دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

سیاهچاله ها، دارای پرتو هستند

What is the Goal of Virtual Reality? | University of Silicon Valley

سیاهچاله ها، دارای پرتو هستند.
هرچیز که تابش داشته باشد، به وسیله ی ناظر، قابل مشاهده و بررسی است ولی این مشاهده همیشه، دیدن با چشم نیست. قدرت ادراک و حس، فقط دیدن با چشم نیست؛ چه بسیار حقایق که از تاثیر آنها، به وجودش پی می بریم در حالی که با چشم وگوش غیرمسلح ما قابل رویت و شنیدن نیست و با تکنولوژی های نوین میتوان پرتوهای آن را به امواج قابل درک به وسیله ی انسان تبدیل کرد.
تصور مرسوم از سیاه و سفید و قابل درک و غیر قابل درک، با کشف پرتوها و احساسات و ادراکات بیشتر، می تواند دگرگون شود. سیاه، در مفهوم رایج، میتواند جسمی باشد که پرتوهایی صادر میکند که در حالت طبیعی درک نمیشود؛ با اینحال این پرتوها وجود دارد.https://www.youtube.com/watch?v=GbGx27aicSQ&t=11s


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
دانش بی نهایتبرای تمدن سازی، باید در بکلمات بلند نه صدای بلندمنابع انرژی از نفت و گاز رابطه تشنج و اوتیسممغز قلبشرکت نورالینک ویدیویی ازآیا هوش مصنوعی می تواند نتکامل داروینی هنوز در حاابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی جهش های ژنتیکی غیر تصادفداروی تشنجی دربارداریبرخی روش های تربیتی کودکمنابع جدید انرژیزندگی بی دودمغز ابزار برتر بقاعلایم کمبود ویتامین E را آیا بزرگ شدن مغز فقط در دابزار بقا از نخستین همانچند جهانیتاثیر نگاه ناظر هوشیار باز روده تا مغزهوش مصنوعی از عروسک تا کمحقیقت قربانی نزاع بین بی در یک فراکتال هر نقطه مرکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکنترل همجوشی هسته ای با هزبان و بیان، در سایه پیشرنقش قهوه در سلامتیغیرقابل دیدن کردن مادهآب زندگی است قسمت دومابزارهای پیشرفته ارتباط نوروز یا روز پایانیتاثیر گیاه خواری بر رشد واصول انجام برخی نرمش ها دهیچ کاری نکردن به معنی چیدرمان جدید میگرن با انتی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمسفر دشوار اکتشافکاهش دوپامین عامل بیمارینقش تیروئید در تکامل مغزبرداشت مغز ما از گذر زمانافراد آغاز حرکت خودشان راحیای بینایی نسبی یک بیمچگونه به سطح بالایی از هوتاثیر دپاکین بر بیماری محس و ادراک قسمت هجدهمبه زودی شبکه مغزی به جای و هر کس تقوای خدا پیشه کندرگیری مغز در بیماران مبمیگرن شدید قابل درمان اسسندرم کووید طولانیکریستال زمان(قسمت سوم)تفکر خلا ق در برابر توهم انواع سکته های مغزیادراک ما درک ارتعاشی است چالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت سی و هشتمبیماری دویکواقعیت چیستفناوری هوش مصنوعی نحوه خذرات کوانتومی زیر اتمی قماجرای جهل مقدسسیاره ابلهانگامی در درمان بیماریهای تلاشی جدید در درمان ام اساولین هیبرید بین انسان و ارتباط غیرکلامی بین انساچرا پس از بیدار شدن از خوتداخل مرزها و صفات با بینخواب عامل دسته بندی و حفطبار بزرگ ایستادن بر دو پاواکسن دیگر کرونا ساخته شقلب دروازه ی ارتباطرویای شفافمدیریت اینترنت بر جنگسرگیجه از شایعترین اختلاپیوند مغز و سر و چالشهای تو با باورهایت کنترل میشایندرالاز آغاز خلقت تا نگاه انسانظریه ی تکامل در درمان بیتصادف یا قوانین ناشناختهدنیای شگفت انگیز کوانتومبحثی درباره هوش و تفاوتهیک پیشنهاد خوب برای آسان لوزالمعده(پانکراس)مصنوعروشی جدید در درمان سکته ممسئول صیانت از عقیده کیسشواهدی از دنیسوان(شبه نئآلودگی هوا چالش قرن جدیدتوازن مهمتر از فعالیت زیاگر تلاش انسان امروز برااز تکینگی تا مغز از مغز تهندسه در پایه ی همه ی واکجهان فراکتالجهان ما میتواند به اندازدانشمندان موفق به بازگردبرای خودآگاه بودن تو بایکلام و زبان، گنجینه ای بسمنابع انرژی از نفت و گاز راز تغییرمغز ما کوچکتر از نیم نقطهشش مرحله تکامل چشمآیا هوش مصنوعی زندگی بشرتکامل داروینی هنوز در حاابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی جهشهای مفید و ذکاوتی که دداروی جدید s3 در درمان ام مناطق خاصی از مغز در جستجزندگی زمینی امروز بیش از مغز از بسیاری حقایق می گرعلت خواب آلودگی بعد از خوآیا تکامل و تغییرات ژنتیابزار بقای موجود زنده از چندین ماده غذایی که ماننتاثیر نگاه و مشاهده ناظر ازدواج های بین گونه ای، رهوش مصنوعی به کمک هوش طبیحقیقت اشیادر کمتر از چند ماه سوش جدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکنترل جاذبهزبان و تکلم برخی بیماریهنقش مهاجرت در توسعه نسل امقالاتآب زندگی است قسمت سومابزارهای بقا از نخستین هنوشیدن چای برای مغز مفید تاثیر گیاه خواری بر رشد وحد و مرزها توهم ذهن ماستاصول توسعه ی یک ذهن کاملهیچ کس مانند تو نگاه نمیکدرمان جدید کنترل مولتیپلمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسفرنامه سفر به بم و جنوب کاهش سن بیولوژیکی، تنها نقش حفاظتی مولکول جدید دبررسي علل احتمالي تغيير افزایش قدرت ادراکات و حساحیای بینایی نسبی یک بیمچگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر داروهای ضد التهاب حس و ادراک قسمت هشتمبه زیر پای خود نگاه نکن بوفور و فراوانیدرگیری مغزی در سندرم کوومیدان مغناطيسي زمین بشر سندرم گیلن باره به دنبال کشف مکانیسم عصبی خوانش پتفاوت مغز انسان و میمون هانگشت ماشه ایادغام میان گونه های مختلچالش دیدگاه های سنتی در بتاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت سی و ششمبیماری دیستروفی میوتونیواقعیت چیستفیلمی بسیار جالب از تغییذرات کوانتومی زیر اتمی قماده ی تاریکسیاره ابلهانگاهی لازم است برای فهم و تمایل زیاد به خوردن بستناولین تصویر در تاریخ از سارتروز یا خوردگی و التهاچرا بیماری های تخریبی مغتروس جریان انرژیخودآگاهی و هوشیاريبار سنین ابزار هوشمندی اواکسن دیگری ضد کرونا از دقیچی ژنتیکیروان سالممدارک ژنتیکی چگونه انسانسربازان ما محققا غلبه می پیوند اندام از حیوانات بتو جهانی هستی که خودش را ایا کوچک شدن مغزانسان الاز انفجار بزرگ تا انفجار نظریه ی ریسمانتظاهر خوابیده ی مادهدندان ها را مسواک بزنید تبحثی درباره هوش و تفاوتهیک آلل ژنتیکی که از نئاندلیس دگرامفتامین یا ویاسريتوکسيمب در درمان ام اسمسئولیت جدیدشکل های متفاوت پروتئین هآلودگی هوا و ویروس کروناتوسعه هوش مصنوعی قادر اساگر خواهان پیروزی هستیاز تکینگی تا مغز از مغز تهندسه زبانِ زمان استاز تکینگی تا مغز از مغز تهوموارکتوس ها ممکن است دجهان مادی، تجلی فضا در ذهدانشمندان نورون مصنوعی سبرخی ملاحظات در تشنج های کلرال هیدرات برای خوابانمنابع انرژی از نفت و گاز راست دستی و چپ دستیمغز مادران و کودکان در زمششمین کنگره بین المللی سآیا هوش ارثی دریافتی از پتکامل داروینی هنوز در حاابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی جهشهای مفید و ذکاوتی که دداروی جدید میاستنی گراویمنبع هوشیاری کجاست قسمت زندگی زودگذرمغز به تنهایی برای فرهنگ عماد الدین نسیمی قربانی آیا جنین انسان، هوشمندی ابزار بقای موجود زنده از نه جنگ و نه خونریزیتاثیر نگاه انسان بر رفتااساس انسان اندیشه و باور هوش مصنوعی به شناسایی کاحقیقت تنها چیزی است که شادر آستانه ی موج پنجم کوویمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکندر در بیماریهای التهابنقش میدان مغناطیسی زمین تاثیر ویتامین دی بر بیماآب، زندگی است(قسمت پنجم)ابزارهای بقا ازنخستین همنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تاثیر گیاه خواری بر رشد وحرکت چرخشی و دائمی کیهاناصول سلامت کمرهیچگاه از فشار و شکست نتردرمان جدید سرطانمنبع هوشیاری در کجاست؟ قسفرنامه سفر به بم و جنوب کایروپاکتیک چیستنقش حیاتی تلومر دی ان آ دبررسی و اپروچ جدید بر بیمافزایش مرگ و میر سندرم کواحساس گذر سریعتر زمانچگونه تکامل مغزهای کنونیتاثیر داروی ضد تشنج سدیم حس و ادراک قسمت پنجمبوزون هیگز چیستوقت نهيب هاي غير علمي گذشدرگیری مغزی در سندرم کوومیدان های مغناطیسی قابل سندرم پیریفورمیسکشف مکانیسمی پیچیده در بتفاوت ها و تمایزها کلید بانگشت نگاری مغز نشان میدادغام دو حیطه علوم مغز و چاالش ها در تعیین منبع هوتاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت سیزدهمبیماری ضعف عضلات نزدیک بواقعیت های متفاوتفیزیک مولکولها و ذرات در رفتار اجتماعی انسان، حاصماده ی خالیسیر آفرینش از روح تا مغز گاهی مغز بزرگ چالش استتمدن قدیمی ای در جنوب ایراولین سلول مصنوعیارزش حقیقی زبان قسمت اولچرا حیوانات سخن نمی گوینتری فلوپرازینخودآگاهی و هوشیاريبارداری بدون رحمواکسن سرطانقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصروبات های ریز در درمان بیمروری بر تشنج و درمان هایسردرد میگرن در کودکانپیوند سر آیا ممکن استتو دی ان ای خاص ميتوکندريایا این جمله درست است کسیاز بحث های کنونی در ویروسنظریه تکامل در درمان بیمتظاهری از ماده است که بیددو ویژگی انتزاع و قدرت تجبحثی درباره هوش و تفاوتهیک جهش ممکن است ذهن انسانلا اکراه فی الدینریواستیگمینمسئولیت در برابر محیط زیشکل پنجم مادهآلزایمرتوسعه برخی شغل ها با هوش اپی ژنتیکاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی می تواند بر احجهان هوشیاردانشمندان یک فرضیه رادیکبرخی مرزهای اخلاق و علوم کمردردمنابع انرژی از نفت و گاز رجزخوانی هایی که امروز بمغز چون ابزار هوش است دلیصرع و درمان های آنآیا هوش سریعی که بدون احستکامل داروینی هنوز در حاابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی جواب دانشمند سوال کننده داروی جدید ضد میگرنمنبع هوشیاری کجاست قسمت زندگی، مدیریت انرژیمغز برای فراموشی بیشتر کعوامل موثر در پیدایش زباآیا جهان ذهن و افکار ما مابزار بقای موجود زنده از چه زیاد است بر من که در ایتاثیر نگاه انسان بر رفتااستفاده از مغز، وزن را کمهوش مصنوعی در کامپیوترهاحقیقت خواب و رویادر درمان بیماری مولتیپل منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکوچک شدن مغز از نئاندرتانقش محیط زندگی و مهاجرت دصفحه اصلیآثار باستانی تمدن های قدابزارهای بقای موجود زندهنیکولا تسلاتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس چشایی و بویاییاضطراب و ترسهیپرپاراتیروئیدیسمدرمانهای بیماری پارکینسمنبع هوشیاری در کجاست؟(قسفرنامه سفر به بم و جنوب کار با یگانگی و یکپارچگینقش خرچنگ های نعل اسبی دربررسی ژنها در تشخیص بیماافزایش سرعت پیشرفت علوم احساسات کاذبچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت پنجاهبوزون هیگز جهان را از متلوقتی فهمیدی خطا کردی برگدرگیری اعصاب به علت میتومیدازولام در درمان تشنج سندرم پس از ضربه به سرکشف ارتباط جدیدی از ارتبتفاوت های بین زن و مرد فقاندوهگین نباش اگر درب یا ارتقا و تکامل سنت آفرینش ناتوانی از درمان برخی ویتاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت ششمبیماریهای تحلیل عضلانی اواقعیت و مجازفیزیک و هوشیاریرقیبی قدرتمند در برابر مماده، چیزی بیش از یک خلا سیستم تعادلی بدنگذر زمان کاملا وابسته به تمدن پیشرفته ی پیشینیاناوکرلیزوماب داروی جدید شارزش حقیقی زبان قسمت دومچرا حجم مغز گونه انسان درتری فلوپرازینخودروهای هیدروژنیبازگشت از آثار به سوی خداواکسن سرطانقانون مندی نقشه ژنتیکی مروح رهاییمرکز هوشیاری، روح یا بدن سردرد و علتهای آنپیوند سر، یکی از راه حلهاتولید مثل اولین ربات های ایا ابزار هوشمندی یا مغز از تلسکوپ گالیله تا تلسکنظریه تکامل در درمان بیمتعداد کلی ذهن ها در جهان دو برابر شدن خطر مرگ و میبحثی درباره هوش و تفاوتهیک رژیم غذایی جدید، می تولایو دوم دکتر سید سلمان فریاضیات یک حس جدید استمستند جهان متصلشگفت انگیز بودن کیهانآملودیپین داروی ضد فشار توصیه های سازمان بهداشت ابزار هوش در حال ارتقا ازابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی و کشف زبان هایجهان یکپارچهدانشمندان ژنی از مغز انسبرخی نکات از گاید لاین پرکمردرد ناشی از تنگی کانامنابع انرژی از نفت و گاز رساناها و ابر رساناها و عمغز چگونه صداها را فیلتر ضررهای مصرف شکر و قند بر آیا هشیاری کوانتومی وجودتکامل زبانابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی جوسازی مدرنداروی ضد تشنج با قابليت تمنبع هوشیاری کجاست قسمت زونیسومایدمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟عوامل ایجاد لغت انسانی و آیا جهش های ژنتیکی، ویروابزار بقای موجود زنده از نهایت معرفت و شناخت درک عتاثیر ویتامین دی بر بیمااستفاده از هوش مصنوعی در هوش مصنوعی در خدمت خلق وححقیقت راستین انسان علم بدر سال حدود 7 میلیون نفر منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزبان و شناخت حقیقت قسمت چکوچکترین چیز یک معجزه اسنقش نگاه از پایین یا نگاهسوالات پزشکیآرامش(سکوت) stillness و تکاپوابزارهای بقای از نخستین نیاز به آموزش مجازی دیجیتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک (قسمت اول )اطلاع رسانی اینترنتیهاوکينگ پیش از مرگش رسالدرهای اسرارآمیز و پوشیدهمنبع خواب و رویاسفرنامه سفر به بم و جنوب کاربرد روباتهای ريزنانونقش داروهاي مختلف معروف بررسی سیستم تعادلی بدن اافسردگی و اضطراب در بیمااخلاق و علوم اعصابچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت پنجاه و یبی نهایت در میان مرزهاوقتی تو از یاد گرفتن باز درختان اشعار زمینمکانیک کوانتومی بی معنی سندرم سردرد به دلیل افت فکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتفاوت های تکاملی در مغز واندام حسی، درک از بخش هایارتوکين تراپی روشی جديد ناتوانی در شناسایی چهره تاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت شصت و دوبیهوش کردن در جراحی و بیمواقعیت خلا و وجود و درک مفیزیکدانان ماشینی برای ترموزی از نخستین تمدن بشرمبانی ذهنی سیاه و سفیدسیستم دفاعی بدن علیه مغز گربه شرودینگر و تاثیر مشتمدن بشری و مغز اخلاقیايندگان چگونه خواهند دیدارزش حقیقی زبان قسمت سومچرا خشونت و تعصبترکیب حیوان و انسانخورشید مصنوعیبازگشت به ریشه های تکاملواکسنی با تاثیر دوگانه اقانون جنگلروزه داری متناوب، مغز را مرکز حافظه کجاستسردرد تنشنپیوستگی همه ی اجزای جهانتولید پاک و فراوان انرژیایا بیماری ام اس (مولتیپاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنظریه تکامل در درمان بیمتغییر الگوی رشد مغزی با زدو برابر شدن خطر مرگ و میبحثی درباره احساسات متفایکی از علل محدودیت مغز املبخند بزن شاید صبح فردا زریسدیپلام تنها داروی تایمشکلات نخاعیشگفتی های زنبور عسلآمارهای ارائه شده در سطح توصیه های غیر دارویی در ستوصیه هایی در مصرف ماهیابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشجهان یکپارچهدانشمندان پاسخ کوانتومی برخی نرمش ها برای زانوکمردرد و علل آنمنابع انرژی از نفت و گاز رشته نوروایمونولوژی و نقمغز ناتوان از توجیه پیداضررهای شکر بر سلامت مغزآیا واکنش های یاد گرفته وتکامل زبانابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی جاودانگی مصنوعیداروی ضد تشنج با قابليت تمنبع هوشیاری کجاست قسمت زونا به وسیله ویروس ابله مغز بزرگ چالش است یا منفععواملی که برای ظهور لغت اآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجابزار بقای موجود زنده از نهایت در بی نهایتتاثیر ویروس کرونا بر مغز استفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی در خدمت خلق وححقیقت غیر فیزیکیدرمان های اسرار آمیز در آمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزبان و شناخت حقیقت قسمت اکووید نوزده و خطر بیماری نقش نظام غذایی در تکامل مپیامهای کاربرانآزمون تجربی، راهی برای رابزارهای دفاعی و بقای موچیزی منتظر شناخته شدنتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک (قسمت دوم )اطلاعات حسی ما از جهان، چهاوکينگ پیش از مرگش رسالدرک فرد دیگر و رفتارهای امنحنی که ارتباط بین معرفسفری به آغاز کیهانکاربرد روباتهای ريز، در نقش ذهن و شناخت در حوادث بررسی علل کمر درد در میانالکترومغناطیس شنوایی و هاخلاق پایه تکامل و فرهنگچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت پنجاه و دبی عدالتی در توزیع واکسن ویتنام نوعی کرونا ویروس درد باسن و پا به دلیل کاهمکانیزمهای دفاعی در برابسوپاپ ها یا ترانزیستورهاگل زندگیتفاوت های زبانی سرمنشا تانرژی تاریکارتباط میکروب روده و پارنادانی در قرن بیست و یکم،تاثیر رو ح و روان بر جسمحس و ادراک سی و هفتمبیهوشی در بیماران دچار اوالزارتان داروی ضد فشار فرگشت و تکامل تصادفی محض رمز و رازهای ارتباط غیر کمباحث مهم حس و ادراکسکته مغزیگزیده ای از وبینار یا کنفتمدنی قدیمی در شمال خلیج ايا اراده آزاد توهم است یارزش خود را چگونه میشناسچرا در مغز انسان، فرورفتترازودونخانواده پایداربازخورد یا فیدبکواسطه ها د رمسیر ایجاد مغقانون جنگلروزه داری و بیمار ی ام اس مرکز حافظه کجاستسردرد سکه ایپیام های ناشناخته بر مغز تولید سلولهای جنسی از سلایا بدون زبان میتوانیم تاز تکنیکی تا مغز از مغز تهفت چیز که عملکرد مغز تو تغییر زودتر اتصالات مغزیدو سوی واقعیتبحثی درباره احساساتی غیریافته های نوین علوم پرده لرزش ناشی از اسیب به عصبریشه های مشترک حیاتمشکلات بین دو همسر و برخیشاهکار قرنآن چیزی که ما جریان زمان توضیحی ساده در مورد هوش مابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشجهان کنونی و مغز بزرگتریدانشمندان اولین سلول مصنبرخی نرمش های گردنکمردرد با پوشیدن کفش منامنابع انرژی از نفت و گاز رشد مغز فرایندی پیچیده امغز و سیر تکامل ان دلیلی طلای سیاهآیا یک، وجود داردنقش زبان در سلطه و قدرت اتکامل زبان انسان از پیشیابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی جایی خالی نیستداروی ضد تشنج توپیراماتمنبع هوشیاری کجاست قسمت زیباترین چیز در پیر شدنمغز بزرگ چالشهای پیش روعوارض ازدواج و بچه دار شدآیا خداباوری محصول تکاملابزار بقای موجود زنده از چهار میلیارد سال تکامل بتاثیر ژنها بر اختلالات خاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی درمانگر کامپیحقیقت غیر قابل شناختدرمان های بیماری آلزایمرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزبان و شناخت حقیقت قسمت دکودک ایرانی که هوش او از نقش نظریه تکامل در شناساسایتهای دیگرآزمون ذهنی گربه ی شرودینابعاد اضافه ی کیهانچیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک قسمت چهلاطلاعاتی عمومی در مورد مهدف یکسان، در مسیرهای متدرک نیازمند شناخت خویش امنشأ اطلاعات و آموخته ها سقوط درون جاذبه ای خاص، چکتاب گران و پرهزینه شد ولنقش روی و منیزیم در سلامتبزرگ شدن مغز محدود به دورالکتروتاکسی(گرایش و حرکاختلال خواب فرد را مستعد نگاه محدود و تک جانبه، مشتاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت پنجاه و سبیمار 101 ساله، مبتلا به سویتامین E برای فعالیت صحدستورالعمل مرکز کنترل بیما انسانها چه اندازه نزدسوپاپ ها یا ترانزیستورهاگلوئونتفاوتهای جنسیتی راهی براانرژی تاریک که ما نمی توارتباط ماده و انرژینبرو و انرژی مداومتاثیر رژیم گیاه خواری بر حس و ادراک- قسمت پنجاه و بیوگرافیواکنش های ناخودآگاه و تقفراموش کارها باهوش تر هسرمز بقای جهش ژنتیکیمجموعه های پر سلولی بدن مسانسور از روی قصد بسیاری گزارش یک مورد جالب لخته وتمساح حد واسط میان مغز کوايا اراده آزاد توهم است یاز نخستین همانند سازها تچراروياها را به یاد نمی آتراشه ی بیولوژِیکخارق العاده و استثنایی ببازسازي مغز و نخاع چالشی وبینار اساتید نورولوژی دقانونمندی و محدودیت عالمروزه داری سلول های بنیادمرکز خنده در کجای مغز استسردرد عروقی میگرنپیشینیان انسان از هفت میتولترودینایا تکامل هدفمند استاز تکینگی تا مغز و از مغز هفت سین یادگاری از میراث تغییر عمودی سر انسان از پدوچرخه سواری ورزشی سبک و بخش فراموش شده ی حافظهیادگیری مهارت های جدید دلرزش عضله یا فاسیکولاسیورژیم های غذایی و نقش مهم مشکلات روانپزشکی پس از سشاهکار شش گوشآنچه واقعیت تصور میکنیم تیوتیکسن داروی ضد جنونابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی الفاگوجهان کاملی در اطراف ما پردانشمندان تغییر میدان مغبرخی یونها و مولکول های ممنابع انرژی از نفت و گاز رشد مغز علت تمایل انسان بمغز آیندگان چگونه است ؟طوفان فقر و گرسنگی و بی سآیا کیهان می تواند یک شبینقش سجده بر عملکرد مغزتکامل ساختار رگهای مغزی ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغزتهوش مصنوعی از عروسک بازی جاذبهداستانها و مفاهیمی اشتبامنبع هوشیاری کجاست قسمت زیباترین چیز در افزایش سمغز بزرگ و فعال یا مغز کوعید نوروز مبارکآیا دلفین ها می تواند از ابزار بقای موجود زنده از چهار ساعت پس از کشتار خوکتاثیر کلام در آیات کلام باستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی درخدمت خلق وححقایق ممکن و غیر ممکندرمان های جدید میگرنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزبان و شناخت حقیقت قسمت سکودکان میتوانند ناقل بی نقش هورمون های تیروئید دآزمون ذهنی گربه شرودینگراتفاق و تصادفچیزی شبیه نور تو نیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک قسمت چهل و هفتاطلاعاتی عمومی در مورد مهدف از تکامل مغزدرک و احساسمهندسی ژنتیک در حال تلاش سلول های بنیادی منابع و اکتاب زیست شناسی باورنقش روزه داری در سالم و جبزرگ شدن تقریبا ناگهانی الگوی بنیادین و هوشیاریاختلال در شناسایی حروف و نگاه انسان محدود به ادراتاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت پنجاه و شبیماری های مغز و اعصاب و ویتامین E در چه مواد غذایدغدغه نتیجه ی نادانی استما انسانها چه اندازه نزدسوپاپ ها یا ترانزیستورهاگمان میکنی جرمی کوچکی در تقلید مرحله ای نسبتا پیشانسان قدیم در شبه جزیره عارتباط متقابل با همه ی حینخاع ما تا پایین ستون فقرتاثیر رژیم گیاه خواری بر حس و ادراک- قسمت بیست و پبیوگرافیواکنش به حس جدیدفراموشی همیشه هم بد نیسترمز جهانمحل درک احساسات روحانیسانسور بر بسیاری از حقایگشایش دروازه جدیدی از طرتنفس هوازی و میتوکندریای نعمت من در زندگیماز نخستین همانند سازها تچراروياها را به یاد نمی آتربیت کودکان وظیفه ای مهخبر مهم تلسکوپ هابلبحتی علمی درباره تمایل بوراپامیل در بارداریقارچ بی مغز در خدمت موجودروش مقابله مغز با محدودیمرگ چیستسرعت فکر کردن چگونه استپیشرفت های جدید علوم اعصتومورها و التهاب مغزی عاایجاد احساساتاز تکینگی تا مغز از مغز تهم نوع خواری در میان پیشیتغییرات منطقه بویایی مغزدورترین نقطه ی قابل مشاهبخش بزرگی حس و ادراک ما ایادآوری خواب و رویالزوم سازگاری قانون مجازارژیم های غذایی و نقش مهم مشکلات روانپزشکی در عقب شاید درست نباشدآنچه حس می کنیم، نتیجه ی آنها نمیخواهند دیگران راتکنولوژی جدید که سلول هاابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بجهان پیوستهدانشمندان روش هاي جدیدی برخی اثرات مضر ویتامین دمنابع انرژی از نفت و گاز زمین در برابر عظمت کیهانمغز انسان ایا طبیعتا تماطی یکصد هزار سال اخیر هرچآیا گذشته، امروز وآینده نقش غذاها و موجودات درياتکامل شناخت انسان با کشفابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی جاذبه و نقش آن در شکلگیریدخالت در ساختار ژنهامنبع هوشیاری کجاست قسمت زیر فشار کووید چه باید کرمغز بزرگترین مصرف کننده عامل کلیدی در کنترل کارآآیا دلفین ها میتوانند باابزار بقای موجود زنده از نوآوری ای شگفت انگیز دانتاثیر کپسول نوروهرب بر ناستیفن هاوکینگ در مورد ههوش مصنوعی ساخته هوش طبیحمله ویروس کرونا به مغزدرمان های جدید در بیماری منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزبان ریشه هایی شناختی اسکودکان خود را مشابه خود تنقش هورمون زنانه استروژنآسيب میکروواسکولاریا آساتوبان اطلاعات و پلِ بیننکاتی در مورد تشنجتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک قسمت چهل و هشتاعداد بینهایت در دنیای مهدف از خلقت رسیدن به ابزادرک کنیم ما همه یکی هستیممولتیپل اسکلروز در زنان سلول های بدن تو پیر نیستنکتاب طبیعت در قالب هندسهنقش رژیم غذایی بر رشد و ابزرگترین خطایی که مردم مالگوبرداری از طبیعتاختلال در شناسایی حروف و نگاه از بیرون مجموعهتاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت بیست و چهبیماری وسواسویتامین کاذهن ما از در هم شکستن منبما اکنون میدانیم فضا خالسودمندی موجودات ابزی بر گنجینه ای به نام ویتامین تقلید از روی طبیعتانسان ها می توانند میدان ارتباط چاقی و کاهش قدرت بنخستین تصویر از سیاهچالهتاثیر رژیم گیاه خواری بر حساسیت روانی متفاوتبیان ژن های اسکیزوفرنی دواکسن های شرکت فایزر آمرفرایند پیچیده ی خونرسانیرمز جهان خاصیت فراکتالمحل درک احساسات روحانی دساخت شبکه عصبی مصنوعی با پمبرولیزوماب در بیماری چتنفس هوازی و میتوکندریای آنکه نامش درمان و یادشاز نخستین همانند سازها تنزاع بین جهل و علم رو به پترجمه ای ابتدایی از اسراخدا موجود استبحث درباره پیدایش و منشا ورزش هوازی مرتب خیلی به ققبل از آغازروش های صرفه جویی در ایجامرگ و میر پنهانشلیک فراموشیپیشرفت در عقل است یا ظواهتومورهای ستون فقراتایرادهای موجود در خلقت باز تکینگی تا مغز از مغز تهمه چیز در زمان کنونی استتغییرات آب و هوایی که به ديدن با چشم بسته در خواب بخش بزرگتر کیهان ناشناختژن هوش و ساختارهای حیاتی لزوم سازگاری قانون مجازارژیم ضد التهابیمشاهده گر جدای از شیء مشاشبیه سازی میلیون ها جهان شبیه سازی سیستم های کوانآنزیم تولید انرژی در سلوتکنولوژی جدید که سلول هاابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بجهان پیوستهدانشمندان روشی برای تبدیبرخی اختلالات عصبی مثانهمنابع انرژی از نفت و گاز زمین زیر خلیج فارس تمدنی مغز انسان برای ایجاد تمدظهور امواج مغزی در مغز مصآیا پیدایش مغز از روی تصانقش غذاها و موجودات درياتأثیر نگاه انسان بر رفتاابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی جدایی خطای حسی استدر مانهای کمر دردمنبع هوشیاری کجاست قسمت زیرفون داروی ضد ام اسمغز حریص برای خون، کلید تعادت کردن به نعمتآیا دست مصنوعی به زودی قاابزار بقای موجود زنده از نوار مغز مشاهده ی غیر مستتاثیر کپسول نوروهرب بر تاستیفن هاوکینگ در تفسیر هوش احساسیحمایت از طبیعتدرمان های رایج ام اسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزبان شناسی مدرن در سطح سلکوری گذرای ناشی از موباینقش ویتامین K در ترمیم اسآسیب ها ناشی از آلودگی هواتوسوکسیمایدچگونه مولکول های دی ان ایتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک قسمت چهل و دومبقای حقیقی در دور ماندن اهر حرکت خمیده می شود و هر درک احساسات و تفکرات دیگمواد کوانتومی جدید، ممکنسلول عصبی شاهکار انطباق کتاب، سفری به تاریخنقش رژیم غذایی در رشد و ابزرگترین درد از درون است التهاب شریان تمپورالاختلالات مخچهنگاه از درون مجموعه با نگتاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت بیست و یکبیماری گیلن باره و بیمارویتامین کا و استخوانذهن چند جانبه نیازمند نگما اشیا را آنطور که هستندسیلی محکم محیط زیست بر انگویید نوزده و ایمنی ساکتتقویت استخوان در گرو تغذانسان جدید از چه زمانی پاارتباط هوش ساختار مغز و ژنخستین روبات های زنده ی جتاثیر رژیم گیاهخواری بر خفاش با شیوع همه گیری جدیبیان حقیقتواکسن کووید 19 چیزهایی که فرایند تکامل و دشواری هاروی و منیزیم در تقویت استمحدودیت های حافظه و حافظساخت شبکه عصبی با الفبای پنج اکتشاف شگفت آور در موتنفس بدون اکسیژنایمپلانت مغزی کمک میکند از نخستین همانند سازها تنزاع بین علم و نادانی رو تسلیم شدن از نورون شروع مخطا در محاسبات چیزی کاملبحثي درباره هوش و تفاوتهورزش هوازی ، بهترین تمریقبل از انفجار بزرگروش هایی ساده برای کاهش امرگ و میر بسیار بالای ناششلیک فراموشیپیشرفتی مستقل از ابزار هتوهم فضای خالی یا توهم فضاکسی توسین و تکامل پیش ااز تکینگی تا مغز از مغز تهمه ی سردردها بی خطر نیستتغییرات تکاملی سر انسان دی متیل فومارات(زادیوا)(بخش دیگری در وجود انسان هژن یا نقشه توسعه مغز و نقمقاومت به عوارض فشار خون رژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومشاهده آینده از روی مشاهمطالعه ای بیان میکند اهدشبکه های مصنوعی مغز به درآینده ی انسان در فراتر ازتکامل مادی تا ابزار هوشمابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی جهان پر از چیزهای اسرار آداروهای مصرفی در ام اسبرخی اصول سلامت کمرمنابع انرژی از نفت و گاز زمان چیستمغز انسان برای شادمانی طعقل مجادله گرآیا آگاهی پس از مرگ از بینقش غذاها و موجودات درياتئوری تکامل امروز در درمابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کمجریان انرژی در سیستم های در محل کار ارزش خودت را بمنبع هوشیاری کجاست قسمت زیست، مرز افق رویداد هستمغز در تنهایی آسیب میبینعارضه جدید ویروس کرونا سآیا رژیم غذایی گیاهی سلاابزار بقای موجود زنده از نوار مغز در فراموشی هاتاثیر کپسول نوروهرب بر ساستخوان های کشف شده، ممکهوش احساسیحوادث روزگار از جمله ویردرمان های علامتی در ام اسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزبان شناسی نوین نیازمند کی غایب شدی تا نیازمند دلنقش ژنتیک در درمان اختلاآشنا پنداریاثر مضر مصرف طولانی مدت رچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر گیاهخواری بر رشد و حس و ادراک قسمت چهل و سومبلندی در ذهن ما درک بلندیهرچیز با یک تاب تبدیل به درک تصویر و زبان های مخلتموجود بی مغزی که می تواندسلولهای ایمنی القا کنندهکتابخانهنقش زنجبیل در جلوگیری از بسیاری از بیماری های جدیامیوتروفیک لترال اسکلرواختلالات حرکتی در انساننگاه حقیقی نگاه به درون اتاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت بیست و دوبیماری ای شبیه آلزایمر و ویتامین کا در سبزیجاتذهن هوشیار در پس ماده ی مما به جهان های متفاوت خودسیگار عامل افزایش مرگ ومگوشه بیماری اتوزومال رسستقویت سیستم ایمنیانسان خطرناکترین موجودارتباط انسانی، محدود به نرمش های مفید برای درد زاتاثیر عصاره تغلیظ شده گیخلاصه ای از مطالب همایش مبیست تمرین ساده برای جلوواکسن کرونا و گشودن پنجرفرایند حذف برخی اجزای مغرویا و خبر از آیندهمخچه فراتر از حفظ تعادلساختار شبکه های مغزی ثابپوست ساعتی مستقل از مغز دتنها مانع در زندگی موارد ایمپلانت نخاعی میتواند داز نشانه ها و آثار درک شدنزاع بین علم و جهل رو به پتشنج چیستخطا در محاسبات چیزی کاملبحثی جالب درباره محدودیتورزش و میگرنقدم زدن و حرکت دید را تغیروش صحبت کردن در حال تکاممرگ انتقال است یا نابود ششنا در ابهای گرم جنوب نیاپاسخ گیاهان در زمان خوردتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)اگر فقط مردم میفهمیدند کاز تکینگی تا مغز از مغز تهمیشه اطمینان تو بر خدا بثبت امواج الکتریکی در عصدید تو همیشه محدود به مقدبرنامه و ساختار پیچیده مژنها نقشه ایجاد ابزار هومقابله با کرونا با علم اسرژیم غذایی ضد التهابیرژیم غذایی ضد دردمعنی روزهشباهت مغز و کیهانآینده ی علم و فیزیک در60 ثتکامل مداومابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی جهان دارای برنامهداروهای ام اسبرخی بیماری ها که در آن بمنابع انرژی از نفت و گاز زمان واقعیت است یا توهممغز انسان برای شادمانی طعلم و ادراک فقط مشاهده ی آیا امکان بازسازی اندامهنقشه مغزی هر فرد منحصر بهتئوری تکامل در پیشگیری و ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کمجریان انرژی در سیستم های در چه مرحله ای از خواب ، رمنبع هوشیاری کجاست قسمت زاوسکا درمان گوشرمغز را از روی امواج بشناسعدم توقف تکامل در یک انداآیا رژیم غذایی گیاهی سلاابزار بقای موجود زنده از نوار مغز در تشخیص بیماری تاثیر کپسول نوروهرب بر ساستروژن مانند سپر زنان دهوش عاطفی بیشتر در زنانحافظه و اطلاعات در کجاست درمان ژنتیکی برای نوآوریمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمزبان، نشان دهنده ی سخنگو کیهان خود را طراحی میکندنقش گرمایش آب و هوا در همآغاز فصل سرما و دوباره تکاثرات فشار روحی شدیدچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر انتخاب از طرف محیط حس و ادراک قسمت نهمبلعیدن ستاره توسط سیاهچاهزینه ای که برای اندیشیددرک حقیقت نردبان و مسیری موجودات مقهور ژنها هستندسلولهای بنیادی مصنوعی درکجای مغز مسئول پردازش تجنقش زبان در سلطه و قدرت ابسیاری از بیماری های جدیامید نیکو داشته باش تا آناختلالات صحبت کردن در اننگاهی بر قدرت بینایی دراتاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت بیست و سوبیماری ای شبیه ام اس مولتویتامین دی گنجینه ای بزرفلج نخاعی با الکترودهای ذهن تو همیشه به چیزی اعتقما با کمک مغز خود مختاريمسیاهچاله های فضایی منابعگوشت خواری یا گیاه خواریتلقین اطلاعات و حافظهانسان عامل توقف رشد مغزارتباط از بالا به پایین منرمش های مفید در سرگیجهتاریخ همه چیز را ثبت کردهخلاصه ای از درمان های جدیبیش از نیمی از موارد انتقواکسن کرونا از حقیقت تاتفراتر از دیوارهای باوررویا بخشی حقیقی از زندگی مخچه ، فراتر از حفظ تعادلسازگاری با محیط بین اجزاپیموزایدتو یک معجزه ایاین پیوند نه با مغز بلکه از نظر علم اعصاب یا نرووسنسبت طلایی، نشانه ای به ستشنج و حرکات شبه تشنجی قاخطر آلودگی هوابحثی در مورد نقش ویتامين ورزش بهترین درمان بیش فعقدرت انسان در نگاه به ابعروشهای نو در درمان دیسک بمراحل ارتقای پله پله کیهشناخت و معرفت، و نقش آن دپختگی پس از چهل سالگي به توهم چیستاگر میدانی مصیبت بزرگتر از تکینگی تا مغز از مغز تهمیشه عسل با موم بخوریمجمجمه انسان های اولیهدیدن خدا در همه چیزبرنامه ی مسلط ژنها در اختژنها ، مغز و ارادهملاحظه های اخلاقی دربارهراه فراری نیستمعادله ها فقط بخش خسته کنشباهت مغز با کیهان مادیآیا ممکن است موش کور بی متکامل چشمابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی جهان در حال نوسان و چرخشداروهای تغییر دهنده ی سیبرخی بیماری های خاص که بدمنابع انرژی از نفت و گاز زمان پلانکمغز انسان رو به کوچک تر شعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهآیا انسان با مغز بزرگش اخنقشه های مغزی جدید با جزیتئوری جدید، ویران کردن گابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کمجریان انرژی در سیستم های در هم تنیدگی مرزها و بی ممنبع هوشیاری کجاست قسمت زبان مشترک ژنتیکی موجودامغز زنان جوانتر از مغز مرعدم درکآیا راهی برای رفع کم آبی ابزار بقای موجود زنده از نوار مغزی روشی مهم در تشختاثیر کتامین در درمان پااسرار آفرینش در موجهوش عاطفی در زنان بیشتر احافظه و اطلاعات در کجاست درمان ام اس(مولتیپل اسکلمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمزبان، وسیله شناسایی محیطکیهانِ هوشیارِ در حال یانقش پیش زمینه ها و اراده إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَاثرات مفید قهوهچگونه هوشیاری خود را توستاثیر احتمالی عصاره تغلیحس و ادراک قسمت چهارمبه مغز خزندگان خودت اجازهزینه سنگین انسان در ازادرک درست از خود و هوشیاریمیهمانهای ناخوانده عامل سلسله مباحث هوش مصنوعیکرونا چه بر سر مغز می آوربعد از کروناامید درمان کرونا با هماناختلالات عضلانی ژنتیکنگاهی بر توانایی اجزاي بتاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت بیستمبیماری اسپینال ماسکولار ویروس مصنوعیفلج بل، فلجی ترسناک که آنذهن سالمما تحت کنترل ژنها هستیم یسیاهچاله ها، دارای پرتو گیلگمش باستانی کیستتلاش ها برای کشف منابع جدانسانیت در هم تنیده و متصارتباط بین هوش طبیعی و هونرمشهای مهم برای تقویت عتازه های اسکیزوفرنی(جنوخونریزی مغز در سندرم کووبیشتر کمردردها نیازی به واکسن کرونا ساخته شده توفرد حساس از نظر عاطفی و برویا تخیل یا واقعیتمخچه ابزاري که وظیفه آن فستون فقرات انسان دو پا جلپیموزایدتو یک جهان در مغز خودت هساین ایده که ذرات سیاهچالاز نظر علم اعصاب اراده آزنشانه های گذشته در کیهان تشنج عدم توازن بین نورون خطرات هوش مصنوعیبحثی در مورد نقش کلسیم و ورزش در کمر دردقدرت عشقروشهای شناسایی قدرت شنوامرز مرگ و زندگی کجاستشناخت درون، شناخت بیرون؛پروژه ی ژنوم انسانیتوهم بی خداییاگر نیروی مغناطیس نباشد از تکینگی تا مغز از مغز تهمراهی نوعی سردرد میگرنیجنبه های موجی واقعیتدژا وو یا اشنا پنداریبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱ژنهای مشترک بین انسان و وملاحظات بیهوشی قبل از جرراه های جدید برای قضاوت رمعجزه ی علمشباهت کیهان و مغزآیا ما تنها موجودات زنده تکامل و ارتقای نگاه تا عمابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی جهان شگفت انگیزداروهای ضد بیماری ام اس وبرخی توجهات در ببمار پارمنابع انرژی از نفت و گاز زمان به چه دلیل ایجاد میشمغز انسان رو به کوچکتر شدعلم به ما کمک میکند تا موآیا احتمال دارد رویا از آنقص در تشخیص هیجانات عامتا 20 سال آینده مغز شما به ابزار بقا از نخستین هماناز تکامل تا مغز از مغز تا هوش مصنوعی از عروسک تا کمجستجوی متن و تصویر به صوردر هم تنیدگی کوانتومیمنبع هوشیاری کجاست قسمت کنفرانس تشنج هتل کوثر اصزبان چهار حرفی حیات زمینمغزهای کوچک بی احساسعسل طبیعی موثر در کنترل بآیاما مقهور قوانین فیزیکابزار بقای موجود زنده از نورون هاي مصنوعی می توانتاثیر گیاه خواری بر رشد واسرار بازسازی اندام هاهوش عاطفی در زنان بیشتر احافظه و اطلاعات در کجاستدرمان تومورهای مغزی با امنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسفر نامه سفر به بم و جنوب کیست کلوئید بطن سومنقش آتش در رسیدن انسان بهافت فشار خون ناگهانی در واثرات مضر ماری جواناچگونه واکسن کرونا را توزتاثیر ترکیبات استاتین (سحس و ادراک قسمت نوزدهمبه بالا بر ستارگان نگاه کهزاران سال چشم های بینا ودرک عمیق در حیواناتمیوتونیک دیستروفیسلطان جنگل یا صاحب ملکوتکریستال هابعد از کروناامگا سه عامل مهم سلامتاختراع جدید اینترنت کوانچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت دهمبیماری اضطراب عمومیویرایش DNA جنین انسان، برفلج خوابذخیره ی شگفت انگیز اطلاعمانند آب باشسیاهچاله و تکینگی ابتدایگیاه خواری و گوشت خوار کدتلاش هایی در بیماران قطع انعطاف پذیری مکانیسمی علارتباط شگفت مغز انسان و فچرا مغز انسان سه هزار سالتازه های بیماری پارکینسوخواندن ، یکی از شستشو دهنبا هوش مصنوعی خودکار روبواکسن ایرانی کرونا تولیدفرضیه ای جدید توضیح میدهرویا حقی از طرف خدامدل همه جانبه نگر ژنرالیسخن پاک و ثابتپیچیدگی های مغزمگستو پیچیده ترین تکنولوژی اینکه به خاطرخودت زندگی از نظر علم اعصاب اراده آزنشانه های پروردگار در جهتشخیص ژنتیکی آتروفی های دفاع در برابر تغییر ساختبحثی در مورد حقیقت فضا و وزن حقیقی معرفت و شناختلمس کوانتومیروشی برای بهبود هوش عاطفمرز بین انسان و حیوان کجاشناسایی تاریخچه ی تکاملیپروژه ی ژنوم انسانیتوهمات و شناخت حقیقتاگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز از مغز تهندسه ی پایه ایجنسیت و تفاوت های بیناییدژاوو یا آشناپنداریبرین نت به جای اینترنتژنهای هوش ، کدامندممانتین یا آلزیکسا یا ابژنهای حاکم بر انسان و انسمنابع انرژي پاک سرچشمه حراه های جدید برای قضاوت رمعجزه ی علم در کنترل کرونشباهت زیاد بین سلول هاي عآیا مغز تا بزرگسالی توسعتکامل ابزار هوش ، راه پر ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی جهانی که نه با یک رخداد و داروی فامپیریدین یا نورلبرخی توصیه ها برای واکسیمنابع انرژی از نفت و گاز زمان شگفت انگیزمغز ایندگان چگونه استعلم ساختن برج های چرخانآیا احتمال دارد رویا از آنقطه بی بازگشتتا بحر یفعل ما یشااز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمجستجوی هوشیاری در مغز مادر هم تنیدگی کوانتومی و پمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمکنگره بین المللی سردرد دزبان و کلمه حتی برای کسانمغزتان را در جوانی سیم کشعصب حقوق نورولووآب زندگی است قسمت چهارمابزار بقای موجود زنده از نورون های ردیاب حافظهتاثیر گیاه خواری بر رشد واصل بازخوردهوشیاری کوانتومیحباب های کیهانی تو در تودرمان تشنجمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسفر به مریخ در 39 روزکاهش مرگ و میر ناشی از ابنقش انتخاب از طرف محیط، نبرخی سلولهای عصبی در تلاافت هوشیاری به دنبال کاهاجزای پر سلولی بدن انسان چگونه آن شکری که می خوریمتاثیر حرکات چشم بر امواج حس و ادراک قسمت هفتمبه خودت مغرور نشوهستي مادي ای که ما کوچکتردرگیری قلب در بیماری ویرمیگرن و پروتئین مرتبط با سم زنبور ، کلیدی برای وارکریستال زمان(قسمت اولبعد از کرونا دلخوشی بیهوامروز دانش ژنتیک هیچ ابهادامه بحث تکامل چشمچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت دوازدهمبیماری بیش فعالیواقعیت فیزیکی، تابعی از فلج خواب چیستذره ی معین یا ابری از الکماه رجبسیاهچاله ی تولید کنندهگالکانزوماب، دارویی جدیتلاشی برای درمان قطع نخااولین مورد PML به دنبال تکارتباط شگفت انگیز مغز انچرا مغزهای ما ارتقا یافت تبدیل تراکت صوتی مصنوعی خواب سالم عامل سلامتیبا تعمق در اسرار ابدیت و واکسن اسپایکوژنفضای قلب منبع نبوغ استرویاها از مغز است یا ناخومدل های ریز مغز مینی برینسرنوشتپیچیدگی های مغزی در درک زتو افق رویداد جهان هستیاینکه خانواده ات سالم بااز واقعیت امروز تا حقیقتنظام مثبت زندگیتشخیص آلزایمر سالها قبل دقیق ترین تصاویر از مغز ابحثی در مورد عملکرد لوب فوزوز گوشلوب فرونتال یا پیشانی مغروشی جدید در درمان قطع نخمزایای شکلات تلخ برای سلشناسایی سلول های ایمنی اپرواز از نیویورک تا لوس آتوپیراماتاگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز از مغز تهندسه ی رایج کیهانجنسیت و تفاوت های بیناییدگرگونی های نژادی و تغییبرای پیش بینی آینده مغز ددانش محدود به ابعاد چهاربرای اولین بار دانشمندانکل اقیانوس در یک ذرهمنابع انرژی از نفت و گاز راه پیروزی در زندگی چیستمغز فکر میکند مرگ برای دیشباهت زیاد بین سلول هاي عآیا همه جنایت ها نتیجه بیتکامل جریان همیشگی خلقتابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی جهش های ژنتیکی مفید در ساداروی لیراگلوتیدبرخی درمان های Spinal Muscular Atمنابع بی نهایت انرژی در دزندگی هوشمند در خارج از زمغز ابزار بقای برتر مادیعلایم کمبود ویتامین E را آیا برای تولید مثل همیشه چند نرمش مفید برای کمردرتاثیر مشاهده بر واقعیت باز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمحفره در مغزدر هم تنیدگی کوانتومی و دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکنگره بین المللی سردرد دزبان و بیان نتیجه ساختمامغزتان را در جوانی سیمکشعضلانی که طی سخن گفتن چقدآب زندگی است قسمت اولابزار بقای موجود زنده از نوروپلاستیسیتی چیستتاثیر گیاه خواری بر رشد واصل عدم قطعیت از کوانتوم هوش، ژنتیکی است یا محیطیدرمان جدید ALSمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسفر تجهیزات ناسا به مریخ کاهش التهاب ناشی از بیمانقش اتصالات بین سلولهای برخی سيناپسها طی تکامل و افتخار انساناجزایی ناشناخته در شکل گچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر دوپامین و سروتونینحس و ادراک قسمت هفدهمبه دنبال رستگاری باشهستی ما پس از شروعی چگال درگیری مغز در بیماری کویمیگرن سردردی ژنتیکی که بسماگلوتید داروی کاهش دهنکریستال زمان(قسمت دوم)بعد از کرونا دلخوشی بیهوانفجار و توقف تکاملی نشااداراوون تنها داروی تاییچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت سومبیماری تی تی پیواقعیت چند سویهفلج دوطرفه عصب 6 چشمذرات کوانتومی زیر اتمی قماپروتیلینسیاره ی ابلهانگامی در درمان بیماریهای تلاشی تازه برای گشودن معاولین مورد پیوند سر در انارتباط شگفت انگیز مغز انچرا ویروس کرونای دلتا واتبدیل سلولهای محافط به سخواب سالم عامل سلامتی و یباهوش ترین و با کیفیت تریواکسن اسپایکوژن ضد کروناقلب و عقلرویاهای پر رمز و حیرتی درمدیون خود ناموجودسریعترین کامپیوتر موجودپیوند قلب خوک، به فرد دچاتو با همه چیز در پیوندیاینترنت بدون فیلتر ماهوااز کجا آمده ام و به کجا مینظریه ی تکامل در درمان بیتصویربرداری فضاپیمای آمدلایلی که نشان میدهد ما ببحثی درباره هوش و تفاوتهیک پیام منفرد نورون مغزی لوتیراستامروشی جدید در درمان نابینمسیر دشوار تکامل و ارتقاشواهدی از نوع جدیدی از حاپرورش مغز مینیاتوری انساتوانایی مغز و دیگر اجزای اگر با مطالعه فیزیک کواناز تکینگی تا مغز از مغز تهندسه بنیادینجهل مقدس