دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

روشی جدید در درمان نابینایی

روشی جدید در درمان نابینایی
دانشمندان، گیرنده های نوری انسان را پیوند زدند تا درک نور در روز را در موش های نابینا بازگردانند!
استفاده از سلول های بنیادی در درمان بیماری ها(قسمت پنجم)
پژوهشگران، روش جدیدی را برای تولید تعداد زیادی از سلول‌های گیرنده ی نوری در انسان ایجاد کردند.
سلولهای فتورسپتور(گیرنده ی نور)انسان در مقدار زیادی می‌تواند به شبکیه ی تخریب شده ی موش، پیوند شود تا بینایی را در موش های دچار نابینایی در نور روز، برگرداند.
این پیوند، روشی جدید و مفید است که در آینده می تواند به بازگرداندن بینایی در بیماران نابینا کمک کند. گروه پژوهشگران به مدیریت پروفسور ماریوس ادراز مرکز درمان های بازآوری درسدن(CRTD)، یک پیشرفت پیش بالینی را در مطالعه ی جدیدی- که در مجله ی clinical investigation منتشر شد- گزارش کردند.
تیم پژوهش روش جدیدی را برای تولید مقدار زیادی از سلول‌های فتورسپتور انسانی ابداع کردند. پژوهشگران دیدند چنین سلول های گیرنده ی نوری میتواند با شبکه ی تخریب شده ی موش درآمیخته شود.
سلول های مخروطی پیوند و آمیخته شده، خصوصیات فتورسپتورهای طبیعی را پیدا می‌کند و می‌تواند نابینایی موش را بهبود بخشد.
مطالعه ی جدید، یک گام به جلو در تلاش برای ابداع پیوند گیرنده ی نوری به بیمارانی است که بیماری های نابینا کننده دارند.
پروفسور ماریوس ادر می گوید:در علوم، این اولین بار است که کسی چنین دسته ی کاملی از فتورسپتورهای پیوند شده را در رتین، به دست آورده است.
فاکتورهای زیادی نقش دارد تا تعداد فتورسپتورهای دریافت شده را تا حد زیادی افزایش دهد.
دانشمندان فاکتورهای حیاتی متعددی را بهبود بخشیده اند.
آنها فهمیدند سن فتورسپتورهای پیوند شده، مهم است. پروفسور ادر می گوید: (ما کوشش کرده ایم چیزی را پیدا کنیم که یک مرحله ی کامل برای انتقال فتورسپتورها به شبکیه است. اگر ما آن را با فتورسپتورهای پیرتر یا جوانتر انجام دهیم، سرعت این ادغام، کاهش می‌یابد.)
این تیم همچنین دیدند قرار دادن و ادغام در شبکیه، نیاز به زمان طولانی تری است. پروفسور ادر می گوید: ما دیده ایم سلول‌های فتورسپتور به زمان طولانی تا شش ماه نیاز دارد تا واکنش ها را برقرار کند و یک شبکه ی مناسب را با سلولهای باقیمانده در شبکیه ی موش، ایجاد کند.
واکنش با سلول های باقیمانده تخریب نشده در شبکیه ی موش، یک فاکتور کلیدی به نظر میرسد.
در حدود ۳۰ درصد سلول ها در شبکیه، سلولهای دیگری هستند که از عملکرد فتورسپتورها حمایت می‌کنند.
در این مورد ما به روشنی دیدیم واکنش سلول های پیوند شده با سلول های میزبان شبکیه، برای عملکرد و بلوغ موفق، لازم است. برخی از سلول های باقیمانده، یک داربست برای فتورسپتورها فراهم می‌کند و به آنها کمک میکند به طور درستی سازمان پیدا کند.
منابع فراوان و نامحدود فتورسپتورها
برای تولید فتورسپتورها تیم پژوهش از سلول های بنیادی استفاده کردند تا شبکیه های ریزی را در ظرف آزمایشگاه- بر اساس پروتکلی که پروفسورر مایک کارل ابداع کرده بود-تولید کنند و شبکیه های ریز، تا حد معینی رشد کرد. دکترسیلویا گاسپارینیو کارن تسمر دانشمندان در تیم پروفسور ادر- که بیشترین آزمون ها را در این مورد انجام داده اند- فتورسپتورها را برای پیوند، پرورش دادند.
پروفسور والکر باسکامپنسل جدیدی از سلول‌های بنیادی را تولید کرد که در آن سلول‌های مخروطی گیرنده ی نور با نشانه های خاصی، نشان دار شده بودند. پروفسور ادر می گوید: این نشانه ها با عملکرد آنها مداخله می کند ولی به ما اجازه میدهد به طور مشخصی، فتورسپتورها را از دیگر سلول ها در شبکیه های ریز، تشخیص دهیم.
چنین سلول های بنیادین دارای خصوصیات متعدد، یک منبع حقیقتا نامحدود را برای فتورسپتورها فراهم میکند و میتواند احتمالا در کاربردهای بالینی آینده، استفاده شود.
بازیابی حس دید روزانه
در این مطالعه تیم پژوهش، بر شبکیه های نسبتا آسیب دیده تمرکز کرد که فقط یکی از دو فتورسپتور را نداشتند. پروفسور ادر، توضیح میدهد: موش ها فقط سلول های مخروطی آسیب دیده ای داشتند که مسئول دید روزانه است و این مشابه وضعیت کوری بسیاری از بیماران نابینا است.الگوی مطالعه متفاوت از مطالعات قبلی بود زیرا سلول های باقیمانده در شبکیه، آسیب ندیده بود. از آن زمان، بیشتر تلاش های پیوند، مدلهای نابینایی مرحله ی آخر یعنی تخریب همه ی فتورسپتورها را هدف گرفته است.
فتورسپتورهای پیوندی مخروطی در انسان در شبکیه ی آسیب دیده ی موش قرار می‌گیرد. سلول‌های حمایت کننده ی میزبان به طور نزدیک، با پیوند واکنش نشان میدهد.


در همکاری با موسسه علوم پزشکی در توبینگن دانشگاه بون، مرکز آلمانی بیماری های نورودژنراتیو(DZNE) درسدن، مرکز ژنوم درسدن و امکانات میکروسکوپ نوری و الکترونی در بیوانجینیرینگ سلولی-مولکولی در درسدن، این تیم از تکنیک های زیادی استفاده کردند تا تکامل و عملکرد فتورسپتورهای پیوندی را ارزیابی کنند.
آنها توانستند نشان دادند فتورسپتورهای جدید، نه فقط با خصوصیات فیزیولوژیک فتورسپتورهای طبیعی سازگار شدند- همانطور که به وسیله همکار آنها پروفسور گانتر زک نشان داده شده است- به طور مناسب عمل می‌کنند و پیام ها را برای سلول های عصبی-که در قسمت پایین شبکیه است- فراهم می کنند. پروفسور ادر نتیجه گیری می‌کند: ما از اینکه دیدیم چگونه فتورسپتورهای قرار گرفته، مدیون حمایت سلولها در شبکیه ی موش میزبان هستند، شگفت زده شدیم. شاید سودمند باشد در مورد اپروچ های آینده ی پیوند، به این کشف فکر کنیم. وقتی شبکیه ی بیمار هنوز بتواند به طور برجسته با پیوند گیرنده ی نوری موش، واکنش نشان دهد، طبیعی است بتواند نتیجه ی سودمندی در انسان هم داشته باشد.
سلول های مخروطی پیوندی انسانی در رتین جای می‌گیرد و در مدل تخریب مخروطی موشی عمل می‌کند.
وقتی فتورسپتورهای انسانی بمیرند بازسازی نمی‌شود، بنابراین پیوند فتورسپتورها به عنوان یک اپروچ درمانی احتمالی برای بیماران دچار نابینایی مطرح است.
پیشرفت ها در پیوند، بالغ کردن سلول دهنده و پیوند سیناپسی به میزبان در توسعه ی این تکنولوژی برای استفاده در کاربردهای بالینی سودمند است. بر خلاف پیوند بافت های سازمان نیافته وابسته به سلول در گذشته در بیماران دچار تخریب در مرحله ی آخر، ما ادغام و وارد کردن وسیع فتورسپتورهای انسانی اورگانوئید شبکیه از سلول‌های بنیادین پلوری پوتانسیل به موش با اختلال سلول مخروطی بررسی کردیم. این خصوصیت در هر دوی بیماران؛ یکی دچار فقط کمبود سلول مخروطی و دیگری دچار درگیری همه ی گیرنده های نوری، مشاهده می‌شود.
به جای تشکیل مرز گلیال سلولهای مولر در طول بافت توسعه پیدا کرد حتی یک سری اتصالات ادهیرنس، بین بافت رتین موش و سلولهای انسانی شکل میگرد که یادآور غشای محدود کننده بیرونی است.
واکنش سلول دهنده-میزبان به نظر رسید باعث پولاریزاسیون و نیز ایجاد تظاهرات موفولوژیک شود که برای تشخیص نور حیاتی است.
تشکیل سیناپس و عملکرد بافت در هر دو سطح ساختار ی و الکتروفیزیولوژیک، مشاهده شده است.
به طور کلی این نتایج نشان می‌دهد فتورسپتورهای انسانی به سادگی با شبکیه ی تا حدی تخریب شده واکنش نشان داد.
به علاوه قرار گرفتن و ادغام در شبکیه ی میزبان به نظر می رسید برای پولاریزاسیون و عملکرد و بلوغ بافت، لازم است.https://neurosciencenews.com/human-photoreceptor-transplant-20846/?fbclid=IwAR30TL-niayS7qcM0ZP_q9t_3kMbY0nKM152hJAyW7xcSztJkAgYaFo3_FA


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
دین، اجباری نیستهمه چیز، ثبت می شودادب برخورد با دیگراناصفهان زیبادرون آشفته ی تو و ظاهر خنهدف یکسان و مسیرهای مختلرژیم غذایی سالم و ضد التهکمردرد با پوشیدن کفش منابازگشت از آثار به سوی خداپیر شدن حتمی نیستملاحظه های اخلاقی دربارهتمدن زیر آبسوی ما آید نداها را صداجهان قابل مشاهده بخش کوچمغز بزرگ چالشهای پیش روشجاعت و ترسآسيب میکروواسکولاریا آسچیزی شبیه نور تو نیستماده ی تاریکتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا کوچک شدن مغزانسان الحس و ادراک قسمت بیست و سودانشمندان نورون مصنوعی سهمراهی میاستنی با برخی سارتباط بین هوش طبیعی و هوهستی ما پس از شروعی چگال اعتماد به خوددرگیری مغز در بیماری کویALS نگاهی کامل بر بیماری ورحم مصنوعیکودک ایرانی که هوش او از ماده، چیزی بیش از یک خلا بحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی ژنوم انسانیمنابع انرژی از نفت و گاز تو یک جهان در مغز خودت هسسیاهچاله ی تولید کنندهجهان پیوستهنقش قهوه در سلامتیضایعه ی شبکه لومبوساکرالافراد آغاز حرکت خودشان رچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر ترکیبات استاتین (ساگر نیروی مغناطیس نباشد حسن یوسف باغچه ی منداروهای ضد تشنج با توضیح هوش مصنوعی می تواند بر احاز نخستین همانند سازها تویتامین E در چه مواد غذایبه نقاش بنگردست کردن در گوشفیزیک مولکولها و ذرات در زمان و صبرکاهش مرگ و میر ناشی از ابمخچه فراتر از حفظ تعادلبر کسی اعتماد نکن مگر اینسکته ی مغزی در جوانانآلودگی هوا چالش قرن جدیدمنبع نور واقعی و ثابت، حقتوقف؛ شکستجهش های ژنتیکی غیر تصادفنقش انتخاب از طرف محیط، نطیف انسفالیت، گیلن باره الگوبرداری از طبیعتچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانخواب سالم عامل سلامتیداروی جدید برای دیابتهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز و از مغز ذهن خالی از شلوغی افکارواقعیت و مجازبه سخن توجه کن نه گویندهفراموشی همیشه هم بد نیستزندگی در سیاهچالهکتاب، سفری به تاریخمرکز حافظه کجاستبرخی نکات از گاید لاین پرساختار شبکه های مغزی ثابآنتی بادی منوکلونال در دمنبع هوشیاری کجاست قسمت53توهم و خیالجبران از دست رفته هانقش سجده بر عملکرد مغزعلم بدون توقفامیدی به این سوی قبر نیستخواص عجیب لوبیانباید صبر کرد آتش را بعد تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین هماندر میان تاریکی و روشناییهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز ترمز گشایی از اتصالات مغزواکسن اسپایکوژن ضد کرونابیماری لبر و نابینایی آنفشار روحی، همیشه بد نیست زیست شناسی باور حقیقت یا گل خاردار، زیباستترجمه ی فعالیت های عضله بمرزهای حقیقی یا مرزهای تبرخی سيناپسها طی تکامل و سریع دویدن مهم نیستآیا همه جنایت ها نتیجه بیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتوسعه برخی شغل ها با هوش حقیقت انساننمای موفقیتعامل کلیدی در کنترل کارآاندوه در دنیا استخارق العاده و استثنایی بنرمشهای مهم برای تقویت عتبدیل پلاستیک به کربن و سابزار بقای موجود زنده از در برابر حقایق جدیدهوش مصنوعی در قضاوت های ااز تکینگی تا مغز از مغز ترویا حقی از طرف خداورزش و میگرنبیماری بیش فعالیقیچی ژنتیکیزبان و شناخت حقیقت قسمت سگیرنده باید سازگار با پیتشویق خواندن به کودکانمشاهدات آمیخته با اشتباهبسیاری از مجرمان، خودشانسرعت فکر کردن چگونه استآیا احتمال دارد رویا از آمهندسی ژنتیک در حال تلاش تکینگیحافظه میتواند بزرگترین دنه عدم مطلق بلکه عدم با قعشق درونی به یگانگی خلقتانسان جدید از چه زمانی پاخطر حقیقی، خود انسان استچراروياها را به یاد نمی آاتفاق و تصادفدرمان های علامتی در ام اسهوش عاطفی قسمت هفتماز تکامل تا مغز، از مغز تروزهای سختیادگیری مهارت های جدید دبیوگرافیقدرت انسان در نگاه به ابعتفاوت مغز انسان و میمون هسفرنامه سفر به بم و جنوب گزارش یک مورد جالب لخته وتعویض دارو در تشنجمغز فکر میکند مرگ برای دیشیر و دوغ بادامآیا راهی برای بهبود وضعیمیوتونیک دیستروفیتکامل زبان انسان از پیشیحس چشایی و بویایینوار عصب و عضلهسایتهای دیگراولین دارو برای آتاکسی فدو ویژگی انتزاع و قدرت تجنظریه ی تکامل در درمان بیاحساسات کاذباساس انسان اندیشه و باور درمان جدید سرطانهوشیاری کوانتومیروشی جدید در درمان نابینکفش و کتاببا خدا باشلاموژین داروی ضد اوتیسم؟تلقین اطلاعات و حافظهسلام تا روشناییپیوند قلب خوک، به فرد دچاتغییرات تکاملی سر انسان مغز انسان ایا طبیعتا تماشاهکار شش گوشآثار باستانی تمدن های قدما انسانها چه اندازه نزدتاثیر مشاهده بر واقعیت بایمپلانت مغزی کمک میکند حس و ادراک قسمت نوزدهمنوروز یا روز پایانیدیوار همه اش توهم بودهمه ی سردردها بی خطر نیستادراک ما درک ارتعاشی است اصل بازخورددروغ نگو به خصوص به خودترژیم غذایی ضد التهابیکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبازگشت به ریشه های تکاملپیراستامملاحظات بیهوشی قبل از جرتمدنی قدیمی در شمال خلیج سوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان موازی و حجاب هامغز بزرگ و فعال یا مغز کوشرکت نورالینک ویدیویی ازآسیب ها ناشی از آلودگی هونکاتی در مورد تشنجتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا این جمله درست است کسیحس و ادراک قسمت بیستمدانشمندان یک فرضیه رادیکهمراهی نوعی سردرد میگرنیارتباط شگفت مغز انسان و فهشت توصیه برای کاستن از داعتماد به خوددرگیری مغز در بیماران مبNVG 291رحم مصنوعیکودکان مهاجرماست مالیبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی علمی پیوند مغز سامنابع انرژی از نفت و گاز تو کجای جهانیسیاهچاله، سیاه خالص یا پجهان پیوستهنقش مهاجرت در توسعه نسل اضایعه ی عروقی مخچهافراد بی دلیل دوستدار تو نگاه من، نگاه تو و یا حقیتاثیر تغذیه بر سلامت روااگر نعمت فراموشی نبود بسحساسیت روانی متفاوتداروی فامپیریدین یا نورلهوش مصنوعی متصل با مغزاز نخستین همانند سازها تویتامین کابه نادیدنی ایمان بیاوردست آسمانفیزیک هوشیاریزمان واقعیت است یا توهمکاهش التهاب ناشی از بیمامخچه ، فراتر از حفظ تعادلبرلیتیونسکته ی چشمیآلودگی هوا و ویروس کرونامنبع هوشیاری کجاست قسمت تولید مولکول جدید توسط هجهش های بیماری زا، معمولنقش اتصالات بین سلولهای طبیعت موجی جهانالتهاب شریان تمپورالچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانخواب سالم عامل سلامتی و یداروی جدید ضد فشار خونهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تذهن سالمواقعیت و انعکاسبهبود حافظه پس از رخدادهفراموشی و مسیر روحانیزندگی زمینی امروز بیش از کتابخانهمرکز حافظه کجاستبرخی نرمش ها برای درد زانسادیسم یا لذت از آزار دادآنتروبات؛ ترکیب سلول زندمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتوهم وجودجدا کردن ناخالصی هانقش غذاها و موجودات درياعلم در حال توسعهامیدی تازه در درمان سرطاخود جسم و یا تصویرنبرو و انرژی مداومتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین هماندر مانهای کمر دردهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز ترمز پیشرفت تواضع است نه طواکسن دیگر کرونا ساخته شبیماری میاستنی گراویسفضا و ذهن باززیست، مرز افق رویداد هستگل درون گلدانترجمه ای ابتدایی از اسرامزایای شکلات تلخ برای سلبرداشت مغز ما از گذر زمانسریعترین کامپیوتر موجودآیا هوش مصنوعی می تواند نمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتوصیه های سازمان بهداشت حقیقت اشیانمایش تک نفرهعادت همیشه خوب نیستاندوه دردی را دوا نمیکندخبر مهم تلسکوپ هابلچرا ماشین باید نتایج را پتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابزار بقای موجود زنده از در جراحی کمر عجله نکنیدهوش مصنوعی در کامپیوترهااز تکینگی تا مغز- از مغز رویاها از مغز است یا ناخوورزش بهترین درمان بیش فعبیماری تی تی پیقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصزبان جانسوزگالکانزوماب، دارویی جدیتشخیص ژنتیکی آتروفی های مطالبه ی حق خودبسیاری از بیماری های جدیسطح آگاهی، رخدادهای زندگآیا بدون ناظر هوشمند هم بمهندسی بدنتکامل فردی یا اجتماعیحافظه های کاذبنهایت معرفت و شناخت درک ععشق، شلوغ کردن نیستانسان خطرناکترین موجودخطر را بپذیرچراروياها را به یاد نمی آاتوبان اطلاعات و پلِ بیندرمان ژنتیکی برای نوآوریهوش عاطفی قسمت یازدهاز تکامل تا مغز، از مغز تروزهای سخت میگذردیادگیری هوش مصنوعی، عمیقبیان ژن های اسکیزوفرنی دقدرت ذهنتفاوت ها و تمایزها کلید بسفرنامه سفر به بم و جنوب گشایش دروازه جدیدی از طرتعیین پیش آگهی آسیب به عصمغز قلبشیشه ی بازالتی و سیلیکونآیا راهی برای رفع کم آبی میگرن و پروتئین مرتبط با تکامل ساختار رگهای مغزی حس و ادراک (قسمت اول )نوار عصب و عضلهاولین دروغدو بیماری روانی خود بزرگ نظریه ی تکامل در درمان بیاخلاق و علوم اعصاباستفاده از مغز، وزن را کمدرمان جدید سرطانهوشیاری سنتی یا هوشیاری روشی جدید در درمان سکته مکفش بد، عامل مهم کمردردبا طبیعت بازی نکنلایو دوم دکتر سید سلمان فتلاش ها برای کشف منابع جدسلاح و راهزنیپیوند مدفوعتغذیه بر ژنها تاثیر داردمغز انسان برای ایجاد تمدشاید گوشی و چشمی، آماده شآدم عاقل، وقت خودش را هدرما انسانها چه اندازه نزدتاثیر نگاه ناظر هوشیار بایمپلانت نخاعی میتواند دحس و ادراک قسمت هفتمنورالژیایمپلانت استخوانی در آسیحس و ادراک قسمت هفدهمنورالژی تریژمینالدیوار، از ابتدا توهم بودهمه جا خیر بکارادراک، فراتر از آنچه معماصل در هم تنیدگی و جهانی دریا آرام نخواهد شد کشتی رژیم غذایی ضد دردکنگره بین المللی سردرد دبازخورد یا فیدبکپیشینیان انسان از هفت میممانتین یا آلزیکسا یا ابتمرکز و مدیتیشنسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان ما میتواند به اندازمغز بزرگترین مصرف کننده شربت رب انارآسیب روانی شبکه های اجتمچگونه مولکول های دی ان ایتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا ابزار هوشمندی یا مغز حس و ادراک قسمت دهمدانشمندان ژنی از مغز انسهندسه ی پایه ایارتباط شگفت انگیز مغز انو هر کس تقوای خدا پیشه کناعتماد بی مورددرگیری مغزی در سندرم کووفقر داده ها در هوش مصنوعیرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرکودکان میتوانند ناقل بی ماست مالی با هوش انسانیبحثی درباره هوش و تفاوتهپروانه ی آسمانیمنابع انرژی از نفت و گاز تو کز محنت دیگران بی غمیسیاره ی ابلهانجهان پر از چیزهای اسرار آنقش میدان مغناطیسی زمین ضایعات در عصب زیر زبانیافزایش قدرت ادراکات و حسنگاه مادی غیر علمی استتاثیر حرکات چشم بر امواج اگر نعمت فراموشی نبود بسخفاش کور و انسان بینا؟داروی لیراگلوتیدهوش مصنوعی و کشف زبان هایاز نشانه ها و آثار درک شدویتامین کا و استخوانبه هلال بنگردست بالای دستفیزیک و هوشیاریزمان پلانککاهش حافظه هرچند فرایندیمخچه ابزاري که وظیفه آن فبرنامه و ساختار پیچیده مسال 2025 سال بین المللی علمآلودگی هوا و پارکینسونمنبع هوشیاری کجاست قسمت تولید مثل فقط با یک مادر جهش تمدنی عجیب و شگفت انسنقش تیروئید در تکامل مغزطبیعت بر اساس هماهنگیام آر آی جدید با قدرت شگفچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانخواب عامل دسته بندی و حفطداروی جدید ضد میگرنهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تذهت را روی چیزهای مفید متواقعیت تقویت شدهبهداشت خوابفراموشی آرمانزندگی زودگذرکجای مغز مسئول پردازش تجمرکز خنده در کجای مغز استبرخی نرمش ها برای زانوسازگاری با محیط بین اجزاآنزیم تولید انرژی در سلومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوهم وجودجدایی خطای حسی استنقش غذاها و موجودات درياعلم راهی برای اندیشیدن اامگا سه عامل مهم سلامتخودآگاهی و هوشیاريچت جی پی تیتاثیر رژیم گیاهخواری بر ابزار بقا از نخستین هماندر محل کار ارزش خودت را بهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز ترمز امید، بی نیازی از مردواکسن دیگری ضد کرونا از دبیماری میاستنی گراویسفضای قلب منبع نبوغ استزاویه نگاه ها یکسان نیستگل زندگیترس و آرمان هامسمومیت دانش آموزان بی گبرداشتت از جهان رو زیاد سرکه انگبین عسلی مفید برآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتوصیه های غیر دارویی در سحقیقت تنها چیزی است که شاچند نرمش مفید برای کمردرعادت کن از بالا نگاه کنیاندوهگین نباش اگر درب یا خدا موجود استچرا مردم با زندگی میجنگنتبدیل سلولهای محافط به سابزار بقای موجود زنده از در درمان بیماری مولتیپل هوش مصنوعی در تفکر خلاق ااز تکینگی تا مغز- از مغز رویاهای پر رمز و حیرتی درورزش در کمر دردبیماری خود ایمن اعصاب محقانون مندی نقشه ژنتیکی مزبان ریشه هایی شناختی اسگام کوچک ولی تاثیرگذارتشخیص آلزایمر سالها قبل مطالبی در مورد تشنجبسیاری از بیماری های جدیسعی کن به حدی محدود نشویآیا برای تولید مثل همیشه مهربانی، شرط موفقیتتکامل مادی تا ابزار هوشمحافظه و اطلاعات در کجاست نهایت در بی نهایتعصب حقوق نورولووانسان در هستی یا هستی در خطرات هوش مصنوعیچراغ های متفاوت و نور یکساتوسوکسیمایددرمان کارتی سل و تومور مغهوش عاطفی قسمت پنجماز تکامل تا مغز، از مغز تروش مقابله مغز با محدودییادگرفتن، آغاز حرکت است بیان حقیقتقدرت شناختی انسان، محدودتفاوت ها را به رسمیت بشناسفری به آغاز کیهانپل جویی اصفهانتعامل انسان و هوش مصنوعیمغز ما کوچکتر از نیم نقطهشکل های متفاوت پروتئین هآیاما مقهور قوانین فیزیکمیگرن و خوابتکامل شناخت انسان با کشفحس و ادراک (قسمت دوم )نوار عصب و عضلهاولین سلول مصنوعیدو بار در هفته ماهی مصرف نظریه ی ریسماناخلاق پایه تکامل و فرهنگاستفاده از نظریه ی تکامل درمان دارویی سرطان رحم بهوش، ژنتیکی است یا محیطیريتوکسيمب در درمان ام اسکل اقیانوس در یک ذرهبالای هر دستی، دستی هستلازم است هیچ کاری نکنیدتلاش های جدید در ALSسلسله مباحث هوش مصنوعیپیوند مدفوع در درمان بیمثبت و دستکار ی حافظهمغز انسان برای شادمانی طشاید درست نباشدآرمانگرای تخیلی نباشما اکنون میدانیم فضا خالتاثیر نگاه و مشاهده ناظر ما از اینجا نخواهیم رفتتاثیر نگاه انسان بر رفتاایمان به رویاحس و ادراک قسمت هجدهمنوزاد ناشنوای متولد شده،دید تو همیشه محدود به مقدهمیشه چیزی برای تنهایی دادغام میان گونه های مختلهدف یکسان، در مسیرهای متاصل علت و تاثیردریافت هورمون امید با ورراه فراری نیستکنگره بین المللی سردرد دبازسازي مغز و نخاع چالشی پیشرفت های باور نکردنی دمن و وجود توهمیتمرکز بر هدفسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان مادی، تجلی فضا در ذهمغز حریص برای خون، کلید تشربت ضد خلطآسیب عصب پا به دنبال اعتیچگونه میتوان با قانون جنتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بیماری ام اس (مولتیپحس و ادراک قسمت دوازدهمدانشمندان پاسخ کوانتومی هندسه ی رایج کیهانارتباط شگفت انگیز مغز انوفور و فراوانیاعتیاد و تلاش های درمانی درگیری مغزی در سندرم کووفلج نخاعی با الکترودهای رساناها و ابر رساناها و عکودکان گذشته به آینده فکماشین های دارای روحبحثی درباره احساسات متفاپرواز از نیویورک تا لوس آمنابع انرژی از نفت و گاز تو پیچیده ترین تکنولوژی سیاره ابلهانجهان پر از چیزهای جادویی نقش محیط زندگی و مهاجرت دضرورت زدودن افکارافزایش میل جنسی با خوردن نگاه محدود و تک جانبه، مشتاثیر دوپامین و سروتونیناگر با مطالعه فیزیک کوانخفاش با شیوع همه گیری جدیداروی کنترل چربی خونهوش مصنوعی یا حماقت طبیعاز نظر علم اعصاب یا نرووسویتامین کا در سبزیجاتبه کدامین گناه کشته شدنددست خدا بارها را از دوشت فیزیک آگاهیزمان به چه دلیل ایجاد میشکاهش دوپامین عامل بیماریمخچه تاثیر گذار بر حافظهبرنامه ی مسلط ژنها در اختسال سیزده ماههآلزایمرمنبع هوشیاری کجاست قسمت تولید مثل اولین ربات های جهشهای مفید و ذکاوتی که دنقش حفاظتی مولکول جدید دطعمه ی شبکه های ارتباط اجام اس و سرطانچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانخواص فلفل سبزداروی جدید ضد الزایمرهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تذخیره ی شگفت انگیز اطلاعواقعیت تقویت شدهبهداشت خواب، امروز در جهفرایند پیچیده ی خونرسانیزندگی سلول در بدن، جدای اکرونا چه بر سر مغز می آورمرگ چیستبرخی نرمش های گردنستم با شعار قانون بدترین آواز خواندن در قفس، نشانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوهم بی خداییجریان انرژی در سیستم های نقش غذاها و موجودات درياعلم ساختن برج های چرخاناما شما از دید خفاش کور هخودآگاهی و هوشیاريچت جی پی تیتاثیر رژِیم غذایی بر میگابزار بقا از نخستین هماندر چه مرحله ای از خواب ، رهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز ترمز بقای جهش ژنتیکیواکسن سرطانبیماری های میتوکندریفضای خالی ای وجود نداردزاوسکا درمان گوشرگلوله ی ساچمه ایترسناک تر از کوریمسمومیت دانش آموزان، قمابررسي علل احتمالي تغيير سرگیجه از شایعترین اختلاآیا هوش ارثی دریافتی از پمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتوصیه هایی در مصرف ماهیحقیقت خواب و رویاچند جهانیعادت کن خوب حرف بزنیاندام حسی، درک از بخش هایخدا نور آسمان ها و زمین اچرا مغز انسان سه هزار سالتبر را بردارابزار بقای موجود زنده از در دعواها چه میکنی؟هوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز- از مغزترویای شفافوزن حقیقی معرفت و شناختبیماری دویکقانون گذاری و تکاملزبان شناسی مدرن در سطح سلگامی در درمان بیماریهای تشخیص ایدزمطالعه ای بیان میکند اهدبشکه ای که ته نداره پر نمشلیک فراموشیآیا بزرگ شدن مغز فقط در دموفقیت هوش مصنوعی در امتتکامل مداومحافظه و اطلاعات در کجاست نهادینه سازی فرهنگ اختلاعصب سیاتیکانسان عامل توقف رشد مغزدفاع از پیامبرنزاع ها بیهوده استاتصال مغز و کامپیوتردرمان پوکی استخوانهوش عاطفی قسمت اولاز خود رها شوروش های صرفه جویی در ایجایادآوری خواب و رویابیداری معنوی یعنی دوستی قدرت عشقتفاوت های بین زن و مرد فقسقوط درون جاذبه ای خاص، چپل خواجو اصفهانتعامل انسان با هوش مصنوعمغز مانند تلفن استشکل پنجم مادهآگاهی فراتر از آگاهیمیگرن و روزه داریتکامل، نتیجه ی برنامه ریحس و ادراک قسمت 67نوار عصب و عضلهاوکرلیزوماب داروی جدید شدو برابر شدن خطر مرگ و مینظریه ی ریسمان و هوشیاریاختلا ل در خود عضلهاستفاده از هوش مصنوعی در درمان زخم دیابتی با تکنوهوض مصنوعی زندهریه زغالیکلمات بلند نه صدای بلندبالاترین هدف از دولتلبخند بزن شاید صبح فردا زتلاش های جدید در درمان فرسلطان جنگل یا صاحب ملکوتپیوند مغز و سر و چالشهای ثبت امواج الکتریکی در عصمغز انسان برای شادمانی طشایسته نیست در جیب خود قرآرام باشآرامش و دانشما اشیا را آنطور که هستندتاثیر نگاه انسان بر رفتااین پیوند نه با مغز بلکه حس و ادراک قسمت هشتمنوسانات کوانتومی منبع مادیدن خدا در همه چیزهمیشه چشمی مراقب و نگهباادغام دو حیطه علوم مغز و هدف از تکامل مغزاصل عدم قطعیت از کوانتوم دریای خداراه نجاتکنترل همجوشی هسته ای با هباغچه ی منپیشرفت های جدید علوم اعصمن کسی در ناکسی دریافتم تمرکز بر امروزسوخت هیدروژنی پاکجهان مرئی و نامرئیمغز در تنهایی آسیب میبینشش مرحله تکامل چشمآسانی موفقیتچگونه مغز ما، موسیقی را پتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بدون زبان میتوانیم تحس و ادراک قسمت سومدانشمندان اولین سلول مصنهندسه بنیادینارتباط غیرکلامی بین انساوقاحت و تمسخر دیگراناعتیاد را به دور بیندازدرگیری اعصاب به علت میتوفلج بل، فلجی ترسناک که آنرستگاری محدود به یک راه نکودکان خود را مشابه خود تماشین دانشبحثی درباره احساساتی غیرپروتئین های ساده ی ابتدامنابع انرژی از نفت و گاز تو آرامش و صلحیسیاره ابلهانجهان دارای برنامهنقش مرکز تنفس سلولی در بیضرب المثل یونانیافزایش مرگ و میر سندرم کونگاه کلی نگرتاثیر دپاکین بر بیماری ماگر تلاش انسان امروز براخلا، حقیقی نیستداروی تشنجی دربارداریهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین بی 12 در درمان دردبه امید روزهای بهتردستورالعمل مرکز کنترل بیفیزیکدانان ماشینی برای تزمان شگفت انگیزکاهش سن بیولوژیکی، تنها مخاطب قرار دادن مردم، کابرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱سانسور از روی قصد بسیاری آلزایمر در جوانانمنبع هوشیاری کجاست قسمت تولید یا دریافت علمجهشهای مفید و ذکاوتی که دنقش حیاتی تلومر دی ان آ دظهور امواج مغزی در مغز مصام اس یا تومور؟چالش های ایستادن بر دو پاتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانخواص منیزیمداروی سل سپتهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تذره ی معین یا ابری از الکواقعیت خلا و وجود و درک مبهداشت خواب، رمز حافظه ی فرایند تکامل و دشواری هازندگی، مدیریت انرژیکریستال هامرگ و میر پنهانبرخی یونها و مولکول های مستم، بی پاسخ نیستآینه در اینهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوهم تنهاییجریان انرژی در سیستم های نقش غذاها در کاهش دردهای علیت رو به عقبامروز دانش ژنتیک هیچ ابهخودت را از اندیشه هایت حفنتایج نادانی و جهلتاثیر سلامت دستگاه گوارشابزار بقا از نخستین هماندر ناامیدی بسی امید استهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز ترمز جهانواکسن سرطانبیماری های مغز و اعصاب و قفس دور خود را بشکنزبان فرایند تکاملی برای گلوئونترسان نیستیمسیر دشوار تکامل و ارتقابررسی مغز با امواج مادون سرگردانیآیا هوش سریعی که بدون احسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتوضیحی ساده در مورد هوش محقیقت در علم، هرگز نهایی چند جهانیعادت کردن به نعمتانرژی بی پایان در درون هرخدا بخشنده است پس تو هم بچرا مغزهای ما ارتقا یافت تحریک الکترومغناطیسی مغابزار بقای موجود زنده از در سال حدود 7 میلیون نفر هوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز، از مغز روان سالموزوز گوشبیماری دیستروفی میوتونیقانون جنگلزبان شناسی نوین نیازمند گامی در درمان بیماریهای تصویر خورشید یا خود خورشمعمای اخلاقی قطاربشریت از یک پدر و مادر نیشلیک فراموشیآیا تکامل و تغییرات ژنتیموفقیت در تفکر استتکامل چشمحافظه و اطلاعات در کجاستچهار میلیارد سال تکامل بعضلانی که طی سخن گفتن چقدانسانیت در هم تنیده و متصدفاع در برابر تغییر ساختنزاع بین جهل و علم رو به پاثر مضر مصرف طولانی مدت ردرمان پوکی استخوانهوش عاطفی قسمت دهماز درخواست ها جدا شوروش های عملی برای رفع کمریاری خدا نزدیک استبیداری و خواب کدام بهتر اقسم به فقرتفاوت های تکاملی در مغز وسقوط زیگزاگی یا ناگهانیپلاسمای غالبتعداد کلی ذهن ها در جهان مغز مادران و کودکان در زمشکرگزار هر چیزی باش که داآپومورفین در پارکینسونمیگرن سردردی ژنتیکی که بتکثیر سلول در برابر توقف حس و ادراک قسمت 74نوار عصب و عضله مهم در تشايندگان چگونه خواهند دیددو برابر شدن خطر مرگ و مینظریه تکامل در درمان بیماختلاف خانوادگی را حل کناستفاده از انرژی خلادرمان ساده ی روماتیسمهیچ نقطه ای مرکزی تر از اریواستیگمینکلوزاپین داروی ضد جنونباهوش ترین و با کیفیت تریلحظات خوش با کودکانتلاش های جدید در درمان سرسم زنبور ، کلیدی برای وارجلو رفتن یا عقبگردمغز انسان رو به کوچک تر ششادی، پاداش انجام وظیفهشب سیاه سحر شودآرامش و سکونما به جهان های متفاوت خودتاثیر هوش مصنوعی بر مغزاین اندوه چیستحس و ادراک قسمت هشتاد و ننوشیدن چای برای مغز مفید دیدگاه نارسای دوگانه ی مهمیشه اطمینان تو بر خدا بارتقا و تکامل سنت آفرینش هدف از خلقت رسیدن به ابزااصل، روان و نفس استدرک فرد دیگر و رفتارهای اراه های جدید برای قضاوت رکنترل جاذبهبترس از اینکه کسی، به درگپیشرفت در عقل است یا ظواهمن پر از تلخیمتمساح حد واسط میان مغز کوسودمندی موجودات ابزی بر جهان مشارکتیمغز را از روی امواج بشناسششمین کنگره بین المللی سآشنا پنداریچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا تکامل هدفمند استحس و ادراک قسمت سی و هشتمدانشمندان تغییر میدان مغهندسه در پایه ی همه ی واکارتروز یا خوردگی و التهاوقت نهيب هاي غير علمي گذشاعداد بینهایت در دنیای مدرب بسته با غیر خود باز مفلج خوابرشته نوروایمونولوژی و نقکودکان را برای راه آماده مبانی ذهنی سیاه و سفیدبحران ذهن فیلمی قابل تامپروتز چشممنابع انرژی از نفت و گاز تو افق رویداد جهان هستیسیب یکسان و دیدگاه های متجهان در حال نوسان و چرخشنقش نگاه از پایین یا نگاهضربه مغزی در تصادف رانندافزایش سرعت پیشرفت علوم نگاه انسان محدود به ادراتاثیر داروهای ضد التهاب اگر خواهان پیروزی هستیخلا، خالی نیستداروی جدید ALSهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین بی هفدهبه بالا بر ستارگان نگاه کدغدغه نتیجه ی نادانی استفال نیکوزمان طلایی سکته ی مغزی راکایروپاکتیک چیستمدل همه جانبه نگر ژنرالیبرین نت به جای اینترنتسانسور بر بسیاری از حقایآملودیپین داروی ضد فشار منبع هوشیاری کجاست قسمت تولید پاک و فراوان انرژیجوانان وطننقش خرچنگ های نعل اسبی درظرف باید پر شود چه با چرک امواجی که به وسیله ی ماشیچالش کمبود اندام برای پیتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانخواص میوه ی بهداروی ضد چاقیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قوالزارتان داروی ضد فشار بوزون هیگز چیستفرایند حذف برخی اجزای مغزندگی، مراتب هوشیاری استکریستال زمان(قسمت اولمرگ و میر بسیار بالای ناشبرخی اثرات مضر ویتامین دستون فقرات انسان دو پا جلآیندهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوهم جداییجریان انرژی در سیستم های نقشه مغزی هر فرد منحصر بهعلایم کمبود ویتامین E را انفجار و توقف تکاملی نشاخودروهای هیدروژنینتاران، جذب کنتاثیر عصاره تغلیظ شده گیابزار بقا از نخستین هماندر هم تنیدگی مرزها و بی مهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز ترمز جهان خاصیت فراکتالواکسن ضد اعتیادبیماری های ژنرالیزه ی عصقفس ذهنزبان متغیرگمان میکنی جرمی کوچکی در تزریق قیچی ژنتیکی کریسپرمسئول صیانت از عقیده کیسبررسی و اپروچ جدید بر بیمسربازان ما محققا غلبه می آیا هشیاری کوانتومی وجودمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتوضیحات دکتر فاطمی در موحقیقت راستین انسان علم بچند جهانی و علمعادت بد را ترک کنانرژی تاریکخدا تاس نمیریزدچرا ویروس کرونای دلتا واتحریک عمقی مغزابزار بقای موجود زنده از در عید نوروز مراقب تصادف هوش مصنوعی درمانگر کامپیاز تکینگی تا مغز، از مغز روبات ها قول میدهندوسواس، بیماری استبیماری سلیاکقانون جنگلزبان، نشان دهنده ی سخنگو گاهی لازم است برای فهم و تصویر در هم تنیدگی کوانتمعماری، هندسه ی قابل مشابعد پنجمشنا در ابهای گرم جنوب نیاآیا تراشه ها داخل مغز، میمولکول ضد پیریتکامل و ارتقای نگاه تا عمحافظه ی ما انسان ها چرا مچهار ساعت پس از کشتار خوکغم بی پایانانسانیت در برابر دیگراندقیق ترین تصاویر از مغز انزاع بین علم و نادانی رو اثرات فشار روحی شدیددرمان آرتروز با ورزش موضهوش عاطفی قسمت دوماز دست دادن دم در پیشینیاروش هایی برای مقابله با اژن همه چیز نیستبیرون اصل است یا درونقضاوت ممنوعتفاوت های زبانی سرمنشا تسلول های مغزی عامل پارکیپمبرولیزوماب در بیماری چتعذیه ی ذهنمغز چون ابزار هوش است دلیشکست حتمیآپومورفین در پارکینسونمیگرن شدید قابل درمان استأثیر نیکوتین سیگار بر محس و ادراک قسمت 75نوار عصب و عضله برای تاییايا اراده آزاد توهم است یدو داروی جدید برای میاستنظریه تکامل در درمان بیماختلال حرکتی مانند لرزش استفاده از سلول های بنیادرمان سرگیجه بدون نیاز بهیچ چیز همیشگی نیستریاضیات یک حس جدید استکلید نزدیک و نگاه تو بر فباور و کیهان شناسیلرزش ناشی از اسیب به عصبتلاش های جدید شرکت نورالسماگلوتید داروی کاهش دهنجلوتر را دیدنمغز انسان رو به کوچکتر شدجمجمه انسان های اولیهمغز ایندگان چگونه استشبیه سازی میلیون ها جهان آرامش عقلما با کمک مغز خود مختاريمتاثیر ویتامین دی بر بیمااین ایده که ذرات سیاهچالحس و ادراک قسمت هشتاد و شنوعی سکته مغزی ، وحشتناک دیروز و امروزهمیشه به آنچه داری، خوشنارتقا یا بازگشت به قبل ازهر چیز با هر چیز دیگر در تاصلاح خطا با رفتن بر مسیردرک نیازمند شناخت خویش اراه های جدید برای قضاوت رکندن ریشه ی خودبحتی علمی درباره تمایل بپیشرفت ذهن در خلاقیت استمن بی من، بهتر یاد میگیرمتنفس هوازی و میتوکندریسی و سه پل اصفهانجهان معنامغز زنان جوانتر از مغز مرشعار و عملآشنا پنداریچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر گیاه خواری بر رشد وایجاد احساساتحس و ادراک قسمت سی و ششمدانشمندان روش هاي جدیدی هندسه زبانِ زمان استارزش های وارونهوقتی فهمیدی خطا کردی برگبقا با سازگارترین فرد اسدرختان چگونه بر تشکیل ابفلج خواب چیسترشد مغز فرایندی پیچیده اکوری گذرای ناشی از موبایمباحث مهم حس و ادراکبخش فراموش شده ی حافظهپروتز عصبی برای تکلممنابع انرژی از نفت و گاز تو انسانی و انسان، شایستسیر آفرینش از روح تا مغز جهان در حال ایجاد و ارتقانقش نظام غذایی در تکامل مضررهای مصرف شکر و قند بر افسردگی و اضطراب در بیمانگاه از کنار و یا از روبرتاثیر داروی ضد تشنج سدیم اپل ویژن پرو در تشخیص بیمخلاصه ای از مطالب همایش مداروی جدید s3 در درمان ام هوش مصنوعی الفاگواز واقعیت امروز تا حقیقتویتامین دی گنجینه ای بزربه بالاتر از ماده بیندیشذهن ما از در هم شکستن منبفاکسیبتزمان، واقعی نیستکار امروز را به فردا نیندمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبرای یک زندگی معمولیسانسور ذهنآموزش نوین زبانمنبع هوشیاری کجاست قسمت تولید اندام با چاپ سه بعدجوانان وطننقش داروهاي مختلف معروف ظرفیت مغز چقدر استامیوتروفیک لترال اسکلروچالش دیدگاه های سنتی در بتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانخواص هلو برگ هلوداروی ضد چاقیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قواکنش های ناخودآگاه و تقبوزون هیگز جهان را از متلفراتر از دیوارهای باورزندان ذهنیکریستال زمان(قسمت دوم)مرگ و سوال از قاتلبرخی اختلالات عصبی مثانهستارگانی قبل از آغاز کیهآینده ی انسان در فراتر ازمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوهم جدایی و توهم علمجراحی هوشیار مغزنقشه های مغزی جدید با جزیعلایم کمبود ویتامین E را انفجار بزرگ پایان بوده اخورشید مصنوعینجات در اعتماد به خودتاریک ترین بخش شبابزار بقا از نخستین هماندر هم تنیدگی کوانتومیهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز ترنگ کردن، حقیقت نیستواکسن علیه سرطانبیماری های روانی با تاثیقفس را بشکنزبان مشترک ژنتیکی موجوداگنجینه ای به نام ویتامین تسلیم ارتباط با من برترمسئولیت جدیدبررسی ژنها در تشخیص بیماسربرولایزینآیا واکنش های یاد گرفته ومنبع هوشیاری در کجاست؟ قتیوتیکسن داروی ضد جنونحقیقت غیر فیزیکیچند روش ساده برای موفقیتعادت دادن مغز بر تفکرانرژی تاریک که ما نمی توخدای رنگین کمانچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک تحریک عمقی مغز در آلزایمابزار بقای موجود زنده از درمان نگهدارنده ی اعتیادهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز، از مغز روبات های ریز در درمان بیوسیله، فقط دعا نیستبیماری شارکو ماری توثقانونمندی و محدودیت عالمزبان، وسیله شناسایی محیطگاهی مغز بزرگ چالش استتصویر زیبا از سلولمعنی روزهبعد از کروناشناخت ناشناختهآیا جنین انسان، هوشمندی مولتیپل اسکلروز در زنان تکامل و ریشه ی مشترک خلقتحافظه ی ما انسان ها چرا منون و القلمغم بی پایانانسان، گونه ای پر از تضاددل به دریا بزننزاع بین علم و جهل رو به پاثرات مفید قهوهدرمان ام اس(مولتیپل اسکلهوش عاطفی قسمت سوماز روده تا مغزروش هایی برای کم کردن اضطژن همه چیز نیستبیست تمرین ساده برای جلوقطار پیشرفتتفاوت ایستایی و تکاپوسلول های بنیادیپناه به بیابانتغییرمغز چگونه صداها را فیلتر شکستن مرز دور مغزآب زندگی است قسمت چهارممیاستنی گراویس بدون آنتیتأثیر نگاه انسان بر رفتاحس و ادراک قسمت 78نوار عصب و عضله تعیین محلايا اراده آزاد توهم است یدو سوی واقعیتنظریه تکامل در درمان بیماختلال خواب فرد را مستعد استفاده از سلول های بنیادرمان سرگیجه بدون نیاز بهیچ چیز، چقدر حقیقی استریتوکسیمابکلید، در ناشناخته هاستباید از انسان ترسیدپیوند اندام از حیوانات بلرزش دست ها و گردن و سر ETتلاش هایی در بیماران قطع سندرم میلر فیشرلرزش عضله یا فاسیکولاسیوتلاش در تولید انرژی به رنسندرم کووید طولانیجنین مصنوعیمغز ابزار بقای برتر مادیشبیه سازی سیستم های کوانآرامش(سکوت) stillness و تکاپوما بخشی از این جهان مرتبطتاثیر ویروس کرونا بر مغز این ابتدای تناقض هاستحس و ادراک قسمت پنجمنیوالیندیسک گردنهمیشه داناتر از ما وجود دارتوکين تراپی روشی جديد هر جا که جات میشه، جات نیاصول انجام برخی نرمش ها ددرک و احساسراه پیروزی در زندگی چیستکندر در بیماریهای التهاببحث درباره پیدایش و منشا پیشرفتی مستقل از ابزار همننژیتتنفس هوازی و میتوکندریسیلی محکم محیط زیست بر انجهان معکوسمغزهای کوچک بی احساسصبور باشآشناپنداری چیستچگونه هوشیاری خود را توستاثیر گیاه خواری بر رشد وایران بزرگحس و ادراک قسمت سیزدهمدانشمندان روشی برای تبدیهندسه، نمایشی از حقیقتارزش های حقیقی ارزش های غوقتی ناراحتی چیکار میکنیبقا در ازای بیماریدرختان اشعار زمینفلج دوطرفه عصب 6 چشمرشد مغز علت تمایل انسان بکی غایب شدی تا نیازمند دلمبتکران خودشکوفابخش های تنظیمی ژنومپرورش مغز مینیاتوری انسامنابع انرژی از نفت و گاز تو با همه چیز در پیوندیسیستم تخلیه ی مغز بینشی نجهان ریز و درشتنقش نظریه تکامل در شناساضررهای شکر بر سلامت مغزافسردگی و ساختار مغزنگاه از بیرون مجموعهتاثیر درجه حرارت بر مغزاپی ژنتیکخلاصه ای از درمان های جدیداروی جدید لنفوم و لوکمیهوش مصنوعی اکنون می تواناز کجا آمده ام و به کجا میویروس مصنوعیبه جای محکوم کردن دیگران ذهن چند جانبه نیازمند نگفاجعه ی جهل مقدسزمان، اندک استکار با یگانگی و یکپارچگیمدل هولوگرافیک تعمیم یافبرای پیش بینی آینده مغز دساهچاله ها تبخیر نمیشودآمارهای ارائه شده در سطح منبع هوشیاری کجاست قسمت تولید سلولهای جنسی از سلجواب دانشمند سوال کننده نقش درختان در تکاملعقل مجادله گرامید نیکو داشته باش تا آنچاالش ها در تعیین منبع هوتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانخواص هندوانهداروی ضد تشنج با قابليت تهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قواکنش به حس جدیدبی نهایت در میان مرزهافرار در فرار از میزبان، دزونیسومایدکریستال زمان(قسمت سوم)ترکیب حیوان و انسانمرگ انتقال است یا نابود شبرخی اصول سلامت کمرسخن نیکو مانند درخت نیکوآینده ی حمل و نقل هوایی دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوهم جسمجراحی گردن همیشه برای دینقشه با واقعیت متفاوت اسعلائم عصبی آلزایمر، با اانقراض را انتخاب نکنیدخوش قلبی و مهربانینجات در راستگوییتاریکی من و تو و گرد و غباابزار بقا از نخستین هماندر هم تنیدگی کوانتومی و پهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز ترنگین کمانواکسنی با تاثیر دوگانه ابیماری وسواسقله برای دیدن نه برای به زبان چهار حرفی حیات زمینگندم بکاری، جو درو نمیکنتسلیم شدن از نورون شروع ممسئولیت در برابر محیط زیبررسی بیماری التهابی رودسردرد میگرنآیا یک، وجود داردمنبع هوشیاری در کجاست؟(قتیک و اختلال حرکتیحقیقت غیر قابل شناختچندین ماده غذایی که ماننعارضه جدید ویروس کرونا سانرژی خلا ممکن استخدایی که ساخته ی ذهن بشر چرا پس از بیدار شدن از خوتخریب مغز به دلیل کمبود بابزارهای پیشرفته ارتباط درمان نابینایان آیا ممکنهوش مصنوعی ساخته هوش طبیاز تکینگی تا مغز، از مغز روبات کیانیک پیام منفرد نورون مغزی بیماری ضعف عضلات نزدیک بقارچ بی مغز در خدمت موجودزدودن نقص از هوش مصنوعیگاهی جهت را عوض کنتصویر زیبای اصفهانمعاینه قبل از نوار عصب و بعد از کروناشناخت و معرفت، و نقش آن دآیا جهان ذهن و افکار ما ممواد کوانتومی جدید، ممکنتکامل ابزار هوش ، راه پر حافظه ی هوش مصنوعینوآوری ای شگفت انگیز دانغیرقابل دیدن کردن مادهانعطاف پذیری مکانیسمی علدلایلی که نشان میدهد ما بنسبیت عام از زبان دکتر براثرات مفید روزه داریدرمان با سلول های بنیادیهوش عاطفی قسمت ششماز سایه نترسروش هایی برای جلوگیری از ژن هوش و ساختارهای حیاتی بیش از نیمی از موارد انتققطره قطرهتفاوت ارباب و رهبر حقیقیسلول های بنیادی منابع و اپنج اکتشاف شگفت آور در موتغییر الگوی رشد مغزی با زمغز ناتوان از توجیه پیداشکستگی لگن یا سکته ی مغزیآب زندگی است قسمت هفتممیاستنی گراویس در جوانانتأثیر شیرینی های حاوی لوحس و ادراک قسمت 82نوار عصب و عضله در مطب دکدولت یا گروهکنعناعاختلال در شناسایی حروف و استفاده از سلول های بنیادرمان سرگیجه بدون داروهیچ وقت خودت را محدود به ریسپریدونکلام و زبان، گنجینه ای بسبابا زود بیاپیوند اندام حیوانات به اپیوند سر آیا ممکن استلزوم گذر انسان از حدها و تلاشی برای درمان قطع نخاسندرم گیلن باره به دنبال جنگ هفتاد و دو ملت همه را مغز ابزار برتر بقاشبکه های مصنوعی مغز به درآرزوها را کم کنما تحت کنترل ژنها هستیم یتاثیر ژنها بر اختلالات خاین بیمار را باید چه کار حس و ادراک قسمت پنجاهنیکولا تسلادیستونی قابل درمانهمیشه راهی هستارتباط میکروب روده و پارهر حرکت خمیده می شود و هر اصول توسعه ی یک ذهن کاملدرک کنیم ما همه یکی هستیمراه انسان شدن، راه رفتن وکندر علیه سرطانبحثي درباره هوش و تفاوتهپپوگستمن، ما یا چی؟تنفس بدون اکسیژنسینوریپا داروی ترکیبی ضدجهان هوشمندمغز، فقط گیرندهصبور باشآشتی بهتر استچگونه واکسن کرونا را توزتاثیر گیاه خواری بر رشد وایرادهای موجود در خلقت بحس و ادراک قسمت ششمدانش، قفل ذهن را باز میکنهنر فراموشیارزش حقیقی زبان قسمت اولوقتی پر از گل شدی خودت را بقای حقیقی در دور ماندن ادرد و درسفن آوری های جدید علیه شنارشد در سختی استکیهان خود را طراحی میکندمتواضع باشبخش بزرگی حس و ادراک ما اپرکاری تیروئیدمنابع انرژی از نفت و گاز تو با باورهایت کنترل میشسیستم تعادلی بدنجهان شگفت انگیزنقش هورمون های تیروئید دضعیف و قویاقلیت خلاقنگاه از دور و نگاه از نزدتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدا سخت ترین استخم شدن فضا-زمانداروی جدید میاستنی گراویهوش مصنوعی از عروسک های باز کسی که یک کتاب خوانده ویروس های باستانی، مغز مبه جای تولید، بیشتر گوش کذهن هوشیار در پس ماده ی مفارغ التحصیلان، فقیر و دزمزمه ات مانده در گوشمکارهای کوچک، بی ارزش نیسمدل های ریز مغز مینی برینبرای اولین بار دانشمندانسایه ی هوشیاریآن چیزی که ما جریان زمان منبع هوشیاری کجاست قسمت تولترودینجواب سنگ اندازینقش ذهن و شناخت در حوادث عقل در جهان جدید، عجیب اسامید نجاتنابینایی در نتیجه ی گوشی تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانداروی ضد تشنج با قابليت تهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز ترفلکس وتری با توضیح دکتر واکسن های شرکت فایزر آمربی نظمی مقدمه شناختفرد موفقزونا به وسیله ویروس ابله کشف مکانیسم عصبی خوانش پترازودونمرگ تصادفیبرخی اطلاعات روانشناسی مسخن و سکوتآینده ی علم و فیزیک در60 ثمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوهمات و شناخت حقیقتجز تو که را دارمنقص های سیستمی ایمنیعلت خواب آلودگی بعد از خوانواع سکته های مغزیخوش خیالی و خوش بینینخاع ما تا پایین ستون فقرتاریکی و نورابزار بقای موجود زنده از در هم تنیدگی کوانتومی و دهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز ترهبر حقیقیوابسته به دوستی این و آن بیماری کروتز فیلد جاکوبقله سقوطزبان نیاز تکاملی استگوهر با نظر دیگران سنگ نمتست نوار عصب و عضلهمستند جهان متصلبررسی سیستم تعادلی بدن اسردرد میگرن در کودکانآیا کیهان می تواند یک شبیمنبع خواب و رویاتیکاگرلور داروی ضد انعقاحقیقت، آن چیزی نیست که جلچندجهانیعبارت های مبهم مانند انرانرژِی برای ایجاد اضطرابخدایا جز تو که را دارمچرا ارتعاش بسیار مهم استتداوم مهم است نه سرعتابزارهای بقا از نخستین هدرمان های اسرار آمیز در آهوش مصنوعی، کیفیت فریب ماز تکینگی تا مغز، از مغز روح و آب حیاتیک پیشنهاد خوب برای آسان بیماریهای تحلیل عضلانی اقبل و بعد از حقیقتسفر فقط مادی نیستگاهی در پارکینسون باید پتصویربرداری فضاپیمای آممعادله ها فقط بخش خسته کنبعد از کرونا دلخوشی بیهوشناخت حقیقت یا آرزوهای گآیا جهش های ژنتیکی، ویروموجود بی مغزی که می تواندتکامل تکنولوژیحافظه انسان و حافظه ی هوشنوار مغز مشاهده ی غیر مستغار افلاطوناهمیت کنترل خشمدنیا فریب و سرگرمیچسبیدن به خود، مانع بزرگ اثرات مضر ماری جوانادرمان تومورهای مغزی با اهوش عاطفی بیشتر در زناناز سایه بگذرروش هایی ساده برای کاهش اژن یا نقشه توسعه مغز و نقبیشتر کمردردها نیازی به لمس کوانتومیتفاوتهای جنسیتی راهی براسلول های بدن تو پیر نیستنپول و شادیتغییر خود یا تغییر دیگرامغز و قلب در جنین موش مصنشگفت نیست من عاشق تو باشمآب زندگی است قسمت اولمیدان مغناطيسي زمین بشر تئوری تکامل امروز در درمحس و ادراک قسمت 87نوبت کودکاندونپزیل در بیماران قلبی هفت چیز که عملکرد مغز تو اختلال در شناسایی حروف و استفاده از سلول های بنیادرمان سرطان با امواج صوتهیچ کاری نکردن به معنی چیریسدیپلام تنها داروی تایکلام، در تحولی شگفت آور بباد و موجباد غرور و سر پر از نخوت وپیوند سر برای چه بیمارانلزوم سازگاری قانون مجازاتلاشی تازه برای گشودن معسندرم پیریفورمیسجنگ و تصور از جنگمغز از بسیاری حقایق می گرشبکیه های مصنوعیآزمون تجربی، راهی برای رمانند کودکان باشیدتاثیر کلام در آیات کلام باینکه به خاطرخودت زندگی حس و ادراک قسمت پنجاه و ینیاز به آموزش مجازی دیجیدژا وو یا اشنا پنداریهمیشه عسل با موم بخوریمارتباط ماده و انرژیهرچیز با یک تاب تبدیل به اصول سلامت کمردرک احساسات و تفکرات دیگراه بی شکستکو کیو تن coQ10بحثی جالب درباره محدودیتپایان، یک آغاز استمن، خود تو هستمتنها مانع در زندگی موارد سیناپس، شگفتی خلقتجهان هوشیارمغز، همه ی واقعیت را نمیبصبر لازمه ی پیروزی استآغاز فرایند دانستنچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر گیاه خواری بر رشد وایستادن در برابر آزادی بحس و ادراک قسمت شصت و هشتدانش، یک انسان را ناسازگهنر حفظ گرهارزش حقیقی زبان قسمت دوموقتی تو از یاد گرفتن باز بلندی در ذهن ما درک بلندیدرد باسن و پا به دلیل کاهفناوری هوش مصنوعی نحوه خرشد، رسیدن به یک هدف نیستکیهانِ هوشیارِ در حال یامجموعه های پر سلولی بدن مبخش بزرگتر کیهان ناشناختپراسینزوماب در پارکینسومنابع انرژی از نفت و گاز تو باید نیکان را به دست بسیستم دفاعی بدن علیه مغز جهان شگفت انگیز و بی زماننقش هورمون زنانه استروژنطلوع و حقیقتاقیانوس نادانینگاه از درون قفس یا بیرونتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدایی که در ذهن دانشمنخونریزی مغز در سندرم کووداروی جدید کنترل قند خونهوش مصنوعی از عروسک های باز آغاز خلقت تا نگاه انساویرایش DNA جنین انسان، بربه خوبی های دیگران فکرکنذهن و زندگیفاصله ها در مکانیک کوانتزنان باهوش ترکارهایی بیش از طراحی و گپمدیون خود ناموجودبرای بقا به جایی فراتر ازسایه را اصالت دادن، جز فرآنچه می دانم، آنچه را میخمنبع هوشیاری کجاست قسمت تومورها و التهاب مغزی عاجوسازی مدرننقش روی و منیزیم در سلامتعقل سالمامید یا ناامیدی؟ناتوانی از درمان برخی ویتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانداروی ضد تشنج توپیراماتهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز ترفتار مانند بردهواکسن کووید 19 چیزهایی که بی هیچ می ایی و بی هیچ میرفرد یا اندیشهزیان غذاهای پرچربکشف مکانیسمی پیچیده در بترازودونمرگ عاطفه و محبتبرخی بیماری ها که در آن بسخن پاک و ثابتآینده با ترس جمع نمیشودمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوکل بر خداجستجوی متن و تصویر به صورنقص در تشخیص هیجانات عامعماد الدین نسیمی قربانی انیس بی کسانخوشبختی چیستنخاع درازتر یا کوتاهتر کتاریکی خواهد ترسیدابزار بقای موجود زنده از در هر سوراخی سر نکنهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تروی و منیزیم در تقویت استوابستگی یعنی قلادهبیماری گیلن باره و بیمارقلب های سادهزبان و کلمه حتی برای کسانگویید نوزده و ایمنی ساکتتست کم هزینه ی بزاق برای مشکل از کجاستبررسی علل کمر درد در میانسردرد میگرنی در کودکانآیا گذشته، امروز وآینده منتظر نمان چیزی نور را بهتیروفیبان موثر در سکته ی حقایق ممکن و غیر ممکننه ناامیدی بلکه ارتقاعجول نباشانسولینخرما منبع بسیار خوب آنتی چرا به هم اعتماد نمیکنیمتداخل مرزها و صفات با بینابزارهای بقا ازنخستین همدرمان های بیماری آلزایمرهوش مصنوعی، اتفاقات و تحاز تکامل تا مغز از مغز تا روح در جهانی دیگر استیک آلل ژنتیکی که از نئاندبیماری، رساله ای برای سلقبل از آغازسفر نامه سفر به بم و جنوب گذر زمان کاملا وابسته به تصور ما ازمشکلات و واقعیمعجزه های هر روزهبعد از کرونا دلخوشی بیهوشناخت درون، شناخت بیرون؛آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجموجودات مقهور ژنها هستندتکامل جریان همیشگی خلقتحباب های کیهانی تو در تونوار مغز با توضیح دکتر فاغرور و علماهرام مصر از شگفتی های جهدنیا مکانی بسیار اسرارآمنسبت ها در کیهاناجزای پر سلولی بدن انسان درمان تشنجهوش عاطفی در زنان بیشتر ااز علم جز اندکی به شما داروش استفاده از بالش طبیژن درمانی در درمان چاقیبیشتر علم، در نادانسته هلووفلوکساسینتقلید مرحله ای نسبتا پیشسلول بنیادی و ای ال اسپول و عقیدهتغییر دیگران یا تغییر خومغز و هوش، برترین ابزار بشگفت انگیز بودن کیهانآب زندگی است قسمت دوممیدان های مغناطیسی قابل تئوری تکامل در پیشگیری و ای نعمت من در زندگیمحس و ادراک قسمت چهلنور از عمق تاریکیدوچرخه در کاهش دردهای کمهفت سین یادگاری از میراث اختلالات مخچهاستفاده از سلول های بنیادرمان ضایعات نخاعیهیچ کس مانند تو نگاه نمیکریشه های مشترک همه ی موجوکلرال هیدرات برای خوابانکم کردن کالری روشی سودمنبار مغز بر دو استخوانپیوند سر، یکی از راه حلهالزوم سازگاری قانون مجازاتلاشی جدید در درمان ام اسسندرم پیریفورمیسجنگ داده هامغز به تنهایی برای فرهنگ شباهت مغز و کیهانآزمون ذهنی گربه ی شرودینمانند آب باشتاثیر کپسول نوروهرب بر ناینکه خانواده ات سالم باحس و ادراک قسمت پنجاه و دنیروی پنجم در طبیعتدژاوو یا آشناپنداریهمیشه، آنطور نیست که هستارتباط متقابل با همه ی حیهرگز از زندگی یا امکاناتاضطراب و ترسدرک تصویر و زبان های مخلتراه طولانی را به سلامت گذکوچ از محیط نامناسببحثی در مورد نقش ویتامين پاکسازی مغزمنابع انرژي پاک سرچشمه حتنها در برابر جهانسیگار عامل افزایش مرگ ومجهان های بسیار دیگرمغزتان را در جوانی سیم کشصبر و واقعیتآغاز فصل سرما و دوباره تکچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر گیاه خواری بر رشد واکنون را با همه ی نقص هایحس و ادراک قسمت شصت و دودائما بخوانهنر دانستنارزش حقیقی زبان قسمت سوموقتی خودت را در آینه دیدیبلوغ چیستدرد زانو همیشه نیاز به جرفواید روزه داری متناوبز گهواره تا گورکیست هیداتید مغزمجرم، گاهی قربانی استبخش دیگری در وجود انسان هپرتوهای صادر شده از سیاهمنابع انرژی از نفت و گاز تو برای خزیدن خلق نشده ایسکوت و نیستیجهانی که نه با یک رخداد و نقش ویتامین K در ترمیم اسطلای سیاهالکترومغناطیس شنوایی و هنگاه از درون مجموعه با نگتاثیر درجه حرارت بر عملکابتذال با شعار دینخونریزی مغزی کشندهداروی جدید آلزایمرهوش مصنوعی از عروسک های باز انفجار بزرگ تا انفجار ویشن پروبه خودت مغرور نشوذهن و شیمی بدنفاصله ی همیشگی تصویر ساززنجیرها را ما باید پاره ککاربرد روباتهای ريزنانومدیریت اینترنت بر جنگبرای تمدن سازی، باید در بساخت سلول عصبی حتی پس از آنچه ناشناخته است باید شمنبع هوشیاری کجاست قسمت تومورهای نخاعیجامعه ی آسمانینقش روزه داری در سالم و جعقلانیت بدون تغییرامید جدید بر آسیب نخاعیخواص انارناتوانی در شناسایی چهره تاثیر رو ح و روان بر جسمابزار بقا از نخستین همانداروی ضد جنون در درمان تیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز ترفتار وابسته به شکلواکسن کرونا و گشودن پنجربی ذهن و بی روحفرد حساس از نظر عاطفی و بزیباترین چیز در پیر شدنکشف ژن جدید، می تواند گستتراشه مغز بدون واسطه ی دمرگی وجود نداردبرخی بیماری های خاص که بدسخت ترین حصارآیا فراموشی حتمی استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوپیراماتجستجوی هوشیاری در مغز مانقطه ی رسیدن به قلهعنصر اصلی تعیین واقعیتانگشت ماشه ایخوشبختی دور از رنج های منخستین تمدن بشریتاریخ همه چیز را ثبت کردهابزار بقای موجود زنده از در والنتاین کتاب بدید همهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز ترویکردهای جدید ضایعات نخواسطه ها د رمسیر ایجاد مغبیماری آلزایمر، استیل کوقلب و عقلزبان و بیان نتیجه ساختماگوش دادن بهتر از حرف زدنتست آر ان اس دز میاستنی گمشکلات نخاعیبرطرف کردن خشونت را از خاسردرد و علتهای آنآیا پیدایش مغز از روی تصامنتظر نتیجه ی کارهایت باتکلم در گیاهانحل مشکلنه به اعدامعدم توقف تکامل در یک انداانسولین هوشمندخسته نباشی باباچرا بیماری های تخریبی مغترقی واقعی یا شعار ترقیابزارهای بقای موجود زندهدرمان های بیماری اس ام ایهوش احساسیاز تکامل تا مغز، از مغز تروح رهایییک جهش ممکن است ذهن انسانبیمارستان هوش مصنوعیقبل از انفجار بزرگسفر به مریخ در 39 روزگذشته را دفن کنتصور از زمان و مکانمعجزه ی چشمتفکر قبل از کارشناسایی تاریخچه ی تکاملیآیا خداباوری محصول تکاملمورد نادر همپوشانی دو بیتکامل داروینی هنوز در حاحباب هایی تو در تونوار مغز ترجمه رخدادهای غربال در زندگیاولویت بندی ها کجاستدنیای شگفت انگیز کوانتومنسبت طلایی، نشانه ای به ساجزایی ناشناخته در شکل گدرمان جدید ALSهوش عاطفی در زنان بیشتر اروش جدید تولید برقژن ضد آلزایمربا همه مهربان باشلوب فرونتال یا پیشانی مغتقلید از روی طبیعتسلول بنیادی در درمان ایدپوست ساعتی مستقل از مغز دتغییر دادن ژنها آیا روزی مغز و اخلاقشگفت زده و حیران باشآب زندگی است قسمت سوممیدان های کوانتومی خلاتئوری جدید، ویران کردن گای همه ی وجود منحس و ادراک قسمت چهل و هفتنور دروندوچرخه سواری ورزشی سبک و هم نوع خواری در میان پیشیاختلالات حرکتی در انساناستیفن هاوکینگ در مورد هدرمانهای بیماری پارکینسهیچ کس حقیقت را درون مغز ریشه های مشترک حیاتریشه های اخلاقکمی زاویه ی دیدت را عوض کبار بزرگ ایستادن بر دو پاپیوندهای پیچیده با تغییرلزوم عدم وابستگی به گوگل تمایل زیاد به خوردن بستنسندرم پای بی قرارجنبه های موجی واقعیتمغز بیش از آنچه تصور میشوشباهت مغز با کیهان مادیآزمون ذهنی گربه شرودینگرماه رجبتاثیر کپسول نوروهرب بر تاین، فقط راه توستحس و ادراک قسمت پنجاه و سچیز جدید را بپذیردگرگونی های نژادی و تغییهمکاری یا رقابتارتباط چاقی و کاهش قدرت بهز ذره، یک دنیاستاطلاع رسانی اینترنتیدرک حقیقت نردبان و مسیری رابطه تشنج و اوتیسمکوچک شدن مغز از نئاندرتابحثی در مورد نقش کلسیم و پارادوکس ها در علممنابع انرژی از نفت و گاز تنهاییسیاهچاله هاجهان هایی در جهان دیگرمغزتان را در جوانی سیمکشصبر بسیار بایدآغاز مبهم آفرینشچگونه به سطح بالایی از هوتاثیر گیاه خواری بر رشد واکوییفلکسحس و ادراک قسمت شصت و ششدارچینهنر رها شدن از وابستگیارزش خود را چگونه میشناسوقتی خورشید هست شمع به کابلعیدن ستاره توسط سیاهچادردهای سال گذشته فراموش فواید روزه داری متناوبزمین در برابر عظمت کیهانکیست کلوئید بطن سوممحل درک احساسات روحانیبخشیدن دیگران یعنی آرامشپرتوزایی از جسم سیاهمنابع انرژی از نفت و گاز تو تغییر و تحولیسکوت، پر از صداجهانی که از یک منبع، تغذینقش ژنتیک در درمان اختلاطوفان فقر و گرسنگی و بی سالکتروتاکسی(گرایش و حرکنگاه حقیقی نگاه به درون اتاثیر درجه حرارت بر عملکابداع دی ان ای بزرگترین دخونریزی مغزی کشنده ولی قداروی جدید آلزایمر تاییدهوش مصنوعی از عروسک های باز بار خود بکاه تا پرواز واقعیت فیزیکی، تابعی از به خودت نگاه کنفتون های زیستیزندگی فعال و مثبت روند آلکاربرد روباتهای ريز، در مدیریت اضطراب، از مهمتریبرای خودآگاه بودن تو بایساخت شبکه عصبی مصنوعی با آنچه واقعیت تصور میکنیم منبع هوشیاری کجاست قسمت تومورهای ستون فقراتجاودانگی مصنوعینقش رژیم غذایی بر رشد و اعقیده ی بی عملامید درمان کرونا با همانخواص اردهنادیدنی ها واقعی هستندتاثیر روده بر مغزابزار بقا از نخستین هماندارویی خلط آورهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز ترفتار اجتماعی انسان، حاصواکسن کرونا از حقیقت تاتبی سوادی در قرن 21فردا را نمیدانیمزیباترین چیز در افزایش سکشف ارتباط جدیدی از ارتبتراشه ها روی مغزمراقب خودتون و خانواده هبرخی توجهات در ببمار پارسخت ترین کار، شناخت خود اآیا ممکن است موش کور بی ممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوانایی مغز و دیگر اجزای حفره در مغزنقطه ای بود و دگر هیچ نبوعوامل موثر در پیدایش زباانگشت نگاری مغز نشان میدخیالپردازی نکننخستین تصویر از سیاهچالهتاریخ، اصیل نیست و ساخته ابزار بقای موجود زنده از در یک فراکتال هر نقطه مرکهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز ترویا و واقعیتوبینار اساتید نورولوژی دبیماری الزایمرقلب یا مغززبان و بیان، در سایه پیشرگوشه بیماری اتوزومال رسستشنچ پانایوتوپولوس تشنج مشکلات بین دو همسر و برخیبزرگ فکر کنسردرد به دلیل مصرف زیاد مآیا آگاهی پس از مرگ از بیمنتظر زمان ایده آل نشوتکنولوژی های جدید و حالتحلقه های اسرارآمیزنه به اعدامعدم تعادل دوپامین، فقط بانسان قدیم در شبه جزیره عخطا در محاسبات چیزی کاملچرا حیوانات سخن نمی گوینتروس جریان انرژیابزارهای بقای از نخستین درمان های جدید ALSهوش احساسیاز تکامل تا مغز، از مغز تروزه داری متناوب، مغز را یک رژیم غذایی جدید، می توبیندیشقبرستان ها با بوی شجاعتسفر به درون سفری زیباگر جان به جز تو خواهد از ختصاویر زیبای رعد و برقمعجزه ی علمتفکر ترکیبی در هوش مصنوعشناسایی زبان حیوانات با آیا دلفین ها می تواند از موسیقی نوتکامل داروینی هنوز در حاحد و مرزها توهم ذهن ماستنوار مغز در فراموشی هامقالاتاولین قدم شناخت نقص های خدنیایی پر از سیاهچاله نشانه های گذشته در کیهان احیای بینایی نسبی یک بیمدرمان جدید مولتیپل میلومهوش عاطفی رمز آزادگیروش صحبت کردن در حال تکامژنها نقشه ایجاد ابزار هوبا هوش مصنوعی خودکار روبلوتیراستامتقلید از طبیعتسلول بنیادین از مخاط بینپوشاندن خود از نورتغییر زودتر اتصالات مغزیمغز و اخلاقشگفتی های نقشه ی ژنتیکیآب، زندگی است(قسمت پنجم)میدان بنیادین اطلاعاتتا 20 سال آینده مغز شما به ای آنکه نامش درمان و یادشحس و ادراک قسمت چهل و هشتنوروفیبروماتوزدوپامین قابل حل در آبهمه چیز موج استاختلالات صحبت کردن در اناستیفن هاوکینگ در تفسیر درماندگی به دلیل عادت کرهیچ اندر هیچهیچگاه از فشار و شکست نتررژیم های غذایی و نقش مهم کمالگرایی دشمن پیشرفتبار سنین ابزار هوشمندی اپیوندی که فراتر از امکانمقاومت به عوارض فشار خون تمایز یا کشف یگانگیسندرم پس از ضربه به سرجنسیت و تفاوت های بیناییمغز باستانی، هنوز نقش هاشباهت های ریشه ای چند بیمآزادی در چیستماهیچه ی صبرتاثیر کپسول نوروهرب بر ساینترنت بدون فیلتر ماهواحس و ادراک قسمت پنجاه و شچیزی منتظر شناخته شدندانش قدرت استهمانند سازی در انسانارتباط هوش ساختار مغز و ژهزینه ای که برای اندیشیداطلاعات حسی ما از جهان، چدرک دیگرانرادیوی مغز و تنظیم فرکانکوچکی قلببحثی در مورد حقیقت فضا و پاسخ گیاهان در زمان خوردمنابع انرژی از منابع نهفتنهایی رمز نوآوری استسیاهچاله های فضایی منابعجهان یکپارچهمغط یک گیرنده استصد قدح، نفتاده بشکستإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَچگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر گیاهخواری بر رشد و اکسی توسین و تکامل پیش احس و ادراک سی و هفتمداروهای مصرفی در ام اسهنر، پر کردن است نه فحش داز فرد ایستا و متعصب بگذروقتی ریشه ها عمیقند از چیبنی عباس، ننگی بر تاریخدردی که سالهاست درمان نشفواید زیاد دوچرخه سواریزمین زیر خلیج فارس تمدنی کپسول ژری لاکتمحل درک احساسات روحانی دبخشش، عقلانی یا غیر عاقلپرسشمنابع بی نهایت انرژی در دتو جهانی هستی که خودش را سکوت، در برابر گزافه گویجهانی پر از سیاهچاله یا پنقش گرمایش آب و هوا در همطوفان بیداریالکترودهای کاشتنینگاه دوبارهتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار هوش در حال ارتقا ازخواندن ، یکی از شستشو دهنداروی جدید ای ال اسهوش مصنوعی از عروسک بازی از بحث های کنونی در ویروسواقعیت چند سویهبه دنبال رستگاری باشفروتنی معرفتیزندگی هوشمند در خارج از زکاش شرف اجباری بود یا حتیمداخله ی زیانبار انسانبرای رشد، باید از مسیر خطساخت شبکه عصبی با الفبای آنچه حس می کنیم، نتیجه ی منبع هوشیاری کجاست قسمت توهم فضای خالیجایی برای یاد گرفتن باقی نقش رژیم غذایی در رشد و اعلم و ادراک فقط مشاهده ی امیدهای جدید برای بازیابخواص بادامنادیدنی ها بیشتر از دیدنتاثیر روزه داری بر سلامت ابزار بقا از نخستین هماندارویی ضد بیش فعالی سیستهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز ترقیبی قدرتمند در برابر مواکسن کرونا ساخته شده توبی شرمیفرزندان زمان خودزیر فشار کووید چه باید کرکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتراشه ی هوش مصنوعی در مغزمراحل ارتقای پله پله کیهبرخی توصیه ها برای واکسیسختی ها رفتنی استآیا ما کالا هستیممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوانایی یک فرد، برای تغیحق انتخابنقطه بی بازگشتعوامل ایجاد لغت انسانی و انتقال ماده و انرژیخانه ی تاریکنخستین روبات های زنده ی جتازه های اسکیزوفرنی(جنوابزار بقای موجود زنده از در کمتر از چند ماه سوش جدهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز ترویا و کابوسوجود قبل از ناظر هوشمندبیماری ای شبیه آلزایمر و قلب دروازه ی ارتباطزبان و تکلم برخی بیماریهگوشت خواری یا گیاه خواریتشنج چیستمشکلات روانپزشکی پس از سبزرگ شدن مغز محدود به دورسردرد تنشنآیا امکان بازسازی اندامهمنحنی که ارتباط بین معرفتکنولوژی و پیشرفتحمله ویروس کرونا به مغزنه بدبخت بلکه نادانعدم درکانسان میوه ی تکاملخطا در محاسبات چیزی کاملچرا حجم مغز گونه انسان درتری فلوپرازینابزارهای دفاعی و بقای مودرمان های جدید میگرنهوش بشری تهدید برای بشریاز تکامل تا مغز، از مغز تروزه داری و التهاب زیانبیکی از علل محدودیت مغز امبیهوش کردن در جراحی و بیمقدم زدن و حرکت دید را تغیسفر تجهیزات ناسا به مریخ گرفتار محدودیت ها و ابعاتصادف یا قوانین ناشناختهمعجزه ی علم در کنترل کرونتفکر خلا ق در برابر توهم شناسایی سلول های ایمنی اآیا دلفین ها میتوانند باموسیقی هنر مایع استتکامل داروینی هنوز در حاحریص نباشنوار مغز در تشخیص بیماری تاثیر ویتامین دی بر بیمااولین مورد PML به دنبال تکدنیا، هیچ استنشانه های پروردگار در جهاحیای بینایی نسبی یک بیمازدواج های بین گونه ای، ردرمان جدید میگرن با انتی هوشمندی کیهانروشهای نو در درمان دیسک بژنها ، مغز و ارادهبا هر چیزی که نفس می کشد ملوزالمعده(پانکراس)مصنوعتقویت مغز با ورزشسلول عصبی شاهکار انطباق پیموزایدتغییر عمودی سر انسان از پمغز و سیر تکامل ان دلیلی شگفتی های زنبور عسلآتاکسیمیدازولام در درمان تشنج تا بحر یفعل ما یشاای جان جان بی تن مروحس و ادراک قسمت چهل و دومنورون هاي مصنوعی می تواندورترین نقطه ی قابل مشاههمه چیز و هیچ چیزاختلالات عضلانی ژنتیکاستخوان های کشف شده، ممکدرها بسته نیستاستروژن مانند سپر زنان ددرهای اسرارآمیز و پوشیدههیپرپاراتیروئیدیسمرژیم های غذایی و نقش مهم کمردردباربر دیگران نباشپیوستگی همه ی اجزای جهانمقایسه رقابت و همکاریتمدن قدیمی ای در جنوب ایرسندرم جدایی مغزجنسیت و تفاوت های بیناییمغز برای فراموشی بیشتر کشباهت کیهان و مغزآزادی عقیده، آرمانی که تماپروتیلینتاثیر کپسول نوروهرب بر ساینترنت، حقیقت جامعه ی فحس و ادراک قسمت بیست و چهچیزی خارج از مغزهای ما نیدانش محدود به ابعاد چهارهمجوشی هسته ای، انرژِی بارتباط پیوسته ی جهانهزینه سنگین انسان در ازااطلاعاتی عمومی در مورد مدرک درست از خود و هوشیاریراز تغییرکوچکترین چیز یک معجزه اسماده ی خالیبحثی در مورد عملکرد لوب فپختگی پس از چهل سالگي به منابع انرژی از نفت و گاز تنبیه چقدر موثر استسیاهچاله ها، دارای پرتو جهان یکپارچهنفرت، اسیب به خود استصداقتافت فشار خون ناگهانی در وچگونه تکامل مغزهای کنونیتاثیر انتخاب از طرف محیط اکسکاربازپین در درمان تشحس و ادراک- قسمت پنجاه و داروهای ام اسهوموارکتوس ها ممکن است داز مخالفت بشنووقتی شروع به بیدار شدن میبه قفس های سیاهت ننازدرد، رمز موفقیتفیلم کوتاه هیروشیما از هزمان چیستکامپیوتر سایبورگمحدودیت چقدر موثر استبدون پیر فلکپرسش و چستجو همیشه باقی امنابع جدید انرژیتو جدای از کیهان نیستیسکته مغزیجهانی در ذهننقش پیش زمینه ها و اراده طوفان زیباییالگو نداشتیمنگاهی بر قدرت بینایی دراتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانخواندن، دوست روزهای سختداروی جدید برای میاستنی هوش مصنوعی از عروسک بازی از تلسکوپ گالیله تا تلسکذهن پر در برابر آگاهیواقعیت چیستبه زودی شبکه مغزی به جای فروتنی و غرورزندگی و داراییکتاب گران و پرهزینه شد ولمدارک ژنتیکی چگونه انسانبرای زندگی سالم، یافتن تساختن آیندهآنها نمیخواهند دیگران رامنبع هوشیاری کجاست قسمت توهم فضای خالی یا توهم فضجایی خالی نیستنقش زنجبیل در جلوگیری از علم و روحامیدوار باش حتی اگر همه چخواص بادام زمینینادانی در قرن بیست و یکم،تاثیر روزها، ماه ها یا ساابزار بقا از نخستین همانداستانها و مفاهیمی اشتباهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز ترقابتی بی هدف یا رقابتی هواکسن آلزایمربی عدالتی در توزیع واکسن فرضیه ای جدید توضیح میدهزیرفون داروی ضد ام اسکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتراشه ی بیولوژِیکمرز مرگ و زندگی کجاستبرخی درمان های Spinal Muscular Atسختی در بلند شدن از روی صآیا ما تنها موجودات زنده منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوازن مهمتر از فعالیت زیحقیقت قربانی نزاع بین بی نقطه، وجود است یا فاصلهعواملی که برای ظهور لغت اانتروپی و هوشیاریخانواده پایدارنرمش های مفید برای درد زاتازه های بیماری پارکینسوابزار بقای موجود زنده از در آرزوهایت مداومت داشتههوش مصنوعی به کمک هوش طبیاز تکینگی تا مغز از مغز ترویا و خبر از آیندهوراپامیل در بارداریبیماری ای شبیه ام اس مولتقلب روباتیکزبان و شناخت حقیقت قسمت چگیلگمش باستانی کیستتشنج و حرکات شبه تشنجی قامشکلات روانپزشکی در عقب بزرگ شدن تقریبا ناگهانی سردرد سکه ایآیا انسان با مغز بزرگش اخمنشأ اطلاعات و آموخته ها تکنولوژی به طرز وحشتناکیحمایت از طبیعتنه جنگ و نه خونریزیعدالت برای من یا برای همهانسان ها می توانند میدان خطای ادراک کارماچرا خشونت و تعصبتری فلوپرازینابعاد و نیازهای تکاملیدرمان های جدید در بیماری هوش در طبیعتاز تکامل تا مغز، از مغز تروزه داری و بیمار ی ام اس یافته های نوین علوم پرده بیهوشی در بیماران دچار اقدرت مردمسفر دشوار اکتشافگریه ی ابر، رمز طراوت باغتضادهای علمیمعجزه در هر لحظه زندگیشهر زیرزمینی در ژاپن براآیا دست مصنوعی به زودی قامیلر فیشر نوعی نادر از گیتکامل داروینی هنوز در حاحرکات چشم، ترجمه کننده ی نوار مغزی روشی مهم در تشخصفحه اصلیاولین مورد پیوند سر در اندندان ها را مسواک بزنید تنشانه های بیداری روحیاحتیاط در ورزش زانو در خااسکلت خارجی در درمان اختدرمان جدید کنترل مولتیپلهوشمندسازی زندان هاروشهای شناسایی قدرت شنواژنهای مشترک بین انسان و وبا آتش، بازی نکن و بعد از لیروپریم داروی ترکیبی ضدتقویت استخوان در گرو تغذسلول عصبی، در محل خاص خودپیموزایدتغییرات منطقه بویایی مغزمغز کوانتومیشانس یا نتیجه ی تلاشآتاکسی فریدریشمکان زمان یا حافظه زمانتاول کف پا و حقیقتایمونوگلوبولین وریدی IVIgحس و ادراک قسمت چهل و سومنورون های ردیاب حافظهديدن با چشم بسته در خواب همه چیز کهنه میشوداختراع جدید اینترنت کواناسرار آفرینش در موجدرون قفس یا بیرون از آنهاوکينگ پیش از مرگش رسالرژیم ضد التهابیکمردرد ناشی از تنگی کانابارداری بدون رحمپیام های ناشناخته بر مغز مقابله ی منطقی با اعتراضتمدن پیشرفته ی پیشینیانسندرم دزدی ساب کلاوینجهل مقدسمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟شباهت زیاد بین سلول هاي عآزار حقیقیماجرای جهل مقدستاثیر کتامین در درمان پاایندرالحس و ادراک قسمت بیست و یکدانش بی نهایتهمدلی و هوش عاطفیارتباط انسانی، محدود به هزاران سال چشم های بینا واطلاعاتی عمومی در مورد مدرک عمیق در حیواناتراست دستی و چپ دستیکووید نوزده و خطر بیماری ماده ای ضد التهابیبحثی درباره هوش و تفاوتهپدیده خاموش روشن در پارکمنابع انرژی از نفت و گاز تهدیدهای هوش مصنوعیسیاهچاله و تکینگی ابتدایجهان کنونی و مغز بزرگترینقاشی هایی با بوی گذشته یصدای بم با فرکانس پایین، افت هوشیاری به دنبال کاهچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر احتمالی عصاره تغلیاگر فقط مردم میفهمیدند کحس و ادراک- قسمت بیست و پداروهای تغییر دهنده ی سیهورمون شیرساز یا پرولاکتاز نخستین همانند سازها تویتنام نوعی کرونا ویروس به مغز خزندگان خودت اجازدرس گرفتن از شکست هافیلمی بسیار جالب از تغییزمان و مکان، ابعاد کیهان کانال یوتیوب دکتر سلمان محدودیت های حافظه و حافظبدون بار گذشتهپرسشگری نامحدودمناطق خاص زبان در مغزتو دی ان ای خاص ميتوکندريجهان، تصادفی نیستنقش پیشرفته ی سلول های بنطولانی ترین شبالگو و عادت را بشکن و در انگاهی بر توانایی اجزاي بتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانخواب و بیداری نوسانی مغزداروی جدید برای کاهش وزنهوش مصنوعی از عروسک بازی از تلسکوپ گالیله تا تلسکذهن تو همیشه به چیزی اعتقواقعیت چیستبه زیر پای خود نگاه نکن بفرگشت و تکامل تصادفی محض زندگی بی دودکتاب زیست شناسی باورمروری بر تشنج و درمان هایبرخی ملاحظات در تشنج های ساختن آینده، بهترین روش آنژیوگرافی از مغزمنبع هوشیاری کجاست قسمت توهم لیلیپوتی(ریزبینی)جاذبهنقش زبان در سلطه و قدرت اعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهامیدواریخواص شکلات تلخنازوکلسینتاثیر روغن رزماری استنشاابزار بقا از نخستین هماندخالت در ساختار ژنهاهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز ترموزی از نخستین تمدن بشرواکسن ایرانی کرونا تولیدبیمار 101 ساله، مبتلا به سفساد اقتصادی سیتماتیک درزیرک ترین مردمکشیدن مادی روشی برای جلوتربیت کودکان وظیفه ای مهمرز بین انسان و حیوان کجابرخی روش های تربیتی کودکسدسازی روش مناسب برای مقآیا مصرف مولتی ویتامین همنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوت زیاد بخوریدحقیقت آنطور نیست که به نظنمیتوان با بیرون انداختنعوارض ازدواج و بچه دار شدانتظار گذر تندباد؟خاویار گیاهینرمش های مفید در سرگیجهتازه های درمان ام اسابزار بقای موجود زنده از در آسمان هدیه های نادیدنهوش مصنوعی به شناسایی کااز تکینگی تا مغز از مغز ترویا بخشی حقیقی از زندگی ورزش هوازی مرتب خیلی به قبیماری اسپینال ماسکولار قلب را نشکنزبان و شناخت حقیقت قسمت اگیاه بی عقل به سوی نور میتشنج به صورت اختلال رفتامشاهده گر جدای از شیء مشابزرگترین خطایی که مردم مسردرد عروقی میگرنآیا انسان در آستانه ی انقمنشاء کوانتومی هوشیاری اتکنولوژی جدید که سلول هاحوادث روزگار از جمله ویرنه روش تقویت مغزعسل طبیعی موثر در کنترل بانسان یک کتابخانه استخطای حسچرا در مغز انسان، فرورفتترک امروزابعاد اضافه ی کیهاندرمان های جدید سرطانهوش عاطفی قسمت 11از تکامل تا مغز، از مغز تروزه داری سلول های بنیادیاد گرفتن مداومبیو الکترونیک؛ ترکیب موجقدرت و شناخت حقیقتسفرنامه سفر به بم و جنوب گربه شرودینگر و تاثیر مشتظاهر خوابیده ی مادهمعرفی مورد نادر بیماری گشواهدی از نوع جدیدی از حاآیا رژیم غذایی گیاهی سلامیهمانهای ناخوانده عامل تکامل زبانحرکت چرخشی و دائمی کیهاننوار مغز، مفید و بی خطرسوالات پزشکیاولین هیبرید بین انسان و ده روش موفقیتنظام مثبت زندگیاحتیاط در تعویض داروهااسکار، لگوی هوشمنددرمان جدید ام اسهوشیاری و وجودروشی برای بهبود هوش عاطفژنهای هوش ، کدامندبا تعمق در اسرار ابدیت و لیس دگرامفتامین یا ویاستقویت حافظه یا هوش مصنوعسلولهای ایمنی القا کنندهپیچیدگی های مغزمگستغییرات مغز پس از 40 سالگیمغز آیندگان چگونه است ؟شانس یا تلاشآتاکسی مخچه ای خودایمنمکانیک کوانتومی بی معنی تابوهای ذهنیایمپلانت مغزیحس و ادراک قسمت نهمنوروپلاستیسیتی چیستدی متیل فومارات(زادیوا)(همه چیز در زمان مناسبادامه بحث تکامل چشماداراوون تنها داروی تاییاسرار بازسازی اندام هادرون و بیرون، جدای از هم هاوکينگ پیش از مرگش رسالرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وکمردرد و علل آنبازگشایی مجدد مطب دکتر سپیدایش زبانمقابله با کرونا با علم استمدن بشری و مغز اخلاقیسندرم سردرد به دلیل افت فجهان فراکتالمغز بزرگ چالش است یا منفعشباهت زیاد بین سلول هاي عآزار دیگری، آزار خود استماجرای عجیب گالیلهتاثیر گیاه خواری بر رشد وایپیداکرینحس و ادراک قسمت بیست و دودانشمندان موفق به بازگردهمراه سختی، اسانی هستارتباط از بالا به پایین مهستي مادي ای که ما کوچکتراعتقاد اشتباه، نتیجه ی ندرگیری قلب در بیماری ویررجزخوانی هایی که امروز بکودک هشت ساله لازم است آدماده، چیزی نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی ژنوم انسانیمنابع انرژی از نفت و گاز تو یک معجزه ایسیاهچاله ی منفرد یا سیاهجهان کاملی در اطراف ما پرچقدر به چشم اعتماد کنیمصرع و درمان های آنافتخار انسانچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر بینش و انتظارات فراگر میدانی مصیبت بزرگتر حس و ادراک- قسمت شصت و چهداروهای ضد بیماری ام اس وهوش فوق العاده، هر فرد اساز نخستین همانند سازها تویتامین E برای فعالیت صحبه نقاش بنگردست و پا زدن در سایه؟فیروز نادریزمان و گذر آن سریع استکاهش میل جنسی در ام اسمحدودیت درک انسانبدون زمان، ماده ای وجود نپس از اگو یا بعد از نفسمناطق خاصی از مغز در جستجتو در میانه ی جهان نیستی جهش های ژنتیکی مفید در سانقش آتش در رسیدن انسان بهطی یکصد هزار سال اخیر هرچالگوی بنیادین و هوشیارینگاهت را بلند کنتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانخواب زمستانی سلول های سرداروی جدید برای ای ال اسهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکنیکی تا مغز از مغز تذهن خود را مشغول هماهنگیواقعیت های متفاوتبه سیاهی عادت نکنیمفراموش کارها باهوش تر هسزندگی در جمع مواردی را برکتاب طبیعت در قالب هندسهمرکز هوشیاری، روح یا بدن برخی مرزهای اخلاق و علوم ساختار فراکتال وجود و ذهآنان که در قله اند هرگز خمنبع هوشیاری کجاست قسمت توهم چیستجاذبه و نقش آن در شکلگیرینقش زبان در سلطه و قدرت اعلم به ما کمک میکند تا موامیدواری و مغزخواص شگفت هویجنبودن مدرک و شاهد، مدرک تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین هماندر موج، راز خلقت نهفته اسهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز ترمز و رازهای ارتباط غیر کواکسن اسپایکوژنبیمار مرکز تنفس سلولیفشار و قدرتزیست شناسی کل در جزء فراککشتن عقیده ممکن نیستترجمه فعالیت های عضله به مرز جدید جستجو و اکتشاف، برخی سلولهای عصبی در تلاسرنوشتآیا مغز تا بزرگسالی توسعمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتوسعه هوش مصنوعی قادر اسحقیقت افرادنمیتوان بر سیاه سیاه نوشعید نوروز مبارکانحراف و حقیقتخار و گلنرمش های موثر در کمردردتاسف بار است انسان، حق خوابزار بقای موجود زنده از در آستانه ی موج پنجم کوویهوش مصنوعی تعاملیاز تکینگی تا مغز از مغز ترویا تخیل یا واقعیتورزش هوازی ، بهترین تمریبیماری اضطراب عمومیقوی تر باشزبان و شناخت حقیقت قسمت دگیاه خواری و گوشت خوار کدتشنج عدم توازن بین نورون مشاهده آینده از روی مشاهبزرگترین درد از درون است سرطان کمیت گراییآیا احتمال دارد رویا از آمهمان ناخواندهتکنولوژی جدید که سلول هاحکمت الهی در پس همه چیزچه زیاد است بر من که در ایعشق به هفت مرتبه ی شناختیانسان باشخطر آلودگی هواچرا ذرات بنیادی معمولاً ترکیب آمار و ژنتیکابعاد بالاتردرمان های رایج ام اسهوش عاطفی قسمت نهماز تکامل تا مغز، از مغز تروزهای بد باقی نمیماندیاد بگیر فراموش کنیبیوگرافیقدرت کنترل خودتفاوت قند طبیعی با قند و سفرنامه سفر به بم و جنوب گزیده ای از وبینار یا کنفتظاهری از ماده است که بیدمعرفت و شناختشواهدی از دنیسوان(شبه نئآیا رژیم غذایی گیاهی سلامیوپاتی و نوار عصب و عضلهتکامل زبانحس متفاوتنوار مغز، ترجمه ی فعالیت پیامهای کاربراناولین تصویر در تاریخ از سدهن، بزرگترین سرمایهنظریه ی تکامل در درمان بیاحساس گذر سریعتر زماناسارت و پرخوریدرمان جدید ای ال اس، توفرهوشیاری و افسردگیروشی جدید در درمان قطع نخژنهای حاکم بر انسان و انسبا خودت نجنگلا اکراه فی الدینتقویت سیستم ایمنیسلولهای بنیادی مصنوعی درپیچیدگی های مغزی در درک زتغییرات آب و هوایی که به مغز اندامی تشنه ی انرژی اشاهکار قرنآتش منبع انرژیمکانیزمهای دفاعی در برابتاثیر فکر بر سلامتایمپلانت مغزی و کنترل دو حس و ادراک قسمت چهارمنوروز مبارکدین اجباریهمه چیز در زمان کنونی است