دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

حس و ادراک قسمت پنجاه و یکم

چرا چشم، وقتی خواب و رویا می بیند در مقایسه با زمان تصویرسازی و تصور در بیداری، چیزی را واضح تر مشاهده می کند؟لئوناردو داوینچی
“Why does the eye see something more clearly when it dreams, than the imagination when we are awake?
- Leonardo da Vinci
Art By : MC Escher
تاثیر نگاه از درون یا بیرون از مجموعه ی فیزیکی
حس و ادراک، نسبی است
حس و ادراک قسمت پنجاه و یکم
در مشاهده و دیدن، سه جزء دخالت دارد:
1- شیء مشاهده شده،
2- محیط شیء مشاهده شده یا مجموعه
3- و مشاهده گر و جایگاه آن درون یا بیرون از مجموعه.
شیء تاریک و شیء روشن، در نگاه بیننده، به صورتی متفاوت متجلی میکند.
شیء تاریک، نور کمتری منتشر میکند ولی اینکه توسط ناظر، دیده شود یا نه به تمایز با محیط اطراف آن، مرتبط است و در محیط روشن بهتر دیده می شود.
شیء روشن، نور بیشتری را به ناظر باز تاب میکند ولی اینکه دیده شود یا نه وابسته به تمایز و کنتراست جسم با محیط است و در محیط تاریک بهتر دیده می شود. البته این قانون- با توجه به اینکه ناظر از درون مجموعه یا بیرون از مجموعه نگاه کند- متفاوت است. ناظری که از درون مجموعه می نگرد تحت تاثیر روشنایی و تاریکی محیط است و این روشنایی و تاریکی، بر خود او و چشم او تاثیر می گذارد و میتواند تاثیر کنتراست شیء با محیط را تحت تاثیر قرار دارد و کاهش دهد.
این در حالی است که ناظر بیرون از مجموعه، تحت تاثیر روشنایی و تاریکی محیط اطراف خود نیست و به این ترتیب تاثیر روشنایی یا تاریکی محیط بر او از میان می رود و آنچه را در مجموعه ی دیگر رخ میدهد، خالص و بدون تاثیرات جانبی محیط، مشاهده می کند.

توضیح بیشتر از زاویه ای دیگر:

جسم فاقد روشنایی در روشنایی توسط ناظری بیرون از مجموعه ی روشن، بهتر دیده میشود ولی جسم روشن، در تاریکی توسط ناظری بیرون از مجموعه ی تاریک، بهتر دیده می شود.
از سوی دیگر آنچه از جسم رویت می شود بازتاب نور و روشنایی از آن است و نه خود جسم.
ناظر آن چیزی را خواهد دید که از اشیا بازتاب می شود و واقعیت اشیا را در اختیار ندارد. بر این اساس آنچه ناظر شاهد است، چیزی است که در اشیا وجود ندارد بلکه از آنها بازتاب شده است! آنچه ناظر به عنوان جسم روشن تصور میکند، جسمی تاریک است که همه ی نور را از خود باز می تاباند و آنچه ناظر به عنون جسم تاریک تصور میکند در حقیقت، جسمی نورانی است که نور را جذب میکند و آن را از خود بازتاب نمیکند!

همین حالت در مورد محیط اطراف اشیا هم هست: محیطی که ناظر، روشن تصور میکند، به دلیل عدم جذب نور توسط اجزای آن است یعنی در این محیط، نور کم است و محیطی که تاریک تصور می شود در حقیقت به دلیل جذب نور توسط اجزای محیط و عدم بازتاب آن به ناظر است.
در مشاهده و نگاه، تاثیر این سه عامل(ناظر، مجموعه ی ناظر و شیء مشاهده شده)به صورت زیر است:
جسم تاریک- محیط تاریک: جسم تاریکی که در محیطی تاریک حرکت میکند، در حقیقت، اجازه نمیدهد نوری از آن به ناظر برسد یعنی همه ی نور را جذب میکند و به دلیل کم بودن کنتراست و تمایز توسط ناظر درون یا بیرون مجموعه، کمتر دیده می شود.
جسم روشن- محیط تاریک: جسمی روشن که در محیط تاریک قرار دارد، نوری را جذب خود نمی کند و نور را به محیط تاریک و چشم ناظر باز می تاباند. در اینجا بدلیل آنکه محیط تاریک است این جسم روشن و در حقیقت فاقد نور، به دلیل تمایز با محیط توسط ناظر درون مجموعه و به خصوص بیرون از مجموعه- که تحت تاثیر نور و ظلمت درون مجموعه نیست- به بهترین شکل دیده می شود.


جسم تاریک- محیط روشن: در محیط روشن، جسم تاریک همه ی نور را جذب خود می کند؛ در اینجا جسم تاریک و در حقیقت نورانی، به دلیل تمایز با محیط روشن و در حقیقت تاریک، توسط ناظر درون مجموعه و به خصوص بیرون از مجموعه- که تحت تاثیر روشنایی محیط مجموعه نیست- بیشتر دیده می شود.
جسم روشن- محیط روشن: محیط روشن و جسم روشن درون آن، همه ی نور را به ناظر می رساند و نور کمی درون خود دارند در اینجا به دلیل کمی کنتراست و تمایز، جسم روشن و در حقیقت تاریک، توسط ناظر درون و بیرون مجموعه کمتر دیده می شود.
مشاهدات ما تحت تاثیر فرایندهای مختلفی است. همیشه جایی را برای تصورات اشتباه باید در نظر گرفت.
حس و ادرک ما، نسبی است. از این رو در زمان رویا و در خواب، به دلیل کم بودن دریافت های محیطی مادی، و نیز مشاهده از مجموعه ای فراتر از جهان، دریافت های روحی واضح تر است.
توضیحات دکتر سلمان فاطمی نورولوژیست
https://www.facebook.com/ResonanceScience.Espanol/photos/a.101741391425492/524526859146941/


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
حقیقت اشیامنابع انرژی از نفت و گاز هوشمندی کیهانعادت کن خوب حرف بزنیخبر مهم تلسکوپ هابلژنها ، مغز و ارادهبا هر چیزی که نفس می کشد مدر جراحی کمر عجله نکنیدتقویت مغز با ورزشپیموزایدمغز و اخلاقرویاهای پر رمز و حیرتی درآتاکسیتا بحر یفعل ما یشاای جان جان بی تن مرونوروفیبروماتوززبان ریشه هایی شناختی استشخیص ژنتیکی آتروفی های فتون های زیستیهمه چیز و هیچ چیزسعی کن به حدی محدود نشویاختلالات عضلانی ژنتیکحافظه های کاذباستخوان های کشف شده، ممکمنبع هوشیاری کجاست قسمت هیچگاه از فشار و شکست نترعصب سیاتیکخطر را بپذیرکمالگرایی دشمن پیشرفتبار سنین ابزار هوشمندی اپیوندی که فراتر از امکاندرمان ژنتیکی برای نوآوریتمایز یا کشف یگانگیمغز بیش از آنچه تصور میشوروش مقابله مغز با محدودیآزادی در چیستتاثیر کپسول نوروهرب بر ساینترنت بدون فیلتر ماهواچیزی منتظر شناخته شدنسفری به آغاز کیهانتعیین پیش آگهی آسیب به عصفردا را نمیدانیمهمانند سازی در انسانشکل های متفاوت پروتئین هارتباط هوش ساختار مغز و ژهزینه ای که برای اندیشیدحس و ادراک (قسمت اول )اطلاعات حسی ما از جهان، چمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدو بیماری روانی خود بزرگ کوچکی قلببحثی در مورد حقیقت فضا و پاسخ گیاهان در زمان خورددرمان جدید سرطانتنهایی رمز نوآوری استمغزتان را در جوانی سیمکشريتوکسيمب در درمان ام اسإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَچگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر گیاهخواری بر رشد و اکسی توسین و تکامل پیش اسلسله مباحث هوش مصنوعیتغذیه بر ژنها تاثیر داردقلب یا مغزهنر، پر کردن است نه فحش دشاید درست نباشداز فرد ایستا و متعصب بگذروقتی ریشه ها عمیقند از چیحس و ادراک قسمت هفتمبنی عباس، ننگی بر تاریخمنتظر زمان ایده آل نشودیوار همه اش توهم بودکپسول ژری لاکتمحل درک احساسات روحانیبخشش، عقلانی یا غیر عاقلپرسشدروغ نگو به خصوص به خودتتو جهانی هستی که خودش را نقش ژنتیک در درمان اختلارژیم غذایی ضد دردالکترودهای کاشتنینگاه دوبارهتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار هوش در حال ارتقا ازسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان موازی و حجاب هاقبرستان ها با بوی شجاعتهوش مصنوعی از عروسک بازی شربت رب اناراز بحث های کنونی در ویروسواقعیت چند سویهحس و ادراک قسمت بیستمبه دنبال رستگاری باشموسیقی نودانشمندان یک فرضیه رادیککاش شرف اجباری بود یا حتیمدیریت اضطراب، از مهمتریبرای رشد، باید از مسیر خطآنچه حس می کنیم، نتیجه ی درگیری مغز در بیماران مبتوهم فضای خالینقش رژیم غذایی بر رشد و ارسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرامیدهای جدید برای بازیابنادیدنی ها بیشتر از دیدنتاثیر روزه داری بر سلامت ابزار بقا از نخستین همانسیاره ی ابلهانجهان پیوستهلوتیراستامهوش مصنوعی از عروسک بازی ضایعات در عصب زیر زبانیاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده توحساسیت روانی متفاوتبی شرمیمیدان بنیادین اطلاعاتداروی فامپیریدین یا نورلکشف جمجمه ای درکوه ایرهومراقب خودتون و خانواده هبرخی توصیه ها برای واکسیآیا ما کالا هستیمدست آسمانتوانایی یک فرد، برای تغینقطه ای بود و دگر هیچ نبوزمان پلانکانتقال ماده و انرژینخستین روبات های زنده ی جسال 2025 سال بین المللی علمتازه های اسکیزوفرنی(جنوابزار بقای موجود زنده از جهش های بیماری زا، معموللزوم عدم وابستگی به گوگل هوش مصنوعی از عروسک تا کمطبیعت بر اساس هماهنگیاز تکینگی تا مغز از مغز توجود قبل از ناظر هوشمندخواب سالم عامل سلامتی و یبیماری ای شبیه آلزایمر و ماه رجبداروی جدید ضد فشار خونگوشت خواری یا گیاه خواریمشکلات بین دو همسر و برخیذهت را روی چیزهای مفید متبزرگ شدن مغز محدود به دورآیا امکان بازسازی اندامهتکنولوژی و پیشرفتنه به اعدامزندگی زودگذرانسان میوه ی تکاملچرا حجم مغز گونه انسان درسازگاری با محیط بین اجزاتری فلوپرازینابزارهای دفاعی و بقای موجدا کردن ناخالصی هامنابع انرژی از نفت و گاز هوش بشری تهدید برای بشریعلم راهی برای اندیشیدن اخود جسم و یا تصویراز تکامل تا مغز، از مغز تیکی از علل محدودیت مغز امبیهوش کردن در جراحی و بیمدر مانهای کمر دردگرفتار محدودیت ها و ابعامعجزه ی علمرمز امید، بی نیازی از مردتفکر خلا ق در برابر توهم آیا دلفین ها میتوانند باتکامل داروینی هنوز در حانوار مغز در فراموشی هازاویه نگاه ها یکسان نیستترجمه ای ابتدایی از اسرااولین مورد PML به دنبال تکفواید روزه داری متناوبنشانه های پروردگار در جهسرکه انگبین عسلی مفید براحیای بینایی نسبی یک بیمحقیقت تنها چیزی است که شااسکلت خارجی در درمان اختمنابع بی نهایت انرژی در دهوشمندسازی زندان هاعادت کردن به نعمتخدا موجود استژنهای مشترک بین انسان و وبا آتش، بازی نکن و بعد از در درمان بیماری مولتیپل تقویت استخوان در گرو تغذپیموزایدمغز و سیر تکامل ان دلیلی رویای شفافآتاکسی فریدریشتاول کف پا و حقیقتایمونوگلوبولین وریدی IVIgنورون هاي مصنوعی می توانزبان شناسی مدرن در سطح سلتشخیص آلزایمر سالها قبل فروتنی معرفتیهمه چیز کهنه میشودشلیک فراموشیاختراع جدید اینترنت کوانحافظه و اطلاعات در کجاست استروژن مانند سپر زنان دمنبع هوشیاری کجاست قسمت هیپرپاراتیروئیدیسمعضلانی که طی سخن گفتن چقدخطرات هوش مصنوعیکمردردباربر دیگران نباشپیوستگی همه ی اجزای جهاندرمان کارتی سل و تومور مغتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمغز باستانی، هنوز نقش هاروش های صرفه جویی در ایجاآزادی عقیده، آرمانی که تتاثیر کپسول نوروهرب بر ساینترنت، حقیقت جامعه ی فچیزی خارج از مغزهای ما نیسقوط درون جاذبه ای خاص، چتعامل انسان و هوش مصنوعیفرزندان زمان خودهمجوشی هسته ای، انرژِی بشکل پنجم مادهارتباط پیوسته ی جهانهزینه سنگین انسان در ازاحس و ادراک (قسمت دوم )اطلاعاتی عمومی در مورد ممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدو بار در هفته ماهی مصرف کوچکترین چیز یک معجزه اسبحثی در مورد عملکرد لوب فپختگی پس از چهل سالگي به درمان دارویی سرطان رحم بتنبیه چقدر موثر استمغط یک گیرنده استریه زغالیافت فشار خون ناگهانی در وچگونه تکامل مغزهای کنونیتاثیر انتخاب از طرف محیط اکسکاربازپین در درمان تشسلطان جنگل یا صاحب ملکوتثبت و دستکار ی حافظهقلب دروازه ی ارتباطهوموارکتوس ها ممکن است دشایسته نیست در جیب خود قراز مخالفت بشنووقتی شروع به بیدار شدن میحس و ادراک قسمت هفدهمبه قفس های سیاهت ننازمنحنی که ارتباط بین معرفدیوار، از ابتدا توهم بودکامپیوتر سایبورگمحل درک احساسات روحانی دبدون پیر فلکپرسش و چستجو همیشه باقی ادریا آرام نخواهد شد کشتی تو جدای از کیهان نیستینقش گرمایش آب و هوا در همراه فراری نیستالگو نداشتیمنگاهی بر قدرت بینایی دراتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان ما میتواند به اندازقدم زدن و حرکت دید را تغیهوش مصنوعی از عروسک بازی شربت ضد خلطاز تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چیستحس و ادراک قسمت دهمبه زودی شبکه مغزی به جای موسیقی هنر مایع استدانشمندان ژنی از مغز انسکتاب گران و پرهزینه شد ولمداخله ی زیانبار انسانبرای زندگی سالم، یافتن تآنها نمیخواهند دیگران رادرگیری مغزی در سندرم کووتوهم فضای خالی یا توهم فضنقش رژیم غذایی در رشد و ارساناها و ابر رساناها و عامیدوار باش حتی اگر همه چنادانی در قرن بیست و یکم،تاثیر روزها، ماه ها یا ساابزار بقا از نخستین همانسیاره ابلهانجهان پر از چیزهای اسرار آلوزالمعده(پانکراس)مصنوعهوش مصنوعی از عروسک بازی ضرورت زدودن افکاراز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمرخفاش کور و انسان بینا؟بی عدالتی در توزیع واکسن میدازولام در درمان تشنج داروی لیراگلوتیدکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمراحل ارتقای پله پله کیهبرخی درمان های Spinal Muscular Atآیا ما تنها موجودات زنده دست بالای دستتوازن مهمتر از فعالیت زینقطه بی بازگشتزمان به چه دلیل ایجاد میشانتروپی و هوشیارینرمش های مفید برای درد زاسال سیزده ماههتازه های بیماری پارکینسوابزار بقای موجود زنده از جهش تمدنی عجیب و شگفت انسمقاومت به عوارض فشار خون هوش مصنوعی به کمک هوش طبیطعمه ی شبکه های ارتباط اجاز تکینگی تا مغز از مغز توراپامیل در بارداریخواب عامل دسته بندی و حفطبیماری ای شبیه ام اس مولتماهیچه ی صبرداروی جدید ضد میگرنگیلگمش باستانی کیستمشکلات روانپزشکی پس از سذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا انسان با مغز بزرگش اختکنولوژی به طرز وحشتناکینه بدبخت بلکه نادانزندگی سلول در بدن، جدای اانسان ها می توانند میدان چرا خشونت و تعصبستم با شعار قانون بدترین تری فلوپرازینابعاد و نیازهای تکاملیجدایی خطای حسی استمنابع انرژی از منابع نهفهوش در طبیعتعلم ساختن برج های چرخانخودآگاهی و هوشیارياز تکامل تا مغز، از مغز تیافته های نوین علوم پرده بیهوشی در بیماران دچار ادر محل کار ارزش خودت را بگریه ی ابر، رمز طراوت باغمعجزه ی علم در کنترل کرونرمز بقای جهش ژنتیکیتفاوت قند طبیعی با قند و آیا دست مصنوعی به زودی قاتکامل داروینی هنوز در حانوار مغز در تشخیص بیماری زاوسکا درمان گوشرترس و آرمان هااولین مورد پیوند سر در انفواید زیاد دوچرخه سوارینشانه های بیداری روحیسرگیجه از شایعترین اختلااحتیاط در ورزش زانو در خااحتیاط در تعویض داروهاحقیقت خواب و رویااسکار، لگوی هوشمندمنابع جدید انرژیهوشیاری و وجودعادت بد را ترک کنخدا نور آسمان ها و زمین اژنهای هوش ، کدامندبا تعمق در اسرار ابدیت و در دعواها چه میکنی؟تقویت حافظه یا هوش مصنوعپیچیدگی های مغزمگسمغز کوانتومیروان سالمآتاکسی مخچه ای خودایمنتابوهای ذهنیایمپلانت مغزینورون های ردیاب حافظهزبان شناسی نوین نیازمند تشخیص ایدزفروتنی و غرورهمه چیز در زمان مناسبشلیک فراموشیادامه بحث تکامل چشمحافظه و اطلاعات در کجاست اسرار آفرینش در موجمنبع هوشیاری کجاست قسمت هاوکينگ پیش از مرگش رسالغم بی پایاندفاع از پیامبرکمردرد ناشی از تنگی کانابارداری بدون رحمپیام های ناشناخته بر مغز درمان پوکی استخوانتمدن پیشرفته ی پیشینیانمغز برای فراموشی بیشتر کروش های عملی برای رفع کمرآزار حقیقیتاثیر کتامین در درمان پاایندرالچیزی شبیه نور تو نیستسقوط زیگزاگی یا ناگهانیتعامل انسان با هوش مصنوعفرضیه ای جدید توضیح میدههمدلی و هوش عاطفیشکرگزار هر چیزی باش که داارتباط انسانی، محدود به هزاران سال چشم های بینا وحس و ادراک قسمت 67اطلاعاتی عمومی در مورد ممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدو برابر شدن خطر مرگ و میکووید نوزده و خطر بیماری ماده ی خالیبحثی درباره هوش و تفاوتهپدیده خاموش روشن در پارکدرمان زخم دیابتی با تکنوتهدیدهای هوش مصنوعینفرت، اسیب به خود استریواستیگمینافت هوشیاری به دنبال کاهچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر احتمالی عصاره تغلیاگر فقط مردم میفهمیدند کسم زنبور ، کلیدی برای وارثبت امواج الکتریکی در عصقلب روباتیکهورمون شیرساز یا پرولاکتشادی، پاداش انجام وظیفهاز نخستین همانند سازها تویتنام نوعی کرونا ویروس حس و ادراک قسمت هجدهمبه مغز خزندگان خودت اجازمنشأ اطلاعات و آموخته ها دید تو همیشه محدود به مقدکانال یوتیوب دکتر سلمان محدودیت چقدر موثر استبدون بار گذشتهپرسشگری نامحدوددریافت هورمون امید با ورتو دی ان ای خاص ميتوکندرينقش پیش زمینه ها و اراده راه نجاتالگو و عادت را بشکن و در انگاهی بر توانایی اجزاي بتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسوخت هیدروژنی پاکجهان مادی، تجلی فضا در ذهقدرت مردمهوش مصنوعی از عروسک بازی شش مرحله تکامل چشماز تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چیستحس و ادراک قسمت دوازدهمبه زیر پای خود نگاه نکن بمیلر فیشر نوعی نادر از گیدانشمندان پاسخ کوانتومی کتاب زیست شناسی باورمدارک ژنتیکی چگونه انسانبرخی ملاحظات در تشنج های آنژیوگرافی از مغزدرگیری مغزی در سندرم کووتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)نقش زنجبیل در جلوگیری از رستگاری محدود به یک راه نامیدوارینازوکلسینتاثیر روغن رزماری استنشاابزار بقا از نخستین همانسیاره ابلهانجهان پر از چیزهای جادویی لیروپریم داروی ترکیبی ضدهوش مصنوعی از عروسک بازی ضرب المثل یونانیاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیدخفاش با شیوع همه گیری جدیبیمار 101 ساله، مبتلا به سمکان زمان یا حافظه زمانداروی کنترل چربی خونکشیدن مادی روشی برای جلومرز مرگ و زندگی کجاستبرخی روش های تربیتی کودکآیا مصرف مولتی ویتامین هدستورالعمل مرکز کنترل بیتوت زیاد بخوریدنقطه، وجود است یا فاصلهزمان شگفت انگیزانتظار گذر تندباد؟نرمش های مفید در سرگیجهسانسور از روی قصد بسیاری تازه های درمان ام اسابزار بقای موجود زنده از جهشهای مفید و ذکاوتی که دمقایسه رقابت و همکاریهوش مصنوعی به شناسایی کاظهور امواج مغزی در مغز مصاز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قخواص فلفل سبزبیماری اسپینال ماسکولار ماپروتیلینداروی جدید ضد الزایمرگیاه بی عقل به سوی نور میمشکلات روانپزشکی در عقب ذره ی معین یا ابری از الکبزرگترین خطایی که مردم مآیا انسان در آستانه ی انقتکنولوژی جدید که سلول هانه جنگ و نه خونریزیزندگی، مدیریت انرژیانسان یک کتابخانه استچرا در مغز انسان، فرورفتستم، بی پاسخ نیستترک امروزابعاد اضافه ی کیهانجریان انرژی در سیستم های منابع انرژی از نفت و گاز هوش عاطفی قسمت 11علایم کمبود ویتامین E را خودآگاهی و هوشیارياز تکامل تا مغز، از مغز تیاد گرفتن مداومبیو الکترونیک؛ ترکیب موجدر چه مرحله ای از خواب ، رگربه شرودینگر و تاثیر مشمعجزه در هر لحظه زندگیرمز جهانآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتکامل زباننوار مغزی روشی مهم در تشخزبان فرایند تکاملی برای ترسناک تر از کوریاولین هیبرید بین انسان و فیلم کوتاه هیروشیما از هنظام مثبت زندگیسرگردانیفیلمی بسیار جالب از تغیینظریه ی تکامل در درمان بیسربازان ما محققا غلبه می احساس گذر سریعتر زمانحقیقت در علم، هرگز نهایی اسارت و پرخوریمناطق خاص زبان در مغزهوشیاری و افسردگیعادت دادن مغز بر تفکرخدا بخشنده است پس تو هم بژنهای حاکم بر انسان و انسبا خودت نجنگدر سال حدود 7 میلیون نفر تقویت سیستم ایمنیپیچیدگی های مغزی در درک زمغز آیندگان چگونه است ؟روبات ها قول میدهندآتش منبع انرژیتاثیر فکر بر سلامتایمپلانت مغزی و کنترل دو نوروپلاستیسیتی چیستزبان، نشان دهنده ی سخنگو تصویر خورشید یا خود خورشفرگشت و تکامل تصادفی محض همه چیز در زمان کنونی استشنا در ابهای گرم جنوب نیااداراوون تنها داروی تاییحافظه و اطلاعات در کجاستاسرار بازسازی اندام هامنبع هوشیاری کجاست قسمت هاوکينگ پیش از مرگش رسالغم بی پایاندفاع در برابر تغییر ساختکمردرد و علل آنبازگشایی مجدد مطب دکتر سپیدایش زباندرمان پوکی استخوانتمدن بشری و مغز اخلاقیمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟روش هایی برای مقابله با اآزار دیگری، آزار خود استتاثیر گیاه خواری بر رشد وایپیداکرینسلول های مغزی عامل پارکیتعداد کلی ذهن ها در جهان فساد اقتصادی سیتماتیک درهمراه سختی، اسانی هستشکست حتمیارتباط از بالا به پایین مهستي مادي ای که ما کوچکترحس و ادراک قسمت 74اعتقاد اشتباه، نتیجه ی نمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدو برابر شدن خطر مرگ و میکودک هشت ساله لازم است آدماده ای ضد التهابیبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی ژنوم انسانیدرمان ساده ی روماتیسمتو یک معجزه اینقاشی هایی با بوی گذشته یریاضیات یک حس جدید استافتخار انسانچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر بینش و انتظارات فراگر میدانی مصیبت بزرگتر سماگلوتید داروی کاهش دهنجلو رفتن یا عقبگردقلب را نشکنهوش فوق العاده، هر فرد اسشب سیاه سحر شوداز نخستین همانند سازها تویتامین E برای فعالیت صححس و ادراک قسمت هشتمبه نقاش بنگرمنشاء کوانتومی هوشیاری ادیدن خدا در همه چیزکاهش میل جنسی در ام اسمحدودیت های حافظه و حافظبدون زمان، ماده ای وجود نپس از اگو یا بعد از نفسدریای خداتو در میانه ی جهان نیستی نقش پیشرفته ی سلول های بنراه های جدید برای قضاوت رالگوی بنیادین و هوشیارینگاهت را بلند کنتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسودمندی موجودات ابزی بر جهان مرئی و نامرئیقدرت و شناخت حقیقتهوش مصنوعی از عروسک بازی ششمین کنگره بین المللی ساز تکنیکی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتحس و ادراک قسمت سومبه سیاهی عادت نکنیممیهمانهای ناخوانده عامل دانشمندان اولین سلول مصنکتاب طبیعت در قالب هندسهمروری بر تشنج و درمان هایبرخی مرزهای اخلاق و علوم آنان که در قله اند هرگز خدرگیری اعصاب به علت میتوتوهم چیستنقش زبان در سلطه و قدرت ارشته نوروایمونولوژی و نقامیدواری و مغزنبودن مدرک و شاهد، مدرک تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانسیب یکسان و دیدگاه های متجهان دارای برنامهلیس دگرامفتامین یا ویاسهوش مصنوعی از عروسک بازی ضربه مغزی در تصادف راننداز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژنخلا، حقیقی نیستبیمار مرکز تنفس سلولیمکانیک کوانتومی بی معنی داروی تشنجی دربارداریکشتن عقیده ممکن نیستمرز بین انسان و حیوان کجابرخی سلولهای عصبی در تلاآیا مغز تا بزرگسالی توسعدغدغه نتیجه ی نادانی استتوسعه هوش مصنوعی قادر اسنمیتوان با بیرون انداختنزمان طلایی سکته ی مغزی راانحراف و حقیقتنرمش های موثر در کمردردسانسور بر بسیاری از حقایتاسف بار است انسان، حق خوابزار بقای موجود زنده از جهشهای مفید و ذکاوتی که دمقابله ی منطقی با اعتراضهوش مصنوعی تعاملیظرف باید پر شود چه با چرک از تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریخواص منیزیمبیماری اضطراب عمومیماجرای جهل مقدسداروی سل سپتگیاه خواری و گوشت خوار کدمشاهده گر جدای از شیء مشاذرات کوانتومی زیر اتمی قبزرگترین درد از درون است آیا احتمال دارد رویا از آتکنولوژی جدید که سلول هانه روش تقویت مغززندگی، مراتب هوشیاری استانسان باشچرا ذرات بنیادی معمولاً ستون فقرات انسان دو پا جلترکیب آمار و ژنتیکابعاد بالاترجریان انرژی در سیستم های منابع انرژی از نفت و گاز هوش عاطفی قسمت نهمعلایم کمبود ویتامین E را خودت را از اندیشه هایت حفاز تکامل تا مغز، از مغز تیاد بگیر فراموش کنیبیوگرافیدر ناامیدی بسی امید استگزیده ای از وبینار یا کنفمعرفی مورد نادر بیماری گرمز جهان خاصیت فراکتالآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتکامل زباننوار مغز، مفید و بی خطرزبان متغیرترسان نیستیاولین تصویر در تاریخ از ستزریق قیچی ژنتیکی کریسپراولین دارو برای آتاکسی ففیروز نادرینظریه ی تکامل در درمان بیسربرولایزیناحساسات کاذبحقیقت راستین انسان علم باساس انسان اندیشه و باور مناطق خاصی از مغز در جستجهوشیاری کوانتومیعارضه جدید ویروس کرونا سخدا تاس نمیریزدکفش و کتاببا خدا باشدر عید نوروز مراقب تصادف تلقین اطلاعات و حافظهپیوند قلب خوک، به فرد دچامغز اندامی تشنه ی انرژی اروبات های ریز در درمان بیآثار باستانی تمدن های قدتاثیر مشاهده بر واقعیت بایمپلانت مغزی کمک میکند نوروز مبارکزبان، وسیله شناسایی محیطتصویر در هم تنیدگی کوانتفراموش کارها باهوش تر هسهمه چیز، ثبت می شودشناخت ناشناختهادب برخورد با دیگرانحافظه ی ما انسان ها چرا ماصفهان زیبامنبع هوشیاری کجاست قسمت هدف یکسان و مسیرهای مختلغیرقابل دیدن کردن مادهدقیق ترین تصاویر از مغز اکمردرد با پوشیدن کفش منابازگشت از آثار به سوی خداپیر شدن حتمی نیستدرمان آرتروز با ورزش موضتمدن زیر آبمغز بزرگ چالش است یا منفعروش هایی برای کم کردن اضطآسيب میکروواسکولاریا آستاثیر گیاه خواری بر رشد وایا کوچک شدن مغزانسان السلول های بنیادیتعذیه ی ذهنفشار و قدرتهمراهی میاستنی با برخی سشکستن مرز دور مغزارتباط بین هوش طبیعی و هوهستی ما پس از شروعی چگال حس و ادراک قسمت 75اعتماد به خودمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدو داروی جدید برای میاستکودک ایرانی که هوش او از ماده، چیزی نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی ژنوم انسانیدرمان سرگیجه بدون نیاز بتو یک جهان در مغز خودت هسچقدر به چشم اعتماد کنیمریتوکسیمابافراد آغاز حرکت خودشان رچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر ترکیبات استاتین (ساگر نیروی مغناطیس نباشد سندرم میلر فیشرجلوتر را دیدنقوی تر باشهوش مصنوعی می تواند بر احشبیه سازی میلیون ها جهان از نخستین همانند سازها تویتامین E در چه مواد غذایحس و ادراک قسمت هشتاد و نبه نقاش بنگرمهمان ناخواندهدیدگاه نارسای دوگانه ی مکاهش مرگ و میر ناشی از ابمحدودیت درک انسانبر کسی اعتماد نکن مگر اینآلودگی هوا چالش قرن جدیددرک فرد دیگر و رفتارهای اتوقف؛ شکستنقش آتش در رسیدن انسان بهراه های جدید برای قضاوت رالگوبرداری از طبیعتچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسی و سه پل اصفهانجهان مشارکتیقدرت کنترل خودهوش مصنوعی از عروسک بازی شعار و عملاز تکینگی تا مغز و از مغز واقعیت و مجازحس و ادراک قسمت سی و هشتمبه سخن توجه کن نه گویندهمیوپاتی و نوار عصب و عضلهدانشمندان تغییر میدان مغکتاب، سفری به تاریخمرکز هوشیاری، روح یا بدن برخی نکات از گاید لاین پرآنتی بادی منوکلونال در ددرب بسته با غیر خود باز متوهم و خیالنقش زبان در سلطه و قدرت ارشد مغز فرایندی پیچیده اامیدی به این سوی قبر نیستنباید صبر کرد آتش را بعد تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانسیر آفرینش از روح تا مغز جهان در حال نوسان و چرخشلا اکراه فی الدینهوش مصنوعی از عروسک بازی ضررهای مصرف شکر و قند بر از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژن ضد کروناخلا، خالی نیستبیماری لبر و نابینایی آنمکانیزمهای دفاعی در برابداروی جدید ALSگل خاردار، زیباستمرز جدید جستجو و اکتشاف، برخی سيناپسها طی تکامل و آیا همه جنایت ها نتیجه بیذهن ما از در هم شکستن منبتوسعه برخی شغل ها با هوش نمیتوان بر سیاه سیاه نوشزمان، واقعی نیستاندوه در دنیا استنرمشهای مهم برای تقویت عسانسور ذهنتبدیل پلاستیک به کربن و سابزار بقای موجود زنده از جوانان وطنمقابله با کرونا با علم اسهوش مصنوعی در قضاوت های اظرفیت مغز چقدر استاز تکینگی تا مغز از مغز تورزش و میگرنخواص میوه ی بهبیماری بیش فعالیماجرای عجیب گالیلهداروی ضد چاقیگیرنده باید سازگار با پیمشاهده آینده از روی مشاهذرات کوانتومی زیر اتمی قبسیاری از مجرمان، خودشانآیا احتمال دارد رویا از آتکینگیچه زیاد است بر من که در ایزندان ذهنیانسان جدید از چه زمانی پاچراروياها را به یاد نمی آستارگانی قبل از آغاز کیهترکیب حیوان و انساناتفاق و تصادفجریان انرژی در سیستم های منابع انرژی از نفت و گاز هوش عاطفی قسمت هفتمعلائم عصبی آلزایمر، با اخودروهای هیدروژنیاز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری مهارت های جدید دبیوگرافیدر هم تنیدگی مرزها و بی متفاوت مغز انسان و میمون هگزارش یک مورد جالب لخته ومعرفت و شناخترنگ کردن، حقیقت نیستآیا راهی برای بهبود وضعیتکامل زبان انسان از پیشینوار مغز، ترجمه ی فعالیت زبان مشترک ژنتیکی موجودانوار عصب و عضلهزبان چهار حرفی حیات زمینتسلیم ارتباط با من برتراولین دروغفیزیک مولکولها و ذرات در نظریه ی تکامل در درمان بیسردرد میگرناخلاق و علوم اعصابحقیقت غیر فیزیکیاستفاده از مغز، وزن را کممنبع نور واقعی و ثابت، حقهوشیاری سنتی یا هوشیاری عبارت های مبهم مانند انرخدای رنگین کمانکفش بد، عامل مهم کمردردبا طبیعت بازی نکندرمان نگهدارنده ی اعتیادتلاش ها برای کشف منابع جدپیوند مدفوعمغز انسان ایا طبیعتا تماروبات کیانآدم عاقل، وقت خودش را هدرتاثیر نگاه ناظر هوشیار بایمپلانت نخاعی میتواند دنوروز یا روز پایانیزدودن نقص از هوش مصنوعیتصویر زیبا از سلولفراموشی همیشه هم بد نیستهمه ی سردردها بی خطر نیستشناخت و معرفت، و نقش آن دادراک ما درک ارتعاشی است حافظه ی ما انسان ها چرا ماصل بازخوردمنبع هوشیاری کجاست قسمت53هدف یکسان، در مسیرهای متغار افلاطوندل به دریا بزنکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبازگشت به ریشه های تکاملپیراستامدرمان ام اس(مولتیپل اسکلتمدنی قدیمی در شمال خلیج مغز بزرگ چالشهای پیش روروش هایی برای جلوگیری از آسیب ها ناشی از آلودگی هونکاتی در مورد تشنجتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا این جمله درست است کسیسلول های بنیادی منابع و اتغییرفشار روحی، همیشه بد نیست همراهی نوعی سردرد میگرنیشکستگی لگن یا سکته ی مغزیارتباط شگفت مغز انسان و فهشت توصیه برای کاستن از دحس و ادراک قسمت 78اعتماد به خودمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدو سوی واقعیتکودکان مهاجرماده، چیزی بیش از یک خلا بحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی علمی پیوند مغز سادرمان سرگیجه بدون نیاز بتو کجای جهانینقش قهوه در سلامتیریسپریدونافراد بی دلیل دوستدار تو نگاه من، نگاه تو و یا حقیتاثیر تغذیه بر سلامت روااگر نعمت فراموشی نبود بسسندرم کووید طولانیجمجمه انسان های اولیهقیچی ژنتیکیهوش مصنوعی متصل با مغزشبیه سازی سیستم های کواناز نخستین همانند سازها تویتامین کاحس و ادراک قسمت هشتاد و شبه نادیدنی ایمان بیاورمهندسی ژنتیک در حال تلاش دیروز و امروزکاهش التهاب ناشی از بیمامخچه فراتر از حفظ تعادلبرلیتیونآلودگی هوا و ویروس کرونادرک نیازمند شناخت خویش اتولید مولکول جدید توسط هنقش انتخاب از طرف محیط، نراه پیروزی در زندگی چیستالتهاب شریان تمپورالچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسیلی محکم محیط زیست بر انجهان معناقدرت انسان در نگاه به ابعهوش مصنوعی از عروسک بازی صبور باشاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسحس و ادراک قسمت سی و ششمبهبود حافظه پس از رخدادهمیوتونیک دیستروفیدانشمندان روش هاي جدیدی کتابخانهمرکز حافظه کجاستبرخی نرمش ها برای درد زانآنتروبات؛ ترکیب سلول زنددرختان چگونه بر تشکیل ابتوهم وجودنقش سجده بر عملکرد مغزرشد مغز علت تمایل انسان بامیدی تازه در درمان سرطانبرو و انرژی مداومتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانسیستم تخلیه ی مغز بینشی نجهان در حال ایجاد و ارتقالاموژین داروی ضد اوتیسم؟هوش مصنوعی از عروسک بازی ضررهای شکر بر سلامت مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگر کرونا ساخته شخلاصه ای از مطالب همایش مبیماری میاستنی گراویسما انسانها چه اندازه نزدداروی جدید s3 در درمان ام گل درون گلدانمرزهای حقیقی یا مرزهای تبرداشت مغز ما از گذر زمانآیا هوش مصنوعی می تواند نذهن چند جانبه نیازمند نگتوصیه های سازمان بهداشت نمای موفقیتزمان، اندک استاندوه دردی را دوا نمیکندچرا ماشین باید نتایج را پساهچاله ها تبخیر نمیشودتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابزار بقای موجود زنده از جوانان وطنملاحظه های اخلاقی دربارههوش مصنوعی در کامپیوترهاعقل مجادله گراز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش بهترین درمان بیش فعخواص هلو برگ هلوبیماری تی تی پیماده ی تاریکداروی ضد چاقیگالکانزوماب، دارویی جدیمشاهدات آمیخته با اشتباهذرات کوانتومی زیر اتمی قبسیاری از بیماری های جدیآیا بدون ناظر هوشمند هم بتکامل فردی یا اجتماعینه عدم مطلق بلکه عدم با قزونیسومایدانسان خطرناکترین موجودALS نگاهی کامل بر بیماری وچراروياها را به یاد نمی آسخن نیکو مانند درخت نیکواتوبان اطلاعات و پلِ بینجراحی هوشیار مغزمنابع انرژی از نفت و گاز هوش عاطفی قسمت یازدهعلت خواب آلودگی بعد از خوخورشید مصنوعیاز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری هوش مصنوعی، عمیقبیان ژن های اسکیزوفرنی ددر هم تنیدگی کوانتومیتفاوت ها و تمایزها کلید بگشایش دروازه جدیدی از طرمغز فکر میکند مرگ برای دیرنگین کمانآیا راهی برای رفع کم آبی تکامل ساختار رگهای مغزی تکامل شناخت انسان با کشفنوار عصب و عضلهزبان نیاز تکاملی استتسلیم شدن از نورون شروع ماولین سلول مصنوعیفیزیک هوشیارینظریه ی ریسمانسردرد میگرن در کودکاناخلاق پایه تکامل و فرهنگحقیقت غیر قابل شناختاستفاده از نظریه ی تکامل منبع هوشیاری کجاست قسمت هوش، ژنتیکی است یا محیطیعجول نباشخدایی که ساخته ی ذهن بشر کل اقیانوس در یک ذرهبالای هر دستی، دستی هستدرمان نابینایان آیا ممکنتلاش های جدید در ALSپیوند مدفوع در درمان بیممغز انسان برای ایجاد تمدروح و آب حیاتآرمانگرای تخیلی نباشتاثیر نگاه و مشاهده ناظر ایمپلانت استخوانی در آسینورالژیسفر فقط مادی نیستتصویر زیبای اصفهانفراموشی و مسیر روحانیهمه جا خیر بکارشناخت حقیقت یا آرزوهای گادراک، فراتر از آنچه معمحافظه ی هوش مصنوعیاصل در هم تنیدگی و جهانی منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمغرور و علمدلایلی که نشان میدهد ما بکنگره بین المللی سردرد دبازخورد یا فیدبکپیشینیان انسان از هفت میدرمان با سلول های بنیادیتمرکز و مدیتیشنمغز بزرگ و فعال یا مغز کوروش هایی ساده برای کاهش اآسیب روانی شبکه های اجتمچگونه مولکول های دی ان ایتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا ابزار هوشمندی یا مغز سلول های بدن تو پیر نیستنتغییر الگوی رشد مغزی با زفضا و ذهن بازهندسه ی پایه ایشگفت نیست من عاشق تو باشمارتباط شگفت انگیز مغز انو هر کس تقوای خدا پیشه کنحس و ادراک قسمت 82اعتماد بی موردمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدولت یا گروهککودکان میتوانند ناقل بی ماست مالیبحثی درباره هوش و تفاوتهپروانه ی آسمانیدرمان سرگیجه بدون داروتو کز محنت دیگران بی غمینقش مهاجرت در توسعه نسل اریسدیپلام تنها داروی تایافزایش قدرت ادراکات و حسنگاه مادی غیر علمی استتاثیر حرکات چشم بر امواج اگر نعمت فراموشی نبود بسسندرم گیلن باره به دنبال جنین مصنوعیقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصهوش مصنوعی و کشف زبان هایشبکه های مصنوعی مغز به دراز نشانه ها و آثار درک شدویتامین کا و استخوانحس و ادراک قسمت پنجمبه هلال بنگرمهندسی بدندیسک گردنکاهش حافظه هرچند فرایندیمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبرنامه و ساختار پیچیده مآلودگی هوا و پارکینسوندرک و احساستولید مثل فقط با یک مادر نقش اتصالات بین سلولهای راه انسان شدن، راه رفتن وام آر آی جدید با قدرت شگفچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسینوریپا داروی ترکیبی ضدجهان معکوسقدرت ذهنهوش مصنوعی از عروسک بازی صبور باشاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهحس و ادراک قسمت سیزدهمبهداشت خوابمیگرن و پروتئین مرتبط با دانشمندان روشی برای تبدیکجای مغز مسئول پردازش تجمرکز حافظه کجاستبرخی نرمش ها برای زانوآنزیم تولید انرژی در سلودرختان اشعار زمینتوهم وجودنقش غذاها و موجودات دريارشد در سختی استامگا سه عامل مهم سلامتچت جی پی تیتاثیر رژیم گیاهخواری بر ابزار بقا از نخستین همانسیستم تعادلی بدنجهان ریز و درشتلایو دوم دکتر سید سلمان فهوش مصنوعی از عروسک بازی ضعیف و قویاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگری ضد کرونا از دخلاصه ای از درمان های جدیبیماری میاستنی گراویسما انسانها چه اندازه نزدداروی جدید لنفوم و لوکمیگل زندگیمزایای شکلات تلخ برای سلبرداشتت از جهان رو زیاد آیا هوش مصنوعی زندگی بشرذهن هوشیار در پس ماده ی متوصیه های غیر دارویی در سنمایش تک نفرهزمزمه ات مانده در گوشماندوهگین نباش اگر درب یا چرا مردم با زندگی میجنگنسایه ی هوشیاریتبدیل سلولهای محافط به سابزار بقای موجود زنده از جواب دانشمند سوال کننده ملاحظات بیهوشی قبل از جرهوش مصنوعی در تفکر خلاق اعقل در جهان جدید، عجیب اساز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش در کمر دردخواص هندوانهبیماری خود ایمن اعصاب محداروی ضد تشنج با قابليت تگام کوچک ولی تاثیرگذارمطالبه ی حق خودرفلکس وتری با توضیح دکتر بسیاری از بیماری های جدیآیا برای تولید مثل همیشه تکامل مادی تا ابزار هوشمنهایت معرفت و شناخت درک عزونا به وسیله ویروس ابله انسان در هستی یا هستی در NVG 291چراغ های متفاوت و نور یکسسخن و سکوتاتوسوکسیمایدجراحی گردن همیشه برای دیمنابع انرژی از نفت و گاز هوش عاطفی قسمت پنجمعماد الدین نسیمی قربانی خوش قلبی و مهربانیاز تکامل تا مغز، از مغز تیادگرفتن، آغاز حرکت است بیان حقیقتدر هم تنیدگی کوانتومی و پتفاوت ها را به رسمیت بشناپل جویی اصفهانمغز قلبرهبر حقیقیآیاما مقهور قوانین فیزیکتکامل، نتیجه ی برنامه رینوار عصب و عضلهزبان و کلمه حتی برای کسانتست نوار عصب و عضلهاوکرلیزوماب داروی جدید شفیزیک و هوشیارینظریه ی ریسمان و هوشیاریسردرد میگرنی در کودکاناختلا ل در خود عضلهحقیقت، آن چیزی نیست که جلاستفاده از هوش مصنوعی در منبع هوشیاری کجاست قسمت هوض مصنوعی زندهعدم توقف تکامل در یک انداخدایا جز تو که را دارمکلمات بلند نه صدای بلندبالاترین هدف از دولتدرمان های اسرار آمیز در آتلاش های جدید در درمان فرپیوند مغز و سر و چالشهای مغز انسان برای شادمانی طروح در جهانی دیگر استآرام باشتاثیر نگاه انسان بر رفتاایمان به رویانورالژی تریژمینالسفر نامه سفر به بم و جنوب تصویربرداری فضاپیمای آمفراموشی آرمانهمیشه چیزی برای تنهایی دشناخت درون، شناخت بیرون؛ادغام میان گونه های مختلحافظه انسان و حافظه ی هوشاصل علت و تاثیرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتغربال در زندگیدنیا فریب و سرگرمیکنگره بین المللی سردرد دبازسازي مغز و نخاع چالشی پیشرفت های باور نکردنی ددرمان تومورهای مغزی با اتمرکز بر هدفمغز بزرگترین مصرف کننده روش استفاده از بالش طبیآسیب عصب پا به دنبال اعتیچگونه میتوان با قانون جنتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بیماری ام اس (مولتیپسلول بنیادی و ای ال استغییر خود یا تغییر دیگرافضای قلب منبع نبوغ استهندسه ی رایج کیهانشگفت انگیز بودن کیهانارتباط شگفت انگیز مغز انوفور و فراوانیحس و ادراک قسمت 87اعتیاد و تلاش های درمانی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمدونپزیل در بیماران قلبی کودکان گذشته به آینده فکماست مالی با هوش انسانیبحثی درباره احساسات متفاپرواز از نیویورک تا لوس آدرمان سرطان با امواج صوتتو پیچیده ترین تکنولوژی نقش میدان مغناطیسی زمین ریشه های مشترک همه ی موجوافزایش میل جنسی با خوردن نگاه محدود و تک جانبه، مشتاثیر دوپامین و سروتونیناگر با مطالعه فیزیک کوانسندرم پیریفورمیسجنگ هفتاد و دو ملت همه را قانون مندی نقشه ژنتیکی مهوش مصنوعی یا حماقت طبیعشبکیه های مصنوعیاز نظر علم اعصاب یا نرووسویتامین کا در سبزیجاتحس و ادراک قسمت پنجاهبه کدامین گناه کشته شدندمهربانی، شرط موفقیتدیستونی قابل درمانکاهش دوپامین عامل بیماریمخچه ابزاري که وظیفه آن فبرنامه ی مسلط ژنها در اختآلزایمردرک کنیم ما همه یکی هستیمتولید مثل اولین ربات های نقش تیروئید در تکامل مغزراه بی شکستام اس و سرطانچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسیناپس، شگفتی خلقتجهان هوشمندقدرت شناختی انسان، محدودهوش مصنوعی از عروسک بازی صبر لازمه ی پیروزی استاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهحس و ادراک قسمت ششمبهداشت خواب، امروز در جهمیگرن و خوابدانش، قفل ذهن را باز میکنکرونا چه بر سر مغز می آورمرکز خنده در کجای مغز استبرخی نرمش های گردنآواز خواندن در قفس، نشاندرد و درستوهم بی خدایینقش غذاها و موجودات دريارشد، رسیدن به یک هدف نیستاما شما از دید خفاش کور هچت جی پی تیتاثیر رژِیم غذایی بر میگابزار بقا از نخستین همانسیستم دفاعی بدن علیه مغز جهان شگفت انگیزلازم است هیچ کاری نکنیدهوش مصنوعی از عروسک بازی طلوع و حقیقتاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانخم شدن فضا-زمانبیماری های میتوکندریما اکنون میدانیم فضا خالداروی جدید میاستنی گراویگلوله ی ساچمه ایمسمومیت دانش آموزان بی گبررسي علل احتمالي تغيير آیا هوش ارثی دریافتی از پذهن و زندگیتوصیه هایی در مصرف ماهیچند نرمش مفید برای کمردرزنان باهوش تراندام حسی، درک از بخش هایچرا مغز انسان سه هزار سالسایه را اصالت دادن، جز فرتبر را بردارابزار بقای موجود زنده از جواب سنگ اندازیممانتین یا آلزیکسا یا ابهوش مصنوعی در خدمت خلق وحعقل سالماز تکینگی تا مغز- از مغزتوزن حقیقی معرفت و شناختخواص اناربیماری دویکداروی ضد تشنج با قابليت تگامی در درمان بیماریهای مطالبی در مورد تشنجرفتار مانند بردهبشکه ای که ته نداره پر نمآیا بزرگ شدن مغز فقط در دتکامل مداومنهایت در بی نهایتزیان غذاهای پرچربترازودونانسان عامل توقف رشد مغزفقر داده ها در هوش مصنوعینزاع ها بیهوده استسخن پاک و ثابتاتصال مغز و کامپیوترجز تو که را دارممنابع انرژی از نفت و گاز هوش عاطفی قسمت اولعنصر اصلی تعیین واقعیتخوش خیالی و خوش بینیاز خود رها شویادآوری خواب و رویابیداری معنوی یعنی دوستی در هم تنیدگی کوانتومی و دتفاوت های بین زن و مرد فقپل خواجو اصفهانمغز ما کوچکتر از نیم نقطهروی و منیزیم در تقویت استآگاهی فراتر از آگاهیآپومورفین در پارکینسونتکثیر سلول در برابر توقف نوار عصب و عضلهزبان و بیان نتیجه ساختماتست کم هزینه ی بزاق برای ايندگان چگونه خواهند دیدفیزیک آگاهینظریه تکامل در درمان بیمسردرد و علتهای آناختلاف خانوادگی را حل کنحقایق ممکن و غیر ممکناستفاده از انرژی خلامنبع هوشیاری کجاست قسمت هیچ نقطه ای مرکزی تر از اعدم تعادل دوپامین، فقط بخرما منبع بسیار خوب آنتی کلوزاپین داروی ضد جنونباهوش ترین و با کیفیت تریدرمان های بیماری آلزایمرتلاش های جدید در درمان سرپیوند اندام از حیوانات بمغز انسان برای شادمانی طروح رهاییآرامش و دانشتاثیر نگاه انسان بر رفتااین پیوند نه با مغز بلکه نوزاد ناشنوای متولد شده،سفر به مریخ در 39 روزتصور ما ازمشکلات و واقعیفرایند پیچیده ی خونرسانیهمیشه چشمی مراقب و نگهباشناسایی تاریخچه ی تکاملیادغام دو حیطه علوم مغز و هدف از تکامل مغزحباب های کیهانی تو در تواصل عدم قطعیت از کوانتوم منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتمقالاتدنیا مکانی بسیار اسرارآمکنترل همجوشی هسته ای با هباغچه ی منپیشرفت های جدید علوم اعصدرمان تشنجتمرکز بر امروزمغز حریص برای خون، کلید تروش جدید تولید برقآسانی موفقیتچگونه مغز ما، موسیقی را پتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بدون زبان میتوانیم تسلول بنیادی در درمان ایدتغییر دیگران یا تغییر خوفضای خالی ای وجود نداردهندسه بنیادینشگفت زده و حیران باشارتباط غیرکلامی بین انساوقاحت و تمسخر دیگرانحس و ادراک قسمت چهلاعتیاد را به دور بیندازمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدوچرخه در کاهش دردهای کمکودکان خود را مشابه خود تماشین های دارای روحبحثی درباره احساساتی غیرپروتئین های ساده ی ابتدادرمان ضایعات نخاعیتو آرامش و صلحینقش محیط زندگی و مهاجرت دریشه های مشترک حیاتافزایش مرگ و میر سندرم کونگاه کلی نگرتاثیر دپاکین بر بیماری ماگر تلاش انسان امروز براسندرم پیریفورمیسجنگ و تصور از جنگقانون گذاری و تکاملهوش مصنوعی گوگل به کمک تششباهت مغز و کیهاناز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین بی 12 در درمان دردحس و ادراک قسمت پنجاه و یبه امید روزهای بهترموفقیت هوش مصنوعی در امتدژا وو یا اشنا پنداریکاهش سن بیولوژیکی، تنها مخچه تاثیر گذار بر حافظهبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱آلزایمر در جواناندرک احساسات و تفکرات دیگتولید یا دریافت علمنقش حفاظتی مولکول جدید دراه طولانی را به سلامت گذام اس یا تومور؟چالش های ایستادن بر دو پاتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسیگار عامل افزایش مرگ ومجهان هوشیارقدرت عشقهوش مصنوعی از عروسک بازی صبر و واقعیتاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک محس و ادراک قسمت شصت و هشتبهداشت خواب، رمز حافظه ی میگرن و روزه داریدانش، یک انسان را ناسازگکریستال هامرگ چیستبرخی یونها و مولکول های مآینه در اینهدرد باسن و پا به دلیل کاهتوهم تنهایینقش غذاها و موجودات درياز گهواره تا گورامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنتایج نادانی و جهلتاثیر سلامت دستگاه گوارشابزار بقا از نخستین همانسکوت و نیستیجهان شگفت انگیز و بی زمانلبخند بزن شاید صبح فردا زهوش مصنوعی از عروسک بازی طلای سیاهاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانخونریزی مغز در سندرم کووبیماری های مغز و اعصاب و ما از اینجا نخواهیم رفتداروی جدید کنترل قند خونگلوئونمسمومیت دانش آموزان، قمابررسی مغز با امواج مادون آیا هوش سریعی که بدون احسذهن و شیمی بدنتوضیحی ساده در مورد هوش مچند جهانیزنجیرها را ما باید پاره کانرژی بی پایان در درون هرچرا مغزهای ما ارتقا یافت ساخت سلول عصبی حتی پس از تحریک الکترومغناطیسی مغابزار بقای موجود زنده از جوسازی مدرنمن و وجود توهمیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحعقلانیت بدون تغییراز تکینگی تا مغز، از مغز وزوز گوشبیماری دیستروفی میوتونیداروی ضد تشنج توپیراماتگامی در درمان بیماریهای مطالعه ای بیان میکند اهدرفتار وابسته به شکلبشریت از یک پدر و مادر نیآیا تکامل و تغییرات ژنتیتکامل چشمنهادینه سازی فرهنگ اختلازیباترین چیز در پیر شدنترازودونانسانیت در هم تنیده و متصفلج نخاعی با الکترودهای نزاع بین جهل و علم رو به پسخت ترین حصاراثر مضر مصرف طولانی مدت رجستجوی متن و تصویر به صورمنابع انرژی از نفت و گاز هوش عاطفی قسمت دهمعوامل موثر در پیدایش زباخوشبختی چیستاز درخواست ها جدا شویاری خدا نزدیک استبیداری و خواب کدام بهتر ادر هر سوراخی سر نکنتفاوت های تکاملی در مغز وپلاسمای غالبمغز مانند تلفن استرویکردهای جدید ضایعات نخمغز مادران و کودکان در زمرویا و واقعیتآپومورفین در پارکینسونتأثیر نیکوتین سیگار بر منوار عصب و عضله مهم در تشزبان و بیان، در سایه پیشرتست آر ان اس دز میاستنی گايا اراده آزاد توهم است یفیزیکدانان ماشینی برای تنظریه تکامل در درمان بیمسردرد به دلیل مصرف زیاد ماختلال حرکتی مانند لرزش حل مشکلاستفاده از سلول های بنیامنبع هوشیاری کجاست قسمت هیچ چیز همیشگی نیستعدم درکخسته نباشی باباکلید نزدیک و نگاه تو بر فباور و کیهان شناسیدرمان های بیماری اس ام ایتلاش های جدید شرکت نورالمغز انسان رو به کوچک تر شروزه داری متناوب، مغز را آرامش و سکونتاثیر هوش مصنوعی بر مغزاین اندوه چیستنوسانات کوانتومی منبع ماسفر به درون سفری زیباتصور از زمان و مکانفرایند تکامل و دشواری هاهمیشه اطمینان تو بر خدا بشناسایی زبان حیوانات با ارتقا و تکامل سنت آفرینش هدف از خلقت رسیدن به ابزاحباب هایی تو در تواصل، روان و نفس استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر ویتامین دی بر بیمادنیای شگفت انگیز کوانتومکنترل جاذبهبترس از اینکه کسی، به درگپیشرفت در عقل است یا ظواهدرمان جدید ALSتمساح حد واسط میان مغز کومغز در تنهایی آسیب میبینروش صحبت کردن در حال تکامآشنا پنداریچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا تکامل هدفمند استسلول بنیادین از مخاط بینتغییر دادن ژنها آیا روزی قفس دور خود را بشکنهندسه در پایه ی همه ی واکشگفتی های نقشه ی ژنتیکیارتروز یا خوردگی و التهاوقت نهيب هاي غير علمي گذشحس و ادراک قسمت چهل و هفتاعداد بینهایت در دنیای ممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدوچرخه سواری ورزشی سبک و کودکان را برای راه آماده ماشین دانشبحران ذهن فیلمی قابل تامپروتز چشمدرمانهای بیماری پارکینستو افق رویداد جهان هستینقش مرکز تنفس سلولی در بیریشه های اخلاقافزایش سرعت پیشرفت علوم نگاه انسان محدود به ادراتاثیر داروهای ضد التهاب اگر خواهان پیروزی هستیسندرم پای بی قرارجنگ داده هاقانون جنگلهوش مصنوعی گوگل به کمک تششباهت مغز با کیهان مادیاز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین بی هفدهحس و ادراک قسمت پنجاه و دبه بالا بر ستارگان نگاه کموفقیت در تفکر استدژاوو یا آشناپنداریکایروپاکتیک چیستمخاطب قرار دادن مردم، کابرین نت به جای اینترنتآملودیپین داروی ضد فشار درک تصویر و زبان های مخلتتولید پاک و فراوان انرژینقش حیاتی تلومر دی ان آ درابطه تشنج و اوتیسمامواجی که به وسیله ی ماشیچالش کمبود اندام برای پیتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله هاجهان های بسیار دیگرقسم به فقرهوش مصنوعی از عروسک بازی صبر بسیار بایداز تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار حس و ادراک قسمت شصت و دوبوزون هیگز چیستمیگرن سردردی ژنتیکی که بدائما بخوانکریستال زمان(قسمت اولمرگ و میر پنهانبرخی اثرات مضر ویتامین دآیندهدرد زانو همیشه نیاز به جرتوهم جدایینقش غذاها در کاهش دردهای زمین در برابر عظمت کیهانانفجار و توقف تکاملی نشانتاران، جذب کنتاثیر عصاره تغلیظ شده گیابزار بقا از نخستین همانسکوت، پر از صداجهانی که نه با یک رخداد و لحظات خوش با کودکانهوش مصنوعی از عروسک بازی طوفان فقر و گرسنگی و بی ساز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ضد اعتیادخونریزی مغزی کشندهبیماری های ژنرالیزه ی عصما اشیا را آنطور که هستندداروی جدید آلزایمرگمان میکنی جرمی کوچکی در مسیر دشوار تکامل و ارتقابررسی و اپروچ جدید بر بیمآیا هشیاری کوانتومی وجودذهن پر در برابر آگاهیتوضیحات دکتر فاطمی در موچند جهانیزندگی فعال و مثبت روند آلانرژی تاریکچرا ویروس کرونای دلتا واساخت شبکه عصبی مصنوعی با تحریک عمقی مغزابزار بقای موجود زنده از جامعه ی آسمانیمن کسی در ناکسی دریافتم هوش مصنوعی درمانگر کامپیعقیده ی بی عملاز تکینگی تا مغز، از مغز وسواس، بیماری استبیماری سلیاکداروی ضد جنون در درمان تیگاهی لازم است برای فهم و معمای اخلاقی قطاررفتار اجتماعی انسان، حاصبعد پنجمآیا تراشه ها داخل مغز، میتکامل و ارتقای نگاه تا عمچهار میلیارد سال تکامل بزیباترین چیز در افزایش ستراشه مغز بدون واسطه ی دانسانیت در برابر دیگرانفلج بل، فلجی ترسناک که آننزاع بین علم و نادانی رو سخت ترین کار، شناخت خود ااثرات فشار روحی شدیدجستجوی هوشیاری در مغز مامنابع انرژی از نفت و گاز هوش عاطفی قسمت دومعوامل ایجاد لغت انسانی و خوشبختی دور از رنج های ماز دست دادن دم در پیشینیاژن همه چیز نیستبیرون اصل است یا دروندر والنتاین کتاب بدید همتفاوت های زبانی سرمنشا تپمبرولیزوماب در بیماری چتفاوت ایستایی و تکاپوپناه به بیابانمغز چون ابزار هوش است دلیرویا و کابوسآب زندگی است قسمت چهارمتأثیر نگاه انسان بر رفتانوار عصب و عضله برای تاییزبان و تکلم برخی بیماریهتشنچ پانایوتوپولوس تشنج ايا اراده آزاد توهم است یفال نیکونظریه تکامل در درمان بیمسردرد تنشناختلال خواب فرد را مستعد حلقه های اسرارآمیزاستفاده از سلول های بنیامنبع هوشیاری کجاست قسمت هیچ چیز، چقدر حقیقی استعدالت برای من یا برای همهخطا در محاسبات چیزی کاملکلید، در ناشناخته هاستباید از انسان ترسیددرمان های جدید ALSتلاش هایی در بیماران قطع مغز انسان رو به کوچکتر شدروزه داری و التهاب زیانبآرامش عقلتاثیر ویتامین دی بر بیمااین ایده که ذرات سیاهچالنوشیدن چای برای مغز مفید سفر تجهیزات ناسا به مریخ تصاویر زیبای رعد و برقفرایند حذف برخی اجزای مغهمیشه به آنچه داری، خوشنشناسایی سلول های ایمنی اارتقا یا بازگشت به قبل ازهر چیز با هر چیز دیگر در تحد و مرزها توهم ذهن ماستاصلاح خطا با رفتن بر مسیرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتصفحه اصلیدنیایی پر از سیاهچاله کندن ریشه ی خودبحتی علمی درباره تمایل بپیشرفت ذهن در خلاقیت استدرمان جدید مولتیپل میلومتنفس هوازی و میتوکندریمغز را از روی امواج بشناسروشهای نو در درمان دیسک بآشنا پنداریچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر گیاه خواری بر رشد وایجاد احساساتسلول عصبی شاهکار انطباق تغییر زودتر اتصالات مغزیقفس ذهنهندسه زبانِ زمان استشگفتی های زنبور عسلارزش های وارونهوقتی فهمیدی خطا کردی برگحس و ادراک قسمت چهل و هشتبقا با سازگارترین فرد اسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدوپامین قابل حل در آبکوری گذرای ناشی از موبایمبانی ذهنی سیاه و سفیدبخش فراموش شده ی حافظهپروتز عصبی برای تکلمدرماندگی به دلیل عادت کرتو انسانی و انسان، شایستنقش نگاه از پایین یا نگاهرژیم های غذایی و نقش مهم افسردگی و اضطراب در بیمانگاه از کنار و یا از روبرتاثیر داروی ضد تشنج سدیم اپل ویژن پرو در تشخیص بیمسندرم پس از ضربه به سرجنبه های موجی واقعیتقانون جنگلهوش مصنوعی الفاگوشباهت های ریشه ای چند بیماز واقعیت امروز تا حقیقتویتامین دی گنجینه ای بزرحس و ادراک قسمت پنجاه و سبه بالاتر از ماده بیندیشمولکول ضد پیریدگرگونی های نژادی و تغییکار امروز را به فردا نیندمدل همه جانبه نگر ژنرالیبرای یک زندگی معمولیآموزش نوین زباندرک حقیقت نردبان و مسیری تولید اندام با چاپ سه بعدنقش خرچنگ های نعل اسبی دررادیوی مغز و تنظیم فرکانامیوتروفیک لترال اسکلروچالش دیدگاه های سنتی در بتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله های فضایی منابعجهان هایی در جهان دیگرقضاوت ممنوعهوش مصنوعی از عروسک بازی صد قدح، نفتاده بشکستاز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقحس و ادراک قسمت شصت و ششبوزون هیگز جهان را از متلمیگرن شدید قابل درمان اسدارچینکریستال زمان(قسمت دوم)مرگ و میر بسیار بالای ناشبرخی اختلالات عصبی مثانهآینده ی انسان در فراتر ازدردهای سال گذشته فراموش توهم جدایی و توهم علمنقشه مغزی هر فرد منحصر بهزمین زیر خلیج فارس تمدنی انفجار بزرگ پایان بوده انجات در اعتماد به خودتاریک ترین بخش شبابزار بقا از نخستین همانسکوت، در برابر گزافه گویجهانی که از یک منبع، تغذیلرزش ناشی از اسیب به عصبهوش مصنوعی از عروسک تا کمطوفان بیداریاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن علیه سرطانخونریزی مغزی کشنده ولی قبیماری های روانی با تاثیما به جهان های متفاوت خودداروی جدید آلزایمر تاییدگنجینه ای به نام ویتامین مسئول صیانت از عقیده کیسبررسی ژنها در تشخیص بیماآیا واکنش های یاد گرفته وذهن تو همیشه به چیزی اعتقتیوتیکسن داروی ضد جنونچند جهانی و علمزندگی هوشمند در خارج از زانرژی تاریک که ما نمی توچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک ساخت شبکه عصبی با الفبای تحریک عمقی مغز در آلزایمابزار بقای موجود زنده از جاودانگی مصنوعیمن پر از تلخیمهوش مصنوعی درخدمت خلق وحعلم و ادراک فقط مشاهده ی خواص اردهاز تکینگی تا مغز، از مغز وسیله، فقط دعا نیستبیماری شارکو ماری توثدارویی خلط آورگاهی مغز بزرگ چالش استمعماری، هندسه ی قابل مشارقیبی قدرتمند در برابر مبعد از کروناآیا جنین انسان، هوشمندی تکامل و ریشه ی مشترک خلقتچهار ساعت پس از کشتار خوکزیر فشار کووید چه باید کرتراشه ها روی مغزانسان، گونه ای پر از تضادفلج خوابنزاع بین علم و جهل رو به پسختی ها رفتنی استاثرات مفید قهوهحفره در مغزمنابع انرژی از نفت و گاز هوش عاطفی قسمت سومعواملی که برای ظهور لغت اخیالپردازی نکناز روده تا مغزژن همه چیز نیستبیست تمرین ساده برای جلودر یک فراکتال هر نقطه مرکدر کمتر از چند ماه سوش جدتفاوت ارباب و رهبر حقیقیپنج اکتشاف شگفت آور در مومغز چگونه صداها را فیلتر رویا و خبر از آیندهآب زندگی است قسمت هفتمتأثیر شیرینی های حاوی لونوار عصب و عضله تعیین محلزبان و شناخت حقیقت قسمت چتشنج چیستای نعمت من در زندگیمفاکسیبتنعناعسردرد سکه ایاختلال در شناسایی حروف و حمله ویروس کرونا به مغزاستفاده از سلول های بنیامنبع هوشیاری کجاست قسمت هیچ وقت خودت را محدود به عسل طبیعی موثر در کنترل بخطا در محاسبات چیزی کاملکلام و زبان، گنجینه ای بسبابا زود بیاپیوند اندام حیوانات به ادرمان های جدید میگرنتلاش در تولید انرژی به رنمغز ایندگان چگونه استروزه داری و بیمار ی ام اس آرامش(سکوت) stillness و تکاپوتاثیر ویروس کرونا بر مغز این ابتدای تناقض هاستنوعی سکته مغزی ، وحشتناک سفر دشوار اکتشافتصادف یا قوانین ناشناختهفراتر از دیوارهای باورهمیشه داناتر از ما وجود دشهر زیرزمینی در ژاپن براارتوکين تراپی روشی جديد هر جا که جات میشه، جات نیحریص نباشاصول انجام برخی نرمش ها دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسوالات پزشکیدنیا، هیچ استکندر در بیماریهای التهاببحث درباره پیدایش و منشا پیشرفتی مستقل از ابزار هدرمان جدید میگرن با انتی تنفس هوازی و میتوکندریمغز زنان جوانتر از مغز مرروشهای شناسایی قدرت شنواآشناپنداری چیستچگونه هوشیاری خود را توستاثیر گیاه خواری بر رشد وایران بزرگسلول عصبی، در محل خاص خودتغییر عمودی سر انسان از پقفس را بشکنهندسه، نمایشی از حقیقتشانس یا نتیجه ی تلاشارزش های حقیقی ارزش های غوقتی ناراحتی چیکار میکنیحس و ادراک قسمت چهل و دومبقا در ازای بیماریمنبع هوشیاری در کجاست؟ قدورترین نقطه ی قابل مشاهکی غایب شدی تا نیازمند دلمباحث مهم حس و ادراکبخش های تنظیمی ژنومپرورش مغز مینیاتوری انسادرها بسته نیستتو با همه چیز در پیوندینقش نظام غذایی در تکامل مرژیم های غذایی و نقش مهم افسردگی و ساختار مغزنگاه از بیرون مجموعهتاثیر درجه حرارت بر مغزاپی ژنتیکسندرم جدایی مغزجنسیت و تفاوت های بیناییقانونمندی و محدودیت عالمهوش مصنوعی اکنون می توانشباهت کیهان و مغزاز کجا آمده ام و به کجا میویروس مصنوعیحس و ادراک قسمت پنجاه و شبه جای محکوم کردن دیگران مولتیپل اسکلروز در زنان دانش قدرت استکار با یگانگی و یکپارچگیمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبرای پیش بینی آینده مغز دآمارهای ارائه شده در سطح درک دیگرانتولید سلولهای جنسی از سلنقش داروهاي مختلف معروف راز تغییرامید نیکو داشته باش تا آنچاالش ها در تعیین منبع هوتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله ها، دارای پرتو جهان یکپارچهقطار پیشرفتهوش مصنوعی از عروسک بازی صداقتاز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیدحس و ادراک سی و هفتمبی نهایت در میان مرزهامیاستنی گراویس بدون آنتیداروهای مصرفی در ام اسکریستال زمان(قسمت سوم)مرگ و سوال از قاتلبرخی اصول سلامت کمرآینده ی حمل و نقل هوایی ددردی که سالهاست درمان نشتوهم جسمنقشه های مغزی جدید با جزیزمان چیستانقراض را انتخاب نکنیدنجات در راستگوییتاریکی من و تو و گرد و غباابزار بقا از نخستین همانسکته مغزیجهانی پر از سیاهچاله یا پلرزش دست ها و گردن و سر ETهوش مصنوعی از عروسک تا کمطوفان زیباییاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسنی با تاثیر دوگانه اخواندن ، یکی از شستشو دهنبیماری وسواسما با کمک مغز خود مختاريمداروی جدید ای ال اسگندم بکاری، جو درو نمیکنمسئولیت جدیدبررسی بیماری التهابی رودآیا یک، وجود داردتیک و اختلال حرکتیچند روش ساده برای موفقیتزندگی و داراییانرژی خلا ممکن استچرا پس از بیدار شدن از خوساختن آیندهتخریب مغز به دلیل کمبود بابزارهای پیشرفته ارتباط جایی برای یاد گرفتن باقی من بی من، بهتر یاد میگیرمهوش مصنوعی ساخته هوش طبیعلم و روحخواص باداماز تکینگی تا مغز، از مغز یک پیام منفرد نورون مغزی بیماری ضعف عضلات نزدیک بدارویی ضد بیش فعالی سیستگاهی جهت را عوض کنمعنی روزهرقابتی بی هدف یا رقابتی هبعد از کروناآیا جهان ذهن و افکار ما متکامل ابزار هوش ، راه پر نون و القلمزیرفون داروی ضد ام استراشه ی هوش مصنوعی در مغزانعطاف پذیری مکانیسمی علفلج خواب چیستنسبیت عام از زبان دکتر برسختی در بلند شدن از روی صاثرات مفید روزه داریحق انتخابمنابع انرژی از نفت و گاز هوش عاطفی قسمت ششمعوارض ازدواج و بچه دار شدخانه ی تاریکاز سایه نترسژن هوش و ساختارهای حیاتی بیش از نیمی از موارد انتقبیشتر کمردردها نیازی به در آرزوهایت مداومت داشتهتفاوتهای جنسیتی راهی براپول و شادیمغز ناتوان از توجیه پیدارویا بخشی حقیقی از زندگی آب زندگی است قسمت اولتئوری تکامل امروز در درمنوار عصب و عضله در مطب دکزبان و شناخت حقیقت قسمت اتشنج و حرکات شبه تشنجی قافاجعه ی جهل مقدسهفت چیز که عملکرد مغز تو سردرد عروقی میگرناختلال در شناسایی حروف و حمایت از طبیعتاستفاده از سلول های بنیامنبع هوشیاری کجاست قسمت هیچ کاری نکردن به معنی چیعشق به هفت مرتبه ی شناختیخطای ادراک کارماکلام، در تحولی شگفت آور بباد و موجپیوند سر آیا ممکن استدرمان های جدید در بیماری تلاشی برای درمان قطع نخامغز ابزار بقای برتر مادیروزه داری سلول های بنیادآرزوها را کم کنتاثیر ژنها بر اختلالات خاین بیمار را باید چه کار نیوالینسفرنامه سفر به بم و جنوب تضادهای علمیفرار در فرار از میزبان، دهمیشه راهی هستشواهدی از نوع جدیدی از حاارتباط میکروب روده و پارهر حرکت خمیده می شود و هر حرکات چشم، ترجمه کننده ی اصول توسعه ی یک ذهن کاملمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپیامهای کاربراندندان ها را مسواک بزنید تکندر علیه سرطانبحثي درباره هوش و تفاوتهپپوگستدرمان جدید کنترل مولتیپلتنفس بدون اکسیژنمغزهای کوچک بی احساسروشی برای بهبود هوش عاطفآشتی بهتر استچگونه واکسن کرونا را توزتاثیر گیاه خواری بر رشد وایرادهای موجود در خلقت بسلولهای ایمنی القا کنندهتغییرات منطقه بویایی مغزقله برای دیدن نه برای به هنر فراموشیشانس یا تلاشارزش حقیقی زبان قسمت اولوقتی پر از گل شدی خودت را حس و ادراک قسمت چهل و سومبقای حقیقی در دور ماندن امنبع هوشیاری در کجاست؟(قديدن با چشم بسته در خواب کیهان خود را طراحی میکندمبتکران خودشکوفابخش بزرگی حس و ادراک ما اپرکاری تیروئیددرهای اسرارآمیز و پوشیدهتو با باورهایت کنترل میشنقش نظریه تکامل در شناسارژیم ضد التهابیاقلیت خلاقنگاه از دور و نگاه از نزدتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدا سخت ترین استسندرم دزدی ساب کلاوینجنسیت و تفاوت های بیناییقارچ بی مغز در خدمت موجودهوش مصنوعی از عروسک های بشباهت زیاد بین سلول هاي عاز کسی که یک کتاب خوانده ویروس های باستانی، مغز محس و ادراک قسمت بیست و چهبه جای تولید، بیشتر گوش کمواد کوانتومی جدید، ممکندانش محدود به ابعاد چهارکارهای کوچک، بی ارزش نیسمدل هولوگرافیک تعمیم یافبرای اولین بار دانشمندانآن چیزی که ما جریان زمان درک درست از خود و هوشیاریتولترودیننقش درختان در تکاملراست دستی و چپ دستیامید نجاتنابینایی در نتیجه ی گوشی تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله و تکینگی ابتدایجهان یکپارچهقطره قطرههوش مصنوعی از عروسک بازی صدای بم با فرکانس پایین، از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمرحس و ادراک- قسمت پنجاه و بی نظمی مقدمه شناختمیاستنی گراویس در جوانانداروهای ام اسکشف مکانیسم عصبی خوانش پمرگ انتقال است یا نابود شبرخی اطلاعات روانشناسی مآینده ی علم و فیزیک در60 ثدرد، رمز موفقیتتوهمات و شناخت حقیقتنقشه با واقعیت متفاوت اسزمان و مکان، ابعاد کیهان انواع سکته های مغزینخاع ما تا پایین ستون فقرتاریکی و نورابزار بقای موجود زنده از سکته ی مغزی در جوانانجهانی در ذهنلرزش عضله یا فاسیکولاسیوهوش مصنوعی از عروسک تا کمطولانی ترین شباز تکینگی تا مغز از مغز توابسته به دوستی این و آن خواندن، دوست روزهای سختبیماری کروتز فیلد جاکوبما بخشی از این جهان مرتبطداروی جدید برای میاستنی گوهر با نظر دیگران سنگ نممسئولیت در برابر محیط زیبررسی سیستم تعادلی بدن اآیا کیهان می تواند یک شبیتیکاگرلور داروی ضد انعقاچندین ماده غذایی که ماننزندگی بی دودانرژِی برای ایجاد اضطرابچرا ارتعاش بسیار مهم استساختن آینده، بهترین روش تداوم مهم است نه سرعتابزارهای بقا از نخستین هجایی خالی نیستمننژیتهوش مصنوعی، کیفیت فریب معلم اپی ژنتیک دریچه ای بهخواص بادام زمینیاز تکینگی تا مغز، از مغز یک پیشنهاد خوب برای آسان بیماریهای تحلیل عضلانی اداستانها و مفاهیمی اشتباگاهی در پارکینسون باید پمعاینه قبل از نوار عصب و رموزی از نخستین تمدن بشربعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا جهش های ژنتیکی، ویروتکامل تکنولوژینوآوری ای شگفت انگیز دانزیرک ترین مردمتراشه ی بیولوژِیکاهمیت کنترل خشمفلج دوطرفه عصب 6 چشمچسبیدن به خود، مانع بزرگ سدسازی روش مناسب برای مقاثرات مضر ماری جواناحقیقت قربانی نزاع بین بی منابع انرژی از نفت و گاز هوش عاطفی بیشتر در زنانعید نوروز مبارکخانواده پایداراز سایه بگذرژن یا نقشه توسعه مغز و نقبیشتر علم، در نادانسته هدر آسمان هدیه های نادیدنتقلید مرحله ای نسبتا پیشپول و عقیدهمغز و قلب در جنین موش مصنرویا تخیل یا واقعیتآب زندگی است قسمت دومتئوری تکامل در پیشگیری و نوبت کودکانزبان و شناخت حقیقت قسمت دتشنج به صورت اختلال رفتافارغ التحصیلان، فقیر و دهفت سین یادگاری از میراث سرطان کمیت گراییاختلالات مخچهحوادث روزگار از جمله ویراستفاده از سلول های بنیامنبع هوشیاری کجاست قسمت هیچ کس مانند تو نگاه نمیکعشق درونی به یگانگی خلقتخطای حسکلرال هیدرات برای خوابانباد غرور و سر پر از نخوت وپیوند سر برای چه بیماراندرمان های جدید سرطانتلاشی تازه برای گشودن معمغز ابزار برتر بقاروزهای بد باقی نمیماندآزمون تجربی، راهی برای رتاثیر کلام در آیات کلام باینکه به خاطرخودت زندگی نیکولا تسلاسفرنامه سفر به بم و جنوب تظاهر خوابیده ی مادهفرد موفقهمیشه عسل با موم بخوریمشواهدی از دنیسوان(شبه نئارتباط ماده و انرژیهرچیز با یک تاب تبدیل به حرکت چرخشی و دائمی کیهاناصول سلامت کمرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسایتهای دیگرده روش موفقیتکو کیو تن coQ10بحثی جالب درباره محدودیتپایان، یک آغاز استدرمان جدید ام استنها مانع در زندگی موارد مغز، فقط گیرندهروشی جدید در درمان قطع نخآغاز فرایند دانستنچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر گیاه خواری بر رشد وایستادن در برابر آزادی بسلولهای بنیادی مصنوعی درتغییرات مغز پس از 40 سالگیقله سقوطهنر حفظ گرهشاهکار قرنارزش حقیقی زبان قسمت دوموقتی تو از یاد گرفتن باز حس و ادراک قسمت نهمبلندی در ذهن ما درک بلندیمنبع خواب و رویادی متیل فومارات(زادیوا)(کیهانِ هوشیارِ در حال یامتواضع باشبخش بزرگتر کیهان ناشناختپراسینزوماب در پارکینسودرون قفس یا بیرون از آنتو باید نیکان را به دست بنقش هورمون های تیروئید درژیم غذایی حاوی تخم مرغ واقیانوس نادانینگاه از درون قفس یا بیرونتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدایی که در ذهن دانشمنسندرم سردرد به دلیل افت فجهل مقدسقبل و بعد از حقیقتهوش مصنوعی از عروسک های بشباهت زیاد بین سلول هاي عاز آغاز خلقت تا نگاه انساویرایش DNA جنین انسان، برحس و ادراک قسمت بیست و یکبه خوبی های دیگران فکرکنموجود بی مغزی که می توانددانش بی نهایتکارهایی بیش از طراحی و گپمدل های ریز مغز مینی برینبرای بقا به جایی فراتر ازآنچه می دانم، آنچه را میخدرک عمیق در حیواناتتومورها و التهاب مغزی عانقش ذهن و شناخت در حوادث رجزخوانی هایی که امروز بامید یا ناامیدی؟ناتوانی از درمان برخی ویتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله ی منفرد یا سیاهجهان کنونی و مغز بزرگتریلمس کوانتومیهوش مصنوعی از عروسک بازی صرع و درمان های آناز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که حس و ادراک- قسمت بیست و پبی هیچ می ایی و بی هیچ میرمیدان مغناطيسي زمین بشر داروهای تغییر دهنده ی سیکشف مکانیسمی پیچیده در بمرگ تصادفیبرخی بیماری ها که در آن بآینده با ترس جمع نمیشوددرس گرفتن از شکست هاتوکل بر خدانقص های سیستمی ایمنیزمان و گذر آن سریع استانیس بی کساننخاع درازتر یا کوتاهتر کتاریکی خواهد ترسیدابزار بقای موجود زنده از سکته ی چشمیجهان، تصادفی نیستلزوم گذر انسان از حدها و هوش مصنوعی از عروسک تا کمطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز تکینگی تا مغز از مغز توابستگی یعنی قلادهخواب و بیداری نوسانی مغزبیماری گیلن باره و بیمارما تحت کنترل ژنها هستیم یداروی جدید برای کاهش وزنگویید نوزده و ایمنی ساکتمستند جهان متصلذهن خود را مشغول هماهنگیبررسی علل کمر درد در میانآیا گذشته، امروز وآینده تیروفیبان موثر در سکته ی چندجهانیزندگی در جمع مواردی را برانسولینچرا به هم اعتماد نمیکنیمساختار فراکتال وجود و ذهتداخل مرزها و صفات با بینابزارهای بقا ازنخستین همجاذبهمن، ما یا چی؟هوش مصنوعی، اتفاقات و تحعلم به ما کمک میکند تا موخواص شکلات تلخاز تکامل تا مغز از مغز تا یک آلل ژنتیکی که از نئاندبیماری، رساله ای برای سلدخالت در ساختار ژنهاگذر زمان کاملا وابسته به معادله ها فقط بخش خسته کنرمز و رازهای ارتباط غیر کبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجتکامل جریان همیشگی خلقتنوار مغز مشاهده ی غیر مستزیست شناسی کل در جزء فراکتربیت کودکان وظیفه ای مهاهرام مصر از شگفتی های جهفن آوری های جدید علیه شنانسبت ها در کیهانسرنوشتاجزای پر سلولی بدن انسان حقیقت آنطور نیست که به نظمنابع انرژی از نفت و گاز هوش عاطفی در زنان بیشتر اعامل کلیدی در کنترل کارآخاویار گیاهیاز علم جز اندکی به شما داژن درمانی در درمان چاقیازدواج های بین گونه ای، رژن ضد آلزایمربا همه مهربان باشدر آستانه ی موج پنجم کوویتقلید از روی طبیعتپوست ساعتی مستقل از مغز دمغز و هوش، برترین ابزار برویا حقی از طرف خداآب زندگی است قسمت سومتئوری جدید، ویران کردن گای همه ی وجود مننور از عمق تاریکیزبان و شناخت حقیقت قسمت ستشنج عدم توازن بین نورون فاصله ها در مکانیک کوانتهم نوع خواری در میان پیشیسرعت فکر کردن چگونه استاختلالات حرکتی در انسانحکمت الهی در پس همه چیزاستیفن هاوکینگ در مورد همنبع هوشیاری کجاست قسمت هیچ کس حقیقت را درون مغز عشق، شلوغ کردن نیستخطر آلودگی هواکم کردن کالری روشی سودمنبار مغز بر دو استخوانپیوند سر، یکی از راه حلهادرمان های رایج ام استلاشی جدید در درمان ام اسمغز از بسیاری حقایق می گرروزهای سختآزمون ذهنی گربه ی شرودینتاثیر کپسول نوروهرب بر ناینکه خانواده ات سالم بانیاز به آموزش مجازی دیجیسفرنامه سفر به بم و جنوب تظاهری از ماده است که بیدفرد یا اندیشههمیشه، آنطور نیست که هستشیر و دوغ بادامارتباط متقابل با همه ی حیهرگز از زندگی یا امکاناتحس متفاوتاضطراب و ترسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدهن، بزرگترین سرمایهکوچ از محیط نامناسببحثی در مورد نقش ویتامين پاکسازی مغزدرمان جدید ای ال اس، توفرتنها در برابر جهانمغز، همه ی واقعیت را نمیبروشی جدید در درمان نابینآغاز فصل سرما و دوباره تکچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر گیاه خواری بر رشد واکنون را با همه ی نقص هایسلام تا روشناییتغییرات آب و هوایی که به قلب های سادههنر دانستنشاهکار شش گوشارزش حقیقی زبان قسمت سوموقتی خودت را در آینه دیدیحس و ادراک قسمت چهارمبلوغ چیستمنتظر نمان چیزی نور را بهدین اجباریکیست هیداتید مغزمجموعه های پر سلولی بدن مبخش دیگری در وجود انسان هپرتوهای صادر شده از سیاهدرون و بیرون، جدای از هم تو برای خزیدن خلق نشده اینقش هورمون زنانه استروژنرژیم غذایی سالم و ضد التهالکترومغناطیس شنوایی و هنگاه از درون مجموعه با نگتاثیر درجه حرارت بر عملکابتذال با شعار دینسوی ما آید نداها را صداجهان فراکتالقبل از آغازهوش مصنوعی از عروسک های بشجاعت و ترساز انفجار بزرگ تا انفجار ویشن پروحس و ادراک قسمت بیست و دوبه خودت مغرور نشوموجودات مقهور ژنها هستنددانشمندان موفق به بازگردکاربرد روباتهای ريزنانومدیون خود ناموجودبرای تمدن سازی، باید در بآنچه ناشناخته است باید شدرگیری قلب در بیماری ویرتومورهای نخاعینقش روی و منیزیم در سلامترحم مصنوعیامید جدید بر آسیب نخاعیناتوانی در شناسایی چهره تاثیر رو ح و روان بر جسمابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله ی تولید کنندهجهان کاملی در اطراف ما پرلووفلوکساسینهوش مصنوعی از عروسک بازی ضایعه ی شبکه لومبوساکرالاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجرحس و ادراک- قسمت شصت و چهبی ذهن و بی روحمیدان های مغناطیسی قابل داروهای ضد بیماری ام اس وکشف ژن جدید، می تواند گستمرگ عاطفه و محبتبرخی بیماری های خاص که بدآیا فراموشی حتمی استدست و پا زدن در سایه؟توپیراماتنقص در تشخیص هیجانات عامزمان و صبرانگشت ماشه اینخستین تمدن بشریتاریخ همه چیز را ثبت کردهابزار بقای موجود زنده از جهش های ژنتیکی مفید در سالزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک تا کمطیف انسفالیت، گیلن باره از تکینگی تا مغز از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغخواب زمستانی سلول های سربیماری آلزایمر، استیل کومانند کودکان باشیدداروی جدید برای ای ال اسگوش دادن بهتر از حرف زدنمشکل از کجاستذهن خالی از شلوغی افکاربرطرف کردن خشونت را از خاآیا پیدایش مغز از روی تصاتکلم در گیاهاننه ناامیدی بلکه ارتقازندگی در سیاهچالهانسولین هوشمندچرا بیماری های تخریبی مغساختار شبکه های مغزی ثابترقی واقعی یا شعار ترقیابزارهای بقای موجود زندهجاذبه و نقش آن در شکلگیریمن، خود تو هستمهوش احساسیعلم بدون توقفخواص شگفت هویجاز تکامل تا مغز، از مغز تیک جهش ممکن است ذهن انسانبیمارستان هوش مصنوعیدر موج، راز خلقت نهفته اسگذشته را دفن کنمعجزه های هر روزهرمز گشایی از اتصالات مغزتفکر قبل از کارآیا خداباوری محصول تکاملتکامل داروینی هنوز در حانوار مغز با توضیح دکتر فازیست شناسی باور حقیقت یا ترجمه فعالیت های عضله به اولویت بندی ها کجاستفناوری هوش مصنوعی نحوه خنسبت طلایی، نشانه ای به سسریع دویدن مهم نیستاجزایی ناشناخته در شکل گحقیقت افرادمنابع انرژی از نفت و گاز هوش عاطفی در زنان بیشتر اعادت همیشه خوب نیستخار و گلعادت کن از بالا نگاه کنیخارق العاده و استثنایی بژنها نقشه ایجاد ابزار هوبا هوش مصنوعی خودکار روبدر برابر حقایق جدیدتقلید از طبیعتپوشاندن خود از نورمغز و اخلاقرویاها از مغز است یا ناخوآب، زندگی است(قسمت پنجم)تا 20 سال آینده مغز شما به ای آنکه نامش درمان و یادشنور درونزبان جانسوزتشویق خواندن به کودکانفاصله ی همیشگی تصویر سازهمه چیز موج استسطح آگاهی، رخدادهای زندگاختلالات صحبت کردن در انحافظه میتواند بزرگترین داستیفن هاوکینگ در تفسیر منبع هوشیاری کجاست قسمت هیچ اندر هیچعصب حقوق نورولووخطر حقیقی، خود انسان استکمی زاویه ی دیدت را عوض کبار بزرگ ایستادن بر دو پاپیوندهای پیچیده با تغییردرمان های علامتی در ام استمایل زیاد به خوردن بستنمغز به تنهایی برای فرهنگ روزهای سخت میگذردآزمون ذهنی گربه شرودینگرتاثیر کپسول نوروهرب بر تاین، فقط راه توستچیز جدید را بپذیرسفرنامه سفر به بم و جنوب تعویض دارو در تشنجفرد حساس از نظر عاطفی و بهمکاری یا رقابتشیشه ی بازالتی و سیلیکونارتباط چاقی و کاهش قدرت بهز ذره، یک دنیاستحس چشایی و بویاییاطلاع رسانی اینترنتیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدو ویژگی انتزاع و قدرت تجکوچک شدن مغز از نئاندرتابحثی در مورد نقش کلسیم و پارادوکس ها در علمدرمان جدید سرطانتنهاییمغزتان را در جوانی سیم کشروشی جدید در درمان سکته مآغاز مبهم آفرینشچگونه به سطح بالایی از هوتاثیر گیاه خواری بر رشد واکوییفلکسسلاح و راهزنیتغییرات تکاملی سر انسان قلب و عقلهنر رها شدن از وابستگیشاید گوشی و چشمی، آماده شارزش خود را چگونه میشناسوقتی خورشید هست شمع به کاحس و ادراک قسمت نوزدهمبلعیدن ستاره توسط سیاهچامنتظر نتیجه ی کارهایت بادین، اجباری نیستکیست کلوئید بطن سوممجرم، گاهی قربانی استبخشیدن دیگران یعنی آرامشپرتوزایی از جسم سیاهدرون آشفته ی تو و ظاهر خنتو تغییر و تحولینقش ویتامین K در ترمیم اسرژیم غذایی ضد التهابیالکتروتاکسی(گرایش و حرکنگاه حقیقی نگاه به درون اتاثیر درجه حرارت بر عملکابداع دی ان ای بزرگترین دسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان قابل مشاهده بخش کوچقبل از انفجار بزرگهوش مصنوعی از عروسک های بشرکت نورالینک ویدیویی ازاز بار خود بکاه تا پرواز واقعیت فیزیکی، تابعی از حس و ادراک قسمت بیست و سوبه خودت نگاه کنمورد نادر همپوشانی دو بیدانشمندان نورون مصنوعی سکاربرد روباتهای ريز، در مدیریت اینترنت بر جنگبرای خودآگاه بودن تو بایآنچه واقعیت تصور میکنیم درگیری مغز در بیماری کویتومورهای ستون فقراتنقش روزه داری در سالم و جرحم مصنوعیامید درمان کرونا با هماننادیدنی ها واقعی هستندتاثیر روده بر مغزابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله، سیاه خالص یا پجهان پیوستهلوب فرونتال یا پیشانی مغهوش مصنوعی از عروسک بازی ضایعه ی عروقی مخچهاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتحسن یوسف باغچه ی منبی سوادی در قرن 21میدان های کوانتومی خلاداروهای ضد تشنج با توضیح کشف ارتباط جدیدی از ارتبمرگی وجود نداردبرخی توجهات در ببمار پارآیا ممکن است موش کور بی مدست کردن در گوشتوانایی مغز و دیگر اجزای نقطه ی رسیدن به قلهزمان واقعیت است یا توهمانگشت نگاری مغز نشان میدنخستین تصویر از سیاهچالهتاریخ، اصیل نیست و ساخته ابزار بقای موجود زنده از جهش های ژنتیکی غیر تصادفلزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک تا کمطبیعت موجی جهاناز تکینگی تا مغز از مغز توبینار اساتید نورولوژی دخواب سالم عامل سلامتیبیماری الزایمرمانند آب باشداروی جدید برای دیابتگوشه بیماری اتوزومال رسسمشکلات نخاعیذهن سالمبزرگ فکر کنآیا آگاهی پس از مرگ از بیتکنولوژی های جدید و حالتنه به اعدامزندگی زمینی امروز بیش از انسان قدیم در شبه جزیره عچرا حیوانات سخن نمی گوینسادیسم یا لذت از آزار دادتروس جریان انرژیابزارهای بقای از نخستین جبران از دست رفته هامنابع انرژي پاک سرچشمه حهوش احساسیعلم در حال توسعهخواص عجیب لوبیااز تکامل تا مغز، از مغز تیک رژیم غذایی جدید، می توبیندیشدر میان تاریکی و روشناییگر جان به جز تو خواهد از خمعجزه ی چشمرمز پیشرفت تواضع است نه طتفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا دلفین ها می تواند از تکامل داروینی هنوز در حانوار مغز ترجمه رخدادهای زیست، مرز افق رویداد هستترجمه ی فعالیت های عضله باولین قدم شناخت نقص های خفواید روزه داری متناوبنشانه های گذشته در کیهان سریعترین کامپیوتر موجوداحیای بینایی نسبی یک بیمحقیقت انسانمنابع انرژی از نفت و گاز هوش عاطفی رمز آزادگی