دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

آرامش(سکوت) stillness و تکاپو، کدام حقیقت است

برنامه ریزی شده و از پیش تعیین شده، در ماتریس

آرامش(سکوت) stillness و تکاپو، کدام حقیقت است؟
(سکوت در مفهوم رایج، نبودن موجها مانند صدا یا نور در یک محیط است. این نبود موج میتواند نبود واقعی موج باشد و یا نبود ناظری که تلاش میکند موج ها را حس کند.
ولی امواج، فقط نور و صوت نیستند. سکوت و آرامش در سطوح مختلف وجود، معانی متفاوتی دارد. در جهان مادی، سکوت یا آرامش حقیقی، صفر مطلقی است که در آن، هیچ نوسان و یا جنشی وجود ندارد. دمای صفر کلوین (به انگلیسی: Absolute zero) به صفر مطلق معروف است. در واقع در این دما آنتروپی و آنتالپی صفر می‌شود. (آنتالپی (به فرانسوی: Enthalpie)[] یا اندرتافت یا درون‌گرمی مقدار کل محتوای انرژی یک سامانه در فشار و دما ثابت است. آنتالپی جمع انرژی درونی سیستم و حاصلضرب فشار و حجم آن است.)
به طور دقیق، این دما برابر ۲۷۳٫۱۵- درجهٔ سلسیوس (سانتی‌گراد)یا ۴۵۹٫۶۷- درجهٔ فارنهایت است.لرد کلوین تصور می‌کرد که از دمای صفر کلوین نمی‌توان به دمای کمتری دست یافت. ولی حتی در خلا مطلق، بر اساس اصل عدم قطعیت، همچنان نوسانات ریز کوانتومی وجود دارد. بنابراین حتی در خلا هم سکوت مطلق وجود ندارد. آنچه به عنوان سکوت تصور میشود، در حقیقت وجودی در سطحی فراتراز عالم مادی و یا کیهان زمینی است. زیرا در کیهان مادی حتی در خلا، سکوت مطلقی وجود ندارد.)
چه بخشی از وجود حقیقیِ بدون تکاپو و جنبش، برای ناظر، درک میشود؟ (قابل درک برای مغز ناظر هوشمند، قسمت های متمایزاست وگرنه موجود ثابت بدون تمایز و تغییر، برای مغز قابل درک نیست.(به مقاله ی در مشاهده و دیدن، سه جزء دخالت دارددرهمین کانال مراجعه شود.)
تئوری ریسمان، این حقیقت را نشان می دهد که اجزای بنیادین در درون اتم مانند پروتون ها، الکترون ها، نوترون ها و ریسمان ها، نوسانات نامنظمی هستند؛ بنابراین ذرات بنیادین فقط نوسانات هستند.


در آزمون دو شکاف، دوگانگی موج-ذره می‌تواند تایید کند هوشیاری در زمان مشاهده به ذرات بنیادین، تبدیل و چگال می‌شود ولی بدون مشاهده، هوشیاری با چرخش دی ان ای ناظر، به عنوان موج نوسان می کند.


اندازه ی مارپیچ دی ان ای ناظر، در حدود ۱۰ به توان منفی ۹ متر است و این تقریبا ده میلیون بار بزرگتر از الکترون با قطر ده به توان منفی ۱۶ است. الکترون هایی که از دی ان ای انتخاب می شوند تا مشاهده شوند موج یا ذراتی می شوند که در چرخش پادساعتگرد با دی ان ای ناظر است.
نیاز به بیان ندارد ریسمان، کوچکتر است( ده به توان منفی سی و چهار). دی ان ای یک تریلیون در یک تریلیون بار، بزرگتر از ریسمان است. از دید ریسمان فیزیک، جهان و هوشیاری، همه اش نوسان است.
این اندازه ها تا دی ان ای، بزرگ و بزرگتر میشد و تکرار این بزرگ شدن در مقایسه اندازه ی زمین و کیهان و دی ان ای هم وجود دارد، یعنی دارای برنامه است و از پیش، تعیین شده است. این جهان ماترسی- که در آن زندگی می‌کنیم- با مشاهدات، شکل می‌گیرد و چگال می‌شود.


مشاهدات یا خطای دید(ایلوشن)
هیچ چیز، جدا نیست.
دوگانگی تصور اگو، در مغز می آید تا به اگوی ناموجود خود، در مسیر قانون عام تکامل و در جهت برطرف کردن نیازها و محدودیت ها در باند نور مرئی، بازخوراند دهد.


ناظر(حقیقی)، ناموجود است ناظر(حقیقی)، فقط آرامش stillness است.
در ریسمان، هر ارتعاش موج، از آرامش یا سکوت stillness می آید و به آرامش یا سکوت stillness بر می‌گردد. (مراجعه شود: مقاله ی(مراجعه شود: مقاله یوفور و فراوانی وچه موجودی به ناظر هوشمند، هویت و شخصیت میدهددرهمین کانال)

ذهن را به عنوان یک دریاچه ی دست نخورده، تصور کن که با کوه ها احاطه شده است. تصور کن سطح دریاچه چگونه محیط اطراف خود کوه ها، درختان و آسمان را منعکس میکند. اکنون تفکرات خود را به عنوان بادهای متلاطم، تصور کن که بر سطح دریاچه موج می اندازد. این بادها مانع از آن می شود تو انعکاس روشن کوهستان ها را ببینی. همانطور که اندیشه های تو آرام می گیرد و نسیم پایان می یابد دوباره تصویر کوه ها را میبنی که به طور کامل در دریاچه ی ذهن تو منعکس شده است.
همانطور که در بالا بیان شد بر اساس یافته های فیزیک کوانتوم، در جهان مادی، سکوتی حقیقی وجود ندارد ولی برای دیدن کامل حقیقت، باید نوسانات و امواج موجود در دریاچه ی ذهن را آرام کرد. این آرام کردن در هیچ جای جهان حتی در خلا جهان مادی ممکن نیست.


توضیح اثر فانتوم DNA: دانشمندان روسی نمونه ای از دی ان ای را با استفاده از لیزر مورد تابش قرار دادند. بر روی صفحۀ نمایش، یک نقش عادی موج شکل گرفت و هنگامی که آنها نمونۀ دی ان ای را برداشتند، نقش موج ناپدید نگشت و باقی ماند. بسیاری از آزمایشات کنترل دقت، نشان داد که نقش موج، از نمونۀ دی ان ای دور شده از محیط آزمایش ارسال می شد زیرا میدان انرژی ظاهراً از طریق خود باقی مانده بود. این اثر، امروزه به نام اثر فانتوم دی ان ای معروف است. گمان این است که انرژی خارج از مکان و زمان و از طریق کرمچالۀ فعال شده توسط دی ان ای دور شده از محیط آزمایش، جریان دارد.

( http://thinkingacademy.org/fa/%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C)
آن دل که گم شده‌ست، هم از جان خویش جوی---آرام جان خویش ز جانان خویش جوی

اندر شکر نیابی ذوق نبات غیب---آن ذوق را هم از لب و دندان خویش جوی

دو چشم را تو ناظر هر بی‌نظر مکن---در ناظری گریز و ازو آن خویش جوی

نقلست از رسول که مردم معادنند---پس نقد خویش را برو از کان خویش جوی
(دیوان شمس، جلال الدین محمد بلخی معروف به مولوی، غزل شمارهٔ ۳۰۰۵)


String theory expresses a fact that the elementary particles within an atom, such as protons、 electrons、neutrons, and strings, the strings are irregular vibrations.
So the elementary particles are just vibrations, the double-slit experiment of the Wave-Particle Duality can prove that when observation, the consciousness condensed to elementary particles, but without observation, consciousness just rotates with the observer's DNA spin as waves. (Pic1,2,3,4)
The observer's DNA spiral size is about 10-⁹ m, larger than electron 10-¹⁶ about 10 million times. The electrons driven by the DNA to be observed, become waves or particles, and their own 1/2 anticlockwise spin with the observer's DNA, no need to mention the smaller strings (10-³⁴ m). (Pic5,6)
The DNA is bigger than the String 1 trillion x 1 trillion times.
From physical String speaking, the universe and consciousness are all vibrations, when becomes to DNA size had been stereotyped, furthermore, this visible light band Earth is larger than DNA had been programmed and predetermined too, cannot be changed.
This matrix world we live in is condensed by observations, all historical prophets called illusions.
Everything vibration and is connected in consciousness. No separate. The duality comes from ego imagination in the brain to feed its nonexistent in this visible light band. (pic8)
The observer is nonexistent, the stillness only.
In string, every vibration of the sine wave comes from stillness and back to stillness. (Pic9)
Consciousness Revolution: http://in4gram.com/


#Awareness
#Quantum
#DNA
#String
#Frequency

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5768230593204349&set=pcb.5768231056537636


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
کووید نوزده و خطر بیماری علم ساختن برج های چرخانبحران ذهن فیلمی قابل تامپروژه ی ژنوم انسانیخودآگاهی و هوشیاريتو افق رویداد جهان هستیمغزهای کوچک بی احساسدر میان تاریکی و روشناییافزایش قدرت ادراکات و حسچگونه واکسن کرونا را توزمقایسه رقابت و همکاریتاثیر درجه حرارت بر مغزاگر با مطالعه فیزیک کوانرمز جهانهنر رها شدن از وابستگیزاویه نگاه ها یکسان نیستماجرای جهل مقدساز نظر علم اعصاب یا نرووسوقتی ریشه ها عمیقند از چیسرگیجه از شایعترین اختلابه کدامین گناه کشته شدندحقیقت آنطور نیست که به نظکاهش میل جنسی در ام اسمباحث مهم حس و ادراکعادت کردن به نعمتبرین نت به جای اینترنتآلودگی هوا چالش قرن جدیدتولید پاک و فراوان انرژینقش نظریه تکامل در شناسادر برابر حقایق جدیدام آر آی جدید با قدرت شگفنگاه از درون قفس یا بیرونرویاهای پر رمز و حیرتی درمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک های بزبان ریشه هایی شناختی استشنج و حرکات شبه تشنجی قااز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چند سویهشلیک فراموشیبهداشت خواب، رمز حافظه ی حوادث روزگار از جمله ویرکتاب طبیعت در قالب هندسهمدل هولوگرافیک ژنرالیزهعضلانی که طی سخن گفتن چقدخطر حقیقی، خود انسان استبرخی اثرات مضر ویتامین دآنتی بادی منوکلونال در دفیلم کوتاه هیروشیما از هتوهم جدایینقش درختان در تکاملدرمان های علامتی در ام اسامگا سه عامل مهم سلامتناتوانی از درمان برخی ویروش مقابله مغز با محدودیمنابع جدید انرژیتاریکی من و تو و گرد و غباابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی سفری به آغاز کیهانتضادهای علمیاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده توشکل پنجم مادهبیماری های مغز و اعصاب و حرکت چرخشی و دائمی کیهانکشتن عقیده ممکن نیستمرگ انتقال است یا نابود شدو ویژگی انتزاع و قدرت تجبررسی و اپروچ جدید بر بیمآیا همه جنایت ها نتیجه بیفروتنی و غرورتوضیحات دکتر فاطمی در مونقشه با واقعیت متفاوت اسدرمان جدید سرطاناندوهگین نباش اگر درب یا نخستین تمدن بشریريتوکسيمب در درمان ام اسمنبع هوشیاری کجاست قسمت تداوم مهم است نه سرعتابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک تا کمسلسله مباحث هوش مصنوعیتغییرات مغز پس از 40 سالگیاز تکینگی تا مغز- از مغزتوجود قبل از ناظر هوشمندشایسته نیست در جیب خود قربیماری دیستروفی میوتونیحس و ادراک قسمت نهمگیاه خواری و گوشت خوار کدمسئولیت در برابر محیط زیدین، اجباری نیستبعد پنجمآیا بدون ناظر هوشمند هم بفرضیه ای جدید توضیح میدهتکامل ابزار هوش ، راه پر چندین ماده غذایی که مانندرون آشفته ی تو و ظاهر خنانسان در هستی یا هستی در چرا بیماری های تخریبی مغرژیم غذایی ضد دردمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتترجمه فعالیت های عضله به اتصال مغز و کامپیوترهوش احساسیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهل مقدساز خود رها شویکی از علل محدودیت مغز امشربت ضد خلطبیداری و خواب کدام بهتر احس و ادراک قسمت بیست و یکگزیده ای از وبینار یا کنفمعاینه قبل از نوار عصب و دانشمندان نورون مصنوعی ستفاوت ارباب و رهبر حقیقیآیا راهی برای رفع کم آبی قلب روباتیکتأثیر شیرینی های حاوی لونوآوری ای شگفت انگیز داندرگیری مغز در بیماران مباوکرلیزوماب داروی جدید شنسبت طلایی، نشانه ای به سرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرمنشأ اطلاعات و آموخته ها اختلا ل در خود عضلههوش عاطفی رمز آزادگیسیاره ی ابلهانجهان کنونی و مغز بزرگتریاستفاده از سلول های بنیاژنهای مشترک بین انسان و وضرورت زدودن افکارباور و کیهان شناسیحس و ادراک- قسمت بیست و پتلاش های جدید شرکت نورالپیوند قلب خوک، به فرد دچامغز ناتوان از توجیه پیداداروهای ضد تشنج با توضیح آدم عاقل، وقت خودش را هدرقدرت مردمتاثیر ویروس کرونا بر مغز نوار عصب و عضله در مطب دکدست آسماناین اندوه چیستهمه چیز موج استزمان پلانکمیلر فیشر نوعی نادر از گیادغام میان گونه های مختلاصل علت و تاثیرهیچ اندر هیچسانسور بر بسیاری از حقایجهان، تصادفی نیستکمردرد ناشی از تنگی کاناطعمه ی شبکه های ارتباط اجبترس از اینکه کسی، به درگخواب سالم عامل سلامتیتمساح حد واسط میان مغز کومغز ابزار بقای برتر مادیداروی جدید برای دیابتآسیب روانی شبکه های اجتملیروپریم داروی ترکیبی ضدتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بیماری ام اس (مولتیپنیوالینذره ی معین یا ابری از الکهمکاری یا رقابتزندگی زودگذرمکانیک کوانتومی بی معنی ارتباط شگفت انگیز مغز انهزینه ای که برای اندیشیداعتیاد و تلاش های درمانی ستون فقرات انسان دو پا جلجاذبهجاذبه و نقش آن در شکلگیریکودک هشت ساله لازم است آدعلایم کمبود ویتامین E را بخش فراموش شده ی حافظهپروژه ی علمی پیوند مغز ساخودآگاهی و هوشیاريتو انسانی و انسان، شایستمغز، فقط گیرندهدر مانهای کمر دردافزایش میل جنسی با خوردن چگونه آن شکری که می خوریممقابله ی منطقی با اعتراضتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر تلاش انسان امروز برارمز جهان خاصیت فراکتالهنر، پر کردن است نه فحش دزاوسکا درمان گوشرماجرای عجیب گالیلهاز نظر علم اعصاب اراده آزوقتی شروع به بیدار شدن میسرگردانیبه امید روزهای بهترحقیقت افرادکاهش مرگ و میر ناشی از ابمبتکران خودشکوفاعادت بد را ترک کنخبر مهم تلسکوپ هابلبرای یک زندگی معمولیآلودگی هوا و ویروس کروناتولید اندام با چاپ سه بعدنقش هورمون های تیروئید ددر جراحی کمر عجله نکنیدام اس و سرطاننگاه از درون مجموعه با نگرویای شفافمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی زبان شناسی مدرن در سطح سلتشنج به صورت اختلال رفتااز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستشلیک فراموشیبوزون هیگز چیستحکمت الهی در پس همه چیزکتاب، سفری به تاریخمدل هولوگرافیک تعمیم یافغم بی پایانخطر را بپذیربرخی اختلالات عصبی مثانهآنتروبات؛ ترکیب سلول زندفیلمی بسیار جالب از تغییتوهم جدایی و توهم علمنقش ذهن و شناخت در حوادث درمان ژنتیکی برای نوآوریاما شما از دید خفاش کور هناتوانی در شناسایی چهره روش های صرفه جویی در ایجامناطق خاص زبان در مغزتاریکی و نورابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی سقوط درون جاذبه ای خاص، چتظاهر خوابیده ی مادهاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمرشکرگزار هر چیزی باش که دابیماری های ژنرالیزه ی عصحس متفاوتگل خاردار، زیباستمرگ تصادفیدو بیماری روانی خود بزرگ بررسی ژنها در تشخیص بیماآیا هوش مصنوعی می تواند نفرگشت و تکامل تصادفی محض تیوتیکسن داروی ضد جنوننقص های سیستمی ایمنیدرمان جدید سرطاناندام حسی، درک از بخش هاینخستین تصویر از سیاهچالهریه زغالیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تداخل مرزها و صفات با بینابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک تا کمسلطان جنگل یا صاحب ملکوتتغییرات آب و هوایی که به از تکینگی تا مغز، از مغز وراپامیل در بارداریشادی، پاداش انجام وظیفهبیماری سلیاکحس و ادراک قسمت چهارمگیرنده باید سازگار با پیمستند جهان متصلدیوار همه اش توهم بودبعد از کروناآیا برای تولید مثل همیشه فساد اقتصادی سیتماتیک درتکامل تکنولوژیچندجهانیدروغ نگو به خصوص به خودتانسان عامل توقف رشد مغزچرا حیوانات سخن نمی گوینراه فراری نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتترجمه ی فعالیت های عضله باثر مضر مصرف طولانی مدت رهوش بشری تهدید برای بشریسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان فراکتالاز درخواست ها جدا شویافته های نوین علوم پرده شش مرحله تکامل چشمبیرون اصل است یا درونحس و ادراک قسمت بیست و دوگزارش یک مورد جالب لخته ومعادله ها فقط بخش خسته کندانشمندان یک فرضیه رادیکتفاوتهای جنسیتی راهی براآیاما مقهور قوانین فیزیکقلب را نشکنتئوری تکامل امروز در درمنوار مغز مشاهده ی غیر مستدرگیری مغزی در سندرم کووايندگان چگونه خواهند دیدنشانه های گذشته در کیهان رساناها و ابر رساناها و عمنشاء کوانتومی هوشیاری ااختلاف خانوادگی را حل کنهوشمندی کیهانسیاره ابلهانجهان کاملی در اطراف ما پراستفاده از سلول های بنیاژنهای هوش ، کدامندضرب المثل یونانیباید از انسان ترسیدحس و ادراک- قسمت شصت و چهتلاش هایی در بیماران قطع پیوند مدفوعمغز و قلب در جنین موش مصنداروی فامپیریدین یا نورلآرمانگرای تخیلی نباشقدرت و شناخت حقیقتتاثیر ژنها بر اختلالات خنوبت کودکاندست بالای دستاین ایده که ذرات سیاهچالهمه چیز و هیچ چیززمان به چه دلیل ایجاد میشمیهمانهای ناخوانده عامل ادغام دو حیطه علوم مغز و اصل عدم قطعیت از کوانتوم هیچگاه از فشار و شکست نترسانسور ذهنجهش های ژنتیکی مفید در ساکمردرد و علل آنظهور امواج مغزی در مغز مصبحتی علمی درباره تمایل بخواب سالم عامل سلامتی و یتنفس هوازی و میتوکندریمغز ابزار برتر بقاداروی جدید ضد فشار خونآسیب عصب پا به دنبال اعتیلیس دگرامفتامین یا ویاستاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بدون زبان میتوانیم تنیکولا تسلاذرات کوانتومی زیر اتمی قهمانند سازی در انسانزندگی سلول در بدن، جدای امکانیزمهای دفاعی در برابارتباط غیرکلامی بین انساهزینه سنگین انسان در ازااعتیاد را به دور بیندازستارگانی قبل از آغاز کیهسخن نیکو مانند درخت نیکوجبران از دست رفته هاکودک ایرانی که هوش او از علایم کمبود ویتامین E را بخش های تنظیمی ژنومپروانه ی آسمانیخودت را از اندیشه هایت حفتو با همه چیز در پیوندیمغز، همه ی واقعیت را نمیبدر محل کار ارزش خودت را بافزایش مرگ و میر سندرم کوچگونه انتظارات بر ادراک مقابله با کرونا با علم استاثیر درجه حرارت بر عملکاگر خواهان پیروزی هستیهوموارکتوس ها ممکن است دزبان فرایند تکاملی برای ماده ی تاریکاز نظر علم اعصاب اراده آزویتنام نوعی کرونا ویروس سربازان ما محققا غلبه می به بالا بر ستارگان نگاه کحقیقت انسانکاهش التهاب ناشی از بیمامتواضع باشعادت دادن مغز بر تفکرخدا موجود استبرای پیش بینی آینده مغز دآلودگی هوا و پارکینسونتولید سلولهای جنسی از سلنقش هورمون زنانه استروژندر درمان بیماری مولتیپل ام اس یا تومور؟نگاه حقیقی نگاه به درون اروان سالممنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی زبان شناسی نوین نیازمند تشنج عدم توازن بین نورون از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستشنا در ابهای گرم جنوب نیابوزون هیگز جهان را از متلحافظه میتواند بزرگترین دکتابخانهمدل های ریز مغز مینی برینغم بی پایانخطرات هوش مصنوعیبرخی اصول سلامت کمرآنزیم تولید انرژی در سلوفیروز نادریتوهم جسمنقش روی و منیزیم در سلامتدرمان کارتی سل و تومور مغامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنادیدنی ها واقعی هستندروش های عملی برای رفع کمرمناطق خاصی از مغز در جستجتاریکی خواهد ترسیدابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی سقوط زیگزاگی یا ناگهانیتظاهری از ماده است که بیداز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیدشکست حتمیبیماری های روانی با تاثیحس چشایی و بویاییگل درون گلدانمرگ عاطفه و محبتدو بار در هفته ماهی مصرف بررسی بیماری التهابی رودآیا هوش مصنوعی زندگی بشرفراموش کارها باهوش تر هستیک و اختلال حرکتینقص در تشخیص هیجانات عامدرمان دارویی سرطان رحم بانرژی بی پایان در درون هرنخستین روبات های زنده ی جریواستیگمینمنبع هوشیاری کجاست قسمت ترقی واقعی یا شعار ترقیابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی به کمک هوش طبیسم زنبور ، کلیدی برای وارتغییرات تکاملی سر انسان از تکینگی تا مغز، از مغز ورزش هوازی مرتب خیلی به قشب سیاه سحر شودبیماری شارکو ماری توثحس و ادراک قسمت نوزدهمگالکانزوماب، دارویی جدیمشکل از کجاستدیوار، از ابتدا توهم بودبعد از کروناآیا بزرگ شدن مغز فقط در دفشار و قدرتتکامل جریان همیشگی خلقتنه ناامیدی بلکه ارتقادریا آرام نخواهد شد کشتی انسانیت در هم تنیده و متصچرا حجم مغز گونه انسان درراه نجاتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترجمه ای ابتدایی از اسرااثرات فشار روحی شدیدهوش در طبیعتسوخت هیدروژنی پاکجهان قابل مشاهده بخش کوچاز دست دادن دم در پیشینیایاد گرفتن مداومششمین کنگره بین المللی سبیست تمرین ساده برای جلوحس و ادراک قسمت بیست و سوگشایش دروازه جدیدی از طرمعجزه های هر روزهدانشمندان ژنی از مغز انستقلید مرحله ای نسبتا پیشآگاهی فراتر از آگاهیقوی تر باشتئوری تکامل در پیشگیری و نوار مغز با توضیح دکتر فادرگیری مغزی در سندرم کووايا اراده آزاد توهم است ینشانه های پروردگار در جهرستگاری محدود به یک راه نمهمان ناخواندهاختلال حرکتی مانند لرزش هوشمندسازی زندان هاسیاره ابلهانجهان پیوستهاستفاده از سلول های بنیاژنهای حاکم بر انسان و انسضربه مغزی در تصادف رانندبابا زود بیاحسن یوسف باغچه ی منتلاش در تولید انرژی به رنپیوند مدفوع در درمان بیممغز و هوش، برترین ابزار بداروی لیراگلوتیدآرام باشقدرت کنترل خودتاثیر کلام در آیات کلام بنور از عمق تاریکیدستورالعمل مرکز کنترل بیاین ابتدای تناقض هاستهمه چیز کهنه میشودزمان شگفت انگیزمیوپاتی و نوار عصب و عضلهارتقا و تکامل سنت آفرینش اصل، روان و نفس استهیپرپاراتیروئیدیسمساهچاله ها تبخیر نمیشودجهش های ژنتیکی غیر تصادفکمردرد با پوشیدن کفش مناظرف باید پر شود چه با چرک بحث درباره پیدایش و منشا پیشینیان انسان از هفت میخواب عامل دسته بندی و حفطتنفس هوازی و میتوکندریمغز از بسیاری حقایق می گرداروی جدید ضد میگرنآسانی موفقیتلا اکراه فی الدینتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا تکامل هدفمند استنیاز به آموزش مجازی دیجیذرات کوانتومی زیر اتمی قهمجوشی هسته ای، انرژِی بزندگی، مدیریت انرژیما انسانها چه اندازه نزدارتروز یا خوردگی و التهاهزاران سال چشم های بینا واعداد بینهایت در دنیای مبقا با سازگارترین فرد اسسخن و سکوتجدا کردن ناخالصی هاکودکان مهاجرعلائم عصبی آلزایمر، با ابخش بزرگی حس و ادراک ما اپرواز از نیویورک تا لوس آخودروهای هیدروژنیتو با باورهایت کنترل میشمغزتان را در جوانی سیم کشدر چه مرحله ای از خواب ، رافزایش سرعت پیشرفت علوم چگونه به سطح بالایی از هوملاحظه های اخلاقی دربارهتاثیر درجه حرارت بر عملکاپل ویژن پرو در تشخیص بیمهورمون شیرساز یا پرولاکتزبان متغیرماده ی خالیاز واقعیت امروز تا حقیقتویتامین E برای فعالیت صحسربرولایزینبه بالاتر از ماده بیندیشحقیقت اشیاکاهش حافظه هرچند فرایندیمجموعه های پر سلولی بدن معارضه جدید ویروس کرونا سخدا نور آسمان ها و زمین ابرای اولین بار دانشمندانآلزایمرALS نگاهی کامل بر بیماری وتولترودیننقش ویتامین K در ترمیم اسدر دعواها چه میکنی؟امواجی که به وسیله ی ماشینگاه دوبارهروبات ها قول میدهندمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر رو ح و روان بر جسمابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی زبان، نشان دهنده ی سخنگو تشویق خواندن به کودکاناز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتشناخت ناشناختهبی نهایت در میان مرزهاحافظه های کاذبکجای مغز مسئول پردازش تجمدیون خود ناموجودغیرقابل دیدن کردن مادهدفاع از پیامبربرخی اطلاعات روانشناسی مآواز خواندن در قفس، نشانفیزیک مولکولها و ذرات در توهمات و شناخت حقیقتنقش روزه داری در سالم و جدرمان پوکی استخوانانفجار و توقف تکاملی نشانادیدنی ها بیشتر از دیدنروش هایی برای مقابله با امنبع نور واقعی و ثابت، حقتاریخ همه چیز را ثبت کردهابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی سلول های مغزی عامل پارکیتعویض دارو در تشنجاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژنشکستن مرز دور مغزبیماری وسواسحس و ادراک (قسمت اول )گل زندگیمرگی وجود ندارددو برابر شدن خطر مرگ و میبررسی سیستم تعادلی بدن اآیا هوش ارثی دریافتی از پفراموشی همیشه هم بد نیستتیکاگرلور داروی ضد انعقانقطه ی رسیدن به قلهدرمان زخم دیابتی با تکنوانرژی تاریکنرمش های مفید برای درد زاریاضیات یک حس جدید استمنبع هوشیاری کجاست قسمت53تروس جریان انرژیابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی به شناسایی کاسماگلوتید داروی کاهش دهنتغذیه بر ژنها تاثیر دارداز تکینگی تا مغز، از مغز ورزش هوازی ، بهترین تمریشبیه سازی میلیون ها جهان بیماری ضعف عضلات نزدیک بحس و ادراک قسمت هفتمگام کوچک ولی تاثیرگذارمشکلات نخاعیدید تو همیشه محدود به مقدبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا تکامل و تغییرات ژنتیفشار روحی، همیشه بد نیست تکامل داروینی هنوز در حانه به اعدامدریای خداانسانیت در برابر دیگرانچرا خشونت و تعصبراه های جدید برای قضاوت رمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترس و آرمان هااثرات مفید قهوههوش عاطفی قسمت 11سودمندی موجودات ابزی بر جهان موازی و حجاب هااز روده تا مغزیاد بگیر فراموش کنیشعار و عملبیش از نیمی از موارد انتقحس و ادراک قسمت بیستمپل جویی اصفهانمعجزه ی چشمدانشمندان پاسخ کوانتومی تقلید از روی طبیعتآپومورفین در پارکینسونقیچی ژنتیکیتئوری جدید، ویران کردن گنوار مغز ترجمه رخدادهای درگیری اعصاب به علت میتوايا اراده آزاد توهم است ینشانه های بیداری روحیرشته نوروایمونولوژی و نقمهندسی ژنتیک در حال تلاش اختلال خواب فرد را مستعد هوشیاری و وجودسیب یکسان و دیدگاه های متجهان پیوستهاستفاده از سلول های بنیاکفش و کتابضررهای مصرف شکر و قند بر باد و موجحساسیت روانی متفاوتتلاشی برای درمان قطع نخاپیوند مغز و سر و چالشهای مغز و اخلاقداروی کنترل چربی خونآرامش و دانشقدرت انسان در نگاه به ابعتاثیر کپسول نوروهرب بر ننور دروندغدغه نتیجه ی نادانی استهمه چیز در زمان مناسبزمان طلایی سکته ی مغزی رامیوتونیک دیستروفیارتقا یا بازگشت به قبل ازاصلاح خطا با رفتن بر مسیرهاوکينگ پیش از مرگش رسالسایه ی هوشیاریجهش های بیماری زا، معمولکنفرانس تشنج هتل کوثر اصظرفیت مغز چقدر استبحثي درباره هوش و تفاوتهپیشرفت های باور نکردنی دخواص فلفل سبزتنفس بدون اکسیژنمغز به تنهایی برای فرهنگ داروی جدید ضد الزایمرآشنا پنداریلاموژین داروی ضد اوتیسم؟تاثیر گیاه خواری بر رشد وایجاد احساساتچیز جدید را بپذیرذرات کوانتومی زیر اتمی قهمدلی و هوش عاطفیزندگی، مراتب هوشیاری استما انسانها چه اندازه نزدارزش های وارونههستي مادي ای که ما کوچکترهستی ما پس از شروعی چگال بقا در ازای بیماریسخن پاک و ثابتجدایی خطای حسی استکودکان میتوانند ناقل بی علت خواب آلودگی بعد از خوبخش بزرگتر کیهان ناشناختپروتئین های ساده ی ابتداخورشید مصنوعیتو باید نیکان را به دست بمغزتان را در جوانی سیمکشدر ناامیدی بسی امید استافسردگی و اضطراب در بیماچگونه باغبانی باعث کاهش رنگ کردن، حقیقت نیستملاحظات بیهوشی قبل از جرتاثیر درجه حرارت بر عملکاپی ژنتیکهوش فوق العاده، هر فرد اسزبان مشترک ژنتیکی موجودااز کجا آمده ام و به کجا میویتامین E در چه مواد غذایسردرد میگرنبه جای محکوم کردن دیگران حقیقت تنها چیزی است که شاکاهش دوپامین عامل بیماریمجرم، گاهی قربانی استعبارت های مبهم مانند انرخدا بخشنده است پس تو هم ببرای بقا به جایی فراتر ازآلزایمر در جوانانNVG 291تومورها و التهاب مغزی عانقش ژنتیک در درمان اختلادر سال حدود 7 میلیون نفر امیوتروفیک لترال اسکلرونگاهی بر قدرت بینایی دراروبات های ریز در درمان بیمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر روده بر مغزابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی زبان، وسیله شناسایی محیطتشخیص ژنتیکی آتروفی های از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و مجازشناخت و معرفت، و نقش آن دبی نظمی مقدمه شناختحافظه و اطلاعات در کجاست کرونا چه بر سر مغز می آورمدیریت اینترنت بر جنگغار افلاطوندفاع در برابر تغییر ساختبرخی بیماری ها که در آن بآینه در اینهفیزیک هوشیاریتوکل بر خدانقش رژیم غذایی بر رشد و ادرمان پوکی استخوانانفجار بزرگ پایان بوده انادانی در قرن بیست و یکم،روش هایی برای کم کردن اضطمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاریخ، اصیل نیست و ساخته ابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی سلول های بنیادیتعامل انسان و هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژن ضد کروناشکستگی لگن یا سکته ی مغزیبیماری کروتز فیلد جاکوبحس و ادراک (قسمت دوم )گلوله ی ساچمه ایمراقب خودتون و خانواده هدو برابر شدن خطر مرگ و میبررسی علل کمر درد در میانآیا هوش سریعی که بدون احسفراموشی و مسیر روحانیتیروفیبان موثر در سکته ی نقطه ای بود و دگر هیچ نبودرمان ساده ی روماتیسمانرژی تاریک که ما نمی تونرمش های مفید در سرگیجهریتوکسیمابمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتری فلوپرازینابزارهای پیشرفته ارتباط هوش مصنوعی تعاملیسندرم میلر فیشرثبت و دستکار ی حافظهاز تکینگی تا مغز، از مغز ورزش و میگرنشبیه سازی سیستم های کوانبیماریهای تحلیل عضلانی احس و ادراک قسمت هفدهمگامی در درمان بیماریهای مشکلات بین دو همسر و برخیدیدن خدا در همه چیزبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا تراشه ها داخل مغز، میفضا و ذهن بازتکامل داروینی هنوز در حانه به اعدامدرک فرد دیگر و رفتارهای اانسان، گونه ای پر از تضادچرا در مغز انسان، فرورفتراه های جدید برای قضاوت رمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترسناک تر از کوریاثرات مفید روزه داریهوش عاطفی قسمت نهمسی و سه پل اصفهانجهان ما میتواند به اندازاز سایه نترسیادگیری مهارت های جدید دصبور باشبیشتر کمردردها نیازی به حس و ادراک قسمت دهمپل خواجو اصفهانمعجزه ی علمدانشمندان اولین سلول مصنتقلید از طبیعتآپومورفین در پارکینسونقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتا 20 سال آینده مغز شما به نوار مغز در فراموشی هادرب بسته با غیر خود باز مای نعمت من در زندگیمنظام مثبت زندگیرشد مغز فرایندی پیچیده امهندسی بدناختلال در شناسایی حروف و هوشیاری و افسردگیسیر آفرینش از روح تا مغز جهان پر از چیزهای اسرار آاستفاده از سلول های بنیاکل اقیانوس در یک ذرهضررهای شکر بر سلامت مغزباد غرور و سر پر از نخوت وخفاش کور و انسان بینا؟تلاشی تازه برای گشودن معپیوند اندام از حیوانات بمغز و اخلاقداروی تشنجی دربارداریآرامش و سکونقدرت ذهنتاثیر کپسول نوروهرب بر تنوروفیبروماتوزذهن ما از در هم شکستن منبهمه چیز در زمان کنونی استزمان، واقعی نیستمیگرن و پروتئین مرتبط با ارتوکين تراپی روشی جديد اصول انجام برخی نرمش ها دهاوکينگ پیش از مرگش رسالسایه را اصالت دادن، جز فرجهش تمدنی عجیب و شگفت انسکنگره بین المللی سردرد دعقل مجادله گربحثی جالب درباره محدودیتپیشرفت های جدید علوم اعصخواص منیزیمتنها مانع در زندگی موارد مغز بیش از آنچه تصور میشوداروی سل سپتآشنا پنداریلایو دوم دکتر سید سلمان فتاثیر گیاه خواری بر رشد وایران بزرگچیزی منتظر شناخته شدنرفلکس وتری با توضیح دکتر همراه سختی، اسانی هستزندان ذهنیما اکنون میدانیم فضا خالارزش های حقیقی ارزش های غما از اینجا نخواهیم رفتارزش حقیقی زبان قسمت اولهشت توصیه برای کاستن از دبقای حقیقی در دور ماندن اجریان انرژی در سیستم های کودکان گذشته به آینده فکعماد الدین نسیمی قربانی بخش دیگری در وجود انسان هپروتز چشمخوش قلبی و مهربانیتو برای خزیدن خلق نشده ایمغط یک گیرنده استدر هم تنیدگی مرزها و بی مافسردگی و ساختار مغزچگونه تکامل مغزهای کنونیرنگین کمانممانتین یا آلزیکسا یا ابتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدا سخت ترین استهوش مصنوعی می تواند بر احزبان چهار حرفی حیات زمیناز کسی که یک کتاب خوانده ویتامین کاسردرد میگرن در کودکانبه جای تولید، بیشتر گوش کحقیقت خواب و رویاکاهش سن بیولوژیکی، تنها محل درک احساسات روحانیعجول نباشخدا تاس نمیریزدبرای تمدن سازی، باید در بآملودیپین داروی ضد فشار فقر داده ها در هوش مصنوعیتومورهای نخاعینقش گرمایش آب و هوا در همدر عید نوروز مراقب تصادف امید نیکو داشته باش تا آننگاهی بر توانایی اجزاي بروبات کیانمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر روزه داری بر سلامت ابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی زدودن نقص از هوش مصنوعیتشخیص آلزایمر سالها قبل از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسشناخت حقیقت یا آرزوهای گبی هیچ می ایی و بی هیچ میرحافظه و اطلاعات در کجاست کریستال هامداخله ی زیانبار انسانغرور و علمدقیق ترین تصاویر از مغز ابرخی بیماری های خاص که بدآیندهفیزیک و هوشیاریتوپیراماتنقش رژیم غذایی در رشد و ادرمان آرتروز با ورزش موضانقراض را انتخاب نکنیدنازوکلسینروش هایی برای جلوگیری از منبع هوشیاری کجاست قسمت تازه های اسکیزوفرنی(جنوابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی سلول های بنیادی منابع و اتعامل انسان با هوش مصنوعاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگر کرونا ساخته ششگفت نیست من عاشق تو باشمبیماری گیلن باره و بیمارحس و ادراک قسمت 67گلوئونمراحل ارتقای پله پله کیهدو داروی جدید برای میاستبرطرف کردن خشونت را از خاآیا هشیاری کوانتومی وجودفراموشی آرمانتکنولوژی های جدید و حالتنقطه بی بازگشتدرمان سرگیجه بدون نیاز بانرژی خلا ممکن استنرمش های موثر در کمردردریسپریدونمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتری فلوپرازینابزارهای بقا از نخستین ههوش مصنوعی در قضاوت های اسندرم کووید طولانیثبت امواج الکتریکی در عصاز تکینگی تا مغز، از مغز ورزش بهترین درمان بیش فعشبکه های مصنوعی مغز به دربیماری، رساله ای برای سلحس و ادراک قسمت هجدهمگامی در درمان بیماریهای مشکلات روانپزشکی پس از سدیدگاه نارسای دوگانه ی متفکر قبل از کارآیا جنین انسان، هوشمندی فضای قلب منبع نبوغ استتکامل داروینی هنوز در حانه بدبخت بلکه ناداندرک نیازمند شناخت خویش اانعطاف پذیری مکانیسمی علچرا ذرات بنیادی معمولاً راه پیروزی در زندگی چیستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترسان نیستیاثرات مضر ماری جواناهوش عاطفی قسمت هفتمسیلی محکم محیط زیست بر انجهان مادی، تجلی فضا در ذهاز سایه بگذریادگیری هوش مصنوعی، عمیقصبور باشبا همه مهربان باشحس و ادراک قسمت دوازدهمپلاسمای غالبمعجزه ی علم در کنترل کروندانشمندان تغییر میدان مغتقویت مغز با ورزشآب زندگی است قسمت چهارمقانون مندی نقشه ژنتیکی متا بحر یفعل ما یشانوار مغز در تشخیص بیماری درختان چگونه بر تشکیل ابای همه ی وجود مننظریه ی تکامل در درمان بیرشد مغز علت تمایل انسان بمهربانی، شرط موفقیتاختلال در شناسایی حروف و هوشیاری کوانتومیسیستم تخلیه ی مغز بینشی نجهان پر از چیزهای جادویی استیفن هاوکینگ در مورد هکلمات بلند نه صدای بلندضعیف و قویبار مغز بر دو استخوانخفاش با شیوع همه گیری جدیتلاشی جدید در درمان ام اسپیوند اندام حیوانات به امغز و سیر تکامل ان دلیلی داروی جدید ALSآرامش عقلقدرت شناختی انسان، محدودتاثیر کپسول نوروهرب بر ساین بیمار را باید چه کار نورون هاي مصنوعی می توانذهن چند جانبه نیازمند نگهمه چیز، ثبت می شودزمان، اندک استمیگرن و خوابارتباط میکروب روده و پاراصول توسعه ی یک ذهن کاملهدف یکسان و مسیرهای مختلساخت سلول عصبی حتی پس از جهشهای مفید و ذکاوتی که دکنگره بین المللی سردرد دعقل در جهان جدید، عجیب اسبحثی در مورد نقش ویتامين پیشرفت در عقل است یا ظواهخواص میوه ی بهتنها در برابر جهانمغز باستانی، هنوز نقش هاداروی ضد چاقیآشناپنداری چیستلازم است هیچ کاری نکنیدتاثیر گیاهخواری بر رشد و ایرادهای موجود در خلقت بچیزی خارج از مغزهای ما نیرفتار مانند بردههمراهی میاستنی با برخی سزونیسومایدهمراهی نوعی سردرد میگرنیزونا به وسیله ویروس ابله ما اشیا را آنطور که هستندارزش حقیقی زبان قسمت دومو هر کس تقوای خدا پیشه کنبلندی در ذهن ما درک بلندیجریان انرژی در سیستم های کودکان خود را مشابه خود تعنصر اصلی تعیین واقعیتبخشیدن دیگران یعنی آرامشپروتز عصبی برای تکلمخوش خیالی و خوش بینیتو تغییر و تحولینفرت، اسیب به خود استدر هم تنیدگی کوانتومیاقلیت خلاقچگونه جمعیت های بزرگ شکل رهبر حقیقیمن و وجود توهمیتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدایی که در ذهن دانشمنهوش مصنوعی متصل با مغززبان نیاز تکاملی استاز آغاز خلقت تا نگاه انساویتامین کا و استخوانسردرد میگرنی در کودکانبه خوبی های دیگران فکرکنحقیقت در علم، هرگز نهایی کایروپاکتیک چیستمحل درک احساسات روحانی دعدم توقف تکامل در یک انداخدای رنگین کمانبرای خودآگاه بودن تو بایآموزش نوین زبانفلج نخاعی با الکترودهای تومورهای ستون فقراتنقش پیش زمینه ها و اراده درمان نگهدارنده ی اعتیادامید نجاتنگاهت را بلند کنروح و آب حیاتمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر روزها، ماه ها یا ساابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی سفر فقط مادی نیستتشخیص ایدزاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهشناخت درون، شناخت بیرون؛بی ذهن و بی روححافظه و اطلاعات در کجاستکریستال زمان(قسمت اولمدارک ژنتیکی چگونه انسانغربال در زندگیدل به دریا بزنبرخی توجهات در ببمار پارآینده ی انسان در فراتر ازفیزیک آگاهیتوانایی مغز و دیگر اجزای نقش زنجبیل در جلوگیری از درمان ام اس(مولتیپل اسکلانواع سکته های مغزینبودن مدرک و شاهد، مدرک روش هایی ساده برای کاهش امنبع هوشیاری کجاست قسمت تازه های بیماری پارکینسوابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی سلول های بدن تو پیر نیستنتعداد کلی ذهن ها در جهان از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگری ضد کرونا از دشگفت انگیز بودن کیهانبیماری آلزایمر، استیل کوحس و ادراک قسمت 74گمان میکنی جرمی کوچکی در مرز مرگ و زندگی کجاستدو سوی واقعیتبزرگ فکر کنآیا واکنش های یاد گرفته وفرایند پیچیده ی خونرسانیتکنولوژی و پیشرفتنقطه، وجود است یا فاصلهدرمان سرگیجه بدون نیاز بانرژِی برای ایجاد اضطرابنرمشهای مهم برای تقویت عریسدیپلام تنها داروی تایمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتترک امروزابزارهای بقا ازنخستین همهوش مصنوعی در کامپیوترهاسندرم گیلن باره به دنبال جلو رفتن یا عقبگرداز تکامل تا مغز از مغز تا ورزش در کمر دردشبکیه های مصنوعیبیمارستان هوش مصنوعیحس و ادراک قسمت هشتمگاهی لازم است برای فهم و مشکلات روانپزشکی در عقب دیروز و امروزتفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا جهان ذهن و افکار ما مفضای خالی ای وجود نداردتکامل داروینی هنوز در حانه جنگ و نه خونریزیدرک و احساساهرام مصر از شگفتی های جهچراروياها را به یاد نمی آراه انسان شدن، راه رفتن ومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتزریق قیچی ژنتیکی کریسپراجزای پر سلولی بدن انسان هوش عاطفی قسمت یازدهسینوریپا داروی ترکیبی ضدجهان مرئی و نامرئیاز علم جز اندکی به شما دایادگرفتن، آغاز حرکت است صبر لازمه ی پیروزی استبا هوش مصنوعی خودکار روبحس و ادراک قسمت سومپمبرولیزوماب در بیماری چمعجزه در هر لحظه زندگیدانشمندان روش هاي جدیدی تقویت استخوان در گرو تغذآب زندگی است قسمت هفتمقانون گذاری و تکاملتاول کف پا و حقیقتنوار مغزی روشی مهم در تشخدرختان اشعار زمینای آنکه نامش درمان و یادشنظریه ی تکامل در درمان بیرشد در سختی استموفقیت هوش مصنوعی در امتاختلالات مخچههوشیاری سنتی یا هوشیاری سیستم تعادلی بدنجهان دارای برنامهکلوزاپین داروی ضد جنونطلوع و حقیقتبار بزرگ ایستادن بر دو پاخلا، حقیقی نیستتمایل زیاد به خوردن بستنپیوند سر آیا ممکن استمغز کوانتومیداروی جدید s3 در درمان ام آرامش(سکوت) stillness و تکاپوقدرت عشقتاثیر کپسول نوروهرب بر ساینکه به خاطرخودت زندگی نورون های ردیاب حافظهذهن هوشیار در پس ماده ی مهمه ی سردردها بی خطر نیستزمزمه ات مانده در گوشممیگرن و روزه داریارتباط ماده و انرژیاصول سلامت کمرهدف یکسان، در مسیرهای متساخت شبکه عصبی مصنوعی با جهشهای مفید و ذکاوتی که دکنترل همجوشی هسته ای با هعقل سالمبحثی در مورد نقش کلسیم و پیشرفت ذهن در خلاقیت استخواص هلو برگ هلوتنهاییمغز برای فراموشی بیشتر کداروی ضد چاقیآشتی بهتر استلبخند بزن شاید صبح فردا زتاثیر انتخاب از طرف محیط ایستادن در برابر آزادی بچیزی شبیه نور تو نیسترفتار وابسته به شکلهندسه ی پایه ایزیان غذاهای پرچربما به جهان های متفاوت خودارزش حقیقی زبان قسمت سوموفور و فراوانیسخت ترین حصاربلوغ چیستجریان انرژی در سیستم های کودکان را برای راه آماده عوامل موثر در پیدایش زبابخشش، عقلانی یا غیر عاقلپرورش مغز مینیاتوری انساخوشبختی چیستتو جهانی هستی که خودش را نقاشی هایی با بوی گذشته یدر هم تنیدگی کوانتومی و پاقیانوس نادانیچگونه جمعیت های بزرگ شکل روی و منیزیم در تقویت استمن کسی در ناکسی دریافتم تاثیر درجه حرارت بر عملکابتذال با شعار دینهوش مصنوعی و کشف زبان هایزبان و کلمه حتی برای کساناز انفجار بزرگ تا انفجار ویتامین کا در سبزیجاتسردرد و علتهای آنبه خودت مغرور نشوحقیقت راستین انسان علم بکار امروز را به فردا نیندمحدودیت چقدر موثر استعدم تعادل دوپامین، فقط بخدایی که ساخته ی ذهن بشر برای رشد، باید از مسیر خطآمارهای ارائه شده در سطح فلج بل، فلجی ترسناک که آنتوهم فضای خالینقش پیشرفته ی سلول های بندرمان نابینایان آیا ممکنامید یا ناامیدی؟چالش هوشیاری و اینکه چرا روح در جهانی دیگر استمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر روغن رزماری استنشاابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی سفر نامه سفر به بم و جنوب تصویر خورشید یا خود خورشاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهشناسایی تاریخچه ی تکاملیبی سوادی در قرن 21حافظه ی ما انسان ها چرا مکریستال زمان(قسمت دوم)مروری بر تشنج و درمان هایمقالاتدلایلی که نشان میدهد ما ببرخی توصیه ها برای واکسیآینده ی حمل و نقل هوایی دفیزیکدانان ماشینی برای تتوانایی یک فرد، برای تغینقش زبان در سلطه و قدرت ادرمان با سلول های بنیادیانیس بی کساننباید صبر کرد آتش را بعد روش استفاده از بالش طبیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تازه های درمان ام اسابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی سلول بنیادی و ای ال استعذیه ی ذهناز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانشگفت زده و حیران باشبیماری الزایمرحس و ادراک قسمت 75گنجینه ای به نام ویتامین مرز بین انسان و حیوان کجادولت یا گروهکبزرگ شدن مغز محدود به دورآیا یک، وجود داردفرایند تکامل و دشواری هاتکنولوژی جدید که سلول هانمیتوان با بیرون انداختندرمان سرگیجه بدون داروانسولینچرا ماشین باید نتایج را پریشه های مشترک همه ی موجومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتترکیب آمار و ژنتیکابزارهای بقای موجود زندههوش مصنوعی در تفکر خلاق اسندرم پیریفورمیسجلوتر را دیدناز تکامل تا مغز، از مغز توزن حقیقی معرفت و شناختشباهت مغز و کیهانبیندیشحس و ادراک قسمت هشتاد و نگاهی مغز بزرگ چالش استمشاهده گر جدای از شیء مشادیسک گردنتفکر خلا ق در برابر توهم آیا جهش های ژنتیکی، ویروقفس دور خود را بشکنتکامل زباننه روش تقویت مغزدرک کنیم ما همه یکی هستیماولویت بندی ها کجاستچراروياها را به یاد نمی آراه بی شکستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتسلیم ارتباط با من برتراجزایی ناشناخته در شکل گهوش عاطفی قسمت پنجمسیناپس، شگفتی خلقتجهان مشارکتیازدواج های بین گونه ای، ریادآوری خواب و رویاصبر و واقعیتبا هر چیزی که نفس می کشد محس و ادراک قسمت سی و هشتمپنج اکتشاف شگفت آور در مومعرفی مورد نادر بیماری گدانشمندان روشی برای تبدیتقویت حافظه یا هوش مصنوعآب زندگی است قسمت اولقانون جنگلتابوهای ذهنینوار مغز، مفید و بی خطردرد و درسای جان جان بی تن مرونظریه ی تکامل در درمان بیرشد، رسیدن به یک هدف نیستموفقیت در تفکر استاختلالات حرکتی در انسانهوش، ژنتیکی است یا محیطیسیستم دفاعی بدن علیه مغز جهان در حال نوسان و چرخشکلید نزدیک و نگاه تو بر فطلای سیاهبار سنین ابزار هوشمندی اخلا، خالی نیستتمایز یا کشف یگانگیپیوند سر برای چه بیمارانمغز آیندگان چگونه است ؟داروی جدید لنفوم و لوکمیآزمون تجربی، راهی برای رقسم به فقرتاثیر کتامین در درمان پااینکه خانواده ات سالم بانوروپلاستیسیتی چیستذهن و زندگیهمه جا خیر بکارزنان باهوش ترمیگرن سردردی ژنتیکی که بارتباط متقابل با همه ی حیاضطراب و ترسهدف از تکامل مغزساخت شبکه عصبی با الفبای جوانان وطنکنترل جاذبهعقلانیت بدون تغییربحثی در مورد حقیقت فضا و پیشرفتی مستقل از ابزار هخواص هندوانهتنهایی رمز نوآوری استمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟داروی ضد تشنج با قابليت تآغاز فرایند دانستنلحظات خوش با کودکانتاثیر احتمالی عصاره تغلیاکنون را با همه ی نقص هاینکاتی در مورد تشنجرفتار اجتماعی انسان، حاصچگونه مولکول های دی ان ایرقیبی قدرتمند در برابر مهندسه ی رایج کیهانزیباترین چیز در پیر شدنما با کمک مغز خود مختاريمارزش خود را چگونه میشناسوقاحت و تمسخر دیگرانسخت ترین کار، شناخت خود ابلعیدن ستاره توسط سیاهچاجراحی هوشیار مغزکوری گذرای ناشی از موبایعوامل ایجاد لغت انسانی و بدون پیر فلکپرکاری تیروئیدخوشبختی دور از رنج های متو جدای از کیهان نیستیچقدر به چشم اعتماد کنیمدر هم تنیدگی کوانتومی و دالکترومغناطیس شنوایی و هچگونه حافظه را قویتر کنیرویکردهای جدید ضایعات نخمن پر از تلخیمتاثیر درجه حرارت بر عملکابداع دی ان ای بزرگترین دهوش مصنوعی یا حماقت طبیعزبان و بیان نتیجه ساختمااز بار خود بکاه تا پرواز ویتامین بی 12 در درمان دردسردرد به دلیل مصرف زیاد مبه خودت نگاه کنحقیقت غیر فیزیکیکار با یگانگی و یکپارچگیمحدودیت های حافظه و حافظعدم درکخدایا جز تو که را دارمبرای زندگی سالم، یافتن تآن چیزی که ما جریان زمان فلج خوابتوهم فضای خالی یا توهم فضنقش آتش در رسیدن انسان بهدرمان های اسرار آمیز در آامید جدید بر آسیب نخاعیچالش هوشیاری و اینکه چرا روح رهاییمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی سفر به مریخ در 39 روزتصویر در هم تنیدگی کوانتاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مشناسایی زبان حیوانات با بی شرمیحافظه ی ما انسان ها چرا مکریستال زمان(قسمت سوم)مرکز هوشیاری، روح یا بدن تاثیر ویتامین دی بر بیمادنیا فریب و سرگرمیبرخی درمان های Spinal Muscular Atآینده ی علم و فیزیک در60 ثفال نیکوتوازن مهمتر از فعالیت زینقش زبان در سلطه و قدرت ادرمان تومورهای مغزی با اانگشت ماشه اینبرو و انرژی مداومروش جدید تولید برقمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاسف بار است انسان، حق خوابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی سلول بنیادی در درمان ایدتغییراز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانشگفتی های نقشه ی ژنتیکیبیماری ای شبیه آلزایمر و حس و ادراک قسمت 78گندم بکاری، جو درو نمیکنمرز جدید جستجو و اکتشاف، دونپزیل در بیماران قلبی بزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا کیهان می تواند یک شبیفرایند حذف برخی اجزای مغتکنولوژی جدید که سلول هانمیتوان بر سیاه سیاه نوشدرمان سرطان با امواج صوتانسولین هوشمندچرا مردم با زندگی میجنگنریشه های مشترک حیاتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتترکیب حیوان و انسانابزارهای بقای از نخستین هوش مصنوعی در خدمت خلق وحسندرم پیریفورمیسجمجمه انسان های اولیهاز تکامل تا مغز، از مغز توزوز گوششباهت مغز با کیهان مادیبیهوش کردن در جراحی و بیمحس و ادراک قسمت هشتاد و شگاهی جهت را عوض کنمشاهده آینده از روی مشاهدیستونی قابل درمانتفاوت قند طبیعی با قند و آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجقفس ذهنتکامل زبانچه زیاد است بر من که در ایدرک احساسات و تفکرات دیگاولین قدم شناخت نقص های خچراغ های متفاوت و نور یکسراه طولانی را به سلامت گذمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتسلیم شدن از نورون شروع ماحیای بینایی نسبی یک بیمهوش عاطفی قسمت اولسیگار عامل افزایش مرگ ومجهان معنااسکلت خارجی در درمان اختیاری خدا نزدیک استصبر بسیار بایدبا آتش، بازی نکن و بعد از حس و ادراک قسمت سی و ششمپول و شادیمعرفت و شناختدانش، قفل ذهن را باز میکنتقویت سیستم ایمنیآب زندگی است قسمت دومقانون جنگلتاثیر فکر بر سلامتنوار مغز، ترجمه ی فعالیت درد باسن و پا به دلیل کاهایمونوگلوبولین وریدی IVIgنظریه ی ریسمانز گهواره تا گورمولکول ضد پیریاختلالات صحبت کردن در اناستیفن هاوکینگ در تفسیر هوض مصنوعی زندهسکوت و نیستیجهان در حال ایجاد و ارتقاکلید، در ناشناخته هاستطوفان فقر و گرسنگی و بی سباربر دیگران نباشخلاصه ای از مطالب همایش متمدن قدیمی ای در جنوب ایرپیوند سر، یکی از راه حلهامغز اندامی تشنه ی انرژی اداروی جدید میاستنی گراویآزمون ذهنی گربه ی شرودینقضاوت ممنوعتاثیر گیاه خواری بر رشد واین، فقط راه توستنوروز مبارکذهن و شیمی بدنهمیشه چیزی برای تنهایی دزنجیرها را ما باید پاره کمیگرن شدید قابل درمان اسارتباط چاقی و کاهش قدرت باطلاع رسانی اینترنتیهدف از خلقت رسیدن به ابزاساختن آیندهجوانان وطنکندن ریشه ی خودعقیده ی بی عملبحثی در مورد عملکرد لوب فپپوگستخواص انارتنبیه چقدر موثر استمغز بزرگ چالش است یا منفعداروی ضد تشنج با قابليت تآغاز فصل سرما و دوباره تکلرزش ناشی از اسیب به عصبتاثیر بینش و انتظارات فراکوییفلکسلرزش دست ها و گردن و سر ETتاثیر ترکیبات استاتین (ساکسی توسین و تکامل پیش اچگونه میتوان با قانون جنرقابتی بی هدف یا رقابتی ههندسه بنیادینزیباترین چیز در افزایش سما بخشی از این جهان مرتبطاز فرد ایستا و متعصب بگذروقت نهيب هاي غير علمي گذشسختی ها رفتنی استبنی عباس، ننگی بر تاریخجراحی گردن همیشه برای دیکی غایب شدی تا نیازمند دلماده ای ضد التهابیعواملی که برای ظهور لغت ابدون بار گذشتهپراسینزوماب در پارکینسوخیالپردازی نکنتو دی ان ای خاص ميتوکندرينقش قهوه در سلامتیدر هر سوراخی سر نکنالکتروتاکسی(گرایش و حرکنگاه من، نگاه تو و یا حقیرویا و واقعیتمن بی من، بهتر یاد میگیرمتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار هوش در حال ارتقا ازهوش مصنوعی گوگل به کمک تشزبان و بیان، در سایه پیشراز بحث های کنونی در ویروسویتامین بی هفدهسردرد تنشنبه دنبال رستگاری باشحقیقت غیر قابل شناختکارهای کوچک، بی ارزش نیسمحدودیت درک انسانعدالت برای من یا برای همهخرما منبع بسیار خوب آنتی برخی ملاحظات در تشنج های آنچه می دانم، آنچه را میخفلج خواب چیستتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)نقش انتخاب از طرف محیط، ندرمان های بیماری آلزایمرامید درمان کرونا با همانچالش هوشیاری و اینکه چرا روزه داری متناوب، مغز را منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی سفر به درون سفری زیباتصویر زیبا از سلولاز تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار شناسایی سلول های ایمنی ابی عدالتی در توزیع واکسن حافظه ی هوش مصنوعیکشف مکانیسم عصبی خوانش پمرکز حافظه کجاستصفحه اصلیدنیا مکانی بسیار اسرارآمبرخی روش های تربیتی کودکآینده با ترس جمع نمیشودفاکسیبتتوت زیاد بخوریدنقش سجده بر عملکرد مغزدرمان تشنجانگشت نگاری مغز نشان میدچت جی پی تیروش صحبت کردن در حال تکاممنبع هوشیاری کجاست قسمت تبدیل پلاستیک به کربن و سابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی سلول بنیادین از مخاط بینتغییر الگوی رشد مغزی با زاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ضد اعتیادشگفتی های زنبور عسلبیماری ای شبیه ام اس مولتحس و ادراک قسمت 82گوهر با نظر دیگران سنگ نممرزهای حقیقی یا مرزهای تدوچرخه در کاهش دردهای کمبزرگترین خطایی که مردم مآیا گذشته، امروز وآینده فراتر از دیوارهای باورتکینگینمای موفقیتدرمان ضایعات نخاعیانسان قدیم در شبه جزیره عچرا مغز انسان سه هزار سالریشه های اخلاقمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتترازودونابزارهای دفاعی و بقای موهوش مصنوعی در خدمت خلق وحسندرم پای بی قرارجنین مصنوعیاز تکامل تا مغز، از مغز توسواس، بیماری استشباهت های ریشه ای چند بیمبیهوشی در بیماران دچار احس و ادراک قسمت پنجمگاهی در پارکینسون باید پمشاهدات آمیخته با اشتباهدژا وو یا اشنا پنداریتفاوت مغز انسان و میمون هآیا خداباوری محصول تکاملقفس را بشکنتکامل زبان انسان از پیشینه عدم مطلق بلکه عدم با قدرک تصویر و زبان های مخلتاولین مورد PML به دنبال تکنزاع ها بیهوده استرابطه تشنج و اوتیسممنبع هوشیاری در کجاست؟ قتست نوار عصب و عضلهاحیای بینایی نسبی یک بیمهوش عاطفی قسمت دهمسیاهچاله هاجهان معکوساسکار، لگوی هوشمندژن همه چیز نیستصد قدح، نفتاده بشکستبا تعمق در اسرار ابدیت و حس و ادراک قسمت سیزدهمپول و عقیدهمغز فکر میکند مرگ برای دیدانش، یک انسان را ناسازگآب زندگی است قسمت سومقانونمندی و محدودیت عالمتاثیر مشاهده بر واقعیت بنوار عصب و عضلهدرد زانو همیشه نیاز به جرایمپلانت مغزینظریه تکامل در درمان بیمزمین در برابر عظمت کیهانمولتیپل اسکلروز در زنان اختلالات عضلانی ژنتیکاستخوان های کشف شده، ممکهیچ نقطه ای مرکزی تر از اسکوت، پر از صداجهان ریز و درشتکلام و زبان، گنجینه ای بسطوفان بیداریبارداری بدون رحمخلاصه ای از درمان های جدیتمدن پیشرفته ی پیشینیانپیوندهای پیچیده با تغییرمغز انسان ایا طبیعتا تماداروی جدید کنترل قند خونآزمون ذهنی گربه شرودینگرقطار پیشرفتتاثیر گیاه خواری بر رشد واینترنت بدون فیلتر ماهوانوروز یا روز پایانیذهن پر در برابر آگاهیهمیشه چشمی مراقب و نگهبازندگی فعال و مثبت روند آلمیاستنی گراویس بدون آنتیارتباط هوش ساختار مغز و ژاطلاعات حسی ما از جهان، چهر چیز با هر چیز دیگر در تساختن آینده، بهترین روش جواب دانشمند سوال کننده کندر در بیماریهای التهابعلم و ادراک فقط مشاهده ی بحثی درباره هوش و تفاوتهپایان، یک آغاز استخواص اردهتهدیدهای هوش مصنوعیمغز بزرگ چالشهای پیش روداروی ضد تشنج توپیراماتآغاز مبهم آفرینشلرزش عضله یا فاسیکولاسیوتاثیر تغذیه بر سلامت روااکسکاربازپین در درمان تشرموزی از نخستین تمدن بشرهندسه در پایه ی همه ی واکزیر فشار کووید چه باید کرما تحت کنترل ژنها هستیم یاز مخالفت بشنووقتی فهمیدی خطا کردی برگسختی در بلند شدن از روی صبه قفس های سیاهت ننازجز تو که را دارمکیهان خود را طراحی میکندماده، چیزی نیستعوارض ازدواج و بچه دار شدبدون زمان، ماده ای وجود نپرتوهای صادر شده از سیاهخانه ی تاریکتو در میانه ی جهان نیستی نقش مهاجرت در توسعه نسل ادر والنتاین کتاب بدید همالکترودهای کاشتنینگاه مادی غیر علمی استرویا و کابوسمننژیتتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشزبان و تکلم برخی بیماریهاز تلسکوپ گالیله تا تلسکویتامین دی گنجینه ای بزرسردرد سکه ایبه زودی شبکه مغزی به جای حقیقت، آن چیزی نیست که جلکارهایی بیش از طراحی و گپمخچه فراتر از حفظ تعادلعسل طبیعی موثر در کنترل بخسته نباشی بابابرخی مرزهای اخلاق و علوم آنچه ناشناخته است باید شفلج دوطرفه عصب 6 چشمتوهم چیستنقش اتصالات بین سلولهای درمان های بیماری اس ام ایامیدهای جدید برای بازیابچالش هوشیاری و اینکه چرا روزه داری و التهاب زیانبمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی سفر تجهیزات ناسا به مریخ تصویر زیبای اصفهاناز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقشهر زیرزمینی در ژاپن برابیمار 101 ساله، مبتلا به سحافظه انسان و حافظه ی هوشکشف مکانیسمی پیچیده در بمرکز حافظه کجاستسوالات پزشکیدنیای شگفت انگیز کوانتومبرخی سلولهای عصبی در تلاآیا فراموشی حتمی استفاجعه ی جهل مقدستوسعه هوش مصنوعی قادر اسنقش غذاها و موجودات دريادرمان جدید ALSانتقال ماده و انرژیچت جی پی تیروشهای نو در درمان دیسک بمنبع هوشیاری کجاست قسمت تبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی سلول عصبی شاهکار انطباق تغییر خود یا تغییر دیگرااز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن علیه سرطانشانس یا نتیجه ی تلاشبیماری اسپینال ماسکولار حس و ادراک قسمت 87گویید نوزده و ایمنی ساکتمزایای شکلات تلخ برای سلدوچرخه سواری ورزشی سبک و بزرگترین درد از درون است آیا پیدایش مغز از روی تصافرار در فرار از میزبان، دتکامل فردی یا اجتماعینمایش تک نفرهدرمانهای بیماری پارکینسانسان میوه ی تکاملچرا مغزهای ما ارتقا یافت رژیم های غذایی و نقش مهم منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتترازودونابعاد و نیازهای تکاملیهوش مصنوعی درمانگر کامپیسندرم پس از ضربه به سرجنگ هفتاد و دو ملت همه را از تکامل تا مغز، از مغز توسیله، فقط دعا نیستشباهت کیهان و مغزبیو الکترونیک؛ ترکیب موجحس و ادراک قسمت پنجاهگذر زمان کاملا وابسته به مطالبه ی حق خوددژاوو یا آشناپنداریتفاوت ها و تمایزها کلید بآیا دلفین ها می تواند از قله برای دیدن نه برای به تکامل ساختار رگهای مغزی نهایت معرفت و شناخت درک عدرک حقیقت نردبان و مسیری اولین مورد پیوند سر در اننزاع بین جهل و علم رو به پرادیوی مغز و تنظیم فرکانمنبع هوشیاری در کجاست؟(قتست کم هزینه ی بزاق برای احتیاط در ورزش زانو در خاهوش عاطفی قسمت دومسیاهچاله های فضایی منابعجهان هوشمنداسارت و پرخوریژن همه چیز نیستصداقتبا خودت نجنگحس و ادراک قسمت ششمپوست ساعتی مستقل از مغز دمغز قلبدائما بخوانآب، زندگی است(قسمت پنجم)قارچ بی مغز در خدمت موجودتاثیر نگاه ناظر هوشیار بنوار عصب و عضلهدردهای سال گذشته فراموش ایمپلانت مغزی و کنترل دو نظریه تکامل در درمان بیمزمین زیر خلیج فارس تمدنی مواد کوانتومی جدید، ممکناختراع جدید اینترنت کواناستروژن مانند سپر زنان دهیچ چیز همیشگی نیستسکوت، در برابر گزافه گویجهان شگفت انگیزکلام، در تحولی شگفت آور بطوفان زیباییبازگشایی مجدد مطب دکتر سخم شدن فضا-زمانتمدن بشری و مغز اخلاقیپیوندی که فراتر از امکانمغز انسان برای ایجاد تمدداروی جدید آلزایمرآزادی در چیستقطره قطرهتاثیر گیاه خواری بر رشد واینترنت، حقیقت جامعه ی فنورالژیذهن تو همیشه به چیزی اعتقهمیشه اطمینان تو بر خدا بزندگی هوشمند در خارج از زمیدان مغناطيسي زمین بشر ارتباط پیوسته ی جهاناطلاعاتی عمومی در مورد مهر جا که جات میشه، جات نیساختار فراکتال وجود و ذهجواب سنگ اندازیکندر علیه سرطانعلم و روحبحثی درباره هوش و تفاوتهپاکسازی مغزخواص بادامتو یک معجزه ایمغز بزرگ و فعال یا مغز کوداروی ضد جنون در درمان تیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَافت فشار خون ناگهانی در ولزوم گذر انسان از حدها و تاثیر حرکات چشم بر امواج اگر فقط مردم میفهمیدند کرمز و رازهای ارتباط غیر کهندسه زبانِ زمان استزیرفون داروی ضد ام اسمانند کودکان باشیداز نخستین همانند سازها توقتی ناراحتی چیکار میکنیسدسازی روش مناسب برای مقبه مغز خزندگان خودت اجازجستجوی متن و تصویر به صورکیهانِ هوشیارِ در حال یاماده، چیزی بیش از یک خلا عید نوروز مبارکبر کسی اعتماد نکن مگر اینپرتوزایی از جسم سیاهخانواده پایدارتوقف؛ شکستنقش میدان مغناطیسی زمین در یک فراکتال هر نقطه مرکالگو نداشتیمنگاه محدود و تک جانبه، مشرویا و خبر از آیندهمن، ما یا چی؟تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی الفاگوزبان و شناخت حقیقت قسمت چاز تلسکوپ گالیله تا تلسکویروس مصنوعیسردرد عروقی میگرنبه زیر پای خود نگاه نکن بحقایق ممکن و غیر ممکنکاربرد روباتهای ريزنانومخچه ، فراتر از حفظ تعادلعشق به هفت مرتبه ی شناختیخطا در محاسبات چیزی کاملبرخی نکات از گاید لاین پرآنچه واقعیت تصور میکنیم فن آوری های جدید علیه شناتوهم و خیالنقش تیروئید در تکامل مغزدرمان های جدید ALSامیدوار باش حتی اگر همه چچالش های ایستادن بر دو پاروزه داری و بیمار ی ام اس منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر رژیم گیاهخواری بر ابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی سفر دشوار اکتشافتصویربرداری فضاپیمای آماز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیدشواهدی از نوع جدیدی از حابیمار مرکز تنفس سلولیحباب های کیهانی تو در توکشف ژن جدید، می تواند گستمرکز خنده در کجای مغز استپیامهای کاربراندنیایی پر از سیاهچاله برخی سيناپسها طی تکامل و آیا ممکن است موش کور بی مفارغ التحصیلان، فقیر و دتوسعه برخی شغل ها با هوش نقش غذاها و موجودات دريادرمان جدید مولتیپل میلومانتروپی و هوشیارینتایج نادانی و جهلروشهای شناسایی قدرت شنوامنبع هوشیاری کجاست قسمت تبدیل سلولهای محافط به سابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک تا کمسلول عصبی، در محل خاص خودتغییر دیگران یا تغییر خواز تکینگی تا مغز از مغز تواکسنی با تاثیر دوگانه اشانس یا تلاشبیماری اضطراب عمومیحس و ادراک قسمت چهلگوش دادن بهتر از حرف زدنمسمومیت دانش آموزان بی گدوپامین قابل حل در آببسیاری از مجرمان، خودشانآیا آگاهی پس از مرگ از بیفرد موفقتکامل مادی تا ابزار هوشمچند نرمش مفید برای کمردردرماندگی به دلیل عادت کرانسان ها می توانند میدان چرا ویروس کرونای دلتا وارژیم های غذایی و نقش مهم منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتراشه مغز بدون واسطه ی دابعاد اضافه ی کیهانهوش مصنوعی درخدمت خلق وحسندرم جدایی مغزجنگ و تصور از جنگاز تکامل تا مغز، از مغز تیک پیام منفرد نورون مغزی شباهت زیاد بین سلول هاي عبیوگرافیحس و ادراک قسمت پنجاه و یگذشته را دفن کنمطالبی در مورد تشنجدگرگونی های نژادی و تغییتفاوت ها را به رسمیت بشناآیا دلفین ها میتوانند باقله سقوطتکامل شناخت انسان با کشفنهایت در بی نهایتدرک دیگراناولین هیبرید بین انسان و نزاع بین علم و نادانی رو راز تغییرمنبع خواب و رویاتست آر ان اس دز میاستنی گاحتیاط در تعویض داروهاهوش عاطفی قسمت سومسیاهچاله ها، دارای پرتو جهان هوشیاراساس انسان اندیشه و باور ژن هوش و ساختارهای حیاتی صدای بم با فرکانس پایین، با خدا باشحس و ادراک قسمت شصت و هشتتلقین اطلاعات و حافظهپوشاندن خود از نورمغز ما کوچکتر از نیم نقطهدارچینآتاکسیقبل و بعد از حقیقتتاثیر نگاه و مشاهده ناظر نوار عصب و عضلهدردی که سالهاست درمان نشایمپلانت مغزی کمک میکند نظریه تکامل در درمان بیمزمان چیستموجود بی مغزی که می تواندادامه بحث تکامل چشماسرار آفرینش در موجهیچ چیز، چقدر حقیقی استسکته مغزیجهان شگفت انگیز و بی زمانکلرال هیدرات برای خوابانطولانی ترین شببازگشت از آثار به سوی خداخونریزی مغز در سندرم کووتمدن زیر آبپیوستگی همه ی اجزای جهانمغز انسان برای شادمانی طداروی جدید آلزایمر تاییدآزادی عقیده، آرمانی که تلمس کوانتومیتاثیر گیاه خواری بر رشد وایندرالنورالژی تریژمینالذهن خود را مشغول هماهنگیهمیشه به آنچه داری، خوشنزندگی و داراییمیدان های مغناطیسی قابل ارتباط انسانی، محدود به اطلاعاتی عمومی در مورد مهر حرکت خمیده می شود و هر ساختار شبکه های مغزی ثابجوسازی مدرنکو کیو تن coQ10علم اپی ژنتیک دریچه ای بهبحثی درباره هوش و تفاوتهپارادوکس ها در علمخواص بادام زمینیتو یک جهان در مغز خودت هسمغز بزرگترین مصرف کننده دارویی خلط آورمغز حریص برای خون، کلید تدارویی ضد بیش فعالی سیستافت هوشیاری به دنبال کاهچگونه مغز ما، موسیقی را پلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر دوپامین و سروتونیناگر میدانی مصیبت بزرگتر رمز گشایی از اتصالات مغزهندسه، نمایشی از حقیقتزیرک ترین مردممانند آب باشاز نخستین همانند سازها توقتی پر از گل شدی خودت را سرنوشتبه نقاش بنگرجستجوی هوشیاری در مغز ماکیست هیداتید مغزماست مالیعامل کلیدی در کنترل کارآبرلیتیونپرسشخاویار گیاهیتولید مولکول جدید توسط هنقش محیط زندگی و مهاجرت ددر کمتر از چند ماه سوش جدالگو و عادت را بشکن و در انگاه کلی نگررویا بخشی حقیقی از زندگی من، خود تو هستمتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی اکنون می توانزبان و شناخت حقیقت قسمت ااز تکنیکی تا مغز از مغز تویروس های باستانی، مغز مسرطان کمیت گراییبه سیاهی عادت نکنیمحل مشکلکاربرد روباتهای ريز، در مخچه ابزاري که وظیفه آن فعشق درونی به یگانگی خلقتخطا در محاسبات چیزی کاملبرخی نرمش ها برای درد زانآنچه حس می کنیم، نتیجه ی فناوری هوش مصنوعی نحوه ختوهم وجودنقش حفاظتی مولکول جدید ددرمان های جدید میگرنامیدواریچالش کمبود اندام برای پیروزه داری سلول های بنیادمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر رژِیم غذایی بر میگابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی سفرنامه سفر به بم و جنوب تصور ما ازمشکلات و واقعیاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمرشواهدی از دنیسوان(شبه نئبیماری لبر و نابینایی آنحباب هایی تو در توکشف ارتباط جدیدی از ارتبمرگ چیستسایتهای دیگردنیا، هیچ استبرداشت مغز ما از گذر زمانآیا ما کالا هستیمفاصله ها در مکانیک کوانتتوصیه های سازمان بهداشت نقش غذاها و موجودات دريادرمان جدید میگرن با انتی انتظار گذر تندباد؟نجات در اعتماد به خودروشی برای بهبود هوش عاطفمنبع هوشیاری کجاست قسمت تبر را بردارابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک تا کمسلولهای ایمنی القا کنندهتغییر دادن ژنها آیا روزی از تکینگی تا مغز از مغز توابسته به دوستی این و آن شاهکار قرنبیماری بیش فعالیحس و ادراک قسمت چهل و هفتگوشه بیماری اتوزومال رسسمسمومیت دانش آموزان، قمادورترین نقطه ی قابل مشاهبسیاری از بیماری های جدیآیا امکان بازسازی اندامهفرد یا اندیشهتکامل مداومچند جهانیدرها بسته نیستانسان یک کتابخانه استچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک رژیم ضد التهابیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتراشه ها روی مغزابعاد بالاترهوش مصنوعی ساخته هوش طبیسندرم دزدی ساب کلاوینجنگ داده هااز تکامل تا مغز، از مغز تیک پیشنهاد خوب برای آسان شباهت زیاد بین سلول هاي عبیوگرافیحس و ادراک قسمت پنجاه و دگر جان به جز تو خواهد از خمطالعه ای بیان میکند اهددانش قدرت استتفاوت های بین زن و مرد فقآیا دست مصنوعی به زودی قاقلب های سادهتکامل، نتیجه ی برنامه رینهادینه سازی فرهنگ اختلادرک درست از خود و هوشیاریاولین تصویر در تاریخ از سنزاع بین علم و جهل رو به پراست دستی و چپ دستیمنتظر نمان چیزی نور را بهاحساس گذر سریعتر زمانهوش عاطفی قسمت ششمسیاهچاله و تکینگی ابتدایجهان های بسیار دیگراستفاده از مغز، وزن را کمژن یا نقشه توسعه مغز و نقصرع و درمان های آنبا طبیعت بازی نکنحس و ادراک قسمت شصت و دوتلاش ها برای کشف منابع جدپیموزایدمغز مانند تلفن استداروهای مصرفی در ام اسآتاکسی فریدریشقبل از آغازتاثیر نگاه انسان بر رفتانوار عصب و عضلهدرد، رمز موفقیتایمپلانت نخاعی میتواند دنعناعزمان و مکان، ابعاد کیهان موجودات مقهور ژنها هستنداداراوون تنها داروی تاییاسرار بازسازی اندام هاهیچ وقت خودت را محدود به سکته ی مغزی در جوانانجهانی که نه با یک رخداد و کم کردن کالری روشی سودمنطی یکصد هزار سال اخیر هرچبازگشت به ریشه های تکاملخونریزی مغزی کشندهتمدنی قدیمی در شمال خلیج پیام های ناشناخته بر مغز مغز انسان برای شادمانی طداروی جدید ای ال اسآزار حقیقیلووفلوکساسینتاثیر گیاه خواری بر رشد وایپیداکریننوزاد ناشنوای متولد شده،ذهن خالی از شلوغی افکارهمیشه داناتر از ما وجود دزندگی بی دودمیدان های کوانتومی خلاارتباط از بالا به پایین ماعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهرچیز با یک تاب تبدیل به سادیسم یا لذت از آزار دادجامعه ی آسمانیکوچ از محیط نامناسبعلم به ما کمک میکند تا موبحثی درباره هوش و تفاوتهپاسخ گیاهان در زمان خوردخواص شکلات تلختو کجای جهانیتو کز محنت دیگران بی غمیمغز در تنهایی آسیب میبینداستانها و مفاهیمی اشتباافتخار انسانچگونه مغز پیش انسان یا هملزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر دپاکین بر بیماری ماگر نیروی مغناطیس نباشد رمز پیشرفت تواضع است نه طهنر فراموشیزیست شناسی کل در جزء فراکماه رجباز نخستین همانند سازها توقتی تو از یاد گرفتن باز سریع دویدن مهم نیستبه نقاش بنگرحفره در مغزکیست کلوئید بطن سومماست مالی با هوش انسانیعادت همیشه خوب نیستبرنامه و ساختار پیچیده مپرسش و چستجو همیشه باقی اخار و گلتولید مثل فقط با یک مادر نقش مرکز تنفس سلولی در بیدر آرزوهایت مداومت داشتهالگوی بنیادین و هوشیارینگاه انسان محدود به ادرارویا تخیل یا واقعیتمنابع انرژي پاک سرچشمه حتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک های بزبان و شناخت حقیقت قسمت داز تکینگی تا مغز و از مغز ویرایش DNA جنین انسان، برسرعت فکر کردن چگونه استبه سخن توجه کن نه گویندهحلقه های اسرارآمیزکاش شرف اجباری بود یا حتیمخچه تاثیر گذار بر حافظهعشق، شلوغ کردن نیستخطای ادراک کارمابرخی نرمش ها برای زانوآنها نمیخواهند دیگران رافواید روزه داری متناوبتوهم وجودنقش حیاتی تلومر دی ان آ ددرمان های جدید در بیماری امیدواری و مغزچالش دیدگاه های سنتی در بروزهای بد باقی نمیماندمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر سلامت دستگاه گوارشابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی سفرنامه سفر به بم و جنوب تصور از زمان و مکاناز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که شیر و دوغ بادامبیماری میاستنی گراویسحد و مرزها توهم ذهن ماستکشف جمجمه ای درکوه ایرهومرگ و میر پنهاندندان ها را مسواک بزنید تبرداشتت از جهان رو زیاد آیا ما تنها موجودات زنده فاصله ی همیشگی تصویر سازتوصیه های غیر دارویی در سنقش غذاها در کاهش دردهای درمان جدید کنترل مولتیپلانحراف و حقیقتنجات در راستگوییروشی جدید در درمان قطع نخمنبع هوشیاری کجاست قسمت تحریک عمقی مغزابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک تا کمسلولهای بنیادی مصنوعی درتغییر زودتر اتصالات مغزیاز تکینگی تا مغز از مغز توابستگی یعنی قلادهشاهکار شش گوشبیماری تی تی پیحس و ادراک قسمت چهل و هشتگوشت خواری یا گیاه خواریمسیر دشوار تکامل و ارتقاديدن با چشم بسته در خواب بسیاری از بیماری های جدیآیا انسان با مغز بزرگش اخفرد حساس از نظر عاطفی و بتکامل چشمچند جهانیدرهای اسرارآمیز و پوشیدهانسان باشچرا پس از بیدار شدن از خورژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتراشه ی هوش مصنوعی در مغزاتفاق و تصادفهوش مصنوعی، کیفیت فریب مسندرم سردرد به دلیل افت فجنبه های موجی واقعیتاز تکامل تا مغز، از مغز تیک آلل ژنتیکی که از نئاندشجاعت و ترسبیان ژن های اسکیزوفرنی دحس و ادراک قسمت پنجاه و سگرفتار محدودیت ها و ابعامعمای اخلاقی قطاردانش محدود به ابعاد چهارتفاوت های تکاملی در مغز وآیا رژیم غذایی گیاهی سلاقلب و عقلتکثیر سلول در برابر توقف چهار میلیارد سال تکامل بدرک عمیق در حیواناتاولین دارو برای آتاکسی فنسبیت عام از زبان دکتر بررجزخوانی هایی که امروز بمنتظر نتیجه ی کارهایت بااحساسات کاذبهوش عاطفی بیشتر در زنانسیاهچاله ی منفرد یا سیاهجهان هایی در جهان دیگراستفاده از نظریه ی تکامل ژن ضد آلزایمرضایعه ی شبکه لومبوساکرالبالای هر دستی، دستی هستحس و ادراک قسمت شصت و ششتلاش های جدید در ALSپیموزایدمغز مادران و کودکان در زمداروهای ام اسآتاکسی مخچه ای خودایمنقبل از انفجار بزرگتاثیر نگاه انسان بر رفتانوار عصب و عضله مهم در تشدرس گرفتن از شکست هاایمپلانت استخوانی در آسیهفت چیز که عملکرد مغز تو زمان و گذر آن سریع استمورد نادر همپوشانی دو بیادب برخورد با دیگراناصفهان زیباهیچ کاری نکردن به معنی چیسال 2025 سال بین المللی علمجهانی که از یک منبع، تغذیکمی زاویه ی دیدت را عوض کطیف انسفالیت، گیلن باره بازخورد یا فیدبکخواندن ، یکی از شستشو دهنتمرکز و مدیتیشنپیدایش زبانمغز انسان رو به کوچک تر شداروی جدید برای میاستنی آزار دیگری، آزار خود استلوب فرونتال یا پیشانی مغتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا کوچک شدن مغزانسان النوسانات کوانتومی منبع ماذهن سالمهمیشه راهی هستزندگی در جمع مواردی را برمیدان بنیادین اطلاعاتارتباط بین هوش طبیعی و هواعتماد به خودسازگاری با محیط بین اجزاجاودانگی مصنوعیکوچک شدن مغز از نئاندرتاعلم بدون توقفبحثی درباره هوش و تفاوتهپختگی پس از چهل سالگي به خواص شگفت هویجخواص عجیب لوبیاتو پیچیده ترین تکنولوژی مغز را از روی امواج بشناسدخالت در ساختار ژنهاافراد آغاز حرکت خودشان رچگونه هموساپينس بر زمین لزوم عدم وابستگی به گوگل تاثیر داروهای ضد التهاب اگر نعمت فراموشی نبود بسرمز امید، بی نیازی از مردهنر حفظ گرهزیست شناسی باور حقیقت یا ماهیچه ی صبراز نخستین همانند سازها توقتی خودت را در آینه دیدیسریعترین کامپیوتر موجودبه نادیدنی ایمان بیاورحق انتخابکپسول ژری لاکتماشین دانشعادت کن از بالا نگاه کنیبرنامه ی مسلط ژنها در اختپرسشگری نامحدودخارق العاده و استثنایی بتولید مثل اولین ربات های نقش نگاه از پایین یا نگاهدر آسمان هدیه های نادیدنالگوبرداری از طبیعتنگاه از بیرون مجموعهرویا حقی از طرف خدامنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک های بزبان و شناخت حقیقت قسمت ستشنچ پانایوتوپولوس تشنج از تکینگی تا مغز از مغز تویشن پروسطح آگاهی، رخدادهای زندگبهبود حافظه پس از رخدادهحمله ویروس کرونا به مغزکتاب گران و پرهزینه شد ولمخاطب قرار دادن مردم، کاعصب حقوق نورولووخطای حسبرخی نرمش های گردنآنژیوگرافی از مغزفواید روزه داری متناوبتوهم بی خدایینقش خرچنگ های نعل اسبی دردرمان های جدید سرطانامیدی به این سوی قبر نیستچاالش ها در تعیین منبع هوروزهای سختمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر عصاره تغلیظ شده گیابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی سفرنامه سفر به بم و جنوب تصاویر زیبای رعد و برقاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجرشیشه ی بازالتی و سیلیکونبیماری میاستنی گراویسحریص نباشکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمرگ و میر بسیار بالای ناشده روش موفقیتبررسي علل احتمالي تغيير آیا مصرف مولتی ویتامین هفتون های زیستیتوصیه هایی در مصرف ماهینقشه مغزی هر فرد منحصر بهدرمان جدید ام اساندوه در دنیا استنخاع ما تا پایین ستون فقرروشی جدید در درمان نابینمنبع هوشیاری کجاست قسمت تحریک عمقی مغز در آلزایمابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک تا کمسلام تا روشناییتغییر عمودی سر انسان از پاز تکینگی تا مغز- از مغز واسطه ها د رمسیر ایجاد مغشاید گوشی و چشمی، آماده شبیماری خود ایمن اعصاب مححس و ادراک قسمت چهل و دومگیلگمش باستانی کیستمسئول صیانت از عقیده کیسدی متیل فومارات(زادیوا)(بشکه ای که ته نداره پر نمآیا احتمال دارد رویا از آفردا را نمیدانیمتکامل و ارتقای نگاه تا عمچند جهانی و علمدرون قفس یا بیرون از آنانسان جدید از چه زمانی پاچرا ارتعاش بسیار مهم استرژیم غذایی سالم و ضد التهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتراشه ی بیولوژِیکاتوبان اطلاعات و پلِ بینهوش مصنوعی، اتفاقات و تحسوی ما آید نداها را صداجنسیت و تفاوت های بیناییاز تکامل تا مغز، از مغز تیک جهش ممکن است ذهن انسانشرکت نورالینک ویدیویی ازبیان حقیقتحس و ادراک قسمت پنجاه و شگریه ی ابر، رمز طراوت باغمعماری، هندسه ی قابل مشادانش بی نهایتتفاوت های زبانی سرمنشا تآیا رژیم غذایی گیاهی سلاقلب یا مغزتأثیر نیکوتین سیگار بر مچهار ساعت پس از کشتار خوکدرگیری قلب در بیماری ویراولین دروغچسبیدن به خود، مانع بزرگ رحم مصنوعیمنتظر زمان ایده آل نشواخلاق و علوم اعصابهوش عاطفی در زنان بیشتر اسیاهچاله ی تولید کنندهجهان یکپارچهاستفاده از هوش مصنوعی در ژنها نقشه ایجاد ابزار هوضایعه ی عروقی مخچهبالاترین هدف از دولتحس و ادراک سی و هفتمتلاش های جدید در درمان فرپیچیدگی های مغزمگسمغز چون ابزار هوش است دلیداروهای تغییر دهنده ی سیآتش منبع انرژیقبرستان ها با بوی شجاعتتاثیر هوش مصنوعی بر مغزنوار عصب و عضله برای تاییدست و پا زدن در سایه؟ایمان به رویاهفت سین یادگاری از میراث زمان و صبرموسیقی نوادراک ما درک ارتعاشی است اصل بازخوردهیچ کس مانند تو نگاه نمیکسال سیزده ماههجهانی پر از سیاهچاله یا پکمالگرایی دشمن پیشرفتطبیعت موجی جهانبازسازي مغز و نخاع چالشی خواندن، دوست روزهای سختتمرکز بر هدفپیر شدن حتمی نیستمغز انسان رو به کوچکتر شدداروی جدید برای کاهش وزنآسيب میکروواسکولاریا آسلوتیراستامتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا این جمله درست است کسینوشیدن چای برای مغز مفید ذهت را روی چیزهای مفید متهمیشه عسل با موم بخوریمزندگی در سیاهچالهمیدازولام در درمان تشنج ارتباط شگفت مغز انسان و فاعتماد به خودستم با شعار قانون بدترین جایی برای یاد گرفتن باقی کوچکی قلبعلم در حال توسعهبحثی درباره احساسات متفاپدیده خاموش روشن در پارکبحثی درباره احساساتی غیرپروژه ی ژنوم انسانیخود جسم و یا تصویرتو آرامش و صلحیمغز زنان جوانتر از مغز مردر موج، راز خلقت نهفته اسافراد بی دلیل دوستدار تو چگونه هوشیاری خود را توسمقاومت به عوارض فشار خون تاثیر داروی ضد تشنج سدیم اگر نعمت فراموشی نبود بسرمز بقای جهش ژنتیکیهنر دانستنزیست، مرز افق رویداد هستماپروتیلیناز نشانه ها و آثار درک شدوقتی خورشید هست شمع به کاسرکه انگبین عسلی مفید بربه هلال بنگرحقیقت قربانی نزاع بین بی کامپیوتر سایبورگمبانی ذهنی سیاه و سفیدعادت کن خوب حرف بزنیبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱پس از اگو یا بعد از نفستولید یا دریافت علمنقش نظام غذایی در تکامل مدر آستانه ی موج پنجم کوویالتهاب شریان تمپورالنگاه از دور و نگاه از نزدرویاها از مغز است یا ناخومنابع انرژی از منابع نهفتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک های بزبان جانسوزتشنج چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت فیزیکی، تابعی از سعی کن به حدی محدود نشویبهداشت خوابحمایت از طبیعتکتاب زیست شناسی باورمدل همه جانبه نگر ژنرالیعصب سیاتیکخطر آلودگی هوابرخی یونها و مولکول های مآنان که در قله اند هرگز خفواید زیاد دوچرخه سواریتوهم تنهایینقش داروهاي مختلف معروف درمان های رایج ام اسامیدی تازه در درمان سرطانابینایی در نتیجه ی گوشی روزهای سخت میگذردمنابع بی نهایت انرژی در دتاریک ترین بخش شبابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی سفرنامه سفر به بم و جنوب تصادف یا قوانین ناشناختهاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتشکل های متفاوت پروتئین هبیماری های میتوکندریحرکات چشم، ترجمه کننده ی کشیدن مادی روشی برای جلومرگ و سوال از قاتلدهن، بزرگترین سرمایهبررسی مغز با امواج مادون آیا مغز تا بزرگسالی توسعفروتنی معرفتیتوضیحی ساده در مورد هوش منقشه های مغزی جدید با جزیدرمان جدید ای ال اس، توفراندوه دردی را دوا نمیکندنخاع درازتر یا کوتاهتر کروشی جدید در درمان سکته ممنبع هوشیاری کجاست قسمت تخریب مغز به دلیل کمبود بابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک تا کمسلاح و راهزنیتغییرات منطقه بویایی مغزاز تکینگی تا مغز- از مغز وبینار اساتید نورولوژی دشاید درست نباشدبیماری دویکحس و ادراک قسمت چهل و سومگیاه بی عقل به سوی نور میمسئولیت جدیددین اجباریبشریت از یک پدر و مادر نیآیا احتمال دارد رویا از آفرزندان زمان خودتکامل و ریشه ی مشترک خلقتچند روش ساده برای موفقیتدرون و بیرون، جدای از هم انسان خطرناکترین موجودچرا به هم اعتماد نمیکنیمرژیم غذایی ضد التهابیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتربیت کودکان وظیفه ای مهاتوسوکسیمایدهوش احساسیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجنسیت و تفاوت های بیناییاز تکامل تا مغز، از مغز تیک رژیم غذایی جدید، می توشربت رب اناربیداری معنوی یعنی دوستی حس و ادراک قسمت بیست و چهگربه شرودینگر و تاثیر مشمعنی روزهدانشمندان موفق به بازگردتفاوت ایستایی و تکاپوآیا راهی برای بهبود وضعیقلب دروازه ی ارتباطتأثیر نگاه انسان بر رفتانون و القلمدرگیری مغز در بیماری کویاولین سلول مصنوعینسبت ها در کیهانرحم مصنوعیمنحنی که ارتباط بین معرفاخلاق پایه تکامل و فرهنگهوش عاطفی در زنان بیشتر اسیاهچاله، سیاه خالص یا پجهان یکپارچهاستفاده از انرژی خلاژنها ، مغز و ارادهضایعات در عصب زیر زبانیباهوش ترین و با کیفیت تریحس و ادراک- قسمت پنجاه و تلاش های جدید در درمان سرپیچیدگی های مغزی در درک زمغز چگونه صداها را فیلتر داروهای ضد بیماری ام اس وآثار باستانی تمدن های قدقدم زدن و حرکت دید را تغیتاثیر ویتامین دی بر بیمانوار عصب و عضله تعیین محلدست کردن در گوشاین پیوند نه با مغز بلکه هم نوع خواری در میان پیشیزمان واقعیت است یا توهمموسیقی هنر مایع استادراک، فراتر از آنچه معماصل در هم تنیدگی و جهانی هیچ کس حقیقت را درون مغز سانسور از روی قصد بسیاری جهانی در ذهنکمردردطبیعت بر اساس هماهنگیباغچه ی منخواب زمستانی سلول های سرتمرکز بر امروزپیراستاممغز ایندگان چگونه استداروی جدید برای ای ال اسآسیب ها ناشی از آلودگی هولوزالمعده(پانکراس)مصنوعتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا ابزار هوشمندی یا مغز نوعی سکته مغزی ، وحشتناک ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعهمیشه، آنطور نیست که هستزندگی زمینی امروز بیش از مکان زمان یا حافظه زمانارتباط شگفت انگیز مغز انهز ذره، یک دنیاستاعتماد بی موردستم، بی پاسخ نیستجایی خالی نیستکوچکترین چیز یک معجزه اسعلم راهی برای اندیشیدن ا