دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

اساس انسان اندیشه و باور اوست

اساس انسان، اندیشه و باور اوست ولی آیا باور و اندیشه بدون نمایش آن، در قالب گفتار و رفتار، نمود و جلوه ای دارد ؟
اندیشه و باور در قالب رفتار و گفتار، جلوه گری میکند به طوری که باور بدون جلوه گری، چیزی جز خورشیدی بدون تابش نیست. ولی نمایش باور و تفکر، همیشه مطابق با آن باور و اندیشه نیست. چه بسیار باورها که به دلیل سختی های اجرای آن، خاموش میماند و یا نمایش آن، جز در قالب گفتار و شعر و شعار نیست.
این باورها معمولا باورهای سنگین و وزینی است که میتواند در حد گفتار، مرید و مراد جمع کند چون گفتنش زیبا ولی عمل به آن سخت و هزینه بر است. این باورها هر چند جهت دهنده و زیبا هستند وقتی توسط فرد معتقد و باورمند، به آن عمل نشود مانند سرابی خواهد بود که رسیدن به آن خسته میکند و نیرو و توان جمعیت را میگیرد ولی وقتی به آن می رسند خبری از آب نیست.
چنین جاذبه و جلوه ای، ابزاری برای زدودن نیروها از جامعه و لخت و عریان ماندن در زمانی است که نیاز به لباسی محافظ هست.
بهترین راه سرکوب توانایی ها نشان دادن سراب جذاب بی آبی است که تشنگان را به سوی خود بکشاند ولی سیرابشان نکند.
شادی، زمانی است که آنچه فکر می کنی ومی گویی برابر باشد.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
از تکامل تا مغز از مغز تا هوش مصنوعی از عروسک بازی ریسدیپلام تنها داروی تایبرخی درمان های Spinal Muscular Atسکوت و نیستیوزوز گوشتکامل زبانپیر شدن حتمی نیستغرور و علمتغییرات منطقه بویایی مغزفضای قلب منبع نبوغ استانواع سکته های مغزیمغز چگونه صداها را فیلتر حس و ادراک قسمت ششماتفاق و تصادفدرمان های اسرار آمیز در آمیدان های مغناطیسی قابل نگاه محدود و تک جانبه، مشاستفاده از هوش مصنوعی در هوش مصنوعی از عروسک تا کمراز تغییربسیاری از مجرمان، خودشانستم، بی پاسخ نیستژن یا نقشه توسعه مغز و نقتاثیر مشاهده بر واقعیت بپرتوهای صادر شده از سیاهجهان ما میتواند به اندازقبل از انفجار بزرگانسان باشمغز از بسیاری حقایق می گرخواندن ، یکی از شستشو دهناخلاق پایه تکامل و فرهنگدرمان جدید سرطانمانند آب باشناتوانی از درمان برخی ویاصلاح خطا با رفتن بر مسیرهوش احساسیتفاوت های تکاملی در مغز وسردرد تنشنکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتاثیر گیاه خواری بر رشد وآنزیم تولید انرژی در سلوجهان دارای برنامهخارق العاده و استثنایی بلا اکراه فی الدیناولین سلول مصنوعیمغزتان را در جوانی سیمکشارتقا یا بازگشت به قبل ازدرک حقیقت نردبان و مسیری محل درک احساسات روحانینرمش های مفید در سرگیجهزندگی، مدیریت انرژیبلعیدن ستاره توسط سیاهچاهوشیاری و افسردگیتلاشی جدید در درمان ام اسشیشه ی بازالتی و سیلیکونتاثیر ترکیبات استاتین (سکی غایب شدی تا نیازمند دلآیا واکنش های یاد گرفته وجواب دانشمند سوال کننده دل به دریا بزنمن کسی در ناکسی دریافتم اینکه خانواده ات سالم بانقش انتخاب از طرف محیط، نارزش حقیقی زبان قسمت اولدست آسمانبیش از نیمی از موارد انتقمروری بر تشنج و درمان هاینزاع بین جهل و علم رو به پزبان و بیان نتیجه ساختمابه زیر پای خود نگاه نکن بهدف از خلقت رسیدن به ابزاتنبیه چقدر موثر استشبیه سازی سیستم های کوانتاثیر درجه حرارت بر عملککتاب طبیعت در قالب هندسهآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجحقیقت قربانی نزاع بین بی دی متیل فومارات(زادیوا)(منابع انرژی از نفت و گاز اگر نعمت فراموشی نبود بسنقش سجده بر عملکرد مغزاز کسی که یک کتاب خوانده رفتار وابسته به شکلبازخورد یا فیدبکمسمومیت دانش آموزان بی گهفت چیز که عملکرد مغز تو سفر تجهیزات ناسا به مریخ بیماری الزایمروقتی تو از یاد گرفتن باز توقف؛ شکستضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر عصاره تغلیظ شده گیگل زندگیآثار باستانی تمدن های قدحکمت الهی در پس همه چیزدانشمندان پاسخ کوانتومی منبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانچند روش ساده برای موفقیتاز تکینگی تا مغز از مغز ترویا بخشی حقیقی از زندگی بحثی درباره احساساتی غیرمطالعه ای بیان میکند اهدهندسه ی پایه ایسلاح و راهزنیواقعیت های متفاوتتوهم تنهاییعلم و ادراک فقط مشاهده ی تروس جریان انرژیگاهی لازم است برای فهم و افت فشار خون ناگهانی در وحس و ادراک قسمت 75ابزار بقا از نخستین همانداروی جدید میاستنی گراویمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنوار مغزی روشی مهم در تشخاز تکینگی تا مغز از مغز تروش مقابله مغز با محدودیبرای تمدن سازی، باید در بهوش مصنوعی گوگل به کمک تشسی و سه پل اصفهانواکسن دیگری ضد کرونا از دتکنولوژی جدید که سلول هاپول و عقیدهعید نوروز مبارکتشنج عدم توازن بین نورون فرگشت و تکامل تصادفی محض الگوبرداری از طبیعتحس و ادراک قسمت پنجاهابزار بقای موجود زنده از در محل کار ارزش خودت را بمنشاء کوانتومی هوشیاری اچیزی شبیه نور تو نیستاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی ریشه های مشترک حیاتبرخی روش های تربیتی کودکسکوت، پر از صدایک پیام منفرد نورون مغزی تکامل زبانپیشینیان انسان از هفت میغربال در زندگیتغییرات آب و هوایی که به قفس ذهنانگشت ماشه ایمغز ناتوان از توجیه پیداحس و ادراک قسمت شصت و هشتاتوبان اطلاعات و پلِ بیندرمان های بیماری آلزایمرمیدان های کوانتومی خلانگاه انسان محدود به ادرااستفاده از انرژی خلاهوش مصنوعی از عروسک تا کمراست دستی و چپ دستیبسیاری از بیماری های جدیستون فقرات انسان دو پا جلژن ضد آلزایمرتاثیر نگاه ناظر هوشیار بپرسش و چستجو همیشه باقی اجهان مادی، تجلی فضا در ذهقبرستان ها با بوی شجاعتانسان جدید از چه زمانی پامغز به تنهایی برای فرهنگ خواب سالم عامل سلامتیاختلال خواب فرد را مستعد درمان دارویی سرطان رحم بماه رجبناتوانی در شناسایی چهره زمان و مکان، ابعاد کیهان اصول انجام برخی نرمش ها دهوش در طبیعتتفاوت های زبانی سرمنشا تسردرد سکه ایکنگره بین المللی سردرد دتاثیر گیاه خواری بر رشد وآینه در اینهجهان در حال نوسان و چرخشخبر مهم تلسکوپ هابللاموژین داروی ضد اوتیسم؟اوکرلیزوماب داروی جدید شمغط یک گیرنده استارتوکين تراپی روشی جديد درک دیگرانمحل درک احساسات روحانی دنرمشهای مهم برای تقویت عزونیسومایدبنی عباس، ننگی بر تاریخهوشیاری کوانتومیتمایل زیاد به خوردن بستنشکل های متفاوت پروتئین هتاثیر تغذیه بر سلامت رواکیهان خود را طراحی میکندآیا یک، وجود داردجوسازی مدرندلایلی که نشان میدهد ما بمن پر از تلخیماینترنت بدون فیلتر ماهوانقش اتصالات بین سلولهای ارزش حقیقی زبان قسمت دومدستورالعمل مرکز کنترل بیبیشتر کمردردها نیازی به مرکز هوشیاری، روح یا بدن نزاع بین علم و نادانی رو زبان و بیان، در سایه پیشربه سخن توجه کن نه گویندههر چیز با هر چیز دیگر در تتهدیدهای هوش مصنوعیشبکه های مصنوعی مغز به درتاثیر درجه حرارت بر عملککتاب، سفری به تاریخآیا خداباوری محصول تکاملحقیقت آنطور نیست که به نظدین اجباریمنابع انرژی از نفت و گاز اگر نعمت فراموشی نبود بسنقش غذاها و موجودات دريااز آغاز خلقت تا نگاه انسارفتار اجتماعی انسان، حاصبازسازي مغز و نخاع چالشی مسمومیت دانش آموزان، قماهفت سین یادگاری از میراث سفر دشوار اکتشافبیماری ای شبیه آلزایمر و ویتنام نوعی کرونا ویروس تولید مثل اولین ربات های ضررهای شکر بر سلامت مغزتاریک ترین بخش شبگلوله ی ساچمه ایآرامش و دانشحافظه میتواند بزرگترین ددانشمندان اولین سلول مصنمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانچندین ماده غذایی که مانناز تکینگی تا مغز از مغز ترویا تخیل یا واقعیتبخش فراموش شده ی حافظهمعماری، هندسه ی قابل مشاهندسه ی رایج کیهانسلسله مباحث هوش مصنوعیواقعیت و مجازتوهم جدایی و توهم علمعلم و روحتری فلوپرازینگاهی مغز بزرگ چالش استفلج نخاعی با الکترودهای افت هوشیاری به دنبال کاهحس و ادراک قسمت 78ابزار بقا از نخستین همانداروی جدید برای میاستنی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنوار عصب و عضلهاز تکینگی تا مغز از مغز تروش های صرفه جویی در ایجابرای خودآگاه بودن تو بایهوش مصنوعی گوگل به کمک تشسیلی محکم محیط زیست بر انواکسن سرطانتکنولوژی جدید که سلول هاپوست ساعتی مستقل از مغز دعامل کلیدی در کنترل کارآتشویق خواندن به کودکانفراموش کارها باهوش تر هسالتهاب شریان تمپورالحس و ادراک قسمت پنجاه و یابزار بقای موجود زنده از در چه مرحله ای از خواب ، رمهندسی ژنتیک در حال تلاش نکاتی در مورد تشنجمهربانی، شرط موفقیتچگونه مولکول های دی ان ایاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رژیم های غذایی و نقش مهم برخی سلولهای عصبی در تلاسکته مغزییک پیشنهاد خوب برای آسان تکامل زبان انسان از پیشیپیشرفت های جدید علوم اعصمقالاتتغییرات تکاملی سر انسان قفس را بشکنانگشت نگاری مغز نشان میدمغز و اخلاقحس و ادراک قسمت شصت و دواتوسوکسیمایددرمان های جدید میگرنمیدان بنیادین اطلاعاتنگاه از بیرون مجموعهاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمرجزخوانی هایی که امروز ببسیاری از بیماری های جدیستارگانی قبل از آغاز کیهژنها نقشه ایجاد ابزار هوتاثیر نگاه و مشاهده ناظر پرسشگری نامحدودجهان مرئی و نامرئیقدم زدن و حرکت دید را تغیانسان خطرناکترین موجودمغز بیش از آنچه تصور میشوخواب سالم عامل سلامتی و یاختلال در شناسایی حروف و درمان سرگیجه بدون نیاز بماپروتیلیننادیدنی ها واقعی هستندزمان و صبراصول توسعه ی یک ذهن کاملهوش عاطفی قسمت 11تفاوت ایستایی و تکاپوسردرد عروقی میگرنکنگره بین المللی سردرد دتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیندهجهان در حال ایجاد و ارتقاخدا موجود استلایو دوم دکتر سید سلمان فايندگان چگونه خواهند دیدنقش قهوه در سلامتیارتباط میکروب روده و پاردرک درست از خود و هوشیاریمحدودیت چقدر موثر استچرا ماشین باید نتایج را پزونا به وسیله ویروس ابله به قفس های سیاهت ننازهوش، ژنتیکی است یا محیطیتمدن قدیمی ای در جنوب ایرشکل پنجم مادهتاثیر حرکات چشم بر امواج کیهانِ هوشیارِ در حال یاآیا کیهان می تواند یک شبیجامعه ی آسمانیدنیای شگفت انگیز کوانتوممنابع انرژي پاک سرچشمه حایندرالنقش تیروئید در تکامل مغزارزش حقیقی زبان قسمت سومدغدغه نتیجه ی نادانی استبا هوش مصنوعی خودکار روبمرکز حافظه کجاستنزاع بین علم و جهل رو به پزبان و تکلم برخی بیماریهبوزون هیگز چیستهر جا که جات میشه، جات نیتو یک معجزه ایشبکیه های مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملککتابخانهآیا دلفین ها می تواند از حقیقت افراددین، اجباری نیستمنابع انرژی از نفت و گاز اگر با مطالعه فیزیک کواننقش غذاها و موجودات دريااز انفجار بزرگ تا انفجار رقیبی قدرتمند در برابر مبحتی علمی درباره تمایل بمسیر دشوار تکامل و ارتقاهم نوع خواری در میان پیشیسفرنامه سفر به بم و جنوب بیماری ای شبیه ام اس مولتویتامین E برای فعالیت صحتولید یا دریافت علمطلوع و حقیقتتاریکی من و تو و گرد و غباگلوئونآرامش و سکونحافظه های کاذبدانشمندان تغییر میدان مغمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماننه به اعداماز تکینگی تا مغز از مغز ترویا حقی از طرف خدابخش های تنظیمی ژنومهندسه بنیادینسلطان جنگل یا صاحب ملکوتواقعیت و انعکاستوهم جسمعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتری فلوپرازینگذر زمان کاملا وابسته به فلج بل، فلجی ترسناک که آنافتخار انسانحس و ادراک قسمت 82ابزار بقا از نخستین همانداروی جدید برای ای ال اسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنوار عصب و عضلهاز تکینگی تا مغز از مغز تروش هایی برای جلوگیری از برای زندگی سالم، یافتن تهوش مصنوعی الفاگوسینوریپا داروی ترکیبی ضدواکسن سرطانتکینگیپوشاندن خود از نورعادت همیشه خوب نیستتشخیص ژنتیکی آتروفی های فراموشی همیشه هم بد نیستامواجی که به وسیله ی ماشیمعنی روزهحس و ادراک قسمت پنجاه و دابزار بقای موجود زنده از در ناامیدی بسی امید استموفقیت هوش مصنوعی در امتچگونه میتوان با قانون جناز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رژیم های غذایی و نقش مهم برخی سيناپسها طی تکامل و سال سیزده ماههیک آلل ژنتیکی که از نئاندتکامل ساختار رگهای مغزی پیشرفت در عقل است یا ظواهتاثیر ویتامین دی بر بیماتغذیه بر ژنها تاثیر داردقلب و عقلانتقال ماده و انرژیمغز و اخلاقحس و ادراک قسمت شصت و ششاتصال مغز و کامپیوتردرمان های جدید در بیماری میدازولام در درمان تشنج نگاه از دور و نگاه از نزداستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمرحم مصنوعیبشکه ای که ته نداره پر نمسخن نیکو مانند درخت نیکوژنها ، مغز و ارادهتاثیر نگاه انسان بر رفتاآلودگی هوا چالش قرن جدیدجهان مشارکتیقدرت مردمانسان عامل توقف رشد مغزمغز برای فراموشی بیشتر کخواب عامل دسته بندی و حفطاختلال در شناسایی حروف و درمان سرگیجه بدون نیاز بماجرای جهل مقدسنادانی در قرن بیست و یکم،زمان واقعیت است یا توهماصول سلامت کمرهوش عاطفی قسمت نهمتفاوت ارباب و رهبر حقیقیسرطان کمیت گراییکنترل همجوشی هسته ای با هتاثیر گیاه خواری بر رشد وآینده ی انسان در فراتر ازجهان ریز و درشتخدا بخشنده است پس تو هم بلبخند بزن شاید صبح فردا زايا اراده آزاد توهم است ینقش مهاجرت در توسعه نسل اارتباط ماده و انرژیدرک عمیق در حیواناتمحدودیت های حافظه و حافظچرا مغز انسان سه هزار سالزیباترین چیز در پیر شدنبه مغز خزندگان خودت اجازهیچ چیز همیشگی نیستتمدن پیشرفته ی پیشینیانشکست حتمیتاثیر دوپامین و سروتونینکیست هیداتید مغزآیا گذشته، امروز وآینده جاودانگی مصنوعیدنیا، هیچ استمنابع انرژی از نفت و گاز ایا کوچک شدن مغزانسان النقش حفاظتی مولکول جدید دارزش خود را چگونه میشناسذهن ما از در هم شکستن منببا تعمق در اسرار ابدیت و مرکز حافظه کجاستنسبیت عام از زبان دکتر برزبان و شناخت حقیقت قسمت چبوزون هیگز جهان را از متلهر حرکت خمیده می شود و هر تو یک جهان در مغز خودت هسشباهت مغز و کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملککجای مغز مسئول پردازش تجآیا دلفین ها میتوانند باحقیقت اشیادید تو همیشه محدود به مقدمنابع بی نهایت انرژی در داگر تلاش انسان امروز برانقش غذاها و موجودات دريااز بحث های کنونی در ویروسرموزی از نخستین تمدن بشربحث درباره پیدایش و منشا مسئول صیانت از عقیده کیسهمه چیز موج استسفرنامه سفر به بم و جنوب بیماری اسپینال ماسکولار ویتامین E در چه مواد غذایتولید پاک و فراوان انرژیطلای سیاهتاریکی و نورگمان میکنی جرمی کوچکی در آرامش(سکوت) stillness و تکاپوحافظه و اطلاعات در کجاست دانشمندان روش هاي جدیدی منبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماننه جنگ و نه خونریزیاز تکینگی تا مغز از مغز ترویاها از مغز است یا ناخوبخش بزرگی حس و ادراک ما اهندسه در پایه ی همه ی واکسم زنبور ، کلیدی برای وارواقعیت خلا و وجود و درک متوهمات و شناخت حقیقتعلم به ما کمک میکند تا موترک امروزگذشته را دفن کنفلج خوابافراد آغاز حرکت خودشان رحس و ادراک قسمت چهلابزار بقا از نخستین همانداروی جدید برای دیابتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنوبت کودکاناز تکینگی تا مغز از مغز تروش هایی ساده برای کاهش ابرخی ملاحظات در تشنج های سیگار عامل افزایش مرگ ومواکسن ضد اعتیادتکامل فردی یا اجتماعیپیموزایدعادت کن خوب حرف بزنیتشخیص آلزایمر سالها قبل فراموشی و مسیر روحانیامیوتروفیک لترال اسکلرومعادله ها فقط بخش خسته کنحس و ادراک قسمت پنجاه و سابزار بقای موجود زنده از در هم تنیدگی مرزها و بی مابزار بقای موجود زنده از در هم تنیدگی کوانتومیمولتیپل اسکلروز در زنان چگونه مغز پیش انسان یا هماز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رژیم ضد التهابیبرداشت مغز ما از گذر زمانسانسور از روی قصد بسیاری یک جهش ممکن است ذهن انسانتکامل شناخت انسان با کشفپیشرفت ذهن در خلاقیت استصفحه اصلیثبت و دستکار ی حافظهقلب دروازه ی ارتباطاندوه در دنیا استمغز و سیر تکامل ان دلیلی حس و ادراک سی و هفتماثر مضر مصرف طولانی مدت ردرمان های رایج ام اسمکان زمان یا حافظه زماننگاه از درون مجموعه با نگاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمرحم مصنوعیبشریت از یک پدر و مادر نیسخن و سکوتژنهای مشترک بین انسان و وتاثیر نگاه انسان بر رفتاآلودگی هوا و ویروس کروناجهان هوشمندقدرت کنترل خودانسانیت در هم تنیده و متصمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟خودآگاهی و هوشیارياختلالات مخچهدرمان سرگیجه بدون داروماجرای عجیب گالیلهنازوکلسینزمان پلانکاضطراب و ترسهوش عاطفی قسمت هفتمتفاوتهای جنسیتی راهی براسرعت فکر کردن چگونه استکنترل جاذبهتاثیر گیاه خواری بر رشد وآینده ی علم و فیزیک در60 ثجهان شگفت انگیزخدای رنگین کمانلحظات خوش با کودکانايا اراده آزاد توهم است ینقش میدان مغناطیسی زمین ارتباط متقابل با همه ی حیدرگیری قلب در بیماری ویرمخچه فراتر از حفظ تعادلچرا مغزهای ما ارتقا یافت زیباترین چیز در افزایش سبه نقاش بنگرهیچ وقت خودت را محدود به تمدن بشری و مغز اخلاقیشگفت نیست من عاشق تو باشمتاثیر دپاکین بر بیماری مکیست کلوئید بطن سومآیا پیدایش مغز از روی تصاجایی خالی نیستدندان ها را مسواک بزنید تمنابع انرژی از نفت و گاز ایا این جمله درست است کسینقش حیاتی تلومر دی ان آ داز فرد ایستا و متعصب بگذرذهن چند جانبه نیازمند نگبا خدا باشمرکز خنده در کجای مغز استنسبت ها در کیهانزبان و شناخت حقیقت قسمت ابی نهایت در میان مرزهاهرچیز با یک تاب تبدیل به تو کز محنت دیگران بی غمیشباهت مغز با کیهان مادیتاثیر درجه حرارت بر عملککرونا چه بر سر مغز می آورآیا دست مصنوعی به زودی قاحقیقت تنها چیزی است که شادیدن خدا در همه چیزمنابع جدید انرژیاگر خواهان پیروزی هستینقش غذاها در کاهش دردهای از تلسکوپ گالیله تا تلسکرمز و رازهای ارتباط غیر کبحثي درباره هوش و تفاوتهمسئولیت جدیدهمه چیز در زمان مناسبسفرنامه سفر به بم و جنوب بیماری اضطراب عمومیویتامین کاتولید سلولهای جنسی از سلطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاریکی خواهد ترسیدگنجینه ای به نام ویتامین آزمون تجربی، راهی برای رحافظه و اطلاعات در کجاست دانشمندان روشی برای تبدیمنبع هوشیاری کجاست قسمت53ابزار بقا از نخستین همانچه زیاد است بر من که در ایاز تکینگی تا مغز از مغز ترویاهای پر رمز و حیرتی دربخش بزرگتر کیهان ناشناختهندسه زبانِ زمان استسماگلوتید داروی کاهش دهنوالزارتان داروی ضد فشار توپیراماتعلم بدون توقفترکیب آمار و ژنتیکگربه شرودینگر و تاثیر مشفلج خواب چیستافراد بی دلیل دوستدار تو حس و ادراک قسمت چهل و هفتابزار بقا از نخستین همانداروی جدید ضد میگرنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنور دروناز تکینگی تا مغز از مغز تروش جدید تولید برقبرخی مرزهای اخلاق و علوم سیاهچاله هاواکسن علیه سرطانتکامل مادی تا ابزار هوشمپیموزایدعادت کردن به نعمتتصویر زیبا از سلولفرایند پیچیده ی خونرسانیامید نیکو داشته باش تا آنمعجزه های هر روزهحس و ادراک قسمت پنجاه و شابزار بقای موجود زنده از در هم تنیدگی کوانتومی و پمواد کوانتومی جدید، ممکنچگونه هموساپينس بر زمین از تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبررسي علل احتمالي تغيير سانسور بر بسیاری از حقاییک رژیم غذایی جدید، می توتکامل، نتیجه ی برنامه ریپیشرفتی مستقل از ابزار هسوالات پزشکیثبت امواج الکتریکی در عصقلب روباتیکاندوه دردی را دوا نمیکندمغز کوانتومیحس و ادراک- قسمت پنجاه و اثرات فشار روحی شدیددرمان های علامتی در ام اسمکانیک کوانتومی بی معنی نگاه حقیقی نگاه به درون ااستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربعد پنجمسخن پاک و ثابتژنهای هوش ، کدامندتاثیر ویتامین دی بر بیماآلودگی هوا و پارکینسونجهان هوشیارقدرت انسان در نگاه به ابعانسانیت در برابر دیگرانمغز بزرگ چالش است یا منفعخودآگاهی و هوشیارياختلالات حرکتی در انساندرمان سرطان با امواج صوتماده ی تاریکنباید صبر کرد آتش را بعد زمان به چه دلیل ایجاد میشاطلاع رسانی اینترنتیهوش عاطفی قسمت پنجمتقلید مرحله ای نسبتا پیشسعی کن به حدی محدود نشویکندر در بیماریهای التهابتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا فراموشی حتمی استجهانی که نه با یک رخداد و خدایی که ساخته ی ذهن بشر لرزش ناشی از اسیب به عصبای نعمت من در زندگیمنقش محیط زندگی و مهاجرت دارتباط چاقی و کاهش قدرت بدرگیری مغز در بیماری کویمخچه ، فراتر از حفظ تعادلچرا ویروس کرونای دلتا وازیر فشار کووید چه باید کربه نقاش بنگرهیچ کاری نکردن به معنی چیتمدن زیر آبشگفت انگیز بودن کیهانتاثیر داروهای ضد التهاب کاهش مرگ و میر ناشی از ابآیا آگاهی پس از مرگ از بیجاذبهدهن، بزرگترین سرمایهمنابع انرژی از نفت و گاز ایا ابزار هوشمندی یا مغز نقش خرچنگ های نعل اسبی دراز مخالفت بشنوذهن هوشیار در پس ماده ی مبا طبیعت بازی نکنمرگ چیستنسبت طلایی، نشانه ای به سزبان و شناخت حقیقت قسمت دبی ذهن و بی روحهز ذره، یک دنیاستتو پیچیده ترین تکنولوژی شباهت کیهان و مغزتاثیر درجه حرارت بر عملککریستال هاآیا رژیم غذایی گیاهی سلاحقیقت خواب و رویادیدگاه نارسای دوگانه ی ممناطق خاصی از مغز در جستجاپی ژنتیکنقشه مغزی هر فرد منحصر بهاز تلسکوپ گالیله تا تلسکرمز پیشرفت تواضع است نه طبحثی جالب درباره محدودیتمسئولیت در برابر محیط زیهمه چیز در زمان کنونی استسفرنامه سفر به بم و جنوب بیماری بیش فعالیویتامین کا و استخوانتولترودینطوفان زیباییتاریخ همه چیز را ثبت کردهگویید نوزده و ایمنی ساکتآزمون ذهنی گربه ی شرودینحافظه و اطلاعات در کجاستدانش، قفل ذهن را باز میکنمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمابزار بقا از نخستین هماننه عدم مطلق بلکه عدم با قاز تکینگی تا مغز از مغز ترویای شفافبخش دیگری در وجود انسان ههندسه، نمایشی از حقیقتسندرم کووید طولانیواکنش های ناخودآگاه و تقتوانایی مغز و دیگر اجزای علم در حال توسعهترکیب حیوان و انسانگزیده ای از وبینار یا کنففلج دوطرفه عصب 6 چشمافزایش قدرت ادراکات و حسحس و ادراک قسمت چهل و هشتابزار بقا از نخستین همانداروی جدید ضد الزایمرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنورون هاي مصنوعی می تواناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بروش صحبت کردن در حال تکامبرخی نکات از گاید لاین پرسیاهچاله های فضایی منابعواکسنی با تاثیر دوگانه اتکامل مداومپیچیدگی های مغزمگسعادت دادن مغز بر تفکرتصویر زیبای اصفهانفرایند تکامل و دشواری هاامید نجاتمعجزه ی چشمحس و ادراک قسمت بیست و چهفرایند حذف برخی اجزای مغامید جدید بر آسیب نخاعیمعجزه ی علمحس و ادراک قسمت بیست و یکابزار بقای موجود زنده از در هم تنیدگی کوانتومی و دموجود بی مغزی که می تواندچگونه هوشیاری خود را توساز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رژیم غذایی ضد التهابیبررسی و اپروچ جدید بر بیمساهچاله ها تبخیر نمیشودیکی از علل محدودیت مغز امتکثیر سلول در برابر توقف پاسخ گیاهان در زمان خوردپیامهای کاربرانجلو رفتن یا عقبگردقلب را نشکناندوهگین نباش اگر درب یا مغز آیندگان چگونه است ؟حس و ادراک- قسمت بیست و پاثرات مفید قهوهدرمان ژنتیکی برای نوآوریمکانیزمهای دفاعی در برابنگاه دوبارهاستیفن هاوکینگ در مورد ههوش مصنوعی از عروسک تا کمرساناها و ابر رساناها و عبعد از کروناسختی ها رفتنی استژنهای حاکم بر انسان و انستاثیر ویروس کرونا بر مغز آلزایمرجهان های بسیار دیگرقدرت ذهنانسان، گونه ای پر از تضادمغز بزرگ چالشهای پیش روخودت را از اندیشه هایت حفاختلالات صحبت کردن در اندرمانهای بیماری پارکینسماده ی خالینبرو و انرژی مداومزمان شگفت انگیزاطلاعات حسی ما از جهان، چهوش عاطفی قسمت اولتقلید از روی طبیعتشلیک فراموشیکوچ از محیط نامناسبتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا ممکن است موش کور بی مجهانی که از یک منبع، تغذیخسته نباشی بابالرزش عضله یا فاسیکولاسیوای همه ی وجود مننقش نگاه از پایین یا نگاهارتباط هوش ساختار مغز و ژدرگیری مغز در بیماران مبمخچه ابزاري که وظیفه آن فچرا پس از بیدار شدن از خوزیرفون داروی ضد ام اسبه نادیدنی ایمان بیاورهیچ کس مانند تو نگاه نمیکتمدنی قدیمی در شمال خلیج شگفت زده و حیران باشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم کاهش التهاب ناشی از بیماآیا امکان بازسازی اندامهجاذبه و نقش آن در شکلگیریدو ویژگی انتزاع و قدرت تجمنابع انرژی از نفت و گاز ایا بیماری ام اس (مولتیپنقش داروهاي مختلف معروف از نخستین همانند سازها تذهن تو همیشه به چیزی اعتقبالاترین هدف از دولتمرگ و میر پنهاننشانه های گذشته در کیهان زبان و شناخت حقیقت قسمت سبی شرمیهزینه ای که برای اندیشیدتو آرامش و صلحیشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملککریستال زمان(قسمت اولآیا رژیم غذایی گیاهی سلاحقیقت در علم، هرگز نهایی دژا وو یا اشنا پنداریمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابتدا سخت ترین استنقشه های مغزی جدید با جزیاز تکنیکی تا مغز از مغز ترمز بقای جهش ژنتیکیبحثی در مورد نقش ویتامين مستند جهان متصلهمه چیز، ثبت می شودسفری به آغاز کیهانبیماری تی تی پیویتامین کا در سبزیجاتتومورها و التهاب مغزی عاطولانی ترین شبتازه های اسکیزوفرنی(جنوگوشه بیماری اتوزومال رسسآزمون ذهنی گربه شرودینگرحباب های کیهانی تو در تودائما بخوانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین هماننهایت معرفت و شناخت درک عاز تکینگی تا مغز از مغز تروان سالمبخشیدن دیگران یعنی آرامشهنر فراموشیسندرم گیلن باره به دنبال واکنش به حس جدیدتوازن مهمتر از فعالیت زیعلم راهی برای اندیشیدن اترازودونفناوری هوش مصنوعی نحوه خافزایش مرگ و میر سندرم کوحس و ادراک قسمت چهل و دومابزار بقا از نخستین همانداروی سل سپتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنورون های ردیاب حافظهاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بروشهای نو در درمان دیسک ببرخی نرمش ها برای زانوسیاهچاله ها، دارای پرتو واسطه ها د رمسیر ایجاد مغتکامل چشمپیچیدگی های مغزی در درک زعارضه جدید ویروس کرونا ستصویربرداری فضاپیمای آمفراتر از دیوارهای باورامید درمان کرونا با همانمعجزه ی علم در کنترل کرونحس و ادراک قسمت بیست و دوابزارهای پیشرفته ارتباط در هر سوراخی سر نکنموجودات مقهور ژنها هستندچگونه واکسن کرونا را توزاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی رژیم غذایی ضد دردبررسی ژنها در تشخیص بیماسایه را اصالت دادن، جز فریافته های نوین علوم پرده تأثیر نگاه انسان بر رفتاپختگی پس از چهل سالگي به سایتهای دیگرجلوتر را دیدنقیچی ژنتیکیاندام حسی، درک از بخش هایمغز انسان ایا طبیعتا تماحس و ادراک- قسمت شصت و چهاثرات مفید روزه داریدرمان پوکی استخوانما انسانها چه اندازه نزدنگاهی بر قدرت بینایی درااستیفن هاوکینگ در تفسیر هوش مصنوعی به کمک هوش طبیرشته نوروایمونولوژی و نقبعد از کروناسرنوشتکل اقیانوس در یک ذرهتاثیر ژنها بر اختلالات خآملودیپین داروی ضد فشار جهان هایی در جهان دیگرقدرت عشقانعطاف پذیری مکانیسمی علمغز بزرگ و فعال یا مغز کوخودروهای هیدروژنیاختلالات عضلانی ژنتیکدرهای اسرارآمیز و پوشیدهماده ای ضد التهابیچت جی پی تیزنان باهوش تراطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی قسمت دهمتقلید از طبیعتشلیک فراموشیکوچک شدن مغز از نئاندرتاتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا ما کالا هستیمجهانی در ذهنخطا در محاسبات چیزی کامللزوم سازگاری قانون مجازاای آنکه نامش درمان و یادشنقش نظام غذایی در تکامل مارتباط پیوسته ی جهاندرگیری مغزی در سندرم کوومخچه تاثیر گذار بر حافظهچرا ارتعاش بسیار مهم استزیرک ترین مردمبه هلال بنگرهیچ کس حقیقت را درون مغز تمرکز و مدیتیشنشگفتی های نقشه ی ژنتیکیتاثیر درجه حرارت بر مغزکاهش حافظه هرچند فرایندیآیا انسان با مغز بزرگش اخجدا کردن ناخالصی هادو بیماری روانی خود بزرگ منابع انرژی از نفت و گاز ایا بدون زبان میتوانیم تنقش درختان در تکاملاز نخستین همانند سازها تذهن خود را مشغول هماهنگیباهوش ترین و با کیفیت تریمرگ و میر بسیار بالای ناشنشانه های پروردگار در جهزبان جانسوزبی عدالتی در توزیع واکسن هزینه سنگین انسان در ازاتو افق رویداد جهان هستیشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملککریستال زمان(قسمت دوم)آیا راهی برای رفع کم آبی حقیقت راستین انسان علم بدژاوو یا آشناپنداریمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابتدایی که در ذهن دانشمننقص در تشخیص هیجانات عاماز تکینگی تا مغز و از مغز رمز جهانبحثی در مورد نقش کلسیم و مشکل از کجاستهمه ی سردردها بی خطر نیستسقوط درون جاذبه ای خاص، چبیماری دویکویتامین بی 12 در درمان دردتومورهای نخاعیطی یکصد هزار سال اخیر هرچتازه های بیماری پارکینسوگوشت خواری یا گیاه خواریآزادی عقیده، آرمانی که تحد و مرزها توهم ذهن ماستداروهای مصرفی در ام اسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین هماننهایت در بی نهایتاز تکینگی تا مغز از مغز تروبات های ریز در درمان بیبخشش، عقلانی یا غیر عاقلهنر حفظ گرهسندرم پیریفورمیسواکسن های شرکت فایزر آمرتوسعه هوش مصنوعی قادر اسعلم ساختن برج های چرخانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزفیلمی بسیار جالب از تغییافزایش سرعت پیشرفت علوم حس و ادراک قسمت چهل و سومابزار بقا از نخستین همانداروی ضد چاقیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنوروپلاستیسیتی چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی روشهای شناسایی قدرت شنوابرخی نرمش های گردنسیاهچاله و تکینگی ابتدایوبینار اساتید نورولوژی دتکامل و ارتقای نگاه تا عمپیوند قلب خوک، به فرد دچاعدم توقف تکامل در یک انداتصور از زمان و مکانفرد موفقامیدوار باش حتی اگر همه چمعجزه در هر لحظه زندگیحس و ادراک قسمت بیست و سوابزارهای بقا از نخستین هدر والنتاین کتاب بدید همموسیقی نوچگونه آن شکری که می خوریماز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی راه فراری نیستبررسی بیماری التهابی رودساخت شبکه عصبی مصنوعی با یاد گرفتن مداومتئوری تکامل امروز در درمپروژه ی ژنوم انسانیجمجمه انسان های اولیهقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصانرژی بی پایان در درون هرمغز انسان برای ایجاد تمدحساسیت روانی متفاوتاثرات مضر ماری جوانادرمان پوکی استخوانما انسانها چه اندازه نزدنگاهی بر توانایی اجزاي باستخوان های کشف شده، ممکهوش مصنوعی به شناسایی کارشد مغز فرایندی پیچیده ابعد از کرونا دلخوشی بیهوسریع دویدن مهم نیستکلمات بلند نه صدای بلندتاثیر کلام در آیات کلام بآموزش نوین زبانجهان یکپارچهقضاوت ممنوعاهرام مصر از شگفتی های جهمغز بزرگترین مصرف کننده خورشید مصنوعیاختراع جدید اینترنت کواندروغ نگو به خصوص به خودتماده، چیزی نیستچت جی پی تیزنجیرها را ما باید پاره کاطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی قسمت دومتقویت استخوان در گرو تغذشنا در ابهای گرم جنوب نیاکوچکترین چیز یک معجزه استاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا ما تنها موجودات زنده جهان، تصادفی نیستخطا در محاسبات چیزی کامللزوم سازگاری قانون مجازاایمپلانت مغزینقش نظریه تکامل در شناساارتباط انسانی، محدود به درگیری مغزی در سندرم کووبیندیشمدل همه جانبه نگر ژنرالیچرا بیماری های تخریبی مغزیست شناسی کل در جزء فراکبه کدامین گناه کشته شدندهیچ اندر هیچتمرکز بر هدفشگفتی های زنبور عسلتاثیر درجه حرارت بر عملککاهش دوپامین عامل بیماریآیا احتمال دارد رویا از آجدایی خطای حسی استدو بار در هفته ماهی مصرف منابع انرژی از نفت و گاز ایا تکامل هدفمند استنقش ذهن و شناخت در حوادث از نخستین همانند سازها تذهن سالمباور و کیهان شناسیمرگ انتقال است یا نابود شنظام مثبت زندگیزبان ریشه هایی شناختی اسبیمار 101 ساله، مبتلا به سهزاران سال چشم های بینا وتو انسانی و انسان، شایستشجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملککریستال زمان(قسمت سوم)آیاما مقهور قوانین فیزیکحقیقت غیر فیزیکیدگرگونی های نژادی و تغییمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابتذال با شعار دیننقطه بی بازگشتاز تکینگی تا مغز از مغز ترمز جهان خاصیت فراکتالبحثی در مورد حقیقت فضا و مشکلات نخاعیهمیشه چشمی مراقب و نگهباسلول های مغزی عامل پارکیبیماری دیستروفی میوتونیویتامین بی هفدهتومورهای ستون فقراتطبیعت موجی جهانتبدیل پلاستیک به کربن و سگیلگمش باستانی کیستآزار دیگری، آزار خود استحریص نباشداروهای ام اسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقا از نخستین هماننهادینه سازی فرهنگ اختلااز تکینگی تا مغز از مغز تروبات کیانبدون پیر فلکهنر رها شدن از وابستگیسندرم پس از ضربه به سرواکسن کووید 19 چیزهایی که توسعه برخی شغل ها با هوش گزارش یک مورد جالب لخته وعلایم کمبود ویتامین E را تراشه ی بیولوژِیکفیزیک مولکولها و ذرات در افسردگی و اضطراب در بیماحس و ادراک قسمت نهمابزار بقای موجود زنده از داروی ضد چاقیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنوروز یا روز پایانیاز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی روشی برای بهبود هوش عاطفبرخی یونها و مولکول های مسیاهچاله ی منفرد یا سیاهوجود قبل از ناظر هوشمندتکامل و ریشه ی مشترک خلقتپیوند مغز و سر و چالشهای عدم درکتصادف یا قوانین ناشناختهفرد یا اندیشهامیدواری و مغزمعرفت و شناختحس و ادراک قسمت بیستمابزارهای بقا ازنخستین همدر یک فراکتال هر نقطه مرکموسیقی هنر مایع استچگونه انتظارات بر ادراک از روده تا مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی راه های جدید برای قضاوت ربررسی سیستم تعادلی بدن اساخت شبکه عصبی با الفبای یاد بگیر فراموش کنیتئوری تکامل در پیشگیری و پروژه ی ژنوم انسانیجنبه های موجی واقعیتقانون مندی نقشه ژنتیکی مانرژی تاریکمغز انسان برای شادمانی طخفاش با شیوع همه گیری جدیاجزای پر سلولی بدن انسان درمان ام اس(مولتیپل اسکلما اکنون میدانیم فضا خالنگاهت را بلند کناستروژن مانند سپر زنان دهوش مصنوعی در کامپیوترهارشد مغز علت تمایل انسان ببعد از کرونا دلخوشی بیهوسریعترین کامپیوتر موجودکلوزاپین داروی ضد جنونتاثیر کپسول نوروهرب بر نآمارهای ارائه شده در سطح جهان یکپارچهقطار پیشرفتاولویت بندی ها کجاستمغز حریص برای خون، کلید تخوش قلبی و مهربانیادامه بحث تکامل چشمدریای خداماده، چیزی بیش از یک خلا نتایج نادانی و جهلزندگی هوشمند در خارج از زاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهوش عاطفی قسمت سومتقویت حافظه یا هوش مصنوعشناخت و معرفت، و نقش آن دکووید نوزده و خطر بیماری آیا مغز تا بزرگسالی توسعجهش های ژنتیکی مفید در ساخطای ادراک کارمالزوم عدم وابستگی به گوگل ایمپلانت مغزی کمک میکند نقش هورمون های تیروئید دارتباط از بالا به پایین مدرگیری اعصاب به علت میتوبیهوش کردن در جراحی و بیممدل هولوگرافیک ژنرالیزهچرا حیوانات سخن نمی گوینزیست شناسی باور حقیقت یا به امید روزهای بهترهیچگاه از فشار و شکست نترتمساح حد واسط میان مغز کوشانس یا تلاشتاثیر درجه حرارت بر عملککاهش سن بیولوژیکی، تنها آیا احتمال دارد رویا از آجریان انرژی در سیستم های دو برابر شدن خطر مرگ و میمنابع انرژی از نفت و گاز ایجاد احساساتنقش روی و منیزیم در سلامتاز نخستین همانند سازها تذهت را روی چیزهای مفید متباد و موجمرگ تصادفینظریه ی تکامل در درمان بیزبان شناسی مدرن در سطح سلبیماری لبر و نابینایی آنهستي مادي ای که ما کوچکترتو با همه چیز در پیوندیشرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملککشف مکانیسم عصبی خوانش پآب زندگی است قسمت چهارمحقیقت غیر قابل شناختدانش قدرت استمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابداع دی ان ای بزرگترین دنمیتوان با بیرون انداختناز تکینگی تا مغز از مغز ترنگ کردن، حقیقت نیستبحثی در مورد عملکرد لوب فمشکلات بین دو همسر و برخیهمیشه اطمینان تو بر خدا بسلول های بنیادیبیماری ضعف عضلات نزدیک بویتامین دی گنجینه ای بزرتوهم فضای خالیطبیعت بر اساس هماهنگیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی گیاه بی عقل به سوی نور میآسيب میکروواسکولاریا آسحرکت چرخشی و دائمی کیهانداروهای تغییر دهنده ی سیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچهار میلیارد سال تکامل باز تکینگی تا مغز از مغز تروح در جهانی دیگر استبرنامه و ساختار پیچیده مهنر، پر کردن است نه فحش دسندرم دزدی ساب کلاوینواکسن کرونا و گشودن پنجرتوصیه های سازمان بهداشت گشایش دروازه جدیدی از طرعلایم کمبود ویتامین E را تربیت کودکان وظیفه ای مهفیزیک و هوشیاریاقلیت خلاقحس و ادراک قسمت چهارمابزار بقای موجود زنده از داروی ضد تشنج با قابليت تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنوشیدن چای برای مغز مفید از تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی روشی جدید در درمان قطع نخبرخی اثرات مضر ویتامین دسیاهچاله ی تولید کنندهوراپامیل در بارداریتکامل ابزار هوش ، راه پر پیوند اندام از حیوانات بعسل طبیعی موثر در کنترل بتظاهر خوابیده ی مادهپیوند سر آیا ممکن استعشق درونی به یگانگی خلقتتظاهری از ماده است که بیدفرد حساس از نظر عاطفی و بامیدی به این سوی قبر نیستمغز فکر میکند مرگ برای دیحس و ادراک قسمت دهمابزارهای بقای موجود زندهدر کمتر از چند ماه سوش جدمیهمانهای ناخوانده عامل چگونه به سطح بالایی از هواز سایه بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی راه های جدید برای قضاوت ربررسی علل کمر درد در میانساختن آیندهیادگیری مهارت های جدید دتئوری جدید، ویران کردن گپروانه ی آسمانیجنسیت و تفاوت های بیناییقانون گذاری و تکاملانرژی تاریک که ما نمی تومغز انسان برای شادمانی طخلا، حقیقی نیستاجزایی ناشناخته در شکل گدرمان تومورهای مغزی با اما از اینجا نخواهیم رفتچالش هوشیاری و اینکه چرا اسرار آفرینش در موجهوش مصنوعی در خدمت خلق وحرشد در سختی استتفکر قبل از کارسرگیجه از شایعترین اختلاکلام و زبان، گنجینه ای بستاثیر کپسول نوروهرب بر تآن چیزی که ما جریان زمان جهان کنونی و مغز بزرگتریلمس کوانتومیاولین مورد PML به دنبال تکمغز در تنهایی آسیب میبینخوشبختی دور از رنج های ماداراوون تنها داروی تاییدرک فرد دیگر و رفتارهای اماست مالینجات در راستگوییزندگی بی دوداعتماد به خودهوش عاطفی قسمت ششمتقویت سیستم ایمنیشناخت حقیقت یا آرزوهای گکودک هشت ساله لازم است آدآیا همه جنایت ها نتیجه بیجهش های ژنتیکی غیر تصادفخطای حسمقاومت به عوارض فشار خون ایمپلانت نخاعی میتواند دنقش هورمون زنانه استروژنارتباط بین هوش طبیعی و هودرختان اشعار زمینبیهوشی در بیماران دچار امدل هولوگرافیک تعمیم یافچرا حجم مغز گونه انسان درزیست، مرز افق رویداد هستبه بالا بر ستارگان نگاه کهیپرپاراتیروئیدیسمتنفس هوازی و میتوکندریشاهکار قرنتاثیر درجه حرارت بر عملککایروپاکتیک چیستآیا برای تولید مثل همیشه جریان انرژی در سیستم های دو برابر شدن خطر مرگ و میمنابع انرژی از نفت و گاز ایران بزرگنقش روزه داری در سالم و جاز نشانه ها و آثار درک شدذخیره ی شگفت انگیز اطلاعباد غرور و سر پر از نخوت ومرگی وجود نداردنظریه ی تکامل در درمان بیزبان شناسی نوین نیازمند بیماری های میتوکندریهستی ما پس از شروعی چگال تو با باورهایت کنترل میششربت ضد خلطتاثیر رو ح و روان بر جسمکشف مکانیسمی پیچیده در بآب زندگی است قسمت هفتمحقایق ممکن و غیر ممکندانش محدود به ابعاد چهارمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار هوش در حال ارتقا ازنمیتوان بر سیاه سیاه نوشاز تکینگی تا مغز از مغز ترنگین کمانبحثی درباره هوش و تفاوتهمشکلات روانپزشکی پس از سهمیشه داناتر از ما وجود دسلول های بنیادی منابع و ابیماریهای تحلیل عضلانی اویروس مصنوعیتوهم فضای خالی یا توهم فضطعمه ی شبکه های ارتباط اجتبدیل سلولهای محافط به سگیاه خواری و گوشت خوار کدآسیب ها ناشی از آلودگی هوحس متفاوتداروهای ضد بیماری ام اس ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچهار ساعت پس از کشتار خوکاز تکینگی تا مغز از مغز تروح رهاییبرنامه ی مسلط ژنها در اختهوموارکتوس ها ممکن است دسندرم سردرد به دلیل افت فواکسن کرونا از حقیقت تاتتوصیه های غیر دارویی در سپل جویی اصفهانعلت خواب آلودگی بعد از خوترجمه ای ابتدایی از اسرافیزیکدانان ماشینی برای تالکترومغناطیس شنوایی و هحس و ادراک قسمت نوزدهمابزار بقای موجود زنده از داروی ضد تشنج با قابليت تمنبع هوشیاری در کجاست؟ قنوعی سکته مغزی ، وحشتناک از تکینگی تا مغز- از مغزتهوش مصنوعی از عروسک بازی روشی جدید در درمان نابینبرخی اختلالات عصبی مثانهسیاره ی ابلهانورزش هوازی مرتب خیلی به قتکامل تکنولوژیپیوند سر، یکی از راه حلهاعصب حقوق نورولووتعداد کلی ذهن ها در جهان فردا را نمیدانیمامیدی تازه در درمان سرطامغز قلبحس و ادراک قسمت دوازدهمابزارهای بقای از نخستین در آرزوهایت مداومت داشتهمیوتونیک دیستروفیچگونه باغبانی باعث کاهش از علم جز اندکی به شما داهوش مصنوعی از عروسک بازی راه پیروزی در زندگی چیستبزرگ فکر کنساختار فراکتال وجود و ذهیادآوری خواب و رویاتا 20 سال آینده مغز شما به پرواز از نیویورک تا لوس آجنسیت و تفاوت های بیناییقانون جنگلانرژی خلا ممکن استمغز انسان رو به کوچک تر شخلا، خالی نیستاحیای بینایی نسبی یک بیمدرمان تشنجما اشیا را آنطور که هستندچالش هوشیاری و اینکه چرا اسرار بازسازی اندام هاهوش مصنوعی در خدمت خلق وحز گهواره تا گورتفکر خلا ق در برابر توهم سرگردانیکلرال هیدرات برای خوابانتاثیر کپسول نوروهرب بر سآنچه ناشناخته است باید شجهان کاملی در اطراف ما پرلوب فرونتال یا پیشانی مغاولین مورد پیوند سر در انمغز را از روی امواج بشناسخانه ی تاریکادب برخورد با دیگراندرک نیازمند شناخت خویش اماست مالی با هوش انسانینخاع ما تا پایین ستون فقرزندگی در جمع مواردی را براعتماد به خودهوش عاطفی بیشتر در زنانتلقین اطلاعات و حافظهشناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر گیاه خواری بر رشد وکودک ایرانی که هوش او از آیا هوش مصنوعی می تواند نجهش تمدنی عجیب و شگفت انسخطر آلودگی هوامقابله ی منطقی با اعتراضایمان به رویانقش ویتامین K در ترمیم اسارتباط شگفت مغز انسان و فدرد باسن و پا به دلیل کاهبیوگرافیمدل های ریز مغز مینی برینچرا خشونت و تعصبزاوسکا درمان گوشربه بالاتر از ماده بیندیشهاوکينگ پیش از مرگش رسالتنفس هوازی و میتوکندریشاهکار شش گوشتاثیر درجه حرارت بر عملککار با یگانگی و یکپارچگیآیا بزرگ شدن مغز فقط در دجریان انرژی در سیستم های دو سوی واقعیتمنابع انرژی از نفت و گاز ایرادهای موجود در خلقت بنقش رژیم غذایی بر رشد و ااز نظر علم اعصاب یا نرووسذره ی معین یا ابری از الکبار بزرگ ایستادن بر دو پامراحل ارتقای پله پله کیهنظریه ی تکامل در درمان بیزبان، نشان دهنده ی سخنگو بیماری های مغز و اعصاب و و هر کس تقوای خدا پیشه کنتو باید نیکان را به دست بشش مرحله تکامل چشمتاثیر روده بر مغزکشف ارتباط جدیدی از ارتبآب زندگی است قسمت اولحل مشکلدانش بی نهایتمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماننمایش تک نفرهاز تکینگی تا مغز از مغز ترهبر حقیقیبحثی درباره هوش و تفاوتهمشکلات روانپزشکی در عقب همیشه راهی هستسلول های بدن تو پیر نیستنبیماری، رساله ای برای سلویرایش DNA جنین انسان، برتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)ظهور امواج مغزی در مغز مصتبر را بردارگیرنده باید سازگار با پیآشنا پنداریحس چشایی و بویاییابزار بقا از نخستین همانداروی فامپیریدین یا نورلمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنوآوری ای شگفت انگیز داناز تکینگی تا مغز از مغز تروزه داری متناوب، مغز را برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱هورمون شیرساز یا پرولاکتسوپاپ ها یا ترانزیستورهاواکسن کرونا ساخته شده توتوصیه هایی در مصرف ماهیپل خواجو اصفهانعماد الدین نسیمی قربانی ترس و آرمان هافاجعه ی جهل مقدسالکتروتاکسی(گرایش و حرکحس و ادراک قسمت هفتمابزار بقای موجود زنده از داروی ضد تشنج توپیراماتمنبع هوشیاری در کجاست؟(قنیکولا تسلااز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی روشی جدید در درمان سکته مبرخی اصول سلامت کمرسیاره ابلهانورزش هوازی ، بهترین تمریتکامل جریان همیشگی خلقتورزش و میگرنتکامل داروینی هنوز در حاپیوندی که فراتر از امکانعضلانی که طی سخن گفتن چقدتعذیه ی ذهنفرزندان زمان خودامگا سه عامل مهم سلامتمغز ما کوچکتر از نیم نقطهحس و ادراک قسمت سومابزارهای دفاعی و بقای مودر آسمان هدیه های نادیدنمیگرن و پروتئین مرتبط با چگونه تکامل مغزهای کنونیازدواج های بین گونه ای، رهوش مصنوعی از عروسک بازی راه انسان شدن، راه رفتن وبزرگ شدن مغز محدود به دورساختار شبکه های مغزی ثابیاری خدا نزدیک استتا بحر یفعل ما یشاپروتئین های ساده ی ابتداجهل مقدسقانون جنگلانسان قدیم در شبه جزیره عمغز انسان رو به کوچکتر شدخلاصه ای از مطالب همایش ماحیای بینایی نسبی یک بیمدرمان جدید ALSما به جهان های متفاوت خودچالش هوشیاری و اینکه چرا اصل بازخوردهوش مصنوعی درمانگر کامپیزمین در برابر عظمت کیهانتفاوت مغز انسان و میمون هسربازان ما محققا غلبه می کمردردتاثیر کپسول نوروهرب بر سآنچه واقعیت تصور میکنیم جهان پیوستهلوتیراستاماولین هیبرید بین انسان و مغز زنان جوانتر از مغز مرادراک ما درک ارتعاشی است درک و احساسماشین دانشنخستین تمدن بشریزندگی در سیاهچالهاعداد بینهایت در دنیای مهوش عاطفی در زنان بیشتر اتلاش ها برای کشف منابع جدشناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر گیاه خواری بر رشد وکودکان میتوانند ناقل بی آیا هوش مصنوعی زندگی بشرجهشهای مفید و ذکاوتی که دخطرات هوش مصنوعیمقابله با کرونا با علم اساین پیوند نه با مغز بلکه نقش ژنتیک در درمان اختلاارتباط شگفت انگیز مغز اندردهای سال گذشته فراموش بیوگرافیمدیون خود ناموجودچرا در مغز انسان، فرورفتزبان مشترک ژنتیکی موجودابه جای محکوم کردن دیگران هاوکينگ پیش از مرگش رسالتنفس بدون اکسیژنشاید گوشی و چشمی، آماده شتاثیر درجه حرارت بر عملککاربرد روباتهای ريزنانوآیا تکامل و تغییرات ژنتیجستجوی متن و تصویر به صوردولت یا گروهکمنابع انرژی از نفت و گاز اکسی توسین و تکامل پیش انقش رژیم غذایی در رشد و ااز نظر علم اعصاب اراده آزذرات کوانتومی زیر اتمی قبار سنین ابزار هوشمندی امرز مرگ و زندگی کجاستنظریه ی ریسمانزبان، وسیله شناسایی محیطبیماری وسواسوفور و فراوانیتو تغییر و تحولیششمین کنگره بین المللی ستاثیر رژیم گیاه خواری بر کشف جمجمه ای درکوه ایرهوآب زندگی است قسمت دومحلقه های اسرارآمیزدانشمندان موفق به بازگردمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانچند نرمش مفید برای کمردراز تکینگی تا مغز از مغز تروی و منیزیم در تقویت استبحثی درباره هوش و تفاوتهمشاهده گر جدای از شیء مشاهمیشه عسل با موم بخوریمسلول عصبی شاهکار انطباق واقعیت فیزیکی، تابعی از توهم چیستظرف باید پر شود چه با چرک تحریک عمقی مغزگالکانزوماب، دارویی جدیآشنا پنداریحس و ادراک (قسمت اول )ابزار بقا از نخستین همانداروی لیراگلوتیدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنوار مغز مشاهده ی غیر مستاز تکینگی تا مغز از مغز تروزه داری و بیمار ی ام اس برین نت به جای اینترنتهوش فوق العاده، هر فرد اسسوپاپ ها یا ترانزیستورهاواکسن ایرانی کرونا تولیدتوضیحی ساده در مورد هوش مپلاسمای غالبعوامل موثر در پیدایش زباتسلیم شدن از نورون شروع مفاصله ها در مکانیک کوانتالکترودهای کاشتنیحس و ادراک قسمت هفدهمابزار بقای موجود زنده از دارویی خلط آورمنبع خواب و رویانیاز به آموزش مجازی دیجیاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی ريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی بیماری ها که در آن بسیاره ابلهانورزش بهترین درمان بیش فعتکامل داروینی هنوز در حاپیوستگی همه ی اجزای جهانغم بی پایانتغییر الگوی رشد مغزی با زفرضیه ای جدید توضیح میدهامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمغز مانند تلفن استحس و ادراک قسمت سی و هشتمابعاد و نیازهای تکاملیدر آستانه ی موج پنجم کوویمیگرن سردردی ژنتیکی که بچگونه جمعیت های بزرگ شکل اسکار، لگوی هوشمندهوش مصنوعی از عروسک بازی راه بی شکستبزرگ شدن تقریبا ناگهانی سادیسم یا لذت از آزار دادژن همه چیز نیستتاول کف پا و حقیقتپروتز چشمجهان فراکتالقانونمندی و محدودیت عالمانسان میوه ی تکاملمغز ایندگان چگونه استخلاصه ای از درمان های جدیاحساس گذر سریعتر زماندرمان جدید میگرن با انتی ما با کمک مغز خود مختاريمچالش هوشیاری و اینکه چرا اصل در هم تنیدگی و جهانی هوش مصنوعی درخدمت خلق وحزمین زیر خلیج فارس تمدنی تفاوت ها و تمایزها کلید بسردرد میگرنکمردرد ناشی از تنگی کاناتاثیر کتامین در درمان پاآنچه حس می کنیم، نتیجه ی جهان پیوستهلوزالمعده(پانکراس)مصنوعاولین تصویر در تاریخ از سمغزهای کوچک بی احساسادغام میان گونه های مختلدرک کنیم ما همه یکی هستیممبانی ذهنی سیاه و سفیدنخستین تصویر از سیاهچالهزندگی زمینی امروز بیش از بقای حقیقی در دور ماندن اهوش عاطفی در زنان بیشتر اتلاش هایی در بیماران قطع شناسایی سلول های ایمنی اتاثیر گیاهخواری بر رشد و کودکان خود را مشابه خود تآیا هوش ارثی دریافتی از پجهشهای مفید و ذکاوتی که ددفاع از پیامبرملاحظه های اخلاقی دربارهاین اندوه چیستنقش گرمایش آب و هوا در همارتباط شگفت انگیز مغز اندردی که سالهاست درمان نشبیان ژن های اسکیزوفرنی دمدیریت اینترنت بر جنگچرا ذرات بنیادی معمولاً زبان چهار حرفی حیات زمینبه خودت مغرور نشوهدف یکسان و مسیرهای مختلتنها مانع در زندگی موارد شاید درست نباشدتاثیر درجه حرارت بر عملککاربرد روباتهای ريز، در آیا جنین انسان، هوشمندی جستجوی هوشیاری در مغز مادوچرخه سواری ورزشی سبک و منابع انرژی از نفت و گاز اگر فقط مردم میفهمیدند کنقش زنجبیل در جلوگیری از از نظر علم اعصاب اراده آزذرات کوانتومی زیر اتمی قبارداری بدون رحممرز بین انسان و حیوان کجانظریه تکامل در درمان بیمسفر فقط مادی نیستبیماری کروتز فیلد جاکوبوقت نهيب هاي غير علمي گذشتو جهانی هستی که خودش را صبر بسیار بایدتاثیر رژیم گیاه خواری بر کشف جدید تلسکوپ جیمز وبآب زندگی است قسمت سومحمله ویروس کرونا به مغزدانشمندان نورون مصنوعی سمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانچند جهانیاز تکینگی تا مغز از مغز ترویا و واقعیتبحثی درباره هوش و تفاوتهمشاهده آینده از روی مشاههمجوشی هسته ای، انرژِی بسلولهای ایمنی القا کنندهواقعیت چند سویهتوهم وجودعقل مجادله گرتحریک عمقی مغز در آلزایمگام کوچک ولی تاثیرگذارآغاز فصل سرما و دوباره تکحس و ادراک (قسمت دوم )ابزار بقا از نخستین همانداروی تشنجی دربارداریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنوار مغز ترجمه رخدادهای از تکینگی تا مغز از مغز تروزه داری سلول های بنیادبرای یک زندگی معمولیهوش مصنوعی می تواند بر احسوپاپ ها یا ترانزیستورهاواکسن اسپایکوژنتیوتیکسن داروی ضد جنونپمبرولیزوماب در بیماری چعوامل ایجاد لغت انسانی و تشنچ پانایوتوپولوس تشنج فاصله ی همیشگی تصویر سازالگو نداشتیمحس و ادراک قسمت هجدهمابزار بقای موجود زنده از داستانها و مفاهیمی اشتبامنتظر نمان چیزی نور را بهچیز جدید را بپذیراز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی ریه زغالیبرخی بیماری های خاص که بدسیر آفرینش از روح تا مغز سیستم تعادلی بدنورزش در کمر دردتکامل داروینی هنوز در حاپیام های ناشناخته بر مغز غم بی پایانتغییر زودتر اتصالات مغزیفساد اقتصادی سیتماتیک درانفجار و توقف تکاملی نشامغز مادران و کودکان در زمحس و ادراک قسمت سی و ششمابعاد اضافه ی کیهاندر درمان بیماری مولتیپل میگرن شدید قابل درمان اسچگونه جمعیت های بزرگ شکل اساس انسان اندیشه و باور هوش مصنوعی از عروسک بازی رابطه تشنج و اوتیسمبزرگترین خطایی که مردم مسازگاری با محیط بین اجزاژن همه چیز نیستتابوهای ذهنیپروتز عصبی برای تکلمجهان قابل مشاهده بخش کوچقارچ بی مغز در خدمت موجودانسان ها می توانند میدان مغز ابزار بقای برتر مادیخم شدن فضا-زماناحساسات کاذبدرمان جدید کنترل مولتیپلما بخشی از این جهان مرتبطچالش دیدگاه های سنتی در باصل علت و تاثیرهوش مصنوعی ساخته هوش طبیزمان چیستتفاوت ها را به رسمیت بشناسردرد میگرن در کودکانکمردرد و علل آنتاثیر گیاه خواری بر رشد وآنها نمیخواهند دیگران راجهان پر از چیزهای اسرار آخانواده پایدارلیروپریم داروی ترکیبی ضداولین دارو برای آتاکسی فمغز، فقط گیرندهادغام دو حیطه علوم مغز و درک احساسات و تفکرات دیگمباحث مهم حس و ادراکنخستین روبات های زنده ی جزندگی زودگذربلندی در ذهن ما درک بلندیهوشمندی کیهانتلاشی برای درمان قطع نخاشواهدی از نوع جدیدی از حاتاثیر انتخاب از طرف محیط کودکان را برای راه آماده آیا هوش سریعی که بدون احسجوانان وطندفاع در برابر تغییر ساختملاحظات بیهوشی قبل از جراین ایده که ذرات سیاهچالنقش پیش زمینه ها و اراده ارتباط غیرکلامی بین انسادرس گرفتن از شکست هابیان حقیقتمداخله ی زیانبار انسانچراروياها را به یاد نمی آزبان نیاز تکاملی استبه دنبال رستگاری باشهدف یکسان، در مسیرهای متتنها در برابر جهانشب سیاه سحر شودتاثیر درجه حرارت بر عملککتاب گران و پرهزینه شد ولآیا جهان ذهن و افکار ما محفره در مغزدورترین نقطه ی قابل مشاهمنابع انرژی از نفت و گاز اگر میدانی مصیبت بزرگتر نقش زبان در سلطه و قدرت ااز واقعیت امروز تا حقیقتذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت از آثار به سوی خدامرز جدید جستجو و اکتشاف، نظریه تکامل در درمان بیمسفر نامه سفر به بم و جنوب بیماری گیلن باره و بیماروقتی فهمیدی خطا کردی برگتو دی ان ای خاص ميتوکندريصرع و درمان های آنتاثیر رژیم گیاه خواری بر کشتن عقیده ممکن نیستآب، زندگی است(قسمت پنجم)حمایت از طبیعتدانشمندان یک فرضیه رادیکمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانچند جهانیاز تکینگی تا مغز از مغز ترویا و کابوسبحثی درباره هوش و تفاوتهمطالبه ی حق خودهمراه سختی، اسانی هستسلولهای بنیادی مصنوعی درواقعیت چیستتوهم وجودعقلانیت بدون تغییرتداوم مهم است نه سرعتگامی در درمان بیماریهای آغاز مبهم آفرینشحس و ادراک قسمت 67ابزار بقا از نخستین همانداروی جدید ALSمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنوار مغز در فراموشی هااز تکینگی تا مغز از مغز تروزهای بد باقی نمیماندبرای پیش بینی آینده مغز دهوش مصنوعی و کشف زبان هایسوخت هیدروژنی پاکواکسن اسپایکوژن ضد کروناتیک و اختلال حرکتیپنج اکتشاف شگفت آور در موعواملی که برای ظهور لغت اتشنج چیستفتون های زیستیالگو و عادت را بشکن و در احس و ادراک قسمت هشتمابزار بقای موجود زنده از دخالت در ساختار ژنهامنحنی که ارتباط بین معرفچیزی منتظر شناخته شدناز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی ریواستیگمینبرخی توجهات در ببمار پارسیستم دفاعی بدن علیه مغز وزن حقیقی معرفت و شناختتکامل داروینی هنوز در حاپیدایش زبانغیرقابل دیدن کردن مادهتغییر عمودی سر انسان از پفشار و قدرتانقراض را انتخاب نکنیدمغز چون ابزار هوش است دلیحس و ادراک قسمت سیزدهمابعاد بالاتردر سال حدود 7 میلیون نفر میدان مغناطيسي زمین بشر چگونه حافظه را قویتر کنیاستفاده از مغز، وزن را کمهوش مصنوعی از عروسک بازی رادیوی مغز و تنظیم فرکانبزرگترین درد از درون است ستم با شعار قانون بدترین ژن هوش و ساختارهای حیاتی تاثیر فکر بر سلامتپرورش مغز مینیاتوری انساجهان موازی و حجاب هاقبل از آغازانسان یک کتابخانه استمغز ابزار برتر بقاخونریزی مغز در سندرم کوواخلاق و علوم اعصابدرمان جدید ای ال اس، توفرما تحت کنترل ژنها هستیم یچاالش ها در تعیین منبع هواصل عدم قطعیت از کوانتوم هوش احساسیتفاوت های بین زن و مرد فقسردرد و علتهای آنکمردرد با پوشیدن کفش مناتاثیر گیاه خواری بر رشد وآنان که در قله اند هرگز خجهان پر از چیزهای جادویی خار و گللیس دگرامفتامین یا ویاساولین دروغمغزتان را در جوانی سیم کشارتقا و تکامل سنت آفرینش درک تصویر و زبان های مخلتمجموعه های پر سلولی بدن منرمش های مفید برای درد زازندگی سلول در بدن، جدای ابلوغ چیستهوشیاری و وجودتلاشی تازه برای گشودن معشواهدی از دنیسوان(شبه نئتاثیر احتمالی عصاره تغلیکوری گذرای ناشی از موبایآیا هشیاری کوانتومی وجودجوانان وطندقیق ترین تصاویر از مغز اممانتین یا آلزیکسا یا اباینکه به خاطرخودت زندگی نقش آتش در رسیدن انسان بهارتروز یا خوردگی و التهادست کردن در گوشبیست تمرین ساده برای جلومدارک ژنتیکی چگونه انسانچراروياها را به یاد نمی آزبان و کلمه حتی برای کسانبه زودی شبکه مغزی به جای هدف از تکامل مغزتنهایی رمز نوآوری استشبیه سازی میلیون ها جهان تاثیر درجه حرارت بر عملککتاب زیست شناسی باورآیا جهش های ژنتیکی، ویروحق انتخابديدن با چشم بسته در خواب منابع انرژی از نفت و گاز اگر نیروی مغناطیس نباشد نقش زبان در سلطه و قدرت ااز کجا آمده ام و به کجا میرفتار مانند بردهبازگشت به ریشه های تکاملمزایای شکلات تلخ برای سلنظریه تکامل در درمان بیمسفر به مریخ در 39 روزبیماری آلزایمر، استیل کووقتی پر از گل شدی خودت را تو در میانه ی جهان نیستی ضرورت زدودن افکارتاثیر رژیم گیاهخواری بر گل خاردار، زیباستآتش منبع انرژیحوادث روزگار از جمله ویردانشمندان ژنی از مغز انسمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانچند جهانی و علماز تکینگی تا مغز از مغز ترویا و خبر از آیندهبحثی درباره احساسات متفامطالبی در مورد تشنجهمراهی نوعی سردرد میگرنیسلام تا روشناییواقعیت چیستتوهم بی خداییعقیده ی بی عملتداخل مرزها و صفات با بینگامی در درمان بیماریهای إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَحس و ادراک قسمت 74ابزار بقا از نخستین همانداروی جدید s3 در درمان ام منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنوار مغز در تشخیص بیماری از تکینگی تا مغز از مغز تروزهای سختبرای اولین بار دانشمندانهوش مصنوعی یا حماقت طبیعسودمندی موجودات ابزی بر واکسن دیگر کرونا ساخته شتیروفیبان موثر در سکته ی پول و شادیعوارض ازدواج و بچه دار شدتشنج و حرکات شبه تشنجی قافروتنی و غرورالگوی بنیادین و هوشیاریحس و ادراک قسمت پنجمابزار بقای موجود زنده از در مانهای کمر دردمنشأ اطلاعات و آموخته ها چیزی خارج از مغزهای ما نیاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی ریاضیات یک حس جدید استبرخی توصیه ها برای واکسی