دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

آشنا پنداری

آشناپنداری یا دژاو: خبر از آینده و بحثی در مورد تصور از این پدیده
منبع هوشیاری کجاست؟ قسمت سی و چهارم
گاهی در محلی غریبه- که برای اولین بار است به آنجا رفته ایم- احساس می کنیم قبلا در آن بوده ایم.
آشناپنداری یا دژاوو گاهی به دلیل اختلالات مغزی و تشنج رخ میدهد.
مثلا فرایندی که در فیلم برای ایجاد آشناپنداری بیان می‌شود، یکی از فرضیه های ایجاد آشناپنداری است ولی آیا وقتی چیزی را در شرایط خاصی مشاهده و فرض می کنیم، قابل تعمیم به همه ی موارد هست؟
در پرسشنامه ای از دانش آموزان در مورد اینکه آیا چنین چیزی را تجربه کرده اند یا نه فقط ده درصد، این موضوع را انکار کردند یعنی این، تجربه ای عمومی است.
اختلال در سرعت پردازش اطلاعات در قسمت های م۵حتلف مغز، هرچند تئوری ای مفید بر اساس آزمون های تجربی و تحلیل های ذهنی دانشمندان است، ولی قابل تعمیم به همه ی موارد نیست.

پدیده ناشناخته دژاوو چیست و چرا اتفاق می افتد؟ آیا ما قبلا یک زندگی دیگر را تجربه کرده ایم؟ - YouTube
در زمان خوابیدن، سیستم های حسی ما فعال نیستند مثلا چشم بسته است ولی با وجود بسته بودن چشم، تجربیات بینایی رخ میدهد و فراتر از این، برخی از این تجربیات بینایی یا شنوایی بعدا در زندگی روزمره عینا یا به صورت رمزی تکرار می‌شود.(مشاهده در حالی که چشم ها بسته است، نشانه ی دریافت اطلاعات از جایی غیر از چشم و محیط مادی اطراف ماست. هرچند بخشی از این اطلاعات از مراکز حافظه در مغز منشا می گیرد و تکرار تجربیات قبلی در گذشته است، ولی همه ی این مشاهدات به این تجربیات محدود نمی‌شود. رویاهایی که در آینده محقق می‌شود و گاهی محقق شدن، از زمان دیدن رویا صدها سال فاصله دارد، منحصر کردن آشناپنداری به چنین نتیجه گیری ای را شایسته ی نقد جدی میکند.)
دیدن آینده فقط محدود به تجربیات دژاوو نیست. حتی اگر بتوان همه ی موارد آشناپنداری را به مکانیسم بیان شده در بالا، نسبت داد، دیگر موارد آشنایی با آینده در رویاهای هوشیار، نیازمند تحلیل بیشتر است؛ آن هم در زمانی که مشاهده ی آینده با چشمان بسته، رخ میدهد.
اختلال در پردازش های داخل مغزی و جلو عقب کردن معیوب انتقال اطلاعات به عنوان توجیهی برای پدیده ای عمومی مانند آشنا پنداری- با وجود میلیون ها سال فرصت تکاملی برای زدودن تجربیات مزاحم و بیمارگونه در سیستم عصبی مرکزی در جهت حفظ بقای گونه و با وجود پیچیده ترین مکانیسم های عصبی مفید، بدون آنکه اطلاعاتی ناخواسته از یک عصب به عصب دیگر منتقل شود- بعید است.
شاید وجود این تجربه، نه فقط در همه ی موارد، اختلال نباشد بلکه تجربه ای است که به قدرت انسان در مدیریت سیستم عصبی و مراکز حافظه و تجربه ی هوشیار به سویی فراتر از ابعاد مادی اشاره میکند

دژاوو یا آشناپنداری چیست؟ چرا برخی از صحنه‌ها را قبلا دیده‌ایم؟ - YouTube

.https://www.youtube.com/watch?v=Dd3OX6vTLjo


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
هوش مصنوعی در خدمت خلق وحروش های صرفه جویی در ایجاترکیب حیوان و انسانکتاب، سفری به تاریخشلیک فراموشیفرضیه ای جدید توضیح میدهالتهاب شریان تمپورالاختلالات مخچهمدل همه جانبه نگر ژنرالیبیماری گیلن باره و بیمارچیزی منتظر شناخته شدنديدن با چشم بسته در خواب تولید پاک و فراوان انرژیهاوکينگ پیش از مرگش رسالرژیم ضد التهابیتغییر الگوی رشد مغزی با زگویید نوزده و ایمنی ساکتشبیه سازی میلیون ها جهان لمس کوانتومیانسان جدید از چه زمانی پاارتباط هوش ساختار مغز و ژمرز بین انسان و حیوان کجابیان حقیقتچگونه حافظه را قویتر کنیدانشمندان روش هاي جدیدی توصیه های غیر دارویی در سویتنام نوعی کرونا ویروس زمین در برابر عظمت کیهانجهان یکپارچهپنج اکتشاف شگفت آور در موطی یکصد هزار سال اخیر هرچممانتین یا آلزیکسا یا ابایمپلانت مغزی کمک میکند از نخستین همانند سازها تمعجزه ی علمبحثي درباره هوش و تفاوتهنادانی در قرن بیست و یکم،دخالت در ساختار ژنهاتکامل زبانوالزارتان داروی ضد فشار زیر فشار کووید چه باید کرجوسازی مدرنپیشرفتی مستقل از ابزار هعامل کلیدی در کنترل کارآمنابع انرژی از نفت و گاز اکسی توسین و تکامل پیش ااز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان رو به کوچکتر شدبخش دیگری در وجود انسان هچرا در مغز انسان، فرورفتدرمان های جدید در بیماری تاثیر ویتامین دی بر بیمازبان ریشه هایی شناختی اسواسطه ها د رمسیر ایجاد مغحقیقت راستین انسان علم بآنزیم تولید انرژی در سلومنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمغزهای کوچک بی احساسحس و ادراک قسمت چهل و هشتبرخی اختلالات عصبی مثانههفت چیز که عملکرد مغز تو درک کنیم ما همه یکی هستیمتاثیر گیاه خواری بر رشد وسلول های بدن تو پیر نیستنیافته های نوین علوم پرده آیا پیدایش مغز از روی تصامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز نقش آتش در رسیدن انسان بهحس و ادراک قسمت بیست و چهبررسی سیستم تعادلی بدن اهوش مصنوعی گوگل به کمک تشذهن ما از در هم شکستن منبتاثیر درجه حرارت بر عملکسودمندی موجودات ابزی بر کمردرد و علل آنآیا دست مصنوعی به زودی قاابزار بقای موجود زنده از میوتونیک دیستروفیاستیفن هاوکینگ در تفسیر حساسیت روانی متفاوتتفاوت های تکاملی در مغز وهوش مصنوعی از عروسک بازی رمز جهان خاصیت فراکتالتاثیر درجه حرارت بر عملککوری گذرای ناشی از موبایساخت شبکه عصبی مصنوعی با فلج خوابآسیب ها ناشی از آلودگی هواتوسوکسیمایدمانند آب باشبقای حقیقی در دور ماندن انهایت در بی نهایتخدا موجود استتمدن بشری و مغز اخلاقیهوش مصنوعی درمانگر کامپیروش هایی ساده برای کاهش اترازودونکتابخانهشلیک فراموشیفضای قلب منبع نبوغ استامیوتروفیک لترال اسکلرواختلالات حرکتی در انسانمدل های ریز مغز مینی برینبیماری ای شبیه آلزایمر و چیزی خارج از مغزهای ما نیدی متیل فومارات(زادیوا)(تولید سلولهای جنسی از سلهدف یکسان، در مسیرهای مترژیم غذایی حاوی تخم مرغ وتغییر زودتر اتصالات مغزیگوشه بیماری اتوزومال رسسشبیه سازی سیستم های کوانلوب فرونتال یا پیشانی مغانسان خطرناکترین موجودارتباط انسانی، محدود به مزایای شکلات تلخ برای سلبیست تمرین ساده برای جلونگاه محدود و تک جانبه، مشدانشمندان روشی برای تبدیتوصیه هایی در مصرف ماهیویتامین E برای فعالیت صحزمین زیر خلیج فارس تمدنی جهان یکپارچهپوست ساعتی مستقل از مغز دظهور امواج مغزی در مغز مصمنابع انرژي پاک سرچشمه حایمپلانت نخاعی میتواند داز نشانه ها و آثار درک شدمعجزه ی علم در کنترل کرونبحثی جالب درباره محدودیتنبرو و انرژی مداومدر مانهای کمر دردتکامل زبانواکنش های ناخودآگاه و تقزیرفون داروی ضد ام اسجاودانگی مصنوعیپاسخ گیاهان در زمان خوردعادت کردن به نعمتمنابع انرژی از نفت و گاز اگر فقط مردم میفهمیدند کاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز ایندگان چگونه استبرنامه و ساختار پیچیده مچراروياها را به یاد نمی آدرمان های رایج ام استاثیر ویروس کرونا بر مغز زبان شناسی مدرن در سطح سلوبینار اساتید نورولوژی دحقیقت غیر فیزیکیآینده ی انسان در فراتر ازمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمغزتان را در جوانی سیم کشحس و ادراک قسمت چهل و دومبرخی اصول سلامت کمرهفت سین یادگاری از میراث درک احساسات و تفکرات دیگتاثیر گیاه خواری بر رشد وسلول عصبی شاهکار انطباق یادگیری مهارت های جدید دآیا آگاهی پس از مرگ از بیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز نقش انتخاب از طرف محیط، نحس و ادراک قسمت بیست و یکبررسی علل کمر درد در میانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشذهن چند جانبه نیازمند نگتاثیر درجه حرارت بر عملکسیلی محکم محیط زیست بر انکمردرد با پوشیدن کفش مناآیا رژیم غذایی گیاهی سلاابزار بقای موجود زنده از میگرن و پروتئین مرتبط با استخوان های کشف شده، ممکنقش زبان در سلطه و قدرت اخفاش با شیوع همه گیری جدیتفاوت های زبانی سرمنشا تهوش مصنوعی از عروسک بازی روی و منیزیم در تقویت استتاثیر رو ح و روان بر جسمکی غایب شدی تا نیازمند دلساخت شبکه عصبی با الفبای فلج خواب چیستآشنا پنداریاثر مضر مصرف طولانی مدت رماه رجببلندی در ذهن ما درک بلندیچهار میلیارد سال تکامل بخطا در محاسبات چیزی کاملتمدنی قدیمی در شمال خلیج هوش مصنوعی درخدمت خلق وحروش صحبت کردن در حال تکامتراشه ی بیولوژِیککجای مغز مسئول پردازش تجشنا در ابهای گرم جنوب نیاقلب و عقلامید نیکو داشته باش تا آناختلالات صحبت کردن در انمدیون خود ناموجودبیماری ای شبیه ام اس مولتچیزی شبیه نور تو نیستدید تو همیشه محدود به مقدتولترودینهدف از تکامل مغزرژیم غذایی ضد التهابیتغییر عمودی سر انسان از پگوشت خواری یا گیاه خواریشبکه های مصنوعی مغز به درلوتیراستامانسان عامل توقف رشد مغزارتباط از بالا به پایین ممسیر دشوار تکامل و ارتقابیش از نیمی از موارد انتقنگاه انسان محدود به ادراداروهای مصرفی در ام استوضیحی ساده در مورد هوش مویتامین E در چه مواد غذایزمان چیستجهان کنونی و مغز بزرگتریپیموزایدعقل مجادله گرمنابع انرژی از نفت و گاز این پیوند نه با مغز بلکه از نظر علم اعصاب یا نرووسمغز فکر میکند مرگ برای دیبحثی در مورد نقش ویتامين نخاع ما تا پایین ستون فقردر محل کار ارزش خودت را بتکامل زبان انسان از پیشیواکنش به حس جدیدزیست، مرز افق رویداد هستجایی خالی نیستپختگی پس از چهل سالگي به عارضه جدید ویروس کرونا سمنابع بی نهایت انرژی در داگر میدانی مصیبت بزرگتر از تکینگی تا مغز از مغز تمغز ابزار بقای برتر مادیبرنامه ی مسلط ژنها در اختچراروياها را به یاد نمی آدرمان های علامتی در ام استاثیر ژنها بر اختلالات خزبان شناسی نوین نیازمند وراپامیل در بارداریحقیقت غیر قابل شناختآینده ی علم و فیزیک در60 ثمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمغزتان را در جوانی سیمکشحس و ادراک قسمت چهل و سومبرخی بیماری ها که در آن بهم نوع خواری در میان پیشیدرک تصویر و زبان های مخلتتاثیر گیاه خواری بر رشد وسلولهای ایمنی القا کنندهیادآوری خواب و رویاآیا امکان بازسازی اندامهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز نقش اتصالات بین سلولهای حس و ادراک قسمت بیست و دوبزرگ شدن مغز محدود به دورهوش مصنوعی الفاگوذهن هوشیار در پس ماده ی متاثیر درجه حرارت بر عملکسیگار عامل افزایش مرگ ومآیا رژیم غذایی گیاهی سلاابزار بقای موجود زنده از میگرن سردردی ژنتیکی که باستروژن مانند سپر زنان دنقش سجده بر عملکرد مغزخلاصه ای از مطالب همایش متفاوتهای جنسیتی راهی براهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا و خبر از آیندهتاثیر رژیم گیاه خواری بر کیهان خود را طراحی میکندساختار شبکه های مغزی ثابفلج دوطرفه عصب 6 چشمآغاز فصل سرما و دوباره تکاثرات فشار روحی شدیدماپروتیلینبلعیدن ستاره توسط سیاهچاچهار ساعت پس از کشتار خوکخطا در محاسبات چیزی کاملتمساح حد واسط میان مغز کوتنفس هوازی و میتوکندریهوش مصنوعی ساخته هوش طبیروشهای نو در درمان دیسک بتربیت کودکان وظیفه ای مهکرونا چه بر سر مغز می آورشناخت و معرفت، و نقش آن دقلب دروازه ی ارتباطامید درمان کرونا با هماناختلالات عضلانی ژنتیکمدیریت اینترنت بر جنگبیماری اسپینال ماسکولار نکاتی در مورد تشنجدیدن خدا در همه چیزتومورها و التهاب مغزی عاهدف از خلقت رسیدن به ابزارژیم غذایی ضد دردتغییرات منطقه بویایی مغزگیلگمش باستانی کیستشباهت مغز و کیهانلوزالمعده(پانکراس)مصنوعانسانیت در هم تنیده و متصارتباط بین هوش طبیعی و هومسئول صیانت از عقیده کیسبیشتر کمردردها نیازی به نگاه از بیرون مجموعهداروهای ام استیوتیکسن داروی ضد جنونویتامین کازمان واقعیت است یا توهمجهان کاملی در اطراف ما پرپیموزایدعلم و ادراک فقط مشاهده ی منابع انرژی از نفت و گاز این ایده که ذرات سیاهچالاز نظر علم اعصاب اراده آزمغز قلببحثی در مورد نقش کلسیم و نخستین تصویر از سیاهچالهدر چه مرحله ای از خواب ، رتکامل ساختار رگهای مغزی واکسن های شرکت فایزر آمرزاوسکا درمان گوشرجاذبهپروژه ی ژنوم انسانیعدم توقف تکامل در یک اندامنابع جدید انرژیاگر نیروی مغناطیس نباشد از تکینگی تا مغز از مغز تمغز ابزار برتر بقابرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱نزاع بین جهل و علم رو به پدرمان ژنتیکی برای نوآوریتاثیر کلام در آیات کلام بزبان، نشان دهنده ی سخنگو ورزش هوازی مرتب خیلی به قحقایق ممکن و غیر ممکنآیا ممکن است موش کور بی ممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تنقش قهوه در سلامتیحس و ادراک قسمت نهمبرخی بیماری های خاص که بدهمه چیز در زمان کنونی استدرک حقیقت نردبان و مسیری تاثیر گیاه خواری بر رشد وسلولهای بنیادی مصنوعی درژن هوش و ساختارهای حیاتی آیا انسان با مغز بزرگش اخمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز نقش تیروئید در تکامل مغزحس و ادراک قسمت بیست و سوبزرگ شدن تقریبا ناگهانی هوش مصنوعی از عروسک های بذهن تو همیشه به چیزی اعتقتاثیر درجه حرارت بر عملکسیاهچاله های فضایی منابعآیا راهی برای رفع کم آبی ابزار بقای موجود زنده از میگرن شدید قابل درمان اساسرار آفرینش در موجنقش غذاها و موجودات درياخلاصه ای از درمان های جدیتقلید مرحله ای نسبتا پیشهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا بخشی حقیقی از زندگی تاثیر رژیم گیاه خواری بر کیهانِ هوشیارِ در حال یاسازگاری با محیط بین اجزافناوری هوش مصنوعی نحوه خإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَاثرات مفید قهوهماجرای جهل مقدسبه مغز خزندگان خودت اجازنوآوری ای شگفت انگیز دانخطر آلودگی هوانوار مغز مشاهده ی غیر مستخطرات هوش مصنوعیتنفس هوازی و میتوکندریهوش احساسیروشهای شناسایی قدرت شنواترجمه ای ابتدایی از اسراکریستال هاشناخت درون، شناخت بیرون؛قیچی ژنتیکیامگا سه عامل مهم سلامتاختراع جدید اینترنت کوانمدارک ژنتیکی چگونه انسانبیماری اضطراب عمومیچگونه مولکول های دی ان ایدژا وو یا اشنا پنداریتومورهای ستون فقراتهر حرکت خمیده می شود و هر راه فراری نیستتغییرات آب و هوایی که به گیاه خواری و گوشت خوار کدشباهت مغز با کیهان مادیلیس دگرامفتامین یا ویاسانعطاف پذیری مکانیسمی علارتباط شگفت مغز انسان و فمسئولیت جدیدبا هوش مصنوعی خودکار روبنگاه از درون مجموعه با نگداروهای تغییر دهنده ی سیتکنولوژی جدید که سلول هاویتامین کا و استخوانزمان پلانکجهان پیوستهپیچیدگی های مغزمگسعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهمنابع انرژی از نفت و گاز اینکه به خاطرخودت زندگی از نظر علم اعصاب اراده آزمغز ما کوچکتر از نیم نقطهبحثی در مورد حقیقت فضا و نخستین روبات های زنده ی جدر هم تنیدگی مرزها و بی متکامل شناخت انسان با کشفواکسن کووید 19 چیزهایی که زبان مشترک ژنتیکی موجوداجاذبه و نقش آن در شکلگیریپروژه ی ژنوم انسانیعدم درکمناطق خاصی از مغز در جستجاگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز از مغز تمغز از بسیاری حقایق می گربرین نت به جای اینترنتنزاع بین علم و نادانی رو درمان ام اس(مولتیپل اسکلتاثیر کپسول نوروهرب بر نزبان، وسیله شناسایی محیطورزش هوازی ، بهترین تمریحمله ویروس کرونا به مغزآیا ما تنها موجودات زنده منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تنقش مهاجرت در توسعه نسل احس و ادراک قسمت چهارمبرخی توجهات در ببمار پارهمه ی سردردها بی خطر نیستدرک درست از خود و هوشیاریتاثیر گیاه خواری بر رشد وسلسله مباحث هوش مصنوعیژن یا نقشه توسعه مغز و نقآیا احتمال دارد رویا از آمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقا از نخستین هماناز تکامل تا مغز از مغز تا نقش حفاظتی مولکول جدید دحس و ادراک قسمت بیستمبزرگترین خطایی که مردم مهوش مصنوعی از عروسک های بذهن سالمتاثیر درجه حرارت بر عملککنفرانس تشنج هتل کوثر اصسیاهچاله ها، دارای پرتو آیاما مقهور قوانین فیزیکابزار بقای موجود زنده از میدان مغناطيسي زمین بشر اسرار بازسازی اندام هانقش غذاها و موجودات درياخونریزی مغز در سندرم کووتقلید از روی طبیعتهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا تخیل یا واقعیتتاثیر رژیم گیاه خواری بر کیست کلوئید بطن سومستون فقرات انسان دو پا جلفیلمی بسیار جالب از تغییافت فشار خون ناگهانی در واثرات مضر ماری جواناماده ی تاریکبه بالا بر ستارگان نگاه کبه خودت مغرور نشونوار مغز در فراموشی هادفاع در برابر تغییر ساختتنفس بدون اکسیژنهوش احساسیروشی برای بهبود هوش عاطفتسلیم شدن از نورون شروع مکریستال زمان(قسمت اولشناسایی تاریخچه ی تکاملیقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصامروز دانش ژنتیک هیچ ابهادامه بحث تکامل چشممروری بر تشنج و درمان هایبیماری بیش فعالیچگونه مغز پیش انسان یا همدژاوو یا آشناپنداریتوهم فضای خالی یا توهم فضهرچیز با یک تاب تبدیل به راه های جدید برای قضاوت رتغییرات تکاملی سر انسان گالکانزوماب، دارویی جدیشباهت کیهان و مغزلا اکراه فی الدیناولین مورد PML به دنبال تکارتباط شگفت انگیز مغز انمسئولیت در برابر محیط زیبا تعمق در اسرار ابدیت و نگاه حقیقی نگاه به درون اداروهای ضد بیماری ام اس وتکنولوژی جدید که سلول هاویتامین کا در سبزیجاتزمان به چه دلیل ایجاد میشجهان پیوستهپیچیدگی های مغزی در درک زعلم به ما کمک میکند تا مومنابع انرژی از نفت و گاز اینکه خانواده ات سالم بااز واقعیت امروز تا حقیقتمغز مادران و کودکان در زمبحثی در مورد عملکرد لوب فنرمش های مفید برای درد زادر هم تنیدگی کوانتومیتأثیر نگاه انسان بر رفتاواکسن کرونا و گشودن پنجرزبان چهار حرفی حیات زمینجدایی خطای حسی استپرواز از نیویورک تا لوس آعسل طبیعی موثر در کنترل بمنبع هوشیاری کجاست قسمت اگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز از مغز تمغز به تنهایی برای فرهنگ برای پیش بینی آینده مغز دنزاع بین علم و جهل رو به پدرمان تومورهای مغزی با اتاثیر کپسول نوروهرب بر تسفر نامه سفر به بم و جنوب ورزش و میگرنحمایت از طبیعتآیا مغز تا بزرگسالی توسعمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تنقش میدان مغناطیسی زمین حس و ادراک قسمت نوزدهمبرخی توصیه ها برای واکسیهمیشه اطمینان تو بر خدا بدرک عمیق در حیواناتتاثیر گیاه خواری بر رشد وسلطان جنگل یا صاحب ملکوتژنها نقشه ایجاد ابزار هوآیا احتمال دارد رویا از آمنبع هوشیاری در کجاست؟ قاز تکامل تا مغز، از مغز تنقش حیاتی تلومر دی ان آ دحس و ادراک قسمت دهمبزرگترین درد از درون است هوش مصنوعی از عروسک بازی ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعتاثیر درجه حرارت بر عملککنگره بین المللی سردرد دسیاهچاله و تکینگی ابتدایآب زندگی است قسمت چهارمابزار بقای موجود زنده از میدان های مغناطیسی قابل اصل بازخوردنقش غذاها و موجودات درياخواندن ، یکی از شستشو دهنتقویت استخوان در گرو تغذهوش مصنوعی از عروسک تا کمرویا حقی از طرف خداتاثیر رژیم گیاهخواری بر کاهش مرگ و میر ناشی از ابسخن پاک و ثابتفیزیک مولکولها و ذرات در افت هوشیاری به دنبال کاهاجزای پر سلولی بدن انسان ماده ی خالیبه دنبال رستگاری باشنوار مغز در تشخیص بیماری دقیق ترین تصاویر از مغز اتنها مانع در زندگی موارد هوش عاطفی بیشتر در زنانروشی جدید در درمان قطع نختشنج چیستکریستال زمان(قسمت دوم)شناسایی سلول های ایمنی اقانون مندی نقشه ژنتیکی مانفجار و توقف تکاملی نشااداراوون تنها داروی تاییمرکز هوشیاری، روح یا بدن بیماری تی تی پیچگونه هموساپينس بر زمین دگرگونی های نژادی و تغییتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)هزینه ای که برای اندیشیدراه های جدید برای قضاوت رثبت امواج الکتریکی در عصگامی در درمان بیماریهای شباهت زیاد بین سلول هاي علایو دوم دکتر سید سلمان فاولین مورد پیوند سر در انارتباط شگفت انگیز مغز انمستند جهان متصلباهوش ترین و با کیفیت ترینگاهی بر قدرت بینایی دراداروی فامپیریدین یا نورلتکامل مادی تا ابزار هوشمویتامین دی گنجینه ای بزرزمان شگفت انگیزجهان پر از چیزهای اسرار آپیوند قلب خوک، به فرد دچاعلم ساختن برج های چرخانمنابع انرژی از نفت و گاز اینترنت بدون فیلتر ماهوااز کجا آمده ام و به کجا میمغز چون ابزار هوش است دلیبحثی درباره هوش و تفاوتهنرمش های مفید در سرگیجهدر هم تنیدگی کوانتومی و پتئوری تکامل امروز در درمواکسن کرونا از حقیقت تاتزبان و کلمه حتی برای کسانجریان انرژی در سیستم های پرورش مغز مینیاتوری انساعصب حقوق نورولوومنبع هوشیاری کجاست قسمت اگر با مطالعه فیزیک کواناز تکینگی تا مغز از مغز تمغز برای فراموشی بیشتر کبرای اولین بار دانشمنداننسبت طلایی، نشانه ای به سدرمان تشنجتاثیر کپسول نوروهرب بر سسفر به مریخ در 39 روزورزش بهترین درمان بیش فعحوادث روزگار از جمله ویرآیا همه جنایت ها نتیجه بیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تنقش محیط زندگی و مهاجرت دحس و ادراک قسمت هفتمبرخی درمان های Spinal Muscular Atهمیشه عسل با موم بخوریمدرگیری قلب در بیماری ویرتاثیر گیاهخواری بر رشد و سم زنبور ، کلیدی برای وارژنها ، مغز و ارادهآیا برای تولید مثل همیشه منبع هوشیاری در کجاست؟(قاز تکامل تا مغز، از مغز تنقش خرچنگ های نعل اسبی درحس و ادراک قسمت دوازدهمبسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی ذره ی معین یا ابری از الکتاثیر درجه حرارت بر عملککنگره بین المللی سردرد دسیاهچاله ی تولید کنندهآب زندگی است قسمت اولابزار بقای موجود زنده از میدازولام در درمان تشنج اصل عدم قطعیت از کوانتوم نقشه مغزی هر فرد منحصر بهخواب سالم عامل سلامتیتقویت سیستم ایمنیهوش مصنوعی از عروسک تا کمرویاها از مغز است یا ناخوتاثیر عصاره تغلیظ شده گیکاهش التهاب ناشی از بیماسرنوشتفیزیک و هوشیاریافتخار انساناجزایی ناشناخته در شکل گماده، چیزی بیش از یک خلا به زودی شبکه مغزی به جای نوار مغزی روشی مهم در تشخدلایلی که نشان میدهد ما بتو یک معجزه ایهوش عاطفی در زنان بیشتر اروشی جدید در درمان نابینتشنج و حرکات شبه تشنجی قاکریستال زمان(قسمت سوم)شواهدی از نوع جدیدی از حاقانون جنگلانواع سکته های مغزیادراک ما درک ارتعاشی است مرکز حافظه کجاستبیماری دویکچگونه هوشیاری خود را توسدانش محدود به ابعاد چهارتوهم چیستهزینه سنگین انسان در ازاراه پیروزی در زندگی چیستجمجمه انسان های اولیهگامی در درمان بیماریهای شباهت زیاد بین سلول هاي علبخند بزن شاید صبح فردا زاولین هیبرید بین انسان و ارتباط غیرکلامی بین انسامشکلات نخاعیبار بزرگ ایستادن بر دو پانگاهی بر توانایی اجزاي بداروی لیراگلوتیدتکامل مداومویروس مصنوعیزندگی هوشمند در خارج از زجهان دارای برنامهپیوند مغز و سر و چالشهای علایم کمبود ویتامین E را منابع انرژی از نفت و گاز ایندرالاز آغاز خلقت تا نگاه انسامغز چگونه صداها را فیلتر بحثی درباره هوش و تفاوتهنرمشهای مهم برای تقویت عدر هم تنیدگی کوانتومی و دتئوری تکامل در پیشگیری و واکسن کرونا ساخته شده توزبان و بیان نتیجه ساختماجریان انرژی در سیستم های آلودگی هوا چالش قرن جدیدعضلانی که طی سخن گفتن چقدمنبع هوشیاری کجاست قسمت اگر تلاش انسان امروز برااز تکینگی تا مغز از مغز تمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟برای تمدن سازی، باید در بنشانه های گذشته در کیهان درمان جدید ALSتاثیر کپسول نوروهرب بر سسفر تجهیزات ناسا به مریخ ورزش در کمر دردحافظه و اطلاعات در کجاست آیا هوش مصنوعی می تواند نمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تنقش نگاه از پایین یا نگاهحس و ادراک قسمت هفدهمبرخی روش های تربیتی کودکهمراهی نوعی سردرد میگرنیدرگیری مغز در بیماری کویتاثیر انتخاب از طرف محیط سماگلوتید داروی کاهش دهنژنهای مشترک بین انسان و وآیا بزرگ شدن مغز فقط در دابزار بقا از نخستین همانمنبع خواب و رویااز روده تا مغزنقش داروهاي مختلف معروف حس و ادراک قسمت سومبسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی ذرات کوانتومی زیر اتمی قتاثیر درجه حرارت بر عملککنترل همجوشی هسته ای با هسیاره ی ابلهانآب زندگی است قسمت دومابزارهای پیشرفته ارتباط مکانیک کوانتومی بی معنی اصول انجام برخی نرمش ها دنقشه های مغزی جدید با جزیخواب سالم عامل سلامتی و یتلقین اطلاعات و حافظههوش مصنوعی از عروسک تا کمرویاهای پر رمز و حیرتی درتاریخ همه چیز را ثبت کردهکاهش دوپامین عامل بیماریسریعترین کامپیوتر موجودفیزیکدانان ماشینی برای تافراد آغاز حرکت خودشان راحیای بینایی نسبی یک بیممبانی ذهنی سیاه و سفیدمباحث مهم حس و ادراکبه زیر پای خود نگاه نکن بنورون هاي مصنوعی می تواندنیای شگفت انگیز کوانتومتو یک جهان در مغز خودت هسهوش عاطفی در زنان بیشتر اروشی جدید در درمان سکته متشنج عدم توازن بین نورون کشف مکانیسم عصبی خوانش پشواهدی از دنیسوان(شبه نئقانون جنگلانگشت ماشه ایادغام میان گونه های مختلمرکز حافظه کجاستبیماری دیستروفی میوتونیچگونه واکسن کرونا را توزدانش بی نهایتتوهم بی خداییهزاران سال چشم های بینا ورابطه تشنج و اوتیسمجنبه های موجی واقعیتگاهی لازم است برای فهم و شرکت نورالینک ویدیویی ازلرزش ناشی از اسیب به عصباولین تصویر در تاریخ از سارتروز یا خوردگی و التهامشکلات بین دو همسر و برخیبار سنین ابزار هوشمندی اچالش هوشیاری و اینکه چرا داروی تشنجی دربارداریتکامل چشمویرایش DNA جنین انسان، برزندگی بی دودجهان در حال نوسان و چرخشپیوند اندام از حیوانات بعلایم کمبود ویتامین E را منابع انرژی از نفت و گاز ایا کوچک شدن مغزانسان الاز انفجار بزرگ تا انفجار مغز ناتوان از توجیه پیدابحثی درباره هوش و تفاوتهچرا مغز انسان سه هزار سالدر یک فراکتال هر نقطه مرکتئوری جدید، ویران کردن گواکسن ایرانی کرونا تولیدزبان و بیان، در سایه پیشرجریان انرژی در سیستم های آلودگی هوا و ویروس کروناغیرقابل دیدن کردن مادهمنبع هوشیاری کجاست قسمت اگر خواهان پیروزی هستیاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز بزرگ چالش است یا منفعبرای خودآگاه بودن تو باینشانه های پروردگار در جهدرمان جدید میگرن با انتی تاثیر کتامین در درمان پاسفر دشوار اکتشافوزن حقیقی معرفت و شناختحافظه و اطلاعات در کجاست آیا هوش مصنوعی زندگی بشرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تنقش نظام غذایی در تکامل محس و ادراک قسمت هجدهمهندسه ی پایه ایدرگیری مغز در بیماران مبتاثیر احتمالی عصاره تغلیسندرم کووید طولانیژنهای هوش ، کدامندآیا تکامل و تغییرات ژنتیابزار بقای موجود زنده از منحنی که ارتباط بین معرفازدواج های بین گونه ای، رنقش ذهن و شناخت در حوادث حس و ادراک قسمت سی و هشتمبعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک بازی ذرات کوانتومی زیر اتمی قتاثیر درجه حرارت بر عملککنترل جاذبهسیاره ابلهانآب زندگی است قسمت سومابزارهای بقا از نخستین همکانیزمهای دفاعی در براباصول توسعه ی یک ذهن کاملنقص در تشخیص هیجانات عامخواب عامل دسته بندی و حفطتلاش ها برای کشف منابع جدهوش مصنوعی از عروسک تا کمرویای شفافتازه های اسکیزوفرنی(جنوکاهش سن بیولوژیکی، تنها سرگیجه از شایعترین اختلافرگشت و تکامل تصادفی محض افزایش قدرت ادراکات و حساحیای بینایی نسبی یک بیماحساس گذر سریعتر زمانمجموعه های پر سلولی بدن مبوزون هیگز چیستنورون های ردیاب حافظهدندان ها را مسواک بزنید تتو پیچیده ترین تکنولوژی هوشیاری کوانتومیريتوکسيمب در درمان ام استشخیص ژنتیکی آتروفی های کشف مکانیسمی پیچیده در بشکل های متفاوت پروتئین هقانونمندی و محدودیت عالمانگشت نگاری مغز نشان میدادغام دو حیطه علوم مغز و مرکز خنده در کجای مغز استبیماری ضعف عضلات نزدیک بچگونه آن شکری که می خوریمدانشمندان موفق به بازگردتوهمات و شناخت حقیقتهستي مادي ای که ما کوچکترراز تغییرجنسیت و تفاوت های بیناییگاهی مغز بزرگ چالش استشش مرحله تکامل چشملرزش عضله یا فاسیکولاسیواولین سلول مصنوعیارزش حقیقی زبان قسمت اولمشکلات روانپزشکی پس از سبارداری بدون رحمچالش هوشیاری و اینکه چرا داروی جدید s3 در درمان ام تکامل و ارتقای نگاه تا عمواقعیت فیزیکی، تابعی از زندگی زمینی امروز بیش از جهان شگفت انگیزپیوند سر آیا ممکن استعلت خواب آلودگی بعد از خومنابع انرژی از نفت و گاز ایا این جمله درست است کسیاز بحث های کنونی در ویروسمغز و سیر تکامل ان دلیلی بحثی درباره هوش و تفاوتهچرا مغزهای ما ارتقا یافت در کمتر از چند ماه سوش جدتا 20 سال آینده مغز شما به واکسن اسپایکوژنزبان و تکلم برخی بیماریهجستجوی متن و تصویر به صورآلزایمرمقالاتمنبع هوشیاری کجاست قسمت اپی ژنتیکاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز بزرگ چالشهای پیش روحد و مرزها توهم ذهن ماستبرخی ملاحظات در تشنج های نظام مثبت زندگیدرمان جدید کنترل مولتیپلتاثیر گیاه خواری بر رشد وسفرنامه سفر به بم و جنوب وزوز گوشحافظه و اطلاعات در کجاستآیا هوش ارثی دریافتی از پمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تنقش نظریه تکامل در شناساحس و ادراک قسمت هشتمهندسه ی رایج کیهاندرگیری مغزی در سندرم کووتاثیر ترکیبات استاتین (سسندرم گیلن باره به دنبال ژنهای حاکم بر انسان و انسآیا جنین انسان، هوشمندی ابزار بقای موجود زنده از منشأ اطلاعات و آموخته ها اساس انسان اندیشه و باور نقش روی و منیزیم در سلامتحس و ادراک قسمت سی و ششمبعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک بازی ذرات کوانتومی زیر اتمی قتاثیر درجه حرارت بر عملککندر در بیماریهای التهابسیاره ابلهانآب، زندگی است(قسمت پنجم)ابزارهای بقا ازنخستین همما انسانها چه اندازه نزداصول سلامت کمرنقطه بی بازگشتخودآگاهی و هوشیاريتلاش هایی در بیماران قطع هوش مصنوعی از عروسک تا کمروان سالمتازه های بیماری پارکینسوکایروپاکتیک چیستسربازان ما محققا غلبه می فراموش کارها باهوش تر هسافزایش مرگ و میر سندرم کواحساسات کاذبمحل درک احساسات روحانیبوزون هیگز جهان را از متلنوروپلاستیسیتی چیستدو ویژگی انتزاع و قدرت تجتو افق رویداد جهان هستیهوش، ژنتیکی است یا محیطیریواستیگمینتشخیص آلزایمر سالها قبل کشف ارتباط جدیدی از ارتبشکل پنجم مادهقارچ بی مغز در خدمت موجوداندوهگین نباش اگر درب یا ارتقا و تکامل سنت آفرینش مرگ چیستبیماریهای تحلیل عضلانی اچگونه انتظارات بر ادراک دانشمندان نورون مصنوعی ستوپیراماتهستی ما پس از شروعی چگال راست دستی و چپ دستیجنسیت و تفاوت های بیناییگذر زمان کاملا وابسته به ششمین کنگره بین المللی سلزوم سازگاری قانون مجازااوکرلیزوماب داروی جدید شارزش حقیقی زبان قسمت دوممشکلات روانپزشکی در عقب بازگشت از آثار به سوی خداچالش هوشیاری و اینکه چرا داروی جدید میاستنی گراویتکامل ابزار هوش ، راه پر واقعیت چند سویهزندگی زودگذرجهانی که نه با یک رخداد و پیوند سر، یکی از راه حلهاعماد الدین نسیمی قربانی منابع انرژی از نفت و گاز ایا ابزار هوشمندی یا مغز از تلسکوپ گالیله تا تلسکمغز آیندگان چگونه است ؟بحثی درباره هوش و تفاوتهچرا ویروس کرونای دلتا وادر آستانه ی موج پنجم کوویتا بحر یفعل ما یشاواکسن اسپایکوژن ضد کروناجستجوی هوشیاری در مغز ماآملودیپین داروی ضد فشار تاثیر ویتامین دی بر بیمامنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز بزرگ و فعال یا مغز کوحرکت چرخشی و دائمی کیهانبرخی مرزهای اخلاق و علوم نظریه ی تکامل در درمان بیدرمان جدید سرطانتاثیر گیاه خواری بر رشد وسفرنامه سفر به بم و جنوب یک پیام منفرد نورون مغزی حباب های کیهانی تو در توآیا هوش سریعی که بدون احسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تنقش هورمون های تیروئید دحس و ادراک قسمت پنجمبرخی سلولهای عصبی در تلاهندسه بنیادیندرگیری مغزی در سندرم کووتاثیر حرکات چشم بر امواج سندرم پیریفورمیسکل اقیانوس در یک ذرهآیا جهان ذهن و افکار ما مابزار بقای موجود زنده از مهندسی ژنتیک در حال تلاش استفاده از مغز، وزن را کمنقش روزه داری در سالم و جحس و ادراک قسمت سیزدهمبعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک بازی رفتار اجتماعی انسان، حاصتاثیر درجه حرارت بر عملککوچک شدن مغز از نئاندرتاسیر آفرینش از روح تا مغز آثار باستانی تمدن های قدابزارهای بقای موجود زندهما انسانها چه اندازه نزداضطراب و ترسچند نرمش مفید برای کمردرخودآگاهی و هوشیاريتلاشی برای درمان قطع نخاهوش مصنوعی از عروسک تا کمروبات های ریز در درمان بیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی کار با یگانگی و یکپارچگیسردرد میگرن در کودکانفراموشی همیشه هم بد نیستافزایش سرعت پیشرفت علوم افسردگی و اضطراب در بیمااخلاق و علوم اعصابمحل درک احساسات روحانی دبی نهایت در میان مرزهانوروز یا روز پایانیدو برابر شدن خطر مرگ و میتو با همه چیز در پیوندیهیچ کاری نکردن به معنی چیریاضیات یک حس جدید استتصویربرداری فضاپیمای آمکشف جمجمه ای درکوه ایرهوشگفت انگیز بودن کیهانقبل از آغازاندام حسی، درک از بخش هایارتوکين تراپی روشی جديد مرگ و میر پنهانبیهوش کردن در جراحی و بیمچگونه به سطح بالایی از هودانشمندان یک فرضیه رادیکتوانایی مغز و دیگر اجزای و هر کس تقوای خدا پیشه کنرجزخوانی هایی که امروز بجهل مقدسگربه شرودینگر و تاثیر مشصرع و درمان های آنلزوم سازگاری قانون مجازاايندگان چگونه خواهند دیدارزش حقیقی زبان قسمت سوممشاهده گر جدای از شیء مشابازگشت به ریشه های تکاملچالش هوشیاری و اینکه چرا داروی جدید ضد میگرنتکامل جریان همیشگی خلقتواقعیت چیستزندگی، مدیریت انرژیجهش های ژنتیکی مفید در ساپیوستگی همه ی اجزای جهانعوامل موثر در پیدایش زبامنابع انرژی از نفت و گاز ایا بیماری ام اس (مولتیپاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمغز انسان ایا طبیعتا تمابحثی درباره احساسات متفاچرا پس از بیدار شدن از خودر درمان بیماری مولتیپل تاثیر مشاهده بر واقعیت بواکسن دیگر کرونا ساخته شحفره در مغزآمارهای ارائه شده در سطح صفحه اصلیمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمغز بزرگترین مصرف کننده حس چشایی و بویاییبرخی نکات از گاید لاین پرنظریه ی تکامل در درمان بیدرمانهای بیماری پارکینستاثیر گیاه خواری بر رشد وسفرنامه سفر به بم و جنوب یک پیشنهاد خوب برای آسان آیا هشیاری کوانتومی وجودمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تنقش هورمون زنانه استروژنحس و ادراک قسمت پنجاهبرخی سيناپسها طی تکامل و هندسه در پایه ی همه ی واکدرگیری اعصاب به علت میتوتاثیر دوپامین و سروتونینسندرم پس از ضربه به سرکلمات بلند نه صدای بلندآیا جهش های ژنتیکی، ویروابزار بقای موجود زنده از مولتیپل اسکلروز در زنان استفاده از هوش مصنوعی در نقش رژیم غذایی بر رشد و احس و ادراک قسمت ششمبعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک بازی رقیبی قدرتمند در برابر متاثیر درجه حرارت بر عملککوچکترین چیز یک معجزه اسسیستم تعادلی بدنآرامش(سکوت) stillness و تکاپوابزارهای بقای از نخستین ما اکنون میدانیم فضا خالاطلاع رسانی اینترنتیچند جهانیخودروهای هیدروژنیتلاشی تازه برای گشودن معهوش مصنوعی از عروسک تا کمروح رهاییتبدیل سلولهای محافط به سکاربرد روباتهای ريزنانوسردرد و علتهای آنفرایند پیچیده ی خونرسانیفرایند تکامل و دشواری هاالکترومغناطیس شنوایی و هاخلاق پایه تکامل و فرهنگمحدودیت های حافظه و حافظبی عدالتی در توزیع واکسن نوشیدن چای برای مغز مفید دو برابر شدن خطر مرگ و میتو با باورهایت کنترل میشهیچ کس مانند تو نگاه نمیکریسدیپلام تنها داروی تایتصادف یا قوانین ناشناختهگل زندگیشگفتی های زنبور عسلقبل از انفجار بزرگانرژی تاریکارتباط میکروب روده و پارمرگ و میر بسیار بالای ناشبیهوشی در بیماران دچار اچگونه باغبانی باعث کاهش دانشمندان ژنی از مغز انستوازن مهمتر از فعالیت زیوفور و فراوانیرساناها و ابر رساناها و عجهان فراکتالگزیده ای از وبینار یا کنفضررهای مصرف شکر و قند بر مقاومت به عوارض فشار خون ايا اراده آزاد توهم است یارزش خود را چگونه میشناسمشاهده آینده از روی مشاهبازخورد یا فیدبکچالش دیدگاه های سنتی در بداروی ضد تشنج با قابليت تتکامل داروینی هنوز در حاواقعیت چیستزونیسومایدجهش های ژنتیکی غیر تصادفپیام های ناشناخته بر مغز عوامل ایجاد لغت انسانی و منابع انرژی از نفت و گاز ایا بدون زبان میتوانیم تاز تکنیکی تا مغز از مغز تمغز انسان برای ایجاد تمدبحثی درباره احساساتی غیرچرا بیماری های تخریبی مغدر سال حدود 7 میلیون نفر تاثیر نگاه ناظر هوشیار بزبان و شناخت حقیقت قسمت چواکسن دیگری ضد کرونا از دحقیقت قربانی نزاع بین بی آن چیزی که ما جریان زمان سوالات پزشکیمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمغز حریص برای خون، کلید تحس و ادراک (قسمت اول )برخی نرمش ها برای زانونظریه ی ریسماندرهای اسرارآمیز و پوشیدهتاثیر گیاه خواری بر رشد وسفرنامه سفر به بم و جنوب یک آلل ژنتیکی که از نئاندآیا واکنش های یاد گرفته ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز نقش ویتامین K در ترمیم اسحس و ادراک قسمت پنجاه و یبرداشت مغز ما از گذر زمانهندسه زبانِ زمان استدرختان اشعار زمینتاثیر دپاکین بر بیماری مسندرم سردرد به دلیل افت فکلام و زبان، گنجینه ای بسآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجابزار بقای موجود زنده از مواد کوانتومی جدید، ممکناستفاده از سلول های بنیانقش رژیم غذایی در رشد و احس و ادراک قسمت شصت و دوتفکر خلا ق در برابر توهم هوش مصنوعی از عروسک بازی رموزی از نخستین تمدن بشرتاثیر درجه حرارت بر عملککووید نوزده و خطر بیماری سیستم دفاعی بدن علیه مغز آزمون تجربی، راهی برای رابزارهای دفاعی و بقای موما اشیا را آنطور که هستنداطلاعات حسی ما از جهان، چچندین ماده غذایی که ماننخورشید مصنوعیتلاشی جدید در درمان ام اسهوش مصنوعی به کمک هوش طبیروزه داری متناوب، مغز را تداخل مرزها و صفات با بینکاربرد روباتهای ريز، در سردرد تنشنفرایند حذف برخی اجزای مغالکتروتاکسی(گرایش و حرکاختلال خواب فرد را مستعد مخچه فراتر از حفظ تعادلبیمار 101 ساله، مبتلا به سنوعی سکته مغزی ، وحشتناک دو سوی واقعیتتو جهانی هستی که خودش را هیچگاه از فشار و شکست نترریشه های مشترک حیاتتظاهر خوابیده ی مادهگلوئونشاهکار قرنقدم زدن و حرکت دید را تغیانرژی تاریک که ما نمی توارتباط ماده و انرژیمرگ انتقال است یا نابود شبیوگرافیچگونه تکامل مغزهای کنونیدانشمندان پاسخ کوانتومی توسعه هوش مصنوعی قادر اسوقت نهيب هاي غير علمي گذشرشته نوروایمونولوژی و نقجهان ما میتواند به اندازگزارش یک مورد جالب لخته وضررهای شکر بر سلامت مغزمقابله با کرونا با علم اسايا اراده آزاد توهم است یاز نخستین همانند سازها تمطالعه ای بیان میکند اهدبازسازي مغز و نخاع چالشی چاالش ها در تعیین منبع هوداروی ضد تشنج با قابليت تتکامل داروینی هنوز در حاواقعیت های متفاوتزونا به وسیله ویروس ابله جهشهای مفید و ذکاوتی که دپیشینیان انسان از هفت میعواملی که برای ظهور لغت امنابع انرژی از نفت و گاز ایا تکامل هدفمند استاز تکینگی تا مغز و از مغز مغز انسان برای شادمانی طبخش فراموش شده ی حافظهچرا حیوانات سخن نمی گویندرمان های اسرار آمیز در آتاثیر نگاه و مشاهده ناظر زبان و شناخت حقیقت قسمت اواکسن سرطانحقیقت اشیاآنچه واقعیت تصور میکنیم پیامهای کاربرانمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمغز در تنهایی آسیب میبینحس و ادراک (قسمت دوم )برخی نرمش های گردننظریه تکامل در درمان بیمدرک فرد دیگر و رفتارهای اتاثیر گیاه خواری بر رشد وسفری به آغاز کیهانیک جهش ممکن است ذهن انسانآیا یک، وجود داردمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز نقش ژنتیک در درمان اختلاحس و ادراک قسمت پنجاه و دبررسي علل احتمالي تغيير هوموارکتوس ها ممکن است ددرد باسن و پا به دلیل کاهتاثیر داروهای ضد التهاب سوپاپ ها یا ترانزیستورهاکلرال هیدرات برای خوابانآیا خداباوری محصول تکاملابزار بقای موجود زنده از موجود بی مغزی که می توانداستفاده از سلول های بنیانقش زنجبیل در جلوگیری از حس و ادراک سی و هفتمتفاوت مغز انسان و میمون ههوش مصنوعی از عروسک بازی رمز و رازهای ارتباط غیر کتاثیر درجه حرارت بر عملککودک ایرانی که هوش او از سکته مغزیآزمون ذهنی گربه ی شرودینابعاد اضافه ی کیهانما به جهان های متفاوت خوداطلاعاتی عمومی در مورد منه جنگ و نه خونریزیخانواده پایدارتمایل زیاد به خوردن بستنهوش مصنوعی به شناسایی کاروزه داری و بیمار ی ام اس تروس جریان انرژیکتاب گران و پرهزینه شد ولسردرد سکه ایفراتر از دیوارهای باورالگوی بنیادین و هوشیاریاختلال در شناسایی حروف و مخچه ، فراتر از حفظ تعادلبیماری های مغز و اعصاب و نیکولا تسلادوچرخه سواری ورزشی سبک و تو دی ان ای خاص ميتوکندريهیپرپاراتیروئیدیسمرژیم های غذایی و نقش مهم تظاهری از ماده است که بیدگمان میکنی جرمی کوچکی در شاهکار شش گوشقدرت انسان در نگاه به ابعانسان قدیم در شبه جزیره عارتباط متقابل با همه ی حیمراحل ارتقای پله پله کیهبیوگرافیچگونه جمعیت های بزرگ شکل دانشمندان اولین سلول مصنتوسعه برخی شغل ها با هوش وقتی فهمیدی خطا کردی برگرشد مغز فرایندی پیچیده اجهان مادی، تجلی فضا در ذهگشایش دروازه جدیدی از طرطلای سیاهملاحظه های اخلاقی دربارهای نعمت من در زندگیماز نخستین همانند سازها تمعنی روزهبحتی علمی درباره تمایل بناتوانی از درمان برخی ویداروی ضد تشنج توپیراماتتکامل داروینی هنوز در حاواقعیت و مجاززیباترین چیز در پیر شدنجهشهای مفید و ذکاوتی که دپیشرفت های جدید علوم اعصعوارض ازدواج و بچه دار شدمنابع انرژی از نفت و گاز ایجاد احساساتاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان برای شادمانی طبخش بزرگی حس و ادراک ما اچرا حجم مغز گونه انسان دردرمان های بیماری آلزایمرتاثیر نگاه انسان بر رفتازبان و شناخت حقیقت قسمت دواکسن سرطانحقیقت تنها چیزی است که شاآنچه حس می کنیم، نتیجه ی سایتهای دیگرمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمغز را از روی امواج بشناسحس و ادراک قسمت چهلبرخی یونها و مولکول های منظریه تکامل در درمان بیمدرک نیازمند شناخت خویش اتاثیر گیاه خواری بر رشد وسقوط درون جاذبه ای خاص، چیک رژیم غذایی جدید، می توآیا کیهان می تواند یک شبیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغزتنقش گرمایش آب و هوا در همحس و ادراک قسمت پنجاه و سبررسی و اپروچ جدید بر بیمهوش مصنوعی می تواند بر احدستورالعمل مرکز کنترل بیتاثیر داروی ضد تشنج سدیم سوپاپ ها یا ترانزیستورهاکمردردآیا دلفین ها می تواند از ابزار بقای موجود زنده از موجودات مقهور ژنها هستنداستفاده از سلول های بنیانقش زبان در سلطه و قدرت احس و ادراک- قسمت پنجاه و تفاوت ها و تمایزها کلید بهوش مصنوعی از عروسک بازی رمز بقای جهش ژنتیکیتاثیر درجه حرارت بر عملککودکان میتوانند ناقل بی سانسور از روی قصد بسیاری فلج نخاعی با الکترودهای آزمون ذهنی گربه شرودینگراتفاق و تصادفما با کمک مغز خود مختاريماطلاعاتی عمومی در مورد مچه زیاد است بر من که در ایخارق العاده و استثنایی بتمدن قدیمی ای در جنوب ایرهوش مصنوعی در کامپیوترهاروزه داری سلول های بنیادتری فلوپرازینکتاب زیست شناسی باورسردرد عروقی میگرنتری فلوپرازینکتاب طبیعت در قالب هندسهسرعت فکر کردن چگونه استفرد حساس از نظر عاطفی و بالگوبرداری از طبیعتاختلال در شناسایی حروف و مخچه ابزاري که وظیفه آن فبیماری وسواسنیاز به آموزش مجازی دیجیدورترین نقطه ی قابل مشاهتولید مثل اولین ربات های هاوکينگ پیش از مرگش رسالرژیم های غذایی و نقش مهم تعداد کلی ذهن ها در جهان گنجینه ای به نام ویتامین شاید درست نباشدقدرت عشقانسان ها می توانند میدان ارتباط چاقی و کاهش قدرت بمرز مرگ و زندگی کجاستبیان ژن های اسکیزوفرنی دچگونه جمعیت های بزرگ شکل دانشمندان تغییر میدان مغتوصیه های سازمان بهداشت وقتی تو از یاد گرفتن باز رشد مغز علت تمایل انسان بجهان هوشیارپمبرولیزوماب در بیماری چطوفان فقر و گرسنگی و بی سملاحظات بیهوشی قبل از جرای آنکه نامش درمان و یادشاز نخستین همانند سازها تمعادله ها فقط بخش خسته کنبحث درباره پیدایش و منشا ناتوانی در شناسایی چهره داستانها و مفاهیمی اشتباتکامل داروینی هنوز در حاواقعیت خلا و وجود و درک مزیباترین چیز در افزایش سجواب دانشمند سوال کننده پیشرفت در عقل است یا ظواهعید نوروز مبارکمنابع انرژی از نفت و گاز ایرادهای موجود در خلقت باز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان رو به کوچک تر شبخش بزرگتر کیهان ناشناختچرا خشونت و تعصبدرمان های جدید میگرنتاثیر نگاه انسان بر رفتازبان و شناخت حقیقت قسمت سواکسنی با تاثیر دوگانه احقیقت خواب و رویاآنها نمیخواهند دیگران رامنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمغز زنان جوانتر از مغز مرحس و ادراک قسمت چهل و هفتبرخی اثرات مضر ویتامین دنظریه تکامل در درمان بیمدرک و احساستاثیر گیاه خواری بر رشد وسلول های بنیادی منابع و ایکی از علل محدودیت مغز امآیا گذشته، امروز وآینده منبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز نقش پیش زمینه ها و اراده حس و ادراک قسمت پنجاه و شبررسی ژنها در تشخیص بیماهوش مصنوعی و کشف زبان هایدغدغه نتیجه ی نادانی استتاثیر درجه حرارت بر عملکسوپاپ ها یا ترانزیستورهاکمردرد ناشی از تنگی کاناآیا دلفین ها میتوانند باابزار بقای موجود زنده از میهمانهای ناخوانده عامل استیفن هاوکینگ در مورد هحس و ادراک- قسمت بیست و پتفاوت های بین زن و مرد فقهوش مصنوعی از عروسک بازی رمز جهانتاثیر درجه حرارت بر عملککودکان خود را مشابه خود تسانسور بر بسیاری از حقایفلج بل، فلجی ترسناک که آنآسيب میکروواسکولاریا آساتوبان اطلاعات و پلِ بینما تحت کنترل ژنها هستیم یاعداد بینهایت در دنیای منهایت معرفت و شناخت درک عخبر مهم تلسکوپ هابلتمدن پیشرفته ی پیشینیانهوش مصنوعی در خدمت خلق وحروش مقابله مغز با محدودی