دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

جهانی که از یک منبع، تغذیه میشود و متجلی میگردد

جهانی که از یک منبع، تغذیه میشود و متجلی میگردد
نوسانانی که همه شان، جلوه ی آن منبع نخستین هستند و ابعادی که فراتر از زمان- مکان، از منبعی اصیل و آنِ وجودی و نهآنِ زمانی، جلوه گری می کنند
با محاسباتی که ما نوشته ایم روشن شده است که هر چیز با هر چیز دیگر در واکنش است؛ هر سیستم با هر سیستمی دیگر واکنش نشان میدهد و این از طریق ساختار نوسانات خلا کوانتومی فضا- زمان است که کرمچاله ها را در هر جا تولید میکند.
بر اساس این عقیده الکترون ها، پروتون ها، اتم ها، سیارات، ستارگان، کهکشان ها، خوشه های کهشانی، ابر خوشه ها و جهان ها همه شان به وسیله ی یک منبع، تغذیه میشوند واین منبع در همه ی مقیاس ها جریان می یابد.
این منبع، نوسان خلا در مقیاس پلانک است. نسیم هرمیان

From the equations we have written, it becomes obvious that everything interacts with everything. Every system interacts with every other system, through this structure of the fluctuations of the quantum vacuum of space-time that produces wormholes everywhere. According to this idea, electrons, protons, atoms, planets, stars, galaxies, clusters of galaxies, superclusters and universes are all fed by the same source that flows through all scales. This source is the fluctuation of the vacuum on the Planck scale.
- Nassim Haramein
https://www.facebook.com/photo/?fbid=607634504049103&set=a.291883805624176

چند جهانی، که واقعیت های ذهنی ولی ظاهرا غیرقابل قبول را ممکن میکند!
عادت های ما در نگاه بر کیهان و اسارت در بند زندانِ ابعاد کیهان مادی، در چند جهانی منشا گرفته از منبع یکسان- در زمانی که بدانیم شاید چیزی اصیل، فراتراز ابعاد و عادت های نااصیل ما وجود داشته باشد- در هم میشکند.
این در هم شکستن قفس نگاه و عادت ما چقدر زیبا واقعی است! و چه اندکند کسانی که می توانند درب این قفس را باز کنند.
در مورد گربه ی شرودینگر: درک این موضوع- زمانی که درباره ی فرو ریختن تابع موج کل جهان، صحبت می کنیم- مشکل است، اما با استفاده از یک مثال ملموس تر قادر خواهیم بود ببینیم چگونه رویکرد هیو اورت، یک گام به جلو را ارائه میدهد.
حداقل در مورد گربه ی واقعی- که در جعبه ی پارادکس شرودینگر پنهان شده است- با استفاده از آنچه جعبه به عنوان یک مثال فراهم می آورد و من برای نمایش قدرت تفسیر مکانیک کوانتومی چند جهانی ارائه میدهم، بحث ما به پایان میرسد.
مساله ی عجیب این است که این رشته، به یک گربه ی واقعی منتهی نمی شود بلکه به دوتا می رسد!
معادلات مکانیک کوانتوم به ما می گوید در جعبه ی معروف شرودینگر، یک تابعِ موجِ گربه ی زنده و یک تابعِ موجِ گربه ی مرده، وجود دارد که هر دو به یک اندازه واقعی هستند. (هم گربه، مرده است و هم زنده!!)


تفسیر استاندارد کپنهاگن به این احتمالات از دید متفاوتی نگاه میکند و میگوید که در واقع هر دو تابع به یک اندازه، غیرواقعی هستند و هنگامی که داخل جعبه را نگاه می کنیم فقط یکی از آنها صورت واقعی به خود می گیرد.
تفسیر هیو اورت، معادله های کوانتومی را به طور کامل، از هر نظر مورد قبول قرار میدهد و می گوید هر دو گربه واقعی هستند: یک گربه ی زنده وجود دارد و یک گربه ی مرده؛
اما این دو در دو جهان متفاوت هستند. اینطور نیست که اتم رادیواکتیوِ داخل جعبه، واپاشی میکند یا واپاشی نمیکند، بلکه هر دو عمل را انجام می دهد!
بسته به انتخاب، تمام جهان به دو نسخه از خودش تبدیل میشود که در همه ی جنبه ها دقیقا یکسان هستند، مگر اینکه در یکی، اتم واپاشی کرده و گربه، مرده است و در دیگری، اتم واپاشی نکرده و گربه زنده است؛ درست مانند یک داستان علمی- تخیلی، اما بسیار عمیق تر از هر داستان علمی-تخیلی دیگر که بر اساس معادلات دقیق ریاضی بنا شده است؛ داستانی واقعی و یک رشته ی منطقی و پیوسته از حروف مکانیک کوانتومی که رخ می دهد.)(گریبین- تحقیق در مورد گربه ی شرودینگر، ص257)


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
گزیده ای از وبینار یا کنفعلم ساختن برج های چرخانحس و ادراک قسمت هجدهمانسان قدیم در شبه جزیره عادغام میان گونه های مختلبوزون هیگز چیستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمچراروياها را به یاد نمی آدرک احساسات و تفکرات دیگتنفس هوازی و میتوکندریتاریکی خواهد ترسیدسفر تجهیزات ناسا به مریخ پیوندی که فراتر از امکانعصب حقوق نورولووحس و ادراک قسمت سی و هشتماولین سلول مصنوعیارتباط غیرکلامی بین انسافلج خوابنقش محیط زندگی و مهاجرت دبیماری دویکمیگرن و پروتئین مرتبط با هفت سین یادگاری از میراث دغدغه نتیجه ی نادانی استتولید پاک و فراوان انرژیورزش هوازی ، بهترین تمریترجمه ای ابتدایی از اسراسماگلوتید داروی کاهش دهنآلزایمرخونریزی مغز در سندرم کووایا کوچک شدن مغزانسان الاز کجا آمده ام و به کجا میفرایند پیچیده ی خونرسانینقش خرچنگ های نعل اسبی درباد غرور و سر پر از نخوت وما بخشی از این جهان مرتبطهوش مصنوعی می تواند بر احرمز بقای جهش ژنتیکیتوسعه هوش مصنوعی قادر اسژن همه چیز نیستتغییرات آب و هوایی که به سیاره ی ابلهانآیا مغز تا بزرگسالی توسعخطای ادراک کارمااگر خواهان پیروزی هستیاز تکینگی تا مغز از مغز تقانون جنگلنقص در تشخیص هیجانات عامبحثی درباره هوش و تفاوتهمخچه فراتر از حفظ تعادلهوش مصنوعی از عروسک بازی روزه داری و بیمار ی ام اس تکامل داروینی هنوز در حاکمردرد با پوشیدن کفش مناجهان کنونی و مغز بزرگتریسازگاری با محیط بین اجزاآیا احتمال دارد رویا از آدی متیل فومارات(زادیوا)(ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تلبخند بزن شاید صبح فردا زنوار مغز در تشخیص بیماری برای پیش بینی آینده مغز دمرگ و میر پنهانهوش مصنوعی در کامپیوترهاریشه های مشترک حیاتتاثیر فکر بر سلامتکوری گذرای ناشی از موبایجوسازی مدرنسعی کن به حدی محدود نشویآب زندگی است قسمت چهارمدانشمندان تغییر میدان مغابزار بقای موجود زنده از از تکامل تا مغز، از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز چگونه مولکول های دی ان ایبرخی توجهات در ببمار پارمشکلات روانپزشکی پس از سهیچ کاری نکردن به معنی چیرجزخوانی هایی که امروز بتاثیر گیاه خواری بر رشد وکتاب طبیعت در قالب هندسهحقیقت اشیاشاهکار شش گوشافت فشار خون ناگهانی در وداروی ضد تشنج با قابليت تابزارهای بقا ازنخستین هماسرار آفرینش در موجمنبع هوشیاری کجاست قسمت نگاه از درون مجموعه با نگبزرگترین خطایی که مردم ممغز چگونه صداها را فیلتر هستي مادي ای که ما کوچکترزندگی در جمع مواردی را برتاثیر حرکات چشم بر امواج گمان میکنی جرمی کوچکی در شش مرحله تکامل چشمحد و مرزها توهم ذهن ماستامید نیکو داشته باش تا آناحساس گذر سریعتر زمانبلندی در ذهن ما درک بلندیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنخستین تصویر از سیاهچالهدرمان ژنتیکی برای نوآوریتقلید از روی طبیعتتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز برای فراموشی بیشتر کویروس مصنوعیزبان و کلمه حتی برای کسانتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ویرایش DNA جنین انسان، برزبان و بیان نتیجه ساختماگزارش یک مورد جالب لخته وعلایم کمبود ویتامین E را حس و ادراک قسمت هشتمانسان ها می توانند میدان ادغام دو حیطه علوم مغز و بوزون هیگز جهان را از متلمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنزاع بین جهل و علم رو به پدرک تصویر و زبان های مخلتتنفس بدون اکسیژنتاریخ همه چیز را ثبت کردهسفر دشوار اکتشافپیوستگی همه ی اجزای جهانعضلانی که طی سخن گفتن چقدحس و ادراک قسمت سی و ششماوکرلیزوماب داروی جدید شارتروز یا خوردگی و التهافلج خواب چیستنقش نگاه از پایین یا نگاهبیماری دیستروفی میوتونیمیگرن سردردی ژنتیکی که بهم نوع خواری در میان پیشیذهن ما از در هم شکستن منبتولید سلولهای جنسی از سلورزش و میگرنتسلیم شدن از نورون شروع مسندرم کووید طولانیآملودیپین داروی ضد فشار خواندن ، یکی از شستشو دهنایا این جمله درست است کسیاز آغاز خلقت تا نگاه انسافرایند تکامل و دشواری هانقش داروهاي مختلف معروف بار بزرگ ایستادن بر دو پاما تحت کنترل ژنها هستیم یهوش مصنوعی و کشف زبان هایرمز جهانتوسعه برخی شغل ها با هوش ژن همه چیز نیستتغییرات تکاملی سر انسان سیاره ابلهانآیا همه جنایت ها نتیجه بیخطای حساپی ژنتیکاز تکینگی تا مغز از مغز تقانونمندی و محدودیت عالمنقطه بی بازگشتبحثی درباره هوش و تفاوتهمخچه ، فراتر از حفظ تعادلهوش مصنوعی از عروسک بازی روزه داری سلول های بنیادتکامل داروینی هنوز در حاکنفرانس تشنج هتل کوثر اصجهان کاملی در اطراف ما پرستون فقرات انسان دو پا جلآیا برای تولید مثل همیشه دین، اجباری نیستابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تلرزش ناشی از اسیب به عصبنوار مغزی روشی مهم در تشخبرای اولین بار دانشمندانمرگ و میر بسیار بالای ناشهوش مصنوعی در خدمت خلق وحرژیم های غذایی و نقش مهم تاثیر مشاهده بر واقعیت بکی غایب شدی تا نیازمند دلجامعه ی آسمانیشلیک فراموشیآب زندگی است قسمت اولدانشمندان روش هاي جدیدی ابزار بقای موجود زنده از از تکامل تا مغز، از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز چگونه مغز پیش انسان یا همبرخی توصیه ها برای واکسیمشکلات روانپزشکی در عقب هیچ کس مانند تو نگاه نمیکرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرتاثیر گیاه خواری بر رشد وکتاب، سفری به تاریخحقیقت تنها چیزی است که شاشاید گوشی و چشمی، آماده شافت هوشیاری به دنبال کاهداروی ضد تشنج توپیراماتابزارهای بقای موجود زندهاسرار بازسازی اندام هامنبع هوشیاری کجاست قسمت نگاه حقیقی نگاه به درون ابزرگترین درد از درون است مغز ناتوان از توجیه پیداهستی ما پس از شروعی چگال زندگی در سیاهچالهتاثیر دوپامین و سروتونینگنجینه ای به نام ویتامین ششمین کنگره بین المللی سحرکت چرخشی و دائمی کیهانامید درمان کرونا با هماناحساسات کاذببلعیدن ستاره توسط سیاهچامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنخستین روبات های زنده ی جدرمان ام اس(مولتیپل اسکلتقویت استخوان در گرو تغذتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز بزرگ چالش است یا منفعواقعیت فیزیکی، تابعی از زبان و بیان، در سایه پیشرگشایش دروازه جدیدی از طرعلایم کمبود ویتامین E را حس و ادراک قسمت پنجمانسان یک کتابخانه استارتقا و تکامل سنت آفرینش بی نهایت در میان مرزهامنبع هوشیاری در کجاست؟ قنزاع بین علم و نادانی رو درک حقیقت نردبان و مسیری تنها مانع در زندگی موارد واکسن کرونا ساخته شده توتازه های اسکیزوفرنی(جنوسفرنامه سفر به بم و جنوب پیام های ناشناخته بر مغز غیرقابل دیدن کردن مادهحس و ادراک قسمت سیزدهمايندگان چگونه خواهند دیدارزش حقیقی زبان قسمت اولفلج دوطرفه عصب 6 چشمنقش نظام غذایی در تکامل مبیماری ضعف عضلات نزدیک بمیگرن شدید قابل درمان اسهمه چیز در زمان کنونی استذهن چند جانبه نیازمند نگتولترودینورزش بهترین درمان بیش فعتشنج چیستسندرم گیلن باره به دنبال آموزش نوین زبانخواب سالم عامل سلامتیایا ابزار هوشمندی یا مغز از انفجار بزرگ تا انفجار فرایند حذف برخی اجزای مغنقش ذهن و شناخت در حوادث بار سنین ابزار هوشمندی امانند آب باشهوش مصنوعی گوگل به کمک تشرمز جهان خاصیت فراکتالتوصیه های سازمان بهداشت ژن هوش و ساختارهای حیاتی ثبت امواج الکتریکی در عصسیاره ابلهانآیا هوش مصنوعی می تواند نخطر آلودگی هواابتدایی که در ذهن دانشمناز تکینگی تا مغز از مغز تقارچ بی مغز در خدمت موجودچند نرمش مفید برای کمردربحثی درباره هوش و تفاوتهمخچه ابزاري که وظیفه آن فهوش مصنوعی از عروسک بازی روش مقابله مغز با محدودیتکامل داروینی هنوز در حاکنگره بین المللی سردرد دجهان پیوستهسخن پاک و ثابتآیا بزرگ شدن مغز فقط در ددید تو همیشه محدود به مقدابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تلرزش عضله یا فاسیکولاسیونوبت کودکانبرای تمدن سازی، باید در بمرگ انتقال است یا نابود شهوش مصنوعی در خدمت خلق وحرژیم های غذایی و نقش مهم تاثیر نگاه ناظر هوشیار بکیهان خود را طراحی میکندجاودانگی مصنوعیشلیک فراموشیآب زندگی است قسمت دومدانشمندان روشی برای تبدیابزار بقای موجود زنده از از روده تا مغزمنابع انرژی از نفت و گاز چگونه هموساپينس بر زمین برخی درمان های Spinal Muscular Atمشاهده گر جدای از شیء مشاهیچ کس حقیقت را درون مغز رساناها و ابر رساناها و عتاثیر گیاه خواری بر رشد وکتابخانهحقیقت خواب و رویاشاید درست نباشدافتخار انساندارویی خلط آورابزارهای بقای از نخستین اصل بازخوردمنبع هوشیاری کجاست قسمت نگاهی بر قدرت بینایی درابسیاری از بیماری های جدیمغز و سیر تکامل ان دلیلی و هر کس تقوای خدا پیشه کنزندگی زمینی امروز بیش از تاثیر دپاکین بر بیماری مگویید نوزده و ایمنی ساکتصرع و درمان های آنحس چشایی و بویاییامیدوار باش حتی اگر همه چاخلاق و علوم اعصاببه قفس های سیاهت ننازمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنرمش های مفید برای درد زادرمان تومورهای مغزی با اتقویت سیستم ایمنیتلقین اطلاعات و حافظهتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز بزرگ چالشهای پیش روواقعیت چند سویهزبان و تکلم برخی بیماریهپمبرولیزوماب در بیماری چعلت خواب آلودگی بعد از خوحس و ادراک قسمت پنجاهارتوکين تراپی روشی جديد بی عدالتی در توزیع واکسن منبع هوشیاری در کجاست؟(قنزاع بین علم و جهل رو به پدرک دیگرانتنبیه چقدر موثر استواکسن ایرانی کرونا تولیدتازه های بیماری پارکینسوسفرنامه سفر به بم و جنوب پیشینیان انسان از هفت میمقالاتحس و ادراک قسمت ششمايا اراده آزاد توهم است یارزش حقیقی زبان قسمت دومفناوری هوش مصنوعی نحوه خنقش نظریه تکامل در شناسابیماریهای تحلیل عضلانی امیدان مغناطيسي زمین بشر همه ی سردردها بی خطر نیستذهن هوشیار در پس ماده ی متومورها و التهاب مغزی عاورزش در کمر دردتشنج و حرکات شبه تشنجی قاسندرم پیریفورمیسآمارهای ارائه شده در سطح خواب سالم عامل سلامتی و یایا بیماری ام اس (مولتیپاز بحث های کنونی در ویروسفراتر از دیوارهای باورنقش روی و منیزیم در سلامتبارداری بدون رحمماه رجبهوش مصنوعی گوگل به کمک تشرنگ کردن، حقیقت نیستتوصیه های غیر دارویی در سژن یا نقشه توسعه مغز و نقجلوتر را دیدنسیر آفرینش از روح تا مغز آیا هوش مصنوعی زندگی بشرخطرات هوش مصنوعیابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز از مغز تقبل از آغازچند جهانیبحثی درباره هوش و تفاوتهمدل همه جانبه نگر ژنرالیهوش مصنوعی از عروسک بازی روش های صرفه جویی در ایجاتکامل داروینی هنوز در حاکنگره بین المللی سردرد دجهان پیوستهسختی ها رفتنی استآیا تکامل و تغییرات ژنتیدیدن خدا در همه چیزابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تلزوم سازگاری قانون مجازانور درونبرای خودآگاه بودن تو بایمرگ تصادفیهوش مصنوعی درمانگر کامپیرژیم ضد التهابیتاثیر نگاه و مشاهده ناظر کیهانِ هوشیارِ در حال یاجایی خالی نیستشنا در ابهای گرم جنوب نیاآب زندگی است قسمت سومدائما بخوانابزار بقای موجود زنده از از علم جز اندکی به شما دامنابع انرژی از نفت و گاز چگونه هوشیاری خود را توسبرخی روش های تربیتی کودکمشاهده آینده از روی مشاههیچگاه از فشار و شکست نتررشته نوروایمونولوژی و نقتاثیر گیاه خواری بر رشد وکجای مغز مسئول پردازش تجحقیقت در علم، هرگز نهایی شب سیاه سحر شودافراد آغاز حرکت خودشان رداستانها و مفاهیمی اشتباابزارهای دفاعی و بقای مواصل علت و تاثیرمنبع هوشیاری کجاست قسمت نگاهی بر توانایی اجزاي ببسیاری از بیماری های جدیمغز کوانتومیوفور و فراوانیزندگی زودگذرتاثیر داروهای ضد التهاب گوشه بیماری اتوزومال رسسضررهای مصرف شکر و قند بر حس و ادراک (قسمت اول )امیدی تازه در درمان سرطااخلاق پایه تکامل و فرهنگبه مغز خزندگان خودت اجازمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنرمش های مفید در سرگیجهدرمان تشنجتلاش ها برای کشف منابع جدتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز بزرگ و فعال یا مغز کوواقعیت چیستزبان و شناخت حقیقت قسمت چپنج اکتشاف شگفت آور در موعماد الدین نسیمی قربانی حس و ادراک قسمت پنجاه و یارتباط میکروب روده و پاربیمار 101 ساله، مبتلا به سمنبع خواب و رویانسبت ها در کیهاندرک درست از خود و هوشیاریتو یک معجزه ایواکسن اسپایکوژنتبدیل تراکت صوتی مصنوعی سفرنامه سفر به بم و جنوب پیشرفت های جدید علوم اعصتاثیر ویتامین دی بر بیماحس و ادراک قسمت شصت و هشتايا اراده آزاد توهم است یارزش حقیقی زبان قسمت سومفیلمی بسیار جالب از تغیینقش هورمون های تیروئید دبیهوش کردن در جراحی و بیممیدان های مغناطیسی قابل همیشه اطمینان تو بر خدا بذهن تو همیشه به چیزی اعتقتومورهای ستون فقراتوزن حقیقی معرفت و شناختتشنج عدم توازن بین نورون سندرم پس از ضربه به سرآن چیزی که ما جریان زمان خواب عامل دسته بندی و حفطایا بدون زبان میتوانیم تاز تلسکوپ گالیله تا تلسکفرد حساس از نظر عاطفی و بنقش روزه داری در سالم و جبازگشت از آثار به سوی خداماپروتیلینهوش مصنوعی الفاگوروی و منیزیم در تقویت استتوصیه هایی در مصرف ماهیژنها نقشه ایجاد ابزار هوجمجمه انسان های اولیهسیستم تعادلی بدنآیا هوش ارثی دریافتی از پدفاع در برابر تغییر ساختابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تقبل از انفجار بزرگچند روش ساده برای موفقیتبحثی درباره هوش و تفاوتهمدل هولوگرافیک ژنرالیزههوش مصنوعی از عروسک بازی روش هایی ساده برای کاهش اتکامل زبانکنترل همجوشی هسته ای با هجهان پر از چیزهای اسرار آسرنوشتآیا جنین انسان، هوشمندی دژا وو یا اشنا پنداریابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تلزوم سازگاری قانون مجازانورون هاي مصنوعی می توانبرای زندگی سالم، یافتن تمراحل ارتقای پله پله کیههوش مصنوعی درخدمت خلق وحرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وتاثیر نگاه انسان بر رفتاکیست کلوئید بطن سومجاذبهشناخت و معرفت، و نقش آن دآب، زندگی است(قسمت پنجم)داروهای مصرفی در ام اسابزار بقای موجود زنده از ازدواج های بین گونه ای، رمنابع انرژی از نفت و گاز چگونه واکسن کرونا را توزبرخی سلولهای عصبی در تلامطالبی در مورد تشنجهیپرپاراتیروئیدیسمرشد مغز فرایندی پیچیده اتاثیر گیاه خواری بر رشد وکرونا چه بر سر مغز می آورحقیقت راستین انسان علم بشبیه سازی میلیون ها جهان افزایش قدرت ادراکات و حسدخالت در ساختار ژنهاابعاد اضافه ی کیهاناصل عدم قطعیت از کوانتوم منبع هوشیاری کجاست قسمت چالش هوشیاری و اینکه چرا در یک فراکتال هر نقطه مرکبعد از کرونامغز آیندگان چگونه است ؟وقت نهيب هاي غير علمي گذشزندگی، مدیریت انرژیتاثیر داروی ضد تشنج سدیم گوشت خواری یا گیاه خواریضررهای شکر بر سلامت مغزحس و ادراک (قسمت دوم )امگا سه عامل مهم سلامتاختلال خواب فرد را مستعد به نقاش بنگرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنرمشهای مهم برای تقویت عدرمان جدید ALSبه نقاش بنگرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچرا مغز انسان سه هزار سالدرمان جدید میگرن با انتی تلاش هایی در بیماران قطع تاثیر درجه حرارت بر عملکمغز بزرگترین مصرف کننده واقعیت چیستزبان و شناخت حقیقت قسمت اپوست ساعتی مستقل از مغز دعوامل موثر در پیدایش زباحس و ادراک قسمت پنجاه و دانسان جدید از چه زمانی پاارتباط ماده و انرژیبیماری های مغز و اعصاب و منحنی که ارتباط بین معرفنسبت طلایی، نشانه ای به سدرک عمیق در حیواناتتو یک جهان در مغز خودت هسواکسن اسپایکوژن ضد کروناتبدیل سلولهای محافط به سسفرنامه سفر به بم و جنوب پیشرفت در عقل است یا ظواهصفحه اصلیحس و ادراک قسمت شصت و دوای نعمت من در زندگیمارزش خود را چگونه میشناسفیزیک مولکولها و ذرات در نقش هورمون زنانه استروژنبیهوشی در بیماران دچار امیدان بنیادین اطلاعاتهمیشه عسل با موم بخوریمذهن خود را مشغول هماهنگیتوهم فضای خالیوزوز گوشتشخیص ژنتیکی آتروفی های سندرم سردرد به دلیل افت فآنچه واقعیت تصور میکنیم خودآگاهی و هوشیاريایا تکامل هدفمند استاز تلسکوپ گالیله تا تلسکفرضیه ای جدید توضیح میدهنقش رژیم غذایی بر رشد و ابازگشت به ریشه های تکاملماجرای جهل مقدسهوش مصنوعی از عروسک های برویا و خبر از آیندهتوضیحی ساده در مورد هوش مژنها ، مغز و ارادهجنبه های موجی واقعیتسیستم دفاعی بدن علیه مغز آیا هوش سریعی که بدون احسدقیق ترین تصاویر از مغز اابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تقدم زدن و حرکت دید را تغیچندین ماده غذایی که ماننبحثی درباره احساسات متفامدل هولوگرافیک تعمیم یافهوش مصنوعی از عروسک بازی روش صحبت کردن در حال تکامتکامل زبانکنترل جاذبهجهان دارای برنامهسریعترین کامپیوتر موجودآیا جهان ذهن و افکار ما مدژاوو یا آشناپنداریابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمقاومت به عوارض فشار خون نورون های ردیاب حافظهبرخی ملاحظات در تشنج های مرز مرگ و زندگی کجاستهوش مصنوعی ساخته هوش طبیرژیم غذایی ضد التهابیتاثیر نگاه انسان بر رفتاکاهش مرگ و میر ناشی از ابجاذبه و نقش آن در شکلگیریشناخت درون، شناخت بیرون؛آثار باستانی تمدن های قدداروهای ام اسابزار بقای موجود زنده از اساس انسان اندیشه و باور منابع انرژی از نفت و گاز چگونه آن شکری که می خوریمبرخی سيناپسها طی تکامل و مطالعه ای بیان میکند اهدهاوکينگ پیش از مرگش رسالرشد مغز علت تمایل انسان بتاثیر گیاه خواری بر رشد وکریستال هاحقیقت غیر فیزیکیافزایش مرگ و میر سندرم کودر مانهای کمر درداتفاق و تصادفاصول انجام برخی نرمش ها دمنبع هوشیاری کجاست قسمت چالش هوشیاری و اینکه چرا در کمتر از چند ماه سوش جدبعد از کرونامغز انسان ایا طبیعتا تماوقتی فهمیدی خطا کردی برگزونیسومایدتاثیر درجه حرارت بر عملکگیلگمش باستانی کیستطلای سیاهحس و ادراک قسمت 67امروز دانش ژنتیک هیچ ابهاختلال در شناسایی حروف و منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچرا مغزهای ما ارتقا یافت درمان جدید کنترل مولتیپلتلاشی برای درمان قطع نخاتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز حریص برای خون، کلید تواقعیت های متفاوتزبان و شناخت حقیقت قسمت دپوشاندن خود از نورعوامل ایجاد لغت انسانی و حس و ادراک قسمت پنجاه و سانسان خطرناکترین موجودارتباط متقابل با همه ی حیبیماری وسواسمنشأ اطلاعات و آموخته ها نشانه های گذشته در کیهان درگیری قلب در بیماری ویرتو پیچیده ترین تکنولوژی واکسن دیگر کرونا ساخته شتداوم مهم است نه سرعتسفری به آغاز کیهانپیشرفتی مستقل از ابزار هسوالات پزشکیحس و ادراک قسمت شصت و ششای آنکه نامش درمان و یادشاز فرد ایستا و متعصب بگذرفیزیک و هوشیارینقش ویتامین K در ترمیم اسبیوگرافیمیدازولام در درمان تشنج همراهی نوعی سردرد میگرنیذهن سالمتوهم فضای خالی یا توهم فضیک پیام منفرد نورون مغزی تشخیص آلزایمر سالها قبل سوپاپ ها یا ترانزیستورهاآنچه حس می کنیم، نتیجه ی خودآگاهی و هوشیاريایجاد احساساتاز تکنیکی تا مغز از مغز تفضای قلب منبع نبوغ استنقش رژیم غذایی در رشد و ابازخورد یا فیدبکماده ی تاریکهوش مصنوعی از عروسک های برویا بخشی حقیقی از زندگی تیوتیکسن داروی ضد جنونژنهای مشترک بین انسان و وجنسیت و تفاوت های بیناییسکوت و نیستیآیا هشیاری کوانتومی وجوددلایلی که نشان میدهد ما بابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تقدرت کنترل خودنه جنگ و نه خونریزیبحثی درباره احساساتی غیرمدل های ریز مغز مینی برینهوش مصنوعی از عروسک بازی روشهای نو در درمان دیسک بتکامل زبان انسان از پیشیکندر در بیماریهای التهابجهان در حال نوسان و چرخشسرگیجه از شایعترین اختلاآیا جهش های ژنتیکی، ویرودگرگونی های نژادی و تغییابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمقابله ی منطقی با اعتراضنوروپلاستیسیتی چیستبرخی مرزهای اخلاق و علوم مرز بین انسان و حیوان کجاهوش احساسیرژیم غذایی ضد دردتاثیر ویتامین دی بر بیماکاهش التهاب ناشی از بیماجدایی خطای حسی استشناسایی تاریخچه ی تکاملیآرامش(سکوت) stillness و تکاپوداروهای تغییر دهنده ی سیابزار بقای موجود زنده از استفاده از مغز، وزن را کممنابع انرژی از نفت و گاز چگونه انتظارات بر ادراک برداشت مغز ما از گذر زمانمعنی روزههاوکينگ پیش از مرگش رسالزمین در برابر عظمت کیهانتاثیر گیاه خواری بر رشد وکریستال زمان(قسمت اولحقیقت غیر قابل شناختافزایش سرعت پیشرفت علوم در محل کار ارزش خودت را باتوبان اطلاعات و پلِ بیناصول توسعه ی یک ذهن کاملمنبع هوشیاری کجاست قسمت چالش هوشیاری و اینکه چرا در آسمان هدیه های نادیدنبعد از کرونا دلخوشی بیهومغز انسان برای ایجاد تمدوقتی تو از یاد گرفتن باز زونا به وسیله ویروس ابله تاثیر درجه حرارت بر عملکگیاه بی عقل به سوی نور میطوفان فقر و گرسنگی و بی سحس و ادراک قسمت چهلانفجار و توقف تکاملی نشااختلال در شناسایی حروف و منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچرا ویروس کرونای دلتا وادرمان جدید سرطانتلاشی تازه برای گشودن معتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز در تنهایی آسیب میبینواقعیت و مجاززبان و شناخت حقیقت قسمت سپیموزایدعواملی که برای ظهور لغت احس و ادراک قسمت پنجاه و شانسان عامل توقف رشد مغزارتباط چاقی و کاهش قدرت ببیماری گیلن باره و بیمارمنشاء کوانتومی هوشیاری انشانه های پروردگار در جهدرگیری مغز در بیماری کویتو افق رویداد جهان هستیواکسن دیگری ضد کرونا از دتداخل مرزها و صفات با بینسقوط درون جاذبه ای خاص، چپاسخ گیاهان در زمان خوردپیامهای کاربرانحس و ادراک سی و هفتمایمپلانت مغزی کمک میکند از نخستین همانند سازها تفیزیکدانان ماشینی برای تنقش ژنتیک در درمان اختلابیوگرافیمکانیک کوانتومی بی معنی هندسه ی پایه ایذخیره ی شگفت انگیز اطلاعتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)یک پیشنهاد خوب برای آسان تصویربرداری فضاپیمای آمسوپاپ ها یا ترانزیستورهاآنها نمیخواهند دیگران راخودروهای هیدروژنیایرادهای موجود در خلقت باز تکینگی تا مغز و از مغز قفس ذهننقش زنجبیل در جلوگیری از بازسازي مغز و نخاع چالشی ماده ی خالیهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا تخیل یا واقعیتتکنولوژی جدید که سلول هاژنهای هوش ، کدامندجنسیت و تفاوت های بیناییسکته مغزیآیا واکنش های یاد گرفته ودنیای شگفت انگیز کوانتومابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تقدرت انسان در نگاه به ابعچه زیاد است بر من که در ایبخش فراموش شده ی حافظهمدیون خود ناموجودهوش مصنوعی از عروسک تا کمروشهای شناسایی قدرت شنواتکامل ساختار رگهای مغزی کوچ از محیط نامناسبجهان شگفت انگیزسرگردانیآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجدانش قدرت استابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز مقابله با کرونا با علم اسنوروز یا روز پایانیبرخی نکات از گاید لاین پرمرز جدید جستجو و اکتشاف، هوش احساسیراه فراری نیستتاثیر ویروس کرونا بر مغز کاهش حافظه هرچند فرایندیجریان انرژی در سیستم های شناسایی سلول های ایمنی اآزمون تجربی، راهی برای رداروهای ضد بیماری ام اس وابزار بقای موجود زنده از استفاده از هوش مصنوعی در منابع انرژی از نفت و گاز چگونه به سطح بالایی از هوبررسي علل احتمالي تغيير معادله ها فقط بخش خسته کنهدف یکسان، در مسیرهای متزمین زیر خلیج فارس تمدنی تاثیر گیاه خواری بر رشد وکریستال زمان(قسمت دوم)شبیه سازی سیستم های کوانحقایق ممکن و غیر ممکنافسردگی و اضطراب در بیمادر چه مرحله ای از خواب ، راتوسوکسیمایداصول سلامت کمرمنبع هوشیاری کجاست قسمت چالش هوشیاری و اینکه چرا در آستانه ی موج پنجم کوویبعد از کرونا دلخوشی بیهومغز انسان برای شادمانی طویتنام نوعی کرونا ویروس زیباترین چیز در پیر شدنتاثیر درجه حرارت بر عملکگیاه خواری و گوشت خوار کدطوفان زیباییحس و ادراک قسمت چهل و هفتانواع سکته های مغزیاختلالات مخچهبه هلال بنگرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچرا پس از بیدار شدن از خودرمان سرطان با امواج صوتتلاشی جدید در درمان ام استاثیر درجه حرارت بر عملکمغز را از روی امواج بشناسواقعیت خلا و وجود و درک مزبان جانسوزپیموزایدعوارض ازدواج و بچه دار شدحس و ادراک قسمت بیست و چهانسانیت در هم تنیده و متصارتباط هوش ساختار مغز و ژبیماری آلزایمر، استیل کومهندسی ژنتیک در حال تلاش نظام مثبت زندگیدرگیری مغز در بیماران مبتو انسانی و انسان، شایستواکسن سرطانتروس جریان انرژیسلول های بنیادی منابع و اپختگی پس از چهل سالگي به سایتهای دیگرحس و ادراک- قسمت پنجاه و ایمپلانت نخاعی میتواند داز نخستین همانند سازها تفاصله ها در مکانیک کوانتنقش گرمایش آب و هوا در همبیان ژن های اسکیزوفرنی دمکانیزمهای دفاعی در برابهندسه ی رایج کیهانذره ی معین یا ابری از الکتوهم چیستیک آلل ژنتیکی که از نئاندتصادف یا قوانین ناشناختهسوپاپ ها یا ترانزیستورهاآنان که در قله اند هرگز خخورشید مصنوعیاکسی توسین و تکامل پیش ااز تکینگی تا مغز از مغز تقلب و عقلنقش زبان در سلطه و قدرت ابحتی علمی درباره تمایل بماده، چیزی بیش از یک خلا هوش مصنوعی از عروسک بازی رویا حقی از طرف خداتکنولوژی جدید که سلول هاژنهای حاکم بر انسان و انسجهل مقدسسانسور از روی قصد بسیاری آیا یک، وجود دارددندان ها را مسواک بزنید تابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تقدرت عشقنه عدم مطلق بلکه عدم با قبخش های تنظیمی ژنوممدیریت اینترنت بر جنگهوش مصنوعی از عروسک تا کمروشی برای بهبود هوش عاطفتکامل شناخت انسان با کشفکوچک شدن مغز از نئاندرتاجهانی که نه با یک رخداد و سرگردانیآیا خداباوری محصول تکاملدانش محدود به ابعاد چهارابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز ملاحظه های اخلاقی دربارهنوشیدن چای برای مغز مفید برخی نرمش ها برای زانومزایای شکلات تلخ برای سلهوش در طبیعتراه های جدید برای قضاوت رتاثیر ژنها بر اختلالات خکاهش دوپامین عامل بیماریجریان انرژی در سیستم های شواهدی از نوع جدیدی از حاآزمون ذهنی گربه ی شرودینداروی فامپیریدین یا نورلابزار بقای موجود زنده از استفاده از انرژی خلامنابع انرژی از نفت و گاز چگونه باغبانی باعث کاهش بررسی و اپروچ جدید بر بیممعجزه ی علمهدف از تکامل مغززمان چیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وکریستال زمان(قسمت سوم)شبکه های مصنوعی مغز به درحلقه های اسرارآمیزاقلیت خلاقدر هم تنیدگی مرزها و بی ماثر مضر مصرف طولانی مدت راضطراب و ترسمنبع هوشیاری کجاست قسمت چالش دیدگاه های سنتی در بدر درمان بیماری مولتیپل تفکر خلا ق در برابر توهم مغز انسان برای شادمانی طویتامین E برای فعالیت صحزیباترین چیز در افزایش ستاثیر درجه حرارت بر عملکگیرنده باید سازگار با پیطی یکصد هزار سال اخیر هرچحس و ادراک قسمت چهل و هشتانگشت ماشه ایاختلالات حرکتی در انساناختلالات صحبت کردن در انبه کدامین گناه کشته شدندمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچرا بیماری های تخریبی مغدرمانهای بیماری پارکینستمایل زیاد به خوردن بستنتاثیر رو ح و روان بر جسممغز زنان جوانتر از مغز مروالزارتان داروی ضد فشار زبان ریشه هایی شناختی اسپیچیدگی های مغزمگسعید نوروز مبارکحس و ادراک قسمت بیست و یکانعطاف پذیری مکانیسمی علارتباط پیوسته ی جهانبیماری الزایمرمولتیپل اسکلروز در زنان نظریه ی تکامل در درمان بیدرگیری مغزی در سندرم کووتو با همه چیز در پیوندیواکسن سرطانتری فلوپرازینسلول های بدن تو پیر نیستنپروژه ی ژنوم انسانیحس و ادراک- قسمت بیست و پاین پیوند نه با مغز بلکه از نخستین همانند سازها تفاصله ی همیشگی تصویر سازنقش پیش زمینه ها و اراده بیان حقیقتما انسانها چه اندازه نزدهندسه بنیادینذرات کوانتومی زیر اتمی قتوهم وجودیک جهش ممکن است ذهن انسانتظاهر خوابیده ی مادهسودمندی موجودات ابزی بر آنزیم تولید انرژی در سلوخوشبختی دور از رنج های ماگر فقط مردم میفهمیدند کاز تکینگی تا مغز از مغز تقلب دروازه ی ارتباطنقش زبان در سلطه و قدرت ابحث درباره پیدایش و منشا مبانی ذهنی سیاه و سفیدهوش مصنوعی از عروسک بازی رویاها از مغز است یا ناخوتکینگیکل اقیانوس در یک ذرهجهان فراکتالسانسور بر بسیاری از حقایآیا کیهان می تواند یک شبیدو ویژگی انتزاع و قدرت تجابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تلمس کوانتومینهایت معرفت و شناخت درک عبخش بزرگی حس و ادراک ما امدارک ژنتیکی چگونه انسانهوش مصنوعی از عروسک تا کمروشی جدید در درمان قطع نختکامل، نتیجه ی برنامه ریکوچکترین چیز یک معجزه اسجهانی که از یک منبع، تغذیسربازان ما محققا غلبه می آیا دلفین ها می تواند از دانش بی نهایتابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغزتملاحظات بیهوشی قبل از جرنوعی سکته مغزی ، وحشتناک برخی نرمش های گردنمسیر دشوار تکامل و ارتقاهوش عاطفی بیشتر در زنانراه های جدید برای قضاوت رتاثیر کلام در آیات کلام بکاهش سن بیولوژیکی، تنها جریان انرژی در سیستم های شواهدی از دنیسوان(شبه نئآزمون ذهنی گربه شرودینگرداروی لیراگلوتیدابزار بقای موجود زنده از استفاده از سلول های بنیامنابع انرژی از نفت و گاز چگونه تکامل مغزهای کنونیبررسی ژنها در تشخیص بیمامعجزه ی علم در کنترل کرونهدف از خلقت رسیدن به ابزازمان و مکان، ابعاد کیهان تاثیر گیاه خواری بر رشد وکشف مکانیسم عصبی خوانش پشباهت مغز و کیهانحمله ویروس کرونا به مغزالکترومغناطیس شنوایی و هدر هم تنیدگی کوانتومیاثرات فشار روحی شدیداطلاع رسانی اینترنتیمنبع هوشیاری کجاست قسمت چاالش ها در تعیین منبع هودر سال حدود 7 میلیون نفر تفاوت مغز انسان و میمون همغز انسان رو به کوچک تر شویتامین E در چه مواد غذایزیر فشار کووید چه باید کرگالکانزوماب، دارویی جدیظهور امواج مغزی در مغز مصحس و ادراک قسمت چهل و دومانگشت نگاری مغز نشان میداختلالات عضلانی ژنتیکبه امید روزهای بهترمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچرا حیوانات سخن نمی گویندرهای اسرارآمیز و پوشیدهتمدن قدیمی ای در جنوب ایرتاثیر رژیم گیاه خواری بر مغزهای کوچک بی احساسواکنش های ناخودآگاه و تقزبان شناسی مدرن در سطح سلپیچیدگی های مغزی در درک زعامل کلیدی در کنترل کارآحس و ادراک قسمت بیست و دواهرام مصر از شگفتی های جهارتباط انسانی، محدود به بیماری ای شبیه آلزایمر و مواد کوانتومی جدید، ممکننظریه ی تکامل در درمان بیدرگیری مغزی در سندرم کووتو با باورهایت کنترل میشواکسنی با تاثیر دوگانه اتری فلوپرازینسلول عصبی شاهکار انطباق پروژه ی ژنوم انسانیحس و ادراک- قسمت شصت و چهاین اندوه چیستاز نخستین همانند سازها تفاصله ی همیشگی تصویر سازنقش آتش در رسیدن انسان بهبیست تمرین ساده برای جلوما انسانها چه اندازه نزدهندسه در پایه ی همه ی واکذرات کوانتومی زیر اتمی قتوهم بی خدایییک رژیم غذایی جدید، می توتظاهری از ماده است که بیدسیلی محکم محیط زیست بر انآیندهخانواده پایداراگر میدانی مصیبت بزرگتر از تکینگی تا مغز از مغز تقلب روباتیکنقش سجده بر عملکرد مغزبحثي درباره هوش و تفاوتهمباحث مهم حس و ادراکهوش مصنوعی از عروسک بازی رویاهای پر رمز و حیرتی درتکامل مادی تا ابزار هوشمکلمات بلند نه صدای بلندجهان ما میتواند به اندازسایه را اصالت دادن، جز فرآیا گذشته، امروز وآینده دو برابر شدن خطر مرگ و میابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تلوب فرونتال یا پیشانی مغنهایت در بی نهایتبخش بزرگتر کیهان ناشناختمروری بر تشنج و درمان هایهوش مصنوعی از عروسک تا کمروشی جدید در درمان نابینتأثیر نگاه انسان بر رفتاکووید نوزده و خطر بیماری جهانی در ذهنسردرد میگرن در کودکانآیا دلفین ها میتوانند بادانشمندان موفق به بازگردابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز ممانتین یا آلزیکسا یا ابنیکولا تسلابرخی یونها و مولکول های ممسئول صیانت از عقیده کیسهوش عاطفی در زنان بیشتر اراه پیروزی در زندگی چیستتاثیر کپسول نوروهرب بر نکایروپاکتیک چیستجستجوی متن و تصویر به صورشکل های متفاوت پروتئین هآسيب میکروواسکولاریا آسداروی تشنجی دربارداریابزار بقای موجود زنده از استفاده از سلول های بنیامنابع انرژی از نفت و گاز چگونه جمعیت های بزرگ شکل بررسی بیماری التهابی رودمعجزه در هر لحظه زندگیهر چیز با هر چیز دیگر در تزمان واقعیت است یا توهمتاثیر گیاه خواری بر رشد وکشف مکانیسمی پیچیده در بشباهت مغز با کیهان مادیحمایت از طبیعتالکتروتاکسی(گرایش و حرکدر هم تنیدگی کوانتومی و پاثرات مفید قهوهاطلاعات حسی ما از جهان، چمنبع هوشیاری کجاست قسمت ناتوانی از درمان برخی ویدرمان های اسرار آمیز در آتفاوت ها و تمایزها کلید بمغز انسان رو به کوچکتر شدویتامین کازیرفون داروی ضد ام اسگامی در درمان بیماریهای عقل مجادله گرحس و ادراک قسمت چهل و سوماندوهگین نباش اگر درب یا اندام حسی، درک از بخش هایاختراع جدید اینترنت کوانبه بالا بر ستارگان نگاه کمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمچرا حجم مغز گونه انسان دردریای خداتمدن پیشرفته ی پیشینیانتاثیر رژیم گیاه خواری بر مغزتان را در جوانی سیم کشواکنش به حس جدیدزبان شناسی نوین نیازمند پیوند قلب خوک، به فرد دچاعادت کردن به نعمتحس و ادراک قسمت بیست و سواولین مورد PML به دنبال تکارتباط از بالا به پایین مبیماری ای شبیه ام اس مولتموجود بی مغزی که می تواندنظریه ی ریسماندرگیری اعصاب به علت میتوتو باید نیکان را به دست بواسطه ها د رمسیر ایجاد مغترک امروزسلولهای ایمنی القا کنندهپرواز از نیویورک تا لوس آحساسیت روانی متفاوتاین ایده که ذرات سیاهچالاز نشانه ها و آثار درک شدفاصله ی همیشگی تصویر سازنقش انتخاب از طرف محیط، نبیش از نیمی از موارد انتقما اکنون میدانیم فضا خالهندسه زبانِ زمان استذرات کوانتومی زیر اتمی قتوهم جدایی و توهم علمیکی از علل محدودیت مغز امتعداد کلی ذهن ها در جهان سیگار عامل افزایش مرگ ومآینده ی انسان در فراتر ازخارق العاده و استثنایی باگر نیروی مغناطیس نباشد از تکینگی تا مغز از مغز تقلب را نشکننقش غذاها و موجودات دريابحثی جالب درباره محدودیتمجموعه های پر سلولی بدن مهوش مصنوعی از عروسک بازی رویای شفافتکامل مداومکلام و زبان، گنجینه ای بسجهان مادی، تجلی فضا در ذهساخت شبکه عصبی مصنوعی با آیا پیدایش مغز از روی تصادو برابر شدن خطر مرگ و میابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تلوتیراستامچهار میلیارد سال تکامل ببخش دیگری در وجود انسان همرکز هوشیاری، روح یا بدن هوش مصنوعی از عروسک تا کمروشی جدید در درمان سکته متئوری تکامل امروز در درمکودک هشت ساله لازم است آدجهش های ژنتیکی مفید در ساسردرد و علتهای آنآیا دست مصنوعی به زودی قادانشمندان نورون مصنوعی سابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز من کسی در ناکسی دریافتم نیاز به آموزش مجازی دیجیبرخی اثرات مضر ویتامین دمسئولیت جدیدهوش عاطفی در زنان بیشتر اراه انسان شدن، راه رفتن وتاثیر کپسول نوروهرب بر تکار با یگانگی و یکپارچگیجستجوی هوشیاری در مغز ماشکل پنجم مادهآسیب ها ناشی از آلودگی هوداروی جدید s3 در درمان ام ابزار بقای موجود زنده از استفاده از سلول های بنیامنابع انرژی از نفت و گاز چگونه جمعیت های بزرگ شکل بررسی سیستم تعادلی بدن امغز فکر میکند مرگ برای دیهر حرکت خمیده می شود و هر زمان پلانکتاثیر گیاه خواری بر رشد وکشف ارتباط جدیدی از ارتبشباهت کیهان و مغزحوادث روزگار از جمله ویرالگو و عادت را بشکن و در ادر هم تنیدگی کوانتومی و داثرات مضر ماری جوانااطلاعاتی عمومی در مورد ممنبع هوشیاری کجاست قسمت ناتوانی در شناسایی چهره درمان های بیماری آلزایمرتفاوت های بین زن و مرد فقتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز ایندگان چگونه استویتامین کا و استخوانزیرک ترین مردمگامی در درمان بیماریهای عقلانیت بدون تغییرحس و ادراک قسمت نهمانرژی بی پایان در درون هرادامه بحث تکامل چشمبه خودت مغرور نشومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمچرا خشونت و تعصبدرک فرد دیگر و رفتارهای اتمدن بشری و مغز اخلاقیتاثیر رژیم گیاه خواری بر مغزتان را در جوانی سیمکشواکسن های شرکت فایزر آمرزبان، نشان دهنده ی سخنگو پیوند مغز و سر و چالشهای عارضه جدید ویروس کرونا سحس و ادراک قسمت بیستماولین مورد پیوند سر در انارتباط بین هوش طبیعی و هوبیماری اسپینال ماسکولار موجودات مقهور ژنها هستندنظریه تکامل در درمان بیمدرختان اشعار زمینتو جهانی هستی که خودش را وبینار اساتید نورولوژی دترکیب حیوان و انسانسلولهای بنیادی مصنوعی درپرورش مغز مینیاتوری انساخفاش با شیوع همه گیری جدیاینکه به خاطرخودت زندگی از نظر علم اعصاب یا نرووسفاصله ی همیشگی تصویر سازنقش اتصالات بین سلولهای بیشتر کمردردها نیازی به ما از اینجا نخواهیم رفتهنر حفظ گرهرفتار اجتماعی انسان، حاصتوهمات و شناخت حقیقتیافته های نوین علوم پرده تغییر الگوی رشد مغزی با زسیاهچاله های فضایی منابعآینده ی علم و فیزیک در60 ثخبر مهم تلسکوپ هابلاگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز از مغز تقیچی ژنتیکینقش غذاها و موجودات دريابحثی در مورد نقش ویتامين محل درک احساسات روحانیهوش مصنوعی از عروسک بازی روان سالمتکامل چشمکلرال هیدرات برای خوابانجهان مرئی و نامرئیساخت شبکه عصبی با الفبای آیا آگاهی پس از مرگ از بیدو سوی واقعیتابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تلوزالمعده(پانکراس)مصنوعچهار ساعت پس از کشتار خوکبرنامه و ساختار پیچیده ممرکز حافظه کجاستهوش مصنوعی از عروسک تا کمريتوکسيمب در درمان ام استئوری تکامل در پیشگیری و کودک ایرانی که هوش او از جهش های ژنتیکی غیر تصادفسردرد تنشنآیا رژیم غذایی گیاهی سلادانشمندان یک فرضیه رادیکابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز منابع انرژي پاک سرچشمه حچیزی منتظر شناخته شدنبرخی اختلالات عصبی مثانهمسئولیت در برابر محیط زیهوشمندی کیهانراه بی شکستتاثیر کپسول نوروهرب بر سکاربرد روباتهای ريزنانوحفره در مغزشگفت انگیز بودن کیهانآشنا پنداریداروی جدید میاستنی گراویابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در مورد همنابع انرژی از نفت و گاز چگونه حافظه را قویتر کنیبررسی علل کمر درد در میانمغز قلبهرچیز با یک تاب تبدیل به زمان به چه دلیل ایجاد میشتاثیر گیاهخواری بر رشد و کشف جمجمه ای درکوه ایرهوشباهت زیاد بین سلول هاي عحافظه و اطلاعات در کجاست الگوی بنیادین و هوشیاریاجزای پر سلولی بدن انسان اطلاعاتی عمومی در مورد ممنبع هوشیاری کجاست قسمت نادانی در قرن بیست و یکم،درمان های جدید میگرنتفاوت های تکاملی در مغز وتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز ابزار بقای برتر مادیویتامین کا در سبزیجاتزیست، مرز افق رویداد هستگاهی لازم است برای فهم و علم و ادراک فقط مشاهده ی حس و ادراک قسمت چهارمانرژی تاریکاداراوون تنها داروی تاییبه دنبال رستگاری باشمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمچرا در مغز انسان، فرورفتدرک نیازمند شناخت خویش اتمدنی قدیمی در شمال خلیج تاثیر رژیم گیاهخواری بر نقش قهوه در سلامتیواکسن کووید 19 چیزهایی که زبان، وسیله شناسایی محیطپیوند اندام از حیوانات بعدم توقف تکامل در یک انداحس و ادراک قسمت دهماولین هیبرید بین انسان و ارتباط شگفت مغز انسان و فبیماری اضطراب عمومیموسیقی هنر مایع استنظریه تکامل در درمان بیمدرد باسن و پا به دلیل کاهتو دی ان ای خاص ميتوکندريوجود قبل از ناظر هوشمندترازودونسلسله مباحث هوش مصنوعیپرتوهای صادر شده از سیاهخلاصه ای از مطالب همایش ماینکه خانواده ات سالم بااز نظر علم اعصاب اراده آزفرگشت و تکامل تصادفی محض نقش تیروئید در تکامل مغزبا هوش مصنوعی خودکار روبما اشیا را آنطور که هستندهنر رها شدن از وابستگیرقیبی قدرتمند در برابر متوپیراماتیاد بگیر فراموش کنیتغییر زودتر اتصالات مغزیسیاهچاله ها، دارای پرتو آیا ممکن است موش کور بی مخدا موجود استاگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز از مغز تقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصنقش غذاها و موجودات دريابحثی در مورد نقش کلسیم و محل درک احساسات روحانی دهوش مصنوعی از عروسک بازی روبات های ریز در درمان بیتکامل و ارتقای نگاه تا عمکمردردجهان هوشیارساختن آیندهآیا امکان بازسازی اندامهدوچرخه سواری ورزشی سبک و ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تلیس دگرامفتامین یا ویاسنوآوری ای شگفت انگیز دانبرنامه ی مسلط ژنها در اختمرکز حافظه کجاستهوش مصنوعی از عروسک تا کمریواستیگمینتئوری جدید، ویران کردن گکودکان میتوانند ناقل بی جهشهای مفید و ذکاوتی که دسردرد سکه ایآیا رژیم غذایی گیاهی سلادانشمندان ژنی از مغز انسابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز منابع انرژی از نفت و گاز چیزی خارج از مغزهای ما نیبرخی اصول سلامت کمرمستند جهان متصلهوشیاری کوانتومیرابطه تشنج و اوتیسمتاثیر کپسول نوروهرب بر سکاربرد روباتهای ريز، در حقیقت قربانی نزاع بین بی شگفت زده و حیران باشآشنا پنداریداروی جدید برای ای ال اسابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در تفسیر منابع بی نهایت انرژی در دنگاه محدود و تک جانبه، مشبزرگ فکر کنمغز ما کوچکتر از نیم نقطههزینه ای که برای اندیشیدزمان شگفت انگیزتاثیر انتخاب از طرف محیط کشف جدید تلسکوپ جیمز وبشباهت زیاد بین سلول هاي عحافظه و اطلاعات در کجاست الگوبرداری از طبیعتاجزایی ناشناخته در شکل گاعتماد به خودمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمنبرو و انرژی مداومدرمان های جدید در بیماری تفاوت های زبانی سرمنشا تتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز ابزار برتر بقاویتامین بی 12 در درمان دردزاوسکا درمان گوشرگاهی مغز بزرگ چالش استعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهحس و ادراک قسمت نوزدهمحس و ادراک قسمت هفتمانرژی تاریک که ما نمی توادب برخورد با دیگرانبه زودی شبکه مغزی به جای منبع هوشیاری کجاست؟(قسمچرا ذرات بنیادی معمولاً درک و احساستمساح حد واسط میان مغز کوتاثیر عصاره تغلیظ شده گینقش مهاجرت در توسعه نسل اواکسن کرونا و گشودن پنجرسفر نامه سفر به بم و جنوب پیوند سر آیا ممکن استعدم درکحس و ادراک قسمت دوازدهماولین تصویر در تاریخ از سارتباط شگفت انگیز مغز انفلج نخاعی با الکترودهای بیماری بیش فعالیمیهمانهای ناخوانده عامل نظریه تکامل در درمان بیمدست آسمانتولید مثل اولین ربات های وراپامیل در بارداریتراشه ی بیولوژِیکسلطان جنگل یا صاحب ملکوتآلودگی هوا چالش قرن جدیدخلاصه ای از درمان های جدیاینترنت بدون فیلتر ماهوااز نظر علم اعصاب اراده آزفراموش کارها باهوش تر هسنقش حفاظتی مولکول جدید دبا تعمق در اسرار ابدیت و ما به جهان های متفاوت خودهوموارکتوس ها ممکن است درموزی از نخستین تمدن بشرتوانایی مغز و دیگر اجزای یادگیری مهارت های جدید دتغییر عمودی سر انسان از پسیاهچاله و تکینگی ابتدایآیا ما کالا هستیمخطا در محاسبات چیزی کاملاگر با مطالعه فیزیک کواناز تکینگی تا مغز از مغز تقانون مندی نقشه ژنتیکی منقشه مغزی هر فرد منحصر بهبحثی در مورد حقیقت فضا و محدودیت چقدر موثر استهوش مصنوعی از عروسک بازی روح رهاییتکامل ابزار هوش ، راه پر کمردرد ناشی از تنگی کاناجهان یکپارچهساختار فراکتال وجود و ذهآیا انسان با مغز بزرگش اخدورترین نقطه ی قابل مشاهابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تلا اکراه فی الدیننوار مغز مشاهده ی غیر مستبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱مرکز خنده در کجای مغز استهوش مصنوعی به کمک هوش طبیریاضیات یک حس جدید استتا 20 سال آینده مغز شما به کودکان خود را مشابه خود تجهشهای مفید و ذکاوتی که دسردرد عروقی میگرنآیا راهی برای رفع کم آبی دانشمندان پاسخ کوانتومی ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز منابع انرژی از نفت و گاز چیزی شبیه نور تو نیستبرخی بیماری ها که در آن بمشکلات نخاعیهوش، ژنتیکی است یا محیطیراز تغییرتاثیر کتامین در درمان پاکتاب گران و پرهزینه شد ولحقیقت آنطور نیست که به نظشگفتی های زنبور عسلآغاز فصل سرما و دوباره تکداروی جدید ضد میگرنابزارهای پیشرفته ارتباط استخوان های کشف شده، ممکمنابع جدید انرژینگاه انسان محدود به ادرابزرگ شدن مغز محدود به دورمغز مادران و کودکان در زمهزینه سنگین انسان در ازازندگی هوشمند در خارج از زتاثیر احتمالی عصاره تغلیگل زندگیشرکت نورالینک ویدیویی ازحافظه و اطلاعات در کجاستالتهاب شریان تمپورالاحیای بینایی نسبی یک بیماعداد بینهایت در دنیای ممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنتایج نادانی و جهلدرمان های رایج ام استفاوتهای جنسیتی راهی براتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز از بسیاری حقایق می گرویتامین بی هفدهزبان مشترک ژنتیکی موجوداگذر زمان کاملا وابسته به علم به ما کمک میکند تا موگربه شرودینگر و تاثیر مشعلم راهی برای اندیشیدن احس و ادراک قسمت هفدهمانرژی خلا ممکن استادراک ما درک ارتعاشی است به زیر پای خود نگاه نکن بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمچراروياها را به یاد نمی آدرک کنیم ما همه یکی هستیمتنفس هوازی و میتوکندریتاریکی من و تو و گرد و غباواکسن کرونا از حقیقت تاتسفر به مریخ در 39 روزپیوند سر، یکی از راه حلهاعسل طبیعی موثر در کنترل بحس و ادراک قسمت سوماولین دروغارتباط شگفت انگیز مغز انفلج بل، فلجی ترسناک که آننقش میدان مغناطیسی زمین بیماری تی تی پیمیوتونیک دیستروفیهفت چیز که عملکرد مغز تو دستورالعمل مرکز کنترل بیتولید یا دریافت علمورزش هوازی مرتب خیلی به قتربیت کودکان وظیفه ای مهسم زنبور ، کلیدی برای وارآلودگی هوا و ویروس کروناخم شدن فضا-زمانایندرالاز واقعیت امروز تا حقیقتفراموشی همیشه هم بد نیستنقش حیاتی تلومر دی ان آ دباهوش ترین و با کیفیت تریما با کمک مغز خود مختاريمهوش فوق العاده، هر فرد اسرمز و رازهای ارتباط غیر کتوازن مهمتر از فعالیت زییادآوری خواب و رویاتغییرات منطقه بویایی مغزسیاهچاله ی تولید کنندهآیا ما تنها موجودات زنده خطا در محاسبات چیزی کاملاگر تلاش انسان امروز برااز تکینگی تا مغز از مغز تقانون جنگلنقشه های مغزی جدید با جزیبحثی در مورد عملکرد لوب فمحدودیت های حافظه و حافظهوش مصنوعی از عروسک بازی روزه داری متناوب، مغز را تکامل جریان همیشگی خلقتکمردرد و علل آنجهان یکپارچهساختار شبکه های مغزی ثابآیا احتمال دارد رویا از آديدن با چشم بسته در خواب ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تلایو دوم دکتر سید سلمان فنوار مغز در فراموشی هابرین نت به جای اینترنتمرگ چیستهوش مصنوعی به شناسایی کاریسدیپلام تنها داروی تایتا بحر یفعل ما یشاکودکان را برای راه آماده جواب دانشمند سوال کننده سرعت فکر کردن چگونه استآیاما مقهور قوانین فیزیکدانشمندان اولین سلول مصنابزار بقای موجود زنده از از تکامل تا مغز از مغز تا منابع انرژی از نفت و گاز نکاتی در مورد تشنجبرخی بیماری های خاص که بدمشکلات بین دو همسر و برخیهیچ وقت خودت را محدود به راست دستی و چپ دستیتاثیر گیاه خواری بر رشد وکتاب زیست شناسی باورحقیقت افرادشاهکار قرنإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَداروی ضد تشنج با قابليت تابزارهای بقا از نخستین هاستروژن مانند سپر زنان دمناطق خاصی از مغز در جستجنگاه از بیرون مجموعهبزرگ شدن تقریبا ناگهانی مغز چون ابزار هوش است دلیهزاران سال چشم های بینا وزندگی بی دودتاثیر ترکیبات استاتین (سگلوئونشربت ضد خلطحباب های کیهانی تو در توامیوتروفیک لترال اسکلرواحیای بینایی نسبی یک بیمبقای حقیقی در دور ماندن امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنخاع ما تا پایین ستون فقردرمان های علامتی در ام استقلید مرحله ای نسبتا پیشتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز به تنهایی برای فرهنگ ویتامین دی گنجینه ای بزرزبان چهار حرفی حیات زمین