دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

قلب دروازه ی ارتباط

قلب، دروازه ی ارتباط
به یاد داشته باش نخستین اندام بدن انسان- که در رحم مادر ساخته شده است- مغز نیست؛ بلکه قلب است؛
نقطه ی سکوت و آرامش
قلب بالایی(این لوله‌ی اولیه‌ی قلبی به سرعت، پنج قسمت مجزا در خود ایجاد می‌کند. این قسمت‌ها شامل ترانکوس آرتریوسوس، بولبوس کوردیس، بطن بدوی، دهلیز اولیه و سینوس سیاهرگی می‌شود. این قسمت ها به جز بطن ها قسمت بالایی قلب را درست میکند.)
قلب توروئیدی
بنابراین میدان الکترومغناطیس شروع میشود تا جنینی را- که تو هستی- در بر بگیرد.
تو آهنربا می شوی؛ دعوتی برای دوگانگی تا تو را با میدان های برعکس هم پوشش دهد:
میدان الکتریکی، اصل انرژی ای است که به بیرون می کشاند
میدان مغناطیسی: اصل انرژی ای است که به داخل میکشد(میدان الکترومغناطیس قلب، قدرتمندترین میدان در همه ی اندام هاست؛ 5000 برابر قویتر از مغز!! و مشاهده شده است بر اساس شرایط احساسی تغییر میکند. وقتی ما ترسیده باشیم یا دچار درماندگی یا استرس باشیم، میدان الکترومغناطیس قلب، نابسامان می شود. ما می دانیم که میدان مغناطیسی قلب در اطراف بدن تا حدود 2 تا 4 متر گسترش می یابد یعنی هر فرد در اطراف ما داده های دارای انرژی را- که در قلب ماست- دریافت میکند.
مدار مغزِ قلب، بخش نخست برای پردازش اطلاعاتی است که به مغزِ درونِ سر، میرود بنابراین ذهن و هوشیاری در کجا قرار دارد؟!)(نگاه شود: مقاله ی آیا میدانستی قلب، دارای یک مغز است؟! در همین کانال)


https://t.me/salmanfatemi/4447

http://salamat.ir/d/6061-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D9%84%D8%A8.html

و مرکز، قلب تورئیدی یا انگیزش است:
روشنایی که بالا را با پایین مرتبط میکند

همه ی حافظه- که از نظر نوسانی در شکل و در کریستال ذخیره شده است- و همه ی خون- که دی ان ای است- باید از دروازه های تو بگذرد!
Remembering that the first human organ that was formed in the womb was not the brain,
but the heart:
the point of stillness
the Superior Heart
the Toroid Heart.
Thus, an electromagnetic field begins to envelop the embryo that you were,
You became a magnet,
an invitation for duality to settle in, covering you with its contrasting fields:
electro is the principle of the male energy, which attracts outside, magneto is the principle of female energy, which attracts inside,
and the core is the Toroidal Heart, or the spark
the lightning that connects the above to the below.

All Memory, which is stored vibrationally in the Form, in the Crystal, and all the Blood, which is DNA, must pass through your Gates.
Post via Jain 108
https://www.facebook.com/ResonanceScience.Espanol/photos/a.101741391425492/564287701837523/


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
منابع جدید انرژیانسولینچرا ماشین باید نتایج را پترکیب آمار و ژنتیکابزارهای بقای موجود زندهذرات کوانتومی زیر اتمی قجریان انرژی در سیستم های هوش مصنوعی در تفکر خلاق ازندگی، مدیریت انرژیاز تکامل تا مغز، از مغز توزن حقیقی معرفت و شناختخوشبختی چیستبیندیشسخن نیکو مانند درخت نیکوگاهی مغز بزرگ چالش استعلایم کمبود ویتامین E را مشاهده گر جدای از شیء مشافروتنی و غرورتفکر خلا ق در برابر توهم آیا جهش های ژنتیکی، ویروتکامل زباننه روش تقویت مغزدر محل کار ارزش خودت را بمنبع هوشیاری کجاست قسمت اولویت بندی ها کجاستچراروياها را به یاد نمی آتسلیم ارتباط با من برتراجزایی ناشناخته در شکل گحقیقت راستین انسان علم بهوش عاطفی قسمت پنجمزبان فرایند تکاملی برای ازدواج های بین گونه ای، ریادآوری خواب و رویاسربازان ما محققا غلبه می با هر چیزی که نفس می کشد مپنج اکتشاف شگفت آور در موعادت دادن مغز بر تفکرمعرفی مورد نادر بیماری گخدا موجود استفرضیه ای جدید توضیح میدهتقویت حافظه یا هوش مصنوعآب زندگی است قسمت اولتابوهای ذهنینوار مغز، مفید و بی خطردر درمان بیماری مولتیپل منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصویر خورشید یا خود خورشای جان جان بی تن مرونظریه ی تکامل در درمان بیروان سالماختلالات حرکتی در انسانحافظه ی ما انسان ها چرا مهوش، ژنتیکی است یا محیطیزبان شناسی نوین نیازمند کلید نزدیک و نگاه تو بر فشنا در ابهای گرم جنوب نیابار سنین ابزار هوشمندی اتمایز یا کشف یگانگیپیوند سر برای چه بیمارانغم بی پایانمغز آیندگان چگونه است ؟خطرات هوش مصنوعیقلب روباتیکآزمون تجربی، راهی برای رتاثیر کتامین در درمان پااینکه خانواده ات سالم بانوروپلاستیسیتی چیستدرمان کارتی سل و تومور مغمنشأ اطلاعات و آموخته ها تعذیه ی ذهنهمه جا خیر بکارروش های عملی برای رفع کمرارتباط متقابل با همه ی حیحس و ادراک قسمت 75اضطراب و ترسهدف از تکامل مغزسقوط زیگزاگی یا ناگهانیکنترل جاذبهشکست حتمیبحثی در مورد حقیقت فضا و پیشرفتی مستقل از ابزار هتنهایی رمز نوآوری استمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟دو بار در هفته ماهی مصرف قدرت مردمآغاز فرایند دانستنتاثیر احتمالی عصاره تغلیاکنون را با همه ی نقص هاینکاتی در مورد تشنجدرمان دارویی سرطان رحم بمیلر فیشر نوعی نادر از گیجلوتر را دیدنهندسه ی پایه ایریواستیگمینارزش حقیقی زبان قسمت سوموفور و فراوانیحس و ادراک قسمت هشتاد و نبلوغ چیستسم زنبور ، کلیدی برای وارکودکان را برای راه آماده شب سیاه سحر شودبخشش، عقلانی یا غیر عاقلپرورش مغز مینیاتوری انساتو جهانی هستی که خودش را نقاشی هایی با بوی گذشته یدیوار، از ابتدا توهم بودلیروپریم داروی ترکیبی ضداقیانوس نادانیچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر درجه حرارت بر عملکابتذال با شعار دیندریا آرام نخواهد شد کشتی مکانیک کوانتومی بی معنی جهان مشارکتیهوش مصنوعی و کشف زبان هایراه نجاتاز انفجار بزرگ تا انفجار ویتامین کا در سبزیجاتحس و ادراک قسمت سی و هشتمبه خودت مغرور نشوسوخت هیدروژنی پاککار امروز را به فردا نیندششمین کنگره بین المللی سمحدودیت چقدر موثر استبرای رشد، باید از مسیر خطآمارهای ارائه شده در سطح توهم فضای خالینقش پیشرفته ی سلول های بندانشمندان ژنی از مغز انسمقایسه رقابت و همکاریامید یا ناامیدی؟چالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر روغن رزماری استنشاابزار بقا از نخستین هماندرگیری مغزی در سندرم کووماجرای جهل مقدسجهان در حال نوسان و چرخشهوش مصنوعی از عروسک بازی رستگاری محدود به یک راه ناز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهخلا، خالی نیستبی سوادی در قرن 21سیاره ابلهانکریستال زمان(قسمت دوم)ضربه مغزی در تصادف رانندمروری بر تشنج و درمان هایبرخی توصیه ها برای واکسیآینده ی حمل و نقل هوایی دتوانایی یک فرد، برای تغینقش زبان در سلطه و قدرت اداروی لیراگلوتیدمنابع انرژی از نفت و گاز انیس بی کساننباید صبر کرد آتش را بعد تازه های درمان ام اسابزار بقای موجود زنده از دستورالعمل مرکز کنترل بیجوانان وطنهوش مصنوعی از عروسک بازی زمان شگفت انگیزاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانخواص هندوانهبیماری الزایمرساهچاله ها تبخیر نمیشودگنجینه ای به نام ویتامین ظرف باید پر شود چه با چرک مرز بین انسان و حیوان کجافیلم کوتاه هیروشیما از هبزرگ شدن مغز محدود به دورآیا یک، وجود داردتکنولوژی جدید که سلول هانمیتوان با بیرون انداختنداروی جدید ضد میگرننمیتوان بر سیاه سیاه نوشداروی جدید ضد الزایمرمناطق خاص زبان در مغزانسولین هوشمندچرا مردم با زندگی میجنگنترکیب حیوان و انسانابزارهای بقای از نخستین ذرات کوانتومی زیر اتمی قجراحی هوشیار مغزهوش مصنوعی در خدمت خلق وحزندگی، مراتب هوشیاری استاز تکامل تا مغز، از مغز توزوز گوشخوشبختی دور از رنج های مبیهوش کردن در جراحی و بیمسخن و سکوتگاهی جهت را عوض کنعلائم عصبی آلزایمر، با امشاهده آینده از روی مشاهفرگشت و تکامل تصادفی محض تفاوت قند طبیعی با قند و آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجتکامل زبانچه زیاد است بر من که در ایدر چه مرحله ای از خواب ، رمنبع هوشیاری کجاست قسمت اولین قدم شناخت نقص های خچراغ های متفاوت و نور یکستسلیم شدن از نورون شروع ماحیای بینایی نسبی یک بیمحقیقت غیر فیزیکیهوش عاطفی قسمت اولزبان متغیراسکلت خارجی در درمان اختیاری خدا نزدیک استسربرولایزینبا آتش، بازی نکن و بعد از پول و شادیعارضه جدید ویروس کرونا سمعرفت و شناختخدا نور آسمان ها و زمین افساد اقتصادی سیتماتیک درتقویت سیستم ایمنیآب زندگی است قسمت دومتاثیر فکر بر سلامتنوار مغز، ترجمه ی فعالیت در دعواها چه میکنی؟منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصویر در هم تنیدگی کوانتایمونوگلوبولین وریدی IVIgنظریه ی ریسمانروبات ها قول میدهنداختلالات صحبت کردن در انحافظه ی ما انسان ها چرا ماستیفن هاوکینگ در تفسیر هوض مصنوعی زندهزبان، نشان دهنده ی سخنگو کلید، در ناشناخته هاستشناخت ناشناختهباربر دیگران نباشتمدن قدیمی ای در جنوب ایرپیوند سر، یکی از راه حلهاغیرقابل دیدن کردن مادهمغز اندامی تشنه ی انرژی ادفاع از پیامبرقلب را نشکنآزمون ذهنی گربه ی شرودینتاثیر گیاه خواری بر رشد واین، فقط راه توستنوروز مبارکدرمان پوکی استخوانمنشاء کوانتومی هوشیاری اتغییرهمیشه چیزی برای تنهایی دروش هایی برای مقابله با اارتباط چاقی و کاهش قدرت بحس و ادراک قسمت 78اطلاع رسانی اینترنتیهدف از خلقت رسیدن به ابزاسلول های مغزی عامل پارکیکندن ریشه ی خودشکستن مرز دور مغزبحثی در مورد عملکرد لوب فپپوگستتنبیه چقدر موثر استمغز بزرگ چالش است یا منفعدو برابر شدن خطر مرگ و میقدرت و شناخت حقیقتآغاز فصل سرما و دوباره تکتاثیر بینش و انتظارات فراکوییفلکسچگونه مولکول های دی ان ایدرمان زخم دیابتی با تکنومیهمانهای ناخوانده عامل جمجمه انسان های اولیههندسه ی رایج کیهانریاضیات یک حس جدید استارزش خود را چگونه میشناسوقاحت و تمسخر دیگرانحس و ادراک قسمت هشتاد و شبلعیدن ستاره توسط سیاهچاسماگلوتید داروی کاهش دهنکوری گذرای ناشی از موبایشبیه سازی میلیون ها جهان بدون پیر فلکپرکاری تیروئیدتو جدای از کیهان نیستیچقدر به چشم اعتماد کنیمدید تو همیشه محدود به مقدلیس دگرامفتامین یا ویاسالکترومغناطیس شنوایی و هچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر درجه حرارت بر عملکابداع دی ان ای بزرگترین ددریای خدامکانیزمهای دفاعی در برابجهان معناهوش مصنوعی یا حماقت طبیعراه های جدید برای قضاوت راز بار خود بکاه تا پرواز ویتامین بی 12 در درمان دردحس و ادراک قسمت سی و ششمبه خودت نگاه کنسودمندی موجودات ابزی بر کار با یگانگی و یکپارچگیشعار و عملمحدودیت های حافظه و حافظبرای زندگی سالم، یافتن تآن چیزی که ما جریان زمان توهم فضای خالی یا توهم فضنقش آتش در رسیدن انسان بهدانشمندان پاسخ کوانتومی مقابله ی منطقی با اعتراضامید جدید بر آسیب نخاعیچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین هماندرگیری اعصاب به علت میتوماجرای عجیب گالیلهجهان در حال ایجاد و ارتقاهوش مصنوعی از عروسک بازی رشته نوروایمونولوژی و نقاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مخلاصه ای از مطالب همایش مبی شرمیسیب یکسان و دیدگاه های متکریستال زمان(قسمت سوم)ضررهای مصرف شکر و قند بر مرکز هوشیاری، روح یا بدن برخی درمان های Spinal Muscular Atآینده ی علم و فیزیک در60 ثتوازن مهمتر از فعالیت زینقش زبان در سلطه و قدرت اداروی کنترل چربی خونمنابع انرژی از نفت و گاز انگشت ماشه اینبرو و انرژی مداومتاسف بار است انسان، حق خوابزار بقای موجود زنده از دغدغه نتیجه ی نادانی استجوانان وطنهوش مصنوعی از عروسک بازی زمان طلایی سکته ی مغزی رااز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانخواص اناربیماری ای شبیه آلزایمر و سایه ی هوشیاریگندم بکاری، جو درو نمیکنظرفیت مغز چقدر استمرز جدید جستجو و اکتشاف، فیلمی بسیار جالب از تغییبزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا کیهان می تواند یک شبیتکنولوژی جدید که سلول هاتکینگینمای موفقیتداروی سل سپتمناطق خاصی از مغز در جستجانسان قدیم در شبه جزیره عچرا مغز انسان سه هزار سالترازودونابزارهای دفاعی و بقای مورفلکس وتری با توضیح دکتر جراحی گردن همیشه برای دیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحزندان ذهنیاز تکامل تا مغز، از مغز توسواس، بیماری استخیالپردازی نکنبیهوشی در بیماران دچار اسخن پاک و ثابتگاهی در پارکینسون باید پعلت خواب آلودگی بعد از خومشاهدات آمیخته با اشتباهفراموش کارها باهوش تر هستفاوت مغز انسان و میمون هآیا خداباوری محصول تکاملتکامل زبان انسان از پیشینه عدم مطلق بلکه عدم با قدر ناامیدی بسی امید استمنبع هوشیاری کجاست قسمت اولین مورد PML به دنبال تکنزاع ها بیهوده استرنگ کردن، حقیقت نیستتست نوار عصب و عضلهاحیای بینایی نسبی یک بیمحقیقت غیر قابل شناختهوش عاطفی قسمت دهمزبان مشترک ژنتیکی موجودااسکار، لگوی هوشمندژن همه چیز نیستسردرد میگرنبا تعمق در اسرار ابدیت و پول و عقیدهعبارت های مبهم مانند انرمغز فکر میکند مرگ برای دیخدا بخشنده است پس تو هم بفشار و قدرتآب زندگی است قسمت سومتاثیر مشاهده بر واقعیت بنوار عصب و عضلهدر سال حدود 7 میلیون نفر منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتصویر زیبا از سلولایمپلانت مغزینظریه تکامل در درمان بیمروبات های ریز در درمان بیاختلالات عضلانی ژنتیکحافظه ی هوش مصنوعیاستخوان های کشف شده، ممکهیچ نقطه ای مرکزی تر از ازبان، وسیله شناسایی محیطکلام و زبان، گنجینه ای بسشناخت و معرفت، و نقش آن دبارداری بدون رحمتمدن پیشرفته ی پیشینیانپیوندهای پیچیده با تغییرغار افلاطونمغز انسان ایا طبیعتا تمادفاع در برابر تغییر ساختقوی تر باشآزمون ذهنی گربه شرودینگرتاثیر گیاه خواری بر رشد واینترنت بدون فیلتر ماهوانوروز یا روز پایانیدرمان پوکی استخوانمهمان ناخواندهتغییر الگوی رشد مغزی با زهمیشه چشمی مراقب و نگهباروش هایی برای کم کردن اضطارتباط هوش ساختار مغز و ژحس و ادراک قسمت 82اطلاعات حسی ما از جهان، چهر چیز با هر چیز دیگر در تسلول های بنیادیکندر در بیماریهای التهابشکستگی لگن یا سکته ی مغزیبحثی درباره هوش و تفاوتهپایان، یک آغاز استتهدیدهای هوش مصنوعیمغز بزرگ چالشهای پیش رودو برابر شدن خطر مرگ و میقدرت کنترل خودآغاز مبهم آفرینشتاثیر ترکیبات استاتین (ساکسی توسین و تکامل پیش اچگونه میتوان با قانون جندرمان ساده ی روماتیسممیوپاتی و نوار عصب و عضلهجنین مصنوعیهندسه بنیادینریتوکسیماباز فرد ایستا و متعصب بگذروقت نهيب هاي غير علمي گذشحس و ادراک قسمت پنجمبنی عباس، ننگی بر تاریخسندرم میلر فیشرکی غایب شدی تا نیازمند دلشبیه سازی سیستم های کوانماده ای ضد التهابیبدون بار گذشتهپراسینزوماب در پارکینسوتو دی ان ای خاص ميتوکندرينقش قهوه در سلامتیدیدن خدا در همه چیزلا اکراه فی الدینالکتروتاکسی(گرایش و حرکنگاه من، نگاه تو و یا حقیتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار هوش در حال ارتقا ازدرک فرد دیگر و رفتارهای اما انسانها چه اندازه نزدجهان معکوسهوش مصنوعی گوگل به کمک تشراه های جدید برای قضاوت راز بحث های کنونی در ویروسویتامین بی هفدهحس و ادراک قسمت سیزدهمبه دنبال رستگاری باشسی و سه پل اصفهانکارهای کوچک، بی ارزش نیسصبور باشمحدودیت درک انسانبرخی ملاحظات در تشنج های آنچه می دانم، آنچه را میختوهم لیلیپوتی(ریزبینی)نقش انتخاب از طرف محیط، ندانشمندان اولین سلول مصنمقابله با کرونا با علم اسامید درمان کرونا با همانچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین هماندرب بسته با غیر خود باز مماده ی تاریکجهان ریز و درشتهوش مصنوعی از عروسک بازی رشد مغز فرایندی پیچیده ااز تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار خلاصه ای از درمان های جدیبی عدالتی در توزیع واکسن سیر آفرینش از روح تا مغز کشف مکانیسم عصبی خوانش پضررهای شکر بر سلامت مغزمرکز حافظه کجاستبرخی روش های تربیتی کودکآینده با ترس جمع نمیشودتوت زیاد بخوریدنقش سجده بر عملکرد مغزداروی تشنجی دربارداریمنابع انرژی از نفت و گاز انگشت نگاری مغز نشان میدچت جی پی تیتبدیل پلاستیک به کربن و سابزار بقای موجود زنده از ذهن ما از در هم شکستن منبجواب دانشمند سوال کننده هوش مصنوعی از عروسک بازی زمان، واقعی نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ضد اعتیادخواص اردهبیماری ای شبیه ام اس مولتسایه را اصالت دادن، جز فرگوهر با نظر دیگران سنگ نمعقل مجادله گرمرزهای حقیقی یا مرزهای تفیروز نادریبزرگترین خطایی که مردم مآیا گذشته، امروز وآینده آیا پیدایش مغز از روی تصاتکامل فردی یا اجتماعینمایش تک نفرهداروی ضد چاقیمنبع نور واقعی و ثابت، حقانسان میوه ی تکاملچرا مغزهای ما ارتقا یافت ترازودونابعاد و نیازهای تکاملیرفتار مانند بردهجز تو که را دارمهوش مصنوعی درمانگر کامپیزونیسومایداز تکامل تا مغز، از مغز توسیله، فقط دعا نیستخانه ی تاریکبیو الکترونیک؛ ترکیب موجگذر زمان کاملا وابسته به عماد الدین نسیمی قربانی مطالبه ی حق خودفراموشی همیشه هم بد نیستتفاوت ها و تمایزها کلید بآیا دلفین ها می تواند از تکامل ساختار رگهای مغزی نهایت معرفت و شناخت درک عدر هم تنیدگی مرزها و بی ممنبع هوشیاری کجاست قسمت53اولین مورد پیوند سر در اننزاع بین جهل و علم رو به پرنگین کمانتست کم هزینه ی بزاق برای احتیاط در ورزش زانو در خاحقیقت، آن چیزی نیست که جلهوش عاطفی قسمت دومزبان چهار حرفی حیات زمیناسارت و پرخوریژن همه چیز نیستسردرد میگرن در کودکانبا خودت نجنگپوست ساعتی مستقل از مغز دعجول نباشمغز قلبخدا تاس نمیریزدفشار روحی، همیشه بد نیست آب، زندگی است(قسمت پنجم)تاثیر نگاه ناظر هوشیار بنوار عصب و عضلهدر عید نوروز مراقب تصادف منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتصویر زیبای اصفهانایمپلانت مغزی و کنترل دو نظریه تکامل در درمان بیمروبات کیاناختراع جدید اینترنت کوانحافظه انسان و حافظه ی هوشاستروژن مانند سپر زنان دهیچ چیز همیشگی نیستزدودن نقص از هوش مصنوعیکلام، در تحولی شگفت آور بشناخت حقیقت یا آرزوهای گبازگشایی مجدد مطب دکتر ستمدن بشری و مغز اخلاقیپیوندی که فراتر از امکانغرور و علممغز انسان برای ایجاد تمددقیق ترین تصاویر از مغز اقیچی ژنتیکیآزادی در چیستتاثیر گیاه خواری بر رشد واینترنت، حقیقت جامعه ی فنورالژیدرمان آرتروز با ورزش موضمهندسی ژنتیک در حال تلاش تغییر خود یا تغییر دیگراهمیشه اطمینان تو بر خدا بروش هایی برای جلوگیری از ارتباط پیوسته ی جهانحس و ادراک قسمت 87اطلاعاتی عمومی در مورد مهر جا که جات میشه، جات نیسلول های بنیادی منابع و اکندر علیه سرطانشگفت نیست من عاشق تو باشمبحثی درباره هوش و تفاوتهپاکسازی مغزتو یک معجزه ایمغز بزرگ و فعال یا مغز کودو داروی جدید برای میاستقدرت انسان در نگاه به ابعإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَتاثیر تغذیه بر سلامت روااکسکاربازپین در درمان تشدرمان سرگیجه بدون نیاز بمیوتونیک دیستروفیجنگ هفتاد و دو ملت همه را هندسه در پایه ی همه ی واکریسپریدوناز مخالفت بشنووقتی فهمیدی خطا کردی برگحس و ادراک قسمت پنجاهبه قفس های سیاهت ننازسندرم کووید طولانیکیهان خود را طراحی میکندشبکه های مصنوعی مغز به درماده، چیزی نیستبدون زمان، ماده ای وجود نپرتوهای صادر شده از سیاهتو در میانه ی جهان نیستی نقش مهاجرت در توسعه نسل ادیدگاه نارسای دوگانه ی ملاموژین داروی ضد اوتیسم؟الکترودهای کاشتنینگاه مادی غیر علمی استتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماندرک نیازمند شناخت خویش اما انسانها چه اندازه نزدجهان هوشمندهوش مصنوعی گوگل به کمک تشراه پیروزی در زندگی چیستاز تلسکوپ گالیله تا تلسکویتامین دی گنجینه ای بزرحس و ادراک قسمت ششمبه زودی شبکه مغزی به جای سیلی محکم محیط زیست بر انکارهایی بیش از طراحی و گپصبور باشمخچه فراتر از حفظ تعادلبرخی مرزهای اخلاق و علوم آنچه ناشناخته است باید شتوهم چیستنقش اتصالات بین سلولهای دانشمندان تغییر میدان مغملاحظه های اخلاقی دربارهامیدهای جدید برای بازیابچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین هماندرختان چگونه بر تشکیل ابماده ی خالیجهان شگفت انگیزهوش مصنوعی از عروسک بازی رشد مغز علت تمایل انسان باز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقخم شدن فضا-زمانبیمار 101 ساله، مبتلا به سسیستم تخلیه ی مغز بینشی نکشف مکانیسمی پیچیده در بضعیف و قویمرکز حافظه کجاستALS نگاهی کامل بر بیماری وبرخی سلولهای عصبی در تلاآیا فراموشی حتمی استتوسعه هوش مصنوعی قادر اسنقش غذاها و موجودات درياداروی جدید ALSمنابع انرژی از نفت و گاز انتقال ماده و انرژیچت جی پی تیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابزار بقای موجود زنده از ذهن چند جانبه نیازمند نگجواب سنگ اندازیهوش مصنوعی از عروسک بازی زمان، اندک استاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن علیه سرطانخواص بادامبیماری اسپینال ماسکولار ساخت سلول عصبی حتی پس از گویید نوزده و ایمنی ساکتعقل در جهان جدید، عجیب اسمزایای شکلات تلخ برای سلفیزیک مولکولها و ذرات در بزرگترین درد از درون است فیزیک هوشیاریبسیاری از مجرمان، خودشانآیا آگاهی پس از مرگ از بیتکامل مادی تا ابزار هوشمچند نرمش مفید برای کمردرداروی ضد چاقیمنبع هوشیاری کجاست قسمت انسان ها می توانند میدان چرا ویروس کرونای دلتا واتراشه مغز بدون واسطه ی دابعاد اضافه ی کیهانرفتار وابسته به شکلجستجوی متن و تصویر به صورهوش مصنوعی درخدمت خلق وحزونا به وسیله ویروس ابله از تکامل تا مغز، از مغز تیک پیام منفرد نورون مغزی خانواده پایداربیوگرافیگذشته را دفن کنعنصر اصلی تعیین واقعیتمطالبی در مورد تشنجفراموشی و مسیر روحانیتفاوت ها را به رسمیت بشناآیا دلفین ها میتوانند باتکامل شناخت انسان با کشفنهایت در بی نهایتدر هم تنیدگی کوانتومیمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسماولین هیبرید بین انسان و نزاع بین علم و نادانی رو رهبر حقیقیتست آر ان اس دز میاستنی گاحتیاط در تعویض داروهاحقایق ممکن و غیر ممکنهوش عاطفی قسمت سومزبان نیاز تکاملی استاساس انسان اندیشه و باور ژن هوش و ساختارهای حیاتی سردرد میگرنی در کودکانبا خدا باشتلقین اطلاعات و حافظهپوشاندن خود از نورعدم توقف تکامل در یک اندامغز ما کوچکتر از نیم نقطهخدای رنگین کمانفضا و ذهن بازآتاکسیتاثیر نگاه و مشاهده ناظر نوار عصب و عضلهدرمان نگهدارنده ی اعتیادمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتصویربرداری فضاپیمای آمایمپلانت مغزی کمک میکند نظریه تکامل در درمان بیمروح و آب حیاتادامه بحث تکامل چشمحباب های کیهانی تو در تواسرار آفرینش در موجهیچ چیز، چقدر حقیقی استسفر فقط مادی نیستکلرال هیدرات برای خوابانشناخت درون، شناخت بیرون؛بازگشت از آثار به سوی خداتمدن زیر آبپیوستگی همه ی اجزای جهانغربال در زندگیمغز انسان برای شادمانی طدل به دریا بزنقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصآزادی عقیده، آرمانی که تتاثیر گیاه خواری بر رشد وایندرالنورالژی تریژمینالدرمان ام اس(مولتیپل اسکلمهندسی بدنتغییر دیگران یا تغییر خوهمیشه به آنچه داری، خوشنروش هایی ساده برای کاهش اارتباط انسانی، محدود به حس و ادراک قسمت چهلاطلاعاتی عمومی در مورد مهر حرکت خمیده می شود و هر سلول های بدن تو پیر نیستنکو کیو تن coQ10شگفت انگیز بودن کیهانبحثی درباره هوش و تفاوتهپارادوکس ها در علمتو یک جهان در مغز خودت هسمغز بزرگترین مصرف کننده دو سوی واقعیتقدرت ذهنافت فشار خون ناگهانی در وتاثیر حرکات چشم بر امواج اگر فقط مردم میفهمیدند کدرمان سرگیجه بدون نیاز بمیگرن و پروتئین مرتبط با جنگ و تصور از جنگهندسه زبانِ زمان استریسدیپلام تنها داروی تایاز نخستین همانند سازها توقتی ناراحتی چیکار میکنیحس و ادراک قسمت پنجاه و یبه مغز خزندگان خودت اجازسندرم گیلن باره به دنبال کیهانِ هوشیارِ در حال یاشبکیه های مصنوعیماده، چیزی بیش از یک خلا بر کسی اعتماد نکن مگر اینپرتوزایی از جسم سیاهتوقف؛ شکستنقش میدان مغناطیسی زمین دیروز و امروزلایو دوم دکتر سید سلمان فالگو نداشتیمنگاه محدود و تک جانبه، مشتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماندرک و احساسما اکنون میدانیم فضا خالجهان هوشیارهوش مصنوعی الفاگوراه انسان شدن، راه رفتن واز تلسکوپ گالیله تا تلسکویروس مصنوعیحس و ادراک قسمت شصت و هشتبه زیر پای خود نگاه نکن بسینوریپا داروی ترکیبی ضدکاربرد روباتهای ريزنانوصبر لازمه ی پیروزی استمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبرخی نکات از گاید لاین پرآنچه واقعیت تصور میکنیم توهم و خیالنقش تیروئید در تکامل مغزدانشمندان روش هاي جدیدی ملاحظات بیهوشی قبل از جرامیدوار باش حتی اگر همه چچالش های ایستادن بر دو پاتاثیر رژیم گیاهخواری بر ابزار بقا از نخستین هماندرختان اشعار زمینجهان شگفت انگیز و بی زمانهوش مصنوعی از عروسک بازی رشد در سختی استاز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیدخونریزی مغز در سندرم کووبیمار مرکز تنفس سلولیسیستم تعادلی بدنکشف ژن جدید، می تواند گستطلوع و حقیقتمرکز خنده در کجای مغز استNVG 291برخی سيناپسها طی تکامل و آیا ممکن است موش کور بی متوسعه برخی شغل ها با هوش نقش غذاها و موجودات درياداروی جدید s3 در درمان ام منابع انرژی از نفت و گاز انتروپی و هوشیارینتایج نادانی و جهلتبدیل سلولهای محافط به سابزار بقای موجود زنده از ذهن هوشیار در پس ماده ی مجوسازی مدرنهوش مصنوعی از عروسک تا کمزمزمه ات مانده در گوشماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسنی با تاثیر دوگانه اخواص بادام زمینیبیماری اضطراب عمومیساخت شبکه عصبی مصنوعی با گوش دادن بهتر از حرف زدنعقل سالممسمومیت دانش آموزان بی گگوشه بیماری اتوزومال رسسعقلانیت بدون تغییرمسمومیت دانش آموزان، قمافیزیک و هوشیاریبسیاری از بیماری های جدیآیا امکان بازسازی اندامهتکامل مداومچند جهانیداروی ضد تشنج با قابليت تمنبع هوشیاری کجاست قسمت انسان یک کتابخانه استچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک تراشه ها روی مغزابعاد بالاتررفتار اجتماعی انسان، حاصجستجوی هوشیاری در مغز ماهوش مصنوعی ساخته هوش طبیزیان غذاهای پرچرباز تکامل تا مغز، از مغز تیک پیشنهاد خوب برای آسان سخت ترین حصارخاویار گیاهیبیوگرافیگر جان به جز تو خواهد از خعوامل موثر در پیدایش زبامطالعه ای بیان میکند اهدفراموشی آرمانتفاوت های بین زن و مرد فقآیا دست مصنوعی به زودی قاتکامل، نتیجه ی برنامه رینهادینه سازی فرهنگ اختلادر هم تنیدگی کوانتومی و پمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاولین تصویر در تاریخ از سنزاع بین علم و جهل رو به پروی و منیزیم در تقویت استاحساس گذر سریعتر زمانحل مشکلهوش عاطفی قسمت ششمزبان و کلمه حتی برای کساناستفاده از مغز، وزن را کمژن یا نقشه توسعه مغز و نقسردرد و علتهای آنبا طبیعت بازی نکنتلاش ها برای کشف منابع جدپیموزایدعدم تعادل دوپامین، فقط بمغز مانند تلفن استخدایی که ساخته ی ذهن بشر فضای قلب منبع نبوغ استآتاکسی فریدریشتاثیر نگاه انسان بر رفتانوار عصب و عضلهدرمان نابینایان آیا ممکنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتصور ما ازمشکلات و واقعیایمپلانت نخاعی میتواند دنعناعروح در جهانی دیگر استاداراوون تنها داروی تاییحباب هایی تو در تواسرار بازسازی اندام هاهیچ وقت خودت را محدود به سفر نامه سفر به بم و جنوب کم کردن کالری روشی سودمنشناسایی تاریخچه ی تکاملیبازگشت به ریشه های تکاملتمدنی قدیمی در شمال خلیج پیام های ناشناخته بر مغز مقالاتمغز انسان برای شادمانی طدلایلی که نشان میدهد ما بقانون مندی نقشه ژنتیکی مآزار حقیقیتاثیر گیاه خواری بر رشد وایپیداکریننوزاد ناشنوای متولد شده،درمان با سلول های بنیادیمهربانی، شرط موفقیتتغییر دادن ژنها آیا روزی همیشه داناتر از ما وجود دروش استفاده از بالش طبیارتباط از بالا به پایین محس و ادراک قسمت چهل و هفتاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهرچیز با یک تاب تبدیل به سلول بنیادی و ای ال اسکوچ از محیط نامناسبشگفت زده و حیران باشبحثی درباره هوش و تفاوتهپاسخ گیاهان در زمان خوردتو کجای جهانیمغز حریص برای خون، کلید تدولت یا گروهکقدرت شناختی انسان، محدودافت هوشیاری به دنبال کاهچگونه مغز ما، موسیقی را پتاثیر دوپامین و سروتونیناگر میدانی مصیبت بزرگتر درمان سرگیجه بدون دارومیگرن و خوابجنگ داده هاهندسه، نمایشی از حقیقتریشه های مشترک همه ی موجواز نخستین همانند سازها توقتی پر از گل شدی خودت را حس و ادراک قسمت پنجاه و دبه نقاش بنگرسندرم پیریفورمیسکیست هیداتید مغزشباهت مغز و کیهانماست مالیبرلیتیونپرسشتولید مولکول جدید توسط هنقش محیط زندگی و مهاجرت ددیسک گردنلازم است هیچ کاری نکنیدالگو و عادت را بشکن و در انگاه کلی نگرتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماندرک کنیم ما همه یکی هستیمما از اینجا نخواهیم رفتجهان های بسیار دیگرهوش مصنوعی اکنون می توانراه بی شکستاز تکنیکی تا مغز از مغز تویروس های باستانی، مغز محس و ادراک قسمت شصت و دوبه سیاهی عادت نکنیمسیناپس، شگفتی خلقتکاربرد روباتهای ريز، در صبر و واقعیتمخچه ابزاري که وظیفه آن فبرخی نرمش ها برای درد زانآنچه حس می کنیم، نتیجه ی توهم وجودنقش حفاظتی مولکول جدید ددانشمندان روشی برای تبدیممانتین یا آلزیکسا یا ابامیدواریچالش کمبود اندام برای پیتاثیر رژِیم غذایی بر میگابزار بقا از نخستین هماندرد و درسجهانی که نه با یک رخداد و هوش مصنوعی از عروسک بازی رشد، رسیدن به یک هدف نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمرخونریزی مغزی کشندهبیماری لبر و نابینایی آنسیستم دفاعی بدن علیه مغز کشف ارتباط جدیدی از ارتبطلای سیاهمرگ چیستفقر داده ها در هوش مصنوعیبرداشت مغز ما از گذر زمانآیا ما کالا هستیمتوصیه های سازمان بهداشت نقش غذاها و موجودات درياداروی جدید لنفوم و لوکمیمنابع انرژی از نفت و گاز انتظار گذر تندباد؟نجات در اعتماد به خودتبر را بردارابزار بقای موجود زنده از ذهن و زندگیجامعه ی آسمانیهوش مصنوعی از عروسک تا کمزنان باهوش تراز تکینگی تا مغز از مغز توابسته به دوستی این و آن خواص شکلات تلخبیماری بیش فعالیساخت شبکه عصبی با الفبای گوشت خواری یا گیاه خواریعقیده ی بی عملمسیر دشوار تکامل و ارتقافیزیک آگاهیبسیاری از بیماری های جدیآیا انسان با مغز بزرگش اختکامل چشمچند جهانیداروی ضد تشنج با قابليت تمنبع هوشیاری کجاست قسمت انسان باشچرا پس از بیدار شدن از خوتراشه ی هوش مصنوعی در مغزاتفاق و تصادفرقیبی قدرتمند در برابر محفره در مغزهوش مصنوعی، کیفیت فریب مزیباترین چیز در پیر شدناز تکامل تا مغز، از مغز تیک آلل ژنتیکی که از نئاندسخت ترین کار، شناخت خود اخار و گلبیان ژن های اسکیزوفرنی دگرفتار محدودیت ها و ابعاعوامل ایجاد لغت انسانی و معمای اخلاقی قطارفرایند پیچیده ی خونرسانیتفاوت های تکاملی در مغز وآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتکثیر سلول در برابر توقف چهار میلیارد سال تکامل بدر هم تنیدگی کوانتومی و دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاولین دارو برای آتاکسی فنسبیت عام از زبان دکتر بررویکردهای جدید ضایعات نخاحساسات کاذبحلقه های اسرارآمیزهوش عاطفی بیشتر در زنانزبان و بیان نتیجه ساختمااستفاده از نظریه ی تکامل ژن ضد آلزایمرسردرد به دلیل مصرف زیاد مبالای هر دستی، دستی هستتلاش های جدید در ALSپیموزایدعدم درکمغز مادران و کودکان در زمخدایا جز تو که را دارمفضای خالی ای وجود نداردآتاکسی مخچه ای خودایمنتاثیر نگاه انسان بر رفتانوار عصب و عضله مهم در تشدرمان های اسرار آمیز در آمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتصور از زمان و مکانایمپلانت استخوانی در آسیهفت چیز که عملکرد مغز تو روح رهاییادب برخورد با دیگرانحد و مرزها توهم ذهن ماستاصفهان زیباهیچ کاری نکردن به معنی چیسفر به مریخ در 39 روزکمی زاویه ی دیدت را عوض کشناسایی زبان حیوانات با بازخورد یا فیدبکتمرکز و مدیتیشنپیدایش زبانتاثیر ویتامین دی بر بیمامغز انسان رو به کوچک تر شدنیا فریب و سرگرمیقانون گذاری و تکاملآزار دیگری، آزار خود استتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا کوچک شدن مغزانسان النوسانات کوانتومی منبع مادرمان تومورهای مغزی با اموفقیت هوش مصنوعی در امتتغییر زودتر اتصالات مغزیهمیشه راهی هستروش جدید تولید برقارتباط بین هوش طبیعی و هوحس و ادراک قسمت چهل و هشتاعتماد به خودسلول بنیادی در درمان ایدکوچک شدن مغز از نئاندرتاشگفتی های نقشه ی ژنتیکیبحثی درباره هوش و تفاوتهپختگی پس از چهل سالگي به تو کز محنت دیگران بی غمیمغز در تنهایی آسیب میبیندونپزیل در بیماران قلبی قدرت عشقافتخار انسانچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر دپاکین بر بیماری ماگر نیروی مغناطیس نباشد درمان سرطان با امواج صوتمیگرن و روزه داریجنبه های موجی واقعیتهنر فراموشیریشه های مشترک حیاتاز نخستین همانند سازها توقتی تو از یاد گرفتن باز حس و ادراک قسمت پنجاه و سبه نقاش بنگرسندرم پیریفورمیسکیست کلوئید بطن سومشباهت مغز با کیهان مادیماست مالی با هوش انسانیبرنامه و ساختار پیچیده مپرسش و چستجو همیشه باقی اتولید مثل فقط با یک مادر نقش مرکز تنفس سلولی در بیدیستونی قابل درمانلبخند بزن شاید صبح فردا زالگوی بنیادین و هوشیارینگاه انسان محدود به ادراتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماندرک احساسات و تفکرات دیگما اشیا را آنطور که هستندجهان هایی در جهان دیگرهوش مصنوعی از عروسک های براه طولانی را به سلامت گذاز تکینگی تا مغز و از مغز ویرایش DNA جنین انسان، برحس و ادراک قسمت شصت و ششبه سخن توجه کن نه گویندهسیگار عامل افزایش مرگ ومکاش شرف اجباری بود یا حتیصبر بسیار بایدمخچه تاثیر گذار بر حافظهبرخی نرمش ها برای زانوآنها نمیخواهند دیگران راتوهم وجودنقش حیاتی تلومر دی ان آ ددانش، قفل ذهن را باز میکنمن و وجود توهمیامیدواری و مغزچالش دیدگاه های سنتی در بتاثیر سلامت دستگاه گوارشابزار بقا از نخستین هماندرد باسن و پا به دلیل کاهجهانی که از یک منبع، تغذیهوش مصنوعی از عروسک بازی ز گهواره تا گوراز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که خواندن ، یکی از شستشو دهنبیماری میاستنی گراویسسکوت و نیستیکشف جمجمه ای درکوه ایرهوطوفان فقر و گرسنگی و بی سمرگ و میر پنهانفلج نخاعی با الکترودهای برداشتت از جهان رو زیاد آیا ما تنها موجودات زنده توصیه های غیر دارویی در سنقش غذاها در کاهش دردهای داروی جدید میاستنی گراویمنابع انرژی از نفت و گاز انحراف و حقیقتنجات در راستگوییتحریک عمقی مغزابزار بقای موجود زنده از ذهن و شیمی بدنجاودانگی مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک تا کمزنجیرها را ما باید پاره کاز تکینگی تا مغز از مغز توابستگی یعنی قلادهخواص شگفت هویجبیماری تی تی پیساختن آیندهساختن آینده، بهترین روش گیلگمش باستانی کیستعلم و ادراک فقط مشاهده ی مسئول صیانت از عقیده کیسفیزیکدانان ماشینی برای تبشکه ای که ته نداره پر نمآیا احتمال دارد رویا از آتکامل و ارتقای نگاه تا عمچند جهانی و علمداروی ضد تشنج توپیراماتمنبع هوشیاری کجاست قسمت انسان جدید از چه زمانی پاچرا ارتعاش بسیار مهم استتراشه ی بیولوژِیکاتوبان اطلاعات و پلِ بینرقابتی بی هدف یا رقابتی هحق انتخابهوش مصنوعی، اتفاقات و تحزیباترین چیز در افزایش ساز تکامل تا مغز، از مغز تیک جهش ممکن است ذهن انسانسختی ها رفتنی استخارق العاده و استثنایی ببیان حقیقتگریه ی ابر، رمز طراوت باغعواملی که برای ظهور لغت امعماری، هندسه ی قابل مشافرایند تکامل و دشواری هاتفاوت های زبانی سرمنشا تآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتأثیر نیکوتین سیگار بر مچهار ساعت پس از کشتار خوکدر هر سوراخی سر نکنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتشنچ پانایوتوپولوس تشنج اولین دروغچسبیدن به خود، مانع بزرگ رویا و واقعیتاخلاق و علوم اعصابحمله ویروس کرونا به مغزهوش عاطفی در زنان بیشتر ازبان و بیان، در سایه پیشراستفاده از هوش مصنوعی در ژنها نقشه ایجاد ابزار هوسردرد تنشنبالاترین هدف از دولتتلاش های جدید در درمان فرپیچیدگی های مغزمگسعدالت برای من یا برای همهمغز چون ابزار هوش است دلیخرما منبع بسیار خوب آنتی قفس دور خود را بشکنآتش منبع انرژیتاثیر هوش مصنوعی بر مغزنوار عصب و عضله برای تاییدرمان های بیماری آلزایمرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتصاویر زیبای رعد و برقایمان به رویاهفت سین یادگاری از میراث روزه داری متناوب، مغز را ادراک ما درک ارتعاشی است حریص نباشاصل بازخوردهیچ کس مانند تو نگاه نمیکسفر به درون سفری زیباکمالگرایی دشمن پیشرفتشناسایی سلول های ایمنی ابازسازي مغز و نخاع چالشی تمرکز بر هدفپیر شدن حتمی نیستصفحه اصلیمغز انسان رو به کوچکتر شددنیا مکانی بسیار اسرارآمقانون جنگلآسيب میکروواسکولاریا آستاثیر گیاه خواری بر رشد وایا این جمله درست است کسینوشیدن چای برای مغز مفید درمان تشنجموفقیت در تفکر استتغییر عمودی سر انسان از پهمیشه عسل با موم بخوریمروش صحبت کردن در حال تکامارتباط شگفت مغز انسان و فحس و ادراک قسمت چهل و دوماعتماد به خودسلول بنیادین از مخاط بینکوچکی قلبشگفتی های زنبور عسلبحثی درباره احساسات متفاپدیده خاموش روشن در پارکتو پیچیده ترین تکنولوژی مغز را از روی امواج بشناسدوچرخه در کاهش دردهای کمقسم به فقرافراد آغاز حرکت خودشان رچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر داروهای ضد التهاب اگر نعمت فراموشی نبود بسدرمان ضایعات نخاعیمیگرن سردردی ژنتیکی که بجنسیت و تفاوت های بیناییهنر حفظ گرهریشه های اخلاقاز نخستین همانند سازها توقتی خودت را در آینه دیدیحس و ادراک قسمت پنجاه و شبه نادیدنی ایمان بیاورسندرم پای بی قرارکپسول ژری لاکتشباهت های ریشه ای چند بیمماشین دانشبرنامه ی مسلط ژنها در اختپرسشگری نامحدودتولید مثل اولین ربات های نقش نگاه از پایین یا نگاهدژا وو یا اشنا پنداریلحظات خوش با کودکانالگوبرداری از طبیعتنگاه از بیرون مجموعهتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماندرک تصویر و زبان های مخلتما به جهان های متفاوت خودجهان یکپارچههوش مصنوعی از عروسک های برابطه تشنج و اوتیسماز تکینگی تا مغز از مغز تویشن پروحس و ادراک سی و هفتمبهبود حافظه پس از رخدادهسیاهچاله هاکتاب گران و پرهزینه شد ولصد قدح، نفتاده بشکستمخاطب قرار دادن مردم، کابرخی نرمش های گردنآنژیوگرافی از مغزتوهم بی خدایینقش خرچنگ های نعل اسبی دردانش، یک انسان را ناسازگمن کسی در ناکسی دریافتم امیدی به این سوی قبر نیستچاالش ها در تعیین منبع هوتاثیر عصاره تغلیظ شده گیابزار بقا از نخستین هماندرد زانو همیشه نیاز به جرجهانی پر از سیاهچاله یا پهوش مصنوعی از عروسک بازی زمین در برابر عظمت کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجرخواندن، دوست روزهای سختبیماری میاستنی گراویسسکوت، پر از صداکشف جدید تلسکوپ جیمز وبطوفان بیداریمرگ و میر بسیار بالای ناشفلج بل، فلجی ترسناک که آنبررسي علل احتمالي تغيير آیا مصرف مولتی ویتامین هتوصیه هایی در مصرف ماهینقشه مغزی هر فرد منحصر بهداروی جدید کنترل قند خونمنابع انرژی از نفت و گاز اندوه در دنیا استنخاع ما تا پایین ستون فقرتحریک عمقی مغز در آلزایمابزار بقای موجود زنده از ذهن پر در برابر آگاهیجایی برای یاد گرفتن باقی هوش مصنوعی از عروسک تا کمزندگی فعال و مثبت روند آلاز تکینگی تا مغز- از مغز واسطه ها د رمسیر ایجاد مغخواص عجیب لوبیابیماری خود ایمن اعصاب محخود جسم و یا تصویربیماری دویکساختار فراکتال وجود و ذهگیاه بی عقل به سوی نور میعلم و روحمسئولیت جدیدفال نیکوبشریت از یک پدر و مادر نیآیا احتمال دارد رویا از آتکامل و ریشه ی مشترک خلقتچند روش ساده برای موفقیتداروی ضد جنون در درمان تیمنبع هوشیاری کجاست قسمت انسان خطرناکترین موجودچرا به هم اعتماد نمیکنیمتربیت کودکان وظیفه ای مهاتوسوکسیمایدرموزی از نخستین تمدن بشرحقیقت قربانی نزاع بین بی هوش احساسیزیر فشار کووید چه باید کراز تکامل تا مغز، از مغز تیک رژیم غذایی جدید، می توسختی در بلند شدن از روی صبیداری معنوی یعنی دوستی گربه شرودینگر و تاثیر مشعوارض ازدواج و بچه دار شدمعنی روزهفرایند حذف برخی اجزای مغتفاوت ایستایی و تکاپوآیا راهی برای بهبود وضعیتأثیر نگاه انسان بر رفتانون و القلمدر والنتاین کتاب بدید هممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتشنج چیستاولین سلول مصنوعینسبت ها در کیهانرویا و کابوساخلاق پایه تکامل و فرهنگحمایت از طبیعتهوش عاطفی در زنان بیشتر ازبان و تکلم برخی بیماریهاستفاده از انرژی خلاژنها ، مغز و ارادهسردرد سکه ایباهوش ترین و با کیفیت تریتلاش های جدید در درمان سرپیچیدگی های مغزی در درک زعسل طبیعی موثر در کنترل بمغز چگونه صداها را فیلتر خسته نباشی باباقفس ذهنآثار باستانی تمدن های قدتاثیر ویتامین دی بر بیمانوار عصب و عضله تعیین محلدرمان های بیماری اس ام ایمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتصادف یا قوانین ناشناختهاین پیوند نه با مغز بلکه هم نوع خواری در میان پیشیروزه داری و التهاب زیانبادراک، فراتر از آنچه معمحرکات چشم، ترجمه کننده ی اصل در هم تنیدگی و جهانی هیچ کس حقیقت را درون مغز سفر تجهیزات ناسا به مریخ کمردردشهر زیرزمینی در ژاپن براباغچه ی منتمرکز بر امروزپیراستامسوالات پزشکیمغز ایندگان چگونه استدنیای شگفت انگیز کوانتومقانون جنگلآسیب ها ناشی از آلودگی هوتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا ابزار هوشمندی یا مغز نوعی سکته مغزی ، وحشتناک درمان جدید ALSمولکول ضد پیریتغییرات منطقه بویایی مغزهمیشه، آنطور نیست که هستروشهای نو در درمان دیسک بارتباط شگفت انگیز مغز انهز ذره، یک دنیاستحس و ادراک قسمت چهل و سوماعتماد بی موردسلول عصبی شاهکار انطباق کوچکترین چیز یک معجزه اسشانس یا نتیجه ی تلاشبحثی درباره احساساتی غیرپروژه ی ژنوم انسانیتو آرامش و صلحیمغز زنان جوانتر از مغز مردوچرخه سواری ورزشی سبک و قضاوت ممنوعافراد بی دلیل دوستدار تو چگونه هوشیاری خود را توستاثیر داروی ضد تشنج سدیم اگر نعمت فراموشی نبود بسدرمانهای بیماری پارکینسمیگرن شدید قابل درمان اسجنسیت و تفاوت های بیناییهنر دانستنرژیم های غذایی و نقش مهم از نشانه ها و آثار درک شدوقتی خورشید هست شمع به کاحس و ادراک قسمت بیست و چهبه هلال بنگرسندرم پس از ضربه به سرکامپیوتر سایبورگشباهت کیهان و مغزمبانی ذهنی سیاه و سفیدبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱پس از اگو یا بعد از نفستولید یا دریافت علمنقش نظام غذایی در تکامل مدژاوو یا آشناپنداریلرزش ناشی از اسیب به عصبالتهاب شریان تمپورالنگاه از دور و نگاه از نزدتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماندرک حقیقت نردبان و مسیری ما با کمک مغز خود مختاريمجهان یکپارچههوش مصنوعی از عروسک های برادیوی مغز و تنظیم فرکاناز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت فیزیکی، تابعی از حس و ادراک- قسمت پنجاه و بهداشت خوابسیاهچاله های فضایی منابعکتاب زیست شناسی باورصداقتمدل همه جانبه نگر ژنرالیبرخی یونها و مولکول های مآنان که در قله اند هرگز ختوهم تنهایینقش داروهاي مختلف معروف دائما بخوانمن پر از تلخیمامیدی تازه در درمان سرطانابینایی در نتیجه ی گوشی تاریک ترین بخش شبابزار بقا از نخستین هماندردهای سال گذشته فراموش جهانی در ذهنهوش مصنوعی از عروسک بازی زمین زیر خلیج فارس تمدنی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتخواب زمستانی سلول های سربیماری های میتوکندریسکوت، در برابر گزافه گویکشیدن مادی روشی برای جلوطوفان زیباییمرگ و سوال از قاتلفلج خواببررسی مغز با امواج مادون آیا مغز تا بزرگسالی توسعتوضیحی ساده در مورد هوش منقشه های مغزی جدید با جزیداروی جدید آلزایمرمنابع انرژی از نفت و گاز اندوه دردی را دوا نمیکندنخاع درازتر یا کوتاهتر کتخریب مغز به دلیل کمبود بابزار بقای موجود زنده از ذهن تو همیشه به چیزی اعتقجایی خالی نیستهوش مصنوعی از عروسک تا کمزندگی هوشمند در خارج از زاز تکینگی تا مغز- از مغز وبینار اساتید نورولوژی دوجود قبل از ناظر هوشمندخودآگاهی و هوشیاريبیماری دیستروفی میوتونیساختار شبکه های مغزی ثابگیاه خواری و گوشت خوار کدعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهمسئولیت در برابر محیط زیفاکسیبتبعد پنجمآیا بدون ناظر هوشمند هم بتکامل ابزار هوش ، راه پر چندین ماده غذایی که مانندارویی خلط آورمنبع هوشیاری کجاست قسمت انسان در هستی یا هستی در چرا بیماری های تخریبی مغترجمه فعالیت های عضله به اتصال مغز و کامپیوتررمز و رازهای ارتباط غیر کحقیقت آنطور نیست که به نظهوش احساسیزیرفون داروی ضد ام اساز خود رها شویکی از علل محدودیت مغز امسدسازی روش مناسب برای مقبیداری و خواب کدام بهتر اگزیده ای از وبینار یا کنفعید نوروز مبارکمعاینه قبل از نوار عصب و فراتر از دیوارهای باورتفاوت ارباب و رهبر حقیقیآیا راهی برای رفع کم آبی تأثیر شیرینی های حاوی لونوآوری ای شگفت انگیز داندر یک فراکتال هر نقطه مرکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتشنج و حرکات شبه تشنجی قااوکرلیزوماب داروی جدید شنسبت طلایی، نشانه ای به سرویا و خبر از آیندهاختلا ل در خود عضلهحوادث روزگار از جمله ویرهوش عاطفی رمز آزادگیزبان و شناخت حقیقت قسمت چاستفاده از سلول های بنیاژنهای مشترک بین انسان و وسردرد عروقی میگرنباور و کیهان شناسیتلاش های جدید شرکت نورالپیوند قلب خوک، به فرد دچاعشق به هفت مرتبه ی شناختیمغز ناتوان از توجیه پیداخطا در محاسبات چیزی کاملقفس را بشکنآدم عاقل، وقت خودش را هدرتاثیر ویروس کرونا بر مغز نوار عصب و عضله در مطب دکدرمان های جدید ALSمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتضادهای علمیاین اندوه چیستهمه چیز موج استروزه داری و بیمار ی ام اس ادغام میان گونه های مختلحرکت چرخشی و دائمی کیهاناصل علت و تاثیرهیچ اندر هیچسفر دشوار اکتشافکمردرد ناشی از تنگی کاناشواهدی از نوع جدیدی از حابترس از اینکه کسی، به درگتمساح حد واسط میان مغز کوپیامهای کاربرانمغز ابزار بقای برتر مادیدنیایی پر از سیاهچاله قانونمندی و محدودیت عالمآسیب روانی شبکه های اجتمتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بیماری ام اس (مولتیپنیوالیندرمان جدید مولتیپل میلوممولتیپل اسکلروز در زنان تغییرات مغز پس از 40 سالگیهمکاری یا رقابتروشهای شناسایی قدرت شنواارتباط شگفت انگیز مغز انهزینه ای که برای اندیشیدحس و ادراک قسمت نهماعتیاد و تلاش های درمانی سلول عصبی، در محل خاص خودکووید نوزده و خطر بیماری شانس یا تلاشبحران ذهن فیلمی قابل تامپروژه ی ژنوم انسانیتو افق رویداد جهان هستیمغزهای کوچک بی احساسدوپامین قابل حل در آبقطار پیشرفتافزایش قدرت ادراکات و حسچگونه واکسن کرونا را توزتاثیر درجه حرارت بر مغزاگر با مطالعه فیزیک کواندرماندگی به دلیل عادت کرمیاستنی گراویس بدون آنتیجهل مقدسهنر رها شدن از وابستگیرژیم های غذایی و نقش مهم از نظر علم اعصاب یا نرووسوقتی ریشه ها عمیقند از چیحس و ادراک قسمت بیست و یکبه کدامین گناه کشته شدندسندرم جدایی مغزکاهش میل جنسی در ام اسشباهت زیاد بین سلول هاي عمباحث مهم حس و ادراکبرین نت به جای اینترنتآلودگی هوا چالش قرن جدیدتولید پاک و فراوان انرژینقش نظریه تکامل در شناسادگرگونی های نژادی و تغییلرزش دست ها و گردن و سر ETام آر آی جدید با قدرت شگفنگاه از درون قفس یا بیرونتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماندرک دیگرانما بخشی از این جهان مرتبطجهان کنونی و مغز بزرگتریهوش مصنوعی از عروسک های براز تغییراز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چند سویهحس و ادراک- قسمت بیست و پبهداشت خواب، رمز حافظه ی سیاهچاله ها، دارای پرتو کتاب طبیعت در قالب هندسهصدای بم با فرکانس پایین، مدل هولوگرافیک ژنرالیزهبرخی اثرات مضر ویتامین دآنتی بادی منوکلونال در دتوهم جدایینقش درختان در تکاملدارچینمن بی من، بهتر یاد میگیرمامگا سه عامل مهم سلامتناتوانی از درمان برخی ویتاریکی من و تو و گرد و غباابزار بقا از نخستین هماندردی که سالهاست درمان نشجهان، تصادفی نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی زمان چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده توخواب سالم عامل سلامتیبیماری های مغز و اعصاب و سکته مغزیکشتن عقیده ممکن نیستطولانی ترین شبمرگ انتقال است یا نابود شفلج خواب چیستبررسی و اپروچ جدید بر بیمآیا همه جنایت ها نتیجه بیتوضیحات دکتر فاطمی در مونقشه با واقعیت متفاوت اسداروی جدید آلزایمر تاییدمنابع انرژی از نفت و گاز اندوهگین نباش اگر درب یا نخستین تمدن بشریتداوم مهم است نه سرعتابزار بقای موجود زنده از ذهن خود را مشغول هماهنگیجاذبههوش مصنوعی از عروسک تا کمزندگی و داراییاز تکینگی تا مغز- از مغزتاز تکینگی تا مغز، از مغز وراپامیل در بارداریخودآگاهی و هوشیاريبیماری سلیاکسادیسم یا لذت از آزار دادگیرنده باید سازگار با پیعلم به ما کمک میکند تا مومستند جهان متصلفاجعه ی جهل مقدسبعد از کروناآیا برای تولید مثل همیشه تکامل تکنولوژیچندجهانیدارویی ضد بیش فعالی سیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت انسان عامل توقف رشد مغزچرا حیوانات سخن نمی گوینترجمه ی فعالیت های عضله باثر مضر مصرف طولانی مدت ررمز گشایی از اتصالات مغزحقیقت افرادهوش بشری تهدید برای بشریزیرک ترین مردماز درخواست ها جدا شویافته های نوین علوم پرده سرنوشتبیرون اصل است یا درونگزارش یک مورد جالب لخته وعامل کلیدی در کنترل کارآمعادله ها فقط بخش خسته کنفرار در فرار از میزبان، دتفاوتهای جنسیتی راهی براآیاما مقهور قوانین فیزیکتئوری تکامل امروز در درمنوار مغز مشاهده ی غیر مستدر کمتر از چند ماه سوش جدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتشنج به صورت اختلال رفتاايندگان چگونه خواهند دیدنشانه های گذشته در کیهان رویا بخشی حقیقی از زندگی اختلاف خانوادگی را حل کنحکمت الهی در پس همه چیزهوشمندی کیهانزبان و شناخت حقیقت قسمت ااستفاده از سلول های بنیاژنهای هوش ، کدامندسرطان کمیت گراییباید از انسان ترسیدتلاش هایی در بیماران قطع پیوند مدفوععشق درونی به یگانگی خلقتمغز و قلب در جنین موش مصنخطا در محاسبات چیزی کاملقله برای دیدن نه برای به آرمانگرای تخیلی نباشتاثیر ژنها بر اختلالات خنوبت کودکاندرمان های جدید میگرنمنبع هوشیاری در کجاست؟(قتظاهر خوابیده ی مادهاین ایده که ذرات سیاهچالهمه چیز و هیچ چیزروزه داری سلول های بنیادادغام دو حیطه علوم مغز و حس متفاوتاصل عدم قطعیت از کوانتوم هیچگاه از فشار و شکست نترسفرنامه سفر به بم و جنوب کمردرد و علل آنشواهدی از دنیسوان(شبه نئبحتی علمی درباره تمایل بتنفس هوازی و میتوکندریسایتهای دیگرمغز ابزار برتر بقادنیا، هیچ استقارچ بی مغز در خدمت موجودآسیب عصب پا به دنبال اعتیتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بدون زبان میتوانیم تنیکولا تسلادرمان جدید میگرن با انتی مواد کوانتومی جدید، ممکنتغییرات آب و هوایی که به همانند سازی در انسانروشی برای بهبود هوش عاطفارتباط غیرکلامی بین انساهزینه سنگین انسان در ازاحس و ادراک قسمت چهارماعتیاد را به دور بیندازسلولهای ایمنی القا کنندهکودک هشت ساله لازم است آدشاهکار قرنبخش فراموش شده ی حافظهپروژه ی علمی پیوند مغز ساتو انسانی و انسان، شایستمغز، فقط گیرندهدورترین نقطه ی قابل مشاهقطره قطرهافزایش میل جنسی با خوردن چگونه آن شکری که می خوریمتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر تلاش انسان امروز برادرها بسته نیستمیدان مغناطيسي زمین بشر جهان فراکتالهنر، پر کردن است نه فحش درژیم ضد التهابیاز نظر علم اعصاب اراده آزوقتی شروع به بیدار شدن میحس و ادراک قسمت بیست و دوبه امید روزهای بهترسندرم دزدی ساب کلاوینکاهش مرگ و میر ناشی از ابشباهت زیاد بین سلول هاي عمبتکران خودشکوفابرای یک زندگی معمولیآلودگی هوا و ویروس کروناتولید اندام با چاپ سه بعدنقش هورمون های تیروئید ددانش قدرت استلرزش عضله یا فاسیکولاسیوام اس و سرطاننگاه از درون مجموعه با نگتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماندرک درست از خود و هوشیاریما تحت کنترل ژنها هستیم یجهان کاملی در اطراف ما پرهوش مصنوعی از عروسک بازی راست دستی و چپ دستیاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستحس و ادراک- قسمت شصت و چهبوزون هیگز چیستسیاهچاله و تکینگی ابتدایکتاب، سفری به تاریخصرع و درمان های آنمدل هولوگرافیک تعمیم یافبرخی اختلالات عصبی مثانهآنتروبات؛ ترکیب سلول زندتوهم جدایی و توهم علمنقش ذهن و شناخت در حوادث داروهای مصرفی در ام اسمننژیتاما شما از دید خفاش کور هناتوانی در شناسایی چهره تاریکی و نورابزار بقا از نخستین هماندرد، رمز موفقیتجهش های ژنتیکی مفید در ساهوش مصنوعی از عروسک بازی زمان و مکان، ابعاد کیهان از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمرخواب سالم عامل سلامتی و یبیماری های ژنرالیزه ی عصسکته ی مغزی در جوانانگل خاردار، زیباستطی یکصد هزار سال اخیر هرچمرگ تصادفیفلج دوطرفه عصب 6 چشمبررسی ژنها در تشخیص بیماآیا هوش مصنوعی می تواند نتیوتیکسن داروی ضد جنوننقص های سیستمی ایمنیداروی جدید ای ال اسمنابع انرژی از نفت و گاز اندام حسی، درک از بخش هاینخستین تصویر از سیاهچالهتداخل مرزها و صفات با بینابزار بقای موجود زنده از ذهن خالی از شلوغی افکارجاذبه و نقش آن در شکلگیریهوش مصنوعی از عروسک تا کمزندگی بی دودهوش مصنوعی به کمک هوش طبیزندگی در جمع مواردی را براز تکینگی تا مغز، از مغز ورزش هوازی مرتب خیلی به قخودت را از اندیشه هایت حفبیماری شارکو ماری توثسازگاری با محیط بین اجزاگالکانزوماب، دارویی جدیعلم بدون توقفمشکل از کجاستفارغ التحصیلان، فقیر و دبعد از کروناآیا بزرگ شدن مغز فقط در دتکامل جریان همیشگی خلقتنه ناامیدی بلکه ارتقاداستانها و مفاهیمی اشتبامنبع هوشیاری کجاست قسمت انسانیت در هم تنیده و متصچرا حجم مغز گونه انسان درترجمه ای ابتدایی از اسرااثرات فشار روحی شدیدرمز پیشرفت تواضع است نه طحقیقت انسانهوش در طبیعتزیست شناسی کل در جزء فراکاز دست دادن دم در پیشینیایاد گرفتن مداومسریع دویدن مهم نیستبیست تمرین ساده برای جلوگشایش دروازه جدیدی از طرعادت همیشه خوب نیستمعجزه های هر روزهفرد موفقتقلید مرحله ای نسبتا پیشآگاهی فراتر از آگاهیتئوری تکامل در پیشگیری و نوار مغز با توضیح دکتر فادر آرزوهایت مداومت داشتهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتشنج عدم توازن بین نورون ايا اراده آزاد توهم است ینشانه های پروردگار در جهرویا تخیل یا واقعیتاختلال حرکتی مانند لرزش حافظه میتواند بزرگترین دهوشمندسازی زندان هازبان و شناخت حقیقت قسمت داستفاده از سلول های بنیاژنهای حاکم بر انسان و انسسرعت فکر کردن چگونه استبابا زود بیاتلاش در تولید انرژی به رنپیوند مدفوع در درمان بیمعشق، شلوغ کردن نیستمغز و هوش، برترین ابزار بخطای ادراک کارماقله سقوطآرام باشتاثیر کلام در آیات کلام بنور از عمق تاریکیدرمان های جدید در بیماری منبع خواب و رویاتظاهری از ماده است که بیداین ابتدای تناقض هاستهمه چیز کهنه میشودروزهای بد باقی نمیماندارتقا و تکامل سنت آفرینش حس چشایی و بویاییاصل، روان و نفس استهیپرپاراتیروئیدیسمسفرنامه سفر به بم و جنوب کمردرد با پوشیدن کفش مناشیر و دوغ بادامبحث درباره پیدایش و منشا پیشینیان انسان از هفت میتنفس هوازی و میتوکندریمغز از بسیاری حقایق می گردندان ها را مسواک بزنید تقبل و بعد از حقیقتآسانی موفقیتتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا تکامل هدفمند استنیاز به آموزش مجازی دیجیدرمان جدید کنترل مولتیپلموجود بی مغزی که می تواندتغییرات تکاملی سر انسان همجوشی هسته ای، انرژِی بروشی جدید در درمان قطع نخارتروز یا خوردگی و التهاهزاران سال چشم های بینا وحس و ادراک قسمت نوزدهماعداد بینهایت در دنیای مسلولهای بنیادی مصنوعی درکودک ایرانی که هوش او از شاهکار شش گوشبخش های تنظیمی ژنومپروانه ی آسمانیتو با همه چیز در پیوندیمغز، همه ی واقعیت را نمیبديدن با چشم بسته در خواب لمس کوانتومیافزایش مرگ و میر سندرم کوچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر درجه حرارت بر عملکاگر خواهان پیروزی هستیدرهای اسرارآمیز و پوشیدهمیدان های مغناطیسی قابل جهان قابل مشاهده بخش کوچهوموارکتوس ها ممکن است درژیم غذایی حاوی تخم مرغ واز نظر علم اعصاب اراده آزویتنام نوعی کرونا ویروس حس و ادراک قسمت بیست و سوبه بالا بر ستارگان نگاه کسندرم سردرد به دلیل افت فکاهش التهاب ناشی از بیماشجاعت و ترسمتواضع باشبرای پیش بینی آینده مغز دآلودگی هوا و پارکینسونتولید سلولهای جنسی از سلنقش هورمون زنانه استروژندانش محدود به ابعاد چهارلزوم گذر انسان از حدها و ام اس یا تومور؟نگاه حقیقی نگاه به درون اتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماندرک عمیق در حیواناتمانند کودکان باشیدجهان پیوستههوش مصنوعی از عروسک بازی رجزخوانی هایی که امروز باز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستحسن یوسف باغچه ی منبوزون هیگز جهان را از متلسیاهچاله ی منفرد یا سیاهکتابخانهضایعه ی شبکه لومبوساکرالمدل های ریز مغز مینی برینبرخی اصول سلامت کمرآنزیم تولید انرژی در سلوتوهم جسمنقش روی و منیزیم در سلامتداروهای ام اسمن، ما یا چی؟امروز دانش ژنتیک هیچ ابهنادیدنی ها واقعی هستندتاریکی خواهد ترسیدابزار بقا از نخستین هماندرس گرفتن از شکست هاجهش های ژنتیکی غیر تصادفهوش مصنوعی از عروسک بازی زمان و گذر آن سریع استاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیدخواب عامل دسته بندی و حفطبیماری های روانی با تاثیسال 2025 سال بین المللی علمگل درون گلدانطیف انسفالیت، گیلن باره مرگ عاطفه و محبتفن آوری های جدید علیه شنابررسی بیماری التهابی رودآیا هوش مصنوعی زندگی بشرتیک و اختلال حرکتینقص در تشخیص هیجانات عامداروی جدید برای میاستنی منابع انرژی از نفت و گاز انرژی بی پایان در درون هرنخستین روبات های زنده ی جترقی واقعی یا شعار ترقیابزار بقای موجود زنده از ذهن سالمجبران از دست رفته هاجدا کردن ناخالصی هاهوش مصنوعی به شناسایی کازندگی در سیاهچالهاز تکینگی تا مغز، از مغز ورزش هوازی ، بهترین تمریخودروهای هیدروژنیبیماری ضعف عضلات نزدیک بستم با شعار قانون بدترین گام کوچک ولی تاثیرگذارعلم در حال توسعهمشکلات نخاعیفاصله ها در مکانیک کوانتبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا تکامل و تغییرات ژنتیتکامل داروینی هنوز در حانه به اعدامدخالت در ساختار ژنهامنبع هوشیاری کجاست قسمت انسانیت در برابر دیگرانچرا خشونت و تعصبترس و آرمان هااثرات مفید قهوهرمز امید، بی نیازی از مردحقیقت اشیاهوش عاطفی قسمت 11زیست شناسی باور حقیقت یا از روده تا مغزیاد بگیر فراموش کنیسریعترین کامپیوتر موجودبیش از نیمی از موارد انتقپل جویی اصفهانعادت کن از بالا نگاه کنیمعجزه ی چشمفرد یا اندیشهتقلید از روی طبیعتآپومورفین در پارکینسونتئوری جدید، ویران کردن گنوار مغز ترجمه رخدادهای در آسمان هدیه های نادیدنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتشویق خواندن به کودکانايا اراده آزاد توهم است ینشانه های بیداری روحیرویا حقی از طرف خدااختلال خواب فرد را مستعد حافظه های کاذبهوشیاری و وجودزبان و شناخت حقیقت قسمت ساستفاده از سلول های بنیاکفش و کتابسطح آگاهی، رخدادهای زندگباد و موجتلاشی برای درمان قطع نخاپیوند مغز و سر و چالشهای عصب حقوق نورولوومغز و اخلاقخطای حسقلب های سادهآرامش و دانشتاثیر کپسول نوروهرب بر ننور دروندرمان های جدید سرطانمنتظر نمان چیزی نور را بهتعویض دارو در تشنجهمه چیز در زمان مناسبروزهای سختارتقا یا بازگشت به قبل ازحس و ادراک (قسمت اول )اصلاح خطا با رفتن بر مسیرهاوکينگ پیش از مرگش رسالسفرنامه سفر به بم و جنوب کنفرانس تشنج هتل کوثر اصشیشه ی بازالتی و سیلیکونبحثي درباره هوش و تفاوتهپیشرفت های باور نکردنی دتنفس بدون اکسیژنمغز به تنهایی برای فرهنگ ده روش موفقیتقبل از آغازآشنا پنداریتاثیر گیاه خواری بر رشد وایجاد احساساتچیز جدید را بپذیردرمان جدید ام اسموجودات مقهور ژنها هستندتغذیه بر ژنها تاثیر داردهمدلی و هوش عاطفیروشی جدید در درمان نابینارزش های وارونههستي مادي ای که ما کوچکترحس و ادراک قسمت هفتمبقا با سازگارترین فرد اسسلام تا روشناییکودکان مهاجرشاید گوشی و چشمی، آماده شبخش بزرگی حس و ادراک ما اپرواز از نیویورک تا لوس آتو با باورهایت کنترل میشمغزتان را در جوانی سیم کشدی متیل فومارات(زادیوا)(لووفلوکساسینافزایش سرعت پیشرفت علوم چگونه به سطح بالایی از هوتاثیر درجه حرارت بر عملکاپل ویژن پرو در تشخیص بیمدرون قفس یا بیرون از آنمیدان های کوانتومی خلاجهان موازی و حجاب هاهورمون شیرساز یا پرولاکترژیم غذایی سالم و ضد التهاز واقعیت امروز تا حقیقتویتامین E برای فعالیت صححس و ادراک قسمت بیستمبه بالاتر از ماده بیندیشسوی ما آید نداها را صداکاهش حافظه هرچند فرایندیشرکت نورالینک ویدیویی ازمجموعه های پر سلولی بدن مبرای اولین بار دانشمندانآلزایمرتولترودیننقش ویتامین K در ترمیم اسدانش بی نهایتلزوم سازگاری قانون مجازاامواجی که به وسیله ی ماشینگاه دوبارهتاثیر رو ح و روان بر جسمابزار بقا از نخستین هماندرگیری قلب در بیماری ویرمانند آب باشجهان پیوستههوش مصنوعی از عروسک بازی رحم مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتحساسیت روانی متفاوتبی نهایت در میان مرزهاسیاهچاله ی تولید کنندهکجای مغز مسئول پردازش تجضایعه ی عروقی مخچهمدیون خود ناموجودبرخی اطلاعات روانشناسی مآواز خواندن در قفس، نشانتوهمات و شناخت حقیقتنقش روزه داری در سالم و جداروهای تغییر دهنده ی سیمن، خود تو هستمانفجار و توقف تکاملی نشانادیدنی ها بیشتر از دیدنتاریخ همه چیز را ثبت کردهابزار بقا از نخستین هماندست و پا زدن در سایه؟جهش های بیماری زا، معمولهوش مصنوعی از عروسک بازی زمان و صبراز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژنخواص فلفل سبزبیماری وسواسسال سیزده ماههگل زندگیطبیعت موجی جهانمرگی وجود نداردفناوری هوش مصنوعی نحوه خبررسی سیستم تعادلی بدن اآیا هوش ارثی دریافتی از پتیکاگرلور داروی ضد انعقانقطه ی رسیدن به قلهداروی جدید برای کاهش وزنمنابع انرژی از نفت و گاز انرژی تاریکنرمش های مفید برای درد زاتروس جریان انرژیابزار بقای موجود زنده از ذهت را روی چیزهای مفید متذخیره ی شگفت انگیز اطلاعجدایی خطای حسی استهوش مصنوعی تعاملیزندگی زمینی امروز بیش از از تکینگی تا مغز، از مغز ورزش و میگرنخورشید مصنوعیبیماریهای تحلیل عضلانی استم، بی پاسخ نیستگامی در درمان بیماریهای علم راهی برای اندیشیدن امشکلات بین دو همسر و برخیفاصله ی همیشگی تصویر سازبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا تراشه ها داخل مغز، میتکامل داروینی هنوز در حانه به اعدامدر موج، راز خلقت نهفته اسمنبع هوشیاری کجاست قسمت انسان، گونه ای پر از تضادچرا در مغز انسان، فرورفتترسناک تر از کوریاثرات مفید روزه داریرمز بقای جهش ژنتیکیحقیقت تنها چیزی است که شاهوش عاطفی قسمت نهمزیست، مرز افق رویداد هستاز سایه نترسیادگیری مهارت های جدید دسرکه انگبین عسلی مفید بربیشتر کمردردها نیازی به پل خواجو اصفهانعادت کن خوب حرف بزنیمعجزه ی علمفرد حساس از نظر عاطفی و بتقلید از طبیعتآپومورفین در پارکینسونتا 20 سال آینده مغز شما به نوار مغز در فراموشی هادر آستانه ی موج پنجم کوویمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتشخیص ژنتیکی آتروفی های ای نعمت من در زندگیمنظام مثبت زندگیرویاها از مغز است یا ناخواختلال در شناسایی حروف و حافظه و اطلاعات در کجاست هوشیاری و افسردگیزبان جانسوزاستفاده از سلول های بنیاکل اقیانوس در یک ذرهسعی کن به حدی محدود نشویباد غرور و سر پر از نخوت وتلاشی تازه برای گشودن معپیوند اندام از حیوانات بعصب سیاتیکمغز و اخلاقخطر آلودگی هواقلب و عقلآرامش و سکونتاثیر کپسول نوروهرب بر تنوروفیبروماتوزدرمان های رایج ام اسمنتظر نتیجه ی کارهایت باتعامل انسان و هوش مصنوعیهمه چیز در زمان کنونی استروزهای سخت میگذردارتوکين تراپی روشی جديد حس و ادراک (قسمت دوم )اصول انجام برخی نرمش ها دهاوکينگ پیش از مرگش رسالسفرنامه سفر به بم و جنوب کنگره بین المللی سردرد دشکل های متفاوت پروتئین هبحثی جالب درباره محدودیتپیشرفت های جدید علوم اعصتنها مانع در زندگی موارد مغز بیش از آنچه تصور میشودهن، بزرگترین سرمایهقبل از انفجار بزرگآشنا پنداریتاثیر گیاه خواری بر رشد وایران بزرگچیزی منتظر شناخته شدندرمان جدید ای ال اس، توفرمورد نادر همپوشانی دو بیثبت و دستکار ی حافظههمراه سختی، اسانی هستروشی جدید در درمان سکته مارزش های حقیقی ارزش های غهستی ما پس از شروعی چگال حس و ادراک قسمت هفدهمبقا در ازای بیماریسلاح و راهزنیکودکان میتوانند ناقل بی شاید درست نباشدبخش بزرگتر کیهان ناشناختپروتئین های ساده ی ابتداتو باید نیکان را به دست بمغزتان را در جوانی سیمکشدین اجباریلوب فرونتال یا پیشانی مغافسردگی و اضطراب در بیماچگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر درجه حرارت بر عملکاپی ژنتیکدرون و بیرون، جدای از هم میدان بنیادین اطلاعاتجهان ما میتواند به اندازهوش فوق العاده، هر فرد اسرژیم غذایی ضد التهابیاز کجا آمده ام و به کجا میویتامین E در چه مواد غذایحس و ادراک قسمت دهمبه جای محکوم کردن دیگران سوپاپ ها یا ترانزیستورهاکاهش دوپامین عامل بیماریشربت رب انارمجرم، گاهی قربانی استبرای بقا به جایی فراتر ازآلزایمر در جوانانتومورها و التهاب مغزی عانقش ژنتیک در درمان اختلادانشمندان موفق به بازگردلزوم سازگاری قانون مجازاامیوتروفیک لترال اسکلرونگاهی بر قدرت بینایی دراتاثیر روده بر مغزابزار بقا از نخستین هماندرگیری مغز در بیماری کویماه رجبجهان پر از چیزهای اسرار آهوش مصنوعی از عروسک بازی رحم مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و مجازخفاش کور و انسان بینا؟بی نظمی مقدمه شناختسیاهچاله، سیاه خالص یا پکرونا چه بر سر مغز می آورضایعات در عصب زیر زبانیمدیریت اینترنت بر جنگبرخی بیماری ها که در آن بآینه در اینهتوکل بر خدانقش رژیم غذایی بر رشد و اداروهای ضد بیماری ام اس ومنابع انرژي پاک سرچشمه حانفجار بزرگ پایان بوده انادانی در قرن بیست و یکم،تاریخ، اصیل نیست و ساخته ابزار بقا از نخستین هماندست کردن در گوشجهش تمدنی عجیب و شگفت انسهوش مصنوعی از عروسک بازی زمان واقعیت است یا توهماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژن ضد کروناخواص منیزیمبیماری کروتز فیلد جاکوبسانسور از روی قصد بسیاری گلوله ی ساچمه ایطبیعت بر اساس هماهنگیمراقب خودتون و خانواده هفواید روزه داری متناوببررسی علل کمر درد در میانآیا هوش سریعی که بدون احستیروفیبان موثر در سکته ی نقطه ای بود و دگر هیچ نبوداروی جدید برای ای ال اسمنابع انرژی از نفت و گاز انرژی تاریک که ما نمی تونرمش های مفید در سرگیجهتری فلوپرازینابزارهای پیشرفته ارتباط تری فلوپرازینابزارهای بقا از نخستین هذره ی معین یا ابری از الکجریان انرژی در سیستم های هوش مصنوعی در قضاوت های ازندگی زودگذراز تکینگی تا مغز، از مغز ورزش بهترین درمان بیش فعخوش قلبی و مهربانیبیماری، رساله ای برای سلستون فقرات انسان دو پا جلگامی در درمان بیماریهای علم ساختن برج های چرخانمشکلات روانپزشکی پس از سفتون های زیستیتفکر قبل از کارآیا جنین انسان، هوشمندی تکامل داروینی هنوز در حانه بدبخت بلکه ناداندر میان تاریکی و روشناییمنبع هوشیاری کجاست قسمت انعطاف پذیری مکانیسمی علچرا ذرات بنیادی معمولاً ترسان نیستیاثرات مضر ماری جوانارمز جهانحقیقت خواب و رویاهوش عاطفی قسمت هفتمزاویه نگاه ها یکسان نیستاز سایه بگذریادگیری هوش مصنوعی، عمیقسرگیجه از شایعترین اختلابا همه مهربان باشپلاسمای غالبعادت کردن به نعمتمعجزه ی علم در کنترل کرونفردا را نمیدانیمتقویت مغز با ورزشآب زندگی است قسمت چهارمتا بحر یفعل ما یشانوار مغز در تشخیص بیماری در برابر حقایق جدیدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتشخیص آلزایمر سالها قبل ای همه ی وجود مننظریه ی تکامل در درمان بیرویاهای پر رمز و حیرتی دراختلال در شناسایی حروف و حافظه و اطلاعات در کجاست هوشیاری کوانتومیزبان ریشه هایی شناختی اساستیفن هاوکینگ در مورد هکلمات بلند نه صدای بلندشلیک فراموشیبار مغز بر دو استخوانتلاشی جدید در درمان ام اسپیوند اندام حیوانات به اعضلانی که طی سخن گفتن چقدمغز و سیر تکامل ان دلیلی خطر حقیقی، خود انسان استقلب یا مغزآرامش عقلتاثیر کپسول نوروهرب بر ساین بیمار را باید چه کار نورون هاي مصنوعی می تواندرمان های علامتی در ام اسمنتظر زمان ایده آل نشوتعامل انسان با هوش مصنوعهمه چیز، ثبت می شودروش مقابله مغز با محدودیارتباط میکروب روده و پارحس و ادراک قسمت 67اصول توسعه ی یک ذهن کاملهدف یکسان و مسیرهای مختلسفری به آغاز کیهانکنگره بین المللی سردرد دشکل پنجم مادهبحثی در مورد نقش ویتامين پیشرفت در عقل است یا ظواهتنها در برابر جهانمغز باستانی، هنوز نقش هادو ویژگی انتزاع و قدرت تجقبرستان ها با بوی شجاعتآشناپنداری چیستتاثیر گیاهخواری بر رشد و ایرادهای موجود در خلقت بچیزی خارج از مغزهای ما نیدرمان جدید سرطانموسیقی نوثبت امواج الکتریکی در عصهمراهی میاستنی با برخی سريتوکسيمب در درمان ام اسارزش حقیقی زبان قسمت اولهشت توصیه برای کاستن از دحس و ادراک قسمت هجدهمبقای حقیقی در دور ماندن اسلسله مباحث هوش مصنوعیکودکان گذشته به آینده فکشایسته نیست در جیب خود قربخش دیگری در وجود انسان هپروتز چشمتو برای خزیدن خلق نشده ایمغط یک گیرنده استدین، اجباری نیستلوتیراستامافسردگی و ساختار مغزچگونه تکامل مغزهای کنونیتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدا سخت ترین استدرون آشفته ی تو و ظاهر خنمیدازولام در درمان تشنج جهان مادی، تجلی فضا در ذههوش مصنوعی می تواند بر احرژیم غذایی ضد درداز کسی که یک کتاب خوانده ویتامین کاحس و ادراک قسمت دوازدهمبه جای تولید، بیشتر گوش کسوپاپ ها یا ترانزیستورهاکاهش سن بیولوژیکی، تنها شربت ضد خلطمحل درک احساسات روحانیبرای تمدن سازی، باید در بآملودیپین داروی ضد فشار تومورهای نخاعینقش گرمایش آب و هوا در همدانشمندان نورون مصنوعی سلزوم عدم وابستگی به گوگل امید نیکو داشته باش تا آننگاهی بر توانایی اجزاي بتاثیر روزه داری بر سلامت ابزار بقا از نخستین هماندرگیری مغز در بیماران مبماهیچه ی صبرجهان پر از چیزهای جادویی هوش مصنوعی از عروسک بازی رسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهراز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسخفاش با شیوع همه گیری جدیبی هیچ می ایی و بی هیچ میرسیاره ی ابلهانکریستال هاضرورت زدودن افکارمداخله ی زیانبار انسانبرخی بیماری های خاص که بدآیندهتوپیراماتنقش رژیم غذایی در رشد و اداروهای ضد تشنج با توضیح منابع انرژی از نفت و گاز انقراض را انتخاب نکنیدنازوکلسینتازه های اسکیزوفرنی(جنوابزار بقای موجود زنده از دست آسمانجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی از عروسک بازی زمان پلانکاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگر کرونا ساخته شخواص میوه ی بهبیماری گیلن باره و بیمارسانسور بر بسیاری از حقایگلوئونطعمه ی شبکه های ارتباط اجمراحل ارتقای پله پله کیهفواید روزه داری متناوببرطرف کردن خشونت را از خاآیا هشیاری کوانتومی وجودتکنولوژی های جدید و حالتنقطه بی بازگشتداروی جدید برای دیابتمنابع انرژی از نفت و گاز انرژی خلا ممکن استنرمش های موثر در کمردردنرمشهای مهم برای تقویت عترک امروزابزارهای بقا ازنخستین همذرات کوانتومی زیر اتمی قجریان انرژی در سیستم های هوش مصنوعی در کامپیوترهازندگی سلول در بدن، جدای ااز تکامل تا مغز از مغز تا ورزش در کمر دردخوش خیالی و خوش بینیبیمارستان هوش مصنوعیستارگانی قبل از آغاز کیهگاهی لازم است برای فهم و علایم کمبود ویتامین E را مشکلات روانپزشکی در عقب فروتنی معرفتیتفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا جهان ذهن و افکار ما متکامل داروینی هنوز در حانه جنگ و نه خونریزیدر مانهای کمر دردمنبع هوشیاری کجاست قسمت اهرام مصر از شگفتی های جهچراروياها را به یاد نمی آتزریق قیچی ژنتیکی کریسپراجزای پر سلولی بدن انسان رمز جهان خاصیت فراکتالحقیقت در علم، هرگز نهایی هوش عاطفی قسمت یازدهزاوسکا درمان گوشراز علم جز اندکی به شما دایادگرفتن، آغاز حرکت است سرگردانیبا هوش مصنوعی خودکار روبپمبرولیزوماب در بیماری چعادت بد را ترک کنمعجزه در هر لحظه زندگیخبر مهم تلسکوپ هابلفرزندان زمان خودتقویت استخوان در گرو تغذآب زندگی است قسمت هفتمتاول کف پا و حقیقتنوار مغزی روشی مهم در تشخدر جراحی کمر عجله نکنیدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتشخیص ایدزای آنکه نامش درمان و یادشنظریه ی تکامل در درمان بیرویای شفافاختلالات مخچهحافظه و اطلاعات در کجاستهوشیاری سنتی یا هوشیاری زبان شناسی مدرن در سطح سلکلوزاپین داروی ضد جنونشلیک فراموشیبار بزرگ ایستادن بر دو پاتمایل زیاد به خوردن بستنپیوند سر آیا ممکن استغم بی پایانمغز کوانتومیخطر را بپذیرقلب دروازه ی ارتباطآرامش(سکوت) stillness و تکاپوتاثیر کپسول نوروهرب بر ساینکه به خاطرخودت زندگی نورون های ردیاب حافظهدرمان ژنتیکی برای نوآوریمنحنی که ارتباط بین معرفتعداد کلی ذهن ها در جهان همه ی سردردها بی خطر نیستروش های صرفه جویی در ایجاارتباط ماده و انرژیحس و ادراک قسمت 74اصول سلامت کمرهدف یکسان، در مسیرهای متسقوط درون جاذبه ای خاص، چکنترل همجوشی هسته ای با هشکرگزار هر چیزی باش که دابحثی در مورد نقش کلسیم و پیشرفت ذهن در خلاقیت استتنهاییمغز برای فراموشی بیشتر کدو بیماری روانی خود بزرگ قدم زدن و حرکت دید را تغیآشتی بهتر استتاثیر انتخاب از طرف محیط ایستادن در برابر آزادی بچیزی شبیه نور تو نیستدرمان جدید سرطانموسیقی هنر مایع استجلو رفتن یا عقبگردهمراهی نوعی سردرد میگرنیریه زغالیارزش حقیقی زبان قسمت دومو هر کس تقوای خدا پیشه کنحس و ادراک قسمت هشتمبلندی در ذهن ما درک بلندیسلطان جنگل یا صاحب ملکوتکودکان خود را مشابه خود تشادی، پاداش انجام وظیفهبخشیدن دیگران یعنی آرامشپروتز عصبی برای تکلمتو تغییر و تحولینفرت، اسیب به خود استدیوار همه اش توهم بودلوزالمعده(پانکراس)مصنوعاقلیت خلاقچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر درجه حرارت بر عملکابتدایی که در ذهن دانشمندروغ نگو به خصوص به خودتمکان زمان یا حافظه زمانجهان مرئی و نامرئیهوش مصنوعی متصل با مغزراه فراری نیستاز آغاز خلقت تا نگاه انساویتامین کا و استخوانحس و ادراک قسمت سومبه خوبی های دیگران فکرکنسوپاپ ها یا ترانزیستورهاکایروپاکتیک چیستشش مرحله تکامل چشممحل درک احساسات روحانی دبرای خودآگاه بودن تو بایآموزش نوین زبانتومورهای ستون فقراتنقش پیش زمینه ها و اراده دانشمندان یک فرضیه رادیکمقاومت به عوارض فشار خون امید نجاتنگاهت را بلند کنتاثیر روزها، ماه ها یا ساابزار بقا از نخستین هماندرگیری مغزی در سندرم کووماپروتیلینجهان دارای برنامههوش مصنوعی از عروسک بازی رساناها و ابر رساناها و عاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهخلا، حقیقی نیستبی ذهن و بی روحسیاره ابلهانکریستال زمان(قسمت اولضرب المثل یونانیمدارک ژنتیکی چگونه انسانبرخی توجهات در ببمار پارآینده ی انسان در فراتر ازتوانایی مغز و دیگر اجزای نقش زنجبیل در جلوگیری از داروی فامپیریدین یا نورلمنابع انرژی از منابع نهفانواع سکته های مغزینبودن مدرک و شاهد، مدرک تازه های بیماری پارکینسوابزار بقای موجود زنده از دست بالای دستجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی از عروسک بازی زمان به چه دلیل ایجاد میشاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگری ضد کرونا از دخواص هلو برگ هلوبیماری آلزایمر، استیل کوسانسور ذهنگمان میکنی جرمی کوچکی در ظهور امواج مغزی در مغز مصمرز مرگ و زندگی کجاستفواید زیاد دوچرخه سواریبزرگ فکر کنآیا واکنش های یاد گرفته وتکنولوژی و پیشرفتنقطه، وجود است یا فاصلهداروی جدید ضد فشار خونمنابع بی نهایت انرژی در دانرژِی برای ایجاد اضطراب