دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

چالش هوشیاری و اینکه چرا در فیزیک یک مساله ی مهم است قسمت دوم

چالش هوشیاری و اینکه چرا در فیزیک، یک مساله ی مهم است. مقاله از دکتر اینس اوردنتاقسمت دوم

“ اساسا در درون یک چارچوب لخت، به دلیل این- که تحولات در همه ی اجزا به یک نسبت رخ میدهد، و از جمله مواردی که دچار این تحولات می شود، خود هوشیاری درون دستگاه مرجع است- این هوشیاری، قادر به درک هیچ تحول و دگرگونی ای نیست.”
منبع هوشیاری کجاست قسمت چهل و یکم

(دستگاه مرجع لخت: دستگاه مرجع یعنی محورهای مختصاتی كه حركت جسم نسبت به آنها سنجیده می‌شود. یعنی ناظر روی مركز این چهارچوب مختصات نشسته و حركت جسم را نگاه می‌كند. دستگاههای مرجعی كه در آنها قانون اول نیوتن مشاهده می‌شود، دستگاههای مرجع اینرسیال یا لخت نامیده می‌شوند. ویژگی این دستگاه شتابدار نبودن آن است. مثلاً در اكثر مواقع زمین را به عنوان یك دستگاه مرجع لخت در نظر می‌گیرند. امّا زمین تنها مرجع لخت نیست و تعداد نامحدودی از این دستگاهها وجود دارد. مثلاً قایقی كه با سرعت ثابت از ساحل دور می‌شود می‌تواند یك دستگاه مرجع لخت دیگر باشد. به طور كلی هر دستگاه مرجعی كه نسبت به یك دستگاه لخت دیگر (مثل زمین) حركت مستقیم الخط انتقالی یكنواخت داشته باشد نیز دستگاه لخت است. مثلاً اگر همین قایق با شتاب حركت كند دیگر به عنوان دستگاه مرجع لخت معتبر نیست.
در حد آزمایشهایی كه روی زمین انجام می‌شود، زمین می‌تواند یك دستگاه مرجع لخت به حساب بیاید امّا در آزمایشهای دقیق‌تر و یا بیرون از سطح زمین این فرض معتبر نیست، چون زمین یك حركت دورانی حول محور خود و یك حركت چرخشی دور خورشید دارد. این دو حركت باعث می‌شود زمین از دید ناظری كه مثلاً روی خورشید نشسته یك جسم شتابدار به نظر آید كه نمی‌تواند به عنوان مرجع لخت در نظر گرفته شود. در چنین آزمایشهایی خورشید یا یك ستاره به عنوان مرجع لخت در نظر گرفته می‌شوند كه البته باز هم این یك انتخاب اساسی نیست چون خورشید همراه منظومه شمسی در داخل كهكشان حركت می‌كند. امّا این ملاحظات اصولاً به كار نمی‌آید. به عنوان مثال زمین گرچه دارای حركت چرخشی است امّا سرعت حركت آن چندان كُند است كه معمولاً قابل مشاهده نیست. از جمله آزمایشهایی كه در آن اثر چرخش زمین در آن دیده می‌شوند توسط فوكو دانشمند فرانسوی انجام شد كه توانست آونگ بلندی بسازد كه بدون آنكه در اثر مقاومت هوا متوقف شود مدام نوسان كند این آونگ كه به اسم آونگ فوكو معروف است صفحه حركتش در طی روز عوض می‌شود بطوریكه بعد از حدود یك روز صفحه حركت آن یك دور كامل عوض شده است (این در حالی است كه آونگ در قطب زمین نصب شده باشد) این تغییر به خاطر وجود نیروهای مجازی است كه به علت حركت چرخشی زمین وارد مسئله می‌شوند و یك حركت مماسی عمود بر صفحه نوسان آونگ به گلوله آونگ می‌دهند كه توسط ناظر زمینی در اینجا به عنوان یك ناظر غیرلخت مشاهده می‌شود. نمونه این آونگ در ساختمان دانشكده فیزیك دانشگاه صنعتی شریف نصب شده است.)

آیا مکانیسمی وجود دارد که با ارتباط بین دستگاه های مرجع، رفتار تجمعی ای را تولید کند و در نهایت منجر به وضعیت خودآگاه شود؟(آیا میتوان دستگاه های مرجع دیگری را تصور کرد که با نگاه از درون آن، میتوان تحولات درون دستگاه مرجع نخست را درک کرد؟ و آیا میتوان رابطه ای میان این مجموعه های متفاوت ایجاد کرد به گونه ای که توجیه گر هوش و همه ی رفتارها و واکنش ها و تعامل ها در همه ی سطوح؛ چه جاندار یا غیر جاندار باشد؟!


توجه فزاینده ای در مورد طبیعت واقعیت وجود دارد و بسیاری از دانشمندان و تکنیسین ها مانند ایلان ماسک ادعا کرده اند خیلی احتمال دارد ما در یک شبیه سازی دیجیتال زندگی کنیم یا جهان، یک شبکه ی عصبی باشد!
به علاوه بسیاری از پژوهشگران و دانشمندان علوم اعصاب تحت این تصور کار می کنند که هوشیاری پیامد مغز است ... چگونه ما می گوییم هوشیاری یک خصوصیت ناشی از پیچیدگی مغز است(بنابراین اساسا ذهنی است و کسی حتی میتواند آن را خطای در برداشت بخواند؟!)یا بخشی از یک فرایند و دید بزرگتر است؟
حتی از دید تکاملی اگر هوشیاری خیلی ساده، تصادفی در نتیجه ی نورولوژی مغز باشد، این سوال باقی می ماند چرا اساسا هوشیاری، تکامل یافته است؟
بسیاری از پژوهشگران نشان داده اند عملکردهای محاسباتی و آلگوریتمی تکاملی، به اندازه ای مناسب برای تعیین هر بخش از رفتار پیچیده ی پرندگان دور هم جمع شده و یا دسته های پیچیده ی ماهیان از رفتارهای ساده ی شکار، پیدا کردن غذا و ملاقات، کافی هستند.(بدون در نظر گرفتن اینکه هوشیاری نتیجه ی تکامل مادی است یا در سطحی بالاتر قرار دارد، تصادفی خواندن فرایند پیچیده ی تکامل- با وجود اینکه هدفمند است و هدف آن، رسیدن به ابزار هوشمندی است- دیدگاهی علمی و منطقی نیست.)
به این ترتیب آیا ارتقای تکاملی هوشیاری و خودآگاهی، چیزی اضافی و زیادی نخواهد بود؟
با طرح مدل موافق تکامل و ارتقا، لازم نیست هوشیاری تکامل و ارتقا پیدا کرد و در حقیقت، این چیزی است که بسیاری از تئوریسین ها مطرح کرده اند. [1] [2]

اساسا این ادعا که هوشیاری فقط یک خطای ادراکی است- که در آن، تجربه ی خطا از چیزی که ما هوشیاری میخوانیم- پس از همه ی فرایندهای تعیین شده به صورت محاسباتی و مکانیکی رخ داده است پیشنهاد می دهد ما چیزی بیش از ماشین های خودکار برنامه ریزی شده از طریق ژن ها نیستیم و دیگر موجودات زنده همین گونه هستند. چنین نتیجه گیری هایی با در نظر گرفتن سیستم هایی- که به اجزای خود، فروکاسته میشود- نتیجه می گردد و به این ترتیب تا حد زیادی نمی تواند خصوصیات وارد شده سیستم هایی را در نظر بگیرد که واکنش هایی پیچیده در مقیاس های متفاوت دارند.
از سطح موجود زنده تا سطح مولکولی سیستم های زنده، ممکن است واکنش های غیرخطی و سینرژیستی و همگام، وجود داشته باشد که بیش از چیزی است که ترکیب خطی اجزا، پیشبینی میکند.

با در نظر گرفتن وضعیت های کوانتومی غیربدیهی- که در سیستم بیولوژیک رخ میدهد- و چنین پدیده های کوانتومیغیرموضعی در حال توسعه به محیط ماکرومولکولی هستند، چنین رفتارهای سیستمیک غیر قابل پیشبینی، ممکن است ایجاد شود و شاید جنبه ی حیاتی اطلاعات، آگاهی و فرایندهای ادراکی ماده ی زنده باشد. در این زمینه و با هدف تعریف واکنش های لوکال(یا مادی در سطح سیستم)و غیرلوکال(غیرمادی در سطحی فراتر از سیستم)به عنوان رفتاری تجمعی و نیز برای عمومی سازی درهم تنیدگی(3)، اصل هولوگرافیک(4) و خصوصیات وارد شده، ما باید سیستم زنده را در کل، بزرگتر از تجمع اجزای سینرژیستی آن توصیف کنیم(5)و این، منجر به رفتارها و خصوصیات غیرمکانیسمی و غیر قابل پیشبینی میشود.

References
[1] DENNET, D. (1991). Consciousness Explained. Little, Brown and Co.

[2] DAWKINS, R. (1989). The Selfish Gene. Oxford: Oxford University Press.

[3] MALDACENA, J., & SUSSKIND, L. (2013). Cool Horizons for Blackholes. arXiv:1306.0533.

[4] HARAMEIN, N. Quantum Gravity and the Holographic Mass. (2013). Physical Review and Research International, pp. 270-292.

[5] FULLER, B., & APPLEWHITE, E. (1982). Explorations in the Geometry of Thinking: Synergetics. Macmillan Publishing Co. Inc
https://www.resonancescience.org/blog/the-problem-of-consciousness-and-why-it-is-a-problem-in-physics?fbclid=IwAR1UcQ-Wvp8sorvZxRozloVVmhrdMvK_ZgOCnOemYcGSlCqd__Gs1V5D2vs


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ز گهواره تا گورتوانایی یک فرد، برای تغیلاموژین داروی ضد اوتیسم؟انتقال ماده و انرژینخستین روبات های زنده ی جسکوت و نیستیتازه های اسکیزوفرنی(جنوابزار بقای موجود زنده از طلای سیاهجهش های بیماری زا، معمولما انسانها چه اندازه نزدهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز توجود قبل از ناظر هوشمندمغز باستانی، هنوز نقش هاخواب سالم عامل سلامتی و یداروی جدید آلزایمربیماری ای شبیه آلزایمر و گوشت خواری یا گیاه خواریچیزی منتظر شناخته شدنذهن و شیمی بدنبزرگ شدن مغز محدود به دورآیا امکان بازسازی اندامهزنجیرها را ما باید پاره کتکنولوژی و پیشرفتساخت سلول عصبی حتی پس از ملاحظه های اخلاقی دربارهانسان میوه ی تکاملچرا حجم مغز گونه انسان درتری فلوپرازینابزارهای دفاعی و بقای موعقلانیت بدون تغییرجدا کردن ناخالصی هاخواص انارماده ی تاریکهوش بشری تهدید برای بشریاز تکامل تا مغز، از مغز تیکی از علل محدودیت مغز اممغط یک گیرنده استداروی ضد جنون در درمان تیبیهوش کردن در جراحی و بیمرفتار وابسته به شکلگرفتار محدودیت ها و ابعاتفکر خلا ق در برابر توهم ALS نگاهی کامل بر بیماری وآیا دلفین ها میتوانند بازیباترین چیز در پیر شدنتکامل داروینی هنوز در حاسخت ترین حصارترجمه ای ابتدایی از اسرامنابع انرژی از نفت و گاز اولین مورد PML به دنبال تکنشانه های پروردگار در جهاحیای بینایی نسبی یک بیمعنصر اصلی تعیین واقعیتمحل درک احساسات روحانی دحقیقت اشیاخوشبختی دور از رنج های مازدواج های بین گونه ای، رهوشمندی کیهانژنها ، مغز و ارادهنقش گرمایش آب و هوا در همدر والنتاین کتاب بدید همبا هر چیزی که نفس می کشد مرویکردهای جدید ضایعات نختقویت مغز با ورزشپیموزایدفیزیک مولکولها و ذرات در آتاکسیزبان و بیان نتیجه ساختماتا بحر یفعل ما یشاای جان جان بی تن مروسردرد و علتهای آنتشخیص ژنتیکی آتروفی های منبع نور واقعی و ثابت، حقهمه چیز و هیچ چیزاختلالات عضلانی ژنتیکعدم توقف تکامل در یک اندامداخله ی زیانبار انسانحافظه های کاذبخسته نباشی بابااستخوان های کشف شده، ممکهیچگاه از فشار و شکست نترکمالگرایی دشمن پیشرفتنقش رژیم غذایی در رشد و ادرمان های بیماری اس ام ایبار سنین ابزار هوشمندی اپیوندی که فراتر از امکانروح رهاییتمایز یا کشف یگانگیفراموشی همیشه هم بد نیستآزادی در چیستسفر به مریخ در 39 روزتاثیر کپسول نوروهرب بر ساینترنت بدون فیلتر ماهواشناسایی تاریخچه ی تکاملیتعیین پیش آگهی آسیب به عصمنبع هوشیاری کجاست قسمت53همانند سازی در انسانارتباط هوش ساختار مغز و ژهزینه ای که برای اندیشیدغربال در زندگیمراحل ارتقای پله پله کیهحس و ادراک (قسمت اول )دنیای شگفت انگیز کوانتوماطلاعات حسی ما از جهان، چکوچکی قلبنقطه بی بازگشتدرمان جدید ALSبحثی در مورد حقیقت فضا و پاسخ گیاهان در زمان خوردروش جدید تولید برقتنهایی رمز نوآوری استفشار روحی، همیشه بد نیست إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَچگونه باغبانی باعث کاهش سلول بنیادی در درمان ایدتاثیر گیاهخواری بر رشد و اکسی توسین و تکامل پیش اشگفت زده و حیران باشتغذیه بر ژنها تاثیر داردمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهنر، پر کردن است نه فحش داز فرد ایستا و متعصب بگذروقتی ریشه ها عمیقند از چیمشکلات روانپزشکی پس از سحس و ادراک قسمت هفتمدوچرخه سواری ورزشی سبک و بنی عباس، ننگی بر تاریخکپسول ژری لاکتنه بدبخت بلکه ناداندرمانهای بیماری پارکینسبخشش، عقلانی یا غیر عاقلپرسشریشه های مشترک حیاتتو جهانی هستی که خودش را قیچی ژنتیکیالکترودهای کاشتنینگاه دوبارهسندرم پیریفورمیستاثیر درجه حرارت بر عملکابزار هوش در حال ارتقا ازشباهت مغز و کیهانجهان موازی و حجاب هامهندسی ژنتیک در حال تلاش هوش مصنوعی از عروسک بازی از بحث های کنونی در ویروسواقعیت چند سویهمعجزه ی علم در کنترل کرونحس و ادراک قسمت بیستمدژاوو یا آشناپنداریبه دنبال رستگاری باشکاش شرف اجباری بود یا حتینوار مغز در تشخیص بیماری درک تصویر و زبان های مخلتبرای رشد، باید از مسیر خطآنچه حس می کنیم، نتیجه ی راه طولانی را به سلامت گذتوهم فضای خالیقدرت انسان در نگاه به ابعامیدهای جدید برای بازیابنادیدنی ها بیشتر از دیدنسیگار عامل افزایش مرگ ومتاثیر روزه داری بر سلامت ابزار بقا از نخستین همانصبر و واقعیتجهان پیوستهمیوتونیک دیستروفیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده تومغز و سیر تکامل ان دلیلی حساسیت روانی متفاوتدائما بخوانبی شرمیکشف جمجمه ای درکوه ایرهونورون هاي مصنوعی می تواندرد زانو همیشه نیاز به جربرخی توصیه ها برای واکسیآیا ما کالا هستیمبرخی درمان های Spinal Muscular Atآیا ما تنها موجودات زنده زمین در برابر عظمت کیهانتوازن مهمتر از فعالیت زیلایو دوم دکتر سید سلمان فانتروپی و هوشیارینرمش های مفید برای درد زاسکوت، پر از صداتازه های بیماری پارکینسوابزار بقای موجود زنده از طوفان فقر و گرسنگی و بی سجهش تمدنی عجیب و شگفت انسما انسانها چه اندازه نزدهوش مصنوعی به کمک هوش طبیاز تکینگی تا مغز از مغز توراپامیل در بارداریمغز برای فراموشی بیشتر کخواب عامل دسته بندی و حفطداروی جدید آلزایمر تاییدبیماری ای شبیه ام اس مولتگیلگمش باستانی کیستچیزی خارج از مغزهای ما نیبزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا انسان با مغز بزرگش اخزندگی فعال و مثبت روند آلتکنولوژی به طرز وحشتناکیساخت شبکه عصبی مصنوعی با ملاحظات بیهوشی قبل از جرانسان ها می توانند میدان چرا خشونت و تعصبتری فلوپرازینابعاد و نیازهای تکاملیعقیده ی بی عملماده ی خالیجدایی خطای حسی استخواص اردههوش در طبیعتاز تکامل تا مغز، از مغز تیافته های نوین علوم پرده نفرت، اسیب به خود استدارویی خلط آوربیهوشی در بیماران دچار ارفتار اجتماعی انسان، حاصگریه ی ابر، رمز طراوت باغNVG 291آیا دست مصنوعی به زودی قازیباترین چیز در افزایش ستکامل داروینی هنوز در حاسخت ترین کار، شناخت خود اترس و آرمان هامنابع انرژی از نفت و گاز اولین مورد پیوند سر در اننشانه های بیداری روحیاحتیاط در ورزش زانو در خاعوامل موثر در پیدایش زبامحدودیت چقدر موثر استحقیقت تنها چیزی است که شاخیالپردازی نکناسکلت خارجی در درمان اختهوشمندسازی زندان هاژنهای مشترک بین انسان و ونقش پیش زمینه ها و اراده در یک فراکتال هر نقطه مرکبا آتش، بازی نکن و بعد از رویا و واقعیتتقویت استخوان در گرو تغذپیموزایدفیزیک هوشیاریآتاکسی فریدریشزبان و بیان، در سایه پیشرتاول کف پا و حقیقتایمونوگلوبولین وریدی IVIgسردرد به دلیل مصرف زیاد متشخیص آلزایمر سالها قبل منبع هوشیاری کجاست قسمت همه چیز کهنه میشوداختراع جدید اینترنت کوانعدم تعادل دوپامین، فقط بمدارک ژنتیکی چگونه انسانحافظه و اطلاعات در کجاست خطا در محاسبات چیزی کاملاستروژن مانند سپر زنان دهیپرپاراتیروئیدیسمکمردردنقش زنجبیل در جلوگیری از درمان های جدید ALSباربر دیگران نباشپیوستگی همه ی اجزای جهانروزه داری متناوب، مغز را تمدن قدیمی ای در جنوب ایرفراموشی و مسیر روحانیآزادی عقیده، آرمانی که تسفر به درون سفری زیباتاثیر کپسول نوروهرب بر ساینترنت، حقیقت جامعه ی فشناسایی زبان حیوانات با تعامل انسان و هوش مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمهمجوشی هسته ای، انرژِی بارتباط پیوسته ی جهانهزینه سنگین انسان در ازامقالاتمرز مرگ و زندگی کجاستحس و ادراک (قسمت دوم )دنیایی پر از سیاهچاله اطلاعاتی عمومی در مورد مکوچکترین چیز یک معجزه اسنقطه، وجود است یا فاصلهدرمان جدید مولتیپل میلومبحثی در مورد عملکرد لوب فپختگی پس از چهل سالگي به روش صحبت کردن در حال تکامتنبیه چقدر موثر استفضا و ذهن بازافت فشار خون ناگهانی در وچگونه تکامل مغزهای کنونیسلول بنیادین از مخاط بینتاثیر انتخاب از طرف محیط اکسکاربازپین در درمان تششگفتی های نقشه ی ژنتیکیثبت و دستکار ی حافظهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوموارکتوس ها ممکن است داز مخالفت بشنووقتی شروع به بیدار شدن میمشکلات روانپزشکی در عقب حس و ادراک قسمت هفدهمدوپامین قابل حل در آببه قفس های سیاهت ننازکامپیوتر سایبورگنه جنگ و نه خونریزیدرماندگی به دلیل عادت کربدون پیر فلکپرسش و چستجو همیشه باقی اریشه های اخلاقتو جدای از کیهان نیستیقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصالگو نداشتیمنگاهی بر قدرت بینایی دراسندرم پای بی قرارتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانشباهت مغز با کیهان مادیجهان ما میتواند به اندازمهندسی بدنهوش مصنوعی از عروسک بازی از تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چیستمعجزه در هر لحظه زندگیحس و ادراک قسمت دهمدگرگونی های نژادی و تغییبه زودی شبکه مغزی به جای کتاب گران و پرهزینه شد ولنوار مغزی روشی مهم در تشخدرک حقیقت نردبان و مسیری برای زندگی سالم، یافتن تآنها نمیخواهند دیگران رارابطه تشنج و اوتیسمتوهم فضای خالی یا توهم فضقدرت ذهنامیدوار باش حتی اگر همه چنادانی در قرن بیست و یکم،سیاهچاله هاتاثیر روزها، ماه ها یا ساابزار بقا از نخستین همانصبر بسیار بایدجهان پر از چیزهای اسرار آمیگرن و پروتئین مرتبط با هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمرمغز کوانتومیخفاش کور و انسان بینا؟دارچینبی عدالتی در توزیع واکسن کشف جدید تلسکوپ جیمز وبنورون های ردیاب حافظهدردهای سال گذشته فراموش نوروپلاستیسیتی چیستدردی که سالهاست درمان نشبرخی روش های تربیتی کودکآیا مصرف مولتی ویتامین هزمین زیر خلیج فارس تمدنی توت زیاد بخوریدلازم است هیچ کاری نکنیدانتظار گذر تندباد؟نرمش های مفید در سرگیجهسکوت، در برابر گزافه گویتازه های درمان ام اسابزار بقای موجود زنده از طوفان بیداریجهشهای مفید و ذکاوتی که دما اکنون میدانیم فضا خالهوش مصنوعی به شناسایی کااز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟خواص فلفل سبزداروی جدید ای ال اسبیماری اسپینال ماسکولار گیاه بی عقل به سوی نور میبزرگترین خطایی که مردم مآیا انسان در آستانه ی انقزندگی هوشمند در خارج از زتکنولوژی جدید که سلول هاساخت شبکه عصبی با الفبای ممانتین یا آلزیکسا یا ابانسان یک کتابخانه استچرا در مغز انسان، فرورفتترک امروزابعاد اضافه ی کیهانعلم و ادراک فقط مشاهده ی ماده ای ضد التهابیجریان انرژی در سیستم های خواص بادامهوش عاطفی قسمت 11از تکامل تا مغز، از مغز تیاد گرفتن مداومنقاشی هایی با بوی گذشته یدارویی ضد بیش فعالی سیستبیو الکترونیک؛ ترکیب موجرقیبی قدرتمند در برابر مگربه شرودینگر و تاثیر مشفقر داده ها در هوش مصنوعیآیا رژیم غذایی گیاهی سلازیر فشار کووید چه باید کرتکامل زبانسختی ها رفتنی استترسناک تر از کوریمنابع انرژی از نفت و گاز اولین هیبرید بین انسان و نظام مثبت زندگیاحتیاط در تعویض داروهاعوامل ایجاد لغت انسانی و محدودیت های حافظه و حافظحقیقت خواب و رویاخانه ی تاریکاسکار، لگوی هوشمندهوشیاری و وجودژنهای هوش ، کدامندنقش پیشرفته ی سلول های بندر کمتر از چند ماه سوش جدبا تعمق در اسرار ابدیت و رویا و کابوستقویت حافظه یا هوش مصنوعپیچیدگی های مغزمگسفیزیک و هوشیاریآتاکسی مخچه ای خودایمنزبان و تکلم برخی بیماریهتابوهای ذهنیایمپلانت مغزیسردرد تنشنتشخیص ایدزمنبع هوشیاری کجاست قسمت همه چیز در زمان مناسبادامه بحث تکامل چشمعدم درکمروری بر تشنج و درمان هایحافظه و اطلاعات در کجاست خطا در محاسبات چیزی کاملاسرار آفرینش در موجهاوکينگ پیش از مرگش رسالکمردرد ناشی از تنگی کانانقش زبان در سلطه و قدرت ادرمان های جدید میگرنبارداری بدون رحمپیام های ناشناخته بر مغز روزه داری و التهاب زیانبتمدن پیشرفته ی پیشینیانفراموشی آرمانآزار حقیقیسفر تجهیزات ناسا به مریخ تاثیر کتامین در درمان پاایندرالشناسایی سلول های ایمنی اتعامل انسان با هوش مصنوعمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهمدلی و هوش عاطفیارتباط انسانی، محدود به هزاران سال چشم های بینا وتاثیر ویتامین دی بر بیمامرز بین انسان و حیوان کجاحس و ادراک قسمت 67دنیا، هیچ استاطلاعاتی عمومی در مورد مکووید نوزده و خطر بیماری نمیتوان با بیرون انداختندرمان جدید میگرن با انتی بحثی درباره هوش و تفاوتهپدیده خاموش روشن در پارکروشهای نو در درمان دیسک بتهدیدهای هوش مصنوعیفضای قلب منبع نبوغ استافت هوشیاری به دنبال کاهچگونه جمعیت های بزرگ شکل سلول عصبی شاهکار انطباق تاثیر احتمالی عصاره تغلیاگر فقط مردم میفهمیدند کشگفتی های زنبور عسلثبت امواج الکتریکی در عصمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهورمون شیرساز یا پرولاکتاز نخستین همانند سازها تویتنام نوعی کرونا ویروس مشاهده گر جدای از شیء مشاحس و ادراک قسمت هجدهمدورترین نقطه ی قابل مشاهبه مغز خزندگان خودت اجازکانال یوتیوب دکتر سلمان نه روش تقویت مغزدرها بسته نیستبدون بار گذشتهپرسشگری نامحدودرژیم های غذایی و نقش مهم تو دی ان ای خاص ميتوکندريقانون مندی نقشه ژنتیکی مالگو و عادت را بشکن و در انگاهی بر توانایی اجزاي بسندرم پس از ضربه به سرتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانشباهت های ریشه ای چند بیمجهان مادی، تجلی فضا در ذهمهربانی، شرط موفقیتهوش مصنوعی از عروسک بازی از تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چیستمعرفی مورد نادر بیماری گحس و ادراک قسمت دوازدهمدانش قدرت استبه زیر پای خود نگاه نکن بکتاب زیست شناسی باورنوار مغز، مفید و بی خطردرک دیگرانبرخی ملاحظات در تشنج های آنژیوگرافی از مغزرادیوی مغز و تنظیم فرکانتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)قدرت شناختی انسان، محدودامیدوارینازوکلسینسیاهچاله های فضایی منابعتاثیر روغن رزماری استنشاابزار بقا از نخستین همانصد قدح، نفتاده بشکستجهان پر از چیزهای جادویی میگرن و خوابهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیدمغز آیندگان چگونه است ؟خفاش با شیوع همه گیری جدیداروهای مصرفی در ام اسبیمار 101 ساله، مبتلا به سکشیدن مادی روشی برای جلوکشتن عقیده ممکن نیستنوروز مبارکدرد، رمز موفقیتبرخی سلولهای عصبی در تلاآیا مغز تا بزرگسالی توسعزمان چیستتوسعه هوش مصنوعی قادر اسلبخند بزن شاید صبح فردا زانحراف و حقیقتنرمش های موثر در کمردردسکته مغزیتاسف بار است انسان، حق خوابزار بقای موجود زنده از طوفان زیباییجهشهای مفید و ذکاوتی که دما از اینجا نخواهیم رفتهوش مصنوعی تعاملیاز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریمغز بزرگ چالش است یا منفعخواص منیزیمداروی جدید برای میاستنی بیماری اضطراب عمومیذهن پر در برابر آگاهیگیاه خواری و گوشت خوار کدبزرگترین درد از درون است آیا احتمال دارد رویا از آزندگی و داراییتکنولوژی جدید که سلول هاساختن آیندهمن و وجود توهمیانسان باشچرا ذرات بنیادی معمولاً ترکیب آمار و ژنتیکابعاد بالاترعلم و روحماده، چیزی نیستجریان انرژی در سیستم های خواص بادام زمینیهوش عاطفی قسمت نهماز تکامل تا مغز، از مغز تیاد بگیر فراموش کنیچقدر به چشم اعتماد کنیمداستانها و مفاهیمی اشتبابیوگرافیرقابتی بی هدف یا رقابتی هتفاوت قند طبیعی با قند و گزیده ای از وبینار یا کنففلج نخاعی با الکترودهای آیا رژیم غذایی گیاهی سلازیرفون داروی ضد ام استکامل زبانسختی در بلند شدن از روی صترسان نیستیمنابع انرژی از نفت و گاز اولین تصویر در تاریخ از سنظریه ی تکامل در درمان بیاحساس گذر سریعتر زمانعواملی که برای ظهور لغت امحدودیت درک انسانحقیقت در علم، هرگز نهایی خانواده پایداراسارت و پرخوریهوشیاری و افسردگیژنهای حاکم بر انسان و انسنقش آتش در رسیدن انسان بهدر آرزوهایت مداومت داشتهبا خودت نجنگرویا و خبر از آیندهتقویت سیستم ایمنیپیچیدگی های مغزی در درک زفیزیک آگاهیآتش منبع انرژیزبان و شناخت حقیقت قسمت چتاثیر فکر بر سلامتایمپلانت مغزی و کنترل دو سردرد سکه ایتصویر خورشید یا خود خورشمنبع هوشیاری کجاست قسمت همه چیز در زمان کنونی استاداراوون تنها داروی تاییعدالت برای من یا برای همهمرکز هوشیاری، روح یا بدن حافظه و اطلاعات در کجاستخطای ادراک کارمااسرار بازسازی اندام هاهاوکينگ پیش از مرگش رسالکمردرد و علل آننقش زبان در سلطه و قدرت ادرمان های جدید در بیماری بازگشایی مجدد مطب دکتر سپیدایش زبانروزه داری و بیمار ی ام اس تمدن بشری و مغز اخلاقیفرایند پیچیده ی خونرسانیآزار دیگری، آزار خود استسفر دشوار اکتشافتاثیر گیاه خواری بر رشد وایپیداکرینشهر زیرزمینی در ژاپن براتعداد کلی ذهن ها در جهان منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهمراه سختی، اسانی هستارتباط از بالا به پایین مهستي مادي ای که ما کوچکترصفحه اصلیمرز جدید جستجو و اکتشاف، حس و ادراک قسمت 74دندان ها را مسواک بزنید تاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نکودک هشت ساله لازم است آدنمیتوان بر سیاه سیاه نوشدرمان جدید کنترل مولتیپلبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی ژنوم انسانیروشهای شناسایی قدرت شنواتو یک معجزه ایفضای خالی ای وجود نداردافتخار انسانچگونه جمعیت های بزرگ شکل سلول عصبی، در محل خاص خودتاثیر بینش و انتظارات فراگر میدانی مصیبت بزرگتر شانس یا نتیجه ی تلاشجلو رفتن یا عقبگردمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش فوق العاده، هر فرد اساز نخستین همانند سازها تویتامین E برای فعالیت صحمشاهده آینده از روی مشاهحس و ادراک قسمت هشتمديدن با چشم بسته در خواب به نقاش بنگرکاهش میل جنسی در ام اسچه زیاد است بر من که در ایدرهای اسرارآمیز و پوشیدهبدون زمان، ماده ای وجود نپس از اگو یا بعد از نفسرژیم های غذایی و نقش مهم تو در میانه ی جهان نیستی قانون گذاری و تکاملالگوی بنیادین و هوشیارینگاهت را بلند کنسندرم جدایی مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانشباهت کیهان و مغزجهان مرئی و نامرئیموفقیت هوش مصنوعی در امتهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکنیکی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتمعرفت و شناختحس و ادراک قسمت سومدانش محدود به ابعاد چهاربه سیاهی عادت نکنیمکتاب طبیعت در قالب هندسهنوار مغز، ترجمه ی فعالیت درک درست از خود و هوشیاریبرخی مرزهای اخلاق و علوم آنان که در قله اند هرگز خراز تغییرتوهم چیستقدرت عشقامیدواری و مغزنبودن مدرک و شاهد، مدرک سیاهچاله ها، دارای پرتو تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانصداقتجهان دارای برنامهمیگرن و روزه داریهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژنمغز اندامی تشنه ی انرژی اخلا، حقیقی نیستداروهای ام اسبیمار مرکز تنفس سلولیگل خاردار، زیباستنوروز یا روز پایانیدرس گرفتن از شکست هابرخی سيناپسها طی تکامل و آیا همه جنایت ها نتیجه بیزمان و مکان، ابعاد کیهان توسعه برخی شغل ها با هوش لحظات خوش با کودکاناندوه در دنیا استنرمشهای مهم برای تقویت عتبدیل پلاستیک به کربن و سابزار بقای موجود زنده از طولانی ترین شبجوانان وطنما اشیا را آنطور که هستندهوش مصنوعی در قضاوت های ااز تکینگی تا مغز از مغز تورزش و میگرنمغز بزرگ چالشهای پیش روخواص میوه ی بهداروی جدید برای کاهش وزنبیماری بیش فعالیذهن تو همیشه به چیزی اعتقگیرنده باید سازگار با پیبسیاری از مجرمان، خودشانآیا احتمال دارد رویا از آزندگی بی دودتکینگیساختن آینده، بهترین روش من کسی در ناکسی دریافتم انسان جدید از چه زمانی پاچراروياها را به یاد نمی آاتفاق و تصادفعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهماده، چیزی بیش از یک خلا جریان انرژی در سیستم های خواص شکلات تلخهوش عاطفی قسمت هفتماز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری مهارت های جدید دنقش قهوه در سلامتیدخالت در ساختار ژنهابیوگرافیرموزی از نخستین تمدن بشرتفاوت مغز انسان و میمون هگزارش یک مورد جالب لخته وفلج بل، فلجی ترسناک که آنآیا راهی برای بهبود وضعیزیرک ترین مردمتکامل زبان انسان از پیشیسدسازی روش مناسب برای مقتزریق قیچی ژنتیکی کریسپرمنابع انرژی از نفت و گاز اولین دارو برای آتاکسی فنظریه ی تکامل در درمان بیاحساسات کاذبعوارض ازدواج و بچه دار شدمخچه فراتر از حفظ تعادلحقیقت راستین انسان علم بخاویار گیاهیاساس انسان اندیشه و باور هوشیاری کوانتومیکفش و کتابنقش انتخاب از طرف محیط، ندر آسمان هدیه های نادیدنبا خدا باشرویا بخشی حقیقی از زندگی تلقین اطلاعات و حافظهپیوند قلب خوک، به فرد دچافیزیکدانان ماشینی برای تآثار باستانی تمدن های قدزبان و شناخت حقیقت قسمت اتاثیر مشاهده بر واقعیت بایمپلانت مغزی کمک میکند سردرد عروقی میگرنتصویر در هم تنیدگی کوانتمنبع هوشیاری کجاست قسمت همه چیز، ثبت می شودادب برخورد با دیگرانعسل طبیعی موثر در کنترل بمرکز حافظه کجاستحافظه ی ما انسان ها چرا مخطای حساصفهان زیباهدف یکسان و مسیرهای مختلکمردرد با پوشیدن کفش منانقش سجده بر عملکرد مغزدرمان های جدید سرطانبازگشت از آثار به سوی خداپیر شدن حتمی نیستروزه داری سلول های بنیادتمدن زیر آبفرایند تکامل و دشواری هاآسيب میکروواسکولاریا آسچیزی شبیه نور تو نیستسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر گیاه خواری بر رشد وایا کوچک شدن مغزانسان الشواهدی از نوع جدیدی از حاتعذیه ی ذهنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهمراهی میاستنی با برخی سارتباط بین هوش طبیعی و هوهستی ما پس از شروعی چگال سوالات پزشکیمرزهای حقیقی یا مرزهای تحس و ادراک قسمت 75ده روش موفقیتاعتماد به خودکودک ایرانی که هوش او از نمای موفقیتدرمان جدید ام اسبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی ژنوم انسانیروشی برای بهبود هوش عاطفتو یک جهان در مغز خودت هسقفس دور خود را بشکنافراد آغاز حرکت خودشان رچگونه حافظه را قویتر کنیسلولهای ایمنی القا کنندهتاثیر ترکیبات استاتین (ساگر نیروی مغناطیس نباشد شانس یا تلاشجلوتر را دیدنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش مصنوعی می تواند بر احاز نخستین همانند سازها تویتامین E در چه مواد غذایمشاهدات آمیخته با اشتباهحس و ادراک قسمت هشتاد و ندی متیل فومارات(زادیوا)(به نقاش بنگرکاهش مرگ و میر ناشی از ابنه عدم مطلق بلکه عدم با قدرون قفس یا بیرون از آنبر کسی اعتماد نکن مگر اینآلودگی هوا چالش قرن جدیدرژیم ضد التهابیتوقف؛ شکستقانون جنگلالگوبرداری از طبیعتچالش هوشیاری و اینکه چرا سندرم دزدی ساب کلاوینتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانشباهت زیاد بین سلول هاي عجهان مشارکتیموفقیت در تفکر استهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز و از مغز واقعیت و مجازمغز فکر میکند مرگ برای دیحس و ادراک قسمت سی و هشتمدانش بی نهایتبه سخن توجه کن نه گویندهکتاب، سفری به تاریخنوار عصب و عضلهدرک عمیق در حیواناتبرخی نکات از گاید لاین پرآنتی بادی منوکلونال در دراست دستی و چپ دستیتوهم و خیالقسم به فقرامیدی به این سوی قبر نیستنباید صبر کرد آتش را بعد سیاهچاله و تکینگی ابتدایتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانصدای بم با فرکانس پایین، جهان در حال نوسان و چرخشمیگرن سردردی ژنتیکی که بهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژن ضد کرونامغز انسان ایا طبیعتا تماخلا، خالی نیستداروهای تغییر دهنده ی سیبیماری لبر و نابینایی آنبیماری میاستنی گراویسگل درون گلداننورالژیدست و پا زدن در سایه؟برداشت مغز ما از گذر زمانآیا هوش مصنوعی می تواند نزمان و گذر آن سریع استتوصیه های سازمان بهداشت لرزش ناشی از اسیب به عصباندوه دردی را دوا نمیکندچرا ماشین باید نتایج را پتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابزار بقای موجود زنده از طی یکصد هزار سال اخیر هرچجوانان وطنما به جهان های متفاوت خودهوش مصنوعی در کامپیوترهااز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش بهترین درمان بیش فعمغز بزرگ و فعال یا مغز کوخواص هلو برگ هلوداروی جدید برای ای ال اسبیماری تی تی پیذهن خود را مشغول هماهنگیگالکانزوماب، دارویی جدیبسیاری از بیماری های جدیآیا بدون ناظر هوشمند هم بزندگی در جمع مواردی را برتکامل فردی یا اجتماعیساختار فراکتال وجود و ذهمن پر از تلخیمانسان خطرناکترین موجودچراروياها را به یاد نمی آاتوبان اطلاعات و پلِ بینعلم به ما کمک میکند تا موماست مالیجراحی هوشیار مغزخواص شگفت هویجهوش عاطفی قسمت یازدهاز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری هوش مصنوعی، عمیقنقش مهاجرت در توسعه نسل ادر موج، راز خلقت نهفته اسبیان ژن های اسکیزوفرنی درمز و رازهای ارتباط غیر کتفاوت ها و تمایزها کلید بگشایش دروازه جدیدی از طرفلج خوابآیا راهی برای رفع کم آبی زیست شناسی کل در جزء فراکتکامل ساختار رگهای مغزی سرنوشتتسلیم ارتباط با من برترمنابع انرژی از نفت و گاز اولین دروغنظریه ی تکامل در درمان بیاخلاق و علوم اعصابعید نوروز مبارکمخچه ، فراتر از حفظ تعادلحقیقت غیر فیزیکیخار و گلاستفاده از مغز، وزن را کمهوشیاری سنتی یا هوشیاری کفش بد، عامل مهم کمردردنقش اتصالات بین سلولهای در آستانه ی موج پنجم کوویبا طبیعت بازی نکنرویا تخیل یا واقعیتتلاش ها برای کشف منابع جدپیوند مدفوعفال نیکوآدم عاقل، وقت خودش را هدرزبان و شناخت حقیقت قسمت دتاثیر نگاه ناظر هوشیار بایمپلانت نخاعی میتواند دسرطان کمیت گراییتصویر زیبا از سلولمنبع هوشیاری کجاست قسمت همه ی سردردها بی خطر نیستادراک ما درک ارتعاشی است عشق به هفت مرتبه ی شناختیمرکز حافظه کجاستحافظه ی ما انسان ها چرا مخطر آلودگی هوااصل بازخوردکنفرانس تشنج هتل کوثر اصنقش غذاها و موجودات دريادرمان های رایج ام اسبازگشت به ریشه های تکاملپیراستامروزهای بد باقی نمیماندتمدنی قدیمی در شمال خلیج فرایند حذف برخی اجزای مغآسیب ها ناشی از آلودگی هونکاتی در مورد تشنجسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر گیاه خواری بر رشد وایا این جمله درست است کسیشواهدی از دنیسوان(شبه نئتغییرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهمراهی نوعی سردرد میگرنیارتباط شگفت مغز انسان و فهشت توصیه برای کاستن از دپیامهای کاربرانمزایای شکلات تلخ برای سلحس و ادراک قسمت 78دهن، بزرگترین سرمایهاعتماد به خودکودکان مهاجرنمایش تک نفرهدرمان جدید ای ال اس، توفربحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی علمی پیوند مغز ساروشی جدید در درمان قطع نختو کجای جهانیقفس ذهنافراد بی دلیل دوستدار تو نگاه من، نگاه تو و یا حقیسلولهای بنیادی مصنوعی درتاثیر تغذیه بر سلامت روااگر نعمت فراموشی نبود بسشاهکار قرنجمجمه انسان های اولیهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش مصنوعی متصل با مغزاز نخستین همانند سازها تویتامین کامطالبه ی حق خودحس و ادراک قسمت هشتاد و شدین اجباریبه نادیدنی ایمان بیاورکاهش التهاب ناشی از بیمانهایت معرفت و شناخت درک عدرون و بیرون، جدای از هم برلیتیونآلودگی هوا و ویروس کرونارژیم غذایی حاوی تخم مرغ وتولید مولکول جدید توسط هقانون جنگلالتهاب شریان تمپورالچالش هوشیاری و اینکه چرا سندرم سردرد به دلیل افت فتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانشباهت زیاد بین سلول هاي عجهان معنامولکول ضد پیریهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسمغز قلبحس و ادراک قسمت سی و ششمدانشمندان موفق به بازگردبهبود حافظه پس از رخدادهکتابخانهنوار عصب و عضلهدرگیری قلب در بیماری ویربرخی نرمش ها برای درد زانآنتروبات؛ ترکیب سلول زندرجزخوانی هایی که امروز بتوهم وجودقضاوت ممنوعامیدی تازه در درمان سرطانبرو و انرژی مداومسیاهچاله ی منفرد یا سیاهتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانصرع و درمان های آنجهان در حال ایجاد و ارتقامیگرن شدید قابل درمان اسهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگر کرونا ساخته شمغز انسان برای ایجاد تمدخلاصه ای از مطالب همایش مداروهای ضد بیماری ام اس ومغز انسان برای شادمانی طخلاصه ای از درمان های جدیداروهای ضد تشنج با توضیح بیماری میاستنی گراویسگل زندگینورالژی تریژمینالدست کردن در گوشبرداشتت از جهان رو زیاد آیا هوش مصنوعی زندگی بشرزمان و صبرتوصیه های غیر دارویی در سسکته ی مغزی در جوانانلرزش دست ها و گردن و سر ETاندوهگین نباش اگر درب یا چرا مردم با زندگی میجنگنتبدیل سلولهای محافط به سابزار بقای موجود زنده از طیف انسفالیت، گیلن باره جواب دانشمند سوال کننده ما با کمک مغز خود مختاريمهوش مصنوعی در تفکر خلاق ااز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش در کمر دردمغز بزرگترین مصرف کننده خواص هندوانهداروی جدید برای دیابتبیماری خود ایمن اعصاب محذهن خالی از شلوغی افکارگام کوچک ولی تاثیرگذاربسیاری از بیماری های جدیآیا برای تولید مثل همیشه زندگی در سیاهچالهتکامل مادی تا ابزار هوشمساختار شبکه های مغزی ثابترکیب حیوان و انسانمن بی من، بهتر یاد میگیرمانسان در هستی یا هستی در چراغ های متفاوت و نور یکساتوسوکسیمایدعلم بدون توقفماست مالی با هوش انسانیجراحی گردن همیشه برای دیخواص عجیب لوبیاهوش عاطفی قسمت پنجماز تکامل تا مغز، از مغز تیادگرفتن، آغاز حرکت است نقش میدان مغناطیسی زمین در میان تاریکی و روشناییبیان حقیقترمز گشایی از اتصالات مغزتفاوت ها را به رسمیت بشناپل جویی اصفهانفلج خواب چیستآیاما مقهور قوانین فیزیکزیست شناسی باور حقیقت یا تکامل شناخت انسان با کشفسریع دویدن مهم نیستتسلیم شدن از نورون شروع ممنابع انرژی از نفت و گاز اولین سلول مصنوعینظریه ی ریسماناخلاق پایه تکامل و فرهنگعامل کلیدی در کنترل کارآمخچه ابزاري که وظیفه آن فحقیقت غیر قابل شناختخارق العاده و استثنایی باستفاده از نظریه ی تکامل هوش، ژنتیکی است یا محیطیکل اقیانوس در یک ذرهنقش تیروئید در تکامل مغزدر برابر حقایق جدیدبالای هر دستی، دستی هسترویا حقی از طرف خداتلاش های جدید در ALSپیوند مدفوع در درمان بیمفاکسیبتآرمانگرای تخیلی نباشزبان و شناخت حقیقت قسمت ستاثیر نگاه و مشاهده ناظر ایمپلانت استخوانی در آسیسرعت فکر کردن چگونه استتصویر زیبای اصفهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت همه جا خیر بکارادراک، فراتر از آنچه معمعشق درونی به یگانگی خلقتمرکز خنده در کجای مغز استحافظه ی هوش مصنوعیخطر حقیقی، خود انسان استاصل در هم تنیدگی و جهانی کنگره بین المللی سردرد دنقش غذاها و موجودات دريادرمان های علامتی در ام اسبازخورد یا فیدبکپیشینیان انسان از هفت میروزهای سختتمرکز و مدیتیشنفراتر از دیوارهای باورآسیب روانی شبکه های اجتمچگونه مولکول های دی ان ایسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر گیاه خواری بر رشد وایا ابزار هوشمندی یا مغز شیر و دوغ بادامتغییر الگوی رشد مغزی با زمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهندسه ی پایه ایارتباط شگفت انگیز مغز انو هر کس تقوای خدا پیشه کنسایتهای دیگرمسمومیت دانش آموزان بی گحس و ادراک قسمت 82دو ویژگی انتزاع و قدرت تجاعتماد بی موردکودکان میتوانند ناقل بی چند نرمش مفید برای کمردردرمان جدید سرطانبحثی درباره هوش و تفاوتهپروانه ی آسمانیروشی جدید در درمان نابینتو کز محنت دیگران بی غمیقفس را بشکنافزایش قدرت ادراکات و حسنگاه مادی غیر علمی استسلام تا روشناییتاثیر حرکات چشم بر امواج اگر نعمت فراموشی نبود بسشاهکار شش گوشجنین مصنوعیمنبع هوشیاری در کجاست؟ قهوش مصنوعی و کشف زبان هایاز نشانه ها و آثار درک شدویتامین کا و استخوانمطالبی در مورد تشنجحس و ادراک قسمت پنجمدین، اجباری نیستبه هلال بنگرکاهش حافظه هرچند فرایندینهایت در بی نهایتدرون آشفته ی تو و ظاهر خنبرنامه و ساختار پیچیده مآلودگی هوا و پارکینسونرژیم غذایی سالم و ضد التهتولید مثل فقط با یک مادر قانونمندی و محدودیت عالمام آر آی جدید با قدرت شگفچالش هوشیاری و اینکه چرا سوی ما آید نداها را صداتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانشجاعت و ترسجهان معکوسمولتیپل اسکلروز در زنان هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهمغز ما کوچکتر از نیم نقطهحس و ادراک قسمت سیزدهمدانشمندان نورون مصنوعی سبهداشت خوابکجای مغز مسئول پردازش تجنوار عصب و عضلهدرگیری مغز در بیماری کویبرخی نرمش ها برای زانوآنزیم تولید انرژی در سلورحم مصنوعیتوهم وجودقطار پیشرفتامگا سه عامل مهم سلامتچت جی پی تیسیاهچاله ی تولید کنندهتاثیر رژیم گیاهخواری بر ابزار بقا از نخستین همانضایعه ی شبکه لومبوساکرالجهان ریز و درشتمیاستنی گراویس بدون آنتیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگری ضد کرونا از داز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانمغز انسان برای شادمانی طخم شدن فضا-زمانداروی فامپیریدین یا نورلبیماری های میتوکندریگلوله ی ساچمه اینوزاد ناشنوای متولد شده،دست آسمانبررسي علل احتمالي تغيير آیا هوش ارثی دریافتی از پزمان واقعیت است یا توهمتوصیه هایی در مصرف ماهیسکته ی چشمیلرزش عضله یا فاسیکولاسیواندام حسی، درک از بخش هایچرا مغز انسان سه هزار سالتبر را بردارابزار بقای موجود زنده از طبیعت موجی جهانجواب سنگ اندازیما بخشی از این جهان مرتبطهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز- از مغزتوزن حقیقی معرفت و شناختمغز حریص برای خون، کلید تداروی جدید ضد فشار خونبیماری دویکذهن سالمگامی در درمان بیماریهای بشکه ای که ته نداره پر نمآیا بزرگ شدن مغز فقط در دزندگی زمینی امروز بیش از تکامل مداومسادیسم یا لذت از آزار دادترازودونمننژیتانسان عامل توقف رشد مغزنزاع ها بیهوده استاتصال مغز و کامپیوترعلم در حال توسعهماشین های دارای روحجز تو که را دارمخود جسم و یا تصویرهوش عاطفی قسمت اولاز خود رها شویادآوری خواب و رویانقش محیط زندگی و مهاجرت ددر مانهای کمر دردبیداری معنوی یعنی دوستی رمز پیشرفت تواضع است نه طتفاوت های بین زن و مرد فقپل خواجو اصفهانفلج دوطرفه عصب 6 چشمآگاهی فراتر از آگاهیزیست، مرز افق رویداد هستتکامل، نتیجه ی برنامه ریسریعترین کامپیوتر موجودتست نوار عصب و عضلهمنابع انرژی از نفت و گاز اوکرلیزوماب داروی جدید شنظریه ی ریسمان و هوشیاریاختلا ل در خود عضلهعادت همیشه خوب نیستمخچه تاثیر گذار بر حافظهحقیقت، آن چیزی نیست که جلخبر مهم تلسکوپ هابلاستفاده از هوش مصنوعی در هوض مصنوعی زندهکلمات بلند نه صدای بلندنقش حفاظتی مولکول جدید ددر جراحی کمر عجله نکنیدبالاترین هدف از دولترویاها از مغز است یا ناخوتلاش های جدید در درمان فرپیوند مغز و سر و چالشهای فاجعه ی جهل مقدسآرام باشزبان جانسوزتاثیر نگاه انسان بر رفتاایمان به رویاسطح آگاهی، رخدادهای زندگتصویربرداری فضاپیمای آممنبع هوشیاری کجاست قسمت همیشه چیزی برای تنهایی دادغام میان گونه های مختلهدف یکسان، در مسیرهای متعشق، شلوغ کردن نیستمرگ چیستحافظه انسان و حافظه ی هوشخطر را بپذیراصل علت و تاثیرکنگره بین المللی سردرد دنقش غذاها و موجودات دريادرمان ژنتیکی برای نوآوریبازسازي مغز و نخاع چالشی پیشرفت های باور نکردنی دروزهای سخت میگذردتمرکز بر هدففرار در فرار از میزبان، دآسیب عصب پا به دنبال اعتیچگونه میتوان با قانون جنسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بیماری ام اس (مولتیپشیشه ی بازالتی و سیلیکونتغییر خود یا تغییر دیگرامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهندسه ی رایج کیهانارتباط شگفت انگیز مغز انوفور و فراوانیمسمومیت دانش آموزان، قماحس و ادراک قسمت 87دو بیماری روانی خود بزرگ اعتیاد و تلاش های درمانی کودکان گذشته به آینده فکچند جهانیدرمان جدید سرطانبحثی درباره احساسات متفاپرواز از نیویورک تا لوس آروشی جدید در درمان سکته متو پیچیده ترین تکنولوژی قله برای دیدن نه برای به افزایش میل جنسی با خوردن نگاه محدود و تک جانبه، مشسلاح و راهزنیتاثیر دوپامین و سروتونیناگر با مطالعه فیزیک کوانشاید گوشی و چشمی، آماده شجنگ هفتاد و دو ملت همه را منبع هوشیاری در کجاست؟(قهوش مصنوعی یا حماقت طبیعاز نظر علم اعصاب یا نرووسویتامین کا در سبزیجاتمطالعه ای بیان میکند اهدحس و ادراک قسمت پنجاهدیوار همه اش توهم بودبه کدامین گناه کشته شدندکاهش دوپامین عامل بیمارینهادینه سازی فرهنگ اختلادروغ نگو به خصوص به خودتبرنامه ی مسلط ژنها در اختآلزایمررژیم غذایی ضد التهابیتولید مثل اولین ربات های قارچ بی مغز در خدمت موجودام اس و سرطانچالش هوشیاری و اینکه چرا سوپاپ ها یا ترانزیستورهاتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانشرکت نورالینک ویدیویی ازجهان هوشمندمواد کوانتومی جدید، ممکنهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهمغز مانند تلفن استحس و ادراک قسمت ششمدانشمندان یک فرضیه رادیکبهداشت خواب، امروز در جهکرونا چه بر سر مغز می آورنوار عصب و عضلهدرگیری مغز در بیماران مببرخی نرمش های گردنآواز خواندن در قفس، نشانرحم مصنوعیتوهم بی خداییقطره قطرهاما شما از دید خفاش کور هچت جی پی تیسیاهچاله، سیاه خالص یا پتاثیر رژِیم غذایی بر میگابزار بقا از نخستین همانضایعه ی عروقی مخچهجهان شگفت انگیزمیاستنی گراویس در جوانانهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانمغز انسان رو به کوچک تر شخونریزی مغز در سندرم کووداروی لیراگلوتیدبیماری های مغز و اعصاب و گلوئوننوسانات کوانتومی منبع مادست بالای دستبررسی مغز با امواج مادون آیا هوش سریعی که بدون احسزمان پلانکتوضیحی ساده در مورد هوش مسال 2025 سال بین المللی علملزوم گذر انسان از حدها و انرژی بی پایان در درون هرچرا مغزهای ما ارتقا یافت تحریک الکترومغناطیسی مغابزار بقای موجود زنده از طبیعت بر اساس هماهنگیجوسازی مدرنما تحت کنترل ژنها هستیم یهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز، از مغز وزوز گوشمغز در تنهایی آسیب میبینداروی جدید ضد میگرنبیماری دیستروفی میوتونیذهت را روی چیزهای مفید متگامی در درمان بیماریهای بشریت از یک پدر و مادر نیآیا تکامل و تغییرات ژنتیزندگی زودگذرتکامل چشمسازگاری با محیط بین اجزاترازودونمن، ما یا چی؟انسانیت در هم تنیده و متصنزاع بین جهل و علم رو به پاثر مضر مصرف طولانی مدت رعلم راهی برای اندیشیدن اماشین دانشجستجوی متن و تصویر به صورخودآگاهی و هوشیاريهوش عاطفی قسمت دهماز درخواست ها جدا شویاری خدا نزدیک استنقش مرکز تنفس سلولی در بیدر محل کار ارزش خودت را ببیداری و خواب کدام بهتر ارمز امید، بی نیازی از مردتفاوت های تکاملی در مغز وپلاسمای غالبفن آوری های جدید علیه شناآپومورفین در پارکینسونزاویه نگاه ها یکسان نیستتکثیر سلول در برابر توقف سرکه انگبین عسلی مفید برتست کم هزینه ی بزاق برای منابع انرژی از نفت و گاز ايندگان چگونه خواهند دیدنظریه تکامل در درمان بیماختلاف خانوادگی را حل کنعادت کن از بالا نگاه کنیمخاطب قرار دادن مردم، کاحقایق ممکن و غیر ممکنخدا موجود استاستفاده از انرژی خلاهیچ نقطه ای مرکزی تر از اکلوزاپین داروی ضد جنوننقش حیاتی تلومر دی ان آ ددر درمان بیماری مولتیپل باهوش ترین و با کیفیت تریرویاهای پر رمز و حیرتی درتلاش های جدید در درمان سرفارغ التحصیلان، فقیر و دآرامش و دانشزبان ریشه هایی شناختی استاثیر نگاه انسان بر رفتااین پیوند نه با مغز بلکه سعی کن به حدی محدود نشویتصور ما ازمشکلات و واقعیمنبع هوشیاری کجاست قسمت همیشه چشمی مراقب و نگهباادغام دو حیطه علوم مغز و هدف از تکامل مغزعصب حقوق نورولوومرگ و میر پنهانحباب های کیهانی تو در توخطرات هوش مصنوعیاصل عدم قطعیت از کوانتوم کنترل همجوشی هسته ای با هنقش غذاها در کاهش دردهای درمان کارتی سل و تومور مغباغچه ی منپیشرفت های جدید علوم اعصروش مقابله مغز با محدودیتمرکز بر امروزفرد موفقآسانی موفقیتچگونه مغز ما، موسیقی را پسفری به آغاز کیهانتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بدون زبان میتوانیم تشکل های متفاوت پروتئین هتغییر دیگران یا تغییر خومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهندسه بنیادینارتباط غیرکلامی بین انساوقاحت و تمسخر دیگرانمسیر دشوار تکامل و ارتقاحس و ادراک قسمت چهلدو بار در هفته ماهی مصرف اعتیاد را به دور بیندازکودکان خود را مشابه خود تچند جهانیدرمان دارویی سرطان رحم ببحثی درباره احساساتی غیرپروتئین های ساده ی ابتداريتوکسيمب در درمان ام استو آرامش و صلحیقله سقوطافزایش مرگ و میر سندرم کونگاه کلی نگرسلسله مباحث هوش مصنوعیتاثیر دپاکین بر بیماری ماگر تلاش انسان امروز براشاید درست نباشدجنگ و تصور از جنگمنبع خواب و رویاهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین بی 12 در درمان دردمعمای اخلاقی قطارحس و ادراک قسمت پنجاه و یدیوار، از ابتدا توهم بودبه امید روزهای بهترکاهش سن بیولوژیکی، تنها چهار میلیارد سال تکامل بدریا آرام نخواهد شد کشتی برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱آلزایمر در جوانانرژیم غذایی ضد دردتولید یا دریافت علمقبل و بعد از حقیقتام اس یا تومور؟چالش های ایستادن بر دو پاسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانشربت رب انارجهان هوشیارموجود بی مغزی که می تواندهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک ممغز مادران و کودکان در زمحس و ادراک قسمت شصت و هشتدانشمندان ژنی از مغز انسبهداشت خواب، رمز حافظه ی کریستال هانوار عصب و عضله مهم در تشدرگیری مغزی در سندرم کووبرخی یونها و مولکول های مآینه در اینهرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرتوهم تنهاییلمس کوانتومیامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنتایج نادانی و جهلسیاره ی ابلهانتاثیر سلامت دستگاه گوارشابزار بقا از نخستین همانضایعات در عصب زیر زبانیجهان شگفت انگیز و بی زمانمیدان مغناطيسي زمین بشر هوش مصنوعی از عروسک بازی میدان های مغناطیسی قابل هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ضد اعتیادمغز انسان رو به کوچکتر شدخونریزی مغزی کشندهداروی کنترل چربی خونبیماری های ژنرالیزه ی عصگمان میکنی جرمی کوچکی در نوشیدن چای برای مغز مفید دست خدا بارها را از دوشت بررسی و اپروچ جدید بر بیمآیا هشیاری کوانتومی وجودزمان به چه دلیل ایجاد میشتوضیحات دکتر فاطمی در موسال سیزده ماههلزوم سازگاری قانون مجازاانرژی تاریکچرا ویروس کرونای دلتا واتحریک عمقی مغزابزار بقای موجود زنده از طعمه ی شبکه های ارتباط اججامعه ی آسمانیمانند کودکان باشیدهوش مصنوعی درمانگر کامپیاز تکینگی تا مغز، از مغز وسواس، بیماری استمغز را از روی امواج بشناسداروی جدید ضد الزایمربیماری سلیاکذخیره ی شگفت انگیز اطلاعگاهی لازم است برای فهم و بعد پنجمآیا تراشه ها داخل مغز، میزندگی سلول در بدن، جدای اتکامل و ارتقای نگاه تا عمستم با شعار قانون بدترین تراشه مغز بدون واسطه ی دمن، خود تو هستمانسانیت در برابر دیگراننزاع بین علم و نادانی رو اثرات فشار روحی شدیدعلم ساختن برج های چرخانمبانی ذهنی سیاه و سفیدجستجوی هوشیاری در مغز ماخودآگاهی و هوشیاريهوش عاطفی قسمت دوماز دست دادن دم در پیشینیاژن همه چیز نیستنقش نگاه از پایین یا نگاهدر چه مرحله ای از خواب ، ربیرون اصل است یا درونرمز بقای جهش ژنتیکیتفاوت های زبانی سرمنشا تپمبرولیزوماب در بیماری چفناوری هوش مصنوعی نحوه خآپومورفین در پارکینسونزاوسکا درمان گوشرتأثیر نیکوتین سیگار بر مسرگیجه از شایعترین اختلاتست آر ان اس دز میاستنی گمنابع انرژی از نفت و گاز ايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیماختلال حرکتی مانند لرزش عادت کن خوب حرف بزنیمدل همه جانبه نگر ژنرالیحل مشکلخدا نور آسمان ها و زمین ااستفاده از سلول های بنیاهیچ چیز همیشگی نیستکلید نزدیک و نگاه تو بر فنقش خرچنگ های نعل اسبی دردر دعواها چه میکنی؟باور و کیهان شناسیرویای شفافتلاش های جدید شرکت نورالفاصله ها در مکانیک کوانتآرامش و سکونزبان شناسی مدرن در سطح سلتاثیر هوش مصنوعی بر مغزاین اندوه چیستشلیک فراموشیتصور از زمان و مکانمنبع هوشیاری کجاست قسمت همیشه اطمینان تو بر خدا بارتقا و تکامل سنت آفرینش هدف از خلقت رسیدن به ابزاعصب سیاتیکمرگ و میر بسیار بالای ناشحباب هایی تو در تودفاع از پیامبراصل، روان و نفس استکنترل جاذبهنقشه مغزی هر فرد منحصر بهدرمان پوکی استخوانبترس از اینکه کسی، به درگپیشرفت در عقل است یا ظواهروش های صرفه جویی در ایجاتمساح حد واسط میان مغز کوفرد یا اندیشهآشنا پنداریچگونه مغز پیش انسان یا همسقوط درون جاذبه ای خاص، چتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا تکامل هدفمند استشکل پنجم مادهتغییر دادن ژنها آیا روزی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهندسه در پایه ی همه ی واکارتروز یا خوردگی و التهاوقت نهيب هاي غير علمي گذشمسئول صیانت از عقیده کیسحس و ادراک قسمت چهل و هفتدو برابر شدن خطر مرگ و میاعداد بینهایت در دنیای مکودکان را برای راه آماده چند جهانی و علمدرمان زخم دیابتی با تکنوبحران ذهن فیلمی قابل تامپروتز چشمریه زغالیتو افق رویداد جهان هستیقلب های سادهافزایش سرعت پیشرفت علوم نگاه انسان محدود به ادراسلطان جنگل یا صاحب ملکوتتاثیر داروهای ضد التهاب اگر خواهان پیروزی هستیشایسته نیست در جیب خود قرجنگ داده هامنتظر نمان چیزی نور را بههوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین بی هفدهمعماری، هندسه ی قابل مشاحس و ادراک قسمت پنجاه و ددید تو همیشه محدود به مقدبه بالا بر ستارگان نگاه ککایروپاکتیک چیستچهار ساعت پس از کشتار خوکدریافت هورمون امید با وربرین نت به جای اینترنتآملودیپین داروی ضد فشار راه فراری نیستتولید پاک و فراوان انرژیقبل از آغازامواجی که به وسیله ی ماشیچالش کمبود اندام برای پیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانشربت ضد خلطجهان های بسیار دیگرموجودات مقهور ژنها هستندهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار مغز چون ابزار هوش است دلیحس و ادراک قسمت شصت و دودانشمندان پاسخ کوانتومی بوزون هیگز چیستکریستال زمان(قسمت اولنوار عصب و عضله برای تاییدرگیری مغزی در سندرم کووبرخی اثرات مضر ویتامین دآیندهرساناها و ابر رساناها و عتوهم جداییلووفلوکساسینانفجار و توقف تکاملی نشانتاران، جذب کنسیاره ابلهانتاثیر عصاره تغلیظ شده گیابزار بقا از نخستین همانضرورت زدودن افکارجهانی که نه با یک رخداد و ضرب المثل یونانیجهانی که از یک منبع، تغذیمیدان های کوانتومی خلاهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن علیه سرطانمغز ایندگان چگونه استخونریزی مغزی کشنده ولی قداروی تشنجی دربارداریبیماری های روانی با تاثیگنجینه ای به نام ویتامین نوعی سکته مغزی ، وحشتناک دستورالعمل مرکز کنترل بیبررسی ژنها در تشخیص بیماآیا واکنش های یاد گرفته وزمان شگفت انگیزتیوتیکسن داروی ضد جنونسانسور از روی قصد بسیاری لزوم سازگاری قانون مجازاانرژی تاریک که ما نمی توچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک تحریک عمقی مغز در آلزایمابزار بقای موجود زنده از ظهور امواج مغزی در مغز مصجاودانگی مصنوعیمانند آب باشهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز، از مغز وسیله، فقط دعا نیستمغز زنان جوانتر از مغز مرداروی سل سپتبیماری شارکو ماری توثذره ی معین یا ابری از الکگاهی مغز بزرگ چالش استبعد از کروناآیا جنین انسان، هوشمندی زندگی، مدیریت انرژیتکامل و ریشه ی مشترک خلقتستم، بی پاسخ نیستتراشه ها روی مغزمنابع انرژي پاک سرچشمه حانسان، گونه ای پر از تضادنزاع بین علم و جهل رو به پاثرات مفید قهوهعلیت رو به عقبمباحث مهم حس و ادراکحفره در مغزخودت را از اندیشه هایت حفهوش عاطفی قسمت سوماز روده تا مغزژن همه چیز نیستنقش نظام غذایی در تکامل مدر ناامیدی بسی امید استبیست تمرین ساده برای جلورمز جهانتفاوت ایستایی و تکاپوپناه به بیابانفواید روزه داری متناوبآب زندگی است قسمت چهارمزبان فرایند تکاملی برای تأثیر نگاه انسان بر رفتاسرگردانیتشنچ پانایوتوپولوس تشنج منابع انرژی از نفت و گاز ايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیماختلال خواب فرد را مستعد عادت کردن به نعمتمدل هولوگرافیک ژنرالیزهحلقه های اسرارآمیزخدا بخشنده است پس تو هم باستفاده از سلول های بنیاهیچ چیز، چقدر حقیقی استکلید، در ناشناخته هاستنقش داروهاي مختلف معروف در سال حدود 7 میلیون نفر باید از انسان ترسیدپیوند اندام از حیوانات بروان سالمتلاش هایی در بیماران قطع فاصله ی همیشگی تصویر سازآرامش عقلزبان شناسی نوین نیازمند تاثیر ویتامین دی بر بیمااین ایده که ذرات سیاهچالشلیک فراموشیتصاویر زیبای رعد و برقمنبع هوشیاری کجاست قسمت همیشه به آنچه داری، خوشنارتقا یا بازگشت به قبل ازهر چیز با هر چیز دیگر در تعضلانی که طی سخن گفتن چقدمرگ و سوال از قاتلحد و مرزها توهم ذهن ماستدفاع در برابر تغییر ساختاصلاح خطا با رفتن بر مسیرکندن ریشه ی خودنقشه های مغزی جدید با جزیدرمان پوکی استخوانبحتی علمی درباره تمایل بپیشرفت ذهن در خلاقیت استروش های عملی برای رفع کمرتنفس هوازی و میتوکندریفرد حساس از نظر عاطفی و بآشنا پنداریچگونه هموساپينس بر زمین سقوط زیگزاگی یا ناگهانیتاثیر گیاه خواری بر رشد وایجاد احساساتشکرگزار هر چیزی باش که داتغییر زودتر اتصالات مغزیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهندسه زبانِ زمان استارزش های وارونهوقتی فهمیدی خطا کردی برگمسئولیت جدیدحس و ادراک قسمت چهل و هشتدو برابر شدن خطر مرگ و میبقا با سازگارترین فرد اسکوری گذرای ناشی از موبایچند روش ساده برای موفقیتدرمان ساده ی روماتیسمبخش فراموش شده ی حافظهپروتز عصبی برای تکلمریواستیگمینتو انسانی و انسان، شایستقلب و عقلافسردگی و اضطراب در بیمانگاه از کنار و یا از روبرسم زنبور ، کلیدی برای وارتاثیر داروی ضد تشنج سدیم اپل ویژن پرو در تشخیص بیمشادی، پاداش انجام وظیفهجنبه های موجی واقعیتمنتظر نتیجه ی کارهایت باهوش مصنوعی الفاگواز واقعیت امروز تا حقیقتویتامین دی گنجینه ای بزرمعنی روزهحس و ادراک قسمت پنجاه و سدیدن خدا در همه چیزبه بالاتر از ماده بیندیشکار امروز را به فردا نیندنون و القلمدریای خدابرای یک زندگی معمولیآموزش نوین زبانراه نجاتتولید اندام با چاپ سه بعدقبل از انفجار بزرگامیوتروفیک لترال اسکلروچالش دیدگاه های سنتی در بسوخت هیدروژنی پاکتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانشش مرحله تکامل چشمجهان هایی در جهان دیگرمورد نادر همپوشانی دو بیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقمغز چگونه صداها را فیلتر حس و ادراک قسمت شصت و ششدانشمندان اولین سلول مصنبوزون هیگز جهان را از متلکریستال زمان(قسمت دوم)نوار عصب و عضله تعیین محلدرگیری اعصاب به علت میتوبرخی اختلالات عصبی مثانهآینده ی انسان در فراتر ازرستگاری محدود به یک راه نتوهم جدایی و توهم علملوب فرونتال یا پیشانی مغانفجار بزرگ پایان بوده انجات در اعتماد به خودسیاره ابلهانتاریک ترین بخش شبابزار بقا از نخستین همانابزار بقا از نخستین همانضربه مغزی در تصادف رانندجهانی پر از سیاهچاله یا پمیدان بنیادین اطلاعاتهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسنی با تاثیر دوگانه امغز ابزار بقای برتر مادیخواندن ، یکی از شستشو دهنداروی جدید ALSبیماری وسواسگندم بکاری، جو درو نمیکننیوالیندغدغه نتیجه ی نادانی استبررسی بیماری التهابی رودآیا یک، وجود داردزمان طلایی سکته ی مغزی راتیک و اختلال حرکتیسانسور بر بسیاری از حقایلزوم عدم وابستگی به گوگل انرژی خلا ممکن استچرا پس از بیدار شدن از خوتخریب مغز به دلیل کمبود بابزارهای پیشرفته ارتباط ظرف باید پر شود چه با چرک جایی برای یاد گرفتن باقی ماه رجبهوش مصنوعی ساخته هوش طبیاز تکینگی تا مغز، از مغز یک پیام منفرد نورون مغزی مغزهای کوچک بی احساسداروی ضد چاقیبیماری ضعف عضلات نزدیک بذرات کوانتومی زیر اتمی قگاهی جهت را عوض کنبعد از کروناآیا جهان ذهن و افکار ما مزندگی، مراتب هوشیاری استتکامل ابزار هوش ، راه پر ستون فقرات انسان دو پا جلتراشه ی هوش مصنوعی در مغزمنابع انرژی از نفت و گاز انعطاف پذیری مکانیسمی علنسبیت عام از زبان دکتر براثرات مفید روزه داریعلایم کمبود ویتامین E را مبتکران خودشکوفاحق انتخابخودروهای هیدروژنیهوش عاطفی قسمت ششماز سایه نترسژن هوش و ساختارهای حیاتی نقش نظریه تکامل در شناسادر هم تنیدگی مرزها و بی مبیش از نیمی از موارد انتقرمز جهان خاصیت فراکتالتفاوت ارباب و رهبر حقیقیپنج اکتشاف شگفت آور در موفواید روزه داری متناوبآب زندگی است قسمت هفتمزبان متغیرتأثیر شیرینی های حاوی لوسربازان ما محققا غلبه می تشنج چیستمنابع انرژی از نفت و گاز نعناعاختلال در شناسایی حروف و عادت بد را ترک کنمدل هولوگرافیک تعمیم یافحمله ویروس کرونا به مغزخدا تاس نمیریزداستفاده از سلول های بنیاهیچ وقت خودت را محدود به کلام و زبان، گنجینه ای بسنقش درختان در تکاملدر عید نوروز مراقب تصادف بابا زود بیاپیوند اندام حیوانات به اروبات ها قول میدهندتلاش در تولید انرژی به رنفتون های زیستیآرامش(سکوت) stillness و تکاپوزبان، نشان دهنده ی سخنگو تاثیر ویروس کرونا بر مغز این ابتدای تناقض هاستشنا در ابهای گرم جنوب نیاتصادف یا قوانین ناشناختهمنبع هوشیاری کجاست قسمت همیشه داناتر از ما وجود دارتوکين تراپی روشی جديد هر جا که جات میشه، جات نیغم بی پایانمرگ انتقال است یا نابود شحریص نباشدقیق ترین تصاویر از مغز ااصول انجام برخی نرمش ها دکندر در بیماریهای التهابنقشه با واقعیت متفاوت اسدرمان آرتروز با ورزش موضبحث درباره پیدایش و منشا پیشرفتی مستقل از ابزار هروش هایی برای مقابله با اتنفس هوازی و میتوکندریفردا را نمیدانیمآشناپنداری چیستچگونه هوشیاری خود را توسسلول های مغزی عامل پارکیتاثیر گیاه خواری بر رشد وایران بزرگشکست حتمیتغییر عمودی سر انسان از پمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهندسه، نمایشی از حقیقتارزش های حقیقی ارزش های غوقتی ناراحتی چیکار میکنیمسئولیت در برابر محیط زیحس و ادراک قسمت چهل و دومدو داروی جدید برای میاستبقا در ازای بیماریکی غایب شدی تا نیازمند دلچندین ماده غذایی که مانندرمان سرگیجه بدون نیاز ببخش های تنظیمی ژنومپرورش مغز مینیاتوری انساریاضیات یک حس جدید استتو با همه چیز در پیوندیقلب یا مغزافسردگی و ساختار مغزنگاه از بیرون مجموعهسماگلوتید داروی کاهش دهنتاثیر درجه حرارت بر مغزاپی ژنتیکشب سیاه سحر شودجنسیت و تفاوت های بیناییمنتظر زمان ایده آل نشوهوش مصنوعی اکنون می تواناز کجا آمده ام و به کجا میویروس مصنوعیمعاینه قبل از نوار عصب و حس و ادراک قسمت پنجاه و شدیدگاه نارسای دوگانه ی مبه جای محکوم کردن دیگران کار با یگانگی و یکپارچگینوآوری ای شگفت انگیز داندرک فرد دیگر و رفتارهای ابرای پیش بینی آینده مغز دآمارهای ارائه شده در سطح راه های جدید برای قضاوت رتولید سلولهای جنسی از سلقبرستان ها با بوی شجاعتامید نیکو داشته باش تا آنچاالش ها در تعیین منبع هوسودمندی موجودات ابزی بر تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانششمین کنگره بین المللی سجهان یکپارچهموسیقی نوهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیدمغز ناتوان از توجیه پیداحس و ادراک سی و هفتمدانشمندان تغییر میدان مغبی نهایت در میان مرزهاکریستال زمان(قسمت سوم)نوار عصب و عضله در مطب دکدرب بسته با غیر خود باز مبرخی اصول سلامت کمرآینده ی حمل و نقل هوایی درشته نوروایمونولوژی و نقتوهم جسملوتیراستامانقراض را انتخاب نکنیدنجات در راستگوییسیب یکسان و دیدگاه های متتاریکی من و تو و گرد و غباسیر آفرینش از روح تا مغز تاریکی و نورابزار بقای موجود زنده از ضررهای مصرف شکر و قند بر جهانی در ذهنمیدازولام در درمان تشنج هوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز توابسته به دوستی این و آن مغز ابزار برتر بقاخواندن، دوست روزهای سختداروی جدید s3 در درمان ام بیماری کروتز فیلد جاکوبگوهر با نظر دیگران سنگ نمنیکولا تسلاذهن ما از در هم شکستن منببررسی سیستم تعادلی بدن اآیا کیهان می تواند یک شبیزمان، واقعی نیستتیکاگرلور داروی ضد انعقاسانسور ذهنمقاومت به عوارض فشار خون انرژِی برای ایجاد اضطرابچرا ارتعاش بسیار مهم استتداوم مهم است نه سرعتابزارهای بقا از نخستین هظرفیت مغز چقدر استجایی خالی نیستماهیچه ی صبرهوش مصنوعی، کیفیت فریب ماز تکینگی تا مغز، از مغز یک پیشنهاد خوب برای آسان مغز، فقط گیرندهداروی ضد چاقیبیماریهای تحلیل عضلانی اذرات کوانتومی زیر اتمی قگاهی در پارکینسون باید پبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا جهش های ژنتیکی، ویروزندان ذهنیتکامل تکنولوژیستارگانی قبل از آغاز کیهتراشه ی بیولوژِیکمنابع انرژی از منابع نهفاهمیت کنترل خشمچسبیدن به خود، مانع بزرگ اثرات مضر ماری جواناعلایم کمبود ویتامین E را متواضع باشحقیقت قربانی نزاع بین بی خورشید مصنوعیهوش عاطفی بیشتر در زناناز سایه بگذرژن یا نقشه توسعه مغز و نقنقش هورمون های تیروئید ددر هم تنیدگی کوانتومیبیشتر کمردردها نیازی به رنگ کردن، حقیقت نیستتفاوتهای جنسیتی راهی براپول و شادیفواید زیاد دوچرخه سواریآب زندگی است قسمت اولزبان مشترک ژنتیکی موجوداتئوری تکامل امروز در درمسربرولایزینتشنج و حرکات شبه تشنجی قامنابع بی نهایت انرژی در دهفت چیز که عملکرد مغز تو اختلال در شناسایی حروف و عادت دادن مغز بر تفکرمدل های ریز مغز مینی برینحمایت از طبیعتخدای رنگین کماناستفاده از سلول های بنیاهیچ کاری نکردن به معنی چیکلام، در تحولی شگفت آور بنقش ذهن و شناخت در حوادث درمان نگهدارنده ی اعتیادباد و موجپیوند سر آیا ممکن استروبات های ریز در درمان بیتلاشی برای درمان قطع نخافروتنی معرفتیآرزوها را کم کنزبان، وسیله شناسایی محیطتاثیر ژنها بر اختلالات خاین بیمار را باید چه کار شناخت ناشناختهتضادهای علمیمنبع هوشیاری کجاست قسمت همیشه راهی هستارتباط میکروب روده و پارهر حرکت خمیده می شود و هر غم بی پایانمرگ تصادفیحرکات چشم، ترجمه کننده ی دل به دریا بزناصول توسعه ی یک ذهن کاملکندر علیه سرطاننقص های سیستمی ایمنیدرمان ام اس(مولتیپل اسکلبحثي درباره هوش و تفاوتهپپوگستروش هایی برای کم کردن اضطتنفس بدون اکسیژنفرزندان زمان خودآشتی بهتر استچگونه واکسن کرونا را توزسلول های بنیادیتاثیر گیاه خواری بر رشد وایرادهای موجود در خلقت بشکستن مرز دور مغزتغییرات منطقه بویایی مغزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهنر فراموشیارزش حقیقی زبان قسمت اولوقتی پر از گل شدی خودت را مستند جهان متصلحس و ادراک قسمت چهل و سومدو سوی واقعیتبقای حقیقی در دور ماندن اکیهان خود را طراحی میکندچندجهانیدرمان سرگیجه بدون نیاز ببخش بزرگی حس و ادراک ما اپرکاری تیروئیدریتوکسیمابتو با باورهایت کنترل میشقلب دروازه ی ارتباطاقلیت خلاقنگاه از دور و نگاه از نزدسندرم میلر فیشرتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدا سخت ترین استشبیه سازی میلیون ها جهان جنسیت و تفاوت های بیناییمنحنی که ارتباط بین معرفهوش مصنوعی از عروسک های باز کسی که یک کتاب خوانده ویروس های باستانی، مغز ممعادله ها فقط بخش خسته کنحس و ادراک قسمت بیست و چهدیروز و امروزبه جای تولید، بیشتر گوش ککارهای کوچک، بی ارزش نیسنوار مغز مشاهده ی غیر مستدرک نیازمند شناخت خویش ابرای اولین بار دانشمندانآن چیزی که ما جریان زمان راه های جدید برای قضاوت رتولترودینقدم زدن و حرکت دید را تغیامید نجاتنابینایی در نتیجه ی گوشی سی و سه پل اصفهانتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانشعار و عملجهان یکپارچهموسیقی هنر مایع استهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمرمغز و قلب در جنین موش مصنحس و ادراک- قسمت پنجاه و دانشمندان روش هاي جدیدی بی نظمی مقدمه شناختکشف مکانیسم عصبی خوانش پنوبت کودکاندرختان چگونه بر تشکیل اببرخی اطلاعات روانشناسی مآینده ی علم و فیزیک در60 ثرشد مغز فرایندی پیچیده اتوهمات و شناخت حقیقتلوزالمعده(پانکراس)مصنوعانواع سکته های مغزینخاع ما تا پایین ستون فقرلیروپریم داروی ترکیبی ضدانیس بی کساننخاع درازتر یا کوتاهتر کسیستم تخلیه ی مغز بینشی نتاریکی خواهد ترسیدابزار بقای موجود زنده از ضررهای شکر بر سلامت مغزجهان، تصادفی نیستمکان زمان یا حافظه زمانهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز توابستگی یعنی قلادهمغز از بسیاری حقایق می گرخواب و بیداری نوسانی مغزداروی جدید لنفوم و لوکمیبیماری گیلن باره و بیمارگویید نوزده و ایمنی ساکتنیاز به آموزش مجازی دیجیذهن چند جانبه نیازمند نگبررسی علل کمر درد در میانآیا گذشته، امروز وآینده زمان، اندک استتیروفیبان موثر در سکته ی ساهچاله ها تبخیر نمیشودمقایسه رقابت و همکاریانسولینچرا به هم اعتماد نمیکنیمتداخل مرزها و صفات با بینابزارهای بقا ازنخستین همعقل مجادله گرجاذبهماپروتیلینهوش مصنوعی، اتفاقات و تحاز تکامل تا مغز از مغز تا یک آلل ژنتیکی که از نئاندمغز، همه ی واقعیت را نمیبداروی ضد تشنج با قابليت تبیماری، رساله ای برای سلذرات کوانتومی زیر اتمی قگذر زمان کاملا وابسته به بعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجزونیسومایدتکامل جریان همیشگی خلقتسخن نیکو مانند درخت نیکوتربیت کودکان وظیفه ای مهمنابع انرژی از نفت و گاز اهرام مصر از شگفتی های جهنسبت ها در کیهاناجزای پر سلولی بدن انسان علائم عصبی آلزایمر، با امجموعه های پر سلولی بدن محقیقت آنطور نیست که به نظخوش قلبی و مهربانیهوش عاطفی در زنان بیشتر ااز علم جز اندکی به شما داژن درمانی در درمان چاقینقش هورمون زنانه استروژندر هم تنیدگی کوانتومی و پبیشتر علم، در نادانسته هرنگین کمانتقلید مرحله ای نسبتا پیشپول و عقیدهفیلم کوتاه هیروشیما از هآب زندگی است قسمت دومزبان چهار حرفی حیات زمینتئوری تکامل در پیشگیری و ای نعمت من در زندگیمسردرد میگرنتشنج به صورت اختلال رفتامنابع جدید انرژیهفت سین یادگاری از میراث اختلالات مخچهعارضه جدید ویروس کرونا سمدیون خود ناموجودحوادث روزگار از جمله ویرخدایی که ساخته ی ذهن بشر استفاده از سلول های بنیاهیچ کس مانند تو نگاه نمیککلرال هیدرات برای خواباننقش روی و منیزیم در سلامتدرمان نابینایان آیا ممکنباد غرور و سر پر از نخوت وپیوند سر برای چه بیمارانروبات کیانتلاشی تازه برای گشودن معفروتنی و غرورآزمون تجربی، راهی برای رزدودن نقص از هوش مصنوعیتاثیر کلام در آیات کلام باینکه به خاطرخودت زندگی شناخت و معرفت، و نقش آن دتظاهر خوابیده ی مادهمنبع هوشیاری کجاست قسمت همیشه عسل با موم بخوریمارتباط ماده و انرژیهرچیز با یک تاب تبدیل به غیرقابل دیدن کردن مادهمرگ عاطفه و محبتحرکت چرخشی و دائمی کیهاندلایلی که نشان میدهد ما باصول سلامت کمرکو کیو تن coQ10نقص در تشخیص هیجانات عامدرمان با سلول های بنیادیبحثی جالب درباره محدودیتپایان، یک آغاز استروش هایی برای جلوگیری از تنها مانع در زندگی موارد فرضیه ای جدید توضیح میدهآغاز فرایند دانستنچگونه آن شکری که می خوریمسلول های بنیادی منابع و اتاثیر گیاه خواری بر رشد وایستادن در برابر آزادی بشکستگی لگن یا سکته ی مغزیتغییرات مغز پس از 40 سالگیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهنر حفظ گرهارزش حقیقی زبان قسمت دوموقتی تو از یاد گرفتن باز مشکل از کجاستحس و ادراک قسمت نهمدولت یا گروهکبلندی در ذهن ما درک بلندیکیهانِ هوشیارِ در حال یانه ناامیدی بلکه ارتقادرمان سرگیجه بدون داروبخش بزرگتر کیهان ناشناختپراسینزوماب در پارکینسوریسپریدونتو باید نیکان را به دست بقلب روباتیکاقیانوس نادانینگاه از درون قفس یا بیرونسندرم کووید طولانیتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدایی که در ذهن دانشمنشبیه سازی سیستم های کوانجهل مقدسمنشأ اطلاعات و آموخته ها هوش مصنوعی از عروسک های باز آغاز خلقت تا نگاه انساویرایش DNA جنین انسان، برمعجزه های هر روزهحس و ادراک قسمت بیست و یکدیسک گردنبه خوبی های دیگران فکرکنکارهایی بیش از طراحی و گپنوار مغز با توضیح دکتر فادرک و احساسبرای بقا به جایی فراتر ازآنچه می دانم، آنچه را میخراه پیروزی در زندگی چیستتومورها و التهاب مغزی عاقدرت مردمامید یا ناامیدی؟ناتوانی از درمان برخی ویسیلی محکم محیط زیست بر انتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانصبور باشجهان کنونی و مغز بزرگتریمیلر فیشر نوعی نادر از گیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که مغز و هوش، برترین ابزار بحس و ادراک- قسمت بیست و پدانشمندان روشی برای تبدیبی هیچ می ایی و بی هیچ میرکشف مکانیسمی پیچیده در بنور از عمق تاریکیدرختان اشعار زمینبرخی بیماری ها که در آن بآینده با ترس جمع نمیشودرشد مغز علت تمایل انسان بتوکل بر خدالیس دگرامفتامین یا ویاسانگشت ماشه اینخستین تمدن بشریسیستم تعادلی بدنتاریخ همه چیز را ثبت کردهابزار بقای موجود زنده از ضعیف و قویجهش های ژنتیکی مفید در سامکانیک کوانتومی بی معنی هوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغمغز به تنهایی برای فرهنگ خواب زمستانی سلول های سرداروی جدید میاستنی گراویبیماری آلزایمر، استیل کوگوش دادن بهتر از حرف زدننیروی پنجم در طبیعتذهن هوشیار در پس ماده ی مبرطرف کردن خشونت را از خاآیا پیدایش مغز از روی تصازمزمه ات مانده در گوشمتکلم در گیاهانسایه ی هوشیاریمقابله ی منطقی با اعتراضانسولین هوشمندچرا بیماری های تخریبی مغترقی واقعی یا شعار ترقیابزارهای بقای موجود زندهعقل در جهان جدید، عجیب اسجاذبه و نقش آن در شکلگیریماجرای جهل مقدسهوش احساسیاز تکامل تا مغز، از مغز تیک جهش ممکن است ذهن انسانمغزتان را در جوانی سیم کشداروی ضد تشنج با قابليت تبیمارستان هوش مصنوعیرفلکس وتری با توضیح دکتر گذشته را دفن کنتفکر قبل از کارآیا خداباوری محصول تکاملزونا به وسیله ویروس ابله تکامل داروینی هنوز در حاسخن و سکوتترجمه فعالیت های عضله به منابع انرژی از نفت و گاز اولویت بندی ها کجاستنسبت طلایی، نشانه ای به ساجزایی ناشناخته در شکل گعلت خواب آلودگی بعد از خومجرم، گاهی قربانی استحقیقت افرادخوش خیالی و خوش بینیهوش عاطفی در زنان بیشتر اژن ضد آلزایمرنقش ویتامین K در ترمیم اسدر هم تنیدگی کوانتومی و دبا همه مهربان باشرهبر حقیقیتقلید از روی طبیعتپوست ساعتی مستقل از مغز دفیلمی بسیار جالب از تغییآب زندگی است قسمت سومزبان نیاز تکاملی استتئوری جدید، ویران کردن گای همه ی وجود منسردرد میگرن در کودکانتشنج عدم توازن بین نورون مناطق خاص زبان در مغزهم نوع خواری در میان پیشیاختلالات حرکتی در انسانعبارت های مبهم مانند انرمدیریت اینترنت بر جنگحکمت الهی در پس همه چیزخدایا جز تو که را دارماستیفن هاوکینگ در مورد ههیچ کس حقیقت را درون مغز کم کردن کالری روشی سودمننقش روزه داری در سالم و جدرمان های اسرار آمیز در آبار مغز بر دو استخوانپیوند سر، یکی از راه حلهاروح و آب حیاتتلاشی جدید در درمان ام اسفرگشت و تکامل تصادفی محض آزمون ذهنی گربه ی شرودینسفر فقط مادی نیستتاثیر کپسول نوروهرب بر ناینکه خانواده ات سالم باشناخت حقیقت یا آرزوهای گتظاهری از ماده است که بیدمنبع هوشیاری کجاست قسمت همیشه، آنطور نیست که هستارتباط متقابل با همه ی حیهرگز از زندگی یا امکاناتغار افلاطونمرگی وجود نداردحس متفاوتدنیا فریب و سرگرمیاضطراب و ترسکوچ از محیط نامناسبنقطه ی رسیدن به قلهدرمان تومورهای مغزی با ابحثی در مورد نقش ویتامين پاکسازی مغزروش هایی ساده برای کاهش اتنها در برابر جهانفساد اقتصادی سیتماتیک درآغاز فصل سرما و دوباره تکچگونه انتظارات بر ادراک سلول های بدن تو پیر نیستنتاثیر گیاه خواری بر رشد واکنون را با همه ی نقص هایشگفت نیست من عاشق تو باشمتغییرات آب و هوایی که به منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهنر دانستنارزش حقیقی زبان قسمت سوموقتی خودت را در آینه دیدیمشکلات نخاعیحس و ادراک قسمت چهارمدونپزیل در بیماران قلبی بلوغ چیستکیست هیداتید مغزنه به اعدامدرمان سرطان با امواج صوتبخش دیگری در وجود انسان هپرتوهای صادر شده از سیاهریسدیپلام تنها داروی تایتو برای خزیدن خلق نشده ایقلب را نشکنالکترومغناطیس شنوایی و هنگاه از درون مجموعه با نگسندرم گیلن باره به دنبال تاثیر درجه حرارت بر عملکابتذال با شعار دینشبکه های مصنوعی مغز به درجهان فراکتالمنشاء کوانتومی هوشیاری اهوش مصنوعی از عروسک های باز انفجار بزرگ تا انفجار ویشن پرومعجزه ی چشمحس و ادراک قسمت بیست و دودیستونی قابل درمانبه خودت مغرور نشوکاربرد روباتهای ريزنانونوار مغز ترجمه رخدادهای درک کنیم ما همه یکی هستیمبرای تمدن سازی، باید در بآنچه ناشناخته است باید شراه انسان شدن، راه رفتن وتومورهای نخاعیقدرت و شناخت حقیقتامید جدید بر آسیب نخاعیناتوانی در شناسایی چهره سینوریپا داروی ترکیبی ضدتاثیر رو ح و روان بر جسمابزار بقا از نخستین همانصبور باشجهان کاملی در اطراف ما پرمیهمانهای ناخوانده عامل هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجرمغز و اخلاقحس و ادراک- قسمت شصت و چهدانش، قفل ذهن را باز میکنبی ذهن و بی روحکشف ژن جدید، می تواند گستنور دروندرد و درسبرخی بیماری های خاص که بدآیا فراموشی حتمی استرشد در سختی استتوپیراماتلا اکراه فی الدینانگشت نگاری مغز نشان میدنخستین تصویر از سیاهچالهسیستم دفاعی بدن علیه مغز تاریخ، اصیل نیست و ساخته ابزار بقای موجود زنده از طلوع و حقیقتجهش های ژنتیکی غیر تصادفمکانیزمهای دفاعی در برابهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز توبینار اساتید نورولوژی دمغز بیش از آنچه تصور میشوخواب سالم عامل سلامتیداروی جدید کنترل قند خونبیماری الزایمرگوشه بیماری اتوزومال رسسچیز جدید را بپذیرذهن و زندگیبزرگ فکر کنآیا آگاهی پس از مرگ از بیزنان باهوش ترتکنولوژی های جدید و حالتسایه را اصالت دادن، جز فرمقابله با کرونا با علم اسانسان قدیم در شبه جزیره عچرا حیوانات سخن نمی گوینتروس جریان انرژیابزارهای بقای از نخستین عقل سالمجبران از دست رفته هاماجرای عجیب گالیلههوش احساسیاز تکامل تا مغز، از مغز تیک رژیم غذایی جدید، می تومغزتان را در جوانی سیمکشداروی ضد تشنج توپیراماتبیندیشرفتار مانند بردهگر جان به جز تو خواهد از ختفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا دلفین ها می تواند از زیان غذاهای پرچربتکامل داروینی هنوز در حاسخن پاک و ثابتترجمه ی فعالیت های عضله بمنابع انرژی از نفت و گاز اولین قدم شناخت نقص های خنشانه های گذشته در کیهان احیای بینایی نسبی یک بیمعماد الدین نسیمی قربانی محل درک احساسات روحانیحقیقت انسانخوشبختی چیستهوش عاطفی رمز آزادگیژنها نقشه ایجاد ابزار هونقش ژنتیک در درمان اختلادر هر سوراخی سر نکنبا هوش مصنوعی خودکار روبروی و منیزیم در تقویت استتقلید از طبیعتپوشاندن خود از نورفیروز نادریآب، زندگی است(قسمت پنجم)زبان و کلمه حتی برای کسانتا 20 سال آینده مغز شما به ای آنکه نامش درمان و یادشسردرد میگرنی در کودکانتشویق خواندن به کودکانمناطق خاصی از مغز در جستجهمه چیز موج استاختلالات صحبت کردن در انعجول نباشمدیریت اضطراب، از مهمتریحافظه میتواند بزرگترین دخرما منبع بسیار خوب آنتی استیفن هاوکینگ در تفسیر هیچ اندر هیچکمی زاویه ی دیدت را عوض کنقش رژیم غذایی بر رشد و ادرمان های بیماری آلزایمربار بزرگ ایستادن بر دو پاپیوندهای پیچیده با تغییرروح در جهانی دیگر استتمایل زیاد به خوردن بستنفراموش کارها باهوش تر هسآزمون ذهنی گربه شرودینگرسفر نامه سفر به بم و جنوب تاثیر کپسول نوروهرب بر تاین، فقط راه توستشناخت درون، شناخت بیرون؛تعویض دارو در تشنجمنبع هوشیاری کجاست قسمت همکاری یا رقابتارتباط چاقی و کاهش قدرت بهز ذره، یک دنیاستغرور و علممراقب خودتون و خانواده هحس چشایی و بویاییدنیا مکانی بسیار اسرارآماطلاع رسانی اینترنتیکوچک شدن مغز از نئاندرتانقطه ای بود و دگر هیچ نبودرمان تشنجبحثی در مورد نقش کلسیم و پارادوکس ها در علمروش استفاده از بالش طبیتنهاییفشار و قدرتآغاز مبهم آفرینشچگونه به سطح بالایی از هوسلول بنیادی و ای ال استاثیر گیاه خواری بر رشد واکوییفلکسشگفت انگیز بودن کیهانتغییرات تکاملی سر انسان منبع هوشیاری کجاست؟(قسمهنر رها شدن از وابستگیارزش خود را چگونه میشناسوقتی خورشید هست شمع به کامشکلات بین دو همسر و برخیحس و ادراک قسمت نوزدهمدوچرخه در کاهش دردهای کمبلعیدن ستاره توسط سیاهچاکیست کلوئید بطن سومنه به اعدامدرمان ضایعات نخاعیبخشیدن دیگران یعنی آرامشپرتوزایی از جسم سیاهریشه های مشترک همه ی موجوتو تغییر و تحولیقوی تر باشالکتروتاکسی(گرایش و حرکنگاه حقیقی نگاه به درون اسندرم پیریفورمیستاثیر درجه حرارت بر عملکابداع دی ان ای بزرگترین دشبکیه های مصنوعیجهان قابل مشاهده بخش کوچمهمان ناخواندههوش مصنوعی از عروسک های باز بار خود بکاه تا پرواز واقعیت فیزیکی، تابعی از معجزه ی علمحس و ادراک قسمت بیست و سودژا وو یا اشنا پنداریبه خودت نگاه کنکاربرد روباتهای ريز، در نوار مغز در فراموشی هادرک احساسات و تفکرات دیگبرای خودآگاه بودن تو بایآنچه واقعیت تصور میکنیم راه بی شکستتومورهای ستون فقراتقدرت کنترل خودامید درمان کرونا با هماننادیدنی ها واقعی هستندسیناپس، شگفتی خلقتتاثیر روده بر مغزابزار بقا از نخستین همانصبر لازمه ی پیروزی استجهان پیوستهمیوپاتی و نوار عصب و عضلههوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتمغز و اخلاقحسن یوسف باغچه ی مندانش، یک انسان را ناسازگبی سوادی در قرن 21کشف ارتباط جدیدی از ارتبنوروفیبروماتوزدرد باسن و پا به دلیل کاهبرخی توجهات در ببمار پارآیا ممکن است موش کور بی مرشد، رسیدن به یک هدف نیستتوانایی مغز و دیگر اجزای