دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

سلول های بدن تو پیر نیستند

سلول های بدن تو پیر نیستند؛ آنها دائما در حال بازسازی هستند؛ آنها نو هستند!
بدن تو این پتانسیل را دارد که مانند گذشته، جوان و زنده باشد تو این رامیدانی تو سلول های پیری نداری؛ تو فقط یک نگرش پیر در مورد وجود جدید خودت داری(دکتر بروس لیپتون)

https://www.facebook.com/BruceHLiptonPhD/photos/a.227897203891480/5717173711630441/
(بروس هارولد لیپتون (Bruce Harold Lipton) متولد ۲۱ اکتبر ۱۹۴۴ در شهر نیویورک آمریکا است.بروس لیپتون مدرک دکترای خود را در رشته زیست شناسی می گیرد. بروس لیپتون در ابتدا میگفت تا وجود خدا در آزمایشگاه ثابت نشود نمی توانم آن را بپذیرم. تا اینکه در سال ۱۹۸۰ ناگهان با کشفی که در حوزه کارکرد سلول های بنیادی داشت، به جهانیان اعلام کرد که من خدا را درک کردم.)


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
رویای شفافگل زندگیقفس را بشکنبرداشتت از جهان رو زیاد آیا هوش مصنوعی زندگی بشرزبان شناسی مدرن در سطح سلمعمای اخلاقی قطارتوصیه های غیر دارویی در ستشخیص آلزایمر سالها قبل منبع هوشیاری در کجاست؟ قشلیک فراموشیاندوهگین نباش اگر درب یا چرا مردم با زندگی میجنگنچهار میلیارد سال تکامل بتبدیل سلولهای محافط به سحافظه و اطلاعات در کجاست ابزار بقای موجود زنده از عضلانی که طی سخن گفتن چقدخطرات هوش مصنوعیهوش مصنوعی در تفکر خلاق ااز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش در کمر درددرمان کارتی سل و تومور مغبیماری خود ایمن اعصاب محروش های صرفه جویی در ایجاگام کوچک ولی تاثیرگذارقانونمندی و محدودیت عالمبسیاری از بیماری های جدیآیا برای تولید مثل همیشه سقوط درون جاذبه ای خاص، چمغز مادران و کودکان در زمتکامل مادی تا ابزار هوشمتعامل انسان و هوش مصنوعیمولتیپل اسکلروز در زنان شکل پنجم مادهانسان در هستی یا هستی در چراغ های متفاوت و نور یکسنوار عصب و عضله مهم در تشحس و ادراک (قسمت دوم )اتوسوکسیمایددو بار در هفته ماهی مصرف هوش عاطفی قسمت پنجماز تکامل تا مغز، از مغز تیادگرفتن، آغاز حرکت است درمان دارویی سرطان رحم ببیان حقیقتریه زغالیتفاوت ها را به رسمیت بشناپل جویی اصفهانقطار پیشرفتآیاما مقهور قوانین فیزیکسلطان جنگل یا صاحب ملکوتمغز انسان رو به کوچک تر شتکامل شناخت انسان با کشفثبت و دستکار ی حافظهمیاستنی گراویس بدون آنتیشایسته نیست در جیب خود قراولین سلول مصنوعینظریه ی ریسماننوسانات کوانتومی منبع ماحس و ادراک قسمت هفدهماخلاق پایه تکامل و فرهنگدیوار، از ابتدا توهم بوداستفاده از نظریه ی تکامل هوش، ژنتیکی است یا محیطیکل اقیانوس در یک ذرهدریا آرام نخواهد شد کشتی بالای هر دستی، دستی هستراه فراری نیستتلاش های جدید در ALSپیوند مدفوع در درمان بیملرزش دست ها و گردن و سر ETآرمانگرای تخیلی نباشسوپاپ ها یا ترانزیستورهامغز در تنهایی آسیب میبینتاثیر نگاه و مشاهده ناظر جهان ما میتواند به اندازایمپلانت استخوانی در آسیما با کمک مغز خود مختاريمشربت ضد خلطهمه جا خیر بکارحس و ادراک قسمت دهمادراک، فراتر از آنچه معمدانشمندان ژنی از مغز انساصل در هم تنیدگی و جهانی کنگره بین المللی سردرد ددرگیری مغزی در سندرم کووبازخورد یا فیدبکپیشینیان انسان از هفت میرساناها و ابر رساناها و عماشین دانشتمرکز و مدیتیشنمن بی من، بهتر یاد میگیرمآسیب روانی شبکه های اجتمچگونه مولکول های دی ان ایسیاره ابلهاننقش مرکز تنفس سلولی در بیتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان پر از چیزهای اسرار آایا ابزار هوشمندی یا مغز ضرورت زدودن افکارهندسه ی پایه ایخفاش کور و انسان بینا؟ارتباط شگفت انگیز مغز انو هر کس تقوای خدا پیشه کنداروی لیراگلوتیداعتماد بی موردکودکان میتوانند ناقل بی فلج خواب چیستدست بالای دستبحثی درباره هوش و تفاوتهپروانه ی آسمانیزمان به چه دلیل ایجاد میشمخاطب قرار دادن مردم، کاتو کز محنت دیگران بی غمیمنابع انرژی از نفت و گاز سال سیزده ماههافزایش قدرت ادراکات و حسنگاه مادی غیر علمی استنقش حیاتی تلومر دی ان آ دتاثیر حرکات چشم بر امواج جهش تمدنی عجیب و شگفت انساگر نعمت فراموشی نبود بسطعمه ی شبکه های ارتباط اجهوش مصنوعی و کشف زبان هایخواب عامل دسته بندی و حفطاز نشانه ها و آثار درک شدویتامین کا و استخوانداروی جدید ضد میگرنبه هلال بنگرذخیره ی شگفت انگیز اطلاعکاهش حافظه هرچند فرایندیفاکسیبتبرنامه و ساختار پیچیده مآلودگی هوا و پارکینسونزندگی سلول در بدن، جدای امرگ و میر پنهانتولید مثل فقط با یک مادر منبع هوشیاری کجاست قسمت ستم با شعار قانون بدترین ام آر آی جدید با قدرت شگفچالش هوشیاری و اینکه چرا نقش غذاها در کاهش دردهای تاثیر درجه حرارت بر عملکجدایی خطای حسی استابزار بقا از نخستین همانعلم ساختن برج های چرخانخودآگاهی و هوشیاريهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهدر محل کار ارزش خودت را ببهداشت خوابرمز بقای جهش ژنتیکیکجای مغز مسئول پردازش تجفراتر از دیوارهای باوربرخی نرمش ها برای زانوآنزیم تولید انرژی در سلوزاوسکا درمان گوشرمسیر دشوار تکامل و ارتقاتوهم وجودترس و آرمان هامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسرگیجه از شایعترین اختلاامگا سه عامل مهم سلامتچت جی پی تیچند جهانیتاثیر رژیم گیاهخواری بر حقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقا از نخستین همانعادت کردن به نعمتخدا موجود استهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگری ضد کرونا از ددر درمان بیماری مولتیپل بیماری میاستنی گراویسبیماری های میتوکندریروان سالمگلوله ی ساچمه ایقله برای دیدن نه برای به بررسي علل احتمالي تغيير آیا هوش ارثی دریافتی از پزبان شناسی نوین نیازمند معماری، هندسه ی قابل مشاتوصیه هایی در مصرف ماهیتشخیص ایدزمنبع هوشیاری در کجاست؟(قشلیک فراموشیاندام حسی، درک از بخش هایچرا مغز انسان سه هزار سالچهار ساعت پس از کشتار خوکتبر را بردارحافظه و اطلاعات در کجاست ابزار بقای موجود زنده از غم بی پایاندفاع از پیامبرهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز- از مغزتوزن حقیقی معرفت و شناختدرمان پوکی استخوانبیماری دویکروش های عملی برای رفع کمرگامی در درمان بیماریهای قارچ بی مغز در خدمت موجودبشکه ای که ته نداره پر نمآیا بزرگ شدن مغز فقط در دسقوط زیگزاگی یا ناگهانیمغز چون ابزار هوش است دلیتکامل مداومتعامل انسان با هوش مصنوعمواد کوانتومی جدید، ممکنشکرگزار هر چیزی باش که داانسان عامل توقف رشد مغزنزاع ها بیهوده استنوار عصب و عضله برای تاییحس و ادراک قسمت 67اتصال مغز و کامپیوتردو برابر شدن خطر مرگ و میهوش عاطفی قسمت اولاز خود رها شویادآوری خواب و رویادرمان زخم دیابتی با تکنوبیداری معنوی یعنی دوستی ریواستیگمینتفاوت های بین زن و مرد فقپل خواجو اصفهانقطره قطرهآگاهی فراتر از آگاهیسم زنبور ، کلیدی برای وارمغز انسان رو به کوچکتر شدتکامل، نتیجه ی برنامه ریثبت امواج الکتریکی در عصمیاستنی گراویس در جوانانشادی، پاداش انجام وظیفهاوکرلیزوماب داروی جدید شنظریه ی ریسمان و هوشیارینوشیدن چای برای مغز مفید حس و ادراک قسمت هجدهماختلا ل در خود عضلهدید تو همیشه محدود به مقداستفاده از هوش مصنوعی در هوض مصنوعی زندهکلمات بلند نه صدای بلنددریافت هورمون امید با وربالاترین هدف از دولتراه نجاتتلاش های جدید در درمان فرپیوند مغز و سر و چالشهای لرزش عضله یا فاسیکولاسیوآرام باشسوخت هیدروژنی پاکمغز را از روی امواج بشناستاثیر نگاه انسان بر رفتاجهان مادی، تجلی فضا در ذهایمان به رویاما بخشی از این جهان مرتبطشش مرحله تکامل چشمهمیشه چیزی برای تنهایی دحس و ادراک قسمت دوازدهمادغام میان گونه های مختلدانشمندان پاسخ کوانتومی اصل علت و تاثیرکنگره بین المللی سردرد ددرگیری مغزی در سندرم کووبازسازي مغز و نخاع چالشی پیشرفت های باور نکردنی درستگاری محدود به یک راه نمبانی ذهنی سیاه و سفیدتمرکز بر هدفمننژیتآسیب عصب پا به دنبال اعتیچگونه میتوان با قانون جنسیاره ابلهاننقش نگاه از پایین یا نگاهتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان پر از چیزهای جادویی ایا بیماری ام اس (مولتیپضرب المثل یونانیهندسه ی رایج کیهانخفاش با شیوع همه گیری جدیارتباط شگفت انگیز مغز انوفور و فراوانیداروی کنترل چربی خوناعتیاد و تلاش های درمانی کودکان گذشته به آینده فکفلج دوطرفه عصب 6 چشمدستورالعمل مرکز کنترل بیبحثی درباره احساسات متفاپرواز از نیویورک تا لوس آزمان شگفت انگیزمدل همه جانبه نگر ژنرالیتو پیچیده ترین تکنولوژی منابع انرژی از نفت و گاز سانسور از روی قصد بسیاری افزایش میل جنسی با خوردن نگاه محدود و تک جانبه، مشنقش خرچنگ های نعل اسبی درتاثیر دوپامین و سروتونینجهشهای مفید و ذکاوتی که داگر با مطالعه فیزیک کوانظهور امواج مغزی در مغز مصهوش مصنوعی یا حماقت طبیعخواص فلفل سبزاز نظر علم اعصاب یا نرووسویتامین کا در سبزیجاتداروی جدید ضد الزایمربه کدامین گناه کشته شدندذره ی معین یا ابری از الککاهش دوپامین عامل بیماریفاجعه ی جهل مقدسبرنامه ی مسلط ژنها در اختآلزایمرزندگی، مدیریت انرژیمرگ و میر بسیار بالای ناشتولید مثل اولین ربات های منبع هوشیاری کجاست قسمت ستم، بی پاسخ نیستام اس و سرطانچالش هوشیاری و اینکه چرا نقشه مغزی هر فرد منحصر بهتاثیر درجه حرارت بر عملکجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین همانعلایم کمبود ویتامین E را خودآگاهی و هوشیاريهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهدر چه مرحله ای از خواب ، ربهداشت خواب، امروز در جهرمز جهانکرونا چه بر سر مغز می آورفرار در فرار از میزبان، دبرخی نرمش های گردنآواز خواندن در قفس، نشانزبان فرایند تکاملی برای مسئول صیانت از عقیده کیستوهم بی خداییترسناک تر از کوریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسرگردانیاما شما از دید خفاش کور هچت جی پی تیچند جهانی و علمتاثیر رژِیم غذایی بر میگحقیقت خواب و رویاابزار بقا از نخستین همانعادت بد را ترک کنخدا نور آسمان ها و زمین اهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطاندر دعواها چه میکنی؟در سال حدود 7 میلیون نفر بیماری های مغز و اعصاب و روبات ها قول میدهندگلوئونقله سقوطبررسی مغز با امواج مادون آیا هوش سریعی که بدون احسزبان، نشان دهنده ی سخنگو معنی روزهتوضیحی ساده در مورد هوش متصویر خورشید یا خود خورشمنبع خواب و رویاشنا در ابهای گرم جنوب نیاانرژی بی پایان در درون هرچرا مغزهای ما ارتقا یافت نون و القلمتحریک الکترومغناطیسی مغحافظه و اطلاعات در کجاستابزار بقای موجود زنده از غم بی پایاندفاع در برابر تغییر ساختهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز، از مغز وزوز گوشدرمان پوکی استخوانبیماری دیستروفی میوتونیروش هایی برای مقابله با اگامی در درمان بیماریهای قبل و بعد از حقیقتبشریت از یک پدر و مادر نیآیا تکامل و تغییرات ژنتیسلول های مغزی عامل پارکیمغز چگونه صداها را فیلتر تکامل چشمتعداد کلی ذهن ها در جهان موجود بی مغزی که می تواندشکست حتمیانسانیت در هم تنیده و متصنزاع بین جهل و علم رو به پنوار عصب و عضله تعیین محلحس و ادراک قسمت 74اثر مضر مصرف طولانی مدت ردو برابر شدن خطر مرگ و میهوش عاطفی قسمت دهماز درخواست ها جدا شویاری خدا نزدیک استدرمان ساده ی روماتیسمبیداری و خواب کدام بهتر اریاضیات یک حس جدید استتفاوت های تکاملی در مغز وپلاسمای غالبلمس کوانتومیآپومورفین در پارکینسونسماگلوتید داروی کاهش دهنمغز ایندگان چگونه استتکثیر سلول در برابر توقف جلو رفتن یا عقبگردمیدان مغناطيسي زمین بشر شب سیاه سحر شودايندگان چگونه خواهند دیدنظریه تکامل در درمان بیمنوعی سکته مغزی ، وحشتناک حس و ادراک قسمت هشتماختلاف خانوادگی را حل کندیدن خدا در همه چیزاستفاده از انرژی خلاهیچ نقطه ای مرکزی تر از اکلوزاپین داروی ضد جنوندریای خداباهوش ترین و با کیفیت تریراه های جدید برای قضاوت رتلاش های جدید در درمان سرپیوند اندام از حیوانات بلزوم گذر انسان از حدها و آرامش و دانشسودمندی موجودات ابزی بر مغز زنان جوانتر از مغز مرتاثیر نگاه انسان بر رفتاجهان مرئی و نامرئیاین پیوند نه با مغز بلکه ما تحت کنترل ژنها هستیم یششمین کنگره بین المللی سهمیشه چشمی مراقب و نگهباحس و ادراک قسمت سومادغام دو حیطه علوم مغز و هدف از تکامل مغزدانشمندان اولین سلول مصناصل عدم قطعیت از کوانتوم کنترل همجوشی هسته ای با هدرگیری اعصاب به علت میتوباغچه ی منپیشرفت های جدید علوم اعصرشته نوروایمونولوژی و نقمباحث مهم حس و ادراکتمرکز بر امروزمن، ما یا چی؟آسانی موفقیتچگونه مغز ما، موسیقی را پسیب یکسان و دیدگاه های متنقش نظام غذایی در تکامل متاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان دارای برنامهایا بدون زبان میتوانیم تضربه مغزی در تصادف رانندهندسه بنیادینخلا، حقیقی نیستارتباط غیرکلامی بین انساوقاحت و تمسخر دیگرانداروی تشنجی دربارداریاعتیاد را به دور بیندازکودکان خود را مشابه خود تفن آوری های جدید علیه شنادغدغه نتیجه ی نادانی استبحثی درباره احساساتی غیرپروتئین های ساده ی ابتدازمان طلایی سکته ی مغزی رامدل هولوگرافیک ژنرالیزهتو آرامش و صلحیمنابع انرژی از نفت و گاز سانسور بر بسیاری از حقایافزایش مرگ و میر سندرم کونگاه کلی نگرنقش داروهاي مختلف معروف تاثیر دپاکین بر بیماری مجهشهای مفید و ذکاوتی که داگر تلاش انسان امروز براظرف باید پر شود چه با چرک هوش مصنوعی گوگل به کمک تشخواص منیزیماز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین بی 12 در درمان دردداروی سل سپتبه امید روزهای بهترذرات کوانتومی زیر اتمی قکاهش سن بیولوژیکی، تنها فارغ التحصیلان، فقیر و دبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱آلزایمر در جوانانزندگی، مراتب هوشیاری استمرگ و سوال از قاتلتولید یا دریافت علممنبع هوشیاری کجاست قسمت ستون فقرات انسان دو پا جلام اس یا تومور؟چالش های ایستادن بر دو پانقشه های مغزی جدید با جزیتاثیر درجه حرارت بر عملکجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین همانعلایم کمبود ویتامین E را خودت را از اندیشه هایت حفهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مدر ناامیدی بسی امید استبهداشت خواب، رمز حافظه ی رمز جهان خاصیت فراکتالکریستال هافرد موفقبرخی یونها و مولکول های مآینه در اینهزبان متغیرمسئولیت جدیدتوهم تنهاییترسان نیستیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسربازان ما محققا غلبه می امروز دانش ژنتیک هیچ ابهنتایج نادانی و جهلچند روش ساده برای موفقیتتاثیر سلامت دستگاه گوارشحقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقا از نخستین همانعادت دادن مغز بر تفکرخدا بخشنده است پس تو هم بهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطاناز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ضد اعتیاددر عید نوروز مراقب تصادف بیماری های ژنرالیزه ی عصروبات های ریز در درمان بیگمان میکنی جرمی کوچکی در قلب های سادهبررسی و اپروچ جدید بر بیمآیا هشیاری کوانتومی وجودزبان، وسیله شناسایی محیطمعاینه قبل از نوار عصب و توضیحات دکتر فاطمی در موتصویر در هم تنیدگی کوانتمنتظر نمان چیزی نور را بهشناخت ناشناختهانرژی تاریکچرا ویروس کرونای دلتا وانوآوری ای شگفت انگیز دانتحریک عمقی مغزحافظه ی ما انسان ها چرا مابزار بقای موجود زنده از غیرقابل دیدن کردن مادهدقیق ترین تصاویر از مغز اهوش مصنوعی درمانگر کامپیاز تکینگی تا مغز، از مغز وسواس، بیماری استدرمان آرتروز با ورزش موضبیماری سلیاکروش هایی برای کم کردن اضطگاهی لازم است برای فهم و قبل از آغازبعد پنجمآیا تراشه ها داخل مغز، میسلول های بنیادیمغز ناتوان از توجیه پیداتکامل و ارتقای نگاه تا عمتعذیه ی ذهنموجودات مقهور ژنها هستندشکستن مرز دور مغزانسانیت در برابر دیگراننزاع بین علم و نادانی رو نوار عصب و عضله در مطب دکحس و ادراک قسمت 75اثرات فشار روحی شدیددو داروی جدید برای میاستهوش عاطفی قسمت دوماز دست دادن دم در پیشینیاژن همه چیز نیستدرمان سرگیجه بدون نیاز ببیرون اصل است یا درونریتوکسیمابتفاوت های زبانی سرمنشا تپمبرولیزوماب در بیماری چلووفلوکساسینآپومورفین در پارکینسونسندرم میلر فیشرمغز ابزار بقای برتر مادیتأثیر نیکوتین سیگار بر مجلوتر را دیدنمیدان های مغناطیسی قابل شبیه سازی میلیون ها جهان ايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیمنیوالینحس و ادراک قسمت هشتاد و ناختلال حرکتی مانند لرزش دیدگاه نارسای دوگانه ی ماستفاده از سلول های بنیاهیچ چیز همیشگی نیستکلید نزدیک و نگاه تو بر فدرک فرد دیگر و رفتارهای اباور و کیهان شناسیراه های جدید برای قضاوت رتلاش های جدید شرکت نوراللزوم سازگاری قانون مجازاآرامش و سکونسی و سه پل اصفهانمغزهای کوچک بی احساستاثیر هوش مصنوعی بر مغزجهان مشارکتیاین اندوه چیستمانند کودکان باشیدشعار و عملهمیشه اطمینان تو بر خدا بحس و ادراک قسمت سی و هشتمارتقا و تکامل سنت آفرینش هدف از خلقت رسیدن به ابزادانشمندان تغییر میدان مغاصل، روان و نفس استکنترل جاذبهدرب بسته با غیر خود باز مبترس از اینکه کسی، به درگپیشرفت در عقل است یا ظواهرشد مغز فرایندی پیچیده امبتکران خودشکوفاتمساح حد واسط میان مغز کومن، خود تو هستمآشنا پنداریچگونه مغز پیش انسان یا همسیر آفرینش از روح تا مغز نقش نظریه تکامل در شناساتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان در حال نوسان و چرخشایا تکامل هدفمند استضررهای مصرف شکر و قند بر هندسه در پایه ی همه ی واکخلا، خالی نیستارتروز یا خوردگی و التهاوقت نهيب هاي غير علمي گذشداروی جدید ALSاعداد بینهایت در دنیای مکودکان را برای راه آماده فناوری هوش مصنوعی نحوه خذهن ما از در هم شکستن منببحران ذهن فیلمی قابل تامپروتز چشمزمان، واقعی نیستمدل هولوگرافیک تعمیم یافتو افق رویداد جهان هستیمنابع انرژی از نفت و گاز سانسور ذهنافزایش سرعت پیشرفت علوم نگاه انسان محدود به ادرانقش درختان در تکاملتاثیر داروهای ضد التهاب جوانان وطناگر خواهان پیروزی هستیظرفیت مغز چقدر استهوش مصنوعی گوگل به کمک تشخواص میوه ی بهاز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین بی هفدهداروی ضد چاقیبه بالا بر ستارگان نگاه کذرات کوانتومی زیر اتمی قکایروپاکتیک چیستفاصله ها در مکانیک کوانتبرین نت به جای اینترنتآملودیپین داروی ضد فشار زندان ذهنیمرگ انتقال است یا نابود شتولید پاک و فراوان انرژیمنبع هوشیاری کجاست قسمت ستارگانی قبل از آغاز کیهامواجی که به وسیله ی ماشیچالش کمبود اندام برای پینقشه با واقعیت متفاوت استاثیر درجه حرارت بر عملکجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین همانعلائم عصبی آلزایمر، با اخودروهای هیدروژنیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار در هم تنیدگی مرزها و بی مبوزون هیگز چیسترنگ کردن، حقیقت نیستکریستال زمان(قسمت اولفرد یا اندیشهبرخی اثرات مضر ویتامین دآیندهزبان مشترک ژنتیکی موجودامسئولیت در برابر محیط زیتوهم جداییتزریق قیچی ژنتیکی کریسپرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسربرولایزینانفجار و توقف تکاملی نشانتاران، جذب کنچندین ماده غذایی که ماننتاثیر عصاره تغلیظ شده گیحقیقت راستین انسان علم بابزار بقا از نخستین همانعارضه جدید ویروس کرونا سخدا تاس نمیریزدهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن علیه سرطاندرمان نگهدارنده ی اعتیادبیماری های روانی با تاثیروبات کیانگنجینه ای به نام ویتامین قلب و عقلبررسی ژنها در تشخیص بیماآیا واکنش های یاد گرفته وزدودن نقص از هوش مصنوعیمعادله ها فقط بخش خسته کنتیوتیکسن داروی ضد جنونتصویر زیبا از سلولمنتظر نتیجه ی کارهایت باشناخت و معرفت، و نقش آن دانرژی تاریک که ما نمی توچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک نوار مغز مشاهده ی غیر مستتحریک عمقی مغز در آلزایمحافظه ی ما انسان ها چرا مابزار بقای موجود زنده از غار افلاطوندل به دریا بزنهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز، از مغز وسیله، فقط دعا نیستدرمان ام اس(مولتیپل اسکلبیماری شارکو ماری توثروش هایی برای جلوگیری از گاهی مغز بزرگ چالش استقبل از انفجار بزرگبعد از کروناآیا جنین انسان، هوشمندی سلول های بنیادی منابع و امغز و قلب در جنین موش مصنتکامل و ریشه ی مشترک خلقتتغییرمورد نادر همپوشانی دو بیشکستگی لگن یا سکته ی مغزیانسان، گونه ای پر از تضادنزاع بین علم و جهل رو به پنوبت کودکانحس و ادراک قسمت 78اثرات مفید قهوهدو سوی واقعیتهوش عاطفی قسمت سوماز روده تا مغزژن همه چیز نیستدرمان سرگیجه بدون نیاز ببیست تمرین ساده برای جلوریسپریدونتفاوت ایستایی و تکاپوپناه به بیابانلوب فرونتال یا پیشانی مغآب زندگی است قسمت چهارمسندرم کووید طولانیمغز ابزار برتر بقاتأثیر نگاه انسان بر رفتاجمجمه انسان های اولیهمیدان های کوانتومی خلاشبیه سازی سیستم های کوانايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیمنیکولا تسلاحس و ادراک قسمت هشتاد و شاختلال خواب فرد را مستعد دیروز و امروزاستفاده از سلول های بنیاهیچ چیز، چقدر حقیقی استکلید، در ناشناخته هاستدرک نیازمند شناخت خویش اباید از انسان ترسیدراه پیروزی در زندگی چیستتلاش هایی در بیماران قطع لزوم سازگاری قانون مجازاآرامش عقلسیلی محکم محیط زیست بر انمغز، فقط گیرندهتاثیر ویتامین دی بر بیماجهان معنااین ایده که ذرات سیاهچالمانند آب باشصبور باشهمیشه به آنچه داری، خوشنحس و ادراک قسمت سی و ششمارتقا یا بازگشت به قبل ازهر چیز با هر چیز دیگر در تدانشمندان روش هاي جدیدی اصلاح خطا با رفتن بر مسیرکندن ریشه ی خوددرختان چگونه بر تشکیل اببحتی علمی درباره تمایل بپیشرفت ذهن در خلاقیت استرشد مغز علت تمایل انسان بمتواضع باشتنفس هوازی و میتوکندریمنابع انرژي پاک سرچشمه حآشنا پنداریچگونه هموساپينس بر زمین سیستم تخلیه ی مغز بینشی ننقش هورمون های تیروئید دتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان در حال ایجاد و ارتقاایجاد احساساتضررهای شکر بر سلامت مغزهندسه زبانِ زمان استخلاصه ای از مطالب همایش مارزش های وارونهوقتی فهمیدی خطا کردی برگداروی جدید s3 در درمان ام بقا با سازگارترین فرد اسکوری گذرای ناشی از موبایفواید روزه داری متناوبذهن چند جانبه نیازمند نگبخش فراموش شده ی حافظهپروتز عصبی برای تکلمزمان، اندک استمدل های ریز مغز مینی برینتو انسانی و انسان، شایستمنابع انرژی از نفت و گاز ساهچاله ها تبخیر نمیشودافسردگی و اضطراب در بیمانگاه از کنار و یا از روبرنقش ذهن و شناخت در حوادث تاثیر داروی ضد تشنج سدیم جوانان وطناپل ویژن پرو در تشخیص بیمعقل مجادله گرهوش مصنوعی الفاگوخواص هلو برگ هلواز واقعیت امروز تا حقیقتویتامین دی گنجینه ای بزرداروی ضد چاقیبه بالاتر از ماده بیندیشذرات کوانتومی زیر اتمی قکار امروز را به فردا نیندفاصله ی همیشگی تصویر سازبرای یک زندگی معمولیآموزش نوین زبانزونیسومایدمرگ تصادفیتولید اندام با چاپ سه بعدمنبع هوشیاری کجاست قسمت سخن نیکو مانند درخت نیکوامیوتروفیک لترال اسکلروچالش دیدگاه های سنتی در بنقص های سیستمی ایمنیتاثیر درجه حرارت بر عملکجراحی هوشیار مغزابزار بقا از نخستین همانعلت خواب آلودگی بعد از خوخورشید مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقدر هم تنیدگی کوانتومیبوزون هیگز جهان را از متلرنگین کمانکریستال زمان(قسمت دوم)فرد حساس از نظر عاطفی و ببرخی اختلالات عصبی مثانهآینده ی انسان در فراتر اززبان چهار حرفی حیات زمینمستند جهان متصلتوهم جدایی و توهم علمتسلیم ارتباط با من برترمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسردرد میگرنانفجار بزرگ پایان بوده انجات در اعتماد به خودچندجهانیتاریک ترین بخش شبحقیقت غیر فیزیکیابزار بقا از نخستین همانعبارت های مبهم مانند انرخدای رنگین کمانهوش مصنوعی از عروسک تا کمهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسنی با تاثیر دوگانه ادرمان نابینایان آیا ممکنبیماری وسواسروح و آب حیاتگندم بکاری، جو درو نمیکنقلب یا مغزبررسی بیماری التهابی رودآیا یک، وجود داردسفر فقط مادی نیستمعجزه های هر روزهتیک و اختلال حرکتیتصویر زیبای اصفهانمنتظر زمان ایده آل نشوشناخت حقیقت یا آرزوهای گانرژی خلا ممکن استچرا پس از بیدار شدن از خونوار مغز با توضیح دکتر فاتخریب مغز به دلیل کمبود بحافظه ی هوش مصنوعیابزارهای پیشرفته ارتباط غرور و علمدلایلی که نشان میدهد ما بهوش مصنوعی ساخته هوش طبیاز تکینگی تا مغز، از مغز یک پیام منفرد نورون مغزی درمان با سلول های بنیادیبیماری ضعف عضلات نزدیک بروش هایی ساده برای کاهش اگاهی جهت را عوض کنقبرستان ها با بوی شجاعتبعد از کروناآیا جهان ذهن و افکار ما مسلول های بدن تو پیر نیستنمغز و هوش، برترین ابزار بتکامل ابزار هوش ، راه پر تغییر الگوی رشد مغزی با زموسیقی نوشگفت نیست من عاشق تو باشمانعطاف پذیری مکانیسمی علنسبیت عام از زبان دکتر برنور از عمق تاریکیحس و ادراک قسمت 82اثرات مفید روزه داریدولت یا گروهکهوش عاطفی قسمت ششماز سایه نترسژن هوش و ساختارهای حیاتی درمان سرگیجه بدون داروبیش از نیمی از موارد انتقریسدیپلام تنها داروی تایتفاوت ارباب و رهبر حقیقیپنج اکتشاف شگفت آور در مولوتیراستامآب زندگی است قسمت هفتمسندرم گیلن باره به دنبال مغز از بسیاری حقایق می گرتأثیر شیرینی های حاوی لوجنین مصنوعیمیدان بنیادین اطلاعاتشبکه های مصنوعی مغز به درای نعمت من در زندگیمنعناعنیاز به آموزش مجازی دیجیحس و ادراک قسمت پنجماختلال در شناسایی حروف و دیسک گردناستفاده از سلول های بنیاهیچ وقت خودت را محدود به کلام و زبان، گنجینه ای بسدرک و احساسبابا زود بیاپیوند اندام حیوانات به اراه انسان شدن، راه رفتن وتلاش در تولید انرژی به رنلزوم عدم وابستگی به گوگل آرامش(سکوت) stillness و تکاپوسینوریپا داروی ترکیبی ضدمغز، همه ی واقعیت را نمیبتاثیر ویروس کرونا بر مغز جهان معکوساین ابتدای تناقض هاستماه رجبصبور باشهمیشه داناتر از ما وجود دحس و ادراک قسمت سیزدهمارتوکين تراپی روشی جديد هر جا که جات میشه، جات نیدانشمندان روشی برای تبدیاصول انجام برخی نرمش ها دکندر در بیماریهای التهابدرختان اشعار زمینبحث درباره پیدایش و منشا پیشرفتی مستقل از ابزار هرشد در سختی استمجموعه های پر سلولی بدن متنفس هوازی و میتوکندریمنابع انرژی از نفت و گاز آشناپنداری چیستچگونه هوشیاری خود را توسسیستم تعادلی بدننقش هورمون زنانه استروژنتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان ریز و درشتایران بزرگضعیف و قویهندسه، نمایشی از حقیقتخلاصه ای از درمان های جدیارزش های حقیقی ارزش های غوقتی ناراحتی چیکار میکنیداروی جدید لنفوم و لوکمیبقا در ازای بیماریکی غایب شدی تا نیازمند دلفواید روزه داری متناوبذهن هوشیار در پس ماده ی مبخش های تنظیمی ژنومپرورش مغز مینیاتوری انسازمزمه ات مانده در گوشممدیون خود ناموجودتو با همه چیز در پیوندیمنابع انرژی از نفت و گاز سایه ی هوشیاریافسردگی و ساختار مغزنگاه از بیرون مجموعهنقش روی و منیزیم در سلامتتاثیر درجه حرارت بر مغزجواب دانشمند سوال کننده اپی ژنتیکعقل در جهان جدید، عجیب اسهوش مصنوعی اکنون می توانخواص هندوانهاز کجا آمده ام و به کجا میویروس مصنوعیداروی ضد تشنج با قابليت تبه جای محکوم کردن دیگران رفلکس وتری با توضیح دکتر کار با یگانگی و یکپارچگیفتون های زیستیبرای پیش بینی آینده مغز دآمارهای ارائه شده در سطح زونا به وسیله ویروس ابله مرگ عاطفه و محبتتولید سلولهای جنسی از سلمنبع هوشیاری کجاست قسمت سخن و سکوتامید نیکو داشته باش تا آنچاالش ها در تعیین منبع هونقص در تشخیص هیجانات عامتاثیر درجه حرارت بر عملکجراحی گردن همیشه برای دیابزار بقا از نخستین همانعماد الدین نسیمی قربانی خوش قلبی و مهربانیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیددر هم تنیدگی کوانتومی و پبی نهایت در میان مرزهارهبر حقیقیکریستال زمان(قسمت سوم)فردا را نمیدانیمبرخی اصول سلامت کمرآینده ی حمل و نقل هوایی دزبان نیاز تکاملی استمشکل از کجاستتوهم جسمتسلیم شدن از نورون شروع ممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسردرد میگرن در کودکانانقراض را انتخاب نکنیدنجات در راستگویینه ناامیدی بلکه ارتقاتاریکی من و تو و گرد و غباحقیقت غیر قابل شناختابزار بقا از نخستین همانعجول نباشخدایی که ساخته ی ذهن بشر عدم توقف تکامل در یک انداخدایا جز تو که را دارمهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز توابسته به دوستی این و آن درمان های اسرار آمیز در آبیماری کروتز فیلد جاکوبروح در جهانی دیگر استگوهر با نظر دیگران سنگ نمقلب دروازه ی ارتباطبررسی سیستم تعادلی بدن اآیا کیهان می تواند یک شبیسفر نامه سفر به بم و جنوب معجزه ی چشمتیکاگرلور داروی ضد انعقاتصویربرداری فضاپیمای آممنحنی که ارتباط بین معرفشناخت درون، شناخت بیرون؛انرژِی برای ایجاد اضطرابچرا ارتعاش بسیار مهم استنوار مغز ترجمه رخدادهای تداوم مهم است نه سرعتحافظه انسان و حافظه ی هوشابزارهای بقا از نخستین هغربال در زندگیدنیا فریب و سرگرمیهوش مصنوعی، کیفیت فریب ماز تکینگی تا مغز، از مغز یک پیشنهاد خوب برای آسان درمان تومورهای مغزی با ابیماریهای تحلیل عضلانی اروش استفاده از بالش طبیگاهی در پارکینسون باید پقدم زدن و حرکت دید را تغیبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا جهش های ژنتیکی، ویروسلول بنیادی و ای ال اسمغز و اخلاقتکامل تکنولوژیتغییر خود یا تغییر دیگراموسیقی هنر مایع استشگفت انگیز بودن کیهاناهمیت کنترل خشمچسبیدن به خود، مانع بزرگ نور درونحس و ادراک قسمت 87اثرات مضر ماری جوانادونپزیل در بیماران قلبی هوش عاطفی بیشتر در زناناز سایه بگذرژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرمان سرطان با امواج صوتبیشتر کمردردها نیازی به ریشه های مشترک همه ی موجوتفاوتهای جنسیتی راهی براپول و شادیلوزالمعده(پانکراس)مصنوعآب زندگی است قسمت اولسندرم پیریفورمیسمغز به تنهایی برای فرهنگ تئوری تکامل امروز در درمجنگ هفتاد و دو ملت همه را میدازولام در درمان تشنج شبکیه های مصنوعیهفت چیز که عملکرد مغز تو چیز جدید را بپذیرحس و ادراک قسمت پنجاهاختلال در شناسایی حروف و دیستونی قابل درماناستفاده از سلول های بنیاهیچ کاری نکردن به معنی چیکلام، در تحولی شگفت آور بدرک کنیم ما همه یکی هستیمباد و موجپیوند سر آیا ممکن استراه بی شکستتلاشی برای درمان قطع نخامقاومت به عوارض فشار خون آرزوها را کم کنسیناپس، شگفتی خلقتمغزتان را در جوانی سیم کشتاثیر ژنها بر اختلالات خجهان هوشمنداین بیمار را باید چه کار ماهیچه ی صبرصبر لازمه ی پیروزی استهمیشه راهی هستحس و ادراک قسمت ششمارتباط میکروب روده و پارهر حرکت خمیده می شود و هر دانش، قفل ذهن را باز میکناصول توسعه ی یک ذهن کاملکندر علیه سرطاندرد و درسبحثي درباره هوش و تفاوتهپپوگسترشد، رسیدن به یک هدف نیستمجرم، گاهی قربانی استتنفس بدون اکسیژنمنابع انرژی از منابع نهفآشتی بهتر استچگونه واکسن کرونا را توزسیستم دفاعی بدن علیه مغز نقش ویتامین K در ترمیم استاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان شگفت انگیزایرادهای موجود در خلقت بطلوع و حقیقتهنر فراموشیخم شدن فضا-زمانارزش حقیقی زبان قسمت اولوقتی پر از گل شدی خودت را داروی جدید میاستنی گراویبقای حقیقی در دور ماندن اکیهان خود را طراحی میکندفواید زیاد دوچرخه سواریذهن و زندگیبخش بزرگی حس و ادراک ما اپرکاری تیروئیدزنان باهوش ترمدیریت اینترنت بر جنگتو با باورهایت کنترل میشمنابع بی نهایت انرژی در دسایه را اصالت دادن، جز فراقلیت خلاقنگاه از دور و نگاه از نزدنقش روزه داری در سالم و جتاثیر درجه حرارت بر عملکجواب سنگ اندازیابتدا سخت ترین استعقل سالمهوش مصنوعی از عروسک های بخواص اناراز کسی که یک کتاب خوانده ویروس های باستانی، مغز مداروی ضد تشنج با قابليت تبه جای تولید، بیشتر گوش کرفتار مانند بردهکارهای کوچک، بی ارزش نیسفروتنی معرفتیبرای اولین بار دانشمندانآن چیزی که ما جریان زمان زیان غذاهای پرچربمرگی وجود نداردتولترودینترازودونمنبع هوشیاری کجاست قسمت سخن پاک و ثابتامید نجاتنابینایی در نتیجه ی گوشی نقطه ی رسیدن به قلهتاثیر درجه حرارت بر عملکجز تو که را دارمابزار بقا از نخستین همانعنصر اصلی تعیین واقعیتخوش خیالی و خوش بینیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمردر هم تنیدگی کوانتومی و دبی نظمی مقدمه شناختروی و منیزیم در تقویت استکشف مکانیسم عصبی خوانش پفرزندان زمان خودبرخی اطلاعات روانشناسی مآینده ی علم و فیزیک در60 ثزبان و کلمه حتی برای کسانمشکلات نخاعیتوهمات و شناخت حقیقتتست نوار عصب و عضلهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسردرد میگرنی در کودکانانواع سکته های مغزینخاع ما تا پایین ستون فقرنه به اعدامتاریکی و نورحقیقت، آن چیزی نیست که جلابزار بقای موجود زنده از ابزار بقای موجود زنده از عدم تعادل دوپامین، فقط بخرما منبع بسیار خوب آنتی هوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز توابستگی یعنی قلادهدرمان های بیماری آلزایمربیماری گیلن باره و بیمارروح رهاییگویید نوزده و ایمنی ساکتقلب روباتیکبررسی علل کمر درد در میانآیا گذشته، امروز وآینده سفر به مریخ در 39 روزمعجزه ی علمتیروفیبان موثر در سکته ی تصور ما ازمشکلات و واقعیمنشأ اطلاعات و آموخته ها شناسایی تاریخچه ی تکاملیانسولینچرا به هم اعتماد نمیکنیمنوار مغز در فراموشی هاتداخل مرزها و صفات با بینحباب های کیهانی تو در توابزارهای بقا ازنخستین هممقالاتدنیا مکانی بسیار اسرارآمهوش مصنوعی، اتفاقات و تحاز تکامل تا مغز از مغز تا یک آلل ژنتیکی که از نئانددرمان تشنجبیماری، رساله ای برای سلروش جدید تولید برقگذر زمان کاملا وابسته به قدرت مردمبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسلول بنیادی در درمان ایدمغز و اخلاقتکامل جریان همیشگی خلقتتغییر دیگران یا تغییر خومیلر فیشر نوعی نادر از گیشگفت زده و حیران باشاهرام مصر از شگفتی های جهنسبت ها در کیهاننوروفیبروماتوزحس و ادراک قسمت چهلاجزای پر سلولی بدن انسان دوچرخه در کاهش دردهای کمهوش عاطفی در زنان بیشتر ااز علم جز اندکی به شما داژن درمانی در درمان چاقیدرمان ضایعات نخاعیبیشتر علم، در نادانسته هریشه های مشترک حیاتتقلید مرحله ای نسبتا پیشپول و عقیدهلیروپریم داروی ترکیبی ضدآب زندگی است قسمت دومسندرم پیریفورمیسمغز بیش از آنچه تصور میشوتئوری تکامل در پیشگیری و جنگ و تصور از جنگمکان زمان یا حافظه زمانشباهت مغز و کیهانهفت سین یادگاری از میراث چیزی منتظر شناخته شدنحس و ادراک قسمت پنجاه و یاختلالات مخچهدژا وو یا اشنا پنداریاستفاده از سلول های بنیاهیچ کس مانند تو نگاه نمیککلرال هیدرات برای خواباندرک احساسات و تفکرات دیگباد غرور و سر پر از نخوت وپیوند سر برای چه بیمارانراه طولانی را به سلامت گذتلاشی تازه برای گشودن معمقایسه رقابت و همکاریآزمون تجربی، راهی برای رسیگار عامل افزایش مرگ وممغزتان را در جوانی سیمکشتاثیر کلام در آیات کلام بجهان هوشیاراینکه به خاطرخودت زندگی ماپروتیلینصبر و واقعیتهمیشه عسل با موم بخوریمحس و ادراک قسمت شصت و هشتارتباط ماده و انرژیهرچیز با یک تاب تبدیل به دانش، یک انسان را ناسازگاصول سلامت کمرکو کیو تن coQ10درد باسن و پا به دلیل کاهبحثی جالب درباره محدودیتپایان، یک آغاز استز گهواره تا گورمحل درک احساسات روحانیتنها مانع در زندگی موارد منابع انرژی از نفت و گاز آغاز فرایند دانستنچگونه آن شکری که می خوریمسکوت و نیستینقش ژنتیک در درمان اختلاتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان شگفت انگیز و بی زمانایستادن در برابر آزادی بطلای سیاههنر حفظ گرهخونریزی مغز در سندرم کووارزش حقیقی زبان قسمت دوموقتی تو از یاد گرفتن باز داروی جدید کنترل قند خونبلندی در ذهن ما درک بلندیکیهانِ هوشیارِ در حال یافیلم کوتاه هیروشیما از هذهن و شیمی بدنبخش بزرگتر کیهان ناشناختپراسینزوماب در پارکینسوزنجیرها را ما باید پاره کمدیریت اضطراب، از مهمتریتو باید نیکان را به دست بمنابع جدید انرژیساخت سلول عصبی حتی پس از اقیانوس نادانینگاه از درون قفس یا بیروننقش رژیم غذایی بر رشد و اتاثیر درجه حرارت بر عملکجوسازی مدرنابتدایی که در ذهن دانشمنعقلانیت بدون تغییرهوش مصنوعی از عروسک های باز آغاز خلقت تا نگاه انساویرایش DNA جنین انسان، برداروی ضد تشنج توپیراماتبه خوبی های دیگران فکرکنرفتار وابسته به شکلکارهایی بیش از طراحی و گپفروتنی و غروربرای بقا به جایی فراتر ازآنچه می دانم، آنچه را میخزیباترین چیز در پیر شدنمراقب خودتون و خانواده هتومورها و التهاب مغزی عاترازودونمنبع هوشیاری کجاست قسمت سخت ترین حصارامید یا ناامیدی؟ناتوانی از درمان برخی وینقطه ای بود و دگر هیچ نبوتاثیر درجه حرارت بر عملکجستجوی متن و تصویر به صورابزار بقا از نخستین همانعوامل موثر در پیدایش زباخوشبختی چیستهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که در هر سوراخی سر نکنبی هیچ می ایی و بی هیچ میررویکردهای جدید ضایعات نخکشف مکانیسمی پیچیده در بفرضیه ای جدید توضیح میدهبرخی بیماری ها که در آن بآینده با ترس جمع نمیشودزبان و بیان نتیجه ساختمامشکلات بین دو همسر و برخیتوکل بر خداتست کم هزینه ی بزاق برای منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسردرد و علتهای آنانیس بی کساننخاع درازتر یا کوتاهتر کنه به اعدامتاریکی خواهد ترسیدحقایق ممکن و غیر ممکننه بدبخت بلکه نادانتاریخ همه چیز را ثبت کردهحل مشکلابزار بقای موجود زنده از عدم درکخسته نباشی باباهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدرمان های بیماری اس ام ایبیماری آلزایمر، استیل کوروزه داری متناوب، مغز را گوش دادن بهتر از حرف زدنقلب را نشکنبرطرف کردن خشونت را از خاآیا پیدایش مغز از روی تصاسفر به درون سفری زیبامعجزه ی علم در کنترل کرونتکلم در گیاهانتصور از زمان و مکانمنشاء کوانتومی هوشیاری اشناسایی زبان حیوانات با انسولین هوشمندچرا بیماری های تخریبی مغنوار مغز در تشخیص بیماری ترقی واقعی یا شعار ترقیحباب هایی تو در توابزارهای بقای موجود زندهتاثیر ویتامین دی بر بیمادنیای شگفت انگیز کوانتومهوش احساسیاز تکامل تا مغز، از مغز تیک جهش ممکن است ذهن انساندرمان جدید ALSبیمارستان هوش مصنوعیروش صحبت کردن در حال تکامگذشته را دفن کنقدرت و شناخت حقیقتتفکر قبل از کارآیا خداباوری محصول تکاملسلول بنیادین از مخاط بینمغز و سیر تکامل ان دلیلی تکامل داروینی هنوز در حاتغییر دادن ژنها آیا روزی میهمانهای ناخوانده عامل شگفتی های نقشه ی ژنتیکیاولویت بندی ها کجاستنسبت طلایی، نشانه ای به سنورون هاي مصنوعی می توانحس و ادراک قسمت چهل و هفتاجزایی ناشناخته در شکل گدوچرخه سواری ورزشی سبک و هوش عاطفی در زنان بیشتر اازدواج های بین گونه ای، رژن ضد آلزایمردرمانهای بیماری پارکینسبا همه مهربان باشریشه های اخلاقتقلید از روی طبیعتپوست ساعتی مستقل از مغز دلیس دگرامفتامین یا ویاسآب زندگی است قسمت سومسندرم پای بی قرارمغز باستانی، هنوز نقش هاتئوری جدید، ویران کردن گجنگ داده هاای همه ی وجود منمکانیک کوانتومی بی معنی شباهت مغز با کیهان مادیهم نوع خواری در میان پیشیچیزی خارج از مغزهای ما نیحس و ادراک قسمت پنجاه و داختلالات حرکتی در انساندژاوو یا آشناپنداریاستیفن هاوکینگ در مورد ههیچ کس حقیقت را درون مغز کم کردن کالری روشی سودمندرک تصویر و زبان های مخلتبار مغز بر دو استخوانپیوند سر، یکی از راه حلهارابطه تشنج و اوتیسمتلاشی جدید در درمان ام اسمقابله ی منطقی با اعتراضآزمون ذهنی گربه ی شرودینسیاهچاله هامغط یک گیرنده استتاثیر کپسول نوروهرب بر نجهان های بسیار دیگراینکه خانواده ات سالم باماجرای جهل مقدسصبر بسیار بایدهمیشه، آنطور نیست که هستحس و ادراک قسمت شصت و دوارتباط متقابل با همه ی حیهرگز از زندگی یا امکاناتدائما بخواناضطراب و ترسکوچ از محیط نامناسبدرد زانو همیشه نیاز به جربحثی در مورد نقش ویتامين پاکسازی مغززمین در برابر عظمت کیهانمحل درک احساسات روحانی دتنها در برابر جهانمنابع انرژی از نفت و گاز آغاز فصل سرما و دوباره تکچگونه انتظارات بر ادراک سکوت، پر از صدانقش گرمایش آب و هوا در همتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهانی که نه با یک رخداد و اکنون را با همه ی نقص هایطوفان فقر و گرسنگی و بی سهنر دانستنخونریزی مغزی کشندهارزش حقیقی زبان قسمت سوموقتی خودت را در آینه دیدیداروی جدید آلزایمربلوغ چیستکیست هیداتید مغزفیلمی بسیار جالب از تغییذهن پر در برابر آگاهیبخش دیگری در وجود انسان هپرتوهای صادر شده از سیاهزندگی فعال و مثبت روند آلمداخله ی زیانبار انسانتو برای خزیدن خلق نشده ایمناطق خاص زبان در مغزساخت شبکه عصبی مصنوعی با الکترومغناطیس شنوایی و هنگاه از درون مجموعه با نگنقش رژیم غذایی در رشد و اتاثیر درجه حرارت بر عملکجامعه ی آسمانیابتذال با شعار دینعقیده ی بی عملهوش مصنوعی از عروسک های باز انفجار بزرگ تا انفجار ویشن پروداروی ضد جنون در درمان تیبه خودت مغرور نشورفتار اجتماعی انسان، حاصکاربرد روباتهای ريزنانوفرگشت و تکامل تصادفی محض برای تمدن سازی، باید در بآنچه ناشناخته است باید شزیباترین چیز در افزایش سمراحل ارتقای پله پله کیهتومورهای نخاعیتراشه مغز بدون واسطه ی دمنبع هوشیاری کجاست قسمت سخت ترین کار، شناخت خود اامید جدید بر آسیب نخاعیناتوانی در شناسایی چهره نقطه بی بازگشتتاثیر رو ح و روان بر جسمجستجوی هوشیاری در مغز ماابزار بقا از نخستین همانعوامل ایجاد لغت انسانی و خوشبختی دور از رنج های مهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجردر والنتاین کتاب بدید همبی ذهن و بی روحرویا و واقعیتکشف ژن جدید، می تواند گستفساد اقتصادی سیتماتیک دربرخی بیماری های خاص که بدآیا فراموشی حتمی استزبان و بیان، در سایه پیشرمشکلات روانپزشکی پس از ستوپیراماتتست آر ان اس دز میاستنی گمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسردرد به دلیل مصرف زیاد مانگشت ماشه اینخستین تمدن بشریانگشت نگاری مغز نشان میدنخستین تصویر از سیاهچالهنه جنگ و نه خونریزیتاریخ، اصیل نیست و ساخته حلقه های اسرارآمیزابزار بقای موجود زنده از عدالت برای من یا برای همهخطا در محاسبات چیزی کاملهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز توبینار اساتید نورولوژی ددرمان های جدید ALSبیماری الزایمرروزه داری و التهاب زیانبگوشه بیماری اتوزومال رسسقوی تر باشبزرگ فکر کنآیا آگاهی پس از مرگ از بیسفر تجهیزات ناسا به مریخ معجزه در هر لحظه زندگیتکنولوژی های جدید و حالتتصاویر زیبای رعد و برقمهمان ناخواندهشناسایی سلول های ایمنی اانسان قدیم در شبه جزیره عچرا حیوانات سخن نمی گویننوار مغزی روشی مهم در تشختروس جریان انرژیحد و مرزها توهم ذهن ماستابزارهای بقای از نخستین صفحه اصلیدنیایی پر از سیاهچاله هوش احساسیاز تکامل تا مغز، از مغز تیک رژیم غذایی جدید، می تودرمان جدید مولتیپل میلومبیندیشروشهای نو در درمان دیسک بگر جان به جز تو خواهد از خقدرت کنترل خودتفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا دلفین ها می تواند از سلول عصبی شاهکار انطباق مغز کوانتومیتکامل داروینی هنوز در حاتغییر زودتر اتصالات مغزیمیوپاتی و نوار عصب و عضلهشگفتی های زنبور عسلاولین قدم شناخت نقص های خنشانه های گذشته در کیهان نورون های ردیاب حافظهحس و ادراک قسمت چهل و هشتاحیای بینایی نسبی یک بیمدوپامین قابل حل در آبهوش عاطفی رمز آزادگیژنها نقشه ایجاد ابزار هودرماندگی به دلیل عادت کربا هوش مصنوعی خودکار روبرژیم های غذایی و نقش مهم تقلید از طبیعتپوشاندن خود از نورلا اکراه فی الدینآب، زندگی است(قسمت پنجم)سندرم پس از ضربه به سرمغز برای فراموشی بیشتر کتا 20 سال آینده مغز شما به جنبه های موجی واقعیتای آنکه نامش درمان و یادشمکانیزمهای دفاعی در برابشباهت های ریشه ای چند بیمهمه چیز موج استچیزی شبیه نور تو نیستحس و ادراک قسمت پنجاه و ساختلالات صحبت کردن در اندگرگونی های نژادی و تغییاستیفن هاوکینگ در تفسیر هیچ اندر هیچکمی زاویه ی دیدت را عوض کدرک حقیقت نردبان و مسیری بار بزرگ ایستادن بر دو پاپیوندهای پیچیده با تغییررادیوی مغز و تنظیم فرکانماده ی خالیتمایل زیاد به خوردن بستنمقابله با کرونا با علم اسآزمون ذهنی گربه شرودینگرسیاهچاله های فضایی منابعنفرت، اسیب به خود استتاثیر کپسول نوروهرب بر تجهان هایی در جهان دیگراین، فقط راه توستماجرای عجیب گالیلهصد قدح، نفتاده بشکستهمکاری یا رقابتحس و ادراک قسمت شصت و ششارتباط چاقی و کاهش قدرت بهز ذره، یک دنیاستدارچیناطلاع رسانی اینترنتیکوچک شدن مغز از نئاندرتادردهای سال گذشته فراموش بحثی در مورد نقش کلسیم و پارادوکس ها در علمزمین زیر خلیج فارس تمدنی محدودیت چقدر موثر استتنهاییمنابع انرژی از نفت و گاز آغاز مبهم آفرینشچگونه به سطح بالایی از هوسکوت، در برابر گزافه گوینقش پیش زمینه ها و اراده تاثیر گیاه خواری بر رشد وجهانی که از یک منبع، تغذیاکوییفلکسطوفان بیداریهنر رها شدن از وابستگیخونریزی مغزی کشنده ولی قارزش خود را چگونه میشناسوقتی خورشید هست شمع به کاداروی جدید آلزایمر تاییدبلعیدن ستاره توسط سیاهچاکیست کلوئید بطن سومفیروز نادریذهن تو همیشه به چیزی اعتقبخشیدن دیگران یعنی آرامشپرتوزایی از جسم سیاهزندگی هوشمند در خارج از زمدارک ژنتیکی چگونه انسانتو تغییر و تحولیمناطق خاصی از مغز در جستجساخت شبکه عصبی با الفبای الکتروتاکسی(گرایش و حرکنگاه حقیقی نگاه به درون انقش زنجبیل در جلوگیری از تاثیر درجه حرارت بر عملکجاودانگی مصنوعیابداع دی ان ای بزرگترین دعلم و ادراک فقط مشاهده ی خواص اردههوش مصنوعی از عروسک های باز بار خود بکاه تا پرواز واقعیت فیزیکی، تابعی از دارویی خلط آوربه خودت نگاه کنرقیبی قدرتمند در برابر مکاربرد روباتهای ريز، در فراموش کارها باهوش تر هسبرای خودآگاه بودن تو بایآنچه واقعیت تصور میکنیم زیر فشار کووید چه باید کرمرز مرگ و زندگی کجاستتومورهای ستون فقراتتراشه ها روی مغزمنبع هوشیاری کجاست قسمت سختی ها رفتنی استامید درمان کرونا با هماننادیدنی ها واقعی هستندنقطه، وجود است یا فاصلهتاثیر روده بر مغزحفره در مغزابزار بقا از نخستین همانعواملی که برای ظهور لغت اخیالپردازی نکنهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتدر یک فراکتال هر نقطه مرکبی سوادی در قرن 21رویا و کابوسکشف ارتباط جدیدی از ارتبفشار و قدرتبرخی توجهات در ببمار پارآیا ممکن است موش کور بی مزبان و تکلم برخی بیماریهمشکلات روانپزشکی در عقب توانایی مغز و دیگر اجزای تشنچ پانایوتوپولوس تشنج منبع هوشیاری کجاست؟(قسمسردرد تنشنسردرد سکه ایانتقال ماده و انرژینخستین روبات های زنده ی جنه روش تقویت مغزتازه های اسکیزوفرنی(جنوحمله ویروس کرونا به مغزابزار بقای موجود زنده از عسل طبیعی موثر در کنترل بخطا در محاسبات چیزی کاملهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز توجود قبل از ناظر هوشمنددرمان های جدید میگرنبیماری ای شبیه آلزایمر و روزه داری و بیمار ی ام اس گوشت خواری یا گیاه خواریقیچی ژنتیکیبزرگ شدن مغز محدود به دورآیا امکان بازسازی اندامهسفر دشوار اکتشافمعرفی مورد نادر بیماری گتکنولوژی و پیشرفتتصادف یا قوانین ناشناختهمهندسی ژنتیک در حال تلاش شهر زیرزمینی در ژاپن براانسان میوه ی تکاملچرا حجم مغز گونه انسان درنوار مغز، مفید و بی خطرتری فلوپرازینحریص نباشابزارهای دفاعی و بقای موسوالات پزشکیدنیا، هیچ استهوش بشری تهدید برای بشریاز تکامل تا مغز، از مغز تیکی از علل محدودیت مغز امدرمان جدید میگرن با انتی بیهوش کردن در جراحی و بیمروشهای شناسایی قدرت شنواگرفتار محدودیت ها و ابعاقدرت انسان در نگاه به ابعتفکر خلا ق در برابر توهم آیا دلفین ها میتوانند باسلول عصبی، در محل خاص خودمغز آیندگان چگونه است ؟تکامل داروینی هنوز در حاتغییر عمودی سر انسان از پمیوتونیک دیستروفیشانس یا نتیجه ی تلاشاولین مورد PML به دنبال تکنشانه های پروردگار در جهنوروپلاستیسیتی چیستحس و ادراک قسمت چهل و دوماحیای بینایی نسبی یک بیمدورترین نقطه ی قابل مشاههوشمندی کیهانژنها ، مغز و ارادهدرها بسته نیستبا هر چیزی که نفس می کشد مرژیم های غذایی و نقش مهم تقویت مغز با ورزشپیموزایدلاموژین داروی ضد اوتیسم؟آتاکسیسندرم جدایی مغزمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تا بحر یفعل ما یشاجنسیت و تفاوت های بیناییای جان جان بی تن مروما انسانها چه اندازه نزدشباهت کیهان و مغزهمه چیز و هیچ چیزحس و ادراک قسمت پنجاه و شاختلالات عضلانی ژنتیکدانش قدرت استاستخوان های کشف شده، ممکهیچگاه از فشار و شکست نترکمالگرایی دشمن پیشرفتدرک دیگرانبار سنین ابزار هوشمندی اپیوندی که فراتر از امکانراز تغییرماده ای ضد التهابیتمایز یا کشف یگانگیملاحظه های اخلاقی دربارهآزادی در چیستسیاهچاله ها، دارای پرتو نقاشی هایی با بوی گذشته یتاثیر کپسول نوروهرب بر سجهان یکپارچهاینترنت بدون فیلتر ماهواماده ی تاریکصداقتهمانند سازی در انسانحس و ادراک سی و هفتمارتباط هوش ساختار مغز و ژهزینه ای که برای اندیشیدداروهای مصرفی در ام اساطلاعات حسی ما از جهان، چکوچکی قلبALS نگاهی کامل بر بیماری ودردی که سالهاست درمان نشبحثی در مورد حقیقت فضا و پاسخ گیاهان در زمان خوردزمان چیستمحدودیت های حافظه و حافظتنهایی رمز نوآوری استمنابع انرژی از نفت و گاز إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَچگونه باغبانی باعث کاهش سکته مغزینقش پیشرفته ی سلول های بنتاثیر گیاهخواری بر رشد و جهانی پر از سیاهچاله یا پاکسی توسین و تکامل پیش اطوفان زیباییهنر، پر کردن است نه فحش دخواندن ، یکی از شستشو دهناز فرد ایستا و متعصب بگذروقتی ریشه ها عمیقند از چیداروی جدید ای ال اسبنی عباس، ننگی بر تاریخکپسول ژری لاکتفیزیک مولکولها و ذرات در بخشش، عقلانی یا غیر عاقلپرسشزندگی و داراییمروری بر تشنج و درمان هایتو جهانی هستی که خودش را منبع نور واقعی و ثابت، حقساختن آیندهالکترودهای کاشتنینگاه دوبارهنقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر درجه حرارت بر عملکجایی برای یاد گرفتن باقی ابزار هوش در حال ارتقا ازعلم و روحخواص بادامهوش مصنوعی از عروسک بازی از بحث های کنونی در ویروسواقعیت چند سویهدارویی ضد بیش فعالی سیستبه دنبال رستگاری باشرقابتی بی هدف یا رقابتی هکاش شرف اجباری بود یا حتیفراموشی همیشه هم بد نیستبرای رشد، باید از مسیر خطآنچه حس می کنیم، نتیجه ی زیرفون داروی ضد ام اسمرز بین انسان و حیوان کجاتوهم فضای خالیتراشه ی هوش مصنوعی در مغزمنبع هوشیاری کجاست قسمت53سختی در بلند شدن از روی صامیدهای جدید برای بازیابنادیدنی ها بیشتر از دیدننمیتوان با بیرون انداختنتاثیر روزه داری بر سلامت حق انتخابابزار بقا از نخستین همانعوارض ازدواج و بچه دار شدخانه ی تاریکهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده تودر کمتر از چند ماه سوش جدبی شرمیرویا و خبر از آیندهکشف جمجمه ای درکوه ایرهوفشار روحی، همیشه بد نیست برخی توصیه ها برای واکسیآیا ما کالا هستیمزبان و شناخت حقیقت قسمت چمشاهده گر جدای از شیء مشاتوانایی یک فرد، برای تغیتشنج چیستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسردرد عروقی میگرنانتروپی و هوشیارینرمش های مفید برای درد زاچه زیاد است بر من که در ایتازه های بیماری پارکینسوحمایت از طبیعتابزار بقای موجود زنده از عشق به هفت مرتبه ی شناختیخطای ادراک کارماهوش مصنوعی به کمک هوش طبیاز تکینگی تا مغز از مغز توراپامیل در بارداریدرمان های جدید در بیماری بیماری ای شبیه ام اس مولتروزه داری سلول های بنیادگیلگمش باستانی کیستقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصبزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا انسان با مغز بزرگش اخسفرنامه سفر به بم و جنوب معرفت و شناختتکنولوژی به طرز وحشتناکیتضادهای علمیمهندسی بدنشواهدی از نوع جدیدی از حاانسان ها می توانند میدان چرا خشونت و تعصبنوار مغز، ترجمه ی فعالیت تری فلوپرازینحرکات چشم، ترجمه کننده ی ابعاد و نیازهای تکاملیپیامهای کاربراندندان ها را مسواک بزنید تهوش در طبیعتاز تکامل تا مغز، از مغز تیافته های نوین علوم پرده درمان جدید کنترل مولتیپلبیهوشی در بیماران دچار اروشی برای بهبود هوش عاطفگریه ی ابر، رمز طراوت باغقدرت ذهنتفاوت قند طبیعی با قند و آیا دست مصنوعی به زودی قاسلولهای ایمنی القا کنندهمغز اندامی تشنه ی انرژی اتکامل داروینی هنوز در حاتغییرات منطقه بویایی مغزمیگرن و پروتئین مرتبط با شانس یا تلاشاولین مورد پیوند سر در اننشانه های بیداری روحینوروز مبارکحس و ادراک قسمت چهل و سوماحتیاط در ورزش زانو در خاديدن با چشم بسته در خواب اسکلت خارجی در درمان اختهوشمندسازی زندان هاژنهای مشترک بین انسان و ودرهای اسرارآمیز و پوشیدهبا آتش، بازی نکن و بعد از رژیم ضد التهابیتقویت استخوان در گرو تغذپیموزایدلایو دوم دکتر سید سلمان فآتاکسی فریدریشسندرم دزدی ساب کلاوینمغز بزرگ چالش است یا منفعتاول کف پا و حقیقتجنسیت و تفاوت های بیناییایمونوگلوبولین وریدی IVIgما انسانها چه اندازه نزدشباهت زیاد بین سلول هاي عهمه چیز کهنه میشودحس و ادراک قسمت بیست و چهاختراع جدید اینترنت کواندانش محدود به ابعاد چهاراستروژن مانند سپر زنان دهیپرپاراتیروئیدیسمکمردرددرک درست از خود و هوشیاریباربر دیگران نباشپیوستگی همه ی اجزای جهانراست دستی و چپ دستیماده، چیزی نیستتمدن قدیمی ای در جنوب ایرملاحظات بیهوشی قبل از جرآزادی عقیده، آرمانی که تسیاهچاله و تکینگی ابتدایچقدر به چشم اعتماد کنیمتاثیر کپسول نوروهرب بر سجهان یکپارچهاینترنت، حقیقت جامعه ی فصدای بم با فرکانس پایین، همجوشی هسته ای، انرژِی بحس و ادراک- قسمت پنجاه و ارتباط پیوسته ی جهانهزینه سنگین انسان در ازاداروهای ام اساطلاعاتی عمومی در مورد مکوچکترین چیز یک معجزه اسNVG 291درد، رمز موفقیتبحثی در مورد عملکرد لوب فپختگی پس از چهل سالگي به زمان و مکان، ابعاد کیهان محدودیت درک انسانتنبیه چقدر موثر استمنابع انرژی از نفت و گاز افت فشار خون ناگهانی در وچگونه تکامل مغزهای کنونیسکته ی مغزی در جواناننقش آتش در رسیدن انسان بهتاثیر انتخاب از طرف محیط جهانی در ذهناکسکاربازپین در درمان تشطولانی ترین شبهوموارکتوس ها ممکن است دخواندن، دوست روزهای سختاز مخالفت بشنووقتی شروع به بیدار شدن میداروی جدید برای میاستنی به قفس های سیاهت ننازکامپیوتر سایبورگفیزیک هوشیاریبدون پیر فلکپرسش و چستجو همیشه باقی ازندگی بی دودمرکز هوشیاری، روح یا بدن تو جدای از کیهان نیستیمنبع هوشیاری کجاست قسمت ساختن آینده، بهترین روش الگو نداشتیمنگاهی بر قدرت بینایی درانقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر درجه حرارت بر عملکجایی خالی نیستابزار بقا از نخستین همانعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهخواص بادام زمینیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چیستداستانها و مفاهیمی اشتبابه زودی شبکه مغزی به جای رموزی از نخستین تمدن بشرکتاب گران و پرهزینه شد ولفراموشی و مسیر روحانیبرای زندگی سالم، یافتن تآنها نمیخواهند دیگران رازیرک ترین مردممرز جدید جستجو و اکتشاف، توهم فضای خالی یا توهم فضتراشه ی بیولوژِیکمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمسدسازی روش مناسب برای مقامیدوار باش حتی اگر همه چنادانی در قرن بیست و یکم،نمیتوان بر سیاه سیاه نوشتاثیر روزها، ماه ها یا ساحقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقا از نخستین همانعید نوروز مبارکخانواده پایدارهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمردر آرزوهایت مداومت داشتهبی عدالتی در توزیع واکسن رویا بخشی حقیقی از زندگی کشف جدید تلسکوپ جیمز وبفضا و ذهن بازبرخی درمان های Spinal Muscular Atآیا ما تنها موجودات زنده زبان و شناخت حقیقت قسمت امشاهده آینده از روی مشاهتوازن مهمتر از فعالیت زیتشنج و حرکات شبه تشنجی قازبان و شناخت حقیقت قسمت دمشاهدات آمیخته با اشتباهتوت زیاد بخوریدتشنج به صورت اختلال رفتامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسرطان کمیت گراییانتظار گذر تندباد؟نرمش های مفید در سرگیجهنه عدم مطلق بلکه عدم با قتازه های درمان ام اسحوادث روزگار از جمله ویرابزار بقای موجود زنده از عشق درونی به یگانگی خلقتخطای حسهوش مصنوعی به شناسایی کااز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قدرمان های جدید سرطانبیماری اسپینال ماسکولار روزهای بد باقی نمیماندگیاه بی عقل به سوی نور میقانون مندی نقشه ژنتیکی مبزرگترین خطایی که مردم مآیا انسان در آستانه ی انقسفرنامه سفر به بم و جنوب مغز فکر میکند مرگ برای دیتکنولوژی جدید که سلول هاتظاهر خوابیده ی مادهمهربانی، شرط موفقیتشواهدی از دنیسوان(شبه نئانسان یک کتابخانه استچرا در مغز انسان، فرورفتنوار عصب و عضلهترک امروزحرکت چرخشی و دائمی کیهانابعاد اضافه ی کیهانسایتهای دیگرده روش موفقیتهوش عاطفی قسمت 11از تکامل تا مغز، از مغز تیاد گرفتن مداومدرمان جدید ام اسبیو الکترونیک؛ ترکیب موجروشی جدید در درمان قطع نخگربه شرودینگر و تاثیر مشقدرت شناختی انسان، محدودآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسلولهای بنیادی مصنوعی درمغز انسان ایا طبیعتا تماتکامل زبانتغییرات مغز پس از 40 سالگیمیگرن و خوابشاهکار قرناولین هیبرید بین انسان و نظام مثبت زندگینوروز یا روز پایانیحس و ادراک قسمت نهماحتیاط در تعویض داروهادی متیل فومارات(زادیوا)(اسکار، لگوی هوشمندهوشیاری و وجودژنهای هوش ، کدامنددرون قفس یا بیرون از آنبا تعمق در اسرار ابدیت و رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وتقویت حافظه یا هوش مصنوعپیچیدگی های مغزمگسلازم است هیچ کاری نکنیدآتاکسی مخچه ای خودایمنسندرم سردرد به دلیل افت فمغز بزرگ چالشهای پیش روتابوهای ذهنیجهل مقدسایمپلانت مغزیما اکنون میدانیم فضا خالشباهت زیاد بین سلول هاي عهمه چیز در زمان مناسبحس و ادراک قسمت بیست و یکادامه بحث تکامل چشمدانش بی نهایتاسرار آفرینش در موجهاوکينگ پیش از مرگش رسالکمردرد ناشی از تنگی کانادرک عمیق در حیواناتبارداری بدون رحمپیام های ناشناخته بر مغز رجزخوانی هایی که امروز بماده، چیزی بیش از یک خلا تمدن پیشرفته ی پیشینیانممانتین یا آلزیکسا یا ابآزار حقیقیسیاهچاله ی منفرد یا سیاهنقش قهوه در سلامتیتاثیر کتامین در درمان پاجهان کنونی و مغز بزرگتریایندرالصرع و درمان های آنهمدلی و هوش عاطفیحس و ادراک- قسمت بیست و پارتباط انسانی، محدود به هزاران سال چشم های بینا وداروهای تغییر دهنده ی سیاطلاعاتی عمومی در مورد مکووید نوزده و خطر بیماری فقر داده ها در هوش مصنوعیدرس گرفتن از شکست هابحثی درباره هوش و تفاوتهپدیده خاموش روشن در پارکزمان و گذر آن سریع استمخچه فراتر از حفظ تعادلتهدیدهای هوش مصنوعیمنابع انرژی از نفت و گاز افت هوشیاری به دنبال کاهچگونه جمعیت های بزرگ شکل سکته ی چشمینقش انتخاب از طرف محیط، نتاثیر احتمالی عصاره تغلیجهان، تصادفی نیستاگر فقط مردم میفهمیدند کطی یکصد هزار سال اخیر هرچهورمون شیرساز یا پرولاکتخواب و بیداری نوسانی مغزاز نخستین همانند سازها تویتنام نوعی کرونا ویروس داروی جدید برای کاهش وزنبه مغز خزندگان خودت اجازذهن خود را مشغول هماهنگیکانال یوتیوب دکتر سلمان فیزیک و هوشیاریبدون بار گذشتهپرسشگری نامحدودزندگی در جمع مواردی را برمرکز حافظه کجاستتو دی ان ای خاص ميتوکندريمنبع هوشیاری کجاست قسمت ساختار فراکتال وجود و ذهالگو و عادت را بشکن و در انگاهی بر توانایی اجزاي بنقش سجده بر عملکرد مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکجاذبهابزار بقا از نخستین همانعلم به ما کمک میکند تا موخواص شکلات تلخهوش مصنوعی از عروسک بازی از تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چیستدخالت در ساختار ژنهابه زیر پای خود نگاه نکن برمز و رازهای ارتباط غیر ککتاب زیست شناسی باورفراموشی آرمانبرخی ملاحظات در تشنج های آنژیوگرافی از مغززیست شناسی کل در جزء فراکمرزهای حقیقی یا مرزهای تتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)تربیت کودکان وظیفه ای مهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسرنوشتامیدوارینازوکلسیننمای موفقیتتاثیر روغن رزماری استنشاحقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقا از نخستین همانعامل کلیدی در کنترل کارآخاویار گیاهیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیددر آسمان هدیه های نادیدنبیمار 101 ساله، مبتلا به سرویا تخیل یا واقعیتکشیدن مادی روشی برای جلوفضای قلب منبع نبوغ استبرخی روش های تربیتی کودکآیا مصرف مولتی ویتامین هآیا مغز تا بزرگسالی توسعزبان و شناخت حقیقت قسمت سمطالبه ی حق خودتوسعه هوش مصنوعی قادر استشنج عدم توازن بین نورون منبع هوشیاری کجاست؟(قسمسرعت فکر کردن چگونه استانحراف و حقیقتنرمش های موثر در کمردردنهایت معرفت و شناخت درک عتاسف بار است انسان، حق خوحکمت الهی در پس همه چیزابزار بقای موجود زنده از عشق، شلوغ کردن نیستخطر آلودگی هواهوش مصنوعی تعاملیاز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریدرمان های رایج ام اسبیماری اضطراب عمومیروزهای سختگیاه خواری و گوشت خوار کدقانون گذاری و تکاملبزرگترین درد از درون است آیا احتمال دارد رویا از آسفرنامه سفر به بم و جنوب مغز قلبتکنولوژی جدید که سلول هاتظاهری از ماده است که بیدموفقیت هوش مصنوعی در امتشیر و دوغ بادامانسان باشچرا ذرات بنیادی معمولاً نوار عصب و عضلهترکیب آمار و ژنتیکحس متفاوتابعاد بالاتردهن، بزرگترین سرمایههوش عاطفی قسمت نهماز تکامل تا مغز، از مغز تیاد بگیر فراموش کنیدرمان جدید ای ال اس، توفربیوگرافیروشی جدید در درمان نابینگزیده ای از وبینار یا کنفقدرت عشقآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسلام تا روشناییمغز انسان برای ایجاد تمدتکامل زبانتغییرات آب و هوایی که به میگرن و روزه داریشاهکار شش گوشاولین تصویر در تاریخ از سنظریه ی تکامل در درمان بینورالژیحس و ادراک قسمت چهارماحساس گذر سریعتر زماندین اجباریاسارت و پرخوریهوشیاری و افسردگیژنهای حاکم بر انسان و انسدرون و بیرون، جدای از هم با خودت نجنگرژیم غذایی سالم و ضد التهتقویت سیستم ایمنیپیچیدگی های مغزی در درک زلبخند بزن شاید صبح فردا زآتش منبع انرژیسوی ما آید نداها را صدامغز بزرگ و فعال یا مغز کوتاثیر فکر بر سلامتجهان فراکتالایمپلانت مغزی و کنترل دو ما از اینجا نخواهیم رفتشجاعت و ترسهمه چیز در زمان کنونی استحس و ادراک قسمت بیست و دواداراوون تنها داروی تاییدانشمندان موفق به بازگرداسرار بازسازی اندام هاهاوکينگ پیش از مرگش رسالکمردرد و علل آندرگیری قلب در بیماری ویربازگشایی مجدد مطب دکتر سپیدایش زبانرحم مصنوعیماست مالیتمدن بشری و مغز اخلاقیمن و وجود توهمیآزار دیگری، آزار خود استسیاهچاله ی تولید کنندهنقش مهاجرت در توسعه نسل اتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان کاملی در اطراف ما پرایپیداکرینضایعه ی شبکه لومبوساکرالهمراه سختی، اسانی هستحس و ادراک- قسمت شصت و چهارتباط از بالا به پایین مهستي مادي ای که ما کوچکترداروهای ضد بیماری ام اس واعتقاد اشتباه، نتیجه ی نکودک هشت ساله لازم است آدفلج نخاعی با الکترودهای دست و پا زدن در سایه؟بحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی ژنوم انسانیزمان و صبرمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتو یک معجزه ایمنابع انرژی از نفت و گاز افتخار انسانچگونه جمعیت های بزرگ شکل نقش اتصالات بین سلولهای تاثیر بینش و انتظارات فرجهش های ژنتیکی مفید در سااگر میدانی مصیبت بزرگتر طیف انسفالیت، گیلن باره هوش فوق العاده، هر فرد اسخواب زمستانی سلول های سراز نخستین همانند سازها تویتامین E برای فعالیت صحداروی جدید برای ای ال اسبه نقاش بنگرذهن خالی از شلوغی افکارکاهش میل جنسی در ام اسفیزیک آگاهیبدون زمان، ماده ای وجود نپس از اگو یا بعد از نفسزندگی در سیاهچالهمرکز حافظه کجاستتو در میانه ی جهان نیستی منبع هوشیاری کجاست قسمت ساختار شبکه های مغزی ثابالگوی بنیادین و هوشیارینگاهت را بلند کننقش غذاها و موجودات درياتاثیر درجه حرارت بر عملکجاذبه و نقش آن در شکلگیریابزار بقا از نخستین همانعلم بدون توقفخواص شگفت هویجهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکنیکی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتدر موج، راز خلقت نهفته اسبه سیاهی عادت نکنیمرمز گشایی از اتصالات مغزکتاب طبیعت در قالب هندسهفرایند پیچیده ی خونرسانیبرخی مرزهای اخلاق و علوم آنان که در قله اند هرگز خزیست شناسی باور حقیقت یا مزایای شکلات تلخ برای سلتوهم چیستترجمه فعالیت های عضله به منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسریع دویدن مهم نیستامیدواری و مغزنبودن مدرک و شاهد، مدرک نمایش تک نفرهتاثیر رژیم گیاه خواری بر حقیقت افرادابزار بقا از نخستین همانعادت همیشه خوب نیستخار و گلهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژندر آستانه ی موج پنجم کوویبیمار مرکز تنفس سلولیرویا حقی از طرف خداکشتن عقیده ممکن نیستفضای خالی ای وجود نداردبرخی سلولهای عصبی در تلابرخی سيناپسها طی تکامل و آیا همه جنایت ها نتیجه بیزبان جانسوزمطالبی در مورد تشنجتوسعه برخی شغل ها با هوش تشویق خواندن به کودکانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسطح آگاهی، رخدادهای زندگاندوه در دنیا استنرمشهای مهم برای تقویت عنهایت در بی نهایتتبدیل پلاستیک به کربن و سحافظه میتواند بزرگترین دابزار بقای موجود زنده از عصب حقوق نورولووخطر حقیقی، خود انسان استهوش مصنوعی در قضاوت های ااز تکینگی تا مغز از مغز تورزش و میگرندرمان های علامتی در ام اسبیماری بیش فعالیروزهای سخت میگذردگیرنده باید سازگار با پیقانون جنگلبسیاری از مجرمان، خودشانآیا احتمال دارد رویا از آسفرنامه سفر به بم و جنوب مغز ما کوچکتر از نیم نقطهتکینگیتعویض دارو در تشنجموفقیت در تفکر استشیشه ی بازالتی و سیلیکونانسان جدید از چه زمانی پاچراروياها را به یاد نمی آنوار عصب و عضلهترکیب حیوان و انسانحس چشایی و بویاییاتفاق و تصادفدو ویژگی انتزاع و قدرت تجهوش عاطفی قسمت هفتماز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری مهارت های جدید ددرمان جدید سرطانبیوگرافیروشی جدید در درمان سکته متفاوت مغز انسان و میمون هگزارش یک مورد جالب لخته وقسم به فقرآیا راهی برای بهبود وضعیسلاح و راهزنیمغز انسان برای شادمانی طتکامل زبان انسان از پیشیتغییرات تکاملی سر انسان میگرن سردردی ژنتیکی که بشاید گوشی و چشمی، آماده شاولین دارو برای آتاکسی فنظریه ی تکامل در درمان بینورالژی تریژمینالحس و ادراک قسمت نوزدهماحساسات کاذبدین، اجباری نیستاساس انسان اندیشه و باور هوشیاری کوانتومیکفش و کتابدرون آشفته ی تو و ظاهر خنبا خدا باشرژیم غذایی ضد التهابیتلقین اطلاعات و حافظهپیوند قلب خوک، به فرد دچالحظات خوش با کودکانآثار باستانی تمدن های قدسوپاپ ها یا ترانزیستورهامغز بزرگترین مصرف کننده تاثیر مشاهده بر واقعیت بجهان قابل مشاهده بخش کوچایمپلانت مغزی کمک میکند ما اشیا را آنطور که هستندشرکت نورالینک ویدیویی ازهمه چیز، ثبت می شودحس و ادراک قسمت بیست و سوادب برخورد با دیگراندانشمندان نورون مصنوعی ساصفهان زیباهدف یکسان و مسیرهای مختلکمردرد با پوشیدن کفش منادرگیری مغز در بیماری کویبازگشت از آثار به سوی خداپیر شدن حتمی نیسترحم مصنوعیماست مالی با هوش انسانیتمدن زیر آبمن کسی در ناکسی دریافتم آسيب میکروواسکولاریا آسسیاهچاله، سیاه خالص یا پنقش میدان مغناطیسی زمین تاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان پیوستهایا کوچک شدن مغزانسان الضایعه ی عروقی مخچههمراهی میاستنی با برخی سحسن یوسف باغچه ی منارتباط بین هوش طبیعی و هوهستی ما پس از شروعی چگال داروهای ضد تشنج با توضیح اعتماد به خودکودک ایرانی که هوش او از فلج بل، فلجی ترسناک که آندست کردن در گوشبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی ژنوم انسانیزمان واقعیت است یا توهممخچه ابزاري که وظیفه آن فتو یک جهان در مغز خودت هسمنابع انرژی از نفت و گاز افراد آغاز حرکت خودشان رچگونه حافظه را قویتر کنینقش تیروئید در تکامل مغزتاثیر ترکیبات استاتین (سجهش های ژنتیکی غیر تصادفاگر نیروی مغناطیس نباشد طبیعت موجی جهانهوش مصنوعی می تواند بر احخواب سالم عامل سلامتیاز نخستین همانند سازها تویتامین E در چه مواد غذایداروی جدید برای دیابتبه نقاش بنگرذهن سالمکاهش مرگ و میر ناشی از ابفیزیکدانان ماشینی برای تبر کسی اعتماد نکن مگر اینآلودگی هوا چالش قرن جدیدزندگی زمینی امروز بیش از مرکز خنده در کجای مغز استتوقف؛ شکستمنبع هوشیاری کجاست قسمت سادیسم یا لذت از آزار دادالگوبرداری از طبیعتچالش هوشیاری و اینکه چرا نقش غذاها و موجودات درياتاثیر درجه حرارت بر عملکجبران از دست رفته هاابزار بقا از نخستین همانعلم در حال توسعهخواص عجیب لوبیاهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز و از مغز واقعیت و مجازدر میان تاریکی و روشناییبه سخن توجه کن نه گویندهرمز پیشرفت تواضع است نه طکتاب، سفری به تاریخفرایند تکامل و دشواری هابرخی نکات از گاید لاین پرآنتی بادی منوکلونال در دزیست، مرز افق رویداد هستمسمومیت دانش آموزان بی گتوهم و خیالترجمه ی فعالیت های عضله بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسریعترین کامپیوتر موجودامیدی به این سوی قبر نیستنباید صبر کرد آتش را بعد چند نرمش مفید برای کمردرتاثیر رژیم گیاه خواری بر حقیقت انسانابزار بقا از نخستین همانعادت کن از بالا نگاه کنیخارق العاده و استثنایی بهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژن ضد کرونادر برابر حقایق جدیدبیماری لبر و نابینایی آنرویاها از مغز است یا ناخوگل خاردار، زیباستقفس دور خود را بشکنگل درون گلدانقفس ذهنبرداشت مغز ما از گذر زمانآیا هوش مصنوعی می تواند نزبان ریشه هایی شناختی اسمطالعه ای بیان میکند اهدتوصیه های سازمان بهداشت تشخیص ژنتیکی آتروفی های منبع هوشیاری کجاست؟(قسمسعی کن به حدی محدود نشویاندوه دردی را دوا نمیکندچرا ماشین باید نتایج را پنهادینه سازی فرهنگ اختلاتبدیل تراکت صوتی مصنوعی حافظه های کاذبابزار بقای موجود زنده از عصب سیاتیکخطر را بپذیرهوش مصنوعی در کامپیوترهااز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش بهترین درمان بیش فعدرمان ژنتیکی برای نوآوریبیماری تی تی پیروش مقابله مغز با محدودیگالکانزوماب، دارویی جدیقانون جنگلبسیاری از بیماری های جدیآیا بدون ناظر هوشمند هم بسفری به آغاز کیهانمغز مانند تلفن استتکامل فردی یا اجتماعیتعیین پیش آگهی آسیب به عصمولکول ضد پیریشکل های متفاوت پروتئین هانسان خطرناکترین موجودچراروياها را به یاد نمی آنوار عصب و عضلهحس و ادراک (قسمت اول )اتوبان اطلاعات و پلِ بیندو بیماری روانی خود بزرگ هوش عاطفی قسمت یازدهاز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری هوش مصنوعی، عمیقدرمان جدید سرطانبیان ژن های اسکیزوفرنی دريتوکسيمب در درمان ام استفاوت ها و تمایزها کلید بگشایش دروازه جدیدی از طرقضاوت ممنوعآیا راهی برای رفع کم آبی سلسله مباحث هوش مصنوعیمغز انسان برای شادمانی طتکامل ساختار رگهای مغزی تغذیه بر ژنها تاثیر داردمیگرن شدید قابل درمان اسشاید درست نباشداولین دروغنظریه ی تکامل در درمان بینوزاد ناشنوای متولد شده،حس و ادراک قسمت هفتماخلاق و علوم اعصابدیوار همه اش توهم بوداستفاده از مغز، وزن را کمهوشیاری سنتی یا هوشیاری کفش بد، عامل مهم کمردرددروغ نگو به خصوص به خودتبا طبیعت بازی نکنرژیم غذایی ضد دردتلاش ها برای کشف منابع جدپیوند مدفوعلرزش ناشی از اسیب به عصبآدم عاقل، وقت خودش را هدرسوپاپ ها یا ترانزیستورهامغز حریص برای خون، کلید تتاثیر نگاه ناظر هوشیار بجهان موازی و حجاب هاایمپلانت نخاعی میتواند دما به جهان های متفاوت خودشربت رب انارهمه ی سردردها بی خطر نیستحس و ادراک قسمت بیستمادراک ما درک ارتعاشی است دانشمندان یک فرضیه رادیکاصل بازخوردهدف یکسان، در مسیرهای متکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدرگیری مغز در بیماران مببازگشت به ریشه های تکاملپیراستامرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرماشین های دارای روحتمدنی قدیمی در شمال خلیج من پر از تلخیمآسیب ها ناشی از آلودگی هونکاتی در مورد تشنجسیاره ی ابلهاننقش محیط زندگی و مهاجرت دتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان پیوستهایا این جمله درست است کسیضایعات در عصب زیر زبانیهمراهی نوعی سردرد میگرنیحساسیت روانی متفاوتارتباط شگفت مغز انسان و فهشت توصیه برای کاستن از دداروی فامپیریدین یا نورلاعتماد به خودکودکان مهاجرفلج خوابدست آسمانبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی علمی پیوند مغز سازمان پلانکمخچه تاثیر گذار بر حافظهتو کجای جهانیمنابع انرژی از نفت و گاز سال 2025 سال بین المللی علمافراد بی دلیل دوستدار تو نگاه من، نگاه تو و یا حقینقش حفاظتی مولکول جدید دتاثیر تغذیه بر سلامت رواجهش های بیماری زا، معمولاگر نعمت فراموشی نبود بسطبیعت بر اساس هماهنگیهوش مصنوعی متصل با مغزخواب سالم عامل سلامتی و یاز نخستین همانند سازها تویتامین کاداروی جدید ضد فشار خونبه نادیدنی ایمان بیاورذهت را روی چیزهای مفید متکاهش التهاب ناشی از بیمافال نیکوبرلیتیونآلودگی هوا و ویروس کرونازندگی زودگذرمرگ چیستتولید مولکول جدید توسط همنبع هوشیاری کجاست قسمت سازگاری با محیط بین اجزاالتهاب شریان تمپورالچالش هوشیاری و اینکه چرا نقش غذاها و موجودات درياتاثیر درجه حرارت بر عملکجدا کردن ناخالصی هاابزار بقا از نخستین همانعلم راهی برای اندیشیدن اخود جسم و یا تصویرهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسدر مانهای کمر دردبهبود حافظه پس از رخدادهرمز امید، بی نیازی از مردکتابخانهفرایند حذف برخی اجزای مغبرخی نرمش ها برای درد زانآنتروبات؛ ترکیب سلول زندزاویه نگاه ها یکسان نیستمسمومیت دانش آموزان، قماتوهم وجودترجمه ای ابتدایی از اسرامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسرکه انگبین عسلی مفید برامیدی تازه در درمان سرطانبرو و انرژی مداومچند جهانیتاثیر رژیم گیاه خواری بر حقیقت اشیاابزار بقا از نخستین همانعادت کن خوب حرف بزنیخبر مهم تلسکوپ هابلهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگر کرونا ساخته شدر جراحی کمر عجله نکنیدبیماری میاستنی گراویسرویاهای پر رمز و حیرتی در