تنشنوقتی فهمیدی خطا کردی برگتاثیر درجه حرارت بر عملکگیلگمش باستانی کیستحس و ادراک قسمت 67امروز دانش ژنتیک هیچ ابهاختلال در شناسایی حروف و فیزیکدانان ماشینی برای تراه بی شکستبه نقاش بنگرچرا مغز انسان سه هزار سالتلاش هایی در بیماران قطع مکانیک کوانتومی بی معنی شگفت انگیز بودن کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت چیستپوست ساعتی مستقل از مغز دحس و ادراک قسمت پنجاه و دانسان جدید از چه زمانی پاارتباط ماده و انرژیبیماری وسواسقلب و عقلزمان شگفت انگیزنشانه های گذشته در کیهان شباهت زیاد بین سلول هاي عتو پیچیده ترین تکنولوژی واکسن دیگر کرونا ساخته شماده، چیزی بیش از یک خلا تداوم مهم است نه سرعتپیشرفتی مستقل از ابزار هحس و ادراک قسمت شصت و ششای آنکه نامش درمان و یادشدرمان های جدید در بیماری از فرد ایستا و متعصب بگذرنقش ویتامین K در ترمیم اسبیوگرافیقدرت عشقزاوسکا درمان گوشرهمراهی نوعی سردرد میگرنیعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتوهم فضای خالی یا توهم فضیک پیام منفرد نورون مغزی مدیریت اینترنت بر جنگتشخیص آلزایمر سالها قبل آنچه حس می کنیم، نتیجه ی خودآگاهی و هوشیاريایجاد احساساتدرک نیازمند شناخت خویش ااز تکنیکی تا مغز از مغز تنقش رژیم غذایی در رشد و ابازخورد یا فیدبکملاحظه های اخلاقی دربارهزبان، وسیله شناسایی محیطهوش مصنوعی از عروسک های بعدم توقف تکامل در یک انداتیوتیکسن داروی ضد جنونژنهای مشترک بین انسان و ومزایای شکلات تلخ برای سلجنسیت و تفاوت های بیناییآیا هشیاری کوانتومی وجوددلایلی که نشان میدهد ما بابزار بقا از نخستین هماندرد باسن و پا به دلیل کاهاز تکینگی تا مغز از مغز تنه جنگ و نه خونریزیبحثی درباره احساساتی غیرمنابع انرژی از نفت و گاز سلسله مباحث هوش مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل زبان انسان از پیشیکندر در بیماریهای التهابمعجزه ی علمجهان در حال نوسان و چرخشآیا جهش های ژنتیکی، ویرودگرگونی های نژادی و تغییابزار بقا از نخستین همانرقیبی قدرتمند در برابر ماز تکینگی تا مغز از مغز تنوروپلاستیسیتی چیستبرخی مرزهای اخلاق و علوم منبع هوشیاری کجاست قسمت سیاهچاله ها، دارای پرتو هوش احساسیتاثیر ویتامین دی بر بیماکاهش التهاب ناشی از بیمامغز انسان برای شادمانی طجدایی خطای حسی استآرامش(سکوت) stillness و تکاپوداروهای تغییر دهنده ی سیابزار بقای موجود زنده از روبات های ریز در درمان بیاستفاده از مغز، وزن را کمچگونه انتظارات بر ادراک برداشت مغز ما از گذر زمانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتساختن آیندههاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر گیاه خواری بر رشد وکریستال زمان(قسمت اولمغز را از روی امواج بشناسحقیقت غیر قابل شناختافزایش سرعت پیشرفت علوم در محل کار ارزش خودت را باتوبان اطلاعات و پلِ بینریواستیگمیناصول توسعه ی یک ذهن کاملچالش هوشیاری و اینکه چرا بعد از کرونا دلخوشی بیهومهندسی ژنتیک در حال تلاش سردرد سکه ایوقتی تو از یاد گرفتن باز تاثیر درجه حرارت بر عملکگیاه بی عقل به سوی نور میحس و ادراک قسمت چهلانفجار و توقف تکاملی نشااختلال در شناسایی حروف و فاصله ها در مکانیک کوانترابطه تشنج و اوتیسمچرا مغزهای ما ارتقا یافت تلاشی برای درمان قطع نخامکانیزمهای دفاعی در برابشگفت زده و حیران باشتاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت های متفاوتپوشاندن خود از نورحس و ادراک قسمت پنجاه و سانسان خطرناکترین موجودارتباط متقابل با همه ی حیارتباط چاقی و کاهش قدرت ببیماری گیلن باره و بیمارقلب دروازه ی ارتباطزندگی هوشمند در خارج از زنشانه های پروردگار در جهشرکت نورالینک ویدیویی ازتو افق رویداد جهان هستیواکسن دیگری ضد کرونا از دمبانی ذهنی سیاه و سفیدتداخل مرزها و صفات با بینپاسخ گیاهان در زمان خوردحس و ادراک سی و هفتمایمپلانت مغزی کمک میکند درمان های رایج ام اساز نخستین همانند سازها تنقش ژنتیک در درمان اختلابیوگرافیلمس کوانتومیزبان مشترک ژنتیکی موجوداهندسه ی پایه ایعلم به ما کمک میکند تا موتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)یک پیشنهاد خوب برای آسان مدارک ژنتیکی چگونه انسانتصویربرداری فضاپیمای آمآنها نمیخواهند دیگران راخودروهای هیدروژنیایرادهای موجود در خلقت بدرک و احساساز تکینگی تا مغز و از مغز نقش زنجبیل در جلوگیری از بازسازي مغز و نخاع چالشی ملاحظات بیهوشی قبل از جرسفر نامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی از عروسک بازی عدم درکتکنولوژی جدید که سلول هاژنهای هوش ، کدامندمسیر دشوار تکامل و ارتقاجنسیت و تفاوت های بیناییآیا واکنش های یاد گرفته ودنیای شگفت انگیز کوانتومابزار بقا از نخستین هماندست آسماناز تکینگی تا مغز از مغز تچه زیاد است بر من که در ایبخش فراموش شده ی حافظهمنابع انرژی از نفت و گاز سلطان جنگل یا صاحب ملکوتهوش مصنوعی از عروسک تا کمتکامل ساختار رگهای مغزی کوچ از محیط نامناسبمعجزه ی علم در کنترل کرونجهان شگفت انگیزآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجدانش قدرت استابزار بقا از نخستین همانرموزی از نخستین تمدن بشراز تکینگی تا مغز- از مغز نوروز یا روز پایانیبرخی نکات از گاید لاین پرمنبع هوشیاری کجاست قسمت سیاهچاله و تکینگی ابتدایهوش احساسیتاثیر ویروس کرونا بر مغز کاهش حافظه هرچند فرایندیمغز انسان رو به کوچک تر شجریان انرژی در سیستم های آزمون تجربی، راهی برای رداروهای ضد بیماری ام اس وابزار بقای موجود زنده از روح رهاییاستفاده از هوش مصنوعی در چگونه به سطح بالایی از هوبررسي علل احتمالي تغيير منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتساختار فراکتال وجود و ذههدف یکسان، در مسیرهای متتاثیر گیاه خواری بر رشد وکریستال زمان(قسمت دوم)مغز زنان جوانتر از مغز مرحقایق ممکن و غیر ممکنافسردگی و اضطراب در بیمادر چه مرحله ای از خواب ، راتوسوکسیمایدریاضیات یک حس جدید استاصول سلامت کمرچالش هوشیاری و اینکه چرا بعد از کرونا دلخوشی بیهومولتیپل اسکلروز در زنان سردرد عروقی میگرنویتنام نوعی کرونا ویروس تاثیر درجه حرارت بر عملکگیاه خواری و گوشت خوار کدحس و ادراک قسمت چهل و هفتانواع سکته های مغزیاختلالات مخچهفاصله ی همیشگی تصویر سازراز تغییرچرا ویروس کرونای دلتا واتلاشی تازه برای گشودن معما انسانها چه اندازه نزدشگفتی های زنبور عسلتاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت و مجازپیموزایدحس و ادراک قسمت پنجاه و شانسان عامل توقف رشد مغزارتباط هوش ساختار مغز و ژبیماری آلزایمر، استیل کوقلب روباتیکزندگی بی دودنظام مثبت زندگیشربت ضد خلطتو انسانی و انسان، شایستواکسن سرطانمباحث مهم حس و ادراکتروس جریان انرژیپختگی پس از چهل سالگي به حس و ادراک- قسمت پنجاه و ایمپلانت نخاعی میتواند ددرمان های علامتی در ام اساز نخستین همانند سازها تنقش گرمایش آب و هوا در همبیان ژن های اسکیزوفرنی دلوب فرونتال یا پیشانی مغزبان چهار حرفی حیات زمینهندسه ی رایج کیهانعلم راهی برای اندیشیدن اتوهم چیستیک آلل ژنتیکی که از نئاندمروری بر تشنج و درمان هایتصادف یا قوانین ناشناختهآنان که در قله اند هرگز خخورشید مصنوعیاکسی توسین و تکامل پیش ادرک کنیم ما همه یکی هستیماز تکینگی تا مغز از مغز تنقش زبان در سلطه و قدرت ابحتی علمی درباره تمایل بممانتین یا آلزیکسا یا ابسفر به مریخ در 39 روزهوش مصنوعی از عروسک بازی عسل طبیعی موثر در کنترل بتکنولوژی جدید که سلول هاژنهای حاکم بر انسان و انسمسئول صیانت از عقیده کیسجهل مقدسآیا یک، وجود دارددندان ها را مسواک بزنید تابزار بقا از نخستین هماندستورالعمل مرکز کنترل بیاز تکینگی تا مغز از مغز تنه عدم مطلق بلکه عدم با قبخش های تنظیمی ژنوممنابع انرژی از نفت و گاز سم زنبور ، کلیدی برای وارهوش مصنوعی از عروسک تا کمتکامل شناخت انسان با کشفکوچک شدن مغز از نئاندرتامعجزه در هر لحظه زندگیجهانی که نه با یک رخداد و آیا خداباوری محصول تکاملدانش محدود به ابعاد چهارابزار بقا از نخستین همانرمز و رازهای ارتباط غیر کاز تکینگی تا مغز- از مغز نوشیدن چای برای مغز مفید برخی نرمش ها برای زانومنبع هوشیاری کجاست قسمت سیاهچاله ی تولید کنندههوش در طبیعتتاثیر ژنها بر اختلالات خکاهش دوپامین عامل بیماریمغز انسان رو به کوچکتر شدجریان انرژی در سیستم های آزمون ذهنی گربه ی شرودینداروی فامپیریدین یا نورلابزار بقای موجود زنده از روزه داری متناوب، مغز را استفاده از انرژی خلاچگونه باغبانی باعث کاهش بررسی و اپروچ جدید بر بیممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتساختار شبکه های مغزی ثابهدف از تکامل مغزتاثیر گیاه خواری بر رشد وکریستال زمان(قسمت سوم)مغزهای کوچک بی احساسحلقه های اسرارآمیزاقلیت خلاقدر هم تنیدگی مرزها و بی ماثر مضر مصرف طولانی مدت رریسدیپلام تنها داروی تایاضطراب و ترسچالش دیدگاه های سنتی در بتفکر خلا ق در برابر توهم مواد کوانتومی جدید، ممکنسرعت فکر کردن چگونه استویتامین E برای فعالیت صحتاثیر درجه حرارت بر عملکگیرنده باید سازگار با پیحس و ادراک قسمت چهل و هشتانگشت ماشه ایاختلالات حرکتی در انسانبه هلال بنگرفاصله ی همیشگی تصویر سازراست دستی و چپ دستیچرا پس از بیدار شدن از خوتلاشی جدید در درمان ام اسما انسانها چه اندازه نزدشاهکار قرنتاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت خلا و وجود و درک مپیموزایدحس و ادراک قسمت بیست و چهانسانیت در هم تنیده و متصارتباط پیوسته ی جهانبیماری الزایمرقلب را نشکنزندگی در جمع مواردی را برنظریه ی تکامل در درمان بیشش مرحله تکامل چشمتو با همه چیز در پیوندیواکسن سرطانمجموعه های پر سلولی بدن متری فلوپرازینپروژه ی ژنوم انسانیحس و ادراک- قسمت بیست و پاین پیوند نه با مغز بلکه درمان ژنتیکی برای نوآوریاز نخستین همانند سازها تنقش پیش زمینه ها و اراده بیان حقیقتلوتیراستامزبان و کلمه حتی برای کسانهندسه بنیادینعلم ساختن برج های چرخانتوهم وجودیک جهش ممکن است ذهن انسانمرکز هوشیاری، روح یا بدن تظاهر خوابیده ی مادهآنزیم تولید انرژی در سلوخوشبختی دور از رنج های ماگر فقط مردم میفهمیدند کدرک احساسات و تفکرات دیگاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش زبان در سلطه و قدرت ابحث درباره پیدایش و منشا من کسی در ناکسی دریافتم سفر تجهیزات ناسا به مریخ هوش مصنوعی از عروسک بازی عصب حقوق نورولووتکینگیکل اقیانوس در یک ذرهمسئولیت جدیدجهان فراکتالآیا کیهان می تواند یک شبیدو ویژگی انتزاع و قدرت تجابزار بقا از نخستین هماندغدغه نتیجه ی نادانی استاز تکینگی تا مغز از مغز تنهایت معرفت و شناخت درک عبخش بزرگی حس و ادراک ما امنابع انرژی از نفت و گاز سماگلوتید داروی کاهش دهنهوش مصنوعی از عروسک تا کمتکامل، نتیجه ی برنامه ریکوچکترین چیز یک معجزه اسمغز فکر میکند مرگ برای دیجهانی که از یک منبع، تغذیآیا دلفین ها می تواند از دانش بی نهایتابزار بقا از نخستین همانرمز بقای جهش ژنتیکیاز تکینگی تا مغز- از مغزتنوعی سکته مغزی ، وحشتناک برخی نرمش های گردنمنبع هوشیاری کجاست قسمت سیاره ی ابلهانهوش عاطفی بیشتر در زنانتاثیر کلام در آیات کلام بکاهش سن بیولوژیکی، تنها مغز ایندگان چگونه استجریان انرژی در سیستم های آزمون ذهنی گربه شرودینگرداروی لیراگلوتیدابزار بقای موجود زنده از روزه داری و بیمار ی ام اس استفاده از سلول های بنیاچگونه تکامل مغزهای کنونیبررسی ژنها در تشخیص بیمامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسازگاری با محیط بین اجزاهدف از خلقت رسیدن به ابزاتاثیر گیاه خواری بر رشد وکشف مکانیسم عصبی خوانش پمغزتان را در جوانی سیم کشحمله ویروس کرونا به مغزالکترومغناطیس شنوایی و هدر هم تنیدگی کوانتومیاثرات فشار روحی شدیدریشه های مشترک حیاتاطلاع رسانی اینترنتیچاالش ها در تعیین منبع هوتفاوت مغز انسان و میمون هموجود بی مغزی که می تواندسعی کن به حدی محدود نشویویتامین E در چه مواد غذایگالکانزوماب، دارویی جدیحس و ادراک قسمت چهل و دومانگشت نگاری مغز نشان میداختلالات صحبت کردن در انبه کدامین گناه کشته شدندفاصله ی همیشگی تصویر سازرجزخوانی هایی که امروز بچرا بیماری های تخریبی مغتمایل زیاد به خوردن بستنما اکنون میدانیم فضا خالشاهکار شش گوشتاثیر رو ح و روان بر جسموالزارتان داروی ضد فشار پیچیدگی های مغزمگسحس و ادراک قسمت بیست و یکانعطاف پذیری مکانیسمی علارتباط انسانی، محدود به بیماری ای شبیه آلزایمر و قیچی ژنتیکیزندگی در سیاهچالهنظریه ی تکامل در درمان بیششمین کنگره بین المللی ستو با باورهایت کنترل میشواکسنی با تاثیر دوگانه امحل درک احساسات روحانیتری فلوپرازینپروژه ی ژنوم انسانیحس و ادراک- قسمت شصت و چهاین اندوه چیستدرمان ام اس(مولتیپل اسکلاز نخستین همانند سازها تنقش آتش در رسیدن انسان بهبیست تمرین ساده برای جلولوزالمعده(پانکراس)مصنوعزبان و بیان نتیجه ساختماهندسه در پایه ی همه ی واکعلایم کمبود ویتامین E را توهم بی خدایییک رژیم غذایی جدید، می تومرکز حافظه کجاستتظاهری از ماده است که بیدآیندهخانواده پایداراگر میدانی مصیبت بزرگتر درک تصویر و زبان های مخلتاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش سجده بر عملکرد مغزبحثي درباره هوش و تفاوتهمنابع انرژي پاک سرچشمه حسفر دشوار اکتشافهوش مصنوعی از عروسک بازی عضلانی که طی سخن گفتن چقدتکامل مادی تا ابزار هوشمکلمات بلند نه صدای بلندمسئولیت در برابر محیط زیجهان ما میتواند به اندازآیا گذشته، امروز وآینده دو برابر شدن خطر مرگ و میابزار بقا از نخستین همانذهن ما از در هم شکستن منباز تکینگی تا مغز از مغز تنهایت در بی نهایتبخش بزرگتر کیهان ناشناختمنابع انرژی از نفت و گاز سندرم کووید طولانیهوش مصنوعی از عروسک تا کمتأثیر نگاه انسان بر رفتاکووید نوزده و خطر بیماری مغز قلبجهانی در ذهنآیا دلفین ها میتوانند بادانشمندان موفق به بازگردابزار بقا از نخستین همانرمز جهاناز تکینگی تا مغز، از مغز نیکولا تسلابرخی یونها و مولکول های ممنبع هوشیاری کجاست قسمت سیاره ابلهانهوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر کپسول نوروهرب بر نکایروپاکتیک چیستمغز ابزار بقای برتر مادیجستجوی متن و تصویر به صورآسيب میکروواسکولاریا آسداروی تشنجی دربارداریابزار بقای موجود زنده از روزه داری سلول های بنیاداستفاده از سلول های بنیاچگونه جمعیت های بزرگ شکل بررسی بیماری التهابی رودمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمستون فقرات انسان دو پا جلهر چیز با هر چیز دیگر در تتاثیر گیاه خواری بر رشد وکشف مکانیسمی پیچیده در بمغزتان را در جوانی سیمکشحمایت از طبیعتالکتروتاکسی(گرایش و حرکدر هم تنیدگی کوانتومی و پاثرات مفید قهوهرژیم های غذایی و نقش مهم اطلاعات حسی ما از جهان، چناتوانی از درمان برخی ویتفاوت ها و تمایزها کلید بموجودات مقهور ژنها هستندشلیک فراموشیویتامین کاگامی در درمان بیماریهای حس و ادراک قسمت چهل و سوماندوهگین نباش اگر درب یا اختلالات عضلانی ژنتیکبه امید روزهای بهترفاصله ی همیشگی تصویر سازرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرچرا حیوانات سخن نمی گوینتمدن قدیمی ای در جنوب ایرما از اینجا نخواهیم رفتشاید گوشی و چشمی، آماده شتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکنش های ناخودآگاه و تقپیچیدگی های مغزی در درک زحس و ادراک قسمت بیست و دواهرام مصر از شگفتی های جهاولین مورد PML به دنبال تکارتباط از بالا به پایین مبیماری ای شبیه ام اس مولتقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصزندگی زمینی امروز بیش از نظریه ی ریسمانصرع و درمان های آنتو باید نیکان را به دست بواسطه ها د رمسیر ایجاد مغمحل درک احساسات روحانی دترک امروزپرواز از نیویورک تا لوس آحساسیت روانی متفاوتاین ایده که ذرات سیاهچالدرمان تومورهای مغزی با ااز نشانه ها و آثار درک شدنقش انتخاب از طرف محیط، نبیش از نیمی از موارد انتقلیس دگرامفتامین یا ویاسزبان و بیان، در سایه پیشرهندسه زبانِ زمان استعلایم کمبود ویتامین E را توهم جدایی و توهم علمیکی از علل محدودیت مغز اممرکز حافظه کجاستتعداد کلی ذهن ها در جهان آینده ی انسان در فراتر ازخارق العاده و استثنایی باگر نیروی مغناطیس نباشد درک حقیقت نردبان و مسیری از تکینگی تا مغز از مغز تنقش غذاها و موجودات دريابحثی جالب درباره محدودیتمنابع انرژی از نفت و گاز سفرنامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی از عروسک بازی غیرقابل دیدن کردن مادهتکامل مداومکلام و زبان، گنجینه ای بسمستند جهان متصلجهان مادی، تجلی فضا در ذهآیا پیدایش مغز از روی تصادو برابر شدن خطر مرگ و میابزار بقا از نخستین همانذهن چند جانبه نیازمند نگاز تکینگی تا مغز از مغز تچهار میلیارد سال تکامل ببخش دیگری در وجود انسان همنابع بی نهایت انرژی در دسندرم گیلن باره به دنبال هوش مصنوعی از عروسک تا کمتئوری تکامل امروز در درمکودک هشت ساله لازم است آدمغز ما کوچکتر از نیم نقطهجهش های ژنتیکی مفید در ساآیا دست مصنوعی به زودی قادانشمندان نورون مصنوعی سابزار بقا از نخستین همانرمز جهان خاصیت فراکتالاز تکینگی تا مغز، از مغز نیاز به آموزش مجازی دیجیبرخی اثرات مضر ویتامین دمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمسیاره ابلهانهوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر کپسول نوروهرب بر تکار با یگانگی و یکپارچگیمغز ابزار برتر بقاجستجوی هوشیاری در مغز ماآسیب ها ناشی از آلودگی هوداروی جدید s3 در درمان ام ابزار بقای موجود زنده از روش مقابله مغز با محدودیاستفاده از سلول های بنیاچگونه جمعیت های بزرگ شکل بررسی سیستم تعادلی بدن امنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسخن پاک و ثابتهر حرکت خمیده می شود و هر تاثیر گیاه خواری بر رشد وکشف ارتباط جدیدی از ارتبنقش قهوه در سلامتیحوادث روزگار از جمله ویرالگو و عادت را بشکن و در ادر هم تنیدگی کوانتومی و داثرات مضر ماری جوانارژیم های غذایی و نقش مهم اطلاعاتی عمومی در مورد مناتوانی در شناسایی چهره تفاوت های بین زن و مرد فقموسیقی هنر مایع استشلیک فراموشیتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کا و استخوانگامی در درمان بیماریهای حس و ادراک قسمت نهماندام حسی، درک از بخش هایاختراع جدید اینترنت کوانبه بالا بر ستارگان نگاه کفرگشت و تکامل تصادفی محض رساناها و ابر رساناها و عچرا حجم مغز گونه انسان درتمدن پیشرفته ی پیشینیانما اشیا را آنطور که هستندشاید درست نباشدتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکنش به حس جدیدپیوند قلب خوک، به فرد دچاحس و ادراک قسمت بیست و سوحس و ادراک قسمت بیستماولین مورد پیوند سر در انارتباط بین هوش طبیعی و هوبیماری اسپینال ماسکولار قانون مندی نقشه ژنتیکی مزندگی زودگذرنظریه تکامل در درمان بیمضررهای مصرف شکر و قند بر تو جهانی هستی که خودش را وبینار اساتید نورولوژی دمحدودیت چقدر موثر استترکیب حیوان و انسانپرورش مغز مینیاتوری انساخفاش با شیوع همه گیری جدیاینکه به خاطرخودت زندگی درمان تشنجاز نظر علم اعصاب یا نرووسنقش اتصالات بین سلولهای بیشتر کمردردها نیازی به لا اکراه فی الدینزبان و تکلم برخی بیماریههنر حفظ گرهعلت خواب آلودگی بعد از خوتوهمات و شناخت حقیقتیافته های نوین علوم پرده مرکز خنده در کجای مغز استتغییر الگوی رشد مغزی با زآینده ی علم و فیزیک در60 ثخبر مهم تلسکوپ هابلاگر نعمت فراموشی نبود بسدرک دیگراناز تکینگی تا مغز از مغز تنقش غذاها و موجودات دريابحثی در مورد نقش ویتامين منابع انرژی از نفت و گاز سفرنامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی از عروسک بازی مقالاتتکامل چشمکلرال هیدرات برای خوابانمشکلات نخاعیجهان مرئی و نامرئیآیا آگاهی پس از مرگ از بیدو سوی واقعیتابزار بقا از نخستین همانذهن هوشیار در پس ماده ی ماز تکینگی تا مغز از مغز تچهار ساعت پس از کشتار خوکبرنامه و ساختار پیچیده ممنابع جدید انرژیسندرم پیریفورمیسهوش مصنوعی از عروسک تا کمتئوری تکامل در پیشگیری و کودک ایرانی که هوش او از مغز مادران و کودکان در زمجهش های ژنتیکی غیر تصادفآیا رژیم غذایی گیاهی سلادانشمندان یک فرضیه رادیکابزار بقا از نخستین همانرنگ کردن، حقیقت نیستاز تکینگی تا مغز، از مغز چیزی منتظر شناخته شدنبرخی اختلالات عصبی مثانهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسیر آفرینش از روح تا مغز هوشمندی کیهانتاثیر کپسول نوروهرب بر سکاربرد روباتهای ريزنانومغز از بسیاری حقایق می گرحفره در مغزآشنا پنداریداروی جدید میاستنی گراویابزار بقای موجود زنده از روش های صرفه جویی در ایجااستیفن هاوکینگ در مورد هچگونه حافظه را قویتر کنیبررسی علل کمر درد در میانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسختی ها رفتنی استهرچیز با یک تاب تبدیل به تاثیر گیاهخواری بر رشد و کشف جمجمه ای درکوه ایرهونقش مهاجرت در توسعه نسل احافظه و اطلاعات در کجاست الگوی بنیادین و هوشیاریاجزای پر سلولی بدن انسان فلج نخاعی با الکترودهای رژیم ضد التهابیاطلاعاتی عمومی در مورد منادانی در قرن بیست و یکم،تفاوت های تکاملی در مغز ومیهمانهای ناخوانده عامل شنا در ابهای گرم جنوب نیاتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کا در سبزیجاتگاهی لازم است برای فهم و حس و ادراک قسمت چهارمانرژی بی پایان در درون هرادامه بحث تکامل چشمبه خودت مغرور نشوفراموش کارها باهوش تر هسرشته نوروایمونولوژی و نقچرا خشونت و تعصبتمدن بشری و مغز اخلاقیما به جهان های متفاوت خودشب سیاه سحر شودتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسن های شرکت فایزر آمرپیوند مغز و سر و چالشهای پیوند اندام از حیوانات بحس و ادراک قسمت دهماولین هیبرید بین انسان و در یک فراکتال هر نقطه مرکارتباط شگفت مغز انسان و فبیماری اضطراب عمومیقانون جنگلزندگی، مدیریت انرژینظریه تکامل در درمان بیمضررهای شکر بر سلامت مغزتو دی ان ای خاص ميتوکندريوجود قبل از ناظر هوشمندمحدودیت های حافظه و حافظترازودونپرتوهای صادر شده از سیاهخلاصه ای از مطالب همایش ماینکه خانواده ات سالم بادرمان جدید ALSاز نظر علم اعصاب اراده آزنقش تیروئید در تکامل مغزبا هوش مصنوعی خودکار روبلایو دوم دکتر سید سلمان فزبان و شناخت حقیقت قسمت چهنر رها شدن از وابستگیعماد الدین نسیمی قربانی توپیراماتیاد بگیر فراموش کنیمرگ چیستتغییر زودتر اتصالات مغزیآیا ممکن است موش کور بی مخدا موجود استاگر نعمت فراموشی نبود بسدرک درست از خود و هوشیاریاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش غذاها و موجودات دريابحثی در مورد نقش کلسیم و منابع انرژی از نفت و گاز سفرنامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر ویتامین دی بر بیماتکامل و ارتقای نگاه تا عمکمردردمشکلات بین دو همسر و برخیجهان هوشیارآیا امکان بازسازی اندامهدوچرخه سواری ورزشی سبک و ابزار بقا از نخستین همانذهن تو همیشه به چیزی اعتقاز تکینگی تا مغز از مغز تنوآوری ای شگفت انگیز دانبرنامه ی مسلط ژنها در اختمناطق خاصی از مغز در جستجسندرم پس از ضربه به سرهوش مصنوعی از عروسک تا کمتئوری جدید، ویران کردن گکودکان میتوانند ناقل بی مغز چون ابزار هوش است دلیجهشهای مفید و ذکاوتی که دآیا رژیم غذایی گیاهی سلادانشمندان ژنی از مغز انسابزار بقا از نخستین همانروی و منیزیم در تقویت استاز تکینگی تا مغز، از مغز چیزی خارج از مغزهای ما نیبرخی اصول سلامت کمرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسیستم تعادلی بدنهوشیاری کوانتومیتاثیر کپسول نوروهرب بر سکاربرد روباتهای ريز، در مغز به تنهایی برای فرهنگ حقیقت قربانی نزاع بین بی آشنا پنداریداروی جدید برای ای ال اسابزار بقای موجود زنده از روش هایی ساده برای کاهش ااستیفن هاوکینگ در تفسیر نگاه محدود و تک جانبه، مشبزرگ فکر کنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسرنوشتهزینه ای که برای اندیشیدتاثیر انتخاب از طرف محیط کشف جدید تلسکوپ جیمز وبحافظه و اطلاعات در کجاست الگوبرداری از طبیعتاجزایی ناشناخته در شکل گفلج بل، فلجی ترسناک که آنرژیم غذایی حاوی تخم مرغ واعتماد به خودنبرو و انرژی مداومتفاوت های زبانی سرمنشا تمیوتونیک دیستروفیشناخت و معرفت، و نقش آن دتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین بی 12 در درمان دردگاهی مغز بزرگ چالش استحس و ادراک قسمت نوزدهمانرژی تاریکاداراوون تنها داروی تاییبه دنبال رستگاری باشفراموشی همیشه هم بد نیسترشد مغز فرایندی پیچیده اچرا در مغز انسان، فرورفتتمدنی قدیمی در شمال خلیج ما با کمک مغز خود مختاريمشبیه سازی میلیون ها جهان تاثیر رژیم گیاهخواری بر واکسن کووید 19 چیزهایی که پیوند سر آیا ممکن استحس و ادراک قسمت دوازدهماولین تصویر در تاریخ از سدر کمتر از چند ماه سوش جدارتباط شگفت انگیز مغز انبیماری بیش فعالیقانون جنگلزونیسومایدنظریه تکامل در درمان بیمطلای سیاهتولید مثل اولین ربات های وراپامیل در بارداریمخچه فراتر از حفظ تعادلتراشه ی بیولوژِیکآلودگی هوا چالش قرن جدیدخلاصه ای از درمان های جدیاینترنت بدون فیلتر ماهوادرمان جدید میگرن با انتی از نظر علم اعصاب اراده آزنقش حفاظتی مولکول جدید دبا تعمق در اسرار ابدیت و لبخند بزن شاید صبح فردا ززبان و شناخت حقیقت قسمت اهوموارکتوس ها ممکن است دعوامل موثر در پیدایش زباتوانایی مغز و دیگر اجزای یادگیری مهارت های جدید دمرگ و میر پنهانتغییر عمودی سر انسان از پآیا ما کالا هستیمخطا در محاسبات چیزی کاملاگر با مطالعه فیزیک کواندرک عمیق در حیواناتاز تکینگی تا مغز از مغز تنقشه مغزی هر فرد منحصر بهبحثی در مورد حقیقت فضا و منابع انرژی از نفت و گاز سفرنامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی از عروسک بازی صفحه اصلیتکامل ابزار هوش ، راه پر کمردرد ناشی از تنگی کانامشکلات روانپزشکی پس از سجهان یکپارچهآیا انسان با مغز بزرگش اخدورترین نقطه ی قابل مشاهابزار بقا از نخستین همانذهن خود را مشغول هماهنگیاز تکینگی تا مغز از مغز تنوار مغز مشاهده ی غیر مستبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱منبع هوشیاری کجاست قسمت سندرم سردرد به دلیل افت فهوش مصنوعی به کمک هوش طبیتا 20 سال آینده مغز شما به کودکان خود را مشابه خود تمغز چگونه صداها را فیلتر جهشهای مفید و ذکاوتی که دآیا راهی برای رفع کم آبی دانشمندان پاسخ کوانتومی ابزار بقا از نخستین همانرویا و خبر از آیندهاز تکینگی تا مغز، از مغز چیزی شبیه نور تو نیستبرخی بیماری ها که در آن بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسیستم دفاعی بدن علیه مغز هوش، ژنتیکی است یا محیطیتاثیر کتامین در درمان پاکتاب گران و پرهزینه شد ولمغز برای فراموشی بیشتر کحقیقت آنطور نیست که به نظآغاز فصل سرما و دوباره تکداروی جدید ضد میگرنابزارهای پیشرفته ارتباط روش صحبت کردن در حال تکاماستخوان های کشف شده، ممکنگاه انسان محدود به ادرابزرگ شدن مغز محدود به دورمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسریعترین کامپیوتر موجودهزینه سنگین انسان در ازاتاثیر احتمالی عصاره تغلیگل زندگیحافظه و اطلاعات در کجاستالتهاب شریان تمپورالاحیای بینایی نسبی یک بیمفلج خوابرژیم غذایی ضد التهابیاعداد بینهایت در دنیای منتایج نادانی و جهلتفاوتهای جنسیتی راهی برامیگرن و پروتئین مرتبط با شناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین بی هفدهگذر زمان کاملا وابسته به حس و ادراک قسمت هفتمانرژی تاریک که ما نمی توادب برخورد با دیگرانبه زودی شبکه مغزی به جای فرایند پیچیده ی خونرسانیرشد مغز علت تمایل انسان بچرا ذرات بنیادی معمولاً تمساح حد واسط میان مغز کوما بخشی از این جهان مرتبطتاثیر عصاره تغلیظ شده گیواکسن کرونا و گشودن پنجرواکسن کرونا از حقیقت تاتپیوند سر، یکی از راه حلهاحس و ادراک قسمت سوماولین دروغدر آسمان هدیه های نادیدنارتباط شگفت انگیز مغز اننقش میدان مغناطیسی زمین بیماری تی تی پیقانونمندی و محدودیت عالمزونا به وسیله ویروس ابله هفت چیز که عملکرد مغز تو طوفان فقر و گرسنگی و بی ستولید یا دریافت علمورزش هوازی مرتب خیلی به قمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتربیت کودکان وظیفه ای مهآلودگی هوا و ویروس کروناخم شدن فضا-زمانایندرالدرمان جدید کنترل مولتیپلاز واقعیت امروز تا حقیقتنقش حیاتی تلومر دی ان آ دباهوش ترین و با کیفیت تریلرزش ناشی از اسیب به عصبزبان و شناخت حقیقت قسمت دهوش فوق العاده، هر فرد اسعوامل ایجاد لغت انسانی و توازن مهمتر از فعالیت زییادآوری خواب و رویامرگ و میر بسیار بالای ناشتغییرات منطقه بویایی مغزآیا ما تنها موجودات زنده خطا در محاسبات چیزی کاملاگر تلاش انسان امروز برادرگیری قلب در بیماری ویراز تکینگی تا مغز از مغز تنقشه های مغزی جدید با جزیبحثی در مورد عملکرد لوب فمنابع انرژی از نفت و گاز سفری به آغاز کیهانهوش مصنوعی از عروسک بازی سوالات پزشکیتکامل جریان همیشگی خلقتکمردرد و علل آنمشکلات روانپزشکی در عقب جهان یکپارچهآیا احتمال دارد رویا از آديدن با چشم بسته در خواب ابزار بقا از نخستین همانذهن سالماز تکینگی تا مغز از مغز تنوار مغز در فراموشی هابرین نت به جای اینترنتمنبع هوشیاری کجاست قسمت سوپاپ ها یا ترانزیستورهاهوش مصنوعی به شناسایی کاتا بحر یفعل ما یشاکودکان را برای راه آماده مغز ناتوان از توجیه پیداجواب دانشمند سوال کننده آیاما مقهور قوانین فیزیکدانشمندان اولین سلول مصنابزار بقای موجود زنده از رویا بخشی حقیقی از زندگی از تکامل تا مغز از مغز تا نکاتی در مورد تشنجبرخی بیماری های خاص که بدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسکوت و نیستیهیچ وقت خودت را محدود به تاثیر گیاه خواری بر رشد وکتاب زیست شناسی باورمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟حقیقت افرادإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَداروی ضد تشنج با قابليت تابزارهای بقا از نخستین هروشهای نو در درمان دیسک باستروژن مانند سپر زنان دنگاه از بیرون مجموعهبزرگ شدن تقریبا ناگهانی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمسرگیجه از شایعترین اختلاهزاران سال چشم های بینا وتاثیر ترکیبات استاتین (سگلوئونحباب های کیهانی تو در توامیوتروفیک لترال اسکلرواحیای بینایی نسبی یک بیمفلج خواب چیسترژیم غذایی ضد دردبقای حقیقی در دور ماندن انخاع ما تا پایین ستون فقرتقلید مرحله ای نسبتا پیشمیگرن سردردی ژنتیکی که بشناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین دی گنجینه ای بزرگربه شرودینگر و تاثیر مشحس و ادراک قسمت هفدهمانرژی خلا ممکن استادراک ما درک ارتعاشی است به زیر پای خود نگاه نکن بفرایند تکامل و دشواری هازمین در برابر عظمت کیهانچراروياها را به یاد نمی آتنفس هوازی و میتوکندریما تحت کنترل ژنها هستیم یتاریکی من و تو و گرد و غبامانند آب باشتاریکی خواهد ترسیدپیوندی که فراتر از امکانحس و ادراک قسمت سی و هشتماولین سلول مصنوعیدر آستانه ی موج پنجم کوویارتباط غیرکلامی بین انسانقش محیط زندگی و مهاجرت دبیماری دویکقارچ بی مغز در خدمت موجودزیباترین چیز در پیر شدنهفت سین یادگاری از میراث طوفان زیباییتولید پاک و فراوان انرژیورزش هوازی ، بهترین تمریمخچه ابزاري که وظیفه آن فترجمه ای ابتدایی از اسراآلزایمرخونریزی مغز در سندرم کووایا کوچک شدن مغزانسان الدرمان جدید سرطاناز کجا آمده ام و به کجا مینقش خرچنگ های نعل اسبی درباد غرور و سر پر از نخوت ولرزش عضله یا فاسیکولاسیوزبان و شناخت حقیقت قسمت سهوش مصنوعی می تواند بر احعواملی که برای ظهور لغت اتوسعه هوش مصنوعی قادر اسژن همه چیز نیستمرگ انتقال است یا نابود شتغییرات آب و هوایی که به آیا مغز تا بزرگسالی توسعخطای ادراک کارمااگر خواهان پیروزی هستیدرگیری مغز در بیماری کویاز تکینگی تا مغز از مغز تنقص در تشخیص هیجانات عامبحثی درباره هوش و تفاوتهمنابع انرژی از نفت و گاز سقوط درون جاذبه ای خاص، چهوش مصنوعی از عروسک بازی پیامهای کاربرانتکامل داروینی هنوز در حاکمردرد با پوشیدن کفش منامشاهده گر جدای از شیء مشاجهان کنونی و مغز بزرگتریآیا احتمال دارد رویا از آدی متیل فومارات(زادیوا)(ابزار بقا از نخستین همانذخیره ی شگفت انگیز اطلاعاز تکینگی تا مغز از مغز تنوار مغز در تشخیص بیماری برای پیش بینی آینده مغز دمنبع هوشیاری کجاست قسمت سوپاپ ها یا ترانزیستورهاهوش مصنوعی در کامپیوترهاتاثیر فکر بر سلامتکوری گذرای ناشی از موبایمغز و سیر تکامل ان دلیلی جوسازی مدرنآب زندگی است قسمت چهارمدانشمندان تغییر میدان مغابزار بقای موجود زنده از رویا تخیل یا واقعیتاز تکامل تا مغز، از مغز تچگونه مولکول های دی ان ایبرخی توجهات در ببمار پارمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسکته مغزیهیچ کاری نکردن به معنی چیتاثیر گیاه خواری بر رشد وکتاب طبیعت در قالب هندسهمغز بزرگ چالش است یا منفعحقیقت اشیاافت فشار خون ناگهانی در وداروی ضد تشنج با قابليت تابزارهای بقا ازنخستین همروشهای شناسایی قدرت شنوااسرار آفرینش در موجنگاه از درون مجموعه با نگبزرگترین خطایی که مردم ممنبع هوشیاری در کجاست؟ قسرگردانیهستي مادي ای که ما کوچکترتاثیر حرکات چشم بر امواج گمان میکنی جرمی کوچکی در حد و مرزها توهم ذهن ماستامید نیکو داشته باش تا آناحساس گذر سریعتر زمانفلج دوطرفه عصب 6 چشمراه فراری نیستبلندی در ذهن ما درک بلندینخستین تصویر از سیاهچالهتقلید از روی طبیعتمیگرن شدید قابل درمان اسشناسایی سلول های ایمنی اتاثیر درجه حرارت بر عملکویروس مصنوعیگزیده ای از وبینار یا کنفحس و ادراک قسمت هجدهمانسان قدیم در شبه جزیره عادغام میان گونه های مختلبوزون هیگز چیستفرایند حذف برخی اجزای مغزمین زیر خلیج فارس تمدنی چراروياها را به یاد نمی آشبیه سازی سیستم های کوانتنفس هوازی و میتوکندریماه رجبتاریخ همه چیز را ثبت کردهپیوستگی همه ی اجزای جهانحس و ادراک قسمت سی و ششماوکرلیزوماب داروی جدید شدر درمان بیماری مولتیپل ارتروز یا خوردگی و التهانقش نگاه از پایین یا نگاهبیماری دیستروفی میوتونیقبل از آغاززیباترین چیز در افزایش سهم نوع خواری در میان پیشیطی یکصد هزار سال اخیر هرچتولید سلولهای جنسی از سلورزش و میگرنمدل همه جانبه نگر ژنرالیتسلیم شدن از نورون شروع مآملودیپین داروی ضد فشار خواندن ، یکی از شستشو دهنایا این جمله درست است کسیدرمان سرطان با امواج صوتاز آغاز خلقت تا نگاه انسانقش داروهاي مختلف معروف بار بزرگ ایستادن بر دو پالزوم سازگاری قانون مجازازبان جانسوزهوش مصنوعی و کشف زبان هایعوارض ازدواج و بچه دار شدتوسعه برخی شغل ها با هوش ژن همه چیز نیستمرگ تصادفیتغییرات تکاملی سر انسان آیا همه جنایت ها نتیجه بیخطای حساپی ژنتیکدرگیری مغز در بیماران مباز تکینگی تا مغز از مغز تنقطه بی بازگشتبحثی درباره هوش و تفاوتهمنابع انرژی از نفت و گاز سلول های بنیادی منابع و اهوش مصنوعی از عروسک بازی سایتهای دیگرتکامل داروینی هنوز در حاکنفرانس تشنج هتل کوثر اصمشاهده آینده از روی مشاهجهان کاملی در اطراف ما پرآیا برای تولید مثل همیشه دین، اجباری نیستابزار بقا از نخستین همانذره ی معین یا ابری از الکاز تکینگی تا مغز از مغز تنوار مغزی روشی مهم در تشخبرای اولین بار دانشمندانمنبع هوشیاری کجاست قسمت سوپاپ ها یا ترانزیستورهاهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر مشاهده بر واقعیت بکی غایب شدی تا نیازمند دلمغز کوانتومیجامعه ی آسمانیآب زندگی است قسمت اولدانشمندان روش هاي جدیدی ابزار بقای موجود زنده از رویا حقی از طرف خدااز تکامل تا مغز، از مغز تچگونه مغز پیش انسان یا همبرخی توصیه ها برای واکسیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسانسور از روی قصد بسیاری هیچ کس مانند تو نگاه نمیکتاثیر گیاه خواری بر رشد وکتاب، سفری به تاریخمغز بزرگ چالشهای پیش روحقیقت تنها چیزی است که شاافت هوشیاری به دنبال کاهداروی ضد تشنج توپیراماتابزارهای بقای موجود زندهروشی برای بهبود هوش عاطفاسرار بازسازی اندام هانگاه حقیقی نگاه به درون ابزرگترین درد از درون است منبع هوشیاری در کجاست؟(قسرگردانیهستی ما پس از شروعی چگال تاثیر دوپامین و سروتونینگنجینه ای به نام ویتامین حرکت چرخشی و دائمی کیهانامید درمان کرونا با هماناحساسات کاذبفناوری هوش مصنوعی نحوه خراه های جدید برای قضاوت ربلعیدن ستاره توسط سیاهچانخستین روبات های زنده ی جتقویت استخوان در گرو تغذمیدان مغناطيسي زمین بشر شواهدی از نوع جدیدی از حاتاثیر درجه حرارت بر عملکویرایش DNA جنین انسان، برگزارش یک مورد جالب لخته وحس و ادراک قسمت هشتمانسان ها می توانند میدان ادغام دو حیطه علوم مغز و بوزون هیگز جهان را از متلفراتر از دیوارهای باورزمان چیستنزاع بین جهل و علم رو به پشبکه های مصنوعی مغز به درتنفس بدون اکسیژنشباهت مغز و کیهانتنها مانع در زندگی موارد واکسن کرونا ساخته شده توماپروتیلینتازه های اسکیزوفرنی(جنوپیام های ناشناخته بر مغز حس و ادراک قسمت سیزدهمايندگان چگونه خواهند دیددر سال حدود 7 میلیون نفر ارزش حقیقی زبان قسمت اولنقش نظام غذایی در تکامل مبیماری ضعف عضلات نزدیک بقبل از انفجار بزرگزیر فشار کووید چه باید کرهمه چیز در زمان کنونی استظهور امواج مغزی در مغز مصتولترودینورزش بهترین درمان بیش فعمدل هولوگرافیک ژنرالیزهتشنج چیستآموزش نوین زبانخواب سالم عامل سلامتیایا ابزار هوشمندی یا مغز درمانهای بیماری پارکینساز انفجار بزرگ تا انفجار نقش ذهن و شناخت در حوادث بار سنین ابزار هوشمندی الزوم سازگاری قانون مجازازبان ریشه هایی شناختی اسهوش مصنوعی گوگل به کمک تشعید نوروز مبارکتوصیه های سازمان بهداشت ژن هوش و ساختارهای حیاتی مراحل ارتقای پله پله کیهثبت امواج الکتریکی در عصآیا هوش مصنوعی می تواند نخطر آلودگی هواابتدایی که در ذهن دانشمندرگیری مغزی در سندرم کوواز تکینگی تا مغز از مغز تچند نرمش مفید برای کمردربحثی درباره هوش و تفاوتهمنابع انرژی از نفت و گاز سلول های بدن تو پیر نیستنهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل داروینی هنوز در حاکنگره بین المللی سردرد دمطالبی در مورد تشنججهان پیوستهآیا بزرگ شدن مغز فقط در ددید تو همیشه محدود به مقدابزار بقا از نخستین همانذرات کوانتومی زیر اتمی قاز تکینگی تا مغز از مغز تنوبت کودکانبرای تمدن سازی، باید در بمنبع هوشیاری کجاست قسمت سودمندی موجودات ابزی بر هوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر نگاه ناظر هوشیار بکیهان خود را طراحی میکندمغز آیندگان چگونه است ؟جاودانگی مصنوعیآب زندگی است قسمت دومدانشمندان روشی برای تبدیابزار بقای موجود زنده از رویاها از مغز است یا ناخواز روده تا مغزچگونه هموساپينس بر زمین برخی درمان های Spinal Muscular Atمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسانسور بر بسیاری از حقایهیچ کس حقیقت را درون مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد وکتابخانهمغز بزرگ و فعال یا مغز کوحقیقت خواب و رویاافتخار انساندارویی خلط آورابزارهای بقای از نخستین روشی جدید در درمان قطع نخاصل بازخوردنگاهی بر قدرت بینایی درابسیاری از بیماری های جدیمنبع خواب و رویاسربازان ما محققا غلبه می و هر کس تقوای خدا پیشه کنتاثیر دپاکین بر بیماری مگویید نوزده و ایمنی ساکتحس چشایی و بویاییامیدوار باش حتی اگر همه چاخلاق و علوم اعصابفیلمی بسیار جالب از تغییراه های جدید برای قضاوت ربه قفس های سیاهت ننازنرمش های مفید برای درد زاتقویت سیستم ایمنیمیدان های مغناطیسی قابل شواهدی از دنیسوان(شبه نئتاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت فیزیکی، تابعی از گشایش دروازه جدیدی از طرحس و ادراک قسمت پنجمانسان یک کتابخانه استارتقا و تکامل سنت آفرینش بی نهایت در میان مرزهافرد حساس از نظر عاطفی و بزمان و مکان، ابعاد کیهان نزاع بین علم و نادانی رو نزاع بین علم و جهل رو به پشباهت مغز با کیهان مادیتنبیه چقدر موثر استواکسن ایرانی کرونا تولیدماجرای جهل مقدستازه های بیماری پارکینسوپیشینیان انسان از هفت میحس و ادراک قسمت ششمايا اراده آزاد توهم است یدرمان های اسرار آمیز در آارزش حقیقی زبان قسمت دومنقش نظریه تکامل در شناسابیماریهای تحلیل عضلانی اقدم زدن و حرکت دید را تغیزیرفون داروی ضد ام اسهمه ی سردردها بی خطر نیستعقل مجادله گرتومورها و التهاب مغزی عاورزش در کمر دردمدل هولوگرافیک تعمیم یافتشنج و حرکات شبه تشنجی قاآمارهای ارائه شده در سطح خواب سالم عامل سلامتی و یایا بیماری ام اس (مولتیپدرهای اسرارآمیز و پوشیدهاز بحث های کنونی در ویروسنقش روی و منیزیم در سلامتبارداری بدون رحممقاومت به عوارض فشار خون زبان شناسی مدرن در سطح سلهوش مصنوعی گوگل به کمک تشعامل کلیدی در کنترل کارآتوصیه های غیر دارویی در سژن یا نقشه توسعه مغز و نقمرز مرگ و زندگی کجاستجلوتر را دیدنآیا هوش مصنوعی زندگی بشرخطرات هوش مصنوعیابزار هوش در حال ارتقا ازدرگیری مغزی در سندرم کوواز تکینگی تا مغز از مغز تچند جهانیبحثی درباره هوش و تفاوتهمنابع انرژی از نفت و گاز سلول عصبی شاهکار انطباق هوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل داروینی هنوز در حاکنگره بین المللی سردرد دمطالعه ای بیان میکند اهدجهان پیوستهآیا تکامل و تغییرات ژنتیدیدن خدا در همه چیزابزار بقا از نخستین همانذرات کوانتومی زیر اتمی قاز تکینگی تا مغز از مغز تنور درونبرای خودآگاه بودن تو بایمنبع هوشیاری کجاست قسمت سیلی محکم محیط زیست بر انهوش مصنوعی درمانگر کامپیتاثیر نگاه و مشاهده ناظر کیهانِ هوشیارِ در حال یامغز انسان ایا طبیعتا تماجایی خالی نیستآب زندگی است قسمت سومدائما بخوانابزار بقای موجود زنده از رویاهای پر رمز و حیرتی دراز علم جز اندکی به شما داچگونه هوشیاری خود را توسبرخی روش های تربیتی کودکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسایه را اصالت دادن، جز فرهیچگاه از فشار و شکست نترتاثیر گیاه خواری بر رشد وکجای مغز مسئول پردازش تجمغز بزرگترین مصرف کننده حقیقت در علم، هرگز نهایی افراد آغاز حرکت خودشان رداستانها و مفاهیمی اشتباابزارهای دفاعی و بقای موروشی جدید در درمان نابیناصل علت و تاثیرنگاهی بر توانایی اجزاي ببسیاری از بیماری های جدیمنحنی که ارتباط بین معرفسردرد میگرن در کودکانوفور و فراوانیتاثیر داروهای ضد التهاب گوشه بیماری اتوزومال رسسحس و ادراک (قسمت اول )امیدی تازه در درمان سرطااخلاق پایه تکامل و فرهنگفیزیک مولکولها و ذرات در راه پیروزی در زندگی چیستبه مغز خزندگان خودت اجازنرمش های مفید در سرگیجهتلقین اطلاعات و حافظهمیدان بنیادین اطلاعاتشکل های متفاوت پروتئین هتاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت چند سویهپمبرولیزوماب در بیماری چحس و ادراک قسمت پنجاهارتوکين تراپی روشی جديد بی عدالتی در توزیع واکسن فرضیه ای جدید توضیح میدهزمان واقعیت است یا توهمفضای قلب منبع نبوغ استزمان پلانکنسبت ها در کیهانشباهت کیهان و مغزتو یک معجزه ایواکسن اسپایکوژنماده ی تاریکتبدیل تراکت صوتی مصنوعی پیشرفت های جدید علوم اعصحس و ادراک قسمت شصت و هشتايا اراده آزاد توهم است یدرمان های بیماری آلزایمرارزش حقیقی زبان قسمت سومنقش هورمون های تیروئید دبیهوش کردن در جراحی و بیمقدرت کنترل خودزیرک ترین مردمهمیشه اطمینان تو بر خدا بعقلانیت بدون تغییرتومورهای ستون فقراتوزن حقیقی معرفت و شناختمدل های ریز مغز مینی برینتشنج عدم توازن بین نورون آن چیزی که ما جریان زمان خواب عامل دسته بندی و حفطایا بدون زبان میتوانیم تدریای خدااز تلسکوپ گالیله تا تلسکنقش روزه داری در سالم و جبازگشت از آثار به سوی خدامقابله ی منطقی با اعتراضزبان شناسی نوین نیازمند هوش مصنوعی الفاگوعادت کردن به نعمتتوصیه هایی در مصرف ماهیژنها نقشه ایجاد ابزار هومرز بین انسان و حیوان کجاجمجمه انسان های اولیهآیا هوش ارثی دریافتی از پدفاع در برابر تغییر ساختابزار بقا از نخستین هماندرگیری اعصاب به علت میتواز تکینگی تا مغز از مغز تچند روش ساده برای موفقیتبحثی درباره هوش و تفاوتهمنابع انرژی از نفت و گاز سلولهای ایمنی القا کنندههوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل زبانکنترل همجوشی هسته ای با همعنی روزهجهان پر از چیزهای اسرار آآیا جنین انسان، هوشمندی دژا وو یا اشنا پنداریابزار بقا از نخستین همانذرات کوانتومی زیر اتمی قاز تکینگی تا مغز از مغز تنورون هاي مصنوعی می توانبرای زندگی سالم، یافتن تمنبع هوشیاری کجاست قسمت سیگار عامل افزایش مرگ ومهوش مصنوعی درخدمت خلق وحتاثیر نگاه انسان بر رفتاکیست کلوئید بطن سوممغز انسان برای ایجاد تمدجاذبهآب، زندگی است(قسمت پنجم)داروهای مصرفی در ام اسابزار بقای موجود زنده از رویای شفافازدواج های بین گونه ای، رچگونه واکسن کرونا را توزبرخی سلولهای عصبی در تلامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتساخت شبکه عصبی مصنوعی با هیپرپاراتیروئیدیسمتاثیر گیاه خواری بر رشد وکرونا چه بر سر مغز می آورمغز حریص برای خون، کلید تحقیقت راستین انسان علم بافزایش قدرت ادراکات و حسدخالت در ساختار ژنهاابعاد اضافه ی کیهانروشی جدید در درمان سکته ماصل عدم قطعیت از کوانتوم چالش هوشیاری و اینکه چرا بعد از کرونامنشأ اطلاعات و آموخته ها سردرد و علتهای آنوقت نهيب هاي غير علمي گذشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم گوشت خواری یا گیاه خواریحس و ادراک (قسمت دوم )امگا سه عامل مهم سلامتاختلال خواب فرد را مستعد فیزیک و هوشیاریراه انسان شدن، راه رفتن وبه نقاش بنگرنرمشهای مهم برای تقویت عتلاش ها برای کشف منابع جدمیدازولام در درمان تشنج شکل پنجم مادهتاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت چیستپنج اکتشاف شگفت آور در موحس و ادراک قسمت پنجاه و یارتباط میکروب روده و پاربیمار 101 ساله، مبتلا به س