دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

مغز قلب

آیا میدانستی قلب، دارای یک مغز است؟!
منبع هوشیاری کجاست؟ قسمت سی و پنجم

نحوه کارکرد و ارتباط مغز با قلب
قلب، یک سیستم عصبی مستقل و پیشرفته با بیش از 40 هزار نورون و یک شبکه ی پیچیده و پر از نوروترانسمیترها، پروتئین ها و سلول های حمایتی دارد.
قلب میتواند مستقل از مغز، تصمیم بگیرد و وارد فعاللیت شود و می تواند یاد بگیرد؛ به یاد بیاورد و حتی حس کند.
چهار نوع ارتباط که از قلب شروع می شود و به مغز و به سر میرود:
1- ارتباط عصبی از طریق انتقل پیام های عصبی. قلب بیشتر از آنکه اطلاعاتی از مغز بگیرد، اطلاعاتی را به مغز می فرستد. قلب تنها اندام بدن است که این خصوصیت را دارد و می تواند بخش های خاصی از مغز را بر اساس شرایط، مهار یا فعال کند.
2- اطلاعات بیوشیمیایی از طریق هورمون ها و نوروترانسمیترها. این قلب است که هورمون ANF را تولید میکند و توازن عمومی بدن یعنی هموستاز را ایجاد میکند.(فاکتور ANF، پروتئینی 28 اسید آمینه ای است که به وسیله ی دهلیز قلب ترشح می شود و باعث ترشح سدیم از کلیه می شود و مایعات را درون بدن کم میکند. این هرمون عروق خونی را گشاد میکند و در غده ی فوق کلیه، مهار کننده ی ترشح آلدوسترون است. آلدوسترون باعث جذب مایعات به بدن و افزایش فشار خون می شود.)
یکی از تاثیرات این فاکتور، مهار تولید هورمون استرس است و اکسی توسین را تولید و ترشح میکند که به عنوان هورمون عشق، شناخته می شود.
3- ارتباط بیوفیزیکی از طریق موج های فشار. از طریق سرعت ضربان قلب و تفاوت ها و تمیازهای آن، قلب پیام هایی را به مغز و دیگر قسمت های بدن می فرستد.
4- ارتباط انرژی: میدان الکترومغناطیس قلب، قدرتمندترین میدان در همه ی اندام هاست 5000 برابر قویتر از مغز!! و مشاهده شده است بر اساس شرایط احساسی تغییر میکند. وقتی ما ترسیده باشیم یا دچار درماندگی یا استرس باشیم، میدان الکترومغناطیس قلب، نابسامان می شود. ما می دانیم که میدان مغناطیسی قلب در اطراف بدن تا حدود 2 تا 4 متر گسترش می یابد یعنی هر فرد در اطراف ما داده های دارای انرژی را- که در قلب ماست- دریافت میکند.

ارتباط بین سلامت قلب و مغز افراد جیست؟ - ایمنا
مدار مغزِ قلب، بخش نخست برای پردازش اطلاعاتی است که به مغزِ درونِ سر، میرود بنابراین ذهن و هوشیاری در کجا قرار دارد؟!
عکس، با مدل سه یعدی با بر هم قرار دادن تصاویر و تکنیک های تظاهر ژنتیکی با چاقوی الماس و برش های دقیق از درون قلب گرفته شده است.
https://www.facebook.com/101702221429409/posts/492807548985539/


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
تشخیص آلزایمر سالها قبل کشف ارتباط جدیدی از ارتبدقیق ترین تصاویر از مغز ااندوهگین نباش اگر درب یا روشی جدید در درمان قطع نخارتقا و تکامل سنت آفرینش ملاحظه های اخلاقی دربارهشناسایی سلول های ایمنی ابیماریهای تحلیل عضلانی امعنی روزهچگونه انتظارات بر ادراک توپیراماتهستی ما پس از شروعی چگال جنسیت و تفاوت های بیناییگذر زمان کاملا وابسته به دگرگونی های نژادی و تغییاوکرلیزوماب داروی جدید شراه های جدید برای قضاوت رارزش حقیقی زبان قسمت دوممنابع انرژی از نفت و گاز شباهت زیاد بین سلول هاي عبازگشت از آثار به سوی خدامغز انسان برای شادمانی طچالش هوشیاری و اینکه چرا تکامل ابزار هوش ، راه پر واقعیت چند سویهجهانی که نه با یک رخداد و پیوند سر، یکی از راه حلهاداروی فامپیریدین یا نورلایا ابزار هوشمندی یا مغز زمان شگفت انگیزاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمنبع هوشیاری کجاست قسمت علم ساختن برج های چرخانبحثی درباره هوش و تفاوتهمغز را از روی امواج بشناسچرا ویروس کرونای دلتا واتا بحر یفعل ما یشاواکسن اسپایکوژن ضد کروناجستجوی هوشیاری در مغز ماآملودیپین داروی ضد فشار در هم تنیدگی کوانتومی و پابزار هوش در حال ارتقا اززبان و کلمه حتی برای کساناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمعصب حقوق نورولووبرخی مرزهای اخلاق و علوم نقش گرمایش آب و هوا در همنظریه ی تکامل در درمان بیتاثیر گیاه خواری بر رشد ویک پیام منفرد نورون مغزی حباب های کیهانی تو در توآیا هوش سریعی که بدون احسدرمان تشنجسفر به مریخ در 39 روزابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تموجودات مقهور ژنها هستندبرخی سلولهای عصبی در تلانقش زبان در سلطه و قدرت اهندسه بنیادینتاثیر حرکات چشم بر امواج حس و ادراک قسمت هفتمکل اقیانوس در یک ذرهآیا جهان ذهن و افکار ما مدرگیری قلب در بیماری ویرابزار بقای موجود زنده از فلج نخاعی با الکترودهای سم زنبور ، کلیدی برای واراستفاده از مغز، وزن را کمما با کمک مغز خود مختاريمبعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککوچک شدن مغز از نئاندرتاحس و ادراک قسمت دوازدهمآثار باستانی تمدن های قدذره ی معین یا ابری از الکابزارهای بقای موجود زندهفراتر از دیوارهای باورسیاهچاله ی تولید کنندهاضطراب و ترسمخچه ، فراتر از حفظ تعادلچند نرمش مفید برای کمردرتلاشی برای درمان قطع نخاهوش مصنوعی از عروسک تا کمتبدیل تراکت صوتی مصنوعی کار با یگانگی و یکپارچگیخواب سالم عامل سلامتیافزایش سرعت پیشرفت علوم رویاها از مغز است یا ناخواحساسات کاذبقدرت انسان در نگاه به ابعسرنوشتبوزون هیگز جهان را از متلمراحل ارتقای پله پله کیهنوروپلاستیسیتی چیستتو افق رویداد جهان هستیهوش، ژنتیکی است یا محیطیهیچ کاری نکردن به معنی چیتصویربرداری فضاپیمای آمکشف جمجمه ای درکوه ایرهودلایلی که نشان میدهد ما باندام حسی، درک از بخش هایروشی جدید در درمان نابینارتوکين تراپی روشی جديد ملاحظات بیهوشی قبل از جرشواهدی از نوع جدیدی از حابیهوش کردن در جراحی و بیممعادله ها فقط بخش خسته کنچگونه به سطح بالایی از هوتوانایی مغز و دیگر اجزای و هر کس تقوای خدا پیشه کنجهل مقدسگربه شرودینگر و تاثیر مشدانش محدود به ابعاد چهارايندگان چگونه خواهند دیدراه پیروزی در زندگی چیستارزش حقیقی زبان قسمت سوممنابع انرژی از نفت و گاز شباهت زیاد بین سلول هاي عبازگشت به ریشه های تکاملمغز انسان رو به کوچک تر شچالش هوشیاری و اینکه چرا تکامل جریان همیشگی خلقتواقعیت چیستجهش های ژنتیکی مفید در ساپیوستگی همه ی اجزای جهانداروی لیراگلوتیدایا بیماری ام اس (مولتیپزندگی هوشمند در خارج از زاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمنبع هوشیاری کجاست قسمت علایم کمبود ویتامین E را بحثی درباره احساسات متفامغز زنان جوانتر از مغز مرچرا پس از بیدار شدن از خوتاثیر مشاهده بر واقعیت بواکسن دیگر کرونا ساخته شحفره در مغزآمارهای ارائه شده در سطح در هم تنیدگی کوانتومی و دابزار بقا از نخستین همانزبان و بیان نتیجه ساختمااز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمعضلانی که طی سخن گفتن چقدبرخی نکات از گاید لاین پرنقش پیش زمینه ها و اراده نظریه ی تکامل در درمان بیتاثیر گیاه خواری بر رشد ویک پیشنهاد خوب برای آسان آیا هشیاری کوانتومی وجوددرمان جدید ALSسفر تجهیزات ناسا به مریخ ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمیهمانهای ناخوانده عامل برخی سيناپسها طی تکامل و هندسه در پایه ی همه ی واکتاثیر دوپامین و سروتونینحس و ادراک قسمت هفدهمکلمات بلند نه صدای بلندآیا جهش های ژنتیکی، ویرودرگیری مغز در بیماری کویابزار بقای موجود زنده از فلج بل، فلجی ترسناک که آنسماگلوتید داروی کاهش دهناستفاده از هوش مصنوعی در ما تحت کنترل ژنها هستیم یبعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککوچکترین چیز یک معجزه اسحس و ادراک قسمت سومآرامش(سکوت) stillness و تکاپوذرات کوانتومی زیر اتمی قابزارهای بقای از نخستین فرد حساس از نظر عاطفی و بسیاره ی ابلهاناطلاع رسانی اینترنتیمخچه ابزاري که وظیفه آن فچند جهانیتلاشی تازه برای گشودن معهوش مصنوعی از عروسک تا کمتبدیل سلولهای محافط به سکاربرد روباتهای ريزنانوخواب سالم عامل سلامتی و یافسردگی و اضطراب در بیمارویاهای پر رمز و حیرتی دراخلاق و علوم اعصابقدرت عشقسریعترین کامپیوتر موجودبی نهایت در میان مرزهامرز مرگ و زندگی کجاستنوروز یا روز پایانیتو با همه چیز در پیوندیهیچ کس مانند تو نگاه نمیکتصادف یا قوانین ناشناختهگل زندگیدنیای شگفت انگیز کوانتومانرژی تاریکروشی جدید در درمان سکته مارتباط میکروب روده و پارممانتین یا آلزیکسا یا ابشواهدی از دنیسوان(شبه نئبیهوشی در بیماران دچار امعجزه ی علمچگونه باغبانی باعث کاهش توازن مهمتر از فعالیت زیوفور و فراوانیجهان فراکتالگزیده ای از وبینار یا کنفدانش بی نهایتايا اراده آزاد توهم است یرابطه تشنج و اوتیسمارزش خود را چگونه میشناسمنابع انرژی از نفت و گاز شرکت نورالینک ویدیویی ازبازخورد یا فیدبکمغز انسان رو به کوچکتر شدچالش دیدگاه های سنتی در بتکامل داروینی هنوز در حاواقعیت چیستجهش های ژنتیکی غیر تصادفپیام های ناشناخته بر مغز داروی تشنجی دربارداریایا بدون زبان میتوانیم تزندگی بی دوداز تکنیکی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت علایم کمبود ویتامین E را بحثی درباره احساساتی غیرمغزهای کوچک بی احساسچرا بیماری های تخریبی مغتاثیر نگاه ناظر هوشیار بواکسن دیگری ضد کرونا از دحقیقت قربانی نزاع بین بی آن چیزی که ما جریان زمان در یک فراکتال هر نقطه مرکابزار بقا از نخستین همانزبان و بیان، در سایه پیشراز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمغیرقابل دیدن کردن مادهبرخی نرمش ها برای زانونقش آتش در رسیدن انسان بهنظریه ی ریسمانتاثیر گیاه خواری بر رشد ویک آلل ژنتیکی که از نئاندآیا واکنش های یاد گرفته ودرمان جدید میگرن با انتی سفر دشوار اکتشافابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز میوتونیک دیستروفیبرداشت مغز ما از گذر زمانهندسه زبانِ زمان استتاثیر دپاکین بر بیماری محس و ادراک قسمت هجدهمکلام و زبان، گنجینه ای بسآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجدرگیری مغز در بیماران مبابزار بقای موجود زنده از فلج خوابسندرم کووید طولانیاستفاده از سلول های بنیامانند آب باشتفکر خلا ق در برابر توهم هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککووید نوزده و خطر بیماری حس و ادراک قسمت سی و هشتمآزمون تجربی، راهی برای رذرات کوانتومی زیر اتمی قابزارهای دفاعی و بقای موفرضیه ای جدید توضیح میدهسیاره ابلهاناطلاعات حسی ما از جهان، چمدل همه جانبه نگر ژنرالیچندین ماده غذایی که ماننتلاشی جدید در درمان ام اسهوش مصنوعی به کمک هوش طبیتداخل مرزها و صفات با بینکاربرد روباتهای ريز، در خواب عامل دسته بندی و حفطالکترومغناطیس شنوایی و هرویای شفافاخلاق پایه تکامل و فرهنگلمس کوانتومیسرگیجه از شایعترین اختلابی عدالتی در توزیع واکسن مرز بین انسان و حیوان کجانوشیدن چای برای مغز مفید تو با باورهایت کنترل میشتو جهانی هستی که خودش را هیچگاه از فشار و شکست نترتظاهر خوابیده ی مادهگلوئوندندان ها را مسواک بزنید تانرژی تاریک که ما نمی توريتوکسيمب در درمان ام اسارتباط ماده و انرژیمنابع انرژي پاک سرچشمه حشکل های متفاوت پروتئین هبیوگرافیمعجزه ی علم در کنترل کرونچگونه تکامل مغزهای کنونیتوسعه هوش مصنوعی قادر اسوقت نهيب هاي غير علمي گذشجهان ما میتواند به اندازگزارش یک مورد جالب لخته ودانشمندان موفق به بازگردايا اراده آزاد توهم است یراز تغییراز نخستین همانند سازها تمنابع انرژی از نفت و گاز شش مرحله تکامل چشمبازسازي مغز و نخاع چالشی مغز ایندگان چگونه استچاالش ها در تعیین منبع هوتکامل داروینی هنوز در حاواقعیت های متفاوتجهشهای مفید و ذکاوتی که دپیشینیان انسان از هفت میداروی جدید s3 در درمان ام ایا تکامل هدفمند استزندگی زمینی امروز بیش از از تکینگی تا مغز و از مغز منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمعلت خواب آلودگی بعد از خوبخش فراموش شده ی حافظهمغزتان را در جوانی سیم کشچرا حیوانات سخن نمی گوینتاثیر نگاه و مشاهده ناظر واکسن سرطانحقیقت اشیاآنچه واقعیت تصور میکنیم در کمتر از چند ماه سوش جدابزار بقا از نخستین همانزبان و تکلم برخی بیماریهاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسممقالاتبرخی نرمش های گردننقش انتخاب از طرف محیط، ننظریه تکامل در درمان بیمتاثیر گیاه خواری بر رشد وحد و مرزها توهم ذهن ماستیک جهش ممکن است ذهن انسانآیا یک، وجود دارددرمان جدید کنترل مولتیپلسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز میگرن و پروتئین مرتبط با بررسي علل احتمالي تغيير هوموارکتوس ها ممکن است دتاثیر داروهای ضد التهاب حس و ادراک قسمت هشتمکلرال هیدرات برای خوابانآیا خداباوری محصول تکاملدرگیری مغزی در سندرم کووابزار بقای موجود زنده از فلج خواب چیستسندرم گیلن باره به دنبال استفاده از سلول های بنیاماه رجبتفاوت مغز انسان و میمون ههوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککودک ایرانی که هوش او از حس و ادراک قسمت سی و ششمآزمون ذهنی گربه ی شرودینذرات کوانتومی زیر اتمی قابعاد اضافه ی کیهانفضای قلب منبع نبوغ استسیاره ابلهاناطلاعاتی عمومی در مورد ممدل های ریز مغز مینی بریننه جنگ و نه خونریزیتمایل زیاد به خوردن بستنهوش مصنوعی به شناسایی کاتروس جریان انرژیکتاب گران و پرهزینه شد ولخودآگاهی و هوشیاريالکتروتاکسی(گرایش و حرکروان سالماختلال خواب فرد را مستعد لوب فرونتال یا پیشانی مغسربازان ما محققا غلبه می بیمار 101 ساله، مبتلا به سمزایای شکلات تلخ برای سلنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تو دی ان ای خاص ميتوکندريهیپرپاراتیروئیدیسمتظاهری از ماده است که بیدگمان میکنی جرمی کوچکی در دو ویژگی انتزاع و قدرت تجانسان قدیم در شبه جزیره عریواستیگمینارتباط متقابل با همه ی حیمنابع انرژی از نفت و گاز شکل پنجم مادهبیوگرافیمغز فکر میکند مرگ برای دیچگونه جمعیت های بزرگ شکل توسعه برخی شغل ها با هوش وقتی فهمیدی خطا کردی برگجهان مادی، تجلی فضا در ذهگشایش دروازه جدیدی از طردانشمندان نورون مصنوعی سای نعمت من در زندگیمراست دستی و چپ دستیاز نخستین همانند سازها تمنابع بی نهایت انرژی در دششمین کنگره بین المللی سبحتی علمی درباره تمایل بمغز ابزار بقای برتر مادیناتوانی از درمان برخی ویتکامل داروینی هنوز در حاواقعیت و مجازجهشهای مفید و ذکاوتی که دپیشرفت های جدید علوم اعصداروی جدید میاستنی گراویایجاد احساساتزندگی زودگذراز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعماد الدین نسیمی قربانی بخش بزرگی حس و ادراک ما امغزتان را در جوانی سیمکشچرا حجم مغز گونه انسان درتاثیر نگاه انسان بر رفتاواکسن سرطانحقیقت تنها چیزی است که شاآنچه حس می کنیم، نتیجه ی در آستانه ی موج پنجم کوویابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر ویتامین دی بر بیمابرخی یونها و مولکول های منقش اتصالات بین سلولهای نظریه تکامل در درمان بیمتاثیر گیاه خواری بر رشد وحرکت چرخشی و دائمی کیهانیک رژیم غذایی جدید، می توآیا کیهان می تواند یک شبیدرمان جدید سرطانسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغزتمیگرن سردردی ژنتیکی که ببررسی و اپروچ جدید بر بیمهوش مصنوعی می تواند بر احتاثیر داروی ضد تشنج سدیم حس و ادراک قسمت پنجمکمردردآیا دلفین ها می تواند از درگیری مغزی در سندرم کووابزار بقای موجود زنده از فلج دوطرفه عصب 6 چشمسندرم پیریفورمیساستفاده از سلول های بنیاماپروتیلینتفاوت ها و تمایزها کلید بهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککودکان میتوانند ناقل بی حس و ادراک قسمت سیزدهمآزمون ذهنی گربه شرودینگررفتار اجتماعی انسان، حاصاتفاق و تصادفقلب و عقلسیر آفرینش از روح تا مغز اطلاعاتی عمومی در مورد ممدیون خود ناموجودچه زیاد است بر من که در ایتمدن قدیمی ای در جنوب ایرهوش مصنوعی در کامپیوترهاتری فلوپرازینکتاب زیست شناسی باورخودآگاهی و هوشیاريالگوی بنیادین و هوشیاریروبات های ریز در درمان بیاختلال در شناسایی حروف و لوتیراستامسردرد میگرن در کودکانبیماری های مغز و اعصاب و مسیر دشوار تکامل و ارتقانیکولا تسلابیماری وسواسمسئول صیانت از عقیده کیسنیاز به آموزش مجازی دیجیتولید مثل اولین ربات های هاوکينگ پیش از مرگش رسالتعداد کلی ذهن ها در جهان گنجینه ای به نام ویتامین دو برابر شدن خطر مرگ و میانسان ها می توانند میدان ریاضیات یک حس جدید استارتباط چاقی و کاهش قدرت بمنابع انرژی از نفت و گاز شگفت انگیز بودن کیهانبیان ژن های اسکیزوفرنی دمغز قلبچگونه جمعیت های بزرگ شکل توصیه های سازمان بهداشت وقتی تو از یاد گرفتن باز جهان هوشیارپمبرولیزوماب در بیماری چدانشمندان یک فرضیه رادیکای آنکه نامش درمان و یادشرجزخوانی هایی که امروز باز نخستین همانند سازها تمنابع جدید انرژیصرع و درمان های آنبحث درباره پیدایش و منشا مغز ابزار برتر بقاناتوانی در شناسایی چهره تکامل داروینی هنوز در حاواقعیت خلا و وجود و درک مجواب دانشمند سوال کننده پیشرفت در عقل است یا ظواهداروی جدید ضد میگرنایرادهای موجود در خلقت بزندگی، مدیریت انرژیاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعوامل موثر در پیدایش زبابخش بزرگتر کیهان ناشناختنقش قهوه در سلامتیچرا خشونت و تعصبتاثیر نگاه انسان بر رفتاواکسنی با تاثیر دوگانه احقیقت خواب و رویاآنها نمیخواهند دیگران رادر درمان بیماری مولتیپل ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمصفحه اصلیبرخی اثرات مضر ویتامین دنقش تیروئید در تکامل مغزنظریه تکامل در درمان بیمتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس چشایی و بویایییکی از علل محدودیت مغز امآیا گذشته، امروز وآینده درمانهای بیماری پارکینسسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز میگرن شدید قابل درمان اسبررسی ژنها در تشخیص بیماهوش مصنوعی و کشف زبان هایتاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت پنجاهکمردرد ناشی از تنگی کاناآیا دلفین ها میتوانند بادرگیری اعصاب به علت میتوابزار بقای موجود زنده از فناوری هوش مصنوعی نحوه خسندرم پس از ضربه به سراستیفن هاوکینگ در مورد هماجرای جهل مقدستفاوت های بین زن و مرد فقهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککودکان خود را مشابه خود تحس و ادراک قسمت ششمآسيب میکروواسکولاریا آسرقیبی قدرتمند در برابر ماتوبان اطلاعات و پلِ بینقلب دروازه ی ارتباطسیستم تعادلی بدناعداد بینهایت در دنیای ممدیریت اینترنت بر جنگنهایت معرفت و شناخت درک عتمدن پیشرفته ی پیشینیانهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتری فلوپرازینکتاب طبیعت در قالب هندسهخودروهای هیدروژنیالگوبرداری از طبیعتروح رهاییاختلال در شناسایی حروف و لوزالمعده(پانکراس)مصنوعسردرد و علتهای آنبیماری گیلن باره و بیمارمسئولیت جدیدچیزی منتظر شناخته شدنتولید پاک و فراوان انرژیهاوکينگ پیش از مرگش رسالتغییر الگوی رشد مغزی با زگویید نوزده و ایمنی ساکتدو برابر شدن خطر مرگ و میانسان جدید از چه زمانی پاریسدیپلام تنها داروی تایارتباط هوش ساختار مغز و ژمنابع انرژی از نفت و گاز شگفتی های زنبور عسلبیان حقیقتمغز ما کوچکتر از نیم نقطهچگونه حافظه را قویتر کنیتوصیه های غیر دارویی در سویتنام نوعی کرونا ویروس جهان یکپارچهپنج اکتشاف شگفت آور در مودانشمندان ژنی از مغز انسایمپلانت مغزی کمک میکند رساناها و ابر رساناها و عاز نخستین همانند سازها تمناطق خاصی از مغز در جستجضررهای مصرف شکر و قند بر بحثي درباره هوش و تفاوتهمغز از بسیاری حقایق می گرنادانی در قرن بیست و یکم،تکامل زبانوالزارتان داروی ضد فشار جوسازی مدرنپیشرفتی مستقل از ابزار هداروی ضد تشنج با قابليت تاکسی توسین و تکامل پیش ازونیسومایداز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعوامل ایجاد لغت انسانی و بخش دیگری در وجود انسان هنقش مهاجرت در توسعه نسل اچرا در مغز انسان، فرورفتتاثیر ویتامین دی بر بیماواسطه ها د رمسیر ایجاد مغحقیقت راستین انسان علم بآنزیم تولید انرژی در سلودر سال حدود 7 میلیون نفر زبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسوالات پزشکیبرخی اختلالات عصبی مثانهنقش حفاظتی مولکول جدید دهفت چیز که عملکرد مغز تو تاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک (قسمت اول )یافته های نوین علوم پرده آیا پیدایش مغز از روی تصادرهای اسرارآمیز و پوشیدهسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز میدان مغناطيسي زمین بشر بررسی سیستم تعادلی بدن اهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت پنجاه و یکمردرد و علل آنآیا دست مصنوعی به زودی قادرختان اشعار زمینابزار بقای موجود زنده از فیلمی بسیار جالب از تغییسندرم سردرد به دلیل افت فاستیفن هاوکینگ در تفسیر ماده ی تاریکتفاوت های تکاملی در مغز وهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککوری گذرای ناشی از موبایحس و ادراک قسمت شصت و دوآسیب ها ناشی از آلودگی هورموزی از نخستین تمدن بشراتوسوکسیمایدقیچی ژنتیکیسیستم دفاعی بدن علیه مغز بقای حقیقی در دور ماندن امدارک ژنتیکی چگونه انساننهایت در بی نهایتتمدن بشری و مغز اخلاقیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحترکیب حیوان و انسانکتاب، سفری به تاریخخورشید مصنوعیالتهاب شریان تمپورالروزه داری متناوب، مغز را اختلالات مخچهلیس دگرامفتامین یا ویاسسردرد تنشنبیماری ای شبیه آلزایمر و مسئولیت در برابر محیط زیچیزی خارج از مغزهای ما نیتولید سلولهای جنسی از سلهدف یکسان، در مسیرهای متتغییر زودتر اتصالات مغزیگوشه بیماری اتوزومال رسسدو سوی واقعیتانسان خطرناکترین موجودریشه های مشترک حیاتارتباط انسانی، محدود به منابع انرژی از نفت و گاز شاهکار قرنبیست تمرین ساده برای جلومغز مادران و کودکان در زمنگاه محدود و تک جانبه، مشتوصیه هایی در مصرف ماهیویتامین E برای فعالیت صحجهان یکپارچهپوست ساعتی مستقل از مغز ددانشمندان پاسخ کوانتومی ایمپلانت نخاعی میتواند درشته نوروایمونولوژی و نقاز نشانه ها و آثار درک شدمنبع هوشیاری کجاست قسمت ضررهای شکر بر سلامت مغزبحثی جالب درباره محدودیتمغز به تنهایی برای فرهنگ نبرو و انرژی مداومتکامل زبانواکنش های ناخودآگاه و تقجاودانگی مصنوعیپاسخ گیاهان در زمان خوردداروی ضد تشنج با قابليت تاگر فقط مردم میفهمیدند کزونا به وسیله ویروس ابله از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعواملی که برای ظهور لغت ابرنامه و ساختار پیچیده منقش میدان مغناطیسی زمین چراروياها را به یاد نمی آتاثیر ویروس کرونا بر مغز وبینار اساتید نورولوژی دحقیقت غیر فیزیکیآینده ی انسان در فراتر ازدرمان های اسرار آمیز در آزبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری در کجاست؟ قپیامهای کاربرانبرخی اصول سلامت کمرنقش حیاتی تلومر دی ان آ دهفت سین یادگاری از میراث تاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک (قسمت دوم )یادگیری مهارت های جدید دآیا آگاهی پس از مرگ از بیدرک فرد دیگر و رفتارهای اسفری به آغاز کیهانابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز میدان های مغناطیسی قابل بررسی علل کمر درد در میانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت پنجاه و دکمردرد با پوشیدن کفش مناآیا رژیم غذایی گیاهی سلادرد باسن و پا به دلیل کاهابزار بقای موجود زنده از فیزیک مولکولها و ذرات در سوپاپ ها یا ترانزیستورهااستخوان های کشف شده، ممکماده ی خالینقش زبان در سلطه و قدرت اتفاوت های زبانی سرمنشا تهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر رو ح و روان بر جسمکی غایب شدی تا نیازمند دلحس و ادراک سی و هفتمآشنا پنداریرمز و رازهای ارتباط غیر کاثر مضر مصرف طولانی مدت رقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصسکته مغزیبلندی در ذهن ما درک بلندیمروری بر تشنج و درمان هایچهار میلیارد سال تکامل بتمدنی قدیمی در شمال خلیج هوش مصنوعی درمانگر کامپیترازودونکتابخانهخانواده پایدارامیوتروفیک لترال اسکلروروزه داری و بیمار ی ام اس اختلالات حرکتی در انسانلا اکراه فی الدینسردرد سکه ایسردرد عروقی میگرنبیماری ای شبیه ام اس مولتمستند جهان متصلچیزی شبیه نور تو نیستتولترودینهدف از تکامل مغزتغییر عمودی سر انسان از پگوشت خواری یا گیاه خواریدوچرخه سواری ورزشی سبک و انسان عامل توقف رشد مغزرژیم های غذایی و نقش مهم ارتباط از بالا به پایین ممنابع انرژی از نفت و گاز شاهکار شش گوشبیش از نیمی از موارد انتقمغز چون ابزار هوش است دلینگاه انسان محدود به ادراتوضیحی ساده در مورد هوش مویتامین E در چه مواد غذایجهان کنونی و مغز بزرگتریپیموزایددانشمندان اولین سلول مصناین پیوند نه با مغز بلکه رشد مغز فرایندی پیچیده ااز نظر علم اعصاب یا نرووسمنبع هوشیاری کجاست قسمت طلای سیاهبحثی در مورد نقش ویتامين مغز برای فراموشی بیشتر کنخاع ما تا پایین ستون فقرتکامل زبان انسان از پیشیواکنش به حس جدیدجایی خالی نیستپختگی پس از چهل سالگي به داروی ضد تشنج توپیراماتاگر میدانی مصیبت بزرگتر زیباترین چیز در پیر شدناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعوارض ازدواج و بچه دار شدبرنامه ی مسلط ژنها در اختنقش محیط زندگی و مهاجرت دچراروياها را به یاد نمی آتاثیر ژنها بر اختلالات خوراپامیل در بارداریحقیقت غیر قابل شناختآینده ی علم و فیزیک در60 ثدرمان های بیماری آلزایمرزبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری در کجاست؟(قسایتهای دیگربرخی بیماری ها که در آن بنقش خرچنگ های نعل اسبی درهم نوع خواری در میان پیشیتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک قسمت چهلیادآوری خواب و رویاآیا امکان بازسازی اندامهدرک نیازمند شناخت خویش اسقوط درون جاذبه ای خاص، چابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز میدازولام در درمان تشنج بزرگ شدن مغز محدود به دورهوش مصنوعی الفاگوتاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت پنجاه و سآیا رژیم غذایی گیاهی سلادستورالعمل مرکز کنترل بیابزار بقای موجود زنده از فیزیک و هوشیاریسوپاپ ها یا ترانزیستورهااستروژن مانند سپر زنان دماده، چیزی بیش از یک خلا نقش سجده بر عملکرد مغزتفاوتهای جنسیتی راهی براهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر رژیم گیاه خواری بر کیهان خود را طراحی میکندحس و ادراک- قسمت پنجاه و آغاز فصل سرما و دوباره تکرمز بقای جهش ژنتیکیاثرات فشار روحی شدیدقانون مندی نقشه ژنتیکی مسانسور از روی قصد بسیاری بلعیدن ستاره توسط سیاهچامرکز هوشیاری، روح یا بدن چهار ساعت پس از کشتار خوکتمساح حد واسط میان مغز کوهوش مصنوعی درخدمت خلق وحتراشه ی بیولوژِیککجای مغز مسئول پردازش تجخارق العاده و استثنایی بامید نیکو داشته باش تا آنروزه داری سلول های بنیاداختلالات صحبت کردن در انلایو دوم دکتر سید سلمان فاختلالات عضلانی ژنتیکلبخند بزن شاید صبح فردا زسرعت فکر کردن چگونه استبیماری اسپینال ماسکولار مشکلات نخاعینکاتی در مورد تشنجتومورها و التهاب مغزی عاهدف از خلقت رسیدن به ابزاتغییرات منطقه بویایی مغزگیلگمش باستانی کیستدورترین نقطه ی قابل مشاهانسانیت در هم تنیده و متصرژیم های غذایی و نقش مهم ارتباط بین هوش طبیعی و هومنابع انرژی از نفت و گاز شاید درست نباشدبیشتر کمردردها نیازی به مغز چگونه صداها را فیلتر نگاه از بیرون مجموعهتیوتیکسن داروی ضد جنونویتامین کاجهان کاملی در اطراف ما پرپیموزایددانشمندان تغییر میدان مغاین ایده که ذرات سیاهچالرشد مغز علت تمایل انسان باز نظر علم اعصاب اراده آزمنبع هوشیاری کجاست قسمت طوفان فقر و گرسنگی و بی سبحثی در مورد نقش کلسیم و مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟نخستین تصویر از سیاهچالهتکامل ساختار رگهای مغزی واکسن های شرکت فایزر آمرجاذبهپروژه ی ژنوم انسانیداستانها و مفاهیمی اشتبااگر نیروی مغناطیس نباشد زیباترین چیز در افزایش ساز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعید نوروز مبارکبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱نقش نگاه از پایین یا نگاهنزاع بین جهل و علم رو به پتاثیر کلام در آیات کلام بورزش هوازی مرتب خیلی به قحقایق ممکن و غیر ممکنآیا ممکن است موش کور بی مدرمان های جدید میگرنزبان و شناخت حقیقت قسمت سابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع خواب و رویابرخی بیماری های خاص که بدنقش داروهاي مختلف معروف همه چیز در زمان کنونی استتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک قسمت چهل و هفتژن هوش و ساختارهای حیاتی آیا انسان با مغز بزرگش اخدرک و احساسسلول های بنیادی منابع و اابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز مکانیک کوانتومی بی معنی بزرگ شدن تقریبا ناگهانی هوش مصنوعی از عروسک های بتاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت پنجاه و شآیا راهی برای رفع کم آبی دغدغه نتیجه ی نادانی استابزار بقای موجود زنده از فیزیکدانان ماشینی برای تسوپاپ ها یا ترانزیستورهااسرار آفرینش در موجمبانی ذهنی سیاه و سفیدنقش غذاها و موجودات درياتقلید مرحله ای نسبتا پیشهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر رژیم گیاه خواری بر کیهانِ هوشیارِ در حال یاحس و ادراک- قسمت بیست و پإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَرمز جهاناثرات مفید قهوهقانون جنگلسانسور بر بسیاری از حقایبه مغز خزندگان خودت اجازمرکز حافظه کجاستنوآوری ای شگفت انگیز دانتنفس هوازی و میتوکندریهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتربیت کودکان وظیفه ای مهکرونا چه بر سر مغز می آورخبر مهم تلسکوپ هابلامید درمان کرونا با همانروش مقابله مغز با محدودیروش های صرفه جویی در ایجااختراع جدید اینترنت کوانلرزش ناشی از اسیب به عصبشلیک فراموشیبیماری اضطراب عمومیمشکلات بین دو همسر و برخیچگونه مولکول های دی ان ایتومورهای ستون فقراتهر حرکت خمیده می شود و هر تغییرات آب و هوایی که به گیاه خواری و گوشت خوار کدديدن با چشم بسته در خواب انعطاف پذیری مکانیسمی علرژیم ضد التهابیارتباط شگفت مغز انسان و فمنابع انرژی از نفت و گاز شبیه سازی میلیون ها جهان با هوش مصنوعی خودکار روبمغز ناتوان از توجیه پیدانگاه از درون مجموعه با نگتکنولوژی جدید که سلول هاویتامین کا و استخوانجهان پیوستهپیچیدگی های مغزمگسدانشمندان روش هاي جدیدی اینکه به خاطرخودت زندگی زمین در برابر عظمت کیهاناز نظر علم اعصاب اراده آزمنبع هوشیاری کجاست قسمت طی یکصد هزار سال اخیر هرچبحثی در مورد حقیقت فضا و مغز بزرگ چالش است یا منفعنخستین روبات های زنده ی جتکامل شناخت انسان با کشفواکسن کووید 19 چیزهایی که جاذبه و نقش آن در شکلگیریپروژه ی ژنوم انسانیدخالت در ساختار ژنهااگر نعمت فراموشی نبود بسزیر فشار کووید چه باید کراز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعامل کلیدی در کنترل کارآبرین نت به جای اینترنتنقش نظام غذایی در تکامل منزاع بین علم و نادانی رو تاثیر کپسول نوروهرب بر نورزش هوازی ، بهترین تمریحمله ویروس کرونا به مغزآیا ما تنها موجودات زنده درمان های جدید در بیماری زبان ریشه هایی شناختی اسابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمنحنی که ارتباط بین معرفبرخی توجهات در ببمار پارنقش ذهن و شناخت در حوادث همه ی سردردها بی خطر نیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک قسمت چهل و هشتژن یا نقشه توسعه مغز و نقآیا احتمال دارد رویا از آدرک کنیم ما همه یکی هستیمسلول های بدن تو پیر نیستنابزار بقا از نخستین هماناز تکامل تا مغز از مغز تا مکانیزمهای دفاعی در براببزرگترین خطایی که مردم مهوش مصنوعی از عروسک های بتاثیر درجه حرارت بر عملککنفرانس تشنج هتل کوثر اصحس و ادراک قسمت بیست و چهآیاما مقهور قوانین فیزیکذهن ما از در هم شکستن منبابزار بقای موجود زنده از فرگشت و تکامل تصادفی محض سودمندی موجودات ابزی بر اسرار بازسازی اندام هامباحث مهم حس و ادراکنقش غذاها و موجودات درياتقلید از روی طبیعتهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر رژیم گیاه خواری بر کیست کلوئید بطن سومحساسیت روانی متفاوتافت فشار خون ناگهانی در ورمز جهان خاصیت فراکتالاثرات مضر ماری جواناقانون جنگلساخت شبکه عصبی مصنوعی با به بالا بر ستارگان نگاه کمرکز حافظه کجاستنوار مغز مشاهده ی غیر مستتنفس هوازی و میتوکندریهوش احساسیترجمه ای ابتدایی از اسراکریستال هاخدا موجود استامگا سه عامل مهم سلامتامروز دانش ژنتیک هیچ ابهروش هایی ساده برای کاهش اادامه بحث تکامل چشملرزش عضله یا فاسیکولاسیوشلیک فراموشیبیماری بیش فعالیمشکلات روانپزشکی پس از سچگونه مغز پیش انسان یا همتوهم فضای خالی یا توهم فضهرچیز با یک تاب تبدیل به تغییرات تکاملی سر انسان گالکانزوماب، دارویی جدیدی متیل فومارات(زادیوا)(اولین مورد PML به دنبال تکرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وارتباط شگفت انگیز مغز انمنابع انرژی از نفت و گاز شبیه سازی سیستم های کوانبا تعمق در اسرار ابدیت و مغز و سیر تکامل ان دلیلی نگاه حقیقی نگاه به درون اتکنولوژی جدید که سلول هاویتامین کا در سبزیجاتجهان پیوستهپیچیدگی های مغزی در درک زدانشمندان روشی برای تبدیاینکه خانواده ات سالم بازمین زیر خلیج فارس تمدنی از واقعیت امروز تا حقیقتمنبع هوشیاری کجاست قسمت ظهور امواج مغزی در مغز مصبحثی در مورد عملکرد لوب فمغز بزرگ چالشهای پیش رونرمش های مفید برای درد زاتأثیر نگاه انسان بر رفتاواکسن کرونا و گشودن پنجرجدایی خطای حسی استپرواز از نیویورک تا لوس آدر مانهای کمر درداگر نعمت فراموشی نبود بسزیرفون داروی ضد ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعادت کردن به نعمتبرای پیش بینی آینده مغز دنقش نظریه تکامل در شناسانزاع بین علم و جهل رو به پتاثیر کپسول نوروهرب بر تورزش و میگرنحمایت از طبیعتآیا مغز تا بزرگسالی توسعدرمان های رایج ام اسزبان شناسی مدرن در سطح سلابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمنشأ اطلاعات و آموخته ها برخی توصیه ها برای واکسینقش روی و منیزیم در سلامتهمیشه اطمینان تو بر خدا بتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک قسمت چهل و دومژنها نقشه ایجاد ابزار هوآیا احتمال دارد رویا از آدرک احساسات و تفکرات دیگسلول عصبی شاهکار انطباق از تکامل تا مغز، از مغز تما انسانها چه اندازه نزدبزرگترین درد از درون است هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککنگره بین المللی سردرد دحس و ادراک قسمت بیست و یکآب زندگی است قسمت چهارمذهن چند جانبه نیازمند نگابزار بقای موجود زنده از فراموش کارها باهوش تر هسسیلی محکم محیط زیست بر اناصل بازخوردمجموعه های پر سلولی بدن منقش غذاها و موجودات درياتقویت استخوان در گرو تغذهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر رژیم گیاهخواری بر کاهش مرگ و میر ناشی از ابخفاش با شیوع همه گیری جدیافت هوشیاری به دنبال کاهروی و منیزیم در تقویت استاجزای پر سلولی بدن انسان قانونمندی و محدودیت عالمساخت شبکه عصبی با الفبای به خودت مغرور نشومرکز خنده در کجای مغز استنوار مغز در فراموشی هاتنفس بدون اکسیژنهوش احساسیتسلیم شدن از نورون شروع مکریستال زمان(قسمت اولخطا در محاسبات چیزی کاملانفجار و توقف تکاملی نشاروش صحبت کردن در حال تکاماداراوون تنها داروی تاییلزوم سازگاری قانون مجازاشنا در ابهای گرم جنوب نیابیماری تی تی پیمشکلات روانپزشکی در عقب چگونه هموساپينس بر زمین توهم لیلیپوتی(ریزبینی)هزینه ای که برای اندیشیدثبت امواج الکتریکی در عصگامی در درمان بیماریهای دید تو همیشه محدود به مقداولین مورد پیوند سر در انرژیم غذایی ضد التهابیارتباط شگفت انگیز مغز انمنابع انرژی از نفت و گاز شبکه های مصنوعی مغز به درباهوش ترین و با کیفیت تریمغز آیندگان چگونه است ؟نگاهی بر قدرت بینایی دراتکامل مادی تا ابزار هوشمویتامین دی گنجینه ای بزرجهان پر از چیزهای اسرار آپیوند قلب خوک، به فرد دچاداروهای مصرفی در ام اساینترنت بدون فیلتر ماهوازمان چیستاز کجا آمده ام و به کجا میمنبع هوشیاری کجاست قسمت عقل مجادله گربحثی درباره هوش و تفاوتهمغز بزرگ و فعال یا مغز کونرمش های مفید در سرگیجهتئوری تکامل امروز در درمواکسن کرونا از حقیقت تاتجریان انرژی در سیستم های پرورش مغز مینیاتوری انسادر محل کار ارزش خودت را باگر با مطالعه فیزیک کوانزیست، مرز افق رویداد هستاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعارضه جدید ویروس کرونا سبرای اولین بار دانشمنداننقش هورمون های تیروئید دنسبت طلایی، نشانه ای به ستاثیر کپسول نوروهرب بر سورزش بهترین درمان بیش فعحوادث روزگار از جمله ویرآیا همه جنایت ها نتیجه بیدرمان های علامتی در ام اسزبان شناسی نوین نیازمند ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمهندسی ژنتیک در حال تلاش برخی درمان های Spinal Muscular Atنقش روزه داری در سالم و جهمیشه عسل با موم بخوریمتاثیر گیاهخواری بر رشد و حس و ادراک قسمت چهل و سومژنها ، مغز و ارادهآیا برای تولید مثل همیشه درک تصویر و زبان های مخلتسلولهای ایمنی القا کنندهاز تکامل تا مغز، از مغز تما انسانها چه اندازه نزدبسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککنگره بین المللی سردرد دحس و ادراک قسمت بیست و دوآب زندگی است قسمت اولذهن هوشیار در پس ماده ی مابزار بقای موجود زنده از فراموشی همیشه هم بد نیستسیگار عامل افزایش مرگ وماصل عدم قطعیت از کوانتوم محل درک احساسات روحانینقشه مغزی هر فرد منحصر بهتقویت سیستم ایمنیهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر عصاره تغلیظ شده گیکاهش التهاب ناشی از بیماخلاصه ای از مطالب همایش مافتخار انسانرویا و خبر از آیندهاجزایی ناشناخته در شکل گقارچ بی مغز در خدمت موجودساختار شبکه های مغزی ثاببه دنبال رستگاری باشمرگ چیستنوار مغز در تشخیص بیماری تنها مانع در زندگی موارد هوش عاطفی بیشتر در زنانتشنج چیستکریستال زمان(قسمت دوم)خطا در محاسبات چیزی کاملانواع سکته های مغزیروشهای نو در درمان دیسک بادراک ما درک ارتعاشی است لزوم سازگاری قانون مجازاشناخت و معرفت، و نقش آن دبیماری دویکمشاهده گر جدای از شیء مشاچگونه هوشیاری خود را توستوهم چیستهزینه سنگین انسان در ازاجمجمه انسان های اولیهگامی در درمان بیماریهای دیدن خدا در همه چیزاولین هیبرید بین انسان و رژیم غذایی ضد دردارتباط غیرکلامی بین انسامنابع انرژی از نفت و گاز شباهت مغز و کیهانبار بزرگ ایستادن بر دو پامغز انسان ایا طبیعتا تمانگاهی بر توانایی اجزاي بتکامل مداومویروس مصنوعیجهان دارای برنامهپیوند مغز و سر و چالشهای داروهای ام اسایندرالزمان واقعیت است یا توهماز آغاز خلقت تا نگاه انسامنبع هوشیاری کجاست قسمت علم و ادراک فقط مشاهده ی بحثی درباره هوش و تفاوتهمغز بزرگترین مصرف کننده نرمشهای مهم برای تقویت عتئوری تکامل در پیشگیری و واکسن کرونا ساخته شده توجریان انرژی در سیستم های آلودگی هوا چالش قرن جدیددر چه مرحله ای از خواب ، راگر تلاش انسان امروز برازاوسکا درمان گوشراز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعدم توقف تکامل در یک اندابرای تمدن سازی، باید در بنقش هورمون زنانه استروژننشانه های گذشته در کیهان تاثیر کپسول نوروهرب بر سورزش در کمر دردحافظه و اطلاعات در کجاست آیا هوش مصنوعی می تواند ندرمان ژنتیکی برای نوآوریزبان، نشان دهنده ی سخنگو ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمولتیپل اسکلروز در زنان برخی روش های تربیتی کودکنقش رژیم غذایی بر رشد و اهمراهی نوعی سردرد میگرنیتاثیر انتخاب از طرف محیط حس و ادراک قسمت نهمژنهای مشترک بین انسان و وآیا بزرگ شدن مغز فقط در ددرک حقیقت نردبان و مسیری ابزار بقا از نخستین همانسلولهای بنیادی مصنوعی دراز روده تا مغزما اکنون میدانیم فضا خالبسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککنترل همجوشی هسته ای با هحس و ادراک قسمت بیست و سوآب زندگی است قسمت دومذهن تو همیشه به چیزی اعتقابزارهای پیشرفته ارتباط فرایند پیچیده ی خونرسانیسیاهچاله های فضایی منابعاصول انجام برخی نرمش ها دمحل درک احساسات روحانی دنقشه های مغزی جدید با جزیتلقین اطلاعات و حافظههوش مصنوعی از عروسک تا کمتاریخ همه چیز را ثبت کردهکاهش دوپامین عامل بیماریخلاصه ای از درمان های جدیافراد آغاز حرکت خودشان ررویا بخشی حقیقی از زندگی احیای بینایی نسبی یک بیمقبل از آغازسازگاری با محیط بین اجزابه زودی شبکه مغزی به جای مرگ و میر پنهاننوار مغزی روشی مهم در تشختو یک معجزه ایهوش عاطفی در زنان بیشتر اتشنج و حرکات شبه تشنجی قاکریستال زمان(قسمت سوم)خطر آلودگی هواخطرات هوش مصنوعیانگشت ماشه ایروشهای شناسایی قدرت شنواادغام میان گونه های مختلمقاومت به عوارض فشار خون شناخت درون، شناخت بیرون؛بیماری دیستروفی میوتونیمشاهده آینده از روی مشاهچگونه واکسن کرونا را توزتوهم بی خداییهزاران سال چشم های بینا وجنبه های موجی واقعیتگاهی لازم است برای فهم و دژا وو یا اشنا پنداریاولین تصویر در تاریخ از سراه فراری نیستارتروز یا خوردگی و التهامنابع انرژی از نفت و گاز شباهت مغز با کیهان مادیبار سنین ابزار هوشمندی امغز انسان برای ایجاد تمدچالش هوشیاری و اینکه چرا تکامل چشمویرایش DNA جنین انسان، برجهان در حال نوسان و چرخشپیوند اندام از حیوانات بداروهای تغییر دهنده ی سیایا کوچک شدن مغزانسان الزمان پلانکاز انفجار بزرگ تا انفجار منبع هوشیاری کجاست قسمت علم اپی ژنتیک دریچه ای بهبحثی درباره هوش و تفاوتهمغز حریص برای خون، کلید تچرا مغز انسان سه هزار سالتئوری جدید، ویران کردن گواکسن ایرانی کرونا تولیدجریان انرژی در سیستم های آلودگی هوا و ویروس کرونادر هم تنیدگی مرزها و بی ماگر خواهان پیروزی هستیزبان مشترک ژنتیکی موجودااز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعدم درکبرای خودآگاه بودن تو باینقش ویتامین K در ترمیم اسنشانه های پروردگار در جهتاثیر کتامین در درمان پاوزن حقیقی معرفت و شناختحافظه و اطلاعات در کجاست آیا هوش مصنوعی زندگی بشردرمان ام اس(مولتیپل اسکلزبان، وسیله شناسایی محیطابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمواد کوانتومی جدید، ممکننقش رژیم غذایی در رشد و اهندسه ی پایه ایتاثیر احتمالی عصاره تغلیحس و ادراک قسمت چهارمژنهای هوش ، کدامندآیا تکامل و تغییرات ژنتیدرک درست از خود و هوشیاریابزار بقای موجود زنده از سلسله مباحث هوش مصنوعیازدواج های بین گونه ای، رما اشیا را آنطور که هستندبعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککنترل جاذبهحس و ادراک قسمت بیستمآب زندگی است قسمت سومذهن سالمابزارهای بقا از نخستین هفرایند تکامل و دشواری هاسیاهچاله ها، دارای پرتو اصول توسعه ی یک ذهن کاملمحدودیت های حافظه و حافظنقص در تشخیص هیجانات عامتلاش ها برای کشف منابع جدهوش مصنوعی از عروسک تا کمتازه های اسکیزوفرنی(جنوکاهش سن بیولوژیکی، تنها خونریزی مغز در سندرم کووافزایش قدرت ادراکات و حسرویا تخیل یا واقعیتاحیای بینایی نسبی یک بیمقبل از انفجار بزرگستون فقرات انسان دو پا جلبه زیر پای خود نگاه نکن بمرگ و میر بسیار بالای ناشنورون هاي مصنوعی می توانتو یک جهان در مغز خودت هسهوش عاطفی در زنان بیشتر اتشنج عدم توازن بین نورون کشف مکانیسم عصبی خوانش پکشف مکانیسمی پیچیده در بدفاع در برابر تغییر ساختانگشت نگاری مغز نشان میدروشی برای بهبود هوش عاطفادغام دو حیطه علوم مغز و مقابله با کرونا با علم اسشناسایی تاریخچه ی تکاملیبیماری ضعف عضلات نزدیک بمطالعه ای بیان میکند اهدچگونه آن شکری که می خوریمتوهمات و شناخت حقیقتهستي مادي ای که ما کوچکترجنسیت و تفاوت های بیناییگاهی مغز بزرگ چالش استدژاوو یا آشناپنداریاولین سلول مصنوعیراه های جدید برای قضاوت رارزش حقیقی زبان قسمت اولمنابع انرژی از نفت و گاز شباهت کیهان و مغزبارداری بدون رحممغز انسان برای شادمانی طچالش هوشیاری و اینکه چرا تکامل و ارتقای نگاه تا عمواقعیت فیزیکی، تابعی از جهان شگفت انگیزپیوند سر آیا ممکن استداروهای ضد بیماری ام اس وایا این جمله درست است کسیزمان به چه دلیل ایجاد میشاز بحث های کنونی در ویروسمنبع هوشیاری کجاست قسمت علم به ما کمک میکند تا موبحثی درباره هوش و تفاوتهمغز در تنهایی آسیب میبینچرا مغزهای ما ارتقا یافت تا 20 سال آینده مغز شما به واکسن اسپایکوژنجستجوی متن و تصویر به صورآلزایمردر هم تنیدگی کوانتومیاپی ژنتیکزبان چهار حرفی حیات زمیناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعسل طبیعی موثر در کنترل ببرخی ملاحظات در تشنج های نقش ژنتیک در درمان اختلانظام مثبت زندگیتاثیر گیاه خواری بر رشد ووزوز گوشحافظه و اطلاعات در کجاستآیا هوش ارثی دریافتی از پدرمان تومورهای مغزی با اسفر نامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تموجود بی مغزی که می تواندنقش زنجبیل در جلوگیری از هندسه ی رایج کیهانتاثیر ترکیبات استاتین (سحس و ادراک قسمت نوزدهمژنهای حاکم بر انسان و انسآیا جنین انسان، هوشمندی درک عمیق در حیواناتابزار بقای موجود زنده از سلطان جنگل یا صاحب ملکوتاساس انسان اندیشه و باور ما به جهان های متفاوت خودبعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککندر در بیماریهای التهابحس و ادراک قسمت دهمآب، زندگی است(قسمت پنجم)ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعابزارهای بقا ازنخستین همفرایند حذف برخی اجزای مغسیاهچاله و تکینگی ابتدایاصول سلامت کمرمخچه فراتر از حفظ تعادلنقطه بی بازگشتتلاش هایی در بیماران قطع هوش مصنوعی از عروسک تا کمتازه های بیماری پارکینسوکایروپاکتیک چیستخواندن ، یکی از شستشو دهنافزایش مرگ و میر سندرم کورویا حقی از طرف خدااحساس گذر سریعتر زمانقدم زدن و حرکت دید را تغیسخن پاک و ثابتبوزون هیگز چیستمرگ انتقال است یا نابود شنورون های ردیاب حافظهتو پیچیده ترین تکنولوژی هوشیاری کوانتومیتشخیص ژنتیکی آتروفی های