دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

آب، زندگی است(قسمت پنجم)

آب، زندگی است(قسمت پنجم)
آیا آب، فقط تشکیل دهنده ی بزرگترین بخش ساختار موجودات زنده است یا نقشی فعال در جهت دهی واکنش های درون سلولی دارد؟
نقش آب در انتقال اطلاعات درون سلولی چیست؟
بخشی از گفتگو بین دکتر بت مک دوگال و دکتر ویلیام براون در مورد نقش آب در انتقال اطلاعات در بدن:

Resonance Science Foundation - Explore the Connected Universe
دکتر بت مک دوگال: وقتی ما در روز جهانی آب، سخن میگوییم در این مورد است که آب چگونه با انتقال اطلاعات از شکل میدانی متحد و یکپارچه به شکل فیزیکی عمل میکند.
دکتر ویلیام بران: هر فعالیت زیستی که در درون سلول ها، بین سلول و یا هر بافت بدن رخ میدهد همه اش اساسا از آغاز تا انتها مانند یک ارکستر به وسیله آب، تنظیم ومدیریت میشود. روشی که ژنها در DNA تو خوانده میشود و سپس ترجمه و به پروتئین یعنی واحد های عملکردی سلول متحول باعث متابولیسم می گردد و باعث تنظیم تکثیر و تقسیم سلول و فرایندهای جوان سازی سلول میش ود، این مرحله ی خیلی نخستین، با واسطه ی آب تنظیم میگردد. بنابراین آب چیزی را میسازد که ساختار فوق پیچیده ی سه بعدی در طول DNA است.
دکتر بت: این آرایش مارپیچی آب سازمان یافته در اطراف DNA است.

Resonance Science Foundation
ویلیام براون: ساختار سه بعدی آن، جهت گیری خیلی اختصاصی دارد تا بچرخد. بنابراین یک آرایش مارپیچی است و میتواند مثلا در دینامیک راست گرد یا چپ گرد بچرخد و این نوع انتخاب چرخش در سیستم های بیولوژیک، بسیار مهم است زیرا همه DNA ها چرخش راست گرد و همه ی اسید آمینه ها چرخش چپ گرد دارند. این ساختار سه بعدی بسیار مهم است.(طبق قرارداد اگر ساختمان فضایی یک اسید آمینه را در نظر بگیریم، چنانچه عامل NH2- که به کربن آلفا متصل میشود- در طرف چپ باشد، می گوییم این اسید آمینه از نوع چپ گرد است و هرگاه عامل NH2، در طرف راست کربن آلفا باشد می گوییم این اسید آمینه از نوع راست گرد است. اسید آمینه های طبیعی همگی از نوع چپ گرد هستند.)
آب، هم در طول DNA جهت یابی خاصی را در جهت گیری چرخشی خود دارد و اکنون اگر تو در مورد این، فکر کنی DNA یک ساختار مارپیچ دو حلقه ای است. بنابراین جفت های بازی در درون این مارپیچ، قرار می گیرد و اینها ستون ساختاری فسفاتی دارند.
همه ی اطلاعات در درون قرار دارد و تو می فهمی این فاکتورهای ترجمه ای یعنی پلیمرازها- که می آیند و DNA را می خوانند- چگونه آنها می فهمند ژن در کجا قرار دارد. سه میلیارد جفت بازی وجود دارد و یک درصد آنها قالب هایی آزاد برای خواندن باز دارند. پس آنها از کجا می فهمند چه چیزی را بخوانند و ترجمه یا همانند سازی را شروع کنند؟
در حقیقت اتفاقی که می افتد اینکه این پروتئین ها در طول DNA در حال خواندن ساختار آبی هستند. ساختار آبی به پروتئین ها می گوید زنجیره ی DNA درون مارپیچ حلقوی چیست و آن یک فوق ساختار سه بعدی است. پس آنها در طول، در حال خواندن آب هستند آب به آنها میگوید اوکی! ترجمه باید از اینجا شروع شود.
سوال بت مکدوگال: آیا آب به آنزیم ها میگوید اطلاعات را در بخش سازگار آب قرار دهند؟ آیا در حال نوسان با جفت های بازی است و آن ارتباطی ارتعاشی است؟ چگونه تصور میکنی که این ارتباط در حال رخ دادن باشد؟
جواب ویلیام: هر نوکلئوتید، تاثیر متفاوتی بر صدف الکترونی و لحظه ی دیپل الکتریکی مولکول آب دارد. من تصور میکنم در گفتگوی ما در قسمتت قبل در مورد دیپل ها صحبت کردیم .این دیپل ها چیزی است که در این مورد با شارژ الکتریکی چه مثبت یا منفی واکنش نشان مید هد؛ بنابراین دی پل الکتریکی آب به هر جفت بازی DNA یعنی A,G,C,Tبه شکل متفاوتی پاسخ می دهد. پس کمی متفاوت ساختار می گیرد.
در سطح کوانتومی این مورد به طور تنگاتنگ در ارتباط با نوسان کونتومی مولکول است و می تواند نوسانی-ارتعاشی باشد و همه ی اینها به نوعی با هم در حال ارتباط و جفت شدن هستند.
این اطلاعاتی است که خوانده میشود و این مانند تبادل روزنانس یا ارتعاش است... https://www.youtube.com/watch?v=PcxjJYSgrMY


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
درمان جدید ام استمرکز بر هدفپیچیدگی های مغزی در درک زمغز چگونه صداها را فیلتر روشی جدید در درمان نابینآثار باستانی تمدن های قدقدم زدن و حرکت دید را تغیتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار عصب و عضله تعیین محلسلام تا روشناییتغییر عمودی سر انسان از پاین پیوند نه با مغز بلکه هم نوع خواری در میان پیشیشاید گوشی و چشمی، آماده شموسیقی هنر مایع استادراک، فراتر از آنچه معمحس و ادراک قسمت چهل و دوماعتماد به خودهیچ کس حقیقت را درون مغز دی متیل فومارات(زادیوا)(کمردردبحثی درباره احساسات متفادرون قفس یا بیرون از آنتو پیچیده ترین تکنولوژی پیراستاممغز ایندگان چگونه استرژیم غذایی سالم و ضد التهآسیب ها ناشی از آلودگی هولوزالمعده(پانکراس)مصنوعتاثیر داروهای ضد التهاب ایا ابزار هوشمندی یا مغز نوعی سکته مغزی ، وحشتناک سوی ما آید نداها را صداجنسیت و تفاوت های بیناییهمیشه، آنطور نیست که هستشرکت نورالینک ویدیویی ازمکان زمان یا حافظه زمانارتباط شگفت انگیز مغز انهز ذره، یک دنیاستحس و ادراک قسمت پنجاه و شبه نادیدنی ایمان بیاوردانش بی نهایتکوچکترین چیز یک معجزه اسبرنامه ی مسلط ژنها در اختپروژه ی ژنوم انسانیدرگیری قلب در بیماری ویرتولید مثل اولین ربات های مغز زنان جوانتر از مغز مررحم مصنوعیافراد بی دلیل دوستدار تو چگونه هوشیاری خود را توسمقاومت به عوارض فشار خون تاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نعمت فراموشی نبود بسسیاهچاله ی تولید کنندهجهان یکپارچههنر دانستنضایعه ی عروقی مخچهماپروتیلیناز نشانه ها و آثار درک شدوقتی خورشید هست شمع به کاحس و ادراک سی و هفتمبهبود حافظه پس از رخدادهداروهای تغییر دهنده ی سیکامپیوتر سایبورگمبانی ذهنی سیاه و سفیدبرخی نرمش های گردنپس از اگو یا بعد از نفسدست و پا زدن در سایه؟توهم بی خدایینقش نظام غذایی در تکامل مزمان و صبرالتهاب شریان تمپورالنگاه از دور و نگاه از نزدمنابع انرژی از منابع نهفتاثیر عصاره تغلیظ شده گیابزار بقا از نخستین همانسال سیزده ماههجهانی پر از سیاهچاله یا پهوش مصنوعی از عروسک های بطبیعت موجی جهاناز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت فیزیکی، تابعی از خواندن، دوست روزهای سختبیماری میاستنی گراویسداروی جدید برای کاهش وزنکتاب زیست شناسی باورمدل همه جانبه نگر ژنرالیبررسي علل احتمالي تغيير آنان که در قله اند هرگز خذهت را روی چیزهای مفید متفواید زیاد دوچرخه سواریتوصیه هایی در مصرف ماهینقش داروهاي مختلف معروف زندگی در سیاهچالهامیدی تازه در درمان سرطانابینایی در نتیجه ی گوشی منابع بی نهایت انرژی در دتحریک عمقی مغز در آلزایمابزار بقا از نخستین همانستم با شعار قانون بدترین جایی برای یاد گرفتن باقی هوش مصنوعی از عروسک بازی علم در حال توسعهاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتخواص عجیب لوبیابیماری خود ایمن اعصاب محدخالت در ساختار ژنهاکشیدن مادی روشی برای جلومرگ و سوال از قاتلبشکه ای که ته نداره پر نمآیا مغز تا بزرگسالی توسعرمز امید، بی نیازی از مردفروتنی معرفتیتکامل و ارتقای نگاه تا عمنقشه های مغزی جدید با جزیزیست شناسی باور حقیقت یا اندوه دردی را دوا نمیکندنخاع درازتر یا کوتاهتر کسریعترین کامپیوتر موجودمنبع هوشیاری کجاست قسمت تراشه ی بیولوژِیکابزار بقای موجود زنده از حق انتخابهوش مصنوعی از عروسک تا کمعادت کن از بالا نگاه کنیاز تکینگی تا مغز- از مغز وبینار اساتید نورولوژی دخارق العاده و استثنایی ببیان حقیقتدر آسمان هدیه های نادیدنگیاه بی عقل به سوی نور میمسئولیت جدیدرویا حقی از طرف خداتفاوت های زبانی سرمنشا تآیا احتمال دارد رویا از آفرزندان زمان خودتأثیر نیکوتین سیگار بر مچند روش ساده برای موفقیتزبان و شناخت حقیقت قسمت ستشنچ پانایوتوپولوس تشنج انسان خطرناکترین موجودچرا به هم اعتماد نمیکنیمسطح آگاهی، رخدادهای زندگمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاتوسوکسیمایدحمله ویروس کرونا به مغزهوش احساسیعصب حقوق نورولووخطای حساز تکامل تا مغز، از مغز تیک رژیم غذایی جدید، می توبالاترین هدف از دولتدرمان های جدید سرطانتلاش های جدید در درمان فرگربه شرودینگر و تاثیر مشمعنی روزهروزهای سختآیا راهی برای بهبود وضعیقلب دروازه ی ارتباطتاثیر هوش مصنوعی بر مغزنون و القلمسفرنامه سفر به بم و جنوب تصاویر زیبای رعد و برقاولین سلول مصنوعینسبت ها در کیهانشیشه ی بازالتی و سیلیکونمنحنی که ارتباط بین معرفاخلاق پایه تکامل و فرهنگحریص نباشاصل بازخوردهوش عاطفی در زنان بیشتر اده روش موفقیتاستفاده از انرژی خلاژنها ، مغز و ارادهبازسازي مغز و نخاع چالشی باغچه ی مندرمان جدید ای ال اس، توفرتمرکز بر امروزپیوند قلب خوک، به فرد دچامغز ناتوان از توجیه پیداروشی جدید در درمان سکته مآدم عاقل، وقت خودش را هدرقدرت مردمتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار عصب و عضله در مطب دکسلاح و راهزنیتغییرات منطقه بویایی مغزاین اندوه چیستهمه چیز موج استشاید درست نباشدمیلر فیشر نوعی نادر از گیادغام میان گونه های مختلحس و ادراک قسمت چهل و سوماعتماد بی موردهیچ اندر هیچدین اجباریکمردرد ناشی از تنگی کانابحثی درباره احساساتی غیردرون و بیرون، جدای از هم تو آرامش و صلحیمغز ابزار بقای برتر مادیرژیم غذایی ضد التهابیآسیب روانی شبکه های اجتملیروپریم داروی ترکیبی ضدتاثیر داروی ضد تشنج سدیم ایا بیماری ام اس (مولتیپنیوالینسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجنسیت و تفاوت های بیناییهمکاری یا رقابتشربت رب انارمکانیک کوانتومی بی معنی ارتباط شگفت انگیز مغز انهزینه ای که برای اندیشیدحس و ادراک قسمت بیست و چهبه هلال بنگردانشمندان موفق به بازگردکووید نوزده و خطر بیماری برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱پروژه ی ژنوم انسانیدرگیری مغز در بیماری کویتولید یا دریافت علممغزهای کوچک بی احساسرحم مصنوعیافزایش قدرت ادراکات و حسچگونه واکسن کرونا را توزمقایسه رقابت و همکاریتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر با مطالعه فیزیک کوانسیاهچاله، سیاه خالص یا پجهان یکپارچههنر رها شدن از وابستگیضایعات در عصب زیر زبانیماجرای جهل مقدساز نظر علم اعصاب یا نرووسوقتی ریشه ها عمیقند از چیحس و ادراک- قسمت پنجاه و بهداشت خوابداروهای ضد بیماری ام اس وکاهش میل جنسی در ام اسمباحث مهم حس و ادراکبرخی یونها و مولکول های مآلودگی هوا چالش قرن جدیددست کردن در گوشتوهم تنهایینقش نظریه تکامل در شناسازمان واقعیت است یا توهمام آر آی جدید با قدرت شگفنگاه از درون قفس یا بیرونمنابع انرژی از نفت و گاز تاریک ترین بخش شبابزار بقا از نخستین همانسانسور از روی قصد بسیاری جهانی در ذهنهوش مصنوعی از عروسک های بطبیعت بر اساس هماهنگیاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چند سویهخواب زمستانی سلول های سربیماری های میتوکندریداروی جدید برای ای ال اسکتاب طبیعت در قالب هندسهمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبررسی مغز با امواج مادون آنتی بادی منوکلونال در دذخیره ی شگفت انگیز اطلاعفیلم کوتاه هیروشیما از هتوضیحی ساده در مورد هوش منقش درختان در تکاملزندگی زمینی امروز بیش از امگا سه عامل مهم سلامتناتوانی از درمان برخی ویمنابع جدید انرژیتخریب مغز به دلیل کمبود بابزار بقا از نخستین همانستم، بی پاسخ نیستجایی خالی نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی علم راهی برای اندیشیدن ااز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده توخود جسم و یا تصویربیماری دویکدر موج، راز خلقت نهفته اسکشتن عقیده ممکن نیستمرگ انتقال است یا نابود شبشریت از یک پدر و مادر نیآیا همه جنایت ها نتیجه بیرمز بقای جهش ژنتیکیفروتنی و غرورتکامل و ریشه ی مشترک خلقتنقشه با واقعیت متفاوت اسزیست، مرز افق رویداد هستاندوهگین نباش اگر درب یا نخستین تمدن بشریسرکه انگبین عسلی مفید برمنبع هوشیاری کجاست قسمت تربیت کودکان وظیفه ای مهابزار بقای موجود زنده از حقیقت قربانی نزاع بین بی هوش مصنوعی از عروسک تا کمعادت کن خوب حرف بزنیاز تکینگی تا مغز- از مغزتوجود قبل از ناظر هوشمندبیداری معنوی یعنی دوستی در آستانه ی موج پنجم کوویگیاه خواری و گوشت خوار کدمسئولیت در برابر محیط زیرویاها از مغز است یا ناخوتفاوت ایستایی و تکاپوآیا بدون ناظر هوشمند هم بفرضیه ای جدید توضیح میدهتأثیر نگاه انسان بر رفتاچندین ماده غذایی که ماننزبان جانسوزتشنج چیستانسان در هستی یا هستی در چرا بیماری های تخریبی مغسعی کن به حدی محدود نشویمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاتصال مغز و کامپیوترحمایت از طبیعتهوش احساسیعصب سیاتیکخطر آلودگی هوااز خود رها شویکی از علل محدودیت مغز امباهوش ترین و با کیفیت تریدرمان های رایج ام استلاش های جدید در درمان سرگزیده ای از وبینار یا کنفمعاینه قبل از نوار عصب و روزهای سخت میگذردآیا راهی برای رفع کم آبی قلب روباتیکتاثیر ویتامین دی بر بیمانوآوری ای شگفت انگیز دانسفرنامه سفر به بم و جنوب تصادف یا قوانین ناشناختهاوکرلیزوماب داروی جدید شنسبت طلایی، نشانه ای به سشکل های متفاوت پروتئین همنشأ اطلاعات و آموخته ها اختلا ل در خود عضلهحرکات چشم، ترجمه کننده ی اصل در هم تنیدگی و جهانی هوش عاطفی رمز آزادگیدهن، بزرگترین سرمایهاستفاده از سلول های بنیاژنهای مشترک بین انسان و وژنهای هوش ، کدامندبترس از اینکه کسی، به درگدرمان جدید سرطانتمساح حد واسط میان مغز کوپیوند مدفوعمغز و قلب در جنین موش مصنريتوکسيمب در درمان ام اسآرمانگرای تخیلی نباشقدرت و شناخت حقیقتتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوبت کودکانسلسله مباحث هوش مصنوعیتغییرات مغز پس از 40 سالگیاین ایده که ذرات سیاهچالهمه چیز و هیچ چیزشایسته نیست در جیب خود قرمیهمانهای ناخوانده عامل ادغام دو حیطه علوم مغز و حس و ادراک قسمت نهماعتیاد و تلاش های درمانی هیچگاه از فشار و شکست نتردین، اجباری نیستکمردرد و علل آنبحران ذهن فیلمی قابل تامدرون آشفته ی تو و ظاهر خنتو افق رویداد جهان هستیمغز ابزار برتر بقارژیم غذایی ضد دردآسیب عصب پا به دنبال اعتیلیس دگرامفتامین یا ویاستاثیر درجه حرارت بر مغزایا بدون زبان میتوانیم تنیکولا تسلاسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهل مقدسهمانند سازی در انسانشربت ضد خلطمکانیزمهای دفاعی در برابارتباط غیرکلامی بین انساهزینه سنگین انسان در ازاحس و ادراک قسمت بیست و یکبه کدامین گناه کشته شدنددانشمندان نورون مصنوعی سکودک هشت ساله لازم است آدبرین نت به جای اینترنتپروژه ی علمی پیوند مغز سادرگیری مغز در بیماران مبتولید پاک و فراوان انرژیمغز، فقط گیرندهرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرافزایش میل جنسی با خوردن چگونه آن شکری که می خوریممقابله ی منطقی با اعتراضتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر تلاش انسان امروز براسیاره ی ابلهانجهان کنونی و مغز بزرگتریهنر، پر کردن است نه فحش دضرورت زدودن افکارماجرای عجیب گالیلهاز نظر علم اعصاب اراده آزوقتی شروع به بیدار شدن میحس و ادراک- قسمت بیست و پبهداشت خواب، رمز حافظه ی داروهای ضد تشنج با توضیح کاهش مرگ و میر ناشی از ابمبتکران خودشکوفابرخی اثرات مضر ویتامین دآلودگی هوا و ویروس کرونادست آسمانتوهم جدایینقش هورمون های تیروئید دزمان پلانکام اس و سرطاننگاه از درون مجموعه با نگمنابع انرژی از نفت و گاز تاریکی من و تو و گرد و غباابزار بقا از نخستین همانسانسور بر بسیاری از حقایجهان، تصادفی نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی طعمه ی شبکه های ارتباط اجاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستخواب سالم عامل سلامتیبیماری های مغز و اعصاب و داروی جدید برای دیابتکتاب، سفری به تاریخمدل هولوگرافیک تعمیم یافبررسی و اپروچ جدید بر بیمآنتروبات؛ ترکیب سلول زندذره ی معین یا ابری از الکفیلمی بسیار جالب از تغییتوضیحات دکتر فاطمی در مونقش ذهن و شناخت در حوادث زندگی زودگذراما شما از دید خفاش کور هناتوانی در شناسایی چهره مناطق خاص زبان در مغزتداوم مهم است نه سرعتابزار بقا از نخستین همانستون فقرات انسان دو پا جلجاذبههوش مصنوعی از عروسک بازی علم ساختن برج های چرخاناز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمرخودآگاهی و هوشیاريبیماری دیستروفی میوتونیدر میان تاریکی و روشناییگل خاردار، زیباستمرگ تصادفیبعد پنجمآیا هوش مصنوعی می تواند نرمز جهانفرگشت و تکامل تصادفی محض تکامل ابزار هوش ، راه پر نقص های سیستمی ایمنیزاویه نگاه ها یکسان نیستاندام حسی، درک از بخش هاینخستین تصویر از سیاهچالهسرگیجه از شایعترین اختلامنبع هوشیاری کجاست قسمت ترجمه فعالیت های عضله به ابزار بقای موجود زنده از حقیقت آنطور نیست که به نظهوش مصنوعی از عروسک تا کمعادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز، از مغز وراپامیل در بارداریبیداری و خواب کدام بهتر ادر برابر حقایق جدیدگیرنده باید سازگار با پیمستند جهان متصلرویاهای پر رمز و حیرتی درتفاوت ارباب و رهبر حقیقیآیا برای تولید مثل همیشه فساد اقتصادی سیتماتیک درتأثیر شیرینی های حاوی لوچندجهانیزبان ریشه هایی شناختی استشنج و حرکات شبه تشنجی قاانسان عامل توقف رشد مغزچرا حیوانات سخن نمی گوینشلیک فراموشیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاثر مضر مصرف طولانی مدت رحوادث روزگار از جمله ویرهوش بشری تهدید برای بشریعضلانی که طی سخن گفتن چقدخطر حقیقی، خود انسان استاز درخواست ها جدا شویافته های نوین علوم پرده باور و کیهان شناسیدرمان های علامتی در ام استلاش های جدید شرکت نورالگزارش یک مورد جالب لخته ومعادله ها فقط بخش خسته کنروش مقابله مغز با محدودیآیاما مقهور قوانین فیزیکقلب را نشکنتاثیر ویروس کرونا بر مغز نوار مغز مشاهده ی غیر مستسفری به آغاز کیهانتضادهای علمیايندگان چگونه خواهند دیدنشانه های گذشته در کیهان شکل پنجم مادهمنشاء کوانتومی هوشیاری ااختلاف خانوادگی را حل کنحرکت چرخشی و دائمی کیهاناصل علت و تاثیرهوشمندی کیهاندو ویژگی انتزاع و قدرت تجاستفاده از سلول های بنیادو بیماری روانی خود بزرگ استفاده از سلول های بنیاژنهای حاکم بر انسان و انسبحتی علمی درباره تمایل بدرمان جدید سرطانتنفس هوازی و میتوکندریپیوند مدفوع در درمان بیممغز و هوش، برترین ابزار بریه زغالیآرام باشقدرت کنترل خودتاثیر گیاه خواری بر رشد ونور از عمق تاریکیسلطان جنگل یا صاحب ملکوتتغییرات آب و هوایی که به این ابتدای تناقض هاستهمه چیز کهنه میشودشادی، پاداش انجام وظیفهمیوپاتی و نوار عصب و عضلهارتقا و تکامل سنت آفرینش حس و ادراک قسمت چهارماعتیاد را به دور بیندازهیپرپاراتیروئیدیسمدیوار همه اش توهم بودکمردرد با پوشیدن کفش منابخش فراموش شده ی حافظهپیشینیان انسان از هفت میدروغ نگو به خصوص به خودتتو انسانی و انسان، شایستمغز از بسیاری حقایق می گرراه فراری نیستآسانی موفقیتلا اکراه فی الدینتاثیر درجه حرارت بر عملکایا تکامل هدفمند استنیاز به آموزش مجازی دیجیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان فراکتالهمجوشی هسته ای، انرژِی بشش مرحله تکامل چشمما انسانها چه اندازه نزدارتروز یا خوردگی و التهاهزاران سال چشم های بینا وحس و ادراک قسمت بیست و دوبه امید روزهای بهتردانشمندان یک فرضیه رادیککودک ایرانی که هوش او از برای یک زندگی معمولیپروانه ی آسمانیدرگیری مغزی در سندرم کووتولید اندام با چاپ سه بعدمغز، همه ی واقعیت را نمیبرساناها و ابر رساناها و عافزایش مرگ و میر سندرم کوچگونه انتظارات بر ادراک مقابله با کرونا با علم استاثیر درجه حرارت بر عملکاگر خواهان پیروزی هستیسیاره ابلهانجهان کاملی در اطراف ما پرهوموارکتوس ها ممکن است دضرب المثل یونانیماده ی تاریکاز نظر علم اعصاب اراده آزویتنام نوعی کرونا ویروس حس و ادراک- قسمت شصت و چهبوزون هیگز چیستداروی فامپیریدین یا نورلکاهش التهاب ناشی از بیمامتواضع باشبرخی اختلالات عصبی مثانهآلودگی هوا و پارکینسوندست بالای دستتوهم جدایی و توهم علمنقش هورمون زنانه استروژنزمان به چه دلیل ایجاد میشام اس یا تومور؟نگاه حقیقی نگاه به درون امنابع انرژی از نفت و گاز تاریکی و نورابزار بقا از نخستین همانسانسور ذهنجهش های ژنتیکی مفید در ساهوش مصنوعی از عروسک بازی ظهور امواج مغزی در مغز مصاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستخواب سالم عامل سلامتی و یبیماری های ژنرالیزه ی عصداروی جدید ضد فشار خونکتابخانهمدل های ریز مغز مینی برینبررسی ژنها در تشخیص بیماآنزیم تولید انرژی در سلوذرات کوانتومی زیر اتمی قفیروز نادریتیوتیکسن داروی ضد جنوننقش روی و منیزیم در سلامتزندگی سلول در بدن، جدای اامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنادیدنی ها واقعی هستندمناطق خاصی از مغز در جستجتداخل مرزها و صفات با بینابزار بقا از نخستین همانستارگانی قبل از آغاز کیهجاذبه و نقش آن در شکلگیریهوش مصنوعی از عروسک بازی علایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیدخودآگاهی و هوشیاريبیماری سلیاکدر مانهای کمر دردگل درون گلدانمرگ عاطفه و محبتبعد از کروناآیا هوش مصنوعی زندگی بشررمز جهان خاصیت فراکتالفراموش کارها باهوش تر هستکامل تکنولوژینقص در تشخیص هیجانات عامزاوسکا درمان گوشرانرژی بی پایان در درون هرنخستین روبات های زنده ی جسرگردانیمنبع هوشیاری کجاست قسمت ترجمه ی فعالیت های عضله بابزار بقای موجود زنده از حقیقت افرادهوش مصنوعی به کمک هوش طبیعادت بد را ترک کنخبر مهم تلسکوپ هابلاز تکینگی تا مغز، از مغز ورزش هوازی مرتب خیلی به قبیرون اصل است یا دروندر جراحی کمر عجله نکنیدگالکانزوماب، دارویی جدیمشکل از کجاسترویای شفافتفاوتهای جنسیتی راهی براآیا بزرگ شدن مغز فقط در دفشار و قدرتتئوری تکامل امروز در درمنه ناامیدی بلکه ارتقازبان شناسی مدرن در سطح سلتشنج به صورت اختلال رفتاانسانیت در هم تنیده و متصچرا حجم مغز گونه انسان درشلیک فراموشیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماثرات فشار روحی شدیدحکمت الهی در پس همه چیزهوش در طبیعتغم بی پایانخطر را بپذیراز دست دادن دم در پیشینیایاد گرفتن مداومباید از انسان ترسیددرمان ژنتیکی برای نوآوریتلاش هایی در بیماران قطع گشایش دروازه جدیدی از طرمعجزه های هر روزهروش های صرفه جویی در ایجاآگاهی فراتر از آگاهیقوی تر باشتاثیر ژنها بر اختلالات خنوار مغز با توضیح دکتر فاسقوط درون جاذبه ای خاص، چتظاهر خوابیده ی مادهايا اراده آزاد توهم است ینشانه های پروردگار در جهشکرگزار هر چیزی باش که دامهمان ناخواندهاختلال حرکتی مانند لرزش حس متفاوتاصل عدم قطعیت از کوانتوم هوشمندسازی زندان هاهوشیاری و وجوددو بار در هفته ماهی مصرف استفاده از سلول های بنیاکفش و کتاببحث درباره پیدایش و منشا درمان دارویی سرطان رحم بتنفس هوازی و میتوکندریپیوند مغز و سر و چالشهای مغز و اخلاقریواستیگمینآرامش و دانشقدرت انسان در نگاه به ابعتاثیر گیاه خواری بر رشد ونور درونسم زنبور ، کلیدی برای وارتغییرات تکاملی سر انسان همه چیز در زمان مناسبشب سیاه سحر شودمیوتونیک دیستروفیارتقا یا بازگشت به قبل ازحس و ادراک قسمت نوزدهماعداد بینهایت در دنیای مهاوکينگ پیش از مرگش رسالدیوار، از ابتدا توهم بودکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبخش های تنظیمی ژنومپیشرفت های باور نکردنی ددریا آرام نخواهد شد کشتی تو با همه چیز در پیوندیمغز به تنهایی برای فرهنگ راه نجاتآشنا پنداریلاموژین داروی ضد اوتیسم؟تاثیر درجه حرارت بر عملکایجاد احساساتچیز جدید را بپذیرسوخت هیدروژنی پاکجهان قابل مشاهده بخش کوچهمدلی و هوش عاطفیششمین کنگره بین المللی سما انسانها چه اندازه نزدارزش های وارونههستي مادي ای که ما کوچکترحس و ادراک قسمت بیست و سوبه بالا بر ستارگان نگاه کدانشمندان ژنی از مغز انسکودکان مهاجربرای پیش بینی آینده مغز دپرواز از نیویورک تا لوس آدرگیری مغزی در سندرم کووتولید سلولهای جنسی از سلمغزتان را در جوانی سیم کشرستگاری محدود به یک راه نافزایش سرعت پیشرفت علوم چگونه به سطح بالایی از هوملاحظه های اخلاقی دربارهتاثیر درجه حرارت بر عملکاپل ویژن پرو در تشخیص بیمسیاره ابلهانجهان پیوستههورمون شیرساز یا پرولاکتضربه مغزی در تصادف رانندماده ی خالیاز واقعیت امروز تا حقیقتویتامین E برای فعالیت صححسن یوسف باغچه ی منبوزون هیگز جهان را از متلداروی لیراگلوتیدکاهش حافظه هرچند فرایندیمجموعه های پر سلولی بدن مبرخی اصول سلامت کمرآلزایمردستورالعمل مرکز کنترل بیALS نگاهی کامل بر بیماری وتوهم جسمنقش ویتامین K در ترمیم اسزمان شگفت انگیزامواجی که به وسیله ی ماشینگاه دوبارهمنابع انرژی از نفت و گاز تاریکی خواهد ترسیدابزار بقا از نخستین همانساهچاله ها تبخیر نمیشودجهش های ژنتیکی غیر تصادفهوش مصنوعی از عروسک بازی ظرف باید پر شود چه با چرک از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتخواب عامل دسته بندی و حفطبیماری های روانی با تاثیداروی جدید ضد میگرنکجای مغز مسئول پردازش تجمدیون خود ناموجودبررسی بیماری التهابی رودآواز خواندن در قفس، نشانذرات کوانتومی زیر اتمی قفیزیک مولکولها و ذرات در تیک و اختلال حرکتینقش روزه داری در سالم و جزندگی، مدیریت انرژیانفجار و توقف تکاملی نشانادیدنی ها بیشتر از دیدنمنبع نور واقعی و ثابت، حقترقی واقعی یا شعار ترقیابزار بقا از نخستین همانسخن نیکو مانند درخت نیکوجبران از دست رفته هاهوش مصنوعی از عروسک بازی علایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژنخودت را از اندیشه هایت حفبیماری شارکو ماری توثدر محل کار ارزش خودت را بگل زندگیمرگی وجود نداردبعد از کروناآیا هوش ارثی دریافتی از پفراموشی همیشه هم بد نیستتکامل جریان همیشگی خلقتنقطه ی رسیدن به قلهزبان فرایند تکاملی برای انرژی تاریکنرمش های مفید برای درد زاسربازان ما محققا غلبه می منبع هوشیاری کجاست قسمت53ترجمه ای ابتدایی از اسراابزار بقای موجود زنده از حقیقت انسانهوش مصنوعی به شناسایی کاعادت دادن مغز بر تفکرخدا موجود استاز تکینگی تا مغز، از مغز ورزش هوازی ، بهترین تمریبیست تمرین ساده برای جلودر درمان بیماری مولتیپل گام کوچک ولی تاثیرگذارمشکلات نخاعیروان سالمتقلید مرحله ای نسبتا پیشآیا تکامل و تغییرات ژنتیفشار روحی، همیشه بد نیست تئوری تکامل در پیشگیری و نه به اعدامزبان شناسی نوین نیازمند تشنج عدم توازن بین نورون انسانیت در برابر دیگرانچرا خشونت و تعصبشنا در ابهای گرم جنوب نیامنبع هوشیاری کجاست؟(قسماثرات مفید قهوهحافظه میتواند بزرگترین دهوش عاطفی قسمت 11غم بی پایانخطرات هوش مصنوعیاز روده تا مغزیاد بگیر فراموش کنیبابا زود بیادرمان کارتی سل و تومور مغتلاش در تولید انرژی به رنپل جویی اصفهانمعجزه ی چشمروش های عملی برای رفع کمرآپومورفین در پارکینسونقیچی ژنتیکیتاثیر کلام در آیات کلام بنوار مغز ترجمه رخدادهای سقوط زیگزاگی یا ناگهانیتظاهری از ماده است که بیدايا اراده آزاد توهم است ینشانه های بیداری روحیشکست حتمیمهندسی ژنتیک در حال تلاش اختلال خواب فرد را مستعد حس چشایی و بویاییاصل، روان و نفس استحس و ادراک (قسمت اول )اصلاح خطا با رفتن بر مسیرهوشیاری و افسردگیدو برابر شدن خطر مرگ و میاستفاده از سلول های بنیاکل اقیانوس در یک ذرهبحثي درباره هوش و تفاوتهدرمان زخم دیابتی با تکنوتنفس بدون اکسیژنپیوند اندام از حیوانات بمغز و اخلاقریاضیات یک حس جدید استآرامش و سکونقدرت ذهنتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوروفیبروماتوزسماگلوتید داروی کاهش دهنتغذیه بر ژنها تاثیر داردهمه چیز در زمان کنونی استشبیه سازی میلیون ها جهان میگرن و پروتئین مرتبط با ارتوکين تراپی روشی جديد حس و ادراک قسمت هفتمبقا با سازگارترین فرد اسهاوکينگ پیش از مرگش رسالدید تو همیشه محدود به مقدکنگره بین المللی سردرد دبخش بزرگی حس و ادراک ما اپیشرفت های جدید علوم اعصدریای خداتو با باورهایت کنترل میشمغز بیش از آنچه تصور میشوراه های جدید برای قضاوت رآشنا پنداریلایو دوم دکتر سید سلمان فتاثیر درجه حرارت بر عملکایران بزرگچیزی منتظر شناخته شدنسودمندی موجودات ابزی بر جهان موازی و حجاب هاهمراه سختی، اسانی هستشعار و عملما اکنون میدانیم فضا خالارزش های حقیقی ارزش های غهستی ما پس از شروعی چگال حس و ادراک قسمت بیستمبه بالاتر از ماده بیندیشدانشمندان پاسخ کوانتومی کودکان میتوانند ناقل بی برای اولین بار دانشمندانپروتئین های ساده ی ابتدادرگیری اعصاب به علت میتوتولترودینمغزتان را در جوانی سیمکشرشته نوروایمونولوژی و نقافسردگی و اضطراب در بیماچگونه باغبانی باعث کاهش ملاحظات بیهوشی قبل از جرتاثیر رو ح و روان بر جسماپی ژنتیکسیب یکسان و دیدگاه های متجهان پیوستههوش فوق العاده، هر فرد اسضررهای مصرف شکر و قند بر از کجا آمده ام و به کجا میویتامین E در چه مواد غذایحساسیت روانی متفاوتبی نهایت در میان مرزهاداروی کنترل چربی خونکاهش دوپامین عامل بیماریمجرم، گاهی قربانی استبرخی اطلاعات روانشناسی مآلزایمر در جواناندغدغه نتیجه ی نادانی استNVG 291توهمات و شناخت حقیقتنقش ژنتیک در درمان اختلازمان طلایی سکته ی مغزی راامیوتروفیک لترال اسکلرونگاهی بر قدرت بینایی درامنابع انرژی از نفت و گاز تاریخ همه چیز را ثبت کردهابزار بقا از نخستین همانسایه ی هوشیاریجهش های بیماری زا، معمولهوش مصنوعی از عروسک بازی ظرفیت مغز چقدر استاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و مجازخواص فلفل سبزبیماری وسواسداروی جدید ضد الزایمرکرونا چه بر سر مغز می آورمدیریت اینترنت بر جنگبررسی سیستم تعادلی بدن اآینه در اینهذرات کوانتومی زیر اتمی قفیزیک هوشیاریتیکاگرلور داروی ضد انعقانقش رژیم غذایی بر رشد و ازندگی، مراتب هوشیاری استانفجار بزرگ پایان بوده انادانی در قرن بیست و یکم،منبع هوشیاری کجاست قسمت تروس جریان انرژیابزار بقا از نخستین همانسخن و سکوتجدا کردن ناخالصی هاهوش مصنوعی از عروسک بازی علائم عصبی آلزایمر، با ااز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژن ضد کروناخودروهای هیدروژنیبیماری ضعف عضلات نزدیک بدر چه مرحله ای از خواب ، رگلوله ی ساچمه ایمراقب خودتون و خانواده هبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا هوش سریعی که بدون احسفراموشی و مسیر روحانیتکامل داروینی هنوز در حانقطه ای بود و دگر هیچ نبوزبان متغیرانرژی تاریک که ما نمی تونرمش های مفید در سرگیجهسربرولایزینمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمترس و آرمان هاابزارهای پیشرفته ارتباط حقیقت اشیاهوش مصنوعی تعاملیعارضه جدید ویروس کرونا سخدا نور آسمان ها و زمین ااز تکینگی تا مغز، از مغز ورزش و میگرنبیش از نیمی از موارد انتقدر دعواها چه میکنی؟گامی در درمان بیماریهای مشکلات بین دو همسر و برخیروبات ها قول میدهندتقلید از روی طبیعتآیا تراشه ها داخل مغز، میفضا و ذهن بازتئوری جدید، ویران کردن گنه به اعدامزبان، نشان دهنده ی سخنگو تشویق خواندن به کودکانانسان، گونه ای پر از تضادچرا در مغز انسان، فرورفتشناخت ناشناختهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماثرات مفید روزه داریحافظه های کاذبهوش عاطفی قسمت نهمغیرقابل دیدن کردن مادهدفاع از پیامبراز سایه نترسیادگیری مهارت های جدید دباد و موجدرمان پوکی استخوانتلاشی برای درمان قطع نخاپل خواجو اصفهانمعجزه ی علمروش هایی برای مقابله با اآپومورفین در پارکینسونقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتاثیر کپسول نوروهرب بر ننوار مغز در فراموشی هاسلول های مغزی عامل پارکیتعویض دارو در تشنجای نعمت من در زندگیمنظام مثبت زندگیشکستن مرز دور مغزمهندسی بدناختلال در شناسایی حروف و حس و ادراک (قسمت دوم )اصول انجام برخی نرمش ها دهوشیاری کوانتومیدو برابر شدن خطر مرگ و میاستیفن هاوکینگ در مورد هکلمات بلند نه صدای بلندبحثی جالب درباره محدودیتدرمان ساده ی روماتیسمتنها مانع در زندگی موارد پیوند اندام حیوانات به امغز و سیر تکامل ان دلیلی ریتوکسیمابآرامش عقلقدرت شناختی انسان، محدودتاثیر گیاه خواری بر رشد واین بیمار را باید چه کار نورون هاي مصنوعی می توانسندرم میلر فیشرثبت و دستکار ی حافظههمه چیز، ثبت می شودشبیه سازی سیستم های کوانمیگرن و خوابارتباط میکروب روده و پارحس و ادراک قسمت هفدهمبقا در ازای بیماریهدف یکسان و مسیرهای مختلدیدن خدا در همه چیزکنگره بین المللی سردرد دبخش بزرگتر کیهان ناشناختپیشرفت در عقل است یا ظواهدرک فرد دیگر و رفتارهای اتو باید نیکان را به دست بمغز باستانی، هنوز نقش هاراه های جدید برای قضاوت رآشناپنداری چیستلازم است هیچ کاری نکنیدتاثیر درجه حرارت بر عملکایرادهای موجود در خلقت بچیزی خارج از مغزهای ما نیسی و سه پل اصفهانجهان ما میتواند به اندازهمراهی میاستنی با برخی سصبور باشما از اینجا نخواهیم رفتارزش حقیقی زبان قسمت اولهشت توصیه برای کاستن از دحس و ادراک قسمت دهمبه جای محکوم کردن دیگران دانشمندان اولین سلول مصنکودکان گذشته به آینده فکبرای بقا به جایی فراتر ازپروتز چشمدرب بسته با غیر خود باز متومورها و التهاب مغزی عامغط یک گیرنده استرشد مغز فرایندی پیچیده اافسردگی و ساختار مغزچگونه تکامل مغزهای کنونیممانتین یا آلزیکسا یا ابتاثیر روده بر مغزابتدا سخت ترین استسیر آفرینش از روح تا مغز جهان پر از چیزهای اسرار آهوش مصنوعی می تواند بر احضررهای شکر بر سلامت مغزاز کسی که یک کتاب خوانده ویتامین کاخفاش کور و انسان بینا؟بی نظمی مقدمه شناختداروی تشنجی دربارداریکاهش سن بیولوژیکی، تنها محل درک احساسات روحانیبرخی بیماری ها که در آن بآملودیپین داروی ضد فشار ذهن ما از در هم شکستن منبفقر داده ها در هوش مصنوعیتوکل بر خدانقش گرمایش آب و هوا در همزمان، واقعی نیستامید نیکو داشته باش تا آننگاهی بر توانایی اجزاي بمنابع انرژی از نفت و گاز تاریخ، اصیل نیست و ساخته ابزار بقا از نخستین همانسایه را اصالت دادن، جز فرجهش تمدنی عجیب و شگفت انسهوش مصنوعی از عروسک بازی عقل مجادله گراز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسخواص منیزیمبیماری کروتز فیلد جاکوبداروی سل سپتکریستال هامداخله ی زیانبار انسانبررسی علل کمر درد در میانآیندهرفلکس وتری با توضیح دکتر فیزیک و هوشیاریتیروفیبان موثر در سکته ی نقش رژیم غذایی در رشد و ازندان ذهنیانقراض را انتخاب نکنیدنازوکلسینمنبع هوشیاری کجاست قسمت تری فلوپرازینابزار بقای موجود زنده از سخن پاک و ثابتجدایی خطای حسی استهوش مصنوعی از عروسک بازی علت خواب آلودگی بعد از خواز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگر کرونا ساخته شخورشید مصنوعیبیماریهای تحلیل عضلانی ادر ناامیدی بسی امید استگلوئونمراحل ارتقای پله پله کیهرنگ کردن، حقیقت نیستبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا هشیاری کوانتومی وجودفراموشی آرمانتکامل داروینی هنوز در حانقطه بی بازگشتزبان مشترک ژنتیکی موجوداانرژی خلا ممکن استنرمش های موثر در کمردردسردرد میگرنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتترسناک تر از کوریابزارهای بقا از نخستین هحقیقت تنها چیزی است که شاهوش مصنوعی در قضاوت های اعبارت های مبهم مانند انرخدا بخشنده است پس تو هم باز تکینگی تا مغز، از مغز ورزش بهترین درمان بیش فعبیشتر کمردردها نیازی به در سال حدود 7 میلیون نفر گامی در درمان بیماریهای مشکلات روانپزشکی پس از سروبات های ریز در درمان بیتقلید از طبیعتآیا جنین انسان، هوشمندی فضای قلب منبع نبوغ استتا 20 سال آینده مغز شما به نه بدبخت بلکه نادانزبان، وسیله شناسایی محیطتشخیص ژنتیکی آتروفی های انعطاف پذیری مکانیسمی علچرا ذرات بنیادی معمولاً شناخت و معرفت، و نقش آن دمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماثرات مضر ماری جواناحافظه و اطلاعات در کجاست هوش عاطفی قسمت هفتمغار افلاطوندفاع در برابر تغییر ساختاز سایه بگذریادگیری هوش مصنوعی، عمیقباد غرور و سر پر از نخوت ودرمان پوکی استخوانتلاشی تازه برای گشودن معپلاسمای غالبمعجزه ی علم در کنترل کرونروش هایی برای کم کردن اضطآب زندگی است قسمت چهارمقانون مندی نقشه ژنتیکی متاثیر کپسول نوروهرب بر تنوار مغز در تشخیص بیماری سلول های بنیادیتعامل انسان و هوش مصنوعیای همه ی وجود مننظریه ی تکامل در درمان بیشکستگی لگن یا سکته ی مغزیمهربانی، شرط موفقیتاختلال در شناسایی حروف و موفقیت هوش مصنوعی در امتاختلالات مخچهحس و ادراک قسمت 67اصول توسعه ی یک ذهن کاملهوشیاری سنتی یا هوشیاری دو داروی جدید برای میاستکلوزاپین داروی ضد جنونبحثی در مورد نقش ویتامين درمان سرگیجه بدون نیاز بتنها در برابر جهانپیوند سر آیا ممکن استمغز کوانتومیریسپریدونآرامش(سکوت) stillness و تکاپوقدرت عشقتاثیر گیاهخواری بر رشد و اینکه به خاطرخودت زندگی نورون های ردیاب حافظهسندرم کووید طولانیثبت امواج الکتریکی در عصهمه ی سردردها بی خطر نیستشبکه های مصنوعی مغز به درمیگرن و روزه داریارتباط ماده و انرژیحس و ادراک قسمت هجدهمبقای حقیقی در دور ماندن اهدف یکسان، در مسیرهای متدیدگاه نارسای دوگانه ی مکنترل همجوشی هسته ای با هبخش دیگری در وجود انسان هپیشرفت ذهن در خلاقیت استدرک نیازمند شناخت خویش اتو برای خزیدن خلق نشده ایمغز برای فراموشی بیشتر کراه پیروزی در زندگی چیستآشتی بهتر استلبخند بزن شاید صبح فردا زتاثیر درجه حرارت بر عملکایستادن در برابر آزادی بچیزی شبیه نور تو نیستسیلی محکم محیط زیست بر انجهان مادی، تجلی فضا در ذههمراهی نوعی سردرد میگرنیصبور باشما اشیا را آنطور که هستندارزش حقیقی زبان قسمت دومو هر کس تقوای خدا پیشه کنحس و ادراک قسمت دوازدهمبه جای تولید، بیشتر گوش کدانشمندان تغییر میدان مغکودکان خود را مشابه خود تبرای تمدن سازی، باید در بپروتز عصبی برای تکلمدرختان چگونه بر تشکیل ابتومورهای نخاعینفرت، اسیب به خود استرشد مغز علت تمایل انسان باقلیت خلاقچگونه جمعیت های بزرگ شکل من و وجود توهمیتاثیر روزه داری بر سلامت ابتدایی که در ذهن دانشمنسیستم تخلیه ی مغز بینشی نجهان پر از چیزهای جادویی هوش مصنوعی متصل با مغزضعیف و قویاز آغاز خلقت تا نگاه انساویتامین کا و استخوانخفاش با شیوع همه گیری جدیبی هیچ می ایی و بی هیچ میرداروی جدید ALSکایروپاکتیک چیستمحل درک احساسات روحانی دبرخی بیماری های خاص که بدآموزش نوین زبانذهن چند جانبه نیازمند نگفلج نخاعی با الکترودهای توپیراماتنقش پیش زمینه ها و اراده زمان، اندک استامید نجاتنگاهت را بلند کنمنابع انرژی از نفت و گاز تازه های اسکیزوفرنی(جنوابزار بقا از نخستین همانساخت سلول عصبی حتی پس از جهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی از عروسک بازی عقل در جهان جدید، عجیب اساز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهخواص میوه ی بهبیماری گیلن باره و بیمارداروی ضد چاقیکریستال زمان(قسمت اولمدارک ژنتیکی چگونه انسانبرطرف کردن خشونت را از خاآینده ی انسان در فراتر ازرفتار مانند بردهفیزیک آگاهیتکنولوژی های جدید و حالتنقش زنجبیل در جلوگیری از زونیسومایدانواع سکته های مغزینبودن مدرک و شاهد، مدرک منبع هوشیاری کجاست قسمت تری فلوپرازینابزار بقای موجود زنده از جریان انرژی در سیستم های هوش مصنوعی از عروسک بازی عماد الدین نسیمی قربانی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگری ضد کرونا از دخوش قلبی و مهربانیبیماری، رساله ای برای سلدر هم تنیدگی مرزها و بی مگمان میکنی جرمی کوچکی در مرز مرگ و زندگی کجاسترنگین کمانتفکر قبل از کارآیا واکنش های یاد گرفته وفرایند پیچیده ی خونرسانیتکامل داروینی هنوز در حانقطه، وجود است یا فاصلهزبان چهار حرفی حیات زمینانرژِی برای ایجاد اضطرابنرمشهای مهم برای تقویت عسردرد میگرن در کودکانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتترسان نیستیابزارهای بقا ازنخستین همحقیقت خواب و رویاهوش مصنوعی در کامپیوترهاعجول نباشخدا تاس نمیریزداز تکامل تا مغز از مغز تا ورزش در کمر دردبا همه مهربان باشدر عید نوروز مراقب تصادف گاهی لازم است برای فهم و مشکلات روانپزشکی در عقب روبات کیانتقویت مغز با ورزشآیا جهان ذهن و افکار ما مفضای خالی ای وجود نداردتا بحر یفعل ما یشانه جنگ و نه خونریزیزدودن نقص از هوش مصنوعیتشخیص آلزایمر سالها قبل اهرام مصر از شگفتی های جهچراروياها را به یاد نمی آشناخت حقیقت یا آرزوهای گمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماجزای پر سلولی بدن انسان حافظه و اطلاعات در کجاست هوش عاطفی قسمت یازدهغرور و علمدقیق ترین تصاویر از مغز ااز علم جز اندکی به شما دایادگرفتن، آغاز حرکت است بار مغز بر دو استخواندرمان آرتروز با ورزش موضتلاشی جدید در درمان ام اسپمبرولیزوماب در بیماری چمعجزه در هر لحظه زندگیروش هایی برای جلوگیری از آب زندگی است قسمت هفتمقانون گذاری و تکاملتاثیر کپسول نوروهرب بر سنوار مغزی روشی مهم در تشخسلول های بنیادی منابع و اتعامل انسان با هوش مصنوعای آنکه نامش درمان و یادشنظریه ی تکامل در درمان بیشگفت نیست من عاشق تو باشمنظریه ی تکامل در درمان بیشگفت انگیز بودن کیهانموفقیت در تفکر استاختلالات حرکتی در انسانحس و ادراک قسمت 74اصول سلامت کمرهوش، ژنتیکی است یا محیطیدو سوی واقعیتکلید نزدیک و نگاه تو بر فبحثی در مورد نقش کلسیم و درمان سرگیجه بدون نیاز بتنهاییپیوند سر برای چه بیمارانمغز آیندگان چگونه است ؟ریسدیپلام تنها داروی تایآزمون تجربی، راهی برای رقسم به فقرتاثیر انتخاب از طرف محیط اینکه خانواده ات سالم بانوروپلاستیسیتی چیستسندرم گیلن باره به دنبال جلو رفتن یا عقبگردهمه جا خیر بکارشبکیه های مصنوعیمیگرن سردردی ژنتیکی که بارتباط متقابل با همه ی حیحس و ادراک قسمت هشتمبلندی در ذهن ما درک بلندیهدف از تکامل مغزدیروز و امروزکنترل جاذبهبخشیدن دیگران یعنی آرامشپیشرفتی مستقل از ابزار هدرک و احساستو تغییر و تحولیمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟راه انسان شدن، راه رفتن وآغاز فرایند دانستنلحظات خوش با کودکانتاثیر درجه حرارت بر عملکاکنون را با همه ی نقص هاینکاتی در مورد تشنجسینوریپا داروی ترکیبی ضدجهان مرئی و نامرئیهندسه ی پایه ایصبر لازمه ی پیروزی استما به جهان های متفاوت خودارزش حقیقی زبان قسمت سوموفور و فراوانیحس و ادراک قسمت سومبه خوبی های دیگران فکرکندانشمندان روش هاي جدیدی کودکان را برای راه آماده برای خودآگاه بودن تو بایپرورش مغز مینیاتوری انسادرختان اشعار زمینتومورهای ستون فقراتنقاشی هایی با بوی گذشته یرشد در سختی استاقیانوس نادانیچگونه جمعیت های بزرگ شکل من کسی در ناکسی دریافتم تاثیر روزها، ماه ها یا ساابتذال با شعار دینسیستم تعادلی بدنجهان دارای برنامههوش مصنوعی و کشف زبان هایطلوع و حقیقتاز انفجار بزرگ تا انفجار ویتامین کا در سبزیجاتخلا، حقیقی نیستبی ذهن و بی روحداروی جدید s3 در درمان ام کار امروز را به فردا نیندمحدودیت چقدر موثر استبرخی توجهات در ببمار پارآمارهای ارائه شده در سطح ذهن هوشیار در پس ماده ی مفلج بل، فلجی ترسناک که آنتوانایی مغز و دیگر اجزای نقش پیشرفته ی سلول های بنزمزمه ات مانده در گوشمامید یا ناامیدی؟چالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تازه های بیماری پارکینسوابزار بقا از نخستین همانساخت شبکه عصبی مصنوعی با جهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی از عروسک بازی عقل سالماز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهخواص هلو برگ هلوبیماری آلزایمر، استیل کوداروی ضد چاقیکریستال زمان(قسمت دوم)مروری بر تشنج و درمان هایبزرگ فکر کنآینده ی حمل و نقل هوایی درفتار وابسته به شکلفیزیکدانان ماشینی برای تتکنولوژی و پیشرفتنقش زبان در سلطه و قدرت ازونا به وسیله ویروس ابله انیس بی کساننباید صبر کرد آتش را بعد منبع هوشیاری کجاست قسمت ترک امروزابزار بقای موجود زنده از جریان انرژی در سیستم های هوش مصنوعی از عروسک بازی عنصر اصلی تعیین واقعیتاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانخوش خیالی و خوش بینیبیمارستان هوش مصنوعیدر هم تنیدگی کوانتومیگنجینه ای به نام ویتامین مرز بین انسان و حیوان کجارهبر حقیقیتفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا یک، وجود داردفرایند تکامل و دشواری هاتکامل داروینی هنوز در حانمیتوان با بیرون انداختنزبان نیاز تکاملی استانسولینچرا ماشین باید نتایج را پسردرد میگرنی در کودکانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتزریق قیچی ژنتیکی کریسپرابزارهای بقای موجود زندهحقیقت در علم، هرگز نهایی هوش مصنوعی در تفکر خلاق اعدم توقف تکامل در یک انداخدای رنگین کماناز تکامل تا مغز، از مغز توزن حقیقی معرفت و شناختبا هوش مصنوعی خودکار روبدرمان نگهدارنده ی اعتیادگاهی مغز بزرگ چالش استمشاهده گر جدای از شیء مشاروح و آب حیاتتقویت استخوان در گرو تغذآیا جهش های ژنتیکی، ویروقفس دور خود را بشکنتاول کف پا و حقیقتنه روش تقویت مغزسفر فقط مادی نیستتشخیص ایدزاولویت بندی ها کجاستچراروياها را به یاد نمی آشناخت درون، شناخت بیرون؛منبع هوشیاری کجاست؟(قسماجزایی ناشناخته در شکل گحافظه و اطلاعات در کجاستهوش عاطفی قسمت پنجمغربال در زندگیدل به دریا بزنازدواج های بین گونه ای، ریادآوری خواب و رویابار بزرگ ایستادن بر دو پادرمان ام اس(مولتیپل اسکلتمایل زیاد به خوردن بستنپنج اکتشاف شگفت آور در مومعرفی مورد نادر بیماری گروش هایی ساده برای کاهش اآب زندگی است قسمت اولقانون جنگلتاثیر کپسول نوروهرب بر سنوار مغز، مفید و بی خطرسلول های بدن تو پیر نیستنتعداد کلی ذهن ها در جهان ای جان جان بی تن مروتعذیه ی ذهنایمونوگلوبولین وریدی IVIgنظریه ی ریسمانشگفت زده و حیران باشمولکول ضد پیریاختلالات صحبت کردن در انحس و ادراک قسمت 75اضطراب و ترسهوض مصنوعی زندهدولت یا گروهککلید، در ناشناخته هاستبحثی در مورد حقیقت فضا و درمان سرگیجه بدون داروتنهایی رمز نوآوری استپیوند سر، یکی از راه حلهامغز اندامی تشنه ی انرژی اریشه های مشترک همه ی موجوآزمون ذهنی گربه ی شرودینقضاوت ممنوعتاثیر احتمالی عصاره تغلیاین، فقط راه توستنوروز مبارکسندرم پیریفورمیسجلوتر را دیدنهمیشه چیزی برای تنهایی دشباهت مغز و کیهانمیگرن شدید قابل درمان اسارتباط چاقی و کاهش قدرت بحس و ادراک قسمت هشتاد و نبلوغ چیستهدف از خلقت رسیدن به ابزادیسک گردنکندن ریشه ی خودبخشش، عقلانی یا غیر عاقلپپوگستدرک کنیم ما همه یکی هستیمتو جهانی هستی که خودش را مغز بزرگ چالش است یا منفعراه بی شکستآغاز فصل سرما و دوباره تکلرزش ناشی از اسیب به عصبتاثیر درجه حرارت بر عملکاکوییفلکسچگونه مولکول های دی ان ایسیناپس، شگفتی خلقتجهان مشارکتیهندسه ی رایج کیهانصبر و واقعیتما با کمک مغز خود مختاريمارزش خود را چگونه میشناسوقاحت و تمسخر دیگرانحس و ادراک قسمت سی و هشتمبه خودت مغرور نشودانشمندان روشی برای تبدیکوری گذرای ناشی از موبایبرای رشد، باید از مسیر خطپرکاری تیروئیددرد و درستوهم فضای خالیچقدر به چشم اعتماد کنیمرشد، رسیدن به یک هدف نیستالکترومغناطیس شنوایی و هچگونه حافظه را قویتر کنیمن پر از تلخیمتاثیر روغن رزماری استنشاابداع دی ان ای بزرگترین دسیستم دفاعی بدن علیه مغز جهان در حال نوسان و چرخشهوش مصنوعی یا حماقت طبیعطلای سیاهاز بار خود بکاه تا پرواز ویتامین بی 12 در درمان دردخلا، خالی نیستبی سوادی در قرن 21داروی جدید لنفوم و لوکمیکار با یگانگی و یکپارچگیمحدودیت های حافظه و حافظبرخی توصیه ها برای واکسیآن چیزی که ما جریان زمان ذهن و زندگیفلج خوابتوانایی یک فرد، برای تغینقش آتش در رسیدن انسان بهزنان باهوش ترامید جدید بر آسیب نخاعیچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تازه های درمان ام اسابزار بقا از نخستین همانساخت شبکه عصبی با الفبای جوانان وطنهوش مصنوعی از عروسک بازی عقلانیت بدون تغییراز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مخواص هندوانهبیماری الزایمرداروی ضد تشنج با قابليت تکریستال زمان(قسمت سوم)مرکز هوشیاری، روح یا بدن بزرگ شدن مغز محدود به دورآینده ی علم و فیزیک در60 ثرفتار اجتماعی انسان، حاصفال نیکوتکنولوژی جدید که سلول هانقش زبان در سلطه و قدرت ازیان غذاهای پرچربانگشت ماشه اینبرو و انرژی مداومسخت ترین حصارمنبع هوشیاری کجاست قسمت ترکیب آمار و ژنتیکابزار بقای موجود زنده از جریان انرژی در سیستم های هوش مصنوعی از عروسک بازی عوامل موثر در پیدایش زبااز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانخوشبختی چیستبیندیشدر هم تنیدگی کوانتومی و پگندم بکاری، جو درو نمیکنمرز جدید جستجو و اکتشاف، روی و منیزیم در تقویت استتفکر خلا ق در برابر توهم آیا کیهان می تواند یک شبیفرایند حذف برخی اجزای مغتکامل زباننمیتوان بر سیاه سیاه نوشزبان و کلمه حتی برای کسانانسولین هوشمندچرا مردم با زندگی میجنگنسردرد و علتهای آنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتسلیم ارتباط با من برترابزارهای بقای از نخستین حقیقت راستین انسان علم بهوش مصنوعی در خدمت خلق وحعدم تعادل دوپامین، فقط بخدایی که ساخته ی ذهن بشر از تکامل تا مغز، از مغز توزوز گوشبا هر چیزی که نفس می کشد مدرمان نابینایان آیا ممکنگاهی جهت را عوض کنمشاهده آینده از روی مشاهروح در جهانی دیگر استتقویت حافظه یا هوش مصنوعآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجقفس ذهنتابوهای ذهنیچه زیاد است بر من که در ایسفر نامه سفر به بم و جنوب تصویر خورشید یا خود خورشاولین قدم شناخت نقص های خچراغ های متفاوت و نور یکسشناسایی تاریخچه ی تکاملیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماحیای بینایی نسبی یک بیمحافظه ی ما انسان ها چرا مهوش عاطفی قسمت اولمقالاتدلایلی که نشان میدهد ما باسکلت خارجی در درمان اختیاری خدا نزدیک استبار سنین ابزار هوشمندی ادرمان با سلول های بنیادیتمایز یا کشف یگانگیپول و شادیمعرفت و شناختروش استفاده از بالش طبیآب زندگی است قسمت دومقانون جنگلتاثیر کتامین در درمان پانوار مغز، ترجمه ی فعالیت سلول بنیادی و ای ال اسنوار عصب و عضلهسلول بنیادی در درمان ایدتغییرایمپلانت مغزینظریه تکامل در درمان بیمشگفتی های نقشه ی ژنتیکیمولتیپل اسکلروز در زنان اختلالات عضلانی ژنتیکحس و ادراک قسمت 78اطلاع رسانی اینترنتیهیچ نقطه ای مرکزی تر از ادونپزیل در بیماران قلبی کلام و زبان، گنجینه ای بسبحثی در مورد عملکرد لوب فدرمان سرطان با امواج صوتتنبیه چقدر موثر استپیوندهای پیچیده با تغییرمغز انسان ایا طبیعتا تماریشه های مشترک حیاتآزمون ذهنی گربه شرودینگرقطار پیشرفتتاثیر بینش و انتظارات فراینترنت بدون فیلتر ماهوانوروز یا روز پایانیسندرم پیریفورمیسجمجمه انسان های اولیههمیشه چشمی مراقب و نگهباشباهت مغز با کیهان مادیمیاستنی گراویس بدون آنتیارتباط هوش ساختار مغز و ژحس و ادراک قسمت هشتاد و شبلعیدن ستاره توسط سیاهچاهر چیز با هر چیز دیگر در تدیستونی قابل درمانکندر در بیماریهای التهاببدون پیر فلکپایان، یک آغاز استدرک احساسات و تفکرات دیگتو جدای از کیهان نیستیمغز بزرگ چالشهای پیش روراه طولانی را به سلامت گذآغاز مبهم آفرینشلرزش دست ها و گردن و سر ETتاثیر درجه حرارت بر عملکاکسی توسین و تکامل پیش اچگونه میتوان با قانون جنسیگار عامل افزایش مرگ ومجهان معناهندسه بنیادینصبر بسیار بایدما بخشی از این جهان مرتبطاز فرد ایستا و متعصب بگذروقت نهيب هاي غير علمي گذشحس و ادراک قسمت سی و ششمبه خودت نگاه کندانش، قفل ذهن را باز میکنکی غایب شدی تا نیازمند دلماده ای ضد التهابیبرای زندگی سالم، یافتن تپراسینزوماب در پارکینسودرد باسن و پا به دلیل کاهتوهم فضای خالی یا توهم فضنقش قهوه در سلامتیز گهواره تا گورالکتروتاکسی(گرایش و حرکنگاه من، نگاه تو و یا حقیمن بی من، بهتر یاد میگیرمتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار هوش در حال ارتقا ازسکوت و نیستیجهان در حال ایجاد و ارتقاهوش مصنوعی گوگل به کمک تشطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز بحث های کنونی در ویروسویتامین بی هفدهخلاصه ای از مطالب همایش مبی شرمیداروی جدید میاستنی گراویکارهای کوچک، بی ارزش نیسمحدودیت درک انسانبرخی درمان های Spinal Muscular Atآنچه می دانم، آنچه را میخذهن و شیمی بدنفلج خواب چیستتوازن مهمتر از فعالیت زینقش انتخاب از طرف محیط، نزنجیرها را ما باید پاره کامید درمان کرونا با همانچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاسف بار است انسان، حق خوابزار بقا از نخستین همانساختن آیندهجوانان وطنهوش مصنوعی از عروسک بازی عقیده ی بی عملاز تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار خواص اناربیماری ای شبیه آلزایمر و داروی ضد تشنج با قابليت تکشف مکانیسم عصبی خوانش پمرکز حافظه کجاستبزرگ شدن تقریبا ناگهانی آینده با ترس جمع نمیشودرقیبی قدرتمند در برابر مفاکسیبتتکنولوژی جدید که سلول هانقش سجده بر عملکرد مغززیباترین چیز در پیر شدنانگشت نگاری مغز نشان میدچت جی پی تیسخت ترین کار، شناخت خود امنبع هوشیاری کجاست قسمت ترکیب حیوان و انسانابزار بقای موجود زنده از جراحی هوشیار مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی عوامل ایجاد لغت انسانی و از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ضد اعتیادخوشبختی دور از رنج های مبیهوش کردن در جراحی و بیمدر هم تنیدگی کوانتومی و دگوهر با نظر دیگران سنگ نممرزهای حقیقی یا مرزهای ترویکردهای جدید ضایعات نختفاوت قند طبیعی با قند و آیا گذشته، امروز وآینده فراتر از دیوارهای باورتکامل زباننمای موفقیتزبان و بیان نتیجه ساختماانسان قدیم در شبه جزیره عچرا مغز انسان سه هزار سالسردرد به دلیل مصرف زیاد ممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتسلیم شدن از نورون شروع مابزارهای دفاعی و بقای موحقیقت غیر فیزیکیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحعدم درکخدایا جز تو که را دارماز تکامل تا مغز، از مغز توسواس، بیماری استبا آتش، بازی نکن و بعد از درمان های اسرار آمیز در آگاهی در پارکینسون باید پمشاهدات آمیخته با اشتباهروح رهاییتقویت سیستم ایمنیآیا خداباوری محصول تکاملقفس را بشکنتاثیر فکر بر سلامتنه عدم مطلق بلکه عدم با قسفر به مریخ در 39 روزتصویر در هم تنیدگی کوانتاولین مورد PML به دنبال تکنزاع ها بیهوده استشناسایی زبان حیوانات با منبع هوشیاری در کجاست؟ قاحیای بینایی نسبی یک بیمحافظه ی ما انسان ها چرا ماستیفن هاوکینگ در تفسیر هوش عاطفی قسمت دهمتاثیر ویتامین دی بر بیمادنیا فریب و سرگرمیاسکار، لگوی هوشمندژن همه چیز نیستباربر دیگران نباشدرمان تومورهای مغزی با اتمدن قدیمی ای در جنوب ایرپول و عقیدهمغز فکر میکند مرگ برای دیروش جدید تولید برقآب زندگی است قسمت سومقانونمندی و محدودیت عالمتاثیر گیاه خواری بر رشد وقارچ بی مغز در خدمت موجودتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار عصب و عضلهسلول بنیادین از مخاط بینتغییر الگوی رشد مغزی با زایمپلانت مغزی و کنترل دو نظریه تکامل در درمان بیمشگفتی های زنبور عسلمواد کوانتومی جدید، ممکناختراع جدید اینترنت کوانحس و ادراک قسمت 82اطلاعات حسی ما از جهان، چهیچ چیز همیشگی نیستدوچرخه در کاهش دردهای کمکلام، در تحولی شگفت آور ببحثی درباره هوش و تفاوتهدرمان ضایعات نخاعیتهدیدهای هوش مصنوعیپیوندی که فراتر از امکانمغز انسان برای ایجاد تمدریشه های اخلاقآزادی در چیستقطره قطرهتاثیر ترکیبات استاتین (ساینترنت، حقیقت جامعه ی فنورالژیسندرم پای بی قرارجنین مصنوعیهمیشه اطمینان تو بر خدا بشباهت های ریشه ای چند بیممیدان مغناطيسي زمین بشر ارتباط پیوسته ی جهانحس و ادراک قسمت پنجمبنی عباس، ننگی بر تاریخهر جا که جات میشه، جات نیدژا وو یا اشنا پنداریکندر علیه سرطانبدون بار گذشتهپاکسازی مغزدرک تصویر و زبان های مخلتتو دی ان ای خاص ميتوکندريمغز بزرگ و فعال یا مغز کورابطه تشنج و اوتیسمإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَلرزش عضله یا فاسیکولاسیوتاثیر درجه حرارت بر عملکاکسکاربازپین در درمان تشسیاهچاله هاجهان معکوسهندسه در پایه ی همه ی واکصد قدح، نفتاده بشکستما تحت کنترل ژنها هستیم یاز مخالفت بشنووقتی فهمیدی خطا کردی برگحس و ادراک قسمت سیزدهمبه دنبال رستگاری باشدانش، یک انسان را ناسازگکیهان خود را طراحی میکندماده، چیزی نیستبرخی ملاحظات در تشنج های پرتوهای صادر شده از سیاهدرد زانو همیشه نیاز به جرتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)نقش مهاجرت در توسعه نسل ازمین در برابر عظمت کیهانالکترودهای کاشتنینگاه مادی غیر علمی استمننژیتتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانسکوت، پر از صداجهان ریز و درشتهوش مصنوعی گوگل به کمک تشطوفان بیداریاز تلسکوپ گالیله تا تلسکویتامین دی گنجینه ای بزرخلاصه ای از درمان های جدیبی عدالتی در توزیع واکسن داروی جدید کنترل قند خونکارهایی بیش از طراحی و گپمخچه فراتر از حفظ تعادلبرخی روش های تربیتی کودکآنچه ناشناخته است باید شذهن پر در برابر آگاهیفلج دوطرفه عصب 6 چشمتوت زیاد بخوریدنقش اتصالات بین سلولهای زندگی فعال و مثبت روند آلامیدهای جدید برای بازیابچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تبدیل پلاستیک به کربن و سابزار بقا از نخستین همانساختن آینده، بهترین روش جواب دانشمند سوال کننده هوش مصنوعی از عروسک بازی علم و ادراک فقط مشاهده ی از تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقخواص اردهبیماری ای شبیه ام اس مولتداروی ضد تشنج توپیراماتکشف مکانیسمی پیچیده در بمرکز حافظه کجاستبزرگترین خطایی که مردم مآیا فراموشی حتمی استرقابتی بی هدف یا رقابتی هفاجعه ی جهل مقدستکینگینقش غذاها و موجودات دريازیباترین چیز در افزایش سانتقال ماده و انرژیچت جی پی تیسختی ها رفتنی استمنبع هوشیاری کجاست قسمت ترازودونابزار بقای موجود زنده از جراحی گردن همیشه برای دیهوش مصنوعی از عروسک بازی عواملی که برای ظهور لغت ااز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن علیه سرطانخیالپردازی نکنبیهوشی در بیماران دچار ادر هر سوراخی سر نکنگویید نوزده و ایمنی ساکتمزایای شکلات تلخ برای سلرویا و واقعیتتفاوت مغز انسان و میمون هآیا پیدایش مغز از روی تصافرار در فرار از میزبان، دتکامل زبان انسان از پیشینمایش تک نفرهزبان و بیان، در سایه پیشرانسان میوه ی تکاملچرا مغزهای ما ارتقا یافت سردرد تنشنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتست نوار عصب و عضلهابعاد و نیازهای تکاملیحقیقت غیر قابل شناختهوش مصنوعی درمانگر کامپیعدالت برای من یا برای همهخرما منبع بسیار خوب آنتی از تکامل تا مغز، از مغز توسیله، فقط دعا نیستبا تعمق در اسرار ابدیت و درمان های بیماری آلزایمرگذر زمان کاملا وابسته به مطالبه ی حق خودروزه داری متناوب، مغز را آیا دلفین ها می تواند از قله برای دیدن نه برای به تاثیر مشاهده بر واقعیت بنهایت معرفت و شناخت درک عسفر به درون سفری زیباتصویر زیبا از سلولاولین مورد پیوند سر در اننزاع بین جهل و علم رو به پشناسایی سلول های ایمنی امنبع هوشیاری در کجاست؟(قاحتیاط در ورزش زانو در خاحافظه ی هوش مصنوعیاستخوان های کشف شده، ممکهوش عاطفی قسمت دومصفحه اصلیدنیا مکانی بسیار اسرارآماسارت و پرخوریژن همه چیز نیستبارداری بدون رحمدرمان تشنجتمدن پیشرفته ی پیشینیانپوست ساعتی مستقل از مغز دمغز قلبروش صحبت کردن در حال تکامآب، زندگی است(قسمت پنجم)قبل و بعد از حقیقتتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار عصب و عضلهسلول عصبی شاهکار انطباق تغییر خود یا تغییر دیگراایمپلانت مغزی کمک میکند نظریه تکامل در درمان بیمشانس یا نتیجه ی تلاشموجود بی مغزی که می تواندادامه بحث تکامل چشمحس و ادراک قسمت 87اطلاعاتی عمومی در مورد مهیچ چیز، چقدر حقیقی استدوچرخه سواری ورزشی سبک و کلرال هیدرات برای خوابانبحثی درباره هوش و تفاوتهدرمانهای بیماری پارکینستو یک معجزه ایپیوستگی همه ی اجزای جهانمغز انسان برای شادمانی طرژیم های غذایی و نقش مهم آزادی عقیده، آرمانی که تلمس کوانتومیتاثیر تغذیه بر سلامت رواایندرالنورالژی تریژمینالسندرم پس از ضربه به سرجنگ هفتاد و دو ملت همه را همیشه به آنچه داری، خوشنشباهت کیهان و مغزمیدان های مغناطیسی قابل ارتباط انسانی، محدود به حس و ادراک قسمت پنجاهبه قفس های سیاهت ننازهر حرکت خمیده می شود و هر دژاوو یا آشناپنداریکو کیو تن coQ10بدون زمان، ماده ای وجود نپارادوکس ها در علمدرک حقیقت نردبان و مسیری تو در میانه ی جهان نیستی مغز بزرگترین مصرف کننده رادیوی مغز و تنظیم فرکانافت فشار خون ناگهانی در ولزوم گذر انسان از حدها و تاثیر درجه حرارت بر عملکاگر فقط مردم میفهمیدند کسیاهچاله های فضایی منابعجهان هوشمندهندسه زبانِ زمان استصداقتمانند کودکان باشیداز نخستین همانند سازها توقتی ناراحتی چیکار میکنیحس و ادراک قسمت ششمبه زودی شبکه مغزی به جای دائما بخوانکیهانِ هوشیارِ در حال یاماده، چیزی بیش از یک خلا برخی مرزهای اخلاق و علوم پرتوزایی از جسم سیاهدردهای سال گذشته فراموش توهم چیستنقش میدان مغناطیسی زمین زمین زیر خلیج فارس تمدنی الگو نداشتیمنگاه محدود و تک جانبه، مشمن، ما یا چی؟تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانسکوت، در برابر گزافه گویجهان شگفت انگیزهوش مصنوعی الفاگوطوفان زیباییاز تلسکوپ گالیله تا تلسکویروس مصنوعیخم شدن فضا-زمانبیمار 101 ساله، مبتلا به سداروی جدید آلزایمرکاربرد روباتهای ريزنانومخچه ، فراتر از حفظ تعادلبرخی سلولهای عصبی در تلاآنچه واقعیت تصور میکنیم ذهن تو همیشه به چیزی اعتقفن آوری های جدید علیه شناتوسعه هوش مصنوعی قادر اسنقش تیروئید در تکامل مغززندگی هوشمند در خارج از زامیدوار باش حتی اگر همه چچالش های ایستادن بر دو پامنابع انرژی از نفت و گاز تبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابزار بقا از نخستین همانساختار فراکتال وجود و ذهجواب سنگ اندازیهوش مصنوعی از عروسک بازی علم و روحاز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیدخواص بادامبیماری اسپینال ماسکولار داروی ضد جنون در درمان تیکشف ژن جدید، می تواند گستمرکز خنده در کجای مغز استبزرگترین درد از درون است آیا ممکن است موش کور بی مرموزی از نخستین تمدن بشرفارغ التحصیلان، فقیر و دتکامل فردی یا اجتماعینقش غذاها و موجودات دريازیر فشار کووید چه باید کرانتروپی و هوشیارینتایج نادانی و جهلسختی در بلند شدن از روی صمنبع هوشیاری کجاست قسمت ترازودونابزار بقای موجود زنده از جز تو که را دارمهوش مصنوعی از عروسک تا کمعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکینگی تا مغز از مغز تواکسنی با تاثیر دوگانه اخانه ی تاریکبیو الکترونیک؛ ترکیب موجدر والنتاین کتاب بدید همگوش دادن بهتر از حرف زدنمسمومیت دانش آموزان بی گرویا و کابوستفاوت ها و تمایزها کلید بآیا آگاهی پس از مرگ از بیفرد موفقتکامل ساختار رگهای مغزی چند نرمش مفید برای کمردرزبان و تکلم برخی بیماریهانسان ها می توانند میدان چرا ویروس کرونای دلتا واسردرد سکه ایمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتست کم هزینه ی بزاق برای ابعاد اضافه ی کیهانحقیقت، آن چیزی نیست که جلهوش مصنوعی درخدمت خلق وحعسل طبیعی موثر در کنترل بخسته نباشی بابااز تکامل تا مغز، از مغز تیک پیام منفرد نورون مغزی با خودت نجنگدرمان های بیماری اس ام ایگذشته را دفن کنمطالبی در مورد تشنجروزه داری و التهاب زیانبآیا دلفین ها میتوانند باقله سقوطتاثیر نگاه ناظر هوشیار بنهایت در بی نهایتسفر تجهیزات ناسا به مریخ تصویر زیبای اصفهاناولین هیبرید بین انسان و نزاع بین علم و نادانی رو شهر زیرزمینی در ژاپن برامنبع خواب و رویااحتیاط در تعویض داروهاحافظه انسان و حافظه ی هوشاستروژن مانند سپر زنان دهوش عاطفی قسمت سومسوالات پزشکیدنیای شگفت انگیز کوانتوماساس انسان اندیشه و باور ژن هوش و ساختارهای حیاتی بازگشایی مجدد مطب دکتر سدرمان جدید ALSتمدن بشری و مغز اخلاقیپوشاندن خود از نورمغز ما کوچکتر از نیم نقطهروشهای نو در درمان دیسک بآتاکسیآتاکسی فریدریشقبل از آغازتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار عصب و عضلهسلول عصبی، در محل خاص خودتغییر دیگران یا تغییر خوایمپلانت نخاعی میتواند دنعناعشانس یا تلاشموجودات مقهور ژنها هستنداداراوون تنها داروی تاییحس و ادراک قسمت چهلاطلاعاتی عمومی در مورد مهیچ وقت خودت را محدود به دوپامین قابل حل در آبکم کردن کالری روشی سودمنبحثی درباره هوش و تفاوتهدرماندگی به دلیل عادت کرتو یک جهان در مغز خودت هسپیام های ناشناخته بر مغز مغز انسان برای شادمانی طرژیم های غذایی و نقش مهم آزار حقیقیلووفلوکساسینتاثیر حرکات چشم بر امواج ایپیداکریننوزاد ناشنوای متولد شده،سندرم جدایی مغزجنگ و تصور از جنگهمیشه داناتر از ما وجود دشباهت زیاد بین سلول هاي عمیدان های کوانتومی خلاارتباط از بالا به پایین محس و ادراک قسمت پنجاه و یبه مغز خزندگان خودت اجازهرچیز با یک تاب تبدیل به دگرگونی های نژادی و تغییکوچ از محیط نامناسببر کسی اعتماد نکن مگر اینپاسخ گیاهان در زمان خورددرک دیگرانتوقف؛ شکستمغز حریص برای خون، کلید تراز تغییرافت هوشیاری به دنبال کاهچگونه مغز ما، موسیقی را پلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر میدانی مصیبت بزرگتر سیاهچاله ها، دارای پرتو جهان هوشیارهندسه، نمایشی از حقیقتصدای بم با فرکانس پایین، مانند آب باشاز نخستین همانند سازها توقتی پر از گل شدی خودت را حس و ادراک قسمت شصت و هشتبه زیر پای خود نگاه نکن بدارچینکیست هیداتید مغزماست مالیبرخی نکات از گاید لاین پرپرسشدردی که سالهاست درمان نشتوهم و خیالنقش محیط زندگی و مهاجرت دزمان چیستالگو و عادت را بشکن و در انگاه کلی نگرمن، خود تو هستمتاثیر رژیم گیاهخواری بر ابزار بقا از نخستین همانسکته مغزیجهان شگفت انگیز و بی زمانهوش مصنوعی اکنون می توانطولانی ترین شباز تکنیکی تا مغز از مغز تویروس های باستانی، مغز مخونریزی مغز در سندرم کووبیمار مرکز تنفس سلولیداروی جدید آلزایمر تاییدکاربرد روباتهای ريز، در مخچه ابزاري که وظیفه آن فبرخی سيناپسها طی تکامل و آنچه حس می کنیم، نتیجه ی ذهن خود را مشغول هماهنگیفناوری هوش مصنوعی نحوه ختوسعه برخی شغل ها با هوش نقش حفاظتی مولکول جدید دزندگی و داراییامیدواریچالش کمبود اندام برای پیمنابع انرژی از نفت و گاز تبدیل سلولهای محافط به سابزار بقا از نخستین همانساختار شبکه های مغزی ثابجوسازی مدرنهوش مصنوعی از عروسک بازی علم اپی ژنتیک دریچه ای بهاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمرخواص بادام زمینیبیماری اضطراب عمومیدارویی خلط آورکشف ارتباط جدیدی از ارتبمرگ چیستبسیاری از مجرمان، خودشانآیا ما کالا هستیمرمز و رازهای ارتباط غیر کفاصله ها در مکانیک کوانتتکامل مادی تا ابزار هوشمنقش غذاها و موجودات دريازیرفون داروی ضد ام اسانتظار گذر تندباد؟نجات در اعتماد به خودسدسازی روش مناسب برای مقمنبع هوشیاری کجاست قسمت تراشه مغز بدون واسطه ی دابزار بقای موجود زنده از جستجوی متن و تصویر به صورهوش مصنوعی از عروسک تا کمعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز توابسته به دوستی این و آن خانواده پایداربیوگرافیدر یک فراکتال هر نقطه مرکگوشه بیماری اتوزومال رسسمسمومیت دانش آموزان، قمارویا و خبر از آیندهتفاوت ها را به رسمیت بشناآیا امکان بازسازی اندامهفرد یا اندیشهتکامل شناخت انسان با کشفچند جهانیزبان و شناخت حقیقت قسمت چانسان یک کتابخانه استچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک سردرد عروقی میگرنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتست آر ان اس دز میاستنی گابعاد بالاترحقایق ممکن و غیر ممکنهوش مصنوعی ساخته هوش طبیعشق به هفت مرتبه ی شناختیخطا در محاسبات چیزی کاملاز تکامل تا مغز، از مغز تیک پیشنهاد خوب برای آسان با خدا باشدرمان های جدید ALSتلقین اطلاعات و حافظهگر جان به جز تو خواهد از خمطالعه ای بیان میکند اهدروزه داری و بیمار ی ام اس آیا دست مصنوعی به زودی قاقلب های سادهتاثیر نگاه و مشاهده ناظر نهادینه سازی فرهنگ اختلاسفر دشوار اکتشافتصویربرداری فضاپیمای آماولین تصویر در تاریخ از سنزاع بین علم و جهل رو به پشواهدی از نوع جدیدی از حامنتظر نمان چیزی نور را بهاحساس گذر سریعتر زمانحباب های کیهانی تو در تواسرار آفرینش در موجهوش عاطفی قسمت ششمپیامهای کاربراندنیایی پر از سیاهچاله استفاده از مغز، وزن را کمژن یا نقشه توسعه مغز و نقبازگشت از آثار به سوی خدادرمان جدید مولتیپل میلومتمدن زیر آبپیموزایدمغز مانند تلفن استروشهای شناسایی قدرت شنوامغز مادران و کودکان در زمروشی برای بهبود هوش عاطفآتاکسی مخچه ای خودایمنقبل از انفجار بزرگتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار عصب و عضله مهم در تشسلولهای ایمنی القا کنندهتغییر دادن ژنها آیا روزی ایمپلانت استخوانی در آسیهفت چیز که عملکرد مغز تو شاهکار قرنمورد نادر همپوشانی دو بیادب برخورد با دیگرانحس و ادراک قسمت چهل و هفتاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهیچ کاری نکردن به معنی چیدورترین نقطه ی قابل مشاهکمی زاویه ی دیدت را عوض کبحثی درباره هوش و تفاوتهدرها بسته نیستتو کجای جهانیپیدایش زبانمغز انسان رو به کوچک تر شرژیم ضد التهابیآزار دیگری، آزار خود استلوب فرونتال یا پیشانی مغتاثیر دوپامین و سروتونینایا کوچک شدن مغزانسان النوسانات کوانتومی منبع ماسندرم دزدی ساب کلاوینجنگ داده هاهمیشه راهی هستشباهت زیاد بین سلول هاي عمیدان بنیادین اطلاعاتارتباط بین هوش طبیعی و هوحس و ادراک قسمت پنجاه و دبه نقاش بنگردانش قدرت استکوچک شدن مغز از نئاندرتابرلیتیونپختگی پس از چهل سالگي به درک درست از خود و هوشیاریتولید مولکول جدید توسط همغز در تنهایی آسیب میبینراست دستی و چپ دستیافتخار انسانچگونه مغز پیش انسان یا هملزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نیروی مغناطیس نباشد سیاهچاله و تکینگی ابتدایجهان های بسیار دیگرهنر فراموشیصرع و درمان های آنماه رجباز نخستین همانند سازها توقتی تو از یاد گرفتن باز حس و ادراک قسمت شصت و دوبه سیاهی عادت نکنیمداروهای مصرفی در ام اسکیست کلوئید بطن سومماست مالی با هوش انسانیبرخی نرمش ها برای درد زانپرسش و چستجو همیشه باقی ادرد، رمز موفقیتتوهم وجودنقش مرکز تنفس سلولی در بیزمان و مکان، ابعاد کیهان الگوی بنیادین و هوشیارینگاه انسان محدود به ادرامنابع انرژي پاک سرچشمه حتاثیر رژِیم غذایی بر میگابزار بقا از نخستین همانسکته ی مغزی در جوانانجهانی که نه با یک رخداد و هوش مصنوعی از عروسک های بطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز تکینگی تا مغز و از مغز ویرایش DNA جنین انسان، برخونریزی مغزی کشندهبیماری لبر و نابینایی آنداروی جدید ای ال اسکاش شرف اجباری بود یا حتیمخچه تاثیر گذار بر حافظهبرداشت مغز ما از گذر زمانآنها نمیخواهند دیگران راذهن خالی از شلوغی افکارفواید روزه داری متناوبتوصیه های سازمان بهداشت نقش حیاتی تلومر دی ان آ دزندگی بی دودامیدواری و مغزچالش دیدگاه های سنتی در بمنابع انرژی از نفت و گاز تبر را بردارابزار بقا از نخستین همانسادیسم یا لذت از آزار دادجامعه ی آسمانیهوش مصنوعی از عروسک بازی علم به ما کمک میکند تا مواز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که خواص شکلات تلخبیماری بیش فعالیدارویی ضد بیش فعالی سیستکشف جمجمه ای درکوه ایرهومرگ و میر پنهانبسیاری از بیماری های جدیآیا ما تنها موجودات زنده رمز گشایی از اتصالات مغزفاصله ی همیشگی تصویر سازتکامل مداومنقش غذاها در کاهش دردهای زیرک ترین مردمانحراف و حقیقتنجات در راستگوییسرنوشتمنبع هوشیاری کجاست قسمت تراشه ها روی مغزابزار بقای موجود زنده از جستجوی هوشیاری در مغز ماهوش مصنوعی از عروسک تا کمعامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز از مغز توابستگی یعنی قلادهخاویار گیاهیبیوگرافیدر کمتر از چند ماه سوش جدگوشت خواری یا گیاه خواریمسیر دشوار تکامل و ارتقارویا بخشی حقیقی از زندگی تفاوت های بین زن و مرد فقآیا انسان با مغز بزرگش اخفرد حساس از نظر عاطفی و بتکامل، نتیجه ی برنامه ریچند جهانیزبان و شناخت حقیقت قسمت اانسان باشچرا پس از بیدار شدن از خوسرطان کمیت گراییمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاتفاق و تصادفحل مشکلهوش مصنوعی، کیفیت فریب معشق درونی به یگانگی خلقتخطا در محاسبات چیزی کاملاز تکامل تا مغز، از مغز تیک آلل ژنتیکی که از نئاندبا طبیعت بازی نکندرمان های جدید میگرنتلاش ها برای کشف منابع جدگرفتار محدودیت ها و ابعامعمای اخلاقی قطارروزه داری سلول های بنیادآیا رژیم غذایی گیاهی سلاقلب و عقلتاثیر نگاه انسان بر رفتاچهار میلیارد سال تکامل بسفرنامه سفر به بم و جنوب تصور ما ازمشکلات و واقعیاولین دارو برای آتاکسی فنسبیت عام از زبان دکتر برشواهدی از دنیسوان(شبه نئمنتظر نتیجه ی کارهایت بااحساسات کاذبحباب هایی تو در تواسرار بازسازی اندام هاهوش عاطفی بیشتر در زنانسایتهای دیگردنیا، هیچ استاستفاده از نظریه ی تکامل ژن ضد آلزایمربازگشت به ریشه های تکاملدرمان جدید میگرن با انتی تمدنی قدیمی در شمال خلیج پیموزایدتمرکز و مدیتیشنپیچیدگی های مغزمگسمغز چون ابزار هوش است دلیروشی جدید در درمان قطع نخآتش منبع انرژیقبرستان ها با بوی شجاعتتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار عصب و عضله برای تاییسلولهای بنیادی مصنوعی درتغییر زودتر اتصالات مغزیایمان به رویاهفت سین یادگاری از میراث شاهکار شش گوشموسیقی نوادراک ما درک ارتعاشی است حس و ادراک قسمت چهل و هشتاعتماد به خودهیچ کس مانند تو نگاه نمیکديدن با چشم بسته در خواب کمالگرایی دشمن پیشرفتبحثی درباره هوش و تفاوتهدرهای اسرارآمیز و پوشیدهتو کز محنت دیگران بی غمیپیر شدن حتمی نیستمغز انسان رو به کوچکتر شدرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وآسيب میکروواسکولاریا آسلوتیراستامتاثیر دپاکین بر بیماری مایا این جمله درست است کسینوشیدن چای برای مغز مفید سندرم سردرد به دلیل افت فجنبه های موجی واقعیتهمیشه عسل با موم بخوریمشجاعت و ترسمیدازولام در درمان تشنج ارتباط شگفت مغز انسان و فحس و ادراک قسمت پنجاه و سبه نقاش بنگردانش محدود به ابعاد چهارکوچکی قلببرنامه و ساختار پیچیده مپدیده خاموش روشن در پارکدرک عمیق در حیواناتتولید مثل فقط با یک مادر مغز را از روی امواج بشناسرجزخوانی هایی که امروز بافراد آغاز حرکت خودشان رچگونه هموساپينس بر زمین لزوم عدم وابستگی به گوگل تاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نعمت فراموشی نبود بسسیاهچاله ی منفرد یا سیاهجهان هایی در جهان دیگرهنر حفظ گرهضایعه ی شبکه لومبوساکرالماهیچه ی صبراز نخستین همانند سازها توقتی خودت را در آینه دیدیحس و ادراک قسمت شصت و ششبه سخن توجه کن نه گویندهداروهای ام اسکپسول ژری لاکتماشین دانشبرخی نرمش ها برای زانوپرسشگری نامحدوددرس گرفتن از شکست هاتوهم وجودنقش نگاه از پایین یا نگاهزمان و گذر آن سریع استالگوبرداری از طبیعتنگاه از بیرون مجموعهمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر سلامت دستگاه گوارشابزار بقا از نخستین همانسال 2025 سال بین المللی علمجهانی که از یک منبع، تغذیهوش مصنوعی از عروسک های بطیف انسفالیت، گیلن باره از تکینگی تا مغز از مغز تویشن پروخواندن ، یکی از شستشو دهنبیماری میاستنی گراویسداروی جدید برای میاستنی کتاب گران و پرهزینه شد ولمخاطب قرار دادن مردم، کابرداشتت از جهان رو زیاد آنژیوگرافی از مغزذهن سالمفواید روزه داری متناوبتوصیه های غیر دارویی در سنقش خرچنگ های نعل اسبی درزندگی در جمع مواردی را برامیدی به این سوی قبر نیستچاالش ها در تعیین منبع هومنابع انرژی از نفت و گاز تحریک عمقی مغزابزار بقا از نخستین همانسازگاری با محیط بین اجزاجاودانگی مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی علم بدون توقفاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجرخواص شگفت هویجبیماری تی تی پیداستانها و مفاهیمی اشتباکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمرگ و میر بسیار بالای ناشبسیاری از بیماری های جدیآیا مصرف مولتی ویتامین هرمز پیشرفت تواضع است نه طفتون های زیستیتکامل چشمنقشه مغزی هر فرد منحصر بهزیست شناسی کل در جزء فراکاندوه در دنیا استنخاع ما تا پایین ستون فقرسریع دویدن مهم نیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت تراشه ی هوش مصنوعی در مغزابزار بقای موجود زنده از حفره در مغزهوش مصنوعی از عروسک تا کمعادت همیشه خوب نیستاز تکینگی تا مغز- از مغز واسطه ها د رمسیر ایجاد مغخار و گلبیان ژن های اسکیزوفرنی ددر آرزوهایت مداومت داشتهگیلگمش باستانی کیستمسئول صیانت از عقیده کیسرویا تخیل یا واقعیتتفاوت های تکاملی در مغز وآیا احتمال دارد رویا از آفردا را نمیدانیمتکثیر سلول در برابر توقف چند جهانی و علمزبان و شناخت حقیقت قسمت دانسان جدید از چه زمانی پاچرا ارتعاش بسیار مهم استسرعت فکر کردن چگونه استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاتوبان اطلاعات و پلِ بینحلقه های اسرارآمیزهوش مصنوعی، اتفاقات و تحعشق، شلوغ کردن نیستخطای ادراک کارمااز تکامل تا مغز، از مغز تیک جهش ممکن است ذهن انسانبالای هر دستی، دستی هستدرمان های جدید در بیماری تلاش های جدید در ALSگریه ی ابر، رمز طراوت باغمعماری، هندسه ی قابل مشاروزهای بد باقی نمیماندآیا رژیم غذایی گیاهی سلاقلب یا مغزتاثیر نگاه انسان بر رفتاچهار ساعت پس از کشتار خوکسفرنامه سفر به بم و جنوب تصور از زمان و مکاناولین دروغچسبیدن به خود، مانع بزرگ شیر و دوغ باداممنتظر زمان ایده آل نشواخلاق و علوم اعصابحد و مرزها توهم ذهن ماستاصفهان زیباهوش عاطفی در زنان بیشتر ادندان ها را مسواک بزنید تاستفاده از هوش مصنوعی در ژنها نقشه ایجاد ابزار هوبازخورد یا فیدبکدرمان جدید کنترل مولتیپل