دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

تکامل زبان انسان از پیشینیان تا امروز

تکامل زبان از پیشینیان انسان تا انسان جدید
این تکامل، فقط بزرگ شدن مغز و توانایی انسان جدید در درک مطالب بیشتر و عرضه ی مطالب پیچیده تر نبوده است؛ بلکه سازماندهی استخوانچه های گوش میانی برای سازگار کردن گوش در دریافت امواج صوتی مفید برای زندگی روزمره؛ بدون آنکه بقیه امواج را با وجود شدت و انرژی و فرکانس بالای برخی از آنها دریافت کند و ایستاندن بر دو پا که سبب پایین آمدن حنجره و ایجاد فضایی مناسب تر برای پردازش صداها و لغات بوده است، بخش بزرگی از این فرایند تکاملی بوده است.
این در حالی است که اساسا مغز از پیشینیاان انسان تا انسان امروزهمیشه در حال بزرگ شدن نبوده است و اندازه ی مغز از نئاندرتال تا هموساپینس کوچکتر هم شده است.
بر این اساس تکامل زبان انسان، فقط درانسان جدید نبوده است بلکه در پیشینیان دو پای انسان جدید هم وجود داشته است. زیرا هرچند شاید مغز آنها به پیچیدگی مغز انسان جدید نبود ولی حداقل شکلگیری ساختمان خاص گوش میانی و ایستادن بر دو پا تغییرات حنجره در آنها رخ داده بود.

نئاندرتال ها توانایی دریافت و تولید زبان انسانی را داشتند.
این نتیجه گیری، بر اساس تحلیل گوش داخلی نئاندرتال است. نئاندرتال ها نزدیکترین پیشینیان انسان جدید بودند. آنها از حدود 400 تا چهل هزار سال قبل، زندگی می کردند و از اروپا و آسیای جنوب غرب و مرکزی، عبور کردند.
تکامل زبان و توانایی ها در نئاندرتال ها تا حد زیادی مشابه تکامل انسانی است. نئاندرتال ها حداقل در بخشی از زندگی خود به موازات انسان های مدرن ابتدایی، زندگی می کردند. برخی انسان ها در حدود دو درصد دی ان ایDNA نئاندرتال را به ارث برده اند.

Surface reconstructions of the right ear region of (A) an AMH... | Download Scientific Diagram
نئاندرتال ها دارای یک ژن زبانی بودند که خیلی خوب شناخته شده است. ولی حنجره ی آنها متفاوت از حنجره ی انسان مدرن شکل گرفته بود. آنها صداهای زیادی را تولید می کردند ولی ما نمی دانیم آیا این صداها تکلم واقعی بوده است یا نه.
این مطالعه مشخص کرد چگونه نئاندرتال ها با هم ارتباط برقرار می کردند. دانشمندان از CT Scan با کیفیت بالا استفاده کردند تا مدل های سه بعدی ساختار گوش را بسازند. اطلاعات جمع شده در عرصه ی مهندسی زیست-شنواییauditory bioengineering ابداع شده بود تا توانایی های شنوایی بیش از پنج کیلوهرتز را ارزیابی کند که دارای بیشتر میدان فرکانسی صدای تکلمی انسان جدید است. نئاندرتال ها، شنوایی مختصری بهتر را بین 4-5 کیلوهرتز نشان دادند که مشابه انسان های جدید است.
نتایج از مطالعه پیشنهاد میدهد که تکلم نئاندرتال ها احتمال دارد شامل استفاده ی بیشتر از حروف بی صدا(کونسونانت)بوده باشد. بیشتر مطالعات قبلی در بررسی توانایی های تکلم نئاندرتال، بر توانایی آنها در تولید حروف صدادار اصلی در زبان مورد تکلم انگلیسی تمرکز کرده بود. بنابراین نئاندرتال ها توانایی مشابهی در تولید صداها داشتند و گوش آنها اینطور تنظیم شده بود که این فرکانس ها را دریافت کند.
پژوهشگران امیدوارند بیشتر در مورد توانایی های تکلمی نئاندرتال بدانند و تحلیل ها را به گونه های فسیلی بیشتر توسعه دهند.
https://www.youtube.com/watch?v=7Mgufnxp6tk

Neandertals had the capacity to perceive and | EurekAlert!


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
آرامش(سکوت) stillness و تکاپولاموژین داروی ضد اوتیسم؟تاثیر ویروس کرونا بر مغز دژاوو یا آشناپنداریاین ابتدای تناقض هاستنیوالینهمیشه داناتر از ما وجود دما انسانها چه اندازه نزددرک تصویر و زبان های مخلتارتوکين تراپی روشی جديد هر جا که جات میشه، جات نیراه طولانی را به سلامت گذاصول انجام برخی نرمش ها دکندر در بیماریهای التهابسیگار عامل افزایش مرگ ومبحث درباره پیدایش و منشا جهان های بسیار دیگرپیشرفتی مستقل از ابزار هصبر و واقعیتتنفس هوازی و میتوکندریمغزهای کوچک بی احساسحس و ادراک قسمت شصت و دوآشناپنداری چیستچگونه هوشیاری خود را توسملاحظه های اخلاقی دربارهتاثیر گیاه خواری بر رشد ودائما بخوانایران بزرگهندسه، نمایشی از حقیقتماده ی تاریکدرد زانو همیشه نیاز به جرارزش های حقیقی ارزش های غوقتی ناراحتی چیکار میکنیز گهواره تا گوربقا در ازای بیماریکی غایب شدی تا نیازمند دلمبتکران خودشکوفاسکوت و نیستیبخش های تنظیمی ژنومجهانی که نه با یک رخداد و پرورش مغز مینیاتوری انساطلای سیاهALS نگاهی کامل بر بیماری وتو با همه چیز در پیوندینقش نظریه تکامل در شناساخونریزی مغزی کشندهافسردگی و ساختار مغزنگاه از بیرون مجموعهمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر مغزداروی جدید آلزایمراپی ژنتیکهوش مصنوعی اکنون می توانذهن و شیمی بدناز کجا آمده ام و به کجا میویروس مصنوعیزنجیرها را ما باید پاره کبه جای محکوم کردن دیگران ساخت سلول عصبی حتی پس از کار با یگانگی و یکپارچگیمدل هولوگرافیک تعمیم یافبرای پیش بینی آینده مغز دجامعه ی آسمانیآمارهای ارائه شده در سطح عقلانیت بدون تغییرفیزیک مولکولها و ذرات در تولید سلولهای جنسی از سلخواص انارنقش درختان در تکاملامید نیکو داشته باش تا آنچاالش ها در تعیین منبع هومنبع نور واقعی و ثابت، حقتاثیر درجه حرارت بر عملکداروی ضد جنون در درمان تیابزار بقا از نخستین همانرفتار وابسته به شکلهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیدزیباترین چیز در پیر شدنبی نهایت در میان مرزهاتراشه مغز بدون واسطه ی دسخت ترین حصارکریستال زمان(قسمت سوم)مرگ انتقال است یا نابود شبرخی اصول سلامت کمرجستجوی هوشیاری در مغز ماآینده ی حمل و نقل هوایی دعنصر اصلی تعیین واقعیتفراموشی همیشه هم بد نیستتوهم جسمخوشبختی دور از رنج های منقشه با واقعیت متفاوت اسانقراض را انتخاب نکنیدنجات در راستگوییمنبع هوشیاری کجاست قسمت53تاریکی من و تو و گرد و غبادر والنتاین کتاب بدید همابزار بقا از نخستین همانرویکردهای جدید ضایعات نخهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسنی با تاثیر دوگانه ازبان و بیان نتیجه ساختمابیماری وسواستست آر ان اس دز میاستنی گسردرد و علتهای آنگندم بکاری، جو درو نمیکنمسئولیت در برابر محیط زیبررسی بیماری التهابی رودحل مشکلآیا یک، وجود داردعدم توقف تکامل در یک اندافشار روحی، همیشه بد نیست تیک و اختلال حرکتیخسته نباشی باباچندین ماده غذایی که ماننانرژی خلا ممکن استچرا پس از بیدار شدن از خومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتخریب مغز به دلیل کمبود بدرمان های بیماری اس ام ایابزارهای پیشرفته ارتباط روح رهاییهوش مصنوعی ساخته هوش طبیاز تکینگی تا مغز، از مغز یک پیام منفرد نورون مغزی سفر به مریخ در 39 روزبیماری ضعف عضلات نزدیک بتصور از زمان و مکانشناسایی تاریخچه ی تکاملیگاهی جهت را عوض کنمعاینه قبل از نوار عصب و بعد از کروناحباب هایی تو در توآیا جهان ذهن و افکار ما مغربال در زندگیقیچی ژنتیکیتکامل ابزار هوش ، راه پر دنیای شگفت انگیز کوانتومنوآوری ای شگفت انگیز دانانعطاف پذیری مکانیسمی علنسبیت عام از زبان دکتر برمهندسی ژنتیک در حال تلاش درمان جدید ALSاثرات مفید روزه داریروش جدید تولید برقهوش عاطفی قسمت ششماز سایه نترسژن هوش و ساختارهای حیاتی سلول بنیادی در درمان ایدبیش از نیمی از موارد انتقتغییر دادن ژنها آیا روزی شگفت زده و حیران باشتفاوت ارباب و رهبر حقیقیپنج اکتشاف شگفت آور در مومغز ناتوان از توجیه پیداحس و ادراک قسمت چهل و هفتآب زندگی است قسمت هفتمقدرت انسان در نگاه به ابعتأثیر شیرینی های حاوی لودوچرخه سواری ورزشی سبک و نوار عصب و عضله در مطب دکنعناعمیوتونیک دیستروفیدرمانهای بیماری پارکینساختلال در شناسایی حروف و ریشه های مشترک حیاتاستفاده از سلول های بنیاهیچ وقت خودت را محدود به کلام و زبان، گنجینه ای بسسندرم پیریفورمیسبابا زود بیاجنگ داده هاپیوند اندام حیوانات به اشباهت مغز و کیهانتلاش در تولید انرژی به رنمغز ابزار بقای برتر مادیحس و ادراک قسمت پنجاه و دحس و ادراک قسمت پنجاه و سآرزوها را کم کنلایو دوم دکتر سید سلمان فتاثیر ژنها بر اختلالات خدگرگونی های نژادی و تغییاین بیمار را باید چه کار نیکولا تسلاهمیشه راهی هستما انسانها چه اندازه نزددرک حقیقت نردبان و مسیری ارتباط میکروب روده و پارهر حرکت خمیده می شود و هر رابطه تشنج و اوتیسماصول توسعه ی یک ذهن کاملکندر علیه سرطانسیاهچاله هابحثي درباره هوش و تفاوتهجهان هایی در جهان دیگرپپوگستصبر بسیار بایدتنفس بدون اکسیژنمغز، فقط گیرندهحس و ادراک قسمت شصت و ششآشتی بهتر استچگونه واکسن کرونا را توزملاحظات بیهوشی قبل از جرتاثیر گیاه خواری بر رشد ودارچینایرادهای موجود در خلقت بهنر فراموشیدردهای سال گذشته فراموش ارزش حقیقی زبان قسمت اولوقتی پر از گل شدی خودت را زمین در برابر عظمت کیهانبقای حقیقی در دور ماندن اکیهان خود را طراحی میکندمتواضع باشسکوت، پر از صدابخش بزرگی حس و ادراک ما اجهانی که از یک منبع، تغذیپرکاری تیروئیدطوفان فقر و گرسنگی و بی سNVG 291تو با باورهایت کنترل میشنقش هورمون های تیروئید دخونریزی مغزی کشنده ولی قاقلیت خلاقنگاه از دور و نگاه از نزدمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکداروی جدید آلزایمر تاییدابتدا سخت ترین استهوش مصنوعی از عروسک های باز کسی که یک کتاب خوانده ویروس های باستانی، مغز مزندگی فعال و مثبت روند آلبه جای تولید، بیشتر گوش کساخت شبکه عصبی مصنوعی با کارهای کوچک، بی ارزش نیسمدل های ریز مغز مینی برینبرای اولین بار دانشمندانجاودانگی مصنوعیآن چیزی که ما جریان زمان عقیده ی بی عملفیزیک هوشیاریتولترودینخواص اردهنقش ذهن و شناخت در حوادث امید نجاتنابینایی در نتیجه ی گوشی منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر درجه حرارت بر عملکدارویی خلط آورابزار بقا از نخستین همانرفتار اجتماعی انسان، حاصهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمرزیباترین چیز در افزایش سبی نظمی مقدمه شناختتراشه ها روی مغزسخت ترین کار، شناخت خود اکشف مکانیسم عصبی خوانش پمرگ تصادفیبرخی اطلاعات روانشناسی محفره در مغزآینده ی علم و فیزیک در60 ثعوامل موثر در پیدایش زبافراموشی و مسیر روحانیتوهمات و شناخت حقیقتخیالپردازی نکننقص های سیستمی ایمنیانواع سکته های مغزینخاع ما تا پایین ستون فقرمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتاریکی و نوردر یک فراکتال هر نقطه مرکابزار بقای موجود زنده از رویا و واقعیتهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز توابسته به دوستی این و آن زبان و بیان، در سایه پیشربیماری کروتز فیلد جاکوبتشنچ پانایوتوپولوس تشنج سردرد به دلیل مصرف زیاد مگوهر با نظر دیگران سنگ نممستند جهان متصلبررسی سیستم تعادلی بدن احلقه های اسرارآمیزآیا کیهان می تواند یک شبیعدم تعادل دوپامین، فقط بفضا و ذهن بازتیکاگرلور داروی ضد انعقاخطا در محاسبات چیزی کاملچندجهانیانرژِی برای ایجاد اضطرابچرا ارتعاش بسیار مهم استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتداوم مهم است نه سرعتدرمان های جدید ALSابزارهای بقا از نخستین هروزه داری متناوب، مغز را هوش مصنوعی، کیفیت فریب ماز تکینگی تا مغز، از مغز یک پیشنهاد خوب برای آسان سفر به درون سفری زیبابیماریهای تحلیل عضلانی اتصاویر زیبای رعد و برقشناسایی زبان حیوانات با گاهی در پارکینسون باید پمعادله ها فقط بخش خسته کنبعد از کرونا دلخوشی بیهوحد و مرزها توهم ذهن ماستآیا جهش های ژنتیکی، ویرومقالاتقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتکامل تکنولوژیدنیایی پر از سیاهچاله نوار مغز مشاهده ی غیر مستاهمیت کنترل خشمچسبیدن به خود، مانع بزرگ مهندسی بدندرمان جدید مولتیپل میلوماثرات مضر ماری جواناروش صحبت کردن در حال تکامهوش عاطفی بیشتر در زناناز سایه بگذرژن یا نقشه توسعه مغز و نقسلول بنیادین از مخاط بینبیشتر کمردردها نیازی به تغییر زودتر اتصالات مغزیشگفتی های نقشه ی ژنتیکیتفاوتهای جنسیتی راهی براپول و شادیمغز و قلب در جنین موش مصنحس و ادراک قسمت چهل و هشتآب زندگی است قسمت اولقدرت ذهنتئوری تکامل امروز در درمدوپامین قابل حل در آبنوبت کودکانهفت چیز که عملکرد مغز تو میگرن و پروتئین مرتبط با درماندگی به دلیل عادت کراختلال در شناسایی حروف و ریشه های اخلاقاستفاده از سلول های بنیاهیچ کاری نکردن به معنی چیکلام، در تحولی شگفت آور بسندرم پای بی قرارباد و موججنبه های موجی واقعیتپیوند سر آیا ممکن استشباهت مغز با کیهان مادیتلاشی برای درمان قطع نخامغز ابزار برتر بقامغز از بسیاری حقایق می گرحس و ادراک قسمت پنجاه و شآزمون تجربی، راهی برای رلازم است هیچ کاری نکنیدتاثیر کلام در آیات کلام بدانش قدرت استاینکه به خاطرخودت زندگی نیاز به آموزش مجازی دیجیهمیشه عسل با موم بخوریمما اکنون میدانیم فضا خالدرک دیگرانارتباط ماده و انرژیهرچیز با یک تاب تبدیل به رادیوی مغز و تنظیم فرکاناصول سلامت کمرکو کیو تن coQ10سیاهچاله های فضایی منابعبحثی جالب درباره محدودیتجهان یکپارچهپایان، یک آغاز استصد قدح، نفتاده بشکستتنها مانع در زندگی موارد مغز، همه ی واقعیت را نمیبحس و ادراک سی و هفتمآغاز فرایند دانستنچگونه آن شکری که می خوریمممانتین یا آلزیکسا یا ابتاثیر گیاه خواری بر رشد وداروهای مصرفی در ام اسایستادن در برابر آزادی بهنر حفظ گرهدردی که سالهاست درمان نشارزش حقیقی زبان قسمت دوموقتی تو از یاد گرفتن باز زمین زیر خلیج فارس تمدنی بلندی در ذهن ما درک بلندیکیهانِ هوشیارِ در حال یامجموعه های پر سلولی بدن مسکوت، در برابر گزافه گویبخش بزرگتر کیهان ناشناختجهانی پر از سیاهچاله یا پپراسینزوماب در پارکینسوطوفان بیداریفقر داده ها در هوش مصنوعیتو باید نیکان را به دست بنقش هورمون زنانه استروژنخواندن ، یکی از شستشو دهناقیانوس نادانینگاه از درون قفس یا بیرونمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکداروی جدید ای ال اسابتدایی که در ذهن دانشمنهوش مصنوعی از عروسک های باز آغاز خلقت تا نگاه انساویرایش DNA جنین انسان، برزندگی هوشمند در خارج از زبه خوبی های دیگران فکرکنساخت شبکه عصبی با الفبای کارهایی بیش از طراحی و گپمدیون خود ناموجودبرای بقا به جایی فراتر ازجایی برای یاد گرفتن باقی آنچه می دانم، آنچه را میخعلم و ادراک فقط مشاهده ی فیزیک و هوشیاریتومورها و التهاب مغزی عاخواص بادامنقش روی و منیزیم در سلامتامید یا ناامیدی؟ناتوانی از درمان برخی ویمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر درجه حرارت بر عملکدارویی ضد بیش فعالی سیستابزار بقا از نخستین همانرقیبی قدرتمند در برابر مهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که زیر فشار کووید چه باید کربی هیچ می ایی و بی هیچ میرتراشه ی هوش مصنوعی در مغزسختی ها رفتنی استکشف مکانیسمی پیچیده در بمرگ عاطفه و محبتبرخی بیماری ها که در آن بحق انتخابآینده با ترس جمع نمیشودعوامل ایجاد لغت انسانی و فراموشی آرمانتوکل بر خداخانه ی تاریکنقص در تشخیص هیجانات عامانیس بی کساننخاع درازتر یا کوتاهتر کمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاریکی خواهد ترسیددر کمتر از چند ماه سوش جدابزار بقای موجود زنده از رویا و کابوسهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز توابستگی یعنی قلادهزبان و تکلم برخی بیماریهبیماری گیلن باره و بیمارتشنج چیستسردرد تنشنگویید نوزده و ایمنی ساکتمشکل از کجاستبررسی علل کمر درد در میانحمله ویروس کرونا به مغزآیا گذشته، امروز وآینده عدم درکفضای قلب منبع نبوغ استتیروفیبان موثر در سکته ی خطا در محاسبات چیزی کاملنه ناامیدی بلکه ارتقاانسولینچرا به هم اعتماد نمیکنیممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتداخل مرزها و صفات با بیندرمان های جدید میگرنابزارهای بقا ازنخستین همروزه داری و التهاب زیانبهوش مصنوعی، اتفاقات و تحاز تکامل تا مغز از مغز تا یک آلل ژنتیکی که از نئاندسفر تجهیزات ناسا به مریخ بیماری، رساله ای برای سلتصادف یا قوانین ناشناختهشناسایی سلول های ایمنی اگذر زمان کاملا وابسته به معجزه های هر روزهبعد از کرونا دلخوشی بیهوحریص نباشآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجتاثیر ویتامین دی بر بیماقانون مندی نقشه ژنتیکی متکامل جریان همیشگی خلقتدنیا، هیچ استنوار مغز با توضیح دکتر فااهرام مصر از شگفتی های جهنسبت ها در کیهانمهربانی، شرط موفقیتدرمان جدید میگرن با انتی اجزای پر سلولی بدن انسان روشهای نو در درمان دیسک بهوش عاطفی در زنان بیشتر ااز علم جز اندکی به شما داژن درمانی در درمان چاقیسلول عصبی شاهکار انطباق بیشتر علم، در نادانسته هتغییر عمودی سر انسان از پشگفتی های زنبور عسلتقلید مرحله ای نسبتا پیشپول و عقیدهمغز و هوش، برترین ابزار بحس و ادراک قسمت چهل و دومآب زندگی است قسمت دومقدرت شناختی انسان، محدودتئوری تکامل در پیشگیری و دورترین نقطه ی قابل مشاهای نعمت من در زندگیمنور از عمق تاریکیهفت سین یادگاری از میراث میگرن و خوابدرها بسته نیستاختلالات مخچهرژیم های غذایی و نقش مهم استفاده از سلول های بنیاهیچ کس مانند تو نگاه نمیککلرال هیدرات برای خوابانسندرم پس از ضربه به سرباد غرور و سر پر از نخوت وجنسیت و تفاوت های بیناییپیوند سر برای چه بیمارانشباهت های ریشه ای چند بیمتلاشی تازه برای گشودن معشباهت کیهان و مغزتلاشی جدید در درمان ام اسمغز به تنهایی برای فرهنگ حس و ادراک قسمت بیست و چهآزمون ذهنی گربه ی شرودینلبخند بزن شاید صبح فردا زتاثیر کپسول نوروهرب بر ندانش محدود به ابعاد چهاراینکه خانواده ات سالم بانیروی پنجم در طبیعتهمیشه، آنطور نیست که هستما از اینجا نخواهیم رفتدرک درست از خود و هوشیاریارتباط متقابل با همه ی حیهرگز از زندگی یا امکاناتراز تغییراضطراب و ترسکوچ از محیط نامناسبسیاهچاله ها، دارای پرتو بحثی در مورد نقش ویتامين جهان یکپارچهپاکسازی مغزصداقتتنها در برابر جهانمغزتان را در جوانی سیم کشحس و ادراک- قسمت پنجاه و آغاز فصل سرما و دوباره تکچگونه انتظارات بر ادراک من و وجود توهمیتاثیر گیاه خواری بر رشد وداروهای ام اساکنون را با همه ی نقص هایهنر دانستندرد، رمز موفقیتارزش حقیقی زبان قسمت سوموقتی خودت را در آینه دیدیزمان چیستبلوغ چیستکیست هیداتید مغزمجرم، گاهی قربانی استسکته مغزیبخش دیگری در وجود انسان هجهانی در ذهنپرتوهای صادر شده از سیاهطوفان زیباییفلج نخاعی با الکترودهای تو برای خزیدن خلق نشده اینقش ویتامین K در ترمیم اسخواندن، دوست روزهای سختالکترومغناطیس شنوایی و هنگاه از درون مجموعه با نگمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکداروی جدید برای میاستنی ابتذال با شعار دینذهن پر در برابر آگاهیهوش مصنوعی از عروسک های باز انفجار بزرگ تا انفجار ویشن پروزندگی و داراییبه خودت مغرور نشوساختن آیندهکاربرد روباتهای ريزنانومدیریت اینترنت بر جنگبرای تمدن سازی، باید در بجایی خالی نیستآنچه ناشناخته است باید شعلم و روحفیزیک آگاهیتومورهای نخاعیخواص بادام زمینینقش روزه داری در سالم و جامید جدید بر آسیب نخاعیناتوانی در شناسایی چهره منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رو ح و روان بر جسمداستانها و مفاهیمی اشتباابزار بقا از نخستین همانرقابتی بی هدف یا رقابتی ههوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجرزیرفون داروی ضد ام اسبی ذهن و بی روحتراشه ی بیولوژِیکسختی در بلند شدن از روی صکشف ژن جدید، می تواند گستمرگی وجود نداردبرخی بیماری های خاص که بدحقیقت قربانی نزاع بین بی آیا فراموشی حتمی استعواملی که برای ظهور لغت افرایند پیچیده ی خونرسانیتوپیراماتخانواده پایدارنقطه ی رسیدن به قلهانگشت ماشه اینخستین تمدن بشریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاریخ همه چیز را ثبت کردهدر آرزوهایت مداومت داشتهابزار بقای موجود زنده از رویا و خبر از آیندههوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغزبان و شناخت حقیقت قسمت چبیماری آلزایمر، استیل کوتشنج و حرکات شبه تشنجی قاسردرد سکه ایگوش دادن بهتر از حرف زدنمشکلات نخاعیبرطرف کردن خشونت را از خاحمایت از طبیعتآیا پیدایش مغز از روی تصاعدالت برای من یا برای همهفضای خالی ای وجود نداردتکلم در گیاهانخطای ادراک کارمانه به اعدامانسولین هوشمندچرا بیماری های تخریبی مغمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترقی واقعی یا شعار ترقیدرمان های جدید در بیماری ابزارهای بقای موجود زندهروزه داری و بیمار ی ام اس هوش احساسیاز تکامل تا مغز، از مغز تیک جهش ممکن است ذهن انسانسفر دشوار اکتشافبیمارستان هوش مصنوعیتضادهای علمیشهر زیرزمینی در ژاپن براگذشته را دفن کنمعجزه ی چشمتفکر قبل از کارحرکات چشم، ترجمه کننده ی آیا خداباوری محصول تکاملصفحه اصلیقانون گذاری و تکاملتکامل داروینی هنوز در حادندان ها را مسواک بزنید تنوار مغز ترجمه رخدادهای اولویت بندی ها کجاستنسبت طلایی، نشانه ای به سموفقیت هوش مصنوعی در امتدرمان جدید کنترل مولتیپلاجزایی ناشناخته در شکل گروشهای شناسایی قدرت شنواهوش عاطفی در زنان بیشتر اژن ضد آلزایمرسلول عصبی، در محل خاص خودبا همه مهربان باشتغییرات منطقه بویایی مغزشانس یا نتیجه ی تلاشتقلید از روی طبیعتپوست ساعتی مستقل از مغز دمغز و اخلاقحس و ادراک قسمت چهل و سومآب زندگی است قسمت سومقدرت عشقتئوری جدید، ویران کردن گديدن با چشم بسته در خواب ای همه ی وجود مننور درونهم نوع خواری در میان پیشیمیگرن و روزه داریدرهای اسرارآمیز و پوشیدهاختلالات حرکتی در انسانرژیم های غذایی و نقش مهم استیفن هاوکینگ در مورد ههیچ کس حقیقت را درون مغز کم کردن کالری روشی سودمنسندرم جدایی مغزبار مغز بر دو استخوانجنسیت و تفاوت های بیناییپیوند سر، یکی از راه حلهاپیوندهای پیچیده با تغییرشباهت زیاد بین سلول هاي عتمایل زیاد به خوردن بستنمغز بیش از آنچه تصور میشوحس و ادراک قسمت بیست و یکآزمون ذهنی گربه شرودینگرلحظات خوش با کودکانتاثیر کپسول نوروهرب بر تدانش بی نهایتاین، فقط راه توستچیز جدید را بپذیرهمکاری یا رقابتما اشیا را آنطور که هستنددرک عمیق در حیواناتارتباط چاقی و کاهش قدرت بهز ذره، یک دنیاستراست دستی و چپ دستیاطلاع رسانی اینترنتیکوچک شدن مغز از نئاندرتاسیاهچاله و تکینگی ابتدایبحثی در مورد نقش کلسیم و جهان کنونی و مغز بزرگتریپارادوکس ها در علمصدای بم با فرکانس پایین، تنهاییمغزتان را در جوانی سیمکشحس و ادراک- قسمت بیست و پآغاز مبهم آفرینشچگونه به سطح بالایی از هومن کسی در ناکسی دریافتم تاثیر گیاه خواری بر رشد وداروهای تغییر دهنده ی سیاکوییفلکسهنر رها شدن از وابستگیدرس گرفتن از شکست هاارزش خود را چگونه میشناسوقتی خورشید هست شمع به کازمان و مکان، ابعاد کیهان بلعیدن ستاره توسط سیاهچاکیست کلوئید بطن سوممحل درک احساسات روحانیبخشیدن دیگران یعنی آرامشجهان، تصادفی نیستپرتوزایی از جسم سیاهطولانی ترین شبفلج بل، فلجی ترسناک که آنتو تغییر و تحولینقش ژنتیک در درمان اختلاخواب و بیداری نوسانی مغزالکتروتاکسی(گرایش و حرکنگاه حقیقی نگاه به درون امنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکداروی جدید برای کاهش وزنابداع دی ان ای بزرگترین دذهن تو همیشه به چیزی اعتقهوش مصنوعی از عروسک های باز بار خود بکاه تا پرواز واقعیت فیزیکی، تابعی از زندگی بی دودبه خودت نگاه کنساختن آینده، بهترین روش کاربرد روباتهای ريز، در مدیریت اضطراب، از مهمتریبرای خودآگاه بودن تو بایجاذبهآنچه واقعیت تصور میکنیم علم اپی ژنتیک دریچه ای بهفیزیکدانان ماشینی برای تتومورهای ستون فقراتخواص شکلات تلخنقش رژیم غذایی بر رشد و اامید درمان کرونا با هماننادیدنی ها واقعی هستندمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روده بر مغزدخالت در ساختار ژنهاابزار بقا از نخستین همانرموزی از نخستین تمدن بشرهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتزیرک ترین مردمبی سوادی در قرن 21تربیت کودکان وظیفه ای مهسدسازی روش مناسب برای مقکشف ارتباط جدیدی از ارتبمراقب خودتون و خانواده هبرخی توجهات در ببمار پارحقیقت آنطور نیست که به نظآیا ممکن است موش کور بی معوارض ازدواج و بچه دار شدفرایند تکامل و دشواری هاتوانایی مغز و دیگر اجزای خاویار گیاهینقطه ای بود و دگر هیچ نبوانگشت نگاری مغز نشان میدنخستین تصویر از سیاهچالهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاریخ، اصیل نیست و ساخته در آسمان هدیه های نادیدنابزار بقای موجود زنده از رویا بخشی حقیقی از زندگی هوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز توبینار اساتید نورولوژی دزبان و شناخت حقیقت قسمت ابیماری الزایمرتشنج به صورت اختلال رفتاسردرد عروقی میگرنگوشه بیماری اتوزومال رسسمشکلات بین دو همسر و برخیبزرگ فکر کنحوادث روزگار از جمله ویرآیا آگاهی پس از مرگ از بیعسل طبیعی موثر در کنترل بقفس دور خود را بشکنتکنولوژی های جدید و حالتخطای حسنه به اعدامانسان قدیم در شبه جزیره عچرا حیوانات سخن نمی گوینمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتروس جریان انرژیدرمان های جدید سرطانابزارهای بقای از نخستین روزه داری سلول های بنیادهوش احساسیاز تکامل تا مغز، از مغز تیک رژیم غذایی جدید، می توسفرنامه سفر به بم و جنوب بیندیشتظاهر خوابیده ی مادهشواهدی از نوع جدیدی از حاگر جان به جز تو خواهد از خمعجزه ی علمتفکر ترکیبی در هوش مصنوعحرکت چرخشی و دائمی کیهانآیا دلفین ها می تواند از سوالات پزشکیقانون جنگلتکامل داروینی هنوز در حاده روش موفقیتنوار مغز در فراموشی هااولین قدم شناخت نقص های خنشانه های گذشته در کیهان موفقیت در تفکر استدرمان جدید ام اساحیای بینایی نسبی یک بیمروشی برای بهبود هوش عاطفهوش عاطفی رمز آزادگیژنها نقشه ایجاد ابزار هوسلولهای ایمنی القا کنندهبا هوش مصنوعی خودکار روبتغییرات مغز پس از 40 سالگیشانس یا تلاشتقلید از طبیعتپوشاندن خود از نورمغز و اخلاقحس و ادراک قسمت نهمآب، زندگی است(قسمت پنجم)قسم به فقرتا 20 سال آینده مغز شما به دی متیل فومارات(زادیوا)(ای آنکه نامش درمان و یادشنوروفیبروماتوزهمه چیز موج استمیگرن سردردی ژنتیکی که بدرون قفس یا بیرون از آناختلالات صحبت کردن در انرژیم ضد التهابیاستیفن هاوکینگ در تفسیر هیچ اندر هیچکمی زاویه ی دیدت را عوض کسندرم دزدی ساب کلاوینبار بزرگ ایستادن بر دو پاجهل مقدسسندرم سردرد به دلیل افت فبار سنین ابزار هوشمندی اجهان فراکتالپیوندی که فراتر از امکانشباهت زیاد بین سلول هاي عتمایز یا کشف یگانگیمغز باستانی، هنوز نقش هاحس و ادراک قسمت بیست و دوآزادی در چیستلرزش ناشی از اسیب به عصبتاثیر کپسول نوروهرب بر سدانشمندان موفق به بازگرداینترنت بدون فیلتر ماهواچیزی منتظر شناخته شدنهمانند سازی در انسانما به جهان های متفاوت خوددرگیری قلب در بیماری ویرارتباط هوش ساختار مغز و ژهزینه ای که برای اندیشیدرجزخوانی هایی که امروز باطلاعات حسی ما از جهان، چکوچکی قلبسیاهچاله ی منفرد یا سیاهبحثی در مورد حقیقت فضا و جهان کاملی در اطراف ما پرپاسخ گیاهان در زمان خوردصرع و درمان های آنتنهایی رمز نوآوری استمغط یک گیرنده استحس و ادراک- قسمت شصت و چهإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَچگونه باغبانی باعث کاهش من پر از تلخیمتاثیر گیاهخواری بر رشد و داروهای ضد بیماری ام اس واکسی توسین و تکامل پیش اهنر، پر کردن است نه فحش ددست و پا زدن در سایه؟از فرد ایستا و متعصب بگذروقتی ریشه ها عمیقند از چیزمان و گذر آن سریع استبنی عباس، ننگی بر تاریخکپسول ژری لاکتمحل درک احساسات روحانی دبخشش، عقلانی یا غیر عاقلجهش های ژنتیکی مفید در ساپرسشطی یکصد هزار سال اخیر هرچفلج خوابتو جهانی هستی که خودش را نقش گرمایش آب و هوا در همخواب زمستانی سلول های سرالکترودهای کاشتنینگاه دوبارهمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکداروی جدید برای ای ال اسابزار هوش در حال ارتقا ازذهن خود را مشغول هماهنگیهوش مصنوعی از عروسک بازی از بحث های کنونی در ویروسواقعیت چند سویهزندگی در جمع مواردی را بربه دنبال رستگاری باشساختار فراکتال وجود و ذهکاش شرف اجباری بود یا حتیمداخله ی زیانبار انسانبرای رشد، باید از مسیر خطجاذبه و نقش آن در شکلگیریآنچه حس می کنیم، نتیجه ی علم به ما کمک میکند تا موفال نیکوتوهم فضای خالیخواص شگفت هویجنقش رژیم غذایی در رشد و اامیدهای جدید برای بازیابنادیدنی ها بیشتر از دیدنمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روزه داری بر سلامت در موج، راز خلقت نهفته اسابزار بقا از نخستین همانرمز و رازهای ارتباط غیر کهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده توزیست شناسی کل در جزء فراکبی شرمیترجمه فعالیت های عضله به سرنوشتکشف جمجمه ای درکوه ایرهومراحل ارتقای پله پله کیهبرخی توصیه ها برای واکسیحقیقت افرادآیا ما کالا هستیمعید نوروز مبارکفرایند حذف برخی اجزای مغتوانایی یک فرد، برای تغیخار و گلنقطه بی بازگشتانتقال ماده و انرژینخستین روبات های زنده ی جمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتازه های اسکیزوفرنی(جنودر آستانه ی موج پنجم کوویابزار بقای موجود زنده از رویا تخیل یا واقعیتهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز توجود قبل از ناظر هوشمندزبان و شناخت حقیقت قسمت دبیماری ای شبیه آلزایمر و تشنج عدم توازن بین نورون سرطان کمیت گراییگوشت خواری یا گیاه خواریمشکلات روانپزشکی پس از سبزرگ شدن مغز محدود به دورحکمت الهی در پس همه چیزآیا امکان بازسازی اندامهعشق به هفت مرتبه ی شناختیقفس ذهنتکنولوژی و پیشرفتخطر آلودگی هوانه بدبخت بلکه نادانانسان میوه ی تکاملچرا حجم مغز گونه انسان درمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتری فلوپرازیندرمان های رایج ام اسابزارهای دفاعی و بقای موروزهای بد باقی نمیماندهوش بشری تهدید برای بشریاز تکامل تا مغز، از مغز تیکی از علل محدودیت مغز امسفرنامه سفر به بم و جنوب بیهوش کردن در جراحی و بیمتظاهری از ماده است که بیدشواهدی از دنیسوان(شبه نئگرفتار محدودیت ها و ابعامعجزه ی علم در کنترل کرونتفکر خلا ق در برابر توهم حس متفاوتآیا دلفین ها میتوانند باپیامهای کاربرانقانون جنگلتکامل داروینی هنوز در حادهن، بزرگترین سرمایهنوار مغز در تشخیص بیماری اولین مورد PML به دنبال تکنشانه های پروردگار در جهمولکول ضد پیریدرمان جدید ای ال اس، توفراحیای بینایی نسبی یک بیمروشی جدید در درمان قطع نخازدواج های بین گونه ای، رهوشمندی کیهانژنها ، مغز و ارادهسلولهای بنیادی مصنوعی دربا هر چیزی که نفس می کشد متغییرات آب و هوایی که به شاهکار قرنتقویت مغز با ورزشپیموزایدمغز و سیر تکامل ان دلیلی حس و ادراک قسمت چهارمآتاکسیقضاوت ممنوعتا بحر یفعل ما یشادین اجباریای جان جان بی تن مرونورون هاي مصنوعی می توانهمه چیز و هیچ چیزمیگرن شدید قابل درمان اسدرون و بیرون، جدای از هم اختلالات عضلانی ژنتیکرژیم غذایی حاوی تخم مرغ واستخوان های کشف شده، ممکهیچگاه از فشار و شکست نترکمالگرایی دشمن پیشرفتکمردردسوی ما آید نداها را صداباربر دیگران نباشجهان قابل مشاهده بخش کوچپیوستگی همه ی اجزای جهانشجاعت و ترستمدن قدیمی ای در جنوب ایرمغز برای فراموشی بیشتر کحس و ادراک قسمت بیست و سوآزادی عقیده، آرمانی که تلرزش دست ها و گردن و سر ETتاثیر کپسول نوروهرب بر سدانشمندان نورون مصنوعی ساینترنت، حقیقت جامعه ی فچیزی خارج از مغزهای ما نیهمجوشی هسته ای، انرژِی بما با کمک مغز خود مختاريمدرگیری مغز در بیماری کویارتباط پیوسته ی جهانهزینه سنگین انسان در ازارحم مصنوعیاطلاعاتی عمومی در مورد مکوچکترین چیز یک معجزه اسماده ی خالیسیاهچاله ی تولید کنندهبحثی در مورد عملکرد لوب فجهان پیوستهپختگی پس از چهل سالگي به ضایعه ی شبکه لومبوساکرالتنبیه چقدر موثر استنفرت، اسیب به خود استحسن یوسف باغچه ی منافت فشار خون ناگهانی در وچگونه تکامل مغزهای کنونیمن بی من، بهتر یاد میگیرمتاثیر انتخاب از طرف محیط داروهای ضد تشنج با توضیح اکسکاربازپین در درمان تشهوموارکتوس ها ممکن است ددست کردن در گوشاز مخالفت بشنووقتی شروع به بیدار شدن میزمان و صبربه قفس های سیاهت ننازسکته ی مغزی در جوانانکامپیوتر سایبورگمحدودیت چقدر موثر استبدون پیر فلکجهش های ژنتیکی غیر تصادفپرسش و چستجو همیشه باقی اطیف انسفالیت، گیلن باره فلج خواب چیستتو جدای از کیهان نیستینقش پیش زمینه ها و اراده خواب سالم عامل سلامتیالگو نداشتیمنگاهی بر قدرت بینایی درامنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکداروی جدید برای دیابتابزار بقا از نخستین همانذهن خالی از شلوغی افکارهوش مصنوعی از عروسک بازی از تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چیستزندگی در سیاهچالهبه زودی شبکه مغزی به جای ساختار شبکه های مغزی ثابکتاب گران و پرهزینه شد ولمدارک ژنتیکی چگونه انسانبرای زندگی سالم، یافتن تجبران از دست رفته هاآنها نمیخواهند دیگران راعلم بدون توقففاکسیبتتوهم فضای خالی یا توهم فضخواص عجیب لوبیانقش زنجبیل در جلوگیری از امیدوار باش حتی اگر همه چنادانی در قرن بیست و یکم،منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روزها، ماه ها یا سادر میان تاریکی و روشناییابزار بقا از نخستین همانرمز گشایی از اتصالات مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمرزیست شناسی باور حقیقت یا بی عدالتی در توزیع واکسن ترجمه ی فعالیت های عضله بسریع دویدن مهم نیستکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمرز مرگ و زندگی کجاستبرخی درمان های Spinal Muscular Atحقیقت انسانآیا ما تنها موجودات زنده عامل کلیدی در کنترل کارآفراتر از دیوارهای باورتوازن مهمتر از فعالیت زیخارق العاده و استثنایی بنقطه، وجود است یا فاصلهانتروپی و هوشیارینرمش های مفید برای درد زامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتازه های بیماری پارکینسودر برابر حقایق جدیدابزار بقای موجود زنده از رویا حقی از طرف خداهوش مصنوعی به کمک هوش طبیاز تکینگی تا مغز از مغز توراپامیل در بارداریزبان و شناخت حقیقت قسمت سبیماری ای شبیه ام اس مولتتشویق خواندن به کودکانسرعت فکر کردن چگونه استگیلگمش باستانی کیستمشکلات روانپزشکی در عقب بزرگ شدن تقریبا ناگهانی حافظه میتواند بزرگترین دآیا انسان با مغز بزرگش اخعشق درونی به یگانگی خلقتقفس را بشکنتکنولوژی به طرز وحشتناکیخطر حقیقی، خود انسان استنه جنگ و نه خونریزیانسان ها می توانند میدان چرا خشونت و تعصبمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتری فلوپرازیندرمان های علامتی در ام اسابعاد و نیازهای تکاملیروزهای سختهوش در طبیعتاز تکامل تا مغز، از مغز تیافته های نوین علوم پرده سفرنامه سفر به بم و جنوب بیهوشی در بیماران دچار اتعویض دارو در تشنجشیر و دوغ بادامگریه ی ابر، رمز طراوت باغمعجزه در هر لحظه زندگیحس چشایی و بویاییآیا دست مصنوعی به زودی قاسایتهای دیگرقانونمندی و محدودیت عالمتکامل داروینی هنوز در حادو ویژگی انتزاع و قدرت تجنوار مغزی روشی مهم در تشخاولین مورد پیوند سر در اننشانه های بیداری روحیمولتیپل اسکلروز در زنان درمان جدید سرطاناحتیاط در ورزش زانو در خاروشی جدید در درمان نابیناسکلت خارجی در درمان اختهوشمندسازی زندان هاژنهای مشترک بین انسان و وسلام تا روشناییبا آتش، بازی نکن و بعد از تغییرات تکاملی سر انسان شاهکار شش گوشتقویت استخوان در گرو تغذپیموزایدمغز کوانتومیحس و ادراک قسمت نوزدهمآتاکسی فریدریشقطار پیشرفتتاول کف پا و حقیقتدین، اجباری نیستایمونوگلوبولین وریدی IVIgنورون های ردیاب حافظههمه چیز کهنه میشودمیاستنی گراویس بدون آنتیدرون آشفته ی تو و ظاهر خناختراع جدید اینترنت کوانرژیم غذایی سالم و ضد التهاستروژن مانند سپر زنان دهیپرپاراتیروئیدیسمکمردرد ناشی از تنگی کاناسوپاپ ها یا ترانزیستورهابارداری بدون رحمجهان موازی و حجاب هاپیام های ناشناخته بر مغز شرکت نورالینک ویدیویی ازتمدن پیشرفته ی پیشینیانمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟حس و ادراک قسمت بیستمآزار حقیقیلرزش عضله یا فاسیکولاسیوتاثیر کتامین در درمان پادانشمندان یک فرضیه رادیکایندرالهمدلی و هوش عاطفیما بخشی از این جهان مرتبطدرگیری مغز در بیماران مبارتباط انسانی، محدود به هزاران سال چشم های بینا ورحم مصنوعیاطلاعاتی عمومی در مورد مکووید نوزده و خطر بیماری ماده ای ضد التهابیسیاهچاله، سیاه خالص یا پبحثی درباره هوش و تفاوتهجهان پیوستهپدیده خاموش روشن در پارکضایعه ی عروقی مخچهتهدیدهای هوش مصنوعینقاشی هایی با بوی گذشته یحساسیت روانی متفاوتافت هوشیاری به دنبال کاهچگونه جمعیت های بزرگ شکل مننژیتتاثیر احتمالی عصاره تغلیداروی فامپیریدین یا نورلاگر فقط مردم میفهمیدند کهورمون شیرساز یا پرولاکتدست آسماناز نخستین همانند سازها تویتنام نوعی کرونا ویروس زمان واقعیت است یا توهمبه مغز خزندگان خودت اجازسکته ی چشمیکانال یوتیوب دکتر سلمان محدودیت های حافظه و حافظبدون بار گذشتهجهش های بیماری زا، معمولپرسشگری نامحدودطبیعت موجی جهانفلج دوطرفه عصب 6 چشمتو دی ان ای خاص ميتوکندرينقش پیشرفته ی سلول های بنخواب سالم عامل سلامتی و یالگو و عادت را بشکن و در انگاهی بر توانایی اجزاي بمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکداروی جدید ضد فشار خونابزار بقا از نخستین همانذهن سالمهوش مصنوعی از عروسک بازی از تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چیستزندگی زمینی امروز بیش از به زیر پای خود نگاه نکن بسادیسم یا لذت از آزار دادکتاب زیست شناسی باورمروری بر تشنج و درمان هایبرخی ملاحظات در تشنج های جدا کردن ناخالصی هاآنژیوگرافی از مغزعلم در حال توسعهفاجعه ی جهل مقدستوهم لیلیپوتی(ریزبینی)خود جسم و یا تصویرنقش زبان در سلطه و قدرت اامیدوارینازوکلسینمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روغن رزماری استنشادر مانهای کمر دردابزار بقا از نخستین همانرمز پیشرفت تواضع است نه طهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیدزیست، مرز افق رویداد هستبیمار 101 ساله، مبتلا به سترجمه ای ابتدایی از اسراسریعترین کامپیوتر موجودکشیدن مادی روشی برای جلومرز بین انسان و حیوان کجابرخی روش های تربیتی کودکحقیقت اشیاآیا مصرف مولتی ویتامین هعادت همیشه خوب نیستفرار در فرار از میزبان، دتوت زیاد بخوریدخبر مهم تلسکوپ هابلنمیتوان با بیرون انداختنانتظار گذر تندباد؟نرمش های مفید در سرگیجهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتازه های درمان ام اسدر جراحی کمر عجله نکنیدابزار بقای موجود زنده از رویاها از مغز است یا ناخوهوش مصنوعی به شناسایی کااز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قزبان جانسوزبیماری اسپینال ماسکولار تشخیص ژنتیکی آتروفی های سطح آگاهی، رخدادهای زندگگیاه بی عقل به سوی نور میمشاهده گر جدای از شیء مشابزرگترین خطایی که مردم محافظه های کاذبآیا انسان در آستانه ی انقعشق، شلوغ کردن نیستقله برای دیدن نه برای به تکنولوژی جدید که سلول هاخطر را بپذیرنه روش تقویت مغزانسان یک کتابخانه استچرا در مغز انسان، فرورفتمنبع هوشیاری در کجاست؟(قترک امروزدرمان ژنتیکی برای نوآوریابعاد اضافه ی کیهانروزهای سخت میگذردهوش عاطفی قسمت 11از تکامل تا مغز، از مغز تیاد گرفتن مداومسفرنامه سفر به بم و جنوب بیو الکترونیک؛ ترکیب موجتعیین پیش آگهی آسیب به عصشیشه ی بازالتی و سیلیکونگربه شرودینگر و تاثیر مشمعرفی مورد نادر بیماری گحس و ادراک (قسمت اول )آیا رژیم غذایی گیاهی سلاقارچ بی مغز در خدمت موجودتکامل زباندو بیماری روانی خود بزرگ نوار مغز، مفید و بی خطراولین هیبرید بین انسان و نظام مثبت زندگیمواد کوانتومی جدید، ممکندرمان جدید سرطاناحتیاط در تعویض داروهاروشی جدید در درمان سکته ماسکار، لگوی هوشمندهوشیاری و وجودژنهای هوش ، کدامندسلاح و راهزنیبا تعمق در اسرار ابدیت و تغذیه بر ژنها تاثیر داردشاید گوشی و چشمی، آماده شتقویت حافظه یا هوش مصنوعپیچیدگی های مغزمگسمغز آیندگان چگونه است ؟حس و ادراک قسمت هفتمآتاکسی مخچه ای خودایمنقطره قطرهتابوهای ذهنیدیوار همه اش توهم بودایمپلانت مغزینوروپلاستیسیتی چیستهمه چیز در زمان مناسبمیاستنی گراویس در جواناندروغ نگو به خصوص به خودتادامه بحث تکامل چشمرژیم غذایی ضد التهابیاسرار آفرینش در موجهاوکينگ پیش از مرگش رسالهاوکينگ پیش از مرگش رسالکمردرد و علل آنسوپاپ ها یا ترانزیستورهابازگشایی مجدد مطب دکتر سجهان ما میتواند به اندازپیدایش زبانشربت رب انارتمدن بشری و مغز اخلاقیمغز بزرگ چالش است یا منفعحس و ادراک قسمت دهمآزار دیگری، آزار خود استلزوم گذر انسان از حدها و تاثیر گیاه خواری بر رشد ودانشمندان ژنی از مغز انسایپیداکرینهمراه سختی، اسانی هستما تحت کنترل ژنها هستیم یدرگیری مغزی در سندرم کووارتباط از بالا به پایین مهستي مادي ای که ما کوچکتررسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهراعتقاد اشتباه، نتیجه ی نکودک هشت ساله لازم است آدماده، چیزی نیستسیاره ی ابلهانبحثی درباره هوش و تفاوتهجهان پر از چیزهای اسرار آپروژه ی ژنوم انسانیضایعات در عصب زیر زبانیتو یک معجزه ایچقدر به چشم اعتماد کنیمخفاش کور و انسان بینا؟افتخار انسانچگونه جمعیت های بزرگ شکل من، ما یا چی؟تاثیر بینش و انتظارات فرداروی لیراگلوتیداگر میدانی مصیبت بزرگتر هوش فوق العاده، هر فرد اسدست بالای دستاز نخستین همانند سازها تویتامین E برای فعالیت صحزمان پلانکبه نقاش بنگرسال 2025 سال بین المللی علمکاهش میل جنسی در ام اسمحدودیت درک انسانبدون زمان، ماده ای وجود نجهش تمدنی عجیب و شگفت انسپس از اگو یا بعد از نفسطبیعت بر اساس هماهنگیفن آوری های جدید علیه شناتو در میانه ی جهان نیستی نقش آتش در رسیدن انسان بهخواب عامل دسته بندی و حفطالگوی بنیادین و هوشیارینگاهت را بلند کنمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکداروی جدید ضد میگرنابزار بقا از نخستین همانذهت را روی چیزهای مفید متهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکنیکی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتزندگی زودگذربه سیاهی عادت نکنیمسازگاری با محیط بین اجزاکتاب طبیعت در قالب هندسهمرکز هوشیاری، روح یا بدن برخی مرزهای اخلاق و علوم جدایی خطای حسی استآنان که در قله اند هرگز خعلم راهی برای اندیشیدن افارغ التحصیلان، فقیر و دتوهم چیستخودآگاهی و هوشیارينقش زبان در سلطه و قدرت اامیدواری و مغزنبودن مدرک و شاهد، مدرک منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاه خواری بر در محل کار ارزش خودت را بابزار بقا از نخستین همانرمز امید، بی نیازی از مردهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژنزاویه نگاه ها یکسان نیستبیمار مرکز تنفس سلولیترس و آرمان هاسرکه انگبین عسلی مفید برکشتن عقیده ممکن نیستمرز جدید جستجو و اکتشاف، برخی سلولهای عصبی در تلاحقیقت تنها چیزی است که شاآیا مغز تا بزرگسالی توسععادت کن از بالا نگاه کنیفرد موفقتوسعه هوش مصنوعی قادر اسخدا موجود استنمیتوان بر سیاه سیاه نوشانحراف و حقیقتنرمش های موثر در کمردردمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاسف بار است انسان، حق خودر درمان بیماری مولتیپل ابزار بقای موجود زنده از رویاهای پر رمز و حیرتی درهوش مصنوعی تعاملیاز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریزبان ریشه هایی شناختی اسبیماری اضطراب عمومیتشخیص آلزایمر سالها قبل سعی کن به حدی محدود نشویگیاه خواری و گوشت خوار کدمشاهده آینده از روی مشاهبزرگترین درد از درون است حافظه و اطلاعات در کجاست آیا احتمال دارد رویا از آعصب حقوق نورولووقله سقوطتکنولوژی جدید که سلول هاخطرات هوش مصنوعیچه زیاد است بر من که در ایانسان باشچرا ذرات بنیادی معمولاً منبع خواب و رویاترکیب آمار و ژنتیکدرمان کارتی سل و تومور مغابعاد بالاترروش مقابله مغز با محدودیهوش عاطفی قسمت نهماز تکامل تا مغز، از مغز تیاد بگیر فراموش کنیسفری به آغاز کیهانبیوگرافیتعامل انسان و هوش مصنوعیشکل های متفاوت پروتئین هتفاوت قند طبیعی با قند و گزیده ای از وبینار یا کنفمعرفت و شناختحس و ادراک (قسمت دوم )آیا رژیم غذایی گیاهی سلاقبل و بعد از حقیقتتکامل زباندو بار در هفته ماهی مصرف نوار مغز، ترجمه ی فعالیت اولین تصویر در تاریخ از سنظریه ی تکامل در درمان بیموجود بی مغزی که می توانددرمان دارویی سرطان رحم باحساس گذر سریعتر زمانريتوکسيمب در درمان ام اساسارت و پرخوریهوشیاری و افسردگیژنهای حاکم بر انسان و انسسلسله مباحث هوش مصنوعیبا خودت نجنگثبت و دستکار ی حافظهشاید درست نباشدتقویت سیستم ایمنیپیچیدگی های مغزی در درک زمغز اندامی تشنه ی انرژی احس و ادراک قسمت هفدهمآتش منبع انرژیلمس کوانتومیتاثیر فکر بر سلامتدیوار، از ابتدا توهم بودایمپلانت مغزی و کنترل دو نوروز مبارکهمه چیز در زمان کنونی استمیدان مغناطيسي زمین بشر دریا آرام نخواهد شد کشتی اداراوون تنها داروی تاییرژیم غذایی ضد درداسرار بازسازی اندام هاراه فراری نیستاصفهان زیباهدف یکسان و مسیرهای مختلکمردرد با پوشیدن کفش مناسوپاپ ها یا ترانزیستورهابازگشت از آثار به سوی خداجهان مادی، تجلی فضا در ذهپیر شدن حتمی نیستشربت ضد خلطتمدن زیر آبمغز بزرگ چالشهای پیش روحس و ادراک قسمت دوازدهمآسيب میکروواسکولاریا آسچیزی شبیه نور تو نیستلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر گیاه خواری بر رشد ودانشمندان پاسخ کوانتومی ایا کوچک شدن مغزانسان الهمراهی میاستنی با برخی سمانند کودکان باشیددرگیری مغزی در سندرم کووارتباط بین هوش طبیعی و هوهستی ما پس از شروعی چگال رساناها و ابر رساناها و عاعتماد به خودکودک ایرانی که هوش او از ماده، چیزی بیش از یک خلا سیاره ابلهانبحثی درباره هوش و تفاوتهجهان پر از چیزهای جادویی پروژه ی ژنوم انسانیضرورت زدودن افکارتو یک جهان در مغز خودت هسنقش قهوه در سلامتیخفاش با شیوع همه گیری جدیافراد آغاز حرکت خودشان رچگونه حافظه را قویتر کنیمن، خود تو هستمتاثیر ترکیبات استاتین (سداروی کنترل چربی خوناگر نیروی مغناطیس نباشد هوش مصنوعی می تواند بر احدست خدا بارها را از دوشت از نخستین همانند سازها تویتامین E در چه مواد غذایزمان به چه دلیل ایجاد میشبه نقاش بنگرسال سیزده ماههکاهش مرگ و میر ناشی از ابمخچه فراتر از حفظ تعادلبر کسی اعتماد نکن مگر اینجهشهای مفید و ذکاوتی که دآلودگی هوا چالش قرن جدیدطعمه ی شبکه های ارتباط اجفناوری هوش مصنوعی نحوه ختوقف؛ شکستنقش انتخاب از طرف محیط، نخواص فلفل سبزالگوبرداری از طبیعتچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکداروی جدید ضد الزایمرابزار بقا از نخستین همانذخیره ی شگفت انگیز اطلاعهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز و از مغز واقعیت و مجاززندگی سلول در بدن، جدای ابه سخن توجه کن نه گویندهستم با شعار قانون بدترین کتاب، سفری به تاریخمرکز حافظه کجاستبرخی نکات از گاید لاین پرجریان انرژی در سیستم های آنتی بادی منوکلونال در دعلم ساختن برج های چرخانفاصله ها در مکانیک کوانتتوهم و خیالخودآگاهی و هوشیارينقش سجده بر عملکرد مغزامیدی به این سوی قبر نیستنباید صبر کرد آتش را بعد منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاه خواری بر در چه مرحله ای از خواب ، رابزار بقا از نخستین همانرمز بقای جهش ژنتیکیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژن ضد کرونازاوسکا درمان گوشربیماری لبر و نابینایی آنترسناک تر از کوریسرگیجه از شایعترین اختلاگل خاردار، زیباستمرزهای حقیقی یا مرزهای تبرخی سيناپسها طی تکامل و حقیقت خواب و رویاآیا همه جنایت ها نتیجه بیعادت کن خوب حرف بزنیفرد یا اندیشهتوسعه برخی شغل ها با هوش خدا نور آسمان ها و زمین انمای موفقیتاندوه در دنیا استنرمشهای مهم برای تقویت عمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبدیل پلاستیک به کربن و سدر دعواها چه میکنی؟ابزار بقای موجود زنده از رویای شفافهوش مصنوعی در قضاوت های ااز تکینگی تا مغز از مغز تورزش و میگرنزبان شناسی مدرن در سطح سلبیماری بیش فعالیتشخیص ایدزشلیک فراموشیگیرنده باید سازگار با پیمشاهدات آمیخته با اشتباهبسیاری از مجرمان، خودشانحافظه و اطلاعات در کجاست آیا احتمال دارد رویا از آعصب سیاتیکقلب های سادهتکینگیدفاع از پیامبرنه عدم مطلق بلکه عدم با قانسان جدید از چه زمانی پاچراروياها را به یاد نمی آمنتظر نمان چیزی نور را بهدرمان پوکی استخواناتفاق و تصادفروش های صرفه جویی در ایجاهوش عاطفی قسمت هفتماز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری مهارت های جدید دسقوط درون جاذبه ای خاص، چبیوگرافیتعامل انسان با هوش مصنوعشکل پنجم مادهتفاوت مغز انسان و میمون هگزارش یک مورد جالب لخته ومغز فکر میکند مرگ برای دیحس و ادراک قسمت 67آیا راهی برای بهبود وضعیقبل از آغازتکامل زبان انسان از پیشیدو برابر شدن خطر مرگ و مینوار عصب و عضلهاولین دارو برای آتاکسی فنظریه ی تکامل در درمان بیموجودات مقهور ژنها هستنددرمان زخم دیابتی با تکنواحساسات کاذبریه زغالیاساس انسان اندیشه و باور هوشیاری کوانتومیکفش و کتابسلطان جنگل یا صاحب ملکوتبا خدا باشثبت امواج الکتریکی در عصشایسته نیست در جیب خود قرتلقین اطلاعات و حافظهپیوند قلب خوک، به فرد دچامغز انسان ایا طبیعتا تماحس و ادراک قسمت هجدهمآثار باستانی تمدن های قدلووفلوکساسینتاثیر مشاهده بر واقعیت بدید تو همیشه محدود به مقدایمپلانت مغزی کمک میکند نوروز یا روز پایانیهمه چیز، ثبت می شودمیدان های مغناطیسی قابل دریافت هورمون امید با ورادب برخورد با دیگرانراه نجاتاصل بازخوردکنفرانس تشنج هتل کوثر اصسوخت هیدروژنی پاکبازگشت به ریشه های تکاملجهان مرئی و نامرئیپیراستامشش مرحله تکامل چشمتمدنی قدیمی در شمال خلیج مغز بزرگ و فعال یا مغز کوحس و ادراک قسمت سومآسیب ها ناشی از آلودگی هونکاتی در مورد تشنجلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر گیاه خواری بر رشد ودانشمندان اولین سلول مصنایا این جمله درست است کسیهمراهی نوعی سردرد میگرنیمانند آب باشدرگیری اعصاب به علت میتوارتباط شگفت مغز انسان و فهشت توصیه برای کاستن از درستگاری محدود به یک راه ناعتماد به خودکودکان مهاجرماست مالیسیاره ابلهانبحثی درباره هوش و تفاوتهجهان دارای برنامهپروژه ی علمی پیوند مغز ساضرب المثل یونانیتو کجای جهانینقش مهاجرت در توسعه نسل اخلا، حقیقی نیستافراد بی دلیل دوستدار تو نگاه من، نگاه تو و یا حقیمنابع انرژي پاک سرچشمه حتاثیر تغذیه بر سلامت رواداروی تشنجی دربارداریاگر نعمت فراموشی نبود بسهوش مصنوعی متصل با مغزدستورالعمل مرکز کنترل بیاز نخستین همانند سازها تویتامین کازمان شگفت انگیزبه نادیدنی ایمان بیاورسانسور از روی قصد بسیاری کاهش التهاب ناشی از بیمامخچه ، فراتر از حفظ تعادلبرلیتیونجهشهای مفید و ذکاوتی که دآلودگی هوا و ویروس کروناظهور امواج مغزی در مغز مصفواید روزه داری متناوبتولید مولکول جدید توسط هنقش اتصالات بین سلولهای خواص منیزیمالتهاب شریان تمپورالچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکداروی سل سپتابزار بقا از نخستین همانذره ی معین یا ابری از الکهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسزندگی، مدیریت انرژیبهبود حافظه پس از رخدادهستم، بی پاسخ نیستکتابخانهمرکز حافظه کجاستبرخی نرمش ها برای درد زانجریان انرژی در سیستم های آنتروبات؛ ترکیب سلول زندعلیت رو به عقبفاصله ی همیشگی تصویر سازتوهم وجودخودت را از اندیشه هایت حفنقش غذاها و موجودات درياامیدی تازه در درمان سرطانبرو و انرژی مداوممنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاه خواری بر در ناامیدی بسی امید استابزار بقا از نخستین همانرمز جهانهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگر کرونا ساخته شزبان فرایند تکاملی برای بیماری میاستنی گراویسترسان نیستیسرگردانیگل درون گلدانمزایای شکلات تلخ برای سلبرداشت مغز ما از گذر زمانحقیقت در علم، هرگز نهایی آیا هوش مصنوعی می تواند نعادت کردن به نعمتفرد حساس از نظر عاطفی و بتوصیه های سازمان بهداشت خدا بخشنده است پس تو هم بنمایش تک نفرهاندوه دردی را دوا نمیکندچرا ماشین باید نتایج را پمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبدیل تراکت صوتی مصنوعی در سال حدود 7 میلیون نفر ابزار بقای موجود زنده از روان سالمهوش مصنوعی در کامپیوترهااز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش بهترین درمان بیش فعزبان شناسی نوین نیازمند بیماری تی تی پیتصویر خورشید یا خود خورششلیک فراموشیگالکانزوماب، دارویی جدیمطالبه ی حق خودبسیاری از بیماری های جدیحافظه و اطلاعات در کجاستآیا بدون ناظر هوشمند هم بعضلانی که طی سخن گفتن چقدقلب و عقلتکامل فردی یا اجتماعیدفاع در برابر تغییر ساختنهایت معرفت و شناخت درک عانسان خطرناکترین موجودچراروياها را به یاد نمی آمنتظر نتیجه ی کارهایت بادرمان پوکی استخواناتوبان اطلاعات و پلِ بینروش های عملی برای رفع کمرهوش عاطفی قسمت یازدهاز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری هوش مصنوعی، عمیقسقوط زیگزاگی یا ناگهانیبیان ژن های اسکیزوفرنی دتعداد کلی ذهن ها در جهان شکرگزار هر چیزی باش که داتفاوت ها و تمایزها کلید بگشایش دروازه جدیدی از طرمغز قلبحس و ادراک قسمت 74آیا راهی برای رفع کم آبی قبل از انفجار بزرگتکامل ساختار رگهای مغزی دو برابر شدن خطر مرگ و مینوار عصب و عضلهاولین دروغنظریه ی تکامل در درمان بیمورد نادر همپوشانی دو بیدرمان ساده ی روماتیسماخلاق و علوم اعصابریواستیگمیناستفاده از مغز، وزن را کمهوشیاری سنتی یا هوشیاری کفش بد، عامل مهم کمردردسم زنبور ، کلیدی برای واربا طبیعت بازی نکنجلو رفتن یا عقبگردشادی، پاداش انجام وظیفهتلاش ها برای کشف منابع جدپیوند مدفوعمغز انسان برای ایجاد تمدحس و ادراک قسمت هشتمآدم عاقل، وقت خودش را هدرلوب فرونتال یا پیشانی مغتاثیر نگاه ناظر هوشیار بدیدن خدا در همه چیزایمپلانت نخاعی میتواند دنورالژیهمه ی سردردها بی خطر نیستمیدان های کوانتومی خلادریای خداادراک ما درک ارتعاشی است میدان بنیادین اطلاعاتدرک فرد دیگر و رفتارهای اادراک، فراتر از آنچه معمراه های جدید برای قضاوت راصل در هم تنیدگی و جهانی کنگره بین المللی سردرد دسودمندی موجودات ابزی بر بازخورد یا فیدبکجهان مشارکتیپیشینیان انسان از هفت میششمین کنگره بین المللی ستمرکز و مدیتیشنمغز بزرگترین مصرف کننده حس و ادراک قسمت سی و هشتمآسیب روانی شبکه های اجتمچگونه مولکول های دی ان ایلزوم عدم وابستگی به گوگل تاثیر گیاه خواری بر رشد ودانشمندان تغییر میدان مغایا ابزار هوشمندی یا مغز هندسه ی پایه ایماه رجبدرب بسته با غیر خود باز مارتباط شگفت انگیز مغز انو هر کس تقوای خدا پیشه کنرشته نوروایمونولوژی و نقاعتماد بی موردکودکان میتوانند ناقل بی ماست مالی با هوش انسانیسیب یکسان و دیدگاه های متبحثی درباره هوش و تفاوتهجهان در حال نوسان و چرخشپروانه ی آسمانیضربه مغزی در تصادف رانندتو کز محنت دیگران بی غمینقش میدان مغناطیسی زمین خلا، خالی نیستافزایش قدرت ادراکات و حسنگاه مادی غیر علمی استمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر حرکات چشم بر امواج داروی جدید ALSاگر نعمت فراموشی نبود بسهوش مصنوعی و کشف زبان هایدغدغه نتیجه ی نادانی استاز نشانه ها و آثار درک شدویتامین کا و استخوانزمان طلایی سکته ی مغزی رابه هلال بنگرسانسور بر بسیاری از حقایکاهش حافظه هرچند فرایندیمخچه ابزاري که وظیفه آن فبرنامه و ساختار پیچیده مجوانان وطنآلودگی هوا و پارکینسونظرف باید پر شود چه با چرک فواید روزه داری متناوبتولید مثل فقط با یک مادر نقش تیروئید در تکامل مغزخواص میوه ی بهام آر آی جدید با قدرت شگفچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکداروی ضد چاقیابزار بقا از نخستین همانذرات کوانتومی زیر اتمی قهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهزندگی، مراتب هوشیاری استبهداشت خوابستون فقرات انسان دو پا جلکجای مغز مسئول پردازش تجمرکز خنده در کجای مغز استبرخی نرمش ها برای زانوجریان انرژی در سیستم های آنزیم تولید انرژی در سلوعلایم کمبود ویتامین E را فتون های زیستیتوهم وجودخودروهای هیدروژنینقش غذاها و موجودات درياامگا سه عامل مهم سلامتچت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاهخواری بر در هم تنیدگی مرزها و بی مابزار بقا از نخستین همانرمز جهان خاصیت فراکتالهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگری ضد کرونا از دزبان متغیربیماری میاستنی گراویستزریق قیچی ژنتیکی کریسپرسربازان ما محققا غلبه می گل زندگیمسمومیت دانش آموزان بی گبرداشتت از جهان رو زیاد حقیقت راستین انسان علم بآیا هوش مصنوعی زندگی بشرعادت بد را ترک کنفردا را نمیدانیمتوصیه های غیر دارویی در سخدا تاس نمیریزدچند نرمش مفید برای کمردراندوهگین نباش اگر درب یا چرا مردم با زندگی میجنگنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبدیل سلولهای محافط به سدر عید نوروز مراقب تصادف ابزار بقای موجود زنده از روبات ها قول میدهندهوش مصنوعی در تفکر خلاق ااز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش در کمر دردزبان، نشان دهنده ی سخنگو بیماری خود ایمن اعصاب محتصویر در هم تنیدگی کوانتشنا در ابهای گرم جنوب نیاگام کوچک ولی تاثیرگذارمطالبی در مورد تشنجبسیاری از بیماری های جدیحافظه ی ما انسان ها چرا مآیا برای تولید مثل همیشه غم بی پایانقلب یا مغزتکامل مادی تا ابزار هوشمدقیق ترین تصاویر از مغز انهایت در بی نهایتانسان در هستی یا هستی در چراغ های متفاوت و نور یکسمنتظر زمان ایده آل نشودرمان آرتروز با ورزش موضاتوسوکسیمایدروش هایی برای مقابله با اهوش عاطفی قسمت پنجماز تکامل تا مغز، از مغز تیادگرفتن، آغاز حرکت است سلول های مغزی عامل پارکیبیان حقیقتتعذیه ی ذهنشکست حتمیتفاوت ها را به رسمیت بشناپل جویی اصفهانمغز ما کوچکتر از نیم نقطهحس و ادراک قسمت 75آیاما مقهور قوانین فیزیکقبرستان ها با بوی شجاعتتکامل شناخت انسان با کشفدو داروی جدید برای میاستنوار عصب و عضلهاولین سلول مصنوعینظریه ی ریسمانموسیقی نودرمان سرگیجه بدون نیاز باخلاق پایه تکامل و فرهنگریاضیات یک حس جدید استاستفاده از نظریه ی تکامل هوش، ژنتیکی است یا محیطیکل اقیانوس در یک ذرهسماگلوتید داروی کاهش دهنبالای هر دستی، دستی هستجلوتر را دیدنشب سیاه سحر شودتلاش های جدید در ALSپیوند مدفوع در درمان بیممغز انسان برای شادمانی طحس و ادراک قسمت هشتاد و نآرمانگرای تخیلی نباشلوتیراستامتاثیر نگاه و مشاهده ناظر دیدگاه نارسای دوگانه ی مایمپلانت استخوانی در آسینورالژی تریژمینالهمه جا خیر بکارهمیشه چیزی برای تنهایی دمیدازولام در درمان تشنج درک نیازمند شناخت خویش اادغام میان گونه های مختلهدف یکسان، در مسیرهای متراه های جدید برای قضاوت راصل علت و تاثیرکنگره بین المللی سردرد دسی و سه پل اصفهانبازسازي مغز و نخاع چالشی جهان معناپیشرفت های باور نکردنی دشعار و عملتمرکز بر هدفمغز حریص برای خون، کلید تحس و ادراک قسمت سی و ششمآسیب عصب پا به دنبال اعتیچگونه میتوان با قانون جنمقاومت به عوارض فشار خون تاثیر گیاه خواری بر رشد ودانشمندان روش هاي جدیدی ایا بیماری ام اس (مولتیپهندسه ی رایج کیهانماهیچه ی صبردرختان چگونه بر تشکیل ابارتباط شگفت انگیز مغز انوفور و فراوانیرشد مغز فرایندی پیچیده ااعتیاد و تلاش های درمانی کودکان گذشته به آینده فکماشین های دارای روحسیر آفرینش از روح تا مغز بحثی درباره احساسات متفاجهان در حال ایجاد و ارتقاپرواز از نیویورک تا لوس آضررهای مصرف شکر و قند بر تو پیچیده ترین تکنولوژی نقش محیط زندگی و مهاجرت دخلاصه ای از مطالب همایش مافزایش میل جنسی با خوردن نگاه محدود و تک جانبه، مشمنابع انرژی از منابع نهفتاثیر دوپامین و سروتونینداروی جدید s3 در درمان ام اگر با مطالعه فیزیک کوانهوش مصنوعی یا حماقت طبیعذهن ما از در هم شکستن منباز نظر علم اعصاب یا نرووسویتامین کا در سبزیجاتزمان، واقعی نیستبه کدامین گناه کشته شدندسانسور ذهنکاهش دوپامین عامل بیماریمخچه تاثیر گذار بر حافظهبرنامه ی مسلط ژنها در اختجوانان وطنآلزایمرظرفیت مغز چقدر استفواید زیاد دوچرخه سواریتولید مثل اولین ربات های نقش حفاظتی مولکول جدید دخواص هلو برگ هلوام اس و سرطانچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع بی نهایت انرژی در دتاثیر درجه حرارت بر عملکداروی ضد چاقیابزار بقا از نخستین همانذرات کوانتومی زیر اتمی قهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهزندان ذهنیبهداشت خواب، امروز در جهستارگانی قبل از آغاز کیهکرونا چه بر سر مغز می آورمرگ چیستبرخی نرمش های گردنجراحی هوشیار مغزآواز خواندن در قفس، نشانعلایم کمبود ویتامین E را فروتنی معرفتیتوهم بی خداییخورشید مصنوعینقش غذاها و موجودات دريااما شما از دید خفاش کور هچت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژِیم غذایی بر میگدر هم تنیدگی کوانتومیابزار بقا از نخستین همانرنگ کردن، حقیقت نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانزبان مشترک ژنتیکی موجودابیماری های میتوکندریتسلیم ارتباط با من برترسربرولایزینگلوله ی ساچمه ایمسمومیت دانش آموزان، قمابررسي علل احتمالي تغيير حقیقت غیر فیزیکیآیا هوش ارثی دریافتی از پعادت دادن مغز بر تفکرفرزندان زمان خودتوصیه هایی در مصرف ماهیخدای رنگین کمانچند جهانیاندام حسی، درک از بخش هایچرا مغز انسان سه هزار سالمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبر را برداردرمان نگهدارنده ی اعتیادابزار بقای موجود زنده از روبات های ریز در درمان بیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز- از مغزتوزن حقیقی معرفت و شناختزبان، وسیله شناسایی محیطبیماری دویکتصویر زیبا از سلولشناخت ناشناختهگامی در درمان بیماریهای مطالعه ای بیان میکند اهدبشکه ای که ته نداره پر نمحافظه ی ما انسان ها چرا مآیا بزرگ شدن مغز فقط در دغم بی پایانقلب دروازه ی ارتباطتکامل مداومدل به دریا بزننهادینه سازی فرهنگ اختلاانسان عامل توقف رشد مغزنزاع ها بیهوده استمنحنی که ارتباط بین معرفدرمان ام اس(مولتیپل اسکلاتصال مغز و کامپیوترروش هایی برای کم کردن اضطهوش عاطفی قسمت اولاز خود رها شویادآوری خواب و رویاسلول های بنیادیبیداری معنوی یعنی دوستی تغییرشکستن مرز دور مغزتفاوت های بین زن و مرد فقپل خواجو اصفهانمغز مانند تلفن استحس و ادراک قسمت 78آگاهی فراتر از آگاهیقدم زدن و حرکت دید را تغیتکامل، نتیجه ی برنامه ریدو سوی واقعیتنوار عصب و عضلهاوکرلیزوماب داروی جدید شنظریه ی ریسمان و هوشیاریموسیقی هنر مایع استدرمان سرگیجه بدون نیاز باختلا ل در خود عضلهریتوکسیماباستفاده از هوش مصنوعی در هوض مصنوعی زندهکلمات بلند نه صدای بلندسندرم میلر فیشربالاترین هدف از دولتجمجمه انسان های اولیهشبیه سازی میلیون ها جهان تلاش های جدید در درمان فرپیوند مغز و سر و چالشهای مغز انسان برای شادمانی طحس و ادراک قسمت هشتاد و شآرام باشلوزالمعده(پانکراس)مصنوعتاثیر نگاه انسان بر رفتادیروز و امروزایمان به رویانوزاد ناشنوای متولد شده،همیشه چشمی مراقب و نگهبامکان زمان یا حافظه زماندرک و احساسادغام دو حیطه علوم مغز و هدف از تکامل مغزراه پیروزی در زندگی چیستاصل عدم قطعیت از کوانتوم کنترل همجوشی هسته ای با هسیلی محکم محیط زیست بر انباغچه ی منجهان معکوسپیشرفت های جدید علوم اعصصبور باشتمرکز بر امروزمغز در تنهایی آسیب میبینحس و ادراک قسمت سیزدهمآسانی موفقیتچگونه مغز ما، موسیقی را پمقایسه رقابت و همکاریتاثیر گیاه خواری بر رشد ودانشمندان روشی برای تبدیایا بدون زبان میتوانیم تهندسه بنیادینماپروتیلیندرختان اشعار زمینارتباط غیرکلامی بین انساوقاحت و تمسخر دیگرانرشد مغز علت تمایل انسان باعتیاد را به دور بیندازکودکان خود را مشابه خود تماشین دانشسیستم تخلیه ی مغز بینشی نبحثی درباره احساساتی غیرجهان ریز و درشتپروتئین های ساده ی ابتداضررهای شکر بر سلامت مغزتو آرامش و صلحینقش مرکز تنفس سلولی در بیخلاصه ای از درمان های جدیافزایش مرگ و میر سندرم کونگاه کلی نگرمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر دپاکین بر بیماری مداروی جدید لنفوم و لوکمیاگر تلاش انسان امروز براهوش مصنوعی گوگل به کمک تشذهن چند جانبه نیازمند نگاز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین بی 12 در درمان دردزمان، اندک استبه امید روزهای بهترساهچاله ها تبخیر نمیشودکاهش سن بیولوژیکی، تنها مخاطب قرار دادن مردم، کابرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱جواب دانشمند سوال کننده آلزایمر در جوانانعقل مجادله گرفیلم کوتاه هیروشیما از هتولید یا دریافت علمنقش حیاتی تلومر دی ان آ دخواص هندوانهام اس یا تومور؟چالش های ایستادن بر دو پامنابع جدید انرژیتاثیر درجه حرارت بر عملکداروی ضد تشنج با قابليت تابزار بقا از نخستین همانذرات کوانتومی زیر اتمی قهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مزونیسومایدبهداشت خواب، رمز حافظه ی ترکیب حیوان و انسانسخن نیکو مانند درخت نیکوکریستال هامرگ و میر پنهانبرخی یونها و مولکول های مجراحی گردن همیشه برای دیآینه در اینهعلائم عصبی آلزایمر، با افروتنی و غرورتوهم تنهاییخوش قلبی و مهربانینقش غذاها در کاهش دردهای امروز دانش ژنتیک هیچ ابهنتایج نادانی و جهلمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر سلامت دستگاه گوارشدر هم تنیدگی کوانتومی و پابزار بقا از نخستین همانرنگین کمانهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانزبان چهار حرفی حیات زمینبیماری های مغز و اعصاب و تسلیم شدن از نورون شروع مسردرد میگرنگلوئونمسیر دشوار تکامل و ارتقابررسی مغز با امواج مادون حقیقت غیر قابل شناختآیا هوش سریعی که بدون احسعارضه جدید ویروس کرونا سفرضیه ای جدید توضیح میدهتوضیحی ساده در مورد هوش مخدایی که ساخته ی ذهن بشر چند جهانیانرژی بی پایان در درون هرچرا مغزهای ما ارتقا یافت منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتحریک الکترومغناطیسی مغدرمان نابینایان آیا ممکنابزار بقای موجود زنده از روبات کیانهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز، از مغز وزوز گوشزدودن نقص از هوش مصنوعیبیماری دیستروفی میوتونیتصویر زیبای اصفهانشناخت و معرفت، و نقش آن دگامی در درمان بیماریهای معمای اخلاقی قطاربشریت از یک پدر و مادر نیحافظه ی هوش مصنوعیآیا تکامل و تغییرات ژنتیغیرقابل دیدن کردن مادهقلب روباتیکتکامل چشمدلایلی که نشان میدهد ما بچهار میلیارد سال تکامل بانسانیت در هم تنیده و متصنزاع بین جهل و علم رو به پمنشأ اطلاعات و آموخته ها درمان با سلول های بنیادیاثر مضر مصرف طولانی مدت رروش هایی برای جلوگیری از هوش عاطفی قسمت دهماز درخواست ها جدا شویاری خدا نزدیک استسلول های بنیادی منابع و ابیداری و خواب کدام بهتر اتغییر الگوی رشد مغزی با زشکستگی لگن یا سکته ی مغزیتفاوت های تکاملی در مغز وپلاسمای غالبمغز مادران و کودکان در زمحس و ادراک قسمت 82آپومورفین در پارکینسونقدرت مردمتکثیر سلول در برابر توقف دولت یا گروهکنوار عصب و عضله مهم در تشايندگان چگونه خواهند دیدنظریه تکامل در درمان بیممیلر فیشر نوعی نادر از گیدرمان سرگیجه بدون دارواختلاف خانوادگی را حل کنریسپریدوناستفاده از انرژی خلاهیچ نقطه ای مرکزی تر از اکلوزاپین داروی ضد جنونسندرم کووید طولانیباهوش ترین و با کیفیت تریجنین مصنوعیشبیه سازی سیستم های کوانتلاش های جدید در درمان سرمغز انسان رو به کوچک تر شحس و ادراک قسمت پنجمآرامش و دانشلیروپریم داروی ترکیبی ضدتاثیر نگاه انسان بر رفتادیسک گردناین پیوند نه با مغز بلکه نوسانات کوانتومی منبع مانوشیدن چای برای مغز مفید همیشه اطمینان تو بر خدا بمکانیک کوانتومی بی معنی درک کنیم ما همه یکی هستیمارتقا و تکامل سنت آفرینش هدف از خلقت رسیدن به ابزاراه انسان شدن، راه رفتن واصل، روان و نفس استکنترل جاذبهسینوریپا داروی ترکیبی ضدبترس از اینکه کسی، به درگجهان هوشمندپیشرفت در عقل است یا ظواهصبور باشتمساح حد واسط میان مغز کومغز را از روی امواج بشناسحس و ادراک قسمت ششمآشنا پنداریچگونه مغز پیش انسان یا هممقابله ی منطقی با اعتراضتاثیر گیاه خواری بر رشد ودانش، قفل ذهن را باز میکنایا تکامل هدفمند استهندسه در پایه ی همه ی واکماجرای جهل مقدسدرد و درسارتروز یا خوردگی و التهاوقت نهيب هاي غير علمي گذشرشد در سختی استاعداد بینهایت در دنیای مکودکان را برای راه آماده مبانی ذهنی سیاه و سفیدسیستم تعادلی بدنبحران ذهن فیلمی قابل تامجهان شگفت انگیزپروتز چشمضعیف و قویتو افق رویداد جهان هستینقش نگاه از پایین یا نگاهخم شدن فضا-زمانافزایش سرعت پیشرفت علوم نگاه انسان محدود به ادرامنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر داروهای ضد التهاب داروی جدید میاستنی گراویاگر خواهان پیروزی هستیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشذهن هوشیار در پس ماده ی ماز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین بی هفدهزمزمه ات مانده در گوشمبه بالا بر ستارگان نگاه کسایه ی هوشیاریکایروپاکتیک چیستمدل همه جانبه نگر ژنرالیبرین نت به جای اینترنتجواب سنگ اندازیآملودیپین داروی ضد فشار عقل در جهان جدید، عجیب اسفیلمی بسیار جالب از تغییتولید پاک و فراوان انرژینقش خرچنگ های نعل اسبی درامواجی که به وسیله ی ماشیچالش کمبود اندام برای پیمناطق خاص زبان در مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکداروی ضد تشنج با قابليت تابزار بقا از نخستین همانرفلکس وتری با توضیح دکتر هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار زونا به وسیله ویروس ابله بوزون هیگز چیستترازودونسخن و سکوتکریستال زمان(قسمت اولمرگ و میر بسیار بالای ناشبرخی اثرات مضر ویتامین دجز تو که را دارمآیندهعلت خواب آلودگی بعد از خوفرگشت و تکامل تصادفی محض توهم جداییخوش خیالی و خوش بینینقشه مغزی هر فرد منحصر بهانفجار و توقف تکاملی نشانتاران، جذب کنمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر عصاره تغلیظ شده گیدر هم تنیدگی کوانتومی و دابزار بقا از نخستین همانرهبر حقیقیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ضد اعتیادزبان نیاز تکاملی استبیماری های ژنرالیزه ی عصتست نوار عصب و عضلهسردرد میگرن در کودکانگمان میکنی جرمی کوچکی در مسئول صیانت از عقیده کیسبررسی و اپروچ جدید بر بیمحقیقت، آن چیزی نیست که جلآیا هشیاری کوانتومی وجودعبارت های مبهم مانند انرفساد اقتصادی سیتماتیک درتوضیحات دکتر فاطمی در موخدایا جز تو که را دارمچند جهانی و علمانرژی تاریکچرا ویروس کرونای دلتا وامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتحریک عمقی مغزدرمان های اسرار آمیز در آابزار بقای موجود زنده از روح و آب حیاتهوش مصنوعی درمانگر کامپیاز تکینگی تا مغز، از مغز وسواس، بیماری استسفر فقط مادی نیستبیماری سلیاکتصویربرداری فضاپیمای آمشناخت حقیقت یا آرزوهای گگاهی لازم است برای فهم و معماری، هندسه ی قابل مشابعد پنجمحافظه انسان و حافظه ی هوشآیا تراشه ها داخل مغز، میغار افلاطونقلب را نشکنتکامل و ارتقای نگاه تا عمدنیا فریب و سرگرمیچهار ساعت پس از کشتار خوکانسانیت در برابر دیگراننزاع بین علم و نادانی رو منشاء کوانتومی هوشیاری ادرمان تومورهای مغزی با ااثرات فشار روحی شدیدروش هایی ساده برای کاهش اهوش عاطفی قسمت دوماز دست دادن دم در پیشینیاژن همه چیز نیستسلول های بدن تو پیر نیستنبیرون اصل است یا درونتغییر خود یا تغییر دیگراشگفت نیست من عاشق تو باشمتفاوت های زبانی سرمنشا تپمبرولیزوماب در بیماری چمغز چون ابزار هوش است دلیحس و ادراک قسمت 87آپومورفین در پارکینسونقدرت و شناخت حقیقتتأثیر نیکوتین سیگار بر مدونپزیل در بیماران قلبی نوار عصب و عضله برای تاییايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیممیهمانهای ناخوانده عامل درمان سرطان با امواج صوتاختلال حرکتی مانند لرزش ریسدیپلام تنها داروی تایاستفاده از سلول های بنیاهیچ چیز همیشگی نیستکلید نزدیک و نگاه تو بر فسندرم گیلن باره به دنبال باور و کیهان شناسیجنگ هفتاد و دو ملت همه را شبکه های مصنوعی مغز به درتلاش های جدید شرکت نورالمغز انسان رو به کوچکتر شدحس و ادراک قسمت پنجاهآرامش و سکونلیس دگرامفتامین یا ویاستاثیر هوش مصنوعی بر مغزدیستونی قابل درماناین اندوه چیستلا اکراه فی الدینتاثیر ویتامین دی بر بیمادژا وو یا اشنا پنداریاین ایده که ذرات سیاهچالنوعی سکته مغزی ، وحشتناک همیشه به آنچه داری، خوشنمکانیزمهای دفاعی در برابدرک احساسات و تفکرات دیگارتقا یا بازگشت به قبل ازهر چیز با هر چیز دیگر در تراه بی شکستاصلاح خطا با رفتن بر مسیرکندن ریشه ی خودسیناپس، شگفتی خلقتبحتی علمی درباره تمایل بجهان هوشیارپیشرفت ذهن در خلاقیت استصبر لازمه ی پیروزی استتنفس هوازی و میتوکندریمغز زنان جوانتر از مغز مرحس و ادراک قسمت شصت و هشتآشنا پنداریچگونه هموساپينس بر زمین مقابله با کرونا با علم استاثیر گیاه خواری بر رشد ودانش، یک انسان را ناسازگایجاد احساساتهندسه زبانِ زمان استماجرای عجیب گالیلهدرد باسن و پا به دلیل کاهارزش های وارونهوقتی فهمیدی خطا کردی برگرشد، رسیدن به یک هدف نیستبقا با سازگارترین فرد اسکوری گذرای ناشی از موبایمباحث مهم حس و ادراکسیستم دفاعی بدن علیه مغز بخش فراموش شده ی حافظهجهان شگفت انگیز و بی زمانپروتز عصبی برای تکلمطلوع و حقیقتتو انسانی و انسان، شایستنقش نظام غذایی در تکامل مخونریزی مغز در سندرم کووافسردگی و اضطراب در بیمانگاه از کنار و یا از روبرمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر داروی ضد تشنج سدیم داروی جدید کنترل قند خوناپل ویژن پرو در تشخیص بیمهوش مصنوعی الفاگوذهن و زندگیاز واقعیت امروز تا حقیقتویتامین دی گنجینه ای بزرزنان باهوش تربه بالاتر از ماده بیندیشسایه را اصالت دادن، جز فرکار امروز را به فردا نیندمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبرای یک زندگی معمولیجوسازی مدرنآموزش نوین زبانعقل سالمفیروز نادریتولید اندام با چاپ سه بعدنقش داروهاي مختلف معروف امیوتروفیک لترال اسکلروچالش دیدگاه های سنتی در بمناطق خاصی از مغز در جستجتاثیر درجه حرارت بر عملکداروی ضد تشنج توپیراماتابزار بقا از نخستین همانرفتار مانند بردههوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقزیان غذاهای پرچرببوزون هیگز جهان را از متلترازودونسخن پاک و ثابتکریستال زمان(قسمت دوم)مرگ و سوال از قاتلبرخی اختلالات عصبی مثانهجستجوی متن و تصویر به صورآینده ی انسان در فراتر ازعماد الدین نسیمی قربانی فراموش کارها باهوش تر هستوهم جدایی و توهم علمخوشبختی چیستنقشه های مغزی جدید با جزیانفجار بزرگ پایان بوده انجات در اعتماد به خودمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاریک ترین بخش شبدر هر سوراخی سر نکنابزار بقا از نخستین همانروی و منیزیم در تقویت استهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن علیه سرطانزبان و کلمه حتی برای کسانبیماری های روانی با تاثیتست کم هزینه ی بزاق برای سردرد میگرنی در کودکانگنجینه ای به نام ویتامین مسئولیت جدیدبررسی ژنها در تشخیص بیماحقایق ممکن و غیر ممکنآیا واکنش های یاد گرفته وعجول نباشفشار و قدرتتیوتیکسن داروی ضد جنونخرما منبع بسیار خوب آنتی چند روش ساده برای موفقیتانرژی تاریک که ما نمی توچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتحریک عمقی مغز در آلزایمدرمان های بیماری آلزایمرابزار بقای موجود زنده از روح در جهانی دیگر استهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز، از مغز وسیله، فقط دعا نیستسفر نامه سفر به بم و جنوب بیماری شارکو ماری توثتصور ما ازمشکلات و واقعیشناخت درون، شناخت بیرون؛گاهی مغز بزرگ چالش استمعنی روزهبعد از کروناحباب های کیهانی تو در توآیا جنین انسان، هوشمندی غرور و علمقوی تر باشتکامل و ریشه ی مشترک خلقتدنیا مکانی بسیار اسرارآمنون و القلمانسان، گونه ای پر از تضادنزاع بین علم و جهل رو به پمهمان ناخواندهدرمان تشنجاثرات مفید قهوهروش استفاده از بالش طبیهوش عاطفی قسمت سوماز روده تا مغزژن همه چیز نیستسلول بنیادی و ای ال اسبیست تمرین ساده برای جلوتغییر دیگران یا تغییر خوشگفت انگیز بودن کیهانتفاوت ایستایی و تکاپوپناه به بیابانمغز چگونه صداها را فیلتر حس و ادراک قسمت چهلآب زندگی است قسمت چهارمقدرت کنترل خودتأثیر نگاه انسان بر رفتادوچرخه در کاهش دردهای کمنوار عصب و عضله تعیین محلايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیممیوپاتی و نوار عصب و عضلهدرمان ضایعات نخاعیاختلال خواب فرد را مستعد ریشه های مشترک همه ی موجواستفاده از سلول های بنیاهیچ چیز، چقدر حقیقی استکلید، در ناشناخته هاستسندرم پیریفورمیسباید از انسان ترسیدجنگ و تصور از جنگپیوند اندام از حیوانات بشبکیه های مصنوعیتلاش هایی در بیماران قطع مغز ایندگان چگونه استحس و ادراک قسمت پنجاه و یآرامش عقل