دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

درمان جدید ALS

اداراوون Edaravone (Radicut®) )(رادیکوت یا رادیکاوا) یک جمع کننده ی رادیکال آزاد است که در شرکت داروسازی میتسوبیشی تانابه در کشور ژاپن ساخته شده است. در مطالعات بالینی در درمان بیماری Amyotrophic lateral sclerosis(ALS) و مرحله ی حاد سکته ی مغزی طی 24 ساعت از شروع بیماری می تواند سودمند باشد.
آمپول های 30 میلی گرمی آن هر دوازده ساعت تزریق می شود(برای شروع درمان، چهارده روز روزانه آمپول، دریافت می شود سپس 14 روز فاصله گذاشته می شود و بعد از آن، بقیه 14 آمپول در 14 روز بعد تزریق می شود (دوره درمان 28 روزه)
با درمان، علایم بیماران به طور نسبتا زیادی بر طرف می شود. در برخی موارد موفقیت درمانی اندک است. طی 17 سال تجربه روی این دارو، عوارض اندکی از جمله نارسایی کلیه دیده شده است.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2891515/
https://alsnewstoday.com/edaravone-radicava-for-als/


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
طلای سیاهتکامل جریان همیشگی خلقتلزوم عدم وابستگی به گوگل نوار مغز با توضیح دکتر فاتربیت کودکان وظیفه ای مهاهرام مصر از شگفتی های جهنسبت ها در کیهانداروی جدید آلزایمراجزای پر سلولی بدن انسان ماه رجبحقیقت آنطور نیست که به نظهوش عاطفی در زنان بیشتر اذهن و شیمی بدناز علم جز اندکی به شما داژن درمانی در درمان چاقیزنجیرها را ما باید پاره کبیشتر علم، در نادانسته هساخت سلول عصبی حتی پس از تقلید مرحله ای نسبتا پیشپول و عقیدهمغز و هوش، برترین ابزار بآب زندگی است قسمت دومعقلانیت بدون تغییرتئوری تکامل در پیشگیری و خواص انارای نعمت من در زندگیممنابع انرژی از نفت و گاز نور از عمق تاریکیتشنج به صورت اختلال رفتاهفت سین یادگاری از میراث داروی ضد جنون در درمان تیاختلالات مخچهحوادث روزگار از جمله ویررفتار وابسته به شکلاستفاده از سلول های بنیاهیچ کس مانند تو نگاه نمیککلرال هیدرات برای خوابانزیباترین چیز در پیر شدنباد غرور و سر پر از نخوت وپیوند سر برای چه بیمارانسخت ترین حصارتلاشی تازه برای گشودن معفواید روزه داری متناوبمغز از بسیاری حقایق می گرآزمون تجربی، راهی برای رعنصر اصلی تعیین واقعیتتاثیر کلام در آیات کلام بخوشبختی دور از رنج های ماینکه به خاطرخودت زندگی منابع انرژی از نفت و گاز نیاز به آموزش مجازی دیجیتظاهر خوابیده ی مادههمیشه عسل با موم بخوریمدر والنتاین کتاب بدید همارتباط ماده و انرژیهرچیز با یک تاب تبدیل به حرکت چرخشی و دائمی کیهانرویکردهای جدید ضایعات نخاصول سلامت کمرکو کیو تن coQ10زبان و بیان نتیجه ساختمابحثی جالب درباره محدودیتپایان، یک آغاز استسردرد و علتهای آنتنها مانع در زندگی موارد فتون های زیستیمغز، همه ی واقعیت را نمیبآغاز فرایند دانستنچگونه آن شکری که می خوریمعدم توقف تکامل در یک انداتاثیر گیاه خواری بر رشد وخسته نباشی باباایستادن در برابر آزادی بمنبع هوشیاری کجاست قسمت تغییرات مغز پس از 40 سالگیهنر حفظ گرهدرمان های بیماری اس ام ایارزش حقیقی زبان قسمت دوموقتی تو از یاد گرفتن باز حس و ادراک قسمت نهمروح رهاییبلندی در ذهن ما درک بلندیکیهانِ هوشیارِ در حال یامجموعه های پر سلولی بدن مسفر به مریخ در 39 روزبخش بزرگتر کیهان ناشناختپراسینزوماب در پارکینسوشناسایی تاریخچه ی تکاملیتو باید نیکان را به دست بفردا را نمیدانیمنقش هورمون زنانه استروژناقیانوس نادانینگاه از درون قفس یا بیرونغربال در زندگیتاثیر درجه حرارت بر عملکدنیای شگفت انگیز کوانتومابتدایی که در ذهن دانشمنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهل مقدسهوش مصنوعی از عروسک های بدرمان جدید ALSاز آغاز خلقت تا نگاه انساویرایش DNA جنین انسان، برحس و ادراک قسمت بیست و یکروش جدید تولید برقبه خوبی های دیگران فکرکنکارهایی بیش از طراحی و گپمدیون خود ناموجودسلول بنیادی در درمان ایدبرای بقا به جایی فراتر ازآنچه می دانم، آنچه را میخشگفت زده و حیران باشتومورها و التهاب مغزی عاقلب یا مغزنقش روی و منیزیم در سلامتامید یا ناامیدی؟ناتوانی از درمان برخی ویتاثیر درجه حرارت بر عملکدوچرخه سواری ورزشی سبک و ابزار بقا از نخستین همانمنتظر زمان ایده آل نشوجهان کنونی و مغز بزرگتریهوش مصنوعی از عروسک بازی درمانهای بیماری پارکینساز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که حس و ادراک- قسمت بیست و پریشه های مشترک حیاتبی هیچ می ایی و بی هیچ میرکشف مکانیسمی پیچیده در بمرگ عاطفه و محبتسندرم پیریفورمیسبرخی بیماری ها که در آن بآینده با ترس جمع نمیشودشباهت مغز و کیهانتوکل بر خداقبرستان ها با بوی شجاعتنقص در تشخیص هیجانات عامانیس بی کساننخاع درازتر یا کوتاهتر کتاریکی خواهد ترسیددژاوو یا آشناپنداریابزار بقای موجود زنده از موسیقی نوجهان، تصادفی نیستهوش مصنوعی از عروسک تا کمدرک تصویر و زبان های مخلتاز تکینگی تا مغز از مغز توابستگی یعنی قلادهخواب و بیداری نوسانی مغزراه طولانی را به سلامت گذبیماری گیلن باره و بیمارگویید نوزده و ایمنی ساکتمشکل از کجاستسیگار عامل افزایش مرگ ومبررسی علل کمر درد در میانآیا گذشته، امروز وآینده صبر و واقعیتتیروفیبان موثر در سکته ی لوتیراستامنه ناامیدی بلکه ارتقاانسولینچرا به هم اعتماد نمیکنیمتداخل مرزها و صفات با بیندائما بخوانابزارهای بقا ازنخستین هممیدان بنیادین اطلاعاتجاذبههوش مصنوعی، اتفاقات و تحدرد زانو همیشه نیاز به جراز تکامل تا مغز از مغز تا یک آلل ژنتیکی که از نئاندز گهواره تا گوربیماری، رساله ای برای سلگذر زمان کاملا وابسته به معجزه های هر روزهسکوت و نیستیبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجتفکر قبل از کارآیا خداباوری محصول تکاملطوفان فقر و گرسنگی و بی ستکامل داروینی هنوز در حامقاومت به عوارض فشار خون نوار مغز ترجمه رخدادهای ترجمه فعالیت های عضله به اولویت بندی ها کجاستنسبت طلایی، نشانه ای به سداروی جدید آلزایمر تاییداجزایی ناشناخته در شکل گماهیچه ی صبرحقیقت افرادهوش عاطفی در زنان بیشتر اژن ضد آلزایمرزندگی فعال و مثبت روند آلبا همه مهربان باشساخت شبکه عصبی مصنوعی با تقلید از روی طبیعتپوست ساعتی مستقل از مغز دمغز و اخلاقآب زندگی است قسمت سومعقیده ی بی عملتئوری جدید، ویران کردن گخواص اردهای همه ی وجود منمنابع انرژی از منابع نهفنور درونتشنج عدم توازن بین نورون هم نوع خواری در میان پیشیدارویی خلط آوراختلالات حرکتی در انسانحکمت الهی در پس همه چیزرفتار اجتماعی انسان، حاصاستیفن هاوکینگ در مورد ههیچ کس حقیقت را درون مغز کم کردن کالری روشی سودمنزیباترین چیز در افزایش سبار مغز بر دو استخوانپیوند سر، یکی از راه حلهاسخت ترین کار، شناخت خود اتلاشی جدید در درمان ام اسفواید زیاد دوچرخه سواریمغز به تنهایی برای فرهنگ آزمون ذهنی گربه ی شرودینعوامل موثر در پیدایش زباتاثیر کپسول نوروهرب بر نخیالپردازی نکناینکه خانواده ات سالم بامنابع بی نهایت انرژی در دنیروی پنجم در طبیعتتظاهری از ماده است که بیدهمیشه، آنطور نیست که هستدر یک فراکتال هر نقطه مرکارتباط متقابل با همه ی حیهرگز از زندگی یا امکاناتحس متفاوترویا و واقعیتاضطراب و ترسکوچ از محیط نامناسبزبان و بیان، در سایه پیشربحثی در مورد نقش ویتامين پاکسازی مغزسردرد به دلیل مصرف زیاد متنها در برابر جهانفروتنی معرفتیمغزتان را در جوانی سیم کشآغاز فصل سرما و دوباره تکچگونه انتظارات بر ادراک عدم تعادل دوپامین، فقط بتاثیر گیاه خواری بر رشد وخطا در محاسبات چیزی کاملاکنون را با همه ی نقص هایمنبع هوشیاری کجاست قسمت تغییرات آب و هوایی که به هنر دانستندرمان های جدید ALSارزش حقیقی زبان قسمت سوموقتی خودت را در آینه دیدیحس و ادراک قسمت چهارمروزه داری متناوب، مغز را بلوغ چیستکیست هیداتید مغزمجرم، گاهی قربانی استسفر به درون سفری زیبابخش دیگری در وجود انسان هپرتوهای صادر شده از سیاهشناسایی زبان حیوانات با تو برای خزیدن خلق نشده ایفرزندان زمان خودنقش ویتامین K در ترمیم اسالکترومغناطیس شنوایی و هنگاه از درون مجموعه با نگمقالاتتاثیر درجه حرارت بر عملکدنیایی پر از سیاهچاله ابتذال با شعار دینمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان فراکتالهوش مصنوعی از عروسک های بدرمان جدید مولتیپل میلوماز انفجار بزرگ تا انفجار ویشن پروحس و ادراک قسمت بیست و دوروش صحبت کردن در حال تکامبه خودت مغرور نشوکاربرد روباتهای ريزنانومدیریت اینترنت بر جنگسلول بنیادین از مخاط بینبرای تمدن سازی، باید در بآنچه ناشناخته است باید ششگفتی های نقشه ی ژنتیکیتومورهای نخاعیقلب دروازه ی ارتباطنقش روزه داری در سالم و جامید جدید بر آسیب نخاعیناتوانی در شناسایی چهره تاثیر رو ح و روان بر جسمدوپامین قابل حل در آبابزار بقا از نخستین همانمنحنی که ارتباط بین معرفجهان کاملی در اطراف ما پرهوش مصنوعی از عروسک بازی درماندگی به دلیل عادت کراز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجرحس و ادراک- قسمت شصت و چهریشه های اخلاقبی ذهن و بی روحکشف ژن جدید، می تواند گستمرگی وجود نداردسندرم پای بی قراربرخی بیماری های خاص که بدآیا فراموشی حتمی استشباهت مغز با کیهان مادیتوپیراماتقدم زدن و حرکت دید را تغینقطه ی رسیدن به قلهانگشت ماشه اینخستین تمدن بشریتاریخ همه چیز را ثبت کردهدگرگونی های نژادی و تغییابزار بقای موجود زنده از موسیقی هنر مایع استجهش های ژنتیکی مفید در ساهوش مصنوعی از عروسک تا کمدرک حقیقت نردبان و مسیری از تکینگی تا مغز از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغخواب زمستانی سلول های سررابطه تشنج و اوتیسمبیماری آلزایمر، استیل کوگوش دادن بهتر از حرف زدنمشکلات نخاعیسیاهچاله هابرطرف کردن خشونت را از خاآیا پیدایش مغز از روی تصاصبر بسیار بایدتکلم در گیاهانلوزالمعده(پانکراس)مصنوعنه به اعدامانسولین هوشمندچرا بیماری های تخریبی مغترقی واقعی یا شعار ترقیدارچینابزارهای بقای موجود زندهمیدازولام در درمان تشنج جاذبه و نقش آن در شکلگیریهوش احساسیدردهای سال گذشته فراموش از تکامل تا مغز، از مغز تیک جهش ممکن است ذهن انسانزمین در برابر عظمت کیهانبیمارستان هوش مصنوعیگذشته را دفن کنمعجزه ی چشمسکوت، پر از صدامعجزه ی علمسکوت، در برابر گزافه گویتفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا دلفین ها می تواند از طوفان بیداریتکامل داروینی هنوز در حامقایسه رقابت و همکارینوار مغز در فراموشی هاترجمه ی فعالیت های عضله باولین قدم شناخت نقص های خنشانه های گذشته در کیهان داروی جدید ای ال اساحیای بینایی نسبی یک بیمماپروتیلینحقیقت انسانهوش عاطفی رمز آزادگیژنها نقشه ایجاد ابزار هوزندگی هوشمند در خارج از زبا هوش مصنوعی خودکار روبساخت شبکه عصبی با الفبای تقلید از طبیعتپوشاندن خود از نورمغز و اخلاقآب، زندگی است(قسمت پنجم)علم و ادراک فقط مشاهده ی تا 20 سال آینده مغز شما به خواص بادامای آنکه نامش درمان و یادشمنابع انرژی از نفت و گاز نوروفیبروماتوزتشویق خواندن به کودکانهمه چیز موج استدارویی ضد بیش فعالی سیستاختلالات صحبت کردن در انحافظه میتواند بزرگترین درقیبی قدرتمند در برابر ماستیفن هاوکینگ در تفسیر هیچ اندر هیچکمی زاویه ی دیدت را عوض کزیر فشار کووید چه باید کربار بزرگ ایستادن بر دو پاپیوندهای پیچیده با تغییرسختی ها رفتنی استتمایل زیاد به خوردن بستنفیلم کوتاه هیروشیما از همغز بیش از آنچه تصور میشوآزمون ذهنی گربه شرودینگرعوامل ایجاد لغت انسانی و تاثیر کپسول نوروهرب بر تخانه ی تاریکاین، فقط راه توستمنابع جدید انرژیچیز جدید را بپذیرتعویض دارو در تشنجهمکاری یا رقابتدر کمتر از چند ماه سوش جدارتباط چاقی و کاهش قدرت بهز ذره، یک دنیاستحس چشایی و بویاییرویا و کابوساطلاع رسانی اینترنتیکوچک شدن مغز از نئاندرتازبان و تکلم برخی بیماریهبحثی در مورد نقش کلسیم و پارادوکس ها در علمسردرد تنشنتنهاییفروتنی و غرورمغزتان را در جوانی سیمکشآغاز مبهم آفرینشچگونه به سطح بالایی از هوعدم درکتاثیر گیاه خواری بر رشد وخطا در محاسبات چیزی کاملاکوییفلکسمنبع هوشیاری کجاست قسمت تغییرات تکاملی سر انسان هنر رها شدن از وابستگیدرمان های جدید میگرنارزش خود را چگونه میشناسوقتی خورشید هست شمع به کاحس و ادراک قسمت نوزدهمروزه داری و التهاب زیانببلعیدن ستاره توسط سیاهچاکیست کلوئید بطن سوممحل درک احساسات روحانیسفر تجهیزات ناسا به مریخ بخشیدن دیگران یعنی آرامشپرتوزایی از جسم سیاهشناسایی سلول های ایمنی اتو تغییر و تحولیفرضیه ای جدید توضیح میدهنقش ژنتیک در درمان اختلاالکتروتاکسی(گرایش و حرکنگاه حقیقی نگاه به درون اتاثیر ویتامین دی بر بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکدنیا، هیچ استابداع دی ان ای بزرگترین دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان قابل مشاهده بخش کوچهوش مصنوعی از عروسک های بدرمان جدید میگرن با انتی از بار خود بکاه تا پرواز واقعیت فیزیکی، تابعی از حس و ادراک قسمت بیست و سوروشهای نو در درمان دیسک ببه خودت نگاه کنکاربرد روباتهای ريز، در مدیریت اضطراب، از مهمتریسلول عصبی شاهکار انطباق برای خودآگاه بودن تو بایآنچه واقعیت تصور میکنیم شگفتی های زنبور عسلتومورهای ستون فقراتقلب روباتیکنقش رژیم غذایی بر رشد و اامید درمان کرونا با هماننادیدنی ها واقعی هستندتاثیر روده بر مغزدورترین نقطه ی قابل مشاهابزار بقا از نخستین همانمنشأ اطلاعات و آموخته ها جهان پیوستههوش مصنوعی از عروسک بازی درها بسته نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتحسن یوسف باغچه ی منرژیم های غذایی و نقش مهم بی سوادی در قرن 21کشف ارتباط جدیدی از ارتبمراقب خودتون و خانواده هسندرم پس از ضربه به سربرخی توجهات در ببمار پارآیا ممکن است موش کور بی مشباهت های ریشه ای چند بیمتوانایی مغز و دیگر اجزای قدرت مردمنقطه ای بود و دگر هیچ نبوانگشت نگاری مغز نشان میدنخستین تصویر از سیاهچالهتاریخ، اصیل نیست و ساخته دانش قدرت استابزار بقای موجود زنده از میلر فیشر نوعی نادر از گیجهش های ژنتیکی غیر تصادفهوش مصنوعی از عروسک تا کمدرک دیگراناز تکینگی تا مغز از مغز توبینار اساتید نورولوژی دخواب سالم عامل سلامتیرادیوی مغز و تنظیم فرکانبیماری الزایمرگوشه بیماری اتوزومال رسسمشکلات بین دو همسر و برخیسیاهچاله های فضایی منابعبزرگ فکر کنآیا آگاهی پس از مرگ از بیصد قدح، نفتاده بشکستتکنولوژی های جدید و حالتلیروپریم داروی ترکیبی ضدنه به اعدامانسان قدیم در شبه جزیره عچرا حیوانات سخن نمی گوینتروس جریان انرژیداروهای مصرفی در ام اسابزارهای بقای از نخستین مکان زمان یا حافظه زمانجبران از دست رفته هاهوش احساسیدردی که سالهاست درمان نشاز تکامل تا مغز، از مغز تیک رژیم غذایی جدید، می توزمین زیر خلیج فارس تمدنی بیندیشگر جان به جز تو خواهد از خگرفتار محدودیت ها و ابعامعجزه ی علم در کنترل کرونسکته مغزیتفکر خلا ق در برابر توهم آیا دلفین ها میتوانند باطوفان زیباییتکامل داروینی هنوز در حامقابله ی منطقی با اعتراضنوار مغز در تشخیص بیماری ترجمه ای ابتدایی از اسرااولین مورد PML به دنبال تکنشانه های پروردگار در جهداروی جدید برای میاستنی احیای بینایی نسبی یک بیمماجرای جهل مقدسحقیقت اشیاذهن پر در برابر آگاهیازدواج های بین گونه ای، رهوشمندی کیهانژنها ، مغز و ارادهزندگی و داراییبا هر چیزی که نفس می کشد مساختن آیندهتقویت مغز با ورزشپیموزایدمغز و سیر تکامل ان دلیلی آتاکسیعلم و روحتا بحر یفعل ما یشاخواص بادام زمینیای جان جان بی تن مرومنابع انرژی از نفت و گاز نورون هاي مصنوعی می توانتشخیص ژنتیکی آتروفی های همه چیز و هیچ چیزداستانها و مفاهیمی اشتبااختلالات عضلانی ژنتیکحافظه های کاذبرقابتی بی هدف یا رقابتی هاستخوان های کشف شده، ممکهیچگاه از فشار و شکست نترکمالگرایی دشمن پیشرفتزیرفون داروی ضد ام اسبار سنین ابزار هوشمندی اپیوندی که فراتر از امکانسختی در بلند شدن از روی صتمایز یا کشف یگانگیفیلمی بسیار جالب از تغییمغز باستانی، هنوز نقش هاآزادی در چیستعواملی که برای ظهور لغت اتاثیر کپسول نوروهرب بر سخانواده پایداراینترنت بدون فیلتر ماهوامناطق خاص زبان در مغزچیزی منتظر شناخته شدنتعیین پیش آگهی آسیب به عصهمانند سازی در انساندر آرزوهایت مداومت داشتهارتباط هوش ساختار مغز و ژهزینه ای که برای اندیشیدحس و ادراک (قسمت اول )رویا و خبر از آیندهاطلاعات حسی ما از جهان، چکوچکی قلبزبان و شناخت حقیقت قسمت چبحثی در مورد حقیقت فضا و پاسخ گیاهان در زمان خوردسردرد سکه ایتنهایی رمز نوآوری استفرگشت و تکامل تصادفی محض مغط یک گیرنده استإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَچگونه باغبانی باعث کاهش عدالت برای من یا برای همهتاثیر گیاهخواری بر رشد و خطای ادراک کارمااکسی توسین و تکامل پیش امنبع هوشیاری کجاست قسمت تغذیه بر ژنها تاثیر داردهنر، پر کردن است نه فحش ددرمان های جدید در بیماری از فرد ایستا و متعصب بگذروقتی ریشه ها عمیقند از چیحس و ادراک قسمت هفتمروزه داری و بیمار ی ام اس بنی عباس، ننگی بر تاریخکپسول ژری لاکتمحل درک احساسات روحانی دسفر دشوار اکتشافبخشش، عقلانی یا غیر عاقلپرسششهر زیرزمینی در ژاپن براتو جهانی هستی که خودش را فساد اقتصادی سیتماتیک درنقش گرمایش آب و هوا در همالکترودهای کاشتنینگاه دوبارهصفحه اصلیتاثیر درجه حرارت بر عملکدندان ها را مسواک بزنید تابزار هوش در حال ارتقا ازمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان موازی و حجاب هاهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان جدید کنترل مولتیپلاز بحث های کنونی در ویروسواقعیت چند سویهحس و ادراک قسمت بیستمروشهای شناسایی قدرت شنوابه دنبال رستگاری باشکاش شرف اجباری بود یا حتیمداخله ی زیانبار انسانسلول عصبی، در محل خاص خودبرای رشد، باید از مسیر خطآنچه حس می کنیم، نتیجه ی شانس یا نتیجه ی تلاشتوهم فضای خالیقلب را نشکننقش رژیم غذایی در رشد و اامیدهای جدید برای بازیابنادیدنی ها بیشتر از دیدنتاثیر روزه داری بر سلامت ديدن با چشم بسته در خواب ابزار بقا از نخستین همانمنشاء کوانتومی هوشیاری اجهان پیوستههوش مصنوعی از عروسک بازی درهای اسرارآمیز و پوشیدهاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده توحساسیت روانی متفاوترژیم های غذایی و نقش مهم بی شرمیکشف جمجمه ای درکوه ایرهومراحل ارتقای پله پله کیهسندرم جدایی مغزبرخی توصیه ها برای واکسیآیا ما کالا هستیمشباهت کیهان و مغزتوانایی یک فرد، برای تغیقدرت و شناخت حقیقتنقطه بی بازگشتانتقال ماده و انرژینخستین روبات های زنده ی جتازه های اسکیزوفرنی(جنودانش محدود به ابعاد چهارابزار بقای موجود زنده از میهمانهای ناخوانده عامل جهش های بیماری زا، معمولهوش مصنوعی از عروسک تا کمدرک درست از خود و هوشیاریاز تکینگی تا مغز از مغز توجود قبل از ناظر هوشمندخواب سالم عامل سلامتی و یراز تغییربیماری ای شبیه آلزایمر و گوشت خواری یا گیاه خواریمشکلات روانپزشکی پس از سسیاهچاله ها، دارای پرتو بزرگ شدن مغز محدود به دورآیا امکان بازسازی اندامهصداقتتکنولوژی و پیشرفتلیس دگرامفتامین یا ویاسنه بدبخت بلکه نادانانسان میوه ی تکاملچرا حجم مغز گونه انسان درتری فلوپرازینداروهای ام اسابزارهای دفاعی و بقای مومکانیک کوانتومی بی معنی جدا کردن ناخالصی هاهوش بشری تهدید برای بشریدرد، رمز موفقیتاز تکامل تا مغز، از مغز تیکی از علل محدودیت مغز امزمان چیستبیهوش کردن در جراحی و بیمگریه ی ابر، رمز طراوت باغمعجزه در هر لحظه زندگیآیا دست مصنوعی به زودی قاطولانی ترین شبتکامل داروینی هنوز در حامقابله با کرونا با علم اسنوار مغزی روشی مهم در تشخترس و آرمان هااولین مورد پیوند سر در اننشانه های بیداری روحیداروی جدید برای کاهش وزناحتیاط در ورزش زانو در خاماجرای عجیب گالیلهحقیقت تنها چیزی است که شاذهن تو همیشه به چیزی اعتقاسکلت خارجی در درمان اختهوشمندسازی زندان هاژنهای مشترک بین انسان و وزندگی بی دودبا آتش، بازی نکن و بعد از ساختن آینده، بهترین روش تقویت استخوان در گرو تغذپیموزایدمغز کوانتومیآتاکسی فریدریشعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتاول کف پا و حقیقتخواص شکلات تلخایمونوگلوبولین وریدی IVIgمنابع انرژی از نفت و گاز نورون های ردیاب حافظهتشخیص آلزایمر سالها قبل همه چیز کهنه میشوددخالت در ساختار ژنهااختراع جدید اینترنت کوانحافظه و اطلاعات در کجاست رموزی از نخستین تمدن بشراستروژن مانند سپر زنان دهیپرپاراتیروئیدیسمکمردردزیرک ترین مردمباربر دیگران نباشپیوستگی همه ی اجزای جهانسدسازی روش مناسب برای مقتمدن قدیمی ای در جنوب ایرفیروز نادریمغز برای فراموشی بیشتر کآزادی عقیده، آرمانی که تعوارض ازدواج و بچه دار شدتاثیر کپسول نوروهرب بر سخاویار گیاهیاینترنت، حقیقت جامعه ی فمناطق خاصی از مغز در جستجچیزی خارج از مغزهای ما نیتعامل انسان و هوش مصنوعیهمجوشی هسته ای، انرژِی بدر آسمان هدیه های نادیدنارتباط پیوسته ی جهانهزینه سنگین انسان در ازاحس و ادراک (قسمت دوم )رویا بخشی حقیقی از زندگی اطلاعاتی عمومی در مورد مکوچکترین چیز یک معجزه اسماده ی خالیزبان و شناخت حقیقت قسمت ابحثی در مورد عملکرد لوب فپختگی پس از چهل سالگي به سردرد عروقی میگرنتنبیه چقدر موثر استفراموش کارها باهوش تر هسنفرت، اسیب به خود استافت فشار خون ناگهانی در وچگونه تکامل مغزهای کنونیعسل طبیعی موثر در کنترل بتاثیر انتخاب از طرف محیط خطای حساکسکاربازپین در درمان تشمنبع هوشیاری کجاست قسمت ثبت و دستکار ی حافظههوموارکتوس ها ممکن است ددرمان های جدید سرطاناز مخالفت بشنووقتی شروع به بیدار شدن میحس و ادراک قسمت هفدهمروزه داری سلول های بنیادبه قفس های سیاهت ننازکامپیوتر سایبورگمحدودیت چقدر موثر استسفرنامه سفر به بم و جنوب بدون پیر فلکپرسش و چستجو همیشه باقی اشواهدی از نوع جدیدی از حاتو جدای از کیهان نیستیفشار و قدرتنقش پیش زمینه ها و اراده الگو نداشتیمنگاهی بر قدرت بینایی دراسوالات پزشکیتاثیر درجه حرارت بر عملکده روش موفقیتابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان ما میتواند به اندازهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان جدید ام اساز تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چیستحس و ادراک قسمت دهمروشی برای بهبود هوش عاطفبه زودی شبکه مغزی به جای کتاب گران و پرهزینه شد ولمدارک ژنتیکی چگونه انسانسلولهای ایمنی القا کنندهبرای زندگی سالم، یافتن تآنها نمیخواهند دیگران راشانس یا تلاشتوهم فضای خالی یا توهم فضقوی تر باشنقش زنجبیل در جلوگیری از امیدوار باش حتی اگر همه چنادانی در قرن بیست و یکم،تاثیر روزها، ماه ها یا سادی متیل فومارات(زادیوا)(ابزار بقا از نخستین همانمهمان ناخواندهجهان پر از چیزهای اسرار آهوش مصنوعی از عروسک بازی درون قفس یا بیرون از آناز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمرخفاش کور و انسان بینا؟رژیم ضد التهابیبی عدالتی در توزیع واکسن کشف جدید تلسکوپ جیمز وبمرز مرگ و زندگی کجاستسندرم دزدی ساب کلاوینبرخی درمان های Spinal Muscular Atآیا ما تنها موجودات زنده شباهت زیاد بین سلول هاي عتوازن مهمتر از فعالیت زیقدرت کنترل خودنقطه، وجود است یا فاصلهانتروپی و هوشیارینرمش های مفید برای درد زاتازه های بیماری پارکینسودانش بی نهایتابزار بقای موجود زنده از میوپاتی و نوار عصب و عضلهجهش تمدنی عجیب و شگفت انسهوش مصنوعی به کمک هوش طبیدرک عمیق در حیواناتاز تکینگی تا مغز از مغز توراپامیل در بارداریخواب عامل دسته بندی و حفطراست دستی و چپ دستیبیماری ای شبیه ام اس مولتگیلگمش باستانی کیستمشکلات روانپزشکی در عقب سیاهچاله و تکینگی ابتدایبزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا انسان با مغز بزرگش اخصدای بم با فرکانس پایین، تکنولوژی به طرز وحشتناکیلا اکراه فی الدیننه جنگ و نه خونریزیانسان ها می توانند میدان چرا خشونت و تعصبتری فلوپرازینداروهای تغییر دهنده ی سیابعاد و نیازهای تکاملیمکانیزمهای دفاعی در برابجدایی خطای حسی استهوش در طبیعتدرس گرفتن از شکست هااز تکامل تا مغز، از مغز تیافته های نوین علوم پرده زمان و مکان، ابعاد کیهان بیهوشی در بیماران دچار ابیو الکترونیک؛ ترکیب موجگربه شرودینگر و تاثیر مشمعرفی مورد نادر بیماری گآیا رژیم غذایی گیاهی سلاطی یکصد هزار سال اخیر هرچتکامل زبانملاحظه های اخلاقی دربارهنوار مغز، مفید و بی خطرترسناک تر از کوریاولین هیبرید بین انسان و نظام مثبت زندگیداروی جدید برای ای ال اساحتیاط در تعویض داروهاماده ی تاریکحقیقت خواب و رویاذهن خود را مشغول هماهنگیاسکار، لگوی هوشمندهوشیاری و وجودژنهای هوش ، کدامندزندگی در جمع مواردی را بربا تعمق در اسرار ابدیت و ساختار فراکتال وجود و ذهتقویت حافظه یا هوش مصنوعپیچیدگی های مغزمگسALS نگاهی کامل بر بیماری ومغز آیندگان چگونه است ؟آتاکسی مخچه ای خودایمنعلم به ما کمک میکند تا موتابوهای ذهنیخواص شگفت هویجایمپلانت مغزیمنابع انرژی از نفت و گاز نوروپلاستیسیتی چیستتشخیص ایدزهمه چیز در زمان مناسبدر موج، راز خلقت نهفته اسادامه بحث تکامل چشمحافظه و اطلاعات در کجاست رمز و رازهای ارتباط غیر کاسرار آفرینش در موجهاوکينگ پیش از مرگش رسالکمردرد ناشی از تنگی کانازیست شناسی کل در جزء فراکبارداری بدون رحمپیام های ناشناخته بر مغز سرنوشتتمدن پیشرفته ی پیشینیانفیزیک مولکولها و ذرات در مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟آزار حقیقیعید نوروز مبارکتاثیر کتامین در درمان پاخار و گلایندرالمنبع نور واقعی و ثابت، حقتعامل انسان با هوش مصنوعهمدلی و هوش عاطفیدر آستانه ی موج پنجم کوویارتباط انسانی، محدود به هزاران سال چشم های بینا وحس و ادراک قسمت 67رویا تخیل یا واقعیتاطلاعاتی عمومی در مورد مکووید نوزده و خطر بیماری ماده ای ضد التهابیزبان و شناخت حقیقت قسمت دبحثی درباره هوش و تفاوتهپدیده خاموش روشن در پارکسرطان کمیت گراییتهدیدهای هوش مصنوعیفراموشی همیشه هم بد نیستنقاشی هایی با بوی گذشته یافت هوشیاری به دنبال کاهچگونه جمعیت های بزرگ شکل عشق به هفت مرتبه ی شناختیتاثیر احتمالی عصاره تغلیخطر آلودگی هوااگر فقط مردم میفهمیدند کمنبع هوشیاری کجاست قسمت53ثبت امواج الکتریکی در عصهورمون شیرساز یا پرولاکتدرمان های رایج ام اساز نخستین همانند سازها تویتنام نوعی کرونا ویروس حس و ادراک قسمت هجدهمروزهای بد باقی نمیماندبه مغز خزندگان خودت اجازکانال یوتیوب دکتر سلمان محدودیت های حافظه و حافظسفرنامه سفر به بم و جنوب بدون بار گذشتهپرسشگری نامحدودشواهدی از دنیسوان(شبه نئتو دی ان ای خاص ميتوکندريفشار روحی، همیشه بد نیست نقش پیشرفته ی سلول های بنالگو و عادت را بشکن و در انگاهی بر توانایی اجزاي بپیامهای کاربرانتاثیر درجه حرارت بر عملکدهن، بزرگترین سرمایهابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان مادی، تجلی فضا در ذههوش مصنوعی از عروسک بازی درمان جدید ای ال اس، توفراز تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چیستحس و ادراک قسمت دوازدهمروشی جدید در درمان قطع نخبه زیر پای خود نگاه نکن بکتاب زیست شناسی باورمروری بر تشنج و درمان هایسلولهای بنیادی مصنوعی دربرخی ملاحظات در تشنج های آنژیوگرافی از مغزشاهکار قرنتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)قیچی ژنتیکینقش زبان در سلطه و قدرت اامیدوارینازوکلسینتاثیر روغن رزماری استنشادین اجباریابزار بقا از نخستین همانمهندسی ژنتیک در حال تلاش جهان پر از چیزهای جادویی هوش مصنوعی از عروسک بازی درون و بیرون، جدای از هم از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیدخفاش با شیوع همه گیری جدیرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبیمار 101 ساله، مبتلا به سکشیدن مادی روشی برای جلومرز بین انسان و حیوان کجاسندرم سردرد به دلیل افت فبرخی روش های تربیتی کودکآیا مصرف مولتی ویتامین هشباهت زیاد بین سلول هاي عتوت زیاد بخوریدقدرت انسان در نگاه به ابعنمیتوان با بیرون انداختنانتظار گذر تندباد؟نرمش های مفید در سرگیجهتازه های درمان ام اسدانشمندان موفق به بازگردابزار بقای موجود زنده از میوتونیک دیستروفیجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی به شناسایی کادرگیری قلب در بیماری ویراز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قخواص فلفل سبزرجزخوانی هایی که امروز ببیماری اسپینال ماسکولار گیاه بی عقل به سوی نور میمشاهده گر جدای از شیء مشاسیاهچاله ی منفرد یا سیاهبزرگترین خطایی که مردم مآیا انسان در آستانه ی انقصرع و درمان های آنتکنولوژی جدید که سلول هالاموژین داروی ضد اوتیسم؟نه روش تقویت مغزانسان یک کتابخانه استچرا در مغز انسان، فرورفتترک امروزداروهای ضد بیماری ام اس وابعاد اضافه ی کیهانما انسانها چه اندازه نزدجریان انرژی در سیستم های هوش عاطفی قسمت 11دست و پا زدن در سایه؟از تکامل تا مغز، از مغز تیاد گرفتن مداومزمان و گذر آن سریع استزمان و صبربیوگرافیسکته ی مغزی در جوانانتفاوت قند طبیعی با قند و گزیده ای از وبینار یا کنفمعرفت و شناختآیا رژیم غذایی گیاهی سلاطیف انسفالیت، گیلن باره تکامل زبانملاحظات بیهوشی قبل از جرنوار مغز، ترجمه ی فعالیت ترسان نیستیاولین تصویر در تاریخ از سنظریه ی تکامل در درمان بیداروی جدید برای دیابتاحساس گذر سریعتر زمانحقیقت در علم، هرگز نهایی ذهن خالی از شلوغی افکاراسارت و پرخوریهوشیاری و افسردگیژنهای حاکم بر انسان و انسزندگی در سیاهچالهبا خودت نجنگساختار شبکه های مغزی ثابتقویت سیستم ایمنیپیچیدگی های مغزی در درک زNVG 291مغز اندامی تشنه ی انرژی اآتش منبع انرژیعلم بدون توقفتاثیر فکر بر سلامتخواص عجیب لوبیاایمپلانت مغزی و کنترل دو منابع انرژی از نفت و گاز نوروز مبارکتصویر خورشید یا خود خورشهمه چیز در زمان کنونی استدر میان تاریکی و روشناییاداراوون تنها داروی تاییحافظه و اطلاعات در کجاسترمز گشایی از اتصالات مغزاسرار بازسازی اندام هاهاوکينگ پیش از مرگش رسالکمردرد و علل آنزیست شناسی باور حقیقت یا بازگشایی مجدد مطب دکتر سپیدایش زبانسریع دویدن مهم نیستتمدن بشری و مغز اخلاقیفیزیک هوشیاریمغز بزرگ چالش است یا منفعآزار دیگری، آزار خود استعامل کلیدی در کنترل کارآتاثیر گیاه خواری بر رشد وخارق العاده و استثنایی بایپیداکرینمنبع هوشیاری کجاست قسمت تعداد کلی ذهن ها در جهان همراه سختی، اسانی هستدر برابر حقایق جدیدارتباط از بالا به پایین مهستي مادي ای که ما کوچکترحس و ادراک قسمت 74رویا حقی از طرف خدااعتقاد اشتباه، نتیجه ی نکودک هشت ساله لازم است آدماده، چیزی نیستزبان و شناخت حقیقت قسمت سبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی ژنوم انسانیسرعت فکر کردن چگونه استتو یک معجزه ایفراموشی و مسیر روحانیچقدر به چشم اعتماد کنیمافتخار انسانچگونه جمعیت های بزرگ شکل عشق درونی به یگانگی خلقتتاثیر بینش و انتظارات فرخطر حقیقی، خود انسان استاگر میدانی مصیبت بزرگتر منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمجلو رفتن یا عقبگردهوش فوق العاده، هر فرد اسدرمان های علامتی در ام اساز نخستین همانند سازها تویتامین E برای فعالیت صححس و ادراک قسمت هشتمروزهای سختبه نقاش بنگرکاهش میل جنسی در ام اسمحدودیت درک انسانسفرنامه سفر به بم و جنوب بدون زمان، ماده ای وجود نپس از اگو یا بعد از نفسشیر و دوغ بادامتو در میانه ی جهان نیستی فضا و ذهن بازنقش آتش در رسیدن انسان بهالگوی بنیادین و هوشیارینگاهت را بلند کنسایتهای دیگرتاثیر درجه حرارت بر عملکدو ویژگی انتزاع و قدرت تجابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان مرئی و نامرئیهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان جدید سرطاناز تکنیکی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتحس و ادراک قسمت سومروشی جدید در درمان نابینبه سیاهی عادت نکنیمکتاب طبیعت در قالب هندسهمرکز هوشیاری، روح یا بدن سلام تا روشناییبرخی مرزهای اخلاق و علوم آنان که در قله اند هرگز خشاهکار شش گوشتوهم چیستقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصنقش زبان در سلطه و قدرت اامیدواری و مغزنبودن مدرک و شاهد، مدرک تاثیر رژیم گیاه خواری بر دین، اجباری نیستابزار بقا از نخستین همانمهندسی بدنجهان دارای برنامههوش مصنوعی از عروسک بازی درون آشفته ی تو و ظاهر خناز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژنخلا، حقیقی نیسترژیم غذایی سالم و ضد التهبیمار مرکز تنفس سلولیکشتن عقیده ممکن نیستمرز جدید جستجو و اکتشاف، سوی ما آید نداها را صدابرخی سلولهای عصبی در تلاآیا مغز تا بزرگسالی توسعشجاعت و ترستوسعه هوش مصنوعی قادر اسقدرت ذهننمیتوان بر سیاه سیاه نوشانحراف و حقیقتنرمش های موثر در کمردردتاسف بار است انسان، حق خودانشمندان نورون مصنوعی سابزار بقای موجود زنده از میگرن و پروتئین مرتبط با جهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی تعاملیدرگیری مغز در بیماری کویاز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریخواص منیزیمرحم مصنوعیبیماری اضطراب عمومیگیاه خواری و گوشت خوار کدمشاهده آینده از روی مشاهسیاهچاله ی تولید کنندهبزرگترین درد از درون است آیا احتمال دارد رویا از آضایعه ی شبکه لومبوساکرالتکنولوژی جدید که سلول هالایو دوم دکتر سید سلمان فچه زیاد است بر من که در ایانسان باشچرا ذرات بنیادی معمولاً ترکیب آمار و ژنتیکداروهای ضد تشنج با توضیح ابعاد بالاترما انسانها چه اندازه نزدجریان انرژی در سیستم های هوش عاطفی قسمت نهمدست کردن در گوشاز تکامل تا مغز، از مغز تیاد بگیر فراموش کنیاز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری مهارت های جدید دزمان واقعیت است یا توهمبیوگرافیسکته ی چشمیتفاوت مغز انسان و میمون هگزارش یک مورد جالب لخته ومغز فکر میکند مرگ برای دیآیا راهی برای بهبود وضعیطبیعت موجی جهانتکامل زبان انسان از پیشیممانتین یا آلزیکسا یا ابنوار عصب و عضلهتزریق قیچی ژنتیکی کریسپراولین دارو برای آتاکسی فنظریه ی تکامل در درمان بیداروی جدید ضد فشار خوناحساسات کاذبحقیقت راستین انسان علم بذهن سالماساس انسان اندیشه و باور هوشیاری کوانتومیکفش و کتابزندگی زمینی امروز بیش از با خدا باشسادیسم یا لذت از آزار دادتلقین اطلاعات و حافظهپیوند قلب خوک، به فرد دچافقر داده ها در هوش مصنوعیمغز انسان ایا طبیعتا تماآثار باستانی تمدن های قدعلم در حال توسعهتاثیر مشاهده بر واقعیت بخود جسم و یا تصویرایمپلانت مغزی کمک میکند منابع انرژی از نفت و گاز نوروز یا روز پایانیتصویر در هم تنیدگی کوانتهمه چیز، ثبت می شوددر مانهای کمر دردادب برخورد با دیگرانحافظه ی ما انسان ها چرا مرمز پیشرفت تواضع است نه طاصفهان زیباهدف یکسان و مسیرهای مختلکمردرد با پوشیدن کفش منازیست، مرز افق رویداد هستبازگشت از آثار به سوی خداپیر شدن حتمی نیستسریعترین کامپیوتر موجودتمدن زیر آبفیزیک و هوشیاریمغز بزرگ چالشهای پیش روآسيب میکروواسکولاریا آسچیزی شبیه نور تو نیستعادت همیشه خوب نیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وخبر مهم تلسکوپ هابلایا کوچک شدن مغزانسان المنبع هوشیاری کجاست قسمت تعذیه ی ذهنهمراهی میاستنی با برخی سدر جراحی کمر عجله نکنیدارتباط بین هوش طبیعی و هوهستی ما پس از شروعی چگال حس و ادراک قسمت 75رویاها از مغز است یا ناخواعتماد به خودکودک ایرانی که هوش او از ماده، چیزی بیش از یک خلا زبان جانسوزبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی ژنوم انسانیسطح آگاهی، رخدادهای زندگتو یک جهان در مغز خودت هسفراموشی آرماننقش قهوه در سلامتیافراد آغاز حرکت خودشان رچگونه حافظه را قویتر کنیعشق، شلوغ کردن نیستتاثیر ترکیبات استاتین (سخطر را بپذیراگر نیروی مغناطیس نباشد منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجلوتر را دیدنهوش مصنوعی می تواند بر احدرمان ژنتیکی برای نوآوریاز نخستین همانند سازها تویتامین E در چه مواد غذایحس و ادراک قسمت هشتاد و نروزهای سخت میگذردبه نقاش بنگرکاهش مرگ و میر ناشی از ابمخچه فراتر از حفظ تعادلسفرنامه سفر به بم و جنوب بر کسی اعتماد نکن مگر اینآلودگی هوا چالش قرن جدیدشیشه ی بازالتی و سیلیکونتوقف؛ شکستفضای قلب منبع نبوغ استنقش انتخاب از طرف محیط، نالگوبرداری از طبیعتچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر درجه حرارت بر عملکدو بیماری روانی خود بزرگ ابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان مشارکتیهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان جدید سرطاناز تکینگی تا مغز و از مغز واقعیت و مجازحس و ادراک قسمت سی و هشتمروشی جدید در درمان سکته مبه سخن توجه کن نه گویندهکتاب، سفری به تاریخمرکز حافظه کجاستسلاح و راهزنیبرخی نکات از گاید لاین پرآنتی بادی منوکلونال در دشاید گوشی و چشمی، آماده شتوهم و خیالقانون مندی نقشه ژنتیکی منقش سجده بر عملکرد مغزامیدی به این سوی قبر نیستنباید صبر کرد آتش را بعد تاثیر رژیم گیاه خواری بر دیوار همه اش توهم بودابزار بقا از نخستین همانمهربانی، شرط موفقیتجهان در حال نوسان و چرخشهوش مصنوعی از عروسک بازی دروغ نگو به خصوص به خودتاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژن ضد کروناخلا، خالی نیسترژیم غذایی ضد التهابیبیماری لبر و نابینایی آنگل خاردار، زیباستمرزهای حقیقی یا مرزهای تسوپاپ ها یا ترانزیستورهابرخی سيناپسها طی تکامل و آیا همه جنایت ها نتیجه بیشرکت نورالینک ویدیویی ازتوسعه برخی شغل ها با هوش قدرت شناختی انسان، محدودنمای موفقیتاندوه در دنیا استنرمشهای مهم برای تقویت عتبدیل پلاستیک به کربن و سدانشمندان یک فرضیه رادیکابزار بقای موجود زنده از میگرن و خوابجوانان وطنهوش مصنوعی در قضاوت های ادرگیری مغز در بیماران مباز تکینگی تا مغز از مغز تورزش و میگرنخواص میوه ی بهرحم مصنوعیبیماری بیش فعالیگیرنده باید سازگار با پیمشاهدات آمیخته با اشتباهسیاهچاله، سیاه خالص یا پبسیاری از مجرمان، خودشانآیا احتمال دارد رویا از آضایعه ی عروقی مخچهتکینگیلازم است هیچ کاری نکنیدنه عدم مطلق بلکه عدم با قانسان جدید از چه زمانی پاچراروياها را به یاد نمی آداروی فامپیریدین یا نورلاتفاق و تصادفما اکنون میدانیم فضا خالجریان انرژی در سیستم های هوش عاطفی قسمت هفتمدست آسماندست بالای دستاز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری هوش مصنوعی، عمیقزمان پلانکبیان ژن های اسکیزوفرنی دسال 2025 سال بین المللی علمتفاوت ها و تمایزها کلید بگشایش دروازه جدیدی از طرمغز قلبآیا راهی برای رفع کم آبی طبیعت بر اساس هماهنگیتکامل ساختار رگهای مغزی من و وجود توهمینوار عصب و عضلهتسلیم ارتباط با من برتراولین دروغنظریه ی تکامل در درمان بیداروی جدید ضد میگرناخلاق و علوم اعصابحقیقت غیر فیزیکیذهت را روی چیزهای مفید متاستفاده از مغز، وزن را کمهوشیاری سنتی یا هوشیاری کفش بد، عامل مهم کمردردزندگی زودگذربا طبیعت بازی نکنسازگاری با محیط بین اجزاتلاش ها برای کشف منابع جدپیوند مدفوعفلج نخاعی با الکترودهای مغز انسان برای ایجاد تمدآدم عاقل، وقت خودش را هدرعلم راهی برای اندیشیدن اتاثیر نگاه ناظر هوشیار بخودآگاهی و هوشیاريایمپلانت نخاعی میتواند دمنابع انرژی از نفت و گاز نورالژیتصویر زیبا از سلولهمه ی سردردها بی خطر نیستدر محل کار ارزش خودت را بادراک ما درک ارتعاشی است حافظه ی ما انسان ها چرا مرمز امید، بی نیازی از مرداصل بازخوردکنفرانس تشنج هتل کوثر اصزاویه نگاه ها یکسان نیستبازگشت به ریشه های تکاملپیراستامسرکه انگبین عسلی مفید برتمدنی قدیمی در شمال خلیج فیزیک آگاهیمغز بزرگ و فعال یا مغز کوآسیب ها ناشی از آلودگی هونکاتی در مورد تشنجعادت کن از بالا نگاه کنیتاثیر گیاه خواری بر رشد وخدا موجود استایا این جمله درست است کسیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تغییرهمراهی نوعی سردرد میگرنیدر درمان بیماری مولتیپل ارتباط شگفت مغز انسان و فهشت توصیه برای کاستن از دحس و ادراک قسمت 78رویاهای پر رمز و حیرتی دراعتماد به خودکودکان مهاجرماست مالیزبان ریشه هایی شناختی اسبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی علمی پیوند مغز ساسعی کن به حدی محدود نشویتو کجای جهانیفرایند پیچیده ی خونرسانینقش مهاجرت در توسعه نسل اافراد بی دلیل دوستدار تو نگاه من، نگاه تو و یا حقیعصب حقوق نورولووتاثیر تغذیه بر سلامت رواخطرات هوش مصنوعیاگر نعمت فراموشی نبود بسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجمجمه انسان های اولیههوش مصنوعی متصل با مغزدرمان کارتی سل و تومور مغاز نخستین همانند سازها تویتامین کاحس و ادراک قسمت هشتاد و شروش مقابله مغز با محدودیبه نادیدنی ایمان بیاورکاهش التهاب ناشی از بیمامخچه ، فراتر از حفظ تعادلسفری به آغاز کیهانبرلیتیونآلودگی هوا و ویروس کروناشکل های متفاوت پروتئین هتولید مولکول جدید توسط هفضای خالی ای وجود نداردنقش اتصالات بین سلولهای التهاب شریان تمپورالچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر درجه حرارت بر عملکدو بار در هفته ماهی مصرف ابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان معناهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان دارویی سرطان رحم باز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسحس و ادراک قسمت سی و ششمريتوکسيمب در درمان ام اسبهبود حافظه پس از رخدادهکتابخانهمرکز حافظه کجاستسلسله مباحث هوش مصنوعیبرخی نرمش ها برای درد زانآنتروبات؛ ترکیب سلول زندشاید درست نباشدتوهم وجودقانون گذاری و تکاملنقش غذاها و موجودات درياامیدی تازه در درمان سرطانبرو و انرژی مداومتاثیر رژیم گیاه خواری بر دیوار، از ابتدا توهم بودابزار بقا از نخستین همانموفقیت هوش مصنوعی در امتجهان در حال ایجاد و ارتقاهوش مصنوعی از عروسک بازی دریا آرام نخواهد شد کشتی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگر کرونا ساخته شخلاصه ای از مطالب همایش مرژیم غذایی ضد دردبیماری میاستنی گراویسگل درون گلدانمزایای شکلات تلخ برای سلسوپاپ ها یا ترانزیستورهابرداشت مغز ما از گذر زمانآیا هوش مصنوعی می تواند نشربت رب انارتوصیه های سازمان بهداشت قدرت عشقنمایش تک نفرهاندوه دردی را دوا نمیکندچرا ماشین باید نتایج را پتبدیل تراکت صوتی مصنوعی دانشمندان ژنی از مغز انسابزار بقای موجود زنده از میگرن و روزه داریجوانان وطنهوش مصنوعی در کامپیوترهادرگیری مغزی در سندرم کوواز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش بهترین درمان بیش فعخواص هلو برگ هلورسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربیماری تی تی پیگالکانزوماب، دارویی جدیمطالبه ی حق خودسیاره ی ابلهانبسیاری از بیماری های جدیآیا بدون ناظر هوشمند هم بضایعات در عصب زیر زبانیتکامل فردی یا اجتماعیلبخند بزن شاید صبح فردا زنهایت معرفت و شناخت درک عانسان خطرناکترین موجودچراروياها را به یاد نمی آداروی لیراگلوتیداتوبان اطلاعات و پلِ بینما از اینجا نخواهیم رفتجراحی هوشیار مغزهوش عاطفی قسمت یازدههوش عاطفی قسمت پنجمدست خدا بارها را از دوشت از تکامل تا مغز، از مغز تیادگرفتن، آغاز حرکت است زمان به چه دلیل ایجاد میشبیان حقیقتسال سیزده ماههتفاوت ها را به رسمیت بشناپل جویی اصفهانمغز ما کوچکتر از نیم نقطهآیاما مقهور قوانین فیزیکطعمه ی شبکه های ارتباط اجتکامل شناخت انسان با کشفمن کسی در ناکسی دریافتم نوار عصب و عضلهتسلیم شدن از نورون شروع ماولین سلول مصنوعینظریه ی ریسمانداروی جدید ضد الزایمراخلاق پایه تکامل و فرهنگحقیقت غیر قابل شناختذخیره ی شگفت انگیز اطلاعاستفاده از نظریه ی تکامل هوش، ژنتیکی است یا محیطیکل اقیانوس در یک ذرهزندگی سلول در بدن، جدای ابالای هر دستی، دستی هستستم با شعار قانون بدترین تلاش های جدید در ALSپیوند مدفوع در درمان بیمفلج بل، فلجی ترسناک که آنمغز انسان برای شادمانی طآرمانگرای تخیلی نباشعلم ساختن برج های چرخانتاثیر نگاه و مشاهده ناظر خودآگاهی و هوشیاريایمپلانت استخوانی در آسیمنابع انرژی از نفت و گاز نورالژی تریژمینالتصویر زیبای اصفهانهمه جا خیر بکاردر چه مرحله ای از خواب ، رادراک، فراتر از آنچه معمحافظه ی هوش مصنوعیرمز بقای جهش ژنتیکیاصل در هم تنیدگی و جهانی کنگره بین المللی سردرد دزاوسکا درمان گوشربازخورد یا فیدبکپیشینیان انسان از هفت میسرگیجه از شایعترین اختلاتمرکز و مدیتیشنفیزیکدانان ماشینی برای تمغز بزرگترین مصرف کننده آسیب روانی شبکه های اجتمچگونه مولکول های دی ان ایعادت کن خوب حرف بزنیتاثیر گیاه خواری بر رشد وخدا نور آسمان ها و زمین اایا ابزار هوشمندی یا مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت تغییر الگوی رشد مغزی با زهندسه ی پایه ایدر دعواها چه میکنی؟ارتباط شگفت انگیز مغز انو هر کس تقوای خدا پیشه کنحس و ادراک قسمت 82رویای شفافاعتماد بی موردکودکان میتوانند ناقل بی ماست مالی با هوش انسانیزبان شناسی مدرن در سطح سلبحثی درباره هوش و تفاوتهپروانه ی آسمانیشلیک فراموشیتو کز محنت دیگران بی غمیفرایند تکامل و دشواری هانقش میدان مغناطیسی زمین افزایش قدرت ادراکات و حسنگاه مادی غیر علمی استعصب سیاتیکتاثیر حرکات چشم بر امواج دفاع از پیامبراگر نعمت فراموشی نبود بسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجنین مصنوعیهوش مصنوعی و کشف زبان هایدرمان پوکی استخواناز نشانه ها و آثار درک شدویتامین کا و استخوانحس و ادراک قسمت پنجمروش های صرفه جویی در ایجابه هلال بنگرکاهش حافظه هرچند فرایندیمخچه ابزاري که وظیفه آن فسقوط درون جاذبه ای خاص، چبرنامه و ساختار پیچیده مآلودگی هوا و پارکینسونشکل پنجم مادهتولید مثل فقط با یک مادر قفس دور خود را بشکننقش تیروئید در تکامل مغزام آر آی جدید با قدرت شگفچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر درجه حرارت بر عملکدو برابر شدن خطر مرگ و میابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان معکوسهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان زخم دیابتی با تکنواز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهحس و ادراک قسمت سیزدهمریه زغالیبهداشت خوابکجای مغز مسئول پردازش تجمرکز خنده در کجای مغز استسلطان جنگل یا صاحب ملکوتبرخی نرمش ها برای زانوآنزیم تولید انرژی در سلوشایسته نیست در جیب خود قرتوهم وجودقانون جنگلنقش غذاها و موجودات درياامگا سه عامل مهم سلامتچت جی پی تیتاثیر رژیم گیاهخواری بر دید تو همیشه محدود به مقدابزار بقا از نخستین همانموفقیت در تفکر استجهان ریز و درشتهوش مصنوعی از عروسک بازی دریافت هورمون امید با وراز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگری ضد کرونا از دخلاصه ای از درمان های جدیراه فراری نیستبیماری میاستنی گراویسگل زندگیمسمومیت دانش آموزان بی گسوپاپ ها یا ترانزیستورهابرداشتت از جهان رو زیاد آیا هوش مصنوعی زندگی بشرشربت ضد خلطتوصیه های غیر دارویی در سقسم به فقرچند نرمش مفید برای کمردراندوهگین نباش اگر درب یا چرا مردم با زندگی میجنگنتبدیل سلولهای محافط به سدانشمندان پاسخ کوانتومی ابزار بقای موجود زنده از میگرن سردردی ژنتیکی که بجواب دانشمند سوال کننده هوش مصنوعی در تفکر خلاق ادرگیری مغزی در سندرم کوواز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش در کمر دردخواص هندوانهرساناها و ابر رساناها و عبیماری خود ایمن اعصاب محگام کوچک ولی تاثیرگذارمطالبی در مورد تشنجسیاره ابلهانبسیاری از بیماری های جدیآیا برای تولید مثل همیشه ضرورت زدودن افکارتکامل مادی تا ابزار هوشملحظات خوش با کودکاننهایت در بی نهایتترکیب حیوان و انسانانسان در هستی یا هستی در چراغ های متفاوت و نور یکسداروی کنترل چربی خوناتوسوکسیمایدما اشیا را آنطور که هستندجراحی گردن همیشه برای دیجز تو که را دارمهوش عاطفی قسمت اولدستورالعمل مرکز کنترل بیاز خود رها شویادآوری خواب و رویازمان شگفت انگیزبیداری معنوی یعنی دوستی سانسور از روی قصد بسیاری تفاوت های بین زن و مرد فقپل خواجو اصفهانمغز مانند تلفن استآگاهی فراتر از آگاهیظهور امواج مغزی در مغز مصتکامل، نتیجه ی برنامه ریمن پر از تلخیمنوار عصب و عضلهتست نوار عصب و عضلهاوکرلیزوماب داروی جدید شنظریه ی ریسمان و هوشیاریداروی سل سپتاختلا ل در خود عضلهحقیقت، آن چیزی نیست که جلذره ی معین یا ابری از الکاستفاده از هوش مصنوعی در هوض مصنوعی زندهکلمات بلند نه صدای بلندزندگی، مدیریت انرژیبالاترین هدف از دولتستم، بی پاسخ نیستتلاش های جدید در درمان فرپیوند مغز و سر و چالشهای فلج خوابمغز انسان برای شادمانی طآرام باشعلیت رو به عقبتاثیر نگاه انسان بر رفتاخودت را از اندیشه هایت حفایمان به رویامنابع انرژی از نفت و گاز نوزاد ناشنوای متولد شده،تصویربرداری فضاپیمای آمهمیشه چیزی برای تنهایی ددر ناامیدی بسی امید استادغام میان گونه های مختلهدف یکسان، در مسیرهای متحافظه انسان و حافظه ی هوشرمز جهاناصل علت و تاثیرکنگره بین المللی سردرد دزبان فرایند تکاملی برای بازسازي مغز و نخاع چالشی پیشرفت های باور نکردنی دسرگردانیتمرکز بر هدففال نیکومغز حریص برای خون، کلید تآسیب عصب پا به دنبال اعتیچگونه میتوان با قانون جنعادت کردن به نعمتتاثیر گیاه خواری بر رشد وخدا بخشنده است پس تو هم بایا بیماری ام اس (مولتیپمنبع هوشیاری کجاست قسمت تغییر خود یا تغییر دیگراهندسه ی رایج کیهاندر سال حدود 7 میلیون نفر ارتباط شگفت انگیز مغز انوفور و فراوانیحس و ادراک قسمت 87روان سالماعتیاد و تلاش های درمانی کودکان گذشته به آینده فکماشین های دارای روحزبان شناسی نوین نیازمند بحثی درباره احساسات متفاپرواز از نیویورک تا لوس آشلیک فراموشیتو پیچیده ترین تکنولوژی فرایند حذف برخی اجزای مغنقش محیط زندگی و مهاجرت دافزایش میل جنسی با خوردن نگاه محدود و تک جانبه، مشعضلانی که طی سخن گفتن چقدتاثیر دوپامین و سروتونیندفاع در برابر تغییر ساختاگر با مطالعه فیزیک کوانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجنگ هفتاد و دو ملت همه را هوش مصنوعی یا حماقت طبیعدرمان پوکی استخواناز نظر علم اعصاب یا نرووسویتامین کا در سبزیجاتحس و ادراک قسمت پنجاهروش های عملی برای رفع کمربه کدامین گناه کشته شدندکاهش دوپامین عامل بیماریمخچه تاثیر گذار بر حافظهسقوط زیگزاگی یا ناگهانیبرنامه ی مسلط ژنها در اختآلزایمرشکرگزار هر چیزی باش که داتولید مثل اولین ربات های قفس ذهننقش حفاظتی مولکول جدید دام اس و سرطانچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر درجه حرارت بر عملکدو برابر شدن خطر مرگ و میابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان هوشمندهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان ساده ی روماتیسماز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهحس و ادراک قسمت ششمریواستیگمینبهداشت خواب، امروز در جهکرونا چه بر سر مغز می آورمرگ چیستسم زنبور ، کلیدی برای واربرخی نرمش های گردنآواز خواندن در قفس، نشانشادی، پاداش انجام وظیفهتوهم بی خداییقانون جنگلنقش غذاها و موجودات دريااما شما از دید خفاش کور هچت جی پی تیتاثیر رژِیم غذایی بر میگدیدن خدا در همه چیزابزار بقا از نخستین همانمولکول ضد پیریجهان شگفت انگیزهوش مصنوعی از عروسک بازی دریای خدااز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانخم شدن فضا-زمانراه نجاتبیماری های میتوکندریگلوله ی ساچمه ایمسمومیت دانش آموزان، قماسوخت هیدروژنی پاکبررسي علل احتمالي تغيير آیا هوش ارثی دریافتی از پشش مرحله تکامل چشمتوصیه هایی در مصرف ماهیقضاوت ممنوعچند جهانیاندام حسی، درک از بخش هایچرا مغز انسان سه هزار سالتبر را برداردانشمندان اولین سلول مصنابزار بقای موجود زنده از میگرن شدید قابل درمان اسجواب سنگ اندازیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحدرگیری اعصاب به علت میتواز تکینگی تا مغز- از مغزتوزن حقیقی معرفت و شناخترستگاری محدود به یک راه نبیماری دویکگامی در درمان بیماریهای مطالعه ای بیان میکند اهدسیاره ابلهانبشکه ای که ته نداره پر نمآیا بزرگ شدن مغز فقط در دضرب المثل یونانیتکامل مداوملرزش ناشی از اسیب به عصبنهادینه سازی فرهنگ اختلاترازودونانسان عامل توقف رشد مغزنزاع ها بیهوده استداروی تشنجی دربارداریاتصال مغز و کامپیوترما به جهان های متفاوت خوداثر مضر مصرف طولانی مدت رما با کمک مغز خود مختاريمجستجوی متن و تصویر به صورهوش عاطفی قسمت دهمدغدغه نتیجه ی نادانی استاز درخواست ها جدا شویاری خدا نزدیک استزمان طلایی سکته ی مغزی رابیداری و خواب کدام بهتر اسانسور بر بسیاری از حقایتفاوت های تکاملی در مغز وپلاسمای غالبمغز مادران و کودکان در زمآپومورفین در پارکینسونظرف باید پر شود چه با چرک تکثیر سلول در برابر توقف من بی من، بهتر یاد میگیرمنوار عصب و عضله مهم در تشتست کم هزینه ی بزاق برای ايندگان چگونه خواهند دیدنظریه تکامل در درمان بیمداروی ضد چاقیاختلاف خانوادگی را حل کنحقایق ممکن و غیر ممکنذرات کوانتومی زیر اتمی قاستفاده از انرژی خلاهیچ نقطه ای مرکزی تر از اکلوزاپین داروی ضد جنونزندگی، مراتب هوشیاری استباهوش ترین و با کیفیت تریستون فقرات انسان دو پا جلتلاش های جدید در درمان سرفلج خواب چیستمغز انسان رو به کوچک تر شآرامش و دانشعلایم کمبود ویتامین E را تاثیر نگاه انسان بر رفتاخودروهای هیدروژنیاین پیوند نه با مغز بلکه منابع انرژی از نفت و گاز نوسانات کوانتومی منبع ماتصور ما ازمشکلات و واقعیهمیشه چشمی مراقب و نگهبادر هم تنیدگی مرزها و بی مادغام دو حیطه علوم مغز و هدف از تکامل مغزحباب های کیهانی تو در تورمز جهان خاصیت فراکتالاصل عدم قطعیت از کوانتوم کنترل همجوشی هسته ای با هزبان متغیرباغچه ی منپیشرفت های جدید علوم اعصسربازان ما محققا غلبه می تمرکز بر امروزفاکسیبتمغز در تنهایی آسیب میبینآسانی موفقیتچگونه مغز ما، موسیقی را پعادت بد را ترک کنتاثیر گیاه خواری بر رشد وخدا تاس نمیریزدایا بدون زبان میتوانیم تمنبع هوشیاری کجاست قسمت تغییر دیگران یا تغییر خوهندسه بنیادیندر عید نوروز مراقب تصادف ارتباط غیرکلامی بین انساوقاحت و تمسخر دیگرانحس و ادراک قسمت چهلروبات ها قول میدهنداعتیاد را به دور بیندازکودکان خود را مشابه خود تماشین دانشزبان، نشان دهنده ی سخنگو بحثی درباره احساساتی غیرپروتئین های ساده ی ابتداشنا در ابهای گرم جنوب نیاتو آرامش و صلحیفراتر از دیوارهای باورنقش مرکز تنفس سلولی در بیافزایش مرگ و میر سندرم کونگاه کلی نگرغم بی پایانتاثیر دپاکین بر بیماری مدقیق ترین تصاویر از مغز ااگر تلاش انسان امروز برامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجنگ و تصور از جنگهوش مصنوعی گوگل به کمک تشدرمان آرتروز با ورزش موضاز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین بی 12 در درمان دردحس و ادراک قسمت پنجاه و یروش هایی برای مقابله با ابه امید روزهای بهترکاهش سن بیولوژیکی، تنها مخاطب قرار دادن مردم، کاسلول های مغزی عامل پارکیبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱آلزایمر در جوانانشکست حتمیتولید یا دریافت علمقفس را بشکننقش حیاتی تلومر دی ان آ دام اس یا تومور؟چالش های ایستادن بر دو پاتاثیر درجه حرارت بر عملکدو داروی جدید برای میاستابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری در کجاست؟ قجهان هوشیارهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان سرگیجه بدون نیاز باز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک محس و ادراک قسمت شصت و هشتریاضیات یک حس جدید استبهداشت خواب، رمز حافظه ی کریستال هامرگ و میر پنهانسماگلوتید داروی کاهش دهنبرخی یونها و مولکول های مآینه در اینهشب سیاه سحر شودتوهم تنهاییقانونمندی و محدودیت عالمنقش غذاها در کاهش دردهای امروز دانش ژنتیک هیچ ابهنتایج نادانی و جهلتاثیر سلامت دستگاه گوارشدیدگاه نارسای دوگانه ی مابزار بقا از نخستین همانمولتیپل اسکلروز در زنان جهان شگفت انگیز و بی زمانهوش مصنوعی از عروسک بازی درک فرد دیگر و رفتارهای ااز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانخونریزی مغز در سندرم کووراه های جدید برای قضاوت ربیماری های مغز و اعصاب و گلوئونمسیر دشوار تکامل و ارتقاسودمندی موجودات ابزی بر بررسی مغز با امواج مادون آیا هوش سریعی که بدون احسششمین کنگره بین المللی ستوضیحی ساده در مورد هوش مقطار پیشرفتچند جهانیانرژی بی پایان در درون هرچرا مغزهای ما ارتقا یافت تحریک الکترومغناطیسی مغدانشمندان تغییر میدان مغابزار بقای موجود زنده از میاستنی گراویس بدون آنتیجوسازی مدرنهوش مصنوعی در خدمت خلق وحدرب بسته با غیر خود باز ماز تکینگی تا مغز، از مغز وزوز گوشرشته نوروایمونولوژی و نقبیماری دیستروفی میوتونیگامی در درمان بیماریهای معمای اخلاقی قطارسیب یکسان و دیدگاه های متبشریت از یک پدر و مادر نیآیا تکامل و تغییرات ژنتیضربه مغزی در تصادف رانندتکامل چشملرزش دست ها و گردن و سر ETچهار میلیارد سال تکامل بترازودونانسانیت در هم تنیده و متصنزاع بین جهل و علم رو به پداروی جدید ALSداروی جدید s3 در درمان ام اثرات فشار روحی شدیدما بخشی از این جهان مرتبطجستجوی هوشیاری در مغز ماهوش عاطفی قسمت دومذهن ما از در هم شکستن منباز دست دادن دم در پیشینیاژن همه چیز نیستزمان، واقعی نیستبیرون اصل است یا درونسانسور ذهنتفاوت های زبانی سرمنشا تپمبرولیزوماب در بیماری چمغز چون ابزار هوش است دلیآپومورفین در پارکینسونظرفیت مغز چقدر استتأثیر نیکوتین سیگار بر ممننژیتنوار عصب و عضله برای تاییتست آر ان اس دز میاستنی گايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیمداروی ضد چاقیاختلال حرکتی مانند لرزش حل مشکلذرات کوانتومی زیر اتمی قاستفاده از سلول های بنیاهیچ چیز همیشگی نیستکلید نزدیک و نگاه تو بر فزندان ذهنیباور و کیهان شناسیستارگانی قبل از آغاز کیهتلاش های جدید شرکت نورالفلج دوطرفه عصب 6 چشممغز انسان رو به کوچکتر شدآرامش و سکونعلایم کمبود ویتامین E را تاثیر هوش مصنوعی بر مغزخورشید مصنوعیاین اندوه چیستمنابع انرژی از نفت و گاز نوشیدن چای برای مغز مفید تصور از زمان و مکانهمیشه اطمینان تو بر خدا بدر هم تنیدگی کوانتومیارتقا و تکامل سنت آفرینش هدف از خلقت رسیدن به ابزاحباب هایی تو در تورنگ کردن، حقیقت نیستاصل، روان و نفس استکنترل جاذبهزبان مشترک ژنتیکی موجودابترس از اینکه کسی، به درگپیشرفت در عقل است یا ظواهسربرولایزینتمساح حد واسط میان مغز کوفاجعه ی جهل مقدسمغز را از روی امواج بشناسآشنا پنداریچگونه مغز پیش انسان یا همعادت دادن مغز بر تفکرتاثیر گیاه خواری بر رشد وخدای رنگین کمانایا تکامل هدفمند استمنبع هوشیاری کجاست قسمت تغییر دادن ژنها آیا روزی هندسه در پایه ی همه ی واکدرمان نگهدارنده ی اعتیادارتروز یا خوردگی و التهاوقت نهيب هاي غير علمي گذشحس و ادراک قسمت چهل و هفتروبات های ریز در درمان بیاعداد بینهایت در دنیای مکودکان را برای راه آماده مبانی ذهنی سیاه و سفیدزبان، وسیله شناسایی محیطبحران ذهن فیلمی قابل تامپروتز چشمشناخت ناشناختهتو افق رویداد جهان هستیفرار در فرار از میزبان، دنقش نگاه از پایین یا نگاهافزایش سرعت پیشرفت علوم نگاه انسان محدود به ادراغم بی پایانتاثیر داروهای ضد التهاب دل به دریا بزناگر خواهان پیروزی هستیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجنگ داده هاهوش مصنوعی گوگل به کمک تشدرمان ام اس(مولتیپل اسکلاز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین بی هفدهحس و ادراک قسمت پنجاه و دروش هایی برای کم کردن اضطبه بالا بر ستارگان نگاه ککایروپاکتیک چیستمدل همه جانبه نگر ژنرالیسلول های بنیادیبرین نت به جای اینترنتآملودیپین داروی ضد فشار شکستن مرز دور مغزتولید پاک و فراوان انرژیقله برای دیدن نه برای به نقش خرچنگ های نعل اسبی درامواجی که به وسیله ی ماشیچالش کمبود اندام برای پیتاثیر درجه حرارت بر عملکدو سوی واقعیتابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری در کجاست؟(قجهان های بسیار دیگرهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان سرگیجه بدون نیاز باز تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار حس و ادراک قسمت شصت و دوریتوکسیماببوزون هیگز چیستکریستال زمان(قسمت اولمرگ و میر بسیار بالای ناشسندرم میلر فیشربرخی اثرات مضر ویتامین دآیندهشبیه سازی میلیون ها جهان توهم جداییقارچ بی مغز در خدمت موجودنقشه مغزی هر فرد منحصر بهانفجار و توقف تکاملی نشانتاران، جذب کنتاثیر عصاره تغلیظ شده گیدیروز و امروزابزار بقا از نخستین همانمواد کوانتومی جدید، ممکنجهانی که نه با یک رخداد و هوش مصنوعی از عروسک بازی درک نیازمند شناخت خویش ااز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ضد اعتیادخونریزی مغزی کشندهراه های جدید برای قضاوت ربیماری های ژنرالیزه ی عصگمان میکنی جرمی کوچکی در مسئول صیانت از عقیده کیسسی و سه پل اصفهانبررسی و اپروچ جدید بر بیمآیا هشیاری کوانتومی وجودشعار و عملتوضیحات دکتر فاطمی در موقطره قطرهچند جهانی و علمانرژی تاریکچرا ویروس کرونای دلتا واتحریک عمقی مغزدانشمندان روش هاي جدیدی ابزار بقای موجود زنده از میاستنی گراویس در جوانانجامعه ی آسمانیهوش مصنوعی درمانگر کامپیدرختان چگونه بر تشکیل اباز تکینگی تا مغز، از مغز وسواس، بیماری استرشد مغز فرایندی پیچیده ابیماری سلیاکگاهی لازم است برای فهم و معماری، هندسه ی قابل مشاسیر آفرینش از روح تا مغز بعد پنجمآیا تراشه ها داخل مغز، میضررهای مصرف شکر و قند بر تکامل و ارتقای نگاه تا عملرزش عضله یا فاسیکولاسیوچهار ساعت پس از کشتار خوکتراشه مغز بدون واسطه ی دانسانیت در برابر دیگراننزاع بین علم و نادانی رو انسان، گونه ای پر از تضادنزاع بین علم و جهل رو به پداروی جدید لنفوم و لوکمیاثرات مفید قهوهما تحت کنترل ژنها هستیم یحفره در مغزهوش عاطفی قسمت سومذهن چند جانبه نیازمند نگاز روده تا مغزژن همه چیز نیستزمان، اندک استبیست تمرین ساده برای جلوساهچاله ها تبخیر نمیشودتفاوت ایستایی و تکاپوپناه به بیابانمغز چگونه صداها را فیلتر آب زندگی است قسمت چهارمعقل مجادله گرتأثیر نگاه انسان بر رفتامن، ما یا چی؟نوار عصب و عضله تعیین محلتشنچ پانایوتوپولوس تشنج ايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیمداروی ضد تشنج با قابليت تاختلال خواب فرد را مستعد حلقه های اسرارآمیزذرات کوانتومی زیر اتمی قاستفاده از سلول های بنیاهیچ چیز، چقدر حقیقی استکلید، در ناشناخته هاستزونیسومایدباید از انسان ترسیدپیوند اندام از حیوانات بسخن نیکو مانند درخت نیکوتلاش هایی در بیماران قطع فن آوری های جدید علیه شنامغز ایندگان چگونه استآرامش عقلعلائم عصبی آلزایمر، با اتاثیر ویتامین دی بر بیماخوش قلبی و مهربانیاین ایده که ذرات سیاهچالمنابع انرژی از نفت و گاز نوعی سکته مغزی ، وحشتناک تصاویر زیبای رعد و برقهمیشه به آنچه داری، خوشندر هم تنیدگی کوانتومی و پارتقا یا بازگشت به قبل ازهر چیز با هر چیز دیگر در تحد و مرزها توهم ذهن ماسترنگین کماناصلاح خطا با رفتن بر مسیرکندن ریشه ی خودزبان چهار حرفی حیات زمینبحتی علمی درباره تمایل بپیشرفت ذهن در خلاقیت استسردرد میگرنتنفس هوازی و میتوکندریفارغ التحصیلان، فقیر و دمغز زنان جوانتر از مغز مرآشنا پنداریچگونه هموساپينس بر زمین عارضه جدید ویروس کرونا ستاثیر گیاه خواری بر رشد وخدایی که ساخته ی ذهن بشر ایجاد احساساتمنبع هوشیاری کجاست قسمت تغییر زودتر اتصالات مغزیهندسه زبانِ زمان استدرمان نابینایان آیا ممکنارزش های وارونهوقتی فهمیدی خطا کردی برگحس و ادراک قسمت چهل و هشتروبات کیانبقا با سازگارترین فرد اسکوری گذرای ناشی از موبایمباحث مهم حس و ادراکزدودن نقص از هوش مصنوعیبخش فراموش شده ی حافظهپروتز عصبی برای تکلمشناخت و معرفت، و نقش آن دتو انسانی و انسان، شایستفرد موفقنقش نظام غذایی در تکامل مافسردگی و اضطراب در بیمانگاه از کنار و یا از روبرغیرقابل دیدن کردن مادهتاثیر داروی ضد تشنج سدیم دلایلی که نشان میدهد ما باپل ویژن پرو در تشخیص بیممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجنبه های موجی واقعیتهوش مصنوعی الفاگودرمان با سلول های بنیادیاز واقعیت امروز تا حقیقتویتامین دی گنجینه ای بزرحس و ادراک قسمت پنجاه و سروش هایی برای جلوگیری از به بالاتر از ماده بیندیشکار امروز را به فردا نیندمدل هولوگرافیک ژنرالیزهسلول های بنیادی منابع و ابرای یک زندگی معمولیآموزش نوین زبانشکستگی لگن یا سکته ی مغزیتولید اندام با چاپ سه بعدقله سقوطنقش داروهاي مختلف معروف امیوتروفیک لترال اسکلروچالش دیدگاه های سنتی در بتاثیر درجه حرارت بر عملکدولت یا گروهکابزار بقا از نخستین همانمنبع خواب و رویاجهان هایی در جهان دیگرهوش مصنوعی از عروسک بازی درمان سرگیجه بدون دارواز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقحس و ادراک قسمت شصت و ششریسپریدونبوزون هیگز جهان را از متلکریستال زمان(قسمت دوم)مرگ و سوال از قاتلسندرم کووید طولانیبرخی اختلالات عصبی مثانهآینده ی انسان در فراتر ازشبیه سازی سیستم های کوانتوهم جدایی و توهم علمقبل و بعد از حقیقتنقشه های مغزی جدید با جزیانفجار بزرگ پایان بوده انجات در اعتماد به خودتاریک ترین بخش شبدیسک گردنابزار بقا از نخستین همانموجود بی مغزی که می تواندجهانی که از یک منبع، تغذیهوش مصنوعی از عروسک تا کمدرک و احساساز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن علیه سرطانخونریزی مغزی کشنده ولی قراه پیروزی در زندگی چیستبیماری های روانی با تاثیگنجینه ای به نام ویتامین مسئولیت جدیدسیلی محکم محیط زیست بر انبررسی ژنها در تشخیص بیماآیا واکنش های یاد گرفته وصبور باشتیوتیکسن داروی ضد جنونلمس کوانتومیچند روش ساده برای موفقیتانرژی تاریک که ما نمی توچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک تحریک عمقی مغز در آلزایمدانشمندان روشی برای تبدیابزار بقای موجود زنده از میدان مغناطيسي زمین بشر جاودانگی مصنوعیهوش مصنوعی درخدمت خلق وحدرختان اشعار زمیناز تکینگی تا مغز، از مغز وسیله، فقط دعا نیسترشد مغز علت تمایل انسان ببیماری شارکو ماری توثگاهی مغز بزرگ چالش استمعنی روزهسیستم تخلیه ی مغز بینشی نبعد از کروناآیا جنین انسان، هوشمندی ضررهای شکر بر سلامت مغزتکامل و ریشه ی مشترک خلقتلزوم گذر انسان از حدها و نون و القلمتراشه ها روی مغزتراشه ی هوش مصنوعی در مغزانعطاف پذیری مکانیسمی علنسبیت عام از زبان دکتر برداروی جدید میاستنی گراویاثرات مفید روزه داریمانند کودکان باشیدحق انتخابهوش عاطفی قسمت ششمذهن هوشیار در پس ماده ی ماز سایه نترسژن هوش و ساختارهای حیاتی زمزمه ات مانده در گوشمبیش از نیمی از موارد انتقسایه ی هوشیاریتفاوت ارباب و رهبر حقیقیپنج اکتشاف شگفت آور در مومغز ناتوان از توجیه پیداآب زندگی است قسمت هفتمعقل در جهان جدید، عجیب استأثیر شیرینی های حاوی لومن، خود تو هستمنوار عصب و عضله در مطب دکتشنج چیستنعناعداروی ضد تشنج با قابليت تاختلال در شناسایی حروف و حمله ویروس کرونا به مغزرفلکس وتری با توضیح دکتر استفاده از سلول های بنیاهیچ وقت خودت را محدود به کلام و زبان، گنجینه ای بسزونا به وسیله ویروس ابله بابا زود بیاپیوند اندام حیوانات به اسخن و سکوتتلاش در تولید انرژی به رنفناوری هوش مصنوعی نحوه خمغز ابزار بقای برتر مادیآرامش(سکوت) stillness و تکاپوعلت خواب آلودگی بعد از خوتاثیر ویروس کرونا بر مغز خوش خیالی و خوش بینیاین ابتدای تناقض هاستمنابع انرژی از نفت و گاز نیوالینتصادف یا قوانین ناشناختههمیشه داناتر از ما وجود ددر هم تنیدگی کوانتومی و دارتوکين تراپی روشی جديد هر جا که جات میشه، جات نیحریص نباشرهبر حقیقیاصول انجام برخی نرمش ها دکندر در بیماریهای التهابزبان نیاز تکاملی استبحث درباره پیدایش و منشا پیشرفتی مستقل از ابزار هسردرد میگرن در کودکانتنفس هوازی و میتوکندریفاصله ها در مکانیک کوانتمغزهای کوچک بی احساسآشناپنداری چیستچگونه هوشیاری خود را توسعبارت های مبهم مانند انرتاثیر گیاه خواری بر رشد وخدایا جز تو که را دارمایران بزرگمنبع هوشیاری کجاست قسمت تغییر عمودی سر انسان از پهندسه، نمایشی از حقیقتدرمان های اسرار آمیز در آارزش های حقیقی ارزش های غوقتی ناراحتی چیکار میکنیحس و ادراک قسمت چهل و دومروح و آب حیاتبقا در ازای بیماریکی غایب شدی تا نیازمند دلمبتکران خودشکوفاسفر فقط مادی نیستبخش های تنظیمی ژنومپرورش مغز مینیاتوری انساشناخت حقیقت یا آرزوهای گتو با همه چیز در پیوندیفرد یا اندیشهنقش نظریه تکامل در شناساافسردگی و ساختار مغزنگاه از بیرون مجموعهغار افلاطونتاثیر درجه حرارت بر مغزدنیا فریب و سرگرمیاپی ژنتیکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجنسیت و تفاوت های بیناییهوش مصنوعی اکنون می تواندرمان تومورهای مغزی با ااز کجا آمده ام و به کجا میویروس مصنوعیحس و ادراک قسمت پنجاه و شروش هایی ساده برای کاهش ابه جای محکوم کردن دیگران کار با یگانگی و یکپارچگیمدل هولوگرافیک تعمیم یافسلول های بدن تو پیر نیستنبرای پیش بینی آینده مغز دآمارهای ارائه شده در سطح شگفت نیست من عاشق تو باشمتولید سلولهای جنسی از سلقلب های سادهنقش درختان در تکاملامید نیکو داشته باش تا آنچاالش ها در تعیین منبع هوتاثیر درجه حرارت بر عملکدونپزیل در بیماران قلبی ابزار بقا از نخستین همانمنتظر نمان چیزی نور را بهجهان یکپارچههوش مصنوعی از عروسک بازی درمان سرطان با امواج صوتاز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیدحس و ادراک سی و هفتمریسدیپلام تنها داروی تایبی نهایت در میان مرزهاکریستال زمان(قسمت سوم)مرگ انتقال است یا نابود شسندرم گیلن باره به دنبال برخی اصول سلامت کمرآینده ی حمل و نقل هوایی دشبکه های مصنوعی مغز به درتوهم جسمقبل از آغازنقشه با واقعیت متفاوت اسانقراض را انتخاب نکنیدنجات در راستگوییتاریکی من و تو و گرد و غبادیستونی قابل درمانابزار بقا از نخستین همانموجودات مقهور ژنها هستندجهانی پر از سیاهچاله یا پهوش مصنوعی از عروسک تا کمدرک کنیم ما همه یکی هستیماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسنی با تاثیر دوگانه اخواندن ، یکی از شستشو دهنراه انسان شدن، راه رفتن وبیماری وسواسگندم بکاری، جو درو نمیکنمسئولیت در برابر محیط زیسینوریپا داروی ترکیبی ضدبررسی بیماری التهابی رودآیا یک، وجود داردصبور باشتیک و اختلال حرکتیلووفلوکساسینچندین ماده غذایی که ماننانرژی خلا ممکن استچرا پس از بیدار شدن از خوتخریب مغز به دلیل کمبود بدانش، قفل ذهن را باز میکنابزارهای پیشرفته ارتباط میدان های مغناطیسی قابل جایی برای یاد گرفتن باقی هوش مصنوعی ساخته هوش طبیدرد و درساز تکینگی تا مغز، از مغز یک پیام منفرد نورون مغزی رشد در سختی استبیماری ضعف عضلات نزدیک بگاهی جهت را عوض کنمعاینه قبل از نوار عصب و سیستم تعادلی بدنبعد از کروناآیا جهان ذهن و افکار ما مضعیف و قویتکامل ابزار هوش ، راه پر لزوم سازگاری قانون مجازانوآوری ای شگفت انگیز دانلزوم سازگاری قانون مجازانوار مغز مشاهده ی غیر مستتراشه ی بیولوژِیکاهمیت کنترل خشمچسبیدن به خود، مانع بزرگ داروی جدید کنترل قند خوناثرات مضر ماری جوانامانند آب باشحقیقت قربانی نزاع بین بی هوش عاطفی بیشتر در زنانذهن و زندگیاز سایه بگذرژن یا نقشه توسعه مغز و نقزنان باهوش تربیشتر کمردردها نیازی به سایه را اصالت دادن، جز فرتفاوتهای جنسیتی راهی براپول و شادیمغز و قلب در جنین موش مصنآب زندگی است قسمت اولعقل سالمتئوری تکامل امروز در درممنابع انرژي پاک سرچشمه حنوبت کودکانتشنج و حرکات شبه تشنجی قاهفت چیز که عملکرد مغز تو داروی ضد تشنج توپیراماتاختلال در شناسایی حروف و حمایت از طبیعترفتار مانند بردهاستفاده از سلول های بنیاهیچ کاری نکردن به معنی چیکلام، در تحولی شگفت آور بزیان غذاهای پرچربباد و موجپیوند سر آیا ممکن استسخن پاک و ثابتتلاشی برای درمان قطع نخافواید روزه داری متناوبمغز ابزار برتر بقاآرزوها را کم کنعماد الدین نسیمی قربانی تاثیر ژنها بر اختلالات خخوشبختی چیستاین بیمار را باید چه کار منابع انرژی از نفت و گاز نیکولا تسلاتضادهای علمیهمیشه راهی هستدر هر سوراخی سر نکنارتباط میکروب روده و پارهر حرکت خمیده می شود و هر حرکات چشم، ترجمه کننده ی روی و منیزیم در تقویت استاصول توسعه ی یک ذهن کاملکندر علیه سرطانزبان و کلمه حتی برای کسانبحثي درباره هوش و تفاوتهپپوگستسردرد میگرنی در کودکانتنفس بدون اکسیژنفاصله ی همیشگی تصویر سازمغز، فقط گیرندهآشتی بهتر استچگونه واکسن کرونا را توزعجول نباشتاثیر گیاه خواری بر رشد وخرما منبع بسیار خوب آنتی ایرادهای موجود در خلقت بمنبع هوشیاری کجاست قسمت تغییرات منطقه بویایی مغزهنر فراموشیدرمان های بیماری آلزایمرارزش حقیقی زبان قسمت اولوقتی پر از گل شدی خودت را حس و ادراک قسمت چهل و سومروح در جهانی دیگر استبقای حقیقی در دور ماندن اکیهان خود را طراحی میکندمتواضع باشسفر نامه سفر به بم و جنوب بخش بزرگی حس و ادراک ما اپرکاری تیروئیدشناخت درون، شناخت بیرون؛تو با باورهایت کنترل میشفرد حساس از نظر عاطفی و بنقش هورمون های تیروئید داقلیت خلاقنگاه از دور و نگاه از نزدغرور و علمتاثیر درجه حرارت بر عملکدنیا مکانی بسیار اسرارآمابتدا سخت ترین استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجنسیت و تفاوت های بیناییهوش مصنوعی از عروسک های بدرمان تشنجاز کسی که یک کتاب خوانده ویروس های باستانی، مغز محس و ادراک قسمت بیست و چهروش استفاده از بالش طبیبه جای تولید، بیشتر گوش ککارهای کوچک، بی ارزش نیسمدل های ریز مغز مینی برینسلول بنیادی و ای ال اسبرای اولین بار دانشمندانآن چیزی که ما جریان زمان شگفت انگیز بودن کیهانتولترودینقلب و عقلنقش ذهن و شناخت در حوادث امید نجاتنابینایی در نتیجه ی گوشی تاثیر درجه حرارت بر عملکدوچرخه در کاهش دردهای کمابزار بقا از نخستین همانمنتظر نتیجه ی کارهایت باجهان یکپارچههوش مصنوعی از عروسک بازی درمان ضایعات نخاعیاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمرحس و ادراک- قسمت پنجاه و ریشه های مشترک همه ی موجوبی نظمی مقدمه شناختکشف مکانیسم عصبی خوانش پمرگ تصادفیسندرم پیریفورمیسبرخی اطلاعات روانشناسی مآینده ی علم و فیزیک در60 ثشبکیه های مصنوعیتوهمات و شناخت حقیقتقبل از انفجار بزرگنقص های سیستمی ایمنیانواع سکته های مغزینخاع ما تا پایین ستون فقرتاریکی و نوردژا وو یا اشنا پنداریابزار بقای موجود زنده از مورد نادر همپوشانی دو بیجهانی در ذهنهوش مصنوعی از عروسک تا کمدرک احساسات و تفکرات دیگاز تکینگی تا مغز از مغز توابسته به دوستی این و آن خواندن، دوست روزهای سختراه بی شکستبیماری کروتز فیلد جاکوبگوهر با نظر دیگران سنگ نممستند جهان متصلسیناپس، شگفتی خلقتبررسی سیستم تعادلی بدن اآیا کیهان می تواند یک شبیصبر لازمه ی پیروزی استتیکاگرلور داروی ضد انعقالوب فرونتال یا پیشانی مغچندجهانیانرژِی برای ایجاد اضطرابچرا ارتعاش بسیار مهم استتداوم مهم است نه سرعتدانش، یک انسان را ناسازگابزارهای بقا از نخستین همیدان های کوانتومی خلاجایی خالی نیستهوش مصنوعی، کیفیت فریب مدرد باسن و پا به دلیل کاهاز تکینگی تا مغز، از مغز یک پیشنهاد خوب برای آسان رشد، رسیدن به یک هدف نیستبیماریهای تحلیل عضلانی اگاهی در پارکینسون باید پمعادله ها فقط بخش خسته کنسیستم دفاعی بدن علیه مغز بعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا جهش های ژنتیکی، ویروطلوع و حقیقتتکامل تکنولوژی