دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

چاالش ها در تعیین منبع هوشیاری

چالش ها در تعیین منبع هوشیاری در مغز
چارچوب عالی عصب- محاسباتی(نورو-کامپیوتیشنال)،مدل اصلی در توضیح عملکرد هوشیاری مغز- یعنی تولید کوالیای هوشیار که شامل وضعیت هوشیاری یا تجربیات از پدیده های اطراف و نیز یاد گرفتن و حافظه است- میباشد.(یکی از سوالات حیرت انگیز به صورت خاص، آن است که چگونه عقل های هوشیار ما می تواند احساسات یگانه ای در نوع خود مانند رنگ قرمز یا بوی گوشت ترد و سرخ شده خوک را تجربه کند؟ با چشم پوشی از افرادی- که از ناتوانی های چشمی رنج می برند- همه رنگ قرمز را می شناسیم ولی وسیله ای برای رساندن این احساس نداریم و هیچ چیزی در فیزیک نیست که به ما بگوید چه چیزی، بر اساس آن، وجود دارد. احساسات از این نوع، کوالیا یا کیفیت های قابل حس (qualia)نامیده می شود. ما آنها را اینگونه تصور می کنیم که از خصوصیات یگانه در همه جای جهان هستند ولی در حقیقت اینها فقط نتایج هوشیاری ما هستند و این امر، تفسیرش دشوار است).

همانطور که از نام نوروکامپیوتیشنال مشخص است مدل عصب- محاسباتی بر اساس این تئوری است که مغز، مشابه یک کامپیوتر است. بنابراین فعالیت ذهنی از عملکردهای محاسباتی نورون ها به خصوص ارتباط های سیناپسی در میان آنها حاصل می شود. مدل استاندارد زیست-هوشیاری با چالش های مهمی در بنای یک توضیح ماندگار و همگام، مواجه بوده است که به وسیله ی آن، هوشیاری به خصوص عوامل همراه با انتخاب آزاد ناشی از رفتار محاسباتی، حاصل شده است.
مدیریت این پژوهش به وسیله ی یکی از مشهورترین فیزیکدان ها به نام دکتر روگر پنروز بوده است و این پژوهش کوشش میکند اثبات نماید رفتار درونی فعالیت نورون ها، فراتر از برنامه ای است که براساس محاسبات در تولید هوشیاری و شناخت، عمل میکند.
مقاله از دکتر ویلیام براون دانشمند بیوفیزیک و همکار در بنیاد علمی طنین
https://www.resonancescience.org/blog/Neuroscientists-Call-For-More-Comprehensive-View-of-How-Brain-Forms-Memories?fbclid=IwAR0QdBBfJnczhFxFvPIYG97ULBxgYkEKp29APO8K68VciHzwVixLfJXB3Cs

Artificial neural network - ppt download


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
هوش مصنوعی از عروسک های بتقلید از روی طبیعتژن همه چیز نیستتاثیر دوپامین و سروتونینخواندن ، یکی از شستشو دهنقانون جنگلآنچه حس می کنیم، نتیجه ی حقیقت تنها چیزی است که شااین اندوه چیستدرگیری مغزی در سندرم کووماشین دانشزبان و شناخت حقیقت قسمت دارزش خود را چگونه میشناسنوبت کودکانبیماری اضطراب عمومیعلم و ادراک فقط مشاهده ی هوش مصنوعی از عروسک بازی تمساح حد واسط میان مغز کوکمردرد و علل آنتاثیر درجه حرارت بر عملکخدای رنگین کمانلبخند بزن شاید صبح فردا زآیا هشیاری کوانتومی وجودحافظه و اطلاعات در کجاستاگر میدانی مصیبت بزرگتر ذرات کوانتومی زیر اتمی قمدیریت اینترنت بر جنگسفرنامه سفر به بم و جنوب از تلسکوپ گالیله تا تلسکچگونه میتوان با قانون جنبیش از نیمی از موارد انتقعامل کلیدی در کنترل کارآهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتو تغییر و تحولیکودکان را برای راه آماده تاریکی خواهد ترسیددو برابر شدن خطر مرگ و میمنابع انرژی از نفت و گاز آیا جهش های ژنتیکی، ویروابزار بقا از نخستین همانرویا و واقعیتمرز جدید جستجو و اکتشاف، سندرم پس از ضربه به سراز تکینگی تا مغز از مغز تنگاه از دور و نگاه از نزدبحثي درباره هوش و تفاوتهسوالات پزشکیتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)هیپرپاراتیروئیدیسمکتاب گران و پرهزینه شد ولترجمه ای ابتدایی از اسرادانشمندان موفق به بازگردمنابع جدید انرژیابزار بقا از نخستین همانروش مقابله مغز با محدودیمعماری، هندسه ی قابل مشااز تکینگی تا مغز از مغز تسیر آفرینش از روح تا مغز نازوکلسینبخش بزرگتر کیهان ناشناختهستي مادي ای که ما کوچکترتوضیحی ساده در مورد هوش مکشتن عقیده ممکن نیستتعداد کلی ذهن ها در جهان افت هوشیاری به دنبال کاهداروی تشنجی دربارداریمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمابزار بقای موجود زنده از مغز در تنهایی آسیب میبینریسدیپلام تنها داروی تایمغز کوانتومیاز تکامل تا مغز، از مغز تسخن پاک و ثابتچرا حیوانات سخن نمی گوینبرخی مرزهای اخلاق و علوم ویروس مصنوعیتکامل داروینی هنوز در حاحس و ادراک قسمت 67گامی در درمان بیماریهای جهان فراکتالامید نیکو داشته باش تا آندخالت در ساختار ژنهامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمرابطه تشنج و اوتیسماتفاق و تصادفنقش ژنتیک در درمان اختلااسرار آفرینش در موجشنا در ابهای گرم جنوب نیانظریه ی تکامل در درمان بیبرداشت مغز ما از گذر زمانواکسن کرونا از حقیقت تاتتاثیر مشاهده بر واقعیت بحس و ادراک قسمت پنجاهفلج خوابپیچیدگی های مغزمگسجهان پر از چیزهای جادویی اندام حسی، درک از بخش هایدرمان های بیماری آلزایمرموجود بی مغزی که می تواندزمان و مکان، ابعاد کیهان اختلال در شناسایی حروف و نقش رژیم غذایی در رشد و ابقای حقیقی در دور ماندن اشاید درست نباشدهمراهی نوعی سردرد میگرنیبعد از کروناورزش هوازی ، بهترین تمریتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک قسمت ششمفرایند حذف برخی اجزای مغپختگی پس از چهل سالگي به جامعه ی آسمانیاولین مورد PML به دنبال تکدرهای اسرارآمیز و پوشیدهما انسانها چه اندازه نزدزیباترین چیز در افزایش سارتباط ماده و انرژیچند روش ساده برای موفقیتبه زیر پای خود نگاه نکن بصرع و درمان های آنهوش مصنوعی از عروسک های بتقویت استخوان در گرو تغذژن همه چیز نیستتاثیر دپاکین بر بیماری مخواب سالم عامل سلامتیقانونمندی و محدودیت عالمآنها نمیخواهند دیگران راحقیقت خواب و رویااین ایده که ذرات سیاهچالدرگیری اعصاب به علت میتومبانی ذهنی سیاه و سفیدزبان و شناخت حقیقت قسمت ساز فرد ایستا و متعصب بگذرنور درونبیماری بیش فعالیعلم و روحهوش مصنوعی از عروسک بازی تنفس هوازی و میتوکندریکمردرد با پوشیدن کفش مناتاثیر درجه حرارت بر عملکخسته نباشی بابالحظات خوش با کودکانآیا واکنش های یاد گرفته وحباب های کیهانی تو در تواگر نیروی مغناطیس نباشد ذرات کوانتومی زیر اتمی قمدارک ژنتیکی چگونه انسانسفری به آغاز کیهاناز تلسکوپ گالیله تا تلسکچگونه مغز پیش انسان یا همبیشتر کمردردها نیازی به عادت کردن به نعمتهوش احساسیتو جهانی هستی که خودش را کوری گذرای ناشی از موبایتاریخ همه چیز را ثبت کردهدو سوی واقعیتمنابع انرژی از نفت و گاز آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجابزار بقا از نخستین همانرویا و کابوسمزایای شکلات تلخ برای سلسندرم سردرد به دلیل افت فاز تکینگی تا مغز از مغز تنگاه از درون مجموعه با نگبحثی جالب درباره محدودیتپیامهای کاربرانتوهم چیستهاوکينگ پیش از مرگش رسالکتاب زیست شناسی باورترس و آرمان هاآثار باستانی تمدن های قددانشمندان نورون مصنوعی سمناطق خاصی از مغز در جستجابزار بقا از نخستین همانروش های صرفه جویی در ایجامعنی روزهاز تکینگی تا مغز از مغز تسیستم تعادلی بدننبرو و انرژی مداومبخش دیگری در وجود انسان ههستی ما پس از شروعی چگال تیوتیکسن داروی ضد جنونگل زندگیتعذیه ی ذهنافتخار انسانداروی جدید ALSمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از مغز را از روی امواج بشناسمغز آیندگان چگونه است ؟از روده تا مغزسختی ها رفتنی استچرا حجم مغز گونه انسان دربرخی نکات از گاید لاین پرویرایش DNA جنین انسان، برتکامل داروینی هنوز در حاحس و ادراک قسمت 74گاهی لازم است برای فهم و جهان قابل مشاهده بخش کوچامید نجاتدر مانهای کمر دردمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمرادیوی مغز و تنظیم فرکاناتوبان اطلاعات و پلِ بیننقش گرمایش آب و هوا در هماسرار بازسازی اندام هاشناخت و معرفت، و نقش آن دنظریه ی ریسمانبررسي علل احتمالي تغيير واکسن کرونا ساخته شده توتاثیر نگاه ناظر هوشیار بحس و ادراک قسمت پنجاه و یفلج خواب چیستپیچیدگی های مغزی در درک زجهان دارای برنامهانرژی بی پایان در درون هردرمان های جدید میگرنموجودات مقهور ژنها هستندزمان و صبراختلال در شناسایی حروف و نقش زنجبیل در جلوگیری از بلندی در ذهن ما درک بلندیشب سیاه سحر شودهندسه ی پایه ایبعد از کروناورزش و میگرنتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک قسمت شصت و هشتفراتر از دیوارهای باورپروژه ی ژنوم انسانیجاودانگی مصنوعیاولین مورد پیوند سر در اندریای خداما اکنون میدانیم فضا خالزیر فشار کووید چه باید کرارتباط متقابل با همه ی حیچندین ماده غذایی که ماننبوزون هیگز چیستضرورت زدودن افکارضررهای مصرف شکر و قند بر هوش مصنوعی از عروسک بازی تقویت حافظه یا هوش مصنوعژن هوش و ساختارهای حیاتی تاثیر داروهای ضد التهاب خواب سالم عامل سلامتی و یقارچ بی مغز در خدمت موجودآنان که در قله اند هرگز خحقیقت در علم، هرگز نهایی اینکه به خاطرخودت زندگی درختان اشعار زمینمباحث مهم حس و ادراکزبان جانسوزاز مخالفت بشنونورون هاي مصنوعی می توانبیماری تی تی پیعلم اپی ژنتیک دریچه ای بههوش مصنوعی از عروسک تا کمتنفس هوازی و میتوکندریکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتاثیر درجه حرارت بر عملکخطا در محاسبات چیزی کامللرزش ناشی از اسیب به عصبآیا یک، وجود داردحد و مرزها توهم ذهن ماستاگر نعمت فراموشی نبود بسذرات کوانتومی زیر اتمی قمروری بر تشنج و درمان هایسقوط درون جاذبه ای خاص، چاز تکنیکی تا مغز از مغز تچگونه هموساپينس بر زمین با هوش مصنوعی خودکار روبعارضه جدید ویروس کرونا سهوش احساسیتو دی ان ای خاص ميتوکندريکی غایب شدی تا نیازمند دلتازه های اسکیزوفرنی(جنودولت یا گروهکمنابع انرژی از نفت و گاز آیا خداباوری محصول تکاملابزار بقا از نخستین همانرویا و خبر از آیندهمسیر دشوار تکامل و ارتقاسوپاپ ها یا ترانزیستورهانگاه حقیقی نگاه به درون ابحثی در مورد نقش ویتامين سایتهای دیگرتوهم وجودهاوکينگ پیش از مرگش رسالکتاب طبیعت در قالب هندسهتسلیم شدن از نورون شروع مآرامش و دانشدانشمندان یک فرضیه رادیکمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانروش هایی برای جلوگیری از معادله ها فقط بخش خسته کناز تکینگی تا مغز از مغز تسیستم دفاعی بدن علیه مغز نتایج نادانی و جهلبخشیدن دیگران یعنی آرامشو هر کس تقوای خدا پیشه کنتیک و اختلال حرکتیگلوله ی ساچمه ایتغییر الگوی رشد مغزی با زافراد آغاز حرکت خودشان رداروی جدید s3 در درمان ام منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از مغز زنان جوانتر از مغز مرمغز انسان ایا طبیعتا تمااز سایه بگذرسرنوشتچرا خشونت و تعصببرخی نرمش ها برای زانوواقعیت فیزیکی، تابعی از تکامل زبانحس و ادراک قسمت 75گاهی مغز بزرگ چالش استجهان موازی و حجاب هاامید درمان کرونا با هماندر محل کار ارزش خودت را بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمراز تغییراتوسوکسیمایدنقش پیش زمینه ها و اراده اصل بازخوردشناخت درون، شناخت بیرون؛نظریه تکامل در درمان بیمبررسی و اپروچ جدید بر بیمواکسن ایرانی کرونا تولیدتاثیر نگاه و مشاهده ناظر حس و ادراک قسمت پنجاه و دفلج دوطرفه عصب 6 چشمپیوند قلب خوک، به فرد دچاجهان در حال نوسان و چرخشانرژی تاریکدرمان های جدید در بیماری موسیقی نوزمان واقعیت است یا توهماختلالات مخچهنقش زبان در سلطه و قدرت ابلوغ چیستشبیه سازی میلیون ها جهان هندسه ی رایج کیهانبعد از کرونا دلخوشی بیهوورزش بهترین درمان بیش فعتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک قسمت شصت و دوفرد حساس از نظر عاطفی و بپروژه ی ژنوم انسانیجایی خالی نیستاولین هیبرید بین انسان و درک فرد دیگر و رفتارهای اما از اینجا نخواهیم رفتزیرفون داروی ضد ام اسارتباط چاقی و کاهش قدرت بنه به اعدامبوزون هیگز جهان را از متلبی نهایت در میان مرزهاضررهای شکر بر سلامت مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی تقویت سیستم ایمنیژن یا نقشه توسعه مغز و نقتاثیر داروی ضد تشنج سدیم خواب عامل دسته بندی و حفطقبل از آغازآنزیم تولید انرژی در سلوحقیقت راستین انسان علم باینکه خانواده ات سالم بادرد باسن و پا به دلیل کاهمجموعه های پر سلولی بدن مزبان ریشه هایی شناختی اساز نخستین همانند سازها تنورون های ردیاب حافظهبیماری دویکعلم به ما کمک میکند تا موهوش مصنوعی از عروسک تا کمتنفس بدون اکسیژنکنگره بین المللی سردرد دتاثیر درجه حرارت بر عملکخطا در محاسبات چیزی کامللرزش عضله یا فاسیکولاسیوآیا کیهان می تواند یک شبیحریص نباشاگر نعمت فراموشی نبود بسرفتار مانند بردهمرکز هوشیاری، روح یا بدن سلول های بنیادی منابع و ااز تکینگی تا مغز و از مغز چگونه هوشیاری خود را توسبا تعمق در اسرار ابدیت و عدم توقف تکامل در یک انداهوش در طبیعتتو در میانه ی جهان نیستی کیهان خود را طراحی میکندتازه های بیماری پارکینسودوچرخه سواری ورزشی سبک و منابع انرژی از نفت و گاز آیا دلفین ها می تواند از ابزار بقا از نخستین همانرویا بخشی حقیقی از زندگی مسئول صیانت از عقیده کیسسوپاپ ها یا ترانزیستورهانگاه دوبارهبحثی در مورد نقش کلسیم و توهم بی خداییهدف یکسان، در مسیرهای متکتاب، سفری به تاریختشنج چیستآرامش و سکوندانشمندان ژنی از مغز انسمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانروش هایی ساده برای کاهش امعجزه ی علماز تکینگی تا مغز از مغز تسکوت و نیستینجات در راستگوییبخشش، عقلانی یا غیر عاقلوفور و فراوانیتکنولوژی جدید که سلول هاگلوئونتغییر زودتر اتصالات مغزیافراد بی دلیل دوستدار تو داروی جدید میاستنی گراویمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتریشه های مشترک حیاتابزار بقای موجود زنده از مغزهای کوچک بی احساسمغز انسان برای ایجاد تمداز علم جز اندکی به شما داسریعترین کامپیوتر موجودچرا در مغز انسان، فرورفتبرخی نرمش های گردنواقعیت چند سویهتکامل زبانحس و ادراک قسمت چهلگذر زمان کاملا وابسته به جهان ما میتواند به اندازامیدوار باش حتی اگر همه چدر چه مرحله ای از خواب ، رمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمراست دستی و چپ دستیاثر مضر مصرف طولانی مدت رنقش آتش در رسیدن انسان بهاصل علت و تاثیرشناسایی تاریخچه ی تکاملینظریه تکامل در درمان بیمبررسی ژنها در تشخیص بیماواکسن اسپایکوژنتاثیر نگاه انسان بر رفتاحس و ادراک قسمت پنجاه و سفناوری هوش مصنوعی نحوه خپیوند مغز و سر و چالشهای جهان ریز و درشتانرژی تاریک که ما نمی تودرمان های رایج ام اسموسیقی هنر مایع استزمان پلانکاختلالات حرکتی در انساننقش زبان در سلطه و قدرت ابلعیدن ستاره توسط سیاهچاشبیه سازی سیستم های کوانهندسه بنیادینبعد از کرونا دلخوشی بیهوورزش در کمر دردتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک قسمت شصت و ششفرضیه ای جدید توضیح میدهپروانه ی آسمانیجاذبهاولین تصویر در تاریخ از سدرک نیازمند شناخت خویش اما اشیا را آنطور که هستندزیرک ترین مردمارتباط هوش ساختار مغز و ژنه جنگ و نه خونریزیچه زیاد است بر من که در ایبی شرمیطلای سیاههوش مصنوعی از عروسک بازی تلقین اطلاعات و حافظهژنها نقشه ایجاد ابزار هوتاثیر درجه حرارت بر عملکخودآگاهی و هوشیاريقبل از انفجار بزرگآیندهحقیقت غیر فیزیکیاینترنت بدون فیلتر ماهوادردی که سالهاست درمان نشمحل درک احساسات روحانیزبان شناسی مدرن در سطح سلاز نخستین همانند سازها تنوروپلاستیسیتی چیستبیماری دیستروفی میوتونیعلم در حال توسعههوش مصنوعی از عروسک تا کمتنها مانع در زندگی موارد کنگره بین المللی سردرد دتاثیر درجه حرارت بر عملکخطای ادراک کارمالزوم سازگاری قانون مجازاآیا گذشته، امروز وآینده حرکت چرخشی و دائمی کیهاناگر با مطالعه فیزیک کوانرفتار اجتماعی انسان، حاصمرکز حافظه کجاستسلول های بدن تو پیر نیستناز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه واکسن کرونا را توزباهوش ترین و با کیفیت تریعدم درکهوش عاطفی بیشتر در زنانتوقف؛ شکستکیهانِ هوشیارِ در حال یاتبدیل تراکت صوتی مصنوعی دورترین نقطه ی قابل مشاهمنابع انرژی از نفت و گاز آیا دلفین ها میتوانند باابزار بقا از نخستین همانرویا تخیل یا واقعیتمسئولیت جدیداز تکینگی تا مغز از مغز تسوپاپ ها یا ترانزیستورهانگاهی بر قدرت بینایی درابحثی در مورد حقیقت فضا و توهم تنهاییهدف از تکامل مغزکتابخانهتشنج و حرکات شبه تشنجی قاآرامش(سکوت) stillness و تکاپودانشمندان پاسخ کوانتومی منبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانروش جدید تولید برقمعجزه ی علم در کنترل کروناز تکینگی تا مغز از مغز تسکته مغزینخاع ما تا پایین ستون فقربدون پیر فلکوقت نهيب هاي غير علمي گذشتکنولوژی جدید که سلول هاگمان میکنی جرمی کوچکی در تغییر عمودی سر انسان از پافزایش قدرت ادراکات و حسداروی جدید برای ای ال اسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمترژیم های غذایی و نقش مهم ابزار بقای موجود زنده از مغزتان را در جوانی سیم کشمغز انسان برای شادمانی طازدواج های بین گونه ای، رسرگیجه از شایعترین اختلاچرا ذرات بنیادی معمولاً برخی یونها و مولکول های مواقعیت چیستتکامل زبان انسان از پیشیحس و ادراک قسمت چهل و هفتگذشته را دفن کنجهان مادی، تجلی فضا در ذهامیدی به این سوی قبر نیستدر هم تنیدگی مرزها و بی ممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمرجزخوانی هایی که امروز باثرات فشار روحی شدیدنقش انتخاب از طرف محیط، ناصل عدم قطعیت از کوانتوم شناسایی سلول های ایمنی انظریه تکامل در درمان بیمبررسی بیماری التهابی رودواکسن اسپایکوژن ضد کروناتاثیر نگاه انسان بر رفتاحس و ادراک قسمت پنجاه و شفیلمی بسیار جالب از تغییپیوند اندام از حیوانات بجهان شگفت انگیزانرژی خلا ممکن استدرمان های علامتی در ام اسمیهمانهای ناخوانده عامل زمان به چه دلیل ایجاد میشاختلالات صحبت کردن در اننقش سجده بر عملکرد مغزبه قفس های سیاهت ننازشبکه های مصنوعی مغز به درهندسه در پایه ی همه ی واکتفکر قبل از کاروزن حقیقی معرفت و شناختتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک سی و هفتمفشار و قدرتپرواز از نیویورک تا لوس آجاذبه و نقش آن در شکلگیریاولین دروغدرک و احساسما به جهان های متفاوت خودزیست شناسی کل در جزء فراکارتباط پیوسته ی جهانارتباط انسانی، محدود به نه عدم مطلق بلکه عدم با قبی عدالتی در توزیع واکسن طوفان فقر و گرسنگی و بی سهوش مصنوعی از عروسک بازی تلاش ها برای کشف منابع جدژنها ، مغز و ارادهتاثیر درجه حرارت بر عملکخودآگاهی و هوشیاريقدم زدن و حرکت دید را تغیآینده ی انسان در فراتر ازحقیقت غیر قابل شناختایندرالدست آسمانمحل درک احساسات روحانی دزبان شناسی نوین نیازمند از نخستین همانند سازها تنوروز یا روز پایانیبیماری ضعف عضلات نزدیک بعلم راهی برای اندیشیدن اهوش مصنوعی از عروسک تا کمتنها در برابر جهانکنترل همجوشی هسته ای با هتاثیر درجه حرارت بر عملکخطای حسلزوم سازگاری قانون مجازاآیا پیدایش مغز از روی تصاحس چشایی و بویاییاگر تلاش انسان امروز برارقیبی قدرتمند در برابر ممرکز حافظه کجاستسلول عصبی شاهکار انطباق از تکینگی تا مغز از مغز تچگونه آن شکری که می خوریمباور و کیهان شناسیعسل طبیعی موثر در کنترل بهوش عاطفی در زنان بیشتر اکیست هیداتید مغزتبدیل سلولهای محافط به سديدن با چشم بسته در خواب منابع انرژی از نفت و گاز آیا دست مصنوعی به زودی قاابزار بقا از نخستین همانرویا حقی از طرف خدامسئولیت در برابر محیط زیاز تکینگی تا مغز از مغز تسوخت هیدروژنی پاکنگاهی بر توانایی اجزاي ببحثی در مورد عملکرد لوب فتوهم جدایی و توهم علمهدف از خلقت رسیدن به ابزاکجای مغز مسئول پردازش تجتشنج عدم توازن بین نورون آزمون تجربی، راهی برای ردانشمندان اولین سلول مصنمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانروش صحبت کردن در حال تکاممعجزه در هر لحظه زندگیاز تکینگی تا مغز- از مغز سانسور از روی قصد بسیاری نخستین تصویر از سیاهچالهبرنامه و ساختار پیچیده موقتی فهمیدی خطا کردی برگتکینگیگنجینه ای به نام ویتامین تغییرات منطقه بویایی مغزافزایش مرگ و میر سندرم کوداروی جدید برای دیابتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمترژیم های غذایی و نقش مهم ابزار بقای موجود زنده از مغزتان را در جوانی سیمکشمغز انسان برای شادمانی طاساس انسان اندیشه و باور سرگردانیچراروياها را به یاد نمی آبرخی اثرات مضر ویتامین دواقعیت چیستتکامل ساختار رگهای مغزی حس و ادراک قسمت چهل و هشتگربه شرودینگر و تاثیر مشجهان مرئی و نامرئیامیدی تازه در درمان سرطادر هم تنیدگی کوانتومیمنبع هوشیاری در کجاست؟ قرحم مصنوعیاثرات مفید قهوهنقش اتصالات بین سلولهای اصول انجام برخی نرمش ها دشواهدی از نوع جدیدی از حاهفت چیز که عملکرد مغز تو بررسی سیستم تعادلی بدن اواکسن دیگر کرونا ساخته شتاثیر ویتامین دی بر بیماحس و ادراک قسمت بیست و چهفیزیک مولکولها و ذرات در پیوند سر آیا ممکن استجهانی که نه با یک رخداد و انسان قدیم در شبه جزیره عدرمان ژنتیکی برای نوآوریمیوتونیک دیستروفیزمان شگفت انگیزاختلالات عضلانی ژنتیکنقش غذاها و موجودات دريابه مغز خزندگان خودت اجازشباهت مغز و کیهانهندسه زبانِ زمان استتفکر خلا ق در برابر توهم وزوز گوشتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک- قسمت پنجاه و فضای قلب منبع نبوغ استپروتز عصبی برای تکلمجدایی خطای حسی استاولین سلول مصنوعیدرک کنیم ما همه یکی هستیمما با کمک مغز خود مختاريمزیست، مرز افق رویداد هستزاوسکا درمان گوشرارتباط از بالا به پایین منهایت معرفت و شناخت درک عبیمار 101 ساله، مبتلا به سطوفان زیباییهوش مصنوعی از عروسک بازی تلاش هایی در بیماران قطع ژنهای مشترک بین انسان و وتاثیر درجه حرارت بر عملکخودروهای هیدروژنیقدرت کنترل خودآینده ی علم و فیزیک در60 ثحقایق ممکن و غیر ممکنایا کوچک شدن مغزانسان الدستورالعمل مرکز کنترل بیمحدودیت چقدر موثر استزبان، نشان دهنده ی سخنگو از نخستین همانند سازها تنوشیدن چای برای مغز مفید بیماریهای تحلیل عضلانی اعلم ساختن برج های چرخانهوش مصنوعی از عروسک تا کمتنبیه چقدر موثر استکنترل جاذبهتاثیر رو ح و روان بر جسمخطر آلودگی هوالزوم عدم وابستگی به گوگل آیا آگاهی پس از مرگ از بیحس و ادراک (قسمت اول )اگر خواهان پیروزی هستیرموزی از نخستین تمدن بشرمرکز خنده در کجای مغز استسلولهای ایمنی القا کنندهاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه انتظارات بر ادراک باد غرور و سر پر از نخوت وعشق درونی به یگانگی خلقتهوش عاطفی در زنان بیشتر اکیست کلوئید بطن سومتداوم مهم است نه سرعتدی متیل فومارات(زادیوا)(منابع انرژی از نفت و گاز آیا رژیم غذایی گیاهی سلاابزار بقا از نخستین همانرویاها از مغز است یا ناخومستند جهان متصلاز تکینگی تا مغز از مغز تسودمندی موجودات ابزی بر چالش هوشیاری و اینکه چرا بحثی درباره هوش و تفاوتهتوهم جسمهر چیز با هر چیز دیگر در تکرونا چه بر سر مغز می آورتشویق خواندن به کودکانآزمون ذهنی گربه ی شرودیندانشمندان تغییر میدان مغمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانروشهای نو در درمان دیسک بمغز فکر میکند مرگ برای دیاز تکینگی تا مغز- از مغز سانسور بر بسیاری از حقاینخستین روبات های زنده ی جبرنامه ی مسلط ژنها در اختوقتی تو از یاد گرفتن باز تکامل فردی یا اجتماعیگویید نوزده و ایمنی ساکتتغییرات آب و هوایی که به افزایش سرعت پیشرفت علوم داروی جدید ضد میگرنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمترژیم ضد التهابیابزار بقای موجود زنده از نقش قهوه در سلامتیمغز انسان رو به کوچک تر شاستفاده از مغز، وزن را کمسربازان ما محققا غلبه می چراروياها را به یاد نمی آبرخی اختلالات عصبی مثانهواقعیت های متفاوتتکامل شناخت انسان با کشفحس و ادراک قسمت چهل و دومگزیده ای از وبینار یا کنفجهان هوشیارامگا سه عامل مهم سلامتدر هم تنیدگی کوانتومی و پمنبع هوشیاری در کجاست؟(قرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهراثرات مضر ماری جوانانقش تیروئید در تکامل مغزاصول توسعه ی یک ذهن کاملشواهدی از دنیسوان(شبه نئهفت سین یادگاری از میراث بررسی علل کمر درد در میانواکسن دیگری ضد کرونا از دتاثیر ویروس کرونا بر مغز حس و ادراک قسمت بیست و یکفیزیک و هوشیاریپیوند سر، یکی از راه حلهاجهانی که از یک منبع، تغذیانسان میوه ی تکاملدرمان پوکی استخوانمیگرن و پروتئین مرتبط با زندگی هوشمند در خارج از زاختراع جدید اینترنت کواننقش غذاها و موجودات دريابه نقاش بنگرشباهت مغز با کیهان مادیهنر حفظ گرهتفاوت مغز انسان و میمون هیک پیام منفرد نورون مغزی تاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک- قسمت بیست و پقفس ذهنپرورش مغز مینیاتوری انساجریان انرژی در سیستم های اوکرلیزوماب داروی جدید شدرک احساسات و تفکرات دیگما بخشی از این جهان مرتبطما تحت کنترل ژنها هستیم یزبان مشترک ژنتیکی موجوداارتباط بین هوش طبیعی و هونهایت در بی نهایتبیماری های مغز و اعصاب و طولانی ترین شبهوش مصنوعی از عروسک بازی تلاشی برای درمان قطع نخاژنهای هوش ، کدامندتاثیر درجه حرارت بر عملکخورشید مصنوعیقدرت انسان در نگاه به ابعآیا ممکن است موش کور بی محل مشکلایا این جمله درست است کسیدغدغه نتیجه ی نادانی استمحدودیت های حافظه و حافظزبان، وسیله شناسایی محیطاز نشانه ها و آثار درک شدنوعی سکته مغزی ، وحشتناک بیماری، رساله ای برای سلعلایم کمبود ویتامین E را هوش مصنوعی از عروسک تا کمتو یک معجزه ایکندر در بیماریهای التهابتاثیر روده بر مغزخطرات هوش مصنوعیمقاومت به عوارض فشار خون آیا امکان بازسازی اندامهحس و ادراک (قسمت دوم )اپی ژنتیکرمز و رازهای ارتباط غیر کمرگ چیستسلولهای بنیادی مصنوعی دراز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه به سطح بالایی از هوبار بزرگ ایستادن بر دو پاعصب حقوق نورولووتولید مثل اولین ربات های هوشمندی کیهانکاهش مرگ و میر ناشی از ابتداخل مرزها و صفات با بیندین، اجباری نیستمنابع انرژی از نفت و گاز آیا رژیم غذایی گیاهی سلاابزار بقا از نخستین همانرویاهای پر رمز و حیرتی درمشکلات نخاعیاز تکینگی تا مغز از مغز تسیلی محکم محیط زیست بر انچالش هوشیاری و اینکه چرا بحثی درباره هوش و تفاوتهتوهمات و شناخت حقیقتهر جا که جات میشه، جات نیکریستال هاتشخیص ژنتیکی آتروفی های آزمون ذهنی گربه شرودینگردانشمندان روش هاي جدیدی منبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانروشهای شناسایی قدرت شنوامغز قلباز تکینگی تا مغز- از مغزتسایه را اصالت دادن، جز فرنرمش های مفید برای درد زابرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱ویتنام نوعی کرونا ویروس تکامل مادی تا ابزار هوشمگوشه بیماری اتوزومال رسستغییرات تکاملی سر انسان افسردگی و اضطراب در بیماداروی جدید ضد الزایمرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمترژیم غذایی حاوی تخم مرغ وابزارهای پیشرفته ارتباط نقش مهاجرت در توسعه نسل امغز انسان رو به کوچکتر شداستفاده از هوش مصنوعی در سردرد میگرن در کودکاننزاع بین جهل و علم رو به پبرخی اصول سلامت کمرواقعیت و مجازتکامل، نتیجه ی برنامه ریحس و ادراک قسمت چهل و سومگزارش یک مورد جالب لخته وجهان های بسیار دیگرامروز دانش ژنتیک هیچ ابهدر هم تنیدگی کوانتومی و دمنبع خواب و رویارساناها و ابر رساناها و عاجزای پر سلولی بدن انسان نقش حفاظتی مولکول جدید داصول سلامت کمرشکل های متفاوت پروتئین ههم نوع خواری در میان پیشیبزرگ فکر کنواکسن سرطانتاثیر ژنها بر اختلالات خحس و ادراک قسمت بیست و دوفیزیکدانان ماشینی برای تپیوندی که فراتر از امکانجهانی در ذهنانسان ها می توانند میدان درمان ام اس(مولتیپل اسکلمیگرن سردردی ژنتیکی که بزندگی بی دودادامه بحث تکامل چشمنقش غذاها و موجودات دريابه نقاش بنگرشباهت کیهان و مغزهنر رها شدن از وابستگیتفاوت ها و تمایزها کلید بیک پیشنهاد خوب برای آسان تاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک- قسمت شصت و چهقلب و عقلپرتوهای صادر شده از سیاهجریان انرژی در سیستم های ايندگان چگونه خواهند دیددرک تصویر و زبان های مخلتدرک حقیقت نردبان و مسیری مانند آب باشزبان چهار حرفی حیات زمینارتباط شگفت مغز انسان و فچهار میلیارد سال تکامل ببیماری وسواسطی یکصد هزار سال اخیر هرچهوش مصنوعی از عروسک بازی تلاشی تازه برای گشودن معژنهای حاکم بر انسان و انستاثیر درجه حرارت بر عملکخوش قلبی و مهربانیقدرت عشقآیا ما کالا هستیمحلقه های اسرارآمیزایا ابزار هوشمندی یا مغز ذهن ما از در هم شکستن منبمخچه فراتر از حفظ تعادلسفر فقط مادی نیستاز نظر علم اعصاب یا نرووسنیکولا تسلابیندیشعلایم کمبود ویتامین E را هوش مصنوعی از عروسک تا کمتو یک جهان در مغز خودت هسکوچ از محیط نامناسبتاثیر رژیم گیاه خواری بر دفاع در برابر تغییر ساختمقابله ی منطقی با اعتراضآیا انسان با مغز بزرگش اخابتدا سخت ترین استرمز پیشرفت تواضع است نه طمرگ و میر پنهانسلام تا روشناییاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه باغبانی باعث کاهش بار سنین ابزار هوشمندی اعضلانی که طی سخن گفتن چقدتولید یا دریافت علمهوشیاری کوانتومیکاهش التهاب ناشی از بیماتروس جریان انرژیدید تو همیشه محدود به مقدمنابع انرژی از نفت و گاز آیا راهی برای رفع کم آبی ابزار بقا از نخستین همانرویای شفافمشکلات بین دو همسر و برخیاز تکینگی تا مغز از مغز تسیگار عامل افزایش مرگ ومچالش هوشیاری و اینکه چرا بحثی درباره هوش و تفاوتهتوپیراماتهر حرکت خمیده می شود و هر کریستال زمان(قسمت اولتشخیص آلزایمر سالها قبل آسيب میکروواسکولاریا آسدانشمندان روشی برای تبدیمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از روشی برای بهبود هوش عاطفمغز ما کوچکتر از نیم نقطهاز تکینگی تا مغز، از مغز ساخت شبکه عصبی مصنوعی با نرمش های مفید در سرگیجهبرین نت به جای اینترنتویتامین E برای فعالیت صحتکامل مداومگوشت خواری یا گیاه خواریثبت و دستکار ی حافظهاقلیت خلاقداروی سل سپتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمترژیم غذایی ضد التهابیابزارهای بقا از نخستین هنقش میدان مغناطیسی زمین مغز ایندگان چگونه استاستفاده از انرژی خلاسردرد و علتهای آننزاع بین علم و نادانی رو برخی بیماری ها که در آن بواقعیت و انعکاستأثیر نگاه انسان بر رفتاحس و ادراک قسمت نهمگشایش دروازه جدیدی از طرجهان هایی در جهان دیگرانفجار و توقف تکاملی نشادر هر سوراخی سر نکنمنتظر نمان چیزی نور را بهرشته نوروایمونولوژی و نقاجزایی ناشناخته در شکل گنقش حیاتی تلومر دی ان آ داضطراب و ترسشکل پنجم مادههمه چیز در زمان مناسببزرگ شدن مغز محدود به دورواکسن سرطانتاثیر کلام در آیات کلام بحس و ادراک قسمت بیست و سوفاصله ها در مکانیک کوانتپیوستگی همه ی اجزای جهانجهان، تصادفی نیستانسان یک کتابخانه استدرمان تومورهای مغزی با امیگرن شدید قابل درمان اسزندگی در جمع مواردی را براداراوون تنها داروی تایینقشه مغزی هر فرد منحصر بهبه هلال بنگرشباهت زیاد بین سلول هاي عهنر، پر کردن است نه فحش دتفاوت ها را به رسمیت بشنایک آلل ژنتیکی که از نئاندتاثیر گیاه خواری بر رشد وحساسیت روانی متفاوتقلب دروازه ی ارتباطآلودگی هوا چالش قرن جدیدجریان انرژی در سیستم های ايا اراده آزاد توهم است یجستجوی متن و تصویر به صورايا اراده آزاد توهم است یدرک دیگرانماه رجبزبان نیاز تکاملی استارتباط شگفت انگیز مغز انچهار ساعت پس از کشتار خوکبیماری کروتز فیلد جاکوبطبیعت موجی جهانهوش مصنوعی از عروسک بازی تلاشی جدید در درمان ام اسکل اقیانوس در یک ذرهتاثیر درجه حرارت بر عملکخوشبختی دور از رنج های ملمس کوانتومیآیا ما تنها موجودات زنده حمله ویروس کرونا به مغزایا بیماری ام اس (مولتیپذهن چند جانبه نیازمند نگمخچه ، فراتر از حفظ تعادلسفر نامه سفر به بم و جنوب از نظر علم اعصاب اراده آزنیاز به آموزش مجازی دیجیبیهوش کردن در جراحی و بیمعلت خواب آلودگی بعد از خوهوش مصنوعی به کمک هوش طبیتو کز محنت دیگران بی غمیکوچک شدن مغز از نئاندرتاتاثیر رژیم گیاه خواری بر دقیق ترین تصاویر از مغز امقابله با کرونا با علم اسآیا احتمال دارد رویا از آابتدایی که در ذهن دانشمنرمز بقای جهش ژنتیکیمرگ و میر بسیار بالای ناشسلسله مباحث هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه تکامل مغزهای کنونیبارداری بدون رحمغم بی پایانتولید پاک و فراوان انرژیهوش، ژنتیکی است یا محیطیکاهش حافظه هرچند فرایندیتری فلوپرازیندیدن خدا در همه چیزمنابع انرژی از نفت و گاز آیاما مقهور قوانین فیزیکابزار بقا از نخستین همانروان سالممشکلات روانپزشکی پس از ساز تکینگی تا مغز از مغز تسیاهچاله های فضایی منابعچالش هوشیاری و اینکه چرا بحثی درباره هوش و تفاوتهتوانایی مغز و دیگر اجزای هرچیز با یک تاب تبدیل به کریستال زمان(قسمت دوم)تصویر زیبا از سلولآسیب ها ناشی از آلودگی هودائما بخوانمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از روشی جدید در درمان قطع نخمغز مانند تلفن استاز تکینگی تا مغز، از مغز ساخت شبکه عصبی با الفبای نرمشهای مهم برای تقویت عبرای یک زندگی معمولیویتامین E در چه مواد غذایتکامل چشمگیلگمش باستانی کیستثبت امواج الکتریکی در عصالکترومغناطیس شنوایی و هداروی ضد چاقیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمترژیم غذایی ضد دردابزارهای بقا ازنخستین همنقش محیط زندگی و مهاجرت دمغز ابزار بقای برتر مادیاستفاده از سلول های بنیاسردرد تنشننزاع بین علم و جهل رو به پبرخی بیماری های خاص که بدواقعیت خلا و وجود و درک متئوری تکامل امروز در درمحس و ادراک قسمت چهارمپمبرولیزوماب در بیماری چجهان یکپارچهانقراض را انتخاب نکنیددر یک فراکتال هر نقطه مرکمنحنی که ارتباط بین معرفرشد مغز فرایندی پیچیده ااحیای بینایی نسبی یک بیمنقش خرچنگ های نعل اسبی دراطلاع رسانی اینترنتیشگفت انگیز بودن کیهانهمه چیز در زمان کنونی استبزرگ شدن تقریبا ناگهانی واکسن ضد اعتیادتاثیر کپسول نوروهرب بر نحس و ادراک قسمت بیستمفاصله ی همیشگی تصویر سازپیام های ناشناخته بر مغز جهش های ژنتیکی مفید در ساانسان جدید از چه زمانی پادرمان تشنجمیدان مغناطيسي زمین بشر زندگی در سیاهچالهادب برخورد با دیگراننقشه های مغزی جدید با جزیبه کدامین گناه کشته شدندشباهت زیاد بین سلول هاي عهوموارکتوس ها ممکن است دتفاوت های بین زن و مرد فقیک جهش ممکن است ذهن انسانتاثیر گیاه خواری بر رشد وخفاش با شیوع همه گیری جدیقلب روباتیکآلودگی هوا و ویروس کروناجستجوی هوشیاری در مغز ماای نعمت من در زندگیمدرک درست از خود و هوشیاریماپروتیلینزبان و کلمه حتی برای کسانارتباط شگفت انگیز مغز اننوآوری ای شگفت انگیز دانبیماری گیلن باره و بیمارطبیعت بر اساس هماهنگیهوش مصنوعی از عروسک بازی تمایل زیاد به خوردن بستنکلمات بلند نه صدای بلندتاثیر درجه حرارت بر عملکخانه ی تاریکلوب فرونتال یا پیشانی مغآیا مغز تا بزرگسالی توسعحمایت از طبیعتایا بدون زبان میتوانیم تذهن هوشیار در پس ماده ی ممخچه ابزاري که وظیفه آن فسفر به مریخ در 39 روزاز نظر علم اعصاب اراده آزچیز جدید را بپذیربیهوشی در بیماران دچار اعماد الدین نسیمی قربانی هوش مصنوعی به شناسایی کاتو پیچیده ترین تکنولوژی کوچکترین چیز یک معجزه استاثیر رژیم گیاه خواری بر دل به دریا بزنملاحظه های اخلاقی دربارهآیا احتمال دارد رویا از آابتذال با شعار دینرمز جهانمرگ انتقال است یا نابود شسلطان جنگل یا صاحب ملکوتاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه جمعیت های بزرگ شکل بازگشت از آثار به سوی خداغم بی پایانتولید سلولهای جنسی از سلهیچ چیز همیشگی نیستکاهش دوپامین عامل بیماریتری فلوپرازیندژا وو یا اشنا پنداریمنابع انرژی از نفت و گاز آب زندگی است قسمت چهارمابزار بقا از نخستین همانروبات های ریز در درمان بیمشکلات روانپزشکی در عقب از تکینگی تا مغز از مغز تسیاهچاله ها، دارای پرتو چالش دیدگاه های سنتی در ببحثی درباره هوش و تفاوتهتوازن مهمتر از فعالیت زیهز ذره، یک دنیاستکریستال زمان(قسمت سوم)تصویر زیبای اصفهانآشنا پنداریداروهای مصرفی در ام اسمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از روشی جدید در درمان نابینمغز مادران و کودکان در زماز تکینگی تا مغز، از مغز ساختن آیندهچرا مغز انسان سه هزار سالبرای پیش بینی آینده مغز دویتامین کاتکامل و ارتقای نگاه تا عمگیاه بی عقل به سوی نور میجلوتر را دیدنالکتروتاکسی(گرایش و حرکداروی ضد چاقیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتراه فراری نیستابزارهای بقای موجود زندهنقش نگاه از پایین یا نگاهمغز ابزار برتر بقااستفاده از سلول های بنیاسردرد سکه اینسبت ها در کیهانبرخی توجهات در ببمار پاروالزارتان داروی ضد فشار تئوری تکامل در پیشگیری و حس و ادراک قسمت نوزدهمپنج اکتشاف شگفت آور در موجهان یکپارچهانواع سکته های مغزیدر کمتر از چند ماه سوش جدمنشأ اطلاعات و آموخته ها رشد مغز علت تمایل انسان باحیای بینایی نسبی یک بیمنقش داروهاي مختلف معروف اطلاعات حسی ما از جهان، چشگفت زده و حیران باشهمه ی سردردها بی خطر نیستبزرگترین خطایی که مردم مواکسنی با تاثیر دوگانه اتاثیر کپسول نوروهرب بر تحس و ادراک قسمت دهمفروتنی و غرورپیشینیان انسان از هفت میجهش های ژنتیکی غیر تصادفانسان خطرناکترین موجوددرمان جدید ALSمیدان های مغناطیسی قابل زندگی زمینی امروز بیش از ادراک ما درک ارتعاشی است نقص در تشخیص هیجانات عامبه امید روزهای بهترشجاعت و ترسهوش فوق العاده، هر فرد استفاوت های تکاملی در مغز ویک رژیم غذایی جدید، می توتاثیر گیاه خواری بر رشد وخلا، حقیقی نیستقلب را نشکنآلزایمرقیچی ژنتیکیآملودیپین داروی ضد فشار حفره در مغزای آنکه نامش درمان و یادشدرک عمیق در حیواناتماجرای جهل مقدسزبان و بیان نتیجه ساختماارتباط غیرکلامی بین انسانوار مغز مشاهده ی غیر مستبیماری آلزایمر، استیل کوطعمه ی شبکه های ارتباط اجهوش مصنوعی از عروسک بازی تمدن قدیمی ای در جنوب ایرکلوزاپین داروی ضد جنونتاثیر درجه حرارت بر عملکخانواده پایدارلوتیراستامآیا همه جنایت ها نتیجه بیحوادث روزگار از جمله ویرایا تکامل هدفمند استذهن تو همیشه به چیزی اعتقمدل همه جانبه نگر ژنرالیسفر تجهیزات ناسا به مریخ از واقعیت امروز تا حقیقتچیزی منتظر شناخته شدنبیوگرافیعوامل موثر در پیدایش زباهوش مصنوعی در کامپیوترهاتو افق رویداد جهان هستیکووید نوزده و خطر بیماری تاثیر رژیم گیاهخواری بر دلایلی که نشان میدهد ما بملاحظات بیهوشی قبل از جرآیا برای تولید مثل همیشه ابداع دی ان ای بزرگترین درمز جهان خاصیت فراکتالمرگ تصادفیسم زنبور ، کلیدی برای واراز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه جمعیت های بزرگ شکل بازگشت به ریشه های تکاملغیرقابل دیدن کردن مادهتولترودینهیچ وقت خودت را محدود به کاهش سن بیولوژیکی، تنها ترک امروزدژاوو یا آشناپنداریمنابع انرژی از نفت و گاز آب زندگی است قسمت اولابزار بقا از نخستین همانروبات کیانمشاهده گر جدای از شیء مشااز تکینگی تا مغز از مغز تسیاهچاله و تکینگی ابتدایچاالش ها در تعیین منبع هوبحثی درباره احساسات متفاتوسعه هوش مصنوعی قادر اسهزینه ای که برای اندیشیدکشف مکانیسم عصبی خوانش پتصویربرداری فضاپیمای آمآشنا پنداریداروهای ام اسمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از مغز بزرگ چالش است یا منفعروشی جدید در درمان سکته ممغز چون ابزار هوش است دلیاز تکینگی تا مغز، از مغز ساختار فراکتال وجود و ذهچرا مغزهای ما ارتقا یافت برای اولین بار دانشمندانویتامین کا و استخوانتکامل و ریشه ی مشترک خلقتگیاه خواری و گوشت خوار کدجمجمه انسان های اولیهالگو و عادت را بشکن و در اداروی ضد تشنج با قابليت تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتراه های جدید برای قضاوت رابزارهای بقای از نخستین نقش نظام غذایی در تکامل ممغز از بسیاری حقایق می گراستفاده از سلول های بنیاسردرد عروقی میگرننسبت طلایی، نشانه ای به سبرخی توصیه ها برای واکسیواکنش های ناخودآگاه و تقتئوری جدید، ویران کردن گحس و ادراک قسمت هفتمپول و شادیجهان کنونی و مغز بزرگتریانگشت ماشه ایدر آسمان هدیه های نادیدنمنشاء کوانتومی هوشیاری ارشد در سختی استاحساس گذر سریعتر زماننقش درختان در تکاملاطلاعاتی عمومی در مورد مشگفتی های زنبور عسلهمیشه چشمی مراقب و نگهبابزرگترین درد از درون است واسطه ها د رمسیر ایجاد مغتاثیر کپسول نوروهرب بر سحس و ادراک قسمت دوازدهمفرگشت و تکامل تصادفی محض پیشرفت های جدید علوم اعصجهش تمدنی عجیب و شگفت انسانسان عامل توقف رشد مغزدرمان جدید میگرن با انتی میدان بنیادین اطلاعاتزندگی زودگذرادغام میان گونه های مختلنقطه بی بازگشتبه بالا بر ستارگان نگاه کشرکت نورالینک ویدیویی ازهوش مصنوعی می تواند بر احتفاوت های زبانی سرمنشا تیکی از علل محدودیت مغز امتاثیر گیاهخواری بر رشد و خلا، خالی نیستخلاصه ای از مطالب همایش مقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصآموزش نوین زبانحقیقت قربانی نزاع بین بی ایمپلانت مغزی کمک میکند درگیری قلب در بیماری ویرماده ی تاریکزبان و بیان، در سایه پیشرارتروز یا خوردگی و التهانوار مغز در فراموشی هابیماری الزایمرظهور امواج مغزی در مغز مصهوش مصنوعی از عروسک بازی تمدن پیشرفته ی پیشینیانکلام و زبان، گنجینه ای بستاثیر درجه حرارت بر عملکخار و گللوزالمعده(پانکراس)مصنوعآیا هوش مصنوعی می تواند نحکمت الهی در پس همه چیزایجاد احساساتذهن خود را مشغول هماهنگیمدل هولوگرافیک ژنرالیزهسفر دشوار اکتشافاز کجا آمده ام و به کجا میچیزی خارج از مغزهای ما نیبیوگرافیعوامل ایجاد لغت انسانی و هوش مصنوعی در خدمت خلق وحتو انسانی و انسان، شایستکودک هشت ساله لازم است آدتاثیر عصاره تغلیظ شده گیدنیای شگفت انگیز کوانتومممانتین یا آلزیکسا یا ابآیا بزرگ شدن مغز فقط در دابزار هوش در حال ارتقا ازرنگ کردن، حقیقت نیستمرگی وجود نداردسماگلوتید داروی کاهش دهناز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه حافظه را قویتر کنیبازخورد یا فیدبکغرور و علمتومورها و التهاب مغزی عاهیچ کاری نکردن به معنی چیکایروپاکتیک چیستترکیب حیوان و انساندگرگونی های نژادی و تغییمنابع انرژی از نفت و گاز آب زندگی است قسمت دومابزار بقا از نخستین همانروح رهاییمشاهده آینده از روی مشاهاز تکینگی تا مغز از مغز تسیاهچاله ی تولید کنندهناتوانی از درمان برخی ویبحثی درباره احساساتی غیرتوسعه برخی شغل ها با هوش کشف مکانیسمی پیچیده در بتصور از زمان و مکانآغاز فصل سرما و دوباره تکداروهای تغییر دهنده ی سیمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از مغز بزرگ چالشهای پیش روريتوکسيمب در درمان ام اسمغز چگونه صداها را فیلتر از تکینگی تا مغز، از مغز ساختار شبکه های مغزی ثابچرا ویروس کرونای دلتا وابرای تمدن سازی، باید در بویتامین کا در سبزیجاتتکامل ابزار هوش ، راه پر گیرنده باید سازگار با پیجنبه های موجی واقعیتالگوی بنیادین و هوشیاریداروی ضد تشنج با قابليت تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتراه های جدید برای قضاوت رابزارهای دفاعی و بقای مونقش نظریه تکامل در شناسامغز به تنهایی برای فرهنگ استیفن هاوکینگ در مورد هسرعت فکر کردن چگونه استنشانه های گذشته در کیهان برخی درمان های Spinal Muscular Atواکنش به حس جدیدتا 20 سال آینده مغز شما به حس و ادراک قسمت هفدهمپوست ساعتی مستقل از مغز دجهان کاملی در اطراف ما پرانگشت نگاری مغز نشان میددر آستانه ی موج پنجم کوویمهندسی ژنتیک در حال تلاش ز گهواره تا گوراحساسات کاذبنقش ذهن و شناخت در حوادث اطلاعاتی عمومی در مورد مشانس یا تلاشهمیشه اطمینان تو بر خدا ببسیاری از بیماری های جدیوبینار اساتید نورولوژی دتاثیر کپسول نوروهرب بر سحس و ادراک قسمت سومفراموش کارها باهوش تر هسپیشرفت در عقل است یا ظواهجهشهای مفید و ذکاوتی که دانسانیت در هم تنیده و متصدرمان جدید کنترل مولتیپلمیدازولام در درمان تشنج زندگی، مدیریت انرژیادغام دو حیطه علوم مغز و نمیتوان با بیرون انداختنبه بالاتر از ماده بیندیششربت ضد خلطهوش مصنوعی و کشف زبان هایتفاوت ایستایی و تکاپویافته های نوین علوم پرده تاثیر انتخاب از طرف محیط تاثیر احتمالی عصاره تغلیخلاصه ای از درمان های جدیقانون مندی نقشه ژنتیکی مآمارهای ارائه شده در سطح حقیقت آنطور نیست که به نظایمپلانت نخاعی میتواند ددرگیری مغز در بیماری کویماده ی خالیزبان و تکلم برخی بیماریهارزش حقیقی زبان قسمت اولنوار مغز در تشخیص بیماری بیماری ای شبیه آلزایمر و عقل مجادله گرهوش مصنوعی از عروسک بازی تمدن بشری و مغز اخلاقیکلرال هیدرات برای خوابانتاثیر درجه حرارت بر عملکخارق العاده و استثنایی بلیس دگرامفتامین یا ویاسآیا هوش مصنوعی زندگی بشرحافظه میتواند بزرگترین دایرادهای موجود در خلقت بذهن سالممدل هولوگرافیک تعمیم یافسفرنامه سفر به بم و جنوب از آغاز خلقت تا نگاه انساچیزی شبیه نور تو نیستبیان ژن های اسکیزوفرنی دعواملی که برای ظهور لغت اهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتو با همه چیز در پیوندیکودک ایرانی که هوش او از تاریک ترین بخش شبدندان ها را مسواک بزنید تمن کسی در ناکسی دریافتم آیا تکامل و تغییرات ژنتیابزار بقا از نخستین همانرنگین کمانمراحل ارتقای پله پله کیهسندرم کووید طولانیاز تکینگی تا مغز از مغز تنگاه محدود و تک جانبه، مشبازسازي مغز و نخاع چالشی مقالاتتومورهای ستون فقراتهیچ کس مانند تو نگاه نمیککار با یگانگی و یکپارچگیترازودوندانش قدرت استمنابع انرژی از نفت و گاز آب زندگی است قسمت سومابزار بقا از نخستین همانروزه داری متناوب، مغز را مطالبه ی حق خوداز تکینگی تا مغز از مغز تسیاره ی ابلهانناتوانی در شناسایی چهره بخش فراموش شده ی حافظهتوصیه های سازمان بهداشت کشف ارتباط جدیدی از ارتبتصادف یا قوانین ناشناختهآغاز مبهم آفرینشداروهای ضد بیماری ام اس ومنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از مغز بزرگ و فعال یا مغز کوریه زغالیمغز ناتوان از توجیه پیدااز تکامل تا مغز از مغز تا سازگاری با محیط بین اجزاچرا پس از بیدار شدن از خوبرای خودآگاه بودن تو بایویتامین بی 12 در درمان دردتکامل جریان همیشگی خلقتگالکانزوماب، دارویی جدیجنسیت و تفاوت های بیناییالگوبرداری از طبیعتداروی ضد تشنج توپیراماتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتراه پیروزی در زندگی چیستابعاد و نیازهای تکاملینقش هورمون های تیروئید دمغز برای فراموشی بیشتر کاستیفن هاوکینگ در تفسیر سعی کن به حدی محدود نشوینشانه های پروردگار در جهبرخی روش های تربیتی کودکواکسن های شرکت فایزر آمرتا بحر یفعل ما یشاحس و ادراک قسمت هجدهمپوشاندن خود از نورجهان پیوستهانتقال ماده و انرژیدر درمان بیماری مولتیپل مهربانی، شرط موفقیتزمین در برابر عظمت کیهاناخلاق و علوم اعصابنقش روی و منیزیم در سلامتاعتماد به خودشاهکار قرنهمیشه راهی هستبسیاری از بیماری های جدیوجود قبل از ناظر هوشمندتاثیر کتامین در درمان پاحس و ادراک قسمت سی و هشتمفراموشی همیشه هم بد نیستپیشرفت ذهن در خلاقیت استجهشهای مفید و ذکاوتی که دانسان، گونه ای پر از تضاددرمان جدید سرطانمکانیک کوانتومی بی معنی زونیسومایدارتقا و تکامل سنت آفرینش نمیتوان بر سیاه سیاه نوشبه خودت مغرور نشوشش مرحله تکامل چشمهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتفاوت ارباب و رهبر حقیقییاد بگیر فراموش کنیتاثیر ترکیبات استاتین (سخم شدن فضا-زمانقانون گذاری و تکاملآن چیزی که ما جریان زمان حقیقت افرادایمان به رویادرگیری مغز در بیماران مبماده ای ضد التهابیزبان و شناخت حقیقت قسمت چارزش حقیقی زبان قسمت دومنوار مغزی روشی مهم در تشخبیماری ای شبیه ام اس مولتعقلانیت بدون تغییرهوش مصنوعی از عروسک بازی تمدنی قدیمی در شمال خلیج کمردردتاثیر درجه حرارت بر عملکخبر مهم تلسکوپ هابللا اکراه فی الدینآیا هوش ارثی دریافتی از پحافظه و اطلاعات در کجاست اکسی توسین و تکامل پیش اذخیره ی شگفت انگیز اطلاعمدل های ریز مغز مینی برینسفرنامه سفر به بم و جنوب از انفجار بزرگ تا انفجار نکاتی در مورد تشنجبیان حقیقتعوارض ازدواج و بچه دار شدهوش مصنوعی درمانگر کامپیتو با باورهایت کنترل میشکودکان میتوانند ناقل بی تاریکی من و تو و گرد و غبادو ویژگی انتزاع و قدرت تجمنابع انرژي پاک سرچشمه حآیا جنین انسان، هوشمندی ابزار بقا از نخستین همانرهبر حقیقیمرز مرگ و زندگی کجاستسندرم گیلن باره به دنبال از تکینگی تا مغز از مغز تنگاه انسان محدود به ادرابحتی علمی درباره تمایل بتاثیر ویتامین دی بر بیماتوهم فضای خالیهیچ کس حقیقت را درون مغز کاربرد روباتهای ريزنانوتراشه ی بیولوژِیکدانش محدود به ابعاد چهارمنابع انرژی از نفت و گاز آب، زندگی است(قسمت پنجم)ابزار بقا از نخستین همانروزه داری و بیمار ی ام اس مطالبی در مورد تشنجاز تکینگی تا مغز از مغز تسیاره ابلهاننادیدنی ها واقعی هستندبخش های تنظیمی ژنومهزینه سنگین انسان در ازاتوصیه های غیر دارویی در سکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتظاهر خوابیده ی مادهإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَداروی فامپیریدین یا نورلمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از مغز بزرگترین مصرف کننده ریواستیگمینمغز و اخلاقاز تکامل تا مغز، از مغز تستون فقرات انسان دو پا جلچرا ارتعاش بسیار مهم استبرای زندگی سالم، یافتن تویتامین بی هفدهتکامل داروینی هنوز در حاگام کوچک ولی تاثیرگذارجنسیت و تفاوت های بیناییالتهاب شریان تمپورالدارویی خلط آورمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمراه انسان شدن، راه رفتن وابعاد اضافه ی کیهاننقش هورمون زنانه استروژنمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟استخوان های کشف شده، ممکشلیک فراموشینظام مثبت زندگیبرخی سلولهای عصبی در تلاواکسن کووید 19 چیزهایی که تابوهای ذهنیحس و ادراک قسمت هشتمفلج نخاعی با الکترودهای پیموزایدجهان پیوستهاندوه دردی را دوا نمیکنددر سال حدود 7 میلیون نفر مولتیپل اسکلروز در زنان زمین زیر خلیج فارس تمدنی اخلاق پایه تکامل و فرهنگنقش روزه داری در سالم و جاعتماد به خودشاهکار شش گوشهمیشه عسل با موم بخوریمبشکه ای که ته نداره پر نموراپامیل در بارداریتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک قسمت سی و ششمفرایند پیچیده ی خونرسانیپیشرفتی مستقل از ابزار هجواب دانشمند سوال کننده انعطاف پذیری مکانیسمی علدرمان سرطان با امواج صوتمکانیزمهای دفاعی در برابزونا به وسیله ویروس ابله ارتوکين تراپی روشی جديد چند نرمش مفید برای کمردربه دنبال رستگاری باشششمین کنگره بین المللی سهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتفاوتهای جنسیتی راهی برایادگیری مهارت های جدید دتقلید مرحله ای نسبتا پیشیادآوری خواب و رویاتاثیر حرکات چشم بر امواج خونریزی مغز در سندرم کووقانون جنگلآنچه واقعیت تصور میکنیم حقیقت اشیااین پیوند نه با مغز بلکه درگیری مغزی در سندرم کووماده، چیزی بیش از یک خلا زبان و شناخت حقیقت قسمت اارزش حقیقی زبان قسمت سومنوار عصب و عضلهبیماری اسپینال ماسکولار عقیده ی بی عملهوش مصنوعی از عروسک بازی تمرکز و مدیتیشنکمردرد ناشی از تنگی کاناتاثیر درجه حرارت بر عملکخدا موجود استلایو دوم دکتر سید سلمان فآیا هوش سریعی که بدون احسحافظه و اطلاعات در کجاست اگر فقط مردم میفهمیدند کذره ی معین یا ابری از الکمدیون خود ناموجودسفرنامه سفر به بم و جنوب از بحث های کنونی در ویروسچگونه مولکول های دی ان ایبیست تمرین ساده برای جلوعید نوروز مبارکهوش مصنوعی درخدمت خلق وحتو باید نیکان را به دست بکودکان خود را مشابه خود تتاریکی و نوردو برابر شدن خطر مرگ و میمنابع انرژی از نفت و گاز آیا جهان ذهن و افکار ما مابزار بقا از نخستین همانروی و منیزیم در تقویت استمرز بین انسان و حیوان کجاسندرم پیریفورمیساز تکینگی تا مغز از مغز تنگاه از بیرون مجموعهبحث درباره پیدایش و منشا صفحه اصلیتوهم فضای خالی یا توهم فضهیچگاه از فشار و شکست نترکاربرد روباتهای ريز، در تربیت کودکان وظیفه ای مهدانش بی نهایتمنابع بی نهایت انرژی در دابزار بقا از نخستین همانروزه داری سلول های بنیادمطالعه ای بیان میکند اهداز تکینگی تا مغز از مغز تسیاره ابلهاننادانی در قرن بیست و یکم،بخش بزرگی حس و ادراک ما اهزاران سال چشم های بینا وتوصیه هایی در مصرف ماهیکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتظاهری از ماده است که بیدافت فشار خون ناگهانی در وداروی لیراگلوتیدمنبع هوشیاری کجاست قسمت53ابزار بقای موجود زنده از مغز حریص برای خون، کلید تریاضیات یک حس جدید استمغز و سیر تکامل ان دلیلی از تکامل تا مغز، از مغز تسخن و سکوتچرا بیماری های تخریبی مغبرخی ملاحظات در تشنج های ویتامین دی گنجینه ای بزرتکامل داروینی هنوز در حاگامی در درمان بیماریهای جهل مقدسامیوتروفیک لترال اسکلروداستانها و مفاهیمی اشتبامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمراه بی شکستابعاد بالاترنقش ویتامین K در ترمیم اساستروژن مانند سپر زنان دشلیک فراموشینظریه ی تکامل در درمان بیبرخی سيناپسها طی تکامل و واکسن کرونا و گشودن پنجرتاثیر فکر بر سلامتحس و ادراک قسمت پنجمفلج بل، فلجی ترسناک که آنپیموزایدجهان پر از چیزهای اسرار آاندوهگین نباش اگر درب یا درمان های اسرار آمیز در آمواد کوانتومی جدید، ممکنزمان چیستاختلال خواب فرد را مستعد نقش رژیم غذایی بر رشد و ااعداد بینهایت در دنیای مشاید گوشی و چشمی، آماده شهمجوشی هسته ای، انرژِی ببشریت از یک پدر و مادر نیورزش هوازی مرتب خیلی به قتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک قسمت سیزدهمفرایند تکامل و دشواری هاپاسخ گیاهان در زمان خوردجوسازی مدرناهرام مصر از شگفتی های جهدرمانهای بیماری پارکینسما انسانها چه اندازه نزدزیباترین چیز در پیر شدنارتباط میکروب روده و پارچند جهانیبه زودی شبکه مغزی به جای صبر بسیار بایدهوش مصنوعی الفاگو